Hallitus , LIITE 13. HUS Tilakeskus LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus 23.1.2012, LIITE 13. HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 13 HUS Tilakeskus LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA

2 TIIVISTELMÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella aikuisten psykiatriset vuodeosastopalvelut on sijoitettu Paloniemen sairaalaan. Sairaalassa, joka sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä Lohjan sairaalasta, on 64 sairaansijaa. Lohjan alueen psykiatrisen toiminnan akuutti- ja kuntoutuspoliklinikkatoiminta sekä päiväosasto on hajautettu kolmeen eri toimipisteeseen. Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka toimii Lohjan sairaalassa. Lisäksi Paloniemen sairaalassa tuotetaan avohoitopalveluja. Fysiatrian ja kuntoutuksen palvelut kattavat sairaalan vuodeosastojen lisäksi avohoito- ja yksityissektorilta lähetteillä tulevat potilaat ja toimitilat sijaitsevat Lohjan sairaalassa. Paloniemen sairaalatilat ovat kuntien omistuksessa ja tiloihin ei ole suunniteltu peruskorjausta. Tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa ja ne eivät täytä nykyvaatimuksia. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä (PU2020A) viitataan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimittamaan selvitykseen, jossa todetaan, että HUS valtuusto on kokouksessaan tehnyt niin sanotun suurten rakennushankkeiden investointiohjelman, jonka mukaan Lohjan sairaalan yhteyteen rakennetaan Lohjan sairaanhoitoalueen aikuispsykiatrian vuodeosastotilat ja samaan yhteyteen siirretään Lohjan kaupungin alueella sijaitsevat avohoidon yksiköt vuoden 2014 loppuun mennessä. Lohjan sairaalassa sijaitsevat fysiatrian ja kuntoutuksen tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset lisääntyneeseen toimintaan nähden. Hankesuunnitelman mukaan Lohjan sairaalan viereen rakennetaan psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen toiminnoille uudisrakennus, joka on osin kaksi- osin kolmikerroksinen. Paloniemen sairaalan toiminta lakkautetaan uudisrakennuksen valmistuttua ja uusiin psykiatrian tiloihin sijoitetaan 50 sairaansijaa kolmelle vuodeosastolle kolmeen eri kerrokseen. Suurin osa potilashuoneista tehdään yhden hengen huoneiksi, muutama potilashuone rakennetaan kahden hengen huoneeksi. Osa potilashuoneista tehdään hieman suuremmiksi, jotta mahdollisen tilapäisen ruuhkahuipun aikana näihin huoneisiin voidaan sijoittaa kaksi potilasta. Psykiatrian avohoito- ja poliklinikkatoimintaa sijoitetaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan tilat myös fysiatrian ja kuntoutuksen toiminnalle, jolloin Lohjan sairaalassa olevat nykyiset tilat vapautuvat muulle toiminnalle. Kellarikerrokseen rakennetaan molempien tulosyksiköiden käyttöön tulevia yhteisiä tiloja, muun muassa saunatilat, sekä teknisiä tiloja. Matalamman osan katolle rakennetaan koko uudisrakennusta palveleva ilmanvaihtokonehuone. Uudisrakennuksen hankesuunnitteluvaiheen asiakirjoista mitattu bruttoala on brm2 (kerrosala 7 574,5 kem2) ja tilavuus m3. Rakennuksen hyötypinta-ala on hym2. Hanke on hyväksytty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vuosien investointiohjelmaan 22,6 milj. euron (alv 0 %) suuruisena. HUS:n valtuusto on hyväksynyt Lohjan sairaalan psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennushankkeen kustannukseksi 19,2 milj. euroa. Kustannuksissa voidaan HUS:n valtuuston päätöksen mukaisesti lisäksi ottaa huomioon tarjousindeksin 4/2010 jälkeinen muutos: kustannukset voivat nousta alkuperäisestä arviosta hankesuunnitelman kustannusarvion laskentaajankohtaan mennessä enintään 21,6 milj. euroksi. Tämän lisäksi esitetään maalämpöjärjestelmän 1 M :n lisäkustannukset hyväksyttäväksi hankkeeseen. Suunnitelman mukaan hankkeen rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2013 ja hanke valmistuu vuoden 2015 alkupuolella.

3 1 JOHDANTO SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN PERUSTELUT NYKYINEN TOIMINTA Psykiatria Fysiatria ja kuntoutus SUUNNITELTU TOIMINTA JA TILANTARVE Psykiatria Fysiatria ja kuntoutus Sairaanhoidolliset palvelut ja muut tukipalvelut Muut tilat SELVITYS HENKILÖKUNNASTA Psykiatria Fysiatria ja kuntoutus HANKKEEN TILARATKAISUT JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen sijainti, tilat ja laajuus Suunnitellut tilaratkaisut Kulkuväylät Rakennustekniset työt LVIA- ja SPR -tekniikka Sähkö- ja teletekniikka Kiinteät sairaalalaitteet ENERGIATEHOKKUUDEN HUOMIOINTI SUUNNITTELURATKAISUISSA TILAPÄISJÄRJESTELYT JA HÄIRIÖT TYÖMAAN AIKANA Tilapäisjärjestelyt Häiriöt työmaan aikana KUSTANNUSARVIO AIKATAULUTAVOITTEET ARVIO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA TOIMINTAKULUIHIN...30

4 LIITTEET: Liite 1 Asemapiirros Liite 2 5 Pohjapiirustukset Liite 6 Leikkauskuvat Liite 7 (7a ja 7b) Julkisivut Liite 8 ja 9 Havainnekuvat Liite 10 Tilaluettelo Liite 11 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös

5 3 1 JOHDANTO Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) kuuluva Lohjan sairaala sijaitsee osoitteessa Sairaalatie 8, Lohja. Lohjan sairaalan päärakennus on valmistunut vuonna 1979 ja sairaalan yhteyteen on valmistunut laajennusosa vuonna Tontilla sijaitsevat rakennukset ovat tilavuudeltaan yhteensä m3 ja pinta-alaltaan m2. Lohjan sairaanhoitoalueen (Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio, Vihti) väestö oli vuoden 2010 lopussa noin Tilastokeskuksen ennusteen mukaan sairaanhoitoalueen väestö tulee olemaan noin vuonna Lohjan sairaalan yhteyteen rakennetaan yhteishankkeena tilat Lohjan sairaanhoitoalueen psykiatrian vuodeosastotoimintaa ja Lohjan kaupungin alueen aikuispsykiatrista avohoitoa varten sekä fysiatrian ja kuntoutuksen polikliiniset fysio- ja toimintaterapiatilat sekä fysiatrien vastaanottotilat. Lohjan sairaanhoitoalueen aikuispsykiatrian avohoidon toimipisteitä on Lohjalla, Vihdissä ja Karkkilassa. Alueen sairaalahoitoa vaativien psykiatristen aikuispotilaiden hoito toteutetaan nykyään lähes kokonaan Paloniemen sairaalassa, joka sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Lohjan sairaalasta, osoitteessa Paloniementie 52, Lohja. Paloniemen sairaala on valmistunut vuonna 1959 ja sairaalan yhteydessä oleva lisäsiipi terapiatiloineen 1980 luvun alkupuolella. Paloniemen sairaalassa on 64 sairaansijaa. Paloniemen sairaala on alueen kuntien omistuksessa ja tilat on vuokrattu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin käyttöön. Sairaala on huonokuntoinen ja peruskorjaamaton eikä vastaa psykiatrisen sairaalahoidon nykyvaatimuksia. Kuntien suunnitelmissa ei ole investointeja Paloniemen sairaalan peruskorjaukseen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto edellytti Paloniemen sairaalaan tehdyn ohjauskäynnin perusteella, että HUS - psykiatrian toimintasuunnitelman mukainen uusi psykiatrinen osastoyksikkö tulee rakentaa viipymättä ja viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä. Aluehallintoviraston lopullinen päätös, , asiasta on tämän asiakirjan liitteenä (liite11). Tämä suunnitelma on yhdenmukainen HUS-kuntayhtymän hallituksen hyväksymän HUS Psykiatrian toimintasuunnitelman kanssa. Psykiatrisen vuodeosastotoiminnan siirtämisestä somaattisen sairaalan yhteyteen on tehty useita selvityksiä, joissa on todettu siirron olevan toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavin vaihtoehto nykyisen psykiatrisen sairaalarakennuksen ollessa käyttöikänsä päässä. Viimeisin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian selvitysraportti on vuodelta 2009, niin sanottu Aerin raportti, jossa suositellaan uudisrakennuksen rakentamista Lohjan sairaalan yhteyteen. Samassa raportissa tuodaan esille avohoidon vahvistamisen toteuttaminen. Suunnitelmien mukaan uudisrakennukseen tulee 50 psykiatrista sairaansijaa. Lohjan sairaalassa toimivan fysiatrian ja kuntoutuksen yksikön tilat ovat toimintaan nähden ahtaat, riittämättömät ja epäkäytännölliset. Vuodeosasto- ja poliklinikkapotilaiden jatkofysio- ja toimintaterapiat toteutetaan osittain perusterveydenhuollossa sekä maksusitoumuksilla. Tilojen laajentaminen mahdollistaa tarkoituksenmukaisemman potilaiden kuntoutuksen ja vähentää maksusitoumuksien määrää. Hankkeen myötä psykiatrian toimintaan ei ole suunnitteilla henkilökuntalisäyksiä. Fysiatrian ja kuntoutuksen osalta henkilöstölisäyksiä on tulossa.

6 4 Esitettävän uudisrakennushankkeen synergiaetuina saadaan säästöjä. Suurimmat säästöt ovat tukipalveluissa, tilojen käyttömenoissa ja potilaskuljetuksissa sekä tieto- ja puhelinliikenteen uudelleen järjestelyissä. Psykiatrian vuokratulot pienenevät ulkoisten vuokrakulujen vähetessä. Hankkeen ratkaisuissa on huomioitu HUS:n ohje Energiatehokkuuden varmistaminen rakennusinvestoinneissa ja hankkeessa on päätetty valita energiamuodoksi maalämpöjärjestelmä. Liitos aluelämpöjärjestelmään ja yksi vedenjäähdytyskone rakennetaan maalämpöjärjestelmän rinnalle. Hanke on hyväksytty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vuosien investointiohjelmaan 22,6 miljoonan euron suuruisena. Hankesuunnittelun yhteydessä on laadittu turvallisuusselvitys. 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN PERUSTELUT Paloniemen sairaala on otettu käyttöön vuonna Sairaalan lisäsiivessä sijaitsevat terapiatilat on otettu käyttöön 1980 luvun alkupuolella. Sairaalan aikuispsykiatristen osastojen tilat ovat vanhanaikaisia ja peruskorjauksen tarpeessa. Sairaalan tilat ovat kuntien omistuksessa ja olemassa oleviin tiloihin ei ole suunniteltu investointia. Paloniemen sairaalassa on 64 sairaansijaa ja siellä toimii ympärivuorokautisesti päivystävä aikuispsykiatrinen vuodeosastotoiminta. Sairaalassa tuotetaan sairaalahoidon lisäksi myös polikliinisia hoitokäyntejä ja päiväosastokäyntejä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin psykiatristen palvelujen kehittämisestä on tehty raportti (Juhani Aer) vuonna Raportin mukaan Uudellamaalla ei tule lisätä psykiatristen sairaansijojen määrää vaan sen sijaan lisätään avohoitoa ja avohoidon uudistamista jatketaan. Raportissa todetaan myös, että Lohjan psykiatrisen sairaalan uudisrakennushanke tulisi toteuttaa mahdollisimman pian. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on tehnyt ohjauskäynnin Paloniemen sairaalaan syksyllä Aluehallintoviraston mukaan Paloniemen sairaalan potilasosastojen tilat eivät täytä psykiatrisille osastoille tällä hetkellä asetettuja laatuvaatimuksia ja aluehallintovirasto edellyttää uuden psykiatrisen vuodeosastoyksikön rakentamisen toteuttamista viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä. Psykiatrisen potilaan hoidon perustana on toimiva, monipuolisia hoitoja ja kuntoutuspalveluja tuottava avohoito, jossa toteutuu sekä hoidon saumattomuus että joustavuus ja jonka tukena ovat riittävät vuodeosastopalvelut. Vuodeosastotoimintojen ja pääosin myös aikuispsykiatrisen avohoidon palvelujen keskittäminen Lohjan sairaalan yhteyteen mahdollistaa toimivien palvelukokonaisuuksien luomisen. Keskittämisellä mahdollistetaan tehokkaat hoitoprosessit, saadaan säästöjä tukipalveluissa, tilojen ylläpidossa, potilaskuljetuksissa ja muun muassa tieto- ja puhelinliikenteessä. Henkilökuntaresursseja voidaan suunnata avohoidon kehittämiseen ja lisäämiseen. Lohjan sairaanhoitoalueen fysiatrian ja kuntoutuksen yksikkö toimii Lohjan sairaalan tiloissa ja kuuluu hallinnollisesti operatiiviseen tulosyksikköön. Nykyiset tilat ovat riittämättömät, ahtaat ja epäkäytännölliset HUS-strategian mukaisen optimaalisen toiminnan järjestämiseksi.

7 5 Fysiatrian ja kuntoutuksen yksikkö sekä psykiatrian yksikkö ovat tehneet erilliset tarveselvitykset keväällä Psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennushankkeesta yksiköt ovat tehneet yhteisen hankeselvityksen keväällä HUS:n strategian mukaisesti suunnittelussa huomioidaan tilojen riittävyys, toiminnallisuus, palvelutuotannon tehokkuus, hoitoprosessit, kuntayhteistyö, avohoitovetoisuus ja monimuotoisuus. Kaikissa toiminnoissa huomioidaan energiatehokkuus. Psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen yhteisessä uudisrakennushankkeessa voidaan hyödyntää yhteen sovitettavia toimintoja ja tiloja. Kuntoutus, toimintaterapia ja fysioterapia on yhteistä kaikille osatoiminnoille. Eri erikoisalojen toimiminen samassa rakennuksessa lisää yhteistyötä, kehittää toimintaa, edesauttaa moniammatillista toimintaa ja lisää potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Potilas huomioidaan fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Työn päällekkäisyys vähenee, kun työnjaon mahdollisuus lisääntyy fyysisesti lähekkäin olevan toiminnan ansiosta. Tilojen yhteiskäytöstä saadaan synergiaetuja toimintaan. Tukipalvelujen kaikkia tiloja ei tarvitse rakentaa uudisrakennukseen, koska nämä tilat sijaitsevat nykyisessä sairaalarakennuksessa. 3 NYKYINEN TOIMINTA 3.1 Psykiatria Paloniemen sairaalan psykiatrisessa vuodeosastoyksikössä hoidetaan lähes kaikki alueen psykiatrista sairaalahoitoa vaativat aikuispotilaat. Sairaalapotilaista noin puolet on skitsofreniaa sairastavia potilaita, jotka tarvitsevat sairaalahoitoa oireiden pahenemisjaksojen aikana. Psykoositasoisia mielialahäiriöpotilaita on noin neljäsosa ja loput potilaista potee persoonallisuushäiriöitä tai vanhuuteen liittyviä psyykkisiä sairauksia. Potilaat tulevat sairaalaan pääasiallisesti päivystysluonteisesti alueen ensiapupisteiden, terveyskeskuspäivystysten tai psykiatrian poliklinikoiden lähettämänä. Tärkein päivystystoimipiste on Lohjan sairaalan yhteydessä sijaitseva Tynninharjun terveysasema. Psykiatrisessa sairaalahoidossa käytetään taudinmäärityksen apuna somatiikan tutkimuskeinoja. Hoito on monimuotoista ja siinä hyödynnetään yhteisöllisyyttä, omahoitajuutta, yksilö-, perhe- ja verkostoselvittelyjä, psykologisia tutkimuksia ja sosiaalisten tilanteiden selvittelyä moniammatillisena tiimityönä. Hoitomuotoina on lääkehoitoa sekä sairaalapsykoterapiaa. Kuntouttamismenetelminä käytetään erilaisia toiminnallisia terapioita, ratsastus-, fysio- sekä liikuntaterapiaa. Aikuispsykiatrian avohoitoa on Lohjan sairaanhoitoalueella järjestetty Lohjalla, Vihdissä ja Karkkilassa. Avohoidossa hoidot ovat ajallisesti ja käyntikerroissa laskettuna suhteellisen lyhytkestoisia ja suurin potilasryhmä on keskivaikeat ja vaikeat masennuspotilaat. Psykoosisairaudet ovat pitkäkestoisempia ja enemmän resursseja vaativia. Hoitoon sitoutuminen tapahtuu turvallisen, luottamuksellisen hoitosuhteen avulla. Psykiatrinen hoito ja itsemääräämisoikeuden rajoitukset on säädetty mielenterveyslaissa. Psykiatrisen tehohoidon kaltaisissa tilanteissa edellytetään hoitajan jatkuvaa läsnäoloa. Näitä tilanteita varten osastolla on oltava asianmukaiset tilat. Tarvittaessa osastot tulee voida sulkea. Leposide- ja huoneeristystä varten tarvitaan asianmukaiset tilat.

8 6 Psykiatrian toimintaluvut vuonna 2010 Toimintaluvut Vuosi 2010 Vuodeosastot, hoitopäivät Poliklinikkasuoritteet* Lähde: Cressida * Poliklinikkasuoritteissa mukana Lohjan alueen avotoiminnoista pkl-käynnit, kotikäynnit ja päiväyksikkökäynnit sekä Vihdin alueen ensikäynnit Lohjalla Vuonna 2010 Paloniemen sairaalassa oli hoidossa keskimäärin 42,5 potilasta. Keskimääräinen hoitoaika on 16,9 vuorokautta. Akuuttiosaston keskimääräinen hoitoaika on 13,2 vuorokautta kun taas vanhusosastolla se on ollut 38,9 vuorokautta. Sairaalan kaikista hoitojaksoista puolet oli pituudeltaan viisi vuorokautta tai sitä lyhyempiä. Sairaalahoidon jälkeen potilaille tarjotaan erilaisia kuntoutus- ja hoitomuotoja. Psyykkisillä sairauksilla on yleensä toimintakykyyn alentava vaikutus. Hoitoon liittyvien riittävän monipuolisten toiminnallisten menetelmien käyttö edesauttaa ja tukee jäljellä olevaa toimintakykyä. Toiminnalliset terapiamenetelmät kuten esim. puutyöt, liikuntaterapia, musiikkiterapia ja kuvataideterapia tarvitsevat asianmukaiset, riittävät tilat. 3.2 Fysiatria ja kuntoutus Fysioterapian yksikön toiminta on alkanut vuonna Fysioterapian ja kuntoutuksen yksikkö sijaitsee Lohjan sairaalan ensimmäisessä kerroksessa ja sen toiminta on pikku hiljaa vakiintunut ja vahvistunut osaksi sairaalan tukipalveluja. Vuonna 2006 perustettiin Lohjan sairaalaan ensimmäinen fysiatrin virka, jolloin toiminnan nimeksi vahvistui Fysiatrian ja kuntoutuksen yksikkö. Yksikkö käsittää fysiatrian poliklinikan, fysio- ja toimintaterapiapoliklinikka- ja osastotoiminnan sekä apuvälinepalvelun. Potilaat tulevat poliklinikalle lähetteillä sairaanhoitoalueen avohoidon pisteistä ja yksityissektorilta sekä konsultaatiopyynnöillä sairaalasta. Ylilääkärin vastaanotolle tulevat tuki- ja liikuntaelinsairaat potilaat. Ylilääkäri tutkii ja arvioi potilaiden jatkotutkimusten tarvetta ja määrittää diagnoosin. Lisäksi hän arvioi mahdollista lääkitystä, kuntoutusta, seurannan ja muiden konsultaatioiden tarvetta sekä työ- ja toimintakykyä. Potilaalle annetaan tarvittaessa lääkärin toimesta myös itsehoitoohjausta. Fysioterapian merkitys poliklinikkatoiminnassa on kasvanut. Kuntoutuksen merkitys leikkauspotilaiden jälkihoidossa ja halvauspotilaiden hoidossa on suuri. Fysioterapeutit ohjaavat ja kuntouttavat sairaalan eri erikoisalojen vuodeosastojen (kirurgia/ortopedia, neurologia, sisätaudit, keuhkosairaudet, naisten- ja lastentaudit, tehostettu valvonta) potilaita. Polikliinisesti fysioterapeutit ohjaavat ja kuntouttavat edellä mainittujen erikoisalojen potilaita sekä lisäksi fysiatrian ja ensiapupoliklinikan potilaita. Fysioterapeutti tutkii ja arvioi potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita, arvioi terapian tarvetta, toteuttaa fysioterapiaa (asento- ja liikehoidot, manuaalinen ohjaus esim. liikkumisessa ja siirtymisissä, yksilöllisesti laadittavien harjoitteiden ohjaus, erilaiset manuaaliset tekniikat ja menetelmät sekä fysikaaliset hoidot, esim. sähkökipuhoidot, itsehoito-ohjeet). Lisäksi fysioterapeutti arvioi apuvälinetarvetta, hankkii tarvittavat apuvälineet sekä ohjaa ja seuraa niiden käyttöä.

9 7 Potilasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista. Toimintaterapian avulla pyritään parantamaan potilaan toimintamahdollisuuksia ja tukemaan potilaiden suoriutumista päivittäisistä elämän toiminnoista. Toimintaterapeutin palveluja on suunnattu neurologisille osasto- ja poliklinikkapotilaille, käsikirurgian, ortopedian sekä palovamma- että monivammapotilaille jatkoterapiajärjestelyineen. Toimintamahdollisuuksien arviointien pohjalta voidaan muun muassa määritellä toimintaterapia- ja apuvälinetarve, selvittää potilaan turvallinen kotiutuminen sekä tehdä asunnonmuutostyö- ja apuvälinesuosituksia. Fysio- ja toimintaterapeutit tekevät tarvittaessa kotikäyntejä potilaan kotonaselviytymismahdollisuuksien arvioimista varten. Osteoporoosihoitaja pitää hoitajavastaanottoa, johon liittyy potilastyön lisäksi työryhmätyöskentelyä osteoporoosin alueellisen hoitoketjun laatimiseksi. Tehtäviin kuuluu myös perusterveydenhuollon osteoporoosiyhteyshenkilöiden kouluttamista ja yhteyshenkilönä toimimista. Yksikön poliklinikan toimintaan sisältyy myös vaativia työ-, toimintakyky ja kuntoutustutkimusten suorittamisia moniammatillisena yhteistyönä. Fysiatrian ja kuntoutusyksikön toimintaan kuuluu aktiivinen kuntayhteistyö ja alueellinen koulutus. Fysiatrian ja kuntoutusyksikön toimintaluvut vuonna 2010 Toimintaluvut Vuosi 2010 Fysiatrin suoritteet 603 Fysioterapeuttien vuodeosasto- ja poliklinikkasuoritteet yht Toimintaterapeuttien vuodeosasto- ja poliklinikkasuoritteet yht 871 Osteoporoosihoitajan/kuntoutusohjaajan suoritteet 765 Fysioterapeuttien suoritteista tuotettiin vuonna 2010 kirurgian toimialalle 6 141, sisätautien toimialalle 1 691, neurologiaan 1 172, fysiatriaan 152 sekä naistenja lastentaudeille 121. Toimintaterapiasuoritteet kohdistuivat suurelta osin neurologiaan johtuen toimintaterapian resurssoinnista. Polikliinisia lähetteitä vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla on ollut fysioterapiaan 259 kpl, toimintaterapiaan 52 kpl ja fysiatrille 242 kpl. Lastentautien fysioterapian maksusitoumuksia ei ole tarvinnut kirjoittaa vuonna 2011, koska ne on voitu hoitaa omana toimintana. Syyskuussa 2011 on saatu 0.5 fysioterapian vakanssia lastentautien yksikön käyttöön. Lasten toimintaterapiapalveluista on ollut kysyntää, mutta nykyisillä resursseilla pyydettyä palvelua ei ole voitu tarjota omana toimintana. 4 SUUNNITELTU TOIMINTA JA TILANTARVE Lohjan sairaanhoitoalueeseen kuuluvat seuraavat kunnat; Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio ja Vihti. Yli 65 vuotiaiden määrän ennustetaan lisääntyvän merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Väestön ikääntymisen myötä sekä vanhuspsykiatrian että fysiatrian ja kuntoutuksen tarve tulee kasvamaan.

10 8 Lohjan sairaanhoitoalueen väestön ikäjakauma vuonna 2010 ja ennuste vuonna 2020 Lohjan sairaanhoitoalueen väestö iän mukaan Yhteensä Vuosi Vuosi 2020E Psykiatria Paloniemessä sijaitseva aikuispsykiatrinen vuodeosastotoiminta sekä Lohjan kaupungin alueella toimiva aikuispsykiatrian avohoitotoiminta on suunniteltu siirrettäväksi Lohjan sairaalan yhteyteen suunnitteilla olevaan psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennukseen. Psykiatristen palvelujen kysynnän ja tarpeen lisääntymiseen vaikuttavat muun muassa väestönkasvu sekä kaksoisdiagnoosipotilaiden määrän kasvu. Aikuisten uusiutuvien sairaalahoitoa vaativien psykoosien määrän oletetaan pysyvän ennallaan. Aikuisten mielialahäiriöiden sekä diagnosoinnin että hoidon tarve on kasvusuunnassa. Ihmisten tietoisuus hoidon saatavuudesta ja hoitoon hakeutuminen on lisääntymään päin. Valtakunnallisesti on tavoitteena vähentää psykiatrisia sairaansijoja siten, että niitä olisi 0,6 sairaansijaa tuhatta asukasta kohden laskettuna. Nykyisin Paloniemen sairaalassa on 64 sairaansijaa, mikä vastaa noin 0,7 sairaansijaa 1000 asukasta kohden. Uudisrakennukseen suunnitellaan 50 sairaansijaa mikä tarkoittaa vuoden 2020 väestöennusteeseen pohjautuen noin 0,48 sairaansijaa 1000 asukasta kohden, mikä on alle valtakunnallisen tavoitteen (50 sairaansijaa asukkaan sairaanhoitoalueelle). Psykiatrisen avohoidon osuus tulee lisääntymään ja vuodeosastohoitoajat tulevat lyhentymään, joten uudet toimintaja tilaratkaisut mahdollistavat sen, että 50 sairaansijaa vastaa myös kasvavia tulevaisuuden tarpeita. Hankesuunnitteluvaiheen aikana psykiatrian yksikkö on päivittänyt ja osin myös uudistanut toimintaprosessejaan sekä potilas- että hoitotoimintojen näkökulmasta. Psykiatrian poliklinikkatoimintojen suunnittelussa käytettiin apuna Delfoi Oy:n laskelmia. Laskelmatulosten perusteella on tarkennettu avohoidon ja poliklinikkatoiminnan prosessikaavioita. Tilojen monikäyttöisyys on myös huomioitu suunnitelmissa. Uusien toimintaprosessien mukaan käyttöön otetaan useampi hoitolinja, joiden mukaisesti hoitoprosessit sairaalassa ohjautuvat. Toimintatapojen muutoksella ja uusien toimintaprosessien käyttöönotolla voidaan vuodeosastoilta vapautuvia henkilöstöresursseja suunnata avohoitotoimintaan. Avohoidon painottaminen huomioidaan myös vanhuspsykiatristen toimintamallien kehittämisessä. Yleisesti toimintaa suunnataan nykyistä enemmän polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitomuotoihin. Sairausryhmäkohtaisiin hoitokokonaisuuksiin sisällytetään sekä koti- että laitoskotikäyntejä. Pitempiaikaista hoitoa tarvitsevat potilaat hyötyvät hoidon jatkuvuuden turvaamisesta ja vuodeosastohoitomahdollisuuden saamisesta tarpeen mukaan. Uudisrakennuksen valmistuttua on mahdollista toteuttaa potilaiden saumaton hoito poliklinikan ja vuodeosastojen välillä, kun toiminnat sijaitsevat samassa rakennuksessa lähellä toisiaan. Lohjan sairaalan yhteyteen rakennettava uudisrakennus mahdollistaa psykiatrisen päivystystoiminnan niveltymisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ja myöhemmin mahdollisesti niiden yhteisesti toimivan päivystysyksikön sekä alueen sosiaalipäivystyksen

11 9 kanssa soveltuvin osin. Järjestely mahdollistaa monipuolisen konsultaatiotoiminnan. Uudisrakennuksen valmistuttua psykiatristen vuodeosastojen kuormitusprosentti kasvaa nykyisestä. Sairaansijamäärät vähenevät nykyisestä 64:stä 50 sairaansijaan. Vuodeosastojen hoitopäiväennusteet vuonna 2020 (16 500) kuitenkin kasvavat verrattuna vuoteen 2010 (15 513). Vuodeosastojen kuormitus tulee vuoden 2020 ennusteiden mukaan olemaan 90 % (aikaisemmin 67 %). Paloniemen sairaalassa on nykyisin neljä vuodeosastoa ja uudisrakennukseen vuodeosastoja rakennetaan kolme. Toimintojen keskittyessä yhteen rakennukseen ja vuodeosastojen määrän vähentyessä voidaan vuodeosastojen henkilöstöresursseja hieman lisätä vastaamaan mitoituksiltaan paremmin nykyistä tarvetta, niin hyvä hoito kuin turvallisuusnäkökohdatkin huomioiden. Lisäksi avohoitoon saadaan siirrettyä toimintaprosessien tarkastelujen mukaisesti noin viisi henkilötyövuotta vastaava panos. Tätä resurssia tarvitaan etenkin tutkimus- ja konsultatiivisen toiminnan tehostamiseen ja vastaamaan vanhusväestön kasvavia tarpeita. Henkilökunnan työaikaa vuodeosastoilla vapautuu psykiatriseen hoitotyöhön myös siksi, että kulkeminen psykiatrian avopisteisiin ja somaattisen puolen tutkimuksiin potilaiden kanssa helpottuvat huomattavasti nykyisestä, toiminnan siirryttyä lähekkäisiin tiloihin. Henkilökunnan yhteisten koulutusten, kokousten ja neuvottelujen järjestäminen ja niihin kulkeminen helpottuu ja säästää työaikaa. Lohjan psykiatrian toimintalukuennusteet vuonna Toimintaluvut Vuosi 2020E Vuodeosastot, hoitopäivät Poliklinikkasuoritteet Vihdissä ja Karkkilassa psykiatrian polikliininen toiminta jatkuu uudisrakennuksen valmistumisen jälkeenkin, joten vuoden 2020 ennusteluvuissa ovat mukana vain uudisrakennukseen siirtyvät Lohjan sairaanhoitoalueen psykiatriset toimintaluvut. Lohjan sairaanhoitoalueen aikuispsykiatrian kysyntää tulevaisuudessa ohjaa väestön kasvun ja väestön ikääntymisen lisäksi muun muassa tutkimus- ja hoitomenetelmien kehitys, muutokset sairastavuudessa, päihteiden käyttö, sairaaloiden työnjaon muutokset, erikoissairaanhoidon vaatimustaso, potilasryhmien muutokset (uusia / poistuvia potilasryhmiä), palvelujärjestelmän ja sen rahoituksen muutokset, henkilöstön saatavuus, kansantalouden tila, yksityissektorin käyttö ja maahanmuuttajien osuus. Huonetilat Vuodeosastot Potilasosastot ovat suunnitelmien mukaan lähes identtisiä ja ne sijaitsevat päällekkäin. Sairaansijoja on kaiken kaikkiaan 50. Osa yhden hengen potilashuoneista on pinta-alaltaan tilavampia, joten niihin voidaan sijoittaa liikuntaesteisiä tai liikuntarajoitteisia potilaita. Tilavampia huoneita voidaan tarvittaessa tilapäisesti käyttää joustavasti myös mahdollisten ruuhkatilanteiden aikana kahden hengen potilashuoneena. Huoneiden vaihteleva koko lisää tilojen muuntojoustavuutta mahdollisten toimintamuutosten yhteydessä. Eristyshuoneita on yhteensä neljä kappaletta, joissa ensimmäisen kerroksen eristyshuoneissa (2 kpl) on sulkutila. Eristyshuoneiden pääasiallinen toiminta on levottomien potilaiden rauhoittaminen ja toissijainen toiminta on

12 10 infektioeristysvalmiuteen varautuminen epidemioiden aikana (Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös PU2020A). Eristyshuoneiden viereen sijoitetaan valvomohuoneet, joista on esteetön näkö- ja puheyhteys eristystilaan ja näin ollen voidaan järjestää rauhattomien potilaiden jatkuva seuranta ja tilanteen kirjaaminen hyvän hoidon ja lain laatimalla tavalla. Kaikkien potilashuoneiden yhteyteen tulee WC-suihkutila. Osastoilla on potilaita varten erillinen tupakointitila, koska kaikilla tahdosta riippumattomassa hoidossa olevilla potilailla ei ole mahdollisuutta ulkoilla vapaasti. Lääkäreiden tutkimushuoneita on vuodeosastoilla kerrosta kohden kaksi kappaletta. Lisäksi on yhteiskäytössä olevia vastaanottohuoneita, joita käyttävät muun muassa omahoitajat, sosiaalityöntekijät sekä psykologit. Osastonhoitajalle ja sihteerille on omat toimistotilat. Osastonkanslia toimii osaston keskipisteenä ja se on sijoitettu niin, että siitä on hyvä näkyvyys koko osaston yleisiin tiloihin. Lääkehuone on sijoitettu toimenpidehuoneen läheisyyteen. Henkilökunnan taukotila on sijoitettu osastonkanslian läheisyyteen. Erillistä kokoustilaa voidaan käyttää henkilökunnan kokoustilana mutta myös ryhmätapaamisiin potilaiden ja eri yhteistoimintaryhmien kanssa. Potilasruuat tuodaan Raviolin keskuskeittiöstä keskitetysti valmiiksi tarjottimille jaettuna. Osastokeittiöissä säilytetään kerran päivässä tilattavia tuotteita (maidot yms.). Potilaiden ruokailutilana on osastonkeittiön läheisyydessä oleva päivähuone/ruokailutila. Ruokailuaikojen ulkopuolella potilaat voivat oleskella ja viettää aikaansa kyseisessä tilassa. Lisäksi potilaille on erillinen oleskelutila. Osastolla kiertää niin sanottu kanttiinikärry, josta potilaat voivat tarvittaessa ostaa virvokkeita. Kanttiinikärrypalvelu ostetaan Raviolilta. Osastoilla on lisäksi tarvittavat oheistilat kuten henkilökunnan WC-tilat, kulutustavaroiden ja liinavaatteiden varastotilat, huoltohuone, vaatehuoltotilat potilaiden omien vaatteiden päivittäistä huoltoa varten, likapyykin varastotilat, siivoushuone sekä jätteen välivarastointitilat. Jokaisella osastolla on yksi invamitoitettu WC-tila. Yhden WC-tilan kalusteet ovat korkeussäädettäviä ja muutamassa WC-tilassa sekä kaikissa vanhuspsykiatrian osaston WC-tiloissa on tukikahvat. WC- / suihkutilojen tilasuunnittelussa on huomioitu, että tilaan mahtuu potilaan lisäksi tarvittaessa potilasta avustavat henkilöt. Avohoidon tilat Psykiatrian avohoidon akuuttityöryhmän ja ahdistuneisuushäiriö- ja mielialahäiriöhoitolinjan, kuntoutus- ja psykoosipotilaiden hoitolinjan sekä psykiatrian hallintoyksikön tilat ovat rakennuksen toisessa kerroksessa. Akuuttityöryhmän toimintaan kuuluvat lähetteiden käsittely, tutkimukset, yleissairaalapsykiatriset konsultaatiot ja lyhyet hoidot. Avoyksikköön tuleville potilaille on sisäänkäynnin läheisyydessä eteis- ja pukeutumistilat. Avohoidon ja kuntouttavan toiminnan tiloissa on vastaanotto- ja toimistotiloja eri alojen terapeuteille (fysio-, liikunta-, toiminta-, taide-, musiikki- ja ratsastusterapeutti), lääkäreille, osastonhoitajalle ja osastonsihteerille. Osastonkanslia on sisääntulon läheisyydessä. Henkilökunnalle on kaksi erillistä taukotilaa, jotta etäisyydet potilastiloista eivät tulisi liian pitkiksi. Toiminnallisen terapian tiloja käytetään joustavasti sairaala- ja avohoidon potilaille. Potilaiden käytössä on tupakeittiömäinen päivähuone oleskelutilana, jossa päiväosastopotilaat myös ruokailevat. Taide- ja musiikkiterapialle sekä rentoutukselle on omat tilat samoin perhe- ja ryhmätapaamisille. Oheistiloina on

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE

VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE 1 VARSINAIS-SUOMEN PSYKIATRIAN TILA- JA ORGANISAATIORAKENNE Toiminnallinen suunnitelma tilatarvesuunnittelun pohjaksi 24.4.2015 2 Tiivistelmä Varsinais-Suomen psykiatrian tila- ja organisaatiorakennetta

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Y-talo toimii. Yhteistyön talo palvelee kauas tulevaisuuteen. Ykköskerroksen miehittävät päivystäjät

Y-talo toimii. Yhteistyön talo palvelee kauas tulevaisuuteen. Ykköskerroksen miehittävät päivystäjät Y-talo toimii Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen terveyskeskus 6 14 16 4 Ykköskerroksen miehittävät päivystäjät Y-laboratoriossa 700 asiakasta päivässä Värillä on väliä Yhteistyön talo palvelee

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki HUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN SAIRAALA-ALUEVISIO 2030

Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki HUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN SAIRAALA-ALUEVISIO 2030 Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki HUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN SAIRAALA-ALUEVISIO 2030 Sairaala-alueiden kehittämisryhmän raportti 30.9.2009 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle.

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

Uusi lasten ja naisten sairaala

Uusi lasten ja naisten sairaala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulun yliopistollinen sairaala Lapset ja naiset tulosalue Uusi lasten ja naisten sairaala Nykytilojen ja toimintojen selvitys Alustava toiminnallinen suunnitelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS Hallitus 15.12.2011, OHEISMATERIAALI 2 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 28.4.2011 HUS Tilakeskus Länsi-Uudenmaan sh-alueen johtaja hyväksynyt 02.05.2011, 25 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 19 Liite 1

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 19 Liite 1 Tuotantolautakunta LIITTEET 18.3.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 19 Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 Liitteet Sivu 1/109 ESIPUHE Viisauskirjallisuudesta

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen Heikki Punnonen Sairaanhoito piirien rakennukset 2012 investoinnit 2000 2012 tulossa olevat suuret rakennushankkeet 2012 2021 käytöstä vapautuvat sairaalarakennukset esh12 rak Kooste sairaanhoitopiirien

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot