Kuukausikirje No 1 heinäkuu 2007 RI:n kuukauden teema on luku- ja kirjoitustaito. HyvÄt klubipresidentit ja sihteerit, arvoisat rotarit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuukausikirje No 1 heinäkuu 2007 RI:n kuukauden teema on luku- ja kirjoitustaito. HyvÄt klubipresidentit ja sihteerit, arvoisat rotarit"

Transkriptio

1 Kuukausikirje No 1 heinäkuu 2007 RI:n kuukauden teema on luku- ja kirjoitustaito. Rotaryvuosi on alkanut. Uudet vastuuhenkilçt ovat aloittaneet, ja uudet haasteet ja mahdollisuudet odottavat. RI:n presidenttinä toimii kanadalainen Wilfrid J. Wilkinson. HÄnen toimintavuotensa teemana on: ROTARY SHARES (Rotary osallistuu/jakaa; ei käännetä suomeksi). Wilfrid Wilkinson jatkaa edellisen RI:n presidentin, Bill Boydin teemoja; luku- ja kirjoitustaito, ravinto ja terveys, vesihuolto sekä Family of Rotary Rotaryperhe. Kerron klubivierailuilla näiden teemojen merkityksestä piirimme ja klubien toiminnassa. RI:n 98. konventio pidettiin Salt Lake CityssÄ. Osanottajia oli yli He edustivat 167 kansallisuutta. Tuossa suuressa joukossa tuntui rotaryn välitçn kansainvälisyys ja ystävyys. Konventiossa olivat esillä em. painopistealueiden lisäksi nuorisovaihto sekä RotarysÄÄtiÇn projektit ja stipendiaatit. HeinÄkuun teemaan liittyy turkkilaisen 22 vuotiaan naisen, kädettçmänä syntyneen Emine YÉzayn, kertomus konventiossa, kuinka hän 17 vuotiaana pääsi rotarien lukutaitokoulutukseen ja oppi kolmessa kuukaudessa lukemaan ja kirjoittamaan jalallaan. Nyt hän opettaa muita naisia lukemaan ja kirjoittamaan. Emine on saanut Istanbulin Rotaryklubilta käsiproteesit. Oppiminen tarvitsee vain tilaisuuden ja halua. Piiriorganisaatio uusiutuu rotaryvuoden vaihtuessa. Osa apulaiskuvernççreistä ja komiteoiden jäsenistä vaihtuu. Uuden organisaation jäsenten nimet lçytyvät matrikkelin sivuilta sekä lähiaikoina piirin nettisivuilta, minne tulee myçs kuvernççrin virallisten klubivierailujen ohjelma. GSE-ryhmÅn jåsenten etsiminen alkaa. KevÄÄllÄ 2008 lähtee piirimme ryhmä USA:han ja Kanadaan piiriin Nyt rotaryvuoden alussa on aika käynnistää GSE-ryhmÄn jäsenten etsiminen. LÇytÄkÄÄmme yhdessä parhaat mahdol-liset nuoret aikuiset tälle ikimuistoiselle kuukauden opintomatkalle! Asiasta on tarkemmin liitteessä. Nuorisovaihdon aktiivisin vaihe osuu rotarivuoden alkuun, nuoria lähtee ja tulee. Klubien nuorisovaihtotiimien jåsenille järjestetään koulutuspåivå Partaharjulla lauantaina Katso lisää liitteestä! MoottoripyÇrÅilevÅt rotarit kokoontumisajo : Kouvola-Sarkolan RK:n jäsen, Mauri Kauppinen, kutsuu moottoripyçräileviä rotareita koko maasta osallistumaan Kouvolan- Anjankosken-Jaalan alueilla tapahtuvaan retkihenkiseen tapahtumaan. Yksityiskohdat lçytyvät liitteestä. Muistakaa semiannual-raportin (SAR) tekeminen ja per capita maksujen maksaminen heinäkuussa. RI on ottanut tiukan kannan myçhästyneistä maksuista. Seurauksena on pahimmillaan klubin erottaminen järjestçstä. VÄhintÄÄn tulee ylimääräistä tekemistä. Presidenttien ja sihteerien tehtävistä lçytyy lyhyt muistilista Rotary-Matrikkelin sivulta 37. Toukokuun läsnäoloraportti on tämän kk-kirjeen liitteenä. Kaksitoista klubia ei ole ilmoittanut läsnäolotie-tojaan. Muidenkin lomakkeiden palauttaminen määräaikaan mennessä on lipsunut tänä keväänä. TsemppiÄ! HyÇdyntÅkÅÅ PETS:n yhteydessä jaettuja opaskirjoja. Mainioita tietolähteitä ovat myçs nettisivut: sekä tietysti piirimme omat

2 Rotary Internationalin Euroopan toimisto ZÉrichissÄ palvelee tarvittaessa ja myçs suomeksi. Yhteystiedot ovat matrikkelin sivulta 41. Rotarydollari on 0,74 Euroa heinäkuussa. Toivotan kaikille rotarysiskoille ja -veljille vireåå ja antoisaa rotaryvuotta.

3 Kuukausikirje No 2 elokuu 2007 Elokuu on jäsenistån ja laajennustyån kuukausi. Rotaryvuoden ensimmäinen kuukausi on takana ja klubien normaali viikkokokousrytmi on käynnistynyt. KuvernÅÅrin klubivierailut ovat alkaneet. Vierailuohjelma on piirin sivuilla. Olettehan maksaneet klubin SAR-maksut? Aika monella klubilla on RI:n raportissa maksu vielä velan puolella. Tarkistakaa myås aikaisemmat maksunne, koska raportissa näkyy myås edellisen SAR-maksun olleen usealla klubilla vähän liian pieni. Rotarydollari on elokuussa 0,74. JÉsenhankinta ja nykyisten jäsenten pysyvyyden takaaminen ovat Rotaryklubien haaste ja tulevaisuuden tae. KesÉkuun lésnéoloraportti on tämän kk-kirjeen liitteenä. KesÄkausi näkyy vajaana raportointina. Kotisivukilpailu Suomen Rotaryn IT-vastaavat ovat päättäneet jatkaa tätä kilpailua myås vuonna Tavoite on tällä kertaa låytää ne klubit ja piirit, jotka ovat parhaiten kehittäneet kotisivujaan niiden kriteereiden(asiasisältå, ajantasaisuus, selkeys ja kiinnostavuus, ulkoasu) mukaisesti, joiden keskeisesti viime vuoden kilpailun tuloksena nähtiin kuvaavan tasokkaita kotisivuja. Kilpailussa on kolme sarjaa: klubit, piirit, muut. KilpailusÉÉnnÅt ovat liitetiedostoissa: liite 1 ja liite 2 ja Suomen Rotaryn kotisivuilla Kilpailuun on ilmoittauduttava mennessé. GSE-ryhmÉn jésenten etsiminen on alkanut. KevÄÄllÄ 2008 lähtee piirimme ryhmä USA:han ja Kanadaan piiriin Nyt on viimeistään aika käynnistää GSE-ryhmÄn jäsenten etsiminen. LiitteinÄ ovat klubeille tarkoitettu aineisto sekä tyånantajille tarkoitettu esitys, jota jotkut klubit saattavat tarvita vaihtoa esitellessään. Klubien nuorisovaihtotiimien jésenille järjestetään koulutuspéivé Partaharjulla lauantaina VL: Rotary - Immediate Call to Action/ tolkkua rahan kéyttåån; LÄhetin sähkåpostitse presidenteille ja sihteereille viestin, jossa klubeille suositeltiin COL:in (sääntåvaltuuskunnan) yhden päätåksen vastustamista. Vastustuksen syynä on turhien kustannusten välttäminen. Vastustavan péétåksen tulee olla RI:ssÉ Peace in the Balkan Region otsikolla järjestetään Bulgariassa, Sofiassa, 30. elokuuta RI:n presidentti Wilfrid Wilkinson in organisoima konferenssi. Jos joku on sopivasti paikalla tai muuten asiasta kiinnostunut, kääntykåån minun puoleeni lisätietojen saamiseksi. Kaikki rotarit ovat tervetulleita konferenssiin. Past President Bhichai Rattakul joutuu terveydellisistä syistä luopumaan RotarysÄÄtiÅn puheenjohtajan tehtävästä alkaen. HÄn hoitaa kuitenkin säätiån hallituksen jäsenen tehtävänsä rotaryvuoden loppuun. The Rotary District 1270 Flood Appeal, piirin 1270 alueella Englannissa on pahat tulvavauriot. Piiri 1270 ja koko UK:n klubit tekevät kaiken voitavansa kerätäkseen pikaisesti varoja

4 palveluprojektien aloittamiseksi, kun tarpeet ovat tarkentuneet. Klubit, miettikää jo nyt mahdollisuuksianne osallistua avustusten keräämiseen. Palaan asiaan tuonnempana. HyvÉÉ alkanutta syyskautta, tavataan klubivierailuilla!

5 Kuukausikirje No 3 syyskuu 2007 Syyskuu on uusien sukupolvien kuukausi Klubien nuorisovaihtotiimien jäsenille järjestetään koulutuspäivä Partaharjulla lauantaina Viittaan nuorisovaihtoasiamiesten postitse saamaan piirin 1430 nuorisovaihdon syyspakettiin. GSE-ryhmÄn jäsenten etsiminen on menossa. Hakuaika päättyy Elokuun kkkirjeen liitteinä ovat klubeille tarkoitettu aineisto sekä tyçnantajille tarkoitettu esitys, jota voi käyttää vaihtoa esiteltäessä. Rotary Rauhansymposium (Peace Symposium), Salt Lake City Suomalaiset rauhan-stipendiaattien Larissa Bruunin ja Ville-Veikko PitkÄsen terveiset ovat liitteenä. He osallistuivat kesäkuussa Rotaryn Maailmankonferenssin 2007 alla järjestettyyn historian ensimmäiseen Rotary Rauhansymposiumiin (Peace Symposium). Family of Rotary RI:n presidentin Wilfrid Wilkinsonin neljästä pääteemasta yksi on Family of Rotary eli Rotaryperhe. Lue Zone 15:n Family of Rotary koordinaattorin, PDG Erkki Pasasen terveiset liitteestä! Governorehdokkaat vuodelle TÄnÄ rotaryvuonna tullaan valitsemaan Governor nominee vuodelle PyydÄn klubeja harkitsemaan päteviä governorehdokkaita ja lähettämään minulle ehdotuksensa mennessä. Governo-rehdokkaan tulee olla piirissä toimivan klubin arvossapidetty jäsen, joka on toiminut klubin presidenttinä täyden kauden. Muut kelpoisuusehdot ja valintamenettely on kerrottu Rotaryn käsikirjan 2004 sivulla Valintakomiteana toimii piirineuvosto. TehkÄÄ ehdotuksia myçs Assistant Governoreiksi vuodelle Assistant Governor valitaan vuodeksi kerrallaan, ja sama henkilç voi toimia AG:na korkeintaan kolme vuotta. Kolme vuotta tulee ensi keväänä täyteen Ilkka PÇyhiÄllÄ EtelÄ-Karjalassa ja Kari NystrÇmillÄ Pohjois-Savossa. Apulaisgovernorien valinnassa sovellettavat kriteerit lçytyvät Rotaryn käsikirjan 2004 sivulta 29. Kunkin alueen klubit tekevät ehdotuksen AG:sta marraskuun 15. päivään mennessä DGE Jouko Tuomistolle, joka valitsee AG:t. Vuoden 2010 sääntçvaltuuskunnalle esitettävät ehdotukset tulee toimittaa RI:lle viimeistään TÄmÄ merkitsee, että jos piirissä pidetään Rotaryvuoden piirikokous viimeistään toukokuussa 2008, ehdotukset on käsiteltävä siellä. Piirimme 1430 piirikokous on huhtikuussa TehtÄvÄt esitykset voidaan siis käsitellä tässä kokouksessa. Ohjeita muutos- ja ponsiesitysten tekemiseksi on Rotaryn käsikirjan 2004 sivulta 101 alkaen. RI:n pääkonttori on lähettänyt Euroopan ZÉrichin toimiston välityksellä klubeille välitettäväksi muistilistan erilaisista tietopalveluista, joita on saatavilla RI:n kotisivuilta ja sen Member Accessista. MielestÄni sama tieto lçytyy Suomen Rotaryn sisäisiltä jäsensivuilta suomenkielisenä. LisÄÄn kuitenkin liitteeksi organisaatiokaavion, josta ilmenee, kuka ZÉrichissÄ auttaa meitä eri asioissa tarvittaessa. Rotarydollari on syyskuussa edelleen 0,74. HeinÄkuun läsnäoloraportti on tämän kk-kirjeen liitteenä. HyvÄÄ syksyä, hakekaa metsästä luonnonantimia ja raitista ilmaa!

6 Kuukausikirje No 4 lokakuu 2007 Lokakuu on ammattipalvelun kuukausi. Rotaryliike alkoi neljän eri ammattia edustavan miehen kokoontumisista. Kokoontumisten tarkoituksena oli tavata ystäviä ja tehdä ammattiin liittyviä palveluksia toisilleen. Ammattipalvelu on täten rotaryn palvelumuodoista vanhin. Varsin pian kuitenkin vakiintui käsitys, jonka mukaan palvelemisen tuli tarkoittaa yhteiskunnan palvelemista. Useissa klubeissa panostetaan lokakuussa erityisesti nuoriin tarjoamalla tietoiskuja eri ammateista kouluihin. Jatkakaa arvokasta tyçtä yhdessä koulujen opintojenohjaajien ja rehtoreiden kanssa. Piirin nuorisovaihdolla oli mahtava viikonloppu Partaharjulla : Rebound-leirillÄ oli 17 Suomeen palannutta nuorta. Vaihtoon osallistuneita oli paikalla piiristämme 24/26. Klubien nuorisovaihtotiimien jäseniä oli koulutuksessa 19 henkeä. Kuopiossa elokuun alkupuolella järjestetystä kansainvälisestä RYLA-leiristÄ olemme saaneet erittäin hyvää palautetta. Suuret kiitokset menevät kaikille leirin onnistumiseen panoksensa antaneille! GSE-ryhmÄn jäsenten etsiminen on loppukirivaiheessa. Hakuaika päättyy Tarvittavat tiedot ovat elokuun kk-kirjeen liitteinä. Seuraavien team leaderien hakuaika päätyy yhtä aikaa. Rotary Interntionalin tulevan presidentin nimeämiskomitea on kokouksessaan Chicagossa päättänyt nimetä Past Rotary Director John Kenney:n ehdokkaaksi Rotary Internationalin Presidentiksi rota-ryvuodelle John Kenney on Grangmouth:sta, Skotlannista. RIPN (Rotary International President Nominee) John Kenney on lakimies ja lakitieteen professori. HÄn on toiminut mm. lainopillisen tiedekunnan dekaanina, tuomioistuintuomarina ja julkisena notaarina. Kenney on palvellut Rotaria mm. RIBI:N (Rotary in Britain and Ireland) presidenttinä ja vara-presidenttinä, RI Directorina, RotarysÄÄtiÇn hallituksen jäsenenä, useissa toimikunnissa ja mm. kansainvälisen rotaryneuvottelun (Interntional Assembly) kouluttajana ja SÄÄntÇvaltuuskunnan (Council on Legislation) jäsenenä. Governorehdokkaat vuodelle ja apulaisgovernorehdokkaat vuodelle TÄnÄ rotaryvuonna valitaan Governor nominee vuodelle PyydÄn klubeja harkitsemaan päteviä governorehdokkaita ja lähettämään minulle ehdotuksensa mennessä. Assistant Governor valitaan vuodeksi kerrallaan, ja sama henkilç voi toimia AG:na korkeintaan kolme vuotta. Kunkin alueen klubit tekevät ehdotuksen AG:sta marraskuun 15. päivään mennessä DGE Jouko Tuomistolle, joka valitsee AG:t. Piirin DSG- avustusten hakeminen vuodelle käynnistyy (District Simplified Grants, Piirin yk-sinkertaistettu avustus/ apuraha). Rotaripiirit ja rotariklubit ovat vuodesta lähtien voineet toteuttaa piirin sisäisiä tai piirien välisen yhteistyçn tuloksena käynnistettyjä paikallisia palvelu- tai humanitaarisia pro-jekteja. Nyt käynnistämme uusien DSG- avustusten hakukierroksen. On aika toteuttamaan klubijäsenten ajatuksissa ollut paikallinen palveluprojekti! LÄhettÄkÄÄ lyhyet projektihakemukset minulle tammikuun 2008 loppuun mennessä. Asia on selostettu tarkemmin oheisessa liitteessä. Martti Ahtisaaren 70-vuotispÄivÄn johdosta on käynnistetty arvovaltaisen ystäväjoukon toimesta kansalaiskeräys merkkipäivän muistamiseksi. KerÄyksen tarkoituksena on tukea Kirkon Ulkomaanavun toimintaa, erityisesti projektia koulun pystyttämiseksi Kaakkois-Sudaniin. Tarkemmat tiedot keräyksestä ovat liitteessä.

7 Tarjolla on tapahtumia ulkomailla Cannesissa, Ranskassa pidetään Rotary Internationalin konferenssi Rauha on mahdollinen, Peace Is Possible International Conference, maaliskuun 28 29, Tarkempia tietoja léytyy tñstñ osoitteesta: TÑstÑ tilaisuudesta on tullut etukñteistietoa naapuripiiristñmme 2220 VenÑjÑltÑ. SiellÑ tuntuu olevan osallistumisinnostus korkealla. Rotary International Tennis Tournament". Jos haluat tammikuussa 2008 ( ) pelata tennistä Intiassa, lue liitteenä oleva viesti. Ottelu pelataan Solapur in kaupungissa, jonka lähin lentokenttä on Pune, Mumbai. Koko turnauspaketti kahdenhengen huoneessa maksaa 175 USD. Siihen kuuluu 3 aamiaista, 3 lounasta, 3 päivällistä ja kenttämaksut. Rotarydollari on lokakuussa 0,72. Elokuun läsnäoloraportti on tämän kk-kirjeen liitteenä. Luettelon lopussa on ÄllistyttÄvÄn monta 0-klubia. Olen ymmärtänyt, että läsnäolotiedon kirjaaminen ei nykykäytännçssä paljoa vaadi. TÄytyyhÄn ainakin naapuriklubiin päästä vertaamaan. Toimeliasta rotarysyksyä kaikille!

8 Kuukausikirje No 5 marraskuu 2007 Marraskuu on RotarysÄÄtiÅn kuukausi. RotarysÄÄtiÅn (The Rotary Foundation of Rotary International) tehtävä on tukea rotarien pyrkimyksiä maailman yhteisymmärryksen ja rauhan saavuttamiseksi paikallisin, kansallisin ja kansainvälisin ohjelmin, joilla parannetaan terveyttä, tuetaan koulutusta ja lievitetään kåyhyyttä. SÄÄtiÅ on voittoa tavoittelematon yhteiså, jota rotarit ja säätiån ystävät tukevat vapaaehtoisilla avustuksilla. RotarysÄÄtiÅ on yksi maailman suurimmista yksityisen rahoituksen turvin toimivista säätiåistä, sen pääoma lähes 650 MUSD Polion hävittäminen maailmasta on edelleen Rotaryn ykkåskohde: Polion hävittämiskampanja on rotareiden liikkeelle panema globaali, 5 miljardin USD:n ponnistus hävittää polio maailmasta. Sen kautta on rokotettu yli 2 miljardia lasta ja polio saatu lähes kokonaan hävitetyksi (n. 99 %). Tautia esiintyy vielä Nigeriassa, Intian sekä Pakistanin raja-alueilla ja Afganistanissa. Tapausten määrä on pudonnut n tapauksesta n. 600 tapaukseen vuodessa maailmassa. Rotarit olivat alullepanijoita, mutta tässä suuressa operaatiossa ovat keskeisesti mukana: WHO, UNICEF, CDC sekä kymmenet tuhannet vapaaehtoiset tyåntekijät, usein vaikeissa ja vaarallisissa olosuhteissa. Kampanja on kestänyt 20 vuotta. Rotarit ovat rahoittaneet tätä operaatiota yli 600 miljoonalla dollarilla. On esitetty ajatus, että polio jätettäisiin nykyiseen tasoon seurattavana sairautena. Harvardin tutkimus on kuitenkin osoittanut, että se on paljon kalliimpi vaihtoehto kuin polion hävittäminen. HÄvittÄminen säästää yli 1 miljardia USD kehittyvissä maissa vuodessa, kun taas valvontastrategia johtaisi 10 miljoonan lapsen sai-rastumiseen seuraavien 40 vuoden aikana. Nyt suositellaan PolioPlus Partners projektien tukemista. Ne ovat rotarien suorittamia sosiaalisia mobilisointi-ja tarkkailuprojekteja polioendeemisissä maissa sekä uudestaan ilmaantuneiden ja korkean riskin maissa. PolioPlus Partners -projektit rahoitetaan käteislahjoituksin tai piirien SHAREvaroista. RotarysÄÄtiÅ tukee 0,50 USD:lla jokaista 1,00 US-dollaria, joka on lahjoitettu PolioPlus Partner -ohjelmaan. PiirissÄ 1430 nostetaan RotarysÄÄtiÅn profiilia lisäämällä PETS:iin säätiåasiamiesten koulutus. Kehotan klubeja varmistamaan, että kaikkiin klubeihin on valittu tai valitaan RotarysÄÄtiÅasiamies, joka lähetetään ensi maaliskuussa PETS:iin, ja että hänen sähkåpostisoitteensa on piirin RotarysÄÄtiÅkomitean puheenjohtajalla. Governorehdokkaat vuodelle ja apulaisgovernorehdokkaat vuodelle TÄnÄ rotaryvuonna valitaan Governor nominee vuodelle PyydÄn klubeja harkitsemaan päteviä governorehdokkaita ja lähettämään minulle ehdotuksensa mennessä. Assistant Governor valitaan vuodeksi kerrallaan, ja sama henkilå voi toimia AG:na korkeintaan kolme vuotta. Kunkin alueen klubit tekevät ehdotuksen AG:sta marraskuun 15. päivään mennessä DGE Jouko Tuomistolle, joka valitsee AG:t. Muistutus kotisivukilpailusta 2007 Tavoite on tällä kertaa låytää ne klubit ja piirit, jotka ovat parhaiten kehittäneet kotisivujaan niiden kriteereiden (asiasisältå, ajantasaisuus, selkeys ja kiinnostavuus, ulkoasu) mukaisesti, joiden keskeisesti viime vuoden kilpailun tuloksena nähtiin kuvaavan tasokkaita kotisivuja. Kilpailussa on kolme sarjaa: klubit, piirit, muut. Suomen Rotaryn kotisivuilla Kilpailuun on ilmoittauduttava mennessä. Piiri 1430 on jo ilmoittautunut, miten on klubien laita?

9 Palautetta vaihto-oppilailta rotareille LiitteenÄ oleva palaute kertoo suoraan rotaryklubeille, kuinka hienoa tyåtä ne tekevät nuorisovaihdossa. Nyt on taas paras aika markkinoida nuorille hakeutumista vaihto-oppilaaksi - leireille, kesävaihtoon tai vuosivaihtoon. Kun haluaa jakaa harrastuksena tai kiinnostuksen kohteensa toisten rotareiden kanssa, siihen on lähes rajattomat mahdollisuudet. Oheisena on kopio jäsenyyshakemuksesta erilaisiin globaaleihin verkottumisryhmiin. Asioihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa: > Service and Fellowship > Fellowship > Global Networking Groups Tarjolla on taas tapahtumia ulkomailla Piiri 1400 järjestää ryhmämatkan Intiaan, Matching Grant kaivot, joka liittyy piirin 1400 Matching Grant-projektiin. MatkajÇrjestelyt selviçvçt liitteestç. 38. Pohjoismainen mestaruuskilpailu ROTARY-GOLF 2008 pidetään Falunissa, Ruotsissa elokuuta. Kilpailuun voi perehtyä ruotsiksi tarkemmin ositteessa: Syyskuun läsnäoloraportti on tämän kk-kirjeen liitteenä. Luettelon lopussa on vielä seitsemän 0-klubia.RyhdistÄytykÄÄ! Rotarydollari on marraskuussa edelleen 0,72. Muistakaa tässä kuussa RotarysÄÄtiÅtÄ!

10 Kuukausikirje No 6 joulukuu 2007 Joulukuu on Rotaryperheen kuukausi. Joulukuu on rotaryperheen kuukausi. Kuten olen klubivierailuilla kertonut, oma perhe kannattaa ottaa läheisemmin rotarytoimintaan mukaan. Samoin vaihto-oppilaat, stipendiaatit ja aktiivisesta toiminnasta jättäytyneet rotarit ja rotarien lesket kutsuttakoon vaikka klubin joulun ajan tilaisuuksiin. Asiaa voitte syventää liitteenä olevien zonekoordinaattorin kirjeen ja PowerPoint esityksen avulla. Kuten marraskuun kk-kirjeessä kerroin, on polion hävittäminen maailmasta edelleen Rotaryn ykkåskohde. Marraskuun 26. päivä 2007 on tämän hankkeen kannalta merkittävä päivä, koska silloin solmittiin uusi kumppanuus Rotary Internationalin ja Bill & Melinda Gatesin SÄÄtiÇn välillä. Gatesin säätiç on tehnyt RotarysÄÄtiÇlle 100 miljoonan USD haastelahjoituksen, johon RotarysÄÄtiÇ vastaa dollarilla dollarilta kolmen vuoden aikana. NÄin poliovapaan maailman tavoite saa erittäin tarpeellisen 200 miljoonan USD tukirahoituksen. TÄmÄ on suurin yksittäinen avustus, joka on milloinkaan annettu vapaaehtoiselle palveluorganisaatiolle ja se osoittaa valtavaa arvostusta Polio Plus ohjelmamme toimintatapaa ja menestystä kohtaan. Asiasta on tarkemmin englanninkielisessä liitteessä. Kotisivukilpailun kilpailun ilmoittautumisaikaa on jatkettu. Suomen Rotaryn IT-toimikunta on päättänyt jatkaa alkusyksystä julistetun Parhaat rotaryaiheiset kotisivut kilpailun ilmoittautumisaikaa tämän vuoden loppuun. Aiheeseen liittyvää lisäinformaatiota on saatavilla SR:n kotisivuilta osoitteessa Vuoden presidentin ja sihteerin yhteystiedot lähetettävä joulukuun aikana RI:lle RI on lähettänyt klubien sihteereille lomakkeet, joilla pyydetään tiedot Official Directorya varten (liite). Tiedot on lähetettävä RI:n Euroopan/Afrikan toimistoon ZÉrichiin viimeistään On tärkeää, että presidentin ja sihteerin yhteystiedot, sähkçpostiosoitteet mukaan luettuna, ilmoitetaan oikein ja selvästi. RI postittaa klubeille tulevana rotaryvuotena kaikki ilmoitukset ja lähetykset perustuen näihin tietoihin. Lomakkeella ilmoitetaan myçs klubikokousten paikka. Lomakkeella tilataan myçs ilmainen Official Directory. Muistakaa lähettää samat tiedot myçs Suomen Rotarytoimistoon. Oman klubin arkistoon jätetään yksi kopio. PÄivittÄkÄÄ tiedot lisäksi Suomen Rotaryn jäsenrekisteriin (www.rotary.fi/rekisteri/) sekä RI:n Member Access:iin ( Manual of Procedure 2007 on lähetty kaikille klubipresidenteille. (SiitÄ ilmestyy alkuvuodesta suomenkielinen versio.) Uunituore MoP postitetaan vain kerran jokaiselle klubille. Edellisen vuoden virkailijoiden on muistettava antaa se aina seuraavalle klubipresidentille niin kauan kuin MoP on voimassa. Seuraava ilmestyy vuonna Jos MoP häviää, uutta ei saa tilalle ilmaiseksi. Lokakuun läsnäoloraportti on tämän kk-kirjeen liitteenä. Luettelon lopussa on vielä viisi 0- klubia. Parannusta syyskuuhun on kahden klubin verran. Rotarydollari on joulukuussa vain 0,68. KuvernÅÅrin 52 klubivierailua heinä-elokuun vaihteesta marraskuun lopulle ovat olleet antoisia ja mielenkiintoisia. Ne sisälsivät paljon mieleenpainuvia kokouksia ja klubien hallitusten tapaamisia oppia molemmin puolin. Klubit ovat toiminnoiltaan yksilçllisiä ja omaleimaisia. Kaikkialla jäi päällimmäiseksi vaikutelmaksi lämmin rotaryveljeyden tunne. KiitÄn yhdessä

11 vaimoni Riitan kanssa kaikkia presidenttejä sekä rotarysiskoja ja veljiä ystävällisestä vastaanotosta ja vieraanvaraisuudesta klubivierailujen aikana. RI:n presidentti toivottaa hyvää uutta vuotta seuraavin ajatuksin: RI:n Pastpresidentti J.Edd Mc Laughlin esitti vuoden 1960 konventiossa seuraavan laskelman: Joka ammu Aika niminen pankki hyvittää Sinua sekunnilla. Joka ilta Sinulta vähennetään tappiona kaikki ne sekunnit, joiden sijoittamisessa hyvään tarkoitukseen olet epäonnistunut. SÄÄstÉÉn ei jää mitään. Jos et pysty käyttämään koko päivän talletusta, tappio on kokonaan Sinun. TÄnÄ vuonna olemme erittäin tietoisia niistä hienoista tavoista, joilla rotarit kaikissa maanosissa investoivat päivittäisen sekuntitalletuksensa parantamaan kansainvälistä yhteisymmärrystä ja hyvää tahtoa. Luettelo keinoista, joilla Rotary Shares, on melkein loputon. MiettikÄÄmme vuoden 2008 alun lähestyessä, miten käytämme aikalahjaamme, kykyjämme ja voimavarojamme. Parhain uuden vuoden toivotuksin Wilf ja Joan Wilkinson Juhlikaamme Suomen 90-vuotisitsenÄisyyspÄivÄÄ arvokkain menoin. Toivotan leppoisaa joulun odotusta ja rauhallisia juhlapyhiä kaikille rotarisiskoille ja veljille perheineen! DG, GSE-alumni

12 Kuukausikirje No 7 tammikuu 2008 Tammikuu on Rotarytietouden kuukausi. Oikein hyvää kalenterivuotta 2008 meille kaikille rotareille Tammikuun aikana rotareita kehotetaan syventämään tietouttaan Rotarysta ja jakamaan sitä uusille veljille ja siskoille. Harvat rotarit tuntevat hyvin Rotaryn historian, erilaiset palveluohjelmat, RotarysÄÄtiÇn toimintaperiaatteet ja sen humanitääriset ja koulutusapurahaohjelmat. NeljÄn kysymyksen koe lienee myçs syytä palauttaa mieliin. Tietoa Rotarysta lçytyy aluksi Rotary Matrikkelin sinertäviltä sivuilta 4-35 ja lisää nettisivuilta ja jonka alla osoitteessa, ovat esimerkiksi vasta päivitetyt koulutussivut. Lue lisää liitteestä! Tietoa saa myçs piirin omilta sivuilta jotka ovat pikku hiljaa uusiutumassa. SiellÄ ovat jo suojatut sivut, Rotary Intranet, jotka ovat vielä tyhjät, kerron niistä ja tunnuksista lisää myçhemmin. Governor rotaryvuodelle Piirin 1430 klubeille ilmoitetaan, että nimeämiskomitea on kokouksessaan yksimielisesti valinnut piirin 1430 governorehdokkaaksi Pekka Helon Lauritsalan Rotaryklubista. NimeÄmiskomitean (= piirineuvosto) kokoonpano yllä mainitussa kokouksessa oli: IPDG Kaapo Pulkkinen, DGE Jouko Tuomisto, DGN Tuomo Matilainen ja DG. Pekka Helon lisäksi ei ollut ehdotettu muita governorin kelpoisuusehdot täyttäviä ehdokkaita. GSE-ryhmÄ Lounais-Ontarioon, Kanada ja Kaakkois-Michiganiin, USA keväällä 2008 on valittu. Lounais-Ontarioon/ Kaakkois-Michiganiin lähtevän tiimin vetäjänä toimii Jorma Kajanus Iisalmi-Paloisvirta Rotaryklubista. RyhmÄn jäseniksi on valittu seuraavat henkilçt: Virve Eronen, Imatra Teemu Hokkanen, Hamina Mari Koivistoinen, Lapinlahti Katja Lintunen, Iisalmi Toivotamme ryhmälle onnea ko. matkalle ja matkaan valmistautumiselle. GSE-ryhmÄn vetäjäksi 2009 on valittu Raimo Palvola PieksÄmÄen Rotaryklubista. Piirin edustaja sääntçvaltuuskuntaan (COL 2010) Seuraava RI:n sääntçvaltuuskunnan kokous on alustavasti ilmoitettu pidettäväksi Chicagossa PyydÄn piirimme klubeja lähettämään mennessä allekirjoittaneelle ehdotuksensa piirimme edustajaksi seuraavaan sääntçvaltuuskuntaan. PyydÄn ehdotukset kirjallisena klubin presidentin ja sihteerin allekirjoittamana. Edustajan pätevyysvaatimukset ja tehtävät ilmenevät tämän kkkirjeen liitteestä. Edustajan valinta on tehtävä mennessä. KÄytÄnnÇssÄ valinta on tehtävä piirikokouksessa SÄÄntÇmuutosehdotukset sääntçvaltuuskunnan vuoden 2010 kokoukseen on tehtävä mennessä. Alumniseuranta RotarysÄÄtiÇ pyrkii seuraamaan maailmanlaajuisesti entisten stipendiaattien ja GSE-ryhmiin osallistuneiden (alumni) liittymistä rotaryklubien jäseniksi. Seurannan helpottamiseksi haluan pyytää klubeilta ilmoitusta aina, kun tällainen henkilç liittyy klubiin (tarkemmin liitteessä). RI:n ZÉrichin toimiston meitä palvelevien henkilçiden päivitetyt yhteystiedot ovat viimeisessä liitteessä. Inka puhuu suomea ja Elisabeth ruotsia. Muuten yhteydenpito käy englanniksi.

13 Toivottavasti vuoden presidentin ja sihteerin yhteystiedot ovat lähteneet joulukuun 2007 aikana RI:lle, jos ei ole, nyt on korkea aika panna toimeksi. Asiasta on tarkemmin joulukuun kk-kirjeessä. Marraskuun läsnäoloraportti on tämän kk-kirjeen liitteenä. Muutos läsnäoloilmoitusten jättçpäivään Uusien opaskirjojen 2007 valmistumisen myçtä on sovittu, että läsnäoloilmoitusten jättçpäivä muutetaan samaksi kuin se on rotaryssä yleensä, eli seuraavan kuun 15 päivään mennessä. Rotarydollari on tammikuussa edelleen vain 0,68. DG, GSE-alumni

14 Kuukausikirje No 8 helmikuu 2008 Helmikuu on Maailman yhteisymmärryksen kuukausi.. Rotary Internationalin vuosipäivä on 23. helmikuuta. Se on samalla kansainvälisen yhteisymmärryksen ja rauhan päivä. Vaalikaa erityisesti tässä kuussa toveruutta ja ystävyyttä! PETS ja Piirikonferenssi Piirin suuret, yhteiset tapahtumat lähestyvät. Kutsut PETS:iin Anttolanhovissa MikkelissÄ ovat jo tulleet klubeihin. LiitteinÄ ovat vielä muistutukseksi ennakkovalmistautumistehtävät tuleville presidenteille ja sihteereille. NÄmÄ tiedostot ovat pian myçs piirin nettisivuilla. Piirikonferenssi on Haminassa RUK:n Maneesissa Sinne ovat kaikki piirin rotarit puolisoineen tervetulleita. Valmistelut ovat hyvässä menossa, ja kutsut tulevat lähiaikoina. Nuorisovaihtoasiaa lçytyy liitteestä. SiinÄ kerrotaan mm. että nuorisovaihdon web-sivuille ilmestyy helmikuun alussa Eurotour 2008( ) ja Pietarin matkan 2008 (2-5.5.) matkaohjelmat sekä ilmoittautumisohjeet. Suomen Rotaryn tiedotteita klubeille Suomen Rotaryn matrikkelin koostaminen on alkanut. Rotarytoimisto pyytää klubianne vielä kerran varmistamaan, että Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmä on klubinne ja jäsentenne tietojen osalta päivitetty oheisen ohjeen mukaisesti. Erityisen tärkeää on päivittää rotaryvuoden klubipresidentit ja sihteerit, koska näihin tietoihin perustuvat sekä Rotarytoimiston että tulevien governorien yhteydet klubiinne. Roskapostivaroitus Rotary International on jo aikaisemmin varoittanut siitä, että on liikkeellä roskaposteja joissa kysytään mm. vastaanottajan osoitteita ja pankkiyhteyksiä ja tarjotaan mahdollisuutta mm. oman kuvan julkaisemiseen jossain mediassa. Nyt näitä roskaposteja on alkanut levitä myçs suomeen. Viestit ovat harhauttavasti aidon näkçisiä, mutta on syytä tarkistaa että niiden alkuperä on oikea. Suomen Rotarytoimisto lähestyy klubeja ja piirejä vain suomeksi tai ruotsiksi, lähettäjätunnuksella " rotarytoimisto(at)rotary.fi Evanstonista tai ZÑrichistÄ tulevat viestit sisältävät aina lähettäjän nimen ja tunnuksen "rotary.org", kaikkeen muuhun on suhtauduttava epäillen. RI:n ZÑrichin toimiston meitä palvelevien henkilçiden yhteystiedoissa, jotka olivat joulukuun kuukausikirjeen liitteenä, oli virheitä sähkçpostiosoitteissa ja puhelinnumeroissa. Siksi liite on nyt uusittuna mukana. COL sääntçmuutosehdotukset ja piirin edustajan ehdottaminen sääntçvaltuuskuntaan 2010 Seuraava RI:n sääntçvaltuuskunnan kokous on alustavasti ilmoitettu pidettäväksi Chicagossa SÄÄntÇmuutosehdotukset ja aloitteet sääntçvaltuuskunnan vuoden 2010 kokoukseen on tehtävä mennessä. KÄytÄnnÇssÄ meidän on yksinkertaisinta hyväksyä ne piirikokouksessa Haminassa. HyvÄt klubien presidentit, ottakaa mahdolliset muutosesitykset käsittelyyn nopealla aikataululla klubeissanne. EnglanninkielellÄ tehtäviin esityksiin saa apua Rotaryn käsikirjan 2004 luvusta 10 (s ) sääntçvaltuuskunta (Council on Legislation) kohdista - Muutosesitykset (Enactments) - Ponsiesitykset ( Resolutions ) - Klubien esitykset ( Club Proposals ) - Oikea muoto ( Correct Form ) tai Rotaryn käsikirjan 2007 vastaavista kohdista kirjan ilmestyttyä. Aikataulu muutos- ja ponsiesityksille on:

15 - klubien kirjalliset esitykset mennessä osoitteella: PDG Raimo Jyrkinen Rauhaniementie Ristiina Jos tarvitsette apua, kääntykää veli Raimon puoleen. Ainakin teksti kannattaa antaa etukäteen hänen luettavakseen, sillä sen saaminen yksikäsitteiseksi ei onnistu noin vain (nimimerkki kokemusta on). Muistutan myçs siitä, että tämän kevään piirikokouksessa on valittava edustaja vuoden 2010 sääntçvaltuuskukuntaan ja hänelle varahenkilç. Olen pyytänyt ehdotukset mennessä. Tarkemmat ohjeet ovat joulukuun kuukausikirjeessä. Rotaryn VÄestÇkehityksen (RFPD) Suomen sektorivastaava, Harry BlÄssar, kääntyy klubipresidenttien puoleen: TehtÄvÄni on innostaa Suomen rotareita tarttumaan maailman väestçkehityksen ongelmien lieventämistoimenpiteisiin. NiitÄ ovat ennen kaikkea väestçaiheiset Matching Grant projektit. Lukekaa asiasta tarkemmin oheisesta liitteestä. Rauhanstipendiaattimme Ville-Veikko PitkÄnen raportoi opintojensa sujumisesta Australiassa: Olen tällä hetkellä perheeni kanssa harjoittelujaksolla Kambodzhassa. Paikka on mukava ja täynnä eloa. HyvÄÄ alkanutta vuotta 2008! Englanninkielinen raportti lçytyy piakkoin piirin sivuilta kohdasta Ajankohtaista. Piirin kotisivut päivittyvät Kuten olette joistakin edellä olevista ilmaisuista huomanneet, viittaukset piirin kotisivuille ovat lisääntyneet. Sivut päivittyvät lähipäivinä. Uutena osiona tulee käyttççn suojattu Rotary Intranet, jolloin pelkästään piirin sisäisistä asioista on helpompi viestittää. Joulukuun läsnäoloraportti on tämän kk-kirjeen liitteenä. Rotarydollari on helmikuussa edelleen vain 0,68. DG, GSE-alumni 1975

16 Kuukausikirje No 9 maaliskuu 2008 Maaliskuu on Luku- ja kirjoitustaidon kuukausi UNESCON mukaan 20,6 prosenttia maailman yli 14-vuotiaasta väeståstä oli lukutaidottomia vuonna RotaryjÄrjestÇn yhtenä painopistealueena on luku- ja kirjoitustaidon opettaminen mahdollisimman monille. ValistustyÇ ja koulutus eivät mene perille ilman luku- ja kirjoitustaitoa. Se on pakollinen välitasanne tiedon portailla ylçspäin pyrittäessä. Sen kautta avautuvat koulutusmahdollisuudet ja tie tyydyttävään toimeentuloon. Lukutaito avaisi monissa maissa erityisesti naisille ja sitä kautta perheille väyliä kohti parempaa elintasoa. MeidÄnkin piirissämme on jo aikaisemmin toteutettu ja tällä hetkellä meneillään Matching Grant -projekteja, joiden kohteena ovat koulut eri puolilla maailmaa. Luku- ja kirjoitustaidon leviämisen tukemista ovat kaikki koulun toimivuutta ja lasten oppimismahdollisuuksia parantavat välillisetkin hankkeet. Otin tässä yhteydessä klubikierroksella esille tyçn maahanmuuttajien lukutaidon tai ainakin suomenkielen taidon hyväksi. MeidÄn verkostostamme varmaan lçytyy tähän koulutustehtävään sopivaa osaamista. Maahanmuuttajien lapset oppivat koulussa ja leikeissä suomenkielen nopeasti mutta suuri osa vanhemmista hitaasti ja jotkut eivät koskaan. Suomalaiset seniorit voisivat toimia maahamme muuttaneiden seniorien opettajina. Kuten edellä jo kävi ilmi, RotarysÄÄtiÇ on se kanava, jonka kautta parhaiten levitämme lukutaitoa ja muuta apua sinne, mistä niitä puuttuu. Nyt on aika päättää klubin RotarysÄÄtiÅsijoituksesta rotaryvuodelle SitÄ kysytään klubivirkailijoilta ensimmäisen kerran PETS:issÄ, kun TRF-lahjoituslomakkeet tulevat jakoon. RotarysÄÄtiÅkomitean alakomiteoiden jäsenet , Stipendit-alakomitean puheenjohtaja Kai KÇnÇnen ja Avustukset-alakomitean puheenjohtaja Eero Saarinen luopuvat tehtävistään rotaryvuoden päättyessä. PyydÄn klubeilta ilmoituksia ehdokkaista, jotka haluavat jatkaa veljien Kain ja Eeron jälkeen noissa tehtävissä. Nopeasti tehdyt valinnat antavat pisimmän perehtymisajan, sillä tyçhçn pääsee heti mukaan. Tavoitteenamme on jatkuvuuden takia, että jokaisessa alakomiteassa on kaksi rotaria. PETS on Anttolanhovissa MikkelissÄ. Piirikonferenssi on Haminassa RUK:n Maneesissa Sinne ovat kaikki piirin rotarit puolisoineen tervetulleita. Valmistelut ovat hyvässä menossa, ja kutsut on lähetetty klubeille. Kutsun saa lisäksi poimittua piirin sivuilla kohdasta Ajankohtaista. SieltÄ lçytyy myçs tämän kirjeen liitteenä oleva valtakirjapohja. Klubin viralliset edustajat tarvitsevat valtakirjan piirikokouksessa COL sääntåmuutosehdotukset sääntåvaltuuskuntaan KÄytÄnnÇssÄ meidän on yksinkertaisinta hyväksyä piirin SÄÄntÅmuutosehdotukset ja aloitteet sääntçvaltuuskunnan vuoden 2010 kokoukseen piirikokouksessa Haminassa. LÄhettÄkÄÄ klubien kirjalliset muutos- ja ponsiesitykset mennessä osoitteella: PDG Raimo Jyrkinen, Rauhaniementie 81, Ristiina! Projekteja ja aktiviteetteja Kutsu talkoisiin sankarihautausmaille. Meille rotareille on esitetty vetoomus olla omalta osaltamme auttamassa maamme ja itsenäisyytemme puolesta kaikkensa antaneiden

17 viimeisen leposijan huolehtimisesta. Asia selviää tarkemmin oheisista, kolmesta liitteestä. Liite1 Sankarihaudat, Liite2-Kampanja-Tule-ja-Muista, Liite3-Sankarihaudat, TÄssÄ on klubeille erittäin hyvä yhteiskuntapalveluhanke pienellä vaivalla haltuunsa otettavaksi. Rotareiden tämän vuoden SM-golfkisa on SiilinjÄrvellÄ, Tarinagolfin Uudella kentällä Kisasta lisää Rotary Nordenin seuraavissa numeroissa ja internetissä huhtikuusta alkaen. Kisan järjestää Kuopion Rotaryklubi ja yhdyshenkilç on Veijo Tidenberg, puh Turkkilaiset Adıyaman Nemrut ja Ankaran Rotaryklubit jårjeståvåt toukokuuta 2008 jo seitsemänä vuotena toteuttamansa projektin We are Climbing to Nemrut with the Handicapped / KiipeÄmme Nemrutvuorelle vammaisten kanssa. Projektin tarkoituksena on saada vammaiset, yhteiskunta ja Rotary yhteistyçhçn kuvataiteen ja musiikin avulla, näyttää vammaisille maailman ihme Nemrutvuori, ja saada heidät kokemaan mielihyvää vammaisuutensa ylittämisestä. Turkkilaiset klubit toivovat piirimme klubeilta avustuksia projektiinsa. Osallistua voi myçs lähettämällä vammaisia mukaan tilaisuuteen Ankaraan. Yksityiskohtia on liitteessä Nemrut. Ilmoitusasioita Rotaryn käsikirjan 2007 toimitukset Kirjapaino Gummerus Oy on aloittanut Rotaryn käsikirjan 2007 (035-FI) toimitukset ensi vuoden governorien ilmoittamiin osoitteisiin. LÄhetysten tulisi olla perillä viikon 7 aikana. Rotarytoimistoon toimitetaan ylimääräisiä käsikirjoja, joita rotarytoimisto voi myydä klubeille maksimi 1 kirja per klubi. Hinta on 7 euroa/kpl + postikulut. KÄÄnnÇstoimikunta on huolehtinut siitä, että tämä MOP:in suomenkielinen versio on myçs SR:n suojatuilla sivuilla. VielÄ yksi korjaus ZÉrichin toimiston yhteystietoihin: Order Deskin s-postiosoite on muuttunut. TÄssÄ ovat RI:n julkaisujen tilausten päivitetyt yhteystiedot: Orders for RI publications: Stefan Neukom, Supervisor, eao.order(at)rotary.org, Phone: , Fax: RI:ssa pyydetään kirjoittamaan nettiin tulevat asiakirjat s-postiosoitteiden osalta muotoon rotarytoimisto(at)rotary.fi TÄllÄ pyritään välttämään roskaposteja. Tammikuun läsnäoloraportti on tämän kk-kirjeen liitteenä. Rotarydollari on maaliskuussa edelleen 0,68. DG, GSE-alumni 1975

18 Kuukausikirje No 10 huhtikuu 2008 Huhtikuu on Rotarylehtien kuukausi Huhtikuun kansainvälinen rotarykalenterin teema on rotarylehdet. Jokainen rotari saa jäsenmaksullaan virallisen lehden. Pohjoismaissa tämä lehti on Rotary Norden. RI:n virallinen lehti on The Rotarian, joka on myås suomalaisten rotarien tilattavissa erillisellä tilausmaksulla. Vuodesta 1936 lähtien ilmestynyt Rotary Norden on noussut yhdeksi suurimmista rotarylehdistä maailmassa. PainosmÄÄrÄltÄÄn (n kpl) se on rotarymaailman kolmanneksi suurin lehti. MeillÄ kaikilla rotareilla on mahdollisuus lähettää juttuja Rotary Nordeniin, joka hyvin auliisti julkaisee niitä kaikilla pohjoismaisilla kielillä. KÄyttÄkÄÄmme tätä tilaisuutta hyväksemme ja nostakaamme rotaryprofiiliamme aina, kun teemme jotain kertomisen arvoista. (Suora lainaus DG Matti Urhon, D 1430, huhtikuun kk-kirjeestä) Piirikonferenssi on Haminassa RUK:n Maneesissa Valmistelut ovat loppusuoralla. Kutsun lisäohjeineen låytää edelleen piirin sivuilla kohdasta Ajankohtaista. SiellÄ on myås valtakirjapohja. Klubin viralliset edustajat tarvitsevat valtakirjan piirikokouksessa Piirikokouksessa käsiteltävä kuvernççrin toimintakertomus rotaryvuodelta on luettavissa piirin sivuilta samasta osoitteesta. TÄnÄ vuonna on kerrankin edullinen tilaisuus ottaa tuntumaa kansainväliseen rotaryyn. VyÅhykkeiden (Zone) 15 ja 16 Rotary Instituutti 2008 on Tampereella Edullisin ilmoittautumisaika Instituuttiin päättyy Instituutista on tarkemmin oheisissa liitteissä, joita tutkiessa voi myås testata englanninkielen taitojaan. Liite1 Institute 2008 Invitation Liite2 Institute 2008 tiedote PETS pidettiin onnistuneesti Anttolanhovissa MikkelissÄ. Tulevan rotaryvuoden klubivirkailijat ovat saaneet perusvalmiudet ja niiden kehittäminen ja soveltaminen ovat jo kovassa vauhdissa. PETS:issÄ saatiin kokoon jo merkittävä määrä klubien RotarysÄÄtiÅn sijoitussuunnitelmista rotaryvuodelle Jos klubisi suunnitelmalomake on vielä täyttämättä, täyttäkää se välittåmästi ja lähettäkää piirin rotarysäätiåkomitean puheenjohtajalle huhtikuun loppuun mennessä. RotarysÄÄtiÇkomitean alakomiteoiden jäsenet , RotarysÄÄtiÅn kautta saame paljon hyvää aikaan ja säätiåtoiminta on palkitsevaa kaikilla tasoilla. Muistutan edellisessä kuukausikirjeessä ilmoittamastani asiasta. Nyt on piiritasolla mukavia haasteita tarjolla: Stipendit-alakomitean puheenjohtaja Kai KÅnÅnen ja Avustukset-alakomitean puheenjohtaja Eero Saarinen luopuvat tehtävistään rotaryvuoden päättyessä. PyydÄn klubeilta ilmoituksia ehdokkaista, jotka haluavat jatkaa veljien Kain ja Eeron jälkeen noissa tehtävissä. Nopeasti tehdyt valinnat antavat pisimmän perehtymisajan, sillä tyåhån pääsee heti mukaan. Tavoitteenamme on jatkuvuuden takia, että jokaisessa alakomiteassa on kaksi rotaria. Helmikuun läsnäoloraportti on tämän kk-kirjeen liitteenä. Rotarydollari on huhtikuussa vain 0,65. DG, GSE-alumni 1975

19 Kuukausikirje No 11 toukokuu 2008 Toukokuulle ei ole rotaryteemaa, mutta se tuntuu olevan raportointi- ja ilmoituskuukausi. Piirikonferenssi 2008 pidettiin Haminassa KiitÄn osallistujia mukanaolosta. Te loitte lopullisesti tilaisuuden hengen. Kiitos kuuluu myås paikalliselle järjestelytoimikunnalle, joka teki mittavan tyån sujuvien tilaisuuksien aikaansaamisessa. Nyt minulla on enää jäljellä useiden eri raporttien laadinta itse piirikonferenssista ja siellä tehdyistä henkilåvalinnoista. Piirikokouksessa käsitelty kuvernççrin toimintakertomus rotaryvuodelta on luettavissa piirin sivuilta. Kotisivut Suomen Rotaryn julistaman Parhaat kotisivut 2007 kilpailun tulokset ovat selvillä. Raadin mielestä kolmen klubin kotisivut poikkesivat tällä kertaa edukseen muista osallistuneista sivuista. Ne olivat järjestyksessä seuraavat: 1) Pellon Rotaryklubi, piiristä ) Kallaveden Rotaryklubi, piiristä ) HÄmeenlinnan Rotaryklubi, piiristä 1390 NÄin arvokas kiertopalkinto siirtyy nyt Puijon klubista Pellon klubille seuraavaksi vuodeksi. Onnea voittajalle! Raati perusteli valintansa seuraavalla tavalla: Pellon klubin sivut vakuuttivat kaikki juryn jäsenet. Samalla todettiin, että ne käyvät esimerkkinä siitä, miten pieni klubi voi innostuneesti toteuttaa erinomaiset sivut, jotka monipuolisella sisällållään palvelevat erinomaisesti klubin jäsenten tarpeita antaen samalla selkeän kuvan klubin vireästä toiminnasta satunnaiselle kävijälle. Kilpailuun osallistui myås Virosta kaksi klubia, Tartu Hansa RK ja Tartu Toome RK. Molemmat kotisivut ovat hyvin toteutettuja, mutta kielelliset vaikeudet estivät raatia arvioimasta sivuja tasa-arvoisesti suhteessa suomalaisten klubien sivuihin. Raati haluaa kuitenkin todeta, että se arvosti veljeskansamme halua osallistua kilpailuun ja antaa molemmille klubeille kunniamaininnan onnistuneista toteutuksista. TÄllÄ kertaa ei haluttu erikseen valita piirien sivujen parasta. Yleisesti raati totesi, että kilpailu oli herättänyt viime kertaa vähäisempää osallistumisinnostusta. Piirin kotisivut palvelevat jäsenistçä. Piirimme omat kotisivut ovat muuttuneet. KÄyttÅÅn on otettu myås piirin sisäisille asioille tarkoitetut suojatut sivut. Niiden käyttäjätunnus on: rotary ja salasana: shares. Sivustomme on tarkoitettu jäsenistån tiedonhankintakanavaksi. Sivut sijaitsevat osoitteessa: Piirin sivusto on toteutettu kotisivut.com:n palvelimelle. Sivuja koskevat parannus- ja muutosehdotukset voi lähettää sähkåpostiosoitteeseen: rotary(at)ptcontrolnet.fi. HyvÄ ja asiallinen palaute on kaiken toiminnan peruste! HyvÄ ja turvallinen Internet- käyttå vaatii aktiivisen ja ajan tasalla olevan tietoturvaohjelmiston omalla koneella. Suomen Rotaryn kotisivuilla on mainio kooste tietoturvan järjestämiseksi. Kannattaa käydä katsomassa! RotarysÄÄtiÇ RotarysÄÄtiÇn tuleva presidentti, PRIP Jonathan Majiyagbe, on kutsunut IPDG Kaapo Pulkkisen RotarysÄÄtiÇn suurlahjoitusten opastajaksi, eli Major Gift Advisoriksi

20 vyåhykkeellä 15 alueelle, joka käsittää Suomen, Eestin ja VenÄjÄn. Ruotsia varten on toinen MGA, Maris Slokenbergs Latviasta. TehtÄvÄÄnsÄ liittyen IPDG Kaapo käyttää puheenvuoron em. teemasta mm. seuraavissa SÄÄtiÅseminaareissa, Piirijohtoseminaarissa, PETS:issÄ ja Piirikonferenssissa. Major Gift on $ tai yli, mutta sen voi kartuttaa pienemmissäkin erissä, tai kirjoituttaa testamenttiinsa. Kun joku rotari tuntee asian läheiseksi, hän voi kääntyä IPDG Kaapo Pulkkisen puoleen asian toteuttamista varten (kaapo.pulkkinen(at)pp.inet.fi, ). RotarysÄÄtiÇkomitean alakomiteoiden jäsenet , Stipendit-alakomitean puheenjohtaja ja Avustukset-alakomitean puheenjohtaja Eero Saarinen luopuvat tehtävistään rotaryvuoden päättyessä. PyydÄn klubeilta ilmoituksia ehdokkaista, jotka haluavat jatkaa veljien Kain ja Eeron jälkeen noissa tehtävissä. Nopeasti tehdyt valinnat antavat pisimmän perehtymisajan, sillä tyåhån pääsee heti mukaan. Tavoitteenamme on jatkuvuuden takia, että jokaisessa alakomiteassa on kaksi rotaria. GSE MeillÄ vieraillut piirin 6400 GSE-ryhmÄ on jo palannut onnistuneen käyntinsä jälkeen kotiin, ja oma ryhmämme on aloittanut vastavierailun piirissä 6400 Kanada-USA:ssa. Lukekaa matkapäiväkirjaa piirin sivuilla/ Ajankohtaista/OpintoryhmÄvaihto (GSE)/ GSE 2008/ Linkki MatkapÄivÄkirjaan Brasiliaan 2009 lähtevän GSE-ryhmÄn kokoaminen alkaa. RyhmÄn jäsenten hakuaika alkaa toukokuussa 2008 ja päättyy RyhmÄn valintahaastattelut tehdään joulukuun 2008 kahdella ensimmäisellä viikolla. Hakijan tulee olla vuotias vakinaisessa tyåssä oleva vähintään kahden vuoden kokemuksen omaava ammattilainen. HÄn ei saa olla rotari eikä suoraan riippuvainen rotarista. GSE-esite jäsenen hakemuslomake Samalla haetaan GSE-team leaderia vuodelle HÄnen tulee olla kokenut rotari, hakemuslomake Hakemukset lähetetään GSE-alakomitean puheenjohtajalle Jorma Kajanukselle, jorma.kajanus(at)kajanusconsulting.fi, Team leader on Raimo Palvola, rrjjpg(at)gmail.com, RI:n Presidentin JÄsenyyskonferenssi ViinissÄ Kunnianosoitus rotaryn kaksikymmenvuotiselle kasvulle Keski- ja ItÇ-Euroopassa MÇÇriteltyÇÇn jçsenyyden yhdeksi RI:n pççkehityskohteeksi on valittu presidentti D.K. Lee pççttçnyt pitçç 12 suurta konferenssia tçstç aiheesta eri puolilla maailmaa. Ainoa Euroopassa pidettçvç konferenssi pidetççn joulukuussa 2008 ViinissÇ, ItÇvallassa. Tarkempia tietoja konferenssista saan seuraavaan kkkirjeeseen. Rotarypelitapahtumia on tulossa runsaasti Golf, Rotareiden tämän vuoden SM-golfkisa on SiilinjÄrvellÄ, Tarinagolfin Uudella kentällä Kisasta on lisää Rotary Nordenin numerossa 3. april 2008, sivu 35. Kisan järjestää Kuopion Rotaryklubi ja yhdyshenkilå on Veijo Tidenberg, puh Pohjoismainen Golfin mestaruusottelu 2008 on Falunissa, Ruotsissa LisÄtietoja on osoitteessa Tenniksen pelaajille on tarjolla kaksi eri rotarymestaruusottelua: EnsimmÄinen klubien

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali PDG Rune Eklund DGE-info, 24.8.2013 Valmisteleva vuosi 2013-14 Koulutus - DGE-info - GETS - Kansainvälinen neuvottelu (Assembly) - PETS / AG-koulutus - RI Kongressi

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 23.-24.8.2014 2005 2014 Markku Kalliomäki 1 Miten hallitset piirisi tietovirtoja? Näinkö.. vai näin? 2 Rotaryn tietojärjestelmät Suomen

Lisätiedot

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki KLUBISIHTEERIN AVAINTEHTÄVÄT PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 Tiedosta tehtäväsi ja vastuusi Keskity olennaiseen Pidä klubisi pyörimässä TITLE 2 Klubisihteerin

Lisätiedot

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011 tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund 19.1.2011 PolioPlus. Rotarit ovat mobilisoineet satojatuhansia varmistamaan, että lapset rokotetaan tätä rampauttavaa

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät

Rotaryn tietojärjestelmät Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 24.-25.8.2013 2005 2013 Markku Kalliomäki Suomen Rotary 2013 1 Tietovirtoja piireissä ja klubeissa Kirjeet, laskut, raportit RI SR Klubipressa

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät

Rotaryn tietojärjestelmät Rotaryn tietojärjestelmät klubi- ja piirihallinnon tukena Markku Kalliomäki Suomen Rotary 2012 1 Tietovirtoja piireissä klubeissa Kirjeet, laskut, raportit RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

TRF. Markku Kalliomäki

TRF. Markku Kalliomäki TRF Markku Kalliomäki 12.11.2015 3 Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy?

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh:

Lisätiedot

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus Finland Inner Wheel Unique&United Ainutlaatuiset Yhdessä Vuosikertomus 1.7.2015-30.6.2016 Kansallisen neuvoston toiminta käynnistyi huomaamattomasti, koska sama henkilö jatkoi vielä presidenttinä ja kansallisena

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi 10.1.2014 Itämeri-tiedotustilaisuus Riihimäellä Piirikuvernööri Ilkka Torstila DG 1420 Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi Maailmanlaajuinen Rotary International -järjestö perustettiin

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Huhtikuu 2016

Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Huhtikuu 2016 KUVERNÖÖRIPOSTI Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Huhtikuu 2016 Hyvät vastaanottajat! Äidin ja lapsen terveys Suomessa on äidin ja lapsen terveys hyvällä tasolla. Lastensuojelun Keskusliiton

Lisätiedot

»PDG Rune Eklund»PETS Somerolla

»PDG Rune Eklund»PETS Somerolla Klubin avaintyöparit: Sihteeri presidentti Sihteeri rahastonhoitaja Perustehtävät: Raportoinnit Maksut Jäsenrekisterit Kalenteri Tärkeimmät tietolähteet»pdg Rune Eklund»PETS Somerolla 12.3.2016»Suomen

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen RI:n terveisiä Kauden 2016 2017 pääteema on Rotary serving humanity / Rotary palvelee

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Valloitamme uusia vuoria - Tue nuorta itsenäisyyteen Lions Clubs International District 107-I-Finland

Lisätiedot

Future Vision 09.02.2013

Future Vision 09.02.2013 Future Vision 09.02.2013 TAMPERE Yleisesitys: Säätiön uusi visio Matti Wall, RRFC Zone 15 2010-2013 Matti Wall Henkilöstöjohtaja, eläkkeellä Paperiteollisuus (UPM) Valkeakosken Rotaryklubi 1985 - Piirin

Lisätiedot

DGE-INFO Raahe T E R V E T U L O A!

DGE-INFO Raahe T E R V E T U L O A! DGE-INFO 25. 26.8.2012 Raahe T E R V E T U L O A! Hyvät tulevien kuvernöörien puolisot, Me kaikki IPDG ja PDG- seuralaiset toivotamme teidät tervetulleeksi! Piirit Suomessa Piiri 1400 Pohjois-Suomi Pohjanmaa

Lisätiedot

Kuvernöörin arkea ja työkaluja

Kuvernöörin arkea ja työkaluja Kuvernöörin arkea ja työkaluja DGE-info Tampereella 3.- 4.9.2016 Markku Kalliomäki 1 Congratulations! Onnittelut siitä, että sinut on valittu piirikuvernööriksi Tiedon lähteitä Tiedon lähteitä ja työkaluja

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski Jäsenten aktivointi Piirikokous 12.10.2013 Jämsänkoski Kohdat 1 5 ovat johdanto aiheeseen Kohdat 6 17 ovat ryhmän 4 ajatuksia DGN Raili Töntsi Lahti-Laune 1 Jäsenmäärän muutos 2012 2013 RI:n ja SR:n tilastojen

Lisätiedot

GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015

GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015 GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015 DG Olli Pihlava, 1410 Sisältö 1. Facts of life 2. Henkilökohtainen lähtötilanne 3. Ohjeistuksesta, RI:n tavoitteet 4. TAMPERE GETS 5. - 6.9.2015

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi 1. Ajankohtaista säätiöstä 2. Säätiö - Klubin työkalu 3. Piiriapurahat 2016 ja kokemukset

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 http://piiri1390.rotary.fi/ DGE Pekka Tähtinen Kuvernööri Governor, DG 2016 2017 Pekka Tähtinen / Laukaa Matkailu - Tourism Rinnetie 4 D, 41340 Laukaa Mobile +358-400-544

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

KUVERNÖÖRIPOSTIA. Teemat. Sisältö. Raili Töntsi, piirikuvernööri , piiri 1390 Loka ja marraskuu Hyvät rotarit!

KUVERNÖÖRIPOSTIA. Teemat. Sisältö. Raili Töntsi, piirikuvernööri , piiri 1390 Loka ja marraskuu Hyvät rotarit! KUVERNÖÖRIPOSTIA Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Loka ja marraskuu 2015 Hyvät rotarit! Piirikokous ja Syysseminaari Lahdessa la 10.10.2015 Piirikokous kokosi Lahden Upseerikerholle

Lisätiedot

Arvoisat D-piirin lionit ja leot, presidentit, PDG:t ja puolisot!

Arvoisat D-piirin lionit ja leot, presidentit, PDG:t ja puolisot! PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7 06.11.2014 / 2013-2014 Arvoisat D-piirin lionit ja leot, presidentit, PDG:t ja puolisot! Valkean Joulu (edellinen tiedote) suli harvinaiseksi lumettomaksi Jouluksi. Tämä älköön

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017)

Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017) Äänekosken Rotaryklubin vuosikymmenet 1947 2007 (2017) Rotary tänään jäseniä 1.22 milj./ 34 000 klubissa mukana 200 maassa ja maantieteellisellä alueella palvelee, auttaa ja kehittää jäsenistöään noudattaa

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 2 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)... 1 SÄÄNNÖT... 1 NIMI... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

NUORISOVAIHTO (Youth camps and exchange)

NUORISOVAIHTO (Youth camps and exchange) 20/02/15 Minna Räisänen-Ojapalo,, MD 107-C YCEC NUORISOVAIHTO (Youth camps and exchange) Lions-järjestön tunnettu ja vakiintunut klubiaktiviteetti Kansainvälisesti hyväksytyt säännöt ja ohjeet Lähteviä

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 D1380 Yleistä Vuoden 2014-2015 Rotary Internationalin presidentin Gary C.K Huangin teema on: Light up Rotary, Rotary näkyväksi, Lys up Rotary Teemassaan Huang pyytää meitä

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi Aihe: Piirihallituksen kokous Aika: 23.11.2013 klo 17.15 Paikka: Kylpylähotelli Peurunka Laukaa KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Jari Rytkönen avasi kokouksen 2. Kokousvirkailijat

Lisätiedot

EPT 4/2016. tiedottaa

EPT 4/2016. tiedottaa EPT 4/2016 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Piirikuvernööri Heikki Saarinen Sinun.. Kyvykkyytesi ja kehityshalusi on huomattu, siksi olen valinnut juuri Sinut omaan piirihallitukseeni Tehtävä on vaativa

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta -> täyttää

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia 1 Johtaminen vapaaehtoisjärjestössä Lions toiminta-ajatus: Lionsit palvelevat yhdessä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Marja Tuhti avasi kokouksen klo 10.20

ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Marja Tuhti avasi kokouksen klo 10.20 INNER WHEEL PIIRI 142 20.3.2013 KEVÄTPIIRIKOKOUS AIKA la 16.3.2013 klo 10.20-11.55 PAIKKA Vallmogård, Kauniainen ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Piirin puheenjohtaja Marja Tuhti avasi kokouksen klo 10.20

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

Suomen Rotary Finlands Rotary ry Käännöstoimikunta

Suomen Rotary Finlands Rotary ry Käännöstoimikunta Suomen Rotary Finlands Rotary ry Käännöstoimikunta PDG Rune Eklund 16.2.2013 KÄÄNNÖSTOIMINNAN TARKOITUS Suomen kielinen jäsenistöpohja liian pieni (minimi 30 000), jotta RI palvelisi meitä suomenkielisillä

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS

JÄSENKEHITYS JÄSENKEHITYS 2016-2019 Jäsenkehityskomitean visio, PTS, LTS ja toimintasuunnitelma 2016-2019 TITLE 2 Jäsenkehitys piiri 1400 organisaatio 2016-2017 TITLE 3 Jäsenlisäys ja säilyttäminen, PAG Jan Andersin

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö SUOMEN LEOT Leijonien oma nuorisojärjestö Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne, VIC, Australia Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne,

Lisätiedot

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Kotkantie 1, Oulu Leijonehenki Esityslista 1. Kokouksen avaus -DG Eero avasi kokouksen -DG jakoi Lions liiton palkitsemiset ensimmäisen

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE LOKAKUU 2012

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE LOKAKUU 2012 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE LOKAKUU 2012 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT TOIMINTA TÄYDESSÄ VAUHDISSA Klubien toiminta on nyt täydessä vauhdissa. Toimikunnat on viimeistään tässä vaiheessa muodostettu,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten. Global Grant Scholarshipapuraha

Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten. Global Grant Scholarshipapuraha Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten Global Grant Scholarshipapuraha TRF:n ja piirin 1420 vaatimukset Tämä apuraha on tarkoitettu ulkomailla tapahtuvaan akateemiseen

Lisätiedot

Rotary Internationalin piiri 1390 ry TASEKIRJA

Rotary Internationalin piiri 1390 ry TASEKIRJA s. 1/8 Rotary Internationalin piiri 1390 ry TASEKIRJA 30.6.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2014-30.6.2015 Sisällysluettelo sivu Toimintakertomus 2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 6 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Uusien jäsenten koulutus Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Lions Clubs International MD 107 Finland Arne Ritari Suomen lionstoiminnan kummi Aarne Ritarin syntymästään tuli 7.3.2011 kuluneeksi 105 -vuotta.

Lisätiedot

Vuodelle 2006 suunniteltiin markkinointitoimenpiteitä ja niihin palaamme myöhemmin.

Vuodelle 2006 suunniteltiin markkinointitoimenpiteitä ja niihin palaamme myöhemmin. 2006-03-13 HYVÄ YHTEISTYÖKUMPPANI VUOSIKOKOUS Vuosikokous pidettiin suunnitelman mukaan 03.-05.03.2006 Tahkolla. Paikalla oli kokouksessa 20 henkilöä, joten kohtuullinen määrä asemien edustajia saapui

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Versio 2013 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Paul P. Harris 1868-1947 Sisällysluettelo 2/26 1. Johdanto...3

Lisätiedot

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö PETS Eurajoki 14.03.2015 Pentti Aspila Rotarysäätiö MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto (TRF)

Lisätiedot

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Perustietoa Rotarysta www.rotary.org/rotarybasics Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Tervetuloa Rotaryyn! Sinä olet nyt osa maailmanlaajuista liikemaailmassa, eri ammateissa ja yhteiskunnassa

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Mikä on satelliittiklubi? Satelliittiklubit ovat uudenlainen mahdollisuus perustaa rotaryklubeja. Satelliittiklubi toimii lyhytkestoisena siirtymävaiheena matkalla täysivaltaiseksi,

Lisätiedot

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Global Grant hankkeiden haku piirissä 1420 Oikeus hakea Global Grant apurahoja edellyttää piiriin 1420 kuuluvalta klubilta että, se on rekisteröity

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2016 2017 RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Klubin hallitus ja komiteat 2016 20177 Klubin hallitus presidentti Leena Jokinen varapresidentti

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei,

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei, Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku Hei, valitettavasti hallituksesta riippumattomista syistä Vuoden Coton kilpailun pisteiden lasku on tänä vuonna viivästynyt. Aikuisten ja veteraanien, sekä kasvattajien

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 Lions Clubs International MD 107 Finland HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 100 milj. palvelutekoa, Suomi 1,8 milj. RAPORTOINTI! 5 milj Suomen nuorisolle 100 v. syntymävuonna 1.3.2015 Ari LBI Lindell,

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT. Intercity Uusikaupunki H. Cavén

INTERNET-SIVUT. Intercity Uusikaupunki H. Cavén INTERNET-SIVUT Intercity Uusikaupunki H. Cavén 12.2.2015 SISÄLTÖ SIVUSTO DOMAIN-NIMI NIMIPALVELIN PALVELUNTARJOAJAT SIVUSTON RAKENNE VERTAILU ETENEMINEN ESIMERKKI LASKELMIA TITLE 2 ISÄNNÄT Laitila, Mynämäki,

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS RILin hallituksen hyväksymä 13.3.2014 Sivu 1 (6) ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS I Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi mitä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä hallituksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

Kilpailujärjestäjän toimet kaudella

Kilpailujärjestäjän toimet kaudella Kilpailujärjestäjän toimet kaudella 2016-2017 Tournamentsoftware (TSW) ja Badminton Tournament Planner (BTP) tilanne 15.10.2016 1. Yleistä Suurimmalta osin kilpailujärjestäjän (seura) toimista suoriudutaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot