AIRREX INFRAPUNALÄMMITIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIRREX INFRAPUNALÄMMITIN"

Transkriptio

1 AIRREX INFRAPUNALÄMMITIN Käyttöohjekirja Mallit AH-200/300/800 Kiitos Airrex-infrapunalämmittimen hankkimisesta. Suosittelemme huolellista käyttöohjeiden lukemista. Kun olet lukenut käyttöohjeet, huolehdi ohjeiden säilyttämisestä siten, että kaikki lämmitintä käyttävät voivat helposti tutustua ohjeisiin. Paneudu erityisen tarkasti turvallisuusoheisiin ennen lämmittimen käyttöä. Nämä lämmittimet on säädetty toimimaan pohjoismaiden olosuhteissa. Jos viet lämmittimen muualle, varmista maassa käytettävän verkkosähkön käyttöjännite. Tämä käyttöohje sisältää myös ohjeen 3 vuoden takuun aktivoimiseksi. Valmistaja pidättää jatkuvan tuotekehityksen vuoksi oikeuden tehdä muutoksia tässä käyttöohjeessa oleviin teknisiin tietoihin sekä toimintojen kuvauksiin ilman erillistä ilmoitusta.

2 SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET 3 MUUTAMA VINKKI ENNEN KÄYTTÖÖN OTTOA 5 LÄMMITTIMIEN RAKENNE 6 RAKENNEKUVAT 6 KÄYTTÖKYTKIMET JA NÄYTTÖ 7 KAUKOSÄÄDIN 8 KAUKOSÄÄTIMEN PARISTON VAIHTO 8 KÄYTTÖOHJEET 9 KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS 9 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 10 LÄMMITYSJAKSON ASETUS 11 VIKADIAGNOSTIIKKA 12 PUHDISTUS JA HUOLTO 13~15 KÄYNTIHÄIRIÖIDEN KARTOITUS JA KORJAUS 16~17 TEKNISET TIEDOT JA KYTKENTÄKAAVIO 18 TAKUULOMAKE 19 ILMANVAIHTO 20

3 TURVALLISUUSOHJEET Näiden turvallisuusohjeiden tarkoitus on varmistaa AIRREX-lämmityslaitteiden turvallinen käyttö. Niitä noudattamalla ehkäistään vammautumisen tai hengen menettämisen riski, lämmityslaitteen vaurioitumisen mahdollisuus sekä muille tavaroille tai tiloille aiheutuvat vauriot. Ole hyvä ja lue turvallisuusohjeet huolellisesti. Turvallisuusohjeissa on kaksi erilaista käsitettä: Varoitus ja Huomioi. : tämä merkintä varoittaa vakavan vammautumisen riskistä ja/tai hengenvaarasta. : tämä merkintä varoittaa lievän vamman tai rakenteiden vaurioitumisen mahdollisuudesta. Käytetyt symbolit: Kielletty toimenpide Pakollinen toimenpide VAROITUKSET Käytä vain 220/230 voltin verkkosähköä. Väärä jännite voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Varmista aina virtajohdon kunto, varo taittamasta sitä tai asettamasta jotain virtajohdon päälle. Vaurioitunut virtajohto tai pistotulppa voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun ja jopa tulipalon. Älä käsittele virtajohtoa märillä käsillä. Se voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun ja jopa tulipalon. Älä käytä lämmityslaitteen lähellä tai jätä sen välittömään läheisyyteen mitään syttyviä nesteitä sisältäviä astioita tai aerosolipakkauksia niiden aiheuttaman syttymis- ja/tai räjähdysriskin takia. Varmista että laitteen sulake on suosituksen mukainen (250 v / 3,15A). Väärä sulake voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai laitteen ylikuumenemisen sekä tulipalon. Lämmityslaitetta ei saa sammuttaa katkaisemalla sen virtajohdosta virta tai irrottamalla sen virtajohdon pistotulppa pistorasiasta. Virran katkaiseminen kesken lämmityksen voi johtaa toimintahäiriöihin tai sähköiskuun. Käytä aina laitteen virtanäppäintä tai kauko-ohjaimen ON/OFF-virtanäppäintä. Vaurioitunut virtajohto tulee vaihdattaa välittömästi valmistajan tai maahantuojan valtuuttamassa huollossa tai muussa sähkökorjauksiin auktorisoidussa huoltopisteessä. Jos pistotulppa likaantuu, puhdista se huolellisesti ennen sen pistorasiaan kytkemistä. Likainen pistotulppa voi aiheuttaa oikosulun, savua ja/tai tulipalon. Älä jatka laitteen virtajohtoa kytkemällä siihen tai sen virtajohtimiin lisää sähköjohtoa. Huonosti tehdyt kytkennät voivat aiheuttaa oikosulun, sähköiskun sekä tulipalon. Ennen laitteen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä sen virtajohdon pistotulppa tulee irrottaa pistorasiasta ja laitteen pitää antaa jäähtyä riittävästi. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa palovammaan tai sähköiskuun Laitteen virtajohdon saa kytkeä vain suojamaadoitettuun pistorasiaan. Älä peitä lämmitintä vaatteilla, kankailla tai muovipussin kaltaisilla tuotteilla. Ne voivat aiheuttaa tulipalon. Säilytä tämä ohje esillä laitteen läheisyydessä. 3

4 TURVALLISUUSOHJEET VAROITUKSET Älä laita käsiä tai mitään esinettä lämmittimen suojaverkon sisäpuolelle. Lämmittimen sisäosien koskettaminen voi aiheuttaa palovamman tai sähköiskun. Käynnissä olevaa lämmitintä ei saa siirtää. Sammuta lämmitin ja irrota sen pistotulppa ennen sen siirtämistä. Lämmitintä saa käyttää vain tilojen lämmittämiseen. Sitä ei saa käyttää vaatteiden kuivaamiseen. Jos lämmitintä käytetään kasvi- ja eläintilojen lämmityslaitteena, on riittävä ilmanvaihto varmistettava tai vietävä pakokaasut savupiipulla tilojen ulkopuolelle, sekä varmistettava riittävä raittiin ilman saanti. Älä aseta mitään sähkökojetta tai painavaa esinettä lämmittimen päälle. Laitteen päällä oleva esine voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, sähköiskun tai lämmittimen päältä pudotessaan aiheuttaa vammautumisen. Lämmitintä saa käyttää vain hyvin tuuletetuissa, avarissa tiloissa, joissa ilma vaihtuu 1-2 kertaa tunnissa. Lämmittimen käyttö huonosti tuuletetuissa tiloissa voi johtaa hiilimonoksidin (häkä) muodostumiseen, mikä voi johtaa vammautumiseen ja hengenvaaraan. Älä käytä laitetta tiloissa joissa nukutaan, ilman että laitteesta on viety savupiippu rakennuksen ulkopuolelle, sekä varmistettu riittävä korvausilman saanti. Älä käytä lämmityslaitetta suljetuissa tiloissa tai tiloissa, joissa on pääsääntöisesti lapsia, vanhuksia tai toimintarajoitteisia ihmisiä. Varmista aina lämmittimen kanssa samassa tilassa olevien ymmärrys tehokkaan tuuletuksen välttämättömyydestä. Lämmittimen puhdistuksessa ei saa käyttää vettä. Vesi voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun sekä tulipalovaaran. Suosittelemme että tätä lämmitintä ei käytetä erittäin korkeilla alueilla. Älä käytä laitetta yli 1500m merenpinnan yläpuolella. 700m-1500m korkeudessa laitetta käytettäessä ilmanvaihdon on oltava tehokas. Lämmitettävän tilan huono tuuletus voi johtaa vaarallisen hiilimonoksidin (häkä) muodostumiseen, mikä voi johtaa vammautumiseen ja hengenvaaraan. Lämmittimen puhdistuksessa ei saa käyttää bensiiniä, tinneriä tai muita teknisiä liuottimia. Ne voivat aiheuttaa oikosulun, sähköiskun ja tulipalovaaran. Tämä käyttöohje tulee asettaa kaikkien lämmittimien käyttäjien ulottuville. 4

5 TURVALLISUUSOHJEET HUOMIO Älä aseta lämmitintä epävakaalle, kaltevalle tai heiluvalle alustalle. Laitteen kallistuminen ja/tai kaatuminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja johtaa tulipaloon. Älä yritä purkaa lämmityslaitteen kauko-ohjainta, suojaa se erityisesti voimakkailta iskuilta. Jos lämmitintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota sen pistotulppa sähköverkosta. Ukkosen aikana laite on sammutettava ja sen pistotulppa irrotettava sähköverkosta. Älä koskaan päästä lämmitintä kastumaan, sitä ei saa käyttää kylpyhuoneiden kaltaisissa tai muissa pesutiloissa. Vesi voi aiheuttaa oikosulun ja/tai tulipalon. Lämmityslaite tulee varastoida kuivaan paikaan sisätiloissa. Sitä ei saa varastoida kuumissa ja erityisen kosteissa tiloissa. Kosteuden takia mahdollisesti syntyvä korroosio voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tämä käyttöohje tulee asettaa kaikkien lämmittimien käyttäjien ulottuville. MUUTAMA VINKKI ENNEN KÄYTTÖÖN OTTOA 1. Varmista lämmittimen sijoituksen turvallisuus: lämmittimen läheisyydessä ei saa olla syttyvää materiaalia lämmittimen sivuille ja taakse on jäätävä aina 15 senttimetrin väli lähimpään esineeseen tai kalusteeseen lämmittimen etupuolella ei saa olla mitään esineitä tai materiaalia alle yhden (1) metrin etäisyydellä varmistu siitä, ettei lämmittimen lähellä ole kankaita, muoveja tai muita tavaroita, jotka voivat ilmavirran tai muun liikuttavan voiman takia siirtyessään peittää lämmittimen. Lämmittimen peittyminen kankaalla tms. voi aiheuttaa tulipalon. lämmitin tulee asettaa vakaalle alustalle. kun lämmitin on paikoillaan, lukitse sen pyörät. pienissä tiloissa on käytettävä erillistä palamiskaasujen poistoputkistoa. Sen halkaisijan tulee olla 75 mm, pituussuositus on viisi (5) metriä. Varmista, ettei poistoputkiston pään kautta pääse valumaan vettä lämmityslaitteeseen. sijoita öljy- ja kemikaalipaloille sopiva sammutuskalusto lämmittimen välittömään läheisyyteen. lämmitintä ei saa sijoittaa suoraan auringonpaisteeseen tai jonkin voimakkaan lämmönlähteen läheisyyteen. lämmitin tulee sijoittaa pistorasian välittömään läheisyyteen. lämmittimen sähköjohdon pistotulppa tulee jättää helposti operoitavaksi. 2. Lämmittimessä saa käyttää vain korkealaatuista dieseliä tai kevyttä polttoöljyä. Muun kuin kevyen polttoöljyn tai dieselin käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai liiallista noen muodostumista. Sammuta lämmitin AINA ennen kuin lisäät polttoainetta sen tankkiin. Kaikki lämmittimen polttoainevuodot on korjautettava välittömästi valmistajan/maahantuojan valtuuttamassa huollossa. Polttoainetta käsiteltäessä on noudatettava sen käsittelystä annettuja turvallisuusohjeita. 3. Lämmityslaitteen käyttöjännite on 220/230 V / 50 Hz. Käyttäjän vastuulla on laitteen kytkeminen vaatimusten mukaisen käyttöjännitteen antavaan sähköverkkoon. 5

6 LÄMMITTIMIEN RAKENNE RAKENNEKUVAT Lämmitys elementti Lämmitys heijastin, sivuosa Lämpö heijastin, alaosa Turvaverkko Polttoainetankki Pakoputki Lämpöheijastin, takaosa Virtajohto (220/230 V vaihtovirta) Polttoainesuodatin Käyttökytkimet Imuilman aukko Ylikuumenemisanturi Polttoainepumppu, sähkö Käyttökytkimet Poltin Sytytysyksikkö Liekkianturi Kaatumisanturi Polttoainetankin korkki Polttoainetankki Polttoainemittari AH-200 AH-300 AH-800 6

7 LÄMMITTIMIEN RAKENNE KÄYTTÖKYTKIMET JA NÄYTTÖ MISFIRE OVERHEAT EMPTY 1. LED-NÄYTTÖ Näytöltä voi tarkastaa ajan, lämpötilan, toiminnon, vikakoodit ym. 2. LÄMPÖTILAKÄYTTÖ Tämä valo palaa kun lämmitin on lämpötilakäytöllä. 3. AJASTUSKÄYTTÖ Tämä valo palaa kun lämmitin on ajastuskäytöllä. 4. IR-KAUKOSÄÄTIMEN VASTAANOTIN 5. VIRTANÄPPÄIN (ON/OFF) Kytkee laitteen virran päälle ja pois päältä. 6. KÄYTTÖTAVAN VALINTA Tällä näppäimellä valitaan haluttu käyttötapa lämpötilakäytön ja ajastuskäytön väliltä. 7. SÄÄTÖTOIMINTOJEN NUOLINÄPPÄIMET (SUURENEE/PIENENEE) Näillä näppäimillä säädetään haluttu lämpötila sekä asetetaan lämmitysjakson pituus. 8. LAITTEEN KÄYTTÖKYTKINTEN LUKITUSNÄPPÄIN Painamalla tätä näppäintä kolme (3) sekuntia käyttökytkimen lukittuvat. Vastaavasti kolmen (3) sekunnin painallus kytkee käyttökytkimet jälleen päälle. 9. SAMMUTUSAJASTIMEN KÄYTTÖNÄPPÄIN Näppäimellä käynnistetään tai sammutetaan sammutusajastintoiminto. 10. SAMMUTUSAJASTIMEN MERKKIVALO Merkkivalo ilmaisee onko sammutusajastintoiminto käytössä. 11. POLTINHÄIRIÖN VAROITUSVALO merkkivalo syttyy jos polttimessa on jokin häiriö tai se on sammunut kesken käytön. 12. LÄMMITTIMEN TOIMINNAN MERKKIVALO Lämmittimen toimiessa tämä merkkivalo palaa. 13. POLTTOAINEMITTARI 3-pykäläinen merkkivalorivi ilmaisee jäljellä olevan polttoaineen määrän. 14. YLIKUUMENEMISEN VAROITUSVALO Varoitusvalo syttyy jos lämmitinelementin yläosan lämpötila nousee yli 105 asteen. 15. KAATUMISANTURIN VAROITUSVALO Varoitusvalo syttyy, jos laite kallistuu yli 30 astetta tai siihen kohdistuu huomattavan liikahduksen aiheuttava ulkoinen voima. 16. POLTTOAINEEN MÄÄRÄN VAROITUSVALO Varoitusvalo syttyy polttoainetankin vajetessa lähes tyhjäksi 17. KÄYTTÖKYTKINTEN LUKITUSTOIMINNON MERKKIVALO Merkkivalon palaessa laitteen käyttökytkimet on lukittu, eli säätöjä ei voi tehdä. 7

8 LÄMMITTIMIEN RAKENNE KAUKOSÄÄDIN Virtanäppäin Lämpötilan ja lämmitysajan asetus Sammutusajastintoiminnot Säätötoimintojen ohjaus Suuntaa kaukosäätimen virtanäppäimen pääty kohti lämmityslaitetta. Kaukosäätimen toimintaa saattaa häiritä voimakas auringonpaiste tai voimakkaat neon- sekä fluoresenttiset valaisimet. Jos epäilet valaistusolosuhteiden aiheuttavan häiriöitä, käytä kaukosäädintä aivan lämmityslaitteen edessä. Kaukosäätimestä kuuluu merkkiääni aina kun lämmityslaite on havainnut toimintokäskyn. Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista sen paristo. Suojaa kaukosäädin kaikilta nesteiltä. Kun kaukosäädintä käytetään ensimmäistä kertaa, irrota muovinen paristonsuojus. KAUKOSÄÄTIMEN PARISTON VAIHTO Paristokotelon avaus: Siirrä paristokotelon lukituspainiketta (1) nuolen osoittamaan suuntaan ja vedä paristokotelo (2) kaukosäätimen rungosta. 2. Pariston vaihto: Poista vanha paristo ja aseta uusi paikoilleen. Varmista pariston asettuminen koteloon oikein päin, positiivinen (+) napa paristokotelon merkinnän kanssa yhtenevästi. 3. Paristokotelon paikoilleen laittaminen Aseta paristokotelo paikoilleen ja työnnä se kaukosäätimen sisään kunnes lukitus napsahtaa. Paristo 8

9 KÄYTTÖOHJEET KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS 1. KÄYNNISTÄ LÄMMITYSLAITE Paina virtanäppäintä. Laitteen käynnistyessä kuuluu merkkiääni. Laite sammutetaan samaa näppäintä painamalla. 2. Valitese halutu käyttötapa; joko lämpötilakäyttö tai ajastuskäyttö. OVERHEAT 3. Aseta lämmitysaika tai tavoitelämpötila asetusnäppäimillä (nuolisymbolit). lämpötila on säädettävissä 0 ja 40 ºC välillä lämmitysaika on vähintään 15 min, ylärajaa ei ole HUOMAA: Käynnistyksen jälkeen lämmityslaitteen asetustoiminnon oletuksena on tavoitelämpötilan säätö, minkä merkiksi toiminnon merkkivalo palaa. OVERHEAT EMPTY Vinkkejä lämmityslaitteen käyttöön Lämmityslaite käynnistyy vasta kun säädetty lämpötila on korkeampi kuin ympäristön lämpötila. Käynnistyksen jälkeen lämmityslaitteen asetustoiminnon oletuksena on lämpötilan säätö, minkä merkiksi toiminnon merkkivalo palaa. Kun laite sammutetaan, kaikki sen ajastintoiminnot nollautuvat ja ne tulee asettaa uudelleen. Esilämmitin lämmittää polttoainetta noin kaksi (2) minuuttia ennen kuin lämmittimen poltin alkaa toimia. Esilämmitin parantaa merkittävästi lämmittimen toimintavarmuutta. Polttoainesyötön solenoidilla ohjatulla paluuventtiilillä varustetut lämmittimet päästävät polttimeen jääneen polttoaineen valumaan takaisin polttoainetankkiin lämmittimen sammuttamisen jälkeen. Noin 10 sekuntia kestävä toiminto ehkäisee merkittävästi sammuttamisen jälkeen usein havaittavaa palamattoman polttoaineen hajua. 9

10 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖTILAKÄYTTÖ 1. Käynnistä lämmityslaite Tässä tilassa käyttäjä voi asettaa haluamansa lämpötilan, minkä jälkeen lämmitin toimii automaattisesti ja käy tarvittaessa asetetun lämpötilan ylläpitämiseksi. Kun virta on päällä ja lämmitin käynnistyy, lämpötilan ohjaustila on oletustilana. 2. Valitse lämmitysjakson asetus painamalla lämpötilan säädön / lämmitysjakson asetuksen valintanäppäintä. Lämmitysjakson asetuksen merkkivalon pitää syttyä. OVERHEAT EMPTY 3. Painele säätötoimintojen ohjausnäppäimiä (nuolisymbolit) kunnes haluttu lämpötila näkyy numeroina näytöllä. - Lämpötila on säädettävissä 0-40 ºC välillä - Lämmityslaitteen oletusasetus on 25 ºC - Ohjausnäppäimen painaminen yhtäjaksoisesti yli kaksi (2) sekuntia muuttaa näytön numeroita/asetusta nopeasti - Vallitsevan lämpötilan näyttö kattaa -9 asteesta +50 ºC. 4. Lämmittimen käydessä sekä vallitseva lämopötila että säädetty tavoitelämpötila näytetään. Kun painat virtanäppäintä ja sammutat laitteen, ainoastaan vallitseva lämpötila näytetään. OVERHEAT EMPTY 5. Lämmityslaite käynnistyy kun vallitseva lämpötila laskee yli kaksi (2 ºC) astetta säädettyä tavoitelämpötilaa alemmaksi. Vastaavasti lämmityslaite sammuu kun vallitseva lämpötila nousee yhden asteen (1ºC) yli säädetyn tavoitelämpötilan. Vinkkejä lämmityslaitteen käyttöön Jos vallitseva lämpötila on alle -9 ºC, vallitsevan lämpötilan näyttöön tulee teksti LO. Jos vallitseva lämpötila on yli +50 ºC, näyttöön tulee teksti HI. Ohjausnäppäimen yksi painallus muuttaa lämpötilan asetusta yhden asteen. Näppäimen painaminen yhtäjaksoisesti yli kaksi (2) sekuntia muuttaa näytön numeroita/asetusta yhden yksikön 0,2 sekunnissa. Ohjausnäppäimien yhtäaikainen painaminen viiden (5) sekunnin ajan muuttaa lämpötilan yksikön Celcius-asteista (ºC) Fahrenheit-asteiksi (ºF). Laitteen oletusyksikkö on Celcius-asteet (ºC). 10

11 KÄYTTÖOHJEET LÄMMITYSJAKSON ASETUS 1. Käynnistä lämmityslaite 2. Valitse lämmitysjakson asetus painamalla lämpötilan säädön / lämmitysjakson asetuksen valintanäppäintä. Lämmitysjakson asetuksen merkkivalon pitää syttyä. OVERHEAT EMPTY 3. Painele säätötoimintojen ohjausnäppäimiä (nuolisymbolit) kunnes haluttu lämmitysaikajakso näkyy numeroina näytöllä. Valittu aika vilkkuu näytöllä. Jos ohjausnäppäimiä ei paineta kolmeen (3) sekuntiin, näytöllä oleva aika tallentuu laitteen muistiin. Samalla aikaisemmin asetetut lämmitysaikajaksot pyyhkiytyvät muistista. 4. Lämmitysjakso voidaan asettaa 10 ja 55 minuutin pituiseksi tai lämmitin voidaan asettaa käymään jatkuvasti. Lämmitysjakson täytyttyä lämmityslaite pitää viiden (5) minuutin tauon. Sen merkiksi näytölle tulee kaksi viivaa lämmitysjakson ajan lukeman lisäksi (- -). 5min tauko, näyttö OVERHEAT EMPTY 5. Jos lämmityslaite sammutetaan virtakytkimestä laitteen ollessa taukotilassa, näytölle jää vain tauon (- -) näyttö. Lämmitys 20min Lämmitys 20min Lämmitys 20min Start Tauko 5min Tauko 5min Jatkuva lämmittimen toiminta edellyttää säädetyksi lämmitysjaksoksi yli 55 minuuttia. Jatkuvan lämmityksen näyttö on [ ]. 20 min lämmitysjakso, näyttö Jatkuvan lämmitysen näyttö. 11

12 KÄYTTÖOHJEET VIKADIAGNOSTIIKKA Jos laitteen turvajärjestelmät havaitsevat jonkin vian, näyttöön tulee teksti Err ja samaan aikaan palaa jokin varoitusvaloista. No Flame No Flame 1. LÄMMITYSLAITTEEN POLTIN SAMMUNUT, VAROITUSVALO No Flame. Yritä käynnistää lämmityslaite uudestaan. Jos laite ei käynnisty ja samaan aikaan palaa poltinhäiriön merkkivalo, lämmityslaite kytkeytyy sammutustilaan. Over Heat 2. YLIKUUMENEMISEN VAROITUSVALO Over Heat. Varoitusvalo syttyy kun lämmityselementin yläosan lämpötilaa nousee yli 105 asteeseen. Lämmittimen turvallisuusjärjestelmät sammuttavat lämmittimen. Laitteen jäähdyttyä se käynnistyy automaattisesti uudelleen. 3. KAATUMISANTURIN VAROITUSVALO. Varoitusvalon sytyttää yli 30 asteen kallistus tai lämmittimen kova tärähtäminen. Lämmittimen turvallisuusjärjestelmät sammuttavat lämmittimen. Empty 4. POLTTOAINEEN MÄÄRÄN VAROITUSVALO Empty + NÄYTTÖ OIL. Polttoainetankin tyhjentyessä syttyy polttoaineen määrän varoitusvalo ja näyttöön tulee teksti OIL. Turvajärjestelmät sammuttavat laitteen ennen kuin polttoainetankki tyhjenee aivan kokonaan. 5. TURVAJÄRJESTELMÄN REAGOINTI 1, NÄYTTÖ Er1. Turvajärjestelmä sammuttaa kaikki polttimen toiminnot, jos se havaitsee syttymistä ennen varsinaisen polttimon käynnistymistä 6. LÄMPÖTILA-ANTURIN TOIMINTAHÄIRIÖ, NÄYTTÖ Er2. Jos laitteen turvajärjestelmä havaitsee lämmittimessä käytettyjen lämpötila-anturien toimintahäiriön, näyttöön tulee teksti Er2. Tämän jälkeen laitetta voi käyttää vain lämmitysjaksoja säätämällä. Se saadaan käyttöön painamalla virtakytkintä (On/Off) samaan aikaan kun näytöllä on teksti Er2 Vinkkejä lämmityslaitteen käyttöön Jos lämmityslaitteen turvajärjestelmät sammuttavat laitteen, tuuleta kaikki pakokaasut ja/tai haihtuva polttoaine huolellisesti pois lämmitettävästä tilasta. Korjaa välittömästi kaikki turvajärjestelmän havaitsemat ja vikadiagnostiikan ilmoittamat viat. Käynnistä sen jälkeen laite uudestaan. Kun vikadiagnostiikan näyttö on sammunut, myös laitteen varoitusmerkkiäänet loppuvat. 12

13 PUHDISTUS JA HUOLTO PUHDISTUS JA HUOLTO Etu Turvaverkon irrottamiseksi nosta sitä vähän ja vedä sen jälkeen verkko pois paikoiltaan. Asennus tehdään päinvastaisessa järjestyksessä. Noudata puhdistuksessa seuraavia ohjeita: Nosta turvaverkkoa ylöspäin ja vedä sitä ulospäin. Puhdista lämmityselementin takana ja sivuilla olevat heijastimet pehmeällä ja puhtaalla (mikrokuitu)kangasliinalla. HUOMAA : Lämmityselementti on päällystetty keraamipinnoitteella. Puhdista se erityisen varovaisesti. Älä käytä mitään hankaavaa puhdistusainetta. LÄMMITYSELEMENTTIÄ EI SAA IRROTTAA TAI POISTAA. Pyyhi käyttökytkinpaneeli ja led-näyttö puhtaalla ja pehmeällä ja (mikrokuitu)kangasliinalla. Puhdistuksen jälkeen aseta turvaverkko paikoilleen. LÄMMITTIMEN SÄILYTYS Anna lämmittimen jäähtyä täysin ennen sen säilytystä. Suojaa lämmitin säilytyksen aikana peittämällä se sopivalla kankaalla tai pussilla. Valmistaja suosittelee lämmittimen polttoainetankin tyhjentämistä ennen pitkäaikaista säilytystä. Helpointa on käyttää lämmitintä kunnes polttoaine loppuu. Lämmittimen säilytys ulkona tai hyvin kosteassa paikassa voi aiheuttaa korroosiota, joka voi aiheuttaa merkittäviä teknisiä vaurioita. 13

14 PUHDISTUS JA HUOLTO LIEKKIVAHDIN PUHDISTUS LIEKKIVAHDIN (CdS) PUHDISTUS Jos liekkivahdin anturiosa peittyy noella tai muulla lialla, lämmittimen teho pienenee ja sen toiminta voi loppua kokonaan. Käyntihäiriöiden välttämiseksi liekkivahti on puhdistetta tarvittaessa. Irrota liekkivahtvi polttimesta. Se sijaitsee polttimen alalaidassa. Puhdista liekkivahdin anturiosa pehmeällä, puhtaalla kankaalla. Aseta liekkivahti huolellisesti takaisin paikoilleen. Leikkivahdin rungossa oleva kohouma (A) tulee asettua tiiviisti paikoilleen. A kangasliina KOMPONENTTIEN VAIHTAMINEN Jos puhdistaminen ei poista ongelmaa ota yhteys huoltoon. Älä korjaa tai vaihda osaa itese, koska se voi aiheuttaa lisää toimintahäiriöitä. Valtuutettu huolto vaihtaa osan. ILMAA POLTTOAINEEN SYÖTTÖJÄRJESTELMÄSSÄ avata sulkea Polttoainepumpun ilmaaminen ruuvi * Jos lämmittimen polttoainepumppu kuulostaa huomattavan kovaääniseltä eikä lämmittimen polttimessa sa pala liekki, todennäköinen syy on polttoaineen syöttöjärjestelmään päässyt ilma. Se johtuu yleensä polttoainepumpun liian tyhjästä tankista imemästä ilmasta. Polttoainejärjestelmän ilmaus 1. Käynnistä lämmitin. 2. Kun kuulet polttoainepumpun toimivan, kierrä sen alaosassa oleva ilmausruuvia auki. Odota kunnes polttoainejärjestelmästä on kaikki ilma poistunut ja ilmauspiirin poistoletkusta tulee tasainen polttoainevirtaus. 3. Kierrä ilmausruuvi kiinni. Järjestelmän ilmaaminen saattaa vaatia 2-3 ilmaustoimenpiteen toistoa. 14

15 PUHDISTUS JA HUOLTO POLTTIMEN RAKENNEKUVA Kun selvität huollossa mahdollisia ongelmakohteita, käytä seuraavan rakennekuvan mukaisia termejä. JOS LÄMMITIN SAMMUU KESKEN KÄYNNIN: Tarkista onko lämmitin aika (TIME) asetuksella, jolloin se käy esim. 20 min ja huilaa 5 min. (ohje sivu 11). Tarkista onko tilan lämpötila korkeampi kuin lämmittimeen asettamasi. Laite sammuu kun asetettu lämpötila saavutetaan. Tarkista onko lämmitin sammutettu painamalla OFF-painikkeesta. Tarkista onko poiskytkentäajastin sammuttanut lämmittimen (TIMER). Tarkita näkyykö näytöllä jokin häiriöilmoitus esim. Err ja palaako jokin LED-ilmaisimista. POLTTOAINEPUMPUN ILMAAMINEN Jos havaitset polttoainepumpun käyntiäänessä voimistumista ja poltin ei syty, ongelma on useimmiten ilma polttoainepumpussa ja öljy ei pääse virtaamaan polttimeen. Jos säiliö pääsee aivan tyhjäksi voi ilmaa päästä imuputkeen ja sitä kautta polttoainepumppuun. Ilmaaminen Käynnistä lämmitin painamalla ON-painiketta. Kun polttoainepumppu on käynnissä, käännä ilmausruuvia vastapäivään ja odota kunnes polttoainetta tulee ulos tai laite käynnistyy. Tarvittaessa toista avaamalla ja sulkemalla ilmausruuvia. POLTTIMEN RAKENNEKUVA ILMANOTTO MOOTTORI SYTYTYSYKSIKKÖ POLTTIMEN PALOTILAN TARKKAILUIKKUNA ESILÄMMITYSVASTUS POLTTOAINEPUMPPU LIEKKIVAHTI ILMAUSRUUVI POLTTOAINELETKU SOLENOID IVENTTIILI POLTTOAINESUODATIN 15

16 MISFIRE OVERHEAT EMPTY KÄYNTIHÄIRIÖIDEN KARTOITUS JA KORJAUS Onko virta kytketty? Onko polttoainetta riittävästi? Onko liekkivahti puhdas? KÄYNTIHÄIRIÖIDEN KARTOITUS JA KORJAUS VIAN KUVAUS MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPIDE Pistotulppa ei ole liitetty pistorasiaan Kytke virtajohdon pistotulppa pistorasiaan Laitteelle ei tule sähköä Sähköverkossa ei ole virtaa Tarkasta sähköverkon toiminta ja lämmitettävän tilan sulakkeet Palanut sulake Vaihda uusi sulake (250V 3 A) Laitteen virtajohto irti laitteesta Kytke virtajohdon pää laitteen virtaliittimeen LAITE EI KÄYNNISTY Polttoaineen määrän varoitusvalo palaa Polttoainetankki tyhjä Vallitseva lämpötila korkeampi kuin asetettu tavoitelämpötila Tankkaa diesel- tai polttoöljyä Säädä tavoitelämpötila korkeammaksi Poltinhäiriön varoitusvalo palaa Ilmaa polttoaine-pumpussa Ilmaa polttoainejärjestelmä (katso ohjeet ed. sivulta) Ylikuumenemisen varoitusvalo palaa Ylikuumenemisen ehkäisytoiminto käynnissä Tuuleta lämmitettävä tila ja sammuta lämmityslaite vähäksi aikaa Kaatumisanturin varoitusvalo? Laite kallellaan tai tärähtänyt Aseta laite suoraan vakaalle alustalle Näytössä koodi Er2 Lämpötila-anturin toimintahäiriö Ota jaksottainen lämmitys käyttöön (sivu 16) POLTIN EI KÄYNNISTY Poltin ei saa polttoainetta Polttoainesuodatin tukossa Polttoainepumpun ilmausruuvi löysällä tai liian pieni Puhdista polttoainesuoda-tin paineilmalla tai vaihda se uuteen Kierrä ilmausruuvi kiinni tai vaihda se uuteen Polttimelle ei tule riittävää sähköjännitettä Sähköverkossa liian matala jännite Kytke laite 220/230 V jännitteen antavaan sähköverkkoon Polttoaineen varoitusvalo palaa Polttoaine loppumassa Täytä polttoainetankki LÄMMITIN SAMMUU PIAN KÄYNNIS- TYMISEN JÄLKEEN Väärä polttoainelaatu Vettä tai muita epäpuhtauksia polttoaineessa Väärässä asennossa oleva liekkivahti Likainen liekkivahti Tyhjennä polttoainetankki ja täytä se korkealaatuisella diesel- tai polttoöljyllä Tyhjennä polttoainetankki ja täytä se korkealaatuisella diesel- tai polttoöljyllä Asenna liekkivahti tarkasti oikeaan asentoon Puhdista liekkivahti Äänekkäästi toimiva polttoaine-pumppu Ilmaa polttoainejärjestelmässä Ilmaa polttoainejärjestelmä 16

17 KÄYNTIHÄIRIÖIDEN KARTOITUS JA KORJAUS VIAN KUVAUS MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPIDE Väärä polttoainelaatu Tyhjennä polttoainetankki ja täytä se korkealaatuisella diesel- tai polttoöljyllä POLTIN SAVUTTAA JA NOKEENTUU Poltin saa liian vähän ilmaa Vettä tai muita epäpuhtauksia polttoaineessa Imukanava tukkeutunut tai vaurioitunut Tyhjennä polttoainetankki ja täytä se korkealaatuisella diesel- tai polttoöljyllä Ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen Pakoputki tukossa Pakokaasut saattavat virrata väärän suuntaan Puhdista pakoputki huolellisesti tai vaihda se uuteen Polttoainesuodatin tukossa Puhdista suodatin tai vaihda se uuteen ÄÄNEKÄS POLTIN Polttoaine-pumppu toimii äänekkäästi Ilmaa polttoainejärjestel-mässä Ilmaa polttoainejärjestelmä Jos kone sammuu kesken käytön Varmista lämmittimen hapensaanti, avaa ovet tai ilman tulo- ja poistoventtiilit, tilasta missä lämmitintä käytetään. Mikäli kone käynnistyy ja käy nyt paremmin on tilassa lisättävä ilmanvaihtoa. Jos kone ei toimenpiteistä huolimatta lähde käyntiin soita huoltoon. Poltin savuttaa ja nokeentuu Tarkista hapensaanti tilaan missä laitetta käytetään, laite ei saa tarpeeksi happea. 17

18 TEKNISET TIEDOT JA KYTKENTÄKAAVIO Yksikkö Lämmitysteho AH-200 AH-300 AH-800 Polttoaineen kulutus 0.95~1.14 (l/h) 1.14~1.33 (l/h) 1.71~1.9 (l/h) Polttimen tyyppi VIRRANSYÖTTÖ Sähköisesti ohjattu öljypoltin a.c. 220/230V, 50Hz, yksivaiheinen Virrankulutus 80W 80W 80W Polttoainetankin tilavuus 25 (l) 45 (l) 70 (l) Mitat (L x S x K) Paino 31 (kg) 41 (kg) 65 (kg) Turvatoiminnot Turvajärjestelmä Sulake Malli 13 kw/h (11,180kcal/h) (mm) 15 kw/h (12,900kcal/h) ,000 (mm) 2-vaiheinen ylikuumenemissuojaus, automaattinen liekinvalvontajärjestelmä, kaatumis- ja tärähdystunnistin, polttoaineen määrän valvonta Digitaalisesti ohjattu MiCOM-keskusyksikkö 250V 3A nopea Valmistaja ei suosittele näiden lämmittimien käyttöä alle -20 ºC lämpötilassa, koska polttimen käynnistys vaikeutuu huomattavasti. Valmistaja pidättää jatkuvan tuotekehityksen vuoksi oikeuden tehdä muutoksia tässä käyttöohjeessa oleviin teknisiin tietoihin sekä toimintojen kuvauksiin ilman erillistä ilmoitusta. Laitteen saa kytkeä vain 220/230 V sähköverkkoon. 22 kw/h (18,920kcal/h) 1, ,370 (mm) SULAKE 250V 3A VIRTAJOHDON LIITIN 250V 3A MAADOITUS MAADOITUS PUHAL TIMEN MOOTTORI SYTYTIN KELTAINEN MUSTA RUSKEA VIHREA PUNAINEN PUNAINEN MUSTA MUSTA RUSKEA RUSKEA SININEN SININEN KAKSOISMETALLITERMOS- TATTI, AUTOMAATTINEN PALAUTUMINEN KAATUMISANTURI LÄMPÖTILA-ANTURI POLTTOAINEMITTARI POLTTOAINE- PUMPPU SOLENOIDI POLTTOAINEPUMPPU LIEKKIVAHTI 6-NAPAINEN LIITIN, JOHDOTUS No VÄRI OSAN NIMI MUSTA RUSKEA PUHAL TIMEN MOOTTORI PUNAINEN SYTYTIN ORANSSI POLTTOAINE- PUMPPU KELTAINEN LIEKKIVAHTI VIHREÄ PERUSJOHDOTUS LIEKKIVAHTI ESILÄMMITYSVASTUS 18

19 AIRREX TAKUU Airrex-lämmittimet toimivat sitä luotettavammin, mitä enemmän niitä käytetään. Airrex käyttää tinkimättömiä laadunvalvontaprosesseja. Jokainen tuote tarkastetaan valmistumisen jälkeen ja osa tuotteista joutuu säälimättömään käyttötestiin. Jonkin odottamattoman vian tai häiriön selvittämiseksi tulee kääntyä jälleenmyyjän tai maahantuojan puoleen. Jos vika tai häiriö johtuu tuotteen tai sen osan vialllisuudesta, tuote korjataan takuuaikana veloituksetta seuraavien säädösten puitteissa: NORMAALI TAKUU 1. Takuuaika on 12 kuukautta laitteen ostopäivästä. 2. Jos vika tai häiriö johtuu laitteen virheellisestä käytöstä tai ulkopuolisen tekijän aiheuttamasta laitteen vahingoittumisesta, kaikki korjauskulut veloitetaan asiakkaalta. 3. Takuuhuollon tai -korjauksen edellytys on alkuperäinen ostokuitti, josta ostopäivä voidaan todentaa. 4. Takuuhuollon tai -korjauksen edellytys on, että laite on ostettu maahantuojan valtuuttamalta viralliselta jälleenmyyjältä. 5. Kaikki laitteen takuuhuoltoon tai -korjaukseen kuljettamisesta syntyvät kustannukset ovat asiakkaan vastuulla. Säilytä alkuperäinen tuotepakkaus mahdollista kuljetusta varten. Jälleenmyyjä/maahantuoja vastaa takuukorjauksen/-huollossa olleen laitteen palauttamisesta syntyvistä kuluista (mikäli laite on hyväksytty takuuhuoltoon/-korjaukseen). 3 VUODEN LISÄTAKUU Airrex infrapunalämmittimien maahantuoja Rex Nordic Oy myöntää maahantuomilleen diesel-käyttöisille infrapunalämmittimille 3 vuoden takuun. 3 vuoden takuun yhtenä edellytyksenä on, että aktivoit takuun 4 viikon kuluessa ostopäivästä. Takuu tulee aktivoida sähköisesti osoitteessa : 3 VUODEN TAKUUEHDOT - Takuu korvaa kaikki yleisiin takuuehtoihin kuuluvat osat. - Takuun piiriin kuuluvat ainoastaan Rex Nordic Oy:n maahantuomat ja sen virallisten jälleenmyyjien myymät tuotteet. - Ainoastaan Rex Nordic Oy:n valtuutetut jälleenmyyjät saavat markkinoida ja mainostaa 3v takuuta. - Tulosta pidennetystä takuuajasta saamasi takuutodistus ja säilytä se ostokuitin liitteenä. - Mikäli laite toimitetaan takuuhuoltoon pidennetyn takuuajan puitteissa, on mukaan liitettävä ostokuitti, sekä pidennetyn takuuajan takuutodistus. - Jos vika tai häiriö johtuu laitteen virheellisestä käytöstä tai ulkopuolisen tekijän aiheuttamasta laitteen vahingoittumisesta, kaikki korjauskulut veloitetaan asiakkaalta. - Takuuhuollon tai -korjauksen edellytys on ostokuitti, sekä pidennetyn takuuajan todistus. - Kaikki laitteen takuuhuoltoon tai -korjaukseen kuljettamisesta syntyvät kustannukset ovat asiakkaan vastuulla. Säilytä alkuperäinen tuotepakkaus mahdollista kuljetusta varten. - Jälleenmyyjä/maahantuoja vastaa takuukorjauksen/-huollossa olleen laitteen palauttamisesta syntyvistä kuluista (mikäli laite on hyväksytty takuuhuoltoon/-korjaukseen). 3 VUODEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKA Takuun voimassaoloaika on 3 vuotta kuitissa olevasta ostopäivästä lähtien. 3 vuoden takuu on voimassa ainoastaan yhdessä alkuperäisen maksutositteen kanssa. Muista säilyttää ostokuitti. Se on todistus takuun voimassaolosta. 19

20 ilmanvaihto VARMISTA RIITTÄVÄ ILMANVAIHTO Lämmitin kannattaa sijoittaa keskeiseen ja avoimeen paikkaan, mistä se voi esteettömästi säteillä lämpöä eteenpäin. Lämmitin tarvitsee happea käymiseen ja on varmistettava, että tilassa on asianmukainen ilmanvaihto. Rakennusmääräysten mukainen painovoimainen ilmanvaihto riittää hyvin kunhan tulo- tai poistoilma- venttiilejä ei ole tukittu. Ei ole myöskään suositeltavaa sijoittaa konetta lähelle korvaus ilmaventtiiliä ettei termostaatin ohjaus häiriinny. Ilmanvaihtoreikien halkaisijaksi suositellaan mm. VALMISTAJA : HEPHZIBAH CO.,LTD (Juan-dong) 86, Gilpa-ro 71beon-gil, Nam-gu, Incheon, Korea TEL : FAX : Website : MAAHANTUOJA : Rex Nordic Oy Mustanlähteentie 24 A Monninkylä Sähköposti :