Caverion on Euroopan johtavia kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden tarjoajia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Caverion on Euroopan johtavia kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden tarjoajia"

Transkriptio

1 Tietoa Caverionista

2 Caverion on Euroopan johtavia kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden tarjoajia Caverion suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää käyttäjäystävällistä ja energiatehokasta kiinteistötekniikkaa sekä tarjoaa teollisuuden palveluita Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa palvelurakennuksissa, teollisuuslaitoksissa ja infrastruktuurissa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja asiakaslähtöinen palvelu, joka kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet kiinteistön koko elinkaaren ajan. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Caverion syntyi kesäkuussa 2013 kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden irtautuessa YIT-konsernista itsenäiseksi konsernikseen. Vahva markkina-asema kaikissa keskeisissä toimintamaissa Kiinteistötekniset palvelut Teollisuuden palvelut Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Itävalta Tšekki Venäjä Viro Latvia Liettua Puola Romania Liikevaihto maittain Ruotsi 26 % Suomi 22 % Norja 20 % Saksa 18 % Itävalta 6 % Tanska 5 % Muut maat 3 % Henkilöstö maittain Liikevaihto Suomi 27 % milj. euroa Ruotsi 22 % Norja 20 % Saksa 14 % Tanska 6 % Tulos/osake Itävalta 4 % Muut maat 7 % 0,28 Käyttökate 70,9 milj. euroa 2,8 % liikevaihdosta Henkilöstö euroa vuoden 2013 lopussa Vuoden 2013 lukuja 02 Caverion

3 250 toimipistettä maata, pääkonttori Helsingissä yli huollettavaa kohdetta huoltoautoa osakkeenomistajaa vuoden 2013 lopussa 82 % liikevaihdosta ympäristösertifioitua toimintaa Caverion 03

4 Suunnittelemme, toteutamme ja ylläpidämme tarjoamme kattavaa palvelua kiinteistötekniikan kaikilla osa-alueilla. Energiatehokkuus on osa kaikkia palveluitamme º º º º º º º Kiinteistön energiakatselmukset ja -analyysit Energiaa säästävä kiinteistötekniikka sekä järjestelmien modernisoinnit Energiatehokkuuden optimointi järjestelmien säädöin Rakennusautomaatio ja kiinteistöjen etävalvonta Ratkaisut, jotka mahdollistavat uusiutuvien energianlähteiden, kuten aurinko- ja tuulienergian, merivesiviilennyksen tai maalämmön hyödyntämisen; olomuotoa muuttavat materiaalit kiinteistön viilennyksessä tai lämmityksessä Automaattinen jätteidenkeruujärjestelmä kokonaisille asuinalueille ESCO- ja EPC-energiansäästöhankkeiden kokonaistoimitukset säästötakuulla 04 Caverion

5 Kiinteistötekniset palvelut Teollisuuden palvelut ~90 % konsernin liikevaihdosta ~10 % konsernin liikevaihdosta Maat Kaikki 13 toimintamaata Suomi ja Ruotsi Palvelut Kiinteistötekniikan projektitoimitukset Kiinteistötekniikan huolto ja kunnossapito Projektitoimitukset teollisuudelle Teollisuuden huolto ja kunnossapito Teknisten järjestelmien suunnittelu ja toimitus rakennuksille, teollisuuslaitoksille ja infrastruktuurille Kaikki kiinteistön teknologiat käsittävät kokonaistoimitukset tai yksittäisten järjestelmien toimitukset Design & Build (Suunnittele ja toteuta) -hankkeissa Caverion on mukana kiinteistötekniikan suunnittelusta lähtien aina sen toimitukseen asti. Kilpailu-urakoinnissa toimitamme yksittäisen tai useamman teknisen järjestelmän, usein asiakkaiden valmiiden suunnitelmien pohjalta. Energiatehokkaat kiinteistötekniset ratkaisut Koko kiinteistön kokonaisvaltainen kunnossapito ja kiinteistöjohtaminen Myös yksittäiset huoltokäynnit Kiinteistöjen etä valvonta ja valvomo palvelut ServiFlex-palvelukonsepti kattaa 20 teknisellä osa-alueella yli 100 erilaista palvelua, joita yhdistelemällä asiakkaalle kootaan joustava palvelukokonaisuus yhdellä sopimuksella. Elinkaarimallissa Caverion toimittaa kohteen kiinteistötekniikan ja vastaa kunnossa pidosta jopa 20 vuoden ajan. Energiatehokkuuspalvelut Teknisten järjestelmien ja prosessien projektitoimitukset kaikille teollisuudenaloille Putkistojen, säiliöiden ja kattiloiden suunnittelu ja esivalmistus omilla konepajoilla sekä toimitus projekteihin ympäri maailmaa Caverion on Pohjois- Euroopan markkinajohtaja korkeapaineputkistoissa. Prosessien ja laitteiden kunnossapito tuotantolaitoksissa Tuotantoprosessien kokonaisvaltainen ylläpito ja ulkoistukset Myös erillispalvelut, kuten venttiilihuollot ja kattilakorjaukset ServiFlex-palvelut teollisuuden kunnossa pitoon: noin 50 palvelua kuudella teknisellä osa-alueella Teknologiat Kaikki kiinteistöjen teknologiat, muun muassa lämmitys, vesi, ilmastointi, jäähdytys, sähkö, tele, ICT, automaatio ja etävalvonta, turvallisuus ja paloturvallisuus Muun muassa putkistot, säiliöt, kattilat, sähkö automaatio, teollisuuden ilmanvaihto- ja lämmöntalteenottojärjestelmät Liiketoiminnan portfolio (2013) Konsernin liikevaihdon jakauma Projektitoimitukset Huolto ja kunnossapito Huolto ja kunnossapito 55 % Projektitoimitukset 45 % Kilpailu-urakointi Design & Build Pitkäaikaiset huoltosopimukset Lisätyöt olemassa oleville sopimusasiakkaille Yksittäiset huoltokäynnit Caverion 05

6 Caverionin keskeiset vahvuudet º Laajat palvelut, jotka kattavat kaikki talotekniikan osa-alueet ja järjestelmät kiinteistön koko elinkaaren ajan º Maantieteellisesti laaja toiminta 13 maassa sekä vahva markkinaasema kaikissa keskeisissä toimintamaissa º Vahva tekninen osaaminen ja omat innovatiiviset ratkaisut º Energiatehokkuus osana kaikkia palveluja ja ratkaisuja º Edellytykset vahvalle ja vakaalle kassavirralle: vähäinen sitoutunut pääoma, laaja asiakaspohja sekä huollon ja kunnossapidon merkittävä osuus liiketoiminnasta º Kykyä ja kokemusta kasvaa myös yritysostoin 06 Caverion

7 Referenssejä Elinkaarihanke kurkottaa vuoteen 2040 ja kunnossapito jäähdytys-, ilmanvaihto- ja valaistusjärjestelmät Lintuvaaran koulu ja päiväkoti Espoon Lintuvaaran koulun ja päiväkodin peruskorjaus- ja laajennustyöt käynnistyvät vuonna Vastaamme hankkeessa rakennusten talotekniikan toimittamisesta. Työmme paremman oppimisympäristön puolesta ei kuitenkaan pääty tähän, sillä lisäksi tuotamme kohteen kunnossapitopalvelut 25 vuoden elinkaarijakson ajan. Samalla vastaamme tilojen toimivuudesta, käytettävyydestä, kunnosta ja energianhallinnasta. Rakennushankkeen taustalla ovat vuonna 1956 rakennetun koulun sisäilma ongelmat. Kiinteistön energiankäyttöä tehostetaan hyödyntämällä lämmityksessä ja jäähdytyksessä geotermistä energiaa, tarpeenmukaisesti toimivaa ilmanvaihtoa ja valaistusta sekä osittaista led-valaistusta. Ympäristöystävällinen lentoterminaali järjestelmät, viemärija sammutustekniikka, sähkötekniikka Franz-Josef Strauss-lentokenttä Kun Münchenin kansainvälisen Franz- Josef Strauss-lentokentän laajennus työt valmistuvat vuonna 2015, pystyy lento kenttä palvelemaan vuosittain jopa 11 miljoonaa uutta matkustajaa. Caverion toimittaa hankkeeseen muun muassa m² lämmitettävää lattiapinta-alaa ja m² jäähdytettävää kattopinta-alaa, joiden myötä varmistetaan miellyttävä lämpötila vähäisellä energiankulutuksella. Lentokentän nykyisiin terminaaleihin verrat tuna laajennusosan hiilidioksidipäästöt tulevat olemaan 40 % pienemmät. Energiatehokkuutta säästötakuulla ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiojärjestelmät Moran kunta Mora on ottanut tärkeän askeleen kohti tavoitettaan tulla yhdeksi Ruotsin energiatehokkaimmista kunnista. Tavoitteena on, että tehokkaampi energiankäyttö pienentäisi kunnan energiakustannuksia miltei puolella miljoonalla eurolla vuosittain. Caverion osallistuu hankkeeseen analysoimalla kunnan koko kiinteistökannan energiankulutuksen. Laadimme jokaiselle kiinteistölle yksityiskohtaisen ehdotuksen kiinteistöteknisiin järjestelmiin kohdistuvista toimenpiteistä, jotka voivat pitää sisällään muun muassa laitteiden uusimista tai säätöjä. Kunnan taloudellista riskiä helpottaa, että kyseessä on EPC-hanke (Energy Performance Contracting), jossa Caverion lupaa kunnalle sopimuksessa määritellyt säästöt. Jos säästöjä ei saavuteta, Caverion vastaa erotuksesta. Caverion 07

8 Teknologista edelläkävijyyttä ja innovatiivisia ratkaisuja Caverionilla on erikoisosaamista vaativien kohteiden, kuten puhdastilojen, sairaaloiden ja laboratorioiden teknisten järjestelmien toteutuksessa º Energiansäästö º Rakennusautomaatio, kiinteistö teknisten järjestelmien etävalvonta ja kiinteistövalvomopalvelut º Jäähdytysratkaisut º Sammutus- ja sprinkleriratkaisut º Turva- ja AV-järjestelmät º LuxCool-alakattoelementti, johon on yhdistetty kaikki toimistotiloissa tarvittava tekniikka º Krantz-tuotemerkki (muun muassa ilmanvaihto-, jäähdytys-, lämmitys- ja puhdasilmaratkaisut) Oma tutkimus- ja tuotekehityskeskus Saksan Aachenissa 08 Caverion

9 Referenssejä Kiinteistövalvomo vahtii myös energiankäyttöä valvomopalvelut Keskon kauppapaikat Uusimme vuonna 2013 pitkäaikaisen yhteistyömme Keskon pääkaupunkiseudun kauppapaikkojen kunnossapidossa sekä valtakunnallisissa kiinteistövalvomopalveluissa. Ympärivuoro kautiseen kiinteistövalvomoomme on liitetty noin 150 Keskon kiinteistöä ympäri 700 kauppapaikkaa. Seuraamme etä yhteyksien välityksellä kiinteistöteknisten järjes tel - mien toimintaa muun muassa Keskon ruokakaupoissa, marketeissa ja rautakaupoissa. Etävalvonnan ansiosta voimme ongelmatilanteissa ryhtyä viipymättä korjaaviin toimenpiteisiin joskus jopa suoraan valvo mosta käsin. Väärät hälytykset voidaan sulkea pois ja turhia huoltokäyntejä karsia. Kun laitteet säädetään oikein ja ne toimivat niin kuin pitääkin, tehostuu myös energiankäyttö. Vaativaa teknologiaa sairaalalle (suunnittelu ja toteutus) kokonaistoimitus sisältäen muun muassa LVI-, sammutus- ja automaatiojärjestelmät Jenan yliopistollinen sairaala Toimitamme monipuolista kiinteistötekniikkaa Jenan yliopistollisen sairaalan toiseen rakennusvaiheeseen. Kyseessä on yksi Saksan suurimmista sairaalahankkeista. Noin kolmivuotisessa hankkeessa suunnittelemme ja toteutamme sairaalalle kiinteistötekniset järjestelmät, jotka huolehtivat muun muassa potilashuoneiden, leikkaussalien ja laboratorioiden ilmanvaihdosta, lämmityksestä ja jäähdytyksestä. Vastaamme myös vesi- ja kaasusammutuslaitteistoista sekä ratkaisuista, joiden avulla tuotetaan steriloinnissa käytettävää vesihöyryä. Caverionilla on vahvaa osaamista vastaavanlaisista vaativista kohteista sekä muun muassa puhdastilaratkaisujen toteuttamisesta useille sairaaloille ja laboratorioille. Ammattitaito pitää vesivoimalaitoksen käynnissä kunnossapito PVO-Vesivoima PVO-Vesivoimalla on Suomessa yhteensä 12 voimalaitosta, joista Caverion pitää kumppanuussopimuksen puitteissa kunnossa seitsemää. Vastaamme Iin ja Kemijoen vesi voimalaitosten kokonaisvaltaisesta kunnossapidosta, mikä tarkoittaa muun muassa rakennusten, laitteiden sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien toimivuudesta huolehtimista. Vesivoiman tuotantoa on voitava lisätä tai vähentää nopeasti sähkönkulutuksen vaihteluiden mukaan. Tämä vaatii kunnossapitäjältä laitoksen toiminnan kokonaisvaltaista osaamista sekä erilaisten häiriö- ja ongelmatilanteiden ripeää ratkaisu kykyä. Kumppanuuden myötä Caverion sai syksyllä 2013 riveihinsä noin 30 uutta vesivoimalaitosten kunnossapidon ammattilaista. Caverion 09

10 Strategia vuoden 2016 loppuun asti Osinkopolitiikka: Osingonjako vähintään 50 % tilikauden tuloksesta 10 Caverion

11 Toiminnan tehokkuus strategian ydintavoite Keskitymme kannattavuuden tervehdyttämiseen omaa toimintaamme tehostamalla. Lisäksi haemme vahvaa kasvua huollosta ja kunnossapidosta, Design & Build -hankkeista sekä uusista ja edistyksellisistä projekteista ja palveluista. Kannattavuuden parantaminen Pohjois- Euroopassa Vahva kasvu Keski-Euroopassa orgaanisesti ja yritysostoin Laajat, uudet ja edistykselliset palvelut ja ratkaisut Tavoitteenamme on matala ja tehokas organisaatio muun muassa karsimalla kiinteitä kustannuksia, vähentämällä organisaatiotasoja ja keskittämällä projektiliiketoimintaa. Valitsemme projektit entistä tarkemmin. Kehitämme jatkuvasti huoltoliiketoiminnan tehokkuutta sen prosesseja ja työkaluja uudistamalla. huollosta ja kunnossapidosta sekä pitkistä palvelusopimuksista. Projektiliiketoiminnassa pyrimme kasvattamaan Design & Build (suunnittele ja toteuta) - hankekehityksen osuutta. Lisäksi tavoitteenamme on kasvaa valikoiduin yritysostoin erityisesti saksankielisillä alueilla. Vahvistamme teknistä erityis - entistä paremmin energiatehokkuuteen ja kiinteistöjen etävalvontaan liittyviä mahdollisuuksia sekä panostamme tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Kehitämme tuotteistettuja palvelupaketteja sekä huollon ja kunnossapidon uusia konsepteja. Kiinteistöjen etävalvonta kehitystyön kärjessä Caverion on tarjonnut kiinteistövalvomopalveluita jo yli kymmenen vuoden ajan. Nykyisin yhteensä noin kiinteistöä kuudessa eri maassa on liitetty ympärivuorokautiseen etävalvontaamme. Kiinteistöjen etävalvonta mahdollistaa asiakas kohteiden teknisten järjestelmien seuraamisen ja analysoinnin valvomosta käsin. Joissain tapauksissa järjestelmiä voidaan säätää ja ongelmia ratkaista jopa suoraan etäyhteyksin. Kiinteistön ylläpitokustannuksiin syntyy säästöjä, koska etäkäyttö vähentää muun muassa päivystyskäyntien tarvetta. Etävalvonnassa syntyvän seurantatiedon avulla voimme muun muassa tehostaa energianhallintaa ja nostaa kiinteistön arvoa. Caverion 11

12 Tavoitteenamme on olla alamme halutuin työnantaja Caverion on yrityksenä uusi, mutta meillä on kaikilla toiminta-alueillamme jo pitkä historia ja paljon arvokasta osaamista. Rakennamme vahvaa kulttuuria, luomme asiakkaillemme ainutlaatuisia tuotteita ja palveluita ja olemme samalla toimialamme suunnannäyttäjä. Toimimme vahvasti henkilöstövaltaisella toimialalla. Arvokkainta pääomaamme ovatkin koneiden, laitteiden tai rakennusten sijaan ihmisemme - lähes oman alansa ammattilaista 13 eri maassa. 12 Caverion

13 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on toimintamme lähtökohta Asiakkaalle näkyvä hyvä palvelu syntyy jokaisen caverionilaisen asenteesta, ammattitaidosta ja halusta ratkaista ongelmat kerralla kuntoon. Kaikki toimintamme perustuu yhteisiin arvoihimme: edelläkävijyyteen, yhteistyöhön, vastuullisuuteen ja erinomaiseen toimintaan. Pyrimme aktiivisesti saamaan palvelukseemme pätevimmät ja sopivimmat kiinni hyvistä työntekijöistä. Tarjoamme mahdollisuuksia uralla etenemiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä työssä oppimalla että erilaisin koulutuksin. Kartoitamme henkilöstömme näkemyksiä ja työtyytyväisyyden tasoa henkilöstötutkimuksissa ja kehityskes- mukaan caverionilaiset ovat tyytyväisiä muun muassa korkeaan työturvallisuuden tasoon sekä siihen, että he tuntevat olevansa aidosti osa työyhteisöä. Monipuolisia harjoitteluja työpaikkoja Panostamme erityisesti nuorten opiskelijoiden ja valmistumassa olevien rekrytointiin tarjoamalla heille monipuolisia harjoittelu- ja työpaikkoja. Työllistimme vuonna 2013 eri maissa yhteensä noin 800 kesätyöntekijää, opinnäytetyöntekijää ja harjoittelijaa. Osallistumme toimialoi himme liittyvien koulutusohjelmien kehittämiseen alan ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Suomessa Caverion on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Samalla sitoudumme hyvän kesätyön periaatteisiin, joita ovat muun muassa mielekäs työ ja kohtuullinen palkka sekä oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu. Turvallisuus ennen kaikkea Panostamme jatkuvasti henkilöstömme työ turvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä työpaikka, jossa ei tapahdu yhtään tapaturmaa. Turvallisuus lähtee riskien ennakoinnista ja kartoittamisesta sekä niihin puuttumisesta ennen kuin tapaturma sattuu. Ehkäisemme työtapaturmia myös muun muassa tarjoamalla perehdytystä ja työturvallisuuskoulutusta, tekemällä säännöllisiä turvallisuustarkastuksia, kannustamalla henkil östöämme työturvallisuushavain tojen tekemiseen sekä kehittämällä työkaluja ja työ ergonomiaa. Toimimme yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa turvallisemman työympäristön puolesta. Seuraamme säännöllisesti tapaturmien ja työ turvallisuushavaintojen määrää. Töitä on yhä edessä, mutta aktiivinen turvallisuustyö on jo tuottanut tulosta: tapaturmien määrä on laskenut tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Caverion 13

14 Vastuullista liiketoimintaa Luottamus ja arvostus ansaitaan toimimalla vastuullisesti. Tärkeimmät yritysvastuun teemat º Edistämme kestävää, energiatehokasta elinympäristöä tarjoamalla tuotteita ja palveluja, joilla asiakkaamme voivat pienentää ympäristövaikutustaan. º Olemme sitoutuneet minimoimaan myös omasta toiminnastamme aiheutuvat hiilidioksidipäästöt muun muassa edistämällä huoltoautojemme taloudellista ajoa. º Pidämme huolta henkilöstömme työturvallisuudesta ja -terveydestä. º Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin varmistamalla, että palvelumme on aina hyvää ja laadukasta. º Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta eettisistä toimintatavoista kaikkialla Caverionissa. Hiilijalanjälki Hiilidioksidipäästöt/liikevaihto: 18,5 (2012: 17,5) ISO sertifioitu toiminta: 82 % liikevaihdosta (77 %) Laatu ISO sertifioitu toiminta: 100 % liikevaihdosta (96 %) Työturvallisuus Tapaturmien määrä/milj. työtuntia: 9 (11) OHSAS sertifioitu toiminta: 75 % liikevaihdosta (70 %) 14 Caverion

15 Megatrendit tukevat Caverionin palvelujen kysyntää Teknologian lisääntyminen rakennuksissa, entistä tiukemmat vaatimukset energiatehokkuudelle, digitalisaatio ja hajaantuneet markkinat tukevat Caverionin liiketoiminnan kysyntää pidemmällä aikavälillä. Teknologian lisääntyminen rakennuksissa Digitalisaatio Ilmastonmuutos ja energiatehokkuus Kiinteistöteknisten palvelujen hajaantuneet markkinat Talotekniikan merkitys kasvaa teknologian kehittyessä. Tekniselle erikoisosaamiselle, jatkuvalle huollolle ja kunnossapidolle, palvelujen ulkoista miselle sekä muun muassa rakennusautomaatiolle on entistä enemmän kysyntää. Energiatehokkuus ja ympäristösertifikaatit ovat asiakkaalle ratkaiseva tekijä palveluntarjoajaa valittaessa. Uusiutuvan energian, kuten aurinkosähkön, tuulivoiman tai biopolttoaineiden hyödyntäminen vaatii uutta, edistynyttä teknologiaa. Automaatio ja etävalvonta lisääntyvät kiinteistöjen kunnossapidon perustuessa ennakointiin, tarpeenmukaisuuteen ja todellisiin olosuhteisiin. Automaatio on myös avain energia tehokkuuteen. Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden markkinoilla on paljon pieniä toimijoita, ja markkinoiden konsolidoituminen tarjoaa mahdollisuuksia kasvuun myös yritysostoin. Laaja palveluvalikoima on etu etenkin suuremmissa hankkeissa. Caverion 15

16 maaliskuu 2014 Working for better buildings Caverion Oyj PL 59 (Panuntie 11) Helsinki Puh vuosikertomus2013.caverion.com Twitter.com/caverionsuomi Linkedin.com/company/caverion Facebook.com/caverionsuomi

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen vuosikatsaus kiinteistötekniset palvelut Kiinteistöjen talotekniset järjestelmät sekä niiden käyttö ja ylläpito asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen Mitä teemme? YIT on merkittävä

Lisätiedot

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56 Vuosikertomus 2009 Sisällys YIT yrityksenä...2 Vuosi 2009 lyhyesti...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Strategia...8 Toimintaympäristö...12 Toimialat...16 Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut...18 Suomen rakentamispalvelut...23

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski 26.7.2013 Sisällys Taloudellinen kehitys Kehitys liiketoimintaalueittain Rahoitusasema Markkinanäkymät ja tulosohjeistus -konserni Oyj

Lisätiedot

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it.

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it. VUOSIK ERTOMUS 20 05 Together we can do it. 2 YIT-konsernin vuosikertomus 2005 YIT YRITYKSENÄ 1 YIT lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinat 10 Toimintakulttuuri ja vastuullinen yritystoiminta

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 4.6.2013 CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena YIT Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä YIT Oyj:n ( YIT tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on 21.2.2013 hyväksynyt

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja

KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja Vuosikertomus 2001 KONE tukee kestävään kehitykseen perustuvaa kaupunkiasumista tarjoamalla turvallisia, luotettavia ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat ihmisten liikkumista.

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

kannattava kasvu jatkui vuosikertomus2007

kannattava kasvu jatkui vuosikertomus2007 kannattava kasvu jatkui vuosikertomus2007 SISÄLTÖ Johdanto Toimipisteverkosto 1 Vuoden 2007 pääkohdat 2 Ramirent 4 Tuotteet 5 Strategia Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Arvomme Yhdessä onnistumme. Meillä on yhteiset tavoitteet. Jaamme tietomme ja taitomme. Autamme toisiamme menestymään. Panostamme huippusuorituksiin. Toimintamme

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30 San Francisco, 9:30 siantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää rt on yksi KONEen 20 000 kunnossapitoasentajasta, jotka vastaavat yli miljoonasta KONEen huoltamasta laitteesta lähes 60 maassa. Hän kollegoineen

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. YIT RAKENNUS 24 Talonrakennus 26 Kiinteistöpalvelut 29 Infrapalvelut 32 Kansainvälinen toiminta 34

Sisällysluettelo. YIT RAKENNUS 24 Talonrakennus 26 Kiinteistöpalvelut 29 Infrapalvelut 32 Kansainvälinen toiminta 34 1 YIT-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2001 Sisällysluettelo YIT lyhyesti 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Vuosi 2001 lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Liiketoimintaryhmät 8 Strategia 10 Markkinanäkymät 12 Henkilöstö

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

2 tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 50

2 tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 50 Vuosikertomus 2006 Muutos. sisällysluettelo 1 katsaus 2006 KONE lyhyesti 4 Vuosi lyhyesti 6 Osakkeenomistajillemme 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Liiketoimintakatsaus 11 Henkilöstö 22 Ympäristö 25 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin

SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin Vuosikatsaus 2007 Sisältö SANOISTA TEKOIHIN toimitusjohtajan katsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin 4 Laadukkaan palvelun oikeat tekijät 5 Urakointipalvelut 8 Kiinteistöpalvelut 11 Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot