Historiikki/juhlapuhe Oulun Lasaretti / Toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Historiikki/juhlapuhe Oulun Lasaretti 5.10.2011/ Toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry"

Transkriptio

1 Historiikki/juhlapuhe Oulun Lasaretti / Toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Arvoisa juhlaseminaariväki, hyvät omaishoitajat! Tänään on päivä, jolloin meillä kaikilla on syytä juhlia sitä, että omaishoitajien ääni on tullut kuulluksi yhteiskunnassa. Saimme kohtuullisen hyvät kirjaukset nykyiseen maan hallituksen ohjelmaan ja juuri viime viikolla peruspalveluministeri Maria Gutzenina- Richardsson korosti eduskunnan kyselytunnilla, että ministeriössä on jo alettu valmistella kansallista omaishoidon ohjelmaa, joka oli keskeinen tavoite liitomme hallitusohjelma -vaatimuksissa. Arvoisat kuulijat! Näin ei ole aina ollut, vaikka omaishoitoa on ollut olemassa niin kauan kuin ihmisiäkin. Vasta luvun puolivälissä istui sosiaalija terveysministeriössä omaistoimikunta. Sen tunnisti omaiset lähinnä laitoshoidon voimavaroina. Vuonna 1984 oli alettu kokeiluluonteisesti maksaa vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaitten kotihoidon tukea ja vuonna 1987 kotipalveluasetukseen saatiin pykälät koskemaan vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaitten kotihoidon tukea. Se oli hengeltään kotipalvelun vaihtoehto. Jos omaiselle maksettiin tukea, josta perittiin kyllä hoidettavalta palvelumaksu, ei kotiin annettu muuta palvelua, vaan omainen rinnastettiin kotipalvelutyöntekijään. Muistellaanpa hieman aikaa 20 vuotta sitten Jo luvun alussa minulla oli matkapuhelin. Sen hankkiminen ei ollut mitenkään helppoa. Olin jo pitkään halunnut ostaa puhelimen, mutta sopivaa ei tahtonut löytyä, tai edes kauppaa joka sellaisia myy. Näin lehdessä kampanjatarjouksen. Sain oman Panasonicin. Se oli käsilaukun kokoinen ja maksoi markkaa. NMT 900

2 verkko ei ulottunut vielä 90 kilometrin päähän Helsingistä, joten mökkikännykkänä en voinut sitä käyttää. Tietokone ei vielä ollut kovinkaan yleinen pienillä työpaikoilla. Internet oli tuntematon, samoin sähköposti. Ensimmäinen GSM-puhelu soitettiin vasta kesällä vuotta on lyhyt aika, vai onko? Tuhannet hoitavat omaiset elivät silloinkin uupumuksensa äärirajoilla. Heitä ei silloin vielä kutsuttu omaishoitajiksi, koska koko käsitettä ei ollut eikä koko ilmiötä omaishoitajuus juurikaan tunnistettu yhteiskunnassa. Meillä oli kotitaloustutkimuksen mukaan yli ihmistä, jotka auttoivat kodeissa läheisiään selviytymään arjessa. Koto-Suomessa tarvittiin joku tuomaan näkyväksi omaishoidon ilmiötä. Arvoisat juhlavieraat! luvun alussa omaisten ääni tuli vihdoin järjestöissä kuulluksi, kun Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ryhtyi ideoimaan vanhusten omaisille omaa järjestöä. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton puheenjohtajana oli tuolloin nykyinen tasavallan presidenttimme, liittomme perustajajäsen. Perustettiin yhdistys aluksi vanhusten omaisille, josta se laajeni jo vuonna 1994 kattamaan kaikki ne ihmiset, joita oli jo silloin opittu kutsumaan omaishoitajiksi. Toimintaa käynnistämään kutsuttiin allekirjoittanut, jolla oli takanaan vankka järjestökokemus ja meneillään erittäin vaativa omaishoitotilanne. Työ alkoi , jolloin ensimmäisenä tehtävänä oli luoda säännöt uudelle yhdistykselle ja etsiä sille soveltuva puheenjohtaja. Haettiin heti Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton jäsenyyttä, josta erottiin liiton kasvettua valtakunnalliseksi keskusjärjestöksi. Perustamiskirjan 1. allekirjoittaja oli nykyinen tasavallan presidentti, silloinen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton puheenjohtaja Tarja Halonen.

3 Hyvä juhlaväki! Perustavassa kokouksessa yhdistyksen tarvetta perusteli Helsingin sosiaalitoimen johtaja Aulikki Kananoja pitämässään juhlapuheessa seuraavasti: Tällaisen järjestön tehtäväkenttään mahtuu monenlaisia haasteita ja tehtäviä: - antamaan tukea erilaisten ryhmien, tiedotuksen ja tiedon jakamisen mielessä - tiedottamaan omaisten oikeuksista sekä saatavilla olevasta tuesta ja palveluista - tekemään omaisten työtä tunnetuksi ja vakiinnuttamaan sen merkitystä sosiaalipolitiikan kokonaisuudessa - ajamaan omaisia hoitavien ihmisten etuja korvaukseen, sosiaaliturvaan, vapaapäiviin ja hoitovapaisiin - toimimaan myös hoitoa saavien vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarpeiden tunnetuksi tekijänä ja etujen ajajana, vaikuttamis- ja painostusryhmänä päätöksentekijäin suuntaan - osallistujana julkiseen keskusteluun omaishoidon asiantuntijana - luomaan kansainvälisiä yhteyksiä ja tuomaan meille muiden maiden kokemuksia - aktivoimaan paikallistason toimintaa - yhteen sovittamaan julkista tukea ja omaisten antamaa hoivaa Yhdistyksen 1. puheenjohtajaksi valittiin Saara-Maria Paakkinen. YHDISTYS TUNNETUKSI Uuden yhdistyksen tunnetuksi tekeminen oli melkoinen urakka. Sääntöjen jälkeen eräs tärkeä tehtävä oli saada aikaan oma logo ja myöhemmin esite. Logon suunnitteli Ari Peura, mainostoimisto Peuranjäljestä. Siinä oli kahdesta vastakkaisesta sydämestä muodostuva tiimalasi kuvaamassa yhdessäoloa ja ajan nopeaa kulumista. Ensimmäisen toimintavuoden tavoitteeksi asetettiin 300

4 henkilöjäsentä. Vuoden lopussa jäseniä oli 110. Tunnettuutta oli pyritty saamaan mm. luomalla kuntayhdyshenkilöverkostoa ja kutsumalla toimittajia yhteiseen työkokoukseen. Yhdistys järjesti ensimmäisenä toimintavuotenaan Tervetuloa toimintaan tilaisuuksia mm. Oulussa, Tampereella, Helsingissä, Joensuussa, Rovaniemellä, Turussa ja Savonlinnassa. Tilaisuuksiin kutsuttiin mukaan kuntia, järjestöjä ja kuntien kautta sekä lehtiilmoituksin myös omaishoitajia. Oulun seudun Mäntykoti ja sen aktiivinen johtaja Marja-Leena Timonen, olivat kannustavia yhteistyökumppaneita. Jo perustamisvuonna yhdistys vaati hoitovapaata ja eläketurvaa omaishoitajille. Ne on saavutettu, kuten monia muitakin vaikuttamistoiminnan etappeja -kuten laki omaishoidon tuestamutta paljon on vielä saavuttamatta jotta omaishoitajien yhdenvertaisuus maassamme toteutuisi. Työtä riittää. Tuolloin ei kukaan vielä osannut unelmoida siitä, että 20 vuoden kuluttua omaishoito olisi eräs keskeisimpiä eduskuntavaalien teemoja kaikissa puolueissa. Merkittävä vaikuttamiskanava oli liiton lehti, sen perustaminen oli melkoinen riski. Lehti on säilyttänyt asemansa omaishoitajien aikakauslehtenä ja samalla asiantuntijaviestinä päättäjille. Vuosien saatossa liiton luonne on muuttunut, mutta perustoiminnot pysyneet. Yhteistyö lomajärjestöjen kanssa, kuntoutustoiminta, kehittämishankkeet, tiedon, taidon ja vertaistuen edistäminen ja omaishoitajienprofiilin nostaminen ovat olleet keskeisintä työsarkaamme Jo valtakunnallisen yhdistyksen perustamisvuotta seuraavana vuonna syntyikin sitten ensimäin paikallinen omaisyhdistys Joutsenon Vanhusten Omaiset ry, jonka tarmokas pitkäaikainen puheenjohtaja Sylvi Montonen oli myös liiton hallituksessa vuosina

5 1990 -luvun puolivälin jälkeen alkoi Oulusta kantautua ääniä, että siellä on pari aktiivista naista, jotka haluavat tukea omaishoitajia. Yhteisiä pelisääntöjä hiottiin perustetun yhdistyksen kanssa. Silloisen valtakunnallisen yhdistyksen jäseneksi Oulun seudun omaishoitajat liittyivät vuonna Vuoden 1998 lopussa paikallisyhdistyksiä oli 15. Vuoden 2000 lopulla yhdistyksiä oli 20. Vuonna 2000 liitto myös hyväksyttiin Raha-automaattiyhdistyksen jäsenjärjestöksi. Sitten oli nopea kasvun vaihe ja yhdistysmäärä kapusi nopeaa tahtia. Yhdistyksissä oli parhaimmillaan useita kymmeniä Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamia hankkeita, joiden antia nyt levitetään ja juurrutetaan mm. teille tänään jaettavan juhlakirjan kautta. Oulun Omppu, Kotikuntoutus ja monet muut hankkeet veivät omaishoitajien asiaa eteenpäin Oulun seudulla. Myös Raahessa aktiivisuus synnytti yhdistyksen, samoin Kuusamossa ja Kainuussa. Omaishoitajien omista kokemuksista on kanavoitu sellaista kokemusasiantuntijuutta ja innovatiivisuutta, joka on saanut raskaassa hoitotehtävässä toimivat omaiset itse ajamaan omaa asemaansa paremmaksi ja luomaan itselleen vertaistuen verkostoja. Liitto on ollut tässä kaikessa apuna. Tällä hetkellä paikallisyhdistykset kattavat koko maan. Niitä on kaikkiaan 72 uusimpana Juuka ja niissä on yhteensä noin henkilöjäsentä. Hankerahoitus on vähentynyt vuoden 2006 jälkeen Ray:n vetäydyttyä omaishoitajien lomitustoiminnan hankkeista. Tällä hetkellä liiton paikallisyhdistyksissä on meneillään 32 Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa hanketta. Tällä hetkellä Ray rahoittaa omaishoidon hankkeita noin 8 miljoonalla, josta noin puolet kohdistuu omaan järjestökenttäämme. Olemme ainoa varsinainen omaishoitajien järjestö. Olemme iloisia siitä, että vuosien varrella nykyistä jäsenmäärää moninkertainen

6 määrä omaishoitajia on löytänyt meidät. Olemme tietyllä tavalla monille erään elämänvaiheen järjestö, jossa ollaan se aika, kun se oman omaishoitotilanteen kannalta on luontevaa ja tarpeellista. Onneksi myös moni on jäänyt vapaaehtoistyöntekijäksi oman omaishoitotilanteen päättymisen jälkeen. Uutena kohderyhmänä ovat löytyneet ns. etäomaishoitajat, ihmiset jotka hoitavat, mutta eivät asu samassa taloudessa hoidettavan kanssa. Olemme koko ajan olleet kuitenkin sitä mieltä, että haluamme tukea myös niitä omaisia, joille elämäntilanteesta johtuen on luontevampaa kuulua oman hoidettavansa diagnoosin mukaiseen järjestöön. Perustimme vuonna 2005 Suomen omaishoidon verkoston, johon kuuluu nyt 11 keskusjärjestöä. Olemme olleet mukana myös kehittämässä Euroopan verkostoa, Eurocarersia, joka tällä hetkellä vahvasti kehittää omaishoitajien järjestötoimintaa mm. Itämeren maissa ja yhteistyötä EU:n toimielinten kanssa. Missä olemme epäonnistuneet? Koko 20 vuoden ajan liittomme nimi on ollut liian vaikea yhteistyökumppaneille ja jopa omalle väelle. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto on mainittu myös kielenhuollon käsikirjassa kauhuesimerkkinä kankeista järjestönimistä. Silti aika ei ole ollut vielä otollinen nimen muuttamiseen, sillä maassamme on vieläkin kymmeniä -jos ei satojatuhansia omaisia- jotka eivät tiedosta olevansa omaishoitajia. Olemme myös huonoja rajaamaan työtämme. Vuodesta 1998 vuoteen 2008 puheenjohtajana toiminut Virpa Puisto totesi usein, että hallitus kehottaa painamaan jarrua, mutta samaan aikaan vaatii lisäämään kaasua. Ehkä se kova ja kuluva ääni järjestöstä on peräisin juuri tästä. Tällä hetkellä huolen aiheena on jäsenmäärän kasvun pysähtyminen. Jääkin kysymään, olemmeko muistaneet riittävästi huolehtia siitä, että yhä uusia sukupolvia saadaan yhdistysten piiriin.

7 Missä olemme onnistuneet? Olemme hyviä monistamaan. Koulutamme lomaohjaajia jakamaan tietoa ja tukea, koulutamme ryhmäohjaajia ja ennen kaikkea oma aluevastaava verkostomme monistaa hyviä käytäntöjä ja edistää tiedon saantia kentällä. Liiton alueavaimet ovat suosittuja koulutusja ideointitapahtumia kentän väelle. Liitto järjestää vuosittain noin 100 koulutustapahtumaa, lomaa tai kurssia. Henkilökunta on vähentynyt yli 20:sta 16:een, mutta se ei näy tulosten määrässä. Osallistujamäärä on viime vuosina ollut noin 3000 henkeä vuodessa. Olemme myös hyviä paperin kuluttajia. Joka vuosi ilmestyy kirjoja, raportteja ja oppaita. Painokset eivät ole mitään pieniä, esimerkkinä Tiedä, taida selviydyt -palveluopas, painos on jo useita vuosia ollut pl. Myös liiton kopiokoneet liiton 7 toimistossa ovat kovilla. Olemme myös onnistuneet löytämään asiantuntevia hallituksen jäseniä ja pitkäaikaista hyvää henkilökuntaa, joilla on näkemystä ja kokemusta omaishoidosta. Oulun seudun yhdistysten innovatiivisuus on merkille pantavaa koko yhdistyskentässä. Osataan tarttua haasteisiin ja visioida kauemmaskin. Juuri tästä yhdistysten innovatiivisuudesta myös liitto saa voimaa. Arvoisat kuulijat! Toimimme hyvin verkostomaisesti ja yhteistyökumppaneita on tosi monia. Parasta meillä on kentän, paikallisyhdistysten, väki. Sen innon ja innovatiivisuuden varassa, jota liiton yhdistyksissä on, voidaan kehittää entistäkin parempaa omaishoitajien tukemista. Ensimmäinen puheenjohtajamme Saara-Maria Paakkinen kuvasi liiton kasvua purona, jonka solina oli erilainen kuin esim. perustajajärjestönsä solina. Vuonna 2000 vieraillessamme Lontoossa, sanoi paikallisen järjestön edustaja, että kun omaishoitajien virta lähtee liikkeelle, sitä ei pysäytä mikään. Näin on.

8 Arvoisat kuulijat! Juhlapäivänä on hyvä tehdä väli tilinpäätöstä siitä, mitä meillä on : 1) hyvä, energinen ja toimiva hallitus ja sen johdattelijana aktiivinen puheenjohtaja 2) osaava ja motivoitunut henkilökunta, jolla vahvan koulutuksen lisäksi myös käytännön tuntemusta omaishoitoon 3) jatkuva strateginen kehittämisen tahto, jonka eräs selkiinnyttävä työvaihe on ollut uusi johtosääntö 4) teemme mielestämme toivottavasti myös muiden mielestä oikeita asioita 5) meillä asianmukaiset toimitilat ja välineet 6) innostunut paikallisyhdistysverkko, jossa omaishoitajat itse antavat panostaan asioiden kehittämiseksi 7) hyvät yhteistyösuhteet moniin Euroopan maihin Tässä maassa on monia järjestöjä, jotka ovat jo täyttäneet 100 vuotta, 50 vuoden tai 60 vuoden merkkipaalut ovat aivan tavallisia. Me olemme vasta aikuisuuden kynnyksellä. Nuoruuden kasvukivut ovat takanapäin. Kuten nuoren kasvussakin, on tärkeää tiedostaa kuka on ja löytää oma identiteettinsä, on meidänkin aika ajoin pohdittava, KEITÄ ME OLEMME, MIKÄ KUVA MEISTÄ TULEE JA JÄÄ MITEN ASIAT HOIDETAAN, MITÄ TEHDÄÄN JA SAADAAN AIKAAN JA MITEN RESURSSIT KÄYTETÄÄN Koskaan emme saa unohtaa perustehtäväämme:

9 olemme omaishoitajaa varten, katsomme asioita omaishoitajan näkökulmasta! Edelleen tarvitsemme aivan samaa kuin 20 vuotta sitten vuotta sitten.toivon energiaa, luottamusta, yhteistyön toimivuutta ja riittäviä resursseja. Nyt vaadimme maahan kansallista omaishoidon ohjelmaa. Omaishoito tulisi ottaa huomioon jo koulutuksessa, sivistystoimessa, palo- ja pelastustoimessa ja muissakin hallintokunnissa.omaishoitajat ovat voimaantuneet tuomaan omaa kokemusasiantuntijuuttaan kehittämistyöhön ja siinä on voima muuttaa koko yhteiskunnan rakenteita. Kuten pikku prinssi sanoo: Vain sydämellään näkee hyvin. Tulevat vuodet ovat haasteellisia, mutta onneksi on omaishoitaja! Kiitos hyvän omaishoidon toteutumisesta Suomessa kuuluu teille jokaiselle.

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

Juhlajulkaisu marraskuu 2009

Juhlajulkaisu marraskuu 2009 20 vuotta Juhlajulkaisu marraskuu 2009 HAI on Huolenpitoa, Ammattimaisuutta sekä Iloa ja Innostusta HAI on tässä matkalla Vilnaan. Kuva Heikki Kylliäinen Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry:n toimintaa

Lisätiedot

RAY PALKITSI PARHAAT 10 LUONTO LIEVITTÄÄ STRESSIÄ 20 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI. 2 Onnea! » Yhteispeliä 75 vuotta s. 14

RAY PALKITSI PARHAAT 10 LUONTO LIEVITTÄÄ STRESSIÄ 20 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI. 2 Onnea! » Yhteispeliä 75 vuotta s. 14 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI RAY PALKITSI PARHAAT 10 LUONTO LIEVITTÄÄ STRESSIÄ 20 2 Onnea! 2013» Yhteispeliä 75 vuotta s. 14 Hyvän tekijä teksti matti välimäki kuva mari männistö "Tuli ikävä oppilaita"

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Lapsiperheet. Barnfamiljer. Lape Väestöliiton jäseneksi. Yhdistysvieraana Suomen Vanhempainliitto. Me velttoilijat. 01/2012 http://www.lape.

Lapsiperheet. Barnfamiljer. Lape Väestöliiton jäseneksi. Yhdistysvieraana Suomen Vanhempainliitto. Me velttoilijat. 01/2012 http://www.lape. LAPSIPERHEIDEN ETUJÄRJESTÖ R.Y. - barnfamiljernas Intresseorganisation r.f. - JÄSENLEHTI 01/2012 Lapsiperheet Barnfamiljer 01/2012 http://www.lape.fi Lape Väestöliiton jäseneksi KOLUMNI: Me velttoilijat

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Kansainvälisyys Valoa ja iloa arkeen

lehti omaishoitajille ja läheisille Kansainvälisyys Valoa ja iloa arkeen Lähellä 2012 4 lehti omaishoitajille ja läheisille Kansainvälisyys Valoa ja iloa arkeen Lähellä 4 2012 sisältö 4Liiton opintomatka suuntautui tällä kertaa Brysseliin. 22 18 Pääkirjoitus... 3 Euroopan Unionin

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY 10 v. 10-vuotisjuhlat s. 2-6 Verto Verkossa -projekti s. 13 Vuoden 2013 vapaaehtoinen s. 16 Vertaistukea lapsille, nuorille ja perheille s. 8

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Kun on pakko pelata s. 8

Kun on pakko pelata s. 8 1/2009 ADHD-liiton jäsenlehti Vintiöstä ADHDtiedon jakajaksi s. 6 Kun on pakko pelata s. 8 Mikä ihmeen Tyttöjen Talo? s. 10 1 1/ 2 0 0 9 s i s ä l l y s p ä ä k i r j o i t u s Tässä numerossa ADHD-liitto

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT

Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT ELOKUVAN LUMOAMAT PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982-2012 Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT Pirkanmaan Elokuvakeskus ry. Tampere 2012 Pirkanmaan elokuvakeskus

Lisätiedot

Tietoa ja tukea Sinulle omaishoitaja

Tietoa ja tukea Sinulle omaishoitaja Talvi 2009 Joku sanoi hyvän sanan jollekin ojensi lämpimän käden. Ja heidän maailmansa ei enää entisensä. Koskaan. Se on auringon paisteen laulavien lintujen maailma lämmön ja ystävyyden kohtauspaikka.

Lisätiedot

Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja

Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja Yhteisötalouden esimerkit ovat seuraavien kirjoittajien käsialaa: Barbro Grannabba, Såka byagård Helena Lammensivu, Tennilän kansakoululla harrastetaan ja hoidetaan

Lisätiedot

T I E D O T U S L E H T I 2 0 1 5 w w w. k p k y l a t. f i tue eviljo - kier unnissa... pyörähti maak lue lisää s. 4-5

T I E D O T U S L E H T I 2 0 1 5 w w w. k p k y l a t. f i tue eviljo - kier unnissa... pyörähti maak lue lisää s. 4-5 TIEDOTUSLEHTI 2015 w w w. k p k y l a t. f i e. u. t. r a e s i s i k n n O u J k L a a -5 evi 4. s m ää i s i t l e h lu ä r ö y p 2 KESKIPOHJALAISET KYLÄT RY - TIEDOTUSLEHTI 2015 Kylävaalit Tulevissa

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

Rakastan tätä organisaatiota s. 10. Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s.

Rakastan tätä organisaatiota s. 10. Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s. Anne Babb on Kansainvälisen Siniristin uusi pääsihteeri. Vuodet päihdetyössä eivät ole vähentäneet Karin intoa auttaa. 3 2012 Sininen aalto Sininauhaliiton sidosryhmälehti Rakastan tätä organisaatiota

Lisätiedot