POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE"

Transkriptio

1 Pohjois -Suomen hallinto -oikeus Fax s.posti: pohiois-suomi.hao(cdoikeus.fi POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA: VALITUS VALITTAJA: ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Satu Marin, Tornio Pekka Hacklin, Tornio Olavi Parkkila, Tornio Jan-Mikael Hakomäki, Tornio Janne Olsen, Tornio Mauri Lappalainen, Tornio AA Tuomo Heikkilä Asianajotoimisto Henriksson & Heikkilä Oy Hallituskatu 11 A 2, Tornio Puh fax s.posti : tuomo.heikkila(whehe.fi PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Tornion kaupunginvaltuuston tekemä päätös 19, jolla Tornion kaupunginvaltuusto on päättänyt ostaa Hopearannan kiinteistön Karungin palvelukoti ry:ltä ,00 euron kauppahinnalla ym. VAATIMUKSET 1) Tornion kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano on keskeytettävä, kunnes asiassa on annettu lainvoimainen päätös 2) Tornion kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. 3) Tornion kaupunki on velvoitettava korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut korkolain mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta 1

2 PERUSTELUT Kuntalain 90 :n mukaisesti valittajat katsovat, että päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa ja että päätöstä rasittaa menettelyvirhe ja että päätös joka tapauksessa on muuten lainvastainen. Tornion kaupunginvaltuusto (jatkossa kaupunki) on ylittänyt kuntalain 2 :n mukaisen toimivaltansa, kun se on maksanut käytännössä arvottomasta kaupan kohteesta ylihintaa, jolla on maksettu yksityisen yhdistyksen / yksityisen osakeyhtiön velkoja. Toimivalta on ylitetty myös sillä perusteella, että kauppajärjestelyt on toteutettu sen vuoksi, että yksityinen yhdistys ja sen omistama kiinteistöosakeyhtiö pelastetaan konkurssilta. Kauppahinta sisältää joka tapauksessa kiellettyä yritystukea. Lisäksi asian valmistelussa on useita jäljempänä yksilöitäviä puutteellisuuksia, joiden vuoksi päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja lainvastaisena. Päätös tulee kumota myös sillä perusteella, että kaupan valmisteluissa on rikottu tarkoitussidonnaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita sekä koska valmistelu on ollut puutteellista ja huolimatonta sekä virkavelvollisuuksien vastaista. Päätös tulee kumota myös sillä perusteella, että asian käsittelyssä itsensä esteellisinä jäävänneet Karungin Palvelukoti ry:n toiminnanjohtaja Outi Keinänen ja hallituksen jäsen Matti Lankila eivät ole tosiasiallisesti poistuneet kokouksesta, vaan he ovat jääneet kuuntelemaan kokouksen kulkua ja jotkut valtuutetut ovat jopa keskustelleet heidän kanssaan valtuuston istunnon aikana. Todettakoon, että Outi Keinänen on Suomen keskustan edustaja Tornion kaupunginhallituksessa ja Matti Lankila on Suomen keskustan edustajana Tornion kaupunginvaltuustossa. Päätöksen on katsottava syntyneen virheellisessä järjestyksessä myös sen perusteella, että valtuuston pj Katri Kulmuni (kesk) on juuri ennen päätöksentekoa lukenut valtuustolle päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivän Hopearannan toiminnanjohtaja Outi Keinäsen allekirjoittaman vetoomuskirjeen, jossa on esitetty mm. kauppahinnan minimivaatimus, ,00 euroa. Päätöksen on katsottava syntyneen virheellisessä järjestyksessä ja lain vastaisesti myös sillä perusteella, että valtuustolle ei ole esitetty kaikkia olennaisia seikkoja, kuten kuntoarviota, jossa on mm. maininnat kaupan kohteen ilmeisistä homevaurioista. Asiassa ei ole varmistuttu siitä, että kaupan kohde täyttää asumisterveysohjeiden mukaiset terveellisen asumisen edellytykset. Kaupan kohteesta ei ole hankittu kuntoarvion perusteella välttämättömiä tarkempia rakenteiden jatkotutkimuksia homevaurioiden laadusta ja laajuudesta eikä valtuustolle ole pyynnöistä huolimatta selvitetty korjauskustannusten määrää, joka voi pahimmillaan olla jopa useita miljoonia euroja. Kaupan kohteen arvosta ei ole myöskään hankittu kahden riippumattoman kiinteistönvälittäjän arvioita. Käytettävissä olevan tiedon perusteella kaupunki on ollut ainoa mahdollinen kohteen ostaja. Kohteella ei ole ollut arvoa, jolla se olisi saatu myytyä ulkopuoliselle ostajalle. 2

3 Päätöksen on katsottava syntyneen virheellisessä järjestyksessä ja lain vastaisesti myös sillä perusteella, että kaupunginvaltuustolle ei ole esitetty vuokrasopimusta, jonka perusteella tilat on ollut tarkoitus vuokrata. Puutteellisuuksien vuoksi kaupunginvaltuusto ei ole edes voinut arvioida kauppaan liittyviä kokonaiskustannuksia. Asiassa on ollut riidatonta, että kaupungilla ei ole tarvetta vuokratiloille lukien, koska väitettyä vanhuspalvelua ei saada käynnistettyä ilmeisesti ainakaan ennen Asiassa saadun tiedon mukaan vuokrasopimus on kuitenkin ollut välttämätöntä tehdä lukien, jotta yhdistys ei ajaudu konkurssiin. Kauppaan liittyvä esittelijän muistio on ollut ristiriitainen mm. väitetyn vanhuspalveluiden hoitotarpeen osalta. Esittelytekstin perusteella laadittu kauppakirja on lisäksi ollut sekava eikä siihen ole sisällytetty mainintaa kaupankohteesta hankitusta kuntoarviosta. Valtuutetuilla ei ole ollut tietoa kaupan kohteen epäiltävissä olevista homevaurioista ja esittelevä virka-mies on ilmoittanut valtuutetuille, että kaupan kohde on hyvässä kunnossa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja on julkisuudessa todennut, että kaupan kohde on erittäin hyvässä kunnossa. Tiedot ovat olennaisesti ristiriidassa kaupan kohteesta laaditun kuntoarvion kanssa. Edellä mainituilla ja jäljempänä täsmennettävillä perusteilla päätös on syntynyt puutteellisen ja ilmeisen tarkoituksellisen virkavelvollisuuksien vastaisen valmistelun seurauksena ja on joka tapauksessa lainvastaisena kumottava. TÄYTÄNTÄÄNPANON KESKEYTTÄMINEN Valittajat pyytävät, että hallinto-oikeus määrää heti päätöksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi. Täytäntöönpano on keskeytettävä, koska kyseessä on toimialan vastainen ja lainvastainen päätös, josta voi aiheutua kaupungille erittäin suuri vahinko. Asiassa ei ole selvitetty EU:n valtiontukisäännösten soveltuvuutta eikä pidättäydytty päätöksen täytäntöönpanosta. Täytäntöönpano on keskeytettävä kiireellisenä, koska kaupunginhallitus on katsonut päätöksen kuuluvan kunnan toimialaan ja olevan laillinen sekä vaituuttanut sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemään vuokrasopimuksen kyseisen yksityisen yhdistyksen kanssa, vaikka valtuuston päätös ei ole lainvoimainen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuokrasopimuksen tekemistä koskevasta päätöksestä on lisäksi tehty oikaisuvaatimus. Vuokrasopimuksen perusteella kaupungille on siirtynyt vastuu kiinteistön kunnosta ja ylläpitokustannuksista, vaikka kaupungilla ei ole ollut tarvetta eikä edes todellista mahdollisuutta käytännössä hyödyntää tiloja väitettyyn tarpeeseen ennen Kiinteistöllä on lisäksi aloitettu kaupungin toimesta korjaustoimenpiteitä, joiden kustannuksista ei ole kerrottu valtuustolle. Järjestelyt on tosiasiallisesti toteutettu, jotta yksityinen Suomen Keskustaa lähellä oleva yhdistys ja sen omistama kiinteistöosakeyhtiö eivät ajautuisi konkurssiin. Valtuustolle kuuluvaa harkintavaltaa on käytetty vastoin lain tarkoitusta. 3

4 ASIAN TAUSTASTA Tornion kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 19 otsikko on: Karungin Palvelukoti Ry:n esitys neuvottelujen käynnistämisestä Hopearannan kiinteistön hankkimiseksi kaupungille. Jo otsikko kertoo, kenen tarpeesta asiassa on kyse. Aloite on lähtenyt Hopearannasta. Karungin Palvelukoti r.y (jatkossa Hopearanta) on tuottanut Tornion kaupungille vanhuspalveluita useiden kymmenien vuosien ajan. Tornion kaupunki on noin vuonna 1995 antanut Hopearannalle omavelkaisen takauksen, jolle kaupunki ei ole vakuuden antamishetkellä valitettavasti oman takausvastuunsa turvaamiseksi vaatinut vastavakuutta. Kaupunki on myöhemmin esittänyt Hopearannalle vaatimuksen vastavakuuden antamisesta jälkikäteen, mutta Hopearanta ei ole siihen suostunut, vaan se on perustanut Tornion kaupungin keskustaan 100 %:sti omistamansa Kiinteistö Oy Tornion Hopeahovin (jatkossa Hopeahovi). Hopearanta on toteuttanut Hopeahovin rakennuttamisen n.6,62 miljoonan euron kustannuksilla. Rakentamiskustannukset on valtuustolle esitetyn päätöksen esittelytekstin mukaan rahoitettu n. 4,61 miljoonan euron ARAkorkotukilainalla, n. 1,17 miljoonan euron RAY:n avustuksella, n. 0,6 miljoonan euron pankkilainalla ja n. 0,1 miljoonan euron omalla pääomalla. Valtuustolle päätöksentekohetkellä annettujen tietojen mukaan Hopearanta on pantannut Hopearannan nyt ostettavana olevan kiinteistön Hopeahovin velkojen vakuudeksi. Hopearanta on julkisista hankinnoista annetun lain nojalla osallistunut Tornion kaupungin järjestämään avointa menettelyä käyttäen toteutettuun vanhusten tehostettua palveluasumista ja dementiaryhmäasumista koskevaan kilpailutukseen. Kilpailutus on avattu kansallisella hankintailmoituksella ja tarjouspyynnöllä ja sopimuskausi on koskenut ajanjaksoa sekä optiokausia vuosina 2015 ja Hopearanta on hävinnyt kilpailutuksen ja valittanut asiasta markkinaoikeuteen, joka on hylännyt Hopearannan valituksen. Hopearanta on valittanut markkinaoikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka päätöksen antamista Tornion kaupunki on omalla toiminnallaan myötävaikuttaen viivästyttänyt perustellen asiaa mm. Hopearannan kanssa käytävillä neuvotteluilla. Kilpailutuksen häviämisen vuoksi Hopearanta on joka tapauksessa ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin. Hopearanta on pyrkinyt kilpailutuksen häviämisen jälkeen saamaan kiinteistöön taloudellisesti kannattavaa toimintaa ilman kaupungilta tulevia palvelunostoja, mutta kysyntää Hopearannan tuottamille palveluille ei ole ollut. Taloudellisen tilanteen heikennyttyä Hopearanta on pyrkinyt järjestämään tilanteen siten, että Tornion kaupunki ensin vuokraisi kohteen hyvin pitkällä vuokrasopimuksella, mutta kun se ei ole onnistunut, niin Hopearanta esitti, että kaupunki ostaisi kiinteistön. 4

5 KUNNAN YLEINEN TOIMIALA Palvelukoti Hopearanta ry:n ja Kiinteistö Oy Tornion Hopeahovin nyt kyseessä oleva pelastaminen konkurssilta ja ylikauppahinnan maksaminen yksityiselle yhdistykselle pesämunaksi uuden rakennushankkeen toteuttamista varten Tornion kaupungin lahjoituksen avulla on monin tavoin hyvin poikkeuksellinen. Tornion kaupunki on takausvastuunsa perusteella ollut velvollinen maksamaan Hopearannan velkoja valtuustolle esitettyjen tietojen mukaisesti ,08 euroa per Kiinteistön kauppahinnaksi on kuitenkin määritetty ,00 euroa, joten Tornion kaupungin takausvastuuseen perustuva maksuvelvollisuus on nyt kyseessä olevassa tapauksessa ylitetty ainakin ,92 eurolla. Kunnan toimialaan ei kuulu maksaa yksityisen yhdistyksen tai sen omistaman osakeyhtiön velkoja. Asiassa ei ole esitetty lain mukaista perustetta yksittäisen yksityisen yhdistyksen / yrityksen pelastamiselle konkurssilta. Kunnan toimialakriteereihin kuuluu yhdenvertaisuuden periaate ja tasapuolisuuden huomioon ottaminen päätöksenteossa. Yhdenvertaisuusperiaatteesta johtuen kunnalla on kielto antaa taloudellista tukea yksityiselle yritykselle, joka on kilpailluilla markkinoilla ajautumassa konkurssiin. VALTIONTUKI Kaupunki on maksaessaan yhdistyksen ja sen omistaman kiinteistöosakeyhtiön velkoja tukenut vanhuspalveluita tuottavaa yksityistä yhdistystä / kiinteistöosakeyhtiötä tavalla, joka vääristää kilpailua Euroopan Unionin sisämarkkinoilla. Yrityksille myönnettävää valtiontukea koskevat puitteet määritetään Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikloissa. Valtiontukisäännökset koskevat myös kuntien myöntämiä tukia. Pääsääntöisesti valtiontuet ovat kiellettyjä. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa valtiontuen tunnusmerkit täyttyvät, koska 1. Julkisia varoja on kanavoitu yksityiseen yhdistykseen / yritykseen. Kyseessä on tuki, jota Hopearanta ei olisi saanut tavanomaisessa liiketoiminnassaan. 2. Varat on myönnetty ainoastaan yhden yrityksen velkojen maksuun ylikauppahintana. Hopearanta on asetettu kilpailijoitaan parempaan asemaan. Tukea ei olisi myönnetty kenellekään muulle. Tuella on ollut budjetti- ja menovaikutus. Valtuusto on joutunut myöntämään ,00 euroa lisämäärärahaa kiinteistön ostoa varten. Kaupunki ei ole ylikauppahinnan johdosta tullut omistamaan yksityistä yritystä. Varojen sijoittaminen ei ole tapahtunut normaalien markkinatalousperiaatteiden mukaisesti. Valtuusto on käyttänyt asiassa yksittäistapauksellista harkintavaltaa virheellisesti ja vaikuttanut yksityisen yhdistyksen / yrityksen ja sen kilpailijoiden väliseen asemaan markkinoilla. 5

6 3. Toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, koska julkisilla varoilla pelastetaan konkurssilta yksityinen vanhuspalveluita kilpailluilla markkinoilla tuottava yhdistys / yritys. Tuen vähäinen määrä, yrityksen pieni koko tai vähäinen markkinaosuus eivät sulje pois kilpailun vääristymän mahdollisuutta. Edellytyksen tulkinta on laaja. 4. Toimenpide vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Asiassa on riidatonta, että Hopearanta ja sen omistama kiinteistöosakeyhtiö Hopeahovi harjoittavat taloudellista toimintaa ja toimivat markkinoilla, joilla esiintyy jäsenvaltioiden välistä kauppaa. Tuensaajan liiketaloudellisella tai oikeudellisella asemalla ei ole merkitystä, koska voittoa tuottamatonkin järjestö voi harjoittaa taloudellista toimintaa. Tornion kaupungissa kilpailutilanteessa Hopearannan kanssa on mm. Mikeva Oy, jonka omistaa ranskalainen sijoitusyhtiö (G Square Capital 1 -niminen rahasto). Lain mukaan ainoastaan EU:n komissiolla on toimivalta hyväksyä tuki sisämarkkinoille soveltuvaksi. Suunnitellusta toimenpiteestä tulee ilmoittaa komissiolle ennakkoon eikä tukitoimenpidettä saa toteuttaa ennen kuin komissio on antanut toimenpiteelle hyväksyntänsä. KHO on käsitellyt valtiontukea koskevaa asiaa mm. tapauksessa KHO 2009:89. Päätöksen perusteluissa todetaan mm, että kunnanhallituksen myyntipäätöstä tehtäessä ei ollut luotettavasti selvitetty määräalojen käypää arvoa eikä EY-valtiontukimääräysten ja -säännösten mahdollista soveltuvuutta. Päätöstä tehtäessä ei ollut myöskään noudatettu menettelyä, jota noudatettaessa ilmoitusvelvollisuutta ei ole. Kunnanhallituksen on valtiontukiviranomaisena huolehdittava valtiontukea koskevien säännösten noudattamisesta. Näistä syistä kunnanhallituksen päätös oli syntynyt valtiontukea koskevien säännösten noudattamatta jättämisen perusteella virheellisessä järjestyksessä ja päätös oli kumottava. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa on kyseessä ostopäätös, mutta se ei muuta sitä perusasetelmaa, että asiassa ei ole luotettavasti selvitetty ostettavan kohteen käypää arvoa eikä EY-valtiontukimääräysten ja - säännösten mahdollista soveltuvuutta eikä noudatettu menettelyä, jota noudatettaessa ilmoitusvelvollisuutta ei ole. Asiassa on tarkoituksellisesti maksettu ylihintaa kohteesta, jonka käypä arvo yleisillä markkinoilla on ollut nolla. Kukaan muu kuin Tornion kaupunki ei olisi sitä ostanut vastaavilla kauppaehdoilla. Käyvän markkina-arvon ylittävä kauppahinta kuuluu Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kohdan soveltamisalaan, koska kauppahinta ei ole markkinataloudessa järkevästi toimivan sijoittajan eli markkinataloussijoittajaperiaatteen mukainen. Kaupunki ei ole esittänyt selvitystä kaupan markkinaehtoisuudesta eikä valtiontukisäännösten ja määräysten soveltuvuutta voida sulkea pois. Valtiontukea koskevien säännösten osalta komissio on kuntaliiton lausuntojen mukaan yksittäisten takausten osalta katsonut, että kaikkien seuraavien edellytysten on täytyttävä, että yksittäinen takaus ei ole valtiontukea: 6

7 1. Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa 2. Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata. 3. Takaus ei kata enempää kuin 80 % lainan tai rahoitussitoumuksen määrästä 4. Lainan pienentyessä taatun määrän on pienennyttävä siten, että takaus ei missään vaiheessa kata enempää kuin 80 % jäljellä olevasta määrästä 5. Takauksesta maksetaan markkinahinta Nyt kyseessä olevassa tapauksessa on maksettu yksityisen yhdistyksen / kiinteistöosakeyhtiön velkoja tilanteessa, jossa yhtiö on ollut konkurssin partaalla ja kauppahinta ylittää markkinataloussijoittajaperiaatteen mukaisen hinnan. Kaupan osapuolena oleva Hopearanta on riidattomasti suurissa taloudellisissa vaikeuksissa ja olisi ilman ylikauppahintaa ajautunut konkurssiin. Kauppahinnan minimimäärä on määritetty Hopearannan tarpeista lähtien, kuten Hopearannan puolesta valtuustossa luettu kirjelmäkin osoittaa. TARKOITUSSIDONNAISUUDEN JA YHDEN VERTAISUUSPERIAATTEIDEN RIKKOMINEN Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa päätös on tehty kiireellisenä siten, että vähintään vuokrasopimus saadaan voimaan mennessä, jotta Hopearanta ei ajaudu konkurssiin. Vuokrasopimuksella on siirretty kaikki kustannusvastuu, myös korjausten osalta, kaupungille, vaikka valtuuston päätöksen esittelytekstissä on puhuttu ainoastaan käyttökustannuksista ja vakuutuksista ja kiinteistöverosta. Vuokrasopimuksen sisältä poikkeaa valtuustolle esitetyistä tiedoista ja on vastoin valtuuston päätöstä. Valtuuston päätöksen esittelytekstin mukaan vuokraa ei yhdistykselle makseta, vaan kaupunki vastaa kiinteistön käyttökustannuksista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemässä vuokrasopimuksessa vuokran määrä on kuitenkin määritetty siten, että vuokralainen vastaa kiinteistöön ja vuokrattaviin tiloihin kohdistuvista pääomamenoista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa hyväksymä vuokrasopimus on valtuuston päätöksen vastainen myös siltä osin, että siinä on kaupungin vastuulle sälytetty kaikkien tilojen, koneiden, laitteiden ja piha-alueiden vuosihuollot ja kunnossapidon korjauskustannukset eikä vuokranantaja tee vuokrahyvitystä vuokralaisen vastuulle sälytetystä huolto- tai kunnossapitotöistä. Vuokrasopimuksen mukaan myös viranomaisten mahdollisesti vaatimat välttämättömät korjaukset ja lisäykset on siirretty vuokralaisen maksettavaksi vastoin valtuustolle annettuja tietoja. Muissa vuokraehdoissa kaupunki on vastoin valtuustolle annettuja tietoja sidottu vastuuseen myös palvelukodin asukkaiden välillä solmituista vuokrasopimuksista, joita ei ole missään vaiheessa esitelty valtuustolle. Kaupunginvaltuustolle ei ole annettu toimivaltaa siihen, että se voisi pelastaa yksityisen yhdistyksen tai yrityksen konkurssilta eikä toimivaltaa maksaa ylihintaa, jotta yhdistys voisi käyttää saamiaan rahavaroja omistamansa kiinteistöosakeyhtiön velkojen maksamiseen. 7

8 Tornion kaupungin organisaatio on saakka ollut sitä mieltä, että Hopearannan pelastamiseen ei ryhdytä. Kaupunginhallituksessa on ennen tehty päätös siitä, että kaupunki vastustaa Hopearannan oikeudenkäynneissä esittämiä vaatimuksia jälkeen Outi Keinänen on tullut valituksi Tornion kaupunginhallitukseen ja sen jälkeen kaupungin suhtautuminen Hopearantaan on olennaisesti muuttunut. Tarkoitussidonnaisuuden periaatetta loukkaa se, että päätökseen osallistuneet valtuutetut ovat edistäneet selkeästi yhden yksittäisen konkurssiuhan alla olleen yhdistyksen etua päätöksenteossa. Palvelujen suhteellisen vähäinen tosiasiallinen tarve Karungissa huomioon ottaen tarvetta Hopearannan tilojen käyttöön otolle ei ole tosiasiallisesti ollut ja ainakin tarve olisi voitu toteuttaa myös huomattavasti kohtuullisemmin kustannuksin. Esittelijän perustelutekstien mukaan päätöksentekohetkellä ei ole yhtään henkilöä, jolle kaupungin olisi osoitettava palveluasumisen paikka 3 kuukauden sisällä. Kokonaisarvostelussa on otettava huomioon myös se seikka, että kaupunginvaltuustolle ei ole esitelty kuntoarviota eikä kuntoarvion selkeistä homevaurioviitteistä huolimatta kohteesta ole hankittu tarkempaa kuntotutkimusta homevaurioiden laajuudesta ja kustannuksista. Kun kaupunki aiemmin irtisanoi vesivahingon aiheuttamien mikrobivaurioiden vuoksi Tornion sosiaalitoimiston vuokrasopimuksen, niin ennen uuden vuokrasopimuksen tekemistä kaupunki edellytti, että kohteessa tehdään kuntotutkimukset, joissa rakenteisiin porattiin reiät ja näytteet tutkittiin. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että myös Hopearannan tapauksessa toimitaan samoin. Valtuustolle on lisäksi annettu ymmärtää, että kohde olisi niin hyvässä kunnossa, että sinne voisi heti siirtää toiminnan, mutta kohteessa on havaittujen puutteellisuuksien vuoksi välttämätöntä aloittaa tarkempien tutkimusten ja remonttien tekeminen, ellei niitä ole jo aloitettu. Valtuustolle on myös annettu ymmärtää, että Kiinteistö Oy Hopeahovin realisoinnista olisi vaikea hyötyä, mutta sen osalta ei ole hankittu mitään selvitystä sen mahdollisesta realisointiarvosta. Pelkkään esittelijän väitteeseen perustuvaa tietoa ei voi pitää uskottavana. Kyseessä on kuitenkin Tornion keskustassa hyvällä paikalla sijaitseva ja uusi kiinteistö, jonka realisoinnilla olisi ollut mahdollista ehkä kattaa jopa koko Tornion kaupungin takausvastuu. Valtuustolle on esittelytekstin mukaan annettu ymmärtää, että Hopearanta järjestelee kiinnitykset vapaaksi saatuaan "kassaperusteista kauppahintaa" ,92 euroa. Prosessi on päätöksentekohetkellä ollut kesken, joten siihenkin liittyy riskejä. Valtuusto on kaupan vuoksi myöntänyt lisämäärärahaa ,00 euroa kiinteistön ostoa varten, mikä osoittaa sen, että kyseiseen asiaan ei ole valmistauduttu vuoden 2013 puolella budjettia laadittaessa. 8

9 ESTEELLISYYS Valtuutetut Outi Keinänen ja Matti Lankila ovat, pidetyssä valtuuston istunnossa, jossa käsiteltiin nyt kyseessä olevaa Palvelukoti Hopearannan omistaman kiinteistön myyntiä, ilmoittaneet olevansa Karungin Palvelukoti ry:n toiminnanjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Esteellisyydestään huolimatta Keinänen ja Lankila eivät ole poistuneet kokouspaikalta, vaan he ovat jääneet kuuntelemaan valtuuston istuntoa valtuustosalin avoimen kahvilatilan oven taakse ja ovat siten tietoisesti ja tarkoituksellisesti osallistuneet asian käsittelyyn siten, että he ovat ennen päätöksentekoa jopa keskustelleet muutamien keskustan valtuustoryhmän jäsenten kanssa, minkä vuoksi päätös on syntynyt virheellisenä ja se on kumottava. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Katri Kulmuni on pyrkinyt vaikuttamaan valtuustoon lukemalla juuri ennen päätöksentekoa Hopearannan kaupunginvaltuustolle osoittaman lisäinfoa kiinteistökauppaan kirjelmän. Ottaen huomioon, että Hopearannan edustajat ovat muodollisesti jäävänneet itsensä asian käsittelystä, mutta että siellä kuitenkin luetaan heidän kirjelmänsä, jonka Outi Keinänen ja Matti Lankila itsekin kuuntelevat, niin tilannetta on kokonaisuutena arvostellen pidettävä esteellisyyden muodostava. Käytännössä asian käsittelyssä on annettu puheenvuoro kirjelmän allekirjoittaneelle Outi Keinäselle. Kirjelmässä on todettu mm., että yhdistykselle tarjottu teistön rasitteista vapaana ja että yhdistyksellä ei ole vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi mahdollisuutta aloittaa neuvotteluja enää alusta eikä ratkaisua ole enää mahdollista viivyttää. Yhdistys myös ilmoittaa, että vähäinenkin ehtojen muuttaminen huonommaksi tai asian jättäminen pöydälle johtaa yhdistyksen puolelta pian konkurssihakemuksen jättämiseen. OLEELLISTEN TIETOJEN PUUTTUMINEN TAI VIRHEELLISYYS Valtuustolla ei ole ollut käytettävissään kaikkia olennaisia tietoja päätöstä tehtäessä. Valtuuston pöytäkirjan esittelytekstissä on todettu mm. seuraavaa: Hopearannan kiinteistön osalta on todettu, että se on hyvässä kunnossa sekä huollettu asianmukaisesti. Valtuuston istunnossa asian esittelijä Hannu Markkula on kertonut kiinteistön olevan hyvässä kunnossa eikä Markkula ole esittelijänä pitänyt tarpeellisena tuoda valtuutettujen tietoon kuntoarviossa olevia jäljempänä mainittuja seikkoja eikä luovuttaa kuntoarvioita valtuutettujen käyttöön. Kiratek Oy:n päivätyn kuntoarvion johdanto osassa on todettu, että kuntoarviota on täydennettävä kuntotutkimuksilla, jolloin rahoituksen kannalta tärkeät rakennusosien ja järjestelmien korjausajankohdat ja -kustannukset tarkentuvat. Kuntoarviosta on tilaajan pyynnöstä iätetty kustannusarviot kokonaan pois. 9

10 Kuntoarvion mukaan kyseessä on vuonna 1968 valmistunut hoitokotirakennus, jota on laajennettu 1990-luvun puolessa välissä, joten kyseessä on pääosin varsin vanha, yli 45 -vuotias rakennus. Kuntoarvion mukaan: - pääsisäänkäynnin yhteydessä olevassa tuulikaapissa iv-tilan oven edessä havaittiin mikrobeihin viittaavaa hajua kerroksen huoneessa 1082 havaittiin mikrobeihin viittaavaa hajua - 1. kerroksen huoneessa 1046 havaittiin mikrobeihin viittaavaa hajua. - kellarikerroksen yksiössä (asunto 3) havaittiin myös poikkeavaa hajua. - kellarin lattioissa ja seinien alaosissa havaittiin pintakosteusmittauksissa kohollaan olevia kosteusarvoja - kellarin kaksoisbetonirakennetta sekä lämmöneristämättömän betonilaatan päälle tehtyä puukorokelattiaa pidetään yleisesti riskirakenteena - kellarin huoneistossa (asunto 4) havaittiin poikkeavaa hajua - kellarin sosiaalitilojen pukuhuoneessa havaittiin poikkeavaa hajua - tuulettuvassa alapohjassa oli tarkastushetkellä voimakas mikrobivaurioon viittaava haju ja tilan tuulettuvuus vaikuttaa riittämättömältä. Ryömintätilan ulkoseinällä olevan betonipalkin pintaan oli kosteus tiivistynyt. - perustuksissa näkyi kosteusvauriojälkiä (kuva 14) - sisäkatossa näkyi vuotojälki (kuva 40) - seinässä näkyi merkkejä rakenteessa nousevasta kosteudesta (kuva 48) Varovasti arvioiden homevaurioihin viittaavia havaintoja on siten tehty ainakin 12 kohdassa rakennusta. Miksi kuntoarviota ei ole näiden osalta täydennetty kuntotutkimuksilla? Ilman tarkempia kuntotutkimuksia ei ole voitu varmistaa kuinka vakavista vaurioista kaupan kohteessa on kysymys! Kiratek Oy:n kuntoarvion kohdassa on suositeltu seuraavia kuntotutkimuksia ja selvityksiä. 1. Rakenteiden kuntotutkimus mikrobivaurioon viittaavan hajun syyn selvittämiseksi 2. Märkätilojen kopokartoitus 3. Ilmanvaihtokojeiden, kanaviston, sekä päätelaitteiden äänenvaimentimien tutkiminen mahdollisten kuitulähteiden vuoksi 4. tarkastukset lumettomana aikana: piha-alueen ja salaojien tarkastus ja tarvittaessa putkien huuhtelu 5. sisäkaton vuotojälkien sekä ulkoseinän ja sisäkaton liittymän ilmavuodon aiheuttajan selvittäminen Mitään edellä mainituista lisätutkimuksista ei ole tehty eikä ainakaan esitetty valtuustolle, vaikka kuntoarvio on saatu marraskuussa Kuntoarvion sisällön kertomatta jättäminen, tarkentavien kuntotutkimusten tekemättä jättäminen sekä tilaajan ilmoitus kuntoarvion tekijälle siitä, että kustannusarviot jätetään pois kuntoarviosta osoittavat, että asian valmistelussa ei ole noudatettu virkavelvollisuuksia, jotka edellyttävät, että kaikessa virkatoiminnassa toimitaan huolellisesti ja kaupungin edun mukaisesti. 10

11 Kuntoarviossa on lueteltu useita merkittäviä uusimiskohteita, mutta niidenkään osalta ei ole selvitetty kustannusarviota. Pahimmillaan kyse voi olla jopa miljoonaluokan korjauskustannuksista. Valittajien saamien alustavien tietojen mukaan kohteessa olisi jo aloitettu korjaustyöt, joiden kustannuksista ei ole tietoa. Kauppakirjan mukaan kaupan kohteena olevasta irtaimistosta on laadittu erillinen luettelo, mutta kauppakirjasta on puuttunut irtaimistoluettelo. Lisäksi kauppakirjasta on puuttunut maininta kuntoarviosta. TYÖTERVEYSLAIN JA TERVEYDENSUOJELULAIN RIKKOMINEN Kaupungin on työterveyslain nojalla huolehdittava työntekijöidensä turvallisesta työympäristöstä ja terveydensuojelulain nojalla kaupungin rakennukseen sijoittamien asukkaiden terveydellisistä olosuhteista. Asumisterveyteen kuuluvat mm. julkisten tilojen terveydelliset olosuhteet ja kaupungin on terveydensuojelulain perusteella varmistettava, ettei niissä esiinny terveyshaittaa. Terveyshaitalla tarkoitetaan sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Terveydensuojelulain 32 :n nojalla STM voi antaa terveydellisin perustein ohjeita fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista tekijöistä asuinnossa ja muussa oleskeluun varatussa tilassa. Tätä varten on annettu mm. STM:N julkaisema asumisterveysohje. Asumisterveysohjeiden johdannossa todetaan, että lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista. Tällainen tilanne saattaa syntyä esim. silloin, kun ihminen asuu tai oleskelee asunnossa, jossa hän voi altistua mikrobikasvustosta peräisin oleville soluille tai niiden aineenvaihduntatuotteille. Kaupungin teettämässä kuntoarviossa on kehotettu tutkimaan mm. Ilmanvaihtokojeet, kanavisto, sekä päätelaitteiden äänenvaimentimet mahdollisten kuitulähteiden vuoksi. Kyseinen rakennus on pääosin rakennettu 1968, jolloin käytettiin yleisesti rakennusmateriaalina asbestia, jonka osalta tutkimusten tekeminen olisi ollut yhtä välttämätöntä kuin mikrobitutkimusten tekeminen. Terveyshaitan toteamisen osalta ohjeissa todetaan kohdassa 7.1 yksiselitteisesti, että jos esimerkiksi hajuhaitan perusteella rakenteissa epäillään olevan mikrobikasvustoa, vaikka se ei ole näkyvää, kasvuston esiintyminen pitää todeta mikrobiologisilla analyyseilla pinta- tai rakennusmateriaaleista. Sisäilman sieni-itiöpitoisuuden ja mikrobikasvuston määrittäminen on tarpeellista silloin, kun mikrobikasvuston esiintymistä ei ole voitu todeta, mutta asunnossa esiintyvä haju viittaa mikrobialtistukseen. Ottaen huomioon työturvallisuuslain ja terveydensuojelulain määräykset sekä kuntoarviossa esitetyt lisätutkimussuositukset, valittajat katsovat, että asiassa on toimittu lainvastaisesti ja se on kumottava. 11

12 TODISTEET KIRJALLISET TODISTEET Tornion kaupunginvaltuuston päätös Todistusteema: Valmistelussa annetut tiedot ja niiden puutteellisuus, tilojen ja palvelujen käyttötarve, pesulatoiminnan merkitys hankkeelle, tiedot kuntoarviosta ja kiinteistön kunnosta, kiinteistökauppaan liittyvät neuvottelut ja niistä annetut tiedot, kaupungin takausvastuun määrä, Kiinteistö Oy Tornion Hopeahovin rahoitus- ja panttaustiedot, kauppahinta ja sen määräytyminen, tehostetun palveluasumisen paikkojen tarve, vuokrauksen valtuuttaminen, käyttökustannuksia koskevan kustannusvastuun siirtäminen kaupungille, oikeusriitojen käyttäminen sopimuksen osana, Hopearannan kiinteistön panttaus Kiinteistö Oy Hopeahovin euron velkojen vakuudeksi, tiedot konkurssista aiheutuvista seuraamuksista, kiinnitysten vapauttaminen, Kiratek Oy:n kuntoarvio (Kaupunkia pyydetään toimittamaan) Todistusteema: Kaupan kohteen kunto, toimeksiannon rajaus kustannusten selvittämisen osalta, epäillyt homevauriot, kehotus kuntotutkimusten tekemiseen, suositellut jatkotutkimukset, valokuvat 14,40 ja 48, virkavelvollisuuksien laiminlyönti. Tornion kaupunginvaltuuston päätös ; Kauppakirja liite 4 Todistusteema: Kaupan ehdot, kauppahinta, takausvastuun määrä, lainvakuuksien järjestely, koronmaksuvelvollisuuden rajoittaminen, irtaimistoa koskevan erittelyn puuttuminen, kuntoarvion puuttuminen, vuokrasopimuksia koskevan vastuun puuttuminen, Vuokrasopimus liite 1 34 Sos ter Itk Todistusteema: Vuokrasopimuksen ehdot, vuokran määrän poikkeaminen valtuuston päätöksestä, ylläpitokustannusten ja vuokralaisen velvollisuuksien poikkeaminen valtuuston päätöksestä, vuokrasopimusten vastattavaksi ottaminen, Karungin Palvelukoti ry:n / Outi Keinäsen allekirjoittama kirje Todistusteema: Asiakirja luettu valtuuston istunnossa valtuuston puheenjohtajan toimesta, esteelliselle Outi Keinäselle annettu puheenvuoro, kauppahinnan minimiehtojen määrittäminen, Hopearannan taloudellinen tilanne, 12

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y-tunnus: 0536307-0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT

KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT 1 (7) KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT Tässä muistiossa määritellään ne keskeiset periaatteet, joihin tukeutuen kaupungille esitettyjä takauspyyntöjä voidaan yleisellä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 67 08.04.2015. 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 67 Asianro 722/10.00.02.00/2015 Oikaisuvaatimus / Tontin 297-34-166-5 (Piikatie 6) myynti Tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen Tonttipalveluyksikkö Tontin 34-166-5

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa.

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA As Oy Kirkkonummen Masalanpuisto, 1745350-8 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN JA LEMPÄÄLÄN KUNNAN VÄLILLÄ 2 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Pirkanmaan Osuuskauppa ( Myyjä ), (Y tunnus: 0536307 0), PL 130, 33101 Tampere Ostaja Lempäälän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali.

Kauppa kirja Luonnos 22.5.2015. Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Timo Noko Naantali. Naantalin kaupunki 1 Myyjä Kauppa kirja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1 2 Ostaja Timo Noko Naantali. 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 8. kaupunginosan (Luolala)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS )

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA ARKK

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 1 / 1 4922/10.03.00/2012 21 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle uudisrakennuslupaa koskevasta valituksesta, kiinteistö 49-12-14-2, Revontulentie 1, 02100

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 64, 08.06.2015 Valtuusto, 20, 15.06.2015 20 Takauksen antaminen Puumalan Vesiosuuskunnan lainojen konvertoinnille PuuDno-2015-198 Kunnanhallitus,

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta Kotikuntalaki 2 : Henkilön kotikunta on jäljempänä tässä laissa säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa hän asuu. Vastasyntyneen lapsen kotikunta on se kunta,

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 31.12.2015, ver 2 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Nikinoja / huoltorakennus) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, :

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, : ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty Kaustisen kunnan Kaustin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 17.01.2013 Sivu 1 / 1 83/02.02.00/2012 290 13.12.2012 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 13.12.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

Kuntalaki 90 Euroopan yhteisön perustamissopimus 87 artikla 1 kohta ja 88 artikla 3 kohta Komission asetus (EY) N:o 69/2001 ja 1998/2006

Kuntalaki 90 Euroopan yhteisön perustamissopimus 87 artikla 1 kohta ja 88 artikla 3 kohta Komission asetus (EY) N:o 69/2001 ja 1998/2006 Vuosikirjanumero KHO:2008:81 Antopäivä 10.11.2008 Taltionumero 2808 Diaarinumero 1918/1/07 Kunnallisasia - Kiinteistön myynti - Euroopan unionin valtiontukisäännös K:n kaupunginvaltuusto oli päättänyt

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 20.2.2014 Taltionumero 566 Diaarinumero 3582/3/12 1 (8) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Pekka Eklund, Espoo Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu Viite Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 28.12.2016 n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Asia Rovaniemen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 Ostajat Timo Leppäaho ( ), omistusosuus ½ Hanna Leppäaho ( ), omistusosuus ½ Kolsantie 91 Kaupan kohde

Lisätiedot

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Polkumyynti Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottaminen Kiinasta peräisin olevat elektroniset vaa'at Markkinatalouden

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola

MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola KH xx.xx.2014 Kvsto xx.xx.2014 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola OSTAJA Forsström Svante Peter Alexander perustettavien yhtiöiden lukuun Gamla Varvsvägen 55, 67300 Kokkola

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen osakkeiden ostaminen Tekla 14.2.2012 58 Khall. 27.2.2012 90 Khall. 3.6.2013 292 Khall. 19.6.2013 316

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 481 Diaarinumero 2665/3/12 1 (7) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa.

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa. ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen ja hevostalli tarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net. Hakusessa päivät , Jaana

Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net. Hakusessa päivät , Jaana Kunnan päätöksentekoprosessista kunnat.net Hakusessa päivät 26-27.3, Jaana Säädöspohja Julkisen hallinnon päätöksenteon perusteet kirjattu Suomen perustuslakiin Vaikuttavia säännöksiä: 2 Oikeusvaltioperiaate

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö , VM057:00/2016

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö , VM057:00/2016 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE ASIA Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta, lausuntopyyntö 8.6.2016, VM057:00/2016 LAUSUNNON ANTAJA Tampereen kaupunginhallitus PL 487 33101 Tampere

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 454 28.09.2015 Kaupunginvaltuusto 97 05.10.2015. Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien Yritystalon tilanne 157/03.

Kaupunginhallitus 454 28.09.2015 Kaupunginvaltuusto 97 05.10.2015. Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien Yritystalon tilanne 157/03. Kaupunginhallitus 454 28.09.2015 Kaupunginvaltuusto 97 05.10.2015 Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien Yritystalon tilanne 157/03.034/2014 KH 454 Selostus: Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( )

Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y- 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Tiuraniemi Jarkko Antero, ( ) Koivuranta Aliisa Ida Katariina, ( ) (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot