PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs"

Transkriptio

1 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Ahtikoski Seppo varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen poistui klo asian 152 käsittelyn aikana Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen Linnainmaa Antti jäsen Munkki Maija jäsen Myllykoski Sonja jäsen Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen Harju Aulikki varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja Vasama Juha KV:n varapuheenjohtaja poistui klo asian 148 käsittelyn aikana Huhtala Kaisa kirkkoherra Hietanen Heimo kirkkoherra saapui klo asian 145 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Savioja Anita Tommila Hilkka tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö hallintopäällikkö henkilöstösihteeri, sihteeri Poissa Soukki Raimo jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Puheenjohtaja luki Jeremian kirjan 18. luvusta jakeet 1 10 ja rukouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyllikki Korpela ja Altti Lammi. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 145 Talousarvion toteutuminen Esittelijä: talouspäällikkö 145 Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat: 1. Käyttötalousosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (1) ja viime vuoden 6 kk:n toteutumaan (1 b) 2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (2) ja viime vuoden 6 kk:n (2 b) toteutumaan 3. Investointiosan toteutumisvertailu 4. Rahoitusosan toteutumisvertailu Talousarvion käyttötalousosan toimintakatteen toteutumisprosentti on kesäkuun loppuun mennessä 49,4 (vuonna 2010 toteutuma oli vastaavana aikana 48,9, vuonna ,4 ja vuonna ,3 %), joka alittaa 0,6 %-yksikköä tasaisen kertymän mukaisen tason. Euroissa tasaisen 50 %:n kertymän alitus merkitsee euron (vuonna euroa, euroa, vuonna euron)

3 3 nettomenojen alitusta. Tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa kaikkia eriä ei ole jaksotettu toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla. Viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna toimintatulot ovat tänä vuonna kasvaneet 4,1 %, toimintamenot 2,5 % ja toimintakate (nettomenot) 2,2 % ja euroa. Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2011 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana ylittänyt talousarvion koko vuoden vuosikatteen yli kolminkertaisesti (toteutumaprosentti on 317, vuonna 2010 toteutumaprosentti oli puolivälissä vuotta 3.955). Vuosikatteen tasaiseen kertymään verrattuna toteutuma on ollut 1,2 miljoona euroa parempi. Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa erityisesti verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana ( euroa yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suurempi kuin loppuvuonna. Poistot on kirjattu suunnitelman mukaisten poistojen mukaan. Rahoitustuottojen kertymä on ollut alkuvuonna yli talousarvion tavoitteen. Tilikauden tulos on vuoden puolivälissä euroa positiivinen ja ero talousarvion lähes miljoonan euron suuruiseen negatiiviseen tulokseen on yli 1,5 miljoonaa euroa. Koska verotulojen kertymä on loppuvuonna heikompaa, tilikauden tulos vuodelta 2011 muodostunee noin euroa negatiiviseksi. Seuraavassa tuloslaskelman toteutuma 1 6/2011 ja vertailu vuoden 2011 talousarvioon ja tasaiseen 50 %:n kertymään: TULOSLASKELMA TA /2011 Toteutuma- Kertymä Ero tas. ulkoinen ja sisäinen prosentti 50 % kertymään TOIMINTATUOTOT ,2 % Henkilöstökulut ,5 % Muut toimintakulut ,8 % TOIMINTAKULUT YHT ,0 % TOIMINTAKATE ,4 % VEROTULOT ,2 % VEROTUSKULUT ,9 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,7 % RAHOITUSTUOTOT ,8 % RAHOITUSKULUT ,2 % VUOSIKATE ,7 % POISTOT ,2 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS % Verotuloja kertyi alkuvuonna elokuun loppuun mennessä 2,7 % edellisvuoden kertymää enemmän. Verotulokertymän kuukausivaihtelut viime vuoden lukuihin verrattuna ovat olleet viime vuoden tapaan varsin suuria sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Yhteisövero-osuus on kasvanut viime vuoteen verrattuna yli 20 % ja pääasiallinen tulolähde ansio- ja pääomaverotulot on kasvanut 1,1 %. Verotulojen kasvu 8 kk: aikana on lähes euroa. Talousarviossa on tavoitteena verotulojen kasvu 3,4 %:lla vuoden 2010 kertymään verrattuna. Kun verotulojen kasvu on elokuun lopussa 2,7 %, on verotulojen kasvu ollut hieman tavoitetta alhaisempaa. Verotulojen kasvu on ollut alkuvuonna euroa arvioitua pienempi.

4 4 Verotulojen kertymä alkuvuonna tammi-elokuussa 2011: VEROTULOT Vuosi 2011 tammi-elokuu v v Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,1 % Osuus yhteisöveroista ,3 % Yhteensä ,73 % Veronsaajien jako-osuuksia tarkistettiin heinä- elokuussa Valtionveron, kunnallisveron, kirkollisveron sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksujen verovuoden 2010 keskinäisiä jako-osuuksia on muutettu valtiovarainministeriön asetuksen 796/2011 mukaisesti heinäkuun tilityksessä. Vastaava tarkistus verovuodelle 2011 tehtiin elokuun tilityksessä. Verovuoden 2010 osalta tarkistuksen vaikutus oli seurakunnille -13,2 milj. euroa (Porin seurakuntayhtymälle euroa) ja verovuoden 2011 vastaavat arvioidut vaikutukset ovat seurakunnille -4,7 me (Porin seurakuntayhtymälle euroa). Jako-osuusmuutosten tarkoituksena on tarkentaa osuuksia vastaamaan paremmin verovuosien lopullista verotusta. Seurakuntien nettomenojen kertymä on puolivälissä vuotta 45,7 52,5 %. Yhteisen seurakuntatyön keskuksen toimintakatteen toteutuma on 46,3 %. Yli 50 % nettomenoja on kertynyt vuoden puolivälissä Reposaaren seurakunnassa 52,5 % ja muissa yhteisissä seurakunnallisissa tehtävissä 71,3 % (Viestintäpalvelut 46,5 %; ja Muissa menoissa lähetysjärjestöille ja muille avustuksensaajille kesäkuussa tilitetyt talousarviomäärärahat 98,1 %:sesti). Hautauspalvelujen pääluokassa nettokulukertymä on 48,2 % ja Kiinteistöpalveluissa 48,3 (vuonna ,8 %). Investointiosan toteutumaprosentti on ,8 ja määrä euroa. Vuoden 2011 talousarvion investointimäärärahat ovat euroa. Suurimmat investointimenot alkuvuoden aikana ovat aiheutuneet kirkonkirjojen digitointiprojektista ( euroa) ja IT-laitteiden hankinnasta ( euroa). Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ,35 milj. euroa positiivinen eli tulorahoitus on puolen vuoden aikana riittänyt alhaisiin investointimenoihin ja rahoitusta on riittänyt myös rahoitustoimintaan. Rahavarojen lisääntyminen on euroa, koska rahoitustoiminnan nettorahavirta on euroa negatiivinen. Rahoitustoiminnan rahavirran negatiivisuuteen vaikuttaa se, että viime vuoden lopulla toimintaan otettu euron laina maksettiin kokonaan pois alkuvuoden aikana. Talousarviossa rahavarojen muutos on arvioitu koko vuoden osalta hieman positiiviseksi. Kuuden kuukauden jälkeen rahavarojen positiivinen muutos on talousarvioon verrattuna euroa parempi. Nettorahavirran parempaan kehitykseen vaikuttaa merkittävimmin vuosikatteen arviota suurempi toteutuma kesäkuun lopussa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä toteutumisvertailun tiedoksi.

5 5 Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) 146 Sijoitustuottoraportti Esittelijä: talouspäällikkö 146 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti /114 varainhoidon ohjeistuksen seuraavaksi: Porin ev.lut. seurakuntayhtymän varainhoidossa toteutetaan kohtuullisen riskin periaatteen mukaista toimintatapaa, jossa turvataan jatkuva maksuvalmius. Vuotuinen pääoman tuottotavoite on neljästä kuuteen prosenttia (4 6 %). Prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitusvaihtoehtojen välillä ovat seuraavat: - korkosijoitukset % - osakesijoitukset 0 50 %. - lisäksi omana ryhmänä kiinteistösijoitukset. Vuoden 2011 alkupuoliskon aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta euroa. Alkuvuoden 2010 aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta euroa. Tuottojen erittely vuodelta 2011: - osakesijoitukset euroa - korkosijoitukset euroa. Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen nettotuotot olivat alkuvuoden aikana euroa. Hautainhoitorahaston sijoitustuotot olivat vuoden 2011 alkupuoliskolla euroa ja euroa vuonna 2010 vastaavana aikana. Osakehuoneistojen tuotto oli vuoden 2011 alkupuoliskolla euroa. Seurakuntayhtymän varainhoidon tuotot nousivat 61 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna (ilman kiinteistötuottoja). Vuoden 2011 alkupuoliskolla varainhoidon tuotto sijoitettaville rahavaroille oli 3,2 % (puolen vuoden ajalta hankintahinnasta laskettuna) ja varainhoidon vuositason tuottotavoitteesta oli saavutettu 75 %, joten alkuvuosi on kulunut hyvin vuositavoitteen mukaisesti. Alkuvuonna 2011 varainhoidon tuotto oli korkosijoituksissa 2,6 % ja osakesijoituksissa 4,2 %. Tuotot ovat vuoden alkupuoliskolla toteutuneita kirjattuja ja osin alkupuoliskolle jaksotettuja korkotuottoja. Lyhyiden korkosijoitusten tuottokertymä on vaatimaton ja alle tuottotavoitteen, koska korkotaso vuoden 2009 alun jälkeen pysynyt hyvin alhaalla. Esim. kuuden kuukauden euribor-korko nousi vuoden 2011 alkupuoliskon aikana noin 40 %, mutta oli edelleen selvästi alle kahden prosentin tasossa. Pitkäaikaisten korkosijoitusten tuotto on vuositasolla tuottotavoitteen mukainen, koska näitä sijoituksia on tehty hyvätuottoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Korkosijoitusten markkinahinta ei ole alkuvuoden 2011 aikana paljon muuttunut (hieman parantunut).

6 6 Pitkäaikaisten takuutuottoisten tai pääomaturvattujen sijoitusten tuottoihin on kirjattu neljän realisoituneen indeksilainan tuotto, koska näitä sijoituksia erääntyi vuoden 2011 alkupuoliskolla. Kolmesta erääntyneestä sijoituksesta kertyi tuottoa, joka ei kuitenkaan ollut sijoitustuottotavoitteen mukainen, jos lopussa saadun tuoton jakoi koko sijoitusajalle. Pääomaturvattujen Indeksilainojen osuus sijoituksista on vähentynyt selvästi. Osakemarkkinoiden kehitys oli vuoden 2011 alkupuoliskolla keskimäärin laskeva ja kurssit keskimäärin laskivat yli 10 %. Kehitystä kuvaava OMX Helsinki indeksi oli vuoden alussa noin pistettä ja puolivälissä noin pistettä. Kurssitaso vaihteli alkuvuoden aikana ja alkuvuonna kurssit myös osittain nousivat. Pääosa osakesijoituksista oli kesäkuun lopussa edelleen paljon (yhteensä noin euroa) hankintahinnan alapuolella. Alkuvuonna osakesijoitusten tuoton muodostivat osinkotulot ( euroa). Niiden lisäksi toteutui muutama voitollinen osakekauppa. Uusia osakesijoituksia tehtiin alkuvuonna eurolla osin myytyjen osakkeiden tilalle. Osakkeiden myyntivoittojen ja osinkojen tuotto oli hankintahinnasta laskettuna 4,2 % ja markkina-arvosta laskettuna 5,3 %. Heinäkuussa osakkeiden kurssit laskivat voimakkaasti, keskimäärin yli 20 %. Kurssien voimakas lasku ja yleisen markkinatilanteen heikentyminen pienentävät osakesijoitusten loppuvuoden tuottoa, joka jäänee vähäiseksi. Porin seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten nettotuotto jäi hieman tavoitteesta (tavoitetuotto 6 kk:n aikana on 2 %) alkuvuoden aikana ja oli hankintahinnasta 1,9 % ja arvioidusta markkinahinnasta 1,4 %. Omista kiinteistöistä vuokrattujen huoneistojen tuotto jäi alhaiseksi, 0,6 %:iin. Osakehuoneistot (pois lukien Antinkatu 22) on hankittu lähes 50 vuotta sitten (1960-luvulla) ja hankintahinnasta laskettu tuotto on sen takia korkea, 13,5 %. Antinkatu 22:n osakehuoneistojen nettotuotto oli 6 kk:n aikana euroa, hankintahinnasta laskettuna 1,8 % ja markkinahinnasta 1,4 %. Hautainhoitorahaston osakehuoneistojen (8 kpl) nettotuotto hankintahinnasta oli alkuvuoden aikana tuottotavoitteen ylittävä, 9,6 %. Markkinahinnasta laskettu tuotto oli tavoitteen mukainen 2,3 % 6 kk:n aikana. Hautainhoitorahaston osakehuoneistot on hankittu pääosin vuosina Varainhoidon jakautuminen ohjeistuksen mukaisiin ryhmiin ja niiden tuotto pääomalle ovat alla olevassa taulukossa (tuottotavoite on 4 6 % vuositasolla). Tuotto pääomalle on laskettu taulukkoon sekä hankintahinnasta että markkinaarvosta. Vuodenvaihteeseen verrattuna osakkeiden osuus on laskenut noin 5 %-yksikköä ja korkotuottoisten sijoitusten osuus vastaavasti kasvanut.

7 7 Porin ev.lut. seurakuntayhtymä VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO 1 6/2011 Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% osuus hankinta- markkinahinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50 % 49,0 % ,6 % 2,7 % Osakesijoitukset enint. 50 % 51,0 % ,2 % 5,3 % Yhteensä ,2 % 3,6 % Kiinteistösijoitukset - osakehuoneistot ,0 % 1,4 % - kiinteistöt ,6 % 0,6 % Yhteensä ,9 % 1,4 % Sijoituskulut HAUTAINHOITORAHASTO Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% osuus hankinta- markkinahinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50% 58,0 % ,5 % 1,4 % Osakesijoitukset enint. 50% 42,0 % ,7 % 3,0 % Yhteensä ,0 % 1,8 % Kiinteistösijoitukset ,6 % 2,3 % Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä sijoitusselvityksen ajalta tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Suomen Idäntyö UP ry:n avustusanomus Esittelijä: talouspäällikkö SUOMEN IDÄNTYÖ UP RY:n toiminnanjohtaja UPE POUTIAINEN on lähettänyt Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn, oheisena liitteenä jaettavan taloudellisen tuen/kolehtianomuksen.

8 Suomen Idäntyö UP ry. toimii kansainvälisen diakoniatyön kautta köyhien auttamiseksi lähialueella ja Itä-Euroopassa. Yhdistys on toiminut kohta 17 vuoden ajan. Yhdistyksessä tehdään vapaaehtoistyötä, eivätkä työntekijät saa työstään palkkaa tai palkkiota. Yhdistys kamppailee jatkuvasti taloudellisten vaikeuksien kanssa. Vuonna 2010 yhdistys toimitti apua 8,3 milj. euron arvosta. Yhdistys tarvitsee rahaa kroonikkovaippojen ostoon sekä kuljetusten ja välivarastoinnin rahoittamiseen. Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole varattu määrärahaa kyseiseen tarkoitukseen. Seurakunnat voivat halutessaan kerätä kolehteja Suomen Idäntyö UP ry:n toiminnan tukemiseksi. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää olla myöntämättä avustusta Suomen Idäntyö UP ry:lle. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 2) Oikaisuvaatimus Noormarkun ja Lassilan hautausmailla voimassaolevien 1 10 vuoden hoitosopimusten hoitotason määrittämisestä Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /247, että alkaen Noormarkun ja Lassilan hautausmailla yli vuoden ja enintään 10 vuoden pituisten hautojen hoitosopimuksissa hautojen hoitoa jatketaan sopimuskauden loppuun asti siten, että hoitosopimusten hoitotaso määräytyy maksetun pääoman ja sen tuoton mukaan. TIM HARJU-JEANTY on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn, oheisena liitteenä jaettavan oikaisuvaatimuksen yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä Hän sai päätöksen tietoonsa vasta elokuun alussa Oikaisuvaatimus koskee Harju-Jeantyn sukuhaudan hoitoa Noormarkun hautausmaalla. Haudanhoito: Vuonna 2006 on maksettu 890 euroa Harju-Jeantyn haudanhoidoksi vuosiksi (10 vuotta). Hauta käsittää 7 vierekkäistä paikkaa. Paikat ovat kirkkomaalla ja lohkossa A; haudalla on kuusi hautakiveä. Vuoden 2011 hinnaston mukaan 1 vuoden hoito haudalla maksaa 147 euroa, 5 vuoden hoito 798 euroa ja 10 vuoden hoito euroa. Tim Harju-Jeanty edellyttää oikaisuvaatimuksessaan, että haudat 6 kpl hoidetaan vuosina toteutetulla käytännöllä sopimuskauden 2015 loppuun. He hyväksyvät hoitotason tasolle 1 pegonia/3 hopealehteä jokaiselle kuudelle haudalle. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että sopimus on yksipuolisesti lopetettu mitään ilmoittamatta toiselle sopijaosapuolelle. Sopimusta ei kuitenkaan ole lopetettu, vaan yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaan hoitotaso on määräytynyt

9 alkaen maksetun pääoman ja sen tuoton mukaan ja kyseessä olevan hoidon osalta päätös merkitsi hoitotason alentumista. Vuonna 2006 maksettu hinta 890 euroa ei riitä kyseessä olevalla isolla haudalla hoidon alkuvuosina toteutettuun hoitotasoon. 890 euroa riittää nykyisen hoitohinnaston mukaan noin kuudeksi vuodeksi. Siten oikaisuvaatimuksessa esitetyn entisen hoitotason säilyttäminen edellyttää hoidon neljäksi loppuvuodeksi kukkien osalta lisämaksua 300 euroa. Toisena vaihtoehtona on järjestää haudalle (kaikkien hautakivien kohdalle) perennahoito pikkusydän-kukalla jäljellä olevaksi neljäksi vuodeksi, jolloin lisämaksua ei tarvita ja hoito voidaan tehdä alkuperäisellä pääomalla. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hylätä Tim Harju-Jeantyn oikaisuvaatimuksen, koska hautojen hoidosta vuonna 2006 maksettu pääoma ei riitä oikaisuvaatimuksessa esitettyyn hoitotasoon. Vastauksena annetaan haudan hoitotapa jäljellä olevaksi neljäksi vuodeksi: haudalle järjestetään kaikkien hautakivien kohdalle perennahoito kesäpikkusydän-kukalla jäljellä olevaksi neljäksi vuodeksi, jolloin hoito voidaan tehdä sopimuskauden loppuun asti alkuperäisellä pääomalla. Toisena vaihtoehtona haudan haltija voi halutessaan maksaa haudan hoitamiseen lisämaksun 300 euroa, jolla oikaisuvaatimuksessa esitetty entinen hoitotaso voidaan säilyttää jäljellä olevaksi neljäksi vuodeksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 3) Oikaisuvaatimus talouspäällikön päätöksestä koskien maksuvapautusanomusta hautauslaskusta Esittelijä: talouspäällikkö TUULA HÄLLFORS-LAAKSONEN on lähettänyt oikaisuvaatimuksen talouspäällikön päätökseen nro 39/2011 ( ), joka koski maksuvapautusta hautauslaskusta. Oikaisuvaatimus jaetaan oheisena liitteenä. Päätöksen 39/2011 päätös oli: 9 Myönnetään146,90 euron suuruinen maksunalennus Aino Hällforsin kuolinpesälle Aino Hällforsin kuolinpesän hautauslaskun 350,90 euroa maksamiseen. Alennuksen jälkeen maksettava maksu on 204,00 euroa. Tuula Hällfors-Laaksonen hautauksen järjestäjänä vastaa (vastuu alennuksen jälkeen 204,00 euroa) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautauslaskun maksamisesta.

10 Vainaja Aino Hällfors oli asunut Porissa vuoden 2008 syksyyn asti ja lopun elämänsä alle 3 vuotta Loimaalla. Alun perin hautauslasku on tehty Loimaalla asuneelle ei-porilaisen hinnaston mukaan ja oli 350,90 euroa. Porilaiselle vastaava lasku olisi ollut 175,45 euroa. Päätöksessä 39/2011 maksu on alennettu 204 euroon ottaen huomioon anomuksessa esitetty lyhyehkö Loimaalla asumisaika. Perukirjan mukaan kuolinpesän varat ovat euroa, jotka riittävät hautauslaskujen maksamiseen. Kuolinpesän ensisijaisen vastuun jälkeen Tuula Hällfors-Laaksonen hautauksen järjestäjänä (tilaajana) vastaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautauslaskun (alennettu summa 204 euroa) maksamisesta. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää (liite 4) hylätä Tuula Hällfors-Laaksosen oikaisuvaatimuksen Krista Kiurun luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen KRISTA KIURU on lähettänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle päivätyn seuraavansisältöisen eroanomuksen: Tultuani valituksi ministeriksi, anon eroa Porin seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston jäsenyydestä. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 7:2 :n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö saa eron kirkkolain 7. luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE esittää KV:lle, että se päättää 10 1) todeta Krista Kiurun luottamustoimen yhteisessä kirkkovaltuustossa lakanneen ja 2) että tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tulee Antti Vuolanne.

11 Porin metsähautausmaan yleisilme Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 151 ANNELI JA JUKKA SALMINEN sekä HANNAMARI HEIKKINEN ovat lähettäneet yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Metsähautausmaan yleisilme Haluamme lähestyä Teitä kirkkoneuvosto, Metsähautausmaan yleisilmeestä. Olemme saattaneet isämme ja appivanhemman haudan lepoon. Se näky mikä Metsähautausmaalla varsinkin kesällä vallitsee on jotain aivan sanoinkuvaamatonta. Ne korut, patsaat (koirat, kissat ym.) mitä haudoille sallitaan tuoda on erittäin loukkaavaa vainajia kohtaan. Olemme keskustelleet siellä olevien seurakunnan työntekijöiden kanssa. He sanovat, että ovat voimattomia asian suhteen. He kyllä opastavat omaisia ja vetoavat järjestyssääntöihin. Laatikaa niin selvät säännöt ja laittakaa sääntöihin myös, että seurakunta pidättää oikeuden korjata pois kaikki sen mikä ei kuulu Metsähautausmaan yleisilmeelle. Tehkää pieni katos mihin työntekijät voivat korjata tämän ylimääräisen krääsän pois. Jakakaa näitä ohjeita omaisille. Toivomme, että tulette palauttamaan hautausmaan sille kuuluvalle arvolle, mitä Metsähautausmaa on alun perin tarkoitettu, luonnonkauniiksi hautausmaaksi. Seurakuntalaisina ja kirkollisveron maksajina katsomme, että meillä on oikeus puuttua tähän epäkohtaan, siellä lepäävät omaisemme. KIRKKOLAIN 17:5 :n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmailla on käyttösuunnitelmat, joissa ohjeistetaan hautausmaan käyttöön, istutuksiin, muistomerkkeihin ym. liittyvät asiat. Porin metsähautausmaan käyttösuunnitelmassa määrätään hautamuistomerkeistä ja hautausmaan hoidosta seuraavasti: Muistomerkkien on sovelluttava metsähautausmaan tyyliin ja luonteeseen sopiviksi. Eri materiaaleista valmistetut ristit, luonnonkivet ja sen tyyppiset muistomerkit, jotka ovat alueelle sopivia, tulevat kysymykseen. Muistomerkin suurin koko on 45 x 45 cm. Hautausmaa hoidetaan ja pidetään kunnossa huomioiden, että luonnonkasvit ja -pinta säilyvät mahdollisimman hyvin. Erikseen ei ole ohjeita erillisille muistoesineille, joiden tuonti haudoille on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Hautauksen jälkeisen ensimmäisen vuoden ajan muistoesineiden tuonti on vilkasta. Hautausmaan työntekijät ovat resurssiensa puitteissa siistineet selkeästi epäsiistejä hautoja. Haudalla on kuitenkin hallinta-aika, jona aikana hautojen siisteydestä vastaa haudan haltija. Näin ollen seurakunta ei voi puuttua

12 haudan hoitoon muuten kuin siltä osin, kun omaiset rikkovat käyttösuunnitelmassa mainittuja sääntöjä. Koska erilaisten muistoesineiden tuonti haudalle on jatkuvasti lisääntynyt, hautauspalvelut tulevat lisäämään omaisille jaettavaan ohjevihkoon tekstin, jossa muistutetaan haudan hoidosta hautausmaan arvon mukaisesti sekä informoimaan asiakkaita paikan päällä haudan arvon mukaisesta hoidosta. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) että hautauspalvelut tulevat lisäämään omaisille jaettavaan ohjevihkoon tekstin, jossa muistutetaan haudan hoidosta hautausmaan arvon mukaisesti sekä informoimaan asiakkaita paikanpäällä haudan arvon mukaisesta hoidosta ja 2) antaa edellä esitetyn tiedoksi kirjeen allekirjoittaneille Anneli ja Jukka Salmiselle sekä Hannamari Heikkiselle. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Porin metsähautausmaan lämmitysjärjestelmä Esittelijä: kiinteistöpäällikkö PORIN METSÄHAUTAUSMAAN rakennusten lämmitysjärjestelmä on vesikiertoinen öljylämmitys. Kattila on alkuperäinen vuodelta Öljyn hinnan kohoamisen vuoksi on Uudenniityn alueen yrittäjien kiinnostus kaukolämpöön lisääntynyt siinä määrin, että Pori Energia on rakentanut alueelle kaukolämmön runkolinjan, johon myös Porin metsähautausmaan rakennusten on mahdollista liittyä. Kaukolämmön liittymismaksu 250 kw:n tilausteholla on ,69 euroa. Lämmönjakohuoneen muutostöiden kustannukset ovat suunnittelu- ja rakennuttamiskuluineen noin euroa. Tarjoukset muutostöistä esitellään kokouksessa. Nykyinen kattila on 22 vuotta vanha, joten kaukolämpöön siirtyminen olisi ajankohtaista. Lisäksi kaukolämpö Porissa tuotetaan yli 90-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä. Tämänhetkisen öljyn hinnalla investoinnin takaisinmaksuaika on noin 6 7 vuotta. Hanke voitaisiin rahoittaa investointiosan toteutumatta jääneistä Mikonkatu 8:n maalaushankkeista euroa ja Esivallankatu 6:n maalaushankkeista euroa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE

13 13 Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) liittää Porin metsähautausmaan rakennukset kaukolämpöön liittymishinnan ollessa ,69 euroa ja antaa muutostyön edullisimman tarjouksen tehneelle urakoitsijalle sekä 2) esittää KV:lle, että se päättäisi siirtää tänä vuonna toteutumatta jäävistä Mikonkatu 8:n maalausinvestoinnista euroa ja Esivallankatu 6:n maalausinvestoinnista euroa Porin metsähautausmaan lämmitysjärjestelmän muutostyöhön. Käsittely: Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esitteli saapuneita tarjouksia. Lämmitysjärjestelmän muutostyö annettiin edullisimman tarjouksen tehneelle Vehmasputki Oy:lle euron hintaan ja lisäksi savupiipun purkutyön euron hintaan Kiinteistö Oy Porin Antikatu 22:n osakkeiden myynti Esittelijä: kiinteistöpäällikkö KIINTEISTÖ OY PORIN ANTINKATU 22 valmistui Tavoitteena oli, että yhtiöstä myydään osakkeita siten, että seurakuntayhtymä jää suurimmaksi osakkeenomistajaksi. Hankkeen valmistuttua markkinatilanteesta johtuen myyntitavoitteeseen ei päästy. Asunnot ovat olleet vuokrattuina. Keväällä kiinteistöpäällikkö antoi kiinteistönvälittäjälle toimeksiannon vapautuneen kolmion myynnistä. Tuomo Juhani Kaapeli on tehnyt osakkeesta A 28, 3 h + kk + s, 73 m 2 tarjouksen euroa pyydetyn hinnan oltua euroa (2.780 euroa/m 2 ). Lisäksi tarjoaja ostaisi autopaikan pyydettyyn euron hintaan. Seurakuntayhtymän omistamat kolmiot soveltuvat parhaiten omistusasunnoiksi. Mikäli nyt myynnissä oleva kolmio ja autopaikka myydään, jää seurakuntayhtymälle 72 %:n omistusosuus yhtiöstä. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää myydä Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n osakkeet velattomaan hintaan euroa ja autohallipaikan nro 70 (osakkeet

14 Antti Pekolan aloite krematorion toimintatavoista Esittelijä: kiinteistöpäällikkö ) euron hintaan Tuomo Juhani Kaapelille. ANTTI PEKOLA on tehnyt päivätyn seuraavansisältöisen aloitteen: Teen kunnioittaen seuraavan aloitteen KN:n kokoukseen. Tietooni on tullut kritiikkiä Porin krematorion toiminnasta. On tullut palautetta, että tuhkaus siunaustilaisuuden jälkeen kestää parisen viikkoa. Muualla Suomessa on käytäntö, että omaiset saavat uurnan viikko siunauksen jälkeen. Tällä hetkellä uurnan luovutusajat ovat päivittäin klo Voisi olla perusteltua, että edes yhtenä päivänä viikossa uurnan voisi noutaa klo mennessä. Ehdotan siksi, että krematorion toimintatavat selvitetään ja tarvittaessa tarkistetaan ohjeet. Käppärän hautausmaan krematoriossa tuhkataan vuodessa noin 900 vainajaa. Pääosa tuhkauksista tapahtuu yhdellä uunilla. Ruuhkatilanteissa ja huoltojen yhteydessä tuhkaus tapahtuu kellarissa sijaitsevalla vanhalla uunilla. Krematorio on pääosin käytössä tiistaista torstaihin, johon tämänhetkiset resurssit riittävät. Maanantai on usealla työntekijällä vapaapäivä ja perjantaina sekä lauantaina henkilöstön resurssit kuluvat hautausmaiden hoitotyön ohella siunauksiin ja uurnan laskuihin. Tällä hetkellä siunaus-, hautaus- ja tuhkausprosessit toimivat organisoidusti olemassa olevilla resursseilla. Pääsääntöisesti siunausviikonlopun jälkeen tuhkaus aloitetaan tiistaina ja hautausaikoja annetaan seuraavaan viikkoon. Muihin seurakuntiin haudattavien tuhka voidaan luovuttaa kuluvalla viikolla tuhkausten edetessä. Nopeampi aikataulu edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä ja toisen uunin käytön lisäystä. Vastaavan kokoisilla paikkakunnilla luovutusajat ovat samansuuntaisia. Useilla paikkakunnilla ovat omat seurakuntalaiset etusijalla, mihin Porin seurakuntayhtymässä ei ole menty. Nykyisellä järjestelyllä ympäristöseurakunnat voidaan tarkemmin aikatauluttaa. Uurnan luovutus vertailupaikkakunnilla tapahtuu virka-aikana, kuten Porissakin. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) että, krematorion toimintatapaa ei ole syytä muuttaa eikä iltapäivystykseen ole nykyisellä kysynnällä tarvetta ja 2) merkitä edellä esitetyn tiedoksi vastauksena Antti Pekolan aloitteeseen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen asia palautettiin.

15 Hautausmaakatselmusten työryhmä HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖN 13 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa on todettava, 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu; 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti; 4) onko seurakuntayhtymän huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista ja 5) onko hautausmaan henkilökunta noudattanut sille vahvistettua johtosääntöä. Katselmuksesta on laadittava pöytäkirja. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on valinnut toimikaudekseen hautausmaakatselmusten työryhmän toimittamaan hautausmaiden katselmukset. Katselmuksiin ovat osallistuneet myös ylipuutarhuri ja kyseisen hautausmaan työnjohtaja. Katselmustyöryhmän jäseninä vuosina ovat toimineet Marjatta Salonen, Marlene Höglund ja Pekka Ratola. PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN PALKKIOSÄÄNNÖN 2.2 :n mukaan kokouspalkkiota maksetaan mm. hautausmaiden katselmuskokouksista. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) valita hautausmaakatselmusten työryhmän, jonka tehtävänä on vuosittain toimittaa hautausmaiden katselmukset ja 2) valita työryhmään kolme yhteisen kirkkoneuvoston jäsentä. Työryhmään valittiin Pekka Ratola, Marjatta Salonen ja Antti Pekola.

16 Seurakuntayhtymän edustaja riita-asiassa Porin ev.lut. seurakuntayhtymä on haastettu vastaajaksi Satakunnan käräjäoikeuteen kahdessa riita-asiassa, jotka koskevat työsopimuksen perusteetonta irtisanomista. Asiat ovat tulleet vireille Vastaajaksi on haastettu myös Porin Teljän seurakunta. Kantajina ovat Eeva Siira ja Irmeli Koski-Tuuri. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /149 hyväksyä Satakunnan käräjäoikeudelle annettavat vastaukset seurakuntayhtymälle esitettyihin kanteisiin. Satakunnan käräjäoikeus on lähettänyt seurakuntayhtymälle tiedoksi kantajien päivätyt lausumat. Vastaajat ovat mm. pyytäneet, että asia käsitellään Satakunnan käräjäoikeudessa täysilukuisessa kokoonpanossa. Asiakirjat ovat nähtävänä ennakolta hallintovirastossa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /256 merkitä kantajien lausumat tiedoksi ja oikeuttaa palkkaamaan tarvittaessa seurakuntayhtymälle lakimiehen asian oikeuskäsittelyyn. Satakunnan käräjäoikeus on lisäksi ilmoittanut, että valmisteluistunto pidetään ja että kolmen tuomarin kokoonpanossa pidettävän pääkäsittelyn ajankohta on alustavasti ja niin, että pääkäsittely tarvittaessa jatkuu maanantaina Seurakuntayhtymän edustajaksi käräjäoikeuteen on palkattu Asianajotoimisto Viinikkala & Ylikoski Ky. Toimeksiantoa hoitaa asianajaja Raine Ylikoski. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE merkitä valinnan tiedoksi. Käsittely: Kokouksessa hallintopäällikkö ilmoitti, että pääkäsittely on siirretty pidettäväksi Heikki Kruusin sivutoimilupa-anomus Esittelijä: Yhteisen seurakuntatyön päällikkö Perheneuvoja HEIKKI KRUUS on lähettänyt päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen:

17 Anon lupaa toimia sivutoimisesti työnohjaajana, kouluttajana ja psykoterapeuttina työn ulkopuolella vähäisessä määrin. VIRKASÄÄNNÖN 20 :n mukaan viranhaltijan oikeudesta ottaa ja pitää sivutointa säädetään kirkkojärjestyksen 6. luvun 5 :ssä. Ellei sivutoimesta päättäminen kuulu tuomiokapitulille, siitä päättää viran täyttävä viranomainen. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 6. luvun 5 :n mukaan, jollei päätoimisella viranhaltijalla ole kiinteää työaikaa, sivutoimen harjoittamiseen on aina haettava lupa. JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää myöntää Heikki Kruusille sivutoimiluvan. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Hanneli Grönlundin vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Ahlaisten seurakunnan ja Porin seurakuntayhtymän kanttori HANNELI GRÖNLUN- DILLE on myönnetty 10 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 13 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (13 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 13 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 15 % peruspalkasta. myöntää Hanneli Grönlundille vuosidonnaisen palkanosan 13 vuoden palvelun perusteella alkaen Kristiina Jokisen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 17 Keski-Porin seurakunnan lastenohjaaja KRISTIINA JOKISELLE on myönnetty 6 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 8 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (8 vuotta) alkaen.

18 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 8 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 8 % peruspalkasta. myöntää Kristiina Jokiselle vuosidonnaisen palkanosan 8 vuoden palvelun perusteella alkaen Mikko Jokisen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Keski-Porin seurakunnan nuorisotyönohjaaja MIKKO JOKISELLE on myönnetty 8 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 10 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (10 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 10 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 12 % peruspalkasta Sirpa Kosken vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen 18 myöntää Mikko Jokiselle vuosidonnaisen palkanosan 10 vuoden palvelun perusteella alkaen. Keski-Porin seurakunnan lastenohjaaja SIRPA KOSKELLE on myönnetty 6 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 8 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (8 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 8 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 8 % peruspalkasta.

19 19 myöntää Sirpa Koskelle vuosidonnaisen palkanosan 8 vuoden palvelun perusteella alkaen Tanja Lahden vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Pihlavan seurakunnan lastenohjaaja TANJA LAHDELLA on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 9 vuotta 2 kuukautta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (8 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 8 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 11 % peruspalkasta. myöntää Tanja Lahdelle vuosidonnaisen palkanosan 8 vuoden palvelun perusteella alkaen Sari Meriluodon vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Kiinteistöpalveluiden vahtimestari-siivooja SARI MERILUODOLLE on myönnetty 4 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 6 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (6 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 6 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 4 % peruspalkasta. myöntää Sari Meriluodolle vuosidonnaisen palkanosan 6 vuoden palvelun perusteella alkaen.

20 Kirsi-Marja Mäkisen vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Kiinteistöpalveluiden talonmies-vahtimestari KIRSI-MARJA MÄKISELLE on myönnetty 4 vuoden palveluun perustuva vuosisidonnainen palkanosa alkaen. Hänellä on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 6 vuotta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (6 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 6 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 4 % peruspalkasta. myöntää Kirsi-Marja Mäkiselle vuosidonnaisen palkanosan 6 vuoden palvelun perusteella alkaen Aino Nylundin vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Silokallion kurssikeskuksen keittiöapulainen AINO NYLUNDILLA on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 6 vuotta 5 kuukautta, joten hänellä on oikeus vuosidonnaiseen palkanosaan (6 vuotta) alkaen. KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 33 :n mukaan viranhaltijalle maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa 6 vuoden palvelusta, jolloin palkanosan määrä on 4 % peruspalkasta. myöntää Aino Nylundille vuosidonnaisen palkanosan 6 vuoden palvelun perusteella alkaen Sanna Pirttijärven vuosisidonnaisen palkanosan vahvistaminen Silokallion kurssikeskuksen keittiöapulainen SANNA PIRTTIJÄRVELLÄ on vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa palvelua mennessä 6 vuotta 11 kuu-

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.1.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Aika Keskiviikko 5.7.2017 kello 16.00 18.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Rossi

Lisätiedot

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.5.2013 alkaen kello 16.45 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 114 Kokouksen

Lisätiedot

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia)

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.1.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 24.9.2015 klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola puheenjohtaja Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013. Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013. Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen Kellberg 132 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2013 KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä elokuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Ellen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kappelineuvosto/hautausmaakatselmus

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kappelineuvosto/hautausmaakatselmus 1 /hautausmaakatselmus KAPPELINEUVOSTON KOKOUS/HAUTAUSMAAKATSELMUS Aika keskiviikkona klo 17.00 18.30 Paikka Virolahden hautausmaa ja Pitäjäntupa läsnä/poissa Osallistujat Koivunen Anne kappalainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA KN 9/2017 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

ASIKKALAN SEURAKUNTA KN 9/2017 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA ASIKKALAN SEURAKUNTA KN 9/2017 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 18.10.2017 Kokousaika Keskiviikko 18.10.2017 klo 15 16.50 Kokouspaikka Asikkalan hautausmaa, Kappelitie 20 Läsnä Muut osallistujat Ala-Hemmilä,

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/ Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 25.8.2015 klo 16.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 87 KOKOUKSEN AVAAMINEN...

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto Aika 7.8.2012 klo 16.00 18.42 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo ja hautausmaa Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Lintumäki Aki varajäsen Kautto Kaisa jäsen, ei osallistunut 93 käsittelyyn Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: ti 5.5.2015 klo 16 17.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

A S I A T. 74 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen

A S I A T. 74 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.5.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2015 1 (6) KOKOUSAIKA 1.9.2015 klo 16 19.05 Pötönkankaan hautausmaalla katselmus ja sen jälkeen kokous KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017 Aika: to 14.9.2017 klo 16.30 Paikka: Virastotalo, sali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 177 KOKOUKSEN AVAUS 178 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 179 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 180 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 04.09.2013 1 Aika Keskiviikkona 04.09.2013 klo 16.00 19.15 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.3.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Hautausmaan katselmus

Hautausmaan katselmus Hautausmaan katselmus Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 1/ 2013. 29.1.2013 klo 18.00 19.05

Pihlavan seurakuntaneuvosto 1/ 2013. 29.1.2013 klo 18.00 19.05 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 1/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 29.1.2013 klo 18.00 19.05 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

A S I A T. 5 Energiakehityshanke Porin metsähautausmaalla ja Länsi-Porin kirkossa

A S I A T. 5 Energiakehityshanke Porin metsähautausmaalla ja Länsi-Porin kirkossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 22.1.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

204 Rakennustyöryhmän perustaminen Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaukseen

204 Rakennustyöryhmän perustaminen Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaukseen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 17.12.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 4. päivä tammikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Keskiviikkona 01.11.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Köyliön seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Eskola Petri Huitu Pertti Hulmi Merja Kankare Tarja Karilainen Leena Krusberg Mauri Kytövuori

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: ti 5.4.2016 klo 16 17.39 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2014 Aika 26.2.2014 kello 16.00 17.29 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 19.8.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. 106 Kokouksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 19.8.2014 klo 17.30 18.40 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 22.9.2014 klo 19.00 20.30 PAIKKA Lähivakuutuksen kokoustila, Kiputie 2, 2. krs., Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Silander, Outi varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston

Lisätiedot

PORIN TELJÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (5) Seurakuntaneuvosto /2017

PORIN TELJÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (5) Seurakuntaneuvosto /2017 PORIN TELJÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (5) Aika ja paikka: Tiistai 20.6.2017 klo 20.24 Teljän kirkko 83 KOKOUKSEN AVAUS... 3 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 85 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto 22.9.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 22. päivänä syyskuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika: ti 28.2.2017 klo 18 19.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot