POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE"

Transkriptio

1 Pohjois -Suomen hallinto -oikeus Fax s.posti: pohiois-suomi.hao(cdoikeus.fi POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA: VALITUS VALITTAJA: ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Satu Marin, Tornio Pekka Hacklin, Tornio Olavi Parkkila, Tornio Jan-Mikael Hakomäki, Tornio Janne Olsen, Tornio Mauri Lappalainen, Tornio AA Tuomo Heikkilä Asianajotoimisto Henriksson & Heikkilä Oy Hallituskatu 11 A 2, Tornio Puh fax s.posti : tuomo.heikkila(whehe.fi PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Tornion kaupunginvaltuuston tekemä päätös 19, jolla Tornion kaupunginvaltuusto on päättänyt ostaa Hopearannan kiinteistön Karungin palvelukoti ry:ltä ,00 euron kauppahinnalla ym. VAATIMUKSET 1) Tornion kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano on keskeytettävä, kunnes asiassa on annettu lainvoimainen päätös 2) Tornion kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. 3) Tornion kaupunki on velvoitettava korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut korkolain mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta 1

2 PERUSTELUT Kuntalain 90 :n mukaisesti valittajat katsovat, että päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa ja että päätöstä rasittaa menettelyvirhe ja että päätös joka tapauksessa on muuten lainvastainen. Tornion kaupunginvaltuusto (jatkossa kaupunki) on ylittänyt kuntalain 2 :n mukaisen toimivaltansa, kun se on maksanut käytännössä arvottomasta kaupan kohteesta ylihintaa, jolla on maksettu yksityisen yhdistyksen / yksityisen osakeyhtiön velkoja. Toimivalta on ylitetty myös sillä perusteella, että kauppajärjestelyt on toteutettu sen vuoksi, että yksityinen yhdistys ja sen omistama kiinteistöosakeyhtiö pelastetaan konkurssilta. Kauppahinta sisältää joka tapauksessa kiellettyä yritystukea. Lisäksi asian valmistelussa on useita jäljempänä yksilöitäviä puutteellisuuksia, joiden vuoksi päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja lainvastaisena. Päätös tulee kumota myös sillä perusteella, että kaupan valmisteluissa on rikottu tarkoitussidonnaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita sekä koska valmistelu on ollut puutteellista ja huolimatonta sekä virkavelvollisuuksien vastaista. Päätös tulee kumota myös sillä perusteella, että asian käsittelyssä itsensä esteellisinä jäävänneet Karungin Palvelukoti ry:n toiminnanjohtaja Outi Keinänen ja hallituksen jäsen Matti Lankila eivät ole tosiasiallisesti poistuneet kokouksesta, vaan he ovat jääneet kuuntelemaan kokouksen kulkua ja jotkut valtuutetut ovat jopa keskustelleet heidän kanssaan valtuuston istunnon aikana. Todettakoon, että Outi Keinänen on Suomen keskustan edustaja Tornion kaupunginhallituksessa ja Matti Lankila on Suomen keskustan edustajana Tornion kaupunginvaltuustossa. Päätöksen on katsottava syntyneen virheellisessä järjestyksessä myös sen perusteella, että valtuuston pj Katri Kulmuni (kesk) on juuri ennen päätöksentekoa lukenut valtuustolle päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivän Hopearannan toiminnanjohtaja Outi Keinäsen allekirjoittaman vetoomuskirjeen, jossa on esitetty mm. kauppahinnan minimivaatimus, ,00 euroa. Päätöksen on katsottava syntyneen virheellisessä järjestyksessä ja lain vastaisesti myös sillä perusteella, että valtuustolle ei ole esitetty kaikkia olennaisia seikkoja, kuten kuntoarviota, jossa on mm. maininnat kaupan kohteen ilmeisistä homevaurioista. Asiassa ei ole varmistuttu siitä, että kaupan kohde täyttää asumisterveysohjeiden mukaiset terveellisen asumisen edellytykset. Kaupan kohteesta ei ole hankittu kuntoarvion perusteella välttämättömiä tarkempia rakenteiden jatkotutkimuksia homevaurioiden laadusta ja laajuudesta eikä valtuustolle ole pyynnöistä huolimatta selvitetty korjauskustannusten määrää, joka voi pahimmillaan olla jopa useita miljoonia euroja. Kaupan kohteen arvosta ei ole myöskään hankittu kahden riippumattoman kiinteistönvälittäjän arvioita. Käytettävissä olevan tiedon perusteella kaupunki on ollut ainoa mahdollinen kohteen ostaja. Kohteella ei ole ollut arvoa, jolla se olisi saatu myytyä ulkopuoliselle ostajalle. 2

3 Päätöksen on katsottava syntyneen virheellisessä järjestyksessä ja lain vastaisesti myös sillä perusteella, että kaupunginvaltuustolle ei ole esitetty vuokrasopimusta, jonka perusteella tilat on ollut tarkoitus vuokrata. Puutteellisuuksien vuoksi kaupunginvaltuusto ei ole edes voinut arvioida kauppaan liittyviä kokonaiskustannuksia. Asiassa on ollut riidatonta, että kaupungilla ei ole tarvetta vuokratiloille lukien, koska väitettyä vanhuspalvelua ei saada käynnistettyä ilmeisesti ainakaan ennen Asiassa saadun tiedon mukaan vuokrasopimus on kuitenkin ollut välttämätöntä tehdä lukien, jotta yhdistys ei ajaudu konkurssiin. Kauppaan liittyvä esittelijän muistio on ollut ristiriitainen mm. väitetyn vanhuspalveluiden hoitotarpeen osalta. Esittelytekstin perusteella laadittu kauppakirja on lisäksi ollut sekava eikä siihen ole sisällytetty mainintaa kaupankohteesta hankitusta kuntoarviosta. Valtuutetuilla ei ole ollut tietoa kaupan kohteen epäiltävissä olevista homevaurioista ja esittelevä virka-mies on ilmoittanut valtuutetuille, että kaupan kohde on hyvässä kunnossa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja on julkisuudessa todennut, että kaupan kohde on erittäin hyvässä kunnossa. Tiedot ovat olennaisesti ristiriidassa kaupan kohteesta laaditun kuntoarvion kanssa. Edellä mainituilla ja jäljempänä täsmennettävillä perusteilla päätös on syntynyt puutteellisen ja ilmeisen tarkoituksellisen virkavelvollisuuksien vastaisen valmistelun seurauksena ja on joka tapauksessa lainvastaisena kumottava. TÄYTÄNTÄÄNPANON KESKEYTTÄMINEN Valittajat pyytävät, että hallinto-oikeus määrää heti päätöksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi. Täytäntöönpano on keskeytettävä, koska kyseessä on toimialan vastainen ja lainvastainen päätös, josta voi aiheutua kaupungille erittäin suuri vahinko. Asiassa ei ole selvitetty EU:n valtiontukisäännösten soveltuvuutta eikä pidättäydytty päätöksen täytäntöönpanosta. Täytäntöönpano on keskeytettävä kiireellisenä, koska kaupunginhallitus on katsonut päätöksen kuuluvan kunnan toimialaan ja olevan laillinen sekä vaituuttanut sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemään vuokrasopimuksen kyseisen yksityisen yhdistyksen kanssa, vaikka valtuuston päätös ei ole lainvoimainen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuokrasopimuksen tekemistä koskevasta päätöksestä on lisäksi tehty oikaisuvaatimus. Vuokrasopimuksen perusteella kaupungille on siirtynyt vastuu kiinteistön kunnosta ja ylläpitokustannuksista, vaikka kaupungilla ei ole ollut tarvetta eikä edes todellista mahdollisuutta käytännössä hyödyntää tiloja väitettyyn tarpeeseen ennen Kiinteistöllä on lisäksi aloitettu kaupungin toimesta korjaustoimenpiteitä, joiden kustannuksista ei ole kerrottu valtuustolle. Järjestelyt on tosiasiallisesti toteutettu, jotta yksityinen Suomen Keskustaa lähellä oleva yhdistys ja sen omistama kiinteistöosakeyhtiö eivät ajautuisi konkurssiin. Valtuustolle kuuluvaa harkintavaltaa on käytetty vastoin lain tarkoitusta. 3

4 ASIAN TAUSTASTA Tornion kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 19 otsikko on: Karungin Palvelukoti Ry:n esitys neuvottelujen käynnistämisestä Hopearannan kiinteistön hankkimiseksi kaupungille. Jo otsikko kertoo, kenen tarpeesta asiassa on kyse. Aloite on lähtenyt Hopearannasta. Karungin Palvelukoti r.y (jatkossa Hopearanta) on tuottanut Tornion kaupungille vanhuspalveluita useiden kymmenien vuosien ajan. Tornion kaupunki on noin vuonna 1995 antanut Hopearannalle omavelkaisen takauksen, jolle kaupunki ei ole vakuuden antamishetkellä valitettavasti oman takausvastuunsa turvaamiseksi vaatinut vastavakuutta. Kaupunki on myöhemmin esittänyt Hopearannalle vaatimuksen vastavakuuden antamisesta jälkikäteen, mutta Hopearanta ei ole siihen suostunut, vaan se on perustanut Tornion kaupungin keskustaan 100 %:sti omistamansa Kiinteistö Oy Tornion Hopeahovin (jatkossa Hopeahovi). Hopearanta on toteuttanut Hopeahovin rakennuttamisen n.6,62 miljoonan euron kustannuksilla. Rakentamiskustannukset on valtuustolle esitetyn päätöksen esittelytekstin mukaan rahoitettu n. 4,61 miljoonan euron ARAkorkotukilainalla, n. 1,17 miljoonan euron RAY:n avustuksella, n. 0,6 miljoonan euron pankkilainalla ja n. 0,1 miljoonan euron omalla pääomalla. Valtuustolle päätöksentekohetkellä annettujen tietojen mukaan Hopearanta on pantannut Hopearannan nyt ostettavana olevan kiinteistön Hopeahovin velkojen vakuudeksi. Hopearanta on julkisista hankinnoista annetun lain nojalla osallistunut Tornion kaupungin järjestämään avointa menettelyä käyttäen toteutettuun vanhusten tehostettua palveluasumista ja dementiaryhmäasumista koskevaan kilpailutukseen. Kilpailutus on avattu kansallisella hankintailmoituksella ja tarjouspyynnöllä ja sopimuskausi on koskenut ajanjaksoa sekä optiokausia vuosina 2015 ja Hopearanta on hävinnyt kilpailutuksen ja valittanut asiasta markkinaoikeuteen, joka on hylännyt Hopearannan valituksen. Hopearanta on valittanut markkinaoikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka päätöksen antamista Tornion kaupunki on omalla toiminnallaan myötävaikuttaen viivästyttänyt perustellen asiaa mm. Hopearannan kanssa käytävillä neuvotteluilla. Kilpailutuksen häviämisen vuoksi Hopearanta on joka tapauksessa ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin. Hopearanta on pyrkinyt kilpailutuksen häviämisen jälkeen saamaan kiinteistöön taloudellisesti kannattavaa toimintaa ilman kaupungilta tulevia palvelunostoja, mutta kysyntää Hopearannan tuottamille palveluille ei ole ollut. Taloudellisen tilanteen heikennyttyä Hopearanta on pyrkinyt järjestämään tilanteen siten, että Tornion kaupunki ensin vuokraisi kohteen hyvin pitkällä vuokrasopimuksella, mutta kun se ei ole onnistunut, niin Hopearanta esitti, että kaupunki ostaisi kiinteistön. 4

5 KUNNAN YLEINEN TOIMIALA Palvelukoti Hopearanta ry:n ja Kiinteistö Oy Tornion Hopeahovin nyt kyseessä oleva pelastaminen konkurssilta ja ylikauppahinnan maksaminen yksityiselle yhdistykselle pesämunaksi uuden rakennushankkeen toteuttamista varten Tornion kaupungin lahjoituksen avulla on monin tavoin hyvin poikkeuksellinen. Tornion kaupunki on takausvastuunsa perusteella ollut velvollinen maksamaan Hopearannan velkoja valtuustolle esitettyjen tietojen mukaisesti ,08 euroa per Kiinteistön kauppahinnaksi on kuitenkin määritetty ,00 euroa, joten Tornion kaupungin takausvastuuseen perustuva maksuvelvollisuus on nyt kyseessä olevassa tapauksessa ylitetty ainakin ,92 eurolla. Kunnan toimialaan ei kuulu maksaa yksityisen yhdistyksen tai sen omistaman osakeyhtiön velkoja. Asiassa ei ole esitetty lain mukaista perustetta yksittäisen yksityisen yhdistyksen / yrityksen pelastamiselle konkurssilta. Kunnan toimialakriteereihin kuuluu yhdenvertaisuuden periaate ja tasapuolisuuden huomioon ottaminen päätöksenteossa. Yhdenvertaisuusperiaatteesta johtuen kunnalla on kielto antaa taloudellista tukea yksityiselle yritykselle, joka on kilpailluilla markkinoilla ajautumassa konkurssiin. VALTIONTUKI Kaupunki on maksaessaan yhdistyksen ja sen omistaman kiinteistöosakeyhtiön velkoja tukenut vanhuspalveluita tuottavaa yksityistä yhdistystä / kiinteistöosakeyhtiötä tavalla, joka vääristää kilpailua Euroopan Unionin sisämarkkinoilla. Yrityksille myönnettävää valtiontukea koskevat puitteet määritetään Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikloissa. Valtiontukisäännökset koskevat myös kuntien myöntämiä tukia. Pääsääntöisesti valtiontuet ovat kiellettyjä. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa valtiontuen tunnusmerkit täyttyvät, koska 1. Julkisia varoja on kanavoitu yksityiseen yhdistykseen / yritykseen. Kyseessä on tuki, jota Hopearanta ei olisi saanut tavanomaisessa liiketoiminnassaan. 2. Varat on myönnetty ainoastaan yhden yrityksen velkojen maksuun ylikauppahintana. Hopearanta on asetettu kilpailijoitaan parempaan asemaan. Tukea ei olisi myönnetty kenellekään muulle. Tuella on ollut budjetti- ja menovaikutus. Valtuusto on joutunut myöntämään ,00 euroa lisämäärärahaa kiinteistön ostoa varten. Kaupunki ei ole ylikauppahinnan johdosta tullut omistamaan yksityistä yritystä. Varojen sijoittaminen ei ole tapahtunut normaalien markkinatalousperiaatteiden mukaisesti. Valtuusto on käyttänyt asiassa yksittäistapauksellista harkintavaltaa virheellisesti ja vaikuttanut yksityisen yhdistyksen / yrityksen ja sen kilpailijoiden väliseen asemaan markkinoilla. 5

6 3. Toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, koska julkisilla varoilla pelastetaan konkurssilta yksityinen vanhuspalveluita kilpailluilla markkinoilla tuottava yhdistys / yritys. Tuen vähäinen määrä, yrityksen pieni koko tai vähäinen markkinaosuus eivät sulje pois kilpailun vääristymän mahdollisuutta. Edellytyksen tulkinta on laaja. 4. Toimenpide vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Asiassa on riidatonta, että Hopearanta ja sen omistama kiinteistöosakeyhtiö Hopeahovi harjoittavat taloudellista toimintaa ja toimivat markkinoilla, joilla esiintyy jäsenvaltioiden välistä kauppaa. Tuensaajan liiketaloudellisella tai oikeudellisella asemalla ei ole merkitystä, koska voittoa tuottamatonkin järjestö voi harjoittaa taloudellista toimintaa. Tornion kaupungissa kilpailutilanteessa Hopearannan kanssa on mm. Mikeva Oy, jonka omistaa ranskalainen sijoitusyhtiö (G Square Capital 1 -niminen rahasto). Lain mukaan ainoastaan EU:n komissiolla on toimivalta hyväksyä tuki sisämarkkinoille soveltuvaksi. Suunnitellusta toimenpiteestä tulee ilmoittaa komissiolle ennakkoon eikä tukitoimenpidettä saa toteuttaa ennen kuin komissio on antanut toimenpiteelle hyväksyntänsä. KHO on käsitellyt valtiontukea koskevaa asiaa mm. tapauksessa KHO 2009:89. Päätöksen perusteluissa todetaan mm, että kunnanhallituksen myyntipäätöstä tehtäessä ei ollut luotettavasti selvitetty määräalojen käypää arvoa eikä EY-valtiontukimääräysten ja -säännösten mahdollista soveltuvuutta. Päätöstä tehtäessä ei ollut myöskään noudatettu menettelyä, jota noudatettaessa ilmoitusvelvollisuutta ei ole. Kunnanhallituksen on valtiontukiviranomaisena huolehdittava valtiontukea koskevien säännösten noudattamisesta. Näistä syistä kunnanhallituksen päätös oli syntynyt valtiontukea koskevien säännösten noudattamatta jättämisen perusteella virheellisessä järjestyksessä ja päätös oli kumottava. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa on kyseessä ostopäätös, mutta se ei muuta sitä perusasetelmaa, että asiassa ei ole luotettavasti selvitetty ostettavan kohteen käypää arvoa eikä EY-valtiontukimääräysten ja - säännösten mahdollista soveltuvuutta eikä noudatettu menettelyä, jota noudatettaessa ilmoitusvelvollisuutta ei ole. Asiassa on tarkoituksellisesti maksettu ylihintaa kohteesta, jonka käypä arvo yleisillä markkinoilla on ollut nolla. Kukaan muu kuin Tornion kaupunki ei olisi sitä ostanut vastaavilla kauppaehdoilla. Käyvän markkina-arvon ylittävä kauppahinta kuuluu Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kohdan soveltamisalaan, koska kauppahinta ei ole markkinataloudessa järkevästi toimivan sijoittajan eli markkinataloussijoittajaperiaatteen mukainen. Kaupunki ei ole esittänyt selvitystä kaupan markkinaehtoisuudesta eikä valtiontukisäännösten ja määräysten soveltuvuutta voida sulkea pois. Valtiontukea koskevien säännösten osalta komissio on kuntaliiton lausuntojen mukaan yksittäisten takausten osalta katsonut, että kaikkien seuraavien edellytysten on täytyttävä, että yksittäinen takaus ei ole valtiontukea: 6

7 1. Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa 2. Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata. 3. Takaus ei kata enempää kuin 80 % lainan tai rahoitussitoumuksen määrästä 4. Lainan pienentyessä taatun määrän on pienennyttävä siten, että takaus ei missään vaiheessa kata enempää kuin 80 % jäljellä olevasta määrästä 5. Takauksesta maksetaan markkinahinta Nyt kyseessä olevassa tapauksessa on maksettu yksityisen yhdistyksen / kiinteistöosakeyhtiön velkoja tilanteessa, jossa yhtiö on ollut konkurssin partaalla ja kauppahinta ylittää markkinataloussijoittajaperiaatteen mukaisen hinnan. Kaupan osapuolena oleva Hopearanta on riidattomasti suurissa taloudellisissa vaikeuksissa ja olisi ilman ylikauppahintaa ajautunut konkurssiin. Kauppahinnan minimimäärä on määritetty Hopearannan tarpeista lähtien, kuten Hopearannan puolesta valtuustossa luettu kirjelmäkin osoittaa. TARKOITUSSIDONNAISUUDEN JA YHDEN VERTAISUUSPERIAATTEIDEN RIKKOMINEN Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa päätös on tehty kiireellisenä siten, että vähintään vuokrasopimus saadaan voimaan mennessä, jotta Hopearanta ei ajaudu konkurssiin. Vuokrasopimuksella on siirretty kaikki kustannusvastuu, myös korjausten osalta, kaupungille, vaikka valtuuston päätöksen esittelytekstissä on puhuttu ainoastaan käyttökustannuksista ja vakuutuksista ja kiinteistöverosta. Vuokrasopimuksen sisältä poikkeaa valtuustolle esitetyistä tiedoista ja on vastoin valtuuston päätöstä. Valtuuston päätöksen esittelytekstin mukaan vuokraa ei yhdistykselle makseta, vaan kaupunki vastaa kiinteistön käyttökustannuksista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemässä vuokrasopimuksessa vuokran määrä on kuitenkin määritetty siten, että vuokralainen vastaa kiinteistöön ja vuokrattaviin tiloihin kohdistuvista pääomamenoista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa hyväksymä vuokrasopimus on valtuuston päätöksen vastainen myös siltä osin, että siinä on kaupungin vastuulle sälytetty kaikkien tilojen, koneiden, laitteiden ja piha-alueiden vuosihuollot ja kunnossapidon korjauskustannukset eikä vuokranantaja tee vuokrahyvitystä vuokralaisen vastuulle sälytetystä huolto- tai kunnossapitotöistä. Vuokrasopimuksen mukaan myös viranomaisten mahdollisesti vaatimat välttämättömät korjaukset ja lisäykset on siirretty vuokralaisen maksettavaksi vastoin valtuustolle annettuja tietoja. Muissa vuokraehdoissa kaupunki on vastoin valtuustolle annettuja tietoja sidottu vastuuseen myös palvelukodin asukkaiden välillä solmituista vuokrasopimuksista, joita ei ole missään vaiheessa esitelty valtuustolle. Kaupunginvaltuustolle ei ole annettu toimivaltaa siihen, että se voisi pelastaa yksityisen yhdistyksen tai yrityksen konkurssilta eikä toimivaltaa maksaa ylihintaa, jotta yhdistys voisi käyttää saamiaan rahavaroja omistamansa kiinteistöosakeyhtiön velkojen maksamiseen. 7

8 Tornion kaupungin organisaatio on saakka ollut sitä mieltä, että Hopearannan pelastamiseen ei ryhdytä. Kaupunginhallituksessa on ennen tehty päätös siitä, että kaupunki vastustaa Hopearannan oikeudenkäynneissä esittämiä vaatimuksia jälkeen Outi Keinänen on tullut valituksi Tornion kaupunginhallitukseen ja sen jälkeen kaupungin suhtautuminen Hopearantaan on olennaisesti muuttunut. Tarkoitussidonnaisuuden periaatetta loukkaa se, että päätökseen osallistuneet valtuutetut ovat edistäneet selkeästi yhden yksittäisen konkurssiuhan alla olleen yhdistyksen etua päätöksenteossa. Palvelujen suhteellisen vähäinen tosiasiallinen tarve Karungissa huomioon ottaen tarvetta Hopearannan tilojen käyttöön otolle ei ole tosiasiallisesti ollut ja ainakin tarve olisi voitu toteuttaa myös huomattavasti kohtuullisemmin kustannuksin. Esittelijän perustelutekstien mukaan päätöksentekohetkellä ei ole yhtään henkilöä, jolle kaupungin olisi osoitettava palveluasumisen paikka 3 kuukauden sisällä. Kokonaisarvostelussa on otettava huomioon myös se seikka, että kaupunginvaltuustolle ei ole esitelty kuntoarviota eikä kuntoarvion selkeistä homevaurioviitteistä huolimatta kohteesta ole hankittu tarkempaa kuntotutkimusta homevaurioiden laajuudesta ja kustannuksista. Kun kaupunki aiemmin irtisanoi vesivahingon aiheuttamien mikrobivaurioiden vuoksi Tornion sosiaalitoimiston vuokrasopimuksen, niin ennen uuden vuokrasopimuksen tekemistä kaupunki edellytti, että kohteessa tehdään kuntotutkimukset, joissa rakenteisiin porattiin reiät ja näytteet tutkittiin. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että myös Hopearannan tapauksessa toimitaan samoin. Valtuustolle on lisäksi annettu ymmärtää, että kohde olisi niin hyvässä kunnossa, että sinne voisi heti siirtää toiminnan, mutta kohteessa on havaittujen puutteellisuuksien vuoksi välttämätöntä aloittaa tarkempien tutkimusten ja remonttien tekeminen, ellei niitä ole jo aloitettu. Valtuustolle on myös annettu ymmärtää, että Kiinteistö Oy Hopeahovin realisoinnista olisi vaikea hyötyä, mutta sen osalta ei ole hankittu mitään selvitystä sen mahdollisesta realisointiarvosta. Pelkkään esittelijän väitteeseen perustuvaa tietoa ei voi pitää uskottavana. Kyseessä on kuitenkin Tornion keskustassa hyvällä paikalla sijaitseva ja uusi kiinteistö, jonka realisoinnilla olisi ollut mahdollista ehkä kattaa jopa koko Tornion kaupungin takausvastuu. Valtuustolle on esittelytekstin mukaan annettu ymmärtää, että Hopearanta järjestelee kiinnitykset vapaaksi saatuaan "kassaperusteista kauppahintaa" ,92 euroa. Prosessi on päätöksentekohetkellä ollut kesken, joten siihenkin liittyy riskejä. Valtuusto on kaupan vuoksi myöntänyt lisämäärärahaa ,00 euroa kiinteistön ostoa varten, mikä osoittaa sen, että kyseiseen asiaan ei ole valmistauduttu vuoden 2013 puolella budjettia laadittaessa. 8

9 ESTEELLISYYS Valtuutetut Outi Keinänen ja Matti Lankila ovat, pidetyssä valtuuston istunnossa, jossa käsiteltiin nyt kyseessä olevaa Palvelukoti Hopearannan omistaman kiinteistön myyntiä, ilmoittaneet olevansa Karungin Palvelukoti ry:n toiminnanjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Esteellisyydestään huolimatta Keinänen ja Lankila eivät ole poistuneet kokouspaikalta, vaan he ovat jääneet kuuntelemaan valtuuston istuntoa valtuustosalin avoimen kahvilatilan oven taakse ja ovat siten tietoisesti ja tarkoituksellisesti osallistuneet asian käsittelyyn siten, että he ovat ennen päätöksentekoa jopa keskustelleet muutamien keskustan valtuustoryhmän jäsenten kanssa, minkä vuoksi päätös on syntynyt virheellisenä ja se on kumottava. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Katri Kulmuni on pyrkinyt vaikuttamaan valtuustoon lukemalla juuri ennen päätöksentekoa Hopearannan kaupunginvaltuustolle osoittaman lisäinfoa kiinteistökauppaan kirjelmän. Ottaen huomioon, että Hopearannan edustajat ovat muodollisesti jäävänneet itsensä asian käsittelystä, mutta että siellä kuitenkin luetaan heidän kirjelmänsä, jonka Outi Keinänen ja Matti Lankila itsekin kuuntelevat, niin tilannetta on kokonaisuutena arvostellen pidettävä esteellisyyden muodostava. Käytännössä asian käsittelyssä on annettu puheenvuoro kirjelmän allekirjoittaneelle Outi Keinäselle. Kirjelmässä on todettu mm., että yhdistykselle tarjottu teistön rasitteista vapaana ja että yhdistyksellä ei ole vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi mahdollisuutta aloittaa neuvotteluja enää alusta eikä ratkaisua ole enää mahdollista viivyttää. Yhdistys myös ilmoittaa, että vähäinenkin ehtojen muuttaminen huonommaksi tai asian jättäminen pöydälle johtaa yhdistyksen puolelta pian konkurssihakemuksen jättämiseen. OLEELLISTEN TIETOJEN PUUTTUMINEN TAI VIRHEELLISYYS Valtuustolla ei ole ollut käytettävissään kaikkia olennaisia tietoja päätöstä tehtäessä. Valtuuston pöytäkirjan esittelytekstissä on todettu mm. seuraavaa: Hopearannan kiinteistön osalta on todettu, että se on hyvässä kunnossa sekä huollettu asianmukaisesti. Valtuuston istunnossa asian esittelijä Hannu Markkula on kertonut kiinteistön olevan hyvässä kunnossa eikä Markkula ole esittelijänä pitänyt tarpeellisena tuoda valtuutettujen tietoon kuntoarviossa olevia jäljempänä mainittuja seikkoja eikä luovuttaa kuntoarvioita valtuutettujen käyttöön. Kiratek Oy:n päivätyn kuntoarvion johdanto osassa on todettu, että kuntoarviota on täydennettävä kuntotutkimuksilla, jolloin rahoituksen kannalta tärkeät rakennusosien ja järjestelmien korjausajankohdat ja -kustannukset tarkentuvat. Kuntoarviosta on tilaajan pyynnöstä iätetty kustannusarviot kokonaan pois. 9

10 Kuntoarvion mukaan kyseessä on vuonna 1968 valmistunut hoitokotirakennus, jota on laajennettu 1990-luvun puolessa välissä, joten kyseessä on pääosin varsin vanha, yli 45 -vuotias rakennus. Kuntoarvion mukaan: - pääsisäänkäynnin yhteydessä olevassa tuulikaapissa iv-tilan oven edessä havaittiin mikrobeihin viittaavaa hajua kerroksen huoneessa 1082 havaittiin mikrobeihin viittaavaa hajua - 1. kerroksen huoneessa 1046 havaittiin mikrobeihin viittaavaa hajua. - kellarikerroksen yksiössä (asunto 3) havaittiin myös poikkeavaa hajua. - kellarin lattioissa ja seinien alaosissa havaittiin pintakosteusmittauksissa kohollaan olevia kosteusarvoja - kellarin kaksoisbetonirakennetta sekä lämmöneristämättömän betonilaatan päälle tehtyä puukorokelattiaa pidetään yleisesti riskirakenteena - kellarin huoneistossa (asunto 4) havaittiin poikkeavaa hajua - kellarin sosiaalitilojen pukuhuoneessa havaittiin poikkeavaa hajua - tuulettuvassa alapohjassa oli tarkastushetkellä voimakas mikrobivaurioon viittaava haju ja tilan tuulettuvuus vaikuttaa riittämättömältä. Ryömintätilan ulkoseinällä olevan betonipalkin pintaan oli kosteus tiivistynyt. - perustuksissa näkyi kosteusvauriojälkiä (kuva 14) - sisäkatossa näkyi vuotojälki (kuva 40) - seinässä näkyi merkkejä rakenteessa nousevasta kosteudesta (kuva 48) Varovasti arvioiden homevaurioihin viittaavia havaintoja on siten tehty ainakin 12 kohdassa rakennusta. Miksi kuntoarviota ei ole näiden osalta täydennetty kuntotutkimuksilla? Ilman tarkempia kuntotutkimuksia ei ole voitu varmistaa kuinka vakavista vaurioista kaupan kohteessa on kysymys! Kiratek Oy:n kuntoarvion kohdassa on suositeltu seuraavia kuntotutkimuksia ja selvityksiä. 1. Rakenteiden kuntotutkimus mikrobivaurioon viittaavan hajun syyn selvittämiseksi 2. Märkätilojen kopokartoitus 3. Ilmanvaihtokojeiden, kanaviston, sekä päätelaitteiden äänenvaimentimien tutkiminen mahdollisten kuitulähteiden vuoksi 4. tarkastukset lumettomana aikana: piha-alueen ja salaojien tarkastus ja tarvittaessa putkien huuhtelu 5. sisäkaton vuotojälkien sekä ulkoseinän ja sisäkaton liittymän ilmavuodon aiheuttajan selvittäminen Mitään edellä mainituista lisätutkimuksista ei ole tehty eikä ainakaan esitetty valtuustolle, vaikka kuntoarvio on saatu marraskuussa Kuntoarvion sisällön kertomatta jättäminen, tarkentavien kuntotutkimusten tekemättä jättäminen sekä tilaajan ilmoitus kuntoarvion tekijälle siitä, että kustannusarviot jätetään pois kuntoarviosta osoittavat, että asian valmistelussa ei ole noudatettu virkavelvollisuuksia, jotka edellyttävät, että kaikessa virkatoiminnassa toimitaan huolellisesti ja kaupungin edun mukaisesti. 10

11 Kuntoarviossa on lueteltu useita merkittäviä uusimiskohteita, mutta niidenkään osalta ei ole selvitetty kustannusarviota. Pahimmillaan kyse voi olla jopa miljoonaluokan korjauskustannuksista. Valittajien saamien alustavien tietojen mukaan kohteessa olisi jo aloitettu korjaustyöt, joiden kustannuksista ei ole tietoa. Kauppakirjan mukaan kaupan kohteena olevasta irtaimistosta on laadittu erillinen luettelo, mutta kauppakirjasta on puuttunut irtaimistoluettelo. Lisäksi kauppakirjasta on puuttunut maininta kuntoarviosta. TYÖTERVEYSLAIN JA TERVEYDENSUOJELULAIN RIKKOMINEN Kaupungin on työterveyslain nojalla huolehdittava työntekijöidensä turvallisesta työympäristöstä ja terveydensuojelulain nojalla kaupungin rakennukseen sijoittamien asukkaiden terveydellisistä olosuhteista. Asumisterveyteen kuuluvat mm. julkisten tilojen terveydelliset olosuhteet ja kaupungin on terveydensuojelulain perusteella varmistettava, ettei niissä esiinny terveyshaittaa. Terveyshaitalla tarkoitetaan sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Terveydensuojelulain 32 :n nojalla STM voi antaa terveydellisin perustein ohjeita fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista tekijöistä asuinnossa ja muussa oleskeluun varatussa tilassa. Tätä varten on annettu mm. STM:N julkaisema asumisterveysohje. Asumisterveysohjeiden johdannossa todetaan, että lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista. Tällainen tilanne saattaa syntyä esim. silloin, kun ihminen asuu tai oleskelee asunnossa, jossa hän voi altistua mikrobikasvustosta peräisin oleville soluille tai niiden aineenvaihduntatuotteille. Kaupungin teettämässä kuntoarviossa on kehotettu tutkimaan mm. Ilmanvaihtokojeet, kanavisto, sekä päätelaitteiden äänenvaimentimet mahdollisten kuitulähteiden vuoksi. Kyseinen rakennus on pääosin rakennettu 1968, jolloin käytettiin yleisesti rakennusmateriaalina asbestia, jonka osalta tutkimusten tekeminen olisi ollut yhtä välttämätöntä kuin mikrobitutkimusten tekeminen. Terveyshaitan toteamisen osalta ohjeissa todetaan kohdassa 7.1 yksiselitteisesti, että jos esimerkiksi hajuhaitan perusteella rakenteissa epäillään olevan mikrobikasvustoa, vaikka se ei ole näkyvää, kasvuston esiintyminen pitää todeta mikrobiologisilla analyyseilla pinta- tai rakennusmateriaaleista. Sisäilman sieni-itiöpitoisuuden ja mikrobikasvuston määrittäminen on tarpeellista silloin, kun mikrobikasvuston esiintymistä ei ole voitu todeta, mutta asunnossa esiintyvä haju viittaa mikrobialtistukseen. Ottaen huomioon työturvallisuuslain ja terveydensuojelulain määräykset sekä kuntoarviossa esitetyt lisätutkimussuositukset, valittajat katsovat, että asiassa on toimittu lainvastaisesti ja se on kumottava. 11

12 TODISTEET KIRJALLISET TODISTEET Tornion kaupunginvaltuuston päätös Todistusteema: Valmistelussa annetut tiedot ja niiden puutteellisuus, tilojen ja palvelujen käyttötarve, pesulatoiminnan merkitys hankkeelle, tiedot kuntoarviosta ja kiinteistön kunnosta, kiinteistökauppaan liittyvät neuvottelut ja niistä annetut tiedot, kaupungin takausvastuun määrä, Kiinteistö Oy Tornion Hopeahovin rahoitus- ja panttaustiedot, kauppahinta ja sen määräytyminen, tehostetun palveluasumisen paikkojen tarve, vuokrauksen valtuuttaminen, käyttökustannuksia koskevan kustannusvastuun siirtäminen kaupungille, oikeusriitojen käyttäminen sopimuksen osana, Hopearannan kiinteistön panttaus Kiinteistö Oy Hopeahovin euron velkojen vakuudeksi, tiedot konkurssista aiheutuvista seuraamuksista, kiinnitysten vapauttaminen, Kiratek Oy:n kuntoarvio (Kaupunkia pyydetään toimittamaan) Todistusteema: Kaupan kohteen kunto, toimeksiannon rajaus kustannusten selvittämisen osalta, epäillyt homevauriot, kehotus kuntotutkimusten tekemiseen, suositellut jatkotutkimukset, valokuvat 14,40 ja 48, virkavelvollisuuksien laiminlyönti. Tornion kaupunginvaltuuston päätös ; Kauppakirja liite 4 Todistusteema: Kaupan ehdot, kauppahinta, takausvastuun määrä, lainvakuuksien järjestely, koronmaksuvelvollisuuden rajoittaminen, irtaimistoa koskevan erittelyn puuttuminen, kuntoarvion puuttuminen, vuokrasopimuksia koskevan vastuun puuttuminen, Vuokrasopimus liite 1 34 Sos ter Itk Todistusteema: Vuokrasopimuksen ehdot, vuokran määrän poikkeaminen valtuuston päätöksestä, ylläpitokustannusten ja vuokralaisen velvollisuuksien poikkeaminen valtuuston päätöksestä, vuokrasopimusten vastattavaksi ottaminen, Karungin Palvelukoti ry:n / Outi Keinäsen allekirjoittama kirje Todistusteema: Asiakirja luettu valtuuston istunnossa valtuuston puheenjohtajan toimesta, esteelliselle Outi Keinäselle annettu puheenvuoro, kauppahinnan minimiehtojen määrittäminen, Hopearannan taloudellinen tilanne, 12

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Kuntalaki uudistuu seminaari

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

EI LAINVOIMAINEN. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

EI LAINVOIMAINEN. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS EI LAINVOIMAINEN HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 11/11767 1 5/2 Os. Käräjätuomari Tarja Airakorpi Asiano: 2.12.2011 R 11/5907 Yhden tuomarin kokoonpano Syyttäjä Vastaaja(t) Asianomistaja(t) Kihlakunnansyyttäjä

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, laki- ja lausuntovaliokunta KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1. Mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoittamisella

Lisätiedot

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano 21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano Pos.21.1 Valitus/suullisen käsittelyn määrääminen Olimme valittaneet Uudenmaan lääninoikeuden

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS 93/2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie 8 40951 Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva

Lisätiedot

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 129 SISÄPIIRINTIEDON Peltolan osuus tuksen jäsenyyden päätyttyä Peltolalla ei ole ollut Jippiissä muodollista eikä tosiasiallista asemaa. PSS-Trade Oy tuli Jippii Group Oyj:n osakkeenomistajaksi 4.7.2000

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0. Oikeustoimen pätemättömyys ym.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Espoo 0101365-5. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, Helsinki 2210538-0. Oikeustoimen pätemättömyys ym. L.U m U*f> P^L 1 & LA 'N UD!^/V/'U?U HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2 Käräjätuomari Ville Laine Käräjätuomari Merja Lahti Käräjätuomari Juha Hartikainen TUOMIO Annettu kansliassa 28.4.2014 Kello 13.00 14/18861

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM 1 OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM JOHDANTO Laman seurauksena yhä useampi yrittäjä ajautuu konkurssiin ja menettää myös muun kuin osakepääomaan sijoittamansa omaisuuden. Tämä johtuu vallitsevasta, lain vastaisesta

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0074/1 1 (8) Diaarinumero 01106/12/2299 01137/12/2299 Asia Kunnallisvalitus Valittaja Olavi Mäenpää, Turku Meidän Turku - Vårt Åbo ry,

Lisätiedot