Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014"

Transkriptio

1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus

2 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta... 9 Korkeakoulusektorin edunvalvonta Kirkon sektorin edunvalvonta Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvonta Yksilöedunvalvonta Kansainvälinen toiminta ja edunvalvonta Yhteiskunnallinen edunvalvonta ja vaikuttaminen Koulutuspolitiikka Yhteistyön kehittäminen Jäsenrekisterin palvelut, jäsentietojärjestelmien kehittäminen ja tietojen hyödyntäminen Opiskelijatoiminta Aluetoiminta Koulutustoiminta Jäsenedut Tutkimustoiminta Viestintä ja markkinointi Hallinto ja henkilöstö Jäsenyhdistykset Jäsenkunta Huomionosoitukset Akavan Erityisalat AE ry:n hallitus, neuvottelu- ja toimikunnat Edustukset Tilinpäätös

3 Katsaus toimintavuoteen 2014 Vuonna 2014 työmarkkinatoimintaa leimasivat koko vuoden kestäneet eläkeneuvottelut ja isojen, erityisesti julkista sektoria koskevien rakenneuudistusten valmistelu. Ammattiliitot kampanjoivat kevään EU-vaaleissa ja heti niiden jälkeen alettiin jo valmistautua vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Vuoden aikana alkoi myös vilkastuva keskustelu ammattijärjestöjen asemasta ja järjestäytymisen merkityksestä, kun palkansaajakeskusjärjestöjen yhdistymistä koskeva hanke tuli julkisuuteen vuoden lopulla. Jäsenkuntaamme ravisutti vuonna 2014 edelleen kasvava työttömyys, mikä näkyi meillä myös taloudellisena paineena työttömyyskassan kustannusten noustessa. Toisin kuin monissa muissa liitoissa, jäsenmäärämme kasvoi kuitenkin kohtuullisesti, kasvua oli lähes kaksi prosenttia edellisvuodesta. Sopimus- ja neuvottelutoimintaa rauhoitti syksyllä 2013 solmittu Työllisyys- ja kasvusopimus, jonka mukainen sopimuskausi alkoi keväällä. Yksityissektorilla uudistettiin liiton omat työehtosopimukset ja vähimmäispalkkasuositukset. Avkäännösalaa koskevat tes-neuvottelut olivat käynnissä koko vuoden. Sopimuksettomien edunvalvonta oli vuoden painopisteitä sekä liiton omassa toiminnassa että YTN:ssä, jossa kaupan ala kampanjoi oman työehtosopimuksen saamiseksi. Kuntapuolella KVTES-sopimukseen saavutettiin jäsenillemme tärkeä palkkahinnoitteluliitteitä koskeva uudistus. Kuntien rakenneuudistus oli tapetilla ja liitto antoi peräti neljä kuntasektorin lainsäädäntömuutoksiin liittyvää lausuntoa. Valtiolla vuotta leimasivat yt-neuvottelut ja eri virastoja koskevat uudistamishankkeet, joissa liitto oli aktiivisesti jäsenten tukena. Rakenneuudistukset ja paineet vähentää henkilöstöä toivat haasteita myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, joiden toimintaan vaikutti myös vuonna 2014 voimaan astunut ammattikorkeakoululaki. Ammatinharjoittajien edunvalvonnassa esillä oli erityisesti hankintalain kokonaisuudistus. Järjestöpuolella käytiin liiton hallitusvaalit ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Maarit Helén Kuntien asiantuntijat Kumula ry:stä. Vuonna 2014 panostettiin liiton sisäiseen yhteistyöhön käynnistämällä Akavan Erityisalojen ja jäsenyhdistysten yhteistoimintaa säätelevän asiakirjan uudistus. Myös liiton koulutuspoliittista ohjelmaa alettiin päivittää yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Jäsenistölle järjestettiin useita jäsentapahtumia, mm. Lintsipäivä, Kirjallinen ilta ja jo perinteeksi muodostunut yksityissektorin Inspiraatiopäivä. Liiton jäsenten matkavakuutusetujen tarjoajaksi vaihdettiin Vakuutusyhtiö Turva. Jäsenhankintaan panostettiin toimintavuonna uudistamalla jäsensuositteluohjelma. Myös liiton viestintä- ja markkinointistrategia uudistettiin. 3

4 Akavan Erityisalojen tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, vaikka haasteitakin on muun muassa työttömyyden edelleen kasvaessa. Säästöpaineet ja rakenneuudistukset iskevät kaikilla työnantajasektoreilla erityisesti hallinnossa ja tukitoiminnoissa työskentelevään jäsenkuntaamme. Positiivista näkymää tuo erityisesti jäsenkasvu ja liiton palveluiden aktiivinen kehittäminen ennakoimalla ajan muutokset. Tulevina vuosina Akavan Erityisalojen on edelleen panostettava jäsentyytyväisyyteen ja varmistettava jäsenkasvu, jotta jäsenten palvelut voidaan turvata. Myös toiminnan sopeuttamiseen on varauduttava. Salla Luomanmäki toiminnanjohtaja Akavan Erityisalat AE ry 4

5 Yksityissektorin edunvalvonta Yksityissektorilla työskenteli vuoden 2014 lopussa jäsentä. Jäseniä työskentelee kymmenillä eri toimialoilla eri työehtosopimusten piirissä. Merkittävä osa jäsenkunnasta on ilman työehtosopimusten suojaa. Akavan Erityisaloissa yksityissektorin edunvalvontaa koordinoi yksityissektorin neuvottelukunta, joka kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Neuvottelukunta toimii ennen muuta liiton yksityissektorin edunvalvontaa kokoavana, tiedottavana ja kehittävänä foorumina. Yhteisenä haasteena on monimuotoisen yksityissektorin kentän edunvalvonta ja yhteisten toimenpiteiden löytäminen sekä työehtosopimusten ulkopuolelle jäävän jäsenistön aseman vahvistaminen. Akavan Erityisalojen museoita koskeva yleissitova työehtosopimus oli voimassa toimintavuoden osana Työllisyys ja kasvusopimusta, jonka mukaisesti palkkoihin tehtiin 0,4 %:n yleiskorotus lukien. Liitto ja Museoalan ammattiliitto järjestivät yhdessä museoiden luottamusmiehille oman ajankohtaiskoulutuksen toimialan muutostilanteista Akavan Erityisalat ja YTY saavuttivat keväällä 2014 periaatesopimuksen urheilujärjestöjen ammattivalmentajien työehtosopimuksen soveltamisalan laajentamisesta YTN:n jäsenistölle. Työehtosopimuksen soveltamisalan laajennus palvelee liikunta- ja nuorisoalan asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivaa jäsenistöä. Viittomakielialan Vian työehtosopimukset uudistettiin ajalle Kuukausipalkkoja korotettiin 2,5 % yleiskorotuksella ja tuntipalkkoja 1,5 %:n yleiskorotuksella lukien. VIPARO Viittomakieliset Palvelut Aron työehtosopimukset uudistettiin ajalle Kuukausipalkkaisia työntekijöitä koskevassa työehtosopimuksessa sovittiin palkankorotuksista seuraavasti: alkaen 7 %:n yleiskorotus, alkaen 2 %:n yleiskorotus ja alkaen 2,5 %:n yleiskorotus. Viestinnän asiantuntijoiden vähimmäispalkkasuositus, toimintaterapeuttien vähimmäispalkkasuositus ja toimintaterapia-alan työsuhteen ehtoja koskeva suositus, kasvatustieteilijöitä koskeva vähimmäispalkkasuositus, kulttuurituottajia koskeva vähimmäispalkkasuositus ja taide- ja kulttuurialan työsuhteen ehtoja koskeva suositus uudistettiin ajalle Kääntäjiä koskeva vähimmäispalkkasuositus uusittiin ajalle Viittomakielialan suositukset uusittiin ajalle Akavan Erityisalat ja Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat laativat ensi kertaa liikunta- ja liikuntapalvelualalle työsuhteen ehtoja ja vähimmäispalkkoja koskevan suosituksen ajalle Yksityissektorin neuvottelukunta hyväksyi luottamusvaltuutetun asettamista ja asemaa koskevan Oral Oyj:n ja Akavan Erityisalat AE ry:n välisen sopimuksen, joka koskee Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n jäseniä. Akavan Erityisalat ja Suomen Suuhygienistiliitto antoivat Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon, jossa pidettiin kohtuuttomana hammashuoltoon suunniteltuja sairausvakuutuskorvausten leikkauksia. 5

6 Akavan Erityisalat valmisteli yhdessä Suomen Geronomiliiton kanssa lausuntoa koskien hallituksen esitystä laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja geronomin (AMK) ammattinimikkeen saamista sosiaalihuollon laillistetuksi ammattinimikkeeksi. Av-käännösalan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat koko vuoden. Neuvotteluissa olivat mukana kaikki toimistot, Pre-Text, Rosmer International Osk, SDI Media, Stellar Text ja BTI Studios, ja työntekijäpuolelta Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat. Neuvottelutulosta ei saatu aikaan ja osapuolet ovat jatkaneet alan työehtoja koskevia neuvotteluja edelleen vuonna Liitto järjesti yksityissektorin jäsenistölle koulutus- ja jäsentapahtuma Inspiraatiopäivän itsensä johtamisesta, motivoinnista ja työhyvinvoinnista. Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta Akavan Erityisaloissa yksityissektorin jäsenistä merkittävä osa (arviolta 30 %) työskentelee työpaikoilla, joilla ei noudateta mitään työehtosopimusta tai joissa työntekijät ovat jonkin muun kuin akavalaisen työehtosopimuksen piirissä. Tämän ryhmän edunvalvontaa koordinoi yksityissektorin neuvottelukunnan alainen Sopu-työryhmä, joka kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Sopimuksettomille aloille kohdennettiin jäsenkysely. Sen tuloksia hyödynnettiin marraskuussa järjestetyssä vaikuttajaseminaarissa Missä on tulevaisuutes? Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös sopimuksettomien alojen edunvalvonnan kehittämisessä. Akavan Erityisalat on toimintavuoden 2014 aikana nostanut esille sopimuksettomien jäsenten asemaa myös Akavassa ja YTN:ssä. YTN-toiminta Akavan Erityisalat jatkoi toimintaansa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n edunvalvontakentässä. Liiton resursseja kohdennettiin liiton jäsenkunnan kannalta keskeisille aloille kuten järjestösektorille ja kaupan alalle sekä osallistuttiin YTN:n hallintoon ja YTN:n luottamusmieskoulutuksiin kouluttajana. YTN-jäsenliittojen jäsenistä reilusti yli työskentelee erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden palveluksessa. Järjestösektorilla vuonna 2010 käynnistettyä sopimustoimintaa jatkettiin edelleen toimintavuoden aikana jäsenistön saamiseksi kasvavassa määrin akavalaisen sopimusedunvalvonnan ja sitovien työehtosopimusten piiriin. Merkittävä osa jäsenistöstä työskentelee työpaikoilla, joissa ei sovelleta työehtosopimusta tai työehtosopimus on jonkun toisen työntekijäliiton neuvottelema, minkä vuoksi jäsenistöä haluttiin myös aktivoida työpaikkatasolla ja lisätä jäsenistön edunvalvontatietoisuutta. Jäsenistölle järjestettiin myös kaksi edunvalvontakoulutusta työaikakysymyksistä sekä kolmannen sektorin palkkatyön luonteesta. Toimintavuoden aikana ei neuvoteltu YTN:n neljästä järjestösektorin työehtosopimuksesta, jotka kaikki ovat Työllisyys- ja kasvusopimuksen piirissä. Työtä yleissopimuksen aikaansaamiseksi järjestöissä jatketaan. Yksittäisten työnantajien kanssa neuvoteltiin työehtokysymyksistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura järjestäytyi takaisin työnantajaliitto Paltaan syksyllä 2014 ja työpaikalle perustettiin YTN:n yritysyhdistys. Kaupan alalla aloitettiin merkittävä kahden vuoden projekti - Kohti työehtosopimusta Kaupan ala työllistää Suomessa satojatuhansia työntekijöitä, heidän joukossaan myös ylempiä toimihenkilöitä. Alan ylemmät toimihenkilöt työskentelevät asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Ylempiä toimihenkilöitä alalla työskentelee noin Toimiala on yksi suurimmista koko Suomessa. YTN on käynyt vuosia alan työnantajaa edustavan Kaupan Liiton kanssa neuvotteluja. 6

7 YTN uudisti kaupan alan edunvalvontatyön kokonaisuudestaan vuoden 2014 alusta. Alalle perustetun projektiryhmän voimin etsitään uusia tulokulmia edunvalvontatyöhön jäsenistön tuella. Toiminnalla on yksi selkeä tavoite: kaupan alan ylemmille toimihenkilöille oma työehtosopimus vuoteen 2016 mennessä. Vuonna 2014 alan jäsenistölle oli tarjolla erilaisia tapahtumia, joissa keskusteltiin alan tulevaisuudesta sekä edunvalvonnan kehittämisestä. Asiamiehet vierailivat alan yrityksissä tapaamassa jäsenistöä ja vuorovaikutusta jäsenten kanssa tiivistettiin sosiaalisen median avulla. Osana YTN-yhteistyötä yksityissektorin jäsenistölle toteutettiin marraskuussa 2014 työelämätutkimus, jossa oli mukana myös liiton omia, jäsenten työoloja luotaavia kysymysosioita. Akavan Erityisalat järjesti kaikille sektoreilla toimiville luottamusmiehilleen ja muille henkilöstöedustajilleen oman luottamusmiesseminaarin talousperusteisista ythenkilöstönvähennysneuvotteluista sekä työmarkkinaseminaarin eläkejärjestelmäratkaisusta ja työelämämuutoksista. Kuntasektorin edunvalvonta Kuntasektorilla työskenteli vuoden 2014 lopussa jäsentä. Jäsenet ovat valtaosin (99 %) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä. Akavan Erityisalojen kuntasektorin edunvalvontaa koordinoi kunnan neuvottelukunta, joka kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Neuvottelukunnan painopisteinä olivat KVTES palkkahinnoitteluliitteitä kokevien sopimusneuvottelujen tavoitteet, kuntien henkilöstömenojen leikkaukset, luottamusmiestoiminta ja kuntasektorin strategiatyö. Neuvottelukunta osallistui Lappeenrannan työmarkkinaseminaariin. Neuvottelukunta järjesti suunnitteluseminaarin Seminaarissa neuvottelukunta teki kuntasektorin edunvalvonnan toimintaympäristöanalyysin ja arvioi omaa toimintaansa. Seminaarin tuloksena päätettiin ryhtyä valmistelemaan kuntasektorin edunvalvontaohjelmaa. Neuvottelukunnan kokouksissa Akavan työelämäasioiden johtaja Maria Löfgren esitteli Akavan työelämäasiakirjaa "Ihmisen kokoista työelämää ja Akavan johtaja Pekka Piispanen selvitti eläkeneuvottelujen tilannetta sekä Akavan vaikuttamista seuraavan hallituksen ohjelmaan. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES ensimmäisen jakson ensimmäinen palkankorotus 20 euroa toteutettiin Akavan Erityisalat antoi Akavalle neljä kuntasektorin lainsäädäntömuutoksiin liittyvää lausuntoa. Liiton ja Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n kanssa valmistui suuhygienistien toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus, joka julkistettiin Hammaslääkäripäivien yhteydessä. Sopimusneuvottelut Toimintavuoden alkua hallitsivat sopimusneuvottelut. KVTES sopimuksen ensimmäisen jakson vuoden 2015 korotuksesta neuvoteltiin keväällä. Uudelle sopimuskaudelle 7

8 asetettiin työryhmät kehittämään KVTES palkkahinnoittelua ja työaikamääräyksiä. Molempien työryhmien työ valmistui huhtikuun lopussa. KVTES palkkahinnoitteluliitteistä uudistettiin liiton kannalta keskeisiä hallinnon ja sivistystoimen palkkahinnoittelua. Uudistuksen piirissä olevia ammattiryhmiä olivat mm. käännnös-, viestintä-, kirjasto-, museo-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta alojen asiantuntijat. Uudistus merkitsi palkkahinnoittelun alarajojen nostamista, uusia palkkahinnoittelukohtia mm. kääntäjille, tiedottajille sekä nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen ohjaajille ja esimiehille. Hallinnon, kirjaston, museosekä nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen ylin johto siirrettiin palkkahinnoittelun ulkopuolelle ns. hinnoittelemattomiksi. Vuoden 2016 KVTES-sopimuksen palkantarkistuksia koskeviin neuvotteluihin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO pyysi jäsenliitoilta tavoitteet mennessä. Kevään 2014 neuvottelutiedotus hoidettiin Akavan Erityisalojen viestinnässä. Palkkahinnoittelumuutoksesta tiedotettiin sähköisellä uutiskirjeellä, Kuntatiimi -tiedotteessa ja Yhteenveto-lehdessä. Henkilöstöä lomautettiin 27 kunnassa vuonna Muutamassa kunnassa jatkuivat edellisenä vuotena alkaneet henkilöstön vähentämistä koskevat yt-neuvottelut. Liitto järjesti jäsentilaisuuden yt-menettelyn jatkumisesta Jyväskylässä Kuntasektorin asiamiehen ja jäsenyhdistysten toimihenkilöitten muodostamassa kuntasektorin taustaryhmässä valmisteltiin ja kommentoitiin KVTES-sopimuksen palkkahinnoittelutyöryhmässä neuvoteltuja KVTES-sopimuksen palkkahinnoitteluliitteiden 1 (hallinto) ja 2 (sivistystoimi) kehittämisehdotuksia. Akavan pyytämiä lausuntoja valmisteltiin neuvottelukunnan sihteerin jäsenyhdistysten toimihenkilöitten kanssa. Kuntasektorin luottamusmiesten koulutukset toteutettiin JEAn, VAKAVAn ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian yhteistyönä. Koulutuksien teemoina olivat uuden sopimuksen tiedotus ja luottamusmiestyössä tarvittavien taitojen kehittäminen. Liitto järjesti luottamusmiehilleen myös oman, kaikkien sektoreiden yhteisen luottamusmiesseminaarin syysliittokokouksen yhteydessä. Keväälle 2014 aiottu JUKOn kuntasektorin luottamusmiesvaali siirrettiin vuodella järjestökentässä tapahtuneiden muutosten perusteella. KTN liittyi JUKOn jäseneksi ja lähtien JUKOn ja KTN:n luottamusmiesjärjestelmät yhdistettiin. Vuoden 2015 JUKOn luottamusmiesvaaleista aloitettiin tiedotus vuoden lopussa Kuntatiimi - tiedotteessa ja Yhteenveto-lehdessä. AVAINTES-sopimuksen luottamusmiesvaaleihin valmistauduttiin JUKO yhteisen ohjeistuksen valmistelulla. Kuntasektorin työmarkkinatutkimus Sinun työelämäsi Akavan Erityisalojen kuntasektorin työelämätutkimus 2014 lähetettiin kuntasektorin jäsenelle Uusintakutsu kyselyyn vastaamiseen lähetettiin Työmarkkinatutkimuksessa oli mukana kaikille liiton edustamille työmarkkinasektoreille yhteisiä kysymyksiä. Niiden perusteella linjataan liiton kantaa erityisesti kevään 2015 eduskuntavaalikiertueelle. 8

9 Akavan Erityisalojen kuntasektorin järjestövalmiutta kehitettiin yhdessä liiton jäsenyhdistysten ja muiden akavalaisten liittojen kanssa. Toiminta JEAssa ja JUKOssa Akavan Erityisalat toimii JUKOssa Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n kautta. JEAn kuntaryhmällä oli vuoden 2012 aikana 10 kokousta. Akavan Erityisalojen kuntasektorin asiamies toimi JEAn kuntaryhmän puheenjohtajana. Kuntasektorin asiamies oli JUKOn kunnan neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, KVTES-jaoston varapuheenjohtaja ja jäsen KVTES-alueen järjestövalmiustyöryhmässä, tekniikan jaostossa, paikallistyöryhmässä ja koulutustyöryhmässä. Keskeisiä teemoja JUKOn toimielimissä olivat KVTES palkkahinnoitteluliitteiden uudistaminen ja JUKOn edustaman jäsenkunnan asema kuntien säästötoimissa. Kuntasektorin asiamies oli JUKOn asiantuntijana pääsopijajärjestöjen KVTES palkkahinnoittelutyöryhmässä, JUKOn edustajana valtiovarainministeriön Virsu-hankkeen (keskusja aluehallinnon virastoselvityshankkeen) valtiollisen ja kunnallisen aluehallinnon ja kuntien työnjakoa selvittävässä alatyöryhmässä sekä pääsopijajärjestöjen edustajana Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän Esimiehen opas muutoksen -oppaan verkko-version suunnittelutyöryhmässä. Jäsenviestintää hoidettiin muun muassa 12 akavalaisen liiton yhteisellä Kuntatiimi-tiedotteella. Kuntatiimissä käsiteltiin KVTES- ja Teknisen sopimuksen lisäksi AVAINTES-sopimuksen kysymyksiä. Liiton edustaja toimi Kuntatiimin vastaavana toimittajana ja tiedote toimitettiin Akavan Erityisaloissa. Vuonna 2014 Kuntatiimi ilmestyi neljä kertaa ja se ilmestyi myös ruotsinkielisenä Kommunteamet-tiedotteena. Kuntatiimi siirtyi sähköiseksi tiedotteeksi numerosta 2/2014 lähtien. Valtiosektorin edunvalvonta Valtiosektorilla työskenteli vuoden 2014 lopussa jäsentä. Jäsenet ovat valtion virka- ja työehtosopimuksen sekä hallinnonala- ja virastokohtaisten virka- ja työehtosopimusten piirissä. Akavan Erityisaloissa valtiosektorin edunvalvontaa koordinoi valtion neuvottelukunta, joka piti toimintavuoden aikana seitsemän kokousta. Neuvottelukunta seurasi valtion muutostilanteita henkilöstön aseman ja etujen näkökulmasta sekä osallistui virastojen virkaehtosopimusneuvottelujen edistämiseen. Toimintavuonna yt-neuvotteluja käytiin lukuisissa virastoissa ja laitoksissa, koska virastoille budjetoidut varat ovat osin alimitoitettuja. Liitto järjesti yhdessä JUKOn ja muiden akavalaisten liittojen kanssa virastojen henkilöstölle tilaisuuksia muun muassa yt-menettelyn vaikutuksista. Liitto toimii aktiivisesti jäsenten etujen puolustamiseksi myös muissa valtion muutoksissa kuten esimerkiksi virastojen yhdistämistilanteissa. Syksyllä 2014 toteutettiin liiton työelämätutkimus, jossa painopisteenä oli hyvä hallinto ja työhyvinvointi. Tutkimusta hyödynnetään neuvottelutavoitteiden laadinnassa ja tiedotuksen suuntaamisessa. Tutkimustuloksia käytetään perusteltaessa jäsenistömme edunvalvontatavoitteita sekä JUKOssa että eri virastoissa käytävissä neuvotteluissa. Työelämätutkimuksella 2014 tuetaan 9

10 liiton tavoitetta nostaa hyvä hallinnon, virkamiestyön arvostus ja julkissektorin palveluiden laatu keskusteluun 2015 käytävässä eduskuntavaalikampanjassa ja mediakeskustelussa. Tähän liittyen neuvottelukunta valmistelu myös valtion sektorin jäsenistölle ensi kertaa pidettävät koulutus- ja jäsentapahtuman vuodelle JUKOn luottamusmiehinä toimivia Akavan Erityisalojen jäseniä osallistui sekä JUKOn järjestämiin luottamusmiesten perus- ja jatkokursseihin että JEA/Vakavan järjestämiin luottamusmiesten neuvottelupäiviin. Sopimusneuvottelut Valtion virka- ja työehtosopimus on voimassa osana Työllisyys- ja kasvusopimusta Toimintavuonna 2014 yleiskorotus toteutettiin 1.8. lukien 20 euroa/kk. JUKO ja muut palkansaajajärjestöt voittivat valtiota vastaan oikeudenkäynnin, jonka seurauksena yleiskorotus maksetaan 0,1 % korotettuna eli 0,4 %. JUKOn edunvalvonnan piiriin kuuluu myös Kansallisgalleria, jossa JUKO ja Sivistystyönantajat ry solmivat ensi kertaa tälle julkisoikeudelliselle säätiölle oman työehtosopimuksen työehtosopimuksen Sopimustoimintaan liittyvää järjestövalmiustyötä jatkettiin JUKOn valtiosektorilla. Liiton edustajat olivat mukana valtion keskuslakkotoimikunnassa ja muissa valmisteluryhmissä. Keskuslakkotoimikunta järjesti myös lakkoharjoituksen marraskuussa Toiminta JEAssa ja JUKOssa Liitto osallistui JUKOn toimintaan osana Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:tä. JEAn valtiosektorin asiamiehet kokoontuivat säännöllisesti ennen JUKOn valtion neuvottelukunnan kokouksia käsittelemään ajankohtaisia valtion muutostilanteita ja neuvottelukunnassa päätettäväksi tulevia asioita. JUKOn valtion neuvottelukunta kokoontui 9 kertaa käsittelemään valtion muutoshankkeita, uudistettuja palkkausjärjestelmiä, seuraavan kauden neuvottelutavoitteita ja pääsopijoiden keskustason työryhmien tilanteita. Toimintavuonna valtion neuvottelukunta vahvisti JUKOn otetta lausunnonantajana ja kannanottajana ajankohtaiskysymyksiin. Keskeisiä valtiosektorin hankkeita olivat valtion tuottavuus- ja tuloksellisuushanke, keskus- ja aluehallinnon virastouudistushanke, valtioneuvoston hallintoyksikön perustamishanke ja monet virastokohtaiset hankkeet ja työryhmät. Liiton valtiosektorin asiamies toimi JUKOn valtion neuvottelukunnan jäsenenä. Lisäksi asiamies toimii JUKOn edustajana sopimustoiminnassa niissä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisissa virastoissa, joissa ei ole JUKOn luottamusmiestä sekä ns. kummiasiamiehenä opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön hallinnonaloilla. Asiamies toimi myös JUKOn neuvottelijana AVIen ves-neuvotteluissa ja Karvin palkkausjärjestelmän perustamistyöryhmässä. Yhteenveto-lehden lisäksi valtiosektorin jäsenistö sai myös liitosta oman sähköisen uutiskirjeen. Jäsenille toimitettiin valtiosektorin edunvalvonnasta akavalaisten liittojen yhteistuotantona Keppi ja porkkana -tiedote, joka ilmestyi 4 kertaa. 10

11 Korkeakoulusektorin edunvalvonta Yliopistoissa työskenteli vuoden 2014 lopussa jäsentä ja ammattikorkeakouluissa 550. Jäsenet työskentelevät yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piirissä sekä ammattikorkeakouluissa kunnan ja valtion virkaehtosopimusten, Avaintyönantajien työehtosopimuksen sekä yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piirissä. Akavan Erityisalojen korkeakoulutoimikunta huolehti toimintavuonna korkeakoulujen edunvalvonnasta. Korkeakoulutoimikunta kokoontui neljä kertaa toimien ennen muuta liiton korkeakoulusektoria kokoavana, tiedottavana ja kehittävänä foorumina. Yhteisenä haasteena olivat voimakkaassa murroksessa oleva korkeakoulusektori varsinkin ammattikorkeakouluissa uuden ammattikorkeakoululain voimaanastumisen myötä, mutta myös yliopistoissa, rahoituskysymykset ja henkilöstövähennykset. Osana edunvalvontaa hyödynnettiin vuoden 2013 työmarkkinatutkimusta ja marraskuussa toteutettiin ammattikorkeakoulu- ja yliopistosektorille uusi työelämätutkimus. Määräaikaisuus- ja palkkauskysymysten lisäksi sektorilla painotettiin kysymyksiä liittyen rakenneuudistuksiin, henkilöstön edustukseen, yhteistoimintamenettelyihin sekä työhyvinvointiin. Yliopistosektorin edunvalvonta Liitto osallistui yliopistoneuvottelukuntatyöhön Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOssa, joka edustaa akavalaisia yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa. Akavan Erityisalat osallistuu JUKOn työskentelyyn osana Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:tä. Vuonna 2014 liitto osallistui muun muassa yhteistoimintamenettelyjen yhteydessä järjestettyihin JUKOn tilaisuuksiin ja tarvittaessa yliopistokohtaiseen taustaryhmätyöskentelyyn. JUKOn kanssa yhteistyössä pyrittiin panostamaan hyvään yhteistoimintakulttuuriin myös työnantajien suuntaan. Koska yliopistot tulivat mukaan työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiseen neuvotteluratkaisuun syksyllä 2013, työehtosopimuskausi jatkui suoraan keväällä Toiminta painottui tällöin tiedottamiseen, uuden sopimuksen tulkintaan ja työehtosopimuksen kehittämiseen liittyvään työryhmätyöskentelyyn. Akavan Erityisalojen edustaja osallistui työskentelyyn muun muassa muun henkilöstön palkkausjärjestelmätyöryhmän jäsenenä. Liiton keskeisenä tavoitteena on parantaa yliopistojen hallinto- ja kehityshenkilöstön asemaa palkkauksellisesti ja edustuksellisesti. Jäsenille yliopistokentän muutoksista viestittiin liittojen yhteisellä Yliote-tiedotteella, joka ilmestyi toimintavuonna neljästi. Korkeakouluissa työskenteleville jäsenille lähetettiin liiton yhteisten sähköisten uutiskirjeiden lisäksi myös sektorikohtaiset uutiskirjeet ajankohtaisista asioista. Tämän lisäksi tiedotusta kohdennettiin esimerkiksi yhteistoimintamenettelyjen alkaessa korkeakoulukohtaisesti. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin myös Yhteenveto-lehdessä. Yliopistosektorin luottamusmiesten koulutukset toteutettiin JUKOn kautta sekä JEAn ja VAKAVAn yhteistyönä. Koulutuksien teemoina olivat yhteistoimintamenettelyissä huomioitavat asiat ja luottamusmiestyössä tarvittavien taitojen kehittäminen. Liitto järjesti luottamusmiehilleen myös oman kaikkia sektoreita koskevan luottamusmiesseminaarin marraskuussa samasta aihepiiristä. Ammattikorkeakoulusektorin edunvalvonta Ammattikorkeakoulupuolella Akavan Erityisalat osallistui Akavan AMK-ryhmätyöskentelyyn ja muun muassa AMK-rehtoreiden Arene-yhteistyöhön. Akavan Erityisalat osallistui 11

12 ammattikorkeakoulujen työehtosopimustoimintaan kunnan ja valtion virkaehtosopimusten lisäksi muun muassa Avaintyönantajien työnantajayhdistyksen työehtosopimuksen puitteissa, missä JUKO on yksi sopimusosapuolista. Avaintyönantajien sopimuksen luottamusmiehiä koulutettiin JUKOn ja OAJ:n yhteisessä luottamusmieskoulutuksessa toukokuussa 2014 sekä liiton omassa luottamusmieskoulutuksessa marraskuussa. Vuonna 2014 pyrittiin rakentamaan ammattikorkeakoulujen henkilöstön edustusta akavalaisten liittojen kesken, ja tilaisuuksia pidettiin kahdeksassa ammattikorkeakoulussa. Tilaisuuksissa käytiin läpi henkilöstön edustusta ammattikorkeakouluissa eri työehtosopimusten piirissä, työehtosopimusten erityispiirteitä, lakiuudistuksen tuomia muutoksia sekä työmarkkinatutkimuksen tuloksia. Lähes kaikissa ammattikorkeakouluissa henkilöstön edustusta saatiin vahvistettua luottamusmiehen tai muiden sopimusten avulla. Työehtosopimuksiin liittyen tuettiin ja tiedotettiin jäsenistöä muun muassa palkkauskysymysten tulkinnan osalta. Erityisesti työehtosopimusten vaihdostilanteissa näitä asioita käsiteltiin paljon. Kirkon sektorin edunvalvonta Akavan Erityisalojen kirkon sektorin edunvalvontaa hoidetaan pääsääntöisesti vaikuttamalla Akavassa ja sen neuvottelujärjestössä JUKO ry:ssä. Liiton asiamies toimi akavalaisten JEAliittojen edustajana JUKOn kirkon sektorin neuvottelukunnassa, joka kokoontui 8 kertaa. Liiton asiamies edustaa ennen muuta kirkon hallinto- ja muuta henkilöstöä suhteessa JUKOon. Kirkon sektorilla työskenteli 200 Akavan Erityisalojen jäsentä. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus uudistettiin osana Työllisyys- ja kasvusopimusta , jonka mukaisesti palkkoihin tehtiin 20 euroa vastaavat yleiskorotukset lukien. Kirkon sektorin edunvalvonnan painopisteitä 2014 olivat Palvelukeskusuudistus ja hallintohenkilöstön asema. Uuden virka- ja työehtosopimuksen tulkinta jäsenten ja luottamusmiesten tukena. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvonta Liiton ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Toimintavuoden aikana jäsenille lähettiin kysely heidän kokemuksistaan hankintojen kilpailuttamisesta ja hankintalain muutostarpeista. Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille järjestettiin kolme koulutustilaisuutta: Palvelujen tuotteistaminen Helsingissä, Markkinointi pienyrittäjän arjessa Lahdessa ja Yrittäjä terveenä eläkkeelle Helsingissä. 12

13 Toimikunnan oma koulutustoiminta aiheesta Minustako itsenäinen ammatinharjoittaja ja yrittäjä jatkui. Kohderyhmänä olivat liiton palkansaaja- ja opiskelijajäsenet. Koulutus järjestettiin Toimintaterapeuttiliiton jäsenille Turussa, kaikille jäsenille Vaasassa, TAKU:n ja MAL:n jäsenille Helsingissä ja KAJ:n jäsenille Tampereella. Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille suunnattu liikunnallinen jäsen- ja verkostoitumistilaisuus oli Tuusulan Gustavelundissa. Toimintavuoden aikana haettiin ja saatiin päätös liiton viidennestä ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille suunnatusta ASLAK-kuntouksesta, joka tullaan järjestämään Ruissalon kylpylässä Turussa. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvonnassa oli toimintavuoden aikana keskeisesti esillä hankintalain kokonaisuudistus, johon vaikutettiin omalla jäsenistön keskuudessa tehdyllä kyselyllä ja toimimalla Akavan elinkeinopoliittisessa toimikunnassa (EPO). Ammatinharjoittajien edunvalvontaa hoidettiin myös toimimalla Akavan ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmässä. Toimintavuoden aikana oli myös esillä itsensä työllistäjien määrittely ja itsensä työllistäjien asema Suomessa sekä potilasasiakirjojen säilyttämiseen liittyvät ongelmat. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien yksilöedunvalvonnasta vastaa toimikunnan sihteeri. Yksilöedunvalvonnassa olivat erityisesti esillä toimeksiantosopimuksiin ja hankintalakiin liittyvät asiat. Yksilöedunvalvonta Yksilöedunvalvonnan tavoitettavuutta parannettiin yksityisen ja julkisen työsuhdepuhelinlinjan käyttöön otolla. Yhteydenpito jäsenten kanssa on tapahtunut yksilöedunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä pääsääntöisesti sähköpostitse ja puhelimitse, joiden pohjalta on tarvittaessa sovittu tapaamisista kasvotusten. Jäsenistö on tarvinnut oikeudellista apua säännöllisesti työsuhteen päättämiseen liittyvissä ja vähentämisneuvotteluja koskevissa kysymyksissä. Kilpailukieltolausekkeista/- sopimuksista on tullut säännönmukaisesti kysymyksiä kuten myös työsuhteen ehtojen muutoksista sekä määräaikaisuuksien perusteista. Lisäksi jäsenet ovat ottaneet yhteyttä työaika-, perhevapaa- ja epäasialliseen/syrjivään kohteluun liittyvissä asioissa. Jäsenistöstä osa työskentelee johtajasopimusten pohjalta ja osa nollatyösopimuksella. Jäsenistö vaikuttaa työskentelevän yhä lisääntyvässä määrin epätyypillisissä työsuhteissa ja pätkätöissä. Jäsenistölle tarjottiin myös yksilöllistä tilastollista palkkaneuvontaa, joka perustuu erilaisiin palkkatilastoihin sekä liiton ja jäsenyhdistysten tekemiin palkkatutkimuksiin ja -suosituksiin. Kansainvälinen toiminta ja edunvalvonta Akavan Erityisalat seuraa kansainvälisiä työmarkkina-asioita etupäässä Akavan kautta ja/tai Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten kansainvälisen toiminnan kautta. 13

14 Akavan Erityisalat on vuonna 2014 ollut Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ry:n jäsen. Liitto on osallistunut sen toimintaan tiedotuksessa, koulutuksessa ja tutkimuksessa. Akavan Erityisalat on ollut vuonna 2014 jäsen julkisten palvelujen ammattiliittojen yhteisjärjestöissä sekä eurooppalaisella että pohjoismaisella tasolla. Eurooppalainen järjestö on European Federation of Public Service Unions (EPSU) ja pohjoismainen Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation (NOFS). Vaikutustyössä vuoden 2014 keskeisenä teemana oli hankintadirektiivin seuraaminen ja vaikuttaminen kansallisten lainsäädäntöjen valmisteluun. Akavan Erityisalat toimii jäsenenä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry:ssä. SASK on suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen oma kehitysyhteistyö- ja solidaarisuusjärjestö.. Osana suomalaista ja kansainvälistä ay-liikettä SASKin tehtävänä on parantaa ay-toiminnan edellytyksiä maailmassa. Yhteiskunnallinen edunvalvonta ja vaikuttaminen Yhteiskunnallisen edunvalvonnan tavoitteita ja linjauksia valmistellaan tarpeen mukaan Akavan Erityisaloissa hallituksessa ja liiton eri neuvottelukunnissa ja toimikunnissa. Lisäksi jäsenyhdistyksiltä pyydetään lausuntoja eri lakialoitteisiin, tavoitteisiin ja linjausasiakirjoihin. Työelämän ajankohtaisiin lainsäädäntö- ja kehittämishankkeisiin Akavan Erityisalat osallistuu keskusjärjestö Akavan sekä neuvottelujärjestöjen, JUKOn ja YTN:n kautta. Myös liiton omien kannanottojen avulla nostetaan esille jäsenkunnalle tärkeitä työelämäkysymyksiä. Akavan Erityisalat nostaa esille tässä toiminnassaan jäsenistön edunvalvontatarpeita ja pyrkii vaikuttamaan valmistelutyöhön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vuonna 2014 Akavan Erityisalat käsitteli ja osallistui mm. seuraaviin Akavassa valmisteltaviin edunvalvonta-asiakirjojen valmisteluihin. Toimintavuonna ilmestyi keskusteluasiakirja julkisen sektorin rakenteesta ja toimivuudesta nimeltään Julkinen sektori hyvinvoinnin toimijana. Vuonna 2014 päivitettiin myös Akavan koulutus- ja työllisyyspolitiikan tavoitteet: Osaava Suomi luo hyvinvointia -asiakirja hyväksyttiin keväällä Lisäksi päivitettiin Akavan työelämän tavoitteet. Asiakirjan nimeksi annettiin Ihmisen kokoista työelämää ja siinä ehdotetaan keinoja modernin työelämän tarpeiden huomioonottamiseksi. Näitä asiakirjoja käytettiin myös Akavan hallitusohjelmatavoitteiden laadinnassa. Hallitusohjelmatavoitteet valmistuivat kesäkuussa Yhteiskunnalliseen edunvalvontaan kuului myös osallistuminen eläkeneuvottelujen eri vaiheisiin. Syyskuussa saavutettiin neuvottelutulos näissä eläkeneuvotteluissa. Akava päätti jäädä sopimuksen ulkopuolelle. Akava osallistui jo talvella aktiivisesti EU-vaalivaikuttamiseen ennen toukokuun vaaleja ja Akavan Erityisalat osallistui kampanjaan muun muassa laatimalla jäsenistölle EU-vaalien ABC -infopaketin. Kuntarakenneuudistus ja julkinen sektori olivat vuonna 2014 vahvasti esillä, Akavan Erityisalat antoi Akavalle lausunnot: Paraslain velvoitteiden jatkamisesta Kuntarakennelain muuttamisesta Kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

15 Toimintavuoden syksyllä Akavan Erityisalat valmistautui edunvalvonnallisilla teemoilla keväällä 2015 pidettäviä eduskuntavaaleja varten. Politiikan piinapenkki -vaalikampanja käynnistyi joulukuussa Koulutuspolitiikka Koulutuspolitiikassa Akavan Erityisalat edusti liiton jäsenryhmiä Akavan eri toimielimissä ja hankkeissa. Koulutuspolitiikkaa koordinoi Akavassa koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta, jossa Akavan Erityisaloilla oli edustus. Akavan Erityisalojen edustaja osallistui myös Akavan ammattikorkeakoulu- ja yliopistoryhmien toimintaan. Akavan Erityisalojen oma epävirallinen koulutuspoliittinen työryhmä päivitti vuoden 2014 aikana liiton koulutuspoliittista ohjelmaa, joka oli vuoden lopussa lähes valmis hallituksen käsittelyyn. Liiton koulutuspoliittinen asiamies toimitti liiton hallitukselle, jäsenyhdistyksille, liiton toimistolle, korkeakoulutoimikunnalle, opiskelijakontakteille sekä alueyhdyshenkilöille joka kuukausi koulutuspoliittisen katsauksen. Tämän lisäksi samoille henkilöille toimitettiin kiireiset lausuntopyynnöt, joiden avulla koulutuspoliittinen asiamies kokosi liiton lausunnon. Ammattikorkeakoulupuolella vuonna 2014 ajankohtaista olivat rahoitusta, rakenteita ja lainsäädäntöä koskevat muutokset, joihin Akavan Erityisalat vaikutti pääosin Akavan kautta. Akavan Erityisalat osallistui Akavan muiden ammattikorkeakoulusektoria edustavien liittojen kanssa ammattikorkeakouluvaikuttamiseen ja yhteistyöhön ammattikorkeakoulurehtorien Areneverkoston kanssa esimeriksi AMK-päivillä Lahdessa. Samaten yliopistopuolella osallistuttiin koulutuspolitiikkaan Akavan ja yliopistorehtorien Unifi-yhteistyön kautta. Korkeakouluille muita yhteisiä teemoja olivat Akavan koulutuspoliittisen keskusteluasiakirjan valmistuminen, vuoden 2014 aikana loppuun saatettu erikoistumiskoulutuslakiuudistus, koulutuksen määrärahakysymykset budjettiriihessä, koulutuksen hakijasuman purku, koulutuksen järjestäjäverkon uudistukset, keskustelu koulutuksen maksuista, näyttötutkintojärjestelmän muutokset ja loppuvuodesta erityisesti koko korkeakoulujärjestelmän rakenne muun muassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöhön liittyen. Liitto otti vuonna 2014 jäsenyhdistysten kanssa kantaa muun muassa erikoistumiskoulutusten saatavuuden ja laadun varmistamiseen, aloituspaikkojen ja koulutusohjelmien määriin sekä NUOLI ry:n kanssa liikunnanohjaajien tutkintonimikkeen vaihtamiseksi. Näihin pyrittiin vaikuttamaan Akavan lisäksi myös sidosryhmien kanssa. Yhteistyön kehittäminen Akavan Erityisalojen organisaation kehittämistä jatkettiin yhteistoiminta-asiakirjan uudistamisella. Hallituksen nimittämä työryhmä valmisteli asiakirjaa tapaamisissa, joita järjestettiin vuoden aikana 4 kertaa. Jäsenyhdistykset järjestivät keskinäisiä tapaamisia puheenjohtajatasolla. Vuodelle 2014 tehtiin vuosikello, jolla aikataulutettiin keskeiset toiminnot ja tapahtumat. Vuosikellossa tuotiin esille muun muassa hallituksen ja eri toimikuntien kokoukset, yhdistyspalaverit ja -seminaarit sekä liittokokoukset (keväällä yksipäiväinen, syyspuolella 15

16 kaksipäiväinen sisältäen työmarkkinaseminaarin). Myös jäsenpalveluilla oli oma vuosikello, josta ilmeni mm. rästityksen, varojenjaon, maksukehotusten ja Saammeko onnitella -kirjeiden aikataulutus. Jäsenrekisterin palvelut, jäsentietojärjestelmien kehittäminen ja tietojen hyödyntäminen Akavan Erityisalat vastaa jäsenrekisterin ylläpidosta. Jo vuonna 2013 aloitettua jäsenrekisteritoimittajien kartoitusta ja selvitystyötä jatkettiin vuonna Akavalaisista liitoista mm. OAJ teki päätöksen luopua Lyyti-järjestelmästä. Koska Lyytin tekniset ongelmat ja vanhentunut käyttöliittymä asettavat päivittäin haasteita mm. jäsensihteereille ja jäsenyhdistyksille, päätti Akavan Erityisalojen hallitus uuden toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyprojektin toteutuksesta keväälle Akavan Erityisalat toimittaa kuukausittain intranettiin tilastotietoja jäsenyhdistysten ja eri edunvalvontasektoreiden jäsenmääristä. Kuukausiraportit sisältävät mm. jäsenet työnantajasektorin mukaan, jäsenten kokonaismäärän jäsenyhdistyksittäin, jäsenyyslajin mukaan ja alueittain, maksavat jäsenet ja maksuvapautetut jäsenet sekä tiedot liittyneistä ja eronneista jäsenistä eroamisen syyn ja jäsenlajin mukaan luokiteltuina sekä opiskelijatilastot. Akavan Erityisalat tilastoi puolivuosittain tiedot jäsenten jäsenmääristä alueittain ja erikseen jäsenten jäsenmäärät ammateittain, tutkinnoittain, ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan, valmistuneiden opiskelijoiden jäsenmäärät oppilaitoksittain ja pääaineittain/tutkinnoittain. Tämän lisäksi tilastoidaan puolivuosittain jäsenmäärät yksityissektorin työsuhteen aseman ja toimialan mukaan ja valtiosektorin osalta jäsen määrät hallinnonaloittain ja virastoittain. Kuukausittain seurataan myös eronneiden opiskelijajäsenten ja yrittäjien lukumääriä. Koska uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on ajankohtainen mahdollisesti jo vuonna 2016 alkaen, ei nykyistä jäsenrekisteriä kehitetä kuin niiltä osin mitä esimerkiksi lainsäädäntö vaatii. Opiskelijatoiminta Akavan Erityisalojen opiskelijatoimintaa koordinoi opiskelija- ja koulutustoiminnan koordinaattori. Vuoden 2014 aikana opiskelijaverkosto jatkoi toimintaansa. Opiskelijaverkosto kokoontui vuoden aikana teemoitettuihin seminaareihin neljä kertaa. Akavan ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa tehtiin yhteistyötä Akavan opiskelijavaltuuskunnassa AOVAssa, jossa Akavan Erityisaloja edustivat opiskelijaverkoston jäsen ja opiskelija- ja koulutustoiminnan koordinaattori. Lisäksi opiskelija- ja koulutustoiminnan koordinaattori teki yhteistyötä Akavan kanssa osallistumalla akavalaisten opiskelijavastaavien verkostoon. Vuoden aikana tehtiin kaksi isoa opiskelijatoiminnan selvitystä. Selvitykset tehtiin opiskelijoiden jäsenmaksukäytännöistä sekä opiskelijatoiminnasta. Jäsenmaksuselvityksen tuloksena päädyttiin pysymään jäsenmaksumallissa, jossa opiskelijat maksavat jäsenmaksua palkkatuloistaan. 16

17 Opiskelijatoiminnan selvityksen tuloksena Akavan Erityisalojen opiskelijatoiminnan resurssit tarkastettiin. Akavan Erityisalat huolehti korkeakoulunäkyvyydestä yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Luentoja ja infotilaisuuksia järjestettiin pyynnön ja tarpeen mukaan yhteistyössä eri jäsenjärjestöjen, korkeakoulujen tai ainejärjestöjen kanssa. Korkeakouluvierailuilla jatkettiin ns. AivanErityinenkonseptin käyttöä. Akavan Erityisalat osallistui eri koulutus- ja opiskelijamessuille yksin ja myös yhdessä Akavan kanssa. Akavan Erityisalat järjesti lisäksi kaksi Onnellinen opiskelija - tehokas työntekijä - koulutusta. Koulutukset olivat Turussa ja Helsingissä. Opiskelevia jäseniä kannustettiin palvelujen hyödyntämiseen esimerkiksi tiedottamalla ajankohtaisista asioista ja tapahtumista opiskelijoiden sähköisessä uutiskirjeessä, joka ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. Lisäksi opiskelija- ja koulutustoiminnan koordinaattori kirjoitti Yhteenveto-lehteen artikkeleita eri teemoista. Aluetoiminta Aluetoiminnan tarkoituksena on tuottaa jäsenistölle laadukkaita ja monipuolisia jäsentilaisuuksia ympäri Suomen. Akavan Erityisaloilla on 14 aktiivista alueryhmää. Vuonna 2014 linjattiin aiempaa selvemmin, että vuodesta 2015 alkaen jokaisessa aluetapahtumassa on oltava teemallinen ns. asiaosuus. Tämä tukee aluetoiminnan edunvalvonnallista roolia, josta on tehty linjaus jo aiemmin mutta joka ei ole täysin toteutunut. Uudet toimintatavat (mm. tapahtumalomake) otettiin alueryhmissä hyvin vastaan ja ilmoittautumiset hoituivat jäsensivuston kautta. Palautteet kerättiin keskitetysti Akavan Erityisalojen toimistolla. Alueryhmäseminaari järjestettiin Kolilla. Kolin seminaarissa oli mukana Akavan asiantuntija Elina Moisio, joka kertoi Akavan aluevaikuttamisesta. Alueyhdyshenkilöiden seminaari järjestettiin Oulussa. Vuodesta 2015 alkaen kokeillaan toimintamallia, jossa aluetoiminnalla on yksi yhteinen seminaari syksyllä. Seminaari järjestetään hallituksen seminaarin jälkeen, jolloin siellä tehtävät mahdolliset linjaukset voidaan huomioida aluetoiminnan suunnittelussa. Ensimmäinen seminaaripäivä on tarkoitus kohdentaa alueyhdyshenkilöille ja seuraava päivä muillekin alueryhmäläisille. Yhteistyötä Akavan aluevastaavien kanssa tiivistettiin. Aluevastaavat kokoontuivat kolme kertaa vuoden aikana. Akavan alueverkoston toiminta haki edelleen muotoaan. Verkosto on tarkoitettu niille Akavan jäsenliitoille, joilla ei ole edustusta aluejohtoryhmissä. Verkoston toimintaa kehitetään edelleen. Vuonna 2014 (helmi-joulukuu) aluetoiminnasta vastasi järjestö- ja palvelupäällikkö oman toimensa ohella. Tapahtumahallinnasta vastasi järjestöassistentti. 17

18 Koulutustoiminta Akavan Erityisalat järjesti vuonna 2014 ympäri Suomea 44 yleistä jäsenkoulutustilaisuutta Jäsenkoulutusten tarkoituksena on vahvistaa, tukea ja edistää jäsenen työmarkkinaosaamista, hyvinvointia ja elämänlaatua. Koulutukset painottuvat edunvalvontaan ja kestävän työelämän kehittämiseen ja ne toteutetaan strategian, jäsenten ja jäsenyhdistysten koulutustarpeiden mukaisesti. Koulutukset olivat jäsenille maksuttomia. Vuoden 2014 koulutusten teemana oli Työtä ja työuria!. Vuoden 2014 koulutukset painottuivat työnhaun lisäksi muun muassa työn, perheen ja uran yhteensovittamiseen sekä uran eri vaiheissa tärkeiden työelämänlainsäädännön kysymysten käsittelyyn. Kouluttajina toimivat liiton omat lakimiehet sekä Akavan Erityisalojen yhteistyökumppanit. Koulutuksista tiedotettiin Yhteenveto-lehdessä, nettisivuilla, sähköisissä uutiskirjeissä, erityistilanteissa henkilökohtaisilla sähköpostiviesteillä, jäsenyhdistysten tiedotteissa ja nettisivuilla sekä Akava-yhteisössä ja YTN:ssä. Koulutustoimintaa kehitettiin aktiivisesti saatujen palautteiden, jäsenyhdistysten tarpeiden ja jäsenkyselyjen pohjalta. Jäsenyhdistyksille lähetettiin kaksi kertaa vuodessa kooste saaduista koulutuspalautteista. Kerättyjen palautteiden perusteella voidaan todeta, että Akavan Erityisalojen järjestämän jäsenkoulutukset täyttivät jäsenten odotukset. Jäsenedut Jäsenyyteen liittyvien ostoetujen kokoaminen on keskitetty Jäsenedut.fi -palveluun, jota Akavan Erityisalat tukee markkinoimalla palvelua. Ostoetujen hankinnan keskittäminen on vapauttanut resursseja kehittää ydintehtävää tukevia jäsenetuja kuten maksuttomia koulutuksia, vakuutusetuja, urapalveluita sekä perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa. Jäsenedut.fi -palvelua ylläpitävän Inmind Oy:n ja muiden akavalaisten liittojen kesken sovittiin, että vuodesta 2015 alkaen toiminta laajenee myös muihin kuin akavalaisiin ammattiliittoihin. Näin saadaan palveluun lisää käyttäjiä ja siten paremmin palvelutarjoajia ja uusia etuja. Jäsenetujen kehittämisessä on edelleen huomioitu jäsenyyden elinkaari, erilaiset elämäntilanteet ja niiden aiheuttamat palvelutarpeet, eri jäsenryhmät sekä jäsenpito ja liiton arvot. Myös jäsenyyden harkinta- ja alkuvaiheen lähestymistapoja kehitetään uuden jäsenen kannalta markkinoinnillisten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Urapalvelut Akavan Erityisalojen urapalvelut on ulkoistettu UpPartnersille. Ulkoistuksen myötä palvelua on voitu tarjota tasapuolisesti ympäri Suomea. Urapalvelua on varattavissa tasaisesti ympäri vuoden. Jokaisesta uraneuvonnasta lähetetään jäsenelle palautelomake. Palautelomakkeeseen tehtiin Akavan Erityisalojen pyynnöstä muutos ja jatkossa tilastot saadaan jäsenyhdistyskohtaisesti. Saatu jäsenpalaute on ollut erittäin positiivista ja palautteiden keskiarvo on ollut 4,7 (asteikko 1-5 josta paras 5). 18

19 Urapalvelu perustuu henkilökohtaisen, asiakaslähtöisen palvelun tarjoamiseen jäsenille. Palvelun tarkoituksena on tukea jäsentä työnhaussa ja työllistymisessä, uudelleensijoittumisessa, oman osaamisen tunnistamisessa ja markkinoinnissa sekä uratavoitteiden laatimisessa. Uravalmennus tapahtuu puhelimitse. Uravalmennuspalveluja tuettiin myös erilaisin koulutuksin eri käyttäjäryhmille. Tutkimustoiminta Työelämätutkimukset Marraskuussa 2014 tehtiin yksityis-, kunta-, valtio- ja korkeakoulusektoreiden työmarkkinatutkimuskyselyt. Tällä kertaa kyselyt lähetettiin työelämätutkimuksen nimellä ja yritettiin muun muassa ulkoasulla ja palkinnoilla nostaa vastaamisaktiivisuutta. Vuoden 2013 tutkimuksen tuloksia esiteltiin kevätliittokokouksen yhteydessä. Työmarkkinatutkimusten tuloksia hyödynnettiin sopimusedunvalvonnassa ja yksilöedunvalvonnassa, ammatillisessa edunvalvonnassa, järjestötoiminnassa, palkkaneuvonnassa, koulutustoiminnassa ja viestinnässä. Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimuksen tulokset olivat mukana YTN-liittojen yhteisessä YTNdatassa, jonka tuloksia käytetään eri sopimusalojen edunvalvonnassa. Akavan Erityisalat teki YTN:lle aloitteen tutkimuksen tekemisestä joka toinen vuosi, mutta aloitetta ei hyväksytty. Kuntasektorin lisäksi valtion ja korkeakoulusektorin työmarkkinatutkimukset päätettiin toteuttaa joka toinen vuosi. Muu tutkimustoiminta Keväällä 2014 tehtiin Akavan Erityisalojen palvelutyytyväisyyskysely. Kyselyä räätälöitiin ensimmäistä kertaa jäsenyhdistysten tarpeiden mukaan: yhdistykset saivat kyselyyn 5 vapaamuotoista kysymystä. Tavoitteena oli yhteistyön lisääminen tutkimustoiminnassa ja myös aiempaa parempi vastausprosentti. Jäsenkyselyyn vastasi henkilöä. Vastausprosentti oli keskimääräistä korkeampi melkein kaikissa räätälöidyn kyselyn saaneissa jäsenyhdistyksissä. Ansiosidonnainen työttömyysturva on ylivoimaisesti tärkein jäsenyyteen vaikuttava tekijä: 75 % vastaajista sanoi, että työttömyysturva merkitsee erittäin paljon. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat edunvalvontaan liittyvät tekijät (työmarkkinaedunvalvonta, ammatillinen edunvalvonta, yksilöllinen edunvalvonta). Yhteisöllisyyden rakentamisella ja akavalaisuudella on vain vähäinen merkitys. Työttömyyskassapalvelut arvioitiin selvästi tärkeimmäksi jäsenpalveluksi: 74 % jäsenistä pitää sitä erittäin tärkeänä. Toiseksi tärkein palvelu on erimielisyys- ja riita-asioiden hoito, henkilökohtainen työsuhdeneuvonta, sopimusedunvalvonta ja palkkaneuvonta sijoittuvat seuraaviksi. Käytetyimpiä jäsenpalveluja ovat koulutukset ja muut tapahtumat (28 % osallistunut) sekä jäsensihteerien palvelut (26 %). Palkkaneuvontaa tai lakimiesten apua viimeisen vuoden aikana ovat tarvinneet suhteellisen harvat. Työttömyyskassaan on ollut yhteydessä 16 % vastaajista. Jäsenpalveluista jäsensihteerien palvelu saa käyttäjiltä hyvän arvosanan. Sen sijaan työttömyyskassa-palveluissa on palvelun tärkeyteen nähden parantamisen varaa. Koulutusten ja muiden tapahtumien arvosana ei myöskään yllä parhaalle mahdolliselle tasolle. 19

20 Parantamisen varaa löytyy kaikkien palvelujen osalta tavoitettavuudesta, asiantuntemus saa paremmat arviot. Sopimusneuvotteluita varten tehtiin sektorikohtaisiin tavoitteisiin liittyviä kyselyitä. Omien koulutusalojen korkeakoulutettujen työuran alkuvaiheita ja työhön sijoittumista koskevia tutkimuksia toteutettiin tarpeen mukaan ammattiryhmä- tai koulutusalakohtaisia selvityksiä. Viestintä ja markkinointi Tausta ja strategiatyö Vuonna 2014 työmarkkinakeskustelua hallitsivat paheneva työttömyys, työura- ja eläkeneuvottelut, tuloeroista käyty keskustelu, EU-vaalit, julkisen sektorin säästöt sekä loppuvuodesta keskusjärjestöjen yhdistymiskaavailut. Nämä teemat heijastuivat myös Akavan Erityisalojen viestinnän sisällöissä. Liiton vuoden teemaa, Työtä ja työuria käsiteltiin eri tavoin kaikissa viestintäkanavissa. Toimintavuonna käynnistettiin monia viestinnän uudistuksia. Liiton viestinnän ja markkinoinnin strategiaksi linjattiin ns. neljän polun strategia, joka ottaa entistä paremmin huomioon jäsenten edunvalvonnan neliportaisen rakenteen. Perusviestintää ja yhtä tai useampaa sopimusalaa koskeva viestintä toteutetaan uuden strategian mukaan entistä selkeämmin Akavan Erityisalat -brändin alla. Tätä viestintää tukevat kolme muuta vahvaa polkua: yhdessä jäsenyhdistyksen kanssa tuotettu yhtä ammattialaa koskeva viestintä, kunkin jäsenyhdistyksen oma viestintä sekä akavalaisena yhteistyönä esimerkiksi neuvottelujärjestöjen brändin alla tuotettu viestintä. Akavan Erityisalojen tavoitemielikuva linjattiin osana viestintästrategiaa. Akavan Erityisalat profiloituu ammattiliittona, joka on asiantunteva, luotettava, ihmisläheinen, työelämän kestävän kehityksen puolesta toimiva sekä aktiivinen ja luova. Vuoden aikana aloitettiin uuteen viestintä- ja markkinointistrategiaan liittyvä laaja brändiuudistus, joka ulottuu kaikkiin liiton viestintä- ja markkinointimateriaaleihin sekä muun muassa verkkosivustoon. Sen ensimmäisessä vaiheessa modernisoitiin ja selkeytettiin liiton vuonna 2005 lanseerattu logo. Uusi logo otettiin käyttöön lokakuussa; logon suunnittelusta vastasi Janne Hänninen (Agency Leroy). Brändiuudistukseen liittyy uuden värimaailman lisäksi vahvana elementtinä ihmiskuvien käyttö, jonka osalta liiton kasvoja edustavat toimi- ja luottamushenkilöt, jäsenyhdistysten edustajat ja jäsenet. Uudistusta jatketaan vuonna 2015 asteittain siten, että esimerkiksi esitteiden ulkonäkö ja tekstisisältö uudistetaan. Brändin uudistamisella tavoitellaan uuden viestintästrategian mukaisesti entistä selkeämpää, vakuuttavampaa ja ihmisläheisempää kuvaa Akavan Erityisaloista sekä liiton eduista ja palveluista. Uuden visuaalisen ilmeen lanseeraamiseen liittyi myös printti- ja digimainonta Costume-, Olivia- ja Divaani-lehdissä sekä verkkosivuilla. Liiton viestinnästä ja markkinoinnista valmistui toimintavuonna HAAGA-HELIAn tekemä selvitys. 20

Katsaus toimintavuoteen 2013

Katsaus toimintavuoteen 2013 Akavan Erityisalojen toimintakertomus 2013 1 Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2013... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 4 Kuntasektorin edunvalvonta... 5 Valtiosektorin edunvalvonta... 7 Korkeakoulusektorin

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2012 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2012... 3 Yksityissektorin edunvalvonta...4 Kuntasektorin edunvalvonta... 5 Valtiosektorin edunvalvonta... 7 Korkeakoulusektorin edunvalvonta...8 Kirkon

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Akavan Erityisalat. Toiminnan päälinjat 2016

Akavan Erityisalat. Toiminnan päälinjat 2016 Akavan Erityisalat Toiminnan päälinjat 2016 Sisällys Akavan Erityisalojen liittostrategian tavoitteet toimintaa ohjaamassa 2016... 3 Aloitteellinen ja tuloksellinen edunvalvonta... 4 Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Opiskelijan edut ja palvelut

Opiskelijan edut ja palvelut Opiskelijan edut ja palvelut Akavan Erityisalat opiskelijan oma ammattiliitto Asiantunteva ammattiliitto tuo turvaa elämääsi. Amalia Ojanen, opiskelija- ja nuorisoasiamies Akavan Erityisalojen ja sen jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Akavan Erityisalat. Toiminnan päälinjat 2015

Akavan Erityisalat. Toiminnan päälinjat 2015 Akavan Erityisalat Toiminnan päälinjat 2015 Sisällys Akavan Erityisalojen liittostrategian tavoitteet toimintaa ohjaamassa 2015... 3 Aloitteellinen ja tuloksellinen edunvalvonta... 4 Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

Akavalaista edunvalvontaa suuhygienistien tarpeisiin

Akavalaista edunvalvontaa suuhygienistien tarpeisiin 15.11.2010 Tervetuloa Akavan Erityisaloihin! Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry liittyy Akavan Erityisalojen jäsenjärjestöksi 1.1.2011 alkaen. Toivotamme yhdistyksen ja sen jäsenet tervetulleiksi! Akavan

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ SMKJ pähkinänkuoressa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Toiminta-ajatus SMKJ toimii jäsentensä ammatillisena etujärjestönä, valvoo ja kehittää jäsenten yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm

Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm Lehdet Kalenteri Jäsenelle helposti näkyvät jäsenedut Työttömyyskassa Alennukset Vakuutukset Verovähennyskelpoisuus Vaikeammin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Yhdistyksen ja hallituksen toiminta... 2 3 Koulutus- ja työmarkkinapolitiikka... 3 4 Tiedotus... 4 5 Alueellinen opiskelijatoiminta... 5 6 Vuoden 2014

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Opiskelijan edut ja palvelut

Opiskelijan edut ja palvelut Opiskelijan edut ja palvelut Akavan Erityisalat opiskelijan oma ammattiliitto Asiantunteva ammattiliitto tuo turvaa elämääsi. Amalia Ojanen, opiskelija- ja nuorisoasiamies Akavan Erityisalojen ja sen jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 36 jäsenjärjestöä, joissa on noin 613 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Työelämäasioiden edunvalvonnasta

Työelämäasioiden edunvalvonnasta Työelämäasioiden edunvalvonnasta - työhyvinvointi ja konfliktit Työelämäasiamies Marjatta Pitkänen OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ ry 7.3.2008 TYHY edunvalvonta / mapi 1 Työelämäasioiden edunvalvonta >

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS 1/5 PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS Johdanto Palvelutyönantajat ry (PT) ja Ylempien Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN ry (YTN) ovat tänään tehneet seuraavan yleissopimuksen järjestöjen välisen

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU

kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU kulttuurituottajat Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU Akavan Erityisalat AE ry ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on noin 610 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa?

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? 2.3.2017 Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? Jukolaisia liittoja sinua varten Agronomiliitto Akavan Erityisalat Insinööriliitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Metsänhoitajaliitto Opetusalan

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 6.9.2017 Lausunto: HE 73/2017 hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaiset Toimintasuunnitelma 2014 Carita Bardakci 14.11.2013 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Toimisto-, hallinto ja IT-alan ammattilaiset 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. JOHDANTO

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Valtuuston päätös 7.-8.11.2014

LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Valtuuston päätös 7.-8.11.2014 KATSAUS TULEVAAN VUOTEEN Lastentarhanopettajaliiton painopisteenä on lisätä varhaiskasvatuksen yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta toiminnan sekä viestinnän keinoin. Vuoden teemana on Lastentarhanopettajan

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä joulukuuta 2004 opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot