TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta

2

3

4 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen Johtokunta Liikelaitoksen organisaatio Henkilöstö Toiminnan toteutuminen liikelaitoksen tasolla Painopisteet ja keskeiset muutokset Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Liikelaitoksen tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta : Talous Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksessa vuonna Toiminnan toteutuminen palvelualueittain Tilapalvelun hallinto Kiinteistökehitys Talonrakennushankkeiden suunnittelu ja rakennuttaminen Kiinteistö- ja tilapalvelut Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset) Tuloslaskelma (ulkoiset) Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen vastaavien liitetiedot Taseen vastattavien liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Tilikauden tuloksen käsittely Tilinpäätöksen allekirjoittaminen Tilinpäätösmerkintä Liite 1. Talonrakennushankkeiden suunnittelijat ja urakoitsijat

5 - 1 - Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012 Vuosi 2012 oli Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen neljäs toimintavuosi ja sitä voisi luonnehtia toimintojen vakiinnuttamisen vuodeksi eli mitään olennaisia laskentatapoja ei muutettu. Liikelaitoksen toimintaa on koko sen olemassaolon ajan vuosittain muutettu ja laskentajärjestelmiä uudistettu. Tavoitteena on ollut kehittää liikelaitosta itsenäisempään suuntaan. Erillisestä taseyksilörakenteesta luopuminen on yksinkertaistanut rakennusomaisuuden hallintaa ja organisaatiota. Talous- ja hallintopalveluiden kanssa tehdyt sisäiset velkakirjat rakennuksiin kohdistuneista lainoista on selkeyttänyt kiinteistöistä aiheutuvia pääomakustannuksia ja osoittautuneet oikeiksi laskentaperusteiksi sisäisten pääomavuokrien laskennassa. Asiakkaiden sitouttaminen kalliisiin investointeihin vähintään laina-ajaksi esivuokrasopimuksin jo hankkeiden alkumetreillä on ollut uudistettujen rakennushankkeiden suunnittelu ja toteutusohjeiden yksi keskeinen parannus. Palveluverkot ja palveluiden tuottamistapa muuttuvat nyt niin nopeasti, että virheinvestointien vaara olisi muuten huomattavasti suurempi. Valitettavasti uudistettua pääomavuokraa ei ole voitu kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi ottaa käyttöön korjausvastuun osalta kuin laskennallisesti eli korjausvastuuna perittävää vuokraosuutta ei toistaiseksi saada suoraan kohdentaa peruskorjauksiin ja sitä kautta korjausvelan lyhentämiseen, vaan se tuloutetaan toistaiseksi takaisin kaupungille. Peruskorjaukset toteutetaan valtuuston myöntämällä investointimäärärahalla, joka on korjaustarpeeseen nähden riittämätön. Tilapalvelun suurin huolenaihe onkin jo vuosia kertyneen korjausvelan näkyminen entistä selvemmin kiinteistöjen kunnossa. Päivittäisessä työssämme ongelmat ilmenevä räjähdysmäisesti kasvaneina sisäilmaongelmaepäilyinä, joiden selvittäminen on monesti todella vaikeaa ja kallista, koska ne vaativat erikoisasiantuntijoiden tekemiä tutkimuksia, näytteitä sekä asiantuntijan tekemää analyysia näytteiden tuloksista. Vaikeimpia ovat tapaukset, joissa mittaustulosten ja selvitysten perusteella ei löydy selkeää korjattavaa vikaa, mutta tilojen käyttäjät silti oireilevat. Kiinteistöomaisuuden kehittämistä ja myyntejä jatkettiin lukuisten kohteiden osalta kiinteistöomistuksen johtoryhmän ja liikelaitoksen johtokunnan tekeminen linjausten ja kaupunginhallituksen hyväksymän toimenpideohjelman mukaisesti. Kiinteistö ja osakehuoneistokauppoja tehtiin ennätyksellisen paljon, mikä näkyy myös taloudellisessa tuloksessamme ja osaltaan myös koko kaupungin tonttien myyntituloissa joihin myytyjen kiinteistöjen tonttien osuudet on kirjattu. Myytävien kohteiden kaavamuutoksissa on tehty aktiivisesti yhteistyötä maankäytön suunnitteluyksikön kanssa ja käytetty kaavojen valmistelutyössä myös ulkopuolista suunnitteluapua. Kaavamuutosprosessit ovat hitaita ja monivaiheisia, mikä osaltaan hidastaa myyntejä. Investointihankkeiden suunnittelu ja rakennuttaminen toteutui pääosin työohjelman mukaisessa aikataulussa ja kohteille varattujen määrärahojen puitteissa. Merkittävimpiä investointihankkeita olivat: Rengon koulun peruskorjaus ja laajennus, Saaristen korttelin B- ja C-rakennusten peruskorjaus sekä Ojoisten lastentalon kilpailuttaminen ja rakentamisen aloittaminen. Lastentalo toteutetaan kokonaisvastuu-urakalla.

6 - 2 - Kaupunkikonsernin yhtiöille myytiin rakennuttamispalveluita mm. seuraaviin kohteisiin: Katuman Moreenin laitesuojahanke ja Hämeenlinnan Palvelukiinteistöt Oy:n Iittalan päiväkotihanke. Vuoden aikana palkattiin sähköasiantuntija ja kiinteistöpalveluasiantuntija vahvistamaan liikelaitokseen kiinteistöhuollon, kunnossapidon sekä rakennuttamisen monialaosaamista. Kiinteistökehityspäällikkö siirtyi syksyllä eläkkeelle. Kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi virkaa ei ole toistaiseksi voitu täyttää. Liikelaitoksen taloudellinen tulos on ylijäämäinen euroa. Hyvään tulokseen vaikuttivat ennen muuta kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntivoitot, joita kertyi euroa. Talousarvion mukainen myyntivoittotavoite oli Myyntitappioita kirjattiin , jotka kertyivät pääosin kaupunginhallituksen päätösten mukaisista Hauhotalon ja Turvan talon myynneistä. Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen neljäs toimintavuosi on ensimmäisen johtokuntamme toimintakauden päätösvuosi. Johtokunnan työskentely on koko toimikauden ollut erittäin asiantuntevaa ja kannustavaa. Lämpimät kiitokseni siitä Teille kaikille! Yhdessä olemme kehittäneen Linnan Tilapalvelua ja ilahduttavan monen kanssa yhteistyö jatkuu uudessa johtokunnassakin, jonka työskentely jo on lähtenyt hyvin käyntiin. Yhteistyö muidenkin sidosryhmien kanssa on ollut joustavaa ja mutkatonta. Vaikeitakin asioita on käsitelty ja ratkottu yhdessä mukavassa rakentavassa ilmapiirissä. Ammattitaitoisen ja joustavan tilapalvelun henkilökunnan kanssa on ollut ilo tehdä yhdessä töitä. Paljon olemme taas saaneet aikaan. Lämmin kiitos siitä kuuluu teille jokaiselle! Yhteistyöllä eteenpäin! Hämeenlinnassa Raili Salminen Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen toimitusjohtaja

7 - 3 - Johtokunta Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto valitsi Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunnan kokouksessaan Kokoonpano oli vuonna 2012 seuraava: jäsen Louhio-Järvinen, Sari Niemenranta, Pekka Pietilä, Mirja Renfeldt, Hasse Vaahtera, Erika Veteläinen, Aulis Vilkki, Jorma varajäsen Piikkilä, Tuulikki Virtanen, Veijo Virta, Saija Astren, Antti Huurresalo, Meri-Tuuli Kotiniemi, Tomi Mäkinen Ville, alkaen Johansson, Kari Kaupunginvaltuusto valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Sari Louhio-Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Niemenrannan. Johtokunnan esittelijänä toimii toimitusjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä suunnittelupäällikkö Pekka Rintanen. Johtokunta kokoontui vuonna 2012 viisi kertaa. Marraskuun kokous pidettiin Hämeenlinnan ystävyyskaupunki Celleen tehdyn opintomatkan yhteydessä. Opintomatkalle osallistui johtokunnan lisäksi Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtotiimi, apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ja matkan järjestelyistä vastannut Kari Kolehmainen. Matka oli erittäin mukava ja antoisa.

8 - 4 - Tutustumiskohteemme olivat Cellen linnaan peruskorjattu teatteri, yksityinen vanhusten asuin- ja palvelutalo, nuorisokeskus, päiväkoti, kaupungin asuntoyhtiö ja entiseen kasarmirakennukseen peruskorjattu kaupungintalo. Kohteet olivat erilaisia ja todella mielenkiintoisia. Matkan järjestelyistä erityiskiitos kuuluu Kari Kolehmaiselle, jolla työuransa ajalta Hämeenlinnan kaupungin kansainvälisten asioiden vastuuhenkilönä on erittäin hyvät ja laajat henkilökohtaiset suhteet ystävyyskaupunkeihimme. Tämä mahdollisti monipuolisen ja aikataulullisesti tiiviin ohjelmamme tarkan ennakkosuunnittelun. Paikanpäällä saimme erittäin sydämellisen ja vieraanvaraisen vastaanoton kaikissa tutustumiskohteissamme. Cellen linna

9 - 5 - Liikelaitoksen organisaatio Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen toiminta jakaantuu viidelle palvelualueelle. Liikelaitoksen tarkemmasta organisoinnista vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan hallinnollinen esimies on apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. Henkilöstö Tilapalvelun henkilöstövahvuus vuoden lopussa oli 21 henkilöä. Toinen tekninen isännöitsijä irtisanoutui ja hänen tilalleen valittiin uusi henkilö. Sähköasiantuntijan vakanssi perustettiin ja täytettiin. Kiinteistöpalveluasiantuntijan paikka täytettiin sisäisenä henkilöstösiirtona.

10 - 6 - Kiinteistökehityspäällikkö siirtyi syksyllä eläkkeelle. Kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi virkaa ei ole toistaiseksi voitu täyttää. Henkilökunnan keski-ikä oli vuoden lopussa 57,4 vuotta. Toiminnan toteutuminen liikelaitoksen tasolla 2012 Painopisteet ja keskeiset muutokset Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Linnan Tilapalvelut on kilpailuttanut pilottihankkeena kolmen kohteen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut kesällä Kilpailutusta on jatkettu kaupungin johtoryhmän päätöksellä valmistelemalla Hauho, Lammi, Tuulos alueen laajaa kilpailutusta, joka käsittää ko. aluekokonaisuuden siivous- ja kiinteistönhoitopalveluiden lisäksi myös ruokapalvelut. Irtisanomissuojan vuoksi näin iso kilpailutus voidaan toteuttaa siten, että sen mukaiset palvelusopimukset alkavat aikaisintaan Tekme Oy:n kanssa on erikseen sovittu, että vuoden 2013 aikana voidaan irtisanomissuojasta huolimatta kilpailuttaa siivous- ja kiinteistönhoitopalveluita mm. Katuman, Solvikin ja Ojoisten päiväkoteihin ja mm. siivous Seminaarin koululle, jossa nyt on ulkopuolinen siivous Normaalikoulun aikaisen sopimuksen jatkosopimuksena. Irtisanomissuojan ja kilpailutuksen valmisteluun vaadittavan ajan vuoksi kaikkia kiinteistönhoito- ja siivoussopimuksia ei voida kilpailuttaa siten, että kaikki olisi kilpailutettu vuoden 2014 loppuun mennessä, vaan kilpailutusta jatketaan porrastetusti alue kerrallaan erikseen laadittavan aikataulun mukaisesti. Peruskorjauskohteista osa on toteutettu avoimella tarjouskilpailulla ja osa Tekme Oy:n kassa sovitulla kiinteällä hinnalla. Kiinteistönvälittäjä kilpailutettiin vuoden lopulla vuosille Kiinteistönvälittäjänä jatkaa Etelä-Hämeen Op Kiinteistökeskus Oy LKV. Henkilöstörakennetta on kehitetty tavoitteen mukaisesti moniosaamisen suuntaan palkkaamalla sähköasiantuntija ja sisäisenä henkilöstösiirtona kiinteistöpalveluasiantuntija. Energianseurantajärjestelmiä on selvitetty ja päätetty siirtyä vaiheittain Haahtela RES huoltokirjan kulutusseurantajärjestelmän käyttöön. Päätettiin osallistu Kymppihankkeeseen n. 10 pilottikohteen kanssa. Hankkeessa seurataan tarkemmin lämmön, sähkön ja veden kulutusta sekä jätteiden lajittelua ja kustannuksia yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa. Tavoite on osoittaa, miten säästöjä voi käyttötottumuksia muuttamalla saada aikaan. Kohteiksi on valittu mm. kouluja ja päiväkoteja, jotta uudet toimintatavat olisivat osa oppimista. Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntejä on jatkettu aktiivisesti. Myytyjä kohteita oli kaikkiaan 25 kpl, joista osakehuoneistoja 8. Myyntivoittoja kertyi ja tappioita lähinnä Hauhotalon ja Turvantalon myynneistä. Yksityiskohtainen myytyjen kohteiden luettelo on toimintakertomuksen kohdassa kiinteistökehitys. Vuokratiloista luopuminen ei ole palvelujen tuottamisen näkökulmasta enää ajankohtainen tuottavuusohjelman mukainen tavoite. Esimerkiksi palveluasuntojen arvonlisäverokäytäntöjen vuoksi on ollut asukkaiden edun mukaista, että kaupunki on toiminut välivuokraajana ja näin vuokratilojen määrä on kasvanut. Merkittävä vuokratilojen lisäys tuli myös Seminaarin koulun ja Siirin päiväkodin vuokraamisesta.

11 - 7 - Liikelaitoksen tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta : VAIKUTTAVUUSPÄÄMÄÄRÄT Kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijä Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Kestävän kehityksen teknologian ja toimintamallien hyödyntäminen Energiankulutuksen seurannan tehostaminen ja sitä kautta säästöpotentiaalin löytäminen Merkittävimmät kohteet ovat seurannassa ja niiden kulutustasot verrattu verrokkiaineistoon poikkeamien selvittämiseksi Toteutuma: Merkittävimmät kohteet ovat seurannassa ja kulutustasojen vertailu ja syiden selvittäminen käynnissä. Uudiskohteet suunnitellaan ennalta sovittuun energialuokkaan Uudiskohteiden lämmitysmuoto valitaan hankesuunnitteluvaiheessa Toteutuma: Tavoite on toteutunut osana hankesuunnittelua. Tarve- ja hankesuunnittelussa käydään läpi käytettävissä olevat vanhat rakennukset. Uudiskohteiden energialuokka on määritelty ja lämmitysmuodon valinta on tehty osana hankesuunnittelua kaikissa uudiskohteissa Kaikissa uudis- ja lisärakentamishankkeissa on ennen uuden tilan esityspäätöstä kartoitettu olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämismahdollisuudet Toteutuma: Hyödyntämismahdollisuudet on kartoitettu. Tilojen huono kunto ja epätarkoituksenmukainen sijainti ovat usein esteenä uudelle käyttötarkoitukselle. Vanhojen tilojen korjausaste nousee helposti niin korkeaksi, että uudisrakentaminen voi olla perusteltua. Uudishankkeen vuoksi tyhjilleen jäävien rakennusten purkukustannukset ja tasearvojen alaskirjaustarve tuodaan nykyisin selvästi esiin osana hankkeen kokonaiskustannuksia jo hankesuunnitteluvaiheessa eri vaihtoehtojen kustannuslaskelmissa. Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat palvelut Hämeenlinna luo edellytyksiä aktiiviselle vapaa-ajantoiminnalle Hämeenlinna on tunnettu hyvistä palveluluistaan ja yhteisöllisyydestään Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Laadukkaat asukaslähtöiset elämänkaaren ja tarpeen mukaiset palvelut Toimitilat on tukipalvelu laadukkaille peruspalveluille. Tilat ja niiden käyttöön liittyvät kiinteistöpalvelut ovat toiminnan edellyttämässä kunnossa. Asiakaspalaute. Sisäilmaongelmien määrä. Korjausvelan kehitys. Toteutuma: Tavoitteeseen ei ole päästy. Pääomavuokran korjausvastuuta ei kaupungin taloustilanteen vuoksi

12 - 8 - voida vielä kohdentaa peruskorjauksiin eli korjausvelan pienentämiseen. Sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet kiinteistöjen kunnon huonontuessa. KEINOPÄÄMÄÄRÄT Tasapainoinen talous ja tuottavuuden parantaminen Hämeenlinnalla on kuntakentän keskiarvoa vahvempi talous, joka mahdollistaa riittävä palvelutarjonnan ja välttämättömät investoinnit Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Talouden tasapainotusohjelman ja tuottavuusohjelman toteuttaminen Palveluverkkorakenteen muutoksissa tyhjilleen jäävien tilojen kustannukset minimoidaan. Kohteiden myynti, purku, vuokraus, jalostus uuteen käyttötarkoitukseen jne. Kustannuksista ja toimenpiteistä raportoidaan kohdekohtaisesti johtokunnalle Toteutuma: Tavoite toteutui. Myyntivoittoja kertyi ja tappioita Myyntivoittotavoite oli Kohdekohtainen raportti on toimintakertomuksen kiinteistökehitys-osiossa. Tehokas omistajapolitiikka Salkuttamista, kiinteistöjen myyntien ja purkujen jatkaminen. Tavoitteena on luopua tuottamattomista ja oman toiminnan kannalta tarpeettomista tiloista. Raportoidaan toteutuneista toimenpiteistä kohteittain johtokunnalle Toteutuma: Toimenpiteitä on jatkettu aktiivisesti. Kaavamuutokset hidastavat prosessia. Kohdekohtainen raportti on toimintakertomuksen kiinteistökehitys-osiossa. Kustannustehokkaimmilla tavoilla järjestetyt palvelut Jatkamalla siivouksen ja kiinteistönhoidon kilpailutusta haetaan kustannushyötyjä Ojoisten alueen siivous ja kiinteistönhoito kilpailutetaan vuoden 2012 aikana Toteutuma: Kilpailutus on päätetty siirtää vuoteen 2013, koska Ojoisten uusi lastentalo valmistuu vuoden 2013 kesällä ja se on merkittävin alueen kohteista. Samoin aikanaan kilpailutetaan mm. Katuman ja Solvikin päiväkotien kiinteistönhuolto ja siivous sekä Seminaarin koulun siivous. Asiakaslähtöinen, elämänkaariajatteluun pohjautuva monituottajamalli Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Palveluprosessien uudistaminen Sisäinen pääomavuokran laskutusprosessin saattaminen loppuun Sisäinen pääomavuokra peritään Haahtelan kiinteistötietojärjestelmällä Toteutuma: Laskentaa ei ole vielä toteutettu Haahtelalla, kun nykyiset pääomavuokrat on sovittu pidettäviksi samoina valtuuston päätöksellä vielä vuosi Haahtelan RES-huoltokirjan käyttöönotto sen sijaan on käynnistetty.

13 - 9 - Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Luovuutta tukeva työyhteisö ja haasteelliset työtehtävät. Keskiikä 56,2 v. 5 vuoden aikana jää eläkkeelle noin 7 henkilöä. Palvelutarjonnan jatkuvuus turvataan osaavalla henkilökunnalla Vakanssit säilytetään ja uutta asiantuntemusta haetaan siivouksen ja sähkötekniikan alueille Toteutuma: Perustettiin ja täytettiin sähköasiantuntijan ja kiinteistöpalveluiden asiantuntijan vakanssit. Kiinteistökehityspäällikön virkaa ei saatu kaupungin säästösyistä toistaiseksi täyttää. Pääterveysaseman ovivärin tarkistus

14 Talous Linnan Tilapalvelut liikelaitoksen vuoden 2012 tulos oli mutta tilivuoden ylijäämä oli euroa. Tuloksessa on merkitty konserniavustusta euroa. Taulukko Linnan Tilapalvelut -liikelaitos, tuloslaskelma Linnan Tilapalvelut -liikelaitos 1000 TP 2011 TB 2012 TB 2012 muutokset TB muutokset Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintakulut Toimintakulut olivat euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 10,8 %. Eniten lisääntyivät ulkopuolelta vuokrattujen kiinteistöjen vuokramenot, nämä kasvoivat vajaat 1,0 milj. euroa eli 22 %. Suurimpina yksittäisinä kohteina olivat Seminaarin koulun vuokramenot, Taidemuseon rakennusten ja Lohrmannin rakennuksen vuokramenot sekä Tuomelan koulun väistötilojen vuokramenot. Suurin yksittäinen menokokonaisuus oli palveluiden ostot, johon käytettiin 37,8 % (8,53 milj. ) kaikista toimintakuluista. Palveluiden ostot sisältävät rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden ostoa 4,77 milj. ja puhtaanapito- ja pesulapalveluiden ostoa 2,28 milj.. Toiseksi suurin yksittäinen menoerä on aineiden ja tarvikkeiden ostot 26,1 % (5,89 milj. ) kaikista toimintakuluista. Lämmön osuus ostoista on 3,4 milj. ja sähkön 2,0 milj.. Energiakustannukset olivat yhtä suuret kuin vuonna 2011.

15 TOIMINTAMENOT TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Muut toimintakulut Toimintamenoihin kirjattiin myyntitappioita kaikkiaan Valtaosa tappiosta syntyi kun kaupunginhallitus päätti myydä Turvantalon Lammilta ja Hauhotalon Hauholta. Toiminnoittain toimitilojen toteutuneet kustannukset jakaantuivat seuraavasti: Kustannukset Tilinpäätös Toiminto Tp 2009 Osuus % Tp 2010 Osuus % Tp 2011 Osuus % Tp 2012 Osuus % Muutos % Yl kust , , , ,4 2,7 Raken. hoito , , , ,6-3,2 Lämpö , , , ,8 6,9 Sähkö , , , ,8-4,2 Vesi , , , ,9 1,6 Vartiointi , , , ,6-3,4 Siivous , , , ,9 28,7 Jätehuolto , , , ,0-6,9 Ulkoalueiden hoito , , , ,5 12,7 Kunnossapito (Tekme) , , , ,2 1,0 Käyttäjäpalvelut , , , ,2 56,1 Vuokrat , , , ,5 22,1 Kunnossapito , , , ,6 57,6 Yhteensä ,1 Vuokrat-toiminto sisältää vuosina ulkopuolisille maksetut vuokrakulut ja yhtiövastikkeet. Tekmen kunnossapitokustannukset olivat 2,2 milj. kun varaus oli 2,5 milj. euroa. Osa kunnossapitoon budjetoidusta rahasta on kirjattu rakennusten hoitoon. Lisäksi omaan kunnossapitoon käytettiin Yhteensä kiinteistöjen kunnossapitomenot olivat Siivouskustannusten 28,7 % nousu johtuu Tilapalveluille tulleiden uusien siivouskohteiden kustannuksista (mm. Seminaarin koulu, Rengon ja Idänpään terveysasemat)

16 Toimintatulot Toimintatuotot olivat kaikkiaan , jossa oli kasvua vuoteen %. Vuokratuottoja saatiin yhteensä kasvun ollessa 3,5 % Vuokratuloista asuntojen vuokratulot ovat laskussa koska asuntoja on siirretty Hämeenlinnan Asunnot Oy:n omistukseen. Muiden rakennusten vuokratulot ovat myös hieman vähentyneet. Vähennys johtuu siitä, että keskuskeittiö on siirtynyt Linnan Ateria Oy:n omistukseen ja Tullikamarin vuokratulot ovat puolittuneet vuokranalennusten ja tyhjien tilojen seurauksena. Muut toimintatuotot sisältävät myyntivoittoja , kun talousarviossa niitä ennakoitiin kertyvä Kaikkiaan viime vuonna myytiin 25 kohdetta, joista osakehuoneistoja oli 8 kpl. Myytyjen kohteiden kauppahinta oli yhteensä 3,9 milj. euroa Vuokratuloja kertyi kaikkiaan euroa, joista sisäisten vuokrien osuus oli euroa (85,8 % vuokratuloista) TOIMINTATUOTOT TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot

17 VUOKRATULOT Asuntojen vuokra Muiden rakennusten vuokra Sis. Hoitovuokra Sis. Pääomavuokra Rahoituskulut Vuoden 2011 alusta Linnan Tilapalvelut -liikelaitokselle siirrettiin kiinteistöomaisuuden taseyksikkö ja pääomavuokran laskentaperusteet uudistettiin. Vuoden 2012 lopulla Linna Tilapalvelut -liikelaitoksella oli lainaa yhteensä 66,7 milj. euroa. Vuonna 2012 lainoista maksettiin korkoa ja lyhennystä Uutta lainaa otettiin euroa. Lisäksi kaupungille maksettiin peruspääoman korkoa Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP rakennuksia / kohteita kpl tilavuus m huoneistoala m Voimavarat - vakanssit tilat m

18 Alla olevassa taulukossa on Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen hallinnassa olevien omien ja vuokrattujen rakennusten kustannukset euroa/m2/kk. Kohteen toimintojen kustannukset on jaettu 12 kuukaudella ja kohteen pinta-alalla. Ei ole huomioitu, jos kohde on ollut Tilapalveluilla vain osan vuotta (esim. Seminaarin koulu). Pinta-ala Yl. Kust Rak hoito Lämmitys Sähkö Vesi Vartiointi Siivous m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 Asuinrakennukset ,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 Ikäihmisten palvelurak ,1 0,3 1,4 0,7 0,2 0,0 0,0 Kulttuuri ja kirjastorak ,2 0,2 0,7 0,4 0,0 0,0 0,3 Muut rakennukset ,2 0,1 0,5 0,2 0,0 0,0 0,3 Opetuspalvelun rak ,1 0,2 1,0 0,5 0,1 0,0 0,1 Terveyspalvelun rak ,2 2,6 0,9 0,6 0,1 0,0 0,5 Varhaiskasvatuspalv rak ,5 0,4 1,1 0,6 0,1 0,1 0,0 Yhdyskuntarakenteen rak ,1 0,2 0,7 0,8 0,1 0,0 0,2 KAIKKI KOHTEET ,2 0,4 0,9 0,4 0,1 0,0 0,2 Pinta-ala Jätehuolto Ulko al hoito Tekme kp Käyttäjäpv Vuokrat Oma kp Yhteensä m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 Asuinrakennukset ,1 0,1 0,6 0,0 0,6 0,6 3,0 Ikäihmisten palvelurak ,1 0,4 0,6 0,0 1,4 0,1 5,3 Kulttuuri ja kirjastorak ,0 0,3 0,4 0,0 2,3 0,1 5,0 Muut rakennukset ,0 0,2 0,3 0,0 2,2 0,2 4,3 Opetuspalvelun rak ,0 0,3 0,6 0,0 0,6 0,1 3,8 Terveyspalvelun rak ,1 0,2 0,1 0,0 0,5 0,9 6,8 Varhaiskasvatuspalv rak ,1 0,6 1,1 0,0 2,1 0,1 6,7 Yhdyskuntarakenteen rak ,1 0,2 0,6 0,0 0,2 0,3 3,6 KAIKKI KOHTEET ,0 0,3 0,5 0,0 1,3 0,2 4,5 Hannu Sointu talouspäällikkö

19 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksessa vuonna 2012 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Linnan Tilapalvelun sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestely perustuu kaupungin hallintosääntöön ja liikelaitoksen johtosääntöön sekä vuosittain johtokunnassa hyväksyttävään toimintasääntöön, joissa on määritelty toimielinten ja viranhaltijoiden vastuut. Talonrakennushankkeiden suunnittelu ja toteutusohjeet on uudistettu liikelaitoksen valmistelemina vuoden 2010 aikana. Johtokunta hyväksyi uudistetut suunnittelu- ja toteutusohjeet kokouksessaan ja kaupunginhallitus Suunnittelu ja toteutusohjeet ohjaavat hyvin investointihankkeita ja selkeyttävät vastuut hankkeiden eri vaiheissa. Tehdyt viranhaltijapäätökset viedään johtokunnalle tiedoksi. Kahden viikon välein pidettävissä tiimipalavereissa tuodaan esille liikelaitoksen toiminnan kannalta keskeisiä taloudellisia ja toiminnallisia uhkatekijöitä. Työhyvinvointikyselyn pohjalta laadittiin keväällä liikelaitoksen oma työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma, jonka johtokunta hyväksyi pidetyssä kokouksessa. Kehittämissuunnitelmaa päivitettiin viimeksi toimistokokouksessa Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa normaalia jokapäiväistä työtä Sisäisen valvonnan osa-alueilla havaittuja merkittäviä puutteita ja epäkohtia Tekninen Palvelukeskus Oy Hämeen laskutus oli edelleen myöhässä. Laskuissa on myös edelleen ollut virheitä ja puutteita, jotka ovat työllistäneet asiatarkastajia ja laskujen hyväksyjiä. Kaupungin omien toimintojen muutot ja uudelleenjärjestelyt sekä palveluiden siirtäminen ulkoisille tuottajille nopealla aikataululla aiheuttaa tilapalvelun näkökulmasta suurien vaikeasti edelleen vuokrattavien tai myytävien tilakokonaisuuksien vapautumista ennakoimattomasti kesken talousarviovuodenkin. Tästä syystä taloudellisesti merkittävien kokonaisuuksien irtisanomisaikoja tulisikin pidentää ja uusien talonrakennushankkeiden kustannuslaskelmissa on otettava jatkossa huomioon myös tyhjilleen jäävien tilojen pukukustannukset ja tasearvojen alaskirjaukset. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen Taseyksikkörakenteesta luovuttiin vuoden 2011 alusta, mikä selkeytti omistajarakennetta. Vuoden 2013 myytävien rakennusten tontit siirtyvät Linnan Tilapalvelun taseeseen, jolloin rakennuksen ja tontin myyntivoitot tulevat Tilapalvelulle. Investointihankkeiden kustannusseurannassa ilmenneet ongelmat on korjattu ja hankkeiden kohdekohtaisia lisä- ja muutostöitä seurataan rakennuttamisyksikössä reaaliaikaisesti. Sisäisen vuokrauksen periaatteet on selkeytetty ja uudistettu pääomavuokran rakenne otettiin käyttöön vuonna Jatkossa seurataan erityisesti, etteivät uusien investointikohteiden pääomavuokrat nouse kohtuuttoman suuriksi. Uudistettujen talonrakennushankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukainen toimintatapa on selkeyttänyt hankkeen eri osapuolien rooleja ja tehtäviä. Hankkeen omistajan rooli on selkeytynyt. Rakennuttamispalveluiden prosessikuvaukset ja tuotteistaminen on tehty ja ne on otettu käyttöön vuonna 2011 uusissa rakennuttamisprojekteissa Pienten perusparannushankkeiden suunnittelua on pyritty aikaistamaan.

20 Uusien talonrakennushankkeiden kustannuslaskelmissa otetaan jatkossa huomioon myös tyhjilleen jäävien tilojen pukukustannukset ja tasearvojen alaskirjaukset. Peruskorjaushankkeiden toteuttamista on kilpailutettu vuonna 2012 niin Tekme Oy:llä kuin yksityisilläkin rakennusurakoitsijoilla. Projekteista, joiden sisältö tiedetään tarkasti etukäteen, on tehty kiinteähintainen sopimus. Kaikista purkua vaativista korjaustöistä ei kuitenkaan pystytä tekemään kiinteää urakkaa vaan työ on sovittu tehtäväksi tuntiveloitukseen perustuen. Pääterveysaseman vuodeosastoille on asennettu automaattinen sammutusjärjestelmä. Kriisiajan valmiussuunnitelmat on aloitettu kartoittamalla varavoimalaitteet tarvitsevat kiinteistöt. Haahtelan Kiinteistötietojärjestelmä on täydentynyt RES-huoltokirjaosiolla. Käyttöönotto on käynnissä. Huoltokirja varmistaa huoltojen oikea-aikaisen suorittamisen ja seurannan sekä kohteiden teknisten tietojen ajan tasalla pysymisen. LVIA- asiantuntija on aloittanut työt tilapalvelussa lisäten erityisosaamista ja parantanut sitä kautta kiinteistöjen teknisten järjestelmien riskien hallintaa. Osana liikelaitoksen omaa työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa, tehtiin Työsykkeen työterveyshoitajan aloitteesta jokaiselle halukkaalle liikelaitoksen työntekijälle terveystarkastus. Tarkastukseen osallistui miltei koko henkilöstö. Tulosten yhteenvedon pohjalta työterveyshoitaja piti kaikille yhteisen tilaisuuden, jossa kerrottiin miten työkykyä voi pitää yllä ja ikääntymisen haasteisiin vastata. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Toiminnassa on noudatettu lakia ja hyvää hallintotapaa ja käytetty tarvittaessa asiantuntijoita esim. hankinnoissa Seutukeskus Oy Hämeen hankinta- ja kilpailutusyksikön asiantuntemusta. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Linnan Tilapalvelut -liikelaitos oli mukana Kuntaliiton ja Kiinteistötalouden Instituutin ry:n järjestämässä Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailu hankkeessa parantaakseen oman kiinteistökantansa tunnuslukujen laskentaa ja vertailtavuutta eri vuosina ja myös muiden kaupunkien verrokkikohteisiin. Tehtiin päätös osallistua taas 2013 järjestettävään vertailuun. Tilikauden ylijäämä oli Hämeenlinnan Asunnot Oy:ltä vuonna 2011 otetun 1,47 milj. euron lyhytaikaisen laina takaisinmaksusta on tehty päätökset. Laina maksetaan pois myymällä Kiinteistö Oy Metsäpirtti Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle. Kirjaukset tehdään tammikuussa Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kertyi euroa ja myyntitappioita euroa. Myyntitappiot tulivat pääasiassa Lammin Turvan talon ja Hauhon Hauhotalon myynneistä. Riskienhallinnan järjestäminen Viittaus kohtaan 1. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Toiminta perustuu hallintosääntöön, johtosääntöön, toimintasääntöön, hankintalakiin ja hankintaohjeisiin sekä kaupungin irtaimen omaisuuden hallintaohjeeseen (uudistettu Kh ), joiden pohjalta toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätökset. Omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta on kohdekohtaiset päätökset valtuuksien rajoissa. Myös vuokrasopimuksista on tehty virkamiespäätökset vuokrasopimusten lisäksi.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (11) Teknisen lautakunnan jaosto 12.03.2015 Aika 12.03.2015, klo 16:30-17:02 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi -

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - 2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 81 8961 80 8 6242 88 7 4212 51 50 1 52 57 10 9 4455 14 4 6 17 8013 724 2 135 k k k 20P k lava 20 7 3 20-3 8352 15 3 8 4 3 kt 2 4 24 3982 20P k 1 9042 3979 2 1 ar k 3980 8 20-46-5-8 20-46-5-6 34 134.1 133.8

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot