VALTAKUNNALLISEN TALLENNUSTYÖJAKOMALLIN 1. RAAKAVERSIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTAKUNNALLISEN TALLENNUSTYÖJAKOMALLIN 1. RAAKAVERSIO"

Transkriptio

1 VALTAKUNNALLISEN TALLENNUSTYÖJAKOMALLIN 1. RAAKAVERSIO Työväenmuseo Werstaan kokoelmapäällikkö Teemu Ahola on toiminut syksyn 2012 aikana Suomen Museoliiton nimeämänä selvitysmiehenä Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:n hankkeessa, jossa on määritelty suuntaviivoja valtakunnalliselle kokoelmayhteistyölle ja tallennustyönjaolle. Hankkeen tarkoituksena on määritellä kulttuurihistoriallisten ammatillisesti hoidettujen museoiden museokohtaiset tallennustehtävät, jotka muodostavat rungon valtakunnalliselle tallennustyönjaolle. Selvitysmies on ollut yhteydessä yhteensä noin 120 ammatillisesti hoidettuun kulttuurihistorialliseen museoon ja haastatellut museon johtajaa tai hänen nimeämäänsä henkilöä. Keskusteluissa on nostettu esiin museoiden tallennustehtäviä ja teemoja ja määritelty sellaiset tehtävät, joiden voidaan katsoa olevan valtakunnallisia tallennustehtäviä. Tämän haastattelumateriaalin pohjalta selvitysmies on koostanut oheisen kokonaisuuden. Tallennustyönjakomalli jakaantuu TAKO:n nykydokumentointityöstä tutun seitsemän poolin otsakkeen alle. Poolien sijasta tallennustyönjaossa näitä isoja yläotsikoita kutsutaan aihealueiksi, joiden alle alateemat rakentuvat. Alateemojen nimet on johdettu KOKO:n termistön mukaan, jotta ne vastaisivat mahdollisimman pitkälle sitä termistöä, mitä museoissa käytetään. Tallennustyönjako on tässä esitetty kolmen eri näkökulman kautta. Ensimmäisenä esitellään sanallisesti kukin aihealue ja niiden alateemat. Alateemojen yhteydessä on niistä vastaavien museoiden nimet. Toinen näkökulma on museolähtöinen. Museot ovat aakkosjärjestykseen listattuna ja museoiden yhteydessä on mainittu niiden tallennustehtävät tallennustyönjaossa. Kolmas näkökulma esittelee tallennustyönjaon ns. atomimallina ilman yksittäisiä museoita. Tarkoituksena on luoda mahdollisimman kompakti ja konkreettinen kuva tallennustyönjaon muodostumisesta. Tässä asiakirjassa esiteltävä tallennustyönjakomalli on raakaversio, työkappale. Sitä kehitetään ja tarkennetaan yhdessä museoammattilaisten, eli kentän kanssa. Lopullinen versio valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä ja viimeistelytyössä hyödynnetään kentältä saatavaa palautetta. Selvitysmies ottaa ilolla vastaan kaiken tallennustyönjakomalliin ja sen sisältöön liittyvän palautteen. Eräs merkittävä asia, jota museoiden tulisi pohtia, on niin sanottujen aukkokohtien problematiikka. Kuten tallennustyönjakoa tarkastelemalla voidaan havaita, aukkoja on runsaasti. Selvitysmies toivoo, että museot toimittaisivat omia havaintojaan aukkokohdista, jotta voimme yhdessä laatia mahdollisimman kattavan listan niistä teemoista joita museoiden tulisi tallentaa, mutta jotka eivät tällä hetkellä välttämättä tallennu minkään museon kokoelmiin. Teemu Ahola kokoelmapäällikkö Työväenmuseo Werstas puhelin: s-posti:

2 1 TALLENNUSTYÖNJAKO AIHEALUEEN MUKAAN AIHEALUE 1: IHMINEN JA LUONTO Kalastus Ammattimainen merikalastus (Forum Marinum) Vapaa-ajan merikalastus (Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo) Vapakalastus (Suomen Metsästysmuseo) Metsien käyttö Metsien käyttö harrastustoiminnassa (Kainuun museo) Metsien käyttö elinkeinotoiminnassa (Suomen Metsämuseo Lusto) Puun ja muiden metsätuotteiden käyttö (Suomen Metsämuseo Lusto) Metsäkäsitykset ja -suhteet, arvot taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut metsiin liittyvät arvot (Suomen Metsämuseo Lusto) Metsästys ja eräkulttuuri Metsästys ja eräkulttuuri (Suomen Metsästysmuseo) Puutarhanhoito Puutarhanhoito (Fiskarsin museo) Puutarhanhoitovälineet (Fiskarsin museo)

3 2 Rannikko- ja saaristolaiskulttuuri Saaristolaiselämä (Espoon kaupunginmuseo) Riistanhoito ja -tutkimus, riistaeläimet Riistanhoito ja tutkimus, riistaeläimet (Suomen Metsästysmuseo)

4 3 AIHEALUE 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ Julkisen sektorin palvelut Julkinen liikenne (Helsingin kaupunginmuseo) Maaseudun palvelurakenne ja sen muutokset (Saarijärven museo) Metsänomistajuus Metsänomistajuus (Suomen Metsämuseo Lusto) Organisaatiot Kuluttajien osuustoimintaliike ja liiketoiminta (Työväenmuseo Werstas) Metsäalan organisaatiot (Suomen Metsämuseo Lusto) Siirtolaisuus Evakot: Antrea (Riihimäen kaupunginmuseo) Kulttuurien kohtaamisesta syntyvät ilmiöt (Helinä Rautavaaran museo) Maahanmuuttajien tradition siirto (Helinä Rautavaaran museo) Maahanmuuttajat Venäläiset (Pohjois-Karjalan museo) Suomen valtio ja valtion organisaatiot Poliisi Keskusrikospoliisi (Rikosmuseo) Poliisi ja sen eri yksiköt (Poliisimuseo)

5 4 Rajavartiolaitos Suomen puolustusvoimat Rikokset ja rikollisuus (Rikosmuseo) Tekninen rikostutkinta (Rikosmuseo) Merivartiointi (Kymenlaakson museo) Ilmatorjunta (Sotamuseo, Ilmatorjuntamuseo) Ilmavoimat (Sotamuseo, Keski-Suomen ilmailumuseo) Koulutuskalusto (Sotamuseo, Suomen ilmailumuseo) Maavoimat: Jalkaväki (Sotamuseo, Jalkaväkimuseo) Maavoimat: Panssarijoukot ja panssarintorjuntajoukot (Sotamuseo, Panssarimuseo) Maavoimat: Tykistö-, pioneeri- ja viestijoukot (Sotamuseo, Tykistö-, pioneeri- ja viestimuseo) Merivoimat (Sotamuseo, Forum Marinum) Varuskunnat, varuskuntaelämä (Kankaanpään kaupunginmuseo) Suomen ja Venäjän/ Neuvostoliiton suhteet (Lenin-museo) Suomen valtiollinen historia (Museoviraston Kuvakokoelmat, Suomen Kansallismuseo) Vankeinhoitolaitos Porvoon valtiopäivät (Porvoon museo) Vankeinhoito (Hämeenlinnan kaupunginmuseo) Uskonnolliset yhteisöt Ortodoksinen kirkko Ortodoksinen luostarilaitos (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo) Ortodoksinen perinne ja elämäntapa (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo) Ortodoksiset seurakunnat (Suomen ortodoksinen kirkkomuseo) Suomen evankelisluterilainen kirkko (Kumbukumbu)

6 5 Suomen Lähetysseura ja sen toiminta (Kumbukumbu) Yhdistystoiminta Ammattiyhdistysliike (Työväenmuseo Werstas) Käsi- ja taideteolliset yhdistykset (Suomen käsityön museo) Metsästysyhdistykset (Suomen Metsästysmuseo) Suomalaiset musiikkiyhdistykset (Sibelius-museo) Yhteiskunnalliset liikkeet Kansanliikkeet Isänmaallinen kansanliike (Lapuan kaupungin museot) Kehitysmaaliike (Työväenmuseo Werstas) Lapuan liike (Lapuan kaupungin museot) Naisasialiike (Työväenmuseo Werstas) Poliittinen työväenliike (Työväenmuseo Werstas) Rauhanliike (Työväenmuseo Werstas Suomalainen työväenliike Neuvostoliitossa (Lenin-museo) Ympäristöliike (Työväenmuseo Werstas) Lotta Svärd järjestö (Syvärannan lottamuseo) Lotta Svärd säätiö (Syvärannan lottamuseo) Suomen Naisten Huoltosäätiö (Syvärannan lottamuseo) Yhteiskunnan tekninen infrastruktuuri Vesilaitostoiminta (Tekniikan museo) Energia ja energiantuotanto (Tekniikan museo) Kantaverkkotoiminta (Sähkömuseo Elektra) LVI-järjestelmät (Tekniikan museo)

7 6 Maanmittaus (Tekniikan museo) Yhteisöt Euroopan ulkopuoliset kulttuurit Namibia, Tansania, Kiina, Nepal (Kumbukumbu) Kaksikieliset kansalaiset: suomenruotsalaiset (Hangon museo) Poikkitaiteelliset taiteilijayhteisöt (Tuusulan museo) Romanit (Nurmeksen kaupungin museot) Saamelaiset, saamelaisuus (Siida) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt (Työväenmuseo Werstas) Työväen kulttuuritoiminta (Työväenmuseo Werstas) Yhteisön juhlat Häät ja hääperinne (Satakunnan museo) Valtioiden rajat ylittävävuorovaikutus ja kontaktit (Haminan kaupungin museot, Tornionlaakson maakuntamuseo) Viittomakieliset (Työväenmuseo Werstas)

8 7 AIHEALUE 3: ARKI Asuminen ja eläminen Aikakäsitykset (Suomen kellomuseo) Hygienia (Satakunnan museo) Paperista valmistetut hygieniatuotteet (Serlachius-museot Gösta ja Gustaf) Lapsiperheen arki kehyskunnassa (Nurmijärven museo) Lähiöasuminen (Vantaan kaupunginmuseo) Opiskelijan arki ja elämä (Keski-Suomen museo) Pääkaupunki asuinympäristönä (Helsingin kaupunginmuseo) Suurtilan arki ennen 1900-lukua (Vanhalinnan museo) Teollisuustyöväen asuinkasarmit (Imatran kaupunginmuseo) Vanhuksen arki (Lahden kaupunginmuseo) Vapaa-ajan asuminen (Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo) Harrastukset Lukeminen (Pukstaavi) Vapaa-ajan harrastukset yksilön näkökulmasta (Satakunnan museo) Veneilyharrastus (Forum Marinum, Suomen merimuseo) Kodin sisustaminen ja esineet Huonekalutyylit (Heinolan kaupunginmuseo) Kodin sähkötalous (Sähkömuseo Elektra, Tekniikan museo) Lelut Suomalaisvalmisteiset lelut (Lelumuseo Hevosenkenkä) Suomalaisten lempilelut (Lelumuseo Hevosenkenkä)

9 8 Populaarikulttuuri Nuorisobänditoiminta (Vantaan kaupunginmuseo) Nuorisokulttuuri (Pohjois-Karjalan museo) Vapaa-ajan tapahtumat Vapaa-ajan tapahtumat Sotilasmusiikkitapahtumat (Haminan kaupungin museot)

10 9 AIHEALUE 4: TUOTANTO, PALVELUT JA TYÖELÄMÄ Ammattikäsityö Ammattikäsityö (Suomen käsityön museo) Ammattiryhmät Kaivostyöläiset (Outokummun kaivosmuseo) Kellosepät ja kellontekijät (Suomen kellomuseo) Kirjailijat (Pukstaavi) Kirjansitojat (Pukstaavi) Kullankaivajat (Kultamuseo) Kuvittajat (Pukstaavi) Kääntäjät (Pukstaavi) Merimiehet (Rauman merimuseo) Metsäammattilaiset (Suomen Metsämuseo Lusto) Parturi-kampaajat (Satakunnan museo) Rautatieläiset (Suomen Rautatiemuseo) Sepät (Satakunnan museo) Suutarit (Satakunnan museo) Aseteollisuus Metsästysaseet (Suomen Metsästysmuseo) Patruunateollisuus (Lapuan kaupungin museot) Sotilaskäsiaseet (Suomen Metsästysmuseo) Elektroniikkateollisuus Elektroniikkateollisuus

11 10 Radiovastaanottimet (Lahden kaupunginmuseo, Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU, Tekniikan museo) Radio- ja matkapuhelimet (Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU, Tekniikan museo) Televisiovastaanottimet (Lahden kaupunginmuseo, Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU, Tekniikan museo) Tietokonemonitorit (Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU) Elintarviketeollisuus Makeisteollisuus (Turun museokeskus) Tupakkateollisuus (Pietarsaaren kaupunginmuseo) Esiteollinen toiminta Vesimyllyt (Nautelankosken museo) Kaivosteollisuus Kaivostoiminta: metallimineraalit (Outokummun kaivosmuseo) Kaivostoiminta: kivimineraalit (Lohjan museo) Kaivosteollisuus (Tekniikan museo) Keraaminen teollisuus Tiiliteollisuus (Tuusulan museo) Kivenjalostus Uuniteollisuus (Turun museokeskus) Kauppa Vähittäiskauppa

12 11 Markkinat (Carlsro) Torimyynti (Kuopion kulttuurihistoriallinen museo) Kemianteollisuus Kemianteollisuus (Tekniikan museo) Lasiteollisuus Lasin tuotanto (Suomen Lasimuseo) Lasituotteet (Suomen Lasimuseo) Kullankaivu Kullankaivu (Kultamuseo) Kumiteollisuus Kumiteollisuuden tuotteet ja niiden valmistus (Museokeskus Vapriikki) Käsiteollisuus Aseiden valmistus (Metsästysmuseo) Pitsinnypläys (Rauman museo) Maatalous Maa- ja metsätalous sivuelinkeinoineen (Suomen Maatalousmuseo Sarka) Maataloustyö ja maatalousyrittäminen (Suomen Maatalousmuseo Sarka) Metalliteollisuus Kodinkoneteollisuus UPO Oy:n koneet ja laitteet (Lahden kaupunginmuseo) Konepajateollisuus (Emil Aaltosen museo, Tekniikan museo) Hienomekaaninen teollisuus

13 12 Kelloteollisuus (Suomen kellomuseo) Kotitalouskoneet (Satakunnan museo, Tekniikan museo) Kodin lämmityslaitteet (Satakunnan museo) Lentokoneteollisuus (Suomen ilmailumuseo) Telakkateollisuus (Forum Marinum, Suomen Merimuseo, Varkauden museot) Maatalouskoneiden suunnittelu ja tuotanto (Suomen Maatalousmuseo Sarka) Rautateihin liittyvä teollisuus (Suomen Rautatiemuseo) Lukkoteollisuus (Sagalundin museo) Metallien perusteollisuus Terästeollisuus (Raahen museo) Valimoteollisuus (Karkkilan ruukkimuseo Senkka) Valimoteollisuus: järvimalmit (Möhkön ruukkimuseo) Valaisinteollisuus (Keravan museo) Metsätalous Metsän uudistaminen (Suomen Metsämuseo Lusto) Metsänhoito (Suomen Metsämuseo Lusto) Metsänparannus (Suomen Metsämuseo Lusto) Puunkorjuu ja kuljetus (Suomen Metsämuseo Lusto) Metsätyöperinne ennen 1950-lukua (Pielisen museo) Talvityöt (Pielisen museo) Uittotyöt (Pielisen museo, Äänekosken kaupunginmuseo) Metsäteollisuus Metsäteollisuus (Kymenlaakson museo, Suomen Metsämuseo Lusto, Tekniikan museo, Varkauden museot) Paperinjalostusteollisuus (Serlachius-museot Gösta ja Gustaf)

14 13 Muoviteollisuus Muoviteollisuus (Lohjan museo) Muu toiminta Kustannustoiminta (Pukstaavi) Nahkateollisuus Nahkateollisuuden teolliset prosessit (Friitalan nahkamuseo) Nahkateollisuuden lopputuotteet (Friitalan nahkamuseo) Ohjelmistoteollisuus Digitaalinen peliteollisuus (Espoon kaupunginmuseo) Optiikka Optiset laitteet ja niiden tuotanto (Museokeskus Vapriikki) Ostoskeskukset ja keskittymät Ostoskeskukset ja keskittymät (Vantaan kaupunginmuseo) Palveluyritykset Apteekit, apteekkitoiminta (Turun museokeskus) Kirjakaupat (Pukstaavi) Puusepänteollisuus Huonekaluteollisuus (Keravan museo, Lahden kaupunginmuseo)

15 14 Rakennusteollisuus Rakennusteollisuus (Forssan museo, Tekniikan museo) Työelämä Työympäristö Julkisen sektorin työympäristöt (Helsingin kaupunginmuseo) Työelämän laatu (Työväenmuseo Werstas) Työturvallisuus(Työväenmuseo Werstas) Työttömyys (Työväenmuseo Werstas) Teknokemian teollisuus Kynttiläteollisuus (Riihimäen kaupunginmuseo) Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Jalkineteollisuus (Kankaanpään kaupunginmuseo, Museokeskus Vapriikki) Teollisesti painetut kankaat (Forssan museo) Valmisvaateteollisuus (Lahden kaupunginmuseo, Turun museokeskus) Villateollisuus (Hyvinkään kaupunginmuseo) Älyvaateteollisuus (Kankaanpään kaupunginmuseo) Valmistustekniikat Tervanpoltto (Kuhmon museot)

16 15 AIHEALUE 5: VIESTINTÄ, LIIKENNE JA MATKAILU Liikenne Ilmailu Ammatti-ilmailu (Suomen ilmailumuseo) Harrasteilmailu (Suomen ilmailumuseo) Merenkulku Kauppamerenkulku Etelä-Suomi (Suomen merimuseo) Kauppamerenkulku Lounais-Suomi (Forum Marinum) Luotsitoiminta (Uudenkaupungin kulttuurihistoriallinen museo) Rautatieliikenne Matkustaminen (Suomen Rautatiemuseo) Tavarankuljetus (Suomen Rautatiemuseo) Tieliikenne (Mobilia) Vesiliikenne (Mobilia) Sisävesiliikenne (Savonlinnan maakuntamuseo) Kanavaliikenne (Varkauden museot) Majoitus-, matkailu- ja ravitsemustoiminta Etelä-Karjalan matkailu (Etelä-Karjalan museo, Imatran kaupunginmuseo) Kultakulttuuriin liittyvä matkailu (Kultamuseo) Kullanhuuhdontakilpailut Suomessa ja ulkomailla (Kultamuseo) Kultateema Lapin matkailussa (Kultamuseo) Kylpylät (Naantalin museo) Lapinmatkailu (Lapin maakuntamuseo)

17 16 Majoitus- ja matkailualat yritysten, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta (Hotelli- ja ravintolamuseo) Majoittuminen ja ruokailu(hotelli- ja ravintolamuseo) Metsästysmatkailu Suomessa (Suomen Metsästysmuseo) Metsästysmatkailu Suomesta ulkomaille (Suomen Metsästysmuseo) Neuvostomatkailu (Lenin-museo) Neuvostoesineet/ -matkamuistot (Lenin-museo) Perhematkailu (Naantalin museo) Pääkaupunki matkailukohteena (Helsingin kaupunginmuseo) Suomalainen ammatillinen ruoka- ja juomakulttuuri (Hotelli- ja ravintolamuseo) Yksityinen majoitustoiminta (Hangon kaupunginmuseo) Valtion merenkulkuhallinto Valtion merenkulkuhallinto (Suomen merimuseo) Viestintä Julisteet (Lahden kaupunginmuseo) Kirjapainotekniikka (Tekniikan museo) Lennätin (Tekniikan museo) Postitoiminta (Postimuseo) Radio (Lahden kaupunginmuseo, Tekniikan museo) Sanomalehden tekemiseen liittyvä tekniikka (Päivälehden museo) Sanomalehden toimitustyö (Päivälehden museo) Televisio (Lahden kaupunginmuseo, Tekniikan museo)

18 17 AIHEALUE 6: KOULUTUS, TAIDE, KORKEAKULTTUURI JA HYVINVOINTI Arkkitehtuuri Suomalainen arkkitehtuuri (Arkkitehtuurimuseo) Alvar Aalto (Alvar Aalto museo) Esittävä taide Ammattitanssi (Teatterimuseo) Ammattiteatteri (Teatterimuseo) Sirkus- ja tivoliperinne (Keravan museo) Koulutus Helsingin yliopisto (Helsingin yliopistomuseo) Kansanopetus (Jyväskylän yliopistomuseo) Käsityöalan koulutus (Suomen käsityön museo) Liikuntatiede (Jyväskylän yliopistomuseo) Merenkulkualan koulutus (Rauman merimuseo) Metsäalan koulutus (Suomen Metsämuseo Lusto) Sotilaallinen koulutus Haminan kadettikoulut (Haminan kaupungin museot) Suomen yliopistohistoria (Helsingin yliopistomuseo) Taidekoulutus (Kankaanpään kaupunginmuseo) Tekniikan ammatillinen koulutus (Tekniikan museo) Tekniikan korkeakoulutus (Tekniikan museo) Turun Akatemia (Helsingin yliopistomuseo) Musiikki Soittimet (Sibelius-museo) Suomalaiset säveltäjät (Sibelius-museo) Suomalainen muotoilu Suomalainen muotoilu (Designmuseo) Alvar Aalto (Alvar Aalto museo)

19 18 Keramiikkataide (Heinolan kaupunginmuseo) Lasin muotoilu (Suomen lasimuseo) Lasin muotoilijat (Suomen lasimuseo) Lasitaideteokset (Suomen lasimuseo) Taide Erätaide (Suomen metsästysmuseo) Taiteilijaresidenssitoiminta (Aboa Vetus & Ars Nova museot) Taidevalokuvaus (Suomen valokuvamuseo) Tiede Tieteentekemisen historia ennen 1900-lukua (Helsingin yliopistomuseo) Urheilu Harrasteliikunnan välinekehitys (Suomen urheilumuseo) Hiihto (Lahden kaupunginmuseo) Huippu- ja kilpaurheilu (Suomen urheilumuseo) Jääkiekko Jääkiekon SM-liiga (Suomen jääkiekkomuseo) Suomen jääkiekkomaajoukkueet (Suomen jääkiekkomuseo) Suomalaiset jääkiekkoilijat ulkomailla (Suomen jääkiekkomuseo) Jääkiekon yleinen varustekehitys (Suomen jääkiekkomuseo) Valokuvaus Valokuvauksen kulttuurit (Suomen valokuvamuseo)

20 19 AIHEALUE 7: TRENDIT, VAIKUTTAJAT JA KÄÄNNEKOHDAT Käännekohdat Toinen maailmansota Luovutettu Karjala: Kannaksen alue (Etelä-Karjalan museo) Päämaja (Mikkelin kaupungin museot) Salpalinja (Miehikkälän museot) Saksan armeijan joukot Lapissa (Lapin maakuntamuseo) Talvisodan arki ja siviiliväestö (Kuhmon museot) Viipuri (Lahden kaupunginmuseo) Vaikuttajat Emil Aaltonen (Emil Aaltosen museo) Emil Cedercreutz (Harjavallan museotoimi) Albert Edelfelt (Porvoon museo) Akseli Gallen-Kallela (Akseli Gallen-Kallelan museo) V.I. Lenin Suomessa (Lenin-museo) C.G.E. Mannerheim (Mannerheim-museo) Mikko Niskanen (Äänekosken kaupunginmuseo) J.L. Runeberg (Porvoon museo) Jean Sibelius (Sibelius-museo) Kari Suomalainen (Visavuoren museo) Reidar Särestöniemi (Särestöniemi-museo) Ville Wahlgren (Porvoon museo) Emil Wikström (Visavuoren museo)

21 20 MUSEOKOHTAINEN TALLENNUSTYÖNJAKO Aboa Vetus ja Ars Nova museot 6: Taide -> Taiteilijaresidenssitoiminta Alvar Aalto museo 6: Arkkitehtuuri - > Alvar Aalto 6: Suomalainen muotoilu -> Alvar Aalto Arkkitehtuurimuseo 6: Arkkitehtuuri Carlsro 4: Kauppa -> Vähittäiskauppa -> Markkinat Designmuseo 6: Suomalainen muotoilu Emil Aaltosen museo 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus 7: Vaikuttajat -> Emil Aaltonen Espoon kaupunginmuseo 1: Rannikko- ja saaristolaiskulttuuri -> Saaristolaiselämä 4: Ohjelmistoteollisuus -> Digitaalinen peliteollisuus

22 21 Etelä-Karjalan museo 5: Matkailu -> Etelä-Karjalan matkailu 7: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Luovutettu Karjala: Kannaksen alue Fiskarsin museo 1: Puutarhanhoito Forssan museo 4: Tekstiiliteollisuus: Teollisesti painettu kangas 4: Rakennusteollisuus Forum Marinum 1: Kalastus -> Ammattimainen merikalastus 2: Puolustusvoimat -> Merivoimat 3: Harrastukset -> Veneilyharrastus 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Telakkateollisuus 5: Merenkulku -> Kauppamerenkulku (Lounais-Suomi) Friitalan nahkamuseo 4: Nahkateollisuus -> Teolliset prosessit 4: Nahkateollisuus -> Nahasta valmistetut tuotteet Gallen-Kallelan museo 7: Vaikuttajat -> Akseli Gallen-Kallela

23 22 Haminan kaupungin museot 2: Yhteisöt -> Valtioiden rajat ylittävä toiminta ja kontaktit 3: Arki -> Vapaa-ajan tapahtumat -> Sotilasmusiikkitapahtumat 6: Koulutus -> Sotilaallinen koulutus -> Haminan kadettikoulu Hangon museo 2: Yhteisöt -> Kaksikieliset: Suomenruotsalaiset 5: Majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoiminta -> Yksityinen majoitustoiminta Harjavallan museotoimi 7: Vaikuttajat -> Emil Cedercreutz Heinolan kaupunginmuseo 3: Kodin sisustaminen ja esineet -> Huonekalutyylit 6: Suomalainen muotoilu -> Keramiikkataide Helinä Rautavaaran museo 2: Siirtolaisuus -> Kulttuurien kohtaamisesta syntyvät ilmiöt 2: Siirtolaisuus -> Maahanmuuttajien tradition siirto Helsingin kaupunginmuseo 2: Julkisen sektorin palvelut -> Julkinen liikenne 3: Asuminen ja eläminen -> Pääkaupunki asuinympäristönä 4: Työelämä -> Työympäristö -> Julkisen sektorin työympäristöt 5: Matkailu -> Pääkaupunki matkailukohteena

24 23 Helsingin yliopistomuseo 6: Koulutus -> Suomen yliopistohistoria -> Helsingin yliopisto 6: Koulutus -> Suomen yliopistohistoria -> Turun Akatemia 6: Tiede -> Tieteentekemisen historia ennen 1900-lukua Hotelli- ja ravintolamuseo 5: Majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoiminta -> Majoitus- ja matkailualat yritysten, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta 5: Majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoiminta -> Majoittuminen ja ruokailu 5: Majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoiminta -> Suomalainen ammatillinen ruoka- ja juomakulttuuri Hyvinkään kaupunginmuseo 4: Tekstiiliteollisuus -> Villateollisuus Hämeenlinnan kaupunginmuseo 2: Vankeinhoito Ilmatorjuntamuseo 2: Puolustusvoimat > Maavoimat: Ilmatorjunta Imatran kaupunginmuseo 3: Asuminen ja eläminen -> Teollisuustyöväen asuinkasarmit 5: Matkailu -> Etelä-Karjalan matkailu Jalkaväkimuseo 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat: Jalkaväki

25 24 Jyväskylän yliopistomuseo 6: Koulutus -> Kansanopetus 6: Koulutus -> Liikuntatiede Kainuun museo 1: Metsien käyttö -> Metsien käyttö harrastustoiminnassa Kankaanpään kaupunginmuseo 2: Puolustusvoimat -> Varuskunnat, varuskuntaelämä 4: Tekstiili- ja vaatetusteollisuus -> Jalkineteollisuus 4: Tekstiili- ja vaatetusteollisuus -> Älyvaateteollisuus 6: Koulutus -> Taidekoulutus Karkkilan ruukkimuseo Senkka 4: Metalliteollisuus -> Metallien perusteollisuus -> Valimoteollisuus Keravan museo 4: Metalliteollisuus -> Valaisinteollisuus 4: Puusepänteollisuus -> Huonekaluteollisuus 6: Esittävä taide -> Sirkus- ja tivoliperinne Keski-Suomen ilmailumuseo 2: Puolustusvoimat -> Ilmavoimat Keski-Suomen museo 3: Asuminen ja eläminen -> Opiskelijan arki ja elämä

26 25 Kuhmon museot 3: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Talvisodan arki ja siviiliväestö 4: Valmistustekniikat -> Tervanpoltto Kultamuseo 2: Ammattiryhmät -> Kullankaivajat 2: Yhteiskunnalliset liikkeet -> Ammattiyhdistysliike -> Kullanhuuhtojat 4: Kullankaivu -> Kullankaivu 5: Matkailu -> Kultakulttuuriin liittyvä matkailu 5: Matkailu -> Kullanhuuhdontakilpailut Suomessa ja ulkomailla 5: Matkailu -> Kultateema Lapin matkailussa Kumbukumbu 2: Uskonnolliset yhteisöt -> Suomen evankelisluterilainen kirkko -> Suomen Lähetysseura ja sen toiminta 2: Yhteisöt -> Euroopan ulkopuoliset kulttuurit -> Namibia, Tansania, Kiina, Nepal Kuopion kulttuurihistoriallinen museo 4: Kauppa -> Vähittäiskauppa -> Torimyynti Kymenlaakson museo 2: Rajavartiolaitos -> Merivartiointi 4: Metsäteollisuus Lahden kaupunginmuseo 3: Arki -> Vanhuksen arki

27 26 4: Metalliteollisuus -> Kodinkoneteollisuus (UPO Oy) 4: Puusepänteollisuus -> Huonekaluteollisuus 4: Tekstiili ja vaatetusteollisuus: Valmisvaateteollisuus 5: Viestintä -> Radio ja televisio 5: Viestintä: Julisteet 6: Urheilu -> Hiihto 7: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Viipuri Lapin maakuntamuseo 5: Matkailu -> Lapinmatkailu 7: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Saksalaiset joukot Lapissa Lapuan kaupungin museo 2: Yhteiskunnalliset liikkeet -> Kansanliikkeet -> Isänmaallinen kansanliike 2: Yhteiskunnalliset liikkeet -> Kansanliikkeet -> Lapuan liike 4: Aseteollisuus -> Patruunateollisuus Lenin-museo 2: Yhdistystoiminta -> Suomalainen työväenliike Neuvostoliitossa 2: Suomen valtio -> Suomen ja Venäjän/ Neuvostoliiton suhteet 5: Matkailu -> Neuvostomatkailu -> Neuvostoesineet/ -matkamuistot 7: Vaikuttajat -> V.I.Lenin ja Suomi Lohjan museo 4: Kaivosteollisuus: Kaivostoiminta: Kivimineraalit 4: Muoviteollisuus

28 27 Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 1: Kalastus -> Vapaa-ajan merikalastus 3: Asuminen ja eläminen-> Vapaa-ajan asuminen Mannerheim-museo 7: Vaikuttajat -> C.G.E. Mannerheim Miehikkälän museot 7: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Salpalinja Mikkelin kaupungin museot 7: Käännekohdat -> Toinen maailmansota -> Päämaja Mobilia 5: Liikenne -> Tieliikenne 5: Liikenne -> Vesiliikenne Museokeskus Vapriikki 4: Kumiteollisuus 4: Optiikka 4: Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 4: Tekstiili- ja vaatetusteollisuus -> Jalkineteollisuus Museoviraston Kuvakokoelmat 2: Suomen valtio ja valtion organisaatiot -> Suomen valtiollinen historia

29 28 Möhkön ruukkimuseo 4: Valimoteollisuus -> Valimotoiminta: järvimalmit Naantalin museo 5: Matkailu -> Kylpylätoiminta 5: Matkailu -> Perhematkailu Nautelankosken museo 4: Esiteollinen toiminta -> Vesimyllyt Nurmeksen kaupungin museot 2: Yhteisöt -> Romanit Nurmijärven museo 3: Eläminen ja asuminen -> Lapsiperheen arki kehyskunnassa Outokummun kaivosmuseo 4: Ammattiryhmät -> Kaivostyöläiset 4: Kaivosteollisuus -> Kaivostoiminta: Metallimineraalit Panssarimuseo 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat/ Panssarijoukot ja panssarintorjunta Pielisen museo 4: Metsätalous -> Puunkorjuu/ -kuljetus -> Metsätyöperinne ennen 1950-lukua 4: Metsätalous -> Puunkorjuu/ -kuljetus -> Metsätyöperinne ennen 1950-lukua -> Talvityöt

30 29 4: Metsätalous -> Puunkorjuu/ -kuljetus -> Metsätyöperinne ennen 1950-lukua -> Uittotyöt Pietarsaaren kaupunginmuseo 4: Elintarviketeollisuus -> Tupakkateollisuus Pohjois-Karjalan museo 2: Siirtolaisuus -> Maahanmuuttajat: Venäläiset 3: Populaarikulttuuri -> Nuorisokulttuuri Poliisimuseo 2: Valtion viranomaistoiminta -> Poliisi ja sen eri yksiköt Porvoon museo 2: Suomen valtio -> Suomen valtiollinen historia -> Porvoon valtiopäivät 7: Vaikuttajat -> Albert Edelfelt 7: Vaikuttajat -> J.L. Runeberg 7: Vaikuttajat -> Ville Wahlgren Postimuseo 5: Viestintä -> Postitoiminta Pukstaavi 3: Harrastukset -> Lukeminen 4: Ammattiryhmät -> Kirjailijat 4: Ammattiryhmät -> Kirjansitojat 4: Ammattiryhmät -> Kuvittajat

31 30 4: Ammattiryhmät -> Kääntäjät 4: Muu toiminta -> Kustannusala 4: Palveluyritykset -> Kirjakaupat Päivälehden museo 5: Viestintä -> Sanomalehden tekemiseen liittyvä tekniikka 5: Viestintä -> Sanomalehden toimitustyö Raahen museo 4: Metalliteollisuus -> Metallien perusteollisuus -> Terästeollisuus Riihimäen kaupunginmuseo 2: Siirtolaiset -> Evakot: Antrea 4: Teknokemian teollisuus -> Kynttiläteollisuus Rauman merimuseo 4: Ammattiryhmät: Merimiehet 6: Koulutus: Merenkulkualan koulutus Rauman museo 4: Käsiteollisuus: Pitsinnypläys Rikosmuseo 2: Viranomaistoiminta -> Rikokset ja rikollisuus -> Keskusrikospoliisi 2: Viranomaistoiminta -> Rikokset ja rikollisuus -> Tekninen rikostutkinta

32 31 Saamelaismuseo Siida 2: Yhteisöt -> Saamelaiset Saarijärven museo 2: Julkisen sektorin palvelut -> Maaseudun palvelurakenne ja sen muutokset Sagalundin museo 4: Metalliteollisuus -> Lukkoteollisuus Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU 4: Elektoniikkateollisuus -> Radiovastaanottimet 4: Elektoniikkateollisuus -> Radio- ja matkapuhelimet 4: Elektoniikkateollisuus -> Televisiovastaanottimet 4: Elektoniikkateollisuus ->Tietokonemonitorit Satakunnan museo 2: Yhteisön juhlat -> Häät ja hääperinteet 3: Asuminen ja eläminen -> Hygienia 3: Harrastukset -> Vapaa-ajan harrastukset yksilön näkökulmasta 4: Ammattiryhmät -> Parturi-kampaajat 4: Ammattiryhmät -> Sepät 4: Ammattiryhmät -> Suutarit 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Kotitalouskoneet -> Lämmityslaitteet Serlachius-museot Gösta ja Gustaf 3: Asuminen ja eläminen -> Hygienia -> Paperiset hygieniatuotteet

33 32 4: Metsäteollisuus -> Paperinjalostusteollisuus Sibelius-museo 2: Yhdistystoiminta -> Suomalaiset musiikkiyhdistykset 6: Musiikki -> Soittimet 6: Musiikki -> Suomalaiset säveltäjät 7: Vaikuttajat -> Jean Sibelius Sotamuseo 2: Puolustusvoimat -> Ilmavoimat 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat: Ilmatorjunta 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat: Jalkaväki 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat: Panssarivoimat 2: Puolustusvoimat -> Maavoimat: Tykistö, pioneeri, viestintä 2: Puolustusvoimat -> Merivoimat Suomen Ilmailumuseo 2: Puolustusvoimat -> Ilmavoimat -> Koulutuskalusto 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Lentokoneteollisuus 5: Liikenne -> Ammatti-ilmailu 5: Liikenne -> Harrasteilmailu Suomen jääkiekkomuseo 6: Urheilu -> Jääkiekon SM-liiga 6: Urheilu -> Suomen jääkiekkomaajoukkueet 6: Urheilu -> Suomalaiset jääkiekkoilijat ulkomailla

34 33 6: Urheilu -> Jääkiekon yleinen varustekehitys Suomen Kansallismuseo 2: Suomen valtio -> Suomen valtiollinen historia Suomen kellomuseo 3: Asuminen ja eläminen -> Aikakäsitykset 4: Ammattiryhmät -> Kellosepät ja kellontekijät 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Hienomekaaninen teollisuus -> Kelloteollisuus Suomen käsityön museo 2: Yhdistystoiminta -> Käsi- ja taideteolliset yhdistykset 4: Ammattikäsityö 6: Koulutus -> Käsityöalan koulutus Suomen Lasimuseo 4: Kemianteollisuus -> Lasiteollisuus -> Lasin tuotanto 4: Kemianteollisuus -> Lasiteollisuus -> Lasiset lopputuotteet 6: Suomalainen muotoilu -> Lasin muotoilijat 6: Suomalainen muotoilu -> Lasitaideteokset Suomen lelumuseo Hevosenkenkä 3: Kodin sisustaminen ja esineet -> Lelut -> Suomalaisvalmisteiset lelut 3: Kodin sisustaminen ja esineet -> Lelut -> Suomalaisten lempilelut

35 34 Suomen Maatalousmuseo Sarka 4: Maatalous -> Maa- ja metsätalous sivuelinkeinoineen 4: Maatalous -> Maataloustyö ja yrittäminen 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Maatalouskoneiden suunnittelu ja tuotanto Suomen Merimuseo 3: Harrastukset -> Veneilyharrastus 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Telakkateollisuus 5: Liikenne -> Merenkulku -> Kauppamerenkulku (Etelä-Suomi) 5: Valtion merenkulkuhallinto Suomen Metsämuseo Lusto 1: Metsien käyttö -> Metsien käyttö elinkeinotoiminnassa 1: Metsien käyttö -> Metsien käyttö harrastustoiminnassa 1: Metsien käyttö -> Puun ja muiden metsäntuotteiden käyttö 1: Metsäkäsitykset ja suhteet, arvot -> taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut metsiin liittyvät arvot 2: Organisaatiot -> Metsäalan organisaatiot 4: Ammattiryhmät -> Metsäammattilaiset 4: Metsätalous -> Metsän uudistaminen 4: Metsätalous -> Metsänhoito 4: Metsätalous -> Metsänparannus 4: Metsätalous -> Puunkorjuu ja kuljetus 4: Metsäteollisuus Suomen Metsästysmuseo 1: Kalastus -> Vapakalastus

36 35 1: Metsästys ja eräkulttuuri 1: Riistanhoito ja tutkimus, riistaeläimet 2: Yhdistystoiminta -> Metsästysyhdistykset 4: Käsiteollisuus -> Aseiden valmistus 4: Aseteollisuus -> Metsästysaseet 4: Aseteollisuus -> Sotilaskäsiaseet 5: Matkailu -> Metsästysmatkailu -> Metsästysmatkailu Suomessa 5: Matkailu -> Metsästysmatkailu -> Metsästysmatkailu Suomesta ulkomaille 6: Taide -> Erätaide Suomen ortodoksinen kirkkomuseo 2: Uskonnolliset yhteisöt -> Suomen ortodoksinen kirkko -> Ortodoksiset seurakunnat 2: Uskonnolliset yhteisöt -> Suomen ortodoksinen kirkko -> Ortodoksinen luostarilaitos 2: Uskonnolliset yhteisöt -> Suomen ortodoksinen kirkko -> Ortodoksinen perinne ja elämäntapa Suomen Rautatiemuseo 2: Ammattiryhmät -> Rautatieläiset 4: Metalliteollisuus -> Konepajateollisuus -> Rautateihin liittyvä teollisuus 5: Liikenne -> Rautatieliikenne -> Matkustaminen 5: Liikenne -> Rautatieliikenne -> Tavarankuljetus Suomen Urheilumuseo 6: Urheilu -> Huippu- ja kilpaurheilu 6: Urheilu -> Harrasteliikunnan välinekehitys

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo t Alaraja: % Min: 38.87 3.7 4.4 67 99 Tuloksellisuus Yläraja: 9 % Max: 8 8 8.66 3859 4 kulmakerroin.5..5 8 4 Max. pistemäärä: 6 M - M Omien tulojen M Kävijät / M3 n M Kävijämäärä max: ammatillinen osuus

Lisätiedot

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14 HENKILÖTYÖVUOSIPÄÄTÖKSET 2008: MUSEOT MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10 Aineen taidemuseo On 37 6 Alvar Aalto-museo* On 37 14 Amos Andersons konstmuseum* Ei

Lisätiedot

Museokortti museot.fi

Museokortti museot.fi Museokortti museot.fi 1 Where to go next? 2 1 Aboa Vetus & Ars Nova -museo Turku 2 Ahola Järvenpää 3 Aineen taidemuseo Tornio 4 Ainola Järvenpää 5 Alikartano Mäntsälä 6 Amos Andersonin taidemuseo Helsinki

Lisätiedot

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen!

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 -luettelo sisältää: Taidemuseoiden näyttelyt Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt

Lisätiedot

Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina Osin Albert Edelfeltin ateljeemuseo Porvoo Täysin Amos Andersonin taidemuseo Helsinki Osin InvaWC

Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina Osin Albert Edelfeltin ateljeemuseo Porvoo Täysin Amos Andersonin taidemuseo Helsinki Osin InvaWC Esteettömien museoiden luettelo on koottu Suomen museoliiton sivuilta osoitteesta www.museo Museo Paikkakunta Esteet tömyys Aboa Vetus & Ars Nova Turku museo Osin InvaWC Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina

Lisätiedot

TAKO-ohjausryhmä TAKO-kevätseminaari Suomen kansallismuseo

TAKO-ohjausryhmä TAKO-kevätseminaari Suomen kansallismuseo TAKO-ohjausryhmä 2017 TAKO-kevätseminaari 2017 7.-8.2.2017 Suomen kansallismuseo Ohjausryhmän tehtävät Määrittelee TAKO-toiminnan tavoitteet Ylläpitää ja koordinoi poolien toimintaa Raportoi toiminnastaan

Lisätiedot

Valtakunnallinen tallennustyönjako valmistunut miten tästä eteenpäin

Valtakunnallinen tallennustyönjako valmistunut miten tästä eteenpäin Valtakunnallinen tallennustyönjako valmistunut miten tästä eteenpäin T E E M U A H O L A T A K O - S E M I N A A R I 2 9. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Haasteellinen kokonaisuus Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Teemu Ahola Digitaaliset kokoelmat Avoimempi Pohjola seminaari 10.2.2016 Suomen kansallismuseo Valtakunnallinen tallennustyönjako: tausta ja

Lisätiedot

Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO. Toimintasuunnitelma

Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO. Toimintasuunnitelma Valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Toimintasuunnitelma 2017 2019 2 1. TAKOn toiminta-ajatus Ammatillisten museoiden valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO

Lisätiedot

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ V A L T A K U N N A L L I N E N T A K O - S E M I N A A R I 2 8. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Poolin yleisteemat Dokumentoinnin kohteena

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen n maakuntaliitto Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku - J. K. Paasikivi - SISÄLTÖ Itä-Suomen

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

Symbolit ja lyhenteet. Explanation of symbols and abbreviations. Museotilasto Finnish Museum Statistics 2010

Symbolit ja lyhenteet. Explanation of symbols and abbreviations. Museotilasto Finnish Museum Statistics 2010 Symbolit ja lyhenteet * Yksityinen museo (säätiö/yhdistys) ** Tiedot sisältyvät yllä olevaan lukuun.. Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi vm Valtakunnallinen museo m Maakuntamuseo

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuolesi Answered: 4,024 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 64.81% 2,608 35.19% 1,416 Total 4,024 1 / 27 Q2 Kuinka vanha olet Answered: 4,024 Skipped: 0 alle 16 vuotta 16-24 vuotta 25-34 vuotta 35-44

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

POOLI 1 IHMINEN JA LUONTO. Varustautuneena luontoon Teknistyvän luontosuhteen tallennushanke 2011 2012

POOLI 1 IHMINEN JA LUONTO. Varustautuneena luontoon Teknistyvän luontosuhteen tallennushanke 2011 2012 POOLI 1 IHMINEN JA LUONTO Varustautuneena luontoon Teknistyvän luontosuhteen tallennushanke 2011 2012 POOL1-HANKKEEN MUSEOT Espoon kaupunginmuseo Kainuun museo Lusto Suomen Metsämuseo Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 Lähteet: Tilastokeskus, Genimap Oy (L6022/05) Metsäsektorin merkitys maakunnissa ja seutukunnissa vuonna 2002 1 Toimiala- ja aluejako Metsäsektori:

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leila Kaunisharju Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 2000 Yleisteokset 193 12 19 224 Filosofia, psykologia 234 3 18 255 Uskonto 258 13 19 290 Sosiologia, tilastotiede 137 6 31 174 Politiikka, kansantalous 474 22 183 679

Lisätiedot

Luetteloinnin kehittäminen

Luetteloinnin kehittäminen Luetteloinnin kehittäminen Leena Furu 14.2.2012 Leena Furu museo 2015 Luetteloinnin kehitystyötä tehdään luettelointityöryhmässä Luettelointityöryhmä Marjo Ahonen-Kolu, Suomen käsityön museo Áile Aikio,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Symbolit ja lyhenteet. Museotilasto Finnish Museum Statistics 2009. Explanation of symbols and abbreviations

Symbolit ja lyhenteet. Museotilasto Finnish Museum Statistics 2009. Explanation of symbols and abbreviations MUSEOTILASTO 2009 Symbolit ja lyhenteet * Yksityinen museo (säätiö/yhdistys) ** Tiedot sisältyvät yllä olevaan lukuun.. Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi vm Valtakunnallinen museo

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673 Toinen aste keski- opiskelijamäärä vuonna 1999 20.1.1999 20.9.1999 arvo *) AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOISEN ASTEEN JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT JA VOS-OPISKELIJAMÄÄRIEN SUHDE VUONNA 1999 LÄÄNI Valtionosuustilastointi-

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Parhaat seurat. Nimi:

Parhaat seurat. Nimi: Sivu 1/5 Nimi: Hae! Parhaat seurat 1. Lappajärven Kalaveikot ry 80.471 kg 2. Itä-Päijänteen Kalakaverit ry 71.930 kg 3. Puijon Pilkki ry 59.486 kg 4. Ylä-Keiteleen Koukku ry 56.391 kg 5. Alavuden Seudun

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila

Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila Vesiviisautta kiertotalouteen Kohti vesiviisasta kiertotaloutta hankeen loppuseminaari 14.2.2017 Photo: Riku Lumiaro Jani Salminen, Jari Koskiaho, Sarianne

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(6) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos Tekniset ja konttoritoimihenkilöt

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua 15.8.2016. Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua 15.8.2016. Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 Kauppa 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

Museoiden. kesänäyttelyt

Museoiden. kesänäyttelyt Museoiden kesänäyttelyt Kesänäyttelyt-ilmoitusliite tarjoaa kurkistuksen museoiden monipuoliseen näyttely- ja tapahtumatarjontaan. Paitsi museoiden ilmoituksia, löytyy liitteestä myös näyttelykalenteri

Lisätiedot

Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat

Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat 1 20.4.2015 Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat 1. Apteekkien Työnantajaliitto (Kaupan liitto) Palvelualojen PAM Apteekkien

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 dnro 945/430/2010 837/430/2010 14.1.2011 LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA SÄHKÖVERKONHALTIJOIDEN VALVONTAMENETELMIEN SUUNTAVIIVOIKSI VUOSILLE 2012-2015 Energiamarkkinavirasto on laatinut luonnokset sähköverkonhaltijoiden

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

Moderaattorina TAKOn pj, tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss, Helsingin kaupunginmuseo

Moderaattorina TAKOn pj, tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss, Helsingin kaupunginmuseo Ma 20.1. klo 12-16: TAKO-toiminta kokoelmapolitiikassa Moderaattorina TAKOn pj, tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss, Helsingin kaupunginmuseo 12.00 Seminaarin avaus, kokoelmajohtaja Eija-Maija Kotilainen,

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 146-147 N :o 146. Kiertokir j e postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Kuluvan kesäkuun 15 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Teatteri Imatra Pn (Teatteri Imatra) ,18 113,85 120,32 Sn (Teatteri Imatra) ,32 147,78 156,17

Teatteri Imatra Pn (Teatteri Imatra) ,18 113,85 120,32 Sn (Teatteri Imatra) ,32 147,78 156,17 Näytelmäkirjailijaliiton ja Suomen Teatterit ry:n suosituksen tariffit yli 2h näytelmät vanha Vanha kust. 2010 kust. 1.1.2012 luokka Paikkoja euro euro euro Turun Kaupunginteatteri Pikkolo (Turun KT) 53

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139 Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry 5354 2 Oulun Karjalaseura ry 3139 Seurat 201-300 jäsentä 1 Paimion Karjalaseura ry 5209

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. 2012 klo.00 Työttömyys kiihtyvässä kasvussa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Yrityksen nimi Saunalahti Group Oyj Yhtiömuoto Julkinen osakeyhtiö Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Lakkaamissyy Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Tilanne

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 14.3.2009 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot