Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO klo Seurakunnan toimisto

2 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kokouskutsu on lähetetty ja esityslista on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Ismo Harju ja Reija Mattsson varalle Tuija Ollila. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa maanantaina Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin aakkosjärjestyksen mukaan Ismo Harju ja Reija Mattsson varalle Tuija Ollila. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa maanantaina ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

3 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 3 4 YMPÄRISTÖVASTAAVAN JA YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN VALINTA Ympäristötyöryhmän kokous Muut asiat: Ympäristövastaavan valitseminen ja ympäristötyöryhmän nimittäminen Keskusteltiin, missä vaiheessa ehdotetaan kirkkoneuvostolle varsinaisen ympäristötyöryhmän ja ympäristövastaavan nimeämistä. Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan mukaan tämän on tapahduttava viimeistään silloin, kun ympäristöohjelma on valmis. Todettiin, että syksyn työskentelyn perusteella nämä valinnat on syytä tehdä jo aikaisemmin. Ympäristövastaavan on hyvä ottaa hänelle kuuluva vastuu mahdollisimman pian, jotta ympäristöohjelman laaja kokonaisuus pysyy hallinnassa. Samalla mietittiin, miten tämä valintaprosessi on järkevää toteuttaa. Keskustelun pohjalta muotoutui seuraava ehdotus, joka saatetaan työyhteisön ja kirkkoherran tietoon: 1. Ehdotetaan, että kirkkoneuvosto viimeistään tammikuun kokouksessa nimittää seurakunnan ympäristövastaavan ja hänen avukseen ympäristötyöryhmän. Näin valmistelevan työryhmän työ samalla päättyisi. 2. Ympäristövastaavaksi ehdotetaan Elina Vanhataloa, joka ilmoittanut halukkuutensa tehtävään. Ympäristövastaava toimii ympäristötyöryhmän puheenjohtajana. 3. Nykyinen valmisteleva työryhmä nimetään ympäristötyöryhmäksi. Kiinteistöväki nimeää ympäristövastaavaksi siirtyvän seurakuntapuutarhurin tilalle uuden edustajan. Ennen kirkkoneuvoston kokousta kysytään tehtäväalueilta, voidaanko näin toimia. Tehtäväalueet voivat toki työalakokouksissaan (kuten Ptk ja KiKo) ehdottaa muutoksia tehtäväalueiden edustajiin. n valmistelevaan työryhmään kuuluvat luottamushenkilöt toimivat ympäristötyöryhmän jäseninä valtuustokauden loppuun. 4. Jatkossa kirkkoneuvosto toimii ympäristötyöryhmän kanssa samalla tavalla kuin ohjausryhmien kanssa. Kokoonpano vahvistetaan valtuustokauden alussa ja puolivälissä. 5. Ympäristötyöryhmän kokoonpano olisi: - ympäristövastaava (puheenjohtaja) - 5 jäsentä, joista kiinteistöväen edustaja toimii myös siivousasioista vastaavana - 2 kirkkoneuvoston nimeämää luottamushenkilöä 6. Lisäksi kiinteistöväki valitsee keskuudestaan 2 henkilöä: energiavastaavan ja vaarallisista aineista vastaavan. He osallistuvat tarvittaessa ympäristötyöryhmän kokouksiin. 7. Valinnan jälkeen ympäristövastaavan tehtävänkuvaus on tarkistettava. Ympäristövastaava tarvitsee myös lisäkoulutusta, ympäristöhuollon tutkinto tai vastaava. Työryhmä esittää, että kirkkoneuvosto valitsee ympäristövastaavan ja nimeää ympäristötyöryhmän edellä esitetyltä pohjalta.

4 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 4 Ympäristötyön valmistelevassa työryhmässä ovat toimineet: Jukka Jormanainen (pj) Anna Riuttamäki (sihteeri) Reija Mattsson, Elina Savilahti, Denise Gauffin-Kostilainen, Janne Salonen ja Elina Vanhatalo. Kirkkoherran esitys: nimeää seurakunnan ympäristövastaavan (puheenjohtaja) ja hänen avukseen ympäristötyöryhmän valmistelevan työryhmän esityksen pohjalta. Näin valmistelevan työryhmän työ samalla päättyisi. nimesi seurakunnan ympäristövastaavaksi Elina Vanhatalon ja nimesi ympäristötyöryhmän, jonka jäsenet ovat Elina Vanhatalo (puheenjohtaja) Jukka Jormanainen, Anna Riuttamäki, Reija Mattsson, Elina Savilahti, Denise Gauffin-Kostilainen, Janne Salonen ja Leila Pilhjerta. Valmistelevan työryhmän työ päättyi samalla. Kiinteistöväen edustajat kutsutaan tarvittaessa kokouksiin.

5 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu SEURAKUNTAPASTORIN SIJAISUUS Kn SEURAKUNTAPASTORIN VUOROTTELUVAPAA Seurakuntapastori Tuula Mannermaa on anonut mahdollisuutta vuorotteluvapaan pitämiseen. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on 10 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vuorotteluvapaalle jäävän on oltava työ- tai virkasuhteessa taikka siihen verrattavassa palvelusuhteessa. Vuorottelijan täytyy olla kokoaikatyöntekijä tai hänen työaikansa on oltava yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Vuorotteluvapaan edellytykset selvitetään TE- toimiston kanssa. Tuula Mannermaan kohdalla vuorotteluvapaaperusteet täyttyvät. Vuorottelukorvauksen määrä on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi oikeus työttömäksi jäädessään. Vuorottelukorvausta laskettaessa ei oteta huomioon työttömyysturvalain mukaisia lapsikorotuksia. Tuula Mannermaa on anonut vuorotteluvapaata ajalle Vuorottelusopimuksen yhteydessä työnantajan on sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE -toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Vuorotteluvapaa-anomus liitteenä. Kirkkoherran esitys: myöntää seurakuntapastori Tuula Mannermaalle vuorotteluvapaata ajalle , sillä varauksella että TE- toimisto hyväksyy vuorotteluvapaan. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

6 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 6 Asian käsittely Vuorottelusopimuksen laatimisen yhteydessä työnantaja sitoutuu palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE -toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Työjärjestelyjen osalta seurakunnan etu on löytää sijainen, joka pääsee mahdollisimman helposti ja nopeasti Pirkkalan seurakunnan työhön mukaan. Toimintaympäristön tunteminen katsotaan eduksi. Pirkkalassa asuva pastori Laura Tuhkanen-Jukkola täyttää vuorotteluvapaasijaiselta edellytettävät kriteerit. Hän tuntee myös seurakuntaa ja on muutoinkin sopiva sijainen nimenomaan aikuistyön tehtäväalueelle. Virkamääräyksen seurakuntapastorin viransijaisuuteen antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli. Sijaisuus on alkaa , ja päättyy Kirkkoherran esitys: päättää ottaa pastori Laura Tuhkanen - Jukkolan vs. seurakuntapastoriksi tehtäväalueenaan aikuistyö ajalle ja pyytää hänelle määräystä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

7 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 7 7 LASTENOHJAAJAN KOULUTUSHAKEMUS 8 TILISAATAVAT Seurakunnan laskuttamia virkatodistus ja tilavuokramaksuja on erääntynyt ja niitä on karhuttu kolmella karhukirjeellä. Tilisaatavien luettelo, joka ei ole julkinen asiakirja, liitetään pöytäkirjaan. Yhteensä kirjanpidosta poistettavia saatavia on 1307,51 euroa. Poistettavat saatavat ovat ajalta ennen Talouspäällikön esitys: päättää poistaa erääntyneitä ja karhuttuja tilisaatavia yhteensä 1307,51 euroa. Tilisaatavat ovat liitteenä. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. 9 UUSI UURNAHAUTA-ALUE Seurakuntapuutarhuri Elina Vanhatalo on esittänyt ja hautausmaakatselmus- työryhmä puoltanut, että Pirkkalan hautausmaan uudelle osalle perustetaan uurnahauta-alue. Uuden puolen hautausmaata perustettaessa alue on suunniteltu ja kaavoitettu kokonaisuudessaan arkkuhauta-alueeksi. Koska uurnahautausten määrä on kasvamaan päin ja tällä hetkellä jo noin 50 prosenttia, on perusteltua muuttaa yksi lohko uurnahauta-alueeksi seurakuntapuutarhurin laatiman esityksen mukaisesti.

8 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 8 Edellä esitetyn muutoksen johdosta on hautausmaakaavaa ja käyttösuunnitelmaa muutettava. Käyttösuunnitelma on vahvistettu ja muutettu Seurakuntapuutarhurin esitys on liitteenä. Talouspäällikön esitys: hyväksyy, että hautausmaan uuden osan yksi lohko voidaan muuttaa uurnahauta-alueeksi. Seurakuntapuutarhuri valtuutetaan tekemään kirkkolain edellyttämä valmistelu ja sen pohjalta esitys kirkkoneuvostolle. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. 10 HAUTAUSMAAN KIVIAIDAN JATKAMINEN Pirkkalan seurakunnan hautausmaan vanhan osan reunassa olevaa kiviaitaa jatkettiin kesällä Jo silloin tavoitteena oli, että myös pääportin toisella puolella oleva kuusiaita kaadetaan ja tilalle rakennetaan kiviaita. Seurakuntapuutarhuri on laatinut kiviaidan jatkamisesta suunnitelman, jonka toteuttamista hautausmaakatselmus-työryhmä on puoltanut. Kiviaidan jatkamiseen on varattu vuoden 2014 talousarviossa euron määräraha. Urakoitsijana käytetään samaa urakoitsijaa (Satakunnan Kivipalvelu), joka rakensi kesällä 2013 toteutetun kiviaidan jatkamisen. Suunnitelma on liitteenä. Talouspäällikön esitys: päättä jatkaa Pirkkalan vanhan hautausmaa-alueen reunassa olevaa kiviaitaa seurakuntapuutarhurin laatiman suunnitelman mukaisesti. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

9 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 9 11 OIKEUS TULITYÖLUVAN ANTAMISEEN Tulityöluvan antaminen edellyttää, että luvan antaja on suorittanut tulityökurssin ja saanut tulityökortin. Seurakunnan puolesta tulityöluvat on antanut aikaisemmin talouspäällikkö. Tulityölupa joudutaan usein antamaan nopealla varoitusajalla kiireellisissä korjaustöissä, siksi luvan antajan tulisi olla nopeasti tavoitettavissa. Luontevaa on, että tulityöluvan antaja on joku kiinteistöhenkilöstöstä. Kiinteistöhoitaja-suntio Ville Nuora on suorittanut tulityökurssin ja hän suostuu hoitamaan kyseistä tehtävää. Talouspäällikön esitys: päättää, että Pirkkalan seurakunnan puolesta tulityöluvat myöntää kiinteistöhoitaja-suntio Ville Nuora alkaen. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. 12 RAHAVAROJEN TARKASTUS Rahavarojen tarkastajat ovat suorittaneet tarkastuksen Tarkastuspöytäkirja on liitteenä. Talouspäällikön esitys: käsittelee rahavarojen tarkastajien laatiman pöytäkirjan ja tekee sen johdosta tarvittavat päätökset. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin.

10 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu VALTUUSTOALOITE KIRKKOVÄÄRTIEN ASUISTA / ASUSTEISTA Kv VALTUUSTOALOITTEET. Pirkkalan seurakunta Valtuustoaloite kirkkoväärtien asuista / asusteista Kirkkoväärtinä toimiminen on arvokas tehtävä. Väärtin tehtäviin kuuluvat mm. kirkkokansan tervehtiminen kolehdin kerääminen ja muut toimet suntion apuna. Kirkkoväärtit toimivat nykyään omissa vaatteissaan ja osaa kirkkokansasta onkin hieman hämmentänyt tilanne, kun väärti on kirkon ovella ollut kättelemässä tulijoita. Olisi asianmukaista, että kirkkoväärtin erottaisi muusta väestä esimerkiksi vaatetuksesta tai asusteista. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kirkkoväärtien virkapuvun eri vaihtoehtoja selvitetään ja että sen jälkeen valittu vaihtoehto otetaan seurakunnassa käyttöön. Pirkkalassa 22. päivänä lokakuuta 2013 Taru Tolvanen Ismo Harju Kai-Pekka Mattila Sirpa Pajunen Marko Ruusunoksa Eeva Uskali Matti Aalto Risto Koivisto Maarit Hoikkala Jukka Alamäki Kari Luotonen Tiia-Pauliina Niemi Elina Savilahti Johanna Rauma Reija Mattsson Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvostoon valmisteltavaksi. Kirkkovaltuusto merkitsi valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähetti ne kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Kirkkoväärtitoiminta alkoi Pirkkalan seurakunnassa vuoden 2013 aikana, ja toiminta on vähitellen vakiintunut. Kirkkoväärtien toiminnassa ja tehtävien kehittämisessä kuultu myös niitä seurakuntalaisia, jotka ovat toimineet kirkkoväärteinä. Kirkkoväärteillä on oma nimikyltti, joista heidät tunnistaa. Seurakunnassa on haettu luontevaa vapaaehtoistehtävää, jossa seurakuntalaiset saavat olla kohtaamassa seurakuntalaisia. Valtuustoaloitteen takana on hyvä ajatus väärtitoiminnan arvostuksesta. Toisaalta voi kuitenkin kysyä, että onko erillinen kirkkoväärtiasu oikea tapa tuoda näkyvyyttä

11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 11 toiminnalle, johon liittyy kuitenkin matala kynnys. Tässä vaiheessa on pikemminkin syytä miettiä kirkkoväärtien tehtäviä ja kehittää niitä. Oma haasteensa olisi myös asujen hankkiminen. Käytännössä pukuja pitäisi olla suuri määrä, että ne sopisivat aina kulloisellekin väärtille. Kirkkoherran esitys: toteaa, että valtuustoaloite Kirkkoväärtien asuista ei johda toimenpiteisiin ja aloite jätetään raukeamaan. Sen sijaan kirkkoväärtin tehtävien sisällön kehittämistä jatketaan. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. Marko Ruusunoksa poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo

12 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu VALTUUSTOALOITE TOIVION TILATARPEEN SELVITTÄMISEKSI JA RAT- KAISEMISEKSI Kv VALTUUSTOALOITTEET Pirkkalan seurakunta Valtuustoaloite Toivion tilatarpeen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Toiviossa on paljon lapsia ja lapsiperheitä. Tällä hetkellä Toiviossa toimii *päiväkerho 3-5-vuotiaille, 3 kertaa viikossa *kaksi perhekerhoa *arkkiparkki Kaikki edellä mainituista ovat suosittuja, sillä päiväkerhossa on 19 lasta, molemmissa perhekerhoissa 12 aikuista lapsineen ja arkkiparkissa 6-12 lasta kerralla. Toiminta Toiviossa tapahtuu koulun tiloissa. Seurakunta on vuokrannut tilat kunnalta ja vuokrasopimus loppuu jo heinäkuussa Me allekirjoittaneet esitämme, että Toivion alueen tilatarve selvitetään kiireesti ja korvaavat tilat tai nykyisen tilan jatko, hoidetaan toiminnan katkeamatta. Pirkkalassa 22. lokakuuta 2013 Taru Tolvanen Ismo Harju Kai-Pekka Mattila Sirpa Pajunen Marko Ruusunoksa Eeva Uskali Matti Aalto Risto Koivisto Maarit Hoikkala Anja Tiitola Ilmari Palva Jukka Alamäki Kari Luotonen Tiia-Pauliina Niemi Elina Savilahti Johanna Rauma Reija Mattsson Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvostoon valmisteltavaksi. Kirkkovaltuusto merkitsi valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähetti ne kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.

13 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 13 Kirkkoherran esitys: valitsee työryhmän selvittämään Toivion alueen tilatarvetta ja mahdollisten uusien tilojen hankintaa. Työryhmän puheenjohtaja on kappalainen Jukka Jormanainen. Työryhmän jäsenet ovat kirkkovaltuuston pj. Taru Tolvanen, kappalainen Denise Gauffin-Kostilainen ja nuorisotyönohjaaja Maarit Hilden. Työryhmän selvityksen tulee valmistua mennessä. Kirkkoherran muutettu esitys: valitsee työryhmän valmistelemaan uusien tilojen hankintaa. Työryhmään kuuluvat kappalainen Jukka Jormanainen, kappalainen Denise Gauffin-Kostilainen ja nuorisotyönohjaaja Maarit Hildén. Työryhmä tekee selvityksen viimeistään mennessä. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin.

14 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKASTUS Kirkkolain 10 luvun 6 pykälän mukaan kirkkoneuvoston tulee suorittaa kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja huolehtia päätösten toimeenpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. Kirkkovaltuusto on pitänyt yhden kokouksen / 2014, jossa on käsitelty pykälät toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat laillisessa järjestyksessä tehtyjä ja kuuluvat kirkkovaltuuston toimivaltaan ja muutoinkin ovat laillisia. antaa kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanon virkamiesten tehtäväksi. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

15 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 61 / 2013 Avustus Tesfaye Nigusulle 1 / 2014 Linda Tolosen osa-aikaisuus merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. merkitsi kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 17 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 1 / 2014 Vuosiloman siirto 2 / 2014 Osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan 3 / 2014 Lotjan vesivahingon korjaus 4 / 2014 Pappilan Väentuvan peruskorjauksen suunnittelijat 5 / 2014 Sopimus tietoliikenneverkon sijoittamisesta Pudasjärvellä merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. merkitsi talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi.

16 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 1. Johtoryhmä Lotjan työryhmä keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 19 SEURAAVAT KOKOUKSET Torstai klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Maanantai klo Toimiston kokoushuone (varaus) Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Pappila Kirkkovaltuusto Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.00) Kahvi klo Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.00) Kahvi klo merkitsee seuraavat kokoukset tiedoksi. merkitsi seuraavat kokoukset tiedoksi.

17 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu ILMOITUSASIAT 1. Vierailu Härmälän seurakunnassa Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvosto oli saanut kutsun saapua tutustumaan mahdollisiin uusiin seurakuntatiloihin Härmälänrantaan torstaina Kutsun oli lähettänyt Tampereen eteläisen seurakunnan Antero Eskolin. Kirkkoherra kertoi kirkkoneuvostolle Skanskan omistamista tiloista. Tiloja on tarjottu Tampereen seurakunnille. Kysymys kuuluu, olisiko myös Pirkkalan seurakunnan mahdollista käyttää tiloja jonain päivänä ajatellen lähinnä Partolan ja Pereen alueella asuvia pirkkalalaisia. Samalla olisi viisasta selvittää, voisiko jokin toiminta olla yhteistä Pirkkalan ja Tampereen eteläisen seurakunnan toimintaa. 2. Tampereen seurakuntayhtymän tilaisuus Ylöjärvellä Kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Alamäki osallistuivat Ylöjärvellä järjestettyyn keskustelutilaisuuteen, jossa pohdittiin mahdollisia uusia seurakuntarakenteita Tampereen seudulla. Mahdollisten kuntaliitosten ja kirkon oman rakenneratkaisun myötä tilannetta on syytä seurata aktiivisesti. merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

18 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. 1. JÄSEN 360-RYHMÄ Pirkkalan seurakunta on ottanut toimintansa suunnitteluvälineeksi Jäsen 360- välineen, jonka tarkoituksena on parantaa seurakunnan jäsenten tunnistamista liittyen esimerkiksi arvoihin, uskonnollisiin näkemyksiin, kulutustottumuksiin, mediakäyttäytymiseen yms. Olennaista on hankittavan tiedon kautta vahvistaa jäsenlähtöistä ajattelua. Välineen käyttö ohjaa jäsen 360 työryhmä, joka koostuu seurakunnan työntekijöistä ja seurakuntalaisista. Jäsen 360 -työryhmässä ovat mukana työntekijöistä Olli-Pekka Silfverhuth, Jukka Jormanainen, Teemu Kallio ja Mari Lilja. Lisäksi ryhmään on tarkoitus kutsua Kati Näsi, Mapu Narvinen, Ismo Harju ja Marketta Yli-Mäenpää tuomaan seurakuntalaisten näkökulmaa. Ryhmä kokoontuu kerran kuussa. Esitys: Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto asettaa vuodelle 2014 Jäsen 360- työryhmän, johon kuuluvat työntekijöistä Olli-Pekka Silfverhuth, Jukka Jormanainen, Teemu Kallio ja Mari Lilja sekä seurakuntalaisista Kati Näsi, Mapu Narvinen, Ismo Harju ja Marketta Yli-Mäenpää. asetti vuodelle 2014 Jäsen 360- työryhmän, johon kuuluvat työntekijöistä Olli-Pekka Silfverhuth, Jukka Jormanainen, Teemu Kallio ja Mari Lilja sekä seurakuntalaisista Kati Näsi, Mapu Narvinen, Ismo Harju ja Marketta Yli-Mäenpää.

19 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 23 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu 160 159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 28.10.2014 klo 18.00 Ryhmäkokoukset klo 17.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 2 43 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot