Animalian hallituksen ehdokkaat 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Animalian hallituksen ehdokkaat 2015"

Transkriptio

1 Animalian hallituksen ehdokkaat 2015 Animalian hallitukseen on ehdolla viisi henkilöä. Hallitukseen ehdolla oleville on esitetty seuraavat kysymykset, vastaukset löydät alta. 1. Miksi haluat Animalian hallitukseen ja miksi juuri sinut kannattaisi valita? 2. Hallituksen ensisijaisia tehtäviä on vastata Animalian talouden ja omaisuuden hoidosta ja valvonnasta, toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä, toimintasuunnitelman ja muiden liiton kokouksissa tehtyjen päätösten toteuttamisesta, linjauksista, työn strategisesta valmistelusta ja seurannasta sekä toimia vastuullisena työnantajana. Oletko kiinnostunut käyttämään aikaasi talousasioiden ja työnantajaroolin hoitamiseen? 3. Miten kehittäisit Animaliaa ja minkälaisena näet oman roolisi hallituksessa? 4. Hallitus kokoontuu n. 9 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi hallitustyöskentelyyn kuuluu suunnittelupäivä n. kaksi kertaa vuodessa, työryhmien kokoontumiset sekä asioiden kommentointi sähköpostitse kokousten ulkopuolella. Onko sinulla aikaa ja haluatko sitoutua Animalian toiminnan kehittämiseen? 5. Miten suhtaudut Animalian toimintaperiaatteisiin sekä miten eläineettiset kysymykset näkyvät omissa elämäntapavalinnoissasi? 6. Mitä sinulla olisi tarjota Animalialle? Kerro omista vahvuuksista, osaamisesta, kokemuksesta yms.? 7. Animalian toimintaa kehittäviin työryhmiin pääsevät myös hallituksen ulkopuoliset henkilöt, jotka ovat halukkaita sitoutumaan säännölliseen osallistumiseen (esim. strategiat, kampanjatyö, varainhankinta jne.). Olisitko kiinnostunut toimimaan työryhmissä, jos sinua ei valita hallitukseen? Hannele Ahponen, Helsinki - erovuorossa DI 1. Olen Hannele Ahponen, viestinnän opiskelija ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Eläimet, luonto ja niiden puolesta toimiminen ovat aina olleet minulle tärkeitä ja osa elämääni. Olen nyt viidettä vuotta aktiivisesti mukana Animalian Pääkaupunkiseudun alueosastossa. Tulin mukaan Animalian hallitukseen viime joulukuussa ja olen kokenut lyhyen hallituspestini aikana työskentelyn erittäin kiinnostavana ja merkityksellisenä. Jatkaisin Animalian hallituksessa siis erittäin mielelläni ja antaisin panokseni näin myös valtakunnalliseen työhön jatkossakin. Työssäni ympäristöjärjestössä asiantuntijana ja kampanjakoordinaattorina olen saanut arvokasta kokemusta poliittisesta vaikuttamistyöstä sekä järjestötoiminnasta. Uskon, että tästä kokemuksestani ja sen mukana tuomista yhteyksistä ja verkostoista olisi paljon hyötyä Animalian hallitustyössä. Minulla on myös asiantuntemusta sellaisissa kysymyksissä, kuten vesien- ja ilmastonsuojelu, jotka kietoutuvat eläintuotannon ongelmiin. Tunnen vapaaehtoistyön kautta Animalian toimintaa ja periaatteita ja olen perehtynyt eläinten oikeuksiin ja eläinsuojeluun. Kuulun myös Animalian viestintä-, lehti- ja kampanjatyöryhmiin ja toimin alueosastomme tiedottajana. 2. Olen valmis sitoutumaan hallituksessa järjestön talous- ja työnantajakysymyksiin. Minulla on kokemusta järjestötoiminnasta, vapaaehtoisten kanssa työskentelemisestä sekä niihin liittyvistä haasteista ympäristöjärjestön kuuden vuoden työkokemuksen myötä. Koen todella tärkeäksi työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimisen. Etenkin järjestötyössä, jossa ihmiset tekevät työtä intohimoisesti rakastamansa asian eteen, tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota.

2 Vaikka en omaakaan ammatillista kokemusta talousasioista, olen valmis ottamaan vastuuta niistä ja tarvittaessa kouluttamaan itseäni järjestötalousasioissa. Animalian toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä, ja seuraamisesta olen todella kiinnostunut ja haluaisin kehittää järjestöä eteenpäin. 3. Haluaisin kehittää Animaliaa edelleen asiantuntevana ja vaikuttavana järjestönä. Näkisin, että Animalia keskittyisi tulevaisuudessa enemmän eläinten oikeuksien ajamiseen ja esille tuomiseen, sekä nostamiseen lainsäädäntöön. Tärkeä osa tätä työtä on eläinoikeusasian nostaminen osaksi poliittista keskustelua. Eläintuotannon eettisiä ongelmia tulisi tuoda esille kokonaisuutena ja esittää realistisia vaihtoehtoja tehoeläintuotantoon perustuvalle elintarviketuotannolle. Animalialla on mielestäni jatkossa yhä merkittävämpi tehtävä veganismin valtavirtaistamisessa. Kasvisperäisen ruokavalion edistämiseksi kouluissa, työpaikoilla ja kodeissa tarvitaan koulutusta, viestintätyötä hyvien esimerkkien levittämiseksi sekä poliittista vaikuttamista esimeriksi julkisten hankintojen osalta. Näkisin Animalian tulevaisuudessa myös vaikuttavan vielä vahvemmin kansainvälisessä tasolla ja tekevän yhteistyötä tiiviimmin Baltian maiden ja Pohjoismaiden eläinjärjestöjen kanssa alueellemme yhteisten kysymysten eteen, kuten turkistarhauksen kieltämiseksi. Toinen yhteistyökenttä, jossa näen Animalialla olevan tärkeän roolin, on eläinoikeus- ja ympäristökysymysten yhteiset haasteet. Näitä ovat esimerkiksi työ ilmastonmuutoksen estämiseksi, sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, joihin eläintuotanto vaikuttaa. Näiden globaalien kysymysten ja niiden yhteyksien esille tuominen esimerkiksi järjestöjen yhteisten viestintäkampanjoiden keinoin on mielestäni tärkeää. Haluaisin panostaa myös siihen, että vapaaehtoisten ja alueosastojen työ ja osaaminen tulisi entistä näkyvämmäksi osaksi Animalian toimintaa. Oman roolini näen sekä poliittisessa vaikuttamisessa, kampanjatyössä että järjestötyön kehittämisessä. Lisäksi olisin kiinnostunut kehittämään Animalian vaikuttavuutta viestinnän ja mediatyön kautta. 4. Pystyn antamaan aikaani hallitustyöskentelyyn ja työryhmiin. Vapaaehtoistyö alueosastossa ja hallitus työryhmineen tukevat toisiaan ja koen olevani motivoitunut sitoutumaan Animalian työhön. 5. Arvostan Animalian toimintaperiaatteita, eli laillisin keinoin vaikuttamista eläinten oikeuksiin ja suojeluun. Olen ollut kasvissyöjä parikymppisestä lähtien, ja olen myös siirtynyt asteittain vegaaniksi. En siis käytä eläinperäisiä tuotteita. Poikkeuksen tekevät muutamat omistamani vanhat, vielä käyttökelpoiset nahkakengät ja villapaidat, jotka aion käyttää ekologisista syistä loppuun. Käytän eläinkokeetonta kosmetiikkaa ja kodinpesuaineita. 6. Olen työskennellyt muun muassa Uudenmaan ympäristökeskuksessa, Helsingin yliopistolla sekä Suomen luonnonsuojeluliitossa luonto- ja ympäristöasioiden parissa asiantuntijana ja kampanjatyössä. Työssäni luonnonsuojelujärjestössä ja valtionhallinnossa olen saanut arvokasta kokemusta poliittisesta vaikuttamistyöstä sekä järjestötoiminnasta. Minulla on asiantuntemusta sellaisissa ympäristö- ja luontokysymyksissä, kuten vesien- ja ilmastonsuojelu, jotka kietoutuvat eläintuotannon ongelmiin. Osallistuin lisäksi vuonna 2013 Animalian ja muiden järjestöjen turkistarhauslobbausryhmään, jossa eläinsuojelutyötä tehtiin vaikuttamalla suoraan poliitikkoihin. Uskon, että työkokemuksestani ja sen mukana tuomista yhteyksistä olisi paljon hyötyä Animalian hallitustyössä.

3 Tällä hetkellä opiskelen viestintää ja viimeistelen graduani, joka käsittelee susista käytävää keskustelua lehdistössä asiantuntijuuden näkökulmasta. Osana opintojani olen perehtynyt muun muassa tiedeviestintään/tieteen popularisointiin, mediakasvatukseen sekä sosiaalisen median käyttöön yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Ympäristöviestinnän parissa olen tehnyt töitä Suomen ympäristökeskuksessa sekä Luonnonsuojeluliitossa. Koen viestinnän osaamiseni myös tukevan järjestötyötä Animaliassa. 7. Toimin tällä hetkellä Animalian viestintä-, lehti- ja kampanjatyöryhmissä. Jatkaisin mielelläni näissä työryhmissä, vaikka en pääsisikään tällä kertaa hallitukseen. Myös kansainvälisten asioiden työryhmään osallistuisin mielelläni. Minna Hjort, Helsinki FM (englannin kääntäminen ja tulkkaus), kääntäjä, tohtoriopiskelija 1. Arvostan suuresti Animaliaa asiantuntijajärjestönä, joka toimii ja nauttii luottamusta kaikilla toimintakentillä ruohonjuuritasosta poliittiseen päätöksentekoon. Mielestäni järjestö vie eläinasiaa eteenpäin rohkeasti ja jämäkästi faktapohjalta, ja on valmis vuoropuheluun kaikenlaisten osapuolten kanssa. Jaan Animalian arvot ja haluan olla edelläkävijäjärjestössä mukana visioimassa ja toteuttamassa eläinystävällisempää maailmaa. En tulisi hallitukseen keltanokkana, sillä toimin Animalian hallituksessa vuosina Lisäksi olen toiminut aiemmin mm. Vegaaniliiton ja Faunan hallituksissa. Oppivuodet ovat siis takana, ja voisin nopeasti kääriä hihat ja käydä töihin. Jätin hallitustyöskentelyn aikoinaan järjestöstä riippumattomista syistä, sillä halusin keskittyä tohtorintutkintoon johtavien opintojeni viimeistelyyn. Nyt nuo opinnot ovat aivan loppusuoralla, ja minulla on aikaa jälleen panostaa järjestötyöhön. 2. Aiemmat hallituskaudet ovat antaneet hyvän kuvan siitä, kuinka monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä hallitustyöskentely pitää sisällään. Olen kiinnostunut osallistumaan laaja-alaisesti hallituksen tehtäviin, talousasiat ja työnantajatehtävät mukaan lukien. 3. Animalia on viime vuosina lisännyt näkyvyyttään niin uutismedioita kiinnostavana toimijana ja asiantuntijana kuin näyttävien mainoskampanjoiden ja aluetoiminnan lisäämisen kautta. Minusta on hienoa, että järjestöllä on käytössään huipputason ammattiosaamista tasapuolisesti niin vapaaehtoistyön kuin rekrytoinnin kautta. Minusta on tärkeää, että Animalia näkyy, kommentoi ja koskettaa, ja sillä on rohkeutta olla eri mieltä, ja tähän toivon suurta panostamista myös jatkossa. Suuret linjat on siis jo vedetty varsin hyvin. Tietyissä kysymyksissä näkisin tulevaisuudessa mielelläni jopa rohkeampia kannanottoja esimerkiksi eläinoikeudellisissa kysymyksissä. Käytännön tasolla erilaisia toimintatapoja voi ja tulee ideoida, innovoida ja hioa jatkuvasti, ja se onnistuu parhaiten, kun tuodaan yhteen joukko erilaisia ihmisiä, joilla on kuitenkin yhteiset arvot. Oman roolini hallituksessa näen aktiivisena osallistujana, joka uskaltaa ideoida ja ottaa kantaa, ja on monipuolisesti kiinnostunut erilaisista hallitustyön sekä eläinsuojelu- ja -oikeustyön alueista. 4. Kyllä on. 5. Jaan Animalian toimintaperiaatteet. Arvostan sitä, että toimintaperiaatteissa korostetaan niin eläinoikeudellisia kuin -suojelullisia näkökohtia ja esitetään rohkeita pitkän tähtäimen tavoitteita. Eläineettiset kysymykset ovat vahvasti läsnä omissa päivittäisissä valinnoissani. Olen vegaani ja kotonani asuvat eläinkumppanini eli koirat Fox ja Nospel ja kissa Elo ovat kadulta pelastettuja löytöeläimiä. Arjessa

4 vegaanina eläminen on joskus melkoista luovimista, mutta jos elämäntapavalintani nousevat eri elämänalueilla puheeksi, yritän vastata kysymyksiin kannustavasti ja kärsivällisesti, enkä häpeä valintojani vaan olen niistä ylpeä. 6. Haluan uskoa, että minulla on tarjota Animalialle kokemusta, näkemystä ja intoa. Eläinasian näkökulmasta minulla on kokemusta monesta eri järjestöstä ja niissä toimimisesta sekä ruohonjuuritasolla että hallituksissa. Työ- ja tutkimuselämässäni olen hankkinut kokemusta sekä yksityisen sektorin yritysmaailmasta että akateemisesta ympäristöstä. Erityisalani, kääntäminen ja kielentutkimus, eivät ole suoraan kytköksissä Animalian toimintakenttään, mutta uskon, että ne antavat kuitenkin näkemystä esimerkiksi viestinnällistä kysymyksistä ja erilaisia analyyttisiä taitoja. 7. Olen kiinnostunut. Eeva Lyytikäinen, Jyväskylä FM 1. Eläinten oikeuksien puolustaminen on muodostunut seikaksi, jonka puolesta olen katsonut tärkeäksi toimia ja olenkin pyrkinyt jokapäiväisten valintojeni ohella vaikuttamaan laajemmin järjestötoiminnalla eläinten asiaan. Olen toiminut Animalian aktiivina Jyväskylässä noin neljän vuoden ajan, ja olen huomannut Animalian vapaaehtoistoiminnan olevan minulle mielekäs ja matalan kynnyksen tapa vaikuttaa eläinten aseman parantamiseen yhteisöllisesti. Vapaaehtoisena toimiessani Animalian vaikutustavat ja periaatteet ovat tulleet tutuksi ja mielestäni hallitustoiminta tarjoaisi uudenlaisen mahdollisuuden vaikuttaa eläinten asiaan. 2. Kyllä olen kiinnostunut, vaikka aikaisempaa kokemusta täysin vastaavista tehtävistä minulla ei ole. 3. Katsoisin että Animalian uskottavan asiantuntijajärjestön aseman esilletuomista olisi syytä jatkaa entiseen malliin. Järjestön agendasta kuulee toisinaan erilaisia populisminsävytteisiä olettamuksia, joten Animalian laajan ja asiallisen toimintalinjan selkeä esilletuominen on tärkeää. Animalian linjassa toivoisin myös entistä enemmän puhuttavan eläinten oikeuksista, sillä käsitteen painottaminen julkisessa keskustelussa osaltaan ylläpitää ja vahvistaa asian tärkeyttä ja juurtumista vakavasti otettavaksi aiheeksi. Lisäksi Animalian toiminnan laajentamiselle nuorison piiriin on selkeästi tilausta varsinkin yleisen ympäristöhuolen lisääntyessä ja katsonkin että esimerkiksi kouluvierailutoimintaa tulee ehdottomasti jatkaa, ja kehittää edelleen tapoja joilla nuorison osallistumista toimintaan voidaan lisätä. Hallituksessa näkisin itseni aktiivisena osallistujana, joskin uudenlainen hallitustyöskentely toisi varmasti paljon uutta opittavaa. 4. Vaikka näin valmistumiseni kynnyksellä en osaa ennustaa tulevia suunnitelmiani täysin tarkasti, uskon että aikaa löytyy ja olen hyvin kiinnostunut kehittämään Animalian toimintaa. 5. Animalian toimintaperiaatteiden vahvuudeksi katson laajan yhteiskunnallisen vaikuttamistyön monella eri osa-alueella. Kokonaisvaltaisia yhteiskunnallisia eläinsuhteen muutoksia ei saavuteta käden käänteessä, ja siksi Animalian monipuolinen, osallistava ja asiantunteva linja onkin mielestäni toimiva saavuttamaan monenlaiset yleisöt. Olen ollut muutaman vuoden ajan vegaani, joten eläinten asia näkyy merkittävällä tavalla jokapäiväisessä elämässäni.

5 6. Näen vahvuudekseni erityisesti eläinoikeusseikkoihin perehtyneisyyteni ja Animalian toiminnan tuntemisen. Olen myös ollut korkeakouluharjoittelijana Animalian toimistolla, joka osaltaan on perehdyttänyt lisää järjestön toimintaan. Lisäksi eläinoikeusasioiden aktiivisen seuraamisen ohella olen opinnoissani konkreettisemmin syventynyt eläinaiheen tutkimiseen, ja esimerkiksi juuri valmistunut Ison-Britannian eläinpolitiikkaa koskenut graduni on vahvistanut tietämystäni esimerkiksi politiikan ja eläinasian yhteydestä. 7. Kyllä olen, ja työryhmistä esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan työryhmä kuulostaisi näin alustavasti mielenkiintoiselta. Tuuli Solhagen, Helsinki Hum.kand. 1. Animalian olemassaolo ja toiminta järjestönä on mielestäni hyvin tärkeää ja haluan omalta osaltani olla mukana toiminnassa. 2. Kyllä. 3. Näkisin oman roolini hallituksessa tasavertaisena muiden kanssa ja työskentelyn koko hallituksen kesken yhtenäisenä. Mielestäni Animalian pitää tulla laajemmin tunnetuksi myös ns. tavallisen kansan (eieläinsuojelijoiden) keskuudessa. Animalialla on hieno ja toimiva vapaaehtoisverkosto, jota pitää ylläpitää. 4. Koen Animalian toiminnan kehittämisen kunnia-asiana ja sekä pystyn että haluan varata sille aikaa. 5. Samaistun Animalian toimintaperiaatteisiin täysin, kannatan toimintaa vain laillisin keinoin. Mielestäni tiedonjako on yksi tärkeimmistä tehtävistä. Eläineettisyys näkyy jokapäiväisissä elämäntavoissani. Olen ympäristötietoinen ja ennen kaikkea eläineettinen kuluttaja. 6. Olen toiminut opiskelijajärjestön puheenjohtajana ja minulla on runsaasti kokemusta järjestötoiminnasta ja luottamustehtävistä. Osaan nähdä asioita eri näkökulmista keskusteltaessa lopullisista päätöksistä. Olen kannustava ja yritän nähdä uusien ideoiden mahdollisuudet. Minulle on tärkeää, että asiat etenevät ja saadaan päätöksiä, etteivät asiat jää ja unohdu. 7. Kyllä. Inna Somersalo, Helsinki - erovuorossa kasviskokki 1. Koen, että Animaliassa voin vaikuttaa minulle tärkeisiin asioihin ja että minulla on annettavaa. Lisää alla :) 2. Olen. Aikaisempina vuosina olen osallistunut juuri talous- ja varainhankintaryhmiin aktiivisesti ja olen kiinnostunut jatkamaan sitä. Työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää ja hallituksen tehtävä on huolehtia siitä, että työpaikalla ja työntekijöillä on asiat hyvin ja työnteko mahdollisimman miellyttävää. 3. Minulle on tärkeää työntekijöiden ja vapaaehtoisten hyvinvointi ja motivointi ja sitä mielelläni kehittäisin. Talousasiat ovat tärkeitä, koska hyvä talous on edellytys toiminnan jatkumiselle ja siihen olen halukas panostamaan. Viime kaudella toimitin Animalialle Vegaanin keittokirjan ja vaikkei nyt ihan heti taideta tarvita uudelleen, niin sen kaltaisia hommia teen mielelläni myös.

6 4. On. 5. Olen ensimmäisen kerran kävellyt Animalian toimistolle kysymään asioista kahdeksannella luokalla ja kiinnostus jatkuu. Olen vegaani 16. vuotta ja tarkoitus on jatkaa :) Kotona minulla on rescuekoiria- ja kanoja ja teen myös käytännön eläinsuojelutyötä. Tekemieni reseptien kautta koen levittäväni tehokkaasti veganismin sanomaa. Pidän myös vegaanisia kokkauskursseja ja olen kirjoittanut muutaman vegaanisen keittokirjan. 6. Reseptien nikkarointi, vegaaninen kokkaus, taloudenhoito. Niistä esimerkiksi on kokemusta ja niiden parissa olen toiminut Animaliassa. Olen tehnyt vapaaehtoistyötä tämän alan järjestöjen parissa 15 vuotta ja koen että jotain osaamista ja annettavaa on tarttunut matkaan. 7. Jep.

Animalian hallitusehdokkaiden esittelyt

Animalian hallitusehdokkaiden esittelyt Animalian hallitusehdokkaiden esittelyt Hallituspaikkoja on tarjolla viisi. Erovuorossa olevista hallituksen nykyisistä jäsenistä kolme hakee paikkaa uudelleen, heidän lisäkseen hallitukseen hakee neljä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara MATKALLA TÖIHIN MITEN RAKENNAN OMAN POLKUNI? MISTÄ MOTIVAATIOTA? OSAANKO MINÄ? SUOMEN KIELEN TAITO JA VIESTINTÄ? VERKOSTOITUMINEN? MIHIN VOIN VAIKUTTAA? MIHIN KAIKKEEN KANNATTAA OSALLISTUA? OLENKO MINÄ

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina Järjestöjen rooli hyvinvoinnin toimijoina Lauri Korkeaoja Hallituksen puheenjohtaja Teemat 1) Järjestöt Suomessa 2) Sosiaali ja terveyssektorin erityispiirteitä suomalaisessa yhteiskunnassa 3) Sote järjestöt

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa?

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Keski Suomen järjestöjen maakuntafoorumi Jyväskylä 26.10.2015 Ritva Pihlaja, erityisasiantuntija Elämme isojen ja hämmentävien muutosten aikaa 1 Monet

Lisätiedot

HALLITUSEHDOKKAAT 2016 JUSSI MÄNTTÄRI

HALLITUSEHDOKKAAT 2016 JUSSI MÄNTTÄRI JUSSI MÄNTTÄRI Mie oon Mänttärin Jussi ja nyt takanani on yksi hallituskausi. Kausi oli antoisa joten nyt olenkin ehdolla toiselle kaksivuotiselle. Olen Minnan mies, ja tulin mukaan yhdistyksen toimintaan

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Järjestökysely2015 Survey. Järjestökysely 2015

Järjestökysely2015 Survey. Järjestökysely 2015 1 / 10 15.9.2015 14:07 Järjestökysely2015 Järjestökysely 2015 Ensi vuonna aletaan työstää Karjalaisen Nuorisoliiton strategiaa vuosille 2017-2021. Siihen liittyen keräämme tietoja jäseniltämme tämän kyselyn

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla. Yhdessä enemmän.

Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla. Yhdessä enemmän. Finfami unelmien työpaikka ja järjestö omaisten asialla Yhdessä enemmän. Tukea. Toivoa. Mukana. Sinä voit vaikuttaa. Työhyvinvointi on meidän jokaisen asia FinFami on järjestö mielenterveysomaisten asialla.

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus Vapaaehtoistoiminta = 1. Vapaaehtoista + 2. Palkatonta ja/tai palkkiotonta + 3. Toiselle

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut

Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut Kolmas sektori ja maaseutukuntien palvelut Mikkelin Tiedepäivä 7.4.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Lisätiedot

Oulun yliopiston mentorointiohjelma

Oulun yliopiston mentorointiohjelma n mentorointiohjelma Info 19.9.2017 Karoliina Kekki / Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet Koordinaatio: Alumnisuhteet, Tellus-tiimi, kauppakorkeakoulu, tutkijakoulu (UniOGS) 1997 - Maisteritaso:

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 16.11.2017 STRATEGIA 2018-2023 1. TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Helsingin Polkupyöräilijät on kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tukemisesta kasvatuksen tukemisesta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies * Ikä 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ * Valmistumisvuosi terveydenhoitajaksi (kirjoita vuosi ruutuun) * Työvuosien määrä äitiys- ja/tai lastenneuvolassa alle vuosi 1-5 6-10

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET 2017 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖ: POHJOISMAISUUS MUUTOKSESSA Asumme maissa, jotka kuuluvat kaikin tavoin maailman hienoimpiin. Olemme vapaita, onnellisia ja

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Osaamismerkit vapaaehtoistoiminnassa. Lotta Pakanen ja Minna Pesonen

Osaamismerkit vapaaehtoistoiminnassa. Lotta Pakanen ja Minna Pesonen Osaamismerkit vapaaehtoistoiminnassa Lotta Pakanen ja Minna Pesonen Opintokeskus Sivis Valtakunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta.

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA JÄSENTUTKIMUS DIGITALISAATIOSTA 2015 SIHTEERI- JA HALLINTOTYÖN AMMATTILAISILLE UUSIMAA DIGITALISAATION MÄÄRITELMÄ Digitalisaatiolla tarkoitetaan digiteknologian hyödyntämistä

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Vaali-info 22.11.2017 Katja Hintikainen Vaali-infon ohjelma Esittäytymiskierros Kampanjointi osana vaalivaikuttamista Kepan ehdotus kampanjakonseptiksi + keskustelu

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Kohtaamisen silta vapaaehtoistoimintaa Espoossa Tarkoitus Kohtaamisen Silta tapahtuman tarkoituksena on tarjota vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus ryhtyä vapaaehtoiseksi ja kiittää jo

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014

Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Työpaja: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kirkollisen johtamisen forum 2014 Henrietta Grönlund Helsingin yliopisto / HelsinkiMissio ry Henrietta Grönlund / henrietta.gronlund@helsinki.fi www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Puheenjohtajaehdokkaat 2017

Puheenjohtajaehdokkaat 2017 Puheenjohtajaehdokkaat 2017 Hei, olen Minna Mänttäri ja olen ollut hallituksessa vuodesta 2012. Yhdistyksen varapuheenjohtajana toimin 3 vuoden ajan ja viimeisen vuoden puheenjohtajana. Vastuualueina minulla

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet Osaamispyörä työkalu Tavoitteet Osaamispyörän avulla voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää organisaation monimuotoisuuden ja erilaisuuden johtamiseen liittyvää osaamista. Osaamispyörä toimii työkaluna kuvattaessa

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Emilia Haapanen Jyväskylän nuorisovaltuuston puheenjohtaja

Emilia Haapanen Jyväskylän nuorisovaltuuston puheenjohtaja Emilia Haapanen Jyväskylän nuorisovaltuuston puheenjohtaja 8 Nuorten osallistuminen ja kuuleminen Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 20 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 2.12.2009 12.1.2010 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Henrietta Grönlund, TM, tutkija Helsingin yliopisto henrietta.gronlund@helsinki.fi

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Yleistä Kehityskeskustelut ovat yksi suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen väline. Näitä keskusteluja esimiehen ja alaisen välillä kutsutaan myös tavoite-, tulos-, arviointi-,

Lisätiedot

Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan.

Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan. Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan. Opiskelijat järjestöjä auttamaan ja oppimaan - Vapaaehtoistyö hoitotyön opetussuunnitelmassa. Satakunnan ammattikorkeakoulun toteutus Tapio Myllymaa Lähtökohtia

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Perustiedot a) Ikä 12 vuotta 67 % 6 13 vuotta 33 % 3 b) Kuinka monetta vuotta olet oppilaana kuvataidekoulussa? 1. vuotta 22 % 2 3. vuotta 11 % 1 4. vuotta

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot