Kumiointi. Oppaasi tuottaviin kumiointiratkaisuihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kumiointi. Oppaasi tuottaviin kumiointiratkaisuihin"

Transkriptio

1 Oppaasi tuottaviin kumiointiratkaisuihin

2 Ratkaisumme Osaava henkilöstömme sekä vuoropuhelu asiakkaiden kanssa erottavat meidät muista alan toimijoista. Eri alojen vankka tuntemus ja kokemuksemme auttavat meitä löytämään parhaan ratkaisun kaikkiin tilanteisiin. Parhaimmillaan kumiointi on kohteissa, joihin kohdistuu sekä mekaanista että kemiallista rasitusta. 2

3 Energiantuotanto Ydinvoima Kivihiilivoima Vedenkäsittelylaitokset Laivanrakennus Offshore-teollisuus Kemianteollisuus Metalliteollisuus Kaivosteollisuus 3

4 Kumista yleisesti Kumi on jatkuvasti suosiotaan kasvattava käyttö- ja konstruktiomateriaali. Kumi on elastinen polymeerimateriaali eli elastomeeri, jonka ominaisuudet voidaan säätää siitä valmistettavan tuotteen asettamiin vaatimuksiin. Peruselastomeerit voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan: Luonnonkumiin ja synteettisiin kumeihin. Luonnonkumia saadaan kumipuun maitiaisnesteestä eli lateksista koaguloimalla. Näin syntyy raakakumi. Erilaisia luonnonkumeja on olemassa kymmeniä eri laatuja kumipuulajikkeesta, säilönnästä, kuivaustavasta ja puhtaudesta riippuen. Jo näillä raakakumin käsittelyillä vaikutetaan lopullisen tuotteen ominaisuuksiin. Synteettinen kumi valmistetaan raakaöljystä prosessoimalla. Pätkimällä ja liittämällä erilaisia hiilivetyketjuja yhteen saadaan valmistettua ominaisuuksiltaan uusia ja erilaisia peruselastomeereja. Kumituotteiden valmistukseen käytetään kumisekoituksia, jotka ovat peruselastomeerin sekä seos-, lisä- ja apuaineiden muodostama seos. Sekoituksia muuttamalla voidaan vaikuttaa kumin ominaisuuksiin: kovuuteen, lujuuteen, kemialliseen kestoon jne. in käyttämät päällystemateriaalit ovat joko oman sekoitustehtaan tai kansainvälisten yhteistyökumppaneiden valmisteita. Kumi saa lopulliset ominaisuutensa kemiallisessa reaktiossa jota kutsutaan vulkanoinniksi. Siinä kumisekoituksessa oleva vulkanointiaine muodostaa elastomeeriketjujen väliin kaksoissidoksia liittäen ne pysyvästi yhteen. Ennen vulkanointia kumisekoitus on plastista, muovailtavaa massaa, joka helposti mukautuu vaikeamuotoistenkin rakenteiden muotoihin. Vulkanointi tapahtuu pääsääntöisesti autoklaavissa. Autoklaavi on paineastia, jossa noin 5:n barin paineessa ja 140 C lämpötilassa kumimateriaali saa halutut ominaisuudet ja sidos pinnoitteen ja perusaineen väliin syntyy. On olemassa myös kumisekoituksia jotka vulkanoituvat tätä alemmassa lämpötilassa esimerkiksi kuuman veden tai prosessilämmön avulla. On myös mahdollista käyttää esivulkanoituja pinnoitelaatuja, joissa tartunta tapahtuu erillisen tartuntakalvon avulla. Esivulkanoidut kumilaadut ovat suosittuja erityisesti suurissa kulutussuojakohteissa. 4

5 Teollisissa prosesseissa hyödynnetään kumin kemiallisia ja mekaanisia ominaisuuksia. Kumioitujen rakenteiden käyttö eri teollisuuden aloilla Korroosionestopinnoitteena kumiointia käytetään kohteissa, joissa haetaan huoltovapaata ja pitkäkestoista suojaa joko voimakkaita happoja tai emäksiä vastaan. Erityisesti meriveden sisältämien kloridien aiheuttama korroosio voidaan tehokkaasti estää vuosikymmeniksi kumioinnin avulla. Kulutussuojapinnoitteena kumiointia on käytetty menestyksekkäästi erityisesti kaivannaisteollisuudessa. Kumin elastiset ominaisuudet ehkäisevät tehokkaasti siihen kohdistuvien kuormitusten kuluttavaa vaikutusta. Prosessit, joissa samanaikaisesti vaikuttavat sekä kemiallinen syöpyminen että mekaaninen kuluminen, ovat suojattavissa kumioinnin avulla. Näihin kohteisiin on olemassa erikoiskumisekoituksia. 5

6 Energiantuotanto Ydinvoimalaitos Ydinvoimaloiden jäähdytysjärjestelmä vaatii runsaasti vettä. Tämän vuoksi ne rakennetaan vesistöjen lähelle, tavallisimmin meren rannalle. Meriveden sisältämät kloridit aiheuttavat tunnetusti korroosio-ongelmia myös pitkälle seostetuista teräksistä valmistetuissa hitsatuissa rakenteissa. Käytäntö on osoittanut, että normaalista rakenneteräksestä valmistetut rakenteet varustettuna olosuhteisiin soveltuvalla kumioinnilla toimivat ilman korjausta vaativia toimenpiteitä kymmeniä vuosia. Kovakumitetuista rakenteista on olemassa yli 30 vuoden kokemus meillä Suomessa. Kumioidut rakenteet ovat käytössä sekä itse reaktorin jäähdytysvesijärjestelmässä, että turbiinilaitoksen lauhduttimissa ja niihin liittyvissä putkistoissa. Materiaalit: Kovakumit luonnonkumista tai styreenibutadieenikumista Hannu Huovila/TVO 6

7 Kumioitujen rakenteiden kannalta sähköenergian tuotanto voidaan jakaa kahteen eri laitostyyppiin: kivihiiltä polttavat lauhdevoimalaitokset ja ydinvoimalaitokset. Kivihiilivoimalaitos Kivihiiltä poltettaessa savukaasuihin siirtyy rikkidioksidia, jota voimassaolevan ympäristölainsäädännön mukaan saa ilmakehään päästä vain määrättyjä pitoisuuksia. Tästä johtuen laitoksen tehosta riippuen on savukaasut puhdistettava riittävän tehokkaasti. Meillä Suomessa asia hoidetaan pääsääntöisesti märkäperiaatteella toimivilla rikinpoistolaitoksilla. Rikinpoistolaitoksissa meriveden ja kalkkikiven sekoitus ruiskutetaan päin savukaasuja, jolloin savukaasujen sisältämä rikkidioksidi muodostaa kalkkikiven kanssa kipsiä. Prosessi hoidetaan absorbtiotornissa, jossa toiminta tapahtuu suljetussa kierrossa. Tästä johtuen sekä meriveden sisältämät kloridit että prosessissa syntyvä rikkihapoke aiheuttavat voimakkaan korroosiovaikutuksen. Tämän lisäksi varsin voimakas kulutusefekti syntyy hienoksi jauhetun kalkkikiven ansiosta sekä kierrätysputkissa, että itse absorberitornissa. Sekä korroosio- että kulutussuojaus hoidetaan menestyksellisesti kumioinnilla. Ioninvaihtimet vedenkäsittelylaitoksille Tuotettaessa tulistettua höyryä asetetaan käytettävälle vedelle korkeat laatuvaatimukset. Halutut ominaisuudet vedelle saadaan aikaan erillisessä vedenkäsittelylaitoksessa. Ioninvaihtimissa, joissa varsinainen ioninvaihtomassa elvytetään paineastiassa tietyn ohjelman mukaan joko hapoilla tai emäksillä, on parhaimmillaan kumitettu rakenne. Käytettäessä kovakumiointia suojapinnoitteena saavutetaan kokemuksen mukaan yli 30 vuoden huoltovapaa käyttöikä. Materiaalit: Bromilla halogenoitu butyylikumi (BIIR) Materiaalit: Kovakumit luonnokumista tai styreenibutadieenikumista 7

8 Meritekninen teollisuus Laivanrakennus Laivanrakennuksessa merivesiputkistoja ja niihin liittyviä suodattimia rasittaa sekä mekaaninen kuluminen että korroosio. Pehmeät, lähinnä luonnonkumiin perustuvat kumilaadut ovat osoittautuneet toimiviksi ratkaisuiksi. Myös laivojen päästöille on lainsäädännön mukaisesti asetettu rajoituksia. Savukaasujen osalta rikkidioksidipitoisuutta alennetaan savukaasupesureilla, joissa kumitetut rakenteet suojaavat systeemiä korroosiolta. Näissä kohteissa kumilaadun valinnassa hyödynnetään kivihiilivoimalaitoksista saatuja kokemuksia. Materiaalit: NR, BIIR, Kloropren 8

9 Merellisessä ympäristössä toimiva laitteisto hyödyntää kumin ominaisuuksia joko korroosionestomateriaalina tai teknisenä konstruktiomateriaalina. Offshore-teollisuus Korroosion ja kulutuksen lisäksi myös rakenteisiin kohdistuvia mekaanisia rasituksia voidaan vaimentaa käyttämällä kumimateriaaleja joustoelementteinä. Öljyntuotantolautoissa, jotka kelluvat meressä, aallokon aiheuttama rasitus merenpohjasta nouseviin putkistoihin vaimennetaan putkiston pintaan vulkanoiduilla joustokerroksilla. Näissä tapauksissa käytetylle kumilaadulle asetetaan varsin tarkat tekniset vaatimukset. Materiaalit: Kloropren, CSM 9

10 Kemianteollisuus 10

11 Kumioitujen rakenteiden käyttö on saanut alkunsa kemianteollisuuden tarpeesta. Voimakkaat hapot ja emäkset sekä niiden konsentraatit ovat todellinen ongelma prosessilaitteille. Korkeat lämpötilat ja alipaine asettavat kemian lisäksi haasteet menetelmille, joilla rakennemateriaaleja tuhoava vaikutus voidaan eliminoida. menetelmien yhteydessä laaja elastomeeripohja ja luotettava kiinnitysmenetelmä mahdollistaa ongelmien ratkaisun pinnoitteen avulla. Teknistaloudellisessa tarkastelussa kumioitu teräsrakenne on kilpailukykyisimmillään kohteissa, joissa rakenteiden mittasuhteet ovat merkittävää luokkaa, esimerkiksi suuret säiliöt ja altaat. a on mahdollista käyttää myös betonirakenteiden suojaamiseen. Materiaalit: Useita eri prosessikohtaisia mahdollisuuksia. 11

12 Metalliteollisuus 12

13 Erilaisten metallien valmistuksessa on käytössä vaiheita, joissa esimerkiksi teräksen pinta käsitellään kemiallisesti. Altaat ja niissä kiertävien nesteiden varastosäiliöt varustetaan tyypillisesti prosessiin soveltuvalla kumipinnoitteella. Teollisuudessa käytettävät rakenteet voidaan suojata korroosiota ja kulumista vastaan kumilla tai muilla elastomeereillä. on taloudellinen tapa tehdä vaikeissa olosuhteissa toimivista tuotteista huoltovapaita ja pitkäikäisiä. Materiaalit: Kovakumit, BIIR, CR, CSM 13

14 Kaivosteollisuus Vulkanoimalla kiinnitetyt pinnoitteet ovat käytössä kaivosteollisuudessa lähinnä malmin rikastusvaiheessa. Vaahdotusmenetelmässä vaahdotuskennot ja niissä käytettävät sekoitinelimet ovat tyypillisiä kumioituja rakenteita. Sivutuotteena syntyvän rikastushiekan kuljettaminen läjitysalueelle hoidetaan tyypillisesti kumitetuilla teräsputkilla. Kemiallinen rikastusprosessi, jossa halutut metallit liuotetaan malmista, on prosessilaitteille korroosiomielessä todella vaikea haaste. Samanaikaisen mekaanisen kulumisen vuoksi rakenteiden suojaamiseen käytetään kumiointia. Kemikaalit, korkea lämpötila ja mekaaniset rasitukset ohjaavat kumivalintaa voimakkaasti. Myös kiinnitysmenetelmät on valittava olosuhteiden mukaan. Materiaalit: BIIR eri versioineen, CSM. Talvivaara 14

15 Kumi teräsrakenteiden pinnoitteena suojaa rakenteita sekä mekaanista kulutusta että korroosiota vastaan. Huolenpitoa 24 h vuorokaudessa. huoltaa ja tarkistaa Siilinjärven Yaran tehtaan kuluvia kumiosia ja varmistaa prosessin jatkuvuuden. 15

16 Kumilaadut Ohjeellinen kemiallinen kestävyys Hapot Etikkahappo Fluorivetyhappo Fosforihappo Kromihappo 50 % Muurahaishappo Rikkihapoke Rikkihappo 30 % Rikkihappo 50 % Rikkihappo 80 % Rikkihappo 90 % Suolahappo Typpihappo 5 % Typpihappo 20 % Typpihappo 40 % Vetyperoksidi 30 % Emäkset ja suolaliuokset Ammoniumhydroksidi Bisulfiitit Fosfaatit Hypokloriitit Kaliumhydroksidi Karbonaatit Kloridit Merivesi Natriumhydroksidi Saippualiuos 1 % Sulfaatit Nobonit Novenit Nokim Cr CSM/PVC BIIR Kaasut Kloori Kloorivesi Klooridioksidi Rikkidioksidi Orgaaniset yhdisteet Alkoholit Asetoni Bensiini Benseeni Etyyliasetaatti Fenoli Klooratut hiilivedyt Metyylietyyliketoni Mineraaliöljyt Tärpätti Nobonit Novenit Nokim Cr CSM/PVC BIIR kestää tavallisessa käytössä, enintään vähäistä vaikutusta kestää kohtalaisesti, mahdollisesti vähäistä vaikutusta kestää sopivissa olosuhteissa, muutoin ilmenee melkoista vaikutusta ei suositella Taulukkoon on merkitty suhteellinen vaikutus eri kumilaatuihin huoneenlämpötilassa. Lämpötilan kohotessa kemikaalien vaikutus lisääntyy ja sen kasvu riippuu sekä polymeeristä että kemikaalista. 16

17 Tyypilliset fysikaaliset ominaisuudet Korroosionestopinnoitteet Polymeeri Kovuus Tartunta teräkseen Ominaispaino Vetolujuus Murtovenymä Tarkastusjännite Käyttölämpötila Nobonit NR 1,06 70±5 ShD > 40 MPa > 5 % > 6 MPa 5 kv/mm < 100 C Novenit NR 1,26 70±5 ShD > 40 MPa > 2 % > 6 MPa 5 kv/mm < 85 C Nokim NR 0,96 40±5 ShA > 10 MPa > 700 % > 6 N/mm 5 kv/mm < 70 C BIIR BIIR 1,27 50±5 ShA > 5 MPa > 370 % > 4 N/mm 4 kv/mm < 100 C CR CR 1,44 55±5 ShA > 10 MPa > 360 % > 4 N/mm 2,5 kv/mm < 85 C CSM/PVC CSM/PVC 1,44 70±5 ShA > 8 MPa > 300 % > 4 N/mm 5 kv/mm < 80 C Kulutussuojapinnoitteet Polymeeri Kovuus Kuluminen Ominaispaino Vetolujuus Murtovenymä Repimislujuus Käyttölämpötila S NR/BR 1,10 60 ShA > 20 MPa > 500 % > 50 N/mm < 90 mm 3 / 10 N S NR/BR 1,03 40 ShA > 8 MPa > 400 % > 25 N/mm < 60 mm 3 / 5 N < 70 C < 70 C 17

18 Kumioitavat rakenteet ja siihen liittyvät työmenetelmät asettavat päällystettävien laitteiden rakenteille omat vaatimuksensa. Kumilla voidaan päällystää terästä, valurautaa ja haponkestävää terästä sekä joissakin tapauksissa myös betonipintoja. Kumioitavan esineen jokaiseen päällystettävään pintaan on päästävä työskentelemään sekä käsin että käsityökaluin. Tarkoituksenmukainen rakenne helpottaa kumiointityötä ja varmistaa hyvän tuloksen. Työn onnistumiseksi on kumitettavan kappaleen rakenteessa otettava huomioon seuraavat seikat: Metallirakenteiden sisään ei saa jäädä ilmasulkeumia. Jos niitä ei voida välttää, ilmalle on porattava kumituksen vastakkaiselle puolelle poistumisaukkoja. Teräviä kulmia ja särmiä on vältettävä ja kulmat on pyöristettävä vähintään 4 mm säteellä. Pahoin syöpyneitä metalliosia ei voida kumioida. Pumppujen ja putkien suunnittelussa on otettava huomioon metallin päälle tulevan kumin paksuus. Putkistot Ø mm tulisi tehdä saumattomasta putkesta suuremmat koot voivat olla hitsattua rakennetta. Putkistot on jaettava osiin siten, että kumiointi voi tapahtua helposti. Päällystettävän pinnan tulee olla sileä ja tiivis ilman valu- ja hitsaushuokosia. Rakenteet on hitsattava kumitettavalta puolelta. Hitsaussaumojen on oltava ehjät, tiiviit ja hiotut. Niitattuja rakenteita ja pistehitsausta on vältettävä. Päällystettävä rakenne on mitoitettava seinämältään riittävän paksuksi tai vahvistettava jäykistein siten, ettei se muuta muotoaan kumituksen, kuljetuksen tai käytön aikana. 18

19 Kumioitavien putkien mitat Kumioitavien suorien putkien, käyrien ja T-kappaleiden mitat Nimellissuuruus mm Suorat putket A maks. mm 90º käyrät B maks. mm T-kappaleet C maks. mm T-kappaleet F maks. mm T-kappaleet E maks. mm Mutkikkaat putkirakenteet on jaettava laippaliitoksilla standardiosiin kumiointityön helpottamiseksi. Epäselvissä tapauksissa pyydämme lähettämään piirustuksen, jotta voimme antaa yksityiskohtaisemmat ohjeet. 19

20 -konserni on merkittävä polymeeriteknologian osaaja Euroopassa. Vuonna 1989 perustettuun konserniin kuuluvat Sastamalassa sijaitsevat Oy Vammalan tehdas, Oy Kiikan tehdas ja Sekoitukset Oy Keravalla. illa on myös tuotantoyhtiöt Venäjällä ja Kiinassa sekä myyntiyhtiö Saksassa. Konsernin henkilöstömäärä on noin 440 henkilöä ja sen liikevaihto ylittää 50 milj. euroa. in palvelusegmentit ovat kulutuksen ja korroosion suojaukseen liittyvät tuote- ja palveluratkaisut, nesteiden ja muiden materiaalien siirtoon suunnitellut teollisuusletkut ja letkuasennelmat sekä asiakaskohtaisesti suunnitellut ja valmistetut polymeerituotteet. in menestys perustuu hyvään tuotteeseen, tehokkaaseen tuotantoon sekä laadukkaaseen asiakaspalveluun. Tavoit- teemme jokaisen asiakasprojektin kohdalla on löytää kustannustehokas, kestävä ja toimiva ratkaisu, oli sitten kyse räätälöidystä tai vakiotuotteesta. Pääsemme tavoitteisiimme motivoituneella ja osaavalla henkilökunnalla, innovatiivisilla materiaaliratkaisuilla ja lujalla kokemuspohjalla eri teollisuussegmenttien haasteista. Yrityskulttuuri illa ei ole vain tuloshakuista vaan meille merkitsee paljon toiminnan vastuullisuus. Olemme määritelleet hyvän hallinnoinnin periaatteet, luoneet osto- ja turvallisuuspolitiikan ja päivittäneet yhdenmukaisen tasa-arvosuunnitelman läpi konsernin. Meillä on tiukat periaatteet niin työturvallisuudessa kuin viihtyvyydessä, ympäristöasioissa että taloudellisessa vastuussa. Nämä periaatteet takaavat hyvinvoivan ja menestyvän yhtiön. Muotti- ja muovituotteet Teollisuusletkut Polyuretaanituotteet Tärinäneristysmatot Kulutuselementit Kumipinnoitteet Telat Myllynvuoraus Vammalan tehdas Kiikan tehdas jips.fi 2014/03 Oy PL Sastamala Puh

Polymeeriteknologian asiantuntija

Polymeeriteknologian asiantuntija Download Polymeeriteknologian asiantuntija Teollisuusletkut, asennelmat ja liittimet Tekniset polymeerituotteet Kulutuksen ja korroosion suojaus Asiakastuotteet teknisistä polymeerimateriaaleista lyhyesti

Lisätiedot

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten

hitsaus testivoittaja valitsi ESABin Caddy Arc 151i Orange County Choppers Nikkeliseosten HITSAUS = Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 137 pt tracking: -10 UUTISET= Helvetica Neue 87 Heavy Condensed 37 pt tracking: -22 2 2011 STRENGTh THROUGH COOPERATION Nikkeliseosten hitsaus Caddy Arc 151i

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com Sisällysluettelo Dustcontrol Asiakkaat Siirreltävät pölynerottimet Siirreltävät neste-erottimet Ilmanpuhdistimet

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Sisältö Johdanto...4 1 Mitä polyuretaani (PUR/PIR) on?...5 Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Ominaisuudet valmistus Polyuretaani

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Kompressorin käyttökustannukset Perusteet Paineilmakompressori on energiaa kuluttava laite, jonka elinaikaiset

Lisätiedot

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1

Sisältö. Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 2006 1 Nokian Renkaat Oyj/Ympäristöselonteko 26 1 Sisältö Alkusanat... 2 Nokian Renkaat... 3 Laadunkehitys- ja turvallisuusjohtaminen... 4 Renkaan elinkaari... 8 Tuotekehitys... 1 Renkaan valmistuprosessi...

Lisätiedot

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Rakennussarja, julkaisu 15 Euro Inox Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia ja tiedottamista edistävä yhdistys. Euro Inoxin

Lisätiedot

2/2011. teemana. tarvikehankintojen tehostaminen. » hämeenlinnan logistiikkakeskus» paremman teknologian puolesta. Lisäksi

2/2011. teemana. tarvikehankintojen tehostaminen. » hämeenlinnan logistiikkakeskus» paremman teknologian puolesta. Lisäksi 2/2011 teemana tarvikehankintojen tehostaminen Lisäksi» hämeenlinnan logistiikkakeskus» paremman teknologian puolesta Quality Sealing Solutions tiivistekeskus oy tarjoaa asiakkaiden tiivistetarpeisiin

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LIITE 1 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI

LIITE 1 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI versio 1.3. sivu 1 / 33 SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI 1. ALTISTUMISEN ARVIOINTI Altistumisskenaariot on jaettu neljään pääasialliseen luokkaan: Nestemäisen NaOH valmistus Kiinteän NaOH

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Parvekkeet Uusiminen kokonaan tai osittain - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija: Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet

Lisätiedot

Energiansäästön taidetta.

Energiansäästön taidetta. NEAR Refrigeration & Air Conditioning Nro 3, 2007 Energiansäästön taidetta. Energiapulan ja ilmaston lämpenemisen aikakaudella teollisuusprosessien tehostamisessa ei ole kyse ainoastaan rahasta, vaan suorastaan

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit

Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit 2011 Siirreltävät pölynerottimet Ilmanpuhdistimet Imusuojat Vesi-imurit Dustcontrol 1 Asiakkaat 2 Siirreltävät pölynerottimet 3 Siirreltävät neste-erottimet 4 Ilmanpuhdistimet 5 Esierottimet 6 Imusuojat

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Kumiviesti. Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014

Kumiviesti. Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014 Kumiviesti Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014 Tässä numerossa 1 /2014 10 15 27 Pääkirjoitus... 2 Juha Martikainen Teknikumin kansainvälistyminen, mitkä ovat toiminta edellytykset

Lisätiedot

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Bitumin turvallinen käsittely KÄYTTÖOPAS 2012 Nynas AB Suunnittelija ja tuottaja: Hesketh Design Limited, Iso-Britannia Nynasin terveys-, turvallisuus-,

Lisätiedot

Rapatut julkisivut. Taustaa

Rapatut julkisivut. Taustaa Martti Huhtilainen As Oy Käpykallio, Helsinki, arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy. Rapatut julkisivut Tavallisimmat vaihtoehdot suunnittelun lähtötiedoille. Toiminta Julkisivun uusiminen Julkisivun korjaaminen

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

paineilma ja työkalut

paineilma ja työkalut paineilma ja työkalut Oy Atlas Copco Kompressorit Ab:n ja Oy Atlas Copco Tools Ab:n asiakaslehti 2/2008 Maalämmön suosio jatkuvassa kasvussa Atlas Copco vie energiatehokkuuden uudelle tasolle ABB luottaa

Lisätiedot

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS Betoni ja tiili ovat erinomaisia rakennusmateriaaleja, kun rakennetaan tulevaisuuden vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa.

Lisätiedot