Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015"

Transkriptio

1 Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus

2 2/21 Kiinteistönhoidon palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO Kiinteistönhoidon palvelukuvaus Kiinteistöt Uimahallin laajuustiedot, aukioloajat, tilat ja varusteet Kiinteistönhoitotyö ja osaamisvaatimukset Riskienhallinta Pelastustoiminta Lukitusturvallisuus Vakuutusasiat Viestintä ja raportointi Kiinteistönhoito Kiinteistön energian- ja vedenkulutukset Viranomaismääräysten mukaiset tarkastukset Paloturvallisuus Yleishoito ja valvonta Huoltokirjan käyttö ja ylläpito Tarkastukset ja kierrokset Määräaikaiset viranomaistarkastukset Ulkopuolisten työsuoritukset Liputus Päivystys ja vikailmoitukset Kiinteistön tilojen hoito Rakennustekniikan hoito ja kunnossapito Rakennusosat ja rakennusvaipat Väestönsuojat Yläpohjarakenteet Vesikatot, kattokaivot ja räystäskourut sekä kattojen kulkureitit Rakennusvarusteet Palo-ovet Siirtolaitteet Hissit LVIA-järjestelmien hoito ja kunnossapito Lämmitysjärjestelmät Kierrätysilmakoneet Vesi- ja viemärijärjestelmät Jätevesien käsittelyt Hiekanerotuskaivot Pumppaamot Vesi- ja viemärikalusteet Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Ulkoilman saanti Tulo- ja poistokoneet sekä puhaltimet Ilman suodatus Lämmöntalteenotot Päätelaitteet Väestönsuojien ilmanvaihtolaitteet Kylmätekniset järjestelmät Ilmastoinnin jäähdytys Ilmastoinnin vedenjäähdytyskone ja kylmävesialtaan veden jäähdytyskone Vedenjäähdytyskoneiden ulkoyksiköt - lauhduttimet Splitit ja lämpöpumput Splittien ja lämpöpumppujen ulkoyksiköt - lauhduttimet Paineilma- ja kaasujärjestelmät...12

3 3/ Paineilmajärjestelmät Höyryjärjestelmät Palontorjuntajärjestelmät Alkusammutuskalusto Käsisammuttimet Palopostit Muut LVI-järjestelmät Erilliset poistokoneet Savunpoisto Uima-allaslaitteet ja järjestelmät Sähkötekniikka Sähkönjakelu- ja käyttöjärjestelmät Asennusreitit Sähkön pääjakelujärjestelmät Sähkökeskukset Sähkön liitäntäjärjestelmät Vikavirtasuojakytkimet Valaistusjärjestelmät Sisä- ja ulkovalaistus Turvavalaistusjärjestelmät Sähkölämmitysjärjestelmät ja -laitteet Sulanapito- ja saattolämmitys Sähkökiukaat Sähkötekniset tietojärjestelmät Viestintäjärjestelmät Merkinantojärjestelmät Turvallisuusjärjestelmät Sähkölukitusjärjestelmät Kulunvalvontajärjestelmät Rikosilmoitinjärjestelmät Videovalvontajärjestelmät Paloilmoitinjärjestelmä Automaatiojärjestelmä Rakennusautomaatiojärjestelmä Viherrakenteet Päällysrakenteet Sidotut päällysteet Sitomattomat päällysteet Muut Aluevarusteet Talovarusteet Talo-opasteet Liikennealueiden varusteet Ulkokalusteet...21

4 4/21 Tuusulan uimahalli 1.2 Kiinteistöt Uimahallin laajuustiedot, aukioloajat, tilat ja varusteet Tuusulan uimahalli on valmistunut vuonna Kiinteistön laajuustiedot: tilavuus m3 kerrosala m2 kerroksia kellarikerros, 1. kerros ja 2. kerros Uimahallin aukioloajat: Ma, ti, to ja pe Ke La , normaali asiakaskäyttö La ja , erityisryhmä Su , normaali asiakaskäyttö Su ja , erityisryhmä Uimahalli on yleisöltä kiinni: uudenvuodenaattona ja uudenvuodenpäivänä pitkäperjantaina, pääsiäislauantaina ja 1. pääsiäispäivänä juhannusaattona itsenäisyyspäivänä joulupäivänä Kuntosalin aukioloajat: Ma, ti, to, pe Ke La, su Uima-altaat: kuntoallas-hyppyallas opetusallas kahluuallas lämminvesi-/terapia-allas kylmäallas Kaikki altaat, lukuun ottamatta kylmäallasta ja vesiliukumäen alastuloallasta, ovat teräsaltaita Kiinteistönhoitotyö ja osaamisvaatimukset Yleistä Palveluntuottajalle kuuluvat kiinteistönhoidon palvelukuvaukseen ja vastuunjakotaulukkoon kirjatut työt kiinteään sopimushintaan, kaikkina uimahallin aukioloaikoina, myös iltaisin ja viikonloppuisin. LAITOSTEKNINEN JA ALLASVESIHYGIEENINEN OSAAMINEN Palveluntuottajan jokaisella uimahallin allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevillä henkilöillä on oltava voimassa oleva laitosteknistä ja allasvesihygieenistä osaamista osoittava Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen antama todistus. Todistus (Vesityökortti aikaisempi Vesihygieniapassi) annetaan henkilölle, joka on suorittanut hyväksytysti laitosteknistä ja allasvesihygieenistä osaamista arvioivan testin. Todistus on määräaikainen. (Sosiaali- ja terveysministerin asetus 1350/2006, Laki Terveydensuojelulain muuttamisesta 285/2006 tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, Vesityökortti).

5 5/ Riskienhallinta Pelastustoiminta Lukitusturvallisuus Vakuutusasiat ENSIAPUVALMIUS Uimahallin allas-/laitostekniikkaan osallistuvilla henkilöillä on oltava voimassa oleva todistus suoritetusta SPR:n koulutuspohjaisesta ensiapukurssista, Ensiavun peruskurssi EA 1 tai hätäensiapukurssi. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kohteisiin osallistuvien henkilöiden henkilötiedot ja henkilömuutoksista tulee aina ensin sopia tilaajan kanssa. Kiinteistö rakennuksineen tulee olla turvallinen ja täyttää palo- ja pelastustoimilainsäädännön sekä vakuutusyhtiöiden vakuutussopimusten ja suojeluohjeiden vaatimukset. Palveluntuottajan tulee osallistua kiinteistöllä järjestettäviin palo- ja pelastusharjoituksiin. Palo- ja pelastuskaluston pääsy tarvittaville paikoille kiinteistöllä tulee olla esteetön. Kiinteistöjen avainturvallisuus tulee hoitaa kiinteistön omistajan ja vakuutusyhtiöiden turvallisuusohjeiden mukaan. Kiinteistöön avaimia tulee säilyttää lukitussa säilytyskaapissa. Avaimet tulee olla koodattuja, avainkoodit eivät saa olla sellaisia, että niiden perusteella ne voidaan yhdistää tiettyihin kiinteistöihin Viestintä ja raportointi Kiinteistönhoito Palveluntuottajalla tulee olla lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset vakuutukset. Vakuutusten tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottajan on hankittava toimintaansa varten vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin. Vastuuvakuutuksesta sovitaan tarkemmin aina sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Viestintä ja raportointi tilaajalle Viestinnän ja raportoinnin tulee olla suunnitelmallista ja perustua sovittuihin yhteisiin tavoitteisiin. Palveluntuottajan tulee raportoida kuukausittain tilaajalle: 1 energian- ja vedenkulutuksista 2 oman työn laaturaportti 3 päivystyskäynneistä ja muista merkittävistä asioista Kiinteistön energian- ja vedenkulutukset Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu energian- ja vedenkulutusmittareiden lukemiset.

6 6/21 Palveluntuottajan tehtävänä on hoitaa, huoltaa ja säätää kiinteistön järjestelmiä ja laitteita niin, että tilaajan asettamat säästötavoitteet energian- ja vedenkulutuksen osalta saavutetaan. Kiinteistöjen sisälämpötilojen ja sisäilmaolosuhteiden tulee olla asetettujen tavoitteiden mukaisia. Energian- ja vedenkulutuksia tulee verrata tilaajan määrittämiin kulutustavoitteisiin. Sisätilojen tavoiteolosuhteet tulee varmistaa suorittamalla sisälämpötilamittauksia Viranomaismääräysten mukaiset tarkastukset Paloturvallisuus Kiinteistön paloturvallisuudessa noudatetaan kiinteistön turvallisuus-/pelastussuunnitelman turvallisuusohjeita sekä huoltokirjan hoito- ja huolto-ohjeita sekä viranomaisten ja kiinteistön omistajan muita ohjeita. 3 Rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja kunnossapito 3.1 Yleishoito ja valvonta Huoltokirjan käyttö ja ylläpito Kiinteistöjen huoltokirjana on Haahtela-huoltokirja. Huoltokirja toimii kiinteistön tietopankkina. Huoltokirja pidetään ajan tasalla ja huoltokirjan kirjaukset tehdään ajallaan ja luotettavasti. Huoltokirjaan kirjataan Tarkastukset ja kierrokset palvelupyynnöt. Huoltokirjaan viedään myös tarvittavat kiinteistön piirustukset, pelastussuunnitelma, avainhallintakaaviot, lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusraportit ym. Huoltokirjan käytöstä sovitaan tilaajan ja palveluntuottajan kesken sopimusneuvottelun yhteydessä. Mikäli huoltokirjasta puuttuu jokin laite tai järjestelmä tai jollekin laitteelle, järjestelmälle tai rakennusosalle laadittu tarkastus-, huolto- ja hoito-ohje on puutteellinen tai tarkastus-, huolto- ja hoito-ohje puuttuu kokonaan, palveluntuottajan velvollisuus on ilmoittaa siitä tilaajalle ja tilaaja päivittää tai tilaa päivityksen. Huoltokirjan mukaiset tarkastukset, hoito- ja huoltotoimenpiteet tai muut toimenpiteet tehdään huoltokirjan kalenterin ja huoltokirjan ohjeiden mukaan. Kiinteistönhoidon palveluntuottajalle kuuluu päävastuu kaikkien huoltokirjaan kirjattujen huoltojen ja tarkastusten, myös muiden kuin omalle vastuulle kuuluvien huoltojen ja tarkastusten, suoritusten varmistaminen ja niiden kirjaukset ja kuittaukset huoltokirjaan. Palveluntuottajan tulee kirjata myös takuuaikaiset laitteiden, järjestelmien ja rakennusosien toimintahäiriöt, viat ja korjaukset takuutarkastuksia varten. Kiinteistönhoitoon, -huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät huolto- ja tarkastustehtävät tulee tehdä huoltokirjan kalenterin ja huolto-ohjeiden mukaan. Palveluntuottajan tulee osallistua kiinteistön takuutarkastuksiin.

7 7/ Määräaikaiset viranomaistarkastukset Ulkopuolisten työsuoritukset Liputus Palveluntuottajan tulee olla mukana viranomaistarkastuksissa. Tarkastusten tarkastuspöytäkirjat tulee kirjata huoltokirjaan. Kiinteistönhoidolle kuuluvat tarkastuspöytäkirjaan kirjatut tehtävät tulee suorittaa viipymättä. Muista tarkastuspöytäkirjaan kirjatuista toimenpiteistä tulee informoida tilaajaa. Palveluntuottajan tulee huolehtia myös, että kaikki huoltokirjan kalenteriin kirjatut määräaikaiset tarkastukset, myös muiden huoltoliikkeiden tarkastukset, tulevat suoritetuksi huoltokirjan kalenteriaikataulujen mukaan ja palveluntuottajan tulee ne kirjata huoltokirjaan. Ulkopuolisten huolto- ja korjausliikkeiden opastaminen ja ovien avaukset hallin aukioloaikana kuuluvat sopimukseen. Tulityöt Kun kiinteistöllä tehdään sellaisia korjaustöitä, jotka vaativat tulityöluvan, antaa palveluntuottaja tulityöluvan tilaajan antamien ohjeiden mukaan Päivystys ja vikailmoitukset Liputus suoritetaan yleisinä ja virallisina liputuspäivinä sekä Tuusula-päivänä, Naistenpäivänä ja Lastenoikeuksien päivänä. Merkkipäivä- ja suruliputukset eivät kuulu kiinteään sopimushintaan. Muina kuin virallisina ja yleisinä liputuspäivinä lipputangossa pidetään kiinteistön omaa lippua tai viiriä, jos kiinteistöllä on oma lippu tai viiri. Lippu kuivataan ja säilytetään asiallisella tavalla kiinteistön varastossa. Lipputankojen narut uusitaan tarvittaessa Kiinteistön tilojen hoito Sopimukseen kuuluvat palvelupyynnöt tulee tehdä mahdollisimman nopeasti. Sopimukseen kuulumattomat palvelupyynnöt, esim. käyttäjän palvelupyynnöt, sovitaan aina käyttäjän/tilaajan kanssa erikseen. Palveluntuottajalle kuuluu hallin aukioloajan ulkopuolinen ympärivuorokautinen päivystys, 7/24. Päivystysaikana vikailmoitukset, jotka on priorisoitu hoidettavaksi kiireellisenä, hoidetaan välittömästi. Ne päivystystyöt, jotka eivät vaadi heti välittömiä korjaustoimenpiteitä, siirretään hoidettavaksi normaalina työaikana. Korjaustyöt saatetaan loppuun viipymättä normaalina työaikana. Tilaaja antaa urakoitsijalistan, josta palveluntuottaja tilaa urakoitsijan, kun käytetään ulkopuolisia urakoitsijoita. Normaalityöajan ulkopuoliset (ma - pe 21:00-06:00 ja la-su 18:00-11:00) päivystyskäynnit ja niiden aiheuttamat toimenpiteet ovat erillisveloitettavaa työtä ja ne raportoidaan tilaajalle laskun tai kuukausiraportin yhteydessä kerran kuukaudessa. Huoltohistorian kannalta tärkeimmät toimenpiteet kirjataan huoltokirjan huoltohistoriaan. Palveluntuottajan tulee huolehtia, että kiinteistön poistumistiet pidetään viranomaisohjeiden mukaan vapaana.

8 8/21 Palveluntuottajalle kuuluvat teknisten tilojen puhtaanapito sekä ylimääräisten ja käytöstä poistettujen laitteiden poistaminen teknisistä tiloista. 3.2 Rakennustekniikan hoito ja kunnossapito Rakennusosat ja rakennusvaipat Väestönsuojat Yläpohjarakenteet Rakennusosien ja rakennusvaipan huoltotarkastukset tulee suorittaa huoltokirjan ja huoltokalenterin ohjeiden mukaan. Väestönsuojalaitteiden ja -varusteiden tarkastukset tulee tehdä kerran vuodessa huoltokirjan ja viranomaisten ohjeiden mukaan Vesikatot, kattokaivot ja räystäskourut sekä kattojen kulkureitit Rakennusvarusteet Palo-ovet Siirtolaitteet Hissit Vesikatot, kattokaivot ja räystäskourut tulee pitää puhtaina määrävälein tehtävillä puhdistuksilla. Vesikaton kulkureitit IV-koneille tulee pitää talvikautena sellaisessa kunnossa, että siellä on turvallista liikkua. Hoitosopimukseen kuuluu räystäiden vaaralliset lumilippojen ja jääpuikkojen turvallisuustarkastukset. Palveluntuottajan on huomatessaan vaaran, ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin varotoimiin. Vaaralliset alueet on puomitettava ja vaarasta on ilmoitettava tilaajalle tai tilaajan ilmoittamalle urakoitsijalle. Vaaraa aiheuttavien kattolumien ja jääpuikkojen poistamiset eivät kuulu sopimukseen, mutta niistä tulee ilmoittaa välittömästi tilaajalle. Kiinteistönhoidon tulee tarkastaa ja testata palo-ovien kunto ja toiminta kerran vuodessa huoltokirjan/laitetoimittajan ohjeiden ja huoltokalenterin mukaan. Hisseillä tulee olla huolto- ja kunnossapito-ohjelma, jota noudatetaan sekä ajantasainen huoltopäiväkirja. Kiinteistönhoidon tulee varmistaa, että hissihuoltoliike huoltaa ja kunnossapitää hissit huoltokalenterin aikataulun mukaan. Kiinteistönhoito kirjaa huollot huoltokirjaan. Kiinteistönhoidon tulee varmistaa, että valtuutettu tarkastuslaitos suorittaa määräaikaistarkastukset hisseille huoltokirjan kalenterin aikataulun mukaan ja kirjaa tarkastukset ja tarkastuspöytäkirjat huoltokirjaan.

9 9/ LVIA-järjestelmien hoito ja kunnossapito Lämmitysjärjestelmät Kierrätysilmakoneet Yleistä Taloteknisten järjestelmien toiminnoissa on erityisen tärkeää, että järjestelmien ohjaukset, säädöt, asetukset ja käyntiajat ja muut järjestelmien toimintaan vaikuttavat laitteet on huollettu ja säädetty niin, että järjestelmien toimintavarmuus ja energiataloudellisuus pysyvät hyvällä tasolla. LVIA-järjestelmien varsinaiset vuosihuollot eivät kuulu sopimukseen. Tavoite Laitteiden päivittäisellä ja viikoittaisilla yleishoidoilla, säätöjen tarkastuksilla, ennakoivilla huolloilla sekä muilla määräaikaistarkastuksilla tulee pitää laitteet ja järjestelmät toimintakuntoisina, käyttövarmoina ja energiataloudellisina. Lämmitysjärjestelmät ja niihin liittyvät laitteet tulee toimia suunnitellulla tavalla niin, että kiinteistössä saavutetaan halutut sisäilmaolosuhteet energiatehokkaasti ja taloudellisesti. Lämmitysjärjestelmien häiriötön ja energiatehokas toiminta on varmistettava. Palveluntuottajan tulee tarkastaa, että lämmitysjärjestelmät sekä niihin liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla siten, että kiinteistössä saavutetaan halutut olosuhteet ja lämpötilat energiatehokkaasti. Lämmitysjärjestelmien suunnitelman mukainen toiminta ja käyttö tulee varmistaa mm. seuraavilla tarkastuksilla ja tarvittavilla toimenpiteillä: - sisätilojen lämpötilat ovat tavoitteiden mukaiset ja säätökäyrän asettelu on optimaalinen - kaukolämmön tuloveden lämpötila on säädetty ulkolämpötilan mukaan ja kaukolämpöveden riittävä jäähtymä varmistetaan - verkostopaineet ovat suunnitellun mukaisia, verkostossa ei ole vuotoja eikä ilmaa - laitteet ja tiivisteet ovat kunnossa - laitteistot ovat puhtaita ja kunnossa sekä anturit toimintakuntoisia - säätölaitteet ja mittarit ovat kunnossa - asetusarvot ja käyntiajat ovat sovitun mukaisia - käyntiäänien tarkastukset - rakennusautomatiikan toiminta tulee tarkastaa ja testata määrävälein - pumppujen toiminnan tarkastukset - venttiilien toiminnan tarkastukset ja tarvittaessa voitelut - mudanerottimien puhdistukset - verkoston ja pattereiden ilmaus tarvittaessa - allasvesien lämpötilojen pitäminen ja säätäminen niin, että allasvedet pysyvät tavoitearvoissa Vesi- ja viemärijärjestelmät Palveluntuottajan tulee tehdä kiertoilmakoneiden toiminnan tarkastukset ja laitteiden puhdistukset määrävälein huoltokirjan kalenterin ja huolto-ohjeiden mukaan niin, että kierrätysilmakoneet toimivat suunnitellulla tavalla ja asetusarvojen mukaisesti. Vesi- ja viemärijärjestelmiin kuuluvat vedenkäsittelylaitteet, vesijohto- ja viemäriverkostot varusteineen, jätevesien käsittelyyn liittyvät laitteet sekä vesi- ja viemärikalusteet. Palveluntuottajan tulee huoltaa vesi- ja viemärijärjestelmiä niin, että niihin liittyvien säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmien elinkaari, energiatehokas ja häiriötön toiminta varmistetaan tekemällä määräaikaistarkastukset ja huollot ajallaan.

10 10/ Jätevesien käsittelyt Hiekanerotuskaivot Pumppaamot Vesi- ja viemärijärjestelmien sulatukset, kuvaukset ja avaukset konemenetelmällä tehdään tarvittaessa erillisveloituksella. Silloin kun käytetään erikoisliikettä vesi- ja viemärijärjestelmien sulatuksiin, kuvauksiin tai avauksiin, niin palveluntuottajan tehtävänä on tehdä työn tilaus ja seurata tarvittaessa työn suoritusta. Kiinteistön jätevesien käsittelyyn kuuluvat rasvanerotuskaivo ja hiekanerotuskaivot. Erotuskaivojen tyhjennyksistä tilaajalla on sopimus erikoisliikkeen kanssa. Hiekanerotuskaivot tulee tarkastaa määrävälein, vähintään kerran vuodessa, huoltokirjan ohjeiden mukaan ja hiekanerotuskaivojen tyhjennykset tulee tilata aina tarvittaessa. Tyhjennykset kirjataan huoltokirjaan Vesi- ja viemärikalusteet Palveluntuottajan tulee tarkastaa jätevesi- ja sadevesipumppaamojen toimivuudet määrävälein huoltokirjan ja/tai laitevalmistajan ohjeiden mukaan ja valvoa, että pumppaamot pysyvät riittävän puhtaina. Pumppaamoiden hälytysten siirrot tulee testata määrävälein. Huollot ja korjaukset kirjataan huoltokirjaan. Vesi- ja viemärikalusteita ovat mm. sekoittajat, vesipostit, pesualtaat, WC-laitteet ja lattiakaivot. Palveluntuottajan tulee määrävälein tapahtuvalla tarkastuksilla ja huolloilla varmistaa vesikalusteiden kunto ja toimivuus niin, että vuotokulutusta ei pääse tapahtumaan. Epäkuntoiset hanatiivisteet, karat ja poresuuttimet uusitaan. Lisäksi rikkinäiset suihku- ja alapesuletkut uusitaan. Pesuhuoneiden automaattisuihkujen patterit tulee vaihtaa tarvittaessa yksittäin ja huoltotauon aikana ryhmävaihtona. Palveluntuottajalle kuuluvat viemäreiden avaukset käsimenetelmällä. Vesihanojen vaihtotyöt ja viemäreiden avaukset konemenetelmällä ovat erillisveloitettavaa työtä Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Tavoite Laitteet ja järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla ja kiinteistössä saavutetaan halutut sisäilmaolosuhteet energiatehokkaasti ja taloudellisesti. Ilmanvaihdon tulee täyttää ilmanvaihdolle ja sisäilman laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarkkaillaan ilmanvaihdon ja ilmastoinnin yleiskuntoa ja toimintaa. Tarkkaillaan huone- ja tuloilman lämpötiloja, ilmavirtoja ja ilmanvaihtuvuutta. Suoritetaan huonetilojen lämpötilamittauksia ja verrataan tuloksia tavoite- ja suunnitteluarvoihin. Tarkkaillaan ilmanvaihdon ja ilmastoinnin asetusarvoja ja painesuhteita ja verrataan niitä tavoite- ja suunnitteluarvoihin. Tarkkaillaan lämmöntalteenottojen hyötysuhteita ja niiden toimivuutta. Varmistetaan, että ilmanvaihdon käyntiajat ovat suunnitellun mukaisia.

11 11/ Ulkoilman saanti Tarkkaillaan ilmanvaihdon ja ilmastoinnin prosessien lämpötila-, paine-, asetusarvoja ja varmistetaan, että asetusarvot ovat tavoitteiden ja suunnittelun mukaisia ja järjestelmät ja laitteet toimivat moitteettomasti ja energiataloudellisesti. Ilmanvaihdon käyntiajat määritetään uimahallin käytön mukaan. Muista asetusarvojen muutoksista on sovittava aina tilaajan kanssa. Palveluntuottajalle kuuluu lumen, jään ja roskien poistaminen IV-ulkosäleiköistä Tulo- ja poistokoneet sekä puhaltimet Ilman suodatus Lämmöntalteenotot Päätelaitteet Palveluntuottajan tulee tarkastaa määrävälein, että puhaltimet ovat toiminnassa käyntiaikojen tai muiden asetusarvojen mukaisesti. Lisäksi tulee varmistaa, että puhaltimet ovat ehjiä ja puhtaita. Palveluntuottajan tulee tarkastaa, että puhaltimien laakerit, hihnat sekä tärinänvaimennus on kunnossa. Palveluntuottajan tulee vaihtaa ilmansuodattimet huoltokirjan huolto-ohjeiden mukaan. Suodatinkammiot puhdistetaan suodattimien vaihdon yhteydessä Suodattimien vaihdon yhteydessä varmistetaan, että suodattimet ja huoltoluukut ovat kunnolla kiinni. Palveluntuottajan tulee hoitaa ja säätää lämmöntalteenottolaitteita niin, että lämmöntalteenottolaitteet ja niihin liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontalaitteet toimivat energiatehokkaasti ja laitteilla saavutetaan asetetut hyötysuhdetavoitteet. Lämmöntalteenottojen toiminnat tulee tarkastaa määrävälein huoltokirjan ja laitevalmistajan ohjeiden mukaan. Erityisesti on panostettava järjestelmien prosessien säätöön niin, että asetusarvot ovat oikeita ja laitteet ja järjestelmät toimivat energiataloudellisesti ja suunnitellun mukaisesti. Päätelaitteita ovat mm. tuloilmahajottimet, poistoilmaventtiilit ja -säleiköt, ulkosäleiköt sekä jäähdytyspalkit ja siirtoilmalaitteet. Päätelaitteet on pidettävä toimintakunnossa. Päätelaitteiden puhdistus kuuluu siivouspalvelulle Väestönsuojien ilmanvaihtolaitteet Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteiden osia ovat raitisilmakanava, suojapuhaltimet, suodattimet, jakokanavat, ylipaineventtiilit ja ylipainemittarit. Väestönsuojien ilmanvaihtolaitteiden kunto ja toimivuus tarkastetaan huoltokirjan ja viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaan kerran vuodessa.

12 12/ Kylmätekniset järjestelmät Kylmäteknisiä järjestelmiä ovat keittiön kylmäsäilytystilojen kylmäjärjestelmät, ilmastoinnin jäähdytyksen kylmäjärjestelmät, erilliset tilakohtaiset jäähdytyslaitteet sekä ilmastoinnin ja kylmävesialtaan vedenjäähdytyskoneet. Tavoite Kylmätekniset järjestelmät ja laitteet toimivat suunnitellulla tavalla ja kiinteistön tiloissa saavutetaan halutut sisäilmaolosuhteet energiatehokkaasti ja taloudellisesti Ilmastoinnin jäähdytys Kylmätekniset järjestelmät sekä niihin liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät tulee toimia suunnitellulla ja tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että kiinteistössä saavutetaan tavoitteen mukaiset olosuhteet ja lämpötilat energiatehokkaasti ja järjestelmien ja laitteiden kunto pysyy hyvänä. Erityisesti on panostettava järjestelmien prosessien säätöön niin, että asetusarvot ja lämpötilat ovat oikeita ja laitteet ja järjestelmät toimivat energiataloudellisesti ja suunnitellun mukaisesti Ilmastoinnin vedenjäähdytyskone ja kylmävesialtaan veden jäähdytyskone Vedenjäähdytyskoneisiin kuuluvat mm. kompressorit, höyrystimet, säätölaitteet, sähkö-, ohjaus- ja varolaitekeskukset ja lauhduttimet. Vedenjäähdytyskone sekä siihen liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät tulee toimia suunnitellulla ja tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että kiinteistössä ja toimitiloissa saavutetaan tavoitteen mukaiset olosuhteet, lämpötilat energiatehokkaasti ja kylmävesialtaan vesi pysyy tavoitteen mukaisessa lämpötilassa sekä tavoitearvot saavutetaan energiatehokkaasti ja järjestelmien ja laitteiden kunto pysyy hyvänä. Palveluntuottajan tulee hoitaa vedenjäähdytyskonetta huoltokirjan / laitevalmistajan ohjeiden mukaan Vedenjäähdytyskoneiden ulkoyksiköt - lauhduttimet Splitit ja lämpöpumput Tarkistetaan lauhdutinpuhaltimien toiminnat ja puhdistetaan - pestään lauhduttimet. Tarkistetaan, että splitit ja lämpöpumput toimivat suunnitellulla tavalla ja energiataloudellisesti. Noudatetaan laitevalmistajan/huoltokirjan hoito-ohjeita Splittien ja lämpöpumppujen ulkoyksiköt - lauhduttimet Paineilma- ja kaasujärjestelmät Paineilmajärjestelmät Tarkistetaan lauhdutinpuhaltimien toiminnat ja puhdistetaan - pestään lauhduttimet. Yleistä Paineilmajärjestelmien sekä niihin liittyvien säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmien tulee toimia turvallisesti suunnitellulla tavalla. Palveluntuottajan tulee varmistaa, että:

13 13/21 - kompressori käy normaalisti eikä sen käynti aiheuta poikkeuksellista ääntä eikä se lämpene normaalista poikkeavasti. - verkostossa ja putkistossa ei ole vuotoja - laitteiston vedenpoisto ja kuivain toimivat - varoventtiili toimii Höyryjärjestelmät Palontorjuntajärjestelmät Alkusammutuskalusto Käsisammuttimet Palopostit HÖYRYSAUNOJEN HÖYRYJÄRJESTELMÄT Höyryjärjestelmiä hoidetaan ja huolletaan huoltokirjan ja laitevalmistajan huolto-ohjeiden mukaan. Palveluntuottajalle eivät kuulu höyryjärjestelmien huoltokorjaukset eivätkä höyryjärjestelmien määräaikaishuollot. Alkusammutuskalustoa ovat mm. sammutuspeitteet, käsisammuttimet, sisä- ja ulkopalopostit. Käsisammuttimien huollot ja tarkastukset tulee tehdä huoltokirjan ja viranomaisten ohjeiden mukaan. Palveluntuottajan tulee varmistaa, että määräaikaishuoltoliike ja määräaikaistarkastaja huoltavat ja tarkastavat käsisammuttimet huoltokirjan kalenterin mukaan Muut LVI-järjestelmät Erilliset poistokoneet Savunpoisto Palopostien toimintakokeet tulee tehdä huoltokirjan ja viranomaisten ohjeiden mukaan kerran vuodessa. Kirjaukset toimintakokeista tulee tehdä huoltokirjaan. Erillisiä poistokoneita ovat esim. kohdepoistot/huippuimurit. Palveluntuottajan tulee varmistaa, että kohdepoistokoneet toimivat moitteettomasti ja niiden käyntiajat ovat suunnitelman mukaisia. Lisäksi palveluntuottajan tulee puhdistaa koneet tarvittaessa. Poistokoneiden huolloista noudatetaan laitevalmistajan/huoltokirjan ohjeita. Kiinteistön savunpoistojärjestelmänä ovat käsiohjatut savunpoistoluukut. Savunpoistolaitteistolle tulee olla laadittu huoltosuunnitelma tai huolto-ohjelma. Savunpoistopuhaltimille on nimitettävä vastuullinen hoitaja. Savunpoistolaitteille tehdään vähintään vuosittain käyttötarkastus käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaan. Kiinteistönhoidon palveluntuottajan tulee varmistaa, että määräaikaishuolto tekee savunpoistolaitteille määräaikaistarkastukset huoltokirjan kalenterin mukaan Uima-allaslaitteet ja järjestelmät Kiinteistöllä on kuntoallas-hyppyallas, opetusallas, kahluuallas, lämminvesi-/terapia-allas ja kylmäallas.

14 14/21 ALLASVESIEN NÄYTTEIDEN OTOT Palveluntuottajan tulee ottaa näytteitä allasvesistä kiinteistön omilla laitteilla päivittäin ja analysoida ne ja tehdä tulosten perusteella tarvittavia toimenpiteitä. Tilaajan oma henkilöstö ottaa vesinäytteet allasvesistä viikoittain, terveysviranomaisten hyväksymän näytteenottosuunnitelman mukaan. Tilaaja vie ottamansa näytteet laboratorioon analysoitavaksi. ALLASKEMIKAALIT Palveluntuottaja huolehtii kemikaalien lisätilauksista tilaajan antamien ohjeiden mukaan. Palveluntuottajan tulee olla tarvittaessa mukana, kun kemikaalivarastoja täydennetään. Kemikaalien käytössä ja varastoinnissa noudatetaan viranomaisten antamia turvallisuusohjeita ja kiinteistön turvallisuussuunnitelman ohjeita. PAINEHIEKKASUODATTIMET Allasvesien vastavirtahuuhtelut ja aktiivihiilisuodattimien puhdistukset/vaihdot tehdään niin usein kuin vesien puhtaanapito sitä edellyttää, yleensä keskimäärin noin kerran viikossa. UIMA-ALTAIDEN PUHTAANAPITO Uima-altaat ja allasvedet pidetään puhtaina vedenkäsittelyprosesseilla, allasvesien haavipuhdistuksilla, altaiden mekaanisilla käsiharjauksilla, pohjaimurilla sekä altaiden robotti-imuroinneilla. Allasvesien kemiallinen ja mekaaninen puhdistus tulee tehdä päivittäin ja altaiden robotti-imurointeja tehdään muutaman kerran viikossa. Pääsääntöisesti robotti-imurointeja tehdään keskiviikkona huoltoaamupäivänä ja lauantaina aamupäivällä. Uima-altaiden vesirajan puhdistukset kuuluvat siivoukselle. ALLASVESIEN ÄKILLISET LIKAANTUMISET Palveluntuottajalle kuuluvat myös allasvesien äkillisistä likaantumisista johtuvat hoito-/puhdistustyöt. Palveluntuottajan tulee olla mukana puhdistamassa allasvesiä yhdessä uinninvalvonnan kanssa myös uima-allasvesien äkillisessä likaantumisessa esim. eritteiden poistamisessa. Tarvittaessa allas tyhjennetään asiakkaista ja kemikaaleja lisätään hetkellisesti (shokkiklooraus) allasvesien puhdistamiseksi. ALLASVESIEN PROSESSIT, SÄÄDÖT JA MUUT HOITOTOIMENPITEET Palveluntuottajan tulee ohjata ja säätää allasvesien prosesseja niin, että allasvedet pysyvät terveellisinä ja allasvesien tavoitearvot pysyvät suunnitellun mukaisina ja vesien lämpötilat sovitun lämpöisinä. UIMAHALLIN KESÄKAUDEN HUOLTOTAUKO Uimahallissa on kesäkaudella normaalisti 4 6 viikon huoltotauko, jolloin uimahalli ei ole auki käyttäjille. Huoltotauon aikana uimahallissa tehdään huoltokorjauksia ja kunnossapitotöitä. Palveluntuottajan tulee tyhjentää uima-altaat vedestä huoltotauon alussa ja täyttää altaat vedellä huoltotauon päättyessä.

15 15/21 Siivouspalvelu pesee uima-altaat ja tasausaltaat kesän huoltotauon aikana. Tilaaja tarkastaa ja hyväksyy puhdistuksen ennen altaiden täyttämistä. Palveluntuottajalle kuuluvat kesähuoltotauon aikana normaalien kiinteistönhoitotöiden lisäksi myös muiden huoltoliikkeiden ja urakoitsijoiden ovien avaukset ja avustukset klo 07:00-16:30 välisenä aikana. 3.4 Sähkötekniikka Sähkönjakelu- ja käyttöjärjestelmät Asennusreitit Sähkön pääjakelujärjestelmät Sähkökeskukset Sähkön liitäntäjärjestelmät Vikavirtasuojakytkimet Tarkastetaan silmämääräisesti, että asennusreitit ja kannakkeiden kiinnitykset ovat kunnossa. Tarkastetaan, että läpivientien palokatkot ja ääneneristykset ovat kunnossa. Suoritetaan tarvittaessa viallisten, yksittäisten kytkimien, pistorasioiden ja sulakkeiden vaihdot. KIINTEISTÖN HOITO Huolehditaan siitä, että keskustiloissa ei ole sinne kuulumatonta tavaraa. Keskustilat pidetään puhtaina. Varmistetaan, että keskuksista ei kuulu ylimääräistä ääntä. Varmistetaan, että käyttöönotto- ja varmennuspöytäkirjat ovat saatavilla. Varmistetaan, että keskuksien hoidon ja käytön edellyttämät välineet ja tarvikkeet, vaihtokahvat, varasulakkeet ym, ovat saatavilla ja kunnossa. Varmistetaan, että piirustukset ja muut tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla Valaistusjärjestelmät Sisä- ja ulkovalaistus Palveluntuottajan tulee suorittaa vikavirtasuojakytkimien toiminnantarkastukset kerran vuodessa. SISÄVALAISTUS Palveluntuottajalle kuuluvat kiinteistöjen kaikkien muiden tilojen lamppujen vaihtotyöt, mutta ei kuitenkaan allastilojen lamppujen vaihtotyöt. Palveluntuottajalle kuuluvat niiden allasvalaisimien lamppujen vaihtotyöt, jotka voidaan vaihtaa altaiden ulkopuolelta. Muiden allasvalaisimien vaihtotyöt kuuluvat vain huoltotauon aikana, jolloin altaissa ei ole vettä. ULKOVALAISTUS Turvavalaistusjärjestelmät Palveluntuottajalle kuuluvat ulkovalaisinten lamppujen vaihtotyöt. Ulkovalaisimien ohjaus ja hämäräkytkimien toiminta tulee tarkastaa määrävälein. Turvavalaistus käsittää turva-, vara- ja poistumisvalaistuksen.

16 16/21 Poistumisvalaistusjärjestelmän kunnossapidosta tulee olla kunnossapitosuunnitelma. Tarkkaillaan, että poistumisvalaistusjärjestelmä on kunnossa. Vaihdetaan rikkinäiset lamput uusiin lamppuihin. Turva- ja poistumisvalaistuksen akustolle tehdään kuormituskoe ja järjestelmä testataan laite-toimittajan ohjeiden ja viranomaisten määräysten mukaan. Pidetään yllä poistumistievalaistuksen huolto- ja kunnossapitopäiväkirjaa Sähkölämmitysjärjestelmät ja -laitteet Sulanapito- ja saattolämmitys Sähkökiukaat Sähkölämmitysjärjestelmiin kuuluvat mm. sulatukset, sulanapidot, saattolämmitykset sekä autolämmitykset. Tarkistetaan sulanapito- ja saattolämmitysten ohjausten asettelut ja asetusarvot sekä testataan lämmitysten toiminta huoltokirjan ohjeiden mukaan. Tarkistetaan kiukaiden sähkönsyöttöjohtojen tiivistystahnojen kunto, tarvittaessa uusitaan tahnat. Työ tehdään kerran vuodessa Sähkötekniset tietojärjestelmät Viestintäjärjestelmät Kiukaat ja kiuaskivet pestään tai vaihdetaan huollon yhteydessä Merkinantojärjestelmät Palveluntuottajalle ei kuulu viestintäjärjestelmään liittyvät työt Turvallisuusjärjestelmät Sähkölukitusjärjestelmät Palveluntuottajalle ei kuulu merkinantojärjestelmään liittyvät työt Kulunvalvontajärjestelmät Palveluntuottajalle ei kuulu sähkölukitusjärjestelmään liittyvät työt. Palveluntuottajalle ei kuulu kulunvalvontajärjestelmään liittyvät työt.

17 17/ Rikosilmoitinjärjestelmät Videovalvontajärjestelmät Paloilmoitinjärjestelmä Palveluntuottajalle ei kuulu rikosilmoitinjärjestelmään liittyvät työt. Palveluntuottajalle ei kuulu videovalvontajärjestelmään liittyvät työt. Paloilmoitinjärjestelmällä tulee olla kunnossapito-ohjelma. Paloilmoittimen asiakirjat, paikantamiskaaviot ja käyttö- ja huolto-ohjeet ovat huoltokirjassa. Paloilmoittimen huolto- ja korjaustehtäviä saa tehdä vain Tukesin rekisterissä olevan paloilmoitinliikkeen palveluksessa olevat henkilöt. Paloilmoittimen hoidosta tulee vastata nimetty henkilö Automaatiojärjestelmä Rakennusautomaatiojärjestelmä Palveluntuottajalle kuuluu paloilmoittimen hoitajan tehtävät. Paloilmoittimen hoitaja ylläpitää keskuskojeen yhteydessä tai huoltokirjan liitteenä olevaa käyttö- ja huoltopäiväkirjaa, johon merkitään tarkastukset, havainnot, suoritetut kokeilut, käyttöhäiriöt ja ilmoituksen siirtokokeilut. Paloilmoittimen hoitaja kokeilee paloilmoitinta ja sen viestiyhteyksiä huoltokirjan ja viranomaisten ohjeiden mukaan. Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu kytkeä palosilmukat päälle ja pois, kun kiinteistöllä tehdään sellaisia korjaustöitä, joista voi tulla turhia hälytyksiä. Palveluntuottaja hoitaa, huoltaa ja testaa automaatiojärjestelmää huoltokirjan ohjeiden mukaan. Palveluntuottajalle kuuluvat mm. seuraavat tehtävät: - olosuhteiden valvonta - aikaohjelmien hallinta aikaohjelmien muutokset saa tehdä vain tilaajan luvalla - jatkohälytysten ja kriittisten hälytysten testaukset - hälytysten päivittäinen prosessointi ja läpikäynti - asetusarvojen tarkkailu - vikojen ilmoittaminen tilaajalle - hälytysten testaus vastaanottolaitteelle asti sekä vastaanottolaitteiden numeroiden oikeellisuuden tarkastus-ylläpito - hoitovastuu kohteiden vioista ja tarkastuksista - tiedonsiirron tarkkailu - alakeskuksien ja protokollamuuntimien uudelleen käynnistäminen tarvittaessa 4 Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito Yleistä ULKOALUEIDEN HOITO Palveluntuottajalle kuuluvat ulkoalueiden käsilumityöt ja ulkoalueiden puhtaanapitotyöt. Ulkoalueiden vihertyöt, konelumityöt, konepuhtaanapitotyöt eivät kuulu sopimukseen.

18 18/ Viherrakenteet 4.3 Päällysrakenteet Sidotut päällysteet Palveluntuottaja voi käyttää myös alihankkijoita, mutta palveluntuottaja vastaa myös omien alihankkijoidensa töistä, toimenpiteistä, laiminlyönneistä ja laadun varmistuksesta. Alihankkijoiden käytöstä sovitaan tilaajan ja palveluntuottajan välillä aina erikseen. Rikkakasvien kemiallisessa torjunnassa on noudatettava viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä on aina ensin sovittava tilaajan kanssa. Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä tiedotetaan tarvittaessa myös kiinteistön käyttäjiä. LAATULUOKITUKSET Ulkoalueiden hoitoluokat on määritetty Kiinteistö RYL 2009 mukaan tietyin poikkeuksin. Poikkeukset Kiinteistö RYL 2009 laatuluokituksista on kirjattu tähän palvelukuvaukseen. Kohteen hoitotyön laatutasot: A1 hoitoluokka - A2 hoitoluokka sisäänkäyntialueet A3 hoitoluokka paikoitusalueet Vihertyöt eivät kuulu sopimukseen. Yleistä Sidottuja päällysteitä ovat mm. betonikiveykset ja laatoitukset, nupu- ja noppakiveykset, asfalttipäällysteet. Hoidon tavoite ja yleisvaikutelma A2-hoitoluokka Päällystettyjen piha- ja kulkuväylien kulkuolosuhteiden on oltava turvallisia kaikkina vuodenaikoina. Päällystealueiden on oltava siistejä. A3-hoitoluokka Päällystealueet ovat yhtenäisen ja hoidetun näköisiä. Kevätkunnostus Päällystealueiden kevätkunnostuksen yhteydessä puhdistetaan kiinteistön opasteet ja liikennemerkit. A2-hoitoluokka ja A3-hoitoluokka Päällystealueiden kevätkunnostuksessa poistetaan sidotuilta päällystealueilta hiekoitussepelit, kasvijätteet ja muut roskat ja tahrat. Kevätkunnostuksessa letkupestään sisäänkäynnit, katokset, ulkoportaat, ajoluiska, laatoitus- ja kiveysalueet. Kevätkunnostuksen jälkeen sidotut päällystealueet ovat siistit. Rikkakasvien torjunnat Päällystealueiden rikkakasvien torjunnassa ei saa vaurioittaa ympäröiviä kasvillisuutta, ympäröiviä rakenteita eikä päällysteitä. A2-hoitoluokka Päällystealueilla tai niiden reunoilla ei saa kasvaa rikkakasvillisuutta. Rikkakasvitorjunnasta ei saa jäädä haittaavaa kasvijätettä. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei saa olla. Kiinteistön kiveys- /laatoitusalueiden sekä luonnonkiveyspäällystealueiden siisteydet tarkastetaan erikseen ja rikkakasvit poistetaan. Kiveys- ja laatoitusalueiden rikkakasvittomuus tarkastetaan 3 kertaa kesäkaudessa, toukokuussa viikolla 22, kesäkuussa viikolla 26 ja elokuussa viikolla 35. Tilaaja tarkastaa ja hyväksyy tehdyt suoritukset.

19 19/21 A3-hoitoluokka Päällystealueilla tai niiden reunoilla ei saa kasvaa häiritsevää tai päällysteitä rikkovaa rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei saa olla. Kiinteistön kiveys- /laatoitusalueiden sekä luonnonkiveysalueiden siisteydet tarkastetaan erikseen ja rikkakasvit poistetaan 3 kertaa kesäkaudessa, toukokuussa viikolla 22, kesäkuussa viikolla 26 ja elokuussa viikolla 35. Tilaaja tarkastaa ja hyväksyy tehdyt suoritukset. Syyskunnostus Yleistä Päällystealueiden syyskunnostusten yhteydessä päällysteet letkupestään sisäänkäynnit, katokset, ulkoportaat, ajoluiska, laatoitus- ja kiveysalueet niin, että yleisilme pysyy siistinä. A2-hoitoluokka Päällystealueilla ei ole yleisilmettä häiritsevää ja liukkautta aiheuttavaa kasvijätettä, joka kasautuu ja leviää ympäristöön. A3-hoitoluokka Päällystealueilla ei ole yleisilmettä oleellisesti häiritsevää ja liukkautta aiheuttavaa kasvijätettä, joka kasautuu ja leviää ympäristöön. Lumityöt KÄSIN SUORITETTAVAT LUMI- JA LIUKKAUDENTORJUNTATYÖT Lumityöt tulee suorittaa kaikkina uimahallin aukioloaikoina, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Uimahallin sisäänkäyntien / sisäänkäyntialueiden, portaiden, katosten ja jäteaseman lumet tulee puhdistaa niin, että kaikki uimahallin asiakkaat voivat kulkea turvallisesti uimahallialueilla. Myös jatkuvan lumisateen aikana alueet on oltava kulkukelpoisia ja turvallisia liikkua. Yöllä sataneen lumen käsilumityöt ja liukkauden torjunta on ajoitettava niin, että sisäänkäyntien, sisäänkäyntialueiden, katosten, kulkuväylien käsilumi- ja liukkaudentorjuntatyöt ovat suoritetut ennen uimahallin avaamista. Haitallinen polanne poistetaan sisäänkäynneistä, kulkuväyliltä ja portaista. Rappuralleista poistetaan haitallinen lumi ja sepeli. Poistumisteiden ja pelastuspaikkojen lumityöt on hoidettava aina niin, että kaikkien poistumisteiden kautta pääsee aina vaivatta poistumaan turvallisesti kiinteistöstä. Liukkautta torjutaan niin usein, että hoidettavat alueet ja kulkutiet ovat turvallisia kaikkina uimahallin aukioloaikoina. Liukkaudentorjunnan levitysjäljen on oltava tasaista koko alueella. Talvikäytössä olevat pihakalusteet pidetään puhtaina lumesta ja jäästä. Sulatusaineiden käyttöä sisäänkäynneissä tulee välttää. Polanne ja jää poistetaan mekaanisesti. Mekaanisessa jään- ja polanteen poistossa ei saa vaurioittaa päällysteitä. Lumityöt on tehtävä huolellisesti niin, etteivät myöskään kiveykset / pihalaatoitukset eikä mikään muukaan vaurioidu lumitöiden suorittamisessa. Palveluntuottajan on pidettävä liukkaudentorjunnasta kiinteistökohtaista hiekoituspäiväkirjaa. Hiekoituspäiväkirjasta on voitava ottaa tuloste tarvittaessa tilaajan käyttöön. Lumitöiden jälkeen sisäänkäyntien, sisäänkäyntialueiden, portaiden, kulkuväylien ja muiden piha-alueiden pinta on tasainen ja siisti. Lumityöt on viimeistelty niin, että alueet ovat turvallisia liikkua ja pihaalueiden yleisilme on hoitoluokan mukainen. Tilaaja maksaa hiekoitussepelin.

20 20/21 Puhtaanapito Sitomattomat päällysteet A2-hoitoluokan päällystealueilla voi olla vain vähän pieniä kulttuuriroskia, kasvijätettä, irtohiekkaa, eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä. Vaaralliset roskat on poistettava ensi tilassa. Roska-astioissa on aina oltava tilaa asianmukaiselle roskien jättämiselle. A3-hoitoluokan (paikoitusalueet) päällystealueille voi kertyä jonkin verran häiritseviä kulttuuriroskia, kasvijätettä, irtohiekkaa, eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä. Vaaralliset roskat on poistettava ensi tilassa. Roska-astioissa on aina oltava tilaa asianmukaiselle roskien jättämiselle. Päällysteiden on oltava siistejä eikä niissä saa olla häiritsevää pölyä. Sisäänkäyntien, katosten, ulkoportaiden ym. hoitoluokkien mukainen siisteys varmistetaan muutaman kerran kesäkaudessa suoritettavalla letkupesuilla. Ulkoroska-astiat tyhjennetään roskakierrosten yhteydessä tarvittaessa päivittäin. Erityisesti on varmistettava pääsisäänkäyntien ja pääsisäänkäyntien roska-astioiden siisteyteen. Roska-astioiden roskapussit vaihdetaan roska-astioiden tyhjennyksen yhteydessä. Palveluntuottaja toimittaa ja maksaa roska-astioiden roskapussit. Roska-astiat pestään tarpeen vaatiessa. Sadevesikaivojen ritiläkannet on pidettävä puhtaina roskista ja kasvijätteistä, jotta sadevedet pääsevät esteettömästi valumaan kaivoihin. Hiekanerotuskaivot on tarkastettava syksyllä ja keväällä. Mikäli kaivojen tyhjennystarvetta havaitaan, ilmoitetaan siitä tilaajalle tai tilaajan ilmoittamalle urakoitsijalle. Kiinteistön sitomattomia päällysteitä ovat sepelipäällysteet. Päällystettyjen kulkuolosuhteet on oltava turvallisia kaikkina vuodenaikoina. Päällystealueiden on oltava hoidettuja ja siistejä. Päällystealueiden tasaisuus on oltava hoitoluokkien edellyttämällä tasolla. Sateiden tai muun kulutuksen aiheuttamat epätasaisuudet poistetaan. Kevätkunnostus A2-hoitoluokka Päällystealueiden kevätkunnostuksessa poistetaan päällystealueilta kasvijätteet ja muut roskat ja tahrat. Kevätkunnostuksen jälkeen sitomattomat päällystealueet ovat siistit. Rikkakasvien torjunta Päällystealueiden rikkakasvien torjunnassa ei saa vaurioittaa ympäröiviä kasvillisuutta, ympäröiviä rakenteita eikä päällysteitä. A2-hoitoluokka Päällystealueilla tai niiden reunoilla ei saa kasvaa rikkakasvillisuutta. Rikkakasvitorjunnasta ei saa jäädä haittaavaa kasvijätettä. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei saa olla. Sepelialueilta poistetaan rikkakasvit tarvittaessa mekaanisesti niin, että sepelialueet ovat rikkakasvittomat. Syyskunnostus A2-hoitoluokka Päällystealueilla ei ole yleisilmettä häiritsevää kasvijätettä, joka kasautuu ja leviää ympäristöön.

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo Viihdytään kotona Koti kuten haluat SATOn perustehtävänä on olla hyvän asumisen toteuttaja. Palvelulupauksemme, Koti kuten haluat, toteutuu SATOn, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden hyvällä yhteistyöllä.

Lisätiedot

Arvoisat Helsingin kaupungin asumisoikeustalojen asukkaat,

Arvoisat Helsingin kaupungin asumisoikeustalojen asukkaat, Arvoisat Helsingin kaupungin asumisoikeustalojen asukkaat, Toimiva asumisoikeusasuminen saavutetaan parhaiten asukkaiden, Helsingin Asumisoikeus Oy:n, isännöitsijätoimiston ja huoltoyhtiöiden yhteistyöllä.

Lisätiedot

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007 Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon

Lisätiedot

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo

Koti kuten haluat. Sisällysluettelo Viihdytään kotona Koti kuten haluat SATOn perustehtävänä on olla hyvän asumisen toteuttaja. Palvelulupauksemme, Koti kuten haluat, toteutuu SATOn, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden hyvällä yhteistyöllä.

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10 Kodin käyttöopas 2 Sisällysluettelo 1 Asunto-osakeyhtiö... 2 Uudessa kodissa............. 4.......... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit......... 9 4 Vakuutukset......... 10 5 Kodin huolto ja kodissa tehtävät

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Omakotitalon Huoltokirja

Omakotitalon Huoltokirja Omakotitalon Huoltokirja PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Markku Salminen Pentti Heikkurinen Omakotitalon Huoltokirja kiinteistön käyttö- ja huolto-ohje Rakennetun asuntokannan uudistaminen, suunnitelmallinen

Lisätiedot

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Saate Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Tämä cd-rom kuuluu oleellisena osana Juhani Siikalan kirjoittamaan ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantamaan kirjaan Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan.

Lisätiedot

Asukasopas. Espoonkruunun

Asukasopas. Espoonkruunun Asukasopas Espoonkruunun Hyvä Espoonkruunun asukas! Tämä asukasopas antaa ajantasaista tietoa asumisesta, muuttamisesta sekä vuokratalojen hallinnosta. Opas annetaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

ASUKKAAN KÄSIKIRJA. www.korkotuki.fi. Helsingin Korkotukiasunnot

ASUKKAAN KÄSIKIRJA. www.korkotuki.fi. Helsingin Korkotukiasunnot SUN ÄSIIRJ 2015 www.korkotuki.fi Helsingin orkotukiasunnot SISÄLLYS 2 IINTEISTÖT J HUOLTOYHTIÖT... 5 HELSINGIN OROTUISUNTOJEN SUILLE... 9 Helsingin kaupungin vuokrataloyhtiöt... 9 Omistajaohjaus... 9 Viranomaisohjaus...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

Hyvä Espoon Asuntojen asukas

Hyvä Espoon Asuntojen asukas Asukasopas Hyvä Espoon Asuntojen asukas Tervetuloa asumaan uuteen kotiisi. Toivomme sinun ja läheistesi viihtyvän asunnossasi. Helpottaaksemme arkeasi olemme koonneet tähän oppaaseen ajankohtaista tietoa

Lisätiedot

VUOKRALAISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET...8

VUOKRALAISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET...8 HELSINGIN KAUPUNGIN ARAVAVUOKRATALOYHTIÖT...4 Helsingin kaupunki aravavuokrataloyhtiöiden omistajana... 4 Omistajaohjaus... 4 Viranomaisohjaus... 4 Kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden yhteistoiminta...

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! 1 MESTARIASUKASOPAS

ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! 1 MESTARIASUKASOPAS MESTARIASUKASOPAS ASIATIETOA ASUMISESTA HUOLTOTOIMISTA JA PALJON MUUSTA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS HUONEISTOSSASI! MESTARIASUKASOPAS 1 Tervehdys asukkaamme, Järvenpään Mestariasunnot on kaupunkimme suurin kodintarjoaja.

Lisätiedot

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE... 4 JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot