AIRREX INFRAPUNALÄMMITIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIRREX INFRAPUNALÄMMITIN"

Transkriptio

1 AIRREX INFRAPUNALÄMMITIN Käyttöohjekirja Mallit AH-200/300/800 Kiitos Airrex-infrapunalämmittimen hankkimisesta. Suosittelemme huolellista käyttöohjeiden lukemista. Kun olet lukenut käyttöohjeet, huolehdi ohjeiden säilyttämisestä siten, että kaikki lämmitintä käyttävät voivat helposti tutustua ohjeisiin. Paneudu erityisen tarkasti turvallisuusoheisiin ennen lämmittimen käyttöä. Nämä lämmittimet on säädetty toimimaan pohjoismaiden olosuhteissa. Jos viet lämmittimen muualle, varmista maassa käytettävän verkkosähkön käyttöjännite. Tämä käyttöohje sisältää myös ohjeen 3 vuoden takuun aktivoimiseksi. Valmistaja pidättää jatkuvan tuotekehityksen vuoksi oikeuden tehdä muutoksia tässä käyttöohjeessa oleviin teknisiin tietoihin sekä toimintojen kuvauksiin ilman erillistä ilmoitusta.

2 SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET 3 MUUTAMA VINKKI ENNEN KÄYTTÖÖN OTTOA 5 LÄMMITTIMIEN RAKENNE 6 RAKENNEKUVAT 6 KÄYTTÖKYTKIMET JA NÄYTTÖ 7 KAUKOSÄÄDIN 8 KAUKOSÄÄTIMEN PARISTON VAIHTO 8 KÄYTTÖOHJEET 9 KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS 9 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 10 LÄMMITYSJAKSON ASETUS 11 VIKADIAGNOSTIIKKA 12 PUHDISTUS JA HUOLTO 13~15 KÄYNTIHÄIRIÖIDEN KARTOITUS JA KORJAUS 16~17 TEKNISET TIEDOT JA KYTKENTÄKAAVIO 18 TAKUULOMAKE 19 ILMANVAIHTO 20

3 TURVALLISUUSOHJEET Näiden turvallisuusohjeiden tarkoitus on varmistaa AIRREX-lämmityslaitteiden turvallinen käyttö. Niitä noudattamalla ehkäistään vammautumisen tai hengen menettämisen riski, lämmityslaitteen vaurioitumisen mahdollisuus sekä muille tavaroille tai tiloille aiheutuvat vauriot. Ole hyvä ja lue turvallisuusohjeet huolellisesti. Turvallisuusohjeissa on kaksi erilaista käsitettä: Varoitus ja Huomioi. : tämä merkintä varoittaa vakavan vammautumisen riskistä ja/tai hengenvaarasta. : tämä merkintä varoittaa lievän vamman tai rakenteiden vaurioitumisen mahdollisuudesta. Käytetyt symbolit: Kielletty toimenpide Pakollinen toimenpide VAROITUKSET Käytä vain 220/230 voltin verkkosähköä. Väärä jännite voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Varmista aina virtajohdon kunto, varo taittamasta sitä tai asettamasta jotain virtajohdon päälle. Vaurioitunut virtajohto tai pistotulppa voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun ja jopa tulipalon. Älä käsittele virtajohtoa märillä käsillä. Se voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun ja jopa tulipalon. Älä käytä lämmityslaitteen lähellä tai jätä sen välittömään läheisyyteen mitään syttyviä nesteitä sisältäviä astioita tai aerosolipakkauksia niiden aiheuttaman syttymis- ja/tai räjähdysriskin takia. Varmista että laitteen sulake on suosituksen mukainen (250 v / 3,15A). Väärä sulake voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai laitteen ylikuumenemisen sekä tulipalon. Lämmityslaitetta ei saa sammuttaa katkaisemalla sen virtajohdosta virta tai irrottamalla sen virtajohdon pistotulppa pistorasiasta. Virran katkaiseminen kesken lämmityksen voi johtaa toimintahäiriöihin tai sähköiskuun. Käytä aina laitteen virtanäppäintä tai kauko-ohjaimen ON/OFF-virtanäppäintä. Vaurioitunut virtajohto tulee vaihdattaa välittömästi valmistajan tai maahantuojan valtuuttamassa huollossa tai muussa sähkökorjauksiin auktorisoidussa huoltopisteessä. Jos pistotulppa likaantuu, puhdista se huolellisesti ennen sen pistorasiaan kytkemistä. Likainen pistotulppa voi aiheuttaa oikosulun, savua ja/tai tulipalon. Älä jatka laitteen virtajohtoa kytkemällä siihen tai sen virtajohtimiin lisää sähköjohtoa. Huonosti tehdyt kytkennät voivat aiheuttaa oikosulun, sähköiskun sekä tulipalon. Ennen laitteen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä sen virtajohdon pistotulppa tulee irrottaa pistorasiasta ja laitteen pitää antaa jäähtyä riittävästi. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa palovammaan tai sähköiskuun Laitteen virtajohdon saa kytkeä vain suojamaadoitettuun pistorasiaan. Älä peitä lämmitintä vaatteilla, kankailla tai muovipussin kaltaisilla tuotteilla. Ne voivat aiheuttaa tulipalon. Säilytä tämä ohje esillä laitteen läheisyydessä. 3

4 TURVALLISUUSOHJEET VAROITUKSET Älä laita käsiä tai mitään esinettä lämmittimen suojaverkon sisäpuolelle. Lämmittimen sisäosien koskettaminen voi aiheuttaa palovamman tai sähköiskun. Käynnissä olevaa lämmitintä ei saa siirtää. Sammuta lämmitin ja irrota sen pistotulppa ennen sen siirtämistä. Lämmitintä saa käyttää vain tilojen lämmittämiseen. Sitä ei saa käyttää vaatteiden kuivaamiseen. Jos lämmitintä käytetään kasvi- ja eläintilojen lämmityslaitteena, on riittävä ilmanvaihto varmistettava tai vietävä pakokaasut savupiipulla tilojen ulkopuolelle, sekä varmistettava riittävä raittiin ilman saanti. Älä aseta mitään sähkökojetta tai painavaa esinettä lämmittimen päälle. Laitteen päällä oleva esine voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, sähköiskun tai lämmittimen päältä pudotessaan aiheuttaa vammautumisen. Lämmitintä saa käyttää vain hyvin tuuletetuissa, avarissa tiloissa, joissa ilma vaihtuu 1-2 kertaa tunnissa. Lämmittimen käyttö huonosti tuuletetuissa tiloissa voi johtaa hiilimonoksidin (häkä) muodostumiseen, mikä voi johtaa vammautumiseen ja hengenvaaraan. Älä käytä laitetta tiloissa joissa nukutaan, ilman että laitteesta on viety savupiippu rakennuksen ulkopuolelle, sekä varmistettu riittävä korvausilman saanti. Älä käytä lämmityslaitetta suljetuissa tiloissa tai tiloissa, joissa on pääsääntöisesti lapsia, vanhuksia tai toimintarajoitteisia ihmisiä. Varmista aina lämmittimen kanssa samassa tilassa olevien ymmärrys tehokkaan tuuletuksen välttämättömyydestä. Lämmittimen puhdistuksessa ei saa käyttää vettä. Vesi voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun sekä tulipalovaaran. Suosittelemme että tätä lämmitintä ei käytetä erittäin korkeilla alueilla. Älä käytä laitetta yli 1500m merenpinnan yläpuolella. 700m-1500m korkeudessa laitetta käytettäessä ilmanvaihdon on oltava tehokas. Lämmitettävän tilan huono tuuletus voi johtaa vaarallisen hiilimonoksidin (häkä) muodostumiseen, mikä voi johtaa vammautumiseen ja hengenvaaraan. Lämmittimen puhdistuksessa ei saa käyttää bensiiniä, tinneriä tai muita teknisiä liuottimia. Ne voivat aiheuttaa oikosulun, sähköiskun ja tulipalovaaran. Tämä käyttöohje tulee asettaa kaikkien lämmittimien käyttäjien ulottuville. 4

5 TURVALLISUUSOHJEET HUOMIO Älä aseta lämmitintä epävakaalle, kaltevalle tai heiluvalle alustalle. Laitteen kallistuminen ja/tai kaatuminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja johtaa tulipaloon. Älä yritä purkaa lämmityslaitteen kauko-ohjainta, suojaa se erityisesti voimakkailta iskuilta. Jos lämmitintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota sen pistotulppa sähköverkosta. Ukkosen aikana laite on sammutettava ja sen pistotulppa irrotettava sähköverkosta. Älä koskaan päästä lämmitintä kastumaan, sitä ei saa käyttää kylpyhuoneiden kaltaisissa tai muissa pesutiloissa. Vesi voi aiheuttaa oikosulun ja/tai tulipalon. Lämmityslaite tulee varastoida kuivaan paikaan sisätiloissa. Sitä ei saa varastoida kuumissa ja erityisen kosteissa tiloissa. Kosteuden takia mahdollisesti syntyvä korroosio voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tämä käyttöohje tulee asettaa kaikkien lämmittimien käyttäjien ulottuville. MUUTAMA VINKKI ENNEN KÄYTTÖÖN OTTOA 1. Varmista lämmittimen sijoituksen turvallisuus: lämmittimen läheisyydessä ei saa olla syttyvää materiaalia lämmittimen sivuille ja taakse on jäätävä aina 15 senttimetrin väli lähimpään esineeseen tai kalusteeseen lämmittimen etupuolella ei saa olla mitään esineitä tai materiaalia alle yhden (1) metrin etäisyydellä varmistu siitä, ettei lämmittimen lähellä ole kankaita, muoveja tai muita tavaroita, jotka voivat ilmavirran tai muun liikuttavan voiman takia siirtyessään peittää lämmittimen. Lämmittimen peittyminen kankaalla tms. voi aiheuttaa tulipalon. lämmitin tulee asettaa vakaalle alustalle. kun lämmitin on paikoillaan, lukitse sen pyörät. pienissä tiloissa on käytettävä erillistä palamiskaasujen poistoputkistoa. Sen halkaisijan tulee olla 75 mm, pituussuositus on viisi (5) metriä. Varmista, ettei poistoputkiston pään kautta pääse valumaan vettä lämmityslaitteeseen. sijoita öljy- ja kemikaalipaloille sopiva sammutuskalusto lämmittimen välittömään läheisyyteen. lämmitintä ei saa sijoittaa suoraan auringonpaisteeseen tai jonkin voimakkaan lämmönlähteen läheisyyteen. lämmitin tulee sijoittaa pistorasian välittömään läheisyyteen. lämmittimen sähköjohdon pistotulppa tulee jättää helposti operoitavaksi. 2. Lämmittimessä saa käyttää vain korkealaatuista dieseliä tai kevyttä polttoöljyä. Muun kuin kevyen polttoöljyn tai dieselin käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai liiallista noen muodostumista. Sammuta lämmitin AINA ennen kuin lisäät polttoainetta sen tankkiin. Kaikki lämmittimen polttoainevuodot on korjautettava välittömästi valmistajan/maahantuojan valtuuttamassa huollossa. Polttoainetta käsiteltäessä on noudatettava sen käsittelystä annettuja turvallisuusohjeita. 3. Lämmityslaitteen käyttöjännite on 220/230 V / 50 Hz. Käyttäjän vastuulla on laitteen kytkeminen vaatimusten mukaisen käyttöjännitteen antavaan sähköverkkoon. 5

6 LÄMMITTIMIEN RAKENNE RAKENNEKUVAT Lämmitys elementti Lämmitys heijastin, sivuosa Lämpö heijastin, alaosa Turvaverkko Polttoainetankki Pakoputki Lämpöheijastin, takaosa Virtajohto (220/230 V vaihtovirta) Polttoainesuodatin Käyttökytkimet Imuilman aukko Ylikuumenemisanturi Polttoainepumppu, sähkö Käyttökytkimet Poltin Sytytysyksikkö Liekkianturi Kaatumisanturi Polttoainetankin korkki Polttoainetankki Polttoainemittari AH-200 AH-300 AH-800 6

7 LÄMMITTIMIEN RAKENNE KÄYTTÖKYTKIMET JA NÄYTTÖ MISFIRE OVERHEAT EMPTY 1. LED-NÄYTTÖ Näytöltä voi tarkastaa ajan, lämpötilan, toiminnon, vikakoodit ym. 2. LÄMPÖTILAKÄYTTÖ Tämä valo palaa kun lämmitin on lämpötilakäytöllä. 3. AJASTUSKÄYTTÖ Tämä valo palaa kun lämmitin on ajastuskäytöllä. 4. IR-KAUKOSÄÄTIMEN VASTAANOTIN 5. VIRTANÄPPÄIN (ON/OFF) Kytkee laitteen virran päälle ja pois päältä. 6. KÄYTTÖTAVAN VALINTA Tällä näppäimellä valitaan haluttu käyttötapa lämpötilakäytön ja ajastuskäytön väliltä. 7. SÄÄTÖTOIMINTOJEN NUOLINÄPPÄIMET (SUURENEE/PIENENEE) Näillä näppäimillä säädetään haluttu lämpötila sekä asetetaan lämmitysjakson pituus. 8. LAITTEEN KÄYTTÖKYTKINTEN LUKITUSNÄPPÄIN Painamalla tätä näppäintä kolme (3) sekuntia käyttökytkimen lukittuvat. Vastaavasti kolmen (3) sekunnin painallus kytkee käyttökytkimet jälleen päälle. 9. SAMMUTUSAJASTIMEN KÄYTTÖNÄPPÄIN Näppäimellä käynnistetään tai sammutetaan sammutusajastintoiminto. 10. SAMMUTUSAJASTIMEN MERKKIVALO Merkkivalo ilmaisee onko sammutusajastintoiminto käytössä. 11. POLTINHÄIRIÖN VAROITUSVALO merkkivalo syttyy jos polttimessa on jokin häiriö tai se on sammunut kesken käytön. 12. LÄMMITTIMEN TOIMINNAN MERKKIVALO Lämmittimen toimiessa tämä merkkivalo palaa. 13. POLTTOAINEMITTARI 3-pykäläinen merkkivalorivi ilmaisee jäljellä olevan polttoaineen määrän. 14. YLIKUUMENEMISEN VAROITUSVALO Varoitusvalo syttyy jos lämmitinelementin yläosan lämpötila nousee yli 105 asteen. 15. KAATUMISANTURIN VAROITUSVALO Varoitusvalo syttyy, jos laite kallistuu yli 30 astetta tai siihen kohdistuu huomattavan liikahduksen aiheuttava ulkoinen voima. 16. POLTTOAINEEN MÄÄRÄN VAROITUSVALO Varoitusvalo syttyy polttoainetankin vajetessa lähes tyhjäksi 17. KÄYTTÖKYTKINTEN LUKITUSTOIMINNON MERKKIVALO Merkkivalon palaessa laitteen käyttökytkimet on lukittu, eli säätöjä ei voi tehdä. 7

8 LÄMMITTIMIEN RAKENNE KAUKOSÄÄDIN Virtanäppäin Lämpötilan ja lämmitysajan asetus Sammutusajastintoiminnot Säätötoimintojen ohjaus Suuntaa kaukosäätimen virtanäppäimen pääty kohti lämmityslaitetta. Kaukosäätimen toimintaa saattaa häiritä voimakas auringonpaiste tai voimakkaat neon- sekä fluoresenttiset valaisimet. Jos epäilet valaistusolosuhteiden aiheuttavan häiriöitä, käytä kaukosäädintä aivan lämmityslaitteen edessä. Kaukosäätimestä kuuluu merkkiääni aina kun lämmityslaite on havainnut toimintokäskyn. Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista sen paristo. Suojaa kaukosäädin kaikilta nesteiltä. Kun kaukosäädintä käytetään ensimmäistä kertaa, irrota muovinen paristonsuojus. KAUKOSÄÄTIMEN PARISTON VAIHTO Paristokotelon avaus: Siirrä paristokotelon lukituspainiketta (1) nuolen osoittamaan suuntaan ja vedä paristokotelo (2) kaukosäätimen rungosta. 2. Pariston vaihto: Poista vanha paristo ja aseta uusi paikoilleen. Varmista pariston asettuminen koteloon oikein päin, positiivinen (+) napa paristokotelon merkinnän kanssa yhtenevästi. 3. Paristokotelon paikoilleen laittaminen Aseta paristokotelo paikoilleen ja työnnä se kaukosäätimen sisään kunnes lukitus napsahtaa. Paristo 8

9 KÄYTTÖOHJEET KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS 1. KÄYNNISTÄ LÄMMITYSLAITE Paina virtanäppäintä. Laitteen käynnistyessä kuuluu merkkiääni. Laite sammutetaan samaa näppäintä painamalla. 2. Valitese halutu käyttötapa; joko lämpötilakäyttö tai ajastuskäyttö. OVERHEAT 3. Aseta lämmitysaika tai tavoitelämpötila asetusnäppäimillä (nuolisymbolit). lämpötila on säädettävissä 0 ja 40 ºC välillä lämmitysaika on vähintään 15 min, ylärajaa ei ole HUOMAA: Käynnistyksen jälkeen lämmityslaitteen asetustoiminnon oletuksena on tavoitelämpötilan säätö, minkä merkiksi toiminnon merkkivalo palaa. OVERHEAT EMPTY Vinkkejä lämmityslaitteen käyttöön Lämmityslaite käynnistyy vasta kun säädetty lämpötila on korkeampi kuin ympäristön lämpötila. Käynnistyksen jälkeen lämmityslaitteen asetustoiminnon oletuksena on lämpötilan säätö, minkä merkiksi toiminnon merkkivalo palaa. Kun laite sammutetaan, kaikki sen ajastintoiminnot nollautuvat ja ne tulee asettaa uudelleen. Esilämmitin lämmittää polttoainetta noin kaksi (2) minuuttia ennen kuin lämmittimen poltin alkaa toimia. Esilämmitin parantaa merkittävästi lämmittimen toimintavarmuutta. Polttoainesyötön solenoidilla ohjatulla paluuventtiilillä varustetut lämmittimet päästävät polttimeen jääneen polttoaineen valumaan takaisin polttoainetankkiin lämmittimen sammuttamisen jälkeen. Noin 10 sekuntia kestävä toiminto ehkäisee merkittävästi sammuttamisen jälkeen usein havaittavaa palamattoman polttoaineen hajua. 9

10 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖTILAKÄYTTÖ 1. Käynnistä lämmityslaite Tässä tilassa käyttäjä voi asettaa haluamansa lämpötilan, minkä jälkeen lämmitin toimii automaattisesti ja käy tarvittaessa asetetun lämpötilan ylläpitämiseksi. Kun virta on päällä ja lämmitin käynnistyy, lämpötilan ohjaustila on oletustilana. 2. Valitse lämmitysjakson asetus painamalla lämpötilan säädön / lämmitysjakson asetuksen valintanäppäintä. Lämmitysjakson asetuksen merkkivalon pitää syttyä. OVERHEAT EMPTY 3. Painele säätötoimintojen ohjausnäppäimiä (nuolisymbolit) kunnes haluttu lämpötila näkyy numeroina näytöllä. - Lämpötila on säädettävissä 0-40 ºC välillä - Lämmityslaitteen oletusasetus on 25 ºC - Ohjausnäppäimen painaminen yhtäjaksoisesti yli kaksi (2) sekuntia muuttaa näytön numeroita/asetusta nopeasti - Vallitsevan lämpötilan näyttö kattaa -9 asteesta +50 ºC. 4. Lämmittimen käydessä sekä vallitseva lämopötila että säädetty tavoitelämpötila näytetään. Kun painat virtanäppäintä ja sammutat laitteen, ainoastaan vallitseva lämpötila näytetään. OVERHEAT EMPTY 5. Lämmityslaite käynnistyy kun vallitseva lämpötila laskee yli kaksi (2 ºC) astetta säädettyä tavoitelämpötilaa alemmaksi. Vastaavasti lämmityslaite sammuu kun vallitseva lämpötila nousee yhden asteen (1ºC) yli säädetyn tavoitelämpötilan. Vinkkejä lämmityslaitteen käyttöön Jos vallitseva lämpötila on alle -9 ºC, vallitsevan lämpötilan näyttöön tulee teksti LO. Jos vallitseva lämpötila on yli +50 ºC, näyttöön tulee teksti HI. Ohjausnäppäimen yksi painallus muuttaa lämpötilan asetusta yhden asteen. Näppäimen painaminen yhtäjaksoisesti yli kaksi (2) sekuntia muuttaa näytön numeroita/asetusta yhden yksikön 0,2 sekunnissa. Ohjausnäppäimien yhtäaikainen painaminen viiden (5) sekunnin ajan muuttaa lämpötilan yksikön Celcius-asteista (ºC) Fahrenheit-asteiksi (ºF). Laitteen oletusyksikkö on Celcius-asteet (ºC). 10

11 KÄYTTÖOHJEET LÄMMITYSJAKSON ASETUS 1. Käynnistä lämmityslaite 2. Valitse lämmitysjakson asetus painamalla lämpötilan säädön / lämmitysjakson asetuksen valintanäppäintä. Lämmitysjakson asetuksen merkkivalon pitää syttyä. OVERHEAT EMPTY 3. Painele säätötoimintojen ohjausnäppäimiä (nuolisymbolit) kunnes haluttu lämmitysaikajakso näkyy numeroina näytöllä. Valittu aika vilkkuu näytöllä. Jos ohjausnäppäimiä ei paineta kolmeen (3) sekuntiin, näytöllä oleva aika tallentuu laitteen muistiin. Samalla aikaisemmin asetetut lämmitysaikajaksot pyyhkiytyvät muistista. 4. Lämmitysjakso voidaan asettaa 10 ja 55 minuutin pituiseksi tai lämmitin voidaan asettaa käymään jatkuvasti. Lämmitysjakson täytyttyä lämmityslaite pitää viiden (5) minuutin tauon. Sen merkiksi näytölle tulee kaksi viivaa lämmitysjakson ajan lukeman lisäksi (- -). 5min tauko, näyttö OVERHEAT EMPTY 5. Jos lämmityslaite sammutetaan virtakytkimestä laitteen ollessa taukotilassa, näytölle jää vain tauon (- -) näyttö. Lämmitys 20min Lämmitys 20min Lämmitys 20min Start Tauko 5min Tauko 5min Jatkuva lämmittimen toiminta edellyttää säädetyksi lämmitysjaksoksi yli 55 minuuttia. Jatkuvan lämmityksen näyttö on [ ]. 20 min lämmitysjakso, näyttö Jatkuvan lämmitysen näyttö. 11

12 KÄYTTÖOHJEET VIKADIAGNOSTIIKKA Jos laitteen turvajärjestelmät havaitsevat jonkin vian, näyttöön tulee teksti Err ja samaan aikaan palaa jokin varoitusvaloista. No Flame No Flame 1. LÄMMITYSLAITTEEN POLTIN SAMMUNUT, VAROITUSVALO No Flame. Yritä käynnistää lämmityslaite uudestaan. Jos laite ei käynnisty ja samaan aikaan palaa poltinhäiriön merkkivalo, lämmityslaite kytkeytyy sammutustilaan. Over Heat 2. YLIKUUMENEMISEN VAROITUSVALO Over Heat. Varoitusvalo syttyy kun lämmityselementin yläosan lämpötilaa nousee yli 105 asteeseen. Lämmittimen turvallisuusjärjestelmät sammuttavat lämmittimen. Laitteen jäähdyttyä se käynnistyy automaattisesti uudelleen. 3. KAATUMISANTURIN VAROITUSVALO. Varoitusvalon sytyttää yli 30 asteen kallistus tai lämmittimen kova tärähtäminen. Lämmittimen turvallisuusjärjestelmät sammuttavat lämmittimen. Empty 4. POLTTOAINEEN MÄÄRÄN VAROITUSVALO Empty + NÄYTTÖ OIL. Polttoainetankin tyhjentyessä syttyy polttoaineen määrän varoitusvalo ja näyttöön tulee teksti OIL. Turvajärjestelmät sammuttavat laitteen ennen kuin polttoainetankki tyhjenee aivan kokonaan. 5. TURVAJÄRJESTELMÄN REAGOINTI 1, NÄYTTÖ Er1. Turvajärjestelmä sammuttaa kaikki polttimen toiminnot, jos se havaitsee syttymistä ennen varsinaisen polttimon käynnistymistä 6. LÄMPÖTILA-ANTURIN TOIMINTAHÄIRIÖ, NÄYTTÖ Er2. Jos laitteen turvajärjestelmä havaitsee lämmittimessä käytettyjen lämpötila-anturien toimintahäiriön, näyttöön tulee teksti Er2. Tämän jälkeen laitetta voi käyttää vain lämmitysjaksoja säätämällä. Se saadaan käyttöön painamalla virtakytkintä (On/Off) samaan aikaan kun näytöllä on teksti Er2 Vinkkejä lämmityslaitteen käyttöön Jos lämmityslaitteen turvajärjestelmät sammuttavat laitteen, tuuleta kaikki pakokaasut ja/tai haihtuva polttoaine huolellisesti pois lämmitettävästä tilasta. Korjaa välittömästi kaikki turvajärjestelmän havaitsemat ja vikadiagnostiikan ilmoittamat viat. Käynnistä sen jälkeen laite uudestaan. Kun vikadiagnostiikan näyttö on sammunut, myös laitteen varoitusmerkkiäänet loppuvat. 12

13 PUHDISTUS JA HUOLTO PUHDISTUS JA HUOLTO Etu Turvaverkon irrottamiseksi nosta sitä vähän ja vedä sen jälkeen verkko pois paikoiltaan. Asennus tehdään päinvastaisessa järjestyksessä. Noudata puhdistuksessa seuraavia ohjeita: Nosta turvaverkkoa ylöspäin ja vedä sitä ulospäin. Puhdista lämmityselementin takana ja sivuilla olevat heijastimet pehmeällä ja puhtaalla (mikrokuitu)kangasliinalla. HUOMAA : Lämmityselementti on päällystetty keraamipinnoitteella. Puhdista se erityisen varovaisesti. Älä käytä mitään hankaavaa puhdistusainetta. LÄMMITYSELEMENTTIÄ EI SAA IRROTTAA TAI POISTAA. Pyyhi käyttökytkinpaneeli ja led-näyttö puhtaalla ja pehmeällä ja (mikrokuitu)kangasliinalla. Puhdistuksen jälkeen aseta turvaverkko paikoilleen. LÄMMITTIMEN SÄILYTYS Anna lämmittimen jäähtyä täysin ennen sen säilytystä. Suojaa lämmitin säilytyksen aikana peittämällä se sopivalla kankaalla tai pussilla. Valmistaja suosittelee lämmittimen polttoainetankin tyhjentämistä ennen pitkäaikaista säilytystä. Helpointa on käyttää lämmitintä kunnes polttoaine loppuu. Lämmittimen säilytys ulkona tai hyvin kosteassa paikassa voi aiheuttaa korroosiota, joka voi aiheuttaa merkittäviä teknisiä vaurioita. 13

14 PUHDISTUS JA HUOLTO LIEKKIVAHDIN PUHDISTUS LIEKKIVAHDIN (CdS) PUHDISTUS Jos liekkivahdin anturiosa peittyy noella tai muulla lialla, lämmittimen teho pienenee ja sen toiminta voi loppua kokonaan. Käyntihäiriöiden välttämiseksi liekkivahti on puhdistetta tarvittaessa. Irrota liekkivahtvi polttimesta. Se sijaitsee polttimen alalaidassa. Puhdista liekkivahdin anturiosa pehmeällä, puhtaalla kankaalla. Aseta liekkivahti huolellisesti takaisin paikoilleen. Leikkivahdin rungossa oleva kohouma (A) tulee asettua tiiviisti paikoilleen. A kangasliina KOMPONENTTIEN VAIHTAMINEN Jos puhdistaminen ei poista ongelmaa ota yhteys huoltoon. Älä korjaa tai vaihda osaa itese, koska se voi aiheuttaa lisää toimintahäiriöitä. Valtuutettu huolto vaihtaa osan. ILMAA POLTTOAINEEN SYÖTTÖJÄRJESTELMÄSSÄ avata sulkea Polttoainepumpun ilmaaminen ruuvi * Jos lämmittimen polttoainepumppu kuulostaa huomattavan kovaääniseltä eikä lämmittimen polttimessa sa pala liekki, todennäköinen syy on polttoaineen syöttöjärjestelmään päässyt ilma. Se johtuu yleensä polttoainepumpun liian tyhjästä tankista imemästä ilmasta. Polttoainejärjestelmän ilmaus 1. Käynnistä lämmitin. 2. Kun kuulet polttoainepumpun toimivan, kierrä sen alaosassa oleva ilmausruuvia auki. Odota kunnes polttoainejärjestelmästä on kaikki ilma poistunut ja ilmauspiirin poistoletkusta tulee tasainen polttoainevirtaus. 3. Kierrä ilmausruuvi kiinni. Järjestelmän ilmaaminen saattaa vaatia 2-3 ilmaustoimenpiteen toistoa. 14

15 PUHDISTUS JA HUOLTO POLTTIMEN RAKENNEKUVA Kun selvität huollossa mahdollisia ongelmakohteita, käytä seuraavan rakennekuvan mukaisia termejä. JOS LÄMMITIN SAMMUU KESKEN KÄYNNIN: Tarkista onko lämmitin aika (TIME) asetuksella, jolloin se käy esim. 20 min ja huilaa 5 min. (ohje sivu 11). Tarkista onko tilan lämpötila korkeampi kuin lämmittimeen asettamasi. Laite sammuu kun asetettu lämpötila saavutetaan. Tarkista onko lämmitin sammutettu painamalla OFF-painikkeesta. Tarkista onko poiskytkentäajastin sammuttanut lämmittimen (TIMER). Tarkita näkyykö näytöllä jokin häiriöilmoitus esim. Err ja palaako jokin LED-ilmaisimista. POLTTOAINEPUMPUN ILMAAMINEN Jos havaitset polttoainepumpun käyntiäänessä voimistumista ja poltin ei syty, ongelma on useimmiten ilma polttoainepumpussa ja öljy ei pääse virtaamaan polttimeen. Jos säiliö pääsee aivan tyhjäksi voi ilmaa päästä imuputkeen ja sitä kautta polttoainepumppuun. Ilmaaminen Käynnistä lämmitin painamalla ON-painiketta. Kun polttoainepumppu on käynnissä, käännä ilmausruuvia vastapäivään ja odota kunnes polttoainetta tulee ulos tai laite käynnistyy. Tarvittaessa toista avaamalla ja sulkemalla ilmausruuvia. POLTTIMEN RAKENNEKUVA ILMANOTTO MOOTTORI SYTYTYSYKSIKKÖ POLTTIMEN PALOTILAN TARKKAILUIKKUNA ESILÄMMITYSVASTUS POLTTOAINEPUMPPU LIEKKIVAHTI ILMAUSRUUVI POLTTOAINELETKU SOLENOID IVENTTIILI POLTTOAINESUODATIN 15

16 MISFIRE OVERHEAT EMPTY KÄYNTIHÄIRIÖIDEN KARTOITUS JA KORJAUS Onko virta kytketty? Onko polttoainetta riittävästi? Onko liekkivahti puhdas? KÄYNTIHÄIRIÖIDEN KARTOITUS JA KORJAUS VIAN KUVAUS MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPIDE Pistotulppa ei ole liitetty pistorasiaan Kytke virtajohdon pistotulppa pistorasiaan Laitteelle ei tule sähköä Sähköverkossa ei ole virtaa Tarkasta sähköverkon toiminta ja lämmitettävän tilan sulakkeet Palanut sulake Vaihda uusi sulake (250V 3 A) Laitteen virtajohto irti laitteesta Kytke virtajohdon pää laitteen virtaliittimeen LAITE EI KÄYNNISTY Polttoaineen määrän varoitusvalo palaa Polttoainetankki tyhjä Vallitseva lämpötila korkeampi kuin asetettu tavoitelämpötila Tankkaa diesel- tai polttoöljyä Säädä tavoitelämpötila korkeammaksi Poltinhäiriön varoitusvalo palaa Ilmaa polttoaine-pumpussa Ilmaa polttoainejärjestelmä (katso ohjeet ed. sivulta) Ylikuumenemisen varoitusvalo palaa Ylikuumenemisen ehkäisytoiminto käynnissä Tuuleta lämmitettävä tila ja sammuta lämmityslaite vähäksi aikaa Kaatumisanturin varoitusvalo? Laite kallellaan tai tärähtänyt Aseta laite suoraan vakaalle alustalle Näytössä koodi Er2 Lämpötila-anturin toimintahäiriö Ota jaksottainen lämmitys käyttöön (sivu 16) POLTIN EI KÄYNNISTY Poltin ei saa polttoainetta Polttoainesuodatin tukossa Polttoainepumpun ilmausruuvi löysällä tai liian pieni Puhdista polttoainesuoda-tin paineilmalla tai vaihda se uuteen Kierrä ilmausruuvi kiinni tai vaihda se uuteen Polttimelle ei tule riittävää sähköjännitettä Sähköverkossa liian matala jännite Kytke laite 220/230 V jännitteen antavaan sähköverkkoon Polttoaineen varoitusvalo palaa Polttoaine loppumassa Täytä polttoainetankki LÄMMITIN SAMMUU PIAN KÄYNNIS- TYMISEN JÄLKEEN Väärä polttoainelaatu Vettä tai muita epäpuhtauksia polttoaineessa Väärässä asennossa oleva liekkivahti Likainen liekkivahti Tyhjennä polttoainetankki ja täytä se korkealaatuisella diesel- tai polttoöljyllä Tyhjennä polttoainetankki ja täytä se korkealaatuisella diesel- tai polttoöljyllä Asenna liekkivahti tarkasti oikeaan asentoon Puhdista liekkivahti Äänekkäästi toimiva polttoaine-pumppu Ilmaa polttoainejärjestelmässä Ilmaa polttoainejärjestelmä 16

17 KÄYNTIHÄIRIÖIDEN KARTOITUS JA KORJAUS VIAN KUVAUS MAHDOLLINEN SYY KORJAUSTOIMENPIDE Väärä polttoainelaatu Tyhjennä polttoainetankki ja täytä se korkealaatuisella diesel- tai polttoöljyllä POLTIN SAVUTTAA JA NOKEENTUU Poltin saa liian vähän ilmaa Vettä tai muita epäpuhtauksia polttoaineessa Imukanava tukkeutunut tai vaurioitunut Tyhjennä polttoainetankki ja täytä se korkealaatuisella diesel- tai polttoöljyllä Ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen Pakoputki tukossa Pakokaasut saattavat virrata väärän suuntaan Puhdista pakoputki huolellisesti tai vaihda se uuteen Polttoainesuodatin tukossa Puhdista suodatin tai vaihda se uuteen ÄÄNEKÄS POLTIN Polttoaine-pumppu toimii äänekkäästi Ilmaa polttoainejärjestel-mässä Ilmaa polttoainejärjestelmä Jos kone sammuu kesken käytön Varmista lämmittimen hapensaanti, avaa ovet tai ilman tulo- ja poistoventtiilit, tilasta missä lämmitintä käytetään. Mikäli kone käynnistyy ja käy nyt paremmin on tilassa lisättävä ilmanvaihtoa. Jos kone ei toimenpiteistä huolimatta lähde käyntiin soita huoltoon. Poltin savuttaa ja nokeentuu Tarkista hapensaanti tilaan missä laitetta käytetään, laite ei saa tarpeeksi happea. 17

18 TEKNISET TIEDOT JA KYTKENTÄKAAVIO Yksikkö Lämmitysteho AH-200 AH-300 AH-800 Polttoaineen kulutus 0.95~1.14 (l/h) 1.14~1.33 (l/h) 1.71~1.9 (l/h) Polttimen tyyppi VIRRANSYÖTTÖ Sähköisesti ohjattu öljypoltin a.c. 220/230V, 50Hz, yksivaiheinen Virrankulutus 80W 80W 80W Polttoainetankin tilavuus 25 (l) 45 (l) 70 (l) Mitat (L x S x K) Paino 31 (kg) 41 (kg) 65 (kg) Turvatoiminnot Turvajärjestelmä Sulake Malli 13 kw/h (11,180kcal/h) (mm) 15 kw/h (12,900kcal/h) ,000 (mm) 2-vaiheinen ylikuumenemissuojaus, automaattinen liekinvalvontajärjestelmä, kaatumis- ja tärähdystunnistin, polttoaineen määrän valvonta Digitaalisesti ohjattu MiCOM-keskusyksikkö 250V 3A nopea Valmistaja ei suosittele näiden lämmittimien käyttöä alle -20 ºC lämpötilassa, koska polttimen käynnistys vaikeutuu huomattavasti. Valmistaja pidättää jatkuvan tuotekehityksen vuoksi oikeuden tehdä muutoksia tässä käyttöohjeessa oleviin teknisiin tietoihin sekä toimintojen kuvauksiin ilman erillistä ilmoitusta. Laitteen saa kytkeä vain 220/230 V sähköverkkoon. 22 kw/h (18,920kcal/h) 1, ,370 (mm) SULAKE 250V 3A VIRTAJOHDON LIITIN 250V 3A MAADOITUS MAADOITUS PUHAL TIMEN MOOTTORI SYTYTIN KELTAINEN MUSTA RUSKEA VIHREA PUNAINEN PUNAINEN MUSTA MUSTA RUSKEA RUSKEA SININEN SININEN KAKSOISMETALLITERMOS- TATTI, AUTOMAATTINEN PALAUTUMINEN KAATUMISANTURI LÄMPÖTILA-ANTURI POLTTOAINEMITTARI POLTTOAINE- PUMPPU SOLENOIDI POLTTOAINEPUMPPU LIEKKIVAHTI 6-NAPAINEN LIITIN, JOHDOTUS No VÄRI OSAN NIMI MUSTA RUSKEA PUHAL TIMEN MOOTTORI PUNAINEN SYTYTIN ORANSSI POLTTOAINE- PUMPPU KELTAINEN LIEKKIVAHTI VIHREÄ PERUSJOHDOTUS LIEKKIVAHTI ESILÄMMITYSVASTUS 18

19 AIRREX TAKUU Airrex-lämmittimet toimivat sitä luotettavammin, mitä enemmän niitä käytetään. Airrex käyttää tinkimättömiä laadunvalvontaprosesseja. Jokainen tuote tarkastetaan valmistumisen jälkeen ja osa tuotteista joutuu säälimättömään käyttötestiin. Jonkin odottamattoman vian tai häiriön selvittämiseksi tulee kääntyä jälleenmyyjän tai maahantuojan puoleen. Jos vika tai häiriö johtuu tuotteen tai sen osan vialllisuudesta, tuote korjataan takuuaikana veloituksetta seuraavien säädösten puitteissa: NORMAALI TAKUU 1. Takuuaika on 12 kuukautta laitteen ostopäivästä. 2. Jos vika tai häiriö johtuu laitteen virheellisestä käytöstä tai ulkopuolisen tekijän aiheuttamasta laitteen vahingoittumisesta, kaikki korjauskulut veloitetaan asiakkaalta. 3. Takuuhuollon tai -korjauksen edellytys on alkuperäinen ostokuitti, josta ostopäivä voidaan todentaa. 4. Takuuhuollon tai -korjauksen edellytys on, että laite on ostettu maahantuojan valtuuttamalta viralliselta jälleenmyyjältä. 5. Kaikki laitteen takuuhuoltoon tai -korjaukseen kuljettamisesta syntyvät kustannukset ovat asiakkaan vastuulla. Säilytä alkuperäinen tuotepakkaus mahdollista kuljetusta varten. Jälleenmyyjä/maahantuoja vastaa takuukorjauksen/-huollossa olleen laitteen palauttamisesta syntyvistä kuluista (mikäli laite on hyväksytty takuuhuoltoon/-korjaukseen). 3 VUODEN LISÄTAKUU Airrex infrapunalämmittimien maahantuoja Rex Nordic Oy myöntää maahantuomilleen diesel-käyttöisille infrapunalämmittimille 3 vuoden takuun. 3 vuoden takuun yhtenä edellytyksenä on, että aktivoit takuun 4 viikon kuluessa ostopäivästä. Takuu tulee aktivoida sähköisesti osoitteessa : 3 VUODEN TAKUUEHDOT - Takuu korvaa kaikki yleisiin takuuehtoihin kuuluvat osat. - Takuun piiriin kuuluvat ainoastaan Rex Nordic Oy:n maahantuomat ja sen virallisten jälleenmyyjien myymät tuotteet. - Ainoastaan Rex Nordic Oy:n valtuutetut jälleenmyyjät saavat markkinoida ja mainostaa 3v takuuta. - Tulosta pidennetystä takuuajasta saamasi takuutodistus ja säilytä se ostokuitin liitteenä. - Mikäli laite toimitetaan takuuhuoltoon pidennetyn takuuajan puitteissa, on mukaan liitettävä ostokuitti, sekä pidennetyn takuuajan takuutodistus. - Jos vika tai häiriö johtuu laitteen virheellisestä käytöstä tai ulkopuolisen tekijän aiheuttamasta laitteen vahingoittumisesta, kaikki korjauskulut veloitetaan asiakkaalta. - Takuuhuollon tai -korjauksen edellytys on ostokuitti, sekä pidennetyn takuuajan todistus. - Kaikki laitteen takuuhuoltoon tai -korjaukseen kuljettamisesta syntyvät kustannukset ovat asiakkaan vastuulla. Säilytä alkuperäinen tuotepakkaus mahdollista kuljetusta varten. - Jälleenmyyjä/maahantuoja vastaa takuukorjauksen/-huollossa olleen laitteen palauttamisesta syntyvistä kuluista (mikäli laite on hyväksytty takuuhuoltoon/-korjaukseen). 3 VUODEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKA Takuun voimassaoloaika on 3 vuotta kuitissa olevasta ostopäivästä lähtien. 3 vuoden takuu on voimassa ainoastaan yhdessä alkuperäisen maksutositteen kanssa. Muista säilyttää ostokuitti. Se on todistus takuun voimassaolosta. 19

20 ilmanvaihto VARMISTA RIITTÄVÄ ILMANVAIHTO Lämmitin kannattaa sijoittaa keskeiseen ja avoimeen paikkaan, mistä se voi esteettömästi säteillä lämpöä eteenpäin. Lämmitin tarvitsee happea käymiseen ja on varmistettava, että tilassa on asianmukainen ilmanvaihto. Rakennusmääräysten mukainen painovoimainen ilmanvaihto riittää hyvin kunhan tulo- tai poistoilma- venttiilejä ei ole tukittu. Ei ole myöskään suositeltavaa sijoittaa konetta lähelle korvaus ilmaventtiiliä ettei termostaatin ohjaus häiriinny. Ilmanvaihtoreikien halkaisijaksi suositellaan mm. VALMISTAJA : HEPHZIBAH CO.,LTD (Juan-dong) 86, Gilpa-ro 71beon-gil, Nam-gu, Incheon, Korea TEL : FAX : Website : MAAHANTUOJA : Rex Nordic Oy Mustanlähteentie 24 A Monninkylä Sähköposti :

AIRREX INFRAPUNALÄMMITIN

AIRREX INFRAPUNALÄMMITIN AIRREX INFRAPUNALÄMMITIN Käyttöohjekirja Mallit AH-300/600/700/800 Kiitos Airrex-infrapunalämmittimen hankkimisesta. Suosittelemme huolellista käyttöohjeiden lukemista. Kun olet lukenut käyttöohjeet, huolehdi

Lisätiedot

PITKÄAALTOINEN INFRAPUNASÄTEILYLÄMMITIN

PITKÄAALTOINEN INFRAPUNASÄTEILYLÄMMITIN PITKÄAALTOINEN INFRAPUNASÄTEILYLÄMMITIN KÄYTTÖOHJEET MALLIT: DSO-90, DSO-120, DSO-150, DSO-180, DSO-210, DSO-250, DSO-350 Kiitos, että olet ostanut Hipers - pitkäaaltoisen infrapunalämmittimen. Lue huolellisesti

Lisätiedot

Käyttö. Virtakytkin Näyttö ja painikkeet Kaukosäädin

Käyttö. Virtakytkin Näyttö ja painikkeet Kaukosäädin . Tämä on sähköinen henkilökohtainen lämmitin loimuavalla liekkiefektillä. Lämmittimen toimintaperiaate on kierrättää ilma lämmityselementtien läpi ja puhaltaa ulos lämmintä ilmaa. Turvallisuusohjeet 1.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje Telestart T91 Yleistä

Käyttö- ja huolto-ohje Telestart T91 Yleistä Telestart T91 Käyttö- ja huolto-ohje Telestart T91 FI Yleistä Hyvä Webasto-asiakkaamme! Olemme iloisia, että valintanne on kohdistunut tähän Webasto-tuotteeseen. Oletamme, että laitteen asentanut palvelupiste

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TÄMÄ SISÄLTYY: Tuulettimen Virtapainike nopeuden merkkivalot Takasäleikkö EA I SK KE NEN I HA AL KO RK Etusäleikkö Vesisäiliö Tuulettimen nopeuspainike Valopainike USB-johto USB-virta-adapteri LUE KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KTX-3 -lämmityselementti

KTX-3 -lämmityselementti sivu 1/5 KTX-3 -lämmityselementti Tekniset tiedot: Liitäntä: AC 230V, 50Hz Teho: 300 W Lämpötila: 30 60 C Suojausluokka: luokka 1 (suojamaadoitettu) IP -luokka: S-malli IP x4 (kiinteällä liitännällä) U-malli

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

FIN AJASTIN/ PLANAR KÄYTTÖOHJE/

FIN AJASTIN/ PLANAR KÄYTTÖOHJE/ FIN AJASTIN/ PLANAR KÄYTTÖOHJE/ 5-2017 ESITTELY. Tämä ohje on osa PLANAR käyttöohjetta ja opastaa laitteen turvalliseen käyttöön. Mikäli käytössä esiintyy ongelmia tai epäselvyyksiä, pyydämme ottamaan

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Ohjauskeskus 13720 Digitaalisella ohjauspaneelilla, digitaalisella viikkokellolla, ajastetulla ohituskytkimellä ja kaukoohjaus mahdollisuudella varustettu ohjauskeskus max. 22

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit

a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit Käyttöohje a Käsikappale b Akku (3.7 V /2500mAh) c Alusta d Virtajohto e Valokärki f Suoja g Häikäisysuoja h Valokärjen suojapussit i Valokovettajan suojapussit j Käyttöohje Valintanäppäimet a b MODE-näppäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet

Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Sisältö: Kuulokoje sivu 2 Kuulokojeella kuuntelu sivu 3 Äänenvoimakkuuden säätö sivu 4 Pariston vaihto sivu 4 Kuulokojeen hoito sivu 6 Käyttöohje Dynamic, yksilölliset

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

POLTTOAINEKÄYTTÖINEN INFRAPUNALÄMMITIN

POLTTOAINEKÄYTTÖINEN INFRAPUNALÄMMITIN POLTTOAINEKÄYTTÖINEN INFRAPUNALÄMMITIN KÄYTTÖOHJE MALLIT : AH-300/600/700/800 Kiitämme Airrex-infrapunalämmittimen hankinnasta. Luethan nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

SÄHKÖKÄYTTÖINEN VEDENLÄMMITIN EPO2. Versio 1.0

SÄHKÖKÄYTTÖINEN VEDENLÄMMITIN EPO2. Versio 1.0 SÄHKÖKÄYTTÖINEN VEDENLÄMMITIN FI EPO2 Versio 1.0 Käytettyä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Laite on toimitettava keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen. Asianmukainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE ILMANKOSTUTIN SHF 1005 KÄYTTÖOHJE Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain ohjeiden mukaisesti. Säilytä nämä ohjeet tulevaisuutta varten. Suosittelemme, että säilytät

Lisätiedot

DIESEL LÄMMITIN 5 KW 12V KÄYTTÖOHJEET

DIESEL LÄMMITIN 5 KW 12V KÄYTTÖOHJEET DIESEL LÄMMITIN 5 KW 12V KÄYTTÖOHJEET HUOM! LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ! BENSIININ KÄYTTÖ EHDOTTOMASTI KIELLETTY! KÄYTTÖ SALLITTU VAIN HYVIN ILMASTOIDUSSA TILASSA! SISÄLTÖ - OMINAISUUDET - TEKNISET

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014 MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen

Lisätiedot

LATAUS- JA SÄILYTYSLAATIKKO, KÄYTTÖOHJE & TAKUUEHDOT

LATAUS- JA SÄILYTYSLAATIKKO, KÄYTTÖOHJE & TAKUUEHDOT LATAUS- JA SÄILYTYSLAATIKKO, KÄYTTÖOHJE & TAKUUEHDOT Valmistaja, maahantuonti ja jälleen myynti: M-R. Cool Oy, Y1059320-9 * Huolto, asiakaspalvelu ja tuotetuki: Vartiokylän Pyörä, Linnavuorentie 28, 00800

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot