Hakijan opas kevät 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijan opas kevät 2015"

Transkriptio

1 Hakijan opas kevät 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin.

2 KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT SISÄLLYS Suomenkielinen koulutus Hakuaika: , suomenkielinen koulutus Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 15:00 mennessä, nettihaku sulkeutuu klo 15:00. Valintakokeet toimipistettäin Helsinki , Tulkki (AMK), asioimistulkkaus sosiaali- ja terveysala Kauniainen Oulu Inarissa toteutettava sairaanhoitaja (AMK) diakoninen hoitotyö (Valintakoe Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa, Ivalon toimipaikassa) Oulussa toteutettava koulutus Pieksämäki Pori Turku Valintakokeisiin kutsuttavat saavat kirjallisen kutsun noin viikkoa ennen valintakoetta. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen ja maksuton. Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa osoitteessa viimeistään Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään klo 15:00. Opiskelu alkaa elokuussa Lähiopetuksen aloituspäivät vaihtelevat toimipisteittäin. Valintakirjeessä ilmoitetaan tarkempi koulutuksen alkamispäivä. Study in English Application period: 7 January 27 January All applications must be submitted by 27 January 2015 at 3:00 pm Finnish time (+2 hrs GMT) Entrance Examinations will take place at Diak Helsinki Campus on April 2015 (one day per applicant). Application results for the Degree Programme will be publishes to the students by 1 July 2015 at the latest. The student wishing to study at Diak has to submit the confirmation form to the Study Office of Diak Helsinki Campus by 15 July Studies begin in August Ylempi amk-tutkinto Hakuaika: Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 15:00 mennessä, nettihaku sulkeutuu klo 15:00. Valintakokeet: Helsinki , Diakonia ja kristillinen kasvatus , Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Valintakokeisiin kutsuttavat saavat kirjallisen kutsun noin viikkoa ennen valintakoetta. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen ja maksuton. Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan Oma Opintopolku -palvelussa osoitteessa viimeistään Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään klo 15:00. Opiskelu alkaa elokuussa Lähiopetuksen aloituspäivät vaihtelevat toimipisteittäin. Valintakirjeessä ilmoitetaan tarkempi koulutuksen alkamispäivä. KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT... 2 Suomenkielinen koulutus... 2 Study in English... 2 Ylempi amk-tutkinto... 2 HAKIJALLE... 4 HAKEMINEN... 5 Hakutoivejärjestys... 5 Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen... 5 Opiskelijavalinta... 5 Esteettömyys opiskelijavalinnoissa... 6 Opiskelupaikan vastaanottaminen... 7 MONIMUOTOKOULUTUS... 7 HAKUKELPOISUUS... 9 Kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla hakeminen... 9 Ulkomailla suoritetulla tutkinnolla hakeminen...10 VALINTAPERUSTEET...11 Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla hakeminen...15 Sosiaali- ja terveysala opiskelijavalinta...15 Humanistinen ja kasvatusala...16 Kevään 2015 yhteishaun koulutustarjonta...18 YLEMPI AMK-TUTKINTO...19 Haussa olevat koulutukset, kevät STUDY IN ENGLISH...22 Applying...22 Eligibility...22 Discretionary admission...23 Admission...24 Admissions, spring KOULUTUKSET...25 Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö Tulkki (AMK), asioimistulkkaus...28 Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus...28 Ylempi AMK-tutkinto...29 AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut...31 Julkaisija: Diakonia-ammattikorkeakoulu Tekijät: Sirpa Kyyhkynen, Eija Nieminen Taitto: ADHELENA OY Julkaisun materiaalin jäljentäminen tai kopioiminen ilman Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjallista lupaa on kielletty. 3

3 HAKIJALLE Diakissa aloittaa tutkinto-opiskelijana vuosittain opiskelijaa. Haluatko olla yksi heistä? Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) kevään 2015 Hakijan opas kertoo sinulle tiivistetysti keväällä 2015 yhteishaussa olevan koulutustarjonnan. Oppaassa on ohjeita hakemisesta, opiskelupaikan vastaanottamisesta, koulutuksista sekä valintaperusteista. Lisätietoja hakuun liittyvistä asioista saat Diakin hakijapalveluista ja netistä AMK-tutkinnot ja koulutukset Diakissa Sairaanhoitaja (AMK) Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö Terveydenhoitaja (AMK) Sosionomi (AMK) Sosionomi (AMK), diakoniatyö Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus Tulkki (AMK), asioimistulkkaus Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus Bachelor of Social Services, Degree Programme in Social Services Focus on Community Development Work or Diaconal Youth &Community Development Work Ylemmät AMK-tutkinnot Diakissa Sosionomi (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Terveydenhoitaja (ylempi AMK) Master of Health Care Miksi sinun kannattaa valita juuri Diak? Diak antaa opiskelijoilleen vankan tietopääoman lisäksi käytännönläheisen ammattitaidon. Koulutuksellisena tavoitteena on luoda opiskelijoille edellytykset pohtia oman ammatillisen toimintansa eettisiä perusteita. Opiskelu haastaa koko persoonan mukaan. Opiskelijapalautteissa Diakin opetusta pidetään asiantuntevana ja korkeatasoisena, opintojen jälkeen työllistytään hyvin sekä opiskeluilmapiiri koetaan myönteisenä ja opiskelijaa tukevana. Diakissa on noin 3000 opiskelijaa. Hae ja ole yksi heistä! Onnea hakuun! HAKEMINEN Hakulomake täytetään internetissä osoitteessa hakuaikana: (englanninkielinen koulutus) tai (suomenkieliset koulutukset). Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 15:00 mennessä, nettihaku sulkeutuu klo 15:00. Hakutoivejärjestys Kevään 2015 yhteishaussa haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella. Korkeakoulujen koulutustarjonta ja hakijapalvelut löytyvät osoitteesta Hakemukseen voi merkitä kahden hakuajan aikana yhteensä enintään kuusi hakutoivetta, jotka hakijan täytyy priorisoida mieluisuusjärjestykseen. Opiskelijavalinnassa hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa. Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen Hakutoiveita ja niiden järjestystä voi muuttaa vain hakuaikana. Kaikki muutokset tulee toimittaa kirjallisesti ensisijaisen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Opiskelijavalinta Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikorkeakoulun päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka hakija on merkinnyt hakulomakkeeseen. Diakin valintaperusteissa sovelletaan voimaan tulleeseen lainsäädäntöön laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (953/2011), asetus 1035/2011 laki rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta (955/2011) laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta (956/2011) sisältäviä määräyksiä opiskelijaksi ottamisen esteistä ja opiskelijavalintaan liittyvästä tiedonsaannista, oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön, opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja siihen liittyvästä tiedonsaannista, opiskeluoikeuden palauttamista, huumausainetestaustauksesta, kurinpidosta ja tietojen saantioikeudesta sekä muista lain määräyksistä. Mikäli opiskelijaksi valitulla on terveydenhuollon tutkinto, joka edellyttää voimassa olevaa Valviran (ent.teo) myöntämää oikeutta toimia laillistettuna/nimikesuojattuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, tulee luvan olla voimassa. Sosiaali- ja terveysalan terveydentilasuositukset Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa ala ei sovellu huumeidenkäyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista. Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustarekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Ammattikorkeakoululla on oikeus lähettää opiskelija huumausainetesteihin, jos on perusteltu epäilys huumeiden käytöstä. 4 5

4 Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Humanistisen ja kasvatusalan terveydentilasuositus Tulkki (AMK), asioimistulkkaus, Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus Ammatissa toimiminen edellyttää riittävää fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta, keskittymiskykyä ja jonkin verran hälynsietokykyä. Vastuukysymykset painottuvat tulkkien työtehtävissä. Opiskelijavalintaan vaikuttavana tekijänä voi olla sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää opintoihin osallistumi sen tai ammatissa toimimisen mm: - psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila - viittomisen tai tulkkauksen estävä sairaus tai vamma, esim. vakava tuki- ja liikuntaelinsairaus, näkövamma, puhevamma tai kuulovamma, osittainen kasvohalvaus tai selkeä ja vakava karsastus vaikeuttaa ammatissa toimimista - akuutti, sen hetkiseen elämään vaikuttava päihdeongelma tai vakava huumeongelma - sairaus tai vamma, joka vaarantaa oman tai muiden opintoihin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen Koskee ainoastaan humanistiselle ja kasvatusalalle sekä sosiaali- ja terveysalalle hakevia. Näillä koulutusaloilla opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Siksi opiskelijalta voidaan perua opiskeluoikeus, jos hän ei hakuvaiheessa ole kertonut aiemmasta opiskeluoikeutensa peruuttamisesta, joka on johtunut terveydellisistä tekijöistä tai turvallisuussyistä (opiskelija on toistuvasti ja vakavasti vaarantanut muiden henkilöiden turvallisuuden tai terveyden). Opiskelijavalinnan ehdollisuus Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutukseen valituilta koulutodistukset ja saanut hakijalta mahdollisesti pyydetyn selvityksen terveydentilasta Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkea koulun ilmoittamassa määräajassa jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja jos hakijaa ei voida pitää sosiaali- ja terveysalan koulutukseen terveydentilaltaan sopivana. Esteettömyys opiskelijavalinnoissa Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt (esim. lisäaikaa tai tietokoneen käytön mahdollisuus kirjalliseen kokeeseen, esteettömään liikkumiseen liittyvät järjestelyt) joita haetaan, sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle (esim. lääkärintodistus tai todistus lukuvaikeudesta). Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Hakeminen tapahtuu korkeakoulusta riippuen joko vapaamuotoisesti tai erillisellä lomakkeella. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä (ei useampana vuonna peräkkäin). Jos henkilö ilmoittautuu myöhemmin saman tai jonkin muun hakukohteen hakuun, tulee hänen hakea valintakokeen erityisjärjestelyjä uudelleen. Valintakokeiden erityisjärjestelypyynnöt, jos este on jo olemassa hakuaikana, on toimitettava viimeistään klo mennessä. Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää niiden hakutoiveiden korkeakouluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä hakutoiveidensa korkeakouluihin. Opiskelupaikan vastaanottaminen Kevään 2015 valintojen tulokset julkistetaan viimeistään Korkeakoulut ilmoittavat hakijoille hyväksymisestä kirjeitse. Kirjeen mukana lähetetään opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus, joka tulee toimittaa määräaikaan mennessä siihen korkeakouluun, josta ottaa opiskelupaikan vastaan. Jollei vastaanottamisilmoitusta palauta määräajan sisällä, menettää opiskelupaikkansa. Lisäksi ammattikorkeakouluun tulee toimittaa valintakirjeessä pyydetyt todistusjäljennökset sekä henkilötietolomake. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija on hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, hänen kannattaa ennen ilmoituksen palauttamista selvittää valintojen tulokset kaikista niistä paikoista, joihin hän on hakenut. Valintojen tulokset hakijat näkevät kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa Omassa Opintopolussa voi myös ottaa opiskelupaikan vastaan. Oma Opintopolku -palveluun pääsee kirjautumaan esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Muutoksenhaku Jos hakijan mielestä Diakin opiskelijavalintaa ei ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, hakijan tulee ottaa ensin yhteyttä Diakin hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Diakin tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella halutaan muutosta. Oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen: Diak Hakijapalvelut, PL 12, Helsinki. Määräajan umpeutumisen jälkeen saapuneita tai väärään osoitteeseen toimitettuja oikaisupyyntöja ei huomioida. MONIMUOTO- KOULUTUKSEN TOTEUTUKSESTA AMK-TUTKINNOISSA Opiskelu ja oppimiskäsitys Oppiminen on kokemuksen ja oman toiminnan pohjalle rakentuvaa, ilmiöpohjaista ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (hops) perustuvaa sekä opiskelijakeskeistä kokemuksellista yhteisöllistä reflektiivistä itseohjautuvaa tutkivaa työelämälähtöistä ohjattua Lukukauden aloittaa 3 5 päivän lähijakso, jonka jälkeen on tavallisimmin 2 5 päivän lähijakso kerran kuussa. Opinnot toteutuvat 6 7

5 sulautuvana siten, että lähiopiskelun lisäksi osa opinnoista suoritetaan ohjatusti verkossa tai täysin itsenäisesti virtuaaliopiskeluina. Osa opinnoista toteutetaan Diakin työelämän osaamisympäristöissä, lisätietoja Tiimi- tai työryhmätyöskentely tukee opiskelijan itsenäistä opiskelua. Ohjatuissa, laajoissa oppimistehtävissä edetään pääosin yhteisessä aikataulussa. Tavoitteena on ammatillisten ilmiöiden tunteminen, ymmärtäminen ja tutkivan sekä kehittävän ammatti-identiteetin omaksuminen. Harjoittelut ovat kokopäiväopiskelua eikä niitä voi tehdä työn ohessa. Opintojen eteneminen edellyttää lähiopiskelujaksoille osallistumista sekä työskentelyä etäjaksoilla tavoitteiden ja oppimistehtävien mukaisesti. Oppimistehtävien käsittely ja reflektointi muodostavat keskeisen osan oppimisesta. Verkko-opiskeluympäristönä on Fronter, johon perehdytään opintojen alussa. Diak käyttää verkkoluennointi neuvottelujärjestelmänä AC-järjestelmää (Adobe Connect). Lisää tietoa Diakin monimuoto-opiskelusta löytyy monimuoto-opiskelun oppaasta ja verkko-opiskeluympäristöistä Opintojen laajuus on sairaanhoitaja-diakonissa- ja terveydenhoitajakoulutuksessa 240 op, muissa AMK-tutkinnoissa 210 op. Suoritettavien opintojen laajuus on yksilöllinen riippuen aikaisemmasta osaamisesta. Opintopiste edellyttää opiskelijalta keskimäärin noin 27 tunnin työpanosta. Tähän sisältyy lähiopetus, tentteihin valmistautuminen, tehtävien teko ja verkko-opiskelu yms. Opintojen tukena on koko opintojen ajan opintojen ohjaus, joka sisältää opinto-ohjaajan palvelut, opettajien antaman ohjauksen, tuutoroinnin sekä virtuaalisen opiskelijaintran. Opiskelijaryhmän antama vertaistuki on oleellinen osa oppimisen tukiverkostoa. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada tukea terveydenhoitajalta, kuraattorilta ja monissa toimipisteissä myös opiskelijapastorilta. Harjoittelu AMK-opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot edellyttävät kokopäiväopiskelua. Harjoittelujaksojen pituudet ovat sosiaalialan koulutuksessa pääsääntöisesti 14 viikkoa (laajuudeltaan 18 op). Opetussuunnitelmaan kuuluu 3 harjoittelujaksoa. Hoitotyön koulutuksissa harjoittelujaksojen pituudet ovat 4 10 viikkoa (laajuudeltaan 5 10 op). Opetussuunnitelmaan kuuluu 7 8 harjoittelujaksoa. Asioimistulkkauksen koulutusohjelmassa harjoittelujaksoja on 5 (laajuudeltaan 3 10 op). Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja aikaisemmin hankittu osaaminen Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops). Opiskelijan tulee perehtyä opetussuunnitelmaan/toteutussuunnitelmiin ennen hops-keskusteluja. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Prosessi käynnistyy opiskelijan aloitteesta. Lisätietoja HAKUKELPOISUUS Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut (Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta 483/2013, 20 ) 1) lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon Laissa ylioppilastutkinnon järjestämisestä 17 todetaan, että International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European Baccalaureate -tutkinnot tuovat samat oikeudet kuin ao. laissa mainitun tutkinnon suorittaminen 2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot (opetussuunnitelmapohjaiset tutkinnot) Alle kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon tuottama yleinen korkeakoulukelpoisuus Selvitysten perusteella kaikki ammattikorkeakoulut ja valtaosa yliopistoista kannattavat näkemystä, jonka mukaan nykyisin voimassa olevaa ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevaa lainsäädäntöä (630/1998, 631/1998) edeltäneen lainsäädännön aikana suoritetut alle 3-vuotiset ammatilliset tutkinnot tulkittaisiin syksystä 2014 alkaen ammattikorkeakouluissa yleisen korkeakoulukelpoisuuden tuottavaksi pohjakoulutukseksi. Koska yleistä korkeakoulukelpoisuutta koskevan lainsäädännön (558/ , 351/ ) tulkinta on korkeakoulujen tehtävä ja koska hakijan kannalta myönteinen tulkinta on helpommin perusteltavissa, laajasti hyväksytty näkemys ohjaa hakukelpoisuuden arviointia korkeakouluissa syksyn 2014 yhteishausta alkaen. 3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon (näyttötutkinnot) 4) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin Ammattikorkeakouluun voidaan ottaa opiskelijaksi myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten. Näissä tilanteissa ammattikorkeakoulu voi käyttää harkinnanvaraista valintaa. Diak ei käytä harkinnanvaraista valintaa Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna syksyn haussa niin, että tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa viimeistään klo 15:00 Tämä koskee myös EU-/ETA-maan kansalaisten tutkintoja sekä kansainvälisiä ylioppilastutkintoja (IB, EB, RP). Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis jo hakuajan loppuun mennessä, jos hakija hakee ulkomailla suoritetulla tutkinnolla eikä hän ole EU- tai ETA-maan kansalainen tai jos hän hakee ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla. Kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla hakeminen EB-tutkinnon, IB-tutkinnon ja Reifeprüfungtutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavien muuntotaulukoiden mukaisesti. IB-hakijoiden keskiarvo lasketaan erillisestä, päättötodistusta vastaavasta paperista (Final Report). Jos hakijalla ei ole tällaista, lasketaan keskiarvo Diplomasta. Hakukeväänä valmistuvat IB-abiturientit toimittavat kopion todistusarvosanoistaan (predicted grades) viimeistään ja kopion päättötodistuksesta viimeistään klo 15:00 ensisijaisen ammattikorkeakouluhakukohteen hakijapalveluihin. 8 9

6 EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen muuntokaava EB-tutkinto Ulkomailla suoritetulla tutkinnolla hakeminen Osoittaakseen hakukelpoisuutensa ulkomailla suoritetulla tutkintotodistuksella hakevan on toimitettava todistukset klo 15:00 mennessä. Tämä ei koske ulkomailla suoritettuja kansainvälisiä ylioppilastutkintoja. IB-tutkinto (Diploma) Reifeprüfungtutkinto Suomalainen ylioppilastutkinto Matematiikka Muu ainekohtainen koe 9,50 10,00 9,00 10,00 7 (Excellent) pistettä Laudatur 8,50 9,45 8,00 8,95 6 (Very good) pistettä Eximia cum laude approbatur 7,00 8,45 7,00 7,95 5 (Good) 8 9 pistettä Magna cum laude approbatur 6,00 6,95 6,00 6,95 4 (Satisfactory) 7 pistettä Cum laude approbatur 5,00 5,95 5,00 5,95 3 (Mediocre) 5 6 pistettä Lubenter approbatur 4,00 4,95 4,00 4,95 2 (Poor) 4 pistettä Approbatur Todistusarvosanojen muuntokaava EB-linjan päättötodistus IB-linjan päättötodistus Reifeprüfung-linjan päättötodistus* Lukion päättötodistus (Excellent) pistettä (Very good) pistettä (Good) 7 9 pistettä (Satisfactory) 5 6 pistettä (Mediocre) 3 4 pistettä (Poor) 1 2 pistettä 5 * Reifeprüfung-tutkinnon keskiarvo muunnetaan siten, että kokonaispistemäärä jaetaan 60:llä ja muunnetaan taulukon mukaan. (Esim. 520:60 ~ 8,67 mikä oheisen muuntotaulukon mukaan vastaa lukion päästötodistuksen numeroa 8.) Todistuskopioiden lisäksi on toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemä käännöskopio tutkintotodistuksesta, jos tutkintotodistuksen kieli ei ole mikään näistä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Käännös tulee toimittaa liitteiden toimitusaikataulun mukaisesti ensisijaisen ammattikorkeakouluhakukohteen hakijapalveluihin klo 15:00 mennessä. Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen, siitä huolimatta, ettei ammattikorkeakoulu käytä harkinnanvaraista valintaa. Tällöin hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä ensisijaisen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin klo 15:00 mennessä. Liitteiden toimitusaikataulu Todistuskopiot toimitetaan sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, joka on valittu ensisijaiseksi ammattikorkeakouluhakukohteeksi. Todistuskopioiden tulee olla perillä ao. ammattikorkeakoulussa viimeistään maanantaina klo 15:00. Hakukeväänä valmistuvien osalta haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa niin, että tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa viimeistään klo 15:00. Valinta tasapisteissä olevien välillä Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa sekä esivalinnassa valintakokeisiin kutsuttaessa että lopullisessa valinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 1. hakutoivejärjestys 2. valintakokeen tulos 3. kaikkien aineiden keskiarvo 4. koulumenestyspisteet Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen. VALINTAPERUSTEET Opiskelijavalinta Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: VALINTATAPA 1 (Koulumenestys ja valintakoe) Vaihtoehto 1 A Koulumenestys 30 pistettä Valintakoe 70 pistettä Yhteensä 100 pistettä Vaihtoehto 1 B Koulumenestys 60 pistettä Valintakoe 40 pistettä Yhteensä 100 pistettä VALINTATAPA 2 (Pelkkä koulumenestys) Koulumenestys 100 pistettä VALINTATATAPA 3 (Pelkkä valintakoe) Valintakoe 70 pistettä VALINTATAPA 4 (Valintakoe ja työkokemus) Valintakoe 70 pistettä Työkokemus 30 pistettä Yhteensä 100 pistettä Diakonia-ammattikorkeakoulussa on käytössä valintatavat 1A ja 3. Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä kummassakin valintatavassa on 30 pistettä. Koulumenestys Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai B. ammatillisen perustutkinnon todistuksen perusteella tai C. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella 10 11

7 A. Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen pohjalta Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista todistukseen merkityistä arvosanoista. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Vaihtoehto 1 A Vaihtoehto 1 A Päättötodistus: kaikkien aineiden keskiarvo Yo-tutkintotodistus Arvosanat l/e m cl b a Äidinkieli Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen) pitkä (lyhyt/keskipitkä) Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v kirjoittaneilla reaali) Lukion päättötodistus: kaikkien aineiden keskiarvo Arvosana-asteikko 4 10 Pisteet 9, , , , , , ,79 9 7,50 8 7,21 7 6,93 6 6,64 5 6,36 4 6,07 3 5,79 2 5,50 1 < 5, (4) 4 (3) 3 (2) 2 (1) 1 (0) B. Valinta ammatillisen perustutkinnon pohjalta Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2015 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta. Koulumenestyspisteet lasketaan todistusarvosanojen painottamattoman keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan arvosanoista, jotka on ilmaistu ammatillisen tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos haussa käytettyyn todistukseen on annettu arvosana muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Jos ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta. Arvosana-asteikko Arvosana-asteikko Arvosana-asteikko Pisteet 2,80 4,60 9, ,74 4,49 9, ,69 4,38 9, ,63 4,27 9, ,58 4,16 8, ,52 4,05 8, ,47 3,94 8, ,41 3,83 8, ,36 3,72 8, ,30 3,61 8, ,25 3,50 8, ,19 3,39 7, ,14 3,28 7, ,08 3,17 7, ,03 3,06 7, ,97 2,94 7, ,92 2,83 7, ,86 2,72 7, ,81 2,61 7, ,75 2,50 6, ,70 2,39 6, ,64 2,28 6,60 9 1,59 2,17 6,47 8 1,53 2,06 6,33 7 1,48 1,95 6,19 6 1,42 1,84 6,05 5 1,37 1,73 5,91 4 1,31 1,62 5,78 3 1,26 1,51 5,64 2 1,20 1,40 5,50 1 < 1,20 < 1,40 < 5,

8 C. Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu ammatillisen tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Vaihtoehto 1 A Yo-tutkintotodistus L/E M C B A Äidinkieli Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen) pitkä (lyhyt/keskipitkä) 5 (4) 4 (3) 3 (2) 2 (1) 1 (0) Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v kirjoittaneilla reaali) Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo: Arvosana-asteikko 1 3 Arvosana-asteikko 1 5 Arvosana-asteikko 4 10 Pisteet 2,80 4,60 9, ,69 4,37 9, ,57 4,14 8, ,46 3,91 8, ,34 3,69 8, ,23 3,46 8, ,11 3,23 7,79 9 2,00 3,00 7,50 8 1,89 2,77 7,21 7 1,77 2,54 6,93 6 1,66 2,31 6,64 5 1,54 2,09 6,36 4 1,43 1,86 6,07 3 1,31 1,63 5,79 2 1,20 1,40 5,50 1 < 1,20 < 1,40 < 5,50 0 Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla hakeminen Avoimen ammattikorkeakoulun kautta hakevat eivät ole enää mukana yhteishaussa, vaan ammattikorkeakoulut voivat järjestää erillishaun joustavasti ja tehdä opiskelijavalinnat aina heti, kun hakija on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä. Ammattikorkeakouluopintojen tulee olla koulutuskohtaisia opintoja ja kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään. Hakuohjeet ja tiedot valintamenettelystä löytyvät osoitteesta Sosiaali- ja terveysala opiskelijavalinta päivä- ja monimuotototeutus Valintakoe Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Hakijat kutsutaan valintakokeisiin koulumenestyksestä kertyvien pisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. Lopullinen valinta tehdään koulumenestyksestä ja valintakokeesta kertyvän yhteispistemäärän perusteella (valintatapa 1A) tai pelkän valintakokeen perusteella (valintatapa 3), jolloin koulumenestyspisteet eivät vaikuta enää lopullisessa valinnassa. Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- sekä työskentelyvalmiuksia. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintatapajonoista täytetään ensin jono 1 (koulumenestys ja valintakoe) ja sitten jono 2 (valintakoe). Hakijalla on mahdollisuus tulla valituksi jommastakummasta jonosta. Valintakoe sisältää 1. Aineistokokeen, jossa selvitetään hakijan opiskeluvalmiuksia sekä motivaatiota hakemalleen alalle. Aineistokoe kirjoitetaan suomen kiellellä. Kokeeseen liittyvä aineisto ilmoitetaan -sivustolla. 2. Matemaattisia valmiuksia mittaavan osion (vain hoitotyöhön hakijoille). 3. Parikeskustelun, jossa selvitetään hakijan motivaatiota, vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia valmiuksia sosiaali- ja terveysalalle, hakijan eettistä orientaatiota sekä urasuuntautumista mahdollisten opintojen jälkeen. Opiskelijan hakiessa kirkollisen kelpoisuuden tuottaviin koulutuksiin selvitetään lisäksi motivaatiota kirkon alalle. Parikeskustelun yhteydessä käsitellään hakijan terveydentilaa ja toimintakykyä huomioiden sosiaalija terveysalan vaatimukset. Valintakokeen osioiden pisteytys: Valintakokeen pisteytys yhteensä on 1 70 pistettä: Aineistokoe 1 40 pistettä Matemaattiset valmiudet hyväksytty/ hylätty Parikeskustelu 1 30 pistettä Valintakokeen kaikista osioista on saatava hyväksytty tulos (vähintään 2 pistettä). Alin hyväksytty valintakokeen pistemäärä on 30 pistettä. Valintatavalla 3 valittaessa valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä (valintakoepistemäärä). Hakijan tulee tarkistaa mahdolliset ennakkotehtävät muiden hakutoiveidensa osalta. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. Opetushallituksen ohjeen mukaan hakija osallistuu valintakokeeseen siinä oppilaitoksessa, johon hän saa kutsun. Ammattikorkeakoulu on mitoittanut toimipisteissään opiskelijavalinnat tietylle hakijamäärälle, joten muualta tulevia hakijoita ei valitettavasti voida valintakokeisiin ottaa

9 Valintakoeryhmät Yhteishaussa hakenut ei pääsääntöisesti saa päällekkäisiä valintakoekutsuja. Jos hakija on hakenut esim. sosiaalialan koulutusohjelmaan kolmeen eri hakutoiveeseen, valintakoekutsu tulee siihen hakutoiveeseen, johon hakijan esivalinnan pisteet riittävät. Hakija saa valintakokeesta valintakoetuloksen myös muihin sosiaalialan koulutusohjelman hakutoiveisiin. Sosiaali- ja terveysalalla on neljä valintaryhmää. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalinnassa saadun koulumenestyspistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos voi vaihdella valintaryhmän sisällä eri koulutusten vaatimusten mukaisesti. Valintaryhmät ovat seuraavat: 1. valintaryhmä Ensihoitaja Kätilö Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö Terveydenhoitaja 2. valintaryhmä Bioanalyytikko Hammasteknikko Optometristi Röntgenhoitaja Suuhygienisti 3. valintaryhmä Apuvälineteknikko Fysioterapeutti Jalkaterapeutti Naprapaatti Osteopaatti Toimintaterapeutti 4. valintaryhmä Geronomi Kuntoutuksen ohjaaja Sosionomi Sosionomi, diakoniatyö Sosionomi, kirkon nuorisotyö Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus Sosionomi, rikosseuraamus Humanistinen ja kasvatusala Opiskelijavalinta Asioimistulkkaus / Tulkki (AMK) Monimuotototeutus Asioimistulkkauksen tulkkauksen opintoihin valittavilla on kaksi työkieltä. A-työkieli ja B-työkieli, joissa osaaminen osoitetaan. A-kieli on yleensä hakijan äidinkieli. B-työkieli on vieras kieli, jota hakija osaa niin hyvin, että hän pystyy käyttämään sitä myös kohdekielenä. Vuonna 2015 toteutuvassa valinnassa työkielinä voivat olla suomi, arabia, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia, somali, thai, turkki tai vietnam. Hakijalla tulee olla aina toisena työkielenä suomi. Valintakokeisiin kutsutaan vain sellaiset hakukelpoiset hakijat, jotka ovat klo 15:00 mennessä toimittaneet Diakin hakijapalveluihin todistuksen vaadittavasta suomen kielen taitotasosta. Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä suorittaneet osoittavat riittävän suomen kielen taidon kyseisellä tutkintotodistuksella (mm. lukion oppimäärä eli päättötodistus, ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto). Muulla kuin suomen kielellä hakukelpoisuuden antavan tutkinnon hankkineet osoittavat suomen kielen taitonsa joko Yleisen kielitutkinnon tai Valtionhallinnon kielitutkinnon (todistus vuodelta 2003 tai sen jälkeen) todistuksella. Vaadittava taitotaso on vähintään seuraava: Yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 kielen kaikilla osa-alueilla (tekstin ymmärtäminen, puheen ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen). Vastaa yleiseurooppalaisen viitekehyksen suomalaisen sovelluksen taitotasoa B2.2. Valtionhallinnon kielitutkinnon taitotaso hyvä. Asioimistulkin ammattitutkinnossa suomen kieli hyväksytty. Toisen työkielen taito arvioidaan valintakokeessa. Lopullinen valinta koulutukseen tehdään valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella (valintatapa 3). Valintakoe Valintakoe muodostuu mm. suomen kielen tehtävistä, toisen työkielen tehtävistä, kielen omaksumiskykyä kartoittavista tehtävistä, haastatteluista sekä opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia mittaavista tehtävistä. Valintakokeesta on saatava vähintään 35 pistettä ja kokeen jokainen osa on suoritettava hyväksyttävästi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Viittomakieli ja tulkkaus / Tulkki (AMK) Päivätoteutus Valintakoe ja työkokemus Valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakija tekee itsenäisesti etukäteistehtävän, joka julkaistaan yhteisvalinnan hakuajaksi Diakin ja Humakin verkkosivuilla (www.diak.fi ja Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan kirjallisesti kaikki etukäteistehtävän määräaikaan mennessä palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat. Toinen vaihe, varsinainen valintakoe, on yksipäiväinen ja se suoritetaan aina siinä oppilaitoksessa ja toimipisteessä, johon hakija ensisijaisesti hakee. Viittomakielen ja tulkkauksen valintakoe muodostuu mm. muistitesteistä, viittomakielen omaksumiskykyä kartoittavista tehtävistä, haastatteluista ja soveltuvuutta arvioivista osioista. Kokeen avulla selvitetään monipuolisesti hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle. Valintakokeesta on saatava vähintään 35 pistettä ja kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksyttävästi. Työkokemus samoin kuin suoritettu varusmies- ja siviilipalvelus tulevat huomioiduksi valintakokeen yhteydessä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Diak tekee valintakoeyhteistyötä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Mikäli hakija on hakenut molempien ammattikorkeakoulujen viittomakielentulkin koulutuksiin, hänet kutsutaan vain ensisijaisen hakutoiveensa valintakokeisiin. Valintakokeiden tulos siirtyy myös toiselle ammattikorkeakoululle. Lisätietoja valintakokeiden sisällöstä ja työkokemuksen pisteytysperusteista saa osoitteesta yhteishakuajan alettua

10 Kevään 2015 yhteishaun koulutustarjonta Hakuaika on Sairaanhoitaja (AMK), 210 op, monimuotototeutus Oulu 30 aloituspaikkaa Pieksämäki 40 aloituspaikkaa Pori 30 aloituspaikkaa Sairaanhoitaja (AMK), 210 op, päivätoteutus Helsinki 40 aloituspaikkaa Sairaanhoitaja (AMK), 240 op, diakoninen hoitotyö, päivätoteutus Helsinki 20 aloituspaikkaa Sairaanhoitaja (AMK), 240 op, diakoninen hoitotyö, monimuotototeutus Oulu Oulu 25 aloituspaikkaa 15 aloituspaikkaa, toteutus Inarissa Sosionomi (AMK), 210 op, monimuotototeutus Pieksämäki 25 aloituspaikkaa Sosionomi (AMK), 210 op, päivätoteutus Helsinki 40 aloituspaikkaa Sosionomi (AMK), 210 op, diakoniatyö, monimuotototeutus Pieksämäki 20 aloituspaikkaa Sosionomi (AMK), 210 op, diakoniatyö, päivätoteutus Helsinki 25 aloituspaikkaa Sosionomi (AMK), 210 op, kirkon nuorisotyö, päivätoteutus Kauniainen 50 aloituspaikkaa Sosionomi (AMK), 210 op, kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus Pieksämäki 20 aloituspaikkaa Tulkki (AMK), 210 op, asioimistulkkaus, monimuotototeutus Helsinki 20 aloituspaikkaa Tulkki (AMK), 240 op, viittomakieli ja tulkkaus, päivätoteutus Turku 34 aloituspaikkaa YLEMPI AMK-TUTKINTO Hakukelpoisuus ylempään AMKtutkintoon johtavaan koulutukseen Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa viimeistään klo 15:00. Ulkomailla suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU/ETAmaan kansalainen. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa ulkomaisella tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta ja sen virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään klo 15:00. Tämä ei koske niitä hakijoita, jotka ovat hakukautena valmistuvia EU/ETA-maan kansalaisia. Tutkinto- ja työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Valinta tehdään valintakokeesta ja sekä opinnäytetyön arvosanasta, tutkintotodistuksen keskiarvosta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella. Tutkintotodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomasta todistuksesta. Valintakoe Opinnäytetyön arvosana 50 pistettä 15 pistettä Tutkintotodistuksen keskiarvo 15 pistettä Alakohtainen työkokemus Yhteensä 20 pistettä 100 pistettä Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset. Valintakokeesta ja on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Opinnäytetyön arvosanat pisteitetään seuraavasti: Opinnäytetyön arvosana 5 / 3 / 10 / L/E / et 4 / - / 9 / M / - 3 / 2 / 8 / C / ht pisteet

11 Tutkintotodistuksen keskiarvo pisteitetään seuraavasti: Arvosana-asteikko 1 3 Arvosana-asteikko 1 5 Arvosana-asteikko 4 10 Pisteet 2,80 4,60 9, ,69 4,37 9, ,57 4,14 8, ,46 3,91 8, ,34 3,69 8, ,23 3,46 8, ,11 3,23 7,79 9 2,00 3,00 7,50 8 1,89 2,77 7,21 7 1,77 2,54 6,93 6 1,66 2,31 6,64 5 1,54 2,09 6,36 4 1,43 1,86 6,07 3 1,31 1,63 5,79 2 1,20 1,40 5,50 1 < 1,20 < 1,40 < 5,50 0 Haussa olevat koulutukset, kevät 2015 Hakuaika on Sosiaali- ja terveysalan ylempi (AMK), 90 op Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Hakukelpoisuuden tähän ylempään AMKtutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa, terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), sosionomi (AMK) -diakoni, sosionomi (AMK) -kirkon nuorisotyönohjaaja, sosionomi (AMK) -kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja) Helsinki 30 aloituspaikkaa Diakonia ja kristillinen kasvatus Työkokemuspisteet Pisteitä saa hakukelpoisuuteen vaaditun kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen kertyneestä työkokemuksesta. Kahden kuukauden työkokemus alalta, jolle ollaan hakemassa ja/ tai alalta, jolta korkeakoulututkinto on, tuottaa yhden pisteen. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Valinta tasapisteissä olevien välillä Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: 1. hakutoivejärjestys 2. valintakoe tai ennakkotehtävä 3. opinnäytetyön arvosana 4. tutkintotodistuksen keskiarvo 5. työkokemuspisteet Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen Hakukelpoisuuden tähän ylempään AMKtutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK, sairaanhoitaja AMK tai yhteisöpedagogi AMK) tai yliopistossa suoritettu kandidaatintutkinto pääaineena sosiaalityö tai sosiaalipolitiikka. Tutkinnon lisäksi hakijalta edellytetään teologisia ja kirkon alan opintoja joko kirkollisen kelpoisuuden tuottaneen AMK-tutkinnon yhteydessä tai muulla tavalla hankittuna vähintään 25 opintopisteen tai 15 opintoviikon verran (esim. yleisen teologian perusopinnot). Helsinki 20 aloituspaikkaa 20 21

12 STUDY IN ENGLISH Applying Apply online at It is important to follow all the instructions. The application period starts on 7 January 2015 and closes on 27 January at 3:00 pm Finnish time (+2 hrs GMT). All online applications must be submitted before the closing time. All required attachments have to be at the admissions office of the applicant s first choice UAS by 10 February 2015 at 3.00 pm Finnish time. Changing the application The order of preference can only be changed during the application period. Changes in address or other relevant personal details can be changed outside the application period. All changes in the application or additional information must be sent in writing to the admissions office of the UAS of your first preference. Appeal An applicant not satisfied with the results of the student selection process should first contact the UAS he/she has applied to. If the matter is not resolved, the student may appeal in writing to the executive board of the UAS in question. Such an appeal must be made within 14 days from the time the applicant had the possibility of receiving information on student selection. Confirming the study place Admission results for degree programmes starting in autumn 2015 will be sent by mail to the admitted students by 1 July 2015 at the latest. In addition to the letter of admittance, the student will receive a confirmation form. It is imperative that the student submits the confirmation form to the higher education institution in which he/she wishes to study 15 July 2015 at 3:00 pm Finnish time at the latest, otherwise the student will forfeit the study place. Confirmation of the study place is binding and cannot be altered or rectified. If you have applied to several degree programmes, please wait until you have received all the admission results. Once you have received all the results, select your study place and return the confirmation form. A student forfeits his/her study place, if the confirmation form arrives at the higher education institution after the set date. Eligibility A person may be admitted as a student to a Bachelor s degree programme at a university of applied sciences (UAS), when he or she has completed: general upper secondary school syllabus or an examination International Baccalaureate, German Reifeprüfung or European Baccalaureate Diplomas an upper secondary vocational qualification with a minimum scope of three years or equivalent previous studies (curriculumbased qualifications) vocational qualifications with a scope of less than three years (curriculum-based qualifications) an upper secondary vocational qualification, a further vocational qualification or a specialist vocational qualification or an equivalent previous qualification (competence-based qualifications) foreign education that provides eligibility to apply for higher education in the country in question. The qualification used in the application procedure must be completed such that the copy of the certificate will arrive at the relevant university of applied sciences no later than 3:00 pm on 17 July This also applies to any qualifications completed by EU/EEA citizens as well as to international matriculation examinations (IB, EB, RP). However, if an applicant is applying with a non-finnish qualification and is not an EU/ EEA citizen, or if an applicant is applying with a Finnish further or specialist vocational qualification, this qualification must be completed by the end of the application period. Discretionary admission Diak does not use discretionary admission. Proof of language skills When applying to programmes provided in English, any non-eu/eea citizen applying with a qualification completed abroad is required to submit a certificate of his or her language proficiency to the admissions office of the first-choice university of applied sciences no later than 3:00 pm on 10 February Send copies by post; scanned or faxed copies will not be accepted. Certificate copies delivered after the deadline will not be accepted. Language proficiency may be demonstrated with the following minimum certificate requirements: Cambridge ESOL s Certificate of Proficiency in English (CPE), level C Cambridge ESOL s Certificate in Advanced English (CAE), CEFR level C1 Cambridge IGSCE Certificate level C Pearson test of English, Academic 51 IELTS, academic level 6.0 TOEFL 550 paper-based test/toefl Internet-based test skills level 4 in a National Certificate of Language Proficiency test in all areas of the English language, including reading comprehension, listening comprehension, speaking and writing (see Services > National certificate of language proficiency (YKI)). There is no limit to the period of validity of the Cambridge ESOL s Certificate of Proficiency in English (CPE), the Cambridge ESOL s Certificate in Advanced English (CAE), the Cambridge IGSCE Certificate and the National Certificate of Language Proficiency. The other certificates are valid for two years. A TOEFL test score will only be accepted if it has been directly submitted from the TOEFL Educational Testing Service (ETS). The TOEFL code of Diaconia UAS is The Pearson Academic scores are accessed only via an online account. Paper or pdf copies are not accepted. In addition, an upper secondary level certificate or a Bachelor s or Master s degree completed in English in the United Kingdom, Ireland, the United States, Canada, Australia or New Zealand as well as a Bachelor s or Master s degree completed in English in an EU/EEA country will also be accepted as evidence of English language proficiency. Applicants language proficiency will be assessed in the language test included in the entrance examination on a scale of pass/fail. An applicant failing the language test will be excluded from admission

13 In addition to the above-mentioned certificates, an applicant may be exempt from the language section of the entrance examination on the following grounds: a Finnish Advanced International Certificate of Education Diploma (AICE); or grade C in the advanced syllabus test in the English language in the Finnish matriculation examination (grade 4 on an IB Diploma, on an EB Diploma or 7 on an RP Diploma). The matriculation examination grades awarded in or after 1990 are directly available from the Matriculation Examination Board, which means that only those who have taken the examination prior to 1990 will have to submit a certificate of language proficiency. Those applying with an upper secondary vocational qualification, who have also completed the matriculation examination, must submit a certificate of language proficiency. Note, that some degree programmes may require all applicants to take the compulsory language section of the entrance examination without exception. Selection between applicants with equal admission points In case there is a tie in admission points, the applicants to Polytechnic/UAS s will be ranked on the following basis: 1. the order of preference of the options indicated by the applicant 2. the result of the entrance examination 3. the grade point average in all subjects on the certificate used by the applicant to apply 4. points awarded for school performance If the admission points are still tied, after ranking applicants based on these criteria, the application system will automatically draw an applicant for selection. Admission The final admission will be based solely on the results of the entrance examination. The maximum total of entrance examination points is 100. Applicants scoring less than 45 out of 100 points or failing any parts of the entrance exam are not eligible for admission. More information Please contact the admissions office of the UAS of your first choice in all matters relating to your application and to changes in your circumstances. Diaconia University of Applied Sciences Admissions Office Sturenkatu 2 FI Helsinki Fax Tel Admissions, spring 2015 Application period: 7 January 27 February Degree Programme in Social Services Option 1 Focus on Community Development Work Option 2 Focus on Diaconal Youth and Community Development Work Degree: Bachelor of Social Services, 210 ECTS, extent of the studies 3,5 years, full-time studies Helsinki Campus 40 starting places KOULUTUKSET Sairaanhoitaja (AMK) Sairaanhoitaja on ihmisen lähellä Sairaanhoitaja (AMK) toimii lähimmäisyyden, eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti hoitotyön asiantuntijana. Sairaanhoitajan tehtävänä on auttaa yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään. Sairaanhoitajan toteuttama hoitotyö on samanaikaisesti sekä terveyttä edistävää ja ylläpitävää että sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntouttavaa. Sairaanhoitaja tukee eri elämänvaiheissa olevien ihmisten ja yhteisöjen voimavaroja. Sairaanhoitajalla on oltava rohkeutta olla asiakkaansa etujen valvoja silloin, kun asiakas ei siihen itse kykene. Hänellä on myös valmiuksia kohdata ja olla aidosti läsnä asiakkaiden erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. Sairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin alueella sekä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä. Monikulttuurinen osaaminen ja moniammatilliset yhteistyövalmiudet ovat keskeisiä sairaanhoitajan työssä. Sairaanhoitajan ammatissa toimiminen ja työn kehittäminen edellyttävät tieteellisen tiedon ja sille perustuvien taitojen ymmärtämistä ja soveltamista. Sairaanhoitaja (AMK) on suorittanut sosiaalija terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, joka antaa kelpoisuuden. Sairaanhoitajakoulutus toteutetaan kansallisten vaatimusten ja EU-direktiivien mukaisesti. Koulutukseen sisältyvästä ohjatusta harjoittelusta osan voi suorittaa kansainvälisenä harjoitteluna. Opiskelun alkaessa opiskelija tekee yhdessä opinto-ohjaajan ja opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops). Opiskeluaika on yksilöllinen. Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö Diakonissa tukee yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen selviytymistä Diakonissa voi toimia sairaanhoitajana erilaisissa hoitotyön tehtävissä tai Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virassa. Diakonissa on koulutuksensa perusteella sekä diakonisen hoitotyön että diakoniatyön asiantuntija. Hoitotyössä ja diakoniatyössä diakonissalla on valmiuksia olla aidosti läsnä ja kohdata ammatillisesti ihmisten arkea, sairautta ja elämän monimutkaisia kysymyksiä. Diakonissa toimii kirkon ja seurakunnan työntekijänä yhteistyössä esim. sosiaali- ja terveydenhuollon ja eri järjestöjen kanssa. Terveydenhuollon ammattihenkilönä diakonissa edistää terveyttä, vahvistaa voimavaroja, mahdollistaa toivoa ja omatoimista selviytymistä. Diakonisen hoitotyön opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia soveltaa kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuvia arvoja hoitotyöhön ja diakoniatyöhön sekä tulkita kristillistä uskoa ja tuntea kirkkoa toimintaympäristönä. Opiskelija saa valmiuksia myös sielunhoitajana ja ryhmien ohjaajana toimimiseen sekä oman työnsä kehittämiseen. Opiskelijat suorittavat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, joka antaa laillistetun kelpoisuuden sairaanhoitajaksi ja kelpoisuuden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virkaan. Koulutuksessa opiskelijalla on vähintään 75 opintopistettä ohjattua harjoittelua, josta osa tehdään seurakunnan diakoniatyössä. Myös kansainvälinen harjoittelu on mahdollista. Opiskelun alkaessa opiskelija tekee yhdessä opinto-ohjaajan ja opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops). Aikaisemmat opinnot, alan työkokemus sekä muutoin hankittu opetussuunnitelman mukainen osaaminen otetaan huomioon opiskelusuunnitelmassa. Opiskeluaika on yksilöllinen

14 Terveydenhoitaja (AMK) Terveydenhoitaja on terveyden edistämisen ammattilainen Terveydenhoitaja (AMK) toimii lähimmäisyyden, oikeudenmukaisuuden ja eettisten periaatteiden mukaisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntijana. Terveydenhoitaja auttaa eri elämänvaiheissa olevia yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä terveyteen, toimintakykyyn ja elämänhallintaan tukemalla ja hoitamalla sekä vahvistamalla asiakkaiden omia voimavaroja. Työssä on tärkeää terveyden tasa-arvon lisääminen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen. Terveydenhoitajan työ on kokonaisvaltaista, tarvittaessa etsivääkin hoitotyötä, jonka tavoitteena on yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin lisääntyminen. Terveydenhoitaja toimii sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöissä ja alansa kansainvälisissä tehtävissä sekä itsenäisesti että asiantuntijana moniammatillisissa ja -kulttuurisissa työryhmissä. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoa sekä kykyä työskennellä itsenäisesti. Asiakaslähtöinen toiminta, kyky eläytyä ja rohkeus tarvittaessa puuttua asiakkaan tilanteeseen ovat keskeistä terveydenhoitajan osaamista. Koulutus antaa kelpoisuuden sekä sairaanhoitajaksi että terveydenhoitajaksi. Terveydenhoitajakoulutuksen eriytyvät osiot toteutetaan kansallisten vaatimusten mukaisesti ja koulutukseen sisältyvä sairaanhoitajakoulutus toteutetaan kansallisten vaatimusten ja EUdirektiivien mukaisesti. Koulutukseen sisältyvästä ohjatusta harjoittelusta osan voi suorittaa kansainvälisenä harjoitteluna. Opiskelun alkaessa opiskelija tekee yhdessä opintoohjaajan ja opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops). Opiskeluaika on yksilöllinen. Sosionomi (AMK) Sosionomi auttaa selviytymään arjessa Sosionomin tehtäväaloja ovat varhaiskasvatus, nuorisotyö, lastensuojelu, päihdetyö, mielenterveystyö, kriminaalityö, maahanmuuttajatyö, vanhustyö, vammaistyö, sosiaaliturvaan liittyvä ohjaus- ja neuvontatyö, sosiaalivakuutus, työvoimapalvelut ja kuntoutus. Sosionomin työlle on ominaista tunnistaa asiakkaan elämäntilanne sekä voimavarojen ja toimintakyvyn eri osa-alueet. Palvelutarpeet arvioidaan yhdessä asiakkaan ja yhteistyöverkoston kanssa. Tavoitteena on, että asiakkaan arjen toiminnot ja sosiaalinen toimintakyky toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaan voimavaraistamisen lisäksi sosionomilla on kyky vaikuttaa oman alansa kysymyksissä sosiaalieettisistä lähtökohdista käsin ja kehittää omaa työtään. Koulutus antaa valmiudet toimia sosiaalialan ohjaus-, neuvonta-, asiantuntija- ja johtamistyön tehtävissä. Tiimi- ja verkostotyötaidot ja monikulttuurinen osaaminen ovat keskeisiä sosionomin (AMK) työssä. Sosionomikoulutuksessa voit valita laajennetut opinnot joko vammaisuuden, vanhuuden tai lapsi- ja perhetyön alueelta. Lastentarhanopettajan kelpoisuuteen edellytettävät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot voit sisällyttää opintoihin. Sosionomi (AMK) -tutkinto on sosiaalija terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Opintoihin kuuluu ohjattua harjoittelua (54 opintopistettä), josta osan voi suorittaa kansainvälisenä harjoitteluna. Opiskelun alkaessa opiskelija tekee yhdessä opinto-ohjaajan ja opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops). Opiskeluaika on yksilöllinen. Sosionomi (AMK), diakoniatyö Ihmisten rinnalla inhimillisen hädän keskellä Sosionomi (AMK), diakoniatyön koulutus tarjoaa väylän toimimiseen sekä sosionomina sosiaalialan ohjaus-, neuvonta-, asiantuntija- ja johtamistyön tehtävissä että kirkon diakoniatyössä. Diakonilla on kelpoisuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virkoihin. Koulutuksessa painottuvat ihmisen aineelliset ja yhteiskunnalliset tarpeet sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Diakoniatyössä kohdataan ihmisten arkea ja elämän monimutkaisia kysymyksiä luovasti mutta ammatillisesti. Diakoni tukee ihmisiä niin, että lähimmäisenrakkaus ja oikeudenmukaisuus toteutuisivat. Kristillinen usko ja ihmiskäsitys sekä sosiaalieettinen toimintatapa ovat työn lähtökohtia. Usein työ edellyttää äänettömän hädän kuulemista ja näkemistä, mutta myös vaikuttamista hätää aiheuttaviin syihin. Koulutus antaa mahdollisuuden kasvaa ihmisenä ja ammattilaisena se auttaa kohtaamaan, tukemaan ja vaikuttamaan. Keskeisenä alueena opiskelussa ovat luonnollisesti yleiset sosiaalialan opinnot. Niiden avulla saa välineitä ymmärtää ihmisten vaihtelevia tilanteita suomalaisessa yhteiskunnassa ja myös toimintavälineitä käytännön työhön. Tämän lisäksi opiskelun tärkeitä aihepiirejä ovat kristinuskon keskeinen sisältö, Raamattu ja kirkon usko sekä sen nykyhetkiseen tulkintaan liittyvät kysymykset. Työvälineinä tärkeitä ovat myös sielunhoito, jumalanpalvelus ja muut seurakunnan toimintatavat. Diakoni auttaa ja tukee yksilöitä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä eri elämäntilanteissa edistämällä omatoimista selviytymistä. Keskeistä diakoniatyössä on ihmisen ja ryhmien kohtaaminen, yhteinen työ oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi, toivon mahdollistaminen ja voimavarojen tukeminen. Diakonia merkitsee avointa vuoropuhelua arkisen elämän ja kristillisen uskon välillä. Opiskeluun kuuluu ohjattua harjoittelua, josta osa suoritetaan seurakunnan diakoniatyössä ja osa sosiaalialalla. Myös kansainvälinen harjoittelu on mahdollista. Lastentarhanopettajan kelpoisuuteen edellytettäviä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuvia opintoja ei voi sisällyttää tämän suuntautumisvaihtoehdon opintoihin. Opiskelun alkaessa opiskelija tekee yhdessä opintoohjaajan ja opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops). Opiskeluaika on yksilöllinen. Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja Kasvun tukena, elämänkysymysten edessä Koulutus antaa mahdollisuuden toimia sosionomina sosiaalialan ohjaus-, neuvonta-, asiantuntija- ja johtamistyön tehtävissä sekä seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä nuorisotyönohjaajana. Koulutus antaa valmiuksia kristillisen uskon tuntemiseen ja tulkitsemiseen sekä toimimiseen kirkollisessa työympäristössä. Nuorisotyönohjaaja kohtaa työssään lapsia, nuoria ja perheitä monin eri tavoin. Hän on kristillisen kasvatuksen ja kasvun tukemisen ammattilainen, jonka keskeisinä työvälineinä ovat vuorovaikutuksen ja ohjaamisen taidot. Siksi koulutuksessakin kiinnitetään huomiota opiskelijan persoonalliseen kasvuun ja kehittymiseen. Nuorisotyönohjaaja työskentelee pienten ja suurten ryhmien sekä yksilöiden kanssa. Työssä korostuvat ohjaaminen, koulutussuunnittelu, opettaminen, kehittäminen sekä asiantuntija- ja vaikuttamistehtävät. Rippikoulu, isosja kerhonohjaajakoulutukset ja leirityö ovat työn arkea, mutta myös sen suola. Nykyisin nuorisotyönohjaajan työ perustuu yhä lisääntyvässä määrin verkostoitumiseen, sillä yhteistyötä tehdään kaikkien nuorten kasvua tukevien tahojen kanssa

15 Koulutus antaa mahdollisuuden oppia ja kasvaa kohtaamaan nämä työn eri puolet nuorisotyön ammattilaisena. Koulutukseen kuuluu myös kirkon virkaan valmentavia sisältöjä, joissa tutustutaan kristinuskon keskeiseen sisältöön, Raamattuun ja sen tulkintaan sekä etsitään hengellinen elämän todellisuutta arkielämän keskellä. Opiskeluun kuuluu ohjattua harjoittelua, josta osa suoritetaan seurakunnan lapsi- ja nuorisotyössä ja osa sosiaalialalla. Myös kansainvälinen harjoittelu on mahdollista. Lastentarhanopettajan kelpoisuuteen edellytettäviä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuvia opintoja ei voi sisällyttää tähän koulutukseen. Opiskelun alkaessa opiskelija tekee yhdessä opinto-ohjaajan ja opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops). Aikaisemmat opinnot, alan työkokemus sekä muutoin hankittu opetussuunnitelman mukainen osaaminen otetaan huomioon opiskelusuunnitelmassa. Opiskeluaika on yksilöllinen. Tulkki (AMK), asioimistulkkaus Asioimistulkkeja koulutetaan nyt ensimmäistä kertaa Suomessa korkeakoulussa. Kielet vaihtelevat vuosittain työelämän tarpeiden mukaan. Vuonna 2015 toteutuvassa valinnassa työkielinä voivat olla suomi, arabia, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia, somali, thai, turkki tai vietnam. Toinen työkieli on aina suomi, ja opiskelijan on koulutukseen hakeutuessaan osattava sujuvasti suomen lisäksi jotain haussa olevista työkielistä. Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena. Se mahdollistaa osittaisen työssäkäynnin opintojen ohella, mutta harjoitteluissa ja lähipäivillä on läsnäolo välttämätöntä. Lähiopiskelu toteutetaan siten, että opiskelijat osallistuvat lähiopetukseen opiskelupaikkakunnalla ja suorittavat etätehtävät etäjaksoilla tietotekniikkaa ja verkkoympäristöä monipuolisesti hyödyntäen. Opiskelijoilta edellytetään joustavuutta, kielellistä kyvykkyyttä ja valmiutta opiskella monimuotoisesti. Koulutuksen sisällöissä keskitytään tulkkaukseen ja kääntämiseen, tulkin ammatilliseen työnkuvaan ja ammattietiikkaan. Koulutuksessa painottuvat ohjatut tulkkauksen käytännön harjoittelut. Koulutukseen sisältyy myös työkielten ja -kulttuurien sekä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja sen palvelurakenteen opintoja. Tutkinnon suorittaneet tulkit työllistyvät asioimistulkkauksen tulkkaus- ja käännöstehtäviin eri tulkkausaloilla. Asioimistulkkauksessa keskitytään sosiaali- ja terveysalaan, poliisi- ja oikeustoimeen sekä tulkkaukseen kasvatus- ja koulutusalalla sekä ulkomaalaishallinnon asioissa. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan etätulkkaukseen, kääntämiseen ja mm. auktorisoituun kääntämiseen sekä työskentelyyn kansainvälisissä tehtävissä. Koulutettuja tulkkeja tarvitaan myös maahanmuuttajien oman kielen ohjaustehtävissä, ja koulutukseen sisältyy pedagogiikan opintoja. Koulutus vastaa laaja-alaisesti maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyviin kääntämisen ja tulkkauksen sekä kieli- ja kulttuuriasiantuntijuuden tarpeisiin. Tulkkauksen koulutus edistää maahanmuuttajien tasa-arvoa ja kotoutumista sekä parantaa Suomessa harvinaisten kielten käyttäjien asemaa ja tulkkauksen laatua etenkin haastavissa tilanteissa. Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus Viittomakielen tulkki on työssään tärkeässä viestintätehtävässä eri kieltä ja kommunikaatiomenetelmiä käyttävien henkilöiden välillä. Tulkki mahdollistaa esteettömän kommunikaation puolueettomasti ja luottamuksellisesti. Tulkin työ on monipuolista, ja se edellyttää hyviä sosiaalisia taitoja, joustavuutta ja monikulttuurista otetta. Uusi tulkkauslaki takaa Suomessa asuville kuulo-, kuulonäkö- tai puhevammaisille henkilöille tulkin käytön työssä käymisessä, opiskelussa, asioinnissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä harrastamisessa ja virkistyksessä. Tulkkauspalvelu on siirtynyt keskitetysti Kelan järjestämisvastuulle, jolloin alalle on syntynyt paljon uutta yrittäjyyttä. Tulkkausalan yritykset tarjoavat käännös-, tulkkaus-, opetus- ja asiantuntijapalveluja eri asiakaskunnille. Koulutuksen jälkeen voi työllistyä näihin yrityksiin eri tehtäviin tai perustaa oman toiminimen. Opiskelu on päätoimista ja painottuu lähiopetukseen sekä käytännön harjoitteluun. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat työkielet ja kommunikaatio-opinnot, monikulttuurisuus, kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö sekä ammattikäytännöt ja etiikka. Koulutuksessa saatuja taitoja harjoitellaan aidoissa tilanteissa lehtoreiden ja työelämän asiantuntijoiden ohjauksessa. Käytännön harjoittelu ja henkilökohtainen ohjaus ovat ammattikäytäntöjen ja viittomakielen omaksumisen kannalta välttämättömiä. Opintojen puolivälissä opiskelija suuntaa ammattiopintonsa joko kielten väliseen tulkkaukseen, jolloin asiakkaina ovat kuulo- ja kuulonäkövammaiset viittomakieliset ja kuuroutuneet henkilöt, tai kielensisäiseen tulkkaukseen, jolloin asiakkaina ovat puhevammaiset henkilöt. Kielten välinen tulkkaus toteutuu suomen kielen ja suomalaisen viittomakielen välillä. Kielensisäinen tulkkaus on tulkkausta erilaisilla puhetta tukevilla ja korvaavilla menetelmillä. Tukiviittomapedagogiikan opiskelu sisältyy kielensisäisen tulkkauksen painotusalueeseen. Degree Programme in Social Services (Sosionomi AMK) Option 1 Focus on Community Development Work Option 2 Focus on Diaconal Youth and Community Development Work This innovative degree programme attracts students (including adult students) from Finland and worldwide. It aims to prepare professionals for a wide range of employers in the social sector field in Finland and internationally. The focus of the course is on community development work and it emphasises people s participation and empowerment. The professional skills concentrate on the major challenges of marginalisation and social exclusion and on the need to tackle racism and other forms of discrimination. The course has a European and international perspective on social policy and social work. It also addresses the issues raised by the impact of economic globalisation on people, communities and working life. The core skills taught enables graduates to carry out social analysis and participatory research and to relate local conditions to wider economic and social changes. The course aims at producing social sector professionals who are competent to work for socially sustainable communities and to be involved in local and international project development. The course structure includes the possibility of choosing an option for Diaconia studies, especially with focus on the issues faced by marginalised young people and other deprived groups. This option enables students who are members of the Evangelical Lutheran Church of Finland to be ordained Deacon. Relevant theological and ethical issues are considered and the course provides a grounding in theological disciplines. It takes a contextual and dialogical approach to theology, linked to the core skills of community development work, people s participation and empowerment. The course is ecumenically open and relates Christianity through dialogue to the multifaith context. This degree programme does not provide kindergarten teacher qualification. Ylempi amk-tutkinto Diakonia ja kristillinen kasvatus (Sosionomi YAMK) Diakonia ja kristillinen kasvatus (90 op) on sosiaalialan ylempi AMK-tutkinto. Sen tavoitteet kohdistuvat erityisesti kirkon diakonia-, 28 29

16 kasvatus- ja nuorisotyön kehittämiseen. Tarkoitus on syventää näiden alojen osaamista teologiaan, etiikkaan, johtamiseen ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvien opintojen alueilla. Lisäksi tässä sosiaalialalle sijoittuvassa koulutusohjelmassa paneudutaan syrjäytymisen ja hyvinvointiyhteiskunnan muutoksen kysymyksiin. Koulutus antaa valmiuksia toimia asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä kirkon diakonia- ja kasvatustyön alueilla sekä moniammatillisissa verkostoissa. Tutkintoon kuuluva opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa ja sen kehittämistarpeita huomioon ottaen. Opiskelijoiden on myös mahdollista hakeutua suorittamaan osa opinnoista ulkomaille tiettyjen korkeakoulujen kanssa solmitun yhteistyösopimuksen perusteella. Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Sairaanhoitaja YAMK, Terveydenhoitaja YAMK, Sosionomi YAMK) Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen (90 op) ylemmässä koulutuksessa opiskelija perehtyy eri tavoin syrjäytymisuhan alaisuudessa elävien henkilöiden terveydenedistämisen erityiskysymyksiin. Koulutuksessa perehdytään erityisesti mielenterveyden edistämiseen yhteiskunnan eri tasoilla sekä terveys ja hyvinvointierojen kaventamiseen osana marginalisaation vastaista työtä. Opiskelija tutustuu erilaisiin menetelmiin, joilla sosiaali- ja terveyspalveluverkosta voidaan kitkeä eriarvoisuutta ja syrjintää edistäviä toimintatapoja. Samalla hän perehtyy asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämiseen hyvinvointia edistävissä palveluverkoissa. Koulutus valmentaa erityisesti terveydenedistämisen asiantuntija-, koulutusja kehittämistehtäviin. Koulutuksessa korostuu Diakonia-ammattikorkeakoulun strategian mukainen työ kaikista heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden hyvinvoinnin lisäämisestä ja koulutuksen lävistää ajatus toiminnan ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. AVOIN AMMATTI- KORKEAKOULU Diakonia-ammattikorkeakoulun avoin ammattikorkeakoulu Avoimessa ammattikorkeakoulussa Sinulla on mahdollisuus opiskella pohjakoulutuksestasi ja iästäsi riippumatta Diakin kaikkien koulutusalojen ammattikorkeakouluopintoja. Avoin ammattikorkeakoulu on sinua varten, jos haluat täydentää ja ylläpitää ammattiosaamistasi tähdätä ammattikorkeakoulututkintoon kehittää osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaan mielenkiintoisen ja haastavan harrastuksen! Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa samoja opintojaksoja kuin Diakoniaammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijatkin. Voit keskittyä yhteen koulutusalaan tai yhdistellä opintoja eri aloilta oman kiinnostuksesi ja tavoitteittesi mukaan. Ammattikorkeakoulututkintoa ei avoimen ammattikorkeakoulun kautta voi saada, mutta koska kaikki opintojaksot ovat sisällöltään ja vaatimustasoltaan Diakin tutkintovaatimusten mukaisia, on avoimessa suoritetut opinnot mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa myöhemmin. Diakin avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla opintoja sekä syksyllä että keväällä, myös keskellä lukukautta alkavia kursseja. Opintomaksut Yhden opintopisteen hinta on 10 euroa, esim. 5 op:n laajuiset opinnot maksavat 50 euroa. Erityisesti suurille kokonaisuuksille on kuitenkin usein määritelty pakettihinta, jolloin yhden opintopisteen hinta voi jäädä alle 10 euron. Vaihtoehtoisesti voit maksaa lukukausimaksun ja opiskella ilman opintopisterajoitusta ko. lukukauden aikana toteutuvia opintoja (opintojen alkamis- ja päättymispäivä saman lukukauden sisällä). Lukuvuonna lukukausimaksu on 150 euroa. Yli yhden lukukauden kestävissä opintopaketeissa tämä vaihtoehto edellyttää useamman lukukausimaksun maksamista, joten laske tarkkaan kumpi maksutapa sopii juuri sinulle. Varsinaisten opintomaksujen lisäksi jotkin opinnot sisältävät opintomateriaali-, tarviketms. kuluja. Mahdollisista lisäkustannuksista ilmoitetaan aina erikseen ko. opintojen kuvauksessa. Lisäkustannukset eivät sisälly lukukausimaksuun, joten ne laskutetaan aina erikseen. Haluttu maksuvaihtoehto valitaan opintoihin ilmoittautumisen yhteydessä. Kaikki opintomaksut laskutetaan opintojen alussa, lukukausimaksuissa ensimmäisen valitun opintojakson alkaessa. Lasku toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen. Ilmoittautuminen Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy Diakin verkkosivuilta opiskelu/avoinammattikorkeakoulu/. Muista aina ennen opintoihin ilmoittautumista tutustua kurssikuvauksiin ja opintojen mahdollisiin esitietotarpeisiin. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisajan päätyttyä saat sähköpostissa lopullisen vahvistuksen opintojaksolle pääsystäsi ja lisätietoja opintojen aloittamisesta. Sinulle ilmoitetaan myös, mikäli opetus on esim. vähäisen osallistujamäärän takia peruutettu. Alaikäiset opiskelijat voivat ilmoittautua avoimen AMK:n opintojaksoille huoltajan suostumuksella. Huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero tulee ilmoittaa ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kohdassa. Ilmoittautumisaika alkaa pääsääntöisesti kolme kuukautta ennen ja päättyy kuukautta ennen opintojen alkua. Voit kuitenkin tiedustella mahdollisia vapaita paikkoja vielä ilmoittautumisajan päätyttyäkin ottamalla yhteyttä opinnoista vastaavan toimipisteen opintotoimistoon. Peruutusehdot Osallistumisen voi peruuttaa kustannuksitta ilmoittautumisajan päättymiseen saakka. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, mutta ennen opetuksen alkamista, veloitetaan osallistujalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli avoimeen ammattikorkeakouluun ilmoittautunut ei peru osallistumistaan ja jättää saapumatta koulutukseen, peritään opintomaksu kokonaisuudessaan. Mikäli opinnot aloittanut osallistuja keskeyttää opintonsa, peritään opintomaksu myös kokonaisuudessaan. Mikäli opintojen peruuttaminen tai keskeyttäminen johtuu sairastumisesta, joka merkittävästi haittaa opintojen suorittamista, voidaan opintomaksujen perimisestä luopua. Tällöin opiskelijan tulee toimittaa opinnoista vastaavan toimipisteen opintotoimistoon opiskelukyvyttömyyden osoittava lääkärintodistus. Peruminen tulee aina tehdä kirjallisesti toteutuksesta vastaavan toimipisteen opintotoimistoon. Diak pidättää oikeuden mm. aikataulu- ja opettajamuutoksiin sekä koko opintojakson peruuttamiseen esim. vähäisen osanottajamäärän takia. Ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut Kaikissa ammattikorkeakouluissa on hakijapalvelut, josta voit kysyä mitä tahansa hakemiseen liittyvää. Hakijapalveluiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta

17 HAKIJAPALVELUT Diakonia-ammattikorkeakoulu Sturenkatu 2, Helsinki puhelin ADMISSIONS OFFICE tel DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sturenkatu 2, Helsinki Järvenpääntie 640, Järvenpää Helsingintie 10, Kauniainen Huvilakatu 31, Pieksämäki Metsämiehenkatu 2, Pori Ruukinkatu 2 4, Turku Uusikatu 46, Oulu

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun ja Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014 Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLTö LÄÄKETIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja...84 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...84 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...88 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi Eximia Oy:n koostama kevään valintakokeisiin suuntaaville hakijoille suunnattu tietopaketti.

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 1 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu syksystä 2014 alkaen Korkeakoulujen asiakaspalvelutiimin loppuraportti korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisusta (KSHJ) 4.2.2014 Tuija Pasanen, UEF Janne Santala,

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL 11100, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 www.tkk.fi/fi/opiskelemaan, www.admissions.aalto.fi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2. Liiketoiminnan

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot