CV-klinikka. voimaksi! Ohjausmalli työnhaun asiakirjojen päivitykseen 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CV-klinikka. voimaksi! Ohjausmalli työnhaun asiakirjojen päivitykseen 2015"

Transkriptio

1 voimaksi! HAMINA - KOTKA KUNTAKOKEILUHANKE CV-klinikka Ohjausmalli työnhaun asiakirjojen päivitykseen 2015 Kotkan korttelikotiyhdistys ry, Harri Virtanen Kotkan - Haminan seudun työvoiman palvelukeskus Väylä

2 Sisällys Johdanto... 3 Koulutuksen sisältö... 4 Aloitus... 4 Aikataulu... 4 Käyttöjärjestelmä... 4 Tekstinkäsittely... 5 Sähköposti... 5 Internet... 5 TE-palvelut... 6 Työpaikkahaku... 6 Paikkavahti... 7 CV Curriculum Vitae, ansioluettelo... 8 CV-netti... 8 CV tiedostomuodossa... 9 Työhakemus... 9 Muut paikat työnhakuun... 9 Monsteri... 9 Yhteiskunnan työt... 9 Mobiilisovellus... 9 LIITTEET Liite 1 CV:n malli Liite 2 Työpaikkahakemuksen malli Liite 3 Seurantalomakkeen malli ohjaajalle

3 Johdanto Hamina - Kotka kuntakokeiluhankkeen ( ) tehtävänä oli kehittää ja pilotoida uusia toimintatapoja ja ohjausmalleja työkaluiksi työttömien kanssa työskenteleville tahoille. Tässä opaskirjassa on kuvattu CV-klinikan lähtökohdat ja sisältökokonaisuudet. Hankehenkilöstö oli pitkäaikaistyöttömiä kohdatessaan havainnut, että monella työnhakijalla oli puutteelliset työnhakutaidot. Yksi keskeinen vaikeus työnhakijoilla oli myyvän CV:n ja kirjallisen työpaikkahakemuksen laatiminen. Nämä asiakirjat ratkaisevat, pääseekö asiakas työnhakuprosessissa haastatteluun saakka. Puutteellinen tai heikosti laadittu CV ja työpaikkahakemus voivat olla merkittävä työllistymisen este, vaikka asiakkaan ammattitaito olisi muutoin kunnossa. Osalla asiakkaista oli kohtalaisen hyvät atk-taidot, mutta CV:ssä ei osattu tuoda oikeita asioita esille asiakkaalle edullisella tavalla. Toisilla CV:n laatimisen esteenä olivat puutteelliset tai jopa olemattomat atk-taidot. Kaikilla työnhakijoilla ei ollut omaa sähköpostiosoitetta ja sähköinen työnhaku oli monelle tuntematon käsite. Hankehenkilöstö koki tämän huolestuttavaksi, koska sähköisten palvelujen määrä kasvaa yhteiskunnassamme koko ajan. Näistä lähtökohdista Kotkan - Haminan seudun työvoiman palvelukeskus Väylä aloitti Hamina - Kotka kuntakokeiluhankkeen kanssa selvittämään mahdollisuuksia järjestää lyhyt CV:n ja työpaikkahakemuksen laatimiseen tähtäävä atk-koulutus. Keskusteluissa nousi esille tarve sisällyttää myös sähköisten työnhakupalveluiden käyttöön tutustuminen koulutuksen ohjelmaan. Kotkan Korttelikotiyhdistys ry pystyi vastaamaan näihin tarpeisiin tarvittavan osaamisen sekä laitteiston osalta. Kotkan Korttelikotiyhdistys ry on 1997 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon asukasyhdistys, joka toimii yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa. Toimintaan kuuluu mm. pitkäaikaistyöttömien työllistäminen palkkatuella erilaisiin tehtäviin. Tätä kautta järjestyi CV-klinikan atk-asiantuntijan työpanos. CV-KLINIKAN TAVOITTEET - auttaa asiakasta laatimaan itse itselleen ajan tasalla oleva myyvä CV - auttaa asiakasta luomaan itselleen sähköpostiosoite työnhakua varten - auttaa asiakasta laatimaan itselleen pohja kirjalliselle työpaikkahakemukselle - tutustuttaa asiakas sähköiseen työnhakuun ja laittaa tarvittaessa haku vireille CV-klinikan pilotin raameiksi muotoutui viisi viiden tunnin koulutuspäivää, johon asiakasohjaus tapahtui työvoiman palvelukeskus Väylästä. Koulutuksen aikana Korttelikotiyhdistys ry:n atk-asiantuntija opetti asiakkaille tietokoneen käytön perusteita, kuten tiedostojen tallentamista ja tekstinkäsittelyä. Atk-asiantuntija auttoi asiakkaita laatimaan itselleen CV:n ja sähköpostiosoitteen sekä neuvoi työpaikkahakemukseen vastaamisessa kädestä pitäen. Hän kävi kurssin aikana läpi myös TE-palvelujen sähköiset palvelut sekä erilaisia työnhakuun liittyviä haku- ja rekrytointipalveluja. CV-klinikka oli non-stop -palvelu eli aina kun työvoiman palvelukeskus Väylässä oli 3-5 asiakkaan ryhmä koossa, koulutus voitiin aloittaa. Toivottavaa oli, että aloittavalla ryhmällä olisi ollut atk-taidot suunnilleen samalla tasolla, jotta koulutus palvelisi mahdollisimman kattavasti osallistujia. CV-klinikka oli asiakkaille maksuton palvelu. Kotkan CV:klinikan toiminnasta saatua kokemusta hyödynnettiin Haminassa vastaavan toiminnan käynnistämiseen. Yhteistyökumppanina Haminassa toimi Haminan kansalaisopisto, jonka kautta järjestyi ohjaaja ja opetustilat. 3

4 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Aloitus Käydään läpi yleisellä tasolla CV-klinikan sisältö: Tietokoneen käyttöopetus Mikä on CV CV netti CV tiedostomuodossa TE-palveluiden internetpalvelut ja paikkavahti Muut työnhakusivustot Työhakemus ja avoin hakemus Aikataulu Päivä 1-2, Tietotekniikan perusteet Selvitetään osallistujien osaamisen taso ja tarpeelliset aiheet. Käydään perusasioita läpi tarpeen mukaan 1-2 päivää. Vaikka ryhmä osaisi käyttää konetta, on syytä käydä läpi tekstinkäsittelystä ENTER:in käyttö, kappaleet, sarkain ja asiakirjastandardi. Tehdään sähköpostiosoite kaikille. Päivä 3, TE-palvelut Käydään läpi erilaiset haut ja hakujen muunto paikkavahdiksi. Aktiivikäyttäjille tehdään oma erillinen työnhakuposti. Aloitetaan CV:n laatiminen. Päivä 4-5, CV netti Täytetään CV netti ja käydään läpi erityisesti itse täytettävät lisätiedot. Julkaistaan oma CV netissä. Todennäköisesti CV:n julkaisun jälkeen jää aikaa, jolloin voidaan käydä läpi muut hakupaikat ja hakemukset. Käyttöjärjestelmä Asiakkaan käyttöjärjestelmästä riippuen opetellaan Omat tiedostot -kansion tai Tiedostot-kirjaston käyttäminen. Opetellaan muistitikun käytöstä tallentaminen ja lukeminen sekä tikun oikeaoppinen poisto. Tiedostojen ja kansioiden käytöstä opetellaan miten omat tärkeät tiedot saadaan talteen ja miten ne voidaan myöhemmin löytää. Tallentamisen kolme tärkeintä asiaa ovat: minne, millä nimellä ja missä muodossa! Testiasiakirjoja harjoitellaan tallentamaan eri tiedostomuotoihin riippuen käyttötarkoituksesta. Tekstinkäsittelyohjelman oma muoto riippuu käytetystä ohjelmasta. Näistä doc, docx ja odt ovat yleisimmin käytetyt. Ainakin Libre ja Open Office sekä uudemmat Officet pystyvät tallentamaan PDF-muotoon. PDF-muotoinen asiakirja on tarkoitettu vain luettavaksi. 4

5 Hakemukset ja CV on hyvä olla asiakkaan omalla koneella aina käytettävän tekstinkäsittelyohjelman muodossa, jotta asiakirjan muokkaaminen myöhemmin on mahdollista. Jos mahdollista, hakemuksen liitteet kannattaa tallentaa PDF-muodossa, ellei työpaikkailmoituksessa muuta pyydetä. Huom.! Ennen oli tapana tallettaa sähköpostitse lähetettävät tekstit usein RTF:nä, mutta keväällä 2014 tullut RTF-tietoturvauhan korjausohjelma Wordiin estää niiden avaamisen. Tekstinkäsittely Asiakirjastandardin malli löytyy tietokoneelta zip-tiedostosta. Asiakkaille annetaan myös paperinen versio mallista. Tärkeintä on opettaa sivun oikeat asetukset ja marginaalit, otsikkotietojen oikeat kohdat ja oikeat rivit lähettäjän, vastaanottajan ja pääotsikon tiedoille. Tekstinkäsittelyn perusteista opetetaan asiakkaille oikea tapa kirjoittaa tekstiä. Erityisesti huomioitavaa on, että kappale on perusyksikkö. Enterillä ei tehdä rivin, vaan kappaleen vaihtoja. Harjoitellaan miten poistetaan väärin kirjoitettu teksti ja miten lisätään tai poistetaan tekstiä kappaleen sisältä. Lisäksi tutustutaan muihin kappaletta koskeviin muotoiluihin. Sisennys ja riippuva sisennys ovat monelle kokemattomalle tietokoneen käyttäjälle hankalia asioita ymmärtää. On opettajan harkinnassa miten paljon hän katsoo tarpeelliseksi käyttää aikaa tämän opettamiseen. Sisentäminen tapahtuu Wordissä CTRL-M ja CTRL-T. LibreOfficessa se löytyy kohdasta kappaleen muotoilu ja sisennysmäärä. Riippuvassa sisennyksessä täytyy laittaa ensimmäiseen riviin negatiivinen sisennys. Sarkaimen käytöstä on hyvä opettaa, että tekstinkäsittelyohjelmassa ei ole koskaan mitään syytä tai tarvetta painaa välilyöntiä kahta kertaa peräkkäin. Sähköposti Sähköpostiosoite on aina muotoa net yms. Vastaanottaja sisältää usein henkilön nimen muodossa etunimi.sukunimi. Sähköpostiosoite ei koskaan voi sisältää välilyöntiä ja kirjainten å, ä ja ö käyttöä ei suositella. Harjoitellaan sähköpostiviestin lähettämistä toisille kurssilaisille. Harjoitellaan myös viestin lähettämistä liitetiedoston kanssa. Maailman yleisin on Ohessa liitteenä -viesti jonka jälkeen lähetetään uusi viesti, jossa unohtuneet liitetiedostot ovat. Tämä ei ole hyvää mainosta hakemuksen lähettäjän huolellisuudesta. Painota huolellisuutta! Jos asiakas haluaa panostaa tosissaan asiaan, hänen kannattaa harkita erillisen työnhakupostilaatikon tekoa. Mikäli hän käyttää paikkavahtia, saattaa paikkavahti huolimattomasti valitulla hakusanalla hukuttaa käyttäjän sähköpostiin. Internet Internet-osoite Selvitetään ryhmäläisille internet-osoitteen ja sähköpostiosoitteen ero. Internet-palveluista perehdytään rekisteröitymiseen, kirjautumiseen ja käyttöön. Lisäksi käydään läpi käyttäjätunnukset ja salasanat. Internetissä olevat henkilökohtaiset palvelut vaativat jonkun keinon tunnistaa henkilö. Se keino on käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus vaatii parikseen salasanan, jolla varmistetaan, että kyseessä on oikea käyttäjä eikä joku, joka teeskentelee olevansa tämä. Palvelujen käyttöönotto alkaa tavallisesti rekisteröitymisellä, jossa kysytään käyttäjän perustiedot (nimi, osoite yms.) ja valitaan käyttäjätunnus ja salasana. Viranomaispalveluihin (TE-palvelut, Kela, Vero jne.) ei tarvitse erikseen rekisteröityä, koska viranomaisilla on olemassa jo tiedot ihmisistä. Palvelusta riippuen kannattaa miettiä kuinka paljon tietoa haluaa itsestään antaa. Hyvä salasana ei ole oikea sanakirjasta löytyvä sana, vaan sekalainen joukko numeroita, kirjaimia ja muita merkkejä. Samaa salasanaa ei saa käyttää kaikissa palveluissa, koska tietomurroissa varastettuja tunnuksia tietenkin yritetään käyttää kaikissa mahdollisissa muissa palveluissa. Viranomaispalvelut vaativat ns. vahvennetun tunnistautumisen. Tämä tarkoittaa tunnistautumista verkkotunnukset sisältävällä henkilöllisyystodistuksella tai kirjautumisen verkkopankkitunnuksilla. Tietoturvatärppi, joka kannattaa käydä läpi aina kaikkien kanssa: Ei ole olemassa sellaista viranomaista tai muuta henkilöä, jonka tarvitsisi koskaan ikinä tietää pankkipalvelusi käyttäjätunnus tai salasana! Tehdään sähköpostitunnukset niille asiakkaille, joilta se puuttuu vielä. Suositeltavaa on gmail-sähköpostiosoitteen käyttöön ottaminen. Jotkut muut sähköpostipalvelut poistavat automaattisesti riittävän kauan käyttämättömänä olleen sähköpostiosoitteen. Toisten sähköpostipalvelujen turvavarmistukset saattavat myös olla turhan hankalia kokemattomalle sähköpostin käyttäjälle. 5

6 TE-palvelut (ainakin tätä kirjoitettaessa vanha toimii myös) valitse Työnhakijalle. Käydään erilaiset haut läpi: alueen valinta, alan valinta ja vapaa sanahaku. Paikkavahti on napin painallus, kun haku on tehty. CV-netti täytetään ohjatusti ja julkaistaan. Työpaikkahaku Ammattiala-otsikon alta avautuu tarkempia ammattiryhmiä sinistä plusmerkkiä painamalla. Maakunta-sanan valinta avaa kartan, josta voidaan klikata haluttu alue. Kuntien nimet on kirjoitettava käsin valkeaan kenttään. Vapaa sanahaku kannattaa määritellä tarkoin. Sanan pitää olla juuri oikea esim. siivooja/siistijä. Lopuksi paina HAE-painiketta. 6

7 Paikkavahti Hakutuloksia klikkaamalla saadaan lisätietoja paikasta. Hakuikkunan yläreunassa on TEE HAUSTA PAIKKAVAHTI -painike, jota painamalla kysytään sähköpostiosoite ja siirrytään tilausvahvistukseen. Tilausvahvistuksessa on ruksattava Olen tutustunut käyttöehtoihin ja joku toimitusaika. Lopuksi painetaan TILAA TYÖPAIKKAVAHTI. Huom! Paikkavahdin käyttö ei velvoita hakemaan sen lähettämiin ilmoituksiin. Paikkavahti vain ilmoittaa haun mukaisista uusista työpaikkailmoituksista, joihin asiakas voi halutessaan hakea. 7

8 CV Curriculum Vitae, ansioluettelo Ansioluettelon tarkoitus on antaa mahdollisimman laaja kuva hakijan ominaisuuksista tiiviissä muodossa. Tiivistetyssä muodossa tulisi kertoa kaikki oleellinen henkilöstä ja hänen taustoistaan. Henkilötietojen lisäksi tärkeimmät ansioluettelon osat ovat koulutus, aikaisempi työkokemus ja kielitaito. Ansioluettelo voi sisältää myös tietoa aikaansaannoksista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. Suomessa myös asevelvollisuuden suorittamisesta voidaan mainita. Jotkut suosittelevat myös työelämässä tarvittavien oleellisten taitojen mainitsemista, kuten ATK-osaaminen. CV on suositeltua pitää korkeintaan kaksi sivua pitkänä. Tällöin työnantajan on helppo nähdä olennainen. CV on ainoa liite, joka työhakemukseen kannattaa laittaa. Kaikki muut liitteet lähetetään vain pyydettäessä. (Lähde: Wikipedia.) Suuressa maailmassa tuloaan tekevät ns. visuaaliset cv:t. Ne ovat tyypillisesti yhden sivun mainoslehtisen kaltaisia esittelyjä. Nämä ovat kuitenkin lähinnä luovien alojen erityispiirre. CV-netti CV-netin käyttö vaatii vahvaa tunnistautumista eli käytössä on oltava pankkitunnukset tai tunnuksellinen henkilökortti. CV-netin täyttämisessä on avainasemassa palvelun ensimmäinen sivu. Siinä tulisi olla vetävä otsikko ja kuvaus, jolla asiakas erottuu joukosta. Näihin kenttiin täytyy aluksi kirjoittaa ainakin jotakin, jotta pääsisi jatkamaan palvelussa eteenpäin. Asiakkaalla on käytössään tunti aikaa CV-netin täyttämiseen, mutta keskeneräisen työn voi tallentaa usein ja se on suositeltavaa. Koulutus-, kurssi- ja työhistoria haetaan automaattisesti TE-palvelujen järjestelmästä. Tiedon määrästä riippuen voi halutessaan poistaa joukosta turhina pitämiään tietoja. Harrastuksia, luottamustehtäviä ja muita lisätietoja varten palvelussa on omat kenttänsä. Kun CV on valmis, sitä voidaan esikatsella ja se voidaan tulostaa, ladata koneelle PDF-muodossa ja tulostaa. Lopuksi CV julkaistaan CV-netissä. CV-netissä olevia tietoja pääsevät katsomaan työnantajat, jotka hankkivat katseluun oikeuttavat tunnukset TEkeskukselta. 8

9 CV tiedostomuodossa Ryhmäläisten kannattaa tehdä itselleen erillinen CV tiedostomuodossa, josta on esimerkkipohja zip-tiedostossa. Jos asiakkaalla on paljon työkokemusta, koulutusta yms. tietoja, niin hänen on järkevää tehdä itselleen iso, kaiken tiedon sisältävä CV, josta on helppo muokata turhia tietoja poistamalla enintään kaksisivuinen versio juuri tiettyä hakemusta varten. Perustiedot on helppo kopioida CVnetin tekemästä versiosta. Tarvittaessa voi käyttää myös CV-netin PDF:ää työhakemuksen liitetiedostona. Työhakemus Muut paikat työnhakuun Monsteri TE-palvelujen lisäksi internetissä on paljon erilaisia työnhakupalveluja. Suurin ja suosituin näistä on Monster, fi. Tähän palveluun kannattaa kirjautua TE-palveluiden tapaan. Monsteriin voi tallentaa CV:n ja palvelulla on oma paikkavahti. Yhteiskunnan työt Suomen kaikki avoimet kuntatyönantajan paikat löytyvät osoitteesta ja kaikki valtion työpaikat osoitteesta Zip-tiedostossa on mallit työhakemukseen ja avoimeen hakemukseen. Työpaikkailmoitukseen vastatessa on tärkeää lukea huolellisesti mitä ilmoituksessa sanotaan. Huomioitavaa on hakemisen tapa. Ilmoituksessa voidaan pyytää kirjallista hakemusta, hakemusta sähköpostilla tai hakemista yrityksen omalla sähköisellä lomakkeella. Joissakin ilmoituksissa on puhelinnumero, josta voi kysyä työpaikasta lisätietoja. Toisissa ilmoituksissa on pyydetty, ettei työnantajaa häiritä kyselysoitoilla. Näitä toiveita kannattaa noudattaa tarkasti. Työpaikkailmoituksessa yleensä kerrotaan jotakin tehtävänkuvasta sekä työnantaja esittää toiveita, millainen haettavan henkilön tulisi olla. Näihin tietoihin kannattaa paneutua huolellisesti ja vastata omassa hakemuksessa kertomalla työkokemuksesta ja ammattitaidosta suhteessa ilmoituksessa mainittuihin asioihin. Monessa työpaikkailmoituksessa toivotaan hakijalta erilaisia ominaisuuksia esim. luotettavuutta tai asiakaspalvelutaitoja. Suositeltavaa on pohtia, miten näitä asioita pystyy tuomaan esille työpaikkahakemuksessa ja CV:ssä. Työhakemuksen tekemisen ongelmana on usein vaikeus kehua itseään. Tekemällä hakemusten tekemisestä rutiinia, tässäkin asiassa on mahdollisuus kehittyä. Itsestä tulee antaa totuudenmukainen ja myönteinen kuva. Kannattaa kertoa avoimesti omasta ammatillisesta kokemuksesta ja mistä asioista on aiemmissa työpaikoissa saanut kiitosta esim. asiakaspalvelusta tai tietyn työtavan hallinnasta. Avointa hakemusta käytetään silloin, kun työpaikkailmoitusta ei ole, vaan työnantajaa lähestytään oma-aloitteisesti. Hakemus on markkinointikirje, jossa omaa osaamista tarjotaan työnantajan käyttöön. Avoimessa hakemuksessa ei arastelu kannata, vaan itsestään saa kertoa myönteiseen ja varmaan sävyyn. Kirjeen muoto on vapaampi kuin virallisessa hakemuksessa, eli erilaisten tehokeinojen käyttö niin kielen kuin ulkoasunkin osalta on sallittua. Mobiilisovellus TE-palveluilla on käytössä myös tabletteihin ja älypuhelimiin oma Työpaikkahaku-sovellus. Kurssilla ladataan ja kokeillaan sovellusta, joka on todella selkeä ja helppokäyttöinen. Kurssin lopuksi tallennetaan kaikki tehdyt asiakirjat muistitikuille. Mikäli osallistujilla ei ollut käytössä omaa kannettavaa tietokonetta, tyhjennetään yhteiskäytössä olleiden tietokoneiden selainten välimuistit. Kurssilla harjoitellaan työhakemuksen tekemistä. Asiakas voi laatia opettajan avustuksella oikean työpaikkahakemuksen, mikäli työpaikkahaku-toiminnolla aiemmin löytyi jokin kiinnostava työpaikkailmoitus. Nykyään työhakemus on usein lomake, joka täytetään internetissä. Suurilla yrityksillä on usein rekrytointisivut, joille pitää rekisteröityä ennen kuin hakemuksen voi tehdä. Lomakkeeseen ladataan liitteeksi CV. Työhakemuksen ainoa liite on CV, ellei muuta erikseen pyydetä. 9

10 LIITE 1 Maija Mehiläinen ANSIOLUETTELO Postitie 6 D Haamu KOULUTUS Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012 sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Sosionomi (ylempi AMK) Erikoistuminen, pääaineet, sivuaineet, lopputyön aihe. Kuopion yliopisto, 25 op/ 240 op (suoritetut/vaadittavat opintopisteet, mikäli kesken) sosiaalityöntekijä Aloitusvuosi, erikoistuminen, pääaineet, sivuaineet, lopputyön aihe, arvioitu valmistumisaika. Perhetyön peruskurssi, 5-8/2010 Kurssin kuvaus TYÖKOKEMUS Kotkan kaupunki, 09/2010 sosiaaliohjaaja Työnkuvaus yhdellä kahdella lauseella. Mahdollinen saavutus ja/tai erikoisosaaminen työhön liittyen. Haminan kaupunki, 01/ /2010 asumispalveluohjaaja Työnkuvaus yhdellä kahdella lauseella. Mahdollinen saavutus ja/tai erikoisosaaminen työhön liittyen. Mutilaisen mansikkatila, kesätyö 2005 Työnimike (esim. freelancer, vapaaehtoistyö) Työnkuvaus yhdellä kahdella lauseella sekä työn kesto. KIELITAITO suomi englanti ruotsi saksa äidinkieli erinomainen sujuva perusteet Lisätietoja, esim. opiskelijavaihto, ulkomailla käytetty työkieli tai ammattisanaston erikoisosaaminen. IT-TAIDOT Ohjelmisto Ohjelmisto hyvä perusteet Ohjelmointikieli Vaihtoehtoinen, tarkempi kuvaus osaamisen tasosta. 10

11 LUOTTAMUSTEHTÄVÄT LISÄTIETOJA Harrastajateatteri Haamu, 09/ /2009 rahastonhoitaja Kuvaus luottamustehtävästä sekä mahdollinen saavutus tehtävässä. Saavutukset Harrastukset Varusmiespalvelus Luonne Palkinnot, huomionosoitukset ja vastaavat yksinkertaisena listana sekä mahdollisine lisätietoineen. Harrastukset listauksena. Ei välttämätön tieto. Mikäli varusmieskoulutuksessasi tai siviilipalvelusta suorittaessa olet saanut koulutusta, josta koet olevan hyötyä myös työelämässä (esimerkiksi yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, suurtalouskokki tms.), niin se kannattaa mainita CV:ssä. Ei välttämätön tieto ja ilmoittaminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Kuvaus luonteestasi, esimerkiksi miten edelliset työnantajasi ovat sinua kuvailleet. Ei välttämätön tieto. SUOSITTELIJAT Matti Mutilainen, toimitusjohtaja, Mutilaisen mansikkatila Maija Mörkö, teatterinjohtaja, harrastajateatteri Haamu Tarkennus suosittelijan pätevyyksistä sekä kytköksestä sinuun, esim. erikoisopettaja, osaston esimies tms. Suosittelijan puhelinnumero ja sähköpostiosoite 11

12 LIITE 2 Lähettäjä (oma nimesi) HAKEMUS Katuosoite POSTITOIMIPAIKKA Puh sähköpostiosoite Vastaanottaja Lähiosoite POSTITOIMIPAIKKA OTSIKKO (työ- tai tehtävänimike, joka on mainittu ilmoituksessa) Haen työntekijäksi, olen kiinnostunut xxx tehtävästä, josta oli ilmoitettu XX sanomalehdessä ( ), Työvoimahallinnon internetsivuilla tms. Henkilötiedot Kerro lyhyesti kuka olet. Koulutus Kerro tutkintosi, joka liittyy haettuun tehtävään. Voit mainita myös koulun nimen. Kerro lyhyesti muusta koulutuksestasi ja kielitaidostasi, ATK-taidoistasi, erillisistä kursseista ym. opintoihin liittyvästä. Tuo reilusti esille osaamisesi, älä kuitenkaan liioittele taitojasi. Työkokemus Kerro aikajärjestyksessä työpaikat ja tehtävät, joissa olet ollut. Kerro lyhyesti työtehtävistäsi ja vastuualueistasi. Mikäli sinulla on vähän työkokemusta, mainitse kaikki. Jos sinulla on runsaasti kokemusta, kannattaa korostaa sellaista työkokemusta, joka liittyy juuri nyt hakemaasi työpaikkaan. Voit halutessasi kertoa muista ominaisuuksistasi ja kokemuksistasi, jotka liittyvät haettuun työpaikkaan. Kerro asioista totuudenmukaisesti ja positiivisessa hengessä. Ilmaise selkeästi, miksi juuri sinä olisit sopivin hakija tähän työpaikkaan tai tehtävään. Voit myös kertoa tulevasi mielelläsi keskustelemaan asiasta lisää. Tarkista, että olet vastannut kaikkiin ilmoituksessa olleisiin vaatimuksiin. Tarkista oikeinkirjoitus. Kunnioittavasti / Yhteydenottoanne odottaen (allekirjoitus) nimen selvennys LIITTEET CV Muita liitteitä vain, jos niitä erityisesti pyydetään. 12

13 LIITE 3 CV-klinikka nro / 2015 dd. dd.mm.yyyy opettajan nimi Läsnäolijat: Nimi Ma Ti Ke To Pe ATK-opetus ja tekstinkäsittely: Sähköposti: TE-palvelut: CV ja työhakemus: Muut palvelut: Muuta: 13

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

Rekrypolku. - Ohje rekrytointijärjestelmän käyttöön. Ohjeen sisältö. Rekrypolun ohje 1(12)

Rekrypolku. - Ohje rekrytointijärjestelmän käyttöön. Ohjeen sisältö. Rekrypolun ohje 1(12) Rekrypolun ohje 1(12) Rekrypolku - Ohje rekrytointijärjestelmän käyttöön Ohjeen sisältö 1 Rekisteröidy Rekrypolulle... 2 2 Henkilötiedot... 3 3 Oma hakijaprofiili... 4 4 Työpaikkailmoitukset... 9 Avoimet

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot...

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot... 1 Sisällys JOHDANTO... 1 1. Rekisteröityminen... 2 2. Kirjautuminen... 3 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4 4. Omat tiedot... 5 5. Avoimet harjoittelupaikat ja opinnäytetyöaiheet...

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje

Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje Aditro Recruit 9.0.5 9.2 31.5.2016 Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje Aditro Recruit 9.0.5 9.2 31.5.2016 Sisällys 1. Kirjautuminen Palveluun... 1 1.1. Käyttäjätilin lukkiutuminen... 2 2. Käyttäjätilin

Lisätiedot

Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017)

Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017) Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017) Lapin innovaatioassistentti -valmennuksen tiedot: Valmennuksen osiot: Hakijasta tekijäksi -valmennus ja Innoassari-valmennus Valmennuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ Tässä palvelussa vastuunalaisesta kouluttajayrityksestä käytetään nimitystä työnantaja vaikka yrittäjä ei olekaan työsuhteessa kouluttajayrityksessä.

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille Käyttöohje - YTL:n sähköinen asiointi 16.5.2016 Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille 1 Tervetuloa sähköisen asioinnin käyttäjäksi! 1.1 Kuka asiointipalvelua käyttää?

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki

TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS. Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki TIEDON LASKUN LÄHETTÄJÄN WEB-SOVELLUS Käyttäjän ohje, Kotkan kaupunki Anu Husu 19.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Rekisteröityminen laskun lähettäjän web-sovelluksen käyttäjäksi... 3 3 Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas

ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas 1 SISÄLLYS: Sisällyluettelo ja kuvapankin tunnukset 1 Viestintäpäällikö Paula Salosen tervehdys 2 1. UUDEN VALOKUVAN LISÄÄMINEN

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen soveltuvuusvaatimuksena 19.9.2016 Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

VIESTIPOHJAT JA ASIAKIRJAPOHJAT

VIESTIPOHJAT JA ASIAKIRJAPOHJAT VIESTIPOHJAT JA ASIAKIRJAPOHJAT Koulutusmateriaali Tämä on luottamuksellinen ja salassapidettävä dokumentti. Tätä dokumenttia tai mitään osaa tästä dokumentista ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Ilmoittautuminen vammaispalveluiden päätöksellä Wilmassa

Ilmoittautuminen vammaispalveluiden päätöksellä Wilmassa HUOLTAJAN OHJE 1 (7) Ilmoittautuminen vammaispalveluiden päätöksellä Wilmassa Keväällä 2016 on mahdollista ilmoittautua loma-, aamu- ja iltapäivähoitoon myös Wilmajärjestelmän kautta. Tätä varten huoltaja

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje KANSALAISKIOSKI Käyttöohje Suomen Mediatoimisto Käyttöohje 2(7) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1.Miten esitän kysymyksen kansalaiskioskissa?...3 2.Mitä ovat kysymyksen esittämisen lisävalinnat?...5

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

4. Lue ja arvioi vastauksia

4. Lue ja arvioi vastauksia 4. Lue ja arvioi vastauksia Tenttipalvelu lähettää sinulle kerran viikossa sähköpostiviestin, jos tenttiisi on tullut suorituksia. Jos opiskelija on vastannut tenttiin, voit mennä lukemaan vastaukset Lue

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Pikaopas Maksatushakemus

Pikaopas Maksatushakemus Pikaopas Maksatushakemus Versio 2016-11-16 Pikaopas Maksatushakemus Johtava tuensaaja laatii maksatushakemuksen sähköisessä Min ansökan-palvelussa. Ennen aloittamista Täyttääksesi maksatushakemuksen tarvitset:

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus 1 Taitoni.fi ohjeet Mikä Taitoni.fi on? Taitoni.fi on lääkäreille tarkoitettu verkkosovellus, joka tarjoaa työvälineitä osaamisen kuvaamiseen ja arviointiin. Palvelu sijaitsee osoitteessa www.taitoni.fi

Lisätiedot

Konsortiohakemuksen laatiminen

Konsortiohakemuksen laatiminen 1. Konsortiohakemuksen laatiminen Konsortion vastuullinen johtaja, jonka konsortio itse valitsee, jättää konsortion yhteisen hakemuksen osahankehakemuksineen. Hän luo Akatemian järjestelmään konsortion,

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä

TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä TYÖNHAKU Työnhaun lyhyt oppimäärä Työnhaun aloittaminen Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN www.resursbank.fi OTA YHTEYTTÄ YHTEYSTIEDOT LIIKKEILLE Osasto Puhelin Aukioloajat Milloin Luottolinja (09) 622 4309 ma pe klo 8 21 la 9 18, su 12 18 Yleisnumero luoton

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

SoleCRIS PIKAOHJE ASIANTUNTIJATEHTÄVIEN JA JULKAISUJEN TALLENTAMISTA VARTEN 1.2.2016

SoleCRIS PIKAOHJE ASIANTUNTIJATEHTÄVIEN JA JULKAISUJEN TALLENTAMISTA VARTEN 1.2.2016 SoleCRIS PIKAOHJE ASIANTUNTIJATEHTÄVIEN JA JULKAISUJEN TALLENTAMISTA VARTEN 1.2.2016 Sisällys Julkaisujen tallentaminen... 3 Asiantuntijatehtävien tallentaminen... 6 VIERAILU ULKOMAILLE... 7 VIERAILU ULKOMAILTA

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun Työantajan ns. seurantahenkilönä - pääset verkkopalvelussa seuraamaan tehtyjä väli- ja päättöarviointeja ja koulutuskorvaushakemusten tilannetta sekä tulostamaan

Lisätiedot