REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle"

Transkriptio

1 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Osa 08 - Laskutus REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Osa 08 - Laskutus Versio: 2.1 Sivu 1/21 Julkaistu: maaliskuu 2013

2 2 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Versio Muutokset 2.1 Maaliskuu 2013: Luku 2.10 Laskun maksaminen. Uutta tekstiä mahdollisuudesta pyytää lykkäystä toisen maksun eräpäivälle tietyissä tapauksissa. 1.3 Lokakuu 2010: Maksun laskeminen ja laskun laatiminen. Päivitettiin numerotietoja. Pieniä muutoksia tekstiin. 1.2 Maaliskuu 2010: Oikeussubjektin muutosta koskevat laskut. Laskun lähettäminen. 1.1 Joulukuu 2009: Pieniä tarkistuksia tekstiin. Asiakirjan ulkoasu uusittu. 1.0 Joulukuu 2008: Ensimmäisen version laatiminen

3 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Versio: Osa 08 - Laskutus Viite: ECHA-12-G-24-FI Julkaisuajankohta: maaliskuu 2013 Kieli: suomi Euroopan kemikaalivirasto, 2013 Etusivu Euroopan kemikaalivirasto Vastuuvapauslauseke: Tämä on työkäännös englanniksi julkaistusta alkuperäisasiakirjasta, joka on saatavilla ECHAn verkkosivustolla. Asiakirjaa koskevat mahdolliset kysymykset tai huomautukset voi lähettää tietopyyntölomakkeella (mainitse viite ja julkaisuajankohta). Tietopyyntölomake on Euroopan kemikaaliviraston kotisivulla kohdassa Yhteydenotto: Euroopan kemikaalivirasto Postiosoite: PL 400, Helsinki Käyntiosoite: Annankatu 18, Helsinki

4 4 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Sisällysluettelo 1. Johdanto Laskutuksen käsite Taustaa Määritelmät Maksujen laskeminen ja laskun laatiminen Maksuvapautus Yhteinen tietojen toimitus Salassapitopyyntö Oma-aloitteiset ajantasaistukset Maksunlaskennan lisäosa Maksun asettelu Laskun maksaminen Hyvityslasku Maksun tila Viestilaatikkoon saadut viestit Viesti suoritettavasta laskusta Viesti laskun ensimmäisestä lataamisesta Vaiheittainen laskutus Laskujen lajittelu ja katselu Laskujen lataaminen Maksumuistutusten lataaminen Hyvityslaskujen lataaminen Kuvaluettelo Kuva 1: Lasku ja yksityiskohtaisia lisätietoja... 9 Kuva 2: Viesti osapuolen käyttäjille avoimesta laskusta Kuva 3: Viesti osapuolen käyttäjille avoimesta laskusta Kuva 4: Viesti osapuolen käyttäjille ladatusta laskusta Kuva 5: Laskuvalikko Kuva 6: Lataussivu, laskuluettelo Kuva 7: Laskujen lajittelu Kuva 8: Näytä 10 laskua kerrallaan Kuva 9: Yksittäisen laskun valinta Kuva 10: Näytä kaikki -näyttö Kuva 11: Ladattavan laskun valinta Kuva 12: PDF-muotoinen lasku Kuva 13: Maksumuistutuksen valitseminen ladattavaksi Kuva 14: Maksumuistutus PDF-muodossa Kuva 15: Ladattavan hyvityslaskun valinta... 19

5 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Versio: Kuva 16: Hyvityslasku PDF-muodossa... 20

6 6 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: Johdanto Industry User Manual (IUM) on teollisuuskäyttäjille tarkoitettu käyttöopas, jossa kuvataan, miten tietoja lähetetään ja tarkastellaan REACH-IT-ympäristössä. REACH-IT-työkalun kehittyessä julkaistaan tähän oppaaseen liittyviä uusia ja päivitettyjä osia, jotka ovat saatavilla ECHAn verkkosivuston kautta. Suosittelemme painokkaasti, että käyttäjä ennen tämän osan 8 (Laskutus) käyttöä lukee osan 1 REACH-IT-työkalun käytön aloittaminen, jossa käsitellään tarkemmin seuraavia aiheita: tämän IUM-oppaan rakenne käytetyt merkintätavat, kuten kuvakkeet, tekstit, painikkeet, linkit jne. taustatietoa REACH-IT-työkalusta ja sen yhteydestä IUCLID 5 -sivustoon ja -sovellukseen Osassa 1 kerrotaan myös, mistä saa lisätukea. Kaikki tämän IUM-oppaan myöhemmät osat käsittelevät siis vaiheittaisia ohjeita niiden tehtävien suorittamiseksi, joita REACH-asetuksen mukaiseen tietojen lähettämiseen vaaditaan. 2. Laskutuksen käsite 2.1 Taustaa Maksujen ja kustannusten oikeudellinen perusta on REACH-asetuksen ((EY) N:o 1907/2006) 74 artiklan 1 kohdassa ja 132 artiklassa sekä maksuasetuksessa ((EY) N:o 340/2008). Maksuja on asetettu mm. rekisteröinnille sekä PPORD- ja lupahakemuksille. Veloitettava määrä määräytyy maksuun vaikuttavien parametrien perusteella. Näitä voivat olla mm. asiakirja-aineiston tyyppi (rekisteröinti, PPORD jne.), yrityksen luokka (pieni, keskisuuri jne.), tietojen yhteinen toimittaminen, poisjättäytyminen, tonnimäärä, esitetyt luottamuksellisuusvaatimukset tai rekisteröijän tunnistetietojen muutos, johon liittyy rekisteröijän oikeushenkilön aseman muuttuminen. 2.2 Määritelmät Tässä luvussa käytetään useita termejä, joiden määritelmät on esitetty seuraavassa: Maksu: summa, joka tietystä REACH-asetuksessa mainitusta nimikkeestä on maksettava. Muut kustannukset: muut maksettava summat. Veloitettava palvelu (chargeable service, CS): palvelu, josta peritään maksu tai muita kustannuksia. Lasku: tarjottua veloitettavaa palvelua koskeva lasku. Osapuoli: mikä tahansa laskutettava osapuoli (kuten yritys tai kolmas osapuoli). 2.3 Maksujen laskeminen ja laskun laatiminen Useimmissa tapauksissa tietojen toimittamista ja oikeushenkilön muutosta koskevat laskut ovat sähköisesti saatavina REACH-IT-järjestelmässä kolmen ECHA:n työpäivän kuluessa. Jokaisesta tietojen toimittamisesta rekisteröintiä tai oikeushenkilön muutosta varten peritään REACH-asetuksen IX osaston ja maksuasetuksen (EY) N:o 340/2008 mukainen pakollinen

7 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: maksu. Tietojen toimittamisessa rekisteröintiä varten on kyse joko ensimmäisestä toimituksesta tai toimitettujen tietojen ajantasaistamisesta. Ensimmäisen toimituksen yhteydessä maksu peritään aina niin välituotteina käytettävistä kuin muistakin aineista. Jos samaan tietojen toimitukseen liittyy useita rekisteröintejä (muut kuin välituotteet, kuljetettavat erotetut välituotteet ja/tai toimipaikassa erotetut välituotteet), niistä jokaisesta peritään maksu. Toimitettujen tietojen ajantasaistus voidaan luokitella aiemmin ilmoitetun aineen omaaloitteiseksi ajantasaistukseksi (NONS), muuksi oma-aloitteiseksi ajantasaistukseksi tai pyynnöstä tapahtuvaksi ajantasaistukseksi. NONS-aineiston oma-aloitteisesta ajantasaistuksesta veloitetaan muun kuin väliaineen rekisteröintimaksu, jos uusi tonnimäärä on suurempi kuin aiemmin ilmoitettu tonnimäärä. Maksu peritään myös silloin, kun NONS-aine rekisteröidään toimipaikalla eristetyksi välituotteeksi. Muista oma-aloitteisista ajantasaistuksista veloitetaan aineen rekisteröintimaksu, jos uusi tonnimäärä on suurempi kuin aiemmin välituotteille ja muille tuotteille ilmoitettu tonnimäärä eikä maksua ole aiemmin maksettu. Jos täydellisyystarkastuksessa hylkäämisen jälkeen pyynnöstä tapahtuvan ajantasaistuksen yhteydessä muutetaan maksua määrittäviä parametreja (muita kuin tonnimääriä) verrattuna aiempaan toimitukseen, laaditaan uusi lasku ja nykyinen lasku perutaan. Tällaisessa tapauksessa mahdollisesti maksettu aiempi lasku otetaan huomioon ja hyvitetään uudessa laskussa. 2.4 Maksuvapautus Rekisteröijä voi hakea vapautusta maksusta rekisteröidessään ainetta, jonka määrä on 1 10 tonnia vuodessa, mikäli rekisteröintiaineisto sisältää kaikki liitteessä VII määritellyt tiedot. Tässä tapauksessa rekisteröinnistä ei peritä maksua, mutta rekisteröijän on ehdottomasti haettava maksuvapautusta luodessaan aineistonsa IUCLIDissa (tämä pätee sekä ensimmäisiin rekisteröinteihin että niiden päivityksiin). Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten maksuvapautusta haetaan IUCLIDissa, on tietojen toimittamista koskevan käsikirjan osassa 4 How to Pass Business Rule Verification ja tietojen toimittamista koskevan käsikirjan osassa 5 How to complete a technical dossier for registrations and PPORD notifications. 2.5 Yhteinen tietojen toimitus Huomaa, että jokainen yhteiseen tietojen toimittamiseen osallistuva rekisteröijä saa alennuksen maksusta, paitsi jos rekisteröijä päättää jättää ilmoittamatta (opt-out) asiakirjaaineiston osissa 2 7 ilmoitettavia merkityksellisiä tietoja (jotka liittyvät REACH-asetuksen liitteisiin VI XI ja mainitaan maksuasetuksen 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa. 2.6 Salassapitopyyntö Rekisteröijä voi pyytää, ettei kemikaalivirastolle REACH-asetuksen 10 artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja julkaista Internetissä, mikäli julkaiseminen voisi haitata rekisteröijän tai jonkin toisen asianosaisen kaupallisia etuja. Jos tiedot kuuluvat REACH-asetuksen 119 artiklan 2 kohdan ja maksuasetuksen liitteen IV soveltamisalaan, kemikaalivirasto veloittaa maksun niitä koskevasta salassapitopyynnöstä: puhtausastetta ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetietoja koskeva salassapitopyyntö

8 8 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 tonnimäärää koskeva salassapitopyyntö tutkimustiivistelmiä tai yksityiskohtaisia tutkimustiivistelmiä koskeva salassapitopyyntö muita käyttöturvallisuustiedotteen tietoja koskeva salassapitopyyntö aineen kauppanimeä koskeva salassapitopyyntö muun kuin vaiheittain rekisteröitävän vaarallisen aineen IUPAC-nimeä koskeva salassapitopyyntö välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai PPORD-aineena käytettävän vaarallisen aineen IUPAC-nimeä koskeva salassapitopyyntö. Huomaa, että pyynnöstä veloitetaan maksu, mutta kemikaalivirasto päättää, ovatko syyt tietojen salassapitämiseen riittävät. Aineistoa valmisteltaessa ja ennen sen toimittamista on suositeltavaa tarkistaa ne aineiston osat, joista voidaan periä maksu. Lisätietoja on tietojen toimittamista koskevan oppaan osan 5 liitteessä III ja oppaan osassa Oma-aloitteiset ajantasaistukset Toimitettuja tietoja ajantasaistettaessa maksu peritään vain siinä tapauksessa, että sitä edellytetään REACH-asetuksen IX osaston ja maksuasetuksen (EY) N:o 340/2008 mukaisesti eikä sitä ole peritty aiemmissa laskuissa. Huomaa, että ECHA ei välttämättä palauta maksuja silloin, kun oma-aloitteisesta ajantasaistuksesta perittävät maksut ovat pienemmät kuin ensimmäisen toimituksen yhteydessä (esim. kun oma-aloitteisesti ajantasaistetaan rekisteröintiä aineelle, jonka tonnimäärä on 1 10 tonnia/vuodessa ja jolle on nyt myönnetty maksuvapautus, vaikka tonnimäärältään 1 10 tonnia/vuodessa tuotettavan aineen rekisteröintitietojen toimittamisen yhteydessä maksuvapautusta ei ollut). 2.8 Maksunlaskennan lisäosa Rekisteröijä pystyy simuloimaan aineistosta peittävän maksun käyttämällä maksunlaskennan lisäosaa, joka on saatavissa IUCLID-sivustolta osoitteesta Lisäosa käy läpi UCLID 5 -aineiston ja luo luettelon maksuista REACH-asetuksen maksuasetuksen EY/340/2008 mukaisesti. Se toimii sekä REACH-rekisteröinnin ja PPORDilmoituksen aineistojen yhteydessä, ja osa laskee myös salassapitopyyntöjen kustannukset. Tämän vuoksi lisäosa antaa etukäteistiedon todennäköisistä kustannuksista. Rekisteröijien tulee silti odottaa kemikaaliviraston laatimaa laskua, ennen kuin ne suorittavat maksunsa. 2.9 Maksun asettelu Laskut voidaan ladata PDF-muodossa. Alla oleva Kuva 1 sisältää PDF-muotoisen laskun ja lisätietoa maksuista ja muista veloituksista.

9 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Kuva 1: Lasku ja yksityiskohtaisia lisätietoja 2.10 Laskun maksaminen Kemikaaliviraston laatima lasku näkyy käyttäjän REACH-IT-laskuissa. Osapuolen käyttäjä saa lisäksi REACH-IT-viestilaatikkoon viestin viestin avaamisesta. Osapuolen käyttäjä voi tämän jälkeen ladata laskun ja maksaa sen. ECHA ei lähetä paperilaskuja, joten ne ovat luettavissa ainoastaan REACH-IT-järjestelmässä. Huomaa, että maksaessasi maksua maksun viesti-/viitekenttään saa merkitä ainoastaan laskussa mainitun viitteen. Ilmoita ainoastaan yksi viitenumero (älä maksa useita maksuja samassa maksusuorituksessa). Älä lisää numeron eteen tai sen jälkeen mitään. Lasku on maksettava ennen laskussa mainittua ensimmäistä eräpäivää. Jollei laskua makseta

10 10 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 ensimmäiseen eräpäivään mennessä, ECHA havaitsee sen olevan myöhässä. Jos käyttäjä lataa erääntyneen laskun uudelleen, laskuun merkitään lykätty eräpäivä (toinen eräpäivä). Muiden kuin tonnimäärien päivityksiin liittyvien rekisteröinnin päivitysten osalta rekisteröijällä on mahdollisuus pyytää maksun maksamisen toiselle eräpäivälle lykkäystä. Käytännössä maksun toisen eräpäivän lykkäyspyyntöä sovelletaan vain seuraavissa tapauksissa: maksut, jotka peritään oma-aloitteisiin päivityksiin sisältyvistä uusista maksullisista salassapitopyynnöistä maksut, jotka peritään oikeushenkilön muutoksen johdosta. Lykkäyspyyntö on toimitettava ECHAn neuvontapalveluun ennen toisen eräpäivän umpeutumista käyttämällä yhteydenottolomaketta, joka on saatavana osoitteessa Lomakkeesta on valittava vaihtoehto Contact the ECHA Helpdesk ja sen jälkeen valikkokohta I have a question related to the dossier submission to ECHA. Jollei laskua makseta viimeistään lykättynä eräpäivänä ja laskuun sisältyy veloitettavia palveluja, jotka liittyvät aineistojen toimitusmaksuihin, toimitettu aineisto hylätään. Jos rekisteröinti on hylätty siksi, että rekisteröijä ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai suorittanut maksua eräpäivään mennessä, kyseiseen rekisteröintiin liittyviä maksuja ei palauteta tai hyvitetä muulla tavoin rekisteröijälle Hyvityslasku Tietyissä olosuhteissa veloitettavien palvelujen hinta on laskettava uudelleen, jolloin lasku voidaan joutua perumaan jälkikäteen. Kemikaalivirasto voi siis perua laskun, jolloin järjestelmä laatii vastaavan suuruisen hyvityslaskun, joka on noudettavissa laskusivulta. Käyttäjä saa lisäksi REACH-IT-viestilaatikkoon viestin siitä, että lasku on peruutettu ja että vastaava hyvityslasku on ladattavissa. Osapuolen käyttäjä voi tämän jälkeen ladata hyvityslaskun. Peruutettu lasku voidaan kuitenkin vielä ladata käyttäjän REACH-IT-järjestelmän laskuosiosta. Laskun ja hyvityslaskun erot näkyvät asettelussa ja maksettavien erien ja yhteensä-rivien etumerkissä (positiivinen peruutetussa laskussa, negatiivinen hyvityslaskussa). Jos yritys on laskun lähettämisen jälkeen tehnyt muutoksia laskutusosoitteeseensa, ALV-numeroonsa jne., nämä muutokset eivät näy hyvityslaskussa. Kun lasku peruutetaan, osapuolen käyttäjien REACH-IT-viestilaatikkoon tulee viesti Maksun tila Maksun tila päivittyy, kun kemikaalivirasto vastaanottaa maksun tai kun lykätty eräpäivä on ohitettu. Tämä näkyy toimitusraportista, joka voidaan avata aineiston hakutoiminnosta tai napsauttamalla viestilaatikosta jotain asiaan liittyvää viestiä. Jos maksu on saatu, toimitusraportin tilaksi tulee Toimitusmaksun maksaminen hyväksytty Jollei kemikaalivirasto saa maksua lykättyyn eräpäivään mennessä, toimitusraportin tilaksi tulee Toimitusmaksun maksaminen epäonnistunut

11 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Viestilaatikkoon saadut viestit Tässä luvussa kuvataan laskutustoimintaan liittyvät viestit, joita osapuolen käyttäjä vastaanottaa laskutustoiminnan yhteydessä. Viestit auttavat käyttäjää seuraamaan laskutustoimintaa. Tästä näkyy aikajärjestyksessä, mitä toimintoja yksittäiselle laskulle on tehty (maksamatta, muistutus, ladattu). Lisätietoja viestilaatikon käyttämisestä on teollisuuskäyttäjän oppaan luvussa 3 (Sisäänkirjautuminen ja viestilaatikko). 3.1 Viesti suoritettavasta laskusta Heti kun kemikaalivirasto on tehnyt laskun, rekisteröijän viestilaatikkoon tulee viesti siitä, että lasku on lähetetty. Laskun voi ladata näpäyttämällä viestissä olevaa linkkiä. Kuvassa Kuva 2 näkyy viesti, jonka osapuolen käyttäjät vastanottavat, kun lasku on maksamatta. Kuva 2: Viesti osapuolen käyttäjille avoimesta laskusta Jos rekisteröijä ei ole maksanut laskua ennen eräpäivää, rekisteröijän viestilaatikkoon tulee toinen viesti. Maksumuistutuksen voi ladata näpäyttämällä viestissä olevaa linkkiä. Kuvassa Kuva 3 näkyy osapuolen käyttäjän viesti, jossa muistutetaan ensimmäisestä eräpäivästä. Kuva 3: Viesti osapuolen käyttäjille avoimesta laskusta

12 12 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: Viesti laskun ensimmäisestä lataamisesta Jos kemikaalivirasto peruuttaa laskun, syntyy vastaava hyvityslasku. Rekisteröijän REACH-ITviestilaatikkoon tulee viesti, että lasku on peruutettu ja että vastaava hyvityslasku on ladattavissa. Osapuolen käyttäjä voi sitten ladata hyvityslaskun. Kuva 4 on esitetty viesti, jonka osapuolen käyttäjät saavat, kun hyvityslasku on ladattavissa. Kuva 4: Viesti osapuolen käyttäjille ladatusta laskusta 4. Vaiheittainen laskutus 4.1 Laskujen lajittelu ja katselu Valitse <Invoices>-valikosta <Download>. Kuva 5: Laskuvalikko <Download>-sivu avautuu ja näyttää luettelon osapuolen (avoimista ja maksetuista) laskuista ja hyvityslaskuista.

13 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Kuva 6: Lataussivu, laskuluettelo Voit lajitella laskuluettelon nousevaan tai laskevaan järjestykseen napsauttamalla lajitteluavaimena käytettävän sarakkeen otsikkoa. Lajiteltavan sarakkeen otsikossa näkyy < > tai < > valitun lajittelujärjestyksen perusteella. Katso alla olevasta esimerkistä laskun numeron mukaan laskevaan järjestykseen lajitellut laskut. Alun perin laskut näytetään maksun eräpäivän mukaisessa alenevassa järjestyksessä. Kuva 7: Laskujen lajittelu Voit näyttää näytössä kaikki laskut tai kymmenen laskua kerrallaan. Lisäksi voit näyttää kymmenen edellistä tai seuraava laskua painamalla <Next> tai <Previous>. Alla olevat näytöt kuvaavat erilaisia näyttövaihtoehtoja. 11 laskua näytössä, Kuva 8.

14 14 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Kuva 8: Näytä 10 laskua kerrallaan Seuraavassa (Kuva 9) näkyy tulos, kun napsautat linkkiä <Next 1> (Kuva 8). Kuva 9: Yksittäisen laskun valinta Pudotusvalikosta voit lisäksi valita <Show All> (Näytä kaikki), Kuva 10. Kuva 10: Näytä kaikki -näyttö 4.2 Laskujen lataaminen Valitse ladattavat laskut käyttämällä vasemman sarakkeen valintanappia < >, kuten Kuva 11 on esitetty.

15 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Kuva 11: Ladattavan laskun valinta Lataa lasku napsauttamalla painiketta <Invoice in PDF> [ ]. Selaimeesi avautuu valintaruutu, jonka avulla voit avata laskutiedoston (<Open>) tai tallentaa sen (<Save to disk>) kiintolevylle käsiteltäväksi myöhemmin. Valitse haluamasi vaihtoehto ja napsauta <OK>. Alla olevassa näytössä näkyy lasku PDF-muodossa.

16 16 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Kuva 12: PDF-muotoinen lasku

17 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Maksumuistutusten lataaminen Valitse ladattava lasku näpäyttämällä vasemmassa sarakkeessa olevaa näppäintä < >. Kuva 13: Maksumuistutuksen valitseminen ladattavaksi Näpäytä näppäintä <Invoice reminder in PDF> [ ] ladataksesi maksumuistutuksen. Selaimesi avaa viestiruudun, ja voit joko avata maksumuistutuksen (<Open>) tai tallentaa sen kovalevyllesi lisäkäsittelyä varten (<Save to disk>). Valitse haluamasi vaihtoehto ja näpäytä <OK>. Kuva 14 näyttää maksumuistutuksen PDF-muodossa.

18 18 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Kuva 14: Maksumuistutus PDF-muodossa

19 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Hyvityslaskujen lataaminen Valitse ladattavat hyvityslaskut käyttämällä vasemman sarakkeen valintanappeja < >. Kuva 15: Ladattavan hyvityslaskun valinta Jos haluat ladata hyvityslaskun, napsauta <Credit note in PDF> [ ]. Selaimeesi avautuu valintaruutu, jonka avulla voit avata tiedoston (<Open>) tai tallentaa sen (<Save to disk>) kiintolevylle käsiteltäväksi myöhemmin. Valitse haluamasi vaihtoehto ja napsauta <OK>. Alla olevassa näytössä näkyy lasku PDF-muodossa. (Kuva 16)

20 20 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Kuva 16: Hyvityslasku PDF-muodossa

21 EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTO ANNANKATU 18, PL 400, FI HELSINKI ECHA.EUROPA.EU

REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas

REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas Osa 9 Tarkennettu haku Annankatu 18, PL 400, FI-00121 Helsinki Puhelin +358 9 686180 Faksi +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas Versio: 2.0

Lisätiedot

REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas

REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas Ova 10 Rekisteröintinumeron hakeminen ilmoitetulle aineelle REACH-IT Teollisuuskäyttäjän opas Ova 10 Rekisteröintinumeron hakeminen ilmoitetulle aineelle 2 REACH-IT Teollisuuskäyttäjän

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 37 41. lejeeringillä makroskooppisesti homogeenistä metallimateriaalia, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineosasta, jotka on yhdis tetty niin, ettei niitä voida helposti

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Eurocard e-view Käyttöopas. Versio 1.2, 2014

Eurocard e-view Käyttöopas. Versio 1.2, 2014 Eurocard e-view Käyttöopas Versio., 04 Sisällysluettelo Palveluun kirjautuminen.... Selainvaatimukset.... Kirjautuminen tekstiviestillä (kertakäyttöinen salasana)..... Käytön aloittaminen..... Kirjaudu

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot 1/18 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Määritelmät... 3 Tavoite ja soveltamisala... 6 1 kohta. Kelpoisuusvaatimukset... 6 2 kohta. Saapumisjärjestyksessä

Lisätiedot

Klarna Online Käyttöopas

Klarna Online Käyttöopas Klarna Online Käyttöopas Tervetuloa Klarnan asiakkaaksi! Me pidämme erittäin paljon siitä, mitä me teemme. Kuluttajien ostokokemuksen helpottamisesta kaupassasi. Ostajan ja myyjän välisen luottamuksen

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

Maventan käyttöohje 15.11.2011

Maventan käyttöohje 15.11.2011 Maventan käyttöohje 15.11.2011 Sisällys 1 Palvelun käyttöönotto... 3 1.1 Maventa-tilin avaaminen... 3 1.2 Maventa-tilin aktivoiminen... 4 2 Ensimmäisen käyttökerran opas... 5 2.1 Verkkolaskutilin asetukset...

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

1 Painikkeet. 1 Yritykset 2 Asetukset. Yrityksen tiedot Myyntilaskun asetukset... 7

1 Painikkeet. 1 Yritykset 2 Asetukset. Yrityksen tiedot Myyntilaskun asetukset... 7 Contents I Table of Contents Part I 1 1 Painikkeet... 1 Part II Yritys 2 1 Yritykset... 3 2 Asetukset... 4... 4 Yrityksen tiedot... 5 Myyntilaskun asetukset... 7 Ohjelm an asetukset Oletustiliöinnit...

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ)

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) TIETOTURVAPALVELU Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Tietoturvapalvelu Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP

Lisätiedot

CA Clarity PPM. Peruskäyttöopas. Julkaisu 13.2.00

CA Clarity PPM. Peruskäyttöopas. Julkaisu 13.2.00 CA Clarity PPM Peruskäyttöopas Julkaisu 13.2.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on tarkoitettu vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

FinHansa Financials. Integroitu Taloushallintoohjelma. Windows:lle. Osa 2: Taloushallinto. Laskutus, ostoreskontra, kirjanpito ja valuutat

FinHansa Financials. Integroitu Taloushallintoohjelma. Windows:lle. Osa 2: Taloushallinto. Laskutus, ostoreskontra, kirjanpito ja valuutat Financials Integroitu Taloushallintoohjelma Macintosh:lle ja Windows:lle Osa 2: Taloushallinto Laskutus, ostoreskontra, kirjanpito ja valuutat 1998 Hansa Business Solutions Oy Ab, Helsinki, Finland Kaikki

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405 SOPIMUS SOPIJAPUOLINA: Yhteisö European Registry for Internet Domains vzw / asbl Osoite Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgium ALV BE 0864 240 405 Edustaja Marc Van Wesemael Jäljempänä EURid

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän 32-bittinen

Lisätiedot