TRANSPOINT INTERNATIONAL KEMIANTEOLLISUUS KUOROSOTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TRANSPOINT INTERNATIONAL KEMIANTEOLLISUUS KUOROSOTA"

Transkriptio

1 TRANSPOINT INTERNATIONAL KEMIANTEOLLISUUS KUOROSOTA VR LOGISTIIKAN LEHTI 1/2010 TRANSPOINT KEHITTÄÄ PALVELUJA HUOLINTALIIKKEILLE PARMAN LOGISTIIKKA ON MINUUTTIPELIÄ KOKONAISUUS VR Logistiikan myynti luo uudenlaisia palvelupaketteja

2 2

3 » NESTE OILIN PORVOON JALOSTAMON RATAPIHA 3.3. KLO RAAKA-AINEITA ÖLJYNJALOSTAMOLLE Neste Oilin Porvoon öljynjalostamolle kuljetaan rautateitse vajaat kaksi miljoonaa tonnia erilaisia raaka-aineita vuodessa. Jalostusprosessissa niistä valmistetaan liikennepolttoaineita, lämmitysöljyä ja nestekaasua. Näitä lopputuotteita kuljetetaan rautateitse kotimaisille asiakkaille noin tonnia vuodessa. Venäjältä tulevat vaunut saapuvat ensin kuvassa näkyvälle Sköldviikin asemalle, josta ne siirretään Neste Oilin terminaaliin purettavaksi. MIIKA KAINU 3 1/10

4 Pääkirjoitus 4 KREETTA JÄRVENPÄÄ Katse tulevaisuuteen! HELMIKUUN alussa minulla oli ilo osallistua Suomen Logistiikkayhdistyksen vuotuiseen seminaariin. Seminaarin varsinainen valonpilkahdus oli tulevaisuudentutkija Mika Aaltosen puheenvuoro pohjoisen ulottuvuudesta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista. Hänen mukaansa pohjoisessa on edelleen erittäin paljon hyödyntämättömiä luonnonvaroja, joiden kuljettaminen tulee olemaan haaste ja mahdollisuus. Aaltosen mukaan myös Suomella on hyvät eväät saada uutta liiketoimintaa pohjoisesta edellyttäen, että myös tulevat infrastruktuuriratkaisut tukevat kehitystä. Aaltosen sanoma oli toivoa ja ajatuksia herättävä taloudellisessa tilanteessa, jota varjostaa edelleen taantuma ja teollisuuden rakennemuutos. Talouden taantuma ja rakennemuutos näkyivät selvästi myös tuloksessa vuonna VR-konsernin logistiikkatoimintojen liiketappio oli liki 40 miljoonaa euroa, josta suurin osa tuli junakuljetuksista. Vuoden aikana konsernin tavaraliikenteen kuljetukset vähenivät noin neljänneksen edellisvuoteen verrattuna. Vuoden lopulla tavaraliikenteen lasku tasaantui, mutta nopeaa nousua ei ole nähtävissä. Myös lähitulevaisuuden näkymät ja toiminnan ennustettavuus ovat edelleen epävarmat eikä nopeaa elpymistä ole näköpiirissä. VR on varautunut muutokseen järjestämällä toimintoja uudelleen. Logistiikkatoiminnoissa on nyt käynnissä kuljetusjärjestelmän tehostaminen ja asiakaspalvelumallien uudistaminen. Toistaiseksi muutokset ovat edenneet odotetusti. Uutta on rakennettu vauhdilla ja innolla. Eräs uuden myyntiorganisaation uutuuksia ovat avainasiakasvastaavat eli Key Account Managerit (KAM), joiden työtä esitellään tarkemmin tässä lehdessä. Avainasiakasvastaavien pitää tuntea asiakkaan koko tuotantoprosessi ja etsiä asiakkaan ongelmiin kokonaisvaltaisia ratkaisuja. VR Logistiikka pystyy tuottamaan kattavan paketin, johon kuuluu paitsi kuljetukset myös varastointia ja kuljetusten ohjausta asiakkaan puolesta. Uusia tuulia toimintaan tuovat myös VR-konsernin nopeasti etenevä kansainvälistyminen. Transpoint Internationalin tytäryhtiöt ja terminaaliverkosto levittäytyvät Venäjälle, Baltian maihin, Itä-Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan. Tavoitteena on nostaa Transpoint International merkittäväksi tekijäksi Itä-Euroopan kappaletavarakuljetuksissa. Jatkossa voimme siis palvella asiakkaitamme entistä monipuolisemmin ja useammassa maassa! Hyviä lukuhetkiä toivottaen, HANNA VON WENDT Päätoimittaja Info JULKAISIJA VR-Yhtymä Oy PL Helsinki PÄÄTOIMITTAJA Hanna von Wendt TOIMITUSNEUVOSTO Heikki Ruuhijärvi Sari Sohlström Hanna von Wendt Markku Rimpiläinen TOIMITUS Alma Media Lehdentekijät Oy Munkkiniemen puistotie 25 PL 502, Helsinki TUOTTAJA Markku Rimpiläinen TOIMITUSSIHTEERI Marika Viherlaiho AD Miikka Tikka TAITTO Toni Talvenheimo KUVATOIMITTAJA Laura Vuoma REPRO Aste Helsinki Oy PAINO PunaMusta Oy, Joensuu 2010 PALAUTE JA OSOITTEENMUUTOKSET ISSN

5 VAKIOPALSTAT Palveluksessanne 2 / Pääkirjoitus 4 / Uutiset 6 Svensk resumé 30 / Turvallisesti 31 Sisältö 1/ TÄSTÄ PUHUTAAN VR Logistiikan uuden myyntiorganisaation myyjät keskittyvät maantieliikenteeseen tai rautatieliikenteeseen, mutta kaikki pystyvät myymään kummankin liikennemuodon palveluja ja niiden yhdistelmiä. 5 1/ KOMMENTTI Myyntiorganisaation uutuuksia ovat avainasiakkaista vastaavat Key Account Managerit, joista yksi on Vilma Moisio. KAMien tukena toimivat tekniset tuotepäälliköt. ASIAKKAAMME Transpoint Cargo on kuuden vuoden ajan kuljettanut Parman betonielementtejä kuudelta laattatehtaalta ja kolmelta seinäelementtitehtaalta rakennustyömaille. Transpoint Cargo hoitaa kuljetusjärjestelyt ja vastaa siitä, että elementit toimitetaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. 18 KANSAINVÄLISESTI Transpoint Internationalin tytäryhtiöt ja terminaaliverkosto levittäytyvät Venäjälle, Baltian maihin, keskiseen Itä-Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan. Suomen ja Puolan välisessä liikenteessä Transpoint International on jo kahden suurimman kuljettajan joukossa SUOMI TÄNÄÄN Suomalaisella kemianteollisuudella on hyvät edellytykset menestyä tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos, ympäristökysymykset ja energiantuotanto vaativat ratkaisuja, jotka avaavat yrityksille uusia mahdollisuuksia. KENTÄLLÄ Transpointin kotimaan jakeluverkosto on luonteva jatke huolitsijoiden tuonti- ja vientikuljetuksille. Transpoint huolehtii huolitsijoiden ulkomailta tule vien kuljetusten kotimaan jakelusta sekä vientiin menevien lähetysten noudosta. Osa asiakkaista ostaa lisäksi Transpointilta myös terminaalija varastointipalveluja. 24/7 Kuusi kuoroa kisaa tänäkin keväänä hyväntekeväisyyspotista. Jotta kaikki sujuisi suorassa lähetyksessä ongelmitta, noudatetaan tarkkaa suunnittelua ja aikataulua niin teknisissä valmisteluissa kuin kuorojen ohjailussakin.

6 Uutiset 6 PLUGI Älyllä sujuvampaa liikennettä ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN sovellukset tarjoavat valtavia liikenteen ja tuottavuuden tehostamismahdollisuuksia ilman massiivisia infrastruktuurihankkeita. Liiken ne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen ennustaakin, että älyliikenne on tämän vuosikymmenen tärkeimpiä teemoja Suomen liikennepolitiikassa. Älykkäällä liikenteellä tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan soveltamista liikenteeseen. Monet älykkään liikenteen sovelluksista liittyvät liikenteen seurantaan, ohjaukseen, navigointiin ja toimintojen automatisointiin. Pursiainen antoi viime syksynä liikenne- ja viestintäministeriön asettamana selvitysmiehenä oman ehdotuksensa älykkään liikenteen tavoitteista vuosille Älykkään liikenteen strategia ei saa jäädä pelkäksi paperiksi. Siksi liikenne- ja viestintäministeriö on nyt perustanut kansallisen älyliikenteen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on seurata ja ohjata älyliikenteen kansallisen strategian ja toimeenpanosuunnitelman toteutumista. Pursiainen painottaa, että valittu strategia lienee maailman ensimmäinen varsinainen älyliikenteen poliittinen strategia. Nyt on kyse niin isosta kokonaisuudesta, että asioita pitää kerta kaikkiaan ajatella uudella tavalla. Pursiaisen mielestä älyliikenteen pitäisi hyvin pitkälle rakentua olemassa olevien teknisten ratkaisujen, kuten navigaattoreiden ja matkapuhelinten, varaan. Lisäksi toivomme, että älyliikenne tuo uutta liiketoimintaa Suomeen. Tähän on todella hyvät mahdollisuudet, kun miettii maamme teknologiatasoa. Mutta se edellyttää, että olemme kehityksen kärjessä. Nyt pitää toimia ja nopeasti. Lahti Luumäki-radan parannustyöt etenevät aikataulussa Lahti Luumäki-radan parannustöistä on valmiina jo yli kaksi kolmasosaa. Työt ovat edistyneet myös Luumäki Vainikkala-rataosalla. Työt jatkuvat talvikaudellakin. Lahden ja Vainikkalan välisen radan uusiminen parantaa monella tavalla tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä. Uusittu rata sallii entistä painavammilla vaunuilla liikennöinnin, sillä suurin sallittu akselipaino nousee 25 tonniin. Ratapihojen pidentämisen ansiosta radalla voi liikennöidä yli kilometrin mittaisia junia. Tavoitteena on lisäksi nostaa tavarajunien suurin nopeus sataan kilometriin tunnissa. Vuonna 2009 on tehty pääraiteen geometria- ja sähköistysmuutokset Kouvolan ja Luumäen välillä. Työ jatkuu ensi keväänä Kouvola Lahti-välillä. Muutoksilla tähdätään junanopeuksien nostoon. Suurisuon rataoikaisulla Iitissä ovat valmistuneet maanrakennustyöt. Rataoikaisun päällysrakennetyöt toteutetaan suunnitelman mukaisesti ensi vuonna. Tällä rakennuskaudella on saatu myös valmiiksi Kausalan asematunneli ja kolme uutta raiteenvaihtopaikkaa. Kouvola Luumäki-välillä on uusittu Kaipiaisen ratapiha ja radan päällysrakennetta 20 kilometrin matkalta. Lahti Luumäki-rataosan uusittu turvalaitejärjestelmä on jo otettu kokonaisuudessaan käyttöön. Turvalaitejärjestelmän uusimisella, liikennepaikka- ja vaihdemuutoksilla sekä uusilla liikennepaikoilla lisätään rataosan välityskykyä ja turvallisuutta. Pääraiteiden ratatyöt valmistuvat elokuun loppuun mennessä, jolloin rataosuudella alkavat koeajot. Kaikki ratatyöt valmistuvat marraskuussa Lahti Luumäki parannustöiden kustannusarvio on 185 miljoonaa euroa, Luumäki Vainikkala töiden 15 miljoonaa euroa.

7 2009 VR-KONSERNIN TULOS 74,4 28,9 milj. milj. euroa euroa Talouden taantuma Suomessa vaikutti voimakkaasti VR-konsernin vuoden 2009 tulokseen. Tavaraliikenteen kuljetusten jyrkän vähenemisen ja henkilöliikenteen kasvun pysähtymisen seurauksena konsernin tulos jäi heikoksi. Tilikauden liikevoitto vuodelta 2009 oli 28,9 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 74,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 1 399,4 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 8,6 prosentin laskua edellisvuodesta. Konsernin vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulos oli edellisiä parempi. Viimeisen kvartaalin liikevaihto oli 385,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 17,9 miljoonaa euroa. Viimeisellä kvartaalilla näkyivät vuoden aikana tehtyjen säästötoimenpiteiden vaikutus sekä VR-Radan edellisvuotta parempi tulos. 7 KAI TIRKKONEN Liikennevirasto on ensimmäinen laatuaan EU:ssa 1/10 LIIKENNEVIRASTO on vuoden alusta saakka vastannut keskitetysti ratojen, teiden ja merenkulkuväylien palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä. Suomi on ensimmäinen EU-maa, joka on yhdistänyt koko valtion hallinnoiman liikenneinfrastruktuurin yhteen virastoon. Nyt voimme hyödyntää liikenteen synergiamahdollisuuksia kokonaisuutena ja samalla parantaa Suomen kilpailukykyä. Pystymme myös miettimään arjen liikkumista entistä kokonaisvaltaisemmin, Liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervala sanoo. Tervala painottaa, että Suomen tapaisessa pienessä maassa kyse on järjen käytöstä eikä viraston perustamiseen liity esimerkiksi EU:n vaatimuksia. Ruotsissa samantapainen virasto aloittaa toimintansa huhtikuussa. Yhteistä meille on pitkät etäisyydet ja suhteellisen pieni väestö, joka asettaa Muutoksia Buslovskajan raja-asemalla omat vaatimuksensa liikenneinfrastruktuurin kehittämiselle kokonaisuutena. Liikenneviraston suurimpia työkenttiä ovat Tervalan mukaan rautatie- ja maantiekuljetusten yhteensovittaminen entistä tehokkaammin esimerkiksi yhdistetyissä kuljetuksissa. Rautateiden haasteena tavarankuljetuksissa on teollisuuden rakenteellisten muutosten takia vähentyneen tavaraliikenteen korvaaminen. Uuden bisneksen löytäminen vaatii rautateiden välityskyvyn parantamista. Toivomme, että rataverkoston kehittämisrahoja ei laman varjolla paljon poistettaisi. Liikenneviraston budjetti on noin 1,6 miljardia euroa vuodessa, josta perusväylänpitoon menee yhteensä noin 965 miljoonaa euroa ja kehittämiseen noin 525 miljoonaa euroa. Helsingin ja Pietarin välinen nopea junaliikenne alkaa syksyllä Liikenteen vaatiman infrastruktuurin parannustyöt on aloitettu myös Buslovskajan raja-asemalla. Työt vaikuttavat aseman toimintaan 26. kesäkuuta 2010 saakka. Poikkeuksellisesti sekä suomalaiset että venäläiset tarkastajat tarkastavat tavaravaunut Vainikkalassa. Vaunut, joissa havaitaan korjattavaa, irrotetaan junista Vainikkalassa ja toimitetaan korjausten jälkeen seuraavilla junilla rajan yli. Buslovskajan tullin toiminta siirtyy väliaikaisesti pääosin Viipuriin. Tällä hetkellä tiedossa olevat kuljetusmäärät Vainikkalan Buslovskajan kautta pystyttäneen hoitamaan suunnitellusti. Mikäli liikennemäärät kasvavat merkittävästi, saattaa liikenteessä esiintyä häiriöitä. KALLE TALONEN VR:n logistiikka - toimintojen liiketappio 36,7 miljoonaa euroa Vuonna 2009 VR-konsernin tavaraliikenteen kuljetukset vähenivät noin neljänneksen edellisvuoteen verrattuna. Lasku oli suunnilleen samaa tasoa sekä auto- että junaliikenteessä. Konsernin autoliikenteessä kuljetettiin 6,8 miljoonaa tonnia tavaraa, kun vuonna 2008 kuljetusmäärä oli 9,0 miljoonaa tonnia. Laskua kertyi 24,3 prosenttia. Junaliikenteessä kuljetettiin 32,9 miljoonaa tonnia tavaraa vuonna Laskua edellisen vuoden 50,9:stä miljoonasta tonnista kirjattiin 21,6 prosenttia. Kuljetusmäärien nopea lasku aiheutti sen, että tavaraliikenne painui tappiolliseksi. VR-konsernin logistiikkatoimintojen liiketappio vuodelta 2009 oli 36,7 miljoonaa euroa. Junakuljetuksia hoitavan VR Cargon liiketappio oli 31,1 miljoonaa euroa. Logistiikan liikevaihto vuonna 2009 oli 513,2 miljoonaa euroa, mikä oli 19 prosenttia vähemmän kuin vuonna Silloin liikevaihto nousi 624,1 miljoonaan euroon. Vuoden lopulla tavaraliikenteen lasku tasaantui, mutta nopeaa nousua ei ole nähtävissä. Vuoden viimeisen neljänneksen kuljetusmäärä oli yhteensä 11,4 miljoonaa tonnia eli 0,2 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.

8 8 VR LOGISTIIKAN MYYNTI OSAA MOLEMMAT KULJETUSMUODOT VR Logistiikan myyntiorganisaation uutuuksia ovat avainasiakkaista vastaavat Key Account Managerit ja heidän tukenaan toimivat tekniset tuotepäälliköt. Koko organisaatio pystyy myymään sekä maantieettä rautatieliikenteen palveluja. Teksti Markku Rimpiläinen Kuvat Miika Kainu, Juho Kuva

9 K appaletavaraa, kokojunia, terminaalipalveluja vuoden 2009 elokuussa toimintansa aloittanut VR Logistiikka pystyy tarjoamaan asiakkailleen hyvin monitahoisen palvelukokonaisuuden. Maantie- ja rautatieliikenteen yhdistävä palvelutarjontamme on ainutlaatuinen Suomessa ja olisi varmasti sellainen monessa muussakin maassa, VR Logistiikan myynti- ja markkinointijohtaja Martti Koskinen sanoo. Syksyn mittaan VR Logistiikan myyntiorganisaatiota uudistettiin uutta palvelukokonaisuutta vastaavaksi. Uusi organisaatio otettiin virallisesti käyttöön tämän vuoden alusta. ASIAKKAAN TARPEET LÄHTÖKOHTANA VR Logistiikka on jaettu neljään liiketoimintayksikköön, jotka ovat rautatiekuljetukset, kappaletavarakuljetukset, massatavarakuljetukset ja kansainväliset kuljetukset. Osa VR Logistiikan asiakkaista käyttää maantiekuljetuksia, osa rautatiekuljetuksia, osa tarvitsee kumpaakin. Uusi myyntiorganisaatio on rakennettu tämän peruslähtökohdan mukaiseksi, jolloin osa myyjistä keskittyy rautatieliikenteeseen, osa maantieliikenteeseen, mutta kaikki pystyvät tarjoamaan kummankin liikennemuodon palveluja. Suurille asiakkaille on nimetty lisäksi omat Key Account Managerit. Heidän kauttaan hoituvat kaikki VR Logistiikan palvelut. Rautatieliikenne ja maantiekuljetukset ovat perinteisesti kilpailleet keskenään. Nyt samaa kilpailutilannetta ei enää ole, ja voimme tarjota parhaan mahdollisen kuljetustavan ja -yhdistelmän kullekin asiakkaallemme, Koskinen sanoo. Junakuljetus on kuin prosessiteollisuutta. Se toimii silloin, kun sarjat ovat suuria ja junat pitkiä. Yksittäisen vaunun tilaaminen on yhtä huono ratkaisu kuin yksittäisen paperirullan tilaaminen paperitehtaalta. 9 1/10» VOIMME TARJOTA PARHAAN MAHDOLLISEN KULJETUSTAVAN JA -YHDISTELMÄN JOKAISELLE ASIAKKAALLEMME.

10 10 Maantieliikenteen myynnistä vastaava Tapio Orne pitää uutta tapaa myydä kuljetuksia erittäin hyvänä ja tervetulleena. Se antaa meille mahdollisuuden tarjota aiempaa laajempaa portfoliota asiakkaille, joihin meillä on ollut aiemmin kontakti vain kapeamman ratkaisun kautta. Nyt voimme tarjota heille laajempaa palvelupakettia unohtamatta rautatieliikennettä ja kansainvälisiä kuljetuksia, Orne sanoo. KAMILLA ON MYÖS KONSULTIN ROOLI VR Logistiikan avainasiakkaita palvelevat Key Account Managerit eli KAMit ovat kenties myyntiorganisaation merkittävin uudistus. Avainasiakkaat käyttävät nyt vähintään kahden liiketoimintayksikön palveluja tai heillä on selkeästi potentiaalia käyttää niitä, Koskinen määrittelee. VR Logistiikan avainasiakkaat ovat kaikki suuria suomalaisia teollisuusyrityksiä. Niiden kuljetukset muodostavat divisioonan liikevaihdosta noin 40 prosenttia. KAMit eivät ole pelkästään myyjiä, vaan heillä on myös selkeä konsultin rooli. Jokainen KAM on myös asiakkaan edustaja meidän organisaatiossamme. Hänen pitää ymmärtää asiakkaan koko tuotantoprosessi, katsoa asiakkaan ongelmakenttää kokonaisuutena ja etsiä ratkaisuja siltä osin kuin me pystymme niitä tarjoamaan. TUOTEPÄÄLLIKÖT TUNTEVAT TEKNIIKAN KAMien tukena on viiden tuotepäällikön ryhmä, johon on koottu teknistä asiantuntemusta mekaanisen metsäteollisuuden, kemiallisen metsäteollisuuden, kemian teollisuuden, metalliteollisuuden ja raakapuun kuljetuksista. Tuotepäälliköillä ei ole myyntivastuuta. He tuovat myyntiprosessiin rautatieteknisen asiantuntemuksen. Yhdessä KAMien kanssa he etsivät parhaat mahdolliset kuljetusratkaisut asiakkaille. Koskinen painottaa, että asiakkaan liiketoiminnan syvällinen ymmärtäminen on ratkaisukeskeisen myyntityön onnistumisen edellytys. KAMien on hallittava paitsi asiakkaiden tuotantoprosessit ja oma palvelu tarjontamme myös laaja taloudel linen ajattelu- ja analyysikyky. Lisäksi myynnin ennustettavuutta on kehitettävä. Asiakkaalta päin tullaan hakemaan ennusteita eri tavalla kuin ennen. Tulevaisuuden hahmottaminen on entistä tärkeämpää. KULJETUSTARPEET ANALYSOIDAAN Rautateiden suuria massa- ja erikoiskuljetuksia tarvitsevat asiakkaat hoidetaan Helsingistä käsin. Lisäksi rautatieliikenteen myynnissä on neljä alueellista myyntikeskusta, joissa palvellaan pääasiassa pieniä ja keskisuuria asiakkaita. Ne toimivat Kouvolassa, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Verkoston täydentävät Kouvolaan ja Vainikkalaan perustetut VR Palvelukeskuksen toimipisteet. Rautatieliikenteen myyntiä johtaa Matti Andersson. Rautatieasiakkaita lähestytään toisella tavalla kuin aikaisemmin. Pyrimme olemaan entistä analyyttisempia ja tarjoamaan asiakkaille ratkaisuja, jotka ovat pitkän päälle kestäviä. Teollisuustuotannon vähenemisen vuoksi kuljetusvirrat ovat muuttuneet. Jatkossa rautateitse toteutetaan vain sellaisia kuljetuksia, jotka voidaan kestävästi hoitaa, Andersson sanoo. PARHAAT KÄYTÄNNÖT KAIKILLE Maantieliikenteessä myyntijohtaja Tapio Ornen vastuulla on sekä kotimainen että kansainvälinen liikenne. Uuden myyntiorganisaation toiminta on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin. Pystymme yhteistyössä tuotannon

11 Toimii! VR Logistiikan divisioonajohtaja Erik Söderholm on tyytyväinen uuteen myyntiorganisaatioon, joka on syntynyt pääosin yhdistämällä Transpoint-yhtiöiden ja VR Cargon myyntivoimat. Olen iloinen osaamisen määrästä, joka talosta on löytynyt, hän sanoo. Söderholmin arvion mukaan myyntiorganisaation vahvuus riittää muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Ainoastaan KAMeja saattaa tulla jokunen lisää. Söderholm pitää tärkeänä, että uusi organisaatio on hiottu valmiiksi, kun taantuma väistyy. Sitten ei ole enää aikaa kehittää toimintaa, sillä silloin on myytävä. Mutta ei pidä ylpistyä liikaa. Kyllä kilpailijankin pojat juoksevat kovaa. 11 1/10 VR LOGISTIIKKA PYSTYY NYT TUOTTAMAAN JA MYYMÄÄN HYVIN KATTAVAN PAKETIN, JOHON TARVITTAESSA KUULUU MYÖS VARASTOINTIA JA KULJETUSTEN OHJAUSTA ASIAKKAAN PUOLESTA. kanssa tarjoamaan kullekin asiakkaalle hänen tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan räätälöidyn ratkaisun, Orne kertoo. Kokokuormaliikenteen eli Transpoint Cargo Oy:n asiakkaita palvellaan valtakunnallisesti. Segmentointi myyntipäälliköiden kesken on tehty toimialoittain. Transpoint Oy Ab:ssä puolestaan kappaletavaran kuljetusten myynti on jaettu kahteen alueeseen, Itään ja Länteen. Transpoint Oy Ab:n strategisten huolitsijakumppaneiden myyntiä hoitaa yhtiön operatiivinen organisaatio. Orne painottaa, että VR Logistiikka pystyy nyt tuottamaan ja myymään hyvin kattavan paketin, johon voidaan sisällyttää myös varastointia ja kuljetusten ohjausta asiakkaan puolesta. Meillä on sekä osaamista että peittoa. Lisäksi meillä on henkilöitä, jotka hallitsevat erittäin syvällisesti toimialojensa logistiikkaratkaisut. YHTENÄISET TOIMINTATAVAT Uuden organisaation myötä monia vanhoja toimintamalleja on uudistettu ja yhtenäistetty. Esimerkiksi sopimusmalli, laatujärjestelmä ja asiakkuudenhallintajärjestelmä ovat samat kummassakin liikennemuodossa. Martti Koskinen arvioi, että uuden organisaation suurin haaste on juuri nyt alan kivikova hintakilpailu. Taantuma on tehnyt sen, että kuljetusten hinnat ovat painuneet hyvin alas. Meidän on pidettävä asiakkaamme ja onnistuttava myös uusmyynnissä. Hyvä tunnettuus on siinä suuri etu.

12 12

13 13 1/10 KAMIN TYÖ ON PERUSMYYNTITYÖTÄ LAAJA-ALAISEMPAA, VILMA MOISIO KERTOO. KAMin elämää VR Logistiikassa työskentelevien KAMien Vilma Moision, Keijo Peteliuksen, Petri Lehdon ja Anssi Hattusen sekä oman työnsä ohella KAMin tehtäviä hoitavan Harri Keihäsen vastuulla on yhteensä noin 30 asiakkaan kuljetukset. Vilma Moisio hoitaa neljää suurta ja merkittävää VR Logistiikan asiakasta. KAMin työ on perusmyyntityötä laaja-alaisempaa. Asiakkaille tästä järjestelystä on se etu, että he saavat kaikki palvelut yhdeltä henkilöltä. Se selkeyttää toimintaa. Lisäksi pystymme yhdessä miettimään, mikä olisi heille sopivin palvelupaketti. Keskustelut uusista mahdollisuuksista ovat jo alkaneet. Esillä on ollut rautatie- ja maantieliikenteen yhdistäminen. Osa matkaa voidaan hoitaa autolla. Terminaalikäsittelyn jälkeen tavara voidaan kuormata venäläisiin vaunuihin, jotka jatkavat matkaa rajan yli. Sama voidaan tehdä myös toisinpäin. KAMeihin perustuva toimintamalli saa Moisiolta hyvät arvosanat. Minun mielestäni se on ehdottomasti hyvä asia. Sille on ollut myös tilausta. Meillä on laaja palvelukokonaisuus ja tämä malli tekee sen hyödyntämisen asiakkaalle helpommaksi.

14 14

15 PARMAN HANKINTA- PÄÄLLIKKÖ MIKKO KOSKINEN TEKEE ERITTÄIN LÄHEISTÄ YHTEISTYÖTÄ TRANSPOINT CARGON KANSSA. RAKENNUSLOGISTIIKKA ON MINUUTTIPELIÄ Kun rakennuksilla paiskitaan hommia, pitää betoni elementit toimittaa työmaalle tarkasti aikataulun mukaan. Parman elementtejä kuljettaa Transpoint Cargo. Teksti Timo Hämäläinen Kuvat Sarri Kukkonen 15 1/10 Transpoint Cargo Oy on noin kuuden vuoden ajan kuljettanut Parma Oy:n valmistamia betonielementtejä rakennustyömaille. Transpoint Cargon vastuulla ovat toimitukset kuudelta laattatehtaalta ja kolmelta seinäelementtitehtaalta. Transpoint Cargo ottaa vastaan tilaukset työmailta, hoitaa kuljetusjärjestelyt ja vastaa siitä, että oikeat elementit toimitetaan käsittely- ja kuljetusohjeiden mukaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, kuvailee prosessia Parman hankintapäällikkö Mikko Koskinen. Toimitusverkostoa ohjaavat Transpoint Cargon kuljetussuunnittelijat Kouvolassa. Heillä on yhteys Parman tietojärjestelmään, jonka avulla he järjestelevät kuljetukset ja ohjaavat lähettämötoimintoja. Käytännössä kunkin työmaan työmaamestari tilaa elementit kuljetussuunnittelijalta. Tämä näkee tietojärjestelmästä, ovatko elementit valmiita toimitettaviksi tai ovatko ne menossa tuotantoon. Tarvittaessa kuljetussuun-»

16 16 nittelija ottaa yhteyden tehtaan tuotantosuunnittelijaan ja selvittää, milloin tilatut elementit voidaan toimittaa. Parma suunnittelee ontelolaatoille valmiit kuormat ja lähettää niistä piirustukset työmaille. Työmaa voi tilata kuormanumeroiden perusteella esimerkiksi tietyn linjan tai kerroksen ontelolaatat kerralla. Me teemme kuormille rahtikirjat, järjestämme kuljetukset ja tarvittaessa lastauksen sekä toimitamme kuljettajille mobiilipäätteeseen tiedot ajettavista kuormista, kertoo Transpoint Cargo Oy:n kuljetussuunnittelija Aulis Andersson. Runko- ja seinätuotteiden toimituksiin Andersson kollegoineen suunnittelee myös kuormat. KUORMASTA SUORAAN ASENNUKSEEN Elementit pitää saada asiakkaille tarkasti sovittuun aikaan, jotta työt työmaalla sujuvat suunnitelmien mukaan eikä nosturien tarvitse odottaa kuormia. Olemme kuljettajiin päivittäin yhteydessä ja pyrimme varmistamaan, että työmailla riittää koko ajan asennettavaa. Kuljettaja ilmoittaa meille, jos toimitus uhkaa myöhästyä enemmän kuin viisitoista minuuttia sovitusta ajankohdasta, Andersson sanoo. Ilmoituksen saatuaan Andersson kumppaneineen tekee voitavansa, jotta myöhästymisen vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Onneksi myöhästymisiä sattuu ani harvoin. Joskus käy niin päin, että työmaa ei pysty ottamaan vastaan elementtejä sovittuun aikaan. Aikataulut ovat pitäneet. Työmailla on oltu tyytyväisiä. Parina viime vuonna asiakkaat ovat reklamoineet hyvin vähän, vaikka toimituksia on paljon, vuonna 2008 parhaimmillaan noin 120 kuormaa päivässä, toteaa kuljetuspäällikkö Timo Leppänen Transpoint Cargosta. Mikko Koskinen kertoo myös Parman olevan tyytyväinen palveluun. Transpoint Cargo on pystynyt toimittamaan elementit työmaille käytännössä aina ajallaan ja ehjinä. Meillä on tässä win-win-systeemi, josta kumpikin osapuoli hyötyy. Kun Transpoint Cargo huolehtii logistiikasta, me voimme keskittyä omaan ydinosaamiseemme, betonielementtien suunnitteluun ja tekemiseen. Syvälle viety kumppanuus vaatii molemminpuolista luottamusta. Asioista pitää puhua niiden oikeilla nimillä ja avoimesti. Mahdolliset ongelmat pitää ottaa heti esiin ja ratkoa yhdessä. Meidän pitää voida luottaa siihen, että kumppani tekee parhaansa yhteisen hyvän eteen, Koskinen sanoo. KYSYNNÄN HALLINTA HAASTEENA Parma on ulkoistanut kuljetusten lisäksi myös tehtaiden yhteydessä olevien tehdasvarastojen pidon. Kahta varastoa hoitaa Transpoint Cargon alihankkija, muilla alihankkijoilla on sopimus suoraan Parman kanssa. Tehdasvarastoja tarvitaan, sillä työmaat käyttävät elementtejä nopeammalla tahdilla kuin tehtaat niitä pystyvät tuottamaan. Varastoissa on yleensä noin viikon tuotantoa vastaava määrä elementtejä. Yhteisenä haasteena on kyetä vastaamaan kuljetusten kysyntään, joka voi vaihdella rajusti eri päivinä. Mitä tasaisemmalla tahdilla kuormia voidaan toimittaa pitkin viikkoa, sitä kustannustehokkaammiksi kuljetukset saadaan. Pyrimme pyörittämään kuljetuskalustoa mahdollisimman tehokkaasti. Siinä työssä auttaa, että meillä on hoidossa usean tehtaan kuljetukset. Kalustoa voidaan siirtää sinne, missä on kiire, Andersson sanoo. Parma ja Transpoint Cargo ovat pyrkineet lisäämään elementtien toimituksia iltaisin. Nyt toimitukset rajoittuvat yleensä aamu kuuden ja ilta neljän välille. Voisimme jättää elementit sovittuun paikkaan pukkien päälle, missä ne olisivat rakennustyömaan käytettävissä heti aamulla. Pilottikohteiden löytäminen on kuitenkin ollut vaikeaa. Yleensä syynä on tilanahtaus työmailla, Leppänen sanoo. Ahtaat rakennuspaikat vaikeuttavat kuormien purkamista autoista varsinkin pääkaupunkiseudulla. Elementit on yleensä nostettava suoraan autojen kyydistä asennettaviksi. Pääkaupunkiseudun ruuhkainen liikenne lisää haasteita toimittaa elementit täsmällisesti. Yhtenä kehityskohteena kumppanit parantavat tiedonvälitystä vielä nykyisestään. Avoin ja välitön tiedonvälitys auttaa rakentamaan yhteisestä prosessista entistä kustannustehokkaamman ja antaa avaimet reagoida nopeasti mahdollisiin häiriötilanteisiin. Transpoint Cargo kouluttaa kuljettajia yhdessä CAP-Koulutus Oy:n kanssa. Koulutuksiin ovat osallistuneet myös asiakkaiden ja työmaiden edustajat. Elementtikuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen aiheina ovat muun muassa kuormien sidonta sekä työ- ja liikenneturvallisuus. MEILLÄ ON TÄSSÄ WIN-WIN-SYSTEEMI, JOSTA KUMPIKIN OSAPUOLI HYÖTYY.

17 MUUTOKSEN JOHTAJA Kotkasta on perinteisesti uskallettu lähteä maailmalle. Niin on tehnyt myös Martti Koskinen, VR Logistiikan myynti- ja markkinointijohtaja, joka on luonut kansainvälisen uran terästeollisuuden palveluksessa. MISTÄ TULIT VR:LLE? Taustani on terästeollisuudessa, tarkemmin sanoen jalostusketjun loppupäässä eli tuotteissa, joista tehdään rakentamisessa tarvittavia komponentteja. Viimeinen työnantajani oli maailman viidenneksi suurin teräksen tuottaja Corus. Työskentelin siellä Itä-Euroopan johtajana. 17 1/10 KUINKA KAUAN OLET KAIKKIAAN TYÖSKENNELLYT ULKOMAILLA? 12 vuotta. Viimeisin työpaikkani oli osittain Englannissa, osittain Turkissa. Ulkomaan matkapäiviä on kertynyt vuodessa MIKSI KIINNOSTUIT VR:STÄ? Kun mielenkiintoani tähän tehtävään tiedusteltiin, ensimmäinen reaktioni ei ollut hirveän innostunut. Sitten aloin miettiä omaa työuraani taaksepäin. Se on ollut muutosjohtamista, yritysten perustamista, yritysten haltuunottoa ja uusien organisaatioiden luomista. Ajattelin, että VR:n uuden myyntiorganisaation rakentaminen olisi luonteva jatko sille, mitä olin aikaisemmin tehnyt. MITÄ YHTÄLÄISYYKSIÄ JA EROJA OLET LÖYTÄNYT? Myynnin johtaminen on samanlaista kaikkialla. Siinä haetaan liikevaihtoa, kannattavuutta ja organisaation tehokkuutta. Ero on se, että aikaisemmin minulla oli vahva substanssiosaaminen. Täällä oikea ja luotettava toimialatieto on saatava organisaatiosta alaisilta. Siksi koen välillä olevani hieman hatarammalla pohjalla kuin ennen. MILTÄ TUNTUI PALATA SUOMEEN? Aika hienolta, kun lähes joka aamu voi herätä omassa sängyssä ja lukea sen jälkeen suomalaisen sanomalehden. On kerta kaikkiaan ilo olla töissä Helsingin keskustassa, vieläpä tällaisessa hienossa historiallisessa rakennuksessa. MITEN OLET KÄYTTÄNYT MATKAPÄIVISTÄ VAPAUTUNEEN AJAN? Liikuntaharrastuksille on jäänyt aikaa, mikä on tietysti hyvä asia. Aikaa on jäänyt lapsille. Voin käydä tapaamassa myös äitiäni entistä useammin. PUHEESTA KUULEE, ETTÄ TAIDAT OLLA KOTOISIN KYMENLAAKSOSTA? Kyllä, olen kotoisin Kotkasta. Lähdin sieltä vuonna 1981, mutta en ole vieläkään oppinut puhumaan millään muulla tavalla. MITEN TÄRKEÄ KOTIKAUPUNKISI SINULLE ON? Juureni ovat siellä. Kotkan Luistinsaaressa on kesämökki, jonka isoisäni osti vuonna vuotiaaksi saakka vietin saaressa kaikki kesäni. Vanhemmat menivät töihin mantereelle veneellä. TEKSTI MARKKU RIMPILÄINEN KUVA MIIKA KAINU

18 18 Transpoint International (FI) Oy on keskittynyt kansainvälisiin kuljetuksiin. Viron ja Puolan tytäryritysten jatkeeksi yhtiö on ostanut kuljetusliikkeet Unkarista ja Tšekin tasavallasta. Lisäksi Transpoint International on perustanut omat yritykset Slovakiaan, Isoon-Britanniaan ja Venäjälle. Saarivaltiossa majapaikkaansa pitävä yhtiö keskittyy Ison-Britannian ja Puolan sekä Ison-Britannian ja Venäjän välisiin kuljetuksiin. Yhdessä yritykset muodostavat Transpoint International -konsernin, jonka omistaa VR-Yhtymä Oy. Transpoint Internationalin määrätietoinen laajentuminen itään on osa VR Logistiikan strategiaa. Tavoitteena on nostaa Transpoint International merkittäväksi tekijäksi Itä-Euroopan kappaletavarakuljetuksissa. Toiminnan perustana on Transpointin Suomessa kehittämä kuljetusjärjestelmä. Transpoint International (FI) Oy kasvatti liiketoimintaansa kohtalaisen hyvällä vauhdilla aina siihen asti, kunnes taantuma alkoi heikentää kaikkialla kuljetusten ja logistiikkapalveluiden kysynnän kasvua. Toimitusjohtaja Kari Voutilaisen mukaan yhtiö on selvinnyt taantuman puristuksessa verrattain hyvin, vaikka ei viime vuonna yltänytkään budjetoituihin lukuihin. Voutilainen kuvailee tulosta hyväksi torjuntavoitoksi. Ennen taantumaa kasvoimme melko voimakkaasti sekä orgaanisesti että yrityskaupoilla, kertoo Voutilainen. VAHVA TEKIJÄ PUOLAN LIIKENTEESSÄ Suomen ja Puolan välisessä liikenteessä Transpoint International on jo kahden suurimman kuljettajan joukossa. Lamasta huolimatta pystyimme tekemään positiivisen tuloksen, iloitsee johtaja Arkadiusz Prejna. Hän johtaa liiketoimintoja Puolan lisäksi Tšekissä, Slovakiassa ja Unkarissa. Voutilaisen vastuulla ovat Suomi, Venäjä ja Baltian maat. Puola on pysynyt pinnalla osin suuren, liki 40-miljoonaisen kansan luoman sisämarkkinan tukemana. Kansantalous on kasvanut EU:n keskiarvoa nopeammin. Meillä on ollut hieman onneakin. EU:n Puolalle osoittama tukirahoitus ja siihen liittyvät valtion takuut osuivat sopivaan ajankohtaan. Puolassa on parhaillaan meneillään useita infrastruktuuria parantavia hankkeita. Tšekissä ja Unkarissa vastaavat investoinnit ehdittiin tehdä jo ennen taantumaa. Tšekissä, Unkarissa ja Slovakiassa on paljon autoteollisuutta ja siihen liittyvää alihankintaa. Ne ovat kärsineet taantumasta huomattavasti enemmän kuin Puola, jonka talous seisoo naapureihin verrattuna useamman tukijalan varassa. PALVELUTARJONTA KASVUSSA Kappaletavara-, osa- ja kokokuormakuljetusten lisäksi yhtiön palveluihin kuuluvat myös erilaiset lisäarvologistiikkapalvelut, varastointi ja tullaus, kylmä- ja erikoiskuljetukset sekä vaarallisten aineiden kuljetukset. Yhtiöllä on terminaaleja useissa maissa. Prejnan mukaan Transpoint International haluaa kehittää palvelujaan yhden luukun -periaatteen mukaisiksi. Yhtiö aikoo laajentaa palvelutarjontaansa ilma- ja merikuljetusten sekä jakelun puolelle. Suomi, Puola ja Venäjä ovat Transpoint Internationalin markkina-alueista tärkeimmät. Nämä alueet tarjoavat myös parhaat näkymät liiketoiminnan kasvattamiselle. Vahvistaakseen asemiaan Venäjällä Transpoint International (FI) Oy perusti vastikään tytäryhtiön Pietariin. TRANSPOINT INTERNATIONAL ETENEE ITÄ-EUROOPASSA Transpoint Internationalin tytäryhtiöt ja terminaaliverkosto levittäytyvät Venäjälle, Baltian maihin, keskiseen Itä-Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan. Teksti Timo Hämäläinen Kuvat Petri Artturi Asikainen, Miika Kainu

19 Voutilaisen mukaan yhtiön polttopiste on nyt Pietarin toimintojen käynnistämisessä. Viime vuoden aikana Transpoint International sai kasvavassa määrin paluukuormia Moskovan ja Pietarin alueilta, mikä on kasvattanut Venäjän kuljetusten kannattavuutta. Baltian maissa kuljetusten kannattavuus on hieman heikompaa. Baltian maissa toimivat yritykset ovat ahtaalla, ja monet kuljetusyritykset ovat tehneet konkursseja. Aika näyttää, miten rivien harveneminen vaikuttaa jäljelle jäävien toimintaedellytyksiin. ALIHANKKIJAT APUNA Transpoint International -konserni omistaa noin 50 vetoautoa ja noin 500 traileria, joista osa on lämpötilasäädeltyjä. Konsernin palveluksessa on noin 200 henkilöä. Omien kuljettajien lisäksi palveluja tuottavat alihankkijat. Alihankkijoilta odotamme samantasoista palveluvastetta kuin omilta työntekijöiltämme, Voutilainen toteaa. Kansainvälisiä liikenneyhteyksiä Suomesta itään Voutilainen kuvailee sujuviksi. Via Baltica, tiestö Unkarissa ja Puolassa sekä Suomi Pietari Moskova-akselilla ovat jo hyvässä kunnossa. Kuljetusten turvallisuutta on parannettu monella tavalla. Oma konttoriverkosto, gsm-puhelimet ja tietotekniset sovellukset parantavat turvallisuutta. Kuljettajat tietävät, kenen puoleen kääntyä mahdollisissa ongelmatilanteissa. Voutilainen katsoo luottavaisena tulevaisuuteen. Hän pitää yhtiön vahvuutena sitä, että sen tukena on VR Logistiikka, jossa yhtiö yhdessä sisaryritystensä kanssa muodostaa Suomen suurimman logistiikkakonsernin. Transpoint International -konserni TOIMITUSJOHTAJA KARI VOUTILAINEN LUOTSAA TRANSPOINT INTERNATIONALIA KASVAVILLE ITÄ- EUROOPAN KULJETUS- MARKKINOILLE. Vastaa Transpointin kansainvälisestä liikenteestä Kuljettaa kappaletavara-, osa- ja kokokuormakuljetuksia päivittäin muun muassa Suomen, Venäjän, Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tšekin, Slovakian, Unkarin ja Iso-Britannian välillä Palveluihin kuuluvat myös erilaiset lisäarvologistiikkapalvelut, varastointi ja tullaus, kylmä- ja erikoiskuljetukset sekä vaarallisten aineiden kuljetukset Liikevaihto 51 miljoonaa euroa 13 terminaalia yhdeksässä maassa Noin 280 työntekijää 500 kuljetusyksikköä 19 1/10

20 20 KEMIA LUO NAHKAANSA Suomalaisella kemianteollisuudella on hyvät edellytykset menestyä tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos, ympäristökysymykset ja energiantuotanto vaativat ratkaisuja, jotka avaavat yrityksille uusia mahdollisuuksia. Teksti Timo Hämäläinen Kuvat Miika Kainu Kemianteollisuus on yksi Suomen teollisuuden kolmesta tukijalasta. Sen tuotannon arvo nousi viime vuonna 18,4 prosenttiin teollisuustuotannon kokonaisarvosta, mikä nosti sen himpun ohi metsäteollisuuden. Selvästi suurin ala on edelleen metalliteollisuus. Eurooppa oli vielä kymmenisen vuotta sitten suurin kemikaalien tuottaja maailmassa, mutta nyt Kaakkois- Aasia on rynnistänyt ykköstilalle. Eurooppa ja Pohjois-Amerikka eivät ole kyenneet houkuttelemaan uusinvestointeja samaan tapaan kuin Kaakkois-Aasia ja Etelä-Amerikka, kertoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot Suuntana Venäjä, nopeasti itään VR-konsernin Venäjä-toiminnot 12.10.2010 VR-Yhtymä Oy Päivi Minkkinen VR-konserni - monipuolinen logistiikkayritys Liiketoimintasektorit Kuljetus- ja logistiikkapalvelut

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin?

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.214 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

VR Eurooppalainen kuljettaja

VR Eurooppalainen kuljettaja VR Eurooppalainen kuljettaja KYMENLAAKSO LIIKENTEEN YDINVERKKOJEN KESKIÖSSÄ -tilaisuus 26.3.2015 Rautatiet ulkomaankaupalle keskeinen logistiikkaväylä Rautateiden tavaravirrat 2013 Rautateiden volyymi

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020

Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuoteen 2020 Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen Tiedotustilaisuus 27.5.2009, Helsingin yliopiston päärakennus, Helsinki Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Logistiikkajohtaja Hannu Alarautalahti 17.4.2007 Metsäteho Oy Sisältö 1.Yleistä, syksy 2006 kevät 2007 2.Teollisuuden tarpeet 1. Operatiivinen toiminta ja sen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007 Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa Pentti Ruutikainen 29.11.2007 040107 0 Raportit 1. Suomen ja Venäjän välinen kuljetuslogistiikka Yrityshaastattelut - Suomen reitin ja vaihtoehtoisten

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 12.12.2014

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 12.12.2014 Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen Timo Välke 12.12.2014 Yhteinen suunnitelma Metsäteollisuuden, metsähallituksen, rautatieyrityksen ja Liikenneviraston yhteistyönä pyritään

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Martti Sassi Terästuotannon johtaja Outokumpu Stainless Oy 19.02.2014 Outokumpu Tornion tehtaat Outokummun Kemin kromiittikaivos ja Tornion ferrokromi- ja terästuotanto

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-9/2013 1.11.2013 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Veroilmoitus_tehty Tarjouspyyntö_hyväksytty Eläkkeet_maksettu Asiakaspalaute vastaanotettu Työvuoro_vastaanotettu Asiakaspalaute_lähetetty

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2015 vakiokysymykset: Varovaista toiveikkuutta kannattavuuden kehityksestä

SKAL Kuljetusbarometri 2/2015 vakiokysymykset: Varovaista toiveikkuutta kannattavuuden kehityksestä vakiokysymykset: Varovaista toiveikkuutta kannattavuuden kehityksestä 2 3 4 5 Liikevaihto: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (tammi-huhtikuu)

Lisätiedot

Telko Oy. Toimitusjohtaja Kalle Kettunen

Telko Oy. Toimitusjohtaja Kalle Kettunen Telko Oy Toimitusjohtaja Kalle Kettunen Telko Telko on muoviraaka-aineiden, aineiden teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden toimittaja B-to-B -asiakkaille Laaja päämies- ja tuotevalikoima maailman johtavilta

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Joensuu 23.1.2014 Sisältö Keskeiset muutokset

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 24. huhtikuuta 2013 Sisällys 1 Q1 tulos 2 Markkinoiden kehitys 3 Näkymät 4 Ajankohtaiset painopisteet 5 Liitteet 24.4.2013 2 Disclaimer

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

VR Transpoint Uusia toimintamalleja sahatavara- ja bioenergialogistiikkaan

VR Transpoint Uusia toimintamalleja sahatavara- ja bioenergialogistiikkaan Luottamuksellinen VR Transpoint Uusia toimintamalleja sahatavara- ja bioenergialogistiikkaan Tero Kosonen Tuotantojohtaja Rautatielogistiikka 27.4.2016 Kuljetusalan trendit ja rautatiekuljetukset Trendit

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI SIVU: 1/5 ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI Taloudellinen katsaus 1.1. 30.6.2006 Ensto-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Cargotecin yhtiökokous. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. 29. helmikuuta 2008

Cargotecin yhtiökokous. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. 29. helmikuuta 2008 Cargotecin yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeiset saavutukset Cargotecin kehittämisessä vuonna 2007 2 Huoltoliiketoiminnan kasvu 3 Toiminnan laajentaminen 4 Aasian liikevaihdon kasvu 5

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö Tapio Pekkola, Manager for Baltic and Nordic Organisations, Nord Stream Miksi Nord Stream? - Energiaturvallisuutta varmistamassa

Lisätiedot

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009 Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7. Energiahankkeiden vaikutus Itämeren turvallisuustilanteeseen Dosentti, erikoistutkija Alpo Juntunen MpKK, strategian, Helsinki 0 Suomenlahti ja Itämeri ovat olleet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Marecap Trans Oy (0755300-3) Silvo Viitanen Avainkierto 5 05840 Hyvinkää

Marecap Trans Oy (0755300-3) Silvo Viitanen Avainkierto 5 05840 Hyvinkää 1(7) KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTOLLE PL 5 00531 Helsinki Asia Toimenpidepyyntö kilpailuasiassa Toimenpidepyynnön tekijä Asiamies ja prosessiosoite Marecap Trans Oy (0755300-3) Silvo Viitanen Avainkierto

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Lauri Hetemäki Puu- ja erityisalojen liitto 110 vuotta juhlaseminaari, 14.5.2009, Sibeliustalo, Lahti Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden tuotanto Tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 25 Paperia ja Puuta Tuotanto normaalitasolla kolmannella neljänneksellä Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa metsäteollisuuden tuotantolaitokset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen

Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Q1 osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2009 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä tammi maaliskuussa 2009 Haastava markkinaympäristö MacGREGORin vakaa suoritus jatkui Huoltoliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot