PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs"

Transkriptio

1 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen poistui klo asian 152 käsittelyn aikana Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen Linnainmaa Antti jäsen Munkki Maija jäsen Myllykoski Sonja jäsen Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen Harju Aulikki varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja Vasama Juha KV:n varapuheenjohtaja poistui klo asian 148 käsittelyn aikana Huhtala Kaisa kirkkoherra Hietanen Heimo kirkkoherra saapui klo asian 145 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Savioja Anita Tommila Hilkka tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö hallintopäällikkö henkilöstösihteeri, sihteeri Poissa Soukki Raimo jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Puheenjohtaja luki Jeremian kirjan 18. luvusta jakeet 1 10 ja rukouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyllikki Korpela ja Altti Lammi. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 145 Talousarvion toteutuminen Esittelijä: talouspäällikkö 145 Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat: 1. Käyttötalousosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (1) ja viime vuoden 6 kk:n toteutumaan (1 b) 2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (2) ja viime vuoden 6 kk:n (2 b) toteutumaan 3. Investointiosan toteutumisvertailu 4. Rahoitusosan toteutumisvertailu Talousarvion käyttötalousosan toimintakatteen toteutumisprosentti on kesäkuun loppuun mennessä 49,4 (vuonna 2010 toteutuma oli vastaavana aikana 48,9, vuonna ,4 ja vuonna ,3 %), joka alittaa 0,6 %-yksikköä tasaisen kertymän mukaisen tason. Euroissa tasaisen 50 %:n kertymän alitus merkitsee euron (vuonna euroa, euroa, vuonna euron)

3 3 nettomenojen alitusta. Tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa kaikkia eriä ei ole jaksotettu toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla. Viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna toimintatulot ovat tänä vuonna kasvaneet 4,1 %, toimintamenot 2,5 % ja toimintakate (nettomenot) 2,2 % ja euroa. Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2011 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana ylittänyt talousarvion koko vuoden vuosikatteen yli kolminkertaisesti (toteutumaprosentti on 317, vuonna 2010 toteutumaprosentti oli puolivälissä vuotta 3.955). Vuosikatteen tasaiseen kertymään verrattuna toteutuma on ollut 1,2 miljoona euroa parempi. Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa erityisesti verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana ( euroa yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suurempi kuin loppuvuonna. Poistot on kirjattu suunnitelman mukaisten poistojen mukaan. Rahoitustuottojen kertymä on ollut alkuvuonna yli talousarvion tavoitteen. Tilikauden tulos on vuoden puolivälissä euroa positiivinen ja ero talousarvion lähes miljoonan euron suuruiseen negatiiviseen tulokseen on yli 1,5 miljoonaa euroa. Koska verotulojen kertymä on loppuvuonna heikompaa, tilikauden tulos vuodelta 2011 muodostunee noin euroa negatiiviseksi. Seuraavassa tuloslaskelman toteutuma 1 6/2011 ja vertailu vuoden 2011 talousarvioon ja tasaiseen 50 %:n kertymään: TULOSLASKELMA TA /2011 Toteutuma- Kertymä Ero tas. ulkoinen ja sisäinen prosentti 50 % kertymään TOIMINTATUOTOT ,2 % Henkilöstökulut ,5 % Muut toimintakulut ,8 % TOIMINTAKULUT YHT ,0 % TOIMINTAKATE ,4 % VEROTULOT ,2 % VEROTUSKULUT ,9 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,7 % RAHOITUSTUOTOT ,8 % RAHOITUSKULUT ,2 % VUOSIKATE ,7 % POISTOT ,2 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS % Verotuloja kertyi alkuvuonna elokuun loppuun mennessä 2,7 % edellisvuoden kertymää enemmän. Verotulokertymän kuukausivaihtelut viime vuoden lukuihin verrattuna ovat olleet viime vuoden tapaan varsin suuria sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Yhteisövero-osuus on kasvanut viime vuoteen verrattuna yli 20 % ja pääasiallinen tulolähde ansio- ja pääomaverotulot on kasvanut 1,1 %. Verotulojen kasvu 8 kk: aikana on lähes euroa. Talousarviossa on tavoitteena verotulojen kasvu 3,4 %:lla vuoden 2010 kertymään verrattuna. Kun verotulojen kasvu on elokuun lopussa 2,7 %, on verotulojen kasvu ollut hieman tavoitetta alhaisempaa. Verotulojen kasvu on ollut alkuvuonna euroa arvioitua pienempi.

4 4 Verotulojen kertymä alkuvuonna tammi-elokuussa 2011: VEROTULOT Vuosi 2011 tammi-elokuu v v Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,1 % Osuus yhteisöveroista ,3 % Yhteensä ,73 % Veronsaajien jako-osuuksia tarkistettiin heinä- elokuussa Valtionveron, kunnallisveron, kirkollisveron sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksujen verovuoden 2010 keskinäisiä jako-osuuksia on muutettu valtiovarainministeriön asetuksen 796/2011 mukaisesti heinäkuun tilityksessä. Vastaava tarkistus verovuodelle 2011 tehtiin elokuun tilityksessä. Verovuoden 2010 osalta tarkistuksen vaikutus oli seurakunnille -13,2 milj. euroa (Porin seurakuntayhtymälle euroa) ja verovuoden 2011 vastaavat arvioidut vaikutukset ovat seurakunnille -4,7 me (Porin seurakuntayhtymälle euroa). Jako-osuusmuutosten tarkoituksena on tarkentaa osuuksia vastaamaan paremmin verovuosien lopullista verotusta. Seurakuntien nettomenojen kertymä on puolivälissä vuotta 45,7 52,5 %. Yhteisen seurakuntatyön keskuksen toimintakatteen toteutuma on 46,3 %. Yli 50 % nettomenoja on kertynyt vuoden puolivälissä Reposaaren seurakunnassa 52,5 % ja muissa yhteisissä seurakunnallisissa tehtävissä 71,3 % (Viestintäpalvelut 46,5 %; ja Muissa menoissa lähetysjärjestöille ja muille avustuksensaajille kesäkuussa tilitetyt talousarviomäärärahat 98,1 %:sesti). Hautauspalvelujen pääluokassa nettokulukertymä on 48,2 % ja Kiinteistöpalveluissa 48,3 (vuonna ,8 %). Investointiosan toteutumaprosentti on ,8 ja määrä euroa. Vuoden 2011 talousarvion investointimäärärahat ovat euroa. Suurimmat investointimenot alkuvuoden aikana ovat aiheutuneet kirkonkirjojen digitointiprojektista ( euroa) ja IT-laitteiden hankinnasta ( euroa). Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ,35 milj. euroa positiivinen eli tulorahoitus on puolen vuoden aikana riittänyt alhaisiin investointimenoihin ja rahoitusta on riittänyt myös rahoitustoimintaan. Rahavarojen lisääntyminen on euroa, koska rahoitustoiminnan nettorahavirta on euroa negatiivinen. Rahoitustoiminnan rahavirran negatiivisuuteen vaikuttaa se, että viime vuoden lopulla toimintaan otettu euron laina maksettiin kokonaan pois alkuvuoden aikana. Talousarviossa rahavarojen muutos on arvioitu koko vuoden osalta hieman positiiviseksi. Kuuden kuukauden jälkeen rahavarojen positiivinen muutos on talousarvioon verrattuna euroa parempi. Nettorahavirran parempaan kehitykseen vaikuttaa merkittävimmin vuosikatteen arviota suurempi toteutuma kesäkuun lopussa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä toteutumisvertailun tiedoksi.

5 5 Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) 146 Sijoitustuottoraportti Esittelijä: talouspäällikkö 146 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti /114 varainhoidon ohjeistuksen seuraavaksi: Porin ev.lut. seurakuntayhtymän varainhoidossa toteutetaan kohtuullisen riskin periaatteen mukaista toimintatapaa, jossa turvataan jatkuva maksuvalmius. Vuotuinen pääoman tuottotavoite on neljästä kuuteen prosenttia (4 6 %). Prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitusvaihtoehtojen välillä ovat seuraavat: - korkosijoitukset % - osakesijoitukset 0 50 %. - lisäksi omana ryhmänä kiinteistösijoitukset. Vuoden 2011 alkupuoliskon aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta euroa. Alkuvuoden 2010 aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta euroa. Tuottojen erittely vuodelta 2011: - osakesijoitukset euroa - korkosijoitukset euroa. Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen nettotuotot olivat alkuvuoden aikana euroa. Hautainhoitorahaston sijoitustuotot olivat vuoden 2011 alkupuoliskolla euroa ja euroa vuonna 2010 vastaavana aikana. Osakehuoneistojen tuotto oli vuoden 2011 alkupuoliskolla euroa. Seurakuntayhtymän varainhoidon tuotot nousivat 61 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna (ilman kiinteistötuottoja). Vuoden 2011 alkupuoliskolla varainhoidon tuotto sijoitettaville rahavaroille oli 3,2 % (puolen vuoden ajalta hankintahinnasta laskettuna) ja varainhoidon vuositason tuottotavoitteesta oli saavutettu 75 %, joten alkuvuosi on kulunut hyvin vuositavoitteen mukaisesti. Alkuvuonna 2011 varainhoidon tuotto oli korkosijoituksissa 2,6 % ja osakesijoituksissa 4,2 %. Tuotot ovat vuoden alkupuoliskolla toteutuneita kirjattuja ja osin alkupuoliskolle jaksotettuja korkotuottoja. Lyhyiden korkosijoitusten tuottokertymä on vaatimaton ja alle tuottotavoitteen, koska korkotaso vuoden 2009 alun jälkeen pysynyt hyvin alhaalla. Esim. kuuden kuukauden euribor-korko nousi vuoden 2011 alkupuoliskon aikana noin 40 %, mutta oli edelleen selvästi alle kahden prosentin tasossa. Pitkäaikaisten korkosijoitusten tuotto on vuositasolla tuottotavoitteen mukainen, koska näitä sijoituksia on tehty hyvätuottoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Korkosijoitusten markkinahinta ei ole alkuvuoden 2011 aikana paljon muuttunut (hieman parantunut).

6 6 Pitkäaikaisten takuutuottoisten tai pääomaturvattujen sijoitusten tuottoihin on kirjattu neljän realisoituneen indeksilainan tuotto, koska näitä sijoituksia erääntyi vuoden 2011 alkupuoliskolla. Kolmesta erääntyneestä sijoituksesta kertyi tuottoa, joka ei kuitenkaan ollut sijoitustuottotavoitteen mukainen, jos lopussa saadun tuoton jakoi koko sijoitusajalle. Pääomaturvattujen Indeksilainojen osuus sijoituksista on vähentynyt selvästi. Osakemarkkinoiden kehitys oli vuoden 2011 alkupuoliskolla keskimäärin laskeva ja kurssit keskimäärin laskivat yli 10 %. Kehitystä kuvaava OMX Helsinki indeksi oli vuoden alussa noin pistettä ja puolivälissä noin pistettä. Kurssitaso vaihteli alkuvuoden aikana ja alkuvuonna kurssit myös osittain nousivat. Pääosa osakesijoituksista oli kesäkuun lopussa edelleen paljon (yhteensä noin euroa) hankintahinnan alapuolella. Alkuvuonna osakesijoitusten tuoton muodostivat osinkotulot ( euroa). Niiden lisäksi toteutui muutama voitollinen osakekauppa. Uusia osakesijoituksia tehtiin alkuvuonna eurolla osin myytyjen osakkeiden tilalle. Osakkeiden myyntivoittojen ja osinkojen tuotto oli hankintahinnasta laskettuna 4,2 % ja markkina-arvosta laskettuna 5,3 %. Heinäkuussa osakkeiden kurssit laskivat voimakkaasti, keskimäärin yli 20 %. Kurssien voimakas lasku ja yleisen markkinatilanteen heikentyminen pienentävät osakesijoitusten loppuvuoden tuottoa, joka jäänee vähäiseksi. Porin seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten nettotuotto jäi hieman tavoitteesta (tavoitetuotto 6 kk:n aikana on 2 %) alkuvuoden aikana ja oli hankintahinnasta 1,9 % ja arvioidusta markkinahinnasta 1,4 %. Omista kiinteistöistä vuokrattujen huoneistojen tuotto jäi alhaiseksi, 0,6 %:iin. Osakehuoneistot (pois lukien Antinkatu 22) on hankittu lähes 50 vuotta sitten (1960-luvulla) ja hankintahinnasta laskettu tuotto on sen takia korkea, 13,5 %. Antinkatu 22:n osakehuoneistojen nettotuotto oli 6 kk:n aikana euroa, hankintahinnasta laskettuna 1,8 % ja markkinahinnasta 1,4 %. Hautainhoitorahaston osakehuoneistojen (8 kpl) nettotuotto hankintahinnasta oli alkuvuoden aikana tuottotavoitteen ylittävä, 9,6 %. Markkinahinnasta laskettu tuotto oli tavoitteen mukainen 2,3 % 6 kk:n aikana. Hautainhoitorahaston osakehuoneistot on hankittu pääosin vuosina Varainhoidon jakautuminen ohjeistuksen mukaisiin ryhmiin ja niiden tuotto pääomalle ovat alla olevassa taulukossa (tuottotavoite on 4 6 % vuositasolla). Tuotto pääomalle on laskettu taulukkoon sekä hankintahinnasta että markkinaarvosta. Vuodenvaihteeseen verrattuna osakkeiden osuus on laskenut noin 5 %-yksikköä ja korkotuottoisten sijoitusten osuus vastaavasti kasvanut.

7 7 Porin ev.lut. seurakuntayhtymä VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO 1 6/2011 Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% osuus hankinta- markkinahinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50 % 49,0 % ,6 % 2,7 % Osakesijoitukset enint. 50 % 51,0 % ,2 % 5,3 % Yhteensä ,2 % 3,6 % Kiinteistösijoitukset - osakehuoneistot ,0 % 1,4 % - kiinteistöt ,6 % 0,6 % Yhteensä ,9 % 1,4 % Sijoituskulut HAUTAINHOITORAHASTO Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% osuus hankinta- markkinahinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50% 58,0 % ,5 % 1,4 % Osakesijoitukset enint. 50% 42,0 % ,7 % 3,0 % Yhteensä ,0 % 1,8 % Kiinteistösijoitukset ,6 % 2,3 % Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä sijoitusselvityksen ajalta tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Suomen Idäntyö UP ry:n avustusanomus Esittelijä: talouspäällikkö SUOMEN IDÄNTYÖ UP RY:n toiminnanjohtaja UPE POUTIAINEN on lähettänyt Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn, oheisena liitteenä jaettavan taloudellisen tuen/kolehtianomuksen.

8 Suomen Idäntyö UP ry. toimii kansainvälisen diakoniatyön kautta köyhien auttamiseksi lähialueella ja Itä-Euroopassa. Yhdistys on toiminut kohta 17 vuoden ajan. Yhdistyksessä tehdään vapaaehtoistyötä, eivätkä työntekijät saa työstään palkkaa tai palkkiota. Yhdistys kamppailee jatkuvasti taloudellisten vaikeuksien kanssa. Vuonna 2010 yhdistys toimitti apua 8,3 milj. euron arvosta. Yhdistys tarvitsee rahaa kroonikkovaippojen ostoon sekä kuljetusten ja välivarastoinnin rahoittamiseen. Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole varattu määrärahaa kyseiseen tarkoitukseen. Seurakunnat voivat halutessaan kerätä kolehteja Suomen Idäntyö UP ry:n toiminnan tukemiseksi. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää olla myöntämättä avustusta Suomen Idäntyö UP ry:lle. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 2) Oikaisuvaatimus Noormarkun ja Lassilan hautausmailla voimassaolevien 1 10 vuoden hoitosopimusten hoitotason määrittämisestä Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /247, että alkaen Noormarkun ja Lassilan hautausmailla yli vuoden ja enintään 10 vuoden pituisten hautojen hoitosopimuksissa hautojen hoitoa jatketaan sopimuskauden loppuun asti siten, että hoitosopimusten hoitotaso määräytyy maksetun pääoman ja sen tuoton mukaan. TIM HARJU-JEANTY on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn, oheisena liitteenä jaettavan oikaisuvaatimuksen yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä Hän sai päätöksen tietoonsa vasta elokuun alussa Oikaisuvaatimus koskee Harju-Jeantyn sukuhaudan hoitoa Noormarkun hautausmaalla. Haudanhoito: Vuonna 2006 on maksettu 890 euroa Harju-Jeantyn haudanhoidoksi vuosiksi (10 vuotta). Hauta käsittää 7 vierekkäistä paikkaa. Paikat ovat kirkkomaalla ja lohkossa A; haudalla on kuusi hautakiveä. Vuoden 2011 hinnaston mukaan 1 vuoden hoito haudalla maksaa 147 euroa, 5 vuoden hoito 798 euroa ja 10 vuoden hoito euroa. Tim Harju-Jeanty edellyttää oikaisuvaatimuksessaan, että haudat 6 kpl hoidetaan vuosina toteutetulla käytännöllä sopimuskauden 2015 loppuun. He hyväksyvät hoitotason tasolle 1 pegonia/3 hopealehteä jokaiselle kuudelle haudalle. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että sopimus on yksipuolisesti lopetettu mitään ilmoittamatta toiselle sopijaosapuolelle. Sopimusta ei kuitenkaan ole lopetettu, vaan yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaan hoitotaso on määräytynyt

9 alkaen maksetun pääoman ja sen tuoton mukaan ja kyseessä olevan hoidon osalta päätös merkitsi hoitotason alentumista. Vuonna 2006 maksettu hinta 890 euroa ei riitä kyseessä olevalla isolla haudalla hoidon alkuvuosina toteutettuun hoitotasoon. 890 euroa riittää nykyisen hoitohinnaston mukaan noin kuudeksi vuodeksi. Siten oikaisuvaatimuksessa esitetyn entisen hoitotason säilyttäminen edellyttää hoidon neljäksi loppuvuodeksi kukkien osalta lisämaksua 300 euroa. Toisena vaihtoehtona on järjestää haudalle (kaikkien hautakivien kohdalle) perennahoito pikkusydän-kukalla jäljellä olevaksi neljäksi vuodeksi, jolloin lisämaksua ei tarvita ja hoito voidaan tehdä alkuperäisellä pääomalla. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hylätä Tim Harju-Jeantyn oikaisuvaatimuksen, koska hautojen hoidosta vuonna 2006 maksettu pääoma ei riitä oikaisuvaatimuksessa esitettyyn hoitotasoon. Vastauksena annetaan haudan hoitotapa jäljellä olevaksi neljäksi vuodeksi: haudalle järjestetään kaikkien hautakivien kohdalle perennahoito kesäpikkusydän-kukalla jäljellä olevaksi neljäksi vuodeksi, jolloin hoito voidaan tehdä sopimuskauden loppuun asti alkuperäisellä pääomalla. Toisena vaihtoehtona haudan haltija voi halutessaan maksaa haudan hoitamiseen lisämaksun 300 euroa, jolla oikaisuvaatimuksessa esitetty entinen hoitotaso voidaan säilyttää jäljellä olevaksi neljäksi vuodeksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 3) Oikaisuvaatimus talouspäällikön päätöksestä koskien maksuvapautusanomusta hautauslaskusta Esittelijä: talouspäällikkö TUULA HÄLLFORS-LAAKSONEN on lähettänyt oikaisuvaatimuksen talouspäällikön päätökseen nro 39/2011 ( ), joka koski maksuvapautusta hautauslaskusta. Oikaisuvaatimus jaetaan oheisena liitteenä. Päätöksen 39/2011 päätös oli: 9 Myönnetään146,90 euron suuruinen maksunalennus Aino Hällforsin kuolinpesälle Aino Hällforsin kuolinpesän hautauslaskun 350,90 euroa maksamiseen. Alennuksen jälkeen maksettava maksu on 204,00 euroa. Tuula Hällfors-Laaksonen hautauksen järjestäjänä vastaa (vastuu alennuksen jälkeen 204,00 euroa) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautauslaskun maksamisesta.

10 Vainaja Aino Hällfors oli asunut Porissa vuoden 2008 syksyyn asti ja lopun elämänsä alle 3 vuotta Loimaalla. Alun perin hautauslasku on tehty Loimaalla asuneelle ei-porilaisen hinnaston mukaan ja oli 350,90 euroa. Porilaiselle vastaava lasku olisi ollut 175,45 euroa. Päätöksessä 39/2011 maksu on alennettu 204 euroon ottaen huomioon anomuksessa esitetty lyhyehkö Loimaalla asumisaika. Perukirjan mukaan kuolinpesän varat ovat euroa, jotka riittävät hautauslaskujen maksamiseen. Kuolinpesän ensisijaisen vastuun jälkeen Tuula Hällfors-Laaksonen hautauksen järjestäjänä (tilaajana) vastaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautauslaskun (alennettu summa 204 euroa) maksamisesta. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää (liite 4) hylätä Tuula Hällfors-Laaksosen oikaisuvaatimuksen Krista Kiurun luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen KRISTA KIURU on lähettänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle päivätyn seuraavansisältöisen eroanomuksen: Tultuani valituksi ministeriksi, anon eroa Porin seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston jäsenyydestä. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 7:2 :n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö saa eron kirkkolain 7. luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE esittää KV:lle, että se päättää 10 1) todeta Krista Kiurun luottamustoimen yhteisessä kirkkovaltuustossa lakanneen ja 2) että tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tulee Antti Vuolanne.

11 Porin metsähautausmaan yleisilme Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 151 ANNELI JA JUKKA SALMINEN sekä HANNAMARI HEIKKINEN ovat lähettäneet yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Metsähautausmaan yleisilme Haluamme lähestyä Teitä kirkkoneuvosto, Metsähautausmaan yleisilmeestä. Olemme saattaneet isämme ja appivanhemman haudan lepoon. Se näky mikä Metsähautausmaalla varsinkin kesällä vallitsee on jotain aivan sanoinkuvaamatonta. Ne korut, patsaat (koirat, kissat ym.) mitä haudoille sallitaan tuoda on erittäin loukkaavaa vainajia kohtaan. Olemme keskustelleet siellä olevien seurakunnan työntekijöiden kanssa. He sanovat, että ovat voimattomia asian suhteen. He kyllä opastavat omaisia ja vetoavat järjestyssääntöihin. Laatikaa niin selvät säännöt ja laittakaa sääntöihin myös, että seurakunta pidättää oikeuden korjata pois kaikki sen mikä ei kuulu Metsähautausmaan yleisilmeelle. Tehkää pieni katos mihin työntekijät voivat korjata tämän ylimääräisen krääsän pois. Jakakaa näitä ohjeita omaisille. Toivomme, että tulette palauttamaan hautausmaan sille kuuluvalle arvolle, mitä Metsähautausmaa on alun perin tarkoitettu, luonnonkauniiksi hautausmaaksi. Seurakuntalaisina ja kirkollisveron maksajina katsomme, että meillä on oikeus puuttua tähän epäkohtaan, siellä lepäävät omaisemme. KIRKKOLAIN 17:5 :n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmailla on käyttösuunnitelmat, joissa ohjeistetaan hautausmaan käyttöön, istutuksiin, muistomerkkeihin ym. liittyvät asiat. Porin metsähautausmaan käyttösuunnitelmassa määrätään hautamuistomerkeistä ja hautausmaan hoidosta seuraavasti: Muistomerkkien on sovelluttava metsähautausmaan tyyliin ja luonteeseen sopiviksi. Eri materiaaleista valmistetut ristit, luonnonkivet ja sen tyyppiset muistomerkit, jotka ovat alueelle sopivia, tulevat kysymykseen. Muistomerkin suurin koko on 45 x 45 cm. Hautausmaa hoidetaan ja pidetään kunnossa huomioiden, että luonnonkasvit ja -pinta säilyvät mahdollisimman hyvin. Erikseen ei ole ohjeita erillisille muistoesineille, joiden tuonti haudoille on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Hautauksen jälkeisen ensimmäisen vuoden ajan muistoesineiden tuonti on vilkasta. Hautausmaan työntekijät ovat resurssiensa puitteissa siistineet selkeästi epäsiistejä hautoja. Haudalla on kuitenkin hallinta-aika, jona aikana hautojen siisteydestä vastaa haudan haltija. Näin ollen seurakunta ei voi puuttua

12 haudan hoitoon muuten kuin siltä osin, kun omaiset rikkovat käyttösuunnitelmassa mainittuja sääntöjä. Koska erilaisten muistoesineiden tuonti haudalle on jatkuvasti lisääntynyt, hautauspalvelut tulevat lisäämään omaisille jaettavaan ohjevihkoon tekstin, jossa muistutetaan haudan hoidosta hautausmaan arvon mukaisesti sekä informoimaan asiakkaita paikan päällä haudan arvon mukaisesta hoidosta. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) että hautauspalvelut tulevat lisäämään omaisille jaettavaan ohjevihkoon tekstin, jossa muistutetaan haudan hoidosta hautausmaan arvon mukaisesti sekä informoimaan asiakkaita paikanpäällä haudan arvon mukaisesta hoidosta ja 2) antaa edellä esitetyn tiedoksi kirjeen allekirjoittaneille Anneli ja Jukka Salmiselle sekä Hannamari Heikkiselle. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Porin metsähautausmaan lämmitysjärjestelmä Esittelijä: kiinteistöpäällikkö PORIN METSÄHAUTAUSMAAN rakennusten lämmitysjärjestelmä on vesikiertoinen öljylämmitys. Kattila on alkuperäinen vuodelta Öljyn hinnan kohoamisen vuoksi on Uudenniityn alueen yrittäjien kiinnostus kaukolämpöön lisääntynyt siinä määrin, että Pori Energia on rakentanut alueelle kaukolämmön runkolinjan, johon myös Porin metsähautausmaan rakennusten on mahdollista liittyä. Kaukolämmön liittymismaksu 250 kw:n tilausteholla on ,69 euroa. Lämmönjakohuoneen muutostöiden kustannukset ovat suunnittelu- ja rakennuttamiskuluineen noin euroa. Tarjoukset muutostöistä esitellään kokouksessa. Nykyinen kattila on 22 vuotta vanha, joten kaukolämpöön siirtyminen olisi ajankohtaista. Lisäksi kaukolämpö Porissa tuotetaan yli 90-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä. Tämänhetkisen öljyn hinnalla investoinnin takaisinmaksuaika on noin 6 7 vuotta. Hanke voitaisiin rahoittaa investointiosan toteutumatta jääneistä Mikonkatu 8:n maalaushankkeista euroa ja Esivallankatu 6:n maalaushankkeista euroa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE

13 13 Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) liittää Porin metsähautausmaan rakennukset kaukolämpöön liittymishinnan ollessa ,69 euroa ja antaa muutostyön edullisimman tarjouksen tehneelle urakoitsijalle sekä 2) esittää KV:lle, että se päättäisi siirtää tänä vuonna toteutumatta jäävistä Mikonkatu 8:n maalausinvestoinnista euroa ja Esivallankatu 6:n maalausinvestoinnista euroa Porin metsähautausmaan lämmitysjärjestelmän muutostyöhön. Käsittely: Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esitteli saapuneita tarjouksia. Lämmitysjärjestelmän muutostyö annettiin edullisimman tarjouksen tehneelle Vehmasputki Oy:lle euron hintaan ja lisäksi savupiipun purkutyön euron hintaan Kiinteistö Oy Porin Antikatu 22:n osakkeiden myynti Esittelijä: kiinteistöpäällikkö KIINTEISTÖ OY PORIN ANTINKATU 22 valmistui Tavoitteena oli, että yhtiöstä myydään osakkeita siten, että seurakuntayhtymä jää suurimmaksi osakkeenomistajaksi. Hankkeen valmistuttua markkinatilanteesta johtuen myyntitavoitteeseen ei päästy. Asunnot ovat olleet vuokrattuina. Keväällä kiinteistöpäällikkö antoi kiinteistönvälittäjälle toimeksiannon vapautuneen kolmion myynnistä. Tuomo Juhani Kaapeli on tehnyt osakkeesta A 28, 3 h + kk + s, 73 m 2 tarjouksen euroa pyydetyn hinnan oltua euroa (2.780 euroa/m 2 ). Lisäksi tarjoaja ostaisi autopaikan pyydettyyn euron hintaan. Seurakuntayhtymän omistamat kolmiot soveltuvat parhaiten omistusasunnoiksi. Mikäli nyt myynnissä oleva kolmio ja autopaikka myydään, jää seurakuntayhtymälle 72 %:n omistusosuus yhtiöstä. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää myydä Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n osakkeet velattomaan hintaan euroa ja autohallipaikan nro 70 (osakkeet

14 Antti Pekolan aloite krematorion toimintatavoista Esittelijä: kiinteistöpäällikkö ) euron hintaan Tuomo Juhani Kaapelille. ANTTI PEKOLA on tehnyt päivätyn seuraavansisältöisen aloitteen: Teen kunnioittaen seuraavan aloitteen KN:n kokoukseen. Tietooni on tullut kritiikkiä Porin krematorion toiminnasta. On tullut palautetta, että tuhkaus siunaustilaisuuden jälkeen kestää parisen viikkoa. Muualla Suomessa on käytäntö, että omaiset saavat uurnan viikko siunauksen jälkeen. Tällä hetkellä uurnan luovutusajat ovat päivittäin klo Voisi olla perusteltua, että edes yhtenä päivänä viikossa uurnan voisi noutaa klo mennessä. Ehdotan siksi, että krematorion toimintatavat selvitetään ja tarvittaessa tarkistetaan ohjeet. Käppärän hautausmaan krematoriossa tuhkataan vuodessa noin 900 vainajaa. Pääosa tuhkauksista tapahtuu yhdellä uunilla. Ruuhkatilanteissa ja huoltojen yhteydessä tuhkaus tapahtuu kellarissa sijaitsevalla vanhalla uunilla. Krematorio on pääosin käytössä tiistaista torstaihin, johon tämänhetkiset resurssit riittävät. Maanantai on usealla työntekijällä vapaapäivä ja perjantaina sekä lauantaina henkilöstön resurssit kuluvat hautausmaiden hoitotyön ohella siunauksiin ja uurnan laskuihin. Tällä hetkellä siunaus-, hautaus- ja tuhkausprosessit toimivat organisoidusti olemassa olevilla resursseilla. Pääsääntöisesti siunausviikonlopun jälkeen tuhkaus aloitetaan tiistaina ja hautausaikoja annetaan seuraavaan viikkoon. Muihin seurakuntiin haudattavien tuhka voidaan luovuttaa kuluvalla viikolla tuhkausten edetessä. Nopeampi aikataulu edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä ja toisen uunin käytön lisäystä. Vastaavan kokoisilla paikkakunnilla luovutusajat ovat samansuuntaisia. Useilla paikkakunnilla ovat omat seurakuntalaiset etusijalla, mihin Porin seurakuntayhtymässä ei ole menty. Nykyisellä järjestelyllä ympäristöseurakunnat voidaan tarkemmin aikatauluttaa. Uurnan luovutus vertailupaikkakunnilla tapahtuu virka-aikana, kuten Porissakin. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) että, krematorion toimintatapaa ei ole syytä muuttaa eikä iltapäivystykseen ole nykyisellä kysynnällä tarvetta ja 2) merkitä edellä esitetyn tiedoksi vastauksena Antti Pekolan aloitteeseen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen asia palautettiin.

15 Hautausmaakatselmusten työryhmä HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖN 13 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa on todettava, 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu; 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti; 4) onko seurakuntayhtymän huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista ja 5) onko hautausmaan henkilökunta noudattanut sille vahvistettua johtosääntöä. Katselmuksesta on laadittava pöytäkirja. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on valinnut toimikaudekseen hautausmaakatselmusten työryhmän toimittamaan hautausmaiden katselmukset. Katselmuksiin ovat osallistuneet myös ylipuutarhuri ja kyseisen hautausmaan työnjohtaja. Katselmustyöryhmän jäseninä vuosina ovat toimineet Marjatta Salonen, Marlene Höglund ja Pekka Ratola. PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN PALKKIOSÄÄNNÖN 2.2 :n mukaan kokouspalkkiota maksetaan mm. hautausmaiden katselmuskokouksista. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) valita hautausmaakatselmusten työryhmän, jonka tehtävänä on vuosittain toimittaa hautausmaiden katselmukset ja 2) valita työryhmään kolme yhteisen kirkkoneuvoston jäsentä. Työryhmään valittiin Pekka Ratola, Marjatta Salonen ja Antti Pekola.

16 Seurakuntayhtymän edustaja riita-asiassa Porin ev.lut. seurakuntayhtymä on haastettu vastaajaksi Satakunnan käräjäoikeuteen kahdessa riita-asiassa, jotka koskevat työsopimuksen perusteetonta irtisanomista. Asiat ovat tulleet vireille Vastaajaksi on haastettu myös Porin Teljän seurakunta. Kantajina ovat Eeva Siira ja Irmeli Koski-Tuuri. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /149 hyväksyä Satakunnan käräjäoikeudelle annettavat vastaukset seurakuntayhtymälle esitettyihin kanteisiin. Satakunnan käräjäoikeus on lähettänyt seurakuntayhtymälle tiedoksi kantajien päivätyt lausumat. Vastaajat ovat mm. pyytäneet, että asia käsitellään Satakunnan käräjäoikeudessa täysilukuisessa kokoonpanossa. Asiakirjat ovat nähtävänä ennakolta hallintovirastossa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /256 merkitä kantajien lausumat tiedoksi ja oikeuttaa palkkaamaan tarvittaessa seurakuntayhtymälle lakimiehen asian oikeuskäsittelyyn. Satakunnan käräjäoikeus on lisäksi ilmoittanut, että valmisteluistunto pidetään ja että kolmen tuomarin kokoonpanossa pidettävän pääkäsittelyn ajankohta on alustavasti ja niin, että pääkäsittely tarvittaessa jatkuu maanantaina Seurakuntayhtymän edustajaksi käräjäoikeuteen on palkattu Asianajotoimisto Viinikkala & Ylikoski Ky. Toimeksiantoa hoitaa asianajaja Raine Ylikoski. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE merkitä valinnan tiedoksi. Käsittely: Kokouksessa hallintopäällikkö ilmoitti, että pääkäsittely on siirretty pidettäväksi Heikki Kruusin sivutoimilupa-anomus Esittelijä: Yhteisen seurakuntatyön päällikkö Perheneuvoja HEIKKI KRUUS on lähettänyt päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen:

17 Anon lupaa toimia sivutoimisesti työnohjaajana, kouluttajana ja psykoterapeuttina työn ulkopuolella vähäisessä määrin. VIRKASÄÄNNÖN 20 :n mukaan viranhaltijan oikeudesta ottaa ja pitää sivutointa säädetään kirkkojärjestyksen 6. luvun 5 :ssä. Ellei sivutoimesta päättäminen kuulu tuomiokapitulille, siitä päättää viran täyttävä viranomainen. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 6. luvun 5 :n mukaan, jollei päätoimisella viranhaltijalla ole kiinteää työaikaa, sivutoimen harjoittamiseen on aina haettava lupa. JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää myöntää Heikki Kruusille sivutoimiluvan. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Hanneli Grönlundin vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Ahlaisten seurakunnan ja Porin seurakuntayhtymän kanttori HANNELI GRÖNLUN- DILLE on myönnetty 10 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 13 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (13 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 13 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 15 % peruspalkasta. myöntää Hanneli Grönlundille vuosidonnaisen palkanosan 13 vuoden palvelun perusteella alkaen Kristiina Jokisen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 17 Keski-Porin seurakunnan lastenohjaaja KRISTIINA JOKISELLE on myönnetty 6 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 8 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (8 vuotta) alkaen.

18 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 8 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 8 % peruspalkasta. myöntää Kristiina Jokiselle vuosidonnaisen palkanosan 8 vuoden palvelun perusteella alkaen Mikko Jokisen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Keski-Porin seurakunnan nuorisotyönohjaaja MIKKO JOKISELLE on myönnetty 8 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 10 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (10 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 10 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 12 % peruspalkasta Sirpa Kosken vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 18 myöntää Mikko Jokiselle vuosidonnaisen palkanosan 10 vuoden palvelun perusteella alkaen. Keski-Porin seurakunnan lastenohjaaja SIRPA KOSKELLE on myönnetty 6 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 8 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (8 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 8 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 8 % peruspalkasta.

19 19 myöntää Sirpa Koskelle vuosidonnaisen palkanosan 8 vuoden palvelun perusteella alkaen Tanja Lahden vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Pihlavan seurakunnan lastenohjaaja TANJA LAHDELLA on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 9 vuotta 2 kuukautta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (8 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 8 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 11 % peruspalkasta. myöntää Tanja Lahdelle vuosidonnaisen palkanosan 8 vuoden palvelun perusteella alkaen Sari Meriluodon vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Kiinteistöpalveluiden vahtimestari-siivooja SARI MERILUODOLLE on myönnetty 4 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 6 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (6 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 6 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 4 % peruspalkasta. myöntää Sari Meriluodolle vuosidonnaisen palkanosan 6 vuoden palvelun perusteella alkaen.

20 Kirsi-Marja Mäkisen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Kiinteistöpalveluiden talonmies-vahtimestari KIRSI-MARJA MÄKISELLE on myönnetty 4 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 6 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (6 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 6 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 4 % peruspalkasta. myöntää Kirsi-Marja Mäkiselle vuosidonnaisen palkanosan 6 vuoden palvelun perusteella alkaen Aino Nylundin vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Silokallion kurssikeskuksen keittiöapulainen AINO NYLUNDILLA on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 6 vuotta 5 kuukautta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (6 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 6 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 4 % peruspalkasta. myöntää Aino Nylundille vuosidonnaisen palkanosan 6 vuoden palvelun perusteella alkaen Sanna Pirttijärven vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Silokallion kurssikeskuksen keittiöapulainen SANNA PIRTTIJÄRVELLÄ on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 6 vuotta 11 kuu-

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.1.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.5.2013 alkaen kello 16.45 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 114 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013. Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013. Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg 132 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013 KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: ti 5.5.2015 klo 16 17.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

A S I A T. 74 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen

A S I A T. 74 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.5.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.3.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

A S I A T. 5 Energiakehityshanke Porin metsähautausmaalla ja Länsi-Porin kirkossa

A S I A T. 5 Energiakehityshanke Porin metsähautausmaalla ja Länsi-Porin kirkossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 22.1.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 04.09.2013 1 Aika Keskiviikkona 04.09.2013 klo 16.00 19.15 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 1/ 2013. 29.1.2013 klo 18.00 19.05

Pihlavan seurakuntaneuvosto 1/ 2013. 29.1.2013 klo 18.00 19.05 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 1/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 29.1.2013 klo 18.00 19.05 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

204 Rakennustyöryhmän perustaminen Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaukseen

204 Rakennustyöryhmän perustaminen Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaukseen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.12.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 19.8.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. 106 Kokouksen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: ti 5.4.2016 klo 16 17.39 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014 Aika 26.2.2014 kello 16.00 17.29 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 19.8.2014 klo 17.30 18.40 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 22.9.2014 klo 19.00 20.30 PAIKKA Lähivakuutuksen kokoustila, Kiputie 2, 2. krs., Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Silander, Outi varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 27.1.2015 klo 18:00-20.05 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Gustafsson Tarja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan kirkon seurakuntasali 23.4.2013 klo 18.00 19.04 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali Huhtala, Kaisa Haanpää, Liisa Halonen, Erkki Harju, Aulikki Ihalainen,

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2013

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2013 Aika: 4.4.2013 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla,

Lisätiedot

A S I A T. 97 Vuoden 2013 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2015 (alustava käsittely)

A S I A T. 97 Vuoden 2013 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2015 (alustava käsittely) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 19.9.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 159 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 14/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2013. 2.4.2013 klo 18.00-19.32

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2013. 2.4.2013 klo 18.00-19.32 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 2.4.2013 klo 18.00-19.32 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, poissa Harinen Seppo Kause Anne Korpela

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT keskiviikko 10. päivänä kesäkuuta 2009 kello 10.30 alkaen Seurakuntatalo/takasali

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

A S I A T. 146 Seurakuntayhtymän osa-aikaisen siivoojan työsuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi

A S I A T. 146 Seurakuntayhtymän osa-aikaisen siivoojan työsuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 21.8.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 3/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 10.3.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla

Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 3/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 10.3.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 3/2014 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 10.3.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki Honkasalo, Timo saapui

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2014 Kirkkoneuvosto 27.8.2014 100. KOKOUSAIKA keskiviikkona 27. päivänä elokuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2014 Kirkkoneuvosto 27.8.2014 100. KOKOUSAIKA keskiviikkona 27. päivänä elokuuta 2014 100 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2014 KOKOUSAIKA keskiviikkona 27. päivänä elokuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg Jukka Koivusalo

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 KIRKKONEUVOSTO 26.03.2014 1 Aika keskiviikko 26.03.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 18 4 19 4 TILINPÄÄTÖS 2013 20 4 RUHTINANSALMEN PAPPILAN

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen)

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen) Aika: Tiistai 09.02.2016 klo 19.15 20.31 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta Yrjö Rautiainen

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 20.1.2015 klo 18:00 Paikka: Länsi-Porin kirkko Jäsenet: Esa Anttila, poissa Katri Hirvola Petri Huru, poissa Aulis Juntunen Marja Kaanaa Simo

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 7.4.2015 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Taina Grau

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

A S I A T. 14 Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa

A S I A T. 14 Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 25.2.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1 NRO 4/2011 Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.3.2011 Maanantai klo 18 20.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo Kerola

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2016 Keskiviikko klo 18.00 18.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri

Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 5/2013 Kirkkovaltuusto 1 (10) KOKOUSAIKA Maanantaina 16.12.2013 klo 18.30-20.20 (Kahvitus klo 18:00 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2013

KIRKKOVALTUUSTO 1/2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 17.1.2013 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali... 3 3. Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot