Animalian hallituksen ehdokkaat 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Animalian hallituksen ehdokkaat 2015"

Transkriptio

1 Animalian hallituksen ehdokkaat 2015 Animalian hallitukseen on ehdolla viisi henkilöä. Hallitukseen ehdolla oleville on esitetty seuraavat kysymykset, vastaukset löydät alta. 1. Miksi haluat Animalian hallitukseen ja miksi juuri sinut kannattaisi valita? 2. Hallituksen ensisijaisia tehtäviä on vastata Animalian talouden ja omaisuuden hoidosta ja valvonnasta, toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä, toimintasuunnitelman ja muiden liiton kokouksissa tehtyjen päätösten toteuttamisesta, linjauksista, työn strategisesta valmistelusta ja seurannasta sekä toimia vastuullisena työnantajana. Oletko kiinnostunut käyttämään aikaasi talousasioiden ja työnantajaroolin hoitamiseen? 3. Miten kehittäisit Animaliaa ja minkälaisena näet oman roolisi hallituksessa? 4. Hallitus kokoontuu n. 9 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi hallitustyöskentelyyn kuuluu suunnittelupäivä n. kaksi kertaa vuodessa, työryhmien kokoontumiset sekä asioiden kommentointi sähköpostitse kokousten ulkopuolella. Onko sinulla aikaa ja haluatko sitoutua Animalian toiminnan kehittämiseen? 5. Miten suhtaudut Animalian toimintaperiaatteisiin sekä miten eläineettiset kysymykset näkyvät omissa elämäntapavalinnoissasi? 6. Mitä sinulla olisi tarjota Animalialle? Kerro omista vahvuuksista, osaamisesta, kokemuksesta yms.? 7. Animalian toimintaa kehittäviin työryhmiin pääsevät myös hallituksen ulkopuoliset henkilöt, jotka ovat halukkaita sitoutumaan säännölliseen osallistumiseen (esim. strategiat, kampanjatyö, varainhankinta jne.). Olisitko kiinnostunut toimimaan työryhmissä, jos sinua ei valita hallitukseen? Hannele Ahponen, Helsinki - erovuorossa DI 1. Olen Hannele Ahponen, viestinnän opiskelija ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Eläimet, luonto ja niiden puolesta toimiminen ovat aina olleet minulle tärkeitä ja osa elämääni. Olen nyt viidettä vuotta aktiivisesti mukana Animalian Pääkaupunkiseudun alueosastossa. Tulin mukaan Animalian hallitukseen viime joulukuussa ja olen kokenut lyhyen hallituspestini aikana työskentelyn erittäin kiinnostavana ja merkityksellisenä. Jatkaisin Animalian hallituksessa siis erittäin mielelläni ja antaisin panokseni näin myös valtakunnalliseen työhön jatkossakin. Työssäni ympäristöjärjestössä asiantuntijana ja kampanjakoordinaattorina olen saanut arvokasta kokemusta poliittisesta vaikuttamistyöstä sekä järjestötoiminnasta. Uskon, että tästä kokemuksestani ja sen mukana tuomista yhteyksistä ja verkostoista olisi paljon hyötyä Animalian hallitustyössä. Minulla on myös asiantuntemusta sellaisissa kysymyksissä, kuten vesien- ja ilmastonsuojelu, jotka kietoutuvat eläintuotannon ongelmiin. Tunnen vapaaehtoistyön kautta Animalian toimintaa ja periaatteita ja olen perehtynyt eläinten oikeuksiin ja eläinsuojeluun. Kuulun myös Animalian viestintä-, lehti- ja kampanjatyöryhmiin ja toimin alueosastomme tiedottajana. 2. Olen valmis sitoutumaan hallituksessa järjestön talous- ja työnantajakysymyksiin. Minulla on kokemusta järjestötoiminnasta, vapaaehtoisten kanssa työskentelemisestä sekä niihin liittyvistä haasteista ympäristöjärjestön kuuden vuoden työkokemuksen myötä. Koen todella tärkeäksi työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimisen. Etenkin järjestötyössä, jossa ihmiset tekevät työtä intohimoisesti rakastamansa asian eteen, tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota.

2 Vaikka en omaakaan ammatillista kokemusta talousasioista, olen valmis ottamaan vastuuta niistä ja tarvittaessa kouluttamaan itseäni järjestötalousasioissa. Animalian toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä, ja seuraamisesta olen todella kiinnostunut ja haluaisin kehittää järjestöä eteenpäin. 3. Haluaisin kehittää Animaliaa edelleen asiantuntevana ja vaikuttavana järjestönä. Näkisin, että Animalia keskittyisi tulevaisuudessa enemmän eläinten oikeuksien ajamiseen ja esille tuomiseen, sekä nostamiseen lainsäädäntöön. Tärkeä osa tätä työtä on eläinoikeusasian nostaminen osaksi poliittista keskustelua. Eläintuotannon eettisiä ongelmia tulisi tuoda esille kokonaisuutena ja esittää realistisia vaihtoehtoja tehoeläintuotantoon perustuvalle elintarviketuotannolle. Animalialla on mielestäni jatkossa yhä merkittävämpi tehtävä veganismin valtavirtaistamisessa. Kasvisperäisen ruokavalion edistämiseksi kouluissa, työpaikoilla ja kodeissa tarvitaan koulutusta, viestintätyötä hyvien esimerkkien levittämiseksi sekä poliittista vaikuttamista esimeriksi julkisten hankintojen osalta. Näkisin Animalian tulevaisuudessa myös vaikuttavan vielä vahvemmin kansainvälisessä tasolla ja tekevän yhteistyötä tiiviimmin Baltian maiden ja Pohjoismaiden eläinjärjestöjen kanssa alueellemme yhteisten kysymysten eteen, kuten turkistarhauksen kieltämiseksi. Toinen yhteistyökenttä, jossa näen Animalialla olevan tärkeän roolin, on eläinoikeus- ja ympäristökysymysten yhteiset haasteet. Näitä ovat esimerkiksi työ ilmastonmuutoksen estämiseksi, sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, joihin eläintuotanto vaikuttaa. Näiden globaalien kysymysten ja niiden yhteyksien esille tuominen esimerkiksi järjestöjen yhteisten viestintäkampanjoiden keinoin on mielestäni tärkeää. Haluaisin panostaa myös siihen, että vapaaehtoisten ja alueosastojen työ ja osaaminen tulisi entistä näkyvämmäksi osaksi Animalian toimintaa. Oman roolini näen sekä poliittisessa vaikuttamisessa, kampanjatyössä että järjestötyön kehittämisessä. Lisäksi olisin kiinnostunut kehittämään Animalian vaikuttavuutta viestinnän ja mediatyön kautta. 4. Pystyn antamaan aikaani hallitustyöskentelyyn ja työryhmiin. Vapaaehtoistyö alueosastossa ja hallitus työryhmineen tukevat toisiaan ja koen olevani motivoitunut sitoutumaan Animalian työhön. 5. Arvostan Animalian toimintaperiaatteita, eli laillisin keinoin vaikuttamista eläinten oikeuksiin ja suojeluun. Olen ollut kasvissyöjä parikymppisestä lähtien, ja olen myös siirtynyt asteittain vegaaniksi. En siis käytä eläinperäisiä tuotteita. Poikkeuksen tekevät muutamat omistamani vanhat, vielä käyttökelpoiset nahkakengät ja villapaidat, jotka aion käyttää ekologisista syistä loppuun. Käytän eläinkokeetonta kosmetiikkaa ja kodinpesuaineita. 6. Olen työskennellyt muun muassa Uudenmaan ympäristökeskuksessa, Helsingin yliopistolla sekä Suomen luonnonsuojeluliitossa luonto- ja ympäristöasioiden parissa asiantuntijana ja kampanjatyössä. Työssäni luonnonsuojelujärjestössä ja valtionhallinnossa olen saanut arvokasta kokemusta poliittisesta vaikuttamistyöstä sekä järjestötoiminnasta. Minulla on asiantuntemusta sellaisissa ympäristö- ja luontokysymyksissä, kuten vesien- ja ilmastonsuojelu, jotka kietoutuvat eläintuotannon ongelmiin. Osallistuin lisäksi vuonna 2013 Animalian ja muiden järjestöjen turkistarhauslobbausryhmään, jossa eläinsuojelutyötä tehtiin vaikuttamalla suoraan poliitikkoihin. Uskon, että työkokemuksestani ja sen mukana tuomista yhteyksistä olisi paljon hyötyä Animalian hallitustyössä.

3 Tällä hetkellä opiskelen viestintää ja viimeistelen graduani, joka käsittelee susista käytävää keskustelua lehdistössä asiantuntijuuden näkökulmasta. Osana opintojani olen perehtynyt muun muassa tiedeviestintään/tieteen popularisointiin, mediakasvatukseen sekä sosiaalisen median käyttöön yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Ympäristöviestinnän parissa olen tehnyt töitä Suomen ympäristökeskuksessa sekä Luonnonsuojeluliitossa. Koen viestinnän osaamiseni myös tukevan järjestötyötä Animaliassa. 7. Toimin tällä hetkellä Animalian viestintä-, lehti- ja kampanjatyöryhmissä. Jatkaisin mielelläni näissä työryhmissä, vaikka en pääsisikään tällä kertaa hallitukseen. Myös kansainvälisten asioiden työryhmään osallistuisin mielelläni. Minna Hjort, Helsinki FM (englannin kääntäminen ja tulkkaus), kääntäjä, tohtoriopiskelija 1. Arvostan suuresti Animaliaa asiantuntijajärjestönä, joka toimii ja nauttii luottamusta kaikilla toimintakentillä ruohonjuuritasosta poliittiseen päätöksentekoon. Mielestäni järjestö vie eläinasiaa eteenpäin rohkeasti ja jämäkästi faktapohjalta, ja on valmis vuoropuheluun kaikenlaisten osapuolten kanssa. Jaan Animalian arvot ja haluan olla edelläkävijäjärjestössä mukana visioimassa ja toteuttamassa eläinystävällisempää maailmaa. En tulisi hallitukseen keltanokkana, sillä toimin Animalian hallituksessa vuosina Lisäksi olen toiminut aiemmin mm. Vegaaniliiton ja Faunan hallituksissa. Oppivuodet ovat siis takana, ja voisin nopeasti kääriä hihat ja käydä töihin. Jätin hallitustyöskentelyn aikoinaan järjestöstä riippumattomista syistä, sillä halusin keskittyä tohtorintutkintoon johtavien opintojeni viimeistelyyn. Nyt nuo opinnot ovat aivan loppusuoralla, ja minulla on aikaa jälleen panostaa järjestötyöhön. 2. Aiemmat hallituskaudet ovat antaneet hyvän kuvan siitä, kuinka monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä hallitustyöskentely pitää sisällään. Olen kiinnostunut osallistumaan laaja-alaisesti hallituksen tehtäviin, talousasiat ja työnantajatehtävät mukaan lukien. 3. Animalia on viime vuosina lisännyt näkyvyyttään niin uutismedioita kiinnostavana toimijana ja asiantuntijana kuin näyttävien mainoskampanjoiden ja aluetoiminnan lisäämisen kautta. Minusta on hienoa, että järjestöllä on käytössään huipputason ammattiosaamista tasapuolisesti niin vapaaehtoistyön kuin rekrytoinnin kautta. Minusta on tärkeää, että Animalia näkyy, kommentoi ja koskettaa, ja sillä on rohkeutta olla eri mieltä, ja tähän toivon suurta panostamista myös jatkossa. Suuret linjat on siis jo vedetty varsin hyvin. Tietyissä kysymyksissä näkisin tulevaisuudessa mielelläni jopa rohkeampia kannanottoja esimerkiksi eläinoikeudellisissa kysymyksissä. Käytännön tasolla erilaisia toimintatapoja voi ja tulee ideoida, innovoida ja hioa jatkuvasti, ja se onnistuu parhaiten, kun tuodaan yhteen joukko erilaisia ihmisiä, joilla on kuitenkin yhteiset arvot. Oman roolini hallituksessa näen aktiivisena osallistujana, joka uskaltaa ideoida ja ottaa kantaa, ja on monipuolisesti kiinnostunut erilaisista hallitustyön sekä eläinsuojelu- ja -oikeustyön alueista. 4. Kyllä on. 5. Jaan Animalian toimintaperiaatteet. Arvostan sitä, että toimintaperiaatteissa korostetaan niin eläinoikeudellisia kuin -suojelullisia näkökohtia ja esitetään rohkeita pitkän tähtäimen tavoitteita. Eläineettiset kysymykset ovat vahvasti läsnä omissa päivittäisissä valinnoissani. Olen vegaani ja kotonani asuvat eläinkumppanini eli koirat Fox ja Nospel ja kissa Elo ovat kadulta pelastettuja löytöeläimiä. Arjessa

4 vegaanina eläminen on joskus melkoista luovimista, mutta jos elämäntapavalintani nousevat eri elämänalueilla puheeksi, yritän vastata kysymyksiin kannustavasti ja kärsivällisesti, enkä häpeä valintojani vaan olen niistä ylpeä. 6. Haluan uskoa, että minulla on tarjota Animalialle kokemusta, näkemystä ja intoa. Eläinasian näkökulmasta minulla on kokemusta monesta eri järjestöstä ja niissä toimimisesta sekä ruohonjuuritasolla että hallituksissa. Työ- ja tutkimuselämässäni olen hankkinut kokemusta sekä yksityisen sektorin yritysmaailmasta että akateemisesta ympäristöstä. Erityisalani, kääntäminen ja kielentutkimus, eivät ole suoraan kytköksissä Animalian toimintakenttään, mutta uskon, että ne antavat kuitenkin näkemystä esimerkiksi viestinnällistä kysymyksistä ja erilaisia analyyttisiä taitoja. 7. Olen kiinnostunut. Eeva Lyytikäinen, Jyväskylä FM 1. Eläinten oikeuksien puolustaminen on muodostunut seikaksi, jonka puolesta olen katsonut tärkeäksi toimia ja olenkin pyrkinyt jokapäiväisten valintojeni ohella vaikuttamaan laajemmin järjestötoiminnalla eläinten asiaan. Olen toiminut Animalian aktiivina Jyväskylässä noin neljän vuoden ajan, ja olen huomannut Animalian vapaaehtoistoiminnan olevan minulle mielekäs ja matalan kynnyksen tapa vaikuttaa eläinten aseman parantamiseen yhteisöllisesti. Vapaaehtoisena toimiessani Animalian vaikutustavat ja periaatteet ovat tulleet tutuksi ja mielestäni hallitustoiminta tarjoaisi uudenlaisen mahdollisuuden vaikuttaa eläinten asiaan. 2. Kyllä olen kiinnostunut, vaikka aikaisempaa kokemusta täysin vastaavista tehtävistä minulla ei ole. 3. Katsoisin että Animalian uskottavan asiantuntijajärjestön aseman esilletuomista olisi syytä jatkaa entiseen malliin. Järjestön agendasta kuulee toisinaan erilaisia populisminsävytteisiä olettamuksia, joten Animalian laajan ja asiallisen toimintalinjan selkeä esilletuominen on tärkeää. Animalian linjassa toivoisin myös entistä enemmän puhuttavan eläinten oikeuksista, sillä käsitteen painottaminen julkisessa keskustelussa osaltaan ylläpitää ja vahvistaa asian tärkeyttä ja juurtumista vakavasti otettavaksi aiheeksi. Lisäksi Animalian toiminnan laajentamiselle nuorison piiriin on selkeästi tilausta varsinkin yleisen ympäristöhuolen lisääntyessä ja katsonkin että esimerkiksi kouluvierailutoimintaa tulee ehdottomasti jatkaa, ja kehittää edelleen tapoja joilla nuorison osallistumista toimintaan voidaan lisätä. Hallituksessa näkisin itseni aktiivisena osallistujana, joskin uudenlainen hallitustyöskentely toisi varmasti paljon uutta opittavaa. 4. Vaikka näin valmistumiseni kynnyksellä en osaa ennustaa tulevia suunnitelmiani täysin tarkasti, uskon että aikaa löytyy ja olen hyvin kiinnostunut kehittämään Animalian toimintaa. 5. Animalian toimintaperiaatteiden vahvuudeksi katson laajan yhteiskunnallisen vaikuttamistyön monella eri osa-alueella. Kokonaisvaltaisia yhteiskunnallisia eläinsuhteen muutoksia ei saavuteta käden käänteessä, ja siksi Animalian monipuolinen, osallistava ja asiantunteva linja onkin mielestäni toimiva saavuttamaan monenlaiset yleisöt. Olen ollut muutaman vuoden ajan vegaani, joten eläinten asia näkyy merkittävällä tavalla jokapäiväisessä elämässäni.

5 6. Näen vahvuudekseni erityisesti eläinoikeusseikkoihin perehtyneisyyteni ja Animalian toiminnan tuntemisen. Olen myös ollut korkeakouluharjoittelijana Animalian toimistolla, joka osaltaan on perehdyttänyt lisää järjestön toimintaan. Lisäksi eläinoikeusasioiden aktiivisen seuraamisen ohella olen opinnoissani konkreettisemmin syventynyt eläinaiheen tutkimiseen, ja esimerkiksi juuri valmistunut Ison-Britannian eläinpolitiikkaa koskenut graduni on vahvistanut tietämystäni esimerkiksi politiikan ja eläinasian yhteydestä. 7. Kyllä olen, ja työryhmistä esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan työryhmä kuulostaisi näin alustavasti mielenkiintoiselta. Tuuli Solhagen, Helsinki Hum.kand. 1. Animalian olemassaolo ja toiminta järjestönä on mielestäni hyvin tärkeää ja haluan omalta osaltani olla mukana toiminnassa. 2. Kyllä. 3. Näkisin oman roolini hallituksessa tasavertaisena muiden kanssa ja työskentelyn koko hallituksen kesken yhtenäisenä. Mielestäni Animalian pitää tulla laajemmin tunnetuksi myös ns. tavallisen kansan (eieläinsuojelijoiden) keskuudessa. Animalialla on hieno ja toimiva vapaaehtoisverkosto, jota pitää ylläpitää. 4. Koen Animalian toiminnan kehittämisen kunnia-asiana ja sekä pystyn että haluan varata sille aikaa. 5. Samaistun Animalian toimintaperiaatteisiin täysin, kannatan toimintaa vain laillisin keinoin. Mielestäni tiedonjako on yksi tärkeimmistä tehtävistä. Eläineettisyys näkyy jokapäiväisissä elämäntavoissani. Olen ympäristötietoinen ja ennen kaikkea eläineettinen kuluttaja. 6. Olen toiminut opiskelijajärjestön puheenjohtajana ja minulla on runsaasti kokemusta järjestötoiminnasta ja luottamustehtävistä. Osaan nähdä asioita eri näkökulmista keskusteltaessa lopullisista päätöksistä. Olen kannustava ja yritän nähdä uusien ideoiden mahdollisuudet. Minulle on tärkeää, että asiat etenevät ja saadaan päätöksiä, etteivät asiat jää ja unohdu. 7. Kyllä. Inna Somersalo, Helsinki - erovuorossa kasviskokki 1. Koen, että Animaliassa voin vaikuttaa minulle tärkeisiin asioihin ja että minulla on annettavaa. Lisää alla :) 2. Olen. Aikaisempina vuosina olen osallistunut juuri talous- ja varainhankintaryhmiin aktiivisesti ja olen kiinnostunut jatkamaan sitä. Työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää ja hallituksen tehtävä on huolehtia siitä, että työpaikalla ja työntekijöillä on asiat hyvin ja työnteko mahdollisimman miellyttävää. 3. Minulle on tärkeää työntekijöiden ja vapaaehtoisten hyvinvointi ja motivointi ja sitä mielelläni kehittäisin. Talousasiat ovat tärkeitä, koska hyvä talous on edellytys toiminnan jatkumiselle ja siihen olen halukas panostamaan. Viime kaudella toimitin Animalialle Vegaanin keittokirjan ja vaikkei nyt ihan heti taideta tarvita uudelleen, niin sen kaltaisia hommia teen mielelläni myös.

6 4. On. 5. Olen ensimmäisen kerran kävellyt Animalian toimistolle kysymään asioista kahdeksannella luokalla ja kiinnostus jatkuu. Olen vegaani 16. vuotta ja tarkoitus on jatkaa :) Kotona minulla on rescuekoiria- ja kanoja ja teen myös käytännön eläinsuojelutyötä. Tekemieni reseptien kautta koen levittäväni tehokkaasti veganismin sanomaa. Pidän myös vegaanisia kokkauskursseja ja olen kirjoittanut muutaman vegaanisen keittokirjan. 6. Reseptien nikkarointi, vegaaninen kokkaus, taloudenhoito. Niistä esimerkiksi on kokemusta ja niiden parissa olen toiminut Animaliassa. Olen tehnyt vapaaehtoistyötä tämän alan järjestöjen parissa 15 vuotta ja koen että jotain osaamista ja annettavaa on tarttunut matkaan. 7. Jep.

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Filosof i Esa Saarinen: Johda ihmisten henkistä kapasiteettiä

Filosof i Esa Saarinen: Johda ihmisten henkistä kapasiteettiä FINVAn asiakaslehti 2/2013 www.finva.fi Henkilöstöjohtaja Teija Sarajärvi, OP-Pohjola: Vetovoimaisin työnantaja ja työhyvinvoinnin edelläkävijä Tulevaisuustietoa arjen työkaluksi Roger Peverelli: Voittajayritys

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö!

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON Hyvä hallintotyö! Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2015 Akavan Erityisalat AE ry Toimitus Akavan Erityisalat, Anna Joutsenniemi Viestintävimma, Leena

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 MIKÄ AJAA IHMISIÄ YRITTÄJYYTEEN... 4 3 YRITTÄJYYTEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla TaSO-lehti TaSOkasta toimintaa tarjoaa: - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa - Talentian ammatillisista yhdistyksistä - Puheenjohtajiston palsta ja paljon muuta! 1/2012 TaSO ry - Avainasemassa

Lisätiedot