TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta

2

3

4 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen Johtokunta Liikelaitoksen organisaatio Henkilöstö Toiminnan toteutuminen liikelaitoksen tasolla Painopisteet ja keskeiset muutokset Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Liikelaitoksen tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta : Talous Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksessa vuonna Toiminnan toteutuminen palvelualueittain Tilapalvelun hallinto Kiinteistökehitys Talonrakennushankkeiden suunnittelu ja rakennuttaminen Kiinteistö- ja tilapalvelut Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset) Tuloslaskelma (ulkoiset) Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen vastaavien liitetiedot Taseen vastattavien liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Tilikauden tuloksen käsittely Tilinpäätöksen allekirjoittaminen Tilinpäätösmerkintä Liite 1. Talonrakennushankkeiden suunnittelijat ja urakoitsijat

5 - 1 - Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012 Vuosi 2012 oli Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen neljäs toimintavuosi ja sitä voisi luonnehtia toimintojen vakiinnuttamisen vuodeksi eli mitään olennaisia laskentatapoja ei muutettu. Liikelaitoksen toimintaa on koko sen olemassaolon ajan vuosittain muutettu ja laskentajärjestelmiä uudistettu. Tavoitteena on ollut kehittää liikelaitosta itsenäisempään suuntaan. Erillisestä taseyksilörakenteesta luopuminen on yksinkertaistanut rakennusomaisuuden hallintaa ja organisaatiota. Talous- ja hallintopalveluiden kanssa tehdyt sisäiset velkakirjat rakennuksiin kohdistuneista lainoista on selkeyttänyt kiinteistöistä aiheutuvia pääomakustannuksia ja osoittautuneet oikeiksi laskentaperusteiksi sisäisten pääomavuokrien laskennassa. Asiakkaiden sitouttaminen kalliisiin investointeihin vähintään laina-ajaksi esivuokrasopimuksin jo hankkeiden alkumetreillä on ollut uudistettujen rakennushankkeiden suunnittelu ja toteutusohjeiden yksi keskeinen parannus. Palveluverkot ja palveluiden tuottamistapa muuttuvat nyt niin nopeasti, että virheinvestointien vaara olisi muuten huomattavasti suurempi. Valitettavasti uudistettua pääomavuokraa ei ole voitu kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi ottaa käyttöön korjausvastuun osalta kuin laskennallisesti eli korjausvastuuna perittävää vuokraosuutta ei toistaiseksi saada suoraan kohdentaa peruskorjauksiin ja sitä kautta korjausvelan lyhentämiseen, vaan se tuloutetaan toistaiseksi takaisin kaupungille. Peruskorjaukset toteutetaan valtuuston myöntämällä investointimäärärahalla, joka on korjaustarpeeseen nähden riittämätön. Tilapalvelun suurin huolenaihe onkin jo vuosia kertyneen korjausvelan näkyminen entistä selvemmin kiinteistöjen kunnossa. Päivittäisessä työssämme ongelmat ilmenevä räjähdysmäisesti kasvaneina sisäilmaongelmaepäilyinä, joiden selvittäminen on monesti todella vaikeaa ja kallista, koska ne vaativat erikoisasiantuntijoiden tekemiä tutkimuksia, näytteitä sekä asiantuntijan tekemää analyysia näytteiden tuloksista. Vaikeimpia ovat tapaukset, joissa mittaustulosten ja selvitysten perusteella ei löydy selkeää korjattavaa vikaa, mutta tilojen käyttäjät silti oireilevat. Kiinteistöomaisuuden kehittämistä ja myyntejä jatkettiin lukuisten kohteiden osalta kiinteistöomistuksen johtoryhmän ja liikelaitoksen johtokunnan tekeminen linjausten ja kaupunginhallituksen hyväksymän toimenpideohjelman mukaisesti. Kiinteistö ja osakehuoneistokauppoja tehtiin ennätyksellisen paljon, mikä näkyy myös taloudellisessa tuloksessamme ja osaltaan myös koko kaupungin tonttien myyntituloissa joihin myytyjen kiinteistöjen tonttien osuudet on kirjattu. Myytävien kohteiden kaavamuutoksissa on tehty aktiivisesti yhteistyötä maankäytön suunnitteluyksikön kanssa ja käytetty kaavojen valmistelutyössä myös ulkopuolista suunnitteluapua. Kaavamuutosprosessit ovat hitaita ja monivaiheisia, mikä osaltaan hidastaa myyntejä. Investointihankkeiden suunnittelu ja rakennuttaminen toteutui pääosin työohjelman mukaisessa aikataulussa ja kohteille varattujen määrärahojen puitteissa. Merkittävimpiä investointihankkeita olivat: Rengon koulun peruskorjaus ja laajennus, Saaristen korttelin B- ja C-rakennusten peruskorjaus sekä Ojoisten lastentalon kilpailuttaminen ja rakentamisen aloittaminen. Lastentalo toteutetaan kokonaisvastuu-urakalla.

6 - 2 - Kaupunkikonsernin yhtiöille myytiin rakennuttamispalveluita mm. seuraaviin kohteisiin: Katuman Moreenin laitesuojahanke ja Hämeenlinnan Palvelukiinteistöt Oy:n Iittalan päiväkotihanke. Vuoden aikana palkattiin sähköasiantuntija ja kiinteistöpalveluasiantuntija vahvistamaan liikelaitokseen kiinteistöhuollon, kunnossapidon sekä rakennuttamisen monialaosaamista. Kiinteistökehityspäällikkö siirtyi syksyllä eläkkeelle. Kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi virkaa ei ole toistaiseksi voitu täyttää. Liikelaitoksen taloudellinen tulos on ylijäämäinen euroa. Hyvään tulokseen vaikuttivat ennen muuta kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntivoitot, joita kertyi euroa. Talousarvion mukainen myyntivoittotavoite oli Myyntitappioita kirjattiin , jotka kertyivät pääosin kaupunginhallituksen päätösten mukaisista Hauhotalon ja Turvan talon myynneistä. Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen neljäs toimintavuosi on ensimmäisen johtokuntamme toimintakauden päätösvuosi. Johtokunnan työskentely on koko toimikauden ollut erittäin asiantuntevaa ja kannustavaa. Lämpimät kiitokseni siitä Teille kaikille! Yhdessä olemme kehittäneen Linnan Tilapalvelua ja ilahduttavan monen kanssa yhteistyö jatkuu uudessa johtokunnassakin, jonka työskentely jo on lähtenyt hyvin käyntiin. Yhteistyö muidenkin sidosryhmien kanssa on ollut joustavaa ja mutkatonta. Vaikeitakin asioita on käsitelty ja ratkottu yhdessä mukavassa rakentavassa ilmapiirissä. Ammattitaitoisen ja joustavan tilapalvelun henkilökunnan kanssa on ollut ilo tehdä yhdessä töitä. Paljon olemme taas saaneet aikaan. Lämmin kiitos siitä kuuluu teille jokaiselle! Yhteistyöllä eteenpäin! Hämeenlinnassa Raili Salminen Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen toimitusjohtaja

7 - 3 - Johtokunta Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto valitsi Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunnan kokouksessaan Kokoonpano oli vuonna 2012 seuraava: jäsen Louhio-Järvinen, Sari Niemenranta, Pekka Pietilä, Mirja Renfeldt, Hasse Vaahtera, Erika Veteläinen, Aulis Vilkki, Jorma varajäsen Piikkilä, Tuulikki Virtanen, Veijo Virta, Saija Astren, Antti Huurresalo, Meri-Tuuli Kotiniemi, Tomi Mäkinen Ville, alkaen Johansson, Kari Kaupunginvaltuusto valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Sari Louhio-Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Niemenrannan. Johtokunnan esittelijänä toimii toimitusjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä suunnittelupäällikkö Pekka Rintanen. Johtokunta kokoontui vuonna 2012 viisi kertaa. Marraskuun kokous pidettiin Hämeenlinnan ystävyyskaupunki Celleen tehdyn opintomatkan yhteydessä. Opintomatkalle osallistui johtokunnan lisäksi Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtotiimi, apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ja matkan järjestelyistä vastannut Kari Kolehmainen. Matka oli erittäin mukava ja antoisa.

8 - 4 - Tutustumiskohteemme olivat Cellen linnaan peruskorjattu teatteri, yksityinen vanhusten asuin- ja palvelutalo, nuorisokeskus, päiväkoti, kaupungin asuntoyhtiö ja entiseen kasarmirakennukseen peruskorjattu kaupungintalo. Kohteet olivat erilaisia ja todella mielenkiintoisia. Matkan järjestelyistä erityiskiitos kuuluu Kari Kolehmaiselle, jolla työuransa ajalta Hämeenlinnan kaupungin kansainvälisten asioiden vastuuhenkilönä on erittäin hyvät ja laajat henkilökohtaiset suhteet ystävyyskaupunkeihimme. Tämä mahdollisti monipuolisen ja aikataulullisesti tiiviin ohjelmamme tarkan ennakkosuunnittelun. Paikanpäällä saimme erittäin sydämellisen ja vieraanvaraisen vastaanoton kaikissa tutustumiskohteissamme. Cellen linna

9 - 5 - Liikelaitoksen organisaatio Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen toiminta jakaantuu viidelle palvelualueelle. Liikelaitoksen tarkemmasta organisoinnista vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan hallinnollinen esimies on apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo. Henkilöstö Tilapalvelun henkilöstövahvuus vuoden lopussa oli 21 henkilöä. Toinen tekninen isännöitsijä irtisanoutui ja hänen tilalleen valittiin uusi henkilö. Sähköasiantuntijan vakanssi perustettiin ja täytettiin. Kiinteistöpalveluasiantuntijan paikka täytettiin sisäisenä henkilöstösiirtona.

10 - 6 - Kiinteistökehityspäällikkö siirtyi syksyllä eläkkeelle. Kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi virkaa ei ole toistaiseksi voitu täyttää. Henkilökunnan keski-ikä oli vuoden lopussa 57,4 vuotta. Toiminnan toteutuminen liikelaitoksen tasolla 2012 Painopisteet ja keskeiset muutokset Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Linnan Tilapalvelut on kilpailuttanut pilottihankkeena kolmen kohteen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut kesällä Kilpailutusta on jatkettu kaupungin johtoryhmän päätöksellä valmistelemalla Hauho, Lammi, Tuulos alueen laajaa kilpailutusta, joka käsittää ko. aluekokonaisuuden siivous- ja kiinteistönhoitopalveluiden lisäksi myös ruokapalvelut. Irtisanomissuojan vuoksi näin iso kilpailutus voidaan toteuttaa siten, että sen mukaiset palvelusopimukset alkavat aikaisintaan Tekme Oy:n kanssa on erikseen sovittu, että vuoden 2013 aikana voidaan irtisanomissuojasta huolimatta kilpailuttaa siivous- ja kiinteistönhoitopalveluita mm. Katuman, Solvikin ja Ojoisten päiväkoteihin ja mm. siivous Seminaarin koululle, jossa nyt on ulkopuolinen siivous Normaalikoulun aikaisen sopimuksen jatkosopimuksena. Irtisanomissuojan ja kilpailutuksen valmisteluun vaadittavan ajan vuoksi kaikkia kiinteistönhoito- ja siivoussopimuksia ei voida kilpailuttaa siten, että kaikki olisi kilpailutettu vuoden 2014 loppuun mennessä, vaan kilpailutusta jatketaan porrastetusti alue kerrallaan erikseen laadittavan aikataulun mukaisesti. Peruskorjauskohteista osa on toteutettu avoimella tarjouskilpailulla ja osa Tekme Oy:n kassa sovitulla kiinteällä hinnalla. Kiinteistönvälittäjä kilpailutettiin vuoden lopulla vuosille Kiinteistönvälittäjänä jatkaa Etelä-Hämeen Op Kiinteistökeskus Oy LKV. Henkilöstörakennetta on kehitetty tavoitteen mukaisesti moniosaamisen suuntaan palkkaamalla sähköasiantuntija ja sisäisenä henkilöstösiirtona kiinteistöpalveluasiantuntija. Energianseurantajärjestelmiä on selvitetty ja päätetty siirtyä vaiheittain Haahtela RES huoltokirjan kulutusseurantajärjestelmän käyttöön. Päätettiin osallistu Kymppihankkeeseen n. 10 pilottikohteen kanssa. Hankkeessa seurataan tarkemmin lämmön, sähkön ja veden kulutusta sekä jätteiden lajittelua ja kustannuksia yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa. Tavoite on osoittaa, miten säästöjä voi käyttötottumuksia muuttamalla saada aikaan. Kohteiksi on valittu mm. kouluja ja päiväkoteja, jotta uudet toimintatavat olisivat osa oppimista. Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntejä on jatkettu aktiivisesti. Myytyjä kohteita oli kaikkiaan 25 kpl, joista osakehuoneistoja 8. Myyntivoittoja kertyi ja tappioita lähinnä Hauhotalon ja Turvantalon myynneistä. Yksityiskohtainen myytyjen kohteiden luettelo on toimintakertomuksen kohdassa kiinteistökehitys. Vuokratiloista luopuminen ei ole palvelujen tuottamisen näkökulmasta enää ajankohtainen tuottavuusohjelman mukainen tavoite. Esimerkiksi palveluasuntojen arvonlisäverokäytäntöjen vuoksi on ollut asukkaiden edun mukaista, että kaupunki on toiminut välivuokraajana ja näin vuokratilojen määrä on kasvanut. Merkittävä vuokratilojen lisäys tuli myös Seminaarin koulun ja Siirin päiväkodin vuokraamisesta.

11 - 7 - Liikelaitoksen tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta : VAIKUTTAVUUSPÄÄMÄÄRÄT Kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijä Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Kestävän kehityksen teknologian ja toimintamallien hyödyntäminen Energiankulutuksen seurannan tehostaminen ja sitä kautta säästöpotentiaalin löytäminen Merkittävimmät kohteet ovat seurannassa ja niiden kulutustasot verrattu verrokkiaineistoon poikkeamien selvittämiseksi Toteutuma: Merkittävimmät kohteet ovat seurannassa ja kulutustasojen vertailu ja syiden selvittäminen käynnissä. Uudiskohteet suunnitellaan ennalta sovittuun energialuokkaan Uudiskohteiden lämmitysmuoto valitaan hankesuunnitteluvaiheessa Toteutuma: Tavoite on toteutunut osana hankesuunnittelua. Tarve- ja hankesuunnittelussa käydään läpi käytettävissä olevat vanhat rakennukset. Uudiskohteiden energialuokka on määritelty ja lämmitysmuodon valinta on tehty osana hankesuunnittelua kaikissa uudiskohteissa Kaikissa uudis- ja lisärakentamishankkeissa on ennen uuden tilan esityspäätöstä kartoitettu olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämismahdollisuudet Toteutuma: Hyödyntämismahdollisuudet on kartoitettu. Tilojen huono kunto ja epätarkoituksenmukainen sijainti ovat usein esteenä uudelle käyttötarkoitukselle. Vanhojen tilojen korjausaste nousee helposti niin korkeaksi, että uudisrakentaminen voi olla perusteltua. Uudishankkeen vuoksi tyhjilleen jäävien rakennusten purkukustannukset ja tasearvojen alaskirjaustarve tuodaan nykyisin selvästi esiin osana hankkeen kokonaiskustannuksia jo hankesuunnitteluvaiheessa eri vaihtoehtojen kustannuslaskelmissa. Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat palvelut Hämeenlinna luo edellytyksiä aktiiviselle vapaa-ajantoiminnalle Hämeenlinna on tunnettu hyvistä palveluluistaan ja yhteisöllisyydestään Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Laadukkaat asukaslähtöiset elämänkaaren ja tarpeen mukaiset palvelut Toimitilat on tukipalvelu laadukkaille peruspalveluille. Tilat ja niiden käyttöön liittyvät kiinteistöpalvelut ovat toiminnan edellyttämässä kunnossa. Asiakaspalaute. Sisäilmaongelmien määrä. Korjausvelan kehitys. Toteutuma: Tavoitteeseen ei ole päästy. Pääomavuokran korjausvastuuta ei kaupungin taloustilanteen vuoksi

12 - 8 - voida vielä kohdentaa peruskorjauksiin eli korjausvelan pienentämiseen. Sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet kiinteistöjen kunnon huonontuessa. KEINOPÄÄMÄÄRÄT Tasapainoinen talous ja tuottavuuden parantaminen Hämeenlinnalla on kuntakentän keskiarvoa vahvempi talous, joka mahdollistaa riittävä palvelutarjonnan ja välttämättömät investoinnit Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Talouden tasapainotusohjelman ja tuottavuusohjelman toteuttaminen Palveluverkkorakenteen muutoksissa tyhjilleen jäävien tilojen kustannukset minimoidaan. Kohteiden myynti, purku, vuokraus, jalostus uuteen käyttötarkoitukseen jne. Kustannuksista ja toimenpiteistä raportoidaan kohdekohtaisesti johtokunnalle Toteutuma: Tavoite toteutui. Myyntivoittoja kertyi ja tappioita Myyntivoittotavoite oli Kohdekohtainen raportti on toimintakertomuksen kiinteistökehitys-osiossa. Tehokas omistajapolitiikka Salkuttamista, kiinteistöjen myyntien ja purkujen jatkaminen. Tavoitteena on luopua tuottamattomista ja oman toiminnan kannalta tarpeettomista tiloista. Raportoidaan toteutuneista toimenpiteistä kohteittain johtokunnalle Toteutuma: Toimenpiteitä on jatkettu aktiivisesti. Kaavamuutokset hidastavat prosessia. Kohdekohtainen raportti on toimintakertomuksen kiinteistökehitys-osiossa. Kustannustehokkaimmilla tavoilla järjestetyt palvelut Jatkamalla siivouksen ja kiinteistönhoidon kilpailutusta haetaan kustannushyötyjä Ojoisten alueen siivous ja kiinteistönhoito kilpailutetaan vuoden 2012 aikana Toteutuma: Kilpailutus on päätetty siirtää vuoteen 2013, koska Ojoisten uusi lastentalo valmistuu vuoden 2013 kesällä ja se on merkittävin alueen kohteista. Samoin aikanaan kilpailutetaan mm. Katuman ja Solvikin päiväkotien kiinteistönhuolto ja siivous sekä Seminaarin koulun siivous. Asiakaslähtöinen, elämänkaariajatteluun pohjautuva monituottajamalli Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Palveluprosessien uudistaminen Sisäinen pääomavuokran laskutusprosessin saattaminen loppuun Sisäinen pääomavuokra peritään Haahtelan kiinteistötietojärjestelmällä Toteutuma: Laskentaa ei ole vielä toteutettu Haahtelalla, kun nykyiset pääomavuokrat on sovittu pidettäviksi samoina valtuuston päätöksellä vielä vuosi Haahtelan RES-huoltokirjan käyttöönotto sen sijaan on käynnistetty.

13 - 9 - Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö Kriittiset menestystekijät Tavoitteet Mittarit Luovuutta tukeva työyhteisö ja haasteelliset työtehtävät. Keskiikä 56,2 v. 5 vuoden aikana jää eläkkeelle noin 7 henkilöä. Palvelutarjonnan jatkuvuus turvataan osaavalla henkilökunnalla Vakanssit säilytetään ja uutta asiantuntemusta haetaan siivouksen ja sähkötekniikan alueille Toteutuma: Perustettiin ja täytettiin sähköasiantuntijan ja kiinteistöpalveluiden asiantuntijan vakanssit. Kiinteistökehityspäällikön virkaa ei saatu kaupungin säästösyistä toistaiseksi täyttää. Pääterveysaseman ovivärin tarkistus

14 Talous Linnan Tilapalvelut liikelaitoksen vuoden 2012 tulos oli mutta tilivuoden ylijäämä oli euroa. Tuloksessa on merkitty konserniavustusta euroa. Taulukko Linnan Tilapalvelut -liikelaitos, tuloslaskelma Linnan Tilapalvelut -liikelaitos 1000 TP 2011 TB 2012 TB 2012 muutokset TB muutokset Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintakulut Toimintakulut olivat euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 10,8 %. Eniten lisääntyivät ulkopuolelta vuokrattujen kiinteistöjen vuokramenot, nämä kasvoivat vajaat 1,0 milj. euroa eli 22 %. Suurimpina yksittäisinä kohteina olivat Seminaarin koulun vuokramenot, Taidemuseon rakennusten ja Lohrmannin rakennuksen vuokramenot sekä Tuomelan koulun väistötilojen vuokramenot. Suurin yksittäinen menokokonaisuus oli palveluiden ostot, johon käytettiin 37,8 % (8,53 milj. ) kaikista toimintakuluista. Palveluiden ostot sisältävät rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden ostoa 4,77 milj. ja puhtaanapito- ja pesulapalveluiden ostoa 2,28 milj.. Toiseksi suurin yksittäinen menoerä on aineiden ja tarvikkeiden ostot 26,1 % (5,89 milj. ) kaikista toimintakuluista. Lämmön osuus ostoista on 3,4 milj. ja sähkön 2,0 milj.. Energiakustannukset olivat yhtä suuret kuin vuonna 2011.

15 TOIMINTAMENOT TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Muut toimintakulut Toimintamenoihin kirjattiin myyntitappioita kaikkiaan Valtaosa tappiosta syntyi kun kaupunginhallitus päätti myydä Turvantalon Lammilta ja Hauhotalon Hauholta. Toiminnoittain toimitilojen toteutuneet kustannukset jakaantuivat seuraavasti: Kustannukset Tilinpäätös Toiminto Tp 2009 Osuus % Tp 2010 Osuus % Tp 2011 Osuus % Tp 2012 Osuus % Muutos % Yl kust , , , ,4 2,7 Raken. hoito , , , ,6-3,2 Lämpö , , , ,8 6,9 Sähkö , , , ,8-4,2 Vesi , , , ,9 1,6 Vartiointi , , , ,6-3,4 Siivous , , , ,9 28,7 Jätehuolto , , , ,0-6,9 Ulkoalueiden hoito , , , ,5 12,7 Kunnossapito (Tekme) , , , ,2 1,0 Käyttäjäpalvelut , , , ,2 56,1 Vuokrat , , , ,5 22,1 Kunnossapito , , , ,6 57,6 Yhteensä ,1 Vuokrat-toiminto sisältää vuosina ulkopuolisille maksetut vuokrakulut ja yhtiövastikkeet. Tekmen kunnossapitokustannukset olivat 2,2 milj. kun varaus oli 2,5 milj. euroa. Osa kunnossapitoon budjetoidusta rahasta on kirjattu rakennusten hoitoon. Lisäksi omaan kunnossapitoon käytettiin Yhteensä kiinteistöjen kunnossapitomenot olivat Siivouskustannusten 28,7 % nousu johtuu Tilapalveluille tulleiden uusien siivouskohteiden kustannuksista (mm. Seminaarin koulu, Rengon ja Idänpään terveysasemat)

16 Toimintatulot Toimintatuotot olivat kaikkiaan , jossa oli kasvua vuoteen %. Vuokratuottoja saatiin yhteensä kasvun ollessa 3,5 % Vuokratuloista asuntojen vuokratulot ovat laskussa koska asuntoja on siirretty Hämeenlinnan Asunnot Oy:n omistukseen. Muiden rakennusten vuokratulot ovat myös hieman vähentyneet. Vähennys johtuu siitä, että keskuskeittiö on siirtynyt Linnan Ateria Oy:n omistukseen ja Tullikamarin vuokratulot ovat puolittuneet vuokranalennusten ja tyhjien tilojen seurauksena. Muut toimintatuotot sisältävät myyntivoittoja , kun talousarviossa niitä ennakoitiin kertyvä Kaikkiaan viime vuonna myytiin 25 kohdetta, joista osakehuoneistoja oli 8 kpl. Myytyjen kohteiden kauppahinta oli yhteensä 3,9 milj. euroa Vuokratuloja kertyi kaikkiaan euroa, joista sisäisten vuokrien osuus oli euroa (85,8 % vuokratuloista) TOIMINTATUOTOT TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot

17 VUOKRATULOT Asuntojen vuokra Muiden rakennusten vuokra Sis. Hoitovuokra Sis. Pääomavuokra Rahoituskulut Vuoden 2011 alusta Linnan Tilapalvelut -liikelaitokselle siirrettiin kiinteistöomaisuuden taseyksikkö ja pääomavuokran laskentaperusteet uudistettiin. Vuoden 2012 lopulla Linna Tilapalvelut -liikelaitoksella oli lainaa yhteensä 66,7 milj. euroa. Vuonna 2012 lainoista maksettiin korkoa ja lyhennystä Uutta lainaa otettiin euroa. Lisäksi kaupungille maksettiin peruspääoman korkoa Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP rakennuksia / kohteita kpl tilavuus m huoneistoala m Voimavarat - vakanssit tilat m

18 Alla olevassa taulukossa on Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen hallinnassa olevien omien ja vuokrattujen rakennusten kustannukset euroa/m2/kk. Kohteen toimintojen kustannukset on jaettu 12 kuukaudella ja kohteen pinta-alalla. Ei ole huomioitu, jos kohde on ollut Tilapalveluilla vain osan vuotta (esim. Seminaarin koulu). Pinta-ala Yl. Kust Rak hoito Lämmitys Sähkö Vesi Vartiointi Siivous m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 Asuinrakennukset ,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 Ikäihmisten palvelurak ,1 0,3 1,4 0,7 0,2 0,0 0,0 Kulttuuri ja kirjastorak ,2 0,2 0,7 0,4 0,0 0,0 0,3 Muut rakennukset ,2 0,1 0,5 0,2 0,0 0,0 0,3 Opetuspalvelun rak ,1 0,2 1,0 0,5 0,1 0,0 0,1 Terveyspalvelun rak ,2 2,6 0,9 0,6 0,1 0,0 0,5 Varhaiskasvatuspalv rak ,5 0,4 1,1 0,6 0,1 0,1 0,0 Yhdyskuntarakenteen rak ,1 0,2 0,7 0,8 0,1 0,0 0,2 KAIKKI KOHTEET ,2 0,4 0,9 0,4 0,1 0,0 0,2 Pinta-ala Jätehuolto Ulko al hoito Tekme kp Käyttäjäpv Vuokrat Oma kp Yhteensä m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 /m2 Asuinrakennukset ,1 0,1 0,6 0,0 0,6 0,6 3,0 Ikäihmisten palvelurak ,1 0,4 0,6 0,0 1,4 0,1 5,3 Kulttuuri ja kirjastorak ,0 0,3 0,4 0,0 2,3 0,1 5,0 Muut rakennukset ,0 0,2 0,3 0,0 2,2 0,2 4,3 Opetuspalvelun rak ,0 0,3 0,6 0,0 0,6 0,1 3,8 Terveyspalvelun rak ,1 0,2 0,1 0,0 0,5 0,9 6,8 Varhaiskasvatuspalv rak ,1 0,6 1,1 0,0 2,1 0,1 6,7 Yhdyskuntarakenteen rak ,1 0,2 0,6 0,0 0,2 0,3 3,6 KAIKKI KOHTEET ,0 0,3 0,5 0,0 1,3 0,2 4,5 Hannu Sointu talouspäällikkö

19 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksessa vuonna 2012 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Linnan Tilapalvelun sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestely perustuu kaupungin hallintosääntöön ja liikelaitoksen johtosääntöön sekä vuosittain johtokunnassa hyväksyttävään toimintasääntöön, joissa on määritelty toimielinten ja viranhaltijoiden vastuut. Talonrakennushankkeiden suunnittelu ja toteutusohjeet on uudistettu liikelaitoksen valmistelemina vuoden 2010 aikana. Johtokunta hyväksyi uudistetut suunnittelu- ja toteutusohjeet kokouksessaan ja kaupunginhallitus Suunnittelu ja toteutusohjeet ohjaavat hyvin investointihankkeita ja selkeyttävät vastuut hankkeiden eri vaiheissa. Tehdyt viranhaltijapäätökset viedään johtokunnalle tiedoksi. Kahden viikon välein pidettävissä tiimipalavereissa tuodaan esille liikelaitoksen toiminnan kannalta keskeisiä taloudellisia ja toiminnallisia uhkatekijöitä. Työhyvinvointikyselyn pohjalta laadittiin keväällä liikelaitoksen oma työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma, jonka johtokunta hyväksyi pidetyssä kokouksessa. Kehittämissuunnitelmaa päivitettiin viimeksi toimistokokouksessa Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa normaalia jokapäiväistä työtä Sisäisen valvonnan osa-alueilla havaittuja merkittäviä puutteita ja epäkohtia Tekninen Palvelukeskus Oy Hämeen laskutus oli edelleen myöhässä. Laskuissa on myös edelleen ollut virheitä ja puutteita, jotka ovat työllistäneet asiatarkastajia ja laskujen hyväksyjiä. Kaupungin omien toimintojen muutot ja uudelleenjärjestelyt sekä palveluiden siirtäminen ulkoisille tuottajille nopealla aikataululla aiheuttaa tilapalvelun näkökulmasta suurien vaikeasti edelleen vuokrattavien tai myytävien tilakokonaisuuksien vapautumista ennakoimattomasti kesken talousarviovuodenkin. Tästä syystä taloudellisesti merkittävien kokonaisuuksien irtisanomisaikoja tulisikin pidentää ja uusien talonrakennushankkeiden kustannuslaskelmissa on otettava jatkossa huomioon myös tyhjilleen jäävien tilojen pukukustannukset ja tasearvojen alaskirjaukset. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen Taseyksikkörakenteesta luovuttiin vuoden 2011 alusta, mikä selkeytti omistajarakennetta. Vuoden 2013 myytävien rakennusten tontit siirtyvät Linnan Tilapalvelun taseeseen, jolloin rakennuksen ja tontin myyntivoitot tulevat Tilapalvelulle. Investointihankkeiden kustannusseurannassa ilmenneet ongelmat on korjattu ja hankkeiden kohdekohtaisia lisä- ja muutostöitä seurataan rakennuttamisyksikössä reaaliaikaisesti. Sisäisen vuokrauksen periaatteet on selkeytetty ja uudistettu pääomavuokran rakenne otettiin käyttöön vuonna Jatkossa seurataan erityisesti, etteivät uusien investointikohteiden pääomavuokrat nouse kohtuuttoman suuriksi. Uudistettujen talonrakennushankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukainen toimintatapa on selkeyttänyt hankkeen eri osapuolien rooleja ja tehtäviä. Hankkeen omistajan rooli on selkeytynyt. Rakennuttamispalveluiden prosessikuvaukset ja tuotteistaminen on tehty ja ne on otettu käyttöön vuonna 2011 uusissa rakennuttamisprojekteissa Pienten perusparannushankkeiden suunnittelua on pyritty aikaistamaan.

20 Uusien talonrakennushankkeiden kustannuslaskelmissa otetaan jatkossa huomioon myös tyhjilleen jäävien tilojen pukukustannukset ja tasearvojen alaskirjaukset. Peruskorjaushankkeiden toteuttamista on kilpailutettu vuonna 2012 niin Tekme Oy:llä kuin yksityisilläkin rakennusurakoitsijoilla. Projekteista, joiden sisältö tiedetään tarkasti etukäteen, on tehty kiinteähintainen sopimus. Kaikista purkua vaativista korjaustöistä ei kuitenkaan pystytä tekemään kiinteää urakkaa vaan työ on sovittu tehtäväksi tuntiveloitukseen perustuen. Pääterveysaseman vuodeosastoille on asennettu automaattinen sammutusjärjestelmä. Kriisiajan valmiussuunnitelmat on aloitettu kartoittamalla varavoimalaitteet tarvitsevat kiinteistöt. Haahtelan Kiinteistötietojärjestelmä on täydentynyt RES-huoltokirjaosiolla. Käyttöönotto on käynnissä. Huoltokirja varmistaa huoltojen oikea-aikaisen suorittamisen ja seurannan sekä kohteiden teknisten tietojen ajan tasalla pysymisen. LVIA- asiantuntija on aloittanut työt tilapalvelussa lisäten erityisosaamista ja parantanut sitä kautta kiinteistöjen teknisten järjestelmien riskien hallintaa. Osana liikelaitoksen omaa työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa, tehtiin Työsykkeen työterveyshoitajan aloitteesta jokaiselle halukkaalle liikelaitoksen työntekijälle terveystarkastus. Tarkastukseen osallistui miltei koko henkilöstö. Tulosten yhteenvedon pohjalta työterveyshoitaja piti kaikille yhteisen tilaisuuden, jossa kerrottiin miten työkykyä voi pitää yllä ja ikääntymisen haasteisiin vastata. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Toiminnassa on noudatettu lakia ja hyvää hallintotapaa ja käytetty tarvittaessa asiantuntijoita esim. hankinnoissa Seutukeskus Oy Hämeen hankinta- ja kilpailutusyksikön asiantuntemusta. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Linnan Tilapalvelut -liikelaitos oli mukana Kuntaliiton ja Kiinteistötalouden Instituutin ry:n järjestämässä Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailu hankkeessa parantaakseen oman kiinteistökantansa tunnuslukujen laskentaa ja vertailtavuutta eri vuosina ja myös muiden kaupunkien verrokkikohteisiin. Tehtiin päätös osallistua taas 2013 järjestettävään vertailuun. Tilikauden ylijäämä oli Hämeenlinnan Asunnot Oy:ltä vuonna 2011 otetun 1,47 milj. euron lyhytaikaisen laina takaisinmaksusta on tehty päätökset. Laina maksetaan pois myymällä Kiinteistö Oy Metsäpirtti Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle. Kirjaukset tehdään tammikuussa Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kertyi euroa ja myyntitappioita euroa. Myyntitappiot tulivat pääasiassa Lammin Turvan talon ja Hauhon Hauhotalon myynneistä. Riskienhallinnan järjestäminen Viittaus kohtaan 1. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Toiminta perustuu hallintosääntöön, johtosääntöön, toimintasääntöön, hankintalakiin ja hankintaohjeisiin sekä kaupungin irtaimen omaisuuden hallintaohjeeseen (uudistettu Kh ), joiden pohjalta toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätökset. Omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta on kohdekohtaiset päätökset valtuuksien rajoissa. Myös vuokrasopimuksista on tehty virkamiespäätökset vuokrasopimusten lisäksi.

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LINNAN TILAPALVELUT -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi TiIajk 19.02.2009 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen toimintasääntö tilajk

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liikelaitoksen toiminnan tarkemmasta organisoinnista vastaa toimitusjohtaja.

Liikelaitoksen toiminnan tarkemmasta organisoinnista vastaa toimitusjohtaja. 1 Liite 3/ Tilajk 12.3.2014 20 HAMEENLINNAN KAUPUNGIN LINNAN TILAPALVELUT - LIIKELAITOKSEN TOIMI NTASAANTÖ 5.2.2009 Tarkistettu 12.3.2014 / 1 Tehtävät ja toiminta-alue Linnan Tilapalvelut -liikelaitos

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 25.3.2013

Tilinpäätösinfo 25.3.2013 Tilinpäätösinfo 25.3.2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Keskeiset prosessit ja muutokset Kaupungin poliittisen päätöksentekojärjestelmän j uudistaminen vuodesta 2013 alkaen valmisteltiin ja hyväksyttiin. Vuoden aikana

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot