Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä. Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä. Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010"

Transkriptio

1 Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä

2 Tehtävä: Arvioi nykyisen kuntasi kannalta yhdistymisen tuottamat hyödyt ja haitat palvelujen järjestämisessä. Lähtökohtana on muutos nykytilanteesta vuoteen Verrattiin Oma kunta 2010 vs. yhdistynyt kunta 2020 Olisiko pitänyt miettiä myös Oma kunta 2020 vs. yhdistynyt kunta 2020

3 Kaavoitus ja maapolitiikka - intressit laita-alueille? - Paikallinen tietämys ja päätösvalta vaarassa. Paikallisdemokratialle pitää antaa päätösvaltaa paikalliseen kaavoitukseen. - Toiminta-alueen laajeneminen edellyttää lisäresursseja (henkilöitä tai rahaa). Ohjelmistot ja aineistot on yhdenmukaistettava ja niiden käyttöön ottoon panostettava. Kaavan käsittelyprosessit on yhtenäistettävä (valmistelu, asiakaspalvelu, päätöksenteko). - Kaavoitus tällä hetkellä kilpailutettu

4 Kaavoitus ja maapolitiikka - Laajempi tarkastelualue yhdyskuntarakenteen ohjaamiselle ja eri toimintojen sijoittamiselle. Laajan kunnan alueelle on mahdollisesti muodostettava suunnittelutarkkuusvyöhykkeet selvitystason yms. hallitsemiseksi. -/+ Riippuu päättäjien näkökulmista. Voi parhaimmillaan olla ++ tai huonoimmillaan pitkä miinus + Yhtenäinen maapolitiikka antaa uusia mahdollisuuksia alueiden käyttöönottoon. + kaavoituksen ohjaus ammattimaisempaa + Kustannukset pienenevät isommassa organisaatiossa.

5 Mittaus, paikkatiedot ja kiinteistönmuodostus Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys + Saadaan kaupungin kehittyneemmät paikkatietojärjestelmät ja mittauslaitteet käyttöön. +Todennäköisesti aineiston hyödyntäminen tehostuu. +Nykyisin ulkoistettua toimintaa,ei omia resursseja - Mittauspalvelua ostetaan tarvittaessa

6 Mittaus, paikkatiedot ja kiinteistönmuodostus - Kiinteistönmuodostus: Työkohteet laajalla alueella. Henkilöresurssia tarvitaan lisää ja syntyy palkkakustannuksia. Merkittävä kustannusja resurssitekijä on myös ei-sitovien tonttijakojen laatiminen sitoviksi, näistä voi olla vaikea rahastaa ainakaan täyttä hintaa. -/+ Paikkatiedot: Seudullinen yhteistyö paikkatiedoissa jo laajaa. Aineistojen korjaaminen ja ylläpito olisi helpompi organisoida uudessa kunnassa kuin nykyisessä, itsenäisten kuntien yhteistyötilanteessa. Osassa kunnista taajamien suurimittakaavaisissa kantakartoissa on uusimistarvetta, joten niiden ajantasaistus (ilmakuvaus+laserkeilaus) tuo kustannuksia. -/+ Mittaus: Kustannukset nousevat, mutta toiminnan laajentuminen avaa uusia mahdollisuuksia

7 Yleiset alueet ja liikenne Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys - Kuntakeskuksen yleisten alueiden ja katujen hoito on edullisinta paikallisin voimin. - Status quo säilyy - ja sen myös pitää säilyä. - Hyödyt ehkä Lahteen päin - Paikallinen toimintamalli vastaa nopeammin eri tarpeisiin ja edullisempaa. Kokemukset aiemmista keskitetyistä palveluista eivät aina ole olleet myönteisiä - Kohteiden etäisyys

8 Liikunta-alueet Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys + Sijaistus erikoistehtävissä voisi parantua - Liikunta-alueiden hoito on edullisinta paikallisin voimin. - Saadun kokemuksen mukaan palveluita aletaan karsimaan reuna-alueilta

9 Ympäristönsuojelu Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys + Hyvät kokemukset + Isommassa organisaatiossa on enemmän ammattitaitoa erityiskysymyksiin ja resurssit tehokkaammin käytettävissä. +/- Vaikka kustannukset mahdollisesti nousevat, niin etuna on se, ammattitaito/ osaaminen vahvistuu. - Paikallistuntemus heikkenee merkittävästi. Kustannukset nousevat - Pienet kunnat aliresurssoitu, niiden lisättävä panoksia. Kunnan omat kustannukset nousevat tai käytettävissä olevat resurssit laskevat.

10 Rakennusvalvonta Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys - Kokemus ei vielä tue toiminnallisesti hyvää potentiaalia - Kustannukset on tällä hetkellä pienemmät kuin isojen kaupunkien - Selvitetty yhteistyötä aiemmin - Kaupunkimainen toimintatapa pelottaa maalaiskuntien ihmisiä - Paikallistuntemus heikkenee merkittävästi. Kustannukset nousevat + Isommasta organisaatiosta saisi ammatillista tukea.

11 Toimitilat Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys + Kustannukset vähenevät kun toimitiloja ei tarvita yhtä paljon kuin nyt. - Toimitilojen vähentäminen heikentää palveluja ja tiloja jää tyhjäksi. + Yhteisiä tiloja on enemmän, joten käyttömahdollisuuksiakin on enemmän. - Tilojen tarve vähenee - Sopeuttaminen vaatii kustannuspanostusta ja varautumista huonosti kannattavaan kiinteistönomistamiseen vuosiksi eteenpäin. Tyhjenevien tilojen ongelma.

12 Kiinteistönhoito Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys - Kiinteistöjen päivittäinen hoito on edullisinta paikallisin voimin. - Pitäisi olla neutraalia, mutta kaikki riippuu organisoinnista. - Paikallisesti järjestetty toiminta on laadullisesti parempaa ja yleensä samantasoisena hoidettuna myös edullisempaa 0 Mahdollinen ulkoistaminen

13 Siivous Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys - Siivous on edullisinta paikallisin voimin - Laatutaso heikkenee +/- Ulkoistaminen laskee kuluja ja myös tasoa + Isommassa organisaatiossa yhteistyömahdollisuuksia 0 Mahdollinen ulkoistaminen

14 Ruokahuolto Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys - Ruokahuolto edullisinta paikallisissa tiloissa paikallisin voimin + Isommassa organisaatiossa yhteistyömahdollisuuksia + Ulkoistaminen saattaa laskea kuluja, iso yksikkö on aina edullisempi

15 Julkinen liikenne Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys +Halvempi seutulippu ja paraneva seutuliikenne lisää julkisen liikenteen palvelutasoa. + Mahdollinen asiointiliikenne 0 Nykyistä paremman julkisen liikenteen aikaansaamisen edellytyksenä tulee olemaan se, että XXn on kustannusten vastineeksi luotava/tarjottava jotain erityistä, uusia palveluita tms. joiden käyttäjien tarpeilla säännöllistä, parempaa joukkoliikennettä perustellaan. - Kustannukset nousevat

16 Ympäristöterveys Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys - sote-toiminnan sisällä + Isommasta organisaatiosta on saatavissa erikoisosaamista 0 Päijät-Hämeen Sote hoitaa nyt ja tekee niin jatkossakin

17 Energiahuolto Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys + odotukset mm. liittyen kaukolämpöön + alueen keskihinta laskee nykyisiä kuluja mikäli käytetään yhtenäishintaa 0 Kaukolämpötoiminta ja sähköverkko on yksityinen 0 Yritykset hoitavat kuten tähänkin asti.

18 Vesihuolto Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys - Jos vesihuolto tulee Lahti Aquan alaisuuteen, niin kustannukset nousevat ja samalla yleisten alueiden kunnossapidosta vähenee henkilökuntaa. - Kustannukset nousevat 0 yhteinen yhtiö ok + palvelu voidaan hyvin hoitaa keskitetysti, kuluttajamaksut laskevat pienissä kunnissa jos käytetään keskihintaa koko alueella + Kriisivalmius paranee + Isommassa yksikössä toimintavarmuus paranee ja isommissa puhdistamoissa saataisiin kiristyvät vaatimukset edullisemmin täytettyä.

19 Jätehuolto Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys + Isommassa yksikössä jätehuolto toteutuu edullisimmin ja täyttää paremmin esim. kierrätyksen vaatimukset 0 maakunnan laajuinen nykytila ok 0 mutta jos mennään YTV-malliin, hinnat voivat jopa laskea. 0 toimiva nykyinen järjestelmä 0 yhdistyminen mahdollistaisi kuljetusjärjestelmän toteutuksen

20 Asuntotoimi Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys - Kiinnostus maaseututaajamien vuokra-asuntojen tarjontaan ja kysyntään pienenee. - Iso organisaatio saattaa heikentää palvelua -/0 Osa (31%) kunnan vuokra-asuntopalveluista nyt OTO-tehtävänä + Toiminta tehostuu, seudullinen yhteistyö on jo käynnistynyt (Lahti, Nastola, Asikkala, Hollola)

21 Maataloustoimi Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys 0 Maaseututoimeen tulee yhteistyö joka tapauksessa 0/- Jos on lahdesta johdettava -/0 Yksikkökoon isontaminen väistämättä edessä (valtio). Lähipalvelut heikkenee - keskittymistä voidaan vielä jatkaa

22 Yksityistieasiat Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys - Tuskin paranee - Paikallistuntemus heikkenee + Toiminta eri alueiden kesken selkeytyy kun isommalla alueella on samat säännöt. Uuden kunnan pitäisi edelleen riittävästi tukea yksityistieverkon kunnossapitoa ja rakentamista. + Yksityistieasioista saa koottua ihan kunnollisen työkokonaisuuden ja tätä kautta henkilö kenelle asia vastuutetaan pystyy paremmin keskittymään tähän kokonaisuuteen sekä kehittämään järjestelmällisesti osaamistaan ja toimintatapoja.

23 Pelastustoimi Kustannukset Toiminta merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys maakunnan laajuinen nykytila ok toiminnallisesti, kustannusten hallinta? 0 PH-PELA on jo nyt olemassa 0 Palvelutason tulee säilyä ennallaan 0 Valtakunnallinen 0 Toimiva järjestely, ei voida enää palata VPK pohjaisiin ratkaisuihin

24 Kaavoitus ja maapolitiikka Mittaus, paikkatiedot ja kiinteistönmuodostus Kuntajakoselvitys:Hyödyt ja haitat palveluiden järjestämisessä nykyisen kunnan kannalta, muutos nykytilanteesta vuoteen 2020 (9 kunnan vastaukset) VAIKUTUS KUSTANNUKSIIN Yleiset alueet ja liikenne Liikunta-alueet Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Toimitilat Kiinteistönhoito Siivous Ruokahuolto Julkinen liikenne Ympäristöterveys Energiahuolto Vesihuolto Jätehuolto Asuntotoimi Maataloustoimi Yksityistieasiat Pelastustoimi merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys

25 Kuntajakoselvitys:Hyödyt ja haitat palveluiden järjestämisessä nykyisen kunnan kannalta, muutos nykytilanteesta vuoteen 2020 (9 kunnan vastaukset) VAIKUTUS TOIMINTAAN Kaavoitus ja maapolitiikka Mittaus, paikkatiedot ja kiinteistönmuodostus Yleiset alueet ja liikenne Liikunta-alueet Ympäristönsuojelu Rakennusvalvonta Toimitilat Kiinteistönhoito Siivous Ruokahuolto Julkinen liikenne Ympäristöterveys Energiahuolto Vesihuolto Jätehuolto Asuntotoimi Maataloustoimi Yksityistieasiat Pelastustoimi merkittävä kielteinen kehitys kielteinen kehitys ei muutoksia myönteinen kehitys merkittävä myönteinen kehitys

26 Katsaus eräisiin kuntajakoselvityksiin - tekninen ja ympäristöpalvelut

27 Koski A. Oulun seudun kuuden (6) kunnan erityinen kuntajakoselvitys, Selvitysosa

28 Yhdistymissopimus: Oulun seutu Haukipudas, Kiiminki, Muhos, Oulu, Oulunsalo, Yli-Ii Oulun seudulla yhteisesti hyväksytyn linjauksen mukaisesti asuntotuotantoa ohjataan jatkossakin ensisijaisesti uuden kunnan asemakaava-alueille ja toissijaisesti yleiskaavan osoittamille kyläalueille. Uuden Oulun strategia antaa perustan toteutusohjelmille, joissa keskitytään mm. julkiseen liikenteeseen, ympäristöön ja maankäyttöön Verkosto-Oulun toimintaperiaate: Uuden Oulun alueen olemassa olevan keskusverkon, infrastruktuurin ja ympäristön moniilmeisyyden hyödyntäminen asumisen, palveluiden ja yritysten tarpeisiin. Se vaatii tuekseen vuorovaikutteista suunnittelua ja vaikutusten arviointia.

29 Oulun seutu Haukipudas, Kiiminki, Muhos, Oulu, Oulunsalo, Yli-Ii Yhdistymissopimus: Kuntien yhdistymisen yhtenä tavoitteena on palveluprosessien uudistaminen kuntalais- ja asiakaslähtöisesti. Uuden kunnan palvelujen järjestämisen ja tuottamisen toimintatapa rakentuu sopimusohjaukselle. Palvelutuotantoa kehitetään monituottajamallin suuntaan. Lähipalveluita tuotetaan monikanavaisesti: tyypillisiä lähipalveluita ovat teknisissä palveluissa muun muassa rakentamisen ohjaus- ja valvontapalvelut ja liikennepalveluissa esimerkiksi palveluliikenne.

30 Yhdistymissopimus: Hämeenlinnan seutu Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Lammi, Renko, Tuulos Lähipalvelut tuotetaan sopimusajan pääosin samalla palveluverkolla kuin vuonna Palveluverkon kehittämisen periaatteena on, että lähipalvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti alueilla ja erityispalvelut keskitetään. Hämeenlinna siirtyy vuosien aikana uuteen toimintamalliin, joka perustuu tilaaja-tuottaja -toimintatapaan, elämänkaari-ajatteluun ja seudullisissa palveluissa isäntäkuntamalliin. Tilaaja-tuottaja-toimintatapaa sovelletaan sekä sisäisenä että ulkoisena toimintatapana. Kuntakeskuksiin muodostetaan palvelupisteitä, joista on saatavissa neuvonta- ja asiointipalveluja. Maksut ja taksat yhtenäistetään vuoden 2009 alusta. Hämeenlinnan kaupunki vastaa jatkossa liikenteestä koko kaupungin alueella, mikä yhtenäistää suunnittelua oleellisesti nykyiseen verrattuna. Tulevan suunnittelun tavoitteena on edistää joukkoliikenteen käyttöä ja vastata kuntalaisten asiointi-, koulu- ja työmatkaliikennetarpeisiin. Maaseutuasumisen ja -yrittämisen kehittäminen vastuutetaan kaupungin johtotasolle saakka. Yhdistymisavustus: palkkojen harmonisointiin, investointihankkeisiin

31 Palvelutasot harmonisoidaan siirtymäajan kuluessa. Palveluja voidaan myydä seudun muille kunnille, mikäli laajentuneen kaupungin palvelut on turvattu. Maankäyttö, kaavoitus ja suunnittelu Seudulle valmistellaan vuoden 2008 loppuun mennessä maankäytön kehityskuva, jonka kaikki seudun kunnat käsittelevät valtuustoissaan. Maankäytön strateginen suunnittelu sijoittuu jatkossa kaupungin keskushallintoon. Keskushallinnon organisaation uudistuessa huomioidaan maaseutuasumisen ja -yrittämisen näkökulma vastuuttamalla virkamiehiä toimimaan maaseudun voimavarojen hyödyntämiseksi kaupunkikokonaisuuden eduksi. Rakennuslupakäytännöt suunnitellaan uudessa kaupungissa lain mukaisesti, mutta erityishuomiota kiinnitetään kaupunkikeskustan ja reuna-alueiden ominaispiirteet ja asiakasnäkökulma. Kadunpito ja yksityistiet Hämeenlinnan seutu Suunnitelma kuntien palvelurakenteiden yhdistämisestä: Kuntien kaavatiet siirtyvät kaupungin hoidettavaksi. Vuosina lakkaavien kuntien yksityisteiden rahoitukseen varataan euroa vuodessa, joka jaetaan yhtenäisten periaatteiden mukaisesti aluetoimikuntien kautta.

32 Joukkoliikenne Suunnittelun painopisteenä on edistää joukkoliikenteen käyttöä ja kokonaissuunnittelua seudulla. Hämeenlinnan kaupunki on jatkossa lupaviranomainen, joka vastaa myös entisten kuntakeskusten välisestä liikenteestä. Muutos lisää kaupungin vastuuta liikennejärjestelmän toimivuudesta laajemmalla alueella. Jätehuolto Kunnat kuuluvat Kiertokapula Oy:n ja osakkuudet siirtyvät uudelle kaupunkikokonaisuudelle. Vesihuolto Hämeenlinnan seudun Vesi Oy toimii laajemman kaupungin alueella kuten ennenkin. Kuntien osakkeet ja omaisuus siirtyvät kaupungille. Ruokahuolto Hämeenlinnan seutu Suunnitelma kuntien palvelurakenteiden yhdistämisestä: Hämeenlinnan kaupungin omistama Linnan Ateria liikelaitos toimittaa ateriat Hämeenlinnan kaupungille ja perusterveydenhuollon kuntayhtymälle alkaen. Muiden kuntien työntekijät siirtyvät liikelaitoksen palvelukseen alkaen. Palvelussuhdeturva on sama kuin siirryttäessä toisen kunnan palvelukseen.

33 Kiinteistöhuolto ja siivous aloittaa toimintansa teknisen puolen kiinteistö-, siivous ym. palveluja tuottava osakeyhtiö Tekninen Palvelukeskus Oy Häme.Kuntien työntekijät siirtyvät yhtiön palvelukseen viimeistään Maaseutupalvelut Hämeenlinnan seutu Suunnitelma kuntien palvelurakenteiden yhdistämisestä: Maaseutupalvelut muodostuvat kolmesta kokonaisuudesta: Lomituspalvelut, maaseutuviranomaispalvelut ja maaseudun kehittäminen. Maaseudun viranomaisasiat hoidetaan uudessa kunnassa teknisen toimen alaisuudessa ja vuoden 2008 aikana suunnitellaan selkeä organisointi palveluille. Maaseutupalvelujen yksikkö vastaa jatkossa myös kylätoiminnasta ja kesäasukastoiminnasta aluetoimikuntien kanssa. Kehittämisasioissa yhteistyötä tehdään edelleen kehittämisryhmä Linnaseudun, Kehittämiskeskuksen ja muiden maaseutuorganisaatioiden kanssa. Maaseudun asiat ja niiden kehittäminen ovat tärkeä osa uutta kaupunkia.

34 Kouvolan seutu Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Yhdistymistyöryhmä asettaa alaisuudessaan toimivan tilahallintoryhmän suunnittelemaan uuden kunnan toimitilojen tarkoituksenmukaista käyttöä. Järjestelytoimikunta tekee syksyn 2008 aikana päätöksen tilojen käytöstä eri hallintokuntien tarpeisiin. Tarpeettomista toimitiloistaan uusi kunta pyrkii vapautumaan mahdollisimman pian tiloja vuokraamalla tai myymällä. Järjestelytoimikunnan tulee tehdä ehdotus uuden kunnan kaupunginhallitukselle siitä, toimiiko tilahallinto jatkossa liikelaitoksena vai teknisen viraston osana. Järjestelytoimikunta päättää syksyn 2008 aikana muiden palvelupisteiden sijainnista. Kunnan sisäisen tilaaja-tuottaja -toimintatavan mukaisen sopimusohjausjärjestelmän suunnittelua ja käyttöön ottamista varten asetettaan valmisteluryhmän Uuden, perustettavan kaupungin talousarviossa yksityisteiden avustamiseen osoitettava määräraha pidetään samalla tasolla, jolla ne ovat nykyisin yhdistyvien kuntien talousarvioissa. Vesiosuuskuntien rahoituksesta uusi kunta vastaa 25 prosentin osuudella uuden kunnan kaupunginhallituksen hyväksymän ohjelman mukaisesti

35 Salon seutu Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Salo, Suomusjärvi ja Särkisalo Kaupungintalon yksityiskohtainen suunnittelu käynnistetään heti, kun valtuustot ovat tehneet päätöksensä uuden kunnan perustamisesta kesäkuussa Nykyiseen Halikon kunnantaloon tullaan sijoittamaan uuden kaupungintalon valmistuttua uuden kunnan tekninen toimi, rakennusvalvonta, ympäristötoimi ja maatalouslomitus.

36 PAIKALLISET PALVELUT Yhdistymissopimuksessa ratkaistavia asioita Maaseutukuntien keskustaajamissa pitää säilyttää teknisiin- ja ympäristöpalveluihin liittyvät peruspalvelut. Näissä toimipisteissä pitää olla mahdollisuus saada neuvontaa ja muuta palvelua jokapäiväisissäasioissa. Toimipiste olisi myös linkkinä paikallisten asukkaiden ja Uuden kunnan hallinnon välillä. paikallisesti tuotettavat toiminnot ja palvelupisteet Toiminta jaettava riittävin pieniin yksiköihin ja huomioitava paikkalliset olosuhteet Paikalliset palvelut tulee säilyttää. Paikallinen asiantuntemus hyödynnettävä. Paikalliset kunnossapito- ja ympäristöpalvelut ovat se aihealue, jonka yksityiskohtaisista toimintasuunnitelmista tulee olla kirjaukset. Mahdollinen ylimalkainen toteamus esim. tasapuolisesta eri alueitten erityisolosuhteiden huomioimisesta ei riitä. Sivummalla sijaitsevissa maaseututaajamissa pitäisi olla paikan päältä työntekijät perusinfran hoitoon. (kiinteistönhoitajat, vesihuollon hoitajat, katujen ja yleisten alueiden hoitajat, siivoojat ) Paikallisille yrittäjille, jotka tällä hetkellä hoitavat maaseutukuntien tekniikkaa, tulisi mahdollistaa töiden jatkuminen.

37 Yhdistymissopimuksessa ratkaistavia asioita Haja-asutusalueen vesihuolto Yhtenäinen hinnoittelu, vesihuolto, energia, luvat ja muut palvelut koko toiminta-alueella Laajakaistahankkeen jatkaminen Muita kommentteja Muodostettavan kokonaisuuden pitäisi tuottaa nykyisin kustannuksin laadullista lisäarvoa erikoisosaamiseen keskittymisen kautta. Haasteena on ison ja viipaloituneen organisaation kiinnostuminen teknistaloudellisesta optimista, mikä on automaatio pienyksikössä.

38 Pohdintoja organisaatiorakenteesta Uuden kunnan teknisen toimen alaisuuteen pitäisi perustaa alueelliset toimipisteet, ainakin kauempana kaupungin keskustasta oleviin taajamiin. Näissä toimipisteissä saisi peruspalveluita ja ne hoitaisivat päivittäiset toiminnot alueellaan annettujen resurssien puitteissa. Lisäksi eri asiantuntijoilla voisi olla vastaanottopäiviä. Miten huolehditaan siitä, että toiminnassa ja päätöksenteossa säilyy paikallistuntemus. Muista Viiala-kokemus! Johtaja, -toimialajohtajat ja sitten loput toteuttamis- ja tilaaja portaaseen ja muut paikkaa tai tehtävää vailla olevat sekä eläkkeelle jäävät kehitystehtäviin

39 Pohdintoja organisaatiorakenteesta Tilaaja-tuottaja malli ei ole omaa tuotantoa koskien järkevä, koska erikoisosaamista pitää tällöin olla molemmilla osapuolilla, mikä on yhden maksajan voimavarojen haaskausta ja mahdollisesti lisäarvoa tuottamattomien keinotekoisten lenkkien rakentamista ketjuun. Jos tavoitteena on voimakas ulkoistaminen, ei tarvita tilaaja-tuottaja mallia vaan osaava tilaajayksikkö. Eli omaan tuotantoon liittyen tarvitaan toimiva kumppanuusmalli ja ulkoiseen toimintaan liittyen tilaajatehtäviin erikoistunut yksikkö. Monet seikat vaikuttavat oman tuotannon ja ulkoisen rajaamiseen. Kunnallinen organisaatio voi olla tehokas ja kokonaishyödyllinen, kun pidetään huoli, että työllistymisaste on korkea ja pystytään olemaan niin vetovoimaisia, että osaavan henkilöstön rekrytointi onnistuu.

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen ALANSA YKKÖNEN 5 /2010 Vaalassa ilmastotyö on arjen pieniä tekoja, kunnanjohtaja Tytti Määttä sivulla 36 kertoo. sivu 22 Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä 7.4.2014 johtoryhmä Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, se kiellettäisiin lailla. Demokratia kansanvalta; oikeus olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Näin kerrotaan

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Oulaisten kaupunki OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 11 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Palvelustrategian lähtökohdat 1 2. Palvelutuotannon nykytila 2 3. Strategisen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

RUOKAPALVELUIDEN ORGANISOINTIVAIHTOEHDOT

RUOKAPALVELUIDEN ORGANISOINTIVAIHTOEHDOT 1 RUOKAPALVELUIDEN ORGANISOINTIVAIHTOEHDOT SELVITYS 27.8.2014 1. TAUSTA Ruokapalveluiden ohjausryhmä on päättänyt pyytää 22.4.2014 tekniseltä toimelta selvitystä ruoka- ja siivouspalveluiden sijoittumisvaihtoehdoista

Lisätiedot