24 vuotta. Lintulammen asukasyhdistys ry Latokartanontie 1, Oulu puhelin (08) faksi (08) TOIMINTASUUNNITELMA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "24 vuotta. Lintulammen asukasyhdistys ry Latokartanontie 1, 90150 Oulu puhelin (08) 336 223 faksi (08) 336 225 TOIMINTASUUNNITELMA 2010"

Transkriptio

1 Lintulammen asukasyhdistys ry Latokartanontie 1, Oulu puhelin (08) faksi (08) TOIMINTASUUNNITELMA vuotta Aluetoimikunnan käsittely: Vuosikokous:

2 SISÄLLYS 1 VARSINAINEN TOIMINTA ASUKASTUPATOIMINTA Asukastuvan viriketoiminta vuodelle Kuppilatoiminta Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi Tiedottaminen KOTI- JA TUKIPALVELUIDEN TUOTTAMINEN HYVÄ OLLA KOTONA oppisopimusprojekti Ikäihmisten päivätoiminta/lähipalvelupisteet Koti- ja tukipalvelut Minun elämäni projekti TUUNIDUUNI-PROJEKTI JA KIERRÄTYSTOIMINTA OMPELIMO ALUEELLINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA VUODEN 2010 TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE

3 1 VARSINAINEN TOIMINTA Lintulammen asukasyhdistys ry hyväksyttiin Oulun kaupungin tukemaksi lähidemokratiaorganisaatioksi ja asukastupatoiminta aloitettiin Vuonna 2010 alkoi Lintulammen asukasyhdistyksen 24. toimintavuosi. Lintulammen asukasyhdistyksen tavoitteena on edelleen toimintavuonna 2010 koota asukkaat yhteistyöhön edistämään alueen yleistä viihtyisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia. Yhdistys harjoittaa tiedotus- ja neuvontatyötä, tuottaa erilaisia palveluita useille kohderyhmille sekä tekee esityksiä eri viranomaisille. Yhdistyksen olemassaolon tarkoitus on kehittää aluetta ja järjestää kaiken ikäisille alueen asukkaille monipuolista toimintaa. Alueellamme asuu keskimääräistä enemmän vanhuksia ja vammaisia ja näin ollen asukastuvan tarjoamille palveluille on kysyntää. Asukasyhdistys onkin varteenotettava kolmannen sektorin työllistäjä. Yhdistys tarjoaa myös työmahdollisuuksia harjoittelijoille, opiskelijoille, työkokeilijoille, mielenterveys- ja muille kuntoutujille, velvoitetyöllistetyille sekä yhdyskuntapalvelua suorittaville. Kesällä 2010 asukasyhdistys työllistää 120 nuorta kesätyösetelillä erilaisiin tehtäviin: vanhusten ulkoiluttamiseen, kotipalveluapulaisiksi, paperinlajitteluun, lasten päiväleirin ja päivystävän päiväkodin apuohjaajiksi sekä ympäristötöihin. Työllistämisessä yhteistyötä ELY keskuksen, kaupungin, työvoimatoimiston, oppilaitosten ja eri kurssien järjestäjien kanssa jatketaan edelleen. Yhdistys toimii Höyhtyän suuralueen alueellisessa yhteistyöryhmässä toteuttaen myös sitä kautta osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelmaa. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden asukasyhdistysten/asukastupien sekä eri järjestöjen kanssa. Lintulammen asukastupa toimii edelleen Oulun kaupungin vapaaehtoistoiminnan toimipisteenä. Asukasyhdistys pitää yhden sääntömääräisen vuosikokouksen ja aluetoimikunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja aina tarvittaessa. Asukasyhdistys järjestää jo perinteisiksi muodostuneet vuosittaiset tapahtumat: kesäjuhlat, yleisurheilukisat ja pikkujoulut alueen asukkaille. Helmikuussa 2010 järjestetään laskiaistapahtuma. Tapahtumat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä vapaaehtoistoimijoiden ja Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän kanssa. Toimintavuoden aikana asukasyhdistys kerää vapaaehtoista kannatusjäsenmaksua. 3

4 2 ASUKASTUPATOIMINTA Asukastupatoimintaa tukee Raha-automaattiyhdistys ry kohdennetulla toiminta-avustuksella. Asukastupa toimii kaikkien asukkaiden olohuoneena. Tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden hyvinvointia laaja-alaisesti ja tukea heidän psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Asukastuvan monipuolisella toiminnalla kannustamme yksinäisiä asukkaita sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä sosiaalisen verkoston luomiseen. Pitkäaikaistyöttömyyden vaikutusten ennaltaehkäisy ja lievittäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja passivoituneiden asukkaiden saaminen asukastuvan toiminnan piiriin sekä paikalliskulttuurin ja identiteetin tukeminen ovat tärkeitä tavoitteita. 2.1 Asukastuvan viriketoiminta vuodelle 2010 Lintulammen asukasyhdistyksen viriketoiminnan tavoitteena on aktivoida alueen kaikenikäisiä asukkaita tarjoamalla monimuotoista viriketoimintaa esim. pärekori- ja päreenvetokursseja, laulukööriä ja erilaisia kädentaitokursseja. Toiminnallisia tavoitteita 2010 on myös edellisenä vuonna aloitettujen liikuntapainotteisten toimintojen lisääminen ja uusien kohderyhmien etsiminen. Yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa lisätään. Lapsille jatketaan syksyllä muskari- sekä sanataidetoimintaa. Edellisenä vuonna aloittaneet naisten ja miesten painonhallintaryhmät jatkavat toimintaansa. Jatkamme jatkuvasti kurssitoiminnan kehittämistä asiakkaiden toiveiden pohjalta. Asukasyhdistys järjestää edelleen asiakkailleen erilaisia retkiä ja matkoja asukastuvan lähiympäristöön. 2.2 Kuppilatoiminta Asukasyhdistys ylläpitää asukastupatoimintaa tukevaa kuppilatoimintaa ja tarjoaa asiakkaille neljänä päivänä viikossa (ma to) mahdollisuuden syödä asukastuvalla terveellistä ja monipuolista kotiruokaa. Edellisenä toimintavuonna aloitettua työttömien lounasta maanantaisin yhden euron hintaan jatketaan. Päivittäin on myynnissä omakustannushintaan myös kahvia, teetä ja pullaa. 2.3 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi HYVÄ OLLA KOTONA -projektin ansiosta voimme tarjota lapsiperheille kotipalveluja aiempia vuosia enemmän. Kesän 1-3-luokkalaisten päiväleiritoimintaa järjestetään kesäkuussa ja viikko elokuun alussa. Toiminta pitää sisällään monipuolista liikuntaa mm. uimakoulun ja pesiskoulun sekä lounaan, välipalan ja vakuutuksen. Toimintaan haetaan kohdennettua alueellista toimintarahaa Oulun kaupungin keskushallinnon osallisuuden ja vaikuttamisen yksiköstä. 4

5 Lapsiasiakkaiden musiikki- ja liikuntaharrastusten aktivoimista jatketaan erilaisten kerhojen ja tapahtumien avulla. Lisäksi nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen kiinnitetään enemmän huomiota. Lisäksi toimintavuoden aikana järjestetään erilaisia tapahtumia yhteistyössä alueellisen yhteistyöryhmän kanssa. 2.4 Tiedottaminen Asukasyhdistyksen tiedottaminen toteutetaan yhdessä suuralueen muiden toimijoiden kanssa. Viisi aluetiedotetta jaetaan koko Höyhtyän suuralueen kotitalouksiin. Tiedotteen painos on 5000 kpl. Yhdistys tiedottaa myös lähidemokratian netti-sivuilla, omilla nettisivuillaan ja tarvittaessa omilla tiedotteilla. 3 KOTI- JA TUKIPALVELUIDEN TUOTTAMINEN Toimintaa jatketaan entiseen malliin. Vanhusten ja vammaisten kotona selviytymistä tuetaan edelleen antamalla heille siivous-, kodinhoito- ja asiointiavun lisäksi myös apua ulkoiluun, terveyskeskuksissa käynteihin ja esim. kaupungilla asioitiin. Avun tarve tulee todennäköisesti kasvamaan vanhusten määrän lisääntyessä. Tuemme myös lapsiperheitä entiseen malliin sekä kotipalvelun kautta että Oulun kaupungin avoterveydenhuollon kautta tekemämme kumppanuussopimuksen kautta. Kotipalvelun henkilökuntamäärä tulee pysymään noin 20:ssa, joista 12 on aloittaneita kotityöpalvelujen ammattitutkintoon suuntaavassa oppisopimuskoulutuksessa olevia. Heidän lisäkseen on 6 kotipalvelutyöntekijää, jotka ovat valmistuneet Lintulammen aiemmista oppisopimusryhmistä, 1 lähihoitajaksi valmistunut perhetyöntekijä sekä 1 perhetyöntekijä. Kotipalveluohjaajana ja kotityöpalvelujen ammattitutkintoon tähtäävien oppisopimuslaisten työpaikkaohjaajana jatkaa Taru Pernu. Omaishoitajien jaksamista tuetaan tarjoamalla heille tukipalveluja tarpeen ja kysynnän mukaisesti. Toteutetaan Oulun kaupungin kanssa tehtyjä kumppanuussopimuksia alueellisen vanhustyön (Kotona asumista tukevat palvelut), avoterveydenhuollon (perhetyö) sekä mielenterveyshuollon (vammaispalvelut) kanssa yhteistyöllä. 5

6 3.1 HYVÄ OLLA KOTONA oppisopimusprojekti Projekti aloitti toimintansa Projektin tavoitteena on yhteistyöllä asukasyhdistysten kesken sekä Oulun työvoiman palvelukeskuksen avulla laajentaa toiminta-aluettamme tarjoamalla mahdollisuutta kotityöpalvelujen ammattitutkintotavoitteiseen oppisopimukseen pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömille eri asukasyhdistysten alueilla. Projektivastaavana jatkaa Taru Pernu ja projektityöntekijänä (hallinnolliset työt) Seija Eerola. Oppisopimuskoulutus toteutetaan yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikön sekä Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen (OAKK) kanssa. Sekä koulutus- että työssäolojaksot suunnitellaan yhteistyössä OSAO:n Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikön, OAKK:n, asukasyhdistyksen, alueellisen vanhustyön, avoterveydenhuollon sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Oppisopimuskoulutus kestää kokonaisuudessaan 1,5 vuotta. Koulutuksessa painotetaan kuntouttavaa otetta kotona selviytymiseen. Aloitamme uuden oppisopimusryhmän syyskuussa Oppisopimuksen kesto on 1,5 vuotta eli opinnot päättyvät maaliskuussa Projektin hallinnoijana toimii edelleen Lintulammen asukasyhdistys ry. Opiskelijoilta tulleen palautteen mukaan aiotaan panostaa enemmän kentällä tapahtuvaan ohjaukseen ja näin ollen anoa muutosta projektipäätökseen siten, että projektityöntekijäksi palkataan sellainen henkilö, joka kykenee ohjaamaan kentällä ja osallistumaan projektin kaikkiin osa-alueisiin (esim. asiakaskäynnit, töiden organisointi, projektipäällikön sijaistaminen). Toisena uutena asiana nousi esille seudullinen yhteistyö, kumppaneina ehkä Haukiputaalta Vireä kolmas sektori ja Oulunsalosta Oulunsalon asukastupa. Ryhmän koko olisi14-16 henkilöä siten, että Lintulammelle otetaan henkilöä, Haukiputaalle 2-3 henkilöä ja Oulunsaloon 2-3 henkilöä. Kolmantena asiana otetaan mukaan edelleensijoittaminen kiinnostuneisiin alan yrityksiin opiskelujen loppuvaiheessa, tätä aiotaan kokeilla jo tulevana syksynä lopettavan ryhmän osalta, mikäli löydetään kiinnostunut yritys. Kolmannenkin ryhmän alkuun liitetään 6 viikon oppisopimusvalmennus. Oppisopimusvalmennus toteutetaan välisenä aikana. Oppisopimusvalmennukseen valitaan 20 henkilöä, jotta ryhmässä on mukana ns. särkymävara. Näin mahdollistetaan työntekijöiden todellinen motivaatio sekä koulutukseen että työntekoon. Motivaatio on olennainen osa opiskelua ja työntekoa, jotta ne tulevat tehtyä hyvin tuloksin. Opiskelemaan valitaan pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömiä sekä alle 25-vuotiaita että kypsempäänkin ikään ehtineitä. Toivomme, että löydämme myös asiasta kiinnostuneita maahanmuuttajia mukaan oppisopimusryhmäämme. Lintulammen asukasyhdistys ry tarjoaa maaliskuussa 2009 aloittaneen ryhmän työntekijöille kuukauden jatkoa työsopimukseen, jotta syksyllä aloittavan ryhmän perehdyttäminen sujuisi mahdollisimman hyvin 6

7 3.2 Ikäihmisten päivätoiminta/lähipalvelupisteet Ehkäisevän vanhustyön tavoitteena on estää ikääntyneitten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ennenaikainen heikkeneminen. Päivätoiminnan ja kotipalvelun avulla yhdistys tukee vanhustyön valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista ja Oulun kaupungin strategian toteutumista, jonka tavoitteena on, että 92 % yli 75-vuotiaista selviytyisi tuetusti omissa kodeissaan. Toiminnan tarkoituksena on turvata ikäihmisten hyvinvointi ja elämänlaatu. Se voi tapahtua mm. parantamalla mahdollisuuksia asua omassa kodissa pitämällä yllä sosiaalisia kontakteja, järjestämällä kiinnostavaa tekemistä ja antamalla inhimillistä hoivaa. Vuonna 2010 lähipalvelupisteitä toimii enää yksi, Lauantaikerho Lintulammen asukastuvalla. Lauantaikerhossa on mahdollisuus ruokailla yhdessä, jonka jälkeen on ohjattua virikkeellistä toimintaa ja leppoisaa yhdessäoloa unohtamatta lopuksi nautittavia pullaa ja kahvia. Koska vanhuksissa on paljon liikuntaesteisiä ja he ovat yhä iäkkäämpiä ja huonokuntoisempia, on varauduttava entistä enemmän kuljetuksista aiheutuviin kustannuksiin. Kuljetus ostetaan Oulun Taksipalveluilta ja se järjestetään kahdella inva-taksilla, hintaan 55 /taksi/lauantai. Lintulammen asukasyhdistys ry luopuu alkaen Lintulan lähipalvelupisteen Meijän Sakin vetämisestä asiakasmäärän vähenemisen takia. Toiminnan onnistumista pyritään mittaamaan tilastoin, asiakaskyselyin sekä vaikuttavuusarvioinnein. Taru Pernu ja Pentti Lotvonen ovat edelleen mukana Höyhtyän suuralueen vanhus- ja vammaistyöryhmässä edustamassa Lintulammen asukasyhdistystä. Työryhmä järjestää Pentti Lotvosen johdolla ja yhteistyöryhmän avustuksella yhteistoiminnallisen päivän mahdollisesti alkukesästä. Elokuun lopussa osallistumme vanhus- ja vammaistyöryhmän kanssa Elotori-tapahtuman järjestämiseen. Alueen ikäihmisille tiedotetaan jatkossakin Oulun vanhusten tapahtumista. 3.3 Koti- ja tukipalvelut Vanhusten ja vammaisten kotona selviytymistä tuetaan edelleen antamalla heille siivous-, kodinhoito- ja asiointiavun lisäksi myös apua ulkoiluun, terveyskeskuksissa käynteihin ja esim. kaupungilla asioitiin. Avun tarve tulee todennäköisesti kasvamaan vanhusten määrän lisääntyessä. Tarjoamme alueemme lapsiperheille kotipalveluapua. Kotipalvelun henkilökuntamäärä tulee pysymään noin 20:ssa, joista 12 aloittaa kotityöpalvelujen ammattitutkintoon suuntaavassa oppisopimuskoulutuksessa. Heidän lisäkseen on kolme vammaisavustajaa, joista kaksi opiskelee oppisopimuksella lähihoitajiksi, yksi lähihoitajaksi vamistunut perhetyöntekijä ja yksi perhetyöntekijä/kotipalvelu-työntekijä. 7

8 Omaishoitajien jaksamista tuetaan tarjoamalla heille tukipalveluja tarpeen ja kysynnän mukaisesti. Toteutetaan Oulun kaupungin kanssa tehtyjä kumppanuussopimuksia alueellisen vanhustyön, avoterveydenhuollon (perhetyö) sekä mielenterveys- ja vammaispalvelujen kanssa yhteistyöllä. Tukipalveluita täydentää asukastuvan vapaaehtoistoiminta. 3.4 Minun elämäni projekti Minun elämäni -projekti käynnistyi elokuun 2009 alussa. Projekti vastaa omalta osaltaan vammaispalvelulain muutoksen tuomiin haasteisiin voimaan astunut lakimuutos oikeuttaa vaikeavammaiselle henkilökohtaista apua vähintään 10 tuntia kuukaudessa ja vuoden 2011 alusta vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Projekti on työllistämis- ja koulutushanke, joka kouluttaa pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömiä sekä alle 25 vuotiaita työttömiä koulutusta vailla olevia henkilöitä oppisopimuksella. 1,5 vuotta kestävässä kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa erikoistutaan henkilökohtaisena avustajana toimimiseen. Oppisopimusryhmään on valittu 12 henkilöä. Ryhmä aloitti kahdeksan viikkoa kestävän valmennusjakson. Oppisopimustyösuhde ja henkilökohtaisen avun antaminen käynnistyi marraskuun 2009 alusta. 4 TUUNIDUUNI-PROJEKTI JA KIERRÄTYSTOIMINTA Alun perin Lintulammen asukasyhdistys haki vuonna 2008 uusien toimitilojen rakentamiseen liittyen TE keskukselta rahoitusta projektiin, jonka tarkoituksena oli kierrättää ja uusiokäyttää asema-alueelta purettavan rakennuksen materiaalia osana rakennettavia toimitiloja sekä toteuttaa kierrätykseen ja rakentamiseen liittyvät tehtävät työllistämällä mm. pitkäaikaistyöttömiä miehiä, nuoria kesätöihin sekä alan opiskelijoita, joilla opinnot ovat keskeytyneet tai tarvitsevat täydennystä. Lintulampitalo hanke aloitti toimintansa Uusien toimitilojen rakentaminen lykkääntyi ja kierrätykseen tarkoitetun vanhan rakennuksen purkutyöt ovat myöhästyneet asukasyhdistyksestä johtumattomista syistä. Lintulampitalo hankkeen puitteissa asukasyhdistys rakensi vuonna 2008 paperinlajittelukatoksen Poratie 11:n tontille. Katoksessa aloitettiin paperinlajittelutyöt syksyllä Koska hankkeen luonne on muuttunut uusien toimitilojen rakentamisesta painottuen kierrätykseen, Lintulampitalo hankkeen nimi on muutettu vuonna 2010 TuuniDuuni -projektiksi. Kierrätysprojektin toteuttamiseksi tarjotaan työharjoittelua, työkokeilua ja tuettua työtä pitkäaikaistyöttömille miehille sekä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Hankkeen aikana on mahdollisuus lisätä eri toimijoiden välistä kanssakäymistä sekä edistää paikallista verkostoitumista ja kumppanuutta. 8

9 Lintulammen asukasyhdistys ry on päättänyt aloittaa kierrätyshankkeensa puitteissa lainapyöräprojektin. Tarkoituksena on kunnostaa kaupunkilaisten, ja miksei vierailijoidenkin, käyttöön lukottomia lainapyöriä, joita kuka tahansa voi lainata. Päämääränä on polkupyörien turhien anastusten vähentäminen. Projektin puitteissa on myös tarkoitus puuttua toiseen suureen Oulun kaupunkia koskevaan ongelmaan alle 25-vuotiaiden nuorten miesten työttömyyteen. Lainapyöräprojektin kautta yhteistyötä oululaisten vakuutusyhtiöiden, Oulun poliisilaitoksen, Oulun Jätehuollon, Oulun kaupungin ja Haukiputaan ammattiopiston kanssa lisätään. Vuonna 2010 hankkeen on edelleenkin tarkoitus olla työllisyys- ja ympäristövaikutteinen. Kierrätys- ja lajittelutyö edistää työllisyyttä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sekä vaikeasti työllistettävien miesten osalta. Lajiteltu keräyspaperi sekä -kartonki toimitetaan Paperinkeräys Oy:n välityksellä teollisuuden raaka-aineeksi. Tehokkaan kierrätyksen avulla voidaan tehdä tutuksi kestävän kehityksen periaatteita ja levittää alueen asukkaille kierrätykseen liittyvää tietoutta. Samalla paperin ja kartongin kierrätys tehostuu, monipuolistuu ja helpottuu. Asukasyhdistys saa varoja kattamaan paperinlajittelukatoksesta syntyneitä kuluja. Patterien ja pienten akkujen keräys jatkuu edelleen asukastuvalla. 5 OMPELIMO Ompelimo työllistää kahdesta neljään palkkatukeen oikeutettua ompelijaa ja tarjoaa työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Ompelimo tarjoaa alueen asukkaille pääasiassa korjausompelua. Korjausompelutoiminta on asukastupatoimintaa tukevaa palvelua. Ompelimosta voi ostaa asiakkaiden tekemiä käsitöitä esim. lapasia ja sukkia. 6 ALUEELLINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA Lintulammen asukastupa toimii Oulun kaupungin vapaaehtoistoiminnan aluetoimipisteenä. Avuntarvitsijat ja apua tarjoavat voivat ilmoittautua asukastuvalle. Vapaaehtoisia pyydetään avuksi asukastuvan toimintaan. Asukastuvilla vapaaehtoistyö on osa tupien arkityötä, joka mahdollistaa tuvan monipuolisen palvelutarjonnan sekä tapahtumat ja retket alueen asukkaille. Toimintavuonna on tarkoitus saada kesäsetelillä työllistettyjä nuoria jatkamaan vapaaehtoistyössä. Toiminta voi olla esim. avustamista vanhusten kerhoissa ja päivätoiminnoissa asukastuvilla, palvelutaloissa ja laitoksissa. 9

10 7 Vuoden 2010 talousarvion toteutumisennuste Vuoden 2010 talousarviossa menoiksi on arvioitu euroa ja tuloiksi euroa. Talousarvio on jätetty ylijäämäiseksi euroa. Menoista palkka- ja henkilösivukulujen osuuden arvioidaan olevan euroa, joka on 85,7 % menoista. Tulojen arvioidaan jakautuvan seuraavasti: - avustukset 7,5 % - kumppanuussopimustuotot 17,3 % - ELY-keskuksen projektitukitulot 14,6 % - oppisopimustuet 15,5 % - työmarkkina- ja työllistämistuet 29,3 % - asiakasmaksut 13,3 % - muut tuotot 2,5 % - yhteensä 100 % Asukasyhdistys tarjoaa paikallisille lehdille ja paikallisradiolle toiminnastaan kertovaa materiaalia ja uutisia. Kalevan Oulu tänään - palstalla ilmoitetaan ajankohtaisista tapahtumista. Tehokkaaksi tiedotustavaksi on havaittu myös ns. viidakkorumpu, jota myös asukastuvan arjessa hyödynnetään. Tuvalla järjestetään torstaisin tietoisku viikon ajankohtaisista asioista. Tuvan toiminnasta ja palveluista tiedottamiseen etsitään uusia kanavia. Sähköistä tiedottamista kehitetään suunnitelmallisesti vuonna 2010 mm. yhdistyksen kotisivujen kautta (viikkokalenteri, tapahtumailmoittelu jne.). 10

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI, KONSERNIPALVELUT KUNTALAISVAIKUTTAMINEN JA YHTEISÖTOIMINTA ASUKASTUPATOIMINNAN KEHITTÄMINEN; ASUKASTUPIEN NYKYTILAN KARTOITUS

OULUN KAUPUNKI, KONSERNIPALVELUT KUNTALAISVAIKUTTAMINEN JA YHTEISÖTOIMINTA ASUKASTUPATOIMINNAN KEHITTÄMINEN; ASUKASTUPIEN NYKYTILAN KARTOITUS OULUN KAUPUNKI, KONSERNIPALVELUT KUNTALAISVAIKUTTAMINEN JA YHTEISÖTOIMINTA ASUKASTUPATOIMINNAN KEHITTÄMINEN; ASUKASTUPIEN NYKYTILAN KARTOITUS RAPORTTI VESA JURMU 2012 2(10) SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUKASTUPAKARTOITUKSEN

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Yleistä Järjestyksessä toinen elä ja asu seniorikeskus. Ensimmäinen avattu Kauklahdessa 2012 Sijainti Säterinkatu

Lisätiedot

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa Toiminnassa on suuria kuntakohtaisia eroja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan Kunnat tarvitsevat vastuulliseen työllisyydenhoitoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon 1 Esiselvitys: Oulun kaupungin yhteisötoiminnan palvelukonseptin kehittäminen ja sosiaalinen yrittäjyys - PALKE -hanke 1.6.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

Avustushakemus: Projektiavustus

Avustushakemus: Projektiavustus Lähetetty 31.05.2015 22:23 Avustushakemus: Projektiavustus Lähettäjä Järjestön nimi JARI TAPANI KOKKO Lapin Omakoti- ja Mökkiläisyhdistys ry Järjestönumero 7984 Käyttötarkoitus Nuoria palkataan ikääntyville

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Avustajatoiminta valtakunnallisesta näkökulmasta. Aluetapaaminen 20. 21.10.2011 Projektijohtaja Eija Kilgast

Avustajatoiminta valtakunnallisesta näkökulmasta. Aluetapaaminen 20. 21.10.2011 Projektijohtaja Eija Kilgast Avustajatoiminta valtakunnallisesta näkökulmasta Aluetapaaminen 20. 21.10.2011 Projektijohtaja Eija Kilgast Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA Päivätoiminta on kotihoidon tukipalvelu, joka on tarkoitettu: hoivaa tarvitseville tai muistisairaille virkistykseksi ja vertaistueksi, toimintakykyä

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa hämeenlinnalaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille ja

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 3 Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 65,0 64,5 62,5 63,1 64,4 62,1 62,2 62,7 58,1 50 % 40 % 30 % 10,7 11,1 11,8 11,7 10,9 9,8 9,8 10,8 16,9 20 % 4,2 4,1 4,0 4,2 3,9

Lisätiedot

VoiTas-projekti Nurmijärvellä

VoiTas-projekti Nurmijärvellä VoiTas-projekti 2003-2006 Nurmijärvellä Liikuntapalvelut oma tulosalue sosiaali- ja terveystoimen toimialalla asukkaita: vuonna 2003 36 000 vuonna 2011 40 000 kolme isoa päätaajamaa: Kirkonkylä Klaukkala

Lisätiedot

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 1 (5) Anniina Saarinen, Minna Kivijärvi, Pirjo Rakkolainen, Laura Kirkkomäki Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 3 2 (5) UUDENKAUPUNGIN TUKIPALVELUKRITEERIT Uudenkaupungin kotona asumista tukevat tukipalvelut

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä Syrjäytymisen ehkäisy -työryhmän yhteenvetotaulukko Kehittämiskohde Keinot Seuranta 31.8.2013 Aikataulutus Seuranta, mittari Vastuutaho 2012 2013 2014 2015 Lapsiperheiden hyvinvointi Perhevalmennuksen

Lisätiedot

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa Kolmas sektori maaseutukunnissa Luopioinen 23.3.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Vaikea

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot