Animalian hallituksen ehdokkaat 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Animalian hallituksen ehdokkaat 2015"

Transkriptio

1 Animalian hallituksen ehdokkaat 2015 Animalian hallitukseen on ehdolla viisi henkilöä. Hallitukseen ehdolla oleville on esitetty seuraavat kysymykset, vastaukset löydät alta. 1. Miksi haluat Animalian hallitukseen ja miksi juuri sinut kannattaisi valita? 2. Hallituksen ensisijaisia tehtäviä on vastata Animalian talouden ja omaisuuden hoidosta ja valvonnasta, toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä, toimintasuunnitelman ja muiden liiton kokouksissa tehtyjen päätösten toteuttamisesta, linjauksista, työn strategisesta valmistelusta ja seurannasta sekä toimia vastuullisena työnantajana. Oletko kiinnostunut käyttämään aikaasi talousasioiden ja työnantajaroolin hoitamiseen? 3. Miten kehittäisit Animaliaa ja minkälaisena näet oman roolisi hallituksessa? 4. Hallitus kokoontuu n. 9 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi hallitustyöskentelyyn kuuluu suunnittelupäivä n. kaksi kertaa vuodessa, työryhmien kokoontumiset sekä asioiden kommentointi sähköpostitse kokousten ulkopuolella. Onko sinulla aikaa ja haluatko sitoutua Animalian toiminnan kehittämiseen? 5. Miten suhtaudut Animalian toimintaperiaatteisiin sekä miten eläineettiset kysymykset näkyvät omissa elämäntapavalinnoissasi? 6. Mitä sinulla olisi tarjota Animalialle? Kerro omista vahvuuksista, osaamisesta, kokemuksesta yms.? 7. Animalian toimintaa kehittäviin työryhmiin pääsevät myös hallituksen ulkopuoliset henkilöt, jotka ovat halukkaita sitoutumaan säännölliseen osallistumiseen (esim. strategiat, kampanjatyö, varainhankinta jne.). Olisitko kiinnostunut toimimaan työryhmissä, jos sinua ei valita hallitukseen? Hannele Ahponen, Helsinki - erovuorossa DI 1. Olen Hannele Ahponen, viestinnän opiskelija ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Eläimet, luonto ja niiden puolesta toimiminen ovat aina olleet minulle tärkeitä ja osa elämääni. Olen nyt viidettä vuotta aktiivisesti mukana Animalian Pääkaupunkiseudun alueosastossa. Tulin mukaan Animalian hallitukseen viime joulukuussa ja olen kokenut lyhyen hallituspestini aikana työskentelyn erittäin kiinnostavana ja merkityksellisenä. Jatkaisin Animalian hallituksessa siis erittäin mielelläni ja antaisin panokseni näin myös valtakunnalliseen työhön jatkossakin. Työssäni ympäristöjärjestössä asiantuntijana ja kampanjakoordinaattorina olen saanut arvokasta kokemusta poliittisesta vaikuttamistyöstä sekä järjestötoiminnasta. Uskon, että tästä kokemuksestani ja sen mukana tuomista yhteyksistä ja verkostoista olisi paljon hyötyä Animalian hallitustyössä. Minulla on myös asiantuntemusta sellaisissa kysymyksissä, kuten vesien- ja ilmastonsuojelu, jotka kietoutuvat eläintuotannon ongelmiin. Tunnen vapaaehtoistyön kautta Animalian toimintaa ja periaatteita ja olen perehtynyt eläinten oikeuksiin ja eläinsuojeluun. Kuulun myös Animalian viestintä-, lehti- ja kampanjatyöryhmiin ja toimin alueosastomme tiedottajana. 2. Olen valmis sitoutumaan hallituksessa järjestön talous- ja työnantajakysymyksiin. Minulla on kokemusta järjestötoiminnasta, vapaaehtoisten kanssa työskentelemisestä sekä niihin liittyvistä haasteista ympäristöjärjestön kuuden vuoden työkokemuksen myötä. Koen todella tärkeäksi työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimisen. Etenkin järjestötyössä, jossa ihmiset tekevät työtä intohimoisesti rakastamansa asian eteen, tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota.

2 Vaikka en omaakaan ammatillista kokemusta talousasioista, olen valmis ottamaan vastuuta niistä ja tarvittaessa kouluttamaan itseäni järjestötalousasioissa. Animalian toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä, ja seuraamisesta olen todella kiinnostunut ja haluaisin kehittää järjestöä eteenpäin. 3. Haluaisin kehittää Animaliaa edelleen asiantuntevana ja vaikuttavana järjestönä. Näkisin, että Animalia keskittyisi tulevaisuudessa enemmän eläinten oikeuksien ajamiseen ja esille tuomiseen, sekä nostamiseen lainsäädäntöön. Tärkeä osa tätä työtä on eläinoikeusasian nostaminen osaksi poliittista keskustelua. Eläintuotannon eettisiä ongelmia tulisi tuoda esille kokonaisuutena ja esittää realistisia vaihtoehtoja tehoeläintuotantoon perustuvalle elintarviketuotannolle. Animalialla on mielestäni jatkossa yhä merkittävämpi tehtävä veganismin valtavirtaistamisessa. Kasvisperäisen ruokavalion edistämiseksi kouluissa, työpaikoilla ja kodeissa tarvitaan koulutusta, viestintätyötä hyvien esimerkkien levittämiseksi sekä poliittista vaikuttamista esimeriksi julkisten hankintojen osalta. Näkisin Animalian tulevaisuudessa myös vaikuttavan vielä vahvemmin kansainvälisessä tasolla ja tekevän yhteistyötä tiiviimmin Baltian maiden ja Pohjoismaiden eläinjärjestöjen kanssa alueellemme yhteisten kysymysten eteen, kuten turkistarhauksen kieltämiseksi. Toinen yhteistyökenttä, jossa näen Animalialla olevan tärkeän roolin, on eläinoikeus- ja ympäristökysymysten yhteiset haasteet. Näitä ovat esimerkiksi työ ilmastonmuutoksen estämiseksi, sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, joihin eläintuotanto vaikuttaa. Näiden globaalien kysymysten ja niiden yhteyksien esille tuominen esimerkiksi järjestöjen yhteisten viestintäkampanjoiden keinoin on mielestäni tärkeää. Haluaisin panostaa myös siihen, että vapaaehtoisten ja alueosastojen työ ja osaaminen tulisi entistä näkyvämmäksi osaksi Animalian toimintaa. Oman roolini näen sekä poliittisessa vaikuttamisessa, kampanjatyössä että järjestötyön kehittämisessä. Lisäksi olisin kiinnostunut kehittämään Animalian vaikuttavuutta viestinnän ja mediatyön kautta. 4. Pystyn antamaan aikaani hallitustyöskentelyyn ja työryhmiin. Vapaaehtoistyö alueosastossa ja hallitus työryhmineen tukevat toisiaan ja koen olevani motivoitunut sitoutumaan Animalian työhön. 5. Arvostan Animalian toimintaperiaatteita, eli laillisin keinoin vaikuttamista eläinten oikeuksiin ja suojeluun. Olen ollut kasvissyöjä parikymppisestä lähtien, ja olen myös siirtynyt asteittain vegaaniksi. En siis käytä eläinperäisiä tuotteita. Poikkeuksen tekevät muutamat omistamani vanhat, vielä käyttökelpoiset nahkakengät ja villapaidat, jotka aion käyttää ekologisista syistä loppuun. Käytän eläinkokeetonta kosmetiikkaa ja kodinpesuaineita. 6. Olen työskennellyt muun muassa Uudenmaan ympäristökeskuksessa, Helsingin yliopistolla sekä Suomen luonnonsuojeluliitossa luonto- ja ympäristöasioiden parissa asiantuntijana ja kampanjatyössä. Työssäni luonnonsuojelujärjestössä ja valtionhallinnossa olen saanut arvokasta kokemusta poliittisesta vaikuttamistyöstä sekä järjestötoiminnasta. Minulla on asiantuntemusta sellaisissa ympäristö- ja luontokysymyksissä, kuten vesien- ja ilmastonsuojelu, jotka kietoutuvat eläintuotannon ongelmiin. Osallistuin lisäksi vuonna 2013 Animalian ja muiden järjestöjen turkistarhauslobbausryhmään, jossa eläinsuojelutyötä tehtiin vaikuttamalla suoraan poliitikkoihin. Uskon, että työkokemuksestani ja sen mukana tuomista yhteyksistä olisi paljon hyötyä Animalian hallitustyössä.

3 Tällä hetkellä opiskelen viestintää ja viimeistelen graduani, joka käsittelee susista käytävää keskustelua lehdistössä asiantuntijuuden näkökulmasta. Osana opintojani olen perehtynyt muun muassa tiedeviestintään/tieteen popularisointiin, mediakasvatukseen sekä sosiaalisen median käyttöön yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Ympäristöviestinnän parissa olen tehnyt töitä Suomen ympäristökeskuksessa sekä Luonnonsuojeluliitossa. Koen viestinnän osaamiseni myös tukevan järjestötyötä Animaliassa. 7. Toimin tällä hetkellä Animalian viestintä-, lehti- ja kampanjatyöryhmissä. Jatkaisin mielelläni näissä työryhmissä, vaikka en pääsisikään tällä kertaa hallitukseen. Myös kansainvälisten asioiden työryhmään osallistuisin mielelläni. Minna Hjort, Helsinki FM (englannin kääntäminen ja tulkkaus), kääntäjä, tohtoriopiskelija 1. Arvostan suuresti Animaliaa asiantuntijajärjestönä, joka toimii ja nauttii luottamusta kaikilla toimintakentillä ruohonjuuritasosta poliittiseen päätöksentekoon. Mielestäni järjestö vie eläinasiaa eteenpäin rohkeasti ja jämäkästi faktapohjalta, ja on valmis vuoropuheluun kaikenlaisten osapuolten kanssa. Jaan Animalian arvot ja haluan olla edelläkävijäjärjestössä mukana visioimassa ja toteuttamassa eläinystävällisempää maailmaa. En tulisi hallitukseen keltanokkana, sillä toimin Animalian hallituksessa vuosina Lisäksi olen toiminut aiemmin mm. Vegaaniliiton ja Faunan hallituksissa. Oppivuodet ovat siis takana, ja voisin nopeasti kääriä hihat ja käydä töihin. Jätin hallitustyöskentelyn aikoinaan järjestöstä riippumattomista syistä, sillä halusin keskittyä tohtorintutkintoon johtavien opintojeni viimeistelyyn. Nyt nuo opinnot ovat aivan loppusuoralla, ja minulla on aikaa jälleen panostaa järjestötyöhön. 2. Aiemmat hallituskaudet ovat antaneet hyvän kuvan siitä, kuinka monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä hallitustyöskentely pitää sisällään. Olen kiinnostunut osallistumaan laaja-alaisesti hallituksen tehtäviin, talousasiat ja työnantajatehtävät mukaan lukien. 3. Animalia on viime vuosina lisännyt näkyvyyttään niin uutismedioita kiinnostavana toimijana ja asiantuntijana kuin näyttävien mainoskampanjoiden ja aluetoiminnan lisäämisen kautta. Minusta on hienoa, että järjestöllä on käytössään huipputason ammattiosaamista tasapuolisesti niin vapaaehtoistyön kuin rekrytoinnin kautta. Minusta on tärkeää, että Animalia näkyy, kommentoi ja koskettaa, ja sillä on rohkeutta olla eri mieltä, ja tähän toivon suurta panostamista myös jatkossa. Suuret linjat on siis jo vedetty varsin hyvin. Tietyissä kysymyksissä näkisin tulevaisuudessa mielelläni jopa rohkeampia kannanottoja esimerkiksi eläinoikeudellisissa kysymyksissä. Käytännön tasolla erilaisia toimintatapoja voi ja tulee ideoida, innovoida ja hioa jatkuvasti, ja se onnistuu parhaiten, kun tuodaan yhteen joukko erilaisia ihmisiä, joilla on kuitenkin yhteiset arvot. Oman roolini hallituksessa näen aktiivisena osallistujana, joka uskaltaa ideoida ja ottaa kantaa, ja on monipuolisesti kiinnostunut erilaisista hallitustyön sekä eläinsuojelu- ja -oikeustyön alueista. 4. Kyllä on. 5. Jaan Animalian toimintaperiaatteet. Arvostan sitä, että toimintaperiaatteissa korostetaan niin eläinoikeudellisia kuin -suojelullisia näkökohtia ja esitetään rohkeita pitkän tähtäimen tavoitteita. Eläineettiset kysymykset ovat vahvasti läsnä omissa päivittäisissä valinnoissani. Olen vegaani ja kotonani asuvat eläinkumppanini eli koirat Fox ja Nospel ja kissa Elo ovat kadulta pelastettuja löytöeläimiä. Arjessa

4 vegaanina eläminen on joskus melkoista luovimista, mutta jos elämäntapavalintani nousevat eri elämänalueilla puheeksi, yritän vastata kysymyksiin kannustavasti ja kärsivällisesti, enkä häpeä valintojani vaan olen niistä ylpeä. 6. Haluan uskoa, että minulla on tarjota Animalialle kokemusta, näkemystä ja intoa. Eläinasian näkökulmasta minulla on kokemusta monesta eri järjestöstä ja niissä toimimisesta sekä ruohonjuuritasolla että hallituksissa. Työ- ja tutkimuselämässäni olen hankkinut kokemusta sekä yksityisen sektorin yritysmaailmasta että akateemisesta ympäristöstä. Erityisalani, kääntäminen ja kielentutkimus, eivät ole suoraan kytköksissä Animalian toimintakenttään, mutta uskon, että ne antavat kuitenkin näkemystä esimerkiksi viestinnällistä kysymyksistä ja erilaisia analyyttisiä taitoja. 7. Olen kiinnostunut. Eeva Lyytikäinen, Jyväskylä FM 1. Eläinten oikeuksien puolustaminen on muodostunut seikaksi, jonka puolesta olen katsonut tärkeäksi toimia ja olenkin pyrkinyt jokapäiväisten valintojeni ohella vaikuttamaan laajemmin järjestötoiminnalla eläinten asiaan. Olen toiminut Animalian aktiivina Jyväskylässä noin neljän vuoden ajan, ja olen huomannut Animalian vapaaehtoistoiminnan olevan minulle mielekäs ja matalan kynnyksen tapa vaikuttaa eläinten aseman parantamiseen yhteisöllisesti. Vapaaehtoisena toimiessani Animalian vaikutustavat ja periaatteet ovat tulleet tutuksi ja mielestäni hallitustoiminta tarjoaisi uudenlaisen mahdollisuuden vaikuttaa eläinten asiaan. 2. Kyllä olen kiinnostunut, vaikka aikaisempaa kokemusta täysin vastaavista tehtävistä minulla ei ole. 3. Katsoisin että Animalian uskottavan asiantuntijajärjestön aseman esilletuomista olisi syytä jatkaa entiseen malliin. Järjestön agendasta kuulee toisinaan erilaisia populisminsävytteisiä olettamuksia, joten Animalian laajan ja asiallisen toimintalinjan selkeä esilletuominen on tärkeää. Animalian linjassa toivoisin myös entistä enemmän puhuttavan eläinten oikeuksista, sillä käsitteen painottaminen julkisessa keskustelussa osaltaan ylläpitää ja vahvistaa asian tärkeyttä ja juurtumista vakavasti otettavaksi aiheeksi. Lisäksi Animalian toiminnan laajentamiselle nuorison piiriin on selkeästi tilausta varsinkin yleisen ympäristöhuolen lisääntyessä ja katsonkin että esimerkiksi kouluvierailutoimintaa tulee ehdottomasti jatkaa, ja kehittää edelleen tapoja joilla nuorison osallistumista toimintaan voidaan lisätä. Hallituksessa näkisin itseni aktiivisena osallistujana, joskin uudenlainen hallitustyöskentely toisi varmasti paljon uutta opittavaa. 4. Vaikka näin valmistumiseni kynnyksellä en osaa ennustaa tulevia suunnitelmiani täysin tarkasti, uskon että aikaa löytyy ja olen hyvin kiinnostunut kehittämään Animalian toimintaa. 5. Animalian toimintaperiaatteiden vahvuudeksi katson laajan yhteiskunnallisen vaikuttamistyön monella eri osa-alueella. Kokonaisvaltaisia yhteiskunnallisia eläinsuhteen muutoksia ei saavuteta käden käänteessä, ja siksi Animalian monipuolinen, osallistava ja asiantunteva linja onkin mielestäni toimiva saavuttamaan monenlaiset yleisöt. Olen ollut muutaman vuoden ajan vegaani, joten eläinten asia näkyy merkittävällä tavalla jokapäiväisessä elämässäni.

5 6. Näen vahvuudekseni erityisesti eläinoikeusseikkoihin perehtyneisyyteni ja Animalian toiminnan tuntemisen. Olen myös ollut korkeakouluharjoittelijana Animalian toimistolla, joka osaltaan on perehdyttänyt lisää järjestön toimintaan. Lisäksi eläinoikeusasioiden aktiivisen seuraamisen ohella olen opinnoissani konkreettisemmin syventynyt eläinaiheen tutkimiseen, ja esimerkiksi juuri valmistunut Ison-Britannian eläinpolitiikkaa koskenut graduni on vahvistanut tietämystäni esimerkiksi politiikan ja eläinasian yhteydestä. 7. Kyllä olen, ja työryhmistä esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan työryhmä kuulostaisi näin alustavasti mielenkiintoiselta. Tuuli Solhagen, Helsinki Hum.kand. 1. Animalian olemassaolo ja toiminta järjestönä on mielestäni hyvin tärkeää ja haluan omalta osaltani olla mukana toiminnassa. 2. Kyllä. 3. Näkisin oman roolini hallituksessa tasavertaisena muiden kanssa ja työskentelyn koko hallituksen kesken yhtenäisenä. Mielestäni Animalian pitää tulla laajemmin tunnetuksi myös ns. tavallisen kansan (eieläinsuojelijoiden) keskuudessa. Animalialla on hieno ja toimiva vapaaehtoisverkosto, jota pitää ylläpitää. 4. Koen Animalian toiminnan kehittämisen kunnia-asiana ja sekä pystyn että haluan varata sille aikaa. 5. Samaistun Animalian toimintaperiaatteisiin täysin, kannatan toimintaa vain laillisin keinoin. Mielestäni tiedonjako on yksi tärkeimmistä tehtävistä. Eläineettisyys näkyy jokapäiväisissä elämäntavoissani. Olen ympäristötietoinen ja ennen kaikkea eläineettinen kuluttaja. 6. Olen toiminut opiskelijajärjestön puheenjohtajana ja minulla on runsaasti kokemusta järjestötoiminnasta ja luottamustehtävistä. Osaan nähdä asioita eri näkökulmista keskusteltaessa lopullisista päätöksistä. Olen kannustava ja yritän nähdä uusien ideoiden mahdollisuudet. Minulle on tärkeää, että asiat etenevät ja saadaan päätöksiä, etteivät asiat jää ja unohdu. 7. Kyllä. Inna Somersalo, Helsinki - erovuorossa kasviskokki 1. Koen, että Animaliassa voin vaikuttaa minulle tärkeisiin asioihin ja että minulla on annettavaa. Lisää alla :) 2. Olen. Aikaisempina vuosina olen osallistunut juuri talous- ja varainhankintaryhmiin aktiivisesti ja olen kiinnostunut jatkamaan sitä. Työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää ja hallituksen tehtävä on huolehtia siitä, että työpaikalla ja työntekijöillä on asiat hyvin ja työnteko mahdollisimman miellyttävää. 3. Minulle on tärkeää työntekijöiden ja vapaaehtoisten hyvinvointi ja motivointi ja sitä mielelläni kehittäisin. Talousasiat ovat tärkeitä, koska hyvä talous on edellytys toiminnan jatkumiselle ja siihen olen halukas panostamaan. Viime kaudella toimitin Animalialle Vegaanin keittokirjan ja vaikkei nyt ihan heti taideta tarvita uudelleen, niin sen kaltaisia hommia teen mielelläni myös.

6 4. On. 5. Olen ensimmäisen kerran kävellyt Animalian toimistolle kysymään asioista kahdeksannella luokalla ja kiinnostus jatkuu. Olen vegaani 16. vuotta ja tarkoitus on jatkaa :) Kotona minulla on rescuekoiria- ja kanoja ja teen myös käytännön eläinsuojelutyötä. Tekemieni reseptien kautta koen levittäväni tehokkaasti veganismin sanomaa. Pidän myös vegaanisia kokkauskursseja ja olen kirjoittanut muutaman vegaanisen keittokirjan. 6. Reseptien nikkarointi, vegaaninen kokkaus, taloudenhoito. Niistä esimerkiksi on kokemusta ja niiden parissa olen toiminut Animaliassa. Olen tehnyt vapaaehtoistyötä tämän alan järjestöjen parissa 15 vuotta ja koen että jotain osaamista ja annettavaa on tarttunut matkaan. 7. Jep.

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa?

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Keski Suomen järjestöjen maakuntafoorumi Jyväskylä 26.10.2015 Ritva Pihlaja, erityisasiantuntija Elämme isojen ja hämmentävien muutosten aikaa 1 Monet

Lisätiedot

HALLITUSEHDOKKAAT 2016 JUSSI MÄNTTÄRI

HALLITUSEHDOKKAAT 2016 JUSSI MÄNTTÄRI JUSSI MÄNTTÄRI Mie oon Mänttärin Jussi ja nyt takanani on yksi hallituskausi. Kausi oli antoisa joten nyt olenkin ehdolla toiselle kaksivuotiselle. Olen Minnan mies, ja tulin mukaan yhdistyksen toimintaan

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet Osaamispyörä työkalu Tavoitteet Osaamispyörän avulla voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää organisaation monimuotoisuuden ja erilaisuuden johtamiseen liittyvää osaamista. Osaamispyörä toimii työkaluna kuvattaessa

Lisätiedot

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tukemisesta kasvatuksen tukemisesta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

ZEF Report - generated on Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0)

ZEF Report - generated on Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0) ZEF Report - generated on 13.11.2010 Nimi Määrä Vastaamassa (%) Lopettanut (%) Osasto A 6 3 (50.0) 3 (50.0) Osasto B 4 3 (75.0) 2 (50.0) Osasto C 8 6 (75.0) 6 (75.0) Osasto D 5 5 (100.0) 4 (80.0) Osasto

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto.

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto. OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-liitto 29.3.2008 Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Eväitä kestävän kehityksen toimikunnan uudelle kaudelle

Eväitä kestävän kehityksen toimikunnan uudelle kaudelle Eväitä kestävän kehityksen toimikunnan uudelle kaudelle Ryhmätöiden tulokset / Kestävän kehityksen kohtaamo 1.2.2016 Ryhmätöiden aiheet 1. Työtavat kokouksissa ja niiden ulkopuolella 2. Kestävä kehitys

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA 2014 2018 Tanssin Tiedotuskeskuksen strategian vuosille 2014 2018 valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2012. Prosessi saatiin valmiiksi vuoden 2013 lopussa. Osana strategiatyötä

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liiton kevätneuvottelupäivät 24.3.2012 Hotelli Scandic City Tampere Palvelupäällikkö Ilona Toljamo Suomen CP-liitto/Ilona Toljamo 24.3.2012 1 on viestintää, jonka

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa Kolmas sektori maaseutukunnissa Luopioinen 23.3.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Vaikea

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007

OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 OPETUSMINISTERIÖN SEKÄ KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-15.11.2007 TULEVAISUUDEN KORKEAKOULU OPISKELIJANÄKÖKULMASTA Tämä puheenvuoro pohjautuu opiskelijanäkökulmasta kuvattuun

Lisätiedot

Tutustu varapuheenjohtajaehdokkaisiin

Tutustu varapuheenjohtajaehdokkaisiin Tutustu varapuheenjohtajaehdokkaisiin 1. Kuka olen 2. Vahvuuteni varapuheenjohtajana 3. Mitä haastavaa/uutta näen tässä tehtävässä 4. Millä sanoilla jaostosi jäsenet kuvailisivat sinua 5. Mihin suuntaan

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA Tammikuun alussa Lappeenrannan Insinöörien puheenjohtaja Reijo Mustonen havahtui käydessään Ympäristöministeriön www-sivuilla, jossa ilmoitettiin

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli 19.10.2016 kello 9.30-15.30 Kumppanuuden käsikirjasto maaseutupolitiikka.fi/ kumppanuus Kuntaorganisaatio henkilöstö ja poliitikot keskushallinto ja sektorit, yli sektorirajojen kunnalla tärkeä koordinoiva

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot