2 Hankkeen nimi: Kuortaneen Puutarhakylä-esiselvityshanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Hankkeen nimi: Kuortaneen Puutarhakylä-esiselvityshanke"

Transkriptio

1 Loppuraportti Kuortaneen Puutarhakylä- esiselvityshanke 1 Hankkeen toteuttaja Kuortaneen kunta sopimuksella hakijan, Kylänraitti ry:n kanssa. 2 Hankkeen nimi: Kuortaneen Puutarhakylä-esiselvityshanke 3 Yhteenveto hankkeesta 3.1 Tausta Lisääntynyt rivitalo- ja kerrostaloasuminen on kasvattanut kysyntää edulliseen ja ekologiseen vapaa-ajanviettopaikkaan Etelä-Pohjanmaalla. Kuortaneenjärvi on sijaintinsa, kokonsa ja jo tehtyjen kunnostustoimenpiteiden ansiosta erinomainen vapaa-ajan asumispaikka esim. kasvavan Seinäjoen talousalueen asukkaille. Järven lisäksi Kuortaneella on entuudestaan loistava palvelutarjonta vapaa-ajanasumiseen Urheiluopiston, golfkentän, ym. tarjonnan myötä, mutta kesämökkien tai mökkitonttien tarjonta on vähäistä. 3.2 Tavoitteet Esiselvityshankkeella selvitettiin siirtolapuutarhojen periaatteella toimivan mökkialueen, Kuortaneen puutarhakylän perustamisen edellytykset. Hankkeen aikana selvitettiin kysyntä tämän tyyppiselle alueelle, vaikutus alueen elinkeinoelämään, ympäristövaikutukset ja toteuttamismahdollisuudet. 3.3 Toimenpiteet Kysynnän selvittämiseksi ideaa esiteltiin omilla nettisivuillaan, Pytinki-messuilla, Kuortaneen kesätapahtumissa. Esittelyjen aikana ja nettisivuilla kiinnostuneiden oli mahdollisuus vastata aluetta koskevaan kyselyyn. Kyselyjen pohjalta suunniteltiin asiakaslähtöisesti mahdollisimman tarkoituksenmukainen alue ja tyyppimökit. Elinkeinovaikutusten kartoittamiseen käytettiin Tilastokeskuksen mökkiläisbarometrin ja Sisäasiainministeriön tutkimusten tuloksia. Kustannusarvion kunnallistekniikasta ja ympäristövaikutusten arvioinnit laadittiin Seigeo Oy:n ja ympäristöpäällikkö Kotolan toimesta. 3.4 Tulokset Hankkeen tuloksena saatiin kartoitettua alustava kysyntä, kustannusarvio ja laadittua suunnitelma Kuortaneelle soveltuvan puutarhakylätyyppisen vapaa-ajanasumisalueen toteuttamismalliksi. Suunnitelma sisältää arvion hankkeen vaikutuksista alueen elinkeinoelämään, kustannusarvion kunnan investointien osalta ja ympäristöön. Suunnitelmassa esitetään kohderyhmän sekä edunsaajien kannalta sopivin ja ekologisesti paras toteuttamismalli, koko, rahoituspohja ja toteuttajatahot.

2 4 Raportti 4.1 Hankkeen tavoitteet Esiselvityshankkeella selvitettiin siirtolapuutarhojen periaatteella toimivan mökkialueen, Kuortaneen puutarhakylän perustamisen edellytykset. Hankkeen aikana selvitettiin kysyntä tämän tyyppiselle alueelle, vaikutus alueen elinkeinoelämään, ympäristövaikutukset ja toteuttamismahdollisuudet. 4.2 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osana hanke on Ylemmän tason tavoitteena on Kuortaneenjärven ja Kuortaneen vapaaajanviettomahdollisuuden hyödyntäminen virkistyskäyttöön nykyaikaisen siirtolapuutarhan muodossa. Toteutuessaan hankkeella poistetaan maakunnallista vapaa-ajan asuntotonttien puutetta ja lisätään kasvavan Seinäjoen kaupungin talousalueen ja maaseudun vuorovaikutusta sekä lisätään ranta-alueiden viihtyvyyttä. Hanke myös edesauttaa Kuortaneenjärven ja kirkonkylän rakennetun ympäristön ja maisemanhoitoa koskevien suunnitelmien laatimista ja toteuttamista. 4.3 Toteutus Hankkeen toteutusaika oli , täydellä teholla hanke käynnistyi hakijoiden käynnistettyä hankkeen omalla riskillään Toimenpiteet Seuraavat hankkeen toimintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on suoritettu: Hanketta esitelty seuraavissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa:pytinki-messuilla, Aholankankaan mökkihuutokaupassa, Kuortaneen Eliittikisoissa, Kuortaneen kuhinoilla ja Kuharannan uistelu- ja golfkilpailun yhteydessä sekä muissa ma tapahtumissa.esittelyt sekä puutarhakyläalueen merkintä- ja mittaustyöt on suoritettu suurimmaksi osaksi Kylänraitti ry:n talkootyönä. Hankkeelle on laadittu kotisivut, joissa tiedotetaan hankkeesta ja kerätään tietoja alueesta kiinnostuneilta web-pohjaisella kyselyllä. Kyselyyn on vastannut 107 kiinnostunutta.

3 Raivaustalkoot Pennalanlahdella Hankkeesta ja sen edistymisestä on tiedotettu alueella ilmestyviin lehtiin ja alueen radiokanaviin, mökki- ja puutarha-aiheisissa lehtiin. Elinkeinovaikutuksten arvio on laadittu Tilastokeskuksen mökkibarometrin (v.2009) ja Sisäasiainministeriön mökkiläiset kuntapalvelujen käyytäjinä (2006) tulosten mukaisilla rahamäärillä. Hankkeen aikana on tehty kolme tutustumismatkaa Tampereelle ja Kokkolaan. Tutustumismatkoilla aikana tutustuttiin vierailuin neljän siirtolapuutarhan ( Rahola, Niihama, Tullinmäki ja Ykspihlaja) toimintaan, infastruktuuriin sekä ranta-alueiden maankäyttöön Ylöjärven Kurussa. Lisäksi hankevetäjä on perehtynyt puhelimitse ja sähköpostitse noin 20 siirtolapuutarhayhteisön toimintaperiaatteisiin.

4 Kysynnän selvittämiseen tarvittavan alueen visualisointia potentiaalisille palstanvuokraajille on toteutettu suunnittelutoimisto Motiivin kanssa. sisältäen mm.aluesuunnitelman ja tyyppimökkien luonnokset. Saadun palautteen pohjalta Puutarhakylä-alueen sisältämiä toimintoja ja rakennetta on suunniteltu ohjausryhmän ja tarjouskilpailun voittaneen suunnittelutoimisto Motiivin henkilöstön kanssa. Aluesuunnitelmasta on saatu muokatut luonnokset, jotka ovat olleet esillä hankkeen nettisivuilla. Puutarhakylän aluesuunnitelmaan liittyvä rannan ruopppaustarve on kartoitettu maastokäynnein. Ruoppauksesta laadittiin erillinen suunnitelma ja kustannusarvio ja asia etenee omana hankkeenaan Kuortaneen kunnan toimesta. Mittaus- ja merkintätöitä Pennalanlahden rehevöityneessä rannassa Aikataulu Aikataulullisesti hankeaika oli tiukka, mutta riittävä alustavan kysynnän, kustannusarvioiden ja toteutussuunnitelmien tekoon. Lopullisen toteutussuunnitelmien tekemiseen ei hankkeen kestoaikana ole mahdollisuutta kunnallisen päätöksentekoprosessin, kaavoitysrytmin ja lupaasioiden käsittelyaikojen vuoksi Resurssit Hanke sai rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Rahoittajina toimivat Kuusiokuntien kehittämisyhdistys Kuudestaan ry, Kuortaneen kunta, Kuortaneen Yrittäjät ja Kyläyhdistys kylänraitti ry. Resurssit olivat riittävät Toteutuksen organisaatio Hankkeen ohjauryhmä koostui Kuortaneen kunnan viranhaltijoista, Kuortaneen Yrittäjien ja Kylänraitti ry:n jäsenistä. Hankkeen ohjausryhmässä ovat toimineet: Auli Viitasaari, Raimo Saari, Tauno Lampinen, Alpo Santanen, Veli-Matti Kalmari, Jyri Saranpää, Paula Erkkilä, Kaija Ylinen ja Minna Nikkari Hankkeella oli ajalle palkattuna projektipäällikkö Mika Peräkangas. Ohjausryhmä piti kokouksia hankkeen aikana 3 kertaa ja

5 ohjausryhmän jäsenista koostuva alueen suunnitteluryhmä kokoontui useita kertoja yhdessä suunnittelutoimisto Motiiivi Oy:n henkilöstön kanssa. Ohjausryhmän jäsenten monipuolisuudesta oli suuri hyöty hankkeen laaja-alaisuuden vuoksi Kustannukset ja rahoitus Hankkeen rahoitus riitti hyvin. Kustannukset alitettiin palkkakustannuksien osalta, koska hanke päästiin käynnistämään kolme viikkoa aiottua myöhemmin. Myös muiden kustannusten osalta rahaa kului budjetoitua vähemmän, koska hankkeen käynnistyttyä löydettiin huomattavasti suunniteltua edullisempi tapa toteutaa kysely. Lisäksi Puutarhakylä-esitteen sisältö eli hankkeen edetessä jatkuvasti, joten esitteet oli järkevintä toteuttaa kopioimalla suunniteltujen painatusten sijaan Raportointi ja seuranta Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 3 kertaa ja kokouksissa on raportoitu sidosryhmien edustajille hankkeen etenemisestä. Lisäksi hankkeesta on tiedotettu sähköpostitse hankkeessa mukana oleville tahoille ja kyselyyn vastanneille. Hankkeesta on tiedotettu alueen lehtiin ja Pohjanmaan radioon Yhteistyökumppanit Hankkeen aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä aluesuunnittelun osalta Suunnittelutoimisto Motiivi Oy:n, Suomen siirtolapuutarhaliiton sekä usean toiminnassa olevan siirtolapuutarhan kanssa. Alueen alustavan kustannusarvion laati alueen hyvin entuudestaan tunteva Seigeo Oy. Tyyppimökkien osalta hirsirakentajan näkemystä Motiivi Oy:lle antoi Raimo Saari ja ympäristövaikutusten osalta Kuortaneen kunnan ympäristöpäällikkö Jukka Kotola. Tyyppimökki 35 m²

6 Tyyppimökki 50 m² 5 Tulokset ja vaikutus 5.1 Kysyntä Lisääntynyt rivitalo- ja kerrostaloasuminen on lisännyt vapaa-ajanviettopaikkojen kysyntää Etelä-Pohjanmaalla. Voimakkaasti kasvavan Seinäjoen talousalueen lähistöllä järviä on vähän ja niiden rannat alkavat olla täyteen rakennettuja tai mökkitontteja ei ole tarjolla. Kuortaneenjärvi on sijaintinsa, kokonsa sekä aiemmin tehtyjen kunnostustoimenpiteiden ansiosta erinomainen vapaa-ajan asumispaikka lähialueiden asukkaille. Järven lisäksi Kuortaneella on entuudestaan loistava palvelutarjonta vapaa-ajanasumiseen Urheiluopiston, golfkentän, kalastusmahdollisuuksien ym. tarjonnan myötä, mutta kesämökkien tai mökkitonttien tarjonta on myös Kuortaneella käytännössä olematonta. Vapaa-ajanasuntojen hankkijoiden potentiaalinen kohderyhmä on maantieteellisesti vakituista asumista laajempi koska päivittäinen työmatka ei rajoita sijaintia. Kesämökin ja asunnon keskimääräinen etäisyys Suomessa on 118 km. Puutarhanhoito on noussut suosituksi harrastukseksi ja Siirtolapuutarha-toiminnan suosio on voimakkaassa kasvussa etenkin Ruotsissa ja Suomessa. Omaa rantatonttia helpompi rakentaminen ja uudet jätevesimääräykset luovat kysyntää tiiviimmälle, kunnallistekniikan parissa olevalle loma-asumiselle. Hankkeen aikana tehdyn kyselyn tuloksien perusteella Puutarhakylälle on tilaus Etelä-Pohjanmaan ensimmäiseksi siirtolapuutarhatyyppiseksi lomaasuntoalueeksi. Kuortaneen Puutarhakylästä tehtyyn kyselyyn on vastannut 107 taloutta. Hankkeen kotisivuilla on vieraillut 1033 eri kävijää yhteensä 1516 käyntiä. Sivulatauksia on tehty kpl eli keskimääräinen sivulataus / käynti on 11,2 kpl:a. Keskimääräinen sivustoilla vietetty aika on 8 min 53 s. Yleisesti ottaen hyvänä kiinnostavan sivuston lukuina pidetään yli 3 latausta/ sivusto ja yli 3 minuutin vietettyä aikaa/ sivusto. Alueeseen on halunnut käydä tutustumassa paikanpäällä n. 20 taloutta. Kyselyyn vastanneiden talouksien kotipaikka jakautui seuraavasti: Seinäjoki 57 kpl, Kuortane 12 kpl, Lapua 8 kpl, Helsinki 6 kpl, Alajärvi 6 kpl, Vaasa 3 kpl, Ilmajoki 2 kpl, Kaustinen 2 kpl.

7 Yksi vastaajatalous oli seuraavilta paikkakunnilta: Kauhajoki, Kihniö, Kurikka, Töysä, Lahti, Lehtimäki, Kristiinankaupunki, Rauma, Fehraltorf (Sveitsi). Noin kolmasosalla vastaajista oli jonkunlainen aikaisenpi side paikkakuntaan ( aikaisempi kotikunta, opiskellut paikkakunnalla tms). Vastaajien keski-ikä on n. 50 vuotta ja talouden keskikoko 2,5 henkilöä. Vastaajista 54% on aikeissa rakentaa vapaa-ajan asunnon 1-2 vuoden kuluessa, 31% 3-4 vuoden kuluessa ja 14% 5-6 vuoden kuluessa. 5.2 Alue Alueen osalta kartoitettiin maanomistuksen, koon ja sijainnin näkökulmasta Kuortaneen vesistöjen rantakiinteistöjä, mutta kyllin yhtenäisiä ja puutarhakylän kokovaatimuksen täyttäviä alueita ei Kuortaneen vesistöjen lähistöltä löydy. Pennalanlahden rannalla sijaitseva alue on ainoa järkevin kustannuksin toteutettavissa oleva alue. Lisäksi ko. alueen etuina ovat mm. hyvät liikenneyhteydet pikitie miltei perille, hyvä yhteys maakuntakeskukseen ja kuntakeskuksen läheisyys. Alueelta on suhteellisen lyhyt matka tarvittavan olemassaolevaan viemäriverkostoon kunnallistekniikan rakentamista ajatellen. Alueen omistaa kokonaisuudessaan Kuortaneen kunta, joten maanhankintoja ei tarvitse tehdä ja alueen rajanaapuri on hankkeelle myötämielinen. Suunniteltu alue Kuortaneenjärven Pennalanlahden rannalla. Alue on tällä hetkellä Kuortaneen ja Mäyryn osayleiskaavassa merkinnällä AP-3. Tulvaveden vaikutuksesta vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa alimman rakentamiskorkeuden yläpuolelle ( ). Omakotitaloja kevytrakenteisempi mökkirakentaminen on alueelle helpompi ja edullisempi toteuttaa. Jokisuiston itä- ja länsirannalla on useita olemassaolevia loma-asuntoja, jotka on rakennettu alavammalle ja tulvaherkemmälle alueelle kuin suunniteltu puutarhakylä. Lisäksi kunnallistekniikan kustannusten jakajia on puutarhakylä-tyyppisessä tehokkaassa maankäytön muodossa mahdollisuus saada samankokoiselle maa-alueelle paljon. Alue säilyy myös kuntalaisille avoimena virkistysalueena, josta on mahdollisuus vuokrata viljelypalsta ilman rakennusoikeutta ja käydä ulkoilemassa.

8 Alue pohjoisesta katsoen 5.3 Ympäristövaikutukset Viemäröinnin ansiosta Puutarhakylätyyppinen alue kuormittaa Kuortaneenjärveä vähemmän kuin perinteinen järven ympärille muodostunut mökkirakentaminen ja alueen tähänastinen käyttö, eli peltoviljely. Muu jätteenkäsittely järjestettäisiin kustannustehokkkaasti ja ympäristöystävällisesti yhteisellä aluekeräyspisteellä, joten ympäristövaikutuksia ei niidenkään osalta synny. Maatuvat jätteet hyödynnetään maanparannusaineena kiinteistökohtaisella kompostoinnilla. Alueella tulisi salllia ainoastaan ympäristöystävälliset lannoitteet. Pennalanlahden ranta on rehevöitynyt 1950-luvulta lähtien voimakkaiden maatalouden keinolanoitteiden vuoksi, joten alueelle tehtävä ruoppaus ennallistaisi rehevöityneen jokisuiston sellaiseksi kuin se oli ennen keinolannoitteiden aikaa. Mikäli hanke etenee, ohjausryhmä suosittelelee Kuortaneen ulkopuolisen luontokartoittajan arviointia. 5.4 Elinkeinovaikutukset Puutarhakylän rakentamisen ja asukkaiden kulutuksen aikaansaama liikevaihto on merkittävä ja jakautuu useille toimialoille. Laskelmien pohjatietoina on käytetty Tilastokeskuksen v julkaisemaa kesämökkibarometri-tutkimusta ja Sisäasiainministeriön julkaisua Mökkiläiset kuntapalvelujen käyttäjinä (v. 2006). Tilastokeskuksen aineiston ja mökkiläisten keskimääräisen ostokäyttäytymisen perusteella huomattava osa, eli yli n. 60% kulutuksesta kohdistuu mökkikunnan yrityksiin. Kulutuksen osuus mökkikunnassa kasvaa matkan ja mökillä vietetyn ajan pidetessä. Toteutuessaan hanke tukee laaja-alaisesti alueen yritysten ja työpaikkojen lisääntymistä sekä elinkeinojen monipuolistumista. Lisääntynyt kesäasukkaiden palvelujen tarve vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen alueella ja siten vaikuttanee positiivisesti myös alueen varsinaisen asukasluvun kehitykseen. Etelä- Pohjanmaan ensimmäinen siirtolapuutarha-tyyppinen mökkialue hyödyntäisi kunnan vahvuustekijöitä ja vaikuttaisi positiivisesti kunnan imagoon. Infrastuktuurin ja mökkien rakennusvaiheessa alue luo kysyntää etenkin mm. rakennus-, sähkö-, lvi-, ja rakennustarvikealan yrittäjille sekä loma-asuntojen ja piharakennuksien

9 valmistajille. Kuortanelaiset alan yritykset saavat lähelleen uudet markkinat, joissa yrityksille muodostuu kilpailuetua mm. kuljetus- ja matkakustannusten muodossa. Kunnan ja mökkiläisten investoinnit alueen infrastruktuuriin olisivat 70 mökillä n. 4,9 milj. euroa, josta kunnallistekniikan ja teiden osuus Seigeo Oy:n tekemän alustavan kustannusarvion mukaan Kunnallistekniikan ja teiden kustannukset tulevat katetuksi vesi- ja viemäriliittymämaksuina ja tonttivuokrina n. 10 vuoden kuluttua. Varsinaisia vesi- ja jätevesimaksuja sekä Haavistontielle mahdollisesti rakennettavien ja olemassaolevien kiinteistöjen vaikutusta ei laskelmissa ole huomioitu. Myös välilliset vaikutukset kuntatalouteen on jätetty investoinnin takaisinmaksulaskelmien ulkopuolelle. Lopullinen uuden kysynnän hyödyntäminen riippuu luonnollisesti yritysten omasta toiminnasta ja tarjonnasta. Kuortanelaisten yritysten keskuudessa on jo asian esiselvitysvaiheessa alkanut muotoutua verkostoja mm. mökkien rakennuttajien helpottamiseksi. Kysynnän hyödyntämistä edesauttaa tämäntyyppisten alueiden keskimääräistä voimakkaampi yhteisöllisyys. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan kesämökki on oman kotitalouden tai jonkun muun henkilön käytössä keskimäärin 75 vuorokautta vuodessa. Talviasuttavilla mökeillä käyttöaste on 103 vuorokautta vuodessa. Jatkossa Puutarhakylän mökkiläisten kulutus vahvistaa monipuolisesti niin rakentamisen, vähittäiskaupan, palveluntuottajien, uusiutuvien energiamuotojen tuottajien ja maatalouden liitännäiselinkeinojen paikallisia markkinoita ja mahdollisuuksia elinkeinotoiminnassa. Mökkiläisten vuotuinen rahankäyttö tuottaisi liikevaihtoa n euroa / mökki, joten täyden alueen (70 mökkiä) tuottama liikevaihto olisi n euroa / vuosi. Kyselyn palautteessa korostuivat harrastusmahdollisuudet, joten alan toimijat kuten Kuortane Golf ja Urheiluopisto ovat todennäköisiä uusien kanta-asiakkaiden saajia. Alue lisää Kuortaneen vetovoimaisuutta asuin- ja vapaa-ajan ympäristönä ja edesauttaa siten osaltaan Kuortaneen säilymiseen vireänä ja toimivina kuntana. Alueen väljyys mahdollistaa jatkossa tarpeiden mukaisen laajenemisen ja sen myötä Kuortaneen kehittymisen entistä merkittävämmäksi vapaa-ajan asumisen keskeisiksi paikkakunniksi aluellamme. Liitteet 2 ja 3: ( Kunnan kassavirtalaskelma, Puutarhakylän tuottama liikevaihto)

10 6 Esitykset jatkotoimenpiteiksi Maakunnallisen ja Kuortaneen kuntaa koskevan loma-asunto paineen helpottamiseksi ja hyödyntämiseksi Kuortaneen Puutarhakylä-hankkeen ohjausryhmä esittää esiselvityshankkeen tulosten pohjalta jatkotoimenpiteiksi Kuortaneen kunnalle: Suunniteltu puutarhakyläalueen kaavoitus siirtolapuutarha-alueeksi aloitetaan alkuvuodesta Alueen suunniteluun budjetoidaan vuodelle Koska jätevesiasetus ja vaihtoehtoiset ratkaisut hakevat vielä muotoaan, puutarhakyläalueelle rakennetaan kunnallinen vesi-ja viemäriverkosto, johon mökkiläiset velvoitetaan liittymään. Kunnallistekniikan karkeatyöt pyritään käynnistämään alkuvuodesta 2012, koska talvirakentaminen on maanrakennusyritysten työtilanteesta johtuen yleensä kesäaikaa edullisempaa. Alue palstoitetaan aluesuunnitelman mukaisesti 70 kpl:a n.500 m² vuokrapalstaa, jotka kunta vuokraa pitkällä, esim. 20 vuoden sopimuksella suoraan mökkiläiselle. Vuokrasopimus siirtyy mökin omistajanvaihdostilanteessa uudelle mökin omistajalle. Yhteisalueet vuokrataan perustettavalle alueen asukasyhdistykselle, jolloin hoitovastuu on alueen asukkailla. Maanvuokran on ko. alueita koskien syytä olla lähinnä nimellinen. Alue on suuri ja yhteisön resurssit kohdistuvat täten paremmin hoitotoimenpiteisiin ja alueiden kunnossapitoon. Alueen kunnallistekniikka ja tonttitiet voidaan rakentaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa huolto- ja sisääntulotie, puolet pysäköintialueesta ja tonttitiet alueen sisääntulotien itäpuolisille tonteille ( 38 kpl). Alueen mökkien rakentamisesta vastaavat tulevat asukkaat. Perinteiset luvuilla rakennetut siirtolapuutarhamökit eivät vastaa tämän päivän tarpeita. Kuortaneen tyyppisessä maaseutupaikkakunnalla mökkien tulisi olla hieman kaupunkien kyljissä sijaitsevia vanhoja siirtolapuutarhamökkejä suurempia. Kyselyn mukaan suurin osa kiinnostuneista asuu Kuortaneen ulkopuolella ja pidempi matka aiheuttaa tilantarvetta mm. vaatteiden ja harrastusvälineiden säilytyksen osalta. Lisäksi omat peseytymistilat ja sauna kuuluvat nykyaikaiseen vapaa-ajanasuntoon. Aluesuunnittelun yhteydessä laadittiin piirustukset kahdesta erikokoisesta tyyppimökistä, joita voidaan käyttää alueen rakennusmääräysten pohjana rakennusmateriaalien, neliömäärien ja kattokaltevuuksien osalta. Alueelle tulisi mökin lisäksi sallia yhden lisärakennuksen ( varasto- ja/tai pihasauna) villien varasto- ja lasitettujen terassien tarpeen vähentämiseksi. 7 Allekirjoittajat ja päiväys

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

YHDISTELMÄRAKENNEPILOTEILLA AURINKOENERGIASTA LIIKETOIMINTAA-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

YHDISTELMÄRAKENNEPILOTEILLA AURINKOENERGIASTA LIIKETOIMINTAA-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI YHDISTELMÄRAKENNEPILOTEILLA AURINKOENERGIASTA LIIKETOIMINTAA-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.PILOTTIKARTOITUSPROSESSIT... 3 2.1. Potentiaalisten pilottien kartoitus Satakunnassa...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Räätälöity Yritysprojekti Osapuolet: Aalto yliopisto ja Porvoon kaupunki Kevät 2015 Räätälöidyn yritysprojektin tekijät Laatijat Virpi Hytönen Opiskelija,

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

Tuloksellista paikallista kehittämistä

Tuloksellista paikallista kehittämistä University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Sirpa Korhonen, Jouni Ponnikas & Ville Manninen Tuloksellista

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Järvikeskus Porla. Sanna Helttunen ja Jaana Lehtonen. Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry. Västra Nylands vatten och miljö rf

Järvikeskus Porla. Sanna Helttunen ja Jaana Lehtonen. Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry. Västra Nylands vatten och miljö rf Järvikeskus Porla Sanna Helttunen ja Jaana Lehtonen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 204/2010 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU 204/2010 Sanna

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$ ,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 15.1.2014 Paltamon kunta. Kari Heikkinen projektipäällikkö

LOPPURAPORTTI. 15.1.2014 Paltamon kunta. Kari Heikkinen projektipäällikkö 1 LOPPURAPORTTI 15.1.2014 Paltamon kunta Kari Heikkinen projektipäällikkö 2 3 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA 5 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO 5 3. YHTEENVETO HANKKEESTA 5

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Iin matkailuohjelma 2008 2020

Iin matkailuohjelma 2008 2020 Iin matkailuohjelma 2008 2020 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Maankäytön rakennemalli 4 1.3.Iin Karhun Naturaselvitys 6 1.4.Iin Yritysbarometri 8 1.4.1. Haastateltujen yritysten

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS Vastaanottaja Maa- ja metsätalousministeriö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1/2012 ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Yritystukijärjestelmän kokonaisuus 4 2.1 Yleisesti

Lisätiedot

YLEISURHEILUN MM2005-KISOJEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

YLEISURHEILUN MM2005-KISOJEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET YLEISURHEILUN MM2005-KISOJEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET Seppo Laakso 1, Päivi Kilpeläinen 1, Eeva Kostiainen 1, Ilkka Susiluoto 2 1 Kaupunkitutkimus TA Oy 2 Helsingin kaupungin tietokeskus Copyright

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti Yhteiskäyttöautot asuntoalueilla Kyselytutkimus Loppuraportti Esipuhe Tämä selvitys käsittelee yhteiskäyttöautoilun kehittämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun asuntokortteleissa. Eri puolille pääkaupunkiseutua

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI

MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI 1 MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI KESKI-SUOMEN LIITTO HORONJÄRVI KY / ILKKA MANKONEN 28.5.2003 KESKI-SUOMEN LIITTO, Julkaisu B 124, ISBN 951-594-200-4; ISBN 951-594-201-2

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot