24 vuotta. Lintulammen asukasyhdistys ry Latokartanontie 1, Oulu puhelin (08) faksi (08) TOIMINTASUUNNITELMA 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "24 vuotta. Lintulammen asukasyhdistys ry Latokartanontie 1, 90150 Oulu puhelin (08) 336 223 faksi (08) 336 225 TOIMINTASUUNNITELMA 2010"

Transkriptio

1 Lintulammen asukasyhdistys ry Latokartanontie 1, Oulu puhelin (08) faksi (08) TOIMINTASUUNNITELMA vuotta Aluetoimikunnan käsittely: Vuosikokous:

2 SISÄLLYS 1 VARSINAINEN TOIMINTA ASUKASTUPATOIMINTA Asukastuvan viriketoiminta vuodelle Kuppilatoiminta Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi Tiedottaminen KOTI- JA TUKIPALVELUIDEN TUOTTAMINEN HYVÄ OLLA KOTONA oppisopimusprojekti Ikäihmisten päivätoiminta/lähipalvelupisteet Koti- ja tukipalvelut Minun elämäni projekti TUUNIDUUNI-PROJEKTI JA KIERRÄTYSTOIMINTA OMPELIMO ALUEELLINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE

3 1 VARSINAINEN TOIMINTA Lintulammen asukasyhdistys ry hyväksyttiin Oulun kaupungin tukemaksi lähidemokratiaorganisaatioksi ja asukastupatoiminta aloitettiin Vuonna 2010 alkoi Lintulammen asukasyhdistyksen 24. toimintavuosi. Lintulammen asukasyhdistyksen tavoitteena on edelleen toimintavuonna 2010 koota asukkaat yhteistyöhön edistämään alueen yleistä viihtyisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia. Yhdistys harjoittaa tiedotus- ja neuvontatyötä, tuottaa erilaisia palveluita useille kohderyhmille sekä tekee esityksiä eri viranomaisille. Yhdistyksen olemassaolon tarkoitus on kehittää aluetta ja järjestää kaiken ikäisille alueen asukkaille monipuolista toimintaa. Alueellamme asuu keskimääräistä enemmän vanhuksia ja vammaisia ja näin ollen asukastuvan tarjoamille palveluille on kysyntää. Asukasyhdistys onkin varteenotettava kolmannen sektorin työllistäjä. Yhdistys tarjoaa myös työmahdollisuuksia harjoittelijoille, opiskelijoille, työkokeilijoille, mielenterveys- ja muille kuntoutujille, velvoitetyöllistetyille sekä yhdyskuntapalvelua suorittaville. Kesällä 2010 asukasyhdistys työllistää 120 nuorta kesätyösetelillä erilaisiin tehtäviin: vanhusten ulkoiluttamiseen, kotipalveluapulaisiksi, paperinlajitteluun, lasten päiväleirin ja päivystävän päiväkodin apuohjaajiksi sekä ympäristötöihin. Työllistämisessä yhteistyötä ELY keskuksen, kaupungin, työvoimatoimiston, oppilaitosten ja eri kurssien järjestäjien kanssa jatketaan edelleen. Yhdistys toimii Höyhtyän suuralueen alueellisessa yhteistyöryhmässä toteuttaen myös sitä kautta osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelmaa. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden asukasyhdistysten/asukastupien sekä eri järjestöjen kanssa. Lintulammen asukastupa toimii edelleen Oulun kaupungin vapaaehtoistoiminnan toimipisteenä. Asukasyhdistys pitää yhden sääntömääräisen vuosikokouksen ja aluetoimikunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja aina tarvittaessa. Asukasyhdistys järjestää jo perinteisiksi muodostuneet vuosittaiset tapahtumat: kesäjuhlat, yleisurheilukisat ja pikkujoulut alueen asukkaille. Helmikuussa 2010 järjestetään laskiaistapahtuma. Tapahtumat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä vapaaehtoistoimijoiden ja Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän kanssa. Toimintavuoden aikana asukasyhdistys kerää vapaaehtoista kannatusjäsenmaksua. 3

4 2 ASUKASTUPATOIMINTA Asukastupatoimintaa tukee Raha-automaattiyhdistys ry kohdennetulla toiminta-avustuksella. Asukastupa toimii kaikkien asukkaiden olohuoneena. Tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden hyvinvointia laaja-alaisesti ja tukea heidän psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Asukastuvan monipuolisella toiminnalla kannustamme yksinäisiä asukkaita sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä sosiaalisen verkoston luomiseen. Pitkäaikaistyöttömyyden vaikutusten ennaltaehkäisy ja lievittäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja passivoituneiden asukkaiden saaminen asukastuvan toiminnan piiriin sekä paikalliskulttuurin ja identiteetin tukeminen ovat tärkeitä tavoitteita. 2.1 Asukastuvan viriketoiminta vuodelle 2010 Lintulammen asukasyhdistyksen viriketoiminnan tavoitteena on aktivoida alueen kaikenikäisiä asukkaita tarjoamalla monimuotoista viriketoimintaa esim. pärekori- ja päreenvetokursseja, laulukööriä ja erilaisia kädentaitokursseja. Toiminnallisia tavoitteita 2010 on myös edellisenä vuonna aloitettujen liikuntapainotteisten toimintojen lisääminen ja uusien kohderyhmien etsiminen. Yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa lisätään. Lapsille jatketaan syksyllä muskari- sekä sanataidetoimintaa. Edellisenä vuonna aloittaneet naisten ja miesten painonhallintaryhmät jatkavat toimintaansa. Jatkamme jatkuvasti kurssitoiminnan kehittämistä asiakkaiden toiveiden pohjalta. Asukasyhdistys järjestää edelleen asiakkailleen erilaisia retkiä ja matkoja asukastuvan lähiympäristöön. 2.2 Kuppilatoiminta Asukasyhdistys ylläpitää asukastupatoimintaa tukevaa kuppilatoimintaa ja tarjoaa asiakkaille neljänä päivänä viikossa (ma to) mahdollisuuden syödä asukastuvalla terveellistä ja monipuolista kotiruokaa. Edellisenä toimintavuonna aloitettua työttömien lounasta maanantaisin yhden euron hintaan jatketaan. Päivittäin on myynnissä omakustannushintaan myös kahvia, teetä ja pullaa. 2.3 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi HYVÄ OLLA KOTONA -projektin ansiosta voimme tarjota lapsiperheille kotipalveluja aiempia vuosia enemmän. Kesän 1-3-luokkalaisten päiväleiritoimintaa järjestetään kesäkuussa ja viikko elokuun alussa. Toiminta pitää sisällään monipuolista liikuntaa mm. uimakoulun ja pesiskoulun sekä lounaan, välipalan ja vakuutuksen. Toimintaan haetaan kohdennettua alueellista toimintarahaa Oulun kaupungin keskushallinnon osallisuuden ja vaikuttamisen yksiköstä. 4

5 Lapsiasiakkaiden musiikki- ja liikuntaharrastusten aktivoimista jatketaan erilaisten kerhojen ja tapahtumien avulla. Lisäksi nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen kiinnitetään enemmän huomiota. Lisäksi toimintavuoden aikana järjestetään erilaisia tapahtumia yhteistyössä alueellisen yhteistyöryhmän kanssa. 2.4 Tiedottaminen Asukasyhdistyksen tiedottaminen toteutetaan yhdessä suuralueen muiden toimijoiden kanssa. Viisi aluetiedotetta jaetaan koko Höyhtyän suuralueen kotitalouksiin. Tiedotteen painos on 5000 kpl. Yhdistys tiedottaa myös lähidemokratian netti-sivuilla, omilla nettisivuillaan ja tarvittaessa omilla tiedotteilla. 3 KOTI- JA TUKIPALVELUIDEN TUOTTAMINEN Toimintaa jatketaan entiseen malliin. Vanhusten ja vammaisten kotona selviytymistä tuetaan edelleen antamalla heille siivous-, kodinhoito- ja asiointiavun lisäksi myös apua ulkoiluun, terveyskeskuksissa käynteihin ja esim. kaupungilla asioitiin. Avun tarve tulee todennäköisesti kasvamaan vanhusten määrän lisääntyessä. Tuemme myös lapsiperheitä entiseen malliin sekä kotipalvelun kautta että Oulun kaupungin avoterveydenhuollon kautta tekemämme kumppanuussopimuksen kautta. Kotipalvelun henkilökuntamäärä tulee pysymään noin 20:ssa, joista 12 on aloittaneita kotityöpalvelujen ammattitutkintoon suuntaavassa oppisopimuskoulutuksessa olevia. Heidän lisäkseen on 6 kotipalvelutyöntekijää, jotka ovat valmistuneet Lintulammen aiemmista oppisopimusryhmistä, 1 lähihoitajaksi valmistunut perhetyöntekijä sekä 1 perhetyöntekijä. Kotipalveluohjaajana ja kotityöpalvelujen ammattitutkintoon tähtäävien oppisopimuslaisten työpaikkaohjaajana jatkaa Taru Pernu. Omaishoitajien jaksamista tuetaan tarjoamalla heille tukipalveluja tarpeen ja kysynnän mukaisesti. Toteutetaan Oulun kaupungin kanssa tehtyjä kumppanuussopimuksia alueellisen vanhustyön (Kotona asumista tukevat palvelut), avoterveydenhuollon (perhetyö) sekä mielenterveyshuollon (vammaispalvelut) kanssa yhteistyöllä. 5

6 3.1 HYVÄ OLLA KOTONA oppisopimusprojekti Projekti aloitti toimintansa Projektin tavoitteena on yhteistyöllä asukasyhdistysten kesken sekä Oulun työvoiman palvelukeskuksen avulla laajentaa toiminta-aluettamme tarjoamalla mahdollisuutta kotityöpalvelujen ammattitutkintotavoitteiseen oppisopimukseen pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömille eri asukasyhdistysten alueilla. Projektivastaavana jatkaa Taru Pernu ja projektityöntekijänä (hallinnolliset työt) Seija Eerola. Oppisopimuskoulutus toteutetaan yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikön sekä Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen (OAKK) kanssa. Sekä koulutus- että työssäolojaksot suunnitellaan yhteistyössä OSAO:n Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikön, OAKK:n, asukasyhdistyksen, alueellisen vanhustyön, avoterveydenhuollon sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Oppisopimuskoulutus kestää kokonaisuudessaan 1,5 vuotta. Koulutuksessa painotetaan kuntouttavaa otetta kotona selviytymiseen. Aloitamme uuden oppisopimusryhmän syyskuussa Oppisopimuksen kesto on 1,5 vuotta eli opinnot päättyvät maaliskuussa Projektin hallinnoijana toimii edelleen Lintulammen asukasyhdistys ry. Opiskelijoilta tulleen palautteen mukaan aiotaan panostaa enemmän kentällä tapahtuvaan ohjaukseen ja näin ollen anoa muutosta projektipäätökseen siten, että projektityöntekijäksi palkataan sellainen henkilö, joka kykenee ohjaamaan kentällä ja osallistumaan projektin kaikkiin osa-alueisiin (esim. asiakaskäynnit, töiden organisointi, projektipäällikön sijaistaminen). Toisena uutena asiana nousi esille seudullinen yhteistyö, kumppaneina ehkä Haukiputaalta Vireä kolmas sektori ja Oulunsalosta Oulunsalon asukastupa. Ryhmän koko olisi14-16 henkilöä siten, että Lintulammelle otetaan henkilöä, Haukiputaalle 2-3 henkilöä ja Oulunsaloon 2-3 henkilöä. Kolmantena asiana otetaan mukaan edelleensijoittaminen kiinnostuneisiin alan yrityksiin opiskelujen loppuvaiheessa, tätä aiotaan kokeilla jo tulevana syksynä lopettavan ryhmän osalta, mikäli löydetään kiinnostunut yritys. Kolmannenkin ryhmän alkuun liitetään 6 viikon oppisopimusvalmennus. Oppisopimusvalmennus toteutetaan välisenä aikana. Oppisopimusvalmennukseen valitaan 20 henkilöä, jotta ryhmässä on mukana ns. särkymävara. Näin mahdollistetaan työntekijöiden todellinen motivaatio sekä koulutukseen että työntekoon. Motivaatio on olennainen osa opiskelua ja työntekoa, jotta ne tulevat tehtyä hyvin tuloksin. Opiskelemaan valitaan pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömiä sekä alle 25-vuotiaita että kypsempäänkin ikään ehtineitä. Toivomme, että löydämme myös asiasta kiinnostuneita maahanmuuttajia mukaan oppisopimusryhmäämme. Lintulammen asukasyhdistys ry tarjoaa maaliskuussa 2009 aloittaneen ryhmän työntekijöille kuukauden jatkoa työsopimukseen, jotta syksyllä aloittavan ryhmän perehdyttäminen sujuisi mahdollisimman hyvin 6

7 3.2 Ikäihmisten päivätoiminta/lähipalvelupisteet Ehkäisevän vanhustyön tavoitteena on estää ikääntyneitten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ennenaikainen heikkeneminen. Päivätoiminnan ja kotipalvelun avulla yhdistys tukee vanhustyön valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista ja Oulun kaupungin strategian toteutumista, jonka tavoitteena on, että 92 % yli 75-vuotiaista selviytyisi tuetusti omissa kodeissaan. Toiminnan tarkoituksena on turvata ikäihmisten hyvinvointi ja elämänlaatu. Se voi tapahtua mm. parantamalla mahdollisuuksia asua omassa kodissa pitämällä yllä sosiaalisia kontakteja, järjestämällä kiinnostavaa tekemistä ja antamalla inhimillistä hoivaa. Vuonna 2010 lähipalvelupisteitä toimii enää yksi, Lauantaikerho Lintulammen asukastuvalla. Lauantaikerhossa on mahdollisuus ruokailla yhdessä, jonka jälkeen on ohjattua virikkeellistä toimintaa ja leppoisaa yhdessäoloa unohtamatta lopuksi nautittavia pullaa ja kahvia. Koska vanhuksissa on paljon liikuntaesteisiä ja he ovat yhä iäkkäämpiä ja huonokuntoisempia, on varauduttava entistä enemmän kuljetuksista aiheutuviin kustannuksiin. Kuljetus ostetaan Oulun Taksipalveluilta ja se järjestetään kahdella inva-taksilla, hintaan 55 /taksi/lauantai. Lintulammen asukasyhdistys ry luopuu alkaen Lintulan lähipalvelupisteen Meijän Sakin vetämisestä asiakasmäärän vähenemisen takia. Toiminnan onnistumista pyritään mittaamaan tilastoin, asiakaskyselyin sekä vaikuttavuusarvioinnein. Taru Pernu ja Pentti Lotvonen ovat edelleen mukana Höyhtyän suuralueen vanhus- ja vammaistyöryhmässä edustamassa Lintulammen asukasyhdistystä. Työryhmä järjestää Pentti Lotvosen johdolla ja yhteistyöryhmän avustuksella yhteistoiminnallisen päivän mahdollisesti alkukesästä. Elokuun lopussa osallistumme vanhus- ja vammaistyöryhmän kanssa Elotori-tapahtuman järjestämiseen. Alueen ikäihmisille tiedotetaan jatkossakin Oulun vanhusten tapahtumista. 3.3 Koti- ja tukipalvelut Vanhusten ja vammaisten kotona selviytymistä tuetaan edelleen antamalla heille siivous-, kodinhoito- ja asiointiavun lisäksi myös apua ulkoiluun, terveyskeskuksissa käynteihin ja esim. kaupungilla asioitiin. Avun tarve tulee todennäköisesti kasvamaan vanhusten määrän lisääntyessä. Tarjoamme alueemme lapsiperheille kotipalveluapua. Kotipalvelun henkilökuntamäärä tulee pysymään noin 20:ssa, joista 12 aloittaa kotityöpalvelujen ammattitutkintoon suuntaavassa oppisopimuskoulutuksessa. Heidän lisäkseen on kolme vammaisavustajaa, joista kaksi opiskelee oppisopimuksella lähihoitajiksi, yksi lähihoitajaksi vamistunut perhetyöntekijä ja yksi perhetyöntekijä/kotipalvelu-työntekijä. 7

8 Omaishoitajien jaksamista tuetaan tarjoamalla heille tukipalveluja tarpeen ja kysynnän mukaisesti. Toteutetaan Oulun kaupungin kanssa tehtyjä kumppanuussopimuksia alueellisen vanhustyön, avoterveydenhuollon (perhetyö) sekä mielenterveys- ja vammaispalvelujen kanssa yhteistyöllä. Tukipalveluita täydentää asukastuvan vapaaehtoistoiminta. 3.4 Minun elämäni projekti Minun elämäni -projekti käynnistyi elokuun 2009 alussa. Projekti vastaa omalta osaltaan vammaispalvelulain muutoksen tuomiin haasteisiin voimaan astunut lakimuutos oikeuttaa vaikeavammaiselle henkilökohtaista apua vähintään 10 tuntia kuukaudessa ja vuoden 2011 alusta vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Projekti on työllistämis- ja koulutushanke, joka kouluttaa pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömiä sekä alle 25 vuotiaita työttömiä koulutusta vailla olevia henkilöitä oppisopimuksella. 1,5 vuotta kestävässä kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa erikoistutaan henkilökohtaisena avustajana toimimiseen. Oppisopimusryhmään on valittu 12 henkilöä. Ryhmä aloitti kahdeksan viikkoa kestävän valmennusjakson. Oppisopimustyösuhde ja henkilökohtaisen avun antaminen käynnistyi marraskuun 2009 alusta. 4 TUUNIDUUNI-PROJEKTI JA KIERRÄTYSTOIMINTA Alun perin Lintulammen asukasyhdistys haki vuonna 2008 uusien toimitilojen rakentamiseen liittyen TE keskukselta rahoitusta projektiin, jonka tarkoituksena oli kierrättää ja uusiokäyttää asema-alueelta purettavan rakennuksen materiaalia osana rakennettavia toimitiloja sekä toteuttaa kierrätykseen ja rakentamiseen liittyvät tehtävät työllistämällä mm. pitkäaikaistyöttömiä miehiä, nuoria kesätöihin sekä alan opiskelijoita, joilla opinnot ovat keskeytyneet tai tarvitsevat täydennystä. Lintulampitalo hanke aloitti toimintansa Uusien toimitilojen rakentaminen lykkääntyi ja kierrätykseen tarkoitetun vanhan rakennuksen purkutyöt ovat myöhästyneet asukasyhdistyksestä johtumattomista syistä. Lintulampitalo hankkeen puitteissa asukasyhdistys rakensi vuonna 2008 paperinlajittelukatoksen Poratie 11:n tontille. Katoksessa aloitettiin paperinlajittelutyöt syksyllä Koska hankkeen luonne on muuttunut uusien toimitilojen rakentamisesta painottuen kierrätykseen, Lintulampitalo hankkeen nimi on muutettu vuonna 2010 TuuniDuuni -projektiksi. Kierrätysprojektin toteuttamiseksi tarjotaan työharjoittelua, työkokeilua ja tuettua työtä pitkäaikaistyöttömille miehille sekä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Hankkeen aikana on mahdollisuus lisätä eri toimijoiden välistä kanssakäymistä sekä edistää paikallista verkostoitumista ja kumppanuutta. 8

9 Lintulammen asukasyhdistys ry on päättänyt aloittaa kierrätyshankkeensa puitteissa lainapyöräprojektin. Tarkoituksena on kunnostaa kaupunkilaisten, ja miksei vierailijoidenkin, käyttöön lukottomia lainapyöriä, joita kuka tahansa voi lainata. Päämääränä on polkupyörien turhien anastusten vähentäminen. Projektin puitteissa on myös tarkoitus puuttua toiseen suureen Oulun kaupunkia koskevaan ongelmaan alle 25-vuotiaiden nuorten miesten työttömyyteen. Lainapyöräprojektin kautta yhteistyötä oululaisten vakuutusyhtiöiden, Oulun poliisilaitoksen, Oulun Jätehuollon, Oulun kaupungin ja Haukiputaan ammattiopiston kanssa lisätään. Vuonna 2010 hankkeen on edelleenkin tarkoitus olla työllisyys- ja ympäristövaikutteinen. Kierrätys- ja lajittelutyö edistää työllisyyttä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sekä vaikeasti työllistettävien miesten osalta. Lajiteltu keräyspaperi sekä -kartonki toimitetaan Paperinkeräys Oy:n välityksellä teollisuuden raaka-aineeksi. Tehokkaan kierrätyksen avulla voidaan tehdä tutuksi kestävän kehityksen periaatteita ja levittää alueen asukkaille kierrätykseen liittyvää tietoutta. Samalla paperin ja kartongin kierrätys tehostuu, monipuolistuu ja helpottuu. Asukasyhdistys saa varoja kattamaan paperinlajittelukatoksesta syntyneitä kuluja. Patterien ja pienten akkujen keräys jatkuu edelleen asukastuvalla. 5 OMPELIMO Ompelimo työllistää kahdesta neljään palkkatukeen oikeutettua ompelijaa ja tarjoaa työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Ompelimo tarjoaa alueen asukkaille pääasiassa korjausompelua. Korjausompelutoiminta on asukastupatoimintaa tukevaa palvelua. Ompelimosta voi ostaa asiakkaiden tekemiä käsitöitä esim. lapasia ja sukkia. 6 ALUEELLINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA Lintulammen asukastupa toimii Oulun kaupungin vapaaehtoistoiminnan aluetoimipisteenä. Avuntarvitsijat ja apua tarjoavat voivat ilmoittautua asukastuvalle. Vapaaehtoisia pyydetään avuksi asukastuvan toimintaan. Asukastuvilla vapaaehtoistyö on osa tupien arkityötä, joka mahdollistaa tuvan monipuolisen palvelutarjonnan sekä tapahtumat ja retket alueen asukkaille. Toimintavuonna on tarkoitus saada kesäsetelillä työllistettyjä nuoria jatkamaan vapaaehtoistyössä. Toiminta voi olla esim. avustamista vanhusten kerhoissa ja päivätoiminnoissa asukastuvilla, palvelutaloissa ja laitoksissa. 9

10 7 Vuoden 2010 talousarvion toteutumisennuste Vuoden 2010 talousarviossa menoiksi on arvioitu euroa ja tuloiksi euroa. Talousarvio on jätetty ylijäämäiseksi euroa. Menoista palkka- ja henkilösivukulujen osuuden arvioidaan olevan euroa, joka on 85,7 % menoista. Tulojen arvioidaan jakautuvan seuraavasti: - avustukset 7,5 % - kumppanuussopimustuotot 17,3 % - ELY-keskuksen projektitukitulot 14,6 % - oppisopimustuet 15,5 % - työmarkkina- ja työllistämistuet 29,3 % - asiakasmaksut 13,3 % - muut tuotot 2,5 % - yhteensä 100 % Asukasyhdistys tarjoaa paikallisille lehdille ja paikallisradiolle toiminnastaan kertovaa materiaalia ja uutisia. Kalevan Oulu tänään - palstalla ilmoitetaan ajankohtaisista tapahtumista. Tehokkaaksi tiedotustavaksi on havaittu myös ns. viidakkorumpu, jota myös asukastuvan arjessa hyödynnetään. Tuvalla järjestetään torstaisin tietoisku viikon ajankohtaisista asioista. Tuvan toiminnasta ja palveluista tiedottamiseen etsitään uusia kanavia. Sähköistä tiedottamista kehitetään suunnitelmallisesti vuonna 2010 mm. yhdistyksen kotisivujen kautta (viikkokalenteri, tapahtumailmoittelu jne.). 10

23 vuotta asukasyhdistystoimintaa 12 vuotta asukastupatoimintaa

23 vuotta asukasyhdistystoimintaa 12 vuotta asukastupatoimintaa Lintulammen asukasyhdistys ry Latokartanontie 1 90150 Oulu puh: (08) 336 223 TOIMINTAKERTOMUS 2009 23 vuotta asukasyhdistystoimintaa 12 vuotta asukastupatoimintaa Aluetoimikunnan käsittely: 19.3.2010 Vuosikokous:

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita 1 Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita Jukka Lappalainen, Meriheinä ry:n puheenjohtaja Asukastupatoiminta Oulussa 16 suuraluetta, joissa on

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Vuonna 2012 asukastupien toimesta lähetetty aloite kaupungille toiminnanohjaajien palkkaamisesta.

Vuonna 2012 asukastupien toimesta lähetetty aloite kaupungille toiminnanohjaajien palkkaamisesta. Pasi Laukka Vuonna 2012 asukastupien toimesta lähetetty aloite kaupungille toiminnanohjaajien palkkaamisesta. Ajatustyö käynnistynyt yhdessä Oulun aikuiskoulutuskeskuksen ja Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden

Lisätiedot

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Avustajatoiminnasta ammattiin Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen marraskuussa

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Satu Kaattari-Manninen Case Ektakompus Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Kemissä 27.2.2013 Oulun yhteisötoiminta

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 147 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden rakentaminen. 4v -hanke 2.6.2009 Helsinki Pirkko Sassi

Yhteisöllisyyden rakentaminen. 4v -hanke 2.6.2009 Helsinki Pirkko Sassi Yhteisöllisyyden rakentaminen 4v -hanke 2.6.2009 Helsinki Pirkko Sassi Esimerkkejä Espoosta Hyvä Arki ry arkielämän laadun parantaminen Toimivat Seniorit ry oma taloyhtiö senioreiden toimintakeskuksena

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI, KONSERNIPALVELUT KUNTALAISVAIKUTTAMINEN JA YHTEISÖTOIMINTA ASUKASTUPATOIMINNAN KEHITTÄMINEN; ASUKASTUPIEN NYKYTILAN KARTOITUS

OULUN KAUPUNKI, KONSERNIPALVELUT KUNTALAISVAIKUTTAMINEN JA YHTEISÖTOIMINTA ASUKASTUPATOIMINNAN KEHITTÄMINEN; ASUKASTUPIEN NYKYTILAN KARTOITUS OULUN KAUPUNKI, KONSERNIPALVELUT KUNTALAISVAIKUTTAMINEN JA YHTEISÖTOIMINTA ASUKASTUPATOIMINNAN KEHITTÄMINEN; ASUKASTUPIEN NYKYTILAN KARTOITUS RAPORTTI VESA JURMU 2012 2(10) SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUKASTUPAKARTOITUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Slow-go ja Helsingin kotihoito

Slow-go ja Helsingin kotihoito Slow-go ja Helsingin kotihoito Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, Lupaava-hanke Helsingin terveyskeskus Strategiayksikkö Esityksen rakenne Helsingin kotihoidon esittely Lupaava-hanke kotihoidossa Kotona

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TAVOITE KEHITTÄÄ TOIMINTAMALLI, JONKA AVULLA TAVOITETAAN KAIKKI YLI 75 -VUOTIAAT KUUSAMOLAISET. TARKOITUKSENA on tarjota katkeamatonta palveluketjua, jotta omassa kodissa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Vapaaehtoistoiminta on: Yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa,

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 05.06.2013 Sivu 1 / 1 2572/02.07.02/2013 65 Espoon kaupungille testamentatun omaisuuden käyttäminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. (09) 816 23053 Maria Rysti, puh. (09) 816 23320 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Haukipudas, asukkaita n. 19000 Kiiminki, asukkaita n. 13000 Oulu, asukkaita n. 143000 Oulunsalo, asukkaita n. 9700 Yli-Ii, asukkaita n. 2200 Oulu 2012 Uusi Oulu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

PalveluSantran perustehtävät:

PalveluSantran perustehtävät: palveluneuvontaa ikääntyville Päijät-Hämeessä ( - ja paljon muuta) 27.5.2014 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry PalveluSantran perustehtävät: Tarjota palveluneuvontaa

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus Palvelutorin tavoitteet aktiivinen ikäihminen Tavoitteet Ikäihmisten aktivointi ottamalla vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrityksen valmistelu Oulun malliin

Yhteiskunnallisen yrityksen valmistelu Oulun malliin Yhteiskunnallisen yrityksen valmistelu Oulun malliin 12.5.2011 Projektipäällikkö Satu Kaattari Manninen Projektiasiantuntija Sirkka Liisa Mikkonen Oulun kaupunki, keskushallinto, yhteisötoiminta Yhteisöyritys-perustamisselvitys

Lisätiedot

Case: Ektakompuksen perustaminen

Case: Ektakompuksen perustaminen Case: Ektakompuksen perustaminen Satu Kaattari-Manninen Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Oulussa 17.10.2012 Oulun yhteisötoiminta Lähidemokratiaa, osallisuutta

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon 1 Esiselvitys: Oulun kaupungin yhteisötoiminnan palvelukonseptin kehittäminen ja sosiaalinen yrittäjyys - PALKE -hanke 1.6.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa Meidät löytää myös netistä www.lahiokeskus.fi tai Facebookista: Lähiökeskukset Kumppanuustalo LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Vuodesta 2016 alkaen Lähiökeskusten toiminta on osa Hämeenlinnan

Lisätiedot

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Yleistä Järjestyksessä toinen elä ja asu seniorikeskus. Ensimmäinen avattu Kauklahdessa 2012 Sijainti Säterinkatu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa Toiminnassa on suuria kuntakohtaisia eroja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan Kunnat tarvitsevat vastuulliseen työllisyydenhoitoon

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Kemi 22.3.2010 1.Terveyden edistämisen rakenteet ja päätöksenteko: Kaupunkistrategia jäsentää myös terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Strategisista päämääristä

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU Hankkeen taustaa Sotainvalidien Veljesliitto on hallinnoinut avustajatoiminnan projektia vuodesta 1998 Sotainvalidien Veljesliiton

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2010 rakennerahasto-ohjelma Ohjaamoa tukevien valtakunnallisten ja alueellisten hakujen hakuajat Pia Pirskanen 4.11.2014 Valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus: Nuorisotakuu

Lisätiedot

TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna

TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna 1 TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna Työpajaa on suunniteltu Kuntakokeilun, aikuissosiaalityön sekä vammaispalvelujen yhteistyönä palvelemaan vammais- ja työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti LIIKUNTASUUNNITELMA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Liikuntasuunnitelma kotihoidossa Suunnitelma asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta Suunnitelmaan kirjataan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot