24 vuotta. Lintulammen asukasyhdistys ry Latokartanontie 1, Oulu puhelin (08) faksi (08) TOIMINTASUUNNITELMA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "24 vuotta. Lintulammen asukasyhdistys ry Latokartanontie 1, 90150 Oulu puhelin (08) 336 223 faksi (08) 336 225 TOIMINTASUUNNITELMA 2010"

Transkriptio

1 Lintulammen asukasyhdistys ry Latokartanontie 1, Oulu puhelin (08) faksi (08) TOIMINTASUUNNITELMA vuotta Aluetoimikunnan käsittely: Vuosikokous:

2 SISÄLLYS 1 VARSINAINEN TOIMINTA ASUKASTUPATOIMINTA Asukastuvan viriketoiminta vuodelle Kuppilatoiminta Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi Tiedottaminen KOTI- JA TUKIPALVELUIDEN TUOTTAMINEN HYVÄ OLLA KOTONA oppisopimusprojekti Ikäihmisten päivätoiminta/lähipalvelupisteet Koti- ja tukipalvelut Minun elämäni projekti TUUNIDUUNI-PROJEKTI JA KIERRÄTYSTOIMINTA OMPELIMO ALUEELLINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE

3 1 VARSINAINEN TOIMINTA Lintulammen asukasyhdistys ry hyväksyttiin Oulun kaupungin tukemaksi lähidemokratiaorganisaatioksi ja asukastupatoiminta aloitettiin Vuonna 2010 alkoi Lintulammen asukasyhdistyksen 24. toimintavuosi. Lintulammen asukasyhdistyksen tavoitteena on edelleen toimintavuonna 2010 koota asukkaat yhteistyöhön edistämään alueen yleistä viihtyisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia. Yhdistys harjoittaa tiedotus- ja neuvontatyötä, tuottaa erilaisia palveluita useille kohderyhmille sekä tekee esityksiä eri viranomaisille. Yhdistyksen olemassaolon tarkoitus on kehittää aluetta ja järjestää kaiken ikäisille alueen asukkaille monipuolista toimintaa. Alueellamme asuu keskimääräistä enemmän vanhuksia ja vammaisia ja näin ollen asukastuvan tarjoamille palveluille on kysyntää. Asukasyhdistys onkin varteenotettava kolmannen sektorin työllistäjä. Yhdistys tarjoaa myös työmahdollisuuksia harjoittelijoille, opiskelijoille, työkokeilijoille, mielenterveys- ja muille kuntoutujille, velvoitetyöllistetyille sekä yhdyskuntapalvelua suorittaville. Kesällä 2010 asukasyhdistys työllistää 120 nuorta kesätyösetelillä erilaisiin tehtäviin: vanhusten ulkoiluttamiseen, kotipalveluapulaisiksi, paperinlajitteluun, lasten päiväleirin ja päivystävän päiväkodin apuohjaajiksi sekä ympäristötöihin. Työllistämisessä yhteistyötä ELY keskuksen, kaupungin, työvoimatoimiston, oppilaitosten ja eri kurssien järjestäjien kanssa jatketaan edelleen. Yhdistys toimii Höyhtyän suuralueen alueellisessa yhteistyöryhmässä toteuttaen myös sitä kautta osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelmaa. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden asukasyhdistysten/asukastupien sekä eri järjestöjen kanssa. Lintulammen asukastupa toimii edelleen Oulun kaupungin vapaaehtoistoiminnan toimipisteenä. Asukasyhdistys pitää yhden sääntömääräisen vuosikokouksen ja aluetoimikunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja aina tarvittaessa. Asukasyhdistys järjestää jo perinteisiksi muodostuneet vuosittaiset tapahtumat: kesäjuhlat, yleisurheilukisat ja pikkujoulut alueen asukkaille. Helmikuussa 2010 järjestetään laskiaistapahtuma. Tapahtumat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä vapaaehtoistoimijoiden ja Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän kanssa. Toimintavuoden aikana asukasyhdistys kerää vapaaehtoista kannatusjäsenmaksua. 3

4 2 ASUKASTUPATOIMINTA Asukastupatoimintaa tukee Raha-automaattiyhdistys ry kohdennetulla toiminta-avustuksella. Asukastupa toimii kaikkien asukkaiden olohuoneena. Tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden hyvinvointia laaja-alaisesti ja tukea heidän psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Asukastuvan monipuolisella toiminnalla kannustamme yksinäisiä asukkaita sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä sosiaalisen verkoston luomiseen. Pitkäaikaistyöttömyyden vaikutusten ennaltaehkäisy ja lievittäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja passivoituneiden asukkaiden saaminen asukastuvan toiminnan piiriin sekä paikalliskulttuurin ja identiteetin tukeminen ovat tärkeitä tavoitteita. 2.1 Asukastuvan viriketoiminta vuodelle 2010 Lintulammen asukasyhdistyksen viriketoiminnan tavoitteena on aktivoida alueen kaikenikäisiä asukkaita tarjoamalla monimuotoista viriketoimintaa esim. pärekori- ja päreenvetokursseja, laulukööriä ja erilaisia kädentaitokursseja. Toiminnallisia tavoitteita 2010 on myös edellisenä vuonna aloitettujen liikuntapainotteisten toimintojen lisääminen ja uusien kohderyhmien etsiminen. Yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa lisätään. Lapsille jatketaan syksyllä muskari- sekä sanataidetoimintaa. Edellisenä vuonna aloittaneet naisten ja miesten painonhallintaryhmät jatkavat toimintaansa. Jatkamme jatkuvasti kurssitoiminnan kehittämistä asiakkaiden toiveiden pohjalta. Asukasyhdistys järjestää edelleen asiakkailleen erilaisia retkiä ja matkoja asukastuvan lähiympäristöön. 2.2 Kuppilatoiminta Asukasyhdistys ylläpitää asukastupatoimintaa tukevaa kuppilatoimintaa ja tarjoaa asiakkaille neljänä päivänä viikossa (ma to) mahdollisuuden syödä asukastuvalla terveellistä ja monipuolista kotiruokaa. Edellisenä toimintavuonna aloitettua työttömien lounasta maanantaisin yhden euron hintaan jatketaan. Päivittäin on myynnissä omakustannushintaan myös kahvia, teetä ja pullaa. 2.3 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi HYVÄ OLLA KOTONA -projektin ansiosta voimme tarjota lapsiperheille kotipalveluja aiempia vuosia enemmän. Kesän 1-3-luokkalaisten päiväleiritoimintaa järjestetään kesäkuussa ja viikko elokuun alussa. Toiminta pitää sisällään monipuolista liikuntaa mm. uimakoulun ja pesiskoulun sekä lounaan, välipalan ja vakuutuksen. Toimintaan haetaan kohdennettua alueellista toimintarahaa Oulun kaupungin keskushallinnon osallisuuden ja vaikuttamisen yksiköstä. 4

5 Lapsiasiakkaiden musiikki- ja liikuntaharrastusten aktivoimista jatketaan erilaisten kerhojen ja tapahtumien avulla. Lisäksi nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen kiinnitetään enemmän huomiota. Lisäksi toimintavuoden aikana järjestetään erilaisia tapahtumia yhteistyössä alueellisen yhteistyöryhmän kanssa. 2.4 Tiedottaminen Asukasyhdistyksen tiedottaminen toteutetaan yhdessä suuralueen muiden toimijoiden kanssa. Viisi aluetiedotetta jaetaan koko Höyhtyän suuralueen kotitalouksiin. Tiedotteen painos on 5000 kpl. Yhdistys tiedottaa myös lähidemokratian netti-sivuilla, omilla nettisivuillaan ja tarvittaessa omilla tiedotteilla. 3 KOTI- JA TUKIPALVELUIDEN TUOTTAMINEN Toimintaa jatketaan entiseen malliin. Vanhusten ja vammaisten kotona selviytymistä tuetaan edelleen antamalla heille siivous-, kodinhoito- ja asiointiavun lisäksi myös apua ulkoiluun, terveyskeskuksissa käynteihin ja esim. kaupungilla asioitiin. Avun tarve tulee todennäköisesti kasvamaan vanhusten määrän lisääntyessä. Tuemme myös lapsiperheitä entiseen malliin sekä kotipalvelun kautta että Oulun kaupungin avoterveydenhuollon kautta tekemämme kumppanuussopimuksen kautta. Kotipalvelun henkilökuntamäärä tulee pysymään noin 20:ssa, joista 12 on aloittaneita kotityöpalvelujen ammattitutkintoon suuntaavassa oppisopimuskoulutuksessa olevia. Heidän lisäkseen on 6 kotipalvelutyöntekijää, jotka ovat valmistuneet Lintulammen aiemmista oppisopimusryhmistä, 1 lähihoitajaksi valmistunut perhetyöntekijä sekä 1 perhetyöntekijä. Kotipalveluohjaajana ja kotityöpalvelujen ammattitutkintoon tähtäävien oppisopimuslaisten työpaikkaohjaajana jatkaa Taru Pernu. Omaishoitajien jaksamista tuetaan tarjoamalla heille tukipalveluja tarpeen ja kysynnän mukaisesti. Toteutetaan Oulun kaupungin kanssa tehtyjä kumppanuussopimuksia alueellisen vanhustyön (Kotona asumista tukevat palvelut), avoterveydenhuollon (perhetyö) sekä mielenterveyshuollon (vammaispalvelut) kanssa yhteistyöllä. 5

6 3.1 HYVÄ OLLA KOTONA oppisopimusprojekti Projekti aloitti toimintansa Projektin tavoitteena on yhteistyöllä asukasyhdistysten kesken sekä Oulun työvoiman palvelukeskuksen avulla laajentaa toiminta-aluettamme tarjoamalla mahdollisuutta kotityöpalvelujen ammattitutkintotavoitteiseen oppisopimukseen pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömille eri asukasyhdistysten alueilla. Projektivastaavana jatkaa Taru Pernu ja projektityöntekijänä (hallinnolliset työt) Seija Eerola. Oppisopimuskoulutus toteutetaan yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikön sekä Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen (OAKK) kanssa. Sekä koulutus- että työssäolojaksot suunnitellaan yhteistyössä OSAO:n Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikön, OAKK:n, asukasyhdistyksen, alueellisen vanhustyön, avoterveydenhuollon sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Oppisopimuskoulutus kestää kokonaisuudessaan 1,5 vuotta. Koulutuksessa painotetaan kuntouttavaa otetta kotona selviytymiseen. Aloitamme uuden oppisopimusryhmän syyskuussa Oppisopimuksen kesto on 1,5 vuotta eli opinnot päättyvät maaliskuussa Projektin hallinnoijana toimii edelleen Lintulammen asukasyhdistys ry. Opiskelijoilta tulleen palautteen mukaan aiotaan panostaa enemmän kentällä tapahtuvaan ohjaukseen ja näin ollen anoa muutosta projektipäätökseen siten, että projektityöntekijäksi palkataan sellainen henkilö, joka kykenee ohjaamaan kentällä ja osallistumaan projektin kaikkiin osa-alueisiin (esim. asiakaskäynnit, töiden organisointi, projektipäällikön sijaistaminen). Toisena uutena asiana nousi esille seudullinen yhteistyö, kumppaneina ehkä Haukiputaalta Vireä kolmas sektori ja Oulunsalosta Oulunsalon asukastupa. Ryhmän koko olisi14-16 henkilöä siten, että Lintulammelle otetaan henkilöä, Haukiputaalle 2-3 henkilöä ja Oulunsaloon 2-3 henkilöä. Kolmantena asiana otetaan mukaan edelleensijoittaminen kiinnostuneisiin alan yrityksiin opiskelujen loppuvaiheessa, tätä aiotaan kokeilla jo tulevana syksynä lopettavan ryhmän osalta, mikäli löydetään kiinnostunut yritys. Kolmannenkin ryhmän alkuun liitetään 6 viikon oppisopimusvalmennus. Oppisopimusvalmennus toteutetaan välisenä aikana. Oppisopimusvalmennukseen valitaan 20 henkilöä, jotta ryhmässä on mukana ns. särkymävara. Näin mahdollistetaan työntekijöiden todellinen motivaatio sekä koulutukseen että työntekoon. Motivaatio on olennainen osa opiskelua ja työntekoa, jotta ne tulevat tehtyä hyvin tuloksin. Opiskelemaan valitaan pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömiä sekä alle 25-vuotiaita että kypsempäänkin ikään ehtineitä. Toivomme, että löydämme myös asiasta kiinnostuneita maahanmuuttajia mukaan oppisopimusryhmäämme. Lintulammen asukasyhdistys ry tarjoaa maaliskuussa 2009 aloittaneen ryhmän työntekijöille kuukauden jatkoa työsopimukseen, jotta syksyllä aloittavan ryhmän perehdyttäminen sujuisi mahdollisimman hyvin 6

7 3.2 Ikäihmisten päivätoiminta/lähipalvelupisteet Ehkäisevän vanhustyön tavoitteena on estää ikääntyneitten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ennenaikainen heikkeneminen. Päivätoiminnan ja kotipalvelun avulla yhdistys tukee vanhustyön valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista ja Oulun kaupungin strategian toteutumista, jonka tavoitteena on, että 92 % yli 75-vuotiaista selviytyisi tuetusti omissa kodeissaan. Toiminnan tarkoituksena on turvata ikäihmisten hyvinvointi ja elämänlaatu. Se voi tapahtua mm. parantamalla mahdollisuuksia asua omassa kodissa pitämällä yllä sosiaalisia kontakteja, järjestämällä kiinnostavaa tekemistä ja antamalla inhimillistä hoivaa. Vuonna 2010 lähipalvelupisteitä toimii enää yksi, Lauantaikerho Lintulammen asukastuvalla. Lauantaikerhossa on mahdollisuus ruokailla yhdessä, jonka jälkeen on ohjattua virikkeellistä toimintaa ja leppoisaa yhdessäoloa unohtamatta lopuksi nautittavia pullaa ja kahvia. Koska vanhuksissa on paljon liikuntaesteisiä ja he ovat yhä iäkkäämpiä ja huonokuntoisempia, on varauduttava entistä enemmän kuljetuksista aiheutuviin kustannuksiin. Kuljetus ostetaan Oulun Taksipalveluilta ja se järjestetään kahdella inva-taksilla, hintaan 55 /taksi/lauantai. Lintulammen asukasyhdistys ry luopuu alkaen Lintulan lähipalvelupisteen Meijän Sakin vetämisestä asiakasmäärän vähenemisen takia. Toiminnan onnistumista pyritään mittaamaan tilastoin, asiakaskyselyin sekä vaikuttavuusarvioinnein. Taru Pernu ja Pentti Lotvonen ovat edelleen mukana Höyhtyän suuralueen vanhus- ja vammaistyöryhmässä edustamassa Lintulammen asukasyhdistystä. Työryhmä järjestää Pentti Lotvosen johdolla ja yhteistyöryhmän avustuksella yhteistoiminnallisen päivän mahdollisesti alkukesästä. Elokuun lopussa osallistumme vanhus- ja vammaistyöryhmän kanssa Elotori-tapahtuman järjestämiseen. Alueen ikäihmisille tiedotetaan jatkossakin Oulun vanhusten tapahtumista. 3.3 Koti- ja tukipalvelut Vanhusten ja vammaisten kotona selviytymistä tuetaan edelleen antamalla heille siivous-, kodinhoito- ja asiointiavun lisäksi myös apua ulkoiluun, terveyskeskuksissa käynteihin ja esim. kaupungilla asioitiin. Avun tarve tulee todennäköisesti kasvamaan vanhusten määrän lisääntyessä. Tarjoamme alueemme lapsiperheille kotipalveluapua. Kotipalvelun henkilökuntamäärä tulee pysymään noin 20:ssa, joista 12 aloittaa kotityöpalvelujen ammattitutkintoon suuntaavassa oppisopimuskoulutuksessa. Heidän lisäkseen on kolme vammaisavustajaa, joista kaksi opiskelee oppisopimuksella lähihoitajiksi, yksi lähihoitajaksi vamistunut perhetyöntekijä ja yksi perhetyöntekijä/kotipalvelu-työntekijä. 7

8 Omaishoitajien jaksamista tuetaan tarjoamalla heille tukipalveluja tarpeen ja kysynnän mukaisesti. Toteutetaan Oulun kaupungin kanssa tehtyjä kumppanuussopimuksia alueellisen vanhustyön, avoterveydenhuollon (perhetyö) sekä mielenterveys- ja vammaispalvelujen kanssa yhteistyöllä. Tukipalveluita täydentää asukastuvan vapaaehtoistoiminta. 3.4 Minun elämäni projekti Minun elämäni -projekti käynnistyi elokuun 2009 alussa. Projekti vastaa omalta osaltaan vammaispalvelulain muutoksen tuomiin haasteisiin voimaan astunut lakimuutos oikeuttaa vaikeavammaiselle henkilökohtaista apua vähintään 10 tuntia kuukaudessa ja vuoden 2011 alusta vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Projekti on työllistämis- ja koulutushanke, joka kouluttaa pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömiä sekä alle 25 vuotiaita työttömiä koulutusta vailla olevia henkilöitä oppisopimuksella. 1,5 vuotta kestävässä kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa erikoistutaan henkilökohtaisena avustajana toimimiseen. Oppisopimusryhmään on valittu 12 henkilöä. Ryhmä aloitti kahdeksan viikkoa kestävän valmennusjakson. Oppisopimustyösuhde ja henkilökohtaisen avun antaminen käynnistyi marraskuun 2009 alusta. 4 TUUNIDUUNI-PROJEKTI JA KIERRÄTYSTOIMINTA Alun perin Lintulammen asukasyhdistys haki vuonna 2008 uusien toimitilojen rakentamiseen liittyen TE keskukselta rahoitusta projektiin, jonka tarkoituksena oli kierrättää ja uusiokäyttää asema-alueelta purettavan rakennuksen materiaalia osana rakennettavia toimitiloja sekä toteuttaa kierrätykseen ja rakentamiseen liittyvät tehtävät työllistämällä mm. pitkäaikaistyöttömiä miehiä, nuoria kesätöihin sekä alan opiskelijoita, joilla opinnot ovat keskeytyneet tai tarvitsevat täydennystä. Lintulampitalo hanke aloitti toimintansa Uusien toimitilojen rakentaminen lykkääntyi ja kierrätykseen tarkoitetun vanhan rakennuksen purkutyöt ovat myöhästyneet asukasyhdistyksestä johtumattomista syistä. Lintulampitalo hankkeen puitteissa asukasyhdistys rakensi vuonna 2008 paperinlajittelukatoksen Poratie 11:n tontille. Katoksessa aloitettiin paperinlajittelutyöt syksyllä Koska hankkeen luonne on muuttunut uusien toimitilojen rakentamisesta painottuen kierrätykseen, Lintulampitalo hankkeen nimi on muutettu vuonna 2010 TuuniDuuni -projektiksi. Kierrätysprojektin toteuttamiseksi tarjotaan työharjoittelua, työkokeilua ja tuettua työtä pitkäaikaistyöttömille miehille sekä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Hankkeen aikana on mahdollisuus lisätä eri toimijoiden välistä kanssakäymistä sekä edistää paikallista verkostoitumista ja kumppanuutta. 8

9 Lintulammen asukasyhdistys ry on päättänyt aloittaa kierrätyshankkeensa puitteissa lainapyöräprojektin. Tarkoituksena on kunnostaa kaupunkilaisten, ja miksei vierailijoidenkin, käyttöön lukottomia lainapyöriä, joita kuka tahansa voi lainata. Päämääränä on polkupyörien turhien anastusten vähentäminen. Projektin puitteissa on myös tarkoitus puuttua toiseen suureen Oulun kaupunkia koskevaan ongelmaan alle 25-vuotiaiden nuorten miesten työttömyyteen. Lainapyöräprojektin kautta yhteistyötä oululaisten vakuutusyhtiöiden, Oulun poliisilaitoksen, Oulun Jätehuollon, Oulun kaupungin ja Haukiputaan ammattiopiston kanssa lisätään. Vuonna 2010 hankkeen on edelleenkin tarkoitus olla työllisyys- ja ympäristövaikutteinen. Kierrätys- ja lajittelutyö edistää työllisyyttä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sekä vaikeasti työllistettävien miesten osalta. Lajiteltu keräyspaperi sekä -kartonki toimitetaan Paperinkeräys Oy:n välityksellä teollisuuden raaka-aineeksi. Tehokkaan kierrätyksen avulla voidaan tehdä tutuksi kestävän kehityksen periaatteita ja levittää alueen asukkaille kierrätykseen liittyvää tietoutta. Samalla paperin ja kartongin kierrätys tehostuu, monipuolistuu ja helpottuu. Asukasyhdistys saa varoja kattamaan paperinlajittelukatoksesta syntyneitä kuluja. Patterien ja pienten akkujen keräys jatkuu edelleen asukastuvalla. 5 OMPELIMO Ompelimo työllistää kahdesta neljään palkkatukeen oikeutettua ompelijaa ja tarjoaa työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Ompelimo tarjoaa alueen asukkaille pääasiassa korjausompelua. Korjausompelutoiminta on asukastupatoimintaa tukevaa palvelua. Ompelimosta voi ostaa asiakkaiden tekemiä käsitöitä esim. lapasia ja sukkia. 6 ALUEELLINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA Lintulammen asukastupa toimii Oulun kaupungin vapaaehtoistoiminnan aluetoimipisteenä. Avuntarvitsijat ja apua tarjoavat voivat ilmoittautua asukastuvalle. Vapaaehtoisia pyydetään avuksi asukastuvan toimintaan. Asukastuvilla vapaaehtoistyö on osa tupien arkityötä, joka mahdollistaa tuvan monipuolisen palvelutarjonnan sekä tapahtumat ja retket alueen asukkaille. Toimintavuonna on tarkoitus saada kesäsetelillä työllistettyjä nuoria jatkamaan vapaaehtoistyössä. Toiminta voi olla esim. avustamista vanhusten kerhoissa ja päivätoiminnoissa asukastuvilla, palvelutaloissa ja laitoksissa. 9

10 7 Vuoden 2010 talousarvion toteutumisennuste Vuoden 2010 talousarviossa menoiksi on arvioitu euroa ja tuloiksi euroa. Talousarvio on jätetty ylijäämäiseksi euroa. Menoista palkka- ja henkilösivukulujen osuuden arvioidaan olevan euroa, joka on 85,7 % menoista. Tulojen arvioidaan jakautuvan seuraavasti: - avustukset 7,5 % - kumppanuussopimustuotot 17,3 % - ELY-keskuksen projektitukitulot 14,6 % - oppisopimustuet 15,5 % - työmarkkina- ja työllistämistuet 29,3 % - asiakasmaksut 13,3 % - muut tuotot 2,5 % - yhteensä 100 % Asukasyhdistys tarjoaa paikallisille lehdille ja paikallisradiolle toiminnastaan kertovaa materiaalia ja uutisia. Kalevan Oulu tänään - palstalla ilmoitetaan ajankohtaisista tapahtumista. Tehokkaaksi tiedotustavaksi on havaittu myös ns. viidakkorumpu, jota myös asukastuvan arjessa hyödynnetään. Tuvalla järjestetään torstaisin tietoisku viikon ajankohtaisista asioista. Tuvan toiminnasta ja palveluista tiedottamiseen etsitään uusia kanavia. Sähköistä tiedottamista kehitetään suunnitelmallisesti vuonna 2010 mm. yhdistyksen kotisivujen kautta (viikkokalenteri, tapahtumailmoittelu jne.). 10

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

Yleistä 3. 1. Varsinainen yhdistystoiminta 3 1.1 Asukastoiminta 3 1.2 Verkostotoiminta 4

Yleistä 3. 1. Varsinainen yhdistystoiminta 3 1.1 Asukastoiminta 3 1.2 Verkostotoiminta 4 2 SISÄLTÖ Yleistä 3 1. Varsinainen yhdistystoiminta 3 1.1 Asukastoiminta 3 1.2 Verkostotoiminta 4 2. Hallinto 4 2.1. Sosiaalinen työllistäminen ja henkilöstöhallinto 4 2.2. Taloushallinto 5 3. Toiminnan

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 4 TAUSTAA PROJEKTILLE 5 4.1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry 5 4.2 Setlementtitoiminnan historiaa 6 4.3 Jane Addams : Nobelisti ja sosiaalityön

Lisätiedot

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston seminaari 29.-30.1.2015 STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Seurantaraportin otsikot ja vasen

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Syksy 2007

Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Syksy 2007 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Syksy 2007 Puu kurkotti oksat taivasta kohti, yli vaarojen, yli pilvien, yli kaikkien keinuvien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry SISÄLLYS YLEISTÄ 3 HOITOKOTI VENLA 4 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 8 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 8 SAIRAANHOIDON

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI Opintomatka Hollantiin 14 18.5.2013. Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke Ikäosaavat palvelualueet vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hanke

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot