TRANSPOINT INTERNATIONAL KEMIANTEOLLISUUS KUOROSOTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TRANSPOINT INTERNATIONAL KEMIANTEOLLISUUS KUOROSOTA"

Transkriptio

1 TRANSPOINT INTERNATIONAL KEMIANTEOLLISUUS KUOROSOTA VR LOGISTIIKAN LEHTI 1/2010 TRANSPOINT KEHITTÄÄ PALVELUJA HUOLINTALIIKKEILLE PARMAN LOGISTIIKKA ON MINUUTTIPELIÄ KOKONAISUUS VR Logistiikan myynti luo uudenlaisia palvelupaketteja

2 2

3 » NESTE OILIN PORVOON JALOSTAMON RATAPIHA 3.3. KLO RAAKA-AINEITA ÖLJYNJALOSTAMOLLE Neste Oilin Porvoon öljynjalostamolle kuljetaan rautateitse vajaat kaksi miljoonaa tonnia erilaisia raaka-aineita vuodessa. Jalostusprosessissa niistä valmistetaan liikennepolttoaineita, lämmitysöljyä ja nestekaasua. Näitä lopputuotteita kuljetetaan rautateitse kotimaisille asiakkaille noin tonnia vuodessa. Venäjältä tulevat vaunut saapuvat ensin kuvassa näkyvälle Sköldviikin asemalle, josta ne siirretään Neste Oilin terminaaliin purettavaksi. MIIKA KAINU 3 1/10

4 Pääkirjoitus 4 KREETTA JÄRVENPÄÄ Katse tulevaisuuteen! HELMIKUUN alussa minulla oli ilo osallistua Suomen Logistiikkayhdistyksen vuotuiseen seminaariin. Seminaarin varsinainen valonpilkahdus oli tulevaisuudentutkija Mika Aaltosen puheenvuoro pohjoisen ulottuvuudesta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista. Hänen mukaansa pohjoisessa on edelleen erittäin paljon hyödyntämättömiä luonnonvaroja, joiden kuljettaminen tulee olemaan haaste ja mahdollisuus. Aaltosen mukaan myös Suomella on hyvät eväät saada uutta liiketoimintaa pohjoisesta edellyttäen, että myös tulevat infrastruktuuriratkaisut tukevat kehitystä. Aaltosen sanoma oli toivoa ja ajatuksia herättävä taloudellisessa tilanteessa, jota varjostaa edelleen taantuma ja teollisuuden rakennemuutos. Talouden taantuma ja rakennemuutos näkyivät selvästi myös tuloksessa vuonna VR-konsernin logistiikkatoimintojen liiketappio oli liki 40 miljoonaa euroa, josta suurin osa tuli junakuljetuksista. Vuoden aikana konsernin tavaraliikenteen kuljetukset vähenivät noin neljänneksen edellisvuoteen verrattuna. Vuoden lopulla tavaraliikenteen lasku tasaantui, mutta nopeaa nousua ei ole nähtävissä. Myös lähitulevaisuuden näkymät ja toiminnan ennustettavuus ovat edelleen epävarmat eikä nopeaa elpymistä ole näköpiirissä. VR on varautunut muutokseen järjestämällä toimintoja uudelleen. Logistiikkatoiminnoissa on nyt käynnissä kuljetusjärjestelmän tehostaminen ja asiakaspalvelumallien uudistaminen. Toistaiseksi muutokset ovat edenneet odotetusti. Uutta on rakennettu vauhdilla ja innolla. Eräs uuden myyntiorganisaation uutuuksia ovat avainasiakasvastaavat eli Key Account Managerit (KAM), joiden työtä esitellään tarkemmin tässä lehdessä. Avainasiakasvastaavien pitää tuntea asiakkaan koko tuotantoprosessi ja etsiä asiakkaan ongelmiin kokonaisvaltaisia ratkaisuja. VR Logistiikka pystyy tuottamaan kattavan paketin, johon kuuluu paitsi kuljetukset myös varastointia ja kuljetusten ohjausta asiakkaan puolesta. Uusia tuulia toimintaan tuovat myös VR-konsernin nopeasti etenevä kansainvälistyminen. Transpoint Internationalin tytäryhtiöt ja terminaaliverkosto levittäytyvät Venäjälle, Baltian maihin, Itä-Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan. Tavoitteena on nostaa Transpoint International merkittäväksi tekijäksi Itä-Euroopan kappaletavarakuljetuksissa. Jatkossa voimme siis palvella asiakkaitamme entistä monipuolisemmin ja useammassa maassa! Hyviä lukuhetkiä toivottaen, HANNA VON WENDT Päätoimittaja Info JULKAISIJA VR-Yhtymä Oy PL Helsinki PÄÄTOIMITTAJA Hanna von Wendt TOIMITUSNEUVOSTO Heikki Ruuhijärvi Sari Sohlström Hanna von Wendt Markku Rimpiläinen TOIMITUS Alma Media Lehdentekijät Oy Munkkiniemen puistotie 25 PL 502, Helsinki TUOTTAJA Markku Rimpiläinen TOIMITUSSIHTEERI Marika Viherlaiho AD Miikka Tikka TAITTO Toni Talvenheimo KUVATOIMITTAJA Laura Vuoma REPRO Aste Helsinki Oy PAINO PunaMusta Oy, Joensuu 2010 PALAUTE JA OSOITTEENMUUTOKSET ISSN

5 VAKIOPALSTAT Palveluksessanne 2 / Pääkirjoitus 4 / Uutiset 6 Svensk resumé 30 / Turvallisesti 31 Sisältö 1/ TÄSTÄ PUHUTAAN VR Logistiikan uuden myyntiorganisaation myyjät keskittyvät maantieliikenteeseen tai rautatieliikenteeseen, mutta kaikki pystyvät myymään kummankin liikennemuodon palveluja ja niiden yhdistelmiä. 5 1/ KOMMENTTI Myyntiorganisaation uutuuksia ovat avainasiakkaista vastaavat Key Account Managerit, joista yksi on Vilma Moisio. KAMien tukena toimivat tekniset tuotepäälliköt. ASIAKKAAMME Transpoint Cargo on kuuden vuoden ajan kuljettanut Parman betonielementtejä kuudelta laattatehtaalta ja kolmelta seinäelementtitehtaalta rakennustyömaille. Transpoint Cargo hoitaa kuljetusjärjestelyt ja vastaa siitä, että elementit toimitetaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. 18 KANSAINVÄLISESTI Transpoint Internationalin tytäryhtiöt ja terminaaliverkosto levittäytyvät Venäjälle, Baltian maihin, keskiseen Itä-Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan. Suomen ja Puolan välisessä liikenteessä Transpoint International on jo kahden suurimman kuljettajan joukossa SUOMI TÄNÄÄN Suomalaisella kemianteollisuudella on hyvät edellytykset menestyä tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos, ympäristökysymykset ja energiantuotanto vaativat ratkaisuja, jotka avaavat yrityksille uusia mahdollisuuksia. KENTÄLLÄ Transpointin kotimaan jakeluverkosto on luonteva jatke huolitsijoiden tuonti- ja vientikuljetuksille. Transpoint huolehtii huolitsijoiden ulkomailta tule vien kuljetusten kotimaan jakelusta sekä vientiin menevien lähetysten noudosta. Osa asiakkaista ostaa lisäksi Transpointilta myös terminaalija varastointipalveluja. 24/7 Kuusi kuoroa kisaa tänäkin keväänä hyväntekeväisyyspotista. Jotta kaikki sujuisi suorassa lähetyksessä ongelmitta, noudatetaan tarkkaa suunnittelua ja aikataulua niin teknisissä valmisteluissa kuin kuorojen ohjailussakin.

6 Uutiset 6 PLUGI Älyllä sujuvampaa liikennettä ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN sovellukset tarjoavat valtavia liikenteen ja tuottavuuden tehostamismahdollisuuksia ilman massiivisia infrastruktuurihankkeita. Liiken ne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen ennustaakin, että älyliikenne on tämän vuosikymmenen tärkeimpiä teemoja Suomen liikennepolitiikassa. Älykkäällä liikenteellä tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan soveltamista liikenteeseen. Monet älykkään liikenteen sovelluksista liittyvät liikenteen seurantaan, ohjaukseen, navigointiin ja toimintojen automatisointiin. Pursiainen antoi viime syksynä liikenne- ja viestintäministeriön asettamana selvitysmiehenä oman ehdotuksensa älykkään liikenteen tavoitteista vuosille Älykkään liikenteen strategia ei saa jäädä pelkäksi paperiksi. Siksi liikenne- ja viestintäministeriö on nyt perustanut kansallisen älyliikenteen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata ja ohjata älyliikenteen kansallisen strategian ja toimeenpanosuunnitelman toteutumista. Pursiainen painottaa, että valittu strategia lienee maailman ensimmäinen varsinainen älyliikenteen poliittinen strategia. Nyt on kyse niin isosta kokonaisuudesta, että asioita pitää kerta kaikkiaan ajatella uudella tavalla. Pursiaisen mielestä älyliikenteen pitäisi hyvin pitkälle rakentua olemassa olevien teknisten ratkaisujen, kuten navigaattoreiden ja matkapuhelinten, varaan. Lisäksi toivomme, että älyliikenne tuo uutta liiketoimintaa Suomeen. Tähän on todella hyvät mahdollisuudet, kun miettii maamme teknologiatasoa. Mutta se edellyttää, että olemme kehityksen kärjessä. Nyt pitää toimia ja nopeasti. Lahti Luumäki-radan parannustyöt etenevät aikataulussa Lahti Luumäki-radan parannustöistä on valmiina jo yli kaksi kolmasosaa. Työt ovat edistyneet myös Luumäki Vainikkala-rataosalla. Työt jatkuvat talvikaudellakin. Lahden ja Vainikkalan välisen radan uusiminen parantaa monella tavalla tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä. Uusittu rata sallii entistä painavammilla vaunuilla liikennöinnin, sillä suurin sallittu akselipaino nousee 25 tonniin. Ratapihojen pidentämisen ansiosta radalla voi liikennöidä yli kilometrin mittaisia junia. Tavoitteena on lisäksi nostaa tavarajunien suurin nopeus sataan kilometriin tunnissa. Vuonna 2009 on tehty pääraiteen geometria- ja sähköistysmuutokset Kouvolan ja Luumäen välillä. Työ jatkuu ensi keväänä Kouvola Lahti-välillä. Muutoksilla tähdätään junanopeuksien nostoon. Suurisuon rataoikaisulla Iitissä ovat valmistuneet maanrakennustyöt. Rataoikaisun päällysrakennetyöt toteutetaan suunnitelman mukaisesti ensi vuonna. Tällä rakennuskaudella on saatu myös valmiiksi Kausalan asematunneli ja kolme uutta raiteenvaihtopaikkaa. Kouvola Luumäki-välillä on uusittu Kaipiaisen ratapiha ja radan päällysrakennetta 20 kilometrin matkalta. Lahti Luumäki-rataosan uusittu turvalaitejärjestelmä on jo otettu kokonaisuudessaan käyttöön. Turvalaitejärjestelmän uusimisella, liikennepaikka- ja vaihdemuutoksilla sekä uusilla liikennepaikoilla lisätään rataosan välityskykyä ja turvallisuutta. Pääraiteiden ratatyöt valmistuvat elokuun loppuun mennessä, jolloin rataosuudella alkavat koeajot. Kaikki ratatyöt valmistuvat marraskuussa Lahti Luumäki parannustöiden kustannusarvio on 185 miljoonaa euroa, Luumäki Vainikkala töiden 15 miljoonaa euroa.

7 2009 VR-KONSERNIN TULOS 74,4 28,9 milj. milj. euroa euroa Talouden taantuma Suomessa vaikutti voimakkaasti VR-konsernin vuoden 2009 tulokseen. Tavaraliikenteen kuljetusten jyrkän vähenemisen ja henkilöliikenteen kasvun pysähtymisen seurauksena konsernin tulos jäi heikoksi. Tilikauden liikevoitto vuodelta 2009 oli 28,9 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 74,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 1 399,4 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 8,6 prosentin laskua edellisvuodesta. Konsernin vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulos oli edellisiä parempi. Viimeisen kvartaalin liikevaihto oli 385,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 17,9 miljoonaa euroa. Viimeisellä kvartaalilla näkyivät vuoden aikana tehtyjen säästötoimenpiteiden vaikutus sekä VR-Radan edellisvuotta parempi tulos. 7 KAI TIRKKONEN Liikennevirasto on ensimmäinen laatuaan EU:ssa 1/10 LIIKENNEVIRASTO on vuoden alusta saakka vastannut keskitetysti ratojen, teiden ja merenkulkuväylien palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä. Suomi on ensimmäinen EU-maa, joka on yhdistänyt koko valtion hallinnoiman liikenneinfrastruktuurin yhteen virastoon. Nyt voimme hyödyntää liikenteen synergiamahdollisuuksia kokonaisuutena ja samalla parantaa Suomen kilpailukykyä. Pystymme myös miettimään arjen liikkumista entistä kokonaisvaltaisemmin, Liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervala sanoo. Tervala painottaa, että Suomen tapaisessa pienessä maassa kyse on järjen käytöstä eikä viraston perustamiseen liity esimerkiksi EU:n vaatimuksia. Ruotsissa samantapainen virasto aloittaa toimintansa huhtikuussa. Yhteistä meille on pitkät etäisyydet ja suhteellisen pieni väestö, joka asettaa Muutoksia Buslovskajan raja-asemalla omat vaatimuksensa liikenneinfrastruktuurin kehittämiselle kokonaisuutena. Liikenneviraston suurimpia työkenttiä ovat Tervalan mukaan rautatie- ja maantiekuljetusten yhteensovittaminen entistä tehokkaammin esimerkiksi yhdistetyissä kuljetuksissa. Rautateiden haasteena tavarankuljetuksissa on teollisuuden rakenteellisten muutosten takia vähentyneen tavaraliikenteen korvaaminen. Uuden bisneksen löytäminen vaatii rautateiden välityskyvyn parantamista. Toivomme, että rataverkoston kehittämisrahoja ei laman varjolla paljon poistettaisi. Liikenneviraston budjetti on noin 1,6 miljardia euroa vuodessa, josta perusväylänpitoon menee yhteensä noin 965 miljoonaa euroa ja kehittämiseen noin 525 miljoonaa euroa. Helsingin ja Pietarin välinen nopea junaliikenne alkaa syksyllä Liikenteen vaatiman infrastruktuurin parannustyöt on aloitettu myös Buslovskajan raja-asemalla. Työt vaikuttavat aseman toimintaan 26. kesäkuuta 2010 saakka. Poikkeuksellisesti sekä suomalaiset että venäläiset tarkastajat tarkastavat tavaravaunut Vainikkalassa. Vaunut, joissa havaitaan korjattavaa, irrotetaan junista Vainikkalassa ja toimitetaan korjausten jälkeen seuraavilla junilla rajan yli. Buslovskajan tullin toiminta siirtyy väliaikaisesti pääosin Viipuriin. Tällä hetkellä tiedossa olevat kuljetusmäärät Vainikkalan Buslovskajan kautta pystyttäneen hoitamaan suunnitellusti. Mikäli liikennemäärät kasvavat merkittävästi, saattaa liikenteessä esiintyä häiriöitä. KALLE TALONEN VR:n logistiikka - toimintojen liiketappio 36,7 miljoonaa euroa Vuonna 2009 VR-konsernin tavaraliikenteen kuljetukset vähenivät noin neljänneksen edellisvuoteen verrattuna. Lasku oli suunnilleen samaa tasoa sekä auto- että junaliikenteessä. Konsernin autoliikenteessä kuljetettiin 6,8 miljoonaa tonnia tavaraa, kun vuonna 2008 kuljetusmäärä oli 9,0 miljoonaa tonnia. Laskua kertyi 24,3 prosenttia. Junaliikenteessä kuljetettiin 32,9 miljoonaa tonnia tavaraa vuonna Laskua edellisen vuoden 50,9:stä miljoonasta tonnista kirjattiin 21,6 prosenttia. Kuljetusmäärien nopea lasku aiheutti sen, että tavaraliikenne painui tappiolliseksi. VR-konsernin logistiikkatoimintojen liiketappio vuodelta 2009 oli 36,7 miljoonaa euroa. Junakuljetuksia hoitavan VR Cargon liiketappio oli 31,1 miljoonaa euroa. Logistiikan liikevaihto vuonna 2009 oli 513,2 miljoonaa euroa, mikä oli 19 prosenttia vähemmän kuin vuonna Silloin liikevaihto nousi 624,1 miljoonaan euroon. Vuoden lopulla tavaraliikenteen lasku tasaantui, mutta nopeaa nousua ei ole nähtävissä. Vuoden viimeisen neljänneksen kuljetusmäärä oli yhteensä 11,4 miljoonaa tonnia eli 0,2 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.

8 8 VR LOGISTIIKAN MYYNTI OSAA MOLEMMAT KULJETUSMUODOT VR Logistiikan myyntiorganisaation uutuuksia ovat avainasiakkaista vastaavat Key Account Managerit ja heidän tukenaan toimivat tekniset tuotepäälliköt. Koko organisaatio pystyy myymään sekä maantieettä rautatieliikenteen palveluja. Teksti Markku Rimpiläinen Kuvat Miika Kainu, Juho Kuva

9 K appaletavaraa, kokojunia, terminaalipalveluja vuoden 2009 elokuussa toimintansa aloittanut VR Logistiikka pystyy tarjoamaan asiakkailleen hyvin monitahoisen palvelukokonaisuuden. Maantie- ja rautatieliikenteen yhdistävä palvelutarjontamme on ainutlaatuinen Suomessa ja olisi varmasti sellainen monessa muussakin maassa, VR Logistiikan myynti- ja markkinointijohtaja Martti Koskinen sanoo. Syksyn mittaan VR Logistiikan myyntiorganisaatiota uudistettiin uutta palvelukokonaisuutta vastaavaksi. Uusi organisaatio otettiin virallisesti käyttöön tämän vuoden alusta. ASIAKKAAN TARPEET LÄHTÖKOHTANA VR Logistiikka on jaettu neljään liiketoimintayksikköön, jotka ovat rautatiekuljetukset, kappaletavarakuljetukset, massatavarakuljetukset ja kansainväliset kuljetukset. Osa VR Logistiikan asiakkaista käyttää maantiekuljetuksia, osa rautatiekuljetuksia, osa tarvitsee kumpaakin. Uusi myyntiorganisaatio on rakennettu tämän peruslähtökohdan mukaiseksi, jolloin osa myyjistä keskittyy rautatieliikenteeseen, osa maantieliikenteeseen, mutta kaikki pystyvät tarjoamaan kummankin liikennemuodon palveluja. Suurille asiakkaille on nimetty lisäksi omat Key Account Managerit. Heidän kauttaan hoituvat kaikki VR Logistiikan palvelut. Rautatieliikenne ja maantiekuljetukset ovat perinteisesti kilpailleet keskenään. Nyt samaa kilpailutilannetta ei enää ole, ja voimme tarjota parhaan mahdollisen kuljetustavan ja -yhdistelmän kullekin asiakkaallemme, Koskinen sanoo. Junakuljetus on kuin prosessiteollisuutta. Se toimii silloin, kun sarjat ovat suuria ja junat pitkiä. Yksittäisen vaunun tilaaminen on yhtä huono ratkaisu kuin yksittäisen paperirullan tilaaminen paperitehtaalta. 9 1/10» VOIMME TARJOTA PARHAAN MAHDOLLISEN KULJETUSTAVAN JA -YHDISTELMÄN JOKAISELLE ASIAKKAALLEMME.

10 10 Maantieliikenteen myynnistä vastaava Tapio Orne pitää uutta tapaa myydä kuljetuksia erittäin hyvänä ja tervetulleena. Se antaa meille mahdollisuuden tarjota aiempaa laajempaa portfoliota asiakkaille, joihin meillä on ollut aiemmin kontakti vain kapeamman ratkaisun kautta. Nyt voimme tarjota heille laajempaa palvelupakettia unohtamatta rautatieliikennettä ja kansainvälisiä kuljetuksia, Orne sanoo. KAMILLA ON MYÖS KONSULTIN ROOLI VR Logistiikan avainasiakkaita palvelevat Key Account Managerit eli KAMit ovat kenties myyntiorganisaation merkittävin uudistus. Avainasiakkaat käyttävät nyt vähintään kahden liiketoimintayksikön palveluja tai heillä on selkeästi potentiaalia käyttää niitä, Koskinen määrittelee. VR Logistiikan avainasiakkaat ovat kaikki suuria suomalaisia teollisuusyrityksiä. Niiden kuljetukset muodostavat divisioonan liikevaihdosta noin 40 prosenttia. KAMit eivät ole pelkästään myyjiä, vaan heillä on myös selkeä konsultin rooli. Jokainen KAM on myös asiakkaan edustaja meidän organisaatiossamme. Hänen pitää ymmärtää asiakkaan koko tuotantoprosessi, katsoa asiakkaan ongelmakenttää kokonaisuutena ja etsiä ratkaisuja siltä osin kuin me pystymme niitä tarjoamaan. TUOTEPÄÄLLIKÖT TUNTEVAT TEKNIIKAN KAMien tukena on viiden tuotepäällikön ryhmä, johon on koottu teknistä asiantuntemusta mekaanisen metsäteollisuuden, kemiallisen metsäteollisuuden, kemian teollisuuden, metalliteollisuuden ja raakapuun kuljetuksista. Tuotepäälliköillä ei ole myyntivastuuta. He tuovat myyntiprosessiin rautatieteknisen asiantuntemuksen. Yhdessä KAMien kanssa he etsivät parhaat mahdolliset kuljetusratkaisut asiakkaille. Koskinen painottaa, että asiakkaan liiketoiminnan syvällinen ymmärtäminen on ratkaisukeskeisen myyntityön onnistumisen edellytys. KAMien on hallittava paitsi asiakkaiden tuotantoprosessit ja oma palvelu tarjontamme myös laaja taloudel linen ajattelu- ja analyysikyky. Lisäksi myynnin ennustettavuutta on kehitettävä. Asiakkaalta päin tullaan hakemaan ennusteita eri tavalla kuin ennen. Tulevaisuuden hahmottaminen on entistä tärkeämpää. KULJETUSTARPEET ANALYSOIDAAN Rautateiden suuria massa- ja erikoiskuljetuksia tarvitsevat asiakkaat hoidetaan Helsingistä käsin. Lisäksi rautatieliikenteen myynnissä on neljä alueellista myyntikeskusta, joissa palvellaan pääasiassa pieniä ja keskisuuria asiakkaita. Ne toimivat Kouvolassa, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Verkoston täydentävät Kouvolaan ja Vainikkalaan perustetut VR Palvelukeskuksen toimipisteet. Rautatieliikenteen myyntiä johtaa Matti Andersson. Rautatieasiakkaita lähestytään toisella tavalla kuin aikaisemmin. Pyrimme olemaan entistä analyyttisempia ja tarjoamaan asiakkaille ratkaisuja, jotka ovat pitkän päälle kestäviä. Teollisuustuotannon vähenemisen vuoksi kuljetusvirrat ovat muuttuneet. Jatkossa rautateitse toteutetaan vain sellaisia kuljetuksia, jotka voidaan kestävästi hoitaa, Andersson sanoo. PARHAAT KÄYTÄNNÖT KAIKILLE Maantieliikenteessä myyntijohtaja Tapio Ornen vastuulla on sekä kotimainen että kansainvälinen liikenne. Uuden myyntiorganisaation toiminta on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin. Pystymme yhteistyössä tuotannon

11 Toimii! VR Logistiikan divisioonajohtaja Erik Söderholm on tyytyväinen uuteen myyntiorganisaatioon, joka on syntynyt pääosin yhdistämällä Transpoint-yhtiöiden ja VR Cargon myyntivoimat. Olen iloinen osaamisen määrästä, joka talosta on löytynyt, hän sanoo. Söderholmin arvion mukaan myyntiorganisaation vahvuus riittää muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Ainoastaan KAMeja saattaa tulla jokunen lisää. Söderholm pitää tärkeänä, että uusi organisaatio on hiottu valmiiksi, kun taantuma väistyy. Sitten ei ole enää aikaa kehittää toimintaa, sillä silloin on myytävä. Mutta ei pidä ylpistyä liikaa. Kyllä kilpailijankin pojat juoksevat kovaa. 11 1/10 VR LOGISTIIKKA PYSTYY NYT TUOTTAMAAN JA MYYMÄÄN HYVIN KATTAVAN PAKETIN, JOHON TARVITTAESSA KUULUU MYÖS VARASTOINTIA JA KULJETUSTEN OHJAUSTA ASIAKKAAN PUOLESTA. kanssa tarjoamaan kullekin asiakkaalle hänen tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan räätälöidyn ratkaisun, Orne kertoo. Kokokuormaliikenteen eli Transpoint Cargo Oy:n asiakkaita palvellaan valtakunnallisesti. Segmentointi myyntipäälliköiden kesken on tehty toimialoittain. Transpoint Oy Ab:ssä puolestaan kappaletavaran kuljetusten myynti on jaettu kahteen alueeseen, Itään ja Länteen. Transpoint Oy Ab:n strategisten huolitsijakumppaneiden myyntiä hoitaa yhtiön operatiivinen organisaatio. Orne painottaa, että VR Logistiikka pystyy nyt tuottamaan ja myymään hyvin kattavan paketin, johon voidaan sisällyttää myös varastointia ja kuljetusten ohjausta asiakkaan puolesta. Meillä on sekä osaamista että peittoa. Lisäksi meillä on henkilöitä, jotka hallitsevat erittäin syvällisesti toimialojensa logistiikkaratkaisut. YHTENÄISET TOIMINTATAVAT Uuden organisaation myötä monia vanhoja toimintamalleja on uudistettu ja yhtenäistetty. Esimerkiksi sopimusmalli, laatujärjestelmä ja asiakkuudenhallintajärjestelmä ovat samat kummassakin liikennemuodossa. Martti Koskinen arvioi, että uuden organisaation suurin haaste on juuri nyt alan kivikova hintakilpailu. Taantuma on tehnyt sen, että kuljetusten hinnat ovat painuneet hyvin alas. Meidän on pidettävä asiakkaamme ja onnistuttava myös uusmyynnissä. Hyvä tunnettuus on siinä suuri etu.

12 12

13 13 1/10 KAMIN TYÖ ON PERUSMYYNTITYÖTÄ LAAJA-ALAISEMPAA, VILMA MOISIO KERTOO. KAMin elämää VR Logistiikassa työskentelevien KAMien Vilma Moision, Keijo Peteliuksen, Petri Lehdon ja Anssi Hattusen sekä oman työnsä ohella KAMin tehtäviä hoitavan Harri Keihäsen vastuulla on yhteensä noin 30 asiakkaan kuljetukset. Vilma Moisio hoitaa neljää suurta ja merkittävää VR Logistiikan asiakasta. KAMin työ on perusmyyntityötä laaja-alaisempaa. Asiakkaille tästä järjestelystä on se etu, että he saavat kaikki palvelut yhdeltä henkilöltä. Se selkeyttää toimintaa. Lisäksi pystymme yhdessä miettimään, mikä olisi heille sopivin palvelupaketti. Keskustelut uusista mahdollisuuksista ovat jo alkaneet. Esillä on ollut rautatie- ja maantieliikenteen yhdistäminen. Osa matkaa voidaan hoitaa autolla. Terminaalikäsittelyn jälkeen tavara voidaan kuormata venäläisiin vaunuihin, jotka jatkavat matkaa rajan yli. Sama voidaan tehdä myös toisinpäin. KAMeihin perustuva toimintamalli saa Moisiolta hyvät arvosanat. Minun mielestäni se on ehdottomasti hyvä asia. Sille on ollut myös tilausta. Meillä on laaja palvelukokonaisuus ja tämä malli tekee sen hyödyntämisen asiakkaalle helpommaksi.

14 14

15 PARMAN HANKINTA- PÄÄLLIKKÖ MIKKO KOSKINEN TEKEE ERITTÄIN LÄHEISTÄ YHTEISTYÖTÄ TRANSPOINT CARGON KANSSA. RAKENNUSLOGISTIIKKA ON MINUUTTIPELIÄ Kun rakennuksilla paiskitaan hommia, pitää betoni elementit toimittaa työmaalle tarkasti aikataulun mukaan. Parman elementtejä kuljettaa Transpoint Cargo. Teksti Timo Hämäläinen Kuvat Sarri Kukkonen 15 1/10 Transpoint Cargo Oy on noin kuuden vuoden ajan kuljettanut Parma Oy:n valmistamia betonielementtejä rakennustyömaille. Transpoint Cargon vastuulla ovat toimitukset kuudelta laattatehtaalta ja kolmelta seinäelementtitehtaalta. Transpoint Cargo ottaa vastaan tilaukset työmailta, hoitaa kuljetusjärjestelyt ja vastaa siitä, että oikeat elementit toimitetaan käsittely- ja kuljetusohjeiden mukaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, kuvailee prosessia Parman hankintapäällikkö Mikko Koskinen. Toimitusverkostoa ohjaavat Transpoint Cargon kuljetussuunnittelijat Kouvolassa. Heillä on yhteys Parman tietojärjestelmään, jonka avulla he järjestelevät kuljetukset ja ohjaavat lähettämötoimintoja. Käytännössä kunkin työmaan työmaamestari tilaa elementit kuljetussuunnittelijalta. Tämä näkee tietojärjestelmästä, ovatko elementit valmiita toimitettaviksi tai ovatko ne menossa tuotantoon. Tarvittaessa kuljetussuun-»

16 16 nittelija ottaa yhteyden tehtaan tuotantosuunnittelijaan ja selvittää, milloin tilatut elementit voidaan toimittaa. Parma suunnittelee ontelolaatoille valmiit kuormat ja lähettää niistä piirustukset työmaille. Työmaa voi tilata kuormanumeroiden perusteella esimerkiksi tietyn linjan tai kerroksen ontelolaatat kerralla. Me teemme kuormille rahtikirjat, järjestämme kuljetukset ja tarvittaessa lastauksen sekä toimitamme kuljettajille mobiilipäätteeseen tiedot ajettavista kuormista, kertoo Transpoint Cargo Oy:n kuljetussuunnittelija Aulis Andersson. Runko- ja seinätuotteiden toimituksiin Andersson kollegoineen suunnittelee myös kuormat. KUORMASTA SUORAAN ASENNUKSEEN Elementit pitää saada asiakkaille tarkasti sovittuun aikaan, jotta työt työmaalla sujuvat suunnitelmien mukaan eikä nosturien tarvitse odottaa kuormia. Olemme kuljettajiin päivittäin yhteydessä ja pyrimme varmistamaan, että työmailla riittää koko ajan asennettavaa. Kuljettaja ilmoittaa meille, jos toimitus uhkaa myöhästyä enemmän kuin viisitoista minuuttia sovitusta ajankohdasta, Andersson sanoo. Ilmoituksen saatuaan Andersson kumppaneineen tekee voitavansa, jotta myöhästymisen vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Onneksi myöhästymisiä sattuu ani harvoin. Joskus käy niin päin, että työmaa ei pysty ottamaan vastaan elementtejä sovittuun aikaan. Aikataulut ovat pitäneet. Työmailla on oltu tyytyväisiä. Parina viime vuonna asiakkaat ovat reklamoineet hyvin vähän, vaikka toimituksia on paljon, vuonna 2008 parhaimmillaan noin 120 kuormaa päivässä, toteaa kuljetuspäällikkö Timo Leppänen Transpoint Cargosta. Mikko Koskinen kertoo myös Parman olevan tyytyväinen palveluun. Transpoint Cargo on pystynyt toimittamaan elementit työmaille käytännössä aina ajallaan ja ehjinä. Meillä on tässä win-win-systeemi, josta kumpikin osapuoli hyötyy. Kun Transpoint Cargo huolehtii logistiikasta, me voimme keskittyä omaan ydinosaamiseemme, betonielementtien suunnitteluun ja tekemiseen. Syvälle viety kumppanuus vaatii molemminpuolista luottamusta. Asioista pitää puhua niiden oikeilla nimillä ja avoimesti. Mahdolliset ongelmat pitää ottaa heti esiin ja ratkoa yhdessä. Meidän pitää voida luottaa siihen, että kumppani tekee parhaansa yhteisen hyvän eteen, Koskinen sanoo. KYSYNNÄN HALLINTA HAASTEENA Parma on ulkoistanut kuljetusten lisäksi myös tehtaiden yhteydessä olevien tehdasvarastojen pidon. Kahta varastoa hoitaa Transpoint Cargon alihankkija, muilla alihankkijoilla on sopimus suoraan Parman kanssa. Tehdasvarastoja tarvitaan, sillä työmaat käyttävät elementtejä nopeammalla tahdilla kuin tehtaat niitä pystyvät tuottamaan. Varastoissa on yleensä noin viikon tuotantoa vastaava määrä elementtejä. Yhteisenä haasteena on kyetä vastaamaan kuljetusten kysyntään, joka voi vaihdella rajusti eri päivinä. Mitä tasaisemmalla tahdilla kuormia voidaan toimittaa pitkin viikkoa, sitä kustannustehokkaammiksi kuljetukset saadaan. Pyrimme pyörittämään kuljetuskalustoa mahdollisimman tehokkaasti. Siinä työssä auttaa, että meillä on hoidossa usean tehtaan kuljetukset. Kalustoa voidaan siirtää sinne, missä on kiire, Andersson sanoo. Parma ja Transpoint Cargo ovat pyrkineet lisäämään elementtien toimituksia iltaisin. Nyt toimitukset rajoittuvat yleensä aamu kuuden ja ilta neljän välille. Voisimme jättää elementit sovittuun paikkaan pukkien päälle, missä ne olisivat rakennustyömaan käytettävissä heti aamulla. Pilottikohteiden löytäminen on kuitenkin ollut vaikeaa. Yleensä syynä on tilanahtaus työmailla, Leppänen sanoo. Ahtaat rakennuspaikat vaikeuttavat kuormien purkamista autoista varsinkin pääkaupunkiseudulla. Elementit on yleensä nostettava suoraan autojen kyydistä asennettaviksi. Pääkaupunkiseudun ruuhkainen liikenne lisää haasteita toimittaa elementit täsmällisesti. Yhtenä kehityskohteena kumppanit parantavat tiedonvälitystä vielä nykyisestään. Avoin ja välitön tiedonvälitys auttaa rakentamaan yhteisestä prosessista entistä kustannustehokkaamman ja antaa avaimet reagoida nopeasti mahdollisiin häiriötilanteisiin. Transpoint Cargo kouluttaa kuljettajia yhdessä CAP-Koulutus Oy:n kanssa. Koulutuksiin ovat osallistuneet myös asiakkaiden ja työmaiden edustajat. Elementtikuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen aiheina ovat muun muassa kuormien sidonta sekä työ- ja liikenneturvallisuus. MEILLÄ ON TÄSSÄ WIN-WIN-SYSTEEMI, JOSTA KUMPIKIN OSAPUOLI HYÖTYY.

17 MUUTOKSEN JOHTAJA Kotkasta on perinteisesti uskallettu lähteä maailmalle. Niin on tehnyt myös Martti Koskinen, VR Logistiikan myynti- ja markkinointijohtaja, joka on luonut kansainvälisen uran terästeollisuuden palveluksessa. MISTÄ TULIT VR:LLE? Taustani on terästeollisuudessa, tarkemmin sanoen jalostusketjun loppupäässä eli tuotteissa, joista tehdään rakentamisessa tarvittavia komponentteja. Viimeinen työnantajani oli maailman viidenneksi suurin teräksen tuottaja Corus. Työskentelin siellä Itä-Euroopan johtajana. 17 1/10 KUINKA KAUAN OLET KAIKKIAAN TYÖSKENNELLYT ULKOMAILLA? 12 vuotta. Viimeisin työpaikkani oli osittain Englannissa, osittain Turkissa. Ulkomaan matkapäiviä on kertynyt vuodessa MIKSI KIINNOSTUIT VR:STÄ? Kun mielenkiintoani tähän tehtävään tiedusteltiin, ensimmäinen reaktioni ei ollut hirveän innostunut. Sitten aloin miettiä omaa työuraani taaksepäin. Se on ollut muutosjohtamista, yritysten perustamista, yritysten haltuunottoa ja uusien organisaatioiden luomista. Ajattelin, että VR:n uuden myyntiorganisaation rakentaminen olisi luonteva jatko sille, mitä olin aikaisemmin tehnyt. MITÄ YHTÄLÄISYYKSIÄ JA EROJA OLET LÖYTÄNYT? Myynnin johtaminen on samanlaista kaikkialla. Siinä haetaan liikevaihtoa, kannattavuutta ja organisaation tehokkuutta. Ero on se, että aikaisemmin minulla oli vahva substanssiosaaminen. Täällä oikea ja luotettava toimialatieto on saatava organisaatiosta alaisilta. Siksi koen välillä olevani hieman hatarammalla pohjalla kuin ennen. MILTÄ TUNTUI PALATA SUOMEEN? Aika hienolta, kun lähes joka aamu voi herätä omassa sängyssä ja lukea sen jälkeen suomalaisen sanomalehden. On kerta kaikkiaan ilo olla töissä Helsingin keskustassa, vieläpä tällaisessa hienossa historiallisessa rakennuksessa. MITEN OLET KÄYTTÄNYT MATKAPÄIVISTÄ VAPAUTUNEEN AJAN? Liikuntaharrastuksille on jäänyt aikaa, mikä on tietysti hyvä asia. Aikaa on jäänyt lapsille. Voin käydä tapaamassa myös äitiäni entistä useammin. PUHEESTA KUULEE, ETTÄ TAIDAT OLLA KOTOISIN KYMENLAAKSOSTA? Kyllä, olen kotoisin Kotkasta. Lähdin sieltä vuonna 1981, mutta en ole vieläkään oppinut puhumaan millään muulla tavalla. MITEN TÄRKEÄ KOTIKAUPUNKISI SINULLE ON? Juureni ovat siellä. Kotkan Luistinsaaressa on kesämökki, jonka isoisäni osti vuonna vuotiaaksi saakka vietin saaressa kaikki kesäni. Vanhemmat menivät töihin mantereelle veneellä. TEKSTI MARKKU RIMPILÄINEN KUVA MIIKA KAINU

18 18 Transpoint International (FI) Oy on keskittynyt kansainvälisiin kuljetuksiin. Viron ja Puolan tytäryritysten jatkeeksi yhtiö on ostanut kuljetusliikkeet Unkarista ja Tšekin tasavallasta. Lisäksi Transpoint International on perustanut omat yritykset Slovakiaan, Isoon-Britanniaan ja Venäjälle. Saarivaltiossa majapaikkaansa pitävä yhtiö keskittyy Ison-Britannian ja Puolan sekä Ison-Britannian ja Venäjän välisiin kuljetuksiin. Yhdessä yritykset muodostavat Transpoint International -konsernin, jonka omistaa VR-Yhtymä Oy. Transpoint Internationalin määrätietoinen laajentuminen itään on osa VR Logistiikan strategiaa. Tavoitteena on nostaa Transpoint International merkittäväksi tekijäksi Itä-Euroopan kappaletavarakuljetuksissa. Toiminnan perustana on Transpointin Suomessa kehittämä kuljetusjärjestelmä. Transpoint International (FI) Oy kasvatti liiketoimintaansa kohtalaisen hyvällä vauhdilla aina siihen asti, kunnes taantuma alkoi heikentää kaikkialla kuljetusten ja logistiikkapalveluiden kysynnän kasvua. Toimitusjohtaja Kari Voutilaisen mukaan yhtiö on selvinnyt taantuman puristuksessa verrattain hyvin, vaikka ei viime vuonna yltänytkään budjetoituihin lukuihin. Voutilainen kuvailee tulosta hyväksi torjuntavoitoksi. Ennen taantumaa kasvoimme melko voimakkaasti sekä orgaanisesti että yrityskaupoilla, kertoo Voutilainen. VAHVA TEKIJÄ PUOLAN LIIKENTEESSÄ Suomen ja Puolan välisessä liikenteessä Transpoint International on jo kahden suurimman kuljettajan joukossa. Lamasta huolimatta pystyimme tekemään positiivisen tuloksen, iloitsee johtaja Arkadiusz Prejna. Hän johtaa liiketoimintoja Puolan lisäksi Tšekissä, Slovakiassa ja Unkarissa. Voutilaisen vastuulla ovat Suomi, Venäjä ja Baltian maat. Puola on pysynyt pinnalla osin suuren, liki 40-miljoonaisen kansan luoman sisämarkkinan tukemana. Kansantalous on kasvanut EU:n keskiarvoa nopeammin. Meillä on ollut hieman onneakin. EU:n Puolalle osoittama tukirahoitus ja siihen liittyvät valtion takuut osuivat sopivaan ajankohtaan. Puolassa on parhaillaan meneillään useita infrastruktuuria parantavia hankkeita. Tšekissä ja Unkarissa vastaavat investoinnit ehdittiin tehdä jo ennen taantumaa. Tšekissä, Unkarissa ja Slovakiassa on paljon autoteollisuutta ja siihen liittyvää alihankintaa. Ne ovat kärsineet taantumasta huomattavasti enemmän kuin Puola, jonka talous seisoo naapureihin verrattuna useamman tukijalan varassa. PALVELUTARJONTA KASVUSSA Kappaletavara-, osa- ja kokokuormakuljetusten lisäksi yhtiön palveluihin kuuluvat myös erilaiset lisäarvologistiikkapalvelut, varastointi ja tullaus, kylmä- ja erikoiskuljetukset sekä vaarallisten aineiden kuljetukset. Yhtiöllä on terminaaleja useissa maissa. Prejnan mukaan Transpoint International haluaa kehittää palvelujaan yhden luukun -periaatteen mukaisiksi. Yhtiö aikoo laajentaa palvelutarjontaansa ilma- ja merikuljetusten sekä jakelun puolelle. Suomi, Puola ja Venäjä ovat Transpoint Internationalin markkina-alueista tärkeimmät. Nämä alueet tarjoavat myös parhaat näkymät liiketoiminnan kasvattamiselle. Vahvistaakseen asemiaan Venäjällä Transpoint International (FI) Oy perusti vastikään tytäryhtiön Pietariin. TRANSPOINT INTERNATIONAL ETENEE ITÄ-EUROOPASSA Transpoint Internationalin tytäryhtiöt ja terminaaliverkosto levittäytyvät Venäjälle, Baltian maihin, keskiseen Itä-Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan. Teksti Timo Hämäläinen Kuvat Petri Artturi Asikainen, Miika Kainu

19 Voutilaisen mukaan yhtiön polttopiste on nyt Pietarin toimintojen käynnistämisessä. Viime vuoden aikana Transpoint International sai kasvavassa määrin paluukuormia Moskovan ja Pietarin alueilta, mikä on kasvattanut Venäjän kuljetusten kannattavuutta. Baltian maissa kuljetusten kannattavuus on hieman heikompaa. Baltian maissa toimivat yritykset ovat ahtaalla, ja monet kuljetusyritykset ovat tehneet konkursseja. Aika näyttää, miten rivien harveneminen vaikuttaa jäljelle jäävien toimintaedellytyksiin. ALIHANKKIJAT APUNA Transpoint International -konserni omistaa noin 50 vetoautoa ja noin 500 traileria, joista osa on lämpötilasäädeltyjä. Konsernin palveluksessa on noin 200 henkilöä. Omien kuljettajien lisäksi palveluja tuottavat alihankkijat. Alihankkijoilta odotamme samantasoista palveluvastetta kuin omilta työntekijöiltämme, Voutilainen toteaa. Kansainvälisiä liikenneyhteyksiä Suomesta itään Voutilainen kuvailee sujuviksi. Via Baltica, tiestö Unkarissa ja Puolassa sekä Suomi Pietari Moskova-akselilla ovat jo hyvässä kunnossa. Kuljetusten turvallisuutta on parannettu monella tavalla. Oma konttoriverkosto, gsm-puhelimet ja tietotekniset sovellukset parantavat turvallisuutta. Kuljettajat tietävät, kenen puoleen kääntyä mahdollisissa ongelmatilanteissa. Voutilainen katsoo luottavaisena tulevaisuuteen. Hän pitää yhtiön vahvuutena sitä, että sen tukena on VR Logistiikka, jossa yhtiö yhdessä sisaryritystensä kanssa muodostaa Suomen suurimman logistiikkakonsernin. Transpoint International -konserni TOIMITUSJOHTAJA KARI VOUTILAINEN LUOTSAA TRANSPOINT INTERNATIONALIA KASVAVILLE ITÄ- EUROOPAN KULJETUS- MARKKINOILLE. Vastaa Transpointin kansainvälisestä liikenteestä Kuljettaa kappaletavara-, osa- ja kokokuormakuljetuksia päivittäin muun muassa Suomen, Venäjän, Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tšekin, Slovakian, Unkarin ja Iso-Britannian välillä Palveluihin kuuluvat myös erilaiset lisäarvologistiikkapalvelut, varastointi ja tullaus, kylmä- ja erikoiskuljetukset sekä vaarallisten aineiden kuljetukset Liikevaihto 51 miljoonaa euroa 13 terminaalia yhdeksässä maassa Noin 280 työntekijää 500 kuljetusyksikköä 19 1/10

20 20 KEMIA LUO NAHKAANSA Suomalaisella kemianteollisuudella on hyvät edellytykset menestyä tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos, ympäristökysymykset ja energiantuotanto vaativat ratkaisuja, jotka avaavat yrityksille uusia mahdollisuuksia. Teksti Timo Hämäläinen Kuvat Miika Kainu Kemianteollisuus on yksi Suomen teollisuuden kolmesta tukijalasta. Sen tuotannon arvo nousi viime vuonna 18,4 prosenttiin teollisuustuotannon kokonaisarvosta, mikä nosti sen himpun ohi metsäteollisuuden. Selvästi suurin ala on edelleen metalliteollisuus. Eurooppa oli vielä kymmenisen vuotta sitten suurin kemikaalien tuottaja maailmassa, mutta nyt Kaakkois- Aasia on rynnistänyt ykköstilalle. Eurooppa ja Pohjois-Amerikka eivät ole kyenneet houkuttelemaan uusinvestointeja samaan tapaan kuin Kaakkois-Aasia ja Etelä-Amerikka, kertoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Nurminen. Sijoittajan elämää Erkki Sinkon omaisuus on hankittu sijoituksilla suomalaisiin pörssiyhtiöihin. s. 22

Nurminen. Sijoittajan elämää Erkki Sinkon omaisuus on hankittu sijoituksilla suomalaisiin pörssiyhtiöihin. s. 22 Nurminen News Nurminen Logistics sidosryhmälehti 2/2012 nurminenlogistics.com Palveluista tehtiin tuotteita Nurminen Logistics on kehittänyt toimintaansa tuotteistamalla palveluitaan. s. 8 Petra tuomaroi

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

aviisori Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia

aviisori Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 4/2008 Eläkkeet turvassa finanssikriisissäkin Satu Huber pohtii talousmyllerryksen syitä ja seurauksia Espanjan rakennusala sukelsi syvälle Suomalaisyritykset

Lisätiedot

Alan uutuudet ja uutiset. Voittoisa. SHOGUN s.9. Kiroileva. Nopea SIILI JUNAYHTEYS. saa jatkoa s.42. avautuu aikataulussa s.16

Alan uutuudet ja uutiset. Voittoisa. SHOGUN s.9. Kiroileva. Nopea SIILI JUNAYHTEYS. saa jatkoa s.42. avautuu aikataulussa s.16 Alan uutuudet ja uutiset Nro 4/2008 Voittoisa SHOGUN s.9 Nopea JUNAYHTEYS avautuu aikataulussa s.16 Kiroileva SIILI saa jatkoa s.42 Marraskuussa 2008 K avataan Euroopan modernein logistiikkakeskuskakeskus

Lisätiedot

Yhteystiedot Vuosi 2000 VR-Yhtymä Oy VR Osakeyhtiö Avecra Oy Oy Pohjolan Liikenne Ab Oy VR-Rata Ab Taloudellinen informaatio

Yhteystiedot Vuosi 2000 VR-Yhtymä Oy VR Osakeyhtiö Avecra Oy Oy Pohjolan Liikenne Ab Oy VR-Rata Ab Taloudellinen informaatio Vuosikertomus 2000 Vuosi 2000 Kaukoliikenteen tärkeimpiä tavoitteita oli täsmällisyyden parantaminen. Vuonna 2000 täsmällisyys nousi 93 prosenttiin. Seinäjoella ja Lappeenrannassa avattiin uudet matkakeskukset.

Lisätiedot

Vuosaaren satamaa viimeistellään

Vuosaaren satamaa viimeistellään K &L 5/2008 Kaikki TALKOISIIN Vuosaaren satamaa viimeistellään 4 DB Schenker seminaari keskittyi ympäristökysymyksiin 10 Raahessa uudistetaan satamaa ja väyliä 13 Porin Satama jatkaa erikoistumista 14

Lisätiedot

Kalasatama nousee s. 3

Kalasatama nousee s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 1 2012 Kalasatama nousee s. 3 02 Anna Hyvönen aloittaa Ramirent Finlandin toimitusjohtajana 04 Turvapuisto jakaa työturvallisuuden parhaita käytäntöjä 2 Ramirentin asiakaslehti

Lisätiedot

Vaikuttava Würth Näin maailman johtava teollisuusyritys käsittelee 200 000 tavaran valikoimaansa ja onnistuu pitämään narut käsissään.

Vaikuttava Würth Näin maailman johtava teollisuusyritys käsittelee 200 000 tavaran valikoimaansa ja onnistuu pitämään narut käsissään. Hyvän, toimivan nettikaupan kulmakiviä ovat laadukkaat tuotteet ja kilpailukykyiset hinnat sekä kokonaispalvelu, jonka on toimittava. Matti Koskelo, Retkitukku TEKNIIKKA Esittelyssä robotisoitu vaatemyymälä

Lisätiedot

VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...

VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö... Sisältö VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...18 Maantieteellinen sijainti...19 Ilmastonmuutos...20

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta!

Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta! MAAL ALLA LA MER EREL ELLÄ LÄ ILM LMAS ASSA SA Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta! Jopa 8 rahtilähtöä arkisin. Tehokasta ja joustavaa rahtipalvelua www.eckeroline.fi SANKARIT LIIKKUVAT

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä 1/2010 Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä Pääsihteeri Timo Tanner jälkipalkalle Eläkeiän nosto torjuttiin Tampereen työnseisaus VR:n tulos 2009 Pääkirjoitus Helsingissä 22. päivänä helmikuuta 2010

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS 2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva monialakonserni, joka luo elinvoimaisia yrityksiä ja yrityskokonaisuuksia. Toteutamme sen yritysostoin ja kehitystyöllä.

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

2002 2003 2004 2005 2006 Liikevaihto, milj.

2002 2003 2004 2005 2006 Liikevaihto, milj. Vuosikertomus 2006 John Nurminen lyhyesti John Nurminen tuottaa korkealaatuisia asiakaslähtöisiä logistiikkapalveluja Itämeren alueella. Yhtiön toiminta perustuu asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen

Lisätiedot

VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti...

VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti... Sisältö VR Group... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Arvot ja strategia... 6 Liiketoiminta lyhyesti... 7 Toimintaympäristö...12 Maantieteellinen sijainti...16 Ilmastonmuutos...17 Kansainvälistyminen...18

Lisätiedot

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de 2 2014 KAIKKI LOGISTIIKAN RATKAISUT SAMAN KATON ALTA. Tuottotie 4, PL 10, 33961 Pirkkala,

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Erikoisosaamista asiakkaan tarpeisiin. SKAL Kuljetusyritys 2010 Kauko Koskinen Oy: kaukokiito on sinivalkoinen suomalainen

Erikoisosaamista asiakkaan tarpeisiin. SKAL Kuljetusyritys 2010 Kauko Koskinen Oy: kaukokiito on sinivalkoinen suomalainen k u l j e t u s b a r o m e t r i e m e r i t u s p i i s p a n k y y d i s s ä i n d e k s i 8 10 + kaukokiito on sinivalkoinen suomalainen huippuosaaja ville silvasti Oy kuusamon ktk rakentaa ja kuljettaa

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Mann Lines panostaa Turkuun Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Aboard 1/2015 16 Viime vuonna silliä tuotiin Orklan toimesta Suomeen noin puolen miljoonan

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 10/2011 KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET VAATIVAAN PAKKAAMISEEN KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET Cross Cross

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot