TALOUSARVIOTOTEUTUMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014"

Transkriptio

1 TALOUSARVIOTOTEUTUMA

2 Talousarvio 2014 Raportti I ajalta Yleistä Kuluva vuosi on jälleen kerran ollut kuntasektorilla toimintojen muutoksen suunnittelun aikaa. Valtionosuusmuutokset näkyvät jo kuluvan vuoden tulototeumassa, sote-uudistus on edelleen valmisteluvaiheessa ja kuntalain uudistus etenee lausuntojen antamiskierroksin. Muutoksia lakiehdotuksiin on tulossa. Kaustisen kunta lähti mukaan Kokkolan seudun kuntarakenneuudistusselvitykseen. Selvitys etenee syksyn aikana nykytilakartoituksesta ja yhteistyömahdollisuuksien etsinnästä valtuustokierrokselle. Kunnat päättävät loppuvuodesta jatketaanko selvitysvaiheen jälkeen varsinaiseen kuntien yhdistymisselvitykseen. Valtion ja kuntien menojen tasapainottamistyö jatkuu. Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion menojen nousu on ollut kuntasektoria nopeampaa. Valtion menojen hintaindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,1 prosenttia vuoden 2014 toisella neljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Kuntatalouden hintaindeksi nousi 0,5 prosenttia ja kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 0,3 prosenttia vastaavana aikana. Kuntien toimintakulut kasvoivat vuoden 2014 tammi-kesäkuussa 1,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot kasvoivat 3,4 prosenttia, kun taas valtionosuudet pienenivät 0,9 prosenttia. Kuntayhtymien toimintakulut laskivat 0,9 prosentilla. Kaustinen, käyttötalous Raportissa 1 8/14 Kaustisen kunnan käyttötalouden tulot ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta euroa, 1,7 %. Tuloissa eivät ole vielä mukana kaikki palvelumaksut, toisaalta tuloissa näkyvät kunnan metsäomaisuuden myynnistä saadut myyntivoitot, euroa. Myös lomitustoimen tulokertymä on jäänyt euroa edellisvuotta alhaisemmaksi. Käyttötalouden menoissa henkilöstömenot ovat laskeneet 2,7 %, euroa, taustalla lomituspalveluiden henkilöstömenojen lasku eurolla lomitettavien päivien vähentymisen myötä. Päivähoidossa henkilöstömenot ovat kasvaneet raportoitavalla kaudella edellisvuodesta euroa. Kunnassa on käytössä kuluvalle vuodelle hallituksen asettama hankintakielto. Kokonaisuutena arvioiden hankintakiellon noudattaminen näkyy aineet, tarvikkeet, tavarat-tiliryhmässä menojen vähentymisenä edellisvuodesta reilulla eurolla, myös muut kulut -kohta alittuu edellisvuodesta. Talousarvion laadintavaiheessa ja täytäntöönpano-ohjeissa on huomioitu se, että hankintakielto ja säästötoimet saattavat aiheuttaa myös palvelutason heikentymistä. Vuosikate on merkittävästi edellisvuotta parempi. Keskeinen selittävä tekijä on sote-menojen pysyminen euroa edellisvuotta alhaisempina ja ainakin tässä vaiheessa niukasti talousarvion rajoissa. Investoinnit Kuluvan vuoden investointitahti on ollut ripeä. Yläkoulu valmistui aikataulussa ja syyslukukauden opetus on alkanut uusissa tiloissa suunnitellusti. Menot ovat kuluvan vuoden talousarvioraamissa. Kokonaisarvio yläkouluhankkeesta tehdään seuraavassa raportissa. Tilojen muutostyöt Nab Labsin tarpeisiin Haitekki-talossa ylittyivät merkittävästi talousarviovarauksesta. Tekninen toimi on toimittanut erillisen selvityksen ylitykseen. Tie- ja liikenneinvestoinneista pääosa on siirtymässä tuleville vuosille, samoin ympäristö-rakentamishankkeet. Päiväkodin rakentamisen ja Pajalan peruskorjauksen rakennussuunnittelu etenee investointiohjelman mukaisesti. Investointien rahoitukseen on nostettu talousarviolainaa 3 miljoonaa euroa, kuntatodistuksin otettua lyhyttä luottoa on käytössä tällä hetkellä miljoona euroa Tellervo Pakkala, talousjohtaja Tuloslaskelma

3

4 Rahoituslaskelma

5 Investoinnit

6

7 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja Tellervo Pakkala Yleinen hallinto 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Nuorten kesätyöllistämistuen ensimmäinen erä sekä :n avustus 4H:lle leikkikenttätoiminnan toteuttamiseen on maksettu. Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Työllistämispalvelut / Avustajahanke Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Menot % 1301 Talous- ja velkaneuvonta 65, Keski-Pohjanmaan liitto 75, Aluepelastuslaitos 58,5 Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä 1420 Yrityspalvelut

8 Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto 1504 Lomitustoiminta - maatalous 1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus 1503 Lomitushallinto Valtionkorvausennakko tarkistettiin Melassa euroon. Maataloutta koskevat valtiontukisäädökset muuttuivat Uudet valtiontukisäädökset - ns. ryhmäpoikkeusasetus sekä suuntaviivat - ovat edellisiä täsmällisemmät. Lomitusta koskeviin kohtiin tuli merkittäviä muutoksia. EU komissio antoi heinäkuun 2014 alussa uudet EU:n maatalouden valtiontuen suuntaviivat vuosille Kaikkien jäsenvaltioiden on sopeutettava nykyiset valtiontukijärjestelmänsä niiden mukaisiksi. Vaatimus koskee myös Suomen lomitustukijärjestelmää. Suuntaviivat rajaavat lomitustuen keston kolmeen kuukauteen vuodessa tuen saajaa kohti. Äitiys- ja hoitovapaan lomitus rajataan kuuteen kuukauteen vuodessa. Suuntaviivoihin on lisätty kohta, jonka mukaan komissio voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa sallia pidemmät tuetut lomitukset. Suomi tullee käyttämään neuvottelumahdollisuutta järjestelmän uudistamisessa, jotta vaikutus suomalaisen viljelijän sosiaaliturvaan olisi mahdollisimman pieni. Tämän johdosta sijaisapua voidaan myöntää tällä hetkellä vain saakka, vaikka sijaisavun tarve jatkuisi ensi vuodelle. Vuosilomahakemuksia v emme myöskään saa toistaiseksi lähettää asiakkaillemme. Nämä koskevat niin maatalous- kuin turkislomitustakin. Tulemme saamaan tarkempia ohjeistuksia myöhemmin syksyllä. Tämä ennakoi lomitushallintoon todella kiireistä loppuvuotta ja ensi vuoden alkua Lomitustoiminta maatalousyrittäjät Vuosilomia on kirjattu toteutuneeksi pv, sijaisapua 4745 pv ja tuettua maksullista lomitusta 893pv. Yhteensä12490 päivää. Toteuman perusteella lomituspäiviä tulee n pv tälle vuodelle. Vakinaisia maatalouslomittajia on kpl ja määräaikaisia 7 kpl. Vuosilomia on kirjattu toteutuneeksi pv, sijaisapua 4745 pv, tuettua maksullista lomitusta 893 päivää, yhteensä pv. Lomituspäiviä on vähemmän kuin edellisenä vuonna pv v Sijaisapulaskutus on tehty , koska lomittajien työajat on kirjattuna/hyväksyttynä tähän työjaksoon. Saamisia on noin euroa Lomitustoiminta turkistarhaus Turkistarhoilla pidetään lomaa nyt syksyn kuluessa ennen nahoitusta. Sosiaali- ja terveystoimi 2101 JYTA

9 2801 Erikoissairaanhoito OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Sivistysjohtaja Jorma Harju Sivistystoimen tulosalue pysyy kolmannen raportointijakson perusteella talousarviossa lukuun ottamatta varhaiskasvatusta. Perhepäivähoidon sijaiskulut ennakoivat noin euron lisätalousarviotarpeen. On lisäksi näköpiirissä, että lasten kodinhoitotukeen varattu määräraha ei tule riittämään. Lisätalousarviotarve on lasten kotihoidontuen osalta noin euroa Sivistystoimen hallinto Toteutuu talousarvion mukaan. Peruskoulut, ma. rehtori Mailis Tastula Kokonaisuutena perusopetuksen toteuma näyttää vielä olevan budjetin rajoissa ja suurimmat menoerät eli henkilöstökustannukset, kuljetuskustannukset sekä sisäiset vuokramenot ja sisäiset ateriamenot ovat toteutuneet tällä hetkellä budjetoidun mukaisesti, mutta syksyn palkka- ja kuljetuskustannuslaskennan perusteella koko vuoden tasolla laskettuna budjetti tullaan ylittämään noin eurolla. Suurin selittävä tekijä on kuljetuskustannusten nousu. Rekrytointien onnistuttua meillä on päteviä viranhaltijoita ja se nostaa henkilöstökustannuksia jonkin verran. Lisäksi erityisopetuksen koulunkäynninohjaajapalkkaukset nostavat henkilöstömenoja. Tarkemmin mahdollinen ylitys / budjetissa pysyminen selviää seuraavaan raportointiin mennessä. Hankintakieltoa noudatetaan tiukasti, mutta perusopetus järjestään asianmukaisesti. Kalustohankintoja on tehty vain äärimmäisissä tapauksissa, mutta kalustorahaa ei ole koko perusopetuksen budjetissa alun perinkään kuin euroa ja hankintoja on tehty noin 1000 euron edestä. Kaikki voitava tehdään budjetissa pysymiseksi. Vuoden 2015 budjetissa sisäiset vuokramenot nousevat huomattavasti uuden yläkoulun poistojen alettua. Rakentamisen kustannusten poistoaika on 45 vuotta ja irtaimiston 4 vuotta. Lisäksi Köyhäjoen koulun meneillään oleva lämmitysjärjestelmäremontti ja Keskuskoulun 1-6 peruskorjaus tulevat nostamaan näiden yksiköiden poistojen kautta koulujen sisäisiä vuokramenoja Kuraattori Kustannuspaikan menot ovat budjetin mukaisia, mutta elokuun alusta sopimus Kaustisen evankelisen opiston kanssa on purettu toisen asteen oppilashuoltolain toteuttamisen takia ja ulkopuolisia tuloja jää saamatta tänä vuonna noin 5000 euroa Järvelän koulu Henkilöstökulut toteutuvat budjetoidun mukaisina, kuljetuskustannukset tulevat ylittyvät hieman, mutta kokonaisuutena kustannuspaikka tulee toteutumaan näillä näkymin budjetoidusti.

10 3203 Kirkonkylän koulu Henkilöstökulut ovat toteutuneet budjetoidusti, mutta kuljetuspalvelut tulevat ylittymään noin euroa Köyhäjoen koulu Henkilöstökuluista tulee säästöjä sivukuluineen euroa, koska Köyhäjoki on nyt kaksiopettajainen. Kuljetuskustannukset kuitenkin ylittyvät noin 5000 euroa Puumalan koulu Henkilöstökulut ovat suunnilleen budjetoidun mukaisia, mutta kuljetuskustannukset tulevat ylittymään noin euroa. Vähäiset ylitykset kirjamäärärahassa ja koulutarvikkeissa johtuvat syksyllä tulleiden uusien oppilaiden varustamisesta Kotikuntakorvaukset Tuloja tullee noin euroa budjetoitua enemmän Keskuskoulu 7-9 Henkilöstökustannukset tulevat näillä näkymin ylittymään noin euroa, mutta kuljetuskustannukset näillä näkymin alittuvat noin Kirjamäärärahoja on käytetty budjetin ja lisäbudjetin verran, koska on hankittu uuteen kouluun uusia kirjoja. Rakentamisen budjetista on uusi koulu varustettu myös nykyaikaisesti ja rakentamisen ja varustamisen seurauksena vuodesta 2015 lähtien kustannuspaikan sisäiset vuokramenot nousevat Erityisopetus Avustajatarpeen nousun ja pätevän henkilökunnan rekrytoinnin takia henkilöstökustannukset tulevat ylittymään noin euroa Erityisluokka Henkilöstökustannukset tulevat kokonaisuutena säilymään budjetin rajoissa Ryhmäkoot Kustannuspaikkaa on koko kevätkauden rasitettu henkilöstökustannuksilla, vaikka edellisen avustuskauden rahoitus oli käytetty loppuun helmikuussa ja uuden avustuskauden mukainen avustuksen käyttöaika kannattaa hankeraportoinnin vuoksi aloittaa elokuussa. Tämän vuoksi joudutaan tekemään syksyn aikana korjaussiirtoja, mutta ne eivät tule muuttamaan perusopetuksen kokonaisuutta, koska vastaavasti syksyn osalta kustannuspaikalle suunnataan uuden avustuskauden palkkakustannuksia saman verran kuin keväällä Yhteistoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju Toteutuu talousarvion mukaan. Musiikkilukio rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3306 Koordinointihanke 3307 Comeniushanke 3308 Opinnonohjaushanke 3309 Tekniikkahanke 3310 Koordinointihanke, jatko

11 3501 Henkilöstökulut, käyttö 67,0 % Kulut ovat suunnitelmaa alhaisemmat. Media-assistentin tehtävistä palkkamenot ovat olleet suunniteltua pienemmät: hankerahalla ja vähemmällä työajalla. Tavoitteena on pysyä vähintään budjetissa. Henkilöstö-kuluja on vähentänyt hankkeet, sillä henkilöstön työaikaa ja palkkakuluja on voitu maksaa hanketyöstä ja hankemenoina. Ajalla työtä maksetaan kahdesta hankkeesta. Henkilöstön ikärakenne vaikuttaa myös kuluihin ajalla Palvelujen ostot, käyttö 59,3 % Kulut ovat suunnitelmaa alhaisemmat. Kustannuspaikka Asiantuntijapalvelut 5402 on ylittynyt 8000 eurolla. Syynä on, että kyseiseltä momentilta on maksettu lukion menoja (mm strategiatyö, musiikkiteatterikulut), jotka on sitten kuitenkin tuloutettu vastaavalle kustannuspaikalle. Koneiden ja laitteiden kunnossapito 5450 kohdasta puuttuu nyt isot korjausmenot, jotka ajoittuvat loppu-vuoteen (äänipöydän korjaus ja soittimien viritys ja kunnostus). Opetuspalvelujen ostot 5472 kustannuksista puuttuu ostopalveluna hoidetut konservatorion tarjoama opetus, 2 opettajaa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kulut ovat suunnitelmaa alhaisemmat. Koulutarvikkeet 5501 ja Kirjallisuus 5510 yhteensä kattavat varatun määrärahan. Kalusto 5580 kustannuksista puuttuvat syksyn ajalle ajoitetut hankinnat remontoituun opetus-tilaan. Tila (entinen lukion sali, yli 100m2) on ollut useita vuosia käyttämättömänä, mutta nyt se on kesällä 2014 remontoitu tarpeeseen, kun lukion opetusryhmien koot oppilasmäärän kasvun myötä ovat kasvaneet ja opetustilojen tarve on suuri. Uudistetusta opetustilasta ovat puuttuneet muissa opetustiloissa olevat tarpeelliset opetusvälineet ja ne hankitaan vielä varatuilla määrärahoilla ja osittain hankerahalla. Jäljellä on n 3700 euroa Vuokrakulut, käyttö 66,1 %. Kulut ovat suunnitelmaa alhaisemmat Koordinointihanke Hanke on päättynyt Loppuraportti ja tilintarkastajan lausunto on laadittu OPH:lle määräaikaan mennessä, ja annettu myös kunnanhallitukselle tiedoksi Tekniikka/oppimisympäristöhanke arvioinnin kehittämisestä Hanke päättyy Määrärahoja on jäljellä runsaasti. Hankinnat, asiantuntijapalvelut, koulutukset ja sisäiset palkkamenot ajoittuvat hankkeen päättövaiheeseen. Tavoite on, että myönnetty hankeraha käyte-tään kokonaisuudessaan. Kustannuspaikat ja niille merkityt hankkeet 3307, 3308 ja 3310 eivät ole olleet käytössä vuonna Ammatilliset oppilaitokset sivistysjohtaja Jorma Harju Toteutuu talousarvion mukaan. Muu opetustoimi 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Toteutuu talousarvion mukaan.. Kirjasto, Marja Myllymäki / Jorma Harju

12 3601 Pääkirjasto 3603 Kirjaston kehittämisprojekti Toteutuu talousarvion mukaan. Kirjaston lainausluvut ovat nousseet verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Anders-kimpassa (10 kirjastoa) Kaustinen on edelleen toisena lainojen lukumäärässä Kokkolan jälkeen. Kesäkuussa kirjasto järjesti ulkoilmatapahtuman Koirat ja katuliidut, jossa kirjaston pihalla vieraili lukukoiria ja halukkaat saivat piirtää katuliiduilla. Sisätiloissa oli poistokirjojen myyntiä ja tarjolla pikkupurtavaa. Kirjanäyttelyitä järjestettiin useita. Heinäkuussa kirjasto oli suljettuna kolme viikkoa. Elokuussa oli esillä Heikki Känsäkankaan rakentama pienoismalli Kaustisen Kappelinkankaasta noin 80 vuotta sitten. Elokuussa on vieraillut ryhmiä (mm. koulut, esikoulu, päiväkodit, kansanopisto) lähes päivittäin ja ryhmät ovat myös saaneet opastusta. Myös elokuussa on järjestetty lukuisia kirjanäyttelyitä. Liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut Liikunta ja ulkoilu Muut kulut Ylittynyt maakuntaviestin vuoksi. Tili on tarkoitettu ympärivuotisen liikuntakampanjatoiminnan palkintoihin, mutta siihen on kirjattu myös maakuntaviestin menot. Maakuntaviestille olisi syytä perustaa oma tili. Liikuntapalveluiden ja urheilutalon tuottamat palvelut raportointijaksolla Ympärivuotinen kuntoliikuntakampanjatoiminta * 3 kampanjaa vuodessa * 13 kuntolaatikkoa sijoitettuna eri kylille Talvilomaviikko * talvilomaviikolla 10 eri tapahtumaa * tapahtumat toteutetaan pääosin yhdessä Vetelin vapaa-aikatoimen kanssa, joitakin niistä tuotetaan myös seutukunnallisena yhteistyönä sekä 4h-yhdistysten ja liikuntaseurojen kanssa Uimaopetus * esikoululaisten uimaopetusta 3h/ryhmä (Puumala, Kino ja Lähdehaka) * 2 vesipeuhulaa * 3 uimakoulua Kesätoimintaa * koko perheen ulkoilutapahtumia 2, tanssitapahtuma KTK:lla * Kaustisen ja Vetelin välinen pyöräilymaaottelu. Veteli 2665, Kaustinen 2359 suoritusta. Liikuntapiirit ikäryhmittäin * ikääntyvät: Kuntosalipiiri, matalan kynnyksen liikuntapiiri ja vesijumppa ikääntyville (3 liikuntapiiriä) * nuoret: sähly-, lentopallo- ja showtanssikerho (3 liikuntapiiriä) * kaikenikäiset: ilma-aseammunta (1 liikuntapiiri) * alle kouluikäisten liikuntapäivät 1 (syksyllä järjestetään toinen) Urheilutalon kuntosali * kuntosalikorttirekisterissä 1444 kortinkäyttäjää Nuorisotyö

13 Nuorisotyön tuottamat palvelut raportointijaksolla Nuortenillat * Toiminta urheilutalolla on vakiintunut ja nuoret ovat olleet tyytyväisiä tiloihin. Nuortenilloissa työskentelee 4 nuorta ja heidän tehtävänään on toimia illoissa ohjaajina / valvojina sekä järjestää nuorille erilaisia te toja. Teatterikerho * urheilutalon teatterikerho alle 14 -vuotiaille kokoontui keväällä kerran viikossa Nuorisotoimen tapahtumia * seutukunnallinen piirustuskilpailu koululaisille, varhaiskasvatuksen liikuntapäivä ja lastenteatterivierailu * kesätapahtumat; lasten kesäleiri, retki Särkänniemeen, askartelupäivät ja liikutapäivät lapsille * tanssitapahtuma * taikuriesitys alle kouluikäisille * lasten olympialaiset Nuorten palveluverkoston (Nuorpave) toiminnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista Elokuvatoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju Toteutuu pääosin talousarvion mukaan, palkoista tulee säästöä jos vapaaehtoistoiminta jatkuu. Elokuva-toiminnan kesätauko päättyi syyskuun alusta Etsivä nuorisotyö sivistysjohtaja Jorma Harju Toteutuu talousarvion mukaan. Etsivätoiminta on siirtynyt Vetelin kunnan hallinnoitavaksi alkaen ja Jenni Ollqvistin tilalla aloitti 1.9. alkaen Suvi Lempiälä. Uusia asiakkuuksia on alkanut vuoden alusta 33. Asiakkuuksia yhteensä ajalla nuoren kanssa. Suuri osa etsivän työn asiakkaista ei ole vielä valmis koulutus-, tai työelämään, vaan he tarvitsevat yksilöllistä tukea ja ohjausta; matalan kynnyk-sen palveluita (erityisesti mielenterveys- ja arjenhallinta), jotta suunnitelmaa kohti koulutusta tai työelämää voidaan edes harkita tai viedä eteenpäin. Puolustusvoimien kanssa yhteistyö jatkui elokuussa kutsunnoissa, joista asiakkuudet lisääntyi kahdeksalla nuorella. Kulttuuritoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju 3901 Kulttuuripalvelut Toteutuu talousarvion mukaan.

14 Varhaiskasvatus päivähoidon johtaja Mirka Nisula 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Lähdehaka 3910 Lähdehaan päiväkoti 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3941 Lorupussi pph parityöskentely 3942 Pisku pph parityöskentely 3943 Kissankulma parityöskentely-yksikkö 3945 Vuorohoitokoti Vesseli 3946 Ryhmäperhepäiväkoti, Omenapuu 3955 Lasten päiväkotihoito 3960 Muu lasten päivähoito 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3952 Päivähoidon hallinto Esiopetus Esiopetusta tarjotaan toimintakaudella Puumalan koululla (14 lasta), Kinon esiopetuksessa (25 lasta) sekä Lähdehaan päiväkodin esiopetusryhmässä (13 lasta). Lakisääteiseen esiopetukseen osallistuu tilanteen mukaisesti 52 lasta. Köyhäjoelta esiopetusta tarvitsevat lapset on ohjattu sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti Lähdehaan päiväkodin esiopetusryhmään. Tästä aiheutuu kuljetuskustannusten kasvua (kp 3218) arviolta yhteensä 5327,60 loppuvuoden aikana, muutoin esiopetuksen tulo- ja menokehitys on etenemässä talousarvion mukaisesti. Lasten päivähoito Lasten päivähoitoa tarjotaan tilanteen mukaisesti perhepäivähoitona kotona hoitavien perhe-päivähoitajien ryhmissä (91 lasta), ryhmäperhepäivähoitona Omenapuussa, Piskussa ja Kissankulmassa (28 lasta) sekä päiväkotimitoituksessa Lähdehaan päiväkodilla (50 lasta), joista 25 lasta saa tarvittaessa vuorohoitoa. Esiopetuksen lisäksi lapsille tarjotaan esiopetuksen osapäivähoitoa, johon Kinolla osallistuu 13 lasta ja Lähdehaan päiväkodilla 7 lasta. Yhteensä varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä on tilanteen mukaisesti 223 lasta, täyttöaste raportointihetkellä on yhteensä 100 %. Varhaiskasvatuksen palveluihin on jätetty kuluvalle syksylle uusia päivähoitohakemuksia. Hakijoista 17 lasta tarvitsee palvelua jo kuluvana syksynä ja lisäksi 4 lasta tammikuusta 2015 alkaen. Lisäksi 5 lasta on sijoitettu päivähoitoon tilapäisesti esimerkiksi perhepäivähoidon varahoitopaikoille Ryhmäperhepäiväkoti Omenapuuhun, mikä hankaloittaa perhepäivähoidon varahoidon tarjoamista. Keväällä sivistyslautakunta käsitteli pyyntöä uuden ryhmäperhepäivätilan perustamisesta, joka kunnanhallituksen käsittelyssä vahvistettiin täyttöluvaksi 4 uuteen vakituiseen kotona hoitavaan perhepäivähoitajan tehtävään. Uusia työsuhteita on voitu sopia ainoastaan määräaikaisina pätevien hakijoiden puuttuessa. Raportointihetkellä on tiedossa, että kotonaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on jäänyt pois tai jäämässä pois viimeistään keväällä työstä yhteensä 5 työntekijää (20 päivähoitopaikkaa). Kesäaikana tehdyt uudet rekrytoinnit eivät ole varsinaisesti lisäämässä päivähoitopaikkoja. Talouskylillä Salonkylässä ja Köyhäjoen

15 suunnalla olevat perhepäivähoitajat palvelevat asiakkaita omalla kylällä. Kyläkeskustasta kauempi sijainti vaikuttaa olevan esteenä päivähoitopalvelun käytölle perhepäivähoidon varahoitotilanteissa. Kevätkauden raportoinnin yhteydessä mainittu lisämäärärahan tarve perhepäivähoitoon (kp 3940) ja kotihoidon etuuksiin (kp3935) ovat edelleen olemassa. Uusien päivähoitopaikkaa hakevien lasten sijoittuminen varhaiskasvatuksen palveluihin aiheuttaa lisämäärärahatarpeen loppuvuoden osalta vähintään uudistettiin varhaiskasvatuksen hoitosopimusvaihtoehtoja siten, että 10 pv/kk hoitovaihtoehto jäi pois. Lisäksi otettiin käyttöön indeksitarkastuksen mukaiset päivähoitomaksut, jolloin päivähoitomaksu nuorimman lapsen osalta on korkeintaan 283 kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 26 kuukaudessa. Kaikki varhaiskasvatuksen maksupäätökset tarkistetaan indeksikorotuksen ja hoitosopimusvaihtoehtojen sekä mahdollisten perheen muuttuneiden tulotietojen osalta. Mikäli lapselle ei voida osoittaa päivähoidossa sopivaa varahoitopaikkaa ja perhe järjestää lapsen hoidon itse, on kyseisen päivän hoitomaksu hyvitetty päivähoitolaskutuksessa. Raportointihetkellä elokuun päivähoitolaskutus on vielä toteutumatta. Kuntien välisessä laskutuksessa ulkopaikkakuntalaisesta päivähoidossa olevasta lapsesta laskutetaan jälkikäteen 75,40 / hoitopäivä. Tuntiperusteiseen laskutukseen siirtymistä tulisi edelleen selvittää mahdollisten myönteisten kustannuksia vähentävien vaikutuksien selvittämiseksi. Kesäkautena perheille tarjottiin mahdollisuutta keskeyttää päivähoito perättäisten kalenterikuukausien ajaksi. Kesäajan päivähoitopalveluja keskitettiin isompiin yksiköihin ja todettiin, että kesäajan toimintaan saatiin sujuvuutta lasten sijoittumisessa ja henkilöstön käytössä. Henkilöstön sujuvan työvuorosuunnittelun ja valvonnan lisäämiseksi tulee edistää sähköiseen työvuorosuunnitteluun siirtymistä. Kinon esiopetuksen ja Kissankulman piha-alueet on aidattu ympäristöterveydenhuollon suosituksen mukaisesti. TEKNINEN LAUTAKUNTA vs. tekninen johtaja Tero Uusitalo Yhdyskuntapalvelut 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Vuoden 2014 kaavahankkeina työn alla Kortteli 603 muutos rivitaloiksi ja kaavan ajanmukaistaminen kortteliin 41. Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta 4004 Rakennusvalvontapalvelut rakennustarkastaja Tero Uusitalo Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia elokuun loppuun mennessä seuraavasti: rakennus- ja toimenpidelupia, kpl suunnittelutarveratkaisuja, kpl - 2 poikkeamislupapäätöksiä, kpl 7 1 myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m

16 uusia asuinrakennuksia kpl (myös paritalot) 11 7 Ympäristönsuojelu 4006 Ympäristön suojelu Ympäristösihteeriksi on valittu Päivi Oikarinen, joka aloittaa työt Asumisen edistäminen 4003 Asumispalvelut Asumispalvelut ostetaan Rekipolska Oy:ltä Liikenneväylät 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Lumen aurauksessa säästetty. Teerikujan tievalaistusta kunnostetaan Urheilu- ja ulkoilualueet 4012 Urheilu ja ulkoilualueet Palvelut ostetaan KPV:ltä Ruokahuolto Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö välisen ajan päivähoidon ruokahuolto on toiminut Palvelutalon keittiöllä, keskuskeittiön työntekijöitä ei lomautettu koulun lomien aikana. Kesän aikana päivähoidossa ruokailijoita oli n.50 annosta. Järjestely aiheutti kesän aikana merkittävää painetta Palvelutalon keittiön henkilöstölle ja laitteille. Malvakoti on siirtynyt Jytan alaisuuteen ja Palvelutalon keittiölle on tullut entisen lisäksi vielä yhden jakelukeittiön astiahuolto. Myös muu lisätyö kuten astiahuolto, on siirtynyt Kaustisen kunnan tuottamaksi. Järjestelyn takia yhden lisähenkilön työpanosta tarvitaan nyt tiskaamisessa. Tehtävää on hoitanut määräaikainen henkilö, jonka työsuhde päättyy syyskuun lopussa. Palvelutalon ruokailun myöhästyessä keittiönkin toiminta viivästyy tämä aiheuttaa ongelmia työaikojen noudattamisessa ja seuraavien aterioiden valmistamisen aikataulussa.

17 Keskuskeittiö: Keskuskeittiön henkilökunta ja toiminta on pysynyt samana, Köyhäjoen koulun keittiö puolestaan toimii alkaen jakelukeittiönä. Kylmä- ja valmistuslaitteiden vuosihuolto on tehty kesän aikana. Ruokahuolto kokonaisuudessaan on talousarvion mukainen. Toimitilapalvelut Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto- Johtokeskus- Kirjasto 5690 Omien kiinteistöjen jakamattomat menot Sosiaalitoimen tilat Palvelutalo (uusi) 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote 5627 Markkula Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti 5622 Kinon esikoulu 5626 Vuorohoitokoti Vesseli 5728( Pitkäjussin talo) Omenapuu Uuden päiväkodin rakentaminen valmistelussa. Peruskoulujen tilat 5632 Järvelän ala-aste 5633 Kirkonkylän ala-aste 5634 Köyhäjoen ala-aste 5635 Puumalan ala-aste 5636 Salonkylän ala-aste 5638 Yläaste Keskustan alakoulun saneeraustyö valmistelussa. Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Vapaa-aikatoimen rakennukset 5660 Nuorisotalo Kino 5661 Urheilutalo

18 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto Kirjaston rakennus 5670 Kirjasto Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5681 Hyötykäyttöasema 5682 Paloasema/Teollisuushalli Vuokrauspalvelut Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo 5720 Vintturin paritalo 5721 Kanttorila 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5748 Virastotalon asuntola 5636 Salonkylän koulu, asunnonvuokra Kaikki vuokra-asunnot käytössä paitsi huonokuntoiset Jylhäntien paritalo ja Kanttorilan paritalo. Vuokralle annetut liikehuoneistot 5731 Tanhuanpään liiketila 5732 Vanha kunnantalo 5735 Halli 3 (Pesula ym ) 5736 Halli 4 (Huoltamopalvelu ym ) 5737 Mielenterveystoimisto 5738 Neuvonta-asema 5742 Haitekki 5744 Keliber kaivoshalli 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo 5749 Uusi Keliber-halli Haitekki II - rakennukseen valmistunut laboratoriotilat. Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet

19 VUOKRAUSPALVELUT LIIKETOIMINTA Vesihuolto 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevedenpuhdistamo Nikula- Känsälä runkoviemärin III-vaihe valmistunut. Maa- ja metsätilat 6005 Metsänhoito Muu liiketoiminta 6009 Varasto 6010 Traktori LIIKETOIMINTA Yhtiöiden talousarvioraportit KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana yhtiön talous on parantunut suoritettujen vuokrankorotuksien johdosta. Vuokria korotettiin vuoden 2014 alusta elinkustannusindeksin määrällä sekä ylimääräisellä 1 /m2/kk vuokrankorotuksella. Maksuvalmius paranee vuoden 2014 sekä 2014 aikana tehtyjen toimien johdosta. Maalämpöön siirtymistä ja sen lupaprosessia on selvitetty yhdessä rakennustarkastajan kanssa. Alueen sijainti vedenottamon suoja-alueella tekee johtojen maahan upottamisen luvan saannin vaikeammaksi. Perhonjokeen lämpöputkiston vieminen on poissuljettua liian pitkän matkan takia. Matka heikentää lämmitystehoa ja siten kannattavuutta.

20 Mikäli loppuvuosi sujuu ilman yllättäviä menoa, tilikauden tulos tulee nousemaan vuodesta KAUSTISEN KEHITYS OY toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Mosalan leirintäalue saatiin vuokrattua toukokuun 2014 alusta. Mosalan alueen viihtyisyys on kehittynyt uuden vuokralaisen toimin silminnähden parempaan suuntaan. Vuokratulot alueelta jo elokuuhun mennessä ovat suuremmat kuin aikaisemmilta vuosilta. Tammikuun alussa saatiin kauppahinta vuoden 2013 lopussa myydystä teollisuushallista. Kauppahinnalla maksettiin kiinteistöihin kohdistuvat velat Kuntorahoitus Oyj:lle. Velkamäärä putosi yli euroa. Kaikki omistetut vuokrattavat tilat ovat olleet vuokrattuina koko alkuvuoden. Tänä vuonna päättyvistä monivuotisista määräaikaisista vuokrasopimuksista ja niiden jatkamisesta on käyty neuvotteluja katsaus-kaudella. Kaupanvahvistuksista tulevat palkkiot ovat kasvaneet Kaustisen kunnan myydessä kiinteistöomaisuuttaan edellisiä vuosia enemmän. Mikäli loppuvuosi sujuu ilman yllätyksiä tulos tulee olemaan +-0. KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy sai opetusministeriön avustuspäätöksen peruskunnostuksen II vaihee-seen maaliskuun alkupuolella. Talon maalausurakkaan ei saatu yhtään tarjousta. Uudet tarjouspyynnöt vuo-den 2015 maalaistöistä lähetetään lokakuun 2014 aikana. Heinä-elokuun vaihteessa kansantaiteenkeskukseen tuli vesivahinko. Samasta paikasta kuin aikaisemminkin vesi tuli sisälle. Suoritetuissa sadevesiputkiston kuvauksissa löydettiin betonipinnoitettuja muoviputkia ja betonieste putkistossa, jotka olivat nostaneet kattotulvan. Yhtiö on käynyt neuvotteluja uudesta näyttelytoiminnasta kansantaiteenkeskuksen tiloissa alkaen vuodesta Yhtiön tulos tulee olemaan vuonna 2014 lievästi tappiollinen. KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA toimitusjohtaja Vesa Jouppila Kiinteistö Oy Rekipolskan talousarviojaksolla on suoritettu eri huoneistojen pintaremontteja eri rivitalo-kiinteistöissä neljääntoista huoneistoon. Rekipolskalla on kaikkiaan 223 huoneistoa. Suurimpana kunnostushankkeena on suoritettu kiinteistön Savitie 1 ulkoverhouksen maalaaminen sekä vuorilautojen ja aitojen korjaaminen. Kangastie 4-6 paritalot on myyty ja siirretty pois Rekipolskan käytöstä heinä-elokuussa ja Kangastie 2 paritalo siirretään syys- lokakuun vaihteessa. Uudet rivitalot alueelle valmistuvat marras-joulukuun vaihteessa. KAUSTISEN LÄMPÖ OY toimitusjohtaja Vesa Jouppila Laitokset ovat toimineet normaalisti koko tilikauden ajan. Energian myynnin liikevaihto on ollut alhaisempi tällä tilikaudella verrattuna edelliseen tilikauteen leudon tal-ven ja kesähelteiden vuoksi.

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot