TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta

2

3

4 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen Johtokunta Liikelaitoksen organisaatio Henkilöstö Toiminnan toteutuminen liikelaitoksen tasolla Painopisteet ja keskeiset muutokset Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Liikelaitoksen tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta : Talous Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksessa vuonna Toiminnan toteutuminen palvelualueittain Tilapalvelun hallinto Kiinteistökehitys Talonrakennushankkeiden suunnittelu ja rakennuttaminen Kiinteistö- ja tilapalvelut Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset) Tuloslaskelma (ulkoiset) Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen vastaavien liitetiedot Taseen vastattavien liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Tilikauden tuloksen käsittely Tilinpäätöksen allekirjoittaminen Tilinpäätösmerkintä Liite 1. Talonrakennushankkeiden suunnittelijat ja urakoitsijat

5 - 1 - Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012 Vuosi 2012 oli Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen neljäs toimintavuosi ja sitä voisi luonnehtia toimintojen vakiinnuttamisen vuodeksi eli mitään olennaisia laskentatapoja ei muutettu. Liikelaitoksen toimintaa on koko sen olemassaolon ajan vuosittain muutettu ja laskentajärjestelmiä uudistettu. Tavoitteena on ollut kehittää liikelaitosta itsenäisempään suuntaan. Erillisestä taseyksilörakenteesta luopuminen on yksinkertaistanut rakennusomaisuuden hallintaa ja organisaatiota. Talous- ja hallintopalveluiden kanssa tehdyt sisäiset velkakirjat rakennuksiin kohdistuneista lainoista on selkeyttänyt kiinteistöistä aiheutuvia pääomakustannuksia ja osoittautuneet oikeiksi laskentaperusteiksi sisäisten pääomavuokrien laskennassa. Asiakkaiden sitouttaminen kalliisiin investointeihin vähintään laina-ajaksi esivuokrasopimuksin jo hankkeiden alkumetreillä on ollut uudistettujen rakennushankkeiden suunnittelu ja toteutusohjeiden yksi keskeinen parannus. Palveluverkot ja palveluiden tuottamistapa muuttuvat nyt niin nopeasti, että virheinvestointien vaara olisi muuten huomattavasti suurempi. Valitettavasti uudistettua pääomavuokraa ei ole voitu kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi ottaa käyttöön korjausvastuun osalta kuin laskennallisesti eli korjausvastuuna perittävää vuokraosuutta ei toistaiseksi saada suoraan kohdentaa peruskorjauksiin ja sitä kautta korjausvelan lyhentämiseen, vaan se tuloutetaan toistaiseksi takaisin kaupungille. Peruskorjaukset toteutetaan valtuuston myöntämällä investointimäärärahalla, joka on korjaustarpeeseen nähden riittämätön. Tilapalvelun suurin huolenaihe onkin jo vuosia kertyneen korjausvelan näkyminen entistä selvemmin kiinteistöjen kunnossa. Päivittäisessä työssämme ongelmat ilmenevä räjähdysmäisesti kasvaneina sisäilmaongelmaepäilyinä, joiden selvittäminen on monesti todella vaikeaa ja kallista, koska ne vaativat erikoisasiantuntijoiden tekemiä tutkimuksia, näytteitä sekä asiantuntijan tekemää analyysia näytteiden tuloksista. Vaikeimpia ovat tapaukset, joissa mittaustulosten ja selvitysten perusteella ei löydy selkeää korjattavaa vikaa, mutta tilojen käyttäjät silti oireilevat. Kiinteistöomaisuuden kehittämistä ja myyntejä jatkettiin lukuisten kohteiden osalta kiinteistöomistuksen johtoryhmän ja liikelaitoksen johtokunnan tekeminen linjausten ja kaupunginhallituksen hyväksymän toimenpideohjelman mukaisesti. Kiinteistö ja osakehuoneistokauppoja tehtiin ennätyksellisen paljon, mikä näkyy myös taloudellisessa tuloksessamme ja osaltaan myös koko kaupungin tonttien myyntituloissa joihin myytyjen kiinteistöjen tonttien osuudet on kirjattu. Myytävien kohteiden kaavamuutoksissa on tehty aktiivisesti yhteistyötä maankäytön suunnitteluyksikön kanssa ja käytetty kaavojen valmistelutyössä myös ulkopuolista suunnitteluapua. Kaavamuutosprosessit ovat hitaita ja monivaiheisia, mikä osaltaan hidastaa myyntejä. Investointihankkeiden suunnittelu ja rakennuttaminen toteutui pääosin työohjelman mukaisessa aikataulussa ja kohteille varattujen määrärahojen puitteissa. Merkittävimpiä investointihankkeita olivat: Rengon koulun peruskorjaus ja laajennus, Saaristen korttelin B- ja C-rakennusten peruskorjaus sekä Ojoisten lastentalon kilpailuttaminen ja rakentamisen aloittaminen. Lastentalo toteutetaan kokonaisvastuu-urakalla.

6 - 2 - Kaupunkikonsernin yhtiöille myytiin rakennuttamispalveluita mm. seuraaviin kohteisiin: Katuman Moreenin laitesuojahanke ja Hämeenlinnan Palvelukiinteistöt Oy:n Iittalan päiväkotihanke. Vuoden aikana palkattiin sähköasiantuntija ja kiinteistöpalveluasiantuntija vahvistamaan liikelaitokseen kiinteistöhuollon, kunnossapidon sekä rakennuttamisen monialaosaamista. Kiinteistökehityspäällikkö siirtyi syksyllä eläkkeelle. Kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi virkaa ei ole toistaiseksi voitu täyttää. Liikelaitoksen taloudellinen tulos on ylijäämäinen euroa. Hyvään tulokseen vaikuttivat ennen muuta kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntivoitot, joita kertyi euroa. Talousarvion mukainen myyntivoittotavoite oli Myyntitappioita kirjattiin , jotka kertyivät pääosin kaupunginhallituksen päätösten mukaisista Hauhotalon ja Turvan talon myynneistä. Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen neljäs toimintavuosi on ensimmäisen johtokuntamme toimintakauden päätösvuosi. Johtokunnan työskentely on koko toimikauden ollut erittäin asiantuntevaa ja kannustavaa. Lämpimät kiitokseni siitä Teille kaikille! Yhdessä olemme kehittäneen Linnan Tilapalvelua ja ilahduttavan monen kanssa yhteistyö jatkuu uudessa johtokunnassakin, jonka työskentely jo on lähtenyt hyvin käyntiin. Yhteistyö muidenkin sidosryhmien kanssa on ollut joustavaa ja mutkatonta. Vaikeitakin asioita on käsitelty ja ratkottu yhdessä mukavassa rakentavassa ilmapiirissä. Ammattitaitoisen ja joustavan tilapalvelun henkilökunnan kanssa on ollut ilo tehdä yhdessä töitä. Paljon olemme taas saaneet aikaan. Lämmin kiitos siitä kuuluu teille jokaiselle! Yhteistyöllä eteenpäin! Hämeenlinnassa Raili Salminen Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen toimitusjohtaja

7 - 3 - Johtokunta Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto valitsi Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunnan kokouksessaan Kokoonpano oli vuonna 2012 seuraava: jäsen Louhio-Järvinen, Sari Niemenranta, Pekka Pietilä, Mirja Renfeldt, Hasse Vaahtera, Erika Veteläinen, Aulis Vilkki, Jorma varajäsen Piikkilä, Tuulikki Virtanen, Veijo Virta, Saija Astren, Antti Huurresalo, Meri-Tuuli Kotiniemi, Tomi Mäkinen Ville, alkaen Johansson, Kari Kaupunginvaltuusto valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Sari Louhio-Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Niemenrannan. Johtokunnan esittelijänä toimii toimitusjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä suunnittelupäällikkö Pekka Rintanen. Johtokunta kokoontui vuonna 2012 viisi kertaa. Marraskuun kokous pidettiin Hämeenlinnan ystävyyskaupunki Celleen tehdyn opintomatkan yhteydessä. Opintomatkalle osallistui johtokunnan lisäksi Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtotiimi, apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ja matkan järjestelyistä vastannut Kari Kolehmainen. Matka oli erittäin mukava ja antoisa.

8 - 4 - Tutustumiskohteemme olivat Cellen linnaan peruskorjattu teatteri, yksityinen vanhusten asuin- ja palvelutalo, nuorisokeskus, päiväkoti, kaupungin asuntoyhtiö ja entiseen kasarmirakennukseen peruskorjattu kaupungintalo. Kohteet olivat erilaisia ja todella mielenkiintoisia. Matkan järjestelyistä erityiskiitos kuuluu Kari Kolehmaiselle, jolla työuransa ajalta Hämeenlinnan kaupungin kansainvälisten asioiden vastuuhenkilönä on erittäin hyvät ja laajat henkilökohtaiset suhteet ystävyyskaupunkeihimme. Tämä mahdollisti monipuolisen ja aikataulullisesti tiiviin ohjelmamme tarkan ennakkosuunnittelun. Paikanpäällä saimme erittäin sydämellisen ja vieraanvaraisen vastaanoton kaikissa tutustumiskohteissamme. Cellen linna

9 - 5 - Liikelaitoksen organisaatio Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen toiminta jakaantuu viidelle palvelualueelle. Liikelaitoksen tarkemmasta organisoinnista vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan hallinnollinen esimies on apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. Henkilöstö Tilapalvelun henkilöstövahvuus vuoden lopussa oli 21 henkilöä. Toinen tekninen isännöitsijä irtisanoutui ja hänen tilalleen valittiin uusi henkilö. Sähköasiantuntijan vakanssi perustettiin ja täytettiin. Kiinteistöpalveluasiantuntijan paikka täytettiin sisäisenä henkilöstösiirtona.

10 - 6 - Kiinteistökehityspäällikkö siirtyi syksyllä eläkkeelle. Kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi virkaa ei ole toistaiseksi voitu täyttää. Henkilökunnan keski-ikä oli vuoden lopussa 57,4 vuotta. Toiminnan toteutuminen liikelaitoksen tasolla 2012 Painopisteet ja keskeiset muutokset Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Linnan Tilapalvelut on kilpailuttanut pilottihankkeena kolmen kohteen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut kesällä Kilpailutusta on jatkettu kaupungin johtoryhmän päätöksellä valmistelemalla Hauho, Lammi, Tuulos alueen laajaa kilpailutusta, joka käsittää ko. aluekokonaisuuden siivous- ja kiinteistönhoitopalveluiden lisäksi myös ruokapalvelut. Irtisanomissuojan vuoksi näin iso kilpailutus voidaan toteuttaa siten, että sen mukaiset palvelusopimukset alkavat aikaisintaan Tekme Oy:n kanssa on erikseen sovittu, että vuoden 2013 aikana voidaan irtisanomissuojasta huolimatta kilpailuttaa siivous- ja kiinteistönhoitopalveluita mm. Katuman, Solvikin ja Ojoisten päiväkoteihin ja mm. siivous Seminaarin koululle, jossa nyt on ulkopuolinen siivous Normaalikoulun aikaisen sopimuksen jatkosopimuksena. Irtisanomissuojan ja kilpailutuksen valmisteluun vaadittavan ajan vuoksi kaikkia kiinteistönhoito- ja siivoussopimuksia ei voida kilpailuttaa siten, että kaikki olisi kilpailutettu vuoden 2014 loppuun mennessä, vaan kilpailutusta jatketaan porrastetusti alue kerrallaan erikseen laadittavan aikataulun mukaisesti. Peruskorjauskohteista osa on toteutettu avoimella tarjouskilpailulla ja osa Tekme Oy:n kassa sovitulla kiinteällä hinnalla. Kiinteistönvälittäjä kilpailutettiin vuoden lopulla vuosille Kiinteistönvälittäjänä jatkaa Etelä-Hämeen Op Kiinteistökeskus Oy LKV. Henkilöstörakennetta on kehitetty tavoitteen mukaisesti moniosaamisen suuntaan palkkaamalla sähköasiantuntija ja sisäisenä henkilöstösiirtona kiinteistöpalveluasiantuntija. Energianseurantajärjestelmiä on selvitetty ja päätetty siirtyä vaiheittain Haahtela RES huoltokirjan kulutusseurantajärjestelmän käyttöön. Päätettiin osallistu Kymppihankkeeseen n. 10 pilottikohteen kanssa. Hankkeessa seurataan tarkemmin lämmön, sähkön ja veden kulutusta sekä jätteiden lajittelua ja kustannuksia yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa. Tavoite on osoittaa, miten säästöjä voi käyttötottumuksia muuttamalla saada aikaan. Kohteiksi on valittu mm. kouluja ja päiväkoteja, jotta uudet toimintatavat olisivat osa oppimista. Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntejä on jatkettu aktiivisesti. Myytyjä kohteita oli kaikkiaan 25 kpl, joista osakehuoneistoja 8. Myyntivoittoja kertyi ja tappioita lähinnä Hauhotalon ja Turvantalon myynneistä. Yksityiskohtainen myytyjen kohteiden luettelo on toimintakertomuksen kohdassa kiinteistökehitys. Vuokratiloista luopuminen ei ole palvelujen tuottamisen näkökulmasta enää ajankohtainen tuottavuusohjelman mukainen tavoite. Esimerkiksi palveluasuntojen arvonlisäverokäytäntöjen vuoksi on ollut asukkaiden edun mukaista, että kaupunki on toiminut välivuokraajana ja näin vuokratilojen määrä on kasvanut. Merkittävä vuokratilojen lisäys tuli myös Seminaarin koulun ja Siirin päiväkodin vuokraamisesta.

11 - 7 - Liikelaitoksen tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta : VAIKUTTAVUUSPÄÄMÄÄRÄT Kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijä Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Kestävän kehityksen teknologian ja toimintamallien hyödyntäminen Energiankulutuksen seurannan tehostaminen ja sitä kautta säästöpotentiaalin löytäminen Merkittävimmät kohteet ovat seurannassa ja niiden kulutustasot verrattu verrokkiaineistoon poikkeamien selvittämiseksi Toteutuma: Merkittävimmät kohteet ovat seurannassa ja kulutustasojen vertailu ja syiden selvittäminen käynnissä. Uudiskohteet suunnitellaan ennalta sovittuun energialuokkaan Uudiskohteiden lämmitysmuoto valitaan hankesuunnitteluvaiheessa Toteutuma: Tavoite on toteutunut osana hankesuunnittelua. Tarve- ja hankesuunnittelussa käydään läpi käytettävissä olevat vanhat rakennukset. Uudiskohteiden energialuokka on määritelty ja lämmitysmuodon valinta on tehty osana hankesuunnittelua kaikissa uudiskohteissa Kaikissa uudis- ja lisärakentamishankkeissa on ennen uuden tilan esityspäätöstä kartoitettu olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämismahdollisuudet Toteutuma: Hyödyntämismahdollisuudet on kartoitettu. Tilojen huono kunto ja epätarkoituksenmukainen sijainti ovat usein esteenä uudelle käyttötarkoitukselle. Vanhojen tilojen korjausaste nousee helposti niin korkeaksi, että uudisrakentaminen voi olla perusteltua. Uudishankkeen vuoksi tyhjilleen jäävien rakennusten purkukustannukset ja tasearvojen alaskirjaustarve tuodaan nykyisin selvästi esiin osana hankkeen kokonaiskustannuksia jo hankesuunnitteluvaiheessa eri vaihtoehtojen kustannuslaskelmissa. Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat palvelut Hämeenlinna luo edellytyksiä aktiiviselle vapaa-ajantoiminnalle Hämeenlinna on tunnettu hyvistä palveluluistaan ja yhteisöllisyydestään Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Laadukkaat asukaslähtöiset elämänkaaren ja tarpeen mukaiset palvelut Toimitilat on tukipalvelu laadukkaille peruspalveluille. Tilat ja niiden käyttöön liittyvät kiinteistöpalvelut ovat toiminnan edellyttämässä kunnossa. Asiakaspalaute. Sisäilmaongelmien määrä. Korjausvelan kehitys. Toteutuma: Tavoitteeseen ei ole päästy. Pääomavuokran korjausvastuuta ei kaupungin taloustilanteen vuoksi

12 - 8 - voida vielä kohdentaa peruskorjauksiin eli korjausvelan pienentämiseen. Sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet kiinteistöjen kunnon huonontuessa. KEINOPÄÄMÄÄRÄT Tasapainoinen talous ja tuottavuuden parantaminen Hämeenlinnalla on kuntakentän keskiarvoa vahvempi talous, joka mahdollistaa riittävä palvelutarjonnan ja välttämättömät investoinnit Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Talouden tasapainotusohjelman ja tuottavuusohjelman toteuttaminen Palveluverkkorakenteen muutoksissa tyhjilleen jäävien tilojen kustannukset minimoidaan. Kohteiden myynti, purku, vuokraus, jalostus uuteen käyttötarkoitukseen jne. Kustannuksista ja toimenpiteistä raportoidaan kohdekohtaisesti johtokunnalle Toteutuma: Tavoite toteutui. Myyntivoittoja kertyi ja tappioita Myyntivoittotavoite oli Kohdekohtainen raportti on toimintakertomuksen kiinteistökehitys-osiossa. Tehokas omistajapolitiikka Salkuttamista, kiinteistöjen myyntien ja purkujen jatkaminen. Tavoitteena on luopua tuottamattomista ja oman toiminnan kannalta tarpeettomista tiloista. Raportoidaan toteutuneista toimenpiteistä kohteittain johtokunnalle Toteutuma: Toimenpiteitä on jatkettu aktiivisesti. Kaavamuutokset hidastavat prosessia. Kohdekohtainen raportti on toimintakertomuksen kiinteistökehitys-osiossa. Kustannustehokkaimmilla tavoilla järjestetyt palvelut Jatkamalla siivouksen ja kiinteistönhoidon kilpailutusta haetaan kustannushyötyjä Ojoisten alueen siivous ja kiinteistönhoito kilpailutetaan vuoden 2012 aikana Toteutuma: Kilpailutus on päätetty siirtää vuoteen 2013, koska Ojoisten uusi lastentalo valmistuu vuoden 2013 kesällä ja se on merkittävin alueen kohteista. Samoin aikanaan kilpailutetaan mm. Katuman ja Solvikin päiväkotien kiinteistönhuolto ja siivous sekä Seminaarin koulun siivous. Asiakaslähtöinen, elämänkaariajatteluun pohjautuva monituottajamalli Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Palveluprosessien uudistaminen Sisäinen pääomavuokran laskutusprosessin saattaminen loppuun Sisäinen pääomavuokra peritään Haahtelan kiinteistötietojärjestelmällä Toteutuma: Laskentaa ei ole vielä toteutettu Haahtelalla, kun nykyiset pääomavuokrat on sovittu pidettäviksi samoina valtuuston päätöksellä vielä vuosi Haahtelan RES-huoltokirjan käyttöönotto sen sijaan on käynnistetty.

13 - 9 - Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Luovuutta tukeva työyhteisö ja haasteelliset työtehtävät. Keskiikä 56,2 v. 5 vuoden aikana jää eläkkeelle noin 7 henkilöä. Palvelutarjonnan jatkuvuus turvataan osaavalla henkilökunnalla Vakanssit säilytetään ja uutta asiantuntemusta haetaan siivouksen ja sähkötekniikan alueille Toteutuma: Perustettiin ja täytettiin sähköasiantuntijan ja kiinteistöpalveluiden asiantuntijan vakanssit. Kiinteistökehityspäällikön virkaa ei saatu kaupungin säästösyistä toistaiseksi täyttää. Pääterveysaseman ovivärin tarkistus

14 Talous Linnan Tilapalvelut liikelaitoksen vuoden 2012 tulos oli mutta tilivuoden ylijäämä oli euroa. Tuloksessa on merkitty konserniavustusta euroa. Taulukko Linnan Tilapalvelut -liikelaitos, tuloslaskelma Linnan Tilapalvelut -liikelaitos 1000 TP 2011 TB 2012 TB 2012 muutokset TB muutokset Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintakulut Toimintakulut olivat euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 10,8 %. Eniten lisääntyivät ulkopuolelta vuokrattujen kiinteistöjen vuokramenot, nämä kasvoivat vajaat 1,0 milj. euroa eli 22 %. Suurimpina yksittäisinä kohteina olivat Seminaarin koulun vuokramenot, Taidemuseon rakennusten ja Lohrmannin rakennuksen vuokramenot sekä Tuomelan koulun väistötilojen vuokramenot. Suurin yksittäinen menokokonaisuus oli palveluiden ostot, johon käytettiin 37,8 % (8,53 milj. ) kaikista toimintakuluista. Palveluiden ostot sisältävät rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden ostoa 4,77 milj. ja puhtaanapito- ja pesulapalveluiden ostoa 2,28 milj.. Toiseksi suurin yksittäinen menoerä on aineiden ja tarvikkeiden ostot 26,1 % (5,89 milj. ) kaikista toimintakuluista. Lämmön osuus ostoista on 3,4 milj. ja sähkön 2,0 milj.. Energiakustannukset olivat yhtä suuret kuin vuonna 2011.

15 TOIMINTAMENOT TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Muut toimintakulut Toimintamenoihin kirjattiin myyntitappioita kaikkiaan Valtaosa tappiosta syntyi kun kaupunginhallitus päätti myydä Turvantalon Lammilta ja Hauhotalon Hauholta. Toiminnoittain toimitilojen toteutuneet kustannukset jakaantuivat seuraavasti: Kustannukset Tilinpäätös Toiminto Tp 2009 Osuus % Tp 2010 Osuus % Tp 2011 Osuus % Tp 2012 Osuus % Muutos % Yl kust , , , ,4 2,7 Raken. hoito , , , ,6-3,2 Lämpö , , , ,8 6,9 Sähkö , , , ,8-4,2 Vesi , , , ,9 1,6 Vartiointi , , , ,6-3,4 Siivous , , , ,9 28,7 Jätehuolto , , , ,0-6,9 Ulkoalueiden hoito , , , ,5 12,7 Kunnossapito (Tekme) , , , ,2 1,0 Käyttäjäpalvelut , , , ,2 56,1 Vuokrat , , , ,5 22,1 Kunnossapito , , , ,6 57,6 Yhteensä ,1 Vuokrat-toiminto sisältää vuosina ulkopuolisille maksetut vuokrakulut ja yhtiövastikkeet. Tekmen kunnossapitokustannukset olivat 2,2 milj. kun varaus oli 2,5 milj. euroa. Osa kunnossapitoon budjetoidusta rahasta on kirjattu rakennusten hoitoon. Lisäksi omaan kunnossapitoon käytettiin Yhteensä kiinteistöjen kunnossapitomenot olivat Siivouskustannusten 28,7 % nousu johtuu Tilapalveluille tulleiden uusien siivouskohteiden kustannuksista (mm. Seminaarin koulu, Rengon ja Idänpään terveysasemat)

16 Toimintatulot Toimintatuotot olivat kaikkiaan , jossa oli kasvua vuoteen %. Vuokratuottoja saatiin yhteensä kasvun ollessa 3,5 % Vuokratuloista asuntojen vuokratulot ovat laskussa koska asuntoja on siirretty Hämeenlinnan Asunnot Oy:n omistukseen. Muiden rakennusten vuokratulot ovat myös hieman vähentyneet. Vähennys johtuu siitä, että keskuskeittiö on siirtynyt Linnan Ateria Oy:n omistukseen ja Tullikamarin vuokratulot ovat puolittuneet vuokranalennusten ja tyhjien tilojen seurauksena. Muut toimintatuotot sisältävät myyntivoittoja , kun talousarviossa niitä ennakoitiin kertyvä Kaikkiaan viime vuonna myytiin 25 kohdetta, joista osakehuoneistoja oli 8 kpl. Myytyjen kohteiden kauppahinta oli yhteensä 3,9 milj. euroa Vuokratuloja kertyi kaikkiaan euroa, joista sisäisten vuokrien osuus oli euroa (85,8 % vuokratuloista) TOIMINTATUOTOT TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot

17 VUOKRATULOT Asuntojen vuokra Muiden rakennusten vuokra Sis. Hoitovuokra Sis. Pääomavuokra Rahoituskulut Vuoden 2011 alusta Linnan Tilapalvelut -liikelaitokselle siirrettiin kiinteistöomaisuuden taseyksikkö ja pääomavuokran laskentaperusteet uudistettiin. Vuoden 2012 lopulla Linna Tilapalvelut -liikelaitoksella oli lainaa yhteensä 66,7 milj. euroa. Vuonna 2012 lainoista maksettiin korkoa ja lyhennystä Uutta lainaa otettiin euroa. Lisäksi kaupungille maksettiin peruspääoman korkoa Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP rakennuksia / kohteita kpl tilavuus m huoneistoala m Voimavarat - vakanssit tilat m

18 Alla olevassa taulukossa on Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen hallinnassa olevien omien ja vuokrattujen rakennusten kustannukset euroa/m2/kk. Kohteen toimintojen kustannukset on jaettu 12 kuukaudella ja kohteen pinta-alalla. Ei ole huomioitu, jos kohde on ollut Tilapalveluilla vain osan vuotta (esim. Seminaarin koulu). Pinta-ala Yl. Kust Rak hoito Lämmitys Sähkö Vesi Vartiointi Siivous m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 Asuinrakennukset ,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 Ikäihmisten palvelurak ,1 0,3 1,4 0,7 0,2 0,0 0,0 Kulttuuri ja kirjastorak ,2 0,2 0,7 0,4 0,0 0,0 0,3 Muut rakennukset ,2 0,1 0,5 0,2 0,0 0,0 0,3 Opetuspalvelun rak ,1 0,2 1,0 0,5 0,1 0,0 0,1 Terveyspalvelun rak ,2 2,6 0,9 0,6 0,1 0,0 0,5 Varhaiskasvatuspalv rak ,5 0,4 1,1 0,6 0,1 0,1 0,0 Yhdyskuntarakenteen rak ,1 0,2 0,7 0,8 0,1 0,0 0,2 KAIKKI KOHTEET ,2 0,4 0,9 0,4 0,1 0,0 0,2 Pinta-ala Jätehuolto Ulko al hoito Tekme kp Käyttäjäpv Vuokrat Oma kp Yhteensä m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 Asuinrakennukset ,1 0,1 0,6 0,0 0,6 0,6 3,0 Ikäihmisten palvelurak ,1 0,4 0,6 0,0 1,4 0,1 5,3 Kulttuuri ja kirjastorak ,0 0,3 0,4 0,0 2,3 0,1 5,0 Muut rakennukset ,0 0,2 0,3 0,0 2,2 0,2 4,3 Opetuspalvelun rak ,0 0,3 0,6 0,0 0,6 0,1 3,8 Terveyspalvelun rak ,1 0,2 0,1 0,0 0,5 0,9 6,8 Varhaiskasvatuspalv rak ,1 0,6 1,1 0,0 2,1 0,1 6,7 Yhdyskuntarakenteen rak ,1 0,2 0,6 0,0 0,2 0,3 3,6 KAIKKI KOHTEET ,0 0,3 0,5 0,0 1,3 0,2 4,5 Hannu Sointu talouspäällikkö

19 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksessa vuonna 2012 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Linnan Tilapalvelun sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestely perustuu kaupungin hallintosääntöön ja liikelaitoksen johtosääntöön sekä vuosittain johtokunnassa hyväksyttävään toimintasääntöön, joissa on määritelty toimielinten ja viranhaltijoiden vastuut. Talonrakennushankkeiden suunnittelu ja toteutusohjeet on uudistettu liikelaitoksen valmistelemina vuoden 2010 aikana. Johtokunta hyväksyi uudistetut suunnittelu- ja toteutusohjeet kokouksessaan ja kaupunginhallitus Suunnittelu ja toteutusohjeet ohjaavat hyvin investointihankkeita ja selkeyttävät vastuut hankkeiden eri vaiheissa. Tehdyt viranhaltijapäätökset viedään johtokunnalle tiedoksi. Kahden viikon välein pidettävissä tiimipalavereissa tuodaan esille liikelaitoksen toiminnan kannalta keskeisiä taloudellisia ja toiminnallisia uhkatekijöitä. Työhyvinvointikyselyn pohjalta laadittiin keväällä liikelaitoksen oma työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma, jonka johtokunta hyväksyi pidetyssä kokouksessa. Kehittämissuunnitelmaa päivitettiin viimeksi toimistokokouksessa Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa normaalia jokapäiväistä työtä Sisäisen valvonnan osa-alueilla havaittuja merkittäviä puutteita ja epäkohtia Tekninen Palvelukeskus Oy Hämeen laskutus oli edelleen myöhässä. Laskuissa on myös edelleen ollut virheitä ja puutteita, jotka ovat työllistäneet asiatarkastajia ja laskujen hyväksyjiä. Kaupungin omien toimintojen muutot ja uudelleenjärjestelyt sekä palveluiden siirtäminen ulkoisille tuottajille nopealla aikataululla aiheuttaa tilapalvelun näkökulmasta suurien vaikeasti edelleen vuokrattavien tai myytävien tilakokonaisuuksien vapautumista ennakoimattomasti kesken talousarviovuodenkin. Tästä syystä taloudellisesti merkittävien kokonaisuuksien irtisanomisaikoja tulisikin pidentää ja uusien talonrakennushankkeiden kustannuslaskelmissa on otettava jatkossa huomioon myös tyhjilleen jäävien tilojen pukukustannukset ja tasearvojen alaskirjaukset. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen Taseyksikkörakenteesta luovuttiin vuoden 2011 alusta, mikä selkeytti omistajarakennetta. Vuoden 2013 myytävien rakennusten tontit siirtyvät Linnan Tilapalvelun taseeseen, jolloin rakennuksen ja tontin myyntivoitot tulevat Tilapalvelulle. Investointihankkeiden kustannusseurannassa ilmenneet ongelmat on korjattu ja hankkeiden kohdekohtaisia lisä- ja muutostöitä seurataan rakennuttamisyksikössä reaaliaikaisesti. Sisäisen vuokrauksen periaatteet on selkeytetty ja uudistettu pääomavuokran rakenne otettiin käyttöön vuonna Jatkossa seurataan erityisesti, etteivät uusien investointikohteiden pääomavuokrat nouse kohtuuttoman suuriksi. Uudistettujen talonrakennushankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukainen toimintatapa on selkeyttänyt hankkeen eri osapuolien rooleja ja tehtäviä. Hankkeen omistajan rooli on selkeytynyt. Rakennuttamispalveluiden prosessikuvaukset ja tuotteistaminen on tehty ja ne on otettu käyttöön vuonna 2011 uusissa rakennuttamisprojekteissa Pienten perusparannushankkeiden suunnittelua on pyritty aikaistamaan.

20 Uusien talonrakennushankkeiden kustannuslaskelmissa otetaan jatkossa huomioon myös tyhjilleen jäävien tilojen pukukustannukset ja tasearvojen alaskirjaukset. Peruskorjaushankkeiden toteuttamista on kilpailutettu vuonna 2012 niin Tekme Oy:llä kuin yksityisilläkin rakennusurakoitsijoilla. Projekteista, joiden sisältö tiedetään tarkasti etukäteen, on tehty kiinteähintainen sopimus. Kaikista purkua vaativista korjaustöistä ei kuitenkaan pystytä tekemään kiinteää urakkaa vaan työ on sovittu tehtäväksi tuntiveloitukseen perustuen. Pääterveysaseman vuodeosastoille on asennettu automaattinen sammutusjärjestelmä. Kriisiajan valmiussuunnitelmat on aloitettu kartoittamalla varavoimalaitteet tarvitsevat kiinteistöt. Haahtelan Kiinteistötietojärjestelmä on täydentynyt RES-huoltokirjaosiolla. Käyttöönotto on käynnissä. Huoltokirja varmistaa huoltojen oikea-aikaisen suorittamisen ja seurannan sekä kohteiden teknisten tietojen ajan tasalla pysymisen. LVIA- asiantuntija on aloittanut työt tilapalvelussa lisäten erityisosaamista ja parantanut sitä kautta kiinteistöjen teknisten järjestelmien riskien hallintaa. Osana liikelaitoksen omaa työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa, tehtiin Työsykkeen työterveyshoitajan aloitteesta jokaiselle halukkaalle liikelaitoksen työntekijälle terveystarkastus. Tarkastukseen osallistui miltei koko henkilöstö. Tulosten yhteenvedon pohjalta työterveyshoitaja piti kaikille yhteisen tilaisuuden, jossa kerrottiin miten työkykyä voi pitää yllä ja ikääntymisen haasteisiin vastata. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Toiminnassa on noudatettu lakia ja hyvää hallintotapaa ja käytetty tarvittaessa asiantuntijoita esim. hankinnoissa Seutukeskus Oy Hämeen hankinta- ja kilpailutusyksikön asiantuntemusta. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Linnan Tilapalvelut -liikelaitos oli mukana Kuntaliiton ja Kiinteistötalouden Instituutin ry:n järjestämässä Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailu hankkeessa parantaakseen oman kiinteistökantansa tunnuslukujen laskentaa ja vertailtavuutta eri vuosina ja myös muiden kaupunkien verrokkikohteisiin. Tehtiin päätös osallistua taas 2013 järjestettävään vertailuun. Tilikauden ylijäämä oli Hämeenlinnan Asunnot Oy:ltä vuonna 2011 otetun 1,47 milj. euron lyhytaikaisen laina takaisinmaksusta on tehty päätökset. Laina maksetaan pois myymällä Kiinteistö Oy Metsäpirtti Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle. Kirjaukset tehdään tammikuussa Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kertyi euroa ja myyntitappioita euroa. Myyntitappiot tulivat pääasiassa Lammin Turvan talon ja Hauhon Hauhotalon myynneistä. Riskienhallinnan järjestäminen Viittaus kohtaan 1. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Toiminta perustuu hallintosääntöön, johtosääntöön, toimintasääntöön, hankintalakiin ja hankintaohjeisiin sekä kaupungin irtaimen omaisuuden hallintaohjeeseen (uudistettu Kh ), joiden pohjalta toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätökset. Omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta on kohdekohtaiset päätökset valtuuksien rajoissa. Myös vuokrasopimuksista on tehty virkamiespäätökset vuokrasopimusten lisäksi.

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot