CV-klinikka. voimaksi! Ohjausmalli työnhaun asiakirjojen päivitykseen 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CV-klinikka. voimaksi! Ohjausmalli työnhaun asiakirjojen päivitykseen 2015"

Transkriptio

1 voimaksi! HAMINA - KOTKA KUNTAKOKEILUHANKE CV-klinikka Ohjausmalli työnhaun asiakirjojen päivitykseen 2015 Kotkan korttelikotiyhdistys ry, Harri Virtanen Kotkan - Haminan seudun työvoiman palvelukeskus Väylä

2 Sisällys Johdanto... 3 Koulutuksen sisältö... 4 Aloitus... 4 Aikataulu... 4 Käyttöjärjestelmä... 4 Tekstinkäsittely... 5 Sähköposti... 5 Internet... 5 TE-palvelut... 6 Työpaikkahaku... 6 Paikkavahti... 7 CV Curriculum Vitae, ansioluettelo... 8 CV-netti... 8 CV tiedostomuodossa... 9 Työhakemus... 9 Muut paikat työnhakuun... 9 Monsteri... 9 Yhteiskunnan työt... 9 Mobiilisovellus... 9 LIITTEET Liite 1 CV:n malli Liite 2 Työpaikkahakemuksen malli Liite 3 Seurantalomakkeen malli ohjaajalle

3 Johdanto Hamina - Kotka kuntakokeiluhankkeen ( ) tehtävänä oli kehittää ja pilotoida uusia toimintatapoja ja ohjausmalleja työkaluiksi työttömien kanssa työskenteleville tahoille. Tässä opaskirjassa on kuvattu CV-klinikan lähtökohdat ja sisältökokonaisuudet. Hankehenkilöstö oli pitkäaikaistyöttömiä kohdatessaan havainnut, että monella työnhakijalla oli puutteelliset työnhakutaidot. Yksi keskeinen vaikeus työnhakijoilla oli myyvän CV:n ja kirjallisen työpaikkahakemuksen laatiminen. Nämä asiakirjat ratkaisevat, pääseekö asiakas työnhakuprosessissa haastatteluun saakka. Puutteellinen tai heikosti laadittu CV ja työpaikkahakemus voivat olla merkittävä työllistymisen este, vaikka asiakkaan ammattitaito olisi muutoin kunnossa. Osalla asiakkaista oli kohtalaisen hyvät atk-taidot, mutta CV:ssä ei osattu tuoda oikeita asioita esille asiakkaalle edullisella tavalla. Toisilla CV:n laatimisen esteenä olivat puutteelliset tai jopa olemattomat atk-taidot. Kaikilla työnhakijoilla ei ollut omaa sähköpostiosoitetta ja sähköinen työnhaku oli monelle tuntematon käsite. Hankehenkilöstö koki tämän huolestuttavaksi, koska sähköisten palvelujen määrä kasvaa yhteiskunnassamme koko ajan. Näistä lähtökohdista Kotkan - Haminan seudun työvoiman palvelukeskus Väylä aloitti Hamina - Kotka kuntakokeiluhankkeen kanssa selvittämään mahdollisuuksia järjestää lyhyt CV:n ja työpaikkahakemuksen laatimiseen tähtäävä atk-koulutus. Keskusteluissa nousi esille tarve sisällyttää myös sähköisten työnhakupalveluiden käyttöön tutustuminen koulutuksen ohjelmaan. Kotkan Korttelikotiyhdistys ry pystyi vastaamaan näihin tarpeisiin tarvittavan osaamisen sekä laitteiston osalta. Kotkan Korttelikotiyhdistys ry on 1997 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon asukasyhdistys, joka toimii yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa. Toimintaan kuuluu mm. pitkäaikaistyöttömien työllistäminen palkkatuella erilaisiin tehtäviin. Tätä kautta järjestyi CV-klinikan atk-asiantuntijan työpanos. CV-KLINIKAN TAVOITTEET - auttaa asiakasta laatimaan itse itselleen ajan tasalla oleva myyvä CV - auttaa asiakasta luomaan itselleen sähköpostiosoite työnhakua varten - auttaa asiakasta laatimaan itselleen pohja kirjalliselle työpaikkahakemukselle - tutustuttaa asiakas sähköiseen työnhakuun ja laittaa tarvittaessa haku vireille CV-klinikan pilotin raameiksi muotoutui viisi viiden tunnin koulutuspäivää, johon asiakasohjaus tapahtui työvoiman palvelukeskus Väylästä. Koulutuksen aikana Korttelikotiyhdistys ry:n atk-asiantuntija opetti asiakkaille tietokoneen käytön perusteita, kuten tiedostojen tallentamista ja tekstinkäsittelyä. Atk-asiantuntija auttoi asiakkaita laatimaan itselleen CV:n ja sähköpostiosoitteen sekä neuvoi työpaikkahakemukseen vastaamisessa kädestä pitäen. Hän kävi kurssin aikana läpi myös TE-palvelujen sähköiset palvelut sekä erilaisia työnhakuun liittyviä haku- ja rekrytointipalveluja. CV-klinikka oli non-stop -palvelu eli aina kun työvoiman palvelukeskus Väylässä oli 3-5 asiakkaan ryhmä koossa, koulutus voitiin aloittaa. Toivottavaa oli, että aloittavalla ryhmällä olisi ollut atk-taidot suunnilleen samalla tasolla, jotta koulutus palvelisi mahdollisimman kattavasti osallistujia. CV-klinikka oli asiakkaille maksuton palvelu. Kotkan CV:klinikan toiminnasta saatua kokemusta hyödynnettiin Haminassa vastaavan toiminnan käynnistämiseen. Yhteistyökumppanina Haminassa toimi Haminan kansalaisopisto, jonka kautta järjestyi ohjaaja ja opetustilat. 3

4 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Aloitus Käydään läpi yleisellä tasolla CV-klinikan sisältö: Tietokoneen käyttöopetus Mikä on CV CV netti CV tiedostomuodossa TE-palveluiden internetpalvelut ja paikkavahti Muut työnhakusivustot Työhakemus ja avoin hakemus Aikataulu Päivä 1-2, Tietotekniikan perusteet Selvitetään osallistujien osaamisen taso ja tarpeelliset aiheet. Käydään perusasioita läpi tarpeen mukaan 1-2 päivää. Vaikka ryhmä osaisi käyttää konetta, on syytä käydä läpi tekstinkäsittelystä ENTER:in käyttö, kappaleet, sarkain ja asiakirjastandardi. Tehdään sähköpostiosoite kaikille. Päivä 3, TE-palvelut Käydään läpi erilaiset haut ja hakujen muunto paikkavahdiksi. Aktiivikäyttäjille tehdään oma erillinen työnhakuposti. Aloitetaan CV:n laatiminen. Päivä 4-5, CV netti Täytetään CV netti ja käydään läpi erityisesti itse täytettävät lisätiedot. Julkaistaan oma CV netissä. Todennäköisesti CV:n julkaisun jälkeen jää aikaa, jolloin voidaan käydä läpi muut hakupaikat ja hakemukset. Käyttöjärjestelmä Asiakkaan käyttöjärjestelmästä riippuen opetellaan Omat tiedostot -kansion tai Tiedostot-kirjaston käyttäminen. Opetellaan muistitikun käytöstä tallentaminen ja lukeminen sekä tikun oikeaoppinen poisto. Tiedostojen ja kansioiden käytöstä opetellaan miten omat tärkeät tiedot saadaan talteen ja miten ne voidaan myöhemmin löytää. Tallentamisen kolme tärkeintä asiaa ovat: minne, millä nimellä ja missä muodossa! Testiasiakirjoja harjoitellaan tallentamaan eri tiedostomuotoihin riippuen käyttötarkoituksesta. Tekstinkäsittelyohjelman oma muoto riippuu käytetystä ohjelmasta. Näistä doc, docx ja odt ovat yleisimmin käytetyt. Ainakin Libre ja Open Office sekä uudemmat Officet pystyvät tallentamaan PDF-muotoon. PDF-muotoinen asiakirja on tarkoitettu vain luettavaksi. 4

5 Hakemukset ja CV on hyvä olla asiakkaan omalla koneella aina käytettävän tekstinkäsittelyohjelman muodossa, jotta asiakirjan muokkaaminen myöhemmin on mahdollista. Jos mahdollista, hakemuksen liitteet kannattaa tallentaa PDF-muodossa, ellei työpaikkailmoituksessa muuta pyydetä. Huom.! Ennen oli tapana tallettaa sähköpostitse lähetettävät tekstit usein RTF:nä, mutta keväällä 2014 tullut RTF-tietoturvauhan korjausohjelma Wordiin estää niiden avaamisen. Tekstinkäsittely Asiakirjastandardin malli löytyy tietokoneelta zip-tiedostosta. Asiakkaille annetaan myös paperinen versio mallista. Tärkeintä on opettaa sivun oikeat asetukset ja marginaalit, otsikkotietojen oikeat kohdat ja oikeat rivit lähettäjän, vastaanottajan ja pääotsikon tiedoille. Tekstinkäsittelyn perusteista opetetaan asiakkaille oikea tapa kirjoittaa tekstiä. Erityisesti huomioitavaa on, että kappale on perusyksikkö. Enterillä ei tehdä rivin, vaan kappaleen vaihtoja. Harjoitellaan miten poistetaan väärin kirjoitettu teksti ja miten lisätään tai poistetaan tekstiä kappaleen sisältä. Lisäksi tutustutaan muihin kappaletta koskeviin muotoiluihin. Sisennys ja riippuva sisennys ovat monelle kokemattomalle tietokoneen käyttäjälle hankalia asioita ymmärtää. On opettajan harkinnassa miten paljon hän katsoo tarpeelliseksi käyttää aikaa tämän opettamiseen. Sisentäminen tapahtuu Wordissä CTRL-M ja CTRL-T. LibreOfficessa se löytyy kohdasta kappaleen muotoilu ja sisennysmäärä. Riippuvassa sisennyksessä täytyy laittaa ensimmäiseen riviin negatiivinen sisennys. Sarkaimen käytöstä on hyvä opettaa, että tekstinkäsittelyohjelmassa ei ole koskaan mitään syytä tai tarvetta painaa välilyöntiä kahta kertaa peräkkäin. Sähköposti Sähköpostiosoite on aina muotoa net yms. Vastaanottaja sisältää usein henkilön nimen muodossa etunimi.sukunimi. Sähköpostiosoite ei koskaan voi sisältää välilyöntiä ja kirjainten å, ä ja ö käyttöä ei suositella. Harjoitellaan sähköpostiviestin lähettämistä toisille kurssilaisille. Harjoitellaan myös viestin lähettämistä liitetiedoston kanssa. Maailman yleisin on Ohessa liitteenä -viesti jonka jälkeen lähetetään uusi viesti, jossa unohtuneet liitetiedostot ovat. Tämä ei ole hyvää mainosta hakemuksen lähettäjän huolellisuudesta. Painota huolellisuutta! Jos asiakas haluaa panostaa tosissaan asiaan, hänen kannattaa harkita erillisen työnhakupostilaatikon tekoa. Mikäli hän käyttää paikkavahtia, saattaa paikkavahti huolimattomasti valitulla hakusanalla hukuttaa käyttäjän sähköpostiin. Internet Internet-osoite Selvitetään ryhmäläisille internet-osoitteen ja sähköpostiosoitteen ero. Internet-palveluista perehdytään rekisteröitymiseen, kirjautumiseen ja käyttöön. Lisäksi käydään läpi käyttäjätunnukset ja salasanat. Internetissä olevat henkilökohtaiset palvelut vaativat jonkun keinon tunnistaa henkilö. Se keino on käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus vaatii parikseen salasanan, jolla varmistetaan, että kyseessä on oikea käyttäjä eikä joku, joka teeskentelee olevansa tämä. Palvelujen käyttöönotto alkaa tavallisesti rekisteröitymisellä, jossa kysytään käyttäjän perustiedot (nimi, osoite yms.) ja valitaan käyttäjätunnus ja salasana. Viranomaispalveluihin (TE-palvelut, Kela, Vero jne.) ei tarvitse erikseen rekisteröityä, koska viranomaisilla on olemassa jo tiedot ihmisistä. Palvelusta riippuen kannattaa miettiä kuinka paljon tietoa haluaa itsestään antaa. Hyvä salasana ei ole oikea sanakirjasta löytyvä sana, vaan sekalainen joukko numeroita, kirjaimia ja muita merkkejä. Samaa salasanaa ei saa käyttää kaikissa palveluissa, koska tietomurroissa varastettuja tunnuksia tietenkin yritetään käyttää kaikissa mahdollisissa muissa palveluissa. Viranomaispalvelut vaativat ns. vahvennetun tunnistautumisen. Tämä tarkoittaa tunnistautumista verkkotunnukset sisältävällä henkilöllisyystodistuksella tai kirjautumisen verkkopankkitunnuksilla. Tietoturvatärppi, joka kannattaa käydä läpi aina kaikkien kanssa: Ei ole olemassa sellaista viranomaista tai muuta henkilöä, jonka tarvitsisi koskaan ikinä tietää pankkipalvelusi käyttäjätunnus tai salasana! Tehdään sähköpostitunnukset niille asiakkaille, joilta se puuttuu vielä. Suositeltavaa on gmail-sähköpostiosoitteen käyttöön ottaminen. Jotkut muut sähköpostipalvelut poistavat automaattisesti riittävän kauan käyttämättömänä olleen sähköpostiosoitteen. Toisten sähköpostipalvelujen turvavarmistukset saattavat myös olla turhan hankalia kokemattomalle sähköpostin käyttäjälle. 5

6 TE-palvelut (ainakin tätä kirjoitettaessa vanha toimii myös) valitse Työnhakijalle. Käydään erilaiset haut läpi: alueen valinta, alan valinta ja vapaa sanahaku. Paikkavahti on napin painallus, kun haku on tehty. CV-netti täytetään ohjatusti ja julkaistaan. Työpaikkahaku Ammattiala-otsikon alta avautuu tarkempia ammattiryhmiä sinistä plusmerkkiä painamalla. Maakunta-sanan valinta avaa kartan, josta voidaan klikata haluttu alue. Kuntien nimet on kirjoitettava käsin valkeaan kenttään. Vapaa sanahaku kannattaa määritellä tarkoin. Sanan pitää olla juuri oikea esim. siivooja/siistijä. Lopuksi paina HAE-painiketta. 6

7 Paikkavahti Hakutuloksia klikkaamalla saadaan lisätietoja paikasta. Hakuikkunan yläreunassa on TEE HAUSTA PAIKKAVAHTI -painike, jota painamalla kysytään sähköpostiosoite ja siirrytään tilausvahvistukseen. Tilausvahvistuksessa on ruksattava Olen tutustunut käyttöehtoihin ja joku toimitusaika. Lopuksi painetaan TILAA TYÖPAIKKAVAHTI. Huom! Paikkavahdin käyttö ei velvoita hakemaan sen lähettämiin ilmoituksiin. Paikkavahti vain ilmoittaa haun mukaisista uusista työpaikkailmoituksista, joihin asiakas voi halutessaan hakea. 7

8 CV Curriculum Vitae, ansioluettelo Ansioluettelon tarkoitus on antaa mahdollisimman laaja kuva hakijan ominaisuuksista tiiviissä muodossa. Tiivistetyssä muodossa tulisi kertoa kaikki oleellinen henkilöstä ja hänen taustoistaan. Henkilötietojen lisäksi tärkeimmät ansioluettelon osat ovat koulutus, aikaisempi työkokemus ja kielitaito. Ansioluettelo voi sisältää myös tietoa aikaansaannoksista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. Suomessa myös asevelvollisuuden suorittamisesta voidaan mainita. Jotkut suosittelevat myös työelämässä tarvittavien oleellisten taitojen mainitsemista, kuten ATK-osaaminen. CV on suositeltua pitää korkeintaan kaksi sivua pitkänä. Tällöin työnantajan on helppo nähdä olennainen. CV on ainoa liite, joka työhakemukseen kannattaa laittaa. Kaikki muut liitteet lähetetään vain pyydettäessä. (Lähde: Wikipedia.) Suuressa maailmassa tuloaan tekevät ns. visuaaliset cv:t. Ne ovat tyypillisesti yhden sivun mainoslehtisen kaltaisia esittelyjä. Nämä ovat kuitenkin lähinnä luovien alojen erityispiirre. CV-netti CV-netin käyttö vaatii vahvaa tunnistautumista eli käytössä on oltava pankkitunnukset tai tunnuksellinen henkilökortti. CV-netin täyttämisessä on avainasemassa palvelun ensimmäinen sivu. Siinä tulisi olla vetävä otsikko ja kuvaus, jolla asiakas erottuu joukosta. Näihin kenttiin täytyy aluksi kirjoittaa ainakin jotakin, jotta pääsisi jatkamaan palvelussa eteenpäin. Asiakkaalla on käytössään tunti aikaa CV-netin täyttämiseen, mutta keskeneräisen työn voi tallentaa usein ja se on suositeltavaa. Koulutus-, kurssi- ja työhistoria haetaan automaattisesti TE-palvelujen järjestelmästä. Tiedon määrästä riippuen voi halutessaan poistaa joukosta turhina pitämiään tietoja. Harrastuksia, luottamustehtäviä ja muita lisätietoja varten palvelussa on omat kenttänsä. Kun CV on valmis, sitä voidaan esikatsella ja se voidaan tulostaa, ladata koneelle PDF-muodossa ja tulostaa. Lopuksi CV julkaistaan CV-netissä. CV-netissä olevia tietoja pääsevät katsomaan työnantajat, jotka hankkivat katseluun oikeuttavat tunnukset TEkeskukselta. 8

9 CV tiedostomuodossa Ryhmäläisten kannattaa tehdä itselleen erillinen CV tiedostomuodossa, josta on esimerkkipohja zip-tiedostossa. Jos asiakkaalla on paljon työkokemusta, koulutusta yms. tietoja, niin hänen on järkevää tehdä itselleen iso, kaiken tiedon sisältävä CV, josta on helppo muokata turhia tietoja poistamalla enintään kaksisivuinen versio juuri tiettyä hakemusta varten. Perustiedot on helppo kopioida CVnetin tekemästä versiosta. Tarvittaessa voi käyttää myös CV-netin PDF:ää työhakemuksen liitetiedostona. Työhakemus Muut paikat työnhakuun Monsteri TE-palvelujen lisäksi internetissä on paljon erilaisia työnhakupalveluja. Suurin ja suosituin näistä on Monster, fi. Tähän palveluun kannattaa kirjautua TE-palveluiden tapaan. Monsteriin voi tallentaa CV:n ja palvelulla on oma paikkavahti. Yhteiskunnan työt Suomen kaikki avoimet kuntatyönantajan paikat löytyvät osoitteesta ja kaikki valtion työpaikat osoitteesta Zip-tiedostossa on mallit työhakemukseen ja avoimeen hakemukseen. Työpaikkailmoitukseen vastatessa on tärkeää lukea huolellisesti mitä ilmoituksessa sanotaan. Huomioitavaa on hakemisen tapa. Ilmoituksessa voidaan pyytää kirjallista hakemusta, hakemusta sähköpostilla tai hakemista yrityksen omalla sähköisellä lomakkeella. Joissakin ilmoituksissa on puhelinnumero, josta voi kysyä työpaikasta lisätietoja. Toisissa ilmoituksissa on pyydetty, ettei työnantajaa häiritä kyselysoitoilla. Näitä toiveita kannattaa noudattaa tarkasti. Työpaikkailmoituksessa yleensä kerrotaan jotakin tehtävänkuvasta sekä työnantaja esittää toiveita, millainen haettavan henkilön tulisi olla. Näihin tietoihin kannattaa paneutua huolellisesti ja vastata omassa hakemuksessa kertomalla työkokemuksesta ja ammattitaidosta suhteessa ilmoituksessa mainittuihin asioihin. Monessa työpaikkailmoituksessa toivotaan hakijalta erilaisia ominaisuuksia esim. luotettavuutta tai asiakaspalvelutaitoja. Suositeltavaa on pohtia, miten näitä asioita pystyy tuomaan esille työpaikkahakemuksessa ja CV:ssä. Työhakemuksen tekemisen ongelmana on usein vaikeus kehua itseään. Tekemällä hakemusten tekemisestä rutiinia, tässäkin asiassa on mahdollisuus kehittyä. Itsestä tulee antaa totuudenmukainen ja myönteinen kuva. Kannattaa kertoa avoimesti omasta ammatillisesta kokemuksesta ja mistä asioista on aiemmissa työpaikoissa saanut kiitosta esim. asiakaspalvelusta tai tietyn työtavan hallinnasta. Avointa hakemusta käytetään silloin, kun työpaikkailmoitusta ei ole, vaan työnantajaa lähestytään oma-aloitteisesti. Hakemus on markkinointikirje, jossa omaa osaamista tarjotaan työnantajan käyttöön. Avoimessa hakemuksessa ei arastelu kannata, vaan itsestään saa kertoa myönteiseen ja varmaan sävyyn. Kirjeen muoto on vapaampi kuin virallisessa hakemuksessa, eli erilaisten tehokeinojen käyttö niin kielen kuin ulkoasunkin osalta on sallittua. Mobiilisovellus TE-palveluilla on käytössä myös tabletteihin ja älypuhelimiin oma Työpaikkahaku-sovellus. Kurssilla ladataan ja kokeillaan sovellusta, joka on todella selkeä ja helppokäyttöinen. Kurssin lopuksi tallennetaan kaikki tehdyt asiakirjat muistitikuille. Mikäli osallistujilla ei ollut käytössä omaa kannettavaa tietokonetta, tyhjennetään yhteiskäytössä olleiden tietokoneiden selainten välimuistit. Kurssilla harjoitellaan työhakemuksen tekemistä. Asiakas voi laatia opettajan avustuksella oikean työpaikkahakemuksen, mikäli työpaikkahaku-toiminnolla aiemmin löytyi jokin kiinnostava työpaikkailmoitus. Nykyään työhakemus on usein lomake, joka täytetään internetissä. Suurilla yrityksillä on usein rekrytointisivut, joille pitää rekisteröityä ennen kuin hakemuksen voi tehdä. Lomakkeeseen ladataan liitteeksi CV. Työhakemuksen ainoa liite on CV, ellei muuta erikseen pyydetä. 9

10 LIITE 1 Maija Mehiläinen ANSIOLUETTELO Postitie 6 D Haamu KOULUTUS Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012 sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Sosionomi (ylempi AMK) Erikoistuminen, pääaineet, sivuaineet, lopputyön aihe. Kuopion yliopisto, 25 op/ 240 op (suoritetut/vaadittavat opintopisteet, mikäli kesken) sosiaalityöntekijä Aloitusvuosi, erikoistuminen, pääaineet, sivuaineet, lopputyön aihe, arvioitu valmistumisaika. Perhetyön peruskurssi, 5-8/2010 Kurssin kuvaus TYÖKOKEMUS Kotkan kaupunki, 09/2010 sosiaaliohjaaja Työnkuvaus yhdellä kahdella lauseella. Mahdollinen saavutus ja/tai erikoisosaaminen työhön liittyen. Haminan kaupunki, 01/ /2010 asumispalveluohjaaja Työnkuvaus yhdellä kahdella lauseella. Mahdollinen saavutus ja/tai erikoisosaaminen työhön liittyen. Mutilaisen mansikkatila, kesätyö 2005 Työnimike (esim. freelancer, vapaaehtoistyö) Työnkuvaus yhdellä kahdella lauseella sekä työn kesto. KIELITAITO suomi englanti ruotsi saksa äidinkieli erinomainen sujuva perusteet Lisätietoja, esim. opiskelijavaihto, ulkomailla käytetty työkieli tai ammattisanaston erikoisosaaminen. IT-TAIDOT Ohjelmisto Ohjelmisto hyvä perusteet Ohjelmointikieli Vaihtoehtoinen, tarkempi kuvaus osaamisen tasosta. 10

11 LUOTTAMUSTEHTÄVÄT LISÄTIETOJA Harrastajateatteri Haamu, 09/ /2009 rahastonhoitaja Kuvaus luottamustehtävästä sekä mahdollinen saavutus tehtävässä. Saavutukset Harrastukset Varusmiespalvelus Luonne Palkinnot, huomionosoitukset ja vastaavat yksinkertaisena listana sekä mahdollisine lisätietoineen. Harrastukset listauksena. Ei välttämätön tieto. Mikäli varusmieskoulutuksessasi tai siviilipalvelusta suorittaessa olet saanut koulutusta, josta koet olevan hyötyä myös työelämässä (esimerkiksi yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, suurtalouskokki tms.), niin se kannattaa mainita CV:ssä. Ei välttämätön tieto ja ilmoittaminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Kuvaus luonteestasi, esimerkiksi miten edelliset työnantajasi ovat sinua kuvailleet. Ei välttämätön tieto. SUOSITTELIJAT Matti Mutilainen, toimitusjohtaja, Mutilaisen mansikkatila Maija Mörkö, teatterinjohtaja, harrastajateatteri Haamu Tarkennus suosittelijan pätevyyksistä sekä kytköksestä sinuun, esim. erikoisopettaja, osaston esimies tms. Suosittelijan puhelinnumero ja sähköpostiosoite 11

12 LIITE 2 Lähettäjä (oma nimesi) HAKEMUS Katuosoite POSTITOIMIPAIKKA Puh sähköpostiosoite Vastaanottaja Lähiosoite POSTITOIMIPAIKKA OTSIKKO (työ- tai tehtävänimike, joka on mainittu ilmoituksessa) Haen työntekijäksi, olen kiinnostunut xxx tehtävästä, josta oli ilmoitettu XX sanomalehdessä ( ), Työvoimahallinnon internetsivuilla tms. Henkilötiedot Kerro lyhyesti kuka olet. Koulutus Kerro tutkintosi, joka liittyy haettuun tehtävään. Voit mainita myös koulun nimen. Kerro lyhyesti muusta koulutuksestasi ja kielitaidostasi, ATK-taidoistasi, erillisistä kursseista ym. opintoihin liittyvästä. Tuo reilusti esille osaamisesi, älä kuitenkaan liioittele taitojasi. Työkokemus Kerro aikajärjestyksessä työpaikat ja tehtävät, joissa olet ollut. Kerro lyhyesti työtehtävistäsi ja vastuualueistasi. Mikäli sinulla on vähän työkokemusta, mainitse kaikki. Jos sinulla on runsaasti kokemusta, kannattaa korostaa sellaista työkokemusta, joka liittyy juuri nyt hakemaasi työpaikkaan. Voit halutessasi kertoa muista ominaisuuksistasi ja kokemuksistasi, jotka liittyvät haettuun työpaikkaan. Kerro asioista totuudenmukaisesti ja positiivisessa hengessä. Ilmaise selkeästi, miksi juuri sinä olisit sopivin hakija tähän työpaikkaan tai tehtävään. Voit myös kertoa tulevasi mielelläsi keskustelemaan asiasta lisää. Tarkista, että olet vastannut kaikkiin ilmoituksessa olleisiin vaatimuksiin. Tarkista oikeinkirjoitus. Kunnioittavasti / Yhteydenottoanne odottaen (allekirjoitus) nimen selvennys LIITTEET CV Muita liitteitä vain, jos niitä erityisesti pyydetään. 12

13 LIITE 3 CV-klinikka nro / 2015 dd. dd.mm.yyyy opettajan nimi Läsnäolijat: Nimi Ma Ti Ke To Pe ATK-opetus ja tekstinkäsittely: Sähköposti: TE-palvelut: CV ja työhakemus: Muut palvelut: Muuta: 13

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE Minna Mäkinen 2013 2 (29) Työnhaun opas vankilasta vapautuvalle (2013) Sisällysluettelo: * Sisällysluettelo s. 2 * Vankilasta vapautuessasi s. 3 * Etuudet s. 4 * Miten

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Töihin! pieni opas työnhakuun. Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä. Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Töihin! pieni opas työnhakuun. Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä. Puhelinnumero Sähköpostiosoite Etunimi ja sukunimi CV Lähiosoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Nimenselvennys Töihin! pieni opas työnhakuun Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä HENKILÖTIEDOT Kerro ikäsi ja kuvaile itseäsi ihmisenä

Lisätiedot

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com 1 Teemu Malinen Oletko tuotteistanut itsesi ja osaamisesi? Miten annat itsestäsi positiivisen kuvan rekrytoijalle? Tiedätkö mitä sinulta saa kysyä työhaastattelussa? Mitä on A/B testaus? Miten se hyödyttää

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta HAKEMUS (vastaaminen työpaikkailmoitukseen) Työhakemus muokataan haettavan työtehtävän vaatimusten mukaan. Vastaa hakemuksellasi työnantajan esille tuomiin tarpeisiin ja perustele sopivuutesi tehtävään.

Lisätiedot

Työpaikkailmoituksen lukeminen... 3. Avoin työhakemus = markkinointikirje... 3. Työhakemus... 3. Ansioluettelo eli CV (Curriculum vitae)...

Työpaikkailmoituksen lukeminen... 3. Avoin työhakemus = markkinointikirje... 3. Työhakemus... 3. Ansioluettelo eli CV (Curriculum vitae)... työnhakuohjeet Sisällys Työpaikkailmoituksen lukeminen... 3 Avoin työhakemus = markkinointikirje... 3 Työhakemus... 3 Ansioluettelo eli CV (Curriculum vitae)... 4 Työhaastattelu... 5 Työhakemus: malli

Lisätiedot

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Opiskelijana työelämässä Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Johanna Hristov Kevät 2014 Sisällys Esipuhe... 3 Metsänhoitajaliiton henkilökunta... 3 Opas työnhakuun...

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Palautetta voi lähettää osoitteeseen: moodletuki@turku.fi Sisällysluettelo 1 Kasvatus- ja opetustoimen moodlet...1

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä: Koulutuksesta työhön Selkoistetut tehtävät Nimi: Ryhmä: Tämä harjoitusvihko on selkoistettu, erityisopiskelijoille suunnattu versio Työterveyslaitoksen Koulutuksesta työhön -työkirjasta. Menetelmän ohjaamisen

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

v.3.12c Käyttöohjeet

v.3.12c Käyttöohjeet v.3.12c Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 Mitä sähköposti on...4 1.2 Sähköpostin edut ja haitat...4 1.3 Sähköpostin tietoturvallisuus...5 2. PEGASUS MAIL -SÄHKÖPOSTIOHJELMA...7 2.1 Pegasus

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Ohje Internetin käyttäjälle - Johdanto 3 Näin turvaat yksityisyytesi Internetissä.

Lisätiedot