REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle"

Transkriptio

1 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Osa 08 - Laskutus REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Osa 08 - Laskutus Versio: 2.1 Sivu 1/21 Julkaistu: maaliskuu 2013

2 2 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Versio Muutokset 2.1 Maaliskuu 2013: Luku 2.10 Laskun maksaminen. Uutta tekstiä mahdollisuudesta pyytää lykkäystä toisen maksun eräpäivälle tietyissä tapauksissa. 1.3 Lokakuu 2010: Maksun laskeminen ja laskun laatiminen. Päivitettiin numerotietoja. Pieniä muutoksia tekstiin. 1.2 Maaliskuu 2010: Oikeussubjektin muutosta koskevat laskut. Laskun lähettäminen. 1.1 Joulukuu 2009: Pieniä tarkistuksia tekstiin. Asiakirjan ulkoasu uusittu. 1.0 Joulukuu 2008: Ensimmäisen version laatiminen

3 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Versio: Osa 08 - Laskutus Viite: ECHA-12-G-24-FI Julkaisuajankohta: maaliskuu 2013 Kieli: suomi Euroopan kemikaalivirasto, 2013 Etusivu Euroopan kemikaalivirasto Vastuuvapauslauseke: Tämä on työkäännös englanniksi julkaistusta alkuperäisasiakirjasta, joka on saatavilla ECHAn verkkosivustolla. Asiakirjaa koskevat mahdolliset kysymykset tai huomautukset voi lähettää tietopyyntölomakkeella (mainitse viite ja julkaisuajankohta). Tietopyyntölomake on Euroopan kemikaaliviraston kotisivulla kohdassa Yhteydenotto: Euroopan kemikaalivirasto Postiosoite: PL 400, Helsinki Käyntiosoite: Annankatu 18, Helsinki

4 4 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Sisällysluettelo 1. Johdanto Laskutuksen käsite Taustaa Määritelmät Maksujen laskeminen ja laskun laatiminen Maksuvapautus Yhteinen tietojen toimitus Salassapitopyyntö Oma-aloitteiset ajantasaistukset Maksunlaskennan lisäosa Maksun asettelu Laskun maksaminen Hyvityslasku Maksun tila Viestilaatikkoon saadut viestit Viesti suoritettavasta laskusta Viesti laskun ensimmäisestä lataamisesta Vaiheittainen laskutus Laskujen lajittelu ja katselu Laskujen lataaminen Maksumuistutusten lataaminen Hyvityslaskujen lataaminen Kuvaluettelo Kuva 1: Lasku ja yksityiskohtaisia lisätietoja... 9 Kuva 2: Viesti osapuolen käyttäjille avoimesta laskusta Kuva 3: Viesti osapuolen käyttäjille avoimesta laskusta Kuva 4: Viesti osapuolen käyttäjille ladatusta laskusta Kuva 5: Laskuvalikko Kuva 6: Lataussivu, laskuluettelo Kuva 7: Laskujen lajittelu Kuva 8: Näytä 10 laskua kerrallaan Kuva 9: Yksittäisen laskun valinta Kuva 10: Näytä kaikki -näyttö Kuva 11: Ladattavan laskun valinta Kuva 12: PDF-muotoinen lasku Kuva 13: Maksumuistutuksen valitseminen ladattavaksi Kuva 14: Maksumuistutus PDF-muodossa Kuva 15: Ladattavan hyvityslaskun valinta... 19

5 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Versio: Kuva 16: Hyvityslasku PDF-muodossa... 20

6 6 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: Johdanto Industry User Manual (IUM) on teollisuuskäyttäjille tarkoitettu käyttöopas, jossa kuvataan, miten tietoja lähetetään ja tarkastellaan REACH-IT-ympäristössä. REACH-IT-työkalun kehittyessä julkaistaan tähän oppaaseen liittyviä uusia ja päivitettyjä osia, jotka ovat saatavilla ECHAn verkkosivuston kautta. Suosittelemme painokkaasti, että käyttäjä ennen tämän osan 8 (Laskutus) käyttöä lukee osan 1 REACH-IT-työkalun käytön aloittaminen, jossa käsitellään tarkemmin seuraavia aiheita: tämän IUM-oppaan rakenne käytetyt merkintätavat, kuten kuvakkeet, tekstit, painikkeet, linkit jne. taustatietoa REACH-IT-työkalusta ja sen yhteydestä IUCLID 5 -sivustoon ja -sovellukseen Osassa 1 kerrotaan myös, mistä saa lisätukea. Kaikki tämän IUM-oppaan myöhemmät osat käsittelevät siis vaiheittaisia ohjeita niiden tehtävien suorittamiseksi, joita REACH-asetuksen mukaiseen tietojen lähettämiseen vaaditaan. 2. Laskutuksen käsite 2.1 Taustaa Maksujen ja kustannusten oikeudellinen perusta on REACH-asetuksen ((EY) N:o 1907/2006) 74 artiklan 1 kohdassa ja 132 artiklassa sekä maksuasetuksessa ((EY) N:o 340/2008). Maksuja on asetettu mm. rekisteröinnille sekä PPORD- ja lupahakemuksille. Veloitettava määrä määräytyy maksuun vaikuttavien parametrien perusteella. Näitä voivat olla mm. asiakirja-aineiston tyyppi (rekisteröinti, PPORD jne.), yrityksen luokka (pieni, keskisuuri jne.), tietojen yhteinen toimittaminen, poisjättäytyminen, tonnimäärä, esitetyt luottamuksellisuusvaatimukset tai rekisteröijän tunnistetietojen muutos, johon liittyy rekisteröijän oikeushenkilön aseman muuttuminen. 2.2 Määritelmät Tässä luvussa käytetään useita termejä, joiden määritelmät on esitetty seuraavassa: Maksu: summa, joka tietystä REACH-asetuksessa mainitusta nimikkeestä on maksettava. Muut kustannukset: muut maksettava summat. Veloitettava palvelu (chargeable service, CS): palvelu, josta peritään maksu tai muita kustannuksia. Lasku: tarjottua veloitettavaa palvelua koskeva lasku. Osapuoli: mikä tahansa laskutettava osapuoli (kuten yritys tai kolmas osapuoli). 2.3 Maksujen laskeminen ja laskun laatiminen Useimmissa tapauksissa tietojen toimittamista ja oikeushenkilön muutosta koskevat laskut ovat sähköisesti saatavina REACH-IT-järjestelmässä kolmen ECHA:n työpäivän kuluessa. Jokaisesta tietojen toimittamisesta rekisteröintiä tai oikeushenkilön muutosta varten peritään REACH-asetuksen IX osaston ja maksuasetuksen (EY) N:o 340/2008 mukainen pakollinen

7 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: maksu. Tietojen toimittamisessa rekisteröintiä varten on kyse joko ensimmäisestä toimituksesta tai toimitettujen tietojen ajantasaistamisesta. Ensimmäisen toimituksen yhteydessä maksu peritään aina niin välituotteina käytettävistä kuin muistakin aineista. Jos samaan tietojen toimitukseen liittyy useita rekisteröintejä (muut kuin välituotteet, kuljetettavat erotetut välituotteet ja/tai toimipaikassa erotetut välituotteet), niistä jokaisesta peritään maksu. Toimitettujen tietojen ajantasaistus voidaan luokitella aiemmin ilmoitetun aineen omaaloitteiseksi ajantasaistukseksi (NONS), muuksi oma-aloitteiseksi ajantasaistukseksi tai pyynnöstä tapahtuvaksi ajantasaistukseksi. NONS-aineiston oma-aloitteisesta ajantasaistuksesta veloitetaan muun kuin väliaineen rekisteröintimaksu, jos uusi tonnimäärä on suurempi kuin aiemmin ilmoitettu tonnimäärä. Maksu peritään myös silloin, kun NONS-aine rekisteröidään toimipaikalla eristetyksi välituotteeksi. Muista oma-aloitteisista ajantasaistuksista veloitetaan aineen rekisteröintimaksu, jos uusi tonnimäärä on suurempi kuin aiemmin välituotteille ja muille tuotteille ilmoitettu tonnimäärä eikä maksua ole aiemmin maksettu. Jos täydellisyystarkastuksessa hylkäämisen jälkeen pyynnöstä tapahtuvan ajantasaistuksen yhteydessä muutetaan maksua määrittäviä parametreja (muita kuin tonnimääriä) verrattuna aiempaan toimitukseen, laaditaan uusi lasku ja nykyinen lasku perutaan. Tällaisessa tapauksessa mahdollisesti maksettu aiempi lasku otetaan huomioon ja hyvitetään uudessa laskussa. 2.4 Maksuvapautus Rekisteröijä voi hakea vapautusta maksusta rekisteröidessään ainetta, jonka määrä on 1 10 tonnia vuodessa, mikäli rekisteröintiaineisto sisältää kaikki liitteessä VII määritellyt tiedot. Tässä tapauksessa rekisteröinnistä ei peritä maksua, mutta rekisteröijän on ehdottomasti haettava maksuvapautusta luodessaan aineistonsa IUCLIDissa (tämä pätee sekä ensimmäisiin rekisteröinteihin että niiden päivityksiin). Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten maksuvapautusta haetaan IUCLIDissa, on tietojen toimittamista koskevan käsikirjan osassa 4 How to Pass Business Rule Verification ja tietojen toimittamista koskevan käsikirjan osassa 5 How to complete a technical dossier for registrations and PPORD notifications. 2.5 Yhteinen tietojen toimitus Huomaa, että jokainen yhteiseen tietojen toimittamiseen osallistuva rekisteröijä saa alennuksen maksusta, paitsi jos rekisteröijä päättää jättää ilmoittamatta (opt-out) asiakirjaaineiston osissa 2 7 ilmoitettavia merkityksellisiä tietoja (jotka liittyvät REACH-asetuksen liitteisiin VI XI ja mainitaan maksuasetuksen 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa. 2.6 Salassapitopyyntö Rekisteröijä voi pyytää, ettei kemikaalivirastolle REACH-asetuksen 10 artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja julkaista Internetissä, mikäli julkaiseminen voisi haitata rekisteröijän tai jonkin toisen asianosaisen kaupallisia etuja. Jos tiedot kuuluvat REACH-asetuksen 119 artiklan 2 kohdan ja maksuasetuksen liitteen IV soveltamisalaan, kemikaalivirasto veloittaa maksun niitä koskevasta salassapitopyynnöstä: puhtausastetta ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetietoja koskeva salassapitopyyntö

8 8 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 tonnimäärää koskeva salassapitopyyntö tutkimustiivistelmiä tai yksityiskohtaisia tutkimustiivistelmiä koskeva salassapitopyyntö muita käyttöturvallisuustiedotteen tietoja koskeva salassapitopyyntö aineen kauppanimeä koskeva salassapitopyyntö muun kuin vaiheittain rekisteröitävän vaarallisen aineen IUPAC-nimeä koskeva salassapitopyyntö välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai PPORD-aineena käytettävän vaarallisen aineen IUPAC-nimeä koskeva salassapitopyyntö. Huomaa, että pyynnöstä veloitetaan maksu, mutta kemikaalivirasto päättää, ovatko syyt tietojen salassapitämiseen riittävät. Aineistoa valmisteltaessa ja ennen sen toimittamista on suositeltavaa tarkistaa ne aineiston osat, joista voidaan periä maksu. Lisätietoja on tietojen toimittamista koskevan oppaan osan 5 liitteessä III ja oppaan osassa Oma-aloitteiset ajantasaistukset Toimitettuja tietoja ajantasaistettaessa maksu peritään vain siinä tapauksessa, että sitä edellytetään REACH-asetuksen IX osaston ja maksuasetuksen (EY) N:o 340/2008 mukaisesti eikä sitä ole peritty aiemmissa laskuissa. Huomaa, että ECHA ei välttämättä palauta maksuja silloin, kun oma-aloitteisesta ajantasaistuksesta perittävät maksut ovat pienemmät kuin ensimmäisen toimituksen yhteydessä (esim. kun oma-aloitteisesti ajantasaistetaan rekisteröintiä aineelle, jonka tonnimäärä on 1 10 tonnia/vuodessa ja jolle on nyt myönnetty maksuvapautus, vaikka tonnimäärältään 1 10 tonnia/vuodessa tuotettavan aineen rekisteröintitietojen toimittamisen yhteydessä maksuvapautusta ei ollut). 2.8 Maksunlaskennan lisäosa Rekisteröijä pystyy simuloimaan aineistosta peittävän maksun käyttämällä maksunlaskennan lisäosaa, joka on saatavissa IUCLID-sivustolta osoitteesta Lisäosa käy läpi UCLID 5 -aineiston ja luo luettelon maksuista REACH-asetuksen maksuasetuksen EY/340/2008 mukaisesti. Se toimii sekä REACH-rekisteröinnin ja PPORDilmoituksen aineistojen yhteydessä, ja osa laskee myös salassapitopyyntöjen kustannukset. Tämän vuoksi lisäosa antaa etukäteistiedon todennäköisistä kustannuksista. Rekisteröijien tulee silti odottaa kemikaaliviraston laatimaa laskua, ennen kuin ne suorittavat maksunsa. 2.9 Maksun asettelu Laskut voidaan ladata PDF-muodossa. Alla oleva Kuva 1 sisältää PDF-muotoisen laskun ja lisätietoa maksuista ja muista veloituksista.

9 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Kuva 1: Lasku ja yksityiskohtaisia lisätietoja 2.10 Laskun maksaminen Kemikaaliviraston laatima lasku näkyy käyttäjän REACH-IT-laskuissa. Osapuolen käyttäjä saa lisäksi REACH-IT-viestilaatikkoon viestin viestin avaamisesta. Osapuolen käyttäjä voi tämän jälkeen ladata laskun ja maksaa sen. ECHA ei lähetä paperilaskuja, joten ne ovat luettavissa ainoastaan REACH-IT-järjestelmässä. Huomaa, että maksaessasi maksua maksun viesti-/viitekenttään saa merkitä ainoastaan laskussa mainitun viitteen. Ilmoita ainoastaan yksi viitenumero (älä maksa useita maksuja samassa maksusuorituksessa). Älä lisää numeron eteen tai sen jälkeen mitään. Lasku on maksettava ennen laskussa mainittua ensimmäistä eräpäivää. Jollei laskua makseta

10 10 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 ensimmäiseen eräpäivään mennessä, ECHA havaitsee sen olevan myöhässä. Jos käyttäjä lataa erääntyneen laskun uudelleen, laskuun merkitään lykätty eräpäivä (toinen eräpäivä). Muiden kuin tonnimäärien päivityksiin liittyvien rekisteröinnin päivitysten osalta rekisteröijällä on mahdollisuus pyytää maksun maksamisen toiselle eräpäivälle lykkäystä. Käytännössä maksun toisen eräpäivän lykkäyspyyntöä sovelletaan vain seuraavissa tapauksissa: maksut, jotka peritään oma-aloitteisiin päivityksiin sisältyvistä uusista maksullisista salassapitopyynnöistä maksut, jotka peritään oikeushenkilön muutoksen johdosta. Lykkäyspyyntö on toimitettava ECHAn neuvontapalveluun ennen toisen eräpäivän umpeutumista käyttämällä yhteydenottolomaketta, joka on saatavana osoitteessa Lomakkeesta on valittava vaihtoehto Contact the ECHA Helpdesk ja sen jälkeen valikkokohta I have a question related to the dossier submission to ECHA. Jollei laskua makseta viimeistään lykättynä eräpäivänä ja laskuun sisältyy veloitettavia palveluja, jotka liittyvät aineistojen toimitusmaksuihin, toimitettu aineisto hylätään. Jos rekisteröinti on hylätty siksi, että rekisteröijä ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai suorittanut maksua eräpäivään mennessä, kyseiseen rekisteröintiin liittyviä maksuja ei palauteta tai hyvitetä muulla tavoin rekisteröijälle Hyvityslasku Tietyissä olosuhteissa veloitettavien palvelujen hinta on laskettava uudelleen, jolloin lasku voidaan joutua perumaan jälkikäteen. Kemikaalivirasto voi siis perua laskun, jolloin järjestelmä laatii vastaavan suuruisen hyvityslaskun, joka on noudettavissa laskusivulta. Käyttäjä saa lisäksi REACH-IT-viestilaatikkoon viestin siitä, että lasku on peruutettu ja että vastaava hyvityslasku on ladattavissa. Osapuolen käyttäjä voi tämän jälkeen ladata hyvityslaskun. Peruutettu lasku voidaan kuitenkin vielä ladata käyttäjän REACH-IT-järjestelmän laskuosiosta. Laskun ja hyvityslaskun erot näkyvät asettelussa ja maksettavien erien ja yhteensä-rivien etumerkissä (positiivinen peruutetussa laskussa, negatiivinen hyvityslaskussa). Jos yritys on laskun lähettämisen jälkeen tehnyt muutoksia laskutusosoitteeseensa, ALV-numeroonsa jne., nämä muutokset eivät näy hyvityslaskussa. Kun lasku peruutetaan, osapuolen käyttäjien REACH-IT-viestilaatikkoon tulee viesti Maksun tila Maksun tila päivittyy, kun kemikaalivirasto vastaanottaa maksun tai kun lykätty eräpäivä on ohitettu. Tämä näkyy toimitusraportista, joka voidaan avata aineiston hakutoiminnosta tai napsauttamalla viestilaatikosta jotain asiaan liittyvää viestiä. Jos maksu on saatu, toimitusraportin tilaksi tulee Toimitusmaksun maksaminen hyväksytty Jollei kemikaalivirasto saa maksua lykättyyn eräpäivään mennessä, toimitusraportin tilaksi tulee Toimitusmaksun maksaminen epäonnistunut

11 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Viestilaatikkoon saadut viestit Tässä luvussa kuvataan laskutustoimintaan liittyvät viestit, joita osapuolen käyttäjä vastaanottaa laskutustoiminnan yhteydessä. Viestit auttavat käyttäjää seuraamaan laskutustoimintaa. Tästä näkyy aikajärjestyksessä, mitä toimintoja yksittäiselle laskulle on tehty (maksamatta, muistutus, ladattu). Lisätietoja viestilaatikon käyttämisestä on teollisuuskäyttäjän oppaan luvussa 3 (Sisäänkirjautuminen ja viestilaatikko). 3.1 Viesti suoritettavasta laskusta Heti kun kemikaalivirasto on tehnyt laskun, rekisteröijän viestilaatikkoon tulee viesti siitä, että lasku on lähetetty. Laskun voi ladata näpäyttämällä viestissä olevaa linkkiä. Kuvassa Kuva 2 näkyy viesti, jonka osapuolen käyttäjät vastanottavat, kun lasku on maksamatta. Kuva 2: Viesti osapuolen käyttäjille avoimesta laskusta Jos rekisteröijä ei ole maksanut laskua ennen eräpäivää, rekisteröijän viestilaatikkoon tulee toinen viesti. Maksumuistutuksen voi ladata näpäyttämällä viestissä olevaa linkkiä. Kuvassa Kuva 3 näkyy osapuolen käyttäjän viesti, jossa muistutetaan ensimmäisestä eräpäivästä. Kuva 3: Viesti osapuolen käyttäjille avoimesta laskusta

12 12 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: Viesti laskun ensimmäisestä lataamisesta Jos kemikaalivirasto peruuttaa laskun, syntyy vastaava hyvityslasku. Rekisteröijän REACH-ITviestilaatikkoon tulee viesti, että lasku on peruutettu ja että vastaava hyvityslasku on ladattavissa. Osapuolen käyttäjä voi sitten ladata hyvityslaskun. Kuva 4 on esitetty viesti, jonka osapuolen käyttäjät saavat, kun hyvityslasku on ladattavissa. Kuva 4: Viesti osapuolen käyttäjille ladatusta laskusta 4. Vaiheittainen laskutus 4.1 Laskujen lajittelu ja katselu Valitse <Invoices>-valikosta <Download>. Kuva 5: Laskuvalikko <Download>-sivu avautuu ja näyttää luettelon osapuolen (avoimista ja maksetuista) laskuista ja hyvityslaskuista.

13 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Kuva 6: Lataussivu, laskuluettelo Voit lajitella laskuluettelon nousevaan tai laskevaan järjestykseen napsauttamalla lajitteluavaimena käytettävän sarakkeen otsikkoa. Lajiteltavan sarakkeen otsikossa näkyy < > tai < > valitun lajittelujärjestyksen perusteella. Katso alla olevasta esimerkistä laskun numeron mukaan laskevaan järjestykseen lajitellut laskut. Alun perin laskut näytetään maksun eräpäivän mukaisessa alenevassa järjestyksessä. Kuva 7: Laskujen lajittelu Voit näyttää näytössä kaikki laskut tai kymmenen laskua kerrallaan. Lisäksi voit näyttää kymmenen edellistä tai seuraava laskua painamalla <Next> tai <Previous>. Alla olevat näytöt kuvaavat erilaisia näyttövaihtoehtoja. 11 laskua näytössä, Kuva 8.

14 14 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Kuva 8: Näytä 10 laskua kerrallaan Seuraavassa (Kuva 9) näkyy tulos, kun napsautat linkkiä <Next 1> (Kuva 8). Kuva 9: Yksittäisen laskun valinta Pudotusvalikosta voit lisäksi valita <Show All> (Näytä kaikki), Kuva 10. Kuva 10: Näytä kaikki -näyttö 4.2 Laskujen lataaminen Valitse ladattavat laskut käyttämällä vasemman sarakkeen valintanappia < >, kuten Kuva 11 on esitetty.

15 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Kuva 11: Ladattavan laskun valinta Lataa lasku napsauttamalla painiketta <Invoice in PDF> [ ]. Selaimeesi avautuu valintaruutu, jonka avulla voit avata laskutiedoston (<Open>) tai tallentaa sen (<Save to disk>) kiintolevylle käsiteltäväksi myöhemmin. Valitse haluamasi vaihtoehto ja napsauta <OK>. Alla olevassa näytössä näkyy lasku PDF-muodossa.

16 16 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Kuva 12: PDF-muotoinen lasku

17 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Maksumuistutusten lataaminen Valitse ladattava lasku näpäyttämällä vasemmassa sarakkeessa olevaa näppäintä < >. Kuva 13: Maksumuistutuksen valitseminen ladattavaksi Näpäytä näppäintä <Invoice reminder in PDF> [ ] ladataksesi maksumuistutuksen. Selaimesi avaa viestiruudun, ja voit joko avata maksumuistutuksen (<Open>) tai tallentaa sen kovalevyllesi lisäkäsittelyä varten (<Save to disk>). Valitse haluamasi vaihtoehto ja näpäytä <OK>. Kuva 14 näyttää maksumuistutuksen PDF-muodossa.

18 18 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Kuva 14: Maksumuistutus PDF-muodossa

19 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Hyvityslaskujen lataaminen Valitse ladattavat hyvityslaskut käyttämällä vasemman sarakkeen valintanappeja < >. Kuva 15: Ladattavan hyvityslaskun valinta Jos haluat ladata hyvityslaskun, napsauta <Credit note in PDF> [ ]. Selaimeesi avautuu valintaruutu, jonka avulla voit avata tiedoston (<Open>) tai tallentaa sen (<Save to disk>) kiintolevylle käsiteltäväksi myöhemmin. Valitse haluamasi vaihtoehto ja napsauta <OK>. Alla olevassa näytössä näkyy lasku PDF-muodossa. (Kuva 16)

20 20 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Kuva 16: Hyvityslasku PDF-muodossa

21 EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTO ANNANKATU 18, PL 400, FI HELSINKI ECHA.EUROPA.EU

REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas

REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas Osa 9 Tarkennettu haku Annankatu 18, PL 400, FI-00121 Helsinki Puhelin +358 9 686180 Faksi +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas Versio: 2.0

Lisätiedot

REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas

REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas Ova 10 Rekisteröintinumeron hakeminen ilmoitetulle aineelle REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas Ova 10 Rekisteröintinumeron hakeminen ilmoitetulle aineelle 2 REACH-IT Teollisuuskäyttäjän

Lisätiedot

Tietojen toimittamista koskeva opas

Tietojen toimittamista koskeva opas Tietojen toimittamista koskeva opas Osa 4 - Miten läpäistä perusedellytysten tarkastus ("tarkastusten toteuttaminen") Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki, Suomi Puh. +358 9 686180 Faksi +358 9 68618210

Lisätiedot

Käytännön opas 8: Oikeushenkilöiden henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen

Käytännön opas 8: Oikeushenkilöiden henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen Käytännön opas 8: Oikeushenkilöiden henkilöllisyyden muutosten ilmoittaminen OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä asiakirjassa selostetaan REACH-lainsäädännön mukaiset vaatimukset ja neuvotaan, miten ne täytetään.

Lisätiedot

REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas

REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas Osa 07 Tietojen yhteinen toimitus REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas Osa 07 Tietojen yhteinen toimitus Versio: 2.0 Sivu 1/35 Julkaisupäivämäärä: heinäkuu 2012 2 REACH-IT

Lisätiedot

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia MEMO/08/240 Bryssel 11. huhtikuuta 2008 REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia EU:n uusi kemikaaliasetus REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and

Lisätiedot

REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas. Osa 17 - Oikeushenkilön muutos

REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas. Osa 17 - Oikeushenkilön muutos REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas Osa 17 - Oikeushenkilön muutos 2 REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas Versio 2.0 Versio Muutokset 2.0 Asiakirjan ulkoasu uusittu. Näytönkuvat päivitetty vastaamaan REACH-IT:n

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Luokitus ja merkinnät rekisteröintiaineistoissa

Luokitus ja merkinnät rekisteröintiaineistoissa Luokitus ja merkinnät rekisteröintiaineistoissa IUCLID 5 -rekisteröintiaineiston luokitusja merkintäosien täyttäminen Päärekisteröijien webinaari 9.4.2010 Terhi Kuljukka-Rabb Luokitusasioiden yksikkö Euroopan

Lisätiedot

Aineiden ilmoittaminen luokitusten ja merkintöjen luetteloon Käytännön opas 7

Aineiden ilmoittaminen luokitusten ja merkintöjen luetteloon Käytännön opas 7 Annankatu 18, PL 400, FI-00121 Helsinki, Suomi Puh. +358 9 686180 Faksi +358 9 68618210 echa.europa.eu Aineiden ilmoittaminen luokitusten ja merkintöjen luetteloon Käytännön opas 7 kesäkuu 2012 Käytännön

Lisätiedot

Kemikaalineuvottelukunnan infotilaisuus

Kemikaalineuvottelukunnan infotilaisuus IT-työkalut luokituksen ja merkintöjen ilmoittamista varten Kemikaalineuvottelukunnan infotilaisuus 12. lokakuuta 2010, HTC Helsinki ECHA Neuvontapalvelu- ja ohjausyksikkö (A1) ECHA Luokitusten ja merkintöjen

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.11.2011 Versio 1.0 Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.11.2011 Versio 1.0 1 Sisältö Yleistä...... 2 Käyttäjät...... 3 Näkymät...... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Pääkäyttäjä -näkymä... 5 Luo lasku

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

7 Uusia tarjouskilpailuja koskevien ilmoitusten tilaaminen

7 Uusia tarjouskilpailuja koskevien ilmoitusten tilaaminen 7 Uusia tarjouskilpailuja koskevien ilmoitusten tilaaminen Käyttäjä voi tilata sähköposti-ilmoituksen kaikista uusista tarjouskilpailuista valitsemallaan alalla CPV-luokituksen pohjalta. Euroopan komissio

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen ensihakemuksen tai toimeentulotuen jatkohakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn

Lisätiedot

Tutustu. Tästä pikaoppaasta löydät lyhyen esittelyn REACH-ITjärjestelmästä ja hyödyllisiä tietoja, joiden avulla pääset siihen tutustumisessa alkuun.

Tutustu. Tästä pikaoppaasta löydät lyhyen esittelyn REACH-ITjärjestelmästä ja hyödyllisiä tietoja, joiden avulla pääset siihen tutustumisessa alkuun. Tutustu Tästä pikaoppaasta löydät lyhyen esittelyn REACH-ITjärjestelmästä ja hyödyllisiä tietoja, joiden avulla pääset siihen tutustumisessa alkuun. Kaikki tiedot löytyvät helposti REACH-IT-järjestelmän

Lisätiedot

REACH-asetus Kemikaalien arviointi ja GLP-vaatimukset

REACH-asetus Kemikaalien arviointi ja GLP-vaatimukset REACH-asetus Kemikaalien arviointi ja GLP-vaatimukset GLP-seminaari, FIMEA 10.2.2010 Kirsi Sihvonen Euroopan kemikaalivirasto - ECHA Sisältö REACH-asetus Prosessit Rekisteröinnin aikataulu Rekisteröintiasiakirja

Lisätiedot

WebOodi Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen 07.11.2011

WebOodi Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen 07.11.2011 WebOodi Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen 07.11.2011 Kuva: Ilpo Okkonen W e b O o d i O p e t u k s e e n j a t e n t t e i h i n i l m o i t t a u t u m i n e n 1 Opiskelijan näkökulmasta yksi

Lisätiedot

Annankatu 18, PL 400, FI-00121 Helsinki P. +358 9 686180 F. +358 9 68618210 echa.europa.eu

Annankatu 18, PL 400, FI-00121 Helsinki P. +358 9 686180 F. +358 9 68618210 echa.europa.eu Tietojen toimittamista koskeva opas Osa 14 seoksessa olevan aineen vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttöä koskevan pyynnön laatiminen ja toimittaminen IUCLID 5:tä käyttämällä Annankatu 18, PL 400, FI-00121

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja sekä kopioida vanhan

Lisätiedot

Virikekortti Verkkopalvelu Ohjeet palvelun käyttämiseksi 1.11.2012

Virikekortti Verkkopalvelu Ohjeet palvelun käyttämiseksi 1.11.2012 Virikekortti Verkkopalvelu Ohjeet palvelun käyttämiseksi 1.11.2012 MALLI KORTTI 3 1. Kirjautuminen ja sopimuksen valinta... 2 2. Sopimuksen valinta... 2 3. Kielen valinta... 3 4. Edun tilauksen aktivointi

Lisätiedot

COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ

COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ COMET-MAKSULAITTEEN LATAAMINEN MINIUSB-KAAPELIA KÄYTTÄMÄLLÄ Comet -maksulaitteen lataaminen MiniUSB-kaapelia käyttämällä: Suosittelemme Comet maksulaitteen lataamista MiniUSB-kaapelia käyttäen; lataaminen

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset...

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen. MAKSAMINEN Business Onlinessa on kaksi tapaa laskujen maksamiseen; tavallinen maksaminen ja maksujen luokitteluominaisuuksia sisältävä kansiomaksaminen. On suositeltavaa, että käytät vain jompaakumpaa

Lisätiedot

Pika-asennusohjeet Suomeksi

Pika-asennusohjeet Suomeksi Pika-asennusohjeet Suomeksi (Virallinen ohje löytyy asennuslevyltä Englanninkielisenä) Tulosta tämä ohje asennuksen avuksi. Ensiksi asennetaan itse ohjelma, sitten rekisteröidytään testerin käyttäjäksi

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

OPER:01. Käyttöohjeet. fi-fi. Toimintatietoanalyysi. Painos 3. Scania CV AB 2015, Sweden

OPER:01. Käyttöohjeet. fi-fi. Toimintatietoanalyysi. Painos 3. Scania CV AB 2015, Sweden OPER:01 Painos 3 fi-fi Käyttöohjeet Toimintatietoanalyysi Scania CV AB 2015, Sweden Yleistä Yleistä Nämä käyttöohjeet on laadittu Scania-jälleenmyyjien mekaanikkoja varten. Jokaiselle, jonka pitää päästä

Lisätiedot

Käyttöopas. UPS laskutuskeskus

Käyttöopas. UPS laskutuskeskus Käyttöopas UPS laskutuskeskus 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-tuotemerkki sekä ruskea väri ovat United Parcel Service of America, Inc:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT Danske Bank Trade Finance Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Linkin lisääminen tehtävänannon yhteyteen. Web-linkin lisääminen

MOODLE-OHJE: Linkin lisääminen tehtävänannon yhteyteen. Web-linkin lisääminen Web-linkin lisääminen Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson etusivulta yläoikealta. Kun muokkaustila

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOKONEESI

PÄIVITÄ TIETOKONEESI PÄIVITÄ TIETOKONEESI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi PÄIVITÄ TIETOKONEESI 2(16) Sisällys 1. Mihin päivityksiä tarvitaan?... 3 1.1. Windowsin

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Lomakkeen tekeminen Google Docsilla

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Lomakkeen tekeminen Google Docsilla HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje Lomakkeen tekeminen Google Docsilla Sisällys Lomakkeen tekeminen Google docs:lla... 1 Vastausten tallentaminen... 5 Lomakkeen käyttöönottaminen... 5 Linkin laittaminen

Lisätiedot

compass tool - käyttöohje - järjestelmänvalvojille

compass tool - käyttöohje - järjestelmänvalvojille 1 compass tool - käyttöohje - järjestelmänvalvojille 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN...Fehler! Textmarke nicht definiert. KÄYTTÄJÄN REKISTERÖIMINEN...Fehler! Textmarke nicht definiert. OPISKELIJAN KUTSUMINEN LUOMAAN

Lisätiedot

Tukipyyntö-toiminnon ohje

Tukipyyntö-toiminnon ohje Tukipyyntö-toiminnon ohje Diagnoosilaitteen teknisen tukipyyntötoiminnon avulla avataan teknistä tukea koskeva asiakirja, joka sisältää tietoja ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Sen kautta saadaan käyttöön

Lisätiedot

Tarjoustyökalun käyttöohje

Tarjoustyökalun käyttöohje Tarjoustyökalun käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

E-lasku verkkopankissa Palvelukuvaus

E-lasku verkkopankissa Palvelukuvaus E-lasku verkkopankissa Palvelukuvaus Sisällys Laskujen vastaanottaminen verkkopankkiin tai eräsiirtoon... 3 Kenelle palvelu on tarkoitettu?... 3 Palvelun käytettävyys... 3 Verkkolaskun käsittelyaika...

Lisätiedot

pikaohje selainten vianetsintään Sisällysluettelo 17. joulukuuta 2010 Sisällysluettelo Sisällys Internet Explorer 2 Asetukset Internet Explorer 8:ssa

pikaohje selainten vianetsintään Sisällysluettelo 17. joulukuuta 2010 Sisällysluettelo Sisällys Internet Explorer 2 Asetukset Internet Explorer 8:ssa 1 Sisällysluettelo 17. joulukuuta 2010 Sisällysluettelo Sivu Sisällys Internet Explorer 2 Asetukset Internet Explorer 8:ssa mozilla firefox 4 Asetukset Mozilla Firefox 3:ssa Yleisiä ongelmia 6 Selainten

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 170

2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 170 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 170 LIITE VI ASETUKSEN 10 ARTIKLASSA TARKOITETUT TIETOVAATIMUKSET LIITTEIDEN VI XI VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET Liitteissä VI XI täsmennetään, mitä tietoja on

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Turnitin-ohjelma käyttö opettajana Turnitin.comissa

Turnitin-ohjelma käyttö opettajana Turnitin.comissa 1 Turnitin-ohjelma käyttö opettajana Turnitin.comissa Sisällys 1 Turnitin -ohjelman käyttö Turnitin.comissa 2 1 Turnitin käyttötilin luominen 2 2 Kielen vaihtaminen 4 3 Kurssityötilan luominen 4 4 Luokan

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO LIGHT AINEISTOJEN NOUTO

BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO LIGHT AINEISTOJEN NOUTO BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO LIGHT AINEISTOJEN NOUTO 30.06.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja. Aineistot

Lisätiedot

https://mazda-eu.naviextras.com/shop/portal - linkki josta Navigaation päivittäminen ja lisäpalveluiden hankinta hoidetaan

https://mazda-eu.naviextras.com/shop/portal - linkki josta Navigaation päivittäminen ja lisäpalveluiden hankinta hoidetaan TEE NÄIN -OPAS: Näin asennetaan Mazda Toolbox KÄYTTÖOPAS: Miten asennetaan Mazda Toolbox? OSX:lle (Mac) TEE NÄIN -OPAS: Näin aloitetaan työkaluohjelman Mazda Toolbox. TEE NÄIN -OPAS: Näin tunnistetaan

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

1 Turnitin-tehtävä Moodlessa 1. 1.1 Opettajan näkymä Turnitin-tehtävässä 4. 1.2 Raportin katselu 8. 1.3 Raportin tulostus 10. 1.

1 Turnitin-tehtävä Moodlessa 1. 1.1 Opettajan näkymä Turnitin-tehtävässä 4. 1.2 Raportin katselu 8. 1.3 Raportin tulostus 10. 1. Alkuperän tarkistus -Turnitin-tehtävä Moodlessa Opettajan ohje Sisällys 1 Turnitin-tehtävä Moodlessa 1 1.1 Opettajan näkymä Turnitin-tehtävässä 4 1.2 Raportin katselu 8 1.3 Raportin tulostus 10 1.4 Kommentointi

Lisätiedot

Rovaniemen mediapankin käyttöohje

Rovaniemen mediapankin käyttöohje 1 Rovaniemen mediapankin käyttöohje Sisältö Aineistopankin yleisnäkymä... 1 Pikaohje... 2 Kuvaan liittyvät toiminnot... 2 Kuvien järjestäminen näkymässä... 3 Kuvien hakeminen... 3 Kuvien laajennettu haku...

Lisätiedot

Wordfast Classic 5.5 Asentaminen 1 (10)

Wordfast Classic 5.5 Asentaminen 1 (10) Wordfast Classic 5.5 Asentaminen 1 (10) 1) Wordfast-ohjelman lataaminen Mene osoitteeseen www.wordfast.net, napsauta kohtia products ja download: Huom! Samasta paikasta saat myös mm. käsikirjan (reference

Lisätiedot

PASSIN KUVA 1. Tiedostomuodon tulee olla PDF. 2. Tiedoston koon tulee olla vähintään 10 KB mutta enintään 300 KB.

PASSIN KUVA 1. Tiedostomuodon tulee olla PDF. 2. Tiedoston koon tulee olla vähintään 10 KB mutta enintään 300 KB. Ohjeet etv-viisumin hakemiseen Intian Suomen suurlähetystö ei käsittele etv-hakemuksia missään vaiheessa eikä voi ottaa kantaa päätöksiin. Nämä ohjeet on laadittu Intian valtion virallisten viisumisivujen

Lisätiedot

Yhdistysnetin Tapahtumakalenterin ohje

Yhdistysnetin Tapahtumakalenterin ohje Yhdistysnetin Tapahtumakalenterin ohje Lapin Yhdistysnettiin rekisteröityneelle käyttäjälle avautuu oman yhdistyksen Yhdistystietosivun ohella muitakin ilmaisia palveluita. Rekisteröitynyt käyttäjä voi

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta Etusivu > Tietohallintokeskus > Ohjeet > Tutoriaalit > Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Ohjeet Microsoft Security Essentials -virustorjuntaohjelman

Lisätiedot

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä:

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä: 18.12.2014 1 (8) MOIKKA! Tämä on neljäs PäPan tuottama Kuksakirje ja se keskittyy erityisesti tapahtumalaskutukseen. Kirje kannattaakin välittää lippukunnassa taloudenhoitajalle ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

Uudessa Excel-2007 on muutettuja / uusia ominaisuuksia jotka tulee huomioida kun Excel-2003 tehtyjä sovelluksia otetaan käyttöön Excel-2007:ssä.

Uudessa Excel-2007 on muutettuja / uusia ominaisuuksia jotka tulee huomioida kun Excel-2003 tehtyjä sovelluksia otetaan käyttöön Excel-2007:ssä. Ohjelmien käyttö Excel-2007 (Päivitetty 17.11.2010) Sisältö: 1. Johdanto 2. Ohjelmien käyttö ilman konvertointia Excel-2007:ssä. 3. Excel-2003 tiedoston konvertointi Excel-2007 tiedostoksi. 1. Johdanto

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

Ohjeet pähkinänkuoressa REACH- ja CLP-asetusten mukainen aineiden tunnistaminen ja nimeäminen

Ohjeet pähkinänkuoressa REACH- ja CLP-asetusten mukainen aineiden tunnistaminen ja nimeäminen Ohjeet pähkinänkuoressa REACH- ja CLP-asetusten mukainen aineiden tunnistaminen ja nimeäminen Ajantasaisimmat tiedot kemikaalien turvallisuusarvioinnista ovat saatavilla kemikaaliviraston verkkosivuilla.

Lisätiedot

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2 Sivu 1/6 Sisällysluettelo 1. Kaupan asetukset... 2 1.1. Maksunvälittäjän valinta ja käyttöönotto... 2 1.2. Kaupan tiedot... 3 1.3. Postitus ja toimitusmaksut... 3 1.4. Verot... 4 1.5. Kaupan valuutta ja

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Kaikki ZoomTextin asetukset voidaan tallentaa ja palauttaa käyttämällä mallitiedostoja. Mallitiedostot kontrolloivat kaikkia ZoomTextin toimintoja mukaan lukien suurennustasot,

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Uudet EU-asetukset. EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje

Uudet EU-asetukset. EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje Uudet EU-asetukset EUR-Lexin tarkennetun haun käyttöohje Aloitus Mene EUR-Lex-sivustolle: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi. Valitse (tarvittaessa) vaakasuorasta valikosta "Etusivu" ja siirry

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE 1 (20) NETIKKA PCTV 2 (20) 1 YLEISTÄ...3 1.1 MIKÄ ON PCTV?...3 2 PCTV:N KÄYTÖN ALOITTAMINEN...4 2.1 VAATIMUKSET PALOMUURILTA...4 2.1.1 IGMP-palvelun käytön salliminen F-Securessa...4 2.2 VAATIMUKSET TIETOKONEELTA...8

Lisätiedot

13673 A6 12pp CIG Bro FIN v5 20/7/05 8:01 pm Page 1 Rekisteröitymisohje

13673 A6 12pp CIG Bro FIN v5 20/7/05 8:01 pm Page 1 Rekisteröitymisohje Rekisteröitymisohje CANON image GATEWAY Pääset mukaan digitaalikuvien maailmaan Internetin kautta CANON image GATEWAY - älykäs ja luova tapa saada paras hyöty Canon-digitaalikamerastasi ja Internetistä.

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Näin saat 365 päivän ajalta Freshest Data sisältöä NavionicsWeb Store nettikaupasta

Näin saat 365 päivän ajalta Freshest Data sisältöä NavionicsWeb Store nettikaupasta Näin saat 365 päivän ajalta Freshest Data sisältöä NavionicsWeb Store nettikaupasta April 2012 Näin pääset alkuun: Tämä dokumentti kuvaa kuinka saat Navionics Freshest Data päivityksen ensimmäistä kertaa.

Lisätiedot

Student Engeering & Design Community

Student Engeering & Design Community 1 Student Engeering & Design Community Liity jäseneksi maailmanlaajuiseen opiskelijoiden ja opettajakunnan verkostoon jakaaksesi yhteisen kiinnostuksen arkkitehtuuriin, suunnitteluun, yhdyskuntasuunitteluun,

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot