Läheltä LIIKKEELLE. Lähiliikuntapaikat ovat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läheltä LIIKKEELLE. Lähiliikuntapaikat ovat:"

Transkriptio

1 Kunnallisvaalit 2000 Läheltä LIIKKEELLE OPERAATIO LIIKUTUS Lähiliikuntapaikat ovat: liikuntapolitiikkaa terveyspolitiikkaa sosiaalipolitiikkaa ympäristöpolitiikkaa alueiden käyttöpolitiikkaa P aikallisen liikunnan puolesta 1

2 Puheenjohtajan tervehdys: 2

3 Tyhjä piha on hukattu liikuntamahdollisuus Lapsi liikkuu luonnostaan, jos olosuhteet sen sallivat. Itse näen sen lastenlapsissani. Nuorimmat liikkuvat kotona ja pihapiirissä, vanhemmat matkaavat seuroihin harrastamaan. Itselleni liikunta on tärkeä henkisen ja fyysisen elinvoiman antaja. Liikun päivittäin ja talvisin teemme perheen kanssa omat hiihtoladut lähimetsiin. Olosuhteet ovat liikkumisen perusedellytys, on sitten kyse lapsesta, nuoresta, kilpa- tai huippuurheilijasta, aikuisesta kunto- ja terveysliikkujasta, erityisryhmiin kuuluvasta tai vanhuksesta. Uusi liikuntalaki painottaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemista liikunnan avulla. Kunnat omistavat 70 prosenttia Suomen liikuntapaikoista ja vastaavat keskeisesti liikunnan harrastamisen edellytyksistä. Lähiliikuntapaikat ovat kunnissa yhtä hyvin liikunta-, terveys-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikkaa kuin alueiden käyttöpolitiikkaa. Suomen Liikunta ja Urheilu kutsuu Sinut mukaan kampanjaamme: Läheltä Liikkeelle. Vaikutetaan yhdessä päivittäisen liikunnan olosuhteisiin. Aloita vaikka omasta lähiympäristöstäsi. Carl-Olaf Homén, SLU:n puheenjohtaja 3

4 Miksi Läheltä Liikkeelle? Ympäristön suunnittelu vaikuttaa elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Hyvä elinympäristö on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sekä tukee ihmisten kanssakäymistä ja päivittäistä liikkumista. Liikuntapaikkojen etäisyys on liikunnan harrastamisen este usealle suomalaiselle. Lähiympäristön liikkumisen paikat, luonto sekä turvallinen ja toimiva kevyen liikenteen väylästö mahdollistavat päivittäisen liikunnan. Arkiliikunta alkaa kotiovelta. Olosuhteet ovat liikkumisen perusedellytys, on sitten kyse lapsesta, nuoresta, kilpa- tai huippuurheilijasta, aikuisesta kunto- ja terveysliikkujasta, erityisryhmiin kuuluvasta tai vanhuksesta. Suurin osa suomalaista liikkuu omatoimisesti. Läheltä Liikkeelle -politiikka turvaa omaehtoisen liikkumisen perusedellytykset ja innostaa päivittäiseen liikuntaan. Arkiliikunnan edistäminen on kansanterveyden ja kansantalouden kannalta erittäin tärkeää. 4

5 Liikunta- ja urheiluseurat liikuttavat lähes miljoonaa suomalaista. Seurat tarvitsevat paikkoja tämän vapaaehtoisuuteen perustuvan toimintansa pyörittämiseen. Hyvinvointia tukeva liikuntapaikkapolitiikka turvaa perheiden harrastamisen lähellä kotia, edullisesti ja järkevään aikaan. Lait ohjaavat lähiliikuntapolitiikkaan Vuoden alusta voimaan astunut uusi maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kunnat turvaamaan kuntalaistensa vaikuttamismahdollisuudet kaavoitusta ja rakentamisratkaisuja valmisteltaessa. Lähiympäristöjen suunnittelu nousee entistä olennaisemmaksi kunnallispoliittiseksi kysymykseksi. Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Kunnille myönnettävä valtionosuus tulee käyttää juuri tähän liikunnan edistämistehtävään. Liikuntapaikkojen rakentamiseen saadaan avustusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaan. Valtioneuvoston uuden päätöksen mukaan kustannusraja on laskenut markkaan vuoden 1999 alussa. Uudistus on merkittävä varsinkin lähiliikuntapaikkojen kehittämisen kannalta. 5

6 Lapset ja nuoret Lapset liikkuvat luonnostaan, jos olosuhteet sen sallivat. Luonto sekä pienkentät lähellä kotia innostavat liikkumaan. Useasti lapsen liikkumisen suurin este on etäisyys liikuntapaikoille. Lasten ja nuorten liikkumisen paikat on oltava lähellä ja helposti saavutettavissa. Hyvinvointia liikunnasta Liikkuminen on lapselle ehtymätön ilon ja elämysten lähde liikunta onkin lasten ja nuorten suosikkiharrastus! Liikkumalla lapsi opettelee käyttämään kehoaan ja rakentaa suhdetta ympäröivään todellisuuteen. Liikkumalla lapsi luo perustaa tiedolliselle, sosiaaliselle ja persoonalliselle kehittymiselleen - liike on lapselle oppimisen väline! Liikkumisen perustaidot on opittava lapsena. Ihmisen hermoverkosto rakentuu ja fyysisen käyttäytymisen ominaispiirteet muovautuvat lapsuusiässä. Taitojen oppimisessa on tärkeää liikkeiden määrä lapsi tarvitsee mahdollisuuksia tuhansiin toistoihin! Liikunnan myönteisten terveysvaikutusten perusta luodaan jo varhaislapsuudessa. Lasten liikunnan edistäminen on valittu kaikissa uusissa kansanterveysohjelmissa keskeiseksi keinoksi liikkuva lapsi liikkuu aikuisenakin! 6

7 7

8 Liikettä joka päivä Lasten tulisi liikkua joka päivä mielellään useamman tunnin ajan. Suomalaisista lapsista vain joka kolmas liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Liikunnallisesti täysin passiivisia lapsia on alaasteikäisistä noin 10 prosenttia ja yläasteen loppuvaiheessa passiivisia on jo prosenttia. Päivittäisen liikkumisen kokonaismäärä voi kertyä useista lyhyistä tuokioista. Osan liikkumisesta tulisi kuitenkin olla kohtuullisen rasittavaa eli aiheuttaa sykkeen kohoamista ja hengästymistä. Lasten arkiliikkumisen paikat lähelle Alle kouluikäisen lapsen liikkumisen säde on kaupunkiympäristössä metriä kotiovelta. 7-9-vuotiaatkin pysyttelevät vielä alle 400 metrin etäisyydellä Lasten päivittäistä liikkumista eniten vaikeuttava seikka on etäisyys liikuntapaikoille ja liikkumisen turvattomuus. Riittävän päivittäisen liikkumisen turvaaminen edellyttää olosuhteitten luomista lasten arkiliikkeelle. Ala-asteikäisten lasten tärkeimpiä päivittäisen liikkumisen paikkoja ovat asuinalueiden pihat ja muu kodin lähiympäristö sekä koulupihat. Varsinaisissa liikuntapaikoissa tapahtuu alle 15 prosenttia lasten liikkumisesta. 8

9 Lisää tietoa lasten liikunnasta ja lähiliikuntapaikoista: Nuori Suomi ry,, Radiokatu, 20, Helsinki p , fax Liikkumisen paikat on tuotava lähelle lasta. Riittävä päivittäinen liikunta edellyttää turvallisten ja virikkeellisten olosuhteiden luomista lasten arkiliikkeelle. 9

10 Seuratoiminnan perusedellytyksistä huolehdittava Urheiluseura on suurin organisoitua liikuntaa järjestävä taho lasta ja nuorta harrastaa liikuntaa ja urheilua seurassa. Seuroihin kuulumattomistakin lapsista ja nuorista yli puolet, lähes , haluaisi harrastaa liikuntaa seurassa. Lasten ja nuorten seura- Joka kolmas lapsi liikkuu seurassa Suomessa toimii yli liikunta- ja urheiluseuraa. Niissä on yli 1,1 miljoonaa jäsentä. Seuroissa yli isää, äitiä ja seura-aktiivia tekee vapaaehtoistyötä. 10

11 Nuorille turvataan liikunnan harrastamisen mahdollisuudet maksutta tai edullisesti ja järkevään aikaan kello 8-20:n välillä. toimintaa tukevien liikuntaolosuhteiden luominen on yhteiskunnan tärkein tuki liikuntaseuroille. Liikuntapaikkojen kohonneet käyttömaksut ovat nousemassa lasten liikunnan harrastamisen esteeksi. Hyvinvointia tukeva liikuntapaikkapolitiikka ottaa huomioon rakentamisratkaisuissa lasten ja nuorten erityistarpeet sekä turvaa harrastamisen lähellä, edullisesti ja järkevään aikaan. Aktiivisen harrastuksen lisäksi nuoren on ehdittävä hoitaa koulu ja hänelle on jäätävä aikaa muulle vapaa-ajalle sekä riittävälle levolle. 11

12 Tilaa omaehtoiselle nuoriso- ja opiskelijaliikunnalle Nuoruus on vastuuseen kasvamisen aikaa. Itsestään huolehtiminen myös fyysisesti vaatii huomiota. Nuoret harrastavat liikuntaa usein omatoimisesti yksin tai kaveriporukassa. Liikuntaa harrastava opiskelija pitää yllä opiskeluvireyttään ja huolehtii työkyvystään. Oppilaitoksen liikuntatilat ovat opiskelijan ensisijaisia liikuntapaikkoja myös vapaasti käytössä olevat kentät ja puistot otetaan ahkerasti käyttöön. Liikuntatilojen puute ja sopivan harrasteryhmän puuttuminen rajoittavat opiskelijan liikunnan harrastamista. Järjestetään riittävästi tiloja nuorten ja opiskelijoiden omaehtoiselle liikunnalle. 12

13 13

14 14 Aikuiset

15 Suomalaisista 85 prosenttia pitää liikuntaa tärkeänä arkielämässä jaksamiselle. Yli 2 miljoonaa aikuista harrastaa kävelylenkkeilyä. Kävelytiet, pururadat, hiihtoladut ja uimahallit ovat suosituimpia liikuntapaikkoja. Silti suomalaisista aikuisista 1,5 miljoonaa ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Kansanterveydelle tärkeintä on tukea päivittäistä arkiliikuntaa. Virkeyttä ja jaksamista Liikunnan harrastamisen päämotiivit 90-luvulla ovat terveys, kunto ja työkyky. Noin 85 prosenttia suomalaisista pitää liikuntaa tärkeänä työssä jaksamiselle. Työnantajatkin sen tietävät: liikunnallisesti aktiivisilla on lähes neljä kertaa vähemmän sairaspoissaoloja kuin passiivisilla. Sairaspäivän kokonaishinta on noin 1500 markkaa. Aikuisista suurin osa liikkuu omatoimisesti yksin tai ryhmässä. Suomalaisten harrastetuimmat ja halutuimmat perusliikuntamuodot ovat kävelylenkkeily, pyöräily, hiihto ja uinti. Työmatkat ovat terveysliikunnan aatelia. Työmatkaliikunnan terveyshyötyä korostaa sen 15

16 säännöllisyys. Suomalaiset pitävät terveyttä, hyvinvointia ja ympäristöystävällisyyttä tärkeimpinä syinä työmatkaliikunnalle. Liikuntaseuroissa harrastaa liikuntaa noin aikuista. Tämän lisäksi noin aikuista harrastaa aktiivisesti omaehtoista liikuntaa. Yhä useampi haluaisi tulla mukaan seurojen toimintaan. Ongelmana on ohjaaja- ja tilapula. Lähes 80 prosenttia suomalaisista haluaa lisäpanostusta liikuntaan. 16

17 Suunnitellaan ja rakennetaan kevyen liikenteen väylät oleellisena osana yhdyskuntasuunnittelua arkiliikunnan edistämiseksi. Tuetaan sisäliikuntatilojen saatavuutta erityisesti korjausrakentamisen kautta. Liikuntapaikkojen suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana myös terveysalan asiantuntijat. Liikunta todistettavasti edistää henkistä hyvinvointia lievittää masennusta pienentää ennenaikaisen sydän- ja aivohalvauksen vaaraa auttaa painonhallinnassa pienentää vaaraa saada aikuisiän sokeritauti, kohonnut verenpaine, huonot veren rasva-arvot vahvistaa luustoa vahvistaa lihaksistoa ja nivelten toimintaa 17

18 Liikuntaa ilman ikärajaa Kaksi kolmasosaa eläkeläisistä kävelee ainakin puoli tuntia vähintään neljä kertaa viikossa. Liikunta auttaa kaikenikäisiä säilyttämään toimintakykynsä ja parantamaan sitä. Jopa yli 90-vuotiaat voivat parantaa huomattavasti lihaskuntoaan. Monet terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat saavutettavissa, vaikka säännöllinen liikunta aloitetaan iäkkäänä. Kaiken ikäiset ihmiset ja sekä miehet että naiset hyötyvät säännöllisestä fyysisestä aktiivisuudesta. 18

19 Turvataan kaikille ikääntyville ja erityisryhmiin kuuluville mahdollisuus käyttää esteettömiä, turvallisia ja liikuntaan houkuttelevia liikkumisväyliä ja -paikkoja päivittäisissä toiminnoissa kaikkina vuodenaikoina. Runsas puolet yli 60-vuotiaista pitää uimahallia tärkeimpänä liikuntapaikkana, jonka tulisi sijaita nykyistä lähempänä kotia. Liikkuva väestö merkitsee yhteiskunnalle mm. pienempiä terveydenhuollon ja ennen aikaisten eläkkeiden kustannuksia sekä laitoshoidon tarpeen vähenemistä. Liikkumisympäristön esteettömyys on yksi kanssakäymisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen edellytys. 19

20 Terveysliikunnan suositus Jokaisen meistä tulisi harrastaa useimpina päivinä viikossa ja mieluiten päivittäin kohtuullisesti rasittavaa liikuntaa tai muuta fyysistä aktiivisuutta vähintään 30 minuutin ajan. Yhteensä vähintään 30 minuutin fyysinen aktiivisuus voidaan toteuttaa useassa pätkässä portaita nousten, puutarhaa hoitaen, haravoiden tai lunta luoden, tanssien tai työmatkan tai sen osan kulkemalla jalan tai polkupyörällä. Suositellun puolituntisen liikuntaa voi toteuttaa myös kunto- tai virkistysliikuntana, esimerkkeinä hölkkä, tennis, uinti tai pyöräily. 20

21 21

22 Läheltä Liikkeelle - Lähiympäristöjen liikuntaolosuhteet kuntoon 22

23 Pihat kuntoon - talkoohengessä! Kotipiha on lapsen tärkein toiminta- ja liikuntaympäristö. Hyvästä kotipihasta löytyy luonnonympäristöä sekä riittävästi tilaa ja välineitä erilaisille leikeille ja peleille. Kotipihan leikkivälineet ovat pienten lasten liikuntavälineitä! Koulujen ja päiväkotien pihat ovat myös ratkaisevassa asemassa lasten päivittäisen liikkumisen kannalta. Lapsi viettää ala-asteella 1500 tuntia välitunneilla, enemmän kuin minkään kouluaineen parissa. Liikettä aikaansaamaton koulupiha on hukattu mahdollisuus! Kunta tukee kansalaisten omaa aktiivisuutta ja talkoohenkeä paremman lähiympäristön luomiseksi. Koulujen ja päiväkotien pihat otetaan lähiliikuntapaikkojen rakentamiskohteiksi. 23

24 Arkireitit turvallisiksi - yhdyskuntasuunnittelun keinoin! Kulkeminen on kuntoilua. Aikuisista noin 88 prosenttia käyttää kävelyteitä perusliikuntapaikkana. Lasten ulkonaoloajasta 65 prosenttia on liikkumista paikasta toiseen. Sekä lasten että aikuisten arkiliikunnan kannalta on tärkeää, että kevyen liikenteen väylät ovat turvallisia ja muodostavat tarkoituksenmukaisen reitistön. Koulureitit tehdään turvallisiksi niin, että ne mahdollistavat matkan teon jalan tai pyöräillen. Koulumatkat ovat lasten työmatkoja. Kevyenliikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen nostetaan painopisteeksi kunnissa. Työmatkat ovat aikuisille terveysliikunnan aatelia. 24

25 Vihreitä virkistysalueita - luontoa vaalittava! Luonto on tärkeä liikunta- ja virkistysympäristö. Suomalaiset kaipaavat vihreyttä, vehreyttä ja rauhaa. Ainutlaatuiset jokamiehen oikeudet antavat mahdollisuuden paitsi luonnossa liikkumiseen myös marjastukseen ja muuhun hyötyliikuntaan. Lapsille luonto on paras liikuntapaikka. Kuntasuunnittelun haastavimpia tehtäviä on varmistaa, että luonto on riittävän lähellä. Lapsille luontoa ovat jo pienet lähipuistot ja lähivirkistysalueet. Luonto- ja viheralueet otetaan aina huomioon uusia alueita kaavoitettaessa. Lähivirkistys- ja virkistysalueet suunnitellaan osana kaavoitus- ja liikennesuunnittelua. Viheralueiden kunnossapitoon ja hoitoon varataan riittävästi määrärahoja. 25

26 Lähiliikuntapaikka - liikuntarakentamisen uusi mahdollisuus Lähiliikuntapaikka on uusi käsite valtion liikuntarakentamisen tukipolitiikassa. Lähiliikuntapaikkojen rakentamisen tukeminen on valtion liikuntarakentamisen painopistealue lähivuosina. Lähiliikuntapaikan määritelmä on väljä. Lähtökohtaisesti se on: Lasten ja nuorten sekä kunto- ja terveysliikuntaan tarkoitettu Sijaitsee asuinalueella tai on helposti käyttäjien saavutettavissa Vapaassa käytössä oleva sekä käytössä kaikkina vuodenaikoina Käyttömahdollisuuksiltaan monipuolinen ja turvallinen 26

27 Luovasti toteutettu ja mitoituksiltaan vapaamuotoinen Rakentamis- ja käyttökustannuksiltaan edullinen Kestävän kehityksen mukainen, esteetön ja esteettinen Lähiliikuntapaikkoja voivat olla esimerkiksi: Monikäyttöiset ja ympärivuotiset pienkentät ja luistelualueet Erilaiset liikunnalliset temppu- ja seikkailuradat Kuntoradat sekä hiihtoladut, -reitit ja hiihtomaat Rullalautailu- ja rullaluistelualueet Monikäyttöiseksi muokatut lajiliikuntapaikat Sisäliikuntatilat, jotka varustetaan lähiliikuntakäyttöön soveltuviksi Kaikki mahdolliset em. yhdistelmät 27

28 Läheltä Liikkeelle - Ehdotukset: Lähiliikuntapaikat. Kuntaan laaditaan lähiliikuntapaikkaohjelma, jolla varmistetaan, että jokaisella asuinalueella on riittävä määrä lähiliikuntapaikkoja. Kevyen liikenteen väylät. Kevyen liikenteen väylät suunnitellaan ja rakennetaan siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin arkiliikkumista ja ovat turvallisia. Erityisen tärkeitä ovat reitit kodeista päiväkoteihin, kouluihin ja työpaikoille. Kotiympäristöt ja piha-alueet. Lapsiystävällinen, inhimillinen kaavoitus varmistaa asuinalueiden sopivuuden kaikille asukkaille. Kunnan kannattaa tukea ja vauhdittaa piha-alueiden ja kotiympäristöjen liikuntaedellytysten kunnostamiseen tähtäävää talkootoimintaa. Luonto. Jokaisella asuinalueella tulisi olla lähipuisto ja -virkistysalue. Varataan riittävät resurssit näiden alueiden kunnossapitoon ja hoitoon. Luonnonmukaisten alueiden säilyminen tulee varmistaa jo kaavoitusvaiheessa. 28

29 Taksapolitiikka. Järjestetään edulliset tai maksuttomat liikuntatilat lasten ja nuorten käyttöön. Yleishyödyllinen seuratoiminta otetaan huomioon kuntien liikuntapaikkojen taksapolitiikassa ja liikuntakäyttöön liittyvissä ehdoissa. Sisäliikuntatilat. Tuetaan sisäliikuntatilojen rakentamista erityisesti korjausrakentamisen kautta. Rakentamisessa ja saneeraamisessa otetaan erityisesti huomioon lasten liikunnan ja erityisliikunnan tarpeet. Liikunnan ja virkistyksen osayleiskaava. Kuntaan laaditaan oma tai lähikuntien kanssa yhteinen liikunnan ja virkistyksen osayleiskaava, jolla turvataan liikuntapaikkojen, -alueiden ja reittien tarkoituksenmukainen sijoittuminen yhdyskuntasuunnittelun eri vaiheissa. Lähi- ja arkiliikunnan peruspalvelut toteutetaan samanaikaisesti muun lähiösuunnittelun ja -rakentamisen kanssa. 29

30 SLU toimii PAIKALLISELLA TASOLLA 7133 liikunta ja -urheiluseuraa tai muuta paikallisyksikköä ALUEELLISELLA JA MAAKUNNALLISELLA TASOLLA SLU-alueet sekä jäsenjärjestöjen omat alue- ja piiriorganisaatiot VALTAKUNNALLISELLA TASOLLA Valtakunnalliset jäsenjärjestöt ja toimialajärjestöt SLU:n hallitus, SLU-toimisto, SLU-hallintopalveluyksikkö ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU RY Uimahalli, Imatra Puh. (05) ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY Nuijamiestenkatu 1, FIN Mikkeli Puh. (015) ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY Olympiastadion, Eteläkaarre, Helsinki Puh. (09) HÄMEEN LIIKUNTA JA URHEILU RY Aleksanterinkatu 20 B 16, Tampere Puh. (03) KAINUUN LIIKUNTA RY Kalliokatu 7, Kajaani Puh. (08) KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY Måttisenkatu 8, Kokkola Puh. (06) KESKI-SUOMEN LIIKUNTA RY Sepänkatu 4 B, Jyväskylä Puh. (014) KYMENLAAKSON LIIKUNTA RY PL 43, Kouvola Puh. (05) LAPIN LIIKUNTA RY Aallonkatu 1, Rovaniemi Puh. (016) lapli LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY Rieskalähteentie 55-57, Turku Puh. (02) LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY, PORIN TOIMISTO PL 34, Pori Puh. (02) POHJANMAAN LIIKUNTA JA URHEILU RY Keskuskatu 10, Seinäjoki Puh. (06) POHJOIS-KARJALAN LIIKUNTA RY Kalevankatu 8, Joensuu Puh. (013) POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY Peltolantie 8 A 1, Oulu Puh. (08) POHJOIS-SAVON LIIKUNTA RY Haapaniemenkatu 10 A, Kuopio Puh. (017) psliikunta PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKUNTA JA URHEILU RY Urheilukeskus, Lahti Puh. (03)

31 Läheltä Liikkeelle -kampanja Pääkohderyhmänä kunnallisvaaliehdokasta Tarkoitettu kaikille liikunnan olosuhteista kiinnostuneille Kunnallisvaalit 22. lokakuuta 2000 Y H T E Y S T I E D O T : SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU Radiokatu 20, SLU, p. (09) tai (09) fax (09) , NUORI SUOMI RY Radiokatu 20, Helsinki, p. (09) , fax (09) , SUOMEN KUNTOURHEILULIITTO RY Radiokatu 20, Helsinki, p (09) , fax (09) , SUOMEN OLYMPIAKOMITEA Radiokatu 20, Helsinki, p. (09) , fax (09) , sähköposti: OPISKELIJOIDEN LIIKUNTA- LIITTO RY, Olympiastadion, Eteläkaarre, Helsinki, p. (09) , fax (09) , Linkkejä erityisliikuntaan: Linkkejä koululais- ja opiskelijaliikuntaan: SLU:n 74 lajiliittoa löytyvät osoitteesta jasenjarjestot Materiaali on toimitettu yhteistyössä Nuori Suomi ry:n ja Suomen Kuntourheiluliitto ry:n kanssa. SLU kiittää opetusministeriötä, Suomen Kuntaliittoa, Oy Veikkaus Ab:tä ja muita yhteistyötahoja sekä Sinua Läheltä Liikkeelle - kampanjointiin ryhtyvää isää, äitiä, kansalaisaktiivia yhteistyöstä Läheltä Liikkeelle -kampanjassa. SLU:N YHTEISTYÖKUMPPANIT: 31

32 Suomen Liikunta ja Urheilu on yli miljoonan suomalaisen kansalaisjärjestö. SLU:ssa on 126 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 1,1 miljoonaa jäsentä. SLU:n tavoitteena on tasa-arvoinen liikuntakulttuuri, jossa kaikilla suomalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa, toimia ja päättää. lisää tietoa ja ideoita faktaa kaiken ikäisten liikkumisesta läheltä liikkeelle esimerkkejä lajivinkkejä Esko Aaltosen katu 2, Forssa. Puh (03) , faksi (03) Salomonkatu 17 A, Helsinki. Puh (09) , faksi (09) Valokuvat: Antero Aaltonen Ulkoasu: Satu Lusa/Kaskelotti Forssan Kirjapaino 2000

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen 1. Pieni muistutus liikunnan merkityksestä ja nykytilanteesta 2. Arkiympäristö ratkaisee 1. Lapsille

Lisätiedot

Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan

Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan 1 Kaavoituksen mahdollisuudet liikuntapaikkojen suunnittelussa Jenny Miettinen, arkkitehti, Oulun yliopisto Yhdessä ylipainoa vastaan 2 Nykytilanne Suomalaisten työikäisten liikunnan harrastaminen on lisääntynyt,

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 2016

Liikunnan aluejärjestöt 2016 2016 Yhdessä enemmän 1 Liikunnan aluejärjestöjen toiminnan lähtökohta ja perustehtävä Liikunnan aluejärjestöjen toimintaa ovat ohjanneet vahvasti Opetus-ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tehdyt tulossopimukset.

Lisätiedot

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut

Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä. Viherseminaari Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Lähiliikuntaolosuhteet Jyväskylässä Viherseminaari 1.11.2012 Jyväskylä Ari Karimäki Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Liikkuminen on luonnollista Leikki-ikäinen lapsi liikkuu luonnostaan, kuitenkin

Lisätiedot

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011 Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.211 Pauliina Husu TtT, tutkija UKK-instituutti, Terveysliikuntayksikkö 16.5.211 1 Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunnan riittävyys. Suomalaisten

Lisätiedot

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa KOKKOLA KARLEBY Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa Sisällys 1 Liikuntapoliittisen ohjelman tarkoitus...2 2 Liikuntapoliittisen

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä Vähintään 2 tuntia liikuntaa joka päivä Kouluikäisten liikuntasuositukset käytäntöön Totta! Liikunta tukee lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia Kouluikäisten liikuntasuositusten mukaan kaikkien 7 18-vuotiaiden

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

suhteessa suosituksiin?

suhteessa suosituksiin? Nuori Suomi liikunnasta syrjäytyneet asiantuntijaryhmä tij - työkokous k 1.12.200912 2009 Vantaa Miten lapset ja nuoret liikkuvat suhteessa suosituksiin? Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Rahoituksen tukikeinot

Rahoituksen tukikeinot Rahoituksen tukikeinot Liikkuva koulu kiertue Vaasa 22.11.2012 Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan ELY, Vaasa Pohjanmaa ELY-keskus: Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri työllisyyden edistäminen,

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson LAPSET JA LIIKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007 Teemu Japisson Lasten ja nuorten osalta terveyttä edistävä liikunta kiteytyy päivittäisen liikunnan

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 2020 Liite 5. TAVOITE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU

Liikunnan kehittämissuunnitelma 2011 2020 Liite 5. TAVOITE TOIMENPIDE-EHDOTUKSET TULEVAISUUS TOTEUTUS/VASTUUTAHO AIKATAULU 1 Ohjausryhmän hyväksymä päivitys 11.12.2014 1. TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA Kouluikäisten liikunnan lisääminen Suositus: Koululaiset kulkevat koulumatkat pyörällä tai kävellen Sivistyslautakunta antaa

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Millaisia ovat / voisivat olla juuri teidän työyhteisöllenne

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Johanna Jalli-Huhtala, päiväkodin johtaja Teemu Heikkilä, lastentarhanopettaja, liikunnanohjaaja, kouluttaja 24.04.2014, Tampere, UKK-instituutti Aika

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 28.9.2017 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 9 1 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Jalkapallo Pyöräily Uinti Juoksulenkkeily Hiihto 217 18 166 149 147 Muutoksia eri lajien harrastajien lukumäärissä

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Lihavuus laskuun seminaari 26.10.2012 Jukka Karvinen, Nuori Suomi ry www.nuorisuomi.fi Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

SITOUTUMINEN. Liikunnan edistämisen tavoitteet toiminta ja taloussuunnitelmassa

SITOUTUMINEN. Liikunnan edistämisen tavoitteet toiminta ja taloussuunnitelmassa SITOUTUMINEN Ohjelmien käsittely luottamushenkilöhallinnossa Miten liikuntatoimen luottamushenkilöhallinnossa (lautakunta/kuntayhtymän hallitus yms.) on käsitelty seuraavia kansallisia ohjelmia ja suosituksia?

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta Vähintään 2 tuntia päivässä Vanhempainilta Silmät auki ja menoksi Tutkimukset osoittavat, että valtaosa lapsista liikkuu vähemmän, mitä heidän tasapainoinen kehityksensä edellyttää ja vähemmän, mitä vanhemmat

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä Mikko Ikävalko EteläKarjalan Liikunta ja Urheilu ry 15 64vuotiaiden suomalaisten fyysisen aktiivisuuden toteutuminen suhteessa suosituksiiin (%) Vain

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 7.12.2016 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö Lähiliikunta kaavoituksessa 28.5.2015 Timo Saarinen, ympäristöministeriö Taustaa: lähiliikuntaa on monenlaista Lähiliikuntaa kävely- ja pyöräteillä kuntopoluilla, ulkoilupaikoilla pelikentillä, puistoissa,

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista 18.4.2002 Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista Hallitusohjelman mukaan tuetaan etenkin terveyttä edistävää ja lasten ja nuorten tervettä kasvua tukevaa liikuntaa.

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Työnjako: Yleisten edellytysten luominen ensisijassa valtion ja kuntien tehtävä. Toiminnasta

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Liikunta osaksi elinympäristön suunnittelua

Liikunta osaksi elinympäristön suunnittelua Liikunta osaksi elinympäristön suunnittelua Arkiliikunnan edistämisellä Pienennetään sosiaali- ja terveysmenoja Lisätään lasten ja nuorten hyvinvointia Vähennetään päästöjen syntymistä Kohennetaan kansanterveyttä

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI E2 2014-2015 LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:T.FI ROK KI E2 ILO IRTI URHEILUH HARRASTUKSESTA Urheilu on loistava kasvualusta. Se tarjoaa lapselle mainiot edellytykset voida hyvin ja kehittyä tasapainoiseksi,

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä

USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä ruumissa TOIVO = maan paras liikuntapalvelu vuonna 2015. RAKKAUS

Lisätiedot

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin?

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? Pekka Puska Pääjohtaja THL Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? FTS - Tiedotustilaisuus 17.3.2011 THL suojelee ja edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys suomessa

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET Tiia Murtonen Anna-Elina Pekonen HALISKO Tänä päivänä Halisko on paljon muutakin kuin vihreä lisko, Halisko on TUL:n nuorisotoiminnan näkyvin tunnus Se on nuorisotoiminnan lippulaiva yhdessä

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa. Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto

Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa. Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto Alustuksen teemat Liikuntapalvelujen työnjako Suomessa Yksityiset yritykset ja seurat 1870-1900 Kunnat

Lisätiedot

Koulupihat kuntoon. Imatra Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Koulupihat kuntoon. Imatra Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Koulupihat kuntoon Imatra 15.4.2016 Kristian Åbacka, ylitarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Lähiliikuntapaikka Liikuntapaikkarakentamisen painopisteenä vuodesta 2000 Korotettu valtionavustusmahdollisuus

Lisätiedot

Lapsia liikuttava kaupunki

Lapsia liikuttava kaupunki Lapsia liikuttava kaupunki Lapsia liikuttava kaupunki Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto Anna Broberg, tohtorikoulutettava,

Lisätiedot

Mitä on viisas liikkuminen ja miksi se koskee myös työpaikkoja? Taneli Varis, Motiva Oy

Mitä on viisas liikkuminen ja miksi se koskee myös työpaikkoja? Taneli Varis, Motiva Oy Mitä on viisas liikkuminen ja miksi se koskee myös työpaikkoja? Taneli Varis, Motiva Oy Työmatkaliikenne Suomessa Suomalaiset tekevät keskimäärin 2,9 matkaa päivässä, matkoista joka neljäs on työmatka

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO

Lisätiedot

GIS-selvitykset liikuntapaikkojen saavutettavuudesta ja sijoittamisesta suunnittelutyökaluna

GIS-selvitykset liikuntapaikkojen saavutettavuudesta ja sijoittamisesta suunnittelutyökaluna 1 GIS-selvitykset liikuntapaikkojen saavutettavuudesta ja sijoittamisesta suunnittelutyökaluna Ossi Kotavaara, (Virpi Keränen) ja Jarmo Rusanen Liikuntakaavoitus suosituksia liikuntaa suosivan elinympäristön

Lisätiedot

Liikunta ja lapsen kokonaisvaltainen kehitys

Liikunta ja lapsen kokonaisvaltainen kehitys Liikunta ja lapsen kokonaisvaltainen kehitys Lassi-Pekka Risteelä & Virpi Louhela on PoP Liikkua POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY yksi Suomen 15:sta liikunnan aluejärjestöstä kouluttaa liikuttaa palvelee

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Lähiluonnon saavutettavuus ja ulkoiluaktiivisuus

Lähiluonnon saavutettavuus ja ulkoiluaktiivisuus Lähiluonnon saavutettavuus ja ulkoiluaktiivisuus Kuva: Anni Ruotsalainen Marjo Neuvonen, Susan Tönnes, Tuija Sievänen ja Terhi Koskela METLA Suomalaisten lähiulkoilu Määritelmä = ulkoilua, liikuntaa ja

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen 8.12.2016, Jyväskylä Saku Rikala, LTS Liikuntatieteen julkaisumäärän kehitys Lähde: Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen tauoton liikkumaton tupakkapitoinen kahvipitoinen runsasrasvainen alkoholipitoinen heikkouninen? Miten sinä voit? Onko elämäsi Mitä siitä voi olla seurauksena

Lisätiedot

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN Lisää liikettä! Perusopetuksen opetussuunnitelma ja varhaiskasvatuslaki edellyttävät lasten ja nuorten aktiivisuuden

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

Urheiluseurojen yhteiskunnallinen tehtävä lasten ja nuorten toimintakenttänä

Urheiluseurojen yhteiskunnallinen tehtävä lasten ja nuorten toimintakenttänä Urheiluseurojen yhteiskunnallinen tehtävä lasten ja nuorten toimintakenttänä Outi Aarresola, LitT, Tutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Uimaliitto Areena Helsinki 11.11.2017 Jaa-a, tämä ajatus

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti

Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti Sisältö Faktaa lasten/nuorten liikkumisesta? Liikunta Entä liikkumattomuus Ylipaino

Lisätiedot

Lasten fyysinen aktiivisuus

Lasten fyysinen aktiivisuus Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle Arto Laukkanen Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Lähteenä käytetyt

Lisätiedot

Liikuntatoimen suuntaviivat liikuntapaikoille ja toiminnalle

Liikuntatoimen suuntaviivat liikuntapaikoille ja toiminnalle Liikuntatoimen suuntaviivat liikuntapaikoille ja toiminnalle 2017 2020 Riittävä liikunta on yksi tärkeimmistä keinoista terveyden ylläpitämiseksi. Tästä syystä esimerkiksi lasten tulisi voimassa olevien

Lisätiedot

Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä

Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä Liikkuva koulu -hanke liikunnan edistämisen kentällä Liikunnan edistämisen kenttä Liikuntamahdollisuudet LIIKKUJA Liikuntamahdollisuudet Vapaaehtoistoiminta KUNTIEN LIIKUNTATOIMI Edellytykset paikallisella

Lisätiedot

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN 23.9.2016 Matti Kettunen Vapaa-aikajohtaja Asikkalan kunnan toimenpiteet terveysliikuntaprosessissa 2005 2006 2008 2009 2011 Liikuntastrategian

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi...

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi... KÄRKÖLÄN KUNTA 1 johdanto...3 2 yleiskuvaa kärkölän kunnasta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 kärkölän liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Hallinto

Lisätiedot

Paljonko liikkuvissa kouluissa liikuttiin pilottivaiheessa? Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus

Paljonko liikkuvissa kouluissa liikuttiin pilottivaiheessa? Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Paljonko liikkuvissa kouluissa liikuttiin pilottivaiheessa? Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari, Mikkeli 17.4.2013 Työryhmä Annaleena Aira Henna Haapala Harto

Lisätiedot

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija

Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija Erityisliikunta OKM/VLN vuonna 2015- Toni Piispanen valtion liikuntaneuvoston suunnittelija OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista

Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista Lapin Matkailuparlamentti Rovaniemi 24.-25.9.2014 Joel Erkkonen Erikoissuunnittelija Kuvittele uusi lääke, joka pitäisi sinut aktiivisempana ja terveempänä

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot