JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KASTEKAHVITILAISUUKSIEN KARTOITUS liite SEURAKUNTATALON VESIKATTOREMONTIN RAKENNUSLUPA JA PIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN liite SEURAKUNNAN HALLINTAAN OTETTAVAT HAUTAPAIKAT KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA 131 TOIMEENPANO RIIKKA VINKAN ANOMUS OSITTAISESTA HOITOVAPAASTA SEPPÄLÄN KIINTEISTÖN JOHTOKUNNAN LAKKAUTTAMINEN liite PÄÄTÖS TYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄN TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA RAIJA KORHOSEN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS liite KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN HAUTAOIKEUDEN UUDEN HALTIJAN MÄÄRITTÄMINEN (SALAINEN) liite TIEDOKSI liite VIESTINNÄN RESURSOINTI liite SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS liite TERIJOEN KIRKON ULKOVALAISTUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS 151

2 KIRKKONEUVOSTO 5/2013 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Jäsenet Muut osallistujat Heli Alaja (POISSA) Henry Berg Arne Graeffe Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk (POISSA) Brita Peltokoski Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja (POISSA) Jukka Virkki Jarkko Åström (POISSA) Raili Hallikainen, varajäsen Heli Alaja Pekka Heikkilä, varajäsen Jarkko Åström Ulla-Mari Karhu, varajäsen Liisa Tuovinen Jouko Porkka, kirkkovalt. pj. Matti Auranen, kirkkovalt. vpj Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Mikko Lundqvist, vt. hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Mikko Lundqvist puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2013 Järvenpäässä / 2013 tarkastus Esko Lappalainen Brita Peltokoski Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1 3. Todistaa Mikko Lundqvist vt. hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Jukka Virkki (seuraavalla kerralla Jarkko Åström). Laulettiin virsi 30: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on toimitettu kuriiripostina pe Pj:n esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 96 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 97 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Esko Lappalainen ja Pekka Luuk. Kn 97 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Esko Lappalainen ja poissa olleen Pekka Luukin tilalle Brita Peltokoski. 98 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Kn 98 Päätös: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä: Tiedoksi Verotilitykset kuukausittain

4 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KASTEKAHVITILAISUUKSIEN KARTOITUS Kirkollisten toimitusten järjestämisestä seurakunnan tiloissa ei peritä maksua. Muista tilaisuuksista seurakunnan tiloissa peritään kirkkoneuvoston päättämät tilavuokrat ja maksut. Kirkkoneuvoston uuden ohjesäännön 10 2 mom 5 kohdan mukaan kirkkovaltuuston on delegoinut edelleen kirkkoneuvostolle päätösvallan vahvistaa seurakunnalle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut. Alkuvuodesta 2011 käsiteltiin johtokunnissa ja kirkkoneuvostossa pappien kokouksen seurakuntalainen Sonja Miettisen tekemää aloitetta, että kastekahvitilaisuuksien järjestämisestä seurakunnan tiloissa ei perittäisi vuokraa. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että kastejuhlan järjestämisestä seurakunnan tiloissa ei peritä tilavuokraa. Päätös tuli voimaan heti. Vuoden 2012 osalta ao. tilavuokrien poistamisen vaikutuksista pyydetään kiinteistöpäälliköltä selvitys mennessä. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että Laurilan seurakuntatalon sali ja Loutin kerhotalon sali varataan lauantaisin muistotilaisuuksien pitämistä varten. Kastekahvijuhlista saadut tilavuokrat olivat vuonna 2010 yhteensä Tilojen käyttökulut ovat talousarviossa kiinteistötoimen pääluokassa 5 tilojen mukaisilla tehtäväalueilla. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti kastejuhlan järjestämisestä seurakunnan tiloissa ei ole peritty tilavuokraa. Päätöksessä ei ole ollut rajoitteita esim. kastettavan kotipaikkakunnan osalta. Kiinteistötoimen selvityksessä liitteenä nro 74 ovat tilastot kastejuhlista seurakunnan tiloissa ja kiinteistötoimen esitys hinnaston tarkistamiseksi alkaen. Esitykset olivat tiedoksi kiinteistöjohtokunnassa Kiinteistötoimen selvityksen mukaan kastekahvitilaisuuksien järjestäminen seurakunnan tiloissa ovat lisääntyneet 21,4 % vuonna 2012 verrattuna vuoteen Kiinteistötoimi esittää, että tilavuokrakäytäntöjä olisi täsmennettävä liitteessä olevin esityksin mm. että ilmainen kastekahvitilaisuus koskee vain Järvenpään seurakunnan jäseneksi kastettavaa. Lisäksi halutaan täsmentää, että kaikissa tilavuokrauksissa vuokra menee ao. juhlan päähenkilön mukaan, eikä esim. niin että henkilö, joka on oikeutettu 50 % alennukseen vuokraa tilan jollekin toiselle henkilölle. Samoin kiinteistötoimi toivoo tilojen ja tekemänsä työn arvostamiseksi, että myös kastekahvitilaisuuksista perittäisiin jokin korvaus ja esittää näihin astiastomaksua ja tilojen järjestelymaksua silloin kun ne jäävät seurakunnan henkilökunnan tehtäväksi. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistötoimen esityksen kastejuhlien hinnaston tarkistamiseksi 2014 alkaen liitteen nro 74 mukaisesti.

5 Kirkkoneuvosto 5/ Kn 74 Päätös: Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy seuraavat muutokset alkaen 1) kastekahvitilaisuus on ilmainen järvenpääläisille 2) tilavuokra määräytyy aina tilaisuuden päähenkilön mukaan 3) alennettu vuokra luottamushenkilöille ja henkilökunnalle koskee vain heidän omia tilaisuuksiaan Kirkkoneuvosto hyväksyy seuraavat muutokset alkaen 1) tilaisuuksista peritään astiastovuokraa 30, mikäli käyttää seurakunnan astioita 2) tilaisuuksien pöytä ym. järjestelyistä peritään tilojen koon ja niiden järjestelyjen vaatiman työajan mukaisesti seuraavat järjestelymaksu, mikäli järjestely jää seurakunnan tehtäväksi: a. Vanhankirkon alasali 15 b. Vanhankirkon sali 30 c. Kirkonkulman sali 45 d. Seurakuntatalo juhlasali 45 /alle 80 hlön ja 80 / yli 80 hlön tilaisuus e. Loutin kerhotalo 45 /alle 80 hlön ja 80 / yli 80 hlön tilaisuus 3) siunauskappelilla kukkalaitteiden haudalle vienti tms. poisvienti omaisten toivomuksesta 30 Kn 99 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto SEURAKUNTATALON VESIKATTOREMONTIN RAKENNUSLUPA JA PIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN Seurakuntatalon vesikaton uusimisen ja siihen liittyvän sadevesiviemäröinnin järjestelyn suunnittelutyö on ostettu Arkkitehtitoimisto Olli Kumpulainen/Olli Kumpulaiselta ja Rakennusinsinööritoimisto Sakari Kaustinen Oy:ltä. Heidän kanssaan on pidetty kolme palaveria. Viimeisin palaveri oli Palaverin aiheena olivat asiakirjat rakennuslupaa ja urakkalaskentaa varten sekä hankkeen kilpailutuksen valmistelu. Asiakirjat ovat nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. Suunnitelmat ovat siinä vaiheessa, että niillä voidaan hakea rakennuslupaa. Rakennuslupahakemus allekirjoitettaisiin , mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelmat. Rakennusselostuksiin ja muihin urakka-asiakirjoihin tehdään vielä pieniä teknisluonteisia korjauksia. Hanke on kiireellinen, jotta saadaan rakennuslupa ja kilpailutus kevään aikana ja varsinainen remontti kesän aikana suoritettua. Remontoitava kattoala on 1741 m 2. Kattomuoto vaihdetaan niin, että kallistukset käännetään ulospäin entisen keskelle rakennusta olevan kallistuksen sijaan. Samalla tehdään 500 mm räystäät rakennukseen. Tämä aiheuttaa muutoksia myös sadevesiviemäröintiin. Kattoremontin aikana varmistetaan ja korjataan kosteusvaurioita saaneet kohdat. Kirkkovaltuuston on myöntänyt lisämäärärahan hankkeelle. Kirkkovaltuuston keskustelussaan esittämät asiat suunnitelmien ja kilpailutuksen suhteen olivat esillä palaverissa suunnittelijoiden kanssa. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto. 1) hyväksyy rakennusluvan haettavaksi kokouksessa esitettävien piirustusten mukaan. 2) valtuuttaa talousjohtajan jatkamaan hankkeen kilpailuttamista. Kn 84 Päätös: Esitys (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti. Keskustelussa esitettiin, että katon kaltevuutta ja vesikattomateriaalia tulisi vielä tarkastella. Talousjohtaja lupasi, että katon kaltevuusasiaa ja vesikattomateriaalia selvitetään suunnittelijoilta vielä ennen rakennusluvan jättämistä. Pöytäkirja tarkastettiin tämän päätöksen osalta kokouksessa

7 Kirkkoneuvosto 5/ Kiinteistöjohtokunta käsitteli seurakuntatalon kattoremontin suunnittelutyötä suunnittelupalaverin ja kirkkoneuvoston pohjalta. Kirkkoneuvostossa esitettiin toive, että vielä selvitettäisiin korkeampaa kattoprofiilia ja peltikattovaihtoehtoa. Suunnitteluasiakirjat matalalla harjakatolla ja bitumikatteella rakennuslupaa varten ovat valmiit ja ne ovat liitteenä nro 100 A. Hankkeen suunnittelijat arkkitehti Olli Kumpulainen ja insinööri Sakari Kaustinen ovat selvittäneet em. kattomuodon ja pinnoitteen vaikutuksia ja arviota kustannusvaikutuksesta. Selvitys on liitteenä nro 100 B. Olli Kumpulainen oli kiinteistöjohtokunnan kokouksessa selvittämässä suunniteltua vaihtoehtoa ja arviota toisen vaihtoehdon toteutusmahdollisuuksista ja vaikutuksista sekä vastaamassa kysymyksiin. Johtokunta keskusteli kattomateriaalin muuttamisesta suunnitellusta konesaumatuksi pelliksi. Johtokunta totesi, että tässä peltikattovaihtoehdossa katon harjaa jouduttaisiin nostamaan lisää ja kustannukset nousisivat huopakattoon nähden noin puolitoistakertaisiksi. Lisäksi todettiin, että uusien suunnitelmien laatimiseen tulisi varata aikaa noin kuukausi suunnittelijoille, ja asia vaatisi kirkkovaltuustolta lisämäärärahavaltuuden. Keskustelussa oli esillä myös peltikaton mahdollinen meluhaitta tuulella ja sateella esim. juhlasalissa. Hanke on kiireellinen, jotta saadaan rakennuslupa ja urakkakilpailutus kevään aikana ja varsinainen remontti kesän aikana suoritettua. Kesällä haitta remontista seurakunnan toiminnalle olisi vähäisin. Kiinteistöjohtokunta päätti yksimielisesti seuraavaa: 1) hyväksyä suunnittelijoiden tekemät suunnitelmat liitteen nro 100 A mukaisina huopakatteella toteutettavasta vesikatosta rakennusluvan hakemiseen ja vesikaton toteuttamiseksi. 2) seurakuntatalon kattoremonttien suunnittelupalavereihin ja myöhemmin työmaakokouksiin osallistuvat kiinteistöjohtokunnan puheenjohtaja, talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö. Viimemainittu siitä lähtien on ottanut virkatehtävät hoitaakseen. 3) hankkeen kilpailuttamisesta vastaa talousjohtaja 4) hankkeen valvonta ja/tai turvallisuuskoordinaattorin tehtävät annetaan kiinteistöpäällikölle tai tilanteen vaatiessa erikseen palkattaville henkilöille tai yrityksille. Kirkkovaltuusto käsitteli toimivaltarajoja mm. rakennuspiirustusten hyväksymisessä ja päätti, että kirkkoneuvosto saa päättää rakennuspiirustuksien hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä euroa. Täten piirustusten hyväksyntä käsitellään kirkkoneuvostossa. Jos esillä ollut peltikattovaihtoehto halutaan toteuttaa tarvitaan kirkkovaltuustolta lisämäärärahapäätös ja kirkkovaltuusto käsittelee piirustusten hyväksymisen.

8 Kirkkoneuvosto 5/ Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä suunnittelijoiden tekemät suunnitelmat liitteen nro 100 A mukaisina huopakatteella toteutettavasta vesikatosta rakennusluvan hakemiseen, kilpailuttamisen pohjaksi ja vesikaton toteuttamiseksi. Kn 100 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN HALLINTAAN OTETTAVAT HAUTAPAIKAT Liitteeseen nro 101 on kirjattu ne hautapaikat, joiden hautaoikeutta ei ole jatkettu ja näin voimassaolo on päättynyt vuonna 2012 sekä yksi sukuhaudan toisen paikan luovutus. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää ottaa liitteessä nro 101 mainitut hautapaikat seurakunnan hallintaan. Kn 101 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan tarkistajien valinta 17 Ääntenlaskijoiden valinta 18 Työjärjestyksen hyväksyminen ja sihteerin valinta Merkitään tiedoksi 19 Tiina Kutvosen luottamustoimien lakanneiksi toteaminen Päätöksestä annetaan ote asianosaiselle henkilöille, julistusjohtokunnan puheenjohtajalle ja sihteerille, tiedottajalle ja palkkasihteerille. 20 Toimivalta hankinnoissa, rakennuspiirustusten hyväksymisessä ja suunnittelussa sekä investointien toteutuksessa Päätöksestä annetaan ote kirkkoherralle sekä kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajalle ja sihteerille 21 Iltakoulu Talousinfo- ja koulutus 22 Tiedoksi 23 Valitusosoitus 24 Kokouksen päätös Merkitään tiedoksi. Kn 102 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto RIIKKA VINKAN ANOMUS OSITTAISESTA HOITOVAPAASTA Kirkkoherran viraston vs. toimistosihteeri Riikka Vinkka anoo osittaista hoitovapaata perusopetuksessa 2. luokalla olevan lapsen hoitamiseksi, sekä perusopetuksessa aloittavan lapsen hoitamiseksi. Työajan lyhennys on tarkoitus toteuttaa lyhentämällä päivittäistä työaikaa kuuteen tuntiin. Toimenhaltijan perhevapaista on voimassa, mitä työsopimuslain 4 luvussa säädetään. Työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Työntekijän on tehtävä työnantajalle esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. ( /533) Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Työnantajan on esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisensä perusteena olevista seikoista. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Riikka Vinkalle osittaista hoitovapaata anomuksensa mukaisesti ja , viikkotyöaika on 30 t eli 83 % toimistotyön kokonaistyöajasta. Kn 103 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto SEPPÄLÄN KIINTEISTÖN JOHTOKUNNAN LAKKAUTTAMINEN Kirkkoneuvosto on päättänyt Seppälän toimitilasta (Puistotie 34) luopumisesta ja kerho- ja iltapäiväkerhotoiminnan toteuttamisesta muissa toimipisteissä. Seppälän toimitilan vuokrasopimus on irtisanottu päättymään ja toiminta on siirretty Kirkonkulmaan. Seurakunnan, Tanhuniityn asukasyhdistyksen ja Kyrölän kotiseutuyhdistyksen välisen sopimuksen mukaan valitsee kukin osapuoli kaksi edustajaa Seppälän kiinteistön johtokuntaan. Johtokunnan tehtävänä on käyttösopimuksen mukaisesti ohjata ja valvoa Järvenpään kaupungin omistuksessa olevassa, seurakunnalle vuokratussa Seppälän kiinteistössä järjestettävää toimintaa. Johtokunnan koollekutsujana on toiminut seurakunnan valitsema henkilö. Kirkkoneuvosto valitsi Seppälän kiinteistön johtokunnan jäseniksi) Katri Roivaisen (varajäsen Stig Strandberg) ja Kari J. Hietalan (varajäsen Satu Lintunen) vuosiksi Koollekutsujana on toiminut Kari J. Hietala. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Seppälän vuokrasuhteen päättyessä Seppälän kiinteistön johtokunta lakkautetaan samasta ajankohdasta. Kn 104 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto PÄÄTÖS TYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄN TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA Kansaneläkelaitos on antamassa päätöksessään päättänyt olla hyväksymättä täysimääräisesti korvausluokassa I ilmoitettuja kustannuksia (ilmoitettu , 71, hyväksytty , 11 ). Kansaneläkelaitos on päätöksessään katsonut, että lastenohjaajien työhyvinvointiprojektiin liittyvät tapaamiset (5 253, 60 ) kuuluvat henkilöstöhallintoon. Päätöksen perusteluissa todetaan, että psykologin toiminnan kustannukset eivät kuulu korvausten piiriin, koska niitä ei ole katsottu ammattihenkilön tarpeelliseksi katsomaksi toiminnaksi, joka on tarpeen työterveyshuollon toteuttamiseksi. Korvausluokassa II ilmoitetut kustannukset Kansaneläkelaitos on päättänyt hyväksyä täysimääräisesti. Liitteenä nro 105 on Kansaneläkelaitoksen päätös. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää olla valittamatta Kansaneläkelaitoksen päätöksestä ja merkitsee sen tiedoksi. Kn 105 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto RAIJA KORHOSEN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS Palkkasihteeri Raija Korhonen anoo päivätyllä kirjeellä vuorotteluvapaata väliseksi ajaksi. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on tehnyt yhteensä vähintään 10 vuotta työ- tai virkasuhteeseen perustuvan eläkkeen edellyttämää työtä ennen vuorotteluvapaan alkamista. Lisäksi edellytyksenä vuorotteluvapaalle on, että työntekijän kokoaikainen (yli 75 %) työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Anomuksen tekijä täyttää nämä edellytykset. Työnantajan tulee palkata vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistosta työtön työnhakija. Työtön on palkattava kokoaikatyöhön, jossa työaika on vähintään vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän työajan pituinen. Työtöntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vapaalle siirtyvä on hoitanut. Vuorotteluvapaa on kalenteripäivän jakso, jonka aikana palvelussuhde on "lepotilassa". Vuorotteluvapaan voi sopia pidettäväksi myös useammassa jaksossa. Jaksottamisesta on aina sovittava vuorottelusopimuksessa ennen ensimmäisen vapaajakson alkamista. Vuorotteluvapaa on pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta. Vuorottelukorvausta haetaan Kansaneläkelaitokselta (Kela) ja työttömyyskassaan kuuluva hakee ao. työttömyyskassalta. Täyden korvauksen määrä on 70 prosenttia (80 % yli 25 v työhistorialla) siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi työttömänä ollessaan oikeus työttömyysturvalain perusteella. Vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen. Työnantaja ja työntekijä sopivat asiasta vuorottelusopimuksella. Sopimuksessa työnantaja sitoutuu palkkaamaan TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Sopimus tehdään kolmena kappaleena, joista yksi toimitetaan työvoimatoimistoon. Vuorotteluvapaa edistää työssä olevan jaksamista. Samalla se antaa työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden saada määräaikaisen työn avulla työkokemusta. Työnantaja voi puolestaan saada uutta osaamista työyhteisöön. Seurakunnassa on suhtauduttu yleensä myönteisesti vuorotteluvapaa-anomuksiin. Vuorotteluvapaa on harkinnanvarainen ja siihen tulee sovellettavaksi kirkkoneuvoston hyväksymät virkavapauksien linjaamisen periaatteet. Talousjohtaja: Virkavapaa ajoittuu kesäaikaan ja vuosilomien kanssa kestää 4 kuukautta. Vapaa on mahdollinen järjesteltävä, jos tehtävään saadaan hyvä viransijainen. Palkkasihteerin sijaisena toimii normaalisti tietojärjestelmäasiantuntija, mutta Järvi-Data on kehitysvai-

15 Kirkkoneuvosto 5/ heessa, jossa hänen panostaan tarvitaan sekä Järvenpään että Tuusulan seurakuntien ITasioiden hoitamiseen. Vapaa auttaa työssä jaksamiseen. Korhonen on työskennellyt seurakunnassa palkkasihteerinä Korhosella ei ole ollut virkavapaata vuorotteluvapaan takia tai muita palkattomia virkavapauksia. Hakija täyttää vuorotteluvapaan edellytykset. Puollan virkavapaan myöntämistä, jos Korhoselle löydetään hyvä sijainen. Sijaiselle tarvitaan hyvä perehdytys enintään kuitenkin kuukausi ennen vuorotteluvapaata. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) myöntää Raija Korhoselle palkatonta virkavapautta vuorotteluvapaata varten 2) antaa esimiehelle valtuudet tehdä vuorottelusopimus hänen kanssaan, sillä edellytyksellä, että virkavapauden ajaksi saadaan työtön työnhakija viransijaiseksi 3) antaa valtuudet palkata sijainen ajoissa riittävää perehdytystä varten enintään kuitenkin kuukauden ajaksi. Kn 106 Päätös: Esitys (kohdat 1 3) hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto on päättänyt, että kiinteistöpäällikön virka voidaan julistaa haettavaksi, kun Keravan seurakunta on hyväksynyt seurakuntien välisen yhteistyösopimuksen kiinteistöpäällikön tehtävien hoitamisesta. Sopimus on allekirjoitettu Keravalla ja kiinteistöpäällikön virka on ollut haettavana klo saakka. Määräaikaan mennessä virkaan tuli 25 hakemusta. Hakuyhteenveto on liitteenä nro 107. Hakemusten ja todistusjäljennösten perusteella Maija-Liisa Pyykkönen ja Kari J. Hietala valitsivat 6 henkilöä haastatteluun. Haastattelut suoritettiin ja haastatteluihin saapui 5 kutsutuista. He olivat Vesa Heimo, Reijo Laakso, Pekka Silvennoinen, Ari Sandgren ja Veli-Matti Tani. Haastatteluun kutsutuille teetettiin myös ennakkotehtävä, joiden vastaukset pisteytettiin. Kiinteistöpäällikön viran kelpoisuusehtona on insinöörin (AMK) tai rakennusmestarin (AMK) tutkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen koulutus sekä riittävä käytännön kokemus alan tehtävistä. Viranhaltijalta vaaditaan ev.lut. seurakunnan jäsenyys. Haastatteluryhmä, jossa oli 4 Keravan seurakunnan edustajaa ja 5 Järvenpään seurakunnan edustajaa, asetti lausuntonaan opinto- ja työtodistusten, ennakkotehtävien ja haastattelussa saadun käsityksen perusteella henkilöt seuraavaan valintajärjestykseen: Pekka Silvennoinen, Ari Sandgren ja Veli-Matti Tani. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) valita kiinteistöpäällikön virkaan Pekka Silvennoisen 2) että virka täytetään ehdolla, että valittava toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan 3) virka täytetään 6 kuukauden koeajalla 4) vahvistaa valitun kiinteistöpäällikön vaativuusryhmäksi 602 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 3447 /kk. Kn 107 Päätös: Esitys (kohdat 1 4) hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto HAUTAOIKEUDEN UUDEN HALTIJAN MÄÄRITTÄMINEN (SALAINEN)

18 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto TIEDOKSI 1. KIERTOKIRJEET A. Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2013 5/2013 Ajankohtaista kirkon eläkelaitoksesta Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: kohdasta Yleiskirjeet B. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A4/2013 A8/2013 A4/2013 1) Isyysvapaa pidentynyt 54 arkipäivään, 2) Muutoksia työsopimuslakiin ja tilaajavastuulakiin A5/2013 Matkakorvausten veronalaisuus A6/2013 Sopimuskorotukset tuntipalkkajärjestelmässä ja eräät muut palkantarkistukset A7/2013 Uusi työsopimuslomake A8/2013 Kesätyötä koululaisille ja opiskelijoille Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta: kohdasta Palvelussuhde KiT:n yleiskirjeet SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA MUISTIOT A. Kiinteistöjohtokunta Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Työjärjestyksen hyväksyminen Kiinteistöpäällikkö- ja kiinteistönhoidon tilalanne 2013 Seurakuntatalon katon korjaus Tiedoksi Seuraava kokous Oikaisuvaatimusohje Kokouksen päättäminen B. Ystäväseurakuntatyön toimikunta Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Edellisen kokouksen pöytäkirja Toimintakertomus vuodelta 2012 Tilitiedot vuodelta 2012 Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toiminnan lakkauttaminen Kokouksen päättäminen 3. JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot maaliskuulta 2013 lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä, liite nro 109/3.

19 Kirkkoneuvosto 5/ ASIAKASKYSELY JAMPAN KERHOTALON TOIMINNASTA Aamukaffetin ja käsityöpiirin yhteydessä kerättyjen asiakaspalautteiden koonti lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä, liite nro 109/4. 5. KIRKOSTA EROAMISEN JA KIRKKOON LIITTYMISEN TILANNE Väestöä koskevia tilastoja lähetettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä, liite nro 109/5. 6. KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN KIRJE KIRKKOHERRAN VI- RAN JA SEN HALTIJAN PERUSPALKAN TARKISTAMISESTA Kirkon työmarkkinalaitoksen ja kirkon pääsopijajärjestöjen 27. päivänä helmikuuta 2013 allekirjoittamalla virkaehtosopimuksella on sovittu Järvenpään seurakunnan kirkkoherran viran ja sen haltijan (Vesa Koivisto) peruspalkan tarkistamisesta lukien. 7. KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN KIRJE TALOUSJOHTAJAN PE- RUSPALKAN MÄÄRÄAIKAISESTA TARKISTAMISESTA Kirkon työmarkkinalaitoksen puheenjohtajisto on kokouksessaan päättänyt, että Järvenpään seurakunnan talousjohtajan viran haltijan (Kari J. Hietala) peruspalkkaa tarkistetaan lukien enintään siihen asti, kun uusi kiinteistöpäällikkö on aloittanut viran hoidon tai tehtävä on järjestelty muutoin. 8. VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN Tietoa Järvenpään seurakunnan verotilityksistä jaettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokouksessa, liite nro 109/8. Pj:n esitys: Merkitään tiedoksi ja todetaan, ettei kirkkoneuvosto siirrä otto-oikeuden piirissä olevia listalle merkittyjä johtokuntien ja johtavien viranhaltijoiden päätöksiä käsiteltäväkseen. Kn 109 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto VIESTINNÄN RESURSOINTI Helena Lindqvistin hoitama päätoimisen osa-aikaisen (52 %) tiedottajan toimi tulee avoimeksi Helenan tultua valituksi tiedottajan virkaan kirkkoneuvoston päätöksellä Päätoimisen osa-aikaisen (52 %) tiedottajan toimea hoitaa nuorisotyönohjaaja Jari V. Niemi kokoaikaisena Kirkkoneuvoston päätöksillä ja Jari V. Niemen kokoaikaistaminen on kustannettu 50 % jäädytetyllä johtavan nuorisotyönohjaajan viralla. Tiedotuksen resurssitarpeiden pidempiaikaisen tarkastelun ja sähköisen viestinnän kehitystarpeiden vuoksi olisi perusteltua, että Jari V. Niemi voisi jatkaa tehtävässä 100 % vielä Tiedotuksen laatiman selvityksen mukaan kahden täysiaikaisen tiedottajan resurssit mahdollistaisivat seuraavat asiat: - Yhteinen suunnittelu ja kehittäminen, synergiaetu, saadaan monipuolisemmin näkökulmia sekä printti- että sähköiseen puoleen - Pystytään reagoimaan eri tilanteisiin /haasteisiin/tarpeisiin joustavasti - Läsnäolo sosiaalisessa mediassa mahdollistuu - Voidaan ottaa uusia viestintävälineitä käyttöön tarpeen mukaan (ajankohtaiset videot ja audioklipit nettisivuilla) - Eri kohderyhmien tavoittaminen - Sisäinen tiedonkulku paranee - Työn tuloksia ja vaikutusta voidaan arvioida ja kehittää viestintää arvioinnin pohjalta Kokemukset voimassa olleesta tilanteesta, jossa tilapäisesti on ollut kaksi täysiaikaista tiedottajaa, ovat olleet hyvät ja edellä listatut asiat ovat toteutuneet. Nuorisotyönohjaaja Jari V. Niemi on lupautunut hoitamaan toisen tiedottajan (nettipainotteinen) määräaikaisuutta kokoaikaisena edellä mainitun ajan. Kokoaikaistaminen voidaan kustantaa johtavan nuorisotyönohjaajan virasta säästyneistä palkkakuluista. Johtavan nuorisotyönohjaajan virka on päätetty jäädyttää toistaiseksi Kirkkoneuvoston päätöksellä Tiedottajan toimen kokoaikaistaminen tilapäisesti tukee myös omalta osaltaan nuorisotyötä. Nuorisotyön esimiestehtäviä hoitavan James Coxin mukaan ehdotettu suunnitelma käy nuorisotyölle ja Jari V. Niemelle on saatavissa sijainen avoinna ollutta nuorisotyönohjaajan virkaa hakeneista. Pj:n esitys: Jari V. Niemelle myönnetään virkavapaus nuorisotyönohjaajan virasta Niemi hoitaa em. määräajan tiedottajan tointa kokoaikaisesti. Kn 178 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kirkkoneuvosto 5/ Kirkkoneuvosto pyysi kokouksessaan selvitystä siitä, mitä seurakunnan kannalta merkitsee, jos seurakunnassa on tiedottajia a) yksi, b) puolitoista ja c) kaksi. Selvitys valmistui kirkkoneuvoston kokoukseen ja on liitteenä nro 51. Selvityksessä on arvioitu eri vaihtoehtojen vaikutuksista tiedotuksen työn laajuuteen ja sisältöön. Tiedotuksen resurssitarpeiden pidempiaikaisen tarkastelun ja sähköisen viestinnän kehitystarpeiden vuoksi kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt, että Jari V. Niemelle myönnetään virkavapaus nuorisotyönohjaajan virasta Niemi hoitaa em. määräajan tiedottajan tointa kokoaikaisesti. Jari V. Niemi on ilmoittanut palaavansa hoitamaan vakituista nuorisotyönohjaajan virkaansa alkaen. Näin ollen päätoimisen osa-aikaisen (52 %) tiedottajan toimi tulee avoimeksi Talousarvion 2013 perusteluissa sivulla 15? (sivu täytyy tarkistaa onko tuo) linjataan, että vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvien ja johtosääntöjen muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta. Kirkkovaltuusto on puolestaan kokouksessaan päättänyt, että suunnitelmakauden, vuosien , henkilöstökulusäästöjen tavoitteena on -10 % vuoden 2012 budjettiin verrattuna ja ensisijaisesti säästöjä haetaan kausityövoimasta. Pj:n esitys: Kn 51 Päätös: Kirkkoneuvosto keskustelee viestinnän resursseista ja päättää jatkotoimenpiteistä päätoimisen osa-aikaisen (52 %) tiedottajan toimen suhteen. Asiasta käytiin keskustelu, jonka lopputuloksena neuvoston yksimielinen kanta oli, että vähintään nykyiset tiedotuksen resurssit pidetään sekä selvitetään mahdollisuudet tiedottajan osa-aikaisen toimen yhdistämisestä johonkin toiseen osa-aikaiseen toimeen. Järvenpään seurakunnan viestinnässä on vuodesta 2007 työskennellyt kaksi tiedottajaa, joista toinen on kokoaikainen ja toinen osa-aikainen. Kokoaikainen virka tuli eläkkeelle lähdön vuoksi avoimeksi , ja osa-aikainen tiedottaja Helena Lindqvist siirrettiin avoimeksi tulleeseen tiedottajan virkaan alkaen (kn ). Päätoimisen osa-aikaisen (52 %) tiedottajan tointa on hoitanut nuorisotyönohjaaja Jari V. Niemi kokoaikaisena (kn ja ).

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot