Maankäytön, luonnonvarojen ja liikenteen palvelut. Antti Saartenoja ja Liisa Maria Rautio, vastuuvalmistelijat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maankäytön, luonnonvarojen ja liikenteen palvelut. Antti Saartenoja ja Liisa Maria Rautio, vastuuvalmistelijat"

Transkriptio

1 Maankäytön, luonnonvarojen ja liikenteen palvelut Antti Saartenoja ja Liisa Maria Rautio, vastuuvalmistelijat

2 Maankäyttö, luonnonvarat ja liikenne/ Työsuunnitelman osa-alueet Maankäyttö ( Antti Saartenoja) Luonnonsuojelu (Antti Saartenoja) Vesi- ja kalatalous sekä vesienhoito (Liisa Maria Rautio) Vesistörakenteet (Liisa Maria Rautio) Ympäristöseuranta ja tietoisuus (Liisa Maria Rautio) Liikenne (Antti Saartenoja)

3 Maankäyttö EP:n valmisteluvaiheen työsuunnitelma Teema Sisältö Aikataulu Maakuntakaavoitus Kuntakaavoituksen ja kuntien rakennustoimen edistäminen Kulttuuriympäristön hoito ja rakennusperintö - Palvelukokonaisuuden muotoilu - Paikkatietopalvelujen analyysi - Tehtävärakenteen muodostaminen - Osaamisen kehittämistarpeiden tunnistaminen - Palvelukokonaisuuden muotoilu - Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa - Tehtävärakenteen muodostaminen - Osaamisen kehittämistarpeiden tunnistaminen - Palvelukonseptin suunnittelu - Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa - Osaamisen kehittämistarpeen tunnistaminen

4 Luonnonsuojelun edistäminen EP:n valmisteluvaiheen työsuunnitelma Teema Sisältö Aikataulu Luonnonsuojelun edistäminen Maastoliikennelain ja ulkoilulain mukaiset tehtävät - Palvelukokonaisuuden muotoilu - Tietojärjestelmät, sopimukset - Rajapinnan määrittäminen LUOVAan, metsä- ja maataloushallintoon - Tehtävärakenteen muodostaminen ls-alueiden hankinta, vs muut teht. - Osaamisen kehittämistarpeiden tunnistaminen - Palvelukonseptien muotoilu - Resurssitarveanalyysi - Osaamisen kehittämistarpeiden tunnistaminen Vieraslajien torjunta - Palvelukokonseptin muotoilu - Osaamisen kehittämistarpeiden tunnistaminen

5 Vesi- ja kalatalous sekä vesienhoito EP:n valmisteluvaiheen työsuunnitelma Teema Sisältö Aikataulu Pohjalaismaakuntien vesitiimin työskentely ja yhteistyöesitykset - Esitys vesien- ja merenhoidon yhteistyöstä - Esitys tulvariskien hallinnan yhteistyöstä - Esitys kuivatus- ja ojitustehtävien yhteistyöstä - Arvio muun yhteistyön tarpeesta ja mahdollisuuksista - Esitys vesi- ja kalahankkeiden avustamisesta Läntisen Suomen vesi- ja kalatalouden sekä vesienja merenhoidon yhteistyö Kalatalouden erityiskysymykset Pohjavesiin ja vesihuoltoon liittyvät erityskysymykset - Työryhmän organisoituminen - Yhteistyön tarpeet ja resurssit - Esitys kalatalouden yhteistyömalleista - Esitys vesien- ja merenhoidon yhteistyömalleista ja vesienhoidon koordinoinnista - Esitys tulvariskien hallinnan yhteistyömalleista - Esitys kuivatus- ja ojitusasioiden yhteistyömalleista - Tarkennettu esitys kalataloustehtävien hoidosta ja yhteistyöstä - Maakuntien tarkemmat tehtävät - Tarkennettu esitys pohjavesi- ja vesihuoltotehtävien hoidosta ja yhteistyöstä (Väliraportti )

6 Vesi- ja kalatehtävien yhteistyöselvitys läntisellä alueella -Maakuntien välinen mahdollinen yhteistyö kalaja vesitehtävissä sekä vesien- ja merenhoidossa - Läntisen Suomen työryhmän jäsenet Aulis Rantala (pj.) VARELY: Mirja Koskinen (vesien- ja merenhoito ja vesitalous), Kari Ranta-aho, Mikko Koivurinta ja Kyösti Nousiainen (kalatalous) HAMELY: Harri J. Mäkelä (vesienhoito ja vesitalous) PIRELY: Heidi Heino (vesienhoito ja vesitalous) EPOELY: Vincent Westberg (vesien- ja merenhoito), Liisa Maria Rautio (vesitalous) POSELY: Jorma Kirjavainen ja Hannu Salo (kalatalous) - Väliraportti Loppuraportti

7 Vesistörakenteet valmisteluvaiheen työsuunnitelma Teema Sisältö Aikataulu Maakuntien ja maakuntien tilakeskuksen välinen yhteistyö - Osapuolten tutustuminen - Valtakunnallisen työryhmän perustaminen - Esitys rahaliikenteen järjestämisestä - Esitys vastuiden jakaantumisesta - Esitys toiminnan organisoimisesta ja sopimuksesta tilakeskuksen kanssa Vesistöhankkeiden luvat ja sopimukset Vesistörakenteet ja tietojärjestelmät - Vanhat luvat ja lupiin liittyvöt sopimukset sähköiseen muotoon - Esitys hankkeiden siirroksi valtiolta maakunnille - Muut sopimukset sähköiseen muotoon - Vesistörakenteiden tietojärjestelmän (VESTY) tietojen tarkistaminen ja laajentaminen - Inventointitietojen liittäminen VESTYyn tai muuhun valtakunnalliseen järjestelmään - Keskeisten vanhojen suunnitelmien siirtäminen sähköiseen muotoon (jatkuu 2019) Omaisuuskirjanpito - Omaisuuskirjanpidon tietojen tarkistaminen ja ajantasaistaminen - Omaisuuden siirron valmistelu Vesistörakenteiden ylläpidon rahoitustarve - Tiedossa olevien uusien hankkeiden kartoitus - Vanhojen rakenteiden korjausvelan arviointi - Riittävät hanke-esitykset vesistörakenteiden kunnossapidon ja perusparannuksen ohjelmaan vuosille

8 Vesistörakenteiden siirto maakunnille ja tilakeskukselle (valtakunnallinen työryhmä) MMM:n vesistörakenteita koskevien tietojen kokoamisen ja dokumentoinnin varmistaminen Tehtävien vastuiden jakaantuminen maakuntien ja tilakeskuksen välillä, erityisesti patoturvallisuus Vesistörakenteiden ylläpito-ohjelman laatimis- ja hyväksymismenettely maakunnissa Perusparannushankkeen etenemismalli maakuntien ja tilakeskuksen yhteistyönä Rahoitusmalli: MMM maakunnat tilakeskus Mahdolliset tarkennukset lainsäädäntöön Aikataulu: Työryhmän jäsenet: - ELY-keskukset: Jukka Hassinen, Tommi Mäki (siht), Visa Niittyniemi, Kari Pehkonen, Liisa Maria Rautio (pj), Juha-Pekka Triipponen, Olli Utriainen - Maakuntien liitot: Frank Herring, Mika Riipi - Maakuntien tilakeskus: Olavi Hiekka, Mikko Hollmen 8 - MMM: Pekka Kemppainen

9 Ympäristöseuranta ja -tietoisuus EP:n valmisteluvaiheen työsuunnitelma Teema Sisältö Aikataulu Hydrologinen seuranta - Neuvottelut SYKEn ja MMM:n kanssa hydrologisen tiedon tuottamisen järjestelyistä - Neuvottelut hydrologisen tiedon tuottamisen rahoituksesta ja resursseista - Mahdollisen yhteistyösopimuksen valmistelu Vesien tilan seuranta - Keskustelut vesinäytteenoton ja vesianalytiikan tarjouskilpailun aluejaosta ja ajankohdasta - Kilpailutuksen valmistelun edistäminen Muu ympäristöseuranta - Luontotyyppien ja lajien seuranta - Muu seuranta Ympäristötietoisuus Ympäristötietojärjestelmät - - Viestintä, neuvonta ja tietoisuuden lisääminen SYKEn ja maakuntien välisen yhteistyön varmistaminen - Hertta, Uljas, Vesty jne - Vesistöennusteet - Paikkatiedot, kiinteistötiedot

10 Pohjalaismaakuntien vesityöryhmä Maakunnan liitot: Christine Bonn (Pohjanmaan liitto) ja Antti Saarteenoja/ sij. Markus Erkkilä (Etelä-Pohjanmaan liitto) sekä Keski-Pohjanmaan liiton edustaja Kunnat: Kimmo Aaltonen (Kokkolan kaupunki), Juha Kauppinen (Vetelin Energia), Patrik Knutar (Vetelin ja Kaustisen kunnat)/ sij. Pia-Lena Närhi ja Pirjo Korhonen (Seinäjoen kaupunki) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Liisa Maria Rautio (EPO, puheenjohtaja), Kim Klemola (EPO), Jyrki Latvala (EPO), Tommi Mäki (EPO), Jukka Pakkala (EPO), Vincent Westberg (EPO), Antti Hakola (EPO), Suvi Saarniaho-Uitto (EPO) Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalousviranomainen: Kyösti Nousiainen/ sij. Perttu Tamminen (VAR)

11 Liikenne EP:n valmisteluvaiheen työsuunnitelma Teema Sisältö Aikataulu Liikennejärjestelmäsuunnittelu - Palvelukonseptin muotoilu - Osaamisen kehittämistarpeet - Resurssitarpeiden määrittely Tienpidon palvelut Joukkoliikenne ja liikennepalvelut Yksityistieavustukset - Palvelukokonaisuuden muotoilu - Yhteistyöalueen valmistelu - Osaamisen kehittämistarpeet - Tietojärjestelmät, sopimukset - Yhteistyö LiVin ja LVM:n kanssa - Palvelukonseptin muotoilu - Palvelutasosuunnitelman valmistelu - Osaamisen kehittämistarpeet - Resurssitarpeiden määrittely - Palvelukonseptin muotoilu - Osaamisen kehittämistarpeet - Resurssitarpeiden määrittely

12 Tehtävä: Etelä-Pohjanmaan maankäytön, luonnonvarojen ja liikenteen työryhmä Seuraa tehtäväalueiden valmistelua Tukee vastuuvalmistelijoita antamalla asiantuntija-apua Organisaatio Jäsen Varajäsen Vastuuvalmistelijat / EPL Rautio Liisa Maria Saartenoja Antti EPL EPOELY Erkkilä Markus Hakola Antti Latvala Jyrki Leino Vesa Salo Jarmo Perttu Ari Rantala Matti Yli-Mannila Sari Klemola Kim Rinkineva-Kantola Leena Varsinais-Suomen ELY Henkilöstöjärjestöt Kyösti Nousiainen Eeva Kopposela Kunnat Korhonen Pirjo Korpi Mirva Nummijärvi Marketta Takamaa Juha

13 Kiitos! Tack!