Tohtori McCoy ja herra Spock: Karakterisaatio, rekisteri ja laatu dvd-tekstityksessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tohtori McCoy ja herra Spock: Karakterisaatio, rekisteri ja laatu dvd-tekstityksessä"

Transkriptio

1 Tarmo Hietamaa, Käännöstiede (englanti) TRMUAK3 Kandidaatintutkielmaseminaari Kandidaatintutkielma Tohtori McCoy ja herra Spock: Karakterisaatio, rekisteri ja laatu dvd-tekstityksessä Sisällys 1 Henkilöhahmoja liukuhihnalta? Yhteiskuntakriittinen aineisto Tieteissarja Star Trek ympäristöineen ja henkilöhahmoineen Tutkimusaineistona Star Trekin dvd-käännöksen henkilöhahmot Henkilöhahmojen karakterisaatio ja rekisteri Vastakohtaisten hahmojen karakterisaatio Tyyni ja täsmällinen Spock Kiihkeä ja kyyninen McCoy Sosiaalinen sotilasrekisteri Käännöksen laatu ja kääntäjän työolot lyhyesti Käännöksen karakterisaatio ja rekisteri Omia kokemuksia kääntäjän työloista Työolojen huono laatu työtuloksen huono laatu Karakterisaatio ja rekisteri entä laatu?...23 Aineisto...24 Lähteet...24

2 Tarmo Hietamaa 1 TRMUAK3 1 Henkilöhahmoja liukuhihnalta? Jokainen viestimään oppinut osaa viestiä eri tilanteiden vaatimin tavoin. Jokainen varmasti kertoo esimerkiksi suosikkisarjansa tapahtumista eri tavalla samaan sarjaan vihkiytyneelle ystävälleen kuin vaikkapa seuralaiselleen ensimmäisillä treffeillä tai aihetta täysin tuntemattomalle sukulaiselleen. Toinen fani saanee kuulla innostunuttakin vuodatusta, kun taas seurustelukumppaniehdokas altistuu ehkä vain typistetylle versiolle ja tädin mies selviää tilanteesta kenties vähättelevällä ja jopa välttelevällä selostuksella. Tämä taito mukautua eri viestintätilanteiden vaatimuksiin, rekistereihin, on enimmäkseen tiedostamaton, aivan kuten on ylipäänsäkin jokaisen oma idiolekti, puhetapa. Jokainen, joka osaa puhua, on oppinut puhumaan sosiaalistumalla ympäristöönsä; oppiminen ei ole ollut tietoista. Kielen ammattilaisten sitä vastoin on kaivettava tämä taitonsa päivänvaloon, tietoiseksi, jotta he osaisivat käyttää kieltä asianmukaisesti, tietoisesti. Tämä koskee ilman muuta myös kääntäjiä, jotka työskentelevät vähintään kahdella kielellä, toimeksiantonsa lähtö- ja tulokielellä. Käsittelen tässä tutkielmassa karakterisaatiota ja rekisteriä av-kääntämisessä. Nämä kääntämiseen kuuluvat kysymykset pohjautuvat yllä mainittuihin viestintätaitojen idiolektiin ja rekisteriin. Henkilön idiolektia vastaa karakterisaatio eli se, miten henkilöhahmo luodaan eri käännösratkaisuilla, ja rekisteri on kääntämisessäkin rekisteri eli se, miten henkilöhahmon kuvataan viestivän kulloisessakin tilanteessa. Tutkin näiden kahden piirteen laatua tv-sarjan Star Trek tietyn jakson suomenkielisessä dvd-tekstityksessä. Laadulla tarkoitan tässä työssä sitä, miten käännöksen karakterisaatio- ja rekisteriratkaisut sopivat aineiston henkilöhahmoille, joista keskityn kahteen sarjan kolmesta päähenkilöstä. Liitän pohdintaani myös näkökulmaa siitä, miten kääntäjän ratkaisuihin ovat saattaneet vaikuttaa hänen työolonsa. Itse olen työskennellyt eräälle suurelle käännöstoimistolle, joka käännättää elokuvia ja tv-sarjoja dvd:lle, ja uskon, että kokemani kaltaiset työolot vaikuttavat haitallisesti käännöstyön lopputulokseen. Työskentely tuossa firmassa nimittäin tuntui lähinnä siltä, kuin käännöksiä tuotettaisiin liukuhihnatyönä ja kääntäjä olisi vain koko koneiston mekaaninen osa sen sijaan, että käännösratkaisuja olisi pystynyt pohtimaan kunnolla. Mekaanisuusnäkökulman pohjalta valitsinkin aineistokseni juuri tuon tietyn jakson: se näet kritisoi koneellistamista inhimillisyyden kustannuksella. Tärkeimmät kysymykset työssäni ovat: Näkyykö tekstityksessä eroja keskenään erilaisten henkilöhahmojen karakterisaatiossa? Onko henkilöhahmojen rekisteri odotuksenmukaista? Miten nykypäivän avkääntäjän työolojen laatu on saattanut vaikuttaa av-käännöksen laatuun?

3 Tarmo Hietamaa 2 TRMUAK3 2 Yhteiskuntakriittinen aineisto 2.1 Tieteissarja Star Trek ympäristöineen ja henkilöhahmoineen Star Trek on amerikkalainen tieteissarja, joka esitettiin Yhdysvaltain televisiossa alun perin vuosina (Episodes; myöhemmin on tullut myös elokuvia ja jatkosarjoja). Sen luoja Gene Roddenberry tahtoi käsitellä tieteisgenren keinoin yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten politiikkaa, seksiä, taloutta ja sotaa, joista televisiossa ei saanut puhua suoraan. Kun sarjan sinänsä viattomilta vaikuttavat seikkailut sijoittuivat vaikkapa jollekin kaukaiselle planeetalle, tv-sensuurin ohitse saattoi ujuttaa tv-katsojien pohdittavaksi vakavaakin asiaa. Sarjan tapahtumat sijoittuvat tulevaisuuteen, ja se kertoo tähtilaiva Enterprisen 430 hengen miehistön tutkimus-, vartio- ja avustustehtävistä kaukana avaruudessa. Tapahtumien ja miljöön uskottavuus sekä selkeä draama olivat avainasemassa sen sijaan, että sarjassa olisi keskitytty pelkästään mitä mielikuvituksellisimpiin juoniin, oudoimpiin avaruushirviöihin ja teknologisiin kikkailuihin (Whitfield 1976: 21 26, , ); viihteellinen tieteisgenre siis vain verhosi tärkeiden asioiden käsittelyä. Roddenberry ajoi lisäksi suvaitsevuutta ja tahtoi, ettei Enterprisen miehistö koostu pelkästään valkoisista amerikkalaisista miehistä. Laivan käytävillä piti näkyä myös muita ihonvärejä, kansallisuuksia ja naisia, mikä ei ollut 1960-luvulla mitenkään yksioikoinen saati hyväksyttäväkään pyrkimys. (Mts. 40, , , ) Optimistisesti tulevaisuuteen suhtautuva Star Trek esitti itsestään selvänä integroituneen yhteisön, kun rotuerottelu vaikutti yhä vahvasti ja naisetkin oudoksuivat vahvoja oman sukupuolensa edustajia, sekä käsitteli jaksoissaan vertauskuvin päivänpolttavia ja inhimillisiä aiheita, kun Vietnamin sotaa ei saanut kritisoida ja ihmisen seksuaalisuus oli enimmäkseen tabu. Toki joukossa on myös jaksoja, joiden aiheet ovat kevyempiä, humoristisempia ja mitäänsanomattomampiakin, mutta miehistön monimuotoisuus on kuitenkin alati läsnä. Sarjan kolme päähenkilöä ovat Enterprisen päällikkö kapteeni James T. Kirk (William Shatner), laivan ykkösupseeri ja tiedepäällikkö komentaja Spock (Leonard Nimoy) sekä laivalääkäri tohtori Leonard McCoy (DeForest Kelley) (mts ). Näistä hahmoista tarkastelen tässä tutkielmassa Spockia ja McCoyta; käsittelen heitä tarkemmin edempänä. Vaikka sarjan henkilöhahmot ovat upseereita, siis sotilaita, Enterprisen tehtävä ei ole puhtaasti sotilaallinen, kuten ylläkin mainitsin. Sarjan tekijöiden mukaan upseeri merkitsee tässä tapauksessa lähinnä koulutettua ja pätevää astronauttia. Sotilasarvojen käyttö sarjassa ei perustu vain sotilaalliseen kuriin ja kunniaan vaan myös siihen, että arvo on ikään kuin osoitus ansioista omassa työssä: mitä korkeampi arvo, sitä suuremmat saavutukset, ja sitä on kohteliasta arvostaa. 1 (Mts ) Sarja ei siis 1 Tässä työssä sotilasarvojen, tehtävänimikkeiden yms. suomennokset ovat melko pitkälti niitä, joihin suomennoksissa lienee totuttu. Tv:hen Star Trek -sarjoja ovat kääntäneet pääasiassa Antero Helasvuo (MTV3:n edeltäjälle Kolmoskanavalle) sekä sittemmin Virpi Mättö (Neloselle ja sen edeltäjälle PTV:lle), ja heidän suomennosratkaisunsa ovat tietääkseni olleet suhteellisen johdonmukaiset, toistensakin kesken. Suomennoksissa on varmasti totuttu esimerkiksi siihen, että tietynlaista avaruusalusta tarkoittava starship on tähtilaiva ja että laivaston arvoihin pohjautuva captain on kapteeni, vaikka sen oikea suomalainen vastine onkin kommodori.

4 Tarmo Hietamaa 3 TRMUAK3 tältäkään osin ole militaristista mahtailua, vaan sen miljöö on sosiaalisesti niin miellyttävä kuin tutkimusmatkailun ääriolojen vaatima kuri sallii. Toisaalta tuo kuri ja sotilasympäristö merkitsevät, että henkilöhahmot käyttäytyvät palveluksessa ollessaan pääasiallisesti sotilaallisen protokollan mukaan ja käyttävät sotilaallista rekisteriä. Tämä ilmenee muun muassa siinä, että kollegoita puhutellaan heidän arvoillaan. Toisaalta taas tiiviisti samalla laivalla asuvien väliset sosiaaliset suhteet ovat luonnollisestikin läheiset, mistä syystä muodolliset tittelit ja piirteet karisevat puheesta aika ajoin, tilanteen niin salliessa. Kiteyttäen voisi sanoa, että kun Star Trekin henkilöhahmot tutkivat avaruuden ihmeellisyyksiä, sarja itse pohtii oikeastaan vain yhtä kysymystä: mitä on olla ihminen? Jumalat ovat turhamaisia ja koneet kylmiä. Jäljelle jää ihminen, mutta hänessä kamppailevat järki ja tunteet kuin Jane Austenilla ikään[.] (Salminen 2006.) 2.2 Tutkimusaineistona Star Trekin dvd-käännöksen henkilöhahmot Aineistonani on Star Trekin jakso The Ultimate Computer vuodelta Tarkastelen sen dvd-käännöstä, joka on julkaistu koko sarjan käsittävissä bokseissa Suomessa vuonna 2005 (julkaisijan copyright on vuodelta 2004). Dvd-julkaisun jaksot ovat usean eri kääntäjän suomentamia, ja The Ultimate Computerin on suomentanut Kimmo Kröger. Lisäksi käytän paikoin vertailuapuna jakson tv-käännöstä, jonka on esittänyt SubTVkanava näyttäessään sarjan kokonaisuudessaan vuosina Tv-julkaisun kaikki jaksot ovat Antero Helasvuon suomentamia. 2 Valitsin pääasialliseksi tutkimusaineistokseni nimenomaan dvd-käännöksen, koska oletan, että juuri siinä on laadullisesti odotuksenvastaisia piirteitä. Oletukseni perustuu omiin havaintoihini useista dvd-tekstityksistä sekä omaan työkokemukseeni erään dvd-käännöksiä tuottavan firman alihankkijana. Mikäli av-kääntäjän työolot ovat itse kokemani kaltaisia, käännösten mahdollista huonoa laatua ei pidä ihmetelläkään. Jatkan tästä aiheesta luvussa 4. Tarkastelen henkilöhahmojen karakterisaatiota ja rekisteriä eli sitä, miten tarinan henkilöhahmoja on rakennettu (ks. luku 3). Keskityn käännöksen sanatason ratkaisuihin, joiden avulla kääntäjä voi välittää erilaisten puhujien piirteitä tekstityksessään. Kuten Yleisradiolla pitkää uraa tehnyt suomentaja-toimittaja Esko Vertanen toteaa, [r]epliikin sisällön on välityttävä kerralla katsojan tajuntaan. Slangin tai murteen käyttö voikin olla ruututekstissä vain viitteellistä, jottei repliikin luettavuus pahoin kärsisi. (2007: 153.) Kääntäjä ei siis voi laatia tekstitystä, joka edes yrittäisi jäljitellä puhuttua kieltä täysin. Puheen illuusio luodaan muilla keinoin, ja esimerkiksi pikapuhekielisin persoonapronominein mä ja sä voidaan av-käännökseen rakentaa henkilöhahmo, joka vaikuttaa puhuvan slangia sekä siten on omanlaisensa hahmo ja eroaa vaikkapa yleiskieltä käyttävästä toisesta hahmosta. Vertanen tähdentää myös, että [r]uututeksti edustaa aina jonkun henkilön puhetta, joten liian paljaaksi sanomaa ei pidä riisua (mts.). On siis tärkeää, että myös tekstitykseen luodaan henkilöhahmoja. Av-materiaali on lähtökohtaisesti kuvan ja äänen liitto, jossa nuo piirteet ovat toistensa konteksteina ja tukevat 2 SubTV:n (nykyisen Subin) emokanavan MTV3:n edeltäjä Kolmoskanava esitti sarjan 1980-luvun lopussa. Kummankin esityskerran suomennokset olivat Helasvuon ja ilmeisesti samat, vaikka välissä kului viisitoista vuotta.

5 Tarmo Hietamaa 4 TRMUAK3 toistensa ymmärtämistä jatkuvasti mikäli se on tarkoitus (Kokkola 2007a; Chion 1994: 63) ja johon tekstittäjä lisää vielä kirjoitetun sanan. Kun kuva ja ääni toimivat siis yhdessä, miksei sanoillakin voisi puhaltaa samaan hiileen? Mielestäni henkilöhahmon karakterisaatiota tai rekisteriä rikkova sanaratkaisu saattaa jopa särkeä puhekielen illuusiota sekä hahmon ja tarinan eheyttä ja uskottavuutta. Jos tv-sarjan tekijöiden mielestä henkilöhahmo toimii ja puhuu tietyillä tavoilla, jotka tulee säilyttää johdonmukaisina (Whitfield 1976: 303), pitäisi minusta kääntäjänkin välittää tekstityksessään sananvalinnoilla samoja piirteitä. Tekstitykselläänhän kääntäjä kertoo kyseisen tarinan tulokielellä (vrt. Kokkola 2007b: 205), ja sanat vaikuttavat aina siihen, miten lukija/katsoja esitetyt asiat tulkitsee (Oittinen 2007: 62). Jos lähtökohtana on, että henkilöhahmot puhuvat tulokielelläkin omilla tavoillaan, on mielenkiintoista tarkastella, miten hyvin karakterisaatio ja rekisteri käännöksessä todella näkyvät. Näiden piirteiden kannalta erinomaiset tarkastelun kohteet ovat Spock ja McCoy, kaksi Star Trekin kolmesta päähenkilöstä. Näiden hahmojen voisi nimittäin sanoa olevan dramaturgisesti toistensa vastakohdat, eli hahmot toimivat sekä puhuvat täysin eri tavoin. Ja vaikka tekstityksessä voidaan välittää henkilöhahmojen eroja vain viitteellisesti, täysin toisistaan eroavien hahmojen välillä odottaisi olevan selkeitä eroja; tästä syystä juuri näiden hahmojen tulokielisistä repliikeistä on hyvä tutkia, miten karakterisaatio ja rekisteri näkyvät av-käännöksessä. Sarjan luoja Roddenberry on kertonut pääkolmikon karakterisaatiosta seuraavasti: Romaanissa tajunnanvirta kulkee sankarin päässä, ja hänen ajatuksensa ovat luettavissa. Televisiossa sama ei onnistu. Niinpä ajattelin, että jos otan täydellisen henkilöhahmon ja jaan hänet kolmeen osaan, saan rohkean johtajahahmon, kapteenin; loogisen hahmon, tiedepäällikön; ja humanistisen hahmon, lääkärin. Kun heille sitten tapahtuu jotain, kapteeni saattaa sanoa: Kuulkaas nyt, niin meidän on tehtävä, mihin Spock voi todeta: Loogiselta kannalta kuitenkin ja tohtori puolestaan: Entäs asian humanistinen puoli?. (Gross Altman 1995: 18 [oma suomennos].) Spock siis katsoo asioita johdonmukaisen järjen ja McCoy inhimillisten tunteiden kannalta. Heidän voikin sanoa olevan tuon yhden persoonan kaksi vastakkaista puolta, jotka tavallaan yhdistyvät siinä, miten Kirk asian eri puolten punnitsemisen jälkeen päättää ryhtyä varsinaiseen toimeen. Hahmojen vastakkaisuutta tukevat heidän taustansa: Tiedepäällikkö Spock, asiallinen ja järjestelmällinen tietokoneasiantuntija, on puoliksi vierasta humanoidilajia, vulkaaneja, jotka ovat maailmankatsomukseltaan kylmänviileitä, loogisia ja rauhanomaisia (Whitfield: ). Laivalääkäri McCoy, suorapuheinen ja tekniikkaa vieroksuva vanhanaikainen yleislääkäri, on Yhdysvaltain syvästä etelästä kotoisin oleva kyynikko, joka suhtautuu elämänmenoon kuumaverisesti, humanistisesti ja kiihkeästi (mts ). Nuo täydellisen henkilöhahmon kaksi eri puolta tohtori McCoy ja herra Spock ovat siis dramaturgisesti toistensa vastakohdat. Edellä esitettyjen perustelujen valossa tyystin erilaisten hahmojen lähtökielisessä karakterisaatiossa on selviä eroja. Lisäksi hahmojen lähtökielinen rekisteri noudattelee heidän elinympäristönsä, periaatteessa sotilaallisen yhteisön, piirteitä. Tarkastelen seuraavaksi, miten nuo erot ja piirteet näkyvät suomenkielisessä dvd-käännöksessä.

6 Tarmo Hietamaa 5 TRMUAK3 3 Henkilöhahmojen karakterisaatio ja rekisteri On tärkeää, että käännöksen henkilöhahmoille saadaan luotua oikeanlainen karakterisaatio ja rekisteri. Käännöstieteilijä Eugene A. Nida toteaa tästä seikasta dynaamisen ekvivalenssin kannalta seuraavasti: On lisäksi oleellista, että tekstin jokainen henkilöhahmo esitetään oikealla tavalla. Yksilöt on toisin sanoen karakterisoitava asianmukaisesti sopivilla sananvalinnoilla ja sanajärjestyksillä, jotta muun muassa sosiaaliluokan ja maantieteellisen murteen kaltaiset piirteet käyvät selkeästi ilmi. Jokaiselle hahmolle on myös suotava samanlainen yksilöllisyys ja persoonallisuus kuin alkuperäisen tekstin kirjoittaja on antanut niille. (Nida 1964: 170 [oma suomennos].) Tämä ihanne pätee tällaisenaan kaunokirjalliseen kääntämiseen. Av-kääntämisessä asia on kuitenkin hieman toisenlainen, sillä tekstitykseen ei voida kääntää lähtökielen puhuttuja ilmauksia täysin niiden jokaista piirrettä myöden. Ruututekstien laadintaa rajoittaa viestinnän ja kääntämisen asiantuntijan Ian Masonin (1989: 14) mukaan kolme seikkaa: puhuttu kieli on käännettävä kirjoitetuksi kieleksi, käännösteksti on mahdutettava rajalliseen tilaan ja käännöksessä on keskityttävä oleellisiin merkityksiin, mikä johtuu rajallisuudesta. Ruututeksteissä osa lähtökielen informaatiosta katoaa siis väistämättä. Mason kuitenkin mainitsee myös, että tekstityksen onkin toimittava vain lähtökielen diskurssin tiivistelmänä ja että katsoja tulkitsee oikeat merkitykset koko teoskokonaisuuden avulla, muun muassa kielen ei-verbaalisista piirteistä ja kehon eleistä (mts. 18). Tulkintaa toisin sanoen auttavat yhdessä ääni ja kuva, kuten luvussa 2.2 totesin. Tulokielistä ruututekstiä ei kuitenkaan pidä riisua puhtaan yleiskieliseksi esitykseksi, mitä ajatusta tukevat muun muassa Nidan dynaamisen ekvivalenssin perusajatus sekä Vertasen huomiot tekstityksen vaatimuksista (ks. luku 2.2). Omalta osaltaan siis myös tekstityksen on puhallettava samaan hiileen kuin teoskokonaisuuden muiden osien, jotta katsojan tästä saama vaikutelma olisi mahdollisimman eheä ja uskottava sekä lähtötekstin mukainen. Kuten todettu, tekstitykseen luodaan karakterisaatio- ja rekisterieroja vain viitteellisesti. Näitä viitteellisiä puheenomaisia piirteitä saadaan tekstitykseen yllä olevin Nidan sanoin sopivilla sananvalinnoilla ja sanajärjestyksillä, vaikka kääntäminen ei pohjimmiltaan tarkoitakaan yksittäisten sanojen ja rakenteiden vaihtamista toisiin, vaan kyse on merkitysten välittämisestä (ks. esim. Vehmas-Lehto 1999: 12). Nuo yksittäiset sanat ovat kuitenkin kääntäjän työkalu, ja keskityn tässä työssä juuri siihen, miten dvd-tekstityksen sananvalinnat sopivat henkilöhahmojen karakterisaatioon ja rekisteriin. Katsojahan ei välttämättä tietoisesti tarkkaile tällaisia asioita, mutta kukapa jonkun kanssa jutellessaankaan erittelisi keskustelukumppaninsa diskurssia? Silti keskustelukumppanista muodostuu tiettyjä käsityksiä ja mielipiteitä, tiedostamattakin. Toisin sanoen myös käännösratkaisut vaikuttavat varmasti katsojaan ja siihen, miten hän tulkitsee henkilöhahmoja ja teoskokonaisuutta; kyse on hermeneuttisesta ymmärtämisestä: osat vaikuttavat kokonaisuuden ymmärtämiseen ja kokonaisuus osien ymmärtämiseen. Tarkastelen nyt, miten käännöksen tietyt osat, sananvalinnat, vaikuttavat kokonaisuudessa, Spockin ja McCoyn karakterisaatiossa sekä yleisesti henkilöhahmojen rekisterissä.

7 Tarmo Hietamaa 6 TRMUAK3 3.1 Vastakohtaisten hahmojen karakterisaatio Tyyni ja täsmällinen Spock Spockin ajatusmaailma on tunteettoman asiallinen, ja hän hoitaa tehtävänsä tarkasti ja järkiperustein. Henkilöhahmona hänellä on älyllisen käytöksensä ja etäisen olemuksensa perusteella ylästatus useimpiin muihin, tunteidensa riepottelemiin miehistönjäseniin nähden. Jaksossa The Ultimate Computer tähtilaiva Enterpriselle saapuu tohtori Daystrom, joka testaa laivan käyttämistä pelkästään hänen uuden M-5-tietokoneensa ohjauksessa. Hän pyrkii vapauttamaan ihmiset avaruustutkimuksen vaaroista: kun 430 hengen miehistön työt sujuvat vain kourallisella upseereita tai jopa kokonaan ilman heitä, ei tarvita inhimillisiä uhrauksia saati sotilaallista komentoa arvoasteikkoineen. Spock ilmaisee asialliseen tapaansa arvostavansa Daystromia ja tämän saavutuksia sekä uskoo, että laivan toiminta tehostuu, jos tietokoneiden suomaa apua osataan hyödyntää paremmin. Toisaalta Spock myös myöntää kapteeni Kirkille älyllisen tahdikkaasti, että tietokoneet ovat pelkästään ihmisiä tehokkaampia eivätkä näitä parempia ja että hän itse ei mieli konetta isännäkseen. Spock joka tapauksessa suhtautuu Daystromin täydelliseen tietokoneeseen alusta asti myönteisen avoimin mielin. Kuva 1. Komentaja Spock (Leonard Nimoy), Enterprisen ykkösupseeri ja tiedepäällikkö. (Kuva: TrekCore.) Täsmällinen tietokoneasiantuntija Spock erottuu dvd-käännöksessä karakterisaatioltaan melko hyvin muista henkilöhahmoista. Huomattavin kielellinen merkki hänen ylästatuksestaan on vierassanojen käyttö. 3 Tähän Spockin tieteellisen tarkkaan sanavarastoon kuuluvat dvd-käännöksessä muun muassa aktiivinen, elementti, informaatio, kontakti, looginen, mekanismi, neutralisoida ja prosessoida. Spockin tulokielisessä replikoinnissa vierassanoja on huomattavasti, kun taas muut hahmot käyttävät niitä selvästi vähemmän. Myös tohtori Daystromin, toisen tieteellisen hahmon, sanastoon kuuluu selviä vierassanoja, kuten elementti ja synapsi. Koska käännöksen Spock kuitenkin käyttää tällaisia sanoja runsaimmin, hän tavallaan nousee älylliseltä statukseltaan muita ylemmäs, ja syntyvä karakterisaatio on lähtötekstin karakterisoinnin mukainen. Spock puhuu usein teknisistä ja abstrakteista aiheista, jotka ehkä vaativatkin tieteellisen hienoa kieltä. Toisaalta juuri tuonkaltaiset kansainväliset sanat synnyttänevät helposti käännösratkaisuja, joissa esiintyy niiden suomalaistuneita muotoja, mutta yhtä hyvin kääntäjä olisi voinut käyttää vaikkapa englannin sanan information suomenkielisenä vastineena sanaa tieto eikä sanaa informaatio (ks. ote 4). Lisäksi huomasin, että tältäkin osin eroja muihin hahmoihin on: ainakin yhdessä tapauksessa tuollaisen kansainvälisen sanan vastineena oli koto- 3 Vierassanat ovat Suomen kielen perussanakirjan mukaan vieraista kielistä peräisin olevat sanat, joissa us. on suomelle vieraita äänteitä t. äänneyhtymiä (esim. absoluuttinen, babysitter).

8 Tarmo Hietamaa 7 TRMUAK3 peräinen ratkaisu vaikka replikoijana oli konepäällikkö Scott, teknisistä taidoistaan tunnettu henkilöhahmo. Alla on dialogiote jakson loppupuolelta. Siinä näkyy, miten Spockin henkilöhahmo erottuu hyvin toisesta hahmosta, Scottista, mutta myös miten Spockin oma karakterisaatio särkyy hieman. Otteen reunassa lukee replikoijat suuraakkosilla, ja sen vasemmalla palstalla on tulokielinen dvd-tekstitys alkuperäisessä muodossaan ja oikealla palstalla lähtökielinen replikointi transkriboimanani. Olen lihavoinut otteesta huomionarvoisimmat kohdat. Kaikki tutkielman otteet on muotoiltu samalla tavoin. Ote 1. Daystromin M-5-tietokone ei ole toiminut toivotusti, ja laiva on sen hallinnassa. Muiden muassa Spock ja Scott keskustelevat kapteeni Kirkin kanssa siitä, miten M-5 huijasi heidät tekemään turhaa työtä. Spock pysyy tyynenä, kun taas Scott hermostuu tilanteen omituisuudesta. SPOCK SCOTT SPOCK Tätä voisi kutsua turhaksi reissuksi. M-5 on reitittänyt uudelleen ohjausjärjestelmän. Tämä oli toiminnassa. Olisin voinut lyödä vaikka mistä vetoa. Kun M-5 huomasi väliintulomme, se reititti ohjaimet uudelleen, ja piti tätä aktiivisena lähettämällä sähköimpulsseja tietyin väliajoin. (Kröger: ) It appears, Captain, we ve been doing what used to be called pursuing a wild goose. M-5 has rerouted helm and navigational controls bypassing this primary system. But it was active. I d stake all I know that it was. I believe that when M-5 discovered our tampering, it rerouted the controls, leaving this one active by simply sending through an electronic impulse at regular intervals. Kuten yltä näkyy, Spock ilmoittaa järjestelmän olleen aktiivisena ja Scott sanoo sen olleen toiminnassa; molempien vastineena lähtötekstissä on sana active. Molemmat henkilöhahmot ovat tekniikan asiantuntijoita, mutta tuolla sananvalinnalla korostuu Spockin älyllinen ylivertaisuus ja toisaalta myös Scottin jokamiesmäinen ajattelutapa. Ei voida sanoa, onko kääntäjä miettinyt asiaa näin pitkälle, mutta toisaalta sananvalinta ei johdu ainakaan tilan asettamista rajoista: sekä saneessa aktiivisena että saneessa toiminnassa on 11 kirjainta, ja kieliopillisestikin ne voisi vaihtaa keskenään. Valinta on mielestäni joka tapauksessa karakterisaation kannalta onnistunut. Sitä vastoin otteen ensimmäisessä repliikissä Spock muuttuu mielestäni liian maanläheiseksi, epämuodolliseksi. Lähtötekstissä Spock lainaa ihmisten sanontaa ja vieläpä muuntaa sitä ylätyyliseksi käyttämällä verbiä pursue verbin chase sijasta. Spockin äänenkäytön perusteella on selvää, että hän lausuu sanonnan sitaateissa kuten olen sen transkriboinutkin mutta tekstityksessä vieraan elementin käyttö ei ilmene selvästi. Vaikka tekstityksen voisi tuokin repliikkiin modaalisuutta, itse sanonta on puhekielenomainen turha reissu, joka ei erotu Spockin muusta kielenkäytöstä mitenkään. Tekstitys esittää sen ilmauksena, joka olisi

9 Tarmo Hietamaa 8 TRMUAK3 Spockille sinänsä tavanomainen. Tv-käännöksessä vastaava repliikki kuuluu suomeksi: Olemme näköjään niin sanotusti juosseet virvatulen perässä (Helasvuo). Vaikka tässäkin ylätyylinen muunnos katoaa, vieras sanonta eroaa silti Spockin normaalista puheenparresta fraasin niin sanotusti avulla. Tv-repliikki on kaikkiaan pidempi ja arvatenkin siis ajastettu eri tavoin kuin dvd-repliikki, mutta esimerkiksi pelkillä lainausmerkeillä ilmauksesta olisi dvd:lläkin saatu hahmon puhetapaan kuulumaton. Seuraavassa kahdessa otteessa jakson lopulta näkyy kielellinen merkki Spockin tietokonemaisesta ajatusmaailmasta, mistä hänen vastakappaleensa McCoy usein häntä moittiikin: Ote 2. M-5-tietokone perustelee Daystromille, miksi se tulittaa sotaharjoituksissa oman puolen laivoja täydellä voimalla. Tietokoneen ääni on konemaisen lattea. M-5 Ohjelmoitu suojautumaan. Vihollisalukset neutralisoitu. Programming includes protection against attack. Enemy vessels must be neutralized. (Kröger: ) Ote 3. Spock ilmoittaa Kirkille, tyyneen tapaansa, että M-5 on päihitetty. SPOCK Voimakenttä on poissa. M-5 on neutralisoitu. (Kröger: ) Force field is gone, Captain. M-5 is neutralized. Sekä Spock että M-5 käyttävät dvd-tekstityksessä sanaa neutralisoida, ja näin Spock asettuu kielenkäyttäjänä tehokkaan tietokoneen tasolle. Käännösratkaisu tukee Spockin karakterisaatiota, jonka mukaan hän kärjistäen ajattelee kuin tietokone. Toisaalta sanan englanninkielinen sukulaissana neutralize esiintyy myös molempien lähtökielisissä repliikeissä, mikä on saattanut vaikuttaa sananvalintaan. Tv-tekstityksessä nämä repliikit on käännetty samankaltaisesti, kummassakin tapauksessa verbillä neutraloida (Helasvuo). Kaiken kaikkiaan Spock puhuu jokseenkin ylätyylisesti, mutta dvd-tekstitys ei mielestäni onnistu välittämään kaikkia piirteitä karakterisaation kannalta yhtä toimivasti kuin selvästi muista sanoista erottuvien vierassanojen avulla. Seuraava ote on jakson alkupuolelta: Ote 4. Spock kehottaa Kirkiä luottamaan Daystromin tietokoneeseen, kun sen laivanhallinnan ensikokeilut ovat sujuneet hyvin. Spock perustelee kantaansa asiallisesti, mutta Kirkillä on huolensekainen huvittuneisuuden pilke silmäkulmassaan. SPOCK Kapteeni, minun on pakko yhtyä tohtori Daystromiin. Siihen laitetun informaation avulla hänen koneensa olisi tuonut meidät tänne helposti. Captain, I m forced to agree with Dr. Daystrom. With the course information plotted into it, his computer could have brought us here as easily as the navigator.

10 Tarmo Hietamaa 9 TRMUAK3 KIRK SPOCK Se olisi ehkä antanut lisätodisteen M-5:n kyvyistä. Sinä näytät nauttivan tuosta tietokoneesta. Nautin? En. Olen mielissäni, että Daystromin laite suoriutui tehtävistä niin kovin tehokkaasti. (Kröger: ) In fact, it might ve been a further demonstration of M-5 s capability. You seem to enjoy trusting yourself to the computer, Mr. Spock. Enjoy, Captain? No. I m merely gratified to see Dr. Daystrom s new unit execute everything required of it in such a highly efficient manner. Otteen loppupuolella englannin ilmausten merely gratified, execute ja such a highly efficient manner vastineina dvd-tekstityksessä ovat ilmaukset mielissäni, suoriutui ja niin kovin tehokkaasti. Vaikka nämä käännösratkaisut ovatkin hienonkuuloista sanastoa ja käyvät Spockin puhetapaan, otteen alkupuoli ei vaikuta täysin samoin. Ensimmäisen tekstiruudun verbi yhtyä on vielä sopivan ylätyylinen, mutta sitä seuraavat kolme tekstiruutua ovat kokonaisuuksina lähinnä kapulakieltä, mikä ei sovi tarkan ja huolellisen Spockin suuhun. Tältä osin Spockin replikointi dvd-tekstityksessä on siis turhan monimutkaista: virkkeessä Siihen laitetun informaation avulla hänen koneensa ovat viittaussuhteet pielessä, ja ilmaus antaa lisätodiste jostain on raskaan monisanainen. Vaikka lähtötekstin Spock puhuukin asioista korkealentoisesti, hänen kielensä on silti selkeää. Tvtekstityksessä tämän otteen toista ja kolmatta tekstiruutua vastaa ruutu Kurssilaskelmien avulla kone olisi hoitanut navigaatiotyön ja neljättä ruutua ruutu Niin M-5 olisi osoittanut kykynsä vieläkin selvemmin (Helasvuo). Näissä asiasisältö tulee selvän suorasanaisesti ilmi mutta myös hahmon ylätyylisyys on läsnä: komeankuuloinen tilapäismuodoste navigaatiotyö paikkaa tämän seikan. Paikkaamisestahan kaikkiaan onkin kysymys. Jokaista lähtötekstissä olevaa puheen piirrettä ei voi toistaa kuten ei itse sisältöäkään kokonaisuudessaan joten puheen ja karakterisaation illuusio paikataan muutoin, pienillä piirteillä. Tässä mielessä edellisen otteen kapulakielinen ilmaisutapa on paitsi ristiriidassa henkilöhahmon kanssa myös kenties hankalasti luettavissa. Kääntäjän on huomioitava, että henkilöhahmon karakterisaatioon kuuluu muutakin kuin pelkät sanat, nimittäin hahmon äänenkäyttö ja toiminta ylimalkaan. Avmateriaalin äänen, kuvan ja sanan liiton tulisi kokonaisuutena vaikuttaa kääntäjän ratkaisuihin kuten olen jo aiemmin todennut eikä käännösratkaisuissa siis pidäkään pyrkiä toistamaan kaikkea täydellisesti. Tulkitseehan katsojakin tekstitystä osana tuota liittoa, joten pelkkä viitteellisyys riittää. Toisin sanoen karakterisaation erojen ei tarvitse välttämättä olla kovin radikaaleja: esimerkiksi painotuskeino niin kovin vaikuttaisi varmasti erilaiselta tyynen tiedepäällikön kuin dynaamisen kapteenin repliikeissä. (Vrt. esim. Lappalainen 2002: 197.) Kuten esittämistäni muutamista esimerkeistä näkee, Spockin henkilöhahmo on karakterisoitu melko hyvin dvd-tekstityksessä. Parhaiten karakterisaatiota on onnistuttu luomaan käyttämällä vierassanoja, jotka

11 Tarmo Hietamaa 10 TRMUAK3 tosin ovat voineet päätyä käännökseen myös kansainvälisten sanojen suorina suomalaisina vastineina, siis periaatteessa interferenssinä, jota pidetään käännöskielen epätoivottavana piirteenä (Koskinen 2002: 382). Ainakin osin on kuitenkin huomattavissa, että näin ei välttämättä ole, vaan näiden karakterisoivien sanojen käyttöä lienee myös tietoisesti harkittu. Spockin karakterisaatio ei kuitenkaan ole mielestäni täysin ehyt, vaan se rikkoutuu paikoin, kun kielessä esiintyy liian epämuodollisia ja liian monimutkaisia piirteitä. Tvtekstityksessä vastaavia kohtia näyttäisi ratkaistun luontevammanoloisesti. Pohdin myöhemmin, luvussa 4, mistä tällaiset dvd- ja tv-käännöksen laadulliset erot saattavat johtua Kiihkeä ja kyyninen McCoy Leonard McCoyn tunnemaailma on kuohahtelevan kipakka, mutta hän hoitaa tehtävänsä antaumuksellisesti ja taidokkaasti. Henkilöhahmona hänellä on maanläheisten näkemystensä ja ihmisläheisen olemuksensa perusteella tuttavallinen suhde muihin miehistöjäseniin paitsi Spockiin, jonka näkemysten kanssa hän on yhtenään napit vastakkain. Kun tohtori Daystrom saapuu Enterpriselle M-5-tietokoneinensa, McCoy ilmaisee kärkevän selvästi, että hänestä kone ei voi mitenkään hallita 430 hengen voimin kulkevaa laivaa onnistuneesti. Hänen mielestään miehistöä ei voi korvata koneilla, koska silloin toiminnasta jää puuttumaan inhimillinen harkinta, minkä lisäksi päteviä ihmisiä jää vaille tarkoituksellista työtä. McCoy suhtautuu alusta asti kriittisesti Daystromin tietokoneeseen ja tuo kantansa esille tämänkin kuullen. Kyyninen vanhanajan lääkäri McCoy ei erotu dvd-käännöksessä muista henkilöhahmoista yhtä hyvin kuin tieteellinen Spock. Selvimmät kielelliset merkit hänen maanläheisestä ajattelutavastaan ovat puhekielisiä fraaseja, joita tekstitykseen on saatu jonkin verran muttei kuitenkaan samassa suhteessa kuin vaikkapa Spockin vierassanoja. Tämä voisi tukea aiemmin sivuamaani ajatusta, jonka mukaan käännökseen syntyy helposti näiden kansainvälisten sanojen suomalaistuneita muotoja helpommin kuin esimerkiksi murteellisille ilmauksille syntyy samanlaista puhekielimäisyyttä tavoittelevia vastineita. Toki puhekielimäisten ilmausten käyttöä rajoittaa tekstityksen luettavuus, mutta edelleenkään käytön ei pidä olla kuin viitteellistä. Lähtötekstin McCoyn puhetapa ei poikkea yleiskielestä huomattavasti, mutta koko hänen lämminhenkinen ja räiskähtelevä luonteensa on osa hänen karakterisaatiotaan, ja tämän tulisi näkyä myös tulokielisessä replikoinnissa. Ylipäänsä McCoy puhuu asioista konkreettisesti ja käytännönläheisesti, mitä näkökantaa tekstityksenkin sananvalinnoilla pitäisi tavoitella. Dvd-tekstityksessä hän ei kuitenkaan välttämättä eroa sarjan muista hahmoista riittävästi, paitsi kaikista muista suhteellisen hyvin eroavasta Spockista, eikä tulotekstin karakterisaatio siis yllä samoihin mittoihin kuin lähtötekstin karakterisaatio. Kuva 2. Tohtori Leonard Mc- Coy (DeForest Kelley), Enterprisen laivalääkäri. (Kuva: TrekCore.)

12 Tarmo Hietamaa 11 TRMUAK3 Vaikka McCoyn karakterisaatiossa olisi mielestäni parantamisen varaa, dvd-tekstityksessä on pari onnistunutta sananvalintaa, jotka korostavat McCoyn luonnetta. Seuraava ote on jakson puolivaiheilta: Ote 5. Sotaharjoitusten johtaja kommodori (oik. lippueamiraali) Wesley on ilmoittanut radioitse Enterprisen voittaneen yhden harjoituksista. Wesley käyttää myötätuntoisenkuuloisesti Kirkistä slangi-ilmausta, joka tarkoittaa turhaa kapinetta. Enterprisen komentosillalle jää leijumaan vaivautunut tunnelma, ja McCoy kyselee kärsimättömänä muilta, mitä ilmaus tarkoittaa. WESLEY McCOY Onnittelut M-5-yksikölle, ja terveiset kapteeni Dunselille. Loppu. Dunsel? Kuka hiivattu on kapteeni Dunsel? (Kröger: ) Our compliments to the M-5 unit, and regards to Captain Dunsel. Wesley out. Dunsel? Who the blazes is Captain Dunsel? Englanninkielisen fraasin who the blazes vastineeksi kääntäjä on keksinyt mainion ilmauksen kuka hiivattu, jossa näkyy hyvin McCoyn hahmon kiihkeys. Ilmaus luo hienosti puhekielenomaisen illuusion etenkin, koska sanaa hiivattu ei edes ole suomen yleiskielessä. Sen voisi ajatella yhdistelmäksi sanasta hiivatti, joka on Suomen kielen perussanakirjan mukaan lievähkö, arkinen kirosana, ja sanasta riivattu, joka myös toimii lievänä kirosanana. Kaiken kaikkiaan dvd-käännöksen repliikki on hyvin puhekielenomainen ja sopii McCoylle, joka täräyttelee asioita useinkin kaunistelematta. Seuraava ote on kohtauksesta, joka tapahtuu heti edellisen otteen kohtauksen jälkeen: Ote 6. McCoy tulee Kirkin hyttiin piristämään tätä äskeisen kiusallisen tilanteen jälkeen. McCoy kantaa pilke silmäkulmassaan hajamielisenoloiselle Kirkille tarjottimella kahta alkoholiannosta, jotka on peitelty liinalla. KIRK McCOY En halua syödä. Tämä ei ole kanakeittoa. Olen ehkä vain aluksen lääkäri, mutta minun Finagle-paukkuni tunnetaan Orionissa asti. (Kröger: ) I m not interested in eating, Bones. This isn t chicken soup. I may be just a ship s doctor, but I make a Finagle s Folly that s known from here to Orion. Tässäkin otteessa puhekielisen sanan valinta McCoyn repliikkiin sopii hänen karakterisaatioonsa: arkinen paukku korostaa hänen maanläheisyyttään. Ryypylle olisi toki voinut keksiä vastaavankuuloisen suomenkielisen nimen finagle tarkoittaa verbinä huijata, ja folly on lähinnä hullutus mutta selittävällä käännösratkaisullaan kääntäjä onnistuu yhtä kaikki saamaan McCoyhin inhimillistä särmää myös tällä kohdin. Toisin paikoin tosin McCoyn karakterisaatio dvd-tekstityksessä on melko latteaa, eli hänen tulokielinen

13 Tarmo Hietamaa 12 TRMUAK3 replikointinsa ei tunnu erottuvan muiden henkilöhahmojen kielenkäytöstä. Yksi osuva esimerkki tästä on jakson alkupuolelta: Ote 7. McCoy ja Kirk poistuvat kahdestaan laivan konehuoneesta, jossa he ovat juuri Spockin kanssa tavanneet tohtori Daystromin ensimmäistä kertaa. Spock on ollut asiallisen haltioitunut Daystromin saavutuksista. McCoy on ivallisen leikkisällä tuulella, kun taas Kirk on huolissaan. McCOY Näitkö ihailun Spockin silmissä? Hän tapasi viimein sen oikean koneen. Mikä hätänä, Jim? (Kröger: ) Did you see the love light in Spock s eyes? The right computer finally came along. What s the matter, Jim? Sanonta to see the love light in someone s eyes on lähes runollinen ilmaus, mikä ei sinänsä välttämättä sopisi McCoyn sanomaksi. Hän lausuu sen kuitenkin ivallisesti, ja hänen kyyninen huumorinsa paistaa lähtökielisestä repliikistä selvästi. Dvd-tekstityksen vastaavan repliikin ihailu on kuitenkin lattea ja ehkä jopa epätarkankuuloinen tokaisu; se ei välitä katsojalle samanlaista pisteliäisyyttä kuin lähtökielinen repliikki. Lähtökielellä McCoy käyttää toisinaan hyvinkin värikästä kieltä, mikä heijastelee hänen eläväisen tunteellista ajatusmaailmaansa, minkä epäloogisuutta Spock puolestaan arvostelee aika ajoin. Tv-tekstityksessä tuo love light -kohta on käännetty hahmon suuhun paremmin sopivaksi: Näitkö lemmenliekin Spockin silmässä? Oikea tietokone saapui (Helasvuo). Tässä käännöksessä on mukana runollinen sana lemmenliekki, joka muuntuu kontekstinsa mukaisesti ivalliseksi huomautukseksi. Yllä olevan otteen viimeisessä tekstiruudussa McCoy kutsuu Kirkiä tuttavallisesti Jimiksi niin lähtö- kuin tulokielisessä repliikissä. On kuitenkin mielenkiintoista, että dvd-tekstityksessä lempinimi, jota Kirk käyttää McCoysta, Bones, on joko poistettu (ks. ote 6) tai korvattu tavallaan yläkäsitteellä tohtori (ks. ote 11). Näin käännöksessä jää saavuttamatta osa Kirkin ja McCoyn ystävyyssuhteesta. Tv-tekstitys taas käyttää englanninkielistä lempinimeä sellaisenaan, mutta muistan nähneeni myös jonkin toisen julkaisun, jossa se on käännetty Kuikeloksi. Vaikka tämä lempinimi sikäli sopii McCoyn luisevaan hahmoon, Bones-lempinimen takana on muuta: se on lyhenne nimityksestä sawbones, slangisanasta, joka tarkoittaa lääkäriä, kirurgia (The Routledge Dictionary of Historical Slang: s.v. bones 5, sawbones) ja juontuu usein amputoimaan joutuneista sotilaskirurgeista (Tomlinson: 20). Tällainen nimikin karakterisoi hahmoa vanhanaikaisen ronskiotteiseksi, mutta käännökseen samoja assosiaatioita on hankala siirtää. Dvd-käännöksessä McCoyn lempinimi on joka tapauksessa häivytetty kokonaan. McCoyn kieli on välillä melko värikästä, ja hänen kielenkäyttöään värittää paikoin entisestään hänen etelävaltiolainen korostuksensa. Tällaista värittyneisyyttä saisi käännöskin mielestäni heijastella. En kuitenkaan tarkoita, että tekstitykseen pitäisi valita esimerkiksi jonkin tietyn suomen murteen piirteitä tai että teksti-

14 Tarmo Hietamaa 13 TRMUAK3 tyksessä pitäisi olla yhtä lailla värittyneitä piirteitä tismalleen samoilla kohdin kuin lähtötekstissä. Edelleen riittää, että puhekielen illuusio on viitteellistä, minkä voi toteuttaa käyttämällä vaikkapa otteiden 5 ja 6 kaltaisia arkikielen sanoja kautta käännöksen. Kääntämisen lähtökohtanahan ei ole, että vaihdetaan pelkästään yksittäisiä sanoja toisiin sanoihin, vaan tässä tapauksessa kun koko av-materiaali on lähtötekstinä luodaan eheä karakterisaatio ottamalla vinkkejä myös henkilöhahmon eleistä, ilmeistä, äänenpainoista, puhetavasta ja ylipäänsä koko toiminnasta. Esimerkki: Otteessa 1 esitetty kohtaus jatkuu McCoyn lähtökielisellä repliikillä Decoyed! It wanted us to waste our time here. Dvd-tekstityksessä tämä on käännetty: Se halusi meidän tuhlaavan aikaamme täällä (Kröger: ), kun taas tv-tekstityksessä vastaavassa tekstiruudussa lukee: Se halusi meidän haaskaavan aikaa täällä (Helasvuo). Lähtökielen repliikissä ei ole sanaa tai korostusta, joka vaatisi yleiskielestä poikkeamista, ja dvd-käännös onkin mitä yleiskielisimmällä linjalla. Tvkäännöksen haaskata sen sijaan luo repliikistä murteellisesti puheenomaisemman, vaikkei tuo verbi sinänsä olekaan murteellinen tai sen erikoisempi kuin tuhlatakaan. Se kuitenkin vaikuttaa puhekielisemmältä, koska yleisin ilmaisuvaihtoehto olisi juuri dvd-käännöksen tuhlata; kyse on illuusiosta. Nimenomaan tällaisin ratkaisuin tekstityksen karakterisaatioihin voidaan saada tiettyjä piirteitä, vaikkei näille lähtötekstissä olisikaan sanallisia vastineita. Koko audiovisuaalinen konteksti on otettava huomioon (vrt. Tuominen 2007: 299). Kaikkiaan McCoyta on onnistuttu karakterisoimaan dvd-käännöksessä jonkin verran, mutta suurelta osin hahmon tulokielinen replikointi on melko latteaa siihen nähden, millainen persoona on kyseessä. Spockin karakterisaatio oli onnistunut vierassanojen osalta, nämä kun erottuvat muusta sanastosta helposti, ja samoin on käynyt McCoyn kanssa: poikkeaville sanoille on löytynyt helposti poikkeavia vastineita. Molemmissa tapauksissa ratkaisut näyttäisivät siis syntyneen lähtökielen sanastosta, vaikka karakterisaatiota luodessa tarpeen olisi huomioida myös kielenulkoiset elementit eli koko av-konteksti, kuten yllä totesin. McCoyn tulokielinen karakterisaatio ei niinkään tunnu rikkoutuvan, vaan mielestäni se ennemminkin tasoittuu muiden henkilöhahmojen rinnalle. Koska käännös silti välittää lähtökielen ydinasian, sen voisi sanoa olevan toimiva tai riittävä mutta ei laadullisesti täysin onnistunut. Samoin Spockin karakterisaatio on harhautunut hieman ja jäänyt laadullisesti vajavaiseksi. Näistä laadullisista seikoista jatkan siis luvussa 4. Vastakohtaiset henkilöhahmot Spock ja McCoy joka tapauksessa erottuvat toisistaan dvd-tekstityksessä. Toisin sanoen ainakin karakterisoinnin ääripäät vaikuttavat tulokulttuurin katsojaan omina hahmoinaan sen sijaan, että jopa ne olisivat täysin tasapäistyneet persoonattomaan, yleiskieliseen replikointiin, josta Vertanenkin varoittaa (ks. luku 2.2). 3.2 Sosiaalinen sotilasrekisteri Tähtilaiva Enterprisen miehistö koostuu upseereista, joiden komentohierarkia on sotilaallinen. Kunkin upseerin sotilasarvo kertoo hänen saavutuksistaan ja kokeneisuudestaan, ja laivan kuri perustuu näiden arvostukseen eikä niinkään vain symbolisten kaluunoiden kumarteluun. Lisäksi Enterprisen tehtävä ei ole ainoastaan soti-

15 Tarmo Hietamaa 14 TRMUAK3 laallinen, vaan sen käskyihin kuuluu humanistisen tiedonjanoisesti tutkia outoja maailmoja, etsiä uusia elämänmuotoja ja kulttuureja sekä [r]ohkeasti mennä sinne minne ihminen ei ole ennen mennyt 4. Miehistön työja elinympäristö on siis muodollisen sotilasjohtoinen joskaan ei turhan jäykkä. On myös selvää, että muodollisuus ei voi kattaa upseerien välisten ihmissuhteiden kaikkia puolia, vaan läheisemmät välit merkitsevät myös epämuodollisempaa suhtautumista silloin kuin se on mahdollista. Henkilöhahmojen sosiaalisissa suhteissa on joka tapauksessa muodollinen ja epämuodollinen puolensa. Esimerkiksi kapteeni Kirkin ja tohtori McCoyn suorasukainen ystävyyssuhde näkyy lähtökielessä siinä, miten he puhuttelevat toisiaan tuttavallisesti. Sinutteluyhteyksissä Kirk on McCoylle yksinkertaisesti Jim ja McCoy on Kirkille sukkelasanaisesti Bones (ks. luku 3.1.2). Keskityn nyt kuitenkin toisenlaisiin kielen muodollisiin merkkeihin, jotka kertovat rekisteristä eli siitä, miten henkilöhahmo viestii kussakin puhetilanteessa. Pysyn silti akselilla muodollisuus epämuodollisuus, sillä perinteisesti juuri muodollisuus on olennainen osa sotilaallista puhuttelua; siitä poikkeamisella on siis merkitystä. Selvimpiä kielellisiä muodollisuuden merkkejä on teitittely. Dvd-käännöksessä upseerit eivät teitittele toisiaan, vaan kaikki sinuttelevat, tilanteesta ja lähtökielen muodollisuusasteesta riippumatta. Ainoastaan tohtori Daystromia, ulkopuolista arvovierasta, teititellään lähes poikkeuksetta. Upseerien keskinäinen sinuttelu tekstityksessä vahvistaa sinänsä heidän keskinäistä ystävyyttään ja yhteisöllisyyttään, mutta joissain tilanteissa sinuttelu tuntuu minusta erittäin ristiriitaiselta. Esimerkkinä tästä ovat seuraavat otteet heti jakson alusta: Ote 8. Kirk antaa viestipäällikkö Uhuralle käskyn kireänoloisessa tilanteessa laivan komentosillalla. KIRK UHURA - Luutnantti, yhteys avaruusasemaan. - He kutsuvat meitä. Lieutenant, contact the space station. Captain, the station is calling us. KIRK Hyvä on. Yhdistä. (Kröger: ) Alright, put them on. Ote 9. Sotaharjoitusten johtaja on tullut käymään laivassa, ja hänet on ottanut vastaan työvuorossa ollut upseeri (katsojien kannalta joku nimetön miehistönjäsen). Kirk käskee tämän poistua. KIRK Selvä, aliluutnantti. Voit mennä. Kiitos. (Kröger: ) Alright, Ensign, you can go. Thank you very much. Kummassakin tapauksessa Kirk antaa käskyn normaalissa, kurinalaisessa palvelustilanteessa upseerille, joka on häntä itseään usean arvoasteen alempana. Sinuttelu tällaisissa tilanteissa tuntuu odotuksenvastaiselta. Kaiken lisäksi näitä käskettäviä puhutellaan tekstityksessä suoraan heidän sotilasarvoillaan, joiden käyttö var- 4 Lainaukset ovat sarjan alkutunnuksesta, jonka aikana kapteeni Kirkin kuullaan lausuvan lyhyen kuvauksen Enterprisen tehtävistä. Käännös on dvd-julkaisusta, jonka jaksoihin se on yhtenäistetty (pieniä typologisia eroja lukuun ottamatta), vaikka jaksoja onkin suomentanut useita kääntäjiä.

16 Tarmo Hietamaa 15 TRMUAK3 sinkin edellyttäisi teitittelyä: nyt repliikeissä on sekaisin muodollista ja epämuodollista puhuttelua. Sinuttelulla käännökseen on tosin voitu hakea juuri henkilöhahmojen välistä yhteisöllisyyttä, mutta kun laivan päällikkö sinuttelee satunnaista alimman tason upseeria, hierarkkisen kurin illuusio tuntuu särkyvän. Ja oikeanlaisen illuusion luomisesta on edelleen kysymys. En epäilekään, etteivätkö tosielämän ammattiupseerit sinuttele melko pitkälti kaikki toisiaan kun taas varusmiehet joutuvat toimittamaan asiansa virallisen kaavan mukaan mutta tarkoitus onkin synnyttää tekstitykseen vaikutelma sotilaallisesta toiminnasta ja kanssakäynnistä. Nyt tuo kuva rikkoutuu, etenkin, kun Kirk antaa käskynsä napakan asiallisesti. Tv-tekstityksessä Kirk puolestaan teitittelee kummassakin tapauksessa, vaikkei hän siinä edes käytä Uhuran sotilasarvoa. Huomattavan eriarvoisten ja sosiaalisesti etäisehköjen upseerien keskeinen muodollisuusaste ja rekisterinvalinta on kuitenkin eri asia kuin keskenään läheisten. Esimerkiksi sarjan pääkolmikko Kirk, Spock ja McCoy puhuttelevat toisiaan lähtökielellä tilanteisesti vaihdellen mutta silti karakterisaationsa mukaisesti: ihmisläheinen McCoy tuntuu sinuttelevan useimmiten, vetäytyväinen Spock taas teitittelevän, ja Kirk toimivan tältä väliltä. Otteessa 7 näkyi McCoyn sinuttelu niin lähtö- kuin tulokielellä (Jim, näitkö). Kuten kuitenkin totesin, dvdkäännöksessä koko upseeristo sinuttelee toisiaan, ja näin muodollisimmista repliikeistä menetetään tiettyä arvokkuutta, joka osaltaan tukisi katsojan tulkintaa sarjan tapahtumaympäristöstä. Rekisterien sekoittuminen käännöksessä näkyy seuraavassa otteessa jakson lopusta: Ote 10. Kirk, Spock ja McCoy keskustelevat juuri kokemastaan seikkailusta hississä. Juonikas McCoy koettaa yllyttää Spockia väittelyyn ja tahtoo saada sanoa viimeisen sanan koneellistamisen epämoraalisuudesta, mutta tämä pysyy tyynenä ja asiallisena. McCOY SPOCK McCOY SPOCK - Haluatko väitellä siitä, Spock? - En, tohtori. Tietokoneet ovat ihmisiä tehokkaampia, eivät parempia. Mutta kerrohan, kumman kanssa teet mieluummin töitä? Kysymyksesi antaa vaihtoehdoiksi koneet ja ihmisolennot. (Kröger: ) Care to debate that, Spock? No, Doctor. I simply maintain that computers are more efficient than human beings, not better. But tell me, which do you prefer to have around? I presume your question is meant offer me a choice between machines and human beings. Tämän otteen kohtauksessa Spock pysyy mitä muodollisimpana, millä keinolla hänen argumenttinsa säilyttävät uskottavuutensa. Kohtauksen loppuun mennessä Spock onkin keskustelussa niskan päällä, vaikka McCoy aloitti väittelyn juuri koetut tapahtumat tukenaan. Spockin muodollinen rekisteri näkyy lähtökielessä muun muassa siinä, että hän käyttää McCoysta tämän titteliä Doctor. Tittelin vastine on päätynyt myös käännökseen, mutta silti tulokielinen Spock sinuttelee tätä (vrt. otteet 8 ja 9). McCoy taasen selvästi sinuttelee Spockia myös

17 Tarmo Hietamaa 16 TRMUAK3 lähtökielellä: hän puhuttelee tätä pelkällä nimellä; muodollisempina vaihtoehtoina olisivat sotilasarvon käyttö (Commander Spock) ja yleinen sotilaspuhuttelu (Mr. Spock). Minusta sinuttelu tulokielellä kuitenkin käy ehdottomasti paremmin tähän tuttavalliseen kolmenkeskeiseen keskusteluun. Virallisenoloinen tohtoriksi puhuttelu silti särkee dialogin eheyttä hieman, kun tunteettoman asiallinen Spock ei käytä sitä edes ivallisessa mielessä. Tv-käännöksessä puolestaan titteli on poistettu ja Spock sinuttelee McCoyta. Lisäksi siinä Spock vaihtaa rekisteriä, kun kolmikko siirtyy laivan yleisistä tiloista omaan rauhaansa: lähtökielessä hän puhuttelee muodollisesti sekä Kirkiä (Captain) että McCoyta (Doctor), mutta tulokielessä hän teitittelee kapteenia käytävässä ja sinuttelee tohtoria hississä, mikä kertoo mielestäni paljonkin henkilöhahmoista ja heidän suhteistaan. Seuraavassa otteessa on esimerkki mielenkiintoisesta tulokielisestä rekisterinvaihdoksesta. Ote on jakson puolivälistä. Ote 11. M-5-tietokone on tuhonnut kuljetusaluksen, joka ei ollut mukana sotaharjoituksissa mutta jolla ei kuitenkaan ollut miehistöä. Kärsimätön Kirk käskee Daystromia kytkemään koneensa pois päältä ja rauhoittelee samalla McCoyta, joka on kimpaantunut mielettömästi toimivasta koneesta. KIRK DAYSTR. McCOY DAYSTR. KIRK McCOY KIRK Irrottakaa tämä tietokone nyt. Ohjauspaneelissa näyttää olevan jotain vikaa. Upea tietokoneenne tuhosi juuri malmialuksen! Se vain tuhosi sen! - Se oli vain robottialus. - Ei se saa tuhota mitään! - Siellä olisi voinut olla miehistöä. - Olisitte murhaaja! Tohtori. Irrota tietokone. Luutnantti, ilmoita Esikunnalle, että lopetamme M-5-testit. Tulkaa, tohtori Daystrom. M-5 sai potkut. (Kröger: ) Disengage this computer now. There appears to be some defect in the control panel. There certainly does! Your brilliant young computer just destroyed an ore freighter! In fact, it went out of its way to destroy an ore freighter! Fortunately, it was only a robot ship. But it shouldn t have destroyed anything! There might just as easily have been a crew aboard that ship. In which case you would be guilty of murdering [McCoylle:] Bones. [Daystromille:] Disengage the computer. [Uhuralle:] Lieutenant, contact Starfleet Command. Tell em we are breaking off M-5 tests and returning to the space station. Come along, Dr. Daystrom. M-5 is out of a job. Dvd-käännöksessä laivan upseerit teitittelevät tohtori Daystromia joka tilanteessa, mikä on sopivaa, koska hän on arvostettu vieras ja lisäksi lähtötekstissäkin häntä puhutellaan muodollisesti (Dr. Daystrom). Myös yllä esitetyssä kireässä tilanteessa sekä kiivas McCoy että kärsimätön Kirk edelleen teitittelevät häntä. Tällä tavoin kiihkeässä sanaharkassa säilyy muodollisen vaativa asiallisuus yhtä poikkeamaa lukuun ottamatta. Lähtökie-

18 Tarmo Hietamaa 17 TRMUAK3 lessä Kirk hiljentää hikeentyneen McCoyn tämän lempinimellä Bones, ja tilanne rauhoittuu. Tavallaan Kirk laskee keskustelun muodollisuutta ja tekee siitä välittömämmän. Tämä tosin ei näy samalla kohdin dvdkäännöksessä koska siinä lempinimi on aina joko poistettu tai korvattu yläkäsitteellä mutta sen sijaan tuo rauhoitettu ja välitön hetki laajentuu myös siihen, miten Kirk heti perään puhuttelee Daystromia. Tuon yhden repliikin ajan, Irrota tietokone, Kirk puhuu suoraan miehelle itselleen, titteleittä. Kun hän on siten saanut asian perille, hän vaihtaa välittömästi muodolliseen rekisteriin ja teitittelee tätä taas. Tältä osin rekisterinvaihtelu on mielestäni erittäin onnistunut, sillä se peilaa henkilöhahmoja sekä koko kohtausta ja sen kulkua hienosti. Toisaalta otteen 11 tulokielessä näkyy myös niitä rekisteriä rikkovia seikkoja, joita olen tähän mennessä käsitellyt. Otteen toiseksi viimeisessä tekstiruudussa on jälleen sekaisin sekä muodollista että epämuodollista puhuttelua (luutnantti sinuttelu) tilanteessa, jossa esimies toimittaa virallista asiaa alaiselleen. Lisäksi lempinimen poistaminen muuttaa hieman henkilöhahmojen välistä suhdetta, vaikkakin rekisterin ja muodollisuuden kannalta poistoa on paikattu tällä kohtaa muulla tavoin. Dvd-tekstityksen henkilöhahmojen rekisteri on minusta joka tapauksessa melko rikkonaista ja epäjohdonmukaistakin, siis odotuksenvastaista, mikä voi haitata hahmojen ja sarjan ympäristön tulkintaa. Toisaalta tekstityksessä on myös päteviä ratkaisuja, mutta ne eivät välttämättä toimi yhdessä kokonaisuuden kanssa. Kuten aiemminkin totesin, katsoja tietenkin tulkitsee koko tuota audiovisuaalista teoskokonaisuutta yhtenäisenä pakettina, joten käännösratkaisujen tarvitsee olla vain viitteellisiä, katsojan tulkintaa oikeaan suuntaan ohjaavia. Voi kuitenkin olla, että aineistossani olevat laadulliset ristiriitaisuudet ja rikkonaisuudet häiritsevät tuota kokonaisuutta, vaikka käännös muutoin vaikuttaakin välittävän kerrottavan tarinan ydinajatukset. Seuraavassa luvussa kokoan yhteen käsittelemiäni karakterisaation ja rekisterin laatukysymyksiä sekä pohdin, miten kääntäjän työn laatu on saattanut vaikuttaa näihin. 4 Käännöksen laatu ja kääntäjän työolot lyhyesti 4.1 Käännöksen karakterisaatio ja rekisteri Kuten edellä olevasta tarkastelusta on nähtävissä, tutkimusaineistossani, Star Trekin jakson The Ultimate Computer dvd-käännöksessä, henkilöhahmojen karakterisaatio ja rekisteri eivät täysin sovi avteoskokonaisuuteen. Vaikka vastakkaiset henkilöhahmot erottuvatkin toisistaan, karakterisaatioissa ja rekistereissä on epäjohdonmukaisuuksia. Tämä on tärkeä huomio, koska katsoja tulkitsee ohjelmaa hermeneuttisesti, siis kokonaisuutena, johon vaikuttaa sen eri osien tulkitseminen. Jos esimerkiksi tekstitykseen luodun rekisterin pitäisi synnyttää illuusio sotilaallisesta puhuttelusta, mutta se ei toimikaan näin, tämä omalta osaltaan rikkoo koko tarinan tapahtumaympäristöä ja uskottavuutta. Jos vastaavasti henkilöhahmon rekisteri on ristiriitainen tai persoonaton, sekään ei ohjaa katsojan tulkintaa oikeaan suuntaan. Juuri näiltä osin dvd-käännöksen

19 Tarmo Hietamaa 18 TRMUAK3 laatu ei minusta yllä siihen, mihin vaikkapa saman jakson tv-käännös yltää. Minkä vuoksi sitten on niin, että tutkielman alussa esittämäni oletus dvd-käännöksen huonommasta laadusta näyttäisi pitävän paikkansa? Kuten aiemmin totesin, käännös kuitenkin onnistuu välittämään kerrottavan tarinan ytimen riittävän hyvin. Sen sijaan yksittäisten henkilöhahmojen persoonat ja suhteet jäävät jonkin verran hämäriksi. Toisin sanoen käännös toimii pintapuolisesti, mutta syvemmältä katsoen sen laadun voisi sanoa olevan kyseenalainen. Juuri tällaiset pintaa syvemmät seikat vaikuttavat mielestäni katsojaan, samaan tapaan kuin keskustelukumppanin pienet eleet vaikuttavat tiedostamattomaan tulkintaan hänestä. Jos siis voidaan sanoa, että käännös ei mene tarpeeksi syvälle että se ei ole kyllin laadukas näinkin merkittäviltä osiltaan niin mistä se voi johtua? Käännöksen takana on kääntäjä, mutta mitä onkaan kääntäjän ja hänen toimintansa takana? Pureudun seuraavaksi lyhyesti siihen, mikä nykypäivän av-kääntäjän työn laadussa on voinut saada aikaan sen, että työn tulos ei ole laadullisesti tarkoituksenmukaisinta. Hyödynnän tässä käsittelyssä pääasiassa omia kokemuksiani alalta. Lisäksi tukeudun Kristiina Abdallahin pro gradu -tutkielmaan (2003) ja artikkeliin (2007), jotka käsittelevät nimenomaan av-kääntämisen laatua laajemmin, huomioiden alan koko laajaa ja monitahoista nykyistä kenttää. Tarkoituksenani on valottaa sitä, millaiset tekijät saattavat vaikuttaa dvdkäännöksen syntyyn. Tarkoituksenani ei ole syy-seuraussuhtein osoittaa, että tekstityksen jokin tietty laadullinen heikkous johtuu jostain tietystä käännösprosessin piirteestä, tai väittää, että kaikkien dvd:lle kääntävien työolot olisivat keskenään samanlaiset. Pikemminkin päämääränäni on tuoda esiin työolojen epäkohtia, joita olen itse havainnut tosiksi toimiessani av-kääntäjänä, ja ennen kaikkea vapauttaa av-kääntäjää turhasta kritiikistä. Alalla nimittäin vaikuttavat niin monet tekijät, että kääntäjä yksittäisenä toimijana ei mitenkään voi yksinään olla vastuussa tuotteen, käännöksen, mahdollisesta huonosta laadusta. Käännösprosessiin ja siten käännökseen voivat vaikuttaa mitä moninaisimmat, itse kääntäjästä riippumattomat seikat. En olekaan tässä työssä pyrkinyt arvostelemaan aineistonani olleen jakson kääntäjää vaan paremminkin toteamaan, että mielestäni käännöksessä kaikki ei ole kohdallaan. Nyt tahdon selventää, minkä vuoksi näin kenties on. 4.2 Omia kokemuksia kääntäjän työloista Olen työskennellyt av-kääntäjäyrittäjänä kolme vuotta, keväästä 2005 asti, ja työskentelen kotona omalla tietokoneellani, mikä on nykyään yleistä (Abdallah 2003: 21). Minulla on kokemuksia kolmesta käännöstoimistosta, joille olen tehnyt av-käännöksiä alihankkijana. Yksityisellä sektorilla onkin tavallista, että kääntäjä toimii alihankkijana tai freelancerina eikä siis ole kiinteässä työsuhteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisen kääntäjän ja käännöksen tilanneen asiakkaan välissä on toimeksiantaja, käännöstoimisto. Näin käännöksen matka kääntäjältä tulotekstin käyttäjälle, siis katsojalle, on entistä pidempi ja mutkikkaampi, ja puhutaankin oikein

20 Tarmo Hietamaa 19 TRMUAK3 tuotantoverkostosta. (Abdallah 2003, 2007.) Tällä hetkellä alihankkijan asema merkitsee minulle sitä, että olen onnistunut vakiinnuttamaan itseni nykyisen toimeksiantajani silmissä ja työtilanteeni on melko hyvin taattu. Tilanne voi kuitenkin muuttua itsestäni riippumatta, jos asiakas tai asiakkaita päättää sopimuksensa toimeksiantajani kanssa, jolloin töitä ei luonnollisestikaan välttämättä ole tarpeeksi. Vaikka siis toimeksiantajani voikin taata työtilanteeni omasta puolestaan, verkoston seuraavasta portaasta, asiakkaasta, ei voi tietää. Tällainen tilanne onkin kerran tullut eteeni, kun asiakas yllättäen päätti vaihtaa halvempaan käännöstoimistoon, ja jouduin etsimään uuden toimeksiantajan. Yksityisellä sektorilla voi siis joutua toimimaan tulevaisuudennäkymiltään äärimmäisen epävarmoissa oloissa, mikä on oma painolastinsa yrittäjänä toimivan kääntäjän kivireessä. Teen nykyisen toimeksiantajani kautta käännöksiä kahdelle pohjoismaiselle kaapelikanavalle sekä muutamille dvd-levittäjille. Työni ovat olleet niin sanottuja kakkoskäännöksiä, eli saan omassa tapauksessani ruotsinkielisen ykköskäännöksen, jonka valmiiksi ajastettuihin tekstiruutuihin vaihdan suomenkieliset käännökset (ks. Abdallah 2003: 22, 67). Kolmesta toimeksiantajastani nykyisellä on ollut kaikin puolin parhaat työolot niin palkkioperusteiden, työolojen kuin inhimillisen kanssakäynnin kannalta. Silti tosiasia on, että vaikka työoloni välttävät tämänhetkisessä elämäntilanteessani opiskelijana, ansaitsen vuodessa jopa seitsemän kertaa vähemmän kuin kiinteässä työsuhteessa Ylellä olevat kääntäjät (Abdallah Tuominen 2008), jos työolojen laadusta katsotaan pelkästään ansiotasoa. Ja kun tuotantoverkosto on laaja, tiedonkulkukaan ei ole aina parhaimmillaan, mikä tuo epävarmuutta joihinkin varsinaiseen kääntämiseen liittyviin seikkoihin (Abdallah 2003: 43). Käsittelen nyt kuitenkin ikävimpiä av-kääntämisen alan kokemuksiani, jotka vastannevat sitä todellisuutta, johon kuulemieni tapausten perusteella useimmat yksityisellä sektorilla aloittavat joutuvat tyytymään. Nämä kokemukset ovat eräästä ylikansallisesta, nimenomaan dvd-käännöksiä tuottavasta käännösyhtiöstä, jonka Euroopan-toimiston kanssa työskentelin. Kyseisessä käännöstoimistossa kääntäjä sai valmiiksi ajastetun lähtökielisen tekstityksen, johon hän vaihtoi tulokielisen tekstityksen. Tämän jälkeen käännös kävi kahdella kääntäjäkollegalla kielenhuollossa ja palasi sitten vielä kääntäjälleen, joka muokkasi sitä tahtomallaan tavalla kollegoidensa ehdotusten ja korjausten perusteella. Tällaista kielenhuoltokäytäntöä en ole muualla kohdannut, ja se tuntuikin ainoalta myönteiseltä seikalta kyseisen toimiston työtavoissa. Valitettavasti senkin hyödyllisyys vaikutti kumoutuvan, koska kaikki työvaiheet tehtiin valtavalla kiireellä. Nähtävästi ainakin tästä syystä suurin osa käännöksistä, joiden kieltä huolsin, olisikin mielestäni pitänyt tehdä aivan kokonaan uudelleen. Toisinaan kääntäjät olivat jopa itse kirjoitelleet käännöksen oheen anteeksipyyteleviä kommentteja, ettei työhön vain ollut tarpeeksi aikaa. Itse olin alihankkijasuhteessa tuon toimiston kanssa kaksi vuotta enkä ehtinyt ylenemään pelkästä kielenhuoltajasta kääntäjäksi. Tämä voi johtua siitä, että kieltäydyin suhteellisen usein kielenhuoltotoimeksiannoista, joiden piti olla valmiina aina seuraavana päivänä, jossa ajassa en olisi ehtinyt tekemään niitä kunnolla. Ja koska minkäänlaista varoaikaakaan ei ollut, muita tekemisiään ei olisi voinut suunnitella, jos olisi vain odotellut toimeksiantotarjouksia. Vaikka en siis kääntänyt kyseiselle toimistolle kertaakaan, sain silti muun muassa muiden

Akateemiset fraasit Tekstiosa

Akateemiset fraasit Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen Broadly speaking, I agree with because Samaa mieltä jostakin näkökulmasta One is very much inclined to agree with because Samaa mieltä jostakin näkökulmasta Yleisesti ottaen olen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

ASCII-taidetta. Intro: Python

ASCII-taidetta. Intro: Python Python 1 ASCII-taidetta All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do.

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin 5.3.2009 Sanomatalossa Reidar Wasenius Prometium Oy ...eli mitä ihmisiin vaikuttajan kannattaa ajatella videoleikkeistä verkossa...?

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

ITSETUNTEMUS YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA PÄHKINÄNKUORESSA

ITSETUNTEMUS YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA PÄHKINÄNKUORESSA YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA www.eeviminkkinen.fi ITSETUNTEMUS PÄHKINÄNKUORESSA Ihminen on herkkä ja tunteva olento Jokaisella

Lisätiedot

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku median kohtaamisesta Tässä tietoiskussa esitellään lyhyesti: Lehtijutun rakenne ja vinkkejä hyvään lehtijuttuun:» Mitä pitää mielessä,

Lisätiedot

KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT

KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT Antti Eronen ae_anttieronen@hotmail.com http://anttieronen.blogspot.fi PROFIILI: ANTTI ERONEN Dreamland Aavekomppania (2008) Talvi (2011) Operaatio: Harmageddon (2013) AIHEITAMME

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Jeremy

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden.

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. OSA 1 SISÄINEN VOIMA Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. Marcus Aurelius HERÄÄT TUNTEESEEN, ETTÄ TEHTÄVÄÄ ON LIIKAA. Et jaksa uskoa omiin

Lisätiedot

IHMISTEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS

IHMISTEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS Lions Clubs International MD 107 Finland IHMISTEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS KOODIT, SIGNAALIT, JOTKA KUVAAVAT AIVOJEN SYNAPSIEN VÄLISET KYTKENNÄT 1 Lions Clubs International MD 107 Finland TUOTTEESI/PALVELUSI,

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt:

LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: 1 LET S GO! 4 KOEALUE 7-9 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014 Vallataan varainhankinta Salla Saarinen 24.2.2014 1 Salla Saarinen Varainhankinnan Kampanjoinnin Markkinoinnin Sparrausta * Koulutusta * Suunnittelua * Toteutusta Lisää tunnetta ja tulosta järjestökentälle

Lisätiedot

3. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja?

3. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja? ÄI 61 Nir Kirjapäiväkirjan ohjeet 1. Millainen teksti kirjapäiväkirja on? Kirjapäiväkirja tarkastelee lukemiasi teoksen erilaisten teemojen kautta. Teemoja luetellaan näissä ohjeissa tuonnempana. Päiväkirjasta

Lisätiedot

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon

Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon Ohjeita peda.net palvelun Luo uusi osioon - Elikkä tuo kyseinen kohta löytyy omalta sivultasi oikeasta ylä-laidasta, kuten alla näkyvästä kuvasta näkyy. Sekä tuo kyseinen kohta näkyy luokkien sivuilla

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

A: What s wrong? A aloittaa. Kuuntele ja auta tarvittaessa. Parisi auttaa tarvittaessa. Sinä aloitat. Sano vuorosanasi englanniksi.

A: What s wrong? A aloittaa. Kuuntele ja auta tarvittaessa. Parisi auttaa tarvittaessa. Sinä aloitat. Sano vuorosanasi englanniksi. High five! 4 Chapter 4 Down by the river LIITE 6a Työpistetyöskentely Piste 1 1 Valitse parisi kanssa kappaleiden 1 3 teksteistä yksi ja lukekaa se ääneen englanniksi 2 Tee alla oleva tehtävä parisi kanssa

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Kääntämisen sisäkkäiset etenevät ympyrät

Kääntämisen sisäkkäiset etenevät ympyrät Kääntämisen sisäkkäiset etenevät ympyrät Tommi Nieminen tommi.nieminen@uef.fi Itä-Suomen yliopisto KäTu XIII Kääntämisen ja tulkkauksen yhteisöt... Helsinki Sisäkkäiset etenevät ympyrät Kuvio jota kukaan

Lisätiedot

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Äi 8 tunti 6 Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Tekstin kirjoittaminen on prosessi Ensimmäinen versio sisältää ne asiat, mitä tekstissäsi haluat sanoa. Siinä ei vielä tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota

Lisätiedot

Muutos mahdollisuutena Tuusula Anssi Tuulenmäki

Muutos mahdollisuutena Tuusula Anssi Tuulenmäki Muutos mahdollisuutena Tuusula 12.9.2017 Anssi Tuulenmäki +358-50-3819772 anssi.tuulenmaki@mindustry.fi www.mindspace.fi Miksi olen Yli-innovaatioaktivisti? 1.Väite; jos et voi muuttaa arkeasi, jos et

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Käännösstrategioiden rajoilla. maltillisuus vastaan uudistavuus

Käännösstrategioiden rajoilla. maltillisuus vastaan uudistavuus : maltillisuus vastaan uudistavuus tomminieminen@uef Suomen kieli ja kulttuuritieteet Itä-Suomen yliopisto KäTu XIV Joensuu 15 16 4 2016 Maltillinen ja uudistava kääntäminen Kertauksena viime vuodelta

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Välineestä valtauttavaksi mediaattoriksi Seppo Tella University of Helsinki. Seppo Tella, 1

Välineestä valtauttavaksi mediaattoriksi Seppo Tella University of Helsinki. Seppo Tella, 1 Välineestä valtauttavaksi mediaattoriksi Seppo Tella University of Helsinki Seppo Tella, 1 Vieras kieli työvälineenä n Vieraiden kielten asemaa voidaan kuvata monilla eri metaforilla. n Työväline-metafora

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Can you help me, please? Avun pyytäminen Do you speak English? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Do you speak _[language]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Yhdessä tekemisen hyödyt Perustehtävän laadukas toteutuminen Toimijoiden hyvinvointi Toimijoiden hyvinvoinnin vaikutus

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä.

Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä käyttämällä (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja kielen ääniä. Musiikkipäiväkirjani: Soitetaan rytmissä omaa ääntä... (RV1) Juhlitaan kaikkia tunnettuja

Lisätiedot

Oulun murteessa on käytössä myös nää-pronomini, joka tarkoittaa sinä. Sää on kuitenkin enemmän käytetty.

Oulun murteessa on käytössä myös nää-pronomini, joka tarkoittaa sinä. Sää on kuitenkin enemmän käytetty. Puhekieli Kirjoitettu kieli ja puhuttu kieli eroavat aika paljon suomen kielessä. Katsomme, miten puhekieli toimii. Keskitymme Oulun alueen puhekieleen, mutta osa puhekielen piirteistä on sellaisia, että

Lisätiedot

ESIINTYMISTAITOA TUUTOREILLE /Malla Eteläpää

ESIINTYMISTAITOA TUUTOREILLE /Malla Eteläpää ESIINTYMISTAITOA TUUTOREILLE 6.3.2014/Malla Eteläpää Mamkin strategia: elinikäinen oppiminen; itsen kehittäminen viestijänä kulloisenkin kohderyhmän mukaisesti Aikataulu: yleistä noin 15 min; harjoitusten

Lisätiedot

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul 1 Salla Saarinen Radical Soul Oy Osaava ja kokenut järjestöasiantuntija ja mukaansatempaava kouluttaja

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja!

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! 41. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10.-11.4.2013 Aikuiskouluttaja Raine Manninen www.rainemanninen.fi Uskotko itsesi kehittämiseen, vai kuluuko aikasi itsesi

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

Juha Lång Venäjä-suomi-venäjä-kääntämisen tutkimuksen seminaari

Juha Lång Venäjä-suomi-venäjä-kääntämisen tutkimuksen seminaari Juha Lång Venäjä-suomi-venäjä-kääntämisen tutkimuksen seminaari 8.10.2010 Silmänliiketutkimuksen historia silmänliikkeitä tutkittu jo 1800-luvun lopusta lähtien (Wade 2007) sakkadi ja fiksaatio alusta

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

Tarina-tehtävän ratkaisu

Tarina-tehtävän ratkaisu - tämä on esimerkki siitä, kuinka Pähkinä-lehdessä julkaistavia Tarina-tehtäviä ratkaistaan - tarkoitus ei ole esittää kaikkein nokkelinta ratkaisua, vaan vain tapa, jolla tehtävä ratkeaa Tehtävä: Pääsiäiskortit

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot