KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) Savonkatu KOUVOLA Puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300"

Transkriptio

1 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali Läsnä Huovila Juhani, puheenjohtaja : t ja Rasimus Risto varapj, puheenjohtaja :t Anttila Maire jäsen Mänttäri Leena Niemelä Esko Ratasvuori Irma Sahamies Arto Smeds Pentti Suutari Olavi Sorsa Mirja Ritva Janhusen varajäsen Takkinen Päivi jäsen Viljakainen Hannele Viinikainen Sakari Rikala Tuula Johansson Olli Gärdström Keijo Honkanen Niilo Puhakka Osmo Ylikangas Kimmo Harjula Jari Junkkari Laura Lonka Riitta Paavola Markku Reijo Jukka Sipponen Juhani yht. kirkkovalt. pj yht. kirkkovalt. varapj. hallintojohtaja Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra tietohallintopäällikkö viestintäpäällikkö henkilöstöpäällikkö talouspäällikkö kiinteistöpäällikkö hankinta-asiamies Grönvall Eija Kouvolan seurakunnan diakoniatyön johtaja, läsnä :t 64 70, poistui kokouksesta klo Jaskari Pasi läsnä :t 64 68, poistui kokouksesta klo Kurki Antti hautaustoimen päällikkö, läsnä : t 64 73, poistui kokouksesta klo Sibenberg Jarkko läsnä :t 64 68, poistui kokouksesta klo Saikkonen Asta sihteeri Poissa Janhunen Ritva jäsen

2 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) 64 Kokouksen avaus Elimäen seurakunnan kirkkoherra Osmo Puhakka piti alkuhartauden, jonka jälkeen puheenjohtaja Juhani Huovila avasi kokouksen. 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Puheenjohtajan esitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Maire Anttila ja Leena Mänttäri. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee em. henkilöt pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarkastusajankohdaksi esitetään maanantaina klo , Kouvolan Seurakuntakeskus, hallintosihteerin huone. Valittiin Maire Anttila ja Leena Mänttäri. Tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantaina klo Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen.

3 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Hyväksyttiin esityslistan mukainen asioiden käsittelyjärjestys muilta osin paitsi ennen muita asioita käsitellään :nä 86 Kotimaalehtitilaukset henkilöstölle ja :nä 87 työterveyspalvelujen kilpailutuksen keskeytys ja uuden kilpailutuksen järjestäminen. 68 Kouvolan seurakuntayhtymän graafinen ilme Rovastikunnan tiedotustyön johtokunta ja viestintäpäällikkö Laura Junkkari ovat valmistelleet asiaa. Kouvolan seurakuntayhtymän ja sen paikallisseurakuntien imagon ja graafisen ilmeen uudistamista varten on syksyllä 2008 tehty sopimus Kouvolan seurakuntayhtymän ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun KymiDesign&Business:in välillä. Hanke toteutetaan Jarkko Sibenbergin opiskelijatyönä opettajaohjauksessa. Hankkeen projektipäällikkö on Pasi Jaskari Kymenlaakson Ammattikorkeakoulusta. Projekti alkoi kartoitusvaiheella, jonka aikana Jarkko Sibenberg ja Pasi Jaskari ovat kiertäneet tulevan seurakuntayhtymän paikallisseurakunnat läpi ja haastatelleet seurakuntien edustajia sekä tutustuneet seurakuntien kiinteistöihin. Tiedotustyön johtokunta on kokouksessaan valinnut jatkokehittelyyn yhden kolmesta vaihtoehdosta yhtymän graafiseksi ilmeeksi. Yhteinen tiedotus on välittänyt valitun ilme-ehdotuksen tiedoksi paikallisseurakuntiin, joiden työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on ollut mahdollisuus lähettää palautetta tiedotustoimistoon mennessä. Palaute on välitetty Jarkko Sibenbergille, joka on sen mukaisesti viimeistellyt graafisen ilmeen loppuun. Uusi graafinen ilme sekä ehdotus seurakuntayhtymän imagotavoitteiksi esitellään yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto keskustellee imagotavoitteista ja hyväksyy graafisen ilmeen Kouvolan seurakuntayhtymän uudeksi yhteiseksi ilmeeksi. Uusi ilme otetaan käyttöön vuoden 2009 alussa. Puheenjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kouvolan seurakuntayhtymän uuden graafisen ilmeen. Kirkkoneuvosto hyväksyi Kouvolan seurakuntayhtymän uuden graafisen ilmeen muilta osin paitsi Valkealan seurakunnan osalta käydään tarkentava keskustelu Pasi Jaskarin ja Valkealan edustajien kesken. Merkittiin, että Pasi Jaskari ja Jarkko Sibenberg poistuivat kokouksesta.

4 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) 69 Seurakunta-lehden toteutus vuonna 2009 Asiaa on käsitelty yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa , 47, jolloin se päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Seurakunta-lehden toteutuksesta vuonna 2009 on pyydetty tarjoukset seuraavilta kuudelta kustantajalta, joista kaikki ovat lähettäneet tarjouksen: Kouvolan Sanomat, Kotimaayhtiöiden viestintäpalvelut, Mainostoimisto Selekti, PK-lehti, Valkelan Sanomat Oy ja Vartti Kouvola. Lehtityöryhmän uudessa käsittelyssä on käynyt ilmi, että tarjouspyyntö sisältää olennaisia virheitä. Seurakuntayhtymän hankinta-asiamies Juhani Sipponen suosittelee, että hankinta keskeytetään ja aloitetaan uusi hankintamenettely vuonna Vuoden 2009 ensimmäisen Seurakunta-lehden numeron kustantamisesta on sovittu Mainostoimisto Selektin kanssa lehden nykyisen toimituskonseptin mukaisesti. Lehden jatkon osalta Seurakunta-lehden julkaiseminen on toteutettava kevät-/kesäkaudella 2009 väliaikaispäätöksellä. Tiedotuspäällikkö Laura Junkkari esittää, että lehti toteutetaan vuonna 2009 tammikuun numeron lisäksi kahden ilmestyvän numeron verran Mainostoimisto Selektissä nykyisen toimituskonseptin mukaisesti kunnes Seurakuntalehden uusi hankintamenettely on suoritettu loppuun. Lehden kustantamisesta ja ilmestymisaikataulusta sovitaan Mainostoimisto Selektin kanssa. Tiedotuspäällikkö Laura Junkkari ja hankinta-asiamies Juhani Sipponen selostavat asian yhteiselle kirkkoneuvostolle kokouksessa. Puheenjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää keskeyttää Seurakunta-lehden hankinnan tarjouspyynnön sisältämien virheiden takia. Kirkkoneuvosto päättää Seurakunta- lehden väliaikaisesta julkaisemisesta Mainostoimisto Selektin kautta lehden nykyisen toimituskonseptin mukaisesti. Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösehdotus. 70 Olavi Suutarin valtuustoaloite Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Olavi Suutari jätti kokouksessa seuraavan aloitteen: KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ, YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO Teimme Järvi-Anjalan kylien alueella vanhusten haastattelukyselyn palvelutarpeesta ja palveluiden saatavuudesta. Havaitsimme, että syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa on melkoinen joukko ihmisiä. Samoihin asioihin törmätään varmasti eripuolilla laajaa Kouvolan kaupunkia.

5 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) Olen esittänyt huoleni monissa yhteyksissä. Koska asia ei tunnu kuuluvan kenellekään, ehdotan, että selvitetään, onko edellytyksiä seurakuntiemme diakonien yhteistyölle Kouvolan kaupungissa perusturvatyötä tekevien kanssa. Onnistuessaan yhteistyö säästäisi resursseja, tiivistäisi turvaverkkoa ja mahdollistaisi Avun monelle syrjäytymisvaarassa olevalle. Olavi Suutari Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Seurakuntien diakoniatyön johtavat viranhaltijat ovat laatineet seuraavan lausunnon asiasta: Diakoniatyön yksi peruspilari on auttaa heitä, joita ei muulla tavoin auteta tai jotka eivät saa riittävästi apua. Diakoniatyön tehtävänä on myös etsiä piilossa olevaa hätää. Seurakuntien diakoniatyön kuva piirtyy arjessa paljolti viranhaltijan persoonan, osaamisen, koulutuksen, työkokemuksen ja arvomaailman kautta. Diakoniatyöntekijä tekee usein työtään yksin. Seurakuntien diakoniatyön sisältö riippuu paljon siitä, millainen diakoniatyöntekijä on seurakunnan palveluksessa. Myös seurakunnan koko vaikuttaa pienessä seurakunnassa diakoniatyöntekijä joutuu usein jakamaan työpanoksensa monille eri osa-alueille ja osallistumaan paljon myös muuhun seurakuntatyöhön. Suuremmissa seurakunnissa työntekijät voivat selkeämmin rajat työtään ja keskittyä varsinaiseen diakoniatyöhön. Kirkon kotimaiseen avustustoimintaan on tehty suositus. Siinä todetaan mm. että ensisijainen taloudellisen avun lähde on sosiaalitoimi. Diakonia-avustus ei voi korvata yhteiskunnan vastuuta. Jos avun tarvitsija ei saa hänelle lain mukaan kuuluvaa etuutta, tulee häntä auttaa sen hankkimisessa. Diakoniatyöntekijät joutuvatkin tänä päivänä yhä lisääntyvässä määrin laatimaan asiakkaiden kanssa avustusanomuksia, lähettämään asiakkaita sosiaalityöntekijän/sosiaaliasiamiehen luokse. Resurssien väheneminen sekä yhteiskunnan että seurakunnan puolella on johtanut myös yhä kiinteämpään verkostoitumiseen. Yhteistyön tavoitteena on parantaa asiakkaan kokonaistilannetta mahdollisimman pysyvästi. Lähtökohtana yhteistyölle on asiakkaan suostumus ja halu muutokseen. Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnat ovat rakenteeltaan hyvin erilaisia. Yhtymän hallintoa laadittaessa päätettiin, että seurakunnat jäävät itsenäiseksi ns. seurakunnan perustyön osalta. Tämä mahdollistaa diakoniatyön toimimisen jatkossakin ko. alueen tarpeiden mukaan. Diakoniatyöntekijät ovat jatkuvassa ja varsin kiinteässä yhteydessä yhteiskunnan virallisiin palveluntuottajiin. Uuden Kouvolan syntyminen velvoittaa yhä tiiviimpään yhteistyöhön tulevaisuudessa. Myös yhteistyö seurakuntien ja erilaisten järjestöjen sekä palvelujen tuottajien välillä on myös aktiivista. Eija Grönvall Vuokko Järvinen Hilkka Sormunen Diakoniatyön johtaja Johtava diakoniatyöntekijä Diakoni Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta Anjalankosken srk

6 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee diakoniaviranhaltijoiden lausunnon tiedokseen saatetuksi ja päättää jättää asian paikallisseurakuntien yhteistyönä hoidettavaksi. Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösehdotus. Merkittiin, että Eija Grönvall poistui kokouksesta. 71 Kiinteistöhallinnon organisaatio Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti , 19, hyväksyä seurakuntayhtymän viraston johtosäännön. Seurakuntayhtymän virasto muodostuu hallinto-osastosta ja yhteisen seurakuntatyön osastosta, joilla kummallakin on selkeä palvelutehtäväkokonaisuutensa. Hallinto-osasto muodostuu hallintopalveluista, henkilöstöpalveluista, talouspalveluista, kiinteistöpalveluista ja tietohallintopalveluista, jotka kaikki ovat laajoja osatoimintoja. Kiinteistöpalvelut muodostuu hautaus- ja puistopalveluista, rakentamis- ja kunnossapitopalveluista, keittiöpalveluista, vahtimestari- ja siivouspalveluista sekä leiri- ja kurssikeskuspalveluista. Kaikki kiinteistöpalvelujen viisi osatoimintoa ovat selkeitä oman alan erikoisosaamista vaativia palvelukokonaisuuksia, jotka edelleen jakautuvat alue-, tehtävä- tai kiinteistökohtaisiin toimintayksiköihin kuten esim. hautausmaa, kurssikeskus, kiinteistö jne. Kiinteistöhallinnon organisaatiossa on määritelty jokaiselle palvelukokonaisuudelle vastuualueet, tehtävät ja henkilöt. Tehtäväjaossa on osoitettu myös mihin talousarvion pääluokkaan palvelu kuuluu. Kiinteistöpalvelun johtajana toimii kiinteistöpäällikkö, jonka alaisuudessa on viiden palvelutoiminnon päälliköt sekä toimistosihteeri. Hautaus- ja puistopalveluita johtaa hautaustoimen päällikkö, jonka alaisuudessa ovat ylipuutarhuri, seurakuntapuutarhurit ja toimistosihteerit. Rakentamis- ja kunnossapitopalveluita tulee johtamaan rakennusmestari (virka tullaan perustamaan myöhemmin). Tähän palvelutoimintoon kuuluu ostopalveluna kiinteistökonsultti sekä työnjohtajana ja esimiehenä laitosmestari, jonka alaisuudessa ovat erityisammattimiehet. Keittiöpalveluita johtaa pääemäntä, jonka alaisuudessa ovat seurakuntaemännät. Vahtimestari- ja siivouspalveluilla ei ole tällä hetkellä päällikköä (avoin). Tämän palvelutoiminnon esimiehenä on laitosmestari, jonka alaisuudessa ovat ylivahtimestarit. Leiri- ja kurssikeskuspalveluja johtaa hallinnoinnin osalta pääemäntä, jonka alaisuudessa ovat kurssisihteeri ja emäntä.

7 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) Kiinteistöhallinnon organisaation tehtäväjako, tehtävät ja tehtävänimikkeet ovat liitteenä 1. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyi kokouksessaan kiinteistöpalvelun tarkennetun organisaation ja lähetti sen yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. Kiinteistöpäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saatetuksi liitteen 1 mukaisen Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelun organisaation. Merkittiin tiedoksi. 72 Hautauspalvelumaksut alkaen Hautaustoimilaki on tullut voimaan Laissa määrätään, että evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Laki edellyttää, että hautaustoimessa perityt maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Hautasijamaksut päättää KJ 17:5,3 mukaan yhteinen kirkkovaltuusto. Hautauspalveluista perittävät maksut päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntien hautaustoimen hinnoittelua yleiskirjeellä Nro 28/ Yleiskirjeellä kirkkohallitus pyrki selkeyttämään ja yhtenäistämään yksittäisten seurakuntien kovin erilaista hinnoittelukäytäntöä. Kouvolan rovastikunnan seurakuntien yhteistyöhankkeeseen kuuluneena osana on aiemmin selvitetty eri hinnastojen yhtenäistämistä. Hautaustoimen maksujen osalta asiaa on valmisteltu rovastikunnan yhteistyöprojektin ohjausryhmän asettamassa hinnastotyöryhmässä. Hinnastotyöryhmä laati asiasta mietinnön. Mietinnön pohjalta järjestettiin lääninrovastin kutsusta kokous, missä olivat läsnä rovastikunnan hautaustoimesta vastaavat viranhaltijat. Kokouksesta laadittiin muistio. Sekä hinnastotyöryhmän mietinnössä että järjestetyssä rovastikunnallisessa kokouksessa päädyttiin suosittamaan hinnastojen yhtenäistämistä. Hautauspalvelumaksuissa ei ole tavanomaisesti ollut eri seurakuntien välillä niin huomattavia hintaeroja kuin hautapaikkamaksuissa. Tästä johtuen hinnastotyöryhmän esitystä hautauspalvelumaksuiksi voidaan pitää toteutettavana. Hautauspalvelumaksuissa on myöskin kysymys yhteismitallisista työsuoritteista tai palveluksista. Perusteita erilaisten hintojen perimiseen ei ole. Hinnastotyöryhmän mietinnössä esitetään, että siunauskappelin käyttämisestä ev.lut. seurakuntaan kuulumattoman siunaustilaisuuden pitopaikkana ryhdytään perimään tilavuokrana 150 maksua. Hautauksen yhteydessä tehtävistä kivitöistä esitetään myöskin perittäväksi maksua.

8 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) Hautauspalvelumaksut on koottu arkkuhautausta ja tuhkahautausta koskeviksi kokonaisuuksiksi, jotka sisältävät haudan kaivun, peiton, peruskunnostuksen ja kylmiön käytön. Lisäksi hinnastossa on maksu kivitöistä silloin, kun ne on mahdollista suorittaa seurakuntayhtymän hautauspalvelun tekemänä, liite 2. Vertailu maksuista vuonna 2008 on liitteenä 3. Asiaa käsiteltiin kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan kokouksessa , 8. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyi ja lähetti edelleen kirkkoneuvostolle päätettäväksi hautaustoimen päällikön valmistelemat liitteessä 2 esitetyt hautauspalvelumaksut annettuun selvitykseen perustuen voimaantulevaksi lukien. Hautaustoimen päällikkö Antti Kurki selosti asiaa kokouksessa. Kiinteistöpäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä 2 esitetyt kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esittämät hautauspalvelumaksut voimaantuleviksi alkaen. Käsitteleminen: Hautaustoimen päällikkö Antti Kurki tarkensi liitteen 2 työtuntiveloitustekstiä seuraavasti: Työtuntiveloitus peritään hautauksen yhteydessä tehtävistä erikoistöistä kuten suurikokoisen hautakiven tai reunakiven poisottamisesta haudalta ja takaisin asentamisesta. Työtuntiveloitusta käytetään lisäksi hautakivien ja reunakivien oikaisupalvelusta sekä havutustyöstä tai muusta tehtävästä erityistyöstä. Esko Niemelä teki muutosesityksen, että sunnuntaihautauskorvaus poistetaan hautauspalvelumaksuista. Olavi Suutari kannatti Niemelän esitystä. Toimitettiin äänestys nimenhuudon mukaan. Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä äänestivät JAA. Niemelän esitystä kannattaneet äänestivät EI. Äänestystulos: JAA-ääniä 0, EI-ääniä 12, TYHJIÄ 0. Esko Niemelän esitys tuli hyväksytyksi. Hyväksyttiin kiinteistöpäällikön tekemä esitys muilta osin Antti Kurjen tekemin tarkennuksin paitsi sunnuntaihautauskorvaus päätettiin poistaa hautauspalvelumaksuista. 73 Hautapaikkamaksut alkaen Hautaustoimilaki on tullut voimaan Lain mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulee ylläpitää yleisiä hautausmaita. Laissa määrätään, että evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Hautasijamaksut päättää KJ 17:5,3 mukaan seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkovaltuusto.

9 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntien hautaustoimen hinnoittelua yleiskirjeellä Nro 28/ Yleiskirjeellä kirkkohallitus pyrki selkeyttämään ja yhtenäistämään yksittäisten seurakuntien kovin erilaista hinnoittelukäytäntöä. Kouvolan rovastikunnan seurakuntien yhteistyöhankkeeseen kuuluneena osana on aiemmin selvitetty eri hinnastojen yhtenäistämistä. Hautaustoimen maksujen osalta asiaa on valmisteltu rovastikunnan yhteistyöprojektin ohjausryhmän asettamassa hinnastotyöryhmässä. Hinnastotyöryhmä laati asiasta mietinnön. Mietinnön pohjalta järjestettiin lääninrovastin kutsusta kokous, missä olivat läsnä rovastikunnan hautaustoimesta vastaavat viranhaltijat. Kokouksesta laadittiin muistio. Sekä hinnastotyöryhmän mietinnössä että järjestetyssä rovastikunnallisessa kokouksessa päädyttiin suosittamaan hinnastojen yhtenäistämistä. Kouvolan seurakuntayhtymän alueella olevien seurakuntien arkkuhautapaikkamaksut ovat poikenneet toisistaan osittain huomattavasti. Uurnahautapaikkojen ja muistolehtoalueen maksut ovat olleet kuitenkin hyvin samansuuruisia. Hinnastotyöryhmän mietinnössä esitetyt maksusuositukset ovat siten joillekin alueen seurakunnille suurempia ja toisille pienempiä arkkuhautojen osalla. Riittävän tulonmuodostuksen saamiseksi, mutta toisaalta liian suuren hinnankorotuksen estämiseksi, hinnastoesitystä ei voitane suoraan toteuttaa mietinnön mukaisena. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta käsitteli asiaa hautaustoimen päällikön esityksen pohjalta. Hautapaikkamaksujen osalta tutkittiin kahta eri hinnastovaihtoehtoa: vaihtoehto 1 on liitteenä 4 ja vaihtoehto 2 liitteenä 5. Vaihtoehdossa 1 hinnat olisivat samat kaikilla seurakuntayhtymän alueella olevilla hautausmailla. Vaihtoehdossa 2 hintoja olisi porrastettu kahteen eri hinnoitteluluokkaan, jotka perustuvat seurakuntien aiemmin perimien maksujen suuruuteen. Tietyn siirtymäajan kuluttua hinnoittelu on sitten kuitenkin yhtenäistettävä seurakuntayhtymän alueella. Tämän vuoksi alemmaksi hinnoiteltua osuutta tulisi vuosittain ohjata esimerkiksi 25 % korotuksin yhtenäisten maksujen suuntaan, mikäli porrastettu hinnoittelumalli tulisi käyttöön. Vertailu maksuista vuonna 2008 on liitteenä 3. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti , 9, esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi liitteen 4 mukaista vaihtoehtoa 1. Johtokunnan jäsen Anton Kujala ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, jonka mukaan alkuvaiheessa tulisi edetä vaihtoehdon 2 mukaisesti. Johtokunta päätti myös esittää, että uudet hautapaikkamaksut otetaan käyttöön lukien ja että siihen saakka noudatetaan entisiä kuntakohtaisia hinnastoja. Hautaustoimen päällikkö Antti Kurki selosti asiaa kokouksessa. Kiinteistöpäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vaihtoehdon 1 mukaisen (liite 4) hautapaikkahinnaston otettavaksi käyttöön lukien ja että siihen saakka noudatetaan entisiä kuntakohtaisia hinnastoja. Käsitteleminen: Risto Rasimus teki muutosesityksen, että yhteinen kirkkoneuvosto päättäisi hyväksyä ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi vaihtoehdon 2 mukaisen (liite 5)

10 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) hautapaikkahinnaston otettavaksi käyttöön lukien ja että siihen saakka noudatetaan entisiä kuntakohtaisia hinnastoja. Leena Mänttäri kannatti Rasimuksen esitystä. Toimitettiin äänestys nimenhuudon mukaan. Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä äänestivät JAA. Rasimuksen esitystä kannattaneet äänestivät EI. Äänestystulos: JAA-ääniä 0, EI-ääniä 12, TYHJIÄ 0. Risto Rasimuksen esitys tuli hyväksytyksi. Puheenjohtaja tarkensi, että liitteen 5 hautausmaiden nimien perään lisätään sana alueella, esim. Jaalan kappelisrk:n alueella. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ja päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vaihtoehdon 2 mukaisen (liite 5) hautapaikkahinnaston otettavaksi käyttöön lukien ja että siihen saakka noudatetaan entisiä kuntakohtaisia hinnastoja. Merkittiin, että Antti Kurki poistui klo Johtoryhmän nimeäminen Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :n mukaan kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen johtoryhmän, johon kuuluvat yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämät seurakuntayhtymän viraston johtavat viranhaltijat. Johtoryhmän tehtävänä on käsitellä seurakuntayhtymän toimintaan, hallintoon ja talouteen kuuluvia yhteisiä asioita sekä kehittää yhteistyötä ja vuorovaikutusta seurakuntayhtymän sisällä ja seurakuntien sekä muiden yhteisöjen kanssa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kyseessä on siis elin, jonka tehtävänä on keskustella seurakuntayhtymän hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista. Käytännössä tämä tarkoittaa ennen muuta yhteiseen kirkkoneuvostoon tulevien asioiden ennakkokäsittelyä. Johtoryhmä ei ole päättävä viranomainen. Mikäli johtoryhmässä tehdään ratkaisuja, jotka vaativat päätöstä, päätöksen tekee viranhaltija delegointivaltuutuksensa nojalla. Ohjesääntö antaa kirkkoneuvostolle tehtäväksi määrätä ne johtavat viranhaltijat, jotka osallistuvat johtoryhmän työskentelyyn. Seurakuntayhtymän viraston johtosäännön 15 :n mukaan viraston johtavia viranhaltijoita ovat seuraavat: hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö, talouspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, tietohallintopäällikkö, yhteisen seurakuntatyön johtaja sekä viestintäpäällikkö. Johtoryhmässä on jo ohjesäännön nojalla kolme luottamushenkilöä ja yksi viranhaltija. Johtoryhmä ei saisi muodostua liian suuri, jolloin sen toimintakyky ja joustavuus saattaisivat kärsiä. Niinpä johtavien viranhaltijoiden määrän tulisi rajoittua kolmeen tai korkeintaan neljään. Toisaalta eri viranhaltijat voisivat toimia toistensa sijaisina johtoryhmässä. Eniten yhteisten hallintoelinten ratkaisua vaativia asioita valmistelevat hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö ja kiinteistöpäällikkö. Näiden

11 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) tulisi siksi olla johtoryhmän jäseniä. Lisäksi siihen tulisi nimittää yhteisen seurakuntatyön johtaja, joka hallinnoi keskusrekisteriä, seurakuntatoimistoja sekä viestintää ja yhteisiä seurakunnallisia työmuotoja. Muita esimiesasemassa olevia viranhaltijoita voitaisiin kutsua kokouksiin edellä mainittujen ollessa estyneinä tai sen mukaan kuin heidän alaansa liittyvistä asioista keskustellaan. Lisäksi johtoryhmän sihteerinä toimisi johtosääntönsä nojalla hallintosihteeri. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ohjesäännön 10 :n nojalla seurakuntayhtymän johtoryhmään seuraavien johtavien virkojen viranhaltijat: hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö sekä yhteisen seurakuntatyön johtaja. Edellä mainittujen ollessa estyneitä saapumasta johtoryhmän kokoukseen varalle nimetään seuraavien virkojen viranhaltijat tässä järjestyksessä: talouspäällikkö, viestintäpäällikkö, tietohallintopäällikkö. Johtoryhmän sihteeriksi kirkkoneuvosto määrää hallintosihteerin. Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösehdotus. 75 Edustajien nimeäminen johtokuntiin Yhteinen kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan henkilöstöpalvelun johtokunnan, 20 ja 21, sekä kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan, 22 ja 23. Johtokuntien johtosäännön 3 :n mukaisesti kokouksiin ovat oikeutettuja osallistumaan läsnäolo- ja puheoikeudella mm. yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Näiden lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto voi keskuudestaan valita johtokuntiin edustajansa. Hallintojohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee harkintansa mukaan keskuudestaan edustajan sekä henkilöstöpalvelun johtokuntaan että kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan. Henkilöstöpalvelun johtokuntaan valittiin yksimielisesti Leena Mänttäri ja kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan Päivi Takkinen. Merkittiin, että varapuheenjohtaja Risto Rasimus siirtyi johtamaan puhetta :ien ajaksi. 76 Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisterin perustaminen Kirkkojärjestyksen 16 luvun 2 :n mukaan keskusrekisterin perustamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Asiassa on pyydettävä seurakuntaneuvostojen tai seurakuntien omien kirkkovaltuustojen sekä kirkkohallituksen lausunto.

12 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) Keskusrekisterin avulla seurakunnat pitävät yllä yhteyksiä jäseniinsä ja varmistavat, että seurakuntalaisten elämän käännekohtiin liittyvät seurakunnan palvelut ovat jäsenten tiedossa ja saatavilla sekä asianmukaisesti järjestettyjä. Keskusrekisterissä hoidetaan mm. kaikkien Kouvolan ev.lut. seurakuntien jäsenluettelot (kirkonkirjat), avioliiton esteiden tutkinnat eli kuulutukset, virkatodistus- ja sukuselvityspalvelu, kirkollisten toimitusten rekisteröinnit (kaste, rippikoulu, avioliittoon vihkiminen, avioliiton kirkollinen siunaaminen) ja arkistointi. Seurakuntien kirkkovaltuustot ovat seurakuntayhtymän perussäännön hyväksyessään antaneet myönteisen lausunnon asiasta ja kirkkohallitus on antanut erillisen oman myönteisen lausuntonsa. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan seurakuntayhtymään perustetaan keskusrekisteri alkaen. Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösehdotus. 77 Työtehtävät ja tehtävien hoitajat seurakuntayhtymässä Seurakuntayhtymän aloittaessa toimintansa seurakunnan pysyväisluonteiset työsopimussuhteiset työntekijät siirretään heille soveltuviin yhtymän tehtäviin kirkkolain 13 luvun 2 :n mukaisesti. Pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada tehtäväänsä kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. Liitteenä 6 on taulukko yhtymään siirtyvistä tehtävistä ja tehtävien hoitajista. Heidän kanssaan tehdään työsopimus lukien. Työntekijöiden tehtävistä on kirkon virkaja työehtosopimuksen mukaisesti laadittu tehtävänkuvaukset, joiden perusteella tehtävien vaativuusryhmät määritellään. Taulukossa on erikseen merkitty määräaikaiset työsuhteet, jotka perustuvat siirtymäkauden työjärjestelyihin tai sijaisuuksiin. Ohjausryhmä on kokouksessaan päättänyt esittää, että viiden toiminnallisen sihteerin kanssa tehdään aluksi määräaikainen työsopimus kahdeksi vuodeksi ja asiaa tarkastellaan uudelleen, kun yhtymän toiminnot ovat vakiintuneet. Lisäksi taulukossa on avoimia tehtäviä, jotka tulee täyttää erikseen virkamies-päätöksillä. Kyseisiä tehtäviä ei ole täytetty aiemmin koska on odotettu Kouvolan seurakuntayhtymän käynnistymistä.

13 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) Henkilöstöpäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että taulukossa olevat työsopimussuhteiset työntekijät siirretään sarakkeessa 1 mainittuihin, heille soveltuviin tehtäviin lukien ja heidän kanssaan tehdään toistaiseksi voimassa oleva työsopimus; viiden toimistosihteerin ja kahden hauta- ja puistopalvelussa toimivan hautausmaiden työntekijän sekä erityisammattimiehen kanssa tehdään kahden vuoden määräaikaiset työsopimukset, ja asiaa tarkastellaan uudelleen, kun yhtymän toiminnot ovat vakiintuneet; kahden vahtimestarin ja yhden kiinteistötyöntekijän määräaikaiset työsuhteet perustuvat osa-aikaeläkkeellä olevan henkilöstön sijaisuuteen, ja työsopimukset tehdään siihen saakka kunnes vakinainen työntekijä jää eläkkeelle; taulukossa olevat avoimet toimet täytetään viranhaltijapäätöksillä ohje- ja johtosääntöjen mukaisesti. Hyväksyttiin henkilöstöpäällikön päätösehdotus. Merkittiin, että Esko Niemelä ei esteellisenä ottanut osaa asian käsittelyyn vaan poistui kokoushuoneesta. 78 Kotimaa lehden tilaaminen luottamushenkilöille Kotimaa on Suomen suurin kristillis-yhteiskunnallinen viikkolehti, joka yli 100 vuoden ajan on toiminut evankelisluterilaisen kirkon epävirallisena pää-äänenkannattajana. Seurakunnat ovat perinteisesti tilanneet Kotimaa-lehden keskeisten hallintoelintensä jäsenille ja viranhaltijoilleen. Kouvolan seurakuntayhtymän aloittaessa toimintansa tätä hyvää käytäntöä lienee syytä jatkaa. Lehden uutisointi ja keskustelut kattavat varsin laajasti kirkon koko kentän. Kaikkien yhtymän seurakuntien kirkkovaltuustojen ja kirkkoneuvostojen jäsenet ovat lehden aiemmin saaneet. Lisäksi lehti on tullut Anjalankosken ja Kouvolan seurakuntien tilintarkastajille. Yhteinen kirkkovaltuusto tulee lähiaikoina valitsemaan yhtymälle uudet tilintarkastajat toimikaudeksi Vuodelle 2009 Kotimaa-lehden normaali seurakuntahinta on 95 euroa vuosikerralta. Lehden mahdollinen tilaaminen viranhaltijoille ja työntekijöille käsitellään erikseen. Hallintojohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tilata Kotimaa-lehden Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvostojen varsinaisille jäsenille, yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisille ja varajäsenille sekä tilintarkastajille. Hyväksyttiin hallintojohtajan päätösehdotus.

14 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) 79 Varainhoitajan valinta Seurakuntayhtymän kassavarojen sijoituspalvelut tulee järjestää siten, että kassavarojen sijoittaminen mahdollisimman edullisesti ja tuottavasti on varmistettu. Varainhoitopalvelut on kilpailutettu pankki- ja maksuliikennepalveluista erillään, koska alalla on erikoistuneita toimijoita. Seurakunnilla on nyt näissä asioissa monia yhteistoimintakumppaneita. Varainhoitopalvelut eivät kuulu julkisista hankinnoista annettuun lakiin sisältyviin palveluihin, mutta ne on kuitenkin kilpailutettu hankintalain periaatteiden mukaisesti. Uudet sopimukset tulisi olla allekirjoitettuna mahdollisimman pian vuoden 2009 alussa. Tavoitteena on, että sopimus tehdään tehokkuussyistä kahden eri varainhoitajan kanssa. Seurakunnista on saatu tiedot kassavaroista ja sijoitettavasta varallisuudesta suurusluokan selvittämistä varten. Sen mukaan kassavaroja Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnilla on vuoden 2008 lopussa yhteensä noin 8,3 milj. euroa, josta hautainhoitorahastojen varoja on 2,3 milj. euroa. Lisäksi osa on shekkitilivarallisuutta, joka on pidettävä tilillä maksuvalmiuden varmistamiseksi. Tarjouspyyntö (liite 7) lähetettiin 24.10,2008 seuraaville yrityksille: Evli Pankki Oyj Handelsbanken Varainhoito OP-Pohjola Varainhoito Oy Seligson & Co Oyj SEB Gyllenberg Asset Management Oy Tapiola Varainhoito Oy Tarjousaika päättyi klo 15.00, johon mennessä tarjouksen jättivät Evli Pankki, OP Pohjola, Seligson & Co, SEB Gyllenberg ja Tapiola Varainhoito. Handelsbankenin tarjous oli päivätty ja se saapui Tätä myöhässä ollutta tarjousta ei otettu huomioon. Avauspöytäkirja ja tarjoukset ovat esillä kokouksessa. Jatkovalmistelusta vastasivat hallintojohtaja Olli Johansson ja hankinta-asiamies Juhani Sipponen. Tarjousten perusteella on tehty yhdistelmätaulukko pisteytyksistä perusteluineen (liite 8). Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 :n mukaan hallintojohtajan tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän kassavarojen sijoitustoiminnasta yhteisen kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa. Hallintojohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) hylätä myöhässä saapuneen Handelsbanken Varainhoidon tarjouksen ja 2) tehdä sopimukset varainhoidosta parhaat pistemäärät saavuttaneiden Seligson & Co Oyj:n ja SEB Gyllenberg Asset Management Oy:n kanssa. Hyväksyttiin hallintojohtajan päätösehdotus.

15 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) 80 Kassavarojen vastuullisen sijoittamisen ohjeet Kirkkohallitus on julkaissut vuonna 2007 päivitetyt ohjeet kirkon sijoitustoiminnasta. Ohjeissa pyritään selvittämään, miten eettinen näkökulma sijoitustoiminnassa voidaan käytännössä ottaa huomioon. Tavoitteena oli vastata konkreettisiin käytännön kysymyksiin ja kartoittaa vaihtoehtoisia yhteiskuntavastuullisuuden arviointitapoja sekä ottaa kantaa niiden soveltuvuuteen kirkon sijoitustoiminnassa. Lisäksi tavoitteena oli luoda kirkolle omistajaohjausperiaatteet. Liitteenä 9 olevat kirkon vastuullisen sijoittamisen ohjeet ovat päivitys vuonna 1999 julkaistuihin kirkon sijoitustoiminnan eettisiin periaatteisiin. Nykyään pystytään täsmällisemmin erittelemään sitä, miten eettinen näkökulma sijoitustoiminnassa voidaan käytännössä ottaa huomioon. Nämä ohjeet on osittain laadittu yhteistyössä Ruotsin kirkon kanssa. Kirkon vastuullisen sijoittamisen ohjeiden tarkoituksena on pitää yllä keskustelua sijoittamisen etiikasta ja toimia myös yleisenä virike- ja tietolähteenä vastuullisen sijoittamisen periaatteita sovellettaessa. Ohjeet linjaavat kirkon vastuullisen sijoittamisen toimintaa lähivuosiksi, mutta ne ovat samalla puheenvuoro vastuullisesta sijoitustoiminnasta. Varojen sijoittamisessa on otettava huomioon kassan likviditeettivaatimukset kulloisessakin tilanteessa. Esimerkiksi palkanmaksupäivät, kirkon keskusrahastomaksujen eräpäivät, suurehkoja menoja vaativat hankinnat, rakennus- ja korjaustyöt sekä verotilitysten ajankohdat, erityisesti maksuunpanotilityksen ajankohta, vaikuttavat sijoitettavan määrän suuruuteen. Pankin maksuliikennetilillä tulee pitää päivittäisen maksuvalmiuden ylläpitämiseen tarkoitetut riittävät käteisvarat. Seurakuntien sijoitusfilosofia on perinteisesti ollut erittäin varovainen ja konservatiivinen. Huonoina aikoina on vältytty suurilta sijoitustappioilta, ja hyvien aikojen tuotot ovat vastaavasti jääneet suhteellisen alhaisiksi. Erityisesti hautainhoitorahaston ollessa melko suuri varainhoitajien tulee kuitenkin jatkuvasti etsiä uusia sijoitusvälineitä. Näiden tulee olla paremman tuoton ohella myös eettisesti hyväksyttäviä ja tuotoiltaan riittävän hyviä. Tuottovaatimuksen kasvaessa riskikin kasvaa. Kirkon suurin tulolähde ovat verotulot. Hautainhoitorahaston toiminta on taas riippuvainen sijoitusten onnistumisesta. Hautainhoitorahaston sijoitushorisontti on myös melko pitkä, 10 vuotta. Sijoitusstrategian valinnassa on aina ensin vastattava seuraaviin kysymyksiin: 1. Kuinka pitkäksi aikaa sijoitamme? 2. Mitä tavoittelemme sijoituksellamme? 3. Mitä velvoitteita meillä on? 4. Mikä on riskinsietokykymme? 5. Mihin voimme sijoittaa? Seuraavia vastauksia voidaan esittää: 1) Kun sijoitusaika on 1 2 vuotta, strategian on oltava varovainen, jolloin käytämme paljon korkosijoituksia. Kun tähtäin on 2 4 vuoden päässä, voimme harjoittaa

16 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) tasapainoista sijoitustoimintaa käyttämällä paljon korkosijoituksia ja sen lisäksi jonkin verran osakesijoituksia. Kun horisontti on kauempana kuin 4 vuoden päässä, osakkeiden määrä voi jo olla suurempi kuin korkosijoitusten, jolloin historian mukaan sijoitusten kasvukin saattaa olla merkittävä. 2) Sijoitustoiminnan tuottotavoitteena voidaan pitää minimissään hyvän inflaatiosuojan antavaa tuottoa. Kun seurakuntien veronsaajan asemaa on viime vuosina valtiovallankin taholta määrätietoisesti pyritty heikentämään, yhä tärkeämmäksi on tullut myös riittävän lisätuoton saaminen sijoitustoiminnan kautta. 3) Seurakunnan on jo kirkkolain perusteella huolehdittava tinkimättömästi Jumalan sanan julistamisesta, sakramenttien jakamisesta ja sen on muutenkin toimittava kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Niinpä seurakunta ei saisi sijoitustoiminnassaankaan ehdoin tahdoin tukea sellaista elinkeino- tai muuta toimintaa, joka on ristiriidassa kirkon perustehtävän kanssa. 4) Riskit on hajautettava oikein. Kaikkia rahoja ei saa panna samaan paikkaan. Kiinteistöissä ja osakkeissa riskit ovat suurimmat. Matalan riskin korkopapereiden pieni tuotto taas ei pitkällä tähtäyksellä ole tyydyttävä. Pankkitalletusten riski on pienin, mutta korkotuotto on yleensä alhainen vaikka tämä ei viime kuukausina nähdyn perusteella aina pidäkään paikkansa. Tuoton ohella on hyväksyttävä jonkin tasoinen ajoittainen tappio. Näin on viime kuukausina käynyt erityisesti osakesijoituksille. 5) Seurakunnalla ei ole resursseja jatkuvasti päivittäin seurata osake- ja rahamarkkinoiden kehitystä. Niinpä on turvauduttava asiantuntijoiden apuun. Koska myöskään sijoitettava määrä ei ole markkinamielessä suuri, on huolehdittava tasapainoisesta hajauttamisesta mahdollisimman edullisesti. Tähän ongelmaan on tarjolla varainhoitoyrityksiä, jotka ovat erikoistuneet palvelemaan varoja hallinnoivia institutionaalisia sijoittajia. Nämä huolehtivat varojen hajautetusta sijoittamisesta osakkeisiin ja korkoa tuottaviin arvopapereihin siten, että varat hajautetaan koti- ja ulkomaisille osake- ja korkomarkkinoille kulloistenkin tuottoodotusten mukaan. Myös sijoitusten eettiseen puoleen on tällöin kiinnitettävä erityistä huomiota. Varainhoitajan on oltava Rahoitustarkastuksen ja muun julkisen valvonnan alainen. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 :n mukaan hallintojohtajan tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän kassavarojen sijoitustoiminnasta yhteisen kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saatetuksi liitteessä 9 esitetyt kirkon vastuullisen sijoittamisen ohjeet ja päättää, että Kouvolan seurakuntayhtymän rahavaroja voidaan sijoittaa valittujen varainhoitajien esittämiin sijoitusinstrumentteihin siten, että hautainhoitorahaston varoista keskimäärin enintään puolet ja muista rahavaroista keskimäärin enintään yksi kolmasosa on sijoitettu koti- tai ulkomaisiin osakkeisiin. Sijoitustoiminnassa varainhoitajan on riittävästi otettava huomioon kirkon toiminnan lähtökohdista nousevat eettiset vaatimukset, jotka on julkaistu kirkon vastuullisen sijoittamisen ohjeissa. Merkittiin tiedoksi.

17 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) 81 Vakuutusyhtiön valinta Anjalankosken, Elimäen, Jaalan, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat yhdistyvät lukien muodostaen Kouvolan seurakuntayhtymän. Kouvolan seurakuntayhtymä on päättänyt vahinkovakuutuksien kilpailuttamisesta uudelle seurakuntakuntayhtymälle vuodelle Kouvolan seurakuntayhtymän jokaisen seurakunnan vakuutukset ovat nykyään Pohjola Vakuutuksessa. Rakennemuutoksen yhteydessä tilanne on arvioitava uudelleen. Niinpä sekä omaisuusriski- että henkilö- ja henkilöstövakuutuksista on pyydetty viideltä vakuutusyhtiöltä. Koska kyseessä on laaja ja monitahoinen kokonaisuus, kilpailutuksessa on käytetty apuna vahinkoriskialaan perehtynyttä konsulttiyritystä, jonka valitsi seurakuntien talousvastaavien työryhmä. Kilpailutuksen valmistelusta vastasi talouspäällikkö Juhani Sipponen. Vakuutuspalvelujen kilpailuttamisen konsultiksi valittiin Marsh Oy, joka on tehnyt asiasta jäljempänä selostetun selvityksen. Kun vakuutusyhtiöstä on tehty päätös, asiointi tapahtuu suoraan seurakuntayhtymän ja kyseisen yhtiön kesken, jolloin konsulttia ei enää käytetä. Marsh Oy on syyskuussa 2008 käydyissä neuvotteluissa ja haastatteluissa Kouvolan seurakuntayhtymän edustajien kanssa käynyt läpi yhtymän vakuutustarpeen sekä sopinut laadittavan tarjouspyynnön sisällöstä. Vakuutusturvan kilpailutukseen osallistuivat seuraavat Marsh Oy:n asiantuntijat: Jouni Pekkala (lakisääteinen tapaturmavakuutus) puh ja Jaana Porrassalmi (muut vakuutukset) puh Marsh Oy on pyytänyt vakuutustarjouksia seuraavilta vakuutusyhtiöiltä: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Pohjola Vakuutus Oy Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Määräaikaan klo mennessä tarjouksen ovat jättäneet If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ja Pohjola Vakuutus Oy. Fennia, Tapiola ja Veritas ovat tarjousajan kuluessa ilmoittaneet kirjallisesti, etteivät jätä tarjousta. Marsh Oy järjesti tarjousten avaustilaisuuden Avaustilaisuudesta laadittiin pöytäkirja. Avaustilaisuudessa tarkistettiin tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Molemmat tarjoukset hyväksyttiin varsinaiseen tarjousten vertailuun. Avauspöytäkirja on liitteenä 10. Marsh Oy:n laatimassa tarjouspyynnössä on tarjouksen valintaperusteena käytetty kokonaistaloudellista edullisuutta. Tarjouspyynnössä on mainittu ne arviointikriteerit, joihin valinnassa kiinnitetään huomiota sekä kunkin valintakriteerin painoarvo prosenttilukuna. Marsh Oy on laatinut saapuneiden tarjousten osalta vertailutaulukon, jossa on kunkin arviointikriteerin osalta mainittu tarjoajien saamat pisteet. Eri tarjoajien väliset piste-erot on perusteltu erikseen arviointikriteerikohtaisesti. Tarjousten tarkat pisteytykset selostetaan liitteessä 11.

18 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) Suositusta antaessaan Marsh Oy on ottanut huomioon tarjoajien saamat arviointikriteerikohtaiset ja prosentuaalisen painoarvon mukaan painotetut pisteet. Suurimman kokonaispistemäärän saanut tarjous edustaa Marsh Oy:n näkemyksen mukaan kokonaistaloudellisesti edullisinta vakuutusratkaisua. Koska tarjouspyyntö on sisältänyt omaisuusvakuutuksessa omavastuiden osalta vaihtoehtoisia vakuutusratkaisuja, on Marsh Oy ottanut jatkovertailuun sen vaihtoehdon, joka Marsh Oy:n mielestä vastaa parhaiten Kouvolan seurakuntayhtymä tarpeita. Koska korkeamman omavastuun tuottama vakuutusmaksusäästö ei ole riittävä huomioon ottaen vakuutuksenottajan vahinkotilasto, niin Marsh Oy suosittelee Kouvolan seurakuntayhtymän valittavaksi pienempää euron omavastuun vaihtoehtoa omaisuusvakuutuksessa. Marsh Oy:n laatima tarjousvertailu käytiin läpi talousvastaavien kokouksessa vakuutuslajeittain. Kouvolan seurakuntayhtymä sai Marshin laatimat dokumentit: vertailuperusteet, vakuutuskilpailutuksen yhteenveto ja suositus sekä tarjoajien tarjoukset vakuutusehtoineen. Valintapisteet jakautuvat seuraavasti: IF Pohjola Lakisääteinen tapaturmavakuutus (20 %) 1,899 2,000 Muiden vakuutusten sisältö (30 %) 2,879 3,000 Vakuutusmaksut (50 %) 4,926 5,000 Yhteensä 9,704 10,000 Näillä perusteilla Marsh Oy suosittelee Kouvolan seurakuntayhtymän valittavaksi Pohjola Vakuutus Oy:n ratkaisuja. Hankintapäätös voidaan lähettää tätä kirkkoneuvoston kokousta seuraavalla viikolla tiedoksi tarjoajille. Hankintapäätöksen tiedoksisaamisesta valitusaika on 21 päivää, jonka jälkeen hankintasopimus voidaan tehdä vakuuttajan kanssa. Tämän vuoksi hankintasopimusta ei ehdittäne allekirjoittaa ennen Hankintapäätöksen jälkeen Marsh:n edustaja Jaana Porrassalmi käy keskustelut valitun vakuuttajan kanssa, millä aikataululla vakuutusturvan mukaiset vakuutukset saadaan voimaan. Tämän jälkeen seurakuntayhtymä tekee hankintamenettelylain mukaisen jälki-ilmoituksen asiassa. Talouspäällikön esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita Marsh Oy:n suosituksen mukaisesti Kouvolan seurakuntayhtymän vahinkovakuutusyhtiöksi Pohjola Vakuutus Oy:n lukien. Talouspäällikön muutettu päätösehdotus: Vakuutusyhtiöksi valitaan Marsh Oy:n suosituksen mukaisesti Pohjola Vahinkovakuutusyhtiö. Omavastuu määräksi valitaan 2000 euroa. Lisäturvana esitetään valittavaksi keskeytysvakuutus, oikeusturvavakuutus ja vapaa-ajan ryhmävakuutus.

19 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) Hyväksyttiin talouspäällikön muutettu päätösehdotus. 82 Seurakuntayhtymän strategiasuunnittelun välimietintö Ohjausryhmän perustama strategiatoimikunta on työskennellyt syksyn aikana. Työ on kesken, mutta toimikunta on laatinut välimietinnön tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Nyt ensimmäistä Kouvolan seurakuntayhtymän strategiaa luotaessa toimikunta toteaa, että tämä on siirtymävaiheen strategia vuosille , jota ajan kuluessa tullaan täydentämään. Kukin seurakunta voi vuonna 2009 toimia laatimiensa suunnitelmien mukaisesti. Välimietintö on liitteenä 12. Strategiasuunnittelutoimikunnassa ovat työskennelleet puheenjohtajana Kuusankosken kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuula Rikala sekä jäseninä hiippakuntadekaani Ouri Mattila Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulista, lääninrovasti Juhani Huovila, Anjalankosken seurakunta, hallintojohtaja Olli Johansson, Kouvolan seurakunta, talousjohtaja Markku Paavola, Kuusankosken seurakunta, talouspäällikkö Riitta Lonka, Anjalankosken seurakunta, Anjalankosken kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannele Viljakainen ja Kuusankosken kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Irma Ratasvuori. Sihteerinä on ollut toimistosihteeri Kirsi Valapuro Kouvolan seurakunnasta. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saatetuksi strategiatyöryhmän välimietinnön. Merkittiin tiedoksi. 83 Työympäristötoimikunta ja työnantajaedustajan valinta Kirkon työmarkkinajärjestön yleiskirjeessä A 8/2008 on todettu kirkon pääsopijaosapuolten yhteisenä kantana, että seurakuntayhtymäliitoksissa luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimikaudesta voidaan paikallisesti sopia siten, että vanhojen seurakuntien luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut voivat jatkaa tehtävässään toimikautensa loppuun. Poikkeusjärjestely edellyttää paikallista yhteisymmärrystä, mutta pääsopijaosapuolet suosittelevat poikkeusjärjestelymahdollisuuden hyödyntämistä. Poikkeusjärjestelyllä pyritään siihen, että seurakuntaliitostilanteessa henkilöstön ja työnantajan yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa ja henkilöstöllä on mahdollisuus toimia muutostilanteessa yhteistyössä tuttujen toimijoiden kanssa. Siten voidaan rakentaa ja ylläpitää muutosprosessissa luottamusta eri osapuolten kesken. Seurakuntien luottamusmiesten ja palkka-asiamiesten kanssa käydyssä yhteisessä neuvottelussa sovittiin, että seurakuntien viisi työsuojeluvaltuutettua ja kolme

20 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ (23) pääsopijajärjestöjen valitsemaa luottamusmiestä toimivat työympäristötoimikunnassa vuoden 2009 loppuun saakka. Luottamusmiesten toimikaudet päättyvät vuoden 2009 lopussa ja uudet luottamusmiehet valitaan seurakuntayhtymässä syksyllä Vastaavasti kirkon alan työsuojeluvaltuutettujen nelivuotinen toimikausi päättyy vuoden 2009 lopussa ja työsuojeluvaalit pidetään syksyllä Lisäksi työsuojeluvaltuutetut sekä varavaltuutetut ja pääsopijajärjestöjen luottamusmiehet valitsivat käydyissä neuvotteluissa yksimielisesti yhden henkilöstöedustajan. Työympäristötoimikunnan kokoonpano määräytyy yhteistoiminnasta seurakunnassa solmitun yleissopimuksen 14 :n mukaisesti. Yleissopimuksen mukaan työympäristötoimikunnan maksimikoko on 12 henkilöä. Työnantajan ja työntekijöiden suhteellisten osuuksien toimikunnassa tulee kuitenkin olla pääsäännön mukaisia eli työntekijöiden edustajia kolme neljäsosaa ja työnantajan edustajia yksi neljäsosa. Työympäristötoimikunnan työnantajan edustajia seurakuntayhtymässä ovat siihen kuuluvien seurakuntien kirkkoherrojen valitsema kirkkoherrajäsen, työsuojelupäällikkö ja lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston valitsema työnantajaedustaja. Työympäristötoimikunta: Nimi Nimike Työpaikka Nina Häkkinen toimistosihteeri henkilöstöpalvelut Raila Rantala seurakuntapuutarhuri hauta- ja puistopalvelut Marjo Kujala diakonissa Valkealan seurakunta Eija Mäkelä ylivahtimestari vahtimestari- ja siivouspalvelut Jaana Mäkelä lastenohjaaja Kouvolan seurakunta Timo Vikman kanttori Kuusankosken seurakunta Aira Vedenpää- Kakkori lastenohjaaja Kouvolan seurakunta Matti Mustikkamaa laitosmies-vahtimestari vahtimestari- ja siivouspalvelut Merja Larvi kappalainen Valkealan seurakunta Riitta Lonka henkilöstöpäällikkö työsuojelupäällikkö Kimmo Ylikangas kirkkoherra Kuusankoski Yht. kn:n valitsema edustaja Henkilöstöpäällikön esitys: Henkilöstöpalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle yhden työnantajaedustajan valitsemista työympäristötoimikuntaan, joka on seurakunnan palveluksessa oleva henkilö. Käsitteleminen: Henkilöstöpäällikkö Riitta Lonka korjasi esittelytekstissä työympäristötoimikunnan henkilöluettelossa olevan virheen: Merja Larvin nimi poistetaan luettelosta ja tilalle merkitään perheneuvoja Sirkka Laine, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen valitsema henkilöstöedustaja. Kirkkoneuvosto nimesi työnantajaedustajaksi työympäristötoimikuntaan yhteisen seurakuntatyön johtajan Markku Komulaisen.

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 20.01.2015 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2012 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.11.2012 klo 17.00-18.30 Paikka Ummeljoen kyläkirkkoa Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 4.1.2017 klo 17.00 - Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 10/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 20.10 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/2015 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo 16.30 16.45 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 20.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj. Huuskonen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 20.01.2017 aika torstaina 26.01.2017 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 2 / 2017

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA /

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA / 1 / 7 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, pj. Grönlund Reino, jäsen, estynyt

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2015 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.3.2015 klo 17.00-19.13 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.11.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.11.2016 klo 16.30-18.47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Torstaina 15.9.2016 klo 18.15-21.15 Paikka Ylöjärven seurakuntakeskus, neuvotteluhuone Arkki Jorma Rienoja Risto Holma Olli

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 7/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Ahola Pekka Halme

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto 2012-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 17.00-18.03 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.49 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 99 Ainali

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p /

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p / JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 / 2016 1 AIKA To 20.10.2016 klo 17.05 19.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 83 Kokouksen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Könönpellon seurakuntatalo. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Könönpellon seurakuntatalo. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 11.1.2017 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 10.1.2017 klo 18.00 18.25 Paikka Könönpellon seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aika 13.12.2016 kello 18.30 19.05 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Hakala Pentti Ilmarinen Liisa Kiukkonen Sirpa Kivistö Jukka Kostamo Pirkko Kuvamo Pirkko Lehtonen Riitta

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 3/2016 Kokousaika Tiistai 17.5.2016 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 29 Kokouksen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Riikonen Kyösti jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Riikonen Kyösti jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2016 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.4.2016 klo 17.00-19.25 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 24.9.2015 klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola puheenjohtaja Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ:

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: 4.1.2016 kello 18:00 PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu - poissa Hannu

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantaina 13.6.2016 klo 15 - Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi Osallistujat: Osallistujat Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2011 Sivu 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 20.18 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., poistuneena

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2013 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21. päivänä helmikuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA keskiviikko klo 18.30 19.40 PAIKKA Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Karvonen, Taina vt. kappalainen, puheenjohtaja (x) Hanski, Liisa

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot