Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet"

Transkriptio

1 Liite 1 ENNAKKOKYSELY Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet Aurinkoenergian innovointi -työpaja , Palace Gourmet, Eteläranta 10

2 ENNAKKOKYSELYN SISÄLTÖ Ennakkokyselyssä Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet kartoitimme Aurinkoenergian innovointi -työpajaan saapuvan toimijakentän monimuotoisuutta aurinkoenergian ja energian varastoinnin sekä energiajärjestelmän osalta, sekä osallistujien tavoitteita ja osaamisen ja tiedon tarpeita. Kyselyn vastausprosentti oli korkea 48 % työpajaan osallistujista (n= 39). Kyselyn keskeisin anti oli selvittää osallistujien kiinnostuksen kohteita ja asemoitumista oheisen kuvan eri osa-alueilla (A. Aurinkoenergia, B. Energian varastointi, ja C. Energiajärjestelmä) ja/tai niiden kombinaatioissa (A+B, A+C, B+C ja A+B+C). Ennakkokyselyn rakenne A. Tavoitteet ja tarpeet B. Kiinnostuksen kohteet ja asemoituminen C. Merkitys ja mahdollisuudet D. Verkostoituminen ja kansainvälisyys Tässä koosteessa on esitetty ennakkokyselyn tulokset.

3 A. TAVOITTEET JA TARPEET 1. Millainen on oman tavoitteesi mukainen energiajärjestelmä vuonna 2025? - Enemmän uusiutuvaan energiaan perustuva, jossa on myös hajautettua tuotantoa. - Harvaan asutuilla alueilla hajautettu ja uusiutuviin energialähteisiin perustuva. Kaupunkiseuduilla ja teollisuuskohteissa ydinvoima Pienalueellinen / mahdollisimman omavarainen alueena (mutta yhteys on myös laajempiin kokonaisuuksiin)- saa itse valita mitä käyttää (ensisijassa pienalueella tuotettua) 2. Monilähteinen, vaihtoehtoisia energialähteitä hyödyntävä pienjärjestelmä (jossa on erilaisia vaihtoehtoja) 3. Päälähteet järjestelmässä ovat sellaisia, joiden tuottamiseen osallistuu myös itse (esim. omat tai yhteiset investoinnit) 4. Äkillisiä ympäristövaikutuksia (myrskyt ym.) sietävä järjestelmä 5. a) Aurinko-tuuli/ilma-vesi-maalämpö, b) biomassa (puu/turve) ja biokaasu - Energiantuotanto on merkittävästi enemmän hajautettua. Verkkoja ohjataan älykkäästi ja asiakkaat pystyvät optimoimaan sähkön käytön kustannuksiaan reaaliajassa. Sähköverkossa on energiavarastoja, sekä vetytalouteen pohjautuvia että akkutekniikkaa käyttäviä. - aurinko-vesi-tuuli-biomassa/sähkö-kaasu-lämmitys - 2/3 energian loppukäytöstä on uusiutuvaa Suomessa. Tästä puolet puupohjaista energiaa ja toinen puoli muita uusiutuvia (Aurinko, tuuli, vesi). - Monipuolinen energiantuotto (aurinko, tuuli ja bioenergia tulleet oikeasti mukaan), älykkäät sähköverkot toimivat (jakaa kuormitusta, mahdollistaa syötön verkkoon myös yksityisiltä); sähköautot mukana katukuvassa vahvasti - Uusiutuvien energialähteiden laajamittainen hyödyntäminen edellyttää menetelmää, jolla uusiutuva energia voidaan säilöä stabiiliin muotoon, jonka hyödynnettävyys on ajasta riippumaton. Tavoitteeni mukainen energiajärjestelmä vuonna 2025 on järjestelmä, jossa uusiutuva energia muutetaan edelleen metaaniksi bioprosessin avulla. Energian muuntaminen bioprosessilla metaaniksi parantaa energian varastoitavuutta ja monipuolista käyttöä ja eliminoi säätövoiman tarpeen. Lisäksi metaanin valmistaminen hiilidioksidista ja vedystä kierrättää energiajärjestelmän hiilidioksidia sekä lisäksi absoluuttisesti vähentää hiilidioksidin päästöjä, mikäli reaktiossa tarvittavan vedyn tuottamiseen ei käytetä fossiilista energiaa. Järjestelmä vastaa tarpeeseen saada nopeasti puhtaampi ratkaisu markkinoille, joka soveltuu olemassa olevaan infrastruktuuriin. Sähköautojen kehitys on vielä alkutaipaleella ja vaatii akkuteknologian kehittymistä. Metaani verrattuna valtavaan akkutuotantoon tai vetyteknologiaan vaatii vain vähäisiä muutoksia polttomoottoreihin. Lisäksi metaanista voidaan edelleen valmistaa proteiinia ilman kasvintuotantoa muuntamalla metaani biomassaksi mikrobiologisesti.

4 - Hybridijärjestelmä, joka hyödyntää parhaita mahdollisia energiantuotantotekniikoita - Useamman energialähteen järjestelmä, jossa aurinko ja maalämpö olisivat pääosissa. Lisänä tuulivoiman ja puun erimuotoinen käyttö. - Jätteestä energiaa eli sähköä valtakunnan verkkoon ja kaukolämpöä kahden kaupungin lämmittämiseen. - Energiajärjestelmä on hajautettu, ja siinä on reduntanttisuutta. Järjestelmä käyttää mahdollisimman suurelta osin uudistuvaa energiaa. Järjestelmä toimii myös ongelma ja myrskytilanteissa. Kustannuksiltaan se ei ole merkittävästi nykyisiä suurempi. Järjestelmät ovat joko talo- tai korttelikohtaisia. - Energiatuotanto tapahtuu käyttäen useita energialähteitä ja se on hajautettua. - Olennaisinta on, että fossiilisten polttoaineiden osuus on mahdollisimman alhainen ja uusiutuvien osuus mahdollisimman suuri. - Hybridijärjestelmä, jossa on mukana aurinkosähkö ja -lämpö ja muita energialähteitä älykkäästi ohjattuna kiinteistön tarpeisiin. - Huoneistokohtainen, omavarainen, vähäpäästöinen - rakennuksiin integroitavien järjestelmien joustava ja tyylikäs ulkonäkö - Energiajärjestelmä, jossa hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti uusiutuvaa energiaa. Lämmittämiseen käytettäisiin puu- ja biopolttoaineita. Energiajärjestelmän hyötysuhde lähentelisi 100 prosenttia ja päästöt minimaaliset. Käyttöveden lämmitykseen aurinkoenergiaa. Tähän voisi yhdistää esimerkiksi osuuskunnan perustaman tuulivoimalan sähköntuotannon. Energiajärjestelmä sisältäisi myös lämmön talteenoton. - Aurinkoenergiaa hyödynnetään aina kun se on mahdollista. - off-grid, omavarainen aurinkoon perustuva, varastointi vetyyn - Mahdollisimman paljon kotimaiseen energiatuotantoon perustuva hajautettu järjestelmä. - Hajautettu ja verkottunut. Talo = energiajärjestelmän perussolu - Uusiutuvan energian osuus kasvanut merkittävästi, energiankäytön tehokkuus parantunut merkittävästi - Aurinkoenergialla (PV) tuotetaan jo merkittävä energiamäärä ja varastoinnissa on ratkaistu ainakin lyhyen varastoinnin ongelmat (tuotantohuippu vs. kulutushuippu). Eli 3-6 tunnin varastointi.

5 - Sähkön perustuotanto ydinvoimalla. Muu vähäpäästöisellä kotimaisiin energialähteisiin (bio, aurinko, tuuli, jätteet) perustuva energian tuotanto. Polttoon tukeutuva tuotanto perustuu tehokkaaseen CHP:n käyttöön yhdyskunnissa ja teollisuudessa. Haja-asutusalueilla lämmitys auringolla, LP:llä, FC:lla ja bio:lla - Uusiutuvaa energiaa (aurinko, tuuli) hyödyntävät energialähteet. - Mahdollisemman pitkälti uusiutuvalla energialla toimiva järjestelmä jossa hyödynnetään ydinenergiaa täyttämään yli jäävän tarpeen. - Mahdollisimman laajasti aurinkoenergiaa hyödyntävä. - Keskuksissa aurinkolämpöä hyödyntävä kaukolämpö, jossa korkea aurinkoenergian käyttöaste saavutetaan tehokkaalla varastoinnilla. PV avusteinen sähkön tuotanto Haja-asutusalueilla nollaenergia talot, joissa talokohtaiset hybridiratkaisut perustuvat aurinkolämpöön ja ovat hake-, sähkö- ym avusteisia. Sähkö tuotetaan paikallisesti aurinkokennoilla. - katkoton, kaksisuuntainen, sisältää omaa tuotantoa (rakennuskohtainen, kyläkohtainen) - Uusiutuvien osuus lähestyy 40 %:a, mistä merkittävä osa tuuli- ja jonkin verran aurinkoenergiaa. Älykäs energiaverkko, jossa on sekä lämpö- että sähkövarastoja. Alhaisen kulutuksen aikana sähköllä tuotetaan vetyä liikennepolttoaineeksi. Kaupungeissa sähköautoja, Vetyautot yleistyvät ja jakeluinfra rakenteilla. - Sellainen energiaratkaisu, jossa merkittävä osa talouksista voi saavuttaa paikallisella tuotannolla riippumattomuuden voimansiirtoverkosta tai ainakin vähintään voivat tehokkaasti välttää energian ottoa verkosta silloin kun sähkön hinta on korkeimmassa fraktiilissaan. - Modulaarinen, korkea hyötysuhde ja hyvä kierrätettävyys - sähköverkosta riippumaton, helppokäyttöinen, tehokas hybridi järjestelmä - Energiajärjestelmä, jossa noin kaksinkertainen määrä energiasta tuotetaan uusiutuvia energialähteitä käyttäen suhteen tämänhetkiseen tilanteeseen.

6 A. TAVOITTEET JA TARPEET 2. Mikä on aurinkoenergian ja energianvarastoinnin merkitys ja rooli energiajärjestelmässä? - Aurinkoenergian rooli on keskeinen. Jotta Suomessa voitaisiin aurinkoenergialla tuottaa merkittäviä määriä, tarvitaan myös varastointia. - Aurinkoenergian merkitys pitäisi nostaa niin korkealle kuin mahdollista; sähköntuotto (nykyisin paneeliteknologia ja invertteriteknolgia) ja lämpöenergian tuottona (erilaiset keräimet) - käyttö mahdollisimman suoraan sähköntuotannosta pienalueella - ylijäämän varastointi pitäisi toteuttaa pääasiassa olemassa oleviin sähköverkkoihin (suora syöttö/kaksoistariffi). vain siellä missä verkkoon ei ole fyysisesti tarkoituksenmukaista pääsyä, tulisi pienvarastointitekniikkaa (esim akkuja) kehittää - Haja-asutusalueilla ja pienkäyttäjille merkittävä. - Aurinkoenergian rooli on iso. Yksittäiset asuinrakennukset tuottavat merkittävän osan vuosienergiastaan aurinkopaneelein. Energiavarastoja käytetään huippukulutusten leikkaamiseen ja huipputuotannon varastointiin. - Aurinkoenergia muodostaa merkittävän osan asuin- ja muidenkin rakennusten lämmityksen tarpeesta. Tässä lämmön varastoinnilla on ensisijainen rooli. - Aurinkoenergia sekä suoran aurinkosähkön tuotanto että lämmön talteenotto merkittävässä roolissa. Varastointi oleellista Suomen oloissa - Aurinkoenergian ja energianvarastoinnin merkitys on tavoitteeni mukaisessa energiajärjestelmässä erittäin keskeinen. Biokatalyysissä metaani valmistetaan hiilidioksidista ja vedystä, jossa vedyntuotanto aurinkoenergialla tuotetulla uusiutuvalla energialla. Metaani parantaa energian varastoituvuutta ja monipuolista käyttöä. - Maantieteellisestä sijainnista ja paikallisista sääoloista riippuen max % tuotettavasta energiasta on aurinkosähköä. Aurinkosähkön laajalle käytölle energian varastointi on ehdoton edellytys. Aurinkoenergian osuuden suuruus riippuu sekä aurinkoenergiatekniikoiden että muiden energian tuotantomuotojen teknisestä kehityksestä.

7 - Kerätään energia talteen varastoimalla se lämmitysenergiaksi ja sähköenergiaksi sähköverkkoon - Aurinkoenergialla voisi periaatteessa tuottaa höyryä voimaloiden höyrypiiriin, jos auringon teho vain riittäisi - Aurinkoenergian rooli on merkittävä. Talvella maalämpöä tms. ja kesällä aurinkoenergiaa. Varastointi on kaiken a ja o. - Aurinkoenergian osuus lämmön- ja sähköntuotannosta on kesäkuukausina 10% luokkaa. - Toivon, että aurinkoenergian todellinen läpimurtovaihe voisi alkaa ennen vuotta Hyvin suuri merkitys. Suomessa talviaika ratkaistava muilla menetelmillä. Syksyllä voidaan käyttää kesällä varastoitua energiaa. - Energiavarastointi on merkittävässä roolissa. Energiaa otetaan sieltä mistä sitä kulloinkin on saatavissa ja hyödynnetään silloin kun tarve on. - suuri, koska energian saannin ja käytön huippuja pitää voida tasata - Aurinkoenergian rooli esimerkiksi maataloudessa voisi olla merkittävä. Kesäaikaan tarvitaan lämmintä vettä välillä runsaastikin, mutta ei lämpöä. Aurinkoenergian hyödyntäminen käyttöveden lämmityksessä riittäisi moneksi kuukaudeksi, näin kattilat voisivat olla käyttämättä. Aurinkoenergian varastoinnin merkitys on suuri viileämpinä ja sateisempina päivinä. - Aurinkoenergia on mahdollista varastoina joko sähkönä tai lämpönä. - keskeinen ja välttämätön - Kesä-ajan käyttöveden lämmitys ja sähköntuotanto. Varastoinnin rooli ei ole merkittävä. - Aurinkoenergia tekee parhaillaan globaalia läpimurtoa. Sillä on suuri merkitys tulevaisuudessa. Varastonti ei ole pelkästään teknologinen vaan myös systeeminen kysymys. - aurinkoenergian rooli marginaalinen, energiavarastoinnin jossain määrin merkittävä - merkittävä rooli. Euroopassa eli 6-8% kokonaissähköntuotannosta.

8 - Aurinko tukee sähkön ja lämmön tuotantoa maksimaalisesti ja sähkössä käytetään lyhytaikaisvarastoja sekä lämmössä lyhytaikais- ja kausivarastoja - Uusiutuvan energian varastointi ja hyödyntäminen huippukulutuksen tasaamisessa esim. akustojen tai muiden teknologioiden avulla - Aurinkoenergia tulisi toimia ensi- tai toisisijaisena uusiutuvana energia lähteenä tuulienergian jälkeen. - Aurinkoenergian rooli merkittävä ja sen varastointi keskeisin kysymys. - Aurinkoenergialla tulee olemaan keskeinen rooli jopa Suomen olosuhteissa. Ydinkysymys on aurinkoenergian varastointi! - Aurikoenergian rooli on aivan oleellinen Aurinkoenergian käyttöasteen lisääminen edellyttää varastointiratkaisujen kehittämistä, Kanadassa on jo mitattu 95% käyttöasteita. On myös hyvä muistaa, että lämpöenergian varastoiminen on halvempaa kuin sähkön varastointi - aurinkopaneelit ja energiavarastot osana konseptia - Aurinkoenergialla maailmanlaajuisesti merkittävä rooli. Suomessa pienempi. Energiavarastot ja synteettiset polttoaineet sekä bio että vety ratkaisevassa roolissa. - Aurinkoenergia voi olla merkittävä paikallisen energiantuotannon lähde. Energian varastointi on välttämätön edellytys, siitä riippumatta tuotetaanko se aurinkoenergiana. Varastointi vähintään sellaisessa muodossa, että se voidaan tehokkaasti palauttaa lämmityksessä käytettäväksi. - Aurinkoenergia otetaan monimuotoisena talteen (keräimet, PV-kennot, maalämpöpumput) ja varastoidaan paikallisiin käyttöpuskureihin (akut). Omakotitalot ovat lähes omavaraisia 15:ssa vuodessa. - merkittävä - Aurinkoenergia on keskeisin hajautetun sähköenergian tuotantomuoto, johon liittyy aurinkoenergian varastointia lämpöenergiana.

9 A. TAVOITTEET JA TARPEET 3. Mitkä ovat edellä mainittuun liittyen merkittävimmät osaamisen ja tiedon tarpeet? Toisin sanoen mille tutkimusalueille pitäisi keskittyä, jotta tavoitteesi saavutettaisiin mahdollisimman nopeasti? - Invertteri- ja paneeliteknologian tuotekehitys - pienalueen siirtoteknologia - valtakunnan sähköverkkojen ja pienalueen välinen liityntä, jolla mahdollistetaan sähkön syöttö verkkoon (taitaa olla jo maailmalla laajasti olemassa) - eri pienjärjestelmien intgrointiteknologia - Energian varastointiteknologiat, sähköverkkokysymykset, energiapolitiikka. - Hyötysuhteen parantaminen, hybrideihin perustuvan tuotekonseptien rakentaminen, käyttäjän investointikustannusten laskeminen. - Monet asiat riippuvat asiakkaiden käyttäytymisestä, eli asiakkaiden halua ja kykyä toimia verkossa rationaalisina käyttäjinä on tutkittava lisää. Aurinkotuotantoon soveltuvan tekniikan vakiointi ja kokonaisten järjestelmien toiminta osana verkkoa kaipaavat lisätutkimusta. Energian varastoinnissa akkujen rooli on tärkeä ja siten akkututkimusta on syytä jatkaa. Myös vetytekniikan käyttöä energiavarastona on tutkittava lisää. - Varastojen suunnittelu/mitoitus, sekä niihin tarvittava rakennustekniikka. Maanrakenuus- ja talonrakennusteknniikka ovat keskeisiä energiatekniikan ohella. Aurinkotekniikka sinänsä on varsin hyvin tunnettua periaatteessa, mutta Suomessa markkinaosuus vain on olematon pääasiassa juuri varastoinnin puuttumisen takia. Kokonaisvaltainen taloudellinen mallinnus on myös olennaisen tärkeää näissä järjestelmissä. Ei riitä että otetaan vain jokin iso lämpövarasto ja laitetaan se kiinni aurinkokeräimiin, vaan koko järjestelmä on optimoitava teknisesti ja taloudellisesti. - Isojen veturiyritysten rooli esim. aurinkoenergiassa tärkeä (sovellusten omistajat). Meillä on vahvaa osaamista pk-yrityksissä, jotka nyt suuntaavat maailmalle. Kokonaisvaltainen kehitystyö ja pilotointi tarpeen - Tutkimustarpeet liittyvät nimenomaan bioreaktoriin, jossa hiilidioksidin ja vedyn biokatalyysi metaaniksi toteutetaan. Bioreaktorin optimoiminen, skaalaaminen suurempaan kokoluokkaan, tehon/tuoton optimoiminen jne. Toisin sanoen biokatalyysin mahdollistavan bioreaktorin

10 tuotteistaminen. - Nykyisten PV-kennojen valmistuksen tehostaminen siten, että lopputuotteiden energeettinen takaisinmaksuaika lyhenee entisestään. Uusien kennotekniikoiden kehitys. energian, erityisesti sähkön varastointitekniikoiden kehitys. - Aurinkoenergian hyödyntämisen ja yhteiskäytön tutkiminen ja tuotekehittäminen. Paneelien kehittäminen, invertteriteknologian kehittäminen, keräimien ja kennojen kehittäminen - Aurinkoenergiakeräimien tehokkuus ja valmistuskustannukset - Kohtuuhintaisia ja hyvän hyötysuhteen omaavia aurinkopaneeleita. Säätöjärjestelmä, joka mahdollistaa hyvän säädettävyyden ja liitynnät. Ensimmäiseksi pitäisi saada toimiva ohjausjärjestelmäpaketti aikaan. Pidemmällä aikajänteellä paneeleiden teknologiaa, erityisesti materiaali ja tuotantoteknologiaa tulee kehittää. - Eri energiamuotojen yhdistäminen ja siinä hyödynnettävät työkalut. Energiajärjestelmien mallintamiseen tulisi lisätä resursseja. - Tarvitaan tutkimusta joka kattaa koko ketjun aina perustutkimuksesta kaupallistamiseen saakka. Suomessa voidaan keskittyä tässä kokonaisuudessa sellaisiin asioihin, joille täällä parhaat taustat. - Älykkäät rakennukseen integroidut aurinkolämmön keräin- ja varastointijärjestelmät, talviaikaisen lisälämmön kehittäminen ja älykkäät ohjausjärjestelmät. - Järjestelmät olisivat mahdollisimman integroituja jo valmiiksi. Energian varastoinnin kehittäminen entistä paremmin voisi olla tutkimuksen suuntaus. - Tuotteiden kehitys, jotta saataisiin hyötysuhdetta parannettua ja esim. savukaasuja vähennettyä. Aurinkoenergian varastoinnin kehitys, jotta laitteistosta saataisiin toimiva ja kannattava myös ainoana energiajärjestelmänä kesäaikaan. Kehityshankkeidenja sitä kautta asian näkyvyyden lisääminen. Tavoitteeni pystyttäisiin saavuttamaan nopeammin, jos vastaavan järjestelmän hinta ei olisi niin suuri. - varastointi, design - On keskityttävä perustutkimukseen ja ratkaisujen kaupalliseen käyttöön. Yhtä valttikorttia tuskin löytyy, joten toimiva ratkaisu on koottava useasta eri komponentista. - lyhyt ja pitkäaikainen varastointi & hyötysuhteet, vedyn tuotto ja varastointimekanismit

11 - PV paneelien hinnan lasku ja hyötysuhteen parantaminen. - Järjestelmäkysymykset, intergointi, interface - transition laaja-alainen ymmärtäminen ja edellytysten luominen - varastoinnin tehokkuus ja kustannukset. Keskitetty varastointi vai hajautettu, ja millä tekniikoilla. Millä kriteereillä päätetään hajautus/keskitys. - Sähkön ja lämmön yhteistuotanto eli solar CHP - aurinkosähkön varastointi: akut, vety, pumppuvoimalaitos - aurinkolämmön varastointi: maaperä, vesi, suolat, vahat - Akustojen kehittäminen ja energian muuntaminen hyötykäyttöön. Hyötysuhteen parantaminen. - Aurinkoenergia paneelien tuottaminen mahdollisemman edullisesti ja tehokkaasti. - Järjestelmäosaammisen ja varastointimenetelmien kehittäminen. - Aurinkoenergiajärjestelmien liittäminen hyötykäyttöön on erittäin kompleksinen tapahtuma ja erittäin huonosti ymmärretty. Tästä näkökulmasta liittämisen problematiikka tulee selvittää. Toinen ydin kysymys liittyy luonnollisesti aurinkoenergian lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen varastoinnin toteuttamiskeinoihin. - vettä tehokkaampiin varastointi materiaaleihin perustuvien systeemien kehittäminen - hajautetun pientuotannon liittäminen jakeluverkkoon: määräykset ja vaatimukset - pientuotannon kauppa silloin kun syötetään verkkoon - Älykkäät energiaverkot ja -järjestelmät sekä energiavarastojen teknologiakehitys. - Lämpöenergian varastointi mahdollisimman kompaktisti mahdollisimman pienin lämpöhäviöin. Varastoidun energian palauttaminen mahdollisimman tehokkaasti. - Valmistusteknologiat, kokonaisuuksien syvällinen ymmärtäminen, talouspolitiikka. - Varastointi ja purku, sekä mitä ja miten voidaan varastoida energiaa pitkäjaksoisesti - Laajasti ottaen hajautetun sähköntuotannon kehittämiseen ja tarkemmin ottaen aurinkokennovoiman sähköisen toiminnan ja verkkoon liitännän tutkimiseen.

12 Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet - ennakkokysely B. KIINNOSTUKSEN KOHTEET JA ASEMOITUMINEN 1. Missä seuraavissa tutkimusalueissa tai niiden kombinaatioissa näet tällä hetkellä suurimmat tarpeet ja mahdollisuudet edustamasi organisaatiosi näkökulmasta?

13 B. KIINNOSTUKSEN KOHTEET JA ASEMOITUMINEN 2. Mille alueelle edustamasi organisaation nykyinen osaaminen ja toiminta sijoittuvat tässä kategorisoinnissa? - Aurinkoenergia - Energiajärjestelmä - Eniten osioihin Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Energiajärjestelmät, aurinkoenergia, uusiutuvat energialähteet yleensä, kustannusmallinnus ja teknistaloudellinen mallinnus. - Aurinkoenergia ja Energian varastointi - Energian varastointi - kaikille - Aurinkoenergia - Energiajärjestelmä - Energiajärjestelmä. - Aurinkoenergia ja Energiajärjestelmä - Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa aurinkoalan tutkimus on alkuvaiheessa, mutta olemme yleisesti erikoistuneet selvittämään uusien toimialojen syntyvaihetta eri energiateknologioissa. Erityisesti sitä, miten uudet toimialat organisoituvat edistämään tavoitteitaan. - Rakennukseen integroitu aurinkoenergia ja siihen liittyvät järjestelmät (lämpö ja sähkö), A C - Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Energiajärjestelmä - Energiajärjestelmien ylläpito ja asennusliiketoiminta. - Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Aurinkoeneregia (Aurinkolämpökeräimet) - Aurinkoenergia Aurinkoenergia energiajärjestelmä - energiajärjestelmä ja sen kytkökset muihin - (C) aurinkoenergia järjestelmä - Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Edustamani organisaatio auttaa tuomaan yhteen kaikkien osa-alueiden erilliset asiantuntijat ja

14 yrittäjät, jotta he löytäisivät heille sopivimmat yhteistyö organisaatiot. - Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Aurinkoenergia - Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - akkuteknologia, energian varastointi - kaikki mainitut - Vahvasti aurinkoenergiajärjestelmien (aurinkokennovoiman) ominaisuuksien tutkimukseen sekä sähköverkkoon liitännän tutkimiseen. Toinen organisaatiomme vahvuusalue on itse energiajärjestelmien tutkimustoiminta, mm. hajautettu sähköenergian tuotanto ja Smart Grid. Täten olemme myös vahvasti niiden leikkausalueella.

15 B. KIINNOSTUKSEN KOHTEET JA ASEMOITUMINEN 3. Mikäli esitetty kategorisointi ei ole kannaltanne relevantti, niin miten kuvaisitte asemoitumista osaltanne? - Edellisen lisäksi meitä kiinnostaa eri uusiutuvien energialähteiden yhdistäminen erilaisiksi hybridijärjestelmiksi ja niiden teknis-taloudellinen mallintaminen. - On relevantti. - Osaamisalueemme rakennukseen integroitu aurinkoenergia, sähkö ja lämpö. Tarpeet ohjausjärjestelmissä ja mahdollisesti varastoinnissa. - Thermopolis Oy toteuttaa erilaisia energia-alan kehittämishankkeita niin tavallisille kuluttajille kuin yrityksille ja yhdistyksillekin. Aurinkoenergian osalta kehittämishankkeita on myös. Aurinkoenergiajärjestelmät ja energian varastointi sekä niiden kehittäminen voisivat olla toiminta-alueellamme suuressa roolissa. - Design - Olemme kouluttaneet aurinkolämpökerääjien itserakentajia jo vuosia. Aurinkosähköpuoli odottaa komponenttien halpenemista ja hyötysuhteen nousemista. - Kategoriat pääosin ok - en ole varma käytettyjen termien määritelmistä. Yrityksemme erikoistuu aurinkosähkön syöttämiseen verkkoon. - Uusiutuvan energian siirto verkkoon jatkuvasti tuotettaessa tai varastosta (akut tms). Tehoelektroniikan jäähdyttäminen suljetun piirin jäähdytysjärjestelmällä. - Toimintamme World Alliance for Low Carbon Cities liiton edustajina auttaa yrityksien, tutkijoiden ja kaupunkien yhteisessä verkottumisessa. - On relevantti! - On relevantti! - Kategorisointi on ok. - Energian varastointi yleisesti ei ole yksikkömme ydintekemistä, mutta sitä osaamista löytyy muualta organisaatiosta. Sähköenergian varastointi on kuitenkin osaamisalueellamme.

16 Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet - ennakkokysely C. MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET 1. Aurinkoenergian, energianvarastoinnin ja systeemisten energiaratkaisujen merkitys liiketoiminnalleni, sekä osaamisen ja tiedon tarpeemme? 1. Aurinkoenergia 2. Energian varastointi 3. Systeemiset energiaratkaisut

17 Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet - ennakkokysely C. MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET 2. Aurinkoenergian, energian varastoinnin ja systeemisten energiaratkaisujen tutkimusalojen tarjoamat mahdollisuudet läpimurtoinnovaatioille 1. Aurinkoenergia 2. Energian varastointi 3. Systeemiset energiaratkaisut

18 Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet - ennakkokysely C. MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET 3. Aurinkoenergian, energian varastoinnin ja systeemisten energiaratkaisujen merkitys maamme energiajärjestelmän tulevaisuuden kannalta sekä tiedon tarpeemme? 1. Aurinkoenergia 2. Energian varastointi 3. Systeemiset energiaratkaisut

19 Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet - ennakkokysely D. VERKOSTOITUMINEN JA KANSAINVÄLISYYS 2. Ulkomaiset kumppanit Mistä (maasta tai organisaatiosta) löytyvät houkuttelevimmat yhteistyökumppanit, jotka eivät ole tällä hetkellä läsnä Suomessa ja joiden kanssa yhteistyötä tulisi tiivistää (kolme houkuttelevinta, mainitse myös mitä osaamistarvetta yhteistyö tukisi)? - Saksa, USA (Sunny Belt), Etelä-Afrikka Näkemystä vaihtoehtoisuudesta, teknologista osaamista, asennetta - Saksa, EIFER, energiajärjestelmiin liittyvä tutkimus. Tanska, Aalborg University, Smart grids, hajautettu tuotanto. - Tanska: Suuret aurinkolämpöjärjestelmät Saksa: Lämpövarastot Kiina: Suurin vakuumiputkikeräimen toimittaja ja aurinkolämpömarkkina. - Saksa on varteenotettava maa sekä yhteiskumppanien että markkinoiden osalta tällä hetkellä. Edullisin energia varastoitavaksi ylimäärin tuotettu (aurinko/tuulienergia). Audi e-gas projekti, kertoo sekä osaamista että tahtotilasta hiilidioksidin ja vedyn sitomisesta metaaniksi (epäorgaanisesti). - Arabimaat, paljon aurinkoa vähän viljelysmaata - potentiaalinen kohde aurinkoenergian varastoinnille sekä edelleen energian muuntamiselle proteiiniksi. - Eri alueilla spesifisiä tarpeita (maajako liian ylimalkainen tapa katsoa asiaa) - Eurooppalaiset sidosryhmäverkostot (EERA, EPIA, jne.) tuovat eurooppalaiset toimijat yhteen. Euroopan ulkopuolisten alueiden kanssa tehtävä yhteistyö luo mahdollisuuksia uusille avauksille. - Saksa, Espanja, Kiina - USA, Kanada, Saksa Järjestelmät, vientipotentiaali - Saksa, integroidut aurinkoenergiajärjestelmät ja aurinkoenergian lisääminen kokonaisenergiantuotannosta. - Saksasta ja Itävallasta - Saksa, Ranska, Englanti - saksa, tanska

20 - Arabiemiraatit, UK, USA, Kiina. - MITx3, energian varastointi, vedyn tuotto, polttokennot, talotekniikka - Kiina ja Japani - Saksa, Tanska, Kiina - Saksa, PV kaupallistaminen ja teknologia. en osaa nimetä muita kun en paljon tiedä tutkimuspuolesta. - Kiina, aurinkopaneelit ja -keräimet - USA, paneelit, varastointi - Saksa, Itävalta, järjestelmä- tutkimusyhteistyö - Eurooppalaiset maat, Saksa etunenässä. Sähkötekninen teollisuus, akustovalmistajat - Nykyhetkellä Kiinasta löytyy useita maailman johtavia tutkijoita ja yrityksiä aurinkoenergiaalalla sillä Kiinan valtio tukee aktiivisesti alaa. - Saksa, Japani ja Kiina - Saksa ja Kiina aurinkoenergiassa - Saksa, USA ja Japani energiavarastoissa ja vetyteknologiassa - Saksa ja Tanska energiajärjestelmissä - Kiina (materiaalit), USA (perustutkimus) - Afrikka, Intia, Asia-Pasific alueet - Saksa, Espanja ja USA. Verkottuminen sekä tutkimuksessa että tuotekehityksessä alan johtavien toimijoiden kanssa on keskeistä matkalla menestykseen. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Aki Koivistoinen Director, Business Evolution Dazzle Ltd Salomonkatu 17 B, floor Helsinki, Finland

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Visioita tulevaisuuden sähköverkosta Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka Minä ja tiede -luento, Seinäjoki 17.5.2016 & Vaasa 19.5.2016 Sisältö 1. Sähköverkko 2.

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja

Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Lisää uusiutuvaa - mutta miten ja millä hinnalla? VTT, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät Satu Helynen, Liiketoiminnan operatiivinen johtaja Energiateollisuus ry:n syysseminaari 13.11.2014, Finlandia-talo

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä

Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä Kohti päästöttömiä energiajärjestelmiä Prof. Sanna Syri, Energiatekniikan laitos, Aalto-yliopisto Siemensin energia- ja liikennepäivä 13.12.2012 IPCC: päästöjen vähentämisellä on kiire Pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) 331 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta aurinkosähkön edistämisestä HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014

Muut uusiutuvat energianlähteet. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Muut uusiutuvat energianlähteet Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 7.3.2014 Uusiutuvien energianlähteiden jakautuminen Suomessa 2011 Aurinkoenergia; 0,02 % Tuulivoima; 0,4 % Vesivoima; 11 % Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen

Sähköverkkovisio 2025? 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähköverkkovisio 2025? TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Sähkömarkkinat 16/03/2016 Jarmo Partanen Sähkömarkkinat Driving Forces Sarjatuotantoon perustuva teknologia Sääriippuvainen sähkön tuotanto, jolla alhaiset

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Yhdyskunta ja energia liiketoimintaa sähköisestä liikenteestä seminaari 1.10.2013 Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development

Uusiutuvan energian tukimekanismit. Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, Kasperi Karhapää Manager, Business Development Uusiutuvan energian tukimekanismit Bioenergian tukipolitiikka seminaari Hotelli Arthur, 17.2.2016 Kasperi Karhapää Manager, Business Development 1 Lämmitysmuodot ja CHP-kapasiteetti polttoaineittain 6

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

TEKNOLOGIARATKAISUJA BIOPOLTTOAINEIDEN DYNTÄMISEEN ENERGIANTUOTANNOSSA. Jari Hankala, paikallisjohtaja Foster Wheeler Energia Oy Varkaus

TEKNOLOGIARATKAISUJA BIOPOLTTOAINEIDEN DYNTÄMISEEN ENERGIANTUOTANNOSSA. Jari Hankala, paikallisjohtaja Foster Wheeler Energia Oy Varkaus TEKNOLOGIARATKAISUJA BIOPOLTTOAINEIDEN HYÖDYNT DYNTÄMISEEN ENERGIANTUOTANNOSSA Jari Hankala, paikallisjohtaja Foster Wheeler Energia Oy Varkaus Sisältö Ilmastomuutos, haaste ja muutosvoima Olemassaolevat

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Oulun Energia -konserni

Oulun Energia -konserni Oulun Energia -konserni Yhteinen asiamme OULUN ENERGIA Toiminta-ajatus Kotimaisessa omistuksessa oleva energiakonserni kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon sähkön ja lämmön tuotannon

Lisätiedot

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa Pekka Tynjälä Ulla Lassi Pohjois-Suomen suuralueseminaari 9.6.2009 Johdanto Mahdollisuuksia *Uusiutuvan energian tuotanto (erityisesti metsäbiomassan

Lisätiedot

Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Suomessa

Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Suomessa Rakennusten energiaseminaari, Finlandia-talo 20.9.2016 Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Suomessa Markku Ollikainen Professori, Helsingin yliopisto Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastosopimuksen

Lisätiedot

Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa

Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa Tietoisku Strategisen tutkimuksen neuvoston Rakkaudesta tieteeseen tilaisuudessa, Helsinki/Musiikkitalo EL-TRAN & WINLAND 14.2.2017 Profs. Pami Aalto &

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Energiamurros - Energiasta ja CO2

Energiamurros - Energiasta ja CO2 Energiamurros - Energiasta ja CO2 Hybridivoimala seminaari, 25.10.2016 Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Esa Vakkilainen Sisältö CO2 Uusi aika Energian tuotanto ja hinta Bioenergia ja uusiutuva Strategia

Lisätiedot

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Alue-energiamalli Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Lähes puolet Uudenmaan kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksista Uudenmaan liitto 3 4 5 Energiaverkot keskitetty Hajautettu tuotanto hajautettu

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 19.11.2015 Maija Leino Kuka? Maija Leino, Nuorempi tutkija, maija.leino@lut.fi Ympäristötekniikan DI Sivuaineena LVI-talotekniikka ja Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment

skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment skijännitekojeistot ENERGIAA AURINGOSTA ium Voltage Power Distribution Equipment Ekologinen ja edullinen aurinkosähkö Aurinkosähkö on uusiutuva ja saasteeton energiamuoto, jota on saatavilla kaikkialla

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen

Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima Kaukolämpöpäivät 24.8.2016 Kari Anttonen Savon Voiman omistajat ja asiakkaat Kuopio 15,44 % Lapinlahti 8,49 % Iisalmi 7,34 % Kiuruvesi

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa INURDECO TYÖPAJA 25.8.2014 ENERGIA- JA ILMASTOTAVOITTEET ASEMAKAAVOITUKSESSA Paikka: Business Kitchen, Torikatu 23 (4.krs) Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

Hajautettu energiantuotanto Suomessa Nykytila ja tulevaisuus sekä vaikutukset ilmanlaatuun

Hajautettu energiantuotanto Suomessa Nykytila ja tulevaisuus sekä vaikutukset ilmanlaatuun Hajautettu energiantuotanto Suomessa Nykytila ja tulevaisuus sekä vaikutukset ilmanlaatuun Vesa Vihanninjoki Suomen ympäristökeskus SYKE Kulutuksen ja tuotannon keskus Ilmansaasteet ja ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja

Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Maatilojen energiakulutus on n. 10 TWh -> n. 3% koko Suomen energiankulutuksesta -> tuotantotilojen lämmitys -> viljan kuivaus -> traktorin

Lisätiedot

TONNI, INNO ja ONNI. Inno

TONNI, INNO ja ONNI. Inno TONNI, INNO ja ONNI Tonni, Inno ja Onni ovat VTT:n laatimia tulevaisuusskenaarioita vuoteen 2050. Skenaarioiden lähtökohtana on ollut kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Maija-Stina Tamminen / WWF. WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille

Maija-Stina Tamminen / WWF. WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille Maija-Stina Tamminen / WWF WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille WWF-Canon / Sindre Kinnerød Energia on kyky tehdä työtä. Energia on jotakin mikä säilyy, vaikka se siirtyisi tai muuttaisi muotoaan.

Lisätiedot

Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Tuulivoiman ympäristövaikutukset Tuulivoiman ympäristövaikutukset 1. Päästöt Tuulivoimalat eivät tarvitse polttoainetta, joten niistä ei synny suoria päästöjä Valmistus vaatii energiaa, mikä puolestaan voi aiheuttaa päästöjä Mahdollisesti

Lisätiedot

- Vuonna 2014 Lapissa oli 1 446 maatilaa:

- Vuonna 2014 Lapissa oli 1 446 maatilaa: - Vuonna 2014 Lapissa oli 1 446 maatilaa: - Lypsykarjatiloja 356 - Naudanlihantuotanto 145 - Lammastalous 73 - Hevostalous 51 - Muu kasvin viljely 714 - Aktiivitilojen kokoluokka 30 60 ha - Maataloustuotanto

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi Haminan kaupungin 100 % omistama Liikevaihto n. 40 M, henkilöstö 50 Liiketoiminta-alueet Sähkö

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin

Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin Aurinkosähköä Schücon kanssa Sähköä auringosta moniin kohteisiin 2 Schüco Aurinkosähköä Schücon kanssa Aurinkosähköä Schüco kanssa verkkoon kytketyille ja verkosta riippumattomille järjestelmille Verkkoon

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020

Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ESITYKSEN PÄÄKOHDAT A) JOHDANTO B) ITÄ-SUOMEN ASEMOITUMINEN BIOENERGIASEKTORILLA TÄNÄÄN C) TAVOITETILA 2020 D) UUSIUTUMISEN EVÄÄT ESITYKSEN PÄÄKOHDAT

Lisätiedot

Aurinkoenergia mahdollisuutena

Aurinkoenergia mahdollisuutena Aurinkoenergia mahdollisuutena Järkivihreä uusiutuva energia Forssa, 31.10.2013 Markku Tahkokorpi Aurinkoteknillinen yhdistys ry Utuapu Oy Esityksen rakenne Yleistä aurinkoenergiasta Energiapotentiaali

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

Peltobiomassojen hyödyntäminen biokaasun tuotannossa. Annimari Lehtomäki Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Peltobiomassojen hyödyntäminen biokaasun tuotannossa. Annimari Lehtomäki Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Peltobiomassojen hyödyntäminen biokaasun tuotannossa Annimari Lehtomäki Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasu Muodostuu bakteerien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa

Lisätiedot

Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys

Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys 22.3.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys ry Sundial Finland Oy Perustettu 2009 Kotimainen yritys, Tampere Aurinkolämpöjärjestelmät

Lisätiedot

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet.

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. RAKENNA RUOHOKATTILA Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. Tehtävän kuvaus: Tehtävässä rakennetaan laite, joka käyttää vastaleikattua ruohoa veden lämmittämiseen.

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energian varastointi TEKES -seminaari 24.5.2016 Tatu Pahkala Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN

HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN HAJAUTETTUJEN ENERGIAMUOTOJEN TEKNISTALOUDELLINEN POTENTIAALI SUOMESSA TEAS-HANKE: ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN TOIMET EU2030 TAVOITTEISIIN Hajautetun tuotannon seminaari 9.9.2016 SISÄLTÖ Pöyryn TEAS-selvitys

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, 12.5.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Missä olemme? Minne menemme? Millä menemme? Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-,

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

Vision of the Power System 2035

Vision of the Power System 2035 Vision of the Power System 2035 Urban Data Center Active customer Rural AC/DC LVDC / 1 kv AC / Microgrid CH 4 Joustava voimajärjestelmä Ulkomaanyhteydet tärkeitä jouston mahdollistamisessa. Kansallinen

Lisätiedot

Päästökaupan toimintaperiaate

Päästökaupan toimintaperiaate EU:n päästökauppa Päästökaupan toimintaperiaate Kannustaa vähentämään fossiilisen energian tuotantoa ja käyttöä siten, että hiilidioksidipäästöille luodaan hintalappu. Päästöoikeuden hinta muodostuu markkinaehtoisesti

Lisätiedot

Professorien energiapoliittinen kannanotto

Professorien energiapoliittinen kannanotto Professorien energiapoliittinen kannanotto Peter Lund Aalto-yliopisto, Espoo-Otaniemi peter.lund@aalto.fi ASIANTUNTIJAT YMPÄRISTÖPOLITIIKASSA -- VUOROPUHELIJOITA VAI VALLANKAAPPAAJIA? Ympäristöministeriö,

Lisätiedot