Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015"

Transkriptio

1 Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus

2 2/21 Kiinteistönhoidon palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO Kiinteistönhoidon palvelukuvaus Kiinteistöt Uimahallin laajuustiedot, aukioloajat, tilat ja varusteet Kiinteistönhoitotyö ja osaamisvaatimukset Riskienhallinta Pelastustoiminta Lukitusturvallisuus Vakuutusasiat Viestintä ja raportointi Kiinteistönhoito Kiinteistön energian- ja vedenkulutukset Viranomaismääräysten mukaiset tarkastukset Paloturvallisuus Yleishoito ja valvonta Huoltokirjan käyttö ja ylläpito Tarkastukset ja kierrokset Määräaikaiset viranomaistarkastukset Ulkopuolisten työsuoritukset Liputus Päivystys ja vikailmoitukset Kiinteistön tilojen hoito Rakennustekniikan hoito ja kunnossapito Rakennusosat ja rakennusvaipat Väestönsuojat Yläpohjarakenteet Vesikatot, kattokaivot ja räystäskourut sekä kattojen kulkureitit Rakennusvarusteet Palo-ovet Siirtolaitteet Hissit LVIA-järjestelmien hoito ja kunnossapito Lämmitysjärjestelmät Kierrätysilmakoneet Vesi- ja viemärijärjestelmät Jätevesien käsittelyt Hiekanerotuskaivot Pumppaamot Vesi- ja viemärikalusteet Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Ulkoilman saanti Tulo- ja poistokoneet sekä puhaltimet Ilman suodatus Lämmöntalteenotot Päätelaitteet Väestönsuojien ilmanvaihtolaitteet Kylmätekniset järjestelmät Ilmastoinnin jäähdytys Ilmastoinnin vedenjäähdytyskone ja kylmävesialtaan veden jäähdytyskone Vedenjäähdytyskoneiden ulkoyksiköt - lauhduttimet Splitit ja lämpöpumput Splittien ja lämpöpumppujen ulkoyksiköt - lauhduttimet Paineilma- ja kaasujärjestelmät...12

3 3/ Paineilmajärjestelmät Höyryjärjestelmät Palontorjuntajärjestelmät Alkusammutuskalusto Käsisammuttimet Palopostit Muut LVI-järjestelmät Erilliset poistokoneet Savunpoisto Uima-allaslaitteet ja järjestelmät Sähkötekniikka Sähkönjakelu- ja käyttöjärjestelmät Asennusreitit Sähkön pääjakelujärjestelmät Sähkökeskukset Sähkön liitäntäjärjestelmät Vikavirtasuojakytkimet Valaistusjärjestelmät Sisä- ja ulkovalaistus Turvavalaistusjärjestelmät Sähkölämmitysjärjestelmät ja -laitteet Sulanapito- ja saattolämmitys Sähkökiukaat Sähkötekniset tietojärjestelmät Viestintäjärjestelmät Merkinantojärjestelmät Turvallisuusjärjestelmät Sähkölukitusjärjestelmät Kulunvalvontajärjestelmät Rikosilmoitinjärjestelmät Videovalvontajärjestelmät Paloilmoitinjärjestelmä Automaatiojärjestelmä Rakennusautomaatiojärjestelmä Viherrakenteet Päällysrakenteet Sidotut päällysteet Sitomattomat päällysteet Muut Aluevarusteet Talovarusteet Talo-opasteet Liikennealueiden varusteet Ulkokalusteet...21

4 4/21 Tuusulan uimahalli 1.2 Kiinteistöt Uimahallin laajuustiedot, aukioloajat, tilat ja varusteet Tuusulan uimahalli on valmistunut vuonna Kiinteistön laajuustiedot: tilavuus m3 kerrosala m2 kerroksia kellarikerros, 1. kerros ja 2. kerros Uimahallin aukioloajat: Ma, ti, to ja pe Ke La , normaali asiakaskäyttö La ja , erityisryhmä Su , normaali asiakaskäyttö Su ja , erityisryhmä Uimahalli on yleisöltä kiinni: uudenvuodenaattona ja uudenvuodenpäivänä pitkäperjantaina, pääsiäislauantaina ja 1. pääsiäispäivänä juhannusaattona itsenäisyyspäivänä joulupäivänä Kuntosalin aukioloajat: Ma, ti, to, pe Ke La, su Uima-altaat: kuntoallas-hyppyallas opetusallas kahluuallas lämminvesi-/terapia-allas kylmäallas Kaikki altaat, lukuun ottamatta kylmäallasta ja vesiliukumäen alastuloallasta, ovat teräsaltaita Kiinteistönhoitotyö ja osaamisvaatimukset Yleistä Palveluntuottajalle kuuluvat kiinteistönhoidon palvelukuvaukseen ja vastuunjakotaulukkoon kirjatut työt kiinteään sopimushintaan, kaikkina uimahallin aukioloaikoina, myös iltaisin ja viikonloppuisin. LAITOSTEKNINEN JA ALLASVESIHYGIEENINEN OSAAMINEN Palveluntuottajan jokaisella uimahallin allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevillä henkilöillä on oltava voimassa oleva laitosteknistä ja allasvesihygieenistä osaamista osoittava Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen antama todistus. Todistus (Vesityökortti aikaisempi Vesihygieniapassi) annetaan henkilölle, joka on suorittanut hyväksytysti laitosteknistä ja allasvesihygieenistä osaamista arvioivan testin. Todistus on määräaikainen. (Sosiaali- ja terveysministerin asetus 1350/2006, Laki Terveydensuojelulain muuttamisesta 285/2006 tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, Vesityökortti).

5 5/ Riskienhallinta Pelastustoiminta Lukitusturvallisuus Vakuutusasiat ENSIAPUVALMIUS Uimahallin allas-/laitostekniikkaan osallistuvilla henkilöillä on oltava voimassa oleva todistus suoritetusta SPR:n koulutuspohjaisesta ensiapukurssista, Ensiavun peruskurssi EA 1 tai hätäensiapukurssi. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kohteisiin osallistuvien henkilöiden henkilötiedot ja henkilömuutoksista tulee aina ensin sopia tilaajan kanssa. Kiinteistö rakennuksineen tulee olla turvallinen ja täyttää palo- ja pelastustoimilainsäädännön sekä vakuutusyhtiöiden vakuutussopimusten ja suojeluohjeiden vaatimukset. Palveluntuottajan tulee osallistua kiinteistöllä järjestettäviin palo- ja pelastusharjoituksiin. Palo- ja pelastuskaluston pääsy tarvittaville paikoille kiinteistöllä tulee olla esteetön. Kiinteistöjen avainturvallisuus tulee hoitaa kiinteistön omistajan ja vakuutusyhtiöiden turvallisuusohjeiden mukaan. Kiinteistöön avaimia tulee säilyttää lukitussa säilytyskaapissa. Avaimet tulee olla koodattuja, avainkoodit eivät saa olla sellaisia, että niiden perusteella ne voidaan yhdistää tiettyihin kiinteistöihin Viestintä ja raportointi Kiinteistönhoito Palveluntuottajalla tulee olla lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset vakuutukset. Vakuutusten tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottajan on hankittava toimintaansa varten vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin. Vastuuvakuutuksesta sovitaan tarkemmin aina sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Viestintä ja raportointi tilaajalle Viestinnän ja raportoinnin tulee olla suunnitelmallista ja perustua sovittuihin yhteisiin tavoitteisiin. Palveluntuottajan tulee raportoida kuukausittain tilaajalle: 1 energian- ja vedenkulutuksista 2 oman työn laaturaportti 3 päivystyskäynneistä ja muista merkittävistä asioista Kiinteistön energian- ja vedenkulutukset Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu energian- ja vedenkulutusmittareiden lukemiset.

6 6/21 Palveluntuottajan tehtävänä on hoitaa, huoltaa ja säätää kiinteistön järjestelmiä ja laitteita niin, että tilaajan asettamat säästötavoitteet energian- ja vedenkulutuksen osalta saavutetaan. Kiinteistöjen sisälämpötilojen ja sisäilmaolosuhteiden tulee olla asetettujen tavoitteiden mukaisia. Energian- ja vedenkulutuksia tulee verrata tilaajan määrittämiin kulutustavoitteisiin. Sisätilojen tavoiteolosuhteet tulee varmistaa suorittamalla sisälämpötilamittauksia Viranomaismääräysten mukaiset tarkastukset Paloturvallisuus Kiinteistön paloturvallisuudessa noudatetaan kiinteistön turvallisuus-/pelastussuunnitelman turvallisuusohjeita sekä huoltokirjan hoito- ja huolto-ohjeita sekä viranomaisten ja kiinteistön omistajan muita ohjeita. 3 Rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja kunnossapito 3.1 Yleishoito ja valvonta Huoltokirjan käyttö ja ylläpito Kiinteistöjen huoltokirjana on Haahtela-huoltokirja. Huoltokirja toimii kiinteistön tietopankkina. Huoltokirja pidetään ajan tasalla ja huoltokirjan kirjaukset tehdään ajallaan ja luotettavasti. Huoltokirjaan kirjataan Tarkastukset ja kierrokset palvelupyynnöt. Huoltokirjaan viedään myös tarvittavat kiinteistön piirustukset, pelastussuunnitelma, avainhallintakaaviot, lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusraportit ym. Huoltokirjan käytöstä sovitaan tilaajan ja palveluntuottajan kesken sopimusneuvottelun yhteydessä. Mikäli huoltokirjasta puuttuu jokin laite tai järjestelmä tai jollekin laitteelle, järjestelmälle tai rakennusosalle laadittu tarkastus-, huolto- ja hoito-ohje on puutteellinen tai tarkastus-, huolto- ja hoito-ohje puuttuu kokonaan, palveluntuottajan velvollisuus on ilmoittaa siitä tilaajalle ja tilaaja päivittää tai tilaa päivityksen. Huoltokirjan mukaiset tarkastukset, hoito- ja huoltotoimenpiteet tai muut toimenpiteet tehdään huoltokirjan kalenterin ja huoltokirjan ohjeiden mukaan. Kiinteistönhoidon palveluntuottajalle kuuluu päävastuu kaikkien huoltokirjaan kirjattujen huoltojen ja tarkastusten, myös muiden kuin omalle vastuulle kuuluvien huoltojen ja tarkastusten, suoritusten varmistaminen ja niiden kirjaukset ja kuittaukset huoltokirjaan. Palveluntuottajan tulee kirjata myös takuuaikaiset laitteiden, järjestelmien ja rakennusosien toimintahäiriöt, viat ja korjaukset takuutarkastuksia varten. Kiinteistönhoitoon, -huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät huolto- ja tarkastustehtävät tulee tehdä huoltokirjan kalenterin ja huolto-ohjeiden mukaan. Palveluntuottajan tulee osallistua kiinteistön takuutarkastuksiin.

7 7/ Määräaikaiset viranomaistarkastukset Ulkopuolisten työsuoritukset Liputus Palveluntuottajan tulee olla mukana viranomaistarkastuksissa. Tarkastusten tarkastuspöytäkirjat tulee kirjata huoltokirjaan. Kiinteistönhoidolle kuuluvat tarkastuspöytäkirjaan kirjatut tehtävät tulee suorittaa viipymättä. Muista tarkastuspöytäkirjaan kirjatuista toimenpiteistä tulee informoida tilaajaa. Palveluntuottajan tulee huolehtia myös, että kaikki huoltokirjan kalenteriin kirjatut määräaikaiset tarkastukset, myös muiden huoltoliikkeiden tarkastukset, tulevat suoritetuksi huoltokirjan kalenteriaikataulujen mukaan ja palveluntuottajan tulee ne kirjata huoltokirjaan. Ulkopuolisten huolto- ja korjausliikkeiden opastaminen ja ovien avaukset hallin aukioloaikana kuuluvat sopimukseen. Tulityöt Kun kiinteistöllä tehdään sellaisia korjaustöitä, jotka vaativat tulityöluvan, antaa palveluntuottaja tulityöluvan tilaajan antamien ohjeiden mukaan Päivystys ja vikailmoitukset Liputus suoritetaan yleisinä ja virallisina liputuspäivinä sekä Tuusula-päivänä, Naistenpäivänä ja Lastenoikeuksien päivänä. Merkkipäivä- ja suruliputukset eivät kuulu kiinteään sopimushintaan. Muina kuin virallisina ja yleisinä liputuspäivinä lipputangossa pidetään kiinteistön omaa lippua tai viiriä, jos kiinteistöllä on oma lippu tai viiri. Lippu kuivataan ja säilytetään asiallisella tavalla kiinteistön varastossa. Lipputankojen narut uusitaan tarvittaessa Kiinteistön tilojen hoito Sopimukseen kuuluvat palvelupyynnöt tulee tehdä mahdollisimman nopeasti. Sopimukseen kuulumattomat palvelupyynnöt, esim. käyttäjän palvelupyynnöt, sovitaan aina käyttäjän/tilaajan kanssa erikseen. Palveluntuottajalle kuuluu hallin aukioloajan ulkopuolinen ympärivuorokautinen päivystys, 7/24. Päivystysaikana vikailmoitukset, jotka on priorisoitu hoidettavaksi kiireellisenä, hoidetaan välittömästi. Ne päivystystyöt, jotka eivät vaadi heti välittömiä korjaustoimenpiteitä, siirretään hoidettavaksi normaalina työaikana. Korjaustyöt saatetaan loppuun viipymättä normaalina työaikana. Tilaaja antaa urakoitsijalistan, josta palveluntuottaja tilaa urakoitsijan, kun käytetään ulkopuolisia urakoitsijoita. Normaalityöajan ulkopuoliset (ma - pe 21:00-06:00 ja la-su 18:00-11:00) päivystyskäynnit ja niiden aiheuttamat toimenpiteet ovat erillisveloitettavaa työtä ja ne raportoidaan tilaajalle laskun tai kuukausiraportin yhteydessä kerran kuukaudessa. Huoltohistorian kannalta tärkeimmät toimenpiteet kirjataan huoltokirjan huoltohistoriaan. Palveluntuottajan tulee huolehtia, että kiinteistön poistumistiet pidetään viranomaisohjeiden mukaan vapaana.

8 8/21 Palveluntuottajalle kuuluvat teknisten tilojen puhtaanapito sekä ylimääräisten ja käytöstä poistettujen laitteiden poistaminen teknisistä tiloista. 3.2 Rakennustekniikan hoito ja kunnossapito Rakennusosat ja rakennusvaipat Väestönsuojat Yläpohjarakenteet Rakennusosien ja rakennusvaipan huoltotarkastukset tulee suorittaa huoltokirjan ja huoltokalenterin ohjeiden mukaan. Väestönsuojalaitteiden ja -varusteiden tarkastukset tulee tehdä kerran vuodessa huoltokirjan ja viranomaisten ohjeiden mukaan Vesikatot, kattokaivot ja räystäskourut sekä kattojen kulkureitit Rakennusvarusteet Palo-ovet Siirtolaitteet Hissit Vesikatot, kattokaivot ja räystäskourut tulee pitää puhtaina määrävälein tehtävillä puhdistuksilla. Vesikaton kulkureitit IV-koneille tulee pitää talvikautena sellaisessa kunnossa, että siellä on turvallista liikkua. Hoitosopimukseen kuuluu räystäiden vaaralliset lumilippojen ja jääpuikkojen turvallisuustarkastukset. Palveluntuottajan on huomatessaan vaaran, ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin varotoimiin. Vaaralliset alueet on puomitettava ja vaarasta on ilmoitettava tilaajalle tai tilaajan ilmoittamalle urakoitsijalle. Vaaraa aiheuttavien kattolumien ja jääpuikkojen poistamiset eivät kuulu sopimukseen, mutta niistä tulee ilmoittaa välittömästi tilaajalle. Kiinteistönhoidon tulee tarkastaa ja testata palo-ovien kunto ja toiminta kerran vuodessa huoltokirjan/laitetoimittajan ohjeiden ja huoltokalenterin mukaan. Hisseillä tulee olla huolto- ja kunnossapito-ohjelma, jota noudatetaan sekä ajantasainen huoltopäiväkirja. Kiinteistönhoidon tulee varmistaa, että hissihuoltoliike huoltaa ja kunnossapitää hissit huoltokalenterin aikataulun mukaan. Kiinteistönhoito kirjaa huollot huoltokirjaan. Kiinteistönhoidon tulee varmistaa, että valtuutettu tarkastuslaitos suorittaa määräaikaistarkastukset hisseille huoltokirjan kalenterin aikataulun mukaan ja kirjaa tarkastukset ja tarkastuspöytäkirjat huoltokirjaan.

9 9/ LVIA-järjestelmien hoito ja kunnossapito Lämmitysjärjestelmät Kierrätysilmakoneet Yleistä Taloteknisten järjestelmien toiminnoissa on erityisen tärkeää, että järjestelmien ohjaukset, säädöt, asetukset ja käyntiajat ja muut järjestelmien toimintaan vaikuttavat laitteet on huollettu ja säädetty niin, että järjestelmien toimintavarmuus ja energiataloudellisuus pysyvät hyvällä tasolla. LVIA-järjestelmien varsinaiset vuosihuollot eivät kuulu sopimukseen. Tavoite Laitteiden päivittäisellä ja viikoittaisilla yleishoidoilla, säätöjen tarkastuksilla, ennakoivilla huolloilla sekä muilla määräaikaistarkastuksilla tulee pitää laitteet ja järjestelmät toimintakuntoisina, käyttövarmoina ja energiataloudellisina. Lämmitysjärjestelmät ja niihin liittyvät laitteet tulee toimia suunnitellulla tavalla niin, että kiinteistössä saavutetaan halutut sisäilmaolosuhteet energiatehokkaasti ja taloudellisesti. Lämmitysjärjestelmien häiriötön ja energiatehokas toiminta on varmistettava. Palveluntuottajan tulee tarkastaa, että lämmitysjärjestelmät sekä niihin liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla siten, että kiinteistössä saavutetaan halutut olosuhteet ja lämpötilat energiatehokkaasti. Lämmitysjärjestelmien suunnitelman mukainen toiminta ja käyttö tulee varmistaa mm. seuraavilla tarkastuksilla ja tarvittavilla toimenpiteillä: - sisätilojen lämpötilat ovat tavoitteiden mukaiset ja säätökäyrän asettelu on optimaalinen - kaukolämmön tuloveden lämpötila on säädetty ulkolämpötilan mukaan ja kaukolämpöveden riittävä jäähtymä varmistetaan - verkostopaineet ovat suunnitellun mukaisia, verkostossa ei ole vuotoja eikä ilmaa - laitteet ja tiivisteet ovat kunnossa - laitteistot ovat puhtaita ja kunnossa sekä anturit toimintakuntoisia - säätölaitteet ja mittarit ovat kunnossa - asetusarvot ja käyntiajat ovat sovitun mukaisia - käyntiäänien tarkastukset - rakennusautomatiikan toiminta tulee tarkastaa ja testata määrävälein - pumppujen toiminnan tarkastukset - venttiilien toiminnan tarkastukset ja tarvittaessa voitelut - mudanerottimien puhdistukset - verkoston ja pattereiden ilmaus tarvittaessa - allasvesien lämpötilojen pitäminen ja säätäminen niin, että allasvedet pysyvät tavoitearvoissa Vesi- ja viemärijärjestelmät Palveluntuottajan tulee tehdä kiertoilmakoneiden toiminnan tarkastukset ja laitteiden puhdistukset määrävälein huoltokirjan kalenterin ja huolto-ohjeiden mukaan niin, että kierrätysilmakoneet toimivat suunnitellulla tavalla ja asetusarvojen mukaisesti. Vesi- ja viemärijärjestelmiin kuuluvat vedenkäsittelylaitteet, vesijohto- ja viemäriverkostot varusteineen, jätevesien käsittelyyn liittyvät laitteet sekä vesi- ja viemärikalusteet. Palveluntuottajan tulee huoltaa vesi- ja viemärijärjestelmiä niin, että niihin liittyvien säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmien elinkaari, energiatehokas ja häiriötön toiminta varmistetaan tekemällä määräaikaistarkastukset ja huollot ajallaan.

10 10/ Jätevesien käsittelyt Hiekanerotuskaivot Pumppaamot Vesi- ja viemärijärjestelmien sulatukset, kuvaukset ja avaukset konemenetelmällä tehdään tarvittaessa erillisveloituksella. Silloin kun käytetään erikoisliikettä vesi- ja viemärijärjestelmien sulatuksiin, kuvauksiin tai avauksiin, niin palveluntuottajan tehtävänä on tehdä työn tilaus ja seurata tarvittaessa työn suoritusta. Kiinteistön jätevesien käsittelyyn kuuluvat rasvanerotuskaivo ja hiekanerotuskaivot. Erotuskaivojen tyhjennyksistä tilaajalla on sopimus erikoisliikkeen kanssa. Hiekanerotuskaivot tulee tarkastaa määrävälein, vähintään kerran vuodessa, huoltokirjan ohjeiden mukaan ja hiekanerotuskaivojen tyhjennykset tulee tilata aina tarvittaessa. Tyhjennykset kirjataan huoltokirjaan Vesi- ja viemärikalusteet Palveluntuottajan tulee tarkastaa jätevesi- ja sadevesipumppaamojen toimivuudet määrävälein huoltokirjan ja/tai laitevalmistajan ohjeiden mukaan ja valvoa, että pumppaamot pysyvät riittävän puhtaina. Pumppaamoiden hälytysten siirrot tulee testata määrävälein. Huollot ja korjaukset kirjataan huoltokirjaan. Vesi- ja viemärikalusteita ovat mm. sekoittajat, vesipostit, pesualtaat, WC-laitteet ja lattiakaivot. Palveluntuottajan tulee määrävälein tapahtuvalla tarkastuksilla ja huolloilla varmistaa vesikalusteiden kunto ja toimivuus niin, että vuotokulutusta ei pääse tapahtumaan. Epäkuntoiset hanatiivisteet, karat ja poresuuttimet uusitaan. Lisäksi rikkinäiset suihku- ja alapesuletkut uusitaan. Pesuhuoneiden automaattisuihkujen patterit tulee vaihtaa tarvittaessa yksittäin ja huoltotauon aikana ryhmävaihtona. Palveluntuottajalle kuuluvat viemäreiden avaukset käsimenetelmällä. Vesihanojen vaihtotyöt ja viemäreiden avaukset konemenetelmällä ovat erillisveloitettavaa työtä Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Tavoite Laitteet ja järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla ja kiinteistössä saavutetaan halutut sisäilmaolosuhteet energiatehokkaasti ja taloudellisesti. Ilmanvaihdon tulee täyttää ilmanvaihdolle ja sisäilman laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarkkaillaan ilmanvaihdon ja ilmastoinnin yleiskuntoa ja toimintaa. Tarkkaillaan huone- ja tuloilman lämpötiloja, ilmavirtoja ja ilmanvaihtuvuutta. Suoritetaan huonetilojen lämpötilamittauksia ja verrataan tuloksia tavoite- ja suunnitteluarvoihin. Tarkkaillaan ilmanvaihdon ja ilmastoinnin asetusarvoja ja painesuhteita ja verrataan niitä tavoite- ja suunnitteluarvoihin. Tarkkaillaan lämmöntalteenottojen hyötysuhteita ja niiden toimivuutta. Varmistetaan, että ilmanvaihdon käyntiajat ovat suunnitellun mukaisia.

11 11/ Ulkoilman saanti Tarkkaillaan ilmanvaihdon ja ilmastoinnin prosessien lämpötila-, paine-, asetusarvoja ja varmistetaan, että asetusarvot ovat tavoitteiden ja suunnittelun mukaisia ja järjestelmät ja laitteet toimivat moitteettomasti ja energiataloudellisesti. Ilmanvaihdon käyntiajat määritetään uimahallin käytön mukaan. Muista asetusarvojen muutoksista on sovittava aina tilaajan kanssa. Palveluntuottajalle kuuluu lumen, jään ja roskien poistaminen IV-ulkosäleiköistä Tulo- ja poistokoneet sekä puhaltimet Ilman suodatus Lämmöntalteenotot Päätelaitteet Palveluntuottajan tulee tarkastaa määrävälein, että puhaltimet ovat toiminnassa käyntiaikojen tai muiden asetusarvojen mukaisesti. Lisäksi tulee varmistaa, että puhaltimet ovat ehjiä ja puhtaita. Palveluntuottajan tulee tarkastaa, että puhaltimien laakerit, hihnat sekä tärinänvaimennus on kunnossa. Palveluntuottajan tulee vaihtaa ilmansuodattimet huoltokirjan huolto-ohjeiden mukaan. Suodatinkammiot puhdistetaan suodattimien vaihdon yhteydessä Suodattimien vaihdon yhteydessä varmistetaan, että suodattimet ja huoltoluukut ovat kunnolla kiinni. Palveluntuottajan tulee hoitaa ja säätää lämmöntalteenottolaitteita niin, että lämmöntalteenottolaitteet ja niihin liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontalaitteet toimivat energiatehokkaasti ja laitteilla saavutetaan asetetut hyötysuhdetavoitteet. Lämmöntalteenottojen toiminnat tulee tarkastaa määrävälein huoltokirjan ja laitevalmistajan ohjeiden mukaan. Erityisesti on panostettava järjestelmien prosessien säätöön niin, että asetusarvot ovat oikeita ja laitteet ja järjestelmät toimivat energiataloudellisesti ja suunnitellun mukaisesti. Päätelaitteita ovat mm. tuloilmahajottimet, poistoilmaventtiilit ja -säleiköt, ulkosäleiköt sekä jäähdytyspalkit ja siirtoilmalaitteet. Päätelaitteet on pidettävä toimintakunnossa. Päätelaitteiden puhdistus kuuluu siivouspalvelulle Väestönsuojien ilmanvaihtolaitteet Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteiden osia ovat raitisilmakanava, suojapuhaltimet, suodattimet, jakokanavat, ylipaineventtiilit ja ylipainemittarit. Väestönsuojien ilmanvaihtolaitteiden kunto ja toimivuus tarkastetaan huoltokirjan ja viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaan kerran vuodessa.

12 12/ Kylmätekniset järjestelmät Kylmäteknisiä järjestelmiä ovat keittiön kylmäsäilytystilojen kylmäjärjestelmät, ilmastoinnin jäähdytyksen kylmäjärjestelmät, erilliset tilakohtaiset jäähdytyslaitteet sekä ilmastoinnin ja kylmävesialtaan vedenjäähdytyskoneet. Tavoite Kylmätekniset järjestelmät ja laitteet toimivat suunnitellulla tavalla ja kiinteistön tiloissa saavutetaan halutut sisäilmaolosuhteet energiatehokkaasti ja taloudellisesti Ilmastoinnin jäähdytys Kylmätekniset järjestelmät sekä niihin liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät tulee toimia suunnitellulla ja tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että kiinteistössä saavutetaan tavoitteen mukaiset olosuhteet ja lämpötilat energiatehokkaasti ja järjestelmien ja laitteiden kunto pysyy hyvänä. Erityisesti on panostettava järjestelmien prosessien säätöön niin, että asetusarvot ja lämpötilat ovat oikeita ja laitteet ja järjestelmät toimivat energiataloudellisesti ja suunnitellun mukaisesti Ilmastoinnin vedenjäähdytyskone ja kylmävesialtaan veden jäähdytyskone Vedenjäähdytyskoneisiin kuuluvat mm. kompressorit, höyrystimet, säätölaitteet, sähkö-, ohjaus- ja varolaitekeskukset ja lauhduttimet. Vedenjäähdytyskone sekä siihen liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät tulee toimia suunnitellulla ja tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että kiinteistössä ja toimitiloissa saavutetaan tavoitteen mukaiset olosuhteet, lämpötilat energiatehokkaasti ja kylmävesialtaan vesi pysyy tavoitteen mukaisessa lämpötilassa sekä tavoitearvot saavutetaan energiatehokkaasti ja järjestelmien ja laitteiden kunto pysyy hyvänä. Palveluntuottajan tulee hoitaa vedenjäähdytyskonetta huoltokirjan / laitevalmistajan ohjeiden mukaan Vedenjäähdytyskoneiden ulkoyksiköt - lauhduttimet Splitit ja lämpöpumput Tarkistetaan lauhdutinpuhaltimien toiminnat ja puhdistetaan - pestään lauhduttimet. Tarkistetaan, että splitit ja lämpöpumput toimivat suunnitellulla tavalla ja energiataloudellisesti. Noudatetaan laitevalmistajan/huoltokirjan hoito-ohjeita Splittien ja lämpöpumppujen ulkoyksiköt - lauhduttimet Paineilma- ja kaasujärjestelmät Paineilmajärjestelmät Tarkistetaan lauhdutinpuhaltimien toiminnat ja puhdistetaan - pestään lauhduttimet. Yleistä Paineilmajärjestelmien sekä niihin liittyvien säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmien tulee toimia turvallisesti suunnitellulla tavalla. Palveluntuottajan tulee varmistaa, että:

13 13/21 - kompressori käy normaalisti eikä sen käynti aiheuta poikkeuksellista ääntä eikä se lämpene normaalista poikkeavasti. - verkostossa ja putkistossa ei ole vuotoja - laitteiston vedenpoisto ja kuivain toimivat - varoventtiili toimii Höyryjärjestelmät Palontorjuntajärjestelmät Alkusammutuskalusto Käsisammuttimet Palopostit HÖYRYSAUNOJEN HÖYRYJÄRJESTELMÄT Höyryjärjestelmiä hoidetaan ja huolletaan huoltokirjan ja laitevalmistajan huolto-ohjeiden mukaan. Palveluntuottajalle eivät kuulu höyryjärjestelmien huoltokorjaukset eivätkä höyryjärjestelmien määräaikaishuollot. Alkusammutuskalustoa ovat mm. sammutuspeitteet, käsisammuttimet, sisä- ja ulkopalopostit. Käsisammuttimien huollot ja tarkastukset tulee tehdä huoltokirjan ja viranomaisten ohjeiden mukaan. Palveluntuottajan tulee varmistaa, että määräaikaishuoltoliike ja määräaikaistarkastaja huoltavat ja tarkastavat käsisammuttimet huoltokirjan kalenterin mukaan Muut LVI-järjestelmät Erilliset poistokoneet Savunpoisto Palopostien toimintakokeet tulee tehdä huoltokirjan ja viranomaisten ohjeiden mukaan kerran vuodessa. Kirjaukset toimintakokeista tulee tehdä huoltokirjaan. Erillisiä poistokoneita ovat esim. kohdepoistot/huippuimurit. Palveluntuottajan tulee varmistaa, että kohdepoistokoneet toimivat moitteettomasti ja niiden käyntiajat ovat suunnitelman mukaisia. Lisäksi palveluntuottajan tulee puhdistaa koneet tarvittaessa. Poistokoneiden huolloista noudatetaan laitevalmistajan/huoltokirjan ohjeita. Kiinteistön savunpoistojärjestelmänä ovat käsiohjatut savunpoistoluukut. Savunpoistolaitteistolle tulee olla laadittu huoltosuunnitelma tai huolto-ohjelma. Savunpoistopuhaltimille on nimitettävä vastuullinen hoitaja. Savunpoistolaitteille tehdään vähintään vuosittain käyttötarkastus käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaan. Kiinteistönhoidon palveluntuottajan tulee varmistaa, että määräaikaishuolto tekee savunpoistolaitteille määräaikaistarkastukset huoltokirjan kalenterin mukaan Uima-allaslaitteet ja järjestelmät Kiinteistöllä on kuntoallas-hyppyallas, opetusallas, kahluuallas, lämminvesi-/terapia-allas ja kylmäallas.

14 14/21 ALLASVESIEN NÄYTTEIDEN OTOT Palveluntuottajan tulee ottaa näytteitä allasvesistä kiinteistön omilla laitteilla päivittäin ja analysoida ne ja tehdä tulosten perusteella tarvittavia toimenpiteitä. Tilaajan oma henkilöstö ottaa vesinäytteet allasvesistä viikoittain, terveysviranomaisten hyväksymän näytteenottosuunnitelman mukaan. Tilaaja vie ottamansa näytteet laboratorioon analysoitavaksi. ALLASKEMIKAALIT Palveluntuottaja huolehtii kemikaalien lisätilauksista tilaajan antamien ohjeiden mukaan. Palveluntuottajan tulee olla tarvittaessa mukana, kun kemikaalivarastoja täydennetään. Kemikaalien käytössä ja varastoinnissa noudatetaan viranomaisten antamia turvallisuusohjeita ja kiinteistön turvallisuussuunnitelman ohjeita. PAINEHIEKKASUODATTIMET Allasvesien vastavirtahuuhtelut ja aktiivihiilisuodattimien puhdistukset/vaihdot tehdään niin usein kuin vesien puhtaanapito sitä edellyttää, yleensä keskimäärin noin kerran viikossa. UIMA-ALTAIDEN PUHTAANAPITO Uima-altaat ja allasvedet pidetään puhtaina vedenkäsittelyprosesseilla, allasvesien haavipuhdistuksilla, altaiden mekaanisilla käsiharjauksilla, pohjaimurilla sekä altaiden robotti-imuroinneilla. Allasvesien kemiallinen ja mekaaninen puhdistus tulee tehdä päivittäin ja altaiden robotti-imurointeja tehdään muutaman kerran viikossa. Pääsääntöisesti robotti-imurointeja tehdään keskiviikkona huoltoaamupäivänä ja lauantaina aamupäivällä. Uima-altaiden vesirajan puhdistukset kuuluvat siivoukselle. ALLASVESIEN ÄKILLISET LIKAANTUMISET Palveluntuottajalle kuuluvat myös allasvesien äkillisistä likaantumisista johtuvat hoito-/puhdistustyöt. Palveluntuottajan tulee olla mukana puhdistamassa allasvesiä yhdessä uinninvalvonnan kanssa myös uima-allasvesien äkillisessä likaantumisessa esim. eritteiden poistamisessa. Tarvittaessa allas tyhjennetään asiakkaista ja kemikaaleja lisätään hetkellisesti (shokkiklooraus) allasvesien puhdistamiseksi. ALLASVESIEN PROSESSIT, SÄÄDÖT JA MUUT HOITOTOIMENPITEET Palveluntuottajan tulee ohjata ja säätää allasvesien prosesseja niin, että allasvedet pysyvät terveellisinä ja allasvesien tavoitearvot pysyvät suunnitellun mukaisina ja vesien lämpötilat sovitun lämpöisinä. UIMAHALLIN KESÄKAUDEN HUOLTOTAUKO Uimahallissa on kesäkaudella normaalisti 4 6 viikon huoltotauko, jolloin uimahalli ei ole auki käyttäjille. Huoltotauon aikana uimahallissa tehdään huoltokorjauksia ja kunnossapitotöitä. Palveluntuottajan tulee tyhjentää uima-altaat vedestä huoltotauon alussa ja täyttää altaat vedellä huoltotauon päättyessä.

15 15/21 Siivouspalvelu pesee uima-altaat ja tasausaltaat kesän huoltotauon aikana. Tilaaja tarkastaa ja hyväksyy puhdistuksen ennen altaiden täyttämistä. Palveluntuottajalle kuuluvat kesähuoltotauon aikana normaalien kiinteistönhoitotöiden lisäksi myös muiden huoltoliikkeiden ja urakoitsijoiden ovien avaukset ja avustukset klo 07:00-16:30 välisenä aikana. 3.4 Sähkötekniikka Sähkönjakelu- ja käyttöjärjestelmät Asennusreitit Sähkön pääjakelujärjestelmät Sähkökeskukset Sähkön liitäntäjärjestelmät Vikavirtasuojakytkimet Tarkastetaan silmämääräisesti, että asennusreitit ja kannakkeiden kiinnitykset ovat kunnossa. Tarkastetaan, että läpivientien palokatkot ja ääneneristykset ovat kunnossa. Suoritetaan tarvittaessa viallisten, yksittäisten kytkimien, pistorasioiden ja sulakkeiden vaihdot. KIINTEISTÖN HOITO Huolehditaan siitä, että keskustiloissa ei ole sinne kuulumatonta tavaraa. Keskustilat pidetään puhtaina. Varmistetaan, että keskuksista ei kuulu ylimääräistä ääntä. Varmistetaan, että käyttöönotto- ja varmennuspöytäkirjat ovat saatavilla. Varmistetaan, että keskuksien hoidon ja käytön edellyttämät välineet ja tarvikkeet, vaihtokahvat, varasulakkeet ym, ovat saatavilla ja kunnossa. Varmistetaan, että piirustukset ja muut tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla Valaistusjärjestelmät Sisä- ja ulkovalaistus Palveluntuottajan tulee suorittaa vikavirtasuojakytkimien toiminnantarkastukset kerran vuodessa. SISÄVALAISTUS Palveluntuottajalle kuuluvat kiinteistöjen kaikkien muiden tilojen lamppujen vaihtotyöt, mutta ei kuitenkaan allastilojen lamppujen vaihtotyöt. Palveluntuottajalle kuuluvat niiden allasvalaisimien lamppujen vaihtotyöt, jotka voidaan vaihtaa altaiden ulkopuolelta. Muiden allasvalaisimien vaihtotyöt kuuluvat vain huoltotauon aikana, jolloin altaissa ei ole vettä. ULKOVALAISTUS Turvavalaistusjärjestelmät Palveluntuottajalle kuuluvat ulkovalaisinten lamppujen vaihtotyöt. Ulkovalaisimien ohjaus ja hämäräkytkimien toiminta tulee tarkastaa määrävälein. Turvavalaistus käsittää turva-, vara- ja poistumisvalaistuksen.

16 16/21 Poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapidosta tulee olla kunnossapitosuunnitelma. Tarkkaillaan, että poistumisvalaistusjärjestelmä on kunnossa. Vaihdetaan rikkinäiset lamput uusiin lamppuihin. Turva- ja poistumisvalaistuksen akustolle tehdään kuormituskoe ja järjestelmä testataan laite-toimittajan ohjeiden ja viranomaisten määräysten mukaan. Pidetään yllä poistumistievalaistuksen huolto- ja kunnossapitopäiväkirjaa Sähkölämmitysjärjestelmät ja -laitteet Sulanapito- ja saattolämmitys Sähkökiukaat Sähkölämmitysjärjestelmiin kuuluvat mm. sulatukset, sulanapidot, saattolämmitykset sekä autolämmitykset. Tarkistetaan sulanapito- ja saattolämmitysten ohjausten asettelut ja asetusarvot sekä testataan lämmitysten toiminta huoltokirjan ohjeiden mukaan. Tarkistetaan kiukaiden sähkönsyöttöjohtojen tiivistystahnojen kunto, tarvittaessa uusitaan tahnat. Työ tehdään kerran vuodessa Sähkötekniset tietojärjestelmät Viestintäjärjestelmät Kiukaat ja kiuaskivet pestään tai vaihdetaan huollon yhteydessä Merkinantojärjestelmät Palveluntuottajalle ei kuulu viestintäjärjestelmään liittyvät työt Turvallisuusjärjestelmät Sähkölukitusjärjestelmät Palveluntuottajalle ei kuulu merkinantojärjestelmään liittyvät työt Kulunvalvontajärjestelmät Palveluntuottajalle ei kuulu sähkölukitusjärjestelmään liittyvät työt. Palveluntuottajalle ei kuulu kulunvalvontajärjestelmään liittyvät työt.

17 17/ Rikosilmoitinjärjestelmät Videovalvontajärjestelmät Paloilmoitinjärjestelmä Palveluntuottajalle ei kuulu rikosilmoitinjärjestelmään liittyvät työt. Palveluntuottajalle ei kuulu videovalvontajärjestelmään liittyvät työt. Paloilmoitinjärjestelmällä tulee olla kunnossapito-ohjelma. Paloilmoittimen asiakirjat, paikantamiskaaviot ja käyttö- ja huolto-ohjeet ovat huoltokirjassa. Paloilmoittimen huolto- ja korjaustehtäviä saa tehdä vain Tukesin rekisterissä olevan paloilmoitinliikkeen palveluksessa olevat henkilöt. Paloilmoittimen hoidosta tulee vastata nimetty henkilö Automaatiojärjestelmä Rakennusautomaatiojärjestelmä Palveluntuottajalle kuuluu paloilmoittimen hoitajan tehtävät. Paloilmoittimen hoitaja ylläpitää keskuskojeen yhteydessä tai huoltokirjan liitteenä olevaa käyttö- ja huoltopäiväkirjaa, johon merkitään tarkastukset, havainnot, suoritetut kokeilut, käyttöhäiriöt ja ilmoituksen siirtokokeilut. Paloilmoittimen hoitaja kokeilee paloilmoitinta ja sen viestiyhteyksiä huoltokirjan ja viranomaisten ohjeiden mukaan. Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu kytkeä palosilmukat päälle ja pois, kun kiinteistöllä tehdään sellaisia korjaustöitä, joista voi tulla turhia hälytyksiä. Palveluntuottaja hoitaa, huoltaa ja testaa automaatiojärjestelmää huoltokirjan ohjeiden mukaan. Palveluntuottajalle kuuluvat mm. seuraavat tehtävät: - olosuhteiden valvonta - aikaohjelmien hallinta aikaohjelmien muutokset saa tehdä vain tilaajan luvalla - jatkohälytysten ja kriittisten hälytysten testaukset - hälytysten päivittäinen prosessointi ja läpikäynti - asetusarvojen tarkkailu - vikojen ilmoittaminen tilaajalle - hälytysten testaus vastaanottolaitteelle asti sekä vastaanottolaitteiden numeroiden oikeellisuuden tarkastus-ylläpito - hoitovastuu kohteiden vioista ja tarkastuksista - tiedonsiirron tarkkailu - alakeskuksien ja protokollamuuntimien uudelleen käynnistäminen tarvittaessa 4 Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito Yleistä ULKOALUEIDEN HOITO Palveluntuottajalle kuuluvat ulkoalueiden käsilumityöt ja ulkoalueiden puhtaanapitotyöt. Ulkoalueiden vihertyöt, konelumityöt, konepuhtaanapitotyöt eivät kuulu sopimukseen.

18 18/ Viherrakenteet 4.3 Päällysrakenteet Sidotut päällysteet Palveluntuottaja voi käyttää myös alihankkijoita, mutta palveluntuottaja vastaa myös omien alihankkijoidensa töistä, toimenpiteistä, laiminlyönneistä ja laadun varmistuksesta. Alihankkijoiden käytöstä sovitaan tilaajan ja palveluntuottajan välillä aina erikseen. Rikkakasvien kemiallisessa torjunnassa on noudatettava viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä on aina ensin sovittava tilaajan kanssa. Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä tiedotetaan tarvittaessa myös kiinteistön käyttäjiä. LAATULUOKITUKSET Ulkoalueiden hoitoluokat on määritetty Kiinteistö RYL 2009 mukaan tietyin poikkeuksin. Poikkeukset Kiinteistö RYL 2009 laatuluokituksista on kirjattu tähän palvelukuvaukseen. Kohteen hoitotyön laatutasot: A1 hoitoluokka - A2 hoitoluokka sisäänkäyntialueet A3 hoitoluokka paikoitusalueet Vihertyöt eivät kuulu sopimukseen. Yleistä Sidottuja päällysteitä ovat mm. betonikiveykset ja laatoitukset, nupu- ja noppakiveykset, asfalttipäällysteet. Hoidon tavoite ja yleisvaikutelma A2-hoitoluokka Päällystettyjen piha- ja kulkuväylien kulkuolosuhteiden on oltava turvallisia kaikkina vuodenaikoina. Päällystealueiden on oltava siistejä. A3-hoitoluokka Päällystealueet ovat yhtenäisen ja hoidetun näköisiä. Kevätkunnostus Päällystealueiden kevätkunnostuksen yhteydessä puhdistetaan kiinteistön opasteet ja liikennemerkit. A2-hoitoluokka ja A3-hoitoluokka Päällystealueiden kevätkunnostuksessa poistetaan sidotuilta päällystealueilta hiekoitussepelit, kasvijätteet ja muut roskat ja tahrat. Kevätkunnostuksessa letkupestään sisäänkäynnit, katokset, ulkoportaat, ajoluiska, laatoitus- ja kiveysalueet. Kevätkunnostuksen jälkeen sidotut päällystealueet ovat siistit. Rikkakasvien torjunnat Päällystealueiden rikkakasvien torjunnassa ei saa vaurioittaa ympäröiviä kasvillisuutta, ympäröiviä rakenteita eikä päällysteitä. A2-hoitoluokka Päällystealueilla tai niiden reunoilla ei saa kasvaa rikkakasvillisuutta. Rikkakasvitorjunnasta ei saa jäädä haittaavaa kasvijätettä. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei saa olla. Kiinteistön kiveys- /laatoitusalueiden sekä luonnonkiveyspäällystealueiden siisteydet tarkastetaan erikseen ja rikkakasvit poistetaan. Kiveys- ja laatoitusalueiden rikkakasvittomuus tarkastetaan 3 kertaa kesäkaudessa, toukokuussa viikolla 22, kesäkuussa viikolla 26 ja elokuussa viikolla 35. Tilaaja tarkastaa ja hyväksyy tehdyt suoritukset.

19 19/21 A3-hoitoluokka Päällystealueilla tai niiden reunoilla ei saa kasvaa häiritsevää tai päällysteitä rikkovaa rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei saa olla. Kiinteistön kiveys- /laatoitusalueiden sekä luonnonkiveysalueiden siisteydet tarkastetaan erikseen ja rikkakasvit poistetaan 3 kertaa kesäkaudessa, toukokuussa viikolla 22, kesäkuussa viikolla 26 ja elokuussa viikolla 35. Tilaaja tarkastaa ja hyväksyy tehdyt suoritukset. Syyskunnostus Yleistä Päällystealueiden syyskunnostusten yhteydessä päällysteet letkupestään sisäänkäynnit, katokset, ulkoportaat, ajoluiska, laatoitus- ja kiveysalueet niin, että yleisilme pysyy siistinä. A2-hoitoluokka Päällystealueilla ei ole yleisilmettä häiritsevää ja liukkautta aiheuttavaa kasvijätettä, joka kasautuu ja leviää ympäristöön. A3-hoitoluokka Päällystealueilla ei ole yleisilmettä oleellisesti häiritsevää ja liukkautta aiheuttavaa kasvijätettä, joka kasautuu ja leviää ympäristöön. Lumityöt KÄSIN SUORITETTAVAT LUMI- JA LIUKKAUDENTORJUNTATYÖT Lumityöt tulee suorittaa kaikkina uimahallin aukioloaikoina, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Uimahallin sisäänkäyntien / sisäänkäyntialueiden, portaiden, katosten ja jäteaseman lumet tulee puhdistaa niin, että kaikki uimahallin asiakkaat voivat kulkea turvallisesti uimahallialueilla. Myös jatkuvan lumisateen aikana alueet on oltava kulkukelpoisia ja turvallisia liikkua. Yöllä sataneen lumen käsilumityöt ja liukkauden torjunta on ajoitettava niin, että sisäänkäyntien, sisäänkäyntialueiden, katosten, kulkuväylien käsilumi- ja liukkaudentorjuntatyöt ovat suoritetut ennen uimahallin avaamista. Haitallinen polanne poistetaan sisäänkäynneistä, kulkuväyliltä ja portaista. Rappuralleista poistetaan haitallinen lumi ja sepeli. Poistumisteiden ja pelastuspaikkojen lumityöt on hoidettava aina niin, että kaikkien poistumisteiden kautta pääsee aina vaivatta poistumaan turvallisesti kiinteistöstä. Liukkautta torjutaan niin usein, että hoidettavat alueet ja kulkutiet ovat turvallisia kaikkina uimahallin aukioloaikoina. Liukkaudentorjunnan levitysjäljen on oltava tasaista koko alueella. Talvikäytössä olevat pihakalusteet pidetään puhtaina lumesta ja jäästä. Sulatusaineiden käyttöä sisäänkäynneissä tulee välttää. Polanne ja jää poistetaan mekaanisesti. Mekaanisessa jään- ja polanteen poistossa ei saa vaurioittaa päällysteitä. Lumityöt on tehtävä huolellisesti niin, etteivät myöskään kiveykset / pihalaatoitukset eikä mikään muukaan vaurioidu lumitöiden suorittamisessa. Palveluntuottajan on pidettävä liukkaudentorjunnasta kiinteistökohtaista hiekoituspäiväkirjaa. Hiekoituspäiväkirjasta on voitava ottaa tuloste tarvittaessa tilaajan käyttöön. Lumitöiden jälkeen sisäänkäyntien, sisäänkäyntialueiden, portaiden, kulkuväylien ja muiden piha-alueiden pinta on tasainen ja siisti. Lumityöt on viimeistelty niin, että alueet ovat turvallisia liikkua ja pihaalueiden yleisilme on hoitoluokan mukainen. Tilaaja maksaa hiekoitussepelin.

20 20/21 Puhtaanapito Sitomattomat päällysteet A2-hoitoluokan päällystealueilla voi olla vain vähän pieniä kulttuuriroskia, kasvijätettä, irtohiekkaa, eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä. Vaaralliset roskat on poistettava ensi tilassa. Roska-astioissa on aina oltava tilaa asianmukaiselle roskien jättämiselle. A3-hoitoluokan (paikoitusalueet) päällystealueille voi kertyä jonkin verran häiritseviä kulttuuriroskia, kasvijätettä, irtohiekkaa, eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä. Vaaralliset roskat on poistettava ensi tilassa. Roska-astioissa on aina oltava tilaa asianmukaiselle roskien jättämiselle. Päällysteiden on oltava siistejä eikä niissä saa olla häiritsevää pölyä. Sisäänkäyntien, katosten, ulkoportaiden ym. hoitoluokkien mukainen siisteys varmistetaan muutaman kerran kesäkaudessa suoritettavalla letkupesuilla. Ulkoroska-astiat tyhjennetään roskakierrosten yhteydessä tarvittaessa päivittäin. Erityisesti on varmistettava pääsisäänkäyntien ja pääsisäänkäyntien roska-astioiden siisteyteen. Roska-astioiden roskapussit vaihdetaan roska-astioiden tyhjennyksen yhteydessä. Palveluntuottaja toimittaa ja maksaa roska-astioiden roskapussit. Roska-astiat pestään tarpeen vaatiessa. Sadevesikaivojen ritiläkannet on pidettävä puhtaina roskista ja kasvijätteistä, jotta sadevedet pääsevät esteettömästi valumaan kaivoihin. Hiekanerotuskaivot on tarkastettava syksyllä ja keväällä. Mikäli kaivojen tyhjennystarvetta havaitaan, ilmoitetaan siitä tilaajalle tai tilaajan ilmoittamalle urakoitsijalle. Kiinteistön sitomattomia päällysteitä ovat sepelipäällysteet. Päällystettyjen kulkuolosuhteet on oltava turvallisia kaikkina vuodenaikoina. Päällystealueiden on oltava hoidettuja ja siistejä. Päällystealueiden tasaisuus on oltava hoitoluokkien edellyttämällä tasolla. Sateiden tai muun kulutuksen aiheuttamat epätasaisuudet poistetaan. Kevätkunnostus A2-hoitoluokka Päällystealueiden kevätkunnostuksessa poistetaan päällystealueilta kasvijätteet ja muut roskat ja tahrat. Kevätkunnostuksen jälkeen sitomattomat päällystealueet ovat siistit. Rikkakasvien torjunta Päällystealueiden rikkakasvien torjunnassa ei saa vaurioittaa ympäröiviä kasvillisuutta, ympäröiviä rakenteita eikä päällysteitä. A2-hoitoluokka Päällystealueilla tai niiden reunoilla ei saa kasvaa rikkakasvillisuutta. Rikkakasvitorjunnasta ei saa jäädä haittaavaa kasvijätettä. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei saa olla. Sepelialueilta poistetaan rikkakasvit tarvittaessa mekaanisesti niin, että sepelialueet ovat rikkakasvittomat. Syyskunnostus A2-hoitoluokka Päällystealueilla ei ole yleisilmettä häiritsevää kasvijätettä, joka kasautuu ja leviää ympäristöön.

Sammakkolammentie 2, Kuopio. Kiinteistönhoidon vastuunjakotaulukko Sammakkolammentie 2, Kuopio VASTUUNJAKOTAULUKKO

Sammakkolammentie 2, Kuopio. Kiinteistönhoidon vastuunjakotaulukko Sammakkolammentie 2, Kuopio VASTUUNJAKOTAULUKKO Sammakkolammentie 2, Kuopio Kiinteistönhoidon vastuunjakotaulukko 1.2.2017 Sammakkolammentie 2, Kuopio VASTUUNJAKOTAULUKKO 2/11 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2 Kiinteistöt 1.2.2.4.1 Pelastustoiminta Palo-

Lisätiedot

Sammakkolammentie 2, Kuopio

Sammakkolammentie 2, Kuopio Sammakkolammentie 2, Kuopio Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 1.2.2017 Sivu 2 Kiinteistönhoidon palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO Kiinteistönhoidon palvelukuvaus...2 1.2 Kiinteistöt...4 1.2.2 Hallinto...4 1.2.2.4

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta 28.5.2007 Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta Yleistä Talousvettä toimittavassa laitoksessa tai uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä,

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle...3

Sisällys. Lukijalle...3 Sisällys Lukijalle...3 1 Johdanto... 12 1.1 Yleistä... 12 1.2 Kiinteistönhoitajan työ... 12 1.2.1 Mihin kiinteistönhoitajaa tarvitaan?... 12 1.2.2 Yleiskuvaus kiinteistönhoitajan työstä...14 1.3 Kiinteistönhoitajan

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f.

23.9.2015. Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo. Sibbo sjärgådsförening r.f. 1 (5) Vuokranantaja: Vuokralainen: Vuokrakohde: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sibbo sjärgådsförening r.f. Simsalö fd skola, Simsalö, 01150 Söderkulla. Vuokrakohteen

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI

ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(9) Liite 2.1 IV-kuntotutkimus ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI Kiinteistön nimi Kiinteistön osoite Kiinteistötunnus Tutkimuksen tekijät Päivämäärä

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Kiinteistönhoitopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2015 Heinolan kaupunki

Kiinteistönhoitopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2015 Heinolan kaupunki Kiinteistönhoitopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2015 Heinolan kaupunki Kesäkuu 2015 SK Kiinteistönhoitopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2015 Sisältö Kiinteistönhoitopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way.

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way. Uimahallit Tuomas Kilpimaa We help the best buildings in the world get that way. Energiansäästön lähtökohdat - Uimahallit ovat tekniikan, suurten käyttäjämäärien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki,

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, Pelastustoimen laitteet Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Palovaroitinasetus Kotimainen lausuntokierros kesällä 2008 EU -ilmoitus uusitaan (min 3 kk) Pelastuslain (468/2003) mukaan hankittavat

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(5) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

Allianssihanke Vuolukiventie 1b

Allianssihanke Vuolukiventie 1b Allianssihanke Vuolukiventie 1b Vuolukiventien projektiallianssin pidennetty takuu ja sopimukseen sisältyvä ylläpito 9.12.2014 Marko Räisänen SRV Rakennus Oy Vuolukiventie 1b peruskorjaus Vuolukiventie

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN RAKENNUTTAJASEMINAARI TIETOTURVA KIINTEISTÖN- OMISTAJAN KANNALTA

SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN RAKENNUTTAJASEMINAARI TIETOTURVA KIINTEISTÖN- OMISTAJAN KANNALTA SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN RAKENNUTTAJASEMINAARI 25.8.2016 TIETOTURVA KIINTEISTÖN- OMISTAJAN KANNALTA SUOMEN SUURIN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYS 2100 Asiantuntijaa 350 2100 Strategian mukaista vahvaa

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE IV-kuntotutkimus 8.11.2013 Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE Eri kohtien arviointi tehdään viereisellä asteikolla. Kommentit-kohtiin laitetaan olennaiset perusteet arvioinnille ja tiedot, mistä

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(6) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5)

Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö liite II / 1 1 (5) 1 (5) Julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot (lasten ja nuorten kohteet: kerhoja nuorisotilat, leirikeskukset, lasten iltapäiväkerhot ja sisäleikkipuistot) Yleinen siisteys, siivousohjelma ja välineet

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito 1. Pistelähteiden suojukset 1.1. Pistelähteen suojuksen rakenne ja pistelähteet: Suojus: lyijy, teräs, messinki ja haponkestävä teräs. Pistesäteilijät: Co60/Cs137 kaksois- tai kolmoiskapselointi. Säteilylaitteiden

Lisätiedot

Hyvässä hengessä. Ennakoivalla kiinteistönhuollolla puhtaampi sisäilma

Hyvässä hengessä. Ennakoivalla kiinteistönhuollolla puhtaampi sisäilma Hyvässä hengessä Ennakoivalla kiinteistönhuollolla puhtaampi sisäilma Ennakointi estää sisäilmaongelmia kustannustehokkaasti Hyvä sisäilma on tutkitusti työtehon ja tuottavuuden parantaja. Sisäilmalla

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8

HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA LAATUVERTAILU LIITE 8 Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä OHJEET TARJOAJALLE - Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä

Lisätiedot

Halton Laboratorioiden sisäilmaratkaisut

Halton Laboratorioiden sisäilmaratkaisut Halton Laboratorioiden sisäilmaratkaisut Enabling wellbeing Halton Laboset - ilmavirran säätöjärjestelmä vetokaappeihin AST - ilmannopeusanturi M7 ilmanvirtausnopeuden, ilmavirran ja hälytysten käyttöpaneeli

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE 12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE Kampusmanageri Riitta Pirilä, SYK Oy Kuva: Jyväskylän yliopisto, Ruusupuisto 12.4.2016 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot