RENAULT WE CREATE CARS COUPÉ-CABRIOLET. Suunnittelu Publicis Dialog - Toteutus Typoweb - Painettu Ranskassa - CE E84 B1 FI1 Maaliskuu 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RENAULT WE CREATE CARS COUPÉ-CABRIOLET. Suunnittelu Publicis Dialog - Toteutus Typoweb - Painettu Ranskassa - CE E84 B1 FI1 Maaliskuu 2004"

Transkriptio

1 Suunnittelu Publicis Dialg - Tteutus Typweb - Painettu Ranskassa - CE E84 B1 FI1 Maaliskuu 2004 Vlv Aut Oy Ab - Renault, Taivaltie 1, Vantaa, puh. (09) Kuvat: D. Dumas, P.D. Casteran WE CREATE CARS Renault n pyrkinyt kaikin tavin varmistamaan, että tämän esitteen tiedt vat painatushetkellä ajan tasalla. Jatkuvan tutekehittelyn vuksi Renault varaa ikeuden tehdä muutksia teknisiin tietihin sekä esitteessä kuvattuihin ja esiteltyihin autihin ilman ennakkilmitusta. Renault ilmittaa kyseisistä muutksista jälleenmyyjilleen mahdllisimman npeasti. Esitteessä kuvattujen autjen versit vivat lla erilaisia eri maissa, ja tiettyjä varusteita (vaki- tai lisävarusteita) ei mahdllisesti le saatavissa kaikkiin malleihin ja kaikissa myyntimaissa. Pyydä lisätietja Renault -jälleenmyyjältäsi, jlla n käytettävissään uusimmat tiedt. Painteknisistä syistä tässä esitteessä nähtävät värit saattavat piketa krivärien tai verhilujen tdellisista väreistä. Kaikki ikeudet pidätetään. Tämän julkaisun sittainenkin kpiiminen n kiellettyä, julkaisu- ja kpiintitavasta riippumatta, ilman Renaultin kirjallista lupaa. RENAULT COUPÉ-CABRIOLET

2 RENAULT. WE CREATE CARS Renault kehittää jatkuvasti uutta. Renaultin timintaa n kaikkina aikakausina leimannut vimakas innvatiivisuus, jka vaikuttaa jatkuvasti timintaamme ja tavitteisiimme. Sen ansista lemme saavuttaneet nykyisen asemamme. Klmannen vusituhannen alussa innvaativimallamme n suurta merkitystä paitsi meille, myös jkaiselle autilijalle, sillä nykyisin autn n ltava sekä turvallinen, surituskykyinen ja ympäristöystävällinen että älykäs. Luminen n intuitin ja vimavarjen yhdistämistä. Surituskyvyn ja yksilöllisyyden aikakaudella me limme ja esittelimme ensimmäisenä tila-autn. Vaadittiin kuitenkin vielä enemmän perinteisestä mutilusta irrttautumista, ennen kuin markkinille tulivat rhkean elegantti Vel Satis sekä Mégane, jnka viettelevät linjat mullistivat mutilun. Innvaati syntyy, kun idea ja tarve khtaavat. Ennakimalla kuluttajien tiveet ja dtukset suunnitteluvaiheessa lemme pystyneet kehittämään heidän tarpeitaan vastaavia autmalleja. Näin vat syntyneet tila-aut Espace, sisätililtaan muunneltava pieni tila-aut Twing ja avaimetn aut Laguna. Näkemys humispäivän maailmasta n hjannut meitä tteuttaessamme unelmaa älykkäästä autsta, jka auttaa kuljettajaa hjaamisessa ja takaa sekä hänen että muiden matkustajien turvallisuuden. Laguna, Vel Satis, Mégane, Scénic ja Espace vatkin saaneet täydet viisi tähteä Eur NCAP törmäystesteissä. Insinöörimme ideivat ja tteuttavat jka päivä uusia järjestelmiä, jilla pyritään entisestään pienentämään nnettmuusriskiä. Tällaisia vat esimerkiksi uuden sukuplven hjelmidut turvatyynyt sekä hätäjarrutustehstin. Renaultin teknlgiaa testataan myös mttriurheilussa. Frmula 1 tarjaa erinmaisen testilabratrin Renaultin uudelle mttriteknlgialle. Innvaatilla n kuitenkin merkitystä vain, js sen kehittämisessä n tettu humin ympäristönäkökhdat. Siksi Renaultin mttrit vatkin nyt entistä puhtaampia ja niiden päästöjä n vähennetty merkittävästi. Lähitulevaisuudessa kaikki Renaultin autt valmistetaan 95-prsenttisesti kierrätettävistä sista tai materiaaleista. Renault kantaa vastuunsa paitsi turvallisuudesta ja ympäristönsujelusta, myös palveluiden laadusta. Tiheän Renault - jälleenmyyntiverkstn justava ja npea palvelu, Renault spimus, yksilölliset rahitusvaihtehdt, Renaultin Internet-sivust ja palvelupuhelin takaavat jkaiselle Renault -autn mistajalle avun aina tarvittaessa. Haluamme että vit nauttia laadukkaasta ajamisesta jka kaarteessa, ja siksi jatkssakin pyrimme vapaaseen ja ennakkluulttmaan suunnitteluun, sillä vain siten tutetaan luvia ratkaisuja.

3 Mégane cupé-cabrilet. Aina hyvällä tuulella.

4 Tahdtk ajaa avautlla? Lasikatt taittuu kkn hetkessä. Mégane Cupé-Cabrilet n tilava ja mukava aut. Neljä reilua istuinpaikkaa tekee siitä mukavan matka-autn, sekä lyhyille että pitkille ajmatkille.

5

6 RENAULT. ETUSIJALLA YMPÄRISTÖ. Renaultille ympäristön huminttaminen n yksi keskeisistä kriteereistä uusien mttrimallien kehitystyössä. Renaultin mat lutettavat ja tiukat testit sekä vankka saaminen vaikuttavat myönteisesti ympäristökriteereihin kk autn käyttöiän, valmistusprsessista alkaen: hiilidiksidipäästöjä ja melutasa n pystytty pienentämään ratkaisevasti, käyttö-ja valmistusaineiden alkuperä n selvitetty sataprsenttisesti, uusiutumattmien raaka-aineiden käyttöä n vähennetty ja tehtaiden ympäristövaatimuksia n parannettu. Suraruiskutus-ja yhteispaineruiskutusdieselmttrit sekä rbttivaihteist vat esimerkkejä Renaultin mista keksinnöistä, jtka vat merkkipaaluja auttellisuuden histriassa. Ne vat situs siitä, että kehittäessään huipputeknlgiaa autnvalmistaja ei ainastaan nudata ympäristöä kskevaa lainsäädäntöä vaan pitää ympäristötekijöitä hallitsevana kriteerinä uuden teknlgian suunnittelussa. Renault nudattaa autnvalmistajana uutta ajattelutapaa: ympäristön huminttaminen vi lla paljn enemmän kuin lainsäädännön vaatimusten täyttämistä. Aut halutaan tehdä kaikissa vaiheissaan - suunnittelusta alkaen aina hetkeen, jllin aut valmistuu tehtaalla - kierrätettävistä materiaaleista, jiden käyttö vähentää ympäristöä rasittavan jätteen määrää. Renaultin ympäristöhjelmaan kuuluu timenpiteitä, jtka vaikuttavat ympäristöön myönteisesti: esim. akkujen ja jäteöljyjen keräys. Renaultin ympäristöhjelmassa painttuu erityisesti materiaalien kierrätettävyys, jka n kestävän kehityksen suurin haaste tellisuudelle. Autlle ei le vielä käytännössä kehitetty järjestelmää, jka takaisi sen hävityksen ympäristöystävällisellä tavalla käyttöiän lputtua. Tästä syystä Renault n sijittanut vimavarja järjestelmään, jssa jkainen sa ja valmistusmateriaali vidaan jälkikäsitellä, käyttää uudelleen tai muuten hyödyntää jk sellaisenaan, siksi purettuna tai raaka-ainemutn palautettuna. Tavitteena n, että käytöstä pistettua auta ei enää pidetä jätteenä vaan uuden raaka-aineen lähteenä. Auttellisuudelle jätteen nllatas n kunnianhiminen haaste. Renault n kehittämällään kierrätysjärjestelmällä tehnyt tulevaisuuden visista arkipäivää. Kierrätysverkst n yhtenäinen ja erittäin lutettava, ja se perustuu Renaultin erityissaamiseen ja hulella valittuihin yhteistyökumppaneihin. Renaultin malleista uuden Espacen, uuden Lagunan, Cli-, Vel Satis- ja Trafic-mallien sat vat 90-prsenttisesti kierrätettäviä. Renault n kehittänyt kierrätyksestä MCV-järjestelmän, jka tarkittaa autnsien elinkaaren kattavaa kierrätysjärjestelmää'. Uudessa järjestelmässä ympäristötekijät vat autn valmistusprsessissa yhtä tärkeässä asemassa kuin kustannustekijät, laatu ja valmistusaikataulu. Tehtaiden salta tämä merkitsee sitä, että ympäristövaikutukset vat hallittu sa autnvalmistuksen prsessia. Ympäristöhaitat pyritään minimimaan: ilmakehään jutuvien päästöjen pienentämiseksi käytetään kaasua plttaineena ja jumakelpisen veden säästämiseksi käytetään sadevettä. Tieteellinen tutkimus ja sen rahittaminen n tärkeä sa kierrätysjärjestelmää, mutta tutkimustulsten käytännön hyödyn takaa ainastaan jatkuva kierrätysketju. Kierrätysjärjestelmä timii, kun kaikki siinä timivat henkilöt jakavat vastuun ja vat mtivituneita työssään ympäristön hyväksi. Timinta edellyttää myös perusrahituksen takaamista kk kierrätysketjulle. Renault n ttanut vastuun sekä henkilöstönsä kulutuksesta että rahituksesta ja sittanut, että ympäristöön khdistuvien haittavaikutusten minimiminen ei laske tuttavuutta vaan parantaa sitä. Renault n edelläkävijä teknisten innvaatiiden kehittäjänä ja sveltajana. Tässä rlissaan Renault ennaki autalan 'vihreän vallankumuksen' tapahtuvan seuraavaksi autelektrniikan alueella, jlla vähennetään plttaineenkulutusta ja päästöjä. Uudet raaka-aineet ja rakenneratkaisut tekevät autista entistä kevyempiä. Vaihtehtisten mttriteknlgiiden kehittely ja tämänhetkisen tekniikan jatkuva parantaminen, esimerkiksi nestekaasun ja maakaasun käyttö, sähkö-ja vetymttrit sekä hybridiautt (diesel/sähkö-tai nestekaasukäyttö) sittavat, että Renault työskentelee jatkuvasti tulevaisuuden ympäristön asettamien haasteiden ehdilla. Autsta n yli satavutisen histriansa aikana tullut vapauden ja kehityksen symbli. Meidän vusituhannellamme kehityksen mittariksi mudstuu se, miten hyvin pystymme vaikuttamaan ympäristön tilaan. Autalalla tämä merkitsee tutkimustyötä tehkkaiden, vähäpäästöisten energialähteiden ja uusien teknisten keksintöjen käyttöönttamiseksi.

7

8 Järkeä ja tunnetta. Mégane Cupé-Cabrilet n mttrit vastaavat lunteeltaan autn sprttista mutilua. Pehmeästi vääntävät ja tehkkaat mttrit n suunniteltu sprttiseen ajn. Mttrien yhteydessä n varusteena elektrninen kaasupljin, ja niissä n elektrninen imunkka-akselin ajitus. Mniventtiilimttrit, V (113 hv), V (134 hv) ja 2.0 T* (163 hv) takaavat prtaattman kierrsnpeuden nusun ja erinmaisen ajnautinnn. Hyvä kiihtyvyys ja sitkeys, vimakas vääntö alhaisillakin käyntinpeuksilla, runsas tehntutt yhdistettynä alhaiseen plttaineen kulutukseen takaavat sen, että ajmukavuus ja surituskyky vat käytössäsi järkevään hintaan. Cupé-Cabrilet n uusi kuusiprtainen käsivalintainen vaihteist tekee vaihtamisesta tarkempaa ja lisää saltaan ajmukavuutta. Uuden vaihteistn avulla 2-litraisesta 16-venttiilisestä bensiinimttrista saadaan parhaat minaisuudet esiin. Sen avulla vidaan hyödyntää mttrin sitkeyttä keskimmäisillä vaihteilla, ja vaihteistn vaihdt sujuvat justavasti sekä plttainetta säästäen. Cupé-Cabrilet vastaa tiveitasi surituskykyisestä ja silti taludellisesta autsta. Autmaattivaihteistn ystävälle n tarjlla neliprtainen practive-autmaattivaihteist (1.6 16V ja V). Autmaattitiminnn hella vaihteista vidaan käyttää manuaalisessa käyttötilassa. Vaihteist n sprttinen ja tisaalta ajminaisuuksiltaan justava, jten se täyttää hyvin niin cupélle kuin cabrilet lle minaisten ajtapjen vaatimukset. Autmaattivaihteiststa siirrytään manuaalikäytölle yksinkertaisesti näpäyttämällä vaihteenvalitsinta. Vaihteistn ja mttrien yhdistelmä tu uuden tyyppistä vapautta ja ajmukavuutta käyttöösi. * Täydentää mallista myöhemmin.

9

10 RENAULT. HENKILÖKOHTAISTA TURVALLISUUTTA. PRESSURE OK Renault n turvallisuuden asiantuntija. Uuden autmallin suunnitteluvaiheessa Renaultin turvallisuussaaminen ilmenee hyvän ajkäytöksen satekijöiden ja tehkkaan jarrujärjestelmän suunnittelussa. Tämä n keskeinen vaihe prsessissa, jnka lpputulksena n turvallisuudeltaan krkealaatuinen aut. Valmistuksen seuraavissa vaiheissa yhdistetään jatkuvasti kehittyvät ja entistä tehkkaammat turvajärjestelmät timimaan yhteistyössä keskenään. Turvajärjestelmät pystyvät yhä tehkkaammin humiimaan erilaiset vaaratilanteet sekä matkustajien kehnrakenteen ja sen mukaan muuttuvat reaktit törmäysvimiin. Tämän lisäksi n kehitetty järjestelmiä, jtka pystyvät krjaamaan inhimillisistä tekijöistä jhtuvia vaaratilanteita. Renaultille turvallisuus n yksi autn suunnittelun peruslähtökhdista. Tämän periaatteen ansista lemme pystyneet kehittämään asiakkaidemme käyttöön turvajärjestelmiä, jtka auttavat kuljettajaa ennakimaan vaaratilanteet ja krjaamaan autn ajkäytöstä tilanteissa, jissa autn hallinta llaan vaarassa menettää. Onnettmuustilanteissa turvajärjestelmät sujaavat tehkkaasti autn matkustajia. ENNAKOIMINEN: Autssa n useita laitteita, jtka n kehitetty tunnistamaan ja ennakimaan vaaratilanteet: autmaattinen keskuslukitus ajn aikana sujaa matkustajia ja maisuutta; sadetunnistin kytkee lasinpyyhkimet autmaattisesti; xenn-valnheittimissä n erinmainen, häikäisemätön valteh; rengaspainevaritin varittaa liian alhaisesta rengaspaineesta. Renault hulehtii myös lasten turvallisuudesta:renault sallistuu kululaisten liikenneturvallisuuskampanjihin yhdeksässä Eurpan maassa. Lisätietja kampanjista internetissä: KORJAAMINEN: Useimmiten autilija pystyy tunnistamaan vaaratilanteen ajissa, jllin hän ehtii arviida tilanteen vakavuuden ja speuttaa ajtapansa sen mukaan. Tietyt tilanteet edellyttävät kuitenkin erittäin npeaa ja tarkkaa reaktita: näitä tilanteita varten autn n kehitetty järjestelmiä, jtka krjaavat autn ajkäytöstä välittömästi ja autmaattisesti. Autn tunnistimet havaitsevat pikkeustilanteen, mikä käynnistää tehkkaat ja npeat turvajärjestelmät. Näitä vat lukkiutumattmiin ABS-jarruihin yhdistetty hätäjarrutustehstin, ASR-luistnestjärjestelmä, ajvakauden hallintajärjestelmä ESP ja sitä täydentävä alihjautuvuuden hallintajärjestelmä. SUOJAAMINEN: Törmäystilanteessa autn krirakenne n tärkein ja tehkkain matkustajaa sujaava tekijä. Krirakenteessa yhdistyvät jäykkä matkustam ja hallitusti mutaan muuttavat vyöhykkeet, jiden avulla kriin khdistuvat törmäysvimat jaetaan tasaisesti ympäri krirakennetta. Renaultin SRP-turvajärjestelmän avulla jkaista matkustajaa sujataan räätälöidysti: turvajärjestelmään kuuluvat turvavyöt, vimanrajittimet, esikiristimet, matkustajan kehnrakenteen ja törmäysviman mukaan avautuvat turvatyynyt sekä istuinturvatyynyt. Istuinturvatyyny ehkäisee turvavyön alta liukumista, ja se vähentää tehkkaasti vartaln khdistuvien törmäysiskujen vaaraa matkustajan kehnrakenteesta ja ksta riippumatta. Nurimpia matkustajia varten Renault n kehittänyt turvaistuinvalikiman, ja autissa n turvaistuimen Isfix-kiinnitysjärjestelmä. Tdisteena Renaultin turvajärjestelmien kehitystyöstä vat uuden Scénicin, Méganen, Vel Satisin, Lagunan ja Espacen saamat täydet viisi tähteä Eur NCAP-törmäystesteissä! Tulevaisuuden turvajärjestelmien keskeinen piirre n ennakimiskyky. Renault keskittää tutkimustyötään juuri nnettmuustilanteiden ennakintiin: erityisesti n panstettu inhimillisten virheiden ja timintaviiveiden vaikutusten ehkäisyyn ja krjaamiseen (nin 90 prsenttia liikennennettmuuksista aiheutuu inhimillisistä virheistä, kuten nnettmuuksia edeltävistä virhearviista). Uusien turvajärjestelmien avulla vidaan ennakida törmäystilanteita ja saada tiet siitä, millä paikalla matkustaja n ja mikä, fyysisten minaisuuksien perusteella, n hänen liikeratansa törmäyksessä: näin turvajärjestelmän teh vidaan keskittää matkustajan sujaamiseen. Kuljettajan näkökenttää vidaan myös laajentaa erilaisten este- ja hitustunnistimien avulla. Nykyautjen suhteen vidaan puhua interaktiivisesta turvallisuudesta, jssa turvajärjestelmä reagi käytönaikaisesti ja jpa ennakivasti riskitilanteissa. Kysy malta jälleenmyyjältäsi tarkat tiedt kuhunkin autmalliin ja -versiihin saatavana levista varusteista!

11 Turvavarusteet vat paras vakuutus matkaa varten. Renault kehittää jatkuvasti ajamista helpttavia, ennakivia ja krjaavia järjestelmiä, jtka lisäävät myös ajturvallisuutta. Kuljettaja vi ääritilanteissa luttaa elektrnisiin varusteisiin, jtka auttavat vaarallisten tilanteiden ennakinnissa ja npeuttavat kuljettajan reaktiita. Mégane Cupé-Cabrilet ssa n runsaasti ajmukavuutta ja turvallisuutta parantavia järjestelmiä ja ns. älykkäitä varusteita: xenn-kaasupurkausvalt*, lasinpyyhkimiin integritu sadetunnistin ja autmaattisesti säätyvä pyyhintänpeus, rengaspainevaritin*. ABS-jarrujärjestelmän yhteydessä n elektrninen jarruviman jak EBV ja hätäjarrutustehstin. Hätäjarrutustehstin rekisteröi npeuden, jlla jarrupljin painetaan phjaan. Tämän perusteella se mudstaa jarrupiiriin ylipaineen, minkä ansista jarrutusmatka jää mahdllisimman lyhyeksi. Jkaisen neljän jarrun enimmäissurituskyky saadaan näin käyttöön. Js pit menetetään esim. jyrkästi kaarrettaessa, ajvakauden hallintajärjestelmä ESP* (Electrnic Stability Prgram) krjaa ajlinjaa sekunnin murt-sassa. ESP-järjestelmään n yhdistetty alihjautuvuuden hallintajärjestelmä, jka krjaa vimakkaasti alihjautuvan autn ajlinjaa. Järjestelmä jarruttaa yhtä tai useampaa pyörää ja vähentää mttrin vääntöä. Autn hallinta n helpp säilyttää tiukissakin tilanteissa, sillä luistnestjärjestelmä ASR rajittaa vetävien pyörien luista. Mégane Cupé-Cabrilet ssa yhdistyvät surituskyky ja ajturvallisuus, ja autn rakenne n suunniteltu sujaamaan kaikkia matkustajia tasavertaisesti. Krirakenteessa n käytetty erittäin krkean myötö- ja murtrajan maavaa suurlujuusterästä. Rakenne sujaa matkustama mahdllisimman hyvin törmäysvimilta, samin kuin törmäyksessä hallitusti limittäin painuvat etu- ja takarakenteet ja hallitusti mutaan muuttavat vyöhykkeet. Mégane Cupé-Cabrilet mallin tuulilasin pylvään ja keskipylvään alasan sekä sisälkasujien vahvistetut rakenteet antavat lisäsujaa matkustamn. Ympäripyörähdyksessä kiinteät tai autmaattiset * turvakaaret sujaavat matkustajia tehkkaasti. Matkustamssa n Renaultin 3. sukuplven SRP-turvajärjestelmä, jnka sat timivat yhdessä hallitusti ja törmäysvimiin mukautuen. Siihen kuuluvat: mukautuvat etuturvatyynyt, sivuturvatyynyt, etuistuimien turvavyön altaliukumista estävät istuinturvatyynyt, sekä esikiristimillä ja vimanrajittimilla varustetut klmipisteturvavyöt kaikilla paikilla. Törmäystilanteessa turvajärjestelmät laukeavat sekunnin tuhannessissa, jllin ne takaavat kaikille matkustajille törmäysvimiin ja jkaisen matkustajan kehnrakenteeseen mukautuvan henkilökhtaisen sujan. * Lisävaruste

12 Mukavuus Vakinpeussäädin ja npeudenrajitin: Vakinpeussäätimen avulla vidaan valita tasainen ajnpeus, ja npeudenrajittimen avulla määritetään enimmäisnpeus, jka estää kaasuplkimen timinnan kun säädetty enimmäisnpeus n ylittymäisillään. (Npeudenrajittimen piskytkentä tapahtuu vimakkaalla kaasuplkimen painalluksella.) Autmaattinen ilmastintilaite: Matkustamn lämpötila pysyy tasaisena halutussa lämpötilassa, kska lämpötila-anturiin yhdistetty aurinkanturi säätelee ilmastintilaitteen timintaa autmaattisesti. Radisat hi-fi 6 CD cabasse: radi 4x40W + 6 levyn CD-vaihtaja kjelaudassa. Manuaalinen ilmastintilaite: Surituskykyinen ilmastintilaite säätää matkustamn ilman npeasti tasaiseksi kaikkialla matkustamssa. Radisat 4x15W radi-kasettisitin. Carminat Navigatin -navigintijärjestelmä: Satelliittipaikannusjärjestelmä, pastustiedt ja liikennetiedt käännettävälle laajakuva-värinäytölle (kuvasuhde 16/9, krkea resluuti). Carminat navigintijärjestelmä: Satelliittipaikannusjärjestelmä, pastustiedt ja liikennetiedt erilliselle mustavalknäytölle. Radi-CD-sitin 4x18 W. Matkapuhelimen hands free sarja: (lisävaruste) Mahdllistaa puhelimen käytön ajn aikana. Ilmastitu hansikaslker: Tilavuudeltaan 17-litraiseen lkern spii is jumapull tai A4-kkinen lehtiö. Siirrettävä tuhkakuppi vidaan kiinnittää keskiknslin mukitelineisiin tai vien säilytyslkerihin. Säilytyslkert etuvissa: mukiteline ja paikka siirrettävälle tuhkakupille. Kannellinen säilytyslker etuven kyynärnjassa Sadetunnistin: Tuulilasiin sijitettu anturi käynnistää autmaattisen tuulilasinpyyhinnän. Kuljettaja vi säätää haluamansa lasinpyyhkimien pyyhintänpeuden pyyhinautmatiikasta hulimatta. Mukavuus/säilytystilat Avattava kva katt, lasia: Pikkeuksellisen valisa matkustam, hyvä äänieristys sekä auringnvaln ja lämmön eristys (rakenteeseen yhdistetty aurinkverh). Avautuu / sulkeutuu 22 sekunnissa. Peruutustutka: (lisävaruste) Anturit havaitsevat kiinteät ja liikkuvat esteet peruutuksen aikana (välimatka ilmaistaan merkkiäänellä, jka npeutuu sitä mukaa kun välimatka lyhenee). Kevytmetallivanteet Lexiade 17 (lisävaruste) Tavaratila: Tilavuus 490 litraa Cupéversissa. Lentknetyyppinen käsijarrukahva Säilytyslker keskikyynärnjassa. Sähkötimiset lasinnstimet edessä ja takana: Impulssikytkimillä lasit vidaan nstaa ylös sittain tai kknaan. Varusteena puristussuja. Renault avainkrtti hands free: Kun kuljettaja lähestyy auta krtti mukanaan, autn järjestelmä tunnistaa krtin. Ovien, tavaratilan luukun ja plttainesäiliön luukun lukitus avautuu autmaattisesti. Mttri käynnistyy start-napin painalluksella, eikä krttia tarvitse laittaa krttilukijaan. Renault-avainkrtin kauk-hjainversi: Radikauk-hjaus vien ja luukkujen lukitsemiseksi yhdellä painikkeen painalluksella. Kun krtti n työnnetty lukulaitteeseen, aut vidaan käynnistää start-napin painalluksella. Kuljettajan ja matkustajan häikäisysujat: meikkipeilit. Tavaratila ja väliseinänä timiva verh: Tilavuus 190 litraa Cabriletversissa. Väliseinä erttaa matkatavaratilan katn säilytystilasta, kun lasikatt n alhaalla. Plttainesäiliön integritu krkki: Tiivis sulkuläppä siirtyy sivuun, kun plttaineen täyttöpistli työnnetään täyttöputkeen. Mekanismin avulla estetään plttaineen riskuminen ja lian jutuminen plttainejärjestelmään, jka n vaarana perinteisen krkin käsittelyn yhteydessä. Kuvien varusteet vat versista riippuen vaki- tai lisävarusteita. Lisätietja varustetauluksta esitteen lpussa tai Renault myyjältäsi.

13 Turvallisuus Kiinteät turvakaaret sujaavat matkustajia ympäripyörähdyksessä. Autmaattisesti laukeavat turvakaaret: Antureilla varustetut turvakaaret laukeavat törmäyksessä ja nusevat 12 cm, kun järjestelmä havaitsee ympäripyörähdyksen vaaran. Etu- ja takaistuimien turvavöiden esikiristimet: Lauetessaan kiristin vetää istujan istuinta vasten vimakkaissa törmäyksissä. Vimanrajitin: Estää törmäystilanteessa turvavyöstä matkustajan rintakehään ja lkapäähän khdistuvan liian suuren puristusviman. Vit valita kahdesta eri varustetassta. Näistä vaihtehdista vit rakentaa yhdistelmän, jka tekee Méganesta juuri sinun näköisesi autn. DESIGN-VARUSTEPAKETIT VARUSTETASO AUTHENTIQUE DYNAMIQUE V V CONFORT V V 2.0 T* 2.0 T* * Täydentää mallista myöhemmin. DESIGN-VARUSTEPAKETIT AUTHENTIQUE DYNAMIQUE KORIN VARUSTEET Design-varustepaketit Ohjelmitu turvajärjestelmä etumatkustajia varten: Renaultin 3. sukuplven SRP-turvajärjestelmä Kuljettajan ja etumatkustajan kehnrakenteeseen ja törmäysvimiin mukautuvat turvatyynyt: Js törmäys ei le kvin vimakas, turvatyyny täyttyy ainastaan ensimmäiseen täyttöasteeseen. Vimakkaassa törmäyksessä se täyttyy kknaan. Etuistuimissa päätä ja keha sujaavat sivuturvatyynyt ja istuinturvatyynyt. Neljä esikiristimillä varustettua mukautuvaa turvavyötä. Xenn-kaasupurkausvalt, valjen autmaattinen krkeudensäätö ja ajvalnpesimet Lukkiutumatn ABS-jarrujärjestelmä ja elektrninen jarruviman jak EBV, jarrujärjestelmässä hätäjarrutustehstin. ESP- ajvakauden hallintajärjestelmä, ASR-luistnestjärjestelmä ja alihjautuvuuden hallintajärjestelmä: Auttavat säilyttämään halutun ajlinjan väistettäessä estettä ja/tai heikn pidn yhteydessä. Krin väriset puskurit Suja- ja kylkilistat tumman harmaa Pierre à fusil Kristekapselit Mnastella Kevytmetallivanteet 16" Nervastella Nervastella Kevytmetallivanteet 16" Reinastella Kevytmetallivanteet 17" Nervasprt Nervasprt Ovenkahvat musta krmimaalattu Ulkpeilit krin väriset krin väriset Kynnyslistat tumman harmaa tumman harmaa + alu Metalli- tai helmiäismetalliväri S ISÄPUOLISET VARUSTEET Oven avauskahva tumman harmaa akryylimaalattu tumman harmaa sft-viimeistely Oven vetkahva tumman harmaa krmimaalattu Ohjauspyörä tumman harmaa tumma Carbne nahka Kjelaudan yläsa/alasa tumman harmaa metallin harmaa Kjelaudan keskipaneeli tumman harmaa "mehiläiskenn"-kuviinti Mittaristn kehys tumman harmaa krmimaalattu Käsijarrun kahva tumman harmaa nahka tumma Carbne Käsijarrun kahvan varret tumman harmaa krmimaalattu Vaihdekepin nuppi tumman harmaa tumma Carbne nahka Vaihdekepin kaavi tumman harmaa krmimaalattu Vaihdekepin "pussukka" tumman harmaa kuviviimeistelty tummanharmaa Verhilu (istuimen keskisa & reunat) Liz & tumman harmaa kangas Ruche & tumman harmaa kangas Oviverhilu tumma Carbne tumma Carbne Sisäverhilun sävy Candide tumman harmaa kangas tumma Carbne TOIMINNALLISET VARUSTEET Nahkaverhilu tummanharmaa, punainen tai vihreä Keskikyynärnja edessä Candide tumman harmaa kangas tumman harmaa Taskut etuistuinten selkänjissa Kuljettajan istuimen ristiselän tuen säätö Etuniskatukien mukavuussäätö Integritu jalkatuki Sprt-jalkatuki =ei saatavissa = vaki = lisävaruste Turvatyynyjen timinnanestkytkin: Kytkee matkustajan etu-, sivu- ja istuinturvatyynyt pis timinnasta turvaistuimen asennusta varten. Merkkival kjetaulussa. Isfix-turvaistuimen kiinnitysjärjestelmä: 3 kiinnityspistettä, jiden avulla lastenistuin kiinnitetään turvallisesti. Istuinturvatyynyt: Estää etuistuimien turvavöiden altaliukumista törmäystilanteessa (Renaultin kehittämä turvavaruste). Kuvien varusteet vat versista riippuen vaki- tai lisävarusteita. Lisätietja varustetauluksta esitteen lpussa tai Renault myyjältäsi.

14 Tummanharmaa nahkaverhilu: saatavana lisävarusteena Dynamique-paketin yhteydessä. Design-varustepaketit Authentique Authentique: sisäverhilun ja kjelaudan pääsävy tumman harmaa. Liz - istuinverhilu, pääsävy tummanharmaa. Krin törmäyssujat edessä ja takana tummanharmaat. Ulkpeilit krinväriset. Ovenkahvat mustat Mnastella kristekapselit (15 tai 16 mttrimallin mukaan) Dynamique Dynamique : sisäverhilun ja kjelaudan pääsävy tumman harmaa. Ruche -istuinverhilu, pääsävy tummanharmaa. Keskiknsli mattapintaista alumiinia, sisätilan kristepaneelit mattapintaista krmia. Nahkainen hjauspyörä ja vaihteenvalitsimen nuppi. Krin törmäyssujat edessä ja takana, värisävy piinharmaa. Ulkpeilit krinväriset. Ovenkahvat krminväriset Nervastella kevytmetallivanteet 16 Punainen nahkaverhilu: saatavana lisävarusteena Dynamique-paketin yhteydessä. Vihreä nahkaverhilu: saatavana lisävarusteena Dynamique-paketin yhteydessä. Nervastella - kevytmetallivanteet 16 : lisävaruste Authentique-paketin yhteydessä. Reinastella - kevytmetallivanteet 16 : lisävaruste Authentique-paketin yhteydessä. Nervasprt - kevytmetallivanteet 17 : lisävaruste Authentique- ja Dynamique- paketin yhteydessä.

15 Mttrit V 134 hv bensiinimttri: Vääntömmentti 191 Nm käyntinpeudella 3750 r/min: sitkeästi vääntävä ja tehkas mttri muuttuvan imuventtiilien säädön ansista. Yhdistettynä 6-prtaiseen manuaalivaihteistn tämä mttri tarjaa krkeatasista surituskykyä ja ajmukavuutta V 113 hv bensiinimttri: Imuventtiilien muuttuvan ajituksen ansista mttri tuttaa alhaisilla käyntinpeuksilla krkean vääntömmenttilukeman, ja väännön huippu n 152 Nm käyntinpeudella r/min. Mttrin tehntutt n erinmainen maantieajssa, ja se vastaa npeasti kiihdytyksissä. Taludellisen mttrin kulutus n 7 l / 100 km (yhdistetty maantie- + kaupunkiaj). Käsivalintainen 5-prtainen vaihteist: Uuden tyyppinen vaihteistn vaijerihjaus tekee vaihtamisesta helppa ja tarkkaa. Käsivalintainen 6-prtainen vaihteist: Mttrista saadaan irti täysi teh, ja kiihtyvyys n entistä parempi myös keskimmäisillä vaihteilla. 6. vaihde tu lisää ajmukavuutta ja vähentää plttaineenkulutusta. RENAULT MEGANE COUPÉ-CABRIOLET V V AUT V V AUT. 2.0 T* Päästönrmi Eur 3 / 2001/100A Eur 3 / 2001/100A Eur 4 / 2001/100B Eur 4 / 2001/100B Eur 4 / 2001/100B Versi EM0C0H EM0J0A EM0U06 EM0U0A EM0W06 Henkilöluku M OOTTORI Mttrin tyyppi K4M T760 K4M W761 F4R Z770 F4R 1771 F4R 3776 Sylinteritilavuus (cm 3 ) Halkaisija x iskunpituus(mm) 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 82,7 x 93 82,7 x 93 82,7 x 93 Sylintereitten / venttiilien lukumäärä 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 Puristussuhde ,8 9,8 9,5 Suurin teh kw (hv DIN) / r/min 83 ( 113 ) / ( 113 ) / ,5 ( 134 ) / ,5 ( 134 ) / ( 163 ) / 5000 Suurin vääntömmentti Nm / r/min 152 / / / / / 3250 Plttainejärjestelmä Bensiini Bensiini Bensiini Bensiini Bensiini Mnipistesuihkutus Mnipistesuihkutus Mnipistesuihkutus Mnipistesuihkutus Mnipistesuihkutus V AIHTEISTO Vaihteistn tyyppi JH3 DPO 047 ND0 014 DP0 049 ND vaihteinen 4-vaihteinen 6-vaihteinen 4-vaihteinen 6-vaihteinen Käsivalintainen autmaatti Käsivalintainen autmaatti käsivalintainen O HJAUS Tehstin Vaki Vaki Vaki Vaki Vaki Kääntöympyrän Ø (m) 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 A KSELISTOT Edessä Mc Phersn tyyppinen Mc Phersn tyyppinen Mc Phersn tyyppinen Mc Phersn tyyppinen Mc Phersn tyyppinen kierrejusilla kierrejusilla kierrejusilla kierrejusilla kierrejusilla Takana Pulijäykkä kierrejusilla Pulijäykkä kierrejusilla Pulijäykkä kierrejusilla Pulijäykkä kierrejusilla Pulijäykkä kierrejusilla V ANTEET JA RENKAAT Vanteet 6,5 J 6,5 J 6,5 J 6,5 J 6,5 J Renkaat 195/65 R /65 R /55 R16 205/55 R16 205/55 R /55 R /55 R /50 R /50 R /50 R /50 R /50 R 17 J ARRUT ABS -jarrut Vaki Vaki Vaki Vaki Vaki Edessä Jäähdytetyt levyt Ø 280 mm Jäähdytetyt levyt Ø 280 mm Jäähdytetyt levyt Ø 280 mm Jäähdytetyt levyt Ø 280 mm Jäähdytetyt levyt Ø 280 mm Takana Levyt Ø 240 mm Levyt Ø 240 mm Levyt Ø 240 mm Levyt Ø 240 mm Levyt Ø 240 mm S UORITUSKYKY Huippunpeus (km/h) km/h (s) 11,8 13,6 9,9 11,5 8,7 P OLTTOAINEEN KULUTUS Kaupunki (l/100 km) 9,1 10,8 11,2 11,6 10,9 Maantie (l/100 km) 5,7 6,1 6,5 6,6 6,1 Eurmix (l/100 km) 6,9 7,8 8,2 8,4 7,9 Hiilidiksidi (CO2) (g/km) M ELUT Ohitus meluarv (db) 71,0 70,0 71,0 70,6 Melu paikallaan (db / RPM) 81 / / / / 4125 M ITAT JA TILAVUUDET Tavaratila, dm 3 (Vda) Cupé / Cabrilet 490 / / / / / 190 Plttainesäiliö (l) M ASSAT ( KG) Omamassa (kuljettaja mukaanlukien) Suurin sallittu kknaismassa Suurin sallittu akselimassa edessä/takana 1015 / / / / / 1000 Suurin sallittu yhdistelmämassa Perävaunumassa jarruin/jarruitta 1200 / / / / / 650 Pidätämme ikeuden tutemuutksiin. Tarkista viimeisimmät tiedt Renault -myyjältäsi. *Ennakktiedt. Täydentää mallista myöhemmin. Tekniset tiedt Neliprtainen Practive-autmaattivaihteist ja manuaalinen käyttötila: Impulssikytkennän ansista vit kska tahansa ajn aikana valita käsivalintaisen tai autmaattisen timintatilan. Autmaattitilassa vaihteist speuttaa vaihteenvaihdn kuljettajan ajtyyliin ja tien prfiiliin spivaksi. Impulssikytkennällä, manuaalitilassa vaihteita vaihdetaan napauttamalla vaihteenvalitsinta eteen- tai taaksepäin.

16 Värit 632 Bréal harmaa (M) 727 Vif punainen 603 Hlgramme harmaa (H) 460 Ry sininen B66 Eclipse harmaa (E) A19 Angra beige (E) MERKITTÄVIMMÄT VAKIOVARUSTEET V V ABS-jarrut, EBV elektrninen jarruviman jak, hätäjarrutustehstin Kuljettajan ja etumatkustajan mukautuvat turvatyynyt Etumatkustajan turvatyynyt kytkettävissä pis käytöstä Sivuturvatyynyt etuistuimissa Istuinturvatyynyt etuistuimissa (estää turvavyön altaliukumisen) Etuturvavyöt: 3-piste, krkeussäätö, kiristin, vimanrajitin Takasivuturvavyöt: 3-piste, kiristimet ja vimanrajitin Isfix: turvaistuimen kiinnitysjärjestelmä takasivuistuimilla ja etuistuimella Turvaniskatuet edessä, krkeussäätö Turvakaaret (kiinteät) Käynnistyksenest Ohjaustehstin, sähkötiminen, säätyvä Ohjauspyörä: 3-pulainen, krkeus- ja syvyyssäätö Ajtietkne: ajettu matka, keskinpeus, ajettavissa leva matka, kknais-, keskija hetkellinen kulutus Ulklämpötilan näyttö Kaksisajvalt Etusumuvalt Sadetunnistin Sähkötimiset ja lämmitetyt ulkpeilit, kuljettajan pulella laajakulmapeili Kulkuvalt Ajvalpesurit Sisäilman kiert Raitisilmasudatin Ilmastinti, käsisäätöinen Kuljettajan häikäisysujassa peili ja paperitasku Etumatkustajan häikäisysujassa peili Sähkötimiset etu- ja takalasinnstimet, impulssikytkin Kaikkien neljän sähkölasin samanaikainen timintakytkin Keskuslukitus (vet, hansikaslkern kansi ja plttnestesäiliön luukku) Plttnestesäiliön luukkuun integritu krkki Renault avainkrtti, keskuslukituksen kauksäädin Sävylasit Avattava kva katt, lasia, auringnsujaverh Kuljettajan ja etumatkustajan istuimien krkeussäätö Etuistuinten "easy entry" timint (helpttaa pääsyä takaistuimille) Säilytyslaatikt etujalkatilassa Säilytysktelt etuvissa Hansikaslker 17 l, valaistu, jäähdytetty Keskikyynärnja edessä, kannellinen säilytystila Kannellinen säilytystila etuvien kyynärnjissa CONFORT Vakivarusteita I45 Ottman sininen (E) D97 Cuivre vihreä (E) B76 Tulenpunainen (E) 676 Helmiäismusta (H) D11 Pivre beige (E) KORIVÄRIT DESIGN- ROY VIF BORÉAL HOLOGRAMME HELMIÄIS- BEIGE ECLIPSE TULENPU- BEIGE CUIVRÉ OTTOMAN VERHOILU VARUSTEPAKETTI SININEN PUNAINEN HARMAA HARMAA MUSTA ANGORA HARMAA NAINEN POIVRE VIHREÄ SININEN (M) 603 (H) 676 (H) A19 (E) B66 (E) B76 (E) D11 (E) D97 (E) I45 (E) AUTHENTIQUE Liz kangas DYNAMIQUE Ruche kangas Nahka Carbne tumma Nahka punainen Nahka vihreä = Vaki = Lisävaruste E = saatavana M = Metalliväri = H = Helmiäismetalliväri E = Efektimetalliväri Metalli-, helmiäismetalli- ja efektimetallivärit lisävarusteena. Oikeiden värisävyjen tistaminen paintutteessa n mahdtnta. Pyydä Renault -myyjältäsi värimallit. Kiits yhteistyöstä: Jet-Set 28

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

SIMPLY CLEVER. Uusi ŠKODA Octavia

SIMPLY CLEVER. Uusi ŠKODA Octavia SIMPLY CLEVER Uusi ŠKODA Octavia Nykyään vain harvat asiat saavat meidät aidosti hämmästymään, mutta juuri sen vuoksi innostumme niistä sitäkin enemmän. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaiken pitäisi

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Ammattilainen. Ammattilaisilta.

Ammattilainen. Ammattilaisilta. Citan. Tila-auto. Ammattilainen. Ammattilaisilta. Ammattilaisille. Mercedes-Benzin Citan on kevyiden pakettiautojen luokkaan sijoittuva malli, jolla on kaikki kovassa arkikäytössä tarvittavat ominaisuudet.

Lisätiedot

JOHDANTO UUSI NX UUDELLA NX-MALLILLA HALUSIMME LUODA CROSSOVERIN, JOKA ON NIIN ROHKEA JA EROTTUVA, ETTÄ HALUAT HETI PÄÄSTÄ AJAMAAN SILLÄ.

JOHDANTO UUSI NX UUDELLA NX-MALLILLA HALUSIMME LUODA CROSSOVERIN, JOKA ON NIIN ROHKEA JA EROTTUVA, ETTÄ HALUAT HETI PÄÄSTÄ AJAMAAN SILLÄ. UUSI NX 02 UUSI NX SISÄLTÖ UUSI NX Johdanto 04-07 Muotoilu 08-1 1 Ajodynamiikka 1 2-1 3 Ylelliset Sisätilat 1 4-1 7 Edistyksellinen Teknologia 1 8-2 1 Täyshybridi 22-23 F SPORT 24-25 Innovatiivista Turvallisuutta

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

volvo www.volvocars.fi

volvo www.volvocars.fi volvo www.volvocars.fi Tämä on joka suhteessa ylellinen ajoneuvo, joka lupaa paljon muutakin kuin palkitsevaa mukavuutta ja luokkansa johtavaa tyyliä. Tämä on ylellinen auto, joka on älykäs ja vahva juuri

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Tukitekniikka Suorituskyky Kuljettajan ympäristö Matkustusmukavuus

SISÄLTÖ. Tukitekniikka Suorituskyky Kuljettajan ympäristö Matkustusmukavuus VOLVO ENEMMÄN KUIN AUTO. ELÄMÄ ON TYÖTÄ, HAUSKANPITOA, HYVIÄ JA HUONOJA AJATUKSIA, LENKKEILYÄ, HILJATTAIN OSTETTUJA JOOGAMATTOJA, TULOSSA OLEVA PITKÄ VIIKONLOPPU, PAIKKA, JOSSA ET OLE KOSKAAN KÄYNYT, KASVAVIA

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Uusi Vito. Umpipakettiauto.

Uusi Vito. Umpipakettiauto. Uusi Vito. Umpipakettiauto. Uusi Vito. Tahtoo, osaa, tekee. Olet itse aina valmiina palveluksiin. Teet työtäsi määrätietoisesti. Pidät uusista haasteista. Ansaitset auton, joka on kuin tehty juuri sinulle:

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

RCZ. www.peugeot.fi. Jälleenmyyjän leima

RCZ. www.peugeot.fi. Jälleenmyyjän leima Luova suunnittelu: bd-ntwk Toteututus: Gutenberg Networks Tuotanto: Altavia Paris Automobiles Peugeot RC Paris B 552 144 503 Painettu EU:ssa FI Huhtikuu 2010. Jälleenmyyjän leima www.peugeot.fi RCZ LUONNOKSESTA

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Audi A1 A1 Sportback. Teknistä etumatkaa

Audi A1 A1 Sportback. Teknistä etumatkaa A1 Audi A1 A1 Sportback Audi Teknistä etumatkaa Sivu Elämys 4 Audi A1 20 Audi A1 Sportback Tekniikka 42 Audi ultra 50 Audi connect 44 TFSI 52 Alusta ja ohjaus 46 TDI 53 Avustavat järjestelmät 48 MMI Multi

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Honda Civic Hybrid. Honda Motor Europe Finland Hiomotie 6 B, 00380 HELSINKI Puhelin: 09-5868 010 www.honda.fi

Honda Civic Hybrid. Honda Motor Europe Finland Hiomotie 6 B, 00380 HELSINKI Puhelin: 09-5868 010 www.honda.fi Honda Civic Hybrid Honda Motor Europe pidättää oikeuden varusteiden ja teknisten tietojen muutoksiin ennalta ilmoittamatta. Yksityiskohdat, värit, kuvaukset ja kuvat on tarkoitettu vain antamaan yleiskuva

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA.

HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivomme, että Teillä ja Volvollanne on monia nautinnollisia ajovuosia edessänne. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot

Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan.

Huomio: Suomi 1 / 8. **Esim. yleensä kauemmin kuin n. 2 tunnin ajan. Jhdant: FREEDOM60 -ruiskuinfuusijärjestelmä n liikuteltava ja helppkäyttöinen eikä se vaadi paristja tai sähköä. Virtausmäärää hjataan vain kahdella käyttönupilla sekä erityisellä tarkkuusletkustlla. FREEDOM60

Lisätiedot

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt OWNER'S MANUAL OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö A030A01FC-GAT Huolto Operation Maintenance Erittelyt Specifications HFC2072 Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajantasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää

Lisätiedot

S60. Käyttöohjekirja

S60. Käyttöohjekirja S60 Käyttöohjekirja HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

ESIPUHE. Autosi huolletaan parhaiten valtuutetussa Chevrolet-huoltoliikkeessä, joka tuntee autosi parhaiten ja tarjoaa ensiluokkaista huoltopalvelua.

ESIPUHE. Autosi huolletaan parhaiten valtuutetussa Chevrolet-huoltoliikkeessä, joka tuntee autosi parhaiten ja tarjoaa ensiluokkaista huoltopalvelua. ESIPUHE Tämä ohjekirja opastaa sinua uuden henkilöautosi käytössä ja ylläpidossa. Se sisältää myös tärkeitä tietoja turvallisuudesta. Lukemalla ohjekirjan huolellisesti ja noudattamalla sen suosituksia

Lisätiedot