NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta"

Transkriptio

1 NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

2 SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN Tämä selvitys- ja tutkimusraportti syntyi tarpeesta jäsentää kulttuurimatkailulle kansallinen tahtotila ja toimintamalli. Hankkeen tavoitteena oli selvittää, millainen organisoitumisen malli palvelisi Suomen kulttuurimatkailun kehittämistä ja kysynnän kasvua parhaiten. Tämä raportti on tuotettu kaikkien niiden toimijoiden käyttöön, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään Suomen Projektin aloitus Toimenpiteiden Kulttuurimatkailun organisoitumisen vertailututkimuksen toteuttaminen kulttuurimatkailua niin koti- kuin ulkomaisille asiakkaille. Työn pohjalta on rakennettu ehdotus Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisen malliksi. Hankkeen rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Haaga-Perho/Haaga Instituutti -säätiö. Hankkeen etenemistä on tukenut asiantuntijaryhmä, jonka jäsenet on koottu sivulle 14. Sähköisen tutkimuksen toteuttaminen kulttuuri- ja matkailutoimijoille Syvähaastatteluiden toteuttaminen Tutkimustulosten analyysien, synteesien ja johtopäätösten toteuttaminen Asiantuntijaryhmän kokous ja tulosten läpikäynti Malli Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta tutkimustulosten pohjalta Organisoitumismallin mission, vision ja toimintasuunnitelman laatiminen Tutkimustulosten havainnollistaminen Sähköisen loppuraportin laatiminen Julkaisuraportin asiantuntijaryhmän kommentit Loppuraportin julkaisu Verkostoseminaarin toteutus käynnistäminen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa Yhteenveto jo toteutetuista kulttuurimatkailututkimuksista JOULUKUU 2012 TAMMIKUU 2013 HELMIKUU 2013 MAALISKUU 2013 HUHTIKUU 2013 TOUKOKUU 2013 KESÄKUU NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN

3 SISÄLLYSLUETTELO Selvitys- ja tutkimustyön aikataulu...2 Sisällysluettelo...3 Johdanto...4 Hankkeen tavoitteet, menetelmät ja kulttuurimatkailun määritelmä...5 Kulttuurimatkailu Suomessa ja muualla Euroopassa Organisoitumisen tarve ja tehtävät Asiantuntijoiden ajatuksia organisoitumisesta Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisen peruslinjaukset Onnistumisen edellytykset Hankkeen toteuttajat ja haastatteluihin osallistuneet... 14

4 SUOMEN KULTTUURIMATKAILU KASVAA JA MENESTYY! Kulttuurimatkailun merkitystä ja mahdollisuuksia tuskin nykyään kovinkaan paljon kyseenalaistetaan. Tiedämme, että kulttuuri on sitä vahvempi vetovoimatekijä, mitä globaalimmaksi maailma muuttuu. Muutama vuosi taaksepäin työskentelimme Kulttuurin ketju *) -hankkeen avulla tiiviisti kulttuurimatkailun kehittämisen parissa. Testasimme matkailukeskuksille vanhastaan tuttuja laatuohjelmia ja niiden työkaluja sekä neljässä pilottikohteessa että valtakunnallisesti. Aluksi haasteena oli yhteisen kielen ja näkemyksen löytäminen matkailuyrittäjien ja kulttuurituottajien välillä. Kun se löytyi, törmäsimme toiseen, isompaan ongelmaan: Suomessa kulttuurimatkailulla ei ole selkeitä kasvoja tai toimijaa, jolla olisi arvovaltaa ottaa kantaa valtakunnallisesti kulttuurimatkailua koskeviin asioihin. Totesimme, että tarvitaan alueellisen aktiivisuuden lisäksi valtakunnan tason toimija, joka pystyy tekemään linjauksia ja toisaalta siivittämään kulttuurimatkailutarjontaa kansainväliseen kasvuun. Tämä raportti tarjoaa näkemyksen siitä, miten kulttuurimatkailu Suomessa voidaan organisoida tarve- ja käyttäjälähtöisesti ilman, että synnytetään kokonaan uutta organisaatiota. Tämä malli toimii vain, mikäli siihen sitoudutaan myös alueellisesti ja ollaan valmiita oman toimen ohella panostamaan kulttuurimatkailun tuotekehitykseen ja yhteistyöhön. Suomen kulttuurimatkailu kasvaa ja menestyy alueellisen ja kansallisen yhteistyön tuloksena. Haastamme tällä mallilla koko Suomen kulttuurimatkailutalkoisiin. Tämä raportti kertoo, miten se onnistuu. Lähdetkö sinä mukaan? Anne Lukkarila kehitysjohtaja Haaga-Perho Haaga Instituutti -säätiö *) Kulttuurin ketju-hanke: Varsinais-Suomen Matkailun ja Elämystuotannon osaamiskeskus (OSKE) toteutti hankkeen vuosina NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN 4

5 KULTTUURIMATKAILU EROTTAUTUMISTEKIJÄ MARKKINOILLA Suomen matkailustrategiassa 2020 linjataan, että kulttuurimatkailu on yksi kasvava vetovoimatekijä Suomeen suuntautuvassa matkailussa. Suomen matkailun vahvuus on vastakohtaisuuksien rakentuminen, luonto modernin rakentamisen läheisyydessä, idän ja lännen kohtaaminen, suomalainen elämän luovuus ja teknologia. Kulttuurimatkailun määritelmä Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille liiketoiminnallisin perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai osallistua niihin. Näin vahvistetaan ihmisten identiteetin rakentumista, sekä oman että muiden kulttuurien ymmärrystä ja arvostusta. Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin palveluita ja tuotteita niin suomalaisille kuin ulkomaalaisille matkailijoille. Sen tavoitteena on luoda asiakkaille elämyksiä ja ymmärrystä alueellisesta kulttuuriperimästä ja -toiminnoista. Kulttuurisisältöisten matkailutuotteiden ja -palveluiden saavutettavuus edellyttää määrätietoista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Raportin tutkimusmenetelmät: Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat kaikki ihmisen aikaansaama ja muokkaama; historia, kulttuurimaisemat, rakennettu ympäristö, arkeologiset kohteet, museot, esittävä taide, visuaalinen taide, tapahtumat, käsityö, kieli, maut, perinteet, tavat, arvot, aatteet, elämäntyylit, uskonto, luonteenpiirteet sekä saavutukset tieteessä, taiteessa, teknologiassa ja elinkeinoissa. Hankkeen yleistavoitteet: Selvittää ja mallintaa kulttuurimatkailulle yhteinen organisointi- ja toimintamalli, toiminta-ajatus. Vahvistaa suomalaisen kulttuurimatkailun näkyvyyttä ja asemaa kansainvälisesti, edistää työllisyyttä ja talouden kehittymistä. Vahvistaa suomalaisen kulttuurimatkailutoimijakentän osaamista erityisesti liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Aktivoida kulttuuri- ja matkailualan toimijoita yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tukea ja kehittää MEKin Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelmaa. Tutkimus toteutettiin kolmessa osassa: Vertailututkimus Kvalitatiivinen tutkimus Internet-tutkimus Vertailututkimus toteutettiin desk research-menetelmällä. Sen avulla kartoitettiin valituista Euroopan maista mahdollisia matkailualan kulttuurimatkailun organisoitumisen malleja ja toimintoja. Kvalitatiivinen tutkimus perustui 38 asiantuntijan henkilökohtaisiin teemahaastatteluihin. Haastateltavien henkilöiden valinnassa huomioitiin alueellisuus (Etelä-, Itä-, Länsi-, Keski- ja Pohjois-Suomi) ja toimialat (jakeluporras, järjestöt ja liitot, kehittäjät, koulutus, rahoittajat, tuottajat). Teemahaastatteluilla kartoitettiin näkemyksiä organisoitumiseen liittyvistä asioista, kuten Suomen matkailustrategia vuoteen 2020; kulttuurimatkailun määritelmä KTM 21/2006 missio, visio, perustehtävät, toiminnan päästrategia ja rahoitusvaihtoehtoja. Internet tutkimuksen avulla tutkittiin kulttuuri-, matkailu- ja luovien alojen näkemykset, odotukset ja kehitystarpeet organisoitumisen suhteen. Kysely kohdistettiin yli tuhannelle vastaanottajalle, joiden yhteystiedot perustuivat Culture Finlandin verkosto-osoitteistoon ja Laatutonnin yritysyhteystietoihin. Vastaajamäärä oli 103. Eniten vastauksia tuli koulutusorganisaatioilta, kunnallisilta organisaatioilta ja kulttuurialan yhdistyksiltä sekä säätiöiltä. Noin joka neljäs vastaaja työskenteli yli 250 hengen organisaatiossa. 5 NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN

6 SUOMEN KULTTUURIMATKAILU ON HYVÄSSÄ VAUHDISSA! Vertailututkimuksen tulokset osoittavat, että kulttuurimatkailun organisoituminen Suomessa on hyvinkin samalla tasolla kuin muissa Euroopan maissa. Tutkimuksen perusteella voidaan myös todeta, että matkailijoille elämyksellisiä muistoja tuottavat kulttuuriperinteet ja tapahtumat ovat tärkeitä matkailualalla kaikissa tutkituissa maissa. Luonnon ja kulttuuriperimän säilyttäminen Keski-Euroopassa matkailun päätavoitteisiin kuuluu luonnon ja kulttuuriperimän säilyttäminen, kulttuurimatkailu on erittäin kiinteä osa matkailua. Matkailuun kuuluvat niin historialliset kaupungit, puutarhat, perinteiset rakennukset, linnat, katedraalit, kirkot kuin teolliset rakennukset. Kulttuuri- ja yrityssektorin vuorovaikutus ja yhteistyöverkostot ovat avainasemassa kulttuurimatkailun kehittymisessä. Alueellisiin verkostoihin kuuluu erilaisia toimijoita; taiteilijoita, yritysten työntekijöitä ja taustaorganisaatioiden edustajia. Suomi ja kulttuurimatkailu Suomen kulttuurimatkailun alueellinen organisoituminen on hyvässä kehittymisvaiheessa Culture Finland- ohjelman kautta. Julkishallinnon tuki edesauttaa matkailuyritysten ja taiteilijoiden dynaamista kulttuurimatkailun tuotteiden rakentamista. Tärkeät kulttuurimatkailualueet heijastuvat lähialueille liiketoiminnan kasvuna ja yhteiskunnallisena kehittymisenä. Euroopan komissio on rahoittanut matkailupolitiikan pohjalta 2020-strategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa eri alojen yhteistyötä sekä luoda kestävää ja osallistavaa tulevaisuutta Eurooppaan. Maiden ministeriöt ovat tehneet tutkimuksia ja selvityksiä esimerkiksi siitä, miten kulttuuri- ja yrityssektori kohtaavat kansallisesti ja alueellisesti. Suomessa muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö ja Matkailun edistämiskeskus ovat tuottaneet tutkimuksia aiheesta. Kesäyö Kemi arktikum Martat eukonkanto Esimerkiksi Tanskassa alueellisilla toimijoilla on tavoitteena luoda areena, jossa kaksi eri maailmaa kohtaa ja tuottaa synergiassa uudenlaisia mahdollisuuksia matkailualalla. Tanskalaisen luovuuden ja innovatiivisuuden avulla ne tuottavat ainutlaatuisia ja elämyksellisiä kulttuurimatkailutuotteita. Verkostossa toimiminen edistää kannattavuutta ja teknisesti parempia ratkaisuja. Juhannus 6 NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN MUIKUT Pilkkiminen

7 Arkielämä, taide ja matkailu Verkostotoiminta elävöittää matkailutuotteita Matkailun ja luovien alojen toimijoiden yhteistyöverkostot mahdollistavat elämyksellisiä ja unohtumattomia palveluita matkailijoille. Verkostoituvat yrittäjät ja taiteilijat osaavat hahmottaa jo varhaisessa vaiheessa, millaista lisäarvoa yhteistyö luo heille ja kulttuurimatkailusta kiinnostuneille asiakkaille. Kulttuurimatkailun verkostojen syntyminen vaatii eri toimijoiden sitoutumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Verkoston yhteinen dynamiikka vaikuttaa toiminnan aloittamis- ja kehitysnopeuteen. Kehittyvä verkosto on aluksi kaaosmainen ideavyyhti, joka syntyprosessin edetessä paranee kohti avaintoimijoita ja kumppanuuksien tunnistamista. Yhteistyön kehittymiselle tulee antaa aikaa. Laadukas toiminta edellyttää kaikilta osapuolilta vastuuhenkilöt ja aktiivisen työotteen toiminnan kehittämiseksi. Yhteistyötoiminnassa ei riitä, että uskoo vain omaan näkemykseensä. Kulttuurimatkailijat ovat yleensä pieniä ryhmiä, jotka ovat kiinnostuneet erikoisosaamisesta tai sitten he tulevat suuriin urheilu- ja musiikkitapahtumiin. Kulttuurimatkailun tuotteistamisessa tulee miettiä kohderyhmiä ja ymmärtää, miksi ihmiset päättävät lähteä matkustamaan ja kokemaan matkailuelämyksen. Yleisesti voidaan todeta, että kulttuurimatkailun tuottajien tulee huomioida markkinointistrategioissaan ihmisten kokemusten ja tunteiden luominen. Markkinoinnissa tulee kohdentaa viestintä oikeille kohderyhmille. Erityisteemojen kautta saavutetaan ne, jotka ovat kiinnostuneet kohdennetuista kulttuurielämyksistä. Kulttuurituottajien tulee tehdä asioita yhdessä, jotta viestintä ja toiminta kohtaavat. Tärkeintä on alueellinen yhteistyö, jossa tehdään konkreettisesti yhdessä töitä oman ja verkoston jäsenten elinkeinon eteen. Ulkomaalaisten matkailijoiden tullessa Suomeen heidän pitäisi päästä syvemmin tutustumaan suomalaiseen elämäntapaan huvipuistojen ja paikallisten nähtävyyksien lisäksi. Suomessa on edellytyksiä kulttuurimatkailun kasvulle, kun hyödynnetään vuodenaikojen mahdollisuudet palvelujen suunnittelussa. Rikas kulttuuriperimä on vahvuus Suomen matkailulle Kansantalouden näkökulmasta kulttuurimatkailu on yksi vahvoista osa-alueista Suomen suuntautuvassa kansainvälisessä matkailussa. Kansainvälinen matkailu on vahva vientituote Suomelle. Matkailijan näkökulmasta voidaan kysyä, mikä matkailussa ei olisi kulttuurimatkailua? Elämykset, tarinat ja kokemukset ovat tärkeitä matkailijoille. Ainutlaatuiset suomalaiset palvelutuotteet luovat matkailijoille Suomesta muistoja, joita he haluavat jakaa tuttaville ja kokea uudelleen. Suomen kulttuurimatkailun palvelutuotteet vastaavat modernien humanistien matkailutoiveita. MEKin ja TNS Gallupin teettämän tutkimuksen mukaan Euroopassa on 90 miljoonaan modernia humanistia, jotka haluavat päästä irti omasta arjestaan ja päästä kokemaan vieraan kulttuurin arkielämää aidossa ympäristössä. Suomalaisille arkipäiväiset asiat kuten hiljaisuus, valoisat yöt, kaamos, ruisleivän teko ja puutarhatyöt ovat matkailijoille elämyksiä, joita he kaipaavat elämäänsä. Kun elämyksiin lisätään kuljetukset, majoitus, ruokailut ja paikalliset käsityöt sekä taide, niin tuotepaketit ovat kansainvälisesti kiinnostavia. Laadukkaiden kulttuurimatkailutuotteiden takana on paikallisten toimijoiden yhteistyöinto, joka ylläpitää palveluiden saatavuutta. Matkailijat kohtaavat paikallisen taideperinnön ja elämäntavat parhaiten alueellisissa ympäristöissä. NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN 7

8 ORGANISOITUMISEN AVAINTEHTÄVÄT Internet kyselyssä kysyttiin avoimella kysymyksellä kulttuurimatkailun organisoitumisen avaintehtäviä. Tärkeimmiksi tehtäviksi nostettiin alan koordinointityö ja kehittäminen, markkinointi, työkalujen kehittäminen ja yhteistyöverkostot. Toiseksi tärkeimmiksi teemoiksi nousivat myynti ja tuotepaketointi, tuki yrittäjille (mm. koulutus, tuotteistaminen) ja kulttuurimatkailun aseman ja tunnettuuden vahvistaminen vaikka yhteisen ilmeen, merkin avulla. Kuva 2. Koko Suomen huomioiminen, myös ns. reuna-alueet. - vastaaja Kuva 2. Tärkeimmät tehtävät ja ydintoiminnot kulttuurimatkailun organisoitumiselle 14% Teemahaastatteluissa organisoitumisen avaintehtäviksi mainittiin tyypillisesti markkinoinnin, viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen, myynnin kasvattaminen ja verkostoyhteistyön kehittäminen sekä koordinoinnin lisääminen. Haastatteluissa nousi esiin Kulttuurin ketju -hanke ja varsinkin Culture Finlandin toiminta. Culture Finlandin verkostotyön käynnistyminen oli piristävä ruiske, jota toivotaan pysyväksi toiminnoksi useammalle alueelle ympäri Suomea. Teemahaastatteluiden yhteydessä toivottiin vahvempaa yhteistyötä ELY-keskusten ja Culture Finlandin välille. Alueelliset toimijat edesauttaisivat matkailu- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön ja tuotteiden kehittymistä alueellisesti. 3% 11% 15% 15% 27% 15% Hajanaisuus ja pirstaleisuus leimaa tätä sektoria. Monissa paikoissa kilpaillaan toisiaan vastaan jopa maakuntien sisällä eikä toimita yhdessä muuta kuin korkeintaan seudullisesti. - vastaaja 27% Koordinointi ja kehittäminen: markkinointi, työkalut, koulutus, yhteistyö, yhteistyöverkosto, liikeidea 15% Myynti, myyntiorientoitunut markkinointi, paketointi 15% Tuki yrittäjille: koulutus, tuotteistaminen, myynti ja markkinointi 15% Kulttuurimatkailun aseman ja tunnettuuden vahvistaminen, kehittäminen, yhteisen ilmeen luominen 14% Tiedon / tarjonnan kokooja ja jakaja 3% Rahoituksen hankkiminen ja kanavointi 11% Jotain muuta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN 9

9 Kulttuurimatkailun yhteistyöverkoston tulee olla avoin, missä ovat mukana operatiiviset asiantuntijat ja tekijät. Ei siis ne henkilöt, jotka eivät tee työssään asioita eteenpäin tai ei ota vastuuta. asiantuntija Kulttuurimatkailu tarvitsee kansainvälistä markkinointia TEEMAHAASTATELTAVIEN AJATUKSIA ORGANISOITUMISESTA Laajemman kulttuuritarjonnan elinehto on, että tarjonta kaupallistetaan, jotta matkailu voi hyödyntää niitä tehokkaammin -yrittäjä Kulttuurikohteille tulisi avata matkailun myynnin ja markkinoiden tärkeyttä. Pitää ymmärtää kehittymisen yhteiskunnallinen merkitys. Siitä hyötyvät useat muut tahot enemmän kuin vain kulttuurikohteet itse. - kulttuuritoimija Teemahaastatteluiden yhteydessä vahvistui, että kulttuurimatkailun kansainvälinen markkinointi kuuluu Matkailun edistämiskeskus (MEK) tehtäviin. Luovien alojen ja matkailualan asiantuntijat näkivät, että Suomessa on jo nyt vahva olemassa oleva organisaatio, MEK. Se tekee erinomaista työtä Suomen matkailullisen maakuvan markkinoinnissa ja myynninedistämistä kansainvälisillä markkinoille. MEKin toimintaa kuuluu myös kulttuurimatkailun kehittämistyön strateginen ohjaus, laadun kehittäminen ja teemapohjaisen tuotekehityksen edistäminen. MEKin toimintaan kuuluu Culture Finland katto-ohjelma, jonka tavoite on Suomen kulttuurimatkailun kehittäminen. Sen toimintaa tulee jatkaa ja tukea tulevaisuudessakin. Verkostoidu, markkinoi ja myy kannattavasti Haasteena on ruohonjuuritason toimijoiden osaamisen yhdistäminen laadukkaiksi myyntituotteiksi. Ennen kaikkea pitää panostaa alueellisten toimintojen kehittämiseen yhteisvoimin. Tahtotila yhteistoimintaa on hyvä niin matkailun kuin luovien alojen puolelta. Välillä on vain näkymätön raja-aita tai lasi, joka pitäisi rikkoa. Voimavarojen yhdistäminen luo uusia elämyksellisiä palvelukokonaisuuksia asiakkaille. Tapahtumatuotannossa nousi esiin myös harraste- ja vapaaehtoistyöntekijöiden suuri merkitys. Heidän työpanoksensa on merkityksellinen, kun toteutetaan isoja kulttuurimatkailun massatapahtumia, kuten urheilu- ja musiikkitapahtumia. Teemahaastatteluissa yhdeksi haasteeksi nousi alueellisten kulttuurimatkailutuotteiden markkinointi ja niistä viestintä. Alueelliset toimijat kaipasivat verkostoon toimijoita, jotka voisivat ottaa heidän palveluitaan myyntiin ja kaupallistaa tuotteita eri jakelukanaviin. Kansallisen organisaation tehtävä olisi markkinoida kokonaisuutta osana matkailutarjontaa, liittäisin sen MEKiin. -yrittäjä Toiminnan tavoitteena tulee olla, että saadaan alueelliset toimijat puhaltamaan yhteen hiileen. Yhdistetään voimat ja tehdään asioita yhdessä eteenpäin, jotta toimialat kehittyvät ja työllistävät enemmän. kulttuuritoimija Kulttuurimatkailun olemassaoloa on vihdoinkin alettu tajuamaan laajemmin. - asiantuntija 10 NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN

10 SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN ORGANISOITUMISEN PERUSLINJAUKSET Kulttuurimatkailun organisoituminen tarvitsee peruslinjaukset, jotta jokainen osapuoli ottaa vastuun yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Peruslinjaukset muodostuvat missiosta, visiosta, alan toimijoiden ydintehtävistä ja yhteisistä tavoitteista. Tiiviimmällä yhteistyöllä on suora vaikutus verkoston kehittymiseen ja toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen, kuten tuotteiden markkinoille saamisen. Esitetty organisoitumisen malli tähtää pitkällä aikajänteellä Suomen kulttuurimatkailutuotteiden tunnettuuden ja palveluiden lisäämiseen sekä kansainväliseen menestykseen matkailumarkkinoilla. Verkostojen roolit Kulttuurimatkailun verkoston toiminnan tavoitteena on vahvistaa Suomen matkailun kehittymistä, lisätä yritysten tuote- ja palveluvalikoimaa, liikevaihtoa ja kannattavuutta. Toimintakenttään kuuluu neljä tekijää; Matkailun edistämiskeskus (MEK), Culture Finlandin asiantuntijat, alueelliset kulttuuri- ja matkailuverkostot ja asiakkaat. Kuva 3, sivu 12. Kansallisen toimijan MEKin tehtävä on tehdä myynninedistämistä kansainvälisillä markkinoilla. Tehtäviin kuuluu myös kulttuurimatkailun kehittämistyön strateginen ohjaus, laadun kehittäminen ja kaupallisten mallien tuotekehitys. Alueellisten verkostojen vetäjinä toimivat Culture Finlandin kulttuurimatkailun kansalliset asiantuntijat. Heidän toimintansa on sidoksissa niin kansalliseen toimijaan kuin alueellisiin matkailu- ja kulttuuritoimijoihin sekä muihin sidosryhmiin. Alueelliset ryhmät muodostavat oman alueensa matkailu-ja kulttuuritoimijoiden verkoston. Alueelliset kumppanuudet luovat markkinoille uusia tuoteperheitä ja helpottavat ennen kaikkea asiakkaita löytämään tietoa Suomen kulttuurimatkailun palveluista. Culture Finlandin aluetoiminnan tavoite on edistää kulttuurimatkailun yhteistyötahojen verkostotoimintaa. Toimintaa on nyt kymmenellä alueella ympäri Suomea. Alueverkostoja tulee olla mahdollisimman monella alueella kuitenkin vähintään merkittävimmissä kulttuurimatkailukohteissa. Culture Finlandin aluetoiminnan vetäjät edesauttavat verkostojen syntymistä ja kulttuurimatkailun tuotteiden luomista. Verkosto kehittää kumppanuuksien vuorovaikutusta ja tahtotilaa ja toimii viestinviejänä kansallisen toimijan ja alueverkostojen välillä. Verkoston rakentaminen ja ylläpitäminen edellyttää sitoutumista uudenlaiseen omaehtoiseen toimintaan. Osapuolten välisten kumppanuuksien kautta kehitetään taloudellisesti kannattavia kulttuurimatkailutuotteita kansallisille ja kansainvälisille markkinoille. Menestyksen takana on asiakasymmärrys Menestyminen ei ole taattu vain hyvien ajatusten ja toimintamallien pohjalta. Ilman asiakkaita ja heidän toimintansa ymmärrystä liiketoiminnan kehittäminen on vaikeaa. Tänä päivänä ihmiset ovat erittäin laatu- ja hintatietoisia sekä kilpailu kansainvälisillä markkinoilla on kova. Yritykset, joilla on laadukkaat tuotteet ja hyvä palvelu huomataan ja niitä suositellaan. Matkailu- ja kulttuuritoimijoiden tulee yhdessä tuotteistaa, tuotekehittää ja luoda malleja siitä, miten alueen kulttuuritarjonnan saavutettavuutta parannetaan. Kun asioita tehdään yhdessä, toiminta ja viestintä kohtaavat asiakkaat ja he kokevat laadukkaita ja mieleenpainuvia kulttuurimatkailuelämyksiä joita suosittelevat muillekin. 11 NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN

11 SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOT, TOIMIJAT JA TEHTÄVÄT TUOTEKEHITYS Kulttuurielämykset ostettavaksi Kulttuurisisältöjä matkailutuotteiden sisälle Tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen 1 Strateginen ohjaus, sisäinen tiedottaminen VIESTINTÄ, MARKKINOINTI Kulttuurimatkailun brändin ja imagon nostaminen Tiedon välittäminen toimijakentällä Markkinointitoimet valittuihin kohderyhmiin valituilla kärjillä Kulttuurimatkailun kansainvälistäminen YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI, VERKOSTO Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö (järjestöt, yhdistykset, oppilaitokset, yritykset) Kulttuuri- ja matkailutoimijoiden yhteistyön kehittäminen Toimijoiden alueellinen verkostoituminen Kansalliset strategiset kärkihankkeet ja kehittämisohjelmat 2 Tuotekehitys, laatu ja kaupallisen toiminnan malli - apu ja työkalusto alueille MYYNNIN LISÄÄMINEN TOIMIALALLE Kulttuurituottajien tarjonnan kaupallistamisen malli, jotta jakelutie voi ottaa myyntiin Kärkituotteiden määritteleminen Ostamisen helpottaminen Verkostotoiminta, voimien yhdistäminen, uudet avaukset Kansallinen toimija MEK Imago - ja kärkituote markkinointi, myynninedistäminen - KV painotus MISSIO Suomen kulttuurimatkailun nostaminen kansainväliseksi vetovoimatekijäksi yhdessä luontomatkailun kanssa. Kulttuurimatkailun kansalliset asiantuntijat Culture Finland Alueryhmät: matkailuyrittäjät, kulttuurituottajat, taiteilijat, muut sidosryhmät Asiakkaat VISIO 2020 Suomi tunnetaan kulttuurisesti kiinnostavana matkakohteena ja suomalaiset kulttuurikohteet menestyvät kilpailussa kansainvälisistä asiakkaista. Kuva 3. Suomen kulttuurimatkailun verkostot, toimijat ja tehtävät Haaga-Perho. Graafinen suunnittelu Amanda Koivisto & Katja Winogradow. 1 Alueryhmien tehtävät asiantuntijan johdolla 2 Kansallisen toimijan tehtävät 12 NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN

12 ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET Sitoudutaan yhteiseen missioon ja visioon alueiden toiminnan rahoitus tulee jo olemassaolevien resurssien tehokkaammasta ja organisoidusta käytöstä kulttuurimatkailun tuotekehitykseen- ja myyntiin! Yritykset ja alueelliset toimijat sitoutuvat aidosti yhteistyöhön. Kulttuurimatkailun alueverkostoissa ovat mukana sekä matkailu- että kulttuurialan toimijat, matkailusta etenkin jakelukanavat. Kansallisella koordinaattorilla on verkostoitumisosaamista. Verkostotoiminnan on tuotettava aitoa lisäarvoa yhteisestä tekemisestä! 13 NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN

13 HANKKEEN TEEMAHAASTATTELUUN OSALLISTUNEET HAASTELTAVAT, PROJEKTIN TOTEUTTAJAT JA OHJAAVA ASIANTUNTIJARYHMÄ HAASTATELTAVAT, ETELÄ-SUOMI 1. AKK Sports Oy / Neste Oil -ralli, Heli Kemppainen, markkinointipäällikkö 2. Culture Finland c/o Finland Festivals, MEK, Soila Palviainen, projektipäällikkö 3. Finland Festivals ry, Kai Amberla, toiminnanjohtaja 4. Haaga-Helia, Kristian Sievers, lehtori 5. MEK, Anne Lind, yhteyspäällikkö 6. MEK, Terhi Hook, kehityspäällikkö 7. Museoliitto, Kimmo Levä, pääsihteeri 8. Provisual Oy, Jari Cyde Hyttinen, vastaava tuottaja 9. TEM, Nina Vesterinen, matkailun erityisasiantuntija 10. Valtion taidemuseo, Eija Liukkonen, kehitysjohtaja HAASTATELTAVAT, POHJOIS-SUOMI 1. Folklore Festivals Jutajaiset, Marja-Liisa Malvalehto, pääsihteeri 2. Kideve Elinkeinopalvelut, Veli-Matti Hettula, projektipäällikkö 3. LEO Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus, Sanna Tarssanen, toimitusjohtaja 4. Lapin Safarit, Rauno Posio, markkinointijohtaja, partner 5. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI), Tarja Tammia, koulutuspäällikkö 6. Oy Levi Events Ltd, Mikko Saarinen, projektijohtaja 7. Posion Kehitysyhtiö Oy, Antero Lepojärvi, toimitusjohtaja 8. Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy, Sanna Kortelainen, toimitusjohtaja 9. Saamelaisalueen koulutuskeskus, Liisa Holmberg, rehtori 10. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Arja Kortesluoma, projektipäällikkö 11. Suomen kulttuurirahasto / Lapin rahasto, Marjut Kuusisto, asiamies HAASTATELTAVAT, ITÄ-SUOMI 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Heli Gynther, kehittämispäällikkö 2. Imatran kaupunki, Minna Kähtävä-Marttinen, projektipäällikkö 3. Itä-Suomen yliopisto, Anja Tuohino, kehittämispäällikkö 4. Kuhmon kamarimusiikkijuhlat, Kirsi Kilpeläinen, yrittäjä 5. Kuopio Tanssii ja Soi, Anna Pitkänen, toiminnanjohtaja 6. Kuopion Matkailupalvelu Oy, Tarja Manninen, toimitusjohtaja 7. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, Matkailun teemaryhmä, Raija Ruusunen, lehtori 8. Savonlinnan Oopperajuhlat, Päivi Salmi, projektipäällikkö HAASTATELTAVAT, LÄNSI-SUOMI 1. Cultural Tampere Region-hanke, Susanna Markkola, projektipäällikkö 2. Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus, Päivi Lappalainen, ohjelmajohtaja 3. Turku Touring, Anne-Marget Niemi, matkailujohtaja 4. Turun kaupunki, Minna Sartes, kulttuurijohtaja 5. Turun museokeskus, Kaisa Kutilainen, tuottaja HANKKEEN ASIANTUNTIJARYHMÄ: Anne Lukkarila, kehitysjohtaja, Haaga-Perho (pj) Soila Palviainen, projektipäällikkö, Culture Finland c/o Finland Festivals, MEK Sanna Kortelainen, toimitusjohtaja, Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy Päivi Lappalainen, ohjelmajohtaja, Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Sanna Tarssanen, toimitusjohtaja, LEO Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus HAASTATELTAVAT, KESKI-SUOMI 1. Keski -Suomen Tanssin Keskus, Pauliina Lapio, toiminnanjohtaja 2. Kaupunkifestivaali Jyväskylän Kesä, Tanja Rasi, toiminnanjohtaja 3. Mäntän Matkailu, Maija Kaijanmäki, matkailuvastaava 4. Serlachius-museot, Päivi Viherkoski, palvelu- ja viestintäpäällikkö HAAGA-PERHON PROJEKTIN TOTEUTTAJAT: Anne Lukkarila, kehitysjohtaja, Haaga-Perho Katja Winogradow, projektipäällikkö, Haaga-Perho Petteri Ohtonen, tutkimuspäällikkö, Haaga-Perho Ulla-Maija Alanne, projektipäällikkö, Haaga-Perho Tom Källroos, projektipäällikkö, Haaga-Perho Anu Poukka, koulutuspäällikkö, Haaga-Perho Oili Ruokamo, kehityspäällikkö, Haaga-Perho Anne Karsikas, projektipäällikkö, Turku Touring 14 NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN

14 Kulttuurin kukkanen Kulttuuri! Kulttuuri! Kulttuuri! Tuo huuto on Suomessa suuri. Mut mikä se on se kulttuuri! Kas siinäpä pulma on juuri. Monikarvainen on kulttuuri Se on Kiinassa Kiinan muuri mut Suomessa latva, ei juuri, on Pariisin pulituuri - Eino Leino Kuvat: Visit Finland Graafinen suunnittelu ja taitto: Nuppu Vehmasaho

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseutumatkailuseminaari Hämeenlinna 21.3.2012 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma MEK (Matkailun edistämiskeskus) valmistelee ja koordinoi

Lisätiedot

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorum Imatra 17.11.2011 Liisa Hentinen Liisa Matkailun Hentinen, MEK edisämiskeskus 1 Matkailun globaalit päävetovoimatekijät - kulttuuri (laajasti

Lisätiedot

Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Löylyä lissää Maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari Peurunka, 20.3.2013 Muokkaa alaotsikon

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 Osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, Liisa Hentinen, MEK

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, Liisa Hentinen, MEK Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, 17.5.2011 Liisa Hentinen, MEK Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kv markkinoille: MEK 2008 Kulttuurimatkailun visio Suomalainen

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Kehittämisstrategiat 2014-2018

Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Kehittämisstrategiat 2014-2018 Määrittelevät teeman kehittämisen linjaukset ja painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu,

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 17.5.2011 Kulttuurimatkailufoorumi Anne Karsikas-Järvinen Kulttuurin Ketju -hanke Kansallinen hanke, jonka tavoitteena on edesauttaa kulttuurimatkailun

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

instituutti kulttuurimatkailu

instituutti kulttuurimatkailu Pohjoisen kulttuuri-instituutti instituutti kulttuurimatkailu Veli-Pekka Räty projektipäällikkö Lapin matkailuparlamentti, Suomu 30.9.2010 Eväitä kulttuurimatkailun kehittämiseen Pohjoisen kulttuuri-instituutti

Lisätiedot

Kulttuurista särmää matkailun kehittämiseen. Tuottamalla kuntoon kulttuuri &matkailu seminaari Pori Arja Kortesluoma

Kulttuurista särmää matkailun kehittämiseen. Tuottamalla kuntoon kulttuuri &matkailu seminaari Pori Arja Kortesluoma Kulttuurista särmää matkailun kehittämiseen Tuottamalla kuntoon kulttuuri &matkailu seminaari Pori 13.10.2016 Arja Kortesluoma Matkailusta lisätuloa kulttuuritoimijoille Kulttuurista lisäarvoa matkailuun

Lisätiedot

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Kulttuuritarjonnan tuotteistaminen on ollut vaihtelevaa

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma Culture Finland - kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 22.4.201311.4.20 08 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Vuonna 2011 alkanut Kulttuurimatkailun valtakunnallinen

Lisätiedot

Culture Finland -katto-ohjelma, Susanna Markkola

Culture Finland -katto-ohjelma, Susanna Markkola Culture Finland -katto-ohjelma, Susanna Markkola Unescon maailmanperintökohteiden mahdollisuudet matkailussa Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Kulttuurimatkailun visio Suomi on modernin

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Luova Matka Culture Creators go Tourism

Luova Matka Culture Creators go Tourism Luova Matka Culture Creators go Tourism Toteutusaika 1.10.2015 30.9.2018 Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke (ESR) Budjetti 600 000 euroa Hankkeen hallinnoija Visit Finland/Finpro

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism

Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism 2nd International Conference on Urban Marketing Cities by the Water: Images Real and Virtual Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism Soila Palviainen Esityksen sisältö: määrittelyjä

Lisätiedot

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Valtakunnallinen maaseutumatkailun yrittäjäseminaari Pirkanmaalla, 28.3.2007, Tampere Erityisasiantuntija Lea Häyhä Kauppa- ja teollisuusministeriö 4/2/2007

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Matkailun ajankohtaista Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Kansainvälinen matkailu 2013 = 52 miljoonaa matkailijaa enemmän kun 2012 Lähde: UNWTO Euroopan yöpymisvuorokausia 1-9/2014 alustavia

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti STRATEGIA 2010-2012 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTIN TAUSTA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin - tai tuttavallisemmin Lapin matkailuinstituutin

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Rural Finland aluetilaisuus Pohjois-Pohjanmaa Oulu 14.11.2016 Arja Kortesluoma Matkailu Etelä-Pohjanmaalla www.epmatkailu.fi www.visitpohjanmaa.fi

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

Linnasta Linnaan - Castle to Castle

Linnasta Linnaan - Castle to Castle SOUTH-EAST FINLAND RUSSIA ENPI CBC 2007 2013 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISHANKE Linnasta Linnaan - Castle to Castle Linnojen ja linnoitusten historian tuotteistaminen ja elävöittäminen Irina Lukkarinen

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012 Kouvolan seudun matkailun master plan Työpajat 15.-16.5.2012 Ohjelma 15.5. klo 9-12 Työpaja 1: Kokous- ja kongressimatkailu klo 9.00 Alustukset aiheeseen Leena Sipilä, Finnish Convention Bureau Minna Kurttila,

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Hannele Aalto, Viikinkilinna / Vaellustalli Toreson Satu Haagmann, Luomajärven Hevoskievari Oy Suvi Louhelainen, Suomen Hippos ry Riku Leppänen,

Lisätiedot

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta. Aki Keskinen 5.9.2012 www.kehy.fi

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta. Aki Keskinen 5.9.2012 www.kehy.fi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 30 vuotta Tervetuloa Imatralle! Imatra kartalla Helsinki 257 km Joensuu 197 km Jyväskylä 257 km Kotka 145 km Lappeenranta 37 km Oulu 528 km Rovaniemi 748 km Tampere 312 km

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava järvialue - esimerkiksi Lonely Planet

Lisätiedot

Aamukahvit matkailutoimijoille Varpasaari Kalastuspuisto Saimaa Geopark -projekti

Aamukahvit matkailutoimijoille Varpasaari Kalastuspuisto Saimaa Geopark -projekti Aamukahvit matkailutoimijoille 2.5. Varpasaari Kalastuspuisto Saimaa Geopark -projekti Heli Rautanen 5/8/2017 1 Saimaa Geopark Mikkeli Juva Sulkava Puumala Imatra Lappeenranta Savitaipale Taipalsaari Ruokolahti

Lisätiedot

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari Työpajan 1 (laatu) yhteenveto 1. Alkuperä esiin ja sille arvostus 2. Ammattitaito ja osaaminen 3. Luokitus ja kriteerit 4. Palvelu 5. Tietologistiikka KOKONAISUUDEN MERKITYS = ELÄMYS Työpaja 2, jakelutiet

Lisätiedot

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen MEKin Strategia 2010-2015 ETENEMINEN Ulkomailla 1.Matkailumaabrändin rakentaminen 2.Alueiden strateginen profilointi

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia Pori 12.12.2017 kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Creative Industries Finland/Sanna Peurakoski Taustaa ja tilastoja

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kotimaan matkailijat suurin matkailijaryhmämme Lähimatkailun odotetaan kasvavan

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Hämeen matkailumarkkinat 6.10.2008 Hämeenlinna Työ- ja elinkeinoministeriö Erityisasiantuntija Lea Häyhä Markkinat ASIAKAS Arvot Kilpailijat

Lisätiedot

Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein)

Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein) Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein) 19.1.2018 I Liisa Tyrväinen, tutkimusprofessori Luonnonvarakeskus Virkein hankkeen lähtökohtia

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke Saimaa Geopark valmisteluhanke Geopark Saimaalle -seminaari 4.11. 2014 projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi - miksi? Saimaalla on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VELI-PEKKA PÄIVÄNEN KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Keski-Suomen matkailuparlamentti 16.11.2010 1 KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KESKI-SUOMEN MATKAILUN KEHITTÄMINEN Matkailuparlamentti

Lisätiedot

Matkailualan aamu 11.02.2015

Matkailualan aamu 11.02.2015 Matkailualan aamu 11.02.2015 Ohjelma Haukkalan juhlatiloissa klo 8.15 11 klo 8.15 klo 8.30 klo 8.45 aamukahvia ja suolaista Tervetuloa Haukkalan juhlatiloihin yrittäjät Mikko ja Eija Halkilahti Ajankohtaisia

Lisätiedot

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Esityksen osat: Kulttuuriviennin visio 2011

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE

VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE 1.4.2016-30.6.2017 VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA - INVESTOINTIHANKE Toteutus: 1.4.2014-30.6.2017. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin tarjoamat palvelut ideoiden jatkotyöstöön Lisää liikevaihtoa ja uusia asiakkaita venäläisistä

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Click to edit Master title. Miten matkailua kehitetään uudessa maakunnassa? Kyselyn tulokset

Click to edit Master title. Miten matkailua kehitetään uudessa maakunnassa? Kyselyn tulokset 6/16/2017 Click to edit Master title Miten matkailua kehitetään uudessa maakunnassa? Kyselyn tulokset 1.6.2017 KYSYMYS 1: Edustamani taho? Vastauksia kaikkiaan 46, joista yrittäjiä 20 Huomattavan paljon

Lisätiedot

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi Projektipäällikkö Jutta Virolainen Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore Lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Saariston rakennuskulttuuri ja matkailu. Juha Vuorinen Porvoon museo

Saariston rakennuskulttuuri ja matkailu. Juha Vuorinen Porvoon museo Saariston rakennuskulttuuri ja matkailu Juha Vuorinen Porvoon museo Kulttuuriympäristö ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta.

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö. jokaisen oma ja kaikkien yhteinen

Kulttuuriympäristö. jokaisen oma ja kaikkien yhteinen Kulttuuriympäristö jokaisen oma ja kaikkien yhteinen Tästä lähdettiin liikkeelle Toimijoiden välinen yhteistyö satunnaista Ei säännöllisiä kokoontumisia Puheväleissä, mutta kenen kanssa? Vuorovaikutus

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Kiinnostunut hakemaan Suomi 100 kumppaniyritykseksi? Suomi 100 kumppaniyritykseksi voi hakea tuotteella tai palvelulla, joka toteuttaa juhlavuoden yhdessä-teemaa Yhdessä-teema

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen Matkailu ja lentoliikenne Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen AIHEET - rajausta - Kuopio-Tahko alueen tilanne - ajatuksia, vastausten alkuja RAJAUSTA Matkailu, kuten myös lentomatkailu, jakaantuu karkeasti

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013 Outdoors Finland II Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke Satakunta 14.11.2013 Heli Saari heli.saari@visitfinland.com www.mek.fi/outdoorsfinland Matkailun edistämiskeskus Tehtävänä

Lisätiedot

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä.

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Tiina Perämäki Projektipäällikkö Kylämatkailu Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän, kylän matkailuyritysten ja kylän matkailua

Lisätiedot

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry

MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry MEK:n ja Finpron yhdistymisen merkitys matkailutoimialalle Tilannekatsaus 3.3.2014 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto Ry Jarno Valkeapää, Finpro Ry Finpron ja MEK:n integraatio 10.10.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot