POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE"

Transkriptio

1 Pohjois -Suomen hallinto -oikeus Fax s.posti: pohiois-suomi.hao(cdoikeus.fi POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA: VALITUS VALITTAJA: ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Satu Marin, Tornio Pekka Hacklin, Tornio Olavi Parkkila, Tornio Jan-Mikael Hakomäki, Tornio Janne Olsen, Tornio Mauri Lappalainen, Tornio AA Tuomo Heikkilä Asianajotoimisto Henriksson & Heikkilä Oy Hallituskatu 11 A 2, Tornio Puh fax s.posti : tuomo.heikkila(whehe.fi PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Tornion kaupunginvaltuuston tekemä päätös 19, jolla Tornion kaupunginvaltuusto on päättänyt ostaa Hopearannan kiinteistön Karungin palvelukoti ry:ltä ,00 euron kauppahinnalla ym. VAATIMUKSET 1) Tornion kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano on keskeytettävä, kunnes asiassa on annettu lainvoimainen päätös 2) Tornion kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. 3) Tornion kaupunki on velvoitettava korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut korkolain mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta 1

2 PERUSTELUT Kuntalain 90 :n mukaisesti valittajat katsovat, että päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa ja että päätöstä rasittaa menettelyvirhe ja että päätös joka tapauksessa on muuten lainvastainen. Tornion kaupunginvaltuusto (jatkossa kaupunki) on ylittänyt kuntalain 2 :n mukaisen toimivaltansa, kun se on maksanut käytännössä arvottomasta kaupan kohteesta ylihintaa, jolla on maksettu yksityisen yhdistyksen / yksityisen osakeyhtiön velkoja. Toimivalta on ylitetty myös sillä perusteella, että kauppajärjestelyt on toteutettu sen vuoksi, että yksityinen yhdistys ja sen omistama kiinteistöosakeyhtiö pelastetaan konkurssilta. Kauppahinta sisältää joka tapauksessa kiellettyä yritystukea. Lisäksi asian valmistelussa on useita jäljempänä yksilöitäviä puutteellisuuksia, joiden vuoksi päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja lainvastaisena. Päätös tulee kumota myös sillä perusteella, että kaupan valmisteluissa on rikottu tarkoitussidonnaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita sekä koska valmistelu on ollut puutteellista ja huolimatonta sekä virkavelvollisuuksien vastaista. Päätös tulee kumota myös sillä perusteella, että asian käsittelyssä itsensä esteellisinä jäävänneet Karungin Palvelukoti ry:n toiminnanjohtaja Outi Keinänen ja hallituksen jäsen Matti Lankila eivät ole tosiasiallisesti poistuneet kokouksesta, vaan he ovat jääneet kuuntelemaan kokouksen kulkua ja jotkut valtuutetut ovat jopa keskustelleet heidän kanssaan valtuuston istunnon aikana. Todettakoon, että Outi Keinänen on Suomen keskustan edustaja Tornion kaupunginhallituksessa ja Matti Lankila on Suomen keskustan edustajana Tornion kaupunginvaltuustossa. Päätöksen on katsottava syntyneen virheellisessä järjestyksessä myös sen perusteella, että valtuuston pj Katri Kulmuni (kesk) on juuri ennen päätöksentekoa lukenut valtuustolle päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivän Hopearannan toiminnanjohtaja Outi Keinäsen allekirjoittaman vetoomuskirjeen, jossa on esitetty mm. kauppahinnan minimivaatimus, ,00 euroa. Päätöksen on katsottava syntyneen virheellisessä järjestyksessä ja lain vastaisesti myös sillä perusteella, että valtuustolle ei ole esitetty kaikkia olennaisia seikkoja, kuten kuntoarviota, jossa on mm. maininnat kaupan kohteen ilmeisistä homevaurioista. Asiassa ei ole varmistuttu siitä, että kaupan kohde täyttää asumisterveysohjeiden mukaiset terveellisen asumisen edellytykset. Kaupan kohteesta ei ole hankittu kuntoarvion perusteella välttämättömiä tarkempia rakenteiden jatkotutkimuksia homevaurioiden laadusta ja laajuudesta eikä valtuustolle ole pyynnöistä huolimatta selvitetty korjauskustannusten määrää, joka voi pahimmillaan olla jopa useita miljoonia euroja. Kaupan kohteen arvosta ei ole myöskään hankittu kahden riippumattoman kiinteistönvälittäjän arvioita. Käytettävissä olevan tiedon perusteella kaupunki on ollut ainoa mahdollinen kohteen ostaja. Kohteella ei ole ollut arvoa, jolla se olisi saatu myytyä ulkopuoliselle ostajalle. 2

3 Päätöksen on katsottava syntyneen virheellisessä järjestyksessä ja lain vastaisesti myös sillä perusteella, että kaupunginvaltuustolle ei ole esitetty vuokrasopimusta, jonka perusteella tilat on ollut tarkoitus vuokrata. Puutteellisuuksien vuoksi kaupunginvaltuusto ei ole edes voinut arvioida kauppaan liittyviä kokonaiskustannuksia. Asiassa on ollut riidatonta, että kaupungilla ei ole tarvetta vuokratiloille lukien, koska väitettyä vanhuspalvelua ei saada käynnistettyä ilmeisesti ainakaan ennen Asiassa saadun tiedon mukaan vuokrasopimus on kuitenkin ollut välttämätöntä tehdä lukien, jotta yhdistys ei ajaudu konkurssiin. Kauppaan liittyvä esittelijän muistio on ollut ristiriitainen mm. väitetyn vanhuspalveluiden hoitotarpeen osalta. Esittelytekstin perusteella laadittu kauppakirja on lisäksi ollut sekava eikä siihen ole sisällytetty mainintaa kaupankohteesta hankitusta kuntoarviosta. Valtuutetuilla ei ole ollut tietoa kaupan kohteen epäiltävissä olevista homevaurioista ja esittelevä virka-mies on ilmoittanut valtuutetuille, että kaupan kohde on hyvässä kunnossa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja on julkisuudessa todennut, että kaupan kohde on erittäin hyvässä kunnossa. Tiedot ovat olennaisesti ristiriidassa kaupan kohteesta laaditun kuntoarvion kanssa. Edellä mainituilla ja jäljempänä täsmennettävillä perusteilla päätös on syntynyt puutteellisen ja ilmeisen tarkoituksellisen virkavelvollisuuksien vastaisen valmistelun seurauksena ja on joka tapauksessa lainvastaisena kumottava. TÄYTÄNTÄÄNPANON KESKEYTTÄMINEN Valittajat pyytävät, että hallinto-oikeus määrää heti päätöksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi. Täytäntöönpano on keskeytettävä, koska kyseessä on toimialan vastainen ja lainvastainen päätös, josta voi aiheutua kaupungille erittäin suuri vahinko. Asiassa ei ole selvitetty EU:n valtiontukisäännösten soveltuvuutta eikä pidättäydytty päätöksen täytäntöönpanosta. Täytäntöönpano on keskeytettävä kiireellisenä, koska kaupunginhallitus on katsonut päätöksen kuuluvan kunnan toimialaan ja olevan laillinen sekä vaituuttanut sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemään vuokrasopimuksen kyseisen yksityisen yhdistyksen kanssa, vaikka valtuuston päätös ei ole lainvoimainen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuokrasopimuksen tekemistä koskevasta päätöksestä on lisäksi tehty oikaisuvaatimus. Vuokrasopimuksen perusteella kaupungille on siirtynyt vastuu kiinteistön kunnosta ja ylläpitokustannuksista, vaikka kaupungilla ei ole ollut tarvetta eikä edes todellista mahdollisuutta käytännössä hyödyntää tiloja väitettyyn tarpeeseen ennen Kiinteistöllä on lisäksi aloitettu kaupungin toimesta korjaustoimenpiteitä, joiden kustannuksista ei ole kerrottu valtuustolle. Järjestelyt on tosiasiallisesti toteutettu, jotta yksityinen Suomen Keskustaa lähellä oleva yhdistys ja sen omistama kiinteistöosakeyhtiö eivät ajautuisi konkurssiin. Valtuustolle kuuluvaa harkintavaltaa on käytetty vastoin lain tarkoitusta. 3

4 ASIAN TAUSTASTA Tornion kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 19 otsikko on: Karungin Palvelukoti Ry:n esitys neuvottelujen käynnistämisestä Hopearannan kiinteistön hankkimiseksi kaupungille. Jo otsikko kertoo, kenen tarpeesta asiassa on kyse. Aloite on lähtenyt Hopearannasta. Karungin Palvelukoti r.y (jatkossa Hopearanta) on tuottanut Tornion kaupungille vanhuspalveluita useiden kymmenien vuosien ajan. Tornion kaupunki on noin vuonna 1995 antanut Hopearannalle omavelkaisen takauksen, jolle kaupunki ei ole vakuuden antamishetkellä valitettavasti oman takausvastuunsa turvaamiseksi vaatinut vastavakuutta. Kaupunki on myöhemmin esittänyt Hopearannalle vaatimuksen vastavakuuden antamisesta jälkikäteen, mutta Hopearanta ei ole siihen suostunut, vaan se on perustanut Tornion kaupungin keskustaan 100 %:sti omistamansa Kiinteistö Oy Tornion Hopeahovin (jatkossa Hopeahovi). Hopearanta on toteuttanut Hopeahovin rakennuttamisen n.6,62 miljoonan euron kustannuksilla. Rakentamiskustannukset on valtuustolle esitetyn päätöksen esittelytekstin mukaan rahoitettu n. 4,61 miljoonan euron ARAkorkotukilainalla, n. 1,17 miljoonan euron RAY:n avustuksella, n. 0,6 miljoonan euron pankkilainalla ja n. 0,1 miljoonan euron omalla pääomalla. Valtuustolle päätöksentekohetkellä annettujen tietojen mukaan Hopearanta on pantannut Hopearannan nyt ostettavana olevan kiinteistön Hopeahovin velkojen vakuudeksi. Hopearanta on julkisista hankinnoista annetun lain nojalla osallistunut Tornion kaupungin järjestämään avointa menettelyä käyttäen toteutettuun vanhusten tehostettua palveluasumista ja dementiaryhmäasumista koskevaan kilpailutukseen. Kilpailutus on avattu kansallisella hankintailmoituksella ja tarjouspyynnöllä ja sopimuskausi on koskenut ajanjaksoa sekä optiokausia vuosina 2015 ja Hopearanta on hävinnyt kilpailutuksen ja valittanut asiasta markkinaoikeuteen, joka on hylännyt Hopearannan valituksen. Hopearanta on valittanut markkinaoikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka päätöksen antamista Tornion kaupunki on omalla toiminnallaan myötävaikuttaen viivästyttänyt perustellen asiaa mm. Hopearannan kanssa käytävillä neuvotteluilla. Kilpailutuksen häviämisen vuoksi Hopearanta on joka tapauksessa ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin. Hopearanta on pyrkinyt kilpailutuksen häviämisen jälkeen saamaan kiinteistöön taloudellisesti kannattavaa toimintaa ilman kaupungilta tulevia palvelunostoja, mutta kysyntää Hopearannan tuottamille palveluille ei ole ollut. Taloudellisen tilanteen heikennyttyä Hopearanta on pyrkinyt järjestämään tilanteen siten, että Tornion kaupunki ensin vuokraisi kohteen hyvin pitkällä vuokrasopimuksella, mutta kun se ei ole onnistunut, niin Hopearanta esitti, että kaupunki ostaisi kiinteistön. 4

5 KUNNAN YLEINEN TOIMIALA Palvelukoti Hopearanta ry:n ja Kiinteistö Oy Tornion Hopeahovin nyt kyseessä oleva pelastaminen konkurssilta ja ylikauppahinnan maksaminen yksityiselle yhdistykselle pesämunaksi uuden rakennushankkeen toteuttamista varten Tornion kaupungin lahjoituksen avulla on monin tavoin hyvin poikkeuksellinen. Tornion kaupunki on takausvastuunsa perusteella ollut velvollinen maksamaan Hopearannan velkoja valtuustolle esitettyjen tietojen mukaisesti ,08 euroa per Kiinteistön kauppahinnaksi on kuitenkin määritetty ,00 euroa, joten Tornion kaupungin takausvastuuseen perustuva maksuvelvollisuus on nyt kyseessä olevassa tapauksessa ylitetty ainakin ,92 eurolla. Kunnan toimialaan ei kuulu maksaa yksityisen yhdistyksen tai sen omistaman osakeyhtiön velkoja. Asiassa ei ole esitetty lain mukaista perustetta yksittäisen yksityisen yhdistyksen / yrityksen pelastamiselle konkurssilta. Kunnan toimialakriteereihin kuuluu yhdenvertaisuuden periaate ja tasapuolisuuden huomioon ottaminen päätöksenteossa. Yhdenvertaisuusperiaatteesta johtuen kunnalla on kielto antaa taloudellista tukea yksityiselle yritykselle, joka on kilpailluilla markkinoilla ajautumassa konkurssiin. VALTIONTUKI Kaupunki on maksaessaan yhdistyksen ja sen omistaman kiinteistöosakeyhtiön velkoja tukenut vanhuspalveluita tuottavaa yksityistä yhdistystä / kiinteistöosakeyhtiötä tavalla, joka vääristää kilpailua Euroopan Unionin sisämarkkinoilla. Yrityksille myönnettävää valtiontukea koskevat puitteet määritetään Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikloissa. Valtiontukisäännökset koskevat myös kuntien myöntämiä tukia. Pääsääntöisesti valtiontuet ovat kiellettyjä. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa valtiontuen tunnusmerkit täyttyvät, koska 1. Julkisia varoja on kanavoitu yksityiseen yhdistykseen / yritykseen. Kyseessä on tuki, jota Hopearanta ei olisi saanut tavanomaisessa liiketoiminnassaan. 2. Varat on myönnetty ainoastaan yhden yrityksen velkojen maksuun ylikauppahintana. Hopearanta on asetettu kilpailijoitaan parempaan asemaan. Tukea ei olisi myönnetty kenellekään muulle. Tuella on ollut budjetti- ja menovaikutus. Valtuusto on joutunut myöntämään ,00 euroa lisämäärärahaa kiinteistön ostoa varten. Kaupunki ei ole ylikauppahinnan johdosta tullut omistamaan yksityistä yritystä. Varojen sijoittaminen ei ole tapahtunut normaalien markkinatalousperiaatteiden mukaisesti. Valtuusto on käyttänyt asiassa yksittäistapauksellista harkintavaltaa virheellisesti ja vaikuttanut yksityisen yhdistyksen / yrityksen ja sen kilpailijoiden väliseen asemaan markkinoilla. 5

6 3. Toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, koska julkisilla varoilla pelastetaan konkurssilta yksityinen vanhuspalveluita kilpailluilla markkinoilla tuottava yhdistys / yritys. Tuen vähäinen määrä, yrityksen pieni koko tai vähäinen markkinaosuus eivät sulje pois kilpailun vääristymän mahdollisuutta. Edellytyksen tulkinta on laaja. 4. Toimenpide vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Asiassa on riidatonta, että Hopearanta ja sen omistama kiinteistöosakeyhtiö Hopeahovi harjoittavat taloudellista toimintaa ja toimivat markkinoilla, joilla esiintyy jäsenvaltioiden välistä kauppaa. Tuensaajan liiketaloudellisella tai oikeudellisella asemalla ei ole merkitystä, koska voittoa tuottamatonkin järjestö voi harjoittaa taloudellista toimintaa. Tornion kaupungissa kilpailutilanteessa Hopearannan kanssa on mm. Mikeva Oy, jonka omistaa ranskalainen sijoitusyhtiö (G Square Capital 1 -niminen rahasto). Lain mukaan ainoastaan EU:n komissiolla on toimivalta hyväksyä tuki sisämarkkinoille soveltuvaksi. Suunnitellusta toimenpiteestä tulee ilmoittaa komissiolle ennakkoon eikä tukitoimenpidettä saa toteuttaa ennen kuin komissio on antanut toimenpiteelle hyväksyntänsä. KHO on käsitellyt valtiontukea koskevaa asiaa mm. tapauksessa KHO 2009:89. Päätöksen perusteluissa todetaan mm, että kunnanhallituksen myyntipäätöstä tehtäessä ei ollut luotettavasti selvitetty määräalojen käypää arvoa eikä EY-valtiontukimääräysten ja -säännösten mahdollista soveltuvuutta. Päätöstä tehtäessä ei ollut myöskään noudatettu menettelyä, jota noudatettaessa ilmoitusvelvollisuutta ei ole. Kunnanhallituksen on valtiontukiviranomaisena huolehdittava valtiontukea koskevien säännösten noudattamisesta. Näistä syistä kunnanhallituksen päätös oli syntynyt valtiontukea koskevien säännösten noudattamatta jättämisen perusteella virheellisessä järjestyksessä ja päätös oli kumottava. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa on kyseessä ostopäätös, mutta se ei muuta sitä perusasetelmaa, että asiassa ei ole luotettavasti selvitetty ostettavan kohteen käypää arvoa eikä EY-valtiontukimääräysten ja - säännösten mahdollista soveltuvuutta eikä noudatettu menettelyä, jota noudatettaessa ilmoitusvelvollisuutta ei ole. Asiassa on tarkoituksellisesti maksettu ylihintaa kohteesta, jonka käypä arvo yleisillä markkinoilla on ollut nolla. Kukaan muu kuin Tornion kaupunki ei olisi sitä ostanut vastaavilla kauppaehdoilla. Käyvän markkina-arvon ylittävä kauppahinta kuuluu Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kohdan soveltamisalaan, koska kauppahinta ei ole markkinataloudessa järkevästi toimivan sijoittajan eli markkinataloussijoittajaperiaatteen mukainen. Kaupunki ei ole esittänyt selvitystä kaupan markkinaehtoisuudesta eikä valtiontukisäännösten ja määräysten soveltuvuutta voida sulkea pois. Valtiontukea koskevien säännösten osalta komissio on kuntaliiton lausuntojen mukaan yksittäisten takausten osalta katsonut, että kaikkien seuraavien edellytysten on täytyttävä, että yksittäinen takaus ei ole valtiontukea: 6

7 1. Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa 2. Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata. 3. Takaus ei kata enempää kuin 80 % lainan tai rahoitussitoumuksen määrästä 4. Lainan pienentyessä taatun määrän on pienennyttävä siten, että takaus ei missään vaiheessa kata enempää kuin 80 % jäljellä olevasta määrästä 5. Takauksesta maksetaan markkinahinta Nyt kyseessä olevassa tapauksessa on maksettu yksityisen yhdistyksen / kiinteistöosakeyhtiön velkoja tilanteessa, jossa yhtiö on ollut konkurssin partaalla ja kauppahinta ylittää markkinataloussijoittajaperiaatteen mukaisen hinnan. Kaupan osapuolena oleva Hopearanta on riidattomasti suurissa taloudellisissa vaikeuksissa ja olisi ilman ylikauppahintaa ajautunut konkurssiin. Kauppahinnan minimimäärä on määritetty Hopearannan tarpeista lähtien, kuten Hopearannan puolesta valtuustossa luettu kirjelmäkin osoittaa. TARKOITUSSIDONNAISUUDEN JA YHDEN VERTAISUUSPERIAATTEIDEN RIKKOMINEN Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa päätös on tehty kiireellisenä siten, että vähintään vuokrasopimus saadaan voimaan mennessä, jotta Hopearanta ei ajaudu konkurssiin. Vuokrasopimuksella on siirretty kaikki kustannusvastuu, myös korjausten osalta, kaupungille, vaikka valtuuston päätöksen esittelytekstissä on puhuttu ainoastaan käyttökustannuksista ja vakuutuksista ja kiinteistöverosta. Vuokrasopimuksen sisältä poikkeaa valtuustolle esitetyistä tiedoista ja on vastoin valtuuston päätöstä. Valtuuston päätöksen esittelytekstin mukaan vuokraa ei yhdistykselle makseta, vaan kaupunki vastaa kiinteistön käyttökustannuksista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemässä vuokrasopimuksessa vuokran määrä on kuitenkin määritetty siten, että vuokralainen vastaa kiinteistöön ja vuokrattaviin tiloihin kohdistuvista pääomamenoista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa hyväksymä vuokrasopimus on valtuuston päätöksen vastainen myös siltä osin, että siinä on kaupungin vastuulle sälytetty kaikkien tilojen, koneiden, laitteiden ja piha-alueiden vuosihuollot ja kunnossapidon korjauskustannukset eikä vuokranantaja tee vuokrahyvitystä vuokralaisen vastuulle sälytetystä huolto- tai kunnossapitotöistä. Vuokrasopimuksen mukaan myös viranomaisten mahdollisesti vaatimat välttämättömät korjaukset ja lisäykset on siirretty vuokralaisen maksettavaksi vastoin valtuustolle annettuja tietoja. Muissa vuokraehdoissa kaupunki on vastoin valtuustolle annettuja tietoja sidottu vastuuseen myös palvelukodin asukkaiden välillä solmituista vuokrasopimuksista, joita ei ole missään vaiheessa esitelty valtuustolle. Kaupunginvaltuustolle ei ole annettu toimivaltaa siihen, että se voisi pelastaa yksityisen yhdistyksen tai yrityksen konkurssilta eikä toimivaltaa maksaa ylihintaa, jotta yhdistys voisi käyttää saamiaan rahavaroja omistamansa kiinteistöosakeyhtiön velkojen maksamiseen. 7

8 Tornion kaupungin organisaatio on saakka ollut sitä mieltä, että Hopearannan pelastamiseen ei ryhdytä. Kaupunginhallituksessa on ennen tehty päätös siitä, että kaupunki vastustaa Hopearannan oikeudenkäynneissä esittämiä vaatimuksia jälkeen Outi Keinänen on tullut valituksi Tornion kaupunginhallitukseen ja sen jälkeen kaupungin suhtautuminen Hopearantaan on olennaisesti muuttunut. Tarkoitussidonnaisuuden periaatetta loukkaa se, että päätökseen osallistuneet valtuutetut ovat edistäneet selkeästi yhden yksittäisen konkurssiuhan alla olleen yhdistyksen etua päätöksenteossa. Palvelujen suhteellisen vähäinen tosiasiallinen tarve Karungissa huomioon ottaen tarvetta Hopearannan tilojen käyttöön otolle ei ole tosiasiallisesti ollut ja ainakin tarve olisi voitu toteuttaa myös huomattavasti kohtuullisemmin kustannuksin. Esittelijän perustelutekstien mukaan päätöksentekohetkellä ei ole yhtään henkilöä, jolle kaupungin olisi osoitettava palveluasumisen paikka 3 kuukauden sisällä. Kokonaisarvostelussa on otettava huomioon myös se seikka, että kaupunginvaltuustolle ei ole esitelty kuntoarviota eikä kuntoarvion selkeistä homevaurioviitteistä huolimatta kohteesta ole hankittu tarkempaa kuntotutkimusta homevaurioiden laajuudesta ja kustannuksista. Kun kaupunki aiemmin irtisanoi vesivahingon aiheuttamien mikrobivaurioiden vuoksi Tornion sosiaalitoimiston vuokrasopimuksen, niin ennen uuden vuokrasopimuksen tekemistä kaupunki edellytti, että kohteessa tehdään kuntotutkimukset, joissa rakenteisiin porattiin reiät ja näytteet tutkittiin. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että myös Hopearannan tapauksessa toimitaan samoin. Valtuustolle on lisäksi annettu ymmärtää, että kohde olisi niin hyvässä kunnossa, että sinne voisi heti siirtää toiminnan, mutta kohteessa on havaittujen puutteellisuuksien vuoksi välttämätöntä aloittaa tarkempien tutkimusten ja remonttien tekeminen, ellei niitä ole jo aloitettu. Valtuustolle on myös annettu ymmärtää, että Kiinteistö Oy Hopeahovin realisoinnista olisi vaikea hyötyä, mutta sen osalta ei ole hankittu mitään selvitystä sen mahdollisesta realisointiarvosta. Pelkkään esittelijän väitteeseen perustuvaa tietoa ei voi pitää uskottavana. Kyseessä on kuitenkin Tornion keskustassa hyvällä paikalla sijaitseva ja uusi kiinteistö, jonka realisoinnilla olisi ollut mahdollista ehkä kattaa jopa koko Tornion kaupungin takausvastuu. Valtuustolle on esittelytekstin mukaan annettu ymmärtää, että Hopearanta järjestelee kiinnitykset vapaaksi saatuaan "kassaperusteista kauppahintaa" ,92 euroa. Prosessi on päätöksentekohetkellä ollut kesken, joten siihenkin liittyy riskejä. Valtuusto on kaupan vuoksi myöntänyt lisämäärärahaa ,00 euroa kiinteistön ostoa varten, mikä osoittaa sen, että kyseiseen asiaan ei ole valmistauduttu vuoden 2013 puolella budjettia laadittaessa. 8

9 ESTEELLISYYS Valtuutetut Outi Keinänen ja Matti Lankila ovat, pidetyssä valtuuston istunnossa, jossa käsiteltiin nyt kyseessä olevaa Palvelukoti Hopearannan omistaman kiinteistön myyntiä, ilmoittaneet olevansa Karungin Palvelukoti ry:n toiminnanjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Esteellisyydestään huolimatta Keinänen ja Lankila eivät ole poistuneet kokouspaikalta, vaan he ovat jääneet kuuntelemaan valtuuston istuntoa valtuustosalin avoimen kahvilatilan oven taakse ja ovat siten tietoisesti ja tarkoituksellisesti osallistuneet asian käsittelyyn siten, että he ovat ennen päätöksentekoa jopa keskustelleet muutamien keskustan valtuustoryhmän jäsenten kanssa, minkä vuoksi päätös on syntynyt virheellisenä ja se on kumottava. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Katri Kulmuni on pyrkinyt vaikuttamaan valtuustoon lukemalla juuri ennen päätöksentekoa Hopearannan kaupunginvaltuustolle osoittaman lisäinfoa kiinteistökauppaan kirjelmän. Ottaen huomioon, että Hopearannan edustajat ovat muodollisesti jäävänneet itsensä asian käsittelystä, mutta että siellä kuitenkin luetaan heidän kirjelmänsä, jonka Outi Keinänen ja Matti Lankila itsekin kuuntelevat, niin tilannetta on kokonaisuutena arvostellen pidettävä esteellisyyden muodostava. Käytännössä asian käsittelyssä on annettu puheenvuoro kirjelmän allekirjoittaneelle Outi Keinäselle. Kirjelmässä on todettu mm., että yhdistykselle tarjottu teistön rasitteista vapaana ja että yhdistyksellä ei ole vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi mahdollisuutta aloittaa neuvotteluja enää alusta eikä ratkaisua ole enää mahdollista viivyttää. Yhdistys myös ilmoittaa, että vähäinenkin ehtojen muuttaminen huonommaksi tai asian jättäminen pöydälle johtaa yhdistyksen puolelta pian konkurssihakemuksen jättämiseen. OLEELLISTEN TIETOJEN PUUTTUMINEN TAI VIRHEELLISYYS Valtuustolla ei ole ollut käytettävissään kaikkia olennaisia tietoja päätöstä tehtäessä. Valtuuston pöytäkirjan esittelytekstissä on todettu mm. seuraavaa: Hopearannan kiinteistön osalta on todettu, että se on hyvässä kunnossa sekä huollettu asianmukaisesti. Valtuuston istunnossa asian esittelijä Hannu Markkula on kertonut kiinteistön olevan hyvässä kunnossa eikä Markkula ole esittelijänä pitänyt tarpeellisena tuoda valtuutettujen tietoon kuntoarviossa olevia jäljempänä mainittuja seikkoja eikä luovuttaa kuntoarvioita valtuutettujen käyttöön. Kiratek Oy:n päivätyn kuntoarvion johdanto osassa on todettu, että kuntoarviota on täydennettävä kuntotutkimuksilla, jolloin rahoituksen kannalta tärkeät rakennusosien ja järjestelmien korjausajankohdat ja -kustannukset tarkentuvat. Kuntoarviosta on tilaajan pyynnöstä iätetty kustannusarviot kokonaan pois. 9

10 Kuntoarvion mukaan kyseessä on vuonna 1968 valmistunut hoitokotirakennus, jota on laajennettu 1990-luvun puolessa välissä, joten kyseessä on pääosin varsin vanha, yli 45 -vuotias rakennus. Kuntoarvion mukaan: - pääsisäänkäynnin yhteydessä olevassa tuulikaapissa iv-tilan oven edessä havaittiin mikrobeihin viittaavaa hajua kerroksen huoneessa 1082 havaittiin mikrobeihin viittaavaa hajua - 1. kerroksen huoneessa 1046 havaittiin mikrobeihin viittaavaa hajua. - kellarikerroksen yksiössä (asunto 3) havaittiin myös poikkeavaa hajua. - kellarin lattioissa ja seinien alaosissa havaittiin pintakosteusmittauksissa kohollaan olevia kosteusarvoja - kellarin kaksoisbetonirakennetta sekä lämmöneristämättömän betonilaatan päälle tehtyä puukorokelattiaa pidetään yleisesti riskirakenteena - kellarin huoneistossa (asunto 4) havaittiin poikkeavaa hajua - kellarin sosiaalitilojen pukuhuoneessa havaittiin poikkeavaa hajua - tuulettuvassa alapohjassa oli tarkastushetkellä voimakas mikrobivaurioon viittaava haju ja tilan tuulettuvuus vaikuttaa riittämättömältä. Ryömintätilan ulkoseinällä olevan betonipalkin pintaan oli kosteus tiivistynyt. - perustuksissa näkyi kosteusvauriojälkiä (kuva 14) - sisäkatossa näkyi vuotojälki (kuva 40) - seinässä näkyi merkkejä rakenteessa nousevasta kosteudesta (kuva 48) Varovasti arvioiden homevaurioihin viittaavia havaintoja on siten tehty ainakin 12 kohdassa rakennusta. Miksi kuntoarviota ei ole näiden osalta täydennetty kuntotutkimuksilla? Ilman tarkempia kuntotutkimuksia ei ole voitu varmistaa kuinka vakavista vaurioista kaupan kohteessa on kysymys! Kiratek Oy:n kuntoarvion kohdassa on suositeltu seuraavia kuntotutkimuksia ja selvityksiä. 1. Rakenteiden kuntotutkimus mikrobivaurioon viittaavan hajun syyn selvittämiseksi 2. Märkätilojen kopokartoitus 3. Ilmanvaihtokojeiden, kanaviston, sekä päätelaitteiden äänenvaimentimien tutkiminen mahdollisten kuitulähteiden vuoksi 4. tarkastukset lumettomana aikana: piha-alueen ja salaojien tarkastus ja tarvittaessa putkien huuhtelu 5. sisäkaton vuotojälkien sekä ulkoseinän ja sisäkaton liittymän ilmavuodon aiheuttajan selvittäminen Mitään edellä mainituista lisätutkimuksista ei ole tehty eikä ainakaan esitetty valtuustolle, vaikka kuntoarvio on saatu marraskuussa Kuntoarvion sisällön kertomatta jättäminen, tarkentavien kuntotutkimusten tekemättä jättäminen sekä tilaajan ilmoitus kuntoarvion tekijälle siitä, että kustannusarviot jätetään pois kuntoarviosta osoittavat, että asian valmistelussa ei ole noudatettu virkavelvollisuuksia, jotka edellyttävät, että kaikessa virkatoiminnassa toimitaan huolellisesti ja kaupungin edun mukaisesti. 10

11 Kuntoarviossa on lueteltu useita merkittäviä uusimiskohteita, mutta niidenkään osalta ei ole selvitetty kustannusarviota. Pahimmillaan kyse voi olla jopa miljoonaluokan korjauskustannuksista. Valittajien saamien alustavien tietojen mukaan kohteessa olisi jo aloitettu korjaustyöt, joiden kustannuksista ei ole tietoa. Kauppakirjan mukaan kaupan kohteena olevasta irtaimistosta on laadittu erillinen luettelo, mutta kauppakirjasta on puuttunut irtaimistoluettelo. Lisäksi kauppakirjasta on puuttunut maininta kuntoarviosta. TYÖTERVEYSLAIN JA TERVEYDENSUOJELULAIN RIKKOMINEN Kaupungin on työterveyslain nojalla huolehdittava työntekijöidensä turvallisesta työympäristöstä ja terveydensuojelulain nojalla kaupungin rakennukseen sijoittamien asukkaiden terveydellisistä olosuhteista. Asumisterveyteen kuuluvat mm. julkisten tilojen terveydelliset olosuhteet ja kaupungin on terveydensuojelulain perusteella varmistettava, ettei niissä esiinny terveyshaittaa. Terveyshaitalla tarkoitetaan sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Terveydensuojelulain 32 :n nojalla STM voi antaa terveydellisin perustein ohjeita fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista tekijöistä asuinnossa ja muussa oleskeluun varatussa tilassa. Tätä varten on annettu mm. STM:N julkaisema asumisterveysohje. Asumisterveysohjeiden johdannossa todetaan, että lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista. Tällainen tilanne saattaa syntyä esim. silloin, kun ihminen asuu tai oleskelee asunnossa, jossa hän voi altistua mikrobikasvustosta peräisin oleville soluille tai niiden aineenvaihduntatuotteille. Kaupungin teettämässä kuntoarviossa on kehotettu tutkimaan mm. Ilmanvaihtokojeet, kanavisto, sekä päätelaitteiden äänenvaimentimet mahdollisten kuitulähteiden vuoksi. Kyseinen rakennus on pääosin rakennettu 1968, jolloin käytettiin yleisesti rakennusmateriaalina asbestia, jonka osalta tutkimusten tekeminen olisi ollut yhtä välttämätöntä kuin mikrobitutkimusten tekeminen. Terveyshaitan toteamisen osalta ohjeissa todetaan kohdassa 7.1 yksiselitteisesti, että jos esimerkiksi hajuhaitan perusteella rakenteissa epäillään olevan mikrobikasvustoa, vaikka se ei ole näkyvää, kasvuston esiintyminen pitää todeta mikrobiologisilla analyyseilla pinta- tai rakennusmateriaaleista. Sisäilman sieni-itiöpitoisuuden ja mikrobikasvuston määrittäminen on tarpeellista silloin, kun mikrobikasvuston esiintymistä ei ole voitu todeta, mutta asunnossa esiintyvä haju viittaa mikrobialtistukseen. Ottaen huomioon työturvallisuuslain ja terveydensuojelulain määräykset sekä kuntoarviossa esitetyt lisätutkimussuositukset, valittajat katsovat, että asiassa on toimittu lainvastaisesti ja se on kumottava. 11

12 TODISTEET KIRJALLISET TODISTEET Tornion kaupunginvaltuuston päätös Todistusteema: Valmistelussa annetut tiedot ja niiden puutteellisuus, tilojen ja palvelujen käyttötarve, pesulatoiminnan merkitys hankkeelle, tiedot kuntoarviosta ja kiinteistön kunnosta, kiinteistökauppaan liittyvät neuvottelut ja niistä annetut tiedot, kaupungin takausvastuun määrä, Kiinteistö Oy Tornion Hopeahovin rahoitus- ja panttaustiedot, kauppahinta ja sen määräytyminen, tehostetun palveluasumisen paikkojen tarve, vuokrauksen valtuuttaminen, käyttökustannuksia koskevan kustannusvastuun siirtäminen kaupungille, oikeusriitojen käyttäminen sopimuksen osana, Hopearannan kiinteistön panttaus Kiinteistö Oy Hopeahovin euron velkojen vakuudeksi, tiedot konkurssista aiheutuvista seuraamuksista, kiinnitysten vapauttaminen, Kiratek Oy:n kuntoarvio (Kaupunkia pyydetään toimittamaan) Todistusteema: Kaupan kohteen kunto, toimeksiannon rajaus kustannusten selvittämisen osalta, epäillyt homevauriot, kehotus kuntotutkimusten tekemiseen, suositellut jatkotutkimukset, valokuvat 14,40 ja 48, virkavelvollisuuksien laiminlyönti. Tornion kaupunginvaltuuston päätös ; Kauppakirja liite 4 Todistusteema: Kaupan ehdot, kauppahinta, takausvastuun määrä, lainvakuuksien järjestely, koronmaksuvelvollisuuden rajoittaminen, irtaimistoa koskevan erittelyn puuttuminen, kuntoarvion puuttuminen, vuokrasopimuksia koskevan vastuun puuttuminen, Vuokrasopimus liite 1 34 Sos ter Itk Todistusteema: Vuokrasopimuksen ehdot, vuokran määrän poikkeaminen valtuuston päätöksestä, ylläpitokustannusten ja vuokralaisen velvollisuuksien poikkeaminen valtuuston päätöksestä, vuokrasopimusten vastattavaksi ottaminen, Karungin Palvelukoti ry:n / Outi Keinäsen allekirjoittama kirje Todistusteema: Asiakirja luettu valtuuston istunnossa valtuuston puheenjohtajan toimesta, esteelliselle Outi Keinäselle annettu puheenvuoro, kauppahinnan minimiehtojen määrittäminen, Hopearannan taloudellinen tilanne, 12

POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU

POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU TORNION KAUPUNKI Hallinto- ja kehittämiskeskus 16.05.2014 POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU TORNION KAUPUNGIN LAUSUNTO ASIASSA 10006/14/2204; VALITUS HOPEARANNAN KIINTEISTÖN OSTAMISTA KOSKEVASSA

Lisätiedot

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa

Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Valtiontuen huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Valtiontukiseminaari Kuntatalo 3.3.2015 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Valtiontuen arviointiprosessi kunnallisessa päätöksenteossa:» 1. Ennen päätöksentekoa

Lisätiedot

u a UØ Taltionumero 3682/3/14

u a UØ Taltionumero 3682/3/14 KORKEIMMAN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTUS Ant opäivä 1 (5} 4.2.2015 Taltionumero 265 Diaarinumero 3682/3/14 u a UØ Kiryaamo 05. 02. 2015 Asia Kunnallisvalitus i3 Valittaja Matti Vattulainen, Joutseno Päätös,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y-tunnus: 0536307-0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat VIRTAIN KAUPUNKI LAUSUNTO Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11 Lausunnon antaja: Virtain kaupunki PL 85, 34801 Virrat p. (03) 485 111 f. (03)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 25 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen / Kuopion Yrittäjät ry:n valitus / kaupunginhallituksen lausunto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 3 Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkeeseen liittyen vuonna 2017 HEL 2017-005192 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää hyväksyä 1 159 004

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

L A U S U N T O. Viranomainen, jonka päätöksestä valittaja valittaa Rovaniemen hallinto-oikeus Oikeustalo, Valtakatu 17, Rovaniemi

L A U S U N T O. Viranomainen, jonka päätöksestä valittaja valittaa Rovaniemen hallinto-oikeus Oikeustalo, Valtakatu 17, Rovaniemi L A U S U N T O K O R K E I M M A L L E H A L L I N T O O I K E U D E L L E Viranomainen, jonka päätöksestä valittaja valittaa Rovaniemen hallinto-oikeus Oikeustalo, Valtakatu 17, 96101 Rovaniemi Valittaja

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa Erityisesti kuntalain kiinteistön luovutusta koskevassa sääntelyssä Kuopio 27.8.2015 Katariina Huikko lakimies Sisältö EU:n valtiontukisääntelyyn

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuntatalo 3.3.2015

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2016 1 (6) 1145 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätös päätti hyväksyä 768 500 euron suuruisen sijoituksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5074 Diaarinumero 3514/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A huoltajinaan B ja C Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari MittaVaT Oy MUISTIO 1/6 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettaja asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Jouni Tissari ja Jussi Timonen P. 040-7606243 AIKA 26.2.2014

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa.

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Asunto Oy Kirkkonummen Ainola, 0878287-9 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 354 08.12.2015 Valtuusto 62 10.12.2015

Kaupunginhallitus 354 08.12.2015 Valtuusto 62 10.12.2015 Kaupunginhallitus 354 08.12.2015 Valtuusto 62 10.12.2015 Pudasjärven kaupungin omavelkaisten takausten muuttaminen Danske Bank Oyj:n Pudasjärven kaupungin laajakaista -hanketta varten myöntämien lainojen

Lisätiedot

KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT

KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT 1 (7) KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT Tässä muistiossa määritellään ne keskeiset periaatteet, joihin tukeutuen kaupungille esitettyjä takauspyyntöjä voidaan yleisellä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (6) 602 Oikaisuvaatimukset osoitteessa Hämeentie 125 A sijaitsevan rakennuksen (Bokvillan) myyntiä koskevasta kiinteistölautakunnan päätöksestä HEL 2012-011159 T

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu 6, 08100 Lohja

Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu 6, 08100 Lohja 1 (4) Luonnos 7.8.2015 SL Liite 5/Tekla 18.8.2015 ASUINRIVITALOJEN KAUPPAKIRJA 1. Osapuolet Myyjä Lohjan kaupunki Karstuntie 4, 08100 Lohja Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

3 Hangon tenniskerho ry- Hangö tennisklubb rf:n vuokrasopimuksen jatkaminen ja muuttaminen

3 Hangon tenniskerho ry- Hangö tennisklubb rf:n vuokrasopimuksen jatkaminen ja muuttaminen Kaupunginhallitus 200 06.10.2014 Kaupunginhallitus 103 24.04.2017 Kaupunginhallitus 126 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 28 23.05.2017 Kaupunginhallitus 175 12.06.2017 Kaupunginhallitus 237 25.09.2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies

EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies EU:n valtiontukisäännösten huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa.. Kuntamarkkinat, Lakiklinikka 10.9.2015 P-P Lebedeff johtava lakimies Sisältö Yleistä valtiontukisääntelystä Kunnallisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA 15.5.2017, ver 1 Sivu 1 / 7 ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA SOPIMUKSEN OSAPUOLET (Kapulin yritysalue / kortteli 2313) y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa.

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA As Oy Kirkkonummen Masalanpuisto, 1745350-8 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

Paimion kaupunginhallituksen lausunto koskien kaupunginvaltuuston päätöksestä nro 29 tehtyä valitusta

Paimion kaupunginhallituksen lausunto koskien kaupunginvaltuuston päätöksestä nro 29 tehtyä valitusta TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Paimion kaupunginhallituksen lausunto koskien kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.5.2017 nro 29 tehtyä valitusta Lausunnon antaja: Paimion kaupunginhallitus Paimion kaupungin

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Oikaisuvaatimus / Tontin 297-34-166-5 (Piikatie 6) myynti Tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen Tonttipalveluyksikkö Tontin 34-166-5

Lisätiedot

Luonnos 30.4.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali.

Luonnos 30.4.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1 Myyjä 2 Ostaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Profmer Oy, y-tunnus 0576362-1, Teräskatu 11, 21110 Naantali. 1 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 14. kaupunginosan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali.

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali. Naantalin kaupunki 1 Myyjä Kauppa kirja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1 2 Ostaja Timo Noko Naantali. 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 8. kaupunginosan (Luolala)

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.05.2016 Sivu 1 / 1 3889/2015 10.00.02 176 Vastaus oikaisuvaatimuksiin, jotka koskevat kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston muutettua päätöstä myydä kaksi tonttia

Lisätiedot

Luonnos Naantalin kaupunki, y-tunnus omistusosuus: 326/1000, ja. Maskun kunta, y-tunnus omistusosuus: 42/1000,

Luonnos Naantalin kaupunki, y-tunnus omistusosuus: 326/1000, ja. Maskun kunta, y-tunnus omistusosuus: 42/1000, 1 Sopijapuolet 1 1.1 Myyjät Raision kaupunki, y-tunnus 0204428-5, omistusosuus: 632/1000, Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 omistusosuus: 326/1000, ja Maskun kunta, y-tunnus 0204064-7 omistusosuus:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5)

Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5) Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5) KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 10.8.2015 Rekisteriyksikkö 992-454-1-98 Hirvaskankaan Liikekeskus Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 992-454-1-98 Nimi: Hirvaskankaan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.05.2017 Sivu 1 / 1 94/2015 10.02.02 143 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Finnoon osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y tunnus: 0536307 0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS )

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA ARKK

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Pihlaport Oy:n (myöhemmin Bio Port Oy) rahoitus on suunniteltu järjestettävän seuraavasti:

Pihlaport Oy:n (myöhemmin Bio Port Oy) rahoitus on suunniteltu järjestettävän seuraavasti: Kunnanhallitus 25 11.01.2011 Kunnanvaltuusto 9 02.02.2011 Kunnanhallitus 121 24.05.2011 Kunnanvaltuusto 38 30.05.2011 BIOETANOLITEHDASHANKE / TAKAUSJÄRJESTELY KHAL 25 Suomen Bioetanoli Oy:n n. 100 miljoonan

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA 1 TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA Teemu Roine terveystarkastaja insinööri (amk) / RTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärvi ja Tuusula

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentaminen Mitä tarkoitetaan? Yhtiö, osakas, insinöörit, juristit AOYL:nkäsitteet: kunnossapito muutostyö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/2 02.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/2 02.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) 349 V Lainan ja takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun []. KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy ja Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].2017 2(6) KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Ismo Syvähuoko

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA

KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA Kunnanhallitus 169 31.05.2017 Kunnanvaltuusto 43 14.06.2017 KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA KHALL 169 Valmistelija: : hallintojohtaja Esityslistan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/10 17.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/10 17.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 167 Lainan myöntäminen Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle Päätös Käsittely päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (5) 187 Lainan myöntäminen Tapanilan jalkapalloareena Oy:lle Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää Tapanilan jalkapalloareena Oy:lle urheilu-

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus

KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanhallitus 24.10.2013 498 336 LAUSUNNON ANTAMINEN RAUNO KINNUSEN TEKEMÄÄN, 17.7.2013 PÄI- VÄTTYYN KUNNALLISVALITUKSEEN Kunnanhallitus 24.10.2013 336 Liite 1, Lausuntopyyntö 13.9.2013 ja Rauno Kinnusen

Lisätiedot

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 23.5.2014 ---- 1 Luonnos ---- 1 MYYJÄ 2 OSTAJA Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2 21100 Naantali Petri Kodisoja 3 KAUPAN KOHDE Naantalin kaupungin Tammisaaren

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.3.2014 Taltionumero 877 Diaarinumero 2017/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Vuokrasopimus 1 Luonnos 15.10.2014. 2 Merimaskun Rantamakasiini -rakennus ja siihen kuuluva piha-alue.

Naantalin kaupunki Vuokrasopimus 1 Luonnos 15.10.2014. 2 Merimaskun Rantamakasiini -rakennus ja siihen kuuluva piha-alue. Naantalin kaupunki Vuokrasopimus 1 1 Osapuolet 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen T:mi Marita Lamberg, y-tunnus 1979727-5 2 Vuokrauskohde

Lisätiedot

Yhtymähallitus 128 24.06.2015. Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015. Yhall 24.06.2015 128. Yhall 12.5.2015

Yhtymähallitus 128 24.06.2015. Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015. Yhall 24.06.2015 128. Yhall 12.5.2015 Yhtymähallitus 128 24.06.2015 Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015 Yhall 24.06.2015 128 Yhall 12.5.2015 Valmistelija: hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 Ostajat Timo Leppäaho ( ), omistusosuus ½ Hanna Leppäaho ( ), omistusosuus ½ Kolsantie 91 Kaupan kohde

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 1 / 1 4922/10.03.00/2012 21 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle uudisrakennuslupaa koskevasta valituksesta, kiinteistö 49-12-14-2, Revontulentie 1, 02100

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

10 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiön rahalaitoslainoille. Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto

10 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiön rahalaitoslainoille. Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 10, 23.01.2017 Kaupunginhallitus, 9, 09.01.2017 10 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Vuokratalosäätiön rahalaitoslainoille TRE:6748/02.04.04/2015

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 20.2.2014 Taltionumero 566 Diaarinumero 3582/3/12 1 (8) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Pekka Eklund, Espoo Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat. Nimi. - Osoite. Puhelinnumero Sähköpostisoite Yhteyshenkilö.

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat. Nimi. - Osoite. Puhelinnumero Sähköpostisoite Yhteyshenkilö. 1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja/vuokranantajat Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus / _ Puhelinnumero Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus / Puhelinnumero 2. Vuokralainen/vuokralaiset Nimi Henkilötunnus

Lisätiedot

Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3)

Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3) 1 Kauppakirja 1. Myyjä 2. Ostaja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3) Perustettavan yhtiön lukuun, omistajinaan Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi

Heinolan kaupunki. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi Asia Lausunto asiassa diaarinumero 01419/15/2299 Lausunnonantaja Prosessiosoite Valittaja Prosessiosoite Lausunto

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

Kuntalaki 90 Euroopan yhteisön perustamissopimus 87 artikla 1 kohta ja 88 artikla 3 kohta Komission asetus (EY) N:o 69/2001 ja 1998/2006

Kuntalaki 90 Euroopan yhteisön perustamissopimus 87 artikla 1 kohta ja 88 artikla 3 kohta Komission asetus (EY) N:o 69/2001 ja 1998/2006 Vuosikirjanumero KHO:2008:81 Antopäivä 10.11.2008 Taltionumero 2808 Diaarinumero 1918/1/07 Kunnallisasia - Kiinteistön myynti - Euroopan unionin valtiontukisäännös K:n kaupunginvaltuusto oli päättänyt

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Kunnan toiminta markkinoilla markkinoiden toimivuus Kuntamarkkinat Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kuntaliitto

Kunnan toiminta markkinoilla markkinoiden toimivuus Kuntamarkkinat Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kuntaliitto UUDEN KUNTALAIN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN TAKAUKSIIN Kunnan toiminta markkinoilla markkinoiden toimivuus Kuntamarkkinat 14.9.2016 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kuntaliitto Esityksen pääkohdat Uuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot