TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta

2

3

4 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen Johtokunta Liikelaitoksen organisaatio Henkilöstö Toiminnan toteutuminen liikelaitoksen tasolla Painopisteet ja keskeiset muutokset Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Liikelaitoksen tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta : Talous Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksessa vuonna Toiminnan toteutuminen palvelualueittain Tilapalvelun hallinto Kiinteistökehitys Talonrakennushankkeiden suunnittelu ja rakennuttaminen Kiinteistö- ja tilapalvelut Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset) Tuloslaskelma (ulkoiset) Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen vastaavien liitetiedot Taseen vastattavien liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Tilikauden tuloksen käsittely Tilinpäätöksen allekirjoittaminen Tilinpäätösmerkintä Liite 1. Talonrakennushankkeiden suunnittelijat ja urakoitsijat

5 - 1 - Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012 Vuosi 2012 oli Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen neljäs toimintavuosi ja sitä voisi luonnehtia toimintojen vakiinnuttamisen vuodeksi eli mitään olennaisia laskentatapoja ei muutettu. Liikelaitoksen toimintaa on koko sen olemassaolon ajan vuosittain muutettu ja laskentajärjestelmiä uudistettu. Tavoitteena on ollut kehittää liikelaitosta itsenäisempään suuntaan. Erillisestä taseyksilörakenteesta luopuminen on yksinkertaistanut rakennusomaisuuden hallintaa ja organisaatiota. Talous- ja hallintopalveluiden kanssa tehdyt sisäiset velkakirjat rakennuksiin kohdistuneista lainoista on selkeyttänyt kiinteistöistä aiheutuvia pääomakustannuksia ja osoittautuneet oikeiksi laskentaperusteiksi sisäisten pääomavuokrien laskennassa. Asiakkaiden sitouttaminen kalliisiin investointeihin vähintään laina-ajaksi esivuokrasopimuksin jo hankkeiden alkumetreillä on ollut uudistettujen rakennushankkeiden suunnittelu ja toteutusohjeiden yksi keskeinen parannus. Palveluverkot ja palveluiden tuottamistapa muuttuvat nyt niin nopeasti, että virheinvestointien vaara olisi muuten huomattavasti suurempi. Valitettavasti uudistettua pääomavuokraa ei ole voitu kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi ottaa käyttöön korjausvastuun osalta kuin laskennallisesti eli korjausvastuuna perittävää vuokraosuutta ei toistaiseksi saada suoraan kohdentaa peruskorjauksiin ja sitä kautta korjausvelan lyhentämiseen, vaan se tuloutetaan toistaiseksi takaisin kaupungille. Peruskorjaukset toteutetaan valtuuston myöntämällä investointimäärärahalla, joka on korjaustarpeeseen nähden riittämätön. Tilapalvelun suurin huolenaihe onkin jo vuosia kertyneen korjausvelan näkyminen entistä selvemmin kiinteistöjen kunnossa. Päivittäisessä työssämme ongelmat ilmenevä räjähdysmäisesti kasvaneina sisäilmaongelmaepäilyinä, joiden selvittäminen on monesti todella vaikeaa ja kallista, koska ne vaativat erikoisasiantuntijoiden tekemiä tutkimuksia, näytteitä sekä asiantuntijan tekemää analyysia näytteiden tuloksista. Vaikeimpia ovat tapaukset, joissa mittaustulosten ja selvitysten perusteella ei löydy selkeää korjattavaa vikaa, mutta tilojen käyttäjät silti oireilevat. Kiinteistöomaisuuden kehittämistä ja myyntejä jatkettiin lukuisten kohteiden osalta kiinteistöomistuksen johtoryhmän ja liikelaitoksen johtokunnan tekeminen linjausten ja kaupunginhallituksen hyväksymän toimenpideohjelman mukaisesti. Kiinteistö ja osakehuoneistokauppoja tehtiin ennätyksellisen paljon, mikä näkyy myös taloudellisessa tuloksessamme ja osaltaan myös koko kaupungin tonttien myyntituloissa joihin myytyjen kiinteistöjen tonttien osuudet on kirjattu. Myytävien kohteiden kaavamuutoksissa on tehty aktiivisesti yhteistyötä maankäytön suunnitteluyksikön kanssa ja käytetty kaavojen valmistelutyössä myös ulkopuolista suunnitteluapua. Kaavamuutosprosessit ovat hitaita ja monivaiheisia, mikä osaltaan hidastaa myyntejä. Investointihankkeiden suunnittelu ja rakennuttaminen toteutui pääosin työohjelman mukaisessa aikataulussa ja kohteille varattujen määrärahojen puitteissa. Merkittävimpiä investointihankkeita olivat: Rengon koulun peruskorjaus ja laajennus, Saaristen korttelin B- ja C-rakennusten peruskorjaus sekä Ojoisten lastentalon kilpailuttaminen ja rakentamisen aloittaminen. Lastentalo toteutetaan kokonaisvastuu-urakalla.

6 - 2 - Kaupunkikonsernin yhtiöille myytiin rakennuttamispalveluita mm. seuraaviin kohteisiin: Katuman Moreenin laitesuojahanke ja Hämeenlinnan Palvelukiinteistöt Oy:n Iittalan päiväkotihanke. Vuoden aikana palkattiin sähköasiantuntija ja kiinteistöpalveluasiantuntija vahvistamaan liikelaitokseen kiinteistöhuollon, kunnossapidon sekä rakennuttamisen monialaosaamista. Kiinteistökehityspäällikkö siirtyi syksyllä eläkkeelle. Kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi virkaa ei ole toistaiseksi voitu täyttää. Liikelaitoksen taloudellinen tulos on ylijäämäinen euroa. Hyvään tulokseen vaikuttivat ennen muuta kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntivoitot, joita kertyi euroa. Talousarvion mukainen myyntivoittotavoite oli Myyntitappioita kirjattiin , jotka kertyivät pääosin kaupunginhallituksen päätösten mukaisista Hauhotalon ja Turvan talon myynneistä. Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen neljäs toimintavuosi on ensimmäisen johtokuntamme toimintakauden päätösvuosi. Johtokunnan työskentely on koko toimikauden ollut erittäin asiantuntevaa ja kannustavaa. Lämpimät kiitokseni siitä Teille kaikille! Yhdessä olemme kehittäneen Linnan Tilapalvelua ja ilahduttavan monen kanssa yhteistyö jatkuu uudessa johtokunnassakin, jonka työskentely jo on lähtenyt hyvin käyntiin. Yhteistyö muidenkin sidosryhmien kanssa on ollut joustavaa ja mutkatonta. Vaikeitakin asioita on käsitelty ja ratkottu yhdessä mukavassa rakentavassa ilmapiirissä. Ammattitaitoisen ja joustavan tilapalvelun henkilökunnan kanssa on ollut ilo tehdä yhdessä töitä. Paljon olemme taas saaneet aikaan. Lämmin kiitos siitä kuuluu teille jokaiselle! Yhteistyöllä eteenpäin! Hämeenlinnassa Raili Salminen Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen toimitusjohtaja

7 - 3 - Johtokunta Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto valitsi Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunnan kokouksessaan Kokoonpano oli vuonna 2012 seuraava: jäsen Louhio-Järvinen, Sari Niemenranta, Pekka Pietilä, Mirja Renfeldt, Hasse Vaahtera, Erika Veteläinen, Aulis Vilkki, Jorma varajäsen Piikkilä, Tuulikki Virtanen, Veijo Virta, Saija Astren, Antti Huurresalo, Meri-Tuuli Kotiniemi, Tomi Mäkinen Ville, alkaen Johansson, Kari Kaupunginvaltuusto valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Sari Louhio-Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Niemenrannan. Johtokunnan esittelijänä toimii toimitusjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä suunnittelupäällikkö Pekka Rintanen. Johtokunta kokoontui vuonna 2012 viisi kertaa. Marraskuun kokous pidettiin Hämeenlinnan ystävyyskaupunki Celleen tehdyn opintomatkan yhteydessä. Opintomatkalle osallistui johtokunnan lisäksi Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtotiimi, apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ja matkan järjestelyistä vastannut Kari Kolehmainen. Matka oli erittäin mukava ja antoisa.

8 - 4 - Tutustumiskohteemme olivat Cellen linnaan peruskorjattu teatteri, yksityinen vanhusten asuin- ja palvelutalo, nuorisokeskus, päiväkoti, kaupungin asuntoyhtiö ja entiseen kasarmirakennukseen peruskorjattu kaupungintalo. Kohteet olivat erilaisia ja todella mielenkiintoisia. Matkan järjestelyistä erityiskiitos kuuluu Kari Kolehmaiselle, jolla työuransa ajalta Hämeenlinnan kaupungin kansainvälisten asioiden vastuuhenkilönä on erittäin hyvät ja laajat henkilökohtaiset suhteet ystävyyskaupunkeihimme. Tämä mahdollisti monipuolisen ja aikataulullisesti tiiviin ohjelmamme tarkan ennakkosuunnittelun. Paikanpäällä saimme erittäin sydämellisen ja vieraanvaraisen vastaanoton kaikissa tutustumiskohteissamme. Cellen linna

9 - 5 - Liikelaitoksen organisaatio Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen toiminta jakaantuu viidelle palvelualueelle. Liikelaitoksen tarkemmasta organisoinnista vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan hallinnollinen esimies on apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. Henkilöstö Tilapalvelun henkilöstövahvuus vuoden lopussa oli 21 henkilöä. Toinen tekninen isännöitsijä irtisanoutui ja hänen tilalleen valittiin uusi henkilö. Sähköasiantuntijan vakanssi perustettiin ja täytettiin. Kiinteistöpalveluasiantuntijan paikka täytettiin sisäisenä henkilöstösiirtona.

10 - 6 - Kiinteistökehityspäällikkö siirtyi syksyllä eläkkeelle. Kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi virkaa ei ole toistaiseksi voitu täyttää. Henkilökunnan keski-ikä oli vuoden lopussa 57,4 vuotta. Toiminnan toteutuminen liikelaitoksen tasolla 2012 Painopisteet ja keskeiset muutokset Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Linnan Tilapalvelut on kilpailuttanut pilottihankkeena kolmen kohteen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut kesällä Kilpailutusta on jatkettu kaupungin johtoryhmän päätöksellä valmistelemalla Hauho, Lammi, Tuulos alueen laajaa kilpailutusta, joka käsittää ko. aluekokonaisuuden siivous- ja kiinteistönhoitopalveluiden lisäksi myös ruokapalvelut. Irtisanomissuojan vuoksi näin iso kilpailutus voidaan toteuttaa siten, että sen mukaiset palvelusopimukset alkavat aikaisintaan Tekme Oy:n kanssa on erikseen sovittu, että vuoden 2013 aikana voidaan irtisanomissuojasta huolimatta kilpailuttaa siivous- ja kiinteistönhoitopalveluita mm. Katuman, Solvikin ja Ojoisten päiväkoteihin ja mm. siivous Seminaarin koululle, jossa nyt on ulkopuolinen siivous Normaalikoulun aikaisen sopimuksen jatkosopimuksena. Irtisanomissuojan ja kilpailutuksen valmisteluun vaadittavan ajan vuoksi kaikkia kiinteistönhoito- ja siivoussopimuksia ei voida kilpailuttaa siten, että kaikki olisi kilpailutettu vuoden 2014 loppuun mennessä, vaan kilpailutusta jatketaan porrastetusti alue kerrallaan erikseen laadittavan aikataulun mukaisesti. Peruskorjauskohteista osa on toteutettu avoimella tarjouskilpailulla ja osa Tekme Oy:n kassa sovitulla kiinteällä hinnalla. Kiinteistönvälittäjä kilpailutettiin vuoden lopulla vuosille Kiinteistönvälittäjänä jatkaa Etelä-Hämeen Op Kiinteistökeskus Oy LKV. Henkilöstörakennetta on kehitetty tavoitteen mukaisesti moniosaamisen suuntaan palkkaamalla sähköasiantuntija ja sisäisenä henkilöstösiirtona kiinteistöpalveluasiantuntija. Energianseurantajärjestelmiä on selvitetty ja päätetty siirtyä vaiheittain Haahtela RES huoltokirjan kulutusseurantajärjestelmän käyttöön. Päätettiin osallistu Kymppihankkeeseen n. 10 pilottikohteen kanssa. Hankkeessa seurataan tarkemmin lämmön, sähkön ja veden kulutusta sekä jätteiden lajittelua ja kustannuksia yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa. Tavoite on osoittaa, miten säästöjä voi käyttötottumuksia muuttamalla saada aikaan. Kohteiksi on valittu mm. kouluja ja päiväkoteja, jotta uudet toimintatavat olisivat osa oppimista. Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntejä on jatkettu aktiivisesti. Myytyjä kohteita oli kaikkiaan 25 kpl, joista osakehuoneistoja 8. Myyntivoittoja kertyi ja tappioita lähinnä Hauhotalon ja Turvantalon myynneistä. Yksityiskohtainen myytyjen kohteiden luettelo on toimintakertomuksen kohdassa kiinteistökehitys. Vuokratiloista luopuminen ei ole palvelujen tuottamisen näkökulmasta enää ajankohtainen tuottavuusohjelman mukainen tavoite. Esimerkiksi palveluasuntojen arvonlisäverokäytäntöjen vuoksi on ollut asukkaiden edun mukaista, että kaupunki on toiminut välivuokraajana ja näin vuokratilojen määrä on kasvanut. Merkittävä vuokratilojen lisäys tuli myös Seminaarin koulun ja Siirin päiväkodin vuokraamisesta.

11 - 7 - Liikelaitoksen tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta : VAIKUTTAVUUSPÄÄMÄÄRÄT Kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijä Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Kestävän kehityksen teknologian ja toimintamallien hyödyntäminen Energiankulutuksen seurannan tehostaminen ja sitä kautta säästöpotentiaalin löytäminen Merkittävimmät kohteet ovat seurannassa ja niiden kulutustasot verrattu verrokkiaineistoon poikkeamien selvittämiseksi Toteutuma: Merkittävimmät kohteet ovat seurannassa ja kulutustasojen vertailu ja syiden selvittäminen käynnissä. Uudiskohteet suunnitellaan ennalta sovittuun energialuokkaan Uudiskohteiden lämmitysmuoto valitaan hankesuunnitteluvaiheessa Toteutuma: Tavoite on toteutunut osana hankesuunnittelua. Tarve- ja hankesuunnittelussa käydään läpi käytettävissä olevat vanhat rakennukset. Uudiskohteiden energialuokka on määritelty ja lämmitysmuodon valinta on tehty osana hankesuunnittelua kaikissa uudiskohteissa Kaikissa uudis- ja lisärakentamishankkeissa on ennen uuden tilan esityspäätöstä kartoitettu olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämismahdollisuudet Toteutuma: Hyödyntämismahdollisuudet on kartoitettu. Tilojen huono kunto ja epätarkoituksenmukainen sijainti ovat usein esteenä uudelle käyttötarkoitukselle. Vanhojen tilojen korjausaste nousee helposti niin korkeaksi, että uudisrakentaminen voi olla perusteltua. Uudishankkeen vuoksi tyhjilleen jäävien rakennusten purkukustannukset ja tasearvojen alaskirjaustarve tuodaan nykyisin selvästi esiin osana hankkeen kokonaiskustannuksia jo hankesuunnitteluvaiheessa eri vaihtoehtojen kustannuslaskelmissa. Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat palvelut Hämeenlinna luo edellytyksiä aktiiviselle vapaa-ajantoiminnalle Hämeenlinna on tunnettu hyvistä palveluluistaan ja yhteisöllisyydestään Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Laadukkaat asukaslähtöiset elämänkaaren ja tarpeen mukaiset palvelut Toimitilat on tukipalvelu laadukkaille peruspalveluille. Tilat ja niiden käyttöön liittyvät kiinteistöpalvelut ovat toiminnan edellyttämässä kunnossa. Asiakaspalaute. Sisäilmaongelmien määrä. Korjausvelan kehitys. Toteutuma: Tavoitteeseen ei ole päästy. Pääomavuokran korjausvastuuta ei kaupungin taloustilanteen vuoksi

12 - 8 - voida vielä kohdentaa peruskorjauksiin eli korjausvelan pienentämiseen. Sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet kiinteistöjen kunnon huonontuessa. KEINOPÄÄMÄÄRÄT Tasapainoinen talous ja tuottavuuden parantaminen Hämeenlinnalla on kuntakentän keskiarvoa vahvempi talous, joka mahdollistaa riittävä palvelutarjonnan ja välttämättömät investoinnit Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Talouden tasapainotusohjelman ja tuottavuusohjelman toteuttaminen Palveluverkkorakenteen muutoksissa tyhjilleen jäävien tilojen kustannukset minimoidaan. Kohteiden myynti, purku, vuokraus, jalostus uuteen käyttötarkoitukseen jne. Kustannuksista ja toimenpiteistä raportoidaan kohdekohtaisesti johtokunnalle Toteutuma: Tavoite toteutui. Myyntivoittoja kertyi ja tappioita Myyntivoittotavoite oli Kohdekohtainen raportti on toimintakertomuksen kiinteistökehitys-osiossa. Tehokas omistajapolitiikka Salkuttamista, kiinteistöjen myyntien ja purkujen jatkaminen. Tavoitteena on luopua tuottamattomista ja oman toiminnan kannalta tarpeettomista tiloista. Raportoidaan toteutuneista toimenpiteistä kohteittain johtokunnalle Toteutuma: Toimenpiteitä on jatkettu aktiivisesti. Kaavamuutokset hidastavat prosessia. Kohdekohtainen raportti on toimintakertomuksen kiinteistökehitys-osiossa. Kustannustehokkaimmilla tavoilla järjestetyt palvelut Jatkamalla siivouksen ja kiinteistönhoidon kilpailutusta haetaan kustannushyötyjä Ojoisten alueen siivous ja kiinteistönhoito kilpailutetaan vuoden 2012 aikana Toteutuma: Kilpailutus on päätetty siirtää vuoteen 2013, koska Ojoisten uusi lastentalo valmistuu vuoden 2013 kesällä ja se on merkittävin alueen kohteista. Samoin aikanaan kilpailutetaan mm. Katuman ja Solvikin päiväkotien kiinteistönhuolto ja siivous sekä Seminaarin koulun siivous. Asiakaslähtöinen, elämänkaariajatteluun pohjautuva monituottajamalli Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Palveluprosessien uudistaminen Sisäinen pääomavuokran laskutusprosessin saattaminen loppuun Sisäinen pääomavuokra peritään Haahtelan kiinteistötietojärjestelmällä Toteutuma: Laskentaa ei ole vielä toteutettu Haahtelalla, kun nykyiset pääomavuokrat on sovittu pidettäviksi samoina valtuuston päätöksellä vielä vuosi Haahtelan RES-huoltokirjan käyttöönotto sen sijaan on käynnistetty.

13 - 9 - Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Luovuutta tukeva työyhteisö ja haasteelliset työtehtävät. Keskiikä 56,2 v. 5 vuoden aikana jää eläkkeelle noin 7 henkilöä. Palvelutarjonnan jatkuvuus turvataan osaavalla henkilökunnalla Vakanssit säilytetään ja uutta asiantuntemusta haetaan siivouksen ja sähkötekniikan alueille Toteutuma: Perustettiin ja täytettiin sähköasiantuntijan ja kiinteistöpalveluiden asiantuntijan vakanssit. Kiinteistökehityspäällikön virkaa ei saatu kaupungin säästösyistä toistaiseksi täyttää. Pääterveysaseman ovivärin tarkistus

14 Talous Linnan Tilapalvelut liikelaitoksen vuoden 2012 tulos oli mutta tilivuoden ylijäämä oli euroa. Tuloksessa on merkitty konserniavustusta euroa. Taulukko Linnan Tilapalvelut -liikelaitos, tuloslaskelma Linnan Tilapalvelut -liikelaitos 1000 TP 2011 TB 2012 TB 2012 muutokset TB muutokset Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintakulut Toimintakulut olivat euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 10,8 %. Eniten lisääntyivät ulkopuolelta vuokrattujen kiinteistöjen vuokramenot, nämä kasvoivat vajaat 1,0 milj. euroa eli 22 %. Suurimpina yksittäisinä kohteina olivat Seminaarin koulun vuokramenot, Taidemuseon rakennusten ja Lohrmannin rakennuksen vuokramenot sekä Tuomelan koulun väistötilojen vuokramenot. Suurin yksittäinen menokokonaisuus oli palveluiden ostot, johon käytettiin 37,8 % (8,53 milj. ) kaikista toimintakuluista. Palveluiden ostot sisältävät rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden ostoa 4,77 milj. ja puhtaanapito- ja pesulapalveluiden ostoa 2,28 milj.. Toiseksi suurin yksittäinen menoerä on aineiden ja tarvikkeiden ostot 26,1 % (5,89 milj. ) kaikista toimintakuluista. Lämmön osuus ostoista on 3,4 milj. ja sähkön 2,0 milj.. Energiakustannukset olivat yhtä suuret kuin vuonna 2011.

15 TOIMINTAMENOT TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Muut toimintakulut Toimintamenoihin kirjattiin myyntitappioita kaikkiaan Valtaosa tappiosta syntyi kun kaupunginhallitus päätti myydä Turvantalon Lammilta ja Hauhotalon Hauholta. Toiminnoittain toimitilojen toteutuneet kustannukset jakaantuivat seuraavasti: Kustannukset Tilinpäätös Toiminto Tp 2009 Osuus % Tp 2010 Osuus % Tp 2011 Osuus % Tp 2012 Osuus % Muutos % Yl kust , , , ,4 2,7 Raken. hoito , , , ,6-3,2 Lämpö , , , ,8 6,9 Sähkö , , , ,8-4,2 Vesi , , , ,9 1,6 Vartiointi , , , ,6-3,4 Siivous , , , ,9 28,7 Jätehuolto , , , ,0-6,9 Ulkoalueiden hoito , , , ,5 12,7 Kunnossapito (Tekme) , , , ,2 1,0 Käyttäjäpalvelut , , , ,2 56,1 Vuokrat , , , ,5 22,1 Kunnossapito , , , ,6 57,6 Yhteensä ,1 Vuokrat-toiminto sisältää vuosina ulkopuolisille maksetut vuokrakulut ja yhtiövastikkeet. Tekmen kunnossapitokustannukset olivat 2,2 milj. kun varaus oli 2,5 milj. euroa. Osa kunnossapitoon budjetoidusta rahasta on kirjattu rakennusten hoitoon. Lisäksi omaan kunnossapitoon käytettiin Yhteensä kiinteistöjen kunnossapitomenot olivat Siivouskustannusten 28,7 % nousu johtuu Tilapalveluille tulleiden uusien siivouskohteiden kustannuksista (mm. Seminaarin koulu, Rengon ja Idänpään terveysasemat)

16 Toimintatulot Toimintatuotot olivat kaikkiaan , jossa oli kasvua vuoteen %. Vuokratuottoja saatiin yhteensä kasvun ollessa 3,5 % Vuokratuloista asuntojen vuokratulot ovat laskussa koska asuntoja on siirretty Hämeenlinnan Asunnot Oy:n omistukseen. Muiden rakennusten vuokratulot ovat myös hieman vähentyneet. Vähennys johtuu siitä, että keskuskeittiö on siirtynyt Linnan Ateria Oy:n omistukseen ja Tullikamarin vuokratulot ovat puolittuneet vuokranalennusten ja tyhjien tilojen seurauksena. Muut toimintatuotot sisältävät myyntivoittoja , kun talousarviossa niitä ennakoitiin kertyvä Kaikkiaan viime vuonna myytiin 25 kohdetta, joista osakehuoneistoja oli 8 kpl. Myytyjen kohteiden kauppahinta oli yhteensä 3,9 milj. euroa Vuokratuloja kertyi kaikkiaan euroa, joista sisäisten vuokrien osuus oli euroa (85,8 % vuokratuloista) TOIMINTATUOTOT TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot

17 VUOKRATULOT Asuntojen vuokra Muiden rakennusten vuokra Sis. Hoitovuokra Sis. Pääomavuokra Rahoituskulut Vuoden 2011 alusta Linnan Tilapalvelut -liikelaitokselle siirrettiin kiinteistöomaisuuden taseyksikkö ja pääomavuokran laskentaperusteet uudistettiin. Vuoden 2012 lopulla Linna Tilapalvelut -liikelaitoksella oli lainaa yhteensä 66,7 milj. euroa. Vuonna 2012 lainoista maksettiin korkoa ja lyhennystä Uutta lainaa otettiin euroa. Lisäksi kaupungille maksettiin peruspääoman korkoa Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP rakennuksia / kohteita kpl tilavuus m huoneistoala m Voimavarat - vakanssit tilat m

18 Alla olevassa taulukossa on Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen hallinnassa olevien omien ja vuokrattujen rakennusten kustannukset euroa/m2/kk. Kohteen toimintojen kustannukset on jaettu 12 kuukaudella ja kohteen pinta-alalla. Ei ole huomioitu, jos kohde on ollut Tilapalveluilla vain osan vuotta (esim. Seminaarin koulu). Pinta-ala Yl. Kust Rak hoito Lämmitys Sähkö Vesi Vartiointi Siivous m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 Asuinrakennukset ,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 Ikäihmisten palvelurak ,1 0,3 1,4 0,7 0,2 0,0 0,0 Kulttuuri ja kirjastorak ,2 0,2 0,7 0,4 0,0 0,0 0,3 Muut rakennukset ,2 0,1 0,5 0,2 0,0 0,0 0,3 Opetuspalvelun rak ,1 0,2 1,0 0,5 0,1 0,0 0,1 Terveyspalvelun rak ,2 2,6 0,9 0,6 0,1 0,0 0,5 Varhaiskasvatuspalv rak ,5 0,4 1,1 0,6 0,1 0,1 0,0 Yhdyskuntarakenteen rak ,1 0,2 0,7 0,8 0,1 0,0 0,2 KAIKKI KOHTEET ,2 0,4 0,9 0,4 0,1 0,0 0,2 Pinta-ala Jätehuolto Ulko al hoito Tekme kp Käyttäjäpv Vuokrat Oma kp Yhteensä m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 Asuinrakennukset ,1 0,1 0,6 0,0 0,6 0,6 3,0 Ikäihmisten palvelurak ,1 0,4 0,6 0,0 1,4 0,1 5,3 Kulttuuri ja kirjastorak ,0 0,3 0,4 0,0 2,3 0,1 5,0 Muut rakennukset ,0 0,2 0,3 0,0 2,2 0,2 4,3 Opetuspalvelun rak ,0 0,3 0,6 0,0 0,6 0,1 3,8 Terveyspalvelun rak ,1 0,2 0,1 0,0 0,5 0,9 6,8 Varhaiskasvatuspalv rak ,1 0,6 1,1 0,0 2,1 0,1 6,7 Yhdyskuntarakenteen rak ,1 0,2 0,6 0,0 0,2 0,3 3,6 KAIKKI KOHTEET ,0 0,3 0,5 0,0 1,3 0,2 4,5 Hannu Sointu talouspäällikkö

19 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksessa vuonna 2012 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Linnan Tilapalvelun sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestely perustuu kaupungin hallintosääntöön ja liikelaitoksen johtosääntöön sekä vuosittain johtokunnassa hyväksyttävään toimintasääntöön, joissa on määritelty toimielinten ja viranhaltijoiden vastuut. Talonrakennushankkeiden suunnittelu ja toteutusohjeet on uudistettu liikelaitoksen valmistelemina vuoden 2010 aikana. Johtokunta hyväksyi uudistetut suunnittelu- ja toteutusohjeet kokouksessaan ja kaupunginhallitus Suunnittelu ja toteutusohjeet ohjaavat hyvin investointihankkeita ja selkeyttävät vastuut hankkeiden eri vaiheissa. Tehdyt viranhaltijapäätökset viedään johtokunnalle tiedoksi. Kahden viikon välein pidettävissä tiimipalavereissa tuodaan esille liikelaitoksen toiminnan kannalta keskeisiä taloudellisia ja toiminnallisia uhkatekijöitä. Työhyvinvointikyselyn pohjalta laadittiin keväällä liikelaitoksen oma työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma, jonka johtokunta hyväksyi pidetyssä kokouksessa. Kehittämissuunnitelmaa päivitettiin viimeksi toimistokokouksessa Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa normaalia jokapäiväistä työtä Sisäisen valvonnan osa-alueilla havaittuja merkittäviä puutteita ja epäkohtia Tekninen Palvelukeskus Oy Hämeen laskutus oli edelleen myöhässä. Laskuissa on myös edelleen ollut virheitä ja puutteita, jotka ovat työllistäneet asiatarkastajia ja laskujen hyväksyjiä. Kaupungin omien toimintojen muutot ja uudelleenjärjestelyt sekä palveluiden siirtäminen ulkoisille tuottajille nopealla aikataululla aiheuttaa tilapalvelun näkökulmasta suurien vaikeasti edelleen vuokrattavien tai myytävien tilakokonaisuuksien vapautumista ennakoimattomasti kesken talousarviovuodenkin. Tästä syystä taloudellisesti merkittävien kokonaisuuksien irtisanomisaikoja tulisikin pidentää ja uusien talonrakennushankkeiden kustannuslaskelmissa on otettava jatkossa huomioon myös tyhjilleen jäävien tilojen pukukustannukset ja tasearvojen alaskirjaukset. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen Taseyksikkörakenteesta luovuttiin vuoden 2011 alusta, mikä selkeytti omistajarakennetta. Vuoden 2013 myytävien rakennusten tontit siirtyvät Linnan Tilapalvelun taseeseen, jolloin rakennuksen ja tontin myyntivoitot tulevat Tilapalvelulle. Investointihankkeiden kustannusseurannassa ilmenneet ongelmat on korjattu ja hankkeiden kohdekohtaisia lisä- ja muutostöitä seurataan rakennuttamisyksikössä reaaliaikaisesti. Sisäisen vuokrauksen periaatteet on selkeytetty ja uudistettu pääomavuokran rakenne otettiin käyttöön vuonna Jatkossa seurataan erityisesti, etteivät uusien investointikohteiden pääomavuokrat nouse kohtuuttoman suuriksi. Uudistettujen talonrakennushankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukainen toimintatapa on selkeyttänyt hankkeen eri osapuolien rooleja ja tehtäviä. Hankkeen omistajan rooli on selkeytynyt. Rakennuttamispalveluiden prosessikuvaukset ja tuotteistaminen on tehty ja ne on otettu käyttöön vuonna 2011 uusissa rakennuttamisprojekteissa Pienten perusparannushankkeiden suunnittelua on pyritty aikaistamaan.

20 Uusien talonrakennushankkeiden kustannuslaskelmissa otetaan jatkossa huomioon myös tyhjilleen jäävien tilojen pukukustannukset ja tasearvojen alaskirjaukset. Peruskorjaushankkeiden toteuttamista on kilpailutettu vuonna 2012 niin Tekme Oy:llä kuin yksityisilläkin rakennusurakoitsijoilla. Projekteista, joiden sisältö tiedetään tarkasti etukäteen, on tehty kiinteähintainen sopimus. Kaikista purkua vaativista korjaustöistä ei kuitenkaan pystytä tekemään kiinteää urakkaa vaan työ on sovittu tehtäväksi tuntiveloitukseen perustuen. Pääterveysaseman vuodeosastoille on asennettu automaattinen sammutusjärjestelmä. Kriisiajan valmiussuunnitelmat on aloitettu kartoittamalla varavoimalaitteet tarvitsevat kiinteistöt. Haahtelan Kiinteistötietojärjestelmä on täydentynyt RES-huoltokirjaosiolla. Käyttöönotto on käynnissä. Huoltokirja varmistaa huoltojen oikea-aikaisen suorittamisen ja seurannan sekä kohteiden teknisten tietojen ajan tasalla pysymisen. LVIA- asiantuntija on aloittanut työt tilapalvelussa lisäten erityisosaamista ja parantanut sitä kautta kiinteistöjen teknisten järjestelmien riskien hallintaa. Osana liikelaitoksen omaa työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa, tehtiin Työsykkeen työterveyshoitajan aloitteesta jokaiselle halukkaalle liikelaitoksen työntekijälle terveystarkastus. Tarkastukseen osallistui miltei koko henkilöstö. Tulosten yhteenvedon pohjalta työterveyshoitaja piti kaikille yhteisen tilaisuuden, jossa kerrottiin miten työkykyä voi pitää yllä ja ikääntymisen haasteisiin vastata. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Toiminnassa on noudatettu lakia ja hyvää hallintotapaa ja käytetty tarvittaessa asiantuntijoita esim. hankinnoissa Seutukeskus Oy Hämeen hankinta- ja kilpailutusyksikön asiantuntemusta. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Linnan Tilapalvelut -liikelaitos oli mukana Kuntaliiton ja Kiinteistötalouden Instituutin ry:n järjestämässä Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailu hankkeessa parantaakseen oman kiinteistökantansa tunnuslukujen laskentaa ja vertailtavuutta eri vuosina ja myös muiden kaupunkien verrokkikohteisiin. Tehtiin päätös osallistua taas 2013 järjestettävään vertailuun. Tilikauden ylijäämä oli Hämeenlinnan Asunnot Oy:ltä vuonna 2011 otetun 1,47 milj. euron lyhytaikaisen laina takaisinmaksusta on tehty päätökset. Laina maksetaan pois myymällä Kiinteistö Oy Metsäpirtti Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle. Kirjaukset tehdään tammikuussa Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kertyi euroa ja myyntitappioita euroa. Myyntitappiot tulivat pääasiassa Lammin Turvan talon ja Hauhon Hauhotalon myynneistä. Riskienhallinnan järjestäminen Viittaus kohtaan 1. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Toiminta perustuu hallintosääntöön, johtosääntöön, toimintasääntöön, hankintalakiin ja hankintaohjeisiin sekä kaupungin irtaimen omaisuuden hallintaohjeeseen (uudistettu Kh ), joiden pohjalta toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätökset. Omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta on kohdekohtaiset päätökset valtuuksien rajoissa. Myös vuokrasopimuksista on tehty virkamiespäätökset vuokrasopimusten lisäksi.

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LINNAN TILAPALVELUT -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi TiIajk 19.02.2009 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen toimintasääntö tilajk

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 25.3.2013

Tilinpäätösinfo 25.3.2013 Tilinpäätösinfo 25.3.2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Keskeiset prosessit ja muutokset Kaupungin poliittisen päätöksentekojärjestelmän j uudistaminen vuodesta 2013 alkaen valmisteltiin ja hyväksyttiin. Vuoden aikana

Lisätiedot

Liikelaitoksen toiminnan tarkemmasta organisoinnista vastaa toimitusjohtaja.

Liikelaitoksen toiminnan tarkemmasta organisoinnista vastaa toimitusjohtaja. 1 Liite 3/ Tilajk 12.3.2014 20 HAMEENLINNAN KAUPUNGIN LINNAN TILAPALVELUT - LIIKELAITOKSEN TOIMI NTASAANTÖ 5.2.2009 Tarkistettu 12.3.2014 / 1 Tehtävät ja toiminta-alue Linnan Tilapalvelut -liikelaitos

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000 1 9 TYTÄRYHTIÖT Kajaanin Teknologiakeskus Oy Osakeyhtiö Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot