TIIVISTELMÄ. Avainsanat: elintarvikeala, kotityöpalveluala, yrittäjyys, Oulun Eteläinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Avainsanat: elintarvikeala, kotityöpalveluala, yrittäjyys, Oulun Eteläinen"

Transkriptio

1

2 2 Country Hospitality -hanke TIIVISTELMÄ Yrittäjyyden kehittäminen on yksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisista painopisteistä. Erityisesti elinkeinoaloille, jotka ovat alueella tyypillisiä ja työllistäviä, kuten elintarvikeala, tai muutoksessa oleville aloille kuten kotityöpalveluala, halutaan kohdistaa erityisiä kehittämistoimenpiteitä. Toimenpiteiden suunnittelua varten on tiedettävä, mikä on kohdealan nykytila, osaamistaso ja keskeisimmät kehittämistarpeet. Paikallisen, pienimuotoisen elintarvikeketjun edistäminen on noussut valtakunnalliseksi kehittämiskohteeksi. Lähiruoka on ollut nosteessa sekä kuluttajien mielikuvissa että poliittisten päättäjien toiminnassa. Valtakunnallisen lähiruokaohjelman tavoitteena on kehittyneempi paikallinen elintarviketuotanto vuoteen 2020 mennessä. Muutoksen keskellä oleva kotityöpalveluala kasvaa väestön ikääntyessä ja kotona asumisen lisääntyessä laitoshoidon sijaan. Alalla toimii paljon mikroyrityksiä ja alan työllisten lukumäärä on kasvava. Palveluseteli on yksi kuntien käytettävissä olevista palveluiden järjestämistavoista, jonka tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia. Yksityisiä kotityöpalveluita voidaan joissakin tilanteissa ostaa arvonverottomasti tai niistä saa kotitalousvähennystä. Country Hospitality-hankkeen tavoitteena on laatia esiselvitysraportti näiden alojen osaamisja kehittämistarpeista Oulun Eteläisen alueella. Tässä raportissa on esitelty haastattelu- ja muun aineiston perusteella laadittu alojen kehittämissuunnitelma sekä kuvaukset alojen nykytilasta, tulevaisuuden näkymistä ja osaamistarpeista. Hankkeen kohderyhmänä kuuluvat Haapavesi- Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukuntien alueen kotityöpalvelu- ja elintarvikealojen yritykset, ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Hankkeen hallinnoija on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ja sen toteuttaja Haapaveden ammattiopisto. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen ESR-rahastosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Kokonaisbudjetti oli Raporttia varten haastateltiin 13 elintarvikeyrityksen ja seitsemän kotityöpalveluyrityksen edustajia. Lisäksi raporttiin on sisällytetty Haapaveden ammattiopistossa tehty tuotteistamiskysely elintarvikeyrityksille. Haapaveden ja Ylivieskan ammattiopistojen kotityö- ja puhdistusalan opettajia haastateltiin erikseen, samoin eri sosiaali- ja terveydenhuoltopiirien ja kuntien kotipalvelun asiantuntijoita. Myös alueella toteutettujen lähiruokahankkeiden toimenpidesuositukset on huomioitu. Elintarvikealan kehittämistarpeiksi tunnistetaan ammattitaitoa täydentävä koulutus, paikallisten elintarvikkeiden osuus julkisissa hankinnoissa, elintarvikkeiden laadun, pakkausten ja jalostusasteen kehittäminen, ruokalogistiikan ja ruokaketjun verkostoituminen sekä paikallisen ruokakulttuurin arvostuksen nostaminen. Toimenpiteiksi esitetään muun muassa elintarvikealan tutkintoon johtavan ja lyhytkestoisen koulutuksen tarjoamista alueella, paikallisuuden huomioimista elintarvikestrategioissa ja julkisissa hankinnoissa, yritysten yhteistyötä markkinoinnissa ja ruokakuljetuksissa sekä maakunnallisen lähiruokafoorumin perustamista. Kotityöpalvelualan kehittämistarpeet ovat samankaltaisia kuin elintarvikealalla. Kehittämistarpeina ovat alalla työskentelevien ammattitaitoa täydentävä ja yrittäjyyttä tukeva koulutus, yrittäjien verkostoituminen, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö, palveluiden tuotteistaminen ja markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille, kotityöpalveluiden yksityistämiseen liittyvä tiedotus sekä alan imagon kohottaminen. Tarvittavia toimenpiteitä ovat yritysyhteistyön tiivistäminen, yksityisen ja julkisen sektorin välisen vuoropuhelun lisääminen, palveluiden tuotteistamiseen ja sähköiseen markkinointiin liittyvä neuvonta, kotityöpalveluihin liittyvä tiedotus asiakkaille sekä alan positiivisen näkyvyyden lisääminen. Avainsanat: elintarvikeala, kotityöpalveluala, yrittäjyys, Oulun Eteläinen

3 Country Hospitality -hanke 3 ALKUSANAT Tämä julkaisu on Elintarvike- ja kotityöpalvelualojen esiselvityshanke Country Hospitalityssa tehty esiselvitysraportti. Hanke on toteutettu Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa sijaitsevan Oulun Eteläisen alueella eli Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnissa vuoden 2014 aikana. Hankkeen tavoitteena on selvittää alueen elintarvike- ja kotityöpalvelualojen osaamistaso, kehittämis- ja koulutustarpeet sekä antaa toimenpide-ehdotuksia alojen kehittämiseksi. Esiselvityksen kohteena olevat alat ovat molemmat muutoksen keskellä ja tärkeitä Oulun Eteläisen alueen elinkeinoelämän kehittymiselle. Esiselvitystä varten on pyritty keräämään monipuolinen ja eri toimijoiden näkökulmia esiintuova tausta-aineisto. Esiselvityksen aineisto koostuu yritys- ja asiantuntijahaastatteluista sekä alueella viime aikoina toteutettujen lähiruokahankkeiden loppuraporteista. Raportti ei siis sisällä kaikkien alueella toimivien yritysten, hankkeiden tai asiantuntijoiden yksittäisiä näkemyksiä, mutta aineiston toivotaan olevan tarpeeksi kattava ja rahoittajan asettaman hankesuunnitelman laajuinen osoittamaan selvityksen kohteena olevien alojen nykytilaa ja tärkeimpiä kehittämiskohteita Oulun Eteläisen alueella. Toivottavasti lukijat löytävät raportista ideoita ja vahvistusta omille näkemyksilleen, kun elintarvike- ja kotityöpalvelualojen kehittämistoimenpiteitä valmistellaan. Esiselvitysraportin tehtävänä on parhaimmillaan toimia innoittajana jatkotoimenpiteille sekä yhtenä perusteena kehittämistoimenpiteiden resursseja jaettaessa. Raportissa esitetyt toimenpiteet ovat ehdotuksia, joiden toteuttamistahoa ei voida eikä haluta yksipuolisesti nimetä. Selvityksessä yhtenä tärkeimpänä kehittämiskohteena kummallakin tarkasteltavalla alalla nousee toimijoiden verkostoituminen. Toivottavasti tämä raportti auttaa Oulun Eteläisen yrittäjiä, kuntia, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja muita kohdealojen kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita lisäämään yhteistyötä monipuolisesti kannattavan liiketoiminnan, lisääntyvän työllisyyden ja alueen yleisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen toteutti Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Haapaveden ammattiopisto. Hanke rahoitettiin Euroopan sosiaalirahastosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä kiittää hankkeen rahoittajia, ohjausryhmää ja haastatteluihin osallistuneita henkilöitä yhteistyöstä. Hankkeen toteuttajien puolesta, Haapavedellä tammikuussa 2015 Anna-Mari Simunaniemi projektipäällikkö

4 4 Country Hospitality -hanke Sisällysluettelo 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tarve Elintarvike- ja kotityöpalvelualojen yrittäjyys Oulun Eteläisen alueella Elintarviketuotannon ja lähiruuan edistäminen Oulun Eteläisen elintarvikealan yrittäjyys Kotityöpalvelualan yrittäjyys Palvelusetelit ja kotitalousvähennys yksityisessä kotityöpalvelussa Oulun Eteläisen kotityöpalvelualan yrittäjyys Oulun Eteläisen mikro- ja pk-yritysten tilanne Esiselvityksen tavoitteet, aineisto ja kohderyhmä Esiselvitysaineisto Elintarvike- ja kotityöalojen yrityshaastattelut Haapaveden ammattiopiston tuotteistamiskysely elintarvikeyrityksille Kotityöalan asiantuntijoiden haastattelut Lähiruokahankeraportit Tulokset Elintarvikealan tilanne ja tulevaisuuden näkymät Elintarvikealan yritysten näkökulma Haapaveden ammattiopiston tuotteistamiskysely elintarvikeyrityksille Elintarvikealan kehittäminen hankkeiden näkökulmasta Kotityöpalvelualan tilanne ja tulevaisuuden näkymät Kotityöpalvelualan yritysten näkökulma Kunnallisten peruspalveluiden edustajien näkökulmia Kotityöpalvelualan opettajien näkökulmia Vanhusneuvostojen näkökulmia Linkki-projektin työntekijöiden näkökulmia Hankeaineiston mukaiset toimenpide-ehdotukset elintarvike- ja kotityöpalveluille Oulun Eteläisen alueella Yrittäjyyden edistäminen ja työllisyyden lisääminen Elintarvikealan kehittämistarpeet Elintarvikealan osaamisen ja yhteistyön kehittäminen Kotityöpalveluiden kehittämistarpeet Kotityöpalvelualan osaamisen ja yhteistyön kehittäminen Oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen välinen yhteistyö...51

5 Country Hospitality -hanke 5 7 Alueellinen kehittämissuunnitelma elintarvike- ja kotityöpalvelualoille Lähdeluettelo...56 TAULUKOT Taulukko 1 Lähiruokaa, totta kai! -lähiruokaohjelman mukaiset tavoitteet vuoteen Taulukko 2 Haastateltujen yritysten henkilöstömäärät...14 Taulukko 3 Elintarvikeyritysten toiminnot nyt ja arvio 5 vuoden kuluttua...16 Taulukko 4 Elintarvikeyritysten henkilökunnan koulutustarve...17 Taulukko 5 Yritysten välisen yhteistyön kiinnostavuus...18 Taulukko 6 Elintarvikeyritysten ehdotuksia syiksi paikallisten elintarvikeyritysten vähäiseen osallistumiseen julkisiin tarjouskilpailuihin...18 Taulukko 7 Elintarvikealan myyntikanavat...19 Taulukko 8 Elintarvikeyritysten kokemuksia yhteistyöstä ruokakauppaketjujen kanssa...19 Taulukko 9 Uuden työntekijän valintakriteerit elintarvikeyrityksissä...20 Taulukko 10 Kasvun esteitä elintarvikeyrityksissä...21 Taulukko 11 Elintarvikeyritysten muita kehittämistarpeita...21 Taulukko 12 Elintarvikeyritysten toivomuksia kehittämishankkeille...22 Taulukko 13 HAOn tuotteistamiskyselyn tulokset...23 Taulukko 14 Tarkastelussa mukana olevat lähiruokahankkeet...24 Taulukko 15 RuokaGIS-hankkeen toimenpidesuositukset löhiruokaketjulle...25 Taulukko 16 Kotityöalan yritysten toiminnat nyt ja arvio 5 vuoden kuluttua...27 Taulukko 17 Kotityöalalle toivottuja koulutusaiheita...28 Taulukko 18 Kotityöpalveluyritysten välisen yhteistyön kiinnostavuus...29 Taulukko 19 Uuden työntekijän valintakriteereitä kotityöpalvelussa...31 Taulukko 20 Kasvun esteitä kotityöpalveluyrityksissä...33 Taulukko 22 Kotityöpalveluyritysten kehittämiskohteita ja koulutustarpeita...34 Taulukko 23 Toimenpidesuunnitelma elintarvikealalle...54 Taulukko 24 Toimenpidesuunnitelma kotityöpalvelualalle...55 LIITTEET Liite 1 Kysely elintarvikealan yrityksille Liite 2 Kysely kotityöpalvelualan yrityksille...60

6 6 Country Hospitality -hanke Johdanto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallinnoiman ja Haapaveden ammattiopiston toteuttaman Country Hospitality-hankkeen taustalla on tarve mallintaa maaseudun tuotannon, palvelualojen sekä tutkimuksen ketjun toimivuutta yrittäjiltä kuluttajille. Tavoitteena on kuvata palvelujen tuottamisen laatua, prosesseja ja toimivuutta elintarvike- ja kotityöpalvelualoilla. Hankepäätöksen mukaisesti hankkeen tehtävänä on koota tämä esiselvitysraportti, jossa käsitellään a) elintarvikealan jatkojalostuksen osaaminen ja osaamistarpeet sekä yliopistoyhteistyö, b) kotityöpalvelualan osaaminen ja osaamistarpeet sekä tukipalveluiden tuottamisen mahdollisuus hoiva-alan yrittäjille sekä julkiselle sektorille, sekä c) tulevaisuuden ennakkonäkymiä yrittäjyyden lisäämiseksi kotityöpalveluja elintarvikealoilla. Esiselvityksen lopussa esitetyt toimenpide-ehdotukset ja kehittämissuunnitelma ovat toivottavasti apuna kohdealojen kehittäjille ja rahoittajille, kun he valmistelevat Oulun Eteläisen alueen elintarvike- ja kotityöpalvelualojen kehittämistoimia. Raportti voi antaa vinkkejä myös yrittäjille ja muille toimijoille oman toiminnan kehittämiseen. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta Pohjois-Suomen suuralueosiosta. Hanke kuuluu toimintalinjaan 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika oli Kertakorvausprojektin kokonaiskustannukset olivat , josta ESR-rahoituksen osuus on 85 prosenttia ( ). Hankkeen projektipäällikkö on Anna-Mari Simunaniemi ja projektityöntekijänä on työskennellyt Regina Kahlos Haapaveden ammattiopistolta. Ohjausryhmän puheenjohtaja on Haapaveden ammattiopiston rehtori Erkki Juola. Ohjausryhmässä mukana olevat jäsenet ovat Ritva Joki-Kolehmainen (apulaisrehtori, Haapaveden ammattiopisto), Anne Luonua (Koti- ja hoivapalvelu Aada Ky, Kärsämäki), Matti Muhos (Oulun Eteläisen instituutin mikroyrittäjyyden tutkimusyksikkö), Sirpa Pesonen-Vuorisalo (Aurinkoranta-koti Oy, Pyhäjärvi) ja Kalevi Tilvis (Tilviksen tila, Kalajoki). Ohjausryhmän asiantuntijajäsenenä on ollut lehtori Raili Heikkilä Haapaveden ammattiopistolta. Rahoittajan edustaja on Ville Mehtälä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. 2 Esiselvityksen tausta ja tarve 2.1 Elintarvike- ja kotityöpalvelualojen yrittäjyys Oulun Eteläisen alueella Elintarviketuotannon ja lähiruuan edistäminen Paikallisen, pienimuotoisen lähi- ja luomuruoan edistäminen on viime vuosina ollut valtakunnallisen kehittämistyön kohteena. Kataisen hallitus asetti hallitusohjelmassaan tavoitteeksi, että hallitus toteuttaa luomu- ja lähiruoan kehittämisohjelman. Hallitus käynnistikin Lähiruokaa, totta kai! lähiruokaohjelman, josta valtioneuvosto teki periaatepäätöksen keväällä 2013 (Maa- ja metsätalousministeriö, 2013). Ohjelmassa tarkoitetaan lähiruoalla paikallisruokaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella. Ohjelman visio vuodelle 2020 on, että kuluttajalähtöisesti tuotettua lähiruokaa arvostetaan ja käytetään koko ruokajärjestelmässä ja sillä on lisääntyvä työllistävä sekä paikallistaloutta ja ruokakulttuuria kehittävä vaikutus. Lähiruokaohjelman toteutumista seurataan ja sen vaikuttavuusmittareita ovat elintarvikealan mikro- ja pienyritysten lukumäärän kehitys, tuotannon jalostusarvon kehitys ja lähellä tuotetun ruoan arvostuksen säilyminen.

7 Country Hospitality -hanke 7 Taulukko 1 Lähiruokaa, totta kai! -lähiruokaohjelman mukaiset tavoitteet vuoteen 2020 Lähde: (Maa- ja metsätalousministeriö, 2013) Lähiruoalle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Hallituksen lähiruokaohjelman määritelmän mukaan lähiruoka on paikallisruokaa, joka tukee alueen työllisyyttä. Lähiruoan määrittelyssä tulisi huomioida, että ruokaketjun eri toimijoilla voi olla lähiruoan määritelmästä eri näkemyksiä. Pohjois-Pohjanmaalla toimineen, Oulun yliopiston ja MTT Taloustutkimuksen hallinnoiman RuokaGIS-hankkeen yhteenvedossa korostetaan, että keskeisimpänä lähiruoan ominaisuutena pidetään jakeluketjun väliportaiden vähyyttä (Kotavaara, ym., 2014) Oulun Eteläisen elintarvikealan yrittäjyys Pohjois-Pohjanmaan maataloustuotanto painottuu alueellisessa tarkastelussa maakunnan eteläisille eli Oulun Eteläisen alueelle (Kotavaara, ym., 2014). Maakunnassa korostuvat erityisesti lypsy- ja muu nautakarjatalous sekä luomutuotanto. Vuonna 2013 koko maakunnassa oli maatalous- ja puutarhayritystä ja 119 elintarviketeollisuuden toimipaikkaa. Elintarviketeollisuus työllisti henkilöä. MTT Taloustutkimuksen ja Oulun yliopiston maantieteen laitoksen toteuttaman RuokaGIS-hankkeen elintarviketoimijoille tehdyn kyselyn perusteella oman alueen tuottajat ovat paikallisten elintarvikeyritysten useimmin käyttämiä hankintakanavia (Kotavaara, ym., 2014). Lähi- ja luomuruoan kasvava kysyntä tekee siitä myös yrittäjille kiinnostavaa, mutta saatavuus ja hinta rajoittavat lähiruoan käyttöä. Yritysten oma suoramyynti

8 8 Country Hospitality -hanke ja myynti päivittäistavarakaupoille kattavat myyntikanavina noin puolet kokonaismyynnistä. Elintarvikealan tuotteiden ja brändien kehittämisen tärkeimpinä kehittämiskohteina yrittäjät pitävät markkinointia ja paikallisen tuotannon lisäämistä. Logistiikan kehittämisessä tärkeintä on yrittäjien mielestä saatavuuden ja toimitusvarmuuden parantaminen sekä yhteistyö kaikkien ruokaketjun toimijoiden välillä. Pohjois-Pohjanmaan alueellisessa maaseudun kehittämisstrategiassa on ilmaistu, mikä on tärkeää maakunnan maaseudun kehittämisessä lähivuosina (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2013). Strategiassa on useita painopisteitä, joista tämän esiselvityksen kannalta keskeisimmät ovat elintarvike sekä yrittäjyys ja työn tekemisen kehittäminen. Maakunnan vahvuuksina pidetään muun muassa vahvaa maataloutta, yrittäjyyshenkeä ja yritystoiminnan monipuolisuutta, luonnonvaroja ja raaka-aineita sekä sijaintia. Yritystoiminnan lisääntyminen ja yritysyhteistyön vahvistuminen ovat maakunnan mahdollisuuksia. Maaseutustrategian mukaan elintarvikealalla luodaan uutta yritystoimintaa, toimintatapoja, teknologioita ja tuotekehitystä sekä vahvistetaan tuotantoa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2013). Elintarvikeala tulee ajatella osana aluetaloutta. Elintarvikealan kehittyminen linkittyy alueella saatavilla oleviin raaka-aineisiin sekä ruokaa ja lähiruokaa arvostavaan ilmapiiriin. Paikallisen ruokakulttuurin arvostuksen lisääminen on tärkeää ja sitä tulisi hyödyntää matkailutuotteena. ELY-keskus haluaa tukea toimenpiteitä, jotka edistävät alueen elintarvikealan ja ruokakulttuurin arvostuksen lisäämistä, hyödyntämistä ja tunnettavuutta. Myös alan kannattavuutta, osaamista, erikoistumista, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä halutaan tukea. Toimenpiteiden tulee kohdentua myös elintarvikkeiden jäljitettävyyden, laadun, tuoteturvallisuuden sekä kuluttajien ja tuottajien välisen vuorovaikutuksen parantamiseen. Lisäksi tarvittavia toimitiloja, laitteita ja koneita on kehitettävä ja uudistettava. Pohjois-Pohjanmaalle on laadittu elintarvikealan strategia vuosille (Vitikka, 2005). Strategian visio vuodelle 2020 on, että maakunnan elintarvikeklusterin menestys perustuu monitieteisen tutkimuksen hyödyntämiseen sekä vahvaan liiketoiminta- ja markkinointiosaamiseen. Elintarvikkeiden tuotekehitys on vuonna 2020 innovatiivista, asiakaslähtöistä ja tuoteturvallisuutta korostavaa, ja alan toimijat ovat verkottuneet. Lisäksi elintarvikealalla on vision mukaan kansainvälisesti tunnettuja maakunnan omia brändejä ja pohjoisen puhtaiden raaka-aineiden hyödyntämistä. Pk-yritysten menestymisen uskotaan perustuvan kapeisiin tuotesegmentteihin sekä asiakkaille lisäarvoa tuottaviin palvelukonsepteihin. Elintarvikealan koulutusta tulee strategian mukaan kehittää järjestämällä alueella korkea-asteen koulutusta, jossa huomioidaan yritysten tarpeet yhteistyössä elintarvikealan nykyisten koulutusohjelmien kanssa Kotityöpalvelualan yrittäjyys Kotityöpalvelut ovat ihmisen ja kodin arjen palveluja, joissa ei tarvita sairaanhoidollista ammattitaitoa (Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry, 2014). Kotityöpalvelu on lähinnä yksityisten palveluntuottajien ammatti- ja elinkeinoala. Kotityöpalveluita tarjoavat yritykset toimivat useilla eri toimialoilla, joten alalla työskentelevien lukumäärän selvittäminen on vaikeaa (TE-palvelut, 2014). Alan työllisten lukumäärä on kuitenkin koko ajan kasvanut viime vuosina. Arviolta noin puolet alalla toimivista on yrittäjiä ja puolet heidän palveluksessaan olevia työntekijöitä. Kotityöpalvelualalla tuotetuilla palveluilla autetaan eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja perheitä heidän omassa kodissaan tai kodinomaisessa laitoksessa (TE-palvelut, 2014). Palvelu voi olla esimerkiksi siivousta tai remonttiapua. Kotityöpalveluja hankkivat ikääntyneet ihmiset, jotka tarvitsevat apua arjen toiminnoissa sekä työelämässä olevat ja lapsiperheet, jotka haluavat helpotusta arjen kiireisiin sekä enemmän vapaa-aikaa ja yhdessäoloa. Kotityöpalvelun tavoitteena on asiakaskodin hyvä arki ja tyytyväinen asiakas. Kotityöpalveluihin voivat kuulua esimerkiksi: - kotisiivouspalvelut - kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut - kodin ruokapalvelut ja kodin pienet juhlat - pihan ja puutarhan hoitopalvelut

9 Country Hospitality -hanke 9 - kodin kunnossapito- ja remontointipalvelut - tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut - tilapäinen lastenhoito - tilapäinen lemmikkieläinten hoito - hoiva vain henkilökohtaisen avustamisen ja asioinnin osalta - avustaminen mm. henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa tai aterioinnissa - avustaminen kodin ulkopuolella esimerkiksi ulkoilemisessa tai erilaisiin tilaisuuksiin, toimintoihin ja harrastuksiin osallistumisessa - asiakkaan puolesta asiointi esimerkiksi virastossa, apteekissa, kaupassa, pankissa tai postissa Kotihoitoon liittyvät määritelmät eivät ole yksiselitteisiä. Kotihoidossa yhdistyy kotipalvelu ja kotisairaanhoito, mutta tämä ei ole täysin ongelmatonta: kotipalvelusta säädetään sosiaalihuoltolaissa ja kotisairaanhoidosta kansanterveyslaissa (Kuusinen-James, 2012). Kotihoidon käsite on edelleen tulkinnanvarainen, ja ikääntyneet saavat eri alueilla eritasoista kotihoitoa. Kotihoidon palvelutasoksi on kunnissa määrittynyt lähinnä perushoito eli lääkehuollon, sairaanhoidon, ravinnon ja hygienian turvaaminen, jolloin kodin hoitoon liittyvät tehtävät ovat jääneet kunnallisessa kotipalvelussa marginaaliseen asemaan. Kotihoidosta on tullut luonteeltaan terveydenhuollon tukipalvelu, jolloin palvelutarpeiden määrittelyä ohjaa ikäihmisen arjen tarpeiden sijaan sairaanhoidolliset tavoitteet (Kuusinen-James, 2012). Ennen hyvin kaksijakoisena pidetty ero kotihoidon ja laitoshoidon välillä on kaventunut. Suomessa kahden viimeisen vuosikymmenen kehitys on johtanut siihen, että paljon apua tarvitsevat ikäihmiset voivat asua yksityiskodeissaan ja saada sinne peruspalvelut. Samalla, kun kotihoidon painopiste on siirtynyt runsaasti apua tarvitseviin, vähemmän apua tarvitsevat joutuvat hankkimaan palvelunsa markkinoilta ja/tai turvautumaan omaistensa apuun. Hoiva järjestetään yhä useammin erilaisilla julkisten, yksityisten ja epävirallisten palvelujen yhdistelmillä. Kotityöpalvelualalle soveltuvat useat eri koulutukset (TE-palvelut, 2014). Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon. Kotityöpalveluihin suuntautuen tutkintonimike on kodinhuoltaja ja puhdistuspalveluihin suuntautuen tutkintonimike on toimitilahuoltaja. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, jolloin tutkintonimike on lähihoitaja. Lisäksi toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi opiskella myös muita kotityöpalvelualalla sovellettavaa osaamista kuten kiinteistönhoitoa, rakennusalaa, talotekniikkaa sekä tieto- ja tietoliikennetekniikkaa. Perustutkinnot voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka soveltuu erityisesti aikuisille joustavana tutkinnon suorittamistapana. Oulun Eteläisen alueella Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä järjestää lähihoitajakoulutusta Oulaisissa ja Ylivieskassa. Kotityöpalvelualan perustutkinnon voi suorittaa Haapavedellä ja ammattitutkinnon näyttötutkintona Ylivieskassa Palvelusetelit ja kotitalousvähennys yksityisessä kotityöpalvelussa Kotityöpalveluala on kasvava elinkeinoala. Ikäihmisten osuus väestöstä kasvaa, mikä luo haasteita sosiaalialalle ja samalla työtilaisuuksia kotityöpalvelualalle (TE-palvelut, 2014). Ihmisiä voidaan auttaa arjen toiminnoissa heidän kodeissaan ja kodinomaisissa laitoksissa. Kotona asumista tukemalla voidaan vähentää kallista laitoshoidon tarvetta. Asiakkaat haluavat myös yhä enemmän yksilöllisiä palveluja, joita yksityiset palveluntuottajat voivat joustavammin tarjota. Kunnat hankkivat entistä useammin asukkailleen kotityöpalveluita ostopalveluina yksityissektorilta. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä tuli voimaan (Suomen Kuntaliitto, 2014). Palvelusetelilain tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Palvelusetelilakia sovelletaan kuntien järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Palveluseteli on yksi kuntien käytettävissä olevista palveluiden järjestämistavoista ei kustannusten korvausjärjes-

10 10 Country Hospitality -hanke telmä eikä oma itsenäinen palvelunsa. Kunta hyväksyy palvelusetelin toimintaperiaatteet kuten, mihin palveluihin palveluseteliä käytetään, mikä on palvelusetelin arvo, missä laajuudessa ja mistä lukien palveluseteli otetaan käyttöön. Palvelusetelin arvo voi olla tasasuuruinen tai se voi olla riippuvainen asiakkaan tuloista. Kunta hyväksyy ne yksityiset palvelujen tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä. Palvelusetelillä asiakas voi hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän on lain mukaan järjestettävä asukkailleen. Kuntayhtymä maksaa palvelusetelillä osan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimasta palvelusta. Palveluseteli myönnetään samoin perustein kuin kunnallinen palvelu. Asiakkaalle palvelusetelin suurin hyöty tulee valinnan vapaudesta. Asiakas voi itse valita palvelun toteuttajan niiden yritysten joukosta, jotka ovat kunnassa tai kuntayhtymässä hyväksyttyjä palvelusetelituottajiksi. Asiakas voi halutessaan valita myös kunnallisen vaihtoehdon. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2014). Yksityisten toimijoiden määrä voi kuitenkin todellisuudessa olla pienissä kunnissa hyvin rajallinen. Suomen Kuntaliitto ja Sitra selvittivät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin käyttöä kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnallisissa liikelaitoksissa vuonna 2012 (Suomen Kuntaliitto, 2012). Suurimmat yksittäiset palvelusetelin käyttöalueet ovat kotipalvelu ja siihen liittyvät siivous-, kylvetys- ja vaatehuoltopalvelut. Varsin yleistä on myös järjestää palvelusetelillä omaishoitajan vapaan aikaisia palveluja. Oulun Eteläisen alueella kotityöpalveluiden toteuttamisessa on useita erilaisia malleja. Kunnallisista peruspalveluista vastaavat joko yksittäiset kunnat tai usean kunnan muodostamat peruspalvelukuntayhtymät. Alueella toimivat Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska), Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (Haapavesi, Pyhäjärvi ja Siikalatva) ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi ja Reisjärvi). Alueen kunnista Oulainen ja Kalajoki tuottavat peruspalvelut itse. Kalajoki tuottaa peruspalvelut myös Merijärven kunnalla isäntäkuntaperiaatteella. Kuntien tulee pitää luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2014). Tiedot tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla. Aputori-sivusto (www.aputori.fi) on Oulun eteläisen alueella toimiva palveluverkosto, josta asukkaat voivat etsiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia sekä muita palveluntarjoajia omalta asuinalueelta (Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, 2014). Aputori.fi -sivustolla kuvataan palvelusetelien käyttöä seuraavasti: 1. Asiakas ottaa yhteyttä kuntayhtymään ja kertoo palvelutarpeensa. 2. Asiakkaan palvelutarve arvioidaan, ja hän saa tietoa palvelujen järjestämistavoista. Asiakas voi hakea palveluseteliä, ja ehtojen täyttyessä hän saa viranhaltijapäätöksen. Siinä kerrotaan palvelusetelin arvo, sisältö ja kesto. 3. Asiakas saa tiedot palveluntuottajista, ottaa yhteyttä valitsemaansa tuottajaan ja tekee tämän kanssa kirjallisen sopimuksen. 4. Asiakas saa palvelua ja maksaa palveluntuottajan perimän asiakasmaksun. 5. Palveluntuottaja raportoi kuntayhtymälle ja laskuttaa palvelusetelin arvon. Kotityöpalveluiden ostamista helpottaa myös mahdollisuus ostaa tiettyjä palveluita arvonlisäverottomasti (Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry, 2014). Sosiaalihuollon palveluja voidaan ostaa yksityiseltä palveluntuottajalta arvonlisäverottomasti silloin, kun asiakas on sosiaalihuollon tarpeessa esimerkiksi iän tai sairauden takia alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä ei tarvita, mutta arvonlisäverottomuus edellyttää tiettyjä toimenpiteitä. Myös kotipalvelujen tukipalveluiden, kuten kodin siivouksen, tuottamisesta on tehtävä etukäteen ilmoitus kuntiin, joissa yrityksellä on toimintaa. Palveluntuottajan on tehtävä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma ja palvelusopimus palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina. Arvonlisättömyyden edellytyksinä on lisäksi, että palveluntuottajalla on palvelujen laadusta vastaava vastuuhenkilö sekä omavalvontasuunnitelma. Yksityisen palveluntarjoajan tekemästä työstä voi joissain tapauksissa saada verotuksessa tehtävää kotitalousvähennystä (Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry, 2014). Vähennyksen voi saada, jos teetetään esimerkiksi kotitalous- tai hoitotyötä tai asunnon kunnossapitotöitä. Vähennyksen saa myös, jos palkkaa

11 Country Hospitality -hanke 11 siivoojan tai lastenhoitajan. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Palveluseteli on saajalleen tuloverotuksessa veroton etuus. Kotitalousvähennys sen sijaan on verotuksessa hyödynnettävä vähennys, joka on lisännyt kotityöpalveluiden ostamista. Kuusinen-James on selvittänyt, millainen valinnan väline palveluseteli on ikäihmisen, kunnan sekä palveluntuottajan näkökulmasta säännöllisen kotihoidon järjestämisessä (Kuusinen-James, 2012). Tutkimuksen mukaan palvelusetelien käyttöönotto ei välttämättä lisää valinnan mahdollisuuksia, vaan säännöllistä palveluseteliä käyttävien ikäihmisten valinnanvapaus saattaa olla joissain tapauksissa lähes olematonta. Jotta ikäihminen voisi tehdä tietoisen palveluvalinnan, vaihtoehtoja tulee olla tarjolla ja hänellä tulisi olla riittävästi tietoa niistä. Osa kotityöpalvelun asiakkaista ei hahmota eroa kunnallisen ja yksityisen palvelusetelillä tuotettavan palvelun välillä. Myös palveluntuottajan valinta voidaan kokea vaikeaksi, jos palveluntuottajista esitellään asiakkaille vain nimi ja palveluhinnasto. Haja-asutusalueella asuminen voi vaikeuttaa palvelujen saatavuutta, ja palveluseteliin sisältymättömät matkakustannukset lisäävät asiakkaan maksuosuutta. Oulun Eteläisen alue on tyypillisesti haja-asutusaluetta, jossa on pitkät välimatkat. Yksityisten palvelujen asiakkailla vaikuttaa kuitenkin olevan enemmän päätösvaltaa palvelun sisältöön kuin kunnallisten palvelujen asiakkailla, ja heidän luona ollaan seteliin sisältyvän vähimmäisajan vuoksi hieman pidempään (Kuusinen-James, 2012) Oulun Eteläisen kotityöpalvelualan yrittäjyys Oulun Eteläisen osaamisstrategiassa vuosille on valittu erityisesti kehitettäviksi kuusi osaamisalaa, joista yksi on palveluliiketoiminta ja yrittäjyys, hyvinvointi, erikoiskauppa ja matkailu (Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus, 2014). Erityistä potentiaalia nähdään uusissa asiakaslähtöisissä tuotanto- ja palveluliiketoimintamalleissa. Päätavoite osaamisalueelle on, että tietoverkko ja sosiaalinen media ovat arkipäiväinen osa yritysten tuotanto- ja / tai palveluliiketoimintaa. Palveluliiketoiminnan kasvun odotukset kohdistuvat hyvinvointialan, sosiaali- ja terveysalan yksityisten palveluiden ja matkailu- ja ravitsemuspalveluiden kehittämiseen. Hyvinvointiala toimijana on laaja ja julkisen ja yksityisen palvelutuotannon kumppanuus kasvaa. Kansallinen sosiaali- ja terveysalan rakenteellinen uudistaminen luo mahdollisuuksia yksityiselle palvelutuotannolle. Lisäksi matkailu- ja hyvinvointiala voivat tulevaisuudessa muodostaa alueella uutta yritysyhteistyötä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen laatiman kehittämisstrategian yksi painopistealueista on yrittäjyys ja työn tekemisen kehittäminen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2013). Maaseudulla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä turvataan ja kehitetään huomioiden alueen erityispiirteet ja käyttämätön potentiaali. Uusina yrittämisen muotoina strategiassa mainitaan lähipalvelut, lähituotteet ja lähilogistiikka. Alueella halutaan panostaa uusien tuotteiden ja palveluiden kartoittamiseen, josta yhtenä esimerkkinä on tämä esiselvityshanke kotityöpalveluiden osalta. Erityisesti kotityöpalvelussa kunnat ja yksityiset palveluntarjoajat kilpailevat osittain samoista asiakkaista. Tilaajan eli kunnan tulisi kaikin keinoin pyrkiä varmistamaan, että pelisäännöt ovat reilut ja läpinäkyvät. Olisi toivottavaa, että kunnat ja kuntayhtymät laatisivat selkeät palvelustrategiat, joissa kerrottaisiin, kuinka paljon ja minkälaisia palveluja yksityiseltä sektorilta tulevaisuudessa tullaan hankkimaan. Palvelustrategia ja siihen liittyvä hankintastrategia tukisivat julkisen päätöksenteon ennustettavuutta ja auttaisivat yksityisiä palvelutuottajia kehittämään omia tuoteportfolioitaan alueen kokonaisuuden kannalta järkevästi Oulun Eteläisen mikro- ja pk-yritysten tilanne Suomen Tilastokeskus määrittelee mikroyrityksen yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin kymmenen työntekijää. Suomen kansantalous on riippuvainen harvoista suurista yrityksistä, mutta toisaalta merkittävä määrä uusista työpaikoista syntyy nimenomaan mikroyrityksiin. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan ansiotyötä tekevää ihmistä, joka on riippumattomassa ja ei-alisteisessa suhteessa työn tilaajaan. Yksinyrittäjät muodostavat oman erityisen ryhmän mikroyrittäjien joukossa ja heidän osuus on kasvussa. Huomattava osa yksinyrittäjistä toimii palvelualoilla. Oulun Eteläisen alueen yrityskuvaa selvittänyt raportti oli osa Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? tutkimus Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

LÄHIS-OPAS. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. perusteluja ja ohjeita hankintoihin

LÄHIS-OPAS. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. perusteluja ja ohjeita hankintoihin LÄHIS-OPAS Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille perusteluja ja ohjeita hankintoihin Oppaan toteutus ja tekijät Toimittajat Sari Väänänen EkoCentria Heli Tossavainen yksityinen Kiitos kaikille

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Lä hiruokä. Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13

Lä hiruokä. Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13 Lä hiruokä Esiselvitys lähiruoasta Sibbesborgissa Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Liite 13 WSP Oy 11.9.2013 Sisällys Johdanto... 3 Lähiruoka trendi vai pysyvä ilmiö?... 4 Mitä tarkoitamme, kun puhumme

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

elintarviketuottajat ja alueella toimivat suurkeittiöt ja ravintolat, vähittäiskaupat sekä matkailuyritykset

elintarviketuottajat ja alueella toimivat suurkeittiöt ja ravintolat, vähittäiskaupat sekä matkailuyritykset Nimike Vuosi Tekijät Kohderyhmä Mihin pyritty vaikuttamaan Johtopäätökset Makuja maalta 5.6.2008-31.12.2012 Kalajoen kaupunki; hallinnoija Rieska-Leaderin toiminta-alueen elintarviketuottajat ja alueella

Lisätiedot

1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 4 3 TAVOITTEET... 5 4 HANKKEEN AIKAINEN TOIMINTA... 6

1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 4 3 TAVOITTEET... 5 4 HANKKEEN AIKAINEN TOIMINTA... 6 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 1.1 Hankkeen nimi... 3 1.2 Hankkeen tunnisteet... 3 1.3 Hankkeen rahoittajat... 3 1.4 Hankeorganisaatio... 3 1.5 Hankeaika... 4 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

KATSAUS PROJEKTIN TOIMINTAAN JA HYVÄT KÄYTÄNTEET. Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa

KATSAUS PROJEKTIN TOIMINTAAN JA HYVÄT KÄYTÄNTEET. Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa KATSAUS PROJEKTIN TOIMINTAAN JA HYVÄT KÄYTÄNTEET Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa Esitteen sisältö rakentuu hankkeen neljän toiminnallisen tavoitteen mukaisesti. Lukijalle... 3 Kotityöpalvelu - työtä

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti, F10279 Helena Ylisirniö - Raila Idström AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS- POHJANMAALLA Nykytilaselvitys, osa

Lisätiedot

Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022

Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022 1 Keski-Savon elintarvikealan yritysten tuotekehitysohjelma 2015 2022 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1. Taustaa 1.1 Mistä ohjelma lähti liikkeelle 1.2 Taustahankkeen keskeiset huomiot 1.3 Ohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt E-työn hyvät käytännöt Minna Harju Päivi Tiihonen Marja Salonen Timo Ovaskainen Riikka Ahlgren Selvitys työhallinnon työttömille suunnattujen ESR-projektien yksilöpohjaisesta työllisyysvaikuttavuudesta

Lisätiedot

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen SITRAN RAPORTTEJA 45 Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja

Lisätiedot