TALOUSARVIOTOTEUTUMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014"

Transkriptio

1 TALOUSARVIOTOTEUTUMA

2 Talousarvio 2014 Raportti I ajalta Yleistä Kuluva vuosi on jälleen kerran ollut kuntasektorilla toimintojen muutoksen suunnittelun aikaa. Valtionosuusmuutokset näkyvät jo kuluvan vuoden tulototeumassa, sote-uudistus on edelleen valmisteluvaiheessa ja kuntalain uudistus etenee lausuntojen antamiskierroksin. Muutoksia lakiehdotuksiin on tulossa. Kaustisen kunta lähti mukaan Kokkolan seudun kuntarakenneuudistusselvitykseen. Selvitys etenee syksyn aikana nykytilakartoituksesta ja yhteistyömahdollisuuksien etsinnästä valtuustokierrokselle. Kunnat päättävät loppuvuodesta jatketaanko selvitysvaiheen jälkeen varsinaiseen kuntien yhdistymisselvitykseen. Valtion ja kuntien menojen tasapainottamistyö jatkuu. Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion menojen nousu on ollut kuntasektoria nopeampaa. Valtion menojen hintaindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,1 prosenttia vuoden 2014 toisella neljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Kuntatalouden hintaindeksi nousi 0,5 prosenttia ja kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 0,3 prosenttia vastaavana aikana. Kuntien toimintakulut kasvoivat vuoden 2014 tammi-kesäkuussa 1,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot kasvoivat 3,4 prosenttia, kun taas valtionosuudet pienenivät 0,9 prosenttia. Kuntayhtymien toimintakulut laskivat 0,9 prosentilla. Kaustinen, käyttötalous Raportissa 1 8/14 Kaustisen kunnan käyttötalouden tulot ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta euroa, 1,7 %. Tuloissa eivät ole vielä mukana kaikki palvelumaksut, toisaalta tuloissa näkyvät kunnan metsäomaisuuden myynnistä saadut myyntivoitot, euroa. Myös lomitustoimen tulokertymä on jäänyt euroa edellisvuotta alhaisemmaksi. Käyttötalouden menoissa henkilöstömenot ovat laskeneet 2,7 %, euroa, taustalla lomituspalveluiden henkilöstömenojen lasku eurolla lomitettavien päivien vähentymisen myötä. Päivähoidossa henkilöstömenot ovat kasvaneet raportoitavalla kaudella edellisvuodesta euroa. Kunnassa on käytössä kuluvalle vuodelle hallituksen asettama hankintakielto. Kokonaisuutena arvioiden hankintakiellon noudattaminen näkyy aineet, tarvikkeet, tavarat-tiliryhmässä menojen vähentymisenä edellisvuodesta reilulla eurolla, myös muut kulut -kohta alittuu edellisvuodesta. Talousarvion laadintavaiheessa ja täytäntöönpano-ohjeissa on huomioitu se, että hankintakielto ja säästötoimet saattavat aiheuttaa myös palvelutason heikentymistä. Vuosikate on merkittävästi edellisvuotta parempi. Keskeinen selittävä tekijä on sote-menojen pysyminen euroa edellisvuotta alhaisempina ja ainakin tässä vaiheessa niukasti talousarvion rajoissa. Investoinnit Kuluvan vuoden investointitahti on ollut ripeä. Yläkoulu valmistui aikataulussa ja syyslukukauden opetus on alkanut uusissa tiloissa suunnitellusti. Menot ovat kuluvan vuoden talousarvioraamissa. Kokonaisarvio yläkouluhankkeesta tehdään seuraavassa raportissa. Tilojen muutostyöt Nab Labsin tarpeisiin Haitekki-talossa ylittyivät merkittävästi talousarviovarauksesta. Tekninen toimi on toimittanut erillisen selvityksen ylitykseen. Tie- ja liikenneinvestoinneista pääosa on siirtymässä tuleville vuosille, samoin ympäristö-rakentamishankkeet. Päiväkodin rakentamisen ja Pajalan peruskorjauksen rakennussuunnittelu etenee investointiohjelman mukaisesti. Investointien rahoitukseen on nostettu talousarviolainaa 3 miljoonaa euroa, kuntatodistuksin otettua lyhyttä luottoa on käytössä tällä hetkellä miljoona euroa Tellervo Pakkala, talousjohtaja Tuloslaskelma

3

4 Rahoituslaskelma

5 Investoinnit

6

7 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja Tellervo Pakkala Yleinen hallinto 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Nuorten kesätyöllistämistuen ensimmäinen erä sekä :n avustus 4H:lle leikkikenttätoiminnan toteuttamiseen on maksettu. Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Työllistämispalvelut / Avustajahanke Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Menot % 1301 Talous- ja velkaneuvonta 65, Keski-Pohjanmaan liitto 75, Aluepelastuslaitos 58,5 Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä 1420 Yrityspalvelut

8 Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto 1504 Lomitustoiminta - maatalous 1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus 1503 Lomitushallinto Valtionkorvausennakko tarkistettiin Melassa euroon. Maataloutta koskevat valtiontukisäädökset muuttuivat Uudet valtiontukisäädökset - ns. ryhmäpoikkeusasetus sekä suuntaviivat - ovat edellisiä täsmällisemmät. Lomitusta koskeviin kohtiin tuli merkittäviä muutoksia. EU komissio antoi heinäkuun 2014 alussa uudet EU:n maatalouden valtiontuen suuntaviivat vuosille Kaikkien jäsenvaltioiden on sopeutettava nykyiset valtiontukijärjestelmänsä niiden mukaisiksi. Vaatimus koskee myös Suomen lomitustukijärjestelmää. Suuntaviivat rajaavat lomitustuen keston kolmeen kuukauteen vuodessa tuen saajaa kohti. Äitiys- ja hoitovapaan lomitus rajataan kuuteen kuukauteen vuodessa. Suuntaviivoihin on lisätty kohta, jonka mukaan komissio voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa sallia pidemmät tuetut lomitukset. Suomi tullee käyttämään neuvottelumahdollisuutta järjestelmän uudistamisessa, jotta vaikutus suomalaisen viljelijän sosiaaliturvaan olisi mahdollisimman pieni. Tämän johdosta sijaisapua voidaan myöntää tällä hetkellä vain saakka, vaikka sijaisavun tarve jatkuisi ensi vuodelle. Vuosilomahakemuksia v emme myöskään saa toistaiseksi lähettää asiakkaillemme. Nämä koskevat niin maatalous- kuin turkislomitustakin. Tulemme saamaan tarkempia ohjeistuksia myöhemmin syksyllä. Tämä ennakoi lomitushallintoon todella kiireistä loppuvuotta ja ensi vuoden alkua Lomitustoiminta maatalousyrittäjät Vuosilomia on kirjattu toteutuneeksi pv, sijaisapua 4745 pv ja tuettua maksullista lomitusta 893pv. Yhteensä12490 päivää. Toteuman perusteella lomituspäiviä tulee n pv tälle vuodelle. Vakinaisia maatalouslomittajia on kpl ja määräaikaisia 7 kpl. Vuosilomia on kirjattu toteutuneeksi pv, sijaisapua 4745 pv, tuettua maksullista lomitusta 893 päivää, yhteensä pv. Lomituspäiviä on vähemmän kuin edellisenä vuonna pv v Sijaisapulaskutus on tehty , koska lomittajien työajat on kirjattuna/hyväksyttynä tähän työjaksoon. Saamisia on noin euroa Lomitustoiminta turkistarhaus Turkistarhoilla pidetään lomaa nyt syksyn kuluessa ennen nahoitusta. Sosiaali- ja terveystoimi 2101 JYTA

9 2801 Erikoissairaanhoito OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Sivistysjohtaja Jorma Harju Sivistystoimen tulosalue pysyy kolmannen raportointijakson perusteella talousarviossa lukuun ottamatta varhaiskasvatusta. Perhepäivähoidon sijaiskulut ennakoivat noin euron lisätalousarviotarpeen. On lisäksi näköpiirissä, että lasten kodinhoitotukeen varattu määräraha ei tule riittämään. Lisätalousarviotarve on lasten kotihoidontuen osalta noin euroa Sivistystoimen hallinto Toteutuu talousarvion mukaan. Peruskoulut, ma. rehtori Mailis Tastula Kokonaisuutena perusopetuksen toteuma näyttää vielä olevan budjetin rajoissa ja suurimmat menoerät eli henkilöstökustannukset, kuljetuskustannukset sekä sisäiset vuokramenot ja sisäiset ateriamenot ovat toteutuneet tällä hetkellä budjetoidun mukaisesti, mutta syksyn palkka- ja kuljetuskustannuslaskennan perusteella koko vuoden tasolla laskettuna budjetti tullaan ylittämään noin eurolla. Suurin selittävä tekijä on kuljetuskustannusten nousu. Rekrytointien onnistuttua meillä on päteviä viranhaltijoita ja se nostaa henkilöstökustannuksia jonkin verran. Lisäksi erityisopetuksen koulunkäynninohjaajapalkkaukset nostavat henkilöstömenoja. Tarkemmin mahdollinen ylitys / budjetissa pysyminen selviää seuraavaan raportointiin mennessä. Hankintakieltoa noudatetaan tiukasti, mutta perusopetus järjestään asianmukaisesti. Kalustohankintoja on tehty vain äärimmäisissä tapauksissa, mutta kalustorahaa ei ole koko perusopetuksen budjetissa alun perinkään kuin euroa ja hankintoja on tehty noin 1000 euron edestä. Kaikki voitava tehdään budjetissa pysymiseksi. Vuoden 2015 budjetissa sisäiset vuokramenot nousevat huomattavasti uuden yläkoulun poistojen alettua. Rakentamisen kustannusten poistoaika on 45 vuotta ja irtaimiston 4 vuotta. Lisäksi Köyhäjoen koulun meneillään oleva lämmitysjärjestelmäremontti ja Keskuskoulun 1-6 peruskorjaus tulevat nostamaan näiden yksiköiden poistojen kautta koulujen sisäisiä vuokramenoja Kuraattori Kustannuspaikan menot ovat budjetin mukaisia, mutta elokuun alusta sopimus Kaustisen evankelisen opiston kanssa on purettu toisen asteen oppilashuoltolain toteuttamisen takia ja ulkopuolisia tuloja jää saamatta tänä vuonna noin 5000 euroa Järvelän koulu Henkilöstökulut toteutuvat budjetoidun mukaisina, kuljetuskustannukset tulevat ylittyvät hieman, mutta kokonaisuutena kustannuspaikka tulee toteutumaan näillä näkymin budjetoidusti.

10 3203 Kirkonkylän koulu Henkilöstökulut ovat toteutuneet budjetoidusti, mutta kuljetuspalvelut tulevat ylittymään noin euroa Köyhäjoen koulu Henkilöstökuluista tulee säästöjä sivukuluineen euroa, koska Köyhäjoki on nyt kaksiopettajainen. Kuljetuskustannukset kuitenkin ylittyvät noin 5000 euroa Puumalan koulu Henkilöstökulut ovat suunnilleen budjetoidun mukaisia, mutta kuljetuskustannukset tulevat ylittymään noin euroa. Vähäiset ylitykset kirjamäärärahassa ja koulutarvikkeissa johtuvat syksyllä tulleiden uusien oppilaiden varustamisesta Kotikuntakorvaukset Tuloja tullee noin euroa budjetoitua enemmän Keskuskoulu 7-9 Henkilöstökustannukset tulevat näillä näkymin ylittymään noin euroa, mutta kuljetuskustannukset näillä näkymin alittuvat noin Kirjamäärärahoja on käytetty budjetin ja lisäbudjetin verran, koska on hankittu uuteen kouluun uusia kirjoja. Rakentamisen budjetista on uusi koulu varustettu myös nykyaikaisesti ja rakentamisen ja varustamisen seurauksena vuodesta 2015 lähtien kustannuspaikan sisäiset vuokramenot nousevat Erityisopetus Avustajatarpeen nousun ja pätevän henkilökunnan rekrytoinnin takia henkilöstökustannukset tulevat ylittymään noin euroa Erityisluokka Henkilöstökustannukset tulevat kokonaisuutena säilymään budjetin rajoissa Ryhmäkoot Kustannuspaikkaa on koko kevätkauden rasitettu henkilöstökustannuksilla, vaikka edellisen avustuskauden rahoitus oli käytetty loppuun helmikuussa ja uuden avustuskauden mukainen avustuksen käyttöaika kannattaa hankeraportoinnin vuoksi aloittaa elokuussa. Tämän vuoksi joudutaan tekemään syksyn aikana korjaussiirtoja, mutta ne eivät tule muuttamaan perusopetuksen kokonaisuutta, koska vastaavasti syksyn osalta kustannuspaikalle suunnataan uuden avustuskauden palkkakustannuksia saman verran kuin keväällä Yhteistoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju Toteutuu talousarvion mukaan. Musiikkilukio rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3306 Koordinointihanke 3307 Comeniushanke 3308 Opinnonohjaushanke 3309 Tekniikkahanke 3310 Koordinointihanke, jatko

11 3501 Henkilöstökulut, käyttö 67,0 % Kulut ovat suunnitelmaa alhaisemmat. Media-assistentin tehtävistä palkkamenot ovat olleet suunniteltua pienemmät: hankerahalla ja vähemmällä työajalla. Tavoitteena on pysyä vähintään budjetissa. Henkilöstö-kuluja on vähentänyt hankkeet, sillä henkilöstön työaikaa ja palkkakuluja on voitu maksaa hanketyöstä ja hankemenoina. Ajalla työtä maksetaan kahdesta hankkeesta. Henkilöstön ikärakenne vaikuttaa myös kuluihin ajalla Palvelujen ostot, käyttö 59,3 % Kulut ovat suunnitelmaa alhaisemmat. Kustannuspaikka Asiantuntijapalvelut 5402 on ylittynyt 8000 eurolla. Syynä on, että kyseiseltä momentilta on maksettu lukion menoja (mm strategiatyö, musiikkiteatterikulut), jotka on sitten kuitenkin tuloutettu vastaavalle kustannuspaikalle. Koneiden ja laitteiden kunnossapito 5450 kohdasta puuttuu nyt isot korjausmenot, jotka ajoittuvat loppu-vuoteen (äänipöydän korjaus ja soittimien viritys ja kunnostus). Opetuspalvelujen ostot 5472 kustannuksista puuttuu ostopalveluna hoidetut konservatorion tarjoama opetus, 2 opettajaa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kulut ovat suunnitelmaa alhaisemmat. Koulutarvikkeet 5501 ja Kirjallisuus 5510 yhteensä kattavat varatun määrärahan. Kalusto 5580 kustannuksista puuttuvat syksyn ajalle ajoitetut hankinnat remontoituun opetus-tilaan. Tila (entinen lukion sali, yli 100m2) on ollut useita vuosia käyttämättömänä, mutta nyt se on kesällä 2014 remontoitu tarpeeseen, kun lukion opetusryhmien koot oppilasmäärän kasvun myötä ovat kasvaneet ja opetustilojen tarve on suuri. Uudistetusta opetustilasta ovat puuttuneet muissa opetustiloissa olevat tarpeelliset opetusvälineet ja ne hankitaan vielä varatuilla määrärahoilla ja osittain hankerahalla. Jäljellä on n 3700 euroa Vuokrakulut, käyttö 66,1 %. Kulut ovat suunnitelmaa alhaisemmat Koordinointihanke Hanke on päättynyt Loppuraportti ja tilintarkastajan lausunto on laadittu OPH:lle määräaikaan mennessä, ja annettu myös kunnanhallitukselle tiedoksi Tekniikka/oppimisympäristöhanke arvioinnin kehittämisestä Hanke päättyy Määrärahoja on jäljellä runsaasti. Hankinnat, asiantuntijapalvelut, koulutukset ja sisäiset palkkamenot ajoittuvat hankkeen päättövaiheeseen. Tavoite on, että myönnetty hankeraha käyte-tään kokonaisuudessaan. Kustannuspaikat ja niille merkityt hankkeet 3307, 3308 ja 3310 eivät ole olleet käytössä vuonna Ammatilliset oppilaitokset sivistysjohtaja Jorma Harju Toteutuu talousarvion mukaan. Muu opetustoimi 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Toteutuu talousarvion mukaan.. Kirjasto, Marja Myllymäki / Jorma Harju

12 3601 Pääkirjasto 3603 Kirjaston kehittämisprojekti Toteutuu talousarvion mukaan. Kirjaston lainausluvut ovat nousseet verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Anders-kimpassa (10 kirjastoa) Kaustinen on edelleen toisena lainojen lukumäärässä Kokkolan jälkeen. Kesäkuussa kirjasto järjesti ulkoilmatapahtuman Koirat ja katuliidut, jossa kirjaston pihalla vieraili lukukoiria ja halukkaat saivat piirtää katuliiduilla. Sisätiloissa oli poistokirjojen myyntiä ja tarjolla pikkupurtavaa. Kirjanäyttelyitä järjestettiin useita. Heinäkuussa kirjasto oli suljettuna kolme viikkoa. Elokuussa oli esillä Heikki Känsäkankaan rakentama pienoismalli Kaustisen Kappelinkankaasta noin 80 vuotta sitten. Elokuussa on vieraillut ryhmiä (mm. koulut, esikoulu, päiväkodit, kansanopisto) lähes päivittäin ja ryhmät ovat myös saaneet opastusta. Myös elokuussa on järjestetty lukuisia kirjanäyttelyitä. Liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut Liikunta ja ulkoilu Muut kulut Ylittynyt maakuntaviestin vuoksi. Tili on tarkoitettu ympärivuotisen liikuntakampanjatoiminnan palkintoihin, mutta siihen on kirjattu myös maakuntaviestin menot. Maakuntaviestille olisi syytä perustaa oma tili. Liikuntapalveluiden ja urheilutalon tuottamat palvelut raportointijaksolla Ympärivuotinen kuntoliikuntakampanjatoiminta * 3 kampanjaa vuodessa * 13 kuntolaatikkoa sijoitettuna eri kylille Talvilomaviikko * talvilomaviikolla 10 eri tapahtumaa * tapahtumat toteutetaan pääosin yhdessä Vetelin vapaa-aikatoimen kanssa, joitakin niistä tuotetaan myös seutukunnallisena yhteistyönä sekä 4h-yhdistysten ja liikuntaseurojen kanssa Uimaopetus * esikoululaisten uimaopetusta 3h/ryhmä (Puumala, Kino ja Lähdehaka) * 2 vesipeuhulaa * 3 uimakoulua Kesätoimintaa * koko perheen ulkoilutapahtumia 2, tanssitapahtuma KTK:lla * Kaustisen ja Vetelin välinen pyöräilymaaottelu. Veteli 2665, Kaustinen 2359 suoritusta. Liikuntapiirit ikäryhmittäin * ikääntyvät: Kuntosalipiiri, matalan kynnyksen liikuntapiiri ja vesijumppa ikääntyville (3 liikuntapiiriä) * nuoret: sähly-, lentopallo- ja showtanssikerho (3 liikuntapiiriä) * kaikenikäiset: ilma-aseammunta (1 liikuntapiiri) * alle kouluikäisten liikuntapäivät 1 (syksyllä järjestetään toinen) Urheilutalon kuntosali * kuntosalikorttirekisterissä 1444 kortinkäyttäjää Nuorisotyö

13 Nuorisotyön tuottamat palvelut raportointijaksolla Nuortenillat * Toiminta urheilutalolla on vakiintunut ja nuoret ovat olleet tyytyväisiä tiloihin. Nuortenilloissa työskentelee 4 nuorta ja heidän tehtävänään on toimia illoissa ohjaajina / valvojina sekä järjestää nuorille erilaisia te toja. Teatterikerho * urheilutalon teatterikerho alle 14 -vuotiaille kokoontui keväällä kerran viikossa Nuorisotoimen tapahtumia * seutukunnallinen piirustuskilpailu koululaisille, varhaiskasvatuksen liikuntapäivä ja lastenteatterivierailu * kesätapahtumat; lasten kesäleiri, retki Särkänniemeen, askartelupäivät ja liikutapäivät lapsille * tanssitapahtuma * taikuriesitys alle kouluikäisille * lasten olympialaiset Nuorten palveluverkoston (Nuorpave) toiminnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista Elokuvatoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju Toteutuu pääosin talousarvion mukaan, palkoista tulee säästöä jos vapaaehtoistoiminta jatkuu. Elokuva-toiminnan kesätauko päättyi syyskuun alusta Etsivä nuorisotyö sivistysjohtaja Jorma Harju Toteutuu talousarvion mukaan. Etsivätoiminta on siirtynyt Vetelin kunnan hallinnoitavaksi alkaen ja Jenni Ollqvistin tilalla aloitti 1.9. alkaen Suvi Lempiälä. Uusia asiakkuuksia on alkanut vuoden alusta 33. Asiakkuuksia yhteensä ajalla nuoren kanssa. Suuri osa etsivän työn asiakkaista ei ole vielä valmis koulutus-, tai työelämään, vaan he tarvitsevat yksilöllistä tukea ja ohjausta; matalan kynnyk-sen palveluita (erityisesti mielenterveys- ja arjenhallinta), jotta suunnitelmaa kohti koulutusta tai työelämää voidaan edes harkita tai viedä eteenpäin. Puolustusvoimien kanssa yhteistyö jatkui elokuussa kutsunnoissa, joista asiakkuudet lisääntyi kahdeksalla nuorella. Kulttuuritoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju 3901 Kulttuuripalvelut Toteutuu talousarvion mukaan.

14 Varhaiskasvatus päivähoidon johtaja Mirka Nisula 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Lähdehaka 3910 Lähdehaan päiväkoti 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3941 Lorupussi pph parityöskentely 3942 Pisku pph parityöskentely 3943 Kissankulma parityöskentely-yksikkö 3945 Vuorohoitokoti Vesseli 3946 Ryhmäperhepäiväkoti, Omenapuu 3955 Lasten päiväkotihoito 3960 Muu lasten päivähoito 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3952 Päivähoidon hallinto Esiopetus Esiopetusta tarjotaan toimintakaudella Puumalan koululla (14 lasta), Kinon esiopetuksessa (25 lasta) sekä Lähdehaan päiväkodin esiopetusryhmässä (13 lasta). Lakisääteiseen esiopetukseen osallistuu tilanteen mukaisesti 52 lasta. Köyhäjoelta esiopetusta tarvitsevat lapset on ohjattu sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti Lähdehaan päiväkodin esiopetusryhmään. Tästä aiheutuu kuljetuskustannusten kasvua (kp 3218) arviolta yhteensä 5327,60 loppuvuoden aikana, muutoin esiopetuksen tulo- ja menokehitys on etenemässä talousarvion mukaisesti. Lasten päivähoito Lasten päivähoitoa tarjotaan tilanteen mukaisesti perhepäivähoitona kotona hoitavien perhe-päivähoitajien ryhmissä (91 lasta), ryhmäperhepäivähoitona Omenapuussa, Piskussa ja Kissankulmassa (28 lasta) sekä päiväkotimitoituksessa Lähdehaan päiväkodilla (50 lasta), joista 25 lasta saa tarvittaessa vuorohoitoa. Esiopetuksen lisäksi lapsille tarjotaan esiopetuksen osapäivähoitoa, johon Kinolla osallistuu 13 lasta ja Lähdehaan päiväkodilla 7 lasta. Yhteensä varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä on tilanteen mukaisesti 223 lasta, täyttöaste raportointihetkellä on yhteensä 100 %. Varhaiskasvatuksen palveluihin on jätetty kuluvalle syksylle uusia päivähoitohakemuksia. Hakijoista 17 lasta tarvitsee palvelua jo kuluvana syksynä ja lisäksi 4 lasta tammikuusta 2015 alkaen. Lisäksi 5 lasta on sijoitettu päivähoitoon tilapäisesti esimerkiksi perhepäivähoidon varahoitopaikoille Ryhmäperhepäiväkoti Omenapuuhun, mikä hankaloittaa perhepäivähoidon varahoidon tarjoamista. Keväällä sivistyslautakunta käsitteli pyyntöä uuden ryhmäperhepäivätilan perustamisesta, joka kunnanhallituksen käsittelyssä vahvistettiin täyttöluvaksi 4 uuteen vakituiseen kotona hoitavaan perhepäivähoitajan tehtävään. Uusia työsuhteita on voitu sopia ainoastaan määräaikaisina pätevien hakijoiden puuttuessa. Raportointihetkellä on tiedossa, että kotonaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on jäänyt pois tai jäämässä pois viimeistään keväällä työstä yhteensä 5 työntekijää (20 päivähoitopaikkaa). Kesäaikana tehdyt uudet rekrytoinnit eivät ole varsinaisesti lisäämässä päivähoitopaikkoja. Talouskylillä Salonkylässä ja Köyhäjoen

15 suunnalla olevat perhepäivähoitajat palvelevat asiakkaita omalla kylällä. Kyläkeskustasta kauempi sijainti vaikuttaa olevan esteenä päivähoitopalvelun käytölle perhepäivähoidon varahoitotilanteissa. Kevätkauden raportoinnin yhteydessä mainittu lisämäärärahan tarve perhepäivähoitoon (kp 3940) ja kotihoidon etuuksiin (kp3935) ovat edelleen olemassa. Uusien päivähoitopaikkaa hakevien lasten sijoittuminen varhaiskasvatuksen palveluihin aiheuttaa lisämäärärahatarpeen loppuvuoden osalta vähintään uudistettiin varhaiskasvatuksen hoitosopimusvaihtoehtoja siten, että 10 pv/kk hoitovaihtoehto jäi pois. Lisäksi otettiin käyttöön indeksitarkastuksen mukaiset päivähoitomaksut, jolloin päivähoitomaksu nuorimman lapsen osalta on korkeintaan 283 kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 26 kuukaudessa. Kaikki varhaiskasvatuksen maksupäätökset tarkistetaan indeksikorotuksen ja hoitosopimusvaihtoehtojen sekä mahdollisten perheen muuttuneiden tulotietojen osalta. Mikäli lapselle ei voida osoittaa päivähoidossa sopivaa varahoitopaikkaa ja perhe järjestää lapsen hoidon itse, on kyseisen päivän hoitomaksu hyvitetty päivähoitolaskutuksessa. Raportointihetkellä elokuun päivähoitolaskutus on vielä toteutumatta. Kuntien välisessä laskutuksessa ulkopaikkakuntalaisesta päivähoidossa olevasta lapsesta laskutetaan jälkikäteen 75,40 / hoitopäivä. Tuntiperusteiseen laskutukseen siirtymistä tulisi edelleen selvittää mahdollisten myönteisten kustannuksia vähentävien vaikutuksien selvittämiseksi. Kesäkautena perheille tarjottiin mahdollisuutta keskeyttää päivähoito perättäisten kalenterikuukausien ajaksi. Kesäajan päivähoitopalveluja keskitettiin isompiin yksiköihin ja todettiin, että kesäajan toimintaan saatiin sujuvuutta lasten sijoittumisessa ja henkilöstön käytössä. Henkilöstön sujuvan työvuorosuunnittelun ja valvonnan lisäämiseksi tulee edistää sähköiseen työvuorosuunnitteluun siirtymistä. Kinon esiopetuksen ja Kissankulman piha-alueet on aidattu ympäristöterveydenhuollon suosituksen mukaisesti. TEKNINEN LAUTAKUNTA vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo Yhdyskuntapalvelut 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Vuoden 2014 kaavahankkeina työn alla Kortteli 603 muutos rivitaloiksi ja kaavan ajanmukaistaminen kortteliin 41. Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta 4004 Rakennusvalvontapalvelut rakennustarkastaja Tero Uusitalo Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia elokuun loppuun mennessä seuraavasti: rakennus- ja toimenpidelupia, kpl suunnittelutarveratkaisuja, kpl - 2 poikkeamislupapäätöksiä, kpl 7 1 myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m

16 uusia asuinrakennuksia kpl (myös paritalot) 11 7 Ympäristönsuojelu 4006 Ympäristön suojelu Ympäristösihteeriksi on valittu Päivi Oikarinen, joka aloittaa työt Asumisen edistäminen 4003 Asumispalvelut Asumispalvelut ostetaan Rekipolska Oy:ltä Liikenneväylät 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Lumen aurauksessa säästetty. Teerikujan tievalaistusta kunnostetaan Urheilu- ja ulkoilualueet 4012 Urheilu ja ulkoilualueet Palvelut ostetaan KPV:ltä Ruokahuolto Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö välisen ajan päivähoidon ruokahuolto on toiminut Palvelutalon keittiöllä, keskuskeittiön työntekijöitä ei lomautettu koulun lomien aikana. Kesän aikana päivähoidossa ruokailijoita oli n.50 annosta. Järjestely aiheutti kesän aikana merkittävää painetta Palvelutalon keittiön henkilöstölle ja laitteille. Malvakoti on siirtynyt Jytan alaisuuteen ja Palvelutalon keittiölle on tullut entisen lisäksi vielä yhden jakelukeittiön astiahuolto. Myös muu lisätyö kuten astiahuolto, on siirtynyt Kaustisen kunnan tuottamaksi. Järjestelyn takia yhden lisähenkilön työpanosta tarvitaan nyt tiskaamisessa. Tehtävää on hoitanut määräaikainen henkilö, jonka työsuhde päättyy syyskuun lopussa. Palvelutalon ruokailun myöhästyessä keittiönkin toiminta viivästyy tämä aiheuttaa ongelmia työaikojen noudattamisessa ja seuraavien aterioiden valmistamisen aikataulussa.

17 Keskuskeittiö: Keskuskeittiön henkilökunta ja toiminta on pysynyt samana, Köyhäjoen koulun keittiö puolestaan toimii alkaen jakelukeittiönä. Kylmä- ja valmistuslaitteiden vuosihuolto on tehty kesän aikana. Ruokahuolto kokonaisuudessaan on talousarvion mukainen. Toimitilapalvelut Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto- Johtokeskus- Kirjasto 5690 Omien kiinteistöjen jakamattomat menot Sosiaalitoimen tilat Palvelutalo (uusi) 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote 5627 Markkula Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti 5622 Kinon esikoulu 5626 Vuorohoitokoti Vesseli 5728( Pitkäjussin talo) Omenapuu Uuden päiväkodin rakentaminen valmistelussa. Peruskoulujen tilat 5632 Järvelän ala-aste 5633 Kirkonkylän ala-aste 5634 Köyhäjoen ala-aste 5635 Puumalan ala-aste 5636 Salonkylän ala-aste 5638 Yläaste Keskustan alakoulun saneeraustyö valmistelussa. Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Vapaa-aikatoimen rakennukset 5660 Nuorisotalo Kino 5661 Urheilutalo

18 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto Kirjaston rakennus 5670 Kirjasto Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5681 Hyötykäyttöasema 5682 Paloasema/Teollisuushalli Vuokrauspalvelut Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo 5720 Vintturin paritalo 5721 Kanttorila 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5748 Virastotalon asuntola 5636 Salonkylän koulu, asunnonvuokra Kaikki vuokra-asunnot käytössä paitsi huonokuntoiset Jylhäntien paritalo ja Kanttorilan paritalo. Vuokralle annetut liikehuoneistot 5731 Tanhuanpään liiketila 5732 Vanha kunnantalo 5735 Halli 3 (Pesula ym ) 5736 Halli 4 (Huoltamopalvelu ym ) 5737 Mielenterveystoimisto 5738 Neuvonta-asema 5742 Haitekki 5744 Keliber kaivoshalli 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo 5749 Uusi Keliber-halli Haitekki II - rakennukseen valmistunut laboratoriotilat. Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet

19 VUOKRAUSPALVELUT LIIKETOIMINTA Vesihuolto 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevedenpuhdistamo Nikula- Känsälä runkoviemärin III-vaihe valmistunut. Maa- ja metsätilat 6005 Metsänhoito Muu liiketoiminta 6009 Varasto 6010 Traktori LIIKETOIMINTA Yhtiöiden talousarvioraportit KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana yhtiön talous on parantunut suoritettujen vuokrankorotuksien johdosta. Vuokria korotettiin vuoden 2014 alusta elinkustannusindeksin määrällä sekä ylimääräisellä 1 /m2/kk vuokrankorotuksella. Maksuvalmius paranee vuoden 2014 sekä 2014 aikana tehtyjen toimien johdosta. Maalämpöön siirtymistä ja sen lupaprosessia on selvitetty yhdessä rakennustarkastajan kanssa. Alueen sijainti vedenottamon suoja-alueella tekee johtojen maahan upottamisen luvan saannin vaikeammaksi. Perhonjokeen lämpöputkiston vieminen on poissuljettua liian pitkän matkan takia. Matka heikentää lämmitystehoa ja siten kannattavuutta.

20 Mikäli loppuvuosi sujuu ilman yllättäviä menoa, tilikauden tulos tulee nousemaan vuodesta KAUSTISEN KEHITYS OY toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Mosalan leirintäalue saatiin vuokrattua toukokuun 2014 alusta. Mosalan alueen viihtyisyys on kehittynyt uuden vuokralaisen toimin silminnähden parempaan suuntaan. Vuokratulot alueelta jo elokuuhun mennessä ovat suuremmat kuin aikaisemmilta vuosilta. Tammikuun alussa saatiin kauppahinta vuoden 2013 lopussa myydystä teollisuushallista. Kauppahinnalla maksettiin kiinteistöihin kohdistuvat velat Kuntorahoitus Oyj:lle. Velkamäärä putosi yli euroa. Kaikki omistetut vuokrattavat tilat ovat olleet vuokrattuina koko alkuvuoden. Tänä vuonna päättyvistä monivuotisista määräaikaisista vuokrasopimuksista ja niiden jatkamisesta on käyty neuvotteluja katsaus-kaudella. Kaupanvahvistuksista tulevat palkkiot ovat kasvaneet Kaustisen kunnan myydessä kiinteistöomaisuuttaan edellisiä vuosia enemmän. Mikäli loppuvuosi sujuu ilman yllätyksiä tulos tulee olemaan +-0. KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy sai opetusministeriön avustuspäätöksen peruskunnostuksen II vaihee-seen maaliskuun alkupuolella. Talon maalausurakkaan ei saatu yhtään tarjousta. Uudet tarjouspyynnöt vuo-den 2015 maalaistöistä lähetetään lokakuun 2014 aikana. Heinä-elokuun vaihteessa kansantaiteenkeskukseen tuli vesivahinko. Samasta paikasta kuin aikaisemminkin vesi tuli sisälle. Suoritetuissa sadevesiputkiston kuvauksissa löydettiin betonipinnoitettuja muoviputkia ja betonieste putkistossa, jotka olivat nostaneet kattotulvan. Yhtiö on käynyt neuvotteluja uudesta näyttelytoiminnasta kansantaiteenkeskuksen tiloissa alkaen vuodesta Yhtiön tulos tulee olemaan vuonna 2014 lievästi tappiollinen. KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA toimitusjohtaja Vesa Jouppila Kiinteistö Oy Rekipolskan talousarviojaksolla on suoritettu eri huoneistojen pintaremontteja eri rivitalo-kiinteistöissä neljääntoista huoneistoon. Rekipolskalla on kaikkiaan 223 huoneistoa. Suurimpana kunnostushankkeena on suoritettu kiinteistön Savitie 1 ulkoverhouksen maalaaminen sekä vuorilautojen ja aitojen korjaaminen. Kangastie 4-6 paritalot on myyty ja siirretty pois Rekipolskan käytöstä heinä-elokuussa ja Kangastie 2 paritalo siirretään syys- lokakuun vaihteessa. Uudet rivitalot alueelle valmistuvat marras-joulukuun vaihteessa. KAUSTISEN LÄMPÖ OY toimitusjohtaja Vesa Jouppila Laitokset ovat toimineet normaalisti koko tilikauden ajan. Energian myynnin liikevaihto on ollut alhaisempi tällä tilikaudella verrattuna edelliseen tilikauteen leudon tal-ven ja kesähelteiden vuoksi.

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2014

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2014 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2014 Talousarvio 2014 Raportti I ajalta 1.1. 31.5.2014 Yleistä Kuntastrategia Kuntatalous Kaustinen 8.4.2014 Tellervo Pakkala HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016 Talousarvio 2016 Raportti II ajalta 1.1. - 31.5.2016 Kaustisen kunnan väestökehitys näyttää negatiiviselta alkuvuodesta. Huhtikuun lopun tilaston mukaan kunnan asukasluku

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.03.2015

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.03.2015 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.03.2015 Talousarvio 2015 Raportti I ajalta 01.01.-31.03.2015 Yleistä Valtion toimet kuntien tehtävien vähentämiseksi jäivät vajaiksi (Kuntaliitto 11.3.2015) Pääministeri

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2015

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2015 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2015 Talousarvio 2015 Raportti II ajalta 01.01.-31.05.2015 Kaustisen kunnan väestökehitys on myönteinen. Huhtikuun lopun tilaston mukaan kunnan asukasluku on lisääntynyt

Lisätiedot

Toteutumavertailu 1..1-31.08.2013

Toteutumavertailu 1..1-31.08.2013 Toteutumavertailu 1..1-31.08.2013 1 Talousarvioraportti tammi-elokuu 2013 Ajankohtaista Hallitus antoi elokuun lopussa ehdotuksensa kuntatalouden tasapainottamistoimiksi. Samalla kun valtionosuuksia leikataan,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 10.5.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Toteutuma maaliskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin maaliskuun kirjauksista 6.4.2017.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 19.6.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 19.6.2017.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA

TALOUSARVIOTOTEUTUMA TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.10.2016 Talousarvio 2016 Raportti IV ajalta 1.1. - 31.10.2016 Kaustisen kunnan väestökehitys on tasaantunut alkuvuodesta, väkimäärä on vähentynyt 16 henkilöllä syyskuun loppuun

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain.

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain. VARHAISKASVATUS tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain Sisäisten palvelujen johtokunta 4 25.01.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 15 21.03.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 31 23.05.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 43 29.08.2016 Sisäisten palvelujen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA

TALOUSARVIOTOTEUTUMA TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.10.2015 Talousarvio 2015 Raportti III ajalta 01.01.-31.10.2015 Kaustisen kunnan väestökehitys on kuluvalta vuodelta edelleen myönteinen. Syyskuun lopun tilaston mukaan kunnan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 693 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 168 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 461 Asiakaspalveluiden ostot 2 963

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 26.11.2015 61 LIITE 2. 1.1.2016-31.12.2016 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2015 2016 2017 2018 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Muut toimintatuotot 7 800,00

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot