Läheltä LIIKKEELLE. Lähiliikuntapaikat ovat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läheltä LIIKKEELLE. Lähiliikuntapaikat ovat:"

Transkriptio

1 Kunnallisvaalit 2000 Läheltä LIIKKEELLE OPERAATIO LIIKUTUS Lähiliikuntapaikat ovat: liikuntapolitiikkaa terveyspolitiikkaa sosiaalipolitiikkaa ympäristöpolitiikkaa alueiden käyttöpolitiikkaa P aikallisen liikunnan puolesta 1

2 Puheenjohtajan tervehdys: 2

3 Tyhjä piha on hukattu liikuntamahdollisuus Lapsi liikkuu luonnostaan, jos olosuhteet sen sallivat. Itse näen sen lastenlapsissani. Nuorimmat liikkuvat kotona ja pihapiirissä, vanhemmat matkaavat seuroihin harrastamaan. Itselleni liikunta on tärkeä henkisen ja fyysisen elinvoiman antaja. Liikun päivittäin ja talvisin teemme perheen kanssa omat hiihtoladut lähimetsiin. Olosuhteet ovat liikkumisen perusedellytys, on sitten kyse lapsesta, nuoresta, kilpa- tai huippuurheilijasta, aikuisesta kunto- ja terveysliikkujasta, erityisryhmiin kuuluvasta tai vanhuksesta. Uusi liikuntalaki painottaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemista liikunnan avulla. Kunnat omistavat 70 prosenttia Suomen liikuntapaikoista ja vastaavat keskeisesti liikunnan harrastamisen edellytyksistä. Lähiliikuntapaikat ovat kunnissa yhtä hyvin liikunta-, terveys-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikkaa kuin alueiden käyttöpolitiikkaa. Suomen Liikunta ja Urheilu kutsuu Sinut mukaan kampanjaamme: Läheltä Liikkeelle. Vaikutetaan yhdessä päivittäisen liikunnan olosuhteisiin. Aloita vaikka omasta lähiympäristöstäsi. Carl-Olaf Homén, SLU:n puheenjohtaja 3

4 Miksi Läheltä Liikkeelle? Ympäristön suunnittelu vaikuttaa elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Hyvä elinympäristö on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sekä tukee ihmisten kanssakäymistä ja päivittäistä liikkumista. Liikuntapaikkojen etäisyys on liikunnan harrastamisen este usealle suomalaiselle. Lähiympäristön liikkumisen paikat, luonto sekä turvallinen ja toimiva kevyen liikenteen väylästö mahdollistavat päivittäisen liikunnan. Arkiliikunta alkaa kotiovelta. Olosuhteet ovat liikkumisen perusedellytys, on sitten kyse lapsesta, nuoresta, kilpa- tai huippuurheilijasta, aikuisesta kunto- ja terveysliikkujasta, erityisryhmiin kuuluvasta tai vanhuksesta. Suurin osa suomalaista liikkuu omatoimisesti. Läheltä Liikkeelle -politiikka turvaa omaehtoisen liikkumisen perusedellytykset ja innostaa päivittäiseen liikuntaan. Arkiliikunnan edistäminen on kansanterveyden ja kansantalouden kannalta erittäin tärkeää. 4

5 Liikunta- ja urheiluseurat liikuttavat lähes miljoonaa suomalaista. Seurat tarvitsevat paikkoja tämän vapaaehtoisuuteen perustuvan toimintansa pyörittämiseen. Hyvinvointia tukeva liikuntapaikkapolitiikka turvaa perheiden harrastamisen lähellä kotia, edullisesti ja järkevään aikaan. Lait ohjaavat lähiliikuntapolitiikkaan Vuoden alusta voimaan astunut uusi maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kunnat turvaamaan kuntalaistensa vaikuttamismahdollisuudet kaavoitusta ja rakentamisratkaisuja valmisteltaessa. Lähiympäristöjen suunnittelu nousee entistä olennaisemmaksi kunnallispoliittiseksi kysymykseksi. Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Kunnille myönnettävä valtionosuus tulee käyttää juuri tähän liikunnan edistämistehtävään. Liikuntapaikkojen rakentamiseen saadaan avustusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaan. Valtioneuvoston uuden päätöksen mukaan kustannusraja on laskenut markkaan vuoden 1999 alussa. Uudistus on merkittävä varsinkin lähiliikuntapaikkojen kehittämisen kannalta. 5

6 Lapset ja nuoret Lapset liikkuvat luonnostaan, jos olosuhteet sen sallivat. Luonto sekä pienkentät lähellä kotia innostavat liikkumaan. Useasti lapsen liikkumisen suurin este on etäisyys liikuntapaikoille. Lasten ja nuorten liikkumisen paikat on oltava lähellä ja helposti saavutettavissa. Hyvinvointia liikunnasta Liikkuminen on lapselle ehtymätön ilon ja elämysten lähde liikunta onkin lasten ja nuorten suosikkiharrastus! Liikkumalla lapsi opettelee käyttämään kehoaan ja rakentaa suhdetta ympäröivään todellisuuteen. Liikkumalla lapsi luo perustaa tiedolliselle, sosiaaliselle ja persoonalliselle kehittymiselleen - liike on lapselle oppimisen väline! Liikkumisen perustaidot on opittava lapsena. Ihmisen hermoverkosto rakentuu ja fyysisen käyttäytymisen ominaispiirteet muovautuvat lapsuusiässä. Taitojen oppimisessa on tärkeää liikkeiden määrä lapsi tarvitsee mahdollisuuksia tuhansiin toistoihin! Liikunnan myönteisten terveysvaikutusten perusta luodaan jo varhaislapsuudessa. Lasten liikunnan edistäminen on valittu kaikissa uusissa kansanterveysohjelmissa keskeiseksi keinoksi liikkuva lapsi liikkuu aikuisenakin! 6

7 7

8 Liikettä joka päivä Lasten tulisi liikkua joka päivä mielellään useamman tunnin ajan. Suomalaisista lapsista vain joka kolmas liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Liikunnallisesti täysin passiivisia lapsia on alaasteikäisistä noin 10 prosenttia ja yläasteen loppuvaiheessa passiivisia on jo prosenttia. Päivittäisen liikkumisen kokonaismäärä voi kertyä useista lyhyistä tuokioista. Osan liikkumisesta tulisi kuitenkin olla kohtuullisen rasittavaa eli aiheuttaa sykkeen kohoamista ja hengästymistä. Lasten arkiliikkumisen paikat lähelle Alle kouluikäisen lapsen liikkumisen säde on kaupunkiympäristössä metriä kotiovelta. 7-9-vuotiaatkin pysyttelevät vielä alle 400 metrin etäisyydellä Lasten päivittäistä liikkumista eniten vaikeuttava seikka on etäisyys liikuntapaikoille ja liikkumisen turvattomuus. Riittävän päivittäisen liikkumisen turvaaminen edellyttää olosuhteitten luomista lasten arkiliikkeelle. Ala-asteikäisten lasten tärkeimpiä päivittäisen liikkumisen paikkoja ovat asuinalueiden pihat ja muu kodin lähiympäristö sekä koulupihat. Varsinaisissa liikuntapaikoissa tapahtuu alle 15 prosenttia lasten liikkumisesta. 8

9 Lisää tietoa lasten liikunnasta ja lähiliikuntapaikoista: Nuori Suomi ry,, Radiokatu, 20, Helsinki p , fax Liikkumisen paikat on tuotava lähelle lasta. Riittävä päivittäinen liikunta edellyttää turvallisten ja virikkeellisten olosuhteiden luomista lasten arkiliikkeelle. 9

10 Seuratoiminnan perusedellytyksistä huolehdittava Urheiluseura on suurin organisoitua liikuntaa järjestävä taho lasta ja nuorta harrastaa liikuntaa ja urheilua seurassa. Seuroihin kuulumattomistakin lapsista ja nuorista yli puolet, lähes , haluaisi harrastaa liikuntaa seurassa. Lasten ja nuorten seura- Joka kolmas lapsi liikkuu seurassa Suomessa toimii yli liikunta- ja urheiluseuraa. Niissä on yli 1,1 miljoonaa jäsentä. Seuroissa yli isää, äitiä ja seura-aktiivia tekee vapaaehtoistyötä. 10

11 Nuorille turvataan liikunnan harrastamisen mahdollisuudet maksutta tai edullisesti ja järkevään aikaan kello 8-20:n välillä. toimintaa tukevien liikuntaolosuhteiden luominen on yhteiskunnan tärkein tuki liikuntaseuroille. Liikuntapaikkojen kohonneet käyttömaksut ovat nousemassa lasten liikunnan harrastamisen esteeksi. Hyvinvointia tukeva liikuntapaikkapolitiikka ottaa huomioon rakentamisratkaisuissa lasten ja nuorten erityistarpeet sekä turvaa harrastamisen lähellä, edullisesti ja järkevään aikaan. Aktiivisen harrastuksen lisäksi nuoren on ehdittävä hoitaa koulu ja hänelle on jäätävä aikaa muulle vapaa-ajalle sekä riittävälle levolle. 11

12 Tilaa omaehtoiselle nuoriso- ja opiskelijaliikunnalle Nuoruus on vastuuseen kasvamisen aikaa. Itsestään huolehtiminen myös fyysisesti vaatii huomiota. Nuoret harrastavat liikuntaa usein omatoimisesti yksin tai kaveriporukassa. Liikuntaa harrastava opiskelija pitää yllä opiskeluvireyttään ja huolehtii työkyvystään. Oppilaitoksen liikuntatilat ovat opiskelijan ensisijaisia liikuntapaikkoja myös vapaasti käytössä olevat kentät ja puistot otetaan ahkerasti käyttöön. Liikuntatilojen puute ja sopivan harrasteryhmän puuttuminen rajoittavat opiskelijan liikunnan harrastamista. Järjestetään riittävästi tiloja nuorten ja opiskelijoiden omaehtoiselle liikunnalle. 12

13 13

14 14 Aikuiset

15 Suomalaisista 85 prosenttia pitää liikuntaa tärkeänä arkielämässä jaksamiselle. Yli 2 miljoonaa aikuista harrastaa kävelylenkkeilyä. Kävelytiet, pururadat, hiihtoladut ja uimahallit ovat suosituimpia liikuntapaikkoja. Silti suomalaisista aikuisista 1,5 miljoonaa ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Kansanterveydelle tärkeintä on tukea päivittäistä arkiliikuntaa. Virkeyttä ja jaksamista Liikunnan harrastamisen päämotiivit 90-luvulla ovat terveys, kunto ja työkyky. Noin 85 prosenttia suomalaisista pitää liikuntaa tärkeänä työssä jaksamiselle. Työnantajatkin sen tietävät: liikunnallisesti aktiivisilla on lähes neljä kertaa vähemmän sairaspoissaoloja kuin passiivisilla. Sairaspäivän kokonaishinta on noin 1500 markkaa. Aikuisista suurin osa liikkuu omatoimisesti yksin tai ryhmässä. Suomalaisten harrastetuimmat ja halutuimmat perusliikuntamuodot ovat kävelylenkkeily, pyöräily, hiihto ja uinti. Työmatkat ovat terveysliikunnan aatelia. Työmatkaliikunnan terveyshyötyä korostaa sen 15

16 säännöllisyys. Suomalaiset pitävät terveyttä, hyvinvointia ja ympäristöystävällisyyttä tärkeimpinä syinä työmatkaliikunnalle. Liikuntaseuroissa harrastaa liikuntaa noin aikuista. Tämän lisäksi noin aikuista harrastaa aktiivisesti omaehtoista liikuntaa. Yhä useampi haluaisi tulla mukaan seurojen toimintaan. Ongelmana on ohjaaja- ja tilapula. Lähes 80 prosenttia suomalaisista haluaa lisäpanostusta liikuntaan. 16

17 Suunnitellaan ja rakennetaan kevyen liikenteen väylät oleellisena osana yhdyskuntasuunnittelua arkiliikunnan edistämiseksi. Tuetaan sisäliikuntatilojen saatavuutta erityisesti korjausrakentamisen kautta. Liikuntapaikkojen suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana myös terveysalan asiantuntijat. Liikunta todistettavasti edistää henkistä hyvinvointia lievittää masennusta pienentää ennenaikaisen sydän- ja aivohalvauksen vaaraa auttaa painonhallinnassa pienentää vaaraa saada aikuisiän sokeritauti, kohonnut verenpaine, huonot veren rasva-arvot vahvistaa luustoa vahvistaa lihaksistoa ja nivelten toimintaa 17

18 Liikuntaa ilman ikärajaa Kaksi kolmasosaa eläkeläisistä kävelee ainakin puoli tuntia vähintään neljä kertaa viikossa. Liikunta auttaa kaikenikäisiä säilyttämään toimintakykynsä ja parantamaan sitä. Jopa yli 90-vuotiaat voivat parantaa huomattavasti lihaskuntoaan. Monet terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat saavutettavissa, vaikka säännöllinen liikunta aloitetaan iäkkäänä. Kaiken ikäiset ihmiset ja sekä miehet että naiset hyötyvät säännöllisestä fyysisestä aktiivisuudesta. 18

19 Turvataan kaikille ikääntyville ja erityisryhmiin kuuluville mahdollisuus käyttää esteettömiä, turvallisia ja liikuntaan houkuttelevia liikkumisväyliä ja -paikkoja päivittäisissä toiminnoissa kaikkina vuodenaikoina. Runsas puolet yli 60-vuotiaista pitää uimahallia tärkeimpänä liikuntapaikkana, jonka tulisi sijaita nykyistä lähempänä kotia. Liikkuva väestö merkitsee yhteiskunnalle mm. pienempiä terveydenhuollon ja ennen aikaisten eläkkeiden kustannuksia sekä laitoshoidon tarpeen vähenemistä. Liikkumisympäristön esteettömyys on yksi kanssakäymisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen edellytys. 19

20 Terveysliikunnan suositus Jokaisen meistä tulisi harrastaa useimpina päivinä viikossa ja mieluiten päivittäin kohtuullisesti rasittavaa liikuntaa tai muuta fyysistä aktiivisuutta vähintään 30 minuutin ajan. Yhteensä vähintään 30 minuutin fyysinen aktiivisuus voidaan toteuttaa useassa pätkässä portaita nousten, puutarhaa hoitaen, haravoiden tai lunta luoden, tanssien tai työmatkan tai sen osan kulkemalla jalan tai polkupyörällä. Suositellun puolituntisen liikuntaa voi toteuttaa myös kunto- tai virkistysliikuntana, esimerkkeinä hölkkä, tennis, uinti tai pyöräily. 20

21 21

22 Läheltä Liikkeelle - Lähiympäristöjen liikuntaolosuhteet kuntoon 22

23 Pihat kuntoon - talkoohengessä! Kotipiha on lapsen tärkein toiminta- ja liikuntaympäristö. Hyvästä kotipihasta löytyy luonnonympäristöä sekä riittävästi tilaa ja välineitä erilaisille leikeille ja peleille. Kotipihan leikkivälineet ovat pienten lasten liikuntavälineitä! Koulujen ja päiväkotien pihat ovat myös ratkaisevassa asemassa lasten päivittäisen liikkumisen kannalta. Lapsi viettää ala-asteella 1500 tuntia välitunneilla, enemmän kuin minkään kouluaineen parissa. Liikettä aikaansaamaton koulupiha on hukattu mahdollisuus! Kunta tukee kansalaisten omaa aktiivisuutta ja talkoohenkeä paremman lähiympäristön luomiseksi. Koulujen ja päiväkotien pihat otetaan lähiliikuntapaikkojen rakentamiskohteiksi. 23

24 Arkireitit turvallisiksi - yhdyskuntasuunnittelun keinoin! Kulkeminen on kuntoilua. Aikuisista noin 88 prosenttia käyttää kävelyteitä perusliikuntapaikkana. Lasten ulkonaoloajasta 65 prosenttia on liikkumista paikasta toiseen. Sekä lasten että aikuisten arkiliikunnan kannalta on tärkeää, että kevyen liikenteen väylät ovat turvallisia ja muodostavat tarkoituksenmukaisen reitistön. Koulureitit tehdään turvallisiksi niin, että ne mahdollistavat matkan teon jalan tai pyöräillen. Koulumatkat ovat lasten työmatkoja. Kevyenliikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen nostetaan painopisteeksi kunnissa. Työmatkat ovat aikuisille terveysliikunnan aatelia. 24

25 Vihreitä virkistysalueita - luontoa vaalittava! Luonto on tärkeä liikunta- ja virkistysympäristö. Suomalaiset kaipaavat vihreyttä, vehreyttä ja rauhaa. Ainutlaatuiset jokamiehen oikeudet antavat mahdollisuuden paitsi luonnossa liikkumiseen myös marjastukseen ja muuhun hyötyliikuntaan. Lapsille luonto on paras liikuntapaikka. Kuntasuunnittelun haastavimpia tehtäviä on varmistaa, että luonto on riittävän lähellä. Lapsille luontoa ovat jo pienet lähipuistot ja lähivirkistysalueet. Luonto- ja viheralueet otetaan aina huomioon uusia alueita kaavoitettaessa. Lähivirkistys- ja virkistysalueet suunnitellaan osana kaavoitus- ja liikennesuunnittelua. Viheralueiden kunnossapitoon ja hoitoon varataan riittävästi määrärahoja. 25

26 Lähiliikuntapaikka - liikuntarakentamisen uusi mahdollisuus Lähiliikuntapaikka on uusi käsite valtion liikuntarakentamisen tukipolitiikassa. Lähiliikuntapaikkojen rakentamisen tukeminen on valtion liikuntarakentamisen painopistealue lähivuosina. Lähiliikuntapaikan määritelmä on väljä. Lähtökohtaisesti se on: Lasten ja nuorten sekä kunto- ja terveysliikuntaan tarkoitettu Sijaitsee asuinalueella tai on helposti käyttäjien saavutettavissa Vapaassa käytössä oleva sekä käytössä kaikkina vuodenaikoina Käyttömahdollisuuksiltaan monipuolinen ja turvallinen 26

27 Luovasti toteutettu ja mitoituksiltaan vapaamuotoinen Rakentamis- ja käyttökustannuksiltaan edullinen Kestävän kehityksen mukainen, esteetön ja esteettinen Lähiliikuntapaikkoja voivat olla esimerkiksi: Monikäyttöiset ja ympärivuotiset pienkentät ja luistelualueet Erilaiset liikunnalliset temppu- ja seikkailuradat Kuntoradat sekä hiihtoladut, -reitit ja hiihtomaat Rullalautailu- ja rullaluistelualueet Monikäyttöiseksi muokatut lajiliikuntapaikat Sisäliikuntatilat, jotka varustetaan lähiliikuntakäyttöön soveltuviksi Kaikki mahdolliset em. yhdistelmät 27

28 Läheltä Liikkeelle - Ehdotukset: Lähiliikuntapaikat. Kuntaan laaditaan lähiliikuntapaikkaohjelma, jolla varmistetaan, että jokaisella asuinalueella on riittävä määrä lähiliikuntapaikkoja. Kevyen liikenteen väylät. Kevyen liikenteen väylät suunnitellaan ja rakennetaan siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin arkiliikkumista ja ovat turvallisia. Erityisen tärkeitä ovat reitit kodeista päiväkoteihin, kouluihin ja työpaikoille. Kotiympäristöt ja piha-alueet. Lapsiystävällinen, inhimillinen kaavoitus varmistaa asuinalueiden sopivuuden kaikille asukkaille. Kunnan kannattaa tukea ja vauhdittaa piha-alueiden ja kotiympäristöjen liikuntaedellytysten kunnostamiseen tähtäävää talkootoimintaa. Luonto. Jokaisella asuinalueella tulisi olla lähipuisto ja -virkistysalue. Varataan riittävät resurssit näiden alueiden kunnossapitoon ja hoitoon. Luonnonmukaisten alueiden säilyminen tulee varmistaa jo kaavoitusvaiheessa. 28

29 Taksapolitiikka. Järjestetään edulliset tai maksuttomat liikuntatilat lasten ja nuorten käyttöön. Yleishyödyllinen seuratoiminta otetaan huomioon kuntien liikuntapaikkojen taksapolitiikassa ja liikuntakäyttöön liittyvissä ehdoissa. Sisäliikuntatilat. Tuetaan sisäliikuntatilojen rakentamista erityisesti korjausrakentamisen kautta. Rakentamisessa ja saneeraamisessa otetaan erityisesti huomioon lasten liikunnan ja erityisliikunnan tarpeet. Liikunnan ja virkistyksen osayleiskaava. Kuntaan laaditaan oma tai lähikuntien kanssa yhteinen liikunnan ja virkistyksen osayleiskaava, jolla turvataan liikuntapaikkojen, -alueiden ja reittien tarkoituksenmukainen sijoittuminen yhdyskuntasuunnittelun eri vaiheissa. Lähi- ja arkiliikunnan peruspalvelut toteutetaan samanaikaisesti muun lähiösuunnittelun ja -rakentamisen kanssa. 29

30 SLU toimii PAIKALLISELLA TASOLLA 7133 liikunta ja -urheiluseuraa tai muuta paikallisyksikköä ALUEELLISELLA JA MAAKUNNALLISELLA TASOLLA SLU-alueet sekä jäsenjärjestöjen omat alue- ja piiriorganisaatiot VALTAKUNNALLISELLA TASOLLA Valtakunnalliset jäsenjärjestöt ja toimialajärjestöt SLU:n hallitus, SLU-toimisto, SLU-hallintopalveluyksikkö ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU RY Uimahalli, Imatra Puh. (05) ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY Nuijamiestenkatu 1, FIN Mikkeli Puh. (015) ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY Olympiastadion, Eteläkaarre, Helsinki Puh. (09) HÄMEEN LIIKUNTA JA URHEILU RY Aleksanterinkatu 20 B 16, Tampere Puh. (03) KAINUUN LIIKUNTA RY Kalliokatu 7, Kajaani Puh. (08) KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY Måttisenkatu 8, Kokkola Puh. (06) KESKI-SUOMEN LIIKUNTA RY Sepänkatu 4 B, Jyväskylä Puh. (014) KYMENLAAKSON LIIKUNTA RY PL 43, Kouvola Puh. (05) LAPIN LIIKUNTA RY Aallonkatu 1, Rovaniemi Puh. (016) lapli LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY Rieskalähteentie 55-57, Turku Puh. (02) LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY, PORIN TOIMISTO PL 34, Pori Puh. (02) POHJANMAAN LIIKUNTA JA URHEILU RY Keskuskatu 10, Seinäjoki Puh. (06) POHJOIS-KARJALAN LIIKUNTA RY Kalevankatu 8, Joensuu Puh. (013) POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY Peltolantie 8 A 1, Oulu Puh. (08) POHJOIS-SAVON LIIKUNTA RY Haapaniemenkatu 10 A, Kuopio Puh. (017) psliikunta PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKUNTA JA URHEILU RY Urheilukeskus, Lahti Puh. (03)

31 Läheltä Liikkeelle -kampanja Pääkohderyhmänä kunnallisvaaliehdokasta Tarkoitettu kaikille liikunnan olosuhteista kiinnostuneille Kunnallisvaalit 22. lokakuuta 2000 Y H T E Y S T I E D O T : SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU Radiokatu 20, SLU, p. (09) tai (09) fax (09) , NUORI SUOMI RY Radiokatu 20, Helsinki, p. (09) , fax (09) , SUOMEN KUNTOURHEILULIITTO RY Radiokatu 20, Helsinki, p (09) , fax (09) , SUOMEN OLYMPIAKOMITEA Radiokatu 20, Helsinki, p. (09) , fax (09) , sähköposti: OPISKELIJOIDEN LIIKUNTA- LIITTO RY, Olympiastadion, Eteläkaarre, Helsinki, p. (09) , fax (09) , Linkkejä erityisliikuntaan: Linkkejä koululais- ja opiskelijaliikuntaan: SLU:n 74 lajiliittoa löytyvät osoitteesta jasenjarjestot Materiaali on toimitettu yhteistyössä Nuori Suomi ry:n ja Suomen Kuntourheiluliitto ry:n kanssa. SLU kiittää opetusministeriötä, Suomen Kuntaliittoa, Oy Veikkaus Ab:tä ja muita yhteistyötahoja sekä Sinua Läheltä Liikkeelle - kampanjointiin ryhtyvää isää, äitiä, kansalaisaktiivia yhteistyöstä Läheltä Liikkeelle -kampanjassa. SLU:N YHTEISTYÖKUMPPANIT: 31

32 Suomen Liikunta ja Urheilu on yli miljoonan suomalaisen kansalaisjärjestö. SLU:ssa on 126 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 1,1 miljoonaa jäsentä. SLU:n tavoitteena on tasa-arvoinen liikuntakulttuuri, jossa kaikilla suomalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa, toimia ja päättää. lisää tietoa ja ideoita faktaa kaiken ikäisten liikkumisesta läheltä liikkeelle esimerkkejä lajivinkkejä Esko Aaltosen katu 2, Forssa. Puh (03) , faksi (03) Salomonkatu 17 A, Helsinki. Puh (09) , faksi (09) Valokuvat: Antero Aaltonen Ulkoasu: Satu Lusa/Kaskelotti Forssan Kirjapaino 2000

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen 1. Pieni muistutus liikunnan merkityksestä ja nykytilanteesta 2. Arkiympäristö ratkaisee 1. Lapsille

Lisätiedot

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa KOKKOLA KARLEBY Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa Sisällys 1 Liikuntapoliittisen ohjelman tarkoitus...2 2 Liikuntapoliittisen

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä Vähintään 2 tuntia liikuntaa joka päivä Kouluikäisten liikuntasuositukset käytäntöön Totta! Liikunta tukee lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia Kouluikäisten liikuntasuositusten mukaan kaikkien 7 18-vuotiaiden

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011 Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.211 Pauliina Husu TtT, tutkija UKK-instituutti, Terveysliikuntayksikkö 16.5.211 1 Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunnan riittävyys. Suomalaisten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

suhteessa suosituksiin?

suhteessa suosituksiin? Nuori Suomi liikunnasta syrjäytyneet asiantuntijaryhmä tij - työkokous k 1.12.200912 2009 Vantaa Miten lapset ja nuoret liikkuvat suhteessa suosituksiin? Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Rahoituksen tukikeinot

Rahoituksen tukikeinot Rahoituksen tukikeinot Liikkuva koulu kiertue Vaasa 22.11.2012 Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan ELY, Vaasa Pohjanmaa ELY-keskus: Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri työllisyyden edistäminen,

Lisätiedot

Liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 2020 Liite 5. TAVOITE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU

Liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 2020 Liite 5. TAVOITE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU 1 Ohjausryhmän hyväksymä päivitys 11.12.2014 1. TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA Kouluikäisten liikunnan lisääminen Suositus: Koululaiset kulkevat koulumatkat pyörällä tai kävellen Sivistyslautakunta antaa

Lisätiedot

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 9 1 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Jalkapallo Pyöräily Uinti Juoksulenkkeily Hiihto 217 18 166 149 147 Muutoksia eri lajien harrastajien lukumäärissä

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson LAPSET JA LIIKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007 Teemu Japisson Lasten ja nuorten osalta terveyttä edistävä liikunta kiteytyy päivittäisen liikunnan

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Lihavuus laskuun seminaari 26.10.2012 Jukka Karvinen, Nuori Suomi ry www.nuorisuomi.fi Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on

Lisätiedot

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Millaisia ovat / voisivat olla juuri teidän työyhteisöllenne

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Johanna Jalli-Huhtala, päiväkodin johtaja Teemu Heikkilä, lastentarhanopettaja, liikunnanohjaaja, kouluttaja 24.04.2014, Tampere, UKK-instituutti Aika

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Liikunta osaksi elinympäristön suunnittelua

Liikunta osaksi elinympäristön suunnittelua Liikunta osaksi elinympäristön suunnittelua Arkiliikunnan edistämisellä Pienennetään sosiaali- ja terveysmenoja Lisätään lasten ja nuorten hyvinvointia Vähennetään päästöjen syntymistä Kohennetaan kansanterveyttä

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä Mikko Ikävalko EteläKarjalan Liikunta ja Urheilu ry 15 64vuotiaiden suomalaisten fyysisen aktiivisuuden toteutuminen suhteessa suosituksiiin (%) Vain

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista 18.4.2002 Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista Hallitusohjelman mukaan tuetaan etenkin terveyttä edistävää ja lasten ja nuorten tervettä kasvua tukevaa liikuntaa.

Lisätiedot

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Työnjako: Yleisten edellytysten luominen ensisijassa valtion ja kuntien tehtävä. Toiminnasta

Lisätiedot

USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä

USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä ruumissa TOIVO = maan paras liikuntapalvelu vuonna 2015. RAKKAUS

Lisätiedot

Lähiluonnon saavutettavuus ja ulkoiluaktiivisuus

Lähiluonnon saavutettavuus ja ulkoiluaktiivisuus Lähiluonnon saavutettavuus ja ulkoiluaktiivisuus Kuva: Anni Ruotsalainen Marjo Neuvonen, Susan Tönnes, Tuija Sievänen ja Terhi Koskela METLA Suomalaisten lähiulkoilu Määritelmä = ulkoilua, liikuntaa ja

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi...

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi... KÄRKÖLÄN KUNTA 1 johdanto...3 2 yleiskuvaa kärkölän kunnasta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 kärkölän liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Hallinto

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015 TAVOITTEENA terveyden kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen suositusten mukaiselle tasolle Hankkeiden tulee olla selkeitä kokeilu- ja kehittämishankkeita,

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET Tiia Murtonen Anna-Elina Pekonen HALISKO Tänä päivänä Halisko on paljon muutakin kuin vihreä lisko, Halisko on TUL:n nuorisotoiminnan näkyvin tunnus Se on nuorisotoiminnan lippulaiva yhdessä

Lisätiedot

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin?

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? Pekka Puska Pääjohtaja THL Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? FTS - Tiedotustilaisuus 17.3.2011 THL suojelee ja edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys suomessa

Lisätiedot

Lapsia liikuttava kaupunki

Lapsia liikuttava kaupunki Lapsia liikuttava kaupunki Lapsia liikuttava kaupunki Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto Anna Broberg, tohtorikoulutettava,

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen tauoton liikkumaton tupakkapitoinen kahvipitoinen runsasrasvainen alkoholipitoinen heikkouninen? Miten sinä voit? Onko elämäsi Mitä siitä voi olla seurauksena

Lisätiedot

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta TAUSTAMATERIAALI Kansallinen aikusten liikuntatutkimus 2006 Tahot, joiden kanssa tai järjestämänä kuntoilua, liikuntaa tai urheilua harrastetaan 19-65 - vuotiaiden keskuudessa. 1997-98 2001-02 2005-06

Lisätiedot

Liikunta ja lapsen kokonaisvaltainen kehitys

Liikunta ja lapsen kokonaisvaltainen kehitys Liikunta ja lapsen kokonaisvaltainen kehitys Lassi-Pekka Risteelä & Virpi Louhela on PoP Liikkua POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY yksi Suomen 15:sta liikunnan aluejärjestöstä kouluttaa liikuttaa palvelee

Lisätiedot

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI Kaupunginhallitus 97 27.02.2012 TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI 783/012/2011 KH 97 Valtuustoaloite 12.12.2011: Yksi hyvä vaihtoehto ikäihmisten liikunnalle on

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

GIS-selvitykset liikuntapaikkojen saavutettavuudesta ja sijoittamisesta suunnittelutyökaluna

GIS-selvitykset liikuntapaikkojen saavutettavuudesta ja sijoittamisesta suunnittelutyökaluna 1 GIS-selvitykset liikuntapaikkojen saavutettavuudesta ja sijoittamisesta suunnittelutyökaluna Ossi Kotavaara, (Virpi Keränen) ja Jarmo Rusanen Liikuntakaavoitus suosituksia liikuntaa suosivan elinympäristön

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä

Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä Liikunnan edistämisen kenttä Liikuntamahdollisuudet LIIKKUJA Liikuntamahdollisuudet Vapaaehtoistoiminta KUNTIEN LIIKUNTATOIMI Edellytykset paikallisella

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Lasten fyysinen aktiivisuus

Lasten fyysinen aktiivisuus Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle Arto Laukkanen Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Lähteenä käytetyt

Lisätiedot

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN 23.9.2016 Matti Kettunen Vapaa-aikajohtaja Asikkalan kunnan toimenpiteet terveysliikuntaprosessissa 2005 2006 2008 2009 2011 Liikuntastrategian

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentamisen suunta

Liikuntapaikkarakentamisen suunta 19.3.2014 Liikuntapaikkarakentamisen suunta Risto Järvelä Rakennusneuvos Liikuntayksikkö Liikuntayksikön vastuualue 1) liikunnan yleisten edellytysten luominen 2) liikuntapolitiikan kehittäminen ja yhteensovittaminen

Lisätiedot

Terveysliikunnan vaikutusten arviointi suunnitelma. Niina Epäilys 18.9.2014

Terveysliikunnan vaikutusten arviointi suunnitelma. Niina Epäilys 18.9.2014 Terveysliikunnan vaikutusten arviointi suunnitelma Niina Epäilys 18.9.2014 Tausta ja työryhmän kokoonpano Oulun kaupungin Palvelujen järjestämisohjelman 2013 mukaisesti kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

ME-kävely - kannustiko liikkumaan enemmän?

ME-kävely - kannustiko liikkumaan enemmän? ME-kävely - kannustiko liikkumaan enemmän? Hyvän hoidon puolesta maailmanennätyskävely oli Suomen Reumaliiton ja Roche Oy:n yhteinen hanke Hanke koostui Suomen Reumaliiton paikallisyhdistysten liikuntavastaavien

Lisätiedot

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN Lisää liikettä! Perusopetuksen opetussuunnitelma ja varhaiskasvatuslaki edellyttävät lasten ja nuorten aktiivisuuden

Lisätiedot

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Valtion rooli liikunnan pelikentällä Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti

Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti Sisältö Faktaa lasten/nuorten liikkumisesta? Liikunta Entä liikkumattomuus Ylipaino

Lisätiedot

Uimahallit liikuntapolitiikassa

Uimahallit liikuntapolitiikassa 2.10.2014 Uimahallit liikuntapolitiikassa Risto Järvelä Rakennusneuvos Liikunnan vastuualue Liikuntapolitiikan tausta Liikuntalaki 1054 / 1998 ja sen muutos 2014 Hallitusohjelma Valtion talousarvio MUUTOSTA

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Viisaita valintoja. liikkumiseen kunnassasi

Viisaita valintoja. liikkumiseen kunnassasi Viisaita valintoja liikkumiseen kunnassasi Matkaketjuissa on järkeä Sujuva + turvallinen + terveellinen + taloudellinen + ympäristöä säästävä = VIISAS LIIKKUMINEN Viisaasti voi liikkua jalan, pyörällä,

Lisätiedot

Varhaiskasvatusikäisten lasten liikunta suomalaisten tutkimusten perusteella

Varhaiskasvatusikäisten lasten liikunta suomalaisten tutkimusten perusteella Varhaiskasvatusikäisten lasten liikunta suomalaisten tutkimusten perusteella Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Katse kolme -vuotiaisiin

Lisätiedot

KESKI-SUOMI LIIKUNNAN JA URHEILUN HUIPPUMAAKUNNAKSI

KESKI-SUOMI LIIKUNNAN JA URHEILUN HUIPPUMAAKUNNAKSI KESKI-SUOMI LIIKUNNAN JA URHEILUN HUIPPUMAAKUNNAKSI Hiljainen päivä toimistolla. KOP KOP! Hmph. Kuka siellä koputtelee? Vaikket varmaan ihan heti usko, niin meiltä keskisuomalaisilta loppuu tätä menoa

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset käytäntöön lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Avaimia päivähoidon arkeen erityispäivähoidon kehittäminen osana varhaiskasvatusta Länsi- ja Keski- Uudellamaalla

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille. Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille. Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Työskentelyn käynnistyminen - Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KÄVELE JA PYÖRÄILE PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KÄVELE JA PYÖRÄILE PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KÄVELE JA PYÖRÄILE PORVOOSSA NÄE, KUULE, HAISTA, MAISTA Kävellessäsi tai pyöräillessäsi Näet enemmän ja tarkemmin: kasvit, eläimet, lumen, taivaan. Huomaat rakennusten

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Valtion kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen seminaari 3.1.2011 Helsinki Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN HOUKUTTELEVA YMPÄRISTÖ PÄIVÄKODIN ARJESSA Lotta Kivelä (lto) Lansantien päiväkoti, Espoo Kirsi Huotari (lh) Veräjäpellon esiopetus, Espoo LIIKUNTA ON LAPSELLE OMINAINEN

Lisätiedot

LIIKUNTATUTKIMUS SENIORILIIKUNTA. Seniori- 2007-2008. Liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikunnan harrastamisen trenditutkimus Suomessa.

LIIKUNTATUTKIMUS SENIORILIIKUNTA. Seniori- 2007-2008. Liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikunnan harrastamisen trenditutkimus Suomessa. Seniori- LIIKUNTATUTKIMUS 27-28 SENIORILIIKUNTA Liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikunnan harrastamisen trenditutkimus Suomessa. Suomen Kuntoliikuntaliitto, Kunto ry Suomen Liikunta ja Urheilu TNS

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti LIIKUNTASUUNNITELMA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Liikuntasuunnitelma kotihoidossa Suunnitelma asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta Suunnitelmaan kirjataan

Lisätiedot

Lähiliikuntapaikkojen kuntakohtainen kartoitus ja kehittämissuunnitelma - Koulupäivän liikunnallistaminen seminaari 20.9. 2013, Lappeenranta

Lähiliikuntapaikkojen kuntakohtainen kartoitus ja kehittämissuunnitelma - Koulupäivän liikunnallistaminen seminaari 20.9. 2013, Lappeenranta Lähiliikuntapaikkojen kuntakohtainen kartoitus ja kehittämissuunnitelma - Koulupäivän liikunnallistaminen seminaari 20.9. 2013, Lappeenranta Miksi lähiliikuntapaikkoja Riittämätön (päivittäinen) liikunta-aktiivisuus

Lisätiedot

ALAKULOSTA ILOON TERVEYSILTA 29.11.2006 JUHA RANTALAINEN

ALAKULOSTA ILOON TERVEYSILTA 29.11.2006 JUHA RANTALAINEN ALAKULOSTA ILOON TERVEYSILTA 29.11.2006 JUHA RANTALAINEN JOHDANNOKSI JOKA NELJÄNNELLÄ SUOMALAISELLA ON JOKIN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖ MASENNUS ON YKSI KANSASAIRAUKSISTAMME MASENNUS AIHEUTTAA VIREYSTILAN

Lisätiedot

Hoivatilarakentamisen näkymä ja trendit Workshop Oulu 27.11.2013 Jussi Karjula, Suomen Hoivatilat Oy

Hoivatilarakentamisen näkymä ja trendit Workshop Oulu 27.11.2013 Jussi Karjula, Suomen Hoivatilat Oy Hoivatilarakentamisen näkymä ja trendit Workshop Oulu 27112013 Jussi Karjula, Suomen Hoivatilat Oy Toiminta-ajatus Hoivatilat Oy toteuttaa toimintaympäristöjä päivä- ja hoivakodeille Yhtiö rakennuttaa,

Lisätiedot

LIIKUNTA EDISTÄÄ LIIKUNTA VAIKUTTAA MYÖNTEISESTI. tarkkaavaisuutta keskittymistä tiedonkäsittelytaitoja ongelmanratkaisutaitoja muistitoimintoja

LIIKUNTA EDISTÄÄ LIIKUNTA VAIKUTTAA MYÖNTEISESTI. tarkkaavaisuutta keskittymistä tiedonkäsittelytaitoja ongelmanratkaisutaitoja muistitoimintoja terveydenhitajapiskelijat Milja Kiviharju & Outi Latva-Kkk Seinäjen ammattikrkeakulu Liikunnan hyödyt fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle n tiedetty j pitkään. Uusimpien tutkimusten mukaan liikunta

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin terveysliikunnan toimenpidesuunnitelman lähtökohtana on Päijät-Hämeen maakunnan yhteinen terveysliikuntastrategia.

Orimattilan kaupungin terveysliikunnan toimenpidesuunnitelman lähtökohtana on Päijät-Hämeen maakunnan yhteinen terveysliikuntastrategia. ORIMATTILAN KAUPUNKI 1 johdanto...3 2 liikunnallinen orimattila...4 3 toimenpidesuunnitelman tavoitteet...4 3.1 Tietoa liikunnan merkityksestä jaetaan 3.2 Kaupungin panostus liikuntaan on kuntalaisten

Lisätiedot

Mitä tiedämme suomalaislasten liikkumisesta tutkimustulosten perusteella?

Mitä tiedämme suomalaislasten liikkumisesta tutkimustulosten perusteella? Mitä tiedämme suomalaislasten liikkumisesta tutkimustulosten perusteella? Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Lähteenä käytetyt

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 MISSIO Edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria 1 ja hyvinvointia. VISIO Opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Lisätiedot

Espoo Leppävaaran uimahallin peruskorjaus 28 290 000 700 000. Helsinki / Urheiluhallit Oy Malmin uimahallin peruskorjaus 1 908 000 480 000

Espoo Leppävaaran uimahallin peruskorjaus 28 290 000 700 000. Helsinki / Urheiluhallit Oy Malmin uimahallin peruskorjaus 1 908 000 480 000 LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011-2014 Hakija Hanke kustannusarvio Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta- Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala Askola / perustettava

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentaminen korkeakouluissa ELY-keskuksen puheenvuoro

Liikuntapaikkarakentaminen korkeakouluissa ELY-keskuksen puheenvuoro Liikuntapaikkarakentaminen korkeakouluissa ELY-keskuksen puheenvuoro Tampere, 15.3.2013 Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kirjasto-, liikunta- ja nuorisoyksikkö

Lisätiedot

1 johdanto...3 2 kuhmoisten kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus

1 johdanto...3 2 kuhmoisten kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus KUHMOISTEN KUNTA 1 johdanto...3 2 kuhmoisten kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Tehtävän kuvaus ja toiminta-ajatus

Lisätiedot

LIIKUNTASALKUN SISÄLTÖ - IKÄKAUSITEEMOITTAIN (PÄIVITETTY 8/2015)

LIIKUNTASALKUN SISÄLTÖ - IKÄKAUSITEEMOITTAIN (PÄIVITETTY 8/2015) LIIKUNTASALKUN SISÄLTÖ - IKÄKAUSITEEMOITTAIN (PÄIVITETTY 8/2015) LAPSET JA NUORET Esitteet ja kortit: Vauhti virkistää! kortti Vauhti virkistää arviointi- ja seurantakortti Istumisen tarkistuskortti koululaiselle

Lisätiedot