Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi!"

Transkriptio

1 = = = = = = = = = SEB GYLLENBERGIN ASIAKASSOPIMUS Kiitos osoittamastanne luottamuksesta yritystämme kohtaan ja tervetuloa SEB Gyllenbergin asiakkaaksi! Ohessa Teille SEB Gyllenbergin asiakassopimus allekirjoitettavaksi. Pyydämme Teitä täyttämään asiakastietonne ja/tai tarkistamaan tietojen oikeellisuuden. Pyydämme Teitä ystävällisesti tutustumaan sopimusehtoihin sekä palauttamaan asiakassopimuksen allekirjoitettuna SEB Gyllenbergille. Allekirjoituksin hyväksytte sopimusehdot. SEB Gyllenbergillä on velvollisuus luottolaitoksia sekä sijoituspalveluyrityksiä koskevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten perusteella tunnistaa asiakkaansa. Sopimusliitteenä pyydämme Teitä toimittamaan SEB Gyllenbergille jäljennöksen voimassaolevasta ajokortista, passista tai muusta virallisesta henkilötodistuksesta (koskee paitsi allekirjoittajaa myös mahdollisia käyttöoikeutettuja). Yhteisöasiakasta pyydetään tämän lisäksi toimittamaan muita sopimuksessa mainittuja asiakirjoja. Sopimuksen liitteineen voi palauttaa meille seuraavasti: Postitse: SEB Gyllenberg WMO, PL 630, FI Helsinki Sähköpostitse (skannattuna): Faksitse: +358-(0) Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne asiakaspalvelussamme puh. (09) arkisin tai ilmaisessa palvelunumerossamme Myös sivuiltamme löydätte ajankohtaista tietoa SEB Gyllenbergin palveluvalikoimasta. Ystävällisin terveisin, SEB GYLLENBERG Petteri Karttunen Toimitusjohtaja Liitteet: Asiakassopimus Sopimuksessa mainitut liitteet

2

3 ASIAKASSOPIMUS Sopimustyyppi =====Asiakassopimus Asiakkaalle avataan arvopaperien säilytys- ja rahatili SEB Gyllenbergillä. Säilytys- ja rahatiliin, arvopaperitoimeksiantoihin ja muihin asiakkaalle tarjottaviin sijoituspalveluihin sovelletaan asiakassopimuksen yleisiä sopimusehtoja sekä rahatilin tiliehtoja. =====Jatkuva rahastosäästösopimus Jatkuvassa rahastosäästämisessä asiakas pystyy viitenumerojen avulla merkitsemään sijoitusrahasto-osuuksia ja ryhtyy SEB Gyllenbergin asiakkaaksi. Käytettävissä oleva rahastovalikoima käy ilmi vahvistetusta sopimuksesta sekä osoitteesta > Jatkuva rahastosäästäminen. Asiakastiedot Asiakkaan nimi Henkilö-/Y-tunnus c/o Osoite Postinumero ja -toimipaikka Maa Yhteyshenkilö* Kansalaisuus Verotusmaa** Puhelin Matkapuhelin Faksi*** Sähköpostiosoite*** Toimi**** =====Töissä =====Yrittäjä =====Eläkkeellä =====Muu, mikä? Työnantaja**** Pankki ja tilinumero (pakollinen) IBAN BIC * Täytetään, mikäli asiakas on yhteisöasiakas (esim. yritys tai säätiö) tai vajaavaltainen. ** Maa, jossa asiakas on yleisesti verovelvollinen. *** Asiakkaan ilmoittaessa sähköpostiosoitteen tai telefaksinumeron asiakas hyväksyy näiden viestintävälineiden käyttämiseen liittyvät erityiset riskit esim. sen vuoksi, että viesti ei mahdollisesti saavu perille, viesti saattaa joutua ulkopuolisen tietoon tai ulkopuolinen saattaa muunnella viestin sisältöä. Ilmoitettua sähköpostiosoitetta saa käyttää myös SEB Gyllenbergin markkinointiin. **** Täytetään, mikäli asiakas on yksityishenkilö. Verkkopalvelu =====Asiakkaalle lähetetään tunnukset SEB Gyllenbergin verkkopalveluun (maksuton). Raportointi tapahtuu ensisijaisesti verkkopalvelun kautta. [Palautetaan SEB Gyllenbergille]

4 Tietojen luovuttaminen SEB Gyllenbergillä on oikeus luovuttaa Asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Allekirjoitus Asiakas on tutustunut tähän sopimukseen ja sen liitteisiin, ja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan sopimuksen ehtoja. Allekirjoitettu sopimus palautetaan SEB Gyllenbergille. Tämä sopimus astuu voimaan, kun SEB Gyllenberg on sen hyväksynyt, ja on voimassa toistaiseksi. SEB Gyllenberg lähettää asiakkaalle vahvistuksen sopimuksen hyväksymisestä. Asiakkaan lakimääräiset edustajat allekirjoittavat sopimuksen yhteisöasiakkaan tai vajaavaltaisen puolesta. Paikka ja päiväys Asiakkaan allekirjoitus Nimenselvennys Liitteet Käyttöoikeuslomake (palautetaan SEB Gyllenbergille) Tosiasiallinen edunsaaja -selvitys (palautetaan SEB Gyllenbergille) Tietoa SEB Gyllenbergistä ja sen tarjoamista tuotteista ja palveluista Tietoa toimeksiantojen vastaanottamisesta ja antamisesta SEB Gyllenberg yhtiöiden hinnasto (ei koske jatkuvaa rahastosäästösopimusta) Asiakassopimuksen yleiset sopimusehdot (ei koske jatkuvaa rahastosäästösopimusta) Rahatilin tiliehdot (ei koske jatkuvaa rahastosäästösopimusta) Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot SEB Gyllenbergillä on velvollisuus luottolaitoksia sekä sijoituspalveluyrityksiä koskevan lainsäädännön perusteella tunnistaa ja tuntea jokainen asiakas. Pyydämme Teitä liittämään sopimuksen mukaan kopio(t) sopimuksen allekirjoittajan ja yhteyshenkilön voimassaolevasta, viranomaisen myöntämästä henkilötodistuksesta. Hyväksyttyjä henkilötodistuksia ovat esimerkiksi passi, ajokortti tai kuvallinen henkilöllisyystodistus. Jos asiakas on vajaavaltainen, sopimukseen liitetään edunvalvojien henkilöllisyystodistukset. Yllä mainitun lisäksi yhteisöasiakasta pyydetään toimittamaan ajantasainen kaupparekisteri-, säätiö-, vakuutuskassa- tai yhdistysrekisteriote yhtiöjärjestys tai säännöt yhteisön päättävän elimen kokouksen pöytäkirja, josta ilmenee päätös asiakkuuden avaamisesta SEB Gyllenbergillä, solmia sopimus yhteisön lukuun ja yhteisön edustajille erikseen annetuista valtuuksista toimia valtuuttajan nimissä Lisäksi mahdollisesta tosiasiallisesta edunsaajasta pyydetään toimittamaan kopio henkilöllisyystodistuksesta ja selvitys Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, jonka hyväksi sopimus tehdään, tai luonnollinen henkilö, jonka määräysvallassa yhteisöasiakas on. Henkilöllä on määräysvalta, kun hänellä on enemmän kuin 25 prosenttia osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä omistukseen, jäsenyyden, yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen tai oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen tai yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus. [Palautetaan SEB Gyllenbergille]

5 KÄYTTÖOIKEUS Liite Asiakassopimukseen Asiakkaan nimi Valtuutan/valtuutamme seuraavat henkilöt käyttämään yllämainittua säilytystä ja siihen kuuluvia arvo-osuus- ja rahatilejä, sekä antamaan niille tulevia toimeksiantoja puolestani/puolestamme. Liitteenä pyydämme Teitä toimittamaan SEB Gyllenbergille jäljennöksen käyttöoikeutettujen voimassaolevasta ajokortista, passista tai muusta virallisesta henkilötodistuksesta. Käyttöoikeus (1, 2, 3, 4) (määritelmät alla) Henkilötunnus Nimi Nimikirjoitusnäyte Rivin kaikki kentät tulee täyttää. 1. Käyttöoikeus yksin 2. Käyttöoikeus kaksi yhdessä 3. Käyttöoikeus yhdessä ryhmässä 1 olevan henkilön kanssa 4. Muu: (liite) Muutokset tähän liitteeseen tulee tehdä uudella päivätyllä liitteellä. Paikka ja päiväys Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa allekirjoitus Allekirjoitus Allekirjoitus Huomautuksia:

6

7 TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA (Esim. osakeyhtiönomistajat) Liite Asiakassopimukseen Asiakkaan nimi Tämä lomake täytetään vain, jos Asiakkaalla on jokin tosiasiallinen edunsaaja. Yleensä lomake tulee täytettäväksi, jos Asiakas on osakeyhtiö, josta joku omistaa enemmän kuin 25 % osakkeista tai äänistä. Jos Asiakas on kuolinpesä, kuolinpesän osakkaat voivat olla tosiasiallisia edunsaajia. Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, jonka hyväksi sopimus tehdään, tai luonnollinen henkilö, jonka määräysvallassa yhteisöasiakas on. Henkilöllä on määräysvalta, kun hänellä on enemmän kuin 25 prosenttia osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä omistukseen, jäsenyyden, yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen tai oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen tai yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus. Pyydämme Teitä ilmoittamaan mahdolliset tosiasialliset edunsaajat oheiseen taulukkoon. Henkilötunnus Nimi Omistus- ja ääniosuus Liitteenä pyydämme Teitä toimittamaan SEB Gyllenbergille jäljennöksen mahdollisen tosiasiallisen edunsaajan voimassaolevasta ajokortista, passista tai muusta virallisesta henkilötodistuksesta. Muutokset tähän liitteeseen tulee tehdä uudella päivätyllä liitteellä. Paikka ja päiväys Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa allekirjoitus Allekirjoitus Allekirjoitus Huomautuksia:

8

9 TIETOA SEB GYLLENBERGISTÄ JA SEN TARJOAMISTA TUOTTEISTA JA PALVELUISTA Tästä tiedotteesta sekä sopimusehdoista ilmenevät arvopaperimarkkinalain, maksupalvelulain ja Finanssivalvonnan määräyksien sekä rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6a luvun 6-9 :ien edellyttämät tiedot, jotka asiakkaalle on annettava ennen sopimuksen tekemistä. Tuotekohtaiset tiedot (tuotteen kuvaus ja pääominaisuudet, veloitettavat palkkiot ja kulut, verotus ym.) ovat saatavilla SEB Gyllenbergiltä (alla mainitusta osoitteesta tai Internetistä ). Sopimusehdot ovat aina liitteenä asiakkaalle toimitettavassa materiaalissa. Tiedot palvelun tarjoajasta SEB Gyllenberg -yhtiöitä ovat sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö ja ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike. Seuraavassa yritysten perustiedot: Yritys Y-tunnus Päätoimiala SEB Gyllenberg Asset Management Oy omaisuudenhoito SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastojen hallinnointi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori luottolaitostoiminta Kaikki SEB Gyllenberg -yhtiöt on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja kullakin yhtiöllä on lainsäädännön edellyttämä toimilupa. Toimiluvat sijoituspalveluyritykselle ja rahastoyhtiölle on myöntänyt Finanssivalvonta (tai valtiovarainministeriö), jonka osoite on Snellmaninkatu 6, Helsinki. Toimiluvan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lle on myöntänyt Ruotsin valvontaviranomainen Finansinspektionen, jonka postiosoite on Box 7821, Stockholm, Sverige. SEB Gyllenberg -yhtiöt kuuluvat ruotsalaisen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) -pankin muodostamaan SEB-konserniin. Asiakkaita palvellaan suomen- ja ruotsinkielellä ja sopimusehdot sekä muut asiakirjat ovat saatavilla näillä kielillä. Asiakkaan kanssa tehtäviin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia ja palveluja koskevat tiedot annetaan Suomen lain edellyttämällä tavalla. Asiakkaalle toimitetaan raportteja tarjotusta palvelusta erikseen sovittavalla tavalla, kuitenkin vähintään vuosittain. Rahoitusvälineet ja niihin liittyvät riskit SEB Gyllenberg tarjoaa asiakkailleen kattavasti erilaisia sijoituspalveluita ja rahoitusvälineitä (sijoituskohteita). Näitä rahoitusvälineitä ovat muun muassa koti- ja ulkomaiset sijoitusrahasto-osuudet, osuudet yhteissijoitusyrityksissä, osakkeet, joukkovelkakirjat (mukaan lukien esim. osakeindeksilainat) ja johdannaissopimukset. Tarjottaville rahoitusvälineille on tyypillistä, että niihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei koskaan ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusrahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien arvonkehitys riippuu niiden sijoituskohteiden arvonkehityksestä, joihin rahasto tai yhteissijoitusyritys on sijoittanut. Erilaisten sijoituskohteiden tyypillisimpiä riskejä on selostettu alla. Osakkeisiin sijoittavan sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen riskit ovat yleensä suuremmat kuin korkoinstrumentteihin sijoittavan rahaston. On myös mahdollista, että sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuden arvo kehittyy heikommin kuin muiden samankaltaisten rahastojen arvo tai rahastolle tyypillisten sijoituskohteiden markkina keskimäärin. Osakesijoituksiin liittyy riski osakkeen arvon alenemisesta tai sen käymisestä täysin arvottomaksi esimerkiksi kohdeyrityksen konkurssin vuoksi. Yhtiön osakkeenomistajille mahdollisesti maksettavien osinkojen määrä vaihtelee ja osingonmaksu voi myös loppua kokonaan. Joukkovelkakirjoihin ja muihin korkosijoitusinstrumentteihin liittyy yleensä liikkeeseenlaskijariski ja korkoriski. Liikkeeseenlaskijariskillä tarkoitetaan sitä, että joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan velkaansa sijoittajille, jolloin sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Liikkeeseenlaskijan maksukyvyn heikkeneminen merkitsee yleensä myös sitä, että joukkovelkakirjan arvo alenee ennen sen erääntymistä. Vaikka esimerkiksi osakeindeksilaina olisi pääomaturvattu, pääomaturvasta vastaa ainoastaan liikkeeseenlaskija, joka ei välttämättä ole mikään SEB-konserniin kuuluva yhtiö. Korkoriski merkitsee sitä, että joukkovelkakirjojen markkina-arvo voi laskea, jos yleinen korkotaso nousee. Arvioitaessa ulkomaisiin arvopaperisijoituksiin liittyviä riskejä asiakkaan on lisäksi otettava huomioon alla mainitut säilytysjärjestelyihin liittyvät riskit ja arvopaperikaupankäyntiin liittyvät riskit. SEB Gyllenberg ei vastaa ulkomaiseen kaupankäyntiin liittyvistä riskeistä, kuten ulkomaisen arvopaperikeskuksen, alisäilyttäjän tai kaupankäyntijärjestelmän virheistä. ETA-alueen ulkopuolelle sijoitettaessa on myös huomattava, että sijoittajansuojaa koskeva lainsäädäntö poikkeaa usein sijoittajan vahingoksi kotimaisesta sääntelystä ja että esimerkiksi sisäpiirintiedon väärinkäyttöä ei välttämättä ole kielletty. Tehtäessä sijoituksia muissa valuutoissa kuin euroissa asiakas kantaa aina myös valuuttakursseihin liittyvät riskit. Sijoittajan on lisäksi huomioitava, että kaikkiin rahoitusvälineisiin liittyy niin sanottu likviditeettiriski, jolla tarkoitetaan riskiä siitä, että rahoitusvälineellä ei välttämättä käydä kauppaa siten, että sen omistaja voisi realisoida sen tavanomaisessa ajassa. Likviditeettiriski koskee myös sijoitusrahastosijoittamista. Sijoittajan on aina myös huomioitava sijoittamiseen liittyvät veroriskit. Verolainsäädäntö on usein tulkinnanvaraista ja se voi muuttua. Sijoittamiseen liittyy muitakin oikeudellisia riskejä, koska lainsäädännön muutokset voivat esimerkiksi heikentää rahastosijoittajan, osakkeenomistajan tai joukkovelkakirjasijoittajan asemaa. Myös yhtiöoikeudelliset tapahtumat, kuten sulautumiset, jakautumiset, osakeannit ja yhtiöjärjestyksen muutokset, voivat vaikuttaa sijoittajan asemaan. Samankaltainen riski koskee rahastosijoittamista, koska rahasto voidaan lakkauttaa. Rahasto voi myös sulautua tai jakautua taikka sen sääntöjä voidaan muuttaa. 1(3)

10 Rahastojen merkintä- ja lunastushinnat SEB Gyllenberg -yhtiöt välittävät rahastomerkintöjä myös SEB-konsernin muihin rahastoihin ja konsernin ulkopuolisiin rahastoihin. Tällaisia rahastoja käytetään myös omaisuudenhoidossa. Näissä rahastoissa esiintyy erilaisia käytäntöjä rahastosijoittajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi tilanteissa, joissa suuret merkinnät tai lunastukset aiheuttavat rahastolle transaktiokuluja. Mahdollista on, että rahaston merkintä- tai lunastushintaa muutetaan sijoittajakohtaisesti niin, että merkinnän tai lunastuksen aiheuttamat transaktiokulut nostavat merkintähintaa tai alentavat lunastushintaa. Mahdollista on myös, että merkinnästä tai lunastuksesta peritään merkintä- tai lunastuspalkkion lisäksi rahastoon maksettava hyvitys. Asiakasvarojen säilyttäminen SEB Gyllenbergin asiakkaiden varoja säilytetään Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa tai arvo-osuustilillä. Suomessa arvoosuusjärjestelmään liitettyjä arvopapereita säilytetään tällä hetkellä asiakkaan nimissä olevalla arvo-osuustilillä OMX Broker Services AB:n toimiessa tilinhoitajayhteisönä. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori toimii tällä hetkellä tämän tilinhoitajayhteisön asiamiehenä. Rahavarat ovat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa olevalla talletustilillä. Asiakkaan varoja ei sekoiteta SEB Gyllenbergin omiin varoihin ja asiakasvaroista pidetään luotettavaa kirjanpitoa. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa tilillä olevat rahavarat kuuluvat ruotsalaisen talletussuojajärjestelmän piiriin. Pankin konkurssissa tallettaja voi pääsääntöisesti saada talletussuojarahastosta korvausta euroa tai Ruotsin kruunua riippuen valuuttakurssista, jolloin suoja voi olla korkeampi kuin euron suoja, mutta ei matalampi. Talletus korvataan riippumatta tilityypistä tai tilin määräaikaisuudesta, mutta Ruotsin talletussuojassa ei ole erityisesti suojattu asunnon myynnistä saatuja varoja. Mikäli talletus on kahden tai useamman tilinomistajan nimissä, korvaus suoritetaan kullekin tilinomistajalle erikseen. Pankin mahdolliset saatavat eivät vaikuta korvauksen suuruuteen. Lisäksi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori kuuluu Ruotsin lain mukaisen sijoittajan korvausrahastosuojan piiriin, jota ei ole rajattu vain ei-ammattimaisiin asiakkaisiin, vaan se kattaa kaikki yksityishenkilöt ja yhteisöt. Asiakkaalla on oikeus korvaukseen siinä tapauksessa, että pankki asetetaan konkurssiin ja asiakas ei saa pankilta arvopapereitaan tai varoja, jotka pankin on säilytettävä erillään sen omista varoista. Korvauksen enimmäismäärä on Ruotsin kruunua asiakasta kohden kyseisestä pankista. Sijoituspalveluyritys SEB Gyllenberg Asset Management Oy kuuluu suomalaiseen sijoittajien korvausrahastoon, josta ei-ammattimainen sijoittaja voi saada korvausta enintään euroa sijoituspalveluyrityksen maksukyvyttömyystilanteessa. Ulkomaisia arvopapereita, kuten osakkeita tai sijoitusrahasto-osuuksia, ei yleensä voida säilytysjärjestelmään sovellettavien sääntöjen takia merkitä asiakkaan nimiin, vaan säilyttäjänä toimivan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin nimiin niin sanotulla yhteistilillä. Ulkomaisten arvopaperien säilytyksessä käytettävään yhteistilijärjestelyyn liittyy sijoittajan kannalta vaikeasti ennakoitavissa olevia oikeudellisia riskejä. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori voi myös käyttää alisäilyttäjiä, jolloin arvopaperien säilytys järjestetään moniportaisesti. Ulkomailla pidettävään säilytykseen sovelletaan ulkomaista lakia ja ulkomaisia sääntöjä. Vaikka SEB Gyllenberg noudattaa alisäilyttäjien valinnassa huolellisuutta, tällaiseen järjestelyyn liittyy riskejä erityisesti ulkomaisen alisäilyttäjän maksukyvyttömyystilanteessa. On esimerkiksi mahdollista, ettei asiakkaan varoja voida yksilöidysti erottaa alisäilyttäjän, SEB Gyllenbergin tai näiden muiden asiakkaiden varoista. Mahdollista on, että asiakkaan arvopapereihin kohdistuu moniportaisen säilytyksen tilanteissa vakuus- tai kuittausoikeuksia. Säilytysjärjestelyihin liittyvien oikeudellisten riskien toteutuessa asiakas voi menettää sijoittamansa varat kokonaan tai osittain. Ulkomaisiin säilytysjärjestelyihin ei välttämättä liity vakuutusturvaa, joka suojaisi sijoittajaa riskeiltä. Mahdolliset eturistiriidat SEB Gyllenberg ja SEB-konserni tarjoavat asiakkailleen kattavasti erilaisia sijoitus- ja rahoituspalveluja. Erityyppisten palvelujen samanaikainen tarjoaminen suurelle asiakasjoukolle saattaa aiheuttaa konsernin ja sen asiakkaiden taikka asiakkaiden välillä eturistiriitatilanteita, joiden välttämiseksi on ryhdytty asianmukaisiin toimiin. Eturistiriitojen välttämiseksi SEB Gyllenbergillä ja SEB-konsernissa on muun muassa eriytetty tietojärjestelmiä ja rajoitettu henkilöstön tiedonsaantimahdollisuuksia toisten liiketoimintayksiköiden palveluista ja asiakkaista. Kokonaan eturistiriitatilanteita ei kuitenkaan voida välttää. SEB Gyllenbergin niin sanottu Compliance-toiminto valvoo mahdollisten eturistiriitojen hallintaa. SEB Gyllenberg tarjoaa sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluja että sijoitusneuvontapalveluja. Molemmissa palvelutyypeissä pyritään asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvään tuottoon asiakkaan valitsemalla riskitasolla. Molempien palvelutyyppien tarjoaminen ei yleensä aiheuta eturistiriitoja, koska omaisuudenhoitoprosessi on suunniteltu siten, että annettavat sijoitusneuvot eivät ole vastakkaisia täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa tehtyihin toimiin nähden. Kun sijoitusinstrumentteina lisäksi käytetään suurelta osin sijoitusrahastoja, ei eturistiriitatilanteita pääse tavallisesti syntymään. SEB Gyllenbergin Compliance-toiminto valvoo sitä, ettei omaisuudenhoidossa ja sijoitusneuvonnassa tavoitella epäasiallisesti etua toisen asiakasryhmän kustannuksella sekä sitä, että sijoitusneuvontatoiminnassa ei hyödynnetä mahdollisia omaisuudenhoitotoiminnassa saatuja sisäpiirintietoja. SEB Gyllenbergin yhteistyö ulkopuolisten rahastoyhtiöiden tai muiden palveluntarjoajien kanssa SEB Gyllenbergillä on useiden SEB-konserniin kuuluvien ja konsernin ulkopuolisten rahastoyhtiöiden kanssa yhteistyösopimuksia, joiden perusteella SEB Gyllenberg voi käyttää näiden yhtiöiden rahastoja omaisuudenhoitotoiminnassaan, markkinoida kyseisiä rahastoja Suomessa sekä avustaa rahastomerkinnöissä ja - lunastuksissa. Yhteistyösopimuksiin sisältyy tavallisesti ehtoja, joiden perusteella SEB Gyllenberg on oikeutettu osaan rahastoyhtiön veloittamista palkkioista. SEB Gyllenbergin osuus palkkioista vaihtelee. Palkkiot voivat olla kertaluonteisia tai jatkuvia palkkioita ja niiden määrä lasketaan yleensä prosentuaalisena osuutena rahastosijoituksen määrästä. Myös muiden rahoitusvälineiden, kuten osakeindeksilainojen, tarjontaan voi liittyä vastaavia palkkionjakojärjestelyjä. Rahamääräisten palkkioiden lisäksi SEB Gyllenberg voi saada rahastoyhtiöiltä tai muilta palveluntarjoajilta koulutusta tai muuta myynnin tukea ilman erillistä veloitusta. Tässä tarkoitettujen palkkioiden tarkoituksena on parantaa asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua eivätkä palkkionjakojärjestelyt ole asiakkaan edun vastaisia. Maksupalvelujen tarjoaminen SEB Gyllenbergillä asiakkaiden arvopaperien säilytyspalveluihin liittyy pääsääntöisesti asiakkaalle Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa avattava rahatili. Tilin korko ilmenee pankin hinnastosta. Rahatili on tarkoitettu lähinnä sijoitustoimintaa varten, mutta asiakas voi antaa muitakin tiliä koskevia maksutoimeksiantoja. Asiakas voi siirtää Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa olevalle tililleen varoja vain SEB Gyllenbergin asiakasvaratilin kautta. SEB Gyllenberg soveltaa koron muutoksia välittömästi ilman asiakkaalle toimitettavaa ennakkoilmoitusta. SEB Gyllenberg ilmoittaa viitekorosta ja sen muutoksista toimipaikoissaan ja Internet-sivuillaan. 2(3)

11 Asiakas voi antaa maksutoimeksiantoja kirjallisesti (asiakkaan vastuulla myös sähköpostitse) tai SEB Gyllenbergin suostumuksella myös suullisesti. Maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi, kun SEB Gyllenberg on vastaanottanut sen. Jos asiakkaan maksutoimeksianto vastaanotetaan kello jälkeen, toimeksianto katsotaan saapuneeksi seuraavana pankkipäivänä. Jos maksutoimeksiannon toteuttaminen edellyttää valuutanmuuntoa, toimeksianto katsotaan kuitenkin vastaanotetuksi vasta sen jälkeen, kun valuutanmuunto on tehty. Euromääräinen maksutoimeksianto välitetään maksunsaajalle vain suomalaisen tilinumeron tai kansainvälisen tilinumeron (IBAN) ja BIC-koodin perusteella. Muut kuin euromääräiset maksut välitetään vain tilinumeron ja pankkiyhteystietojen perusteella. Pankki ei tarkista esimerkiksi sitä, että maksajan antamat nimitiedot täsmäävät maksajan antaman tilinumeron kanssa. Maksutoimeksiantojen peruuttamista koskevat seikat ilmenevät maksujenvälityksen ehdoista. Euromääräinen maksu hyvitetään kotimaassa saajan tilille viimeistään toimeksiannon vastaanottamispäivää seuraavana pankkipäivänä. Jos kyse on valtion rajat ylittävästä euromääräisestä maksusta, se hyvitetään saajan tilille viimeistään toimeksiannon vastaanottamispäivää seuraavana kolmantena pankkipäivänä. ETAvaluutan määräinen maksu suoritetaan saajan tilille tai asetetaan hänen saatavilleen viimeistään toimeksiannon vastaanottamispäivää seuraavana neljäntenä pankkipäivänä. Jos toimeksianto on annettu paperilla, edellä mainitut toteuttamisajat voivat pidentyä enintään yhdellä pankkipäivällä. Asiakas voi tallettaa käteistä rahaa tililleen tai nostaa sitä tililtään SEB Gyllenbergin toimipaikassa. Käteistalletuksessa varat hyvitetään tilille heti sen jälkeen, kun varojen aitous on tarkistettu ja varat on laskettu. Suurista käteisnostoista (yli euroa) asiakkaan on ilmoitettava pankille hyvissä ajoin etukäteen. Lisätietoja maksupalvelujen tarjoamisesta ja niihin sovellettavista ehdoista on rahatilin tiliehdoissa. Kuluttajan peruuttamisoikeus etämyynnissä Etämyynnistä on kyse, kun sopimus jostakin SEB Gyllenbergin tarjoamasta palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa SEB Gyllenbergin edustajaa. Kuluttajalla on etämyynnissä peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole sijoitustuotteissa, joiden arvo vaihtelee markkinoilla tapahtuvien muutosten mukaan. Peruuttamisoikeutta ei myöskään ole, kun asiointi liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen tai jos sopimus täytetään kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. Näin on esim. tilisopimuksen nojalla tapahtuvassa tilinkäytössä tai arvo-osuustilisopimuksen nojalla tehtävässä arvopaperikaupassa. SEB Gyllenberg -yhtiöiden tuotteiden ja palvelujen osalta peruuttamisoikeutta ei siten lain mukaan ole sopimuksissa, joilla merkitään tai lunastetaan sijoitusrahasto-osuuksia tai ostetaan tai myydään muita arvopapereita (osakkeet, joukkovelkakirjalainat, johdannaissopimukset, warrantit). Mahdollinen peruuttamisoikeus muiden kuin edellä mainittujen sopimusten osalta on voimassa 14 vuorokautta siitä, kun etäsopimus on syntynyt taikka kun kuluttaja-asiakas on saanut tai voinut saada haltuunsa ennakkotiedot ja sopimusehdot. Sanotun ajan jälkeen sovelletaan kunkin palvelun sopimusehtoja sopimusten päättämisen osalta. Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeutta, hänen tulee ilmoittaa siitä SEB Gyllenbergille. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava sopimus. SEB Gyllenberg ilmoittaa sopimusta tehtäessä tai palveluhinnastossaan ne maksut ja palkkiot, jotka kuluttaja on velvollinen suorittamaan, jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan. Asiakkaan on lisäksi palautettava SEB Gyllenbergille sopimuksen perusteella SEB Gyllenbergiltä saamansa suoritukset viimeistään 30 päivän kuluttua peruttamisilmoituksen tekemisestä. Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot Palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti SEB Gyllenbergin asiakaspalveluun puh. (09) Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa SEB Gyllenbergille kirjallisesti palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. Asiakas voi myös olla yhteydessä jäljempänä mainittaviin riidanratkaisuelimiin tai SEB Gyllenberg -yhtiöitä valvoviin viranomaisiin. Näitä ovat Finanssivalvonta Suomessa, Finansinspektionen Ruotsissa ja Kuluttajavirasto Suomessa. Arvopaperilautakunta Arvopaperilautakunta neuvoo, ohjaa ja etsii ratkaisuja sekä antaa ratkaisusuosituksia asioissa, jotka koskevat arvopaperimarkkinalainsäädännön ja siihen liittyvien viranomaismääräysten sisältöä ja sopimusehtojen soveltamista, hyvää arvopaperikauppatapaa sekä muita arvopaperikäytäntöä koskevia asioita. Palvelu on maksutonta ja se on käytössä kaikille ei-ammattimaisille sijoittajille, jotka ovat asiakassuhteessa palveluja tarjoavaan sijoituspalveluyritykseen, pankkiin tai rahastoyhtiöön. Asiakas voi olla arvopaperilautakuntaan yhteydessä puhelimitse, kirjeitse tai telefaxilla. Arvopaperilautakunnan yhteystiedot ovat: Porkkalankatu 1, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09) Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät Arvopaperilautakunnan Internet-sivuilta osoitteesta, Kuluttajariitalautakunta Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Se ei kuitenkaan käsittele asioita, jotka koskevat arvopaperiasioita eli esimerkiksi omaisuudenhoitoa tai sijoitusneuvontaa koskevia asioita. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin. Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot ovat: Hämeentie 3, PL 306, Helsinki, puhelin (vaihde). Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät Kuluttajariitalautakunnan Internet-sivuilta osoitteesta Pankkialan asiakasneuvontatoimisto Pankkialan asiakasneuvontatoimisto neuvoo pankkien asiakkaina olevia yksityishenkilöitä ja pienyrittäjiä. Neuvontatoimiston palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Neuvontatoimiston yhteydessä toimii pankkilautakunta, joka antaa ratkaisusuosituksia pankkisuhdetta koskevista erimielisyyksistä. Pankkialan asiakasneuvontatoimiston ja pankkilautakunnan yhteystiedot ovat samat kuin arvopaperilautakunnalla. Lisätiedot Asiakas saa pyydettäessä lisätietoja sijoittamiseen liittyvistä riskeistä, eturistiriidoista ja niiden hallinnasta, oikeusturvakeinoista sekä muista tässä tiedotteesta käsitellyistä seikoista. SEB Gyllenbergin omaisuudenhoitoasiakkaat saavat pyydettäessä myös 3 kuukauden välein raportin, joka sisältää kattavat tiedot salkunhoitotoimista ja omaisuudenhoidon palkkioista ja muista kustannuksista. 3(3)

12

13 TIETOA TOIMEKSIANTOJEN VASTAANOTTAMISESTA JA ANTAMISESTA Johdanto Sijoituspalveluyrityksen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet, jotta saavutetaan asiakkaiden kannalta paras mahdollinen tulos vastaanotettaessa ja välitettäessä rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja toiselle sijoituspalveluyritykselle. Sama koskee tilanteita, joissa sijoituspalveluyritys omaisuudenhoitosopimuksen puitteissa antaa toimeksiantoja toiselle sijoituspalveluyritykselle. Tämä asiakirja sisältää tietoa SEB Gyllenberg Asset Management Oy:n ( SEB Gyllenberg ) toimintaperiaatteista, joita SEB Gyllenberg noudattaa välittäessään ja antaessaan toimeksiantoja asiakkaidensa puolesta päästäkseen asiakkaidensa kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Vaikka toimintaperiaatteita noudattamalla odotetaan saavutettavan asiakkaiden kannalta paras mahdollinen tulos, ei voida taata, että parhaaseen tulokseen päästään kaikissa olosuhteissa jokaisen yksittäisen liiketoimen kohdalla. Osakekaupan toimeksiannot Osakekaupan toimeksiantoja välitettäessä ja annettaessa huomioidaan hinta, johon toimeksianto todennäköisesti toteutetaan ja toimeksiannosta aiheutuvat muut kustannukset, toimeksiannon toteutumisen nopeus ja toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys, toimeksiannon koko ja luonne ja sen vaikutus markkinoihin, mahdolliset muut sellaiset seikat, jotka SEB Gyllenberg arvioi toimeksiannon välittämisen ja toteuttamisen kannalta olennaisiksi. Toimeksiantoja välitettäessä ja annettaessa SEB Gyllenberg käyttää kohtuullista harkintaa arvioidessaan edellä mainittujen seikkojen tärkeysjärjestystä. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan ominaispiirteet, kyseessä olevat rahoitusvälineet ja vallitsevat markkinaolosuhteet. SEB Gyllenbergin ensisijaisena tavoitteena on päästä asiakkaiden kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen ottaen huomioon asiakkaiden saama tai maksama kokonaisvastike. Erityisissä olosuhteissa tästä voidaan poiketa. SEB Gyllenberg kuuluu Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) -pankin muodostamaan konserniin ja pystyy tästä syystä järjestämään toimeksiantojen toteuttamisen kustannustehokkaasti ja luotettavasti samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Tästä syystä asiakkaiden itsensä antamat toimeksiannot välitetään pääsääntöisesti Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):lle. Asiakkaan antamat erilliset ohjeet Siltä osin kuin asiakas antaa SEB Gyllenbergille erillisiä ohjeita toimeksiannon hoitamiseen, noudatetaan asiakkaan ohjeita eikä SEB Gyllenbergin toimintaperiaatteita. Asiakkaan antamien erillisten ohjeiden noudattaminen saattaa estää SEB Gyllenbergiä toteuttamasta tässä asiakirjassa kuvattuja menettelytapoja, joiden avulla pyritään pääsemään asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Toimeksiantojen yhdistäminen SEB Gyllenberg hoitaa yleensä asiakkaansa antaman yksittäisen toimeksiannon koskien osakkeita, jotka on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, yhdistämällä toimeksiannon muihin asiakkailta saatuihin toimeksiantoihin ja välittämällä yhdistetyn toimeksiannon toimintaperiaatteiden mukaisesti arvopaperinvälittäjälle. Toimeksiantoja yhdistetään ainoastaan silloin, kun SEB Gyllenberg uskoo, ettei toimeksiantojen yhdistämisestä todennäköisesti ole haittaa asiakkaalle. Yhdistäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa epäedullisesti yksittäiseen toimeksiantoon. Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen toteuttaminen SEB Gyllenberg toteuttaa koti- tai ulkomaisia sijoitusrahasto-osuuksia koskevat toimeksiannot antamalla ne suoraan tai kolmannen osapuolen kautta rahastoyhtiölle, joka hallinnoi kyseistä rahastoa. Markkinoiden tai järjestelmien toimintahäiriöt Kaupankäynnin keskeytyessä, kaupankäyntipaikan peruessa kauppoja, markkina- tai järjestelmien häiriötilanteissa tai vastaavissa tilanteissa, saattaa SEB Gyllenbergin arvion mukaan asiakkaan parhaan edun mukaista olla toimeksiannon välittäminen tai antaminen toimintaperiaatteista poikkeavalla tavalla. SEB Gyllenberg tulee kuitenkin silloin ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin päästäkseen asiakkaiden kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen vallitsevissa olosuhteissa. Seuranta SEB Gyllenberg arvioi säännöllisesti toimeksiantojen välittämistä ja antamista koskevien toimintaperiaatteiden ja järjestelyjen sisältöä ja asianmukaisuutta. Toimintaperiaatteiden olennaisista muutoksista ilmoitetaan SEB Gyllenbergin verkkosivuilla. Muutokset ja päivitykset tulevat voimaan sinä päivänä, jona ne julkaistaan.

14

15 SEB GYLLENBERG -YHTIÖIDEN HINNASTO Hinnasto on voimassa alkaen 1 Säilytyspalkkiot* (hinnat sis. alv 23 %) 1.1 Kotimaiset arvo-osuudet ja arvopaperit (mukaan lukien ETF** sijoitukset) Lajikohtainen palkkio / vuosi 10,00 (Lajilla tarkoitetaan yhtiöiden eri osakesarjoja, merkintätodistuksia ja -oikeuksia sekä sijoitusrahasto-osuuksia) Lisäksi veloitetaan markkina-arvoon sidottua palkkiota, siltä osin kuin arvo ylittää yhteensä ,00 euroa 0,006 % 1.2 Ulkomaiset arvo-osuudet ja arvopaperit (mukaan lukien ETF** sijoitukset) Lajikohtainen palkkio / vuosi 10,00 Markkina-arvoon sidottu palkkio 0,15 % 1.3 Joukkovelkakirjalainat Lajikohtainen palkkio / vuosi 10,00 Markkina-arvoon sidottu palkkio 0,10 % 1.4 Säilytyspalkkion minimiveloitus / vuosi 60,00 Säilytyspalkkio määräytyy kuukauden viimeisen päivän arvon perusteella lasketaan puolivuosittain (31.5. ja ) Säilytyspalkkio veloitetaan asiakkaan tililtä SEB Gyllenbergillä ja *Säilytyspalkkiota ei peritä seuraavista arvopapereista: 1) SEB Gyllenbergin välittämät sijoitusrahastot (poislukien ETF** sijoitukset) 2) SEB Gyllenbergin välittämät indeksilainat. 3) Kiinteistö- tai asunto-osakkeista sekä hallinnollisista asiakirjoista 4) Arvopaperisäilytys on kokonaan ilmainen, kun sijoitukset SEB Gyllenbergin välittämiin sijoitusrahastoihin ovat palkkion laskentapäivänä markkina-arvoltaan vähintään ,00. SEB Gyllenberg pidättää kuitenkin tällöinkin oikeuden periä hinnaston mukaisen säilytyspalkkion, jos muiden samassa säilytyksessä olevien kohdassa mainittujen arvopapereiden yhteenlaskettu arvo on yli ,00. **ETF:t (Exchange Traded Funds) ovat pörssilistattuja sijoitusrahasto-osuuksia. 2 Toimenpidemaksut (hinnat sis. alv 23 %) 2.1 Kotimaisten arvopapereiden siirtomaksut Arvo-osuuden siirto SEB Gyllenbergille tai SEB Gyllenbergiltä / laji 20,00 Fyysisen arvopaperin siirto SEB Gyllenbergille tai SEB Gyllenbergiltä / laji 30,00 Koko arvo-osuustilin vastaanotto toisesta tilinhoitajayhteisöstä 40,00 Koko arvo-osuustilin siirto toiseen tilinhoitajayhteisöön maksuton 2.2 Ulkomaisten arvopapereiden siirtomaksut Ruotsalaisen arvo-osuuden siirto SEB Gyllenbergille tai SEB Gyllenbergiltä / laji 25,00 Muun ulkomaisen arvo-osuuden siirto SEB Gyllenbergille tai SEB Gyllenbergiltä / laji 50,00 Fyysisen arvopaperin siirto SEB Gyllenbergille tai SEB Gyllenbergiltä / laji 100, Tapahtumamaksut asiakkaan tekemästä arvopaperikaupasta toisen välittäjän kanssa Kotimainen osake / tapahtuma 20,00 Ruotsalainen osake / tapahtuma 35,00 Muu ulkomainen osake / tapahtuma 80,00

16 2.4 Merkintä osakeannissa (toimeksiannon toteuttaminen sekä vahvistuksen lähettäminen asiakkaalle) 15, Osuustodistuksen tulostus ja toimittaminen 20, Panttaukset Pantinhallinta / vuosi 30,00 Kolmannen lukuun panttaus / tapahtuma 100,00 Panttaussitoumuksen muuttaminen pantinantajan pyynnöstä / tapahtuma 70, Ulkomailla pidätetyn ylimääräisen veron takaisinperiminen ja maksu / tapahtuma 25, Arvopapereiden hankintahintojen korjaus / laji 10, Lajimuunto 10, Tuotto-oikeuden merkintä ja sen poisto tililtä 15, Luovutusrajoituksen kirjaaminen arvo-osuustilille 15,00 3 Välityspalkkiot (alv 0 %) Välityspalkkio SEB Gyllenberg Asset Management Oy:n kautta tehdystä arvopaperikaupasta: 3.1 Kotimaiset arvo-osuudet (mukaan lukien ETF** sijoitukset) 0,70 % vähintään Ulkomaiset arvo-osuudet (mukaan lukien ETF** sijoitukset) 1,00 % vähintään Joukkovelkakirjalainat 0,50 % vähintään 250 **ETF:t (Exchange Traded Funds) ovat pörssilistattuja sijoitusrahasto-osuuksia 4 Pankkipalvelut (alv 0 %) 4.1 Kotimaan lähtevät maksut Tilisiirto asiakkaan omalle vastatilille Suomessa maksuton Muu kotimaan tilisiirto 2,00 Kotimaan pikamääräys 10, Ulkomaan lähtevät maksut SEPA maksu 2,00 Ulkomaanmaksu 15,00 Ulkomainen pikamääräys (varat ovat saajan käytettävissä maksun lähettämistä seuraavana pankkipäivänä) 40,00 Ulkomainen arvopäivämaksu (SDVA) 50,00 Maksut täysimääräisinä (OUR) Jos ulkomaisen pankin kulut ylittävät tämän palvelumaksun, voidaan periä ylittävä määrä jälkikäteen (ei sovellettavissa maksuihin EEA maissa ja EEA valuutoissa) Normaalimaksu (OUR) 55,00 Pikamaksu (OUR) 85, Muut maksuihin liittyvät kulut

17 Maksutosite 2,00 Maksumääräyksen peruuttaminen, jos maksu on jo lähetetty eteenpäin 90,00 Maksumääräyksen kysely tai tutkiminen 50,00 Ilmoitus riittämättömästä katteesta tilillä / kerta 5,00 Ulkomainen lunastettava sekki 40, Talletukset Minimimäärä määräaikaistalletukselle ,00 Määräaikaistalletuksen purkaminen ennen alkuperäistä eräpäivää 150,00 5 Luotot (alv 0 %) 5.1 Luoton järjestelypalkkio 150, Lyhennyssitoumuksen muuttaminen 100, Todistus velanmäärästä ja maksetuista koroista 15,00 6 Muut palvelut (hinnat sis. alv 23 %) 6.1 Raportointipalvelut Perusraportointi maksuton Ylimääräisen laskelman tai kuitin tulostus ja postitus asiakkaalle 5,00 Ylimääräisen säilytysraportin ja/tai tiliotteen tulostus ja postitus asiakkaalle 10,00 Ylimääräisen vuosi- tai veroraportin toimittaminen 10,00 Erikseen tilattavat raportit ja todistukset asiakkaan säilytykseen ja sopimuksiin 10,00 liittyen (kaupparekisteriotteet, yhtiöjärjestykset, säätiörekisteriotteet yms.) 6.2 Tuntiveloitus muista tehtävistä 100,00 /h (Esim. asiakirjojen valmistelu, selvitystyö asiakkaan pyynnöstä) 6.3 Omaisuudenhoito- ja rahastopalkkiot SEB Gyllenberg Asset Management Oy:n ja SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy:n kulloinkin voimassa olevat palkkiot 6.4 Juridiset palvelut Asiakirjojen valmisteleminen asiakkaan toimeksiannosta oikeustoimiin liittyen Lisäksi peritään palkkio todellisten kulujen mukaan ulkopuolisen lainopillisen neuvonantopalvelun käytöstä 200,00 /h 6.5 Muista toimenpiteistä SEB Gyllenberg veloittaa asiakkaalta kolmannen osapuolen toimenpiteestä perimät kulut. 7 Tileille maksettavat korot Euromääräisen avistatilin hyvityskorko: SEB Gyllenberg Prime - 2 prosenttiyksikköä Tilille maksettava korko on kuitenkin enintään 2,00 %, eikä se voi laskea alle 0,00 %:n Euromääräisen avistatilin ylityskorko tilisopimuksen mukaan ( ,0 %) Muissa valuutoissa oleville avistatalletuksille ei makseta korkoa SEB Gyllenberg -yhtiöt pidättävät oikeuden hinnaston muutoksiin

18

19 ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Asiakassopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Asiakassopimuksessa sovitaan Asiakkaan, Sijoituspalveluyrityksen ja Pankin välisen sopimussuhteen yleiset ehdot. Asiakassopimuksen ehtoja sovelletaan vähimmäisehtoina Pankin, Sijoituspalveluyrityksen ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sekä osapuolten välillä kulloinkin voimassa oleviin muihin sopimuksiin. Mikäli Sijoituspalveluyritys tai Pankki tarjoaa Asiakkaalle tilipalveluja, luottopalveluja, omaisuudenhoitoa tai muita erillispalveluja, tehdään näistä tarvittaessa lisäksi erillinen sopimus. Jos muissa Pankin, Sijoituspalveluyrityksen ja Asiakkaan solmimissa erillissopimuksissa on tästä sopimuksesta poikkeavia ehtoja, noudatetaan ensisijaisesti erillissopimusten ehtoja. Sijoituspalvelujen tarjoamiseen sovelletaan lisäksi kulloinkin voimassa olevia Markkinasääntöjä. Jos tämän sopimuksen ehdot poikkeavat Markkinasäännöistä, sovelletaan ensisijaisesti Markkinasääntöjä, lukuun ottamatta kauppatapaa. Jos sopimuksen mukainen toiminta tapahtuu ulkomailla, noudatetaan vastaavasti kyseisen maan Markkinasääntöjä. 2. Määritelmät Pankki Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. Sijoituspalveluyritys SEB Gyllenberg Asset Management Oy, sen tytäryhtiö tai muu samaan konserniin kuuluva yhtiö, kuten SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy. Asiakas Sopijapuoli, jonka Pankki tai Sijoituspalveluyritys on hyväksynyt Asiakkaakseen ja joka on hyväksynyt nämä ehdot ja toimii omissa nimissään omaan lukuunsa suhteessa Pankkiin ja/tai Sijoituspalveluyritykseen. Ammattimainen sijoittaja Asiakas, joka on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu ammattimainen asiakas. Ammattimaisena sijoittajana pidetään näissä ehdoissa myös arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua hyväksyttyä vastapuolta. Yksityishenkilöä on yleensä pidettävä ei-ammattimaisena sijoittajana. Jollei toisin osoiteta, Sijoituspalveluyritys pitää Asiakasta ei-ammattimaisena sijoittajana. Asiakkaalla on oikeus pyytää asiakasluokittelun muuttamista. Arvopaperi/Sijoituskohde Sijoituspalvelun kohteena oleva arvopaperi, sijoitusrahasto-osuus sekä kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitettu vakioitu johdannaissopimus, vakioituun johdannaissopimukseen rinnastettava johdannaissopimus tai muu johdannaissopimus. Sijoituskohteella tarkoitetaan myös muuta siirrettävissä olevaa oikeutta tai sitoumusta. SEB-konserni Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja sen nykyiset ja tulevat sivuliikkeet ja tytäryhtiöt. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) omistaa suoraan tai välillisesti SEB Gyllenberg Asset Management Oy:n ja SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy:n. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on osa sen emoyhtiö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):ia. SEBkonserniin kuuluvat yhtiöt ovat oikeutettuja toistensa puolesta ottamaan vastaan Asiakkaan viestejä, ohjeita ja toimeksiantoja sekä antamaan toisilleen Asiakasta ja tämän taloudellista tilaa koskevia asiakastietoja. Korvausrahasto Sijoituspalveluja tarjoavan Sijoituspalveluyritys SEB Gyllenberg Asset Management Oy kuuluu suomalaiseen sijoittajien korvausrahastoon. Korvausrahaston tehtävänä on suojata eiammattimaisia sijoittajia sijoituspalveluyrityksen maksukyvyttömyystilanteessa. Rahastosta voidaan korvata maksukyvyttömyyden perusteella Asiakkaalle tämän sijoituspalveluyritykseltä oleva riidaton saatava. Korvauksen määrä on yhdeksän kymmenesosaa (9/10) saatavan määrästä, kuitenkin enintään euroa (tilanne ). Rahastosta ei makseta korvausta ammattimaiselle sijoittajalle. Pankki kuuluu Ruotsin lain mukaisen sijoittajan korvausrahastosuojan piiriin, jota ei ole rajattu vain eiammattimaisiin Asiakkaisiin, vaan se kattaa kaikki yksityishenkilöt ja yhteisöt. Asiakkaalla on oikeus korvaukseen siinä tapauksessa, että Pankki asetetaan konkurssiin ja Asiakas ei saa Pankilta arvopapereitaan tai varoja, jotka Pankin on säilytettävä erillään sen omista varoista. Korvauksen enimmäismäärä on Ruotsin kruunua Asiakasta kohden kyseisestä Pankista (tilanne ). Markkinapaikka Arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu julkinen kaupankäynti ja monenkeskinen kaupankäynti sekä kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitettu optioyhteisö, niitä muussa valtiossa kuin Suomessa vastaava kaupankäynti sekä koti- tai ulkomainen selvitysyhteisö. Markkinasäännöt Voimassa oleva lainsäädäntö, sen perusteella annetut päätökset ja viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä Markkinapaikkojen säännöt, ohjeet ja määräykset sekä kullakin markkinalla vallitseva kauppatapa. Sopimus Pankin ja/tai Sijoituspalveluyrityksen ja Asiakkaan välinen sopimus tai sitoumus. Yhteyshenkilö Asiakkaan Pankille ja/tai Sijoituspalveluyritykselle ilmoittama tai muu henkilö, jolla on oikeus valtuutuksen tai asemansa perusteella antaa Pankille ja/tai Sijoituspalveluyritykselle Asiakkaan puolesta Asiakasta sitovia toimeksiantoja ja muita tahdonilmaisuja. Pankin ja Sijoituspalveluyrityksen toiminta Pankki ja/tai Sijoituspalveluyritys tarjoaa Asiakkaalle itse tai konserniyhtiönsä kautta muun muassa välitys-, säilytys-, omaisuudenhoitoja yksityispankkipalveluita. 3. Säilytyspalvelut Pankki ottaa palkkiota vastaan säilytettäviksi Asiakkaan säilytettäviksi antamat Arvopaperit ja tallettamat rahavarat alla olevin ehdoin. 3.1 Tehtävät Pankki hoitaa säilytykseen kuuluvien Arvopapereiden säilyttämisen lisäksi seuraavat suomalaisiin Arvopapereihin liittyvät tehtävät: 1(8) 05/2011

20 osakkeiden osinkojen lunastamisen ja tilittämisen, osakeanneista ilmoittamisen, merkinnät Asiakkaan kussakin tapauksessa erikseen antamien ohjeiden mukaan, talonkien, osakekirjojen ja väliaikaistodistusten vaihdon yms., osakkeenomistajille suunnattujen vaihtovelkakirja- ja optiolainojen liikkeeseen laskusta ilmoittamisen, fuusioista ja osakkeiden vaihdosta ilmoittamisen sekä muut toimenpiteet Asiakkaan kulloinkin erikseen antamien ohjeiden mukaan, obligaatioiden, debentuurien ja muiden joukkovelkakirjalainojen erääntyneiden korko- ja lyhennyskuponkien lunastuksen sekä irtisanottujen obligaatioiden, debentuurien ja muiden joukkovelkakirjalainojen perimisen ja tilittämisen, väliaikaistodistusten vaihdon, vaihtovelkakirjojen ja optiotodistusten vaihdon tai merkinnän Asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti, sijoitusrahasto-osuuksien kuponkipohjaisten voitto-osuuksien lunastamisen ja tilittämisen, talletusten sekä sijoitus- ja yritystodistusten korkojen ja pääoman perimisen ja tilittämisen. Pankki hoitaa arvo-osuuksien osalta yllämainittuja tai vastaavia tehtäviä niiden osakkeiden ja muiden Arvopapereiden osalta, jotka on siirretty arvo-osuusjärjestelmään arvo-osuusjärjestelmälain (826/91) mukaisesti ja rekisteröity arvo-osuustilille. Pankilla ei ole Arvopaperien säilyttäjänä muita kuin yllä mainittuja tiedonanto- ja muita hoitovelvoitteita Asiakasta kohtaan. Pankki ei siten ole velvollinen tiedottamaan etukäteen esimerkiksi säilytyksessä olevan osakkeen perusteella maksettavasta osingosta, osakkeen jakamisesta, joukkovelkakirjan erääntymisestä tai option raukeamisesta taikka säilytyksessä olevan rahasto-osuuden rahaston sääntöjen muutoksesta. Pankilla/Sijoituspalveluyrityksellä ei myöskään ole velvollisuutta ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisesta ryhmäkanteesta, joka koskee säilytyksessä tai toimeksiannon kohteena ollutta Sijoituskohdetta, vaikka Pankki/Sijoituspalveluyritys tulisi tietoiseksi ryhmäkanteesta. Mikäli edellä mainittuihin hoitotoimenpiteisiin ryhtymisen tarpeellisuudesta ei ole ilmoitettu Markkinapaikan välityksin tai asian ei ole muutoin katsottu olevan Pankin tiedossa, on Asiakkaan ilmoitettava siitä Pankille vähintään viisi (5) pankkipäivää ennen kuin toimenpide viimeistään on suoritettava uhalla, että Pankilla ei ole velvollisuutta toteuttaa kyseistä toimenpidettä Arvo-osuudet Osakkeet Asiakkaan osakkeet, jotka on liitetty arvo-osuusjärjestelmään Suomessa, säilytetään tällä hetkellä Asiakkaan nimissä olevalla arvoosuustilillä OMX Broker Services AB - tilinhoitajayhteisössä. Pankki toimii arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitetun tilinhoitajayhteisön, OMX Broker Services AB:n asiamiehenä. Pankilla on oikeus hakea tilinhoitajayhteisön oikeuksia tai siirtyä toisen tilinhoitajayhteisön asiamieheksi ilman, että asiakassopimusta tai sen ehtoja muutetaan. Pankilla on oikeus avata Asiakkaan lukuun arvo-osuustili ja tilinhoitajayhteisön vastuulla tehdä kirjauksia Asiakkaan arvo-osuustilille sekä suorittaa muita tilinhoitajayhteisöille kuuluvia tehtäviä. Pankki edustaa Asiakasta ja toimii Asiakkaan valtuuttamana asiamiehenä arvo-osuuksia koskevien kauppojen selvitystoiminnan yhteydessä. Selvityksen yhteydessä arvo-osuudet voivat olla Euroclear Finland Oy:tä kohtaan vakuutena sen sääntöjen mukaisesti. Pankki säilyttää kirjaushakemukset ja arvo-osuustilille tehtyjen kirjausten perusteena olevat asiakirjat laissa ja Euroclear Finland Oy:n säännöissä vahvistetulla tavalla. OMX Broker Services AB:lla on tilinhoitajayhteisönä oikeus saada tietoja arvo-osuustilistä ja oikaista arvo-osuusrekisterin merkintöjä. Euroclear Finland Oy:llä ja OMX Broker Services AB:lla on myös oikeus tehdä kirjauksia arvo-osuusrekisteriin, kun kirjaukset perustuvat lakiin, asetukseen, viranomaispäätökseen tai Euroclear Finland Oy:n tai OMX Broker Services AB:nsääntöihin, samoin kuin teknisten vikojen, häiriöiden tai toimintakatkojen sattuessa Joukkolainaosuudet (rahamarkkinainstrumentit) Rahamarkkinainstrumenteilla tarkoitetaan Euroclear Finland Oy:n hallinnoimassa tietoteknisessä ympäristössä liikkeeseen laskettuja, vieraan pääoman ehtoisia arvo-osuuksia. Asiakkaan arvo-osuusjärjestelmään sisältyvät arvo-osuudet säilytetään Asiakkaan nimellä olevalla arvo-osuustilillä Euroclear Finland Oy -tilinhoitajayhteisössä. Rahamarkkinainstrumenteille on avattava erillinen arvo-osuustili. Pankki toimii arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuna tilinhoitajayhteisönä. Pankki hoitaa tilinhoitajayhteisönä kaiken yhteydenpidon Asiakkaaseen Euroclear Finland Oy:n säännöissä tarkemmin määriteltyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Pankilla on oikeus siirtyä toisen tilinhoitajayhteisön asiamieheksi ilman, että asiakassopimusta tai sen ehtoja muutetaan. Pankilla on oikeus avata Asiakkaan lukuun arvo-osuustili ja tehdä kirjauksia Asiakkaan arvo-osuustilille sekä suorittaa muita tilinhoitajayhteisölle kuuluvia tehtäviä. Pankki edustaa Asiakasta ja toimii Asiakkaan valtuuttamana asiamiehenä arvo-osuuksia koskevien kauppojen selvitystoiminnan yhteydessä. Selvityksen yhteydessä arvo-osuudet voivat olla Euroclear Finland Oy:tä kohtaan vakuutena sen sääntöjen mukaisesti. Asiakas valtuuttaa Pankin ottamaan vastaan Asiakkaan lukuun ne rahasuoritukset, jotka liikkeeseenlaskijat suorittavat arvo-osuustilillä säilytettävistä arvo-osuuksista. Euroclear Finland Oy:llä on arvo-osuusrekisterin pitäjänä oikeus saada tietoja arvo-osuustilistä ja oikaista arvo-osuusrekisterin merkintöjä. Euroclear Finland Oy:llä on myös oikeus tehdä kirjauksia arvo-osuusrekisteriin, kun kirjaukset perustuvat lakiin, asetukseen, viranomaispäätökseen tai Euroclear Finland Oy:n sääntöihin, samoin kuin teknisten vikojen, häiriöiden tai toimintakatkojen sattuessa. Pankki säilyttää kirjaushakemukset ja arvo-osuustilille tehtyjen kirjausten perusteena olevat Asiakirjat laissa ja Euroclear Finland Oy:n säännöissä vahvistetulla tavalla Osakkeiden hallintarekisteröinti Asiakkaan arvo-osuudet rekisteröidään pääsääntöisesti Asiakkaan nimiin. Ulkomaiset osakkeet, joita ei ole liitetty Suomen arvo-osuusjärjestelmään, hallintarekisteröidään automaattisesti Muut Arvopaperit Pankki säilyttää muut kuin arvo-osuusmuotoiset Arvopaperit erillisessä säilytyksessä Asiakkaan lukuun. 2 (8) 05/2011

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE Elokuu 2014 ILMOITUS ASIAKASLUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulaki velvoittaa sijoituspalveluyrityksen luokittelemaan asiakkaansa ja noudattamaan tiettyjä menettelytapoja sijoituspalveluja tarjottaessa. Asiakasluokittelu

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

SÄILYTYSSOPIMUS. Asiakastiedot. Asiakkaan tiedot vastaanottanut

SÄILYTYSSOPIMUS. Asiakastiedot. Asiakkaan tiedot vastaanottanut SÄILYTYSSOPIMUS Asiakkaalle avataan arvopaperisäilytys SEB:llä. Arvopaperisäilytykseen ja -toimeksiantoihin sekä muihin asiakkaalle tarjottaviin sijoituspalveluihin sovelletaan asiakassopimuksen yleisiä

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Sääntöviite: 3.4.2 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013 Korvaa:

Lisätiedot

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut 33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPAPERIKAUPPA... 3 1.1 Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin... 3 1.2 Toimeksiannot muihin pörsseihin... 3 1.3 Internet-arvopaperikaupankäynti

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA. voimassa alkaen

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA. voimassa alkaen TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA voimassa 3.1.2018 alkaen VERSIOHALLINTA VERSIO MUUTOKSEN AIHE HYVÄKSYJÄ PÄIVÄ 1.0 Dokumentti laadittu SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Sijoituspalveluyritysten kuten arvopaperinvälitys- tai omaisuudenhoitopalveluntarjoajien

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista

SP KAPITAALI OY. Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista SP KAPITAALI OY Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoituspalveluista 9.1.2014 1 1. YLEISTÄ Sijoituspalveluiden tarjoajan on annettava asiakkaalle ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen

Lisätiedot

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015

1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 1(6) TALLETUSTILIN YLEISET EHDOT 1.7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan eri talletustilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Määritelmät Arvopäivä: Arvopäivä on viiteajankohta, jota pankki

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA Lisätietoja

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä  FINANSSIVALVONTA Lisätietoja Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A Rahaston minimimerkintä (A-sarja) on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Tietoa palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista

Tietoa palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista Tietoa palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista Palveluntarjoaja 1.1 Pääasiallinen palveluntarjoaja Aalto Pankkiiriliike Oy Y-tunnus 1911289-7 Sijoituspalveluyhtiö Osoite: Kalevankatu 4, 00100

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT POHJOLA CORPORATE FINANCE OY 1 (3) Liite 1 SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Execution Policy

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Execution Policy Päivitetty 8.5.2014 TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Eecution Policy UB Securities Oy (jäljempänä UB ) noudattaa näitä periaatteita ammattimaisten ja ei-ammattimaisten asiakkaiden toimeksiantojen

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Pörssisäätiön Sijoituskoulu Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä,

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT Etämyynnillä tarkoitetaan kuluttajasuojalain mukaan palveluiden tarjoamista kuluttajalle siten, että sopimus palveluiden tuottamisesta sekä sitä edeltävä markkinointi tapahtuu

Lisätiedot

LOMAKE ASIAKKAAN LUOKITTELEMISEKSI

LOMAKE ASIAKKAAN LUOKITTELEMISEKSI LOMAKE ASIAKKAAN LUOKITTELEMISEKSI Asiakas täyttää ASIAKKAAN PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus/Y-tunnus Osoite Puhelinnumero Faksi Sähköposti Yhteyshenkilö Yhteisöasiakkaan pääasiallinen toimiala Luokittelun

Lisätiedot

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT

KÄYTTÖTILIN JA PRIME-TILIN YLEISET EHDOT KÄYTTÖTILIN JA PRIME -TILIN YLEISET EHDOT 1. 7.2015 Näitä ehtoja sovelletaan käyttö- ja prime-tilien tilisopimuksiin ja yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Maksutoimeksiantojen toteuttamiseen sovelletaan

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus

Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 3

Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 3 Maksut Yrityksen Classic 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta.

Lisätietoja pankkitilin avaamisesta ja muista pankkipalveluista saa suoraan pankeilta. 1 Pankkitilin avaaminen Tässä liitteessä kerrotaan asiakirjoista ja selvityksistä, joita pankit yleensä edellyttävät yritykseltä pankkitilin avaamiseksi. Käytännöt voivat hieman vaihdella pankeittain.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt Yleiset ehdot 1 (6) Näitä tilin yleisiä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tilin yleiset ehdot 21.05.2010

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN Nämä yleiset valuuttamaksujen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton (FK) laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä.

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. 1. Laajuus Varmistuakseen siitä, että asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevat

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

T.1 1.1.2013 1/5. * Puhelun hinta lankapuhelimesta 0,0835 /puhelu + 0,032 /min. ja matkapuhelimesta 0,192 /min. (sis. alv 24 %).*

T.1 1.1.2013 1/5. * Puhelun hinta lankapuhelimesta 0,0835 /puhelu + 0,032 /min. ja matkapuhelimesta 0,192 /min. (sis. alv 24 %).* T.1 1.1.2013 TIETOJA EVLI-KONSERNIN SUOMESSA SIJAITSEVISTA YHTIÖISTÄ JA TARJOTTAVISTA PALVELUISTA SEKÄ RAHOITUSPALVELUJEN ETÄMYYNNIN JA MAKSUPAL- VELUJEN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen on

Lisätiedot

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköposti Faksinumero Internet-osoite

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) B 4 ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA B 4.2 OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) 1. Johdanto Kuluttajansuojalain (KSL) 6 luvussa säädetään kulutushyödykkeiden (sis.

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Lanssitie 1, 95200 Simo puh. 0102319920 www.rantakaira.fi, Y- tunnus 0192996-2

Lanssitie 1, 95200 Simo puh. 0102319920 www.rantakaira.fi, Y- tunnus 0192996-2 ARVOISA OSAKKEENOMISTAJA Rantakairan Sähkö Oy:n osakkeet liitetään arvo- osuusjärjestelmään Rantakairan Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10.05.2012, päätti liittää yhtiön osakkeet arvo-

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta.

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta. 1 (12) Liputusesimerkkejä Liputusvelvollisuus voi syntyä kolmessa eri korissa. Koriin 1 sisältyy olemassa oleva omistus- ja ääniosuus. Koriin 2 sisältyvät rahoitusvälineet, jotka oikeuttavat hankkimaan

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE Osakerahastot Sijoitusrahasto UB Amerikka A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Sijoitusrahasto UB Eurooppa A Nordea FI61

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

Hämeen Puhelin Oy:n osakekirjojen. vaihto. HPO-yhtymä Oyj:n arvo-osuuksiksi

Hämeen Puhelin Oy:n osakekirjojen. vaihto. HPO-yhtymä Oyj:n arvo-osuuksiksi 14.4.2003 Hämeen Puhelin Oy:n osakekirjojen vaihto HPO-yhtymä Oyj:n arvo-osuuksiksi Pääjärjestäjä: Nordea Pankki Suomi Oyj Vaihtopaikkoina ovat alla olevien pankkien konttorit: Nordea Pankki Suomi Oyj,

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI

MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI Merkintäaika 7. 18.3.2016 Merkitsijä Merkitsijän nimi Katuosoite Kansalaisuus Henkilö-/Y-tunnus Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE Osakerahastot Sijoitusrahasto UB Amerikka A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Sijoitusrahasto UB Eurooppa A Nordea FI61

Lisätiedot

EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano EU:n arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Eduskunnan talousvaliokunta 5.4.2016 Rahoitusmarkkinaosasto Pörssikaupan toimeksiannosta osakkeenomistajaksi Sijoituspalvelu Palveluntarjoajina

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot