REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle"

Transkriptio

1 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Osa 08 - Laskutus REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Osa 08 - Laskutus Versio: 2.1 Sivu 1/21 Julkaistu: maaliskuu 2013

2 2 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Versio Muutokset 2.1 Maaliskuu 2013: Luku 2.10 Laskun maksaminen. Uutta tekstiä mahdollisuudesta pyytää lykkäystä toisen maksun eräpäivälle tietyissä tapauksissa. 1.3 Lokakuu 2010: Maksun laskeminen ja laskun laatiminen. Päivitettiin numerotietoja. Pieniä muutoksia tekstiin. 1.2 Maaliskuu 2010: Oikeussubjektin muutosta koskevat laskut. Laskun lähettäminen. 1.1 Joulukuu 2009: Pieniä tarkistuksia tekstiin. Asiakirjan ulkoasu uusittu. 1.0 Joulukuu 2008: Ensimmäisen version laatiminen

3 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Versio: Osa 08 - Laskutus Viite: ECHA-12-G-24-FI Julkaisuajankohta: maaliskuu 2013 Kieli: suomi Euroopan kemikaalivirasto, 2013 Etusivu Euroopan kemikaalivirasto Vastuuvapauslauseke: Tämä on työkäännös englanniksi julkaistusta alkuperäisasiakirjasta, joka on saatavilla ECHAn verkkosivustolla. Asiakirjaa koskevat mahdolliset kysymykset tai huomautukset voi lähettää tietopyyntölomakkeella (mainitse viite ja julkaisuajankohta). Tietopyyntölomake on Euroopan kemikaaliviraston kotisivulla kohdassa Yhteydenotto: Euroopan kemikaalivirasto Postiosoite: PL 400, Helsinki Käyntiosoite: Annankatu 18, Helsinki

4 4 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Sisällysluettelo 1. Johdanto Laskutuksen käsite Taustaa Määritelmät Maksujen laskeminen ja laskun laatiminen Maksuvapautus Yhteinen tietojen toimitus Salassapitopyyntö Oma-aloitteiset ajantasaistukset Maksunlaskennan lisäosa Maksun asettelu Laskun maksaminen Hyvityslasku Maksun tila Viestilaatikkoon saadut viestit Viesti suoritettavasta laskusta Viesti laskun ensimmäisestä lataamisesta Vaiheittainen laskutus Laskujen lajittelu ja katselu Laskujen lataaminen Maksumuistutusten lataaminen Hyvityslaskujen lataaminen Kuvaluettelo Kuva 1: Lasku ja yksityiskohtaisia lisätietoja... 9 Kuva 2: Viesti osapuolen käyttäjille avoimesta laskusta Kuva 3: Viesti osapuolen käyttäjille avoimesta laskusta Kuva 4: Viesti osapuolen käyttäjille ladatusta laskusta Kuva 5: Laskuvalikko Kuva 6: Lataussivu, laskuluettelo Kuva 7: Laskujen lajittelu Kuva 8: Näytä 10 laskua kerrallaan Kuva 9: Yksittäisen laskun valinta Kuva 10: Näytä kaikki -näyttö Kuva 11: Ladattavan laskun valinta Kuva 12: PDF-muotoinen lasku Kuva 13: Maksumuistutuksen valitseminen ladattavaksi Kuva 14: Maksumuistutus PDF-muodossa Kuva 15: Ladattavan hyvityslaskun valinta... 19

5 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Versio: Kuva 16: Hyvityslasku PDF-muodossa... 20

6 6 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: Johdanto Industry User Manual (IUM) on teollisuuskäyttäjille tarkoitettu käyttöopas, jossa kuvataan, miten tietoja lähetetään ja tarkastellaan REACH-IT-ympäristössä. REACH-IT-työkalun kehittyessä julkaistaan tähän oppaaseen liittyviä uusia ja päivitettyjä osia, jotka ovat saatavilla ECHAn verkkosivuston kautta. Suosittelemme painokkaasti, että käyttäjä ennen tämän osan 8 (Laskutus) käyttöä lukee osan 1 REACH-IT-työkalun käytön aloittaminen, jossa käsitellään tarkemmin seuraavia aiheita: tämän IUM-oppaan rakenne käytetyt merkintätavat, kuten kuvakkeet, tekstit, painikkeet, linkit jne. taustatietoa REACH-IT-työkalusta ja sen yhteydestä IUCLID 5 -sivustoon ja -sovellukseen Osassa 1 kerrotaan myös, mistä saa lisätukea. Kaikki tämän IUM-oppaan myöhemmät osat käsittelevät siis vaiheittaisia ohjeita niiden tehtävien suorittamiseksi, joita REACH-asetuksen mukaiseen tietojen lähettämiseen vaaditaan. 2. Laskutuksen käsite 2.1 Taustaa Maksujen ja kustannusten oikeudellinen perusta on REACH-asetuksen ((EY) N:o 1907/2006) 74 artiklan 1 kohdassa ja 132 artiklassa sekä maksuasetuksessa ((EY) N:o 340/2008). Maksuja on asetettu mm. rekisteröinnille sekä PPORD- ja lupahakemuksille. Veloitettava määrä määräytyy maksuun vaikuttavien parametrien perusteella. Näitä voivat olla mm. asiakirja-aineiston tyyppi (rekisteröinti, PPORD jne.), yrityksen luokka (pieni, keskisuuri jne.), tietojen yhteinen toimittaminen, poisjättäytyminen, tonnimäärä, esitetyt luottamuksellisuusvaatimukset tai rekisteröijän tunnistetietojen muutos, johon liittyy rekisteröijän oikeushenkilön aseman muuttuminen. 2.2 Määritelmät Tässä luvussa käytetään useita termejä, joiden määritelmät on esitetty seuraavassa: Maksu: summa, joka tietystä REACH-asetuksessa mainitusta nimikkeestä on maksettava. Muut kustannukset: muut maksettava summat. Veloitettava palvelu (chargeable service, CS): palvelu, josta peritään maksu tai muita kustannuksia. Lasku: tarjottua veloitettavaa palvelua koskeva lasku. Osapuoli: mikä tahansa laskutettava osapuoli (kuten yritys tai kolmas osapuoli). 2.3 Maksujen laskeminen ja laskun laatiminen Useimmissa tapauksissa tietojen toimittamista ja oikeushenkilön muutosta koskevat laskut ovat sähköisesti saatavina REACH-IT-järjestelmässä kolmen ECHA:n työpäivän kuluessa. Jokaisesta tietojen toimittamisesta rekisteröintiä tai oikeushenkilön muutosta varten peritään REACH-asetuksen IX osaston ja maksuasetuksen (EY) N:o 340/2008 mukainen pakollinen

7 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: maksu. Tietojen toimittamisessa rekisteröintiä varten on kyse joko ensimmäisestä toimituksesta tai toimitettujen tietojen ajantasaistamisesta. Ensimmäisen toimituksen yhteydessä maksu peritään aina niin välituotteina käytettävistä kuin muistakin aineista. Jos samaan tietojen toimitukseen liittyy useita rekisteröintejä (muut kuin välituotteet, kuljetettavat erotetut välituotteet ja/tai toimipaikassa erotetut välituotteet), niistä jokaisesta peritään maksu. Toimitettujen tietojen ajantasaistus voidaan luokitella aiemmin ilmoitetun aineen omaaloitteiseksi ajantasaistukseksi (NONS), muuksi oma-aloitteiseksi ajantasaistukseksi tai pyynnöstä tapahtuvaksi ajantasaistukseksi. NONS-aineiston oma-aloitteisesta ajantasaistuksesta veloitetaan muun kuin väliaineen rekisteröintimaksu, jos uusi tonnimäärä on suurempi kuin aiemmin ilmoitettu tonnimäärä. Maksu peritään myös silloin, kun NONS-aine rekisteröidään toimipaikalla eristetyksi välituotteeksi. Muista oma-aloitteisista ajantasaistuksista veloitetaan aineen rekisteröintimaksu, jos uusi tonnimäärä on suurempi kuin aiemmin välituotteille ja muille tuotteille ilmoitettu tonnimäärä eikä maksua ole aiemmin maksettu. Jos täydellisyystarkastuksessa hylkäämisen jälkeen pyynnöstä tapahtuvan ajantasaistuksen yhteydessä muutetaan maksua määrittäviä parametreja (muita kuin tonnimääriä) verrattuna aiempaan toimitukseen, laaditaan uusi lasku ja nykyinen lasku perutaan. Tällaisessa tapauksessa mahdollisesti maksettu aiempi lasku otetaan huomioon ja hyvitetään uudessa laskussa. 2.4 Maksuvapautus Rekisteröijä voi hakea vapautusta maksusta rekisteröidessään ainetta, jonka määrä on 1 10 tonnia vuodessa, mikäli rekisteröintiaineisto sisältää kaikki liitteessä VII määritellyt tiedot. Tässä tapauksessa rekisteröinnistä ei peritä maksua, mutta rekisteröijän on ehdottomasti haettava maksuvapautusta luodessaan aineistonsa IUCLIDissa (tämä pätee sekä ensimmäisiin rekisteröinteihin että niiden päivityksiin). Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten maksuvapautusta haetaan IUCLIDissa, on tietojen toimittamista koskevan käsikirjan osassa 4 How to Pass Business Rule Verification ja tietojen toimittamista koskevan käsikirjan osassa 5 How to complete a technical dossier for registrations and PPORD notifications. 2.5 Yhteinen tietojen toimitus Huomaa, että jokainen yhteiseen tietojen toimittamiseen osallistuva rekisteröijä saa alennuksen maksusta, paitsi jos rekisteröijä päättää jättää ilmoittamatta (opt-out) asiakirjaaineiston osissa 2 7 ilmoitettavia merkityksellisiä tietoja (jotka liittyvät REACH-asetuksen liitteisiin VI XI ja mainitaan maksuasetuksen 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklan 3 kohdassa. 2.6 Salassapitopyyntö Rekisteröijä voi pyytää, ettei kemikaalivirastolle REACH-asetuksen 10 artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja julkaista Internetissä, mikäli julkaiseminen voisi haitata rekisteröijän tai jonkin toisen asianosaisen kaupallisia etuja. Jos tiedot kuuluvat REACH-asetuksen 119 artiklan 2 kohdan ja maksuasetuksen liitteen IV soveltamisalaan, kemikaalivirasto veloittaa maksun niitä koskevasta salassapitopyynnöstä: puhtausastetta ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetietoja koskeva salassapitopyyntö

8 8 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 tonnimäärää koskeva salassapitopyyntö tutkimustiivistelmiä tai yksityiskohtaisia tutkimustiivistelmiä koskeva salassapitopyyntö muita käyttöturvallisuustiedotteen tietoja koskeva salassapitopyyntö aineen kauppanimeä koskeva salassapitopyyntö muun kuin vaiheittain rekisteröitävän vaarallisen aineen IUPAC-nimeä koskeva salassapitopyyntö välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai PPORD-aineena käytettävän vaarallisen aineen IUPAC-nimeä koskeva salassapitopyyntö. Huomaa, että pyynnöstä veloitetaan maksu, mutta kemikaalivirasto päättää, ovatko syyt tietojen salassapitämiseen riittävät. Aineistoa valmisteltaessa ja ennen sen toimittamista on suositeltavaa tarkistaa ne aineiston osat, joista voidaan periä maksu. Lisätietoja on tietojen toimittamista koskevan oppaan osan 5 liitteessä III ja oppaan osassa Oma-aloitteiset ajantasaistukset Toimitettuja tietoja ajantasaistettaessa maksu peritään vain siinä tapauksessa, että sitä edellytetään REACH-asetuksen IX osaston ja maksuasetuksen (EY) N:o 340/2008 mukaisesti eikä sitä ole peritty aiemmissa laskuissa. Huomaa, että ECHA ei välttämättä palauta maksuja silloin, kun oma-aloitteisesta ajantasaistuksesta perittävät maksut ovat pienemmät kuin ensimmäisen toimituksen yhteydessä (esim. kun oma-aloitteisesti ajantasaistetaan rekisteröintiä aineelle, jonka tonnimäärä on 1 10 tonnia/vuodessa ja jolle on nyt myönnetty maksuvapautus, vaikka tonnimäärältään 1 10 tonnia/vuodessa tuotettavan aineen rekisteröintitietojen toimittamisen yhteydessä maksuvapautusta ei ollut). 2.8 Maksunlaskennan lisäosa Rekisteröijä pystyy simuloimaan aineistosta peittävän maksun käyttämällä maksunlaskennan lisäosaa, joka on saatavissa IUCLID-sivustolta osoitteesta Lisäosa käy läpi UCLID 5 -aineiston ja luo luettelon maksuista REACH-asetuksen maksuasetuksen EY/340/2008 mukaisesti. Se toimii sekä REACH-rekisteröinnin ja PPORDilmoituksen aineistojen yhteydessä, ja osa laskee myös salassapitopyyntöjen kustannukset. Tämän vuoksi lisäosa antaa etukäteistiedon todennäköisistä kustannuksista. Rekisteröijien tulee silti odottaa kemikaaliviraston laatimaa laskua, ennen kuin ne suorittavat maksunsa. 2.9 Maksun asettelu Laskut voidaan ladata PDF-muodossa. Alla oleva Kuva 1 sisältää PDF-muotoisen laskun ja lisätietoa maksuista ja muista veloituksista.

9 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Kuva 1: Lasku ja yksityiskohtaisia lisätietoja 2.10 Laskun maksaminen Kemikaaliviraston laatima lasku näkyy käyttäjän REACH-IT-laskuissa. Osapuolen käyttäjä saa lisäksi REACH-IT-viestilaatikkoon viestin viestin avaamisesta. Osapuolen käyttäjä voi tämän jälkeen ladata laskun ja maksaa sen. ECHA ei lähetä paperilaskuja, joten ne ovat luettavissa ainoastaan REACH-IT-järjestelmässä. Huomaa, että maksaessasi maksua maksun viesti-/viitekenttään saa merkitä ainoastaan laskussa mainitun viitteen. Ilmoita ainoastaan yksi viitenumero (älä maksa useita maksuja samassa maksusuorituksessa). Älä lisää numeron eteen tai sen jälkeen mitään. Lasku on maksettava ennen laskussa mainittua ensimmäistä eräpäivää. Jollei laskua makseta

10 10 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 ensimmäiseen eräpäivään mennessä, ECHA havaitsee sen olevan myöhässä. Jos käyttäjä lataa erääntyneen laskun uudelleen, laskuun merkitään lykätty eräpäivä (toinen eräpäivä). Muiden kuin tonnimäärien päivityksiin liittyvien rekisteröinnin päivitysten osalta rekisteröijällä on mahdollisuus pyytää maksun maksamisen toiselle eräpäivälle lykkäystä. Käytännössä maksun toisen eräpäivän lykkäyspyyntöä sovelletaan vain seuraavissa tapauksissa: maksut, jotka peritään oma-aloitteisiin päivityksiin sisältyvistä uusista maksullisista salassapitopyynnöistä maksut, jotka peritään oikeushenkilön muutoksen johdosta. Lykkäyspyyntö on toimitettava ECHAn neuvontapalveluun ennen toisen eräpäivän umpeutumista käyttämällä yhteydenottolomaketta, joka on saatavana osoitteessa Lomakkeesta on valittava vaihtoehto Contact the ECHA Helpdesk ja sen jälkeen valikkokohta I have a question related to the dossier submission to ECHA. Jollei laskua makseta viimeistään lykättynä eräpäivänä ja laskuun sisältyy veloitettavia palveluja, jotka liittyvät aineistojen toimitusmaksuihin, toimitettu aineisto hylätään. Jos rekisteröinti on hylätty siksi, että rekisteröijä ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai suorittanut maksua eräpäivään mennessä, kyseiseen rekisteröintiin liittyviä maksuja ei palauteta tai hyvitetä muulla tavoin rekisteröijälle Hyvityslasku Tietyissä olosuhteissa veloitettavien palvelujen hinta on laskettava uudelleen, jolloin lasku voidaan joutua perumaan jälkikäteen. Kemikaalivirasto voi siis perua laskun, jolloin järjestelmä laatii vastaavan suuruisen hyvityslaskun, joka on noudettavissa laskusivulta. Käyttäjä saa lisäksi REACH-IT-viestilaatikkoon viestin siitä, että lasku on peruutettu ja että vastaava hyvityslasku on ladattavissa. Osapuolen käyttäjä voi tämän jälkeen ladata hyvityslaskun. Peruutettu lasku voidaan kuitenkin vielä ladata käyttäjän REACH-IT-järjestelmän laskuosiosta. Laskun ja hyvityslaskun erot näkyvät asettelussa ja maksettavien erien ja yhteensä-rivien etumerkissä (positiivinen peruutetussa laskussa, negatiivinen hyvityslaskussa). Jos yritys on laskun lähettämisen jälkeen tehnyt muutoksia laskutusosoitteeseensa, ALV-numeroonsa jne., nämä muutokset eivät näy hyvityslaskussa. Kun lasku peruutetaan, osapuolen käyttäjien REACH-IT-viestilaatikkoon tulee viesti Maksun tila Maksun tila päivittyy, kun kemikaalivirasto vastaanottaa maksun tai kun lykätty eräpäivä on ohitettu. Tämä näkyy toimitusraportista, joka voidaan avata aineiston hakutoiminnosta tai napsauttamalla viestilaatikosta jotain asiaan liittyvää viestiä. Jos maksu on saatu, toimitusraportin tilaksi tulee Toimitusmaksun maksaminen hyväksytty Jollei kemikaalivirasto saa maksua lykättyyn eräpäivään mennessä, toimitusraportin tilaksi tulee Toimitusmaksun maksaminen epäonnistunut

11 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Viestilaatikkoon saadut viestit Tässä luvussa kuvataan laskutustoimintaan liittyvät viestit, joita osapuolen käyttäjä vastaanottaa laskutustoiminnan yhteydessä. Viestit auttavat käyttäjää seuraamaan laskutustoimintaa. Tästä näkyy aikajärjestyksessä, mitä toimintoja yksittäiselle laskulle on tehty (maksamatta, muistutus, ladattu). Lisätietoja viestilaatikon käyttämisestä on teollisuuskäyttäjän oppaan luvussa 3 (Sisäänkirjautuminen ja viestilaatikko). 3.1 Viesti suoritettavasta laskusta Heti kun kemikaalivirasto on tehnyt laskun, rekisteröijän viestilaatikkoon tulee viesti siitä, että lasku on lähetetty. Laskun voi ladata näpäyttämällä viestissä olevaa linkkiä. Kuvassa Kuva 2 näkyy viesti, jonka osapuolen käyttäjät vastanottavat, kun lasku on maksamatta. Kuva 2: Viesti osapuolen käyttäjille avoimesta laskusta Jos rekisteröijä ei ole maksanut laskua ennen eräpäivää, rekisteröijän viestilaatikkoon tulee toinen viesti. Maksumuistutuksen voi ladata näpäyttämällä viestissä olevaa linkkiä. Kuvassa Kuva 3 näkyy osapuolen käyttäjän viesti, jossa muistutetaan ensimmäisestä eräpäivästä. Kuva 3: Viesti osapuolen käyttäjille avoimesta laskusta

12 12 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: Viesti laskun ensimmäisestä lataamisesta Jos kemikaalivirasto peruuttaa laskun, syntyy vastaava hyvityslasku. Rekisteröijän REACH-ITviestilaatikkoon tulee viesti, että lasku on peruutettu ja että vastaava hyvityslasku on ladattavissa. Osapuolen käyttäjä voi sitten ladata hyvityslaskun. Kuva 4 on esitetty viesti, jonka osapuolen käyttäjät saavat, kun hyvityslasku on ladattavissa. Kuva 4: Viesti osapuolen käyttäjille ladatusta laskusta 4. Vaiheittainen laskutus 4.1 Laskujen lajittelu ja katselu Valitse <Invoices>-valikosta <Download>. Kuva 5: Laskuvalikko <Download>-sivu avautuu ja näyttää luettelon osapuolen (avoimista ja maksetuista) laskuista ja hyvityslaskuista.

13 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Kuva 6: Lataussivu, laskuluettelo Voit lajitella laskuluettelon nousevaan tai laskevaan järjestykseen napsauttamalla lajitteluavaimena käytettävän sarakkeen otsikkoa. Lajiteltavan sarakkeen otsikossa näkyy < > tai < > valitun lajittelujärjestyksen perusteella. Katso alla olevasta esimerkistä laskun numeron mukaan laskevaan järjestykseen lajitellut laskut. Alun perin laskut näytetään maksun eräpäivän mukaisessa alenevassa järjestyksessä. Kuva 7: Laskujen lajittelu Voit näyttää näytössä kaikki laskut tai kymmenen laskua kerrallaan. Lisäksi voit näyttää kymmenen edellistä tai seuraava laskua painamalla <Next> tai <Previous>. Alla olevat näytöt kuvaavat erilaisia näyttövaihtoehtoja. 11 laskua näytössä, Kuva 8.

14 14 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Kuva 8: Näytä 10 laskua kerrallaan Seuraavassa (Kuva 9) näkyy tulos, kun napsautat linkkiä <Next 1> (Kuva 8). Kuva 9: Yksittäisen laskun valinta Pudotusvalikosta voit lisäksi valita <Show All> (Näytä kaikki), Kuva 10. Kuva 10: Näytä kaikki -näyttö 4.2 Laskujen lataaminen Valitse ladattavat laskut käyttämällä vasemman sarakkeen valintanappia < >, kuten Kuva 11 on esitetty.

15 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Kuva 11: Ladattavan laskun valinta Lataa lasku napsauttamalla painiketta <Invoice in PDF> [ ]. Selaimeesi avautuu valintaruutu, jonka avulla voit avata laskutiedoston (<Open>) tai tallentaa sen (<Save to disk>) kiintolevylle käsiteltäväksi myöhemmin. Valitse haluamasi vaihtoehto ja napsauta <OK>. Alla olevassa näytössä näkyy lasku PDF-muodossa.

16 16 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Kuva 12: PDF-muotoinen lasku

17 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Maksumuistutusten lataaminen Valitse ladattava lasku näpäyttämällä vasemmassa sarakkeessa olevaa näppäintä < >. Kuva 13: Maksumuistutuksen valitseminen ladattavaksi Näpäytä näppäintä <Invoice reminder in PDF> [ ] ladataksesi maksumuistutuksen. Selaimesi avaa viestiruudun, ja voit joko avata maksumuistutuksen (<Open>) tai tallentaa sen kovalevyllesi lisäkäsittelyä varten (<Save to disk>). Valitse haluamasi vaihtoehto ja näpäytä <OK>. Kuva 14 näyttää maksumuistutuksen PDF-muodossa.

18 18 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Kuva 14: Maksumuistutus PDF-muodossa

19 Osa 08 - Laskutus Julkaistu: maaliskuu 2013 Version: Hyvityslaskujen lataaminen Valitse ladattavat hyvityslaskut käyttämällä vasemman sarakkeen valintanappeja < >. Kuva 15: Ladattavan hyvityslaskun valinta Jos haluat ladata hyvityslaskun, napsauta <Credit note in PDF> [ ]. Selaimeesi avautuu valintaruutu, jonka avulla voit avata tiedoston (<Open>) tai tallentaa sen (<Save to disk>) kiintolevylle käsiteltäväksi myöhemmin. Valitse haluamasi vaihtoehto ja napsauta <OK>. Alla olevassa näytössä näkyy lasku PDF-muodossa. (Kuva 16)

20 20 REACH-IT-käyttäjän opas teollisuudelle Versio: 2.1 Kuva 16: Hyvityslasku PDF-muodossa

21 EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTO ANNANKATU 18, PL 400, FI HELSINKI ECHA.EUROPA.EU

Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen. Tietojen jakaminen

Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen. Tietojen jakaminen Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen Tietojen jakaminen 30.4.2010 Catherine Cornu, ECHA Yleiskatsaus Tietojen jakaminen = rekisteröintiasiakirja-aineistojen tietojen julkaiseminen

Lisätiedot

Jäsenaineiston valmistelu

Jäsenaineiston valmistelu Jäsenaineiston valmistelu Aineiston valmistelu jäsenrekisteröijä HelpNet-verkkoseminaari tietojen toimittamisesta yhteisesti jäsenrekisteröijät 28. ja 29. huhtikuuta 2010 Laura Walin ECHA Ohjeistus- ja

Lisätiedot

Johdanto tietojen yhteiskäytt. yttöön

Johdanto tietojen yhteiskäytt. yttöön Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen Johdanto tietojen yhteiskäytt yttöön 30.4.2010 Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Keskeiset periaatteet Miksi tietoja jaetaan Keneltä tietojen yhteiskäyttöä

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Kemikaalineuvottelukunnan infotilaisuus

Kemikaalineuvottelukunnan infotilaisuus IT-työkalut luokituksen ja merkintöjen ilmoittamista varten Kemikaalineuvottelukunnan infotilaisuus 12. lokakuuta 2010, HTC Helsinki ECHA Neuvontapalvelu- ja ohjausyksikkö (A1) ECHA Luokitusten ja merkintöjen

Lisätiedot

OPER:01. Käyttöohjeet. fi-fi. Toimintatietoanalyysi. Painos 3. Scania CV AB 2015, Sweden

OPER:01. Käyttöohjeet. fi-fi. Toimintatietoanalyysi. Painos 3. Scania CV AB 2015, Sweden OPER:01 Painos 3 fi-fi Käyttöohjeet Toimintatietoanalyysi Scania CV AB 2015, Sweden Yleistä Yleistä Nämä käyttöohjeet on laadittu Scania-jälleenmyyjien mekaanikkoja varten. Jokaiselle, jonka pitää päästä

Lisätiedot

Tutustu. Tästä pikaoppaasta löydät lyhyen esittelyn REACH-ITjärjestelmästä ja hyödyllisiä tietoja, joiden avulla pääset siihen tutustumisessa alkuun.

Tutustu. Tästä pikaoppaasta löydät lyhyen esittelyn REACH-ITjärjestelmästä ja hyödyllisiä tietoja, joiden avulla pääset siihen tutustumisessa alkuun. Tutustu Tästä pikaoppaasta löydät lyhyen esittelyn REACH-ITjärjestelmästä ja hyödyllisiä tietoja, joiden avulla pääset siihen tutustumisessa alkuun. Kaikki tiedot löytyvät helposti REACH-IT-järjestelmän

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Turnitin-ohjelma käyttö opettajana Turnitin.comissa

Turnitin-ohjelma käyttö opettajana Turnitin.comissa 1 Turnitin-ohjelma käyttö opettajana Turnitin.comissa Sisällys 1 Turnitin -ohjelman käyttö Turnitin.comissa 2 1 Turnitin käyttötilin luominen 2 2 Kielen vaihtaminen 4 3 Kurssityötilan luominen 4 4 Luokan

Lisätiedot

Rovaniemen mediapankin käyttöohje

Rovaniemen mediapankin käyttöohje 1 Rovaniemen mediapankin käyttöohje Sisältö Aineistopankin yleisnäkymä... 1 Pikaohje... 2 Kuvaan liittyvät toiminnot... 2 Kuvien järjestäminen näkymässä... 3 Kuvien hakeminen... 3 Kuvien laajennettu haku...

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO LIGHT AINEISTOJEN NOUTO

BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO LIGHT AINEISTOJEN NOUTO BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO LIGHT AINEISTOJEN NOUTO 30.06.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja. Aineistot

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

13673 A6 12pp CIG Bro FIN v5 20/7/05 8:01 pm Page 1 Rekisteröitymisohje

13673 A6 12pp CIG Bro FIN v5 20/7/05 8:01 pm Page 1 Rekisteröitymisohje Rekisteröitymisohje CANON image GATEWAY Pääset mukaan digitaalikuvien maailmaan Internetin kautta CANON image GATEWAY - älykäs ja luova tapa saada paras hyöty Canon-digitaalikamerastasi ja Internetistä.

Lisätiedot

https://mazda-eu.naviextras.com/shop/portal - linkki josta Navigaation päivittäminen ja lisäpalveluiden hankinta hoidetaan

https://mazda-eu.naviextras.com/shop/portal - linkki josta Navigaation päivittäminen ja lisäpalveluiden hankinta hoidetaan TEE NÄIN -OPAS: Näin asennetaan Mazda Toolbox KÄYTTÖOPAS: Miten asennetaan Mazda Toolbox? OSX:lle (Mac) TEE NÄIN -OPAS: Näin aloitetaan työkaluohjelman Mazda Toolbox. TEE NÄIN -OPAS: Näin tunnistetaan

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje KANSALAISKIOSKI Käyttöohje Suomen Mediatoimisto Käyttöohje 2(7) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1.Miten esitän kysymyksen kansalaiskioskissa?...3 2.Mitä ovat kysymyksen esittämisen lisävalinnat?...5

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Pidä tiedostot aina ulottuvilla

Pidä tiedostot aina ulottuvilla KÄYTÄ PILVIPALVELUA: 7 Gt ILMAISTA LEVYTILAA TIEDOSTOILLE Pidä tiedostot aina ulottuvilla TIETOJA Luo Microsoft-tili ja ota käyttöön SkyDrive-palvelu. TÄTÄ TARVITSET Internet-yhteys TARVITTAVA AIKA 0 minuuttia

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.7. PÄIVITETTY 31.5.2016 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO - ohje pelaajasiirron tekemiseen. Tässä ohjeessa ei opasteta mistä seuran tunnuksen ja salasanan Palvelusivustolle

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

REACH 2018 Ketä rekisteröinti koskee ja mitä pitää tehdä?

REACH 2018 Ketä rekisteröinti koskee ja mitä pitää tehdä? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Maarit Priha 11.10.2016 REACH 2018 Ketä rekisteröinti koskee ja mitä pitää tehdä? Sisältö Ketä rekisteröinti koskee? Määritelmät Rekisteröinnin vaiheet Esirekisteröinti

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

MySAP Business Suite Lisenssisopimus.

MySAP Business Suite Lisenssisopimus. MySAP Business Suite Lisenssisopimus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34596411.aspx Ulkoinen hankinta ID 194829-2012 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Voluntary ex ante

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje

SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje SoleOPS Sähköinen asiointi Opiskelijan ohje 1 1. SoleOPS Sähköinen asiointi... 3 1.2 HYVÄ TIETÄÄ ENNEN HAKEMUKSEN TEKOA... 3 1.2.1 KORVAAVUUS... 4 1.2.2 SISÄLLYTYS... 4 1.2.3 OSAAMISEN NÄYTTÖ... 4 1.2.4

Lisätiedot

Keskeiset käsitteet ja asiakirjaaineiston valmisteleminen, osa I

Keskeiset käsitteet ja asiakirjaaineiston valmisteleminen, osa I Keskeiset käsitteet ja asiakirjaaineiston valmisteleminen, osa I Yhdestä aineosasta koostuvat aineet Suvi Takala http://echa.europa.eu 1 Keskeiset käsitteet ja asiakirja-aineiston valmisteleminen, osa

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Kuva 7.2 vastaustaulu harjoitukseen 7.2

Kuva 7.2 vastaustaulu harjoitukseen 7.2 Harjoitus 7. Lataa tiedosto http://users.metropolia.fi/~pasitr/opas/ran13b/data/ran13b.zip levylle Z: ja pura se. Kun olet tehnyt kaikki seuraavat 17 tehtävää palauta Tuubiin harjoituksen 7 vastauksena

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE. Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos)

OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE. Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos) OPTIMAverkko-oppimisalusta KÄYTTÖOPAS OPISKELIJALLE Riitta Tammenoksa Pertti Heikkilä 10.11.2006 Versio 0.2 (luonnos) 1 (18) SISÄLTÖ 1 Optimaan kirjautuminen... 2 2 Salasanan vaihto... 2 3 Optiman sivujen

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi.

mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi. mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi. Näin saat ohjelman käyttöösi 1. Mene osoitteeseen www.tnt.fi 2. Klikkaa vasemman reunan valikossa mytnt-lähetä

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille

Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille Tärkeää CLP-asiaa päärekisteröijille Päärekisteröijien webinaari 9.4.2010 Anja Klauk Neuvontapalvelut Euroopan kemikaalivirasto REACH: soveltamisala 1.12.2010 alkaen REACH-asetuksen käsite "dangerous"

Lisätiedot

Lisäksi lomakkeelle voi täydentää valmiiksi voimassa olevat aterioiden alentamattomat hinnat ravintolatyypeittäin.

Lisäksi lomakkeelle voi täydentää valmiiksi voimassa olevat aterioiden alentamattomat hinnat ravintolatyypeittäin. Kansaneläkelaitos OHJE 13.1.2014 ATERIATUEN LASKULOMAKE Esitäytetty laskulomake Kela on lähettänyt tammikuussa postitse esitäytettyjä paperisia laskulomakkeita opiskelijaravintolanpitäjille tai ravintoloille

Lisätiedot

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas ------- VIRTUAALITOIMISTO Käyttäjän opas OHJE VIRTUAALITOIMISTO Yleiset ohjeet 15.7.2016 Sisältö 1 VIRTUAALITOIMISTON KÄYTTÖ... 1 1.1 Kirjautuminen virtuaalitoimistoon... 1 1.2 Uloskirjautuminen virtuaalitoimistosta...

Lisätiedot

Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä

Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä Seurakäyttäjille Pähkinänkuoressa: 1. Kirjaudu järjestelmään admin.golf.fi seurakohtaisilla

Lisätiedot

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(13) Sisällysluettelo 1. Uuden valikon lisääminen...

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen

Käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen T O I M I N T A O H J E I D E N L Y H E N N E L M Ä Tässä asiakirjassa selitetään yksinkertaisesti REACH-asetuksen mukaisten käyttöturvallisuustiedotteiden laatimisen ja toimittamisen pääperiaatteet ja

Lisätiedot

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haittaohjelmia vastaan. Alun perin palkitussa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle

KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle Versio 1.4 Syyskuu 2010 KauppiasExtranet 2(16) Sisältö 1 Yleistä KauppiasExtranet:sta... 3 2 KauppiasExtranetin toiminnallisuus... 3 2.1 Kirjautuminen... 3 2.2

Lisätiedot