Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015"

Transkriptio

1 Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus

2 2/21 Kiinteistönhoidon palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO Kiinteistönhoidon palvelukuvaus Kiinteistöt Uimahallin laajuustiedot, aukioloajat, tilat ja varusteet Kiinteistönhoitotyö ja osaamisvaatimukset Riskienhallinta Pelastustoiminta Lukitusturvallisuus Vakuutusasiat Viestintä ja raportointi Kiinteistönhoito Kiinteistön energian- ja vedenkulutukset Viranomaismääräysten mukaiset tarkastukset Paloturvallisuus Yleishoito ja valvonta Huoltokirjan käyttö ja ylläpito Tarkastukset ja kierrokset Määräaikaiset viranomaistarkastukset Ulkopuolisten työsuoritukset Liputus Päivystys ja vikailmoitukset Kiinteistön tilojen hoito Rakennustekniikan hoito ja kunnossapito Rakennusosat ja rakennusvaipat Väestönsuojat Yläpohjarakenteet Vesikatot, kattokaivot ja räystäskourut sekä kattojen kulkureitit Rakennusvarusteet Palo-ovet Siirtolaitteet Hissit LVIA-järjestelmien hoito ja kunnossapito Lämmitysjärjestelmät Kierrätysilmakoneet Vesi- ja viemärijärjestelmät Jätevesien käsittelyt Hiekanerotuskaivot Pumppaamot Vesi- ja viemärikalusteet Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Ulkoilman saanti Tulo- ja poistokoneet sekä puhaltimet Ilman suodatus Lämmöntalteenotot Päätelaitteet Väestönsuojien ilmanvaihtolaitteet Kylmätekniset järjestelmät Ilmastoinnin jäähdytys Ilmastoinnin vedenjäähdytyskone ja kylmävesialtaan veden jäähdytyskone Vedenjäähdytyskoneiden ulkoyksiköt - lauhduttimet Splitit ja lämpöpumput Splittien ja lämpöpumppujen ulkoyksiköt - lauhduttimet Paineilma- ja kaasujärjestelmät...12

3 3/ Paineilmajärjestelmät Höyryjärjestelmät Palontorjuntajärjestelmät Alkusammutuskalusto Käsisammuttimet Palopostit Muut LVI-järjestelmät Erilliset poistokoneet Savunpoisto Uima-allaslaitteet ja järjestelmät Sähkötekniikka Sähkönjakelu- ja käyttöjärjestelmät Asennusreitit Sähkön pääjakelujärjestelmät Sähkökeskukset Sähkön liitäntäjärjestelmät Vikavirtasuojakytkimet Valaistusjärjestelmät Sisä- ja ulkovalaistus Turvavalaistusjärjestelmät Sähkölämmitysjärjestelmät ja -laitteet Sulanapito- ja saattolämmitys Sähkökiukaat Sähkötekniset tietojärjestelmät Viestintäjärjestelmät Merkinantojärjestelmät Turvallisuusjärjestelmät Sähkölukitusjärjestelmät Kulunvalvontajärjestelmät Rikosilmoitinjärjestelmät Videovalvontajärjestelmät Paloilmoitinjärjestelmä Automaatiojärjestelmä Rakennusautomaatiojärjestelmä Viherrakenteet Päällysrakenteet Sidotut päällysteet Sitomattomat päällysteet Muut Aluevarusteet Talovarusteet Talo-opasteet Liikennealueiden varusteet Ulkokalusteet...21

4 4/21 Tuusulan uimahalli 1.2 Kiinteistöt Uimahallin laajuustiedot, aukioloajat, tilat ja varusteet Tuusulan uimahalli on valmistunut vuonna Kiinteistön laajuustiedot: tilavuus m3 kerrosala m2 kerroksia kellarikerros, 1. kerros ja 2. kerros Uimahallin aukioloajat: Ma, ti, to ja pe Ke La , normaali asiakaskäyttö La ja , erityisryhmä Su , normaali asiakaskäyttö Su ja , erityisryhmä Uimahalli on yleisöltä kiinni: uudenvuodenaattona ja uudenvuodenpäivänä pitkäperjantaina, pääsiäislauantaina ja 1. pääsiäispäivänä juhannusaattona itsenäisyyspäivänä joulupäivänä Kuntosalin aukioloajat: Ma, ti, to, pe Ke La, su Uima-altaat: kuntoallas-hyppyallas opetusallas kahluuallas lämminvesi-/terapia-allas kylmäallas Kaikki altaat, lukuun ottamatta kylmäallasta ja vesiliukumäen alastuloallasta, ovat teräsaltaita Kiinteistönhoitotyö ja osaamisvaatimukset Yleistä Palveluntuottajalle kuuluvat kiinteistönhoidon palvelukuvaukseen ja vastuunjakotaulukkoon kirjatut työt kiinteään sopimushintaan, kaikkina uimahallin aukioloaikoina, myös iltaisin ja viikonloppuisin. LAITOSTEKNINEN JA ALLASVESIHYGIEENINEN OSAAMINEN Palveluntuottajan jokaisella uimahallin allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevillä henkilöillä on oltava voimassa oleva laitosteknistä ja allasvesihygieenistä osaamista osoittava Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen antama todistus. Todistus (Vesityökortti aikaisempi Vesihygieniapassi) annetaan henkilölle, joka on suorittanut hyväksytysti laitosteknistä ja allasvesihygieenistä osaamista arvioivan testin. Todistus on määräaikainen. (Sosiaali- ja terveysministerin asetus 1350/2006, Laki Terveydensuojelulain muuttamisesta 285/2006 tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, Vesityökortti).

5 5/ Riskienhallinta Pelastustoiminta Lukitusturvallisuus Vakuutusasiat ENSIAPUVALMIUS Uimahallin allas-/laitostekniikkaan osallistuvilla henkilöillä on oltava voimassa oleva todistus suoritetusta SPR:n koulutuspohjaisesta ensiapukurssista, Ensiavun peruskurssi EA 1 tai hätäensiapukurssi. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kohteisiin osallistuvien henkilöiden henkilötiedot ja henkilömuutoksista tulee aina ensin sopia tilaajan kanssa. Kiinteistö rakennuksineen tulee olla turvallinen ja täyttää palo- ja pelastustoimilainsäädännön sekä vakuutusyhtiöiden vakuutussopimusten ja suojeluohjeiden vaatimukset. Palveluntuottajan tulee osallistua kiinteistöllä järjestettäviin palo- ja pelastusharjoituksiin. Palo- ja pelastuskaluston pääsy tarvittaville paikoille kiinteistöllä tulee olla esteetön. Kiinteistöjen avainturvallisuus tulee hoitaa kiinteistön omistajan ja vakuutusyhtiöiden turvallisuusohjeiden mukaan. Kiinteistöön avaimia tulee säilyttää lukitussa säilytyskaapissa. Avaimet tulee olla koodattuja, avainkoodit eivät saa olla sellaisia, että niiden perusteella ne voidaan yhdistää tiettyihin kiinteistöihin Viestintä ja raportointi Kiinteistönhoito Palveluntuottajalla tulee olla lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset vakuutukset. Vakuutusten tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottajan on hankittava toimintaansa varten vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin. Vastuuvakuutuksesta sovitaan tarkemmin aina sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Viestintä ja raportointi tilaajalle Viestinnän ja raportoinnin tulee olla suunnitelmallista ja perustua sovittuihin yhteisiin tavoitteisiin. Palveluntuottajan tulee raportoida kuukausittain tilaajalle: 1 energian- ja vedenkulutuksista 2 oman työn laaturaportti 3 päivystyskäynneistä ja muista merkittävistä asioista Kiinteistön energian- ja vedenkulutukset Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu energian- ja vedenkulutusmittareiden lukemiset.

6 6/21 Palveluntuottajan tehtävänä on hoitaa, huoltaa ja säätää kiinteistön järjestelmiä ja laitteita niin, että tilaajan asettamat säästötavoitteet energian- ja vedenkulutuksen osalta saavutetaan. Kiinteistöjen sisälämpötilojen ja sisäilmaolosuhteiden tulee olla asetettujen tavoitteiden mukaisia. Energian- ja vedenkulutuksia tulee verrata tilaajan määrittämiin kulutustavoitteisiin. Sisätilojen tavoiteolosuhteet tulee varmistaa suorittamalla sisälämpötilamittauksia Viranomaismääräysten mukaiset tarkastukset Paloturvallisuus Kiinteistön paloturvallisuudessa noudatetaan kiinteistön turvallisuus-/pelastussuunnitelman turvallisuusohjeita sekä huoltokirjan hoito- ja huolto-ohjeita sekä viranomaisten ja kiinteistön omistajan muita ohjeita. 3 Rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja kunnossapito 3.1 Yleishoito ja valvonta Huoltokirjan käyttö ja ylläpito Kiinteistöjen huoltokirjana on Haahtela-huoltokirja. Huoltokirja toimii kiinteistön tietopankkina. Huoltokirja pidetään ajan tasalla ja huoltokirjan kirjaukset tehdään ajallaan ja luotettavasti. Huoltokirjaan kirjataan Tarkastukset ja kierrokset palvelupyynnöt. Huoltokirjaan viedään myös tarvittavat kiinteistön piirustukset, pelastussuunnitelma, avainhallintakaaviot, lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusraportit ym. Huoltokirjan käytöstä sovitaan tilaajan ja palveluntuottajan kesken sopimusneuvottelun yhteydessä. Mikäli huoltokirjasta puuttuu jokin laite tai järjestelmä tai jollekin laitteelle, järjestelmälle tai rakennusosalle laadittu tarkastus-, huolto- ja hoito-ohje on puutteellinen tai tarkastus-, huolto- ja hoito-ohje puuttuu kokonaan, palveluntuottajan velvollisuus on ilmoittaa siitä tilaajalle ja tilaaja päivittää tai tilaa päivityksen. Huoltokirjan mukaiset tarkastukset, hoito- ja huoltotoimenpiteet tai muut toimenpiteet tehdään huoltokirjan kalenterin ja huoltokirjan ohjeiden mukaan. Kiinteistönhoidon palveluntuottajalle kuuluu päävastuu kaikkien huoltokirjaan kirjattujen huoltojen ja tarkastusten, myös muiden kuin omalle vastuulle kuuluvien huoltojen ja tarkastusten, suoritusten varmistaminen ja niiden kirjaukset ja kuittaukset huoltokirjaan. Palveluntuottajan tulee kirjata myös takuuaikaiset laitteiden, järjestelmien ja rakennusosien toimintahäiriöt, viat ja korjaukset takuutarkastuksia varten. Kiinteistönhoitoon, -huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät huolto- ja tarkastustehtävät tulee tehdä huoltokirjan kalenterin ja huolto-ohjeiden mukaan. Palveluntuottajan tulee osallistua kiinteistön takuutarkastuksiin.

7 7/ Määräaikaiset viranomaistarkastukset Ulkopuolisten työsuoritukset Liputus Palveluntuottajan tulee olla mukana viranomaistarkastuksissa. Tarkastusten tarkastuspöytäkirjat tulee kirjata huoltokirjaan. Kiinteistönhoidolle kuuluvat tarkastuspöytäkirjaan kirjatut tehtävät tulee suorittaa viipymättä. Muista tarkastuspöytäkirjaan kirjatuista toimenpiteistä tulee informoida tilaajaa. Palveluntuottajan tulee huolehtia myös, että kaikki huoltokirjan kalenteriin kirjatut määräaikaiset tarkastukset, myös muiden huoltoliikkeiden tarkastukset, tulevat suoritetuksi huoltokirjan kalenteriaikataulujen mukaan ja palveluntuottajan tulee ne kirjata huoltokirjaan. Ulkopuolisten huolto- ja korjausliikkeiden opastaminen ja ovien avaukset hallin aukioloaikana kuuluvat sopimukseen. Tulityöt Kun kiinteistöllä tehdään sellaisia korjaustöitä, jotka vaativat tulityöluvan, antaa palveluntuottaja tulityöluvan tilaajan antamien ohjeiden mukaan Päivystys ja vikailmoitukset Liputus suoritetaan yleisinä ja virallisina liputuspäivinä sekä Tuusula-päivänä, Naistenpäivänä ja Lastenoikeuksien päivänä. Merkkipäivä- ja suruliputukset eivät kuulu kiinteään sopimushintaan. Muina kuin virallisina ja yleisinä liputuspäivinä lipputangossa pidetään kiinteistön omaa lippua tai viiriä, jos kiinteistöllä on oma lippu tai viiri. Lippu kuivataan ja säilytetään asiallisella tavalla kiinteistön varastossa. Lipputankojen narut uusitaan tarvittaessa Kiinteistön tilojen hoito Sopimukseen kuuluvat palvelupyynnöt tulee tehdä mahdollisimman nopeasti. Sopimukseen kuulumattomat palvelupyynnöt, esim. käyttäjän palvelupyynnöt, sovitaan aina käyttäjän/tilaajan kanssa erikseen. Palveluntuottajalle kuuluu hallin aukioloajan ulkopuolinen ympärivuorokautinen päivystys, 7/24. Päivystysaikana vikailmoitukset, jotka on priorisoitu hoidettavaksi kiireellisenä, hoidetaan välittömästi. Ne päivystystyöt, jotka eivät vaadi heti välittömiä korjaustoimenpiteitä, siirretään hoidettavaksi normaalina työaikana. Korjaustyöt saatetaan loppuun viipymättä normaalina työaikana. Tilaaja antaa urakoitsijalistan, josta palveluntuottaja tilaa urakoitsijan, kun käytetään ulkopuolisia urakoitsijoita. Normaalityöajan ulkopuoliset (ma - pe 21:00-06:00 ja la-su 18:00-11:00) päivystyskäynnit ja niiden aiheuttamat toimenpiteet ovat erillisveloitettavaa työtä ja ne raportoidaan tilaajalle laskun tai kuukausiraportin yhteydessä kerran kuukaudessa. Huoltohistorian kannalta tärkeimmät toimenpiteet kirjataan huoltokirjan huoltohistoriaan. Palveluntuottajan tulee huolehtia, että kiinteistön poistumistiet pidetään viranomaisohjeiden mukaan vapaana.

8 8/21 Palveluntuottajalle kuuluvat teknisten tilojen puhtaanapito sekä ylimääräisten ja käytöstä poistettujen laitteiden poistaminen teknisistä tiloista. 3.2 Rakennustekniikan hoito ja kunnossapito Rakennusosat ja rakennusvaipat Väestönsuojat Yläpohjarakenteet Rakennusosien ja rakennusvaipan huoltotarkastukset tulee suorittaa huoltokirjan ja huoltokalenterin ohjeiden mukaan. Väestönsuojalaitteiden ja -varusteiden tarkastukset tulee tehdä kerran vuodessa huoltokirjan ja viranomaisten ohjeiden mukaan Vesikatot, kattokaivot ja räystäskourut sekä kattojen kulkureitit Rakennusvarusteet Palo-ovet Siirtolaitteet Hissit Vesikatot, kattokaivot ja räystäskourut tulee pitää puhtaina määrävälein tehtävillä puhdistuksilla. Vesikaton kulkureitit IV-koneille tulee pitää talvikautena sellaisessa kunnossa, että siellä on turvallista liikkua. Hoitosopimukseen kuuluu räystäiden vaaralliset lumilippojen ja jääpuikkojen turvallisuustarkastukset. Palveluntuottajan on huomatessaan vaaran, ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin varotoimiin. Vaaralliset alueet on puomitettava ja vaarasta on ilmoitettava tilaajalle tai tilaajan ilmoittamalle urakoitsijalle. Vaaraa aiheuttavien kattolumien ja jääpuikkojen poistamiset eivät kuulu sopimukseen, mutta niistä tulee ilmoittaa välittömästi tilaajalle. Kiinteistönhoidon tulee tarkastaa ja testata palo-ovien kunto ja toiminta kerran vuodessa huoltokirjan/laitetoimittajan ohjeiden ja huoltokalenterin mukaan. Hisseillä tulee olla huolto- ja kunnossapito-ohjelma, jota noudatetaan sekä ajantasainen huoltopäiväkirja. Kiinteistönhoidon tulee varmistaa, että hissihuoltoliike huoltaa ja kunnossapitää hissit huoltokalenterin aikataulun mukaan. Kiinteistönhoito kirjaa huollot huoltokirjaan. Kiinteistönhoidon tulee varmistaa, että valtuutettu tarkastuslaitos suorittaa määräaikaistarkastukset hisseille huoltokirjan kalenterin aikataulun mukaan ja kirjaa tarkastukset ja tarkastuspöytäkirjat huoltokirjaan.

9 9/ LVIA-järjestelmien hoito ja kunnossapito Lämmitysjärjestelmät Kierrätysilmakoneet Yleistä Taloteknisten järjestelmien toiminnoissa on erityisen tärkeää, että järjestelmien ohjaukset, säädöt, asetukset ja käyntiajat ja muut järjestelmien toimintaan vaikuttavat laitteet on huollettu ja säädetty niin, että järjestelmien toimintavarmuus ja energiataloudellisuus pysyvät hyvällä tasolla. LVIA-järjestelmien varsinaiset vuosihuollot eivät kuulu sopimukseen. Tavoite Laitteiden päivittäisellä ja viikoittaisilla yleishoidoilla, säätöjen tarkastuksilla, ennakoivilla huolloilla sekä muilla määräaikaistarkastuksilla tulee pitää laitteet ja järjestelmät toimintakuntoisina, käyttövarmoina ja energiataloudellisina. Lämmitysjärjestelmät ja niihin liittyvät laitteet tulee toimia suunnitellulla tavalla niin, että kiinteistössä saavutetaan halutut sisäilmaolosuhteet energiatehokkaasti ja taloudellisesti. Lämmitysjärjestelmien häiriötön ja energiatehokas toiminta on varmistettava. Palveluntuottajan tulee tarkastaa, että lämmitysjärjestelmät sekä niihin liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla siten, että kiinteistössä saavutetaan halutut olosuhteet ja lämpötilat energiatehokkaasti. Lämmitysjärjestelmien suunnitelman mukainen toiminta ja käyttö tulee varmistaa mm. seuraavilla tarkastuksilla ja tarvittavilla toimenpiteillä: - sisätilojen lämpötilat ovat tavoitteiden mukaiset ja säätökäyrän asettelu on optimaalinen - kaukolämmön tuloveden lämpötila on säädetty ulkolämpötilan mukaan ja kaukolämpöveden riittävä jäähtymä varmistetaan - verkostopaineet ovat suunnitellun mukaisia, verkostossa ei ole vuotoja eikä ilmaa - laitteet ja tiivisteet ovat kunnossa - laitteistot ovat puhtaita ja kunnossa sekä anturit toimintakuntoisia - säätölaitteet ja mittarit ovat kunnossa - asetusarvot ja käyntiajat ovat sovitun mukaisia - käyntiäänien tarkastukset - rakennusautomatiikan toiminta tulee tarkastaa ja testata määrävälein - pumppujen toiminnan tarkastukset - venttiilien toiminnan tarkastukset ja tarvittaessa voitelut - mudanerottimien puhdistukset - verkoston ja pattereiden ilmaus tarvittaessa - allasvesien lämpötilojen pitäminen ja säätäminen niin, että allasvedet pysyvät tavoitearvoissa Vesi- ja viemärijärjestelmät Palveluntuottajan tulee tehdä kiertoilmakoneiden toiminnan tarkastukset ja laitteiden puhdistukset määrävälein huoltokirjan kalenterin ja huolto-ohjeiden mukaan niin, että kierrätysilmakoneet toimivat suunnitellulla tavalla ja asetusarvojen mukaisesti. Vesi- ja viemärijärjestelmiin kuuluvat vedenkäsittelylaitteet, vesijohto- ja viemäriverkostot varusteineen, jätevesien käsittelyyn liittyvät laitteet sekä vesi- ja viemärikalusteet. Palveluntuottajan tulee huoltaa vesi- ja viemärijärjestelmiä niin, että niihin liittyvien säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmien elinkaari, energiatehokas ja häiriötön toiminta varmistetaan tekemällä määräaikaistarkastukset ja huollot ajallaan.

10 10/ Jätevesien käsittelyt Hiekanerotuskaivot Pumppaamot Vesi- ja viemärijärjestelmien sulatukset, kuvaukset ja avaukset konemenetelmällä tehdään tarvittaessa erillisveloituksella. Silloin kun käytetään erikoisliikettä vesi- ja viemärijärjestelmien sulatuksiin, kuvauksiin tai avauksiin, niin palveluntuottajan tehtävänä on tehdä työn tilaus ja seurata tarvittaessa työn suoritusta. Kiinteistön jätevesien käsittelyyn kuuluvat rasvanerotuskaivo ja hiekanerotuskaivot. Erotuskaivojen tyhjennyksistä tilaajalla on sopimus erikoisliikkeen kanssa. Hiekanerotuskaivot tulee tarkastaa määrävälein, vähintään kerran vuodessa, huoltokirjan ohjeiden mukaan ja hiekanerotuskaivojen tyhjennykset tulee tilata aina tarvittaessa. Tyhjennykset kirjataan huoltokirjaan Vesi- ja viemärikalusteet Palveluntuottajan tulee tarkastaa jätevesi- ja sadevesipumppaamojen toimivuudet määrävälein huoltokirjan ja/tai laitevalmistajan ohjeiden mukaan ja valvoa, että pumppaamot pysyvät riittävän puhtaina. Pumppaamoiden hälytysten siirrot tulee testata määrävälein. Huollot ja korjaukset kirjataan huoltokirjaan. Vesi- ja viemärikalusteita ovat mm. sekoittajat, vesipostit, pesualtaat, WC-laitteet ja lattiakaivot. Palveluntuottajan tulee määrävälein tapahtuvalla tarkastuksilla ja huolloilla varmistaa vesikalusteiden kunto ja toimivuus niin, että vuotokulutusta ei pääse tapahtumaan. Epäkuntoiset hanatiivisteet, karat ja poresuuttimet uusitaan. Lisäksi rikkinäiset suihku- ja alapesuletkut uusitaan. Pesuhuoneiden automaattisuihkujen patterit tulee vaihtaa tarvittaessa yksittäin ja huoltotauon aikana ryhmävaihtona. Palveluntuottajalle kuuluvat viemäreiden avaukset käsimenetelmällä. Vesihanojen vaihtotyöt ja viemäreiden avaukset konemenetelmällä ovat erillisveloitettavaa työtä Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Tavoite Laitteet ja järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla ja kiinteistössä saavutetaan halutut sisäilmaolosuhteet energiatehokkaasti ja taloudellisesti. Ilmanvaihdon tulee täyttää ilmanvaihdolle ja sisäilman laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarkkaillaan ilmanvaihdon ja ilmastoinnin yleiskuntoa ja toimintaa. Tarkkaillaan huone- ja tuloilman lämpötiloja, ilmavirtoja ja ilmanvaihtuvuutta. Suoritetaan huonetilojen lämpötilamittauksia ja verrataan tuloksia tavoite- ja suunnitteluarvoihin. Tarkkaillaan ilmanvaihdon ja ilmastoinnin asetusarvoja ja painesuhteita ja verrataan niitä tavoite- ja suunnitteluarvoihin. Tarkkaillaan lämmöntalteenottojen hyötysuhteita ja niiden toimivuutta. Varmistetaan, että ilmanvaihdon käyntiajat ovat suunnitellun mukaisia.

11 11/ Ulkoilman saanti Tarkkaillaan ilmanvaihdon ja ilmastoinnin prosessien lämpötila-, paine-, asetusarvoja ja varmistetaan, että asetusarvot ovat tavoitteiden ja suunnittelun mukaisia ja järjestelmät ja laitteet toimivat moitteettomasti ja energiataloudellisesti. Ilmanvaihdon käyntiajat määritetään uimahallin käytön mukaan. Muista asetusarvojen muutoksista on sovittava aina tilaajan kanssa. Palveluntuottajalle kuuluu lumen, jään ja roskien poistaminen IV-ulkosäleiköistä Tulo- ja poistokoneet sekä puhaltimet Ilman suodatus Lämmöntalteenotot Päätelaitteet Palveluntuottajan tulee tarkastaa määrävälein, että puhaltimet ovat toiminnassa käyntiaikojen tai muiden asetusarvojen mukaisesti. Lisäksi tulee varmistaa, että puhaltimet ovat ehjiä ja puhtaita. Palveluntuottajan tulee tarkastaa, että puhaltimien laakerit, hihnat sekä tärinänvaimennus on kunnossa. Palveluntuottajan tulee vaihtaa ilmansuodattimet huoltokirjan huolto-ohjeiden mukaan. Suodatinkammiot puhdistetaan suodattimien vaihdon yhteydessä Suodattimien vaihdon yhteydessä varmistetaan, että suodattimet ja huoltoluukut ovat kunnolla kiinni. Palveluntuottajan tulee hoitaa ja säätää lämmöntalteenottolaitteita niin, että lämmöntalteenottolaitteet ja niihin liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontalaitteet toimivat energiatehokkaasti ja laitteilla saavutetaan asetetut hyötysuhdetavoitteet. Lämmöntalteenottojen toiminnat tulee tarkastaa määrävälein huoltokirjan ja laitevalmistajan ohjeiden mukaan. Erityisesti on panostettava järjestelmien prosessien säätöön niin, että asetusarvot ovat oikeita ja laitteet ja järjestelmät toimivat energiataloudellisesti ja suunnitellun mukaisesti. Päätelaitteita ovat mm. tuloilmahajottimet, poistoilmaventtiilit ja -säleiköt, ulkosäleiköt sekä jäähdytyspalkit ja siirtoilmalaitteet. Päätelaitteet on pidettävä toimintakunnossa. Päätelaitteiden puhdistus kuuluu siivouspalvelulle Väestönsuojien ilmanvaihtolaitteet Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteiden osia ovat raitisilmakanava, suojapuhaltimet, suodattimet, jakokanavat, ylipaineventtiilit ja ylipainemittarit. Väestönsuojien ilmanvaihtolaitteiden kunto ja toimivuus tarkastetaan huoltokirjan ja viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaan kerran vuodessa.

12 12/ Kylmätekniset järjestelmät Kylmäteknisiä järjestelmiä ovat keittiön kylmäsäilytystilojen kylmäjärjestelmät, ilmastoinnin jäähdytyksen kylmäjärjestelmät, erilliset tilakohtaiset jäähdytyslaitteet sekä ilmastoinnin ja kylmävesialtaan vedenjäähdytyskoneet. Tavoite Kylmätekniset järjestelmät ja laitteet toimivat suunnitellulla tavalla ja kiinteistön tiloissa saavutetaan halutut sisäilmaolosuhteet energiatehokkaasti ja taloudellisesti Ilmastoinnin jäähdytys Kylmätekniset järjestelmät sekä niihin liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät tulee toimia suunnitellulla ja tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että kiinteistössä saavutetaan tavoitteen mukaiset olosuhteet ja lämpötilat energiatehokkaasti ja järjestelmien ja laitteiden kunto pysyy hyvänä. Erityisesti on panostettava järjestelmien prosessien säätöön niin, että asetusarvot ja lämpötilat ovat oikeita ja laitteet ja järjestelmät toimivat energiataloudellisesti ja suunnitellun mukaisesti Ilmastoinnin vedenjäähdytyskone ja kylmävesialtaan veden jäähdytyskone Vedenjäähdytyskoneisiin kuuluvat mm. kompressorit, höyrystimet, säätölaitteet, sähkö-, ohjaus- ja varolaitekeskukset ja lauhduttimet. Vedenjäähdytyskone sekä siihen liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät tulee toimia suunnitellulla ja tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että kiinteistössä ja toimitiloissa saavutetaan tavoitteen mukaiset olosuhteet, lämpötilat energiatehokkaasti ja kylmävesialtaan vesi pysyy tavoitteen mukaisessa lämpötilassa sekä tavoitearvot saavutetaan energiatehokkaasti ja järjestelmien ja laitteiden kunto pysyy hyvänä. Palveluntuottajan tulee hoitaa vedenjäähdytyskonetta huoltokirjan / laitevalmistajan ohjeiden mukaan Vedenjäähdytyskoneiden ulkoyksiköt - lauhduttimet Splitit ja lämpöpumput Tarkistetaan lauhdutinpuhaltimien toiminnat ja puhdistetaan - pestään lauhduttimet. Tarkistetaan, että splitit ja lämpöpumput toimivat suunnitellulla tavalla ja energiataloudellisesti. Noudatetaan laitevalmistajan/huoltokirjan hoito-ohjeita Splittien ja lämpöpumppujen ulkoyksiköt - lauhduttimet Paineilma- ja kaasujärjestelmät Paineilmajärjestelmät Tarkistetaan lauhdutinpuhaltimien toiminnat ja puhdistetaan - pestään lauhduttimet. Yleistä Paineilmajärjestelmien sekä niihin liittyvien säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmien tulee toimia turvallisesti suunnitellulla tavalla. Palveluntuottajan tulee varmistaa, että:

13 13/21 - kompressori käy normaalisti eikä sen käynti aiheuta poikkeuksellista ääntä eikä se lämpene normaalista poikkeavasti. - verkostossa ja putkistossa ei ole vuotoja - laitteiston vedenpoisto ja kuivain toimivat - varoventtiili toimii Höyryjärjestelmät Palontorjuntajärjestelmät Alkusammutuskalusto Käsisammuttimet Palopostit HÖYRYSAUNOJEN HÖYRYJÄRJESTELMÄT Höyryjärjestelmiä hoidetaan ja huolletaan huoltokirjan ja laitevalmistajan huolto-ohjeiden mukaan. Palveluntuottajalle eivät kuulu höyryjärjestelmien huoltokorjaukset eivätkä höyryjärjestelmien määräaikaishuollot. Alkusammutuskalustoa ovat mm. sammutuspeitteet, käsisammuttimet, sisä- ja ulkopalopostit. Käsisammuttimien huollot ja tarkastukset tulee tehdä huoltokirjan ja viranomaisten ohjeiden mukaan. Palveluntuottajan tulee varmistaa, että määräaikaishuoltoliike ja määräaikaistarkastaja huoltavat ja tarkastavat käsisammuttimet huoltokirjan kalenterin mukaan Muut LVI-järjestelmät Erilliset poistokoneet Savunpoisto Palopostien toimintakokeet tulee tehdä huoltokirjan ja viranomaisten ohjeiden mukaan kerran vuodessa. Kirjaukset toimintakokeista tulee tehdä huoltokirjaan. Erillisiä poistokoneita ovat esim. kohdepoistot/huippuimurit. Palveluntuottajan tulee varmistaa, että kohdepoistokoneet toimivat moitteettomasti ja niiden käyntiajat ovat suunnitelman mukaisia. Lisäksi palveluntuottajan tulee puhdistaa koneet tarvittaessa. Poistokoneiden huolloista noudatetaan laitevalmistajan/huoltokirjan ohjeita. Kiinteistön savunpoistojärjestelmänä ovat käsiohjatut savunpoistoluukut. Savunpoistolaitteistolle tulee olla laadittu huoltosuunnitelma tai huolto-ohjelma. Savunpoistopuhaltimille on nimitettävä vastuullinen hoitaja. Savunpoistolaitteille tehdään vähintään vuosittain käyttötarkastus käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaan. Kiinteistönhoidon palveluntuottajan tulee varmistaa, että määräaikaishuolto tekee savunpoistolaitteille määräaikaistarkastukset huoltokirjan kalenterin mukaan Uima-allaslaitteet ja järjestelmät Kiinteistöllä on kuntoallas-hyppyallas, opetusallas, kahluuallas, lämminvesi-/terapia-allas ja kylmäallas.

14 14/21 ALLASVESIEN NÄYTTEIDEN OTOT Palveluntuottajan tulee ottaa näytteitä allasvesistä kiinteistön omilla laitteilla päivittäin ja analysoida ne ja tehdä tulosten perusteella tarvittavia toimenpiteitä. Tilaajan oma henkilöstö ottaa vesinäytteet allasvesistä viikoittain, terveysviranomaisten hyväksymän näytteenottosuunnitelman mukaan. Tilaaja vie ottamansa näytteet laboratorioon analysoitavaksi. ALLASKEMIKAALIT Palveluntuottaja huolehtii kemikaalien lisätilauksista tilaajan antamien ohjeiden mukaan. Palveluntuottajan tulee olla tarvittaessa mukana, kun kemikaalivarastoja täydennetään. Kemikaalien käytössä ja varastoinnissa noudatetaan viranomaisten antamia turvallisuusohjeita ja kiinteistön turvallisuussuunnitelman ohjeita. PAINEHIEKKASUODATTIMET Allasvesien vastavirtahuuhtelut ja aktiivihiilisuodattimien puhdistukset/vaihdot tehdään niin usein kuin vesien puhtaanapito sitä edellyttää, yleensä keskimäärin noin kerran viikossa. UIMA-ALTAIDEN PUHTAANAPITO Uima-altaat ja allasvedet pidetään puhtaina vedenkäsittelyprosesseilla, allasvesien haavipuhdistuksilla, altaiden mekaanisilla käsiharjauksilla, pohjaimurilla sekä altaiden robotti-imuroinneilla. Allasvesien kemiallinen ja mekaaninen puhdistus tulee tehdä päivittäin ja altaiden robotti-imurointeja tehdään muutaman kerran viikossa. Pääsääntöisesti robotti-imurointeja tehdään keskiviikkona huoltoaamupäivänä ja lauantaina aamupäivällä. Uima-altaiden vesirajan puhdistukset kuuluvat siivoukselle. ALLASVESIEN ÄKILLISET LIKAANTUMISET Palveluntuottajalle kuuluvat myös allasvesien äkillisistä likaantumisista johtuvat hoito-/puhdistustyöt. Palveluntuottajan tulee olla mukana puhdistamassa allasvesiä yhdessä uinninvalvonnan kanssa myös uima-allasvesien äkillisessä likaantumisessa esim. eritteiden poistamisessa. Tarvittaessa allas tyhjennetään asiakkaista ja kemikaaleja lisätään hetkellisesti (shokkiklooraus) allasvesien puhdistamiseksi. ALLASVESIEN PROSESSIT, SÄÄDÖT JA MUUT HOITOTOIMENPITEET Palveluntuottajan tulee ohjata ja säätää allasvesien prosesseja niin, että allasvedet pysyvät terveellisinä ja allasvesien tavoitearvot pysyvät suunnitellun mukaisina ja vesien lämpötilat sovitun lämpöisinä. UIMAHALLIN KESÄKAUDEN HUOLTOTAUKO Uimahallissa on kesäkaudella normaalisti 4 6 viikon huoltotauko, jolloin uimahalli ei ole auki käyttäjille. Huoltotauon aikana uimahallissa tehdään huoltokorjauksia ja kunnossapitotöitä. Palveluntuottajan tulee tyhjentää uima-altaat vedestä huoltotauon alussa ja täyttää altaat vedellä huoltotauon päättyessä.

15 15/21 Siivouspalvelu pesee uima-altaat ja tasausaltaat kesän huoltotauon aikana. Tilaaja tarkastaa ja hyväksyy puhdistuksen ennen altaiden täyttämistä. Palveluntuottajalle kuuluvat kesähuoltotauon aikana normaalien kiinteistönhoitotöiden lisäksi myös muiden huoltoliikkeiden ja urakoitsijoiden ovien avaukset ja avustukset klo 07:00-16:30 välisenä aikana. 3.4 Sähkötekniikka Sähkönjakelu- ja käyttöjärjestelmät Asennusreitit Sähkön pääjakelujärjestelmät Sähkökeskukset Sähkön liitäntäjärjestelmät Vikavirtasuojakytkimet Tarkastetaan silmämääräisesti, että asennusreitit ja kannakkeiden kiinnitykset ovat kunnossa. Tarkastetaan, että läpivientien palokatkot ja ääneneristykset ovat kunnossa. Suoritetaan tarvittaessa viallisten, yksittäisten kytkimien, pistorasioiden ja sulakkeiden vaihdot. KIINTEISTÖN HOITO Huolehditaan siitä, että keskustiloissa ei ole sinne kuulumatonta tavaraa. Keskustilat pidetään puhtaina. Varmistetaan, että keskuksista ei kuulu ylimääräistä ääntä. Varmistetaan, että käyttöönotto- ja varmennuspöytäkirjat ovat saatavilla. Varmistetaan, että keskuksien hoidon ja käytön edellyttämät välineet ja tarvikkeet, vaihtokahvat, varasulakkeet ym, ovat saatavilla ja kunnossa. Varmistetaan, että piirustukset ja muut tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla Valaistusjärjestelmät Sisä- ja ulkovalaistus Palveluntuottajan tulee suorittaa vikavirtasuojakytkimien toiminnantarkastukset kerran vuodessa. SISÄVALAISTUS Palveluntuottajalle kuuluvat kiinteistöjen kaikkien muiden tilojen lamppujen vaihtotyöt, mutta ei kuitenkaan allastilojen lamppujen vaihtotyöt. Palveluntuottajalle kuuluvat niiden allasvalaisimien lamppujen vaihtotyöt, jotka voidaan vaihtaa altaiden ulkopuolelta. Muiden allasvalaisimien vaihtotyöt kuuluvat vain huoltotauon aikana, jolloin altaissa ei ole vettä. ULKOVALAISTUS Turvavalaistusjärjestelmät Palveluntuottajalle kuuluvat ulkovalaisinten lamppujen vaihtotyöt. Ulkovalaisimien ohjaus ja hämäräkytkimien toiminta tulee tarkastaa määrävälein. Turvavalaistus käsittää turva-, vara- ja poistumisvalaistuksen.

16 16/21 Poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapidosta tulee olla kunnossapitosuunnitelma. Tarkkaillaan, että poistumisvalaistusjärjestelmä on kunnossa. Vaihdetaan rikkinäiset lamput uusiin lamppuihin. Turva- ja poistumisvalaistuksen akustolle tehdään kuormituskoe ja järjestelmä testataan laite-toimittajan ohjeiden ja viranomaisten määräysten mukaan. Pidetään yllä poistumistievalaistuksen huolto- ja kunnossapitopäiväkirjaa Sähkölämmitysjärjestelmät ja -laitteet Sulanapito- ja saattolämmitys Sähkökiukaat Sähkölämmitysjärjestelmiin kuuluvat mm. sulatukset, sulanapidot, saattolämmitykset sekä autolämmitykset. Tarkistetaan sulanapito- ja saattolämmitysten ohjausten asettelut ja asetusarvot sekä testataan lämmitysten toiminta huoltokirjan ohjeiden mukaan. Tarkistetaan kiukaiden sähkönsyöttöjohtojen tiivistystahnojen kunto, tarvittaessa uusitaan tahnat. Työ tehdään kerran vuodessa Sähkötekniset tietojärjestelmät Viestintäjärjestelmät Kiukaat ja kiuaskivet pestään tai vaihdetaan huollon yhteydessä Merkinantojärjestelmät Palveluntuottajalle ei kuulu viestintäjärjestelmään liittyvät työt Turvallisuusjärjestelmät Sähkölukitusjärjestelmät Palveluntuottajalle ei kuulu merkinantojärjestelmään liittyvät työt Kulunvalvontajärjestelmät Palveluntuottajalle ei kuulu sähkölukitusjärjestelmään liittyvät työt. Palveluntuottajalle ei kuulu kulunvalvontajärjestelmään liittyvät työt.

17 17/ Rikosilmoitinjärjestelmät Videovalvontajärjestelmät Paloilmoitinjärjestelmä Palveluntuottajalle ei kuulu rikosilmoitinjärjestelmään liittyvät työt. Palveluntuottajalle ei kuulu videovalvontajärjestelmään liittyvät työt. Paloilmoitinjärjestelmällä tulee olla kunnossapito-ohjelma. Paloilmoittimen asiakirjat, paikantamiskaaviot ja käyttö- ja huolto-ohjeet ovat huoltokirjassa. Paloilmoittimen huolto- ja korjaustehtäviä saa tehdä vain Tukesin rekisterissä olevan paloilmoitinliikkeen palveluksessa olevat henkilöt. Paloilmoittimen hoidosta tulee vastata nimetty henkilö Automaatiojärjestelmä Rakennusautomaatiojärjestelmä Palveluntuottajalle kuuluu paloilmoittimen hoitajan tehtävät. Paloilmoittimen hoitaja ylläpitää keskuskojeen yhteydessä tai huoltokirjan liitteenä olevaa käyttö- ja huoltopäiväkirjaa, johon merkitään tarkastukset, havainnot, suoritetut kokeilut, käyttöhäiriöt ja ilmoituksen siirtokokeilut. Paloilmoittimen hoitaja kokeilee paloilmoitinta ja sen viestiyhteyksiä huoltokirjan ja viranomaisten ohjeiden mukaan. Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu kytkeä palosilmukat päälle ja pois, kun kiinteistöllä tehdään sellaisia korjaustöitä, joista voi tulla turhia hälytyksiä. Palveluntuottaja hoitaa, huoltaa ja testaa automaatiojärjestelmää huoltokirjan ohjeiden mukaan. Palveluntuottajalle kuuluvat mm. seuraavat tehtävät: - olosuhteiden valvonta - aikaohjelmien hallinta aikaohjelmien muutokset saa tehdä vain tilaajan luvalla - jatkohälytysten ja kriittisten hälytysten testaukset - hälytysten päivittäinen prosessointi ja läpikäynti - asetusarvojen tarkkailu - vikojen ilmoittaminen tilaajalle - hälytysten testaus vastaanottolaitteelle asti sekä vastaanottolaitteiden numeroiden oikeellisuuden tarkastus-ylläpito - hoitovastuu kohteiden vioista ja tarkastuksista - tiedonsiirron tarkkailu - alakeskuksien ja protokollamuuntimien uudelleen käynnistäminen tarvittaessa 4 Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito Yleistä ULKOALUEIDEN HOITO Palveluntuottajalle kuuluvat ulkoalueiden käsilumityöt ja ulkoalueiden puhtaanapitotyöt. Ulkoalueiden vihertyöt, konelumityöt, konepuhtaanapitotyöt eivät kuulu sopimukseen.

18 18/ Viherrakenteet 4.3 Päällysrakenteet Sidotut päällysteet Palveluntuottaja voi käyttää myös alihankkijoita, mutta palveluntuottaja vastaa myös omien alihankkijoidensa töistä, toimenpiteistä, laiminlyönneistä ja laadun varmistuksesta. Alihankkijoiden käytöstä sovitaan tilaajan ja palveluntuottajan välillä aina erikseen. Rikkakasvien kemiallisessa torjunnassa on noudatettava viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä on aina ensin sovittava tilaajan kanssa. Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä tiedotetaan tarvittaessa myös kiinteistön käyttäjiä. LAATULUOKITUKSET Ulkoalueiden hoitoluokat on määritetty Kiinteistö RYL 2009 mukaan tietyin poikkeuksin. Poikkeukset Kiinteistö RYL 2009 laatuluokituksista on kirjattu tähän palvelukuvaukseen. Kohteen hoitotyön laatutasot: A1 hoitoluokka - A2 hoitoluokka sisäänkäyntialueet A3 hoitoluokka paikoitusalueet Vihertyöt eivät kuulu sopimukseen. Yleistä Sidottuja päällysteitä ovat mm. betonikiveykset ja laatoitukset, nupu- ja noppakiveykset, asfalttipäällysteet. Hoidon tavoite ja yleisvaikutelma A2-hoitoluokka Päällystettyjen piha- ja kulkuväylien kulkuolosuhteiden on oltava turvallisia kaikkina vuodenaikoina. Päällystealueiden on oltava siistejä. A3-hoitoluokka Päällystealueet ovat yhtenäisen ja hoidetun näköisiä. Kevätkunnostus Päällystealueiden kevätkunnostuksen yhteydessä puhdistetaan kiinteistön opasteet ja liikennemerkit. A2-hoitoluokka ja A3-hoitoluokka Päällystealueiden kevätkunnostuksessa poistetaan sidotuilta päällystealueilta hiekoitussepelit, kasvijätteet ja muut roskat ja tahrat. Kevätkunnostuksessa letkupestään sisäänkäynnit, katokset, ulkoportaat, ajoluiska, laatoitus- ja kiveysalueet. Kevätkunnostuksen jälkeen sidotut päällystealueet ovat siistit. Rikkakasvien torjunnat Päällystealueiden rikkakasvien torjunnassa ei saa vaurioittaa ympäröiviä kasvillisuutta, ympäröiviä rakenteita eikä päällysteitä. A2-hoitoluokka Päällystealueilla tai niiden reunoilla ei saa kasvaa rikkakasvillisuutta. Rikkakasvitorjunnasta ei saa jäädä haittaavaa kasvijätettä. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei saa olla. Kiinteistön kiveys- /laatoitusalueiden sekä luonnonkiveyspäällystealueiden siisteydet tarkastetaan erikseen ja rikkakasvit poistetaan. Kiveys- ja laatoitusalueiden rikkakasvittomuus tarkastetaan 3 kertaa kesäkaudessa, toukokuussa viikolla 22, kesäkuussa viikolla 26 ja elokuussa viikolla 35. Tilaaja tarkastaa ja hyväksyy tehdyt suoritukset.

19 19/21 A3-hoitoluokka Päällystealueilla tai niiden reunoilla ei saa kasvaa häiritsevää tai päällysteitä rikkovaa rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei saa olla. Kiinteistön kiveys- /laatoitusalueiden sekä luonnonkiveysalueiden siisteydet tarkastetaan erikseen ja rikkakasvit poistetaan 3 kertaa kesäkaudessa, toukokuussa viikolla 22, kesäkuussa viikolla 26 ja elokuussa viikolla 35. Tilaaja tarkastaa ja hyväksyy tehdyt suoritukset. Syyskunnostus Yleistä Päällystealueiden syyskunnostusten yhteydessä päällysteet letkupestään sisäänkäynnit, katokset, ulkoportaat, ajoluiska, laatoitus- ja kiveysalueet niin, että yleisilme pysyy siistinä. A2-hoitoluokka Päällystealueilla ei ole yleisilmettä häiritsevää ja liukkautta aiheuttavaa kasvijätettä, joka kasautuu ja leviää ympäristöön. A3-hoitoluokka Päällystealueilla ei ole yleisilmettä oleellisesti häiritsevää ja liukkautta aiheuttavaa kasvijätettä, joka kasautuu ja leviää ympäristöön. Lumityöt KÄSIN SUORITETTAVAT LUMI- JA LIUKKAUDENTORJUNTATYÖT Lumityöt tulee suorittaa kaikkina uimahallin aukioloaikoina, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Uimahallin sisäänkäyntien / sisäänkäyntialueiden, portaiden, katosten ja jäteaseman lumet tulee puhdistaa niin, että kaikki uimahallin asiakkaat voivat kulkea turvallisesti uimahallialueilla. Myös jatkuvan lumisateen aikana alueet on oltava kulkukelpoisia ja turvallisia liikkua. Yöllä sataneen lumen käsilumityöt ja liukkauden torjunta on ajoitettava niin, että sisäänkäyntien, sisäänkäyntialueiden, katosten, kulkuväylien käsilumi- ja liukkaudentorjuntatyöt ovat suoritetut ennen uimahallin avaamista. Haitallinen polanne poistetaan sisäänkäynneistä, kulkuväyliltä ja portaista. Rappuralleista poistetaan haitallinen lumi ja sepeli. Poistumisteiden ja pelastuspaikkojen lumityöt on hoidettava aina niin, että kaikkien poistumisteiden kautta pääsee aina vaivatta poistumaan turvallisesti kiinteistöstä. Liukkautta torjutaan niin usein, että hoidettavat alueet ja kulkutiet ovat turvallisia kaikkina uimahallin aukioloaikoina. Liukkaudentorjunnan levitysjäljen on oltava tasaista koko alueella. Talvikäytössä olevat pihakalusteet pidetään puhtaina lumesta ja jäästä. Sulatusaineiden käyttöä sisäänkäynneissä tulee välttää. Polanne ja jää poistetaan mekaanisesti. Mekaanisessa jään- ja polanteen poistossa ei saa vaurioittaa päällysteitä. Lumityöt on tehtävä huolellisesti niin, etteivät myöskään kiveykset / pihalaatoitukset eikä mikään muukaan vaurioidu lumitöiden suorittamisessa. Palveluntuottajan on pidettävä liukkaudentorjunnasta kiinteistökohtaista hiekoituspäiväkirjaa. Hiekoituspäiväkirjasta on voitava ottaa tuloste tarvittaessa tilaajan käyttöön. Lumitöiden jälkeen sisäänkäyntien, sisäänkäyntialueiden, portaiden, kulkuväylien ja muiden piha-alueiden pinta on tasainen ja siisti. Lumityöt on viimeistelty niin, että alueet ovat turvallisia liikkua ja pihaalueiden yleisilme on hoitoluokan mukainen. Tilaaja maksaa hiekoitussepelin.

20 20/21 Puhtaanapito Sitomattomat päällysteet A2-hoitoluokan päällystealueilla voi olla vain vähän pieniä kulttuuriroskia, kasvijätettä, irtohiekkaa, eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä. Vaaralliset roskat on poistettava ensi tilassa. Roska-astioissa on aina oltava tilaa asianmukaiselle roskien jättämiselle. A3-hoitoluokan (paikoitusalueet) päällystealueille voi kertyä jonkin verran häiritseviä kulttuuriroskia, kasvijätettä, irtohiekkaa, eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä. Vaaralliset roskat on poistettava ensi tilassa. Roska-astioissa on aina oltava tilaa asianmukaiselle roskien jättämiselle. Päällysteiden on oltava siistejä eikä niissä saa olla häiritsevää pölyä. Sisäänkäyntien, katosten, ulkoportaiden ym. hoitoluokkien mukainen siisteys varmistetaan muutaman kerran kesäkaudessa suoritettavalla letkupesuilla. Ulkoroska-astiat tyhjennetään roskakierrosten yhteydessä tarvittaessa päivittäin. Erityisesti on varmistettava pääsisäänkäyntien ja pääsisäänkäyntien roska-astioiden siisteyteen. Roska-astioiden roskapussit vaihdetaan roska-astioiden tyhjennyksen yhteydessä. Palveluntuottaja toimittaa ja maksaa roska-astioiden roskapussit. Roska-astiat pestään tarpeen vaatiessa. Sadevesikaivojen ritiläkannet on pidettävä puhtaina roskista ja kasvijätteistä, jotta sadevedet pääsevät esteettömästi valumaan kaivoihin. Hiekanerotuskaivot on tarkastettava syksyllä ja keväällä. Mikäli kaivojen tyhjennystarvetta havaitaan, ilmoitetaan siitä tilaajalle tai tilaajan ilmoittamalle urakoitsijalle. Kiinteistön sitomattomia päällysteitä ovat sepelipäällysteet. Päällystettyjen kulkuolosuhteet on oltava turvallisia kaikkina vuodenaikoina. Päällystealueiden on oltava hoidettuja ja siistejä. Päällystealueiden tasaisuus on oltava hoitoluokkien edellyttämällä tasolla. Sateiden tai muun kulutuksen aiheuttamat epätasaisuudet poistetaan. Kevätkunnostus A2-hoitoluokka Päällystealueiden kevätkunnostuksessa poistetaan päällystealueilta kasvijätteet ja muut roskat ja tahrat. Kevätkunnostuksen jälkeen sitomattomat päällystealueet ovat siistit. Rikkakasvien torjunta Päällystealueiden rikkakasvien torjunnassa ei saa vaurioittaa ympäröiviä kasvillisuutta, ympäröiviä rakenteita eikä päällysteitä. A2-hoitoluokka Päällystealueilla tai niiden reunoilla ei saa kasvaa rikkakasvillisuutta. Rikkakasvitorjunnasta ei saa jäädä haittaavaa kasvijätettä. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei saa olla. Sepelialueilta poistetaan rikkakasvit tarvittaessa mekaanisesti niin, että sepelialueet ovat rikkakasvittomat. Syyskunnostus A2-hoitoluokka Päällystealueilla ei ole yleisilmettä häiritsevää kasvijätettä, joka kasautuu ja leviää ympäristöön.

Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon vastuunjakotaulukko 22.1.2015

Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon vastuunjakotaulukko 22.1.2015 Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon vastuunjakotaulukko 22.1.2015 2/21 Kiinteistönhoidon vastuunjakotaulukko 1.2 Kiinteistöt 1.2.3 Kiinteistönhoitotyö ja osaamisvaatimukset Palveluntuottajan jokaisella

Lisätiedot

Sammakkolammentie 2, Kuopio

Sammakkolammentie 2, Kuopio Sammakkolammentie 2, Kuopio Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 1.2.2017 Sivu 2 Kiinteistönhoidon palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO Kiinteistönhoidon palvelukuvaus...2 1.2 Kiinteistöt...4 1.2.2 Hallinto...4 1.2.2.4

Lisätiedot

Sammakkolammentie 2, Kuopio. Kiinteistönhoidon vastuunjakotaulukko Sammakkolammentie 2, Kuopio VASTUUNJAKOTAULUKKO

Sammakkolammentie 2, Kuopio. Kiinteistönhoidon vastuunjakotaulukko Sammakkolammentie 2, Kuopio VASTUUNJAKOTAULUKKO Sammakkolammentie 2, Kuopio Kiinteistönhoidon vastuunjakotaulukko 1.2.2017 Sammakkolammentie 2, Kuopio VASTUUNJAKOTAULUKKO 2/11 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2 Kiinteistöt 1.2.2.4.1 Pelastustoiminta Palo-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan uimahalli

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan uimahalli TARJOUSPYYNTÖ Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon tarjouspyyntö 22.1.2015 2/5 Kiinteistönhoidon tarjouspyyntö 1. Kohdetiedot Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi, tilakeskus Koskenmäenpolku 4, PL 60

Lisätiedot

Rakennustietosäätiö RTS Kiinteistönpitonimikkeistö 2009 KH X0-00427 - 1

Rakennustietosäätiö RTS Kiinteistönpitonimikkeistö 2009 KH X0-00427 - 1 Rakennustietosäätiö RTS Kiinteistönpitonimikkeistö 2009 KH X0-00427 - 1 1 OPERATIIVINEN KIINTEISTÖJOHTAMINEN 1.1 Asuntoyhtiöt 1.1.1 Kiinteistöstrategia 1.1.2 Hallinto 1.1.2.1 Päätöksenteko 1.1.2.1.1 Osakkeenomistajan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON TEHTÄVÄLUETTELO 1[5] Lohjan Vuokra-asunnot Oy PVM: 21.5.2014

KIINTEISTÖNHOIDON TEHTÄVÄLUETTELO 1[5] Lohjan Vuokra-asunnot Oy PVM: 21.5.2014 KIINTEISTÖNHOIDON TEHTÄVÄLUETTELO 1[5] Yhtiön käyttämää huoltokirjaa käytettävä ja vikailmoitukset kirjattava LAATIJA: Rewero Oy Käytössä oleva huoltokirja on RYHTI YHTEISTEHTÄVÄT URAKOIT- SOPIMUS- ERILLIS-

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

HUOLTO-OHJELMA. Näytä Paketit Huoltotehtävät eriteltyinä Näytä Kaikki Vain ohjelmoidut kiinteistöt. Kiinteistöryhmä. Vuosi

HUOLTO-OHJELMA. Näytä Paketit Huoltotehtävät eriteltyinä Näytä Kaikki Vain ohjelmoidut kiinteistöt. Kiinteistöryhmä. Vuosi HUOLTO-OHJELMA Huollon suodatus Kiinteistön suodatus Näytä Paketit Huoltotehtävät eriteltyinä Näytä Kaikki Vain ohjelmoidut kiinteistöt Tyyppi Vastuuhenkilö Huoltaja Kiinteistöryhmä Huoltopiiri Kiinteistö

Lisätiedot

Sammakkolammentie 2 Kuopio. Kiinteistön perustietolomake Sammakkolammentie 2 Kuopio. Sental Oy PERUSTIETOLOMAKE

Sammakkolammentie 2 Kuopio. Kiinteistön perustietolomake Sammakkolammentie 2 Kuopio. Sental Oy PERUSTIETOLOMAKE Sammakkolammentie 2 Kuopio Kiintstön perustietolomake 1.2.2017 Sental Oy Sammakkolammentie 2 Kuopio PERUSTIETOLOMAKE nkiintstö SAVON KOULUTUSKUNTAYTYMÄ Sammakkolammentie 2 70100 Kuopio Rakennusten tiedot

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Riihenmäen koulun

Lisätiedot

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan uimahalli

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan uimahalli TARJOUSPYYNTÖ Tuusulan uimahalli Siivouksen tarjouspyyntö 22.1.2015 2/6 Siivouksen tarjouspyyntö 1. Kohdetiedot Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi, tilakeskus Koskenmäenpolku 4, PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5 G LVIjärjestelmät G LVIjärjestelmät Rakennuksen vesi ja viemärijärjestelmä on liitetty Oulun kaupungin vesi ja viemäriverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on liitetty Oulun Energian kaukolämpöverkostoon. Rakennuksessa

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 VESIAIHEIDEN HOITO 2012

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 VESIAIHEIDEN HOITO 2012 1(6) Asianumero 1411/02.08.00/2012 TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 VESIAIHEIDEN HOITO 2012 2(6) ESPOON KAUPUNKI tekninen keskus TYÖSELOSTUS Katu ja viherpalvelut TAPIOLAN YLEISTEN VIHERALUEIDEN HOITO

Lisätiedot

2 Ilmastointijärjestelmän hoidon ja huollon organisointi 45

2 Ilmastointijärjestelmän hoidon ja huollon organisointi 45 Sisällys Alkusanat 5 1 Ilmastoinnin perustiedot 13 1.1 Johdanto 13 1.2 Viihtyvyystekijät 13 1.2.1 Perinteiset viihtyvyystekijät 14 1.2.2 Ulkoilman määrä sisätiloissa 14 1.2.3 Ilman epäpuhtaudet 15 1.2.4

Lisätiedot

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY OMAKOTITALON SYYSHUOLTO 22.9.2010 Rakennusmestari Esa Kinnarinen Rakennus NAVA Oy Miksi taloa kannattaa huoltaa? Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla talo säilyy paremmassa

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään

Savunpoistoseinäikkunan ja -luukun asennus seinään Käkeläntie 41, 16300 Orimattila puh / phone (03) 544 3100 Fax (03) 544 3160 www.keraplast.fi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Savunpoistoseinäikkuna ja -luukku ORIVENT 70/SI ja 70SL moottoritoiminen

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihtokoneita ja niihin liittyviä

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN

OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Tätä toimintaohjetta noudatetaan Lapin pelastuslaitoksen alueella Erityinen palotarkastus on pelastusviranomaisen suorittama tarkastus, joka tehdään ennen rakennusvalvontaviranomaisen

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle...3

Sisällys. Lukijalle...3 Sisällys Lukijalle...3 1 Johdanto... 12 1.1 Yleistä... 12 1.2 Kiinteistönhoitajan työ... 12 1.2.1 Mihin kiinteistönhoitajaa tarvitaan?... 12 1.2.2 Yleiskuvaus kiinteistönhoitajan työstä...14 1.3 Kiinteistönhoitajan

Lisätiedot

Heka-Maunula Oy:n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS

Heka-Maunula Oy:n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS :n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS TÄSSÄ URAKASSA NOUDATETAAN KIINTEISTÖRYL 09 Tässä työselostuksessa mainituin poikkeuksin 18.11.2014 Laatinut: Piha- ja puistosuunnittelu

Lisätiedot

Huolto-ohje Sivu 1/7. Huolto-ohje. www.economizer.fi ver 2.3

Huolto-ohje Sivu 1/7. Huolto-ohje. www.economizer.fi ver 2.3 Huolto-ohje Sivu 1/7 Huolto-ohje Sisällysluettelo Huolto-ohje Sivu /7 1. Yleistä.... Lämmöntalteenottoyksikkö (LTO-yksikkö)....1. Ulkoasenteinen malli [U-]..... Sisäasenteinen malli [S- tai SL-]... 5..

Lisätiedot

Huollettu varavoimakone turvaa sähkönsaannin jakelukatkon sattuessa. Huolenpitosopimus

Huollettu varavoimakone turvaa sähkönsaannin jakelukatkon sattuessa. Huolenpitosopimus Huollettu varavoimakone turvaa sähkönsaannin jakelukatkon sattuessa Huolenpitosopimus Varmista varavoimakoneen luotettavuus huolenpitosopimuksella Luotettavuuden ylläpitämiseksi tulee varavoimakonetta

Lisätiedot

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittajat Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Tässä ohjeessa kerrotaan kenellä on oltava

Lisätiedot

1.3.1 Kiinteistönhoitaja resurssina 21 1.3.2 Kiinteistönhoitaja yhteistyökumppanina 22 1.3.3 Kiinteistönhoitaja työntekijänä 22

1.3.1 Kiinteistönhoitaja resurssina 21 1.3.2 Kiinteistönhoitaja yhteistyökumppanina 22 1.3.3 Kiinteistönhoitaja työntekijänä 22 Sisällys LUKIJALLE 5 KIRJOITTAJAT 6 Luvuittain 6 Aakkosjärjestyksessä 8 JOHDANTO 18 1.1 Mihin kiinteistönhoitajaa tarvitaan? 18 1.2 Yleiskuvaus kiinteistönhoitajan työstä 20 1.3 Kiinteistönhoitajan kolme

Lisätiedot

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio

Lisätiedot

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei

Lisätiedot

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta

Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta 28.5.2007 Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta Yleistä Talousvettä toimittavassa laitoksessa tai uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Tuusulan uimahalli. Siivouksen vastuunjakotaulukko

Tuusulan uimahalli. Siivouksen vastuunjakotaulukko Tuusulan uimahalli Siivouksen vastuunjakotaulukko 22.1.2015 2/17 Tuusulan uimahalli Siivouksen vastuunjakotaulukko Yleistä Siivoushenkilöstön on oltava paikalla kaikkina uimahallin aukioloaikoina Kohteenseen

Lisätiedot

Tähän kirjataan ilmastointijärjestelmän yleisarvioinnin keskeiset tulokset sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi.

Tähän kirjataan ilmastointijärjestelmän yleisarvioinnin keskeiset tulokset sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi. 1 HR/10.03.2014 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi, raportin malli Kiinteistön nimi Kiinteistön osoite Kiinteistötunnus Tutkimuksen tekijät Päivämäärä 1. Johdanto Tämä raporttiluonnos

Lisätiedot

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS 1/6 MH/KH SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy Kumpulantie 1 * 00520 HELSINKI * FINLAND Y-tunnus 0550682-8 puh. +358-9-142 122 www.hallasaari.com

Lisätiedot

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma Seuraavaan listaan on koottu toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan liittyneiden

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

Kiinteistönhoitopalvelut 1 Tukipalvelut

Kiinteistönhoitopalvelut 1 Tukipalvelut 19.10.2010 Vastuurajat / 10.10.2010 Vastuurajat Monnin kiinteistönhoito ja yleiset alueet 1 / 16 Kiinteistönhoitopalvelut 1 Tukipalvelut Koodi Palvelutuote Päättää Esittä ä Teett ää Valv oo Toteutt aa

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito 1 Lassila & Tikanoja Oyj TAVOITTEENA ENERGIATEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUDEN AVAIN ON ASENTEISSA JA OSAAMISESSA Ennakoiva kiinteistöhuolto: Ekohuolto koulutetut

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelma. 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet

Kaupan alan toimenpideohjelma. 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet Raportoidut energiansäästöön ja sen käytön tehostamiseen vaikuttavat toimenpiteet vuonna 2010 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat Kaupan alan toimenpideohjelma 1.

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus

Lisätiedot

SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA

SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA SAVUNPOISTOLAITTEET PELASTUSVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISPÄIVÄ PELASTUSTOIMEN LAITTEISTA 2.9.2009 TUKES Pekka Mutikainen johtava palotarkastaja Tampereen aluepelastuslaitos SAVUNPOISTOLAITTEET

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Lohjan kaupungin toimitilojen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely

Lohjan kaupungin toimitilojen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely Lohjan kaupungin toimitilojen kiinteistönhoito- ja siivouspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely Kokonaisvastaajamäärä: 59 1. Ulkoalueen hoitotyöt Kysymykseen vastanneet: 58 Huolehdimme koneaurauksesta ja

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Kaikki kaatopaikalle vai saadaanko IV-kuntoon? ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI. Harri Ripatti

Kaikki kaatopaikalle vai saadaanko IV-kuntoon? ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI. Harri Ripatti Kaikki kaatopaikalle vai saadaanko IV-kuntoon? ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto,

Lisätiedot

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS

SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS 1(5) Sotainvalidien siivous - ja asiointipalvelu SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS Sopimuksen osapuolet TORNION KAUPUNKI (tilaaja / ostaja ) ja SOVEA Oy (palvelutuottaja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Säätö ja toimivuuden varmistus

Säätö ja toimivuuden varmistus Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI. Harri Ripatti

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI. Harri Ripatti ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus jne. Miten todetut tekniset

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

Liite 6 KIINTEISTÖJEN VIHERALUEIDEN HOITOSOPIMUKSEN HOITOTYÖSELOSTUS

Liite 6 KIINTEISTÖJEN VIHERALUEIDEN HOITOSOPIMUKSEN HOITOTYÖSELOSTUS Liite 6 KIINTEISTÖJEN VIHERALUEIDEN HOITOSOPIMUKSEN HOITOTYÖSELOSTUS 24.2.2015 Sivu 2/11 Sisällysluettelo sivu no Käsitteistä.. 3 Yleistä.. 4 4.1 Yleiset tehtävät.. 4 4.2 Viherrakenteet.. 4 4.2.1 Nurmikot

Lisätiedot

TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS

TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS Toimitettava oppisopimustoimistoon mennessä TUTKINTO: KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, kiintstönhoitaja OPISKELIJA PUH OSOITE SOPIMUSAIKA TYÖPAIKKA PUH OSOITE TYÖPAIKKAKOULUTTAJA

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Auroranlinnan isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS

Kiinteistö Oy Auroranlinnan isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS n isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS TÄSSÄ URAKASSA NOUDATETAAN KIINTEISTÖRYL 09 Tässä työselostuksessa mainituin poikkeuksin 27.12.2012 Laatinut: Piha- ja puistosuunnittelu

Lisätiedot

ULKOALUEIDEN HOIDON PALVELUKUVAUS

ULKOALUEIDEN HOIDON PALVELUKUVAUS KOSKELANTALOT OY 1 PL 69 LIITE 1 35801 MÄNTTÄ LY 0529095-9 ULKOALUEIDEN HOIDON PALVELUKUVAUS 1 ULKOALUEIDEN HOITO 1.1 Yleistä Ulkoalueiden hoito on kiinteistönhoitoa, joka kohdistuu rakennuksen ulkopuolisiin

Lisätiedot

Chiller Service Next - palvelut: Urakointi Huolto ja varaosat Vuositarkastukset ja kartoitukset Etävalvonta ja energiaoptimointi

Chiller Service Next - palvelut: Urakointi Huolto ja varaosat Vuositarkastukset ja kartoitukset Etävalvonta ja energiaoptimointi Chiller Service Next - palvelut: Urakointi Huolto ja varaosat Vuositarkastukset ja kartoitukset Etävalvonta ja energiaoptimointi HelpDesk - laitevalmistajan ammattitaidolla Jäähdytysalalla yy ominaista

Lisätiedot

Icopal Kattohuolto Katon tekniset tarkastukset ja kausihuollot varmalla ammattitaidolla

Icopal Kattohuolto Katon tekniset tarkastukset ja kausihuollot varmalla ammattitaidolla Kattokuntotarkastus Kattokuntotutkimus Savunpoistojärjestelmän kartoitus Katon kausihuolto Icopal Kattohuolto Katon tekniset tarkastukset ja kausihuollot varmalla ammattitaidolla Kattokuntotarkastus Kattokuntotarkastuksella

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko. Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2

Vastuunjakotaulukko. Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2 1 Vastuunjakotaulukko Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2 Vuokralainen vastaa kustannuksellaan kokonaisuudessaan Vuokrakohteen ylläpidosta ja kunnossapidosta. Kiinteistön ylläpitoon

Lisätiedot

Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy

Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Kunnossapitopalvelusopimus - Kunnossapitosopimus on yleissopimus, jonka mukaisin ehdoin toimittaja sitoutuu tilaajan

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

FK esittää standardiehdotuksen jatkotyöstöön oheisessa kommenttilomakkeessa esitettyjä muutosehdotuksia:

FK esittää standardiehdotuksen jatkotyöstöön oheisessa kommenttilomakkeessa esitettyjä muutosehdotuksia: Lausunto () 3.5.03 Julkinen Lehto Raimo Turvallisuus ja Infra Öljyalan Keskusliitto Standardiehdotus SFS 3357 PALAVIEN NESTEIDEN VARASTON SAMMUTUS- JA PALONTORJUNTAKALUSTO Lausuntopyyntö 6/3,.4.03 FK LAUSUNTO

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

ASUNTO OY HAUHO. KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMA

ASUNTO OY HAUHO. KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMA ASUNTO OY HAUHO. KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMA Julkaistaan asukkaita koskeviin osiin tiivistettynä = jatkuva päivystysvalmius = ittaessa a = vuosi KIINTEISTÖNHOITO 1. KIINTEISTÖN YLEISHOITO Huoltopäivystys

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen KORJAUSRAKENTAMINEN 2012 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen Markku Rantama Rantama Consulting 28.2.2012 Mistä syntyy tarve tehdä IV-kuntotukimus?

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT

KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT Hallitusforum 24.9.2011 Helsinki Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI

ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(9) Liite 2.1 IV-kuntotutkimus ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI Kiinteistön nimi Kiinteistön osoite Kiinteistötunnus Tutkimuksen tekijät Päivämäärä

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / vesi- ja viemärilaitos Y-tunnus 0166507-1

Lisätiedot

!"#$%!&' PUHTAITA RATKAISUJA!"#$%&#'(!)

!#$%!&' PUHTAITA RATKAISUJA!#$%&#'(!) PUHTAITA RATKAISUJA www.joenloka.fi YMPÄRISTÖNHUOLTOPALVELUT JOEN LOKAN KATTAVISTA YMPÄRISTÖNHUOLTOPALVELUISTA LÖYTYVÄT SOPIVAT RATKAISUT USEISIIN ERI TARPEISIIN. VUOROKAUDEN YMPÄRI TOIMIVA HÄTÄPÄIVYSTYS

Lisätiedot

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Osallistumishakemukseen liittyviä kysymyksiä saapui määräaikaan 15.11.2014 klo 12.00 mennessä 18 kappaletta. Ohessa on yhteenveto

Lisätiedot