PÖYTÄKIRJA. Torstai klo Osallistujat Jäsenkuntien nimeämä edustaja Varajäsen Äänimäärä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. Torstai klo Osallistujat Jäsenkuntien nimeämä edustaja Varajäsen Äänimäärä"

Transkriptio

1 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 1 Aika Paikka Torstai klo Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi Osallistujat Jäsenkuntien nimeämä edustaja Varajäsen Äänimäärä Kemijärvi: Atte Rantanen Juha Narkilahti 3 ääntä Kittilä: Pekka Rajala 3 ääntä Kolari: Antti Määttä (etäyhteydellä klo ) (1 ääni) Ranua: Ulla Ilvesluoto Hannu Kuukasjärvi 2 ääntä Rovaniemi: Pekka Lemmetty 16 ääntä Sodankylä: Arja Mäkitalo 4 ääntä Yhteensä 28 ääntä Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut Kai Väistö, yhtymähallituksen puheenjohtaja Tuula Annala, yhtymähallituksen 1. varapuheenjohtaja Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja Veli-Pekka Laukkanen, kuntayhtymän vs. johtaja ( :t ja 27) Muut osallistujat Taisto Arkko, ammattiopiston rehtori, kuultavana 15 klo Tarja Piittisjärvi, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Yliviivattu = pois ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tuula Annala Pekka Lemmetty Tarja Piittisjärvi KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitukset Aika ja paikka 21 / Rovaniemi 21 / Rovaniemi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hannu Kuukasjärvi Pekka Rajala Aika ja paikka Kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa

2 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 2 Sisällys 15 YHTYMÄKOKOUKSEN AVAAMINEN KOKOUSEDUSTAJIEN JA HEIDÄN VALTUUKSIEN TOTEAMINEN SEKÄ ÄÄNILUETTELON HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN SIDONNAISUUSILMOITUKSET... 7 LIITE 1: Sidonnaisuusluettelo REDUN ARVOLUPAUKSEN JA VISIO 2030 VAHVISTAMINEN... 9 LIITE 2: REDU arvolupaus ja REDU 2030 visio HALLITUKSEN VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2016 ESITETTYYN YHTEENVETOON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN RAKENTAMIS- JA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE JA RAKENNUSTEN KORJAUSSUUNNITELMA VUOSILLE LIITE 3a: Santasport Finland Oy:n hallituksen esitys; LIITE 3b: KSTR 2020 toteutussuunnitelma; LIITE 3c: Rakentamisohjelma ; LIITE 3d: Korjaussuunnitelma ; LIITE 3e: Kuntien lausunnot KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE LIITE 4: Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset LIITE 3e: Kuntien lausunnot YHTYMÄHALLITUKSEN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENET, TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA SEKÄ SARI HÄNNISEN ILMOITUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRAN AUKI JULISTAMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA PIDÄTTÄMINEN TAI PIDÄTTÄYTYMINEN MUUTOKSENHAKUOHJEET... 33

3 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 3 15 YHTYMÄKOKOUKSEN AVAAMINEN Yhtymäkokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa kokousta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Yhtymähallituksen 1. varapuheenjohtaja avaa kokouksen. Yhtymäkokous kuulee vs. johtaja Laukkasen katsauksen kuntayhtymän toiminnasta. Yhtymähallituksen 1. varapuheenjohtaja Tuula Annala avasi kokouksen. Yhtymäkokous kuuli vs. johtajan katsauksen kuntayhtymän toiminnasta. Merkittiin pöytäkirjaan, että Hannu Kuukasjärvi saapui kokoukseen ajankohtaiskatsauksen aikana klo KOKOUSEDUSTAJIEN JA HEIDÄN VALTUUKSIEN TOTEAMINEN SEKÄ ÄÄNILUETTELON HYVÄKSYMINEN Perussopimuksen 5 :n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin. Jokaisella jäsenkunnalla on yksi edustaja, joka käyttää kunnan äänivaltaa. Kuntayhtymän perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksessa jäsenkuntien äänivaltaosuudet jakautuvat jäsenkuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa. Äänivalta-osuuksia voidaan muuttaa, mikäli kuntien asukaslukujen suhteissa tapahtuu muutoksia voimaantulleen perussopimuksen mukaan äänet jakautuvat seuraavasti: Rovaniemi 16 ääntä Sodankylä 4 ääntä Kemijärvi 3 ääntä Kittilä 3 ääntä Ranua 2 ääntä Kolari 1 ääni Yhteensä 29 ääntä Kokouksessa läsnä olevista kunnan edustajista laaditaan luettelo pöytäkirjaan, johon merkitään heidän äänimääränsä. Todetaan läsnä olevat jäsenkuntien edustajat ja heidän äänimääränsä sekä muut läsnäolo- ja puheoikeutetut ja muut osallistujat, tarkastetaan valtakirjat. Toimitettiin nimenhuuto sekä todettiin muut läsnäolo- ja puheoikeutetut ja muut osallistujat.

4 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 4 Todettiin äänimääräluettelo läsnä olevista edustajista: Kunta: Äänet: Edustaja: Rovaniemi 16 ääntä Pekka Lemmetty Sodankylä 4 ääntä Arja Mäkitalo Kemijärvi 3 ääntä Juha Narkilahti Kittilä 3 ääntä Pekka Rajala Ranua 2 ääntä Hannu Kuukasjärvi Yhteensä 28 ääntä Todettiin, että yhtymäkokouksessa läsnä olevien viiden edustajan yhteenlaskettu äänimäärä on 28 ääntä. Kolarin kunnan edustaja Antti Määttä osallistui kokoukseen etäyhteydellä puhe- ja läsnäolo-oikeutettuna (HS 103 ).

5 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 5 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokous päättää mm.: - kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisestä, - kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä, - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta, - vastuuvapaudesta tilivelvollisille, - kuntayhtymän hallituksen, johtokuntien jäsenten ja puheenjohtajien valinnasta, - tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valinnasta, - kuntayhtymän johtajan valinnasta ja johtajasopimuksen hyväksymisestä, mikäli johtajasopimuksessa sovitaan kuntayhtymän johtajalle maksettavasta erokorvauksesta, - hallintosäännön hyväksymisestä. Jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymäkokouksen puheenjohtaja on Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajat muista jäsenkunnista. Toimielimen kokouksessa pitää pöytäkirjaa toimielimen määräämä pöytäkirjanpitäjä. Valitaan yhtymäkokoukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä pöytäkirjanpitäjä. Valittiin yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi Pekka Lemmetty Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajaksi Arja Mäkitalo Sodankylästä. Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Tarja Piittisjärvi. 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsu tähän yhtymäkokoukseen on annettu yhtymähallituksen kokouksessa 127. Kokouskutsu on lähetetty jäsenkunnille Esityslista yhtymäkokoukseen on lähetettävä sähköisesti vähintään neljä vuorokautta ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille edustajille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Esityslista tähän kokoukseen on toimitettu sähköisesti jäsenkunnille yhtymäkokousedustajille toimitettavaksi. KL:n 103 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Todetaan yhtymäkokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin yhtymäkokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 6 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään kuntalain nojalla tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen ja kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta yhtymäkokouksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Valitaan jäsenkuntien edustajista kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Kuukasjärvi ja Pekka Rajala.

7 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 7 20 SIDONNAISUUSILMOITUKSET Tarkastuslautakunta :

8 Yhtymäkokous / 2017 Sivu Tarkastuslautakunta (tarkastamaton pöytäkirja): Yhtymäkokous Kuntalain (410/2015) 84 :n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Koulutuskuntayhtymän jokainen ilmoitusvelvollinen on toimittanut sidonnaisuusilmoituksen. Tarkastuslautakunta on tarkastanut kaikki ilmoitukset ja täydennetyt ilmoitukset tuodaan yhtymäkokoukselle tiedoksi. LIITE 1: Sidonnaisuusluettelo Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous merkitsee koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnalle annetut ja täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

9 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 9 21 REDUN ARVOLUPAUKSEN JA VISIO 2030 VAHVISTAMINEN Yhtymähallitus :

10 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 10 Yhtymäkokous LIITE 2: OHEISMATERIAALI: REDU arvolupaus ja REDU 2030 visio Strategian tarkastamisen ja päivittämisen vaiheet Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous vahvistaa REDUn arvolupauksen ja REDU 2030 vision alkaen. Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

11 Yhtymäkokous / 2017 Sivu HALLITUKSEN VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2016 ESITETTYYN YHTEENVETOON Yhtymähallitus

12 Yhtymäkokous / 2017 Sivu

13 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 13 Yhtymäkokous Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2016 yhteenvetoon edellä esitetyt vastaukset. Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

14 Yhtymäkokous / 2017 Sivu KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN RAKENTAMIS- JA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE JA RAKENNUSTEN KORJAUSSUUNNITELMA VUOSILLE Yhtymähallitus : Kiinteistöjohtaja: Rakentamis- ja investointiohjelma vuosille : Koulutuskuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt kiinteistöstrategia elokuuta Kiinteistöstrategiassa on linjattu tulevaisuuden toimenpiteet kiinteistöratkaisuille (säilytettävät, kehitettävät ja luovutettavat kiinteistöt). Tulevaisuuden investointi-/rakentamisohjelma perustuu hyväksyttyyn kiinteistöstrategiaan 2020 ja sen toteutussuunnitelmaan. Kiinteistöstrategian 2020 toteutussuunnitelma (liite 4b ) on päivitetty ja toimii myös pohjana tuleville rakentamis- ja investointiohjelmille. Talousarvion rakentamisohjelma 2018: Korjaussuunnitelma: Kiinteistöpalvelussa laadittua korjaussuunnitelmaa on tarkennettu vuosille ja sen mukaisten korjausinvestointien kustannusvaikutukset on huomioitu rakentamisohjelmassa. Korjaussuunnitelmassa on huomioitu vuodelle 2018 Rantavitikan toimipaikan päärakennuksen pohjaviemärin korjaustyön loppuunsaattaminen ja Porokadun toimipaikan päärakennuksen yläpohjarakenteen peruskorjaustyö kesällä Urheiluopiston toimipaikan ravintolatilojen muutoskorjaustyö: Koulutuskuntayhtymän urheiluopiston toimipaikan II-asteen lisääntyneen opiskelijamäärän ja Santasport Finland Oy:n lisääntyneen majoitustilojen/majoittujien määrän vuoksi ravintolatoimintoja tulisi tarkastella uudesta näkökulmasta. Lisäksi urheiluopiston viereiselle tontille on rakenteilla Chalets-hotelli, jonka operaattoritoiminta on alustavasti sovittu hoidettavaksi Santasport Finland Oy:n toimesta, joka lisää myös ravintolapalveluiden/-tilojen tarvetta ja selkeytystä em. asioihin koko rakennuksessa. Alustavasti on suunniteltu, että opiskelijoiden ja leirien ravintolapalvelut hoidetaan II-kerroksen ravintolatiloissa ja Respan läheisyydessä olevat ravintolatilat tulisivat palvelemaan tulevaisuudessa majoitus- ja hotelliasiakkaita sekä muita vierailijoita. Em. vuoksi tarvittaisiin majoitus- ja hotelliasiakkaiden ravintolatilojen muutoskorjausinvestointi, jonka ylläpito- ja pääomakustannuksista tulisi jatkossa vastaamaan Santasport Finland Oy. Santasport Finland Oy:n hallitus on esittänyt koulutuskuntayhtymälle, että Urheiluopiston toimipaikan ravintolatilojen muutoskorjaustyöinvestointi sisällytetään koulutuskuntayhtymän vuoden 2018 rakentamisohjelman korjaussuunnitelmaosuuteen (liite 4a).

15 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 15 Korjaussuunnitelman mukaisesti eri kiinteistöihin kohdistuvilla korjaustöillä tehdään pieniä tilajärjestelyitä, parannetaan sisäilmaolosuhteita sekä korjataan kosteusvaurioita ja rakenteita. Korjaussuunnitelmaan sisältyvillä rakennusten korjaustöillä pienennetään kiinteistöissä muutoin syntyvää korjausvelkaa. Korjaussuunnitelman laadinnassa on huomioitu koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia Asuntoloiden korjaustyöt: Sodankylän toimipaikan asuntoloiden kunto ei vastaa tämän hetken asumistasovaatimuksia. Ko. asuntoloissa on suunniteltu korjattavan asuinhuoneiden olosuhteisiin vaikuttavat puutteet. Korjaustöiden pohjana käytetään Jänkätien asuntoloihin tehtyjen korjaustöiden mallia. Sodankylän asuntolakorjaustöiden suorittamisen jälkeen pääosa koulutuskuntayhtymän asuntolarakennuksista on korjattu ja näillä koulutuskuntayhtymä pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan II-asteen opiskelijoille riittävän määrän asuntolapaikkoja. Lisäksi pieniä asuntoloiden korjaustöitä sisällytetään rakentamisohjelmaan. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiassa 2020 on huomioitu myös asuntolarakennuksien tilanne. Talousarvion suunnitteluosa : Urheiluopiston toimipaikan uimahallin peruskorjaus-/muutostyö: Urheiluopiston päärakennukseen on valmistunut 2002 vuoden lopussa uimahalli. Uimahallitekniikka on saavuttamassa peruskorjausiän muutaman vuoden sisällä ja muutoinkin tekniikkatila rakennuksen alla aiheuttaa yläpuolisille rakenteille ja tiloille kosteus- ym. rasituksia. Kiinteistöstrategia 2020 on linjattu, että kuntayhtymän kiinteistöjen kuntoluokka pidetään 75 %:n tasolla, joka pääosin saavutetaan n. 13 vuoden kuluessa valmistumisesta. Uimahallin ns. vuosiseisokkien aikana kuntayhtymä on korjannut tarpeelliset ja kiireelliset työt sekä tarpeet. Uimahallirakennuksien kuluminen on normaalia suurempaa, joten peruskorjaustyö on tulossa tarpeelliseksi vuosikymmenen vaihteessa. Rovaniemen kaupungin uusi uimahallirakennus on alustavien suunnitelmien mukaisesti toteutumassa urheiluopiston yhteyteen. Siinä tapauksessa nykyiset uimahallitilat tulisi peruskorjata urheiluopiston toimipaikan muita toimintoja palveleviksi tiloiksi. Hankkeen suunnittelutyö olisi aloitettava talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien aikana yhtaikaa mahdollisesti toteutuvan Rovaniemen kaupungin uimahallin hankesuunnittelun kanssa. Hankkeeseen on anottu OKM:n erityisavustusta liikunnan koulutuskeskusten perustamiskustannuksiin vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti. KSTR 2020 toteutussuunnitelmaa (liite 4b), rakentamisohjelman (liite 4c) ja korjaussuunnitelman (liite 4d) perusteluita esitellään tarkemmin kokouksessa. LIITE 4a: Santasport Finland Oy:n hallituksen esitys; LIITE 4b: KSTR 2020 toteutussuunnitelma; LIITE 4c: Rakentamisohjelma ; LIITE 4d: Korjaussuunnitelma ;

16 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 16 Vs. johtaja: Yhtymähallitus: - hyväksyy kiinteistöstrategia 2020 päivitetyn toteutussuunnitelman liitteen 4b, rakentamis- ja investointiohjelman vuosille liitteen 4c ja korjaussuunnitelman vuosille liitteen 4d mukaisina lähetettäväksi jäsenkunnille lausuntoa varten ja pyytää jäsenkuntien lausunnot mennessä. - pyytää koulutuskuntayhtymän YT-toimikunnan lausunnon liitteen 4b Kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelmasta, liitteen 4c rakentamis- ja investointiohjelmasta vuosille ja liitteen 4d korjaussuunnitelmasta vuosille Rakentamisohjelman liite 4c ja korjaussuunnitelman liite 4d mukaiset hankkeet Urheiluopiston osalta ovat ehdollisia, jotka tarkastellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun Sansport Finland Oy:n omistajuutta koskevat Rovaniemen kaupungin teettämät selvitykset on tehty. Yhtymähallitus tekee erikseen päätökset Santasport Finland Oy:n hallituksen esittämän hankkeen (ravintolatilan muutoskorjaustyö) osalta ennen hankkeen käynnistämistä. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen Hallitus Kiinteistöjohtaja: Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan koulutuskuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot merkittävistä toimintaan vaikuttavista investoinneista. KSTR 2020 Toteutussuunnitelmasta, rakentamisohjelmasta ja korjaussuunnitelmasta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot mennessä (lausunnot liitteenä 6e). Ranuan kunnan lausunnossa ja Sodankylän kunnan ennakkolausunnossa ei ole huomautettavaa kuntayhtymän rakentamis- ja investointiohjelmaan. Kemijärven kaupungin lausunnossa todetaan, että Lisäksi on syytä tarkasti miettiä jatkossa investointeja. Niiden pitää tukea koko toiminta-alueen koulutustoimintaa ja hyödyttää kaikkia alueen kuntia. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiassa on huomioitu em. kannanotto. Rovaniemen kaupungin lausuntoluonnos: Rakentamisohjelman toteuttamisessa on huomioitava Rovaniemen kaupungin talousarviossaan päättämien rakentamishankkeiden mahdollinen vaikutus kuntayhtymälle. Uimahallin peruskorjausta ei tule aloittaa ennen kuin Rovaniemen kaupungin uimahallin hankesuunnitelma on valmistunut ja kaupunki on päättänyt

17 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 17 kaupungin uimahalli-investoinnista. Kuntayhtymälle tarpeettomien Rovaniemen kaupungin alueella olevien rakennusten ja maa-alueiden osalta on ensisijaisesti neuvoteltava ensin Rovaniemen kaupungin kanssa ennen muiden toimenpiteiden aloittamista. Kuntayhtymän omistajien tilaamat selvitykset toiminnan yhtiöittämisen vaikutuksista valmistuvat vuoden vaihteen jälkeen ja mahdollisiin laajempiin omistuksia koskeviin järjestelyihin palataan siinä yhteydessä erikseen. Urheiluopiston uimahallin peruskorjauksen suunnittelutyötä ei ole suunniteltu aloitettavan ennen kuin Rovaniemen kaupungin uimahalliratkaisu on tehty. Lisäksi koulutuskuntayhtymä on käynyt aina Rovaniemen kaupungin konsernijohdon kanssa keskustelut ennen merkittäviä Rovaniemen kaupungin alueella olevia kiinteistöratkaisuja. Kittilän ja Kolarin kuntien lausuntoja ei ole saatu määräaikaan mennessä. Lausunnot toimitetaan hallituksen työalustalle ja kokoukseen niiden saavuttua. Kuntayhtymän johtoryhmä käsitteli kokouksessaan KSTR 2020 toteutussuunnitelman, rakentamisohjelman ja korjaussuunnitelman (liitteet 6b, 6c ja 6d). Johtoryhmällä ei ollut huomautettavaa asiasta. Ote johtoryhmän tarkastamattomasta muistiosta: Kuntayhtymän yhteistyö- ja työsuojelutoimikunta käsitteli KSTR 2020 toteutussuunnitelman (liite 6b), rakentamisohjelman (liite 6c) ja korjaussuunnitelman (liite 6d) kokouksessaan Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnalla ei ollut huomautettavaa asiasta. Ote tarkastamattomasta pöytäkirjasta:

18 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 18 LIITE 6a: Santasport Finland Oy:n hallituksen esitys; LIITE 6b: KSTR 2020 toteutussuunnitelma; LIITE 6c: Rakentamisohjelma ; LIITE 6d: Korjaussuunnitelma ; LIITE 6e: Kuntien lausunnot Vs. johtaja: Yhtymähallitus käsittelee liitteenä 6b olevan KSTR 2020 toteutussuunnitelman, liitteenä 6c koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman vuosille ja liitteenä 6d korjaussuunnitelman vuosille sekä esittää ne koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi. Rakentamisohjelman liite 6c ja korjaussuunnitelman liite 6d mukaiset hankkeet Urheiluopiston osalta ovat ehdollisia, jotka tarkastellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun Sansport Finland Oy:n omistajuutta koskevat Rovaniemen kaupungin teettämät selvitykset on tehty. Yhtymähallitus tekee erikseen päätökset Santasport Finland Oy:n hallituksen esittämän hankkeen (ravintolatilan muutoskorjaustyö) osalta ennen hankkeen käynnistämistä. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Merkittiin pöytäkirjaan, että liite 6e otettiin täydennetyin lausunnoin pöytäkirjan liitteeksi. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen Yhtymäkokous LIITE 3a: Santasport Finland Oy:n hallituksen esitys; LIITE 3b: KSTR 2020 toteutussuunnitelma; LIITE 3c: Rakentamisohjelma ; LIITE 3d: Korjaussuunnitelma ; LIITE 3e: Kuntien lausunnot Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 3b olevan KSTR 2020 toteutussuunnitelman, liitteenä 3c koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman vuosille ja liitteenä 3d korjaussuunnitelman vuosille Rakentamisohjelman liite 3c ja korjaussuunnitelman liite 3d mukaiset hankkeet Urheiluopiston osalta ovat ehdollisia, jotka tarkastellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun Sansport Finland Oy:n omistajuutta koskevat Rovaniemen kaupungin teettämät selvitykset on tehty. Yhtymähallitus tekee erikseen päätökset Santasport Finland Oy:n hallituksen esittämän hankkeen (ravintolatilan muutoskorjaustyö) osalta ennen hankkeen käynnistämistä. Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

19 Yhtymäkokous / 2017 Sivu KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Yhtymähallitus : Talouspäällikkö: Koulutuskuntayhtymän vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu talousarvion laadintaohjeiden sekä REDU 2030 strategialuonnoksen ( ) mukaisesti. Keskeinen muutos koulutuskuntayhtymässä talousarviovuonna 2018 on ammatillisen koulutuksen toimintalainsäädännön muutos ja rahoitusjärjestelmän uudistuminen (ammatillisen koulutuksen reformi). Nämä muutokset tulevat voimaan alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt uuden lainsäädännön mukaisen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksien järjestämisluvan kuntayhtymälle Siinä on vahvistettu rahoituksen perusteena oleva vähimmäisopiskelijavuosimäärä lukuun ottamatta työvoimakoulutusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee loppuvuodesta 2017 vielä erillisen rahoituspäätöksen, joka sisältää suoritepäätöksen sekä työvoimakoulutuksen opiskelijavuosimäärän ja rahoituksen euromäärät. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä toiminnan painopisteenä toimintavuonna 2018 on ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano ja toiminnan edelleen sopeuttaminen rahoitusleikkauksiin. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistuu ammatillisen koulutuksen toimintalaki ja koko rahoitusjärjestelmä, yksikköhintarahoituksesta siirrytään suoriterahoitukseen ja koulutuksen järjestäjien väliseen kilpailutilanteeseen. Tulevaan rahoituspäätökseen voi sisältyä lisäleikkauksia. Kuntayhtymässä on käynnissä omistusjärjestelyihin liittyvät selvitykset. Vähentynyt valtionosuusrahoitus ei riitä vanhoilla menetelmillä toimimiseen ja kuntayhtymän talouteen ei saisi kohdistua enää taloutta rasittavia päätöksiä. Onnistuminen toiminnan uudistamisessa on välttämätöntä. Kuntayhtymässä on käyty YT-neuvottelut 2016 talouden sopeuttamisesta toimintavuodelle 2017 tulleista ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusleikkauksesta johtuen. Rahoitusleikkauksen vaikutukset ulottuvat myös toimintavuosille 2018 ja Jaksottamisesta vuodelle 2018 johtuva tulosalueen talousarviovuoden käyttötalouden alijäämä esitetään talousarviossa katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämällä toimintarahastosta. Talousarvioesityksessä vuodelle 2018 on arvioitu ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitus järjestämisluvassa myönnetyn opiskelijavuosien vähimmäismäärän 3139 mukaan. Tämän lisäksi on arvioitu työvoimakoulutukseen saatavaa opiskelijavuosirahoitusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää koulutuskuntayhtymälle myönnettävästä ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksesta joulukuussa Tämä sisältää lopullisen suoritepäätöksen opiskelijavuosista joka

