Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014"

Transkriptio

1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus

2 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta... 9 Korkeakoulusektorin edunvalvonta Kirkon sektorin edunvalvonta Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvonta Yksilöedunvalvonta Kansainvälinen toiminta ja edunvalvonta Yhteiskunnallinen edunvalvonta ja vaikuttaminen Koulutuspolitiikka Yhteistyön kehittäminen Jäsenrekisterin palvelut, jäsentietojärjestelmien kehittäminen ja tietojen hyödyntäminen Opiskelijatoiminta Aluetoiminta Koulutustoiminta Jäsenedut Tutkimustoiminta Viestintä ja markkinointi Hallinto ja henkilöstö Jäsenyhdistykset Jäsenkunta Huomionosoitukset Akavan Erityisalat AE ry:n hallitus, neuvottelu- ja toimikunnat Edustukset Tilinpäätös

3 Katsaus toimintavuoteen 2014 Vuonna 2014 työmarkkinatoimintaa leimasivat koko vuoden kestäneet eläkeneuvottelut ja isojen, erityisesti julkista sektoria koskevien rakenneuudistusten valmistelu. Ammattiliitot kampanjoivat kevään EU-vaaleissa ja heti niiden jälkeen alettiin jo valmistautua vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Vuoden aikana alkoi myös vilkastuva keskustelu ammattijärjestöjen asemasta ja järjestäytymisen merkityksestä, kun palkansaajakeskusjärjestöjen yhdistymistä koskeva hanke tuli julkisuuteen vuoden lopulla. Jäsenkuntaamme ravisutti vuonna 2014 edelleen kasvava työttömyys, mikä näkyi meillä myös taloudellisena paineena työttömyyskassan kustannusten noustessa. Toisin kuin monissa muissa liitoissa, jäsenmäärämme kasvoi kuitenkin kohtuullisesti, kasvua oli lähes kaksi prosenttia edellisvuodesta. Sopimus- ja neuvottelutoimintaa rauhoitti syksyllä 2013 solmittu Työllisyys- ja kasvusopimus, jonka mukainen sopimuskausi alkoi keväällä. Yksityissektorilla uudistettiin liiton omat työehtosopimukset ja vähimmäispalkkasuositukset. Avkäännösalaa koskevat tes-neuvottelut olivat käynnissä koko vuoden. Sopimuksettomien edunvalvonta oli vuoden painopisteitä sekä liiton omassa toiminnassa että YTN:ssä, jossa kaupan ala kampanjoi oman työehtosopimuksen saamiseksi. Kuntapuolella KVTES-sopimukseen saavutettiin jäsenillemme tärkeä palkkahinnoitteluliitteitä koskeva uudistus. Kuntien rakenneuudistus oli tapetilla ja liitto antoi peräti neljä kuntasektorin lainsäädäntömuutoksiin liittyvää lausuntoa. Valtiolla vuotta leimasivat yt-neuvottelut ja eri virastoja koskevat uudistamishankkeet, joissa liitto oli aktiivisesti jäsenten tukena. Rakenneuudistukset ja paineet vähentää henkilöstöä toivat haasteita myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, joiden toimintaan vaikutti myös vuonna 2014 voimaan astunut ammattikorkeakoululaki. Ammatinharjoittajien edunvalvonnassa esillä oli erityisesti hankintalain kokonaisuudistus. Järjestöpuolella käytiin liiton hallitusvaalit ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Maarit Helén Kuntien asiantuntijat Kumula ry:stä. Vuonna 2014 panostettiin liiton sisäiseen yhteistyöhön käynnistämällä Akavan Erityisalojen ja jäsenyhdistysten yhteistoimintaa säätelevän asiakirjan uudistus. Myös liiton koulutuspoliittista ohjelmaa alettiin päivittää yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Jäsenistölle järjestettiin useita jäsentapahtumia, mm. Lintsipäivä, Kirjallinen ilta ja jo perinteeksi muodostunut yksityissektorin Inspiraatiopäivä. Liiton jäsenten matkavakuutusetujen tarjoajaksi vaihdettiin Vakuutusyhtiö Turva. Jäsenhankintaan panostettiin toimintavuonna uudistamalla jäsensuositteluohjelma. Myös liiton viestintä- ja markkinointistrategia uudistettiin. 3

4 Akavan Erityisalojen tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, vaikka haasteitakin on muun muassa työttömyyden edelleen kasvaessa. Säästöpaineet ja rakenneuudistukset iskevät kaikilla työnantajasektoreilla erityisesti hallinnossa ja tukitoiminnoissa työskentelevään jäsenkuntaamme. Positiivista näkymää tuo erityisesti jäsenkasvu ja liiton palveluiden aktiivinen kehittäminen ennakoimalla ajan muutokset. Tulevina vuosina Akavan Erityisalojen on edelleen panostettava jäsentyytyväisyyteen ja varmistettava jäsenkasvu, jotta jäsenten palvelut voidaan turvata. Myös toiminnan sopeuttamiseen on varauduttava. Salla Luomanmäki toiminnanjohtaja Akavan Erityisalat AE ry 4

5 Yksityissektorin edunvalvonta Yksityissektorilla työskenteli vuoden 2014 lopussa jäsentä. Jäseniä työskentelee kymmenillä eri toimialoilla eri työehtosopimusten piirissä. Merkittävä osa jäsenkunnasta on ilman työehtosopimusten suojaa. Akavan Erityisaloissa yksityissektorin edunvalvontaa koordinoi yksityissektorin neuvottelukunta, joka kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Neuvottelukunta toimii ennen muuta liiton yksityissektorin edunvalvontaa kokoavana, tiedottavana ja kehittävänä foorumina. Yhteisenä haasteena on monimuotoisen yksityissektorin kentän edunvalvonta ja yhteisten toimenpiteiden löytäminen sekä työehtosopimusten ulkopuolelle jäävän jäsenistön aseman vahvistaminen. Akavan Erityisalojen museoita koskeva yleissitova työehtosopimus oli voimassa toimintavuoden osana Työllisyys ja kasvusopimusta, jonka mukaisesti palkkoihin tehtiin 0,4 %:n yleiskorotus lukien. Liitto ja Museoalan ammattiliitto järjestivät yhdessä museoiden luottamusmiehille oman ajankohtaiskoulutuksen toimialan muutostilanteista Akavan Erityisalat ja YTY saavuttivat keväällä 2014 periaatesopimuksen urheilujärjestöjen ammattivalmentajien työehtosopimuksen soveltamisalan laajentamisesta YTN:n jäsenistölle. Työehtosopimuksen soveltamisalan laajennus palvelee liikunta- ja nuorisoalan asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivaa jäsenistöä. Viittomakielialan Vian työehtosopimukset uudistettiin ajalle Kuukausipalkkoja korotettiin 2,5 % yleiskorotuksella ja tuntipalkkoja 1,5 %:n yleiskorotuksella lukien. VIPARO Viittomakieliset Palvelut Aron työehtosopimukset uudistettiin ajalle Kuukausipalkkaisia työntekijöitä koskevassa työehtosopimuksessa sovittiin palkankorotuksista seuraavasti: alkaen 7 %:n yleiskorotus, alkaen 2 %:n yleiskorotus ja alkaen 2,5 %:n yleiskorotus. Viestinnän asiantuntijoiden vähimmäispalkkasuositus, toimintaterapeuttien vähimmäispalkkasuositus ja toimintaterapia-alan työsuhteen ehtoja koskeva suositus, kasvatustieteilijöitä koskeva vähimmäispalkkasuositus, kulttuurituottajia koskeva vähimmäispalkkasuositus ja taide- ja kulttuurialan työsuhteen ehtoja koskeva suositus uudistettiin ajalle Kääntäjiä koskeva vähimmäispalkkasuositus uusittiin ajalle Viittomakielialan suositukset uusittiin ajalle Akavan Erityisalat ja Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat laativat ensi kertaa liikunta- ja liikuntapalvelualalle työsuhteen ehtoja ja vähimmäispalkkoja koskevan suosituksen ajalle Yksityissektorin neuvottelukunta hyväksyi luottamusvaltuutetun asettamista ja asemaa koskevan Oral Oyj:n ja Akavan Erityisalat AE ry:n välisen sopimuksen, joka koskee Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n jäseniä. Akavan Erityisalat ja Suomen Suuhygienistiliitto antoivat Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon, jossa pidettiin kohtuuttomana hammashuoltoon suunniteltuja sairausvakuutuskorvausten leikkauksia. 5

6 Akavan Erityisalat valmisteli yhdessä Suomen Geronomiliiton kanssa lausuntoa koskien hallituksen esitystä laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja geronomin (AMK) ammattinimikkeen saamista sosiaalihuollon laillistetuksi ammattinimikkeeksi. Av-käännösalan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat koko vuoden. Neuvotteluissa olivat mukana kaikki toimistot, Pre-Text, Rosmer International Osk, SDI Media, Stellar Text ja BTI Studios, ja työntekijäpuolelta Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat. Neuvottelutulosta ei saatu aikaan ja osapuolet ovat jatkaneet alan työehtoja koskevia neuvotteluja edelleen vuonna Liitto järjesti yksityissektorin jäsenistölle koulutus- ja jäsentapahtuma Inspiraatiopäivän itsensä johtamisesta, motivoinnista ja työhyvinvoinnista. Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta Akavan Erityisaloissa yksityissektorin jäsenistä merkittävä osa (arviolta 30 %) työskentelee työpaikoilla, joilla ei noudateta mitään työehtosopimusta tai joissa työntekijät ovat jonkin muun kuin akavalaisen työehtosopimuksen piirissä. Tämän ryhmän edunvalvontaa koordinoi yksityissektorin neuvottelukunnan alainen Sopu-työryhmä, joka kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Sopimuksettomille aloille kohdennettiin jäsenkysely. Sen tuloksia hyödynnettiin marraskuussa järjestetyssä vaikuttajaseminaarissa Missä on tulevaisuutes? Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös sopimuksettomien alojen edunvalvonnan kehittämisessä. Akavan Erityisalat on toimintavuoden 2014 aikana nostanut esille sopimuksettomien jäsenten asemaa myös Akavassa ja YTN:ssä. YTN-toiminta Akavan Erityisalat jatkoi toimintaansa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n edunvalvontakentässä. Liiton resursseja kohdennettiin liiton jäsenkunnan kannalta keskeisille aloille kuten järjestösektorille ja kaupan alalle sekä osallistuttiin YTN:n hallintoon ja YTN:n luottamusmieskoulutuksiin kouluttajana. YTN-jäsenliittojen jäsenistä reilusti yli työskentelee erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden palveluksessa. Järjestösektorilla vuonna 2010 käynnistettyä sopimustoimintaa jatkettiin edelleen toimintavuoden aikana jäsenistön saamiseksi kasvavassa määrin akavalaisen sopimusedunvalvonnan ja sitovien työehtosopimusten piiriin. Merkittävä osa jäsenistöstä työskentelee työpaikoilla, joissa ei sovelleta työehtosopimusta tai työehtosopimus on jonkun toisen työntekijäliiton neuvottelema, minkä vuoksi jäsenistöä haluttiin myös aktivoida työpaikkatasolla ja lisätä jäsenistön edunvalvontatietoisuutta. Jäsenistölle järjestettiin myös kaksi edunvalvontakoulutusta työaikakysymyksistä sekä kolmannen sektorin palkkatyön luonteesta. Toimintavuoden aikana ei neuvoteltu YTN:n neljästä järjestösektorin työehtosopimuksesta, jotka kaikki ovat Työllisyys- ja kasvusopimuksen piirissä. Työtä yleissopimuksen aikaansaamiseksi järjestöissä jatketaan. Yksittäisten työnantajien kanssa neuvoteltiin työehtokysymyksistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura järjestäytyi takaisin työnantajaliitto Paltaan syksyllä 2014 ja työpaikalle perustettiin YTN:n yritysyhdistys. Kaupan alalla aloitettiin merkittävä kahden vuoden projekti - Kohti työehtosopimusta Kaupan ala työllistää Suomessa satojatuhansia työntekijöitä, heidän joukossaan myös ylempiä toimihenkilöitä. Alan ylemmät toimihenkilöt työskentelevät asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Ylempiä toimihenkilöitä alalla työskentelee noin Toimiala on yksi suurimmista koko Suomessa. YTN on käynyt vuosia alan työnantajaa edustavan Kaupan Liiton kanssa neuvotteluja. 6

7 YTN uudisti kaupan alan edunvalvontatyön kokonaisuudestaan vuoden 2014 alusta. Alalle perustetun projektiryhmän voimin etsitään uusia tulokulmia edunvalvontatyöhön jäsenistön tuella. Toiminnalla on yksi selkeä tavoite: kaupan alan ylemmille toimihenkilöille oma työehtosopimus vuoteen 2016 mennessä. Vuonna 2014 alan jäsenistölle oli tarjolla erilaisia tapahtumia, joissa keskusteltiin alan tulevaisuudesta sekä edunvalvonnan kehittämisestä. Asiamiehet vierailivat alan yrityksissä tapaamassa jäsenistöä ja vuorovaikutusta jäsenten kanssa tiivistettiin sosiaalisen median avulla. Osana YTN-yhteistyötä yksityissektorin jäsenistölle toteutettiin marraskuussa 2014 työelämätutkimus, jossa oli mukana myös liiton omia, jäsenten työoloja luotaavia kysymysosioita. Akavan Erityisalat järjesti kaikille sektoreilla toimiville luottamusmiehilleen ja muille henkilöstöedustajilleen oman luottamusmiesseminaarin talousperusteisista ythenkilöstönvähennysneuvotteluista sekä työmarkkinaseminaarin eläkejärjestelmäratkaisusta ja työelämämuutoksista. Kuntasektorin edunvalvonta Kuntasektorilla työskenteli vuoden 2014 lopussa jäsentä. Jäsenet ovat valtaosin (99 %) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä. Akavan Erityisalojen kuntasektorin edunvalvontaa koordinoi kunnan neuvottelukunta, joka kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Neuvottelukunnan painopisteinä olivat KVTES palkkahinnoitteluliitteitä kokevien sopimusneuvottelujen tavoitteet, kuntien henkilöstömenojen leikkaukset, luottamusmiestoiminta ja kuntasektorin strategiatyö. Neuvottelukunta osallistui Lappeenrannan työmarkkinaseminaariin. Neuvottelukunta järjesti suunnitteluseminaarin Seminaarissa neuvottelukunta teki kuntasektorin edunvalvonnan toimintaympäristöanalyysin ja arvioi omaa toimintaansa. Seminaarin tuloksena päätettiin ryhtyä valmistelemaan kuntasektorin edunvalvontaohjelmaa. Neuvottelukunnan kokouksissa Akavan työelämäasioiden johtaja Maria Löfgren esitteli Akavan työelämäasiakirjaa "Ihmisen kokoista työelämää ja Akavan johtaja Pekka Piispanen selvitti eläkeneuvottelujen tilannetta sekä Akavan vaikuttamista seuraavan hallituksen ohjelmaan. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES ensimmäisen jakson ensimmäinen palkankorotus 20 euroa toteutettiin Akavan Erityisalat antoi Akavalle neljä kuntasektorin lainsäädäntömuutoksiin liittyvää lausuntoa. Liiton ja Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n kanssa valmistui suuhygienistien toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus, joka julkistettiin Hammaslääkäripäivien yhteydessä. Sopimusneuvottelut Toimintavuoden alkua hallitsivat sopimusneuvottelut. KVTES sopimuksen ensimmäisen jakson vuoden 2015 korotuksesta neuvoteltiin keväällä. Uudelle sopimuskaudelle 7

8 asetettiin työryhmät kehittämään KVTES palkkahinnoittelua ja työaikamääräyksiä. Molempien työryhmien työ valmistui huhtikuun lopussa. KVTES palkkahinnoitteluliitteistä uudistettiin liiton kannalta keskeisiä hallinnon ja sivistystoimen palkkahinnoittelua. Uudistuksen piirissä olevia ammattiryhmiä olivat mm. käännnös-, viestintä-, kirjasto-, museo-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta alojen asiantuntijat. Uudistus merkitsi palkkahinnoittelun alarajojen nostamista, uusia palkkahinnoittelukohtia mm. kääntäjille, tiedottajille sekä nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen ohjaajille ja esimiehille. Hallinnon, kirjaston, museosekä nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen ylin johto siirrettiin palkkahinnoittelun ulkopuolelle ns. hinnoittelemattomiksi. Vuoden 2016 KVTES-sopimuksen palkantarkistuksia koskeviin neuvotteluihin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO pyysi jäsenliitoilta tavoitteet mennessä. Kevään 2014 neuvottelutiedotus hoidettiin Akavan Erityisalojen viestinnässä. Palkkahinnoittelumuutoksesta tiedotettiin sähköisellä uutiskirjeellä, Kuntatiimi -tiedotteessa ja Yhteenveto-lehdessä. Henkilöstöä lomautettiin 27 kunnassa vuonna Muutamassa kunnassa jatkuivat edellisenä vuotena alkaneet henkilöstön vähentämistä koskevat yt-neuvottelut. Liitto järjesti jäsentilaisuuden yt-menettelyn jatkumisesta Jyväskylässä Kuntasektorin asiamiehen ja jäsenyhdistysten toimihenkilöitten muodostamassa kuntasektorin taustaryhmässä valmisteltiin ja kommentoitiin KVTES-sopimuksen palkkahinnoittelutyöryhmässä neuvoteltuja KVTES-sopimuksen palkkahinnoitteluliitteiden 1 (hallinto) ja 2 (sivistystoimi) kehittämisehdotuksia. Akavan pyytämiä lausuntoja valmisteltiin neuvottelukunnan sihteerin jäsenyhdistysten toimihenkilöitten kanssa. Kuntasektorin luottamusmiesten koulutukset toteutettiin JEAn, VAKAVAn ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian yhteistyönä. Koulutuksien teemoina olivat uuden sopimuksen tiedotus ja luottamusmiestyössä tarvittavien taitojen kehittäminen. Liitto järjesti luottamusmiehilleen myös oman, kaikkien sektoreiden yhteisen luottamusmiesseminaarin syysliittokokouksen yhteydessä. Keväälle 2014 aiottu JUKOn kuntasektorin luottamusmiesvaali siirrettiin vuodella järjestökentässä tapahtuneiden muutosten perusteella. KTN liittyi JUKOn jäseneksi ja lähtien JUKOn ja KTN:n luottamusmiesjärjestelmät yhdistettiin. Vuoden 2015 JUKOn luottamusmiesvaaleista aloitettiin tiedotus vuoden lopussa Kuntatiimi - tiedotteessa ja Yhteenveto-lehdessä. AVAINTES-sopimuksen luottamusmiesvaaleihin valmistauduttiin JUKO yhteisen ohjeistuksen valmistelulla. Kuntasektorin työmarkkinatutkimus Sinun työelämäsi Akavan Erityisalojen kuntasektorin työelämätutkimus 2014 lähetettiin kuntasektorin jäsenelle Uusintakutsu kyselyyn vastaamiseen lähetettiin Työmarkkinatutkimuksessa oli mukana kaikille liiton edustamille työmarkkinasektoreille yhteisiä kysymyksiä. Niiden perusteella linjataan liiton kantaa erityisesti kevään 2015 eduskuntavaalikiertueelle. 8

9 Akavan Erityisalojen kuntasektorin järjestövalmiutta kehitettiin yhdessä liiton jäsenyhdistysten ja muiden akavalaisten liittojen kanssa. Toiminta JEAssa ja JUKOssa Akavan Erityisalat toimii JUKOssa Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n kautta. JEAn kuntaryhmällä oli vuoden 2012 aikana 10 kokousta. Akavan Erityisalojen kuntasektorin asiamies toimi JEAn kuntaryhmän puheenjohtajana. Kuntasektorin asiamies oli JUKOn kunnan neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, KVTES-jaoston varapuheenjohtaja ja jäsen KVTES-alueen järjestövalmiustyöryhmässä, tekniikan jaostossa, paikallistyöryhmässä ja koulutustyöryhmässä. Keskeisiä teemoja JUKOn toimielimissä olivat KVTES palkkahinnoitteluliitteiden uudistaminen ja JUKOn edustaman jäsenkunnan asema kuntien säästötoimissa. Kuntasektorin asiamies oli JUKOn asiantuntijana pääsopijajärjestöjen KVTES palkkahinnoittelutyöryhmässä, JUKOn edustajana valtiovarainministeriön Virsu-hankkeen (keskusja aluehallinnon virastoselvityshankkeen) valtiollisen ja kunnallisen aluehallinnon ja kuntien työnjakoa selvittävässä alatyöryhmässä sekä pääsopijajärjestöjen edustajana Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän Esimiehen opas muutoksen -oppaan verkko-version suunnittelutyöryhmässä. Jäsenviestintää hoidettiin muun muassa 12 akavalaisen liiton yhteisellä Kuntatiimi-tiedotteella. Kuntatiimissä käsiteltiin KVTES- ja Teknisen sopimuksen lisäksi AVAINTES-sopimuksen kysymyksiä. Liiton edustaja toimi Kuntatiimin vastaavana toimittajana ja tiedote toimitettiin Akavan Erityisaloissa. Vuonna 2014 Kuntatiimi ilmestyi neljä kertaa ja se ilmestyi myös ruotsinkielisenä Kommunteamet-tiedotteena. Kuntatiimi siirtyi sähköiseksi tiedotteeksi numerosta 2/2014 lähtien. Valtiosektorin edunvalvonta Valtiosektorilla työskenteli vuoden 2014 lopussa jäsentä. Jäsenet ovat valtion virka- ja työehtosopimuksen sekä hallinnonala- ja virastokohtaisten virka- ja työehtosopimusten piirissä. Akavan Erityisaloissa valtiosektorin edunvalvontaa koordinoi valtion neuvottelukunta, joka piti toimintavuoden aikana seitsemän kokousta. Neuvottelukunta seurasi valtion muutostilanteita henkilöstön aseman ja etujen näkökulmasta sekä osallistui virastojen virkaehtosopimusneuvottelujen edistämiseen. Toimintavuonna yt-neuvotteluja käytiin lukuisissa virastoissa ja laitoksissa, koska virastoille budjetoidut varat ovat osin alimitoitettuja. Liitto järjesti yhdessä JUKOn ja muiden akavalaisten liittojen kanssa virastojen henkilöstölle tilaisuuksia muun muassa yt-menettelyn vaikutuksista. Liitto toimii aktiivisesti jäsenten etujen puolustamiseksi myös muissa valtion muutoksissa kuten esimerkiksi virastojen yhdistämistilanteissa. Syksyllä 2014 toteutettiin liiton työelämätutkimus, jossa painopisteenä oli hyvä hallinto ja työhyvinvointi. Tutkimusta hyödynnetään neuvottelutavoitteiden laadinnassa ja tiedotuksen suuntaamisessa. Tutkimustuloksia käytetään perusteltaessa jäsenistömme edunvalvontatavoitteita sekä JUKOssa että eri virastoissa käytävissä neuvotteluissa. Työelämätutkimuksella 2014 tuetaan 9

10 liiton tavoitetta nostaa hyvä hallinnon, virkamiestyön arvostus ja julkissektorin palveluiden laatu keskusteluun 2015 käytävässä eduskuntavaalikampanjassa ja mediakeskustelussa. Tähän liittyen neuvottelukunta valmistelu myös valtion sektorin jäsenistölle ensi kertaa pidettävät koulutus- ja jäsentapahtuman vuodelle JUKOn luottamusmiehinä toimivia Akavan Erityisalojen jäseniä osallistui sekä JUKOn järjestämiin luottamusmiesten perus- ja jatkokursseihin että JEA/Vakavan järjestämiin luottamusmiesten neuvottelupäiviin. Sopimusneuvottelut Valtion virka- ja työehtosopimus on voimassa osana Työllisyys- ja kasvusopimusta Toimintavuonna 2014 yleiskorotus toteutettiin 1.8. lukien 20 euroa/kk. JUKO ja muut palkansaajajärjestöt voittivat valtiota vastaan oikeudenkäynnin, jonka seurauksena yleiskorotus maksetaan 0,1 % korotettuna eli 0,4 %. JUKOn edunvalvonnan piiriin kuuluu myös Kansallisgalleria, jossa JUKO ja Sivistystyönantajat ry solmivat ensi kertaa tälle julkisoikeudelliselle säätiölle oman työehtosopimuksen työehtosopimuksen Sopimustoimintaan liittyvää järjestövalmiustyötä jatkettiin JUKOn valtiosektorilla. Liiton edustajat olivat mukana valtion keskuslakkotoimikunnassa ja muissa valmisteluryhmissä. Keskuslakkotoimikunta järjesti myös lakkoharjoituksen marraskuussa Toiminta JEAssa ja JUKOssa Liitto osallistui JUKOn toimintaan osana Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:tä. JEAn valtiosektorin asiamiehet kokoontuivat säännöllisesti ennen JUKOn valtion neuvottelukunnan kokouksia käsittelemään ajankohtaisia valtion muutostilanteita ja neuvottelukunnassa päätettäväksi tulevia asioita. JUKOn valtion neuvottelukunta kokoontui 9 kertaa käsittelemään valtion muutoshankkeita, uudistettuja palkkausjärjestelmiä, seuraavan kauden neuvottelutavoitteita ja pääsopijoiden keskustason työryhmien tilanteita. Toimintavuonna valtion neuvottelukunta vahvisti JUKOn otetta lausunnonantajana ja kannanottajana ajankohtaiskysymyksiin. Keskeisiä valtiosektorin hankkeita olivat valtion tuottavuus- ja tuloksellisuushanke, keskus- ja aluehallinnon virastouudistushanke, valtioneuvoston hallintoyksikön perustamishanke ja monet virastokohtaiset hankkeet ja työryhmät. Liiton valtiosektorin asiamies toimi JUKOn valtion neuvottelukunnan jäsenenä. Lisäksi asiamies toimii JUKOn edustajana sopimustoiminnassa niissä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisissa virastoissa, joissa ei ole JUKOn luottamusmiestä sekä ns. kummiasiamiehenä opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön hallinnonaloilla. Asiamies toimi myös JUKOn neuvottelijana AVIen ves-neuvotteluissa ja Karvin palkkausjärjestelmän perustamistyöryhmässä. Yhteenveto-lehden lisäksi valtiosektorin jäsenistö sai myös liitosta oman sähköisen uutiskirjeen. Jäsenille toimitettiin valtiosektorin edunvalvonnasta akavalaisten liittojen yhteistuotantona Keppi ja porkkana -tiedote, joka ilmestyi 4 kertaa. 10

11 Korkeakoulusektorin edunvalvonta Yliopistoissa työskenteli vuoden 2014 lopussa jäsentä ja ammattikorkeakouluissa 550. Jäsenet työskentelevät yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piirissä sekä ammattikorkeakouluissa kunnan ja valtion virkaehtosopimusten, Avaintyönantajien työehtosopimuksen sekä yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piirissä. Akavan Erityisalojen korkeakoulutoimikunta huolehti toimintavuonna korkeakoulujen edunvalvonnasta. Korkeakoulutoimikunta kokoontui neljä kertaa toimien ennen muuta liiton korkeakoulusektoria kokoavana, tiedottavana ja kehittävänä foorumina. Yhteisenä haasteena olivat voimakkaassa murroksessa oleva korkeakoulusektori varsinkin ammattikorkeakouluissa uuden ammattikorkeakoululain voimaanastumisen myötä, mutta myös yliopistoissa, rahoituskysymykset ja henkilöstövähennykset. Osana edunvalvontaa hyödynnettiin vuoden 2013 työmarkkinatutkimusta ja marraskuussa toteutettiin ammattikorkeakoulu- ja yliopistosektorille uusi työelämätutkimus. Määräaikaisuus- ja palkkauskysymysten lisäksi sektorilla painotettiin kysymyksiä liittyen rakenneuudistuksiin, henkilöstön edustukseen, yhteistoimintamenettelyihin sekä työhyvinvointiin. Yliopistosektorin edunvalvonta Liitto osallistui yliopistoneuvottelukuntatyöhön Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOssa, joka edustaa akavalaisia yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa. Akavan Erityisalat osallistuu JUKOn työskentelyyn osana Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:tä. Vuonna 2014 liitto osallistui muun muassa yhteistoimintamenettelyjen yhteydessä järjestettyihin JUKOn tilaisuuksiin ja tarvittaessa yliopistokohtaiseen taustaryhmätyöskentelyyn. JUKOn kanssa yhteistyössä pyrittiin panostamaan hyvään yhteistoimintakulttuuriin myös työnantajien suuntaan. Koska yliopistot tulivat mukaan työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiseen neuvotteluratkaisuun syksyllä 2013, työehtosopimuskausi jatkui suoraan keväällä Toiminta painottui tällöin tiedottamiseen, uuden sopimuksen tulkintaan ja työehtosopimuksen kehittämiseen liittyvään työryhmätyöskentelyyn. Akavan Erityisalojen edustaja osallistui työskentelyyn muun muassa muun henkilöstön palkkausjärjestelmätyöryhmän jäsenenä. Liiton keskeisenä tavoitteena on parantaa yliopistojen hallinto- ja kehityshenkilöstön asemaa palkkauksellisesti ja edustuksellisesti. Jäsenille yliopistokentän muutoksista viestittiin liittojen yhteisellä Yliote-tiedotteella, joka ilmestyi toimintavuonna neljästi. Korkeakouluissa työskenteleville jäsenille lähetettiin liiton yhteisten sähköisten uutiskirjeiden lisäksi myös sektorikohtaiset uutiskirjeet ajankohtaisista asioista. Tämän lisäksi tiedotusta kohdennettiin esimerkiksi yhteistoimintamenettelyjen alkaessa korkeakoulukohtaisesti. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin myös Yhteenveto-lehdessä. Yliopistosektorin luottamusmiesten koulutukset toteutettiin JUKOn kautta sekä JEAn ja VAKAVAn yhteistyönä. Koulutuksien teemoina olivat yhteistoimintamenettelyissä huomioitavat asiat ja luottamusmiestyössä tarvittavien taitojen kehittäminen. Liitto järjesti luottamusmiehilleen myös oman kaikkia sektoreita koskevan luottamusmiesseminaarin marraskuussa samasta aihepiiristä. Ammattikorkeakoulusektorin edunvalvonta Ammattikorkeakoulupuolella Akavan Erityisalat osallistui Akavan AMK-ryhmätyöskentelyyn ja muun muassa AMK-rehtoreiden Arene-yhteistyöhön. Akavan Erityisalat osallistui 11

12 ammattikorkeakoulujen työehtosopimustoimintaan kunnan ja valtion virkaehtosopimusten lisäksi muun muassa Avaintyönantajien työnantajayhdistyksen työehtosopimuksen puitteissa, missä JUKO on yksi sopimusosapuolista. Avaintyönantajien sopimuksen luottamusmiehiä koulutettiin JUKOn ja OAJ:n yhteisessä luottamusmieskoulutuksessa toukokuussa 2014 sekä liiton omassa luottamusmieskoulutuksessa marraskuussa. Vuonna 2014 pyrittiin rakentamaan ammattikorkeakoulujen henkilöstön edustusta akavalaisten liittojen kesken, ja tilaisuuksia pidettiin kahdeksassa ammattikorkeakoulussa. Tilaisuuksissa käytiin läpi henkilöstön edustusta ammattikorkeakouluissa eri työehtosopimusten piirissä, työehtosopimusten erityispiirteitä, lakiuudistuksen tuomia muutoksia sekä työmarkkinatutkimuksen tuloksia. Lähes kaikissa ammattikorkeakouluissa henkilöstön edustusta saatiin vahvistettua luottamusmiehen tai muiden sopimusten avulla. Työehtosopimuksiin liittyen tuettiin ja tiedotettiin jäsenistöä muun muassa palkkauskysymysten tulkinnan osalta. Erityisesti työehtosopimusten vaihdostilanteissa näitä asioita käsiteltiin paljon. Kirkon sektorin edunvalvonta Akavan Erityisalojen kirkon sektorin edunvalvontaa hoidetaan pääsääntöisesti vaikuttamalla Akavassa ja sen neuvottelujärjestössä JUKO ry:ssä. Liiton asiamies toimi akavalaisten JEAliittojen edustajana JUKOn kirkon sektorin neuvottelukunnassa, joka kokoontui 8 kertaa. Liiton asiamies edustaa ennen muuta kirkon hallinto- ja muuta henkilöstöä suhteessa JUKOon. Kirkon sektorilla työskenteli 200 Akavan Erityisalojen jäsentä. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus uudistettiin osana Työllisyys- ja kasvusopimusta , jonka mukaisesti palkkoihin tehtiin 20 euroa vastaavat yleiskorotukset lukien. Kirkon sektorin edunvalvonnan painopisteitä 2014 olivat Palvelukeskusuudistus ja hallintohenkilöstön asema. Uuden virka- ja työehtosopimuksen tulkinta jäsenten ja luottamusmiesten tukena. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvonta Liiton ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Toimintavuoden aikana jäsenille lähettiin kysely heidän kokemuksistaan hankintojen kilpailuttamisesta ja hankintalain muutostarpeista. Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille järjestettiin kolme koulutustilaisuutta: Palvelujen tuotteistaminen Helsingissä, Markkinointi pienyrittäjän arjessa Lahdessa ja Yrittäjä terveenä eläkkeelle Helsingissä. 12

13 Toimikunnan oma koulutustoiminta aiheesta Minustako itsenäinen ammatinharjoittaja ja yrittäjä jatkui. Kohderyhmänä olivat liiton palkansaaja- ja opiskelijajäsenet. Koulutus järjestettiin Toimintaterapeuttiliiton jäsenille Turussa, kaikille jäsenille Vaasassa, TAKU:n ja MAL:n jäsenille Helsingissä ja KAJ:n jäsenille Tampereella. Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille suunnattu liikunnallinen jäsen- ja verkostoitumistilaisuus oli Tuusulan Gustavelundissa. Toimintavuoden aikana haettiin ja saatiin päätös liiton viidennestä ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille suunnatusta ASLAK-kuntouksesta, joka tullaan järjestämään Ruissalon kylpylässä Turussa. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvonnassa oli toimintavuoden aikana keskeisesti esillä hankintalain kokonaisuudistus, johon vaikutettiin omalla jäsenistön keskuudessa tehdyllä kyselyllä ja toimimalla Akavan elinkeinopoliittisessa toimikunnassa (EPO). Ammatinharjoittajien edunvalvontaa hoidettiin myös toimimalla Akavan ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmässä. Toimintavuoden aikana oli myös esillä itsensä työllistäjien määrittely ja itsensä työllistäjien asema Suomessa sekä potilasasiakirjojen säilyttämiseen liittyvät ongelmat. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien yksilöedunvalvonnasta vastaa toimikunnan sihteeri. Yksilöedunvalvonnassa olivat erityisesti esillä toimeksiantosopimuksiin ja hankintalakiin liittyvät asiat. Yksilöedunvalvonta Yksilöedunvalvonnan tavoitettavuutta parannettiin yksityisen ja julkisen työsuhdepuhelinlinjan käyttöön otolla. Yhteydenpito jäsenten kanssa on tapahtunut yksilöedunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä pääsääntöisesti sähköpostitse ja puhelimitse, joiden pohjalta on tarvittaessa sovittu tapaamisista kasvotusten. Jäsenistö on tarvinnut oikeudellista apua säännöllisesti työsuhteen päättämiseen liittyvissä ja vähentämisneuvotteluja koskevissa kysymyksissä. Kilpailukieltolausekkeista/- sopimuksista on tullut säännönmukaisesti kysymyksiä kuten myös työsuhteen ehtojen muutoksista sekä määräaikaisuuksien perusteista. Lisäksi jäsenet ovat ottaneet yhteyttä työaika-, perhevapaa- ja epäasialliseen/syrjivään kohteluun liittyvissä asioissa. Jäsenistöstä osa työskentelee johtajasopimusten pohjalta ja osa nollatyösopimuksella. Jäsenistö vaikuttaa työskentelevän yhä lisääntyvässä määrin epätyypillisissä työsuhteissa ja pätkätöissä. Jäsenistölle tarjottiin myös yksilöllistä tilastollista palkkaneuvontaa, joka perustuu erilaisiin palkkatilastoihin sekä liiton ja jäsenyhdistysten tekemiin palkkatutkimuksiin ja -suosituksiin. Kansainvälinen toiminta ja edunvalvonta Akavan Erityisalat seuraa kansainvälisiä työmarkkina-asioita etupäässä Akavan kautta ja/tai Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten kansainvälisen toiminnan kautta. 13

14 Akavan Erityisalat on vuonna 2014 ollut Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ry:n jäsen. Liitto on osallistunut sen toimintaan tiedotuksessa, koulutuksessa ja tutkimuksessa. Akavan Erityisalat on ollut vuonna 2014 jäsen julkisten palvelujen ammattiliittojen yhteisjärjestöissä sekä eurooppalaisella että pohjoismaisella tasolla. Eurooppalainen järjestö on European Federation of Public Service Unions (EPSU) ja pohjoismainen Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation (NOFS). Vaikutustyössä vuoden 2014 keskeisenä teemana oli hankintadirektiivin seuraaminen ja vaikuttaminen kansallisten lainsäädäntöjen valmisteluun. Akavan Erityisalat toimii jäsenenä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry:ssä. SASK on suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen oma kehitysyhteistyö- ja solidaarisuusjärjestö.. Osana suomalaista ja kansainvälistä ay-liikettä SASKin tehtävänä on parantaa ay-toiminnan edellytyksiä maailmassa. Yhteiskunnallinen edunvalvonta ja vaikuttaminen Yhteiskunnallisen edunvalvonnan tavoitteita ja linjauksia valmistellaan tarpeen mukaan Akavan Erityisaloissa hallituksessa ja liiton eri neuvottelukunnissa ja toimikunnissa. Lisäksi jäsenyhdistyksiltä pyydetään lausuntoja eri lakialoitteisiin, tavoitteisiin ja linjausasiakirjoihin. Työelämän ajankohtaisiin lainsäädäntö- ja kehittämishankkeisiin Akavan Erityisalat osallistuu keskusjärjestö Akavan sekä neuvottelujärjestöjen, JUKOn ja YTN:n kautta. Myös liiton omien kannanottojen avulla nostetaan esille jäsenkunnalle tärkeitä työelämäkysymyksiä. Akavan Erityisalat nostaa esille tässä toiminnassaan jäsenistön edunvalvontatarpeita ja pyrkii vaikuttamaan valmistelutyöhön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vuonna 2014 Akavan Erityisalat käsitteli ja osallistui mm. seuraaviin Akavassa valmisteltaviin edunvalvonta-asiakirjojen valmisteluihin. Toimintavuonna ilmestyi keskusteluasiakirja julkisen sektorin rakenteesta ja toimivuudesta nimeltään Julkinen sektori hyvinvoinnin toimijana. Vuonna 2014 päivitettiin myös Akavan koulutus- ja työllisyyspolitiikan tavoitteet: Osaava Suomi luo hyvinvointia -asiakirja hyväksyttiin keväällä Lisäksi päivitettiin Akavan työelämän tavoitteet. Asiakirjan nimeksi annettiin Ihmisen kokoista työelämää ja siinä ehdotetaan keinoja modernin työelämän tarpeiden huomioonottamiseksi. Näitä asiakirjoja käytettiin myös Akavan hallitusohjelmatavoitteiden laadinnassa. Hallitusohjelmatavoitteet valmistuivat kesäkuussa Yhteiskunnalliseen edunvalvontaan kuului myös osallistuminen eläkeneuvottelujen eri vaiheisiin. Syyskuussa saavutettiin neuvottelutulos näissä eläkeneuvotteluissa. Akava päätti jäädä sopimuksen ulkopuolelle. Akava osallistui jo talvella aktiivisesti EU-vaalivaikuttamiseen ennen toukokuun vaaleja ja Akavan Erityisalat osallistui kampanjaan muun muassa laatimalla jäsenistölle EU-vaalien ABC -infopaketin. Kuntarakenneuudistus ja julkinen sektori olivat vuonna 2014 vahvasti esillä, Akavan Erityisalat antoi Akavalle lausunnot: Paraslain velvoitteiden jatkamisesta Kuntarakennelain muuttamisesta Kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

15 Toimintavuoden syksyllä Akavan Erityisalat valmistautui edunvalvonnallisilla teemoilla keväällä 2015 pidettäviä eduskuntavaaleja varten. Politiikan piinapenkki -vaalikampanja käynnistyi joulukuussa Koulutuspolitiikka Koulutuspolitiikassa Akavan Erityisalat edusti liiton jäsenryhmiä Akavan eri toimielimissä ja hankkeissa. Koulutuspolitiikkaa koordinoi Akavassa koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta, jossa Akavan Erityisaloilla oli edustus. Akavan Erityisalojen edustaja osallistui myös Akavan ammattikorkeakoulu- ja yliopistoryhmien toimintaan. Akavan Erityisalojen oma epävirallinen koulutuspoliittinen työryhmä päivitti vuoden 2014 aikana liiton koulutuspoliittista ohjelmaa, joka oli vuoden lopussa lähes valmis hallituksen käsittelyyn. Liiton koulutuspoliittinen asiamies toimitti liiton hallitukselle, jäsenyhdistyksille, liiton toimistolle, korkeakoulutoimikunnalle, opiskelijakontakteille sekä alueyhdyshenkilöille joka kuukausi koulutuspoliittisen katsauksen. Tämän lisäksi samoille henkilöille toimitettiin kiireiset lausuntopyynnöt, joiden avulla koulutuspoliittinen asiamies kokosi liiton lausunnon. Ammattikorkeakoulupuolella vuonna 2014 ajankohtaista olivat rahoitusta, rakenteita ja lainsäädäntöä koskevat muutokset, joihin Akavan Erityisalat vaikutti pääosin Akavan kautta. Akavan Erityisalat osallistui Akavan muiden ammattikorkeakoulusektoria edustavien liittojen kanssa ammattikorkeakouluvaikuttamiseen ja yhteistyöhön ammattikorkeakoulurehtorien Areneverkoston kanssa esimeriksi AMK-päivillä Lahdessa. Samaten yliopistopuolella osallistuttiin koulutuspolitiikkaan Akavan ja yliopistorehtorien Unifi-yhteistyön kautta. Korkeakouluille muita yhteisiä teemoja olivat Akavan koulutuspoliittisen keskusteluasiakirjan valmistuminen, vuoden 2014 aikana loppuun saatettu erikoistumiskoulutuslakiuudistus, koulutuksen määrärahakysymykset budjettiriihessä, koulutuksen hakijasuman purku, koulutuksen järjestäjäverkon uudistukset, keskustelu koulutuksen maksuista, näyttötutkintojärjestelmän muutokset ja loppuvuodesta erityisesti koko korkeakoulujärjestelmän rakenne muun muassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöhön liittyen. Liitto otti vuonna 2014 jäsenyhdistysten kanssa kantaa muun muassa erikoistumiskoulutusten saatavuuden ja laadun varmistamiseen, aloituspaikkojen ja koulutusohjelmien määriin sekä NUOLI ry:n kanssa liikunnanohjaajien tutkintonimikkeen vaihtamiseksi. Näihin pyrittiin vaikuttamaan Akavan lisäksi myös sidosryhmien kanssa. Yhteistyön kehittäminen Akavan Erityisalojen organisaation kehittämistä jatkettiin yhteistoiminta-asiakirjan uudistamisella. Hallituksen nimittämä työryhmä valmisteli asiakirjaa tapaamisissa, joita järjestettiin vuoden aikana 4 kertaa. Jäsenyhdistykset järjestivät keskinäisiä tapaamisia puheenjohtajatasolla. Vuodelle 2014 tehtiin vuosikello, jolla aikataulutettiin keskeiset toiminnot ja tapahtumat. Vuosikellossa tuotiin esille muun muassa hallituksen ja eri toimikuntien kokoukset, yhdistyspalaverit ja -seminaarit sekä liittokokoukset (keväällä yksipäiväinen, syyspuolella 15

16 kaksipäiväinen sisältäen työmarkkinaseminaarin). Myös jäsenpalveluilla oli oma vuosikello, josta ilmeni mm. rästityksen, varojenjaon, maksukehotusten ja Saammeko onnitella -kirjeiden aikataulutus. Jäsenrekisterin palvelut, jäsentietojärjestelmien kehittäminen ja tietojen hyödyntäminen Akavan Erityisalat vastaa jäsenrekisterin ylläpidosta. Jo vuonna 2013 aloitettua jäsenrekisteritoimittajien kartoitusta ja selvitystyötä jatkettiin vuonna Akavalaisista liitoista mm. OAJ teki päätöksen luopua Lyyti-järjestelmästä. Koska Lyytin tekniset ongelmat ja vanhentunut käyttöliittymä asettavat päivittäin haasteita mm. jäsensihteereille ja jäsenyhdistyksille, päätti Akavan Erityisalojen hallitus uuden toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyprojektin toteutuksesta keväälle Akavan Erityisalat toimittaa kuukausittain intranettiin tilastotietoja jäsenyhdistysten ja eri edunvalvontasektoreiden jäsenmääristä. Kuukausiraportit sisältävät mm. jäsenet työnantajasektorin mukaan, jäsenten kokonaismäärän jäsenyhdistyksittäin, jäsenyyslajin mukaan ja alueittain, maksavat jäsenet ja maksuvapautetut jäsenet sekä tiedot liittyneistä ja eronneista jäsenistä eroamisen syyn ja jäsenlajin mukaan luokiteltuina sekä opiskelijatilastot. Akavan Erityisalat tilastoi puolivuosittain tiedot jäsenten jäsenmääristä alueittain ja erikseen jäsenten jäsenmäärät ammateittain, tutkinnoittain, ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan, valmistuneiden opiskelijoiden jäsenmäärät oppilaitoksittain ja pääaineittain/tutkinnoittain. Tämän lisäksi tilastoidaan puolivuosittain jäsenmäärät yksityissektorin työsuhteen aseman ja toimialan mukaan ja valtiosektorin osalta jäsen määrät hallinnonaloittain ja virastoittain. Kuukausittain seurataan myös eronneiden opiskelijajäsenten ja yrittäjien lukumääriä. Koska uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on ajankohtainen mahdollisesti jo vuonna 2016 alkaen, ei nykyistä jäsenrekisteriä kehitetä kuin niiltä osin mitä esimerkiksi lainsäädäntö vaatii. Opiskelijatoiminta Akavan Erityisalojen opiskelijatoimintaa koordinoi opiskelija- ja koulutustoiminnan koordinaattori. Vuoden 2014 aikana opiskelijaverkosto jatkoi toimintaansa. Opiskelijaverkosto kokoontui vuoden aikana teemoitettuihin seminaareihin neljä kertaa. Akavan ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa tehtiin yhteistyötä Akavan opiskelijavaltuuskunnassa AOVAssa, jossa Akavan Erityisaloja edustivat opiskelijaverkoston jäsen ja opiskelija- ja koulutustoiminnan koordinaattori. Lisäksi opiskelija- ja koulutustoiminnan koordinaattori teki yhteistyötä Akavan kanssa osallistumalla akavalaisten opiskelijavastaavien verkostoon. Vuoden aikana tehtiin kaksi isoa opiskelijatoiminnan selvitystä. Selvitykset tehtiin opiskelijoiden jäsenmaksukäytännöistä sekä opiskelijatoiminnasta. Jäsenmaksuselvityksen tuloksena päädyttiin pysymään jäsenmaksumallissa, jossa opiskelijat maksavat jäsenmaksua palkkatuloistaan. 16

17 Opiskelijatoiminnan selvityksen tuloksena Akavan Erityisalojen opiskelijatoiminnan resurssit tarkastettiin. Akavan Erityisalat huolehti korkeakoulunäkyvyydestä yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Luentoja ja infotilaisuuksia järjestettiin pyynnön ja tarpeen mukaan yhteistyössä eri jäsenjärjestöjen, korkeakoulujen tai ainejärjestöjen kanssa. Korkeakouluvierailuilla jatkettiin ns. AivanErityinenkonseptin käyttöä. Akavan Erityisalat osallistui eri koulutus- ja opiskelijamessuille yksin ja myös yhdessä Akavan kanssa. Akavan Erityisalat järjesti lisäksi kaksi Onnellinen opiskelija - tehokas työntekijä - koulutusta. Koulutukset olivat Turussa ja Helsingissä. Opiskelevia jäseniä kannustettiin palvelujen hyödyntämiseen esimerkiksi tiedottamalla ajankohtaisista asioista ja tapahtumista opiskelijoiden sähköisessä uutiskirjeessä, joka ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. Lisäksi opiskelija- ja koulutustoiminnan koordinaattori kirjoitti Yhteenveto-lehteen artikkeleita eri teemoista. Aluetoiminta Aluetoiminnan tarkoituksena on tuottaa jäsenistölle laadukkaita ja monipuolisia jäsentilaisuuksia ympäri Suomen. Akavan Erityisaloilla on 14 aktiivista alueryhmää. Vuonna 2014 linjattiin aiempaa selvemmin, että vuodesta 2015 alkaen jokaisessa aluetapahtumassa on oltava teemallinen ns. asiaosuus. Tämä tukee aluetoiminnan edunvalvonnallista roolia, josta on tehty linjaus jo aiemmin mutta joka ei ole täysin toteutunut. Uudet toimintatavat (mm. tapahtumalomake) otettiin alueryhmissä hyvin vastaan ja ilmoittautumiset hoituivat jäsensivuston kautta. Palautteet kerättiin keskitetysti Akavan Erityisalojen toimistolla. Alueryhmäseminaari järjestettiin Kolilla. Kolin seminaarissa oli mukana Akavan asiantuntija Elina Moisio, joka kertoi Akavan aluevaikuttamisesta. Alueyhdyshenkilöiden seminaari järjestettiin Oulussa. Vuodesta 2015 alkaen kokeillaan toimintamallia, jossa aluetoiminnalla on yksi yhteinen seminaari syksyllä. Seminaari järjestetään hallituksen seminaarin jälkeen, jolloin siellä tehtävät mahdolliset linjaukset voidaan huomioida aluetoiminnan suunnittelussa. Ensimmäinen seminaaripäivä on tarkoitus kohdentaa alueyhdyshenkilöille ja seuraava päivä muillekin alueryhmäläisille. Yhteistyötä Akavan aluevastaavien kanssa tiivistettiin. Aluevastaavat kokoontuivat kolme kertaa vuoden aikana. Akavan alueverkoston toiminta haki edelleen muotoaan. Verkosto on tarkoitettu niille Akavan jäsenliitoille, joilla ei ole edustusta aluejohtoryhmissä. Verkoston toimintaa kehitetään edelleen. Vuonna 2014 (helmi-joulukuu) aluetoiminnasta vastasi järjestö- ja palvelupäällikkö oman toimensa ohella. Tapahtumahallinnasta vastasi järjestöassistentti. 17

18 Koulutustoiminta Akavan Erityisalat järjesti vuonna 2014 ympäri Suomea 44 yleistä jäsenkoulutustilaisuutta Jäsenkoulutusten tarkoituksena on vahvistaa, tukea ja edistää jäsenen työmarkkinaosaamista, hyvinvointia ja elämänlaatua. Koulutukset painottuvat edunvalvontaan ja kestävän työelämän kehittämiseen ja ne toteutetaan strategian, jäsenten ja jäsenyhdistysten koulutustarpeiden mukaisesti. Koulutukset olivat jäsenille maksuttomia. Vuoden 2014 koulutusten teemana oli Työtä ja työuria!. Vuoden 2014 koulutukset painottuivat työnhaun lisäksi muun muassa työn, perheen ja uran yhteensovittamiseen sekä uran eri vaiheissa tärkeiden työelämänlainsäädännön kysymysten käsittelyyn. Kouluttajina toimivat liiton omat lakimiehet sekä Akavan Erityisalojen yhteistyökumppanit. Koulutuksista tiedotettiin Yhteenveto-lehdessä, nettisivuilla, sähköisissä uutiskirjeissä, erityistilanteissa henkilökohtaisilla sähköpostiviesteillä, jäsenyhdistysten tiedotteissa ja nettisivuilla sekä Akava-yhteisössä ja YTN:ssä. Koulutustoimintaa kehitettiin aktiivisesti saatujen palautteiden, jäsenyhdistysten tarpeiden ja jäsenkyselyjen pohjalta. Jäsenyhdistyksille lähetettiin kaksi kertaa vuodessa kooste saaduista koulutuspalautteista. Kerättyjen palautteiden perusteella voidaan todeta, että Akavan Erityisalojen järjestämän jäsenkoulutukset täyttivät jäsenten odotukset. Jäsenedut Jäsenyyteen liittyvien ostoetujen kokoaminen on keskitetty Jäsenedut.fi -palveluun, jota Akavan Erityisalat tukee markkinoimalla palvelua. Ostoetujen hankinnan keskittäminen on vapauttanut resursseja kehittää ydintehtävää tukevia jäsenetuja kuten maksuttomia koulutuksia, vakuutusetuja, urapalveluita sekä perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa. Jäsenedut.fi -palvelua ylläpitävän Inmind Oy:n ja muiden akavalaisten liittojen kesken sovittiin, että vuodesta 2015 alkaen toiminta laajenee myös muihin kuin akavalaisiin ammattiliittoihin. Näin saadaan palveluun lisää käyttäjiä ja siten paremmin palvelutarjoajia ja uusia etuja. Jäsenetujen kehittämisessä on edelleen huomioitu jäsenyyden elinkaari, erilaiset elämäntilanteet ja niiden aiheuttamat palvelutarpeet, eri jäsenryhmät sekä jäsenpito ja liiton arvot. Myös jäsenyyden harkinta- ja alkuvaiheen lähestymistapoja kehitetään uuden jäsenen kannalta markkinoinnillisten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Urapalvelut Akavan Erityisalojen urapalvelut on ulkoistettu UpPartnersille. Ulkoistuksen myötä palvelua on voitu tarjota tasapuolisesti ympäri Suomea. Urapalvelua on varattavissa tasaisesti ympäri vuoden. Jokaisesta uraneuvonnasta lähetetään jäsenelle palautelomake. Palautelomakkeeseen tehtiin Akavan Erityisalojen pyynnöstä muutos ja jatkossa tilastot saadaan jäsenyhdistyskohtaisesti. Saatu jäsenpalaute on ollut erittäin positiivista ja palautteiden keskiarvo on ollut 4,7 (asteikko 1-5 josta paras 5). 18

19 Urapalvelu perustuu henkilökohtaisen, asiakaslähtöisen palvelun tarjoamiseen jäsenille. Palvelun tarkoituksena on tukea jäsentä työnhaussa ja työllistymisessä, uudelleensijoittumisessa, oman osaamisen tunnistamisessa ja markkinoinnissa sekä uratavoitteiden laatimisessa. Uravalmennus tapahtuu puhelimitse. Uravalmennuspalveluja tuettiin myös erilaisin koulutuksin eri käyttäjäryhmille. Tutkimustoiminta Työelämätutkimukset Marraskuussa 2014 tehtiin yksityis-, kunta-, valtio- ja korkeakoulusektoreiden työmarkkinatutkimuskyselyt. Tällä kertaa kyselyt lähetettiin työelämätutkimuksen nimellä ja yritettiin muun muassa ulkoasulla ja palkinnoilla nostaa vastaamisaktiivisuutta. Vuoden 2013 tutkimuksen tuloksia esiteltiin kevätliittokokouksen yhteydessä. Työmarkkinatutkimusten tuloksia hyödynnettiin sopimusedunvalvonnassa ja yksilöedunvalvonnassa, ammatillisessa edunvalvonnassa, järjestötoiminnassa, palkkaneuvonnassa, koulutustoiminnassa ja viestinnässä. Yksityisen sektorin työmarkkinatutkimuksen tulokset olivat mukana YTN-liittojen yhteisessä YTNdatassa, jonka tuloksia käytetään eri sopimusalojen edunvalvonnassa. Akavan Erityisalat teki YTN:lle aloitteen tutkimuksen tekemisestä joka toinen vuosi, mutta aloitetta ei hyväksytty. Kuntasektorin lisäksi valtion ja korkeakoulusektorin työmarkkinatutkimukset päätettiin toteuttaa joka toinen vuosi. Muu tutkimustoiminta Keväällä 2014 tehtiin Akavan Erityisalojen palvelutyytyväisyyskysely. Kyselyä räätälöitiin ensimmäistä kertaa jäsenyhdistysten tarpeiden mukaan: yhdistykset saivat kyselyyn 5 vapaamuotoista kysymystä. Tavoitteena oli yhteistyön lisääminen tutkimustoiminnassa ja myös aiempaa parempi vastausprosentti. Jäsenkyselyyn vastasi henkilöä. Vastausprosentti oli keskimääräistä korkeampi melkein kaikissa räätälöidyn kyselyn saaneissa jäsenyhdistyksissä. Ansiosidonnainen työttömyysturva on ylivoimaisesti tärkein jäsenyyteen vaikuttava tekijä: 75 % vastaajista sanoi, että työttömyysturva merkitsee erittäin paljon. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat edunvalvontaan liittyvät tekijät (työmarkkinaedunvalvonta, ammatillinen edunvalvonta, yksilöllinen edunvalvonta). Yhteisöllisyyden rakentamisella ja akavalaisuudella on vain vähäinen merkitys. Työttömyyskassapalvelut arvioitiin selvästi tärkeimmäksi jäsenpalveluksi: 74 % jäsenistä pitää sitä erittäin tärkeänä. Toiseksi tärkein palvelu on erimielisyys- ja riita-asioiden hoito, henkilökohtainen työsuhdeneuvonta, sopimusedunvalvonta ja palkkaneuvonta sijoittuvat seuraaviksi. Käytetyimpiä jäsenpalveluja ovat koulutukset ja muut tapahtumat (28 % osallistunut) sekä jäsensihteerien palvelut (26 %). Palkkaneuvontaa tai lakimiesten apua viimeisen vuoden aikana ovat tarvinneet suhteellisen harvat. Työttömyyskassaan on ollut yhteydessä 16 % vastaajista. Jäsenpalveluista jäsensihteerien palvelu saa käyttäjiltä hyvän arvosanan. Sen sijaan työttömyyskassa-palveluissa on palvelun tärkeyteen nähden parantamisen varaa. Koulutusten ja muiden tapahtumien arvosana ei myöskään yllä parhaalle mahdolliselle tasolle. 19

20 Parantamisen varaa löytyy kaikkien palvelujen osalta tavoitettavuudesta, asiantuntemus saa paremmat arviot. Sopimusneuvotteluita varten tehtiin sektorikohtaisiin tavoitteisiin liittyviä kyselyitä. Omien koulutusalojen korkeakoulutettujen työuran alkuvaiheita ja työhön sijoittumista koskevia tutkimuksia toteutettiin tarpeen mukaan ammattiryhmä- tai koulutusalakohtaisia selvityksiä. Viestintä ja markkinointi Tausta ja strategiatyö Vuonna 2014 työmarkkinakeskustelua hallitsivat paheneva työttömyys, työura- ja eläkeneuvottelut, tuloeroista käyty keskustelu, EU-vaalit, julkisen sektorin säästöt sekä loppuvuodesta keskusjärjestöjen yhdistymiskaavailut. Nämä teemat heijastuivat myös Akavan Erityisalojen viestinnän sisällöissä. Liiton vuoden teemaa, Työtä ja työuria käsiteltiin eri tavoin kaikissa viestintäkanavissa. Toimintavuonna käynnistettiin monia viestinnän uudistuksia. Liiton viestinnän ja markkinoinnin strategiaksi linjattiin ns. neljän polun strategia, joka ottaa entistä paremmin huomioon jäsenten edunvalvonnan neliportaisen rakenteen. Perusviestintää ja yhtä tai useampaa sopimusalaa koskeva viestintä toteutetaan uuden strategian mukaan entistä selkeämmin Akavan Erityisalat -brändin alla. Tätä viestintää tukevat kolme muuta vahvaa polkua: yhdessä jäsenyhdistyksen kanssa tuotettu yhtä ammattialaa koskeva viestintä, kunkin jäsenyhdistyksen oma viestintä sekä akavalaisena yhteistyönä esimerkiksi neuvottelujärjestöjen brändin alla tuotettu viestintä. Akavan Erityisalojen tavoitemielikuva linjattiin osana viestintästrategiaa. Akavan Erityisalat profiloituu ammattiliittona, joka on asiantunteva, luotettava, ihmisläheinen, työelämän kestävän kehityksen puolesta toimiva sekä aktiivinen ja luova. Vuoden aikana aloitettiin uuteen viestintä- ja markkinointistrategiaan liittyvä laaja brändiuudistus, joka ulottuu kaikkiin liiton viestintä- ja markkinointimateriaaleihin sekä muun muassa verkkosivustoon. Sen ensimmäisessä vaiheessa modernisoitiin ja selkeytettiin liiton vuonna 2005 lanseerattu logo. Uusi logo otettiin käyttöön lokakuussa; logon suunnittelusta vastasi Janne Hänninen (Agency Leroy). Brändiuudistukseen liittyy uuden värimaailman lisäksi vahvana elementtinä ihmiskuvien käyttö, jonka osalta liiton kasvoja edustavat toimi- ja luottamushenkilöt, jäsenyhdistysten edustajat ja jäsenet. Uudistusta jatketaan vuonna 2015 asteittain siten, että esimerkiksi esitteiden ulkonäkö ja tekstisisältö uudistetaan. Brändin uudistamisella tavoitellaan uuden viestintästrategian mukaisesti entistä selkeämpää, vakuuttavampaa ja ihmisläheisempää kuvaa Akavan Erityisaloista sekä liiton eduista ja palveluista. Uuden visuaalisen ilmeen lanseeraamiseen liittyi myös printti- ja digimainonta Costume-, Olivia- ja Divaani-lehdissä sekä verkkosivuilla. Liiton viestinnästä ja markkinoinnista valmistui toimintavuonna HAAGA-HELIAn tekemä selvitys. 20

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Akavan Erityisalat. Toiminnan päälinjat 2015

Akavan Erityisalat. Toiminnan päälinjat 2015 Akavan Erityisalat Toiminnan päälinjat 2015 Sisällys Akavan Erityisalojen liittostrategian tavoitteet toimintaa ohjaamassa 2015... 3 Aloitteellinen ja tuloksellinen edunvalvonta... 4 Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on noin 610 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta.

Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Liite: ohjesäännöt TYÖELÄMÄN TOIMIKUNTA Toimikunnassa tulee olla edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Tehtävät: - tuoda yhteiskuntapolitiikkaa

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Vastaajina 88 henkilöstöedustajaa, jotka edustivat 75 yritystä. Vastaajista: 20 % pääluottamusmiehiä 53 % luottamusmiehiä 8 %

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2. EDUNVALVONTA 2.1 Neuvottelutoiminta 2.2 Asiantuntijatyö 2.3 Esimiestyö ja johtaminen 2.4 Työttömät ja työttömyysuhan alaiset jäsenet 2.5 Opiskelijoiden

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset VES 280151 PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2011 virasto- ja tasaarvoerän kohdentamisesta valtiovarainministeriössä ja ministeriön palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.8.2016 31.1.2018 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia

80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Vuoden 2015 kohokohdat 80 000 jäsenen raja rikki tuote on kunnossa, onnistunutta jäsenhankintaa ja -hallinnointia Kiilopäällä siirtyminen maalämpöön ja erinomainen tulos Paljon panostusta uusiin lajeihin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet koko järjestön toiminnalle vuosiksi 2017 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan, jossa määritellään

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä 25.1.2013 S U O M E N E K O N O M I L I I T T O F I N L A N D S E K O N O M F Ö RB UND 25.1.2013 Viestintäjohtaja Eeva Riittinen-Saarno Peruspainopistealueet 2 JÄSENHANKINTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

JÄRJESTÖTUTKIMUS. Keskusjärjestöliite. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry

JÄRJESTÖTUTKIMUS. Keskusjärjestöliite. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry JÄRJESTÖTUTKIMUS Keskusjärjestöliite KTK Tekniikan Asiantuntijat ry Helsinki 4/2015 Esipuhe KTK on toteuttanut järjestötutkimuksia muutaman vuoden välein ja edellinen tutkimus on vuodelta 2011. Tämä järjestötutkimus

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällys 1 Toiminnan yleiskuvaus ja päätavoitteet... 3 2 Hallitustoiminta ja hallinto... 4 3 Edunvalvonta... 5 4 Työtaistelutoiminta... 6 5 Tiedotus ja media... 6 6 Näkyvyys, jäsenhankinta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (5) 5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2015-005013 T 03 00 00 Esitysehdotus esittää

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen 2.2.2017 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän tarpeita Tarpeisiin vastaavat

Lisätiedot

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE Hyväksytty valtuuston kokouksessa 24.11.2010 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2011-2014 Viestintästrategian on valmistellut AKIn hallituksen asettama viestintätyöryhmä, johon

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot