RAKENTAJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAJAN OPAS WWW.PIEKSAMAKI.FI"

Transkriptio

1 RAKENTAJAN OPAS

2 TEKNINEN TOIMI RAKENTAJAN PALVELUKSESSA Pieksämäki on hyvä paikka rakentaa oma koti. Olipa kyseessä sitten rakennuspaikan valinta, tontteihin liittyvät tiedustelut, asemakaavoituksen vaikutus rakentamiseen, erilaiset tonttiliittymät, maisemointiin liittyvät kysymykset Pieksämäen tekninen toimi on rakentajan palveluksessa. Saat runsaasti lisätietoa palveluista netistä osoitteesta tai ottamalla yhteyttä teknisen toimen henkilöstöön. Tervetuloa Pieksämäelle! Etelä-Savossa sijaitseva, reilun asukkaan Pieksämäki tarjoaa loistavat puitteet asumiselle ja yrittämiselle. Pieksämäellä toimii yli 40 teknologiateollisuuden yritystä. Ala työllistää yli 700 henkilöä. Suurin työllistäjä on yli 1700 työpaikkaa tarjoava hyvinvointipalvelut. Erityisesti lähihoitajille ja sairaanhoitajille on jatkuvasti avoimia työpaikkoja. Pieksämäki on talousalueensa kaupan keskus monipuolisine erikoiskaupan palveluineen. Pieksämäki on myös koulutuskaupunki. Koulutustarjontaa on ammattikorkeakouluasteeseen saakka. Pieksämäellä onkin erinomaiset kanavat saada osaajia yrityksiin sekä järjestää henkilöstölle jatko- ja täydennyskoulutusta. Edulliset asumiskustannukset ja hyvät julkiset sekä yksityiset palvelut tarjoavat tänne sijoittuvalle edellytykset hyvään elämään, johon kuuluvat myös monipuoliset harrastusmahdollisuudet kulttuurin ja urheilun parissa. Erämaisine ympäristöineen Pieksämäki toimii myös luontoihmisen ihanteellisena asuinpaikkana. Pieksämäellä on hyvä asua ja yrittää! Pieksämäki on rakentunut Suomen päärataverkon yhdeksi tärkeäksi risteyspaikaksi. Tänne on nopeat yhteydet kaikkialta Suomesta. Helsinkiin pääsee junalla kolmessa tunnissa. Mikkeli, Kuopio ja Jyväskylä sijaitsevat vajaan tunnin matkan päässä ja Pietariin junailee 4,5 tunnissa. Lähitulevaisuudessa kaupan kehittymiseen tarjoutuu Pieksämäellä oivallinen tilaisuus, kun ydinkeskustassa sijaitsevaa Vanhan Varikon 8,5 hehtaarin aluetta ryhdytään rakentamaan kaupallisen liiketoiminnan käyttöön. 2

3 Tontti Pieksämäeltä Pieksämäellä on runsas valikoima vapaita omakotitontteja. Vaihtoehtoja löytyy kantakaupungin kaupunginosista, Naarajärven, Jäppilän ja Virtasalmen taajamista sekä haja-asutusalueelta eri puolilta kaupunkia. Rakennuspaikan voi joko vuokrata tai ostaa. Tonttien hinnoittelu on Pieksämäellä hyvin maltillista. Vuokratonttien hinnat ovat keskimäärin /vuosi ja myyntihinnat Tonttien hintaan vaikuttaa rakennuspaikan pinta-ala, rakennusoikeus ja etäisyys palveluista. Tontin ostaminen onnistuu myös kesken vuokrakauden voimassa olevan hinnoittelun mukaan. Tontin varauksen voi tehdä lomakkeella, jonka saa kaupungin kotisivuilta ja teknisen toimen toimipisteestä. Maksuton varaus on voimassa 6 kk. Mikäli tontin varausaikaa haluaa jatkaa (max. 1 vuosi), peritään jatkoajalta vuotuisen vuokran suuruinen varausmaksu. Maksettua varausmaksua ei hyvitetä tai palauteta. Pieksämäellä on tarjolla runsaasti myös yksityisten tontteja. Niistä voi kysellä kiinteistövälittäjiltä ja kyläyhdistyksiltä. Vapaa-ajan asumiseen tontteja on tarjolla mm. Anolanrannalla. Kaavoitus ja rakennusjärjestys Mieluisan asuinalueen löydettyään on syytä tutustua alueen suunnittelumääräyksiin, jotka esitetään asemakaavassa, rakennustapaohjeissa ja rakennusjärjestyksessä. Ranta-alueille on laadittu ranta-asema- ja osayleiskaavoja, joissa on myös rakentamista ohjaavia määräyksiä. Kaavassa on yleensä määritelty rakentamisetäisyydet naapureihin, tontin rakennusoikeus sekä kerrosluku. Joillekin alueille on laadittu myös rakennustapaohjeet. Rakentajan tulee huomioida myös rakennusjärjestys. Kaavoittamattomille alueille rakennettaessa tulee varautua mahdolliseen poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun tarpeeseen. Kaupungin tonttitarjontaan voi tutustua kaupungin kotisivuilla sekä teknisen toimen toimipisteessä. Kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä maankäyttöön ja rakennusjärjestyksen osalta rakennusvalvontaan. 3

4 Talon suunnittelu Varaa kotisi suunnitteluun riittävästi aikaa. Varausaika kannattaa käyttää rakennushankkeen valmisteluun. Rakennusvalvontaan on hyvä olla yhteydessä jo luonnoskuvien valmistuttua, ennen talopaketin tilausta. Rakennusvalvonnan antaman neuvonnan perusteella voi teettää lopulliset pääpiirustukset rakennuslupaa varten. Huolellisella suunnittelulla välttyy yllättäviltä kustannuksilta. Rakennusprojektin aikataulu kk Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 12 kk Pientalon suunnittelu 6 kk Rakentamisen valmistelu Tarveselvitysvaiheen muistilista aikataulu rahoitus oman työn osuus tilasuunnittelu rakennuspaikka rakentamisen ajankohta toteutustavan valinta tarvittavat rakennusalan ammattilaiset Hankesuunnittelu Määritellään hankkeen laajuus-, laatu-, kustannus- ja aikatavoitteet. Pientalohankkeeseen osallistuvat suunnittelijat Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija KVV-suunnittelija (kiinteistöjen vesi- ja viemärijärjestelmät) IV-suunnittelija (ilmanvaihtojärjestelmät) Sähkösuunnittelija Erityisalojen suunnittelijat (turvatekniikka, teletekniikka, sisustaminen, piharakentaminen...) Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee rakennusvalvontaviranomainen. Luvan hakemisen ohjeet, tiedot rakennusluvan kustannuksista ja rakennusjärjestys ovat saatavilla kaupungin kotisivuilta. Rakennusvalvontaviranomaisten tehtävänä on auttaa ja opastaa rakennusluvan hakemisessa. Rakennuslupahakemus Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan rakennuspaikan hallinnasta sekä rakennuksen pääpiirustukset, jotka suunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan. Pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset. Rakennusluvat pyritään käsittelemään 2 kuukaudessa. Rakennustyöt on aloitettava 3 vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämisestä. Rakennuslupa on voimassa 5 vuotta. Ennen tarkemman suunnittelun aloittamista kannattaa rakennuspaikan maaperä tutkia. Pohjatutkimuksella saadaan selville mm. maaperän rakenne, kantavuus ja pohjaveden taso. Tutkimuksella selvitetään sopivan perustamistavan valinta. 4 Suunnittelun pohjaksi tarvitaan tonttikartta, joka sisältää tiedot tontista, asemakaavamääräyksistä, mahdollisista muista rakentamisen rajoituksista ja tontin korkeussuhteista. Tonttikartan saa tilattua maankäytöltä. Toimitusaika on 2 viikkoa. Suunnitteluaineisto on mahdollista saada myös sähköisenä.

5 12-18 kk Rakentaminen Käyttöönotto Asuminen Aloituskokous Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksen jälkeen pitäisi hankkeen kaikilla osapuolilla olla selvä käsitys siitä miten tehdään kuka tekee milloin tehdään kuka valvoo kuka mistäkin työstä vastaa miten tarkastukset kirjataan ja missä tarpeelliset asiakirjat säilytetään. Osittainen loppukatselmus / Loppukatselmus Osittaisessa loppukatselmuksessa eli käyttöönottokatselmuksessa rakennusvalvontaviranomainen antaa luvan rakennuksen tai sen osan käyttöönottoon. Rakennusluvan hakeminen on helppoa Viranomaistarkastukset ja katselmukset Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen ja tarkastaminen suoritetaan perustustyön valmistuttua. Rakennustyön aikana tarpeen mukaan toimitettaviksi määrättäviä katselmuksia ovat pohjakatselmus, rakennekatselmus sekä lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus. Katselmuksessa todetaan, onko tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja tarvittavat selvitykset tehty ja onko havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet suoritettu. 5

6 Liittymät Vesi- ja viemäriliittymä Pieksämäen Vesi on kaupungin omistama liikelaitos, joka huolehtii asukkaiden vesihuollon palveluista tuottamalla sekä jakamalla laadukasta talousvettä ja huolehtimalla jätevesien puhdistamisesta. Lisätietoja Hajaasutusalueella toimii lisäksi vesiosuuskuntia. Ajoneuvoliittymä Ajoneuvoliittymän rakentamisesta vastaa kiinteistön omistaja tai vuokralainen kustannuksellaan. Tonttiliittymälle on haettava sijoituslupa ja saatava tien/kadunpitäjän suostumus. Lisäksi on haettava kaivulupa ennen kaivutöiden aloittamista ja työn valmistuttua se on hyväksytettävä kaupungininsinöörillä. Asemakaava-alueella omakotitalotontille hyväksytään yksi 5 metriä leveä liittymä. Kaukolämpö Pieksämäellä kaukolämmön jakelusta vastaa Savon Voima, joka rakennuttaa kaukolämpöverkostoa ja toimittaa lämpöä verkoston alueella sijaitseviin kohteisiin. Jäppilän ja Virtasalmen taajamissa toiminnasta vastaa Pieksämäen kaupunki. Lisätietoja kaukolämpöön liittymisestä Sähköliittymä Sähköverkon liittymistä huolehtii Pieksämäen alueella Savon Voima Oy ja Virtasalmen alueella Suur- Savon Sähkö Oy Hulevedet Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Pieksämäen kunnallistekniikka huolehtii hulevesiviemäriverkostojen avulla hulevesien poisjohtamisesta Pieksämäellä. Hulevesiliittymälupa on haettava ennen verkostoon liittymistä. Laajakaista Pieksämäellä on mahdollista liittyä tehokkaaseen valokuituverkkoon. Kysy lisää yhteyksistä ja liittymisestä Jätehuolto Ota aina ennen kaivutöiden aloittamista selvää alueella jo olevista kaapeleista! Jätehuollosta vastaa Jätekukko Oy. Jätekukko hoitaa järjestetyn jätteen kuljetukset, ylläpitää jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoja sekä vastaa jäteneuvonnasta ja -tiedotuksesta. Kaikilla asuinkiinteistöillä ja julkisen hallinnon kohteilla on velvollisuus liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Liittyminen hoidetaan ottamalla yhteyttä jätehuollon palvelutehtävistä vastaavaan jätehuoltoyhtiöön Jätekukkoon. Täyden palvelun LVI-talo! Jätekukon palvelut rakentajille 6 Suomen Talotekniikka Pieksä Oy Kangaskatu 14, Pieksämäki Tarjoamme rakentajille ja remontoijille: - Raksaroskis pienelle työmaalle - Pieksämäen jäteaseman palvelut (Puhdistamontie 1) Lue lisää:

7 Kunnallistekniikan tulosalue vastaa julkisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta toimivan ja viihtyisän elinympäristön luomiseksi. Kiinteistön omistaja tai vuokralainen vastaa viher- ja katualueen puhtaanapidosta. Katujen osalta talvi- ja muusta kunnossapidosta vastaa Pieksämäen kaupunki. Omakotiasujan velvoitteet Tonttipuut Tonttipuiden kaadoista vastaa tontin omistaja tai vuokralainen omalla kustannuksellaan. Yksittäisten puiden kaatamisluvat käsittelee kaupunginpuutarhuri. Tonttiliittymä Tontinomistajan vastuulla on tonttiliittymän rakentaminen ja sen kunnossapito ajoradan reunasta lähtien. Lumen siirto tontilta yleiselle alueelle on kielletty. Rakennusten osoitenumerokilvet Osoitenumerokilvellä osoitetaan rakennuksen osoitenumero kunnan osoitejärjestelmässä ja opastetaan liikennöimistä sekä hälytysajoa. Rakennuksen omistajan velvollisuus on asettaa ja ylläpitää rakennuksen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain. Rakennuksen osoitenumeroita valvovat rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaiset. Osoitenumerokilpi voidaan kiinnittää rakennuksen seinään, ovilamppuun, porttiin, postilaatikkoon, aitaan tai vastaavaan rakenteeseen. Numerokilpi tulisi kuitenkin aina olla luettavissa kadulta ja tieltä käsin. TERVETULOA RAKENTAMAAN PIEKSÄMÄELLE! 7

8 Pieksämäen kaupunki Pertinkuja 1, PIEKSÄMÄKI Teknisen toimen toimipiste Vilhulantie 5, NAARAJÄRVI avoinna ma - pe klo Tapani Mähönen / tekninen johtaja / / Jäppilän ja Virtasalmen kaukolämpöliittymät Maankäyttö Pekka Häkkinen / kaavoituspäällikkö / / kaavoitus, poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut Anssi Tarkiainen / maankäyttöinsinööri / / kaavoitus, omakotitalotonttien myynti, tonttijaot Juha Sormunen / maanmittausteknikko / / omakotitontin vuokraus, kartoitukset, mittaukset, maastoonmerkinnät, osoitteet Mirja Kaijala / paikkatietokäsittelijä / / kartta-, kaava- ja kiinteistörekisteriotteet Rakennusvalvonta Juhani Ronkainen / rakennustarkastaja / Jani Isohella / rakennustarkastaja / / yksityistieavustukset, korjaus- ja energia-avustukset Arja Hannele Leskinen / toimistosihteeri / Ulla Nikulainen / toimistosihteeri / Anita Romo / toimistosihteeri / Kunnallistekniikka Kirsti Valkonen / kaupungininsinööri / / kaivuluvat, katualueen käyttö, tonttiliittymät, hulevesiverkostoon liittyminen Irja Enkenberg / kaupungin puutarhuri / / viheralueet, tonttipuut Jorma Savolainen / katupäällikkö / / katujen kunnossapito Ympäristönsuojelu ja terveysvalvonta Tonttien, tilojen ja yleisten alueiden lohkomistoimitukset ja rekisteröinti Keski-Savon ympäristötoimi Etelä-Savon Maanmittaustoimisto PL 101, Sairaalantie 14, PIEKSÄMÄKI PL 69, Mikkeli, Jääkärinkatu 14, Mikkeli Asiakaspalvelu puh Hanna Kakriainen / ympäristösihteeri / TOIMIVAMPI MAAILMA Onko haaveissasi oma ranta? Tai kenties talo rannalla? Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee elinympäristöstämme toimivampaa. Destia tuottaa kaikki tarvittavat kiviainekset tienrakentamiseen, talonrakentamiseen, betonituotteisiin sekä vaativiin päällysteisiin. Tuotevalikoimaamme kuuluvat murskeet, sorat, hiekat ja sepelit eri kokoluokissa. Destia myy kiviainesta sekä noutopisteistään että haluttuun kohteeseen toimitettuna. Ota yhteyttä: Kiviainesmyynti, p Olipa haaveissasi lomakoti tai vakituinen asunto, me autamme toteuttamaan haaveesi. Ota yhteyttä ja tule osuuspankkiin neuvottelemaan yksilöllinen laina ja siihen takaisinmaksuturva sekä korkokatto. Haaveittesi kohteen löydät parhaiten paikallisen asiantuntijan avulla. OP-Kiinteistökeskuksen asiakkaana saat käyttöösi maan parhaan ja luotettavimman*) kiinteistönvälitysketjun palvelut ja osaamisen. *) Taloustutkimus kiinteistönvälitysketjut

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Päiväys 2/2015 Sisällysluettelo: Oma koti Riihimäelle...

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Pietarsaari... 11 Luoto... 19

Pietarsaari... 11 Luoto... 19 RAKENTAJAN OPAS Pietarsaari................ 11 Luoto.................... 19 Tämän oppaan aineisto löytyy kuntien www-sivuilta. Sisällysluettelo Lukijalle........................................... 4 Rahoitus..........................................

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla.

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla. HAKEMUSTEN JÄTTÖ Tontteja koskevat hakemukset on jätettävä Tampereen kaupungin keskusvirastotalon ala-aulan esittelytilaan, os. Aleksis Kiven katu 14-16 C tai kiinteistötoimeen 3. krs. Avoinna arkisin

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja

Talonrakentajan käsikirja. 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja 1 Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Lappli-talot Talonrakentajan käsikirja Sisältö SUUNNITTELU JA KUSTANNUSARVIO 3 Kustannussuunnittelu 3 TONTIN HANKINTA 4 RAHOITUS

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Oma tontti Orivedeltä Vain puoli tuntia Tampereelta

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Oma tontti Orivedeltä Vain puoli tuntia Tampereelta Oma tontti Orivedeltä Vain puoli tuntia Tampereelta RAKENTAJAN OPAS 2015 Tervetuloa Orivedelle, lähes 10 000 asukkaan kasvavaan ja viihtyisään kaupunkiin Tampereen naapurissa. Hyvät palvelut ja turvallinen

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin Ehdotus 20.10.2010 VANTAAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Luonnosta koskevat muutos- ja täydennysesitykset ymv. ovat merkitty sinisellä värillä

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 1802m2

Tontin pinta-ala: 1802m2 Rakennuslautakunta 54 17.09.2014 Rakennuslupahakemus, R59-2014 (3. kaupunginosan korttelin 422 tontti 7, Kavallintie 7a, kahden erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 719/10.03.00/2014

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

Nivala Reisjärvi Pyhäjärvi Haapajärvi Kärsämäki

Nivala Reisjärvi Pyhäjärvi Haapajärvi Kärsämäki Uusi asunto? Olipa syysi uuden kodin hankintaan mikä tahansa, lainan hakeminen sujuu helposti netissä. Osoitteessa op.i/kotiin kerrotaan paitsi lainan hakemisesta myös siitä, miksi se kannattaa ottaa juuri

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen

H E L S I N G I N. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011. teema. Pientalorakentaminen T E E M A L E H T I H E L S I N G I N Rakennusmestarit ja -insinöörit 2011 Pientalorakentaminen SISÄLTÖ 6B 2011 Toimittajalta Pientalorakentaminen kertoo jo sanana, miten se eroaa muusta rakentamisesta.

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot