2 Hankkeen nimi: Kuortaneen Puutarhakylä-esiselvityshanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Hankkeen nimi: Kuortaneen Puutarhakylä-esiselvityshanke"

Transkriptio

1 Loppuraportti Kuortaneen Puutarhakylä- esiselvityshanke 1 Hankkeen toteuttaja Kuortaneen kunta sopimuksella hakijan, Kylänraitti ry:n kanssa. 2 Hankkeen nimi: Kuortaneen Puutarhakylä-esiselvityshanke 3 Yhteenveto hankkeesta 3.1 Tausta Lisääntynyt rivitalo- ja kerrostaloasuminen on kasvattanut kysyntää edulliseen ja ekologiseen vapaa-ajanviettopaikkaan Etelä-Pohjanmaalla. Kuortaneenjärvi on sijaintinsa, kokonsa ja jo tehtyjen kunnostustoimenpiteiden ansiosta erinomainen vapaa-ajan asumispaikka esim. kasvavan Seinäjoen talousalueen asukkaille. Järven lisäksi Kuortaneella on entuudestaan loistava palvelutarjonta vapaa-ajanasumiseen Urheiluopiston, golfkentän, ym. tarjonnan myötä, mutta kesämökkien tai mökkitonttien tarjonta on vähäistä. 3.2 Tavoitteet Esiselvityshankkeella selvitettiin siirtolapuutarhojen periaatteella toimivan mökkialueen, Kuortaneen puutarhakylän perustamisen edellytykset. Hankkeen aikana selvitettiin kysyntä tämän tyyppiselle alueelle, vaikutus alueen elinkeinoelämään, ympäristövaikutukset ja toteuttamismahdollisuudet. 3.3 Toimenpiteet Kysynnän selvittämiseksi ideaa esiteltiin omilla nettisivuillaan, Pytinki-messuilla, Kuortaneen kesätapahtumissa. Esittelyjen aikana ja nettisivuilla kiinnostuneiden oli mahdollisuus vastata aluetta koskevaan kyselyyn. Kyselyjen pohjalta suunniteltiin asiakaslähtöisesti mahdollisimman tarkoituksenmukainen alue ja tyyppimökit. Elinkeinovaikutusten kartoittamiseen käytettiin Tilastokeskuksen mökkiläisbarometrin ja Sisäasiainministeriön tutkimusten tuloksia. Kustannusarvion kunnallistekniikasta ja ympäristövaikutusten arvioinnit laadittiin Seigeo Oy:n ja ympäristöpäällikkö Kotolan toimesta. 3.4 Tulokset Hankkeen tuloksena saatiin kartoitettua alustava kysyntä, kustannusarvio ja laadittua suunnitelma Kuortaneelle soveltuvan puutarhakylätyyppisen vapaa-ajanasumisalueen toteuttamismalliksi. Suunnitelma sisältää arvion hankkeen vaikutuksista alueen elinkeinoelämään, kustannusarvion kunnan investointien osalta ja ympäristöön. Suunnitelmassa esitetään kohderyhmän sekä edunsaajien kannalta sopivin ja ekologisesti paras toteuttamismalli, koko, rahoituspohja ja toteuttajatahot.

2 4 Raportti 4.1 Hankkeen tavoitteet Esiselvityshankkeella selvitettiin siirtolapuutarhojen periaatteella toimivan mökkialueen, Kuortaneen puutarhakylän perustamisen edellytykset. Hankkeen aikana selvitettiin kysyntä tämän tyyppiselle alueelle, vaikutus alueen elinkeinoelämään, ympäristövaikutukset ja toteuttamismahdollisuudet. 4.2 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osana hanke on Ylemmän tason tavoitteena on Kuortaneenjärven ja Kuortaneen vapaaajanviettomahdollisuuden hyödyntäminen virkistyskäyttöön nykyaikaisen siirtolapuutarhan muodossa. Toteutuessaan hankkeella poistetaan maakunnallista vapaa-ajan asuntotonttien puutetta ja lisätään kasvavan Seinäjoen kaupungin talousalueen ja maaseudun vuorovaikutusta sekä lisätään ranta-alueiden viihtyvyyttä. Hanke myös edesauttaa Kuortaneenjärven ja kirkonkylän rakennetun ympäristön ja maisemanhoitoa koskevien suunnitelmien laatimista ja toteuttamista. 4.3 Toteutus Hankkeen toteutusaika oli , täydellä teholla hanke käynnistyi hakijoiden käynnistettyä hankkeen omalla riskillään Toimenpiteet Seuraavat hankkeen toimintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on suoritettu: Hanketta esitelty seuraavissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa:pytinki-messuilla, Aholankankaan mökkihuutokaupassa, Kuortaneen Eliittikisoissa, Kuortaneen kuhinoilla ja Kuharannan uistelu- ja golfkilpailun yhteydessä sekä muissa ma tapahtumissa.esittelyt sekä puutarhakyläalueen merkintä- ja mittaustyöt on suoritettu suurimmaksi osaksi Kylänraitti ry:n talkootyönä. Hankkeelle on laadittu kotisivut, joissa tiedotetaan hankkeesta ja kerätään tietoja alueesta kiinnostuneilta web-pohjaisella kyselyllä. Kyselyyn on vastannut 107 kiinnostunutta.

3 Raivaustalkoot Pennalanlahdella Hankkeesta ja sen edistymisestä on tiedotettu alueella ilmestyviin lehtiin ja alueen radiokanaviin, mökki- ja puutarha-aiheisissa lehtiin. Elinkeinovaikutuksten arvio on laadittu Tilastokeskuksen mökkibarometrin (v.2009) ja Sisäasiainministeriön mökkiläiset kuntapalvelujen käyytäjinä (2006) tulosten mukaisilla rahamäärillä. Hankkeen aikana on tehty kolme tutustumismatkaa Tampereelle ja Kokkolaan. Tutustumismatkoilla aikana tutustuttiin vierailuin neljän siirtolapuutarhan ( Rahola, Niihama, Tullinmäki ja Ykspihlaja) toimintaan, infastruktuuriin sekä ranta-alueiden maankäyttöön Ylöjärven Kurussa. Lisäksi hankevetäjä on perehtynyt puhelimitse ja sähköpostitse noin 20 siirtolapuutarhayhteisön toimintaperiaatteisiin.

4 Kysynnän selvittämiseen tarvittavan alueen visualisointia potentiaalisille palstanvuokraajille on toteutettu suunnittelutoimisto Motiivin kanssa. sisältäen mm.aluesuunnitelman ja tyyppimökkien luonnokset. Saadun palautteen pohjalta Puutarhakylä-alueen sisältämiä toimintoja ja rakennetta on suunniteltu ohjausryhmän ja tarjouskilpailun voittaneen suunnittelutoimisto Motiivin henkilöstön kanssa. Aluesuunnitelmasta on saatu muokatut luonnokset, jotka ovat olleet esillä hankkeen nettisivuilla. Puutarhakylän aluesuunnitelmaan liittyvä rannan ruopppaustarve on kartoitettu maastokäynnein. Ruoppauksesta laadittiin erillinen suunnitelma ja kustannusarvio ja asia etenee omana hankkeenaan Kuortaneen kunnan toimesta. Mittaus- ja merkintätöitä Pennalanlahden rehevöityneessä rannassa Aikataulu Aikataulullisesti hankeaika oli tiukka, mutta riittävä alustavan kysynnän, kustannusarvioiden ja toteutussuunnitelmien tekoon. Lopullisen toteutussuunnitelmien tekemiseen ei hankkeen kestoaikana ole mahdollisuutta kunnallisen päätöksentekoprosessin, kaavoitysrytmin ja lupaasioiden käsittelyaikojen vuoksi Resurssit Hanke sai rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Rahoittajina toimivat Kuusiokuntien kehittämisyhdistys Kuudestaan ry, Kuortaneen kunta, Kuortaneen Yrittäjät ja Kyläyhdistys kylänraitti ry. Resurssit olivat riittävät Toteutuksen organisaatio Hankkeen ohjauryhmä koostui Kuortaneen kunnan viranhaltijoista, Kuortaneen Yrittäjien ja Kylänraitti ry:n jäsenistä. Hankkeen ohjausryhmässä ovat toimineet: Auli Viitasaari, Raimo Saari, Tauno Lampinen, Alpo Santanen, Veli-Matti Kalmari, Jyri Saranpää, Paula Erkkilä, Kaija Ylinen ja Minna Nikkari Hankkeella oli ajalle palkattuna projektipäällikkö Mika Peräkangas. Ohjausryhmä piti kokouksia hankkeen aikana 3 kertaa ja

5 ohjausryhmän jäsenista koostuva alueen suunnitteluryhmä kokoontui useita kertoja yhdessä suunnittelutoimisto Motiiivi Oy:n henkilöstön kanssa. Ohjausryhmän jäsenten monipuolisuudesta oli suuri hyöty hankkeen laaja-alaisuuden vuoksi Kustannukset ja rahoitus Hankkeen rahoitus riitti hyvin. Kustannukset alitettiin palkkakustannuksien osalta, koska hanke päästiin käynnistämään kolme viikkoa aiottua myöhemmin. Myös muiden kustannusten osalta rahaa kului budjetoitua vähemmän, koska hankkeen käynnistyttyä löydettiin huomattavasti suunniteltua edullisempi tapa toteutaa kysely. Lisäksi Puutarhakylä-esitteen sisältö eli hankkeen edetessä jatkuvasti, joten esitteet oli järkevintä toteuttaa kopioimalla suunniteltujen painatusten sijaan Raportointi ja seuranta Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 3 kertaa ja kokouksissa on raportoitu sidosryhmien edustajille hankkeen etenemisestä. Lisäksi hankkeesta on tiedotettu sähköpostitse hankkeessa mukana oleville tahoille ja kyselyyn vastanneille. Hankkeesta on tiedotettu alueen lehtiin ja Pohjanmaan radioon Yhteistyökumppanit Hankkeen aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä aluesuunnittelun osalta Suunnittelutoimisto Motiivi Oy:n, Suomen siirtolapuutarhaliiton sekä usean toiminnassa olevan siirtolapuutarhan kanssa. Alueen alustavan kustannusarvion laati alueen hyvin entuudestaan tunteva Seigeo Oy. Tyyppimökkien osalta hirsirakentajan näkemystä Motiivi Oy:lle antoi Raimo Saari ja ympäristövaikutusten osalta Kuortaneen kunnan ympäristöpäällikkö Jukka Kotola. Tyyppimökki 35 m²

6 Tyyppimökki 50 m² 5 Tulokset ja vaikutus 5.1 Kysyntä Lisääntynyt rivitalo- ja kerrostaloasuminen on lisännyt vapaa-ajanviettopaikkojen kysyntää Etelä-Pohjanmaalla. Voimakkaasti kasvavan Seinäjoen talousalueen lähistöllä järviä on vähän ja niiden rannat alkavat olla täyteen rakennettuja tai mökkitontteja ei ole tarjolla. Kuortaneenjärvi on sijaintinsa, kokonsa sekä aiemmin tehtyjen kunnostustoimenpiteiden ansiosta erinomainen vapaa-ajan asumispaikka lähialueiden asukkaille. Järven lisäksi Kuortaneella on entuudestaan loistava palvelutarjonta vapaa-ajanasumiseen Urheiluopiston, golfkentän, kalastusmahdollisuuksien ym. tarjonnan myötä, mutta kesämökkien tai mökkitonttien tarjonta on myös Kuortaneella käytännössä olematonta. Vapaa-ajanasuntojen hankkijoiden potentiaalinen kohderyhmä on maantieteellisesti vakituista asumista laajempi koska päivittäinen työmatka ei rajoita sijaintia. Kesämökin ja asunnon keskimääräinen etäisyys Suomessa on 118 km. Puutarhanhoito on noussut suosituksi harrastukseksi ja Siirtolapuutarha-toiminnan suosio on voimakkaassa kasvussa etenkin Ruotsissa ja Suomessa. Omaa rantatonttia helpompi rakentaminen ja uudet jätevesimääräykset luovat kysyntää tiiviimmälle, kunnallistekniikan parissa olevalle loma-asumiselle. Hankkeen aikana tehdyn kyselyn tuloksien perusteella Puutarhakylälle on tilaus Etelä-Pohjanmaan ensimmäiseksi siirtolapuutarhatyyppiseksi lomaasuntoalueeksi. Kuortaneen Puutarhakylästä tehtyyn kyselyyn on vastannut 107 taloutta. Hankkeen kotisivuilla on vieraillut 1033 eri kävijää yhteensä 1516 käyntiä. Sivulatauksia on tehty kpl eli keskimääräinen sivulataus / käynti on 11,2 kpl:a. Keskimääräinen sivustoilla vietetty aika on 8 min 53 s. Yleisesti ottaen hyvänä kiinnostavan sivuston lukuina pidetään yli 3 latausta/ sivusto ja yli 3 minuutin vietettyä aikaa/ sivusto. Alueeseen on halunnut käydä tutustumassa paikanpäällä n. 20 taloutta. Kyselyyn vastanneiden talouksien kotipaikka jakautui seuraavasti: Seinäjoki 57 kpl, Kuortane 12 kpl, Lapua 8 kpl, Helsinki 6 kpl, Alajärvi 6 kpl, Vaasa 3 kpl, Ilmajoki 2 kpl, Kaustinen 2 kpl.

7 Yksi vastaajatalous oli seuraavilta paikkakunnilta: Kauhajoki, Kihniö, Kurikka, Töysä, Lahti, Lehtimäki, Kristiinankaupunki, Rauma, Fehraltorf (Sveitsi). Noin kolmasosalla vastaajista oli jonkunlainen aikaisenpi side paikkakuntaan ( aikaisempi kotikunta, opiskellut paikkakunnalla tms). Vastaajien keski-ikä on n. 50 vuotta ja talouden keskikoko 2,5 henkilöä. Vastaajista 54% on aikeissa rakentaa vapaa-ajan asunnon 1-2 vuoden kuluessa, 31% 3-4 vuoden kuluessa ja 14% 5-6 vuoden kuluessa. 5.2 Alue Alueen osalta kartoitettiin maanomistuksen, koon ja sijainnin näkökulmasta Kuortaneen vesistöjen rantakiinteistöjä, mutta kyllin yhtenäisiä ja puutarhakylän kokovaatimuksen täyttäviä alueita ei Kuortaneen vesistöjen lähistöltä löydy. Pennalanlahden rannalla sijaitseva alue on ainoa järkevin kustannuksin toteutettavissa oleva alue. Lisäksi ko. alueen etuina ovat mm. hyvät liikenneyhteydet pikitie miltei perille, hyvä yhteys maakuntakeskukseen ja kuntakeskuksen läheisyys. Alueelta on suhteellisen lyhyt matka tarvittavan olemassaolevaan viemäriverkostoon kunnallistekniikan rakentamista ajatellen. Alueen omistaa kokonaisuudessaan Kuortaneen kunta, joten maanhankintoja ei tarvitse tehdä ja alueen rajanaapuri on hankkeelle myötämielinen. Suunniteltu alue Kuortaneenjärven Pennalanlahden rannalla. Alue on tällä hetkellä Kuortaneen ja Mäyryn osayleiskaavassa merkinnällä AP-3. Tulvaveden vaikutuksesta vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa alimman rakentamiskorkeuden yläpuolelle ( ). Omakotitaloja kevytrakenteisempi mökkirakentaminen on alueelle helpompi ja edullisempi toteuttaa. Jokisuiston itä- ja länsirannalla on useita olemassaolevia loma-asuntoja, jotka on rakennettu alavammalle ja tulvaherkemmälle alueelle kuin suunniteltu puutarhakylä. Lisäksi kunnallistekniikan kustannusten jakajia on puutarhakylä-tyyppisessä tehokkaassa maankäytön muodossa mahdollisuus saada samankokoiselle maa-alueelle paljon. Alue säilyy myös kuntalaisille avoimena virkistysalueena, josta on mahdollisuus vuokrata viljelypalsta ilman rakennusoikeutta ja käydä ulkoilemassa.

8 Alue pohjoisesta katsoen 5.3 Ympäristövaikutukset Viemäröinnin ansiosta Puutarhakylätyyppinen alue kuormittaa Kuortaneenjärveä vähemmän kuin perinteinen järven ympärille muodostunut mökkirakentaminen ja alueen tähänastinen käyttö, eli peltoviljely. Muu jätteenkäsittely järjestettäisiin kustannustehokkkaasti ja ympäristöystävällisesti yhteisellä aluekeräyspisteellä, joten ympäristövaikutuksia ei niidenkään osalta synny. Maatuvat jätteet hyödynnetään maanparannusaineena kiinteistökohtaisella kompostoinnilla. Alueella tulisi salllia ainoastaan ympäristöystävälliset lannoitteet. Pennalanlahden ranta on rehevöitynyt 1950-luvulta lähtien voimakkaiden maatalouden keinolanoitteiden vuoksi, joten alueelle tehtävä ruoppaus ennallistaisi rehevöityneen jokisuiston sellaiseksi kuin se oli ennen keinolannoitteiden aikaa. Mikäli hanke etenee, ohjausryhmä suosittelelee Kuortaneen ulkopuolisen luontokartoittajan arviointia. 5.4 Elinkeinovaikutukset Puutarhakylän rakentamisen ja asukkaiden kulutuksen aikaansaama liikevaihto on merkittävä ja jakautuu useille toimialoille. Laskelmien pohjatietoina on käytetty Tilastokeskuksen v julkaisemaa kesämökkibarometri-tutkimusta ja Sisäasiainministeriön julkaisua Mökkiläiset kuntapalvelujen käyttäjinä (v. 2006). Tilastokeskuksen aineiston ja mökkiläisten keskimääräisen ostokäyttäytymisen perusteella huomattava osa, eli yli n. 60% kulutuksesta kohdistuu mökkikunnan yrityksiin. Kulutuksen osuus mökkikunnassa kasvaa matkan ja mökillä vietetyn ajan pidetessä. Toteutuessaan hanke tukee laaja-alaisesti alueen yritysten ja työpaikkojen lisääntymistä sekä elinkeinojen monipuolistumista. Lisääntynyt kesäasukkaiden palvelujen tarve vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen alueella ja siten vaikuttanee positiivisesti myös alueen varsinaisen asukasluvun kehitykseen. Etelä- Pohjanmaan ensimmäinen siirtolapuutarha-tyyppinen mökkialue hyödyntäisi kunnan vahvuustekijöitä ja vaikuttaisi positiivisesti kunnan imagoon. Infrastuktuurin ja mökkien rakennusvaiheessa alue luo kysyntää etenkin mm. rakennus-, sähkö-, lvi-, ja rakennustarvikealan yrittäjille sekä loma-asuntojen ja piharakennuksien

9 valmistajille. Kuortanelaiset alan yritykset saavat lähelleen uudet markkinat, joissa yrityksille muodostuu kilpailuetua mm. kuljetus- ja matkakustannusten muodossa. Kunnan ja mökkiläisten investoinnit alueen infrastruktuuriin olisivat 70 mökillä n. 4,9 milj. euroa, josta kunnallistekniikan ja teiden osuus Seigeo Oy:n tekemän alustavan kustannusarvion mukaan Kunnallistekniikan ja teiden kustannukset tulevat katetuksi vesi- ja viemäriliittymämaksuina ja tonttivuokrina n. 10 vuoden kuluttua. Varsinaisia vesi- ja jätevesimaksuja sekä Haavistontielle mahdollisesti rakennettavien ja olemassaolevien kiinteistöjen vaikutusta ei laskelmissa ole huomioitu. Myös välilliset vaikutukset kuntatalouteen on jätetty investoinnin takaisinmaksulaskelmien ulkopuolelle. Lopullinen uuden kysynnän hyödyntäminen riippuu luonnollisesti yritysten omasta toiminnasta ja tarjonnasta. Kuortanelaisten yritysten keskuudessa on jo asian esiselvitysvaiheessa alkanut muotoutua verkostoja mm. mökkien rakennuttajien helpottamiseksi. Kysynnän hyödyntämistä edesauttaa tämäntyyppisten alueiden keskimääräistä voimakkaampi yhteisöllisyys. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan kesämökki on oman kotitalouden tai jonkun muun henkilön käytössä keskimäärin 75 vuorokautta vuodessa. Talviasuttavilla mökeillä käyttöaste on 103 vuorokautta vuodessa. Jatkossa Puutarhakylän mökkiläisten kulutus vahvistaa monipuolisesti niin rakentamisen, vähittäiskaupan, palveluntuottajien, uusiutuvien energiamuotojen tuottajien ja maatalouden liitännäiselinkeinojen paikallisia markkinoita ja mahdollisuuksia elinkeinotoiminnassa. Mökkiläisten vuotuinen rahankäyttö tuottaisi liikevaihtoa n euroa / mökki, joten täyden alueen (70 mökkiä) tuottama liikevaihto olisi n euroa / vuosi. Kyselyn palautteessa korostuivat harrastusmahdollisuudet, joten alan toimijat kuten Kuortane Golf ja Urheiluopisto ovat todennäköisiä uusien kanta-asiakkaiden saajia. Alue lisää Kuortaneen vetovoimaisuutta asuin- ja vapaa-ajan ympäristönä ja edesauttaa siten osaltaan Kuortaneen säilymiseen vireänä ja toimivina kuntana. Alueen väljyys mahdollistaa jatkossa tarpeiden mukaisen laajenemisen ja sen myötä Kuortaneen kehittymisen entistä merkittävämmäksi vapaa-ajan asumisen keskeisiksi paikkakunniksi aluellamme. Liitteet 2 ja 3: ( Kunnan kassavirtalaskelma, Puutarhakylän tuottama liikevaihto)

10 6 Esitykset jatkotoimenpiteiksi Maakunnallisen ja Kuortaneen kuntaa koskevan loma-asunto paineen helpottamiseksi ja hyödyntämiseksi Kuortaneen Puutarhakylä-hankkeen ohjausryhmä esittää esiselvityshankkeen tulosten pohjalta jatkotoimenpiteiksi Kuortaneen kunnalle: Suunniteltu puutarhakyläalueen kaavoitus siirtolapuutarha-alueeksi aloitetaan alkuvuodesta Alueen suunniteluun budjetoidaan vuodelle Koska jätevesiasetus ja vaihtoehtoiset ratkaisut hakevat vielä muotoaan, puutarhakyläalueelle rakennetaan kunnallinen vesi-ja viemäriverkosto, johon mökkiläiset velvoitetaan liittymään. Kunnallistekniikan karkeatyöt pyritään käynnistämään alkuvuodesta 2012, koska talvirakentaminen on maanrakennusyritysten työtilanteesta johtuen yleensä kesäaikaa edullisempaa. Alue palstoitetaan aluesuunnitelman mukaisesti 70 kpl:a n.500 m² vuokrapalstaa, jotka kunta vuokraa pitkällä, esim. 20 vuoden sopimuksella suoraan mökkiläiselle. Vuokrasopimus siirtyy mökin omistajanvaihdostilanteessa uudelle mökin omistajalle. Yhteisalueet vuokrataan perustettavalle alueen asukasyhdistykselle, jolloin hoitovastuu on alueen asukkailla. Maanvuokran on ko. alueita koskien syytä olla lähinnä nimellinen. Alue on suuri ja yhteisön resurssit kohdistuvat täten paremmin hoitotoimenpiteisiin ja alueiden kunnossapitoon. Alueen kunnallistekniikka ja tonttitiet voidaan rakentaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa huolto- ja sisääntulotie, puolet pysäköintialueesta ja tonttitiet alueen sisääntulotien itäpuolisille tonteille ( 38 kpl). Alueen mökkien rakentamisesta vastaavat tulevat asukkaat. Perinteiset luvuilla rakennetut siirtolapuutarhamökit eivät vastaa tämän päivän tarpeita. Kuortaneen tyyppisessä maaseutupaikkakunnalla mökkien tulisi olla hieman kaupunkien kyljissä sijaitsevia vanhoja siirtolapuutarhamökkejä suurempia. Kyselyn mukaan suurin osa kiinnostuneista asuu Kuortaneen ulkopuolella ja pidempi matka aiheuttaa tilantarvetta mm. vaatteiden ja harrastusvälineiden säilytyksen osalta. Lisäksi omat peseytymistilat ja sauna kuuluvat nykyaikaiseen vapaa-ajanasuntoon. Aluesuunnittelun yhteydessä laadittiin piirustukset kahdesta erikokoisesta tyyppimökistä, joita voidaan käyttää alueen rakennusmääräysten pohjana rakennusmateriaalien, neliömäärien ja kattokaltevuuksien osalta. Alueelle tulisi mökin lisäksi sallia yhden lisärakennuksen ( varasto- ja/tai pihasauna) villien varasto- ja lasitettujen terassien tarpeen vähentämiseksi. 7 Allekirjoittajat ja päiväys

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Seinäjoki. Kuntaraportti

Seinäjoki. Kuntaraportti Seinäjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kauhava. Kuntaraportti

Kauhava. Kuntaraportti Kauhava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Isokyrö. Kuntaraportti

Isokyrö. Kuntaraportti Isokyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Asetu mukavasti. Kuortaneelle

Asetu mukavasti. Kuortaneelle Tontit Asetu mukavasti Kuortaneelle Asumaan Elämään . KORTESMÄK Runsaasti monipuolisia tontteja kuntakeskuksen alueella. Alueen tonteissa on hyvä metsäpohja ja osassa myös rinnerakentamismahdollisuus.

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntaraportti

Vimpeli. Kuntaraportti Vimpeli Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Tontit 3/2014 Asumaan Elämään

Tontit 3/2014 Asumaan Elämään Tontit /0 Asumaan Elämään . KORTESMÄK Runsaasti monipuolisia tontteja kuntakeskuksen alueella. Alueen tonteissa on hyvä metsäpohja ja osassa myös rinnerakentamismahdollisuus. Tontit ovat pääosin 00 500

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto

Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2016 Pohjois-Savon liitto 26.10.2016 Terminaaleista tehoa biotalouteen -hanke Hankkeen tavoitteena on kehittää puutavaran ja

Lisätiedot

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ Väestön kehitys Nykyinen asuntotilanne ja tonttivaranto Potentiaalisten työntekijöiden näkemyksiä Skenaariot johdettuina edellisistä

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Jouttikallio tuulipuisto. Projektikuvaus

Jouttikallio tuulipuisto. Projektikuvaus Jouttikallio tuulipuisto Projektikuvaus PROJEKTIKUVAU JOUTTIKALLIO 2/5 OX2 kehittää, rakentaa, rahoittaa ja operoi uusiutuvan energian hankkeita Pohjois- Euroopassa. Johdamme muutosta kohti kestävämpää

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä Toimiva metsä hanke Yhteismetsä hankkeet Oulu 20.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 kautta

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Skanssi Turussa on rakentumassa uusi Skanssin 7000 asukkaan kerrostalovaltainen asuntoalue. Skanssin

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa

ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa ProHINKU Prosessit hiilineutraaleiksi pyrkivissä kunnissa Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2011 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Kohti hiilineutraalia

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

Pienvesiasiat Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella

Pienvesiasiat Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella Pienvesiasiat Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella TAIMENPÄIVÄ 2009 Kauhajoki, 30.11.2009 Lotta Haldin Länsi-Suomen ympäristökeskus/ympäristötietoryhmä/ 1 Tausta: Pienvesien tila vanhan Vaasan läänin

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Ilmajoki. Kuntaraportti

Ilmajoki. Kuntaraportti Ilmajoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Kauhajoki. Kuntaraportti

Kauhajoki. Kuntaraportti Kauhajoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat:

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat: 1LOP P I KESKELLÄ KASVU -SUOM EA 1 HALLINTO JA TALOUS 14.1.2015 FORSSnnJ KAUPUNKI Jakelun mukaan /oc / d y / 5 RÄYSKÄLÄN ILMAILUKESKUKSEN AIRPARK-HANKKEEN ESISELVITYSHANKE Lopen kunnantalolla 12.12.2014

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 78 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) 3389/11.111/2014 KHALL 78 Hakija Nimi Reijo Ukura Osoite Martikkalantie 42, 92320

Lisätiedot

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto 11.4.2011 1 Muuttuva vapaa-ajan asuminen muuttuvalla maaseudulla

Lisätiedot

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Keskeiset tulokset Vastaajien perustiedot Vastaajan rooli (voi valita useita) Rooli Määrä Asukasomistaja (asunto-osakeyhtiö) 1422 Asukasomistaja

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Hanke-esittely Perustiedot: Hanke keskittyy Satakunnan manneralueelle, tavoitteena selvittää

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Kuntien VIP imagotutkimus Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Rovaniemi kuuluu yli asukkaan kaupunkien vertailuryhmään

Kuntien VIP imagotutkimus Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Rovaniemi kuuluu yli asukkaan kaupunkien vertailuryhmään Kuntien VIP imagotutkimus 2007 Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Rovaniemi kuuluu yli 50 000 asukkaan kaupunkien vertailuryhmään Tutkimuksesta yleisesti Kyselyyn vastasi 1091 kuntia koskevaan päätöksentekoon

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA Seurantatietojen tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta. Tuensaaja sitoutuu toimittamaan seurantatiedot myönteisen tukipäätöksen saatuaan.

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien vaikutus maitotilojen rakennekehitykseen Etelä- Savossa vuosien aikana

Maatalouden investointitukien vaikutus maitotilojen rakennekehitykseen Etelä- Savossa vuosien aikana Maatalouden investointitukien vaikutus maitotilojen rakennekehitykseen Etelä- Savossa vuosien 2009-2014 aikana OPINNÄYTETYÖ, KEVÄT 2016 JENNA HÄMÄLÄINEN 1. Taustaa opinnäytetyölle 2. Tarkoitus ja tavoitteet

Lisätiedot

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Itäkeskus Visio Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä, joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut asukkailleen,

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV)

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 50 12.06.2014 Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV) 691/10.03.01.02/2013

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa,

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, Vartiosaari Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi JOENSUU: Pilkon selvittelyt Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi Joensuu seudun yleiskaava 2020:n alue YLEISKAAVA KOKO JOENSUUN ALUEELLA Joensuu

Lisätiedot

Kuka tarvitsee puhtaampaa vettä - kannattaako kunnostaminen? Vesistökunnostusverkoston seminaari Rauma Turo Hjerppe Suomen ympäristökeskus

Kuka tarvitsee puhtaampaa vettä - kannattaako kunnostaminen? Vesistökunnostusverkoston seminaari Rauma Turo Hjerppe Suomen ympäristökeskus Kuka tarvitsee puhtaampaa vettä - kannattaako kunnostaminen? Vesistökunnostusverkoston seminaari Rauma 10.6.2015 Turo Hjerppe Suomen ympäristökeskus Esityksen sisältö A. Asukkaiden ja mökkiläisten maksuhalukkuus

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot