SKTOL 25 vuoden ponnistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SKTOL 25 vuoden ponnistus"

Transkriptio

1 SKTOL 25 vuoden ponnistus Suomen käännösalan hyväksi "Kansainvälinen kanssakäyminen lisääntyy ja käännöstoiminta alkaa kehittyä oikeaksi liiketoiminnaksi. Paineet käännöstoimistojen liiton syntymiselle kasvavat.", 1983 Suomen käännöstoimistojen liiton 25-vuotisjuhlajulkaisu Toimittanut Jukka Pohjola

2 sivu 2 SISÄLLYS NELJÄNNESVUOSISATA TYÖTÄ KÄÄNNÖSTOIMIALAN HYVÄKSI... 3 KASVANUT VIENTI SYNNYTTÄÄ JÄRJESTÄYTYMISEN TARPEEN KÄÄNNÖSALALLA... 4 SKTOL SYNTYY SYKSYLLÄ SUUNTAVIIVOJEN HAHMOTTELUA 1980-LUVULLA... 6 EU MONINKERTAISTAA KÄÄNNÖSPALVELUJEN TARPEEN... 7 TIETOTEKNIIKKA LUO HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA... 8 PERUSTAMASSA ALAN EUROOPPALAISTA KATTOJÄRJESTÖÄ LUVULLA VILKASTA TOIMINTAA SEMINAAREJA JA TAPAHTUMIA...12 YHTEISTYÖTÄ MUIDEN KÄÄNNÖSALAN JÄRJESTÖJEN KANSSA SKTOL-historiikki on ladattavissa osoitteesta Suomen Käännöstoimistojen Liitto ry - Kopiointi sallittu SKTOL:n luvalla

3 sivu 3 Neljännesvuosisata työtä käännöstoimialan hyväksi SKTOL - Suomen käännöstoimistojen liitto ry "Kääntämisen lähtökohtana on tieto, ei kieli." Näin kiteytti käännöstoiminnan olemuksen Suomen käännöstoimistojen liiton vastavalittu puheenjohtaja Paul Betcke vuonna 1991 ilmestyneessä Kauppalehden haastattelussa. Siinä hän muun muassa kritisoi suomalaisessa yritysmaailmassa vallinutta käsitystä käännöstoiminnasta pelkkänä kielellisenä kysymyksenä. Haastattelussa Betcke toi painokkaasti esille käännöstoiminnan merkitystä osana yritysten kansainvälistä markkinointiviestintää. Hänen mielestään käännösala pitäisi nähdä osana yritysten markkinoinnin kovaa ydintä, vieläpä sen erityisen tärkeänä osana, sillä "myyntiargumentit on aina valittava ja esitettävä kohderyhmän ehdoilla". Tämä 1990-luvun alun suurten mullistusten aikaan tehty haastattelu on hyvä esimerkki siitä tiedotustoiminnasta, jonka avulla Suomen käännöstoimistojen liitto, SKTOL, on edistänyt käännöstoimialan arvostusta aina siitä lähtien, kun Käännös- Aazet Oy:n toimitusjohtaja perusti järjestön vuonna Suomen käännöstoimistojen liitto viettää siis tänä vuonna 25-vuotisjuhlavuottaan. Neljännesvuosisadan pituisen toimintansa aikana liitto on ehtinyt monella tavalla vaikuttaa käännöspalvelujen tarjonnan ja laadun kehittymiseen sekä Suomen että Euroopan tasolla. Se on edistänyt alan yhtenäisyyttä ja alalla toimivien yritysten ammattitaitoa sekä samalla tukenut suomalaisyritysten kansainvälistä kilpailukykyä tarjoamalla tietoutta käännöspalvelujen hankkimiseen liittyvissä asioissa. Nykyisin kansainvälisyys on itsestäänselvä osa yritysten liiketoimintaa lähes kaikilla aloilla ja kaikenkokoisissa yrityksissä. Kun Suomen marginaaliselta kielialueelta ponnistetaan kohti kansainvälisiä markkinoita, yritykset tarvitsevat aina tuekseen asiantuntevaa, luotettavaa ja terveellä pohjalla toimivaa käännöspalvelualaa - tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Toimialan etuja ja kehitysmahdollisuuksia ajamaan perustettiin Suomen käännöstoimistojen liitto 25 vuotta sitten. Seuraavassa kerrotaan, miltä kulunut neljännesvuosisata on näyttänyt SKTOL:n ja käännöstoimialan näkökulmasta. Maailmanpolitiikan, talouden ja tekniikan alallahan edellä mainittu ajanjakso on kääntänyt suurin piirtein kaikki asiat päälaelleen.

4 sivu 4 Kasvanut vienti synnyttää järjestäytymisen tarpeen käännösalalla Vielä 1970-luvulla ja sitä edeltävällä kaudella "vanhan maailmanjärjestyksen" aikaan Suomen talouselämän kansainvälisyys näyttäytyi pääasiassa Neuvostoliiton kanssa käytävänä bilateraalikauppana. Elettiin vakaata, staattista aikaa, jolloin talouselämää palvelevalla käännös- ja tulkkaustoiminnalla ei ollut juurikaan mahdollisuuksia kehittyä varteenotettavaksi taloudellisen toiminnan osa-alueeksi. Kääntäminen koettiin pääsääntöisesti pikemminkin sihteerintyön oheistoiminnaksi kuin oikeaksi yritystoiminnaksi. Seuraavalla vuosikymmenellä, 1980-luvulla, alkoi kuitenkin tapahtua. Kansainvälisten rahahanojen avautuminen Suomessa ja sitä seurannut kasinotalous ja ennen kaikkea tietotekniikan kehittyminen edellyttivät myös kansainväliseltä viestinnältä uudenlaista, entistä vikkeläliikkeisempää ja tehokkaampaa toimintamallia. Oltiin astumassa aidosti globaaliin maailmantalouteen, jossa hyvä tuote ei enää myynytkään itse itseään, vaan viestinnän nyanssien tuntemuksella oli suuri merkitys yritettäessä saada suomalaista jalkaa kansainvälisten markkinoiden ovenrakoon. Riitta-Leena Lehtisellä on selkeä käsitys siitä, mikä synnytti tarpeen Suomen käännöstoimistojen liiton perustamiselle: "Suomen vientikauppa ja kulttuurivienti sekä niiden vanavedessä koko käännösala alkoivat voimakkaasti kasvaa 1980-luvulle tultaessa, ja käännöstoimistot alkoivat muuttua käännösten välitystoimistoista omaa henkilökuntaa työllistäviksi yrityksiksi työnvälittäjistä tuli työnantajia". SKTOL syntyy syksyllä 1983 Aiempina vuosikymmeninä kielenkääntäjät olivat tyypillisesti yritysten ja julkishallinnon palveluksessa, mutta 1980-luvulle tultaessa käännöstoimistojen osuus kääntäjien työllistäjänä oli lähtenyt ripeään kasvuun. Tämän seurauksena käännöstoimistot kasvattivat merkitystään toimialana, mutta toimistoilta puuttui vielä oma toimialaliitto ja sen myötä yhteinen keskustelufoorumi. Alalla toimivat itsenäiset kääntäjät sen sijaan olivat järjestäytyneet jo aiemmin. Myös kääntäjien koulutuksessa tapahtui samaan aikaan suuri muutos, kun kääntämisestä tehtiin akateeminen koulutusala. Ammattioppilaitoksina toimineet kieliinstituutit muutettiin yliopistotasoisiksi kääntäjänkoulutuslaitoksiksi 1980-luvun alkupuolella. SKTOL:n hallitus 1983 (puh.joht.) Matthew Hoot Hoot & Co., Helsinki Manuel Pelegrin-Roig Espanvox, Helsinki Käännöstoimistot työllistävät yhä enemmän kääntäjiä. Kääntäjiä aletaan kouluttaa yliopistotasolla. Suomen käännöstoimistojen liiton perustava kokous pidetään 1983.

5 sivu 5 Riitta-Leena Lehtisen määrätietoisen toiminnan ansiosta Suomen Käännöstoimistojen Liitto ry:n perustava kokous pidettiin Helsingissä, ja liitto merkittiin yhdistysrekisteriin Perustavassa kokouksessa olivat Riitta-Leena Lehtisen lisäksi Matthew Hoot (Hoot & Co.) ja Manuel Pelegrin-Roig (Espanvox). Syntyneen liiton perustarkoituksena oli toimia käännöstoiminnan kehittämiseksi terveiden liikeperiaatteiden ja hyvän liikemiestavan mukaisesti edistää yhdistyksen jäsenten ammattitaitoa ja tietoa ja huolehtia jäsentensä yhteisistä ammattieduista SKTOL:n hallitus 1987 (puh.joht.) Joakim Barros Portugalin Kielipalvelu Oy Robert Goebel Oy Dynaline Ltd., Helsinki Matthew Hoot Hoot & Co. Vladimir Tigonen Tigonen Ky Diana Tullberg Juhani Weijola Otasuomennos Oy, Espoo antaa jäsenille lausuntoja käännöstoimintaan liittyvissä kysymyksissä ja toimeksiannoista perittävistä palkkioista harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja tiedotustoimintaa jäsentensä ammatillisen tason kehittämiseksi. "Tavoitteenamme oli saada syntyneelle liitolle niin suuri painoarvo, että sen jäseniksi valikoituisivat maan parhaat toimistot ja että liiton toiminnan vaikutus näkyisi ja tuntuisi voimakkaasti alan kentässä", kertoo. "Liiton alkuperäiset tavoitteet ovatkin kestäneet hyvin aikaa ja ne ovat ajankohtaisia vielä nyt 25 vuotta myöhemmin", toteaa Lehtinen, joka toimi liiton puheenjohtajana sen perustamisesta lähtien aina vuoteen 1988, jolloin puheenjohtajaksi valittiin Diana Tullberg English Centrestä. Lehtinen jatkoi kuitenkin liiton hallituksessa tämänkin jälkeen pitkälle 1990-luvulle saakka. Ajankuvaa 1980-luvulta. Suomen käännöstoimistojen liiton hallitus vasemmalta oikealle: Robert Goebel, Matthew Hoot, Juhani Weijola, Diana Tullberg,, Vladimir Tigonen.

6 sivu 6 Suuntaviivojen hahmottelua 1980-luvulla Liiton perustamiseen liittyi monenlaisia käytännön järjestelyjä: sääntöjen laatiminen, yhdistyksen rekisteröinti, pankkitilin avaaminen ja postilokeron vuokraus. Nämä asiat olivat puheenjohtaja Riitta- Leena Lehtisen vastuulla. Liiton logo syntyi siten, että Riitta-Leenan veli, arkkitehti Markku Lehtinen, sai tehtäväkseen suunnitella soveliaan graafisen elementin kuvaamaan liiton toimintaperiaatteita. Hän onnistuikin tehtävässään erinomaisesti, ja tuloksena oli käännöstoimintaa mainiosti symboloiva kuvio, joka koostuu kahdesta yhtäläisyyttä kuvaavasta merkistä: kaksoispisteestä ja yhtäläisyysmerkistä. Logo saatiin liiton käyttöön vuonna Liiton logoa pidettiin niin onnistuneena, että sitä ei ollut tarvetta muuttaa tai edes uudistaa kahteenkymmeneen vuoteen. Vuonna 2007 SKTOL sai kuitenkin uuden logon samalla, kun liiton yleisilme verkkosivustoineen uudistettiin vastaamaan paremmin nykypäivän sähköisten viestimien tarpeita. Lehtinen kertoo liiton ensimmäisen vuosikymmenen olleen suuntaviivojen hahmottelua ja jäsenhankintaa: "Toimintaa tehtiin talkootyön periaatteella, ja puuhaa riitti vaikka kuinka paljon hallituksen kokouksissa, jäsentapaamisissa, syys- ja kevätkokouksien käytännön järjestelyissä." Jäsenhankintakampanjoita järjestettiin ensimmäisinä vuosina kahteenkin otteeseen. Sääntöjen mukaan liiton jäseniksi hyväksyttiin hakemuksen perusteella yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka pitää käännöstoimistoa. Hakijalta edellytettiin viiden vuoden käytännön kokemusta yritystoiminnasta, josta vähintään kaksi vuotta piti olla käännöstoimialalta. Jäsenhankintoja tehtiin ottamalla kirjeitse yhteyttä maan suurimpien puhelinluetteloiden keltaisilla sivuilla ilmoittaneisiin käännöstoimistoihin. Jäseniksi ilmoittautuneiden määrä oli vuoden 1986 lopulla 25. "Logo koostuu kahdesta yhtäläisyyttä kuvaavasta merkistä, kaksoispisteestä ja yhtäläisyysmerkistä. Tähän yhtäläisyyteen pelkistetään käännöstoimiston tehtävä: toimivan ja onnistuneen vastineen löytäminen sanoille ja ilmaisuille eri kielillä", kiteytti logon suunnittelija Markku Lehtinen, arkkitehti (SAFA). SKTOL:n hallitus 1988 Diana Tullberg (puh.joht.) Joakim Barros Portugalin Kielipalvelu Oy Robert Goebel Oy Dynaline Ltd., Helsinki Vladimir Tigonen Tigonen Ky Juhani Weijola Otasuomennos Oy, Espoo SKTOL:n hallitus 1989 Diana Tullberg (puh.joht.) Robert Goebel Oy Dynaline Ltd., Helsinki Gerd-Peter Löcke Communication-Centre, Helsinki Juhani Weijola Otasuomennos Oy, Espoo

7 sivu 7 Kansainvälisyys oli tottakai vahvasti mukana heti liiton alkutaipaleella. otti ensimmäisinä toimintavuosina yhteyttä Englannissa ja Saksassa toimiviin vastaaviin liittoihin. Englantilainen sisarliitto ATC (Association of Translation Companies) lähetti pyynnöstä omat toimitusehtonsa Suomeen katsottaviksi, ja ne suomennettiin Käännös-Aazetissa. Tämän suomennoksen pohjalta käynnistettiin myöhemmin Diana Tullbergin puheenjohtajakaudella liiton omien toimitusehtojen laadintatyö. SKTOL:n suosittelemat käännöstyön yleiset toimitusehdot ovat nähtävillä liiton verkkosivustossa SKTOL:n hallitus 1990 Juhani Weijola (puh.joht.) Otasuomennos Oy, Espoo Paul Betcke Robert Goebel Oy Dynaline Ltd., Helsinki Gerd-Peter Löcke Communication-Centre, Helsinki Diana Tullberg osoitteessa SKTOL:n hallitus 1991 EU moninkertaistaa käännöspalvelujen tarpeen Edellä siteerattu Kauppalehden artikkeli henki jo vahvasti niitä muutoksia, joita 1990-luvun taloudelliset ja tekniset mullistukset toivat Suomen talouselämälle ja kansantaloudelle ja joilla oli valtava vaikutus myös käännösalan kehitykselle. Suomen talous oli romahtanut 1980-luvun hurjan nousukiidon jälkeen, ja tuota romahdusta vauhditti itäisen naapurimaan kanssa käytävän bilateraalikaupan loppuminen Neuvostoliiton katoamiseen maailmankartalta vuonna Tällä oli vaikutusta etenkin venäjän kielen käännösten kysyntään. Kansainvälisyys ja vientikauppa olivat kuitenkin vahvassa kasvussa, ja tämä kansainvälistymiskehitys huipentui Suomen liittymiseen Euroopan Unioniin vuonna Samalla suomesta tuli yksi Euroopan Unionin virallisista kielistä, mikä vaikutti kahdella tavalla käännöstoimistojen toimintaan maassamme: EUkäännökset toivat huiman lisän käännöstoimistojen työmääriin, mutta samalla osa kokeneista kääntäjistä siirtyi EU:n toimielimiin kääntäjiksi tai tulkeiksi. Juhani Weijola Otasuomennos Oy, Espoo Robert Goebel Oy Dynaline Ltd., Helsinki Diana Tullberg SKTOL:n hallitus 1992 Robert Goebel Oy Dynaline Ltd., Helsinki Diana Tullberg

8 sivu 8 Liiton puheenjohtajaksi valittiin 1991 Paul Betcke Traduct Oy:stä. Hän nimeää SKTOL:n kannalta merkittävimmäksi asiaksi 1990-luvulle tultaessa jäsentoimistojen määrän kasvun ja sen, että jäsentoimistoja tuli nyt myös Kehä III:n ulkopuolelta, erityisesti Turusta. "Yhdistyksestä tuli myös entistä ammattitietoisemmin toimiva järjestö. Toiminnalle asetettiin aiempaa konkreettisempia tavoitteita alan käytäntöjen kehittämiseksi", Betcke kertoo. Vuosikymmenen merkittävimpänä yksittäisenä tapahtumana liiton toiminnassa voidaan pitää keväällä 1998 järjestettyä Laatu kääntämisessä -seminaaria, johon kukin yritys sai kutsua omia asiakkaitaan. Seminaari onnistui erinomaisesti. Tilaisuudessa mukana ollut Geoffrey Kingscott Englannista totesikin, ettei hän ollut kokenut vastaavaa milloinkaan 30-vuotisen toimintansa aikana. Tietotekniikka luo haasteita ja mahdollisuuksia Ihmisten arkielämä koki 1990-luvulla suuremman mullistuksen kuin koskaan aiemmin. Tietojenkäsittelyja tiedonsiirtotekniikka kehittyivät sellaista vauhtia, että uusia teknisiä menetelmiä syntyi jatkuvasti, ja ne vanhenivat ennen kuin niihin ehdittiin kunnolla tottua. Tämä vaikutti käännöstoimistojen toimintaan kahdella tasolla: tietokoneohjelmistot, niiden päivitykset ja ohjetekstit työllistivät suuren määrän kääntäjiä, ja toisaalta käännöstyössä käytettävät tekniset menetelmät pantiin täysin uusiksi. Ohjelmistokääntämisen erityisluonne synnytti uuden käsitteen: lokalisointi. Sillä tarkoitetaan ohjelmiston sovittamista käytettäväksi tietyllä kielialueella. Kielen ja kulttuuripiirteiden lisäksi on otettava huomioon monenlaisia typografisia ja merkintätapaan liittyviä asioita. SKTOL:n hallitus Robert Goebel (puh.joht.) Oy Dynaline Ltd., Helsinki Paul Betcke Riikka Juntunen Gerd-Peter Löcke Communication-Centre, Helsinki Wolfgang Popelka Popelka Ky Kristiina Puranen Puranen Oy SKTOL:n hallitus 1995 Diana Tullberg SKTOL:n hallitus 1996 Diana Tullberg Syntyi lokalisointiin erikoistuneita yrityksiä, joissa tarvittiin kielellisen osaamisen lisäksi teknisiä taitoja. Kääntäjiltä ja käännöstoimistoyrittäjiltä vaadittiin

9 sivu 9 uudenlaisia valmiuksia: kirjoituskoneiden, korjauslakan, telefaksin ja painettujen sanakirjojen turvallisessa maailmassa eläneiden humanistien pitikin yhtäkkiä tutustua koviin teknisiin käsitteisiin ja menetelmiin. Siinä missä leikkaa ja liimaa -toimintoon tarvittiin ennen saksia ja liimaa, käytettiinkin nyt hiirtä. Tämä vuosikymmen oli erityisen haastava käännöstoimistoille, sillä niiden piti jatkuvasti olla teknisen kehityksen hermolla ja opetella uudenlaisia työskentelytapoja pysyäkseen kilpailussa mukana. Käännösmuistiohjelmat tekivät kääntämisestä entistä tehokkaampaa, mikä muutti koko alan luonnetta huomattavasti nopeasyklisemmäksi. SKTOL astui internet-aikaan vuonna 1998, jolloin avattiin järjestön verkkosivusto osoitteessa Samalla liitto julkaisi ensimmäistä kertaa laatukriteerinsä eli käännöstyön laadunvarmistuksen periaatteet. Perustamassa alan eurooppalaista kattojärjestöä Merkittävin kansainvälinen tapahtuma käännöstoimistojen liiton toiminnassa 1990-luvulla oli eurooppalaisen kattojärjestön EUATC:n (European Union of Associations of Translation Companies) perustaminen. Sen perustava kokous pidettiin Sardinian eteläkärjessä sijaitsevassa Gagliarin kaupungissa 24. ja 25. syyskuuta Aloite tällaisen järjestön perustamiselle lähti Italiasta. Suomen järjestö SKTOL oli perustamiskokouksessa mukana edustajanaan puheenjohtaja Paul Betcke, joka myöhemmin edusti Suomen liittoa EUATC:ssä aina vuoteen 2000 saakka. SKTOL:n hallitus 1997 T:mi Italikus, Helsinki Riku Autio Alpha Communications Oy, Helsinki Eeva Fredriksson Matti Helelä Oy Helexis Ltd Mari Murto Marckwort Oy, Helsinki Jaana Nyqvist Alpha Communications, Helsinki SKTOL:n hallitus 1998 T:mi Italikus, Helsinki Riku Autio Alpha Communications Oy, Helsinki Tuula Eskeland Gerd-Peter Löcke Communication-Center, Helsinki Mari Murto (rahastonhoitaja) Marckwort Oy, Helsinki Jaana Nyqvist Alpha Communications, Helsinki Diana Tullberg Uuden eurooppalaisen kattojärjestön suurin haaste oli käynnistää käännösalan laatustandardin kehittäminen. Keskeisiä toimijoita tässä työssä olivat SKTOL:n lisäksi Hollannin, Ranskan ja Englannin liittojen edustajat. Tavoitteena ei ollut enempää eikä vähempää kuin koko kääntämisen alaa koskevan eurooppalaisen

10 sivu 10 standardin laatiminen. Jo tuollaisen tavoitteen asettaminen oli huomattava harppaus eteenpäin käännösalan yhtenäisyyden ja ammattimaisen toimintakulttuurin kehittämisessä. Suomessa toimintaan sitoutui vuonna 1999 yhdeksän SKTOL:n jäsentoimistoa, viisi Helsingistä ja neljä Turusta. Monivuotisen työn tuloksena käännösalalle saatiin vihdoin vuonna 2006 SFS-laatustandardi, ja muutamat käännöstoimistot ovat jo saaneet sen vaatimukset täyttävän laatusertifikaatinkin. Tänä päivänä Euroopan käännöstoimistojen liittojen kattojärjestössä EUATC:ssä on jäsenliittoja jo 19 maasta. SKTOL on ollut aktiivisesti järjestön toiminnassa mukana sen perustamisesta lähtien. Suomen liiton varapuheenjohtaja Alfredo Spagna toimi EUATC:n varapuheenjohtajana vuodesta 2002 eteenpäin vastuualueenaan laatuasiat. Myöhemmin hän toimi myös EUATC:n puheenjohtajana vuosina SKTOL:n hallitus 1999 T:mi Italikus, Helsinki Sheryl Hinkkanen AS-English Specialists Oy, Espoo Tuula Eskeland Gerd-Peter Löcke Communication-Centre, Helsinki Erik Miller English Centre Oy, Helsinki Anu Rummukainen Jaana Nyqvist Alpha Communications, Helsinki SKTOL on ollut aktiivisesti mukana Euroopan käännöstoimistojen liittojen kattojärjestön EUATC:n toiminnassa luvulla järjestön toiminnassa ovat vaikuttaneet muun muassa Terhi Vartia (ylärivissä toinen vasemmalta) ja Alfredo Spagna (istumassa ensimmäinen oikealta).

11 sivu luvulla vilkasta toimintaa Uudella vuosituhannella talouden ja tiedonvälityksen globalisoituminen ovat luoneet aivan uudenlaisen maailman, jossa kansainvälisyys ja monikielisyys ulottuvat niihinkin liike-elämän suojaisiin sopukoihin, joissa aiemmin pärjättiin tutulla kotoisella kanssakäymisellä. Kaikenkokoisilla yrityksillä on tänä päivänä oltava valmiudet käyttää viestinnässään vieraita kieliä ja vieraita kommunikointitapoja. Nykyisin käännöspalvelujen laadukas ja asiantunteva hoitaminen mielletäänkin jo osaksi menestyvän yrityksen markkinointiviestinnän strategiaa. Ollaan jo päästy lähelle sitä tahtotilaa, jota Paul Betcke niin osuvasti peräsi 1990-luvun alun haastattelussaan. Tänä päivänä myös viestinnän laadulla on väliä, kuten SKTOL:n sloganissakin todetaan. SKTOLissa laatu ei kuitenkaan rajoitu pelkästään sloganiin, vaan käännöspalvelujen laadun edistäminen on ollut liiton toiminnan ydinasioita kautta sen historian, ja 2000-luvulla se on entisestään korostunut. Uuden vuosituhannen alkuvuosina liiton puheenjohtajana toiminut Terhi Vartia katsookin laatuprojektin olleen ehkäpä liiton tärkein asia vuosituhannen vaihteessa. "Laatuprojekti oli ainakin ajankäytöllisesti ykkönen koko vuosituhannen alun, ja se laajeni nopeasti käännösalan euronormin kehittämiseen", Vartia toteaa. Vartian jälkeen liiton puheenjohtaja vuodesta 2005 aloittanut Alfredo Spagna jatkoi laatuprojektin vetämistä ja sai muun muassa aikaan sopimuksen Inspectan kanssa jäsentoimistojen sertifioimisesta. Spagna oli toiminut jo pitkään laatuasioista vastaavana myös Euroopan järjestössä EUATC:ssa, jonka puheenjohtajana hän toimi vuosina 2005 ja SKTOL:n hallitus 2000 T:mi Italikus, Helsinki Erik Miller (rahastonhoit.) English Centre Oy, Helsinki Sheryl Hinkkanen AS-English Specialists Oy, Espoo Tiina Mutta Anu Rummukainen SKTOL:n hallitus 2001 Terhi Vartia (puh.joht.) Valtasana Oy, Helsinki T:mi Italikus, Helsinki Kristiina Vahtera Alpha Communications Oy, Helsinki Erik Miller (rahastonhoit.) English Centre Oy, Helsinki Anja Sukkinen Käännöstoimisto Noodi Oy, Helsinki Sheryl Hinkkanen AS-English Specialists Oy, Espoo Gerhard Gilbert Antti Veranen Pasanet Oy, Turku Kaija Razavi

12 sivu 12 Seminaareja ja tapahtumia SKTOL:n hallitus 2002 Jo 1990-luvulla SKTOL oli jo järjestänyt menestyksekkäästi ensimmäisen asiakasseminaarinsa, mutta 2000-luvulla tapahtumien järjestäminen vilkastui ja tapahtumat muuttuivat entistäkin merkittävämmiksi. Vuonna 2003 pidetyn Global Players Local Partners - seminaarin ohjelmassa käsiteltiin liiton arvoja yleensä sekä kansainvälistä laatuprojektia, liiton teettämää asiakastyytyväisyystutkimusta sekä pitkäaikaisen kumppanuuden etuja. Tilaisuuteen osallistui myös Trados Scandinavian ja Kielikoneen edustajia sekä ulkomailta tulleita esiintyjiä, jotka kertoivat kokemuksia kumppanuussuhteistaan. Vuoden 2007 syksyllä pidetyssä laajassa seminaarissa oli teemana Communicare Necesse Est eli viestintä on välttämätöntä. Esiintyjäkunta oli monipuolista ja nimekästä yhdysvaltalaisesta käännösalan tutkijasta Renato Beninattosta aina brändikonsultti Annamari Lammassaareen ja kaikkien tuntemaan eurosaurukseen Erkki Toivaseen. Terhi Vartia (puh.joht.) Valtasana Oy, Helsinki T:mi Italikus, Helsinki Erik Miller (rahastonhoit.) English Centre Oy, Helsinki Anja Sukkinen Käännöstoimisto Noodi Oy, Helsinki Gerhard Gilbert Kaija Razavi SKTOL:n hallitus 2003 Terhi Vartia (puh.joht.) Valtasana Oy, Helsinki Erik Miller (rahastonhoit.) English Centre Oy, Helsinki Anja Sukkinen Käännöstoimisto Noodi Oy, Helsinki Gerhard Gilbert Antti Veranen Pasanet Oy, Turku Helsingissä vuonna 2007 järjestetty Communicare necesse est -asiakasseminaari keräsi yhteen käännöspalvelujen tarjoajia ja niiden käyttäjiä. Luennoitsijana esiintyi muun muassa tunnettu kansainvälisyyden henkilöitymä Erkki Toivanen.

13 sivu 13 Tilaisuus osoittautui kaikille osapuolille erittäin hyödylliseksi. Tilaisuuden järjestäjänä ja juontajana toiminut SKTOL:n silloinen ja nykyinen puheenjohtaja Anja Sukkinen piti tärkeänä tilaisuudessa syntynyttä aitoa pohdintaa ja ajatustenvaihtoa käännöspalvelujen tarjoajien, niiden käyttäjien sekä alan muiden asiantuntijoiden ja tutkijoiden välillä. "Tällaisen tilaisuuden merkitys käännöspalveluja tarjoavien yritysten palvelutarjonnan kehittämisessä voi parhaimmillaan olla hyvinkin suuri, sillä tämä on oiva tilaisuus tutkailla asiakasyritystemme tarpeita ja SKTOL:n hallitus 2004 Terhi Vartia (puh.joht.) Valtasana Oy, Helsinki Arancho Nordic Oy, Helsinki Anja Sukkinen Käännöstoimisto Noodi Oy, Helsinki Gerhard Gilbert Danilo Monaco toiveita", Sukkinen korosti. SKTOL:n hallitus 2005 Järjestelyihin osallistunut SKTOL:n varapuheenjohtaja Maarit Satukangas-Pohjola totesi lehtihaastattelussa, että "tämä on nimenomaan sellaista toimintaa, jolla liittomme pystyy konkreettisesti palvelemaan jäseniään. Samalla tämä on tietenkin myös hyvää palvelua asiakasyrityksillemme, jotka saavat näin tuoretta tietoa siitä, mitä monikielisen viestinnän rintamalla on tapahtumassa". Yhteistyötä muiden käännösalan järjestöjen kanssa Yhteistyö alan muiden järjestöjen kuten Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) ja Kääntäjien ammattijärjestön (KAJ) kanssa on ollut tärkeä osa SKTOL:n toimintaa. Järjestöjen välinen yhteistyö oli avainasemassa pyrittäessä lisäämään käännösalan näkyvyyttä. SKTOL on tehnyt jatkuvasti yhteistyötä myös yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Liitto on osallistunut muun muassa maanlaajuisen opiskelijaharjoittelun käynnistämiseen sekä käännösja lokalisointialaa koskevan opinnäytetyön käytännön toteuttamiseen. Alfredo Spagna (puh.joht.) Arancho Nordic Oy, Helsinki Anja Sukkinen (varapj.) Käännöstoimisto Noodi Oy, Helsinki Danilo Monaco Gerhard Gilbert Maarit Satukangas-Pohjola Maris Translations Oy, Lahti Tellervo Perälä-Brunnsberg Turun Täyskäännös Oy, Turku SKTOL:n hallitus 2006 Alfredo Spagna (puh.joht.) Arancho Nordic Oy, Helsinki Anja Sukkinen (varapj.) Käännöstoimisto Noodi Oy, Helsinki Danilo Monaco Gerhard Gilbert Maarit Satukangas-Pohjola Maris Translations Oy, Lahti Tellervo Perälä-Brunnsberg Turun Täyskäännös Oy, Turku Hanna Haanpää

14 sivu 14 Käännösalalla toimivien etujärjestöjen välinen yhteistyössä on tuottanut monenlaista hedelmää, kuten SKTL:n kanssa yhdessä kehitetty alihankintasuositus ja -sopimus sekä yhdessä KAJ:n kanssa annetut lausunnot virallisten kääntäjien tutkinnon kehittämiseksi. Yhteistyössä AEK:n ja SKTL:n kanssa järjestettiin keväällä 2003 seminaari työssä jaksamisesta ja saman vuoden syksyllä epätyypillisistä työsuhteista. Uusimpana yhteistyökumppanina on kieliteknologisia ratkaisumalleja tutkiva KITES ry, jonka toiminnassa SKTOL on mukana. Tätä yhteistyötä koordinoi liiton nykyinen varapuheenjohtaja Maarit Satukangas- Pohjola. SKTOL:n hallitus 2007 Anja Sukkinen (puh.joht.) AAC Noodi Oy, Helsinki Maarit Satukangas-Pohjola (varapj.) Maris Translations Oy, Lahti Hanna Haanpää Sinikka Härkönen Tellervo Perälä-Brunnsberg Turun Täyskäännös Oy, Turku Jim Alcenius Nouveau Language, Turku Ilpo Luostarinen Semantix SKTOL:n hallitus 2008 Liiton tulevaisuus näyttää hyvältä Käännösala on kenties enemmän kuin mikään muu asiantuntija-ala saanut ponnistella vuosikymmenten saatossa asemansa ja arvostuksensa puolesta. Tässä asiassa SKTOL on tehnyt ponnekasta työtä 25 vuoden ajan. Se on yhtenäistänyt alan käytäntöjä, luonut alalle koheesiota, edistänyt käännöspalvelujen tarjoajien ammattiosaamista sekä luonut verkostoa alan osaajien, käännöspalvelujen käyttäjien ja muiden samalla alalla toimivien järjestöjen välille. Tänä päivänä Suomen käännöstoimistojen liitto on aikaansa seuraava kansainvälisen viestinnän osaajayritysten yhteenliittymä, jonka toiminta on vahvasti kasvusuunnassa. Anja Sukkinen (puh.joht.) AAC Noodi Oy, Helsinki Maarit Satukangas-Pohjola (varapj.) Maris Translations Oy, Lahti Hanna Haanpää (sihteeri) Sinikka Härkönen (rahastonhoitaja) Tellervo Perälä-Brunnsberg Turun Täyskäännös Oy, Turku Jim Alcenius Nouveau Language, Turku Sari Savilaakso Semantix Jaana-Mari Ala-Korpi Translatum Oy, Tampere Sirkka Suokas-Pitkänen The English Centre Oy, Helsinki Suomen käännöstoimistojen liiton aktiivisten jäsenyritysten määrä on viime vuosina kasvanut ja toiminta on levittäytynyt maantieteellisesti yhä laajemmalle alueelle. SKTOL:n 25 vuoden ponnistelut ovat hyödyttäneet jäsenyrityksiä sekä kaikkia kansainvälisen viestinnän alalla toimivia tahoja. Euroopan käännösalan tulevaisuutta tarkasteltiin EUATC:n tapaamisessa Portugalissa toukokuussa Etualalla SKTOL:n varapuheenjohtaja Maarit Satukangas-Pohjola, taustalla Eva-Maria Leitner Itävallasta ja Mirko Silvestrini Italiasta.

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2011

Toimintakertomus vuodelta 2011 Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ry Toimintakertomus vuodelta 2011 YLEISTÄ PANA ry:n tarkoitus on saattaa yhteen nörttikulttuurista kiinnostuneita ja sitä harrastavia ihmisiä ja järjestää

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

22.6.2015. Kokousaika Maanantai 22.6.2015 klo 13:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

22.6.2015. Kokousaika Maanantai 22.6.2015 klo 13:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika Maanantai klo 13:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Käännösstrategioiden rajoilla. maltillisuus vastaan uudistavuus

Käännösstrategioiden rajoilla. maltillisuus vastaan uudistavuus : maltillisuus vastaan uudistavuus tomminieminen@uef Suomen kieli ja kulttuuritieteet Itä-Suomen yliopisto KäTu XIV Joensuu 15 16 4 2016 Maltillinen ja uudistava kääntäminen Kertauksena viime vuodelta

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

28.01.2016. Kokousaika Torstaina 28.1.2016 klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

28.01.2016. Kokousaika Torstaina 28.1.2016 klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Kokousaika Torstaina 28.1.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf.

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. SKAL SUORITEALAT RY:N SÄÄNNÖT 2011 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. Yhdistys voi käyttää tarvittaessa

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous Hallituksen tekemä ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. Vasemmalla ovat säännöt nykyisessä muodossaan. Oikealla ne pykälät kokonaisuudessaan, joihin hallitus esittää muutoksia. Suomen Tanskalais-ruotsalaiset

Lisätiedot

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa 9.6.2016 Leena Mäkelä 4/5/13 Stadin ammattiopisto Suomen suurin ammattiopisto Ammattiopistossa toimivat Helsingin kaupungin järjestämä nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Erikoistumisopintolautakunta

Erikoistumisopintolautakunta Erikoistumisopintolautakunta 2004-2007 Erikoistumisopintolautakunnan toiminnan esittely Korkeakoulujen arviointineuvostolle 22.11.2005 Opetusministeriö, Meritullinkatu 1, Helsinki Professori Ilkka Virtanen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot Kansalaisareena 2016

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot Kansalaisareena 2016 Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot 2016- Kansalaisareena 2016 Toiminnan tavoitteet Päätavoite: Tavoitteena on kehittää vapaaehtoistoiminnan laatua ja saavutettavuutta paikallisesti

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

TMC XIV. Koulutamme ammattilaisia auttamaan haasteellisissa tilanteissa olevia yrityksiä. Kari Nurmi TMA Finland ry & Nurmi Consulting Oy 7.2.

TMC XIV. Koulutamme ammattilaisia auttamaan haasteellisissa tilanteissa olevia yrityksiä. Kari Nurmi TMA Finland ry & Nurmi Consulting Oy 7.2. TMC XIV Koulutamme ammattilaisia auttamaan haasteellisissa tilanteissa olevia yrityksiä Kari Nurmi TMA Finland ry & Nurmi Consulting Oy 7.2.2017 Kenelle? Kokenut henkilö, jolla on sopiva koulutus sekä

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ylimääräinen yhdistyskokous :n ylimääräinen yhdistyskokous Aika Perjantai 24.5.2013 klo 11.00 12.50 Paikka Osallistujat Taitotalon Kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki Jäsenten valtuuttamat viralliset edustajat ja muut paikallaolijat,

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.3.2016 klo 15.00 hotelli Scandic Parkissa, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013

AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013 AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013 Aika perjantai 24.05.2013 klo 9 10.38. Paikka AMI-säätiö, kokoustila Idea, Valimotie 8, Pitäjänmäki, Helsinki Osallistujat Marketta Kokkonen puheenjohtaja Timo Karkola

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Sanna Lepola tuli Esko Seppäsen parlamenttiavustajaksi kymmenen vuotta sitten. Niinä vuosina europarlamentti on muuttunut paljon.

Sanna Lepola tuli Esko Seppäsen parlamenttiavustajaksi kymmenen vuotta sitten. Niinä vuosina europarlamentti on muuttunut paljon. Sanna Lepola: GUE/NGL-ryhmä on konfederaalinen Sanna Lepola tuli Esko Seppäsen parlamenttiavustajaksi kymmenen vuotta sitten. Niinä vuosina europarlamentti on muuttunut paljon. Sanna omasta puolestaan

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus Finland Inner Wheel Unique&United Ainutlaatuiset Yhdessä Vuosikertomus 1.7.2015-30.6.2016 Kansallisen neuvoston toiminta käynnistyi huomaamattomasti, koska sama henkilö jatkoi vielä presidenttinä ja kansallisena

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Verkoston voima puurakentamisessa Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Puurakentamisen lyhyt historia 1990-luvun alkupuolella eri puolilla Eurooppaa esiteltiin ajatuksia monikerroksisista

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke 1 2016 LOPPURAPORTTI DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke DNA Kauppa järjesti yhdessä valmennusyritys Kaswun kanssa henkilöstön kehittämishankkeen. Tästä syntyi oppimisen iloa, sitoutumista ja tuloksia.

Lisätiedot