Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi!"

Transkriptio

1 = = = = = = = = = SEB GYLLENBERGIN ASIAKASSOPIMUS Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! Ohessa Teille SEB Gyllenbergin asiakassopimus allekirjoitettavaksi. Pyydämme Teitä täyttämään asiakastietonne ja/tai tarkistamaan tietojen oikeellisuuden. Pyydämme Teitä ystävällisesti tutustumaan sopimusehtoihin sekä palauttamaan asiakassopimuksen allekirjoitettuna SEB Gyllenbergille. Allekirjoituksin hyväksytte sopimusehdot. SEB Gyllenbergillä on velvollisuus luottolaitoksia sekä sijoituspalveluyrityksiä koskevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten perusteella tunnistaa asiakkaansa. Sopimusliitteenä pyydämme Teitä toimittamaan SEB Gyllenbergille jäljennöksen voimassaolevasta ajokortista, passista tai muusta virallisesta henkilötodistuksesta (koskee paitsi allekirjoittajaa myös mahdollisia käyttöoikeutettuja). Yhteisöasiakasta pyydetään tämän lisäksi toimittamaan muita sopimuksessa mainittuja asiakirjoja. Sopimuksen liitteineen voi palauttaa meille seuraavasti: Postitse: SEB Gyllenberg WMO, PL 630, FI Helsinki Sähköpostitse (skannattuna): Faksitse: +358-(0) Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne asiakaspalvelussamme puh. (09) arkisin tai ilmaisessa palvelunumerossamme Myös sivuiltamme löydätte ajankohtaista tietoa SEB Gyllenbergin palveluvalikoimasta. Ystävällisin terveisin, SEB GYLLENBERG Petteri Karttunen Toimitusjohtaja Liitteet: Asiakassopimus Sopimuksessa mainitut liitteet

2

3 ASIAKASSOPIMUS Sopimustyyppi =====Asiakassopimus Asiakkaalle avataan arvopaperien säilytys- ja rahatili SEB Gyllenbergillä. Säilytys- ja rahatiliin, arvopaperitoimeksiantoihin ja muihin asiakkaalle tarjottaviin sijoituspalveluihin sovelletaan asiakassopimuksen yleisiä sopimusehtoja sekä rahatilin tiliehtoja. =====Jatkuva rahastosäästösopimus Jatkuvassa rahastosäästämisessä asiakas pystyy viitenumerojen avulla merkitsemään sijoitusrahasto-osuuksia ja ryhtyy SEB Gyllenbergin asiakkaaksi. Käytettävissä oleva rahastovalikoima käy ilmi vahvistetusta sopimuksesta sekä osoitteesta > Jatkuva rahastosäästäminen. Asiakastiedot Asiakkaan nimi Henkilö-/Y-tunnus c/o Osoite Postinumero ja -toimipaikka Maa Yhteyshenkilö* Kansalaisuus Verotusmaa** Puhelin Matkapuhelin Faksi*** Sähköpostiosoite*** Toimi**** =====Töissä =====Yrittäjä =====Eläkkeellä =====Muu, mikä? Työnantaja**** Pankki ja tilinumero (pakollinen) IBAN BIC * Täytetään, mikäli asiakas on yhteisöasiakas (esim. yritys tai säätiö) tai vajaavaltainen. ** Maa, jossa asiakas on yleisesti verovelvollinen. *** Asiakkaan ilmoittaessa sähköpostiosoitteen tai telefaksinumeron asiakas hyväksyy näiden viestintävälineiden käyttämiseen liittyvät erityiset riskit esim. sen vuoksi, että viesti ei mahdollisesti saavu perille, viesti saattaa joutua ulkopuolisen tietoon tai ulkopuolinen saattaa muunnella viestin sisältöä. Ilmoitettua sähköpostiosoitetta saa käyttää myös SEB Gyllenbergin markkinointiin. **** Täytetään, mikäli asiakas on yksityishenkilö. Verkkopalvelu =====Asiakkaalle lähetetään tunnukset SEB Gyllenbergin verkkopalveluun (maksuton). Raportointi tapahtuu ensisijaisesti verkkopalvelun kautta. [Palautetaan SEB Gyllenbergille]

4 Tietojen luovuttaminen SEB Gyllenbergillä on oikeus luovuttaa Asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Allekirjoitus Asiakas on tutustunut tähän sopimukseen ja sen liitteisiin, ja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan sopimuksen ehtoja. Allekirjoitettu sopimus palautetaan SEB Gyllenbergille. Tämä sopimus astuu voimaan, kun SEB Gyllenberg on sen hyväksynyt, ja on voimassa toistaiseksi. SEB Gyllenberg lähettää asiakkaalle vahvistuksen sopimuksen hyväksymisestä. Asiakkaan lakimääräiset edustajat allekirjoittavat sopimuksen yhteisöasiakkaan tai vajaavaltaisen puolesta. Paikka ja päiväys Asiakkaan allekirjoitus Nimenselvennys Liitteet Käyttöoikeuslomake (palautetaan SEB Gyllenbergille) Tosiasiallinen edunsaaja -selvitys (palautetaan SEB Gyllenbergille) Tietoa SEB Gyllenbergistä ja sen tarjoamista tuotteista ja palveluista Tietoa toimeksiantojen vastaanottamisesta ja antamisesta SEB Gyllenberg yhtiöiden hinnasto (ei koske jatkuvaa rahastosäästösopimusta) Asiakassopimuksen yleiset sopimusehdot (ei koske jatkuvaa rahastosäästösopimusta) Rahatilin tiliehdot (ei koske jatkuvaa rahastosäästösopimusta) Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot SEB Gyllenbergillä on velvollisuus luottolaitoksia sekä sijoituspalveluyrityksiä koskevan lainsäädännön perusteella tunnistaa ja tuntea jokainen asiakas. Pyydämme Teitä liittämään sopimuksen mukaan kopio(t) sopimuksen allekirjoittajan ja yhteyshenkilön voimassaolevasta, viranomaisen myöntämästä henkilötodistuksesta. Hyväksyttyjä henkilötodistuksia ovat esimerkiksi passi, ajokortti tai kuvallinen henkilöllisyystodistus. Jos asiakas on vajaavaltainen, sopimukseen liitetään edunvalvojien henkilöllisyystodistukset. Yllä mainitun lisäksi yhteisöasiakasta pyydetään toimittamaan ajantasainen kaupparekisteri-, säätiö-, vakuutuskassa- tai yhdistysrekisteriote yhtiöjärjestys tai säännöt yhteisön päättävän elimen kokouksen pöytäkirja, josta ilmenee päätös asiakkuuden avaamisesta SEB Gyllenbergillä, solmia sopimus yhteisön lukuun ja yhteisön edustajille erikseen annetuista valtuuksista toimia valtuuttajan nimissä Lisäksi mahdollisesta tosiasiallisesta edunsaajasta pyydetään toimittamaan kopio henkilöllisyystodistuksesta ja selvitys Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, jonka hyväksi sopimus tehdään, tai luonnollinen henkilö, jonka määräysvallassa yhteisöasiakas on. Henkilöllä on määräysvalta, kun hänellä on enemmän kuin 25 prosenttia osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä omistukseen, jäsenyyden, yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen tai oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen tai yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus. [Palautetaan SEB Gyllenbergille]

5 KÄYTTÖOIKEUS Liite Asiakassopimukseen Asiakkaan nimi Valtuutan/valtuutamme seuraavat henkilöt käyttämään yllämainittua säilytystä ja siihen kuuluvia arvo-osuus- ja rahatilejä, sekä antamaan niille tulevia toimeksiantoja puolestani/puolestamme. Liitteenä pyydämme Teitä toimittamaan SEB Gyllenbergille jäljennöksen käyttöoikeutettujen voimassaolevasta ajokortista, passista tai muusta virallisesta henkilötodistuksesta. Käyttöoikeus (1, 2, 3, 4) (määritelmät alla) Henkilötunnus Nimi Nimikirjoitusnäyte Rivin kaikki kentät tulee täyttää. 1. Käyttöoikeus yksin 2. Käyttöoikeus kaksi yhdessä 3. Käyttöoikeus yhdessä ryhmässä 1 olevan henkilön kanssa 4. Muu: (liite) Muutokset tähän liitteeseen tulee tehdä uudella päivätyllä liitteellä. Paikka ja päiväys Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa allekirjoitus Allekirjoitus Allekirjoitus Huomautuksia:

6

7 TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA (Esim. osakeyhtiönomistajat) Liite Asiakassopimukseen Asiakkaan nimi Tämä lomake täytetään vain, jos Asiakkaalla on jokin tosiasiallinen edunsaaja. Yleensä lomake tulee täytettäväksi, jos Asiakas on osakeyhtiö, josta joku omistaa enemmän kuin 25 % osakkeista tai äänistä. Jos Asiakas on kuolinpesä, kuolinpesän osakkaat voivat olla tosiasiallisia edunsaajia. Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, jonka hyväksi sopimus tehdään, tai luonnollinen henkilö, jonka määräysvallassa yhteisöasiakas on. Henkilöllä on määräysvalta, kun hänellä on enemmän kuin 25 prosenttia osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä omistukseen, jäsenyyden, yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen tai oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen tai yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus. Pyydämme Teitä ilmoittamaan mahdolliset tosiasialliset edunsaajat oheiseen taulukkoon. Henkilötunnus Nimi Omistus- ja ääniosuus Liitteenä pyydämme Teitä toimittamaan SEB Gyllenbergille jäljennöksen mahdollisen tosiasiallisen edunsaajan voimassaolevasta ajokortista, passista tai muusta virallisesta henkilötodistuksesta. Muutokset tähän liitteeseen tulee tehdä uudella päivätyllä liitteellä. Paikka ja päiväys Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa allekirjoitus Allekirjoitus Allekirjoitus Huomautuksia:

8

9 TIETOA SEB GYLLENBERGISTÄ JA SEN TARJOAMISTA TUOTTEISTA JA PALVELUISTA Tästä tiedotteesta sekä sopimusehdoista ilmenevät arvopaperimarkkinalain, maksupalvelulain ja Finanssivalvonnan määräyksien sekä rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6a luvun 6-9 :ien edellyttämät tiedot, jotka asiakkaalle on annettava ennen sopimuksen tekemistä. Tuotekohtaiset tiedot (tuotteen kuvaus ja pääominaisuudet, veloitettavat palkkiot ja kulut, verotus ym.) ovat saatavilla SEB Gyllenbergiltä (alla mainitusta osoitteesta tai Internetistä ). Sopimusehdot ovat aina liitteenä asiakkaalle toimitettavassa materiaalissa. Tiedot palvelun tarjoajasta SEB Gyllenberg -yhtiöitä ovat sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö ja ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike. Seuraavassa yritysten perustiedot: Yritys Y-tunnus Päätoimiala SEB Gyllenberg Asset Management Oy omaisuudenhoito SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastojen hallinnointi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori luottolaitostoiminta Kaikki SEB Gyllenberg -yhtiöt on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja kullakin yhtiöllä on lainsäädännön edellyttämä toimilupa. Toimiluvat sijoituspalveluyritykselle ja rahastoyhtiölle on myöntänyt Finanssivalvonta (tai valtiovarainministeriö), jonka osoite on Snellmaninkatu 6, Helsinki. Toimiluvan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lle on myöntänyt Ruotsin valvontaviranomainen Finansinspektionen, jonka postiosoite on Box 7821, Stockholm, Sverige. SEB Gyllenberg -yhtiöt kuuluvat ruotsalaisen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) -pankin muodostamaan SEB-konserniin. Asiakkaita palvellaan suomen- ja ruotsinkielellä ja sopimusehdot sekä muut asiakirjat ovat saatavilla näillä kielillä. Asiakkaan kanssa tehtäviin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia ja palveluja koskevat tiedot annetaan Suomen lain edellyttämällä tavalla. Asiakkaalle toimitetaan raportteja tarjotusta palvelusta erikseen sovittavalla tavalla, kuitenkin vähintään vuosittain. Rahoitusvälineet ja niihin liittyvät riskit SEB Gyllenberg tarjoaa asiakkailleen kattavasti erilaisia sijoituspalveluita ja rahoitusvälineitä (sijoituskohteita). Näitä rahoitusvälineitä ovat muun muassa koti- ja ulkomaiset sijoitusrahasto-osuudet, osuudet yhteissijoitusyrityksissä, osakkeet, joukkovelkakirjat (mukaan lukien esim. osakeindeksilainat) ja johdannaissopimukset. Tarjottaville rahoitusvälineille on tyypillistä, että niihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei koskaan ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusrahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien arvonkehitys riippuu niiden sijoituskohteiden arvonkehityksestä, joihin rahasto tai yhteissijoitusyritys on sijoittanut. Erilaisten sijoituskohteiden tyypillisimpiä riskejä on selostettu alla. Osakkeisiin sijoittavan sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen riskit ovat yleensä suuremmat kuin korkoinstrumentteihin sijoittavan rahaston. On myös mahdollista, että sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuden arvo kehittyy heikommin kuin muiden samankaltaisten rahastojen arvo tai rahastolle tyypillisten sijoituskohteiden markkina keskimäärin. Osakesijoituksiin liittyy riski osakkeen arvon alenemisesta tai sen käymisestä täysin arvottomaksi esimerkiksi kohdeyrityksen konkurssin vuoksi. Yhtiön osakkeenomistajille mahdollisesti maksettavien osinkojen määrä vaihtelee ja osingonmaksu voi myös loppua kokonaan. Joukkovelkakirjoihin ja muihin korkosijoitusinstrumentteihin liittyy yleensä liikkeeseenlaskijariski ja korkoriski. Liikkeeseenlaskijariskillä tarkoitetaan sitä, että joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan velkaansa sijoittajille, jolloin sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Liikkeeseenlaskijan maksukyvyn heikkeneminen merkitsee yleensä myös sitä, että joukkovelkakirjan arvo alenee ennen sen erääntymistä. Vaikka esimerkiksi osakeindeksilaina olisi pääomaturvattu, pääomaturvasta vastaa ainoastaan liikkeeseenlaskija, joka ei välttämättä ole mikään SEB-konserniin kuuluva yhtiö. Korkoriski merkitsee sitä, että joukkovelkakirjojen markkina-arvo voi laskea, jos yleinen korkotaso nousee. Arvioitaessa ulkomaisiin arvopaperisijoituksiin liittyviä riskejä asiakkaan on lisäksi otettava huomioon alla mainitut säilytysjärjestelyihin liittyvät riskit ja arvopaperikaupankäyntiin liittyvät riskit. SEB Gyllenberg ei vastaa ulkomaiseen kaupankäyntiin liittyvistä riskeistä, kuten ulkomaisen arvopaperikeskuksen, alisäilyttäjän tai kaupankäyntijärjestelmän virheistä. ETA-alueen ulkopuolelle sijoitettaessa on myös huomattava, että sijoittajansuojaa koskeva lainsäädäntö poikkeaa usein sijoittajan vahingoksi kotimaisesta sääntelystä ja että esimerkiksi sisäpiirintiedon väärinkäyttöä ei välttämättä ole kielletty. Tehtäessä sijoituksia muissa valuutoissa kuin euroissa asiakas kantaa aina myös valuuttakursseihin liittyvät riskit. Sijoittajan on lisäksi huomioitava, että kaikkiin rahoitusvälineisiin liittyy niin sanottu likviditeettiriski, jolla tarkoitetaan riskiä siitä, että rahoitusvälineellä ei välttämättä käydä kauppaa siten, että sen omistaja voisi realisoida sen tavanomaisessa ajassa. Likviditeettiriski koskee myös sijoitusrahastosijoittamista. Sijoittajan on aina myös huomioitava sijoittamiseen liittyvät veroriskit. Verolainsäädäntö on usein tulkinnanvaraista ja se voi muuttua. Sijoittamiseen liittyy muitakin oikeudellisia riskejä, koska lainsäädännön muutokset voivat esimerkiksi heikentää rahastosijoittajan, osakkeenomistajan tai joukkovelkakirjasijoittajan asemaa. Myös yhtiöoikeudelliset tapahtumat, kuten sulautumiset, jakautumiset, osakeannit ja yhtiöjärjestyksen muutokset, voivat vaikuttaa sijoittajan asemaan. Samankaltainen riski koskee rahastosijoittamista, koska rahasto voidaan lakkauttaa. Rahasto voi myös sulautua tai jakautua taikka sen sääntöjä voidaan muuttaa. 1(3)

10 Rahastojen merkintä- ja lunastushinnat SEB Gyllenberg -yhtiöt välittävät rahastomerkintöjä myös SEB-konsernin muihin rahastoihin ja konsernin ulkopuolisiin rahastoihin. Tällaisia rahastoja käytetään myös omaisuudenhoidossa. Näissä rahastoissa esiintyy erilaisia käytäntöjä rahastosijoittajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi tilanteissa, joissa suuret merkinnät tai lunastukset aiheuttavat rahastolle transaktiokuluja. Mahdollista on, että rahaston merkintä- tai lunastushintaa muutetaan sijoittajakohtaisesti niin, että merkinnän tai lunastuksen aiheuttamat transaktiokulut nostavat merkintähintaa tai alentavat lunastushintaa. Mahdollista on myös, että merkinnästä tai lunastuksesta peritään merkintä- tai lunastuspalkkion lisäksi rahastoon maksettava hyvitys. Asiakasvarojen säilyttäminen SEB Gyllenbergin asiakkaiden varoja säilytetään Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa tai arvo-osuustilillä. Suomessa arvoosuusjärjestelmään liitettyjä arvopapereita säilytetään tällä hetkellä asiakkaan nimissä olevalla arvo-osuustilillä OMX Broker Services AB:n toimiessa tilinhoitajayhteisönä. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori toimii tällä hetkellä tämän tilinhoitajayhteisön asiamiehenä. Rahavarat ovat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa olevalla talletustilillä. Asiakkaan varoja ei sekoiteta SEB Gyllenbergin omiin varoihin ja asiakasvaroista pidetään luotettavaa kirjanpitoa. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa tilillä olevat rahavarat kuuluvat ruotsalaisen talletussuojajärjestelmän piiriin. Pankin konkurssissa tallettaja voi pääsääntöisesti saada talletussuojarahastosta korvausta euroa tai Ruotsin kruunua riippuen valuuttakurssista, jolloin suoja voi olla korkeampi kuin euron suoja, mutta ei matalampi. Talletus korvataan riippumatta tilityypistä tai tilin määräaikaisuudesta, mutta Ruotsin talletussuojassa ei ole erityisesti suojattu asunnon myynnistä saatuja varoja. Mikäli talletus on kahden tai useamman tilinomistajan nimissä, korvaus suoritetaan kullekin tilinomistajalle erikseen. Pankin mahdolliset saatavat eivät vaikuta korvauksen suuruuteen. Lisäksi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori kuuluu Ruotsin lain mukaisen sijoittajan korvausrahastosuojan piiriin, jota ei ole rajattu vain ei-ammattimaisiin asiakkaisiin, vaan se kattaa kaikki yksityishenkilöt ja yhteisöt. Asiakkaalla on oikeus korvaukseen siinä tapauksessa, että pankki asetetaan konkurssiin ja asiakas ei saa pankilta arvopapereitaan tai varoja, jotka pankin on säilytettävä erillään sen omista varoista. Korvauksen enimmäismäärä on Ruotsin kruunua asiakasta kohden kyseisestä pankista. Sijoituspalveluyritys SEB Gyllenberg Asset Management Oy kuuluu suomalaiseen sijoittajien korvausrahastoon, josta ei-ammattimainen sijoittaja voi saada korvausta enintään euroa sijoituspalveluyrityksen maksukyvyttömyystilanteessa. Ulkomaisia arvopapereita, kuten osakkeita tai sijoitusrahasto-osuuksia, ei yleensä voida säilytysjärjestelmään sovellettavien sääntöjen takia merkitä asiakkaan nimiin, vaan säilyttäjänä toimivan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin nimiin niin sanotulla yhteistilillä. Ulkomaisten arvopaperien säilytyksessä käytettävään yhteistilijärjestelyyn liittyy sijoittajan kannalta vaikeasti ennakoitavissa olevia oikeudellisia riskejä. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori voi myös käyttää alisäilyttäjiä, jolloin arvopaperien säilytys järjestetään moniportaisesti. Ulkomailla pidettävään säilytykseen sovelletaan ulkomaista lakia ja ulkomaisia sääntöjä. Vaikka SEB Gyllenberg noudattaa alisäilyttäjien valinnassa huolellisuutta, tällaiseen järjestelyyn liittyy riskejä erityisesti ulkomaisen alisäilyttäjän maksukyvyttömyystilanteessa. On esimerkiksi mahdollista, ettei asiakkaan varoja voida yksilöidysti erottaa alisäilyttäjän, SEB Gyllenbergin tai näiden muiden asiakkaiden varoista. Mahdollista on, että asiakkaan arvopapereihin kohdistuu moniportaisen säilytyksen tilanteissa vakuus- tai kuittausoikeuksia. Säilytysjärjestelyihin liittyvien oikeudellisten riskien toteutuessa asiakas voi menettää sijoittamansa varat kokonaan tai osittain. Ulkomaisiin säilytysjärjestelyihin ei välttämättä liity vakuutusturvaa, joka suojaisi sijoittajaa riskeiltä. Mahdolliset eturistiriidat SEB Gyllenberg ja SEB-konserni tarjoavat asiakkailleen kattavasti erilaisia sijoitus- ja rahoituspalveluja. Erityyppisten palvelujen samanaikainen tarjoaminen suurelle asiakasjoukolle saattaa aiheuttaa konsernin ja sen asiakkaiden taikka asiakkaiden välillä eturistiriitatilanteita, joiden välttämiseksi on ryhdytty asianmukaisiin toimiin. Eturistiriitojen välttämiseksi SEB Gyllenbergillä ja SEB-konsernissa on muun muassa eriytetty tietojärjestelmiä ja rajoitettu henkilöstön tiedonsaantimahdollisuuksia toisten liiketoimintayksiköiden palveluista ja asiakkaista. Kokonaan eturistiriitatilanteita ei kuitenkaan voida välttää. SEB Gyllenbergin niin sanottu Compliance-toiminto valvoo mahdollisten eturistiriitojen hallintaa. SEB Gyllenberg tarjoaa sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluja että sijoitusneuvontapalveluja. Molemmissa palvelutyypeissä pyritään asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvään tuottoon asiakkaan valitsemalla riskitasolla. Molempien palvelutyyppien tarjoaminen ei yleensä aiheuta eturistiriitoja, koska omaisuudenhoitoprosessi on suunniteltu siten, että annettavat sijoitusneuvot eivät ole vastakkaisia täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa tehtyihin toimiin nähden. Kun sijoitusinstrumentteina lisäksi käytetään suurelta osin sijoitusrahastoja, ei eturistiriitatilanteita pääse tavallisesti syntymään. SEB Gyllenbergin Compliance-toiminto valvoo sitä, ettei omaisuudenhoidossa ja sijoitusneuvonnassa tavoitella epäasiallisesti etua toisen asiakasryhmän kustannuksella sekä sitä, että sijoitusneuvontatoiminnassa ei hyödynnetä mahdollisia omaisuudenhoitotoiminnassa saatuja sisäpiirintietoja. SEB Gyllenbergin yhteistyö ulkopuolisten rahastoyhtiöiden tai muiden palveluntarjoajien kanssa SEB Gyllenbergillä on useiden SEB-konserniin kuuluvien ja konsernin ulkopuolisten rahastoyhtiöiden kanssa yhteistyösopimuksia, joiden perusteella SEB Gyllenberg voi käyttää näiden yhtiöiden rahastoja omaisuudenhoitotoiminnassaan, markkinoida kyseisiä rahastoja Suomessa sekä avustaa rahastomerkinnöissä ja - lunastuksissa. Yhteistyösopimuksiin sisältyy tavallisesti ehtoja, joiden perusteella SEB Gyllenberg on oikeutettu osaan rahastoyhtiön veloittamista palkkioista. SEB Gyllenbergin osuus palkkioista vaihtelee. Palkkiot voivat olla kertaluonteisia tai jatkuvia palkkioita ja niiden määrä lasketaan yleensä prosentuaalisena osuutena rahastosijoituksen määrästä. Myös muiden rahoitusvälineiden, kuten osakeindeksilainojen, tarjontaan voi liittyä vastaavia palkkionjakojärjestelyjä. Rahamääräisten palkkioiden lisäksi SEB Gyllenberg voi saada rahastoyhtiöiltä tai muilta palveluntarjoajilta koulutusta tai muuta myynnin tukea ilman erillistä veloitusta. Tässä tarkoitettujen palkkioiden tarkoituksena on parantaa asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua eivätkä palkkionjakojärjestelyt ole asiakkaan edun vastaisia. Maksupalvelujen tarjoaminen SEB Gyllenbergillä asiakkaiden arvopaperien säilytyspalveluihin liittyy pääsääntöisesti asiakkaalle Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa avattava rahatili. Tilin korko ilmenee pankin hinnastosta. Rahatili on tarkoitettu lähinnä sijoitustoimintaa varten, mutta asiakas voi antaa muitakin tiliä koskevia maksutoimeksiantoja. Asiakas voi siirtää Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa olevalle tililleen varoja vain SEB Gyllenbergin asiakasvaratilin kautta. SEB Gyllenberg soveltaa koron muutoksia välittömästi ilman asiakkaalle toimitettavaa ennakkoilmoitusta. SEB Gyllenberg ilmoittaa viitekorosta ja sen muutoksista toimipaikoissaan ja Internet-sivuillaan. 2(3)

11 Asiakas voi antaa maksutoimeksiantoja kirjallisesti (asiakkaan vastuulla myös sähköpostitse) tai SEB Gyllenbergin suostumuksella myös suullisesti. Maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi, kun SEB Gyllenberg on vastaanottanut sen. Jos asiakkaan maksutoimeksianto vastaanotetaan kello jälkeen, toimeksianto katsotaan saapuneeksi seuraavana pankkipäivänä. Jos maksutoimeksiannon toteuttaminen edellyttää valuutanmuuntoa, toimeksianto katsotaan kuitenkin vastaanotetuksi vasta sen jälkeen, kun valuutanmuunto on tehty. Euromääräinen maksutoimeksianto välitetään maksunsaajalle vain suomalaisen tilinumeron tai kansainvälisen tilinumeron (IBAN) ja BIC-koodin perusteella. Muut kuin euromääräiset maksut välitetään vain tilinumeron ja pankkiyhteystietojen perusteella. Pankki ei tarkista esimerkiksi sitä, että maksajan antamat nimitiedot täsmäävät maksajan antaman tilinumeron kanssa. Maksutoimeksiantojen peruuttamista koskevat seikat ilmenevät maksujenvälityksen ehdoista. Euromääräinen maksu hyvitetään kotimaassa saajan tilille viimeistään toimeksiannon vastaanottamispäivää seuraavana pankkipäivänä. Jos kyse on valtion rajat ylittävästä euromääräisestä maksusta, se hyvitetään saajan tilille viimeistään toimeksiannon vastaanottamispäivää seuraavana kolmantena pankkipäivänä. ETAvaluutan määräinen maksu suoritetaan saajan tilille tai asetetaan hänen saatavilleen viimeistään toimeksiannon vastaanottamispäivää seuraavana neljäntenä pankkipäivänä. Jos toimeksianto on annettu paperilla, edellä mainitut toteuttamisajat voivat pidentyä enintään yhdellä pankkipäivällä. Asiakas voi tallettaa käteistä rahaa tililleen tai nostaa sitä tililtään SEB Gyllenbergin toimipaikassa. Käteistalletuksessa varat hyvitetään tilille heti sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varat on laskettu. Suurista käteisnostoista (yli euroa) asiakkaan on ilmoitettava pankille hyvissä ajoin etukäteen. Lisätietoja maksupalvelujen tarjoamisesta ja niihin sovellettavista ehdoista on rahatilin tiliehdoissa. Kuluttajan peruuttamisoikeus etämyynnissä Etämyynnistä on kyse, kun sopimus jostakin SEB Gyllenbergin tarjoamasta palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa SEB Gyllenbergin edustajaa. Kuluttajalla on etämyynnissä peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole sijoitustuotteissa, joiden arvo vaihtelee markkinoilla tapahtuvien muutosten mukaan. Peruuttamisoikeutta ei myöskään ole, kun asiointi liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen tai jos sopimus täytetään kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. Näin on esim. tilisopimuksen nojalla tapahtuvassa tilinkäytössä tai arvo-osuustilisopimuksen nojalla tehtävässä arvopaperikaupassa. SEB Gyllenberg -yhtiöiden tuotteiden ja palvelujen osalta peruuttamisoikeutta ei siten lain mukaan ole sopimuksissa, joilla merkitään tai lunastetaan sijoitusrahasto-osuuksia tai ostetaan tai myydään muita arvopapereita (osakkeet, joukkovelkakirjalainat, johdannaissopimukset, warrantit). Mahdollinen peruuttamisoikeus muiden kuin edellä mainittujen sopimusten osalta on voimassa 14 vuorokautta siitä, kun etäsopimus on syntynyt taikka kun kuluttaja-asiakas on saanut tai voinut saada haltuunsa ennakkotiedot ja sopimusehdot. Sanotun ajan jälkeen sovelletaan kunkin palvelun sopimusehtoja sopimusten päättämisen osalta. Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeutta, hänen tulee ilmoittaa siitä SEB Gyllenbergille. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava sopimus. SEB Gyllenberg ilmoittaa sopimusta tehtäessä tai palveluhinnastossaan ne maksut ja palkkiot, jotka kuluttaja on velvollinen suorittamaan, jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan. Asiakkaan on lisäksi palautettava SEB Gyllenbergille sopimuksen perusteella SEB Gyllenbergiltä saamansa suoritukset viimeistään 30 päivän kuluttua peruttamisilmoituksen tekemisestä. Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot Palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti SEB Gyllenbergin asiakaspalveluun puh. (09) Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa SEB Gyllenbergille kirjallisesti palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. Asiakas voi myös olla yhteydessä jäljempänä mainittaviin riidanratkaisuelimiin tai SEB Gyllenberg -yhtiöitä valvoviin viranomaisiin. Näitä ovat Finanssivalvonta Suomessa, Finansinspektionen Ruotsissa ja Kuluttajavirasto Suomessa. Arvopaperilautakunta Arvopaperilautakunta neuvoo, ohjaa ja etsii ratkaisuja sekä antaa ratkaisusuosituksia asioissa, jotka koskevat arvopaperimarkkinalainsäädännön ja siihen liittyvien viranomaismääräysten sisältöä ja sopimusehtojen soveltamista, hyvää arvopaperikauppatapaa sekä muita arvopaperikäytäntöä koskevia asioita. Palvelu on maksutonta ja se on käytössä kaikille ei-ammattimaisille sijoittajille, jotka ovat asiakassuhteessa palveluja tarjoavaan sijoituspalveluyritykseen, pankkiin tai rahastoyhtiöön. Asiakas voi olla arvopaperilautakuntaan yhteydessä puhelimitse, kirjeitse tai telefaxilla. Arvopaperilautakunnan yhteystiedot ovat: Porkkalankatu 1, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09) Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät Arvopaperilautakunnan Internet-sivuilta osoitteesta, Kuluttajariitalautakunta Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Se ei kuitenkaan käsittele asioita, jotka koskevat arvopaperiasioita eli esimerkiksi omaisuudenhoitoa tai sijoitusneuvontaa koskevia asioita. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin. Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot ovat: Hämeentie 3, PL 306, Helsinki, puhelin (vaihde). Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät Kuluttajariitalautakunnan Internet-sivuilta osoitteesta Pankkialan asiakasneuvontatoimisto Pankkialan asiakasneuvontatoimisto neuvoo pankkien asiakkaina olevia yksityishenkilöitä ja pienyrittäjiä. Neuvontatoimiston palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Neuvontatoimiston yhteydessä toimii pankkilautakunta, joka antaa ratkaisusuosituksia pankkisuhdetta koskevista erimielisyyksistä. Pankkialan asiakasneuvontatoimiston ja pankkilautakunnan yhteystiedot ovat samat kuin arvopaperilautakunnalla. Lisätiedot Asiakas saa pyydettäessä lisätietoja sijoittamiseen liittyvistä riskeistä, eturistiriidoista ja niiden hallinnasta, oikeusturvakeinoista sekä muista tässä tiedotteesta käsitellyistä seikoista. SEB Gyllenbergin omaisuudenhoitoasiakkaat saavat pyydettäessä myös 3 kuukauden välein raportin, joka sisältää kattavat tiedot salkunhoitotoimista ja omaisuudenhoidon palkkioista ja muista kustannuksista. 3(3)

12

13 TIETOA TOIMEKSIANTOJEN VASTAANOTTAMISESTA JA ANTAMISESTA Johdanto Sijoituspalveluyrityksen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet, jotta saavutetaan asiakkaiden kannalta paras mahdollinen tulos vastaanotettaessa ja välitettäessä rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja toiselle sijoituspalveluyritykselle. Sama koskee tilanteita, joissa sijoituspalveluyritys omaisuudenhoitosopimuksen puitteissa antaa toimeksiantoja toiselle sijoituspalveluyritykselle. Tämä asiakirja sisältää tietoa SEB Gyllenberg Asset Management Oy:n ( SEB Gyllenberg ) toimintaperiaatteista, joita SEB Gyllenberg noudattaa välittäessään ja antaessaan toimeksiantoja asiakkaidensa puolesta päästäkseen asiakkaidensa kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Vaikka toimintaperiaatteita noudattamalla odotetaan saavutettavan asiakkaiden kannalta paras mahdollinen tulos, ei voida taata, että parhaaseen tulokseen päästään kaikissa olosuhteissa jokaisen yksittäisen liiketoimen kohdalla. Osakekaupan toimeksiannot Osakekaupan toimeksiantoja välitettäessä ja annettaessa huomioidaan hinta, johon toimeksianto todennäköisesti toteutetaan ja toimeksiannosta aiheutuvat muut kustannukset, toimeksiannon toteutumisen nopeus ja toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys, toimeksiannon koko ja luonne ja sen vaikutus markkinoihin, mahdolliset muut sellaiset seikat, jotka SEB Gyllenberg arvioi toimeksiannon välittämisen ja toteuttamisen kannalta olennaisiksi. Toimeksiantoja välitettäessä ja annettaessa SEB Gyllenberg käyttää kohtuullista harkintaa arvioidessaan edellä mainittujen seikkojen tärkeysjärjestystä. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan ominaispiirteet, kyseessä olevat rahoitusvälineet ja vallitsevat markkinaolosuhteet. SEB Gyllenbergin ensisijaisena tavoitteena on päästä asiakkaiden kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen ottaen huomioon asiakkaiden saama tai maksama kokonaisvastike. Erityisissä olosuhteissa tästä voidaan poiketa. SEB Gyllenberg kuuluu Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) -pankin muodostamaan konserniin ja pystyy tästä syystä järjestämään toimeksiantojen toteuttamisen kustannustehokkaasti ja luotettavasti samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Tästä syystä asiakkaiden itsensä antamat toimeksiannot välitetään pääsääntöisesti Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lle. Asiakkaan antamat erilliset ohjeet Siltä osin kuin asiakas antaa SEB Gyllenbergille erillisiä ohjeita toimeksiannon hoitamiseen, noudatetaan asiakkaan ohjeita eikä SEB Gyllenbergin toimintaperiaatteita. Asiakkaan antamien erillisten ohjeiden noudattaminen saattaa estää SEB Gyllenbergiä toteuttamasta tässä asiakirjassa kuvattuja menettelytapoja, joiden avulla pyritään pääsemään asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Toimeksiantojen yhdistäminen SEB Gyllenberg hoitaa yleensä asiakkaansa antaman yksittäisen toimeksiannon koskien osakkeita, jotka on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, yhdistämällä toimeksiannon muihin asiakkailta saatuihin toimeksiantoihin ja välittämällä yhdistetyn toimeksiannon toimintaperiaatteiden mukaisesti arvopaperinvälittäjälle. Toimeksiantoja yhdistetään ainoastaan silloin, kun SEB Gyllenberg uskoo, ettei toimeksiantojen yhdistämisestä todennäköisesti ole haittaa asiakkaalle. Yhdistäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa epäedullisesti yksittäiseen toimeksiantoon. Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen toteuttaminen SEB Gyllenberg toteuttaa koti- tai ulkomaisia sijoitusrahasto-osuuksia koskevat toimeksiannot antamalla ne suoraan tai kolmannen osapuolen kautta rahastoyhtiölle, joka hallinnoi kyseistä rahastoa. Markkinoiden tai järjestelmien toimintahäiriöt Kaupankäynnin keskeytyessä, kaupankäyntipaikan peruessa kauppoja, markkina- tai järjestelmien häiriötilanteissa tai vastaavissa tilanteissa, saattaa SEB Gyllenbergin arvion mukaan asiakkaan parhaan edun mukaista olla toimeksiannon välittäminen tai antaminen toimintaperiaatteista poikkeavalla tavalla. SEB Gyllenberg tulee kuitenkin silloin ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin päästäkseen asiakkaiden kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen vallitsevissa olosuhteissa. Seuranta SEB Gyllenberg arvioi säännöllisesti toimeksiantojen välittämistä ja antamista koskevien toimintaperiaatteiden ja järjestelyjen sisältöä ja asianmukaisuutta. Toimintaperiaatteiden olennaisista muutoksista ilmoitetaan SEB Gyllenbergin verkkosivuilla. Muutokset ja päivitykset tulevat voimaan sinä päivänä, jona ne julkaistaan.

14

15 SEB GYLLENBERG -YHTIÖIDEN HINNASTO Hinnasto on voimassa alkaen 1 Säilytyspalkkiot* (hinnat sis. alv 23 %) 1.1 Kotimaiset arvo-osuudet ja arvopaperit (mukaan lukien ETF** sijoitukset) Lajikohtainen palkkio / vuosi 10,00 (Lajilla tarkoitetaan yhtiöiden eri osakesarjoja, merkintätodistuksia ja -oikeuksia sekä sijoitusrahasto-osuuksia) Lisäksi veloitetaan markkina-arvoon sidottua palkkiota, siltä osin kuin arvo ylittää yhteensä ,00 euroa 0,006 % 1.2 Ulkomaiset arvo-osuudet ja arvopaperit (mukaan lukien ETF** sijoitukset) Lajikohtainen palkkio / vuosi 10,00 Markkina-arvoon sidottu palkkio 0,15 % 1.3 Joukkovelkakirjalainat Lajikohtainen palkkio / vuosi 10,00 Markkina-arvoon sidottu palkkio 0,10 % 1.4 Säilytyspalkkion minimiveloitus / vuosi 60,00 Säilytyspalkkio määräytyy kuukauden viimeisen päivän arvon perusteella lasketaan puolivuosittain (31.5. ja ) Säilytyspalkkio veloitetaan asiakkaan tililtä SEB Gyllenbergillä ja *Säilytyspalkkiota ei peritä seuraavista arvopapereista: 1) SEB Gyllenbergin välittämät sijoitusrahastot (poislukien ETF** sijoitukset) 2) SEB Gyllenbergin välittämät indeksilainat. 3) Kiinteistö- tai asunto-osakkeista sekä hallinnollisista asiakirjoista 4) Arvopaperisäilytys on kokonaan ilmainen, kun sijoitukset SEB Gyllenbergin välittämiin sijoitusrahastoihin ovat palkkion laskentapäivänä markkina-arvoltaan vähintään ,00. SEB Gyllenberg pidättää kuitenkin tällöinkin oikeuden periä hinnaston mukaisen säilytyspalkkion, jos muiden samassa säilytyksessä olevien kohdassa mainittujen arvopapereiden yhteenlaskettu arvo on yli ,00. **ETF:t (Exchange Traded Funds) ovat pörssilistattuja sijoitusrahasto-osuuksia. 2 Toimenpidemaksut (hinnat sis. alv 23 %) 2.1 Kotimaisten arvopapereiden siirtomaksut Arvo-osuuden siirto SEB Gyllenbergille tai SEB Gyllenbergiltä / laji 20,00 Fyysisen arvopaperin siirto SEB Gyllenbergille tai SEB Gyllenbergiltä / laji 30,00 Koko arvo-osuustilin vastaanotto toisesta tilinhoitajayhteisöstä 40,00 Koko arvo-osuustilin siirto toiseen tilinhoitajayhteisöön maksuton 2.2 Ulkomaisten arvopapereiden siirtomaksut Ruotsalaisen arvo-osuuden siirto SEB Gyllenbergille tai SEB Gyllenbergiltä / laji 25,00 Muun ulkomaisen arvo-osuuden siirto SEB Gyllenbergille tai SEB Gyllenbergiltä / laji 50,00 Fyysisen arvopaperin siirto SEB Gyllenbergille tai SEB Gyllenbergiltä / laji 100, Tapahtumamaksut asiakkaan tekemästä arvopaperikaupasta toisen välittäjän kanssa Kotimainen osake / tapahtuma 20,00 Ruotsalainen osake / tapahtuma 35,00 Muu ulkomainen osake / tapahtuma 80,00

16 2.4 Merkintä osakeannissa (toimeksiannon toteuttaminen sekä vahvistuksen lähettäminen asiakkaalle) 15, Osuustodistuksen tulostus ja toimittaminen 20, Panttaukset Pantinhallinta / vuosi 30,00 Kolmannen lukuun panttaus / tapahtuma 100,00 Panttaussitoumuksen muuttaminen pantinantajan pyynnöstä / tapahtuma 70, Ulkomailla pidätetyn ylimääräisen veron takaisinperiminen ja maksu / tapahtuma 25, Arvopapereiden hankintahintojen korjaus / laji 10, Lajimuunto 10, Tuotto-oikeuden merkintä ja sen poisto tililtä 15, Luovutusrajoituksen kirjaaminen arvo-osuustilille 15,00 3 Välityspalkkiot (alv 0 %) Välityspalkkio SEB Gyllenberg Asset Management Oy:n kautta tehdystä arvopaperikaupasta: 3.1 Kotimaiset arvo-osuudet (mukaan lukien ETF** sijoitukset) 0,70 % vähintään Ulkomaiset arvo-osuudet (mukaan lukien ETF** sijoitukset) 1,00 % vähintään Joukkovelkakirjalainat 0,50 % vähintään 250 **ETF:t (Exchange Traded Funds) ovat pörssilistattuja sijoitusrahasto-osuuksia 4 Pankkipalvelut (alv 0 %) 4.1 Kotimaan lähtevät maksut Tilisiirto asiakkaan omalle vastatilille Suomessa maksuton Muu kotimaan tilisiirto 2,00 Kotimaan pikamääräys 10, Ulkomaan lähtevät maksut SEPA maksu 2,00 Ulkomaanmaksu 15,00 Ulkomainen pikamääräys (varat ovat saajan käytettävissä maksun lähettämistä seuraavana pankkipäivänä) 40,00 Ulkomainen arvopäivämaksu (SDVA) 50,00 Maksut täysimääräisinä (OUR) Jos ulkomaisen pankin kulut ylittävät tämän palvelumaksun, voidaan periä ylittävä määrä jälkikäteen (ei sovellettavissa maksuihin EEA maissa ja EEA valuutoissa) Normaalimaksu (OUR) 55,00 Pikamaksu (OUR) 85, Muut maksuihin liittyvät kulut

17 Maksutosite 2,00 Maksumääräyksen peruuttaminen, jos maksu on jo lähetetty eteenpäin 90,00 Maksumääräyksen kysely tai tutkiminen 50,00 Ilmoitus riittämättömästä katteesta tilillä / kerta 5,00 Ulkomainen lunastettava sekki 40, Talletukset Minimimäärä määräaikaistalletukselle ,00 Määräaikaistalletuksen purkaminen ennen alkuperäistä eräpäivää 150,00 5 Luotot (alv 0 %) 5.1 Luoton järjestelypalkkio 150, Lyhennyssitoumuksen muuttaminen 100, Todistus velanmäärästä ja maksetuista koroista 15,00 6 Muut palvelut (hinnat sis. alv 23 %) 6.1 Raportointipalvelut Perusraportointi maksuton Ylimääräisen laskelman tai kuitin tulostus ja postitus asiakkaalle 5,00 Ylimääräisen säilytysraportin ja/tai tiliotteen tulostus ja postitus asiakkaalle 10,00 Ylimääräisen vuosi- tai veroraportin toimittaminen 10,00 Erikseen tilattavat raportit ja todistukset asiakkaan säilytykseen ja sopimuksiin 10,00 liittyen (kaupparekisteriotteet, yhtiöjärjestykset, säätiörekisteriotteet yms.) 6.2 Tuntiveloitus muista tehtävistä 100,00 /h (Esim. asiakirjojen valmistelu, selvitystyö asiakkaan pyynnöstä) 6.3 Omaisuudenhoito- ja rahastopalkkiot SEB Gyllenberg Asset Management Oy:n ja SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy:n kulloinkin voimassa olevat palkkiot 6.4 Juridiset palvelut Asiakirjojen valmisteleminen asiakkaan toimeksiannosta oikeustoimiin liittyen Lisäksi peritään palkkio todellisten kulujen mukaan ulkopuolisen lainopillisen neuvonantopalvelun käytöstä 200,00 /h 6.5 Muista toimenpiteistä SEB Gyllenberg veloittaa asiakkaalta kolmannen osapuolen toimenpiteestä perimät kulut. 7 Tileille maksettavat korot Euromääräisen avistatilin hyvityskorko: SEB Gyllenberg Prime - 2 prosenttiyksikköä Tilille maksettava korko on kuitenkin enintään 2,00 %, eikä se voi laskea alle 0,00 %:n Euromääräisen avistatilin ylityskorko tilisopimuksen mukaan ( ,0 %) Muissa valuutoissa oleville avistatalletuksille ei makseta korkoa SEB Gyllenberg -yhtiöt pidättävät oikeuden hinnaston muutoksiin

18

19 ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Asiakassopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Asiakassopimuksessa sovitaan Asiakkaan, Sijoituspalveluyrityksen ja Pankin välisen sopimussuhteen yleiset ehdot. Asiakassopimuksen ehtoja sovelletaan vähimmäisehtoina Pankin, Sijoituspalveluyrityksen ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sekä osapuolten välillä kulloinkin voimassa oleviin muihin sopimuksiin. Mikäli Sijoituspalveluyritys tai Pankki tarjoaa Asiakkaalle tilipalveluja, luottopalveluja, omaisuudenhoitoa tai muita erillispalveluja, tehdään näistä tarvittaessa lisäksi erillinen sopimus. Jos muissa Pankin, Sijoituspalveluyrityksen ja Asiakkaan solmimissa erillissopimuksissa on tästä sopimuksesta poikkeavia ehtoja, noudatetaan ensisijaisesti erillissopimusten ehtoja. Sijoituspalvelujen tarjoamiseen sovelletaan lisäksi kulloinkin voimassa olevia Markkinasääntöjä. Jos tämän sopimuksen ehdot poikkeavat Markkinasäännöistä, sovelletaan ensisijaisesti Markkinasääntöjä, lukuun ottamatta kauppatapaa. Jos sopimuksen mukainen toiminta tapahtuu ulkomailla, noudatetaan vastaavasti kyseisen maan Markkinasääntöjä. 2. Määritelmät Pankki Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. Sijoituspalveluyritys SEB Gyllenberg Asset Management Oy, sen tytäryhtiö tai muu samaan konserniin kuuluva yhtiö, kuten SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy. Asiakas Sopijapuoli, jonka Pankki tai Sijoituspalveluyritys on hyväksynyt Asiakkaakseen ja joka on hyväksynyt nämä ehdot ja toimii omissa nimissään omaan lukuunsa suhteessa Pankkiin ja/tai Sijoituspalveluyritykseen. Ammattimainen sijoittaja Asiakas, joka on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu ammattimainen asiakas. Ammattimaisena sijoittajana pidetään näissä ehdoissa myös arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua hyväksyttyä vastapuolta. Yksityishenkilöä on yleensä pidettävä ei-ammattimaisena sijoittajana. Jollei toisin osoiteta, Sijoituspalveluyritys pitää Asiakasta ei-ammattimaisena sijoittajana. Asiakkaalla on oikeus pyytää asiakasluokittelun muuttamista. Arvopaperi/Sijoituskohde Sijoituspalvelun kohteena oleva arvopaperi, sijoitusrahasto-osuus sekä kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitettu vakioitu johdannaissopimus, vakioituun johdannaissopimukseen rinnastettava johdannaissopimus tai muu johdannaissopimus. Sijoituskohteella tarkoitetaan myös muuta siirrettävissä olevaa oikeutta tai sitoumusta. SEB-konserni Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja sen nykyiset ja tulevat sivuliikkeet ja tytäryhtiöt. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) omistaa suoraan tai välillisesti SEB Gyllenberg Asset Management Oy:n ja SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy:n. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on osa sen emoyhtiö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):ia. SEBkonserniin kuuluvat yhtiöt ovat oikeutettuja toistensa puolesta ottamaan vastaan Asiakkaan viestejä, ohjeita ja toimeksiantoja sekä antamaan toisilleen Asiakasta ja tämän taloudellista tilaa koskevia asiakastietoja. Korvausrahasto Sijoituspalveluja tarjoavan Sijoituspalveluyritys SEB Gyllenberg Asset Management Oy kuuluu suomalaiseen sijoittajien korvausrahastoon. Korvausrahaston tehtävänä on suojata eiammattimaisia sijoittajia sijoituspalveluyrityksen maksukyvyttömyystilanteessa. Rahastosta voidaan korvata maksukyvyttömyyden perusteella Asiakkaalle tämän sijoituspalveluyritykseltä oleva riidaton saatava. Korvauksen määrä on yhdeksän kymmenesosaa (9/10) saatavan määrästä, kuitenkin enintään euroa (tilanne ). Rahastosta ei makseta korvausta ammattimaiselle sijoittajalle. Pankki kuuluu Ruotsin lain mukaisen sijoittajan korvausrahastosuojan piiriin, jota ei ole rajattu vain eiammattimaisiin Asiakkaisiin, vaan se kattaa kaikki yksityishenkilöt ja yhteisöt. Asiakkaalla on oikeus korvaukseen siinä tapauksessa, että Pankki asetetaan konkurssiin ja Asiakas ei saa Pankilta arvopapereitaan tai varoja, jotka Pankin on säilytettävä erillään sen omista varoista. Korvauksen enimmäismäärä on Ruotsin kruunua Asiakasta kohden kyseisestä Pankista (tilanne ). Markkinapaikka Arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu julkinen kaupankäynti ja monenkeskinen kaupankäynti sekä kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitettu optioyhteisö, niitä muussa valtiossa kuin Suomessa vastaava kaupankäynti sekä koti- tai ulkomainen selvitysyhteisö. Markkinasäännöt Voimassa oleva lainsäädäntö, sen perusteella annetut päätökset ja viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä Markkinapaikkojen säännöt, ohjeet ja määräykset sekä kullakin markkinalla vallitseva kauppatapa. Sopimus Pankin ja/tai Sijoituspalveluyrityksen ja Asiakkaan välinen sopimus tai sitoumus. Yhteyshenkilö Asiakkaan Pankille ja/tai Sijoituspalveluyritykselle ilmoittama tai muu henkilö, jolla on oikeus valtuutuksen tai asemansa perusteella antaa Pankille ja/tai Sijoituspalveluyritykselle Asiakkaan puolesta Asiakasta sitovia toimeksiantoja ja muita tahdonilmaisuja. Pankin ja Sijoituspalveluyrityksen toiminta Pankki ja/tai Sijoituspalveluyritys tarjoaa Asiakkaalle itse tai konserniyhtiönsä kautta muun muassa välitys-, säilytys-, omaisuudenhoitoja yksityispankkipalveluita. 3. Säilytyspalvelut Pankki ottaa palkkiota vastaan säilytettäviksi Asiakkaan säilytettäviksi antamat Arvopaperit ja tallettamat rahavarat alla olevin ehdoin. 3.1 Tehtävät Pankki hoitaa säilytykseen kuuluvien Arvopapereiden säilyttämisen lisäksi seuraavat suomalaisiin Arvopapereihin liittyvät tehtävät: 1(8) 05/2011

20 osakkeiden osinkojen lunastamisen ja tilittämisen, osakeanneista ilmoittamisen, merkinnät Asiakkaan kussakin tapauksessa erikseen antamien ohjeiden mukaan, talonkien, osakekirjojen ja väliaikaistodistusten vaihdon yms., osakkeenomistajille suunnattujen vaihtovelkakirja- ja optiolainojen liikkeeseen laskusta ilmoittamisen, fuusioista ja osakkeiden vaihdosta ilmoittamisen sekä muut toimenpiteet Asiakkaan kulloinkin erikseen antamien ohjeiden mukaan, obligaatioiden, debentuurien ja muiden joukkovelkakirjalainojen erääntyneiden korko- ja lyhennyskuponkien lunastuksen sekä irtisanottujen obligaatioiden, debentuurien ja muiden joukkovelkakirjalainojen perimisen ja tilittämisen, väliaikaistodistusten vaihdon, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten vaihdon tai merkinnän Asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti, sijoitusrahasto-osuuksien kuponkipohjaisten voitto-osuuksien lunastamisen ja tilittämisen, talletusten sekä sijoitus- ja yritystodistusten korkojen ja pääoman perimisen ja tilittämisen. Pankki hoitaa arvo-osuuksien osalta yllämainittuja tai vastaavia tehtäviä niiden osakkeiden ja muiden Arvopapereiden osalta, jotka on siirretty arvo-osuusjärjestelmään arvo-osuusjärjestelmälain (826/91) mukaisesti ja rekisteröity arvo-osuustilille. Pankilla ei ole Arvopaperien säilyttäjänä muita kuin yllä mainittuja tiedonanto- ja muita hoitovelvoitteita Asiakasta kohtaan. Pankki ei siten ole velvollinen tiedottamaan etukäteen esimerkiksi säilytyksessä olevan osakkeen perusteella maksettavasta osingosta, osakkeen jakamisesta, joukkovelkakirjan erääntymisestä tai option raukeamisesta taikka säilytyksessä olevan rahasto-osuuden rahaston sääntöjen muutoksesta. Pankilla/Sijoituspalveluyrityksellä ei myöskään ole velvollisuutta ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisesta ryhmäkanteesta, joka koskee säilytyksessä tai toimeksiannon kohteena ollutta Sijoituskohdetta, vaikka Pankki/Sijoituspalveluyritys tulisi tietoiseksi ryhmäkanteesta. Mikäli edellä mainittuihin hoitotoimenpiteisiin ryhtymisen tarpeellisuudesta ei ole ilmoitettu Markkinapaikan välityksin tai asian ei ole muutoin katsottu olevan Pankin tiedossa, on Asiakkaan ilmoitettava siitä Pankille vähintään viisi (5) pankkipäivää ennen kuin toimenpide viimeistään on suoritettava uhalla, että Pankilla ei ole velvollisuutta toteuttaa kyseistä toimenpidettä Arvo-osuudet Osakkeet Asiakkaan osakkeet, jotka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään Suomessa, säilytetään tällä hetkellä Asiakkaan nimissä olevalla arvoosuustilillä OMX Broker Services AB - tilinhoitajayhteisössä. Pankki toimii arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitetun tilinhoitajayhteisön, OMX Broker Services AB:n asiamiehenä. Pankilla on oikeus hakea tilinhoitajayhteisön oikeuksia tai siirtyä toisen tilinhoitajayhteisön asiamieheksi ilman, että asiakassopimusta tai sen ehtoja muutetaan. Pankilla on oikeus avata Asiakkaan lukuun arvo-osuustili ja tilinhoitajayhteisön vastuulla tehdä kirjauksia Asiakkaan arvo-osuustilille sekä suorittaa muita tilinhoitajayhteisöille kuuluvia tehtäviä. Pankki edustaa Asiakasta ja toimii Asiakkaan valtuuttamana asiamiehenä arvo-osuuksia koskevien kauppojen selvitystoiminnan yhteydessä. Selvityksen yhteydessä arvo-osuudet voivat olla Euroclear Finland Oy:tä kohtaan vakuutena sen sääntöjen mukaisesti. Pankki säilyttää kirjaushakemukset ja arvo-osuustilille tehtyjen kirjausten perusteena olevat asiakirjat laissa ja Euroclear Finland Oy:n säännöissä vahvistetulla tavalla. OMX Broker Services AB:lla on tilinhoitajayhteisönä oikeus saada tietoja arvo-osuustilistä ja oikaista arvo-osuusrekisterin merkintöjä. Euroclear Finland Oy:llä ja OMX Broker Services AB:lla on myös oikeus tehdä kirjauksia arvo-osuusrekisteriin, kun kirjaukset perustuvat lakiin, asetukseen, viranomaispäätökseen tai Euroclear Finland Oy:n tai OMX Broker Services AB:nsääntöihin, samoin kuin teknisten vikojen, häiriöiden tai toimintakatkojen sattuessa Joukkolainaosuudet (rahamarkkinainstrumentit) Rahamarkkinainstrumenteilla tarkoitetaan Euroclear Finland Oy:n hallinnoimassa tietoteknisessä ympäristössä liikkeeseen laskettuja, vieraan pääoman ehtoisia arvo-osuuksia. Asiakkaan arvo-osuusjärjestelmään sisältyvät arvo-osuudet säilytetään Asiakkaan nimellä olevalla arvo-osuustilillä Euroclear Finland Oy -tilinhoitajayhteisössä. Rahamarkkinainstrumenteille on avattava erillinen arvo-osuustili. Pankki toimii arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuna tilinhoitajayhteisönä. Pankki hoitaa tilinhoitajayhteisönä kaiken yhteydenpidon Asiakkaaseen Euroclear Finland Oy:n säännöissä tarkemmin määriteltyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Pankilla on oikeus siirtyä toisen tilinhoitajayhteisön asiamieheksi ilman, että asiakassopimusta tai sen ehtoja muutetaan. Pankilla on oikeus avata Asiakkaan lukuun arvo-osuustili ja tehdä kirjauksia Asiakkaan arvo-osuustilille sekä suorittaa muita tilinhoitajayhteisölle kuuluvia tehtäviä. Pankki edustaa Asiakasta ja toimii Asiakkaan valtuuttamana asiamiehenä arvo-osuuksia koskevien kauppojen selvitystoiminnan yhteydessä. Selvityksen yhteydessä arvo-osuudet voivat olla Euroclear Finland Oy:tä kohtaan vakuutena sen sääntöjen mukaisesti. Asiakas valtuuttaa Pankin ottamaan vastaan Asiakkaan lukuun ne rahasuoritukset, jotka liikkeeseenlaskijat suorittavat arvo-osuustilillä säilytettävistä arvo-osuuksista. Euroclear Finland Oy:llä on arvo-osuusrekisterin pitäjänä oikeus saada tietoja arvo-osuustilistä ja oikaista arvo-osuusrekisterin merkintöjä. Euroclear Finland Oy:llä on myös oikeus tehdä kirjauksia arvo-osuusrekisteriin, kun kirjaukset perustuvat lakiin, asetukseen, viranomaispäätökseen tai Euroclear Finland Oy:n sääntöihin, samoin kuin teknisten vikojen, häiriöiden tai toimintakatkojen sattuessa. Pankki säilyttää kirjaushakemukset ja arvo-osuustilille tehtyjen kirjausten perusteena olevat Asiakirjat laissa ja Euroclear Finland Oy:n säännöissä vahvistetulla tavalla Osakkeiden hallintarekisteröinti Asiakkaan arvo-osuudet rekisteröidään pääsääntöisesti Asiakkaan nimiin. Ulkomaiset osakkeet, joita ei ole liitetty Suomen arvo-osuusjärjestelmään, hallintarekisteröidään automaattisesti Muut Arvopaperit Pankki säilyttää muut kuin arvo-osuusmuotoiset Arvopaperit erillisessä säilytyksessä Asiakkaan lukuun. 2 (8) 05/2011

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut 33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPAPERIKAUPPA... 3 1.1 Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin... 3 1.2 Toimeksiannot muihin pörsseihin... 3 1.3 Internet-arvopaperikaupankäynti

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan eri talletustilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Määritelmät Arvopäivä: Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki

Lisätiedot

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A Rahaston minimimerkintä (A-sarja) on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT KÄYTTÖTILIN JA PRIME -TILIN YLEISET EHDOT 1. 7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan käyttö- ja prime-tilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta.

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta. 1 Pankkitilin avaaminen Tässä liitteessä kerrotaan asiakirjoista ja selvityksistä, joita pankit yleensä edellyttävät yritykseltä pankkitilin avaamiseksi. Käytännöt voivat hieman vaihdella pankeittain.

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt Yleiset ehdot 1 (6) Näitä tilin yleisiä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tilin yleiset ehdot 21.05.2010

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN Nämä yleiset valuuttamaksujen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton (FK) laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä.

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. 1. Laajuus Varmistuakseen siitä, että asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevat

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI

MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI Merkintäaika 7. 18.3.2016 Merkitsijä Merkitsijän nimi Katuosoite Kansalaisuus Henkilö-/Y-tunnus Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös.

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä maksupalvelulaiksi

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot SijoitusTalletus-tili 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan. Talletuskoron laskentatapa Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2014 alkaen

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2014 alkaen Säästösopimus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Mandatum Lifen Säästösopimus on yksityishenkilöille tarkoitettu vakuutusluokituksen mukainen sijoitussidonnainen ja/tai perustekorollinen kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus Hakija Veikko M. Vuorinen Oy Joeston Ltd Lasse Jokinen Hakemuksen päivämäärä 27.5.2009 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Osoite ja postinumero, kotipaikka

Osoite ja postinumero, kotipaikka Dnro 4/120/2005 Sivu 1 (5) PERUSILMOITUS MUUTOSILMOITUS (Täytetään vain kohdat 1, 2, 6 sekä muuttuvat kohdat) Rahoitustarkastuksen sisäpiiristandardista 5.3 löytyvät taustaohjeet * -merkittyihin kohtiin.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot

Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Määräaikainen tili 1 (5) Erityisehdot Talletuskorko Talletuskorko on kiinteä koko talletuskauden. Talletuskoron laskentatapa ja maksaminen Korkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään, eräpäivää mukaan

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT I TILIN YLEISET EHDOT II MÄÄRÄAIKAISTALLETUSTEN YLEISET EHDOT III VALUUTTATILIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT TILIEHTOJEN HYVÄKSYMINEN Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tiliehdot.

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

UB OMAISUUDENHOITO OY:N TOIMEKSIANTOJEN HOITAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET

UB OMAISUUDENHOITO OY:N TOIMEKSIANTOJEN HOITAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Päivitetty 22.1.2015 UB OMAISUUDENHOITO OY:N TOIMEKSIANTOJEN HOITAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET 1. Johdanto UB Omaisuudenhoito Oy ( UB ) noudattaa seuraavia toimintaperiaatteita toteuttaessaan tai välittäessään

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

Avistatili. 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja.

Avistatili. 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja. YLEISET TILIEHDOT Avistatili 1. MÄÄRITELMÄT 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja. 1.2 Tilinomistaja Tilinomistaja on henkilö, jolle

Lisätiedot

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE)

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) YLEISTÄ 1 ARVOPAPERINVÄLITTÄJÄN tiedonantovelvollisuus (ilmoittajarooli

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot

KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot KorkoExtra-tili yrityksille, 1 (5) Erityiset ja yleiset ehdot Erityiset ehdot Tilin määritelmä KorkoExtra-tili on jatkuva säästämiseen tarkoitettu tili. Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13. huhtikuuta 2015 kello 16.00 Pörssitalolla, Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen

Lisätiedot

OmaTuottoTalletus 1 / 2016

OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden määräaikainen talletus. Siinä yhdistyvät tilin turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus. Olemme lähellä ja läsnä. 1 OmaTuottoTalletus

Lisätiedot

Maksa laskusi Ärrällä

Maksa laskusi Ärrällä R-KIOSKIN LASKUNMAKSUPALVLEUN KUVAUS 20.6.2016 Maksa laskusi Ärrällä Ärrällä voit maksaa kaikki laskut, joissa on viitetiedot sisältävä viivakoodi. Voit maksaa laskusi Ärrällä riippumatta omasta pankistasi.

Lisätiedot

Arvo-osuustilin ja arvopaperi- 1 (6) säilytyksen yleiset ehdot 03.2015

Arvo-osuustilin ja arvopaperi- 1 (6) säilytyksen yleiset ehdot 03.2015 Arvo-osuustilin ja arvopaperi- 1 (6) 1. Soveltamisala sekä sovellettavat säännökset ja sopimukset Näitä ehtoja sovelletaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) ja asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen, jolla

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) euromaksujen yleiset ehdot 1.2.2014

Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) euromaksujen yleiset ehdot 1.2.2014 Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin

Lisätiedot

TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57)

TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57) TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57) Sisällysluettelo sivu Tilin yleiset ehdot 2 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 14 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot 24

Lisätiedot