76 Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "76 Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle 172 77 Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:17-19:37 Paikka Kaivolan perinnetila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Tiedoksi saatettavat asiat Viranhaltijapäätökset Hakemus, kunnan suostumus asettaa yksityistielle liikenteenohjauslaite (puomi), Tervalepän yksityistie 74 Lausunto, ympäristölupahakemus, Miekan tuhkakaatopaikan ympäristölupapäätöksen nro 51/2011/2 lupamääräyksen 4. muuttaminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 75 Lausunto, tienpidon ja liikenteen suunnitelma , Uudenmaan ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys ja Toripolku 78 Aloite, vaihtoehtoisen ajoreitin osoittaminen Rengintien meluvallin rakentamisessa Aloite, tontille ajon salliminen Ohratien kevyen liikenteen väylällä Poikkeamislupapäätös, Majaniementie Asemakaavan muutos, Urheilutie, U Asemakaavan muutos, Uusikylä kortteli 27 tontti 6, entinen terveystalo Vapautus jätevesimaksusta vesivahingon vuoksi, Koritie Käyttösuunnitelman toteutuminen 1-6/2013, tekninen lautakunta taseyksiköineen 85 Vuoden 2014 talousarvion laadinnan kehys, tekniset palvelut taseyksiköineen 86 Lausunto, maa-ainesten ottolupahakemus, 408 Ruuhijärvi Lammaskangas RN:o 5:157, Lahden seudun ympäristöpalvelut 87 Hollola-Lahti-Nastola ympäristöpolitiikka , Lahden seudun ympäristöpalvelut 88 Katusuunnitelman muutoksen hyväksyminen, Aurantie, Aurantien klv, Pekkalantie plv 0-99, Hoitokodintie, T286/ Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon tilahankkei- 198

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ den hankeryhmä, edustajan valitseminen

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:17-19:37 Osallistujat Läsnä Känkänen Kari puheenjohtaja Saapui klo 18:00 78 käsittelyn ai kana Grönroos Rauno jäsen Honkanen Petri jäsen poistui klo 18:20 81 käsittelyn aika na Kaapro Seppo jäsen Lampio Eila jäsen Mikkanen Anne jäsen Notkola Jarkko varapuheenjohtaja Ruuska Sinikka jäsen Strandén Liisa jäsen Karjalainen Pasi Helander Risto Vilén Anniina Puttonen Pirkko Forss Hans Kuivalainen Katri Avelin Venla kh:n edustaja tekninen johtaja hallinto-ja taloussihtee ri/ptk tilapalveluinsinööri kuntatekniikan mestari kaavoitusarkkitehti vesihuoltoinsinööri Poissa Lehto Jouni maankäyttöinsinööri Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Jarkko Notkola Anniina Vilén puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Anne Mikkanen Maija Laine Liisa Strandén

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Tekninen lautakunta 71 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin mer kitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä: A. Valtion viranomaiset 1. Uudenmaan ELY-keskus, päätös : Ajoneuvoasetuksen muutoksen 2013 aiheuttamat siltojen painorajoitukset Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Siltalan ylikulkusilta B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt 1. Lahti Energia Oy, NASTA kaukolämpölinjan rakentaminen - Työmaakokouspöytäkirjat, vaihe 1: , Rakentamisen valvontamuistiot, työmaakäynnit vaihe 1: , , , , , , , Vaihe 2: Aloituskatselmus , muistio - Työmaakokouspöytäkirjat, vaihe 2: , Rakentamisen valvontamuistiot, työmaakäynnit vaihe 2: , , , , , 8.7./ , , 18.7./19.7./ , 23.7./26.7./29.7./ , 8.8./ , , , Villähteen pumppaamo, aloituskokous , muistio D. Nastolan kunnan muut toimielimet ja tehtäväalueet 1. Valtuuston otteet : Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkouudistus - 53: Lisämäärärahaesitys/investointiosa 2. Toimintakertomus 2012, tilasto-osa 3. Yksityistiejaosto, toimituspöytäkirja 1/ E. Tilaajatehtäviin liittyvät asiat 1. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy - Tuotantosopimuksen seurantapalaveri 3/ , muistio - Maarakennuskonepalvelut / Lahti, Hollola ja Orimattila, tapahtumien kulku, tiedote/selvitys Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy, työtilaukset: - 19/2013: Uimarantojen pelastusveneet - 21/2013: Ruohonleikkurin korjaus - 22/2013: Jättiukonputkien torjunta - 23/2013: Vanhankartanonpellonpuiston kannot - 24/2013: Kesäkukkalaatikot - 25/2013: Uudenkylän seisakkeen P-alue ja klv;t, ojat - 26/2013: Katuviheralueiden talkoot

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta /2013: Kisaharjunpuisto, terijoensalavat F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Ramboll Analytics Oy, tutkimustodistukset, uimavedet, Nastolan kunnan uimarannat Uusikylä, Hevosniemi, Ruuhijärvi, Villähteen Kukkanen, Kymijärvi - näytteenottopv : /1-3, näytteenottopv : / näytteenottopv : / Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky, ympäristöterveyskeskus, tarkastuskertomus, säännöllisen valvonnan tarkastus , Uudenkylän uimaranta 3. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky, ympäristöterveyskeskus, yhteenveto uimakauden 2012 valvontatutkimuksista, Villähteen Kukkanen, Hevosniemi, Kymijärvi, Uusikylä 4. LSKT Oy, aluevastaava: Ilmoitus Uudenkylän uimarannan laiturin käyttökieltoon asettamisesta Ramboll Finland Oy : Nastolan suljetun kaatopaikan tarkkailu, kevät 2013, analyysitulokset 6. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme - Valtakirja ja puukaupan toimeksiantosopimus A-13/ , puistometsät - Puukaupan maksuerittely 288/13, maksupv , talousmetsät, Tuhkapelto 7. UPM-Kymmene Metsä, metsämaksulaskelmat, talousmetsät , Sillanmäki , Peltometsä , Sillanmäki 8. Karttakeskus Oy , sopimuksen MIYP jatkuminen, MapInfo Prof Maintenace -lisenssit 9. Ramboll Finland Oy : Tutkimusraportti, Kruunun alue, Aurinkolantie 1 ja Kuntatekniikan mestari, tilausvahvistus : Katuvalaistuksen putkitus, Kellotapulintie 11. Kuntatekniikan mestari, tiedote Heikintien, Pentintien ja Martintien asukkaille: Rengintien meluvallin rakentaminen 12. Maankäyttöinsinööri, selvitys Sudentie 1:n omistajalle: Salaojavedet ja sokkelikorko G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Palvelukeskuksen alue, kunnallistekniikan rakentaminen: - Työmaakokous 5/ , pöytäkirja - Vastaanottotarkastus , pöytäkirja, Skanska Infra Oy - Asfaltointien korjauskatselmus , muistio - Valmistumisen katselmus 3/ , muistio 2. Toripolun ja Hiekkatien välinen raitti: Aloituskatselmus ja työmaakatselmus, viheralueet , muistio 3. Maantie 312 (Villähteentie) parantaminen välillä valtatien 12

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta ramppi - Kauppakaari, Nastola: Välitarkastus , muistio 4. Varjolanrinteen teollisuusalue, ulkovalaistuksen rakentaminen - Urakkatarjous ja urakoitsijan valinta , LSKT Oy - Urakkasopimus , LSKT Oy / Suomen Energia-Urakointi Oy - LE-Sähköverkko Oy ja Lahti Energia Oy: Sähköliittymissopimus ja sähköntoimitussopimus Pekkalantie-Aurantie-Hoitokodintie, liikenne- ja liittymäjärjestelyjen rakentaminen - Työlupa katuvalaistuksen saneeraustyölle yhdystien 3138 tiealueelle, Uudenmaan ELY-keskus - Hulevesiviemäriputken sijoittaminen mt 3138 tiealueelle, sopimus , Uudenmaan ELY-keskus 6. Kurenojantien rakentaminen: Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa, merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, Hämeen ELY-keskus Lapakiston retkeilyreitistön rakentaminen, kuntatekniikan mestari : Kustannusten selvitys valtuustolle 8. Hevosniemen uimaranta: Leikkialueen suunnittelu ja toteutus, työtilaus 20/2013, LSKT Oy Tilapalvelu: A. Valtion viranomaiset 1. Hämeen ELY-keskuksen tiedote Syksyn koulutustarjonta luottamushenkilöille ja viranhaltijoille sekä muille yhteistyötahoille. F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Tutkimustodistukset, Ramboll Analytics Oy : järvivesi: Luhtaanpirtin uimaranta, / : uimavesi: uimahalli, iso- ja pieni allas, / Päijät-Hämeen pelastuslaitos , vuokrasopimuksen irtisanominen, Villähteen paloasema 3. Pienurakkasopimus , Erstan koulun laajennusosan ulkorappauksen maalaus, Rakennuspalvelu Tero Hakala Vesihuoltolaitos: B. Muut kunnat, yritykset ja yhteisöt 1. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry: Jokitalkkari-hanke , väliraportti vuodelta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän tiedote koskien talousvettä toimittavan laitoksen toiminnassa tapahtuvasta olennaisesta muutoksesta ja sen hyväksymishakemuksesta silloin kun laitos alkaa hankkia vettä toiselta laitokselta ylikunnallisen vesihuollon yhteydessä

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta JRS Pharma Oy:n kanssa tehty sopimus koskien Mälkösen vedenottamon kautta pumpattavan veden hintaa Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö: kielteinen korvauspäätös Yhteiskouluntien jätevesilinjan tukoksen aiheuttamista haitoista asiakaskiinteistölle, D. Nastolan kunnan muut toimielimet ja tehtäväalueet 1. Henkilöstötyöryhmän antama hyväksyminen täyttölupa-anomukseen koskien vesihuoltolaitoksen erillisiä päivystystehtäviä F. Toimintaan liittyvät asiat 1. Ramboll Analytics: - verkostoveden tutkimustodistus, viranomaisvalvonta, , 12TT02471, Villähteen Leipä Oy - verkostoveden tutkimustodistus, viranomaisvalvonta, , 13TT03080, Nastolan terveysasema - vedenottamoiden käyttötarkkailu, raakavesi/käyttövesi, , 12TT vedenottamoiden käyttötarkkailu, putkisto, , 13TT vedenottamoiden käyttötarkkailu, lähtevä vesi, kaivot, , 13TT vedenottamoiden käyttötarkkailu, lähtevä vesi, kaivot, , 13TT jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, kesäkuu ja heinäkuu jätevedenpuhdistamon osavuosiraportti 2/ jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu Palojoessa, ja Porvoonjokitarkkailu, ja Porvoonjoen yhteistarkkailuun kuuluvien puhdistamoiden ja vesistön HAVA-tutkimus, tarkkailuohjelma ja tilausvahvistus/kustannusarvio, Hankkija Oy:n jätevesien tarkkailu, touko-, kesä- ja heinäkuu Levypyörä Oy, teollisuusjätevesien tutkimustodistus, jätevedenpuhdistamon lietetarkkailu, tutkimustodistus, heinäkuu Häiriöraportit lievä häiriö vesijohtoverkossa, Levonniemen vedenottamo häiriö vesihuoltolaitoksen jv-pumppaamossa, Penttilän pumppaamo G. Investointeihin liittyvät asiat 1. Vuolenkoski - Pajulahti vesihuolto <12/45.453/2013> - Uudenmaan ELY-keskus: Työluvan hakeminen vesihuoltolinjan sijoittamiseksti tiealueelle,

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Elenia Oy: sähkön liittymissopimukset , Kaakonmäen jvp, Haanmäen jvp, Sahakosken jvp - Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme: kustannusarvio puunkorjuupalvelusta Pajulahti - Kirkkomäki vesihuoltolinjalla 2. Viiden kunnan vesihuolto <23/45.453/2013> - Elenia Oy: sähkön liittymissopimus , Haikulantie 2 - Lahti Energia Oy: sähkön liittymissopimus , Korvenrannan jvp - Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme: kustannusarvio puunkorjuupalvelusta, vaihe 4, Pyhäntaka 3. Akalahti - Kirkonkylä -vesihuolto <54/45.453/2013> - LSKT Oy , tilaus/sopimus tilaajana toimimisesta hank keen to teutuksessa - Vesihaka Oy: Urakkasopimus vesihuoltolinjan rakentamisesta - Työmaakokouspöytäkirjat 1/ ja 2/ Muistio : Hevosniemen jätevesipumppaamo Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta 72 Ehdotus: (tekninen johtaja) Lautakunta päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toimenpiteisiin kuin merkitä ne lautakunnalle tiedoksi: Tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä: Kaavoitusarkkitehti Poikkeamista koskeva päätös Poikkeamislupapäätös, Niittytie Poikkeamislupapäätös, Rinnetie Poikkeamislupapäätös, Turranmetsäntie Poikkeamislupapäätös, Aurantie Poikkeamislupapäätös, Ahvenkuja Poikkeamislupapäätös, Haavikontie Poikkeamislupapäätös, Mairinojantie 77 A Yleispäätös Lausunto Orimattilan kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta Kuntatekniikan mestari Hankintapäätös Pyörätelineiden hankinta, kolme kpl, kunnan yleiset uimarannat Kurenojantien tuhkarakentamiseen liittyvät valmistelutyöt, konsultin valinta Suunnitelman laadinta, katusuunnitelman muutos, Pekkalantie, Aurantie, Hoitokodintie Suunnitelman laadinta, Hoitokodintien hulevesiviemärin purkulinjan maastomittaus ja suunnittelu Henkilöstöpäätös, julkinen Määräaikaisen ulkoaluetyöntekijän palkkaaminen, Lapakiston retkeilyreitistön rakentaminen Määräaikaisen ulkoaluetyöntekijän palkkaaminen, Lapakiston retkeilyreitistön rakentaminen Maa-alueiden sijoitus- ja käyttöluvat Maa-alueen käyttölupa ja lupa väliaikaisiin liikennejärjestelyihin, Rautalankafestarit Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto, Nousutie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto, Harjuviidantie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto, Harjutie Sijoitus- ja kaivulupa, sähköverkon saneeraus, Kellotapulintie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto DN25, Lähdetie Lupa tilapäisiin liikennejärjestelyihin, työmaaliikenne,

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Ristolantie-Luomanimen kevyen liikenteen väylä, kesäkuu Lupahakemus tilapäisiin liikennejärjestelyihin ja maa-alueen käyttölupahakemus, Urheilutie, Nastolan Markkinat Sijoitus- ja kaivulupa, 0,4 kv:n kaapelit, Kasvikuja Sijoitus- ja kaivulupa, pohjaveden kunnostus, viemäriputki, Ullankankaantie Sijoitus- ja kaivulupahakemus, kaukolämpöjohto DN 150, Elementintie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpölinja, Suppalantie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpölinja, Suppalantie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto DN25, Tuohitie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto, Pajutie Sijoitus- ja kaivulupa, kaukolämpöjohto DN65, Kartanontie Yleispäätös Ajoneuvon Nissan Sunny varastosiirto onnettomuuspaikaltaan, Ylätie Romuajoneuvon Ford Mondeon siirtäminen jätelain 58 :n tarkoitetulle kerääjälle tai käsittelijälle ja korvaus siirtokustannuksista, Kukkastie 11 Maankäyttöinsinööri Kiinteistökauppaa koskeva päätös Kiinteistökaupan hyväksyminen, Karpintie Kiinteistökaupan hyväksyminen, Kuhantie Kiinteistökaupan hyväksyminen, Kurenpellontie 2 Tontin varaussopimusta koskeva päätös Tontin varaussopimuksen hyväksyminen, Metsänhengentie Tontin varaussopimuksen hyväksyminen, Kurepellontie Tontin varaussopimuksen jatkamisen hyväksyminen, Kellotapulintie Tontin varaussopimuksen hyväkyminen, Päärynätie Tontin varaussopimuksen hyväkyminen, Päärynätie Tontin varaussopimuksen hyväkyminen, Reunatie Tontin varaussopimuksen hyväkyminen, Reunatie 16 Yleispäätös Korvaussopimukset katualueesta, Satakielentie ja Sipiläntie Paikkatietoinsinööri Osoitemerkintäpäätös Osoitteenmuutos, Kilpikalliontie Osoitteenmuutos, kiinteistö Lepola RN:o

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Henkilöstöpäätös, julkinen Viran täyttäminen, rakennuttajainsinööri Suunnitelman hyväksymispäätös Kadun rakennussuunnitelman muutoksen hyväksyminen, Vaakatie välillä Katjantie-Varjolanrinteentie, T329/ Suunnitelman muutoksen hyväksyminen, katuvalaistus, Kyynärän 1. alue, S156/ Suunnitelman ja muutossuunnitelman hyväksyminen, katuvalaistus, Ristolan alue, S146/ Suunnitelman muutoksen hyväksyminen, katuvalaistus, Raudoittajanpolku, S149/ Kadun rakennussuunnitelman, vihersuunnitelman ja liikenteenohjaussuunnitelman muutoksen hyväksyminen, raitti välillä Hiekkatie-Toripolku, T337/ Suunnitelmamuutoksen hyväksyminen, katuvalaistus, Aurantie, Hoitokodintie, Pekkalantie välillä Kukkastie-Nastolan kunnantalo ja Kukkastie välillä Kirkonkylän koulu-pekkalantie, S176/ Kadun ja hulevesiviemärin rakennussuunnitelman ja rakennussuunnitelman muutoksen hyväksyminen, Satakielentie ja Sipiläntie, T320/6-12 Yleiskaavoittaja Poikkeamista koskeva päätös Suunnittelutarveratkaisu, Alvontie Suunnittelutarveratkaisu, Kotohaantie 10 Tilapalvelu: Tilapalveluinsinööri Tilapalvelu hankintapäätös Erstan koulun laajennusosa, julkisivun maalaus, urakoitsijan valinta Hankintapäätös, Nastolan kunta, Työterveys Wellamo Oy, rakennus,- sähkö,- ja lvi-tekninen saneeraus Tilapalvelu henkilöstöpäätös, julkinen Määräaikaisen kunnossapitotyöntekijän palkkaaminen, tilapalvelu Tilapalvelu yleispäätös Roskakatos -elementit ostotarjous Roskakatos -elementit ostotarjous Vesihuoltolaitos: Tekninen johtaja

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Vhl henkilöstöpäätös, julkinen Työnjohtopäivystäjän palkkaaminen vesihuoltolaitokselle (7 pv/kk) (Laakso) Määräaikaisen työnjohtopäivystäjän palkkauksen tarkistaminen Viran täyttäminen. vesihuoltoinsinööri Sijaisuusajan korvaus, vesihuoltoteknikko Virkavaalin vahvistaminen, vesihuoltoinsinööri Vhl yleispäätös Vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen, vesihuoltolinja Akalahti-Kirkonkylä, V330/ Vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen, Venetaipaleen vesihuolto Vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen, Vuolenkoski - Pajulahti siirtoviemäri ja yhdysvesijohto, 2. vaihe, muutokset ja Vesihuoltoinsinööri Vhl liittymissopimuspäätös Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3301, Virtasentie 1, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3302, Syreenitie 9, Villähde Vesi- jäte- ja hulevesiliittymissopimus nro 3303, Kerkkätie 5, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3307, Heinämaantie 1436, Villähde Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3305, Virtasentie 3, Nastola Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3306, Heinämaantie 1440, Villähde Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3308, Heinämaantie 1423, Villähde Vesi-, jätevesi- ja hulevesisopimus nro 3304, Hiekkatie 7, Nastola Vesi-, jätevesi- ja hulevesisopimus nro 3309, Hepolankuja 7, Villähde Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3311, Luumutie 1, Uusikylä Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3310, Kynätie 5, Villähde Vesi- ja jätevesiliittymissopimus nro 3313, Haavikontie 4, Villähde Vhl maapohjasopimuspäätös Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten johtojen ja laitteiden sijoittamisesta tilalle , Korvenranta, viiden kunnan vesihuolto vaiheet 1 ja Sopimus MRL 161 :n mukaisten johtojen ja laitteiden sijoittamisesta tilalle , Heikkilä, viiden kunnan vesihuolto putkiosuus Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesi-

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta huolto, Metsähallituksen vuokrasopimusnro Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski-Pajulahti vesihuolto Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski - Pajulahti -vesihuoltolinja, vaihe Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski - Pajulahti -vesihuoltolinja, vaihe Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Vuolenkoski - Pajulahti -vesihuoltolinja, vaihe Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila , Viiden kunnan vesihuoltohanke, putkiosuus Sopimus MRL:n 161 :n mukaisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, tila ja , Viiden kunnan vesihuoltohanke, putkiosuus 2 Vesilaitosteknikko Vhl hankintapäätös Täydellisen juoksupyöräyksikön hankinta jätevedenpumppaamoon, Pappilanpellon pumppaamo Pleuger uppopumppujen hankinta Pumppaamoon sijoitettavan hajunpoistoratkaisun hankinta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Hakemus, kunnan suostumus asettaa yksityistielle liikenteenohjauslaite (puomi), Tervalepän yksityistie 383/42.421/2013 Tekninen lautakunta 73 Nastolan seurakunta ja kiinteistön omistaja yhdessä pyytävät kunnan suostumusta asentaa Tervalepän järjestäytymättömälle yksityistiel le puo mi es tä mään ylimääräinen liikenne ko. tiealueella. Puo mi asen net tai siin kun nan omistamalle maa-alueelle , muu taman met rin pää hän kiinteistön liittymästä eteen päin. Asen nuspai kak si etsi tään maastosta sopivin kohta. Puomin taakse jäävän tien varressa sijaitsee Nastolan seurakunnan ja kiinteistön omistamia maa-alueita sekä Nastolan vesihuoltolaitoksen jätevesipumppaamo. Vesihuoltolaitokselle on luvattu toi mittaa erikseen sovittava määrä avaimia. Tieliikennelaki 51.2 : Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen. YksTL 18 : Tiellä voidaan kieltää pitämästä veräjää tai puomia, jos kieltoa on pidettävä liikenteen takia tarpeellisena eikä siitä aiheudu kohtuutonta haittaa kiinteistölle, jonka kautta tie kulkee. Tällaista kieltoa ei kuitenkaan ole annettava, jos liikenneturvallisuuden tai muun tärkeän syyn on katsottava vaativan veräjän tai puomin pitämistä tiellä. YksTL 96.1 : Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Peruste: Teknisten palvelujen johtosääntö 3 Ratkaisuvalta: 15. päättää yksityisteiden liikenteen kunnan toimivallan osalta. Esitys: (maankäyttöinsinööri) Tekninen lautakunta antaa Nastolan kunnan osalta suostu muksen puomin asentamiseen kunnan omistamalle maa-alueelle , muutaman metrin päähän kiinteistön liittymästä eteenpäin. Nastolan seurakunta vastaa puomin hankinnasta, asentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuvista kustannuksista. Ehdotus: Päätös: (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy maankäyttöinsinöörin esityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Lisätietoja Maankäyttöinsinööri Jouni Lehto, puh ,

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Lausunto, ympäristölupahakemus, Miekan tuhkakaatopaikan ympäristölupapäätöksen nro 51/2011/2 lupamääräyksen 4. muuttaminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 415/07.071/2013 Tekninen lautakunta 74 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimittanut Nastolan kunnalle lausuntopyynnön Lahti Energia Oy:n ym pä ris tö lu pa ha ke muksesta, joka koskee Miekan tuhkakaatopaikan ym pä ris tölu pa pää töksen Nro 51/2011/2 lupamääräyksen 4. muuttamista.lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Miekan tuhkakaatopaikka sijaitsee Miekantiellä Lahden Kujalan alueella. Alueelle ajetaan päivittäin noin tuhkakuormaa Kymijärven voimalaitosalueelta. Nykyisen ym pä ris tö lu van mu kaan kaa to paik kaa saa käyt tää ma-pe klo ja la klo vä lise nä ai kana. Lahti Ener gia Oy:n esittää lupa mää räysten muuttamista si ten, et tä kaa topaikkaa saisi käyttää ma-su klo välisenä ai kana mukaan lukien arki pyhät. Nykyisessä lu vas sa ei ole huomioitu si tä, että voima laitoksella toiminta on ympäri vuoro kautista, jolloin myös tuhkaa muo dostuu koko ajan. Lento- ja poh jatuh kalle varastointikapasi teetti riittää, mutta kaa suttimen pohjakuonalavan täyttyminen on noussut ongelmaksi. Hakemuksen mukaan liikennöinti tuhkan sijoitusalueelle tapahtuu Sapelikadun kautta Miekantielle johtavaa tietä. Sapelikadun ja Miekan tien alueella liikenne ei kulje asutuksen ohi. Lähin asutus on noin 300 metrin etäisyydellä kaatopaikan laajennusalueesta. Ympäristölupamääräyksen mukaan melutaso ei saa ylittää lähimpien asumiseen käytettävien kohteiden pihapiirissä 55 db (LAeq) klo 7-22 eikä 50 db (LAeq) klo Miekan tuhkan kaatopaikalla ja sen ympäristössä suoritettiin jatkuvatoiminen melumittaus ajanjaksolla Mittauspisteitä oli kolme. Mittausjakson aikan ei todettu annettujen raja-arvojen ylistyksiä. Toiminnan aiheuttamien pölyvaikutusten arvioinnissa on todettu, että tuhkan kuljettamiseen käytetty reitti ei kulje asutusalueen kautta eikä ilta-aikoihin ja viikonloppuihin laajennetulla kuljetuksella oleteta olevan pölyämisen kannalta merkittävää vaikutusta tuhkan kaatopaikan läheisyydessä sijaitseville asuinkiinteistöille. Esitys: (kaavoitusarkkitehti) Lahti Energia Oy:n Miekantien tuhkan sijoitusalue sijoittuu kiinteistöille, jotka rajautuvat Nastolan kuntaan. Nastolan kunnan puolella on viljelyskäytössä olevia avoimia peltoja sekä peltojen takana asutusta. Pelto jen ja tuh ka kaa to pai kan vä lis sä on noin 90 metriän leveä metsävyöhy ke. Toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutuksien arvioinnissa tulisi ottaa huomioon myös rakentumattomat, asumiseen kaavoitetut alueet. Piste-

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta tien ja Lehtistentien omakotiasutuksen länsipuolella on voimassa oleva asemakaava, jossa on osoitettu asuinpientalotontteja n. 150 metrin levyiselle alueelle. Asemakaava-alueen raja sijaitsee n. 400 metrin etäisyydellä Lahden kaupungin rajasta juuri läjitysalueen kohdalla. Tämän lisäksi Villähde-Koiskalan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa (hyv ) on osoitettu pientalovaltainen asuntoalue olemassa olevan alueen länsipuolelle, lähemmäs tuhkakaatopaikkaa. Lähimmillään uuden alueen raja on 270 metriä kaupungin rajasta. Pölyvaikutusten arvioinnissa ei ole arvioitu pölyn leviämistä Nastolan puolelle. Pölyn ja melun leviämisen arvioinnissa on todettu läjityspenkkojen ja kasvillisuuden suojaavan lähimpiä asuinkiinteistöjä. Ympäristövaikutukset olisi hyvä arvioida alueen avoimuuden ja vallitsevien tuulensuuntien vuok si myös Nas to lan lähimmillä asuinkiinteistöillä sekä tule van, kaa voite tun asuin alu een alu eella, vaik ka etäi syy det oli si vatkin vä hän pi demmät. Nastolan kunta pitää tärkeänä, että melutaso ei tulevaisuudessakaan ylitä asuinalueille asetettuja ohjearvoja, jotta yleiskaavassa osoitettu maankäyttö voidaan Lehtistenmäen alueella toteuttaa. Kaavoituksen kannalta läjitysalueen aukioloajoilla ei ole merkitystä. Li säksi tu li si huoleh tia sii tä, et tä melun ja pölyn haittavaikutuksia lieventävä kasvillisuus säilyy ja si tä mahdollisuuksien mukaan lisätään suojavyöhykkeelle. Ehdotus: Päätös: (tekninen johtaja) Lautakunta hyväksyy lau sunnokseen kaa voi tus ark ki teh din laa ti man esityksen edelleen kunnanhallitukselle toimitettavaksi. Keskustelun kuluessa jäsen Seppo Kaapro esitti jäsen Eila Lampion ja jäsen Sinikka Ruuskan kannattamana, että kaatopaikan aukioloajat rajoitetaan la-su klo Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, onko lautakunta yksimielinen pohjaehdotuksen hyväksymisestä lisättynä jäsen Seppo Kaapron ehdotuksella. Puheenjohtaja totesi lautakunnan hy väksyneen yksimielisesti päätökseksi pohjaehdotuksen lisättynä Seppo Kaapron ehdotuksella.

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Lausunto, tienpidon ja liikenteen suunnitelma , Uudenmaan ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue 355/07.070/2013 Tekninen lautakunta 75 Uudenmaan ELY-keskus on toimittanut Nastolan kunnalle lausuntoa varten tien pi don ja lii ken teen suunnitelman Lausunnon toimittamiselle on haettu lisäaikaa saakka. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa on seuraavia asioita: - toimialueen tunnusluvut - liikennejärjestelmän palvelutason parantaminen - investointihankkeet perusväylänpidon ostovoiman ja tavoiteltavien vaikutusten tarkastelu - ELY-keskusken suhtautuminen kestävään liikkumiseen Teknisten palvelujen lausunto: 1. Toimialue Uudenmaan ELY-keskuksen toimialue on laaja, ja siihen sisältyy hyvin eri ta soi sia aluei ta pää kau punkiseudusta maaseutukuntiin. ELY-keskuksen henki lökun taan liit tyen ei ole moitittavaa, mutta organisaatio on va litet tavan kan kea ver rattuna aikaisempaan tilanteeseen ainakin toimi alu een ra joilla. Val tion säästämisohjelman myötä yleistynyt vaihtelevien ja vailla pää tös valtaa olevien konsulttien käyt tö lupa-asioiden valmiste lus sa on mutkis tanut tilannetta huolestuttavasti. 2. Liikennejärjestelmäasiat Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet ovat kunnossa, mutta erityisesti rahoituksen puutteeseen törmääminen sekä valtion että kun tien osalta vaikeuttaa to del li suu dessa tavoitteiden saavuttamista. 3. Investointihankkeet Suuret investoinnit ovat valitettavasti pääosin Kehän III:n eteläpuolelle rajoittuvia. Kehä III:n ulkopuolisiin suuriin hankkeisiin tuntuu olevan hankalaa saada edes suunnittelurahaa ilman kuntien vahvaa lobbausta ja merkittävää osarahoitusta. Pienten, yksilöityjen hankkeiden osuminen yksittäisen maaseutukunnan koh dal le on hy vin epätodennäköistä. Pieniä liikenneturvallisuushankkeita ei ole nimetty julkaisussa. Nastolassa on tarpeita ELY-keskuksen hallinnoimien väylien osalta erik seen ja myös kunnan kanssa yhteistoimintaa edellyttävien kohteiden osalta.

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Perusväylänpitoasiat Rahoitus ratkaisee, mutta nykytilan säilyttämistä ei voida pitää riittävänä. Valtatietasoisillakin väylillä on sekä liikenneturvallisuutta alentavia että kalustoa vaarantavia pintarakenteita, mikä aikanaan johtaa myös perusinvestoinnin korjausvelan hallitsemattomaan kasvuun. Hoitoalueiden rajojen ei pitäisi periaatteellisesti näkyä. Valtatie 12:n osalta on havaittavissa eroa Kaakkois-Suomen ja Päijät-Hämeen välisel lä rajalla. Talvella länsipuolella suolaaminen on ollut tarveharkintatilanteissa yliaktiivista ja vas taa vasti kesähoito alempitasoista kuin itäpuo lel la. Eri tyi sesti tien var sien siivous on jäänyt länsipuolella tekemättä vuo si kau sia. Nastolassa on sekä väylänpito- että investointiasiana vt 12:n riskit merkittävään Alimmaisten pohjavedenottamoon liittyen. Pohjavedenotta mon vir taa ma kulkee suojaamattoman valtatien alitse. Kun uuden linjauksen toteuttaminen viivästyy, tienpidon osalta pitää ottaa huomioon riskit ottamolle. 5. Kestävä liikkuminen Nastolassa on hyvä palvelutaso linja-autoliikenteen osalta itä-länsisuunnassa Lahti-Nastola-akselilla. Muilta osin palvelutaso on olematon. Joukkoliikennelainsäädännön muutoksen myötä tapahtuvat järjestelyt ovat kesken. Alkuperäisen tavoitteen mukaisen palvelutason parantumisen osalta on merkittäviä uhkakuvia. Kolmen Lahti-Pietari-radan varrella olevan rautatieliikennepaikan kehitys on ollut myönteistä. Hyvin onnistuneen hankkeen jatkeena vuorotarjonnan lisääminen toisi merkittävän matkustajapotentiaalin lisän. Kevyen liikenteen yhteys Nastolan nauhataajamaa pitkin Lahteen on hyvä. Ely-keskuksen hallinoimien etelä-pohjoissuuntaisten väylien liikenneturvallisuus kaipaa kevyen liikenteen osalta parantamista. Parantamisellä on huomattavaa merkitystä myös koulukuljetustarpeisiin. 5. Yhteenvetopäätelmä Liikenteen kautta kertyy tuloja, jotka ohjautuvat siinä määrin muualle, et tä monessa kohdin törmätään kustannuskysymykseen optimaalisen toi minnan estäjänä. Infran korjausvelan kasvattaminen on kestämätöntä. Kustannuskysymyksiin törmätään myös kestävän liikkumisen järjestämisessä. Valtionhallinnon kehittämistoimenpiteissä on syytä ottaa huomioon kokonaisuus kuntiin suuntautuva palvelutaso mukaan lukien. Ehdotus: (tekninen johtaja)

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226 Tekninen lautakunta Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Tiedoksi saatettavat asiat 228 102 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 21/2013 316 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 18:00-21:45 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 242 Tekniset palvelut 319 243

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES-

Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2011 515 Kunnanhallitus 03.10.2011 AIKA 03.10.2011 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot