VALTAKUNNALLISEN TALLENNUSTYÖJAKOMALLIN 1. RAAKAVERSIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTAKUNNALLISEN TALLENNUSTYÖJAKOMALLIN 1. RAAKAVERSIO"

Transkriptio

1 VALTAKUNNALLISEN TALLENNUSTYÖJAKOMALLIN 1. RAAKAVERSIO Työväenmuseo Werstaan kokoelmapäällikkö Teemu Ahola on toiminut syksyn 2012 aikana Suomen Museoliiton nimeämänä selvitysmiehenä Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:n hankkeessa, jossa on määritelty suuntaviivoja valtakunnalliselle kokoelmayhteistyölle ja tallennustyönjaolle. Hankkeen tarkoituksena on määritellä kulttuurihistoriallisten ammatillisesti hoidettujen museoiden museokohtaiset tallennustehtävät, jotka muodostavat rungon valtakunnalliselle tallennustyönjaolle. Selvitysmies on ollut yhteydessä yhteensä noin 120 ammatillisesti hoidettuun kulttuurihistorialliseen museoon ja haastatellut museon johtajaa tai hänen nimeämäänsä henkilöä. Keskusteluissa on nostettu esiin museoiden tallennustehtäviä ja teemoja ja määritelty sellaiset tehtävät, joiden voidaan katsoa olevan valtakunnallisia tallennustehtäviä. Tämän haastattelumateriaalin pohjalta selvitysmies on koostanut oheisen kokonaisuuden. Tallennustyönjakomalli jakaantuu TAKO:n nykydokumentointityöstä tutun seitsemän poolin otsakkeen alle. Poolien sijasta tallennustyönjaossa näitä isoja yläotsikoita kutsutaan aihealueiksi, joiden alle alateemat rakentuvat. Alateemojen nimet on johdettu KOKO:n termistön mukaan, jotta ne vastaisivat mahdollisimman pitkälle sitä termistöä, mitä museoissa käytetään. Tallennustyönjako on tässä esitetty kolmen eri näkökulman kautta. Ensimmäisenä esitellään sanallisesti kukin aihealue ja niiden alateemat. Alateemojen yhteydessä on niistä vastaavien museoiden nimet. Toinen näkökulma on museolähtöinen. Museot ovat aakkosjärjestykseen listattuna ja museoiden yhteydessä on mainittu niiden tallennustehtävät tallennustyönjaossa. Kolmas näkökulma esittelee tallennustyönjaon ns. atomimallina ilman yksittäisiä museoita. Tarkoituksena on luoda mahdollisimman kompakti ja konkreettinen kuva tallennustyönjaon muodostumisesta. Tässä asiakirjassa esiteltävä tallennustyönjakomalli on raakaversio, työkappale. Sitä kehitetään ja tarkennetaan yhdessä museoammattilaisten, eli kentän kanssa. Lopullinen versio valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä ja viimeistelytyössä hyödynnetään kentältä saatavaa palautetta. Selvitysmies ottaa ilolla vastaan kaiken tallennustyönjakomalliin ja sen sisältöön liittyvän palautteen. Eräs merkittävä asia, jota museoiden tulisi pohtia, on niin sanottujen aukkokohtien problematiikka. Kuten tallennustyönjakoa tarkastelemalla voidaan havaita, aukkoja on runsaasti. Selvitysmies toivoo, että museot toimittaisivat omia havaintojaan aukkokohdista, jotta voimme yhdessä laatia mahdollisimman kattavan listan niistä teemoista joita museoiden tulisi tallentaa, mutta jotka eivät tällä hetkellä välttämättä tallennu minkään museon kokoelmiin. Teemu Ahola kokoelmapäällikkö Työväenmuseo Werstas puhelin: s-posti:

2 1 TALLENNUSTYÖNJAKO AIHEALUEEN MUKAAN AIHEALUE 1: IHMINEN JA LUONTO Kalastus Ammattimainen merikalastus (Forum Marinum) Vapaa-ajan merikalastus (Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo) Vapakalastus (Suomen Metsästysmuseo) Metsien käyttö Metsien käyttö harrastustoiminnassa (Kainuun museo) Metsien käyttö elinkeinotoiminnassa (Suomen Metsämuseo Lusto) Puun ja muiden metsätuotteiden käyttö (Suomen Metsämuseo Lusto) Metsäkäsitykset ja -suhteet, arvot taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut metsiin liittyvät arvot (Suomen Metsämuseo Lusto) Metsästys ja eräkulttuuri Metsästys ja eräkulttuuri (Suomen Metsästysmuseo) Puutarhanhoito Puutarhanhoito (Fiskarsin museo) Puutarhanhoitovälineet (Fiskarsin museo)

3 2 Rannikko- ja saaristolaiskulttuuri Saaristolaiselämä (Espoon kaupunginmuseo) Riistanhoito ja -tutkimus, riistaeläimet Riistanhoito ja tutkimus, riistaeläimet (Suomen Metsästysmuseo)

4 3 AIHEALUE 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ Julkisen sektorin palvelut Julkinen liikenne (Helsingin kaupunginmuseo) Maaseudun palvelurakenne ja sen muutokset (Saarijärven museo) Metsänomistajuus Metsänomistajuus (Suomen Metsämuseo Lusto) Organisaatiot Kuluttajien osuustoimintaliike ja liiketoiminta (Työväenmuseo Werstas) Metsäalan organisaatiot (Suomen Metsämuseo Lusto) Siirtolaisuus Evakot: Antrea (Riihimäen kaupunginmuseo) Kulttuurien kohtaamisesta syntyvät ilmiöt (Helinä Rautavaaran museo) Maahanmuuttajien tradition siirto (Helinä Rautavaaran museo) Maahanmuuttajat Venäläiset (Pohjois-Karjalan museo) Suomen valtio ja valtion organisaatiot Poliisi Keskusrikospoliisi (Rikosmuseo) Poliisi ja sen eri yksiköt (Poliisimuseo)

5 4 Rajavartiolaitos Suomen puolustusvoimat Rikokset ja rikollisuus (Rikosmuseo) Tekninen rikostutkinta (Rikosmuseo) Merivartiointi (Kymenlaakson museo) Ilmatorjunta (Sotamuseo, Ilmatorjuntamuseo) Ilmavoimat (Sotamuseo, Keski-Suomen ilmailumuseo) Koulutuskalusto (Sotamuseo, Suomen ilmailumuseo) Maavoimat: Jalkaväki (Sotamuseo, Jalkaväkimuseo) Maavoimat: Panssarijoukot ja panssarintorjuntajoukot (Sotamuseo, Panssarimuseo) Maavoimat: Tykistö-, pioneeri- ja viestijoukot (Sotamuseo, Tykistö-, pioneeri- ja viestimuseo) Merivoimat (Sotamuseo, Forum Marinum) Varuskunnat, varuskuntaelämä (Kankaanpään kaupunginmuseo) Suomen ja Venäjän/ Neuvostoliiton suhteet (Lenin-museo) Suomen valtiollinen historia (Museoviraston Kuvakokoelmat, Suomen Kansallismuseo) Vankeinhoitolaitos Porvoon valtiopäivät (Porvoon museo) Vankeinhoito (Hämeenlinnan kaupunginmuseo) Uskonnolliset yhteisöt Ortodoksinen kirkko Ortodoksinen luostarilaitos (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo) Ortodoksinen perinne ja elämäntapa (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo) Ortodoksiset seurakunnat (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo) Suomen evankelisluterilainen kirkko (Kumbukumbu)

6 5 Suomen Lähetysseura ja sen toiminta (Kumbukumbu) Yhdistystoiminta Ammattiyhdistysliike (Työväenmuseo Werstas) Käsi- ja taideteolliset yhdistykset (Suomen käsityön museo) Metsästysyhdistykset (Suomen Metsästysmuseo) Suomalaiset musiikkiyhdistykset (Sibelius-museo) Yhteiskunnalliset liikkeet Kansanliikkeet Isänmaallinen kansanliike (Lapuan kaupungin museot) Kehitysmaaliike (Työväenmuseo Werstas) Lapuan liike (Lapuan kaupungin museot) Naisasialiike (Työväenmuseo Werstas) Poliittinen työväenliike (Työväenmuseo Werstas) Rauhanliike (Työväenmuseo Werstas Suomalainen työväenliike Neuvostoliitossa (Lenin-museo) Ympäristöliike (Työväenmuseo Werstas) Lotta Svärd järjestö (Syvärannan lottamuseo) Lotta Svärd säätiö (Syvärannan lottamuseo) Suomen Naisten Huoltosäätiö (Syvärannan lottamuseo) Yhteiskunnan tekninen infrastruktuuri Vesilaitostoiminta (Tekniikan museo) Energia ja energiantuotanto (Tekniikan museo) Kantaverkkotoiminta (Sähkömuseo Elektra) LVI-järjestelmät (Tekniikan museo)

7 6 Maanmittaus (Tekniikan museo) Yhteisöt Euroopan ulkopuoliset kulttuurit Namibia, Tansania, Kiina, Nepal (Kumbukumbu) Kaksikieliset kansalaiset: suomenruotsalaiset (Hangon museo) Poikkitaiteelliset taiteilijayhteisöt (Tuusulan museo) Romanit (Nurmeksen kaupungin museot) Saamelaiset, saamelaisuus (Siida) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt (Työväenmuseo Werstas) Työväen kulttuuritoiminta (Työväenmuseo Werstas) Yhteisön juhlat Häät ja hääperinne (Satakunnan museo) Valtioiden rajat ylittävävuorovaikutus ja kontaktit (Haminan kaupungin museot, Tornionlaakson maakuntamuseo) Viittomakieliset (Työväenmuseo Werstas)

8 7 AIHEALUE 3: ARKI Asuminen ja eläminen Aikakäsitykset (Suomen kellomuseo) Hygienia (Satakunnan museo) Paperista valmistetut hygieniatuotteet (Serlachius-museot Gösta ja Gustaf) Lapsiperheen arki kehyskunnassa (Nurmijärven museo) Lähiöasuminen (Vantaan kaupunginmuseo) Opiskelijan arki ja elämä (Keski-Suomen museo) Pääkaupunki asuinympäristönä (Helsingin kaupunginmuseo) Suurtilan arki ennen 1900-lukua (Vanhalinnan museo) Teollisuustyöväen asuinkasarmit (Imatran kaupunginmuseo) Vanhuksen arki (Lahden kaupunginmuseo) Vapaa-ajan asuminen (Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo) Harrastukset Lukeminen (Pukstaavi) Vapaa-ajan harrastukset yksilön näkökulmasta (Satakunnan museo) Veneilyharrastus (Forum Marinum, Suomen merimuseo) Kodin sisustaminen ja esineet Huonekalutyylit (Heinolan kaupunginmuseo) Kodin sähkötalous (Sähkömuseo Elektra, Tekniikan museo) Lelut Suomalaisvalmisteiset lelut (Lelumuseo Hevosenkenkä) Suomalaisten lempilelut (Lelumuseo Hevosenkenkä)

9 8 Populaarikulttuuri Nuorisobänditoiminta (Vantaan kaupunginmuseo) Nuorisokulttuuri (Pohjois-Karjalan museo) Vapaa-ajan tapahtumat Vapaa-ajan tapahtumat Sotilasmusiikkitapahtumat (Haminan kaupungin museot)

10 9 AIHEALUE 4: TUOTANTO, PALVELUT JA TYÖELÄMÄ Ammattikäsityö Ammattikäsityö (Suomen käsityön museo) Ammattiryhmät Kaivostyöläiset (Outokummun kaivosmuseo) Kellosepät ja kellontekijät (Suomen kellomuseo) Kirjailijat (Pukstaavi) Kirjansitojat (Pukstaavi) Kullankaivajat (Kultamuseo) Kuvittajat (Pukstaavi) Kääntäjät (Pukstaavi) Merimiehet (Rauman merimuseo) Metsäammattilaiset (Suomen Metsämuseo Lusto) Parturi-kampaajat (Satakunnan museo) Rautatieläiset (Suomen Rautatiemuseo) Sepät (Satakunnan museo) Suutarit (Satakunnan museo) Aseteollisuus Metsästysaseet (Suomen Metsästysmuseo) Patruunateollisuus (Lapuan kaupungin museot) Sotilaskäsiaseet (Suomen Metsästysmuseo) Elektroniikkateollisuus Elektroniikkateollisuus

11 10 Radiovastaanottimet (Lahden kaupunginmuseo, Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU, Tekniikan museo) Radio- ja matkapuhelimet (Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU, Tekniikan museo) Televisiovastaanottimet (Lahden kaupunginmuseo, Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU, Tekniikan museo) Tietokonemonitorit (Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU) Elintarviketeollisuus Makeisteollisuus (Turun museokeskus) Tupakkateollisuus (Pietarsaaren kaupunginmuseo) Esiteollinen toiminta Vesimyllyt (Nautelankosken museo) Kaivosteollisuus Kaivostoiminta: metallimineraalit (Outokummun kaivosmuseo) Kaivostoiminta: kivimineraalit (Lohjan museo) Kaivosteollisuus (Tekniikan museo) Keraaminen teollisuus Tiiliteollisuus (Tuusulan museo) Kivenjalostus Uuniteollisuus (Turun museokeskus) Kauppa Vähittäiskauppa

12 11 Markkinat (Carlsro) Torimyynti (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) Kemianteollisuus Kemianteollisuus (Tekniikan museo) Lasiteollisuus Lasin tuotanto (Suomen Lasimuseo) Lasituotteet (Suomen Lasimuseo) Kullankaivu Kullankaivu (Kultamuseo) Kumiteollisuus Kumiteollisuuden tuotteet ja niiden valmistus (Museokeskus Vapriikki) Käsiteollisuus Aseiden valmistus (Metsästysmuseo) Pitsinnypläys (Rauman museo) Maatalous Maa- ja metsätalous sivuelinkeinoineen (Suomen Maatalousmuseo Sarka) Maataloustyö ja maatalousyrittäminen (Suomen Maatalousmuseo Sarka) Metalliteollisuus Kodinkoneteollisuus UPO Oy:n koneet ja laitteet (Lahden kaupunginmuseo) Konepajateollisuus (Emil Aaltosen museo, Tekniikan museo) Hienomekaaninen teollisuus

13 12 Kelloteollisuus (Suomen kellomuseo) Kotitalouskoneet (Satakunnan museo, Tekniikan museo) Kodin lämmityslaitteet (Satakunnan museo) Lentokoneteollisuus (Suomen ilmailumuseo) Telakkateollisuus (Forum Marinum, Suomen Merimuseo, Varkauden museot) Maatalouskoneiden suunnittelu ja tuotanto (Suomen Maatalousmuseo Sarka) Rautateihin liittyvä teollisuus (Suomen Rautatiemuseo) Lukkoteollisuus (Sagalundin museo) Metallien perusteollisuus Terästeollisuus (Raahen museo) Valimoteollisuus (Karkkilan ruukkimuseo Senkka) Valimoteollisuus: järvimalmit (Möhkön ruukkimuseo) Valaisinteollisuus (Keravan museo) Metsätalous Metsän uudistaminen (Suomen Metsämuseo Lusto) Metsänhoito (Suomen Metsämuseo Lusto) Metsänparannus (Suomen Metsämuseo Lusto) Puunkorjuu ja kuljetus (Suomen Metsämuseo Lusto) Metsätyöperinne ennen 1950-lukua (Pielisen museo) Talvityöt (Pielisen museo) Uittotyöt (Pielisen museo, Äänekosken kaupunginmuseo) Metsäteollisuus Metsäteollisuus (Kymenlaakson museo, Suomen Metsämuseo Lusto, Tekniikan museo, Varkauden museot) Paperinjalostusteollisuus (Serlachius-museot Gösta ja Gustaf)

14 13 Muoviteollisuus Muoviteollisuus (Lohjan museo) Muu toiminta Kustannustoiminta (Pukstaavi) Nahkateollisuus Nahkateollisuuden teolliset prosessit (Friitalan nahkamuseo) Nahkateollisuuden lopputuotteet (Friitalan nahkamuseo) Ohjelmistoteollisuus Digitaalinen peliteollisuus (Espoon kaupunginmuseo) Optiikka Optiset laitteet ja niiden tuotanto (Museokeskus Vapriikki) Ostoskeskukset ja keskittymät Ostoskeskukset ja keskittymät (Vantaan kaupunginmuseo) Palveluyritykset Apteekit, apteekkitoiminta (Turun museokeskus) Kirjakaupat (Pukstaavi) Puusepänteollisuus Huonekaluteollisuus (Keravan museo, Lahden kaupunginmuseo)

15 14 Rakennusteollisuus Rakennusteollisuus (Forssan museo, Tekniikan museo) Työelämä Työympäristö Julkisen sektorin työympäristöt (Helsingin kaupunginmuseo) Työelämän laatu (Työväenmuseo Werstas) Työturvallisuus(Työväenmuseo Werstas) Työttömyys (Työväenmuseo Werstas) Teknokemian teollisuus Kynttiläteollisuus (Riihimäen kaupunginmuseo) Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Jalkineteollisuus (Kankaanpään kaupunginmuseo, Museokeskus Vapriikki) Teollisesti painetut kankaat (Forssan museo) Valmisvaateteollisuus (Lahden kaupunginmuseo, Turun museokeskus) Villateollisuus (Hyvinkään kaupunginmuseo) Älyvaateteollisuus (Kankaanpään kaupunginmuseo) Valmistustekniikat Tervanpoltto (Kuhmon museot)

16 15 AIHEALUE 5: VIESTINTÄ, LIIKENNE JA MATKAILU Liikenne Ilmailu Ammatti-ilmailu (Suomen ilmailumuseo) Harrasteilmailu (Suomen ilmailumuseo) Merenkulku Kauppamerenkulku Etelä-Suomi (Suomen merimuseo) Kauppamerenkulku Lounais-Suomi (Forum Marinum) Luotsitoiminta (Uudenkaupungin kulttuurihistoriallinen museo) Rautatieliikenne Matkustaminen (Suomen Rautatiemuseo) Tavarankuljetus (Suomen Rautatiemuseo) Tieliikenne (Mobilia) Vesiliikenne (Mobilia) Sisävesiliikenne (Savonlinnan maakuntamuseo) Kanavaliikenne (Varkauden museot) Majoitus-, matkailu- ja ravitsemustoiminta Etelä-Karjalan matkailu (Etelä-Karjalan museo, Imatran kaupunginmuseo) Kultakulttuuriin liittyvä matkailu (Kultamuseo) Kullanhuuhdontakilpailut Suomessa ja ulkomailla (Kultamuseo) Kultateema Lapin matkailussa (Kultamuseo) Kylpylät (Naantalin museo) Lapinmatkailu (Lapin maakuntamuseo)

17 16 Majoitus- ja matkailualat yritysten, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta (Hotelli- ja ravintolamuseo) Majoittuminen ja ruokailu(hotelli- ja ravintolamuseo) Metsästysmatkailu Suomessa (Suomen Metsästysmuseo) Metsästysmatkailu Suomesta ulkomaille (Suomen Metsästysmuseo) Neuvostomatkailu (Lenin-museo) Neuvostoesineet/ -matkamuistot (Lenin-museo) Perhematkailu (Naantalin museo) Pääkaupunki matkailukohteena (Helsingin kaupunginmuseo) Suomalainen ammatillinen ruoka- ja juomakulttuuri (Hotelli- ja ravintolamuseo) Yksityinen majoitustoiminta (Hangon kaupunginmuseo) Valtion merenkulkuhallinto Valtion merenkulkuhallinto (Suomen merimuseo) Viestintä Julisteet (Lahden kaupunginmuseo) Kirjapainotekniikka (Tekniikan museo) Lennätin (Tekniikan museo) Postitoiminta (Postimuseo) Radio (Lahden kaupunginmuseo, Tekniikan museo) Sanomalehden tekemiseen liittyvä tekniikka (Päivälehden museo) Sanomalehden toimitustyö (Päivälehden museo) Televisio (Lahden kaupunginmuseo, Tekniikan museo)

18 17 AIHEALUE 6: KOULUTUS, TAIDE, KORKEAKULTTUURI JA HYVINVOINTI Arkkitehtuuri Suomalainen arkkitehtuuri (Arkkitehtuurimuseo) Alvar Aalto (Alvar Aalto museo) Esittävä taide Ammattitanssi (Teatterimuseo) Ammattiteatteri (Teatterimuseo) Sirkus- ja tivoliperinne (Keravan museo) Koulutus Helsingin yliopisto (Helsingin yliopistomuseo) Kansanopetus (Jyväskylän yliopistomuseo) Käsityöalan koulutus (Suomen käsityön museo) Liikuntatiede (Jyväskylän yliopistomuseo) Merenkulkualan koulutus (Rauman merimuseo) Metsäalan koulutus (Suomen Metsämuseo Lusto) Sotilaallinen koulutus Haminan kadettikoulut (Haminan kaupungin museot) Suomen yliopistohistoria (Helsingin yliopistomuseo) Taidekoulutus (Kankaanpään kaupunginmuseo) Tekniikan ammatillinen koulutus (Tekniikan museo) Tekniikan korkeakoulutus (Tekniikan museo) Turun Akatemia (Helsingin yliopistomuseo) Musiikki Soittimet (Sibelius-museo) Suomalaiset säveltäjät (Sibelius-museo) Suomalainen muotoilu Suomalainen muotoilu (Designmuseo) Alvar Aalto (Alvar Aalto museo)

19 18 Keramiikkataide (Heinolan kaupunginmuseo) Lasin muotoilu (Suomen lasimuseo) Lasin muotoilijat (Suomen lasimuseo) Lasitaideteokset (Suomen lasimuseo) Taide Erätaide (Suomen metsästysmuseo) Taiteilijaresidenssitoiminta (Aboa Vetus & Ars Nova museot) Taidevalokuvaus (Suomen valokuvamuseo) Tiede Tieteentekemisen historia ennen 1900-lukua (Helsingin yliopistomuseo) Urheilu Harrasteliikunnan välinekehitys (Suomen urheilumuseo) Hiihto (Lahden kaupunginmuseo) Huippu- ja kilpaurheilu (Suomen urheilumuseo) Jääkiekko Jääkiekon SM-liiga (Suomen jääkiekkomuseo) Suomen jääkiekkomaajoukkueet (Suomen jääkiekkomuseo) Suomalaiset jääkiekkoilijat ulkomailla (Suomen jääkiekkomuseo) Jääkiekon yleinen varustekehitys (Suomen jääkiekkomuseo) Valokuvaus Valokuvauksen kulttuurit (Suomen valokuvamuseo)

20 19 AIHEALUE 7: TRENDIT, VAIKUTTAJAT JA KÄÄNNEKOHDAT Käännekohdat Toinen maailmansota Luovutettu Karjala: Kannaksen alue (Etelä-Karjalan museo) Päämaja (Mikkelin kaupungin museot) Salpalinja (Miehikkälän museot) Saksan armeijan joukot Lapissa (Lapin maakuntamuseo) Talvisodan arki ja siviiliväestö (Kuhmon museot) Viipuri (Lahden kaupunginmuseo) Vaikuttajat Emil Aaltonen (Emil Aaltosen museo) Emil Cedercreutz (Harjavallan museotoimi) Albert Edelfelt (Porvoon museo) Akseli Gallen-Kallela (Akseli Gallen-Kallelan museo) V.I. Lenin Suomessa (Lenin-museo) C.G.E. Mannerheim (Mannerheim-museo) Mikko Niskanen (Äänekosken kaupunginmuseo) J.L. Runeberg (Porvoon museo) Jean Sibelius (Sibelius-museo) Kari Suomalainen (Visavuoren museo) Reidar Särestöniemi (Särestöniemi-museo) Ville Wahlgren (Porvoon museo) Emil Wikström (Visavuoren museo)

21 20 MUSEOKOHTAINEN TALLENNUSTYÖNJAKO Aboa Vetus ja Ars Nova museot 6: Taide -> Taiteilijaresidenssitoiminta Alvar Aalto museo 6: Arkkitehtuuri - > Alvar Aalto 6: Suomalainen muotoilu -> Alvar Aalto Arkkitehtuurimuseo 6: Arkkitehtuuri Carlsro 4: Kauppa -> Vähittäiskauppa -> Markkinat Designmuseo 6: Suomalainen muotoilu Emil Aaltosen museo 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus 7: Vaikuttajat -> Emil Aaltonen Espoon kaupunginmuseo 1: Rannikko- ja saaristolaiskulttuuri -> Saaristolaiselämä 4: Ohjelmistoteollisuus -> Digitaalinen peliteollisuus

22 21 Etelä-Karjalan museo 5: Matkailu -> Etelä-Karjalan matkailu 7: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Luovutettu Karjala: Kannaksen alue Fiskarsin museo 1: Puutarhanhoito Forssan museo 4: Tekstiiliteollisuus: Teollisesti painettu kangas 4: Rakennusteollisuus Forum Marinum 1: Kalastus -> Ammattimainen merikalastus 2: Puolustusvoimat -> Merivoimat 3: Harrastukset -> Veneilyharrastus 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Telakkateollisuus 5: Merenkulku -> Kauppamerenkulku (Lounais-Suomi) Friitalan nahkamuseo 4: Nahkateollisuus -> Teolliset prosessit 4: Nahkateollisuus -> Nahasta valmistetut tuotteet Gallen-Kallelan museo 7: Vaikuttajat -> Akseli Gallen-Kallela

23 22 Haminan kaupungin museot 2: Yhteisöt -> Valtioiden rajat ylittävä toiminta ja kontaktit 3: Arki -> Vapaa-ajan tapahtumat -> Sotilasmusiikkitapahtumat 6: Koulutus -> Sotilaallinen koulutus -> Haminan kadettikoulu Hangon museo 2: Yhteisöt -> Kaksikieliset: Suomenruotsalaiset 5: Majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoiminta -> Yksityinen majoitustoiminta Harjavallan museotoimi 7: Vaikuttajat -> Emil Cedercreutz Heinolan kaupunginmuseo 3: Kodin sisustaminen ja esineet -> Huonekalutyylit 6: Suomalainen muotoilu -> Keramiikkataide Helinä Rautavaaran museo 2: Siirtolaisuus -> Kulttuurien kohtaamisesta syntyvät ilmiöt 2: Siirtolaisuus -> Maahanmuuttajien tradition siirto Helsingin kaupunginmuseo 2: Julkisen sektorin palvelut -> Julkinen liikenne 3: Asuminen ja eläminen -> Pääkaupunki asuinympäristönä 4: Työelämä -> Työympäristö -> Julkisen sektorin työympäristöt 5: Matkailu -> Pääkaupunki matkailukohteena

24 23 Helsingin yliopistomuseo 6: Koulutus -> Suomen yliopistohistoria -> Helsingin yliopisto 6: Koulutus -> Suomen yliopistohistoria -> Turun Akatemia 6: Tiede -> Tieteentekemisen historia ennen 1900-lukua Hotelli- ja ravintolamuseo 5: Majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoiminta -> Majoitus- ja matkailualat yritysten, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta 5: Majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoiminta -> Majoittuminen ja ruokailu 5: Majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoiminta -> Suomalainen ammatillinen ruoka- ja juomakulttuuri Hyvinkään kaupunginmuseo 4: Tekstiiliteollisuus -> Villateollisuus Hämeenlinnan kaupunginmuseo 2: Vankeinhoito Ilmatorjuntamuseo 2: Puolustusvoimat > Maavoimat: Ilmatorjunta Imatran kaupunginmuseo 3: Asuminen ja eläminen -> Teollisuustyöväen asuinkasarmit 5: Matkailu -> Etelä-Karjalan matkailu Jalkaväkimuseo 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat: Jalkaväki

25 24 Jyväskylän yliopistomuseo 6: Koulutus -> Kansanopetus 6: Koulutus -> Liikuntatiede Kainuun museo 1: Metsien käyttö -> Metsien käyttö harrastustoiminnassa Kankaanpään kaupunginmuseo 2: Puolustusvoimat -> Varuskunnat, varuskuntaelämä 4: Tekstiili- ja vaatetusteollisuus -> Jalkineteollisuus 4: Tekstiili- ja vaatetusteollisuus -> Älyvaateteollisuus 6: Koulutus -> Taidekoulutus Karkkilan ruukkimuseo Senkka 4: Metalliteollisuus -> Metallien perusteollisuus -> Valimoteollisuus Keravan museo 4: Metalliteollisuus -> Valaisinteollisuus 4: Puusepänteollisuus -> Huonekaluteollisuus 6: Esittävä taide -> Sirkus- ja tivoliperinne Keski-Suomen ilmailumuseo 2: Puolustusvoimat -> Ilmavoimat Keski-Suomen museo 3: Asuminen ja eläminen -> Opiskelijan arki ja elämä

26 25 Kuhmon museot 3: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Talvisodan arki ja siviiliväestö 4: Valmistustekniikat -> Tervanpoltto Kultamuseo 2: Ammattiryhmät -> Kullankaivajat 2: Yhteiskunnalliset liikkeet -> Ammattiyhdistysliike -> Kullanhuuhtojat 4: Kullankaivu -> Kullankaivu 5: Matkailu -> Kultakulttuuriin liittyvä matkailu 5: Matkailu -> Kullanhuuhdontakilpailut Suomessa ja ulkomailla 5: Matkailu -> Kultateema Lapin matkailussa Kumbukumbu 2: Uskonnolliset yhteisöt -> Suomen evankelisluterilainen kirkko -> Suomen Lähetysseura ja sen toiminta 2: Yhteisöt -> Euroopan ulkopuoliset kulttuurit -> Namibia, Tansania, Kiina, Nepal Kuopion kulttuurihistoriallinen museo 4: Kauppa -> Vähittäiskauppa -> Torimyynti Kymenlaakson museo 2: Rajavartiolaitos -> Merivartiointi 4: Metsäteollisuus Lahden kaupunginmuseo 3: Arki -> Vanhuksen arki

27 26 4: Metalliteollisuus -> Kodinkoneteollisuus (UPO Oy) 4: Puusepänteollisuus -> Huonekaluteollisuus 4: Tekstiili ja vaatetusteollisuus: Valmisvaateteollisuus 5: Viestintä -> Radio ja televisio 5: Viestintä: Julisteet 6: Urheilu -> Hiihto 7: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Viipuri Lapin maakuntamuseo 5: Matkailu -> Lapinmatkailu 7: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Saksalaiset joukot Lapissa Lapuan kaupungin museo 2: Yhteiskunnalliset liikkeet -> Kansanliikkeet -> Isänmaallinen kansanliike 2: Yhteiskunnalliset liikkeet -> Kansanliikkeet -> Lapuan liike 4: Aseteollisuus -> Patruunateollisuus Lenin-museo 2: Yhdistystoiminta -> Suomalainen työväenliike Neuvostoliitossa 2: Suomen valtio -> Suomen ja Venäjän/ Neuvostoliiton suhteet 5: Matkailu -> Neuvostomatkailu -> Neuvostoesineet/ -matkamuistot 7: Vaikuttajat -> V.I.Lenin ja Suomi Lohjan museo 4: Kaivosteollisuus: Kaivostoiminta: Kivimineraalit 4: Muoviteollisuus

28 27 Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 1: Kalastus -> Vapaa-ajan merikalastus 3: Asuminen ja eläminen-> Vapaa-ajan asuminen Mannerheim-museo 7: Vaikuttajat -> C.G.E. Mannerheim Miehikkälän museot 7: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Salpalinja Mikkelin kaupungin museot 7: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Päämaja Mobilia 5: Liikenne -> Tieliikenne 5: Liikenne -> Vesiliikenne Museokeskus Vapriikki 4: Kumiteollisuus 4: Optiikka 4: Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 4: Tekstiili- ja vaatetusteollisuus -> Jalkineteollisuus Museoviraston Kuvakokoelmat 2: Suomen valtio ja valtion organisaatiot -> Suomen valtiollinen historia

29 28 Möhkön ruukkimuseo 4: Valimoteollisuus -> Valimotoiminta: järvimalmit Naantalin museo 5: Matkailu -> Kylpylätoiminta 5: Matkailu -> Perhematkailu Nautelankosken museo 4: Esiteollinen toiminta -> Vesimyllyt Nurmeksen kaupungin museot 2: Yhteisöt -> Romanit Nurmijärven museo 3: Eläminen ja asuminen -> Lapsiperheen arki kehyskunnassa Outokummun kaivosmuseo 4: Ammattiryhmät -> Kaivostyöläiset 4: Kaivosteollisuus -> Kaivostoiminta: Metallimineraalit Panssarimuseo 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat/ Panssarijoukot ja panssarintorjunta Pielisen museo 4: Metsätalous -> Puunkorjuu/ -kuljetus -> Metsätyöperinne ennen 1950-lukua 4: Metsätalous -> Puunkorjuu/ -kuljetus -> Metsätyöperinne ennen 1950-lukua -> Talvityöt

30 29 4: Metsätalous -> Puunkorjuu/ -kuljetus -> Metsätyöperinne ennen 1950-lukua -> Uittotyöt Pietarsaaren kaupunginmuseo 4: Elintarviketeollisuus -> Tupakkateollisuus Pohjois-Karjalan museo 2: Siirtolaisuus -> Maahanmuuttajat: Venäläiset 3: Populaarikulttuuri -> Nuorisokulttuuri Poliisimuseo 2: Valtion viranomaistoiminta -> Poliisi ja sen eri yksiköt Porvoon museo 2: Suomen valtio -> Suomen valtiollinen historia -> Porvoon valtiopäivät 7: Vaikuttajat -> Albert Edelfelt 7: Vaikuttajat -> J.L. Runeberg 7: Vaikuttajat -> Ville Wahlgren Postimuseo 5: Viestintä -> Postitoiminta Pukstaavi 3: Harrastukset -> Lukeminen 4: Ammattiryhmät -> Kirjailijat 4: Ammattiryhmät -> Kirjansitojat 4: Ammattiryhmät -> Kuvittajat

31 30 4: Ammattiryhmät -> Kääntäjät 4: Muu toiminta -> Kustannusala 4: Palveluyritykset -> Kirjakaupat Päivälehden museo 5: Viestintä -> Sanomalehden tekemiseen liittyvä tekniikka 5: Viestintä -> Sanomalehden toimitustyö Raahen museo 4: Metalliteollisuus -> Metallien perusteollisuus -> Terästeollisuus Riihimäen kaupunginmuseo 2: Siirtolaiset -> Evakot: Antrea 4: Teknokemian teollisuus -> Kynttiläteollisuus Rauman merimuseo 4: Ammattiryhmät: Merimiehet 6: Koulutus: Merenkulkualan koulutus Rauman museo 4: Käsiteollisuus: Pitsinnypläys Rikosmuseo 2: Viranomaistoiminta -> Rikokset ja rikollisuus -> Keskusrikospoliisi 2: Viranomaistoiminta -> Rikokset ja rikollisuus -> Tekninen rikostutkinta

32 31 Saamelaismuseo Siida 2: Yhteisöt -> Saamelaiset Saarijärven museo 2: Julkisen sektorin palvelut -> Maaseudun palvelurakenne ja sen muutokset Sagalundin museo 4: Metalliteollisuus -> Lukkoteollisuus Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU 4: Elektoniikkateollisuus -> Radiovastaanottimet 4: Elektoniikkateollisuus -> Radio- ja matkapuhelimet 4: Elektoniikkateollisuus -> Televisiovastaanottimet 4: Elektoniikkateollisuus ->Tietokonemonitorit Satakunnan museo 2: Yhteisön juhlat -> Häät ja hääperinteet 3: Asuminen ja eläminen -> Hygienia 3: Harrastukset -> Vapaa-ajan harrastukset yksilön näkökulmasta 4: Ammattiryhmät -> Parturi-kampaajat 4: Ammattiryhmät -> Sepät 4: Ammattiryhmät -> Suutarit 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Kotitalouskoneet -> Lämmityslaitteet Serlachius-museot Gösta ja Gustaf 3: Asuminen ja eläminen -> Hygienia -> Paperiset hygieniatuotteet

33 32 4: Metsäteollisuus -> Paperinjalostusteollisuus Sibelius-museo 2: Yhdistystoiminta -> Suomalaiset musiikkiyhdistykset 6: Musiikki -> Soittimet 6: Musiikki -> Suomalaiset säveltäjät 7: Vaikuttajat -> Jean Sibelius Sotamuseo 2: Puolustusvoimat -> Ilmavoimat 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat: Ilmatorjunta 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat: Jalkaväki 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat: Panssarivoimat 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat: Tykistö, pioneeri, viestintä 2: Puolustusvoimat -> Merivoimat Suomen Ilmailumuseo 2: Puolustusvoimat -> Ilmavoimat -> Koulutuskalusto 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Lentokoneteollisuus 5: Liikenne -> Ammatti-ilmailu 5: Liikenne -> Harrasteilmailu Suomen jääkiekkomuseo 6: Urheilu -> Jääkiekon SM-liiga 6: Urheilu -> Suomen jääkiekkomaajoukkueet 6: Urheilu -> Suomalaiset jääkiekkoilijat ulkomailla

34 33 6: Urheilu -> Jääkiekon yleinen varustekehitys Suomen Kansallismuseo 2: Suomen valtio -> Suomen valtiollinen historia Suomen kellomuseo 3: Asuminen ja eläminen -> Aikakäsitykset 4: Ammattiryhmät -> Kellosepät ja kellontekijät 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Hienomekaaninen teollisuus -> Kelloteollisuus Suomen käsityön museo 2: Yhdistystoiminta -> Käsi- ja taideteolliset yhdistykset 4: Ammattikäsityö 6: Koulutus -> Käsityöalan koulutus Suomen Lasimuseo 4: Kemianteollisuus -> Lasiteollisuus -> Lasin tuotanto 4: Kemianteollisuus -> Lasiteollisuus -> Lasiset lopputuotteet 6: Suomalainen muotoilu -> Lasin muotoilijat 6: Suomalainen muotoilu -> Lasitaideteokset Suomen lelumuseo Hevosenkenkä 3: Kodin sisustaminen ja esineet -> Lelut -> Suomalaisvalmisteiset lelut 3: Kodin sisustaminen ja esineet -> Lelut -> Suomalaisten lempilelut

35 34 Suomen Maatalousmuseo Sarka 4: Maatalous -> Maa- ja metsätalous sivuelinkeinoineen 4: Maatalous -> Maataloustyö ja yrittäminen 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Maatalouskoneiden suunnittelu ja tuotanto Suomen Merimuseo 3: Harrastukset -> Veneilyharrastus 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Telakkateollisuus 5: Liikenne -> Merenkulku -> Kauppamerenkulku (Etelä-Suomi) 5: Valtion merenkulkuhallinto Suomen Metsämuseo Lusto 1: Metsien käyttö -> Metsien käyttö elinkeinotoiminnassa 1: Metsien käyttö -> Metsien käyttö harrastustoiminnassa 1: Metsien käyttö -> Puun ja muiden metsäntuotteiden käyttö 1: Metsäkäsitykset ja suhteet, arvot -> taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut metsiin liittyvät arvot 2: Organisaatiot -> Metsäalan organisaatiot 4: Ammattiryhmät -> Metsäammattilaiset 4: Metsätalous -> Metsän uudistaminen 4: Metsätalous -> Metsänhoito 4: Metsätalous -> Metsänparannus 4: Metsätalous -> Puunkorjuu ja kuljetus 4: Metsäteollisuus Suomen Metsästysmuseo 1: Kalastus -> Vapakalastus

36 35 1: Metsästys ja eräkulttuuri 1: Riistanhoito ja tutkimus, riistaeläimet 2: Yhdistystoiminta -> Metsästysyhdistykset 4: Käsiteollisuus -> Aseiden valmistus 4: Aseteollisuus -> Metsästysaseet 4: Aseteollisuus -> Sotilaskäsiaseet 5: Matkailu -> Metsästysmatkailu -> Metsästysmatkailu Suomessa 5: Matkailu -> Metsästysmatkailu -> Metsästysmatkailu Suomesta ulkomaille 6: Taide -> Erätaide Suomen ortodoksinen kirkkomuseo 2: Uskonnolliset yhteisöt -> Suomen ortodoksinen kirkko -> Ortodoksiset seurakunnat 2: Uskonnolliset yhteisöt -> Suomen ortodoksinen kirkko -> Ortodoksinen luostarilaitos 2: Uskonnolliset yhteisöt -> Suomen ortodoksinen kirkko -> Ortodoksinen perinne ja elämäntapa Suomen Rautatiemuseo 2: Ammattiryhmät -> Rautatieläiset 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Rautateihin liittyvä teollisuus 5: Liikenne -> Rautatieliikenne -> Matkustaminen 5: Liikenne -> Rautatieliikenne -> Tavarankuljetus Suomen Urheilumuseo 6: Urheilu -> Huippu- ja kilpaurheilu 6: Urheilu -> Harrasteliikunnan välinekehitys

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo t Alaraja: % Min: 38.87 3.7 4.4 67 99 Tuloksellisuus Yläraja: 9 % Max: 8 8 8.66 3859 4 kulmakerroin.5..5 8 4 Max. pistemäärä: 6 M - M Omien tulojen M Kävijät / M3 n M Kävijämäärä max: ammatillinen osuus

Lisätiedot

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14 HENKILÖTYÖVUOSIPÄÄTÖKSET 2008: MUSEOT MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10 Aineen taidemuseo On 37 6 Alvar Aalto-museo* On 37 14 Amos Andersons konstmuseum* Ei

Lisätiedot

Museokortti museot.fi

Museokortti museot.fi Museokortti museot.fi 1 Where to go next? 2 1 Aboa Vetus & Ars Nova -museo Turku 2 Ahola Järvenpää 3 Aineen taidemuseo Tornio 4 Ainola Järvenpää 5 Alikartano Mäntsälä 6 Amos Andersonin taidemuseo Helsinki

Lisätiedot

Valtakunnallinen tallennustyönjako

Valtakunnallinen tallennustyönjako Valtakunnallinen tallennustyönjako Selvitys valtakunnallisen tallennustyönjakomallin laatimisesta ja käyttöönotosta kulttuurihistoriallisille museoille Teemu Ahola 31.12.2012 Sisältö 1. JOHDANTO 2. TALLENNUSTYÖNJAON

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot Asiakasliittymän ensimmäisen toteutusvaiheen organisaatiot on listattu oheisessa listauksessa. Palvelun laajentamista muihin kulttuuri- ja

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA Valtionavustukset museoiden tietoyhteiskuntahankkeisiin Opetusministeriö on myöntänyt museoille tietoyhteiskuntarahaa vuonna 2001 yhteensä 4 590 000 mk, josta

Lisätiedot

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen!

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 -luettelo sisältää: Taidemuseoiden näyttelyt Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt

Lisätiedot

Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina Osin Albert Edelfeltin ateljeemuseo Porvoo Täysin Amos Andersonin taidemuseo Helsinki Osin InvaWC

Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina Osin Albert Edelfeltin ateljeemuseo Porvoo Täysin Amos Andersonin taidemuseo Helsinki Osin InvaWC Esteettömien museoiden luettelo on koottu Suomen museoliiton sivuilta osoitteesta www.museo Museo Paikkakunta Esteet tömyys Aboa Vetus & Ars Nova Turku museo Osin InvaWC Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina

Lisätiedot

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi MUSEOVUOSI 2011 SISÄLTÖ Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2 Museoiden taidenäyttelyt... 20 Tapahtumat museoissa... 36 Tuontinäyttelyt... 41 Näyttelytiedot

Lisätiedot

Museovuosi 2007. Luettelon voi ladata pdf-tiedostona osoitteesta www.museoliitto.fi/tiedotus/nayttelytiedotus

Museovuosi 2007. Luettelon voi ladata pdf-tiedostona osoitteesta www.museoliitto.fi/tiedotus/nayttelytiedotus Museovuosi 2007 Tervetuloa Museovuosi 2007 - tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2007 -luettelo sisältää: - Taidemuseoiden näyttelyt - Kulttuurihistorialliset, luonnontieteelliset ja erikoismuseoiden näyttelyt

Lisätiedot

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi. Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi. Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2 MUSEOVUOSI 2010 SISÄLTÖ Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2 Museoiden taidenäyttelyt... 27 Tapahtumat museoissa... 46 Tuontinäyttelyt... 52 Näyttelytiedot

Lisätiedot

Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin

Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin Hakijan nimi Asia MYÖNNETTY EUR AV-arkki ry AV-arkin levitysarkiston digitointiin

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari KDK-Asiakasliittymä KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari Agenda Tavoitteet Ensimmäinen aalto Toinen aalto Järjestelmäarkkitehtuuri Demo Tavoitteet Asiakasliittymä Arkistojen, kirjastojen ja museoiden

Lisätiedot

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Teemu Ahola Digitaaliset kokoelmat Avoimempi Pohjola seminaari 10.2.2016 Suomen kansallismuseo Valtakunnallinen tallennustyönjako: tausta ja

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

Kulttuurihistorialliset, luonnontieteelliset ja erikoismuseoiden näyttelyt 2008. Tammikuu. Alkavat näyttelyt

Kulttuurihistorialliset, luonnontieteelliset ja erikoismuseoiden näyttelyt 2008. Tammikuu. Alkavat näyttelyt Kulttuurihistorialliset, luonnontieteelliset ja erikoismuseoiden näyttelyt 2008 Tiedot on koottu 14.1.2008. Museoiden ajantasaiset näyttely- ja tapahtumatiedot löytyvät osoitteesta: www.museot.fi/nayttelykalenteri

Lisätiedot

Symbolit ja lyhenteet. Explanation of symbols and abbreviations. Museotilasto Finnish Museum Statistics 2010

Symbolit ja lyhenteet. Explanation of symbols and abbreviations. Museotilasto Finnish Museum Statistics 2010 Symbolit ja lyhenteet * Yksityinen museo (säätiö/yhdistys) ** Tiedot sisältyvät yllä olevaan lukuun.. Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi vm Valtakunnallinen museo m Maakuntamuseo

Lisätiedot

Tako 4 pooli Tutkimusteemana 2011-2012 Teollisuuden murros Uusien ammattien syntyminen ja vanhojen muuttuminen

Tako 4 pooli Tutkimusteemana 2011-2012 Teollisuuden murros Uusien ammattien syntyminen ja vanhojen muuttuminen Tako 4 pooli Tutkimusteemana 2011-2012 Teollisuuden murros Uusien ammattien syntyminen ja vanhojen muuttuminen Espoon kaupunginmuseo Espoossa toimivien tietokonepeliyrityst en kartoittaminen ja dokumentointi

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ V A L T A K U N N A L L I N E N T A K O - S E M I N A A R I 2 8. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Poolin yleisteemat Dokumentoinnin kohteena

Lisätiedot

MUSEOTILASTO 2012 SISÄLTÖ

MUSEOTILASTO 2012 SISÄLTÖ MUSEOTILASTO 2012 MUSEOTILASTO 2012 SISÄLTÖ Lukijalle... 3 Museotilaston laatiminen... 3 Suomen museot 2012... 5 Museoiden lukumäärä... 5 Museoiden omistus... 6 Museoiden talous... 7 Museotoiminnan rahoitus...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Symbolit ja lyhenteet. Museotilasto Finnish Museum Statistics 2009. Explanation of symbols and abbreviations

Symbolit ja lyhenteet. Museotilasto Finnish Museum Statistics 2009. Explanation of symbols and abbreviations MUSEOTILASTO 2009 Symbolit ja lyhenteet * Yksityinen museo (säätiö/yhdistys) ** Tiedot sisältyvät yllä olevaan lukuun.. Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi vm Valtakunnallinen museo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Taidemuseot ja TAKO-verkosto Yhteistyön ja tallennustyönjaon kehittäminen

Taidemuseot ja TAKO-verkosto Yhteistyön ja tallennustyönjaon kehittäminen Johanna Lehto-Vahtera: Taidemuseot ja TAKO-verkosto Yhteistyön ja tallennustyönjaon kehittäminen Taidemuseopäivät 28. 29.10.2014, Mänttä Museot ovat yhteinen voimavara, jonka taustalla eurooppalainen kulttuuriperintökäsitys,

Lisätiedot

Museoiden. talvinäyttelyt ILMOITUSLIITE 4/2012

Museoiden. talvinäyttelyt ILMOITUSLIITE 4/2012 Museoiden talvinäyttelyt ILMOITUSLIITE 4/2012 Talvinäyttelyt-ilmoitusliitteeseen on koottu museoiden monipuolinen näyttely- ja tapahtumatarjonta. Paitsi museoiden ilmoituksia, löytyy liitteestä talvikaudella

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat

Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat 1 22.4.2015 Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat 1. Apteekkien Työnantajaliitto (Kaupan liitto) Palvelualojen PAM Apteekkien

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari

HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari YKSITYISNÄYTTELYT 2011 Forssan museon Aulagalleria, Forssa Heinolan taidemuseo 2009 Galleria Katariina,

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen n maakuntaliitto Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku - J. K. Paasikivi - SISÄLTÖ Itä-Suomen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Luetteloinnin kehittäminen

Luetteloinnin kehittäminen Luetteloinnin kehittäminen Leena Furu 14.2.2012 Leena Furu museo 2015 Luetteloinnin kehitystyötä tehdään luettelointityöryhmässä Luettelointityöryhmä Marjo Ahonen-Kolu, Suomen käsityön museo Áile Aikio,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi Museovuosi 2012 SISÄLTÖ Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2 Museoiden taidenäyttelyt... 11 Tapahtumat... 24 Tuontinäyttelyt... 29 Museovuosi-kalenteri kokoaa

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

Museoiden. kesänäyttelyt

Museoiden. kesänäyttelyt Museoiden kesänäyttelyt Kesänäyttelyt-ilmoitusliite tarjoaa kurkistuksen museoiden monipuoliseen näyttely- ja tapahtumatarjontaan. Paitsi museoiden ilmoituksia, löytyy liitteestä myös näyttelykalenteri

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

POOLI 1 IHMINEN JA LUONTO. Varustautuneena luontoon Teknistyvän luontosuhteen tallennushanke 2011 2012

POOLI 1 IHMINEN JA LUONTO. Varustautuneena luontoon Teknistyvän luontosuhteen tallennushanke 2011 2012 POOLI 1 IHMINEN JA LUONTO Varustautuneena luontoon Teknistyvän luontosuhteen tallennushanke 2011 2012 POOL1-HANKKEEN MUSEOT Espoon kaupunginmuseo Kainuun museo Lusto Suomen Metsämuseo Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 Lähteet: Tilastokeskus, Genimap Oy (L6022/05) Metsäsektorin merkitys maakunnissa ja seutukunnissa vuonna 2002 1 Toimiala- ja aluejako Metsäsektori:

Lisätiedot

TAKO pooli 5 H A N N A K Y L Ä N I E M I T A K O - S E M I N A A R I 2 8. - 2 9. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O

TAKO pooli 5 H A N N A K Y L Ä N I E M I T A K O - S E M I N A A R I 2 8. - 2 9. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O TAKO pooli 5 NYKYDOKUMENTOINTI SUOMI M A TKUSTAA 2 011-2012 H A N N A K Y L Ä N I E M I T A K O - S E M I N A A R I 2 8. - 2 9. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Pooli 5: viestintä, liikenne

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

KAUPUNKIVERKKOTUTKIMUS 2015 TILASTOT SISÄLLYSLUETTELO

KAUPUNKIVERKKOTUTKIMUS 2015 TILASTOT SISÄLLYSLUETTELO KAUPUNKIVERKKOTUTKIMUS TILASTOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Väestö 2. Teollisen tuotannon arvonlisä ja majoitus- ja ravitsemustoiminnan tai kuljetuksen liikevaihdon osuus 3. Keskusmerkitys 4. Toiminnallinen erikoistuminen

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueet Taajuudet Hakijat pääasiallinen kohderyhmä tai suuntaus Etelä- ja Pohjois-Savo Kuopio-Iisalmi 89,5 Iisalmi Kevyt Kanava Oy, (Iskelmä Oikea Asema)

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leila Kaunisharju Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 2000 Yleisteokset 193 12 19 224 Filosofia, psykologia 234 3 18 255 Uskonto 258 13 19 290 Sosiologia, tilastotiede 137 6 31 174 Politiikka, kansantalous 474 22 183 679

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Säännöllisen työajan ansio. Lukumäärä. / t

Säännöllisen työajan ansio. Lukumäärä. / t Sivu 1 (7) Teollisuus Tuntipalkkaiset työntekijät 110 331 15,41 2,5 2,3 Tekniset ja konttoritoimihenkilöt 43 861 2 910 2,6 2,5 Ylemmät toimihenkilöt 59 828 4 373 1,6 1,9 Elintarviketeollisuus Tuntipalkkaiset

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen

Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen Varamiespalvelu-Yhtiötel Vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju Yli 70 palvelualuetta Suomessa, Virossa,

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sairaanhoitajakoulutus Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki 40 Hämeen ammattikorkeakoulu Lahdensivu 30 Karelia ammattikorkeakoulu Joensuu 30 Laurea ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(6) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos Tekniset ja konttoritoimihenkilöt

Lisätiedot

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta

Lisätiedot

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Värien selitys vihreä jatko nykyiselle toimiluvalle, nykyinen taajuuskokonaisuus keltainen vanhan toimiluvanhaltijan hakemus uuteen toimintaan tai vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot