Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot"

Transkriptio

1 Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

2 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävie ratkaisut Pikatesti (MAA9). Muua a) radiaaeiksi 777, b) asteiksi 777 radiaaia. a) 777 = 777, rad b) 777 = , 6 7. Ympyrä sektori keskuskulma o ja sitä vastaava kaare pituus, cm. Laske a) ympyrä sätee pituus, b) sektori pita-ala.,cm a) r =,0 cm b) 7 A =, cm,0 cm,8 cm. Määritä fuktio f suuri ja piei arvo. a) f ( ) = si b) f ( ) = si c) f ( ) = + si Käytetää hyväksi tietoa, että siifuktio suuri arvo o ja piei. a) si: suuri arvo ja piei arvo. (Esim. = / ja = / ) b) si: suuri arvo o ja piei arvo. (Vrt. a-kohta) c) ( + si): suuri arvo ja piei arvo. (Vrt. a-kohta). Ratkaise yhtälö. Ilmoita tulos asteia. o a) si = b) si = si c) cos si = 0 a) si = =, tai = 8, + 60 =,9 + 0 tai = 6, + 0 b) si = si = + 60 tai = + 60 c) cos si = 0 cos = si ta = = Derivoi. a) si( ) b) cos c) ta a) Dsi( ) = cos( ) cos ( si ) cos si + cos b) D = = c) D ta = ( + ta ) Lukio Calculus

3 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävie ratkaisut 6. Jatka lukujooa kolmella luvulla. Etsi löytämääsi säätöä oudattava yleise jäsee a lauseke. a), 8,, b),,,... c),, 7, a), 7, 0, a = + b), 6 6,, 7 8 a = + c) 8,7,08, a = 7. Määritä lukujoo ( ) kymmees jäse, ku ku. a =, a = ja a+ = a + a a, Jäseet kolmaesta lähtie saadaa kahde edellise summaa. Joo kymmee esimmäistä jäsetä ovat:,,, 7,, 8, 9, 7, 76,. Näi olle a 0 =. 8. Tutki lukujoo suppeevuutta ja määritä raja-arvo, mikäli lukujoo suppeee. + a) a = b) a = c) a = + + a) lim = lim =. Lukujoo suppeee, ja raja-arvo o b) lim = lim = 0. Lukujoo suppeee, ja raja-arvo o c) Lukujoo hajaatuu, sillä lim ( ) =. 9. Laske summa. a) b) a) Summa o aritmeettie, a = 7 ja d = 7. Yhteelaskettavie lukumäärä = lasketaa yhtälöstä 9 = 7 + ( ) 7. Tällöi S = 77 = 0. b) Summa o geometrie, a = 7 ja q 7. Yhteelaskettavie lukumäärä = 7 lasketaa yhtälöstä 8 = 7 7 =. Tällöi 7 ( 7 S = 7 7 ) = Sadatuhae euro laia maksetaa takaisi kymmeessä vuodessa suorittamalla kuki vuode lopussa lyheyksestä ja korosta muodostuva vakioerä. Mikä suuruie tämä vakioerä o, ku vuotuie korko o eljä prosettia? Lukio Calculus

4 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävie ratkaisut α ( α) Soveltamalla auiteeti kaavaa a = k α 0,0 (,0) a = ,09 (euroa) 0,0 saadaa Kertauskoe (MAA9). Johda käyrälle y = si origoo asetetu tageti yhtälö. Laske sitte : arvoa 0, vastaava y: arvo sekä käyrältä että tagetilta ja ilmoita arvot kahdella desimaalilla. Origoo asetetu tageti yhtälö o muotoa y = f ( 0). Koska f ( ) = si, o f ( 0) = cos 0 =. Näi olle tageti yhtälö o y =. Arvo käyrältä o y = si 0, 0,, ja arvo tagetilta y = = 0,.. Ratkaise yhtälö. Ilmoita vastaus radiaaeia. a) cos( + ) = 0, b) si = si c) si = a) cos( + ) = 0, + = ±,79 + = ±,79 + =,0 + tai =,8 + b) si = si = + tai = + = tai = + c) si = = + tai = + = + tai = Laske lausekkee si + si y suuri arvo, ku ja y ovat suorakulmaise kolmio terävät kulmat. Oletukse mukaa 0 < y, < ja + y =, jote si + si y = si + si( ) = si + cos. Fuktio f ( ) = si + cos derivaata f ( ) = cos si ollakohdat saadaa yhtälöstä ta =. Aioa kysymyksee tuleva kulma o. + f '( ) Se o maksimikohta, ja fuktio saa siiä suurimma arvosa. Lukio Calculus

5 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävie ratkaisut. Määritä e kaksi lukua, joide summa, erotus, tulo ja osamäärä ovat tässä järjestyksessä aritmeettise joo peräkkäisiä jäseiä. Eh- a Olkoot luvut a ja b. Tällöi joo peräkkäiset jäseet ovat a + b, a b, ab ja. b dosta, että kyseessä o aritmeettie lukujoo saadaa yhtälöpari a b ( a + b) = ab ( a b) a( b ) = b a ja edellee ab = ab ( a b) a( b + ) = b. b b 9 Ratkaisua saadaa a = ja b =. 8. Metsäpalstalla o kaikkiaa eri-ikäistä puuta, taimet mukaa lukie. Joka vuosi metsää harveetaa % puista ja samalla istutetaa 600 puutaita. Kuika mota puuta metsässä o kahdeksa vuode kuluttua viimeise istutukse jälkee? Puumäärä kahdeksatea vuotea viimeise istutukse jälkee o ( 0,88 ) 0, (0,88 + 0, ) = 0, ,88 Kahdeksa vuode kuluttua metsässä o oi 700 puuta Määritä lukujoo a = suuri jäse. Ilmoita suurimma jäsee tarkka + 0 arvo sekä likiarvo viide desimaali tarkkuudella. Tutkitaa fuktiota f ( ) =,, joka o jatkuva välillä ja derivoituva välillä >. Derivaata f ( ) = aioa ollakohta ( + 0) = 0 7,9 o fuktio suurimma arvo kohta. Arvoilla 0 fuktio o aidosti kasvava ja arvoilla 0 aidosti väheevä. Siksi jompikumpi luvuista f ( 7) tai f (8) o lukujoo suuri jäse. Koska f ( 7) = 0, 0886 ja 7 9 f ( 8) = 0,0886, lukujoo kahdeksas jäse a 8 = 0, 0886 o suuri Lausu lukua käyttäe summa ( ) + ( ). Summa voidaa jakaa kahdeksi osasummaksi seuraavasti: ( ) + ( ) = ( ( )) + ( ( )) Lukio Calculus

6 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävie ratkaisut = Edellie o aritmeettie summa, jossa a =, d, termie lukumäärä ja sum- + ( ) ma arvo S = =. Jälkimmäisessä summassa a =, d, termie lukumäärä ja summa arvo = + ( ) + + S = =. Yhteesä osasummat ovat + =. 8. Millä muuttuja arvolla oheisee kuvaa piirrety suorakulmio piiri o pisi mahdollie? Ilmoita vastaus kolme desimaali tarkkuudella. y y =si Käyrä y = si kulkee origo kautta ja se esimmäie positiivie ollakohta o =. Suorakulmio kaa pituus o kuva merkitöje mukaisesti. Piiri pituude ilmaisee fuktio p ( ) = ( ) + 6si, 0. Derivaata p ( ) = + 6 cos aioa ollakohta 0, 8 ratkeaa yhtälöstä cos =. Siiä kohdassa piiri saavuttaa pisimmä arvosa p ( 0,8) 7, 9, sillä määrittelyväli päätepistearvot p ( 0) = ja p ( ) = 6 ovat sitä pieempiä. Kertauskoe (MAA9). Kulma α o kolmaessa eljäeksessä ja cosα ja taα tarkat arvot. siα =. Määritä fuktioide Koska kulma α o kolmaessa eljäeksessä, se kosii o egatiivie. / cosα = ( ) = =, taα = = 69 /. Ratkaise yhtälö. a) si = si( ) b) cos( + ) = c) ta = a) si = si( ) = + tai = ( ) + = + = + 6 Lukio Calculus

7 6 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävie ratkaisut b) cos( + ) = cos( + ) = + = ± + = ± + = + tai c) ta = = + = = +. Määritä fuktio f suuri arvo. a) f ( ) = cos b) f ( ) = si + cos a) cos : suuri arvo o ja piei. (Esim. = 0 ja = ). Silloi fuktio f ( ) = cos suuri arvo o ja piei. Toisi: Tehtävä voidaa ratkaista myös tavallisee tapaa ääriarvotehtävää fuktio derivaattaa käyttäe. b) Muuoskaava si + cos = si( + ) avulla fuktio f ( ) = si + cos lauseke saadaa muotoo f ( ) = si +. Koska saa kaikki reaalilukuarvot, si + : suuri arvo o, jote fuktio suuri arvo o. Toisi: Jaksollisuude takia f ( ) = si + cos = si + + cos + = si ( + ) + cos ( + ). Nähdää, että fuktio arvot toistuvat : välei, jote rajataa tutkimus välille [0, ]. Ratkaistaa derivaata ollakohdat: f ( ) = si + cos f ( ) = cos si = 0 ta = = + Kysymyksee tulevat kohdat ja. Koska f ( 0) =, f ( ) =, f ( ) = ja f ( ) =, fuktio suuri arvo o.. Helsigi Nikolai kirko portaat ovat lampuilla valaistavat: ylimmälle portaalle asetetaa yksi lamppu, toiselle kaksi, kolmaelle kolme je., ii että kulleki portaalle paaa yksi lamppu eemmä kui lähiä olevalle ylimmälle portaalle. Tähä tarvitaa 08 lamppua. Motako porrasta o? (yo-teht. 880) Portaille asetetut lamput muodostavat aritmeettise joo, jossa a = ja d =. Alimmalle portaalle tarvittavie lamppuje määrä o sama kui portaide lukumäärä, ja se ratkaistaa yhtälöstä 08 =, joka sieveee toise + ( + ( ) ) astee yhtälöksi + 6 = 0. Positiivisea juurea = 6, joka merkitsee portaitte lukumäärää. Lukio Calculus

8 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävie ratkaisut 7. Selvitä, mikä seuraavista maksutavoista o omakotitalo myyjälle edullisi. Vaihtoehdossa A euro kauppasummasta maksettaisii kaupatekohetkellä euroa, euroa kahde vuode kuluttua ja loput eljä vuode kuluttua. Vaihtoehdossa B 000 euro kauppasummasta maksettaisii heti euroa ja loput kolme vuode kuluttua. Vaihtoehdossa C maksettaisii kaupatekohetkellä 000 euroa. Laskeassa käytetää korkokataa,7 %. Vaihtoehto A: ,07 Vaihtoehto B: ,07 Vaihtoehto C: 000 (euroa) Vaihtoehto A o edullisi , (euroa) 888 (euroa) 6. Geometrise joo kolme esimmäise jäsee summa o ja kuude esimmäise jäsee summa. Laske yhdeksä esimmäise jäsee summa. Olkoo joo a, aq, aq,... Tällöi o a + aq + aq = ja = a + aq + aq aq = a + aq + aq + q ( a + aq + aq ) = + q Siis q + = eli q =. Edellee S = + aq + aq + aq + aq = + q ( a + aq + aq 9 6 ) = + ( ) 6. = Millä : arvoilla l, l( ) ja l( + ) ovat aritmeettise lukujoo kolme esimmäistä jäsetä? Ilmoita tarkka arvo ja likiarvo kolme merkitsevä umero tarkkuudella. Ehto toteutuu, ku l( + ) l( saadaa toise astee yhtälö ( ) ) = l( ) l. = 0, joka ratkaisua l( + ) Koska miiusmerkki ei tule kysymyksee, o =,08. l Sieveykse tuloksea = ± 8. Määritä e y-taso pisteet, joilla si si y + cos cos y =.Piirrä kuvio. (yo-teht. K90/8) Kosii väheyslaskukaava perusteella yhtälö si si y + cos cos y = voidaa kirjoittaa muotoo cos( y) =. Tämä toteutuu, ku y =. Yhtälö esittää parvea yhdesuutaisia suoria y = +, Z. Esimerkiksi, jos = 0, suora o y =.. Lukio Calculus

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA7 Derivaatta Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Derivaatta (MAA7) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävien ratkaisut Pikatesti

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA Analttinen geometria Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2002 104,2 2004 106,2 a) Jakamalla 106,2 1,01919 saadaa iflaatioprosetiksi 1,92 %. 104,2 b) Jakamalla 104,2 0,98116 saadaa, että raha

Lisätiedot

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut: Varsi arkiäiväisiä, geometrise joo teoriaa liittyviä käytäö sovellutuksia ovat jaksottaisii maksuihi ja kuoletuslaiaa (auiteettilaiaa) liittyvät robleemat. Tällaisii joutuu lähes jokaie yhteiskutakeloie

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedejuoksu Oulu yliopisto Matemaattiste tieteide laitos 2010 Sisältö Yhteystiedot: Tero Vedejuoksu tero.vedejuoksu@oulu.fi Työhuoe M231 Kurssi kotisivu http://cc.oulu.fi/~tvedeju/talousmatematiikka/

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

jakokulmassa x 4 x 8 x 3x

jakokulmassa x 4 x 8 x 3x Laudatur MAA ratkaisut kertausarjoituksiin. Polynomifunktion nollakodat 6 + 7. Suoritetaan jakolasku jakokulmassa 5 4 + + 4 8 6 6 5 4 + 0 + 0 + 0 + 0+ 6 5 ± 5 5 4 ± 4 4 ± 4 4 ± 4 8 8 ± 8 6 6 + ± 6 Vastaus:

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Todennäköisyys ja tilastot. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Todennäköisyys ja tilastot. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion 3 MAA Todennäköisyys ja tilastot Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Todennäköisyys ja tilastot (MAA) Pikatesti ja kertauskokeet

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2 Kotitehtäviä 5. Ratkaisuehdotuksia. a) Jono a,..., a 500 on aritmeettinen, a = 5 ja erotusvakio d = 4. Laske jäsenet a, a 8 ja a 00 sekä koko jonon summa. b) Jono b,..., b 0 on geometrinen, b = ja suhdeluku

Lisätiedot

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää.

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. MAA9. 014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. A-OSIO: Ei saa käyttää laskinta. MAOL saa olla esillä. Maksimissaan

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13 Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.014 klo 10 13 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt: x + a) 3 x + 1 > 0 c) x x + 1 = 1 x 3 4 b) e x + e x 3

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 3: Tasogeometriaa Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 3: Tasogeometriaa 1. Yhtenevät ja yhdenmuotoiset kuviot...

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste Suora 1/5 Sisältö KATSO MYÖS:, vektorialgebra, geometriset probleemat, taso Suora geometrisena peruskäsitteenä Pisteen ohella suora on geometrinen peruskäsite, jota varsinaisesti ei määritellä. Alkeisgeometriassa

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Lausekkeita ja funktioita 1. Funktiokone...

Lisätiedot

Huom 4 Jaksollisten suoritusten periaate soveltuu luonnollisesti laina- ja luottolaskelmiin. Lähtökohtaisena yhtälönä on yhtälö (14).

Huom 4 Jaksollisten suoritusten periaate soveltuu luonnollisesti laina- ja luottolaskelmiin. Lähtökohtaisena yhtälönä on yhtälö (14). Auiteettiperiaate Huom 4 Jaksolliste suorituste periaate soveltuu luoollisesti laia- ja luottolaskelmii. Lähtökohtaisea yhtälöä o yhtälö (14). Auiteetti Nimellisarvoltaa K 0 suuruise laia maksuerä k, joka

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

Reaalianalyysin kehittyminen. Pro Gradu Miika Polso Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto

Reaalianalyysin kehittyminen. Pro Gradu Miika Polso Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Reaalianalyysin kehittyminen Pro Gradu Miika Polso Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto 14. toukokuuta 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Varhaisen ajan analyysi 4 2.1 Eudoksos Knidoslainen

Lisätiedot

18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT

18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 18.1. Moottorikäytö valita ja mitoitus ABB: vakioituje moottorikäyttöje valitamahdollisuudet äkyvät taulukosta 18.1a. Erikoistapauksissa käytetää muita moottorikäyttöratkaisuja.

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

1. MATKA, AIKA, NOPEUS

1. MATKA, AIKA, NOPEUS Nimi. MATKA, AIKA, NOPEUS Kertaa tarvittaessa diplomin V luku. Jos auton nopeusmittari näyttää koko ajan 75 km, niin auto etenee 75 h kilometriä tunnissa. Nopeus lasketaan jakamalla matka siihen käytetyllä

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot