Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet"

Transkriptio

1 Liite 1 ENNAKKOKYSELY Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet Aurinkoenergian innovointi -työpaja , Palace Gourmet, Eteläranta 10

2 ENNAKKOKYSELYN SISÄLTÖ Ennakkokyselyssä Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet kartoitimme Aurinkoenergian innovointi -työpajaan saapuvan toimijakentän monimuotoisuutta aurinkoenergian ja energian varastoinnin sekä energiajärjestelmän osalta, sekä osallistujien tavoitteita ja osaamisen ja tiedon tarpeita. Kyselyn vastausprosentti oli korkea 48 % työpajaan osallistujista (n= 39). Kyselyn keskeisin anti oli selvittää osallistujien kiinnostuksen kohteita ja asemoitumista oheisen kuvan eri osa-alueilla (A. Aurinkoenergia, B. Energian varastointi, ja C. Energiajärjestelmä) ja/tai niiden kombinaatioissa (A+B, A+C, B+C ja A+B+C). Ennakkokyselyn rakenne A. Tavoitteet ja tarpeet B. Kiinnostuksen kohteet ja asemoituminen C. Merkitys ja mahdollisuudet D. Verkostoituminen ja kansainvälisyys Tässä koosteessa on esitetty ennakkokyselyn tulokset.

3 A. TAVOITTEET JA TARPEET 1. Millainen on oman tavoitteesi mukainen energiajärjestelmä vuonna 2025? - Enemmän uusiutuvaan energiaan perustuva, jossa on myös hajautettua tuotantoa. - Harvaan asutuilla alueilla hajautettu ja uusiutuviin energialähteisiin perustuva. Kaupunkiseuduilla ja teollisuuskohteissa ydinvoima Pienalueellinen / mahdollisimman omavarainen alueena (mutta yhteys on myös laajempiin kokonaisuuksiin)- saa itse valita mitä käyttää (ensisijassa pienalueella tuotettua) 2. Monilähteinen, vaihtoehtoisia energialähteitä hyödyntävä pienjärjestelmä (jossa on erilaisia vaihtoehtoja) 3. Päälähteet järjestelmässä ovat sellaisia, joiden tuottamiseen osallistuu myös itse (esim. omat tai yhteiset investoinnit) 4. Äkillisiä ympäristövaikutuksia (myrskyt ym.) sietävä järjestelmä 5. a) Aurinko-tuuli/ilma-vesi-maalämpö, b) biomassa (puu/turve) ja biokaasu - Energiantuotanto on merkittävästi enemmän hajautettua. Verkkoja ohjataan älykkäästi ja asiakkaat pystyvät optimoimaan sähkön käytön kustannuksiaan reaaliajassa. Sähköverkossa on energiavarastoja, sekä vetytalouteen pohjautuvia että akkutekniikkaa käyttäviä. - aurinko-vesi-tuuli-biomassa/sähkö-kaasu-lämmitys - 2/3 energian loppukäytöstä on uusiutuvaa Suomessa. Tästä puolet puupohjaista energiaa ja toinen puoli muita uusiutuvia (Aurinko, tuuli, vesi). - Monipuolinen energiantuotto (aurinko, tuuli ja bioenergia tulleet oikeasti mukaan), älykkäät sähköverkot toimivat (jakaa kuormitusta, mahdollistaa syötön verkkoon myös yksityisiltä); sähköautot mukana katukuvassa vahvasti - Uusiutuvien energialähteiden laajamittainen hyödyntäminen edellyttää menetelmää, jolla uusiutuva energia voidaan säilöä stabiiliin muotoon, jonka hyödynnettävyys on ajasta riippumaton. Tavoitteeni mukainen energiajärjestelmä vuonna 2025 on järjestelmä, jossa uusiutuva energia muutetaan edelleen metaaniksi bioprosessin avulla. Energian muuntaminen bioprosessilla metaaniksi parantaa energian varastoitavuutta ja monipuolista käyttöä ja eliminoi säätövoiman tarpeen. Lisäksi metaanin valmistaminen hiilidioksidista ja vedystä kierrättää energiajärjestelmän hiilidioksidia sekä lisäksi absoluuttisesti vähentää hiilidioksidin päästöjä, mikäli reaktiossa tarvittavan vedyn tuottamiseen ei käytetä fossiilista energiaa. Järjestelmä vastaa tarpeeseen saada nopeasti puhtaampi ratkaisu markkinoille, joka soveltuu olemassa olevaan infrastruktuuriin. Sähköautojen kehitys on vielä alkutaipaleella ja vaatii akkuteknologian kehittymistä. Metaani verrattuna valtavaan akkutuotantoon tai vetyteknologiaan vaatii vain vähäisiä muutoksia polttomoottoreihin. Lisäksi metaanista voidaan edelleen valmistaa proteiinia ilman kasvintuotantoa muuntamalla metaani biomassaksi mikrobiologisesti.

4 - Hybridijärjestelmä, joka hyödyntää parhaita mahdollisia energiantuotantotekniikoita - Useamman energialähteen järjestelmä, jossa aurinko ja maalämpö olisivat pääosissa. Lisänä tuulivoiman ja puun erimuotoinen käyttö. - Jätteestä energiaa eli sähköä valtakunnan verkkoon ja kaukolämpöä kahden kaupungin lämmittämiseen. - Energiajärjestelmä on hajautettu, ja siinä on reduntanttisuutta. Järjestelmä käyttää mahdollisimman suurelta osin uudistuvaa energiaa. Järjestelmä toimii myös ongelma ja myrskytilanteissa. Kustannuksiltaan se ei ole merkittävästi nykyisiä suurempi. Järjestelmät ovat joko talo- tai korttelikohtaisia. - Energiatuotanto tapahtuu käyttäen useita energialähteitä ja se on hajautettua. - Olennaisinta on, että fossiilisten polttoaineiden osuus on mahdollisimman alhainen ja uusiutuvien osuus mahdollisimman suuri. - Hybridijärjestelmä, jossa on mukana aurinkosähkö ja -lämpö ja muita energialähteitä älykkäästi ohjattuna kiinteistön tarpeisiin. - Huoneistokohtainen, omavarainen, vähäpäästöinen - rakennuksiin integroitavien järjestelmien joustava ja tyylikäs ulkonäkö - Energiajärjestelmä, jossa hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti uusiutuvaa energiaa. Lämmittämiseen käytettäisiin puu- ja biopolttoaineita. Energiajärjestelmän hyötysuhde lähentelisi 100 prosenttia ja päästöt minimaaliset. Käyttöveden lämmitykseen aurinkoenergiaa. Tähän voisi yhdistää esimerkiksi osuuskunnan perustaman tuulivoimalan sähköntuotannon. Energiajärjestelmä sisältäisi myös lämmön talteenoton. - Aurinkoenergiaa hyödynnetään aina kun se on mahdollista. - off-grid, omavarainen aurinkoon perustuva, varastointi vetyyn - Mahdollisimman paljon kotimaiseen energiatuotantoon perustuva hajautettu järjestelmä. - Hajautettu ja verkottunut. Talo = energiajärjestelmän perussolu - Uusiutuvan energian osuus kasvanut merkittävästi, energiankäytön tehokkuus parantunut merkittävästi - Aurinkoenergialla (PV) tuotetaan jo merkittävä energiamäärä ja varastoinnissa on ratkaistu ainakin lyhyen varastoinnin ongelmat (tuotantohuippu vs. kulutushuippu). Eli 3-6 tunnin varastointi.

5 - Sähkön perustuotanto ydinvoimalla. Muu vähäpäästöisellä kotimaisiin energialähteisiin (bio, aurinko, tuuli, jätteet) perustuva energian tuotanto. Polttoon tukeutuva tuotanto perustuu tehokkaaseen CHP:n käyttöön yhdyskunnissa ja teollisuudessa. Haja-asutusalueilla lämmitys auringolla, LP:llä, FC:lla ja bio:lla - Uusiutuvaa energiaa (aurinko, tuuli) hyödyntävät energialähteet. - Mahdollisemman pitkälti uusiutuvalla energialla toimiva järjestelmä jossa hyödynnetään ydinenergiaa täyttämään yli jäävän tarpeen. - Mahdollisimman laajasti aurinkoenergiaa hyödyntävä. - Keskuksissa aurinkolämpöä hyödyntävä kaukolämpö, jossa korkea aurinkoenergian käyttöaste saavutetaan tehokkaalla varastoinnilla. PV avusteinen sähkön tuotanto Haja-asutusalueilla nollaenergia talot, joissa talokohtaiset hybridiratkaisut perustuvat aurinkolämpöön ja ovat hake-, sähkö- ym avusteisia. Sähkö tuotetaan paikallisesti aurinkokennoilla. - katkoton, kaksisuuntainen, sisältää omaa tuotantoa (rakennuskohtainen, kyläkohtainen) - Uusiutuvien osuus lähestyy 40 %:a, mistä merkittävä osa tuuli- ja jonkin verran aurinkoenergiaa. Älykäs energiaverkko, jossa on sekä lämpö- että sähkövarastoja. Alhaisen kulutuksen aikana sähköllä tuotetaan vetyä liikennepolttoaineeksi. Kaupungeissa sähköautoja, Vetyautot yleistyvät ja jakeluinfra rakenteilla. - Sellainen energiaratkaisu, jossa merkittävä osa talouksista voi saavuttaa paikallisella tuotannolla riippumattomuuden voimansiirtoverkosta tai ainakin vähintään voivat tehokkaasti välttää energian ottoa verkosta silloin kun sähkön hinta on korkeimmassa fraktiilissaan. - Modulaarinen, korkea hyötysuhde ja hyvä kierrätettävyys - sähköverkosta riippumaton, helppokäyttöinen, tehokas hybridi järjestelmä - Energiajärjestelmä, jossa noin kaksinkertainen määrä energiasta tuotetaan uusiutuvia energialähteitä käyttäen suhteen tämänhetkiseen tilanteeseen.

6 A. TAVOITTEET JA TARPEET 2. Mikä on aurinkoenergian ja energianvarastoinnin merkitys ja rooli energiajärjestelmässä? - Aurinkoenergian rooli on keskeinen. Jotta Suomessa voitaisiin aurinkoenergialla tuottaa merkittäviä määriä, tarvitaan myös varastointia. - Aurinkoenergian merkitys pitäisi nostaa niin korkealle kuin mahdollista; sähköntuotto (nykyisin paneeliteknologia ja invertteriteknolgia) ja lämpöenergian tuottona (erilaiset keräimet) - käyttö mahdollisimman suoraan sähköntuotannosta pienalueella - ylijäämän varastointi pitäisi toteuttaa pääasiassa olemassa oleviin sähköverkkoihin (suora syöttö/kaksoistariffi). vain siellä missä verkkoon ei ole fyysisesti tarkoituksenmukaista pääsyä, tulisi pienvarastointitekniikkaa (esim akkuja) kehittää - Haja-asutusalueilla ja pienkäyttäjille merkittävä. - Aurinkoenergian rooli on iso. Yksittäiset asuinrakennukset tuottavat merkittävän osan vuosienergiastaan aurinkopaneelein. Energiavarastoja käytetään huippukulutusten leikkaamiseen ja huipputuotannon varastointiin. - Aurinkoenergia muodostaa merkittävän osan asuin- ja muidenkin rakennusten lämmityksen tarpeesta. Tässä lämmön varastoinnilla on ensisijainen rooli. - Aurinkoenergia sekä suoran aurinkosähkön tuotanto että lämmön talteenotto merkittävässä roolissa. Varastointi oleellista Suomen oloissa - Aurinkoenergian ja energianvarastoinnin merkitys on tavoitteeni mukaisessa energiajärjestelmässä erittäin keskeinen. Biokatalyysissä metaani valmistetaan hiilidioksidista ja vedystä, jossa vedyntuotanto aurinkoenergialla tuotetulla uusiutuvalla energialla. Metaani parantaa energian varastoituvuutta ja monipuolista käyttöä. - Maantieteellisestä sijainnista ja paikallisista sääoloista riippuen max % tuotettavasta energiasta on aurinkosähköä. Aurinkosähkön laajalle käytölle energian varastointi on ehdoton edellytys. Aurinkoenergian osuuden suuruus riippuu sekä aurinkoenergiatekniikoiden että muiden energian tuotantomuotojen teknisestä kehityksestä.

7 - Kerätään energia talteen varastoimalla se lämmitysenergiaksi ja sähköenergiaksi sähköverkkoon - Aurinkoenergialla voisi periaatteessa tuottaa höyryä voimaloiden höyrypiiriin, jos auringon teho vain riittäisi - Aurinkoenergian rooli on merkittävä. Talvella maalämpöä tms. ja kesällä aurinkoenergiaa. Varastointi on kaiken a ja o. - Aurinkoenergian osuus lämmön- ja sähköntuotannosta on kesäkuukausina 10% luokkaa. - Toivon, että aurinkoenergian todellinen läpimurtovaihe voisi alkaa ennen vuotta Hyvin suuri merkitys. Suomessa talviaika ratkaistava muilla menetelmillä. Syksyllä voidaan käyttää kesällä varastoitua energiaa. - Energiavarastointi on merkittävässä roolissa. Energiaa otetaan sieltä mistä sitä kulloinkin on saatavissa ja hyödynnetään silloin kun tarve on. - suuri, koska energian saannin ja käytön huippuja pitää voida tasata - Aurinkoenergian rooli esimerkiksi maataloudessa voisi olla merkittävä. Kesäaikaan tarvitaan lämmintä vettä välillä runsaastikin, mutta ei lämpöä. Aurinkoenergian hyödyntäminen käyttöveden lämmityksessä riittäisi moneksi kuukaudeksi, näin kattilat voisivat olla käyttämättä. Aurinkoenergian varastoinnin merkitys on suuri viileämpinä ja sateisempina päivinä. - Aurinkoenergia on mahdollista varastoina joko sähkönä tai lämpönä. - keskeinen ja välttämätön - Kesä-ajan käyttöveden lämmitys ja sähköntuotanto. Varastoinnin rooli ei ole merkittävä. - Aurinkoenergia tekee parhaillaan globaalia läpimurtoa. Sillä on suuri merkitys tulevaisuudessa. Varastonti ei ole pelkästään teknologinen vaan myös systeeminen kysymys. - aurinkoenergian rooli marginaalinen, energiavarastoinnin jossain määrin merkittävä - merkittävä rooli. Euroopassa eli 6-8% kokonaissähköntuotannosta.

8 - Aurinko tukee sähkön ja lämmön tuotantoa maksimaalisesti ja sähkössä käytetään lyhytaikaisvarastoja sekä lämmössä lyhytaikais- ja kausivarastoja - Uusiutuvan energian varastointi ja hyödyntäminen huippukulutuksen tasaamisessa esim. akustojen tai muiden teknologioiden avulla - Aurinkoenergia tulisi toimia ensi- tai toisisijaisena uusiutuvana energia lähteenä tuulienergian jälkeen. - Aurinkoenergian rooli merkittävä ja sen varastointi keskeisin kysymys. - Aurinkoenergialla tulee olemaan keskeinen rooli jopa Suomen olosuhteissa. Ydinkysymys on aurinkoenergian varastointi! - Aurikoenergian rooli on aivan oleellinen Aurinkoenergian käyttöasteen lisääminen edellyttää varastointiratkaisujen kehittämistä, Kanadassa on jo mitattu 95% käyttöasteita. On myös hyvä muistaa, että lämpöenergian varastoiminen on halvempaa kuin sähkön varastointi - aurinkopaneelit ja energiavarastot osana konseptia - Aurinkoenergialla maailmanlaajuisesti merkittävä rooli. Suomessa pienempi. Energiavarastot ja synteettiset polttoaineet sekä bio että vety ratkaisevassa roolissa. - Aurinkoenergia voi olla merkittävä paikallisen energiantuotannon lähde. Energian varastointi on välttämätön edellytys, siitä riippumatta tuotetaanko se aurinkoenergiana. Varastointi vähintään sellaisessa muodossa, että se voidaan tehokkaasti palauttaa lämmityksessä käytettäväksi. - Aurinkoenergia otetaan monimuotoisena talteen (keräimet, PV-kennot, maalämpöpumput) ja varastoidaan paikallisiin käyttöpuskureihin (akut). Omakotitalot ovat lähes omavaraisia 15:ssa vuodessa. - merkittävä - Aurinkoenergia on keskeisin hajautetun sähköenergian tuotantomuoto, johon liittyy aurinkoenergian varastointia lämpöenergiana.

9 A. TAVOITTEET JA TARPEET 3. Mitkä ovat edellä mainittuun liittyen merkittävimmät osaamisen ja tiedon tarpeet? Toisin sanoen mille tutkimusalueille pitäisi keskittyä, jotta tavoitteesi saavutettaisiin mahdollisimman nopeasti? - Invertteri- ja paneeliteknologian tuotekehitys - pienalueen siirtoteknologia - valtakunnan sähköverkkojen ja pienalueen välinen liityntä, jolla mahdollistetaan sähkön syöttö verkkoon (taitaa olla jo maailmalla laajasti olemassa) - eri pienjärjestelmien intgrointiteknologia - Energian varastointiteknologiat, sähköverkkokysymykset, energiapolitiikka. - Hyötysuhteen parantaminen, hybrideihin perustuvan tuotekonseptien rakentaminen, käyttäjän investointikustannusten laskeminen. - Monet asiat riippuvat asiakkaiden käyttäytymisestä, eli asiakkaiden halua ja kykyä toimia verkossa rationaalisina käyttäjinä on tutkittava lisää. Aurinkotuotantoon soveltuvan tekniikan vakiointi ja kokonaisten järjestelmien toiminta osana verkkoa kaipaavat lisätutkimusta. Energian varastoinnissa akkujen rooli on tärkeä ja siten akkututkimusta on syytä jatkaa. Myös vetytekniikan käyttöä energiavarastona on tutkittava lisää. - Varastojen suunnittelu/mitoitus, sekä niihin tarvittava rakennustekniikka. Maanrakenuus- ja talonrakennusteknniikka ovat keskeisiä energiatekniikan ohella. Aurinkotekniikka sinänsä on varsin hyvin tunnettua periaatteessa, mutta Suomessa markkinaosuus vain on olematon pääasiassa juuri varastoinnin puuttumisen takia. Kokonaisvaltainen taloudellinen mallinnus on myös olennaisen tärkeää näissä järjestelmissä. Ei riitä että otetaan vain jokin iso lämpövarasto ja laitetaan se kiinni aurinkokeräimiin, vaan koko järjestelmä on optimoitava teknisesti ja taloudellisesti. - Isojen veturiyritysten rooli esim. aurinkoenergiassa tärkeä (sovellusten omistajat). Meillä on vahvaa osaamista pk-yrityksissä, jotka nyt suuntaavat maailmalle. Kokonaisvaltainen kehitystyö ja pilotointi tarpeen - Tutkimustarpeet liittyvät nimenomaan bioreaktoriin, jossa hiilidioksidin ja vedyn biokatalyysi metaaniksi toteutetaan. Bioreaktorin optimoiminen, skaalaaminen suurempaan kokoluokkaan, tehon/tuoton optimoiminen jne. Toisin sanoen biokatalyysin mahdollistavan bioreaktorin

10 tuotteistaminen. - Nykyisten PV-kennojen valmistuksen tehostaminen siten, että lopputuotteiden energeettinen takaisinmaksuaika lyhenee entisestään. Uusien kennotekniikoiden kehitys. energian, erityisesti sähkön varastointitekniikoiden kehitys. - Aurinkoenergian hyödyntämisen ja yhteiskäytön tutkiminen ja tuotekehittäminen. Paneelien kehittäminen, invertteriteknologian kehittäminen, keräimien ja kennojen kehittäminen - Aurinkoenergiakeräimien tehokkuus ja valmistuskustannukset - Kohtuuhintaisia ja hyvän hyötysuhteen omaavia aurinkopaneeleita. Säätöjärjestelmä, joka mahdollistaa hyvän säädettävyyden ja liitynnät. Ensimmäiseksi pitäisi saada toimiva ohjausjärjestelmäpaketti aikaan. Pidemmällä aikajänteellä paneeleiden teknologiaa, erityisesti materiaali ja tuotantoteknologiaa tulee kehittää. - Eri energiamuotojen yhdistäminen ja siinä hyödynnettävät työkalut. Energiajärjestelmien mallintamiseen tulisi lisätä resursseja. - Tarvitaan tutkimusta joka kattaa koko ketjun aina perustutkimuksesta kaupallistamiseen saakka. Suomessa voidaan keskittyä tässä kokonaisuudessa sellaisiin asioihin, joille täällä parhaat taustat. - Älykkäät rakennukseen integroidut aurinkolämmön keräin- ja varastointijärjestelmät, talviaikaisen lisälämmön kehittäminen ja älykkäät ohjausjärjestelmät. - Järjestelmät olisivat mahdollisimman integroituja jo valmiiksi. Energian varastoinnin kehittäminen entistä paremmin voisi olla tutkimuksen suuntaus. - Tuotteiden kehitys, jotta saataisiin hyötysuhdetta parannettua ja esim. savukaasuja vähennettyä. Aurinkoenergian varastoinnin kehitys, jotta laitteistosta saataisiin toimiva ja kannattava myös ainoana energiajärjestelmänä kesäaikaan. Kehityshankkeidenja sitä kautta asian näkyvyyden lisääminen. Tavoitteeni pystyttäisiin saavuttamaan nopeammin, jos vastaavan järjestelmän hinta ei olisi niin suuri. - varastointi, design - On keskityttävä perustutkimukseen ja ratkaisujen kaupalliseen käyttöön. Yhtä valttikorttia tuskin löytyy, joten toimiva ratkaisu on koottava useasta eri komponentista. - lyhyt ja pitkäaikainen varastointi & hyötysuhteet, vedyn tuotto ja varastointimekanismit

11 - PV paneelien hinnan lasku ja hyötysuhteen parantaminen. - Järjestelmäkysymykset, intergointi, interface - transition laaja-alainen ymmärtäminen ja edellytysten luominen - varastoinnin tehokkuus ja kustannukset. Keskitetty varastointi vai hajautettu, ja millä tekniikoilla. Millä kriteereillä päätetään hajautus/keskitys. - Sähkön ja lämmön yhteistuotanto eli solar CHP - aurinkosähkön varastointi: akut, vety, pumppuvoimalaitos - aurinkolämmön varastointi: maaperä, vesi, suolat, vahat - Akustojen kehittäminen ja energian muuntaminen hyötykäyttöön. Hyötysuhteen parantaminen. - Aurinkoenergia paneelien tuottaminen mahdollisemman edullisesti ja tehokkaasti. - Järjestelmäosaammisen ja varastointimenetelmien kehittäminen. - Aurinkoenergiajärjestelmien liittäminen hyötykäyttöön on erittäin kompleksinen tapahtuma ja erittäin huonosti ymmärretty. Tästä näkökulmasta liittämisen problematiikka tulee selvittää. Toinen ydin kysymys liittyy luonnollisesti aurinkoenergian lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen varastoinnin toteuttamiskeinoihin. - vettä tehokkaampiin varastointi materiaaleihin perustuvien systeemien kehittäminen - hajautetun pientuotannon liittäminen jakeluverkkoon: määräykset ja vaatimukset - pientuotannon kauppa silloin kun syötetään verkkoon - Älykkäät energiaverkot ja -järjestelmät sekä energiavarastojen teknologiakehitys. - Lämpöenergian varastointi mahdollisimman kompaktisti mahdollisimman pienin lämpöhäviöin. Varastoidun energian palauttaminen mahdollisimman tehokkaasti. - Valmistusteknologiat, kokonaisuuksien syvällinen ymmärtäminen, talouspolitiikka. - Varastointi ja purku, sekä mitä ja miten voidaan varastoida energiaa pitkäjaksoisesti - Laajasti ottaen hajautetun sähköntuotannon kehittämiseen ja tarkemmin ottaen aurinkokennovoiman sähköisen toiminnan ja verkkoon liitännän tutkimiseen.

12 Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet - ennakkokysely B. KIINNOSTUKSEN KOHTEET JA ASEMOITUMINEN 1. Missä seuraavissa tutkimusalueissa tai niiden kombinaatioissa näet tällä hetkellä suurimmat tarpeet ja mahdollisuudet edustamasi organisaatiosi näkökulmasta?

13 B. KIINNOSTUKSEN KOHTEET JA ASEMOITUMINEN 2. Mille alueelle edustamasi organisaation nykyinen osaaminen ja toiminta sijoittuvat tässä kategorisoinnissa? - Aurinkoenergia - Energiajärjestelmä - Eniten osioihin Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Energiajärjestelmät, aurinkoenergia, uusiutuvat energialähteet yleensä, kustannusmallinnus ja teknistaloudellinen mallinnus. - Aurinkoenergia ja Energian varastointi - Energian varastointi - kaikille - Aurinkoenergia - Energiajärjestelmä - Energiajärjestelmä. - Aurinkoenergia ja Energiajärjestelmä - Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa aurinkoalan tutkimus on alkuvaiheessa, mutta olemme yleisesti erikoistuneet selvittämään uusien toimialojen syntyvaihetta eri energiateknologioissa. Erityisesti sitä, miten uudet toimialat organisoituvat edistämään tavoitteitaan. - Rakennukseen integroitu aurinkoenergia ja siihen liittyvät järjestelmät (lämpö ja sähkö), A C - Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Energiajärjestelmä - Energiajärjestelmien ylläpito ja asennusliiketoiminta. - Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Aurinkoeneregia (Aurinkolämpökeräimet) - Aurinkoenergia Aurinkoenergia energiajärjestelmä - energiajärjestelmä ja sen kytkökset muihin - (C) aurinkoenergia järjestelmä - Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Edustamani organisaatio auttaa tuomaan yhteen kaikkien osa-alueiden erilliset asiantuntijat ja

14 yrittäjät, jotta he löytäisivät heille sopivimmat yhteistyö organisaatiot. - Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Aurinkoenergia - Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - akkuteknologia, energian varastointi - kaikki mainitut - Vahvasti aurinkoenergiajärjestelmien (aurinkokennovoiman) ominaisuuksien tutkimukseen sekä sähköverkkoon liitännän tutkimiseen. Toinen organisaatiomme vahvuusalue on itse energiajärjestelmien tutkimustoiminta, mm. hajautettu sähköenergian tuotanto ja Smart Grid. Täten olemme myös vahvasti niiden leikkausalueella.

15 B. KIINNOSTUKSEN KOHTEET JA ASEMOITUMINEN 3. Mikäli esitetty kategorisointi ei ole kannaltanne relevantti, niin miten kuvaisitte asemoitumista osaltanne? - Edellisen lisäksi meitä kiinnostaa eri uusiutuvien energialähteiden yhdistäminen erilaisiksi hybridijärjestelmiksi ja niiden teknis-taloudellinen mallintaminen. - On relevantti. - Osaamisalueemme rakennukseen integroitu aurinkoenergia, sähkö ja lämpö. Tarpeet ohjausjärjestelmissä ja mahdollisesti varastoinnissa. - Thermopolis Oy toteuttaa erilaisia energia-alan kehittämishankkeita niin tavallisille kuluttajille kuin yrityksille ja yhdistyksillekin. Aurinkoenergian osalta kehittämishankkeita on myös. Aurinkoenergiajärjestelmät ja energian varastointi sekä niiden kehittäminen voisivat olla toiminta-alueellamme suuressa roolissa. - Design - Olemme kouluttaneet aurinkolämpökerääjien itserakentajia jo vuosia. Aurinkosähköpuoli odottaa komponenttien halpenemista ja hyötysuhteen nousemista. - Kategoriat pääosin ok - en ole varma käytettyjen termien määritelmistä. Yrityksemme erikoistuu aurinkosähkön syöttämiseen verkkoon. - Uusiutuvan energian siirto verkkoon jatkuvasti tuotettaessa tai varastosta (akut tms). Tehoelektroniikan jäähdyttäminen suljetun piirin jäähdytysjärjestelmällä. - Toimintamme World Alliance for Low Carbon Cities liiton edustajina auttaa yrityksien, tutkijoiden ja kaupunkien yhteisessä verkottumisessa. - On relevantti! - On relevantti! - Kategorisointi on ok. - Energian varastointi yleisesti ei ole yksikkömme ydintekemistä, mutta sitä osaamista löytyy muualta organisaatiosta. Sähköenergian varastointi on kuitenkin osaamisalueellamme.

16 Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet - ennakkokysely C. MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET 1. Aurinkoenergian, energianvarastoinnin ja systeemisten energiaratkaisujen merkitys liiketoiminnalleni, sekä osaamisen ja tiedon tarpeemme? 1. Aurinkoenergia 2. Energian varastointi 3. Systeemiset energiaratkaisut

17 Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet - ennakkokysely C. MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET 2. Aurinkoenergian, energian varastoinnin ja systeemisten energiaratkaisujen tutkimusalojen tarjoamat mahdollisuudet läpimurtoinnovaatioille 1. Aurinkoenergia 2. Energian varastointi 3. Systeemiset energiaratkaisut

18 Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet - ennakkokysely C. MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET 3. Aurinkoenergian, energian varastoinnin ja systeemisten energiaratkaisujen merkitys maamme energiajärjestelmän tulevaisuuden kannalta sekä tiedon tarpeemme? 1. Aurinkoenergia 2. Energian varastointi 3. Systeemiset energiaratkaisut

19 Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet - ennakkokysely D. VERKOSTOITUMINEN JA KANSAINVÄLISYYS 2. Ulkomaiset kumppanit Mistä (maasta tai organisaatiosta) löytyvät houkuttelevimmat yhteistyökumppanit, jotka eivät ole tällä hetkellä läsnä Suomessa ja joiden kanssa yhteistyötä tulisi tiivistää (kolme houkuttelevinta, mainitse myös mitä osaamistarvetta yhteistyö tukisi)? - Saksa, USA (Sunny Belt), Etelä-Afrikka Näkemystä vaihtoehtoisuudesta, teknologista osaamista, asennetta - Saksa, EIFER, energiajärjestelmiin liittyvä tutkimus. Tanska, Aalborg University, Smart grids, hajautettu tuotanto. - Tanska: Suuret aurinkolämpöjärjestelmät Saksa: Lämpövarastot Kiina: Suurin vakuumiputkikeräimen toimittaja ja aurinkolämpömarkkina. - Saksa on varteenotettava maa sekä yhteiskumppanien että markkinoiden osalta tällä hetkellä. Edullisin energia varastoitavaksi ylimäärin tuotettu (aurinko/tuulienergia). Audi e-gas projekti, kertoo sekä osaamista että tahtotilasta hiilidioksidin ja vedyn sitomisesta metaaniksi (epäorgaanisesti). - Arabimaat, paljon aurinkoa vähän viljelysmaata - potentiaalinen kohde aurinkoenergian varastoinnille sekä edelleen energian muuntamiselle proteiiniksi. - Eri alueilla spesifisiä tarpeita (maajako liian ylimalkainen tapa katsoa asiaa) - Eurooppalaiset sidosryhmäverkostot (EERA, EPIA, jne.) tuovat eurooppalaiset toimijat yhteen. Euroopan ulkopuolisten alueiden kanssa tehtävä yhteistyö luo mahdollisuuksia uusille avauksille. - Saksa, Espanja, Kiina - USA, Kanada, Saksa Järjestelmät, vientipotentiaali - Saksa, integroidut aurinkoenergiajärjestelmät ja aurinkoenergian lisääminen kokonaisenergiantuotannosta. - Saksasta ja Itävallasta - Saksa, Ranska, Englanti - saksa, tanska

20 - Arabiemiraatit, UK, USA, Kiina. - MITx3, energian varastointi, vedyn tuotto, polttokennot, talotekniikka - Kiina ja Japani - Saksa, Tanska, Kiina - Saksa, PV kaupallistaminen ja teknologia. en osaa nimetä muita kun en paljon tiedä tutkimuspuolesta. - Kiina, aurinkopaneelit ja -keräimet - USA, paneelit, varastointi - Saksa, Itävalta, järjestelmä- tutkimusyhteistyö - Eurooppalaiset maat, Saksa etunenässä. Sähkötekninen teollisuus, akustovalmistajat - Nykyhetkellä Kiinasta löytyy useita maailman johtavia tutkijoita ja yrityksiä aurinkoenergiaalalla sillä Kiinan valtio tukee aktiivisesti alaa. - Saksa, Japani ja Kiina - Saksa ja Kiina aurinkoenergiassa - Saksa, USA ja Japani energiavarastoissa ja vetyteknologiassa - Saksa ja Tanska energiajärjestelmissä - Kiina (materiaalit), USA (perustutkimus) - Afrikka, Intia, Asia-Pasific alueet - Saksa, Espanja ja USA. Verkottuminen sekä tutkimuksessa että tuotekehityksessä alan johtavien toimijoiden kanssa on keskeistä matkalla menestykseen. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Aki Koivistoinen Director, Business Evolution Dazzle Ltd Salomonkatu 17 B, floor Helsinki, Finland

Aurinkolämpöjärjestelmät

Aurinkolämpöjärjestelmät Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 17.11.2015 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 1. Aurinkolämpö Suomessa 2. Aurinkolämmön rooli

Lisätiedot

Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma

Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Sisältö Aurinko Miten aurinkoenergiaa hyödynnetään? Aurinkosähkö ja lämpö Laitteet Esimerkkejä Miksi aurinkoenergiaa? N. 5 miljardia vuotta vanha, fuusioreaktiolla toimiva

Lisätiedot

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio

HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ. 12.12.2013 Atte Kallio HELSINGIN ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ 12.12.2013 Atte Kallio ÄLYKÄS ENERGIAJÄRJESTELMÄ Helsingin energiaratkaisu Energiatehokas yhteistuotanto Kaukojäähdytys Hukkaenergiat hyötykäyttöön Kalasataman älykkäät

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi

Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian kehitys Ympäristöpolitiikan kehitys 19.4.2010 2 Globaali

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio 21..2017 Ari Puurtinen ENERGIASEMINAARI 21..2017 Sisältö Kysyntäjousto Aurinkosähkö Aurinkosähkön tunnuspiirteet Sähkön kulutus vs. aurinkosähkön tuotto

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA. Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri

HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA. Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri HELEN KOHTI ILMASTONEUTRAALIA TULEVAISUUTTA Rauno Tolonen Ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Laituri 29.11.2017 HELENIN LÄHTÖKOHDAT HELSINGIN VUODEN 2030 JA 2035 TAVOITTEISIIN Helsinki tulee saavuttamaan

Lisätiedot

TULEVAISUUSKUVAT 2040

TULEVAISUUSKUVAT 2040 TULEVAISUUSKUVAT 2040 Uudet energiaratkaisut 10.6.2013 Page 1 Tulevaisuuskuvat Tulevaisuuskuvat on muodostettu ennakkokyselyn (vastaajia 35) sekä työpajan alustusten ja ryhmätöiden tulosten pohjalta Tarkastelu

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

Aurinkolämpöreferenssejä aluelämmityskohteisiin Kansallinen cleantech-investointifoorumi

Aurinkolämpöreferenssejä aluelämmityskohteisiin Kansallinen cleantech-investointifoorumi Aurinkolämpöreferenssejä aluelämmityskohteisiin Kansallinen cleantech-investointifoorumi 11.4.2013 Jari Varjotie, CEO Uusi innovatiivinen konsepti energian tuottamiseen SAVOSOLAR kokoalumiininen direct

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (6) Ympäristölautakunta Ypst/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (6) Ympäristölautakunta Ypst/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2012 1 (6) 284 Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee aurinkosähkön edistämistä kaupungissamme HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös Asia tulisi käsitellä kokouksessa 2.10.2012

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050

www.energia.fi/fi/julkaisut/visiot2050 Vision toteutumisen edellytyksiä: Johdonmukainen ja pitkäjänteinen energiapolitiikka Ilmastovaikutus ohjauksen ja toimintojen perustana Päästöillä maailmanlaajuinen hinta, joka kohdistuu kaikkiin päästöjä

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY 0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY MIKÄ ON NOLLA-ENERGIA Energialähteen perusteella (Net zero source energy use) Rakennus tuottaa vuodessa

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille

Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille MITÄ ENERGIA ON? WWF-Canon / Sindre Kinnerød Energia on kyky tehdä työtä. Energia on jotakin mikä säilyy, vaikka

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY. www.sonnenkraft.com

Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY. www.sonnenkraft.com Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY www.sonnenkraft.com w w w. s o n n e n k r a f t. c o m COMPACT aurinkolämpöjärjestelmät IHANTEELLINEN ALOITUSPAKETTI KÄYTTÖVEDEN LÄMMITTÄMISEEN COMPACT aurinkolämpöjärjestelmä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom-klinikan tavoitteet Klinikan tavoite on kuvata uusiutuvaan energiaan tukeutuvan alueen toteuttamiseen

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet

Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet Markku Antikainen, Virebit Oy DM 01-2013 Ajoneuvot ja ajoneuvotekniikka, sali 25 DM 01-2013 Asiakkaat, markkinat ja palvelut, sali 4B DM 01-2013 Energiajärjestelmät,

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

Hajautetun energiatuotannon edistäminen

Hajautetun energiatuotannon edistäminen Hajautetun energiatuotannon edistäminen TkT Juha Vanhanen Gaia Group Oy 29.2.2008 Esityksen sisältö 1. Hajautettu energiantuotanto Mitä on hajautettu energiantuotanto? Mahdollisuudet Haasteet 2. Hajautettu

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy

Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko, ehtymätön energialähde Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko energianlähteenä Maapallolle tuleva säteilyteho 170 000 TW! Teho on noin 20.000 kertaa koko maapallon teollisuuden ja lämmityksen

Lisätiedot

Aurinkoenergia ja lämmön kausivarastoinnin mahdollisuudet. Vuoden lähienergiaratkaisu -palkinnonjakotilaisuus, Janne Hirvonen

Aurinkoenergia ja lämmön kausivarastoinnin mahdollisuudet. Vuoden lähienergiaratkaisu -palkinnonjakotilaisuus, Janne Hirvonen Aurinkoenergia ja lämmön kausivarastoinnin mahdollisuudet, Janne Hirvonen Taustaa Rakennusten energiantarve on 40% EU:n kulutuksesta Energiatehokkuudella merkittävä vaikutus Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa 7.5.2013. Aurinkokeräimet Jari Varjotie, CEO

Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa 7.5.2013. Aurinkokeräimet Jari Varjotie, CEO Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa 7.5.2013 Aurinkokeräimet Jari Varjotie, CEO Esityksen sisältö Aurinkoenergia Savosolar keräimet Aurinkolämpöenergiaa maailmalla Aurinkolämpöhankkeita Etelä-Savossa

Lisätiedot

Aurinkolaboratorio. ammattikorkeakoulu ENERGIA ++

Aurinkolaboratorio. ammattikorkeakoulu ENERGIA ++ SAtakunnan ammattikorkeakoulu ENERGIA ++ Aurinkolaboratorio Satakunnan ammattikorkeakoulu Energia++ Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta elinkeinoelämän palveluksessa Aurinkolaboratorio Satakunnan

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

ATY AURINKOSEMINAARI 2014 2.10.2014. Katsaus OKT- ja rivi-/kerrostalo ratkaisuista suomen tasolla. Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy

ATY AURINKOSEMINAARI 2014 2.10.2014. Katsaus OKT- ja rivi-/kerrostalo ratkaisuista suomen tasolla. Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy ATY AURINKOSEMINAARI 2014 2.10.2014 Katsaus OKT- ja rivi-/kerrostalo ratkaisuista suomen tasolla Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoenergian potentiaali Aurinkoenergia on: Ilmaista Rajoittamattomasti

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä

Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä Prof. Sanna Syri, Energiatekniikan laitos, Aalto-yliopisto Siemensin energia- ja liikennepäivä 13.12.2012 IPCC: päästöjen vähentämisellä on kiire Pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski. Yritys

Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski. Yritys Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski Yritys Solartukku Oy on aurinkoenergiaan erikoistunut 2009 perustettu yritys, jolla on toimitilat ja varasto Keuruulla. Ydintoimintaamme ovat aurinkolämpöja

Lisätiedot

MITÄ SÄHKÖN LISÄKSI? LÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSVERKKOJEN ROOLI ÄLYKKÄÄSSÄ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ. Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.

MITÄ SÄHKÖN LISÄKSI? LÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSVERKKOJEN ROOLI ÄLYKKÄÄSSÄ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ. Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1. MITÄ SÄHKÖN LISÄKSI? LÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSVERKKOJEN ROOLI ÄLYKKÄÄSSÄ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.2018 SISÄLTÖ Älykäs kaupunkienergia -hanke Lämpö- ja jäähdytysverkot

Lisätiedot

Neo-Carbon Energy selvittää, miten uusi energiajärjestelmä toimii

Neo-Carbon Energy selvittää, miten uusi energiajärjestelmä toimii VTT Impulssi joulukuussa 2014 Neo-Carbon Energy selvittää, miten uusi energiajärjestelmä toimii Teksti: Antti J. Lagus EU on määritellyt tiukat hiilidioksidin päästötavoitteet. Nämä tavoitteet merkitsevät,

Lisätiedot

Markku J. Virtanen, Dr 31.3.2009

Markku J. Virtanen, Dr 31.3.2009 Aluetason energiaratkaisut Markku J. Virtanen, Dr 31.3.2009 Viitekehys paradigman muutokselle 2 Missä ja milloin innovaatiot syntyvät? Business (Kannattavuus) 3 Ekotehokkaan alueen suunnitteluperiaatteita

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Sähkövisiointia vuoteen 2030

Sähkövisiointia vuoteen 2030 Sähkövisiointia vuoteen 2030 Professori Sanna Syri, Energiatekniikan laitos, Aalto-yliopisto SESKO:n kevätseminaari 20.3.2013 IPCC: päästöjen vähentämisellä on kiire Pitkällä aikavälillä vaatimuksena voivat

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Vaasan Energia Instituutti tulevaisuuden näkijä ja tekijä

Vaasan Energia Instituutti tulevaisuuden näkijä ja tekijä BIETRO 2007 2011 SITRA-VEI Vaasan yliopisto 03.09. 2010 Vaasan Energia Instituutti tulevaisuuden näkijä ja tekijä Erkki Hiltunen, FT, johtaja, Vaasan Energiainstituutti tutkimusjohtaja Fysiikka / Energiatekniikka,

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

Satmatic aurinkoenergiajärjestelmät. Innovatiivinen ja älykäs aurinkoenergia. Solar Forum 12.05.2011. Satmatic Oy

Satmatic aurinkoenergiajärjestelmät. Innovatiivinen ja älykäs aurinkoenergia. Solar Forum 12.05.2011. Satmatic Oy Satmatic aurinkoenergiajärjestelmät Innovatiivinen ja älykäs aurinkoenergia Solar Forum 12.05.2011 Satmatic Oy Satmatic on suomalainen sähkö- ja automaatiotalo Satmatic in osakekannan omistaa pörssiyhtiö

Lisätiedot

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Muut uusiutuvat energianlähteet Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Uusiutuvien energianlähteiden jakautuminen Suomessa 2011 Aurinkoenergia; 0,02 % Tuulivoima; 0,4 % Vesivoima; 11 % Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä

Lisätiedot

ENERGIAMURROS. Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen. Olli Pyrhönen LUT ENERGIA

ENERGIAMURROS. Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen. Olli Pyrhönen LUT ENERGIA ENERGIAMURROS Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen Olli Pyrhönen LUT ENERGIA ESITTELY Sähkötekniikan diplomi-insinööri, LUT 1990 - Vaihto-opiskelijana Aachenin teknillisessä korkeakoulussa 1988-1989 - Diplomityö

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

INNOVATIIVISET UUDEN ENERGIAN RATKAISUT. Tommi Fred HSY MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA ENERGIA 19.3.2014

INNOVATIIVISET UUDEN ENERGIAN RATKAISUT. Tommi Fred HSY MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA ENERGIA 19.3.2014 INNOVATIIVISET UUDEN ENERGIAN RATKAISUT MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA ENERGIA 19.3.2014 Tommi Fred HSY Uusiutuva energia Tavoitteena uusiutuvan energian tuotannon lisääminen Biokaasu merkittävässä

Lisätiedot

Hybridilämmitys. Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy

Hybridilämmitys. Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy Hybridilämmitys Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy Hybridilämmitys Hybridi tarkoittaa yhdistelmää Hybridilämmitys on vähintään kahden eri energiamuodon yhdistelmä Usein hybridilämmitys koostuu päälämmönlähteestä

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä. Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014

Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä. Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014 Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä kiinteistöissä Sairaalatekniikan päivät Ville Reinikainen 13.2.2014 1 2 IPCC = The Intergovernmental Panel on Climate Change 3 Energiaskenaariot, määräykset

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) 331 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta aurinkosähkön edistämisestä HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Aurinkoenergia Suomessa 28.3.2017 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian potentiaali Aurinkoenergia on: Ilmaista Rajoittamattomasti Ympäristöystävällinen, päästötön

Lisätiedot

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähköverkkovisio 2025? TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva teknologia Sääriippuvainen sähkön tuotanto, jolla alhaiset

Lisätiedot

Energia ja kasvihuonekaasupäästöt Suomessa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 24.9.2013

Energia ja kasvihuonekaasupäästöt Suomessa. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 24.9.2013 Energia ja kasvihuonekaasupäästöt Suomessa Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 24.9.2013 Agenda 1. Johdanto 2. Energian kokonaiskulutus ja hankinta 3. Sähkön kulutus ja hankinta 4. Kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen. Virtaa puhtaasti.

Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen. Virtaa puhtaasti. Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen Pori Energia kestävän kehityksen linjoilla ARVOT VISIO TOIMINTA-AJATUS Teemme työtä vastuullisesti, yhdessä toimien, asiakasta, työtä ja toisiamme arvostaen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus

Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus Aurinkoteknillinen yhdistys ry Tominnanjohtaja C.Nyman/Soleco Oy 2.10.2014 Aurinkoteknillinen yhdistys ry 35v Perustettu v 1979 edistämään aurinkoenergian

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

Aurinkoenergia Lopullinen ratkaisu

Aurinkoenergia Lopullinen ratkaisu FINNBUILD MESSUJEN AURINKOSEMINAARI 9.10.2012 Jari Varjotie, CEO Aurinkoenergia Lopullinen ratkaisu Joka vuosi yli 1,080,000,000 TWh energiaa säteilee maapallolle auringosta 60,000 kertaa maailman sähköntarve.

Lisätiedot

Aurinko lämmittää Kotitalouksia ja energiantuottajia Keski-Suomen Energiapäivä

Aurinko lämmittää Kotitalouksia ja energiantuottajia Keski-Suomen Energiapäivä Aurinko lämmittää Kotitalouksia ja energiantuottajia Keski-Suomen Energiapäivä 2016 17.2.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoenergian potentiaali Aurinkoenergia on: Ilmaista Rajoittamattomasti

Lisätiedot

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 www.isbeo2020.fi ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMAPROSESSI Jatketaan vuoden 2008 bioenergiaohjelmaa (Itä-Suomen neuvottelukunnan päätös 2009) Muuttunut poliittinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Smart Generation Solutions

Smart Generation Solutions Jukka Tuukkanen, myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö Smart Generation Solutions Sivu 1 Miksi älykkäiden tuotantosovellusten merkitys kasvaa? Talous: Öljyn hinnan nousu (syrjäseutujen dieselvoimalaitokset)

Lisätiedot

Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860.

Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860. Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860 Messut Salo Miten tehdään talo jossa mukava asua ja silti energian kulutus

Lisätiedot

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n TUOMAS VANHANEN KUKA Tu o m a s Tu m u Vanhanen Energiatekniikan DI Energialähettiläs Blogi: tuomasvanhanen.fi TEEMAT Kuka Halpaa öljyä Energian kulutus kasvaa Ilmastonmuutos ohjaa energiapolitiikkaa Älykäs

Lisätiedot

Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre

Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit Jukka Kaarre 9.8.2017 Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maailma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

Sundom Smart Grid. Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa

Sundom Smart Grid. Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa Sundom Smart Grid Dick Kronman, ABB Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja Sundomin älyverkko on rakentumassa Kimmo Kauhaniemi, Vaasan Yliopisto, professori Luotettavaa sähkönjakeula kustannustehokkaasti Jari

Lisätiedot

Puuperusteisten energiateknologioiden kehitysnäkymät. Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa seminaari Suomenlinna 25.3.2010 Tuula Mäkinen, VTT

Puuperusteisten energiateknologioiden kehitysnäkymät. Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa seminaari Suomenlinna 25.3.2010 Tuula Mäkinen, VTT Puuperusteisten energiateknologioiden kehitysnäkymät Metsäenergian kehitysnäkymät Suomessa seminaari Suomenlinna 25.3.2010 Tuula Mäkinen, VTT 2 Bioenergian nykykäyttö 2008 Uusiutuvaa energiaa 25 % kokonaisenergian

Lisätiedot

Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050

Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050 Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050 Kohti älykästä energiajärjestelmää Mistä älykäs, fiksu energiajärjestelmä koostuu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Älykkään energiajärjestelmän

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Tiivistelmä (alustava) Rejlers Oy KUNTAKATSELMUKSEN PÄÄKOHDAT 1) Selvitetään nykyinen energiantuotanto ja -käyttö 2) Arvioidaan uusiutuvan energian tekninen potentiaali

Lisätiedot

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT

HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT HAJAUTETUT ENERGIARATKAISUT 1 5. 2.2012, U LLA A S IKAINEN, ASKO P U HAKKA, EER O A N TIKAINEN, K A R I LEHTOMÄKI Taustaa ISAT-yhteistyöstä: ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) on Savoniaammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Sähkön tuotannon ja varavoiman kotimaisuusaste korkeammaksi Sähkö osana huoltovarmuutta

Sähkön tuotannon ja varavoiman kotimaisuusaste korkeammaksi Sähkö osana huoltovarmuutta Sähkön tuotannon ja varavoiman kotimaisuusaste korkeammaksi Sähkö osana huoltovarmuutta Fingridin käyttövarmuuspäivä 26.11.2008, Mika Purhonen HVK PowerPoint template A4 24.11.2008 1 Sähkön tuotannon kapasiteetti

Lisätiedot