20 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 20 on vähintään em. järjestämisluvan määrä sekä euromääräisen rahoituksen eli opiskelijavuoden hinnan. Lisäksi päätetään työvoimakoulutuksen tehtävään myönnettävistä opiskelijavuosista ja rahoituksesta. Talousarviossa on huomioitu uusi toimintamalli yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti, jonka mukaan uutena tulosalueena aloittaa Lapin koulutuskeskus REDU. Samalla lakkaa aiemmin toiminut Lapin ammattiopiston ja Lapin matkailuopiston yhteinen tulosalue ja ko. oppilaitokset sekä Lapin oppisopimuskeskus. Uudelle tulosalueelle siirtyy aikaisemmin kiinteistöpalveluihin sisältynyt majoitustoiminta vuoden 2018 alusta. Itä-Lapin ammattiopiston toiminta siirtyi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestettäväksi alkaen. Kemijärven kaupunki maksaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle luovutussopimuksessa sovitun mukaisesti valtion rahoituksen (yksikköhinta ja sen mahdollinen harkinnanvarainen korotus) ja Kemijärven toimipisteen (entinen Itä-Lapin ammattiopisto) muut tulot ylittävät kustannukset. Muut jäsenkunnat eivät osallistu kustannuksiin. Lapin koulutuskeskus REDU tulosalueen ja Santasport Lapin Urheiluopiston talousarvioesitykset on eritelty opetukseen ja maksulliseen palvelutoimintaan. Tulosalueiden toimintakate kattaa kaluston suunnitelmanmukaiset poistot sekä kuntayhtymän sisäiset palvelut. Rakennusten sumupoistot sisältyvät tulosalueilta perittävään sisäiseen pääomavuokraan. Tulosalueiden talousarvioesityksissä on lähtökohtana, että kaikki kustannukset rahoitetaan valtionosuudella ja muilla tuloilla kuitenkin niin, että talousarvioesityksen 2018 mukaan Lapin koulutuskeskus REDU-tulosalueen käyttötalouden alijäämä voi olla enintään 0,6 M alijäämäinen, joka katetaan kuntayhtymän edellisten tilikausien ylijäämällä toimintarahastosta. Yhtymäkokoustasoiset laadulliset ja määrälliset tavoitteet perustuvat kuntayhtymän strategiaan. Koko kuntayhtymän investointiosassa rakennushankkeisiin esitetään vuodelle 2018 yhteensä 1,5 milj. euroa netto ja kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 0,8 milj. euroa netto. Investointikulut laskevat kuluvasta vuodesta 5,9 milj. euroa (72 %). Kuntayhtymän talousarvioesitys yhteensä Tuloslaskelma TP (ulkoinen/sis.) TA (ulkoinen/sis.) TA (ulkoinen/sis.) Muutos % Toimintatuotot ,2 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,1

21 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 21 Peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymäkokous (Perussopimus 13). Rovaniemen kaupunki edellyttää, että kuntayhtymä maksaa kuntien peruspääomalle vähintään 4 prosentin koron. Perussopimuksen ( 15) mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus tulee toimittaa jäsenkunnille viimeistään lokakuun 31. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma viimeistään joulukuun 31. päivään mennessä. Talousarvioesitys toimitetaan jäsenkunnille ja pyydetään toimittamaan lausunnot viimeistään Talousarvio käsitellään yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa LIITE 5: Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset Vs. johtaja Yhtymähallitus: - käsittelee kuntayhtymän vuosien talousarvio- ja -suunnitelmaesityksen. - pyytää talousarvioesityksestä jäsenkuntien lausunnot mennessä. - kuntayhtymän vs. johtaja oikeutetaan tekemään talousarvioon mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Merkittiin pöytäkirjaan, että talousarvio- ja suunnitelmaliite 5 esitettiin kokouksessa korjattuna ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen ja päätti pyytää jäsenkuntien lausunnot korjatun liitteen mukaisesta talousarvioesityksestä vuosille

22 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 22 Hallitus Kuntayhtymän talousarvioesitys sisäisen/ulkoisen tuloslaskelman mukaiset toimintamenot ja -tulot, toimintakate ja muut tuloslaskelmaerät sekä niiden kehitys: TULOSLASKELMA 1000 TP 2016 ulkoinen/sis. TA 2017 ulkoinen/sis. TA 2018 ulkoinen/sis. Muutos % Toimintatulot ,19 Toimintamenot ,32 Toimintakate ,08 Rahoitustuotot/-kulut ,19 Vuosikate Poistot ,30 Satunnaiset kulut/tuotot 54 Tilikauden tulos ,13 Poistoeron lis. (-) ja väh. (+) Varausten lis. (-) ja väh. (+) Rahastojen lis. (-) ja väh. (+) ,89 Tilikauden yli/alijäämä ,24 Talousarvion sitovuustasot on esitetty talousarviossa sivulla 18. Kuntayhtymän peruspääoma: Peruspääoma, jäsenkunnat yhteensä Rovaniemi Kittilä Ranua Sodankylä Kemijärvi alk ,25 % ,61 65,00 % ,26 8,32 % ,57 7,03 % ,54 10,15 % ,26 9,50 % Talousarvioon ja suunnitelmaan sisältyvästä rakentamisohjelmasta ja talousarviosta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot mennessä. Tulleet jäsenkuntien lausunnot ovat liitteessä 6e. Kolarin ja Kittilän lausunnot toimitetaan hallituksen työalustalle ja kokoukseen niiden saavuttua.

23 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 23 Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt asian kokouksessaan Ote johtoryhmän tarkastamattomasta muistiosta: Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta on käsitellyt asian kokouksessaan Toimikunnan lausunnosta ote tarkastamattomasta pöytäkirjasta:

24 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 24 LIITE 7: Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset LIITE 6e: Kuntien lausunnot Vs. johtaja: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous: - päättää hyväksyä 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman (LIITE 7), - vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina, - päättää, että peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymäkokous, - oikeuttaa kuntayhtymän vs. johtajan tekemään talousarvioon mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Lisäksi kuultiin rehtori Taisto Arkkoa. Merkittiin pöytäkirjaan, että liite 6e otettiin täydennetyin lausunnoin pöytäkirjan liitteeksi. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen Yhtymäkokous LIITE 4: Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset LIITE 3e: Kuntien lausunnot Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous: - päättää hyväksyä 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman (LIITE 4), - vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina, - päättää, että peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymäkokous, - oikeuttaa kuntayhtymän vs. johtajan tekemään talousarvioon mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. Merkittiin pöytäkirjaan, että Antti Määttä poistui etäyhteyden päästä tämän pykälän käsittelyn aikana klo Yhtymäkokous päätti yksimielisesti - hyväksyä 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman (LIITE 4), - vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina, - Pekka Lemmetyn esityksestä maksaa peruspääomalle korkoa kolme (3) %, - oikeuttaa kuntayhtymän vs. johtajan tekemään talousarvioon mahdollisia teknisluonteisia korjauksia.

25 Yhtymäkokous / 2017 Sivu YHTYMÄHALLITUKSEN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENET, TILINTARKAS- TUSYHTEISÖN VALINTA SEKÄ SARI HÄNNISEN ILMOITUS TARKASTUSLAUTAKUN- NAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA Yhtymähallitus :

26 Yhtymäkokous / 2017 Sivu Yhtymäkokous Yhtymähallituksen kokouksen jälkeen Sari Hänninen on ilmoittanut pyytävänsä eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä; Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyy Sari Hännisen esityksen ja esittää, että yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan Tiina Huilajalle uuden varajäsenen toimikaudeksi Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti Sari Hännisen eron sekä valitsi hänen tilalleen Tiina Huilajan varajäseneksi Anna Suomalainen toimikaudeksi

27 Yhtymäkokous / 2017 Sivu KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRAN AUKI JULISTAMINEN Hallitus : Henkilöstöpäällikkö: Kuntayhtymän johtaja jää eläkkeelle Hallintosäännön 32 :n mukaan viran tai toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viran- tai toimenhaltija avoinna olevaan virkaa tai toimeen. Viran, johon kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kuntayhtymän hallitus. Yhtymähallitus on päättänyt , että kuntayhtymän varajohtaja, kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen toimii kuntayhtymän johtajan viransijaisena siihen saakka, kun johtajan virkavapaus jatkuu. Valmistelijan esitys: Yhtymähallitus päättää 1) julistaa kuntayhtymän johtajan viran avoimeksi. 2) viran kelpoisuusehdoista, oheismateriaalina on ehdotus kuntayhtymän johtajan viranhakuilmoituksesta. 3) että, haku virkaan päättyy klo ) valita keskuudestaan haastattelijat. 5) viedä yhtymäkokoukselle viran auki julistamisen tiedoksi. Hallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää 1) julistaa kuntayhtymän johtajan viran avoimeksi. 2) viran kelpoisuusehdoista, oheismateriaalina on ehdotus kuntayhtymän johtajan viranhakuilmoituksesta. 3) että, haku virkaan päättyy klo ) valita keskuudestaan haastattelijat. 5) viedä yhtymäkokoukselle viran auki julistamisen tiedoksi. Veli-Pekka Laukkanen toimii kuntayhtymän johtajan viransijaisena siihen saakka, kunnes virkaan valittava ottaa viran vastaan

28 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 28 Yhtymäkokous Yhtymähallituksen käsittely : Hallituksen 2. varapuheenjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys: Asian käsittely siirretään jatkovalmisteluun odottamaan selvitystä yhtiöittämisestä ja Santasport Finland Oy:n omistajajärjestelyistä. Veli-Pekka Laukkanen toimii kuntayhtymän johtajan viransijaisena siihen saakka, kunnes virkaan valittava ottaa viran vastaan. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärvi Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. johtaja Veli-Pekka Laukkanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti pyytää viranhaltijoilta selvityksen, millaisia toimenpiteitä kuntayhtymän virkajärjestelyissä on viiden viimeisen vuoden aikana tehty ja mikä on niiden toimivuus ja tarvetila nykyisin ja tulevaisuudessa reformin näkökulmasta. Yhtymähallitus velvoitti vs. johtajaa tiedottamaan päätöksestä henkilökuntaa. Muutoin yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti 2. varapuheenjohtajan kokouksessa tekemän muutetun päätösesityksen. Yhtymähallituksen päätösesitys kokoukseen tuotuna: Yhtymähallitus päätti siirtää asian jatkovalmisteluun odottamaan selvitystä yhtiöittämisestä ja Santasport Finland Oy:n omistajajärjestelyistä. Veli-Pekka Laukkanen toimii kuntayhtymän johtajan viransijaisena siihen saakka, kunnes virkaan valittava ottaa viran vastaan. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti pyytää viranhaltijoilta selvityksen, millaisia toimenpiteitä kuntayhtymän virkajärjestelyissä on viiden viimeisen vuoden aikana tehty ja mikä on niiden toimivuus ja tarvetila nykyisin ja tulevaisuudessa reformin näkökulmasta. Yhtymähallitus velvoitti vs. johtajaa tiedottamaan päätöksestä henkilökuntaa. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuntayhtymän vs. johtaja Veli-Pekka Laukkanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Yhtymäkokous päätti yksimielisesti merkitä yhtymähallituksen päätöksen tiedoksi.

29 Yhtymäkokous / 2017 Sivu LUOTTAMUSTOIMESTA PIDÄTTÄMINEN TAI PIDÄTTÄYTYMINEN Yhtymähallitus : Kehitysjohtaja: Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan 27 Kittilän kunnan entistä ja nykyistä luottamushenkilöä vastaan on nostettu syyte kunnanjohtajan erottamiseen liittyvässä asiassa. Syytettyinä ovat mm. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen molemmat Kittilän edustajat, varsinainen jäsen Vuokko Mäntymaa ja hänen varajäsen Reijo Kyrö. Heitä syytetään mm. törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Kyse on siis Kittilän kunnan luottamustoimessa epäiltyä virkarikosta koskevasta oikeudenkäynnistä. Kuntalain 85 sanamuoto "syytä epäillä, että luottamushenkilö on toimessaan syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt siinä velvollisuuksiensa vastaisesti" ei rajaa luottamustoimea ajallisesti eikä organisaatiokohtaisesti. Mikäli katsottaisiin, että kuntalain 85 ei tässä tapauksessa ulottuisi kuntayhtymän luottamustehtävään, syytteeseen voidaan soveltaa kuntalain 86 1 momenttia. Kuntalain 85 :ssä säädetään virheellisestä menettelystä luottamustoimessa; Jos on syytä epäillä luottamushenkilön syyllistyneen virkarikokseen, häneltä on vaadittava selitys ja tarvittaessa tehtävä ilmoitus valtuustolle (yhtymäkokous). Kuntalain 86 :ssä säädetään rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella; Jos luottamushenkilö on asetettu syytteeseen rikoksesta, jonka laatu tai tekotapa osoittaa, ettei hän voi toimia luottamustehtävässään sen edellyttämällä tavalla. Yhtymäkokous voi tutkimuksen ja oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan, jollei hän itse ole ilmoittanut vetäytyvänsä luottamustoimesta. Virheellisestä menettelystä luottamustoimessa säädetään Kuntalain (410/2015) 85 (muutettu 1484/2016). Luottamushenkilö hoitaa tointaan virkavastuulla, ja häneen sovelletaan rikoslain (39/1889) virkarikoksia koskevia säännöksiä. Jos on syytä epäillä, että luottamushenkilö on toimessaan syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos. Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan, jollei hän ole itse ilmoittanut vetäytyvänsä luottamustoimesta. Ennen valtuuston kokousta voi pidättämisestä

30 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 30 väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti. Valtuuston on luottamushenkilön toimessaan tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskevan esitutkinnan tai oikeudenkäynnin ajaksi pidätettävä luottamushenkilö toimestaan, jos se on kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi välttämätöntä ottaen huomioon epäillyn rikoksen vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut seikat. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti. Kuntalain 64 nojalla 85 :ää sovelletaan myös kuntayhtymässä. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 5 luvun 1 2 momentin mukaan rikosasia tulee vireille, kun haastehakemus saapuu kansliaan tai, jos syyttäjä antaa haasteen, kun haaste annetaan tiedoksi. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan haastehakemus on saapunut Lapin käräjäoikeuden kansliaan Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että syytteessä olevia luottamushenkilöitä ei pidätetä toimestaan. Tässä tilanteessa yhtymähallituksen on syytä vaatia asianomaisilta kuntalain 85 2 momentissa tarkoitettu selitys. Selityspyynnön yhteydessä asianomaisille varataan tilaisuus tulla kuulluksi myös kuntalain 86 :n osalta. Mikäli ko. luottamushenkilöt eivät itse ilmoita vetäytyvänsä kuntayhtymän luottamustoimesta Kittilän kunnan luottamustoimessaan epäiltyä virkarikosta koskevan oikeudenkäynnin ajaksi, yhtymäkokous voi pidättää heidät toimestaan. LIITE 8: Kuulemispyyntökirje Vs. johtaja: Yhtymähallitus: 1. pyytää Vuokko Mäntymaalta ja Reijo Kyröltä kuntalain 85 2 momentissa tarkoitetun selityksen epäiltyä virkarikosta koskevan syytteen perusteella ja tulla kuulluksi myös kuntalain 86 :n osalta; 2. ilmoittaa kuulemisen jälkeen syytteistä yhtymäkokoukselle, mikäli ko. luottamushenkilöt eivät itse ilmoita vetäytyvänsä kuntayhtymän luottamustoimesta Kittilän kunnan luottamustoimessaan epäiltyä virkarikosta koskevan oikeudenkäynnin ajaksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultiin kehitysjohtaja/vs. johtaja Veli-Pekka Laukkasta. Merkittiin pöytäkirjaan, että Vuokko Mäntymaa ilmoitti esteestä osallistua asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

31 Yhtymäkokous / 2017 Sivu Yhtymähallitus Kehitysjohtaja: Vuokko Mäntymaalle kuulemispyyntökirje on annettu tiedoksi kokouksen jälkeen Reijo Kyrölle kuulemispyyntökirje on toimitettu sähköpostitse pyynnöin kuitata kirje vastaanotetuksi, sitä hän ei ole koskaan kuitannut. Selvitykset ja lausunnot (kuuleminen) on pyydetty mennessä. Selvityksen ja/tai lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä ja ratkaisemista. Saadut selvitykset ja lausunnot viedään hallituksen työalustalle heti niiden saavuttua ja otetaan pöytäkirjan liitteeksi ja merkitään hallituksen kokouksessa tiedoksi. Asianomaisten kuulemisen jälkeen hallitus tekee asiassa päätösesityksen yhtymäkokoukselle. Päätösesitys annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen. Vs. johtaja: Esitys kokouksessa.

32 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 32 Yhtymäkokous Yhtymähallituksen käsittely : Vs. johtajan esitys kokouksessa: Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi Vuokko Mäntymaan ja Reijo Kyrön antamat selvitykset. Yhtymähallitus toteaa, että Valtiovarainministeriö asettaa Kittilän kunnan hallintoa selvittämään kuntalain 109 b :ssä tarkoitetun selvitysryhmän. Selvitystyö alkaa ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään mennessä. Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää 1. merkitä tiedoksi Kittilän kunnan luottamustoimessa epäiltyä virkarikosta koskevat syytteet, jossa syytettyinä ovat mm. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen molemmat Kittilän edustajat, varsinainen jäsen Vuokko Mäntymaa ja hänen varajäsen Reijo Kyrö; 2. merkitä tiedoksi Vuokko Mäntymaan ja Reijo Kyrön antamat selvitykset; 3. jättää tässä vaiheessa Kittilän kunnan ja valtionvarainministeriön harkintaan yhtymähallituksen jäsenten mahdollisen pidättämisen toimestaan oikeudenkäynnin ajaksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultiin kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasta. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen Yhtymähallituksen päätösesitys kokoukseen tuotuna: Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää 1. merkitä tiedoksi Kittilän kunnan luottamustoimessa epäiltyä virkarikosta koskevat syytteet, jossa syytettyinä ovat mm. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen molemmat Kittilän edustajat, varsinainen jäsen Vuokko Mäntymaa ja hänen varajäsen Reijo Kyrö; 2. merkitä tiedoksi Vuokko Mäntymaan ja Reijo Kyrön antamat selvitykset; 3. jättää tässä vaiheessa Kittilän kunnan ja valtionvarainministeriön harkintaan yhtymähallituksen jäsenten mahdollisen pidättämisen toimestaan oikeudenkäynnin ajaksi. Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen.

33 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 33 MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO VALITUSOSOITUS Päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 136 ), työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa, soveltamista tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä. Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä koulutuskuntayhtymän jäsenkunta ja kunnan jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen (KL 137 ). Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja yhteystiedot Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Puhelin: (vaihde) Telefax: Postiosoite: PL 189, Oulu Käyntiosoite: Isokatu 4 (3. krs), Oulu Sähköpostiosoite: Virka-aika: kello Valitusaika ja sen alkaminen Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää/nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa - päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, kotikunta ja postiosoite - jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

34 Yhtymäkokous / 2017 Sivu 34 Valitukseen on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse, faksina tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikeudenkäyntimaksu Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista /701. Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää koulutuskuntayhtymän hallintopalvelusta. Posti- ja käyntiosoite: Korvanranta 50, Rovaniemi Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: Aukioloaika:

Aika ja paikka Rovaniemi Rovaniemi

Aika ja paikka Rovaniemi Rovaniemi Yhtymäkokous 17.9.2018 03 / 2018 Sivu 1 Aika Paikka Maanantai 17.9.2018 klo 12.08-12.53 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi Osallistujat Jäsenkuntien nimeämä

Lisätiedot

Muut osallistujat Tarja Piittisjärvi, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Puheenjohtaja 1-3 Puheenjohtaja 4-6 Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET

Muut osallistujat Tarja Piittisjärvi, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Puheenjohtaja 1-3 Puheenjohtaja 4-6 Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Sivu 1 Aika Paikka Tiistai 27.2.2018 klo 12.00-12.15 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi Osallistujat Jäsenkuntien nimeämä edustaja Varajäsen Äänimäärä Kemijärvi:

Lisätiedot

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Vaalilain ( /714) :ien päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. MUUTOKSENHAKUOHJE 67,68, 69, 70, 71 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 46, 47, 49-56, 59, 61-63 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 24.1.2019 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Yhtymäkokous to klo ESITYSLISTA

Yhtymäkokous to klo ESITYSLISTA Yhtymäkokous to 15.6.2017 klo 12.30 ESITYSLISTA Sisällys KOKOUSAIKA JA -PAIKKA:... 3 JAKELU... 3 1 ENSIMMÄISEN YHTYMÄKOKOUKSEN AVAAMINEN JA LYHYT KATSAUS KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN... 4 2 KOKOUSEDUSTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA 23.8.2018 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 10.4.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 11.50 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 14.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

Aika ja paikka Rovaniemi Rovaniemi

Aika ja paikka Rovaniemi Rovaniemi Sivu 1 Aika Paikka Perjantai 15.6.2018 klo 12.01-13.51 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi Osallistujat Jäsenkuntien nimeämä edustaja Varajäsen Äänimäärä

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 3/ (5) Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus, 42, Kunnanvaltuusto, 21,

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 3/ (5) Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus, 42, Kunnanvaltuusto, 21, Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (5) Kunnanhallitus, 42, 30.03.2015 Kunnanvaltuusto, 21, 15.06.2015 21 Kangasniemen kunnan tilinpäätös vuodelta 2014 KNGDno-2015-79 Kunnanhallitus, 30.03.2015, 42

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen Aika Torstai 19.11.2015 klo 9.15 11.03 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.12.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

KHT, JHT Tapio Raappana, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut

KHT, JHT Tapio Raappana, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Aika Paikka Tarkastuslautakunta Muut osallistujat Torstai 22.2.2018 klo 9.00-11.45 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila nro 130, 1. krs.), 96300 Rovaniemi Jäsen: Vesa Haapala, puheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 20 Tarkastuslautakunta 23.05.2017 AIKA 23.05.2017 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Sodankyläntie 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Torstai klo Osallistujat Jäsenkuntien nimeämä edustaja Varajäsen Äänimäärä

PÖYTÄKIRJA. Torstai klo Osallistujat Jäsenkuntien nimeämä edustaja Varajäsen Äänimäärä PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Aika Paikka Torstai 15.6.2017 klo 12.33 14.10 Santasport Lapin Urheiluopisto (kokoustila Voima), Hiihtomajantie 2, Rovaniemi Osallistujat Jäsenkuntien nimeämä edustaja Varajäsen Äänimäärä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PELLON KUNTA 8/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 8/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Maanantai 12.11.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta 21.05.2018 AIKA 21.05.2018 klo 15:00-18:00 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t , 263, ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO

MUUTOKSENHAKUOHJE. Muutoksenhakukielto :t , 263, ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO MUUTOKSENHAKUOHJE Muutoksenhakukielto :t 254-260, 263, 270-278 ja 280 MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n

Lisätiedot

Pellon terveyskeskus, Ahjotie 4-6, kokousta jatketaan klo Pellon kunnanvirastolla valtuustosalissa.

Pellon terveyskeskus, Ahjotie 4-6, kokousta jatketaan klo Pellon kunnanvirastolla valtuustosalissa. AIKA Maanantai 17.12.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon terveyskeskus, Ahjotie 4-6, kokousta jatketaan klo 12.00 Pellon kunnanvirastolla valtuustosalissa. TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät ,

Muutoksenhakuohjeet. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Pykälät , Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua

Lisätiedot

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00 28.11.2018 1 (7) Kokousaika ke 28.11.2018 kello 16:00-17:00 Kokouspaikka Lottalan kahvihuone Osallistujat Ala-Katara Severi Puheenjohtaja Jokioja Tiina Keskinen Irja Koivisto Markus Varapuheenjohtaja Koivisto

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.4.2018 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Yhtymäkokous 15.6.2018 klo 12.00 ESITYSLISTA Sisällys KOKOUSAIKA JA -PAIKKA:... 3 JAKELU... 3 7 YHTYMÄKOKOUKSEN AVAAMINEN... 4 8 KOKOUSEDUSTAJIEN JA HEIDÄN VALTUUKSIEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 19.6.2018 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu

Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu Aika Torstai 26.3.2015 klo 13.00 Paikka Lapin ammattiopisto, Kemijärven toimipiste (neuvotteluhuone), Myllylammentie 23, Kemijärvi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Perjantai 13.4.2012 klo 10.00-12.45 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Aika: 12.05.2016 klo 18:00-22:20 Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 22

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 16.9.2014 klo 9.15 10.50 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Johtokunnan kokous Pöytäkirja Johtokunnan kokous 29.11.2017 Pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 9.11 Paikka LYNC-kokous Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2018 49 Tarkastuslautakunta 05.11.2018 AIKA 05.11.2018 klo 13:00-14:50 PAIKKA Kunnanvirasto, Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 1/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 19:00-19:07. Käsitellyt asiat

Hämeenkyrö Pöytäkirja 1/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 19:00-19:07. Käsitellyt asiat Hämeenkyrö Pöytäkirja 1/2018 1 (10) Aika 26.01.2018, klo 19:00-19:07 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Ennakkoäänestysasiakirjojen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Torstai 26.2.2015 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 7/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 18:00-18:14. Käsitellyt asiat

Hämeenkyrö Pöytäkirja 7/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 18:00-18:14. Käsitellyt asiat Hämeenkyrö Pöytäkirja 7/2017 1 (10) Aika 12.04.2017, klo 18:00-18:14 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastus 33 Tasatulosten ratkaiseminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta 11.04.2018 AIKA 11.04.2018 klo 17:06-21:00 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 55 Kuntakehityslautakunta 26.06.2017 Aika 26.06.2017 klo 16:50-17:02 Paikka VSS-tilat, I krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot