Dnro LAPPEENRANNANKAI ~

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~"

Transkriptio

1 Alu h itintov r ; Dnro ESAV (/9739/2014 Etelä-Suomi LAPPEENRANNANKAI ~ Kk~ Lappeenrannan kaupunki Kaupunginhallitus PL Lappeenranta Viite Suomen Karbonaatti Oy, mikrokalsiittitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistaminen, Lappeenranta. Lausuntopyyntö Aluehallintovirasto pyytää Lappeenrannan kaupungin lausuntoa viitekohdassa mainitusta hakemuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintoviraston Hämeenlinnan päätoimipaikkaan mennessä. Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro ESAVI/ Asiakirjoja käsiteltäessä pyydetään huomioimaan, että asiakirjat sisältävät salassa pidettävää aineistoa. Salassa pidettävät asiakirjat on erillisessä kirjekuoressa. Asia voidaan ratkaista, vaikka lausuntoa ei anneta. Asiakirjoja ei tarvitse palauttaa aluehallintovirastoon. Lisätietoja antavat Ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen, puh Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh Osastosihteeri Maret Ve maa LIITTEET Kuulutus Hakemusasiakirjat + salassa pidettävät kuori ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh Hämeenlinnan päätoimipaikka Helsingin toimipaikka fax Birger Jaarlin katu 15 Ratapihantie 9 PL 150, Hämeenlinna PL 110, Helsinki

2 M ro

3 Al u eh alli ntovira s to Etelä-Suomi Dnro ESAVI/ Kuulutus Ympäristölupahakemus Hakija Suomen Karbonaatti Oy Asia Hakemus, joka koskee mikrokalsiittitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lappeenranta. Hakemuksen mukainen toiminta Hakemus koskee ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Vuonna 1983 perustettu Suomen Karbonaatti valmistaa paperi- ja kartonkiteollisuudelle kalsiumkarbonaattipohjaisia päällystyspigmenttejä ja täyteaineita ja on alansa suurin toimija Suomessa. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on n t lietettä, mikä vastaa t kalsiittia. Tehdas sijaitsee Lappeenrannan kaupungissa Ihalaisten tehdasalueella ja ympärillä on muita tehdasalueen yrityksiä, lähimpään asuinrakennukseen Tapiolassa on matkaa 700 m. Tehdas käyttää pääraaka-aineena kalkkikivestä jalostettua kalsiittirikastetta. Prosessin tarvitsema vesi otetaan Nordkalk Oy:n omistamasta Hanhikempin tekopohjavesilaitokselta. Prosessi tarvitsee myös sähköä, joka ostetaan ulkoa. Tuotteet toimitetaan asiakkaille säiliöautoilla valtatie 6:a pitkin. Suomen Karbonaatti Oy:llä on sertifioitu ISO 14001:2004 ympäristöjärjestelmä vuodesta 1998 sekä sertifioitu ISO 9001:2008 laatujärjestelmä vuodesta Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä Prosessin ylimäärävedet ohjataan Nordkalk Oy:n hapetusaltaiden kautta Rakkolanojaan. Häiriötilanteissa vesi ohjataan omille laskeutusaltaille, mistä laskeutettu vesi johdetaan myös Nordkalk Oy:n hapetusaltaiden kautta Rakkolanojaan. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE 1 puh Hämeenlinnan päätoimipaikka Helsingin toimipaikka fax Birger Jaarlin katu 15 Ratapihantie 9 PL 150, Hämeenlinna PL 110, Helsinki

4 2 Pigmenttien ja täyteaineiden valmistus on märkäprosessi, minkä ansiosta ilma- tai pölypäästöjä ei synny. Prosessissa syntyy jonkin verran kalsiittijätettä, joka varastoidaan omalle kaatopaikalle, mikä sijaitsee keskellä Nordkalk Oy:n kiven läjitysaluetta. Meluhaitta on paikallinen ja pääasiassa laitoksen sisällä. Ihalaisen kai- Suomen Karbonaatti Oy:n ympäristövaikutukset rajoittuvat vospiirin sisäpuolelle. Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston Hämeenlinnan päätoimipaikan ilmoitustauluilla. Kuulutus on lisäksi luettavissa osoitteessa Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa (Pohjolankatu 14). Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta, hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/ Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen tai kirjallisina postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue, PL 150, Hämeenlinna) tai sähköisesti Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille. Lisätietoja antavat Ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen, puh Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh sähköposti:

5 Virtanen Eija-Marja (AVI) i = ; r q 12, Lähettäjä : Rouhiainen Jari Lähetetty : 15. joulukuuta :54 iz` Vastaanottaja : AVI Ympäristölupa Etelä-Suomi Aihe: Liitteet : Liite 25D Seloste liitteineen.pdf; SKOY Ympäristölupahåkemuksen liiteluettelo.xlsx; Suomen Karbonaatti Oy Ympäristölupahakemus.doc; Liite 1 Sähköinen laskutusosoite.pdf; Liite 4 NK ympäristölupapäätös.pdf; Liite 4 SKOY ympäristölupapäätös.pdf; Liite 5 Kiinteistöveropäätös.pdf; Liite 6A Kaava.pdf; Liite 6A Kaavamääräykset.rtf; Liite 6A Yleiskaava.pdf; Liite 6A Yleiskaavamääräykset.rtf; Liite 7A Alueen tehtaita.pdf; Liite 7A Kaivospiiriin rajoittuvat kiinteistöt 2014.xls; Liite 7A Kaivospiirissä olevat kiinteistöt 2014.xls; Liite 8B Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä.pdf; Liite 10 Rakenteiden sijainti.pdf; Liite 10 Tiedot toiminnan tuotteista jne.pdf; Liite 11 Kemikaalitaulukko.xlsx; Liite 13B Viemäröinti.pdf; Liite 14 Ympäristönäkökohdat xls; Liite 15 Liikennejärjestelyt.pdf; Liite 16 Sertifikaatti.pdf; Liite 17A Vesien tarkkailu.xls; Liite 19 Jätteet.pdf; Liite 20A Kaatopaikan rakenne.pdf; Liite 20D Kaatopaikan vakuus.pdf Terve Ilpo, * T äs sä tulee lupahakemus ja osa liitteistä. Loput liitteet tuleva erillisissä sähköposteissa. Terveisin, Jari Jari Rouhiainen Suomen Karbonaatti Oy Lappeenranta Tel (0) Fax (0) Mobile +358 (0) Jari.rouhiainen( karbonaatti.com Hei Liitteiden toimitus : *Asian diaarinro meillä: ESAVI/9739/04.08/2014 T: IHi Ilpo Hiltunen ympäristöneuvos Etelä-Suomen aluehallintovirasto Birger Jaarlin katu 15, PL HÄMEENLINNA puh Sähköiset asiakirjat: Lähettäjä : Rouhiainen Jari Lähetetty : 29. lokakuuta :44 Vastaanottaja : Aihe: Suomen Karbonaatti Oy ympäristöluvan jatkohakemus Terve, 1

6 Tässä on Suomen Karbonaatti Oy:n ympäristöluvan jatkohakemus ja osa hakemuksen liitteistä. Muutama liite on kooltaan niin suuri, että joudun lähettämään ne erillisinä sähköposteina. Jos tarvitsette lisätietoja, niin annan niitä mielelläni. Terveisin, Jari Rouhiainen Jari Rouhiainen Suomen Karbonaatti Oy Lappeenranta Tel (0) Fax (0) Mobile +358 (0) iari.rouhiainen(ä karbonaatti.com 2

7 YM PÄRISTÖLUPAHAKEM US (Viranomainen täyttää ) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta Suomen Karbonaatti Oy:n mikrokalsiittitehdas Hakijan käsitys luvan haun perusteista (YSL/YSA pykälät ja kohdat) - YSL (527/2014) liite 1 taulukko 2 kohta 4 (kemianteollisuus) b (maali-, väri- tai lakkatehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 300 tonnia vuodessa) - YSA (814/2014) 1 :n 4 momentin (kemianteollisuus) kohta b (maali- väri- tai lakkatehdas, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 300 tonnia vuodessa) - YSA (814/2014) 1 :n 13 momentin (jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely tai jätevesien käsittely) kohta e (kaatopaikka) Kyseessä on olemassa oleva toiminta toiminnan muutos lupamääräysten tarkistaminen (YSL 101 ) 2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT Hakijan nimi tai toiminimi Kotipaikka Postiosoite ja -toimipaikka Käyntiosoite ja -toimipaikka Suomen Karbonaatti Oy Lappeenranta Lappeenranta Puhelinnumero Faksinumero Sähköpostiosoite Liike- ja yhteisötunnus F Yhteyshenkilön nimi Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite Virtanen Antti Lappeenranta ti.com Laskutusosoite Liite 1 (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Laitoksen nimi Sijaintipaikka Puhelinnumerot Faksinumero Suomen Karbonaatti Oy Lappeenranta Toimiala Toimialatunnus (TOL) Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet Peruskemikaalien valmistus Yhteyshenkilön nimi Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumerot Faksinumero Rouhiainen Jari Lappeenranta Sähköpostiosoite

8 4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA -, VESILUPA - TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET Ympäristölupapäätös A 1167 KAS-2004-Y Nordkalk Oy:n ympäristölupapäätös 91110/1 ISAVI/50/04.08/2010 Ympäristölupapäätökset ovat liitteissä 4. Mahdollinen ympäristövahinkovakuutus if (vakuutusyhtiö ja vakuutuksen numero) tiedot on esitetty liitteessä nro 4 LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ 5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN Oma toiminta ja rakennukset kiinteistöverolippu. Suomen Karbonaatti Oy sijaitsee Ihalaisen kaivospiirissä Nordkalk Oy Ab: omistamalla maa-alueella. Liite 5 Kiinteistöveropäätös.pdf N tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 5 Kiinteistörekisteritunnukset : V TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, YMPÄRISTÖN LAADUSTA JA ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA Suomen Karbonaatti Oy sijaitsee Ihalaisen kaivospiirissä Lappeenrannan kaupungin alueella. Alue on merkitty Lappeenrannan kaupungin vahvistamassa yleiskaavassa, liite 6A, teollisuusalueeksi ja kaivostoiminnan massojen läjitysalueeksi. Kaikki rajanaapurit ovat Ihalaisten kaivospiirissä olevia yrityksiä, Liite 7A Alueen tehtaita.pdf. Lähimpään asuinrakennukseen on matkaa 700 m. Suomen Karbonaatti Oy:n vaikutukset ympäistön laatuun rajoittuvat Ihalaisen kaivospiirin sisäpuolelle. Kaavoitustilanne selviää liiteistä 6A. tiedot on esitetty liitteessä nro 6A sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja tiedot on esitetty liitteessä nro 6B 7. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA Suomen Karbonaatti Oy:n kaikki rajanaapurit ovat Ihalaisten kaivospiirissä olevia yrityksiä. Lähimpään asuinrakennukseen on matkaa 700 m lounaaseen. Tehdasalueen lähistöllä ei ole päiväkoteja, kouluja eikä hoitokoteja. Rajanaapurit osoitetietoineen sekä kartat sijainnista selviävät liiteistä 7A luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7A luettelo vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7B LAITOKSEN TOIMINTA 8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA Suomen Karbonaatti Oy valmistaa paperi- ja kartonkiteollisuudelle kalsiumkarbonaattilietettä, jota käytetään paperin päällystyksessä pigmenttinä sekä täyteaineena paperin valmistuksessa. Tuotteet toimitetaan asiakkaille säiliöautoilla. Raaka-aineena käytettävä kalsiittirikastejauhe ostetaan samassa Ihalaisten tehdasintegraatissa toimivalta Nordkalk Oy:ltä. Muita raaka-aineita ovat Nordkalk Oy:ltä hankittava vesi ja Omya Oy:ltä hankittava dispergointiaine. Prosessi käyttää energianlähteenä ulkoa ostettavaa sähköä. Jauhatus on märkäprosessi ja se perustuu Sveitsiläisen Omya AG:n kehittämään, patentoimaanja toimittamaan mikrojauhatustekniikkaan. Kalsiittijäte, joka on pääosa tuotannossa

9 syntyvistä jätteistä, sijoitetaan tehtaan kaakkoispuolella sijaitsevaan läjitysaltaaseen tiivistelmä löytyy Liite 8B Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä.pdf. Yleisölle tarkoitettu yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 8B 9. TOIMINNAN AJANKOHTA Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta T o is t a is e k s i Määräaikaisen toiminnan suunniteltu aloittamis - ja lopettamisajankohta 10. TUOTTEET, TUOTANTO, TUOTANTOKAPASITE ETTI, PROSESSIT, LAITTEISTOT, RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI Selvitys tuotteista, tuotannosta, tuotantokapasiteetti, prosessit ja laitteistot löytyvät "Liite 10 Tiedot toiminnan tuotteista jne.pdf" rakenteet ja niiden sijainti löytyvät "Liite 10 Rakenteiden sijainti.pdf" kaatopaikan sijainti löytyy "Liite 7A Alueen tehtaita.pdf. tiedot on esitetty liitteessä nro RAAKA -AINEET, KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS SEKÄ KULUTUS JA VEDEN KÄYTTÖ Pääraaka-aineena oleva kalsiittirikaste saadaan hihnakuljettimella Nordkalk Oy:n rikastamolta. Vuonna 2013 kalsiittirikasteen käyttö oli tonnia. Suomen Karbonaatti Oy:llä ei ole varastoa kalsiittirikasteelle, vaan rikaste lietetään suoraan prosessiin. Vesi tuotantoa varten saadaan Nordkalk Oy:n Hanhikempin pohjavesilaitoksesta. Vuonna 2013 veden kulutus oli m3, josta m3 meni tuotteiden mukana asiakkaille. Jauhatuksen apuaineena sekä dispergointiaineena käytettiin vuonna 2013 Coatex NG70:tä tonnia, joka on varastoitu tehtaan sisällä sijaitsevassa teräksestä valmistetussa 250 m3 säiliössä, ja Co a te x M1221:tä 991 tonnia, joka on varastoitu tehtaan ulkopuolella olevassa teräksestä valmistetussa 350 m3 säiliöissä. Tehtaan ulkopuolella olevan säiliön ympärillä on matala turva-allas, jonka purkuputki on tehtaan sisälle. Jos tehtaan sisälle valuu suuret määrät dispergointiainetta ja sitä sisältävää vettä joudutaan pumppaamaan ulos tehtaalta, ohjautuu tämä vesi automaattisesti omille laskeutusaltaille kuten kohdassa 13 on kuvattu Jauhatuksessa käytettäviä keraamisia jauhinkappaleita käytetiin vuonna tonnia. Jauhinkappaleet varastoidaan suursäkeissä kylmässä varastohallissa. Tehtaalla on vaihteistoja noin 50 kpl, joiden sisältämä öljymäärä on noin 18 m3, lisäksi on 2 kpl muuntajia, joissa on öljyä noin 30 m3. Lisäksi öljyjä on varastoituna öljyvarastossa 2-3 m3. Öljykontitja tynnyrit on varastoitu suoja-altaan, jonka tilavuus on kahden suurimman astian kokoinen, päällä. 25 % alumiinisulfaattiliuos on varastoitu 34 m3 kaksoisvaipallisessa vuototunnistimella varustetussa säiliössä, jossa on jatkuva pinnanmittaus sekä ylitättöhälytin. Raaka-aineiden varastopaikat selviävät Liite 10 Rakenteiden sijainti.pdf Käytettävät kemikaalit ovat lueteltu Liite 11 Kemikaalitaulukko.xlsx tiedot on esitetty liitteessä nro ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA 1 Suomen Karbonaatti Oy käyttää enegian lähteenään ainoastaan sähköä. Sähkön kulutus oli vuonna

10 78926 MWh. Tuotteet pyritään valmistamaan mahdollisimman pienellä ominasenergian kulutuksella, koska se on taloudellisesti edullisinta. Vuosien varrella olemme kyenneet pienentämään tuotteiden ominaisenergian kulutusta merkittävästi. Jos vuoden 2013 tuotanto olisi valmistettu vuoden 2003 ominaisenergian kulutuksella, olismme käyttäneet sähköä vuonna % enemmän. Energian kulutusta on pienennetty lukuisilla prosessiparannuksilla. 13. VEDENHANKINTA JA VIEMÄRÖINTI Käytettävä vesi ostetaan Nordkalk Oy:ltä, joka valmistaa veden Hanhikempin tekopohjavesilaitoksella. Vuonna 2013 Suomen Karbonaatti Oy käytti vettä yhteensä m3, josta m3 meni tuotteiden mukana asiakkaille. Ylimääräinen kirkas vesi johdetaan mittakaivon kautta Nordkalk Oy:n eteläiselle hapetusaltaalle. Kiintoainetta sisältävät vedet ohjataan Suomen Karbonaatti Oy:n omille laskeutusaltaille, jossa kiintoaineen erottumista parannetaan lisäämällä joukkoon alumiinisulfaattiliuosta. Omilta altailta laskeutettu vesi poistuu eteläiselle hapetusaltaalle. Yhteensä vettä johdettiin Nordkalkin hapetusaltaaseen m3 vuonna Veden kulutusta on vähennetty määrätietoisesti ja merkittävästi. Tehtaan veden kulutusta on pystytty 0 pienentämään siirtymällä keskipakopumpuissa suljettuun poksivesikiertoon. Vuonna 2003 kulutimme 2,59 kertaa sen määrän vettä, joka toimitettiin tuotteiden mukana asiakkaille, kun vuonna 2013 kerroin oli vain 1,20. Kuutioissa ero olisi noin m3. Asfaltoidun piha-alueiden sadevesi viemäröinti on esitetty liitteen 13B kartassa. Kaikki sadevedet, laskeutusaltaiden ylitevedet sekä ylimääräinen kirkas vesi johdetaan yhden pumppukaivon (oj apumppukaivo) kautta eteläiselle hapetusaltaalle. Tässä kaivossa on jatkuva tiheyden sekä virtauksen mittaus. Sadevesikaivojen läheisyyteen on sijoitettu kaivonsulkumattoja, joiden avulla voidaan mahdollisen vuodon pääsy sadevesijärjestelmään estää. Poikkeuksellisessa häiriötilanteessa esim. tuotesäiliön vuoto piha-alueiden viemäreiden vedet ohjautuvat automaattisesti omille laskeutusaltaille, kun veden kiintoainepitoisuus nousee yli 8 prosentin. Suomen Karbonaatti Oy:n mitkään rakennukset eivät ole julkisen viemäröinnin piirissä. Tehtaan saniteettivedet ja harmaat vedet kerätään tehtaan lokasäiliöön, konttorin saniteettivedet ja harmaat vedet konttorin lokasäiliöön. Molempien tyhjennyksestä huolehtii ulkopuolinen yritys. Kartta piha-alueiden viemäröinnistä Liite 13B Viemäröinti.pdf tiedot on esitetty liitteessä nro 13B 14. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖRISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA Ympäristöriskitarkastelu löytyy liittestä 14. Suurin suora ympäristöriski on tuotesäiliön rikkoutumien, jolloin piha alueelle voisi pahimassa tapauksessa valua kaksi tuhatta kuutiota lietettä. Tähän on varauduttu niin, että kaikki sadevesiviemärit on ohjattu laskemaan yhden pisteen kautta. Tässä pisteessä on jatkuva kiintoainepitoisuuden mittaus. Jos veden kiintoainepitoisuus nousee, ohjataan vedet laskeutusaltaille automaattisesti. Kaikki Suomen Karbonaatti Oy:n laitteet ja rakennukset ovat ennakkohuoltoj ärj estelmän piirissä. Tarkastusväli on kohdekohtainen. Piha-alueiden asfaltointi tarkastetaan kerran vuodessa. Tehtaan valvomot, sähkö- ja automaatiotilat on suojattu inergen sammutuslaitteistolla. Tehtaan ainoa hihnakuljetin on suojattu sprinklerij ärj estelmällä. Konttorirakennus on suojattu palonilmoitusj ärj estelmällä, jonka hälytys siirtyy tehtaan valvomoon sekä vartiointiliikkeelle

11 Päästöjä ilmaan tai muita merkittäviä ympäristöriskejä ei ole. tiedot on esitetty liitteessä nro LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT Suomen Karbonaatti Oyn tuotteet kuljetetaan asiakkaille säiliöautoilla. Vuonna 2013 toimitettiin noin erää karbonaattilietettä asiakkaille. Raaka-ainetoimituksia oli vuonna 2013 noin 110 erää. Reitti laitokselta Vaalimaantielle ilmenee liitteenä olevasta kartasta. Vaalimaantieltä kaikki kuljetukset ajavat valtatie 6:lle ja sitä pitkin koilliseen tai kaakkoon. Lappeenrannan keskustan läpi ei rahteja mene. Liikenteen aiheuttamat päästöt - pakokaasu, pöly, melu ja tärinä on käsitelty Nordkalkille myönnetyssä ympäristöluvassa. Kartta liikennej ärj estelyistä Liite 15 Liikennej ärj estelyt.pdf tiedot on esitetty liitteessä nro SELVITYS MAHDOLLISESTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ Sertifioitu ISO 14001:2004 ympäristöjärj estelmä Liite 16 Sertifikaatti.pdf tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 16 Viimeisin auditointi YMPÄRIST UKUORMIT US 17. PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ A. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ VESISTÖÖN JA VIEMÄRIIN Päästölähteenä Suomen Karbonaatti Oy:n tehtaalla ovat prosessissa syntyvät kiintoainepitoiset vedet. Vedessä oleva kiintoaine on lähes täysin kalsiumkarbonaattia. Suurin osa kiintoainepitoisista vesistä käytetään prosessissa uudelleen. Kiintoainepitoinen ylimäärä pumpataan omille laskeutusaltaille, jonka ylitevesi pumpataan ojakaivosta ojaan, joka johtaa Nordkalk Oy:n eteläiselle hapetusaltaalle. Tämän oj akaivon kautta pumpataan myös tehtaan kirkkaat vedet ja sadevedet. Tässä kaivossa on jatkuva tiheyden sekä virtauksen mittaus. Jos tämän veden kiintoainepitoisuus nousee yli 8 %:n, ohjautuvat vedet automaattisesti omille laskeutusaltaille. Suomen Karbonaatti Oy:llä ei näin ole suoria päästöjä vesistöön, vaan eteläisen hapetusaltaan päästöt on käsitelty Nordkalk Oy:n ympäristöluvassa. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy käy ottamassa vesinäytteen ojaan pumpattavasta vedestä kerran kuukaudessa. Analyyseista selviää eteläiselle hapetusaltaalle pumpatun veden kemiallinen koostumus, mutta ei niinkään kokonaispäästöt, koska näyte otetaan kerran kuukaudessa. Analyysien tulokset ovat Liite 17A V esien tarkkailu.pdf Vuonna 2013 vesiä pumpattiin eteläiselle hapetusaltaalle 10000m3 nämä vedet sisälsivät kiintoainetta 52 t. Päästöjen määrä on pienentynyt voimakkaasti. Vuonna 2004 eteläiselle hapetusaltaalle pumpattiin m3 vettä, joka sisälsi 1100 t kiintoainetta. Tehtaan veden kulutusta on pystytty pienentämään siirtymällä keskipakopumpuissa suljettuun poksivesikiertoon. tiedot on esitetty liitteessä nro 17A B. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ ILMAAN 1Koska Suomen Karbonaatti Oyn prosessi on märkäjauhatusprosessi ja sekin tapahtuu kokonaisuudessaan

12 tehdasrakennuksen sisällä, ei pölypäästöjä synny. Prosessin luonteesta johtuen ei savukaasu tai muita ilmapäästöjä synny. 1 C. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN Koska koko Suomen Karbonaatti Oy:n tehdasalue on asfaltoitu ja sadevesiviemäröinnin piirissä ei normaalissa toiminnassa päästöjä maaperään ja pohjaveteen synny. tiedot on esitetty liitteessä nro 17C1 tuneesta maaperästä ja sen käsittelystä on esitetty liitteessä nro 17C2 D. MELUPÄÄSTÖT JA TÄRINÄ Nordkalk Oy Ab:n voimassa olevassa ympäristöluvassa velvoitetaan alueella tehtäväksi melumittauksia vähintään kolmen vuoden välein. Liitteenä raportit kahdesta viimeisimmästä melumittauksesta alueella. Melumittaukset kattavat myös Suomen Karbonaatti Oy:n ympäristöön tuottaman melun. Kaikissa mittauspisteissä meluarvot jäivät alle yleisten ohj earvoj en. Suomen Karbonaatti Oy:n tuottama melu on tasaista huminaa ilman mitään impulssiääniä. Melumittausten perusteella alueen tehtaiden yhteinen 1 9 meluvaikutus ei ylitä ohj earvoj a. Liite 17D Melumittaus pdf ja Liite 17D Melumittaus pdf tiedot on esitetty liitteessä nro 17D 18. SELVITYS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ JA PUHDISTAMISESTA (voidaan yhdistää kohtiin 17 A -D) Kuvattu kohdassa 17 A. 19. SYNTYVÄT JÄTTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET, MÄÄRÄT, VARASTOINTI SEKÄ EDELLEEN TOIMITTAMINEN Suomen Karbonaatti Oy:n toiminnassa syntyy selvästi eniten kalsiittijätettä, joka toimitetaan omalle kaatopaikalle. Kaatopaikalle toimitettu kalsiittijäte on pääosin hienoksi jauhettua kalkkikivijauhetta tai - lietettä. Kalsiittijäte muodostuu tehtaalta laskeutusaltaille lasketusta kiintoainepitoisesta vedestä ja tehtaan säiliöiden, kanaalien ja lämmönvaihtimien pesuista sekä kuulamyllyn poistopään seulan ylitteestä. 1 Vuonna 2011 kalsiittijätettä toimitettiin kaatopaikalle 167 tonnia ja vuonna tonnia, mikä koostui kokonaisuudessaan tehtaalla suoritetuista pesuista sekä kuulamyllyn seulan ylitteestä. Vuonna 2013 kaatopaikalle toimitettiin 3601 tonnia kalsiittijätettä, josta 3525 tonnia koostui yhden laskeutusaltaan ruoppauksesta ja 76 tonnia pesuista ja kuulamyllyn poistopään seulan ylitteestä. Toiseksi eniten muodostuu metallijätettä, joka varastoidaan erillisissä merkityissä jäteastioissa sekä siirtolavoilla ja toimitetaan metallin kierrätykseen. Öljy-, rasva- ja ongelmajätteet varastoidaan öljyvarastossa, jonka sijainti selviää liitteestä 10. Nämä ja muut syntyvät jätteet sekä niiden vastaanottajat selviävät ELY-keskuksen raporteista viimeiseltä kolmelta vuodelta. Nämä raportit ovat Liite 19 Jätteet.pdf tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro SELVITYS TOIMISTA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI SEKÄ JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ OMASSA TOIMINNASSA Eniten syntyvän jätteen kalsiittijätteen syntymistä on pienennetty selvästi. Tehtaalla on tehty lukuisia prosessimuutoksia, joiden tarkoitus on ollut pitää kiintoainepitoiset vedet erillään kirkkaista vesistä

13 Kiintoainepitoiset vedet pyritään käyttämään prosessissa lopputuotteen valmistamisessa. Kiintoainepitoisia vesiä pystytään käyttämään vain rajallinen määrä vuorokaudessa. Tämän takia tehtaalla on otettu käyttöön erillinen 70 m3 säiliö, johon kiintoainepitoisia vesiä voi varastoida ja käyttää hallitusti. Lisäksi kiintoainepitoisten vesien kiintoainepitoisuutta nostetaan maljasenrifugilla, jolloin kiintoainepitoisten vesien tilavuus pienenee merkittävästi ja sen käyttö on helpompaa. Näillä toimenpiteillä vuosittainen kalsiittijätteen määrä on pienentynyt voimakkaasti viimeisen viiden vuoden aikana. Alla laskeutusaltaille pumpattu kiintoainemäärä viimeiseltä viideltä vuodelta. Kalsiittijäte ei ole luonnolle vaarallista tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia Suomen Karbonaatti Oy:n kaatopaikka sijaitsee tehdasalueen kaakoisosassa (Liite 7A Alueen tehtaita.pdf). Kaatopaikka sisältää yhden läjitysaltaan, johon sijoitetaan tehtaalla syntyvää kalsiittijätettä. Läjitysaltaaseen on sijoitettu tällä hetkellä m3 kalsiittijätettäja altaan nykykorolla (+80 m) on täyttövaraa vielä m3. Jos altaan reuna korotetaan + 84 m tasolle, on täyttövaraa vielä m3. Vuoden 2014 syksyllä on tarkoitus ruopata yksi laskeutusallas, josta tulee kalsiittijätettä noin 1800 m3, jolloin täyttövaraa jää vielä m3. Nykysellä syntyvällä kalsiittijätemäärällä noin 350 m3/a altaaseen voidaan nykykorolla sijoittaa kalsiittijätettä vielä noin 18 vuotta. Altaaseen sijoitettava jäte on veteen sekoitettuna liejumaistaja vastaa geoteknisiltä ominaisuuksiltaan lähinnä savista silttiä. Kalsiittijätteen metallipitoisuudet ovat vastaavia kuin kalkkikivellä j a raskasmetallipitoisuudet niin pieniä, ettei tarvetta erilliseen liukoisuustestaukseen ole ollut. Jäte kuljetetaan altaaseen tiivislavaisilla kuorma-autoilla. Liejumainen jäte kipataan louheverhoiltua luiskaa pitkin altaan pohjalle. Lietemäinen kalsiittijäte valuu luiskaa pitkin altaan pohjalle tasaisena kerroksena. Jäteallas on rakennettu täyömaa-alueen keskellä sijaitsevaan allasmaiseen painanteeseen. Alueen alkuperäinen maanpinta on on tasolla m. Maaperä on hienojakoista ja vaihtelee raekolltaan savesta silttiin. Savilajitteen määrä on %. Kairausten perusteella kyseinen kerrostuma ulottuu yli 20 metrin syvyyteen altaan pohjasta eli noin tasolle + 45 m. Alueen luonnollisen maaperän päällä on savesta, siltistä ja louheesta koostuva täyttökerros. Altaan reunan korkeustaso on + 80 m. Altaan reuna voidaan korottaa + 84 m, jolloin täytön suurin paksuus on noin 18 m. Korkeusmittaukset on verrattu Nordkalk Oy Ab.n kaivoksen korkeuskiintopisteeseen. Tukipenkereen rakentamisessa on käytetty louhoksesta saatavia louhemassoja. Pinnan kaltevuus on 1:1,7. Tiivistysosan materiaalina on käytetty kaivoksen maanpoistosta saatuja savi- ja silttimassoja, josta savilajitetta vähintään 15 prosenttia. Tiivistyskerroksen molemminpuolin on suodatinkangas. Altaan reunan muodostaa yli 50 metrin levyinen täyttömaakerros ja rakennettu luiskatiivistys. Kuva altaan rakenteesta on Liitte 20A Kaatopaikan rakenne.pdf. Allas muodostaa maljamaisen suljetun kokonaisuuden, jonne pintavesien pääsy on estetty. Täyttö tapahtuu pitkän aikavälin kuluessa, jolloin läjitettävä materiaali ehtii kuivua. Alueen sadannan, haihdunnan ja ylivaluman perusteella ei ole ollut tarpeen rakentaa vedenpoistopumppausta. Tarvittaessa pumppaus järjestetään nykyseen vietessä sijaitsevaan rikastushiekka-altaaseen, josta vesi selkeytetään prosessin kiertoon. Suotovesien syntyminen on epätodennäköistä varsinkin, kun hienojakoinen jäte samalla tiivistää

14 suodatinkankaiden rajapinnassa rakennetta. Suomen Karbonaatti Oy ei suorita kaatopaikan ympäristössä minkäänlaista suotovesien tarkkailua, vaan Nordkalk Oy Ab:n ympäristöluvan velvoitteet kattavat vaadittavan tarkkailun. Kaatopaikalle on määrätty vastuulinen hoitaja, joka käy vähintään kerran kuukaudessa tarkastamassa visuaalisesti kaatopaikan kunnon. Lisäksi kaikista kaatopaikalle viedyistä kalsiittijäte-eristä pidetään kirjaa. Liite 20D Kaatopaikan vakuus.pdf tiedot on esitetty liitteessä nro 20A x selvitys vakavaraisuudesta tai vakuudesta on esitetty liitteessä 20D PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP)

15 21. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKN IIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA Suomen Karbonaatti Oy:n toimintaa koskevaa BREF-asiakirjaa ei ole laadittu. Suomen Karbonaatti Oy:n päälaitteet eli mikrojauhatusmyllyt ovat toisen omistajan Omya AG:n suunnittelemia eikä niitä ole saatavilla vapailla markkinoilla. Laitteita on kehitetty koko niiden elinkaaren ajan taloudellisemmiksi ja tehokkaammiksi. Jauhatukseen kulutetun energian määrä tuotettua tonnia kohden on kyetty pienentämään kymmenen vuoden aikana yli 20 %. Lisäksi jauhinkappaleiden kulutusta on kyetty pienentämään yli 30 %. Vuoden 2012 lokakuussa siirryttiin perinteisten tuotteiden valmistuksessa käyttämään VOC-vapaata Coatex NG70 dispergointiainetta aikaisemman isopropanolia sisältäneen dispergointiaineen tilalla. Muut tuotantolaitteet ovat hankittavissa vapailta markkinoilta ja niiden valinnassa pyritään valitsemaan laitteiden koko elinkaaren kannalta taloudellisimmat laitteet. Lähes kaikki suuremmat sähkökäytöt ovat varustettu taaj uusmuuttaj illa, jolloin niitä voidaan käyttää taloudellisesti tuhlaamatta energiaa. Kaikki tehtaalla käytössä olevat muuntajat lukuunottamatta kahta päämuuntajaa ovat kuivamuuntajia. Prosessia on kehitetty niin, että veden kulutusta ja kalsiittijätteen syntymistä on kyetty pienentämään merkittävästi. Näillä perusteilla arvioisin käytössämme olevan parhainta käyttökelpoista tekniikkaa. 22. ARVIO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTOIMIEN RISTIKKÄISVAIKUTUKSISTA Päästöjen vähentämistoimilla ei ole havaittu olevan negatiivisia ristikkäisvaikutuksia, vaan jäteveden määrän vähentäminen vain tukee jätekalsiitin määrän pienentämistä. 23. ARVIO YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA Katso kohta 21. VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 24. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN Suomen Karbonaatti Oy toiminta rajoittuu Ihalaisen teollisuualueelle ja vaikutukset ulkopuolisille jäävät hyvin vähäisiksi. Laitoksen tuottama melu ja tärinä jäävät pääasiassa tehdasrakennuksen sisälle. Tuotteiden ja raaka -aineiden kuljetukset eivät lisää merkittävästi Vaalimaantien liikennettä. B. VAIK UTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN SEKÄ RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Vaikutukset minimaalisia, koska toiminta tapahtuu suljetulla teollisuusalueella. ulain ( ) 65 :n mukainen arviointi on esitetty liitteessä nro 24B

16 C. VAIKUTUKSET VESISTÖÖN JA SEN KÄYTTÖÖN SKOY:lla ei ole suoranaista vaikutusta vesistöön. Prosessissa syntyvät jätevedet johdetaan Nordkalk Oy Ab:n eteläiselle hapetusaltaalle ja sen vaikutukset on käsitelty Nordkalk Oy Ab:n ympäristöluvassa. D. ILMAAN JOUTUVIEN PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET Ilmaan päätyy ainoastaan pieniä määriä vesihöyryä, jolla ei ole vaikutusta ilman laatuun. E. VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN Ei vaikutusta, koska Suomen Karbonaatin alue on asfaltoitu ja sadevesiviemäröity eikä vaikutuspiirissä ole pohjavesialueita. F. MELUN JA TÄRINÄN VAIKUTUKSET Melu vaikutukset paikallisia ja jäävät tehdasalueen sisäpuolelle, ei tärinävaikutuksia. G. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ei ole tehty. esitetty liitteessä nro 24G2 TARKKAILU JA RAPORTOINTI 25. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI A. KÄYTTÖTARKKAILU Käytöntarkkailu on on tärkeä osa tehtaan normaalitoimintaa. Päivittäin seurataan tuotantomääriä, laskeutusaltaalle sekä ojaan pumpattuj a vesi- ja kiintoainemääriä. Tärkeimpien kemikaalien (dispergointiaineet) kulutusta seurataan viikoittain. Veden, energian, jauhinkappaleiden ja muiden kemikaalien kulutusta seurataan kuukausittain. Näiden seurantoj en tulokset kirjataan päivä- ja tuotantoraportteihin. Kaatopaikalle toimitetun kalsiittij ätteen määrää seurataan kuukausittain j a tulokset kirjataan erilliseen taulukkoon. Ekokemille toimitettujen jätteiden määrää seurataan vuosittain ja tulokset kirjataan erilliseen taulukkoon. Häiriötilanteista, joilla on mahdollisia ympäristövaikutuksia, tehdään joko ympäristöhavainto tai ympäristöpoikkeama, jossa kuvataan tapahtuma tehdyt toimenpiteet ja mahdolliset päästöt. B. PÄÄSTÖTARKKAILU Alueelta vesistöön laskettavien jätevesien tarkkailun hoitaa Nordkalk Oy Ab, ympäristölupansa

17 asettamien ehtojen puitteissa. Suomen Karbonaatti Oy laskee jätevetensä ojaan, joka johtaa NK:n eteläiselle hapetusaltaalle, josta vedet johdetaan vesistöön. Suomen Karbonaatti Oy pumppaa kiintoainepitoiset vetensä omille laskeutusaltaille, jonka ylitevesi johdetaan ojapumppukaivon kautta NK:n eteläiselle hapetusaltaalle. Laskeutusaltaille pumpattavalle vedelle on jatkuva virtaus- ja tiheysmittaus, minkä perusteella saadaan selville pumpattu tilavuus sekä kiintoainemäärä. Nämä tulokset kirjataan arkipäivisin päiväraporttiin. Ojapumppukaivosta NK:n eteläiselle hapetusaltaalle pumpataan laskeutusaltaan ylitevettä, kiintoainetta sisältämätöntä vettä sekä alueelle tullutta sadevettä. Ojapumppukaivossa on myös jatkuva virtaus- ja tiheysmittaus. Myös nämä tulokset kirjataan arkipäivisin päiväraporttiin. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy käy ottamassa vesinäytteen ojaan pumpattavasta vedestä kerran kuukaudessa. Liite 17A Vesien tarkkailu.xls C. VAIKUTUSTARKKAILU Ei vaikutustarkkalua. D. MITTAUSMENETELMÄT JA -LAITTEET, LASKENTAMENETELMÄT SEKÄ NIIDEN LAADUNVARMISTUS Ulospumpattavien vesien virtausta mitataan magneettisilla virtausmittareilla ja tiheyttä mitataan radioaktiivisilla tiheysmittareilla. Ulosjohdetun kiintoaineen määrä lasketaan tilavuuden ja tiheyden perusteella, kun oletetaan kiintoaineen tiheyden olevan 2,7 kg/l, joka on kalsiittikiven tiheys. Tiheysmittarit pestään ja kalibroidaan määrävälein. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n mittausmenetelmät selviävät Liite 25D Seloste liitteineen.pdf Melumittauksien laitteet ja menetelmät selviävät liitteistä 17D. tiedot on esitetty liitteessä nro 25D E. RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT Nordkalk Oy Ab suorittaa melunmittauksia Ihalaisen tehdasalueella kolman vuoden välein. Nordkalk Oy Ab tarkkailee tehdasalueelta lähteviä vesiä oman ympäristölupansa ehtojen mukaan. Ojaan pumpattavasta vedestä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy käy ottamassa näytteen kerran kuukaudessa ja analysoi sen. Suomen Karbonaatti Oy kirjaa arkipäivisin päiväraporttiin tehtaalta laskeutusaltaille ja ojaan pumpatun vesi- ja kiintoainemäärän. Kaatopaikalle toimitetusta kalsiittijätteestä pidetään kirjaa kuukausittain. Kaikista syntyvistä jätteistä Suomen Karbonaatti Oy ilmoittaa vuosittain tiedot TYVIpalvelun kautta ELY-keskukselle (Liite 19 Jätteet.pdf). Suomen Karbonaatti Oy ehdottaa, että tarkkailu säilytettäisiin ennallaan. tus tarkkailun järjestämiseksi on esitetty liitteessä nro 25E2 nro 25E1 VAHINKOARVIO 26. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTÄVÄT TOIMENPITEET SEKÄ KORVAUKSET

18 A. ARVIO VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA N o r m a a l i toim inta e i aiheuta v ahinkoa v e s i s t ö ö n. B. TOIMENPITEET VESISTÖÖN KOHDISTUVIEN VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI Laskeutusallas kiintoaineen vesistöön joutumisen ehkäisemiseksi. C. KORVAUSESITYS VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA D. TOIMENPITEET MUIDEN KUIN VESISTÖVAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI MUUT TIEDOT 27. HAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ: 27.1 Mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta (esim. GT-kartta ) ja ajan tasalla oleva peruskartta toiminnan sijoittumisesta tai muu kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset päästölähteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistöt 27.2 Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti Tarpeen mukaan: 27.3 Prosessikaavio, josta ilmenevät yksikköprosessit ja päästölähteet 27.4 Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetussa asetuksessa ( ) tarkoitettu suuronnettomuuden vaaran arvioimiseksi laadittava selvitys tarpeellisessa laajuudessa 28. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS Paikka ja päivämäärä Lappeenranta Antti Virtanen Nimen selvennys 6010/

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE

YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN uusi toiminta toiminnan

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 151/2012/2 Dnro ESAVI/113/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 57/2011/1 Dnro ISAVI/4/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 ASIA Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille,

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille, Etelä-Suomi Päätös Nro 152/2011/1 Dnro ESAVI/758/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2011 ASIA Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 12/2013/2 Dnro ESAVI/56/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2013 ASIA Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Fertilog Oy:n Mussalon sataman lannoiteterminaalin toimintaa koskeva ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanoon muutoksenhausta

Fertilog Oy:n Mussalon sataman lannoiteterminaalin toimintaa koskeva ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanoon muutoksenhausta Etelä-Suomi Päätös Nro 70/2011/1 Dnro ESAVI/65/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2011 ASIA Fertilog Oy:n Mussalon sataman lannoiteterminaalin toimintaa koskeva ympäristölupahakemus sekä hakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Postinumero ja - toimipaikka

Postinumero ja - toimipaikka RISKIKARTOITUS NUMMELANHARJUN-NUMMENKYLÄN POHJAVESIALUUELLA - YRITYKSET 1 YRITYS Yrityksen nimi 2 TOIMIPAIKKA 3 LISÄTIETOJA YRITYKSESTÄ 4 TOIMINNAN KUVAUS Yrityksen toimiala Lähiosoite Puhelin Kiinteistön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue

PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011 ASIA Viitasaaren kivenjalostuslaitoksen ympäristölupa, Viitasaari HAKIJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula

Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula Etelä-Suomi Päätös Nro 43/2012/2 Dnro ESAVI/596/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Valkerpyyjärven pohjaan, Nummi- Pusula HAKIJA Tavolan vesiosuuskunta

Lisätiedot

Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen Vehkasaaressa Hakalehdon kylässä, Espoo

Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen Vehkasaaressa Hakalehdon kylässä, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 39/2011/4 Dnro ESAVI/417/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.2.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Kiinteistön RN:o 1:32 ranta-alueen ja pengerryksen kunnostamisen pysyttäminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 237 19.05.2014 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle UPM Kymmene Oyj:n hakemukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2 asetetun määräajan pidentämiseksi 507/11.01.01.01/2014

Lisätiedot