CV-klinikka. voimaksi! Ohjausmalli työnhaun asiakirjojen päivitykseen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CV-klinikka. voimaksi! Ohjausmalli työnhaun asiakirjojen päivitykseen 2015"

Transkriptio

1 voimaksi! HAMINA - KOTKA KUNTAKOKEILUHANKE CV-klinikka Ohjausmalli työnhaun asiakirjojen päivitykseen 2015 Kotkan korttelikotiyhdistys ry, Harri Virtanen Kotkan - Haminan seudun työvoiman palvelukeskus Väylä

2 Sisällys Johdanto... 3 Koulutuksen sisältö... 4 Aloitus... 4 Aikataulu... 4 Käyttöjärjestelmä... 4 Tekstinkäsittely... 5 Sähköposti... 5 Internet... 5 TE-palvelut... 6 Työpaikkahaku... 6 Paikkavahti... 7 CV Curriculum Vitae, ansioluettelo... 8 CV-netti... 8 CV tiedostomuodossa... 9 Työhakemus... 9 Muut paikat työnhakuun... 9 Monsteri... 9 Yhteiskunnan työt... 9 Mobiilisovellus... 9 LIITTEET Liite 1 CV:n malli Liite 2 Työpaikkahakemuksen malli Liite 3 Seurantalomakkeen malli ohjaajalle

3 Johdanto Hamina - Kotka kuntakokeiluhankkeen ( ) tehtävänä oli kehittää ja pilotoida uusia toimintatapoja ja ohjausmalleja työkaluiksi työttömien kanssa työskenteleville tahoille. Tässä opaskirjassa on kuvattu CV-klinikan lähtökohdat ja sisältökokonaisuudet. Hankehenkilöstö oli pitkäaikaistyöttömiä kohdatessaan havainnut, että monella työnhakijalla oli puutteelliset työnhakutaidot. Yksi keskeinen vaikeus työnhakijoilla oli myyvän CV:n ja kirjallisen työpaikkahakemuksen laatiminen. Nämä asiakirjat ratkaisevat, pääseekö asiakas työnhakuprosessissa haastatteluun saakka. Puutteellinen tai heikosti laadittu CV ja työpaikkahakemus voivat olla merkittävä työllistymisen este, vaikka asiakkaan ammattitaito olisi muutoin kunnossa. Osalla asiakkaista oli kohtalaisen hyvät atk-taidot, mutta CV:ssä ei osattu tuoda oikeita asioita esille asiakkaalle edullisella tavalla. Toisilla CV:n laatimisen esteenä olivat puutteelliset tai jopa olemattomat atk-taidot. Kaikilla työnhakijoilla ei ollut omaa sähköpostiosoitetta ja sähköinen työnhaku oli monelle tuntematon käsite. Hankehenkilöstö koki tämän huolestuttavaksi, koska sähköisten palvelujen määrä kasvaa yhteiskunnassamme koko ajan. Näistä lähtökohdista Kotkan - Haminan seudun työvoiman palvelukeskus Väylä aloitti Hamina - Kotka kuntakokeiluhankkeen kanssa selvittämään mahdollisuuksia järjestää lyhyt CV:n ja työpaikkahakemuksen laatimiseen tähtäävä atk-koulutus. Keskusteluissa nousi esille tarve sisällyttää myös sähköisten työnhakupalveluiden käyttöön tutustuminen koulutuksen ohjelmaan. Kotkan Korttelikotiyhdistys ry pystyi vastaamaan näihin tarpeisiin tarvittavan osaamisen sekä laitteiston osalta. Kotkan Korttelikotiyhdistys ry on 1997 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon asukasyhdistys, joka toimii yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa. Toimintaan kuuluu mm. pitkäaikaistyöttömien työllistäminen palkkatuella erilaisiin tehtäviin. Tätä kautta järjestyi CV-klinikan atk-asiantuntijan työpanos. CV-KLINIKAN TAVOITTEET - auttaa asiakasta laatimaan itse itselleen ajan tasalla oleva myyvä CV - auttaa asiakasta luomaan itselleen sähköpostiosoite työnhakua varten - auttaa asiakasta laatimaan itselleen pohja kirjalliselle työpaikkahakemukselle - tutustuttaa asiakas sähköiseen työnhakuun ja laittaa tarvittaessa haku vireille CV-klinikan pilotin raameiksi muotoutui viisi viiden tunnin koulutuspäivää, johon asiakasohjaus tapahtui työvoiman palvelukeskus Väylästä. Koulutuksen aikana Korttelikotiyhdistys ry:n atk-asiantuntija opetti asiakkaille tietokoneen käytön perusteita, kuten tiedostojen tallentamista ja tekstinkäsittelyä. Atk-asiantuntija auttoi asiakkaita laatimaan itselleen CV:n ja sähköpostiosoitteen sekä neuvoi työpaikkahakemukseen vastaamisessa kädestä pitäen. Hän kävi kurssin aikana läpi myös TE-palvelujen sähköiset palvelut sekä erilaisia työnhakuun liittyviä haku- ja rekrytointipalveluja. CV-klinikka oli non-stop -palvelu eli aina kun työvoiman palvelukeskus Väylässä oli 3-5 asiakkaan ryhmä koossa, koulutus voitiin aloittaa. Toivottavaa oli, että aloittavalla ryhmällä olisi ollut atk-taidot suunnilleen samalla tasolla, jotta koulutus palvelisi mahdollisimman kattavasti osallistujia. CV-klinikka oli asiakkaille maksuton palvelu. Kotkan CV:klinikan toiminnasta saatua kokemusta hyödynnettiin Haminassa vastaavan toiminnan käynnistämiseen. Yhteistyökumppanina Haminassa toimi Haminan kansalaisopisto, jonka kautta järjestyi ohjaaja ja opetustilat. 3

4 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Aloitus Käydään läpi yleisellä tasolla CV-klinikan sisältö: Tietokoneen käyttöopetus Mikä on CV CV netti CV tiedostomuodossa TE-palveluiden internetpalvelut ja paikkavahti Muut työnhakusivustot Työhakemus ja avoin hakemus Aikataulu Päivä 1-2, Tietotekniikan perusteet Selvitetään osallistujien osaamisen taso ja tarpeelliset aiheet. Käydään perusasioita läpi tarpeen mukaan 1-2 päivää. Vaikka ryhmä osaisi käyttää konetta, on syytä käydä läpi tekstinkäsittelystä ENTER:in käyttö, kappaleet, sarkain ja asiakirjastandardi. Tehdään sähköpostiosoite kaikille. Päivä 3, TE-palvelut Käydään läpi erilaiset haut ja hakujen muunto paikkavahdiksi. Aktiivikäyttäjille tehdään oma erillinen työnhakuposti. Aloitetaan CV:n laatiminen. Päivä 4-5, CV netti Täytetään CV netti ja käydään läpi erityisesti itse täytettävät lisätiedot. Julkaistaan oma CV netissä. Todennäköisesti CV:n julkaisun jälkeen jää aikaa, jolloin voidaan käydä läpi muut hakupaikat ja hakemukset. Käyttöjärjestelmä Asiakkaan käyttöjärjestelmästä riippuen opetellaan Omat tiedostot -kansion tai Tiedostot-kirjaston käyttäminen. Opetellaan muistitikun käytöstä tallentaminen ja lukeminen sekä tikun oikeaoppinen poisto. Tiedostojen ja kansioiden käytöstä opetellaan miten omat tärkeät tiedot saadaan talteen ja miten ne voidaan myöhemmin löytää. Tallentamisen kolme tärkeintä asiaa ovat: minne, millä nimellä ja missä muodossa! Testiasiakirjoja harjoitellaan tallentamaan eri tiedostomuotoihin riippuen käyttötarkoituksesta. Tekstinkäsittelyohjelman oma muoto riippuu käytetystä ohjelmasta. Näistä doc, docx ja odt ovat yleisimmin käytetyt. Ainakin Libre ja Open Office sekä uudemmat Officet pystyvät tallentamaan PDF-muotoon. PDF-muotoinen asiakirja on tarkoitettu vain luettavaksi. 4

5 Hakemukset ja CV on hyvä olla asiakkaan omalla koneella aina käytettävän tekstinkäsittelyohjelman muodossa, jotta asiakirjan muokkaaminen myöhemmin on mahdollista. Jos mahdollista, hakemuksen liitteet kannattaa tallentaa PDF-muodossa, ellei työpaikkailmoituksessa muuta pyydetä. Huom.! Ennen oli tapana tallettaa sähköpostitse lähetettävät tekstit usein RTF:nä, mutta keväällä 2014 tullut RTF-tietoturvauhan korjausohjelma Wordiin estää niiden avaamisen. Tekstinkäsittely Asiakirjastandardin malli löytyy tietokoneelta zip-tiedostosta. Asiakkaille annetaan myös paperinen versio mallista. Tärkeintä on opettaa sivun oikeat asetukset ja marginaalit, otsikkotietojen oikeat kohdat ja oikeat rivit lähettäjän, vastaanottajan ja pääotsikon tiedoille. Tekstinkäsittelyn perusteista opetetaan asiakkaille oikea tapa kirjoittaa tekstiä. Erityisesti huomioitavaa on, että kappale on perusyksikkö. Enterillä ei tehdä rivin, vaan kappaleen vaihtoja. Harjoitellaan miten poistetaan väärin kirjoitettu teksti ja miten lisätään tai poistetaan tekstiä kappaleen sisältä. Lisäksi tutustutaan muihin kappaletta koskeviin muotoiluihin. Sisennys ja riippuva sisennys ovat monelle kokemattomalle tietokoneen käyttäjälle hankalia asioita ymmärtää. On opettajan harkinnassa miten paljon hän katsoo tarpeelliseksi käyttää aikaa tämän opettamiseen. Sisentäminen tapahtuu Wordissä CTRL-M ja CTRL-T. LibreOfficessa se löytyy kohdasta kappaleen muotoilu ja sisennysmäärä. Riippuvassa sisennyksessä täytyy laittaa ensimmäiseen riviin negatiivinen sisennys. Sarkaimen käytöstä on hyvä opettaa, että tekstinkäsittelyohjelmassa ei ole koskaan mitään syytä tai tarvetta painaa välilyöntiä kahta kertaa peräkkäin. Sähköposti Sähköpostiosoite on aina muotoa net yms. Vastaanottaja sisältää usein henkilön nimen muodossa etunimi.sukunimi. Sähköpostiosoite ei koskaan voi sisältää välilyöntiä ja kirjainten å, ä ja ö käyttöä ei suositella. Harjoitellaan sähköpostiviestin lähettämistä toisille kurssilaisille. Harjoitellaan myös viestin lähettämistä liitetiedoston kanssa. Maailman yleisin on Ohessa liitteenä -viesti jonka jälkeen lähetetään uusi viesti, jossa unohtuneet liitetiedostot ovat. Tämä ei ole hyvää mainosta hakemuksen lähettäjän huolellisuudesta. Painota huolellisuutta! Jos asiakas haluaa panostaa tosissaan asiaan, hänen kannattaa harkita erillisen työnhakupostilaatikon tekoa. Mikäli hän käyttää paikkavahtia, saattaa paikkavahti huolimattomasti valitulla hakusanalla hukuttaa käyttäjän sähköpostiin. Internet Internet-osoite Selvitetään ryhmäläisille internet-osoitteen ja sähköpostiosoitteen ero. Internet-palveluista perehdytään rekisteröitymiseen, kirjautumiseen ja käyttöön. Lisäksi käydään läpi käyttäjätunnukset ja salasanat. Internetissä olevat henkilökohtaiset palvelut vaativat jonkun keinon tunnistaa henkilö. Se keino on käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus vaatii parikseen salasanan, jolla varmistetaan, että kyseessä on oikea käyttäjä eikä joku, joka teeskentelee olevansa tämä. Palvelujen käyttöönotto alkaa tavallisesti rekisteröitymisellä, jossa kysytään käyttäjän perustiedot (nimi, osoite yms.) ja valitaan käyttäjätunnus ja salasana. Viranomaispalveluihin (TE-palvelut, Kela, Vero jne.) ei tarvitse erikseen rekisteröityä, koska viranomaisilla on olemassa jo tiedot ihmisistä. Palvelusta riippuen kannattaa miettiä kuinka paljon tietoa haluaa itsestään antaa. Hyvä salasana ei ole oikea sanakirjasta löytyvä sana, vaan sekalainen joukko numeroita, kirjaimia ja muita merkkejä. Samaa salasanaa ei saa käyttää kaikissa palveluissa, koska tietomurroissa varastettuja tunnuksia tietenkin yritetään käyttää kaikissa mahdollisissa muissa palveluissa. Viranomaispalvelut vaativat ns. vahvennetun tunnistautumisen. Tämä tarkoittaa tunnistautumista verkkotunnukset sisältävällä henkilöllisyystodistuksella tai kirjautumisen verkkopankkitunnuksilla. Tietoturvatärppi, joka kannattaa käydä läpi aina kaikkien kanssa: Ei ole olemassa sellaista viranomaista tai muuta henkilöä, jonka tarvitsisi koskaan ikinä tietää pankkipalvelusi käyttäjätunnus tai salasana! Tehdään sähköpostitunnukset niille asiakkaille, joilta se puuttuu vielä. Suositeltavaa on gmail-sähköpostiosoitteen käyttöön ottaminen. Jotkut muut sähköpostipalvelut poistavat automaattisesti riittävän kauan käyttämättömänä olleen sähköpostiosoitteen. Toisten sähköpostipalvelujen turvavarmistukset saattavat myös olla turhan hankalia kokemattomalle sähköpostin käyttäjälle. 5

6 TE-palvelut (ainakin tätä kirjoitettaessa vanha toimii myös) valitse Työnhakijalle. Käydään erilaiset haut läpi: alueen valinta, alan valinta ja vapaa sanahaku. Paikkavahti on napin painallus, kun haku on tehty. CV-netti täytetään ohjatusti ja julkaistaan. Työpaikkahaku Ammattiala-otsikon alta avautuu tarkempia ammattiryhmiä sinistä plusmerkkiä painamalla. Maakunta-sanan valinta avaa kartan, josta voidaan klikata haluttu alue. Kuntien nimet on kirjoitettava käsin valkeaan kenttään. Vapaa sanahaku kannattaa määritellä tarkoin. Sanan pitää olla juuri oikea esim. siivooja/siistijä. Lopuksi paina HAE-painiketta. 6

7 Paikkavahti Hakutuloksia klikkaamalla saadaan lisätietoja paikasta. Hakuikkunan yläreunassa on TEE HAUSTA PAIKKAVAHTI -painike, jota painamalla kysytään sähköpostiosoite ja siirrytään tilausvahvistukseen. Tilausvahvistuksessa on ruksattava Olen tutustunut käyttöehtoihin ja joku toimitusaika. Lopuksi painetaan TILAA TYÖPAIKKAVAHTI. Huom! Paikkavahdin käyttö ei velvoita hakemaan sen lähettämiin ilmoituksiin. Paikkavahti vain ilmoittaa haun mukaisista uusista työpaikkailmoituksista, joihin asiakas voi halutessaan hakea. 7

8 CV Curriculum Vitae, ansioluettelo Ansioluettelon tarkoitus on antaa mahdollisimman laaja kuva hakijan ominaisuuksista tiiviissä muodossa. Tiivistetyssä muodossa tulisi kertoa kaikki oleellinen henkilöstä ja hänen taustoistaan. Henkilötietojen lisäksi tärkeimmät ansioluettelon osat ovat koulutus, aikaisempi työkokemus ja kielitaito. Ansioluettelo voi sisältää myös tietoa aikaansaannoksista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. Suomessa myös asevelvollisuuden suorittamisesta voidaan mainita. Jotkut suosittelevat myös työelämässä tarvittavien oleellisten taitojen mainitsemista, kuten ATK-osaaminen. CV on suositeltua pitää korkeintaan kaksi sivua pitkänä. Tällöin työnantajan on helppo nähdä olennainen. CV on ainoa liite, joka työhakemukseen kannattaa laittaa. Kaikki muut liitteet lähetetään vain pyydettäessä. (Lähde: Wikipedia.) Suuressa maailmassa tuloaan tekevät ns. visuaaliset cv:t. Ne ovat tyypillisesti yhden sivun mainoslehtisen kaltaisia esittelyjä. Nämä ovat kuitenkin lähinnä luovien alojen erityispiirre. CV-netti CV-netin käyttö vaatii vahvaa tunnistautumista eli käytössä on oltava pankkitunnukset tai tunnuksellinen henkilökortti. CV-netin täyttämisessä on avainasemassa palvelun ensimmäinen sivu. Siinä tulisi olla vetävä otsikko ja kuvaus, jolla asiakas erottuu joukosta. Näihin kenttiin täytyy aluksi kirjoittaa ainakin jotakin, jotta pääsisi jatkamaan palvelussa eteenpäin. Asiakkaalla on käytössään tunti aikaa CV-netin täyttämiseen, mutta keskeneräisen työn voi tallentaa usein ja se on suositeltavaa. Koulutus-, kurssi- ja työhistoria haetaan automaattisesti TE-palvelujen järjestelmästä. Tiedon määrästä riippuen voi halutessaan poistaa joukosta turhina pitämiään tietoja. Harrastuksia, luottamustehtäviä ja muita lisätietoja varten palvelussa on omat kenttänsä. Kun CV on valmis, sitä voidaan esikatsella ja se voidaan tulostaa, ladata koneelle PDF-muodossa ja tulostaa. Lopuksi CV julkaistaan CV-netissä. CV-netissä olevia tietoja pääsevät katsomaan työnantajat, jotka hankkivat katseluun oikeuttavat tunnukset TEkeskukselta. 8

9 CV tiedostomuodossa Ryhmäläisten kannattaa tehdä itselleen erillinen CV tiedostomuodossa, josta on esimerkkipohja zip-tiedostossa. Jos asiakkaalla on paljon työkokemusta, koulutusta yms. tietoja, niin hänen on järkevää tehdä itselleen iso, kaiken tiedon sisältävä CV, josta on helppo muokata turhia tietoja poistamalla enintään kaksisivuinen versio juuri tiettyä hakemusta varten. Perustiedot on helppo kopioida CVnetin tekemästä versiosta. Tarvittaessa voi käyttää myös CV-netin PDF:ää työhakemuksen liitetiedostona. Työhakemus Muut paikat työnhakuun Monsteri TE-palvelujen lisäksi internetissä on paljon erilaisia työnhakupalveluja. Suurin ja suosituin näistä on Monster, fi. Tähän palveluun kannattaa kirjautua TE-palveluiden tapaan. Monsteriin voi tallentaa CV:n ja palvelulla on oma paikkavahti. Yhteiskunnan työt Suomen kaikki avoimet kuntatyönantajan paikat löytyvät osoitteesta ja kaikki valtion työpaikat osoitteesta Zip-tiedostossa on mallit työhakemukseen ja avoimeen hakemukseen. Työpaikkailmoitukseen vastatessa on tärkeää lukea huolellisesti mitä ilmoituksessa sanotaan. Huomioitavaa on hakemisen tapa. Ilmoituksessa voidaan pyytää kirjallista hakemusta, hakemusta sähköpostilla tai hakemista yrityksen omalla sähköisellä lomakkeella. Joissakin ilmoituksissa on puhelinnumero, josta voi kysyä työpaikasta lisätietoja. Toisissa ilmoituksissa on pyydetty, ettei työnantajaa häiritä kyselysoitoilla. Näitä toiveita kannattaa noudattaa tarkasti. Työpaikkailmoituksessa yleensä kerrotaan jotakin tehtävänkuvasta sekä työnantaja esittää toiveita, millainen haettavan henkilön tulisi olla. Näihin tietoihin kannattaa paneutua huolellisesti ja vastata omassa hakemuksessa kertomalla työkokemuksesta ja ammattitaidosta suhteessa ilmoituksessa mainittuihin asioihin. Monessa työpaikkailmoituksessa toivotaan hakijalta erilaisia ominaisuuksia esim. luotettavuutta tai asiakaspalvelutaitoja. Suositeltavaa on pohtia, miten näitä asioita pystyy tuomaan esille työpaikkahakemuksessa ja CV:ssä. Työhakemuksen tekemisen ongelmana on usein vaikeus kehua itseään. Tekemällä hakemusten tekemisestä rutiinia, tässäkin asiassa on mahdollisuus kehittyä. Itsestä tulee antaa totuudenmukainen ja myönteinen kuva. Kannattaa kertoa avoimesti omasta ammatillisesta kokemuksesta ja mistä asioista on aiemmissa työpaikoissa saanut kiitosta esim. asiakaspalvelusta tai tietyn työtavan hallinnasta. Avointa hakemusta käytetään silloin, kun työpaikkailmoitusta ei ole, vaan työnantajaa lähestytään oma-aloitteisesti. Hakemus on markkinointikirje, jossa omaa osaamista tarjotaan työnantajan käyttöön. Avoimessa hakemuksessa ei arastelu kannata, vaan itsestään saa kertoa myönteiseen ja varmaan sävyyn. Kirjeen muoto on vapaampi kuin virallisessa hakemuksessa, eli erilaisten tehokeinojen käyttö niin kielen kuin ulkoasunkin osalta on sallittua. Mobiilisovellus TE-palveluilla on käytössä myös tabletteihin ja älypuhelimiin oma Työpaikkahaku-sovellus. Kurssilla ladataan ja kokeillaan sovellusta, joka on todella selkeä ja helppokäyttöinen. Kurssin lopuksi tallennetaan kaikki tehdyt asiakirjat muistitikuille. Mikäli osallistujilla ei ollut käytössä omaa kannettavaa tietokonetta, tyhjennetään yhteiskäytössä olleiden tietokoneiden selainten välimuistit. Kurssilla harjoitellaan työhakemuksen tekemistä. Asiakas voi laatia opettajan avustuksella oikean työpaikkahakemuksen, mikäli työpaikkahaku-toiminnolla aiemmin löytyi jokin kiinnostava työpaikkailmoitus. Nykyään työhakemus on usein lomake, joka täytetään internetissä. Suurilla yrityksillä on usein rekrytointisivut, joille pitää rekisteröityä ennen kuin hakemuksen voi tehdä. Lomakkeeseen ladataan liitteeksi CV. Työhakemuksen ainoa liite on CV, ellei muuta erikseen pyydetä. 9

10 LIITE 1 Maija Mehiläinen ANSIOLUETTELO Postitie 6 D Haamu KOULUTUS Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012 sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Sosionomi (ylempi AMK) Erikoistuminen, pääaineet, sivuaineet, lopputyön aihe. Kuopion yliopisto, 25 op/ 240 op (suoritetut/vaadittavat opintopisteet, mikäli kesken) sosiaalityöntekijä Aloitusvuosi, erikoistuminen, pääaineet, sivuaineet, lopputyön aihe, arvioitu valmistumisaika. Perhetyön peruskurssi, 5-8/2010 Kurssin kuvaus TYÖKOKEMUS Kotkan kaupunki, 09/2010 sosiaaliohjaaja Työnkuvaus yhdellä kahdella lauseella. Mahdollinen saavutus ja/tai erikoisosaaminen työhön liittyen. Haminan kaupunki, 01/ /2010 asumispalveluohjaaja Työnkuvaus yhdellä kahdella lauseella. Mahdollinen saavutus ja/tai erikoisosaaminen työhön liittyen. Mutilaisen mansikkatila, kesätyö 2005 Työnimike (esim. freelancer, vapaaehtoistyö) Työnkuvaus yhdellä kahdella lauseella sekä työn kesto. KIELITAITO suomi englanti ruotsi saksa äidinkieli erinomainen sujuva perusteet Lisätietoja, esim. opiskelijavaihto, ulkomailla käytetty työkieli tai ammattisanaston erikoisosaaminen. IT-TAIDOT Ohjelmisto Ohjelmisto hyvä perusteet Ohjelmointikieli Vaihtoehtoinen, tarkempi kuvaus osaamisen tasosta. 10

11 LUOTTAMUSTEHTÄVÄT LISÄTIETOJA Harrastajateatteri Haamu, 09/ /2009 rahastonhoitaja Kuvaus luottamustehtävästä sekä mahdollinen saavutus tehtävässä. Saavutukset Harrastukset Varusmiespalvelus Luonne Palkinnot, huomionosoitukset ja vastaavat yksinkertaisena listana sekä mahdollisine lisätietoineen. Harrastukset listauksena. Ei välttämätön tieto. Mikäli varusmieskoulutuksessasi tai siviilipalvelusta suorittaessa olet saanut koulutusta, josta koet olevan hyötyä myös työelämässä (esimerkiksi yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, suurtalouskokki tms.), niin se kannattaa mainita CV:ssä. Ei välttämätön tieto ja ilmoittaminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Kuvaus luonteestasi, esimerkiksi miten edelliset työnantajasi ovat sinua kuvailleet. Ei välttämätön tieto. SUOSITTELIJAT Matti Mutilainen, toimitusjohtaja, Mutilaisen mansikkatila Maija Mörkö, teatterinjohtaja, harrastajateatteri Haamu Tarkennus suosittelijan pätevyyksistä sekä kytköksestä sinuun, esim. erikoisopettaja, osaston esimies tms. Suosittelijan puhelinnumero ja sähköpostiosoite 11

12 LIITE 2 Lähettäjä (oma nimesi) HAKEMUS Katuosoite POSTITOIMIPAIKKA Puh sähköpostiosoite Vastaanottaja Lähiosoite POSTITOIMIPAIKKA OTSIKKO (työ- tai tehtävänimike, joka on mainittu ilmoituksessa) Haen työntekijäksi, olen kiinnostunut xxx tehtävästä, josta oli ilmoitettu XX sanomalehdessä ( ), Työvoimahallinnon internetsivuilla tms. Henkilötiedot Kerro lyhyesti kuka olet. Koulutus Kerro tutkintosi, joka liittyy haettuun tehtävään. Voit mainita myös koulun nimen. Kerro lyhyesti muusta koulutuksestasi ja kielitaidostasi, ATK-taidoistasi, erillisistä kursseista ym. opintoihin liittyvästä. Tuo reilusti esille osaamisesi, älä kuitenkaan liioittele taitojasi. Työkokemus Kerro aikajärjestyksessä työpaikat ja tehtävät, joissa olet ollut. Kerro lyhyesti työtehtävistäsi ja vastuualueistasi. Mikäli sinulla on vähän työkokemusta, mainitse kaikki. Jos sinulla on runsaasti kokemusta, kannattaa korostaa sellaista työkokemusta, joka liittyy juuri nyt hakemaasi työpaikkaan. Voit halutessasi kertoa muista ominaisuuksistasi ja kokemuksistasi, jotka liittyvät haettuun työpaikkaan. Kerro asioista totuudenmukaisesti ja positiivisessa hengessä. Ilmaise selkeästi, miksi juuri sinä olisit sopivin hakija tähän työpaikkaan tai tehtävään. Voit myös kertoa tulevasi mielelläsi keskustelemaan asiasta lisää. Tarkista, että olet vastannut kaikkiin ilmoituksessa olleisiin vaatimuksiin. Tarkista oikeinkirjoitus. Kunnioittavasti / Yhteydenottoanne odottaen (allekirjoitus) nimen selvennys LIITTEET CV Muita liitteitä vain, jos niitä erityisesti pyydetään. 12

13 LIITE 3 CV-klinikka nro / 2015 dd. dd.mm.yyyy opettajan nimi Läsnäolijat: Nimi Ma Ti Ke To Pe ATK-opetus ja tekstinkäsittely: Sähköposti: TE-palvelut: CV ja työhakemus: Muut palvelut: Muuta: 13

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA 1 Henkilöstöpalvelut 2015 (12.8.2015) OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA Hakemus Turun yliopistossa avoinna olevaan tehtävään tehdään täyttämällä hakemus ja liittämällä tarvittavat

Lisätiedot

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi.

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Selvitä ilmoituksesta pyydetäänkö sinua ottamaan yhteyttä: soittamalla, lähettämällä hakemus tai täyttämällä lomake.

Lisätiedot

Lemminkäisen Urapolun käyttöohje

Lemminkäisen Urapolun käyttöohje Lemminkäisen Urapolun käyttöohje 1 Sisällys 1 Kuinka haen avoimeen tehtävään?... 3 2 Rekisteröityminen Lemminkäisen Urapolkuun... 3 3 Hakijaprofiilin täydentäminen... 3 3.1 Henkilötietojen täyttäminen...

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

CV-kannan käyttöohje 2017

CV-kannan käyttöohje 2017 Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 2 a) Sinulle lähetetään käyttäjätunnus ja salasana Monsterilta... 2 b) Sinulla ei ole vielä tunnuksia Monsterin työnantajat sivulle... 3 Turvakysymykset... 3

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen...

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 1 HAKIJAN OHJEET Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1 Rekisteröityminen... 2 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 4 2. OMA PROFIILINI... 5 2.1. Liikkuminen

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Urapalvelut. CHEM Susanna Saarinen, Asiantuntija into.aalto.fi/careerweb

Urapalvelut. CHEM Susanna Saarinen, Asiantuntija into.aalto.fi/careerweb Urapalvelut CHEM Susanna Saarinen, Asiantuntija susanna.saarinen@aalto.fi into.aalto.fi/careerweb Apua työnhakuun - Aalto CareerWeb Työpaikkaportaali CareerWeb Job Channel Työnhaun opas CV- ja hakukirjemalleja

Lisätiedot

Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten

Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten Johdanto Työssäoppimispaikkaa haetaan ulkomailta samoin kuin muutakin työtä. Hakupapereista: - CV kertoo, kuka olet - Hakukirje kertoo,

Lisätiedot

Työhakemuksen tekeminen

Työhakemuksen tekeminen Työhakemuksen tekeminen Annamari Rovamo Työelämäpalvelut kevätlukukausi 2015 annamari.rovamo@jyu.fi CV-työpaja 20.2. Lähetä CV osoitteeseen annamari.rovamo@jyu.fi Deadline ke 18.2. Työskentely pienryhmissä

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

Valitse Siirry palveluun

Valitse Siirry palveluun Valitse Siirry palveluun Valitse tämä kohta mikäli haluat perustaa pääkäyttäjän organisaatiolle Pääkäyttäjätunnuksen voi luoda vain allekirjoituksen omaava henkilö. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta.

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Mistä on kyse Lyhyt palvelukuvaus Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Kuntarekry.fi on valtakunnallinen kunta-alan työnhakupalvelu ja kuntatyönantajien rekrytointipalvelu.

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Rekrypolku. - Ohje rekrytointijärjestelmän käyttöön. Ohjeen sisältö. Rekrypolun ohje 1(12)

Rekrypolku. - Ohje rekrytointijärjestelmän käyttöön. Ohjeen sisältö. Rekrypolun ohje 1(12) Rekrypolun ohje 1(12) Rekrypolku - Ohje rekrytointijärjestelmän käyttöön Ohjeen sisältö 1 Rekisteröidy Rekrypolulle... 2 2 Henkilötiedot... 3 3 Oma hakijaprofiili... 4 4 Työpaikkailmoitukset... 9 Avoimet

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAKEMUKSISTA

TYÖPAIKKAHAKEMUKSISTA TYÖPAIKKAHAKEMUKSISTA Kun haet työpaikkaa kirjallisella hakemuksella, on hyvä käyttää asiakirjastandardia (ohje löytyy blogistani äidinkielen ensimmäisen ospin alta). Asiakirjastandardi on uusittu vuonna

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

SPARRAUSAAMU Työnhaun dokumentit 26.1.2010 klo 9.00-11.00. Sirja Kulmala, KTM SEFE

SPARRAUSAAMU Työnhaun dokumentit 26.1.2010 klo 9.00-11.00. Sirja Kulmala, KTM SEFE SPARRAUSAAMU Työnhaun dokumentit 26.1.2010 klo 9.00-11.00 Sirja Kulmala, KTM SEFE Workshop 4-5 henkilön ryhmissä Ryhmä jakaa keskenään hyviä käytäntöjä ja onnistuneita ratkaisuja - omat vahvuudet - osaamisesta

Lisätiedot

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot...

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot... 1 Sisällys JOHDANTO... 1 1. Rekisteröityminen... 2 2. Kirjautuminen... 3 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4 4. Omat tiedot... 5 5. Avoimet harjoittelupaikat ja opinnäytetyöaiheet...

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakuajan lähestyessä, sekä työnantaja/työpaikkakouluttaja että opiskelija saavat tästä ilmoituksen sähköpostiinsa. Tämän ilmoituksen jälkeen työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakemista ja arviointilomakkeen täyttämistä varten työnantaja / työpaikkakouluttaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen. Tämän jälkeen

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Yhdistystilin luominen/rekisteröityminen Avustushakemukset

KÄYTTÖOHJE Yhdistystilin luominen/rekisteröityminen Avustushakemukset KÄYTTÖOHJE Yhdistystilin luominen/rekisteröityminen Avustushakemukset Huomioithan, että yhdistyksen nimenkirjoittajan on ensimmäisellä kerralla tunnistauduttava henk.koht. verkkopankki- tai mobiilivarmenteella

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Kehittämispolku-testi

Kehittämispolku-testi Kehittämispolku-testi Itsearviointityökalu työpaikoille Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 1 Kehittämispolku-testi Ainoa Suomen työelämätoimijoiden yhdessä kehittämä. Auttaa yhteistoiminnan kautta

Lisätiedot

Taru Honkapää ja Hanna Mäkelä. Työnhaun asiakirjat

Taru Honkapää ja Hanna Mäkelä. Työnhaun asiakirjat Taru Honkapää ja Hanna Mäkelä Työnhaun asiakirjat 2 S i v u Y l e i s t ä Päivitetty : 3.2.2010 Y l e i s t ä S i v u 3 Sisällysluettelo Yleistä... 5 Ansioluettelo eli CV... 6 Sivun reunukset... 6 Lähettäjän

Lisätiedot

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb

Urapalvelut. CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi. into.aalto.fi/careerweb Urapalvelut CHEM & ENG Susanna Saarinen, koordinaattori career-tech@aalto.fi into.aalto.fi/careerweb Apua työnhakuun - Aalto CareerWeb Työpaikkaportaali CareerWeb Job Channel Työnhaun opas Linkkejä työpaikkasivustoille

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Basware toimittajaportaali

Basware toimittajaportaali Basware toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta

Lisätiedot

Jos olet uusi toimittaja, rekisteröidy käyttäjäksi oheisessa osoitteessa: http://bsp.basware.com Rekisteröityminen -välilehdellä.

Jos olet uusi toimittaja, rekisteröidy käyttäjäksi oheisessa osoitteessa: http://bsp.basware.com Rekisteröityminen -välilehdellä. Basware Supplier Portal (Toimittajaportaali) on työkalu, jonka avulla toimittaja voi luoda ja lähettää verkkolaskuja. Tämä pikaopas kertoo, miten rekisteröidyt asiakasorganisaatiosi toimittajaksi ja luot

Lisätiedot

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali Tarjouspalvelu.fi Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti Käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Esittely... Tekniset vaatimukset... Rekisteröityminen... Sisäänkirjautuminen... Tarjouspyyntöjen

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS TOPIRKKA.FI PORTAALI

OPETTAJAN OPAS TOPIRKKA.FI PORTAALI OPETTAJAN OPAS TOPIRKKA.FI PORTAALI Opettajalla on topirkka.fi -portaalissa seuraavat oikeudet: muuttaa omia kirjautumistietojaan luoda TOP -paikalle käyttäjätunnus tallentaa yrityksen tiedot TOP rekisteriin

Lisätiedot

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Tässä palvelussa vastuunalaisesta kouluttajayrityksestä käytetään nimitystä työnantaja vaikka yrittäjä ei olekaan työsuhteessa kouluttajayrityksessä. Palvelu toimii samankaltaisena

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Sandstone www-termienpoimintapalvelu

Sandstone www-termienpoimintapalvelu Sandstone termienpoimintapalvelu sivu 1/8 Sandstone www-termienpoimintapalvelu Yleistä Sandstone web-pohjaisella termienpoimintapalvelulla voidaan suorittaa termienpoiminta sekä 1-kielisistä dokumenteista

Lisätiedot

CV:n laatiminen ja julkaisu step by step:

CV:n laatiminen ja julkaisu step by step: CV:n laatiminen ja julkaisu step by step: 1. Laadi mahdollisimman kattava CV Laadi mahdollisimman kattava CV, josta voit jatkossa julkaista osia esim. työhakemuksia varten. Koko CV:tä ei siis ole tarkoitus

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Portfolio OneNotessa

Portfolio OneNotessa Portfolio OneNotessa Mikä portfolio on ja miksi sitä on hyvä käyttää: Portfolio rakentuu opintojen aikana hankitun osaamisen, sen kuvaamisen ja itsereflektion kautta. Portfoliotyöskentelystä voidaan karkeasti

Lisätiedot

Olen valmis. Työnhakuopas valmistuneille

Olen valmis. Työnhakuopas valmistuneille Olen valmis Työnhakuopas valmistuneille OLEN VALMIS TYÖNHAKUOPAS VALMISTUNEILLE MIHIN? >> TYÖHÖN TÄRKEÄÄ PANOSTA NÄIHIN: TYÖHAKEMUS JA CV MIKSI? ANNAT NIISSÄ KUVAN ITSESTÄSI TYÖNANTAJALLE MIKSI? TYÖNANTAJALLE

Lisätiedot

Rekrytointi ja henkilöstöhallinto

Rekrytointi ja henkilöstöhallinto Rekrytointi ja henkilöstöhallinto ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Riitta Kemppainen, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Rekrytointi 2 Henkilöstöhallinto 3 Resurssien haku 4 Usein kysyttyä Sivu 2 Rekrytointi

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

M-FILES JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

M-FILES JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE M-FILES JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Tässä tiedostossa on ohjeistettu Suomen Nuorkauppakamarin jäsenrekisteri M-Filesin käyttöä. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa.

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa

Luottamuksellinen sähköposti Trafissa OHJE 1 (8) Luottamuksellinen sähköposti Trafissa Trafi käyttää Deltagon Sec@GW -ohjelmistoa sähköpostin luottamuksellisuuden suojaamiseen. D-Envelope sovelluksen avulla viestien vastaanottaminen ei edellytä

Lisätiedot

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä Tullin turvasähköposti Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 2.2 8.1.2015 Korvaa version 2.1 22.5.2014 Tullin turvasähköposti Tulli lähettää sinulle sähköpostiviestin salattuna silloin, kun viesti tai sen

Lisätiedot

Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017)

Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017) Lapin innovaatioassistentti -valmennuskokonaisuus (kevät 2017) Lapin innovaatioassistentti -valmennuksen tiedot: Valmennuksen osiot: Hakijasta tekijäksi -valmennus ja Innoassari-valmennus Valmennuksen

Lisätiedot

Hakemuksen laatiminen

Hakemuksen laatiminen 1. Hakemuksen laatiminen Hakemuksella tarkoitetaan verkkoasioinnin hakemuslomakkeen ja sen liitteiden (yleensä tutkimussuunnitelman, ansioluettelon ja muiden liitteiden) kokonaisuutta. Ks. lisätietoja

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullihallitus Ulkomaankauppaosasto 17.8.2007 OHJE 1(7) Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullin nettipassitus-ohjelmasta otetaan elokuun lopussa 2007 käyttöön uusi versio, jossa aiempia ilmoituksia

Lisätiedot

Yritystietojen ilmoittaminen FairNetissa

Yritystietojen ilmoittaminen FairNetissa 1 Yritystietojen ilmoittaminen FairNetissa Messuopas on painettu messujulkaisu MessuSaitti on yrityksenne oma sivu sähköisessä messuoppaassa Sisällys Kirjautuminen FairNettiin... 2 Miten pääsen alkuun?...

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET TUNNUKSEN JA SALASANAN HANKKIMINEN

KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET TUNNUKSEN JA SALASANAN HANKKIMINEN KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET Yleistä Opiston Internet-ilmoittautuminen perustuu siihen, että jokaisella ilmoittautujalla täytyy olla oma käyttäjätunnus ja salasana, jolla ilmoittautuminen

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad

Sisältö. 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP. 29/05/2015 Anna-Stina Lindblad Toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Rahanpesun selvittelykeskus ILMOITUSSOVELLUS 4.1 REKISTERÖINTIOHJE SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Tekninen tuki: puh: 0295 486 833 (ark. 8-16) email: goaml.krp@poliisi.fi Ilmoitusten sisältöön liittyvät

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE

KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE Sisällys Yleistä... 2 2. Organisaation Katso-tunnisteen perustaminen... 2 2.1. Sähköinen henkilöllisyyden varmentaminen... 2 2.2. Henkilöllisyyden varmentaminen palvelupisteessä...

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi Yliopistosektori Hakijan haku- ja valintaprosessi Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Rekisteröityminen Hakijapalveluun Koulutushaku Koulutuskori Hakukohteet Hakukohteiden

Lisätiedot

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013 Rekisteröitymisohje Vaihe 1 Kiitos osoittamastasi luottamuksesta ja ilmoituksesta liittyä Suomen Yrittäjien hankintaasiamiespalvelun käyttäjäksi. Tämä ohje koskee rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje

Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje Aditro Recruit 9.0.5 9.2 31.5.2016 Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje Aditro Recruit 9.0.5 9.2 31.5.2016 Sisällys 1. Kirjautuminen Palveluun... 1 1.1. Käyttäjätilin lukkiutuminen... 2 2. Käyttäjätilin

Lisätiedot

ASIAKASRAPORTOINNIN OHJE

ASIAKASRAPORTOINNIN OHJE 1 ASIAKASRAPORTOINNIN OHJE ASIAKASRAPORTOINTIIN KIRJAUTUMINEN Saatuanne käyttöoikeudet raportointiin, tapahtumatiedot ovat käytettävissä heti. Raportoinnin tiedot päivittyvät n. vuorokauden viiveellä.

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

Hakulomakkeen täyttöohjeet

Hakulomakkeen täyttöohjeet Hakulomakkeen täyttöohjeet - tekninen ohjeistus kansalliskomiteoiden hakemustietokannan käyttöön (1.10.2014) 1 Mene selaimellasi osoitteeseen https://pro.tsv.fi/juva/taj_hakemus/index.php ja KIRJAUDU sisään

Lisätiedot

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN Koulutusteknologian perusopinnot Digitaalinen portfolio oppimisen tukena 2010 Essi Vuopala 1. BLOGIN LUOMINEN Mene osoitteeseen http://www.wordpress.com

Lisätiedot