Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1"

Transkriptio

1 Public Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1 Katselmointitulokset

2 Katselmoinnin vaiheistus ja aikataulu Toimeentulotuki, muutoksenhaku, virheenkorjaus Kotouttaminen Lastensuojelu avo Lastensuojelu, sijais- ja jälki Sosiaaliasiamies Puolison elatusapu, sosiaalinen luototus Isyyden selvitys, lapsen elatusapu, lapsen huolto ja taapaaminen, virkaapu Kasvatus ja perheneuvonta, perhesovittelu Perhetyö Koulun sosiaalityö Marrasjoulukuu 2013 Tammihelmikuu Maalishuhtikuu Toukokesäkuu Elosyyskuu Loka- Marraskuu

3 Työpaketti katselmoija Tavoite aloitusajankohta oikaisuvaatimus 4 1 Turku, Jlä, Rmi, Kmo, Kainuu 11/2013 toimeentulotuki 9 1 Turku, Jlä, Hki, Rmi, Kmo, Kainuu 11/2013 virheenkorjaus 1 1 Turku, Jlä, Rmi, Kmo, Kainuu 11/2013 kotouttaminen 6 2 Turku, Jlä Hki, Rmi 11/2013 lastensuojelu vireilletulo ja avohuolto 27 3 Turku, Espoo, Hki, Rmi, Eksote, Saarikka 1/2014 lastensuojelu sijais ja jälkihuolto 33 3 Espoo, Hki, Rmi, Eksote, Saarikka 1/2014 Sosiaaliasiamies 2 4 Tre, Koske, Hki, 1/2014 puolison elatusapu 6 5 Hki, Vantaa 4/2014 Sosiaalinen luototus 16 5 Lahti, Espoo, Järvenpää 3/2014 isyyden selvitys 16 6 Eksote, Jlä, Hki 4/2014 lapsen elatusapu 8 6 Eksote,Jlä, Hki 4/2014 lapsen huolto ja tapaaminen 7 6 Vaasa, Eksote, Jlä, Hki 4/2014 virka-apu 2 6 Vaasa, Eksote, Jlä 4/2014 kasvatus ja perheneuvonta 7 7 Kouvola, Hki, Vaasa 5/2014 perheasiainsovittelu 1 7 Kouvola, Hki, Vaasa 5/2014 perhetyö 4 8 Jlä, Hki, Rmi, Turku, Loviisa, Eksote 5/2014 koulun sosiaalityö 8 9 Tre,Oulu, Jlä 5/2014 YHTEENSÄ 158

4 Public Oikaisuvaatimus Virheenkorjaus

5 Katselmoijaorganisaatiot Aihealue Katselmoijat Sosiaalihuollon järjestelmät Oikaisuvaatimus Virheenkorjaus Jyväskylä, Kainuu, Kuusamo, Rovaniemi ja Turku Jyväskylä, Kainuu, Kuusamo, Rovaniemi ja Turku Effica ja ProConsona Effica ja ProConsona

6 Oikaisuvaatimus - Yhteenveto Tällä hetkellä ei ole tällaista erillistä lomaketta käytössä. Saapunut muutoksenhaku kirjataan järjestelmään, kuten myös saapuneet päätökset lautakunnasta ja hallintooikeudesta. Asiakasasiakirjojen tietosisältöön ei juurikaan huomautettavaa

7 Virheenkorjaus - yhteenveto Virheenkorjaukseen ei ole omaa lomaketta nykyisin, ilmoitus/pyyntö vastaanotetaan vapaamuotoisesti (esim. puhelimitse). Tietoihin ei suuremmin huomautettavaa Katselmointikommenttina kysymys: Miksi virheenkorjaus on erillinen lomake, miten eroaa oikaisuvaatimuksesta? Kommentti: On hieno juttu, että oikaisuvaatimus ja virheenkorjauspyyntö ovat omia kokonaisuuksia

8 Oikaisuvaatimus - tietotason kommentointi Oikaisuvaatimus Vastine oikaisuvaatimukseen Oikaisuvaatimuspäätös tietokenttä Vaatimus Perustelu Peruste Tarkoitus Myönnettävä sosiaalipalvelu Kaikki tietokentät kommentti Toistettavuus: Asiakkaalla voi olla useita vaatimuksia (HK) Toistettavuus: Asiakkaalla voi olla useita perusteluja (HK) Otsikot eivät selkeitä Toistettavuus: vrt yllä. Toistettavuus: ei, jos edellytyksenä on, että samalla päätöksellä ei myönnetä esim. toimeentulotukea ja kuntouttavaa työtoimintaa. Pakollisuus: Pakollisia tietoja (HK) Oikaisuvaatimuksen peruutusilmoitus 217:Kuvaus Kaikki tietokentät Otsikko kuvaavampi Tietokentät Pakollisia (HK)

9 Virheenkorjaus- tietotason kommentit tietokenttä kommentti Virheenkorjauspyyntö Asiasisältö Otsikko: voisiko muokata jotenkin ymmärettävämmäksi eli kyseessä on virheenkorjauspyyntö (HK) Kuvaus Kaikki tietokentät Otsikko ei selkeä, mitä kohtaan tulisi kirjoittaa (HK) Pakollisuus: Pakollisuus kaikissa (HK)

10 Oikaisuvaatimus ja virheenkorjaus/ Public kommentoitujen kenttien lkm Asiakirja Tarpeeton Otsikko Esitys muoto Pakollisuus/ teksti Toistuvuus /teksti Sijainti Oikausvaatimus Esimerk ki Muu Vastine Päätös 2 Peruutus 1 Asiakirja Tarpeeton Otsikko Esitys muoto Pakollisuus/ teksti Toistuvuus /teksti Sijainti Esimerk ki Muu Virheenkorjaus

11 Public Toimeentulotuki

12 Katselmoijaorganisaatiot Aihealue Katselmoijat Sosiaalihuollon järjestelmät Toimeentulotuki Helsinki, Jyväskylä, Kainuu, Kuusamo, Rovaniemi ja Turku Effica, ProConsona ja oma asiakastietojärjestelmä

13 Toimeentulotuki - asiakasasiakirjat Toimeentulotukihakemus Yrittäjän tuloselvitys Toimeentulotuen lisäselvityspyyntö Rahalaitostiedustelupäätös Rahalaitostiedustelu Toimeentulotukilaskelma Toimeentulotukipäätös Toimeentulotuen maksusitoumus Toimeentulotuen asiakaskertomus

14 Katselmoinnin yleisilme - palaute Tietojen määrä koettiin paikoittain liian runsaaksi ja tietoja on prosessin/asiakasasiakirjojen väärissä kohdissa Hakemuksessa oli paljon tietoja, jotka kyllä tarvitaan, mutta ei prosessin siinä vaiheessa vielä. Tai niitä ei kysytä asiakkaalta vaan tiedot saadaan muualta suoraan järjestelmään. Hakemuksena tietomäärä tuntui turhan runsaalta ja hämmentävältäkin, esim. perinnän tietoja ei kysytä siinä vaiheessa eivätkä ne usein voi olla vielä tiedossakaan Uuden asiakkaan prosessi erilainen, vs. jatkohakemus Opiskelijoita on toimeentulotuen hakijoina myös talvella, jolloin selvitetään eri asioita kuin kesällä. Tarvitaan omat kentät talvi- ja kesäkaudelle. Otsikoinnit ovat isompi yleinen ongelma asiakirjojen katselmoinnissa. Kenttien lisäksi olisi pitänyt nimetä jo valmiiksi asiakasystävällisemmät otsikot, ja enemmän tietoteknisesti määrittely nimet, kuten laji, olisi hyvin voinut jättää katselmoijille tulevasta versiosta pois. Nyt kentän nimien ymmärtämiseen ja otsikoiden puuttumisen aiheuttamaan hämmennykseen on mennyt paljon aikaa ja vaivaa ryhmiltä. Tietojen pakollisuudesta (kommentteina saatuina) todettiin, ettei ole hyväksi, jos kaikki tiedot ovat aina kaikille kunnille ja kaikissa tapauksissa pakollisia

15 Toimeentulotuki/Yleiset kommentit Asiakirja Muita huomioita Yrittäjän tuloselvitys Toimeentulotuen lisäselvityspyyntö Rahalaitostiedustelu -päätös Rahalaitostiedustelu Toimeentulotuen asiakaskertomus 15 Onko yrittäjän tuloselvitys selvitys jonka yrittäjä antaa vai pikemminkin lisäselvityspyyntöön verrattavissa oleva pyyntö, jolla palvelunjärjestäjä pyytää tarvittaessa tositteita toimeentulotukihakemuksen täydennykseksi? Miten prosessi menee? Tehdäänkö yrittäjäasiakkaalle lisäselvityspyyntö, jolla häntä pyydetään toimittamaan yrittäjän tuloselvitys? Milloin yrittäjän tuloselvitys täytetään epäselvissä tapauksissa. Jos asiakas on yrittäjänä ollut ttt-asiakas ja lopettaa Hyviä perustietoja yrittäjän tilanteen selvitykseen Miksi rahalaitostiedustelupäätös tehdään toimeentulotukioprosessin ratkaisuvaiheessa ja itse rahalaitostiedustelu toimeentulotukiprosessin selvittelyvaiheessa. Onko tarkoitus, että rahalaitostiedustelu tehdään ennen rahalaitostiedustelupäätöstä? Vai pitäisikö nämä asiakirjat laatia vastakkaisessa järjestyksessä; ensin rahalaitostiedustelupäätös ja sitten vasta tehdään itse rahalaitostiedustelu? Rahalaitostiedustelupäätös ja Rahalaitostiedustelu -asiakasasiakirjoissa oleva tiedustelu-sana on epämääräinen. Rahalaitoksilta ei tiedustella, vaan niiltä pyydetään tietoja. Ehdotus: Päätös tietopyynnöstä rahalaitokselle ja Tietopyyntö rahalaitoksille. Etuuskäsittelyssä asiakaskertomusta käytetään hyvin vähän. Sosiaalialan työssä on erikseen asiakaskertomus. Vastakommentti: Asiakaskertomusta kirjoittaa myös etuuskäsittelijät. Asiakaskertomus on oltava tässäkin kohdassa

16 Toimeentulotuki/kommentoitujen kenttien lkm Asiakirja Toimeentulotukihakemus Tarpeeton Yht./v&p Otsikko Esitys muoto Pakollisuus/ teksti Toistuvuus /teksti Sijainti Esimerk ki 22/ / Yrittäjän tuloselvitys Muu Toimeentulotuen lisäselvityspyyntö Rahalaitostiedustelupäätös Rahalaitostiedustelu Toimeentulotuki laskelma Toimeentulotukipäätös Toimeentulotuen maksusitoumus Toimeentulotuen asiakaskertomus / / / V&P = virhe tai puute

17 Public Kotouttaminen

18 Kotouttamisen - asiakasasiakirjat Kotoutumisen alkukartoitus Kotoutumisen suunnitelma Perheen kotoutumissuunnitelma Kotoutumissuunnitelman arvio Perheen kotoutumissuunnitelman arvio Kotoutumisen asiakaskertomus

19 Katselmoijaorganisaatiot Aihealue Katselmoijat Sosiaalihuollon järjestelmät Kotouttaminen Helsinki, Jyväskylä, Rovaniemi ja Turku Effica, oma sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä

20 Katselmoinnin yleisilme Rakenteellisesti lomakkeet koettiin haastaviksi otsikoinnin ja luokittelevan tietokomponentin suhteet eivät aina avautuneet, vaikea hahmottaa, että miten asiat jäsentyvät ja miten otsikot ja niiden alakohdat näkyvät. asioiden esittämisjärjestys ja jäsentäminen vaatii petraamista Otsikointiin selkeyttä ja ymmärrettävyyttä mm. sopeutuminen ja kotoutumiskriisi ovat liian epämääräisiä ja laajoja käsitteitä otsikkoon Kerättävien tietojen runsautta ja toisteisuutta arvosteltiin - yhteystiedot, erilaiset tavoitteet, useat arvioinnit, Keskittyy työhön tai koulutukseen osallistumisen kartoitukseen, kotoutumisen haasteita tai kotoutumista hidastavia tekijöitä (luku- ja kirj.taidottomuus, vammaisuus, perhe hajallaan) ei lomakkeessa ole kartoitettu lainkaan On tärkeää, että asiakirja on käyttökelpoinen ja tarkastelee laaja-alaisesti asioita myös erityisryhmien (kuten kehitysvammaiset, ikääntyneet, muista syistä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat) näkökulmasta

21 Kotouttaminen/Yleiset kommentit Asiakirja Tarpeellisuus Tietojen riittävyys Asiakirjojen riittävyys Muita huomioita Kotoutumisen alkukartoitus Asetuksessa on tarkemmin avattu alkukartoitusta * Hyvä olisi kerätä tietoa siitä, miksi yksityishenkilö on mukana, mikä hänen suhteensa on alkukartoituksen kohteena olevaan asiakkaaseen. * Asiakirja vaikuttaa esimerkkeissä esitettyjen kysymysten valossa käyttökelpoisimmalta sellaiselle henkilölle, jonka työhön tai koulutukseen osallistumista pyritään kartoittamaan. On tärkeää, että asiakirja on käyttökelpoinen ja tarkastelee laaja-alaisesti asioita myös erityisryhmien (kuten kehitysvammaiset, ikääntyneet, muista syistä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat) näkökulmasta. Terveydetilaan liittyen voisi tietysti miettiä tarvetta pystyä kirjaamaan myös hoitoon ja lääkitykseen liittyviä tietoja. Olisiko asiakirjaan hyvä merkitä myös tiedot siitä, että mitä asiakirjoja on voitu käyttää hyödyksi alkukartoituksessa? Alkukartoituksen kannalta olleellista tietoa on voitu saada laaja-alaisesti eri viranomaisilta. Tämä on hyvä, jos korvaa maahanmuuttajaasiakkaiden kohdalla sosiaalityön alkukartoituksen. * Lisäksi asiakirjassa on syytä kiinnittää huomioita asioiden esittämisjärjestykseen ja jäsentämiseen. Kotoutumissuunnitelma *Sama palaute kuin alkukartoituksen kohdalla, että *Asiakirjassa voisi olla alussa kohta, Tämä on hyvä, jos korvaa otsikoiden, määritelmien ym. terminologian olisi tärkeää johon voisi kirjoittaa yleisesti esim. maahanmuuttajaasiakkaiden kohdalla olla sellaisia, jotka mahdollista mahdollisimman laajaalaisen asiakirjan käytön esim. erityisryhmien kanssa. asiakirjaan pitäisi pystyä sosiaalityön asiakkaan taustoista. Lisäksi *Jos kyseessä päivitetystä suunnitelmasta, aiemman merkitsemään laaja-alaisemmin asiakassuunnitelman. suunnitelman laatimispäivä tulisi lisätä asiakkaan työ- ja koulutustaustaa, * Lisäksi asiakirjassa on * Hyvä olisi kerätä tietoa siitä, miksi yksityishenkilö on ei ainoastaan suomenkielen syytä kiinnittää huomioita mukana, mikä hänen suhteensa on alkukartoituksen kursseja. asioiden kohteena olevaan asiakkaaseen. esittämisjärjestykseen ja *kuntoutustarve: kenen näkökulmasta? kenen jäsentämiseen. "diagnoosilla" pitäisi lisätä vielä kohta kuka kutsuu koolle tarkistukseen

22 Kotouttaminen/Yleiset kommentit Asiakirja Tarpeellisuus Tietojen riittävyys Muut huomiot Perheen kotoutumissuunnitelma Kotoutumissuunnitelman arvio Perheen kotoutumissuunnitelman arvio Kotoutumisen asiakaskertomus osallistujan kohdalle olisi hyvä myös lisätä tieto siitä, mikä hlön suhde on asiakkaaseen. pitäisi lisätä vielä kohta kuka kutsuu koolle tarkistukseen lisättävä tieto siitä, miksi ko. henkilö on paikalla - mikä hänen paikallanolon lisäarvo on asiakkaan kotoutumisen kannalta. Seuraavan seurannan kokoonkutsuja puuttuu Miksi vain maahanmuuttajille tehdään perhekohtainen suunnitelma? Eikö silloin, jos perheessä on lasten kasvatukseen ja kehitykseen liittyvää tuen tarvetta pitäisi aloittaa esim. avohuollon lastensuojeluasiakkuus, jos tilanne sitä vaatii? Vrt. Sosiaalityön asiakassuunnitelma. Sosiaalityössä ei laadita perheen asiakassuunnitelmaa vastaavassa tilanteessa, vaan mikäli peruspalvelut eivät tarjoa perheen tarvitsemaa tukea, niin silloin voidaan tarjota esim. avohuollon lastensuojelun palveluita. Tuntuu, että tässä kohtaa maahanmuuttajille tarjottavat palvelut eroavat sosiaalihuollon muille asiakkaille tarjottavista palveluista. TÄMÄ KOMMENTTI EI AUKEA. Kun tehdään perheen kotoutumissuunnitelma, se ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta. Tarve voi syntyä muullakin perusteella ja perhettä voidaan ensisijaisesti tukea myös kotouttamistoimenpitein tai mulla palveluilla kuin lastensuojelun palveluilla.. Tässä asiakirjassa oli jotenkin vaikeampia hahmottaa, että miten asiat jäsentyvät ja miten otsikot ja niiden alakohdat näkyvät. Vaikea kommentoitava. Tässä asiakirjassa oli jotenkin vaikeampia hahmottaa, että miten asiat jäsentyvät ja miten otsikot ja niiden alakohdat näkyvät. Vaikea kommentoitava. Tätä asiakirjaa emme osaneet katselmoida - kommentoida

23 Kotouttaminen/kommentoitujen kenttien lkm Asiakirja Kotoutumisen alkukartoitus Kotoutumissuunnite lma Perheen kotoutumissuunnitelma Kotoutumissuunnite lman arvio Perheen kotoutumissuunnitelman arvio Kotoutumisen asiakaskertomus Tarpeeton Yht/v&p Otsikko Esitys muoto Pakollisuus/ teksti Toistuvuus /teksti Sijainti Esimerk ki 7 17/9 1/1-5/2 14/ / Muu V&P = virhe tai puute

24 Public Lastensuojelu: Vireilletulo ja avohuolto Sijais- ja jälkihuolto

25 Katselmoijaorganisaatiot Aihealue Katselmoijat Sosiaalihuollon järjestelmät Lastensuojelu Vireilletulo ja avohuolto Sijais- ja jälkihuolto Eksote, Espoo, Helsinki,Rovaniemi, Saarikka, Turku Eksote, Espoo, Helsinki,Rovaniemi, Saarikka Effica ja ProConsona Effica ja ProConsona

26 Vireilletulo ja avohuolto palaute Ilahduttavaa, että mukana on paljon tilastointiin liittyvää tietoa Ilmoituksen perusteiden luokittelua tulisi pohtia tilastoinnin näkökulmasta. Esimerkiksi tilanteissa, joissa ilmoituksen sisällössä on useampia syitä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Tulisiko olla pääsyy, ensisijainen syy ja toissijaiset syy. Mikä olisi tilastoinnin näkökulmasta järkevää Suunnitelmat ja arviot (>3) Ei ole tarpeen tehdä erillistä tukisuhdesuunnitelmaa. Asiakirjan tiedot ovat asiakassuunnitemassa ja tukiperhesopimuksessa Arviot: Onko tarpeellinen erillisenä asiakirjana? Voidaanko yhdistää avohuollon asiakassuunnitelmaan arviointiosuus? Suunnitelman arvioista puuttuu asiakassuunnitelmassa olevaa tietoa johon joutuu palamaan. Suunnitelman ja arvion tulee olla yksi yhteen Puutteita mm: Ennakollinen lastensuojeluilmoitus puuttuu, lisättävä myös koodistoon Vireilletulotapa 26. Lupahakemus HO:lle voi olla sekä vireilletulo että asiakkuusvaiheessa Koodistotarpeet esim.: Lastensuojeluilmoituksen Asiasisältö: tulisi olla tarkempi/koodisto nyt tekstimuotoinen Ilmoituksen perustelut Arvio osassa - ehdotettu tarkennuksia Lain vaatimat yksittäiset tiedot ja pakollisuus-merkinnät Lastensuojelutarpeen selvitys: Tehdään arviota yhdessä asiakkaan kanssa. Haumautus osassa pitäisi tulla selkeästi esille lapsen ja huoltajan näkemys tilanteesta. Arvio ei perustu ainoastaan sosiaalityöntekijän kertomaan. Otsikoiden selkeys

27 Sijais- ja jälkihuolto palaute 6/33 kpl asiakasasiakirjoja oli kommentoitu tarpeettomaksi. Tietotasolla eniten kommentteja kohdistui asiakassuunnitelmiin Katselmoijien mielestä arvioinnin kuuluu olla osana suunnitelmalomakkeita. Runsas lomakkeitten määrä ei ole asiakasystävällistä, eikä myöskään käytännöllistä arjen työssä. Pohdittavaksi onko tarpeellista käyttää erillistä dokumenttia asiakassuunnitelman arvioimiseksi kun arviointia tehdään ja kirjataan itse asiakassuunnitelman tarkistuksissa? Voisiko arviointiosion lisätä erilliseksi kohdakseen asiakassuunnitelmaan?. Hoito- ja Kasvatussuunnitelma: yhteydenpito ja muut palvelut / rajoituspäätökset, rajoittaa voi muutakin kuin yhteydenpitoa, näkyviin! Palvelut omaksi otsikokseen Rajoitustoimenpidepäätökset - hämmennystä: mikä tämä on? Yleinen rajoituspäätös, Kooste eri muodoista? Onko tarpeellinen, koska jokaisesta rajoittamistoimenpiteestä on erillinen päätös? LsL 75 koskee jälkihuoltoa ja sen asumista (lomakkeessa mainittu 35 ) Päätös olinpaikan ilmoittamatta jättämisestä: osa yhteydenpidon rajoittamispäätöstä, tätä ei tehdä yksinään! Yhteydenpidon rajoittaminen ja olinpaikan ilmoittamatta jättäminen tehdään samalla. Pitäisi vastata yhteydenpidon rajoituspäätöstä, jonka lisänä vain osiot miksi olinpaikkaa ei kerrota

28 Sijais- ja jälkihuolto palaute jatkuu Lastensuojelun jälkihuoltopäätös pitäisi olla erikseen päätös lastensuojelun jälkihuollon oikeudesta ja sen päättymisestiä ja erikseen jälkihuoltoon liittyvät palvelut tai taloudellisen avustamisen tuesta. Missä on raamipäätös?! Päätös on muutoksenhakukelpoinen. Huomioitava otsikoiden viestinnällisyys Lisätty tietojen pakollisuusvaatimuksia (laki)

29 Lastensuojelu annettu yleiskommentti Yhtälailla pitäisi olla lastensuojelun kokonaisuuksissa päätöksiin liittyvät muutoksenhaut lautakunnalle, sen jaostoon tai hallinto-oikeuksiin. Erityisesti tulisi näkyä se mihin päätökseen liittyen annettu selitys ja/tai vastaselitys liitteineen sekä muut hallinto-oikeus ja/tai korkein hallinto-oikeus prosesseihin liittyvät kirjaukset. Hyvässä asiakirjakokonaisuudessa nämäkin muodostavat selkeän kokonaisuuden. Ja näillä prosesseilla voi olla vaikutuksensa sekä asiakassuunnitelmaan että hoito- ja kasvatussuunnitelmaan. Noiden muutoksenhakujen ja valitusten tulee siis liittyä lapsen lastensuojelun asiakastietoihin. Itse asiassa liittäisin sinne jonkun tiedon myös niistä kanteluista ja muistutuksista, joita vanhemmat tai lapsi/nuori tekee saamastaan kohtelusta tms. 29

30 Palautekierroksen vastakommentit sininen teksti asiakirja kenttä arviot Vireilletulo& avohuolto Sijais ja jälkihuolto Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi Ls:n sijaihuollon asiakassuunnitelma Lapsen ikä Nykytilan kuvaus tieto oltava vs. tarpeeton, ilmoittaja ei välttämättä tiedä lapsen ikää, mieluummin henkilötunnus työntekijän täyttämänä Ei ole tarpeellista joka kerta, ensimmäisessä ok. On tarpeellinen, kertoo tilanteiden muutoksesta - - Perheen tukitoimi Onko sijaisperheen tuen tarpeista käytävä keskustelu lapsen asiakassuunnitelmaneuvottelussa käytävä keskustelu ja kuuluuko tukitoimet mainita lapsen asiakassuunnitelmassa, jos tukitoimet liittyvät toimeksiantosopimukseen, onko asiakasasiakirjoihin kuuluvia asioita? Päätös sijaishuoltopaikan muuttamisesta Lapsen läheisverkoston kartoittaminen Lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvät tukitoimet tulee kirjata. Hirveä määrä tietoa, minkä ei tarvitse olla asiakassuunnitelmassa. läheisverkosto on kartoitettu jo aiemmin, sillä ei ole enää tässä vaiheessa merkitystä. Pitäisi loogisena kokonaisuutena näkyä vain ne tiedot, jotka tässä päätöksessä ovat relevantteja Läheisverkostossa voi tapahtua muutoksia 30

31 Vireilletulo ja avohuolto/ kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeeton Otsikko Esitys muoto Lastensuojeluilmoitus Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi Vireilletulleen lastensuojeluasian arvio Lastensuojelutarpeen selvitys Lupahakemus hallintooikeudelle lapsen tutkimiseen Lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelma Lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelman arvio Lastensuojelun avohuollon asiakaskertomus Esitiedot lastensuojelun tukisuhdetta varten Lastensuojelun tukisuhdesuunnitelma Lastensuojelun tukisuhdesuunnitelman arvio Päätös lastensuojelun avohuollon 31 sijoituksesta / / /3 1 5

32 Vireilletulo ja avohuolto/ Jatkuu Asiakirja Tarpeeton Otsikko Esitys muoto Päätös lapsen kiireellisestä sijoituksesta Päätös lapsen kiireellisen sijoituksen jatkamisesta Päätös lapsen kiireellisen sijoituksen lopettamisesta Lastensuojelun kuulemispyyntö Toistuvuu s/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki 4/1 4/1 10/ / /1 1 1 Muu Huostaanottohakemus hallintooikeudelle Päätös lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta Lastensuojelun lausuntopyyntö Lastensuojelun lähete Päätös lastensuojelun avohuollon tukitoimesta Ilmoitus yksityisestä sijoituksesta / Yksityisesti sijoitetun lapsen asiakaskertomus Päätös yksityisen sijoituksen hyväksymisestä Lastensuojelun kuulemiskertomus Arvio yksityisestä sijoituksesta Hakemus lastensuojelun 1 1 palveluista

33 Sijais ja jälkihuolto kommentoi-tujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Sijoitettavan lapsen esitiedot Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelma Hoito- ja kasvatussuunnitelma Hoito- ja kasvatussuunnitelman arvio Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelman arvio Lastensuojelun jälkihuollon asiakassuunnitelman arvio Päätös lapsen huostassapidon lopettamisesta Päätös sijaishuoltopaikan muuttamisesta Lastensuojelun jälkihuollon asiakassuunnitelma Lastensuojelun sijaishuollon asiakaskertomus Lastensuojelun jälkihuollon asiakaskertomus Päätös erityisestä huolenpidosta Tarpeeton X/X Otsikko 1 Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisuu s/teksti Sijainti Esimerk ki Muu / Päätös erityisen huolenpidon jatkamisesta Päätös erityisen huolenpidon lopettamisesta 1

34 Sijais ja jälki - jatkuu X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta Tarpeeton X/X Otsikko Esitys muoto Toistuvuu s/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti 1 Esimerk ki Muu Päätös yhteydenpidon rajoittamisen lopettamisesta Päätös olinpaikan ilmoittamatta jättämisestä 1 Päätös aineiden ja esineiden haltuunotosta 1 Päätös henkilönkatsastuksen toimittamisesta Päätös omaisuuden tai lähetysten tarkastamisesta Päätös lähetyksen luovuttamatta jättämisestä Päätös liikkumisvapauden rajoittamisesta 1 Päätös liikkumivapauden rajoittamisen lopettamisesta Päätös lapsen eristämisestä Päätös lapsen eristämisen jatkamisesta Päätös lapsen eristämisen lopettamisesta Selostus rajoitustoimenpiteistä Lastensuojelun kuulemiskertomus Lastensuojelun sijaishuollon rajoitustoimenpidepäätös 1 1

35 Sijais ja jälki - jatkuu X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Lastensuojelun kuulemispyyntö Tarpeeton X/X Otsikko Esitys muoto Toistuvuus/ teksti Pakolli suus/te ksti Sijainti Esimerk ki Muu Lastensuojelun jälkihuoltopäätös Vanhemmuuden tukemisen suunnitelma Vanhemmuuden tukemisen suunnitelman arvio

36 Public Soisaaliasiamie hen toiminta

37 Katselmoijaorganisaatiot Aihealue Katselmoijat Sosiaalihuollon järjestelmät Sosiaaliasiamiestoiminta Helsinki, Koske, Tampere Manuaalijärjestelmät/ Excel

38 Katselmoinnin yleisilme - palaute Yhteydenotto vs Tapahtumakertomus tarve vain yhteen asiakirjaan, jompi kumpi => tilastointiin Yhteydenotto: Asiakastietoja ei ole yleensä tarve kerätä. Tieto tarvitaan vain, jos on esim. tarve selvittää tarkemmin juuri kyseistä asiaa tai lähettää asiakkaalle asiapapereita. Sosiaaliasiamiehen asiakkaiden on voitava asioida myös anonyymisti. TAHO: Ilmoittajataho voi olla myös muu ammattihenkilö kuin viranomainen (esim. henkilökohtainen avustaja, järjestön työntekijä). Palvelutapahtumakertomus: Tietoa tilastointia varten=>pakollista tietoa. Tapa/koodi 5 ei tilastollisesti validi. Tehtäväalueet -koodiston puutteet

39 Sosiaaliasiamies- kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Yhteydenotto sosiaaliasiamieheen Sosiaaliasiamiestoiminnan palvelutapahtumakertomus Tarpeeton X/X Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki /1 2/2 4/4 9 Muu

40 Public Sosiaalinen luototus - asiakasasiakirjat

41 Katselmoijaorganisaatiot Aihealue Katselmoijat Sosiaalihuollon järjestelmät Sosiaalinen luototus 16 asiakirjaa Lahti Espoo Järvenpää Effica ja ProConsona

42 Katsaus kommentteihin Liian yksityiskohtainen sisältö vtr. hakemus, pitäisi sopia puhelimessa tehtävään arvioon Riittää tulot, menot, velan määrä Ylläpitokorvausta ei huomioida maksuvarassa Tosi laaja kartoitus lapsen taloudellisesta tilanteesta. Hyvä lomake Valtakirja tai asiakkaan valtuutus mukaan Arvio sosiaalisen luototuksen tarpeesta Sosiaalisen luoton hakemus OK Sosiaalisen luoton lisäselvityspyyntö OK Sosiaalisen luoton velkatiedustelu OK Otsikko: Ulosoton asianosaistulosteen tilaus Samankaltaiset: velkatiedustelu, perintätmsto, ulosotto ja maksuhäiriö Harvoin käytetty Asiakas toimittaa asiakirjan itse Verotiedot osin saatavissa ilman lomaketta Luoton myöntäjä katsoo tiedot rekisteristä suoraan Asiakas toimittaa otteen itse (omatieto.fi) Asiakkaan täyttämä luottotietokysely, oma lomake? Missä puolison&lasten tulot Laskelmassa mieluummin nettotulot kuin brutto Ulosottolistauksen tilaus OK Verotietojen tilaus OK Maksuhäiriön tiedustelu Maksuvaralaskelma OK 42

43 Katsaus kommentteihin Asiakirja on hyvä Päätöksille päätöstyypit, omat otsikot, tilastoitavaa tietoa Maksuehtojen muutokset on yksi päätöstyyppi (ei mainittuna) = Velkakirja, Velkaluettelo sisältöön Valmiita lakipohjia ja sopimusehtojen tekstilisäyksiä Paljon käytetty lomake lakipykäläviittaukset tarpeellisia Suhde laskutusjärjestelmään Otsikkona maksukehoitus on parempi kuin muistutus. Päätös sosiaalisesta luotosta OK Sopimus sosiaalisesta luotosta OK Vapaaehtoinen velkajärjestelyilmoitus OK Maksukehotus & maksumuistutus Suhde laskutusjärjestelmään, Aiemmat maksukehotukset näkyviin, Maksuohjelmamuutoksen käsittelyssä eri käsittelijät Laskutus ja sosiaalinen puoli eri käsittelijät molemmat näkyviin Luoton eräännyttäminen (erääntyneet erät) ja luoton irtisanominen erikseen Ensin loppulasku, sitten irtisanomispäätös Toivomuksena toimintojen alaotsikot valmiiksi/valittaviksi Monivalinta organisaatioittain, sama lomake mutta velkojille ei kuitenkaan tietoa toisistaan Tarpeellinen, perintätoimistot eivät anna muuten tietoa Maksuvaatimus Luoton irtisanomisilmoitus OK Asiakaskertomus OK Valtakirja OK 43

44 Sosiaalinen luototus kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Arvio sosiaalisen luototuksen tarpeesta Sosiaalisen luoton hakemus 6/1 3 4/4 1 Sosiaalisen luoton lisäselvityspyyntö Sosiaalisen luoton velkatiedustelu Ulosottolistauksen tilaus sosiaalisessa luototuksessa Verotietojen tilaus sosiaalisessa luototuksessa 2 Maksuhäiriön tiedustelu sosiaalisessa luototuksessa Sosiaalisen luoton maksuvaralaskelma 44 1/1 2

45 Sosiaalinen luototus kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeeton Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Päätös sosiaalisesta luotosta Sopimus sosiaalisesta luotosta Vapaaehtoinen velkajärjestelyilmoitus sosiaalisessa luototuksessa Sosiaalisen luoton maksukehotus; sosiaalisen luoton maksumuistutus Sosiaalisen luoton maksuvaatimus 1/ Sosiaalisen luoton irtisanomisilmoitus Sosiaalisen luototuksen asiakaskertomus 1 1 Sosiaalisen luoton valtakirja

46 Katselmoijaorganisaatiot Aihealue Katselmoijat Sosiaalihuollon järjestelmät Isyyden selvittäminen 15 asiakirjaa Eksote, Helsinki, Jyväskylä Effica ja oma järjestelmä Lapsen elatusavun vahvistaminen 8 asiakirjaa Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen 8 asiakirjaa Virka-apupyyntö 2 asiakirjaa Eksote, Helsinki, Jyväskylä Eksote, Helsinki, Jyväskylä, Vaasa Eksote, Jyväskylä ja Vaasa Effica ja oma järjestelmä Effica, Abilita, oma järjestelmä Effica, Abilita Puolison elatusapu 6 asiakirjaa Helsinki ja Vantaa Ei järjestelmää

47 Public Isyyden selvittämisen asiakasasiakirjat

48 Katsaus kommentteihin Maistraatista tulee ilmoitus lastenvalvojalle Pitäisikö näkyä selvemmin jos ilmoittaja yksityishlö (paperittomat) Usein lapsella ei vielä nimeä Miten kaksoset tai kolmoset käsitellään (toisteisuus)? Jos joku asian omistaja panee alulle isyyden selvittämisen, se tapahtuu yleensä puhelimitse tai vapaamuotoiselle kirjeellä. Isäehdokkaan/ehdokkaiden tiedot? Keskustelua ilmoittajatahoista - mitä tiedolla tehdään Jos asia tulee vireille maistraatista,lähetetään kutsu Jos asiakas ottaa itse yhteyttä tehdään ajanvaraus. 15v ohjataan muualle, ei kirjata asiakasrekisteriin (Tarveharkinta/toimivalta) Termi Arvio => palvelu ei ole arvionvaraista Miten niin isä ei ole asiakas? Mikäli isä ei ole asiakas, niin häntä ei koskisi lait, esim. laki asiakkaan oikeuksista. Roolilistaus! Sisältää tarpeetonta tietoa (löytyy muualta) 1. Ilmoitus avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta 2. Ilmoitus isyyden selvittämisen tarpeesta 3. Arvio isyyden selvittämisen tarpeesta 4. Isyyden selvittämispöytäkirja Järjestys: Isyyden selvittämisen kertomus laaditaan ennen pöytäkirjan tekemistä. Asiakkuus-käsite? Kuulemisaika ja paikka Isyyden selvittämiskertomus Mikä asiakas? Olennaista vain henkilöiden tiedot, joille tutkimus tehdään ( ja henkilötunnus) 6. Lähete oikeusgeneettiseen isyystutkimukseen Lautakunnan päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta Ei muutoksenhakua. 7. Päätös isyyden selvittämisen keskeyttämisestä Virka-avun käyttäminen/pakolliset tiedot, kuka laatii asiakirjan Oltava paikat seuraaville (laajin): Tunnustamislausuma, äidin kuulemiselle tunnustamisen johdosta, 15v täyttäneen lapsen hyväksymislausuma, äidin ja aviomiehen hyväksymislausuma, lapselle määrätyn huoltajan kuuleminen, alaikäisen isän huoltajan kuuleminen vs. äidin hyväksyntää ei pyydetä tässä tunnustamisessa 8. Isyyden tunnustaminen 48

49 Katsaus kommentteihin Ei erillinen, tiedot sisältyvät tunnustamisen asiakirjaan n/a Outo termi, ei isyyslain alainen - haastehakemus on yksityisoikeudellinen termi Huomioitava Isyyslain ja sosiaalihuoltolain erot Isyyden selvittämisen palvelutehtävän muistiinpanoja käsitellään perheenä, ei yksittäisten asiakkaiden osalta. Tehdään yksittäisen asian, ei asiakkaan yhteyteen. Asiakas on lapsi, jos yksi pitää valita. Palvelutapahtumaan tulee kirjata tietoa mitä on tehty, ei tietoja asiakkaasta 9. Kuulemiskertomus isyyden tunnustamisesta 10 Ilmoitus isyyden selvittämisen vastustamisesta 11 Sosiaalihuollon haastehakemus 12 Isyyden selvittämisen palvelutapahtumakertomus Hyväksymislausuma on pakko kuulla ja henkilökohtaisesti vastaanottaa. Ilmoittaminen kohta ei voi sisältyä asiakirjaan. Yhteiskuuleminen, kaksi allekirjoitusta Selvittämiskertomuksen liite Asiakastermi on tässä yhteydessä outo. Pyydetään usein myös kuolleesta henkilöstä. Miksi oma asiakirja - Yksi lausumapyynnön johdosta annettava lausuma. Näitä muitakin. *Tunnustamisen hyväksymislauselmat sisällä Suostumuksen allekirjoittaja lastenvalvoja lapsen puolesta ei äiti 13 Kuulemiskertomus isyysasiassa Tietopyyntö isyysasiassa Suostumus kansliamenettelyyn 49

50 Isyyden selvityksen kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Ilmoitus avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta Ilmoitus isyyden selvittämisen tarpeesta Arvio isyyden selvittämisen tarpeesta 2 Isyyden selvittämispöytäkirja Isyyden selvittämiskertomus Lähete oikeusgeneettiseen isyystutkimukseen 1 1 Päätös isyyden selvittämisen keskeyttämisestä 1 50

51 Isyyden selvityksen kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeeton Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Isyyden tunnustaminen 3 1 1/1 1 6 Kuulemiskertomus isyyden tunnustamisesta Ilmoitus isyyden selvittämisen vastustamisesta Sosiaalihuollon haastehakemus Isyyden selvittämisen palvelutapahtumakertomus 1 1 Kuulemiskertomus isyysasiassa 2 1 Tietopyyntö isyysasiassa 1 1 Suostumus kansliamenettelyyn /1 1 2

52 Public Lapsen elatusavun vahvistaminen - asiakasasiakirjat

53 Katsaus kommentteihin Ajanvarauspyyntö, asiakkuuskäsite - roolilistaus epäselvä Sähköisen ajanvarauksen suhde (esim. tmstosihteeri hoitaa), ohittaa asiakirjan Onko asiallista kerätä tietoja asiakasrekisteriin, jos arvion jälkeen palvelua ei käynnistetäkään? Emme pidä asiakirjaa tarpeellisena yksityisoikeudellisessa sopimusasiassa. Oma lomake koulutusavustussopimukseen, täysi-ikäinen vs. tätä voidaan soveltaa Merkintä elatustukea varten lisätään teksti: Tämä sopimus ei oikeuta elatustukeen. Voi olla myös muutos määräajaksi (minkä jälkeen vanha sopimus palaa voimaan) Isä/äiti ei voi olla pakollinen tieto - kaikilla ei ole, ei tunnustettu.. Muutoksenhaun menettely erittäin tärkeää ohjeistaa oikein! Olisi hyvä lain mukaan selventää: valitus ja muutoksen haku menevät sekaisin, toisten mielestä ei voi ja toisten mielestä kyllä. Epäselvä kokonaisuus Ilmoitus ajanvarauksen tarpeesta lapsen elatusapuasiassa Arvio ajanvarauksen tarpeesta lapsen elatusapuasiassa Lapsen elatussopimus Päätös lapsen elatussopimuksen vahvistamisesta Asiakas voi pyytää tietoa indeksikorotuksesta ja kertoa siitä toiselle osapuolelle, viranpuolesta ei ilmoiteta Ei liity enää mitenkään lapsen elatusavun palvelutehtävään Tositteet : Tämä kohta on hyvä. Työntekijä voi täyttää tarvittaessa tiedot. Sosiaalilautakunta voi nostaa kanteen (ei lastenvalvoja), mutta se ei ole asianomainen. Elatusapua haetaan lapselle. Miksi 'sosiaalihuollon' haastehakemus? Tällainen rakenne tuntuu erittäin raskaalta ja ohjatulta. Asiakaskertomus vs. palvelutapahtumakertomus Ilmoitus lapsen elatusavun lakimääräisestä korotuksesta Lapsen elatusapulaskelma Sosiaalihuollon haastehakemus Lapsen elatusavun vahvistamisen palvelutapahtumakertomus 53

54 Lapsen elatusavun vahvistaminen kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Ilmoitus ajanvarauksen tarpeesta lapsen elatusapuasiassa Arvio ajanvarauksen tarpeesta lapsen elatusapuasiassa Lapsen elatussopimus Päätös lapsen elatussopimuksen vahvistamisesta Ilmoitus lapsen elatusavun lakimääräisestä korotuksesta Lapsen elatusapulaskelma Sosiaalihuollon haastehakemus Lapsen elatusavun vahvistamisen palvelutapahtumakertomus

55 Public Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen - asiakasasiakirjat

56 Katsaus kommentteihin Jos asiakas uusi, ei tehdä merkintää yhteydenotosta, tehdään ajanvarausmerkintä kalenteriin; Termi Ilmoitus ei relevantti Tietoa tulkkaustarpeesta, ulkomailla asumisesta.. Määritelmä: nykyään yhä useammin huollon siirrolla voidaan turvata lapsen kasvu ja kehitys turvallisessa kasvuympäristössä ja välttää esim. sijoitus kodin ulkopuoliseen hoitoon Asiakirja ei ole tarpeellinen yksityisoikeudellisessa asiassa Onko tarpeellinen, toimenpiteet voi kirjata palvelutapahtumakertomukse en Ilmoitus ajanvarauksen tarpeesta lapsen huolto- ja tapaamisoikeusasias sa Ilmoitus lapsen huollon tarpeesta Arvio ajanvarauksen tarpeesta lapsen huolto- ja tapaamisoikeusasias sa Arvio lapsen huoltajan tarpeesta Tarpeellinen, dokumentointi nykyisin puutteellista Keskustelua siitä kuka tekee päätöksiä (onko olemassa päätösasiakirjaa, maistraatti ja oikeuslaitos tekevät päätöksiä) sekä voiko päätöksestä valittaa vai ei Viranomaisen vaikea tehdä arvio siitä, ovatko olosuhteet muuttuneet vai muu syy sopimuksen muutokselle. Ehdotamme, että nämä koodikohdat yhdistetään. Sopimusta ei muuteta vaan tehdään uusi sopimus Lapsia voi olla useita samassa selvityksessä Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden palvelutapahtumakert omus Päätös lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopi muksen vahvistamisesta Lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopi mus Selvitys tuomioistuimelle lapsen huoltoa koskevassa asiassa 56

57 Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen - kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Ilmoitus ajanvarauksen tarpeesta lapsen huolto- ja tapaamisoikeusasiassa Ilmoitus lapsen huollon tarpeesta Arvio ajanvarauksen tarpeesta lapsen huolto- ja tapaamisoikeusasiassa Arvio lapsen huoltajan tarpeesta Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden palvelutapahtumakertomus Päätös lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimuksen vahvistamisesta Lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimus Selvitys tuomioistuimelle lapsen huoltoa koskevassa asiassa /

58 Public Virka-apupyyntö - asiakasasiakirjat

59 Yleiskatsaus Asiakirjojen tietoihin ei huomautettavaa Nykyisin ei jää dokumentaatiota siitä miten on vastattu pyyntöön. Usein pyynnön liitetiedostojen sisällöt ovat puutteelliset ja joudutaan pyytämään tarkennuksia (ei riittävää osaamista lähettäjän päässä) tai tarpeelliset asiakirjat puuttuvat. Pyyntö voi olla osoitettu myös väärään kuntaan, asianosaisten ajantasaista kuntaa ei ole tarkistettu lähtevästä päästä

60 Virka-apupyyntö kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Virka-apupyyntö Vastaus virkaapupyyntöön

61 Public Puolison elatusapu asiakasasiakirjat

62 Tarpeellisuus outo, ei ole käytössä, Tietojen riittävyys Palaute-yhteenveto ajanvaraustyyppinen toiminto Ilmoitus puolison elatusavun vahvistamisen tarpeesta Puolison elatusavun. vahvistamisen ei käytössä tarpeesta tehdyn ilmoituksen käsittely Päätös puolison elatusavun vahvistamisesta Puolison elatussopimus Asiakirjoj en riittävyys Muita huomioita Laskelma puolison elatusavun suuruudesta Ilmoitus puolison elatusavun lakimääräisestä korotuksesta ei ole käytössä, ei tehdä varsinaista laskelmaa ei käytössä, ei lakisääteistä velvollisuutta ilmoittaa asiakkaalle indeksikorotuksista puolisot ilmoittavat summan ja sosiaalitoimi katsoo, voidaanko vahvistaa viran puolesta ei ilmoitella mitään, pyynnöstä asiakkaalle annetaan indeksileima, asiaa ei seurata mitenkään. Rahaliikenne ei hoidu sosiaalitoimen kautta. asiakirjojen sisältöä ei ole laissa määritelty, avioliittolain nojalla Lainsäädäntö yksityisoikeudellista, toiminta aina asiakaslähtöistä. Sosiaalitoimi ei toimi ellei asiakas ole aktiivinen. Kukaan ulkopuolinen ei voi toimia asiassa asiakkaan eduksi. Helsingin kaupungin kommentit pätevät Vantaankin osalta. Meillä ei ole laadittu, eikä tarvettakaan todettu laatia mitään lomakkeita asiaan liittyen. Näitä asioita käsiteltiin aikaisemmin enemmän sellaisissa tilanteissa, joissa puolisot halusivat varautua toisen puolison laitoshoitoon joutumiseen ennakolta. Kun laitoshoidon asiakasmaksua muutettiin puolisoiden osalta, niin tarve elatusavusta sopimiseen on lähes loppunut. Ei ole tiedossa, missä määrin sopimuksia on vahvistanut käräjäoikeus. Hakemuksen elatusavun vahvistamisesta on toimittanut yleensä asiakkaan asianajaja, joka on aiemmin laatinut myös puolisoiden välisen elatussopimuksen. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto on käsitellyt asian. Asian valmistelija on hankkinut lisäselvitystä, jos on ollut tarpeellista lisäselvityksellä selvittää sitä, onko sopimus kohtuullinen kummankin kannalta ottaen huomioon avioliittolain säännökset.

63 Katsaus kommentteihin Ajanvaraustyyppinen toiminto Ilmoitus puolison elatusavun vahvistamisen tarpeesta Käytännössä varataan aika, ei muita toimenpiteitä. Jää epäselväksi tarkoitetaanko tässä ilmoituksen käsittelyä sinänsä, vai tehtyä asiakastyötä ajanvaraukselle saapuneiden asiakkaiden Puolison kanssa käydystä elatusavun työstä? vahvistamisen tarpeesta tehdyn ilmoituksen käsittely Sosiaali- ja terveyslautakunta arvioi sopimuksen kohtuullisuutta huomioiden avioliittolain säännökset Liitteiden tärkeys Päätös puolison elatusavun vahvistamisesta Sopimuksia vahvistaa myös käräjäoikeus, asianajaja on laatinut elatussopimuksen ja hakee usein myös elatusavun vahvistamista Puolison elatussopimus Ei tehdä varsinaista laskelmaa, puolisot ilmoittavat summan ja sosiaalitoimi katsoo voidaanko vahvistaa Lapsen elatuslain perusteella tehty komponentti ei sovellu puolisoiden elatusapuun, joka perustuu Laskelma puolison avioliittolakiin. elatusavun suuruudesta Ei lakisääteistä velvollisuutta ilmoittaa indeksikorotuksista, pyynnöstä annetaan indeksileima ilman seurantaa. Rahaliikenne ei hoidu sosiaalitoimen kautta Ilmoitus puolison elatusavun lakimääräisestä korotuksesta 63

64 Puolison elatusavun vahvistaminen kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu 1 4 Ilmoitus puolison elatusavun vahvistamisen tarpeesta Puolison elatusavun vahvistamisen tarpeesta tehdyn ilmoituksen käsittely Päätös puolison elatusavun vahvistamisesta 1 2 Puolison elatussopimus Laskelma puolison elatusavun suuruudesta 3 Ilmoitus puolison elatusavun lakimääräisestä korotuksesta

65 Katselmoijaorganisaatiot Aihealue Katselmoijat Sosiaalihuollon järjestelmät Kasvatus ja perheneuvonta 7 asiakirjaa Perheasiainsovittelu 1 asiakirja Kouvola, Hki, Vaasa Kouvola, Hki, Vaasa Effica, Abilita Ei järjestelmää käytössä (vrt. sosiaaliasiamies) Perhetyö 4 asiakirjaa Koulun sosiaalityö 8 asiakirjaa Jlä, Hki, Rmi, Turku, Loviisa, Eksote Jyväskylä, Tampere, Oulu Effica, ProConsona Effica, Aura

66 Public Kasvatuksen ja perheneuvonnan asiakasasiakirjat

67 Katsaus kommentteihin Perheen yksi ilmoitus => perheenjäsenten omat asiakkuudet Muun tahon ohjatessa asiakkuuteen tarvitaan ohjauslomake Ilmoituksen syy tilastointiin Ilmoitus kasvatus- ja perheneuvonnan tarpeesta Palveluun ei haeta, asiakkuus alkaa eri syistä (asiakkaalla useita asiakkuuksia eri syiden vuoksi) Lapsen koulu tai päiväkoti: välttämätöntä vs ei pakollinen Perheen kuvaus: tärkeä, pitäisi olla yhtenäinen malli Koodistot Tärkeys vs pakollisuus Arvio kasvatus- ja perheneuvonnan tarpeesta Suunnitelman ja arvion käyttäminen erikseen tuntuu mielekkäältä vain tapauksessa, jossa työ ostetaan muualta, Asiakkuuden kokonaisuus tärkeintä, nyt pilkottuna Äärimmäisen yksityiskohtainen Suunnitelmaa arvioidaan jokaisella tapaamisella jollei ostopalvelu Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakassuunnitelma 67 Nykyisin suunnitelma kirjataan asiakaskertomukseen, kuten suunnitelman arviokin Otsikko arviointi ohjaa arvioimaan suunnitelman kelvollisuutta, ei sen sisällön toteutumista Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakassuunnitelman arvio

68 Katsaus kommentteihin Lausuntoja monenlaisia, "Yhteenveto"-asiakirja puuttuu kokonaan vai onko sama pohja Täyttääkö lääkärin lähetteen vaatimukset? Vrt. suunnitelma ja arvio Koodistojen arvot Kasvatus- ja perheneuvonnan lausunto Kasvatus- ja perheneuvonnan lähete Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakaskertomus 68

69 Kasvatuksen ja perheneuvonnan kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Ilmoitus kasvatus- ja perheneuvonnan tarpeesta 1 2 1/1 1/1 6 Arvio kasvatus- ja perheneuvonnan tarpeesta / Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakassuunnitelma Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakassuunnitelman arvio Kasvatus- ja perheneuvonnan lausunto 2/1 4 Kasvatus- ja perheneuvonnan lähete Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakaskertomus

70 Public Perheasiainsovittelun asiakasasiakirjat

71 Katsaus kommentteihin Ehdotus: Tieto sovittelukäynnistä kirjataan kaikille sovittelussa olleille ilman sisältötietoja Huoli: Joudutaan kirjaamaan sovitteluun tulevan pariskunnan kummallekin osapuolelle. Vääristää tällä hetkellä tehdyn työn tilastoja. Ehdotus: Tilastoidaan perhekokonaisuus (=asiakkuus) ja kuinka monta yhteensä oli tapaamisessa. Laatijan nimitiedot on oltava jos jotain kirjataan ja tehtävänimike on erittäin tärkeä, jotta erottuu missä roolissa laatija tehnyt (sovittelijalla esim ei tiedonsaantioikeutta) Erillinen Kirjaaja ei sovi tähän palveluun, ammattihenkilö ja kirjaaja ovat sama henkilö Ei voi olla Jakelua, palvelun tietoja ei anneta kellekään, ei edes muiden viranomaisten nähtäväksi Perheasioiden sovittelun asiakaskertomus 71

72 Perheasiain-sovittelun kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Perheasioiden sovittelun asiakaskertomus

73 Public Perhetyön asiakasasiakirjat

74 Katsaus perhetyön kommentteihin Voimavarat ja vahvuudet, Tuen ja palveluiden tarve pohjaksi asiakassuunnitelmasta Menetelmät: Liian yksityiskohtainen määrittely voi rikkoa perhetyön ammatillista otetta. Lastensuojelun perhetyön suunnitelma Ei arvioida tavoitteiden toteutumista vaan kuvataan perheen tilanteita, arvio keskitetään erilliselle suunnitelman arvio lomakkeelle vs. pitää tukea seurantaa, eli pitäisi olla samoja osioita kuin suunnitelmassa. Lastensuojelun perhetyön asiakaskertomus Arvion tulisi olla myös perhetyön jatkosuunnitelma. Palautetta on hyvä saada myös muulloinkin, ei pelkästään perhetyön loppumisen yhteydessä. Lastensuojelun perhetyön suunnitelman arvio Peruste: Kommentti huomautukseen: lausuntopyynnöt tulevat nykyisin kirjallisena (ei puhelimitse). Lastensuojelun perhetyön lausunto 74

75 Perhetyön kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Lastensuojelun perhetyön suunnitelma Lastensuojelun perhetyön asiakaskertomus Lastensuojelun perhetyön suunnitelman arvio 6 Lastensuojelun perhetyön lausunto 3 75

76 Public Koulun sosiaalityön asiakasasiakirjat

77 Katsaus kommentteihin Asiakirjat myötäilevät paljon lastensuojelun asiakirjoja ja siitä olisi hyvä päästä irti ja kuvaamaan kuraattorityötä itseään. Muutosehdotuksia on tehty lähtökohtaisesti tämän hetkisen työn dokumentoinnin varassa, mutta myös miettien elokuussa voimaan tulevaa oppilas- ja opiskelijahuoltolakia. Tulevan lain muutoksen vuoksi kaikkien asiakirjojen perusteisiin tulisi muuttaa uuden lain mukainen perustelu eli enää ei ole kyse lastensuojelulain velvoitteesta. asiakaskirjauksessa on syytä näkyä päivämäärät pakollisina tietoina, jotta niistä voidaan seurata määräaikojen täyttymistä.

78 Katsaus kommentteihin Pohdittavaa: huoltajien tietojen ajantasaisuus, sillä nykyisellään ollaan muiden toimijoiden syöttämän tiedon varassa, jolloin huoltajatiedoissa voi olla vanhentunutta tietoa. Kuinka huoltajien tietojen ajantasaisuus tulisi järjestelmän puolesta tai automaattisesti asiakasrekisteriin? Koodiston monipuolisuus on hyvä. Näin asiakkuudelle saadaan tarkempi nimi. Onko mahdollista asiakkuuden aikana käyntisyy koodata joka kerta eri koodilla, jolloin tekemämme työn syy olisi tilastoitavissa? Tämänkaltainen asiakirjojen tarkastelu on tärkeää, että asiakaskirjaaminen yhtenäistyy ja asiakaskirjaaminen ohjaa työn suunnitelmallista tarkastelua läpi asiakkuuden keston. 78

79 Katsaus kommentteihin Yhteydenoton syy tarvitaan tilastointia varten. Uuden lain vaatima määräaika velvoite yhteydenotosta tarjottuun asiakasaikaan on 2-7 aikaa, joten on saatava määräajan seuranta. Yhteydenoton syy tarvitaan tilastointia varten. Tarvitaanko tämänkaltaista yhteydenoton arvioasiakirjaa erikseen. Voisiko sisältyä yhteydenottoasiakirjaan? Pitäisi nähdä määräajan täyttyminen suhteessa lakivelvoitteeseen Ei pakollinen asiakirja, mahdollisuus laatia suppea tai laaja? Sosiaalisen selvityksen ja suunnitelman arvion ero? Yhteenvetoja tehdään asiakkuuden päättyessä - onko suunnitelman arvio asiakkuuden yhteenveto? Onko suunnitelma aina pakollinen? Kuraattorin työ ei kohdistu aina suoraan yksittäiseen oppilaaseen, vaan voi olla yhteisöön kohdistuvaa. Uusi oh-laki korostaa erityisesti ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen työn merkitystä. Työ on usein myös konsultointia. Kirjataanko se johonkin? YHTEYDENOTTO KOULUKURAATTORIIN KOULUKURAATTORILLE TEHDYN YHTEYDENOTON ARVIO SOSIAALINEN SELVITYS KOULUN SOSIAALITYÖN ASIAKASSUUNNITELMA Muutosehdotus: " Kyseessä on koulukuraattorin asiakaskohtaisen työn yhteenveto". Vastaanottajan tiedon tulisi olla pakollinen yksityisyydensuojan vuoksi. Lausunnon tarkoitus pakolliseksi tiedoksi Ilmoittaja voi olla pakollinen Lausunnossa ei olla pakollista näkyä ilmoittajaa (miel. yhteydenottaja). Lausunnon antamisesta tiedottaminen olisi tarpeen näkyä asiakirjassa. - Tapahtumalajit ovat kuraattorityön tilastoinnin kannalta merkittäviä, pitäisi olla pakollinen tieto. Tuovat esiin kuraattorityön monimuotoisuutta ja tekevät työtä näkyväksi. Työskentelyn syy pitäisi olla pakollinen, olisi hyvä näkyä tilastointia ja asiakastyön arviointia ja kehittämistä varten. KOULUN SOSIAALITYÖN ASIAKASSUUNNITELMAN ARVIO KOULUN SOSIAALITYÖN LAUSUNTO KOULUN SOSIAALITYÖN LÄHETE KOULUN SOSIAALITYÖN ASIAKASKERTOMUS 79

80 Koulun sosiaalityön kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Yhteydenotto koulukuraattoriin 1 2/2 1 5 Koulukuraattorille tehdyn yhteydenoton arvio 1/1 1 3 Sosiaalinen selvitys Koulun sosiaalityön asiakassuunnitelma 1 2 Koulun sosiaalityön asiakassuunnitelman arvio 1 1 Koulun sosiaalityön lausunto 1/1 3 2 Koulun sosiaalityön lähete Koulun sosiaalityön asiakaskertomus 2/1 2/2 80

81 Public

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 Tilastoja Sosiaalihuolto kanteluja 1.1.2010-31.8.2013 sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 vuosi 2010: noin 4000 kantelua, joista noin 120 koski lasten oikeuksia (noin 60 koski lastensuojelua) vuosi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat ja palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat ja palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit LOPPURAPORTTI Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat ja palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatijat: Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski Lisätietoja: sostiedonhallinta@thl.fi

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 1 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu (päivitetty_28052014) Lastensuojelu ilmoitusten lukumäärä Kuusikko-kunnissa 2009-16 000 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.2.2 1 (17) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV 1 (8) JYVÄSKYLÄ 30.10.2008 Tiina Hyvärinen Hämeenlinnan hallinto-oikeus - Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevat hakemukset ja niiden liitteet - Väliaikaiset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 1 Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä päättää 1. suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisvalvontaa ja toimii yksityisistä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut Palvelutehtävä sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut työikäisten peruspalvelut iäkkäiden peruspalvelut Sosiaaliapalvelu kasvatus- ja perheneuvonta perhetyö siivouspalvelu ateriapalvelu

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2017 Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Toimintasääntö Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta

Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta Dokumentoinnin kehittäminen / Työkokouspäivä 1 14.4.2011 Hallinto-oikeustuomari Anna-Kaisa Marski Hallinto-oikeussihteeri, hallintopäällikkö Kaisa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 7 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.3.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva Sosiaalityön dokumentointi hallinto- oikeuden näkökulmasta Anna-Kaisa Marski & Kaisa Post & Ulla-Maija Rantalaiho 144 14.4. 2011 Esityksen idea kaksi näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin kehittämisestä

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden vaatimusmäärittely Kiilan 2 vaiheessa - tiivistys. Helsinki Antti Mäkelä Kehityspäällikkö Medi-IT

Sosiaalipalveluiden vaatimusmäärittely Kiilan 2 vaiheessa - tiivistys. Helsinki Antti Mäkelä Kehityspäällikkö Medi-IT Sosiaalipalveluiden vaatimusmäärittely Kiilan 2 vaiheessa - tiivistys Helsinki 13.4.2015 Antti Mäkelä Kehityspäällikkö Medi-IT Lähtötilanne SOTE -uudistus asettaa vaatimuksia saumattomalle yhteistyölle

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJOJEN RAKENTEET Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.5.2009 Päivi Tossavainen Projektitutkija Shiftec-tutkimusyksikkö Kuopion yliopisto Esityksen rakenne asiakirjamääritystyön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1302/2014 Laki lastensuojelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.5.2017 42 Voimaantulopäivä 1.6.2017 1 Toimintasääntö Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE Tällä päätöksellä lasten ja nuorten palvelujen lautakunta siirtää yksilöön ja perheeseen kohdistuvaa päätösvaltaansa viranomaiselle,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö

Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain uudistamisen tausta Nykyinen isyyslaki (700/1975) tuli voimaan 1.10.1976 Muutoksia 80-luvulla ja

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

,zy- y abi. FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala. Perusturvalautakunnan delegointisääntö

,zy- y abi. FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala. Perusturvalautakunnan delegointisääntö t P,zy- y abi FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala Perusturvalautakunnan delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa x.x.xxxx x ja se astuu voimaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 127/03.00.00/2012 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kati Saastamoinen, puh. (09) 816 23422

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Liite, THL 1682/5.09.00/2014. sivu[1] Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (18) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaaliasiamiehen selvitys Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson Sosiaaliasiamiehet sosiaaliasiamiestoiminta VTM Ritva Liukonen ja YTM Anne Korpelainen Toimipisteet Lahti:

Lisätiedot

Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta

Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta Yhtymähallitus 3.10.2017 155 Yhtymävaltuusto 19.10.2017 45 1 (7) I LUKU 1 Toimintasääntö viranhaltijat / yksilöpäätökset Tässä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä päättää 1. suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 15.12.2014 189 ja se astuu

Lisätiedot

KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset. Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen

KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset. Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen KiTi pähkinänkuoressa Hankesuunnitelman pohjalla esiselvitys 2013 Hankerahoitus THL OPER-yksiköstä 1.3.2014-28.2.2016 Mukana

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10. Laatimispäivä: 20.9.2011

HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10. Laatimispäivä: 20.9.2011 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispäivä: 20.9.2011 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pieksämäen kaupungin sosiaalilautakunta. 1.1.2009 Terveyslautakunta 1.1.2010 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 16.12.2013 223 ja se astuu

Lisätiedot

124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille

124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille Dnro TRE: 6318 /00.02.01/2011 124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille Lanula 13.9.2012 Vs. tilaajapäällikkö Aila Salmelin ja lakimies Sanna Tohka: Lasten

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit

Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Isyyden selvittämisen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistamisen sekä lapsen elatusavun vahvistamisen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 14.2.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.-30.9.2011 Johtava sosiaalityöntekijä Pekka

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa. Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa. Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Isyyslain uudistamisen tausta Uusi isyyslaki (11/2015) tulee voimaan 1.1.2016 Kumoaa

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A 1 (7) Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 13 PERHEPALVELUIDEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa? Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 1.10.2014 Lotta Hämeen-Anttila Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa THL/1851/5.09.00/2012 Liite Lisätietoja: Tuula Kuoppala puh. 029 524 7234, tuula.kuoppala@thl.fi Salla Säkkinen puh. 029 524 7064, salla.sakkinen@thl.fi Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä Keski- Suomessa Toimintakertomus 2008 Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät 1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain

Lisätiedot

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 27.11.2013, työpaja 5 27.11.2013 Jaana Tervo 1 Lasten suojelu LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015 Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun ja lapsiperheiden erityispalveluiden yksikön kokonaisrakenne Lastensuojelupäällikkö Lastensuojelu palvelut Sosiaalityön

Lisätiedot

Kansa-koulun tehtävävihko

Kansa-koulun tehtävävihko Kansa-koulun tehtävävihko 1 1. Yhdistä sosiaalipalvelu ja palvelutehtävä HUOM! Sama sosiaalipalvelu voi kuulua useampaankin palvelutehtävään. PALVELUTEHTÄVÄ SOSIAALIPALVELU Lapsen elatusavun turvaaminen

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN

PERUSTURVALAUTAKUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 17.5.2016 64, liite 4 Korvaa 21.4.2015 45 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki Perusturvalautakunnan delegointisääntö Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

Lastensuojelulain toimeenpano

Lastensuojelulain toimeenpano Lastensuojelulain toimeenpano Oppilaan parhaaksi - yhteistä huolenpitoa 24.9.2009 28.9.2009 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Käsitemäärittely Lastensuojelulaki > uudistuksen tausta ja tavoitteet Ehkäisevä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 2.1.1 1 (18) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2013 Liite, sivu[1] Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

Palvelusuunnitelma prosessina. Päivi Nurmi-Koikkalainen

Palvelusuunnitelma prosessina. Päivi Nurmi-Koikkalainen Palvelusuunnitelma prosessina Päivi Nurmi-Koikkalainen OIKEUDENMUKAISUUS = KÄYTÄNTÖ + NORMIT H.T.KLAMI 1990 2 Palvelusuunnittelu /palvelusuunnitelma Palvelusuunnittelu on prosessi, johon kuuluu palvelutarpeen

Lisätiedot

Uusi lastensuojelulaki

Uusi lastensuojelulaki Uusi lastensuojelulaki Vankiperhetyön verkosto 1.10.2009 3.9.2012 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelun nykytila Lastensuojelulain toimeenpano ja seuranta Tarkennustarpeet lastensuojelulaissa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Esityksen sisältö Tikesos-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Sanastotyö osana Tikesos-hankkeen tietoarkkitehtuurityötä

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot