Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet"

Transkriptio

1 Liite 1 ENNAKKOKYSELY Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet Aurinkoenergian innovointi -työpaja , Palace Gourmet, Eteläranta 10

2 ENNAKKOKYSELYN SISÄLTÖ Ennakkokyselyssä Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet kartoitimme Aurinkoenergian innovointi -työpajaan saapuvan toimijakentän monimuotoisuutta aurinkoenergian ja energian varastoinnin sekä energiajärjestelmän osalta, sekä osallistujien tavoitteita ja osaamisen ja tiedon tarpeita. Kyselyn vastausprosentti oli korkea 48 % työpajaan osallistujista (n= 39). Kyselyn keskeisin anti oli selvittää osallistujien kiinnostuksen kohteita ja asemoitumista oheisen kuvan eri osa-alueilla (A. Aurinkoenergia, B. Energian varastointi, ja C. Energiajärjestelmä) ja/tai niiden kombinaatioissa (A+B, A+C, B+C ja A+B+C). Ennakkokyselyn rakenne A. Tavoitteet ja tarpeet B. Kiinnostuksen kohteet ja asemoituminen C. Merkitys ja mahdollisuudet D. Verkostoituminen ja kansainvälisyys Tässä koosteessa on esitetty ennakkokyselyn tulokset.

3 A. TAVOITTEET JA TARPEET 1. Millainen on oman tavoitteesi mukainen energiajärjestelmä vuonna 2025? - Enemmän uusiutuvaan energiaan perustuva, jossa on myös hajautettua tuotantoa. - Harvaan asutuilla alueilla hajautettu ja uusiutuviin energialähteisiin perustuva. Kaupunkiseuduilla ja teollisuuskohteissa ydinvoima Pienalueellinen / mahdollisimman omavarainen alueena (mutta yhteys on myös laajempiin kokonaisuuksiin)- saa itse valita mitä käyttää (ensisijassa pienalueella tuotettua) 2. Monilähteinen, vaihtoehtoisia energialähteitä hyödyntävä pienjärjestelmä (jossa on erilaisia vaihtoehtoja) 3. Päälähteet järjestelmässä ovat sellaisia, joiden tuottamiseen osallistuu myös itse (esim. omat tai yhteiset investoinnit) 4. Äkillisiä ympäristövaikutuksia (myrskyt ym.) sietävä järjestelmä 5. a) Aurinko-tuuli/ilma-vesi-maalämpö, b) biomassa (puu/turve) ja biokaasu - Energiantuotanto on merkittävästi enemmän hajautettua. Verkkoja ohjataan älykkäästi ja asiakkaat pystyvät optimoimaan sähkön käytön kustannuksiaan reaaliajassa. Sähköverkossa on energiavarastoja, sekä vetytalouteen pohjautuvia että akkutekniikkaa käyttäviä. - aurinko-vesi-tuuli-biomassa/sähkö-kaasu-lämmitys - 2/3 energian loppukäytöstä on uusiutuvaa Suomessa. Tästä puolet puupohjaista energiaa ja toinen puoli muita uusiutuvia (Aurinko, tuuli, vesi). - Monipuolinen energiantuotto (aurinko, tuuli ja bioenergia tulleet oikeasti mukaan), älykkäät sähköverkot toimivat (jakaa kuormitusta, mahdollistaa syötön verkkoon myös yksityisiltä); sähköautot mukana katukuvassa vahvasti - Uusiutuvien energialähteiden laajamittainen hyödyntäminen edellyttää menetelmää, jolla uusiutuva energia voidaan säilöä stabiiliin muotoon, jonka hyödynnettävyys on ajasta riippumaton. Tavoitteeni mukainen energiajärjestelmä vuonna 2025 on järjestelmä, jossa uusiutuva energia muutetaan edelleen metaaniksi bioprosessin avulla. Energian muuntaminen bioprosessilla metaaniksi parantaa energian varastoitavuutta ja monipuolista käyttöä ja eliminoi säätövoiman tarpeen. Lisäksi metaanin valmistaminen hiilidioksidista ja vedystä kierrättää energiajärjestelmän hiilidioksidia sekä lisäksi absoluuttisesti vähentää hiilidioksidin päästöjä, mikäli reaktiossa tarvittavan vedyn tuottamiseen ei käytetä fossiilista energiaa. Järjestelmä vastaa tarpeeseen saada nopeasti puhtaampi ratkaisu markkinoille, joka soveltuu olemassa olevaan infrastruktuuriin. Sähköautojen kehitys on vielä alkutaipaleella ja vaatii akkuteknologian kehittymistä. Metaani verrattuna valtavaan akkutuotantoon tai vetyteknologiaan vaatii vain vähäisiä muutoksia polttomoottoreihin. Lisäksi metaanista voidaan edelleen valmistaa proteiinia ilman kasvintuotantoa muuntamalla metaani biomassaksi mikrobiologisesti.

4 - Hybridijärjestelmä, joka hyödyntää parhaita mahdollisia energiantuotantotekniikoita - Useamman energialähteen järjestelmä, jossa aurinko ja maalämpö olisivat pääosissa. Lisänä tuulivoiman ja puun erimuotoinen käyttö. - Jätteestä energiaa eli sähköä valtakunnan verkkoon ja kaukolämpöä kahden kaupungin lämmittämiseen. - Energiajärjestelmä on hajautettu, ja siinä on reduntanttisuutta. Järjestelmä käyttää mahdollisimman suurelta osin uudistuvaa energiaa. Järjestelmä toimii myös ongelma ja myrskytilanteissa. Kustannuksiltaan se ei ole merkittävästi nykyisiä suurempi. Järjestelmät ovat joko talo- tai korttelikohtaisia. - Energiatuotanto tapahtuu käyttäen useita energialähteitä ja se on hajautettua. - Olennaisinta on, että fossiilisten polttoaineiden osuus on mahdollisimman alhainen ja uusiutuvien osuus mahdollisimman suuri. - Hybridijärjestelmä, jossa on mukana aurinkosähkö ja -lämpö ja muita energialähteitä älykkäästi ohjattuna kiinteistön tarpeisiin. - Huoneistokohtainen, omavarainen, vähäpäästöinen - rakennuksiin integroitavien järjestelmien joustava ja tyylikäs ulkonäkö - Energiajärjestelmä, jossa hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti uusiutuvaa energiaa. Lämmittämiseen käytettäisiin puu- ja biopolttoaineita. Energiajärjestelmän hyötysuhde lähentelisi 100 prosenttia ja päästöt minimaaliset. Käyttöveden lämmitykseen aurinkoenergiaa. Tähän voisi yhdistää esimerkiksi osuuskunnan perustaman tuulivoimalan sähköntuotannon. Energiajärjestelmä sisältäisi myös lämmön talteenoton. - Aurinkoenergiaa hyödynnetään aina kun se on mahdollista. - off-grid, omavarainen aurinkoon perustuva, varastointi vetyyn - Mahdollisimman paljon kotimaiseen energiatuotantoon perustuva hajautettu järjestelmä. - Hajautettu ja verkottunut. Talo = energiajärjestelmän perussolu - Uusiutuvan energian osuus kasvanut merkittävästi, energiankäytön tehokkuus parantunut merkittävästi - Aurinkoenergialla (PV) tuotetaan jo merkittävä energiamäärä ja varastoinnissa on ratkaistu ainakin lyhyen varastoinnin ongelmat (tuotantohuippu vs. kulutushuippu). Eli 3-6 tunnin varastointi.

5 - Sähkön perustuotanto ydinvoimalla. Muu vähäpäästöisellä kotimaisiin energialähteisiin (bio, aurinko, tuuli, jätteet) perustuva energian tuotanto. Polttoon tukeutuva tuotanto perustuu tehokkaaseen CHP:n käyttöön yhdyskunnissa ja teollisuudessa. Haja-asutusalueilla lämmitys auringolla, LP:llä, FC:lla ja bio:lla - Uusiutuvaa energiaa (aurinko, tuuli) hyödyntävät energialähteet. - Mahdollisemman pitkälti uusiutuvalla energialla toimiva järjestelmä jossa hyödynnetään ydinenergiaa täyttämään yli jäävän tarpeen. - Mahdollisimman laajasti aurinkoenergiaa hyödyntävä. - Keskuksissa aurinkolämpöä hyödyntävä kaukolämpö, jossa korkea aurinkoenergian käyttöaste saavutetaan tehokkaalla varastoinnilla. PV avusteinen sähkön tuotanto Haja-asutusalueilla nollaenergia talot, joissa talokohtaiset hybridiratkaisut perustuvat aurinkolämpöön ja ovat hake-, sähkö- ym avusteisia. Sähkö tuotetaan paikallisesti aurinkokennoilla. - katkoton, kaksisuuntainen, sisältää omaa tuotantoa (rakennuskohtainen, kyläkohtainen) - Uusiutuvien osuus lähestyy 40 %:a, mistä merkittävä osa tuuli- ja jonkin verran aurinkoenergiaa. Älykäs energiaverkko, jossa on sekä lämpö- että sähkövarastoja. Alhaisen kulutuksen aikana sähköllä tuotetaan vetyä liikennepolttoaineeksi. Kaupungeissa sähköautoja, Vetyautot yleistyvät ja jakeluinfra rakenteilla. - Sellainen energiaratkaisu, jossa merkittävä osa talouksista voi saavuttaa paikallisella tuotannolla riippumattomuuden voimansiirtoverkosta tai ainakin vähintään voivat tehokkaasti välttää energian ottoa verkosta silloin kun sähkön hinta on korkeimmassa fraktiilissaan. - Modulaarinen, korkea hyötysuhde ja hyvä kierrätettävyys - sähköverkosta riippumaton, helppokäyttöinen, tehokas hybridi järjestelmä - Energiajärjestelmä, jossa noin kaksinkertainen määrä energiasta tuotetaan uusiutuvia energialähteitä käyttäen suhteen tämänhetkiseen tilanteeseen.

6 A. TAVOITTEET JA TARPEET 2. Mikä on aurinkoenergian ja energianvarastoinnin merkitys ja rooli energiajärjestelmässä? - Aurinkoenergian rooli on keskeinen. Jotta Suomessa voitaisiin aurinkoenergialla tuottaa merkittäviä määriä, tarvitaan myös varastointia. - Aurinkoenergian merkitys pitäisi nostaa niin korkealle kuin mahdollista; sähköntuotto (nykyisin paneeliteknologia ja invertteriteknolgia) ja lämpöenergian tuottona (erilaiset keräimet) - käyttö mahdollisimman suoraan sähköntuotannosta pienalueella - ylijäämän varastointi pitäisi toteuttaa pääasiassa olemassa oleviin sähköverkkoihin (suora syöttö/kaksoistariffi). vain siellä missä verkkoon ei ole fyysisesti tarkoituksenmukaista pääsyä, tulisi pienvarastointitekniikkaa (esim akkuja) kehittää - Haja-asutusalueilla ja pienkäyttäjille merkittävä. - Aurinkoenergian rooli on iso. Yksittäiset asuinrakennukset tuottavat merkittävän osan vuosienergiastaan aurinkopaneelein. Energiavarastoja käytetään huippukulutusten leikkaamiseen ja huipputuotannon varastointiin. - Aurinkoenergia muodostaa merkittävän osan asuin- ja muidenkin rakennusten lämmityksen tarpeesta. Tässä lämmön varastoinnilla on ensisijainen rooli. - Aurinkoenergia sekä suoran aurinkosähkön tuotanto että lämmön talteenotto merkittävässä roolissa. Varastointi oleellista Suomen oloissa - Aurinkoenergian ja energianvarastoinnin merkitys on tavoitteeni mukaisessa energiajärjestelmässä erittäin keskeinen. Biokatalyysissä metaani valmistetaan hiilidioksidista ja vedystä, jossa vedyntuotanto aurinkoenergialla tuotetulla uusiutuvalla energialla. Metaani parantaa energian varastoituvuutta ja monipuolista käyttöä. - Maantieteellisestä sijainnista ja paikallisista sääoloista riippuen max % tuotettavasta energiasta on aurinkosähköä. Aurinkosähkön laajalle käytölle energian varastointi on ehdoton edellytys. Aurinkoenergian osuuden suuruus riippuu sekä aurinkoenergiatekniikoiden että muiden energian tuotantomuotojen teknisestä kehityksestä.

