76 Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "76 Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle 172 77 Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:17-19:37 Paikka Kaivolan perinnetila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Tiedoksi saatettavat asiat Viranhaltijapäätökset Hakemus, kunnan suostumus asettaa yksityistielle liikenteenohjauslaite (puomi), Tervalepän yksityistie 74 Lausunto, ympäristölupahakemus, Miekan tuhkakaatopaikan ympäristölupapäätöksen nro 51/2011/2 lupamääräyksen 4. muuttaminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 75 Lausunto, tienpidon ja liikenteen suunnitelma , Uudenmaan ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys ja Toripolku 78 Aloite, vaihtoehtoisen ajoreitin osoittaminen Rengintien meluvallin rakentamisessa Aloite, tontille ajon salliminen Ohratien kevyen liikenteen väylällä Poikkeamislupapäätös, Majaniementie Asemakaavan muutos, Urheilutie, U Asemakaavan muutos, Uusikylä kortteli 27 tontti 6, entinen terveystalo Vapautus jätevesimaksusta vesivahingon vuoksi, Koritie Käyttösuunnitelman toteutuminen 1-6/2013, tekninen lautakunta taseyksiköineen 85 Vuoden 2014 talousarvion laadinnan kehys, tekniset palvelut taseyksiköineen 86 Lausunto, maa-ainesten ottolupahakemus, 408 Ruuhijärvi Lammaskangas RN:o 5:157, Lahden seudun ympäristöpalvelut 87 Hollola-Lahti-Nastola ympäristöpolitiikka , Lahden seudun ympäristöpalvelut 88 Katusuunnitelman muutoksen hyväksyminen, Aurantie, Aurantien klv, Pekkalantie plv 0-99, Hoitokodintie, T286/ Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon tilahankkei- 198

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ den hankeryhmä, edustajan valitseminen

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:17-19:37 Osallistujat Läsnä Känkänen Kari puheenjohtaja Saapui klo 18:00 78 käsittelyn ai kana Grönroos Rauno jäsen Honkanen Petri jäsen poistui klo 18:20 81 käsittelyn aika na Kaapro Seppo jäsen Lampio Eila jäsen Mikkanen Anne jäsen Notkola Jarkko varapuheenjohtaja Ruuska Sinikka jäsen Strandén Liisa jäsen Karjalainen Pasi Helander Risto Vilén Anniina Puttonen Pirkko Forss Hans Kuivalainen Katri Avelin Venla kh:n edustaja tekninen johtaja hallinto-ja taloussihtee ri/ptk tilapalveluinsinööri kuntatekniikan mestari kaavoitusarkkitehti vesihuoltoinsinööri Poissa Lehto Jouni maankäyttöinsinööri Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Jarkko Notkola Anniina Vilén puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Anne Mikkanen Maija Laine Liisa Strandén

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Tekninen lautakunta 71 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä: A. Valtion viranomaiset 1. Uudenmaan ELY-keskus, päätös : Ajoneuvoasetuksen muutoksen 2013 aiheuttamat siltojen painorajoitukset Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Siltalan ylikulkusilta B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt 1. Lahti Energia Oy, NASTA kaukolämpölinjan rakentaminen - Työmaakokouspöytäkirjat, vaihe 1: , Rakentamisen valvontamuistiot, työmaakäynnit vaihe 1: , , , , , , , Vaihe 2: Aloituskatselmus , muistio - Työmaakokouspöytäkirjat, vaihe 2: , Rakentamisen valvontamuistiot, työmaakäynnit vaihe 2: , , , , , 8.7./ , , 18.7./19.7./ , 23.7./26.7./29.7./ , 8.8./ , , , Villähteen pumppaamo, aloituskokous , muistio D. Nastolan kunnan muut toimielimet ja tehtäväalueet 1. Valtuuston otteet : Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkouudistus - 53: Lisämäärärahaesitys/investointiosa 2. Toimintakertomus 2012, tilasto-osa 3. Yksityistiejaosto, toimituspöytäkirja 1/ E. Tilaajatehtäviin liittyvät asiat 1. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy - Tuotantosopimuksen seurantapalaveri 3/ , muistio - Maarakennuskonepalvelut / Lahti, Hollola ja Orimattila, tapahtumien kulku, tiedote/selvitys Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy, työtilaukset: - 19/2013: Uimarantojen pelastusveneet - 21/2013: Ruohonleikkurin korjaus - 22/2013: Jättiukonputkien torjunta - 23/2013: Vanhankartanonpellonpuiston kannot - 24/2013: Kesäkukkalaatikot - 25/2013: Uudenkylän seisakkeen P-alue ja klv;t, ojat - 26/2013: Katuviheralueiden talkoot

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta /2013: Kisaharjunpuisto, terijoensalavat F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Ramboll Analytics Oy, tutkimustodistukset, uimavedet, Nastolan kunnan uimarannat Uusikylä, Hevosniemi, Ruuhijärvi, Villähteen Kukkanen, Kymijärvi - näytteenottopv : /1-3, näytteenottopv : / näytteenottopv : / Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky, ympäristöterveyskeskus, tarkastuskertomus, säännöllisen valvonnan tarkastus , Uudenkylän uimaranta 3. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky, ympäristöterveyskeskus, yhteenveto uimakauden 2012 valvontatutkimuksista, Villähteen Kukkanen, Hevosniemi, Kymijärvi, Uusikylä 4. LSKT Oy, aluevastaava: Ilmoitus Uudenkylän uimarannan laiturin käyttökieltoon asettamisesta Ramboll Finland Oy : Nastolan suljetun kaatopaikan tarkkailu, kevät 2013, analyysitulokset 6. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme - Valtakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus A-13/ , puistometsät - Puukaupan maksuerittely 288/13, maksupv , talousmetsät, Tuhkapelto 7. UPM-Kymmene Metsä, metsämaksulaskelmat, talousmetsät , Sillanmäki , Peltometsä , Sillanmäki 8. Karttakeskus Oy , sopimuksen MIYP jatkuminen, MapInfo Prof Maintenace -lisenssit 9. Ramboll Finland Oy : Tutkimusraportti, Kruunun alue, Aurinkolantie 1 ja Kuntatekniikan mestari, tilausvahvistus : Katuvalaistuksen putkitus, Kellotapulintie 11. Kuntatekniikan mestari, tiedote Heikintien, Pentintien ja Martintien asukkaille: Rengintien meluvallin rakentaminen 12. Maankäyttöinsinööri, selvitys Sudentie 1:n omistajalle: Salaojavedet ja sokkelikorko G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Palvelukeskuksen alue, kunnallistekniikan rakentaminen: - Työmaakokous 5/ , pöytäkirja - Vastaanottotarkastus , pöytäkirja, Skanska Infra Oy - Asfaltointien korjauskatselmus , muistio - Valmistumisen katselmus 3/ , muistio 2. Toripolun ja Hiekkatien välinen raitti: Aloituskatselmus ja työmaakatselmus, viheralueet , muistio 3. Maantie 312 (Villähteentie) parantaminen välillä valtatien 12

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta ramppi - Kauppakaari, Nastola: Välitarkastus , muistio 4. Varjolanrinteen teollisuusalue, ulkovalaistuksen rakentaminen - Urakkatarjous ja urakoitsijan valinta , LSKT Oy - Urakkasopimus , LSKT Oy / Suomen Energia-Urakointi Oy - LE-Sähköverkko Oy ja Lahti Energia Oy: Sähköliittymissopimus ja sähköntoimitussopimus Pekkalantie-Aurantie-Hoitokodintie, liikenne- ja liittymäjärjestelyjen rakentaminen - Työlupa katuvalaistuksen saneeraustyölle yhdystien 3138 tiealueelle, Uudenmaan ELY-keskus - Hulevesiviemäriputken sijoittaminen mt 3138 tiealueelle, sopimus , Uudenmaan ELY-keskus 6. Kurenojantien rakentaminen: Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa, merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, Hämeen ELY-keskus Lapakiston retkeilyreitistön rakentaminen, kuntatekniikan mestari : Kustannusten selvitys valtuustolle 8. Hevosniemen uimaranta: Leikkialueen suunnittelu ja toteutus, työtilaus 20/2013, LSKT Oy Tilapalvelu: A. Valtion viranomaiset 1. Hämeen ELY-keskuksen tiedote Syksyn koulutustarjonta luottamushenkilöille ja viranhaltijoille sekä muille yhteistyötahoille. F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Tutkimustodistukset, Ramboll Analytics Oy : järvivesi: Luhtaanpirtin uimaranta, / : uimavesi: uimahalli, iso- ja pieni allas, / Päijät-Hämeen pelastuslaitos , vuokrasopimuksen irtisanominen, Villähteen paloasema 3. Pienurakkasopimus , Erstan koulun laajennusosan ulkorappauksen maalaus, Rakennuspalvelu Tero Hakala Vesihuoltolaitos: B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt 1. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry: Jokitalkkari-hanke , väliraportti vuodelta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän tiedote koskien talousvettä toimittavan laitoksen toiminnassa tapahtuvasta olennaisesta muutoksesta ja sen hyväksymishakemuksesta silloin kun laitos alkaa hankkia vettä toiselta laitokselta ylikunnallisen vesihuollon yhteydessä

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta JRS Pharma Oy:n kanssa tehty sopimus koskien Mälkösen vedenottamon kautta pumpattavan veden hintaa Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö: kielteinen korvauspäätös Yhteiskouluntien jätevesilinjan tukoksen aiheuttamista haitoista asiakaskiinteistölle, D. Nastolan kunnan muut toimielimet ja tehtäväalueet 1. Henkilöstötyöryhmän antama hyväksyminen täyttölupa-anomukseen koskien vesihuoltolaitoksen erillisiä päivystystehtäviä F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Ramboll Analytics: - verkostoveden tutkimustodistus, viranomaisvalvonta, , 12TT02471, Villähteen Leipä Oy - verkostoveden tutkimustodistus, viranomaisvalvonta, , 13TT03080, Nastolan terveysasema - vedenottamoiden käyttötarkkailu, raakavesi/käyttövesi, , 12TT vedenottamoiden käyttötarkkailu, putkisto, , 13TT vedenottamoiden käyttötarkkailu, lähtevä vesi, kaivot, , 13TT vedenottamoiden käyttötarkkailu, lähtevä vesi, kaivot, , 13TT jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, kesäkuu ja heinäkuu jätevedenpuhdistamon osavuosiraportti 2/ jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu Palojoessa, ja Porvoonjokitarkkailu, ja Porvoonjoen yhteistarkkailuun kuuluvien puhdistamoiden ja vesistön HAVA-tutkimus, tarkkailuohjelma ja tilausvahvistus/kustannusarvio, Hankkija Oy:n jätevesien tarkkailu, touko-, kesä- ja heinäkuu Levypyörä Oy, teollisuusjätevesien tutkimustodistus, jätevedenpuhdistamon lietetarkkailu, tutkimustodistus, heinäkuu Häiriöraportit lievä häiriö vesijohtoverkossa, Levonniemen vedenottamo häiriö vesihuoltolaitoksen jv-pumppaamossa, Penttilän pumppaamo G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Vuolenkoski - Pajulahti vesihuolto <12/45.453/2013> - Uudenmaan ELY-keskus: Työluvan hakeminen vesihuoltolinjan sijoittamiseksti tiealueelle,

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Elenia Oy: sähkön liittymissopimukset , Kaakonmäen jvp, Haanmäen jvp, Sahakosken jvp - Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme: kustannusarvio puunkorjuupalvelusta Pajulahti - Kirkkomäki vesihuoltolinjalla 2. Viiden kunnan vesihuolto <23/45.453/2013> - Elenia Oy: sähkön liittymissopimus , Haikulantie 2 - Lahti Energia Oy: sähkön liittymissopimus , Korvenrannan jvp - Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme: kustannusarvio puunkorjuupalvelusta, vaihe 4, Pyhäntaka 3. Akalahti - Kirkonkylä -vesihuolto <54/45.453/2013> - LSKT Oy , tilaus/sopimus tilaajana toimimisesta hank keen to teutuksessa - Vesihaka Oy: Urakkasopimus vesihuoltolinjan rakentamisesta - Työmaakokouspöytäkirjat 1/ ja 2/ Muistio : Hevosniemen jätevesipumppaamo Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta 72 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä: Kaavoitusarkkitehti Poikkeamista koskeva päätös Poikkeamislupapäätös, Niittytie Poikkeamislupapäätös, Rinnetie Poikkeamislupapäätös, Turranmetsäntie Poikkeamislupapäätös, Aurantie Poikkeamislupapäätös, Ahvenkuja Poikkeamislupapäätös, Haavikontie Poikkeamislupapäätös, Mairinojantie 77 A Yleispäätös Lausunto Orimattilan kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta Kuntatekniikan mestari Hankintapäätös Pyörätelineiden hankinta, kolme kpl, kunnan yleiset uimarannat Kurenojantien tuhkarakentamiseen liittyvät valmistelutyöt, konsultin valinta Suunnitelman laadinta, katusuunnitelman muutos, Pekkalantie, Aurantie, Hoitokodintie Suunnitelman laadinta, Hoitokodintien hulevesiviemärin purkulinjan maastomittaus ja suunnittelu Henkilöstöpäätös, julkinen Määräaikaisen ulkoaluetyöntekijän palkkaaminen, Lapakiston retkeilyreitistön rakentaminen Määräaikaisen ulkoaluetyöntekijän palkkaaminen, Lapakiston retkeilyreitistön rakentaminen Maa-alueiden sijoitus- ja käyttöluvat Maa-alueen käyttölupa ja lupa väliaikaisiin liikennejärjestelyihin, Rautalankafestarit Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto, Nousutie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto, Harjuviidantie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto, Harjutie Sijoitus- ja kaivulupa, sähköverkon saneeraus, Kellotapulintie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto DN25, Lähdetie Lupa tilapäisiin liikennejärjestelyihin, työmaaliikenne,

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Ristolantie-Luomanimen kevyen liikenteen väylä, kesäkuu Lupahakemus tilapäisiin liikennejärjestelyihin ja maa-alueen käyttölupahakemus, Urheilutie, Nastolan Markkinat Sijoitus- ja kaivulupa, 0,4 kv:n kaapelit, Kasvikuja Sijoitus- ja kaivulupa, pohjaveden kunnostus, viemäriputki, Ullankankaantie Sijoitus- ja kaivulupahakemus, kaukolämpöjohto DN 150, Elementintie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpölinja, Suppalantie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpölinja, Suppalantie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto DN25, Tuohitie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto, Pajutie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto DN65, Kartanontie Yleispäätös Ajoneuvon Nissan Sunny varastosiirto onnettomuuspaikaltaan, Ylätie Romuajoneuvon Ford Mondeon siirtäminen jätelain 58 :n tarkoitetulle kerääjälle tai käsittelijälle ja korvaus siirtokustannuksista, Kukkastie 11 Maankäyttöinsinööri Kiinteistökauppaa koskeva päätös Kiinteistökaupan hyväksyminen, Karpintie Kiinteistökaupan hyväksyminen, Kuhantie Kiinteistökaupan hyväksyminen, Kurenpellontie 2 Tontin varaussopimusta koskeva päätös Tontin varaussopimuksen hyväksyminen, Metsänhengentie Tontin varaussopimuksen hyväksyminen, Kurepellontie Tontin varaussopimuksen jatkamisen hyväksyminen, Kellotapulintie Tontin varaussopimuksen hyväkyminen, Päärynätie Tontin varaussopimuksen hyväkyminen, Päärynätie Tontin varaussopimuksen hyväkyminen, Reunatie Tontin varaussopimuksen hyväkyminen, Reunatie 16 Yleispäätös Korvaussopimukset katualueesta, Satakielentie ja Sipiläntie Paikkatietoinsinööri Osoitemerkintäpäätös Osoitteenmuutos, Kilpikalliontie Osoitteenmuutos, kiinteistö Lepola RN:o

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Henkilöstöpäätös, julkinen Viran täyttäminen, rakennuttajainsinööri Suunnitelman hyväksymispäätös Kadun rakennussuunnitelman muutoksen hyväksyminen, Vaakatie välillä Katjantie-Varjolanrinteentie, T329/ Suunnitelman muutoksen hyväksyminen, katuvalaistus, Kyynärän 1. alue, S156/ Suunnitelman ja muutossuunnitelman hyväksyminen, katuvalaistus, Ristolan alue, S146/ Suunnitelman muutoksen hyväksyminen, katuvalaistus, Raudoittajanpolku, S149/ Kadun rakennussuunnitelman, vihersuunnitelman ja liikenteenohjaussuunnitelman muutoksen hyväksyminen, raitti välillä Hiekkatie-Toripolku, T337/ Suunnitelmamuutoksen hyväksyminen, katuvalaistus, Aurantie, Hoitokodintie, Pekkalantie välillä Kukkastie-Nastolan kunnantalo ja Kukkastie välillä Kirkonkylän koulu-pekkalantie, S176/ Kadun ja hulevesiviemärin rakennussuunnitelman ja rakennussuunnitelman muutoksen hyväksyminen, Satakielentie ja Sipiläntie, T320/6-12 Yleiskaavoittaja Poikkeamista koskeva päätös Suunnittelutarveratkaisu, Alvontie Suunnittelutarveratkaisu, Kotohaantie 10 Tilapalvelu: Tilapalveluinsinööri Tilapalvelu hankintapäätös Erstan koulun laajennusosa, julkisivun maalaus, urakoitsijan valinta Hankintapäätös, Nastolan kunta, Työterveys Wellamo Oy, rakennus,- sähkö,- ja lvi-tekninen saneeraus Tilapalvelu henkilöstöpäätös, julkinen Määräaikaisen kunnossapitotyöntekijän palkkaaminen, tilapalvelu Tilapalvelu yleispäätös Roskakatos -elementit ostotarjous Roskakatos -elementit ostotarjous Vesihuoltolaitos: Tekninen johtaja

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Vhl henkilöstöpäätös, julkinen Työnjohtopäivystäjän palkkaaminen vesihuoltolaitokselle (7 pv/kk) (Laakso) Määräaikaisen työnjohtopäivystäjän palkkauksen tarkistaminen Viran täyttäminen. vesihuoltoinsinööri Sijaisuusajan korvaus, vesihuoltoteknikko Virkavaalin vahvistaminen, vesihuoltoinsinööri Vhl yleispäätös Vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen, vesihuoltolinja Akalahti-Kirkonkylä, V330/ Vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen, Venetaipaleen vesihuolto Vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen, Vuolenkoski - Pajulahti siirtoviemäri ja yhdysvesijohto, 2. vaihe, muutokset ja Vesihuoltoinsinööri Vhl liittymissopimuspäätös Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3301, Virtasentie 1, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3302, Syreenitie 9, Villähde Vesi- jäte- ja hulevesiliittymissopimus nro 3303, Kerkkätie 5, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3307, Heinämaantie 1436, Villähde Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3305, Virtasentie 3, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3306, Heinämaantie 1440, Villähde Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3308, Heinämaantie 1423, Villähde Vesi-, jätevesi- ja hulevesisopimus nro 3304, Hiekkatie 7, Nastola Vesi-, jätevesi- ja hulevesisopimus nro 3309, Hepolankuja 7, Villähde Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3311, Luumutie 1, Uusikylä Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3310, Kynätie 5, Villähde Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3313, Haavikontie 4, Villähde Vhl maapohjasopimuspäätös Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten johtojen ja laitteiden sijoittamisesta tilalle , Korvenranta, viiden kunnan vesihuolto vaiheet 1 ja Sopimus MRL 161 :n mukaisten johtojen ja laitteiden sijoittamisesta tilalle , Heikkilä, viiden kunnan vesihuolto putkiosuus Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesi-

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta huolto, Metsähallituksen vuokrasopimusnro Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski - Pajulahti -vesihuoltolinja, vaihe Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski - Pajulahti -vesihuoltolinja, vaihe Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski - Pajulahti -vesihuoltolinja, vaihe Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Viiden kunnan vesihuoltohanke, putkiosuus Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila ja , Viiden kunnan vesihuoltohanke, putkiosuus 2 Vesilaitosteknikko Vhl hankintapäätös Täydellisen juoksupyöräyksikön hankinta jätevedenpumppaamoon, Pappilanpellon pumppaamo Pleuger uppopumppujen hankinta Pumppaamoon sijoitettavan hajunpoistoratkaisun hankinta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Hakemus, kunnan suostumus asettaa yksityistielle liikenteenohjauslaite (puomi), Tervalepän yksityistie 383/42.421/2013 Tekninen lautakunta 73 Nastolan seurakunta ja kiinteistön omistaja yhdessä pyytävät kunnan suostumusta asentaa Tervalepän järjestäytymättömälle yksityistiel le puo mi es tä mään ylimääräinen liikenne ko. tiealueella. Puo mi asen net tai siin kun nan omistamalle maa-alueelle , muu taman met rin pää hän kiinteistön liittymästä eteen päin. Asen nuspai kak si etsi tään maastosta sopivin kohta. Puomin taakse jäävän tien varressa sijaitsee Nastolan seurakunnan ja kiinteistön omistamia maa-alueita sekä Nastolan vesihuoltolaitoksen jätevesipumppaamo. Vesihuoltolaitokselle on luvattu toi mittaa erikseen sovittava määrä avaimia. Tieliikennelaki 51.2 : Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen. YksTL 18 : Tiellä voidaan kieltää pitämästä veräjää tai puomia, jos kieltoa on pidettävä liikenteen takia tarpeellisena eikä siitä aiheudu kohtuutonta haittaa kiinteistölle, jonka kautta tie kulkee. Tällaista kieltoa ei kuitenkaan ole annettava, jos liikenneturvallisuuden tai muun tärkeän syyn on katsottava vaativan veräjän tai puomin pitämistä tiellä. YksTL 96.1 : Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Peruste: Teknisten palvelujen johtosääntö 3 Ratkaisuvalta: 15. päättää yksityisteiden liikenteen kunnan toimivallan osalta. Esitys: (maankäyttöinsinööri) Tekninen lautakunta antaa Nastolan kunnan osalta suostu muksen puomin asentamiseen kunnan omistamalle maa-alueelle , muutaman metrin päähän kiinteistön liittymästä eteenpäin. Nastolan seurakunta vastaa puomin hankinnasta, asentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuvista kustannuksista. Ehdotus: Päätös: (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy maankäyttöinsinöörin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Lisätietoja Maankäyttöinsinööri Jouni Lehto, puh ,

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Lausunto, ympäristölupahakemus, Miekan tuhkakaatopaikan ympäristölupapäätöksen nro 51/2011/2 lupamääräyksen 4. muuttaminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 415/07.071/2013 Tekninen lautakunta 74 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimittanut Nastolan kunnalle lausuntopyynnön Lahti Energia Oy:n ym pä ris tö lu pa ha ke muksesta, joka koskee Miekan tuhkakaatopaikan ym pä ris tölu pa pää töksen Nro 51/2011/2 lupamääräyksen 4. muuttamista.lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Miekan tuhkakaatopaikka sijaitsee Miekantiellä Lahden Kujalan alueella. Alueelle ajetaan päivittäin noin tuhkakuormaa Kymijärven voimalaitosalueelta. Nykyisen ym pä ris tö lu van mu kaan kaa to paik kaa saa käyt tää ma-pe klo ja la klo vä lise nä ai kana. Lahti Ener gia Oy:n esittää lupa mää räysten muuttamista si ten, et tä kaa topaikkaa saisi käyttää ma-su klo välisenä ai kana mukaan lukien arki pyhät. Nykyisessä lu vas sa ei ole huomioitu si tä, että voima laitoksella toiminta on ympäri vuoro kautista, jolloin myös tuhkaa muo dostuu koko ajan. Lento- ja poh jatuh kalle varastointikapasi teetti riittää, mutta kaa suttimen pohjakuonalavan täyttyminen on noussut ongelmaksi. Hakemuksen mukaan liikennöinti tuhkan sijoitusalueelle tapahtuu Sapelikadun kautta Miekantielle johtavaa tietä. Sapelikadun ja Miekan tien alueella liikenne ei kulje asutuksen ohi. Lähin asutus on noin 300 metrin etäisyydellä kaatopaikan laajennusalueesta. Ympäristölupamääräyksen mukaan melutaso ei saa ylittää lähimpien asumiseen käytettävien kohteiden pihapiirissä 55 db (LAeq) klo 7-22 eikä 50 db (LAeq) klo Miekan tuhkan kaatopaikalla ja sen ympäristössä suoritettiin jatkuvatoiminen melumittaus ajanjaksolla Mittauspisteitä oli kolme. Mittausjakson aikan ei todettu annettujen raja-arvojen ylistyksiä. Toiminnan aiheuttamien pölyvaikutusten arvioinnissa on todettu, että tuhkan kuljettamiseen käytetty reitti ei kulje asutusalueen kautta eikä ilta-aikoihin ja viikonloppuihin laajennetulla kuljetuksella oleteta olevan pölyämisen kannalta merkittävää vaikutusta tuhkan kaatopaikan läheisyydessä sijaitseville asuinkiinteistöille. Esitys: (kaavoitusarkkitehti) Lahti Energia Oy:n Miekantien tuhkan sijoitusalue sijoittuu kiinteistöille, jotka rajautuvat Nastolan kuntaan. Nastolan kunnan puolella on viljelyskäytössä olevia avoimia peltoja sekä peltojen takana asutusta. Pelto jen ja tuh ka kaa to pai kan vä lis sä on noin 90 metriän leveä metsävyöhy ke. Toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutuksien arvioinnissa tulisi ottaa huomioon myös rakentumattomat, asumiseen kaavoitetut alueet. Piste-

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta tien ja Lehtistentien omakotiasutuksen länsipuolella on voimassa oleva asemakaava, jossa on osoitettu asuinpientalotontteja n. 150 metrin levyiselle alueelle. Asemakaava-alueen raja sijaitsee n. 400 metrin etäisyydellä Lahden kaupungin rajasta juuri läjitysalueen kohdalla. Tämän lisäksi Villähde-Koiskalan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (hyv ) on osoitettu pientalovaltainen asuntoalue olemassa olevan alueen länsipuolelle, lähemmäs tuhkakaatopaikkaa. Lähimmillään uuden alueen raja on 270 metriä kaupungin rajasta. Pölyvaikutusten arvioinnissa ei ole arvioitu pölyn leviämistä Nastolan puolelle. Pölyn ja melun leviämisen arvioinnissa on todettu läjityspenkkojen ja kasvillisuuden suojaavan lähimpiä asuinkiinteistöjä. Ympäristövaikutukset olisi hyvä arvioida alueen avoimuuden ja vallitsevien tuulensuuntien vuok si myös Nas to lan lähimmillä asuinkiinteistöillä sekä tule van, kaa voite tun asuin alu een alu eella, vaik ka etäi syy det oli si vatkin vä hän pi demmät. Nastolan kunta pitää tärkeänä, että melutaso ei tulevaisuudessakaan ylitä asuinalueille asetettuja ohjearvoja, jotta yleiskaavassa osoitettu maankäyttö voidaan Lehtistenmäen alueella toteuttaa. Kaavoituksen kannalta läjitysalueen aukioloajoilla ei ole merkitystä. Li säksi tu li si huoleh tia sii tä, et tä melun ja pölyn haittavaikutuksia lieventävä kasvillisuus säilyy ja si tä mahdollisuuksien mukaan lisätään suojavyöhykkeelle. Ehdotus: Päätös: (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy lau sunnokseen kaa voi tus ark ki teh din laa ti man esityksen edelleen kunnanhallitukselle toimitettavaksi. Keskustelun kuluessa jäsen Seppo Kaapro esitti jäsen Eila Lampion ja jäsen Sinikka Ruuskan kannattamana, että kaatopaikan aukioloajat rajoitetaan la-su klo Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, onko lautakunta yksimielinen pohjaehdotuksen hyväksymisestä lisättynä jäsen Seppo Kaapron ehdotuksella. Puheenjohtaja totesi lautakunnan hy väksyneen yksimielisesti päätökseksi pohjaehdotuksen lisättynä Seppo Kaapron ehdotuksella.

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Lausunto, tienpidon ja liikenteen suunnitelma , Uudenmaan ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue 355/07.070/2013 Tekninen lautakunta 75 Uudenmaan ELY-keskus on toimittanut Nastolan kunnalle lausuntoa varten tien pi don ja lii ken teen suunnitelman Lausunnon toimittamiselle on haettu lisäaikaa saakka. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa on seuraavia asioita: - toimialueen tunnusluvut - liikennejärjestelmän palvelutason parantaminen - investointihankkeet perusväylänpidon ostovoiman ja tavoiteltavien vaikutusten tarkastelu - ELY-keskusken suhtautuminen kestävään liikkumiseen Teknisten palvelujen lausunto: 1. Toimialue Uudenmaan ELY-keskuksen toimialue on laaja, ja siihen sisältyy hyvin eri ta soi sia aluei ta pää kau punkiseudusta maaseutukuntiin. ELY-keskuksen henki lökun taan liit tyen ei ole moitittavaa, mutta organisaatio on va litet tavan kan kea ver rattuna aikaisempaan tilanteeseen ainakin toimi alu een ra joilla. Val tion säästämisohjelman myötä yleistynyt vaihtelevien ja vailla pää tös valtaa olevien konsulttien käyt tö lupa-asioiden valmiste lus sa on mutkis tanut tilannetta huolestuttavasti. 2. Liikennejärjestelmäasiat Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet ovat kunnossa, mutta erityisesti rahoituksen puutteeseen törmääminen sekä valtion että kun tien osalta vaikeuttaa to del li suu dessa tavoitteiden saavuttamista. 3. Investointihankkeet Suuret investoinnit ovat valitettavasti pääosin Kehän III:n eteläpuolelle rajoittuvia. Kehä III:n ulkopuolisiin suuriin hankkeisiin tuntuu olevan hankalaa saada edes suunnittelurahaa ilman kuntien vahvaa lobbausta ja merkittävää osarahoitusta. Pienten, yksilöityjen hankkeiden osuminen yksittäisen maaseutukunnan koh dal le on hy vin epätodennäköistä. Pieniä liikenneturvallisuushankkeita ei ole nimetty julkaisussa. Nastolassa on tarpeita ELY-keskuksen hallinnoimien väylien osalta erik seen ja myös kunnan kanssa yhteistoimintaa edellyttävien kohteiden osalta.

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Perusväylänpitoasiat Rahoitus ratkaisee, mutta nykytilan säilyttämistä ei voida pitää riittävänä. Valtatietasoisillakin väylillä on sekä liikenneturvallisuutta alentavia että kalustoa vaarantavia pintarakenteita, mikä aikanaan johtaa myös perusinvestoinnin korjausvelan hallitsemattomaan kasvuun. Hoitoalueiden rajojen ei pitäisi periaatteellisesti näkyä. Valtatie 12:n osalta on havaittavissa eroa Kaakkois-Suomen ja Päijät-Hämeen välisel lä rajalla. Talvella länsipuolella suolaaminen on ollut tarveharkintatilanteissa yliaktiivista ja vas taa vasti kesähoito alempitasoista kuin itäpuo lel la. Eri tyi sesti tien var sien siivous on jäänyt länsipuolella tekemättä vuo si kau sia. Nastolassa on sekä väylänpito- että investointiasiana vt 12:n riskit merkittävään Alimmaisten pohjavedenottamoon liittyen. Pohjavedenotta mon vir taa ma kulkee suojaamattoman valtatien alitse. Kun uuden linjauksen toteuttaminen viivästyy, tienpidon osalta pitää ottaa huomioon riskit ottamolle. 5. Kestävä liikkuminen Nastolassa on hyvä palvelutaso linja-autoliikenteen osalta itä-länsisuunnassa Lahti-Nastola-akselilla. Muilta osin palvelutaso on olematon. Joukkoliikennelainsäädännön muutoksen myötä tapahtuvat järjestelyt ovat kesken. Alkuperäisen tavoitteen mukaisen palvelutason parantumisen osalta on merkittäviä uhkakuvia. Kolmen Lahti-Pietari-radan varrella olevan rautatieliikennepaikan kehitys on ollut myönteistä. Hyvin onnistuneen hankkeen jatkeena vuorotarjonnan lisääminen toisi merkittävän matkustajapotentiaalin lisän. Kevyen liikenteen yhteys Nastolan nauhataajamaa pitkin Lahteen on hyvä. Ely-keskuksen hallinoimien etelä-pohjoissuuntaisten väylien liikenneturvallisuus kaipaa kevyen liikenteen osalta parantamista. Parantamisellä on huomattavaa merkitystä myös koulukuljetustarpeisiin. 5. Yhteenvetopäätelmä Liikenteen kautta kertyy tuloja, jotka ohjautuvat siinä määrin muualle, et tä monessa kohdin törmätään kustannuskysymykseen optimaalisen toi minnan estäjänä. Infran korjausvelan kasvattaminen on kestämätöntä. Kustannuskysymyksiin törmätään myös kestävän liikkumisen järjestämisessä. Valtionhallinnon kehittämistoimenpiteissä on syytä ottaa huomioon kokonaisuus kuntiin suuntautuva palvelutaso mukaan lukien. Ehdotus: (tekninen johtaja)

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne lautakunnalle tiedoksi:

Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta 62 09.09.2014 Viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta 62 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi:

Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta 1 11.02.2014 Tiedoksi saatettavat asiat TEKLA 1 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset 1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset:

A. Nastolan kunnan viranomaiset 1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset: Kunnanhallitus 8 20.01.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 8 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne kunnanhallituksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol KAUPUNGINHALLITUS 263 15.06.2015 Poikkeamislupa/Koma Oy 339/10.1003.100300/2015 KH 263 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 29.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija Jaana

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti Kunnanhallitus 106 14.03.2011 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti 2368/11/111/2011 KHALL 106 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIYHTYMÄN VIEMÄRIHANKE/HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ KIIMINGIN KUNNALLE

KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIYHTYMÄN VIEMÄRIHANKE/HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ KIIMINGIN KUNNALLE Kunnanhallitus 107 23.06.2008 Kiimingin Vesi johtokunta 16 26.06.2008 Kiimingin Vesi johtokunta 18 02.09.2008 KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIYHTYMÄN VIEMÄRIHANKE/HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVIÄ ESITYKSIÄ

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kamsula Timo ja Tuula

Poikkeamislupa / Kamsula Timo ja Tuula Rakennus- ja ympäristölautakunta 175 23.09.2015 Poikkeamislupa / Kamsula Timo ja Tuula 642/10/03/00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 175 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti Päivi Cainberg, p.044-7809

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS. OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori

Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS. OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori Rakennuspaikan sijainti ja kohdetiedot: Kunta: Saarijärvi Kylä:

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5. Kunnanhallitus 250 11.08.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.2015 164 36/10.03.00/2015 Khall 250 Kittilän

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi:

Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta 44 24.06.2015 Tiedoksi saatettavat asiat Tekninen lautakunta 44 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie, V /40.401/2014. Tekninen lautakunta

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie, V /40.401/2014. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 57 17.06.2014 Kunnanhallitus 130 11.08.2014 Tekninen lautakunta 112 11.12.2014 Tekninen lautakunta 17 05.03.2015 Kunnanhallitus 43 16.03.2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos, Koiskalantie,

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos LIITE 3 Nastolan kunta Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Henkilöstöpäätös, julkinen 18.2.2015 Talkoovapaa, kunnanjohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Henkilöstöpäätös, julkinen 18.2.2015 Talkoovapaa, kunnanjohtaja Kunnanhallitus 47 16.03.2015 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 47 Ehdotus: (hallintojohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

KH Valmistelija: rakennustarkastaja Mikko Karjalainen, p. (08) 615 54660, 044 2885 500.

KH Valmistelija: rakennustarkastaja Mikko Karjalainen, p. (08) 615 54660, 044 2885 500. Kunnanhallitus 4 12.10.2015 4 Poikkeamislupapäätös rakennuspaikan Sol Jarzcin RN:o 8:95 muuttamisesta vakituisen asuinrakennuksen rakennuspaikaksi Kiehimänjoen rantayleiskaavan alueella KH Valmistelija:

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 1/2013. Perjantai 4.1.2013 kello 16.30. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/013 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 4.1.013 kello 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1-1 3 4 Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 Tekninen lautakunta 26.02.2015 AIKA 26.02.2015 klo 09:10-12:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 17 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

RAYML 28 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156

RAYML 28 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156 Rakennus- ja ympäristölautakunta 28 06.03.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 15.05.2014 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Heikki Nisulan valituksesta 558/10.00/2012 RAYML 28 Valmistelija ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 4 13 Teknisen toimen toimintakertomus ja tilinpäätösluvut 2015 5 14 Talousarvion toteutuma 1-2 6 15 Maakaapelien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 )

Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) Kunnanhallitus 216 03.06.2013 Poikkeamislupa loma-asunnon rakentamiseen loma- ja matkailualueelle / Jouko Viitanen (MRL 171-173 ) 3182/11/111/2013 KHALL 216 Hakija Nimi Jouko Viitanen Osoite Kuusikarinkatu

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14 Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 25.08.2015 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset ja asiat:

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 30.11.2015. Tiedoksi saatettavat asiat. Kunnanhallitus 184

Kunnanhallitus 184 30.11.2015. Tiedoksi saatettavat asiat. Kunnanhallitus 184 Kunnanhallitus 184 30.11.2015 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 184 Ehdotus: (hallintojohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Lainapäätös 26.6.2015 5 Tilapäislainan ottaminen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Lainapäätös 26.6.2015 5 Tilapäislainan ottaminen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallitus 132 11.08.2015 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 132 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Hiltunen Marja Leena

Hiltunen Marja Leena LIPERIN KUNTA Tekninen lautakunta / lu pa jaos PÄÄTÖS 8 / 2014 Poikkeaminen MRL 171-174 pvm pykälä 30.9.2014 71 Asia Hakija Hakemus Poikkeamishakemus / asuinrakennuksen rakentaminen Hiltunen Marja Leena

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot