TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2014/2252(INI) Lausuntoluonnos David Borrelli (PE554.

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2014/2252(INI) Lausuntoluonnos David Borrelli (PE554."

Transkriptio

1 Euroopan parlamentti Kansainvälisen kaupan valiokunta 2014/2252(INI) TARKISTUKSET 1-29 David Borrelli (PE v01-00) vuosikertomuksista toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (2014/2252(INI)) AM\ doc PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /19 AM\ doc

3 1 Jörg Leichtfried 1 kohta 1. toteaa, että yhteinen kauppapolitiikka ja EU:n taloudelliset suhteet kolmansien maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa ovat tärkeitä EU:n kasvulle ja työllisyydelle; katsoo siksi, että suhteellisuusperiaatetta ja tarvittaessa toissijaisuusperiaatetta on noudatettava asianmukaisesti myös näillä toimintapolitiikan aloilla, erityisesti kun kauppasopimusten on oltava sekamuotoisia; 1. toteaa, että yhteinen kauppapolitiikka ja EU:n taloudelliset suhteet kolmansien maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa ovat tärkeitä EU:n kasvulle ja työllisyydelle; katsoo siksi, että suhteellisuusperiaatetta ja tarvittaessa toissijaisuusperiaatetta on noudatettava asianmukaisesti myös näillä toimintapolitiikan aloilla, erityisesti kun kauppasopimusten katsotaan olevan sekamuotoisia; 2 Aldo Patriciello 1 kohta 1. toteaa, että yhteinen kauppapolitiikka ja EU:n taloudelliset suhteet kolmansien maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa ovat tärkeitä EU:n kasvulle ja työllisyydelle; katsoo siksi, että suhteellisuusperiaatetta ja tarvittaessa toissijaisuusperiaatetta on noudatettava asianmukaisesti myös näillä toimintapolitiikan aloilla, erityisesti kun kauppasopimusten on oltava sekamuotoisia; ( ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) Or. it AM\ doc 3/19 PE v01-00

4 3 Marine Le Pen 1 kohta 1. toteaa, että yhteinen kauppapolitiikka ja EU:n taloudelliset suhteet kolmansien maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa ovat tärkeitä EU:n kasvulle ja työllisyydelle; katsoo siksi, että suhteellisuusperiaatetta ja tarvittaessa toissijaisuusperiaatetta on noudatettava asianmukaisesti myös näillä toimintapolitiikan aloilla, erityisesti kun kauppasopimusten on oltava sekamuotoisia; 1. toteaa, että yhteisön etuuskohtelu ja jäsenvaltioita hyödyttävät kaupan suojaamisjärjestelyt ovat tärkeitä EU:n kasvulle ja työllisyydelle; katsoo siksi, että suhteellisuusperiaatetta ja tarvittaessa toissijaisuusperiaatetta on noudatettava asianmukaisesti myös näillä toimintapolitiikan aloilla, erityisesti kun kauppasopimusten on oltava sekamuotoisia; Or. fr 4 Marietje Schaake 1 kohta 1. toteaa, että yhteinen kauppapolitiikka ja EU:n taloudelliset suhteet kolmansien maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa ovat tärkeitä EU:n kasvulle ja työllisyydelle; katsoo siksi, että suhteellisuusperiaatetta ja tarvittaessa toissijaisuusperiaatetta on noudatettava asianmukaisesti myös näillä toimintapolitiikan aloilla, erityisesti kun kauppasopimusten on oltava sekamuotoisia; 1. toteaa, että yhteinen kauppapolitiikka, jossa EU voi hyödyntää painoarvoaan vaikuttaakseen mahdollisimman paljon neuvotteluihin, ja EU:n taloudelliset suhteet kolmansien maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa ovat tärkeitä EU:n kasvulle ja työllisyydelle; katsoo siksi, että suhteellisuusperiaatetta ja tarvittaessa toissijaisuusperiaatetta on noudatettava asianmukaisesti myös näillä toimintapolitiikan aloilla; PE v /19 AM\ doc

5 5 Marietje Schaake 1 a kohta (uusi) 1 a. suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen pyrkiä selkeyttämään kauppasopimusten sekamuotoisuutta välittämällä EU:n ja Singaporen välisen vapaakauppasopimuksen Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi; korostaa, että selkeyden olisi oltava perusta EU:n tehokkaammalle neuvotteluasemalle sekä EU:n ja kolmansien maiden välisten kauppasopimusten ratifiointimenettelyjen nopeuttamiselle; 6 Jörg Leichtfried 2 kohta 2. korostaa tarvetta määritellä, kuinka toissijaisuusperiaatetta on sovellettava silloin, kun kauppapolitiikkaan sisältyy investointisäännöksiä, jotka koskevat muita kuin perustamissopimuksessa mainittuja, yhteisen kauppapolitiikan alaisia EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia suoria ulkomaisia investointeja; panee merkille viimeisimmät kiistat, jotka koskevat laaja-alaista talous- ja kauppasopimusta (CETA), EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimusta sekä sijoittajan ja valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun avoimuutta koskevaa YK:n yleissopimusta; kehottaa vahvistamaan suhteellisuusperiaatteen 2. korostaa tarvetta selkeyttää vastuunjakoa toissijaisuusperiaatteen osalta silloin, kun kauppapolitiikka vaikuttaa muihin investointeihin kuin suoriin ulkomaisiin investointeihin, kuten arvopaperisijoituksiin, koska nykyisissä vapaakauppasopimuksissa, kuten laajaalaisessa talous- ja kauppasopimuksessa (CETA), EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimuksessa sekä sijoittajan ja valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun avoimuutta koskevassa YK:n yleissopimuksessa, on kiistanalaisia kohtia; kehottaa vahvistamaan suhteellisuusperiaatteen noudattamista, kun kahdenvälisistä suojalausekkeista AM\ doc 5/19 PE v01-00

6 noudattamista, kun kahdenvälisistä suojalausekkeista neuvotellaan ja niitä sovelletaan; neuvotellaan ja niitä sovelletaan; 7 Marietje Schaake 2 kohta 2. korostaa tarvetta määritellä, kuinka toissijaisuusperiaatetta on sovellettava silloin, kun kauppapolitiikkaan sisältyy investointisäännöksiä, jotka koskevat muita kuin perustamissopimuksessa mainittuja, yhteisen kauppapolitiikan alaisia EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia suoria ulkomaisia investointeja; panee merkille viimeisimmät kiistat, jotka koskevat laaja-alaista talous- ja kauppasopimusta (CETA), EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimusta sekä sijoittajan ja valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun avoimuutta koskevaa YK:n yleissopimusta; kehottaa vahvistamaan suhteellisuusperiaatteen noudattamista, kun kahdenvälisistä suojalausekkeista neuvotellaan ja niitä sovelletaan; 2. korostaa tarvetta määritellä, kuinka toissijaisuusperiaatetta on sovellettava silloin, kun kauppapolitiikkaan sisältyy investointisäännöksiä, jotka koskevat muita kuin perustamissopimuksessa mainittuja, yhteisen kauppapolitiikan alaisia EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia suoria ulkomaisia investointeja; panee merkille sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisua koskevat viimeaikaiset keskustelut ja komission ehdotukset nykyisen mallin ajantasaistamiseksi ja uudistamiseksi; korostaa, että myös jäsenvaltioiden olisi kannettava vastuunsa tässä prosessista niiden kolmansien maiden kanssa tekemiin kahdenvälisiin sopimukseen sisältyvien sitoumusten mukaisesti; kehottaa jäsenvaltioita allekirjoittamaan sijoittajan ja valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun avoimuutta koskevan YK:n yleissopimuksen; kehottaa noudattamaan suhteellisuusperiaatetta, kun kahdenvälisistä suojalausekkeista neuvotellaan ja niitä sovelletaan; 8 Fernando Ruas PE v /19 AM\ doc

7 2 kohta 2. korostaa tarvetta määritellä, kuinka toissijaisuusperiaatetta on sovellettava silloin, kun kauppapolitiikkaan sisältyy investointisäännöksiä, jotka koskevat muita kuin perustamissopimuksessa mainittuja, yhteisen kauppapolitiikan alaisia EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia suoria ulkomaisia investointeja; panee merkille viimeisimmät kiistat, jotka koskevat laaja-alaista talous- ja kauppasopimusta (CETA), EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimusta sekä sijoittajan ja valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun avoimuutta koskevaa YK:n yleissopimusta; kehottaa vahvistamaan suhteellisuusperiaatteen noudattamista, kun kahdenvälisistä suojalausekkeista neuvotellaan ja niitä sovelletaan; 2. korostaa tarvetta määritellä, kuinka toissijaisuusperiaatetta on sovellettava silloin, kun kauppapolitiikkaan sisältyy investointisäännöksiä, jotka koskevat muita kuin perustamissopimuksessa mainittuja, yhteisen kauppapolitiikan alaisia EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia suoria ulkomaisia investointeja; 9 Jörg Leichtfried 2 a kohta (uusi) 2 a. muistuttaa, että yhteinen kauppapolitiikka määritellään SEUT:n 3 artiklassa alaksi, jolla unionilla on yksinomainen, yhdenmukaisiin periaatteisiin perustuva toimivalta; toteaa, että toissijaisuusperiaatetta ei näin ollen sovelleta yhteiseen kauppapolitiikkaan; AM\ doc 7/19 PE v01-00

8 10 Marine Le Pen 3 kohta 3. kehottaa selvittämään, voivatko kaupan välineet, esimerkiksi sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisu (ISDS), vaarantaa suhteellisuusperiaatteen jäsenvaltioiden toimivallan kannalta; 3. toteaa, että kaupan välineet, esimerkiksi sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisu (ISDS), vaarantavat suhteellisuusperiaatteen jäsenvaltioiden toimivallan kannalta; Or. fr 11 Eleftherios Synadinos 3 kohta 3. kehottaa selvittämään, voivatko kaupan välineet, esimerkiksi sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisu (ISDS), vaarantaa suhteellisuusperiaatteen jäsenvaltioiden toimivallan kannalta; 3. kehottaa selvittämään, voivatko kaupan välineet, esimerkiksi sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisu (ISDS), vaarantaa suhteellisuusperiaatteen jäsenvaltioiden toimivallan kannalta, ja ottamaan samalla huomioon, että EU:n tuomioistuimella on yksinomainen tuomiovalta, kun on kyse säädöksiin perustuvista toimista; Or. el 12 Bernd Lange, Jörg Leichtfried 3 a kohta (uusi) 3 a. kehottaa jäsenvaltioita lakkaamaan jarruttamasta YK:n kansainvälisen PE v /19 AM\ doc

9 kauppaoikeuden toimikunnan (UNCITRAL) sijoittajan ja valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun avoimuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymistä, jotta komissio voi allekirjoittaa kyseisen sopimuksen koko unionin puolesta; pitää valitettavana nykyistä tilannetta, jossa jotkut EU:n jäsenvaltiot ovat sopimuksen osapuolia ja toiset eivät; katsoo, että tämä esimerkki osoittaa selvästi, että suoria ulkomaisia investointeja koskevaa unionin yksinomaista toimivaltaa on selkeytettävä kaikilta osin; 13 Jörg Leichtfried 3 b kohta (uusi) 3 b. muistuttaa, että jäsenvaltioiden toteuttamat investointien suojaamista koskevat toimet ovat johtaneet nykyiseen tilanteeseen, jossa EU:n jäsenvaltiot ovat noin kahdenvälisen investointisopimuksen osapuolia ja jossa näiden sopimusten määräykset poikkeavat toisinaan toisistaan, mikä voisi johtaa vääristymiin sisämarkkinoilla ja EU:n sijoittajien epätasapuoliseen kohteluun ulkomailla; 14 Jörg Leichtfried 4 kohta AM\ doc 9/19 PE v01-00

10 4. katsoo, että EU:n muille maille antamaan rahoitustukeen, erityisesti makrotaloudelliseen rahoitustukeen, liittyvien toimenpide-ehdotusten suhteellisuudesta on tehtävä perusteellisempi vaikutusten ennakkoarviointi, jotta apu olisi tehokasta ja aidosti hyödyttäisi apua tarvitsevia kumppaneita; painottaa, että tuen maksamiselle on asetettava tiukempia ennakkoehtoja, varojen käyttöä on valvottava tehokkaasti ja parlamentin on myös tutkittava sitä tarkasti; 4. katsoo, että EU:n muille maille antamaan rahoitustukeen, erityisesti makrotaloudelliseen rahoitustukeen, liittyvien toimenpide-ehdotusten suhteellisuudesta on tehtävä perusteellisempi vaikutusten ennakkoarviointi, jotta apu olisi tehokasta ja aidosti hyödyttäisi apua tarvitsevia kumppaneita; painottaa, että tuen maksamiselle on asetettava tiukempia ennakkoehtoja, varojen käyttöä on valvottava tehokkaasti, mukaan luettuina toimet petosten ja korruption ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan petostentorjuntaviraston suorittamat tarkastukset ja sen varmistaminen, että unionilla on oikeus saada laina täysimääräisesti takaisin tapauksissa, joissa on näytetty toteen, että edunsaajamaa on ollut osallisena petokseen, korruptioon tai muuhun laittomaan toimintaan, joka on vahingoittanut unionin taloudellisia etuja unionin makrotaloudellisen rahoitustuen hallinnoinnissa, ja parlamentin on myös tutkittava varojen käyttöä tarkasti; 15 Aldo Patriciello 4 kohta 4. katsoo, että EU:n muille maille antamaan rahoitustukeen, erityisesti makrotaloudelliseen rahoitustukeen, liittyvien toimenpide-ehdotusten suhteellisuudesta on tehtävä perusteellisempi vaikutusten 4. katsoo, että EU:n muille maille antamaan rahoitustukeen, erityisesti makrotaloudelliseen rahoitustukeen, liittyvien toimenpide-ehdotusten suhteellisuudesta on tehtävä perusteellisempi vaikutusten PE v /19 AM\ doc

11 ennakkoarviointi, jotta apu olisi tehokasta ja aidosti hyödyttäisi apua tarvitsevia kumppaneita; painottaa, että tuen maksamiselle on asetettava tiukempia ennakkoehtoja, varojen käyttöä on valvottava tehokkaasti ja parlamentin on myös tutkittava sitä tarkasti; ennakkoarviointi, jotta apu olisi tehokasta ja aidosti hyödyttäisi apua tarvitsevia kumppaneita; painottaa, että tuen maksamiselle on asetettava tiukempia ennakkoehtoja, varojen käyttöä on valvottava tehokkaasti ja parlamentin on myös tutkittava sitä perusteellisesti ja yksityiskohtaisesti; Or. it 16 Eleftherios Synadinos 4 kohta 4. katsoo, että EU:n muille maille antamaan rahoitustukeen, erityisesti makrotaloudelliseen rahoitustukeen, liittyvien toimenpide-ehdotusten suhteellisuudesta on tehtävä perusteellisempi vaikutusten ennakkoarviointi, jotta apu olisi tehokasta ja aidosti hyödyttäisi apua tarvitsevia kumppaneita; painottaa, että tuen maksamiselle on asetettava tiukempia ennakkoehtoja, varojen käyttöä on valvottava tehokkaasti ja parlamentin on myös tutkittava sitä tarkasti; 4. katsoo, että EU:n muille maille antamaan rahoitustukeen, erityisesti makrotaloudelliseen rahoitustukeen, liittyvien toimenpide-ehdotusten suhteellisuudesta on tehtävä perusteellisempi vaikutusten ennakkoarviointi, jotta apu olisi tehokasta ja aidosti hyödyttäisi apua tarvitsevia kumppaneita; painottaa, että on toteutettava toimia, komission aisanmukaisesti koordinoimat aloitteet mukaan luettuina, joilla tuen maksamiselle asetetaan tiukempia ennakkoehtoja, että varojen käyttöä on valvottava tehokkaasti ja että parlamentin on myös tutkittava sitä tarkasti; Or. el 17 Marietje Schaake 4 kohta AM\ doc 11/19 PE v01-00

12 4. katsoo, että EU:n muille maille antamaan rahoitustukeen, erityisesti makrotaloudelliseen rahoitustukeen, liittyvien toimenpide-ehdotusten suhteellisuudesta on tehtävä perusteellisempi vaikutusten ennakkoarviointi, jotta apu olisi tehokasta ja aidosti hyödyttäisi apua tarvitsevia kumppaneita; painottaa, että tuen maksamiselle on asetettava tiukempia ennakkoehtoja, varojen käyttöä on valvottava tehokkaasti ja parlamentin on myös tutkittava sitä tarkasti; 4. katsoo, että EU:n muille maille antamaan rahoitustukeen, erityisesti makrotaloudelliseen rahoitustukeen, liittyvien toimenpide-ehdotusten suhteellisuudesta on tehtävä perusteellisempi vaikutusten ennakko- ja jälkiarviointi, jotta apu olisi tehokasta ja aidosti hyödyttäisi apua tarvitsevia kumppaneita; painottaa, että tuen maksamiselle on asetettava tiukempia ennakkoehtoja, ihmisoikeuksia koskevat lausekkeet mukaan luettuina, että varojen käyttöä on valvottava tehokkaasti ja parlamentin on myös tutkittava sitä tarkasti ja että toimintaan on sisällytettävä aktiivisesti EU:n ulkoiset välineet, joilla kauppa, kehitysyhteistyö sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikka yhdistetään toisiinsa; korostaa, että jäsenvaltioiden on sitouduttava tähän aktiivisemmin; 18 Aldo Patriciello 5 kohta 5. pitää valitettavana sitä, että komission tekemät vaikutusten ennakkoarvioinnit suunnitelluista kauaskantoisista kauppasopimuksista osoittautuvat usein liian optimistisiksi ja herättävät turhia toiveita niiden myönteisestä vaikutuksesta EU:n kansalaisille ja liikeyrityksille, erityisesti pk-yrityksille; huomauttaa, että taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arviointi tehdään vasta neuvottelujen aloittamisen jälkeen niin kutsuttuna kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointina; on 5. pitää valitettavana sitä, että komission tekemät vaikutusten ennakkoarvioinnit suunnitelluista kauaskantoisista kauppasopimuksista osoittautuvat hyvin usein liian optimistisiksi ja herättävät turhia toiveita niiden myönteisestä vaikutuksesta EU:n kansalaisille ja liikeyrityksille, erityisesti pk-yrityksille; huomauttaa, että taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arviointi tehdään vasta neuvottelujen aloittamisen jälkeen niin kutsuttuna kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointina; on PE v /19 AM\ doc

13 vakuuttunut siitä, että nämä kaksi arviointivälinettä olisi yhdistettävä, jotta taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia voitaisiin arvioida ennen kauppaneuvottelujen aloittamista; kehottaa parlamenttia ja komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä tässä asiassa; vakuuttunut siitä, että nämä kaksi arviointivälinettä olisi yhdistettävä, jotta taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia voitaisiin arvioida ennen kauppaneuvottelujen aloittamista; kehottaa parlamenttia ja komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä tässä asiassa; Or. it 19 Marine Le Pen 5 kohta 5. pitää valitettavana sitä, että komission tekemät vaikutusten ennakkoarvioinnit suunnitelluista kauaskantoisista kauppasopimuksista osoittautuvat usein liian optimistisiksi ja herättävät turhia toiveita niiden myönteisestä vaikutuksesta EU:n kansalaisille ja liikeyrityksille, erityisesti pk-yrityksille; huomauttaa, että taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arviointi tehdään vasta neuvottelujen aloittamisen jälkeen niin kutsuttuna kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointina; on vakuuttunut siitä, että nämä kaksi arviointivälinettä olisi yhdistettävä, jotta taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia voitaisiin arvioida ennen kauppaneuvottelujen aloittamista; kehottaa parlamenttia ja komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä tässä asiassa; 5. pitää valitettavana sitä, että komission tekemät vaikutusten ennakkoarvioinnit suunnitelluista kauaskantoisista kauppasopimuksista osoittautuvat usein liian optimistisiksi ja herättävät turhia toiveita niiden myönteisestä vaikutuksesta jäsenvaltioiden kansalaisille ja liikeyrityksille, erityisesti pk-yrityksille; huomauttaa, että taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arviointi tehdään vasta neuvottelujen aloittamisen jälkeen niin kutsuttuna kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointina; on vakuuttunut siitä, että nämä kaksi arviointivälinettä olisi yhdistettävä, jotta taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia voitaisiin arvioida ennen kauppaneuvottelujen aloittamista; kehottaa parlamenttia ja komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä tässä asiassa; Or. fr 20 Klaus Buchner 5 kohta AM\ doc 13/19 PE v01-00

14 5. pitää valitettavana sitä, että komission tekemät vaikutusten ennakkoarvioinnit suunnitelluista kauaskantoisista kauppasopimuksista osoittautuvat usein liian optimistisiksi ja herättävät turhia toiveita niiden myönteisestä vaikutuksesta EU:n kansalaisille ja liikeyrityksille, erityisesti pk-yrityksille; huomauttaa, että taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arviointi tehdään vasta neuvottelujen aloittamisen jälkeen niin kutsuttuna kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointina; on vakuuttunut siitä, että nämä kaksi arviointivälinettä olisi yhdistettävä, jotta taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia voitaisiin arvioida ennen kauppaneuvottelujen aloittamista; kehottaa parlamenttia ja komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä tässä asiassa; 5. pitää valitettavana sitä, että komission tekemät vaikutusten ennakkoarvioinnit suunnitelluista kauaskantoisista kauppasopimuksista osoittautuvat usein liian optimistisiksi ja herättävät turhia toiveita niiden myönteisestä vaikutuksesta EU:n kansalaisille ja liikeyrityksille, erityisesti pk-yrityksille; huomauttaa, että taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arviointi tehdään vasta neuvottelujen aloittamisen jälkeen niin kutsuttuna kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointina; on vakuuttunut siitä, että nämä kaksi arviointivälinettä olisi yhdistettävä, jotta taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia voitaisiin arvioida ennen kauppaneuvottelujen aloittamista; kehottaa parlamenttia ja komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä tässä asiassa; toteaa, että vaikutustenarviointeihin on edelleen sisällyttävä ympäristökriteerien ja sosiaalisia kysymyksiä koskevien kriteerien kaltaisia laadullisia arviointikriteerejä eikä niissä saisi painottaa kohtuuttomasti määrällisiä näkökohtia, koska laadullisiin kriteereihin liittyvistä myönteisistä ja kielteisistä ulkoisista seikoista aiheutuu huomattavia paikallisia ja alueellisia kustannuksia ja niillä on merkittäviä pitkäaikaisvaikutuksia; 21 Marietje Schaake 5 kohta 5. pitää valitettavana sitä, että komission 5. toteaa, että nykyiset PE v /19 AM\ doc

15 tekemät vaikutusten ennakkoarvioinnit suunnitelluista kauaskantoisista kauppasopimuksista osoittautuvat usein liian optimistisiksi ja herättävät turhia toiveita niiden myönteisestä vaikutuksesta EU:n kansalaisille ja liikeyrityksille, erityisesti pk-yrityksille; huomauttaa, että taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arviointi tehdään vasta neuvottelujen aloittamisen jälkeen niin kutsuttuna kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointina; on vakuuttunut siitä, että nämä kaksi arviointivälinettä olisi yhdistettävä, jotta taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia voitaisiin arvioida ennen kauppaneuvottelujen aloittamista; kehottaa parlamenttia ja komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä tässä asiassa; etuuskohtelukauppaa koskevat sopimukset ovat osoittaneet niiden voivan hyödyttää EU:n taloutta ja lisätä kasvua ja työllisyyttä; korostaa, että kauppasopimusten vaikutukset riippuvat neuvottelujen tuloksista ja että vaikutuksia koskevat ennusteet perustuvat siksi aina tiettyihin olettamuksiin; painottaa, että vaikutustenarviointien tekeminen ei ole vain komission tehtävä vaan että myös jäsenvaltioiden olisi oltava avainasemassa arvioitaessa etuuskohtelukauppaa koskevista sopimuksista niiden taloudelle mahdollisesti koituvia hyötyjä ja vaikutuksia; 22 Fernando Ruas 5 kohta 5. pitää valitettavana sitä, että komission tekemät vaikutusten ennakkoarvioinnit suunnitelluista kauaskantoisista kauppasopimuksista osoittautuvat usein liian optimistisiksi ja herättävät turhia toiveita niiden myönteisestä vaikutuksesta EU:n kansalaisille ja liikeyrityksille, erityisesti pk-yrityksille; huomauttaa, että taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arviointi tehdään vasta neuvottelujen aloittamisen jälkeen niin kutsuttuna kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointina; on vakuuttunut siitä, että nämä kaksi arviointivälinettä olisi yhdistettävä, jotta taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia voitaisiin arvioida 5. kehottaa komissiota teettämään ennen kauppasopimuksia koskevien neuvottelujen aloittamista kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnit laajemmassa ennakkoarviointimenettelyssä EU:n kansalaisiin ja liikeyrityksiin, erityisesti pk-yrityksiin, kohdistuvien taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arvioimiseksi; kehottaa parlamenttia ja komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä tässä asiassa; AM\ doc 15/19 PE v01-00

16 ennen kauppaneuvottelujen aloittamista; kehottaa parlamenttia ja komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä tässä asiassa; 23 Klaus Buchner 5 a kohta (uusi) 5 a. varoittaa sääntelyn parantamista koskevassa komission ehdotuksessa esitetyistä vaikutusten arviointia koskevista uusista suuntaviivoista, joissa kauppaa ja investointeja koskevia kustannus-hyöty-kriteerejä pidetään vaikutusten arvioinnissa käytetyissä menetelmissä yhtä tärkeinä kuin sosiaalisia kriteerejä ja ympäristökriteerejä; 24 Jörg Leichtfried 6 kohta 6. korostaa, kuinka äärimmäisen tärkeää on kansalaisten (alkaen ruohonjuuritasolta), yritysten (erityisesti pk-yritysten) ja kansalaisyhteiskunnan asianmukainen kuuleminen, vuoropuhelu ja osallistuminen EU:n kauppapoliittisen päätöksentekoprosessin yhteydessä. 6. korostaa, kuinka äärimmäisen tärkeää on kansalaisten (alkaen ruohonjuuritasolta), yritysten (erityisesti pk-yritysten) ja kansalaisyhteiskunnan asianmukainen kuuleminen, vuoropuhelu ja osallistuminen EU:n kauppapoliittisen päätöksentekoprosessin yhteydessä; korostaa siksi, että on ratkaisevan tärkeää, että neuvottelut käydään avoimesti. PE v /19 AM\ doc

17 25 Eleftherios Synadinos 6 kohta 6. korostaa, kuinka äärimmäisen tärkeää on kansalaisten (alkaen ruohonjuuritasolta), yritysten (erityisesti pk-yritysten) ja kansalaisyhteiskunnan asianmukainen kuuleminen, vuoropuhelu ja osallistuminen EU:n kauppapoliittisen päätöksentekoprosessin yhteydessä. 6. korostaa, kuinka äärimmäisen tärkeää on kansalaisten (alkaen ruohonjuuritasolta), yritysten (erityisesti pk-yritysten) ja kansalaisyhteiskunnan asianmukainen kuuleminen, vuoropuhelu ja osallistuminen EU:n kauppapoliittisen päätöksentekoprosessin yhteydessä, samoin kuin alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen. Or. el 26 Marietje Schaake 6 kohta 6. korostaa, kuinka äärimmäisen tärkeää on kansalaisten (alkaen ruohonjuuritasolta), yritysten (erityisesti pk-yritysten) ja kansalaisyhteiskunnan asianmukainen kuuleminen, vuoropuhelu ja osallistuminen EU:n kauppapoliittisen päätöksentekoprosessin yhteydessä. 6. korostaa, kuinka äärimmäisen tärkeää on kansalaisten, yritysten (erityisesti pkyritysten) ja kansalaisyhteiskunnan asianmukainen kuuleminen, vuoropuhelu ja osallistuminen EU:n kauppapoliittisen päätöksentekoprosessin yhteydessä. 27 David Borrelli AM\ doc 17/19 PE v01-00

18 6 a kohta (uusi) 6 a. kehottaa komissiota julkisten kuulemisten vaikutuksen lisäämiseksi demokraattisen osallistumisen välineenä ja vaikutusten arvioinnin tukena vahvistamaan konkreettisen vähimmäiskriteerin, joka perustuu osallistuvien jäsenvaltioiden lukumäärään ja väestömäärään ja jota käytetään perusteena kuulemismenettelyn hyväksymiselle; Or. it 28 Klaus Buchner 6 a kohta (uusi) 6 a. pitää kiinni siitä, että kansallisten, alueellisten ja paikallisten standardien määritelmien, jotka ylittävät unionin lainsäädännön vähimmäisstandardit kauppaan suoraan liittyvillä aloilla, kuten paikallisten sisältöä koskevien vaatimusten tai julkisen tuen kuluttajavalistukselle ja kuluttajansuojalle, olisi edelleen oltava mahdollisia eikä niitä saisi leimata ylisääntelyksi ( gold-plating ) sääntelyn parantamista koskevassa komission ehdotuksessa. 29 Jörg Leichtfried, David Martin PE v /19 AM\ doc

19 6 a kohta (uusi) 6 a. panee merkille EU:n ja Singaporen välisen vapaakauppasopimuksen lähettämisen EU:n tuomioistuimeen lausunnon saamiseksi sopimuksen mahdollisesta sekamuotoisesta luonteesta ja toivoo, että tämä lausunto auttaa selkeyttämään sitä, mitkä EU:n kauppaneuvotteluja koskevat osat sivuavat jäsenvaltioiden vastuuta. AM\ doc 19/19 PE v01-00

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.10.2014 2014/2816(INI) TARKISTUKSET 1-21 Olli Rehn (PE537.396v01-00) Euroopan unionin ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita 6.4.2016 A8-0278/2 2 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin talouskasvua ja työpaikkojen luomista elvyttävä väline; A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin

Lisätiedot

Asia EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri sopimusten jakaminen toimivallan perusteella

Asia EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri sopimusten jakaminen toimivallan perusteella Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM201700964 TUO20 Hurtta Mia(UM) 13.09.2017 Asia EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri sopimusten jakaminen toimivallan perusteella Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe ja

Lisätiedot

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. lokakuuta 2012 (10.10) (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 ADD 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 15.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 20.6.2013 B7-****/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B7-****/2013 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti EU:n

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0328/11. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0328/11. Tarkistus 8.11.2017 A8-0328/11 11 14 kohta 14. pyytää komissiota lisäämään avoimuutta ja helpottamaan asiakirjoihin tutustumista ja tietojen saantia, erityisesti EU Pilot -menettelyistä vastaanotettujen vetoomusten

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/ EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 12.11.2014 A8-0026/2014 *** SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.6.2010 KOM(2010)264 lopullinen 2010/0142 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (43/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (43/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 27.5.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (43/2011) Asia: Irlannin tasavallan parlamentin alahuoneen (Dáil Éireann) perusteltu lausunto ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 8.10.2014 PE539.655v01-00 TARKISTUKSET 1-12 Marita Ulvskog (PE537.318v01-00) Eurooppa 2020 -strategian sosiaali- ja työllisyysnäkökohdat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2014/2040(BUD) 4.9.2014 LAUSUNTO kansainvälisen kaupan valiokunnalta budjettivaliokunnalle neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0197(COD) ulkoasiainvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0197(COD) ulkoasiainvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ulkoasiainvaliokunta 14.1.2015 2014/0197(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansainvälisen kaupan valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM TUO-10 Pohjanpalo Maria(UM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM TUO-10 Pohjanpalo Maria(UM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2017-01203 TUO-10 Pohjanpalo Maria(UM) 30.10.2017 Asia Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut yleissopimuksesta investointiriitojen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 10.12.2014 2014/2075(DEC) TARKISTUKSET 1-19 Marian Harkin (PE541.520v02-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/2167(DEC) 14.12.2016 TARKISTUKSET 1-11 Marian Harkin (PE592.092v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä 2015: Euroopan työterveys-

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 23.1.2017 2016/2159(DEC) TARKISTUKSET 1-18 Petr Ježek (PE595.386v01-00) vastuuvapaudesta 2015: Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2014/2040(BUD) 6.8.2014 TARKISTUKSET 1-10 Danuta Maria Hübner (PE537.156v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 19.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-11 Barbara Matera (PE554.835v01-00) talousarviosta 2016 neuvotteluvaltuudet

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2017/2025(INI) 4.5.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0029(COD) 19.9.2016 TARKISTUKSET 15-26 Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.811v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 20.4.2015 2014/2252(INI) TARKISTUKSET 1-55 Helga Stevens (PE549.221v01-00) vuosikertomuksista 2012 2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista

Lisätiedot

B8-0311/2014 } B8-0312/2014 } B8-0313/2014 } B8-0315/2014 } B8-0316/2014 } RC1/Am. 4

B8-0311/2014 } B8-0312/2014 } B8-0313/2014 } B8-0315/2014 } B8-0316/2014 } RC1/Am. 4 B8-0316/2014 } RC1/Am. 4 4 Johdanto-osan A kappale A. toteaa, että vaikutustenarvioinnit ovat lainsäädännön laatimisessa varhaisvaiheen väline ja siksi keskeisessä asemassa komission järkevän sääntelyn

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Esteban González Pons (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Esteban González Pons (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2016(INI) 30.1.2017 TARKISTUKSET 1-14 Esteban González Pons (PE595.662v01-00) Kalastuslaivastojen hallinnointi syrjäisimmillä alueilla (2016/2016(INI))

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/55. Tarkistus. Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/55. Tarkistus. Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta 27.1.2016 A8-0009/55 55 Johdanto-osan A kappale A. toteaa, että TiSA-neuvotteluilla olisi tehostettava kansainvälistä sääntelyä, ei heikennettävä kansallista sääntelyä; A. toteaa, että TiSA-neuvotteluissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2013)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2013) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.5.2013 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2013) Asia: Liettuan parlamentin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 23.11.2015 B8-1230/5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että EU on kannattanut johdonmukaisesti vankkaa monenvälisiin sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa kauppaan tunnustaen samalla, että myös kahdenvälisten,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 18.3.2015 2014/0185(COD) TARKISTUKSET 7-25 Lausuntoluonnos Jeroen Lenaers (PE544.268v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0081/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0081/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0081/2019 21.2.2019 *** SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Norjan kuningaskunnan, Islannin tasavallan, Sveitsin valaliiton

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Frank Engel (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2017/2036(INI) 26.4.2017 TARKISTUKSET 1-22 Frank Engel (PE602.777v01-00) Neuvoston päätös poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön

Lisätiedot

2012/2322(INI) MIETINTÖLUONNOS

2012/2322(INI) MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 27.2.2013 2012/2322(INI) MIETINTÖLUONNOS sisämarkkinoilla sähköisesti välitettävistä rahapeleistä (2012/2322(INI)) Sisämarkkina-

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2074(BUD) Lausuntoluonnos Giovanni La Via. PE557.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2074(BUD) Lausuntoluonnos Giovanni La Via. PE557. Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 27.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Oikeudellisten asioiden valiokunta * MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Oikeudellisten asioiden valiokunta * MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 4.11.2014 2011/0441(NLE) * MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden antamasta selityksestä, jonka mukaan ne hyväksyvät

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.6.2016 COM(2016) 315 final 2016/0158 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.9.2012 2011/2275(INI) MIETINTÖLUONNOS 28. vuosikertomuksesta EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (2010) (2011/2275(INI)) Oikeudellisten

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2179(INI) Lausuntoluonnos Jarosław Leszek Wałęsa (PE521.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2179(INI) Lausuntoluonnos Jarosław Leszek Wałęsa (PE521. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansainvälisen kaupan valiokunta 22.11.2013 2013/2179(INI) TARKISTUKSET 1-12 Jarosław Leszek Wałęsa (PE521.662v01-00) EU:n kalastusalan tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2014/2252(INI) 7.5.2015 LAUSUNTO perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 14.12.2016 2016/2175(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Giovanni La Via (PE592.295v02-00) Vastuuvapaus 2015:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Liikenne- ja matkailuvaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Liikenne- ja matkailuvaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 28.1.2015 2014/2111(DEC) TARKISTUKSET 1-17 Dominique Riquet (PE544.383v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2045(INI) Lausuntoluonnos Lefteris Christoforou

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2045(INI) Lausuntoluonnos Lefteris Christoforou Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2045(INI) 13.7.2016 TARKISTUKSET 1-26 Lefteris Christoforou (PE585.432v01-00) Euroopan unionin solidaarisuusrahaston vuosikertomuksesta 2014 (COM(2015)0502

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0301/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0301/ EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 16.10.2015 A8-0301/2015 MIETINTÖ vuosikertomuksista 2012 2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (2014/2252(INI)) Oikeudellisten asioiden valiokunta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0393(COD) 14.6.2017 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2018 COM(2018) 199 final 2018/0097 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 110/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse panostislauksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0158 (NLE) 9741/16 PECHE 197 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 17.12.2015 2015/2187(DEC) TARKISTUKSET 1-6 Barbara Matera (PE571.743v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.4.2018 COM(2018) 240 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta aloittaa Euroopan unionin puolesta neuvottelut kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja pöytäkirjan

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 26.2.2015 2014/0197(COD) TARKISTUKSET 9-15 Mietintöluonnos Goffredo Maria Bettini (PE546.867v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0418(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0418(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.8.2018 COM(2018) 580 final 2018/0306 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisellä laaja-alaisella talous- ja kauppasopimuksella

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (31/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (31/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 8.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (31/2010) Asia: Liettuan tasavallan parlamentin Seimasin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Kansainvälisen kaupan valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta ESITYSLISTALUONNOS INTA(2017)0710_1 Kokous Maanantai 10. heinäkuuta 2017 klo 15.00 17.30 ja 17.30 18.30 (koordinaattoreiden kokous) Tiistai

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2013/0023(COD) 6.6.2013 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi euron

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.10.2016 COM(2016) 629 final 2016/0306 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 472 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 472 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. syyskuuta 2017 (OR. en) 12168/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 13. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: WTO 194 SERVICES 31 FDI 20 COASI 136 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Aluekehitysvaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Aluekehitysvaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2014/2040(BUD) 5.9.2014 TARKISTUKSET 1-18 Derek Vaughan (PE537.191v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2015 kaikki

Lisätiedot