7 - Kerätään energia talteen varastoimalla se lämmitysenergiaksi ja sähköenergiaksi sähköverkkoon - Aurinkoenergialla voisi periaatteessa tuottaa höyryä voimaloiden höyrypiiriin, jos auringon teho vain riittäisi - Aurinkoenergian rooli on merkittävä. Talvella maalämpöä tms. ja kesällä aurinkoenergiaa. Varastointi on kaiken a ja o. - Aurinkoenergian osuus lämmön- ja sähköntuotannosta on kesäkuukausina 10% luokkaa. - Toivon, että aurinkoenergian todellinen läpimurtovaihe voisi alkaa ennen vuotta Hyvin suuri merkitys. Suomessa talviaika ratkaistava muilla menetelmillä. Syksyllä voidaan käyttää kesällä varastoitua energiaa. - Energiavarastointi on merkittävässä roolissa. Energiaa otetaan sieltä mistä sitä kulloinkin on saatavissa ja hyödynnetään silloin kun tarve on. - suuri, koska energian saannin ja käytön huippuja pitää voida tasata - Aurinkoenergian rooli esimerkiksi maataloudessa voisi olla merkittävä. Kesäaikaan tarvitaan lämmintä vettä välillä runsaastikin, mutta ei lämpöä. Aurinkoenergian hyödyntäminen käyttöveden lämmityksessä riittäisi moneksi kuukaudeksi, näin kattilat voisivat olla käyttämättä. Aurinkoenergian varastoinnin merkitys on suuri viileämpinä ja sateisempina päivinä. - Aurinkoenergia on mahdollista varastoina joko sähkönä tai lämpönä. - keskeinen ja välttämätön - Kesä-ajan käyttöveden lämmitys ja sähköntuotanto. Varastoinnin rooli ei ole merkittävä. - Aurinkoenergia tekee parhaillaan globaalia läpimurtoa. Sillä on suuri merkitys tulevaisuudessa. Varastonti ei ole pelkästään teknologinen vaan myös systeeminen kysymys. - aurinkoenergian rooli marginaalinen, energiavarastoinnin jossain määrin merkittävä - merkittävä rooli. Euroopassa eli 6-8% kokonaissähköntuotannosta.

8 - Aurinko tukee sähkön ja lämmön tuotantoa maksimaalisesti ja sähkössä käytetään lyhytaikaisvarastoja sekä lämmössä lyhytaikais- ja kausivarastoja - Uusiutuvan energian varastointi ja hyödyntäminen huippukulutuksen tasaamisessa esim. akustojen tai muiden teknologioiden avulla - Aurinkoenergia tulisi toimia ensi- tai toisisijaisena uusiutuvana energia lähteenä tuulienergian jälkeen. - Aurinkoenergian rooli merkittävä ja sen varastointi keskeisin kysymys. - Aurinkoenergialla tulee olemaan keskeinen rooli jopa Suomen olosuhteissa. Ydinkysymys on aurinkoenergian varastointi! - Aurikoenergian rooli on aivan oleellinen Aurinkoenergian käyttöasteen lisääminen edellyttää varastointiratkaisujen kehittämistä, Kanadassa on jo mitattu 95% käyttöasteita. On myös hyvä muistaa, että lämpöenergian varastoiminen on halvempaa kuin sähkön varastointi - aurinkopaneelit ja energiavarastot osana konseptia - Aurinkoenergialla maailmanlaajuisesti merkittävä rooli. Suomessa pienempi. Energiavarastot ja synteettiset polttoaineet sekä bio että vety ratkaisevassa roolissa. - Aurinkoenergia voi olla merkittävä paikallisen energiantuotannon lähde. Energian varastointi on välttämätön edellytys, siitä riippumatta tuotetaanko se aurinkoenergiana. Varastointi vähintään sellaisessa muodossa, että se voidaan tehokkaasti palauttaa lämmityksessä käytettäväksi. - Aurinkoenergia otetaan monimuotoisena talteen (keräimet, PV-kennot, maalämpöpumput) ja varastoidaan paikallisiin käyttöpuskureihin (akut). Omakotitalot ovat lähes omavaraisia 15:ssa vuodessa. - merkittävä - Aurinkoenergia on keskeisin hajautetun sähköenergian tuotantomuoto, johon liittyy aurinkoenergian varastointia lämpöenergiana.

9 A. TAVOITTEET JA TARPEET 3. Mitkä ovat edellä mainittuun liittyen merkittävimmät osaamisen ja tiedon tarpeet? Toisin sanoen mille tutkimusalueille pitäisi keskittyä, jotta tavoitteesi saavutettaisiin mahdollisimman nopeasti? - Invertteri- ja paneeliteknologian tuotekehitys - pienalueen siirtoteknologia - valtakunnan sähköverkkojen ja pienalueen välinen liityntä, jolla mahdollistetaan sähkön syöttö verkkoon (taitaa olla jo maailmalla laajasti olemassa) - eri pienjärjestelmien intgrointiteknologia - Energian varastointiteknologiat, sähköverkkokysymykset, energiapolitiikka. - Hyötysuhteen parantaminen, hybrideihin perustuvan tuotekonseptien rakentaminen, käyttäjän investointikustannusten laskeminen. - Monet asiat riippuvat asiakkaiden käyttäytymisestä, eli asiakkaiden halua ja kykyä toimia verkossa rationaalisina käyttäjinä on tutkittava lisää. Aurinkotuotantoon soveltuvan tekniikan vakiointi ja kokonaisten järjestelmien toiminta osana verkkoa kaipaavat lisätutkimusta. Energian varastoinnissa akkujen rooli on tärkeä ja siten akkututkimusta on syytä jatkaa. Myös vetytekniikan käyttöä energiavarastona on tutkittava lisää. - Varastojen suunnittelu/mitoitus, sekä niihin tarvittava rakennustekniikka. Maanrakenuus- ja talonrakennusteknniikka ovat keskeisiä energiatekniikan ohella. Aurinkotekniikka sinänsä on varsin hyvin tunnettua periaatteessa, mutta Suomessa markkinaosuus vain on olematon pääasiassa juuri varastoinnin puuttumisen takia. Kokonaisvaltainen taloudellinen mallinnus on myös olennaisen tärkeää näissä järjestelmissä. Ei riitä että otetaan vain jokin iso lämpövarasto ja laitetaan se kiinni aurinkokeräimiin, vaan koko järjestelmä on optimoitava teknisesti ja taloudellisesti. - Isojen veturiyritysten rooli esim. aurinkoenergiassa tärkeä (sovellusten omistajat). Meillä on vahvaa osaamista pk-yrityksissä, jotka nyt suuntaavat maailmalle. Kokonaisvaltainen kehitystyö ja pilotointi tarpeen - Tutkimustarpeet liittyvät nimenomaan bioreaktoriin, jossa hiilidioksidin ja vedyn biokatalyysi metaaniksi toteutetaan. Bioreaktorin optimoiminen, skaalaaminen suurempaan kokoluokkaan, tehon/tuoton optimoiminen jne. Toisin sanoen biokatalyysin mahdollistavan bioreaktorin

10 tuotteistaminen. - Nykyisten PV-kennojen valmistuksen tehostaminen siten, että lopputuotteiden energeettinen takaisinmaksuaika lyhenee entisestään. Uusien kennotekniikoiden kehitys. energian, erityisesti sähkön varastointitekniikoiden kehitys. - Aurinkoenergian hyödyntämisen ja yhteiskäytön tutkiminen ja tuotekehittäminen. Paneelien kehittäminen, invertteriteknologian kehittäminen, keräimien ja kennojen kehittäminen - Aurinkoenergiakeräimien tehokkuus ja valmistuskustannukset - Kohtuuhintaisia ja hyvän hyötysuhteen omaavia aurinkopaneeleita. Säätöjärjestelmä, joka mahdollistaa hyvän säädettävyyden ja liitynnät. Ensimmäiseksi pitäisi saada toimiva ohjausjärjestelmäpaketti aikaan. Pidemmällä aikajänteellä paneeleiden teknologiaa, erityisesti materiaali ja tuotantoteknologiaa tulee kehittää. - Eri energiamuotojen yhdistäminen ja siinä hyödynnettävät työkalut. Energiajärjestelmien mallintamiseen tulisi lisätä resursseja. - Tarvitaan tutkimusta joka kattaa koko ketjun aina perustutkimuksesta kaupallistamiseen saakka. Suomessa voidaan keskittyä tässä kokonaisuudessa sellaisiin asioihin, joille täällä parhaat taustat. - Älykkäät rakennukseen integroidut aurinkolämmön keräin- ja varastointijärjestelmät, talviaikaisen lisälämmön kehittäminen ja älykkäät ohjausjärjestelmät. - Järjestelmät olisivat mahdollisimman integroituja jo valmiiksi. Energian varastoinnin kehittäminen entistä paremmin voisi olla tutkimuksen suuntaus. - Tuotteiden kehitys, jotta saataisiin hyötysuhdetta parannettua ja esim. savukaasuja vähennettyä. Aurinkoenergian varastoinnin kehitys, jotta laitteistosta saataisiin toimiva ja kannattava myös ainoana energiajärjestelmänä kesäaikaan. Kehityshankkeidenja sitä kautta asian näkyvyyden lisääminen. Tavoitteeni pystyttäisiin saavuttamaan nopeammin, jos vastaavan järjestelmän hinta ei olisi niin suuri. - varastointi, design - On keskityttävä perustutkimukseen ja ratkaisujen kaupalliseen käyttöön. Yhtä valttikorttia tuskin löytyy, joten toimiva ratkaisu on koottava useasta eri komponentista. - lyhyt ja pitkäaikainen varastointi & hyötysuhteet, vedyn tuotto ja varastointimekanismit

11 - PV paneelien hinnan lasku ja hyötysuhteen parantaminen. - Järjestelmäkysymykset, intergointi, interface - transition laaja-alainen ymmärtäminen ja edellytysten luominen - varastoinnin tehokkuus ja kustannukset. Keskitetty varastointi vai hajautettu, ja millä tekniikoilla. Millä kriteereillä päätetään hajautus/keskitys. - Sähkön ja lämmön yhteistuotanto eli solar CHP - aurinkosähkön varastointi: akut, vety, pumppuvoimalaitos - aurinkolämmön varastointi: maaperä, vesi, suolat, vahat - Akustojen kehittäminen ja energian muuntaminen hyötykäyttöön. Hyötysuhteen parantaminen. - Aurinkoenergia paneelien tuottaminen mahdollisemman edullisesti ja tehokkaasti. - Järjestelmäosaammisen ja varastointimenetelmien kehittäminen. - Aurinkoenergiajärjestelmien liittäminen hyötykäyttöön on erittäin kompleksinen tapahtuma ja erittäin huonosti ymmärretty. Tästä näkökulmasta liittämisen problematiikka tulee selvittää. Toinen ydin kysymys liittyy luonnollisesti aurinkoenergian lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen varastoinnin toteuttamiskeinoihin. - vettä tehokkaampiin varastointi materiaaleihin perustuvien systeemien kehittäminen - hajautetun pientuotannon liittäminen jakeluverkkoon: määräykset ja vaatimukset - pientuotannon kauppa silloin kun syötetään verkkoon - Älykkäät energiaverkot ja -järjestelmät sekä energiavarastojen teknologiakehitys. - Lämpöenergian varastointi mahdollisimman kompaktisti mahdollisimman pienin lämpöhäviöin. Varastoidun energian palauttaminen mahdollisimman tehokkaasti. - Valmistusteknologiat, kokonaisuuksien syvällinen ymmärtäminen, talouspolitiikka. - Varastointi ja purku, sekä mitä ja miten voidaan varastoida energiaa pitkäjaksoisesti - Laajasti ottaen hajautetun sähköntuotannon kehittämiseen ja tarkemmin ottaen aurinkokennovoiman sähköisen toiminnan ja verkkoon liitännän tutkimiseen.

12 Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet - ennakkokysely B. KIINNOSTUKSEN KOHTEET JA ASEMOITUMINEN 1. Missä seuraavissa tutkimusalueissa tai niiden kombinaatioissa näet tällä hetkellä suurimmat tarpeet ja mahdollisuudet edustamasi organisaatiosi näkökulmasta?

13 B. KIINNOSTUKSEN KOHTEET JA ASEMOITUMINEN 2. Mille alueelle edustamasi organisaation nykyinen osaaminen ja toiminta sijoittuvat tässä kategorisoinnissa? - Aurinkoenergia - Energiajärjestelmä - Eniten osioihin Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Energiajärjestelmät, aurinkoenergia, uusiutuvat energialähteet yleensä, kustannusmallinnus ja teknistaloudellinen mallinnus. - Aurinkoenergia ja Energian varastointi - Energian varastointi - kaikille - Aurinkoenergia - Energiajärjestelmä - Energiajärjestelmä. - Aurinkoenergia ja Energiajärjestelmä - Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa aurinkoalan tutkimus on alkuvaiheessa, mutta olemme yleisesti erikoistuneet selvittämään uusien toimialojen syntyvaihetta eri energiateknologioissa. Erityisesti sitä, miten uudet toimialat organisoituvat edistämään tavoitteitaan. - Rakennukseen integroitu aurinkoenergia ja siihen liittyvät järjestelmät (lämpö ja sähkö), A C - Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Energiajärjestelmä - Energiajärjestelmien ylläpito ja asennusliiketoiminta. - Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Aurinkoeneregia (Aurinkolämpökeräimet) - Aurinkoenergia Aurinkoenergia energiajärjestelmä - energiajärjestelmä ja sen kytkökset muihin - (C) aurinkoenergia järjestelmä - Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Edustamani organisaatio auttaa tuomaan yhteen kaikkien osa-alueiden erilliset asiantuntijat ja

14 yrittäjät, jotta he löytäisivät heille sopivimmat yhteistyö organisaatiot. - Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Aurinkoenergia, Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Aurinkoenergia - Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - Energian varastointi ja Energiajärjestelmä - akkuteknologia, energian varastointi - kaikki mainitut - Vahvasti aurinkoenergiajärjestelmien (aurinkokennovoiman) ominaisuuksien tutkimukseen sekä sähköverkkoon liitännän tutkimiseen. Toinen organisaatiomme vahvuusalue on itse energiajärjestelmien tutkimustoiminta, mm. hajautettu sähköenergian tuotanto ja Smart Grid. Täten olemme myös vahvasti niiden leikkausalueella.

15 B. KIINNOSTUKSEN KOHTEET JA ASEMOITUMINEN 3. Mikäli esitetty kategorisointi ei ole kannaltanne relevantti, niin miten kuvaisitte asemoitumista osaltanne? - Edellisen lisäksi meitä kiinnostaa eri uusiutuvien energialähteiden yhdistäminen erilaisiksi hybridijärjestelmiksi ja niiden teknis-taloudellinen mallintaminen. - On relevantti. - Osaamisalueemme rakennukseen integroitu aurinkoenergia, sähkö ja lämpö. Tarpeet ohjausjärjestelmissä ja mahdollisesti varastoinnissa. - Thermopolis Oy toteuttaa erilaisia energia-alan kehittämishankkeita niin tavallisille kuluttajille kuin yrityksille ja yhdistyksillekin. Aurinkoenergian osalta kehittämishankkeita on myös. Aurinkoenergiajärjestelmät ja energian varastointi sekä niiden kehittäminen voisivat olla toiminta-alueellamme suuressa roolissa. - Design - Olemme kouluttaneet aurinkolämpökerääjien itserakentajia jo vuosia. Aurinkosähköpuoli odottaa komponenttien halpenemista ja hyötysuhteen nousemista. - Kategoriat pääosin ok - en ole varma käytettyjen termien määritelmistä. Yrityksemme erikoistuu aurinkosähkön syöttämiseen verkkoon. - Uusiutuvan energian siirto verkkoon jatkuvasti tuotettaessa tai varastosta (akut tms). Tehoelektroniikan jäähdyttäminen suljetun piirin jäähdytysjärjestelmällä. - Toimintamme World Alliance for Low Carbon Cities liiton edustajina auttaa yrityksien, tutkijoiden ja kaupunkien yhteisessä verkottumisessa. - On relevantti! - On relevantti! - Kategorisointi on ok. - Energian varastointi yleisesti ei ole yksikkömme ydintekemistä, mutta sitä osaamista löytyy muualta organisaatiosta. Sähköenergian varastointi on kuitenkin osaamisalueellamme.

16 Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet - ennakkokysely C. MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET 1. Aurinkoenergian, energianvarastoinnin ja systeemisten energiaratkaisujen merkitys liiketoiminnalleni, sekä osaamisen ja tiedon tarpeemme? 1. Aurinkoenergia 2. Energian varastointi 3. Systeemiset energiaratkaisut

17 Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet - ennakkokysely C. MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET 2. Aurinkoenergian, energian varastoinnin ja systeemisten energiaratkaisujen tutkimusalojen tarjoamat mahdollisuudet läpimurtoinnovaatioille 1. Aurinkoenergia 2. Energian varastointi 3. Systeemiset energiaratkaisut

18 Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet - ennakkokysely C. MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET 3. Aurinkoenergian, energian varastoinnin ja systeemisten energiaratkaisujen merkitys maamme energiajärjestelmän tulevaisuuden kannalta sekä tiedon tarpeemme? 1. Aurinkoenergia 2. Energian varastointi 3. Systeemiset energiaratkaisut

19 Aurinkoenergian toimijat, tavoitteet ja tarpeet - ennakkokysely D. VERKOSTOITUMINEN JA KANSAINVÄLISYYS 2. Ulkomaiset kumppanit Mistä (maasta tai organisaatiosta) löytyvät houkuttelevimmat yhteistyökumppanit, jotka eivät ole tällä hetkellä läsnä Suomessa ja joiden kanssa yhteistyötä tulisi tiivistää (kolme houkuttelevinta, mainitse myös mitä osaamistarvetta yhteistyö tukisi)? - Saksa, USA (Sunny Belt), Etelä-Afrikka Näkemystä vaihtoehtoisuudesta, teknologista osaamista, asennetta - Saksa, EIFER, energiajärjestelmiin liittyvä tutkimus. Tanska, Aalborg University, Smart grids, hajautettu tuotanto. - Tanska: Suuret aurinkolämpöjärjestelmät Saksa: Lämpövarastot Kiina: Suurin vakuumiputkikeräimen toimittaja ja aurinkolämpömarkkina. - Saksa on varteenotettava maa sekä yhteiskumppanien että markkinoiden osalta tällä hetkellä. Edullisin energia varastoitavaksi ylimäärin tuotettu (aurinko/tuulienergia). Audi e-gas projekti, kertoo sekä osaamista että tahtotilasta hiilidioksidin ja vedyn sitomisesta metaaniksi (epäorgaanisesti). - Arabimaat, paljon aurinkoa vähän viljelysmaata - potentiaalinen kohde aurinkoenergian varastoinnille sekä edelleen energian muuntamiselle proteiiniksi. - Eri alueilla spesifisiä tarpeita (maajako liian ylimalkainen tapa katsoa asiaa) - Eurooppalaiset sidosryhmäverkostot (EERA, EPIA, jne.) tuovat eurooppalaiset toimijat yhteen. Euroopan ulkopuolisten alueiden kanssa tehtävä yhteistyö luo mahdollisuuksia uusille avauksille. - Saksa, Espanja, Kiina - USA, Kanada, Saksa Järjestelmät, vientipotentiaali - Saksa, integroidut aurinkoenergiajärjestelmät ja aurinkoenergian lisääminen kokonaisenergiantuotannosta. - Saksasta ja Itävallasta - Saksa, Ranska, Englanti - saksa, tanska

20 - Arabiemiraatit, UK, USA, Kiina. - MITx3, energian varastointi, vedyn tuotto, polttokennot, talotekniikka - Kiina ja Japani - Saksa, Tanska, Kiina - Saksa, PV kaupallistaminen ja teknologia. en osaa nimetä muita kun en paljon tiedä tutkimuspuolesta. - Kiina, aurinkopaneelit ja -keräimet - USA, paneelit, varastointi - Saksa, Itävalta, järjestelmä- tutkimusyhteistyö - Eurooppalaiset maat, Saksa etunenässä. Sähkötekninen teollisuus, akustovalmistajat - Nykyhetkellä Kiinasta löytyy useita maailman johtavia tutkijoita ja yrityksiä aurinkoenergiaalalla sillä Kiinan valtio tukee aktiivisesti alaa. - Saksa, Japani ja Kiina - Saksa ja Kiina aurinkoenergiassa - Saksa, USA ja Japani energiavarastoissa ja vetyteknologiassa - Saksa ja Tanska energiajärjestelmissä - Kiina (materiaalit), USA (perustutkimus) - Afrikka, Intia, Asia-Pasific alueet - Saksa, Espanja ja USA. Verkottuminen sekä tutkimuksessa että tuotekehityksessä alan johtavien toimijoiden kanssa on keskeistä matkalla menestykseen. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Aki Koivistoinen Director, Business Evolution Dazzle Ltd Salomonkatu 17 B, floor Helsinki, Finland

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA. Diplomityö

JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA. Diplomityö JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA Diplomityö Tarkastaja: professori Risto Raiko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Suomen ilmastopaneeli Raportti 3/2013 SAMULI RINNE JA SANNA SYRI LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ S. RINNE, S. SYRI Aalto-yliopisto, insinööritieteiden

Lisätiedot

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos 19.5.2010 Ohjaaja: Jussi Maunuksela Alkusanat Tämä

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä 2012 2 EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja käytetään

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon TOUKOkuu 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä Pääkirjoitus Hyvät

Lisätiedot

LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008

LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008 LÄHIENERGIAA Mateve Oy:n asiakaslehti n:o 1/2008 Refla-energiaverkosto lämmittää Vaasan Suvilahdessa 42 taloa sivu 3 ja lämpöä tuotetaan lämpöpumpulla kaukolämpöverkostoon sivu 11 Kaasusta sähköä ja lämpöä

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä ABB OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Lisätiedot

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Toimittanut Helena Torkko BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Rovaniemen ammattikorkeakoulu julkaisusarja C 25 Bioenergian lähteillä toimittanut Helena Torkko 2011 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Kehitys-

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

n:o 1 2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 1 2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 1 2015 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Energia- ja ilmastoasiat yhä tärkeämpiä... 3 Haluaisitko palasen aurinkovoimalasta?... 8 Mistä energiaa vuonna

Lisätiedot

EnergyVaasan yritysten ja muiden yhteisöjen tuotteita ja palveluita ovat mm.

EnergyVaasan yritysten ja muiden yhteisöjen tuotteita ja palveluita ovat mm. 2 EnergyVaasan yritysten ja muiden yhteisöjen tuotteita ja palveluita ovat mm. POHJOISMAIDEN merkittävin ENERGIATEKNOLOGIAN KESKITTYMÄ voimalaitokset diesel- ja kaasumoottorit sähkömoottorit sähkön- ja

Lisätiedot

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2012 Sisältö 2 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta liiketoimintaa 5 VTT Group -organisaatio 6 Esimerkkejä tutkimustuloksista

Lisätiedot