JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 1/2013 Kirkkoneuvosto. Kokousaika klo Joutsan seurakuntakoti. Kokouspaikka. Käsiteltävät asiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 1/2013 Kirkkoneuvosto. Kokousaika 22.01.2013 klo 18.00. Joutsan seurakuntakoti. Kokouspaikka. Käsiteltävät asiat"

Transkriptio

1 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 1/2013 Kokousaika klo Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 1 n kokoontuminen 2 n ohjesäännön 12 3 n ohjesäännön 10 4 Seurakunnan ilmoituslehti 5 Työryhmien jäsenet ja varajäsenet n edustajat kappelineuvostoihin 7 Auraustarjoukset 8 Launialan rahaston sijoitus 9 Pekkasten majoitusrakennuksen korjaaminen 10 Vesivahinko Kehräämössä 11 Joutsan kirkon käytävämatot 12 Kokouspalkkiot vuosille Kirkkoherran ilmoitusasiat 14 Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimus Pöytäkirjan nähtävänäpitoaika Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Puheenjohtaja Tuula Leppämäki Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

2 JOUTSAN SEURAKUNTA Nro 1/2013 Sivu 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Joutsan seurakuntakoti Leppämäki Tuula, pj. Huuskola Markku, varapj. Hytönen Pekka Kuitunen Teuvo Niinikoski Aila Parkkonen-Manninen Elina Piilola Sirkka Puttonen Kalevi Vilkman Pirkko poissa Pertti Lahtonen poissa Muut saapuvilla olleet Laitinen Hanne, kvalt. pj. Kallioinen Matti, kvalt. varapj. Nuto Annukka, Leivonmäen kappelin pappi Viinikainen Erkki, Luhangan kappelin pappi Pälvimäki Eila, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä poissa Laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen hyväksyminen Asiat 1-14 Pöytäkirjantarkastustapa (tarkastustapa ja - paikka sekä tarkastajien valinta) Todettiin. Hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Huuskola ja Pertti Lahtonen Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Tarkastusaika Kirkkoherranvirastossa Allekirjoitukset Paikka ja pvm Kirkkoherranvirastossa Allekirjoitus

3 KIRKKONEUVOSTON KOKOONTUMINEN KJ 9 luvun 1 :n 1-2 momenttien mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Talouspäällikön esitys: kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu asialuetteloineen lähetetään 5 päivää ennen kokousta. Kokouspaikkana on yleensä Joutsan seurakuntakoti, tarvittaessa muualla. Seuraavat kokoukset vuonna 2013: ,14.03.,04.04., Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 12 Ohjesäännön 12 2 mon mukaan talouspäällikkö päättää hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkoneuvoston erikseen päättämää rahamäärää ja ohjesäännön 3 mon mukaan varojen sijoittamisesta kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa. Kirkkoherran esitys: n ohjesäännön 12 2 momentin euromäärä on ja 3 momentin euromäärä Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 10 Ohjesäännön 10 :n 1 kohdan mukaan kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista: 1. hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään. 2. rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään. Talouspäällikön esitys: päättää esittää kirkkovaltuustolle että kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 1 ja 2 kohdan mukainen euromäärä on Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 SEURAKUNNAN ILMOITUSLEHTI Seurakunnan ilmoitukset ja kuulutukset tulee julkaista paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä. Kirkolliset ilmoitukset on julkaistu Joutsan Seudussa, Itä-Hämeessä ja kuukausitiedotteilla sekä seurakunnan kotisivuilla internetissä. Kirkolliset ovat maksullisia sanomalehdissä. Talouspäällikön esitys: päättää, että viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan Joutsan seudussa samoin kuin kirkolliset ilmoitukset. harkitsee julkaistaanko kirkolliset myös Itä- Hämeessä. Päätös: Seurakunnan viralliset ilmoitukset ja kuulutukset sekä kirkolliset julkaistaan Joutsan seudussa ja Itä-Hämeessä.

7 TYÖRYHMIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET Talouspäällikön esitys: valitsee 6 jäsentä ja 3 varajäsentä jumalanpalveluselämän, kasvatuksen, lähetyksen ja evankelioimisen diakonian ja aikuistyön työryhmiin. Päätös:Työryhmiin vuosille valittiin seuraavat: Jumalanpalveluselämän työryhmä Varajäsenet Heikinoja Lea Hietanen Pirkko Heikkonen Lassi Laastola Veikko Hytönen Pekka Lepistö Teija Makkonen Leena Nieminen Niilo Nieminen Seija Kasvatuksen työryhmä Mikko Pylvänäinen Kosonen Matti Masalin-Weijo Marika Riihiaho Marjatta Tuominen Sari Vuori Mika Lehtonen Jussi Rantanen Terhi Pura Kati Lähetys ja evankelioimisen työryhmä Eskelinen Aila Kotimaki Mirja Lahti Jarmo Marttila Tero Lyytinen Sylvi Töyrylä Kaija Malin Markku Salonen Heikki yksi paikka täytetään myöhemmin Diakonian työryhmä Kallioinen Matti Kuitunen Antero Kuitunen Teuvo Lintunen Soile Piilola Sirkka Vilkman Pirkko Kivinen Eila Puttonen Kalevi Viinikainen Katri./..

8 /.. Aikuistyön työryhmä Huikko Jukka Kiviniemi Ulla Lahti Jarmo Lahtonen Pertti Leppänen Aini Niinikoski Aila. Varajäsen Tarvonen Kirsi Uosukainen Annikki Lepistö Teija

9 KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAT KAPPELINEUVOSTOIHIN Kappelineuvostojen ohjesäännön 5 3 momentin mukaan: Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. (KJ12:2,2). Talouspäällikön esitys: valitsee edustajansa Luhangan ja Leivonmäen kappelineuvostoihin toimikaudeksi Päätös: valitsi edustajakseen Luhangan kappelineuvostoon Teuvo Kuitusen ja Leivonmäen kappelineuvostoon Kalevi Puttosen.

10 AURAUSTARJOUKSET Talouspäällikkö on pyytänyt tarjouksia Joutsan kirkon, hautausmaan ja seurakuntakodin parkkialueiden talvikunnossapidosta sekä Pekkasten leirikeskuksen pihan aurauksesta vuosille Määräaikaan mennessä tuli kolme tarjousta: 1. TS Kiinteistöpalvelut Oy, tarjouspyynnön mukaisesti 60 +alv. 2. Konetyö A&A Saarela Ay, tarjouspyynnön mukaisesti vuosi 2013, 50 +alv vuosi 2014, 52 +alv 3. Kuljetusliike Lasse Peltola ky, ei tarjouspyynnön mukainen Pekkasten leirikeskuksen auraus 44 +alv Talouspäällikön esitys: päättää hyväksyä Konetyö A&A Saarelan tarjouksen. Tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja edullisin. Päätös: Asia siirrettiin seuraavan kokoukseen.

11 LAUNIALAN RAHASTON SIJOITUS Launialan rahaston varoja on sijoitettuna Keski-Suomen Op:ssä euroa tuottotilillä, josta ei tällä hetkellä tule korkoa. Sijoitusmuoto on Leivonmäen seurakunnan ajalta. Sen korko on sidottu Op Prime korkoon 1%-2% eli 0%. Talouspäällikön esitys: päättää sijoittaa varat vuoden määräaikaistilille, korko tällä hetkellä 0,86%. Päätös: Launialan rahaston varoja sijoitetaan euroa vuoden määräaikaistilille.

12 PEKKASTEN MAJOITUSRAKENNUKSEN KORJAAMINEN Parin viimeisen kovan pakkastalven aikana on tullut ilmi Pekkasten leirikeskuksen majoitusrakennuksen lattian vajoaminen. Pohjoisen päädyn tuulikaapissa lattia on pudonnut n 4,5 cm. Tuulikaapin lattian alla on tyhjätila, eli täyttökerros on joko painunut tai huuhtoutunut ja lattian alle on päässyt syntymään tyhjätila. Pesuhuoneen ja käytävän välinen seinä on myös painunut ja tiilimuurauksen väliin on syntynyt rako. Pesuhuoneen kaadot ovat väärään suuntaan. Maaperätutkimuksessa todettiin että tiiviimpi pohjamaa oli 4 metrin syvyydessä. PowerPile Oy: n aluepäällikkö, DI Markus Vaurula on tutustunut tilanteeseen ja hänen mukaansa rakennuksen painuminen johtuu löysästä, ilmeisesti myös liian hienosta täyttömaasta. Tilannetta on myös pahentanut valumavesien lammikoituminen painuneelle alueelle, joka on ilmeisesti huuhtonut täyttömaata mukanaan. Hulevedet on korjattu salaojituksella, mutta painuminen tulee todennäköisesti jatkumaan myös tulevaisuudessa erittäin löyhän maaperäkerroksen johdosta. Korjausvaihtoehtoina on täyttömaaperän tiivistäminen kantavaksi, tai perustuskuorman siirtäminen kantavaan pohjamaahan pilareiden avulla. Lattioiden painumaongelmat saadaan korjattua injektointimenetelmällä Liitteenä olevan pilarikartan mukaisesti perustukset ja lattiapinnat oijotaan injektoimalla geopolymeeriä maaperään, jonka tehtävänä on täyttää tyhjätilat, tiivistää maata ja samalla nostaa rakenteita. Kun riittävä nosto on saatu aikaiseksi, perustusten alle sijoitetaan PowerPile PP 400 polymeeri-pilarit, jotka siirtävät rakenteiden kuorman kantavampaan pohjamaahan, sekä tiivistävät perustusten alaista maaperää. Pilarit toimivat kitkapilareina ja kärkikantavina pilareina. Näin talon pääty saadaan pilaroitua ja mahdollinen pihan tulviminenkaan ei aiheuta jatkossa uusia pulmia. Pilarikartta liitteenä 1/kneuv Rakennuksen painuminen on aiheuttanut myös viemärin painumisen. Harmaavesiviemäri on painut anturan kohdalta n 1m matkalta, tarkastuskaivosta 5, 5 cm taloon päin../..

13 Tarjous korjaustyöstä liitteenä 2/kneuv Korjaustyön hinta on euroa (alv.0). Talouspäällikön esitys: päättää, että Pekkasten leirikeskuksen majoitusrakennuksen painuminen korjataan PowerPile menetelmällä annetun tarjouksen mukaisesti. Seinälinjan tukemisen ja lattian oikaisun jälkeen suoritetaan uudelleen pohjaviemärin kuvaus. Investointisuunnitelmassa on tälle vuodelle varattu euroa Pekkasten pesuhuoneen korjaukseen, mutta työ siirtynee tammikuulle 2013 mikä on otettu huomioon vuoden 2013 talousarvion investointirahoituksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kneuv. 9 Majoitusrakennuksen painuma on korjattu. Työn jälkeen on kuvattu uudelleen harmaavesiviemäri, joka on painunut sokkelin kohdalta noin metrin matkalta. Painuma on korjattava. Kylpyhuoneen lattiaan on tehty läpiviennit ja kylpyhuoneen lattialämmitys ja lattiapinta tulee korjata. Koska kylpyhuoneessa on tapahtunut painumaa niin seinien kaakelit ovat osittain irronneet. Talouspäällikön esitys: päättää, että Pekkasten leirikeskuksen InvaWC ja kylpyhuone korjataan asianmukaiseen kuntoon uusimalla lattialämmitys, vedeneristys ja kaakelointi. Tarvittava lisämääräraha otetaan lisätalousarvioon.

14 VESIVAHINKO KEHRÄÄMÖSSÄ Luhangassa nk Kehräämössä, entisessä lapsi- ja nuorisotilassa on tapahtunut vesivahinko. Tila toimii nykyisin varastotilana. Vesimittari oli rikkoontunut (ilmeisesti jäätynyt) ja sitä kautta vettä oli suihkunnut WC-tilaan kastellen lattian, seinät, alapohjan ja vettä oli levinnyt myös eteiseen ja varsinaiseen kerhotilaan. Tilassa on suoritettu kosteuskartoitus ja asia on vakuutusyhtiön käsittelyssä. Talouspäällikön esitys: merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 JOUTSAN KIRKON KÄYTÄVÄMATOT Käytävämatot ovat kirkon peruskorjauksen ajalta vuodelta Matot ovat muutamin kohdin rispaantuneet ja aiheuttavat kompastumisvaaran. Matoista on myös lähtenyt väri. Mattoja tarvitaan 50 metriä. Niiden hinta on noin 5800 euroa kanttauksineen. Hinta on laskettu perinteiselle punaiselle kookosmatolle. Talouspäällikön esitys: päättää hankkia uudet matot Joutsan kirkkoon. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

16 KOKOUSPALKKIOT VUOSILLE Talouspäällikön esitys: päättää vahvistaa Joutsan seurakunnan toimielinten kokouspalkkioksi 25 / kokous vuosille Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 KIRKKOHERRAN ILMOITUSASIAT 1.Kirkkoherra esitteli uudet Joutsan, Leivonmäen ja Luhangan kirkkojen esitteet. 2.lle annettiin tiedoksi alustava piispan vierailupäivän ohjelma samoin kuin kirkon 200-vuotisjuhlan ohjelma. 3.Kirkkoherra ilmoitti tilanneessa Era Kurroselta selvityksen pappien työajoista.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUS Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi oikaisuvaatimuksen.

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2011 Kirkkoneuvosto. Kokousaika 22.08.2011 Hautausmaakatselmus klo 17.00, kirkkoneuvosto klo 18.00.

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2011 Kirkkoneuvosto. Kokousaika 22.08.2011 Hautausmaakatselmus klo 17.00, kirkkoneuvosto klo 18.00. JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2011 Kokousaika 22.08.2011 Hautausmaakatselmus klo 17.00, kirkkoneuvosto klo 18.00 Kokouspaikka Luhangan talvikirkko Käsiteltävät asiat 56 Nuorisonohjaajan viransijaisuus

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto. 28.07.2014 klo17.00. Kokousaika. Joutsan seurakuntakoti. Kokouspaikka. Käsiteltävät asiat

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto. 28.07.2014 klo17.00. Kokousaika. Joutsan seurakuntakoti. Kokouspaikka. Käsiteltävät asiat JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 6/2014 Kokousaika Kokouspaikka 28.07.2014 klo17.00 Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 65 Kokouksen avaus 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 4 päivänä joulukuuta 2013 klo 17.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 4 päivänä joulukuuta 2013 klo 17.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 4 päivänä joulukuuta 2013 klo 17.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 7/2009 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Torstai 5.11.2009 klo 18.00. Kokouspaikka. Seurakuntakoti Joutsa

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 7/2009 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Torstai 5.11.2009 klo 18.00. Kokouspaikka. Seurakuntakoti Joutsa JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 7/2009 Kirkkoneuvosto Kokousaika Torstai 5.11.2009 klo 18.00 Kokouspaikka Seurakuntakoti Joutsa Käsiteltävät asiat 64 Vt.kirkkoherra Erkki Viinikaisen nimenkirjoitusoikeus

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 18.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05 Kalajoen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 19.3.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/9 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Torstai 19.3.2015 klo 12.00 14.30 Seurakuntakoti x Hannu Niskanen x Raili Toivonen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika torstai 31.3.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 7 Kokouksen avaus 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 24 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 30.10.2014 Sivu 45 Kokousaika Torstai 6.11.2014 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu Hiltunen Eero Heimonen

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. 60 Kokouksen avaus 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot