SKTOL 25 vuoden ponnistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SKTOL 25 vuoden ponnistus"

Transkriptio

1 SKTOL 25 vuoden ponnistus Suomen käännösalan hyväksi "Kansainvälinen kanssakäyminen lisääntyy ja käännöstoiminta alkaa kehittyä oikeaksi liiketoiminnaksi. Paineet käännöstoimistojen liiton syntymiselle kasvavat.", 1983 Suomen käännöstoimistojen liiton 25-vuotisjuhlajulkaisu Toimittanut Jukka Pohjola

2 sivu 2 SISÄLLYS NELJÄNNESVUOSISATA TYÖTÄ KÄÄNNÖSTOIMIALAN HYVÄKSI... 3 KASVANUT VIENTI SYNNYTTÄÄ JÄRJESTÄYTYMISEN TARPEEN KÄÄNNÖSALALLA... 4 SKTOL SYNTYY SYKSYLLÄ SUUNTAVIIVOJEN HAHMOTTELUA 1980-LUVULLA... 6 EU MONINKERTAISTAA KÄÄNNÖSPALVELUJEN TARPEEN... 7 TIETOTEKNIIKKA LUO HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA... 8 PERUSTAMASSA ALAN EUROOPPALAISTA KATTOJÄRJESTÖÄ LUVULLA VILKASTA TOIMINTAA SEMINAAREJA JA TAPAHTUMIA...12 YHTEISTYÖTÄ MUIDEN KÄÄNNÖSALAN JÄRJESTÖJEN KANSSA SKTOL-historiikki on ladattavissa osoitteesta Suomen Käännöstoimistojen Liitto ry - Kopiointi sallittu SKTOL:n luvalla

3 sivu 3 Neljännesvuosisata työtä käännöstoimialan hyväksi SKTOL - Suomen käännöstoimistojen liitto ry "Kääntämisen lähtökohtana on tieto, ei kieli." Näin kiteytti käännöstoiminnan olemuksen Suomen käännöstoimistojen liiton vastavalittu puheenjohtaja Paul Betcke vuonna 1991 ilmestyneessä Kauppalehden haastattelussa. Siinä hän muun muassa kritisoi suomalaisessa yritysmaailmassa vallinutta käsitystä käännöstoiminnasta pelkkänä kielellisenä kysymyksenä. Haastattelussa Betcke toi painokkaasti esille käännöstoiminnan merkitystä osana yritysten kansainvälistä markkinointiviestintää. Hänen mielestään käännösala pitäisi nähdä osana yritysten markkinoinnin kovaa ydintä, vieläpä sen erityisen tärkeänä osana, sillä "myyntiargumentit on aina valittava ja esitettävä kohderyhmän ehdoilla". Tämä 1990-luvun alun suurten mullistusten aikaan tehty haastattelu on hyvä esimerkki siitä tiedotustoiminnasta, jonka avulla Suomen käännöstoimistojen liitto, SKTOL, on edistänyt käännöstoimialan arvostusta aina siitä lähtien, kun Käännös- Aazet Oy:n toimitusjohtaja perusti järjestön vuonna Suomen käännöstoimistojen liitto viettää siis tänä vuonna 25-vuotisjuhlavuottaan. Neljännesvuosisadan pituisen toimintansa aikana liitto on ehtinyt monella tavalla vaikuttaa käännöspalvelujen tarjonnan ja laadun kehittymiseen sekä Suomen että Euroopan tasolla. Se on edistänyt alan yhtenäisyyttä ja alalla toimivien yritysten ammattitaitoa sekä samalla tukenut suomalaisyritysten kansainvälistä kilpailukykyä tarjoamalla tietoutta käännöspalvelujen hankkimiseen liittyvissä asioissa. Nykyisin kansainvälisyys on itsestäänselvä osa yritysten liiketoimintaa lähes kaikilla aloilla ja kaikenkokoisissa yrityksissä. Kun Suomen marginaaliselta kielialueelta ponnistetaan kohti kansainvälisiä markkinoita, yritykset tarvitsevat aina tuekseen asiantuntevaa, luotettavaa ja terveellä pohjalla toimivaa käännöspalvelualaa - tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Toimialan etuja ja kehitysmahdollisuuksia ajamaan perustettiin Suomen käännöstoimistojen liitto 25 vuotta sitten. Seuraavassa kerrotaan, miltä kulunut neljännesvuosisata on näyttänyt SKTOL:n ja käännöstoimialan näkökulmasta. Maailmanpolitiikan, talouden ja tekniikan alallahan edellä mainittu ajanjakso on kääntänyt suurin piirtein kaikki asiat päälaelleen.

4 sivu 4 Kasvanut vienti synnyttää järjestäytymisen tarpeen käännösalalla Vielä 1970-luvulla ja sitä edeltävällä kaudella "vanhan maailmanjärjestyksen" aikaan Suomen talouselämän kansainvälisyys näyttäytyi pääasiassa Neuvostoliiton kanssa käytävänä bilateraalikauppana. Elettiin vakaata, staattista aikaa, jolloin talouselämää palvelevalla käännös- ja tulkkaustoiminnalla ei ollut juurikaan mahdollisuuksia kehittyä varteenotettavaksi taloudellisen toiminnan osa-alueeksi. Kääntäminen koettiin pääsääntöisesti pikemminkin sihteerintyön oheistoiminnaksi kuin oikeaksi yritystoiminnaksi. Seuraavalla vuosikymmenellä, 1980-luvulla, alkoi kuitenkin tapahtua. Kansainvälisten rahahanojen avautuminen Suomessa ja sitä seurannut kasinotalous ja ennen kaikkea tietotekniikan kehittyminen edellyttivät myös kansainväliseltä viestinnältä uudenlaista, entistä vikkeläliikkeisempää ja tehokkaampaa toimintamallia. Oltiin astumassa aidosti globaaliin maailmantalouteen, jossa hyvä tuote ei enää myynytkään itse itseään, vaan viestinnän nyanssien tuntemuksella oli suuri merkitys yritettäessä saada suomalaista jalkaa kansainvälisten markkinoiden ovenrakoon. Riitta-Leena Lehtisellä on selkeä käsitys siitä, mikä synnytti tarpeen Suomen käännöstoimistojen liiton perustamiselle: "Suomen vientikauppa ja kulttuurivienti sekä niiden vanavedessä koko käännösala alkoivat voimakkaasti kasvaa 1980-luvulle tultaessa, ja käännöstoimistot alkoivat muuttua käännösten välitystoimistoista omaa henkilökuntaa työllistäviksi yrityksiksi työnvälittäjistä tuli työnantajia". SKTOL syntyy syksyllä 1983 Aiempina vuosikymmeninä kielenkääntäjät olivat tyypillisesti yritysten ja julkishallinnon palveluksessa, mutta 1980-luvulle tultaessa käännöstoimistojen osuus kääntäjien työllistäjänä oli lähtenyt ripeään kasvuun. Tämän seurauksena käännöstoimistot kasvattivat merkitystään toimialana, mutta toimistoilta puuttui vielä oma toimialaliitto ja sen myötä yhteinen keskustelufoorumi. Alalla toimivat itsenäiset kääntäjät sen sijaan olivat järjestäytyneet jo aiemmin. Myös kääntäjien koulutuksessa tapahtui samaan aikaan suuri muutos, kun kääntämisestä tehtiin akateeminen koulutusala. Ammattioppilaitoksina toimineet kieliinstituutit muutettiin yliopistotasoisiksi kääntäjänkoulutuslaitoksiksi 1980-luvun alkupuolella. SKTOL:n hallitus 1983 (puh.joht.) Matthew Hoot Hoot & Co., Helsinki Manuel Pelegrin-Roig Espanvox, Helsinki Käännöstoimistot työllistävät yhä enemmän kääntäjiä. Kääntäjiä aletaan kouluttaa yliopistotasolla. Suomen käännöstoimistojen liiton perustava kokous pidetään 1983.

5 sivu 5 Riitta-Leena Lehtisen määrätietoisen toiminnan ansiosta Suomen Käännöstoimistojen Liitto ry:n perustava kokous pidettiin Helsingissä, ja liitto merkittiin yhdistysrekisteriin Perustavassa kokouksessa olivat Riitta-Leena Lehtisen lisäksi Matthew Hoot (Hoot & Co.) ja Manuel Pelegrin-Roig (Espanvox). Syntyneen liiton perustarkoituksena oli toimia käännöstoiminnan kehittämiseksi terveiden liikeperiaatteiden ja hyvän liikemiestavan mukaisesti edistää yhdistyksen jäsenten ammattitaitoa ja tietoa ja huolehtia jäsentensä yhteisistä ammattieduista SKTOL:n hallitus 1987 (puh.joht.) Joakim Barros Portugalin Kielipalvelu Oy Robert Goebel Oy Dynaline Ltd., Helsinki Matthew Hoot Hoot & Co. Vladimir Tigonen Tigonen Ky Diana Tullberg Juhani Weijola Otasuomennos Oy, Espoo antaa jäsenille lausuntoja käännöstoimintaan liittyvissä kysymyksissä ja toimeksiannoista perittävistä palkkioista harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja tiedotustoimintaa jäsentensä ammatillisen tason kehittämiseksi. "Tavoitteenamme oli saada syntyneelle liitolle niin suuri painoarvo, että sen jäseniksi valikoituisivat maan parhaat toimistot ja että liiton toiminnan vaikutus näkyisi ja tuntuisi voimakkaasti alan kentässä", kertoo. "Liiton alkuperäiset tavoitteet ovatkin kestäneet hyvin aikaa ja ne ovat ajankohtaisia vielä nyt 25 vuotta myöhemmin", toteaa Lehtinen, joka toimi liiton puheenjohtajana sen perustamisesta lähtien aina vuoteen 1988, jolloin puheenjohtajaksi valittiin Diana Tullberg English Centrestä. Lehtinen jatkoi kuitenkin liiton hallituksessa tämänkin jälkeen pitkälle 1990-luvulle saakka. Ajankuvaa 1980-luvulta. Suomen käännöstoimistojen liiton hallitus vasemmalta oikealle: Robert Goebel, Matthew Hoot, Juhani Weijola, Diana Tullberg,, Vladimir Tigonen.

6 sivu 6 Suuntaviivojen hahmottelua 1980-luvulla Liiton perustamiseen liittyi monenlaisia käytännön järjestelyjä: sääntöjen laatiminen, yhdistyksen rekisteröinti, pankkitilin avaaminen ja postilokeron vuokraus. Nämä asiat olivat puheenjohtaja Riitta- Leena Lehtisen vastuulla. Liiton logo syntyi siten, että Riitta-Leenan veli, arkkitehti Markku Lehtinen, sai tehtäväkseen suunnitella soveliaan graafisen elementin kuvaamaan liiton toimintaperiaatteita. Hän onnistuikin tehtävässään erinomaisesti, ja tuloksena oli käännöstoimintaa mainiosti symboloiva kuvio, joka koostuu kahdesta yhtäläisyyttä kuvaavasta merkistä: kaksoispisteestä ja yhtäläisyysmerkistä. Logo saatiin liiton käyttöön vuonna Liiton logoa pidettiin niin onnistuneena, että sitä ei ollut tarvetta muuttaa tai edes uudistaa kahteenkymmeneen vuoteen. Vuonna 2007 SKTOL sai kuitenkin uuden logon samalla, kun liiton yleisilme verkkosivustoineen uudistettiin vastaamaan paremmin nykypäivän sähköisten viestimien tarpeita. Lehtinen kertoo liiton ensimmäisen vuosikymmenen olleen suuntaviivojen hahmottelua ja jäsenhankintaa: "Toimintaa tehtiin talkootyön periaatteella, ja puuhaa riitti vaikka kuinka paljon hallituksen kokouksissa, jäsentapaamisissa, syys- ja kevätkokouksien käytännön järjestelyissä." Jäsenhankintakampanjoita järjestettiin ensimmäisinä vuosina kahteenkin otteeseen. Sääntöjen mukaan liiton jäseniksi hyväksyttiin hakemuksen perusteella yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka pitää käännöstoimistoa. Hakijalta edellytettiin viiden vuoden käytännön kokemusta yritystoiminnasta, josta vähintään kaksi vuotta piti olla käännöstoimialalta. Jäsenhankintoja tehtiin ottamalla kirjeitse yhteyttä maan suurimpien puhelinluetteloiden keltaisilla sivuilla ilmoittaneisiin käännöstoimistoihin. Jäseniksi ilmoittautuneiden määrä oli vuoden 1986 lopulla 25. "Logo koostuu kahdesta yhtäläisyyttä kuvaavasta merkistä, kaksoispisteestä ja yhtäläisyysmerkistä. Tähän yhtäläisyyteen pelkistetään käännöstoimiston tehtävä: toimivan ja onnistuneen vastineen löytäminen sanoille ja ilmaisuille eri kielillä", kiteytti logon suunnittelija Markku Lehtinen, arkkitehti (SAFA). SKTOL:n hallitus 1988 Diana Tullberg (puh.joht.) Joakim Barros Portugalin Kielipalvelu Oy Robert Goebel Oy Dynaline Ltd., Helsinki Vladimir Tigonen Tigonen Ky Juhani Weijola Otasuomennos Oy, Espoo SKTOL:n hallitus 1989 Diana Tullberg (puh.joht.) Robert Goebel Oy Dynaline Ltd., Helsinki Gerd-Peter Löcke Communication-Centre, Helsinki Juhani Weijola Otasuomennos Oy, Espoo

7 sivu 7 Kansainvälisyys oli tottakai vahvasti mukana heti liiton alkutaipaleella. otti ensimmäisinä toimintavuosina yhteyttä Englannissa ja Saksassa toimiviin vastaaviin liittoihin. Englantilainen sisarliitto ATC (Association of Translation Companies) lähetti pyynnöstä omat toimitusehtonsa Suomeen katsottaviksi, ja ne suomennettiin Käännös-Aazetissa. Tämän suomennoksen pohjalta käynnistettiin myöhemmin Diana Tullbergin puheenjohtajakaudella liiton omien toimitusehtojen laadintatyö. SKTOL:n suosittelemat käännöstyön yleiset toimitusehdot ovat nähtävillä liiton verkkosivustossa SKTOL:n hallitus 1990 Juhani Weijola (puh.joht.) Otasuomennos Oy, Espoo Paul Betcke Robert Goebel Oy Dynaline Ltd., Helsinki Gerd-Peter Löcke Communication-Centre, Helsinki Diana Tullberg osoitteessa SKTOL:n hallitus 1991 EU moninkertaistaa käännöspalvelujen tarpeen Edellä siteerattu Kauppalehden artikkeli henki jo vahvasti niitä muutoksia, joita 1990-luvun taloudelliset ja tekniset mullistukset toivat Suomen talouselämälle ja kansantaloudelle ja joilla oli valtava vaikutus myös käännösalan kehitykselle. Suomen talous oli romahtanut 1980-luvun hurjan nousukiidon jälkeen, ja tuota romahdusta vauhditti itäisen naapurimaan kanssa käytävän bilateraalikaupan loppuminen Neuvostoliiton katoamiseen maailmankartalta vuonna Tällä oli vaikutusta etenkin venäjän kielen käännösten kysyntään. Kansainvälisyys ja vientikauppa olivat kuitenkin vahvassa kasvussa, ja tämä kansainvälistymiskehitys huipentui Suomen liittymiseen Euroopan Unioniin vuonna Samalla suomesta tuli yksi Euroopan Unionin virallisista kielistä, mikä vaikutti kahdella tavalla käännöstoimistojen toimintaan maassamme: EUkäännökset toivat huiman lisän käännöstoimistojen työmääriin, mutta samalla osa kokeneista kääntäjistä siirtyi EU:n toimielimiin kääntäjiksi tai tulkeiksi. Juhani Weijola Otasuomennos Oy, Espoo Robert Goebel Oy Dynaline Ltd., Helsinki Diana Tullberg SKTOL:n hallitus 1992 Robert Goebel Oy Dynaline Ltd., Helsinki Diana Tullberg

8 sivu 8 Liiton puheenjohtajaksi valittiin 1991 Paul Betcke Traduct Oy:stä. Hän nimeää SKTOL:n kannalta merkittävimmäksi asiaksi 1990-luvulle tultaessa jäsentoimistojen määrän kasvun ja sen, että jäsentoimistoja tuli nyt myös Kehä III:n ulkopuolelta, erityisesti Turusta. "Yhdistyksestä tuli myös entistä ammattitietoisemmin toimiva järjestö. Toiminnalle asetettiin aiempaa konkreettisempia tavoitteita alan käytäntöjen kehittämiseksi", Betcke kertoo. Vuosikymmenen merkittävimpänä yksittäisenä tapahtumana liiton toiminnassa voidaan pitää keväällä 1998 järjestettyä Laatu kääntämisessä -seminaaria, johon kukin yritys sai kutsua omia asiakkaitaan. Seminaari onnistui erinomaisesti. Tilaisuudessa mukana ollut Geoffrey Kingscott Englannista totesikin, ettei hän ollut kokenut vastaavaa milloinkaan 30-vuotisen toimintansa aikana. Tietotekniikka luo haasteita ja mahdollisuuksia Ihmisten arkielämä koki 1990-luvulla suuremman mullistuksen kuin koskaan aiemmin. Tietojenkäsittelyja tiedonsiirtotekniikka kehittyivät sellaista vauhtia, että uusia teknisiä menetelmiä syntyi jatkuvasti, ja ne vanhenivat ennen kuin niihin ehdittiin kunnolla tottua. Tämä vaikutti käännöstoimistojen toimintaan kahdella tasolla: tietokoneohjelmistot, niiden päivitykset ja ohjetekstit työllistivät suuren määrän kääntäjiä, ja toisaalta käännöstyössä käytettävät tekniset menetelmät pantiin täysin uusiksi. Ohjelmistokääntämisen erityisluonne synnytti uuden käsitteen: lokalisointi. Sillä tarkoitetaan ohjelmiston sovittamista käytettäväksi tietyllä kielialueella. Kielen ja kulttuuripiirteiden lisäksi on otettava huomioon monenlaisia typografisia ja merkintätapaan liittyviä asioita. SKTOL:n hallitus Robert Goebel (puh.joht.) Oy Dynaline Ltd., Helsinki Paul Betcke Riikka Juntunen Gerd-Peter Löcke Communication-Centre, Helsinki Wolfgang Popelka Popelka Ky Kristiina Puranen Puranen Oy SKTOL:n hallitus 1995 Diana Tullberg SKTOL:n hallitus 1996 Diana Tullberg Syntyi lokalisointiin erikoistuneita yrityksiä, joissa tarvittiin kielellisen osaamisen lisäksi teknisiä taitoja. Kääntäjiltä ja käännöstoimistoyrittäjiltä vaadittiin

9 sivu 9 uudenlaisia valmiuksia: kirjoituskoneiden, korjauslakan, telefaksin ja painettujen sanakirjojen turvallisessa maailmassa eläneiden humanistien pitikin yhtäkkiä tutustua koviin teknisiin käsitteisiin ja menetelmiin. Siinä missä leikkaa ja liimaa -toimintoon tarvittiin ennen saksia ja liimaa, käytettiinkin nyt hiirtä. Tämä vuosikymmen oli erityisen haastava käännöstoimistoille, sillä niiden piti jatkuvasti olla teknisen kehityksen hermolla ja opetella uudenlaisia työskentelytapoja pysyäkseen kilpailussa mukana. Käännösmuistiohjelmat tekivät kääntämisestä entistä tehokkaampaa, mikä muutti koko alan luonnetta huomattavasti nopeasyklisemmäksi. SKTOL astui internet-aikaan vuonna 1998, jolloin avattiin järjestön verkkosivusto osoitteessa Samalla liitto julkaisi ensimmäistä kertaa laatukriteerinsä eli käännöstyön laadunvarmistuksen periaatteet. Perustamassa alan eurooppalaista kattojärjestöä Merkittävin kansainvälinen tapahtuma käännöstoimistojen liiton toiminnassa 1990-luvulla oli eurooppalaisen kattojärjestön EUATC:n (European Union of Associations of Translation Companies) perustaminen. Sen perustava kokous pidettiin Sardinian eteläkärjessä sijaitsevassa Gagliarin kaupungissa 24. ja 25. syyskuuta Aloite tällaisen järjestön perustamiselle lähti Italiasta. Suomen järjestö SKTOL oli perustamiskokouksessa mukana edustajanaan puheenjohtaja Paul Betcke, joka myöhemmin edusti Suomen liittoa EUATC:ssä aina vuoteen 2000 saakka. SKTOL:n hallitus 1997 T:mi Italikus, Helsinki Riku Autio Alpha Communications Oy, Helsinki Eeva Fredriksson Matti Helelä Oy Helexis Ltd Mari Murto Marckwort Oy, Helsinki Jaana Nyqvist Alpha Communications, Helsinki SKTOL:n hallitus 1998 T:mi Italikus, Helsinki Riku Autio Alpha Communications Oy, Helsinki Tuula Eskeland Gerd-Peter Löcke Communication-Center, Helsinki Mari Murto (rahastonhoitaja) Marckwort Oy, Helsinki Jaana Nyqvist Alpha Communications, Helsinki Diana Tullberg Uuden eurooppalaisen kattojärjestön suurin haaste oli käynnistää käännösalan laatustandardin kehittäminen. Keskeisiä toimijoita tässä työssä olivat SKTOL:n lisäksi Hollannin, Ranskan ja Englannin liittojen edustajat. Tavoitteena ei ollut enempää eikä vähempää kuin koko kääntämisen alaa koskevan eurooppalaisen

10 sivu 10 standardin laatiminen. Jo tuollaisen tavoitteen asettaminen oli huomattava harppaus eteenpäin käännösalan yhtenäisyyden ja ammattimaisen toimintakulttuurin kehittämisessä. Suomessa toimintaan sitoutui vuonna 1999 yhdeksän SKTOL:n jäsentoimistoa, viisi Helsingistä ja neljä Turusta. Monivuotisen työn tuloksena käännösalalle saatiin vihdoin vuonna 2006 SFS-laatustandardi, ja muutamat käännöstoimistot ovat jo saaneet sen vaatimukset täyttävän laatusertifikaatinkin. Tänä päivänä Euroopan käännöstoimistojen liittojen kattojärjestössä EUATC:ssä on jäsenliittoja jo 19 maasta. SKTOL on ollut aktiivisesti järjestön toiminnassa mukana sen perustamisesta lähtien. Suomen liiton varapuheenjohtaja Alfredo Spagna toimi EUATC:n varapuheenjohtajana vuodesta 2002 eteenpäin vastuualueenaan laatuasiat. Myöhemmin hän toimi myös EUATC:n puheenjohtajana vuosina SKTOL:n hallitus 1999 T:mi Italikus, Helsinki Sheryl Hinkkanen AS-English Specialists Oy, Espoo Tuula Eskeland Gerd-Peter Löcke Communication-Centre, Helsinki Erik Miller English Centre Oy, Helsinki Anu Rummukainen Jaana Nyqvist Alpha Communications, Helsinki SKTOL on ollut aktiivisesti mukana Euroopan käännöstoimistojen liittojen kattojärjestön EUATC:n toiminnassa luvulla järjestön toiminnassa ovat vaikuttaneet muun muassa Terhi Vartia (ylärivissä toinen vasemmalta) ja Alfredo Spagna (istumassa ensimmäinen oikealta).

11 sivu luvulla vilkasta toimintaa Uudella vuosituhannella talouden ja tiedonvälityksen globalisoituminen ovat luoneet aivan uudenlaisen maailman, jossa kansainvälisyys ja monikielisyys ulottuvat niihinkin liike-elämän suojaisiin sopukoihin, joissa aiemmin pärjättiin tutulla kotoisella kanssakäymisellä. Kaikenkokoisilla yrityksillä on tänä päivänä oltava valmiudet käyttää viestinnässään vieraita kieliä ja vieraita kommunikointitapoja. Nykyisin käännöspalvelujen laadukas ja asiantunteva hoitaminen mielletäänkin jo osaksi menestyvän yrityksen markkinointiviestinnän strategiaa. Ollaan jo päästy lähelle sitä tahtotilaa, jota Paul Betcke niin osuvasti peräsi 1990-luvun alun haastattelussaan. Tänä päivänä myös viestinnän laadulla on väliä, kuten SKTOL:n sloganissakin todetaan. SKTOLissa laatu ei kuitenkaan rajoitu pelkästään sloganiin, vaan käännöspalvelujen laadun edistäminen on ollut liiton toiminnan ydinasioita kautta sen historian, ja 2000-luvulla se on entisestään korostunut. Uuden vuosituhannen alkuvuosina liiton puheenjohtajana toiminut Terhi Vartia katsookin laatuprojektin olleen ehkäpä liiton tärkein asia vuosituhannen vaihteessa. "Laatuprojekti oli ainakin ajankäytöllisesti ykkönen koko vuosituhannen alun, ja se laajeni nopeasti käännösalan euronormin kehittämiseen", Vartia toteaa. Vartian jälkeen liiton puheenjohtaja vuodesta 2005 aloittanut Alfredo Spagna jatkoi laatuprojektin vetämistä ja sai muun muassa aikaan sopimuksen Inspectan kanssa jäsentoimistojen sertifioimisesta. Spagna oli toiminut jo pitkään laatuasioista vastaavana myös Euroopan järjestössä EUATC:ssa, jonka puheenjohtajana hän toimi vuosina 2005 ja SKTOL:n hallitus 2000 T:mi Italikus, Helsinki Erik Miller (rahastonhoit.) English Centre Oy, Helsinki Sheryl Hinkkanen AS-English Specialists Oy, Espoo Tiina Mutta Anu Rummukainen SKTOL:n hallitus 2001 Terhi Vartia (puh.joht.) Valtasana Oy, Helsinki T:mi Italikus, Helsinki Kristiina Vahtera Alpha Communications Oy, Helsinki Erik Miller (rahastonhoit.) English Centre Oy, Helsinki Anja Sukkinen Käännöstoimisto Noodi Oy, Helsinki Sheryl Hinkkanen AS-English Specialists Oy, Espoo Gerhard Gilbert Antti Veranen Pasanet Oy, Turku Kaija Razavi

12 sivu 12 Seminaareja ja tapahtumia SKTOL:n hallitus 2002 Jo 1990-luvulla SKTOL oli jo järjestänyt menestyksekkäästi ensimmäisen asiakasseminaarinsa, mutta 2000-luvulla tapahtumien järjestäminen vilkastui ja tapahtumat muuttuivat entistäkin merkittävämmiksi. Vuonna 2003 pidetyn Global Players Local Partners - seminaarin ohjelmassa käsiteltiin liiton arvoja yleensä sekä kansainvälistä laatuprojektia, liiton teettämää asiakastyytyväisyystutkimusta sekä pitkäaikaisen kumppanuuden etuja. Tilaisuuteen osallistui myös Trados Scandinavian ja Kielikoneen edustajia sekä ulkomailta tulleita esiintyjiä, jotka kertoivat kokemuksia kumppanuussuhteistaan. Vuoden 2007 syksyllä pidetyssä laajassa seminaarissa oli teemana Communicare Necesse Est eli viestintä on välttämätöntä. Esiintyjäkunta oli monipuolista ja nimekästä yhdysvaltalaisesta käännösalan tutkijasta Renato Beninattosta aina brändikonsultti Annamari Lammassaareen ja kaikkien tuntemaan eurosaurukseen Erkki Toivaseen. Terhi Vartia (puh.joht.) Valtasana Oy, Helsinki T:mi Italikus, Helsinki Erik Miller (rahastonhoit.) English Centre Oy, Helsinki Anja Sukkinen Käännöstoimisto Noodi Oy, Helsinki Gerhard Gilbert Kaija Razavi SKTOL:n hallitus 2003 Terhi Vartia (puh.joht.) Valtasana Oy, Helsinki Erik Miller (rahastonhoit.) English Centre Oy, Helsinki Anja Sukkinen Käännöstoimisto Noodi Oy, Helsinki Gerhard Gilbert Antti Veranen Pasanet Oy, Turku Helsingissä vuonna 2007 järjestetty Communicare necesse est -asiakasseminaari keräsi yhteen käännöspalvelujen tarjoajia ja niiden käyttäjiä. Luennoitsijana esiintyi muun muassa tunnettu kansainvälisyyden henkilöitymä Erkki Toivanen.

13 sivu 13 Tilaisuus osoittautui kaikille osapuolille erittäin hyödylliseksi. Tilaisuuden järjestäjänä ja juontajana toiminut SKTOL:n silloinen ja nykyinen puheenjohtaja Anja Sukkinen piti tärkeänä tilaisuudessa syntynyttä aitoa pohdintaa ja ajatustenvaihtoa käännöspalvelujen tarjoajien, niiden käyttäjien sekä alan muiden asiantuntijoiden ja tutkijoiden välillä. "Tällaisen tilaisuuden merkitys käännöspalveluja tarjoavien yritysten palvelutarjonnan kehittämisessä voi parhaimmillaan olla hyvinkin suuri, sillä tämä on oiva tilaisuus tutkailla asiakasyritystemme tarpeita ja SKTOL:n hallitus 2004 Terhi Vartia (puh.joht.) Valtasana Oy, Helsinki Arancho Nordic Oy, Helsinki Anja Sukkinen Käännöstoimisto Noodi Oy, Helsinki Gerhard Gilbert Danilo Monaco toiveita", Sukkinen korosti. SKTOL:n hallitus 2005 Järjestelyihin osallistunut SKTOL:n varapuheenjohtaja Maarit Satukangas-Pohjola totesi lehtihaastattelussa, että "tämä on nimenomaan sellaista toimintaa, jolla liittomme pystyy konkreettisesti palvelemaan jäseniään. Samalla tämä on tietenkin myös hyvää palvelua asiakasyrityksillemme, jotka saavat näin tuoretta tietoa siitä, mitä monikielisen viestinnän rintamalla on tapahtumassa". Yhteistyötä muiden käännösalan järjestöjen kanssa Yhteistyö alan muiden järjestöjen kuten Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) ja Kääntäjien ammattijärjestön (KAJ) kanssa on ollut tärkeä osa SKTOL:n toimintaa. Järjestöjen välinen yhteistyö oli avainasemassa pyrittäessä lisäämään käännösalan näkyvyyttä. SKTOL on tehnyt jatkuvasti yhteistyötä myös yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Liitto on osallistunut muun muassa maanlaajuisen opiskelijaharjoittelun käynnistämiseen sekä käännösja lokalisointialaa koskevan opinnäytetyön käytännön toteuttamiseen. Alfredo Spagna (puh.joht.) Arancho Nordic Oy, Helsinki Anja Sukkinen (varapj.) Käännöstoimisto Noodi Oy, Helsinki Danilo Monaco Gerhard Gilbert Maarit Satukangas-Pohjola Maris Translations Oy, Lahti Tellervo Perälä-Brunnsberg Turun Täyskäännös Oy, Turku SKTOL:n hallitus 2006 Alfredo Spagna (puh.joht.) Arancho Nordic Oy, Helsinki Anja Sukkinen (varapj.) Käännöstoimisto Noodi Oy, Helsinki Danilo Monaco Gerhard Gilbert Maarit Satukangas-Pohjola Maris Translations Oy, Lahti Tellervo Perälä-Brunnsberg Turun Täyskäännös Oy, Turku Hanna Haanpää

14 sivu 14 Käännösalalla toimivien etujärjestöjen välinen yhteistyössä on tuottanut monenlaista hedelmää, kuten SKTL:n kanssa yhdessä kehitetty alihankintasuositus ja -sopimus sekä yhdessä KAJ:n kanssa annetut lausunnot virallisten kääntäjien tutkinnon kehittämiseksi. Yhteistyössä AEK:n ja SKTL:n kanssa järjestettiin keväällä 2003 seminaari työssä jaksamisesta ja saman vuoden syksyllä epätyypillisistä työsuhteista. Uusimpana yhteistyökumppanina on kieliteknologisia ratkaisumalleja tutkiva KITES ry, jonka toiminnassa SKTOL on mukana. Tätä yhteistyötä koordinoi liiton nykyinen varapuheenjohtaja Maarit Satukangas- Pohjola. SKTOL:n hallitus 2007 Anja Sukkinen (puh.joht.) AAC Noodi Oy, Helsinki Maarit Satukangas-Pohjola (varapj.) Maris Translations Oy, Lahti Hanna Haanpää Sinikka Härkönen Tellervo Perälä-Brunnsberg Turun Täyskäännös Oy, Turku Jim Alcenius Nouveau Language, Turku Ilpo Luostarinen Semantix SKTOL:n hallitus 2008 Liiton tulevaisuus näyttää hyvältä Käännösala on kenties enemmän kuin mikään muu asiantuntija-ala saanut ponnistella vuosikymmenten saatossa asemansa ja arvostuksensa puolesta. Tässä asiassa SKTOL on tehnyt ponnekasta työtä 25 vuoden ajan. Se on yhtenäistänyt alan käytäntöjä, luonut alalle koheesiota, edistänyt käännöspalvelujen tarjoajien ammattiosaamista sekä luonut verkostoa alan osaajien, käännöspalvelujen käyttäjien ja muiden samalla alalla toimivien järjestöjen välille. Tänä päivänä Suomen käännöstoimistojen liitto on aikaansa seuraava kansainvälisen viestinnän osaajayritysten yhteenliittymä, jonka toiminta on vahvasti kasvusuunnassa. Anja Sukkinen (puh.joht.) AAC Noodi Oy, Helsinki Maarit Satukangas-Pohjola (varapj.) Maris Translations Oy, Lahti Hanna Haanpää (sihteeri) Sinikka Härkönen (rahastonhoitaja) Tellervo Perälä-Brunnsberg Turun Täyskäännös Oy, Turku Jim Alcenius Nouveau Language, Turku Sari Savilaakso Semantix Jaana-Mari Ala-Korpi Translatum Oy, Tampere Sirkka Suokas-Pitkänen The English Centre Oy, Helsinki Suomen käännöstoimistojen liiton aktiivisten jäsenyritysten määrä on viime vuosina kasvanut ja toiminta on levittäytynyt maantieteellisesti yhä laajemmalle alueelle. SKTOL:n 25 vuoden ponnistelut ovat hyödyttäneet jäsenyrityksiä sekä kaikkia kansainvälisen viestinnän alalla toimivia tahoja. Euroopan käännösalan tulevaisuutta tarkasteltiin EUATC:n tapaamisessa Portugalissa toukokuussa Etualalla SKTOL:n varapuheenjohtaja Maarit Satukangas-Pohjola, taustalla Eva-Maria Leitner Itävallasta ja Mirko Silvestrini Italiasta.

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Vientiagentin kanssa maailmalle!

Vientiagentin kanssa maailmalle! Vientiagentin kanssa maailmalle! Vienti ei ole pelkästään sanana mutta myös konkreettisina toimina ollut yhtä ajankohtainen ja tärkeä kuin nyt. On erittäin hieno asia, että vientiä on alettu vahvasti tukea

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

www.lcf.fi Kite Kites Leija

www.lcf.fi Kite Kites Leija Kite Kites Leija Kites - Language Cluster Finland Kites-toimialalla tarkoitetaan tietotekniikan, kielen ja kulttuurin sekä viestinnän osaamisalueiden yhteisellä alueella olevaa toimintaa. Kites-klusterilla,

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 1 Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Kiinnostaako sinua kielten ja kulttuurien välinen

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kiinan kielen kasvava merkitys

Kiinan kielen kasvava merkitys Kiinan kielen kasvava merkitys Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lukion kiinan kielen opetuksen forum Esityksen sisältö Kiinan merkitys kauppa- ja yhteistyökumppanina Osaamistarpeet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

Käännöskoordinaattorin rooli käännösprosessissa

Käännöskoordinaattorin rooli käännösprosessissa Käännöskoordinaattorin rooli käännösprosessissa Kääntäjienpäivä 1.10.2010 Kirsi Kemppainen Translatum Oy Translatum yrityksenä Päätoimipaikka Tampereella, toimistot myös Helsingissä ja Tallinnassa Yksi

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu. Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu. Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012 Suomen Kaukalopalloliitto ry:n ja Suomen Ringetteliitto ry:n yhdistymisprosessi ja - aikataulu Ehdotus syyskokoukselle 11.11.2012 Tavoite Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry Lajien kansallinen kattojärjestö;

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva 1.1 Tämä on STT-Lehtikuva STT-Lehtikuva on Suomen johtava, kansallinen uutis- ja kuvatoimisto. Uutispalveluiden lisäksi STT tuottaa muita palveluita medialle ja viestintäpalveluita johtaville yrityksille,

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys vietti 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin Tiina Ropo Kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus, Tiina Ropo, Innovaatiot ja Kansainvälistyvä liiketoiminta / Osaamisesta Kasvua

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Satu Vennala Henkilöstöresurssipäällikkö Ravintolatoimiala HOK-Elanto Liiketoiminta Oy Kokkeja Filippiineiltä,

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2011

Toimintakertomus vuodelta 2011 Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ry Toimintakertomus vuodelta 2011 YLEISTÄ PANA ry:n tarkoitus on saattaa yhteen nörttikulttuurista kiinnostuneita ja sitä harrastavia ihmisiä ja järjestää

Lisätiedot

Eläköön kirkonkylä kaupungissa! Timo Korpinen, Perniön kirkonkyläyhdistys ry, Salon kaupungintalo 4.3.2014

Eläköön kirkonkylä kaupungissa! Timo Korpinen, Perniön kirkonkyläyhdistys ry, Salon kaupungintalo 4.3.2014 Eläköön kirkonkylä kaupungissa! Timo Korpinen, Perniön kirkonkyläyhdistys ry, Salon kaupungintalo 4.3.2014 Yhteiskunnallisia lähtökohtia Yhteiskunta on määrännyt itselleen enemmän yksityiskohtaisesti säädeltyjä

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL - henkilöstöpalvelualan asiantuntija Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työn antaja- ja toimialaliitto. Liittomme keskeinen

Lisätiedot

22.6.2015. Kokousaika Maanantai 22.6.2015 klo 13:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

22.6.2015. Kokousaika Maanantai 22.6.2015 klo 13:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika Maanantai klo 13:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo,

Lisätiedot

Käännösten ostajan opas

Käännösten ostajan opas Käännösten ostajan opas Sisällysluettelo Käännöspalveluiden ostaminen 3 Kielen ja kääntämisen merkitys 4 Millainen on hyvä käännös? 6 Kielipalvelujen tarjoajan valitseminen 7 Pidä kääntäminen mielessä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 1.10.2005-30.9.2006 Suomen Traumatologiyhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.8.1997 Helsingin Pörssiklubilla. Perustajajäseninä paikalla olivat Eero

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf.

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. SKAL SUORITEALAT RY:N SÄÄNNÖT 2011 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. Yhdistys voi käyttää tarvittaessa

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Esimerkkinä englanninkieliset koulutusohjelmat Anna Niemelä /Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Mikä on Otus? Otuksen missio Korkeakoulujärjestelmää,

Lisätiedot

DC- yhdistyksen hallituksen kokous 5 / 2012

DC- yhdistyksen hallituksen kokous 5 / 2012 hti Pohjonen 15.5.2012 1 (5) DC- yhdistyksen hallituksen kokous 5 / 2012 ika 14.5.2012, 17.30 19.30 Paikka Läsnä DC- yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, Hki rho ri Heilala Hannu, puheenjohtaja Jaakkola

Lisätiedot

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa 9.6.2016 Leena Mäkelä 4/5/13 Stadin ammattiopisto Suomen suurin ammattiopisto Ammattiopistossa toimivat Helsingin kaupungin järjestämä nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Ysitien, valtatie 9:n ja rautatieyhteyden, kehittämiseen

Lisätiedot

Käännösstrategioiden rajoilla. maltillisuus vastaan uudistavuus

Käännösstrategioiden rajoilla. maltillisuus vastaan uudistavuus : maltillisuus vastaan uudistavuus tomminieminen@uef Suomen kieli ja kulttuuritieteet Itä-Suomen yliopisto KäTu XIV Joensuu 15 16 4 2016 Maltillinen ja uudistava kääntäminen Kertauksena viime vuodelta

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011

TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011 TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011 Agenda sekä alustavat ehdotukset - Missio - Visio - Arvolupaukset 16.3.2011 1 PJ-Päivien alustava Agenda Torstai, 24.3. 14:00 Päivän tavoitteet TTL nyt, Robert 14:30

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET KOKOUSKUTSU PIHAKOIRAT RY LIITE 2 Syyskokous. Sääntömääräinen kevätkokous Hallituksen tekemä ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. Vasemmalla ovat säännöt nykyisessä muodossaan. Oikealla ne pykälät kokonaisuudessaan, joihin hallitus esittää muutoksia. Suomen Tanskalais-ruotsalaiset

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys viettää 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

28.01.2016. Kokousaika Torstaina 28.1.2016 klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

28.01.2016. Kokousaika Torstaina 28.1.2016 klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Kokousaika Torstaina 28.1.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y. Tiedote nro 1/-09 Sukuneuvosto 12.5.2009

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y. Tiedote nro 1/-09 Sukuneuvosto 12.5.2009 Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y. Tiedote nro 1/-09 Sukuneuvosto 12.5.2009 Hyvät sukuseuran jäsenet ja muut sukuun kuuluvat! Lähestymme TEITÄ näin ensimmäisellä sukuseuratiedotteella. Tiedotteessa

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen. WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot