RENAULT WE CREATE CARS COUPÉ-CABRIOLET. Suunnittelu Publicis Dialog - Toteutus Typoweb - Painettu Ranskassa - CE E84 B1 FI1 Maaliskuu 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RENAULT WE CREATE CARS COUPÉ-CABRIOLET. Suunnittelu Publicis Dialog - Toteutus Typoweb - Painettu Ranskassa - CE E84 B1 FI1 Maaliskuu 2004"

Transkriptio

1 Suunnittelu Publicis Dialg - Tteutus Typweb - Painettu Ranskassa - CE E84 B1 FI1 Maaliskuu 2004 Vlv Aut Oy Ab - Renault, Taivaltie 1, Vantaa, puh. (09) Kuvat: D. Dumas, P.D. Casteran WE CREATE CARS Renault n pyrkinyt kaikin tavin varmistamaan, että tämän esitteen tiedt vat painatushetkellä ajan tasalla. Jatkuvan tutekehittelyn vuksi Renault varaa ikeuden tehdä muutksia teknisiin tietihin sekä esitteessä kuvattuihin ja esiteltyihin autihin ilman ennakkilmitusta. Renault ilmittaa kyseisistä muutksista jälleenmyyjilleen mahdllisimman npeasti. Esitteessä kuvattujen autjen versit vivat lla erilaisia eri maissa, ja tiettyjä varusteita (vaki- tai lisävarusteita) ei mahdllisesti le saatavissa kaikkiin malleihin ja kaikissa myyntimaissa. Pyydä lisätietja Renault -jälleenmyyjältäsi, jlla n käytettävissään uusimmat tiedt. Painteknisistä syistä tässä esitteessä nähtävät värit saattavat piketa krivärien tai verhilujen tdellisista väreistä. Kaikki ikeudet pidätetään. Tämän julkaisun sittainenkin kpiiminen n kiellettyä, julkaisu- ja kpiintitavasta riippumatta, ilman Renaultin kirjallista lupaa. RENAULT COUPÉ-CABRIOLET

2 RENAULT. WE CREATE CARS Renault kehittää jatkuvasti uutta. Renaultin timintaa n kaikkina aikakausina leimannut vimakas innvatiivisuus, jka vaikuttaa jatkuvasti timintaamme ja tavitteisiimme. Sen ansista lemme saavuttaneet nykyisen asemamme. Klmannen vusituhannen alussa innvaativimallamme n suurta merkitystä paitsi meille, myös jkaiselle autilijalle, sillä nykyisin autn n ltava sekä turvallinen, surituskykyinen ja ympäristöystävällinen että älykäs. Luminen n intuitin ja vimavarjen yhdistämistä. Surituskyvyn ja yksilöllisyyden aikakaudella me limme ja esittelimme ensimmäisenä tila-autn. Vaadittiin kuitenkin vielä enemmän perinteisestä mutilusta irrttautumista, ennen kuin markkinille tulivat rhkean elegantti Vel Satis sekä Mégane, jnka viettelevät linjat mullistivat mutilun. Innvaati syntyy, kun idea ja tarve khtaavat. Ennakimalla kuluttajien tiveet ja dtukset suunnitteluvaiheessa lemme pystyneet kehittämään heidän tarpeitaan vastaavia autmalleja. Näin vat syntyneet tila-aut Espace, sisätililtaan muunneltava pieni tila-aut Twing ja avaimetn aut Laguna. Näkemys humispäivän maailmasta n hjannut meitä tteuttaessamme unelmaa älykkäästä autsta, jka auttaa kuljettajaa hjaamisessa ja takaa sekä hänen että muiden matkustajien turvallisuuden. Laguna, Vel Satis, Mégane, Scénic ja Espace vatkin saaneet täydet viisi tähteä Eur NCAP törmäystesteissä. Insinöörimme ideivat ja tteuttavat jka päivä uusia järjestelmiä, jilla pyritään entisestään pienentämään nnettmuusriskiä. Tällaisia vat esimerkiksi uuden sukuplven hjelmidut turvatyynyt sekä hätäjarrutustehstin. Renaultin teknlgiaa testataan myös mttriurheilussa. Frmula 1 tarjaa erinmaisen testilabratrin Renaultin uudelle mttriteknlgialle. Innvaatilla n kuitenkin merkitystä vain, js sen kehittämisessä n tettu humin ympäristönäkökhdat. Siksi Renaultin mttrit vatkin nyt entistä puhtaampia ja niiden päästöjä n vähennetty merkittävästi. Lähitulevaisuudessa kaikki Renaultin autt valmistetaan 95-prsenttisesti kierrätettävistä sista tai materiaaleista. Renault kantaa vastuunsa paitsi turvallisuudesta ja ympäristönsujelusta, myös palveluiden laadusta. Tiheän Renault - jälleenmyyntiverkstn justava ja npea palvelu, Renault spimus, yksilölliset rahitusvaihtehdt, Renaultin Internet-sivust ja palvelupuhelin takaavat jkaiselle Renault -autn mistajalle avun aina tarvittaessa. Haluamme että vit nauttia laadukkaasta ajamisesta jka kaarteessa, ja siksi jatkssakin pyrimme vapaaseen ja ennakkluulttmaan suunnitteluun, sillä vain siten tutetaan luvia ratkaisuja.

3 Mégane cupé-cabrilet. Aina hyvällä tuulella.

4 Tahdtk ajaa avautlla? Lasikatt taittuu kkn hetkessä. Mégane Cupé-Cabrilet n tilava ja mukava aut. Neljä reilua istuinpaikkaa tekee siitä mukavan matka-autn, sekä lyhyille että pitkille ajmatkille.

5

6 RENAULT. ETUSIJALLA YMPÄRISTÖ. Renaultille ympäristön huminttaminen n yksi keskeisistä kriteereistä uusien mttrimallien kehitystyössä. Renaultin mat lutettavat ja tiukat testit sekä vankka saaminen vaikuttavat myönteisesti ympäristökriteereihin kk autn käyttöiän, valmistusprsessista alkaen: hiilidiksidipäästöjä ja melutasa n pystytty pienentämään ratkaisevasti, käyttö-ja valmistusaineiden alkuperä n selvitetty sataprsenttisesti, uusiutumattmien raaka-aineiden käyttöä n vähennetty ja tehtaiden ympäristövaatimuksia n parannettu. Suraruiskutus-ja yhteispaineruiskutusdieselmttrit sekä rbttivaihteist vat esimerkkejä Renaultin mista keksinnöistä, jtka vat merkkipaaluja auttellisuuden histriassa. Ne vat situs siitä, että kehittäessään huipputeknlgiaa autnvalmistaja ei ainastaan nudata ympäristöä kskevaa lainsäädäntöä vaan pitää ympäristötekijöitä hallitsevana kriteerinä uuden teknlgian suunnittelussa. Renault nudattaa autnvalmistajana uutta ajattelutapaa: ympäristön huminttaminen vi lla paljn enemmän kuin lainsäädännön vaatimusten täyttämistä. Aut halutaan tehdä kaikissa vaiheissaan - suunnittelusta alkaen aina hetkeen, jllin aut valmistuu tehtaalla - kierrätettävistä materiaaleista, jiden käyttö vähentää ympäristöä rasittavan jätteen määrää. Renaultin ympäristöhjelmaan kuuluu timenpiteitä, jtka vaikuttavat ympäristöön myönteisesti: esim. akkujen ja jäteöljyjen keräys. Renaultin ympäristöhjelmassa painttuu erityisesti materiaalien kierrätettävyys, jka n kestävän kehityksen suurin haaste tellisuudelle. Autlle ei le vielä käytännössä kehitetty järjestelmää, jka takaisi sen hävityksen ympäristöystävällisellä tavalla käyttöiän lputtua. Tästä syystä Renault n sijittanut vimavarja järjestelmään, jssa jkainen sa ja valmistusmateriaali vidaan jälkikäsitellä, käyttää uudelleen tai muuten hyödyntää jk sellaisenaan, siksi purettuna tai raaka-ainemutn palautettuna. Tavitteena n, että käytöstä pistettua auta ei enää pidetä jätteenä vaan uuden raaka-aineen lähteenä. Auttellisuudelle jätteen nllatas n kunnianhiminen haaste. Renault n kehittämällään kierrätysjärjestelmällä tehnyt tulevaisuuden visista arkipäivää. Kierrätysverkst n yhtenäinen ja erittäin lutettava, ja se perustuu Renaultin erityissaamiseen ja hulella valittuihin yhteistyökumppaneihin. Renaultin malleista uuden Espacen, uuden Lagunan, Cli-, Vel Satis- ja Trafic-mallien sat vat 90-prsenttisesti kierrätettäviä. Renault n kehittänyt kierrätyksestä MCV-järjestelmän, jka tarkittaa autnsien elinkaaren kattavaa kierrätysjärjestelmää'. Uudessa järjestelmässä ympäristötekijät vat autn valmistusprsessissa yhtä tärkeässä asemassa kuin kustannustekijät, laatu ja valmistusaikataulu. Tehtaiden salta tämä merkitsee sitä, että ympäristövaikutukset vat hallittu sa autnvalmistuksen prsessia. Ympäristöhaitat pyritään minimimaan: ilmakehään jutuvien päästöjen pienentämiseksi käytetään kaasua plttaineena ja jumakelpisen veden säästämiseksi käytetään sadevettä. Tieteellinen tutkimus ja sen rahittaminen n tärkeä sa kierrätysjärjestelmää, mutta tutkimustulsten käytännön hyödyn takaa ainastaan jatkuva kierrätysketju. Kierrätysjärjestelmä timii, kun kaikki siinä timivat henkilöt jakavat vastuun ja vat mtivituneita työssään ympäristön hyväksi. Timinta edellyttää myös perusrahituksen takaamista kk kierrätysketjulle. Renault n ttanut vastuun sekä henkilöstönsä kulutuksesta että rahituksesta ja sittanut, että ympäristöön khdistuvien haittavaikutusten minimiminen ei laske tuttavuutta vaan parantaa sitä. Renault n edelläkävijä teknisten innvaatiiden kehittäjänä ja sveltajana. Tässä rlissaan Renault ennaki autalan 'vihreän vallankumuksen' tapahtuvan seuraavaksi autelektrniikan alueella, jlla vähennetään plttaineenkulutusta ja päästöjä. Uudet raaka-aineet ja rakenneratkaisut tekevät autista entistä kevyempiä. Vaihtehtisten mttriteknlgiiden kehittely ja tämänhetkisen tekniikan jatkuva parantaminen, esimerkiksi nestekaasun ja maakaasun käyttö, sähkö-ja vetymttrit sekä hybridiautt (diesel/sähkö-tai nestekaasukäyttö) sittavat, että Renault työskentelee jatkuvasti tulevaisuuden ympäristön asettamien haasteiden ehdilla. Autsta n yli satavutisen histriansa aikana tullut vapauden ja kehityksen symbli. Meidän vusituhannellamme kehityksen mittariksi mudstuu se, miten hyvin pystymme vaikuttamaan ympäristön tilaan. Autalalla tämä merkitsee tutkimustyötä tehkkaiden, vähäpäästöisten energialähteiden ja uusien teknisten keksintöjen käyttöönttamiseksi.

7

8 Järkeä ja tunnetta. Mégane Cupé-Cabrilet n mttrit vastaavat lunteeltaan autn sprttista mutilua. Pehmeästi vääntävät ja tehkkaat mttrit n suunniteltu sprttiseen ajn. Mttrien yhteydessä n varusteena elektrninen kaasupljin, ja niissä n elektrninen imunkka-akselin ajitus. Mniventtiilimttrit, V (113 hv), V (134 hv) ja 2.0 T* (163 hv) takaavat prtaattman kierrsnpeuden nusun ja erinmaisen ajnautinnn. Hyvä kiihtyvyys ja sitkeys, vimakas vääntö alhaisillakin käyntinpeuksilla, runsas tehntutt yhdistettynä alhaiseen plttaineen kulutukseen takaavat sen, että ajmukavuus ja surituskyky vat käytössäsi järkevään hintaan. Cupé-Cabrilet n uusi kuusiprtainen käsivalintainen vaihteist tekee vaihtamisesta tarkempaa ja lisää saltaan ajmukavuutta. Uuden vaihteistn avulla 2-litraisesta 16-venttiilisestä bensiinimttrista saadaan parhaat minaisuudet esiin. Sen avulla vidaan hyödyntää mttrin sitkeyttä keskimmäisillä vaihteilla, ja vaihteistn vaihdt sujuvat justavasti sekä plttainetta säästäen. Cupé-Cabrilet vastaa tiveitasi surituskykyisestä ja silti taludellisesta autsta. Autmaattivaihteistn ystävälle n tarjlla neliprtainen practive-autmaattivaihteist (1.6 16V ja V). Autmaattitiminnn hella vaihteista vidaan käyttää manuaalisessa käyttötilassa. Vaihteist n sprttinen ja tisaalta ajminaisuuksiltaan justava, jten se täyttää hyvin niin cupélle kuin cabrilet lle minaisten ajtapjen vaatimukset. Autmaattivaihteiststa siirrytään manuaalikäytölle yksinkertaisesti näpäyttämällä vaihteenvalitsinta. Vaihteistn ja mttrien yhdistelmä tu uuden tyyppistä vapautta ja ajmukavuutta käyttöösi. * Täydentää mallista myöhemmin.

9

10 RENAULT. HENKILÖKOHTAISTA TURVALLISUUTTA. PRESSURE OK Renault n turvallisuuden asiantuntija. Uuden autmallin suunnitteluvaiheessa Renaultin turvallisuussaaminen ilmenee hyvän ajkäytöksen satekijöiden ja tehkkaan jarrujärjestelmän suunnittelussa. Tämä n keskeinen vaihe prsessissa, jnka lpputulksena n turvallisuudeltaan krkealaatuinen aut. Valmistuksen seuraavissa vaiheissa yhdistetään jatkuvasti kehittyvät ja entistä tehkkaammat turvajärjestelmät timimaan yhteistyössä keskenään. Turvajärjestelmät pystyvät yhä tehkkaammin humiimaan erilaiset vaaratilanteet sekä matkustajien kehnrakenteen ja sen mukaan muuttuvat reaktit törmäysvimiin. Tämän lisäksi n kehitetty järjestelmiä, jtka pystyvät krjaamaan inhimillisistä tekijöistä jhtuvia vaaratilanteita. Renaultille turvallisuus n yksi autn suunnittelun peruslähtökhdista. Tämän periaatteen ansista lemme pystyneet kehittämään asiakkaidemme käyttöön turvajärjestelmiä, jtka auttavat kuljettajaa ennakimaan vaaratilanteet ja krjaamaan autn ajkäytöstä tilanteissa, jissa autn hallinta llaan vaarassa menettää. Onnettmuustilanteissa turvajärjestelmät sujaavat tehkkaasti autn matkustajia. ENNAKOIMINEN: Autssa n useita laitteita, jtka n kehitetty tunnistamaan ja ennakimaan vaaratilanteet: autmaattinen keskuslukitus ajn aikana sujaa matkustajia ja maisuutta; sadetunnistin kytkee lasinpyyhkimet autmaattisesti; xenn-valnheittimissä n erinmainen, häikäisemätön valteh; rengaspainevaritin varittaa liian alhaisesta rengaspaineesta. Renault hulehtii myös lasten turvallisuudesta:renault sallistuu kululaisten liikenneturvallisuuskampanjihin yhdeksässä Eurpan maassa. Lisätietja kampanjista internetissä: KORJAAMINEN: Useimmiten autilija pystyy tunnistamaan vaaratilanteen ajissa, jllin hän ehtii arviida tilanteen vakavuuden ja speuttaa ajtapansa sen mukaan. Tietyt tilanteet edellyttävät kuitenkin erittäin npeaa ja tarkkaa reaktita: näitä tilanteita varten autn n kehitetty järjestelmiä, jtka krjaavat autn ajkäytöstä välittömästi ja autmaattisesti. Autn tunnistimet havaitsevat pikkeustilanteen, mikä käynnistää tehkkaat ja npeat turvajärjestelmät. Näitä vat lukkiutumattmiin ABS-jarruihin yhdistetty hätäjarrutustehstin, ASR-luistnestjärjestelmä, ajvakauden hallintajärjestelmä ESP ja sitä täydentävä alihjautuvuuden hallintajärjestelmä. SUOJAAMINEN: Törmäystilanteessa autn krirakenne n tärkein ja tehkkain matkustajaa sujaava tekijä. Krirakenteessa yhdistyvät jäykkä matkustam ja hallitusti mutaan muuttavat vyöhykkeet, jiden avulla kriin khdistuvat törmäysvimat jaetaan tasaisesti ympäri krirakennetta. Renaultin SRP-turvajärjestelmän avulla jkaista matkustajaa sujataan räätälöidysti: turvajärjestelmään kuuluvat turvavyöt, vimanrajittimet, esikiristimet, matkustajan kehnrakenteen ja törmäysviman mukaan avautuvat turvatyynyt sekä istuinturvatyynyt. Istuinturvatyyny ehkäisee turvavyön alta liukumista, ja se vähentää tehkkaasti vartaln khdistuvien törmäysiskujen vaaraa matkustajan kehnrakenteesta ja ksta riippumatta. Nurimpia matkustajia varten Renault n kehittänyt turvaistuinvalikiman, ja autissa n turvaistuimen Isfix-kiinnitysjärjestelmä. Tdisteena Renaultin turvajärjestelmien kehitystyöstä vat uuden Scénicin, Méganen, Vel Satisin, Lagunan ja Espacen saamat täydet viisi tähteä Eur NCAP-törmäystesteissä! Tulevaisuuden turvajärjestelmien keskeinen piirre n ennakimiskyky. Renault keskittää tutkimustyötään juuri nnettmuustilanteiden ennakintiin: erityisesti n panstettu inhimillisten virheiden ja timintaviiveiden vaikutusten ehkäisyyn ja krjaamiseen (nin 90 prsenttia liikennennettmuuksista aiheutuu inhimillisistä virheistä, kuten nnettmuuksia edeltävistä virhearviista). Uusien turvajärjestelmien avulla vidaan ennakida törmäystilanteita ja saada tiet siitä, millä paikalla matkustaja n ja mikä, fyysisten minaisuuksien perusteella, n hänen liikeratansa törmäyksessä: näin turvajärjestelmän teh vidaan keskittää matkustajan sujaamiseen. Kuljettajan näkökenttää vidaan myös laajentaa erilaisten este- ja hitustunnistimien avulla. Nykyautjen suhteen vidaan puhua interaktiivisesta turvallisuudesta, jssa turvajärjestelmä reagi käytönaikaisesti ja jpa ennakivasti riskitilanteissa. Kysy malta jälleenmyyjältäsi tarkat tiedt kuhunkin autmalliin ja -versiihin saatavana levista varusteista!

11 Turvavarusteet vat paras vakuutus matkaa varten. Renault kehittää jatkuvasti ajamista helpttavia, ennakivia ja krjaavia järjestelmiä, jtka lisäävät myös ajturvallisuutta. Kuljettaja vi ääritilanteissa luttaa elektrnisiin varusteisiin, jtka auttavat vaarallisten tilanteiden ennakinnissa ja npeuttavat kuljettajan reaktiita. Mégane Cupé-Cabrilet ssa n runsaasti ajmukavuutta ja turvallisuutta parantavia järjestelmiä ja ns. älykkäitä varusteita: xenn-kaasupurkausvalt*, lasinpyyhkimiin integritu sadetunnistin ja autmaattisesti säätyvä pyyhintänpeus, rengaspainevaritin*. ABS-jarrujärjestelmän yhteydessä n elektrninen jarruviman jak EBV ja hätäjarrutustehstin. Hätäjarrutustehstin rekisteröi npeuden, jlla jarrupljin painetaan phjaan. Tämän perusteella se mudstaa jarrupiiriin ylipaineen, minkä ansista jarrutusmatka jää mahdllisimman lyhyeksi. Jkaisen neljän jarrun enimmäissurituskyky saadaan näin käyttöön. Js pit menetetään esim. jyrkästi kaarrettaessa, ajvakauden hallintajärjestelmä ESP* (Electrnic Stability Prgram) krjaa ajlinjaa sekunnin murt-sassa. ESP-järjestelmään n yhdistetty alihjautuvuuden hallintajärjestelmä, jka krjaa vimakkaasti alihjautuvan autn ajlinjaa. Järjestelmä jarruttaa yhtä tai useampaa pyörää ja vähentää mttrin vääntöä. Autn hallinta n helpp säilyttää tiukissakin tilanteissa, sillä luistnestjärjestelmä ASR rajittaa vetävien pyörien luista. Mégane Cupé-Cabrilet ssa yhdistyvät surituskyky ja ajturvallisuus, ja autn rakenne n suunniteltu sujaamaan kaikkia matkustajia tasavertaisesti. Krirakenteessa n käytetty erittäin krkean myötö- ja murtrajan maavaa suurlujuusterästä. Rakenne sujaa matkustama mahdllisimman hyvin törmäysvimilta, samin kuin törmäyksessä hallitusti limittäin painuvat etu- ja takarakenteet ja hallitusti mutaan muuttavat vyöhykkeet. Mégane Cupé-Cabrilet mallin tuulilasin pylvään ja keskipylvään alasan sekä sisälkasujien vahvistetut rakenteet antavat lisäsujaa matkustamn. Ympäripyörähdyksessä kiinteät tai autmaattiset * turvakaaret sujaavat matkustajia tehkkaasti. Matkustamssa n Renaultin 3. sukuplven SRP-turvajärjestelmä, jnka sat timivat yhdessä hallitusti ja törmäysvimiin mukautuen. Siihen kuuluvat: mukautuvat etuturvatyynyt, sivuturvatyynyt, etuistuimien turvavyön altaliukumista estävät istuinturvatyynyt, sekä esikiristimillä ja vimanrajittimilla varustetut klmipisteturvavyöt kaikilla paikilla. Törmäystilanteessa turvajärjestelmät laukeavat sekunnin tuhannessissa, jllin ne takaavat kaikille matkustajille törmäysvimiin ja jkaisen matkustajan kehnrakenteeseen mukautuvan henkilökhtaisen sujan. * Lisävaruste

12 Mukavuus Vakinpeussäädin ja npeudenrajitin: Vakinpeussäätimen avulla vidaan valita tasainen ajnpeus, ja npeudenrajittimen avulla määritetään enimmäisnpeus, jka estää kaasuplkimen timinnan kun säädetty enimmäisnpeus n ylittymäisillään. (Npeudenrajittimen piskytkentä tapahtuu vimakkaalla kaasuplkimen painalluksella.) Autmaattinen ilmastintilaite: Matkustamn lämpötila pysyy tasaisena halutussa lämpötilassa, kska lämpötila-anturiin yhdistetty aurinkanturi säätelee ilmastintilaitteen timintaa autmaattisesti. Radisat hi-fi 6 CD cabasse: radi 4x40W + 6 levyn CD-vaihtaja kjelaudassa. Manuaalinen ilmastintilaite: Surituskykyinen ilmastintilaite säätää matkustamn ilman npeasti tasaiseksi kaikkialla matkustamssa. Radisat 4x15W radi-kasettisitin. Carminat Navigatin -navigintijärjestelmä: Satelliittipaikannusjärjestelmä, pastustiedt ja liikennetiedt käännettävälle laajakuva-värinäytölle (kuvasuhde 16/9, krkea resluuti). Carminat navigintijärjestelmä: Satelliittipaikannusjärjestelmä, pastustiedt ja liikennetiedt erilliselle mustavalknäytölle. Radi-CD-sitin 4x18 W. Matkapuhelimen hands free sarja: (lisävaruste) Mahdllistaa puhelimen käytön ajn aikana. Ilmastitu hansikaslker: Tilavuudeltaan 17-litraiseen lkern spii is jumapull tai A4-kkinen lehtiö. Siirrettävä tuhkakuppi vidaan kiinnittää keskiknslin mukitelineisiin tai vien säilytyslkerihin. Säilytyslkert etuvissa: mukiteline ja paikka siirrettävälle tuhkakupille. Kannellinen säilytyslker etuven kyynärnjassa Sadetunnistin: Tuulilasiin sijitettu anturi käynnistää autmaattisen tuulilasinpyyhinnän. Kuljettaja vi säätää haluamansa lasinpyyhkimien pyyhintänpeuden pyyhinautmatiikasta hulimatta. Mukavuus/säilytystilat Avattava kva katt, lasia: Pikkeuksellisen valisa matkustam, hyvä äänieristys sekä auringnvaln ja lämmön eristys (rakenteeseen yhdistetty aurinkverh). Avautuu / sulkeutuu 22 sekunnissa. Peruutustutka: (lisävaruste) Anturit havaitsevat kiinteät ja liikkuvat esteet peruutuksen aikana (välimatka ilmaistaan merkkiäänellä, jka npeutuu sitä mukaa kun välimatka lyhenee). Kevytmetallivanteet Lexiade 17 (lisävaruste) Tavaratila: Tilavuus 490 litraa Cupéversissa. Lentknetyyppinen käsijarrukahva Säilytyslker keskikyynärnjassa. Sähkötimiset lasinnstimet edessä ja takana: Impulssikytkimillä lasit vidaan nstaa ylös sittain tai kknaan. Varusteena puristussuja. Renault avainkrtti hands free: Kun kuljettaja lähestyy auta krtti mukanaan, autn järjestelmä tunnistaa krtin. Ovien, tavaratilan luukun ja plttainesäiliön luukun lukitus avautuu autmaattisesti. Mttri käynnistyy start-napin painalluksella, eikä krttia tarvitse laittaa krttilukijaan. Renault-avainkrtin kauk-hjainversi: Radikauk-hjaus vien ja luukkujen lukitsemiseksi yhdellä painikkeen painalluksella. Kun krtti n työnnetty lukulaitteeseen, aut vidaan käynnistää start-napin painalluksella. Kuljettajan ja matkustajan häikäisysujat: meikkipeilit. Tavaratila ja väliseinänä timiva verh: Tilavuus 190 litraa Cabriletversissa. Väliseinä erttaa matkatavaratilan katn säilytystilasta, kun lasikatt n alhaalla. Plttainesäiliön integritu krkki: Tiivis sulkuläppä siirtyy sivuun, kun plttaineen täyttöpistli työnnetään täyttöputkeen. Mekanismin avulla estetään plttaineen riskuminen ja lian jutuminen plttainejärjestelmään, jka n vaarana perinteisen krkin käsittelyn yhteydessä. Kuvien varusteet vat versista riippuen vaki- tai lisävarusteita. Lisätietja varustetauluksta esitteen lpussa tai Renault myyjältäsi.

13 Turvallisuus Kiinteät turvakaaret sujaavat matkustajia ympäripyörähdyksessä. Autmaattisesti laukeavat turvakaaret: Antureilla varustetut turvakaaret laukeavat törmäyksessä ja nusevat 12 cm, kun järjestelmä havaitsee ympäripyörähdyksen vaaran. Etu- ja takaistuimien turvavöiden esikiristimet: Lauetessaan kiristin vetää istujan istuinta vasten vimakkaissa törmäyksissä. Vimanrajitin: Estää törmäystilanteessa turvavyöstä matkustajan rintakehään ja lkapäähän khdistuvan liian suuren puristusviman. Vit valita kahdesta eri varustetassta. Näistä vaihtehdista vit rakentaa yhdistelmän, jka tekee Méganesta juuri sinun näköisesi autn. DESIGN-VARUSTEPAKETIT VARUSTETASO AUTHENTIQUE DYNAMIQUE V V CONFORT V V 2.0 T* 2.0 T* * Täydentää mallista myöhemmin. DESIGN-VARUSTEPAKETIT AUTHENTIQUE DYNAMIQUE KORIN VARUSTEET Design-varustepaketit Ohjelmitu turvajärjestelmä etumatkustajia varten: Renaultin 3. sukuplven SRP-turvajärjestelmä Kuljettajan ja etumatkustajan kehnrakenteeseen ja törmäysvimiin mukautuvat turvatyynyt: Js törmäys ei le kvin vimakas, turvatyyny täyttyy ainastaan ensimmäiseen täyttöasteeseen. Vimakkaassa törmäyksessä se täyttyy kknaan. Etuistuimissa päätä ja keha sujaavat sivuturvatyynyt ja istuinturvatyynyt. Neljä esikiristimillä varustettua mukautuvaa turvavyötä. Xenn-kaasupurkausvalt, valjen autmaattinen krkeudensäätö ja ajvalnpesimet Lukkiutumatn ABS-jarrujärjestelmä ja elektrninen jarruviman jak EBV, jarrujärjestelmässä hätäjarrutustehstin. ESP- ajvakauden hallintajärjestelmä, ASR-luistnestjärjestelmä ja alihjautuvuuden hallintajärjestelmä: Auttavat säilyttämään halutun ajlinjan väistettäessä estettä ja/tai heikn pidn yhteydessä. Krin väriset puskurit Suja- ja kylkilistat tumman harmaa Pierre à fusil Kristekapselit Mnastella Kevytmetallivanteet 16" Nervastella Nervastella Kevytmetallivanteet 16" Reinastella Kevytmetallivanteet 17" Nervasprt Nervasprt Ovenkahvat musta krmimaalattu Ulkpeilit krin väriset krin väriset Kynnyslistat tumman harmaa tumman harmaa + alu Metalli- tai helmiäismetalliväri S ISÄPUOLISET VARUSTEET Oven avauskahva tumman harmaa akryylimaalattu tumman harmaa sft-viimeistely Oven vetkahva tumman harmaa krmimaalattu Ohjauspyörä tumman harmaa tumma Carbne nahka Kjelaudan yläsa/alasa tumman harmaa metallin harmaa Kjelaudan keskipaneeli tumman harmaa "mehiläiskenn"-kuviinti Mittaristn kehys tumman harmaa krmimaalattu Käsijarrun kahva tumman harmaa nahka tumma Carbne Käsijarrun kahvan varret tumman harmaa krmimaalattu Vaihdekepin nuppi tumman harmaa tumma Carbne nahka Vaihdekepin kaavi tumman harmaa krmimaalattu Vaihdekepin "pussukka" tumman harmaa kuviviimeistelty tummanharmaa Verhilu (istuimen keskisa & reunat) Liz & tumman harmaa kangas Ruche & tumman harmaa kangas Oviverhilu tumma Carbne tumma Carbne Sisäverhilun sävy Candide tumman harmaa kangas tumma Carbne TOIMINNALLISET VARUSTEET Nahkaverhilu tummanharmaa, punainen tai vihreä Keskikyynärnja edessä Candide tumman harmaa kangas tumman harmaa Taskut etuistuinten selkänjissa Kuljettajan istuimen ristiselän tuen säätö Etuniskatukien mukavuussäätö Integritu jalkatuki Sprt-jalkatuki =ei saatavissa = vaki = lisävaruste Turvatyynyjen timinnanestkytkin: Kytkee matkustajan etu-, sivu- ja istuinturvatyynyt pis timinnasta turvaistuimen asennusta varten. Merkkival kjetaulussa. Isfix-turvaistuimen kiinnitysjärjestelmä: 3 kiinnityspistettä, jiden avulla lastenistuin kiinnitetään turvallisesti. Istuinturvatyynyt: Estää etuistuimien turvavöiden altaliukumista törmäystilanteessa (Renaultin kehittämä turvavaruste). Kuvien varusteet vat versista riippuen vaki- tai lisävarusteita. Lisätietja varustetauluksta esitteen lpussa tai Renault myyjältäsi.

14 Tummanharmaa nahkaverhilu: saatavana lisävarusteena Dynamique-paketin yhteydessä. Design-varustepaketit Authentique Authentique: sisäverhilun ja kjelaudan pääsävy tumman harmaa. Liz - istuinverhilu, pääsävy tummanharmaa. Krin törmäyssujat edessä ja takana tummanharmaat. Ulkpeilit krinväriset. Ovenkahvat mustat Mnastella kristekapselit (15 tai 16 mttrimallin mukaan) Dynamique Dynamique : sisäverhilun ja kjelaudan pääsävy tumman harmaa. Ruche -istuinverhilu, pääsävy tummanharmaa. Keskiknsli mattapintaista alumiinia, sisätilan kristepaneelit mattapintaista krmia. Nahkainen hjauspyörä ja vaihteenvalitsimen nuppi. Krin törmäyssujat edessä ja takana, värisävy piinharmaa. Ulkpeilit krinväriset. Ovenkahvat krminväriset Nervastella kevytmetallivanteet 16 Punainen nahkaverhilu: saatavana lisävarusteena Dynamique-paketin yhteydessä. Vihreä nahkaverhilu: saatavana lisävarusteena Dynamique-paketin yhteydessä. Nervastella - kevytmetallivanteet 16 : lisävaruste Authentique-paketin yhteydessä. Reinastella - kevytmetallivanteet 16 : lisävaruste Authentique-paketin yhteydessä. Nervasprt - kevytmetallivanteet 17 : lisävaruste Authentique- ja Dynamique- paketin yhteydessä.

15 Mttrit V 134 hv bensiinimttri: Vääntömmentti 191 Nm käyntinpeudella 3750 r/min: sitkeästi vääntävä ja tehkas mttri muuttuvan imuventtiilien säädön ansista. Yhdistettynä 6-prtaiseen manuaalivaihteistn tämä mttri tarjaa krkeatasista surituskykyä ja ajmukavuutta V 113 hv bensiinimttri: Imuventtiilien muuttuvan ajituksen ansista mttri tuttaa alhaisilla käyntinpeuksilla krkean vääntömmenttilukeman, ja väännön huippu n 152 Nm käyntinpeudella r/min. Mttrin tehntutt n erinmainen maantieajssa, ja se vastaa npeasti kiihdytyksissä. Taludellisen mttrin kulutus n 7 l / 100 km (yhdistetty maantie- + kaupunkiaj). Käsivalintainen 5-prtainen vaihteist: Uuden tyyppinen vaihteistn vaijerihjaus tekee vaihtamisesta helppa ja tarkkaa. Käsivalintainen 6-prtainen vaihteist: Mttrista saadaan irti täysi teh, ja kiihtyvyys n entistä parempi myös keskimmäisillä vaihteilla. 6. vaihde tu lisää ajmukavuutta ja vähentää plttaineenkulutusta. RENAULT MEGANE COUPÉ-CABRIOLET V V AUT V V AUT. 2.0 T* Päästönrmi Eur 3 / 2001/100A Eur 3 / 2001/100A Eur 4 / 2001/100B Eur 4 / 2001/100B Eur 4 / 2001/100B Versi EM0C0H EM0J0A EM0U06 EM0U0A EM0W06 Henkilöluku M OOTTORI Mttrin tyyppi K4M T760 K4M W761 F4R Z770 F4R 1771 F4R 3776 Sylinteritilavuus (cm 3 ) Halkaisija x iskunpituus(mm) 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5 82,7 x 93 82,7 x 93 82,7 x 93 Sylintereitten / venttiilien lukumäärä 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 Puristussuhde ,8 9,8 9,5 Suurin teh kw (hv DIN) / r/min 83 ( 113 ) / ( 113 ) / ,5 ( 134 ) / ,5 ( 134 ) / ( 163 ) / 5000 Suurin vääntömmentti Nm / r/min 152 / / / / / 3250 Plttainejärjestelmä Bensiini Bensiini Bensiini Bensiini Bensiini Mnipistesuihkutus Mnipistesuihkutus Mnipistesuihkutus Mnipistesuihkutus Mnipistesuihkutus V AIHTEISTO Vaihteistn tyyppi JH3 DPO 047 ND0 014 DP0 049 ND vaihteinen 4-vaihteinen 6-vaihteinen 4-vaihteinen 6-vaihteinen Käsivalintainen autmaatti Käsivalintainen autmaatti käsivalintainen O HJAUS Tehstin Vaki Vaki Vaki Vaki Vaki Kääntöympyrän Ø (m) 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 A KSELISTOT Edessä Mc Phersn tyyppinen Mc Phersn tyyppinen Mc Phersn tyyppinen Mc Phersn tyyppinen Mc Phersn tyyppinen kierrejusilla kierrejusilla kierrejusilla kierrejusilla kierrejusilla Takana Pulijäykkä kierrejusilla Pulijäykkä kierrejusilla Pulijäykkä kierrejusilla Pulijäykkä kierrejusilla Pulijäykkä kierrejusilla V ANTEET JA RENKAAT Vanteet 6,5 J 6,5 J 6,5 J 6,5 J 6,5 J Renkaat 195/65 R /65 R /55 R16 205/55 R16 205/55 R /55 R /55 R /50 R /50 R /50 R /50 R /50 R 17 J ARRUT ABS -jarrut Vaki Vaki Vaki Vaki Vaki Edessä Jäähdytetyt levyt Ø 280 mm Jäähdytetyt levyt Ø 280 mm Jäähdytetyt levyt Ø 280 mm Jäähdytetyt levyt Ø 280 mm Jäähdytetyt levyt Ø 280 mm Takana Levyt Ø 240 mm Levyt Ø 240 mm Levyt Ø 240 mm Levyt Ø 240 mm Levyt Ø 240 mm S UORITUSKYKY Huippunpeus (km/h) km/h (s) 11,8 13,6 9,9 11,5 8,7 P OLTTOAINEEN KULUTUS Kaupunki (l/100 km) 9,1 10,8 11,2 11,6 10,9 Maantie (l/100 km) 5,7 6,1 6,5 6,6 6,1 Eurmix (l/100 km) 6,9 7,8 8,2 8,4 7,9 Hiilidiksidi (CO2) (g/km) M ELUT Ohitus meluarv (db) 71,0 70,0 71,0 70,6 Melu paikallaan (db / RPM) 81 / / / / 4125 M ITAT JA TILAVUUDET Tavaratila, dm 3 (Vda) Cupé / Cabrilet 490 / / / / / 190 Plttainesäiliö (l) M ASSAT ( KG) Omamassa (kuljettaja mukaanlukien) Suurin sallittu kknaismassa Suurin sallittu akselimassa edessä/takana 1015 / / / / / 1000 Suurin sallittu yhdistelmämassa Perävaunumassa jarruin/jarruitta 1200 / / / / / 650 Pidätämme ikeuden tutemuutksiin. Tarkista viimeisimmät tiedt Renault -myyjältäsi. *Ennakktiedt. Täydentää mallista myöhemmin. Tekniset tiedt Neliprtainen Practive-autmaattivaihteist ja manuaalinen käyttötila: Impulssikytkennän ansista vit kska tahansa ajn aikana valita käsivalintaisen tai autmaattisen timintatilan. Autmaattitilassa vaihteist speuttaa vaihteenvaihdn kuljettajan ajtyyliin ja tien prfiiliin spivaksi. Impulssikytkennällä, manuaalitilassa vaihteita vaihdetaan napauttamalla vaihteenvalitsinta eteen- tai taaksepäin.

16 Värit 632 Bréal harmaa (M) 727 Vif punainen 603 Hlgramme harmaa (H) 460 Ry sininen B66 Eclipse harmaa (E) A19 Angra beige (E) MERKITTÄVIMMÄT VAKIOVARUSTEET V V ABS-jarrut, EBV elektrninen jarruviman jak, hätäjarrutustehstin Kuljettajan ja etumatkustajan mukautuvat turvatyynyt Etumatkustajan turvatyynyt kytkettävissä pis käytöstä Sivuturvatyynyt etuistuimissa Istuinturvatyynyt etuistuimissa (estää turvavyön altaliukumisen) Etuturvavyöt: 3-piste, krkeussäätö, kiristin, vimanrajitin Takasivuturvavyöt: 3-piste, kiristimet ja vimanrajitin Isfix: turvaistuimen kiinnitysjärjestelmä takasivuistuimilla ja etuistuimella Turvaniskatuet edessä, krkeussäätö Turvakaaret (kiinteät) Käynnistyksenest Ohjaustehstin, sähkötiminen, säätyvä Ohjauspyörä: 3-pulainen, krkeus- ja syvyyssäätö Ajtietkne: ajettu matka, keskinpeus, ajettavissa leva matka, kknais-, keskija hetkellinen kulutus Ulklämpötilan näyttö Kaksisajvalt Etusumuvalt Sadetunnistin Sähkötimiset ja lämmitetyt ulkpeilit, kuljettajan pulella laajakulmapeili Kulkuvalt Ajvalpesurit Sisäilman kiert Raitisilmasudatin Ilmastinti, käsisäätöinen Kuljettajan häikäisysujassa peili ja paperitasku Etumatkustajan häikäisysujassa peili Sähkötimiset etu- ja takalasinnstimet, impulssikytkin Kaikkien neljän sähkölasin samanaikainen timintakytkin Keskuslukitus (vet, hansikaslkern kansi ja plttnestesäiliön luukku) Plttnestesäiliön luukkuun integritu krkki Renault avainkrtti, keskuslukituksen kauksäädin Sävylasit Avattava kva katt, lasia, auringnsujaverh Kuljettajan ja etumatkustajan istuimien krkeussäätö Etuistuinten "easy entry" timint (helpttaa pääsyä takaistuimille) Säilytyslaatikt etujalkatilassa Säilytysktelt etuvissa Hansikaslker 17 l, valaistu, jäähdytetty Keskikyynärnja edessä, kannellinen säilytystila Kannellinen säilytystila etuvien kyynärnjissa CONFORT Vakivarusteita I45 Ottman sininen (E) D97 Cuivre vihreä (E) B76 Tulenpunainen (E) 676 Helmiäismusta (H) D11 Pivre beige (E) KORIVÄRIT DESIGN- ROY VIF BORÉAL HOLOGRAMME HELMIÄIS- BEIGE ECLIPSE TULENPU- BEIGE CUIVRÉ OTTOMAN VERHOILU VARUSTEPAKETTI SININEN PUNAINEN HARMAA HARMAA MUSTA ANGORA HARMAA NAINEN POIVRE VIHREÄ SININEN (M) 603 (H) 676 (H) A19 (E) B66 (E) B76 (E) D11 (E) D97 (E) I45 (E) AUTHENTIQUE Liz kangas DYNAMIQUE Ruche kangas Nahka Carbne tumma Nahka punainen Nahka vihreä = Vaki = Lisävaruste E = saatavana M = Metalliväri = H = Helmiäismetalliväri E = Efektimetalliväri Metalli-, helmiäismetalli- ja efektimetallivärit lisävarusteena. Oikeiden värisävyjen tistaminen paintutteessa n mahdtnta. Pyydä Renault -myyjältäsi värimallit. Kiits yhteistyöstä: Jet-Set 28

17 Vaki- ja lisävarusteet VAKIO- JA LISÄVARUSTEET MÉGANE COUPÉ-CABRIOLET T URVALLISUUS: AKTIIVINEN JA PASSIIVINEN, AUTON TURVA ABS-jarrut, EBV elektrninen jarruviman jak, hätäjarrutustehstin ESP ajvakauden hallinta, ASR luistnest ja CSV alihjautuvuuden hallintajärjestelmä (kytkettävissä pis kjelaudasta, kytkeytyy autmaattisesti kun npeus > 50km/h) Rengaspainevaritin Kuljettajan ja etumatkustajan mukautuvat turvatyynyt Etumatkustajan turvatyynyt kytkettävissä pis käytöstä Sivuturvatyynyt etuistuimissa Istuinturvatyynyt etuistuimissa (estää turvavyön altaliukumisen) Etuturvavyöt: 3-piste, krkeussäätö, kiristin, vimanrajitin Takasivuturvavyöt: 3-piste, kiristimet ja vimanrajitin Isfix: turvaistuimen kiinnitysjärjestelmä takasivuistuimilla ja etuistuimella Turvaniskatuet edessä, krkeussäätö Turvakaaret (kiinteät) Autmaattiset laukeavat turvakaaret Kurmankiinnityslenkit tavaratilassa Tuulenhjainverh Ovien autmaattilukitus Käynnistyksenest Puhkirustumattmuustakuu 12v A JOMUKAVUUS Autmaattivaihteist, praktiivinen Ohjaustehstin, sähkötiminen, säätyvä Ohjauspyörä: 3-pulainen, krkeus- ja syvyyssäätö Analginen mittarist: kierrslukumittari, plttnesteen määrän näyttö, jäähdytysneste Alfanumeerinen mnitiminäyttö: km, öljynmäärä, hulttarve, varitusvalt Ajtietkne: ajettu matka, keskinpeus, ajettavissa leva matka, kknais-, keski- ja hetkellinen kulutus Varitusääni: päälle jääneet ajvalt, turvavyö, plttnesteen määrä, punaiset varitusvalt Valaistut näytöt Kelln ja radin näyttö (js tehdasasenteinen radi) Ulklämpötilan näyttö Vakinpeussäädin ja npeudenrajitin Äänimerkki Renkaan täyttöpakkaus Renkaan ilmakmpressritäyttöpakkaus N ÄKYVYYS JA VALOT Kaksisajvalt Etusumuvalt Tuulilasinpyyhkimet: 2-npeutta, säädettävä tihkukytkin Sadetunnistin Taustapeilin päivä/yöasent Laajakulmapeili kuljettajan pulella Sähkötimiset ja lämmitetyt ulkpeilit Sähköisesti kria vasten käännettävät ulkpeilit Xenn-valt (vaatii "pierre à fusil" kylki- ja sujalistat) Ajvaljen krkeussäätö Kulkuvalt Ajvalpesurit Päivävalautmatiikka L ÄMMITYS JA TUULETUS Sisäilman kiert Ilmakanavat takajalkatilaan Raitisilmasudatin Ilmastinti, käsisäätöinen Ilmastinti, autmaattinen, "näe hyvin"-timint Takalasin huurteenpist CONFORT VAKIO- JA LISÄVARUSTEET MÉGANE COUPÉ-CABRIOLET M UKAVUUS Sisäval ja etumatkustajan lukuval Kuljettajan lukuval Sisävaln viive (Renault avainkrtti hjaa) Mittaristvaln säätö Tavaratilan val Etujalkatilan valaistus Kuljettajan häikäisysujassa peili ja paperitasku Etumatkustajan häikäisysujassa peili Sähkötimiset etu- ja takalasinnstimet, impulssikytkin Kaikkien neljän sähkölasin samanaikainen timintakytkin Keskuslukitus (vet, hansikaslkern kansi ja plttnestesäiliön luukku) Plttnestesäiliön luukkuun integritu krkki Renault avainkrtti, keskuslukituksen kauksäädin Renault avainkrtti, keskuslukituksen hands-free kauksäädin (vaatii sähköisesti kria vasten taittuvat ulkpeilit) Pistke 12V keskiknslissa Tuhkakuppi + sytytin, vidaan asettaa knsliin, vipaneeleihin (velituksetn) Sävylasit Avattava kva katt, lasia, auringnsujaverh I STUIMET Kuljettajan ja etumatkustajan istuimien krkeussäätö Etuistuinten "easy entry" timint (helpttaa pääsyä takaistuimille) Etuistuinten lämmitys Kiinteä takaistuimen selkänja S ÄILYTYSTILAT Säilytyslaatikt etujalkatilassa Säilytysktelt etuvissa Hansikaslker 17 l, valaistu, jäähdytetty Keskikyynärnja edessä, kannellinen säilytystila Kannellinen säilytystila etuvien kyynärnjissa Säilytystila öljypulllle ja työkaluille tavaratilassa KOMMUNIKAATIO Lyhyt antenni takana ja kaapelinti (ei takakaiuttimille) Radi 4x15 W kasetti, satelliittihjain, erillinen näyttö Radi 4x15 W CD, satelliittihjain, erillinen näyttö Radi 4x35 W Cabasse, integritu CD-vaihtaja CD-vaihtaja, 1 din, kjelaudassa Carminat Guidage (perusmalleissa ei karttja), vaatii radin 4x15 W CD Carminat Navigatin + inf trafic (kartta/säädettävä näyttö 16/9), vaatii radin 4x15 W CD tai 4x40W Cabasse Puhelimen hands free valmius (adapteri lisävarusteena) = vaki = lisävaruste P Q L J K C B D A CONFORT velituksetta H E G G1 Vaki- ja lisävarusteet Y M N M1 N1 Y2 Y1 F A 4355 C 842 E 1518 G 1777 H 1404 K 120 M 1473 N 1396 P 897 Y 810 Y B 2522 D 991 F 1514 G J 626 L 1605 M N Q 819 Y

18 RENAULT KORTTI Hyödyllinen kuin ajkrtti. Renault krtti npeuttaa ja helpttaa kaikkea asiintia Renault-jälleenmyyjän ja hultpisteen luna lipa kyse hullsta, krjauksesta, lisävarusteen hankinnasta tai muusta Renaultin tutteesta ja palvelusta. Krtilla varmistat itsellesi asiakasedut ja kaikki autsi liittyvät tärkeät tiedt humiidaan palvelussa. Vit valita Renault krtin myös lutllisena, jllin saat maksuaikaa hankinnillesi ja vit jaksttaa stksesi. Henkilökhtainen Renault krtti n ilmainen, mutta sen edut vat usein rahanarvisia. Renault-autlle paras palvelu Renault-liikkeestä RAHOITUS Ajamme etujasi myös Renaultin rahittamisessa. Renault-asiakkaana vit hyödyntää rahitusyhtiötämme, jka tarjaa sinulle useita vaihtehtja uuden tai jälleenmyyjämme myymän käytetyn Renaultin hankinnan ja käytön rahittamiseen. Vit tarpeittesi mukaan valita samaksuphjaisen henkilöautlutn, hultleasingin tai rahitusleasingin. Rahitusmudt vat saatavillasi suraan ilman välikäsiä ja ehdt vat asiakkaallemme edulliset ja turvalliset. VAKUUTUS Miksi Renault kannattaa vakuuttaa Vlviassa? Vlvia n Renault-autvakuutuksiin erikistunut yhtiö. Näin llen meidän ei tarvitse maksaa yhtä mnta kallista krjaamlaskua kuin muiden yhtiöiden. Se näkyy vakuutusmaksuissa. Edulliset vakuutusmaksut vat vain yksi syy valita meidät. Vlvia n aina vakuutusyhtiö, jka takaa, että autsi krjataan alkuperäissilla asiantuntevasssa Renault-krjaamssa. Vain meiltä saat erityisesti sinun Renault-henkilöautsi räätälöidyn vakuutuksen. Ota lisäksi humin edut, jtka tulevat autn vakuutuksen yhdistämisestä rahitukseen. Renault-asiakkaana saatavillasi n palveluita, jista vit vapaasti kta juuri sinulle ja autllesi eniten lisäarva tuttavan kknaisuuden. Tutustu! TAKUU 2 vuden takuu ilman kilmetrirajaa, autn käyttöönttpäivästä lukien. Takuu krin puhkirustumisen varalta1 Renault myöntää 12 vuden takuun krille ja phjalevylle puhkirustumisen varalta, lettaen että rustuminen alkaa sien sisäpulelta ja aiheutuu valmistusvirheestä, raaka-ainevirheestä tai virheellisestä suja-ainekäsittelystä. RENAULT SOPIMUS: HUOLETONTA AUTOILUA 10 VUOTTA TAI KM! Renault spimus kattaa määräaikaishullt, krjaukset, varasat ja lunnllisesta kulumisesta jhtuvat kulut. Hullatat ja krjautat autsi vusittain svittavaan kiinteään kuukausihintaan jpa 10 vuden ajan tai kilmetriin asti asiantuntevalla Renaultmerkkikrjaamlla. Ilman mavastuuta ja ilman lisämaksuja. Kun hankit uuden Renaultin, tee Renault Spimus. Se n sinulle alusta alkaen ja pitkän päälle edullinen ja huletn tapa varmistaa autsi hyvä kunt ja jälleenmyyntiarv. TIEPALVELU Lisäturvaa ilman eri krvausta, Renault Tiepalvelu! Renault Tiepalvelu Renault Assistance n kehitetty Renaultin käyttäjien lisäturvaksi mahdllisten teknisten vikjen ja nnettmuuksien varalle. Se n timinnassa 24 h vuden jkaisena päivänä. Palveluihin kuuluvat mm.: Hinaus Vukra-aut Majitus Asuinpaikkaan palaaminen tai matkan jatkaminen Krjatun autn nutaminen Neuvntapalvelu Vain Tiepalvelun järjestämät palvelut krvataan Ne vat Renault Tiepalvelun asiakkaille maksuttmia ja hyödynnettävissä useimmissa Eurpan maissa. Henkilökhtainen Renault krtti ikeuttaa Tiepalveluun. Uusi Renault kuuluu Tiepalvelun piiriin 5 vutta ja vaihtauttakuu Renault 1 vuden. Edellytyksenä Renault Tiepalvelun vimassallle n, että aut n stettu Sumessa ja autn määräaikaishullt ja krjaukset suritetaan hultkirjan mukaisesti valtuutetuilla Renault -krjaamilla. Näistä palveluista vit vapaasti valita itsellesi ja autllesi eniten lisäarva tuttavan kknaisuuden. Lisätietja Renault jälleenmyyjiltä ja (1) Yksityiskhtaiset takuuehdt löytyvät autn takuukirjasta, jka annetaan asiakkaalle autn luvutuksen yhteydessä.

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

QASHQAI. 16" & 17" 5,7 / 18" & 19" 5,9 l/100 km

QASHQAI. 16 & 17 5,7 / 18 & 19 5,9 l/100 km QASHQAI Malli: Moottori: VARUSTETASO: 4x4 dci 130 BUSINESS 360 KORIMALLI Korimalli Viistoperä 5-ovinen MOOTTORI Sylinterien määrä, moottorityyppi 4 rivissä Venttiileitä sylinteriä kohden 4 Puristussuhde

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

RENAULT CLIO CLIO ST LISÄVARUSTEHINNASTO DRIVE THE CHANGE

RENAULT CLIO CLIO ST LISÄVARUSTEHINNASTO DRIVE THE CHANGE www.renault.fi RENAULT CLIO CLIO ST 2014-03 LISÄVARUSTEHINNASTO DRIVE THE CHANGE RENAULT LISÄVARUSTEPAKETIT KAMPANJAHINNASTO CLIO Hinnat voimassa toistaiseksi. HATCHBACK & SPORT TOURER CONFORT PACK 179

Lisätiedot

Dacia Duster Jubileum+ Euro 6 Suositushinnasto

Dacia Duster Jubileum+ Euro 6 Suositushinnasto Dacia Duster Jubileum+ Euro 6 Suositushinnasto 31.7.2015 MALLI HV VAIHTEISTO CO2 g/km - TON HINTA AUTO Duster TCe 125 S&S 4x2 Jubileum+ 125 6-v man 138 Jubileum+ 15 862,34 4 527,66 20 390 335 515 Duster

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Machine Silver (9S) metalliväri. Sand Track (D5U) metalliväri. Dark Gun Metal (E5B) metalliväri. Space Blue (J3U) metalliväri.

Machine Silver (9S) metalliväri. Sand Track (D5U) metalliväri. Dark Gun Metal (E5B) metalliväri. Space Blue (J3U) metalliväri. Kia cee d 5-ovinen 1,4 ISG 1,6 ISG 1,6 DCTautomaatti 1,4 CRDi ISG 1,6 CRDi ISG 1,6 CRDi EcoDynamics 100 hv EcoDynamics 135 hv 135 hv EcoDynamics 90 hv EcoDynamics 128 hv automaatti 128 hv Varustetasot

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Peugeot 308 SW Tekniset tiedot 1.3.2016

Peugeot 308 SW Tekniset tiedot 1.3.2016 Peugeot 308 SW Tekniset tiedot 1.3.2016 MOOTTORI PureTech 110 PureTech 130 PureTech 130 Aut. THP 205 Korimalli 5-ovinen 5-ovinen 5-ovinen 5-ovinen Iskutilavuus cm3 1198 1198 1198 1598 Sylinteriluku / venttiililuku

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

www.peugeot.fi HYÖTYAJONEUVOT

www.peugeot.fi HYÖTYAJONEUVOT www.peugeot.fi HYÖTYAJONEUVOT 68349_Peugeot_tavaraautoesite.indd 1 19.9.2014 12.13 Peugeot Partner VAN on paitsi käytännöllinen ja taloudellinen, myös mukava ja tyylikäs. Siis oikea ammatinharjoittajan

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Innovaatio saa muodon

Innovaatio saa muodon Uusi Kia 2 Uusi Kia Optima Sportswagon Innovaatio saa muodon Täysin uusi, hienostunut Kia Optima Sportswagon on innovatiivinen, monikäyttöinen ja mukava. Upeasti muotoiltu Kia Optima Sportswagon kääntää

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Varustelu. = Vakiovaruste, = Maksullinen lisävaruste, A = Maksullinen valinnainen lisävaruste.

Varustelu. = Vakiovaruste, = Maksullinen lisävaruste, A = Maksullinen valinnainen lisävaruste. Turvallisuusvarusteet Kuva, Classic Elegance Sport Onnettomuustilanteessa suojaava MAIDAS-törmäysvoimien vaimennusjärjestelmä, kolmois-h-palkisto SRS-turvajärjestelmä keskusohjausyksikkö ja törmäyssensorit,

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Beneteau Oceanis 343 Clipper, vm. 2007, hinta 94.500

Beneteau Oceanis 343 Clipper, vm. 2007, hinta 94.500 Beneteau Oceanis 343 Clipper, vm. 2007, hinta 94.500 Veneen kuvaus Veneen n suunnitellut Berret/Racupeau. Siinä yhdistyy tila, valisuus, surituskyky kaikilla keleillä ja erittäin hyvä sisätilamukavuus.

Lisätiedot

Renault KADJAR Lisävarusteet 2015-09

Renault KADJAR Lisävarusteet 2015-09 Renault KADJAR Lisävarusteet 2015-09 01 Ulkovarustelu 01 Valaistut kylkiputket Hyvännäköiset ja käytännölliset. Aina kun ovet suljetaan tai avataan kylkiputkien valot syttyvät 30 sekunniksi. 82 01 583

Lisätiedot

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Transporter

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Transporter Tekniset tiedot Mallivuosi 2014 Transporter Näissä teknisissä tiedoissa kerrotaan polttoaineenkulutuksesta ja CO 2 -päästöistä. Erilaiset moottori-, vaihteisto- ja korivaihtoehdot ovat mahdollisia. Lisätietoja

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Malli Uusi Mazda6 Sedan Voimassa alk

Malli Uusi Mazda6 Sedan Voimassa alk Malli Uusi Mazda6 Sedan Voimassa alk. 4.2.2010 ohjehinta,,, n lisähinta 1.8 Comfort 5MT 4d UK1 580 415 20 000,00 5 697,25 25 697,25 600,00 173,21 773,21 152 1.8 Dynamic 5MT 4d UK2 590 425 20 650,00 5 884,82

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Dacia Stepway. Dacia Sandero.

Dacia Stepway. Dacia Sandero. 2014-03 Dacia. Dacia Sandero. Lisävarustehinnasto. www.dacia.fi Keskity oleelliseen. Keskikyynärnoja 8201371987 161 Pysäköintitutka taakse 8201322684 294 Hälytin 8201302687 350 Roiskeläppäsarja, yleismalli,

Lisätiedot

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caddy

Tekniset tiedot Mallivuosi 2014. Caddy Tekniset tiedot Mallivuosi 14 Caddy Näissä teknisissä tiedoissa kerrotaan polttoaineenkulutuksesta ja CO 2 -päästöistä. Erilaiset moottori-, vaihteisto- ja korivaihtoehdot ovat mahdollisia. Lisätietoja

Lisätiedot

Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton ikään nähden.

Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton ikään nähden. Dirica.fi Hae auton tiedot AUDI A6, 2008 DIR-1 Ajoneuvovero erääntynyt Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Honda Accord Sedan ja Tourer Alkuperäiset lisävarusteet

Honda Accord Sedan ja Tourer Alkuperäiset lisävarusteet Honda Accord Sedan ja Tourer Alkuperäiset lisävarusteet Toteuta yksilölliset unelmasi Honda Accordin myötä olemme tuoneet innokkaan ja urheilullisen kulkijan tien päälle. Toiveesi ja unelmasi ovat kuitenkin

Lisätiedot

Toledo North Assembly Plant, Ohio, USA

Toledo North Assembly Plant, Ohio, USA TECHNICAL SPECIFICATIONS Dodge Nitro Alla esitetyt tiedot pohjautuvat julkaisuajankohdan (20.06.2007) tietoihin ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tiedot ovat Euroopan markkina-alueelle tarkoitettuja

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

COROLLA LISÄVARUSTEET

COROLLA LISÄVARUSTEET COROLLA LISÄVARUSTEET 02 Nautittavaa laatua Corollan korkea laatu, huippuun viety mukavuus, suorituskyky ja edistykselliset ajo-ominaisuudet antavat sinulle todellisen ajonautinnon. Alkuperäisillä Toyota-varusteilla

Lisätiedot

Jeep Wrangler ja Jeep Wrangler Unlimited

Jeep Wrangler ja Jeep Wrangler Unlimited TEKNISET TIEDOT Jeep Wrangler ja Jeep Wrangler Unlimited Perustiedot Korimallit Kokoonpanotehdas 3-ovinen monikäyttöauto tai avoauto 5-ovinen monikäyttöauto Toledo South Assembly Plant, Ohio, USA Moottorit

Lisätiedot

RENAULT LIMITED-MALLISTO

RENAULT LIMITED-MALLISTO RENAULT LIMITED-MALLISTO Suositushinnasto 16.6.2015 VERSIO ECO2 HV CO2 G/KM VAIHTEISTO MÉGANE AUTOVEROTON HINTA ARVIOITU AUTOVERO * YHTEENSÄ KÄYTTÖETU Energy TCe 115 S&S Limited 116 117 6-v man 17 617,82

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan VOLVO S60 & V60 DRIV Lisäys käyttöohjekirjaan Tästä lisäyksestä Tämä painotuote Tämä käyttöohje on auton käyttöohjekirjaa täydentävä lisäys. Volvo Personvagnar AB Lisäys käsittelee tämän automallin varsinaisen

Lisätiedot

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000 DIGISCALE 1000 EN: hje Sisällysluettel 1. Turvahje 2. Tutteen Ominaisuudet 3. Tekniset tiedt 4. Sähkökaavi 5. hje 6. Näytön 7. Vianmääritys 8. Kauksäätimen hje 9. Parametrin asetus 10. Kalibrinti 1. Turvahje

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Uusi Dacia Logan MCV

Uusi Dacia Logan MCV Uusi Dacia Logan MCV Perhefarmari mukana arjen askareissa. Moderni muotoilu, tilava matkustamo, luotettavaa lujuutta jo ensisilmäyksellä Uudessa Logan MCV -perhefarmarissa on kaikkea mitä tarvitset, sekä

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Hinnasto 2.2.2006 SLK. Veho Goup Oy Ab Salomonkatu 17 B 00100 Helsinki puh. 010 569 12

Hinnasto 2.2.2006 SLK. Veho Goup Oy Ab Salomonkatu 17 B 00100 Helsinki puh. 010 569 12 Hinnasto 2.2.2006 SLK Veho Goup Oy Ab Salomonkatu 17 B 00100 Helsinki puh. 010 569 12 www.mercedes-benz.fi www.esikuva.fi Maailma tarvitsee esikuvia - Mercedes-Benz. Hinnasto 2.2.2006 SLK Malli Moottori/cm³

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

CITROËN C4 PICASSO JA GRAND C4 PICASSO TEKNISET TIEDOT JA VAKIOVARUSTEET toukokuu 2015

CITROËN C4 PICASSO JA GRAND C4 PICASSO TEKNISET TIEDOT JA VAKIOVARUSTEET toukokuu 2015 CITROËN C4 PICASSO JA GRAND C4 PICASSO TEKNISET TIEDOT JA VAKIOVARUSTEET toukokuu 2015 CITROËN C4 PICASSO JA GRAND C4 PICASSO TEKNISET TIEDOT TOUKOKUU 2015 MOOTTORI PureTech 130 e-thp 165 Automaatti BlueHDi

Lisätiedot

HINNASTOT

HINNASTOT HINNASTOT 01.07.2016 500 & 500C HINNASTO Pvm 1.7.2016 Malli Käyttövoima 001500734 500 1.2 69hv Pop Start&Stop Bensiini 99 420 255 12 595 001500934 500 1.2 69hv Lounge Start&Stop Bensiini 99 450 285 14

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Hinnasto 2.2.2015. smart fortwo ja forfour. Veho Group Oy Ab PL 1006 01511 Vantaa puh. 010 569 12. www.smart.fi www.smart.com

Hinnasto 2.2.2015. smart fortwo ja forfour. Veho Group Oy Ab PL 1006 01511 Vantaa puh. 010 569 12. www.smart.fi www.smart.com Hinnasto 2.2.2015 smart fortwo ja forfour Veho Group Oy Ab PL 1006 01511 Vantaa puh. 010 569 12 www.smart.fi www.smart.com Hinnasto 2.2.2015 smart fortwo ja forfour smart fortwo ja forfour (C/W453) Käyttövoima

Lisätiedot

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 SISÄLTÖ 4 CIBES ONE Sen elegantti muotoilu sulautuu hienosti sisustukseesi. 6 Sopii erinomaisesti jyrkkiin ja ahtaisiin portaikkoihin ONE toimii kätevästi jyrkässä nousussa

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

kylmä lialle hienovarainen pinnoille professional kuivajääpuhallus jääpellettikone

kylmä lialle hienovarainen pinnoille professional kuivajääpuhallus jääpellettikone kylmä lialle hienvarainen pinnille prfessinal kuivajääpuhallus jääpellettikne kuivajääpuhallus kuivajääpuhallus - hienvarainen puhdistusmenetelmä Tehkas ja hienvarainen puhdistusmenetelmä tellisuuden puhdistusngelmiin.

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

KANNUSTAA LIIKKUMAAN

KANNUSTAA LIIKKUMAAN XACT Xact 3 XACT Monipuolisesta ja ergonomisesta Xact-oppilastuolista on nyt saatavana kaksi kokoa Xact ja Xact Start. Se tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää koko koulussa, aina esikoululuokista opettajainhuoneeseen,

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

MONIOSAAJA KUTEN JOKAINEN AMMATTILAINEN.

MONIOSAAJA KUTEN JOKAINEN AMMATTILAINEN. TALENTO MONIOSAAJA KUTEN JOKAINEN AMMATTILAINEN. Älykkyys tarkoittaa sopeutumiskykyä. Erilaisten tilanteiden hallintaa ja aina sopivan ratkaisun löytämistä. UUDESSA TALENTOS- SA on kaikki nämä ominaisuudet.

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1

Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1 Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1 Ajoneuvovero erääntynyt Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Vetotapa: Etuveto

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Tilavat Canterit esittäytyvät kuljetusnäyttelyssä

Tilavat Canterit esittäytyvät kuljetusnäyttelyssä MEDIIATIIEDOTE Helsinki 17.5 Julkaisuvapaa Tilavat Canterit esittäytyvät kuljetusnäyttelyssä Seitsemännen sukupolven Mitsubishi Fuso Canter -kevytkuorma-autoille on ominaista käytännöllisyys, muunneltavuus

Lisätiedot

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto Tekniset tiedot Malli Mechron 2210 Moottori malli tyyppi teho iskutilavuus kierrosluku polttoainetankki 3C100LWU 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) 1007 cm³ 2200 rpm 28 litraa Voimansiirto

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

www.volkswagen.fi-sivustolla 24.08.2015 rakennettu auto: Volkswagen Polo Highline 1,0 TSI 81 kw (110 hv)

www.volkswagen.fi-sivustolla 24.08.2015 rakennettu auto: Volkswagen Polo Highline 1,0 TSI 81 kw (110 hv) www.volkswagen.fisivustolla 24.08.2015 rakennettu auto: Volkswagen Polo Highline 1,0 TSI 81 kw (110 hv) Rakennettu auto kooste Selite Autoveroton hinta Arvioitu autovero Kokonaishinta (sis. alv 24%) CO2

Lisätiedot

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 112 13 [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] 380 340 300 260 140 [190] 120 [163] 100 [136] 80 [109] 380 340 300 260 140 [190] 120

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Volkswagen Polo Highline 1,2 TSI 77 kw (105 hv) DSGautomaatti

Volkswagen Polo Highline 1,2 TSI 77 kw (105 hv) DSGautomaatti www.volkswagen.fi-sivustolla 09.06.2010 rakennettu auto: Volkswagen Polo Highline 1,2 TSI 77 kw (105 hv) DSGautomaatti 2-ovinen Rakennettu auto - kooste Selite Autoveroton hinta Arvioitu autovero Kokonaishinta

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan ke 5.6.014 Nimi: Henkilötunnus: VASTAUSOHJEET: 1. Keaika n tuntia (kl 1:00 14:00). Kkeesta saa pistua aikaisintaan kl 1:30..

Lisätiedot

HINNASTOT 01.04.2016

HINNASTOT 01.04.2016 HINNASTOT 01.04.2016 GIULIETTA S1 HINNASTO Pvm 1.4.2016 Malli Käyttövoima CO2 g/km* Vapaa autoetu Käyttöetu 83191C5F1 Giulietta 1.4 MultiAir 170hv MT6 Distinctive* Bensiini 131 620 455 22 920 83191C5G1

Lisätiedot

2,2 JTD 2,3 JTD 3,0 JTD 2,3 JTD M. 3,0 JTD M. 2,3 JTD 3,0 JTD 2,3 JTD M. 3,0 JTD M.

2,2 JTD 2,3 JTD 3,0 JTD 2,3 JTD M. 3,0 JTD M. 2,3 JTD 3,0 JTD 2,3 JTD M. 3,0 JTD M. vakiona vaihtoehto lisähintaan ei mahdollinen Moottori Suurin sallittu kokonaismassa Iskutilavuus Teho Fiat Ducato, JTD.500 kg 180 ccm 75 kw / 100 hv Fiat Ducato, JTD.500 kg 86 ccm 96 kw / 10 hv Fiat Ducato,0

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Uusi Kia Molempien parhaat puolet. Vastuullisuus ei ole koskaan ollut näin tyylikästä ja jännittävää. Uusi Kia Niro on aivan uudenlainen hybridi-crossover, joka todistaa, että voit saada kaiken tinkimättä

Lisätiedot