PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs"

Transkriptio

1 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen poistui klo asian 152 käsittelyn aikana Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen Linnainmaa Antti jäsen Munkki Maija jäsen Myllykoski Sonja jäsen Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen Harju Aulikki varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja Vasama Juha KV:n varapuheenjohtaja poistui klo asian 148 käsittelyn aikana Huhtala Kaisa kirkkoherra Hietanen Heimo kirkkoherra saapui klo asian 145 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Savioja Anita Tommila Hilkka tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö hallintopäällikkö henkilöstösihteeri, sihteeri Poissa Soukki Raimo jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Puheenjohtaja luki Jeremian kirjan 18. luvusta jakeet 1 10 ja rukouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyllikki Korpela ja Altti Lammi. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 145 Talousarvion toteutuminen Esittelijä: talouspäällikkö 145 Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat: 1. Käyttötalousosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (1) ja viime vuoden 6 kk:n toteutumaan (1 b) 2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (2) ja viime vuoden 6 kk:n (2 b) toteutumaan 3. Investointiosan toteutumisvertailu 4. Rahoitusosan toteutumisvertailu Talousarvion käyttötalousosan toimintakatteen toteutumisprosentti on kesäkuun loppuun mennessä 49,4 (vuonna 2010 toteutuma oli vastaavana aikana 48,9, vuonna ,4 ja vuonna ,3 %), joka alittaa 0,6 %-yksikköä tasaisen kertymän mukaisen tason. Euroissa tasaisen 50 %:n kertymän alitus merkitsee euron (vuonna euroa, euroa, vuonna euron)

3 3 nettomenojen alitusta. Tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa kaikkia eriä ei ole jaksotettu toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla. Viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna toimintatulot ovat tänä vuonna kasvaneet 4,1 %, toimintamenot 2,5 % ja toimintakate (nettomenot) 2,2 % ja euroa. Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2011 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana ylittänyt talousarvion koko vuoden vuosikatteen yli kolminkertaisesti (toteutumaprosentti on 317, vuonna 2010 toteutumaprosentti oli puolivälissä vuotta 3.955). Vuosikatteen tasaiseen kertymään verrattuna toteutuma on ollut 1,2 miljoona euroa parempi. Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa erityisesti verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana ( euroa yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suurempi kuin loppuvuonna. Poistot on kirjattu suunnitelman mukaisten poistojen mukaan. Rahoitustuottojen kertymä on ollut alkuvuonna yli talousarvion tavoitteen. Tilikauden tulos on vuoden puolivälissä euroa positiivinen ja ero talousarvion lähes miljoonan euron suuruiseen negatiiviseen tulokseen on yli 1,5 miljoonaa euroa. Koska verotulojen kertymä on loppuvuonna heikompaa, tilikauden tulos vuodelta 2011 muodostunee noin euroa negatiiviseksi. Seuraavassa tuloslaskelman toteutuma 1 6/2011 ja vertailu vuoden 2011 talousarvioon ja tasaiseen 50 %:n kertymään: TULOSLASKELMA TA /2011 Toteutuma- Kertymä Ero tas. ulkoinen ja sisäinen prosentti 50 % kertymään TOIMINTATUOTOT ,2 % Henkilöstökulut ,5 % Muut toimintakulut ,8 % TOIMINTAKULUT YHT ,0 % TOIMINTAKATE ,4 % VEROTULOT ,2 % VEROTUSKULUT ,9 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,7 % RAHOITUSTUOTOT ,8 % RAHOITUSKULUT ,2 % VUOSIKATE ,7 % POISTOT ,2 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS % Verotuloja kertyi alkuvuonna elokuun loppuun mennessä 2,7 % edellisvuoden kertymää enemmän. Verotulokertymän kuukausivaihtelut viime vuoden lukuihin verrattuna ovat olleet viime vuoden tapaan varsin suuria sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Yhteisövero-osuus on kasvanut viime vuoteen verrattuna yli 20 % ja pääasiallinen tulolähde ansio- ja pääomaverotulot on kasvanut 1,1 %. Verotulojen kasvu 8 kk: aikana on lähes euroa. Talousarviossa on tavoitteena verotulojen kasvu 3,4 %:lla vuoden 2010 kertymään verrattuna. Kun verotulojen kasvu on elokuun lopussa 2,7 %, on verotulojen kasvu ollut hieman tavoitetta alhaisempaa. Verotulojen kasvu on ollut alkuvuonna euroa arvioitua pienempi.

4 4 Verotulojen kertymä alkuvuonna tammi-elokuussa 2011: VEROTULOT Vuosi 2011 tammi-elokuu v v Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,1 % Osuus yhteisöveroista ,3 % Yhteensä ,73 % Veronsaajien jako-osuuksia tarkistettiin heinä- elokuussa Valtionveron, kunnallisveron, kirkollisveron sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksujen verovuoden 2010 keskinäisiä jako-osuuksia on muutettu valtiovarainministeriön asetuksen 796/2011 mukaisesti heinäkuun tilityksessä. Vastaava tarkistus verovuodelle 2011 tehtiin elokuun tilityksessä. Verovuoden 2010 osalta tarkistuksen vaikutus oli seurakunnille -13,2 milj. euroa (Porin seurakuntayhtymälle euroa) ja verovuoden 2011 vastaavat arvioidut vaikutukset ovat seurakunnille -4,7 me (Porin seurakuntayhtymälle euroa). Jako-osuusmuutosten tarkoituksena on tarkentaa osuuksia vastaamaan paremmin verovuosien lopullista verotusta. Seurakuntien nettomenojen kertymä on puolivälissä vuotta 45,7 52,5 %. Yhteisen seurakuntatyön keskuksen toimintakatteen toteutuma on 46,3 %. Yli 50 % nettomenoja on kertynyt vuoden puolivälissä Reposaaren seurakunnassa 52,5 % ja muissa yhteisissä seurakunnallisissa tehtävissä 71,3 % (Viestintäpalvelut 46,5 %; ja Muissa menoissa lähetysjärjestöille ja muille avustuksensaajille kesäkuussa tilitetyt talousarviomäärärahat 98,1 %:sesti). Hautauspalvelujen pääluokassa nettokulukertymä on 48,2 % ja Kiinteistöpalveluissa 48,3 (vuonna ,8 %). Investointiosan toteutumaprosentti on ,8 ja määrä euroa. Vuoden 2011 talousarvion investointimäärärahat ovat euroa. Suurimmat investointimenot alkuvuoden aikana ovat aiheutuneet kirkonkirjojen digitointiprojektista ( euroa) ja IT-laitteiden hankinnasta ( euroa). Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ,35 milj. euroa positiivinen eli tulorahoitus on puolen vuoden aikana riittänyt alhaisiin investointimenoihin ja rahoitusta on riittänyt myös rahoitustoimintaan. Rahavarojen lisääntyminen on euroa, koska rahoitustoiminnan nettorahavirta on euroa negatiivinen. Rahoitustoiminnan rahavirran negatiivisuuteen vaikuttaa se, että viime vuoden lopulla toimintaan otettu euron laina maksettiin kokonaan pois alkuvuoden aikana. Talousarviossa rahavarojen muutos on arvioitu koko vuoden osalta hieman positiiviseksi. Kuuden kuukauden jälkeen rahavarojen positiivinen muutos on talousarvioon verrattuna euroa parempi. Nettorahavirran parempaan kehitykseen vaikuttaa merkittävimmin vuosikatteen arviota suurempi toteutuma kesäkuun lopussa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä toteutumisvertailun tiedoksi.

5 5 Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) 146 Sijoitustuottoraportti Esittelijä: talouspäällikkö 146 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti /114 varainhoidon ohjeistuksen seuraavaksi: Porin ev.lut. seurakuntayhtymän varainhoidossa toteutetaan kohtuullisen riskin periaatteen mukaista toimintatapaa, jossa turvataan jatkuva maksuvalmius. Vuotuinen pääoman tuottotavoite on neljästä kuuteen prosenttia (4 6 %). Prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitusvaihtoehtojen välillä ovat seuraavat: - korkosijoitukset % - osakesijoitukset 0 50 %. - lisäksi omana ryhmänä kiinteistösijoitukset. Vuoden 2011 alkupuoliskon aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta euroa. Alkuvuoden 2010 aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta euroa. Tuottojen erittely vuodelta 2011: - osakesijoitukset euroa - korkosijoitukset euroa. Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen nettotuotot olivat alkuvuoden aikana euroa. Hautainhoitorahaston sijoitustuotot olivat vuoden 2011 alkupuoliskolla euroa ja euroa vuonna 2010 vastaavana aikana. Osakehuoneistojen tuotto oli vuoden 2011 alkupuoliskolla euroa. Seurakuntayhtymän varainhoidon tuotot nousivat 61 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna (ilman kiinteistötuottoja). Vuoden 2011 alkupuoliskolla varainhoidon tuotto sijoitettaville rahavaroille oli 3,2 % (puolen vuoden ajalta hankintahinnasta laskettuna) ja varainhoidon vuositason tuottotavoitteesta oli saavutettu 75 %, joten alkuvuosi on kulunut hyvin vuositavoitteen mukaisesti. Alkuvuonna 2011 varainhoidon tuotto oli korkosijoituksissa 2,6 % ja osakesijoituksissa 4,2 %. Tuotot ovat vuoden alkupuoliskolla toteutuneita kirjattuja ja osin alkupuoliskolle jaksotettuja korkotuottoja. Lyhyiden korkosijoitusten tuottokertymä on vaatimaton ja alle tuottotavoitteen, koska korkotaso vuoden 2009 alun jälkeen pysynyt hyvin alhaalla. Esim. kuuden kuukauden euribor-korko nousi vuoden 2011 alkupuoliskon aikana noin 40 %, mutta oli edelleen selvästi alle kahden prosentin tasossa. Pitkäaikaisten korkosijoitusten tuotto on vuositasolla tuottotavoitteen mukainen, koska näitä sijoituksia on tehty hyvätuottoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Korkosijoitusten markkinahinta ei ole alkuvuoden 2011 aikana paljon muuttunut (hieman parantunut).

6 6 Pitkäaikaisten takuutuottoisten tai pääomaturvattujen sijoitusten tuottoihin on kirjattu neljän realisoituneen indeksilainan tuotto, koska näitä sijoituksia erääntyi vuoden 2011 alkupuoliskolla. Kolmesta erääntyneestä sijoituksesta kertyi tuottoa, joka ei kuitenkaan ollut sijoitustuottotavoitteen mukainen, jos lopussa saadun tuoton jakoi koko sijoitusajalle. Pääomaturvattujen Indeksilainojen osuus sijoituksista on vähentynyt selvästi. Osakemarkkinoiden kehitys oli vuoden 2011 alkupuoliskolla keskimäärin laskeva ja kurssit keskimäärin laskivat yli 10 %. Kehitystä kuvaava OMX Helsinki indeksi oli vuoden alussa noin pistettä ja puolivälissä noin pistettä. Kurssitaso vaihteli alkuvuoden aikana ja alkuvuonna kurssit myös osittain nousivat. Pääosa osakesijoituksista oli kesäkuun lopussa edelleen paljon (yhteensä noin euroa) hankintahinnan alapuolella. Alkuvuonna osakesijoitusten tuoton muodostivat osinkotulot ( euroa). Niiden lisäksi toteutui muutama voitollinen osakekauppa. Uusia osakesijoituksia tehtiin alkuvuonna eurolla osin myytyjen osakkeiden tilalle. Osakkeiden myyntivoittojen ja osinkojen tuotto oli hankintahinnasta laskettuna 4,2 % ja markkina-arvosta laskettuna 5,3 %. Heinäkuussa osakkeiden kurssit laskivat voimakkaasti, keskimäärin yli 20 %. Kurssien voimakas lasku ja yleisen markkinatilanteen heikentyminen pienentävät osakesijoitusten loppuvuoden tuottoa, joka jäänee vähäiseksi. Porin seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten nettotuotto jäi hieman tavoitteesta (tavoitetuotto 6 kk:n aikana on 2 %) alkuvuoden aikana ja oli hankintahinnasta 1,9 % ja arvioidusta markkinahinnasta 1,4 %. Omista kiinteistöistä vuokrattujen huoneistojen tuotto jäi alhaiseksi, 0,6 %:iin. Osakehuoneistot (pois lukien Antinkatu 22) on hankittu lähes 50 vuotta sitten (1960-luvulla) ja hankintahinnasta laskettu tuotto on sen takia korkea, 13,5 %. Antinkatu 22:n osakehuoneistojen nettotuotto oli 6 kk:n aikana euroa, hankintahinnasta laskettuna 1,8 % ja markkinahinnasta 1,4 %. Hautainhoitorahaston osakehuoneistojen (8 kpl) nettotuotto hankintahinnasta oli alkuvuoden aikana tuottotavoitteen ylittävä, 9,6 %. Markkinahinnasta laskettu tuotto oli tavoitteen mukainen 2,3 % 6 kk:n aikana. Hautainhoitorahaston osakehuoneistot on hankittu pääosin vuosina Varainhoidon jakautuminen ohjeistuksen mukaisiin ryhmiin ja niiden tuotto pääomalle ovat alla olevassa taulukossa (tuottotavoite on 4 6 % vuositasolla). Tuotto pääomalle on laskettu taulukkoon sekä hankintahinnasta että markkinaarvosta. Vuodenvaihteeseen verrattuna osakkeiden osuus on laskenut noin 5 %-yksikköä ja korkotuottoisten sijoitusten osuus vastaavasti kasvanut.

7 7 Porin ev.lut. seurakuntayhtymä VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO 1 6/2011 Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% osuus hankinta- markkinahinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50 % 49,0 % ,6 % 2,7 % Osakesijoitukset enint. 50 % 51,0 % ,2 % 5,3 % Yhteensä ,2 % 3,6 % Kiinteistösijoitukset - osakehuoneistot ,0 % 1,4 % - kiinteistöt ,6 % 0,6 % Yhteensä ,9 % 1,4 % Sijoituskulut HAUTAINHOITORAHASTO Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% osuus hankinta- markkinahinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50% 58,0 % ,5 % 1,4 % Osakesijoitukset enint. 50% 42,0 % ,7 % 3,0 % Yhteensä ,0 % 1,8 % Kiinteistösijoitukset ,6 % 2,3 % Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä sijoitusselvityksen ajalta tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Suomen Idäntyö UP ry:n avustusanomus Esittelijä: talouspäällikkö SUOMEN IDÄNTYÖ UP RY:n toiminnanjohtaja UPE POUTIAINEN on lähettänyt Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn, oheisena liitteenä jaettavan taloudellisen tuen/kolehtianomuksen.

8 Suomen Idäntyö UP ry. toimii kansainvälisen diakoniatyön kautta köyhien auttamiseksi lähialueella ja Itä-Euroopassa. Yhdistys on toiminut kohta 17 vuoden ajan. Yhdistyksessä tehdään vapaaehtoistyötä, eivätkä työntekijät saa työstään palkkaa tai palkkiota. Yhdistys kamppailee jatkuvasti taloudellisten vaikeuksien kanssa. Vuonna 2010 yhdistys toimitti apua 8,3 milj. euron arvosta. Yhdistys tarvitsee rahaa kroonikkovaippojen ostoon sekä kuljetusten ja välivarastoinnin rahoittamiseen. Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole varattu määrärahaa kyseiseen tarkoitukseen. Seurakunnat voivat halutessaan kerätä kolehteja Suomen Idäntyö UP ry:n toiminnan tukemiseksi. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää olla myöntämättä avustusta Suomen Idäntyö UP ry:lle. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 2) Oikaisuvaatimus Noormarkun ja Lassilan hautausmailla voimassaolevien 1 10 vuoden hoitosopimusten hoitotason määrittämisestä Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /247, että alkaen Noormarkun ja Lassilan hautausmailla yli vuoden ja enintään 10 vuoden pituisten hautojen hoitosopimuksissa hautojen hoitoa jatketaan sopimuskauden loppuun asti siten, että hoitosopimusten hoitotaso määräytyy maksetun pääoman ja sen tuoton mukaan. TIM HARJU-JEANTY on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn, oheisena liitteenä jaettavan oikaisuvaatimuksen yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä Hän sai päätöksen tietoonsa vasta elokuun alussa Oikaisuvaatimus koskee Harju-Jeantyn sukuhaudan hoitoa Noormarkun hautausmaalla. Haudanhoito: Vuonna 2006 on maksettu 890 euroa Harju-Jeantyn haudanhoidoksi vuosiksi (10 vuotta). Hauta käsittää 7 vierekkäistä paikkaa. Paikat ovat kirkkomaalla ja lohkossa A; haudalla on kuusi hautakiveä. Vuoden 2011 hinnaston mukaan 1 vuoden hoito haudalla maksaa 147 euroa, 5 vuoden hoito 798 euroa ja 10 vuoden hoito euroa. Tim Harju-Jeanty edellyttää oikaisuvaatimuksessaan, että haudat 6 kpl hoidetaan vuosina toteutetulla käytännöllä sopimuskauden 2015 loppuun. He hyväksyvät hoitotason tasolle 1 pegonia/3 hopealehteä jokaiselle kuudelle haudalle. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että sopimus on yksipuolisesti lopetettu mitään ilmoittamatta toiselle sopijaosapuolelle. Sopimusta ei kuitenkaan ole lopetettu, vaan yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaan hoitotaso on määräytynyt

9 alkaen maksetun pääoman ja sen tuoton mukaan ja kyseessä olevan hoidon osalta päätös merkitsi hoitotason alentumista. Vuonna 2006 maksettu hinta 890 euroa ei riitä kyseessä olevalla isolla haudalla hoidon alkuvuosina toteutettuun hoitotasoon. 890 euroa riittää nykyisen hoitohinnaston mukaan noin kuudeksi vuodeksi. Siten oikaisuvaatimuksessa esitetyn entisen hoitotason säilyttäminen edellyttää hoidon neljäksi loppuvuodeksi kukkien osalta lisämaksua 300 euroa. Toisena vaihtoehtona on järjestää haudalle (kaikkien hautakivien kohdalle) perennahoito pikkusydän-kukalla jäljellä olevaksi neljäksi vuodeksi, jolloin lisämaksua ei tarvita ja hoito voidaan tehdä alkuperäisellä pääomalla. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hylätä Tim Harju-Jeantyn oikaisuvaatimuksen, koska hautojen hoidosta vuonna 2006 maksettu pääoma ei riitä oikaisuvaatimuksessa esitettyyn hoitotasoon. Vastauksena annetaan haudan hoitotapa jäljellä olevaksi neljäksi vuodeksi: haudalle järjestetään kaikkien hautakivien kohdalle perennahoito kesäpikkusydän-kukalla jäljellä olevaksi neljäksi vuodeksi, jolloin hoito voidaan tehdä sopimuskauden loppuun asti alkuperäisellä pääomalla. Toisena vaihtoehtona haudan haltija voi halutessaan maksaa haudan hoitamiseen lisämaksun 300 euroa, jolla oikaisuvaatimuksessa esitetty entinen hoitotaso voidaan säilyttää jäljellä olevaksi neljäksi vuodeksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 3) Oikaisuvaatimus talouspäällikön päätöksestä koskien maksuvapautusanomusta hautauslaskusta Esittelijä: talouspäällikkö TUULA HÄLLFORS-LAAKSONEN on lähettänyt oikaisuvaatimuksen talouspäällikön päätökseen nro 39/2011 ( ), joka koski maksuvapautusta hautauslaskusta. Oikaisuvaatimus jaetaan oheisena liitteenä. Päätöksen 39/2011 päätös oli: 9 Myönnetään146,90 euron suuruinen maksunalennus Aino Hällforsin kuolinpesälle Aino Hällforsin kuolinpesän hautauslaskun 350,90 euroa maksamiseen. Alennuksen jälkeen maksettava maksu on 204,00 euroa. Tuula Hällfors-Laaksonen hautauksen järjestäjänä vastaa (vastuu alennuksen jälkeen 204,00 euroa) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautauslaskun maksamisesta.

10 Vainaja Aino Hällfors oli asunut Porissa vuoden 2008 syksyyn asti ja lopun elämänsä alle 3 vuotta Loimaalla. Alun perin hautauslasku on tehty Loimaalla asuneelle ei-porilaisen hinnaston mukaan ja oli 350,90 euroa. Porilaiselle vastaava lasku olisi ollut 175,45 euroa. Päätöksessä 39/2011 maksu on alennettu 204 euroon ottaen huomioon anomuksessa esitetty lyhyehkö Loimaalla asumisaika. Perukirjan mukaan kuolinpesän varat ovat euroa, jotka riittävät hautauslaskujen maksamiseen. Kuolinpesän ensisijaisen vastuun jälkeen Tuula Hällfors-Laaksonen hautauksen järjestäjänä (tilaajana) vastaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautauslaskun (alennettu summa 204 euroa) maksamisesta. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää (liite 4) hylätä Tuula Hällfors-Laaksosen oikaisuvaatimuksen Krista Kiurun luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen KRISTA KIURU on lähettänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle päivätyn seuraavansisältöisen eroanomuksen: Tultuani valituksi ministeriksi, anon eroa Porin seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston jäsenyydestä. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 7:2 :n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö saa eron kirkkolain 7. luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE esittää KV:lle, että se päättää 10 1) todeta Krista Kiurun luottamustoimen yhteisessä kirkkovaltuustossa lakanneen ja 2) että tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tulee Antti Vuolanne.

11 Porin metsähautausmaan yleisilme Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 151 ANNELI JA JUKKA SALMINEN sekä HANNAMARI HEIKKINEN ovat lähettäneet yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Metsähautausmaan yleisilme Haluamme lähestyä Teitä kirkkoneuvosto, Metsähautausmaan yleisilmeestä. Olemme saattaneet isämme ja appivanhemman haudan lepoon. Se näky mikä Metsähautausmaalla varsinkin kesällä vallitsee on jotain aivan sanoinkuvaamatonta. Ne korut, patsaat (koirat, kissat ym.) mitä haudoille sallitaan tuoda on erittäin loukkaavaa vainajia kohtaan. Olemme keskustelleet siellä olevien seurakunnan työntekijöiden kanssa. He sanovat, että ovat voimattomia asian suhteen. He kyllä opastavat omaisia ja vetoavat järjestyssääntöihin. Laatikaa niin selvät säännöt ja laittakaa sääntöihin myös, että seurakunta pidättää oikeuden korjata pois kaikki sen mikä ei kuulu Metsähautausmaan yleisilmeelle. Tehkää pieni katos mihin työntekijät voivat korjata tämän ylimääräisen krääsän pois. Jakakaa näitä ohjeita omaisille. Toivomme, että tulette palauttamaan hautausmaan sille kuuluvalle arvolle, mitä Metsähautausmaa on alun perin tarkoitettu, luonnonkauniiksi hautausmaaksi. Seurakuntalaisina ja kirkollisveron maksajina katsomme, että meillä on oikeus puuttua tähän epäkohtaan, siellä lepäävät omaisemme. KIRKKOLAIN 17:5 :n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmailla on käyttösuunnitelmat, joissa ohjeistetaan hautausmaan käyttöön, istutuksiin, muistomerkkeihin ym. liittyvät asiat. Porin metsähautausmaan käyttösuunnitelmassa määrätään hautamuistomerkeistä ja hautausmaan hoidosta seuraavasti: Muistomerkkien on sovelluttava metsähautausmaan tyyliin ja luonteeseen sopiviksi. Eri materiaaleista valmistetut ristit, luonnonkivet ja sen tyyppiset muistomerkit, jotka ovat alueelle sopivia, tulevat kysymykseen. Muistomerkin suurin koko on 45 x 45 cm. Hautausmaa hoidetaan ja pidetään kunnossa huomioiden, että luonnonkasvit ja -pinta säilyvät mahdollisimman hyvin. Erikseen ei ole ohjeita erillisille muistoesineille, joiden tuonti haudoille on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Hautauksen jälkeisen ensimmäisen vuoden ajan muistoesineiden tuonti on vilkasta. Hautausmaan työntekijät ovat resurssiensa puitteissa siistineet selkeästi epäsiistejä hautoja. Haudalla on kuitenkin hallinta-aika, jona aikana hautojen siisteydestä vastaa haudan haltija. Näin ollen seurakunta ei voi puuttua

12 haudan hoitoon muuten kuin siltä osin, kun omaiset rikkovat käyttösuunnitelmassa mainittuja sääntöjä. Koska erilaisten muistoesineiden tuonti haudalle on jatkuvasti lisääntynyt, hautauspalvelut tulevat lisäämään omaisille jaettavaan ohjevihkoon tekstin, jossa muistutetaan haudan hoidosta hautausmaan arvon mukaisesti sekä informoimaan asiakkaita paikan päällä haudan arvon mukaisesta hoidosta. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) että hautauspalvelut tulevat lisäämään omaisille jaettavaan ohjevihkoon tekstin, jossa muistutetaan haudan hoidosta hautausmaan arvon mukaisesti sekä informoimaan asiakkaita paikanpäällä haudan arvon mukaisesta hoidosta ja 2) antaa edellä esitetyn tiedoksi kirjeen allekirjoittaneille Anneli ja Jukka Salmiselle sekä Hannamari Heikkiselle. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Porin metsähautausmaan lämmitysjärjestelmä Esittelijä: kiinteistöpäällikkö PORIN METSÄHAUTAUSMAAN rakennusten lämmitysjärjestelmä on vesikiertoinen öljylämmitys. Kattila on alkuperäinen vuodelta Öljyn hinnan kohoamisen vuoksi on Uudenniityn alueen yrittäjien kiinnostus kaukolämpöön lisääntynyt siinä määrin, että Pori Energia on rakentanut alueelle kaukolämmön runkolinjan, johon myös Porin metsähautausmaan rakennusten on mahdollista liittyä. Kaukolämmön liittymismaksu 250 kw:n tilausteholla on ,69 euroa. Lämmönjakohuoneen muutostöiden kustannukset ovat suunnittelu- ja rakennuttamiskuluineen noin euroa. Tarjoukset muutostöistä esitellään kokouksessa. Nykyinen kattila on 22 vuotta vanha, joten kaukolämpöön siirtyminen olisi ajankohtaista. Lisäksi kaukolämpö Porissa tuotetaan yli 90-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä. Tämänhetkisen öljyn hinnalla investoinnin takaisinmaksuaika on noin 6 7 vuotta. Hanke voitaisiin rahoittaa investointiosan toteutumatta jääneistä Mikonkatu 8:n maalaushankkeista euroa ja Esivallankatu 6:n maalaushankkeista euroa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE

13 13 Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) liittää Porin metsähautausmaan rakennukset kaukolämpöön liittymishinnan ollessa ,69 euroa ja antaa muutostyön edullisimman tarjouksen tehneelle urakoitsijalle sekä 2) esittää KV:lle, että se päättäisi siirtää tänä vuonna toteutumatta jäävistä Mikonkatu 8:n maalausinvestoinnista euroa ja Esivallankatu 6:n maalausinvestoinnista euroa Porin metsähautausmaan lämmitysjärjestelmän muutostyöhön. Käsittely: Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esitteli saapuneita tarjouksia. Lämmitysjärjestelmän muutostyö annettiin edullisimman tarjouksen tehneelle Vehmasputki Oy:lle euron hintaan ja lisäksi savupiipun purkutyön euron hintaan Kiinteistö Oy Porin Antikatu 22:n osakkeiden myynti Esittelijä: kiinteistöpäällikkö KIINTEISTÖ OY PORIN ANTINKATU 22 valmistui Tavoitteena oli, että yhtiöstä myydään osakkeita siten, että seurakuntayhtymä jää suurimmaksi osakkeenomistajaksi. Hankkeen valmistuttua markkinatilanteesta johtuen myyntitavoitteeseen ei päästy. Asunnot ovat olleet vuokrattuina. Keväällä kiinteistöpäällikkö antoi kiinteistönvälittäjälle toimeksiannon vapautuneen kolmion myynnistä. Tuomo Juhani Kaapeli on tehnyt osakkeesta A 28, 3 h + kk + s, 73 m 2 tarjouksen euroa pyydetyn hinnan oltua euroa (2.780 euroa/m 2 ). Lisäksi tarjoaja ostaisi autopaikan pyydettyyn euron hintaan. Seurakuntayhtymän omistamat kolmiot soveltuvat parhaiten omistusasunnoiksi. Mikäli nyt myynnissä oleva kolmio ja autopaikka myydään, jää seurakuntayhtymälle 72 %:n omistusosuus yhtiöstä. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää myydä Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n osakkeet velattomaan hintaan euroa ja autohallipaikan nro 70 (osakkeet

14 Antti Pekolan aloite krematorion toimintatavoista Esittelijä: kiinteistöpäällikkö ) euron hintaan Tuomo Juhani Kaapelille. ANTTI PEKOLA on tehnyt päivätyn seuraavansisältöisen aloitteen: Teen kunnioittaen seuraavan aloitteen KN:n kokoukseen. Tietooni on tullut kritiikkiä Porin krematorion toiminnasta. On tullut palautetta, että tuhkaus siunaustilaisuuden jälkeen kestää parisen viikkoa. Muualla Suomessa on käytäntö, että omaiset saavat uurnan viikko siunauksen jälkeen. Tällä hetkellä uurnan luovutusajat ovat päivittäin klo Voisi olla perusteltua, että edes yhtenä päivänä viikossa uurnan voisi noutaa klo mennessä. Ehdotan siksi, että krematorion toimintatavat selvitetään ja tarvittaessa tarkistetaan ohjeet. Käppärän hautausmaan krematoriossa tuhkataan vuodessa noin 900 vainajaa. Pääosa tuhkauksista tapahtuu yhdellä uunilla. Ruuhkatilanteissa ja huoltojen yhteydessä tuhkaus tapahtuu kellarissa sijaitsevalla vanhalla uunilla. Krematorio on pääosin käytössä tiistaista torstaihin, johon tämänhetkiset resurssit riittävät. Maanantai on usealla työntekijällä vapaapäivä ja perjantaina sekä lauantaina henkilöstön resurssit kuluvat hautausmaiden hoitotyön ohella siunauksiin ja uurnan laskuihin. Tällä hetkellä siunaus-, hautaus- ja tuhkausprosessit toimivat organisoidusti olemassa olevilla resursseilla. Pääsääntöisesti siunausviikonlopun jälkeen tuhkaus aloitetaan tiistaina ja hautausaikoja annetaan seuraavaan viikkoon. Muihin seurakuntiin haudattavien tuhka voidaan luovuttaa kuluvalla viikolla tuhkausten edetessä. Nopeampi aikataulu edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä ja toisen uunin käytön lisäystä. Vastaavan kokoisilla paikkakunnilla luovutusajat ovat samansuuntaisia. Useilla paikkakunnilla ovat omat seurakuntalaiset etusijalla, mihin Porin seurakuntayhtymässä ei ole menty. Nykyisellä järjestelyllä ympäristöseurakunnat voidaan tarkemmin aikatauluttaa. Uurnan luovutus vertailupaikkakunnilla tapahtuu virka-aikana, kuten Porissakin. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) että, krematorion toimintatapaa ei ole syytä muuttaa eikä iltapäivystykseen ole nykyisellä kysynnällä tarvetta ja 2) merkitä edellä esitetyn tiedoksi vastauksena Antti Pekolan aloitteeseen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen asia palautettiin.

15 Hautausmaakatselmusten työryhmä HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖN 13 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa on todettava, 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu; 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti; 4) onko seurakuntayhtymän huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista ja 5) onko hautausmaan henkilökunta noudattanut sille vahvistettua johtosääntöä. Katselmuksesta on laadittava pöytäkirja. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on valinnut toimikaudekseen hautausmaakatselmusten työryhmän toimittamaan hautausmaiden katselmukset. Katselmuksiin ovat osallistuneet myös ylipuutarhuri ja kyseisen hautausmaan työnjohtaja. Katselmustyöryhmän jäseninä vuosina ovat toimineet Marjatta Salonen, Marlene Höglund ja Pekka Ratola. PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN PALKKIOSÄÄNNÖN 2.2 :n mukaan kokouspalkkiota maksetaan mm. hautausmaiden katselmuskokouksista. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) valita hautausmaakatselmusten työryhmän, jonka tehtävänä on vuosittain toimittaa hautausmaiden katselmukset ja 2) valita työryhmään kolme yhteisen kirkkoneuvoston jäsentä. Työryhmään valittiin Pekka Ratola, Marjatta Salonen ja Antti Pekola.

16 Seurakuntayhtymän edustaja riita-asiassa Porin ev.lut. seurakuntayhtymä on haastettu vastaajaksi Satakunnan käräjäoikeuteen kahdessa riita-asiassa, jotka koskevat työsopimuksen perusteetonta irtisanomista. Asiat ovat tulleet vireille Vastaajaksi on haastettu myös Porin Teljän seurakunta. Kantajina ovat Eeva Siira ja Irmeli Koski-Tuuri. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /149 hyväksyä Satakunnan käräjäoikeudelle annettavat vastaukset seurakuntayhtymälle esitettyihin kanteisiin. Satakunnan käräjäoikeus on lähettänyt seurakuntayhtymälle tiedoksi kantajien päivätyt lausumat. Vastaajat ovat mm. pyytäneet, että asia käsitellään Satakunnan käräjäoikeudessa täysilukuisessa kokoonpanossa. Asiakirjat ovat nähtävänä ennakolta hallintovirastossa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /256 merkitä kantajien lausumat tiedoksi ja oikeuttaa palkkaamaan tarvittaessa seurakuntayhtymälle lakimiehen asian oikeuskäsittelyyn. Satakunnan käräjäoikeus on lisäksi ilmoittanut, että valmisteluistunto pidetään ja että kolmen tuomarin kokoonpanossa pidettävän pääkäsittelyn ajankohta on alustavasti ja niin, että pääkäsittely tarvittaessa jatkuu maanantaina Seurakuntayhtymän edustajaksi käräjäoikeuteen on palkattu Asianajotoimisto Viinikkala & Ylikoski Ky. Toimeksiantoa hoitaa asianajaja Raine Ylikoski. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE merkitä valinnan tiedoksi. Käsittely: Kokouksessa hallintopäällikkö ilmoitti, että pääkäsittely on siirretty pidettäväksi Heikki Kruusin sivutoimilupa-anomus Esittelijä: Yhteisen seurakuntatyön päällikkö Perheneuvoja HEIKKI KRUUS on lähettänyt päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen:

17 Anon lupaa toimia sivutoimisesti työnohjaajana, kouluttajana ja psykoterapeuttina työn ulkopuolella vähäisessä määrin. VIRKASÄÄNNÖN 20 :n mukaan viranhaltijan oikeudesta ottaa ja pitää sivutointa säädetään kirkkojärjestyksen 6. luvun 5 :ssä. Ellei sivutoimesta päättäminen kuulu tuomiokapitulille, siitä päättää viran täyttävä viranomainen. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 6. luvun 5 :n mukaan, jollei päätoimisella viranhaltijalla ole kiinteää työaikaa, sivutoimen harjoittamiseen on aina haettava lupa. JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää myöntää Heikki Kruusille sivutoimiluvan. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Hanneli Grönlundin vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Ahlaisten seurakunnan ja Porin seurakuntayhtymän kanttori HANNELI GRÖNLUN- DILLE on myönnetty 10 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 13 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (13 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 13 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 15 % peruspalkasta. myöntää Hanneli Grönlundille vuosidonnaisen palkanosan 13 vuoden palvelun perusteella alkaen Kristiina Jokisen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 17 Keski-Porin seurakunnan lastenohjaaja KRISTIINA JOKISELLE on myönnetty 6 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 8 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (8 vuotta) alkaen.

18 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 8 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 8 % peruspalkasta. myöntää Kristiina Jokiselle vuosidonnaisen palkanosan 8 vuoden palvelun perusteella alkaen Mikko Jokisen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Keski-Porin seurakunnan nuorisotyönohjaaja MIKKO JOKISELLE on myönnetty 8 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 10 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (10 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 10 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 12 % peruspalkasta Sirpa Kosken vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 18 myöntää Mikko Jokiselle vuosidonnaisen palkanosan 10 vuoden palvelun perusteella alkaen. Keski-Porin seurakunnan lastenohjaaja SIRPA KOSKELLE on myönnetty 6 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 8 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (8 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 8 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 8 % peruspalkasta.

19 19 myöntää Sirpa Koskelle vuosidonnaisen palkanosan 8 vuoden palvelun perusteella alkaen Tanja Lahden vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Pihlavan seurakunnan lastenohjaaja TANJA LAHDELLA on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 9 vuotta 2 kuukautta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (8 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 8 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 11 % peruspalkasta. myöntää Tanja Lahdelle vuosidonnaisen palkanosan 8 vuoden palvelun perusteella alkaen Sari Meriluodon vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Kiinteistöpalveluiden vahtimestari-siivooja SARI MERILUODOLLE on myönnetty 4 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 6 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (6 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 6 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 4 % peruspalkasta. myöntää Sari Meriluodolle vuosidonnaisen palkanosan 6 vuoden palvelun perusteella alkaen.

20 Kirsi-Marja Mäkisen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Kiinteistöpalveluiden talonmies-vahtimestari KIRSI-MARJA MÄKISELLE on myönnetty 4 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 6 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (6 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 6 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 4 % peruspalkasta. myöntää Kirsi-Marja Mäkiselle vuosidonnaisen palkanosan 6 vuoden palvelun perusteella alkaen Aino Nylundin vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Silokallion kurssikeskuksen keittiöapulainen AINO NYLUNDILLA on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 6 vuotta 5 kuukautta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (6 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 6 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 4 % peruspalkasta. myöntää Aino Nylundille vuosidonnaisen palkanosan 6 vuoden palvelun perusteella alkaen Sanna Pirttijärven vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Silokallion kurssikeskuksen keittiöapulainen SANNA PIRTTIJÄRVELLÄ on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 6 vuotta 11 kuu-

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14 okousaika 11.12.2012 klo 18.00-20.20 okouspaikka Sauvon seurakuntatalo Läsnä E Teijo Högman, puheenjohtaja Asiat 44

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2009 ======================== 80 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS 81 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 82 s. 4 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot