2 Hankkeen nimi: Kuortaneen Puutarhakylä-esiselvityshanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Hankkeen nimi: Kuortaneen Puutarhakylä-esiselvityshanke"

Transkriptio

1 Loppuraportti Kuortaneen Puutarhakylä- esiselvityshanke 1 Hankkeen toteuttaja Kuortaneen kunta sopimuksella hakijan, Kylänraitti ry:n kanssa. 2 Hankkeen nimi: Kuortaneen Puutarhakylä-esiselvityshanke 3 Yhteenveto hankkeesta 3.1 Tausta Lisääntynyt rivitalo- ja kerrostaloasuminen on kasvattanut kysyntää edulliseen ja ekologiseen vapaa-ajanviettopaikkaan Etelä-Pohjanmaalla. Kuortaneenjärvi on sijaintinsa, kokonsa ja jo tehtyjen kunnostustoimenpiteiden ansiosta erinomainen vapaa-ajan asumispaikka esim. kasvavan Seinäjoen talousalueen asukkaille. Järven lisäksi Kuortaneella on entuudestaan loistava palvelutarjonta vapaa-ajanasumiseen Urheiluopiston, golfkentän, ym. tarjonnan myötä, mutta kesämökkien tai mökkitonttien tarjonta on vähäistä. 3.2 Tavoitteet Esiselvityshankkeella selvitettiin siirtolapuutarhojen periaatteella toimivan mökkialueen, Kuortaneen puutarhakylän perustamisen edellytykset. Hankkeen aikana selvitettiin kysyntä tämän tyyppiselle alueelle, vaikutus alueen elinkeinoelämään, ympäristövaikutukset ja toteuttamismahdollisuudet. 3.3 Toimenpiteet Kysynnän selvittämiseksi ideaa esiteltiin omilla nettisivuillaan, Pytinki-messuilla, Kuortaneen kesätapahtumissa. Esittelyjen aikana ja nettisivuilla kiinnostuneiden oli mahdollisuus vastata aluetta koskevaan kyselyyn. Kyselyjen pohjalta suunniteltiin asiakaslähtöisesti mahdollisimman tarkoituksenmukainen alue ja tyyppimökit. Elinkeinovaikutusten kartoittamiseen käytettiin Tilastokeskuksen mökkiläisbarometrin ja Sisäasiainministeriön tutkimusten tuloksia. Kustannusarvion kunnallistekniikasta ja ympäristövaikutusten arvioinnit laadittiin Seigeo Oy:n ja ympäristöpäällikkö Kotolan toimesta. 3.4 Tulokset Hankkeen tuloksena saatiin kartoitettua alustava kysyntä, kustannusarvio ja laadittua suunnitelma Kuortaneelle soveltuvan puutarhakylätyyppisen vapaa-ajanasumisalueen toteuttamismalliksi. Suunnitelma sisältää arvion hankkeen vaikutuksista alueen elinkeinoelämään, kustannusarvion kunnan investointien osalta ja ympäristöön. Suunnitelmassa esitetään kohderyhmän sekä edunsaajien kannalta sopivin ja ekologisesti paras toteuttamismalli, koko, rahoituspohja ja toteuttajatahot.

2 4 Raportti 4.1 Hankkeen tavoitteet Esiselvityshankkeella selvitettiin siirtolapuutarhojen periaatteella toimivan mökkialueen, Kuortaneen puutarhakylän perustamisen edellytykset. Hankkeen aikana selvitettiin kysyntä tämän tyyppiselle alueelle, vaikutus alueen elinkeinoelämään, ympäristövaikutukset ja toteuttamismahdollisuudet. 4.2 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osana hanke on Ylemmän tason tavoitteena on Kuortaneenjärven ja Kuortaneen vapaaajanviettomahdollisuuden hyödyntäminen virkistyskäyttöön nykyaikaisen siirtolapuutarhan muodossa. Toteutuessaan hankkeella poistetaan maakunnallista vapaa-ajan asuntotonttien puutetta ja lisätään kasvavan Seinäjoen kaupungin talousalueen ja maaseudun vuorovaikutusta sekä lisätään ranta-alueiden viihtyvyyttä. Hanke myös edesauttaa Kuortaneenjärven ja kirkonkylän rakennetun ympäristön ja maisemanhoitoa koskevien suunnitelmien laatimista ja toteuttamista. 4.3 Toteutus Hankkeen toteutusaika oli , täydellä teholla hanke käynnistyi hakijoiden käynnistettyä hankkeen omalla riskillään Toimenpiteet Seuraavat hankkeen toimintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on suoritettu: Hanketta esitelty seuraavissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa:pytinki-messuilla, Aholankankaan mökkihuutokaupassa, Kuortaneen Eliittikisoissa, Kuortaneen kuhinoilla ja Kuharannan uistelu- ja golfkilpailun yhteydessä sekä muissa ma tapahtumissa.esittelyt sekä puutarhakyläalueen merkintä- ja mittaustyöt on suoritettu suurimmaksi osaksi Kylänraitti ry:n talkootyönä. Hankkeelle on laadittu kotisivut, joissa tiedotetaan hankkeesta ja kerätään tietoja alueesta kiinnostuneilta web-pohjaisella kyselyllä. Kyselyyn on vastannut 107 kiinnostunutta.

3 Raivaustalkoot Pennalanlahdella Hankkeesta ja sen edistymisestä on tiedotettu alueella ilmestyviin lehtiin ja alueen radiokanaviin, mökki- ja puutarha-aiheisissa lehtiin. Elinkeinovaikutuksten arvio on laadittu Tilastokeskuksen mökkibarometrin (v.2009) ja Sisäasiainministeriön mökkiläiset kuntapalvelujen käyytäjinä (2006) tulosten mukaisilla rahamäärillä. Hankkeen aikana on tehty kolme tutustumismatkaa Tampereelle ja Kokkolaan. Tutustumismatkoilla aikana tutustuttiin vierailuin neljän siirtolapuutarhan ( Rahola, Niihama, Tullinmäki ja Ykspihlaja) toimintaan, infastruktuuriin sekä ranta-alueiden maankäyttöön Ylöjärven Kurussa. Lisäksi hankevetäjä on perehtynyt puhelimitse ja sähköpostitse noin 20 siirtolapuutarhayhteisön toimintaperiaatteisiin.

4 Kysynnän selvittämiseen tarvittavan alueen visualisointia potentiaalisille palstanvuokraajille on toteutettu suunnittelutoimisto Motiivin kanssa. sisältäen mm.aluesuunnitelman ja tyyppimökkien luonnokset. Saadun palautteen pohjalta Puutarhakylä-alueen sisältämiä toimintoja ja rakennetta on suunniteltu ohjausryhmän ja tarjouskilpailun voittaneen suunnittelutoimisto Motiivin henkilöstön kanssa. Aluesuunnitelmasta on saatu muokatut luonnokset, jotka ovat olleet esillä hankkeen nettisivuilla. Puutarhakylän aluesuunnitelmaan liittyvä rannan ruopppaustarve on kartoitettu maastokäynnein. Ruoppauksesta laadittiin erillinen suunnitelma ja kustannusarvio ja asia etenee omana hankkeenaan Kuortaneen kunnan toimesta. Mittaus- ja merkintätöitä Pennalanlahden rehevöityneessä rannassa Aikataulu Aikataulullisesti hankeaika oli tiukka, mutta riittävä alustavan kysynnän, kustannusarvioiden ja toteutussuunnitelmien tekoon. Lopullisen toteutussuunnitelmien tekemiseen ei hankkeen kestoaikana ole mahdollisuutta kunnallisen päätöksentekoprosessin, kaavoitysrytmin ja lupaasioiden käsittelyaikojen vuoksi Resurssit Hanke sai rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Rahoittajina toimivat Kuusiokuntien kehittämisyhdistys Kuudestaan ry, Kuortaneen kunta, Kuortaneen Yrittäjät ja Kyläyhdistys kylänraitti ry. Resurssit olivat riittävät Toteutuksen organisaatio Hankkeen ohjauryhmä koostui Kuortaneen kunnan viranhaltijoista, Kuortaneen Yrittäjien ja Kylänraitti ry:n jäsenistä. Hankkeen ohjausryhmässä ovat toimineet: Auli Viitasaari, Raimo Saari, Tauno Lampinen, Alpo Santanen, Veli-Matti Kalmari, Jyri Saranpää, Paula Erkkilä, Kaija Ylinen ja Minna Nikkari Hankkeella oli ajalle palkattuna projektipäällikkö Mika Peräkangas. Ohjausryhmä piti kokouksia hankkeen aikana 3 kertaa ja

5 ohjausryhmän jäsenista koostuva alueen suunnitteluryhmä kokoontui useita kertoja yhdessä suunnittelutoimisto Motiiivi Oy:n henkilöstön kanssa. Ohjausryhmän jäsenten monipuolisuudesta oli suuri hyöty hankkeen laaja-alaisuuden vuoksi Kustannukset ja rahoitus Hankkeen rahoitus riitti hyvin. Kustannukset alitettiin palkkakustannuksien osalta, koska hanke päästiin käynnistämään kolme viikkoa aiottua myöhemmin. Myös muiden kustannusten osalta rahaa kului budjetoitua vähemmän, koska hankkeen käynnistyttyä löydettiin huomattavasti suunniteltua edullisempi tapa toteutaa kysely. Lisäksi Puutarhakylä-esitteen sisältö eli hankkeen edetessä jatkuvasti, joten esitteet oli järkevintä toteuttaa kopioimalla suunniteltujen painatusten sijaan Raportointi ja seuranta Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 3 kertaa ja kokouksissa on raportoitu sidosryhmien edustajille hankkeen etenemisestä. Lisäksi hankkeesta on tiedotettu sähköpostitse hankkeessa mukana oleville tahoille ja kyselyyn vastanneille. Hankkeesta on tiedotettu alueen lehtiin ja Pohjanmaan radioon Yhteistyökumppanit Hankkeen aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä aluesuunnittelun osalta Suunnittelutoimisto Motiivi Oy:n, Suomen siirtolapuutarhaliiton sekä usean toiminnassa olevan siirtolapuutarhan kanssa. Alueen alustavan kustannusarvion laati alueen hyvin entuudestaan tunteva Seigeo Oy. Tyyppimökkien osalta hirsirakentajan näkemystä Motiivi Oy:lle antoi Raimo Saari ja ympäristövaikutusten osalta Kuortaneen kunnan ympäristöpäällikkö Jukka Kotola. Tyyppimökki 35 m²

6 Tyyppimökki 50 m² 5 Tulokset ja vaikutus 5.1 Kysyntä Lisääntynyt rivitalo- ja kerrostaloasuminen on lisännyt vapaa-ajanviettopaikkojen kysyntää Etelä-Pohjanmaalla. Voimakkaasti kasvavan Seinäjoen talousalueen lähistöllä järviä on vähän ja niiden rannat alkavat olla täyteen rakennettuja tai mökkitontteja ei ole tarjolla. Kuortaneenjärvi on sijaintinsa, kokonsa sekä aiemmin tehtyjen kunnostustoimenpiteiden ansiosta erinomainen vapaa-ajan asumispaikka lähialueiden asukkaille. Järven lisäksi Kuortaneella on entuudestaan loistava palvelutarjonta vapaa-ajanasumiseen Urheiluopiston, golfkentän, kalastusmahdollisuuksien ym. tarjonnan myötä, mutta kesämökkien tai mökkitonttien tarjonta on myös Kuortaneella käytännössä olematonta. Vapaa-ajanasuntojen hankkijoiden potentiaalinen kohderyhmä on maantieteellisesti vakituista asumista laajempi koska päivittäinen työmatka ei rajoita sijaintia. Kesämökin ja asunnon keskimääräinen etäisyys Suomessa on 118 km. Puutarhanhoito on noussut suosituksi harrastukseksi ja Siirtolapuutarha-toiminnan suosio on voimakkaassa kasvussa etenkin Ruotsissa ja Suomessa. Omaa rantatonttia helpompi rakentaminen ja uudet jätevesimääräykset luovat kysyntää tiiviimmälle, kunnallistekniikan parissa olevalle loma-asumiselle. Hankkeen aikana tehdyn kyselyn tuloksien perusteella Puutarhakylälle on tilaus Etelä-Pohjanmaan ensimmäiseksi siirtolapuutarhatyyppiseksi lomaasuntoalueeksi. Kuortaneen Puutarhakylästä tehtyyn kyselyyn on vastannut 107 taloutta. Hankkeen kotisivuilla on vieraillut 1033 eri kävijää yhteensä 1516 käyntiä. Sivulatauksia on tehty kpl eli keskimääräinen sivulataus / käynti on 11,2 kpl:a. Keskimääräinen sivustoilla vietetty aika on 8 min 53 s. Yleisesti ottaen hyvänä kiinnostavan sivuston lukuina pidetään yli 3 latausta/ sivusto ja yli 3 minuutin vietettyä aikaa/ sivusto. Alueeseen on halunnut käydä tutustumassa paikanpäällä n. 20 taloutta. Kyselyyn vastanneiden talouksien kotipaikka jakautui seuraavasti: Seinäjoki 57 kpl, Kuortane 12 kpl, Lapua 8 kpl, Helsinki 6 kpl, Alajärvi 6 kpl, Vaasa 3 kpl, Ilmajoki 2 kpl, Kaustinen 2 kpl.

7 Yksi vastaajatalous oli seuraavilta paikkakunnilta: Kauhajoki, Kihniö, Kurikka, Töysä, Lahti, Lehtimäki, Kristiinankaupunki, Rauma, Fehraltorf (Sveitsi). Noin kolmasosalla vastaajista oli jonkunlainen aikaisenpi side paikkakuntaan ( aikaisempi kotikunta, opiskellut paikkakunnalla tms). Vastaajien keski-ikä on n. 50 vuotta ja talouden keskikoko 2,5 henkilöä. Vastaajista 54% on aikeissa rakentaa vapaa-ajan asunnon 1-2 vuoden kuluessa, 31% 3-4 vuoden kuluessa ja 14% 5-6 vuoden kuluessa. 5.2 Alue Alueen osalta kartoitettiin maanomistuksen, koon ja sijainnin näkökulmasta Kuortaneen vesistöjen rantakiinteistöjä, mutta kyllin yhtenäisiä ja puutarhakylän kokovaatimuksen täyttäviä alueita ei Kuortaneen vesistöjen lähistöltä löydy. Pennalanlahden rannalla sijaitseva alue on ainoa järkevin kustannuksin toteutettavissa oleva alue. Lisäksi ko. alueen etuina ovat mm. hyvät liikenneyhteydet pikitie miltei perille, hyvä yhteys maakuntakeskukseen ja kuntakeskuksen läheisyys. Alueelta on suhteellisen lyhyt matka tarvittavan olemassaolevaan viemäriverkostoon kunnallistekniikan rakentamista ajatellen. Alueen omistaa kokonaisuudessaan Kuortaneen kunta, joten maanhankintoja ei tarvitse tehdä ja alueen rajanaapuri on hankkeelle myötämielinen. Suunniteltu alue Kuortaneenjärven Pennalanlahden rannalla. Alue on tällä hetkellä Kuortaneen ja Mäyryn osayleiskaavassa merkinnällä AP-3. Tulvaveden vaikutuksesta vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa alimman rakentamiskorkeuden yläpuolelle ( ). Omakotitaloja kevytrakenteisempi mökkirakentaminen on alueelle helpompi ja edullisempi toteuttaa. Jokisuiston itä- ja länsirannalla on useita olemassaolevia loma-asuntoja, jotka on rakennettu alavammalle ja tulvaherkemmälle alueelle kuin suunniteltu puutarhakylä. Lisäksi kunnallistekniikan kustannusten jakajia on puutarhakylä-tyyppisessä tehokkaassa maankäytön muodossa mahdollisuus saada samankokoiselle maa-alueelle paljon. Alue säilyy myös kuntalaisille avoimena virkistysalueena, josta on mahdollisuus vuokrata viljelypalsta ilman rakennusoikeutta ja käydä ulkoilemassa.

8 Alue pohjoisesta katsoen 5.3 Ympäristövaikutukset Viemäröinnin ansiosta Puutarhakylätyyppinen alue kuormittaa Kuortaneenjärveä vähemmän kuin perinteinen järven ympärille muodostunut mökkirakentaminen ja alueen tähänastinen käyttö, eli peltoviljely. Muu jätteenkäsittely järjestettäisiin kustannustehokkkaasti ja ympäristöystävällisesti yhteisellä aluekeräyspisteellä, joten ympäristövaikutuksia ei niidenkään osalta synny. Maatuvat jätteet hyödynnetään maanparannusaineena kiinteistökohtaisella kompostoinnilla. Alueella tulisi salllia ainoastaan ympäristöystävälliset lannoitteet. Pennalanlahden ranta on rehevöitynyt 1950-luvulta lähtien voimakkaiden maatalouden keinolanoitteiden vuoksi, joten alueelle tehtävä ruoppaus ennallistaisi rehevöityneen jokisuiston sellaiseksi kuin se oli ennen keinolannoitteiden aikaa. Mikäli hanke etenee, ohjausryhmä suosittelelee Kuortaneen ulkopuolisen luontokartoittajan arviointia. 5.4 Elinkeinovaikutukset Puutarhakylän rakentamisen ja asukkaiden kulutuksen aikaansaama liikevaihto on merkittävä ja jakautuu useille toimialoille. Laskelmien pohjatietoina on käytetty Tilastokeskuksen v julkaisemaa kesämökkibarometri-tutkimusta ja Sisäasiainministeriön julkaisua Mökkiläiset kuntapalvelujen käyttäjinä (v. 2006). Tilastokeskuksen aineiston ja mökkiläisten keskimääräisen ostokäyttäytymisen perusteella huomattava osa, eli yli n. 60% kulutuksesta kohdistuu mökkikunnan yrityksiin. Kulutuksen osuus mökkikunnassa kasvaa matkan ja mökillä vietetyn ajan pidetessä. Toteutuessaan hanke tukee laaja-alaisesti alueen yritysten ja työpaikkojen lisääntymistä sekä elinkeinojen monipuolistumista. Lisääntynyt kesäasukkaiden palvelujen tarve vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen alueella ja siten vaikuttanee positiivisesti myös alueen varsinaisen asukasluvun kehitykseen. Etelä- Pohjanmaan ensimmäinen siirtolapuutarha-tyyppinen mökkialue hyödyntäisi kunnan vahvuustekijöitä ja vaikuttaisi positiivisesti kunnan imagoon. Infrastuktuurin ja mökkien rakennusvaiheessa alue luo kysyntää etenkin mm. rakennus-, sähkö-, lvi-, ja rakennustarvikealan yrittäjille sekä loma-asuntojen ja piharakennuksien

9 valmistajille. Kuortanelaiset alan yritykset saavat lähelleen uudet markkinat, joissa yrityksille muodostuu kilpailuetua mm. kuljetus- ja matkakustannusten muodossa. Kunnan ja mökkiläisten investoinnit alueen infrastruktuuriin olisivat 70 mökillä n. 4,9 milj. euroa, josta kunnallistekniikan ja teiden osuus Seigeo Oy:n tekemän alustavan kustannusarvion mukaan Kunnallistekniikan ja teiden kustannukset tulevat katetuksi vesi- ja viemäriliittymämaksuina ja tonttivuokrina n. 10 vuoden kuluttua. Varsinaisia vesi- ja jätevesimaksuja sekä Haavistontielle mahdollisesti rakennettavien ja olemassaolevien kiinteistöjen vaikutusta ei laskelmissa ole huomioitu. Myös välilliset vaikutukset kuntatalouteen on jätetty investoinnin takaisinmaksulaskelmien ulkopuolelle. Lopullinen uuden kysynnän hyödyntäminen riippuu luonnollisesti yritysten omasta toiminnasta ja tarjonnasta. Kuortanelaisten yritysten keskuudessa on jo asian esiselvitysvaiheessa alkanut muotoutua verkostoja mm. mökkien rakennuttajien helpottamiseksi. Kysynnän hyödyntämistä edesauttaa tämäntyyppisten alueiden keskimääräistä voimakkaampi yhteisöllisyys. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan kesämökki on oman kotitalouden tai jonkun muun henkilön käytössä keskimäärin 75 vuorokautta vuodessa. Talviasuttavilla mökeillä käyttöaste on 103 vuorokautta vuodessa. Jatkossa Puutarhakylän mökkiläisten kulutus vahvistaa monipuolisesti niin rakentamisen, vähittäiskaupan, palveluntuottajien, uusiutuvien energiamuotojen tuottajien ja maatalouden liitännäiselinkeinojen paikallisia markkinoita ja mahdollisuuksia elinkeinotoiminnassa. Mökkiläisten vuotuinen rahankäyttö tuottaisi liikevaihtoa n euroa / mökki, joten täyden alueen (70 mökkiä) tuottama liikevaihto olisi n euroa / vuosi. Kyselyn palautteessa korostuivat harrastusmahdollisuudet, joten alan toimijat kuten Kuortane Golf ja Urheiluopisto ovat todennäköisiä uusien kanta-asiakkaiden saajia. Alue lisää Kuortaneen vetovoimaisuutta asuin- ja vapaa-ajan ympäristönä ja edesauttaa siten osaltaan Kuortaneen säilymiseen vireänä ja toimivina kuntana. Alueen väljyys mahdollistaa jatkossa tarpeiden mukaisen laajenemisen ja sen myötä Kuortaneen kehittymisen entistä merkittävämmäksi vapaa-ajan asumisen keskeisiksi paikkakunniksi aluellamme. Liitteet 2 ja 3: ( Kunnan kassavirtalaskelma, Puutarhakylän tuottama liikevaihto)

10 6 Esitykset jatkotoimenpiteiksi Maakunnallisen ja Kuortaneen kuntaa koskevan loma-asunto paineen helpottamiseksi ja hyödyntämiseksi Kuortaneen Puutarhakylä-hankkeen ohjausryhmä esittää esiselvityshankkeen tulosten pohjalta jatkotoimenpiteiksi Kuortaneen kunnalle: Suunniteltu puutarhakyläalueen kaavoitus siirtolapuutarha-alueeksi aloitetaan alkuvuodesta Alueen suunniteluun budjetoidaan vuodelle Koska jätevesiasetus ja vaihtoehtoiset ratkaisut hakevat vielä muotoaan, puutarhakyläalueelle rakennetaan kunnallinen vesi-ja viemäriverkosto, johon mökkiläiset velvoitetaan liittymään. Kunnallistekniikan karkeatyöt pyritään käynnistämään alkuvuodesta 2012, koska talvirakentaminen on maanrakennusyritysten työtilanteesta johtuen yleensä kesäaikaa edullisempaa. Alue palstoitetaan aluesuunnitelman mukaisesti 70 kpl:a n.500 m² vuokrapalstaa, jotka kunta vuokraa pitkällä, esim. 20 vuoden sopimuksella suoraan mökkiläiselle. Vuokrasopimus siirtyy mökin omistajanvaihdostilanteessa uudelle mökin omistajalle. Yhteisalueet vuokrataan perustettavalle alueen asukasyhdistykselle, jolloin hoitovastuu on alueen asukkailla. Maanvuokran on ko. alueita koskien syytä olla lähinnä nimellinen. Alue on suuri ja yhteisön resurssit kohdistuvat täten paremmin hoitotoimenpiteisiin ja alueiden kunnossapitoon. Alueen kunnallistekniikka ja tonttitiet voidaan rakentaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa huolto- ja sisääntulotie, puolet pysäköintialueesta ja tonttitiet alueen sisääntulotien itäpuolisille tonteille ( 38 kpl). Alueen mökkien rakentamisesta vastaavat tulevat asukkaat. Perinteiset luvuilla rakennetut siirtolapuutarhamökit eivät vastaa tämän päivän tarpeita. Kuortaneen tyyppisessä maaseutupaikkakunnalla mökkien tulisi olla hieman kaupunkien kyljissä sijaitsevia vanhoja siirtolapuutarhamökkejä suurempia. Kyselyn mukaan suurin osa kiinnostuneista asuu Kuortaneen ulkopuolella ja pidempi matka aiheuttaa tilantarvetta mm. vaatteiden ja harrastusvälineiden säilytyksen osalta. Lisäksi omat peseytymistilat ja sauna kuuluvat nykyaikaiseen vapaa-ajanasuntoon. Aluesuunnittelun yhteydessä laadittiin piirustukset kahdesta erikokoisesta tyyppimökistä, joita voidaan käyttää alueen rakennusmääräysten pohjana rakennusmateriaalien, neliömäärien ja kattokaltevuuksien osalta. Alueelle tulisi mökin lisäksi sallia yhden lisärakennuksen ( varasto- ja/tai pihasauna) villien varasto- ja lasitettujen terassien tarpeen vähentämiseksi. 7 Allekirjoittajat ja päiväys

Asetu mukavasti. Kuortaneelle. Asumaan

Asetu mukavasti. Kuortaneelle. Asumaan Asetu mukavasti Kuortaneelle Asumaan Nauttimaan Elämään 1. MÄYRY Uusi, kaavoitettu asuntoalue Mäyryn taajamassa, golfkentän vieressä järvinäkymällä. Hyvät yhteydet Seinäjoelle, Alavudelle, Lehtimäelle

Lisätiedot

Asetu mukavasti. Kuortaneelle

Asetu mukavasti. Kuortaneelle Tontit Asetu mukavasti Kuortaneelle Asumaan Elämään . KORTESMÄK Runsaasti monipuolisia tontteja kuntakeskuksen alueella. Alueen tonteissa on hyvä metsäpohja ja osassa myös rinnerakentamismahdollisuus.

Lisätiedot

Times New Roman KULLANMUTKAN HANKE, ALAJÄRVI. Helvetica. Oborem zzril iriuscipit iril deliqua metumsan vent

Times New Roman KULLANMUTKAN HANKE, ALAJÄRVI. Helvetica. Oborem zzril iriuscipit iril deliqua metumsan vent KULLANMUTKAN HANKE, ALAJÄRVI Seinäjoki 4.5.2011 Heikki Joensuu HANKKEEN TAVOITTEITA AIDOSTI VETOVOIMAISEN ALUEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS JÄRVEN HYÖDYNTÄMINEN JA KUNNOSTAMINEN; MAISEMA, VIRKISTYSKÄYTTÖ,

Lisätiedot

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake 1 (11) VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY VÄSTERVIKIN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Triventus Wind

Lisätiedot

Kristiinankaupunki. Kuntaraportti

Kristiinankaupunki. Kuntaraportti Kristiinankaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Kurikka. Kuntaraportti

Kurikka. Kuntaraportti Kurikka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Seinäjoki. Kuntaraportti

Seinäjoki. Kuntaraportti Seinäjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tontit 3/2014 Asumaan Elämään

Tontit 3/2014 Asumaan Elämään Tontit /0 Asumaan Elämään . KORTESMÄK Runsaasti monipuolisia tontteja kuntakeskuksen alueella. Alueen tonteissa on hyvä metsäpohja ja osassa myös rinnerakentamismahdollisuus. Tontit ovat pääosin 00 500

Lisätiedot

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Projektin päättäjäiset 25.9.2010 Vatulan Nykäyksellä Hankkeen käynnistäminen 24.5.2005 pidettiin ensimmäinen yleinen viemäröintihankkeen keskustelutilaisuus Vatulan Nykäyksellä.

Lisätiedot

Kauhava. Kuntaraportti

Kauhava. Kuntaraportti Kauhava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Teuva. Kuntaraportti

Teuva. Kuntaraportti Teuva Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Isokyrö. Kuntaraportti

Isokyrö. Kuntaraportti Isokyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntaraportti

Vimpeli. Kuntaraportti Vimpeli Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET Y LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN (9..-8..1) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET 1 MAANKÄYTTÖ 3 Kuinka paljon alueen maankäytön ohjaamisessa tulisi mielestäsi panostaa 3 Vastauksia (37-39kpl)

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelma. Ohjausryhmä 18.2.2014 projektikoordinaattori Essi Carlson

Majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelma. Ohjausryhmä 18.2.2014 projektikoordinaattori Essi Carlson Majoitus- ja vapaa-ajan asuntorakentamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmä 18.2.2014 projektikoordinaattori Essi Carlson Sysmän Ilola-Suopelto-Päijätsalo aluekokonaisuuden yleissuunnitelma TYÖN SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille YTYÄ kylätoimintaan yhdistykset palveluiden tuottajina 3.11.2016 Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla -hanke 4.11.2016 1 Taustaa - Kyselyn tavoitteena oli

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Kullaa 28.10.2014 Projektipäällikkö Jussi Laurila Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö Hanke lyhyesti Tavoite: Laaditaan esiselvitys

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat

Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus ja kilpailukyky Uudenkaupungin toimintatavat Energiatehokkuus seminaari Mustio 6.9.2011 Case HINKU- projekti Kari Koski Kaupunginjohtaja Uusikaupunki Kohti hiilineutraalia kuntaa Hankkeen

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Megahub. Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto 07/2011. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä

Megahub. Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto 07/2011. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä Megahub Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä 07/2011 Investointi Rakentaminen Onnistuneen hankkeen osatekijät ovat Tontti Käyttäjä Oikea tila, oikea

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark.

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Matti Kautto Mitä ovat sosiaaliset eli ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Sosiaalisella

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

TONTTEJA JA KIINTEISTÖJÄ

TONTTEJA JA KIINTEISTÖJÄ TONTTEJA JA KIINTEISTÖJÄ 1. Tannila (tontit 1 ja 2) Alueella on valmis vesi- ja viemäriverkosto, omakotitalotonttien koot ovat noin 3500 m 2 4000 m 2 ja niiden rakennusoikeus on 0,15, kaavamerkintä on

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS

KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS KIINTEISTÖ OY MERTEN TALO SELVITYS LIIKENNEJÄRJESTE- LYISTÄ SUUNNITELMASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä 19.8.2010 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Timo Ojanperä Marko Olli Työnumero 82129780 Ramboll Ruukintie

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: Kuva Hannu

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen ja Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 2.2.2017 Sivu 1 3.2.2017

Lisätiedot

Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/ohjausryhmän esityslista 30.10.2012

Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/ohjausryhmän esityslista 30.10.2012 LAPUAN KAUPUNKI Ympäristöosasto Poutuntie 8 62100 Lapua Pöytäkirja Niina Huovari 31.10.2012 Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/ohjausryhmän esityslista 30.10.2012 Aika: 30.10.2012 klo 13.00-14.15

Lisätiedot

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

HANKKEEN LOPPURAPORTTI HANKKEEN LOPPURAPORTTI Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelma (2000-2006) Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelma, siirtymäkauden tuki Maakunnan kehittämisraha 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: ViherCenter kehittämishanke

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto

Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto 26.10.2016 Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke Hankkeen tavoitteena on kehittää puutavaran ja

Lisätiedot

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ Väestön kehitys Nykyinen asuntotilanne ja tonttivaranto Potentiaalisten työntekijöiden näkemyksiä Skenaariot johdettuina edellisistä

Lisätiedot

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys 1. Hankkeen perustiedot Hakija: Utajärven kunta, Kehittämispalvelut (Y-tunnus 190224-1) Yhteyshenkilö: Hankkeen nimi: Ohjelmayhteydet: Asko Merilä

Lisätiedot

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, TY Aitoja makuja -hanke (2009-2011) toteuttaa Manner-Suomen

Lisätiedot

KYLÄKOKOUS 10.06.2007 VESI-JA VIEMÄRIVERKOSTO KUMIANTIEN ALUEELLE

KYLÄKOKOUS 10.06.2007 VESI-JA VIEMÄRIVERKOSTO KUMIANTIEN ALUEELLE KYLÄKOKOUS 10.06.2007 VESI-JA VIEMÄRIVERKOSTO KUMIANTIEN ALUEELLE OHJELMA Vesiosuuskuntaa valmistelevan työryhmän työn tulokset (Pekka Huomo) Osuuskunnan perustaminen Yhteydet kuntaan, etpähään ja Hämeen

Lisätiedot

Jalasjärvelle. komiasti. Koti. www.jalasjarvi.fi. Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä!

Jalasjärvelle. komiasti. Koti. www.jalasjarvi.fi. Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä! www.jalasjarvi.fi Vuoden 2010 tilanne! Koti komiasti Jalasjärvelle Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä! www.karttatiimi.fi/jalasjarvi Jalasjärvi

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Tervetuloa! Hankehelmet Cocktails 20.5.2014 Teerenpeli, Tampere

Tervetuloa! Hankehelmet Cocktails 20.5.2014 Teerenpeli, Tampere Tervetuloa Hankehelmet Cocktails Teerenpeli, Tampere Tuloksellista viestintää Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija ESR-koordinaatioryhmä Keski-Suomen ELY-keskus Ketkä ovat homman takana? Päättyneellä ohjelmakaudella

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat Senioriasuntokunnat maakunnittain Vuosi 2020 56 000 206 000 (3) 41 000

Lisätiedot

VYYHTI II hanke

VYYHTI II hanke VYYHTI II hanke 2016-2018 Projektipäällikkö Riina Rahkila ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Kuva Arto Lehto Hankkeessa keskeistä Paikallisten kunnostajien tukeminen Verkostoitumisen edistäminen

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Kauhajoki. Kuntaraportti

Kauhajoki. Kuntaraportti Kauhajoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Ilmajoki. Kuntaraportti

Ilmajoki. Kuntaraportti Ilmajoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Pienvesiasiat Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella

Pienvesiasiat Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella Pienvesiasiat Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella TAIMENPÄIVÄ 2009 Kauhajoki, 30.11.2009 Lotta Haldin Länsi-Suomen ympäristökeskus/ympäristötietoryhmä/ 1 Tausta: Pienvesien tila vanhan Vaasan läänin

Lisätiedot

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Skanssi Turussa on rakentumassa uusi Skanssin 7000 asukkaan kerrostalovaltainen asuntoalue. Skanssin

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat:

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat: 1LOP P I KESKELLÄ KASVU -SUOM EA 1 HALLINTO JA TALOUS 14.1.2015 FORSSnnJ KAUPUNKI Jakelun mukaan /oc / d y / 5 RÄYSKÄLÄN ILMAILUKESKUKSEN AIRPARK-HANKKEEN ESISELVITYSHANKE Lopen kunnantalolla 12.12.2014

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä Toimiva metsä hanke Yhteismetsä hankkeet Oulu 20.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 kautta

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki

Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Pro Hinku-hankkeen esittely Uusikaupunki Toimintasuunnitelma Tiivistelmä Reijo Laine Projektipäällikkö Senior & Sons Oy Pro HINKU- hanke Uusikaupunki Hankkeen avulla toteutetaan systemaattisesti vision

Lisätiedot

KAUNIAISTEN JÄÄHALLI OY:N HARJOITUSJÄÄHALLIHANKE TARVE JA PERUSTEET

KAUNIAISTEN JÄÄHALLI OY:N HARJOITUSJÄÄHALLIHANKE TARVE JA PERUSTEET KAUNIAISTEN JÄÄHALLI OY:N HARJOITUSJÄÄHALLIHANKE TARVE JA PERUSTEET Perustiedot Kauniaisten kaupungin omistaman jäähallin käyttö käyttöaste on 100 % ja halli on avoinna lähes 11 kk vuodessa klo 7.00 23.00,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kauhavan alueen työmarkkinoiden kehitys ja alueen vahvojen toimialojen potentiaali

Kauhavan alueen työmarkkinoiden kehitys ja alueen vahvojen toimialojen potentiaali Kauhavan alueen työmarkkinoiden kehitys ja alueen vahvojen toimialojen potentiaali 9.10.2013 Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto marko.rossinen@etela-pohjanmaa.fi Esityksen keskeinen sisältö - Kauhavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Jouttikallio tuulipuisto. Projektikuvaus

Jouttikallio tuulipuisto. Projektikuvaus Jouttikallio tuulipuisto Projektikuvaus PROJEKTIKUVAU JOUTTIKALLIO 2/5 OX2 kehittää, rakentaa, rahoittaa ja operoi uusiutuvan energian hankkeita Pohjois- Euroopassa. Johdamme muutosta kohti kestävämpää

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta. 18.6.2015 Luottamuksellinen 1

Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta. 18.6.2015 Luottamuksellinen 1 Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta 18.6.2015 Luottamuksellinen 1 Sijainti Osoite Alue Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta Kohde sijaitsee Nakkilan kunnassa Harjavallan

Lisätiedot

Asuinpinta-ala 170 m2 (200 m2). Alakerran tilat n. 100 m2, yläkerrassa asuintilaa n. 70 m2. Lisäksi pesutilat, tekninen tila ja lasitettu terassi.

Asuinpinta-ala 170 m2 (200 m2). Alakerran tilat n. 100 m2, yläkerrassa asuintilaa n. 70 m2. Lisäksi pesutilat, tekninen tila ja lasitettu terassi. 1 (8) LIIKE- / ASUINTILA 170 m2 Sääksniemi, Sydänmaantie 1147, 61170 Sääksniemi, Alavus Yläkerta keittiö, olohuone / makuuhuone Alakerta oleskelutila, keittiö, pesuhuone, wc, aula Rakennusvuosi aloitettu

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9. Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.2011 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat edelläkävijöinä

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto 11.4.2011 1 Muuttuva vapaa-ajan asuminen muuttuvalla maaseudulla

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Laajavuoren alueen master plan

Laajavuoren alueen master plan Laajavuoren alueen master plan Toimeksiannon prosessi Page 2 Lähtökohta Laajavuorella on paljon hyödyntämätöntä liiketoiminta- ja kehittämispotentiaalia, joiden mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää eri

Lisätiedot