Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen"

Transkriptio

1

2

3 University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen Innovaatiotoiminnan käytäntöjä alueilla Tarkastelussa Kainuu ja Pirkanmaa sekä Itä-Lapin, Kuopion, Seinäjoen ja Vaasan seutukunnat REDEC Kajaani, Working Papers 74 Kajaani 2010

4 Editor: Jouni Ponnikas Address of the editorial staff: University of Oulu Kajaani University Consortium Lönnrot Institute P.O. Box 51 FIN KAJAANI FINLAND Tel Fax ISBN ISSN Oulun yliopistopaino Oulu 2010

5 Julkaisija KUVAILULEHTI Kajaanin kehittämiskeskus Päivämäärä Aluekehitys Kesäkuu 2010 Tekijä(t) Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen Julkaisun laji Tutkimus Toimeksiantaja Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS) Nimeke Innovaatiotoiminnan käytäntöjä alueilla. Tarkastelussa Kainuu ja Pirkanmaa sekä Itä-Lapin, Kuopion, Seinäjoen ja Vaasan seutukunnat Abstrakti Tutkimuksessa tarkasteltiin innovaatiotoiminnan käytäntöjä Kainuussa ja Pirkanmaalla sekä Itä-Lapin, Kuopion, Seinäjoen ja Vaasan seutukunnissa. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen miten alueet eroavat toisistaan innovaatioympäristöinä liittyen selvitettiin, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia alueilla on. Toiseen tutkimuskysymykseen millaisia yhteistyömuotoja alueilla on kehittynyt innovaatiotoiminnassa sekä miten sujuvaa ja tuloksellista yhteistyö on liittyi tarkentava tutkimuskysymys, jossa analysoitiin, millaisena yritykset kokevat toimintaympäristönsä ja innovaatiotoiminnan alueellaan (puutteet ja vahvuudet). Vaasan ja Kuopion alueet sekä Tampereen seutu osana Pirkanmaan maakuntaa ovat tässä tarkastelluista alueista selvästi hyötyneet oman yliopiston sijainnista alueellaan. Yliopistot ovat myötävaikuttaneet yritystoiminnan kehittymiseen. Kainuussa ja Seinäjoen seutukunnassa on vahvistettu yliopiston roolia kehittämällä yliopistokeskuksia. Samoin strateginen kumppanuus ja Kainuussa konsortiotason yhteistyö yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun välillä ovat tukeneet alueiden innovaatiotoimintaa ja luoneet hyvät puitteet innovaatiotoiminnan kehittämiselle edelleen. Myös ammattikorkeakoulut ovat alueidensa keskeisiä innovaatioympäristön toimijoita, joilla on läheinen kosketuspinta yrityksiin. Itä-Lapista puuttuvat pysyvät korkeakoulutoiminnan rakenteet (tutkimusasemaa lukuun ottamatta). Pirkanmaa on alueista selvimmin poikkeava maakunnan koosta johtuen. Yhteinen haaste analysoitujen maakuntien, Kainuun ja Pirkanmaan, innovaatiotoiminnan kehittämisessä on, miten maakuntien muut alueet saadaan verkostoitua maakuntakeskuksen suotuisaan kehitykseen, hyötymään maakuntakeskusten kehityksestä. Yrityskysely toi selvästi esille, että alueellinen koulutustarjonta on yritystoiminnan kehittymisen kannalta hyvin tärkeää. Yritysten keskeisin työntekijöiden rekrytointialue on oma seutukunta tai maakunta. Tutkituista alueista Kainuu ja Itä- Lappi muodostavat eristyneimmät työmarkkinat, joiden mahdollisuudet vuorovaikutukseen ja työntekijöiden rekrytoimiseen alueen ulkopuolelta, erityisesti korkeaa osaamista vaativiin tehtäviin yrityksissä, ovat rajalliset. Näillä alueilla oma koulutustarjonta on erityisen tärkeää. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut vaikuttavat keskeisesti korkean osaamisen ja jalostusasteen yrityksien syntyyn ja siirtymiseen ko. alueelle sekä olemassa olevien yritysten säilymiseen ja kehittymiseen toimialueillaan. Kuopion ja Vaasan sekä Pirkanmaalla erityisesti Tampereen alueilla, joissa on ollut pitkään yliopistokoulutusta sekä yliopistojen ja yritysten yhteistyötä, yliopistollisen koulutustarjonnan koettiin vastaavan tarkastelluista tutkimusalueista parhaiten yritysten osaajatarpeisiin. Seinäjoen alueella ja Kainuussa korostuivat ammattikorkeakoulutus ja ammatillinen koulutus yritysten osaajatarpeisiin vastaavina koulutustasoina. Itä-Lapissa yritykset kokivat, että alueen koulutustarjonta ei ylipäätään vastaa kovin hyvin yritysten osaamistarpeisiin. Selvästi alueiden koulutustarjonta muovaa yrityskenttää ja osaajien saatavuuden turvaaminen on yksi merkittävimpiä tapoja kehittää alueen elinkeinotoimintaa ja sitä kautta koko alueen elinvoimaisuutta. Kaikkien alueiden yritykset toivoivat julkisen sektorin toimijoilta tiiviimpää yhteydenpitoa yrityksiin ja entistä parempaa yritysten tarpeiden huomioimista yhteistyössä. Avainsanat: Innovaatio, innovaatioympäristö, innovaatiopolitiikka, alueet Sarjan nimi ja numero REDEC Kajaani, Working Papers 74 Jakaja ja kustantaja ISSN ISBN Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Lönnrot-instituutti Sivuja Kieli PL Suomi KAJAANI Puh. (08) Hinta (sis. alv 8 %) Luottamuksellisuus Fax (08) Julkinen Tilaukset:

6

7 Esipuhe Esipuhe Tämä tutkimus on osa Kunnallisalan kehittämissäätiön aluetutkimusohjelmaa. Tutkimuksen on tehnyt Kajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot-instituutti yhdessä Suomen Aluetutkimus FAR:in kanssa. Tutkimuksen tekoon ovat osallistuneet tutkijat Jouni Ponnikas, Sirpa Korhonen, Verna Mustonen, Andra Aldea-Partanen ja tutkimussihteeri Sari Pöllänen Lönnrot-instituutista sekä tutkijat Liisa Kytölä ja Timo Tiainen Suomen Aluetutkimus FAR:sta. Tutkimuksen mahdollisti Kunnallisalan kehittämissäätiön sekä työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä rahoitus. Tutkimushankkeen toteutuksen tukena ja keskustelufoorumina on toiminut hankkeen ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet asiamies Antti Mykkänen (ohjausryhmän puheenjohtaja) ja tutkimusasiamies Veli Pelkonen Kunnallisalan kehittämissäätiöstä sekä neuvotteleva virkamies Ilkka Mella työ- ja elinkeinoministeriöstä. Lisäksi ohjausryhmään ovat kuuluneet Jouni Ponnikas, Timo Tiainen, Jarmo Rusanen, Johanna Hätälä, Liisa Kytölä, Erkki Niemi, Esko Lotvonen, Jari Jääskeläinen, Juhani Honka, Jukka Alasentie ja Reijo Keränen. Kiitämme hankkeen rahoittajia ja ohjausryhmää. Toivomme, että tulokset lisäävät keskustelua alueiden tulevaisuudesta ja että ne ovat hyödynnettävissä suunnittelussa ja päätöksenteossa. Kajaanissa, kesäkuussa 2010 Tekijät

8

9 Sisällys Sisällys Kuvailulehti Esipuhe 1 Tutkimuskysymykset, -aineistot ja keskeiset käsitteet Tutkimuskysymykset ja -aineistot Innovaatiotoimintaan liittyviä käsitteitä Tutkimusalueiden toimintaympäristöt ja toimijoiden näkemykset alueiden innovaatiotoiminnasta Itä-Lapin seutukunta Kuopion seutukunta Seinäjoen seutukunta Vaasan seutukunta Pirkanmaan maakunta Kainuun maakunta Yrityskyselyjen tulokset Yritysten taustaa Alueen koulutus- ja tutkimustarjonnan riittävyys Yritysten toimintaympäristöt Julkisten organisaatioiden merkitys yritysten toiminnalle Toimipaikan sijainnin merkitys Johtopäätökset 80 Lähteet

10

11 Tutkimuskysymykset 9 1 Tutkimuskysymykset, -aineistot ja keskeiset käsitteet T ämä tutkimusraportti on osa Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamaa Suomen toteutunut ja ennakoitavissa oleva aluekehitys -tutkimusta. Tässä osatutkimuksessa analysoitiin Suomen alueita innovaatioympäristöinä muutaman esimerkkialueen analysoinnin kautta. Valitut case-alueet ovat seuraavat: Kainuun maakunta (9 kuntaa), Itä-Lapin seutukunta (5 kuntaa), Kuopion seutukunta (4 kuntaa), Vaasan seutukunta (6 kuntaa), Seinäjoen seutukunta (6 kuntaa) sekä Pirkanmaan maakunta (24 kuntaa). Case-alueet valittiin seuraavien kriteerien mukaan: yliopiston tai ammattikorkeakoulun läheisyys tai puute paikkatietoanalyysin tulokset ja alueiden kehitystä kuvaavat kuntapohjaiset tiedot huomioitiin niin, että mukaan otettiin väestö- ja aluekehityksen mittareilla arvioituna hyvin eri tavoin kehittyneitä alueita alueita sekä Itä- että Länsi-Suomesta mukana sekä maaseutu- että kaupunkialueita. 1.1 Tutkimuskysymykset ja -aineistot Tutkimuksessa analysoitiin alueita seuraavien tutkimuskysymysten kautta. 1) Miten alueet eroavat toisistaan innovaatioympäristöinä? - Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia alueilla on? 2) Millaisia yhteistyömuotoja alueilla on kehittynyt innovaatiotoiminnassa sekä miten sujuvaa ja tuloksellista yhteistyö on? - Millaisena yritykset kokevat toimintaympäristönsä ja innovaatiotoiminnan alueellaan (puutteet ja vahvuudet)? Tutkimuksessa hyödynnettiin itse hankittuja ja valmiita tutkimusaineistoja. Itse hankittuja tutkimusaineistoja ovat alueilla toteutetut yksityisen ja julkisen sektorin välisessä innovaatiotoiminnassa mukana olleille yrityksille suunnatut kyselyt, alueilla toteutetut työpajat sekä alueiden innovaatiotoimijoiden haastattelut. Valmiina

12 Tutkimuskysymykset 10 aineistoina käytettiin Altika-aluetietokannan sekä StatFin-tilastotietokannan alueiden kehitystä kuvaavia tilastoja, asiakirja-aineistoja sekä muita tutkimuksia ja selvityksiä. Viiden (ei Kainuun maakunta) case-alueen edustajille tehtiin puhelinhaastattelut kesän ja syksyn 2009 aikana. Pirkanmaan maakunnasta haastateltiin neljä henkilöä, muilta alueilta kolme kultakin. Haastatellut edustivat lähinnä julkista hallintoa, tutkimusta, kauppakamareita ja elinkeino- ja kehitysyhtiöitä sekä teknologiakeskuksia. Haastatteluissa käsiteltiin alueen innovaatioiden tutkimus- ja kehittämistoimintaa, mm. sitä, mille aloille toiminta painottuu. Lisäksi käsiteltiin innovaatioympäristöä ja sen toimijoita, mm. julkisen sektorin ja kansalaisten roolia innovaatiotoiminnassa sekä alueen innovaatiopoliittisia strategioita ja ohjelmia. Pohdittiin yhteistyön toimivuutta, toiminnan tuloksia ja alueen innovaatiotoiminnan vahvuuksia ja heikkouksia sekä lähitulevaisuuden näkymiä. Haastattelujen jälkeen, marras- ja joulukuun aikana, case-alueilla järjestettiin keskustelutilaisuudet (ks. taulukko 1.). Itä-Lapin seutukuntaan vierailuajankohtaa ei saatu sovittua. Tilaisuuksiin osallistuneet edustivat lähinnä alueen julkista hallintoa, koulutusta, teknologiakeskuksia ja kehittämisyhtiöitä sekä kauppakamaria ja yrittäjäjärjestöjä. Tilaisuuksissa esiteltiin aluksi lyhyesti hanketta ja aluetta koskevia tuloksia (paikkatiedot, aluetaloustilastot ja haastattelut). Tämän jälkeen keskusteltiin alueen innovaatiotoiminnasta: alueen kehittämisaloista, innovaatioympäristön toimijoista (ml. julkinen sektori ja kansalaiset), yhteistyön toimivuudesta alueella sekä toiminnan tuloksista ja vaikutuksista. Pohdittiin myös lähitulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia. Kainuun maakunnan osalta tässä tutkimuksessa on hyödynnetty Kainuun innovaatiotoiminnan alueellista vaikuttavuutta tarkastelevan tutkimuksen yhteydessä loppuvuonna 2008 tehtyjä sidosryhmäkyselyä (kohteena olivat innovaatioyhteistyössä mukana olevat julkisen sektorin toimijat (N 43), yrityskyselyä (N 62) sekä sitä täydentäviä keväällä 2009 tehtyjä haastatteluja (10 kpl) (Ponnikas et al. 2010a). Kainuussa alkuvuoden ja kevään 2009 aikana järjestetyissä maakuntaohjelman uudistamisprosessiin liittyvissä innovaatioskenaariotyöpajoissa keskusteltiin alueen innovaatiotoiminnan heikkouksista ja vahvuuksista valituilla kolmella painopistealueella: tietoteknologiassa, luonnonvara-alalla sekä matkailussa sekä tulevaisuuden haasteista sekä alueella tarvittavan osaamisen kehittämisestä. Huhtikuussa ( ) järjestetty tilaisuus kokosi yhteen ja tiivisti käsiteltyä aineistoa, erityisesti sen tilaisuuden antia on hyödynnetty tässä tutkimuksessa (ks. Ponnikas et al. 2010a). Tilaisuudessa oli läsnä Kainuun maakuntavaltuuston edustajia, oppi- ja tutkimuslaitosten edustajia sekä viranhaltijoita kunnista ja maakuntakuntayhtymästä. Alueilla tehtyjen keskeisten toimijoiden haastatteluja sekä alueilla järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa kerättyä aineistoa ovat perusmateriaalina tässä raportissa toimijoiden näkemyksiä esittelevissä luvuissa (luvun 2 alaluvut). Kainuun osalta näissä luvuissa hyödynnettiin myös yllä kuvattua muuta aineistoa. Yritysten innovaatiotoiminnasta antamaa palautetta käsittelevässä luvussa analysoidaan yrityskyselyaineistoa, joka on kuvattu tarkemmin ko. luvun alussa (luku 3).

13 Tutkimuskysymykset 11 Taulukko 1. Vierailujen ajankohdat tutkimusalueilla. Alue Vierailun ajankohta Osallistujamäärä Itä-Lapin sk ei vierailtu - Kuopion sk Seinäjoen sk Vaasan sk Pirkanmaan mk Kainuun mk Innovaatiotoimintaan liittyviä käsitteitä Innovaatioympäristöllä tarkoitetaan niitä instituutioita, jotka yhdessä ja erikseen myötävaikuttavat uuden tiedon ja uusien teknologioiden kehittymiseen ja leviämiseen, ja jotka muodostavat rakenteelliset ja lainsäädännölliset puitteet innovaatiotoiminnalle. Innovaatioympäristö sisältää rakenteet, toimijat, vuorovaikutussuhteet ja säädöksillä luodun toimintaympäristön. Niiden lisäksi keskeisiä elementtejä ovat innovaatiokulttuuri, monet yksilöitä ja organisaatioita inspiroivat, uutta luovat prosessit, globaalit tietokanavat sekä yhteinen innovaatiotietoisuus ja jaetut tulkinnalliset viitekehykset. (Hautamäki & Kuusi 2005.) Innovaatiot edellyttävät innovaatiojärjestelmää, joka tarjoaa osaamisen ja rahoituksen infrastruktuurin, sekä innovaatioympäristöä, joka tarjoaa innovaatiotoiminnalle suotuisan fyysisen ja henkisen toimintaympäristön (Tekes 2005) sekä varsinaista innovaatiotoimintaa, joka on uusia oivalluksia tuottava prosessi. Innovaatiot syntyvät pääosin yritysten verkostoissa, alihankinta- ja horisontaalisissa suhteissa. Innovaatiotoiminta tuottaa innovaatioiden ituja, joista osa jää elämään, osa karsiutuu, riippuen itse innovaation laadusta tai ulkoisista tekijöistä, jotka mahdollistavat tai estävät innovaatioiden tuotteistamisen. Innovoiva yritys on riippuvainen osaavista ihmisistä, erityisesti erikois- ja huippuosaajien saannista (vrt. Malinen 2005). Innovaatioiden syntyä edistää dynaaminen järjestelmä ja suotuisa innovaatiokulttuuri, jonka piirteinä voidaan tunnistaa esim. osaaminen, luottamus, avoimuus, vuorovaikutus, suvaitsevaisuus. Innovaatiotoiminta on Lievosen ja Lemolan (2004, 32) mukaan tavoitteellista työtä innovaatioiden kehittämiseksi tai innovaatioiden syntyä edistävän ympäristön rakentamiseksi. Se voi perustua yksittäisen hankkeen toteuttamiseen, mutta yleensä toimintaa pyritään jatkamaan, sillä innovaatiotoiminnan voidaan ajatella olevan jatkuvaa oppimista ja kehitystä. Suurin osa innovaatiotoiminnan taloudellisista hyödyistä syntyy innovaatioiden käyttöönoton ja käytön tuloksena. Tutkimuksessa ja politiikassa innovaatiotoiminnan alueellisessa tarkastelussa käytetään usein apuna innovaatiojärjestelmän käsitettä. Tutkimuksessa innovaatiojärjestelmä on käsitteellinen viitekehys. Viitekehyksen tarkoituksena on määritellä järjestelmän toimijoiden yhteyksiä ja auttaa tutkijoita, innovaatiopolitiikan suunnittelijoita ja päättäjiä tunnistamaan innovaatiotoimintaan liittyvät tekijät ja toimijat (Edquist, 1996, Kautosen ym., 2000, 3 mukaan). Lähtökohtana innovaatiojärjestelmän lähestymistavassa on edellä mainittu käsitys innovaatioprosessin vuorovaikutuksellisuudesta. Yritykset eivät innovoi yksin, vaan innovaatio syntyy vuorovaikutuksessa yritysten, asiakkaiden sekä erilaisten

14 Tutkimuskysymykset 12 organisaatioiden ja instituutioiden, erityisesti tutkimus- ja oppilaitosten, kanssa (esim. Lundvall ym., 2002, ). Ståhlen ym. (2004) mukaan innovaatiotoimintaa pitäisi tarkastella innovaatioympäristöjen näkökulmasta, jolloin perspektiivi on laajempi ja syvempi kuin innovaatiojärjestelmien tutkimuksessa. Heidän mukaansa innovaatiojärjestelmä muodostaa innovaatioympäristön institutionaalisen rungon, ja on siten kuin elävän organismin luuranko (emt. s. 15). Innovaatioympäristöjen tarkastelussa otetaan huomioon alueen historia, kulttuuri, tavat organisoitua sekä ajan myötä muotoutuneet käyttäytymismallit. Innovaatioympäristöjä tarkasteltaessa keskitytään usein yksittäisen yrityksen ja alueen vuorovaikutukseen. Siksi alueellinen innovaatioympäristö on usein hyvin erilainen saman alueen eri yrityksille: kaikki yritykset eivät löydä alueelta tarvittavaa osaamista tai resursseja. Innovaatiopolitiikalla tarkoitetaan lyhyesti niitä poliittisia toimenpiteitä, joilla innovaatiotoimintaa pyritään edistämään. Innovaatiopolitiikkaan voidaan katsoa kuuluvaksi koulutus- ja tutkimuspolitiikka (erityisesti korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin liittyvät asiat) sekä talouspolitiikka (Lievonen & Lemola 2004). Lundvallin & Borràsin (1997) mukaan innovaatiopolitiikan tarkoituksena on myös estää alueiden eriarvoistumista. Suomessa innovaatiopolitiikassa painotetaan toisaalta alueiden ja ihmisten tasa-arvon edistämistä, mutta toisaalta korostetaan taloudellisesti menestyviä alueita. Toimenpiteet myös suunnataan niille (Suorsa 2007). Oughton ym. (2002) puhuvat alueellisesta innovaatioparadoksista alueellisen innovaatiopolitiikan kohdalla. Tämä tarkoittaa sitä, että etenkin epäsuotuisien alueiden innovaatiotoimintaa pyritään edistämään lisäämällä alueelle kohdistuvia julkisia innovaatioiden kehittämiseen kohdistuvia investointeja. Usein ei kuitenkaan huomioida sitä, mitä alue tarvitsee. Esimerkiksi alueilla olevat yritykset eivät välttämättä pysty hyödyntämään tukia johtuen osaamisen tai resurssien puutteesta tai investoinnit kohdistuvat aloihin, jotka eivät edistä alueen yritystoimintaa. Innovaatiotoimintaan liittyy kiinteästi Triple Helix -yhteistyö, jolla tarkoitetaan korkeakoulujen, yritysten ja julkisen hallinnon yhteistyötä. Triple Helix -yhteistyön on nähty tukevan korkeaan osaamiseen perustuvaa taloudellista kehitystä, synnyttävän uusia innovaatioita sekä tukevan yrittäjyyttä ja yrityksiä. Toisaalta tämä yhteistyö myös vahvistaa korkeakoulujen ja yliopistojen alueellista vaikuttavuutta. (Zheng, ym. 2007, )

15 Tutkimusalueiden 13 2 Tutkimusalueiden toimintaympäristöt ja toimijoiden näkemykset alueiden innovaatiotoiminnasta T ässä luvussa esitellään lyhyesti tarkasteltavina olleet case-alueet tilastojen kautta sekä alueilla toimivat keskeisimmät tutkimus-, koulutus- ja kehittäjäorganisaatiot sekä yrityspalveluita tarjoavat tahot. Alueellisten innovaatioympäristöjen toimijoihin sisältyvät näiden lisäksi mm. alueilla toimivat yritykset, julkinen sektori sekä erilaiset valtakunnalliset ja alueelliset kehittäjäorganisaatiot. Lisäksi tarkastellaan alueiden toimijoiden näkemyksiä julkisen sektorin roolista ja yhteistyöstä maakunnan ja seutukunnan tasolla. Edelleen esitellään alueiden innovaatiotoimintaa, merkittävimpiä innovaatiopoliittisia toimenpiteitä, vahvuuksia ja heikkouksia innovaatiotoiminnassa sekä alueiden mahdollisuuksia ja uhkia lähitulevaisuudessa. 2.1 Itä-Lapin seutukunta Toimintaympäristö Itä-Lapin seutukuntaan kuuluu viisi kuntaa. Kemijärven kaupunki noin asukkaallaan on seutukunnan suurin kunta, kun taas Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski ovat selvästi pienempiä. Koko Itä-Lapin seutukunnassa asui vuoden 2009 lopussa asukasta (kuva 1). Viime vuosien aikana väestön väheneminen seutukunnassa on hidastunut, mutta Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestömäärän väheneminen tulee kuitenkin jatkumaan myös tulevaisuudessa. Ennusteen mukaan vuonna 2040 seutukunnan väkiluku tulee olemaan vain puolet siitä mitä se oli vielä vuonna 1990.

16 Tutkimusalueiden asukasta Kuva 1. Itä-Lapin seutukunnan väestökehitys sekä ennuste vuoteen 2040 (Tilastokeskus 2010). Itä-Lapin työllisten toimialoista maa- ja metsätaloudella on merkittävä rooli (taulukko 2). Vuonna 2007 jopa 13,4 % työllisistä työskenteli alkutuotannossa. Selvästi suurin työllistävä ala on kuitenkin yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut, joissa työskentelee yli kolmannes alueen työllisistä. Merkittäviä työllistäviä aloja ovat myös kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä teollisuus, vaikkakin näiden osuus on koko maan keskiarvoon verrattuna pienempi. Reilun kymmenen viime vuoden aikana työllisten määrä on laskenut Itä-Lapissa runsaasti. Työllisten osuus on vuodesta 1995 laskenut kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta rakentamista. Taulukko 2. Itä-Lapin seutukunnan työlliset toimialoittain 1995, 2000 ja 2007 (Tilastokeskus 2010) Muutos-% hlöä hlöä hlöä % (A-B) Maa- ja metsätalous ,4-36,4 (C) Kaivostoiminta ja louhinta ,3-28,1 (D) Teollisuus ,8-38,6 (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,3-25,4 (F) Rakentaminen ,4 33,8 (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta ,1-0,5 (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne ,9-9,9 (J-K) Rahoitus-, vakuutus-, ym. toiminta ,8-0,5 (L-Q) Yht.kunn. ja henkilökohtaiset palvelut ,6-8,4 Toimiala tuntematon ,3-63,1 Yhteensä ,0-16,4 Työllisen työvoiman määrä on laskenut Itä-Lapin seutukunnassa varsin paljon (kuva 2). Tarkasteluajanjaksolla vuodesta 1990 lähtien työllisten määrä on laskenut runsaasta työllisestä vuoden 2008 ennakkotiedon mukaan runsaaseen työlliseen. Toisaalta myös työttömien määrä on laskenut tasaisesti 1990-luvun alun lamavuosien jälkeen. Itä-Lappi on kuitenkin maamme pahinta työttömyysaluetta, alueen työttömyysasteen ollessa noin 18 %:n tuntumassa.

17 Tutkimusalueiden Työllinen työvoima Työtön työvoima * Kuva 2. Itä-Lapin seutukunnan työllinen ja työtön työvoima * (ennakkotieto) (Tilastokeskus 2010). Itä-Lapin seutukunnan koulutetusta väestöstä suurimmalla osalla on keskiasteen tutkinto (taulukko 3). Korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneita on seutukunnassa sekä määrällisesti että suhteellisesti vähän, selvästi maan keskiarvoa vähemmän. Korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden määrässä on 2000-luvulla ollut pientä kasvua. Taulukko 3. Väestön koulutusrakenne Itä-Lapin seutukunnassa 2000, 2004 ja 2008 sekä koulutettujen osuus koko väestöstä (Tilastokeskus 2010). Koulutusaste Osuus koko väestöstä (%) Keskiaste ,7 36,0 Alin korkea-aste ,3 8,3 Alempi korkeakouluaste ,9 3,5 Ylempi korkeakouluaste ,6 2,2 Tutkijakoulutusaste ,0 0,1 Yhteensä ,6 50,0 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta Itä-Lapista oli saatavilla tietoja ainoastaan vuoden 2007 osalta. Kyseisenä vuonna t&k-menot olivat Tilastokeskuksen 2010 tilastojen mukaan Itä-Lapin seutukunnassa euroa, tutkimus- ja kehittämishenkilöstöä seutukunnassa oli 20 henkilöä ja tutkimustyövuosia 16. Itä-Lapin innovaatioympäristön toimijoita Itä-Lapissa ei ole omaa korkeakoulua, mutta mm. Lapin, Helsingin ja Oulun yliopistojen sekä Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulujen toiminta näkyy alueella. Sallassa sijaitsee Helsingin yliopiston Värriön tutkimusasema. Itä- Lapin ammattiopistossa Kemijärvellä on mahdollista suorittaa opinnot luonnonvaraja ympäristöalalla, tekniikan ja liikenteen alalla, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, matkailu-, ravitsemus- ja talousalalla tai sosiaali-, terveys- ja liikuntaalalla. Opisto tarjoaa myös aikuiskoulutusta.

18 Tutkimusalueiden 16 Alueella tehtyjen haastattelujen mukaan kuntien elinkeinotoimet ovat suurimpia toimijoita alueella, kuten myös Itä-Lapin kuntayhtymä. Oppilaitosten ja yliopistojen kanssa yhteistyötä on alueella syntynyt erityisesti matkailualalla hanketoiminnan avulla. Innovaatiotoimintaa toteutetaankin pitkälti hankkeiden kautta. Matkailun ohella myös mekaanisen puunjalostuksen alalla on alueella innovaatiopyrkimyksiä. Alueella toimivia tai sinne vaikutuksensa ulottavia veturiyrityksiä ovat mm. Pallaskylmä Oy, Ikihirsi Oy, Kuusamon Pölkky Oy sekä Lapin Puupalvelut. Luonnontuotealalla kasvuhakuisia yrityksiä ovat mm. Korvatunturin Marja ja Lapin Liha sekä matkailussa Pyhätunturi Oy, Sallatunturi ja Suomutunturi. Itä-Lappi haki vuonna 2009 yhdessä Kuusamon ja Taivalkosken kanssa KOKOohjelmaan, johon se myös valittiin. Itä-Lapin seudun toimijoiden näkemykset Julkinen sektori ja kansalaiset innovaatiotoiminnassa Julkisen sektorin rooli yritysten innovaatioiden kehittämistoiminnassa nähtiin keskeisenä. Erään henkilön mukaan ei tapahdu yhtään hanketta, jos julkista sektoria, pääasiassa kuntaa, ei saada mukaan. Mukaan lähtijöitä kyllä löytyy alueelta, kun joku vaan vetää toimintaan mukaan. Toisaalta todettiin, että yritysten piirissä innovaatioita kyllä syntyy, mutta paikallinen julkinen sektori ei pärjää innovaatiotoimintojen kehittämisessä ilman yhteiskunnan tukea. Kuntien roolina nähtiin hankepartnereina toimiminen ja tiedon antaminen. Maakunnallisista viranomaisista aktiivisuutta kaivataan etenkin TE-keskusten (nyk. ELY-keskus) suunnalta. Ilman yhteiskunnan tukea yritykset jäävät melko yksin, mikä heikentää kilpailukykyä. Living lab -toimintaa ollaan kehittelemässä, ainakin matkailussa. Jo nyt kansalaisilla on mahdollisuus jossain määrin vaikuttaa mm. matkailun ohjelmapalveluiden sisältöihin ja Itä-Lapissa on järjestetty tuumaustalkoot pienyrittäjille yhteisten ideoiden kehittämiseksi erityisesti matkailun alalla. Osallistumista (kuten kaikkea toimintaa) kuitenkin vaikeuttaa osaltaan alueen laajakaistaongelmat ja yhteyksien kalliit hinnat. Yhteistyö maakunta- ja seutukuntatasolla Todettiin, että maakuntatasolla yhteistyössä olisi paljonkin parannettavaa. Ristiriitoja todettiin olevan mm. itä-länsisuunnassa sekä muutenkin laajan maakunnan eri alueilla on ristiriitaisia intressejä ja on vaikea löytää yhtenäisyyttä joidenkin suurtenkin asioiden suhteen (radat, lentoliikenne). Yhtenäisyyttä tarvittaisiin ja TE-keskus (nyk. ELY-keskus) onkin ottanut hyvin roolia vetäjänä ja strategiatyö on lähtenyt liikkeelle, tahtotila on hyvä. Myös seutukuntatasolla, Itä-Lapin seutukunnassa, on kilpailua kuntien välillä. Todettiin, että kunnat haluavat toimia itsenäisesti omissa hankkeissaan esimerkiksi matkailun osalta eikä hankkeita haluta seutukunnallisiksi. Tilannetta auttaisi mahdollisesti se, jos olisi olemassa Itä-Lapin seudun yhteinen matkailustrategia. Matkailulla pitäisi olla yhteinen rintama, sen sijaan muut elinkeinot, kuten pienyritystoiminta nähtiinkin enemmän jokaisen kunnan omaksi asiaksi. Kuitenkin seutukuntatasollakin voidaan päättää joistain isoista asioista (esim. sellutehdas, kaivos). Lisäksi seutukunnan kunnat ovat yhdessä Kuusamon ja Taivalkosken kanssa hakeneet KOKO-ohjelmaan.

19 Tutkimusalueiden 17 Merkittävimmät toteutetut innovaatiopoliittiset toimenpiteet alueella Seutukunnan kehityksen kannalta merkittävimpinä innovaatiopoliittisina toimenpiteet liittyvät lähinnä tehtaiden lakkauttamiseen reagoimiseen ja matkailun kehittämiseen: Salcompin raunioille elvytyksenä, valtioneuvoston päätöksillä saadut call centerit, ovat olleet merkittäviä. Elisan Contact center työllistää n. 30 henkilöä ja myös Kelan Contact center on saatu. Liimapuutehdas rakenteilla entisen Salcompin alueelle. Osaamispääomaan ja matkailuun panostaminen. Salcompissa kehitetty teholähdelatureita ym. siihen panostamisella ollut merkitystä Selvitykset Soklin kaivokseen ja junanrataan liittyen Innovaatiopoliittisten tavoitteiden toteutuminen Todettiin, ettei alueella ole asetettu yhteisesti sovittuja erityisiä innovaatiopoliittisia tavoitteita, joten toteutumista on vaikea mitata. Onnistumisia on kuitenkin tullut esimerkiksi matkailussa ja luonnontuotealalla, myös sähköiset palvelut ovat lisääntyneet. Alue on logistisesti kaukana, eli ict-teknologiaa on kehitettävä toimialasta riippumatta. Maaseutualueilla tietoliikenneinfrastruktuurin kehittämisessä on vielä paljon tehtävää Lapissa. Toiminnan tulosten arvioitiin näkyvän alueella ja yritysten kehityksessä ainakin seuraavilla tavoilla: Yritysten sitoutuminen toimintaan on vahvaa. Tuloksena mm. johdon oma aktiivisuus on lisääntynyt, on nähty hyöty, osaaminen on kasvanut, on opittu hyödyntämään eri rahoituskanavia. Vanhusten kotihoidon tueksi kehitettyä järjestelmää koekäytettiin Itä-Lapissa. Esteenä laajemmalle käytölle alueella oli laajakaistayhteyksien toimimattomuus reuna-alueilla, jonne juuri tukea olisi kaivattu vanhusten kotona asumisen tueksi (hälytysvalmius, yhteydet naapuriin ja turvapalveluihin jne.). Matkailuinnovaatiot levinneet ainakin Suomen sisällä. Luontaistuotteet (etenkin porotuotteet) vientitavarana kotimaahan ja kalotin alueelle Venäjän puolelle. Alueen keskeiset vahvuudet ja heikkoudet innovaatiotoiminnassa Alueen keskeisinä vahvuuksina nähtiin elinkeinopuolella luontaistuotteet ja matkailu. Useat alueen matkailukeskukset ovat erikoistuneita: Salla nopeuslaskuun, Suomu freestyleen, Pyhällä FIS-rinne, Savukoski on erämatkailun mekka UKK-reitti kulkee kunnan kautta. Myös rahoituskanavien tuntemus ja uusien ideoiden löytäminen mainittiin vahvuutena, toimintaympäristön ollessa haasteellinen ollaan innokkaita miettimään ideoita ja jalostamaan niitä. Soklin malmivarat mainittiin etenkin tulevaisuuden vahvuutena. Heikkoutena mainittiin niin henkilöresurssien kun taloudellisten resurssien puute. Väestörakenteen vanheneminen, runsas eläköityminen ja sosiaalisen pääoman vähyys ovat ongelmia. Yhteen hiileen puhaltamista (koordinaatiota) ja yhteisiä tavoitteiden tarvittaisiin alueella. Kuntatalous on heikentynyt ja myös omarahoitusosuus on nyt taantuman myötä ongelma tai haaste. Heikkoutena mainittiin myös innovaatioiden

20 Tutkimusalueiden 18 kaupallistamisen vähyys ja heikko tuottavuus sekä tietoliikenneongelmat (toimimattomuus ja hinta). Organisaatioiden välinen yhteistyö Yhteistyössä ja tiedottamisessa on kehitettävää. Luonteva yhteistyö kyllä toimii, mutta tarvitaan mm. enemmän strategista ajattelua. Koettiin, että yhteistyötä on kuitenkin hankalaa parantaa nyt, vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Ongelmaksi mainittiin mm. se, että alueella on vähän ihmisiä, pitkät etäisyydet sekä matala tulotaso ja osaamispotentiaali. Alueen yritykset ovat kuitenkin rakennemuutoksen myötä olleet hyvin mukana, Salcompin menon jälkeen on aktivoiduttu ja ideoita tuodaan esille. Käytännössä yhteistyö on tapauskohtaista, esimerkiksi julkiselta sektorilta otetaan yhteyttä korkeakouluihin tai yritys ottaa elinkeino-osastoon yhteyttä, kun tarve ilmenee. Pitkien etäisyyksien takia (tieto)liikenneyhteydet ovat tärkeitä. Mahdollisuudet ja uhat lähitulevaisuudessa Seutukunnan lähitulevaisuuden mahdollisuuksien nähtiin liittyvän lähinnä luonnontuotealaan, matkailuun sekä alueen luonnontilaisuuteen, myös perusmaatalous tuli sekin edelleen esille mahdollisuutena. Bioenergia voisi kenties olla uusi mahdollisuus alueelle. Myös Soklin kaivos ja siihen liittyvä innovaatiotoiminta nähtiin vahvana mahdollisuutena. Lisäksi esille tuotiin liikenneyhteyksien kehittäminen, mm. junaliikenteen mahdollisuudet niin henkilö- kuin tavaraliikenteenkin (Sokli) saralla. Tietoliikenteen kehittäminen on myös alueen kannalta tärkeää ja voisi tarjota myös mahdollisuuksia, esimerkiksi etätyön kautta. Uhkana mainittiin väestön väheneminen, lisäksi nuorten lähtiessä muualle väestörakenne vinoutuu. Tämä asettaa haasteita myös työvoiman saannille. Huolena oli suuntaus entistä suurempiin hankkeisiin, siinä joukossa alueen (pienet) hankkeet voivat jäädä toteutumatta. Hanketoiminnan osalta haasteena on myös rahoituksen, yksityis- ja kuntaraha, saaminen. Metsäteollisuuden kehittyminen on suuri kysymysmerkki, siihen liittyen tehtaiden alasajojen vaikutukset näkyvät alueella viiveellä. Lamaan liittyvinä uhkakuvina mainittiin valtionosuuksien leikkaukset (kunnilta) ja se, jos nousun jälkeen koittaakin pian uusi lasku. Yhteenveto Itä-Lapin seutukunnasta Itä-Lapin seutukunta on harvaanasuttua aluetta, jonka kehitys on ollut monessa mielessä haasteellista. Seutukunta on ollut tietyllä tavalla aluepoliittisten toimien laboratoriona. Monet alueelle nousseet yritykset ovat suhdannevaihteluiden myrskyissä joutuneet lopettamaan toimintansa ja niiden tilalle on kehitetty uudenlaista toimintaa. Myös alueen infrastruktuurissa on syrjäisyydestä johtuvia haasteita. Esimerkiksi tietoliikenneyhteydet ovat keskuksiin verrattuna vaatimattomia, vaikka nimenomaan harvaanasutun alueen innovaatiotoiminnassa tarvittaisiin pitkien etäisyyksien vuoksi toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Alueen toimintaedellytysten ja tulevaisuuteen varautumisen keinovalikoiman vahvistamiseksi tietoliikenneinfrastruktuuria olisi parannettava. Alue on kuitenkin osa pohjoista, jonka merkitys ja asema voi ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien prosessien vaikutuksesta muuttua. Matkailulle, energiantuotannolle sekä luonnonvarojen hyödyntämiselle todennäköisesti löytyy uudenlaisia merkityksiä,

Tuloksellista paikallista kehittämistä

Tuloksellista paikallista kehittämistä University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Sirpa Korhonen, Jouni Ponnikas & Ville Manninen Tuloksellista

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi

Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä. Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Osaamisklusterit alueiden voimien yhdistäjänä Osaamiskeskusohjelman (2007 2013) väliarviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 44/2010 antti pelkonen jari konttinen juha oksanen ville

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Vaasan seudun innovaatiostrategia

Vaasan seudun innovaatiostrategia Ilkka Raatikainen Vaasan seudun innovaatiostrategia Vaasa 2005 4 Vaasan seudun innovaatiostrategia on hyväksytty Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin hallituksessa 19.5.2005 Laatijan yhteystiedot: Taitto ja

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA

ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA ALOITTAVIEN YRITYSTEN TUKITOIMET ELINKEINOPOLI- TIIKAN VÄLINEENÄ KUOPION SEUTUKUNNASSA Henna Karppinen Pro gradu -tutkielma Yrittäjyys Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Huhtikuu

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Päivitetty 17.8.2010 Minusta tulee isona puunkasvattaja (Maiju, IV luokka) JOHDANTO Linja-auton laskeuduttua Jussilanmäkeä kirkonkylään ja pysähdyttyä meidän

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime ARI-VEIKKO ANTTIROIKO, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos OLAVI KALLIO, Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos PENTTI SIITONEN, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos PEKKA VALKAMA,

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot