Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Esa Pokka ja Pertti Ahokas.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Esa Pokka ja Pertti Ahokas."

Transkriptio

1 Viranomainen Esityslista No 5/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä Kokousaika Perjantaina klo 12 - Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie 35, Rovaniemi Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Pirjo Seurujärvi, pj Pertti Ahokas Antero Pantsar Riitta Näkkäläjärvi, vpj Raili Kerola Reijo Sulasalmi Esa Pokka Kaisa Rättyä Helena Peltoniemi Raimo Haapakoski Anita Uusitalo Antero Hyvärinen Uula Tapiola Hilpi Ahola Mikko Rundgren Mikko Ekorre Kirsi Suoheimo Sirkka Pikkuvirta Jukka Paakki valtuuston puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja vs. kuntayhtymän johtaja, esittelijä talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Esa Pokka ja Pertti Ahokas. Puheenjohtaja Pöytäkirjan pitäjä Pirjo Seurujärvi Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Tarkastusaika / Allekirjoitukset Kolpeneen palvelukeskuksen taloustoimistossa Virka-asema ja allekirjoitus Pöytäkirjanpitäjä

2 Kokousaika Perjantaina klo 13 Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti Pöytäkirjan nähtävänä pito Käsiteltävät asiat 44 Pöytäkirjan pitäjän valinta 45 Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 46 Vuoden ensimmäisen neljänneksen talousarviokatsaus 47 B-asia 48 Lomarahan maksaminen päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta 49 Tilien seurantavaltuutuksen myöntäminen ja ylimääräisten pankkitilien lopettaminen 50 Kolpeneen palvelukeskuksen hallinto- ja neuvolarakennuksen tilanne ja toimenpiteet huoneilmaa koskevien selvitysten ja toimenpidesuositusten pohjalta 51 Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Pirjo Seurujärvi Pirjo Seurujärvi hallituksen puheenjohtaja

3 Pöytäkirjan pitäjän valinta Vs. kuntayhtymän johtaja Hallituksen tulisi määrätä kokouksilleen pöytäkirjan pitäjä, joka hallintosäännön 14 :n mukaisesti puheenjohtajan johdolla kirjoittaa kokousten pöytäkirjan. Yleinen ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen käytäntö on, että valtuuston ja hallituksen pöytäkirjan pitäjänä toimii sama henkilö. Yhtymävaltuusto nimesi pöytäkirjan pitäjäkseen pidetyssä kokouksessa vastuualueen esimies, rehtori/henkilöstöasioiden hoitaja Anita Uusitalon. Anita Uusitalon hoitaessa vs. kuntayhtymän johtajan virkaa, hallituksen pöytäkirjan pitäjäksi määrätään talouspäällikkö Antero Hyvärinen ao. kokouksesta lähtien. ote tiedoksi Antero Hyvärinen, talouspäällikkö Palkka-asiantuntija/Kunnan Taitoa Oy Yleisjohdon johtoryhmä Hallinnon sihteeri

4 Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus Vs. kuntayhtymän johtaja Ajankohtaiskatsauksessa ovat esillä mm. seuraavat asiat: Rovaniemen asunnot rakennushankkeen tilanne Sodankylän asumishankkeen eteneminen Lapin kunnanjohtajien kokoukset ja Keväthumauksen tapahtumien tilanne ja järjestelyt Muut ajankohtaiset asiat merkitsee tiedoksi ajankohtaiskatsauksen. ote - tiedoksi -

5 Vuoden ensimmäisen neljänneksen talousarviokatsaus Vs. kuntayhtymän johtaja Hallitukselle jaetaan esityslistan mukana alkaneen vuoden tammi-maaliskuun talousarvion toteutumiskatsaus; tuloslaskelma ja suoritteiden toteutuminen. Palvelusuoritteiden toteutuma on vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa 24,4 %. Laitoshoidon ja tutkimuksen ja kuntoutuksen kokonaissuoritemäärä on 25,3 %. Laitoshoidon suoritteet ovat tässä vaiheessa ylittyneet ja asumispalvelujen alittuneet. Toimintatuottojen toteuma on 27, 3 % ja toimintakulujen 23,4 %. Asiaa selvitellään lähemmin ja katsausta täydennetään kokouksessa. merkitsee tiedoksi vuoden ensimmäisen neljänneksen talousarvion toteutumiskatsauksen. ote tiedoksi Antero Hyvärinen, talouspäällikkö Vastuualueiden esimiehet

6 Lomarahan maksaminen päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta Vs. kuntayhtymän johtaja KVTES:n mukaan lomanmääräytymisvuodelta tuleva lomaraha on maksettava viimeistään elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita. Kuntayhtymän taloudelliseen tilanteeseen perustuen päättyvän lomanmääräytymisvuoden lomaraha voidaan maksaa kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. päättää, että kuluvan lomanmääräytymisvuoden lomaraha maksetaan henkilöstölle kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. ote tiedoksi Palkka-asiantuntija/Kunnan Taitoa Oy Vastuualueen esimiehet Henkilöstö/intra

7 Tilien seurantavaltuutuksen myöntäminen ja ylimääräisten pankkitilien lopettaminen Talouspäällikkö Yhtymähallitus on päättänyt tilinkäyttövaltuuksien antamisesta viranhaltijoille seuraavasti: kuntayhtymän johtaja Juha-Matti Kivistölle ja hänen sijaisenaan toimiville vastuualueen esimiehille kuntoutuspäällikkö Eija Haloselle sekä rehtori Anita Uusitalolle edellä mainittujen henkilöiden estyneenä tai poissa ollessa tilinkäyttövaltuutus annetaan vastuualueiden esimies va. oh Minna Halmeelle POSKE:n Lapin toimintayksikön tileihin tilinkäyttövaltuudet kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkölle ja hänen poissa ollessaan kehittämispäällikkö Asta Niskalalle. Samassa kokouksessa 136 yhtymähallitus on yhtymävaltuuston myöntämin valtuuksin siirtänyt talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Kunnan Taitoa Oy:n hoidettavaksi. Taloushallinnon osalta siirto sisältää ostolaskujen käsittelyn, reskontrien hoidon, maksuliikenteen, kirjanpidon sekä teknisen tilinpäätöksen. Henkilöstöhallinnosta siirtyivät palkanlaskenta ja matkalaskut. Kuntayhtymään jäi myyntilaskutus, asiakasvarojen hoito, talousarvio- ja tilinpäätösvastuu sekä sellainen valmistelu-, neuvonta- ja selvittelytyö, joka vaatii organisaatio- ja toimialatuntemusta. Talousarvio- ja tilinpäätösvastuu edellyttävät, että kuntayhtymällä on mahdollisuus seurata sen pankkitileillä tapahtuvaa maksuliikennettä itsenäisesti. Seurantamahdollisuuden toteuttamiseksi on eri pankeissa oleville pankkitileille aiheellista järjestää reaaliaikaiset katseluoikeudet. Katseluoikeudet on perusteltua järjestää useammalle henkilölle mm. lomien ja mahdollisten muiden poissaolojen vuoksi. Esitän, että katseluoikeudet järjestetään kaikille edellä mainituille tilinkäyttövaltuudet saaneille henkilöille ja lisäksi talouspäällikölle. Katseluoikeuksien järjestäminen edellyttää verkkopalvelusopimuksien tekemistä pankkien kanssa. Samassa yhteydessä on myös aiheellista lopettaa kuntayhtymällä pankeissa olevia useampia pankkitilejä. Tällä hetkellä kuntayhtymällä on käytössään seuraavat pankkitilit: Danske Bank FI FI FI Nordea FI Pohjolan OP FI FI FI FI POSKE POSKE Talouspäällikön selvityksen mukaan kuntayhtymän käyttöön riittää yksi tili/pankki paitsi POSKEn osalta Pohjolan OP:ssa on aiheellista säilyttää yksi erillinen tilinsä. antaa vs. kuntayhtymän johtajalle sekä valtuudet allekirjoittaa verkkopalvelusopimukset katseluoikeuksien myöntämiseksi kuntayhtymän tileille että ylimääräisten tilien lopettamiseen (neljä kpl) siten, että pää-

8 maksutilit säilytetään pankeissa yksi tili/pankki, paitsi POSKEn osalta Pohjolan OP:ssa säilytetään yksi erillinen tilinsä. ote tiedoksi Antero Hyvärinen, talouspäällikkö Danske Bank Pohjolan OP Nordea Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito 50 Kolpeneen palvelukeskuksen hallinto- ja neuvolarakennuksen tilanne ja toimenpiteet huoneilmaa koskevien selvitysten ja toimenpidesuositusten pohjalta

9 Kuntayhtymän johtaja Rakennus- ja kiinteistötoimikunta käsitteli kokouksessaan asiaa, todeten mm. jäljempänä esitetyt selvitykset ja toimenpidesuositukset. Toimikunta merkitsi selvitykset tiedoksi jättäen asian hallituksen ratkaistavaksi. Hallitukselle jaetaan esityslistan mukana hallituksen toimeksiannosta Ins. tsto Lapikas Oy:n (rak. ins. Aslak Riippa) laatima hallinto- ja neuvolarakennuksen sisäilmaa koskeva selvitys toimenpidesuosituksineen. Selvityksen liitteenä on myös tarkoitusta varten Ositum Oy:n laatima raportti rakennusta koskevista mittaustuloksista. Huoneilman parantamiseen tähtäävänä toimenpidesuosituksena selvityksessä esitetään koko rakennuksen lattiapinnoitteen ja tasoitteen poistamista, betonilaatan kuivausta lämmittämällä sekä uudelleenpinnoitusta M1 testatuilla matoilla ja liimoilla. Korjaustyön kustannusarvioksi on rakennuttajakonsultti Pentti Hänninen laskenut n euroa, liitännäistöineen käytännössä n euroa. Vuonna 2011 laaditun palvelukeskuksen kuntoarvioinnin mukaan esim. po. 60-luvun lopulla rakennetussa rakennuksessa tulisi lähivuosina suorittaa myös mm. vesikattoja ja LVIS-varusteita koskeva peruskorjaus. Muutenkaan ei voida pitää varmana, että rakennuksen huoneilman osalta päästään kestäviin ratkaisuihin ilman täydellistä peruskorjausta. Näin ollen po. lattioiden uusimista ei voida pitää taloudellisesti tarkoituksenmukaisena ratkaisuna, varsinkaan kun po. rakennuksessa olleet toiminnot hallinnon ja polikliinisen toiminnan osalta on jo kaavailtu sijoitettavaksi sote-ratkaisujen myötä hahmottuviin ja näillä näkymillä Lapin keskussairaalan laajennusrakennukseen tuleviin tiloihin. Koska em. kestävämmät yhteisiin puitteisiin perustuvat tilaratkaisut ovat käytännössä tapahtumassa vasta vuoden 2020 tienoilla, on tässä tilanteessa mietittävä muita, jo kriittiseksi käyvään tilanteeseen soveltuvia ratkaisuja. Useita vuosia jatkuneet huoneilmaongelmat toistuvine remontteineen sekä kohta vuoden evakkotaival ovat ylimääräisten kustannusten ohella myös yhä vakavammin uhkaamassa henkilöstön työterveyttä ja asiakaspalvelujen laatua. Em. nykyisiin evakkotiloihin eivät kaikki toiminnot arkisto- ym. tarpeineen mahdu, varsinkaan jos hallintorakennus joudutaan täysin sulkemaan toiminnalta. Kun tähän lisätään palvelukeskuksen saman ikäisten asiakastilojen huoneilmariskit sekä toiminnallinen vanhentuminen peruskorjaustarpeineen, tilanne korostaa valtuuston jo alustavasti hyväksymän ja selvitettävänä olevan kuntoutuksen uudisrakennuksen toteuttamisen tärkeyttä. Uudisrakennus tulisi rakentaa erityisesti pidemmän tähtäyksen ja elinkaaren pohjalta, uuden sukupolven kuntoutuksen ja muihin erityistarpeisiin. Se voisi kuitenkin ensi vaiheessa (po. LKS:n uudisrakennuksen toteutumiseen saakka) osittain toimia myös akuuttien huoneilmaongelmien sanelemiin tarkoituksiin. Mikäli rakentamisen suunnittelu voisi käynnistyä kesällä, voitaisiin rakentamiseen päästä vuoden kuluttua ja rakennus olisi valmis keväällä Kuntayhtymän tulee luonnollisesti ratkaisuissaan ottaa huomioon rahoituskysymysten ohella laajemmat, soteratkaisun myötä muutoksessa olevat näkökulmat. Kaikilla alueen toimijoilla on kuitenkin tiloissaan hyvin paljon vastaavia ongelmia, eikä em. tarpeisiin tarkoitettuja ja kohtuullisilla kustannuksilla muutettavissa olevia tiloja ole kenelläkään. Kuntayhtymän jäsenkuntien kehitysvammaisten kuntoutuksen turvaaminen edes jossain määrin omalla alueella edellyttää siis määrätietoisia toimenpiteitä tilaongelmien ratkaisemiseksi. Alustavasti n. kolmen milj. euron suuruisen rakentamishankkeen rahoittamiseksi on jo aktivoiduttu mm. tarpeettomien maaalueiden myyntineuvottelujen ja tarpeettomiksi käyvien tilojen purkamisen alueilla. Kuntayhtymän toimintavolyymiä turvaavan ja ehkä lisäävänkin rakentamisen rahoittaminen myös osittain velkarahoituksella on perusteltua. Uudisrakennushankkeen valmistelun ja vauhdittamisen ohella joudutaan joka tapauksessa miettimään toimenpiteitä akuutin tilanteen ratkaisemiseksi ja toiminnan turvaamiseksi. Selvittää tulisi mm. mahdollisuudet ja toimenpiteet hallintorakennuksen saamiseksi osittaiseen ja väliaikaiseen käyttöön esim. 2-3 vuoden ajaksi, vaihtoehtoisten/täydentävien evakkotilojen löytyminen sekä vielä yhteistyö LSHP:n tai Rovaniemen kaupungin kanssa, kuitenkin tietoisena esim. po tahojen omista vastaavista ongelmista.

10 Johtajan päätösehdotus Asiaa selvitellään lähemmin kokouksessa. Tilataan Rovaniemen suunnittelu ja laskenta ky Virtaselta hallintolan remontti- ja käyttöottoselvitys hyödyntäen jo tehtyjä tutkimuksia. Laskutus tapahtuu tuntityönä (65 /t + alv, enintään 30 t). Hillankukan vuokrasopimusta jatketaan saakka. Vuokrasopimuksen kestoa tarkennetaan myöhemmin tutkimusten perusteella. Johtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hall Vs. kuntayhtymän johtaja Rovaniemen suunnittelu ja laskenta ky Virtanen on antanut korjausesityksen hallintolan sisäilmaongelmista. Virtasen laatima sisäilmaongelmien rakenteellinen selvitys jaetaan hallitukselle esityslistan mukana. Korjausesityksen pohjana on käytetty aikaisempien tutkimusten raportteja ja sen keskeinen sisältö liittyy vaihtoehtoihin, jolla tuloilmaa pystytään lisäämään sekä vesivahingon kohteena olleen huoneen lattian kapselointiin ja mattojen vaihtamiseen. Toimisto- ja hallintohenkilöstö on valmis siirtymään hallintolan tiloihin, mikäli ilmanvaihto saadaan toimivaksi ja rakennenäyttein varmistetaan että työskentely hallintolan tiloissa ei aiheuta terveydellistä haittaa. Yhteistyössä työsuojelun ja henkilöstön kanssa on sovittu 10 lisänäytteen ottamisesta lattiarakenteista. Rakennetutkimukset otettiin viikolla 17. Viljelynäytteiden valmistuminen vie pari viikkoa ja ne valmistunevat viikolla 19. Tutkimustulosten tultua järjestetään työntekijöiden, tekniikan, työterveyshuollon sekä työsuojelun kanssa yhteispalaveri, jossa tutkimustuloksia selvitellään. Työntekijöiden hallintolaan siirtymisen lähtökohtana on vapaaehtoisuus ja mahdollisuus siirtyä toisiin tiloihin mikäli he kokevat oireita hallintorakennuksen tiloissa. Tutkimus- ja kuntoutushenkilöstö ei ole siirtymässä hallintorakennukseen ja työntekijät tarvitsevat edelleen evakkotiloiksi Hillankukan/muun tilan. Asiaa selvitellään lähemmin kokouksessa. Päätösesitys annetaan kokouksessa.

11 ote tiedoksi Antero Hyvärinen, talouspäällikkö Petri Puumalainen/Lshp Eija Peteri, työsuojelupäällikkö Rauni Väliranta, työsuojeluvaltuutettu Ritva Rajala, työsuojeluvaltuutettu Henkilöstö/intra

12 Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat Kuntayhtymän johtaja Hallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat Sosiaali- ja terveysministeriö Kirje Kehas-seurantaryhmän alueellinen kierros. Aikataulu Rovaniemellä Kolpeneen palvelukeskuksessa on Posion kunta Hyvinvointipalvelujen päätöspöytäkirja ; Ehdokkaan nimeäminen Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n erityishuoltoneuvostoon Keva Virkakirje 1/2014; Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille Kuntaliitto Yleiskirje 6/80/2014 Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa. Xerox Rinancial Services Tiedote käyttövuokrahintojen korotuksesta alk tehdyt viranhaltijoiden päätösten päätösluettelot (muut kuin Primahenkilöstöohjelman päätökset), päätösluettelo jaetaan hallitukselle esityslistan mukana. - kuntayhtymän johtaja Juha-Matti Kivistö, alk. vs. johtaja Anita Uusitalo - kuntoutuspäällikkö Eija Halonen - rehtori Anita Uusitalo, alk. vastaava ohjaaja Merja Mustonen-Juopperi - osastonhoitaja Minna Halme merkitsee tiedoksi hallitukselle osoitetut kirjelmä. Lisäksi hallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta ja päättää, että ei ota niitä käsiteltäväkseen otto-oikeuden perusteella. ote - tiedoksi -

13 Oikaisuvaatimus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle, Myllärintie 35, ROVANIEMI Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekirjoitettava. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt ensin oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: * Rovaniemen hallinto-oikeus, Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, Rovaniemi Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava -valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite -päätös, johon haetaan muutosta -miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Viranomainen Esityslista No 1//2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 19.1.2014 Kokousaika Torstaina 23.1.2014 klo 15.30- Kokouspaikka Terveyskeskuksen hallinto, Sairaalakatu 1, 3. krs, Tornio

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 2/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 25.2.2015 Kokousaika Perjantaina 6.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallintolan Motti, Myllärintie

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 3/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 18.3.2015 Kokousaika Perjantaina 27.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie 2 87700 KAJAANI Yhtymäkokous 30.4.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Perjantai 30.4.2010 kello 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Perjantai 13.06.2014 klo 09.00-10.45

Perjantai 13.06.2014 klo 09.00-10.45 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-10.45 Pekonranta Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Laaksoharju-Elpren

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot