Sisä-Suomen poliisilaitos Poliisihallituksen määräyksen Dnro 2020/2011/2155 mukainen aineisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisä-Suomen poliisilaitos 26.11.2015. Poliisihallituksen määräyksen 7.6.2011 Dnro 2020/2011/2155 mukainen aineisto"

Transkriptio

1 Ampuma-asekouluttajakoulutuksen koulutusaineisto Sisä-Suomen poliisilaitos Poliisihallituksen määräyksen Dnro 2020/2011/2155 mukainen aineisto

2 Koulutuksen sisältö I. Ampuma-aselain yleisiä säännöksiä, erityisesti koskien aseen hankintaa ja hallussapitoa II. III. IV. Ampuma-aseiden turvallinen käsittely Ampuma-aseiden turvallinen säilyttäminen Ampuma-asekouluttajan oikeudet ja velvollisuudet V. Ampuma-asekouluttajana toimiminen 2

3 I Opetusaihekokonaisuus ampumaaselain tärkeimmät säännökset 3

4 Ampuma-aseen hankinta Ampuma-aseen hankinta edellyttää aina poliisin myöntämää lupaa aseen hankintaan Aseen hankinnan yhteydessä poliisi arvioi: Onko hakijalla lain mukainen hyväksyttävä käyttötarkoitus? Täyttääkö hankittava ase lain aseelle asetettavat edellytykset? Täyttääkö hakija hankkimisluvan saajalle asetettavat edellytykset? Edellytykset poikkeavat toisistaan jonkin verran riippuen siitä, onko hankkijana luonnollinen henkilö vai yhteisö. 4

5 Hyväksyttävät käyttötarkoitukset Hyväksyttävät käyttötarkoitukset aseen hankinnalle: Metsästys Ampumaurheilu ja -harrastus Työ, jossa se on välttämätön Näytös, kuvaus tai muu vastaava esitys Museossa tai kokoelmassa pitäminen Muistoesineenä säilyttäminen Merkinanto 15 vaan ei 18 vuotta täyttäneen henkilön ampuma-aseen säilyttäminen ja kuljettaminen 5

6 Hankittavalle aseelle asetettavat Hankittava ampuma-ase: edellytykset Ei saa olla ilmoitettuun käyttötarkoitukseen tarpeettoman Tulivoimainen, tai Tehokas Arvio tehdään pääasiassa lipaskapasiteetin ja kaliiperin perusteella Tulee soveltua ilmoitettuun käyttötarkoitukseen hyvin 6

7 Hakijalle asetettavat edellytykset Hankkimislupa voidaan antaa 18 vuotta täyttäneelle luonnolliselle henkilölle, jota terveydentilansa ja käyttäytymisensä perusteella on pidettävä sopivana pitämään hallussaan ampuma-aseita. Terveydentilaa arvioidaan yleensä mielenterveyden osalta Soveltuvuustesti, joka jokaisen soveltuvuutta edellyttävän luvan hakijan on suoritettava 3 v välein hankkiessaan uutta aselupaa Poliisin uudet tiedonsaantioikeudet helpottavat jonkin verran arvion tekemistä Vain vakavat fyysiset vammat voivat olla esteenä aseluvan myöntämiseen. 7

8 Käyttäytymisen soveltuvuutta arvioidaan lähtökohtaisesti poliisin rekistereistä ilmenevien tietojen perusteella. Linjauksia soveltuvuuden arvioinnissa: HaO + KHO oikeuskäytäntö EAO:n ratkaisut Hakijalle asetettavat edellytykset Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje POHA:n laillisuusvalvonnan linjaukset 8

9 Hankkimislupa ja hallussapitolupa Hankkimislupa on voimassa 6 kk Hankkimislupa oikeuttaa pitämään hallussa sen nojalla hankittua asetta max. 30 pv aseen hankinnan jälkeen. Hallussapitolupaa on haettava hankkimisluvan voimassa ollessa Hallussapitolupa haettava viimeistään 30 pv:n kuluessa aseen hankinnasta Hallussapitolupaa ei voi hakea ennen aseen hankintaa 9

10 Hallussapitolupa Hallussapitolupa voimassa toistaiseksi tai määräajan Pääsääntönä toistaiseksi voimassa oleva lupa Määräaikaisuus edellyttää erityisiä syitä Työperusteinen ja ns. huoltajan lupa aina määräaikaisia. Hallussapitolupa oikeuttaa luvan mukaisen aseen hallussapitoon 10

11 Rinnakkaislupa Aseen hallussapitoon voidaan myöntää rinnakkaislupa Hallussapitolupa myönnetään aseen omistajalle Rinnakkaislupa myönnetään sille, joka hallussapitoluvan haltijan suostumuksella saa pitää asetta hallussaan Rinnakkaislupa voidaan myöntää luonnollisen henkilön tai yhteisön omistamaan aseeseen Rinnakkaisluvan myöntämisen perusteet ovat samat kuin hankkimisluvan Käyttötarkoituksen, Aseen soveltuvuuden, 11

12 Rinnakkaislupa Henkilökohtaisen soveltuvuuden osalta Voidaan toisin kuin hallussapitolupa myöntää metsästys- ja ampumaurheiluperusteella jo 15 vuotta täyttäneelle muuhun kuin käsi- tai mustaruutiaseeseen Rinnakkaislupa on aina määräaikainen Rinnakkaislupa voimassa max. 10 v Käsiaseelle myönnettävä max. 5 v Rinnakkaislupa voimassa kuitenkin enintään pääluvan voimassaoloajan Rinnakkaisluvan voimassaolo on koko sen voimassaoloajan riippuvainen pääluvanhaltijan suostumuksesta ja hallussapitoluvan voimassaolosta. 12

13 Rinnakkaislupa Lupa oikeuttaa sen voimassaoloajan aseen hallussapitoon kuten hallussapitolupa 13

14 Käsiaseen hankinnan erityispiirteet AAseL 6 2 mom. 4-7 mukainen ase eli pistooli, pienoispistooli, revolveri ja pienoisrevolveri = tässä esityksessä käsiase 20 vuoden ikäraja käsiaseluville Koskee kaikkia ja kaikilla perusteilla haettuja lupia, jotka oikeuttavat pitämään hallussa käsiasetta tai se luvanvaraisia osia Poikkeuksena vain rinnakkaislupa käsiaseelle 14

15 Käsiaseen hankinnan erityispiirteet Hankkimislupa käsiaseelle ampumaurheilua ja - harrastusta varten voidaan antaa luonnolliselle henkilölle vain: 1. jos henkilö esittää luotettavan selvityksen harrastuksestaan, johon hankittavaa asetta käytetään, ja 2. yhdistyslain 4 :n mukaisen yhdistyksen ampuma-asekouluttajan todistuksen vähintään 2 vuotta kestäneestä aktiivisesta ampumaurheiluharrastuksesta 15

16 Käsiaseen hankinnan erityispiirteet HE 183/1997 AAseL 43 :n 2 mom. osalta: Säännöksessä ei edellytettäisi, että luvan saamisen edellytyksenä olisi mahdollista vain varsinaisen kilpaammunnan perusteella. Riittävänä olisi pidettävä myös jonkin kilpa-ammunnan lajin aktiivista harrastamista, vaikkei luvan hakijalla olisikaan tarkoitusta osallistua varsinaisiin kilpailuihin. Satunnaista maaliin ampumista ei kuitenkaan voitaisi pitää momentissa tarkoitettuna ampumaharrastuksena, vaan ampumaharrastuksen tulisi käsittää jonkin sellaisen lajin aktiivista harrastamista, jossa järjestetään kilpailuja. 16

17 Käsiaseen hankinnan erityispiirteet Esimerkki 1: A osoittaa ampuma-asekouluttajan todistuksella harrastaneensa ilmapistooliammuntaa ja Urheilupistooliammuntaa Hakee nyt hankkimislupaa.45 cal pistoolille practical -ammuntaa varten, jonka aikoo aloittaa luvan saatuaan. Lupaa EI voida myöntää, vaikka A on harrastanut ampumaurheilua yli 2 v, koska A:lla ei vielä ole harrastusta, jossa hankittava ase olisi tarpeen. 17

18 Esimerkki 2: Käsiaseen hankinnan erityispiirteet A osoittaa ampuma-asekouluttajan todistuksella harrastaneensa ilmapistooliammuntaa ja Urheilupistooliammuntaa Hakee nyt hankkimislupaa.22 cal pistoolille urheilupistooliammuntaa varten, jota aikoo jatkaa luvan saatuaan. Lupa voidaan myöntää, koska on harrastanut väh. 2 v. ampumaurheilua ja hänellä on harrastus, jossa. 22 cal pistooli on tarpeen 18

19 Käsiaseen hallussapitoluvan määräaikaisuus Ensimmäinen hallussapitolupa käsiaseeseen metsästystä, ampumaurheilua / -harrastusta ja näytöstä yms. varten annetaan max. 5 vuodeksi. Jos hakijalla ennen myönnetty voimassaoleva jonkin käsiaseen hallussapitoon oikeuttava hallussapitolupa, ei sääntöä sovelleta. Jos hakijalla ennen myönnetty jokin käsiaseen hallussapitoon oikeuttava rinnakkaislupa, 5 v. sääntöä sovelletaan Kaikki tänä aikana annettavat käsiaseiden hallussapitoluvat päättyvät samaan aikaan. 19

20 Käsiaseluvan määräaikaisuus Esimerkki 1: A:n 1. hallussapitolupa pienoispistooliin myönnetään > lupa voimassa max saakka. A. hakee hallussapitolupaa uuteen pistooliin > lupa voimassa max Esimerkki 2: A:lla määräaikainen lupa pienoispistooliin, joka myönnetty ennen ja joka päättyy A hakee hallussapitolupaa pistooliin > lupa voimassa toistaiseksi. 20

21 Käsiaseluvan määräaikaisuus Ensimmäisen 5 v määräaikaisuuden jälkeen luvat myönnetään niitä uudistettaessa olemaan voimassa toistaiseksi. Esimerkki: A:n 1. hallussapitolupa pienoispistooliin myönnetty > lupa voimassa max A. hakee hallussapitolupaa uuteen pistooliin > lupa voimassa max Luvat uusitaan hakemuksesta 2016 olemaan voimassa toistaiseksi. A:n hakiessa jälkeen lupaa uudelle käsiaseelle senkin lupa heti voimassa toistaiseksi. 21

22 Harrastuksen jatkumisen osoittaminen Vaatimus luonnollisen henkilön harrastuksen jatkumisen osoittamisesta koskee niitä lupia, jotka on myönnetty toistaiseksi voimassa olevina käsiaseille: Metsästys, Ampumaurheilu tai -harrastus, tai Näytös -perusteilla Harrastuksen jatkamisen osoitetaan: Ampuma-asekouluttajan todistuksella (ampumaurheilu) RHY:n todistuksella (metsästys) Luotettavalla selvityksellä (näytös ja kuvaus yms.) Harrastuksen jatkamisen osoitettava 5 vuoden välein 22

23 Harrastuksen jatkumisen osoittaminen Uusi asejärjestelmä seuraa tapauksia Muistutuskirje todistuksen toimittamisesta Vaatimus harrastuksen jatkumisen osoittamisesta koskee niitä käsiaseille myönnettyjen hallussapitolupien haltijoita: joiden hallussapitoluvan myöntämistä koskeva lupahakemus tullut vireille tai sen jälkeen jotka hakevat uutta hallussapitolupaa ennen määräaikaisen hallussapitoluvan voimassaolon päättymistä, jos se päättyy tai sen jälkeen. 23

24 Harrastuksen jatkumisen osoittaminen Jos luvanhaltija ei voi esittää harrastuksen jatkumista, poliisi voi tällä perusteella peruuttaa luvanhaltijan sen aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan, jonka osalta harrastus on loppunut. Käytettävissä vain niissä tapauksissa, joissa edellytetään harrastuksen jatkamisen osoittamista Luvanhaltijalla mahdollisuus vedota hyväksyttävään syyhyn keskeyttää harrastus 24

25 Rinnakkaislupa käsiaseeseen Rinnakkaislupa käsiaseeseen voidaan myöntää 20 v täyttäneelle vain samoin erityisedellytyksin kuin hankkimis- ja hallussapitolupa. Rinnakkaislupa käsiaseeseen annetaan aina max. 5 vuodeksi. Rinnakkaislupa käsiaseeseen voidaan myöntää erityisen painavasta syystä 18 vaan ei 20 v täyttäneelle Vain samoin erityisedellytyksin kuin hankkimis- ja hallussapitolupa 25

26 Rinnakkaislupa käsiaseeseen Vain ampumaurheilua tai -harrastusta varten HaVM:n perusteluiden mukaan erityisen painava peruste on kuuluminen SAL tai muun vastaavan tason maajoukkue- tai valmennusryhmiin 26

27 Yhteisön aseen hankkiminen Hankkimislupa voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jos: Yhteisöä on toimintansa tarkoituksen perusteella pidettävä sopivana pitämään hallussaan ampumaaseita Sopivuutta arvioidaan yhdistyksen säännöistä ilmenevän yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan perusteella Esim. yhdistyslain 4 :n mukaiset yhteisöt Yhteisöllä on asevastaava Poliisi on hyväksynyt yhteisön ampuma-aseiden säilytystilat 27

28 Yhteisön asevastaava Yhteisön asevastaava vastaa siitä, että yhteisö noudattaa ampuma-aselaissa ja sen nojalla annetuissa säädettyjä velvoitteita ja lupaehtoja. Asevastaavan tulee olla yhteisön palveluksessa tai muuten osallistua sen toimintaan. Yleensä yhdistyksen tai muun yhteisön jäsen tai toimihenkilö. Asevastaavan hyväksyy yhteisön kotipaikan poliisilaitos. Hyväksyntä oikeuttaa hankkimaan, hallussapitämään ja luovuttamaan yhteisön ampuma-aseita. Asevastaava edustaa yhteisöä hankkimis- ja hallussapitoluvan hakemisessa Asevastaavahyväksyntä on voimassa toistaiseksi 28

29 Asevastaavahyväksynnän hakeminen Asevastaavahyväksyntää hakee asevastaavan asettanut yhteisö. Asevastaavan tulee olla 18 v täyttänyt ja, jos hän vastaa käsiaseista, 20 v täyttänyt Antanut suostumuksen tehtävään Terveydentilansa, käyttäytymisensä ja perehtyneisyytensä perusteella tehtävään sopiva pitämään hallussaan ampuma-aseita ja aseen osia. Soveltuvuus määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin luonnollisen henkilön hankkimisluvan osalta Soveltuvuutta selvitetään mm. soveltuvuustestillä 29

30 Asevastaavahyväksynnän hakeminen Hakijana asevastaavan asettava yhdistys Hakemuksen allekirjoittaa yhdistyksen nimenkirjoittaja / -kirjoittajat Hakemuksen yhteydessä esitettävä: Yhdistysrekisterin ote Alle 6 kk vanha Yhdistyksen säännöt Viimeisimmät rekisteröidyt Yhdistyksen hallituksen päätös asevastaavan asettamisesta Asevastaavaksi asetettavan suostumus tehtävään 30

31 Asevastaavahyväksynnän hakeminen Selvitys siitä, että asevastaavaksi esitettävä on yhteisön palveluksessa tai muuten osallistuu sen toimintaan. Ote yhdistyksen jäsenrekisteristä tai jäljennös työsopimuksesta Hakemus:Ase7.doc 31

32 Yhteisön hallussapitolupa Yhteisön tulee hakea hankkimalleen ampuma-aseelle hallussapitolupa samojen periaatteiden mukaan kuin luonnollisen henkilön. Yhteisön hallussapitolupa ei ole lupakortti, vaan lupaluettelo. Yhteisön ampuma-aseeseen voidaan myöntää rinnakkaislupa Luvan rinnakkaisluvan myöntämiseen antaa yhteisön asevastaava 32

33 Ampuma-aseen lainaaminen Aseen lainaamista koskevat säännökset AAseL 87 :ssä, joiden mukaan, mm: Pistoolin tai revolverin saa lainata vain sille, jolla on oikeus pistoolin tai revolverin hallussapitoon; Pienoispistoolin tai pienoisrevolverin saa lainata vain sille, jolla on oikeus pistoolin, pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin hallussapitoon Sille, jolle ase lainataan, saadaan luovuttaa myös tarpeellinen määrä aseessa käytettäviä muita kuin ERVA-patruunoita. Lainaaminen mahdollistaa lyhytaikaisen hallussapidon Aikaa ei ampuma-aselaissa ole määritelty Ei kuitenkaan korvaa rinnakkaislupaa 33

34 Valvottu käyttö AAseL:n voimaan tulleita säännöksiä koskevan HE:n mukaan ampumaurheiluharrastus tulisi aloittaa valvottuna käyttönä. Se 18 v täyttänyt, jolla on oikeus ampuma-aseen hallussapitoon, saa antaa aseen: Välittömässä valvonnassaan käytettäväksi, Aseen käyttäjän osalla ei ikärajaa Ei edellytä aseen käyttäjän huoltajan suostumusta Ei asetyyppiä koskevia rajoituksia 34

35 Valvottu käyttö Jos hän kykenee tehokkaasti valvomaan ja ohjaamaan aseen käyttäjää. Edellyttää mahdollisuutta viipymättä puuttua aseen käyttäjän virheisiin 35

36 Ampuma-aseen siirto EU:n sisällä Asedirektiivin 91/477/ETY pääperiaatteen mukaan urheiluampujat voivat pitää hallussaan yhtä tai useampaa ampuma-asetta ilman ennakkolupaa matkalla kahden tai useamman jäsenvaltion läpi harjoittaakseen toimintaansa, sillä ehdolla, että heillä on Euroopan ampuma-asepassi, jossa mainitaan tämä ase tai nämä aseet ja että he voivat perustella matkansa syyn erityisesti esittämällä kutsun. Sääntöä ei kuitenkaan sovelleta matkoihin jäsenvaltioon, joka 8 artiklan 3 kohdan nojalla kieltää kyseisen tuliaseen hankinnan ja hallussapidon 36

37 Ampuma-aseen siirto EU:n sisällä Kansallisten asiakirjojen vastavuoroista tunnustamista koskevilla sopimuksilla kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio voi säätää tässä artiklassa säädettyä joustavammasta järjestelmästä, joka koskee liikkuvuutta tuliaseen kanssa niiden alueilla. 37

38 Aseiden siirto Pohjoismaissa Pohjoismaissa myönnetty hallussapitolupa oikeuttaa siirtämään ja tuomaan Suomeen luvassa mainitun aseen ja pitämään sitä hallussa Suomessa, jos: Hallussapidon tarkoitus on osallistuminen Suomessa tapahtuvaan ampumaurheilutapahtumaan ja metsästystapahtumaan Hallussapito kestää alle 3 kk Oikeuttaa myös patruunoiden tuontiin/siirtoon Muissa Pohjoismaissa voimassa vastaavat säännökset 38

39 Aseiden siirto Pohjoismaissa Osallistuminen ampumaurheilutapahtumaan muissa Pohjoismaissa ei edellytä erillistä lupaa aseiden siirtoon Maiden tulli voi kuitenkin edellyttää, että aseen siirrosta/tuonnista ilmoitetaan tullille. Esim. Aseen siirtäjän varmistauduttava aina itse kohdemaan säännöistä 39

40 Muut EU valtiot Ampuma-aseiden siirto muihin EU-valtioihin ampuma-urheilutarkoituksessa edellyttää voimassa olevaa Euroopan ampuma-asepassia. Siirtäjän aina itse varmistauduttava, ettei kohdemaa ole kieltänyt siirrettävän aseen hallussapitoa, esim. Iso-Britannia käsiaseet. Asepassin lisäksi siirtäjällä tulee olla hallussaan kutsu tai muu selvitys ampumaurheilutapahtumasta, johon on osallistumassa. Asepassi oikeuttaa hallussapitoon toisessa EUmaassa niin kauan, kun se on välttämätöntä ampumaurheilu-tapahtumaan osallistumiseksi. 40

41 Asepassin myöntäminen Euroopan ampuma-asepassin myöntää hakijan kotikunnan poliisilaitos Hakemukseen liitettävä 2 kpl valokuvia passin haltijasta Passiin voidaan merkitä ne hallussapito- ja rinnakkaisluvat, joihin hakijalla on oikeus. Passiin ei saa merkintää sarjatuliaseesta Ne hallussapito- ja rinnakkaisluvat, jotka halutaan merkittäväksi passiin, on esitettävä passia haettaessa. Passi on voimassa lupien voimassaoloajan, kuitenkin max. 5 v ja sen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa. 41

42 Ampumatarvikkeet Hankkimislupa, hallussapitolupa, rinnakkaislupa ja yksityinen valmistamislupa oikeuttavat hankkimaan ja pitämään hallussa sellaisia patruunoita, jotka soveltuvat käyttäväksi: Luvan mukaisessa aseessa Aseessa, jonka luvan haltija on oikeutettu AAseL 87 :n nojalla lainaamaan Ei koske ERVA -patruunoiden hankintaa 42

43 Ampumatarvikelupa ERVA -patruunoiden hankintaan voidaan antaa erillinen ampumatarvikelupa Lupa voidaan antaa vain erityisestä syystä Erityisenä syynä esim. sen tyypin ERVA - patruunan tarve ampumaurheilussa Esim. pistoolissa tai revolverissa käytettävä reikäpäinen ammus Lupa voimassa toistaiseksi Ellei erityisiä syitä antaa sitä määräajaksi, esim. sen aseen hallussapitolupa, jossa ERVA - ammusta käytetään, on määräaikainen 43

44 II Opetusaihekokonaisuus ampumaaseen turvallinen käsittely 44

45 Oikea asenne Turvallisen aseenkäsittelyn perusperusteena on aseen käsittelijän oikea asenne Kouluttaja, ammunnan valvoja ja muut vanhemmat harrastajat toimivat esimerkkinä muille ja etenkin uusille lajin harrastajille. Maltin säilyttäminen kaikissa tilanteissa on välttämätöntä ammuntojen aikana 45

46 Neljä perussääntöä Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu Älä missään olosuhteissa osoita aseella ketään tai mitään, mitä tarkoituksesi ei ole ampua. Pidä sormi pois liipaisimelta aina siihen asti, kunnes sinulla on tähtäinkuva ammuttavaan maaliin ja olet valmis ampumaan. Varmistaudu aina maalista ja siitä, mitä on mahdollisesti maalin takana. 46

47 Ampumarata harjoituspaikkana Ampumaharjoittelua ampumatarvikkeilla ei tule suorittaa muissa paikoissa kuin luvallisilla ampumaradoilla. Viranomaiset ovat ampumarataluvan myöntäessään pyrkineet varmistautumaan ampumarata-alueen turvallisuudesta. Muilla alueilla turvallisuudesta varmistautuminen jää yksin ampujan vastuulle. 47

48 Sormen paikka Sormi ei saa olla liipaisinkaaren sisäpuolella muulloin kuin ammuttaessa tai tähdätessä ammuttavaa maalia ammunnan aikana. Sormen täytyy olla myös vietäessä asetta asekoteloon, ladattaessa ja tyhjennettäessä asetta selkeästi liipaisinkaaren ulkopuolella 48

49 Sektorit Ampumaradoilla ja muilla suoritus- ja aseenkäsittelypaikoilla tulee olla aina määrätyt sektorit, joihin aseella saa osoittaa tai ampua. Sektoririkko tai vallin yli tai ohi mennyt laukaus on aina vaarallista aseen käsittelyä. Aseen käsittelyssä on osattava kiinnittää huomiota myös häiriötilanteisiin ja aseen esille ottamiseen ja koteloon laittoon. Ammuttaessa on kiinnitettävä huomiota aina myös kimmokevaaroihin. 49

50 Sektorit Luodin kantama voi olla jopa useita kilometrejä etenkin ammuttaessa kiväärikaliiperisilla aseilla. Tarkkaile rata-alueella tapahtuvaa liikettä ja liikennettä. 50

51 Ase Ampujan tulee aina tuntea käyttämänsä ase ja sen hallinta. Aseeseen tutustuminen tapahtuu kylmäharjoitteluna lataamattomalla aseella. Ampua saa vain ehjällä aseella. Aseen huolto on osa turvallista aseenkäsittelyä. 51

52 Ampumatarvikkeet Käytä aseessa vai siihen tarkoitettuja oikeakaliiperisia ampumatarvikkeita. Älä ammu radalta tai muualta löydettyjä patruunoita, sillä et voi tietää niiden kuntoa tai latauksen tehoja. Löytöpatruunat pitää hävittää asianmukaisesti. 52

53 Kuulon ja näön suojaaminen Ampujalla tulee olla aina ammuttaessa asianmukaiset kuulosuojaimet ja suojalasit. Ampujan lisäksi myös muilla radalla olevilla tulee olla asianmukainen kuulon ja näön suojaus. 53

54 Aseen tekninen tila radalla Ampujan tulee tuntea aseensa tila. Ampujan tulee tarkastaa aseen tila itsenäisesti, jos ammunta suoritetaan ilman valvojaa. Ammunnan valvojan tulee tarkastaa kunkin valvomansa ampujan aseen tila. Aseen tilan tarkastaminen: VIDEO_TS\VIDEO_TS.IFO 54

55 Aseen tekninen tila radalla Muulloin kuin ammuttaessa aseen tulee olla patruunapesä ja lipaskuilu tai rulla tyhjänä. Edes tyhjää asetta ei saa säilyttää viritettynä. Pidä ase lukko auki ja liputettuna tai taittuvapiippuinen auki taitettuna. Aseen tulee olla kotelossa tai suojapussissa, pitkä ase myös piippu turvalliseen suuntaan 55

56 Häiriötilanteet Keskeytä ammunta, pidä ase turvalliseen suuntaan kohdistettuna ja ota sormi pois liipaisimelta. Poista häiriö, jos se on sallittua lajisääntöjen mukaan - muussa tapauksessa noudata ammunnanvalvojan ohjeita. Hävitä vialliset ampumatarvikkeet asianmukaisesti. 56

57 Ampujan muistilista Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu! Varmista itse, että patruunapesä ja lipaskuilu tai rulla ovat tyhjiä! Tutustu aseeseen ja opettele aseen hallintalaitteiden toiminnot ennen aseen lataamista! Osoita aseella aina vain turvalliseen suuntaan! Älä koskeaan osoita aseella mihinkään, mihin et ole aikeissa ampua! Aseta sormi liipaisimelle vasta kun kohde on tähtäimessä. 57

58 Ampujan muistilista Ole aina tietoinen siitä, mitä olet ampumassa ja mitä taulun takana on. Ole aina selvillä siitä, mitä ja missä muut alueella olevat tekevät. Lataa ase vain välittömästi ennen käyttöä ja tyhjennä se välittömästi käytön jälkeen. Käytä aina ampuessasi sekä kuulosuojaimia että suojalaseja. Käytä vain patruunoita, joita varten aseesi on tehty. Jos kuulet epätavallisen äänen ampuessasi tai tunnet epätavallisen rekyylin, keskeytä ammunta ja poista kaikki patruunat aseestasi ja tarkista aseen piippu. 58

59 Ampujan muistilista Säilytä asettasi ja ampumatarvikkeita erillään toisistaan ja paikassa, missä niihin ei pääse käsiksi asiattomat henkilöt. Varo erityisesti lapsia. Alkoholi ja aseet eivät kuulu yhteen! 59

60 Vakuutusturva Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta vahinkoja voi sattua. Ampumaurheilua harrastavan tulee varmistautua siitä, että hänellä on vakuutussuoja, joka kattaa ampujalle itselleen aiheutuneet ja myös ampujan toisille aiheuttamat vahingot. 60

61 III Opetusaihekokonaisuus ampumaaseiden turvallinen säilyttäminen 61

62 Anastetut ja kadonneet aseet Ampuma-aseita anastetaan vuosittain n kpl Anastustapauksia n. 250 kpl/v, joten kertarikoksella anastetaan yleensä useampi ase Tilastotiedot anastettujen ampuma-aseiden määristä ovat ristiriitaisia, syynä tilastointitapojen erilaisuus Kadonneiden aseiden määrästä ei ole luotettavaa tietoa 62

63 Anastetut ja kadonneet aseet Suurimmassa osassa anastustapauksista asetta on säilytetty vastoin ampuma-aselain säännöksiä Aseen säännöstenmukainen säilytys estää lähes aina aseen anastamisen 63

64 Ampuma-aseiden säilyttämistä koskevat säännökset Yleissäännös (AaseL mom.) Ampuma-asetta tulee säilyttää lukitussa paikassa tai muuten lukittuna taikka siten, että ampumaaseeseen kuuluvaa aseen osaa säilytetään erillään. Lukittua paikkaa ei määritellä tarkemmin. Ei rakennevaatimuksia. Voi näin ollen olla mikä tahansa lukittu kaappi tai rajoitettu tila tai aseen kiinnitys lukolla kiinteään rakenteeseen. Lukittu asunto ei ole lukittu paikka. 64

65 Aseen osa säilytettävä eri paikassa Ampuma-aseiden säilyttämistä koskevat säännökset Tarkoitetaan lain 3 :n mukaista aseen toiminnan kannalta välttämätöntä osaa Aseen runko Piippu Piipusta erillinen patruunapesä Sulkulaite ja sulkulaitteen runko Sulkukappale Osat säilytettävä siten erillään, ettei ulkopuolinen henkilö kohtuullisella vaivalla niitä havaitse. 65

66 Yleisäännöksen tiukennus Ampuma-aseiden säilyttämistä koskevat säännökset Ampuma-asetta ja aseen osia ei näinkään säilytettyinä saa pitää paikassa, josta ne ovat helposti anastettavissa. Tarkoitus estää aseiden säilyttäminen esim. kesäasunnoilla, kellari- tai vinttitiloissa, ajoneuvojen tavaratiloissa ja muissa tiloissa, joissa niiden anastaminen olisi turvarakenteista huolimatta vaivatonta. 66

67 Ampuma-aseiden säilyttämistä koskevat säännökset Jos turvarakenteet ja muut turvaratkaisut ovat riittävät, ei estä esim. yhdistyksen aseiden säilyttämistä yhdistyksen tiloissa, jos poliisi hyväksyy ratkaisun. 67

68 Erityissäännös (AAseL mom.) Ampuma-aseiden säilyttämistä koskevat säännökset Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen ampuma-ase taikka yhteensä yli viisi pistoolia, revolveria, itselataavalla kertatulella toimivaa kivääriä tai itselataavalla kertatulella toimivaa 6 :n 2 momentin 12 kohdassa tarkoitettua muuta ampuma-asetta, on aseet säilytettävä sisäasiainministeriön asetuksen mukaisessa lukitussa turvakaapissa. 68

69 Turvakaappi -edellytys, jos ERVA - ase (yksikin) ERVA -aseita ovat: Sarjatuliaseet Ampuma-aseiden säilyttämistä koskevat säännökset Muuksi esineeksi kuin ampuma-aseeksi naamioidut aseet Sinko, kranaatinheitin, takaaladattava tykki + vastaava, ohjus- ja raketinheitinjärjestelmät 69

70 Jos säilytettävänä yhteensä yli 5 kpl: Pistoolia (ei pienois-) Revolveria (ei pienois-) Ampuma-aseiden säilyttämistä koskevat säännökset Kivääriä (ei pienois-), jonka toimintatapa on itselataava kertatuli Muu ase luokan asetta, jonka toimintatapa on itselataava kertatuli 70

71 Ampuma-aseiden säilyttämistä koskevat säännökset Esim. 1: Jos A omistaa pistoolin, 2 revolveria, pienoispistoolin ja pienoisrevolverin, lippaallinen kertatuli kiväärin, itselataava kertatuli kiväärin, itselataava kertatuli haulikon hänellä on vain 4 huomioon otettavaa asetta, joten turvakaappia ei vaadita. Esim. 2: Jos A omistaa 3 pistoolia, 2 revolveria, hänellä on vain 5 huomioon otettavaa asetta, joten turvakaappia ei vaadita. 71

72 Esim. 3: Ampuma-aseiden säilyttämistä koskevat säännökset Jos A omistaa 3 pistoolia, 2 revolveria ja itselataava kertatuli kiväärin, hänellä on yli 5 huomioon otettavaa asetta, joten turvakaappi vaaditaan. 72

73 Ampuma-aseiden säilyttämistä koskevat säännökset Erityissäännöksen poikkeus: Turvakaappia ei kuitenkaan edellytetä, jos aseiden säilytystilojen sijaintipaikan poliisilaitos on hyväksynyt säilytystilat. Aseiden säilytyspaikan poliisilaitos voi hyväksyä minkä tahansa säilytystilaratkaisun. Poliisilaitos ratkaisee riskianalyysin perusteella, onko tila riittävän turvallinen. Tällöin huomioidaan sekä tilan kuorisuojaus että itse säilytystilan turvataso. 73

74 Ampuma-aseiden säilyttämistä koskevat säännökset Poliisilaitos voi hyväksyessään säilytystilan asettaa tilalle ehtoja. Esim. Ei ERVA-aseille, tai max. 10 kpl AAseL 106 :n 2 mom:n mukaisesti huomioon otettavaa asetta Säilytystilan hyväksyntäpäätös on hallintopäätös, joka on tehtävä kirjallisesti ja josta hakija voi valittaa, jos poliisi ei hyväksy tilaa, tai asettaa tilan hyväksynnälle ehtoja. 74

75 Yhteisön aseiden säilyttäminen Yhteisöllä, jolle on myönnetty ampuma-aseen hallussapitolupa, tulee olla aina poliisin hyväksymä aseiden säilytyspaikka. (AAseL 45a ) Yhteisön hyväksyttävästä aseiden säilytyspaikasta ei ole olemassa tarkempaa sääntelyä. Täytettävä vähintään AAseL 106 vaatimukset Käytännössä poliisi edellyttää aina vähintään turvakaappitason tai vastaavaa säilytystä, mutta voi uhka-analyysin perusteella asettaa tiukempiakin vaatimuksia, vaikka säilytettävänä olisi alle 5 kpl AAseL mom. mukaan huomioon otettavaa asetta. Hyväksynnästä poliisi laatii kirjallisen, valituskelpoisen hallintopäätöksen. 75

76 Turvakaappi AAseL mom. mukainen turvakaapin tulee täyttää: standardin SFS 5870 tai turvallisuustasoa koskevilta vaatimuksiltaan vähintään sitä vastaavan muun Euroopan talousalueella hyväksytyn turvakaappeja koskevan standardin vaatimukset. Ainakin ruotsalainen standardi SS3492 Turvakaappi, jonka massa on alle 150 kilogrammaa, on ankkuroitava seinään tai lattiaan turvakaapin mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti. Alipainoisen turvakaapin ankkurointi vaikeuttaa kaapin anastamista kokonaisena. 76

77 Ampumatarvikkeiden säilytys Asuinhuoneistossa taikka huonetiloissa, joissa ihmisiä oleskelee, saa säilyttää yhteensä enintään: ampuma-aseissa käytettävää patruunaa, enintään 2 kg ruutia, enintään patruunoiden sytytysnallia Patruunat ja sytytysnallit tulee säilyttää lukitussa kaapissa joko erillään muista räjähteistä tai samassa kaapissa ruudin kanssa. Ruutia ja pyroteknisiä valmisteita ei saa säilyttää samassa kaapissa. Ruuti on säilytettävä niin, ettei sen läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä eikä sellaista tulenkäsittelyä, josta voisi aiheutua räjähteen syttyminen 77

78 Ampumatarvikkeiden säilytys Ampumatarvikkeita tai ruutia taikka sytytysnalleja ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa eikä kaksi tai useampia asuinhuoneistoja käsittävän rakennuksen eri asuinhuoneistojen yhteisessä tilassa eikä tällaisessa tilassa olevassa talousirtaimiston asuntokohtaiseen säilyttämiseen varatussa tilassa. Säilytys kielletty ullakkotiloissa kaikissa rakennuksissa Säilytys kielletty useampiasuntoisen rakennuksen yhteistiloissa ja asuntokohtaisissa kellarikomeroissa. 78

79 Ampumatarvikkeiden säilytys Räjähteiden omistajan hallinnassa olevassa muussa kuin asunhuoneistossa tai vastaavassa, lukitussa tilassa saa säilyttää: ruutia yhteensä enintään 5 kg, enintään ampuma-aseissa käytettävää patruunaa Edellä tarkoitetun säilytyspaikan tulee olla vähintään 10 metrin päässä asutusta rakennuksesta sekä vähintään 5 metrin päässä naapurin rajasta ja yleisestä tiestä. 79

80 IV Opetusaihekokonaisuus ampumaasekouluttajan oikeudet ja velvollisuudet 80

81 Yhdistyslain 4 :n mukainen yhdistys Yhdistys, jonka toimintaan kuuluu harjoituttaminen ampuma-aseiden käyttöön ja joka ei ole yksinomaan metsästystä varten. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot ilmenevät yhdistyksen säännöistä Yhdistyksen perustaminen tai olemassa olevan yhdistyksen sääntöjen muuttaminen niin, että harjoituttaminen ampuma-aseiden käyttöön kuuluu yhdistyksen toimintamuotoihin, edellyttää AVI:n luvan. Lupaviranomaisena SM ja LH 81

82 Yhdistyslain 4 :n mukainen yhdistys AAseL 45d :n mukainen Ampuma-asekouluttajahyväksyntä voidaan antaa vain sellaisen yhdistyksen hakemuksesta, jonka toimintaan kuuluu harjoituttaminen ampuma-aseiden käyttöön. Ampuma-asekouluttajahyväksynnän käsittelyn yhteydessä poliisi varmistautuu yhdistysrekisteriotteen ja yhdistyksen sääntöjen perusteella, onko kyseessä yhdistyslain 4 :n mukainen yhdistys. Luotetaan rekisteriviranomaisen tarkistaneen rekisteröinnin edellytykset. Onko yhdistys saanut SM/LH/AVI:n hyväksynnän perustamiseen/sääntöjen muutokseen, ei ilmene yhdistysrekisteristä 82

83 Yhdistyslain 4 :n mukainen yhdistys Vain niissä tapauksissa, joissa yhdistyksen säännöistä ei selvästi ilmene em. toiminnan kuuluminen yhdistyksen toimintamuotoihin, hakemuksen yhteydessä on esitettävä SM/LH/AVI:n hyväksyntää koskeva päätös. 83

84 Ampuma-asekouluttajahyväksyntä Ampuma-asekouluttajahyväksynnän edellytykset: Hakijana kouluttajan asettanut yhdistys Ei siis voi hakea itselleen Ikä min. 20 v Minimi-ikä käsiaseen hallussapitoon On suostunut tehtävään SUOSTUMUS AMPUMA.doc Ampuma-aseen hallussapitoon oikeutetun luvan haltija Luvan laatu tai aseen tyyppi ei vaikuta 84

85 Ampuma-asekouluttajahyväksyntä On hänet tehtävään asettaneen yhdistyksen jäsen tai sen palveluksessa Vain yhdistyksen jäsenen tai sen palveluksessa olevan voidaan olettaa tuntevan ne henkilöt, jotka käyvät ampumassa yhdistyksen käyttämällä ampumaradalla. On suorittanut ampuma-asekouluttajakoulutuksen. Koulutus varmentaa sen, että on tietoinen tehtävistään. 85

86 Prosessikuvaus Yhdistys tekee päätöksen ampuma-asekouluttajan asettamisesta Henkilö X antaa suostumuksensa (kirjallinen suostumus) Yhdistys jättää hakemuksen X:n kotikunnan poliisilaitokselle ja esittää hakemuksen ratkaisun kannalta tarvittavat liitteet Henkilö X (täyttää hyväksymisen ehdot) suorittaa koulutuksen hyväksytysti Tieto koulutuksen suorittamisesta kouluttajalta rekisteriin Poliisipäällikkö tai muu tehtävään määrätty päällystöön kuuluva poliisimies hyväksyy ampuma-asekouluttajan, asettaa ehtoja ja rajoituksia 86

87 Ampuma-asekouluttaja-hyväksynnän hakeminen Hakijana kouluttajan asettava yhdistys Hakemuksen allekirjoittaa yhdistyksen nimenkirjoittaja/nimenkirjoittajat Haetaan kouluttajan kotikunnan poliisilaitokselta Voi olla siten eri kuin yhdistyksen kotipaikan poliisilaitos Edellytetään, että kouluttajalla on kotikunta Suomessa Ei Suomen kansalaisuusedellytystä Hakemus: Ase45d.doc 87

88 Ampuma-asekouluttajahyväksyntä Hakemuksen yhteydessä esitettävä: Yhdistysrekisterin ote Alle 6 kk vanha Yhdistyksen säännöt Viimeisimmät rekisteröidyt Yhdistyksen hallituksen päätös ampuma-asekouluttajan asettamisesta Ampuma-asekouluttajaksi asetettavan suostumus tehtävään Selvitys siitä, että ampuma-asekouluttajaksi esitettävä on yhdistyksen jäsen tai sen palveluksessa. Ote yhdistyksen jäsenrekisteristä tai jäljennös työsopimuksesta 88

89 Ampuma-asekouluttaja-hyväksyntä Ampuma-asekouluttajahyväksynnän antaa kotipaikan poliisilaitos Hyväksyntä on voimassa 10 vuotta Hyväksyntä ilmenee aserekisteristä Hyväksynnän saajalle annetaan todistus, josta ilmenee: Nimi ja syntymäaika Ampuma-asekouluttajan asettaneen yhdistyksen nimi Hyväksynnän voimassaoloaika Mahdolliset ehdot Todistus EI ole lupakortti 89

90 Kouluttajahyväksynnän raukeaminen Ampuma-asekouluttajahyväksyntä raukeaa, kun: Hyväksynnän saanut kuolee Hyväksynnän hakenut yhdistys lakkaa Rauennut hyväksyntä ei ole enää voimassa. Hyväksynnän raukeaminen merkitsee hyväksynnän päättymistä automaattisesti ilman, että asiasta tulee tehdä päätöstä. 90

91 Kouluttajahyväksynnän peruuttaminen Ampuma-asekouluttajahyväksyntä on peruutettava: Jos ampuma-asekouluttaja sitä pyytää Jos hyväksyntää hakenut yhdistys sitä pyytää HE:n perusteluiden mukaan ensisijainen menettely tilanteessa, jossa kouluttaja eroaa yhdistyksestä. Hyväksynnän peruuttaa hyväksynnän saajan kotipaikan poliisilaitos Peruuttamisesta tehtävä erillinen päätös Peruuttaminen ei ole harkinnanvaraista näissä tapauksissa 91

92 Kouluttajahyväksynnän peruuttaminen Ampuma-asekouluttajahyväksyntä voidaan peruuttaa, jos hyväksynnän saaja: On syyllistynyt väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, rikoslain 50 luvun 1-4 :ssä tarkoitettuun rikokseen (= huumausainerikokset) tai muuhun rikokseen, joka osoittaa hänet sopimattomaksi hankkimaan tai pitämään hallussa ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia; On syyllistynyt törkeään ampuma-aserikokseen, ampuma-aserikokseen tai ampumaaserikkomukseen taikka muuhun ampuma-asetta käyttäen tehtyyn rangaistavaan tekoon; 92

93 Kouluttajahyväksynnän peruuttaminen On rikkonut lupaehtoja tai muuten osoittanut piittaamattomuutta ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia koskevien säännösten noudattamisessa; On hänen terveydentilansa taikka omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavan elämäntapansa tai käyttäytymisensä vuoksi pidettävä sopimattomana hankkimaan tai pitämään hallussa ampumaaseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia; On hänen terveydentilansa taikka omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavan elämäntapansa tai käyttäytymisensä vuoksi pidettävä sopimattomana hankkimaan tai pitämään hallussa ampumaaseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia. 93

94 Kouluttajahyväksynnän peruuttaminen Olennaisesti rikkoo hyväksymispäätökseen liittyviä ehtoja ja rajoituksia Ei enää ole enää yhdistyslain 4 :ssä tarkoitetun yhdistyksen jäsen tai sen palveluksessa. HE:n perusteluiden mukaan siirtyminen yhdestä yhdistyslain 4 :n mukaisesta yhdistyksestä toiseen niin, että ampumaasekouluttajahyväksyntä säilyisi voimassa, ei ole mahdollista. Edellä mainitut peruutusperusteet ovat aina harkinnanvaraisia, joten poliisi joutuu perustelemaan, miksi hyväksynnän saaja em. tapauksen johdosta ei ole sopiva toimimaan kouluttajana. 94

95 Varoituksen antaminen Harkinnanvaraisten peruutusperusteiden osalta, poliisilaitos voi ampuma-asekouluttajahyväksynnän peruuttamisen sijaan antaa varoituksen, jos: Peruuttaminen olisi ampuma-asekouluttajan olosuhteisiin nähden kohtuutonta Koska peruuttaminen on aina ensisijainen seuraus, ne seikat, joiden johdosta tapauksessa vain annetaan varoitus, on erikseen kyettävä perustelemaan. 95

96 Hyvän hallinnon periaatteet Ampuma-asekouluttaja ei ole virkamies Ei toimi virkavastuulla Ei voi tehtävässään syyllistyä virkarikokseen Antaa kuitenkin julkisen luotettavuuden saavia todistuksia Ampuma-asekouluttaja antaa poliisia varten todistuksia, joten häneltä edellytetään tässä toimessa Hyvän hallinnon perusperiaatteiden noudattamista. 96

97 Hyvän hallinnon perusteet YHDENVERTAISUUSPERIAATE Velvollisuus kohdella todistuksen pyytäjiä (asiakkaita) tasapuolisesti riippumatta esim. siitä, ovatko yhdistyksen jäseniä vai ulkopuolisia TARKOITUSSIDONNAISUUDEN PERIAATE Velvollisuus käyttää saatua oikeutta todistuksen antamiseen yksinomaan lain mukaan perusteltuihin tarkoituksiin ja kielto käyttää harkintavaltaa väärin OBJEKTIVITEETTIPERIAATE Todistusten antamiseen liittyvien toimien on oltava objektiivisesti perusteltavia ja puolueettomia 97

98 Hyvän hallinnon perusteet PALVELUPERIAATE Asiointi ja asian käsittely pyrittävä järjestämään siten, että asioiva saa asianmukaisesti palveluita Pidettävä yhteystietonsa todistuksia tarvitsevien saatavilla NEUVONTA Todistuksen hakijalle annettava tähän liittyvää neuvontaa - Neuvonta ei ole asiamiehenä toimimista Vastattava asiointia koskeviin kyselyihin ja tiedusteluihin - Neuvonta on maksutonta 98

99 Hyvän hallinnon perusteet ESTEELLISYYS Omasta ja läheisten harrastuksesta ei voi antaa luotettavaa todistusta Läheiset = puoliso, lapset, vanhemmat, sisarukset 99

100 Rikosoikeudellinen vastuu Ampuma-asekouluttaja antaa todistuksen ampumaharrastuksesta, jotta todistuksen saanut esittää sen poliisille Jos ampuma-asekouluttaja antaa tietoisesti totuudenvastaisen todistuksen syyllistyy hän Väärän todistuksen antamiseen viranomaiselle Sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta Teon tunnusmerkistötekijät eivät edellytä, että väärän todistuksen antaja itse esittäisi todistuksen poliisille, vaan tekoon voi syyllistyä antamalla väärän kirjallisen todistuksen tietäen, että todistuksen saaja luovuttaa sen poliisille. 100

101 V Opetusaihekokonaisuus ampumaasekouluttajana toimiminen 101

102 Miksi ampuma-asekouluttajaa tarvitaan? Hallintolain 31 :n 2 mom. mukaan: Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen. Hankkimisluvan myöntämisen perusteena on lähtien ollut jo olemassa oleva harrastus, josta tullut esittää näyttö. Hakijoiden perustelut ja näyttö harrastuksesta ollut usein luvattoman heikkoja. Perustelut usein suullisia, vaikka lupaprosessi kirjallista 102

103 Miksi ampuma-asekouluttajaa tarvitaan? 103

104 Miksi ampuma-asekouluttajaa tarvitaan? Omasta ja kaverin harrastuksesta annettujen todistusten todistusvoima usein heikko. Ampuma-asekouluttajan todistuksella julkinen luotettavuus. HaVM 16/

105 Ampuma-asekouluttajan tehtävä Ampuma-asekouluttajan tehtävänä on antaa luvan hakijalle todistuksia käsiaseella harjoitettavan ampumaharrastuksesta ja sen aktiivisuudesta, jotka luvan hakija esittää poliisille. Todistus tarvitaan: Uutta käsiaselupaa haettaessa Haettaessa määräaikaisen hallussapitoluvan uudistamista toistaiseksi voimassa olevaksi. Osoittamaan 5-vuotiskausittain harrastuksen jatkumista Ampuma-asekouluttaja on käytännössä auktorisoitu harrastustodistuksen antaja 105

106 Ampuma-asekouluttaja Todistus voidaan antaa Kouluttajan asettaneen yhdistyksen jäsenille Muiden yhdistysten jäsenille Yhdistyksiin kuulumattomille Ampuma-asekouluttaja ei anna todistusta: Henkilön ampumataidosta Henkilön soveltuvuudesta aseluvan haltijaksi Poliisi ratkaisee sen, onko hakijaa terveydentilansa ja käyttäytymisensä perusteella pidettävä sopivana pitämään hallussaan ampuma-aseita. 106

107 Aktiivinen ampumaurheiluharrastus Aktiivinen ampumaurheiluharrastus määritelty AAseA:n 44 d :ssä, jonka mukaan harrastus on aktiivista, jos: Harrastuskertoja min. 10 kpl 2 v ajalle jaettuna Harrastuksen tulee olla 2 v ajalla jatkuvaa, ei riitä lyhyellä ajalla 5 harrastuskertaa, jonka jälkeen vuoden tauko ja tämän jälkeen taas 5 harrastuskertaa 107

108 Aktiivinen ampumaurheiluharrastus Harrastuskerta = käsiaseella tai ilmapistoolilla tapahtunut: Ampumaharjoittelu Kilpailuihin osallistuminen kilpailijana Toimiminen kilpailuissa tuomarina/toimitsijana Toimiminen valmentajana/muu ampuma-aseen käyttöön kouluttaminen 108

109 Aktiivinen ampumaurheiluharrastus Aktiivista harrastusta ei tarvitse osoittaa siinä lajissa, jota varten on hankkimassa asetta. Ilmapistooliharrastuksesta otetaan huomioon vain kansainvälisen lajiliiton alaisen ilmapistoolilajin harrastaminen. Harrastuksen jatkuvuutta ei edellytetä aikana, jolloin harrastettavan lajin harrastus ei luonnonolojen / vast. vuoksi ole mahdollista. Sairaus, raskaus, asevelvollisuus, työ- yms. esteet keskeyttävät 2 v määräajan kulumisen, jos luvanhakija vetoaa syyhyn. 109

110 Poikkeukset aktiivisen harrastuksen esittämisen vaatimisesta Aktiiviseen 2 v yhtäjaksoiseen harrastusjaksoon luetaan puolet aseellisesta asevelvollisuusajasta tai naisten vastaavasta vapaaehtoisesta palveluksesta. Harrastuksen tulee siten olla alkanut ennen varusmies-palvelusta tai jatkuneen keskeytyksettä varusmies-palveluksen jälkeen. Huomioitava kuitenkin mahdollisuus vedota hyväksyttävään keskeytykseen. Mikäli esittää työnantajana olevan valtion viranomaisen todistuksen siitä, että kantaa virassaan käsiasetta sekä luotettavan selvityksen harrastuksestaan. 110

111 Poikkeukset aktiivisen harrastuksen esittämisen vaatimisesta Koskee PV:n poliisin, rajan ja osin tullin henkilöstöä Ampuma-asekouluttaja ei ota todistusta antaessaan kantaa siihen, onko henkilöllä ollut hyväksyttävä peruste keskeyttää harrastus, eikä siihen, paljonko varusmiespalveluksesta otetaan huomioon vaadittavaa harrastusaikaa laskettaessa. 111

112 Poikkeukset aktiivisen harrastuksen esittämisen vaatimisesta Luvan hakijan on hakemuksen yhteydessä esitettävä sotilaspassinsa, josta saadaan tieto varusmiespalveluksen pituudesta. Hakijan on vedottava keskeytyksen syyhyn ja poliisin ratkaisee sen, onko hakijalla ollut perusteltu syy keskeytykseen. 112

113 Esimerkki A. Ampuja on aloittanut harrastuksensa Hän ampuu radalla, joka on käytössä vain Jotta harrastus olisi aktiivista A. Ampujan tulee olla ajalle , ja välisinä aikoina (yht. 12 kk) min. 10 harrastuskertaa eli keskimäärin n. 1 krt/kk Jos Ampuja on: harrastuskertaa, harrastuskerta, ja harrastuskertaa harrastus ei ole aktiivista, koska aktiivinen harrastuneisuus on keskeytynyt kesällä Jos A. Ampuja olisi harrastanut 3-4 kertaa, aktiivinen harrastuneisuus ei olisi keskeytynyt. 113

114 Aktiivisuus harrastuksen jatkumisen osoittamisessa Harrastuksen jatkumisen osoittamisessa edellytyksenä on, että luvanhaltija esittää harrastaneensa keskimäärin kerran neljännesvuodessa ennen määräajan päättymistä edeltäneen 12 kk aikana. HaVM 16/2010 linjaus Harrastuskertoja siten min. 4 kpl Huomioidaan luonnonolosuhteista ym. johtuvaa harrastuksen keskeytymisen mahdollisuus Harrastuskertojen tulee kuitenkin jakautua 12 kk:n ajalle Sääntöä sovelletaan määräaikaista lupaa uusittaessa toistaiseksi voimassa olevaksi luvaksi ja toistaiseksi voimassa olevan luvan haltijan osoittaessa harrastuksen jatkumista. 114

115 Ampuma-asekouluttajan tiedonsaantitavat Ampuma-asekouluttajalta ei edellytetä ampumaradalla asumista. Todistus voidaan antaa: Kouluttajan omien havaintojen perusteella Kouluttajan muilta radan käyttäjiltä saamien tietojen perusteella Toisilta ampuma-asekouluttajilta verkostoitumalla näiden kanssa Todistuksen pyytäjän antaman näytön perusteella 115

116 Ampuma-asekouluttajan tiedonsaantitavat Todistuskäytäntö edellyttää jatkossa harrastuksen dokumentointia Ampumaradoilla pidettävä ratapäiväkirjaa, johon tehdään merkinnät: Kuka ampunut radalla ja milloin? Harjoitellut tai kilpaillut missä lajissa? Ammuttujen laukausten määrä Harrastajien pidettävä ampumapäiväkirjaa Milloin ampunut? Millä aseella ja missä lajissa? Ammuttujen laukausten määrä Kuka toiminut ammunnan valvojana? 116

117 Ampuma-asekouluttajan tiedonsaantitavat Yhdistelemällä ratapäiväkirjan ja todistuksen hakijan oman ampumapäiväkirjan tiedot, ampumaasekouluttaja kykenee antamaan todistuksen aktiivisesta ampumaurheiluharrastuksesta, ilman omakohtaisia havaintojakin. Todistus voidaan antaa ja on annettava, jos ampuma-asekouluttaja parhaan ymmärryksensä mukaan tulee vakuuttuneeksi siitä, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita. 117

118 Harrastustodistuksen sisältö Todistuksessa sen antaja ottaa kantaa: Aikaan, jonka aikana harrastanut ammuntaa käsiaseella tai ilmapistoolilla Montako harrastuskertaa todistuksen saajalla on em. aikana ollut. Millä ajalla ampumaharrastus ei ole ollut mahdollista ampumaradan käytön ollessa estyneenä. Todistusmalli_AAseA 44d.doc 118

119 Harrastustodistuksen sisältö Harrastustodistuksen ei näin ollen tarvitse kattaa koko 2 v tai 12 kk:n ajanjaksoa. Hankkimisluvan hakija tai harrastuneisuutensa jatkumista esittävä voi osoittaa riittävän harrastuneisuuden usealla eri ampumaasekouluttajan antamilla todistuksilla, jotka muodostavat riittävän ketjun osoittamaan vaadittavaa aktiivista ja jatkuvaa harrastusta. 119

120 KIITOKSIA MIELENKIINNOSTA!

Katsaus ampuma-aselakiin EVP poliisit, 17.11.2015. Pasi Vuorenmaa Ylikomisario Pohjanmaan poliisilaitos

Katsaus ampuma-aselakiin EVP poliisit, 17.11.2015. Pasi Vuorenmaa Ylikomisario Pohjanmaan poliisilaitos Katsaus ampuma-aselakiin EVP poliisit, 17.11.2015 Pasi Vuorenmaa Ylikomisario Pohjanmaan poliisilaitos Metsästysperusteiset pitkät pyssyt Aseen on sovelluttava hyvin hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen.

Lisätiedot

AMPUMA-ASELUPIA HAETTAESSA HUOMIOITAVIA ASIOITA

AMPUMA-ASELUPIA HAETTAESSA HUOMIOITAVIA ASIOITA AMPUMA-ASELUPIA HAETTAESSA HUOMIOITAVIA ASIOITA - aina pitää tarkistaa onko lakiin tai asetukseen tehty muutoksia - alla olevissa tiedoissa ovat tällä hetkellä voimassa olevat määräykset 1. Jäsenyys UAY:ssä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1998 N:o 1 7. Ampuma-aselaki. N:o 1

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1998 N:o 1 7. Ampuma-aselaki. N:o 1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1998 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Ampuma-aselaki... 1 2 Laki poliisilain 23 :n muuttamisesta... 29 3 Laki poliisin henkilörekistereistä

Lisätiedot

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Päihdelääketieteen päivät 2013 Mika Lehtonen projektipäällikkö, SM, poliisiosasto 12.3.2013 Ampuma-aseet Suomessa noin 1,6 miljoonaa ampuma-asetta noin

Lisätiedot

Aselaki uudistuu. Käsiaseiden saatavuutta rajoitetaan. Tiedotustilaisuus

Aselaki uudistuu. Käsiaseiden saatavuutta rajoitetaan. Tiedotustilaisuus Aselaki uudistuu Käsiaseiden saatavuutta rajoitetaan Tiedotustilaisuus 11.3.2009 11.3.2009 Uudistuksen lähtökohdat Kansainväliset velvoitteet YK:n tuliasepöytäkirja/yleissopimus tuli voimaan 11.3.2004

Lisätiedot

Maahantuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI.

Maahantuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI. LUONNOS Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, muutetaan 27 päivänä helmikuuta 1998 annetun ampuma-aseasetuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 763/2015 Ampumaratalaki Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö

Uudistuva lainsäädäntö Uudistuva lainsäädäntö Poliisitoiminnan näkökulma Poliisihallitus, poliisitoimintayksikkö, asehallinto Muutoksen tavoitteet Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Lisäksi muutettaisiin ampuma-aselakia,

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunta 18.3.2010. Asia: Lausunto HE 106/2009 vp laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnan hallintovaliokunta 18.3.2010. Asia: Lausunto HE 106/2009 vp laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan hallintovaliokunta 18.3.2010 Asia: Lausunto HE 106/2009 vp laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunnon antaja: / Sampsa Olkinuora kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ampuma-aselain muuttamisesta (HE 110/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ampuma-aselain muuttamisesta (HE 110/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ampuma-aselain muuttamisesta (HE 110/2000 vp). Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (HaVM 6/2001 vp). Nyt koolla

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 764/2015 Laki. ampuma-aselain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 764/2015 Laki. ampuma-aselain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 764/2015 Laki ampuma-aselain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 :n 1 momentin ja 119 :n 1 momentin 3, 4, 6, 7 ja 8 kohdan nojalla muutetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

Laki. ampuma-aselain muuttamisesta

Laki. ampuma-aselain muuttamisesta Laki ampuma-aselain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ampuma-aselain (1/1998) 19 :n 1 momentin 3 kohta, 45 c, 46, 50 53, 59 a ja 60 sekä 103 :n 4 kohta, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta /2011 Laki. ampuma-aselain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta /2011 Laki. ampuma-aselain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 124/2011 Laki ampuma-aselain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 :n 3 momentti, 10 :n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti, 12, 16 ja

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE OHJE 1(10) HELSINKI 1.10.008 RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE Lyhenne Peruste Voimaantulo Voimassaolo RESUL Ampuma-aselaki (1/1998) perusteluineen Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/007)

Lisätiedot

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset Ampuma-aseet 1 Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset Yleistä Ampuma-aselain (1/1998, muutos 601/2001) ja ampuma-aseasetuksen (145/1998, muutos 101/2002) säännöksiä sovelletaan

Lisätiedot

Ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttaminen

Ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttaminen RESERVILÄISURHEILULIITTO LAUSUNTO 1(9) HELSINKI 21.4.2009 Sisäasianministeriö Poliisiosasto Arpajais- ja asehallintoyksikkö Liittyy: Lausuntopyyntö 25.3.2009 (SM109/:00/2008) RESERVILÄISURHEILULIITON LAUSUNTO

Lisätiedot

Suomen Ampumaurheiluliiton lausunto koskien ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamista, B-osa

Suomen Ampumaurheiluliiton lausunto koskien ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamista, B-osa 1 LIITE 1 Suomen Ampumaurheiluliiton lausunto koskien ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamista, B-osa B)Yksityiskohtaisemmat selvitykset, perustelut ja kommentit Suomen Ampumaurheiluliitosta

Lisätiedot

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 2015 voimaan tulevan ampumaaselain

Lisätiedot

Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt

Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt Säännöt julkaistu 7.4.2016 Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt Tärkeimpiä asioita ovat mm. seuraavat: - aseen (tyhjänkin) saa suunnata vain ampuma-alueen suuntaan - ampumalinjan etupuolelle saa mennä

Lisätiedot

Sisäministeriön aseturvallisuustyöryhmän esitykset ja turvallinen ampumarata poliisin näkökulmasta

Sisäministeriön aseturvallisuustyöryhmän esitykset ja turvallinen ampumarata poliisin näkökulmasta Sisäministeriön aseturvallisuustyöryhmän esitykset ja turvallinen ampumarata poliisin näkökulmasta Projektipäällikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö 28.1.2015 Aseturvallisuustyöryhmän kuulemistilaisuus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien säädösten uudistaminen. - alustavaa pohdintaa

Ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien säädösten uudistaminen. - alustavaa pohdintaa Ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien säädösten uudistaminen - alustavaa pohdintaa 19.11.2008 Yksi hanke, kaksi vaihetta, kolme työryhmää 1. vaihe Hallituksen esitys eduskunnalle keväällä 2009 1.1

Lisätiedot

UUDISTUVA ASEDIREKTIIVI. Ampumaharrastusfoorumin seminaari Johtava asiantuntija Johanna Puiro

UUDISTUVA ASEDIREKTIIVI. Ampumaharrastusfoorumin seminaari Johtava asiantuntija Johanna Puiro UUDISTUVA ASEDIREKTIIVI Ampumaharrastusfoorumin seminaari 3.2.2017 Johtava asiantuntija Johanna Puiro Neuvottelutilanne Asedirektiivistä päätetään EU:ssa ns. tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Trilogineuvottelut

Lisätiedot

Aseet ja yhteiskunta; Aseet ja lainsäädäntö. Poliittinen valtiosihteeri Antti Pelttari Projektipäällikkö Mika Lehtonen

Aseet ja yhteiskunta; Aseet ja lainsäädäntö. Poliittinen valtiosihteeri Antti Pelttari Projektipäällikkö Mika Lehtonen Aseet ja yhteiskunta; Aseet ja lainsäädäntö Poliittinen valtiosihteeri Antti Pelttari Projektipäällikkö Mika Lehtonen 13.3.2009 Tulevaisuuden haasteita Väestön muutto asutuskeskuksiin Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Liite MAKSUTAULUKKO 1. PÄÄTÖKSET

Liite MAKSUTAULUKKO 1. PÄÄTÖKSET Liite MAKSUTAULUKKO 1. PÄÄTÖKSET Ajokorttipäätökset väliaikainen ajokortti...10 tilapäinen ajokortti...22 kansainvälinen ajokortti...14 eritysehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen)

Lisätiedot

Ampuma-aselaki. 29/1997 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Ampuma-aselaki. 29/1997 vp, on hyväksynyt seuraavat lait: EV 236/1997 vp - HE 183/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ampuma-aselaiksi ja laiksi poliisilain 23 :n sekä laiksi poliisin henkilörekistereistä annetun lain 19 ja 20 :n muuttamisesta Eduskunnalle

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset Ampuma-aseet 1 Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset Yleistä Ampuma-aselain (1/1998), sen muuttamisesta annetun lain (124/2011), ampuma-aseasetuksen (145/1998), sen muuttamisesta

Lisätiedot

Ampuma-aselain aselain muutos 2012

Ampuma-aselain aselain muutos 2012 Ampuma-aselain aselain muutos 2012 Heti aluksi haluamme kiittää sisäasiainministeri asiainministeriötä tästä kuulemisesta Haluamme lausua pyydettyjen aiheiden lisäksi myös muutaman sanan muistakin ampuma-aselain

Lisätiedot

Lakiesitys: Lausunto hallintovaliokunnalle: Reserviläisliitto Reservin Aliupseerien Liitto ry

Lakiesitys: Lausunto hallintovaliokunnalle: Reserviläisliitto Reservin Aliupseerien Liitto ry Lakiesitys: HE 106/2009 vp laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen

Lisätiedot

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ AMPUMA-ASELAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ AMPUMA-ASELAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN MUUTTAMISESTA Helsinki, 14.11.2009 LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ AMPUMA-ASELAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN MUUTTAMISESTA Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

AMMUNNAN HARRASTAJIEN JA ASEALAN ELINKEINON- HARJOITTAJIEN TAVOITTEET ASELAIN VIIMEISTELYN YHTEYDESSÄ

AMMUNNAN HARRASTAJIEN JA ASEALAN ELINKEINON- HARJOITTAJIEN TAVOITTEET ASELAIN VIIMEISTELYN YHTEYDESSÄ Hallintovaliokunta AMMUNNAN HARRASTAJIEN JA ASEALAN ELINKEINON- HARJOITTAJIEN TAVOITTEET ASELAIN VIIMEISTELYN YHTEYDESSÄ 1. TAUSTA Nykyinen, vuonna 1998 kaikkien asealan intressipiirien kanssa yhteistyössä

Lisätiedot

HE 106/2009. Tommi Verho Järjestösihteeri Suomen Reserviupseeriliitto

HE 106/2009. Tommi Verho Järjestösihteeri Suomen Reserviupseeriliitto HE 106/2009 Tommi Verho Järjestösihteeri Suomen Reserviupseeriliitto RUL vastuullista johtajuutta Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Erityisasiantuntija Heidi Aliranta 16.10.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto Eduskunta hyväksyi 26.6.2017 lait ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Poliisin lupastrategia ja aselain muutokset. Sisäisen PO/Poha työryhmän muutosehdotusrunko 18.11.2015

Poliisin lupastrategia ja aselain muutokset. Sisäisen PO/Poha työryhmän muutosehdotusrunko 18.11.2015 Poliisin lupastrategia ja aselain muutokset Sisäisen PO/Poha työryhmän muutosehdotusrunko 18.11.2015 Uudistamistoimet SM:n ja Poliisihallituksen yhdessä vuonna 2010 valmisteleman Poliisin lupastrategian

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 111 :n 1 momentin nojalla: 1 Vartijaksi

Lisätiedot

TURVALLISEN AMPUMAHARRASTUKSEN OPAS

TURVALLISEN AMPUMAHARRASTUKSEN OPAS TURVALLISEN AMPUMAHARRASTUKSEN OPAS Ampumaharrastusfoorumi ja sen jäsenjärjestöt www.ampumaharrastusfoorumi.fi Suomen Ampumaurheiluliitto www.ampumaurheiluliitto.fi Suomen Ampumahiihtoliitto www.biathlon.fi

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus

Sisäasiainministeriön asetus 4883 Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO 1 Poliisiosasto. Projektipäällikkö Mika Lehtonen Eduskunnan hallintovaliokunnalle

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO 1 Poliisiosasto. Projektipäällikkö Mika Lehtonen Eduskunnan hallintovaliokunnalle SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO 1 Projektipäällikkö Mika Lehtonen 15.2.2010 Eduskunnan hallintovaliokunnalle HE 106/2009 VP, ASELAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Hallituksen esityksellä ehdotetaan saatettavaksi

Lisätiedot

AMPUMARATALAIN TUOMAT MUUTOKSET

AMPUMARATALAIN TUOMAT MUUTOKSET AMPUMARATALAIN TUOMAT MUUTOKSET AMPUMAHARRASTUKSEEN AMPUMARADAT RAKENNEMUUTOKSESSA -SEMINAARI 8.3.2013 asianajaja Eino Svinhufvud, RESUL/Edunvalvontatoimikunta 8.3.2013 Reserviläisurheiluliitto Reserviläisurheiluliitto

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Hallintovaliokunnan mietintö 16/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö 16/2010 vp svenska Siirry Eduskunta.fi sivustolle Valtiopäiväasiat Asiasanasto Asiakirjat Pöytäkirjat Äänestykset Käsittelyvaihekaavio Asioiden valiokuntakäsittely Lausumat Tilastot ja raportit Sisällysluettelo»

Lisätiedot

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen Liite Askolan lukion suunnitelmaan kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimintatavoista: Menettelytavat rike- ja häiriötilanteessa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis-

Lisätiedot

Ampuma-aselupamenettelyn uudistaminen. Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, SM/PO

Ampuma-aselupamenettelyn uudistaminen. Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, SM/PO Ampuma-aselupamenettelyn uudistaminen Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, SM/PO Muutosten taustalla Poliisin lupahallintostrategia 2012. Kaikkiin lupalajeihin samat kehittämistoimet; lupaprosessien selkeyttäminen,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 101/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 101/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 101/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi järjestyslain 22 :n, järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

TULI SEIS VAI TURVALLISIA LAUKAUKSIA

TULI SEIS VAI TURVALLISIA LAUKAUKSIA Turvallisen ase- ja ampumaharrastuksen tulevaisuus Suomessa TULI SEIS VAI TURVALLISIA LAUKAUKSIA AMPUMARATOJA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET JA TULEVAISUUS Finlandia talo 25.4.2008 Hallitusneuvos Jouni Laiho Sisäasiainministeriö,

Lisätiedot

ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET

ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET SEURAN ESITTELY JA KURSSIN AVAUS AMPUMAKORTTI o On peruskoulutus turvalliseen ja vastuuntuntoiseen ampumaharrastuksen aloittamiseen o Mahdollistaa itsenäisen harrastamisen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Kokousaika: 14.1.2009 klo 12.30 16.45. Arpajais- ja asehallintoyksikön toimitilat, Riihimäki. Läsnä: Jouni Laiho puheenjohtaja. Esko Hakulinen jäsen

Kokousaika: 14.1.2009 klo 12.30 16.45. Arpajais- ja asehallintoyksikön toimitilat, Riihimäki. Läsnä: Jouni Laiho puheenjohtaja. Esko Hakulinen jäsen 1 AMPUMA-ASELAUTAKUNTA Pöytäkirja 1/2009 SM066:00/2006 Kokousaika: 14.1.2009 klo 12.30 16.45 Paikka: Arpajais- ja asehallintoyksikön toimitilat, Riihimäki Läsnä: Jouni Laiho puheenjohtaja Liisa Timonen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

AMPUMA-ASELAIN MUUTOS SUOMESSA VUONNA 2011

AMPUMA-ASELAIN MUUTOS SUOMESSA VUONNA 2011 Opinnäytetyö AMK Liiketalous Juridiikka 2011 Sini Jarasto AMPUMA-ASELAIN MUUTOS SUOMESSA VUONNA 2011 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Liiketalous Juridiikka Kevät 2011 44 Ohjaaja:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen

Lisätiedot

Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri

Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön pistooliammunnat ovat ulkoradalla pidettäviä ohjattuja ja valvottuja ammunnan harjoittelutilaisuuksia. Aseina

Lisätiedot

Lääketieteellinen arvio ampuma-aseen hankkimisen ja hallussapidon edellytyksenä

Lääketieteellinen arvio ampuma-aseen hankkimisen ja hallussapidon edellytyksenä SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO [Nro] 1 3.6.2010 HE 106/2009 VP: SM:N VASTINE VALIKUNTIEN KANNANOTTOIHIN PeVL 18/2010 vp - HE 106/2009 vp Lääketieteellinen arvio ampuma-aseen hankkimisen ja hallussapidon

Lisätiedot

Ampumaharrastuksen kehittämishanke

Ampumaharrastuksen kehittämishanke Ampumaharrastuksen kehittämishanke ASEET JA VASTUULLISUUS 13.3.2009 Hankepäällikkö Markku Lainevirta 1 Vastuullisen ampumaharrastuksen kulmakivet 1. Ajantasainen lainsäädäntö 2. Ampumakoulutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Henkilöstöosasto HELSINKI AH22100 20.10.2011 3563/55.99/2011

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Henkilöstöosasto HELSINKI AH22100 20.10.2011 3563/55.99/2011 Pääesikunta Lausunto 1 (6) HELSINKI 20.10.2011 3563/55.99/2011 Poliisihallituksen asiakirja numero 2020/2011/3470 PÄÄESIKUNNAN HENKILÖSTÖOSASTON LAUSUNTO ASIASSA: VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUS- JA RESERVILÄISTOIMINNAN

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

TURVALLISEN AMPUMAHARRASTUKSEN OPAS

TURVALLISEN AMPUMAHARRASTUKSEN OPAS TURVALLISEN AMPUMAHARRASTUKSEN OPAS SISÄLLYS Ampumaharrastajan kymmenen käskyä...3 Johdanto...4 Ampumaradat...5 Aseet...9 Aselaki...12 Ampuma-aseiden säilyttäminen...15 Ampuma-aseiden kantaminen ja kuljettaminen...16

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Erityisasiantuntija Heidi Aliranta 13.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto Eduskunta hyväksyi 26.6.2017 lait ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun

Lisätiedot

KUULEMINEN AMPUMA-ASELAINSÄÄNDÄNNÖN UUDISTAMISASIASSA

KUULEMINEN AMPUMA-ASELAINSÄÄNDÄNNÖN UUDISTAMISASIASSA HE 106 /2009 Hallintovaliokunnalle KUULEMINEN AMPUMA-ASELAINSÄÄNDÄNNÖN UUDISTAMISASIASSA Suomen Nimismiesyhdistys ry ja PUSH ry (myöh. yhdistykset) lausuvat asiassa seuraavan. YLEISTÄ Ampuma-aseturvallisuus

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

AMPUMA-ASEEN DEAKTIVOINTI JA ASEEN OSAN TEKEMINEN PYSYVÄSTI TOIMINTAKELVOTTOMAKSI

AMPUMA-ASEEN DEAKTIVOINTI JA ASEEN OSAN TEKEMINEN PYSYVÄSTI TOIMINTAKELVOTTOMAKSI SISÄASIAINMINISTERIÖ OHJE Antopäivä Dnro 1.10.2003 SM-2003-02886/Tu-51 Voimassaoloaika 1.10.2003-30.9.2006 Kohderyhmä Poliisilaitokset AMPUMA-ASEEN DEAKTIVOINTI JA ASEEN OSAN TEKEMINEN PYSYVÄSTI TOIMINTAKELVOTTOMAKSI

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 101. Valtioneuvoston asetus. ampuma-aseasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 101. Valtioneuvoston asetus. ampuma-aseasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2002 N:o 101 105 SISÄLLYS N:o Sivu 101 Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta... 293 102 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

AMPUMA-ASELAIN MUUTOSESITYS (HE 106/2009vp) - - - LAKIESITYKSEN ONGELMAKOHTIA

AMPUMA-ASELAIN MUUTOSESITYS (HE 106/2009vp) - - - LAKIESITYKSEN ONGELMAKOHTIA 1/33 8.3.2010 AMPUMA-ASELAIN MUUTOSESITYS (HE 106/2009vp) - - - LAKIESITYKSEN ONGELMAKOHTIA JOHDANTO: Perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen Vaikka useiden perustuslakiin kirjattujen

Lisätiedot

Ampumaharrastuksen kehittämishanke

Ampumaharrastuksen kehittämishanke Ampumaharrastuksen kehittämishanke TURVALLINEN AMPUMARATA 2.3.2012 Hankepäällikkö Markku Lainevirta 1 Mistä ampumarataturvallisuus muodostuu? 2 AMPUMARATATURVALLISUUS Tilastoituja ampumavammoja Suomessa

Lisätiedot

Vientivalvonta, siviiliaseet. Poliisihallitus Asehallinto

Vientivalvonta, siviiliaseet. Poliisihallitus Asehallinto Vientivalvonta, siviiliaseet Poliisihallitus Asehallinto Asehallinnon tehtävät Poliisihallitus vastaa ampuma-aselaissa Poliisihallituksen tehtäväksi määrätyistä asioista, näiden tehtävien ohjauksesta ja

Lisätiedot

AMPUMA-ASELAIN MUUTOSESITYS (HE 106/2009vp) - - - LAKIESITYKSEN ONGELMAKOHTIA

AMPUMA-ASELAIN MUUTOSESITYS (HE 106/2009vp) - - - LAKIESITYKSEN ONGELMAKOHTIA 1/32 15.3.2010 AMPUMA-ASELAIN MUUTOSESITYS (HE 106/2009vp) - - - LAKIESITYKSEN ONGELMAKOHTIA JOHDANTO: Vaikka useiden perustuslakiin kirjattujen perusoikeuksien kohdalla on maininta, että niiden tarkemmasta

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 5/2010 vp Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ VASTINE HE 106/2009 vp Poliisiosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ VASTINE HE 106/2009 vp Poliisiosasto Poliisiosasto Projektipäällikkö Mika Lehtonen 1.6.2010 HALLINTOVALIOKUNNALLE SISÄASIAINMINISTERIÖN VASTINE MM. AMPUMA-ASELAIN MUUTTAMISTA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HALLINTOVALIOKUNNALLE ANNETTUIHIN

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Milla Pöyry AMPUMA-ASELAIN UUDISTUKSET

Milla Pöyry AMPUMA-ASELAIN UUDISTUKSET Milla Pöyry AMPUMA-ASELAIN UUDISTUKSET Liiketalous ja matkailu 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Milla Pöyry Opinnäytetyön nimi Ampuma-aselain uudistukset

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ )

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ ) Tämä kerho-ohjesääntö ohjaa kerhojen toimintaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa. Myöhemmin näissä säännöissä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan viitataan sanalla ylioppilaskunta. KERHO-OHJESÄÄNTÖ

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran

22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran RHY 22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Reserviläisliiton lausunto koskien hallituksen esitystä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyneiden säädösten muuttamisesta

Reserviläisliiton lausunto koskien hallituksen esitystä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyneiden säädösten muuttamisesta Helsinki, 21.4.2009 Sisäasianministeriö Poliisiosasto Arpajais- ja asehallintoyksikkö PL 50 11101 Riihimäki Reserviläisliiton lausunto koskien hallituksen esitystä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyneiden

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt 1. Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015. Säännöt

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 7. Sisäasiainministeriön asetus. poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 7. Sisäasiainministeriön asetus. poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2004 N:o 7 SISÄLLYS N:o Sivu 7 Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta...

Lisätiedot