Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Future-ilmankäsittelykone KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE"

Transkriptio

1

2 2

3 Sisällysluettelo 1. Yleistä Käyttöönotto ja huolto...5 Sulkutoiminto FPTP... 6 Sekoitustoiminto FPTA... 8 Kiertoilmatoiminto, peräkkäin FPTB Kiertoilmatoiminto, päällekkäin FPTC Suodatustoiminto FSTF Lämmöntalteenottotoiminto Patteri FRTG Pyörivä FRTR Levy FRTL Lämmitystoiminto FLTV Lämmitystoiminto FLTE Jäähdytystoiminto FJTV Pisaranerotintoiminto FPTE Kostutustoiminto, haihdutus FKTK Kostutustoiminto, höyrytys FKTH Tarkastustoiminto, FTTT Tarkastustoiminto, FTTR Puhallintoiminto, keskipakoispuhallin FFTK Puhallintoiminto, sekavirtauspuhallin FFTS Kulmatoiminto FTTK Äänenvaimennustoiminto FVTK Vapaatoiminto FVTV Vaippamoduuli FMOD Valmistajan vakuutus...75 Future-ilmankäsittelykoneen ohjeet Kuljetus-, varastointi- ja asennusohje Toimintokohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet Esite, Future-ilmankäsittelykone Säilytä tämä ohje ilmankäsittelykoneen läheisyydessä. Lue ohje huolellisesti ennen kuin ryhdyt toimenpiteisiin. Noudata annettuja, etenkin turvallisuuteen liittyviä ohjeita. 3

4 1. Yleistä Ilmastoinnin tehokkaan ja taloudellisen toiminnan edellytyksenä on, että laitteiden toimintaa valvotaan säännöllisesti ja noudatetaan annettuja käyttö- ja huolto-ohjeita. Ilmastointilaitoksen käyttö- ja huolto-ohjeesta selviävät laitoksen ja sen eri järjestelmien toimintaperiaatteet, käyttöohjelmat, kytkentä- ja säätökaaviot, paikantamis- ja sijoituspiirustukset, laitteiden säätöarvot sekä laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet. (Suomen Rakentamismääräyskokoelma osa D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto). 1.1 Käyttöolosuhteet Vakiorakenteinen kone on tarkoitettu asennettavaksi sisätilaan. Ympäristön lämpötilan on oltava yli 0 o C. Käsiteltävä ilma ei saa olla syövyttävää tai myrkyllistä, lämpimämpää kuin 70 o C eikä se saa sisältää runsaasti vesihöyryä eikä suuria hiukkasia. 1.2 Luokitus CEN-standardin mukaan Future-ilmankäsittelykone täyttää CEN-standardin EN 1886 luokituksen seuraavasti: vaipan tiiviysluokka on B vaipan lämmönläpäisykerroinluokka on T Äänitaso Koneen äänitiedot on annettu tilausvahvistuksen mukana toimitetussa mitoituslaskelmassa. 1.4 Turvallisuus Varmista ennen puhaltimen käynnistämistä, että puhallin toiminnon paine- ja imuaukko on liitetty kanavistoon tai muulla tavoin, esim. suojaverkolla, on estetty pääsy puhaltimen pyöriviin osiin, kuten siipipyörään imuaukon, paineaukon tai huoltoluukun kautta. Koneen huoltokytkin on oltava asennettuna ja toiminnassa, kun kone käynnistetään. Koneen sulkutoiminnon on avauduttava ennen puhalti men käynnistymistä CE-merkintä Koneen mukana toimitetaan valmistajan vakuutus koneen turvallisuudesta ja muut koneen toimintoja koskevat turvallisuuteen liittyvät dokumentit. Koneen kokoonpanija, joka saattaa koneen siihen kuntoon, että se täyttää konedirektiivin koneen määritelmän, kokoaa koneen komponenttien vaatimusten mukai suusvakuutukset sekä valmistajien vakuutukset ja huolehtii koneen turvallisuuteen liittyvien olennaisten vaatimusten täyttymisestä, allekirjoittaa konetta koskevan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja kiinnittää CE-merkin koneeseen. Mikäli kone on asennettu sellaiseen tilaan, johon on vapaa pääsy muillakin kuin huoltohenkilökunnalla, koneen huoltoluukkujen ja ovien kahvat on poistettava ja ne on säilytettävä lukitussa tilassa Suojalaitteet ja -varusteet Huoltokytkin (turvakytkin) puhallintoiminnon yhteydessä toimii myös koneen hätäpysäytyskytkimenä (ei kuulu toimitukseen) Tulipalo Koneessa mahdollisesti syttyvä tulipalo voidaan sammuttaa esim. jauhesammuttimella (ei vedellä). Koneen materiaalit on valittu siten, ettei niistä muodostu haitallisessa määrin vaarallisia kaasuja tulipalon sattuessa. 1.5 Varolaitteet 1.51 Jäätymissuojatermostaatti Jäätymissuojatermostaatti on asennettu lämmönsiirti men vesitilaan tai lämmönsiirtopintaan. Se antaa hälytyksen ja pysäyttää koneen käynnin, mikäli veden lämpötila siirtimessä laskee alle jäätymissuojan asetusarvon (esim. +8 oc). Kun jäätymissuoja laukeaa, tarkasta aina laukeamisen syy. Kone käynnistetään uudelleen jäätymis suojan kuittauspainikkeen avulla Suodatinvahti (paine-eromittari) Suodatinvahti on asennettu suodatintoimintoon siten, että se mittaa paine-eron suodattimen yli. Suodatin vahti on joko hälyttävä ja/tai osoittava. Suodatinvahdin käytön tarkoitus on selvitetty suodattimien yhteydessä Palovaaratermostaatti Palovaaratermostaatti on asennettu koneen tulo- tai poistoilmakanavaan. Termostaatti antaa hälytyksen (pysäyttää koneen), kun tuloilman lämpötila ylittää termos taatin asetusarvon (esim. +50 o C). Kun termostaatti laukeaa, tarkasta aina laukeamisen syy ja tarkasta myös, ovatko mahdolliset palonrajoittimet lauenneet. Kone käynnistetään uudelleen palovaara termostaatin kuittaus painikkeen avulla Virtausvahti Virtausvahti on asennettu koneen tulo- tai poistoilmakanavaan. Se antaa hälytyksen, jos ilma ei virtaa anturin kohdalla. Tarkasta aina välittömästi hälytyksen syy. Varolaitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet toimittaa ko. osan toimittaja. 4

5 2. Käyttöönotto ja huolto Käyttöönotto Ennen ilmankäsittelykoneen käyttöönottoa on varmistettava, että kone on asennettu ja puhdistettu ohjeiden mukaan ja koneen turvalliselle toiminnalle välttämättömät osat ja varolaitteet on asennettu ja ilmavirrat säädetty. Ilmankäsittelykoneen käyttöönotosta ja käyttöhenkilöstön koulutuksesta vastaa yleensä ko. ilmastointilaitoksen toimittaja. Puhaltimen FFTK-xx-AF moottori voi ylikuormittua, jos sen ilman tilavuusvirta ylittää sille ko. tapauksessa suunnitellun arvon. Tämä on mahdollista esimerkiksi, jos kone käynnistetään ennen kuin koneen toiminnot sekä kanavisto ja kanaviston osat on asennettu paikoilleen tai puhallin käynnistetään, kun koneen huoltoluukku on auki tai se avataan käynnin aikana. FFTS kammiopuhaltimet eivät ole purettavia malleja. Mikäli puhallin joudutaan purkamaan esim. haalausreittien ahtauden vuoksi, takuun säilymisen ehtona on, että puhallin-moottori -yhdistelmä tasapainotetaan ja tästä esitetään tasapainotodistus. Mikäli moottori täytyy irrottaa tai puhallin purkaa huolto- tai korjaustöiden vuoksi, täytyy purkamiseen saada lupa Koja Oy:n takuukäsittelijältä. Muussa tapauksessa puhaltimen takuu raukeaa. Huolto Koneen käynnistämisen estäminen ennen huollon aloittamista Varmista ennen huolto- ja/tai korjaustoimien aloittamista, ettei siitä aiheudu tarpeetonta haittaa rakennuksen muulle toiminnalle. Pysäytä kone ja käännä huoltokytkin nolla-asentoon. Irrota sulakkeet (3-vaihemoottorin kaikki sulakkeet) 2-nopeusmoottoreissa molempien nopeuk sien kohdalta ja varmista (esim. kirjallisella ilmoituksella) siitä, ettei konetta käynnistetä vahingossa huollon aikana. Käynnistä kone huolto- ja/tai korjaustoimien päätyttyä ja varmista, että sulku- ja säätölaitteet sekä mittarit ja merkkivalo toimivat. Ohjeessa mainitut huoltojaksot ovat ohjeellisia. Huoltojakson pituuteen vaikuttavat ilmastointilaitoksen käytön jatkuvuus ja ympäristö. Ohjeen huoltojakson pituus on määritelty 8 h:n vuorokautisen käytön ja kaupunki-ilmaston mukaan. Puhtaammassa ilmastossa (maaseutu) on huoltojakso pidempi ja likaisemmassa, kuten teollisuusalueella, lyhempi. Huoltoajankohta kannattaa ajoittaa lämmityskauden alkuun (syksy) ja loppuun (kevät). Koneen huoltotoimista voi puhdistuksen, suodattimien vaihdon, laakerien sekä nivelien voitelun ja hihnojen sekä hihna pyörien vaihdon suorittaa laitoksen huoltohenkilöstö. Alan erikoisammattitaitoa vaativia huoltotoimia ovat koneen toimintojen korjaaminen, laakerei den vaihto sekä kaikki sähköön- ja automatiikkaan liittyvät asennus- ja säätötyöt. Koneen puhdistamisessa on pesuaineena käytettävä tavallisia pesuaineita. Liuottimia ei saa käyttää niiden toimintojen pesuun, joiden valmistuksessa on käytetty alumiinista tehtyjä osia (lämmönsiirtimet). Ohjeessa mainittuja varaosia on saatavissa Koja Oy:ltä ja ao. osan valmistajilta. (Koja Oy pidättää oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.) 5

6 Sulkutoiminto FPTP Koot Ilmavirta 0, m 3 /s Suunnitteluohjeita Sulkutoimintoa FPTP käytetään ilmankäsittelykoneen raitisilman sisäänotto-osana ja estämään ulkoilman pääsy rakennukseen, kun ilmastointijärjestelmä ei ole käytössä. Sälepellin ohjaamiseen käytetään sähköllä toimivaa toimilaitetta. Koot 3015, 3018, 3021, 3024, 3624, 3627 ja 3630 koostuvat kahdesta sälepellistä, joten niiden ohjaukseen tarvitaan kaksi toimilaitetta (ei koske rakennevaihtoehtoa 5), jotka sijaitsevat vastakkaisilla puolilla. Käyttölämpötila-alue on C ja suurin sallittu paine-ero sälepellin yli 1200 Pa. Rakenne Sulkutoiminnon FPTP rakennevaihtoehto 1 koostuu sälepellistä ja liitoslevystä koneen vaippaan. Rakennevaihtoehdot 2, 3, 4 ja 5 koostuvat lämpöeristetystä koneen vaipasta ja sen sisään asennetusta sälepellistä. Sälepellissä on vastakkain kääntyvät lämpöeristetyt säleet. Säleiden ja kehyksen materiaali on kuumasinkitty tai ruostumaton teräs. Säleiden lämmöneriste on mineraalivilla, tiivisteiden materiaali silikonikumi ja laakerit ovat muoviset. Sälepelti on varustettu säätöasennonosoittimella. Käyttöakselina on 110 mm pitkä neliöputki 15 x 15 mm. Puhaltimen paineenkorotus voi olla suurempi kuin sälepellin suurin sallittu paine-ero. Sälepellin tulee avautua ennen puhaltimen käynnistymistä ja sulkeutua sen pysähtymisen jälkeen. 6

7 Toimintojen asennus Tarvittava vääntömomentti ja suositeltava toimilaitteen koko, kun sälepellin pinta-ala on pienempi kuin 0,7 m Nm (10 Nm) 0,7...2 m Nm (15 Nm) m Nm (30 Nm) Sulkutoiminto FPTP voidaan asentaa kaikkiin asentoihin. Parhaiten se toimii kuitenkin silloin kun säleet ovat vaakasuorassa. Ilman kulkusuunnalla ei ole merkitystä sälepellin toimintaan. Tuotekoodi: sulkutoiminto FPTP a b c d e f a) Koko b) Kätisyys R / L c) Rakennevaihtoehto 1, 2, 3, 4, 5E, 5T d) Sälepeltien materiaali 1=kuumasinkitty, 3=ruostumaton e) 0=eristämätön vaippa, 1=eristetty vaippa f) Koneen tyyppi ja materiaali S=sinkitty, A2=ruostumaton, CS=hygieniakone sinkitty, CA2=hygieniakone ruostumaton Käyttöönotto Varmista, että toimintojen säätöpellit aukeavat ja sulkeutuvat kokonaan ja toimilaite toimii ohjauksen mukaisesti. Huolto Huoltojakson pituus on 6 kk Varmista, että säleet avautuvat ja sulkeutuvat esteettömästi asetettuihin rajoihin saakka. Varmista, etteivät vipumekanismit säleiden välillä sekä toimilaitteen ja käyttöakselin välillä ole päässeet löystymään tai kulumaan. Voitele vipumekanismien nivelkohdat notkealla öljyllä. Kiristä ruuvit tarvittaessa ja vaihda kuluneet osat uusiin. Varmista, että säleiden ja päätylevyjen tiivisteet ovat ehjät. Vaihda rikkoutuneet ja kuluneet tiivisteet. Puhdista toiminto tarvittaessa. Lisävarusteet kanavaliitoslaippa työntölistalle (rakenne 2, 3, 4, 5T, 5E) ikkuna (rakenne 2, 3, 4, 5T, 5E) vesiyhde (rakenne 2, 3, 4, 5T, 5E vain Future Clean - rakenteelle) suojaverkko toimilaite koneen kokoinen liitoslaippa ruostumaton pohjalevy Rakennevaihtoehdot T = sälepelti taakse E = sälepelti eteen 4 5T, 5E 7

8 Sekoitustoiminto FPTA Koot Ilmavirta 0, m 3 /s Suunnitteluohjeita Sekoitustoimintoa FPTA käytetään ilmankäsittelykoneen raitisilman sisäänotto-osana ja palautusilman sekoittamiseen raitisilmaan, kun tulo- ja poistokone halutaan sijoittaa erilleen, sekä estämään ulkoilman pääsy rakennukseen, kun ilmastointijärjestelmä ei ole käytössä. Sälepeltien ohjaamiseen käytetään sähköllä toimivaa toimilaitetta. Koot 3015, 3018, 3021, 3024, 3624, 3627 ja 3630 koostuvat kahdesta sälepellistä, joten niiden ohjaukseen tarvitaan kaksi toimilaitetta, jotka sijaitsevat vastakkaisilla puolilla. Käyttölämpötila-alue on C ja suurin sallittu paine-ero sälepellin yli 1200 Pa. Rakenne Sekoitustoiminto FPTA käsittää yhdeksän rakennevaihtoehtoa, jotka koostuvat lämpöeristetystä koneen vaipasta ja sen sisään asennetuista sälepelleistä. Sälepelleissä on vastakkain kääntyvät lämpöeristetyt säleet. Säleiden ja kehyksen materiaali on kuumasinkitty tai ruostumaton teräs. Säleiden lämmöneriste on mineraalivilla, tiivisteiden materiaali on silikonikumi ja laakerit ovat muoviset. Sälepellit on varustettu säätöasennonosoittimella. Käyttöakselina on 110 mm pitkä neliöputki 15 x 15 mm. Puhaltimen paineenkorotus voi olla suurempi kuin sälepellin suurin sallittu paine-ero. Sälepellin tulee avautua ennen puhaltimen käynnistymistä ja sulkeutua sen pysähtymisen jälkeen. 8

9 Toimintojen asennus Tarvittava vääntömomentti ja suositeltava toimilaitteen koko, kun sälepellin pinta-ala on pienempi kuin 0,7 m Nm (10 Nm) 0,7...2 m Nm (15 Nm) m Nm (30 Nm) Sekoitustoiminto FPTA:n asennusasento ja ilman kulkusuunnat on määritelty ilmanvaihtopiirustuksissa. Käyttöönotto Varmista, että toimintojen säätöpellit aukeavat ja sulkeutuvat kokonaan ja toimilaite toimii ohjauksen mukaisesti. Huolto Huoltojakson pituus on 6 kk Varmista, että säleet avautuvat ja sulkeutuvat esteettömästi asetettuihin rajoihin saakka. Varmista, etteivät vipumekanismit säleiden välillä eikä toimilaitteen ja käyttöakselin välillä ole päässeet löystymään tai kulumaan. Varmista, että säleiden ja päätylevyjen tiivisteet ovat ehjät. Vaihda rikkoutuneet ja kuluneet tiivisteet. Puhdista toiminto tarvittaessa. Voitele vipumekanismien nivelkohdat notkealla öljyllä. Kiristä ruuvit tarvittaessa ja vaihda kuluneet osat uusiin. Tuotekoodi: sekoitustoiminto FPTA - a - b - c - d - e a) Koko b) Kätisyys R / L c) Rakennevaihtoehto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7T, 7E, 8T, 8E, 9T, 9E (rakenne 1 ja 8 koosta 0606 alkaen, rakenne 2, 3, 4 ja 7 koosta 0605 alkaen) d) Sälepeltien materiaali 1=kuumasinkitty, 3=ruostumaton e) Koneen tyyppi ja materiaali S=sinkitty, A2=ruostumaton, CS=hygieniakone sinkitty, CA2=hygieniakone ruostumaton Lisävarusteet kanavaliitoslaippa työntölistalle huoltoluukku (rakenne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7T, 8T, 8E, 9T) ikkuna (rakenne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7T, 8T, 8E, 9T) vesiyhde (vain Future Clean rakenteelle) saranat huoltoluukkuun valaisin toimilaite yhdysvivusto koneen kokoinen liitoslaippa ruostumaton pohjalevy Rakennevaihtoehdot T = sälepelti taakse E = sälepelti eteen 7T, 7E 8T, 8E 9T, 9E 9

10 Kiertoilmatoiminto, peräkkäin FPTB Koot Ilmavirta 0, m 3 /s Suunnitteluohjeita Kiertoilmatoimintoa FPTB käytetään ilmankäsittelykoneen raitisilman sisäänotto-osana ja palautusilman sekoittamiseen raitisilmaan, kun tulo- ja poistokone halutaan sijoittaa peräkkäin, sekä estämään ulkoilman pääsy rakennukseen, kun ilmastointijärjestelmä ei ole käytössä. Sälepeltien ohjaamiseen käytetään sähköllä toimivaa toimilaitetta. Koot 3015, 3018, 3021, 3024, 3624, 3627 ja 3630 koostuvat kahdesta sälepellistä, joten niiden ohjaukseen tarvitaan kaksi toimilaitetta, jotka sijaitsevat vastakkaisilla puolilla. Käyttölämpötila-alue on C ja suurin sallittu paine-ero sälepellin yli 1200 Pa. Rakenne Kiertoilmatoiminto FPTB käsittää viisi rakennevaihtoehtoa, jotka koostuvat lämpöeristetystä koneen vaipasta ja sen sisään asennetuista sälepelleistä. Sälepelleissä on vastakkain kääntyvät lämpöeristetyt säleet. Säleiden ja kehyksen materiaali on kuumasinkitty tai ruostumaton teräs. Säleiden lämmöneriste on mineraalivilla, tiivisteiden materiaali silikonikumi ja laakerit ovat muoviset. Sälepellit on varustettu säätöasennonosoittimella.käyttöakselina on 110 mm pitkä 15 x 15 mm neliöputki. Puhaltimen paineenkorotus voi olla suurempi kuin sälepellin suurin sallittu paine-ero. Sälepellin tulee avautua ennen puhaltimen käynnistymistä ja sulkeutua sen pysähtymisen jälkeen. 10

11 Toimintojen asennus Tarvittava vääntömomentti ja suositeltava toimilaitteen koko, kun sälepellin pinta-ala on pienempi kuin 0,7 m Nm (10 Nm) 0,7...2 m Nm (15 Nm) m Nm (30 Nm) Kiertoilmatoiminto FPTB:n asennusasento ja ilman kulkusuunnat on määritelty ilmanvaihtopiirustuksissa. Tuotekoodi: kiertoilmatoiminto, peräkkäin FPTB a b c d e a) Koko b) Kätisyys R / L c) Rakennevaihtoehto 1, 2, 3, 4, 5E, 5T d) Sälepeltien materiaali 1=kuumasinkitty, 3=ruostumaton e) Koneen tyyppi ja materiaali S=sinkitty, A2=ruostumaton, CS=hygieniakone sinkitty, CA2=hygieniakone ruostumaton Käyttöönotto Varmista, että toimintojen säätöpellit aukeavat ja sulkeutuvat kokonaan ja toimilaite toimii ohjauksen mukaisesti. Huolto Huoltojakson pituus on 6 kk Varmista, että säleet avautuvat ja sulkeutuvat esteettömästi asetettuihin rajoihin saakka. Varmista, etteivät vipumekanismit säleiden välillä sekä toimilaitteen ja käyttöakselin välillä ole päässeet löystymään tai kulumaan. Voitele vipumekanismien nivelkohdat notkealla öljyllä. Kiristä ruuvit tarvittaessa ja vaihda kuluneet osat uusiin. Varmista, että säleiden ja päätylevyjen tiivisteet ovat ehjät. Vaihda rikkoutuneet ja kuluneet tiivisteet. Puhdista toiminto tarvittaessa. Lisävarusteet kanavaliitoslaippa työntölistalle huoltoluukku (rakenne 1, 2, 3, 4, 5T) ikkuna (rakenne 1, 2, 3, 4, 5T) saranat huoltoluukkuun toimilaite valaisin vesiyhde yhdysvivusto turvasalpa koneen kokoinen liitoslaippa ruostumaton pohjalevy Rakennevaihtoehdot T, 5E T = sälepelti taakse E = sälepelti eteen 11

12 Kiertoilmatoiminto, päällekkäin FPTC Koot ja 3015, 3018 Ilmavirta 0, m 3 /s Suunnitteluohjeita Kiertoilmatoimintoa FPTC käytetään ilmankäsittelykoneen raitisilman sisäänotto-osana ja palautusilman sekoittamiseen raitisilmaan, kun tulo- ja poistokone halutaan sijoittaa päällekkäin sekä estämään ulkoilman pääsy rakennukseen, kun ilmastointijärjestelmä ei ole käytössä. Sälepeltien ohjaamiseen käytetään sähköllä toimivaa toimilaitetta. Koot 3015, 3018, 3021, 3024, 3624, 3627 ja 3630 koostuvat kahdesta sälepellistä, joten niiden ohjaukseen tarvitaan kaksi toimilaitetta, jotka sijaitsevat vastakkaisilla puolilla. Käyttölämpötila-alue on C ja suurin sallittu paine-ero sälepellin yli 1200 Pa. Rakenne Kiertoilmatoiminto FPTC käsittää kuusi rakennevaihtoehtoa, jotka koostuvat lämpöeristetystä koneen vaipasta ja sen sisään asennetuista sälepelleistä. Sälepelleissä on vastakkain kääntyvät lämpöeristetyt säleet. Säleiden ja kehyksen materiaali on kuumasinkitty tai ruostumaton teräs. Säleiden lämmöneriste on mineraalivilla, tiivisteiden materiaali silikonikumi ja laakerit ovat muoviset. Sälepellit on varustettu säätöasennonosoittimella. Käyttöakselina on 110 mm pitkä neliöputki 15 x 15 mm. Puhaltimen paineenkorotus voi olla suurempi kuin sälepellin suurin sallittu paine-ero. Sälepellin tulee avautua ennen puhaltimen käynnistymistä ja sulkeutua sen pysähtymisen jälkeen. 12

13 Toimintojen asennus Tarvittava vääntömomentti ja suositeltava toimilaitteen koko, kun sälepellin pinta-ala on pienempi kuin 0,7 m Nm (10 Nm) 0,7...2 m Nm (15 Nm) m Nm (30 Nm) Kiertoilmatoiminto FPTC:n asennusasento ja ilman kulkusuunnat on määritelty ilmanvaihtopiirustuksissa. Tuotekoodi: kiertoilmatoiminto, päällekkäin FPTC a b c d e a) Koko b) Kätisyys R / L c) Rakennevaihtoehto 1, 2, 3, 4, 5, 6 (rakenne 1, 2 ja 4 koosta 0605 alkaen) d) Sälepeltien materiaali 1=kuumasinkitty, 3=ruostumaton e) Koneen tyyppi ja materiaali S=sinkitty, A2=ruostumaton, CS=hygieniakone sinkitty, CA2=hygieniakone ruostumaton Käyttöönotto Varmista, että toimintojen säätöpellit aukeavat ja sulkeutuvat kokonaan ja toimilaite toimii ohjauksen mukaisesti. Huolto Huoltojakson pituus on 6 kk Varmista, että säleet avautuvat ja sulkeutuvat esteettömästi asetettuihin rajoihin saakka. Varmista, etteivät vipumekanismit säleiden välillä sekä toimilaitteen ja käyttöakselin välillä ole päässeet löystymään tai kulumaan. Voitele vipumekanismien nivelkohdat notkealla öljyllä. Kiristä ruuvit tarvittaessa ja vaihda kuluneet osat uusiin. Varmista, että säleiden ja päätylevyjen tiivisteet ovat ehjät. Vaihda rikkoutuneet ja kuluneet tiivisteet. Puhdista toiminto tarvittaessa. Lisävarusteet: kanavaliitoslaippa työntölistalle huoltoluukku ikkuna saranat huoltoluukkuun toimilaite valaisin vesiyhde turvasalpa yhdysvivusto koneen kokoinen liitoslaippa ruostumaton pohjalevy Rakennevaihtoehdot Kiertoilmatoiminto FPTC Tuloilma Poistoilma 13

14 Suodatustoiminto FSTF Koot Ilmavirta 0, m 3 /s Suunnitteluohjeita Suodatustoimintoa FSTF käytetään ilmankäsittelykoneen muiden toimintojen, kuten lämmönsiirtimien, puhtaana pitämiseen ja sisäilman tavoitearvojen ja viihtyvyystekijöiden ylläpitämiseen. Valittavissa on neljä vaippapituutta ja lukuisa määrä niihin soveltuvia suodatinvaihtoehtoja kulloisenkin puhtausvaatimuksen mukaan. Hiukkasten poistoon käytettävien kuitusuodattimien materiaali on lasikuitu tai synteettinen muovi, suodatusluokat ovat G4, F5, F6, F7 ja F8/F9. Kaasumaiset epäpuhtaudet poistetaan kemiallisilla lasikuitu/ aktiivihiilisuodattimilla tai aktiivihiilisuodattimilla, joissa on sylinterisarja. Suodatinluokat on määritelty CEN 779:n mukaan. Suodatustoiminto on varustettavissa paine-eromittarilla ja/tai suodatinvahdilla painehäviön seuraamiseksi. Suodatustoiminnon sivulle on jätettävä vähintään 700 mm vapaata huoltotilaa. Rakenne Suodatustoiminto FSTF voidaan valita neljästä eripituisesta vaihtoehdosta. Future Clean hygieniakoneeseen on valittavissa konekokoon 1209 asti ulosvedettävä suodatinkehys. Toiminto on asennettu lämpöeristettyyn koneen vaippaan. Hiukkassuodattimina käytetään kertakäyttöisiä moduulimittaisia kasettisuodattimia. Ne työnnetään kiinnityskehykseen, jossa suodattimen kehys puristetaan EPDM-kumista valmistettua tiivistettä vasten. Aktiivihiilisuodattimissa on kiinnityslevyyn asennettavat hiilisylinterit. Suodatustoiminnossa on liitännät paine-eromittausta tai suodatinvahtia varten. Korkein sallittu käyttölämpötila on +85 C. Suodattimien käyttöalueet G3 ja G4 (EU3 ja EU4, G85 ja G95) erottaa isoja siitepölyhiukkasia tehoaa jossain määrin savuun ja tummumista aiheuttaviin hiukkasiin F5 ja F6 (EU5 ja EU6, F45 ja F65) erottaa siitepölyn täydellisesti erottaa valtaosan kaikista likaantumista ja tummumista aiheuttavista hiukkasista F7 (EU7, F85) erottaa edellisten lisäksi hiili- ja öljysavun erottaa joissain määrin tupakansavua ja bakteereja F8/F9 (EU8/EU9, F95) puhdistaa ilman erittäin tehokkaasti likaavista ja tummumista aiheuttavista hiukkasista erottaa erittäin tehokkaasti hiili- ja öljysavua erottaa tehokkaasti tupakansavua ja bakteereita F7 (laajapinta) / C (aktiivihiili), yhdistelmäsuodatin erottaa tehokkaasti hienoja haitallisia hiukkasia kuten bakteereita ja sieni-itiötä sekä vähäisessä määrin esiintyviä kaasumaisia epäpuhtauksia Aktiivihiili poistaa tehokkaasti kaasumaisia epäpuhtauksia 14

15 Asennus Suodatustoiminto FSTF asennetaan pystyasentoon, kuten kuvassa on esitetty, tai vaaka-asentoon, jolloin ilman kulkusuunta voi olla ylöspäin tai alaspäin, kun käytetään karkeasuodattimia G3 ja G4 tai laajapintasuodatinta F7. Muilla suodatinluokilla ilman kulkusuunta on vain alaspäin. Ilman kulkusuunta on merkitty suodatustoimintoon ja suodattimiin. Jos merkit puuttuvat, suodatustoiminto tulee asentaa kuten kuvissa on esitetty, eli ilman on tultava suodattimeen suodatinurien puolelta. Käyttöönotto Suodattimet on asennettava paikoilleen ennen ilmastointikoneen toimintakokeiden aloittamista. Suodattimet asennetaan niitä varten tehtyihin uriin siten, että suodattimen vekit ovat pystyasennossa, ja suodatin kiristetään tiivistettä vasten. Tarkista, että suodattimet ovat ehjät ja oikeaa tyyppiä. Tarkista, että suodattimet tiivistyvät asennuskehyksen tiivistettä vasten ja, että ohivuotoja ei ole. Tarkista, että suodattimet on kiristetty paikoilleen. Tarkista, että paine-eromittari on ehjä ja nollattu. Tarkista, että suodatinosan paine-eroletkut ovat ehjät ja paikoillaan. Huolto Suodatintoiminto huolletaan ja puhdistetaan kaksi kertaa vuodessa, yleensä keväällä ja syksyllä. Suodattimen vaihtoväli määräytyy yleensä siitä, kuinka paljon suodattimen painehäviön kasvun sallitaan pienentävän ilmavirtaa (yleensä 10 % mitoitusilmavirrasta). Painehäviön mittaamista varten on suodatustoimintoon asennettu suodatinvahti (osoittava tai hälyttävä), jonka toiminta perustuu paine-eroon suodattimen yli. Kun paine-ero ylittää sille asetetun rajan, suodatin on vaihdettava. Koneen mitoitusdokumentista selviää suodattimelle suositeltu loppupainehäviö mitoitusilmavirralla. Tarkista, että suodattimet ovat ehjät ja oikeaa tyyppiä. Tarkista, että suodattimet tiivistyvät asennuskehyksen tiivistettä vasten ja, että ohivuotoja ei ole. Tarkista, että suodattimet on kiristetty paikoilleen. Tarkista, että paine-eromittari on ehjä ja nollattu. Tarkista, että suodatinosan paine-eroletkut ovat ehjät ja paikoillaan. Suodattimien vaihto 1. Avaa huoltoluukku, avaa kiristysmekanismi ja vedä suodatin (suodattimet) pois kotelosta. 2. Puhdista kotelo tarvittaessa. 3. Tarkasta tiivisteiden kunto. Vaihda kuluneet tai rikkoutuneet tiivisteet. HUOM! Rinnakkain asennettavien suodattimien väliin ei tarvita tiivisteitä. 4. Asenna uudet suodattimet paikoilleen uraan siten, että suodattimen vekit ovat pystyasennossa. Kiristä suodattimet tiivistettä vasten. 5. Asenna huoltoluukku paikoilleen. 6. Tarkasta suodatinvahdin toiminta, kun puhallin on käynnistetty uudelleen. Konekoko Leveys mm Korkeus mm Suodatinkasettien koot / kasettien määrä 287 x x x x Kiinnityskehyksen paksuus on 25 ±1 mm. 15

16 Tiivisteen vaihto Suodattimen asennusuran ja suodatinkasetin kehyksen mitat Tiivisteen asennus aloitetaan kehyksen alaosan keskeltä. Tiiviste painetaan levyn reunaan käsin, vasaraa tai muuta työkalua on käytettävä varovasti. Kulmat painetaan esim. 20 mm:n putkella sopivalle kaarelle. Tiiviste katkaistaan n. 5 mm ylipitkäksi. Päät pakotetaan vastakkain ja väliin puristetaan tiivistemassa. Tuotekoodi: Suodatustoiminto FSTF a b c d e f g a) Koko b) Kätisyys R / L c) Suodatinluokka G4S, G4M, G4L, F5M, F5L, F6L, F6XL, F5L, F7XL, F7M, F9XL, F7 & CO, CO d) Pituus 1=lyhyt, 2=keskipitkä, 3=pitkä, 4=pitkä (700mm) e) Suodatinmateriaali 1=lasikuitu, 2=synteettinen, 3=lasikuitu/kemiallinen, 4=kemiallinen f) Koneen tyyppi ja materiaali S=sinkitty, A2=ruostumaton, CS=hygieniakone sinkitty, CA2=hygieniakone ruostumaton g) Suodatinkehyksen tyyppi 1=vakio, 2=ulosvedettävä min ±1 Kiristin suljettuna 35 ±1,0 Lisävarusteet saranat huoltoluukkuun ikkuna paine-eromittari suodatinvahti valaisin turvasalpa varasuodatinsarja, vesiyhde (vain Future Clean rakenteelle) koneen kokoinen liitoslaippa ruostumaton pohjalevy kulkutaso Alakehys Kiristin suljettuna 35 ±1,0 Välikehys 16

17 Lämmöntalteenottotoiminto, patteri FRTG Koot Ilmavirta 0, m 3 /s Lauhdeveden poistoputki Lämmönsiirtoaineen putkisto Suunnitteluohjeita Lämmöntalteenottotoimintoa FRTG käytetään ilmankäsittelykoneessa poistoilmaan sitoutuneen lämpöenergian talteenottamiseen ja siirtämiseen väliaineen (pakkasneste, glykoli jne.) avulla tuloilmaan. Tulo- ja poistokone voidaan sijoittaa vapaasti. Järjestelmään kuuluu vähintään kaksi lämmönsiirrintä (patteria), jotka sijoitetaan tuloilmaan ja poistoilmaan (voi olla useampia). Vakiorakenteinen lämmönsiirrin on asennettava aina siten, että ilma virtaa sen läpi vaakasuoraan. Lämmönsiirtimen vaihtoa varten on osan sivulle jätettävä tai muulla tavoin oltava järjestettävissä vapaata tilaa osan leveyden verran. Lämmönsiirtopintojen tarkastusta ja huoltoa varten niille on järjestettävä esteetön pääsy esimerkiksi viereisten toimintojen kautta tai käyttämällä huoltoluukulla varustettua tarkastustoimintoa FTTT. Lämmöntalteenottotoiminnon alapuolelle on varattava 200 mm:n tila vesilukolle (yleensä poistoilmassa oleva lämmönsiirrin).vesilukko johdetaan lattiakaivolle, sitä ei saa yhdistää muihin viemäröinteihin. Tarvittaessa lämmönsiirrin voidaan varustaa pisaranerottimella. Näin menetellään yleensä silloin, kun ilmassa on runsaasti kosteutta tai ilman nopeus lämmönsiirtimen läpi on yli 2,5 m/s. Ennen lämmöntalteenottotoimintoa on hyvä käyttää suodatinta (tulo- ja poistopuoli), jotta siirrin pysyy puhtaana. Rakenne Lämmöntalteenottotoiminto FRTG koostuu lämpöeristetystä koneen vaipasta ja sen sisään asennetusta lämmönsiirtimestä. Lämmönsiirrin voidaan vetää ulos vaipasta kokonaisena. Sen putket on valmistettu kuparista, lamellit alumiinista tai kuparista ja kehys alumiinista (tulopuolella kuumasinkitystä teräksestä) tai ruostumattomasta teräksestä. Lämmönsiirtimessä on tulo- ja poisto-yhde sekä liitännät patterin ilmausta ja tyhjennystä varten. Lämmöntalteenottotoiminnossa on lauhdevesiallas ja vesiyhde (poistopatteri). Meno- ja paluuyhteessä on laippaliitos (SFS 2164). Korkein käyttöpaine on 1,0 MPa. 17

18 Käyttöönotto Varmista, että lämmönsiirtopinnat ovat puhtaat ja ehyet. Täytä patteri nesteellä avaamalla linjasäätöventtiilit. Ilmaa patteri. Varmista, etteivät patterin vesipuolen liitännät vuoda. Tarkasta kiertopumpun pyörimissuunta (pumppu ei saa pyöriä kuivana). Tarkasta tarvittaessa jäätymissuojatermostaatin toiminta. Varmista, että säätöventtiili toimii ja säädä linjasäätöventtiilit suunnitelman mukaan. Tarkemmat säätöohjeet saat ko. laitteiden valmistajalta. Tarkasta lauhdeveden poistojärjestelmä (poistopatteri): allas, putkisto ja vesilukko. Huuhtele putkisto ja täytä vesilukko. Isojen koneiden patterit on jaettu kahteen osaan. Poistopatterin lauhdeveden vesitys on johdettava myös koneen takaa viemäriin. Varmista, että vesilukot ja putkitus on asennettu ohjeen mukaisesti. Huolto Varmista, etteivät patterin vesipuolen liitännät vuoda. Varmista, että patterin lämmönsiirtopinnat ovat puhtaat ja ehyet. Patterin puhdistus voidaan tehdä kevyesti harjaamalla, paineilmalla tai pölynimurilla. Mikäli koneessa on vesiyhteet, patterin voi puhdistaa myös vedellä ja laimealla pesuaineliuoksella. HUOM! Ei painepesua. Ilmaa patteri ja tarkasta jäätymissuojatermostaatin toiminta aina lämmityskauden alussa. Tarkasta ja puhdista lauhdeveden poistojärjestelmä: allas, putkisto ja vesilukko (poistopatteri). Patterin rikkoutuessa, se on korjattava paikallaan, lähetettävä valmistajalle korjattavaksi tai vaihdettava uuteen. Tuotekoodi: Lämmöntalteenottotoiminto, patteri, tulo FRTG - a - b - c - d - e - f - g - h - i - j a) Koko b) Kätisyys R / L c) Riviluku 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 d) Putket ja lamellit 1=Cu/Al, 2=Cu/Cu e) Lamellijako 2; 2,4; 2,8; 3,5 f) Reittien lukumäärä g) Neste 2=glykoli (etyleeni) 3=glykoli (propyleeni), 4=freezium, 5=thermera h) Nestepitoisuus % 5, 10, 15 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 i) Tuloilma T j) Koneen tyyppi ja materiaali (S=sinkitty, A2=ruostumaton, CS=hygieniakone sinkitty, CA2=hygieniakone ruostumaton) Thermeraa käytättäessä h-koodi on jäätymislämpötila Tulopuolen lisävarusteet vesiyhde vesilukko koneen kokoinen liitoslaippa työntölistalle ruostumaton pohjalevy Tuotekoodi: Lämmöntalteenottotoiminto, patteri, poisto FRTG - a - b - c - d - e - f - g - h - i - j a) Koko b) Kätisyys R / L c) Riviluku 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 d) Putket ja lamellit 1=Cu/Al, 2=Cu/Cu e) Lamellijako 2; 2,4; 2,8; 3,5 f) Reittien lukumäärä g) Neste 2=glykoli (etyleeni) 3=glykoli (propyleeni), 4=freezium, 5=thermera h) Nestepitoisuus % 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 i) Poistoilma P j) Koneen tyyppi ja materiaali (S=sinkitty, A2=ruostumaton, CS=hygieniakone sinkitty, CA2=hygieniakone ruostumaton) Thermeraa käytättäessä h-koodi on jäätymislämpötila Poistopuolen lisävarusteet koneen kokoinen liitoslaippa työntölistalle jakotukkien alle erillinen allas vesilukko (-lukot) 18

19 Vesilukon mitoitusohje Patteri puhaltimen imupuolella Δp = P 0 - p 1 (Pa) A min = Δp/ (mm) B min = A/ (mm) p 1 p 0 B A Patteri puhaltimen painepuolella Δp = P 0 - p 1 (Pa) A min = 20 (mm) B min = Δp/ (mm) p 1 p 0 B A Vesilukko asennetaan kuvan osoittamaan asentoon. 19

20 Lämmön talteenottotoiminto, pyörivä FRTR Koot Ilmavirta 0, m 3 /s Suunnitteluohjeita Lämmöntalteenottotoimintoa FRTR käytetään ilmankäsittelykoneessa poistoilmaan sitoutuneen lämpöenergian ja kosteuden tai jäähdytysenergian talteen ottamiseen ja siirtämiseen tuloilmaan, kun tulo- ja poistokone voidaan sijoittaa päällekkäin ja tulo- ja poistoilman vähäinen sekoittuminen sallitaan. Lämmönsiirtimen lävitse kulkevien ilmavirtojen suuntien on aina oltava vastakkaiset. Pyörivässä lämmönsiirtimessä tulo- ja poistoilma kulkevat vuorotellen samoja kanavia pitkin, joten ne sekoittuvat vähäisessä määrin keskenään. Lämmönsiirtopintojen tarkastusta ja huoltoa varten niille on järjestettävä esteetön pääsy esimerkiksi viereisten toimintojen kautta tai käyttämällä huoltoluukulla varustettua tarkastustoimintoa FTTT. Ennen lämmöntalteenottotoimintoa on hyvä käyttää vähintään suodatinta F5 (tulo- ja poistopuoli), jotta lämmönsiirrin pysyy puhtaana. Rakenne Lämmöntalteenottotoiminto FRTR koostuu lämpöeristetystä vaipasta ja sen sisään asennetusta pyörivästä lämmönsiirtimestä. Roottorin pyöriessä tulo- ja poistoilma kulkevat sen läpi vuorotellen vastakkaisiin suuntiin. Lämmönsiirrin voidaan vetää ulos lamellipinnan ja kotelon huoltoa varten. Sen roottori (AL, AH, ALE, AHE ) on valmistettu poimutetusta alumiinilevystä. Lämmönsiirrintoiminto voidaan varustaa puhtaaksipuhallussektorilla, jonka tehtävänä on ehkäistä poistoilman siirtyminen tulopuolelle ja irrottaa roottoriin tarttuneet roskat. Korkein sallittu käyttölämpötila on +70 C. Taulukko sivulla 24 sektoroitujen ja sektoroimattomien LTO-roottoreiden kokoluokista. 20

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 SISÄLLYSLUETTELO Sivu ILOX MOSAIK KONEEN OSAT 2 ILMANVAIHDON TARVE 3 ILMANVAIHDON OHJAUSVAIHTOEHDOT 3 KÄYTTÖÖNOTTO 4 3.1 Jälkilämmitys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen SFP-opas Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen 3. painos Heinäkuu 2009 LVI-talotekniikkateollisuus ry 1 Sisältö Esipuhe 3 Yleinen osa Oppaan tarkoitus

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Vallox KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Compact. Tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntaltteenotolla. Kerros- ja rivitalohuoneistoihin sekä omakotitaloihin.

Vallox KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Compact. Tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntaltteenotolla. Kerros- ja rivitalohuoneistoihin sekä omakotitaloihin. Vallox 70 Compact 1.09.349F 18.9.2012 VALLOX TYYPPI 70 Compact A3475 70K Compact A3476 Tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntaltteenotolla Kerros- ja rivitalohuoneistoihin sekä omakotitaloihin. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED EFFECT. Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED EFFECT. Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla Vallox 150SE EFFECT 1.09.378Fb 21.1.2013 Tyyppi A3530 VALLOX Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX 150 Effect SE VALLOX 150 Effect SE VKL

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö Vallox Digit2 SE 1.09.395F 9.2.2011 Tyyppi 3550 SE VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö DIGIT SED ELEKTRONINEN

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto VALLOX ILMANVAIHDON Suunnittelu Asennus Käyttöönotto Väli 1 1.09.94F 10.11.010 VALLOX 4 4 6 1 7 9 5 8 1 4 5 6 7 8 9 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihdon ohjaus Liesituuletin Kattoläpivienti Venttiilit Kanavisto

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

ILPO Comfort CE50 ja CE65

ILPO Comfort CE50 ja CE65 ILPO Comfort CE50 ja CE65 Asennus- ja huolto-ohje www.ilto.fi Sisällys Asennus... 3 Kuljetus ja käsittely...3 Sijoittaminen, mitat ja asennusetäisyydet...3 Putkiliitännät... 4 Patteriverkosto...4 Lattialämmitysverkosto...4

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30. Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.0 LÄMPÖÄSSÄ 10/2011 1 2 Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Sisällys

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

COMPACT Air & Heat. Sisällysluettelo. Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus...

COMPACT Air & Heat. Sisällysluettelo. Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus... Air & Heat COMPACT Air & Heat COMPACT Air COMPACT Heat Sisällysluettelo Yleistä...18 Koneen tekninen kuvaus...21 Asennus...28 Lisävarusteet...31 Tekniset tiedot...35 Mitoitus...36 17 Nopea ja helppo asennus,

Lisätiedot