Läheltä LIIKKEELLE. Lähiliikuntapaikat ovat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läheltä LIIKKEELLE. Lähiliikuntapaikat ovat:"

Transkriptio

1 Kunnallisvaalit 2000 Läheltä LIIKKEELLE OPERAATIO LIIKUTUS Lähiliikuntapaikat ovat: liikuntapolitiikkaa terveyspolitiikkaa sosiaalipolitiikkaa ympäristöpolitiikkaa alueiden käyttöpolitiikkaa P aikallisen liikunnan puolesta 1

2 Puheenjohtajan tervehdys: 2

3 Tyhjä piha on hukattu liikuntamahdollisuus Lapsi liikkuu luonnostaan, jos olosuhteet sen sallivat. Itse näen sen lastenlapsissani. Nuorimmat liikkuvat kotona ja pihapiirissä, vanhemmat matkaavat seuroihin harrastamaan. Itselleni liikunta on tärkeä henkisen ja fyysisen elinvoiman antaja. Liikun päivittäin ja talvisin teemme perheen kanssa omat hiihtoladut lähimetsiin. Olosuhteet ovat liikkumisen perusedellytys, on sitten kyse lapsesta, nuoresta, kilpa- tai huippuurheilijasta, aikuisesta kunto- ja terveysliikkujasta, erityisryhmiin kuuluvasta tai vanhuksesta. Uusi liikuntalaki painottaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemista liikunnan avulla. Kunnat omistavat 70 prosenttia Suomen liikuntapaikoista ja vastaavat keskeisesti liikunnan harrastamisen edellytyksistä. Lähiliikuntapaikat ovat kunnissa yhtä hyvin liikunta-, terveys-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikkaa kuin alueiden käyttöpolitiikkaa. Suomen Liikunta ja Urheilu kutsuu Sinut mukaan kampanjaamme: Läheltä Liikkeelle. Vaikutetaan yhdessä päivittäisen liikunnan olosuhteisiin. Aloita vaikka omasta lähiympäristöstäsi. Carl-Olaf Homén, SLU:n puheenjohtaja 3

4 Miksi Läheltä Liikkeelle? Ympäristön suunnittelu vaikuttaa elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Hyvä elinympäristö on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sekä tukee ihmisten kanssakäymistä ja päivittäistä liikkumista. Liikuntapaikkojen etäisyys on liikunnan harrastamisen este usealle suomalaiselle. Lähiympäristön liikkumisen paikat, luonto sekä turvallinen ja toimiva kevyen liikenteen väylästö mahdollistavat päivittäisen liikunnan. Arkiliikunta alkaa kotiovelta. Olosuhteet ovat liikkumisen perusedellytys, on sitten kyse lapsesta, nuoresta, kilpa- tai huippuurheilijasta, aikuisesta kunto- ja terveysliikkujasta, erityisryhmiin kuuluvasta tai vanhuksesta. Suurin osa suomalaista liikkuu omatoimisesti. Läheltä Liikkeelle -politiikka turvaa omaehtoisen liikkumisen perusedellytykset ja innostaa päivittäiseen liikuntaan. Arkiliikunnan edistäminen on kansanterveyden ja kansantalouden kannalta erittäin tärkeää. 4

5 Liikunta- ja urheiluseurat liikuttavat lähes miljoonaa suomalaista. Seurat tarvitsevat paikkoja tämän vapaaehtoisuuteen perustuvan toimintansa pyörittämiseen. Hyvinvointia tukeva liikuntapaikkapolitiikka turvaa perheiden harrastamisen lähellä kotia, edullisesti ja järkevään aikaan. Lait ohjaavat lähiliikuntapolitiikkaan Vuoden alusta voimaan astunut uusi maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kunnat turvaamaan kuntalaistensa vaikuttamismahdollisuudet kaavoitusta ja rakentamisratkaisuja valmisteltaessa. Lähiympäristöjen suunnittelu nousee entistä olennaisemmaksi kunnallispoliittiseksi kysymykseksi. Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Kunnille myönnettävä valtionosuus tulee käyttää juuri tähän liikunnan edistämistehtävään. Liikuntapaikkojen rakentamiseen saadaan avustusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaan. Valtioneuvoston uuden päätöksen mukaan kustannusraja on laskenut markkaan vuoden 1999 alussa. Uudistus on merkittävä varsinkin lähiliikuntapaikkojen kehittämisen kannalta. 5

6 Lapset ja nuoret Lapset liikkuvat luonnostaan, jos olosuhteet sen sallivat. Luonto sekä pienkentät lähellä kotia innostavat liikkumaan. Useasti lapsen liikkumisen suurin este on etäisyys liikuntapaikoille. Lasten ja nuorten liikkumisen paikat on oltava lähellä ja helposti saavutettavissa. Hyvinvointia liikunnasta Liikkuminen on lapselle ehtymätön ilon ja elämysten lähde liikunta onkin lasten ja nuorten suosikkiharrastus! Liikkumalla lapsi opettelee käyttämään kehoaan ja rakentaa suhdetta ympäröivään todellisuuteen. Liikkumalla lapsi luo perustaa tiedolliselle, sosiaaliselle ja persoonalliselle kehittymiselleen - liike on lapselle oppimisen väline! Liikkumisen perustaidot on opittava lapsena. Ihmisen hermoverkosto rakentuu ja fyysisen käyttäytymisen ominaispiirteet muovautuvat lapsuusiässä. Taitojen oppimisessa on tärkeää liikkeiden määrä lapsi tarvitsee mahdollisuuksia tuhansiin toistoihin! Liikunnan myönteisten terveysvaikutusten perusta luodaan jo varhaislapsuudessa. Lasten liikunnan edistäminen on valittu kaikissa uusissa kansanterveysohjelmissa keskeiseksi keinoksi liikkuva lapsi liikkuu aikuisenakin! 6

7 7

8 Liikettä joka päivä Lasten tulisi liikkua joka päivä mielellään useamman tunnin ajan. Suomalaisista lapsista vain joka kolmas liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Liikunnallisesti täysin passiivisia lapsia on alaasteikäisistä noin 10 prosenttia ja yläasteen loppuvaiheessa passiivisia on jo prosenttia. Päivittäisen liikkumisen kokonaismäärä voi kertyä useista lyhyistä tuokioista. Osan liikkumisesta tulisi kuitenkin olla kohtuullisen rasittavaa eli aiheuttaa sykkeen kohoamista ja hengästymistä. Lasten arkiliikkumisen paikat lähelle Alle kouluikäisen lapsen liikkumisen säde on kaupunkiympäristössä metriä kotiovelta. 7-9-vuotiaatkin pysyttelevät vielä alle 400 metrin etäisyydellä Lasten päivittäistä liikkumista eniten vaikeuttava seikka on etäisyys liikuntapaikoille ja liikkumisen turvattomuus. Riittävän päivittäisen liikkumisen turvaaminen edellyttää olosuhteitten luomista lasten arkiliikkeelle. Ala-asteikäisten lasten tärkeimpiä päivittäisen liikkumisen paikkoja ovat asuinalueiden pihat ja muu kodin lähiympäristö sekä koulupihat. Varsinaisissa liikuntapaikoissa tapahtuu alle 15 prosenttia lasten liikkumisesta. 8

9 Lisää tietoa lasten liikunnasta ja lähiliikuntapaikoista: Nuori Suomi ry,, Radiokatu, 20, Helsinki p , fax Liikkumisen paikat on tuotava lähelle lasta. Riittävä päivittäinen liikunta edellyttää turvallisten ja virikkeellisten olosuhteiden luomista lasten arkiliikkeelle. 9

10 Seuratoiminnan perusedellytyksistä huolehdittava Urheiluseura on suurin organisoitua liikuntaa järjestävä taho lasta ja nuorta harrastaa liikuntaa ja urheilua seurassa. Seuroihin kuulumattomistakin lapsista ja nuorista yli puolet, lähes , haluaisi harrastaa liikuntaa seurassa. Lasten ja nuorten seura- Joka kolmas lapsi liikkuu seurassa Suomessa toimii yli liikunta- ja urheiluseuraa. Niissä on yli 1,1 miljoonaa jäsentä. Seuroissa yli isää, äitiä ja seura-aktiivia tekee vapaaehtoistyötä. 10

11 Nuorille turvataan liikunnan harrastamisen mahdollisuudet maksutta tai edullisesti ja järkevään aikaan kello 8-20:n välillä. toimintaa tukevien liikuntaolosuhteiden luominen on yhteiskunnan tärkein tuki liikuntaseuroille. Liikuntapaikkojen kohonneet käyttömaksut ovat nousemassa lasten liikunnan harrastamisen esteeksi. Hyvinvointia tukeva liikuntapaikkapolitiikka ottaa huomioon rakentamisratkaisuissa lasten ja nuorten erityistarpeet sekä turvaa harrastamisen lähellä, edullisesti ja järkevään aikaan. Aktiivisen harrastuksen lisäksi nuoren on ehdittävä hoitaa koulu ja hänelle on jäätävä aikaa muulle vapaa-ajalle sekä riittävälle levolle. 11

12 Tilaa omaehtoiselle nuoriso- ja opiskelijaliikunnalle Nuoruus on vastuuseen kasvamisen aikaa. Itsestään huolehtiminen myös fyysisesti vaatii huomiota. Nuoret harrastavat liikuntaa usein omatoimisesti yksin tai kaveriporukassa. Liikuntaa harrastava opiskelija pitää yllä opiskeluvireyttään ja huolehtii työkyvystään. Oppilaitoksen liikuntatilat ovat opiskelijan ensisijaisia liikuntapaikkoja myös vapaasti käytössä olevat kentät ja puistot otetaan ahkerasti käyttöön. Liikuntatilojen puute ja sopivan harrasteryhmän puuttuminen rajoittavat opiskelijan liikunnan harrastamista. Järjestetään riittävästi tiloja nuorten ja opiskelijoiden omaehtoiselle liikunnalle. 12

13 13

14 14 Aikuiset

15 Suomalaisista 85 prosenttia pitää liikuntaa tärkeänä arkielämässä jaksamiselle. Yli 2 miljoonaa aikuista harrastaa kävelylenkkeilyä. Kävelytiet, pururadat, hiihtoladut ja uimahallit ovat suosituimpia liikuntapaikkoja. Silti suomalaisista aikuisista 1,5 miljoonaa ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Kansanterveydelle tärkeintä on tukea päivittäistä arkiliikuntaa. Virkeyttä ja jaksamista Liikunnan harrastamisen päämotiivit 90-luvulla ovat terveys, kunto ja työkyky. Noin 85 prosenttia suomalaisista pitää liikuntaa tärkeänä työssä jaksamiselle. Työnantajatkin sen tietävät: liikunnallisesti aktiivisilla on lähes neljä kertaa vähemmän sairaspoissaoloja kuin passiivisilla. Sairaspäivän kokonaishinta on noin 1500 markkaa. Aikuisista suurin osa liikkuu omatoimisesti yksin tai ryhmässä. Suomalaisten harrastetuimmat ja halutuimmat perusliikuntamuodot ovat kävelylenkkeily, pyöräily, hiihto ja uinti. Työmatkat ovat terveysliikunnan aatelia. Työmatkaliikunnan terveyshyötyä korostaa sen 15

16 säännöllisyys. Suomalaiset pitävät terveyttä, hyvinvointia ja ympäristöystävällisyyttä tärkeimpinä syinä työmatkaliikunnalle. Liikuntaseuroissa harrastaa liikuntaa noin aikuista. Tämän lisäksi noin aikuista harrastaa aktiivisesti omaehtoista liikuntaa. Yhä useampi haluaisi tulla mukaan seurojen toimintaan. Ongelmana on ohjaaja- ja tilapula. Lähes 80 prosenttia suomalaisista haluaa lisäpanostusta liikuntaan. 16

17 Suunnitellaan ja rakennetaan kevyen liikenteen väylät oleellisena osana yhdyskuntasuunnittelua arkiliikunnan edistämiseksi. Tuetaan sisäliikuntatilojen saatavuutta erityisesti korjausrakentamisen kautta. Liikuntapaikkojen suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana myös terveysalan asiantuntijat. Liikunta todistettavasti edistää henkistä hyvinvointia lievittää masennusta pienentää ennenaikaisen sydän- ja aivohalvauksen vaaraa auttaa painonhallinnassa pienentää vaaraa saada aikuisiän sokeritauti, kohonnut verenpaine, huonot veren rasva-arvot vahvistaa luustoa vahvistaa lihaksistoa ja nivelten toimintaa 17

18 Liikuntaa ilman ikärajaa Kaksi kolmasosaa eläkeläisistä kävelee ainakin puoli tuntia vähintään neljä kertaa viikossa. Liikunta auttaa kaikenikäisiä säilyttämään toimintakykynsä ja parantamaan sitä. Jopa yli 90-vuotiaat voivat parantaa huomattavasti lihaskuntoaan. Monet terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat saavutettavissa, vaikka säännöllinen liikunta aloitetaan iäkkäänä. Kaiken ikäiset ihmiset ja sekä miehet että naiset hyötyvät säännöllisestä fyysisestä aktiivisuudesta. 18

19 Turvataan kaikille ikääntyville ja erityisryhmiin kuuluville mahdollisuus käyttää esteettömiä, turvallisia ja liikuntaan houkuttelevia liikkumisväyliä ja -paikkoja päivittäisissä toiminnoissa kaikkina vuodenaikoina. Runsas puolet yli 60-vuotiaista pitää uimahallia tärkeimpänä liikuntapaikkana, jonka tulisi sijaita nykyistä lähempänä kotia. Liikkuva väestö merkitsee yhteiskunnalle mm. pienempiä terveydenhuollon ja ennen aikaisten eläkkeiden kustannuksia sekä laitoshoidon tarpeen vähenemistä. Liikkumisympäristön esteettömyys on yksi kanssakäymisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen edellytys. 19

20 Terveysliikunnan suositus Jokaisen meistä tulisi harrastaa useimpina päivinä viikossa ja mieluiten päivittäin kohtuullisesti rasittavaa liikuntaa tai muuta fyysistä aktiivisuutta vähintään 30 minuutin ajan. Yhteensä vähintään 30 minuutin fyysinen aktiivisuus voidaan toteuttaa useassa pätkässä portaita nousten, puutarhaa hoitaen, haravoiden tai lunta luoden, tanssien tai työmatkan tai sen osan kulkemalla jalan tai polkupyörällä. Suositellun puolituntisen liikuntaa voi toteuttaa myös kunto- tai virkistysliikuntana, esimerkkeinä hölkkä, tennis, uinti tai pyöräily. 20

21 21

22 Läheltä Liikkeelle - Lähiympäristöjen liikuntaolosuhteet kuntoon 22

23 Pihat kuntoon - talkoohengessä! Kotipiha on lapsen tärkein toiminta- ja liikuntaympäristö. Hyvästä kotipihasta löytyy luonnonympäristöä sekä riittävästi tilaa ja välineitä erilaisille leikeille ja peleille. Kotipihan leikkivälineet ovat pienten lasten liikuntavälineitä! Koulujen ja päiväkotien pihat ovat myös ratkaisevassa asemassa lasten päivittäisen liikkumisen kannalta. Lapsi viettää ala-asteella 1500 tuntia välitunneilla, enemmän kuin minkään kouluaineen parissa. Liikettä aikaansaamaton koulupiha on hukattu mahdollisuus! Kunta tukee kansalaisten omaa aktiivisuutta ja talkoohenkeä paremman lähiympäristön luomiseksi. Koulujen ja päiväkotien pihat otetaan lähiliikuntapaikkojen rakentamiskohteiksi. 23

24 Arkireitit turvallisiksi - yhdyskuntasuunnittelun keinoin! Kulkeminen on kuntoilua. Aikuisista noin 88 prosenttia käyttää kävelyteitä perusliikuntapaikkana. Lasten ulkonaoloajasta 65 prosenttia on liikkumista paikasta toiseen. Sekä lasten että aikuisten arkiliikunnan kannalta on tärkeää, että kevyen liikenteen väylät ovat turvallisia ja muodostavat tarkoituksenmukaisen reitistön. Koulureitit tehdään turvallisiksi niin, että ne mahdollistavat matkan teon jalan tai pyöräillen. Koulumatkat ovat lasten työmatkoja. Kevyenliikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen nostetaan painopisteeksi kunnissa. Työmatkat ovat aikuisille terveysliikunnan aatelia. 24

25 Vihreitä virkistysalueita - luontoa vaalittava! Luonto on tärkeä liikunta- ja virkistysympäristö. Suomalaiset kaipaavat vihreyttä, vehreyttä ja rauhaa. Ainutlaatuiset jokamiehen oikeudet antavat mahdollisuuden paitsi luonnossa liikkumiseen myös marjastukseen ja muuhun hyötyliikuntaan. Lapsille luonto on paras liikuntapaikka. Kuntasuunnittelun haastavimpia tehtäviä on varmistaa, että luonto on riittävän lähellä. Lapsille luontoa ovat jo pienet lähipuistot ja lähivirkistysalueet. Luonto- ja viheralueet otetaan aina huomioon uusia alueita kaavoitettaessa. Lähivirkistys- ja virkistysalueet suunnitellaan osana kaavoitus- ja liikennesuunnittelua. Viheralueiden kunnossapitoon ja hoitoon varataan riittävästi määrärahoja. 25

26 Lähiliikuntapaikka - liikuntarakentamisen uusi mahdollisuus Lähiliikuntapaikka on uusi käsite valtion liikuntarakentamisen tukipolitiikassa. Lähiliikuntapaikkojen rakentamisen tukeminen on valtion liikuntarakentamisen painopistealue lähivuosina. Lähiliikuntapaikan määritelmä on väljä. Lähtökohtaisesti se on: Lasten ja nuorten sekä kunto- ja terveysliikuntaan tarkoitettu Sijaitsee asuinalueella tai on helposti käyttäjien saavutettavissa Vapaassa käytössä oleva sekä käytössä kaikkina vuodenaikoina Käyttömahdollisuuksiltaan monipuolinen ja turvallinen 26

27 Luovasti toteutettu ja mitoituksiltaan vapaamuotoinen Rakentamis- ja käyttökustannuksiltaan edullinen Kestävän kehityksen mukainen, esteetön ja esteettinen Lähiliikuntapaikkoja voivat olla esimerkiksi: Monikäyttöiset ja ympärivuotiset pienkentät ja luistelualueet Erilaiset liikunnalliset temppu- ja seikkailuradat Kuntoradat sekä hiihtoladut, -reitit ja hiihtomaat Rullalautailu- ja rullaluistelualueet Monikäyttöiseksi muokatut lajiliikuntapaikat Sisäliikuntatilat, jotka varustetaan lähiliikuntakäyttöön soveltuviksi Kaikki mahdolliset em. yhdistelmät 27

28 Läheltä Liikkeelle - Ehdotukset: Lähiliikuntapaikat. Kuntaan laaditaan lähiliikuntapaikkaohjelma, jolla varmistetaan, että jokaisella asuinalueella on riittävä määrä lähiliikuntapaikkoja. Kevyen liikenteen väylät. Kevyen liikenteen väylät suunnitellaan ja rakennetaan siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin arkiliikkumista ja ovat turvallisia. Erityisen tärkeitä ovat reitit kodeista päiväkoteihin, kouluihin ja työpaikoille. Kotiympäristöt ja piha-alueet. Lapsiystävällinen, inhimillinen kaavoitus varmistaa asuinalueiden sopivuuden kaikille asukkaille. Kunnan kannattaa tukea ja vauhdittaa piha-alueiden ja kotiympäristöjen liikuntaedellytysten kunnostamiseen tähtäävää talkootoimintaa. Luonto. Jokaisella asuinalueella tulisi olla lähipuisto ja -virkistysalue. Varataan riittävät resurssit näiden alueiden kunnossapitoon ja hoitoon. Luonnonmukaisten alueiden säilyminen tulee varmistaa jo kaavoitusvaiheessa. 28

29 Taksapolitiikka. Järjestetään edulliset tai maksuttomat liikuntatilat lasten ja nuorten käyttöön. Yleishyödyllinen seuratoiminta otetaan huomioon kuntien liikuntapaikkojen taksapolitiikassa ja liikuntakäyttöön liittyvissä ehdoissa. Sisäliikuntatilat. Tuetaan sisäliikuntatilojen rakentamista erityisesti korjausrakentamisen kautta. Rakentamisessa ja saneeraamisessa otetaan erityisesti huomioon lasten liikunnan ja erityisliikunnan tarpeet. Liikunnan ja virkistyksen osayleiskaava. Kuntaan laaditaan oma tai lähikuntien kanssa yhteinen liikunnan ja virkistyksen osayleiskaava, jolla turvataan liikuntapaikkojen, -alueiden ja reittien tarkoituksenmukainen sijoittuminen yhdyskuntasuunnittelun eri vaiheissa. Lähi- ja arkiliikunnan peruspalvelut toteutetaan samanaikaisesti muun lähiösuunnittelun ja -rakentamisen kanssa. 29

30 SLU toimii PAIKALLISELLA TASOLLA 7133 liikunta ja -urheiluseuraa tai muuta paikallisyksikköä ALUEELLISELLA JA MAAKUNNALLISELLA TASOLLA SLU-alueet sekä jäsenjärjestöjen omat alue- ja piiriorganisaatiot VALTAKUNNALLISELLA TASOLLA Valtakunnalliset jäsenjärjestöt ja toimialajärjestöt SLU:n hallitus, SLU-toimisto, SLU-hallintopalveluyksikkö ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU RY Uimahalli, Imatra Puh. (05) ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY Nuijamiestenkatu 1, FIN Mikkeli Puh. (015) ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY Olympiastadion, Eteläkaarre, Helsinki Puh. (09) HÄMEEN LIIKUNTA JA URHEILU RY Aleksanterinkatu 20 B 16, Tampere Puh. (03) KAINUUN LIIKUNTA RY Kalliokatu 7, Kajaani Puh. (08) KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY Måttisenkatu 8, Kokkola Puh. (06) KESKI-SUOMEN LIIKUNTA RY Sepänkatu 4 B, Jyväskylä Puh. (014) KYMENLAAKSON LIIKUNTA RY PL 43, Kouvola Puh. (05) LAPIN LIIKUNTA RY Aallonkatu 1, Rovaniemi Puh. (016) lapli LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY Rieskalähteentie 55-57, Turku Puh. (02) LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY, PORIN TOIMISTO PL 34, Pori Puh. (02) POHJANMAAN LIIKUNTA JA URHEILU RY Keskuskatu 10, Seinäjoki Puh. (06) POHJOIS-KARJALAN LIIKUNTA RY Kalevankatu 8, Joensuu Puh. (013) POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY Peltolantie 8 A 1, Oulu Puh. (08) POHJOIS-SAVON LIIKUNTA RY Haapaniemenkatu 10 A, Kuopio Puh. (017) psliikunta PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKUNTA JA URHEILU RY Urheilukeskus, Lahti Puh. (03)

31 Läheltä Liikkeelle -kampanja Pääkohderyhmänä kunnallisvaaliehdokasta Tarkoitettu kaikille liikunnan olosuhteista kiinnostuneille Kunnallisvaalit 22. lokakuuta 2000 Y H T E Y S T I E D O T : SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU Radiokatu 20, SLU, p. (09) tai (09) fax (09) , NUORI SUOMI RY Radiokatu 20, Helsinki, p. (09) , fax (09) , SUOMEN KUNTOURHEILULIITTO RY Radiokatu 20, Helsinki, p (09) , fax (09) , SUOMEN OLYMPIAKOMITEA Radiokatu 20, Helsinki, p. (09) , fax (09) , sähköposti: OPISKELIJOIDEN LIIKUNTA- LIITTO RY, Olympiastadion, Eteläkaarre, Helsinki, p. (09) , fax (09) , Linkkejä erityisliikuntaan: Linkkejä koululais- ja opiskelijaliikuntaan: SLU:n 74 lajiliittoa löytyvät osoitteesta jasenjarjestot Materiaali on toimitettu yhteistyössä Nuori Suomi ry:n ja Suomen Kuntourheiluliitto ry:n kanssa. SLU kiittää opetusministeriötä, Suomen Kuntaliittoa, Oy Veikkaus Ab:tä ja muita yhteistyötahoja sekä Sinua Läheltä Liikkeelle - kampanjointiin ryhtyvää isää, äitiä, kansalaisaktiivia yhteistyöstä Läheltä Liikkeelle -kampanjassa. SLU:N YHTEISTYÖKUMPPANIT: 31

32 Suomen Liikunta ja Urheilu on yli miljoonan suomalaisen kansalaisjärjestö. SLU:ssa on 126 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 1,1 miljoonaa jäsentä. SLU:n tavoitteena on tasa-arvoinen liikuntakulttuuri, jossa kaikilla suomalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa, toimia ja päättää. lisää tietoa ja ideoita faktaa kaiken ikäisten liikkumisesta läheltä liikkeelle esimerkkejä lajivinkkejä Esko Aaltosen katu 2, Forssa. Puh (03) , faksi (03) Salomonkatu 17 A, Helsinki. Puh (09) , faksi (09) Valokuvat: Antero Aaltonen Ulkoasu: Satu Lusa/Kaskelotti Forssan Kirjapaino 2000

Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan

Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan 1 Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan 2 Nykytilanne Suomalaisten työikäisten liikunnan harrastaminen on lisääntynyt,

Lisätiedot

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä Viherseminaari 1.11.2012 Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Liikkuminen on luonnollista Leikki-ikäinen lapsi liikkuu luonnostaan, kuitenkin

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson LAPSET JA LIIKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007 Teemu Japisson Lasten ja nuorten osalta terveyttä edistävä liikunta kiteytyy päivittäisen liikunnan

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö Lähiliikunta kaavoituksessa 28.5.2015 Timo Saarinen, ympäristöministeriö Taustaa: lähiliikuntaa on monenlaista Lähiliikuntaa kävely- ja pyöräteillä kuntopoluilla, ulkoilupaikoilla pelikentillä, puistoissa,

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI E2 2014-2015 LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:T.FI ROK KI E2 ILO IRTI URHEILUH HARRASTUKSESTA Urheilu on loistava kasvualusta. Se tarjoaa lapselle mainiot edellytykset voida hyvin ja kehittyä tasapainoiseksi,

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa. Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto

Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa. Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto Alustuksen teemat Liikuntapalvelujen työnjako Suomessa Yksityiset yritykset ja seurat 1870-1900 Kunnat

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Koulupihat kuntoon. Imatra Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Koulupihat kuntoon. Imatra Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Koulupihat kuntoon Imatra 15.4.2016 Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Lähiliikuntapaikka Liikuntapaikkarakentamisen painopisteenä vuodesta 2000 Korotettu valtionavustusmahdollisuus

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

Lasten fyysinen aktiivisuus

Lasten fyysinen aktiivisuus Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle Arto Laukkanen Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Lähteenä käytetyt

Lisätiedot

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen 8.12.2016, Jyväskylä Saku Rikala, LTS Liikuntatieteen julkaisumäärän kehitys Lähde: Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista

Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista Lapin Matkailuparlamentti Rovaniemi 24.-25.9.2014 Joel Erkkonen Erikoissuunnittelija Kuvittele uusi lääke, joka pitäisi sinut aktiivisempana ja terveempänä

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi...

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi... KÄRKÖLÄN KUNTA 1 johdanto...3 2 yleiskuvaa kärkölän kunnasta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 kärkölän liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Hallinto

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen seminaari 3.1.2011 Helsinki Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen Tutkimustulokset 2014 5 9 luokat Vuokatti 20.5.2014 Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa.

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Suomalaisten miesten aktivoimiseksi. TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Testitulosten yhteenveto Miten tulkitsen kuntoluokkia? Kuntoluokitus

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot

Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille

Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän (Move!) valmisteluvaihe vuosina 2008-2009 Fyysinen toimintakyky vaikuttaa

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan 23.2.2016 Rovaniemi Koulu liikuttaa ja istuttaa Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010 2015 Tuija Tammelin, Janne Kulmala, Harto Hakonen

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Varhaiskasvatusikäisten lasten liikunta suomalaisten tutkimusten perusteella

Varhaiskasvatusikäisten lasten liikunta suomalaisten tutkimusten perusteella Varhaiskasvatusikäisten lasten liikunta suomalaisten tutkimusten perusteella Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Katse kolme -vuotiaisiin

Lisätiedot

Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Esityksen sisältö Tuorein tieto lasten ja nuorten liikunnan tilasta Havaintoja lasten ja nuorten liikunnan

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste TerveysInfo työmatkat KKI työmatkaliikkumis KKI työmatkaliikkumis kannustaa työmatkojen kulkemiseen pyörällä ja kävellen. Työmatkojen kulkeminen fyysisesti aktiivisesti kannattaa, koska työmatka toistuu

Lisätiedot

LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen

LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen Tutkimustulokset 2013 5 9 luokat Vuokatti 30.5.2013 Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria

Lisätiedot

Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari

Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari 22.-23.9.2016 ylitarkastaja Sari Virta Alustuksen rakenne Tiedolla johtaminen Hyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

KESKI-SUOMI LIIKUNNAN JA URHEILUN HUIPPUMAAKUNNAKSI

KESKI-SUOMI LIIKUNNAN JA URHEILUN HUIPPUMAAKUNNAKSI KESKI-SUOMI LIIKUNNAN JA URHEILUN HUIPPUMAAKUNNAKSI Hiljainen päivä toimistolla. KOP KOP! Hmph. Kuka siellä koputtelee? Vaikket varmaan ihan heti usko, niin meiltä keskisuomalaisilta loppuu tätä menoa

Lisätiedot

HARRASTA JA LIIKU SEURASSA

HARRASTA JA LIIKU SEURASSA HARRASTA JA LIIKU SEURASSA Näkymiä urheiluseurassa harrastamisen mahdollisuuksista seurakehittäjille, seurojen valmentajille ja seurojen kehittämisestä päättäville tahoille. LOGO NYKYAJAN ONGELMA: FYYSISESTI

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentaminen korkeakouluissa ELY-keskuksen puheenvuoro

Liikuntapaikkarakentaminen korkeakouluissa ELY-keskuksen puheenvuoro Liikuntapaikkarakentaminen korkeakouluissa ELY-keskuksen puheenvuoro Tampere, 15.3.2013 Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kirjasto-, liikunta- ja nuorisoyksikkö

Lisätiedot

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen vuoden ajan (7 miljoonaa/vuosi) Seuraava haku aukeaa kunnille 23.1-10.3.2017 Antti Blom

Lisätiedot

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi-kärkiseminaari

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi-kärkiseminaari Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi-kärkiseminaari 8.2.2017 Johtaja Kristiina Poikajärvi Lapin aluehallintovirasto 1 Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomat 65 ja 75 vuotta täyttäneet Lapissa ja koko maassa

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaan kohdistuvasta seniorikortista 65+ -vuotiaille

Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaan kohdistuvasta seniorikortista 65+ -vuotiaille Kaupunginhallitus 31 23.01.2017 Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaan kohdistuvasta seniorikortista 65+ -vuotiaille 1103/00.04.02.06/2016 KH 31 Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ?

VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ? VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ? Poris sul menee hyvi, nii kaua ku alkaa mennä hyvi - Veli-Pekka Ketola - - Suomen kakkoskeskus - Melko täydellinen sijainti - Kasvava

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17 J.Kinnunen / 3.2.2017 Kuntavaalit 17 Kuntavaalit 9.4.2017 Nyt on erityinen syy olla paikallisesti aktiivinen: Sote- & aluehallintouudistus Lajin positiivinen alueellinen noste ja seurojen kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

HYVINVOINTIFOORUMI. Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo

HYVINVOINTIFOORUMI. Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo HYVINVOINTIFOORUMI Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUNNISSA Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö kunnissa on

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 390/2015 Liikuntalaki Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

LIIKUNTATUTKIMUS SENIORILIIKUNTA. Seniori- 2007-2008. Liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikunnan harrastamisen trenditutkimus Suomessa.

LIIKUNTATUTKIMUS SENIORILIIKUNTA. Seniori- 2007-2008. Liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikunnan harrastamisen trenditutkimus Suomessa. Seniori- LIIKUNTATUTKIMUS 27-28 SENIORILIIKUNTA Liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikunnan harrastamisen trenditutkimus Suomessa. Suomen Kuntoliikuntaliitto, Kunto ry Suomen Liikunta ja Urheilu TNS

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun liikuntalautakunta

Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun liikuntalautakunta STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS Sopimusosapuolet Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun liikuntalautakunta Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella kaupunginhallitus ja liikuntalautakunta

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Seminaari: Hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmia yhdyskuntasuunnitteluun

Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Seminaari: Hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmia yhdyskuntasuunnitteluun Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Seminaari: Hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmia yhdyskuntasuunnitteluun 1 2 Nykytilanne Suomalaisten työikäisten liikunnan harrastaminen on lisääntynyt, mutta

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 288. Vastaajien määrä: 288

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 288. Vastaajien määrä: 288 Liikuntakysely 1. Sukupuoli 2. Kotikunta 3. Syntymävuosi Keski-ikä 44,84 4. Koulutustaso 5. Työtilanne ja ammatti 6. Kuinka suuren osan päivittäisestä valveillaoloajasta vietät oman arviosi mukaan passiivisesti

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

YHTEENVETO. Toni Piispanen Valtion liikuntaneuvosto, yhdenvertaisuus ja tasaarvojaosto. Erityisliikunnan symposio 2.6.

YHTEENVETO. Toni Piispanen Valtion liikuntaneuvosto, yhdenvertaisuus ja tasaarvojaosto. Erityisliikunnan symposio 2.6. YHTEENVETO Toni Piispanen Valtion liikuntaneuvosto, yhdenvertaisuus ja tasaarvojaosto Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Päivän aikana nousseita asioita liikunta liittyy hyvinvointiin kaikkinensa,

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Kuntokuu. Liiku, osallistu ja voita!

Kuntokuu. Liiku, osallistu ja voita! Liiku, osallistu ja voita! Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n t ovat helmikuu ja syyskuu. Tavoitteena on saada VAU:n jäsenet kuntoilun pariin niin talvella kuin syksylläkin. Raikkaista syys- ja

Lisätiedot

Kaavoitus hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Leena Soudunsaari Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta

Kaavoitus hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Leena Soudunsaari Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta Kaavoitus hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä Leena Soudunsaari Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta 14.10.2016 Tutkimus- ja kehitystyön avulla tietoa hyvistä toimintamalleista ja käytännöistä arki-

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet

Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet Kainuun hyvinvointifoorumi 20.9.2011 Kajaani Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus 20.9.2011 Alustuksen sisält ltö Kestävyyskunnon merkitys terveyden

Lisätiedot

Kuntien liikuntatointa koskevat keskeiset indikaattorit

Kuntien liikuntatointa koskevat keskeiset indikaattorit Kuntien liikuntatointa koskevat keskeiset indikaattorit Liikuntapolitiikan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet Vaikuttavuustavoite 1 Liikuntaan ja urheiluun osallistuminen Vaikuttavuustavoite 2

Lisätiedot