VALTAKUNNALLISEN TALLENNUSTYÖJAKOMALLIN 1. RAAKAVERSIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTAKUNNALLISEN TALLENNUSTYÖJAKOMALLIN 1. RAAKAVERSIO"

Transkriptio

1 VALTAKUNNALLISEN TALLENNUSTYÖJAKOMALLIN 1. RAAKAVERSIO Työväenmuseo Werstaan kokoelmapäällikkö Teemu Ahola on toiminut syksyn 2012 aikana Suomen Museoliiton nimeämänä selvitysmiehenä Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:n hankkeessa, jossa on määritelty suuntaviivoja valtakunnalliselle kokoelmayhteistyölle ja tallennustyönjaolle. Hankkeen tarkoituksena on määritellä kulttuurihistoriallisten ammatillisesti hoidettujen museoiden museokohtaiset tallennustehtävät, jotka muodostavat rungon valtakunnalliselle tallennustyönjaolle. Selvitysmies on ollut yhteydessä yhteensä noin 120 ammatillisesti hoidettuun kulttuurihistorialliseen museoon ja haastatellut museon johtajaa tai hänen nimeämäänsä henkilöä. Keskusteluissa on nostettu esiin museoiden tallennustehtäviä ja teemoja ja määritelty sellaiset tehtävät, joiden voidaan katsoa olevan valtakunnallisia tallennustehtäviä. Tämän haastattelumateriaalin pohjalta selvitysmies on koostanut oheisen kokonaisuuden. Tallennustyönjakomalli jakaantuu TAKO:n nykydokumentointityöstä tutun seitsemän poolin otsakkeen alle. Poolien sijasta tallennustyönjaossa näitä isoja yläotsikoita kutsutaan aihealueiksi, joiden alle alateemat rakentuvat. Alateemojen nimet on johdettu KOKO:n termistön mukaan, jotta ne vastaisivat mahdollisimman pitkälle sitä termistöä, mitä museoissa käytetään. Tallennustyönjako on tässä esitetty kolmen eri näkökulman kautta. Ensimmäisenä esitellään sanallisesti kukin aihealue ja niiden alateemat. Alateemojen yhteydessä on niistä vastaavien museoiden nimet. Toinen näkökulma on museolähtöinen. Museot ovat aakkosjärjestykseen listattuna ja museoiden yhteydessä on mainittu niiden tallennustehtävät tallennustyönjaossa. Kolmas näkökulma esittelee tallennustyönjaon ns. atomimallina ilman yksittäisiä museoita. Tarkoituksena on luoda mahdollisimman kompakti ja konkreettinen kuva tallennustyönjaon muodostumisesta. Tässä asiakirjassa esiteltävä tallennustyönjakomalli on raakaversio, työkappale. Sitä kehitetään ja tarkennetaan yhdessä museoammattilaisten, eli kentän kanssa. Lopullinen versio valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä ja viimeistelytyössä hyödynnetään kentältä saatavaa palautetta. Selvitysmies ottaa ilolla vastaan kaiken tallennustyönjakomalliin ja sen sisältöön liittyvän palautteen. Eräs merkittävä asia, jota museoiden tulisi pohtia, on niin sanottujen aukkokohtien problematiikka. Kuten tallennustyönjakoa tarkastelemalla voidaan havaita, aukkoja on runsaasti. Selvitysmies toivoo, että museot toimittaisivat omia havaintojaan aukkokohdista, jotta voimme yhdessä laatia mahdollisimman kattavan listan niistä teemoista joita museoiden tulisi tallentaa, mutta jotka eivät tällä hetkellä välttämättä tallennu minkään museon kokoelmiin. Teemu Ahola kokoelmapäällikkö Työväenmuseo Werstas puhelin: s-posti:

2 1 TALLENNUSTYÖNJAKO AIHEALUEEN MUKAAN AIHEALUE 1: IHMINEN JA LUONTO Kalastus Ammattimainen merikalastus (Forum Marinum) Vapaa-ajan merikalastus (Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo) Vapakalastus (Suomen Metsästysmuseo) Metsien käyttö Metsien käyttö harrastustoiminnassa (Kainuun museo) Metsien käyttö elinkeinotoiminnassa (Suomen Metsämuseo Lusto) Puun ja muiden metsätuotteiden käyttö (Suomen Metsämuseo Lusto) Metsäkäsitykset ja -suhteet, arvot taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut metsiin liittyvät arvot (Suomen Metsämuseo Lusto) Metsästys ja eräkulttuuri Metsästys ja eräkulttuuri (Suomen Metsästysmuseo) Puutarhanhoito Puutarhanhoito (Fiskarsin museo) Puutarhanhoitovälineet (Fiskarsin museo)

3 2 Rannikko- ja saaristolaiskulttuuri Saaristolaiselämä (Espoon kaupunginmuseo) Riistanhoito ja -tutkimus, riistaeläimet Riistanhoito ja tutkimus, riistaeläimet (Suomen Metsästysmuseo)

4 3 AIHEALUE 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ Julkisen sektorin palvelut Julkinen liikenne (Helsingin kaupunginmuseo) Maaseudun palvelurakenne ja sen muutokset (Saarijärven museo) Metsänomistajuus Metsänomistajuus (Suomen Metsämuseo Lusto) Organisaatiot Kuluttajien osuustoimintaliike ja liiketoiminta (Työväenmuseo Werstas) Metsäalan organisaatiot (Suomen Metsämuseo Lusto) Siirtolaisuus Evakot: Antrea (Riihimäen kaupunginmuseo) Kulttuurien kohtaamisesta syntyvät ilmiöt (Helinä Rautavaaran museo) Maahanmuuttajien tradition siirto (Helinä Rautavaaran museo) Maahanmuuttajat Venäläiset (Pohjois-Karjalan museo) Suomen valtio ja valtion organisaatiot Poliisi Keskusrikospoliisi (Rikosmuseo) Poliisi ja sen eri yksiköt (Poliisimuseo)

5 4 Rajavartiolaitos Suomen puolustusvoimat Rikokset ja rikollisuus (Rikosmuseo) Tekninen rikostutkinta (Rikosmuseo) Merivartiointi (Kymenlaakson museo) Ilmatorjunta (Sotamuseo, Ilmatorjuntamuseo) Ilmavoimat (Sotamuseo, Keski-Suomen ilmailumuseo) Koulutuskalusto (Sotamuseo, Suomen ilmailumuseo) Maavoimat: Jalkaväki (Sotamuseo, Jalkaväkimuseo) Maavoimat: Panssarijoukot ja panssarintorjuntajoukot (Sotamuseo, Panssarimuseo) Maavoimat: Tykistö-, pioneeri- ja viestijoukot (Sotamuseo, Tykistö-, pioneeri- ja viestimuseo) Merivoimat (Sotamuseo, Forum Marinum) Varuskunnat, varuskuntaelämä (Kankaanpään kaupunginmuseo) Suomen ja Venäjän/ Neuvostoliiton suhteet (Lenin-museo) Suomen valtiollinen historia (Museoviraston Kuvakokoelmat, Suomen Kansallismuseo) Vankeinhoitolaitos Porvoon valtiopäivät (Porvoon museo) Vankeinhoito (Hämeenlinnan kaupunginmuseo) Uskonnolliset yhteisöt Ortodoksinen kirkko Ortodoksinen luostarilaitos (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo) Ortodoksinen perinne ja elämäntapa (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo) Ortodoksiset seurakunnat (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo) Suomen evankelisluterilainen kirkko (Kumbukumbu)

6 5 Suomen Lähetysseura ja sen toiminta (Kumbukumbu) Yhdistystoiminta Ammattiyhdistysliike (Työväenmuseo Werstas) Käsi- ja taideteolliset yhdistykset (Suomen käsityön museo) Metsästysyhdistykset (Suomen Metsästysmuseo) Suomalaiset musiikkiyhdistykset (Sibelius-museo) Yhteiskunnalliset liikkeet Kansanliikkeet Isänmaallinen kansanliike (Lapuan kaupungin museot) Kehitysmaaliike (Työväenmuseo Werstas) Lapuan liike (Lapuan kaupungin museot) Naisasialiike (Työväenmuseo Werstas) Poliittinen työväenliike (Työväenmuseo Werstas) Rauhanliike (Työväenmuseo Werstas Suomalainen työväenliike Neuvostoliitossa (Lenin-museo) Ympäristöliike (Työväenmuseo Werstas) Lotta Svärd järjestö (Syvärannan lottamuseo) Lotta Svärd säätiö (Syvärannan lottamuseo) Suomen Naisten Huoltosäätiö (Syvärannan lottamuseo) Yhteiskunnan tekninen infrastruktuuri Vesilaitostoiminta (Tekniikan museo) Energia ja energiantuotanto (Tekniikan museo) Kantaverkkotoiminta (Sähkömuseo Elektra) LVI-järjestelmät (Tekniikan museo)

7 6 Maanmittaus (Tekniikan museo) Yhteisöt Euroopan ulkopuoliset kulttuurit Namibia, Tansania, Kiina, Nepal (Kumbukumbu) Kaksikieliset kansalaiset: suomenruotsalaiset (Hangon museo) Poikkitaiteelliset taiteilijayhteisöt (Tuusulan museo) Romanit (Nurmeksen kaupungin museot) Saamelaiset, saamelaisuus (Siida) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt (Työväenmuseo Werstas) Työväen kulttuuritoiminta (Työväenmuseo Werstas) Yhteisön juhlat Häät ja hääperinne (Satakunnan museo) Valtioiden rajat ylittävävuorovaikutus ja kontaktit (Haminan kaupungin museot, Tornionlaakson maakuntamuseo) Viittomakieliset (Työväenmuseo Werstas)

8 7 AIHEALUE 3: ARKI Asuminen ja eläminen Aikakäsitykset (Suomen kellomuseo) Hygienia (Satakunnan museo) Paperista valmistetut hygieniatuotteet (Serlachius-museot Gösta ja Gustaf) Lapsiperheen arki kehyskunnassa (Nurmijärven museo) Lähiöasuminen (Vantaan kaupunginmuseo) Opiskelijan arki ja elämä (Keski-Suomen museo) Pääkaupunki asuinympäristönä (Helsingin kaupunginmuseo) Suurtilan arki ennen 1900-lukua (Vanhalinnan museo) Teollisuustyöväen asuinkasarmit (Imatran kaupunginmuseo) Vanhuksen arki (Lahden kaupunginmuseo) Vapaa-ajan asuminen (Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo) Harrastukset Lukeminen (Pukstaavi) Vapaa-ajan harrastukset yksilön näkökulmasta (Satakunnan museo) Veneilyharrastus (Forum Marinum, Suomen merimuseo) Kodin sisustaminen ja esineet Huonekalutyylit (Heinolan kaupunginmuseo) Kodin sähkötalous (Sähkömuseo Elektra, Tekniikan museo) Lelut Suomalaisvalmisteiset lelut (Lelumuseo Hevosenkenkä) Suomalaisten lempilelut (Lelumuseo Hevosenkenkä)

9 8 Populaarikulttuuri Nuorisobänditoiminta (Vantaan kaupunginmuseo) Nuorisokulttuuri (Pohjois-Karjalan museo) Vapaa-ajan tapahtumat Vapaa-ajan tapahtumat Sotilasmusiikkitapahtumat (Haminan kaupungin museot)

10 9 AIHEALUE 4: TUOTANTO, PALVELUT JA TYÖELÄMÄ Ammattikäsityö Ammattikäsityö (Suomen käsityön museo) Ammattiryhmät Kaivostyöläiset (Outokummun kaivosmuseo) Kellosepät ja kellontekijät (Suomen kellomuseo) Kirjailijat (Pukstaavi) Kirjansitojat (Pukstaavi) Kullankaivajat (Kultamuseo) Kuvittajat (Pukstaavi) Kääntäjät (Pukstaavi) Merimiehet (Rauman merimuseo) Metsäammattilaiset (Suomen Metsämuseo Lusto) Parturi-kampaajat (Satakunnan museo) Rautatieläiset (Suomen Rautatiemuseo) Sepät (Satakunnan museo) Suutarit (Satakunnan museo) Aseteollisuus Metsästysaseet (Suomen Metsästysmuseo) Patruunateollisuus (Lapuan kaupungin museot) Sotilaskäsiaseet (Suomen Metsästysmuseo) Elektroniikkateollisuus Elektroniikkateollisuus

11 10 Radiovastaanottimet (Lahden kaupunginmuseo, Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU, Tekniikan museo) Radio- ja matkapuhelimet (Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU, Tekniikan museo) Televisiovastaanottimet (Lahden kaupunginmuseo, Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU, Tekniikan museo) Tietokonemonitorit (Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU) Elintarviketeollisuus Makeisteollisuus (Turun museokeskus) Tupakkateollisuus (Pietarsaaren kaupunginmuseo) Esiteollinen toiminta Vesimyllyt (Nautelankosken museo) Kaivosteollisuus Kaivostoiminta: metallimineraalit (Outokummun kaivosmuseo) Kaivostoiminta: kivimineraalit (Lohjan museo) Kaivosteollisuus (Tekniikan museo) Keraaminen teollisuus Tiiliteollisuus (Tuusulan museo) Kivenjalostus Uuniteollisuus (Turun museokeskus) Kauppa Vähittäiskauppa

12 11 Markkinat (Carlsro) Torimyynti (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) Kemianteollisuus Kemianteollisuus (Tekniikan museo) Lasiteollisuus Lasin tuotanto (Suomen Lasimuseo) Lasituotteet (Suomen Lasimuseo) Kullankaivu Kullankaivu (Kultamuseo) Kumiteollisuus Kumiteollisuuden tuotteet ja niiden valmistus (Museokeskus Vapriikki) Käsiteollisuus Aseiden valmistus (Metsästysmuseo) Pitsinnypläys (Rauman museo) Maatalous Maa- ja metsätalous sivuelinkeinoineen (Suomen Maatalousmuseo Sarka) Maataloustyö ja maatalousyrittäminen (Suomen Maatalousmuseo Sarka) Metalliteollisuus Kodinkoneteollisuus UPO Oy:n koneet ja laitteet (Lahden kaupunginmuseo) Konepajateollisuus (Emil Aaltosen museo, Tekniikan museo) Hienomekaaninen teollisuus

13 12 Kelloteollisuus (Suomen kellomuseo) Kotitalouskoneet (Satakunnan museo, Tekniikan museo) Kodin lämmityslaitteet (Satakunnan museo) Lentokoneteollisuus (Suomen ilmailumuseo) Telakkateollisuus (Forum Marinum, Suomen Merimuseo, Varkauden museot) Maatalouskoneiden suunnittelu ja tuotanto (Suomen Maatalousmuseo Sarka) Rautateihin liittyvä teollisuus (Suomen Rautatiemuseo) Lukkoteollisuus (Sagalundin museo) Metallien perusteollisuus Terästeollisuus (Raahen museo) Valimoteollisuus (Karkkilan ruukkimuseo Senkka) Valimoteollisuus: järvimalmit (Möhkön ruukkimuseo) Valaisinteollisuus (Keravan museo) Metsätalous Metsän uudistaminen (Suomen Metsämuseo Lusto) Metsänhoito (Suomen Metsämuseo Lusto) Metsänparannus (Suomen Metsämuseo Lusto) Puunkorjuu ja kuljetus (Suomen Metsämuseo Lusto) Metsätyöperinne ennen 1950-lukua (Pielisen museo) Talvityöt (Pielisen museo) Uittotyöt (Pielisen museo, Äänekosken kaupunginmuseo) Metsäteollisuus Metsäteollisuus (Kymenlaakson museo, Suomen Metsämuseo Lusto, Tekniikan museo, Varkauden museot) Paperinjalostusteollisuus (Serlachius-museot Gösta ja Gustaf)

14 13 Muoviteollisuus Muoviteollisuus (Lohjan museo) Muu toiminta Kustannustoiminta (Pukstaavi) Nahkateollisuus Nahkateollisuuden teolliset prosessit (Friitalan nahkamuseo) Nahkateollisuuden lopputuotteet (Friitalan nahkamuseo) Ohjelmistoteollisuus Digitaalinen peliteollisuus (Espoon kaupunginmuseo) Optiikka Optiset laitteet ja niiden tuotanto (Museokeskus Vapriikki) Ostoskeskukset ja keskittymät Ostoskeskukset ja keskittymät (Vantaan kaupunginmuseo) Palveluyritykset Apteekit, apteekkitoiminta (Turun museokeskus) Kirjakaupat (Pukstaavi) Puusepänteollisuus Huonekaluteollisuus (Keravan museo, Lahden kaupunginmuseo)

15 14 Rakennusteollisuus Rakennusteollisuus (Forssan museo, Tekniikan museo) Työelämä Työympäristö Julkisen sektorin työympäristöt (Helsingin kaupunginmuseo) Työelämän laatu (Työväenmuseo Werstas) Työturvallisuus(Työväenmuseo Werstas) Työttömyys (Työväenmuseo Werstas) Teknokemian teollisuus Kynttiläteollisuus (Riihimäen kaupunginmuseo) Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Jalkineteollisuus (Kankaanpään kaupunginmuseo, Museokeskus Vapriikki) Teollisesti painetut kankaat (Forssan museo) Valmisvaateteollisuus (Lahden kaupunginmuseo, Turun museokeskus) Villateollisuus (Hyvinkään kaupunginmuseo) Älyvaateteollisuus (Kankaanpään kaupunginmuseo) Valmistustekniikat Tervanpoltto (Kuhmon museot)

16 15 AIHEALUE 5: VIESTINTÄ, LIIKENNE JA MATKAILU Liikenne Ilmailu Ammatti-ilmailu (Suomen ilmailumuseo) Harrasteilmailu (Suomen ilmailumuseo) Merenkulku Kauppamerenkulku Etelä-Suomi (Suomen merimuseo) Kauppamerenkulku Lounais-Suomi (Forum Marinum) Luotsitoiminta (Uudenkaupungin kulttuurihistoriallinen museo) Rautatieliikenne Matkustaminen (Suomen Rautatiemuseo) Tavarankuljetus (Suomen Rautatiemuseo) Tieliikenne (Mobilia) Vesiliikenne (Mobilia) Sisävesiliikenne (Savonlinnan maakuntamuseo) Kanavaliikenne (Varkauden museot) Majoitus-, matkailu- ja ravitsemustoiminta Etelä-Karjalan matkailu (Etelä-Karjalan museo, Imatran kaupunginmuseo) Kultakulttuuriin liittyvä matkailu (Kultamuseo) Kullanhuuhdontakilpailut Suomessa ja ulkomailla (Kultamuseo) Kultateema Lapin matkailussa (Kultamuseo) Kylpylät (Naantalin museo) Lapinmatkailu (Lapin maakuntamuseo)

17 16 Majoitus- ja matkailualat yritysten, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta (Hotelli- ja ravintolamuseo) Majoittuminen ja ruokailu(hotelli- ja ravintolamuseo) Metsästysmatkailu Suomessa (Suomen Metsästysmuseo) Metsästysmatkailu Suomesta ulkomaille (Suomen Metsästysmuseo) Neuvostomatkailu (Lenin-museo) Neuvostoesineet/ -matkamuistot (Lenin-museo) Perhematkailu (Naantalin museo) Pääkaupunki matkailukohteena (Helsingin kaupunginmuseo) Suomalainen ammatillinen ruoka- ja juomakulttuuri (Hotelli- ja ravintolamuseo) Yksityinen majoitustoiminta (Hangon kaupunginmuseo) Valtion merenkulkuhallinto Valtion merenkulkuhallinto (Suomen merimuseo) Viestintä Julisteet (Lahden kaupunginmuseo) Kirjapainotekniikka (Tekniikan museo) Lennätin (Tekniikan museo) Postitoiminta (Postimuseo) Radio (Lahden kaupunginmuseo, Tekniikan museo) Sanomalehden tekemiseen liittyvä tekniikka (Päivälehden museo) Sanomalehden toimitustyö (Päivälehden museo) Televisio (Lahden kaupunginmuseo, Tekniikan museo)

18 17 AIHEALUE 6: KOULUTUS, TAIDE, KORKEAKULTTUURI JA HYVINVOINTI Arkkitehtuuri Suomalainen arkkitehtuuri (Arkkitehtuurimuseo) Alvar Aalto (Alvar Aalto museo) Esittävä taide Ammattitanssi (Teatterimuseo) Ammattiteatteri (Teatterimuseo) Sirkus- ja tivoliperinne (Keravan museo) Koulutus Helsingin yliopisto (Helsingin yliopistomuseo) Kansanopetus (Jyväskylän yliopistomuseo) Käsityöalan koulutus (Suomen käsityön museo) Liikuntatiede (Jyväskylän yliopistomuseo) Merenkulkualan koulutus (Rauman merimuseo) Metsäalan koulutus (Suomen Metsämuseo Lusto) Sotilaallinen koulutus Haminan kadettikoulut (Haminan kaupungin museot) Suomen yliopistohistoria (Helsingin yliopistomuseo) Taidekoulutus (Kankaanpään kaupunginmuseo) Tekniikan ammatillinen koulutus (Tekniikan museo) Tekniikan korkeakoulutus (Tekniikan museo) Turun Akatemia (Helsingin yliopistomuseo) Musiikki Soittimet (Sibelius-museo) Suomalaiset säveltäjät (Sibelius-museo) Suomalainen muotoilu Suomalainen muotoilu (Designmuseo) Alvar Aalto (Alvar Aalto museo)

19 18 Keramiikkataide (Heinolan kaupunginmuseo) Lasin muotoilu (Suomen lasimuseo) Lasin muotoilijat (Suomen lasimuseo) Lasitaideteokset (Suomen lasimuseo) Taide Erätaide (Suomen metsästysmuseo) Taiteilijaresidenssitoiminta (Aboa Vetus & Ars Nova museot) Taidevalokuvaus (Suomen valokuvamuseo) Tiede Tieteentekemisen historia ennen 1900-lukua (Helsingin yliopistomuseo) Urheilu Harrasteliikunnan välinekehitys (Suomen urheilumuseo) Hiihto (Lahden kaupunginmuseo) Huippu- ja kilpaurheilu (Suomen urheilumuseo) Jääkiekko Jääkiekon SM-liiga (Suomen jääkiekkomuseo) Suomen jääkiekkomaajoukkueet (Suomen jääkiekkomuseo) Suomalaiset jääkiekkoilijat ulkomailla (Suomen jääkiekkomuseo) Jääkiekon yleinen varustekehitys (Suomen jääkiekkomuseo) Valokuvaus Valokuvauksen kulttuurit (Suomen valokuvamuseo)

20 19 AIHEALUE 7: TRENDIT, VAIKUTTAJAT JA KÄÄNNEKOHDAT Käännekohdat Toinen maailmansota Luovutettu Karjala: Kannaksen alue (Etelä-Karjalan museo) Päämaja (Mikkelin kaupungin museot) Salpalinja (Miehikkälän museot) Saksan armeijan joukot Lapissa (Lapin maakuntamuseo) Talvisodan arki ja siviiliväestö (Kuhmon museot) Viipuri (Lahden kaupunginmuseo) Vaikuttajat Emil Aaltonen (Emil Aaltosen museo) Emil Cedercreutz (Harjavallan museotoimi) Albert Edelfelt (Porvoon museo) Akseli Gallen-Kallela (Akseli Gallen-Kallelan museo) V.I. Lenin Suomessa (Lenin-museo) C.G.E. Mannerheim (Mannerheim-museo) Mikko Niskanen (Äänekosken kaupunginmuseo) J.L. Runeberg (Porvoon museo) Jean Sibelius (Sibelius-museo) Kari Suomalainen (Visavuoren museo) Reidar Särestöniemi (Särestöniemi-museo) Ville Wahlgren (Porvoon museo) Emil Wikström (Visavuoren museo)

21 20 MUSEOKOHTAINEN TALLENNUSTYÖNJAKO Aboa Vetus ja Ars Nova museot 6: Taide -> Taiteilijaresidenssitoiminta Alvar Aalto museo 6: Arkkitehtuuri - > Alvar Aalto 6: Suomalainen muotoilu -> Alvar Aalto Arkkitehtuurimuseo 6: Arkkitehtuuri Carlsro 4: Kauppa -> Vähittäiskauppa -> Markkinat Designmuseo 6: Suomalainen muotoilu Emil Aaltosen museo 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus 7: Vaikuttajat -> Emil Aaltonen Espoon kaupunginmuseo 1: Rannikko- ja saaristolaiskulttuuri -> Saaristolaiselämä 4: Ohjelmistoteollisuus -> Digitaalinen peliteollisuus

22 21 Etelä-Karjalan museo 5: Matkailu -> Etelä-Karjalan matkailu 7: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Luovutettu Karjala: Kannaksen alue Fiskarsin museo 1: Puutarhanhoito Forssan museo 4: Tekstiiliteollisuus: Teollisesti painettu kangas 4: Rakennusteollisuus Forum Marinum 1: Kalastus -> Ammattimainen merikalastus 2: Puolustusvoimat -> Merivoimat 3: Harrastukset -> Veneilyharrastus 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Telakkateollisuus 5: Merenkulku -> Kauppamerenkulku (Lounais-Suomi) Friitalan nahkamuseo 4: Nahkateollisuus -> Teolliset prosessit 4: Nahkateollisuus -> Nahasta valmistetut tuotteet Gallen-Kallelan museo 7: Vaikuttajat -> Akseli Gallen-Kallela

23 22 Haminan kaupungin museot 2: Yhteisöt -> Valtioiden rajat ylittävä toiminta ja kontaktit 3: Arki -> Vapaa-ajan tapahtumat -> Sotilasmusiikkitapahtumat 6: Koulutus -> Sotilaallinen koulutus -> Haminan kadettikoulu Hangon museo 2: Yhteisöt -> Kaksikieliset: Suomenruotsalaiset 5: Majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoiminta -> Yksityinen majoitustoiminta Harjavallan museotoimi 7: Vaikuttajat -> Emil Cedercreutz Heinolan kaupunginmuseo 3: Kodin sisustaminen ja esineet -> Huonekalutyylit 6: Suomalainen muotoilu -> Keramiikkataide Helinä Rautavaaran museo 2: Siirtolaisuus -> Kulttuurien kohtaamisesta syntyvät ilmiöt 2: Siirtolaisuus -> Maahanmuuttajien tradition siirto Helsingin kaupunginmuseo 2: Julkisen sektorin palvelut -> Julkinen liikenne 3: Asuminen ja eläminen -> Pääkaupunki asuinympäristönä 4: Työelämä -> Työympäristö -> Julkisen sektorin työympäristöt 5: Matkailu -> Pääkaupunki matkailukohteena

24 23 Helsingin yliopistomuseo 6: Koulutus -> Suomen yliopistohistoria -> Helsingin yliopisto 6: Koulutus -> Suomen yliopistohistoria -> Turun Akatemia 6: Tiede -> Tieteentekemisen historia ennen 1900-lukua Hotelli- ja ravintolamuseo 5: Majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoiminta -> Majoitus- ja matkailualat yritysten, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta 5: Majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoiminta -> Majoittuminen ja ruokailu 5: Majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoiminta -> Suomalainen ammatillinen ruoka- ja juomakulttuuri Hyvinkään kaupunginmuseo 4: Tekstiiliteollisuus -> Villateollisuus Hämeenlinnan kaupunginmuseo 2: Vankeinhoito Ilmatorjuntamuseo 2: Puolustusvoimat > Maavoimat: Ilmatorjunta Imatran kaupunginmuseo 3: Asuminen ja eläminen -> Teollisuustyöväen asuinkasarmit 5: Matkailu -> Etelä-Karjalan matkailu Jalkaväkimuseo 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat: Jalkaväki

25 24 Jyväskylän yliopistomuseo 6: Koulutus -> Kansanopetus 6: Koulutus -> Liikuntatiede Kainuun museo 1: Metsien käyttö -> Metsien käyttö harrastustoiminnassa Kankaanpään kaupunginmuseo 2: Puolustusvoimat -> Varuskunnat, varuskuntaelämä 4: Tekstiili- ja vaatetusteollisuus -> Jalkineteollisuus 4: Tekstiili- ja vaatetusteollisuus -> Älyvaateteollisuus 6: Koulutus -> Taidekoulutus Karkkilan ruukkimuseo Senkka 4: Metalliteollisuus -> Metallien perusteollisuus -> Valimoteollisuus Keravan museo 4: Metalliteollisuus -> Valaisinteollisuus 4: Puusepänteollisuus -> Huonekaluteollisuus 6: Esittävä taide -> Sirkus- ja tivoliperinne Keski-Suomen ilmailumuseo 2: Puolustusvoimat -> Ilmavoimat Keski-Suomen museo 3: Asuminen ja eläminen -> Opiskelijan arki ja elämä

26 25 Kuhmon museot 3: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Talvisodan arki ja siviiliväestö 4: Valmistustekniikat -> Tervanpoltto Kultamuseo 2: Ammattiryhmät -> Kullankaivajat 2: Yhteiskunnalliset liikkeet -> Ammattiyhdistysliike -> Kullanhuuhtojat 4: Kullankaivu -> Kullankaivu 5: Matkailu -> Kultakulttuuriin liittyvä matkailu 5: Matkailu -> Kullanhuuhdontakilpailut Suomessa ja ulkomailla 5: Matkailu -> Kultateema Lapin matkailussa Kumbukumbu 2: Uskonnolliset yhteisöt -> Suomen evankelisluterilainen kirkko -> Suomen Lähetysseura ja sen toiminta 2: Yhteisöt -> Euroopan ulkopuoliset kulttuurit -> Namibia, Tansania, Kiina, Nepal Kuopion kulttuurihistoriallinen museo 4: Kauppa -> Vähittäiskauppa -> Torimyynti Kymenlaakson museo 2: Rajavartiolaitos -> Merivartiointi 4: Metsäteollisuus Lahden kaupunginmuseo 3: Arki -> Vanhuksen arki

27 26 4: Metalliteollisuus -> Kodinkoneteollisuus (UPO Oy) 4: Puusepänteollisuus -> Huonekaluteollisuus 4: Tekstiili ja vaatetusteollisuus: Valmisvaateteollisuus 5: Viestintä -> Radio ja televisio 5: Viestintä: Julisteet 6: Urheilu -> Hiihto 7: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Viipuri Lapin maakuntamuseo 5: Matkailu -> Lapinmatkailu 7: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Saksalaiset joukot Lapissa Lapuan kaupungin museo 2: Yhteiskunnalliset liikkeet -> Kansanliikkeet -> Isänmaallinen kansanliike 2: Yhteiskunnalliset liikkeet -> Kansanliikkeet -> Lapuan liike 4: Aseteollisuus -> Patruunateollisuus Lenin-museo 2: Yhdistystoiminta -> Suomalainen työväenliike Neuvostoliitossa 2: Suomen valtio -> Suomen ja Venäjän/ Neuvostoliiton suhteet 5: Matkailu -> Neuvostomatkailu -> Neuvostoesineet/ -matkamuistot 7: Vaikuttajat -> V.I.Lenin ja Suomi Lohjan museo 4: Kaivosteollisuus: Kaivostoiminta: Kivimineraalit 4: Muoviteollisuus

28 27 Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 1: Kalastus -> Vapaa-ajan merikalastus 3: Asuminen ja eläminen-> Vapaa-ajan asuminen Mannerheim-museo 7: Vaikuttajat -> C.G.E. Mannerheim Miehikkälän museot 7: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Salpalinja Mikkelin kaupungin museot 7: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Päämaja Mobilia 5: Liikenne -> Tieliikenne 5: Liikenne -> Vesiliikenne Museokeskus Vapriikki 4: Kumiteollisuus 4: Optiikka 4: Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 4: Tekstiili- ja vaatetusteollisuus -> Jalkineteollisuus Museoviraston Kuvakokoelmat 2: Suomen valtio ja valtion organisaatiot -> Suomen valtiollinen historia

29 28 Möhkön ruukkimuseo 4: Valimoteollisuus -> Valimotoiminta: järvimalmit Naantalin museo 5: Matkailu -> Kylpylätoiminta 5: Matkailu -> Perhematkailu Nautelankosken museo 4: Esiteollinen toiminta -> Vesimyllyt Nurmeksen kaupungin museot 2: Yhteisöt -> Romanit Nurmijärven museo 3: Eläminen ja asuminen -> Lapsiperheen arki kehyskunnassa Outokummun kaivosmuseo 4: Ammattiryhmät -> Kaivostyöläiset 4: Kaivosteollisuus -> Kaivostoiminta: Metallimineraalit Panssarimuseo 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat/ Panssarijoukot ja panssarintorjunta Pielisen museo 4: Metsätalous -> Puunkorjuu/ -kuljetus -> Metsätyöperinne ennen 1950-lukua 4: Metsätalous -> Puunkorjuu/ -kuljetus -> Metsätyöperinne ennen 1950-lukua -> Talvityöt

30 29 4: Metsätalous -> Puunkorjuu/ -kuljetus -> Metsätyöperinne ennen 1950-lukua -> Uittotyöt Pietarsaaren kaupunginmuseo 4: Elintarviketeollisuus -> Tupakkateollisuus Pohjois-Karjalan museo 2: Siirtolaisuus -> Maahanmuuttajat: Venäläiset 3: Populaarikulttuuri -> Nuorisokulttuuri Poliisimuseo 2: Valtion viranomaistoiminta -> Poliisi ja sen eri yksiköt Porvoon museo 2: Suomen valtio -> Suomen valtiollinen historia -> Porvoon valtiopäivät 7: Vaikuttajat -> Albert Edelfelt 7: Vaikuttajat -> J.L. Runeberg 7: Vaikuttajat -> Ville Wahlgren Postimuseo 5: Viestintä -> Postitoiminta Pukstaavi 3: Harrastukset -> Lukeminen 4: Ammattiryhmät -> Kirjailijat 4: Ammattiryhmät -> Kirjansitojat 4: Ammattiryhmät -> Kuvittajat

31 30 4: Ammattiryhmät -> Kääntäjät 4: Muu toiminta -> Kustannusala 4: Palveluyritykset -> Kirjakaupat Päivälehden museo 5: Viestintä -> Sanomalehden tekemiseen liittyvä tekniikka 5: Viestintä -> Sanomalehden toimitustyö Raahen museo 4: Metalliteollisuus -> Metallien perusteollisuus -> Terästeollisuus Riihimäen kaupunginmuseo 2: Siirtolaiset -> Evakot: Antrea 4: Teknokemian teollisuus -> Kynttiläteollisuus Rauman merimuseo 4: Ammattiryhmät: Merimiehet 6: Koulutus: Merenkulkualan koulutus Rauman museo 4: Käsiteollisuus: Pitsinnypläys Rikosmuseo 2: Viranomaistoiminta -> Rikokset ja rikollisuus -> Keskusrikospoliisi 2: Viranomaistoiminta -> Rikokset ja rikollisuus -> Tekninen rikostutkinta

32 31 Saamelaismuseo Siida 2: Yhteisöt -> Saamelaiset Saarijärven museo 2: Julkisen sektorin palvelut -> Maaseudun palvelurakenne ja sen muutokset Sagalundin museo 4: Metalliteollisuus -> Lukkoteollisuus Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU 4: Elektoniikkateollisuus -> Radiovastaanottimet 4: Elektoniikkateollisuus -> Radio- ja matkapuhelimet 4: Elektoniikkateollisuus -> Televisiovastaanottimet 4: Elektoniikkateollisuus ->Tietokonemonitorit Satakunnan museo 2: Yhteisön juhlat -> Häät ja hääperinteet 3: Asuminen ja eläminen -> Hygienia 3: Harrastukset -> Vapaa-ajan harrastukset yksilön näkökulmasta 4: Ammattiryhmät -> Parturi-kampaajat 4: Ammattiryhmät -> Sepät 4: Ammattiryhmät -> Suutarit 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Kotitalouskoneet -> Lämmityslaitteet Serlachius-museot Gösta ja Gustaf 3: Asuminen ja eläminen -> Hygienia -> Paperiset hygieniatuotteet

33 32 4: Metsäteollisuus -> Paperinjalostusteollisuus Sibelius-museo 2: Yhdistystoiminta -> Suomalaiset musiikkiyhdistykset 6: Musiikki -> Soittimet 6: Musiikki -> Suomalaiset säveltäjät 7: Vaikuttajat -> Jean Sibelius Sotamuseo 2: Puolustusvoimat -> Ilmavoimat 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat: Ilmatorjunta 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat: Jalkaväki 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat: Panssarivoimat 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat: Tykistö, pioneeri, viestintä 2: Puolustusvoimat -> Merivoimat Suomen Ilmailumuseo 2: Puolustusvoimat -> Ilmavoimat -> Koulutuskalusto 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Lentokoneteollisuus 5: Liikenne -> Ammatti-ilmailu 5: Liikenne -> Harrasteilmailu Suomen jääkiekkomuseo 6: Urheilu -> Jääkiekon SM-liiga 6: Urheilu -> Suomen jääkiekkomaajoukkueet 6: Urheilu -> Suomalaiset jääkiekkoilijat ulkomailla

34 33 6: Urheilu -> Jääkiekon yleinen varustekehitys Suomen Kansallismuseo 2: Suomen valtio -> Suomen valtiollinen historia Suomen kellomuseo 3: Asuminen ja eläminen -> Aikakäsitykset 4: Ammattiryhmät -> Kellosepät ja kellontekijät 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Hienomekaaninen teollisuus -> Kelloteollisuus Suomen käsityön museo 2: Yhdistystoiminta -> Käsi- ja taideteolliset yhdistykset 4: Ammattikäsityö 6: Koulutus -> Käsityöalan koulutus Suomen Lasimuseo 4: Kemianteollisuus -> Lasiteollisuus -> Lasin tuotanto 4: Kemianteollisuus -> Lasiteollisuus -> Lasiset lopputuotteet 6: Suomalainen muotoilu -> Lasin muotoilijat 6: Suomalainen muotoilu -> Lasitaideteokset Suomen lelumuseo Hevosenkenkä 3: Kodin sisustaminen ja esineet -> Lelut -> Suomalaisvalmisteiset lelut 3: Kodin sisustaminen ja esineet -> Lelut -> Suomalaisten lempilelut

35 34 Suomen Maatalousmuseo Sarka 4: Maatalous -> Maa- ja metsätalous sivuelinkeinoineen 4: Maatalous -> Maataloustyö ja yrittäminen 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Maatalouskoneiden suunnittelu ja tuotanto Suomen Merimuseo 3: Harrastukset -> Veneilyharrastus 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Telakkateollisuus 5: Liikenne -> Merenkulku -> Kauppamerenkulku (Etelä-Suomi) 5: Valtion merenkulkuhallinto Suomen Metsämuseo Lusto 1: Metsien käyttö -> Metsien käyttö elinkeinotoiminnassa 1: Metsien käyttö -> Metsien käyttö harrastustoiminnassa 1: Metsien käyttö -> Puun ja muiden metsäntuotteiden käyttö 1: Metsäkäsitykset ja suhteet, arvot -> taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut metsiin liittyvät arvot 2: Organisaatiot -> Metsäalan organisaatiot 4: Ammattiryhmät -> Metsäammattilaiset 4: Metsätalous -> Metsän uudistaminen 4: Metsätalous -> Metsänhoito 4: Metsätalous -> Metsänparannus 4: Metsätalous -> Puunkorjuu ja kuljetus 4: Metsäteollisuus Suomen Metsästysmuseo 1: Kalastus -> Vapakalastus

36 35 1: Metsästys ja eräkulttuuri 1: Riistanhoito ja tutkimus, riistaeläimet 2: Yhdistystoiminta -> Metsästysyhdistykset 4: Käsiteollisuus -> Aseiden valmistus 4: Aseteollisuus -> Metsästysaseet 4: Aseteollisuus -> Sotilaskäsiaseet 5: Matkailu -> Metsästysmatkailu -> Metsästysmatkailu Suomessa 5: Matkailu -> Metsästysmatkailu -> Metsästysmatkailu Suomesta ulkomaille 6: Taide -> Erätaide Suomen ortodoksinen kirkkomuseo 2: Uskonnolliset yhteisöt -> Suomen ortodoksinen kirkko -> Ortodoksiset seurakunnat 2: Uskonnolliset yhteisöt -> Suomen ortodoksinen kirkko -> Ortodoksinen luostarilaitos 2: Uskonnolliset yhteisöt -> Suomen ortodoksinen kirkko -> Ortodoksinen perinne ja elämäntapa Suomen Rautatiemuseo 2: Ammattiryhmät -> Rautatieläiset 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Rautateihin liittyvä teollisuus 5: Liikenne -> Rautatieliikenne -> Matkustaminen 5: Liikenne -> Rautatieliikenne -> Tavarankuljetus Suomen Urheilumuseo 6: Urheilu -> Huippu- ja kilpaurheilu 6: Urheilu -> Harrasteliikunnan välinekehitys

Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS

Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 10 jäsenistö 12 HALLINTO 15 TALOUS 22 SUOMEN MUSEOLIITON JÄSENET 1 Suomen museoliitto Suomen

Lisätiedot

Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa.

Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa. Vuosikertomus 2012 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus- ja kehittämispalvelut 5 Museo 2015 9 Viestintäpalvelut 9 Tukipalvelut 11 Jäsenet 14 Tilinpäätös 18 Suomen museoliitto kuvina 23 Muu varainhankinta 1%

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ TALLBERGINKATU 1 G 60 00180 HELSINKI SISÄLLYS 1. HALLINTO 3 1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Museoissa 2010 Kooste museoiden näyttely- ja tapahtumatarjonnasta Suomen museoliitto 26.1.2010

Museoissa 2010 Kooste museoiden näyttely- ja tapahtumatarjonnasta Suomen museoliitto 26.1.2010 Museoissa 2010 Kooste museoiden näyttely- ja tapahtumatarjonnasta Suomen museoliitto 26.1.2010 Tähän on koottu Museovuoden 2010 kiinnostavimmat teemat, näyttelyt ja tapahtumat. Kaikki alkavat, päättyvät

Lisätiedot

Loppuraportti. Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013

Loppuraportti. Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013 Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013 ERILAISIA SUOMI-KUVIA HANKE Loppuraportti Hangon museo Helinä Rautavaaran museo Helsingin kaupunginmuseo Museoviraston kuvakokoelmat Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Nykytilanne Museoiden tilakulut ja %-osuus vuonna 2010

Nykytilanne Museoiden tilakulut ja %-osuus vuonna 2010 Jyväskylän museoverkkoselvitys Liite 1 Nykytilanne Museoiden tilakulut ja %-osuus vuonna 2010 Museo Tilat m2 Vuokrat /vuosi /m2 Menot vuonna 2010 Tulot vuonna 2010 Henkilöstökulut Toimintamenot Menot yht

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2011. Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2013. 1 Sisällysluettelo 2 Museonjohtajan

Lisätiedot

Valtakunnalliset erikoismuseot

Valtakunnalliset erikoismuseot Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Valtakunnalliset erikoismuseot Selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana

Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana Opetusministeriö Undervisningsministeriet OPETUSMINISTERIÖN POLITIIKKA-ANALYYSEJÄ 2009:4 Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana Suomi osallistui vuonna 2008 ensimmäisen kerran kansainväliseen maamielikuvatutkimukseen.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ HRM TALLBERGINKATU 1 G 60 00180 HELSINKI SISÄLLYS 1. HALLINTO 3 1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset

Lisätiedot

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014

K A N S A N A R K I S T O. Toimintakertomus 2014 K A N S A N A R K I S T O Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Kansan Arkiston vuosi 2014 1. Kansan Arkiston vuosi 2014 4 2. Työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto 7 3. Kokoelmien kartunta

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

MUSEOVUOSI 2007 SISÄLTÖ. Kulttuurihistorialliset, luonnontieteelliset ja erikoismuseoiden näyttelyt... 26

MUSEOVUOSI 2007 SISÄLTÖ. Kulttuurihistorialliset, luonnontieteelliset ja erikoismuseoiden näyttelyt... 26 MUSEOVUOSI 2007 SISÄLTÖ Museoiden taidenäyttelyt... 2 Kulttuurihistorialliset, luonnontieteelliset ja erikoismuseoiden näyttelyt... 26 Museoiden tapahtumat... 48 Museoiden vuoden 2007 ohjelma paikkakunnittain...

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Yritykset 2012 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 aloittaneiden yritysten määrä on kääntynyt hienoiseen laskuun,

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN ASIAKASLEHTI 2013

TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN ASIAKASLEHTI 2013 TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN ASIAKASLEHTI 2013 1 Kuva Ulla Rohunen Juhlat museossa Werstaalla juhlitaan harva se päivä. Työväenmuseo jää taatusti juhlavieraiden mieleen. Teksti Jenni Lares Kuva Kati Lehtinen

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo 1 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan

Lisätiedot

http://www.yle.fi/elavaarkisto/haku/

http://www.yle.fi/elavaarkisto/haku/ Sida 1 av 11 UUTISET AREENA TV RADIO Hae Yle.fi:stä Svenska Yle Svenska YLE: Arkivet Etusivu Selaa aiheittain Blogi Toimitus Ohjeet soldan Etsi + lisää tarkempi rajaus Voit rajata hakuasi näillä Ohjelmatyyppi:

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN ASIAKASLEHTI 2015

TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN ASIAKASLEHTI 2015 TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN ASIAKASLEHTI 2015 Lasten Werstas Miltä työväenmuseo näyttää lapsiperheen silmin? Heikkisten lapset ottivat museon omakseen. Teksti Karoliina Suoniemi Kuva: Karoliina Suoniemi Heinäkuisena

Lisätiedot

Elkan 34. toimintavuosi

Elkan 34. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 2014 Elkan 34. toimintavuosi Sisältö Elkan 34. toimintavuosi 3 Hallinto 4 Talous 4 Henkilöstö 5 Toimintaympäristö ja asiakkaat 6 Keskusarkistotoiminta 6 Sota-arkiston kunnostamisprojekti

Lisätiedot

Kävellen Helsingissä 5 reittiä kaupunkiin

Kävellen Helsingissä 5 reittiä kaupunkiin Kävellen Helsingissä 5 reittiä kaupunkiin Sisältää reittikartat ja designkohteita! 6 km 6 km 2,5 km 6 km 4 km 2 Kävellen Helsingissä 5 reittiä kaupunkiin Vinkki! Tekstissä mainittujen arkkitehtien elinajat

Lisätiedot

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Luovan Suomen julkaisuja 6 Luova Suomi / Luova Suomi Etelä-Savossa 2012 Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Työryhmä Ritva Wäre, puheenjohtaja, 31.3.2009 asti Outi Järvinen, jäsen ja työtä koordinoinut sihteeri Elina Anttila, 30.11.2008 asti Helena Edgren Outi

Lisätiedot

Museoiden luettelointiohje. Esine. Valokuva. Taideteos. Arkistoaineisto. Audiovisuaalinen aineisto

Museoiden luettelointiohje. Esine. Valokuva. Taideteos. Arkistoaineisto. Audiovisuaalinen aineisto Museoiden luettelointiohje Esine Taideteos Arkistoaineisto Audiovisuaalinen aineisto Toimitus: Leena Furu Graafinen suunnittelu: Solid Angle Taitto: Riikka Sainio Julkaisija: Museo 2015 ja Museovirasto

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Näkemyksestä menestystä Luovat alat Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 Suomen Metsästysmuseo 2009 2 Museonjohtajan vuosikatsaus 5 SUOMEN METSÄSTYSMUSEON

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y. TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2009. Muut kuvat: Suomen Metsästysmuseo kuvaarkisto,

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot