Hallitus , LIITE 13. HUS Tilakeskus LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 23.1.2012, LIITE 13. HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 13 HUS Tilakeskus LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA

2 TIIVISTELMÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella aikuisten psykiatriset vuodeosastopalvelut on sijoitettu Paloniemen sairaalaan. Sairaalassa, joka sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä Lohjan sairaalasta, on 64 sairaansijaa. Lohjan alueen psykiatrisen toiminnan akuutti- ja kuntoutuspoliklinikkatoiminta sekä päiväosasto on hajautettu kolmeen eri toimipisteeseen. Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka toimii Lohjan sairaalassa. Lisäksi Paloniemen sairaalassa tuotetaan avohoitopalveluja. Fysiatrian ja kuntoutuksen palvelut kattavat sairaalan vuodeosastojen lisäksi avohoito- ja yksityissektorilta lähetteillä tulevat potilaat ja toimitilat sijaitsevat Lohjan sairaalassa. Paloniemen sairaalatilat ovat kuntien omistuksessa ja tiloihin ei ole suunniteltu peruskorjausta. Tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa ja ne eivät täytä nykyvaatimuksia. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä (PU2020A) viitataan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimittamaan selvitykseen, jossa todetaan, että HUS valtuusto on kokouksessaan tehnyt niin sanotun suurten rakennushankkeiden investointiohjelman, jonka mukaan Lohjan sairaalan yhteyteen rakennetaan Lohjan sairaanhoitoalueen aikuispsykiatrian vuodeosastotilat ja samaan yhteyteen siirretään Lohjan kaupungin alueella sijaitsevat avohoidon yksiköt vuoden 2014 loppuun mennessä. Lohjan sairaalassa sijaitsevat fysiatrian ja kuntoutuksen tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset lisääntyneeseen toimintaan nähden. Hankesuunnitelman mukaan Lohjan sairaalan viereen rakennetaan psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen toiminnoille uudisrakennus, joka on osin kaksi- osin kolmikerroksinen. Paloniemen sairaalan toiminta lakkautetaan uudisrakennuksen valmistuttua ja uusiin psykiatrian tiloihin sijoitetaan 50 sairaansijaa kolmelle vuodeosastolle kolmeen eri kerrokseen. Suurin osa potilashuoneista tehdään yhden hengen huoneiksi, muutama potilashuone rakennetaan kahden hengen huoneeksi. Osa potilashuoneista tehdään hieman suuremmiksi, jotta mahdollisen tilapäisen ruuhkahuipun aikana näihin huoneisiin voidaan sijoittaa kaksi potilasta. Psykiatrian avohoito- ja poliklinikkatoimintaa sijoitetaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan tilat myös fysiatrian ja kuntoutuksen toiminnalle, jolloin Lohjan sairaalassa olevat nykyiset tilat vapautuvat muulle toiminnalle. Kellarikerrokseen rakennetaan molempien tulosyksiköiden käyttöön tulevia yhteisiä tiloja, muun muassa saunatilat, sekä teknisiä tiloja. Matalamman osan katolle rakennetaan koko uudisrakennusta palveleva ilmanvaihtokonehuone. Uudisrakennuksen hankesuunnitteluvaiheen asiakirjoista mitattu bruttoala on brm2 (kerrosala 7 574,5 kem2) ja tilavuus m3. Rakennuksen hyötypinta-ala on hym2. Hanke on hyväksytty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vuosien investointiohjelmaan 22,6 milj. euron (alv 0 %) suuruisena. HUS:n valtuusto on hyväksynyt Lohjan sairaalan psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennushankkeen kustannukseksi 19,2 milj. euroa. Kustannuksissa voidaan HUS:n valtuuston päätöksen mukaisesti lisäksi ottaa huomioon tarjousindeksin 4/2010 jälkeinen muutos: kustannukset voivat nousta alkuperäisestä arviosta hankesuunnitelman kustannusarvion laskentaajankohtaan mennessä enintään 21,6 milj. euroksi. Tämän lisäksi esitetään maalämpöjärjestelmän 1 M :n lisäkustannukset hyväksyttäväksi hankkeeseen. Suunnitelman mukaan hankkeen rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2013 ja hanke valmistuu vuoden 2015 alkupuolella.

3 1 JOHDANTO SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN PERUSTELUT NYKYINEN TOIMINTA Psykiatria Fysiatria ja kuntoutus SUUNNITELTU TOIMINTA JA TILANTARVE Psykiatria Fysiatria ja kuntoutus Sairaanhoidolliset palvelut ja muut tukipalvelut Muut tilat SELVITYS HENKILÖKUNNASTA Psykiatria Fysiatria ja kuntoutus HANKKEEN TILARATKAISUT JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen sijainti, tilat ja laajuus Suunnitellut tilaratkaisut Kulkuväylät Rakennustekniset työt LVIA- ja SPR -tekniikka Sähkö- ja teletekniikka Kiinteät sairaalalaitteet ENERGIATEHOKKUUDEN HUOMIOINTI SUUNNITTELURATKAISUISSA TILAPÄISJÄRJESTELYT JA HÄIRIÖT TYÖMAAN AIKANA Tilapäisjärjestelyt Häiriöt työmaan aikana KUSTANNUSARVIO AIKATAULUTAVOITTEET ARVIO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA TOIMINTAKULUIHIN...30

4 LIITTEET: Liite 1 Asemapiirros Liite 2 5 Pohjapiirustukset Liite 6 Leikkauskuvat Liite 7 (7a ja 7b) Julkisivut Liite 8 ja 9 Havainnekuvat Liite 10 Tilaluettelo Liite 11 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

5 3 1 JOHDANTO Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) kuuluva Lohjan sairaala sijaitsee osoitteessa Sairaalatie 8, Lohja. Lohjan sairaalan päärakennus on valmistunut vuonna 1979 ja sairaalan yhteyteen on valmistunut laajennusosa vuonna Tontilla sijaitsevat rakennukset ovat tilavuudeltaan yhteensä m3 ja pinta-alaltaan m2. Lohjan sairaanhoitoalueen (Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio, Vihti) väestö oli vuoden 2010 lopussa noin Tilastokeskuksen ennusteen mukaan sairaanhoitoalueen väestö tulee olemaan noin vuonna Lohjan sairaalan yhteyteen rakennetaan yhteishankkeena tilat Lohjan sairaanhoitoalueen psykiatrian vuodeosastotoimintaa ja Lohjan kaupungin alueen aikuispsykiatrista avohoitoa varten sekä fysiatrian ja kuntoutuksen polikliiniset fysio- ja toimintaterapiatilat sekä fysiatrien vastaanottotilat. Lohjan sairaanhoitoalueen aikuispsykiatrian avohoidon toimipisteitä on Lohjalla, Vihdissä ja Karkkilassa. Alueen sairaalahoitoa vaativien psykiatristen aikuispotilaiden hoito toteutetaan nykyään lähes kokonaan Paloniemen sairaalassa, joka sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Lohjan sairaalasta, osoitteessa Paloniementie 52, Lohja. Paloniemen sairaala on valmistunut vuonna 1959 ja sairaalan yhteydessä oleva lisäsiipi terapiatiloineen 1980 luvun alkupuolella. Paloniemen sairaalassa on 64 sairaansijaa. Paloniemen sairaala on alueen kuntien omistuksessa ja tilat on vuokrattu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin käyttöön. Sairaala on huonokuntoinen ja peruskorjaamaton eikä vastaa psykiatrisen sairaalahoidon nykyvaatimuksia. Kuntien suunnitelmissa ei ole investointeja Paloniemen sairaalan peruskorjaukseen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto edellytti Paloniemen sairaalaan tehdyn ohjauskäynnin perusteella, että HUS - psykiatrian toimintasuunnitelman mukainen uusi psykiatrinen osastoyksikkö tulee rakentaa viipymättä ja viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä. Aluehallintoviraston lopullinen päätös, , asiasta on tämän asiakirjan liitteenä (liite11). Tämä suunnitelma on yhdenmukainen HUS-kuntayhtymän hallituksen hyväksymän HUS Psykiatrian toimintasuunnitelman kanssa. Psykiatrisen vuodeosastotoiminnan siirtämisestä somaattisen sairaalan yhteyteen on tehty useita selvityksiä, joissa on todettu siirron olevan toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavin vaihtoehto nykyisen psykiatrisen sairaalarakennuksen ollessa käyttöikänsä päässä. Viimeisin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian selvitysraportti on vuodelta 2009, niin sanottu Aerin raportti, jossa suositellaan uudisrakennuksen rakentamista Lohjan sairaalan yhteyteen. Samassa raportissa tuodaan esille avohoidon vahvistamisen toteuttaminen. Suunnitelmien mukaan uudisrakennukseen tulee 50 psykiatrista sairaansijaa. Lohjan sairaalassa toimivan fysiatrian ja kuntoutuksen yksikön tilat ovat toimintaan nähden ahtaat, riittämättömät ja epäkäytännölliset. Vuodeosasto- ja poliklinikkapotilaiden jatkofysio- ja toimintaterapiat toteutetaan osittain perusterveydenhuollossa sekä maksusitoumuksilla. Tilojen laajentaminen mahdollistaa tarkoituksenmukaisemman potilaiden kuntoutuksen ja vähentää maksusitoumuksien määrää. Hankkeen myötä psykiatrian toimintaan ei ole suunnitteilla henkilökuntalisäyksiä. Fysiatrian ja kuntoutuksen osalta henkilöstölisäyksiä on tulossa.

6 4 Esitettävän uudisrakennushankkeen synergiaetuina saadaan säästöjä. Suurimmat säästöt ovat tukipalveluissa, tilojen käyttömenoissa ja potilaskuljetuksissa sekä tieto- ja puhelinliikenteen uudelleen järjestelyissä. Psykiatrian vuokratulot pienenevät ulkoisten vuokrakulujen vähetessä. Hankkeen ratkaisuissa on huomioitu HUS:n ohje Energiatehokkuuden varmistaminen rakennusinvestoinneissa ja hankkeessa on päätetty valita energiamuodoksi maalämpöjärjestelmä. Liitos aluelämpöjärjestelmään ja yksi vedenjäähdytyskone rakennetaan maalämpöjärjestelmän rinnalle. Hanke on hyväksytty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vuosien investointiohjelmaan 22,6 miljoonan euron suuruisena. Hankesuunnittelun yhteydessä on laadittu turvallisuusselvitys. 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN PERUSTELUT Paloniemen sairaala on otettu käyttöön vuonna Sairaalan lisäsiivessä sijaitsevat terapiatilat on otettu käyttöön 1980 luvun alkupuolella. Sairaalan aikuispsykiatristen osastojen tilat ovat vanhanaikaisia ja peruskorjauksen tarpeessa. Sairaalan tilat ovat kuntien omistuksessa ja olemassa oleviin tiloihin ei ole suunniteltu investointia. Paloniemen sairaalassa on 64 sairaansijaa ja siellä toimii ympärivuorokautisesti päivystävä aikuispsykiatrinen vuodeosastotoiminta. Sairaalassa tuotetaan sairaalahoidon lisäksi myös polikliinisia hoitokäyntejä ja päiväosastokäyntejä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin psykiatristen palvelujen kehittämisestä on tehty raportti (Juhani Aer) vuonna Raportin mukaan Uudellamaalla ei tule lisätä psykiatristen sairaansijojen määrää vaan sen sijaan lisätään avohoitoa ja avohoidon uudistamista jatketaan. Raportissa todetaan myös, että Lohjan psykiatrisen sairaalan uudisrakennushanke tulisi toteuttaa mahdollisimman pian. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on tehnyt ohjauskäynnin Paloniemen sairaalaan syksyllä Aluehallintoviraston mukaan Paloniemen sairaalan potilasosastojen tilat eivät täytä psykiatrisille osastoille tällä hetkellä asetettuja laatuvaatimuksia ja aluehallintovirasto edellyttää uuden psykiatrisen vuodeosastoyksikön rakentamisen toteuttamista viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä. Psykiatrisen potilaan hoidon perustana on toimiva, monipuolisia hoitoja ja kuntoutuspalveluja tuottava avohoito, jossa toteutuu sekä hoidon saumattomuus että joustavuus ja jonka tukena ovat riittävät vuodeosastopalvelut. Vuodeosastotoimintojen ja pääosin myös aikuispsykiatrisen avohoidon palvelujen keskittäminen Lohjan sairaalan yhteyteen mahdollistaa toimivien palvelukokonaisuuksien luomisen. Keskittämisellä mahdollistetaan tehokkaat hoitoprosessit, saadaan säästöjä tukipalveluissa, tilojen ylläpidossa, potilaskuljetuksissa ja muun muassa tieto- ja puhelinliikenteessä. Henkilökuntaresursseja voidaan suunnata avohoidon kehittämiseen ja lisäämiseen. Lohjan sairaanhoitoalueen fysiatrian ja kuntoutuksen yksikkö toimii Lohjan sairaalan tiloissa ja kuuluu hallinnollisesti operatiiviseen tulosyksikköön. Nykyiset tilat ovat riittämättömät, ahtaat ja epäkäytännölliset HUS-strategian mukaisen optimaalisen toiminnan järjestämiseksi.

7 5 Fysiatrian ja kuntoutuksen yksikkö sekä psykiatrian yksikkö ovat tehneet erilliset tarveselvitykset keväällä Psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennushankkeesta yksiköt ovat tehneet yhteisen hankeselvityksen keväällä HUS:n strategian mukaisesti suunnittelussa huomioidaan tilojen riittävyys, toiminnallisuus, palvelutuotannon tehokkuus, hoitoprosessit, kuntayhteistyö, avohoitovetoisuus ja monimuotoisuus. Kaikissa toiminnoissa huomioidaan energiatehokkuus. Psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen yhteisessä uudisrakennushankkeessa voidaan hyödyntää yhteen sovitettavia toimintoja ja tiloja. Kuntoutus, toimintaterapia ja fysioterapia on yhteistä kaikille osatoiminnoille. Eri erikoisalojen toimiminen samassa rakennuksessa lisää yhteistyötä, kehittää toimintaa, edesauttaa moniammatillista toimintaa ja lisää potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Potilas huomioidaan fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Työn päällekkäisyys vähenee, kun työnjaon mahdollisuus lisääntyy fyysisesti lähekkäin olevan toiminnan ansiosta. Tilojen yhteiskäytöstä saadaan synergiaetuja toimintaan. Tukipalvelujen kaikkia tiloja ei tarvitse rakentaa uudisrakennukseen, koska nämä tilat sijaitsevat nykyisessä sairaalarakennuksessa. 3 NYKYINEN TOIMINTA 3.1 Psykiatria Paloniemen sairaalan psykiatrisessa vuodeosastoyksikössä hoidetaan lähes kaikki alueen psykiatrista sairaalahoitoa vaativat aikuispotilaat. Sairaalapotilaista noin puolet on skitsofreniaa sairastavia potilaita, jotka tarvitsevat sairaalahoitoa oireiden pahenemisjaksojen aikana. Psykoositasoisia mielialahäiriöpotilaita on noin neljäsosa ja loput potilaista potee persoonallisuushäiriöitä tai vanhuuteen liittyviä psyykkisiä sairauksia. Potilaat tulevat sairaalaan pääasiallisesti päivystysluonteisesti alueen ensiapupisteiden, terveyskeskuspäivystysten tai psykiatrian poliklinikoiden lähettämänä. Tärkein päivystystoimipiste on Lohjan sairaalan yhteydessä sijaitseva Tynninharjun terveysasema. Psykiatrisessa sairaalahoidossa käytetään taudinmäärityksen apuna somatiikan tutkimuskeinoja. Hoito on monimuotoista ja siinä hyödynnetään yhteisöllisyyttä, omahoitajuutta, yksilö-, perhe- ja verkostoselvittelyjä, psykologisia tutkimuksia ja sosiaalisten tilanteiden selvittelyä moniammatillisena tiimityönä. Hoitomuotoina on lääkehoitoa sekä sairaalapsykoterapiaa. Kuntouttamismenetelminä käytetään erilaisia toiminnallisia terapioita, ratsastus-, fysio- sekä liikuntaterapiaa. Aikuispsykiatrian avohoitoa on Lohjan sairaanhoitoalueella järjestetty Lohjalla, Vihdissä ja Karkkilassa. Avohoidossa hoidot ovat ajallisesti ja käyntikerroissa laskettuna suhteellisen lyhytkestoisia ja suurin potilasryhmä on keskivaikeat ja vaikeat masennuspotilaat. Psykoosisairaudet ovat pitkäkestoisempia ja enemmän resursseja vaativia. Hoitoon sitoutuminen tapahtuu turvallisen, luottamuksellisen hoitosuhteen avulla. Psykiatrinen hoito ja itsemääräämisoikeuden rajoitukset on säädetty mielenterveyslaissa. Psykiatrisen tehohoidon kaltaisissa tilanteissa edellytetään hoitajan jatkuvaa läsnäoloa. Näitä tilanteita varten osastolla on oltava asianmukaiset tilat. Tarvittaessa osastot tulee voida sulkea. Leposide- ja huoneeristystä varten tarvitaan asianmukaiset tilat.

8 6 Psykiatrian toimintaluvut vuonna 2010 Toimintaluvut Vuosi 2010 Vuodeosastot, hoitopäivät Poliklinikkasuoritteet* Lähde: Cressida * Poliklinikkasuoritteissa mukana Lohjan alueen avotoiminnoista pkl-käynnit, kotikäynnit ja päiväyksikkökäynnit sekä Vihdin alueen ensikäynnit Lohjalla Vuonna 2010 Paloniemen sairaalassa oli hoidossa keskimäärin 42,5 potilasta. Keskimääräinen hoitoaika on 16,9 vuorokautta. Akuuttiosaston keskimääräinen hoitoaika on 13,2 vuorokautta kun taas vanhusosastolla se on ollut 38,9 vuorokautta. Sairaalan kaikista hoitojaksoista puolet oli pituudeltaan viisi vuorokautta tai sitä lyhyempiä. Sairaalahoidon jälkeen potilaille tarjotaan erilaisia kuntoutus- ja hoitomuotoja. Psyykkisillä sairauksilla on yleensä toimintakykyyn alentava vaikutus. Hoitoon liittyvien riittävän monipuolisten toiminnallisten menetelmien käyttö edesauttaa ja tukee jäljellä olevaa toimintakykyä. Toiminnalliset terapiamenetelmät kuten esim. puutyöt, liikuntaterapia, musiikkiterapia ja kuvataideterapia tarvitsevat asianmukaiset, riittävät tilat. 3.2 Fysiatria ja kuntoutus Fysioterapian yksikön toiminta on alkanut vuonna Fysioterapian ja kuntoutuksen yksikkö sijaitsee Lohjan sairaalan ensimmäisessä kerroksessa ja sen toiminta on pikku hiljaa vakiintunut ja vahvistunut osaksi sairaalan tukipalveluja. Vuonna 2006 perustettiin Lohjan sairaalaan ensimmäinen fysiatrin virka, jolloin toiminnan nimeksi vahvistui Fysiatrian ja kuntoutuksen yksikkö. Yksikkö käsittää fysiatrian poliklinikan, fysio- ja toimintaterapiapoliklinikka- ja osastotoiminnan sekä apuvälinepalvelun. Potilaat tulevat poliklinikalle lähetteillä sairaanhoitoalueen avohoidon pisteistä ja yksityissektorilta sekä konsultaatiopyynnöillä sairaalasta. Ylilääkärin vastaanotolle tulevat tuki- ja liikuntaelinsairaat potilaat. Ylilääkäri tutkii ja arvioi potilaiden jatkotutkimusten tarvetta ja määrittää diagnoosin. Lisäksi hän arvioi mahdollista lääkitystä, kuntoutusta, seurannan ja muiden konsultaatioiden tarvetta sekä työ- ja toimintakykyä. Potilaalle annetaan tarvittaessa lääkärin toimesta myös itsehoitoohjausta. Fysioterapian merkitys poliklinikkatoiminnassa on kasvanut. Kuntoutuksen merkitys leikkauspotilaiden jälkihoidossa ja halvauspotilaiden hoidossa on suuri. Fysioterapeutit ohjaavat ja kuntouttavat sairaalan eri erikoisalojen vuodeosastojen (kirurgia/ortopedia, neurologia, sisätaudit, keuhkosairaudet, naisten- ja lastentaudit, tehostettu valvonta) potilaita. Polikliinisesti fysioterapeutit ohjaavat ja kuntouttavat edellä mainittujen erikoisalojen potilaita sekä lisäksi fysiatrian ja ensiapupoliklinikan potilaita. Fysioterapeutti tutkii ja arvioi potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita, arvioi terapian tarvetta, toteuttaa fysioterapiaa (asento- ja liikehoidot, manuaalinen ohjaus esim. liikkumisessa ja siirtymisissä, yksilöllisesti laadittavien harjoitteiden ohjaus, erilaiset manuaaliset tekniikat ja menetelmät sekä fysikaaliset hoidot, esim. sähkökipuhoidot, itsehoito-ohjeet). Lisäksi fysioterapeutti arvioi apuvälinetarvetta, hankkii tarvittavat apuvälineet sekä ohjaa ja seuraa niiden käyttöä.

9 7 Potilasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista. Toimintaterapian avulla pyritään parantamaan potilaan toimintamahdollisuuksia ja tukemaan potilaiden suoriutumista päivittäisistä elämän toiminnoista. Toimintaterapeutin palveluja on suunnattu neurologisille osasto- ja poliklinikkapotilaille, käsikirurgian, ortopedian sekä palovamma- että monivammapotilaille jatkoterapiajärjestelyineen. Toimintamahdollisuuksien arviointien pohjalta voidaan muun muassa määritellä toimintaterapia- ja apuvälinetarve, selvittää potilaan turvallinen kotiutuminen sekä tehdä asunnonmuutostyö- ja apuvälinesuosituksia. Fysio- ja toimintaterapeutit tekevät tarvittaessa kotikäyntejä potilaan kotonaselviytymismahdollisuuksien arvioimista varten. Osteoporoosihoitaja pitää hoitajavastaanottoa, johon liittyy potilastyön lisäksi työryhmätyöskentelyä osteoporoosin alueellisen hoitoketjun laatimiseksi. Tehtäviin kuuluu myös perusterveydenhuollon osteoporoosiyhteyshenkilöiden kouluttamista ja yhteyshenkilönä toimimista. Yksikön poliklinikan toimintaan sisältyy myös vaativia työ-, toimintakyky ja kuntoutustutkimusten suorittamisia moniammatillisena yhteistyönä. Fysiatrian ja kuntoutusyksikön toimintaan kuuluu aktiivinen kuntayhteistyö ja alueellinen koulutus. Fysiatrian ja kuntoutusyksikön toimintaluvut vuonna 2010 Toimintaluvut Vuosi 2010 Fysiatrin suoritteet 603 Fysioterapeuttien vuodeosasto- ja poliklinikkasuoritteet yht Toimintaterapeuttien vuodeosasto- ja poliklinikkasuoritteet yht 871 Osteoporoosihoitajan/kuntoutusohjaajan suoritteet 765 Fysioterapeuttien suoritteista tuotettiin vuonna 2010 kirurgian toimialalle 6 141, sisätautien toimialalle 1 691, neurologiaan 1 172, fysiatriaan 152 sekä naistenja lastentaudeille 121. Toimintaterapiasuoritteet kohdistuivat suurelta osin neurologiaan johtuen toimintaterapian resurssoinnista. Polikliinisia lähetteitä vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla on ollut fysioterapiaan 259 kpl, toimintaterapiaan 52 kpl ja fysiatrille 242 kpl. Lastentautien fysioterapian maksusitoumuksia ei ole tarvinnut kirjoittaa vuonna 2011, koska ne on voitu hoitaa omana toimintana. Syyskuussa 2011 on saatu 0.5 fysioterapian vakanssia lastentautien yksikön käyttöön. Lasten toimintaterapiapalveluista on ollut kysyntää, mutta nykyisillä resursseilla pyydettyä palvelua ei ole voitu tarjota omana toimintana. 4 SUUNNITELTU TOIMINTA JA TILANTARVE Lohjan sairaanhoitoalueeseen kuuluvat seuraavat kunnat; Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio ja Vihti. Yli 65 vuotiaiden määrän ennustetaan lisääntyvän merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Väestön ikääntymisen myötä sekä vanhuspsykiatrian että fysiatrian ja kuntoutuksen tarve tulee kasvamaan.

10 8 Lohjan sairaanhoitoalueen väestön ikäjakauma vuonna 2010 ja ennuste vuonna 2020 Lohjan sairaanhoitoalueen väestö iän mukaan Yhteensä Vuosi Vuosi 2020E Psykiatria Paloniemessä sijaitseva aikuispsykiatrinen vuodeosastotoiminta sekä Lohjan kaupungin alueella toimiva aikuispsykiatrian avohoitotoiminta on suunniteltu siirrettäväksi Lohjan sairaalan yhteyteen suunnitteilla olevaan psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennukseen. Psykiatristen palvelujen kysynnän ja tarpeen lisääntymiseen vaikuttavat muun muassa väestönkasvu sekä kaksoisdiagnoosipotilaiden määrän kasvu. Aikuisten uusiutuvien sairaalahoitoa vaativien psykoosien määrän oletetaan pysyvän ennallaan. Aikuisten mielialahäiriöiden sekä diagnosoinnin että hoidon tarve on kasvusuunnassa. Ihmisten tietoisuus hoidon saatavuudesta ja hoitoon hakeutuminen on lisääntymään päin. Valtakunnallisesti on tavoitteena vähentää psykiatrisia sairaansijoja siten, että niitä olisi 0,6 sairaansijaa tuhatta asukasta kohden laskettuna. Nykyisin Paloniemen sairaalassa on 64 sairaansijaa, mikä vastaa noin 0,7 sairaansijaa 1000 asukasta kohden. Uudisrakennukseen suunnitellaan 50 sairaansijaa mikä tarkoittaa vuoden 2020 väestöennusteeseen pohjautuen noin 0,48 sairaansijaa 1000 asukasta kohden, mikä on alle valtakunnallisen tavoitteen (50 sairaansijaa asukkaan sairaanhoitoalueelle). Psykiatrisen avohoidon osuus tulee lisääntymään ja vuodeosastohoitoajat tulevat lyhentymään, joten uudet toimintaja tilaratkaisut mahdollistavat sen, että 50 sairaansijaa vastaa myös kasvavia tulevaisuuden tarpeita. Hankesuunnitteluvaiheen aikana psykiatrian yksikkö on päivittänyt ja osin myös uudistanut toimintaprosessejaan sekä potilas- että hoitotoimintojen näkökulmasta. Psykiatrian poliklinikkatoimintojen suunnittelussa käytettiin apuna Delfoi Oy:n laskelmia. Laskelmatulosten perusteella on tarkennettu avohoidon ja poliklinikkatoiminnan prosessikaavioita. Tilojen monikäyttöisyys on myös huomioitu suunnitelmissa. Uusien toimintaprosessien mukaan käyttöön otetaan useampi hoitolinja, joiden mukaisesti hoitoprosessit sairaalassa ohjautuvat. Toimintatapojen muutoksella ja uusien toimintaprosessien käyttöönotolla voidaan vuodeosastoilta vapautuvia henkilöstöresursseja suunnata avohoitotoimintaan. Avohoidon painottaminen huomioidaan myös vanhuspsykiatristen toimintamallien kehittämisessä. Yleisesti toimintaa suunnataan nykyistä enemmän polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitomuotoihin. Sairausryhmäkohtaisiin hoitokokonaisuuksiin sisällytetään sekä koti- että laitoskotikäyntejä. Pitempiaikaista hoitoa tarvitsevat potilaat hyötyvät hoidon jatkuvuuden turvaamisesta ja vuodeosastohoitomahdollisuuden saamisesta tarpeen mukaan. Uudisrakennuksen valmistuttua on mahdollista toteuttaa potilaiden saumaton hoito poliklinikan ja vuodeosastojen välillä, kun toiminnat sijaitsevat samassa rakennuksessa lähellä toisiaan. Lohjan sairaalan yhteyteen rakennettava uudisrakennus mahdollistaa psykiatrisen päivystystoiminnan niveltymisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ja myöhemmin mahdollisesti niiden yhteisesti toimivan päivystysyksikön sekä alueen sosiaalipäivystyksen

11 9 kanssa soveltuvin osin. Järjestely mahdollistaa monipuolisen konsultaatiotoiminnan. Uudisrakennuksen valmistuttua psykiatristen vuodeosastojen kuormitusprosentti kasvaa nykyisestä. Sairaansijamäärät vähenevät nykyisestä 64:stä 50 sairaansijaan. Vuodeosastojen hoitopäiväennusteet vuonna 2020 (16 500) kuitenkin kasvavat verrattuna vuoteen 2010 (15 513). Vuodeosastojen kuormitus tulee vuoden 2020 ennusteiden mukaan olemaan 90 % (aikaisemmin 67 %). Paloniemen sairaalassa on nykyisin neljä vuodeosastoa ja uudisrakennukseen vuodeosastoja rakennetaan kolme. Toimintojen keskittyessä yhteen rakennukseen ja vuodeosastojen määrän vähentyessä voidaan vuodeosastojen henkilöstöresursseja hieman lisätä vastaamaan mitoituksiltaan paremmin nykyistä tarvetta, niin hyvä hoito kuin turvallisuusnäkökohdatkin huomioiden. Lisäksi avohoitoon saadaan siirrettyä toimintaprosessien tarkastelujen mukaisesti noin viisi henkilötyövuotta vastaava panos. Tätä resurssia tarvitaan etenkin tutkimus- ja konsultatiivisen toiminnan tehostamiseen ja vastaamaan vanhusväestön kasvavia tarpeita. Henkilökunnan työaikaa vuodeosastoilla vapautuu psykiatriseen hoitotyöhön myös siksi, että kulkeminen psykiatrian avopisteisiin ja somaattisen puolen tutkimuksiin potilaiden kanssa helpottuvat huomattavasti nykyisestä, toiminnan siirryttyä lähekkäisiin tiloihin. Henkilökunnan yhteisten koulutusten, kokousten ja neuvottelujen järjestäminen ja niihin kulkeminen helpottuu ja säästää työaikaa. Lohjan psykiatrian toimintalukuennusteet vuonna Toimintaluvut Vuosi 2020E Vuodeosastot, hoitopäivät Poliklinikkasuoritteet Vihdissä ja Karkkilassa psykiatrian polikliininen toiminta jatkuu uudisrakennuksen valmistumisen jälkeenkin, joten vuoden 2020 ennusteluvuissa ovat mukana vain uudisrakennukseen siirtyvät Lohjan sairaanhoitoalueen psykiatriset toimintaluvut. Lohjan sairaanhoitoalueen aikuispsykiatrian kysyntää tulevaisuudessa ohjaa väestön kasvun ja väestön ikääntymisen lisäksi muun muassa tutkimus- ja hoitomenetelmien kehitys, muutokset sairastavuudessa, päihteiden käyttö, sairaaloiden työnjaon muutokset, erikoissairaanhoidon vaatimustaso, potilasryhmien muutokset (uusia / poistuvia potilasryhmiä), palvelujärjestelmän ja sen rahoituksen muutokset, henkilöstön saatavuus, kansantalouden tila, yksityissektorin käyttö ja maahanmuuttajien osuus. Huonetilat Vuodeosastot Potilasosastot ovat suunnitelmien mukaan lähes identtisiä ja ne sijaitsevat päällekkäin. Sairaansijoja on kaiken kaikkiaan 50. Osa yhden hengen potilashuoneista on pinta-alaltaan tilavampia, joten niihin voidaan sijoittaa liikuntaesteisiä tai liikuntarajoitteisia potilaita. Tilavampia huoneita voidaan tarvittaessa tilapäisesti käyttää joustavasti myös mahdollisten ruuhkatilanteiden aikana kahden hengen potilashuoneena. Huoneiden vaihteleva koko lisää tilojen muuntojoustavuutta mahdollisten toimintamuutosten yhteydessä. Eristyshuoneita on yhteensä neljä kappaletta, joissa ensimmäisen kerroksen eristyshuoneissa (2 kpl) on sulkutila. Eristyshuoneiden pääasiallinen toiminta on levottomien potilaiden rauhoittaminen ja toissijainen toiminta on

12 10 infektioeristysvalmiuteen varautuminen epidemioiden aikana (Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös PU2020A). Eristyshuoneiden viereen sijoitetaan valvomohuoneet, joista on esteetön näkö- ja puheyhteys eristystilaan ja näin ollen voidaan järjestää rauhattomien potilaiden jatkuva seuranta ja tilanteen kirjaaminen hyvän hoidon ja lain laatimalla tavalla. Kaikkien potilashuoneiden yhteyteen tulee WC-suihkutila. Osastoilla on potilaita varten erillinen tupakointitila, koska kaikilla tahdosta riippumattomassa hoidossa olevilla potilailla ei ole mahdollisuutta ulkoilla vapaasti. Lääkäreiden tutkimushuoneita on vuodeosastoilla kerrosta kohden kaksi kappaletta. Lisäksi on yhteiskäytössä olevia vastaanottohuoneita, joita käyttävät muun muassa omahoitajat, sosiaalityöntekijät sekä psykologit. Osastonhoitajalle ja sihteerille on omat toimistotilat. Osastonkanslia toimii osaston keskipisteenä ja se on sijoitettu niin, että siitä on hyvä näkyvyys koko osaston yleisiin tiloihin. Lääkehuone on sijoitettu toimenpidehuoneen läheisyyteen. Henkilökunnan taukotila on sijoitettu osastonkanslian läheisyyteen. Erillistä kokoustilaa voidaan käyttää henkilökunnan kokoustilana mutta myös ryhmätapaamisiin potilaiden ja eri yhteistoimintaryhmien kanssa. Potilasruuat tuodaan Raviolin keskuskeittiöstä keskitetysti valmiiksi tarjottimille jaettuna. Osastokeittiöissä säilytetään kerran päivässä tilattavia tuotteita (maidot yms.). Potilaiden ruokailutilana on osastonkeittiön läheisyydessä oleva päivähuone/ruokailutila. Ruokailuaikojen ulkopuolella potilaat voivat oleskella ja viettää aikaansa kyseisessä tilassa. Lisäksi potilaille on erillinen oleskelutila. Osastolla kiertää niin sanottu kanttiinikärry, josta potilaat voivat tarvittaessa ostaa virvokkeita. Kanttiinikärrypalvelu ostetaan Raviolilta. Osastoilla on lisäksi tarvittavat oheistilat kuten henkilökunnan WC-tilat, kulutustavaroiden ja liinavaatteiden varastotilat, huoltohuone, vaatehuoltotilat potilaiden omien vaatteiden päivittäistä huoltoa varten, likapyykin varastotilat, siivoushuone sekä jätteen välivarastointitilat. Jokaisella osastolla on yksi invamitoitettu WC-tila. Yhden WC-tilan kalusteet ovat korkeussäädettäviä ja muutamassa WC-tilassa sekä kaikissa vanhuspsykiatrian osaston WC-tiloissa on tukikahvat. WC- / suihkutilojen tilasuunnittelussa on huomioitu, että tilaan mahtuu potilaan lisäksi tarvittaessa potilasta avustavat henkilöt. Avohoidon tilat Psykiatrian avohoidon akuuttityöryhmän ja ahdistuneisuushäiriö- ja mielialahäiriöhoitolinjan, kuntoutus- ja psykoosipotilaiden hoitolinjan sekä psykiatrian hallintoyksikön tilat ovat rakennuksen toisessa kerroksessa. Akuuttityöryhmän toimintaan kuuluvat lähetteiden käsittely, tutkimukset, yleissairaalapsykiatriset konsultaatiot ja lyhyet hoidot. Avoyksikköön tuleville potilaille on sisäänkäynnin läheisyydessä eteis- ja pukeutumistilat. Avohoidon ja kuntouttavan toiminnan tiloissa on vastaanotto- ja toimistotiloja eri alojen terapeuteille (fysio-, liikunta-, toiminta-, taide-, musiikki- ja ratsastusterapeutti), lääkäreille, osastonhoitajalle ja osastonsihteerille. Osastonkanslia on sisääntulon läheisyydessä. Henkilökunnalle on kaksi erillistä taukotilaa, jotta etäisyydet potilastiloista eivät tulisi liian pitkiksi. Toiminnallisen terapian tiloja käytetään joustavasti sairaala- ja avohoidon potilaille. Potilaiden käytössä on tupakeittiömäinen päivähuone oleskelutilana, jossa päiväosastopotilaat myös ruokailevat. Taide- ja musiikkiterapialle sekä rentoutukselle on omat tilat samoin perhe- ja ryhmätapaamisille. Oheistiloina on

13 11 muun muassa WC-tiloja sekä henkilökunnalle että potilaille. Siivoustila on avohoitotoiminnan ja hallintotilan kanssa yhteinen. Hallintoyksikön tiloissa on vastaanotto- / toimistotiloja sekä neuvotteluhuone. Psykiatrian lähiarkisto sijaitsee myös tässä kerroksessa. Lähiarkistossa säilytetään aktiivihoidossa olevien potilaiden papereita. Paloniemen sairaalan omasta päätearkistosta luovuttaessa arkistoitava materiaali tulee sijaitsemaan Lohjan sairaalan arkistotiloissa. Psykiatrian kuntouttavan toiminnan tiloja on rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Psykiatrian toimintaterapeutit (3 terapeuttia) tarvitsevat ryhmätiloja erilaisia toimintaterapiaryhmiä varten. Toiminnalliset ryhmät ovat tärkeä osa psykiatrista kuntoutusta ja niiden tavoitteena on mm. sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen arviointi ja edistäminen. Potilaille tehdään toimintakyvyn arviointia yksilö- ja / tai pienryhmätoimintona, jotta saadaan selville potilaan suoriutuminen arkipäivän toiminnoissa. Toimintakyvyn arviointi auttaa myös kuntoutustarpeen selvittämisessä. Psykiatrialle tulee kellarikerrokseen yksi toimistohuone ja hoitohuone. Päivystävää lääkäriä varten rakennetaan asianmukainen lepotila. Sairaalapastorin työhuone on suunnitelmien mukaan toisessa kerroksessa. 4.2 Fysiatria ja kuntoutus Hankesuunnitteluvaiheen aikana fysiatrian ja kuntoutuksen yksikkö on päivittänyt toimintaprosessejaan sekä potilas- että hoitotoimintojen näkökulmasta. Osa fysiatrian ja kuntoutuksen palveluista hankitaan maksusitoumuksilla perusterveydenhuollon toimesta, koska potilaan tarvitsemaa kuntoutusta ei pystytä tarjoamaan erikoissairaanhoidosta eikä aina myöskään perusterveydenhuollosta. Maksusitoumuksien jakautumisesta eri potilasryhmille ei ole tarkkaa tilastointia. Fysiatristen, fysio- ja toimintaterapiapalveluiden tarve lisääntyy tulevaisuudessa väestön kasvun, väestön ikääntymisen, palvelurakennemuutosten ja kysynnän mukaan. Lohjan sairaalan toiminta on lisääntynyt ja osa toiminnoista, kuten muun muassa lisääntynyt keinonivelkirurgia, kasvattaa alueellisesti kuntoutuspalvelujen kysyntää. TULE (tuki- ja liikuntaelin) -sairaudet aiheuttavat edelleen mielenterveyden häiriöiden ohella enemmän työkyvyttömyyttä, laadukkaiden elinvuosien menetystä ja kustannuksia kuin mikään muu sairausryhmä. Kuntoutusmuotojen kehittämisen ja moniammatillisen yhteistyön tarve lisääntyy. Fysiatrian ja kuntoutuksen toiminnassa on jatkossa tärkeätä panostaa enemmän sairauksien ennaltaehkäisyyn. Riskiryhmien seulontaa tehostamalla ennaltaehkäisy ja hoidon aikaistuminen mahdollistuu. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa jatkuu ja ohjeiden päivittämistä ylläpidetään. HUS:n lääkinnällisen kuntoutuksen vastuiden selkiyttäminen ja alueellisen yhteistyön parantaminen katsotaan tarpeelliseksi. Lääkinnällisen kuntoutuksen ohjausryhmän perustamista on suunniteltu. Fysiatrian ja kuntoutusyksikön arvioidut toimintaluvut vuonna 2020 Toimintaluvut Vuosi 2020E Fysiatrin suoritteet Fysioterapeuttien vuodeosasto- ja poliklinikkasuoritteet yht Toimintaterapeuttien vuodeosasto- ja poliklinikkasuoritteet yht Osteoporoosihoitajan/kuntoutusohjaajan suoritteet 800

14 12 Fysiatrian ja kuntoutuksen toiminnan kehittäminen edellyttää lisäresursseja. Vuoteen 2020 mennessä on tavoitteena lisätä lääkärivakansseja siten, että fysiatrian ja kuntoutuksen yksikön palveluksessa on kaksi fysiatria ja yksi erikoistuva lääkäri. Fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien määrää lisätään. Toiminnan kehittämisellä voitaisiin parantaa ja lisätä sairaalassa olevien eri erikoisalojen potilaiden hoitoa ja kuntoutusta. Ostopalvelujen kotiuttamisella omaksi toiminnaksi arvioidaan olevan vähentävä vaikutus maksusitoumuksien määrään. Fysiatrian ja kuntoutuksen kysyntään vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa lääkehoitojen (esim. kipulääkkeet) ja muiden kivunhoitomenetelmien kehittyminen, fysio- ja toimintaterapian kehittyvät tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmenetelmät sekä väestön ikääntyminen. Huonetilat Fysiatrian ja kuntoutusyksikön sekä psykiatrian toimintojen yhteiskäytössä olevia tiloja sijoitetaan kellarikerrokseen. Fysiatrian ja kuntoutuksen toimitilat sijoitetaan pääasiallisesti ensimmäiseen kerrokseen, kellarikerrokseen tulee somatiikalle testaamis- ja kirjaamistila. Potilaiden testaukseen tarvitaan korkea vastaanottohuone, jossa potilasta voidaan tarvittaessa kuntouttaa painokevennetyillä kävelyvaljailla, jotka on kytketty kattokiskoon erityiskiinnityksen avulla. Huoneeseen sijoitetaan muun muassa ergometripyörä ja kävelymatto. Lisäksi huoneeseen tulee lattiaan valmiiksi merkitty ns. Kelan tasapainorata. Huoneessa olevasta TV-näytöstä potilas voi nähdä omat liikuntaongelmansa ja muun toimintakykynsä. Tilaa voidaan käyttää myös kirjaamis- ja monitoimitilana. Fysioterapian polikliinisille yksilöterapiaa tarvitseville potilaille rakennetaan neljä vastaanottohuonetta. Yksilöterapian ensimmäinen käynti vaatii yleensä kaksi tuntia, lisäkäynnit noin yhden tunnin. Kaikkiin näiden vastaanottohuoneiden toimintoihin liittyy apuvälinetarpeen arviointi, välineen hankinta, käytön ohjaus ja seuranta. Yhdestä huoneesta tulee olla yhteys inva-wc-tilaan. Tässä tilassa kuntoutetaan inkontinenssi (tahaton virtsan karkailu) potilaita. Huonetta voidaan käyttää myös lapsipotilaille sekä osastoilta tuleville eri erikoisalojen potilaille. Kaksi yksilöterapiahuonetta rakennetaan polikliinisia potilaita varten. Potilaat ovat yleensä neurologisia, ortopedisia, fysiatrisia tai reumapotilaita tai he ovat potilaita, joille tehdään lymfaterapia-arviointi. Neljäs terapiahuone varustetaan keuhko- ja sydänohjausta tarvitseville potilaille. Tässä tilassa voidaan kuntouttaa / testata myös muita osastoilta tulevia potilaita. Preoperatiivisten potilaiden haastatteluja ja ryhmäohjauksia voidaan tehdä tässä tilassa. Osteoporoosihoitajalla on yksi vastaanottohuone ja toimintaterapeuteilla on kaksi vastaanottohuonetta. Osteoporoosihoitaja ohjaa ja neuvoo osteoporoosipotilaita sekä toimii neurologisten potilaiden kuntoutusohjaajana. Toimintaterapeuteilla on kaksi terapiatilaa, jotka toimivat myös kirjaamistiloina, koska vuodeosastoilla ei ole mahdollisuutta potilastietojen kirjaamiseen. Toimintaterapeutit arvioivat eri erikoisaloilta tulevien (lapset, neurologia, fysiatria, palovamma, monivamma, käsikirurgia, reuma) polikliinisten ja osastopotilaiden toimintakykyä muun muassa erilaisten standardoitujen testien avulla. Toimintaan kuuluu lisäksi ohjausta, neuvontaa ja apuvälinetarpeen arviointia, hankintaa ja sovitusta. Kussakin huoneessa käy päivittäin neljästä viiteen potilasta ja yhden käynnin kesto vaihtelee puolesta tunnista kahteen tuntiin.

15 13 Keittiötiloja käytetään sekä yksilöiden että pienryhmien kanssa arviointi- ja terapiatilanteissa. Toimintakyvyn arviointi tehdään, kun halutaan lisää tietoa potilaan suoriutumisesta arkipäivän toiminnoissa ja tarvitaan suosituksia jatkokuntoutuksen suhteen. Työhuoneissaan toimintaterapeutit suunnittelevat ryhmien kokoonpanoja ja yksilöterapioita sekä kirjoittavat lausuntoja ja tekevät päivittäisiä kirjaamisia. Lisäksi huoneita tarvitaan toimintakyvyn arviointeihin liittyvissä yksilötapaamisissa, kuten haastattelutilanteissa. Huoneita käytetään päätetyöskentelyn lisäksi potilaiden vastaanottoon. Huoneiden käyttö on monipuolista ja käyttöaste on suuri. Lasten toimintahuonetta käyttävät sekä fysioterapeutit että toimintaterapeutit. Huoneen varusteluun kuuluu muun muassa puolapuita, keinuja, jumppamattoja ja riittävästi tilaa lasten liikuntaa varten. Tilaa voidaan käyttää myös aikuisten monitoimitilana. Lääkärin vastaanottokäyttöön tarkoitettuja huoneita rakennetaan kolme, joista yksi on tarkoitettu erikoistuvan lääkärin käyttöön. Toimistotiloja rakennetaan osastonhoitajalle, osastonsihteerille sekä fysio- ja toimintaterapeuteille. Osastonhoitajan huoneessa voidaan järjestää myös pienimuotoisia neuvotteluja. Fysioterapeutit ja toimintaterapeutit käyttävät työtilaa kirjaamistilana. Osastosihteerin toimitila sekä neuvontatila ovat sisääntuloaulassa. Potilaiden odotusaula on keskeisellä paikalla neuvontatilojen takana. Aulatila on avara tila, jonne saadaan valoa kattoikkunoiden kautta. Henkilökunnan taukotila ja neuvottelutila rakennetaan vierekkäin, jotta tilat voidaan tarvittaessa yhdistää. Taukotila toimii henkilökunnan sosiaalisena tilana. Neuvotteluhuoneessa järjestetään henkilökunnan kokouksia ja koulutuksia, mutta myös erilaisia moniammatillisia yhteistyöpalavereja. Mahdollisuus tilojen yhdistämiseen helpottaa suurempien kokousten tai koulutusten järjestämisen. Apuvälinevarasto rakennetaan fysiatrian ja kuntoutusyksikön tilojen yhteyteen keskeiselle paikalle, jotta välineiden saatavuus on helppoa. Osa apuvälineistä on isokokoisia kuten kotihoitosängyt, pyörätuolit ja rollaattorit. Tässä tilassa on myös pieni apuvälineiden huoltopiste. Apuvälinevaraston läheisyyteen rakennetaan apuvälineiden pesutila, jossa välineiden pesu ja puhdistus tapahtuu. Tila varustetaan Dekolla. Tilaan on myös suunniteltu isojen apuvälineiden pesukone (Meilahden malli). Toimintaterapian varastohuoneeksi merkityssä tilassa tehdään sekä osasto- että polikliinisille potilaille yksilöllisiä yläraajaortooseja (tukisidokset) sekä kaularankatukia. Tilan varustukseen kuuluu mm. lastauuni sekä useampi kuumavesiallas (huomioitava mm. MRSA-potilaat). Lisäksi tilaa käytetään pienapuvälinevarastona. Yksikön tiloihin rakennetaan lisäksi tarvittavat oheistilat kuten WC-tilat sekä potilaille että henkilökunnalle, siivoushuone ja jätteiden välivarastointitila. 4.3 Sairaanhoidolliset palvelut ja muut tukipalvelut Uudisrakennuksen toiminnot tukeutuvat jo olemassa olevan Lohjan sairaalan tiloissa toimiviin tukipalveluihin, joita ovat HUS-Apteekki, HUSLAB, HUS- Röntgen, HUS-Logistiikka, Ravioli, HUS-Tietohallinto ja HUS-Servis. HUS- Desikon palvelujen jäähdytettävä jätehuone rakennetaan uudisrakennuksen kellaritilaan. Tekstiilihuolto ostetaan Uudenmaan Sairaalapesula Oy:ltä, joka toimittaa sairaalaan puhtaat pyykit tilausten mukaisesti ja kuljettaa likaiset pyykit pestäväksi.

16 14 Lohjan sairaalassa toimii myös HUS-Tilakeskuksen sekä HUS-Kiinteistöt Oy:n kiinteistöhoitoyksikkö. 4.4 Muut tilat Varasto- ja tekniset tilat Jokaisessa kerroksessa on varastotilaa kulutustavaroille ja vuodeosastoilla on liinavaatevarasto. Fysiatrian ja kuntoutuksen yksikössä on lisäksi apuvälinevarasto. Kellarikerroksessa on varastotilaa kuntosalin liikuntavälineille sekä tuolivarasto liikuntasalin läheisyydessä. Teknisistä tiloista suurin osa on sijoitettu kellarikerrokseen. Yksi ilmanvaihtokonehuone sijoitetaan katolle kolmannen kerroksen tasolle. Henkilökunnan pukutilat Henkilökunnan pukuhuoneet sijaitsevat kellarikerroksessa. Pukuhuoneita on kolme kappaletta, kaksi naisille ja yksi miehille, ja niissä on yhteensä pukeutumistilat 197 henkilölle. Pukutilojen yhteydessä on tarvittavat pesu- ja WC-tilat. Kaksi isompaa pukuhuonetta toimii väestönsuojatiloina. Jätehuollon tilat Uudisrakennukseen suunnitellaan kerroskohtaiset jätteen välivarastointitilat, jonne laitoshuoltajat kuljettavat yksiköiden jätteet. Tilat sijoitetaan hissien läheisyyteen. Huoltomiehet kuljettavat jätteet kerroksien välivarastointitilasta kellarikerroksessa sijaitsevaan jäähdytettyyn jätehuoneeseen poiskuljetusta odottamaan. Biojätteet kerätään osastoilla erikseen. Siivoustilat Siivoustilat, joissa laitoshuoltajat säilyttävät siivouskärryjä ja välineitä, ovat yksikkökohtaiset. Varsinainen siivouskeskus sijoitetaan nykyisen sairaalan tiloihin. 5 SELVITYS HENKILÖKUNNASTA 5.1 Psykiatria Psykiatrian osalta uudisrakennussuunnitelmaan ei sisälly henkilöstölisäyksiä. Psykiatrian tulosyksiköstä uudisrakennukseen on siirtymässä 126,5 vakanssia, hankeselvitysvaiheessa luku oli 120. Toimintaprosessien tarkastelun yhteydessä on katsottu tarpeelliseksi siirtää Vihdissä toimivan psykiatrian poliklinikan toinen lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja osastonsihteeri toimimaan uudisrakennuksessa. Vuonna 2011 on yksi vuodeosaston sairaanhoitajan toimi muutettu toimintaterapeutin vakanssiksi. Asumisvalmennusyksiköstä toisen sairaanhoitajan toimi on siirretty Paloniemen sairaalan kuntoutusyksikköön (ratsastusterapia). Vuonna 2011 on perustettu yksi erikoistuvan lääkärin virka Paloniemen sairaalaan. Vuonna 2012 on tarkoitus muuttaa vuodeosastolle sijoitettu perushoitajan toimi mielenterveyshoitajan toimeksi. Psykiatrisessa hoidossa avohoito tulee korostumaan, sairaalahoitojaksot ovat lyhyitä ja ne integroituvat avohoitoon. Henkilöstö sijoittuu akuutti- ja kuntoutuspsykiatrian vastuualueille siten, että potilaan hoidossa toteutuu avohoitopainotteisuus, jatkuvuus ja joustavuus niin, että hoitavan henkilökunnan

17 15 moniammatillinen työote ja erityisosaaminen kohdentuvat oikein. Osastoilla hoidettavat potilaat ovat akuutimmin ja vaikeammin oireilevia. Tämä edellyttää vuodeosaston henkilöstömäärän vahvistamista nykyisestä. Toimintaprosessien tarkentamisen yhteydessä on todettu, että hoidon rakennetta muuttamalla saadaan osastoilla työskentelevän henkilöstön määrä mitoitettua paremmin akuuttitoimintaan soveltuvaksi. Suunnitelman mukaan lisähenkilökuntaa ei psykiatrian yksikköön tässä vaiheessa tule. Lohjan alueen aikuispsykiatrian siirtyvät vakanssit jakaantuvat vuonna 2011 seuraavasti: Lääkärit 10 Osastoryhmän päällikkö 1 Osastonhoitajat 6 Sairaanhoitajat 48 Perushoitaja 1 Psykologit 6 Sosiaalityöntekijät 4 Toimintaterapeutit 3 Fysioterapeutti 1 Liikuntaterapeutti 1 Taideterapeutti 0,5 Projektisihteeri (ent.tutkimushoitaja) 1 Mielenterveyshoitajat 32 Työnohjaaja 1 Toimistosihteeri 1 Osastonsihteeri 10 Yhteensä 126,5 Vakansseista avohoidon puolelle uudisrakennuksessa sijoittuu 51,5 ja vuodeosastoille 71. Tulosyksikön johdon vakansseja on neljä. 5.2 Fysiatria ja kuntoutus Fysiatrian ja kuntoutuksen toiminnan saattaminen erikoissairaanhoidon vaatimalle tasolle on mahdollista saavuttaa resursseja lisäämällä. Toimintalukuennusteiden mukaan vuonna 2020 suoritteiden määrä kasvaa reilusti verrattuna vuoteen Fysiatrian ja kuntoutusyksikön vakanssit jakaantuvat vuonna 2011 seuraavasti: Lääkäri 1 Osastonhoitaja 1 Fysioterapeutit 7,5 Toimintaterapeutit 1,5 Kuntohoitaja 1 Osteoporoosihoitaja 1 Osastonsihteeri 1 Yhteensä 14 Toiminnan kasvuennusteiden myötä lisävakanssien tarve lääkäreiden osalta on yksi fysiatri ja yksi erikoistuva lääkäri. Fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien

18 16 lisätarvetta on eri erikoisaloilla, joten fysioterapeuttien vakansseihin on suunniteltu lisäystä 4,5 ja toimintaterapeuttien vakansseihin 1,5. Kuntohoitajan vakansseja on yksi ja työtehtävistä puolet ohjautuu apuvälinevaraston hoitamiseen. Osastonsihteerin työmäärä tulee lisääntymään toiminnan lisääntymisen myötä, joten vakansseja on suunniteltu yksi lisää. Suunnitelma fysiatrian ja kuntoutuksen vakanssien jakaantumisesta vuonna 2020: Lääkärit (erikoistuva) Osastonhoitaja 1 Fysioterapeutit 12 Toimintaterapeutit 3 Kuntohoitaja 1 Osteoporoosihoitaja 1 Osastonsihteeri 2 Yhteensä 23 Suunnitelmien mukaan fysiatria- ja kuntoutusyksikön henkilöstölisäys vuodelle 2020 on 9 vakanssia. Hankeselvityksen mukainen henkilöstölisäys on vuosien aikana 6 vakanssia. Kaikissa yksiköissä työskentelee lisäksi HUS-Desikon laitoshuoltajat, joiden työpanos ostetaan palvelupaketteina. 6 HANKKEEN TILARATKAISUT JA TEKNINEN TOTEUTUS 6.1 Hankkeen sijainti, tilat ja laajuus Lohjan sairaalan psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen toimitilat on esitetty sijoitettavaksi uudisrakennukseen Lohjan sairaalan tontille (Lohjan Tynninharjun kaupunginosa, kortteli 1585, tontti 1). Lohjan sairaalatontin asemakaava on vuodelta Asemakaavassa sairaalatontti on merkitty sairaala- ja sosiaalitoimintaa palvelevaksi korttelialueeksi. Asemakaavan mukaan koko sairaalatontin kerrosalaksi on merkitty kem2, josta kem2 on käytetty ja käyttämättä rakennusoikeutta on kem2 (Arkkitehti Jalo Läspän selvitys ). Rakennushanke on asemakaavan mukainen. Hankesuunnitelmassa uudisrakennusta esitetään nykyisen sairaalarakennuksen koillispuolelle noin 20 metrin etäisyydelle edellisestä laajennuksesta. Rakennuspaikalla tontti rajautuu etelä-kaakkoissivultaan pääosin metsäiseen puistoalueeseen. Suunnitellulle rakennuspaikalle on tehty pohjatutkimus ja tutkimuksen perusteella uudisrakennus vaatii paalutuksen. Sairaalatoiminnan logistiikan ja potilas- sekä henkilöliikenteen toimivuuden varmistamiseksi uudisrakennus liitetään nykyiseen sairaalarakennukseen yhdyskäytävällä sekä kellarikerroksen että ensimmäisen kerroksen tasolta. Uudisrakennuksen rakennuspaikka on tarkentunut hankesuunnittelun aikana. Lohjan kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan sairaalatontille suunnitellaan sijoitettavaksi terveyskeskuksen uudisrakennus kuluvan vuosikymmenen loppupuolella. Rakennuspaikkatarkennuksessa on huomioitu

19 17 molempien uudisrakennusten sijoittuminen nykyisen Lohjan sairaalan läheisyyteen. Rakennuspaikkatarkennuksella ei ole kustannusvaikutuksia. Uudisrakennuksen hankesuunnitelman mukainen sijoittelu jättää tilaa sairaalan tuleville mahdollisille laajennuksille. Uudisrakennuksen hankesuunnitteluvaiheen asiakirjoista mitattu bruttoala on brm2 (kerrosala 7 574,5 kem2) ja tilavuus m3. Rakennuksen hyötypinta-ala on hym2. Lohjan sairaalan psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennuksen rakennustunnus on LF. 6.2 Suunnitellut tilaratkaisut Uudisrakennus rakennetaan suunnitelmien mukaan kaksi-kolme kerroksiseksi. Tilaratkaisut muotoutuvat osastojen sekä avohoito- ja poliklinikkatilojen käyttötarpeista. Tilat on sijoitettu siten, että psykiatrian potilasosastot sijoittuvat lähes identtisesti päällekkäin kolmeen kerrokseen, suojaisan pihan ympärille kaartuvaan omaan siipeensä. Sisäpihalle on pääsymahdollisuus sekä potilailla että henkilökunnalla. Potilashuoneet sijoittuvat rakennusmassan ulkokehälle, toimistot ja päivähuoneet asettuvat osin oleskelupihan puolelle sisäkehälle. Osastokäytäviä on rytmitetty avoimien oleskelutilojen avulla. Kolmanteen kerrokseen rakennetaan psykiatrian vuodeosasto C, johon sijoitetaan 17 sairaansijaa. Toiseen kerrokseen rakennetaan psykiatrian potilasosasto B (kriisi- ja masennuspotilaat), jossa on 17 sairaansijaa, psykiatrian avohoidon sekä psykiatrian hallinnon tiloja. Terapiatiloista musiikki- ja taideterapiatilat sijoittuvat tähän kerrokseen. Taideterapiatilassa järjestetään yksilö- ja ryhmätapaamisia. Musiikkiterapiatila on kaikkien hoitoryhmien ja myös vuodeosastojen käytössä. Tilassa voidaan sekä kuunnella että tuottaa musiikkia, joten tilassa tulee olla hyvä äänieristys. Ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan suunnitelmien mukaan psykiatrian yksikön kymmenpaikkainen akuutti intensiiviosasto, potilasosasto A, vanhuspsykiatrian käyttöön tulevat kuusi sairaansijaa ja vanhuspsykiatrian polikliiniset tilat. Ensimmäisen kerroksen avohoito-poliklinikkasiivessä toimii fysiatrian poliklinikka vastaanottotiloineen, apuvälinevarasto ja apuvälineiden pesutila. Lisäksi kerrokseen rakennetaan koko talon yhteisesti käytettävissä olevia kuntouttavan toiminnan tiloja. Terapiatiloissa (muun muassa keittiö ja puutyötila) järjestetään ohjattua toimintaa, jolloin voidaan arvioida potilaiden toimintakykyä ja valmiuksia uuden oppimiseen. Sisätiloista on suunniteltu selkeitä ja turvallisia. Vastaanottohuoneet toimivat myös henkilöstön toimistohuoneina. Kellarikerrokseen sijoitetaan yksiköiden yhteiskäytössä olevia tiloja kuten teknisiä tiloja (varavoimalaitteet, sprinklerikeskus, lämmönjakohuone, muuntamo, teletilat, ATK-tilat jne.), jätehuone, kuntosali, liikuntasali, pukeutumistiloja potilaille sekä henkilökunnan pukuhuonetiloja, joita voidaan käyttää tarvittaessa väestösuojana. Psykiatriset potilaat käyttävät kuntosalitiloja liikuntaterapeutin ohjauksessa päivittäin noin neljän tunnin ajan. Muina aikoina tilat ovat fysiatrian ja kuntoutuksen yksikön käytössä. Psykiatrian yksikön tarve liikuntasalin käyttöön on noin 20 tuntia viikossa. Somatiikan puolelta liikuntasalia käyttävät ryhmätoimintaan muun muassa synnyttäneet äidit, sydän- ja

20 18 keuhkopotilaat, obeesit (ylipainoiset) ja postoperatiiviset potilaat jne. Sekä liikuntasalia että kuntosalia voidaan käyttää myös henkilökunnan työhyvinvointitoimintaan (TYHY). Liikuntasalia voidaan käyttää myös koulutustilana ja liikuntasalin viereen rakennetaan tuolivarasto. Somatiikan käyttöön tulee kellarikerrokseen testaus/kirjaamistila sekä psykiatrialle toimistotilat fysio- ja liikuntaterapeutille. HUS-Desikon käyttöön tulee yksi toimistohuone. Lisäksi kellarikerrokseen rakennetaan saunatila sekä siihen kuuluvat pesu- ja pukeutumistilat. Saunaa käytetään yksilö- sekä ryhmäsaunotuksiin esim. liikunta- ja/tai kuntosalin käytön jälkeen. Saunatilan rakentamisessa huomioidaan liikuntaesteiset. Rakennuksessa on yksi varsinainen sisäänkäyntiaula, jonka kautta kaikki ulkoa tuleva asiakasliikenne ohjautuu. Tämän avohoito - poliklinikkasiivessä sijaitsevan pääaulan yhteydessä ovat koko rakennusta palvelevat asiakaspalvelupisteet, sänkymitoitettu hissi sekä kahden kerroksen korkuinen odotusaula. Pienempiä odotustiloja on käytävälaajentumina vastaanotto- ja toimenpidehuoneiden yhteydessä. Muun rakennuksen ollessa suljettuna potilasosastojen vierailijat voivat käyttää erillistä potilasosastosiiven porrashuonetta. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevalle psykiatrian potilasosastolle A on kriisipotilaita varten oma sisäänkäynti suoraan ulkoa, samoin vanhuspsykiatriselle osastolle. Rakennukseen tehdään neljä porrashuonetta ja kaksi potilassängylle mitoitettua hissiä. Rakennuksen paloluokka on P1. Katolle, kolmannen kerroksen tasolle, avohoito-poliklinikkasiiven puolelle rakennetaan ilmanvaihtokonehuone (IV-konehuone). Hankesuunnittelussa varaudutaan siihen, että avohoitosiiven kolmas kerros on mahdollista myöhemmin rakentaa koko kerroksen kokoisena. Tuolloin rakennetaan uusi IVkonehuone rakennuksen neljänteen kerrokseen, minkä jälkeen nykyinen IVkonehuone voidaan muuttaa toiminnallisiksi tiloiksi. Potilassiiven keskelle rakentuu suojaisa erivärisin betonilaatoin ja noppakivin kivetty oleskelupiha, jonne potilasosastoilta on valvottu käynti porrashuoneen kautta. Aidattua pihaa elävöittävät istutukset ja kaarevat penkit. 6.3 Kulkuväylät Uudisrakennuksen huolto- ja asiointiliikennettä varten rakennetaan uusi ajoneuvoliittymä Sairaalatieltä. Suunnitelmien mukaan uudisrakennuksen ja Lohjan sairaalan välille rakennetaan katettu yhdyskäytävä, jonka kautta voi kulkea sekä kellarikerroksessa että 1. kerroksessa. Henkilöliikenne Pääsisäänkäynti sijoitetaan Sairaalatien puoleiselle pitkälle sivulle. Vuodeosastoille on oma sisäänkäynti samalla puolella rakennusta. Sisääntulosivulla nykyisen pysäköintialueen reittejä muotoillaan uudelleen siten, että ambulanssi- ja saattoliikenne pääsee luontevasti sisäänkäyntien viereen. Sairaankuljetusta varten osastolle A on myös erillinen sisäänkäynti, samoin vanhuspsykiatriselle vuodeosastolle. Jalankulku- ja polkupyöräliikenne rakennukseen tulee tapahtumaan pääasiassa tonttia sivuavia kevyen liikenteen väyliä pitkin. Pelastus- ja huoltotie rakennetaan kiertämään Sairaalatien puolelta rakennuksen taakse toiselle pitkälle sivulle, jossa se yhtyy nykyiseen pelastus-

HANKESELVITYS. Lohjan sairaalan psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennus

HANKESELVITYS. Lohjan sairaalan psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennus HANKESELVITYS Lohjan sairaalan psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennus 20.4.2010 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUS HANKESELVITYS TIIVISTELMÄ Hankeselvitys

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJA VASTAA Tertiäärisestä päihdepsykiatriasta mm kaksoisdiagnoosipotilaiden ja opioidikorvaushoitojen

Lisätiedot

LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA

LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA Hallitus 26.1.2014, LIITE 5 HUS Tilakeskus LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA 12.1.2015 TIIVISTELMÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella aikuisten

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmisteleva

Lisätiedot

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala Alueellinen kuntoutussairaala Sijaitsee Nurmijärvellä Sisältönä vaativa moniammatillinen kuntoutus ja hoito Tavoitteena kuntouttaa potilaat

Lisätiedot

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Nykänen Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus toimii Duodecim-seuran

Lisätiedot

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA 2015 SALVAN KUNTOUTUS FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Ilo liikkua! Uudelleen toimintaan! Tervetuloa fysioterapiaan ja toimintaterapiaan Ilolansaloon! SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLA Palvelukeskus Ilolansalo

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA Pekka Jylhä Linjajohtaja Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja LINJAESIKUNTA: Linjajohtaja Pekka Jylhä, Ylihoitaja Tuula Rajala, Professori Tiina Paunio Johtava

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

AURORAN LIIKKUVA AVOHOITO. - perustettu 1.9.2014 -sairaalatoiminnan alainen yksikkö -hallinnollisesti yhtä Erityishoidon poliklinikan kanssa

AURORAN LIIKKUVA AVOHOITO. - perustettu 1.9.2014 -sairaalatoiminnan alainen yksikkö -hallinnollisesti yhtä Erityishoidon poliklinikan kanssa AURORAN LIIKKUVA AVOHOITO - perustettu 1.9.2014 -sairaalatoiminnan alainen yksikkö -hallinnollisesti yhtä Erityishoidon poliklinikan kanssa Perustamisen taustalla tavoitteet: - sairaalapaikkojen vähennys

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5)

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) hankenumero: MATINKYLÄN ELÄ JA ASU SENIORIKESKUS Asuntoja: 1 x 23 + 5 x 28 163 (yksiöitä a 25m2) Henkilökunta: yhteensä noin 145, luku sisältää alueellisen kotihoidon ja tukipalvelujen

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 73 8.2.2011 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA KOTIUTETTAVIEN JATKOHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2010-3092 Esityslistan asia TJA/8 TJA

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja

Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja Lyhyt historia Muurolan keuhkotautiparantola 1920 -luvulla Parantolan pihalla

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää ääkäri, OYS, lääl ääkinnällinen kuntoutus 18.10.2012 Keskittämisen perusteet

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus REUMAA SAIRASTAVIEN HOITO JA KUNTOUTUS 27.8.2010 AIKUISTEN HOITO JA KUNTOUTUS Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus Markku Korpela Osastonylilääkäri TAYS:n sisätautien vastuualue/reumakeskus Reumatologian

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 NEUROPSYKIATRIAN OSASTO 21 MUUTTO PSYKIATRIAKESKUKSEEN MARRASKUUSSA 2016 Neuropsykiatrisia potilasryhmiä:

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN Juhani Ojanen Erikoissairaanhoidon rooli Erikoissairaanhoidon rooli on sairauksia ja oireita korjaava ja hoitava toiminta. Lähde: Eläketurvakeskus 05/2011 Keskustelualoitteita

Lisätiedot

KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA

KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA 1 BUDJETTI Kokkola ja Kruunupyy KPKS ESH, Kokkkola kuntoutusyksikvanhuspalvelut kö KPKS ESH piirin ulkop hoito KPKS ESH muut

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 14.12.2012 Asemapiirros vuoden 2010 hankesuunnitelmasta Yhteenveto Rakentamiskustannukset yhteensä 24 400 000 euroa (alv 0 %) Suunnittelu ja rakentaminen vuosina

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Hallitus 12.10.2015, LIITE 1

Hallitus 12.10.2015, LIITE 1 Hallitus 12.10.2015, LIITE 1 1 (6) Kellokosken sairaalan tulevat peruskorjaustarpeet HUS hallituksen päätöksen mukaisesti toimitusjohtaja Aki Lindén asetti 17.2.2015 22 Kellokoski - työryhmän selvittämään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/10 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/10 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) 409 Jätkäsaaren vaikeavammaisten asuntoryhmän, Suezinkatu 3, hankesuunnitelman hyväksyminen HEL 2011-008163 T 10 06 00 Päätös päätti hyväksyä osoitteeseen Suezinkatu

Lisätiedot

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas

Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Syöpätautien poliklinikalle tulevan opas Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö Päivitys 4/2015 Syöpätautien poliklinikka Sisällys Syöpätautien vastuualue... 3 Potilaana syöpätautien poliklinikalla...

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella Pressi Jenita Kokkoniemi SRV 1.4.2014 Pressi Kaikki palat kohdallaan Uutta ajattelua toimitiloihin Toimisto ja tarpeen mukaisesti aputilat (huolto, showroom,

Lisätiedot

SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013

SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013 SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013 Lundin yliopistollinen sairaala, lasten ja sädehoidon rakennusosat sekä Malmön akuuttisairaala Lundin yliopistollinen sairaala Lundin yliopistollinen

Lisätiedot

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa Työssä raportti JAANA RAJAKANGAS psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus, psykiatrian yksikkö TAINA HELLSTEN LT, geriatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sairaalapalvelut Katriinan sairaala Päiväsairaala

Sairaalapalvelut Katriinan sairaala Päiväsairaala Sairaalapalvelut Katriinan sairaala Päiväsairaala Käsien desinfektio-ohje KÄSIHUUHTEEN KÄYTTÖ huoneeseen mennessä huoneesta poistuttaessa 2 painallusta huuhdetta hierotaan käsiin kunnes kädet ovat kuivat

Lisätiedot

Ikääntyneiden sairaala- ja hoivapalveluiden palvelurakenteen kehittäminen. Geriatrisen arviointiyksikön suunnitelma

Ikääntyneiden sairaala- ja hoivapalveluiden palvelurakenteen kehittäminen. Geriatrisen arviointiyksikön suunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 15.06.2016 Ikääntyneiden sairaala- ja hoivapalveluiden palvelurakenteen kehittäminen 1257/00.01.02.02/2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.06.2016 78 Valmistelijat:

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli

Perusturvakuntayhtymä Akseli www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminta ja muistisairaiden lyhytaikainen intervallihoito ssa, Yh 30.9.2015 142 Yksi vuodeosasto, esitetyn rakenneuudistuksen hyödyt ja tavoitteet Laadukkaan vuodeosastotoiminnan

Lisätiedot

Näkökulmia toiminnan uudistamiseen

Näkökulmia toiminnan uudistamiseen Näkökulmia toiminnan uudistamiseen Juha Koivu Hasse Karlsson, ylilääkäri, VSSHP/psykiatria; prof., TY toimialajohtaja, VSSHP Psykiatria 3/27/2015 3/27/2015 3/27/2015 Aivosairauksien aiheuttamat kustannukset

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA

SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA PALVELUJA HAJAUTETUSTI LÄHELLÄ PALVELUJEN KÄYTTÄJIEN KOTIPAIKKAA Juha Koivu toimialajohtaja, VSSHP Psykiatria EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT PSYKIATRIAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS 1 Kiinteistö M² ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS PK²:n suuri rakennusala on onnistuneesti sijoitettu julkisivultaan ja massoittelultaan puutarhakaupungin mittakaavaan. Maanpäälliset kuusi kerrosta on jaettu

Lisätiedot

Lastenreumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Kelan yhteistyökokous 7.9.2010

Lastenreumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Kelan yhteistyökokous 7.9.2010 Lastenreumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Kelan yhteistyökokous 7.9.2010 Eija Piippo-Savolainen LT, erl KYS/ lastenreumapkl Lastenreuman esiintyvyys Suomessa: n. 2 400 lastenreumaa sairastavaa lasta

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. 72 Kilon päiväkodin erityisen tuen piirissä olevien lasten kuntoutuksen järjestäminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. 72 Kilon päiväkodin erityisen tuen piirissä olevien lasten kuntoutuksen järjestäminen 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3856/05.10.01/2014 72 Kilon päiväkodin erityisen tuen piirissä olevien lasten kuntoutuksen järjestäminen Valmistelijat / lisätiedot: Hanna Lehtinen, puh. 050 321 6289 Marja-Leena

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

40 vuotta potilaan parhaaksi

40 vuotta potilaan parhaaksi 40 vuotta potilaan parhaaksi TULE-potilaiden hoidon kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella Liisamari Krüger Fysiatrian erikoislääkäri, LT Osastonylilääkäri HUS/Hyvinkään sairaala HS 10.11./ HS 11.11.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄREIDEN NS. KLIINISEN LISÄTYÖN JA MUUN HENKILÖSTÖN TÄHÄN LIITTYVÄN TAI RINNASTETTAVAN TYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 KUSTANNUSSELVITYS SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 23.10.2014 Sivu 1/2 Ari Saari FMC Laskentapalvelut Oy Hanke: 14568 2VE2U Siilaisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015 Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 Valtuustoseminaari 25.5.2015 Kati Kallimo, Perusturva Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Raili Kuosmanen, Haahtela

Lisätiedot

Psykiatrisen potilaan fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Kellokosken sairaalalla ja Hyvinkään sairaanhoitoalueenpoliklinikoilla

Psykiatrisen potilaan fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Kellokosken sairaalalla ja Hyvinkään sairaanhoitoalueenpoliklinikoilla Psykiatrisen potilaan fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Kellokosken sairaalalla ja Hyvinkään sairaanhoitoalueenpoliklinikoilla liikunnanohjaaja, Miska Arminen lääkäri, Saana Eskelinen mielenterveyshoitaja,

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY PSYKIATRIA: Mielenterveystoimisto; aikuistenlasten ja nuorten vastaanotto, syömishäiriöpoliklinikka, sivuvastaanotto Uudessakaarlepyyssä Päiväosasto ja yöpymismoduli Psykiatrinen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Keskittämisasetuksen voimaanastumisen (5/2011) jälkeen Taysiin on ohjautunut potilaita

Lisätiedot

Aktiivisen kuntoutuksen malli, yhteistyö muiden toimijoitten kanssa

Aktiivisen kuntoutuksen malli, yhteistyö muiden toimijoitten kanssa MALMIN SAIRAALAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Kuva Arkkitehtitoimisto Olli-Pekka Jokela Oy Taustaa Keskitetty terveyskeskuspäivystys iltaisin ja viikonloppuina Perustason sisätautien päivystys Sairaansijoja

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS psykiatriassa

Ajankohtaista HUS psykiatriassa Ajankohtaista HUS psykiatriassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät, 30.10.2014 Matti Holi Toimialajohtaja, HYKS Psykiatria Rakenneuudistus: Viimeisten vuosien muutosprosessi, joka on kulminoitumassa

Lisätiedot

P O T I L A S ALASELKÄPOTILAAN HOITOKETJU PKSSK / PERUSTERVEYDENHUOLTO. konsultaatiot. * avaa linkin. lähete. päivystyslähete

P O T I L A S ALASELKÄPOTILAAN HOITOKETJU PKSSK / PERUSTERVEYDENHUOLTO. konsultaatiot. * avaa linkin. lähete. päivystyslähete ALASELKÄPOTILAAN HOITOKETJU PKSSK / PERUSTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO * päivystyslähete *Lääkärin vastaanotto tkl, ttl, yksityislääkäri lähete * Seurantakäynnit tkl, ttl, yks.lääkäri, ft * Asiantuntijafysioterapeutti

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

VANHUSPSYKIATRIAN OSASTON 5S

VANHUSPSYKIATRIAN OSASTON 5S VANHUSPSYKIATRIAN OSASTON 5S Oh Heidi Mielonen 2.11.2015 VANHUSPSYKIATRIAN OSASTO 55 Osastomme on 15-paikkainen suljettu osasto Osastollamme hoidetaan psykiatristen potilaiden lisäksi muistipotilaita,

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset Määräaikaan 3.6.2013 klo 12.00 mennessä tarjouksia on tullut yhteensä _ yritykseltä.

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset Määräaikaan 3.6.2013 klo 12.00 mennessä tarjouksia on tullut yhteensä _ yritykseltä. LIITE 4 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKKÖ/ Toffela-hanke Tarjous saapunut YRITYS saapunut Hankintamenettely Avoimen menettelyn mukainen hankintailmoitus on julkaistu www.hankintailmoitukset.fi sivulla

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN VIEROITUSHOITOYKSIKÖN TILAT JA TOIMINTA

YMPÄRIVUOROKAUTISEN VIEROITUSHOITOYKSIKÖN TILAT JA TOIMINTA HELSINGIN KAUPUNKI YMPÄRIVUOROKAUTISEN VIEROITUSHOITOYKSIKÖN TILAT JA TOIMINTA A C B Kuvassa Hangonkatu 4:n kiinteistökartta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistan liitteeksi; muokattu viraston

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 2.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 2.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 59 LAUSUNTO KAHDESTA VANHUSTEN KUNTOUTUSPALVELUJEN KOKONAISUUTTA KOSKEVASTA TOIVOMUSPONNESTA Terke 2009-2185 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti

Lisätiedot

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008

Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 Nuorten aikuisten kuntoutusohjausprojekti v.2006-2008 EPSHP/aikuispsykiatria TUKE 1242 Projektityöntekijänä Tiina Leppinen Psyk. sh., NLP-Master, Kuntoutuksen ohjaaja amk Hankkeen taustaa Nuorten aikuisten

Lisätiedot

Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma

Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma TAYS UUDISTUU ELÄMÄN TÄHDEN Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma Kehitysjohtaja Isto Nordback 1 22.4.2015 Taustat Sairaalan toiminnot hajautuneet Tilat osin hyvinkin huonokuntoiset Uusiutuvien

Lisätiedot

K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN Vammaistyön alueellinen kehittämispäivä propellipäivä 10.9.2008 Kouvola-talo Kehittämissuunnittelija Tarja Roivainen TAUSTAA Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

TAY Tehostetun avohoidon yksikön henkilöstö

TAY Tehostetun avohoidon yksikön henkilöstö TAY Tehostetun avohoidon yksikön henkilöstö Oh S.Puro, aoh Milla Pyötsiä, os.siht. Vuojärvi 14 hoitajaa; J.Virta, H.Malkavaara,O.Luhti, A.Tiala, A.Ruth, L.Turunen, E.korhonen, J.Leikas, K-M.Solismaa, M.Sainio,

Lisätiedot

KIINTEISTÖ REVONTULENTIE 9, 02100 ESPOO

KIINTEISTÖ REVONTULENTIE 9, 02100 ESPOO , 02100 ESPOO ESPOON TAPIOLASSA Historiallisesti merkittävä rakennus on keskeiselle paikalla Tapiolan keskustan välittömässä läheisyydessä. Puistomaisessa ympäristössä sijaitseva kiinteistö liittyy saumattomasti

Lisätiedot

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä Meren rannalle Keilaniemen sydämeen nousee uusi, kestävän kehityksen periaatteella toteutettava toimistokiinteistö. Keilaranta :n uudisrakennuksen suunnittelussa on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli LIITE 5 SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli TAYS Sydänkeskus TULPPA/Fysioterapia Epikriisi potilaalle, HASA, tk, tth, sydänyhdyshenkilölle

Lisätiedot

Sairaalapalvelut Geriatrinen akuuttiyksikkö Arviointi- ja akuuttiosasto AKOS1

Sairaalapalvelut Geriatrinen akuuttiyksikkö Arviointi- ja akuuttiosasto AKOS1 Sairaalapalvelut Geriatrinen akuuttiyksikkö Arviointi- ja akuuttiosasto AKOS1 Käsien desinfektio-ohje KÄSIHUUHTEEN KÄYTTÖ huoneeseen mennessä huoneesta poistuttaessa 2 painallusta huuhdetta hierotaan käsiin

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

HUS/HYKS SELKÄYDINVAMMAKESKUS JA VAATIVAN KUNTOUTUKSEN VUODEOSASTO

HUS/HYKS SELKÄYDINVAMMAKESKUS JA VAATIVAN KUNTOUTUKSEN VUODEOSASTO HUS/HYKS SELKÄYDINVAMMAKESKUS JA VAATIVAN KUNTOUTUKSEN HYKS LAUTAKUNNAN KOKOUS 25.08.2015 Harri Hämäläinen ylilääkäri, kuntoutuksen linjajohtaja HYKS Sisätaudit ja kuntoutus HUS/HYKS SELKÄYDINVAMMAKESKUKSEEN

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Matti Kaivosoja. LT, ylilääkäri, psykiatrian tulosaluejohtaja K-PSHP apulaisopettaja, Turun yliopisto, lastenpsykiatria

Matti Kaivosoja. LT, ylilääkäri, psykiatrian tulosaluejohtaja K-PSHP apulaisopettaja, Turun yliopisto, lastenpsykiatria Matti Kaivosoja LT, ylilääkäri, psykiatrian tulosaluejohtaja K-PSHP apulaisopettaja, Turun yliopisto, lastenpsykiatria Matti Kaivosoja - Sairaalapäivät 2010 1 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Games for Health. Olavi Airaksinen Fysiatrian Dosentti, Ylilääkäri Palveluyksikön Johtaja Kuntoutus Kuopion Yliopistollinen Sairaala

Games for Health. Olavi Airaksinen Fysiatrian Dosentti, Ylilääkäri Palveluyksikön Johtaja Kuntoutus Kuopion Yliopistollinen Sairaala Games for Health Olavi Airaksinen Fysiatrian Dosentti, Ylilääkäri Palveluyksikön Johtaja Kuntoutus Kuopion Yliopistollinen Sairaala Miksi kuntoutusta tarvitaan? VTV raportti 2009: kuntoutusta ei ole tarjolla

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/1 07.01.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/1 07.01.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 36 Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi lasten ja nuorten psykoterapioiden saatavuudesta HEL 2014-007789 T 00 00 03 Päätös päätti merkitä tiedoksi selvityksen

Lisätiedot