Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu"

Transkriptio

1 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu Vaatimusmäärittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2008

2

3 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu Vaatimusmäärittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2008 Tiehallinto Helsinki 2008

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Helsinki 2008 TIEHALLINTO Hankinta PL Helsinki Puhelin

5 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely. Helsinki Tiehallinto,. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2008, 39 s. + liitt. 65 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Hankinta, tienpito, ylläpito, tietovarastot, tietopalvelu, urakat Aiheluokka: TIIVISTELMÄ Tavoitetilassa hankinnan koko elinkaaren tiedot saadaan sähköisessä muodossa ja Tiehallinnon sekä palveluntuottajien välistä vuorovaikutusta tuetaan sähköisillä palveluilla. Ylläpidon urakoiden tehokas kilpailuttaminen ja toteuttaminen edellyttävät runsaasti laadukasta tiestötietoa. Nykyisellään tiestötietoja esitetään hankintamallista riippuen erilaisina tekstiasiakirjoina ja tietoaineistoina. Tavoitetilassa tiestötietopalvelu tarjoaa tarkoituksenmukaisessa esitysmuodossa kaikki ylläpidon urakoiden kilpailuttamisessa sekä toteuttamisessa tarvittavat tiestö- ja liikennetiedot ja niihin liittyvät ominaisuustiedot sekä näiden tieosoitteen, johon perustuen tieto voidaan esittää karttapalveluna. Myös still- ja videokuvat tieverkosta, siltapiirustukset ja valmiit suunnitelmat sekä edellisen sopimuksen aikana kerätyt toteuma- ja laatutiedot ovat tärkeitä tietoja. Seuraavassa on listattu tärkeimmät nykytilan ongelmat: Palveluntuottajat eivät pysty päivittämään tiestötietoja Tiehallinnon sähköisiin tietovarastoihin Urakoiden kilpailuttamisessa ja toteuttamisessa käytetyt ja tuotetut tiestötiedot eroavat tiepiirien välillä Kaikkia tarvittavia tietoja ei ole saatavilla sähköisessä muodossa eikä kaikille sähköisille tiedoille ole tietovarastoa Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelun tavoitteena on parantaa urakoiden kilpailuttamisessa ja sopimusten toteuttamisessa käytettävien ja syntyvien tietojen laatua, a ja käytettävyyttä. Samalla tavoitteena on yhtenäistää ja yksinkertaistaa toimintaa, jolla nämä tiedot tuotetaan. Tiestötietopalvelu tarjoaa käyttäjilleen pääsyn tarkastelemaan kaikkea sopimuksiin liittyvää tiestötietoa. Lisäksi tietopalvelu tarjoaa palveluntuottajille mahdollisuuden syöttää ja päivittää sovittuja tiestötietoja. Tiestötietopalvelun kehittämisen lisäksi vaatimusmäärittelyssä tunnistettiin seuraavia kehitystarpeita tavoitetilan saavuttamiseksi: Perusrekisterien tietolajien päivitys luvun 6 ja liitteen 3 tarkempien määritysten mukaisesti Tietovarastojen kehittäminen vaatimusmäärittelyssä tunnistetuille tiedoille, joille ei ole olemassa nykyrekistereitä Tietojen ylläpitopalvelu, joka mahdollistaa tietojen ylläpitämisen tiestötietopalvelusta takaisin sähköisiin tietovarastoihin Asiakaspalautejärjestelmä, josta asiakaspalautteet saadaan käyttöön paikkatietoon yhdistettynä Liittymä SAMPO-järjestelmään, jota kautta sopimuksiin liittyvät kustannustiedot saadaan palvelun käyttöön

6 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely (Requirement specification of road network information services for maintenance contracts) Helsinki Finnish Road Administration,. Finnra internal reports, 27/ p. + app. 65 p. ISSN , TIEH v.. Keywords: Procurement, road management, upkeep, database, information service, contracts Category: SUMMARY Finnish Road Administration supports interaction between itself and the service providers. The goal for electronic procurement is to provide users with information services allowing them to electronically access all procurement lifecycle information. The efficient bidding and implementation of maintenance contracts requires multitude of road network information. Currently the road network information is presented by various documents and other material. The goal is for the road network information service to provide all the information required in bidding and implementing maintenance contracts. The required road network and traffic information will be presented in appropriate format and it can also be presented on map. Still images and videos of road network as well as various plans and information gathered during preceding contracts are also important. The most important issues in current state are listed below: Service providers are not able to update road network information directly into the Road Administration s electronic databases The information used in bidding and implementing contracts differs between districts Some of the required information is not currently available in electronic format and there are no common databases for all the available information The road network information service for maintenance contracts aims to improve the quality, management and availability of the information used and produced within the maintenance contracts. In addition, the operations through which the information is produced are simplified and unified across the districts. The road network information service provides its users access to all road network information related to the contracts. In addition the service providers can enter and update road network information into the Road Administration s electronic databases. In addition to developing the road network information service, the following development needs were identified: Updating the Road Administration s electronic databases as detailed in the requirement specification Developing common electronic databases for the information currently not available in electronic format Information maintenance service, which allows service providers to update information into the Road Administration s electronic databases Customer feedback service, through which all customer feedback is available connected with the location information Integration with SAMPO-service, through which the financial information of the contracts can be combined with other information

7 ESIPUHE Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely on jatkoa HANKINTA-arkkitehtuurin kokonaisjärjestelmänkuvakselle ja Hoidon alueurakoiden tiestötietopalveluiden vaatimusmäärittelylle vuodelta Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelun vaatimusmäärittely kuvaa Tiehallinnon toiminnalliset vaatimukset, tietomallin sekä käyttötapaukset ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelulle. Vaatimusmäärittelyä teki Tiehallinnon projektiryhmä, johon kuuluivat Hannu Tolonen (projektipäällikkö), Tero Ahokas, Antero Arola, Katri Eskola, Juho Meriläinen, Jari Nikki, Tuuli Ojamo ja Keijo Pulkkinen. Konsulttina työssä toimivat Heikki Paatela (projektipäällikkö), Jukka Lähesmaa ja Antti Vienamo Digiasta. Helsingissä toukokuussa 2008 Tiehallinto Hankinta

8

9 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu vaatimusmäärittely 7 Sisältö TIIVISTELMÄ 3 SUMMARY 4 ESIPUHE 5 I VAATIMUSMÄÄRITTELY 10 1 JOHDANTO Tausta Tavoitteet ja toteutus 10 2 TERMIT JA LYHENTEET 11 3 NYKYINEN TOIMINTAMALLI 13 4 TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE Toiminnan tavoitteet Toiminnalliset vaatimukset kokonaisuuksittain Palvelussa käsiteltävät tiedot Urakan kilpailutus Sopimuksen toteutus Hankinnan Tietojen ylläpito ja Karttatoiminnallisuus Raportit ja tulosteet Järjestelmän 17 5 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Toiminnallinen yleiskuvaus Käyttäjäroolit Käyttötapaukset Urakan kilpailutus ja sopimuksen toteutus Hankinnan Sopimuksen toteutuksen aikainen tietojen ylläpito ja Raportit ja tulosteet Järjestelmän 24 6 JÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ Tietomalli 25 7 NÄYTTÖLUETTELO 34 8 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖVALTUUDET 34

10 9 SOVELLUSARKKITEHTUURI JA LIITTYMÄT Sovellusarkkitehtuuri Liittymät Tierekisteri Siltarekisteri Kuvatietokanta Dokumentin Paikkatietojärjestelmä Käyttäjä SAMPO Kuntorekisteri Asiakaspalautejärjestelmä D Siltarekisteri Suunnitelmavarasto Maatutkatiedot KEHITYSTARPEET RISKIANALYYSI LÄHTEET 39 II LIITTEET 40 Liite 1: Vaatimusluettelo 40 Liite 2: Käyttötapausluettelo 47 Liite 3: Tietomalli 56 Liite 4: Näyttöluettelo 99 Liite 5: Käyttövaltuusmatriisi 100

11 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu vaatimusmäärittely 9 Kuvaluettelo Kuva 1 Palvelun käyttäjät...18 Kuva 2 Tietojoukon...20 Kuva 3 Tietojen salaus...20 Kuva 4 Tiestötietojen jäädyttäminen...21 Kuva 5 Tiestötiedon syöttäminen...22 Kuva 6 Tiestötietojen päivittäminen...23 Kuva 7 Haun tekeminen ja tallennus...24 Kuva 8 Tietomallikuva: Ylläpidon urakoiden yleiskuva Kuva 9 Tietomallikuva: Alue- ja paikkatiedot...26 Kuva 10 Tietomallikuva: Tierakenne...27 Kuva 11 Tietomallikuva: Päällyste tarkennettuna Kuva 12 Tietomallikuva: Rakenne tarkennettuna Kuva 13 Tietomallikuva: Varusteet ja laitteet Kuva 14 Tietomallikuva: Silta...31 Kuva 15 Tietomallikuva: 3D-siltamalli tarkennettuna...32 Kuva 16 Tietomallikuva: Suunnitelmat...33

12 10 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu JOHDANTO I VAATIMUSMÄÄRITTELY 1 JOHDANTO 1.1 Tausta Siirtymisestä sähköiseen hankintamenettelyyn on laadittu sähköisen toimintamallin yleiskuvaus vuoden 2010 tavoitetilassa, jatkotyönä on tehty tarkempi tuotekohtainen sähköisen hankintamenettelyn kuvaus. HANKINTAarkkitehtuurin yhteydessä on kuvattu, miten Tiehallinto toteuttaa hankintatointa tavoitetilassa Hankinnan tuoteryhmäkohtaisten tiestötietopalveluiden osalta on jo toteutettu vaatimusmäärittely hoidon alueurakoiden osalta. Määrittely on ollut tämän raportin keskeisenä lähteenä edellisessä kappaleessa mainittujen kuvausten ja selvitysten kanssa. Hankintastrategian ja sähköisen hankintamenettelyn projektien tuottamien toimintamallien ja menettelyjen tavoitteena on hyödyntää sähköisen hankintamenettelyn edut täydessä laajuudessa Tiehallinnossa. Tavoitetilassa hankinnan koko elinkaaren tiedot saadaan sähköisessä muodossa ja Tiehallinnon sekä palveluntuottajien välistä vuorovaikutusta tuetaan sähköisillä palveluilla. Ylläpidon urakoiden tehokas kilpailuttaminen ja toteuttaminen edellyttävät runsaasti laadukasta tiestötietoa. Nykyisellään tiestötietoja esitetään hankintamallista riippuen erilaisina tekstiasiakirjoina ja tietoaineistoina. Tavoitetilassa tiestötietopalvelu tarjoaa tarkoituksenmukaisessa esitysmuodossa kaikki ylläpidon urakoiden kilpailuttamisessa sekä toteuttamisessa tarvittavat tiestö- ja liikennetiedot ja niihin liittyvät ominaisuustiedot sekä näiden tieosoitteen, johon perustuen tieto voidaan esittää karttapalveluna. Myös stillja videokuvat tieverkosta, siltapiirustukset ja valmiit suunnitelmat sekä edellisen sopimuksen aikana kerätyt toteuma- ja laatutiedot ovat tärkeitä tietoja. Tiedot jaotellaan Tiehallinnon perusrekisterien tuottamaan tietoon, tietoon näkyvistä rakenteista ja laitteista sekä tietoon maan alla olevista rakenteista (ABC-malliin). Näistä lähtökohdista tämän projektin tehtävä oli konkretisoida vaatimusmäärittelyt ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelujen toteuttamiseen. 1.2 Tavoitteet ja toteutus Projektin tavoitteena oli tuottaa ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelujen vaatimusmäärittelyt tavoitetilassa Tavoitteena oli kuvata tiestötietopalveluun liittyvien tietojen tarkoituksenmukaiset esitysmuodot sekä tietojen esittämisen sivustorakenne sähköisellä kauppapaikalla. Tavoitteena oli myös kuvata Tiehallinnon vaatimukset palvelusta saataville lopputuotteille eli tiedoille ja palvelulle, siten että tietopalvelu tukee erikseen sopimuksen kilpailuttamis- ja toteutusvaiheita. Kaikissa edellisissä tuli huomioida hoidon ja yl-

13 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu vaatimusmäärittely 11 TERMIT JA LYHENTEET läpidon tiestötietopalveluiden muodostama kokonaisuus sekä yhtymäkohdat Tiehallinnon tietopalvelujärjestelmään ja koontikerrokseen. Työssä ei kuvattu palvelun tai sen toteuttamisessa tarvittavan tietojärjestelmän sisäisiä vaatimuksia. Vaatimusmäärittelyn perusteella Tiehallinto toteuttaa palveluiden hankinnan, joihin sisältyy palvelun tarkempi määrittely. Tämän dokumentin tarkoituksena on kuvata hankinnan asiantuntijoiden näkökulmasta tarvittavat tietopalvelut ja niiden toiminnallisuus sekä palveluntuottajien työvälineen vaatimukset ja toiminnallisuus Tiehallinnon edellyttämien tietojen ylläpitämiseen. 2 TERMIT JA LYHENTEET Seuraavassa taulukossa on määritelty keskeiset työssä käytetyt käsitteet. Taulukko 1: Keskeisten työssä käytettyjen termien määritelmät Käsite ABC-malli Hankinnan palvelu HANKINTA-arkkitehtuuri Hankintapalvelukonsultti Hankintavastaava Huolto-ohjelma Järjestelmäpalvelu Jäädytetty tiestötieto Kanssakäymisportaali LDAP Liiketoimintaluokka Luokka OID Määritelmä Tieto, joka koostuu näkyvistä rakenteista, laitteista sekä maan alla olevista rakenteista Tiehallinnon sähköinen työkalu hankintaprosessiin liittyvän toiminnan ja tietojen hallitsemiseen. Osa Tiehallinnon kokonaisarkkitehtuuria. HANKINTA-arkkitehtuuri on työväline, jonka avulla kuvataan, miten Tiehallinto toteuttaa hankintatointa tavoitetilassa Ulkopuolinen konsultti, joka tekee tilaajalle hankintojen valmisteluun, kilpailutukseen ja toteutukseen liittyviä tehtäviä. Tiehallinnon henkilö jonka vastuulla ovat hankinnan käytännön tehtävät kilpailutuksen ja toteutuksen aikana. Toistuvasti tietyin väliajoin esimerkiksi teknisille laitteille tehtävät ennakkohuoltotoimenpiteet listataan huolto-ohjelmassa. Tietojärjestelmä tai palvelu, joka tarjoaa tiettyä toiminnallisuutta ja tietoja käyttäjälle. Järjestelmästä tiettynä aikana tallennettu tietokannan otos, joka liittyy yhteen sopimukseen. Jäädytettyä tiestötietoa käytetään urakan kilpailuttamisessa. Kanssakäymisportaali on extranet-pohjainen verkkopalvelu, joka toimii sopimuksen toteutuksen aikaisen toiminnan tukena ja keskustelukanavana sopimusosapuolten välillä. Lightweight Directory Access protocol, käyttäjätietojen hakemistopalvelu Synonyymi käsitteelle luokka. Tietojärjestelmäkehityksessä yleisesti käytetty termi liiketoiminnan (tässä Tiehallinto) käsitteestä, jonka ominaisuustiedot ja yhteydet toisiin luokkiin on mallinnettu tietomallissa. Oracle Internet Directory, Tiehallinnon käyttäjähallinnan LDAP -hakemistona toimii OID. Luokalle (esimerkiksi tiestötiedolle) määritellyt

14 12 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu TERMIT JA LYHENTEET ominaisuustiedot, joita järjestelmässä käsitellään. Kts. Tietomalli Paikkatietojärjestelmä (PTJ) Tiehallinnon paikkatietojärjestelmä, joka tarjoaa eri järjestelmille paikkatietoon liittyvät peruspalvelut Palveluntuottaja Tiehallinnolle palveluita tuottava urakoitsija, konsultti yms. Raakadata Järjestelmän tiedoista saatava data (esim. Excel tai CSV -muoto), jota palveluntuottaja voi käsittelyn jälkeen hyödyntää omissa tietokannoissaan. ReqPro IBM:n Rational Requisite Pro - vaatimustenhallinnan työkalu. Rose IBM:n Rational Rose -mallinnus työkalu. SAMPO Tiehallinnon ja ratahallintokeskuksen yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä. Sopimus Palveluntuottajan kanssa allekirjoitettu sopimus Sopimuskohde Tiettyyn sopimukseen tai kilpailutettavaan urakkaan liittyvien tiestötietojen kokonaisuus. Sähköinen Palvelu, josta saadaan ja johon tallennetaan dokumenttivarasto / urakan kilpailutuksen ja sopimuksen toteuttamisen arkisto aikaiset asiakirjat. HUOM! Vaatii lainmuutokseen arkistolainsäädäntöön. Sähköinen kauppapaikka Sähköinen kauppapaikka on extranet-pohjainen verkkopalvelu kilpailutuksen toteutukseen ja sen aikaiseen vuorovaikutukseen, informaation ja asianan. Palvelun käyttöä hallinnoidaan käyttäjäoikeuksilla. Sähköiset tietovarastot Tiehallinnon tai ulkopuolisten tahojen tietovarastot. Näistä saadaan ja näihin tallennetaan urakan kilpailuttamisen ja sopimuksen toteuttamisen aikaiset tietoaineistot ml suunnitelmatiedot Tiedon tuottaja Palvelun käyttäjärooli, jota palveluntuottaja käyttää ylläpitäessään tietoja sähköisiin tietovarastoihin. Tiedosto Dokumentin an tai muuhun sähköiseen tietovarastoon tallennettu tiedosto (esimerkiksi dokumentti, kuva tai video), joka palvelussa voidaan liittää esimerkiksi tiettyyn sopimukseen tai tiestötietoon. Tietojen ylläpitopalvelu Palvelu, jonka avulla palveluntuottajat ylläpitävät tiestön ja sen varusteiden tietoja. Tietojoukko Käyttäjän tiestötietopalveluun muodostama joukko tiestötietoja, johon käyttäjä voi rajata tekemänsä toimenpiteet. Tietopalvelut Tietopalvelut tarjoavat rajapinnan Tiehallinnon ja ulkoisten toimijoiden tietovarastoihin kaikissa hankintaprosessin vaiheissa. Tiestötieto Järjestelmän käsite yksittäiselle tiestötiedolle, esimerkiksi yksi liikennemerkki tai kaide. Tiestötietoon kuuluu tiestötietolajista riippuen erilaisia ominaisuustietoja Tiestötietolaji Tiestötieto on luokiteltu eri lajeihin, laji on esimerkiksi päällyste. Järjestelmässä käsiteltäviä eri tiestötietolajeja on n. 50 kpl. Tiestötietoluettelo Luettelo kaikista sopimuskohteeseen kuuluvista tiestötiedoista luokiteltuna eri tiestötietolajeihin. Toimenpidelista Elinkaaren (uusimis-/rakentamisajan ja kiertoajan) ja kuntotietojen perusteella tehtäväksi tulevat työt listataan toimenpidelistalla.

15 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu vaatimusmäärittely 13 NYKYINEN TOIMINTAMALLI Toimintajärjestelmä Yhteiskäyttöinen tietovarasto Tiehallinnon toimintamallia, menettelytapoja ja organisaatiorakennetta kuvaava ohjeisto, josta löytyvät keskeiset työssä tarvittavat ohjeet, lomakkeet ja viiteaineisto Tiehallinnon henkilöstölle. Tiehallinnon käytössä oleva tietokanta, joka toimii tiedon varastona useille eri järjestelmille. 3 NYKYINEN TOIMINTAMALLI Tiehallinnolla on käytössä eurakka sähköisen kauppapaikan osana tiestötiedot -palvelusivut, joiden kautta tarjoajilla on käytettävissään kilpailutettavan urakan tiestötiedot. Tiedot tuotetaan Tiehallinnon tietovarastoista ja jalostetaan käyttöön tietopalveluntoimittajan palveluna. Palvelussa olevat tiestötiedot eivät ole lopullisesti valtakunnallisesti määriteltyjä, joten tiepiirien välillä on eroja tarjotuissa tiedoissa. Monet ylläpidon urakoissa tarvittavista tiestötiedoista puuttuvat palvelusta. Kaikille tiestötiedoille ei ole nykytilassa olemassa sähköisiä tietovarastoja tai tietoja ei ole saatavissa sähköisessä muodossa. Palvelu on osittain palveluntuottajien käytössä sopimuksen toteutuksen aikana, mutta palvelun kautta ei ole mahdollista päivittää tietoja Tiehallinnon rekistereihin. Seuraavassa on listattu tärkeimmät nykytilan ongelmat ylläpidon tiestötietopalvelussa: Palveluntuottajat eivät pysty päivittämään tiestötietoja Tiehallinnon sähköisiin tietovarastoihin Urakoiden kilpailuttamisessa ja sopimuksen toteuttamisessa käytetyt ja tuotetut tiestötiedot eroavat tiepiirien välillä Kaikkia tarvittavia tietoja ei ole saatavilla sähköisessä muodossa eikä kaikille sähköisille tiedoille ole sähköistä tietovarastoa Tiehallinnon vaatimuksia ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelulle kartoitettiin saatavilla olevan lähtömateriaalin ja erityisesti hoidon alueurakoiden vaatimusmäärittelyn avulla. Konsultit tuottivat lähtömateriaaliin tutustumalla vaatimusluettelon, jota käsiteltiin ja tarkennettiin työpajoissa yhdessä Tiehallinnon asiantuntijoiden kanssa. 4 TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE 4.1 Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on parantaa urakoiden kilpailuttamisessa ja sopimusten toteuttamisessa käytettävien ja syntyvien tietojen laatua, a ja käytettävyyttä. Samalla tavoitteena on yhtenäistää ja yksinkertaistaa toimintaa, jolla nämä tiedot tuotetaan. Tiestötiedon tuottamista ja hallinnointia on keskitettävä ja parannettava Tiestötieto on mahdollista hankkia myös ulkoisena tietopalveluna Tuotettava tiestötieto on saatava yhtenäiseksi Tiehallinnossa Palvelun on oltava käyttäjäystävällinen

16 14 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE Sisäisenä tavoitteena on keskittää ja yksinkertaistaa sopimuksissa tarvittavien tietojen tuottamista ja hallinnointia. Tavoitteena on, että tarvittavat tiedot tuotetaan yhtenäisen käytännön mukaisesti. Tämän jälkeen tiedot ovat sellaisenaan käytettävissä eri palveluissa. Tämä vähentää saman työn tekemistä eri paikoissa. Tiestötietopalvelun tavoitteena on koota keskitetysti tarvittavat tiedot ja käsitellä ne asianmukaiseen muotoon. Tiestötiedot tallennetaan Tiehallinnon yhteiskäyttöisiin sähköisiin tietovarastoihin, jolloin tiedot ovat tarvittaessa myös muiden järjestelmien käytettävissä. Toiminnan tavoitteet on kirjattu ReqPro vaatimusten hallinnan työkalussa liiketoimintavaatimuksiksi. 4.2 Toiminnalliset vaatimukset kokonaisuuksittain Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu sisältää kokonaisuuksia, joissa on käytössä erilaisia palveluita. Toiminnallisia vaatimuksia määriteltäessä kokonaisuus jaettiin kahdeksaan osakokonaisuuteen, joiden palvelut ovat käytettävissä tiettyinä aikoina. Raportit ja tulosteet, palvelussa käsiteltävät tiedot sekä karttatoiminnallisuus määrittelevät toiminnallisia vaatimuksia, jotka koskevat kaikkia osakokonaisuuksia. Toiminnallisten vaatimusten osakokonaisuudet on kuvattu kohdissa Tietojen ylläpitoon ja ylläpidettyjen tietojen an liittyvät vaatimukset on eriytetty omaan osakokonaisuuteen, jotta tietojen ylläpitämiseen sopimuksen toteutuksen aikana liittyvät vaatimukset erottuvat selkeämmin tiestötietopalvelun muista vaatimuksista. Työssä palvelulle tunnistetut toiminnalliset vaatimukset on kirjattu ReqPro vaatimusten hallinnan työkalussa toiminnallisiksi vaatimuksiksi. Vaatimusluettelo, josta löytyy tarkemmin kaikkien osakokonaisuuksien toiminnalliset vaatimukset kuvauksineen, on myös tämän dokumentin liitteenä Palvelussa käsiteltävät tiedot Palvelun tulee käyttää yhteiskäyttöisiä sähköisiä tietovarastoja palvelussa käsiteltävien tietojen tallentamiseen. Sähköisten tietovarastojen tietoja on voitava rajata sekä kokonaan palvelun ulkopuolelle että saataville vain tietyille käyttäjille. Palveluun tulee pystyä luomaan tietojoukkoja, joihin myöhemmät tietojen käsittelyt rajautuvat. Palvelun tarkempi tietosisältö on kuvattu luvussa Urakan kilpailutus On tärkeää, että urakan kilpailutuksessa käytettävät tiestötiedot voidaan jäädyttää siten, että kaikilla tarjoajilla on käytettävissä samat tiedot, eivätkä ne muutu kilpailutuksen aikana. Käyttöoikeudet jäädytettyihin tietoihin on voitava rajata vain tarjouspyynnön saaneille. Jäädytettyjen tiestötietojen lisäksi tarjoajat pystyvät palvelun kautta näkemään minkälaisilla lomakkeilla tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan sopimuksen toteutuksen aikana. Mikäli

17 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu vaatimusmäärittely 15 TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE jäädytetyissä tiedoissa huomataan virheitä tai puutteita, tilaajan on pystyttävä muokkaamaan jäädytettyjä tietoja kilpailutuksen aikana. Urakan kilpailutuksen aikana tarjoajat pääsevät tarkastelemaan sopimuskohteeseen kuuluvia tiestötietoja palvelun kautta, pääosa tietojen tarkastelun vaatimuksista on yhteisiä kaikille osakokonaisuuksille ja kuvattu raportit ja tulosteet sekä karttatoiminnallisuus osakokonaisuuksissa Sopimuksen toteutus Sopimuksen toteutuksen aikana palveluntuottajalla on käytettävissään ajantasaiset tiestötiedot. Palveluntuottajan on pystyttävä syöttämään tietoja tehdyistä toimenpiteistä sähköisiin tietovarastoihin. Palvelun tulee tukea myös mobiililaitteilla tapahtuvaa käyttöä. Tiestötietojen tarkasteluun liittyviä toiminnallisia vaatimuksia on kuvattu sopimuksen toteutus osakokonaisuuden lisäksi myös tietojen ylläpito ja, raportit ja tulosteet sekä karttatoiminnallisuus osakokonaisuuksissa Hankinnan Hankinnan osakokonaisuus sisältää Tiehallinnon käyttäjien toiminnallisia vaatimuksia niin urakan kilpailutuksen kuin sopimuksen toteutuksen ajalle. Tiehallinnon käyttäjien on voitava hyväksyä kilpailutuksessa käytettävät tiestötiedot ja tiedoille on voitava määrittää julkaisuaika sähköiselle kauppapaikalle. Lisäksi valmiita näkymiä on voitava luoda, poistaa ja liittää tietyille käyttäjäryhmille. Palvelusta on pystyttävä näkemään sopimusten sopimuskohteet ja niihin kuuluvat tiestötiedot. Sopimuskohteeseen kuuluvia tiestötietoja on myös pystyttävä tarvittaessa muokkaamaan. Palvelussa käsiteltäville tiestötietolajeille on voitava antaa arvioitu kiertoaika, joka määrittelee millä aikavälillä tiedot tarkistetaan tai uusitaan. Palvelun on mahdollistettava toteutuksen aikaisten tiestötietojen tarkastaminen tien päällä esimerkiksi mobiililaitteella Tietojen ylläpito ja Palveluntuottajan on voitava sopimuksen toteutuksen aikana muokata ja syöttää palveluun tiestötietoja sekä palvelun tarjoaman käyttöliittymän että järjestelmärajapinnan kautta. Palveluun syötetyt tiestötiedot on pystyttävä hyväksymään joko vastuuhenkilön toimesta tai automaattisesti, kun laadunvarmistukset on saatu toteutettua. Tiepiireittäin on pystyttävä määrittelemään tiestötietolajit, joiden osalta vastuuhenkilön tekemä hyväksyntä voidaan ohittaa. Vaatimusmäärittelyn jälkeen tehtävässä tarkemmassa määrittelyssä on pystyttävä katsomaan han-

18 16 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu TIEHALLINNON VAATIMUKSET TIESTÖTIETOPALVELULLE kinnan eri tuoteryhmä/tietolajikohtaisesti, minkälainen hyväksymismenettely vaaditaan Karttatoiminnallisuus Karttatoiminnallisuus on keskeinen osa tiestötietopalvelua. Kaikki tiestötietopalvelun tiestötiedot, haut ja raportit, jotka liittyvät tieosoitteeseen tai paikkatietoon on pystyttävä esittämään kartalla. Kartalla näkyvät tiestötiedot tulee pystyä valitsemaan tiestötietolajin sekä muiden hakuehtojen mukaan. Palvelun on myös pystyttävä näyttämään tiettyyn tierekisteriosoitteeseen kuuluvat sopimukset. Kartalta tulee voida siirtyä yksittäisen tiestötiedon ominaisuustietojen tai tievälillä tai alueella olevien tiestötietolajin tiestötietojen näyttöön. Tiestötiedon sijaintia muutettaessa, on muutos pystyttävä tarkastamaan kartalla. Lisäksi karttatoiminnallisuuden on sisällytettävä perustoiminnallisuudet, esimerkiksi kartan lähentäminen ja loitontaminen, kartalla siirtyminen ja kartan keskittäminen Raportit ja tulosteet Raportteja ja tulosteita käyttävät kaikki palvelun käyttäjät ja ne muodostavat keskeisen osan tiestötietopalvelua. Raportteja ja tulosteita osakokonaisuudessa määritellyt toiminnalliset vaatimukset koskevat välillisesti myös muita osakokonaisuuksia, sillä raportteja ja tulosteita käytetään sekä urakan kilpailutuksen että sopimuksen toteutuksen aikana. Palvelusta on voitava tuottaa erilaisia raportteja. Raporteissa on mahdollista yhdistellä tiestötietoja. Järjestelmään tulee pystyä luomaan valmiita raportteja, jotka ovat kaikkien käytettävissä. Raportti ja raporttien lähtöaineisto tulee pystyä exporttaamaan järjestelmästä jatkokäsittelyä varten. Järjestelmästä tulee saada esimerkiksi työkohdeluettelo, kuntoraportti, toimenpidelista, huolto-ohjelma sekä raportti sopimuksen/tiepiirin alueella muuttuneista tiedoista. Tiestötiedoista tehtäviä raportteja tulee voida ottaa järjestelmästä niin valtakunnallisesti, tiepiiri- tai sopimuskohtaisesti kuin teittäin ja tieosittain. Järjestelmässä näytettävät karttakuvat on oltava tulostettavissa. Käyttäjien on voitava tehdä hakuja. Hakuehtoja on voitava asettaa valikosta tai käyttämällä vapaata sanahakua. Käyttäjän tulee voida tallettaa omia suosikkihakujaan. Lisäksi palveluntuottajan on voitava siirtää tiestötiedot järjestelmästä rajapinnan kautta omaan järjestelmäänsä. Järjestelmä tarjoaa tiedot raakadatana, jota palveluntuottaja voi käsitellä haluamallaan tavalla. Järjestelmän käytöstä on saatava raportti sopimus-, tiepiiri- tai valtakunnantasoisesti.

19 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu vaatimusmäärittely 17 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Järjestelmän Järjestelmän osakokonaisuudessa on kuvattu järjestelmän hallinnan vaatimukset. Järjestelmän käyttöoikeuksia on voitava hallita ja käyttöoikeudet on voitava antaa sopimuskohtaisesti. Lisäksi on voitava ottaa loki järjestelmän käytöstä ja käyttäjän toiminnasta, esimerkiksi kilpailutuksen aikana. Lokin avulla voidaan esimerkiksi selvittää ongelmia järjestelmän saatavuudessa. Tiestötietopalvelu on oltava myös suljettavissa päivityksille, jotta tiestötietojen jäädyttäminen on mahdollista. 5 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS 5.1 Toiminnallinen yleiskuvaus Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu tarjoaa käyttäjilleen pääsyn tarkastelemaan kaikkea urakoihin liittyvää tiestötietoa. Palvelun kautta määritetään ylläpidon urakoiden kilpailutuksessa käytettävät tiestötiedot. Käytettävät tiestötiedot jäädytetään kilpailutuksen ajaksi. Lisäksi palvelussa on mahdollista jäädyttää sopimuksen tiestötiedot käytettäväksi arvioinnissa sopimuksen toteutuksen myöhemmissä vaiheissa. Palvelu tarjoaa palveluntuottajille mahdollisuuden syöttää ja päivittää tiestötietoja sopimuksen toteutuksen aikana sähköisiin tietovarastoihin. Käyttäjät voivat tehdä omia hakujaan palvelun tietoihin. Tämän lisäksi järjestelmään on mahdollista tehdä valmiita raportteja tai näkymiä tietoihin, jotka voi määritellä näkyviksi käyttäjille käyttöoikeuksien mukaisesti. Tiestötiedot on myös mahdollista siirtää palvelusta järjestelmärajapinnan kautta käyttäjän omiin järjestelmiin tarkasteltavaksi. Palvelussa on myös järjestelmärajapinta, joka mahdollistaa tiestötietojen lisäämisen ja ylläpitämisen käyttäjän omista järjestelmistä. Rajapintaa käyttäen palveluntuottaja voi siirtää esimerkiksi automaattisesti tiestöltä kerätyt tiestötiedot tiestötietopalveluun. Palvelu hakee näytetyt tiestötiedot Tiehallinnon sähköisistä tietovarastoista koontikerroksen kautta. 5.2 Käyttäjäroolit Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelusta saatavia tietoja käyttävät Tiehallinto ja sen yhteistyökumppanit. Palvelun käyttäjäroolit on esitetty seuraavassa kuvassa:

20 18 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Käyttäjät Tiehallinto Palveluntuottaja Keskushallinto Tiepiiri Sopimus Jäädytetty tieto Pääkäyttäjä Tietojen hyväksyjä Hankintavastaava Tarjoaja Tiedon tuottaja Selaaja Kuva 1 Palvelun käyttäjät Tiestötietopalvelusta saatavaa tiestötietoa käyttävät muun muassa Tiehallinnon keskushallinnon, tiepiirien ja palveluntuottajien käyttäjät, jotka työskentelevät ylläpidon sopimusten parissa Tarjoajat selaavat tiestötietopalvelussa ylläpidon urakoiden jäädytettyä tiestötietoa tarjousta tehdessään. Tiestötietopalvelun tietojen perusteella tarjoajat saavat kuvan sopimuskohteen tiestön tilasta. Sopimuksen toteutuksen aikana palveluntuottaja tuottaa päivitettyä tiestötietoa palvelun kautta sähköisiin tietovarastoihin. Pääkäyttäjä, tietojen hyväksyjä sekä sopimuksen hankintavastaava voivat hallinnoida sopimusten tiestötietoa palvelun avulla sekä tuottaa palveluntuottajille valmiita raportteja ja näkymiä palvelun tietoihin. Lisäksi urakoiden kilpailutuksessa käytettävät tiestötiedot tuotetaan palvelun avulla. Pääkäyttäjä voi lisäksi hallinnoida palvelun käyttöä. 5.3 Käyttötapaukset Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu sisältää kokonaisuuksia, joihin liittyy erilaisia palveluita. Käyttötapausten määrittelyä varten kokonaisuus jaettiin viiteen osakokonaisuuteen, joiden käyttötapaukset liittyvät tietyille käyttäjille tai tiettyyn palvelukokonaisuuteen. Raportit ja tulosteet osakokonaisuus määrittelee käyttötapauksia, joita käytetään osana useita muita osakokonaisuuksia. Tietojen ylläpitämisen käyttötapaukset on erotettu omaksi osakokonaisuudekseen, jotta sopimuksen toteutuksen aikaisen tietojen ylläpitopalvelun ominaisuudet on helpompi erottaa tiestötietopalvelun muista ominaisuuksista. Palvelulle tunnistetut käyttötapaukset on kirjattu ReqPro vaatimustenhallinnan työkalussa käyttötapauksina. Käyttötapaukset kuvataan yleisellä tasolla seuraavissa kappaleissa, tarkemmat käyttötapausluettelot kuvauksineen

21 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu vaatimusmäärittely 19 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS ovat tämän dokumentin liitteenä 2. Käyttötapausten käyttäjäroolit löytyvät käyttötapausmatriisista liitteestä Urakan kilpailutus ja sopimuksen toteutus Urakan kilpailutus -osakokonaisuus sisältää kilpailutuksen aikaisten tietojen katseluun liittyviä käyttötapauksia. Sopimuksen toteutus -osakokonaisuus sisältää tietojen hallinnan käyttötapauksia, joihin liittyy tietojen katselua ja päivittämistä. Useat käyttötapaukset ovat yleisiä, joten niitä käytetään myös muulloin palvelua käytettäessä. Urakan kilpailutus Käyttäjä pystyy tarkastelemaan olemassa olevia tiestötietoja valitsemalla haluamansa tiestötietolajin ja tarkasteltavan alueen. Kun molemmat on valittu, järjestelmä näyttää valitulla alueella olevat tiestötietolajin tiestötiedot listalla. Järjestelmärajapinnan kautta käyttäjä voi siirtää tiestötietoja tiestötietopalvelusta muihin käytössä oleviin järjestelmiin. Käyttäjä voi myös valita kartalta suoraan yksittäisen tiestötiedon, jolloin järjestelmä näyttää tiestötiedon ominaisuustiedot. Käyttäjä voi kilpailutuksen aikana tarkastella esimerkkilomakkeita, joilla tiestötietojen päivitettyjä ominaisuustietoja ja tehtyjä toimenpiteitä tullaan syöttämään palveluun. Käyttäjä pystyy näyttämään minkä tahansa tiestötiedon sijainnin kartalla. Käyttäjä pystyy halutessaan tulostamaan karttanäkymän. Käyttäjä pystyy myös tekemään peruskarttatoimintoja, kuten lähentämään ja loitontamaan karttaa, siirtämään karttaa ja keskittämään kartan valittuun tiestötietoon. Sopimuksen toteutus Sopimuksen toteutukseen liittyen käyttäjä voi hallita huolto-ohjelmaa ja toimenpidelistaa, esimerkiksi käyttäjän on mahdollista näyttää listat ja lisätä, muokata tai poistaa tiestötietoja listoilta. Käyttäjä pystyy tallentamaan tiestötietoon liittyviä kuvia tai dokumentteja palvelun kautta sähköisiin tietovarastoihin. Perusrekistereihin tehtävät tiestötietojen päivitykset on kuvattu osakokonaisuudessa sopimuksen toteutuksen aikainen tietojen ylläpito ja. Käyttäjä kirjaa tietoja tekemistään toimenpiteistä palvelun kautta, tehtyjä toimenpiteitä voi tarkastella, muokata ja poistaa palvelun kautta. Palvelun kautta on mahdollista tallentaa ja hallita myös sopimuskohtaisia dokumentteja sekä suunnitelmia. Käyttäjä pystyy luomaan palveluun tietojoukon. Tietojoukon hallinnan käyttötapausmalli on esitetty alla olevassa kuvassa.

22 20 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Tiedon tuottaja (palveluntuottaja) (from 3 - Käyttäjäro...) Luo uusi tietojoukko Lisää tiestötieto tietojoukkoon Hankintavastaava (from 3 - Käyttäjäro...) Selaaja Poista tietojoukko Kuva 2 Tietojoukon Käyttäjä aloittaa luomalla haluamistaan tiestötiedoista tietojoukon. Käyttäjä voi lisätä tiestötietoja tietojoukkoon ja halutessaan poistaa tietojoukon palvelusta. Palvelussa on mahdollista rajoittaa tiettyjen tietojen näkyvyyttä. Tietojen salauksen käyttötapausmalli on esitetty alla olevassa kuvassa. Näytä tiestötieto Päivitä tiestötietoa (from C - Tietojen ylläpito ja ) Syötä uusi tiestötieto Tiedon tuottaja (palveluntuottaja) (from C - Tietojen ylläpito ja ) Hankintavastaava Salaa tiestötieto Poista salaus Lisää käyttöoikeus (from E - Järjestelmän ) Keskushallinnon pääkäyttäjä Muuta käyttöoikeutta (from E - Järjestelmän ) Poista käyttöoikeus (from E - Järjestelmän ) Kuva 3 Tietojen salaus

23 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu vaatimusmäärittely 21 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Käyttäjä valitsee tiestötiedon ja siihen liittyen käyttäjät, joille tiestötieto halutaan näyttää. Käyttäjä pystyy lisäämään, muuttamaan ja poistamaan käyttöoikeuksia, joille määritykset voidaan tehdä. Käyttäjä voi myös poistaa tekemiään tiedon salauksia Hankinnan Hankinnan osakokonaisuus sisältää hankintavastaavan ja tietojen hyväksyjän käyttötapaukset niin urakan kilpailutuksen kuin sopimuksen toteutuksen ajalle. Urakan kilpailutus Käyttäjä voi luoda sopimuskohteen ja lisätä siihen tiestötietoja. Kilpailutuksen jälkeen käyttäjän on mahdollista liittää kilpailutettuun sopimuskohteeseen SAMPO-järjestelmään luotu sopimus. Käyttäjä voi tarkastella sopimuskohteen sisältöä palvelun kautta ja tehdä siihen tarvittaessa muutoksia. Käyttäjän on mahdollista luoda, muokata ja poistaa valmiita näkymiä tiestötietoihin. Lisäksi valmiita näkymiä pystytään liittämään tietyille käyttäjäryhmille. Käyttäjän on myös mahdollista tarkastella sopimuskohteita ja niihin liittyviä sopimuksia. Käyttäjä pystyy hallinnoimaan jäädytettyjä tiestötietoja. Jäädytettyjen tiestötietojen hallinnoinnin käyttötapausten käyttötapausmalli on kuvattu seuraavassa kuvassa. Sulje tiestötietopalvelu päivityksiltä (from C - Tietojen ylläpito ja ) Hankintavastaava Jäädytä sopimuskohteen tiestötiedot Määritä tietojen julkaisuaika Näytä jäädytetyt tiestötiedot Hyväksy kilpailutuksen tiedot Avaa tiestötietopalvelu päivityksille (from C - Tietojen ylläpito ja ) Poista sopimuskohteen jäädytetyt tiestötiedot Kuva 4 Tiestötietojen jäädyttäminen Tiestötietopalvelu suljetaan päivityksiltä ennen sopimuskohteen tiestötietojen jäädyttämistä. Käyttäjän tehtyä tiestötietojen jäädytyksen voidaan tiestötietopalvelu avata uudestaan päivityksille. Käyttäjä pystyy näyttämään jäädytetyt tiestötiedot. Jäädytettyjen tiestötietojen tarkastelusta on mahdollista määrittää tietojen julkaisuaika sähköiselle kauppapaikalle, hyväksyä tiedot käytettäväksi kilpailutuksessa ja lopulta poistaa jäädytetyt tiedot. Sopimuksen toteutus

24 22 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Käyttäjä pystyy tarkastelemaan eri tiestötietolajeille tehtyjä määrityksiä esimerkiksi kiertoajasta ja hyväksynnän ohituksesta. Käyttäjä voi tiepiireittäin määritellä tiestötietolajille kiertoajan, jonka välein kyseisen tiestötietolajin tiestötiedot tulevat uusittavaksi. Käyttäjä pystyy myös tarkastamaan palvelun tiestötietoja mobiililaitteella. Paikkatiedon perusteella laite näyttää valitun tiestötietolajin tiestötietoja, joiden perusteella käyttäjä pystyy tarkastamaan tiestötiedon ominaisuustietojen oikeellisuuden Sopimuksen toteutuksen aikainen tietojen ylläpito ja Tietojen ylläpito ja osakokonaisuus sisältää käyttötapaukset, joilla syötetään ja päivitetään tietovarastoissa olevia tiestötietoja sopimuksen toteutuksen aikana. Käyttäjä pystyy syöttämään tiestötietoja palveluun. Tietojen syöttämisen käyttötapausmalli on esitetty seuraavassa kuvassa. <<include>> Valitse tiestötietolaji (from A - Urakan kilpailutus ja sopimuksen toteutus) <<include>> Syötä uusi tiestötieto Tiedon tuottaja (palveluntuottaja) (from 3 - Käyttäj äro...) Valitse alue (from A - Urakan kilpailutus ja sopimuksen toteutus) Tee tietojen import Näytä syötetyt tiestötiedot Poista syötetty tiestötieto Näytä hyväksyttävät tiestötiedot Hylkää syötetty tiestötieto Hyväksy syötetty tiestötieto Tietojen hyväksyjä (from 3 - Käyttäjäro...) Kuva 5 Tiestötiedon syöttäminen Käyttäjä valitsee tiestötiedon syöttämisen, käyttäjä valitsee tiestötiedon sijainnin ja syötettävän tiestötietolajin. Tiestötietolajin ja sijainnin valinnan voi tehdä missä tahansa järjestyksessä. Kun molemmat on valittu, käyttäjä pystyy syöttämään tiestötiedon ominaisuustiedot lomakkeella.

25 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu vaatimusmäärittely 23 JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Käyttäjä voi syöttää tiestötietoja myös siirtämällä ne järjestelmärajapinnan välityksellä, ns. tietojen import. Syötettävät tiestötiedot sekä niiltä vaadittavat tarkistukset määritellään tarkemmin toteutusta edeltävässä tarkemmassa määrittelyssä. Käyttäjä pystyy näyttämään syötetyt tiestötiedot ja poistamaan ne havaitessaan virheitä. Tiestötietojen näytöstä käyttäjä pystyy myös siirtämään tiedot hyväksyttäväksi. Käyttäjä pystyy määrittelemään, minkä tiestötietolajien kohdalla on mahdollista ohittaa hyväksyntä ennen tiestötietojen siirtämistä Tiehallinnon tietovarastoihin. Niiden tiestötietojen osalta, joille ei ole määritelty hyväksynnän ohittamista, käyttäjä pystyy näyttämään palveluun syötetyt tiestötiedot ja joko hyväksymään tai hylkäämään tiestötietojen siirron Tiehallinnon tietovarastoihin. Tiestötietojen näyttämisestä on mahdollista siirtyä päivittämään tiestötietoa, käyttötapausmalli on esitetty alla olevassa kuvassa. Valitse tiestötietolaji (from A - Urakan kilpailutus ja sopimuksen toteutus) <<include>> <<include>> Valitse alue (from A - Urakan kilpailutus ja sopimuksen toteutus) Tiedon tuottaja (palveluntuottaja) Tarkastele tiestötietoja (from A - Urakan kilpailutus ja sopimuksen toteutus) Päivitä tiestötietoa Näytä tiestötieto (from A - Urakan kilpailutus ja sopimuksen toteutus) Näytä syötetyt tiestötiedot Poista syötetty tiestötieto Näytä hyväksyttävät tiestötiedot Hylkää syötetty tiestötieto Hyväksy syötetty tiestötieto Tietojen hyväksyjä (from 3 - Käyttäjäro...) Kuva 6 Tiestötietojen päivittäminen Käyttäjän valittua tiestötietojen näytöstä päivittämisen, käyttäjälle aukeaa lomake, jolla ovat nykyiset ominaisuustiedot, joita käyttäjä voi muuttaa tarpeen mukaisesti. Syötettyjen tiestötietojen näyttäminen, poistaminen ja hyväksyttäväksi siirtäminen tapahtuvat samalla tavalla kuin uusien tiestötietojen osalta.

26 24 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu JÄRJESTELMÄN TOIMINNALLISUUS Käyttäjä pystyy myös sulkemaan tiestötietopalvelun päivityksiltä, esimerkiksi tietojen jäädytyksen takia. Kun tietojen jäädytys on tehty, voidaan palvelu jälleen avata päivityksille Raportit ja tulosteet Raportit ja tulosteet osakokonaisuus sisältää käyttötapaukset, joilla tuotetaan ja katsellaan palvelusta erilaisia hakuja ja raportteja. Urakan kilpailutus Käyttäjä pystyy myös luomaan ja poistamaan uusia hakuja ja raportteja. Seuraavassa kuvassa esitetään hakujen tallentamiseen ja poistamiseen liittyvä käyttötapausmalli. Tee uusi haku Tallenna haku Selaaja Näytä haut ja raportit Poista haku Kuva 7 Haun tekeminen ja tallennus Raportit on myös mahdollista siirtää palvelusta Excel-muotoon jatkokäsittelyä varten. Sopimuksen toteutus Käyttäjän on mahdollista tarkastella tietyllä aikavälillä muuttuneita tiestötietoja, toimenpiteitä, tiestön kuntoraportteja, elinkaariraporttia uusittaviksi tulevista tiestötiedoista ja muita palveluun tallennettuja raportteja. Palvelun kautta on myös mahdollista tarkastella sopimuskohteeseen liittyviä asiakasyhteydenottoja Järjestelmän Järjestelmän sisältää käyttötapaukset järjestelmän käytön an. Käyttäjä voi hakea listan tietojen ja käyttäjien käyttöoikeuksista sekä lisätä, muuttaa ja poistaa käyttöoikeuksia käyttäjiltä.

27 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu vaatimusmäärittely 25 JÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ 6 JÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ Järjestelmän tietosisällön kuvaamisessa käytettiin pohjana Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelujen vaatimusmäärittelyn tietomallia ja HANKINTAarkki projektissa tuotettua tietotarvematriisia, jota päivitettiin ylläpidon osalta. Lähtötietojen ja toiminnallisten vaatimusten perusteella mallinnettiin palvelun tietomalli. Tietomalli on mallinnettu Rational Rose -mallinnus työkalulla. Kaikkien esitettyjen luokkien tarkemmat kuvaukset ominaisuustietoineen ovat saatavilla raportin liitteestä 3, jota voi käyttää tarkasteltaessa luokkien tarkempia sanallisia kuvauksia tai käsiteltäessä tietomallikuvia suuremmassa koossa. 6.1 Tietomalli Tiepiiri (from Sopimus) 1..n Sopimus (from Sopimus) 1 Sopimuskohde (from Sopimus) Paikkatieto (from Alue- ja paikkatiedot) Tieosoite (from Alue- ja paikkatiedot) 1..n Tiestötieto (from Sopimus) Suunnitelma (from Sopimus) 0..1 Tiedosto (from Sopimus) Kuva 8 Tietomallikuva: Ylläpidon urakoiden yleiskuva Sopimuskohde on palvelun tietomallin ylätaso. Sopimuskohde kuuluu yhteen tai useampaan tiepiiriin. Sopimuskohteeseen voi liittyä SAMPOjärjestelmässä määritelty sopimus sopimusnumeron perusteella ja paikkatie-

28 26 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu JÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ toa kuvan 9 mukaisesti. Sopimuskohde koostuu tiestötiedoista, joita täydennetään mahdollisesti suunnitelmilla. Niin suunnitelmiin, tiestötietoihin kuin sopimuksiin voi liittyä tiedostoja (esimerkiksi kuvia, videoita tai dokumentteja). Kaikki tiestötiedot liittyvät joko yhteen (pistemäiset) tai useaan (viiva- /aluetietoa) tieosoitteeseen. Paikkatieto (from Alue- ja paikkatiedot) Luonnonsuojelualueet (from Alue- ja paikkatiedot) Kulttuurihistoria-alueet (from Alue- ja paikkatiedot) Koulut- ja lastentarhat (from Alue- ja paikkatiedot) Pohjavesialuekartta (from Alue- ja paikkatiedot) Asiakasyhteydenotot (from Alue- ja paikkatiedot) 1..n 1 Tieosoite (from Alue- ja paikkatiedot) n 1..n 1..n 0..1 Tienumerokartta (from Alue- ja paikkatiedot) 1 Tukikohdat (from Alue- ja paikkatiedot) Tasoristeykset (from Alue- ja paikkatiedot) 0..1 Yksityistieliittymät (from Alue- ja paikkatiedot) n Liikennemäärät (from Alue- ja paikkatiedot) Hirvivaroitusalueet (from Alue- ja paikkatiedot) Täsmähoitokohteet (from Alue- ja paikkatiedot) Nopeusrajoitusalue (from Alue- ja paikkatiedot) 0..1 Päällyste (from Tierakenne) Kuva 9 Tietomallikuva: Alue- ja paikkatiedot Palveluun voidaan tallentaa monenlaista tiestötietoja täydentävää alue- ja paikkatietoa, joka liittyy joko koordinaatteihin tai tiettyyn tieosoitteeseen. Näissä kaavioissa on kuvattu myös muita palvelun kautta saatavia tietoja, joille ei ole katsottu tarvittavan omia tietomallikuvia.

29 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu vaatimusmäärittely 27 JÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ Tiestötietolaji (from Sopimus) 1 Tieosoite (from Alue- ja paikkatiedot) 1..n Toimenpide (from Sopimus) Tiestötieto 1..n (from Sopimus) 1..n Kunto (from Mitattu tieto) Piennar (from Tierakenne) Välikaistat (from Tierakenne) Lisäkaista (from Tierakenne) Kevyen liikenteen väylä (from Tierakenne) Kohtaamispaikat (from Tierakenne) Luiskat (from Tierakenne) Tiemerkinnät (from Tierakenne) Reunakivet (from Tierakenne) Johdot ja kaapelit (from Tierakenne) Pohjavesialue (from Tierakenne) Kivetyt alueet (from Tierakenne) Alusrakenne (from Tierakenne) Erikoisrakenne (from Tierakenne) Päällysrakenne (from Tierakenne) Avo-ojat (from Tierakenne) Laskuoja (from Tierakenne) Täristävät merkinnät (from Tierakenne) Päällyste (from Tierakenne) Kuva 10 Tietomallikuva: Tierakenne Palvelu sisältää tietoja ajoradasta pientareineen ja muusta liikenteen käyttöön tarkoitetusta alueesta ja rakenteesta. Kaikki nämä tieosoitteeseen liittyvät tiestötiedot voivat sisältää myös kuntotietoa sekä tietoa niihin kohdistuneista toimenpiteistä. Tiemerkintöjen osalta kuntotiedot sisältävät myös esim. mitatut tiedot paluuheijastuvuudesta. Tiemerkintöjen tiedoille ei ole vielä olemassa yhteiskäyttöistä sähköistä tietovarastoa. Päällysteisiin ja rakenteisiin liittyvät tiedot on kuvattu tarkennettuna seuraavissa tietomallikuvissa.

30 28 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu JÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ Tieosoite (from Alue- ja paikkatiedot) 1..n 1..n Tiestötieto (from Sopi mus) 1..n Kunto (from Mitattu tieto) Piennar (from Tierakenne) Päällyste (from Tierakenne) Toimenpide (from Sopimus) Runkokelirikko (from Tierakenne) Pituusprofiili (from Mitattu tieto) Paikkaus (from Sopimus) Vaurio (from Mitattu tieto) Karkeus (from Mitattu tieto) Poikkiprofiili (from Mitattu tieto) Kuva 11 Tietomallikuva: Päällyste tarkennettuna Päällysteisiin voi liittyä usean tyyppistä kuntotietoa vaurioista, kaltevuudesta, tasaisuudesta sekä urista. Ajoradan lisäksi palvelussa on tiedot päällystetyistä pientareista, joille ei ole nykyisin sähköistä tietovarastoa. Pääosa päällysteiden kuntotiedoista on saatavissa nykyisin kuntorekisteristä. Lisäksi päällysteisiin liittyy toimenpidetietoja. Osalle päällysteen ominaisuustiedoista ei ole nykyisin olemassa sähköistä tietovarastoa, nämä tiedot on tarkemmin eritelty tämän dokumentin liitteessä 3.

31 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu vaatimusmäärittely 29 JÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ Tieosoite (from Alue- ja paikkatiedot) 1..n Kunto (from Mitattu tieto) 1..n Tiestötieto (from Sopimus) 1..n Kantavuus (from Mitattu tieto) Maatutkadata (from Mitattu tieto) Toimenpide (from Sopimus) 0..1 Päällysrakenne (from Tierakenne) 0..1 Alusrakenne (from Tierakenne) Erikoisrakenne (from Tierakenne) Lämmityskaapeli (from Tierakenne) Paannerakenne (from Tierakenne) Lämpöeriste (from Tierakenne) Kuva 12 Tietomallikuva: Rakenne tarkennettuna Rakennetietoihin liittyy kuntotietoa, esimerkiksi rakenteen kantavuudesta, niiden paksuudesta sekä tietoa tehdyistä toimenpiteistä. Rakennetiedot jakautuvat päällysrakenteeseen, alusrakenteeseen ja erikoisrakenteisiin. Päällys- ja alusrakenteet voidaan määritellä esimerkiksi maatutkamittausten perusteella. Maatutkamittausten datalle ei nykyisin ole olemassa yhteiskäyttöistä sähköistä tietovarastoa. Alusrakenne sisältää tiedot tien kerrosrakenteista, mukaan lukien stabiloinnit ja verkot. Erikoisrakenteita ovat esimerkiksi lämmityskaapelit, paannerakenteet ja lämpöeristeet. Rakennetietojen tietovarastoja tulisi kehittää, jotta kaikki tavoitetilassa tarvittavat tiedot olisivat saatavilla sähköisistä tietovarastoista.

32 30 Ylläpidon urakoiden tiestötietopalvelu JÄRJESTELMÄN TIETOSISÄLTÖ Tiestötietolaji (from Sopimus) 1 Tieosoite (from Alue- ja paikkatiedot) 1..n Toimenpide (from Sopimus) 1..n Tiestötieto (from Sopimus) 1..n Kunto (from Mitattu tieto) Tekninen piste (from Varusteet ja laitteet) Valaistut tieosuudet (from Varusteet ja laitteet) Reunapaalut (from Varusteet ja laitteet) Portaat (from Varusteet ja laitteet) Kaiteet (from Varusteet ja laitteet) Rummut (from Varusteet ja laitteet) Melurakenne (from Varusteet ja laitteet) Hiekkalaatikot (from Varusteet ja laitteet) Lumiaidat (from Varusteet ja laitteet) Viheralue (from Varusteet ja laitteet) Suoja- ja riista-aidat (from Varusteet ja laitteet) Levähdys- ja pysäköimisalueet (from Varusteet ja laitteet) 0..1 Liikennemerkit ja portaalit (from Varusteet ja laitteet) Pysäkit- ja pysäkkikatokset (from Varusteet ja laitteet) 0..1 Sadevesiviemäri- ja salaojakaivot sekä putkistot (from Varusteet ja laitteet) Päällyste (from Tierakenne) Kuva 13 Tietomallikuva: Varusteet ja laitteet Varusteet ja laitteet ovat maantiehen ja/tai sen käyttöön liittyviä kiinteitä varusteita ja laitteita tierakenteessa tai tiealueella. Myös varusteihin ja laitteisiin voi liittyä kunto- ja toimenpidetietoja. Lisäksi levähdys- ja pysäköintialueisiin sekä pysäkkeihin ja pysäkkikatoksiin voi liittyä tietoja päällysteestä.

Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu

Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu Vaatimusmäärittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2007 Hoidon alueurakoiden tiestötietopalvelu Vaatimusmäärittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2007

Lisätiedot

Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta

Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta Tuotekuvaus 2015 Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Tietomekka Oy tarjoaa tievalaistusten palvelusopimuksiin toiminnanohjauksen

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Granlund Manager - ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon

Granlund Manager - ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon Granlund Manager - ohjelmiston kuntoarvioon SISÄLLYS Viimeisin muutos 7.5.2014 Laadittu 28.01.2003 Laatija MPK Tark. / Hyv. JRu Malminkaari 21, PL 59 Puhelin 010 7592 000 Fax 010 7592 421 Y-tunnus 1704694-5

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA

SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SÄHKÖINEN TARJOUSKYSELY PROJECTINFOSSA SISÄLTÖ Johdanto... 3 Hakemistorakenteen luonti... 4 Tarjouskyselyn vastaanottajien lisääminen... 5 Tiedostojen kerääminen... 6 Sähköisen tarjouskyselyn luonti...

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen

PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen 13.2.2015/Keijo Pulkkinen Sisältö Yleistä Tietopalvelukokonaisuus Kehittäminen OfficeAutori Tiedonsiirron

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8

Digiroad. Laadunkuvaus. Versio 1.8 Digiroad Laadunkuvaus Versio 1.8 2 Sisältö 1 VERSIOHISTORIA 5 2 JOHDANTO 7 3 LAATUTEKIJÄT 8 3.1 Sijaintitarkkuus 8 3.1.1 Keskilinjageometria 8 3.1.2 Ominaisuustiedot 8 3.2 Kattavuus 8 3.2.1 Alueellinen

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupungin katu- ja puistoalueiden kunossapidon palautejärjestelmä: Helppokäyttöisenä käyttöliittymänä

Lisätiedot

KAUPUNKIOMAISUUDEN HALLINTA CASE JOENSUU. Novapoint käyttäjäpäivät 9.4.2014

KAUPUNKIOMAISUUDEN HALLINTA CASE JOENSUU. Novapoint käyttäjäpäivät 9.4.2014 KAUPUNKIOMAISUUDEN HALLINTA CASE JOENSUU Novapoint käyttäjäpäivät 9.4.2014 MÄÄRÄTIETOJA Kantakaupunki Eno Kiihtelysvaara ja Pyhäselkä Yhteensä Tuupovaara Ajoradat: Kunnossapitoluokka 1 62 km 0 km 0 km

Lisätiedot

Suomen johtava projektipankki. Mobiili-TR ja MVR

Suomen johtava projektipankki. Mobiili-TR ja MVR Suomen johtava projektipankki Mobiili-TR ja MVR Sisällysluettelo SokoPro MVR-Mittari...4 Mobiili-MVR...7 Mobiili-MVR Valitse projektipankki...8 Mobiili-MVR Valitse mobiili-mvr...9 Mobiili-MVR Uusi mittari...11

Lisätiedot

Paikkatiedon tulevaisuus

Paikkatiedon tulevaisuus Paikkatiedon tulevaisuus Yksityismetsätalouden metsänhoitajien vierailu TE:llä 11.10.2007 Juhani Tervo Pääarkkitehti, GIS Iso skaala erilaisia paikkatietojärjestelmiä Paikkatieto tietojärjestelmissä Paikkatietojärjestelmä

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA

TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA TEKNINEN OHJE VAIHTOTASETIETOJEN TIEDOSTORAPORTOINTIIN EXCEL-TYÖKIRJALLA SUOMEN PANKKI Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 1 / 10 Versio Pvm Päivittäjä 1.0 20.2.2007 Härkönen, Tony 1.1 24.2.2007 Huhtaniska,

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Lähtötietojen ja kuntotietojen hyödyntäminen (lähtötietomalli) Palveluntuottajan näkökulma PÄÄLLYSTEALAN DIGITALISOINNIN TYÖPAJA 11.11.2015 Timo Saarenketo,

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa 4. heinäuuta 2014 Tämän materiaalin tarkoitus Tässä ohjeessa opastetaan vaiheittain kuinka veroviranomaisen 1.7.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupungin sopimushallinta

Helsingin kaupungin sopimushallinta Helsingin kaupungin sopimushallinta Seminaari sähköisistä hankinnoista 11.11.2014 Helsingin kaupunki Kaupunginkanslian oikeuspalvelut 11.11.2014 Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Tavoitteet I-II 3. Saavutettavat

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

DOORSin Spreadsheet export/import

DOORSin Spreadsheet export/import DOORSin Spreadsheet export/import 17.10.2006 SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Käyttöohje

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Käyttöohje Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(14) Muutoshistoria Version Date Author Description 0.10 1.12.2003 Miikka Lötjönen First incomplete draft 0.20 6.2.2004

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajantasaistus keväällä 2009 Talvella 2008-2009 maataloushallinto teki ajantasaistusta yhteensä 104 kunnan alueella. Kaikkia kuntia ei ole ajantasaistettu kokonaisuudessaan,

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli?

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli? Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa Entäpä tietomalli? Projektitiedonhallinnan hallinta tiedonhallinnan tiedon hallinta Helppoa? Haastavaa? Mahdotonta? Mielenkiintoista? 4.6.2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo. v.0.9 2

Sisällysluettelo. v.0.9 2 Käyttöopas Sisällysluettelo DYNAROAD HENKILÖKUNTA... 3 TIEPROJEKTIN LUOMINEN... 4 DYNAROAD KÄYTTÄJÄ... 5 TIEPROJEKTIN MUOKKAUS... 6 Työkohdetyyppien lisääminen... 7 Työkohteen lisääminen... 8 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja Mikko Suomalainen 1. Määritelmä Mobiiliajopäiväkirja on kännyköille suunnattu ajopäiväkirja-sovellus. Sovelluksen pääperiaate on toimia automaattisena ajopäiväkirjana.

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut.

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän yrityksen Y-tunnus (tai asiakasnumero). Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä antaa jokaiselle henkilölle ja

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

EasyGO Hunter Käyttäjän opas

EasyGO Hunter Käyttäjän opas EasyGO Hunter Käyttäjän opas JOHDANTO Onnittelut EasyGO Hunter laajennuspaketin valinnasta! Hunter tarjoaa metsästäjien toivomia lisäominaisuuksia laajentaen EasyGO Personalin käyttävyyttä. Hunter mahdollistaa

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin kuvaus

Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin kuvaus Matti Pikkarainen Yhteisalueurakan suunnittelu ja lähtötietojen hankintavaiheen toimintamallin Case Pudasjärvi-Taivalkoski alueurakka Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2007 Matti Pikkarainen Yhteisalueurakan

Lisätiedot

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä.

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä. Pikaopas Microsoft Access 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Näyttökoon muuttaminen tai tietokannan sulkeminen

Lisätiedot

Ympäristö ja ympäristöterveys

Ympäristö ja ympäristöterveys Ympäristö ja ympäristöterveys Facta Ympäristöosa tukee kuntien ympäristövalvontaan liittyviä työprosesseja. Käyttäjä voi katsella, ylläpitää ja tulostaa ympäristökohteiden tietoja, kirjata valvontatapahtumia

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät TAITAJA2013 Finaalitehtävä 1 (6) 206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät YLEISTÄ -lajin finaalitehtävissä kilpailijat päivittävät ennakkoon julkaistuna finaalitehtävänä olleen Ekoripe tmi luontoyrittäjän

Lisätiedot

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy SÄHKE- ja Moreqvaikutukset asian- ja Ju dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy Affecto Enterprise Information Management -ratkaisujen edelläkävijä Pohjois- Euroopassa

Lisätiedot

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje

YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje YKSA(2) (https://yksa.mikkeliamk.fi) Käyttäjän ohje KÄSITTEET JA LYHENTEET Palveluntarjoaja YKSA AMS Mikkelin Ammattikorkeakoulu Arkistonpalvelun työnimi Arkistonmuodostussuunnitelma. Suunnitelma siitä

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

Tilastolliset ohjelmistot 805340A. Pinja Pikkuhookana

Tilastolliset ohjelmistot 805340A. Pinja Pikkuhookana Tilastolliset ohjelmistot 805340A Pinja Pikkuhookana Sisältö 1 SPSS 1.1 Yleistä 1.2 Aineiston syöttäminen 1.3 Aineistoon tutustuminen 1.4 Kuvien piirtäminen 1.5 Kuvien muokkaaminen 1.6 Aineistojen muokkaaminen

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN 3.5.2011 Tietomallipohjainen hanke tulee perustua yleisesti sovittuihin lähtökohtiin: Standardinomaiset

Lisätiedot

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-257-3

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 3. työpaja

Thl.fi määrittely 3. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 3. työpaja 30/10/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status Määritellään

Lisätiedot

Arkkitehtuuri muutosagenttina

Arkkitehtuuri muutosagenttina Arkkitehtuuri muutosagenttina Smarter Processes, Development & Integration Hannu Salminen CTO OP-Pohjola 2013 IBM Corporation Taustaa Nykyinen IT-arkkitehtuuri ja liiketoimintatarpeet eivät kohtaa OP-Pohjolan

Lisätiedot

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Opastinsilta 12 A XXX kaupunki /

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita.

Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita. Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita. Arkkitehtuuriin vaikuttavat ympäristötekijät Jo kehittämisen alkuvaiheessa on tarpeellista hahmotella arkkitehtuurin perusratkaisu. Lähtökohdat

Lisätiedot

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje Sähköinen tiedonkeruuportaali Käyttöohje Vianova Systems Finland Oy Tammikuu 2015 Sisältö: 1. YLEINEN... 2 1.1. Kirjaudu sisään... 2 1.2. Asetukset... 2 1.3. Projektivalinta... 2 1.4. Haku... 3 1.5. Toimintamalli...

Lisätiedot

Ketteryyttä kilpailuttamiseen

Ketteryyttä kilpailuttamiseen Ketteryyttä kilpailuttamiseen Sähköinen kilpailutusratkaisu 2.4.2014 Timo Rantanen 1 Sisältö Uusi hankintadirektiivi ja sähköinen kilpailuttaminen Markkinaratkaisut Kilpailutettu ratkaisu Sähköinen kilpailuttaminen

Lisätiedot

Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi

Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi Excel-taulukkoon X- ja Y-sarakkeisiin tallennettujen koordinaattien muuntaminen paikkatietokohteiksi Esimerkkinä Excel-taulukkona ladattavat Helsingin pysäköintilippuautomaatit Viimeksi muokattu 27. huhtikuuta

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje Versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Canon Self-Service -portaali. Aloitusopas. Rekisteröinti ja käyttö

Canon Self-Service -portaali. Aloitusopas. Rekisteröinti ja käyttö Canon Self-Service -portaali Aloitusopas Rekisteröinti ja käyttö Johdanto Tämä opas on tarkoitettu henkilölle, joka vastaa yrityksen Canon-laitteiden ja -palvelujen hallinnasta. Jos et ole kyseinen henkilö

Lisätiedot

Ryhti Web ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon

Ryhti Web ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon Ryhti Web ohjelmiston käyttöohje kuntoarvioon Viimeisin muutos 15.8.2007 Laadittu 28.01.2003 Laatija MiT Tark. / Hyv. JWD Malminkaari 21, PL 59 Puhelin 09 3510 31 Fax 09 3510 3421 Y tunnus 1704694 5 00701

Lisätiedot

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut 26.10.2011 AYJ/JM SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut Kilpailutusmateriaali Materiaali löytyy soveltuvin osin (tarjouspyyntö sekä kysymykset ja vastaukset) osoitteesta: https://confluence.csc.fi/display/oppija/kilpailutukset

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

Lähettäjä ja vastaanottaja

Lähettäjä ja vastaanottaja Lähettäjä ja vastaanottaja Unifaun Online 18.3.2013 Lähettäjä Unifaun Onlineen voi tallentaa useamman lähettäjän. Jokaiselle lähettäjälle voidaan lisätä omat asiakasnumerot eri rahdinkuljettajille. Kaikki

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Ilkka Lyytikäinen Riku Honkanen Tietopalvelut SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Lähtökohta Tieto siiloutunut sähköpostikansiot ja -liitteet levyhakemistot

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Marraskuu 2014 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Marraskuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot