Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1"

Transkriptio

1 Public Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1 Katselmointitulokset

2 Katselmoinnin vaiheistus ja aikataulu Toimeentulotuki, muutoksenhaku, virheenkorjaus Kotouttaminen Lastensuojelu avo Lastensuojelu, sijais- ja jälki Sosiaaliasiamies Puolison elatusapu, sosiaalinen luototus Isyyden selvitys, lapsen elatusapu, lapsen huolto ja taapaaminen, virkaapu Kasvatus ja perheneuvonta, perhesovittelu Perhetyö Koulun sosiaalityö Marrasjoulukuu 2013 Tammihelmikuu Maalishuhtikuu Toukokesäkuu Elosyyskuu Loka- Marraskuu

3 Työpaketti katselmoija Tavoite aloitusajankohta oikaisuvaatimus 4 1 Turku, Jlä, Rmi, Kmo, Kainuu 11/2013 toimeentulotuki 9 1 Turku, Jlä, Hki, Rmi, Kmo, Kainuu 11/2013 virheenkorjaus 1 1 Turku, Jlä, Rmi, Kmo, Kainuu 11/2013 kotouttaminen 6 2 Turku, Jlä Hki, Rmi 11/2013 lastensuojelu vireilletulo ja avohuolto 27 3 Turku, Espoo, Hki, Rmi, Eksote, Saarikka 1/2014 lastensuojelu sijais ja jälkihuolto 33 3 Espoo, Hki, Rmi, Eksote, Saarikka 1/2014 Sosiaaliasiamies 2 4 Tre, Koske, Hki, 1/2014 puolison elatusapu 6 5 Hki, Vantaa 4/2014 Sosiaalinen luototus 16 5 Lahti, Espoo, Järvenpää 3/2014 isyyden selvitys 16 6 Eksote, Jlä, Hki 4/2014 lapsen elatusapu 8 6 Eksote,Jlä, Hki 4/2014 lapsen huolto ja tapaaminen 7 6 Vaasa, Eksote, Jlä, Hki 4/2014 virka-apu 2 6 Vaasa, Eksote, Jlä 4/2014 kasvatus ja perheneuvonta 7 7 Kouvola, Hki, Vaasa 5/2014 perheasiainsovittelu 1 7 Kouvola, Hki, Vaasa 5/2014 perhetyö 4 8 Jlä, Hki, Rmi, Turku, Loviisa, Eksote 5/2014 koulun sosiaalityö 8 9 Tre,Oulu, Jlä 5/2014 YHTEENSÄ 158

4 Public Oikaisuvaatimus Virheenkorjaus

5 Katselmoijaorganisaatiot Aihealue Katselmoijat Sosiaalihuollon järjestelmät Oikaisuvaatimus Virheenkorjaus Jyväskylä, Kainuu, Kuusamo, Rovaniemi ja Turku Jyväskylä, Kainuu, Kuusamo, Rovaniemi ja Turku Effica ja ProConsona Effica ja ProConsona

6 Oikaisuvaatimus - Yhteenveto Tällä hetkellä ei ole tällaista erillistä lomaketta käytössä. Saapunut muutoksenhaku kirjataan järjestelmään, kuten myös saapuneet päätökset lautakunnasta ja hallintooikeudesta. Asiakasasiakirjojen tietosisältöön ei juurikaan huomautettavaa

7 Virheenkorjaus - yhteenveto Virheenkorjaukseen ei ole omaa lomaketta nykyisin, ilmoitus/pyyntö vastaanotetaan vapaamuotoisesti (esim. puhelimitse). Tietoihin ei suuremmin huomautettavaa Katselmointikommenttina kysymys: Miksi virheenkorjaus on erillinen lomake, miten eroaa oikaisuvaatimuksesta? Kommentti: On hieno juttu, että oikaisuvaatimus ja virheenkorjauspyyntö ovat omia kokonaisuuksia

8 Oikaisuvaatimus - tietotason kommentointi Oikaisuvaatimus Vastine oikaisuvaatimukseen Oikaisuvaatimuspäätös tietokenttä Vaatimus Perustelu Peruste Tarkoitus Myönnettävä sosiaalipalvelu Kaikki tietokentät kommentti Toistettavuus: Asiakkaalla voi olla useita vaatimuksia (HK) Toistettavuus: Asiakkaalla voi olla useita perusteluja (HK) Otsikot eivät selkeitä Toistettavuus: vrt yllä. Toistettavuus: ei, jos edellytyksenä on, että samalla päätöksellä ei myönnetä esim. toimeentulotukea ja kuntouttavaa työtoimintaa. Pakollisuus: Pakollisia tietoja (HK) Oikaisuvaatimuksen peruutusilmoitus 217:Kuvaus Kaikki tietokentät Otsikko kuvaavampi Tietokentät Pakollisia (HK)

9 Virheenkorjaus- tietotason kommentit tietokenttä kommentti Virheenkorjauspyyntö Asiasisältö Otsikko: voisiko muokata jotenkin ymmärettävämmäksi eli kyseessä on virheenkorjauspyyntö (HK) Kuvaus Kaikki tietokentät Otsikko ei selkeä, mitä kohtaan tulisi kirjoittaa (HK) Pakollisuus: Pakollisuus kaikissa (HK)

10 Oikaisuvaatimus ja virheenkorjaus/ Public kommentoitujen kenttien lkm Asiakirja Tarpeeton Otsikko Esitys muoto Pakollisuus/ teksti Toistuvuus /teksti Sijainti Oikausvaatimus Esimerk ki Muu Vastine Päätös 2 Peruutus 1 Asiakirja Tarpeeton Otsikko Esitys muoto Pakollisuus/ teksti Toistuvuus /teksti Sijainti Esimerk ki Muu Virheenkorjaus

11 Public Toimeentulotuki

12 Katselmoijaorganisaatiot Aihealue Katselmoijat Sosiaalihuollon järjestelmät Toimeentulotuki Helsinki, Jyväskylä, Kainuu, Kuusamo, Rovaniemi ja Turku Effica, ProConsona ja oma asiakastietojärjestelmä

13 Toimeentulotuki - asiakasasiakirjat Toimeentulotukihakemus Yrittäjän tuloselvitys Toimeentulotuen lisäselvityspyyntö Rahalaitostiedustelupäätös Rahalaitostiedustelu Toimeentulotukilaskelma Toimeentulotukipäätös Toimeentulotuen maksusitoumus Toimeentulotuen asiakaskertomus

14 Katselmoinnin yleisilme - palaute Tietojen määrä koettiin paikoittain liian runsaaksi ja tietoja on prosessin/asiakasasiakirjojen väärissä kohdissa Hakemuksessa oli paljon tietoja, jotka kyllä tarvitaan, mutta ei prosessin siinä vaiheessa vielä. Tai niitä ei kysytä asiakkaalta vaan tiedot saadaan muualta suoraan järjestelmään. Hakemuksena tietomäärä tuntui turhan runsaalta ja hämmentävältäkin, esim. perinnän tietoja ei kysytä siinä vaiheessa eivätkä ne usein voi olla vielä tiedossakaan Uuden asiakkaan prosessi erilainen, vs. jatkohakemus Opiskelijoita on toimeentulotuen hakijoina myös talvella, jolloin selvitetään eri asioita kuin kesällä. Tarvitaan omat kentät talvi- ja kesäkaudelle. Otsikoinnit ovat isompi yleinen ongelma asiakirjojen katselmoinnissa. Kenttien lisäksi olisi pitänyt nimetä jo valmiiksi asiakasystävällisemmät otsikot, ja enemmän tietoteknisesti määrittely nimet, kuten laji, olisi hyvin voinut jättää katselmoijille tulevasta versiosta pois. Nyt kentän nimien ymmärtämiseen ja otsikoiden puuttumisen aiheuttamaan hämmennykseen on mennyt paljon aikaa ja vaivaa ryhmiltä. Tietojen pakollisuudesta (kommentteina saatuina) todettiin, ettei ole hyväksi, jos kaikki tiedot ovat aina kaikille kunnille ja kaikissa tapauksissa pakollisia

15 Toimeentulotuki/Yleiset kommentit Asiakirja Muita huomioita Yrittäjän tuloselvitys Toimeentulotuen lisäselvityspyyntö Rahalaitostiedustelu -päätös Rahalaitostiedustelu Toimeentulotuen asiakaskertomus 15 Onko yrittäjän tuloselvitys selvitys jonka yrittäjä antaa vai pikemminkin lisäselvityspyyntöön verrattavissa oleva pyyntö, jolla palvelunjärjestäjä pyytää tarvittaessa tositteita toimeentulotukihakemuksen täydennykseksi? Miten prosessi menee? Tehdäänkö yrittäjäasiakkaalle lisäselvityspyyntö, jolla häntä pyydetään toimittamaan yrittäjän tuloselvitys? Milloin yrittäjän tuloselvitys täytetään epäselvissä tapauksissa. Jos asiakas on yrittäjänä ollut ttt-asiakas ja lopettaa Hyviä perustietoja yrittäjän tilanteen selvitykseen Miksi rahalaitostiedustelupäätös tehdään toimeentulotukioprosessin ratkaisuvaiheessa ja itse rahalaitostiedustelu toimeentulotukiprosessin selvittelyvaiheessa. Onko tarkoitus, että rahalaitostiedustelu tehdään ennen rahalaitostiedustelupäätöstä? Vai pitäisikö nämä asiakirjat laatia vastakkaisessa järjestyksessä; ensin rahalaitostiedustelupäätös ja sitten vasta tehdään itse rahalaitostiedustelu? Rahalaitostiedustelupäätös ja Rahalaitostiedustelu -asiakasasiakirjoissa oleva tiedustelu-sana on epämääräinen. Rahalaitoksilta ei tiedustella, vaan niiltä pyydetään tietoja. Ehdotus: Päätös tietopyynnöstä rahalaitokselle ja Tietopyyntö rahalaitoksille. Etuuskäsittelyssä asiakaskertomusta käytetään hyvin vähän. Sosiaalialan työssä on erikseen asiakaskertomus. Vastakommentti: Asiakaskertomusta kirjoittaa myös etuuskäsittelijät. Asiakaskertomus on oltava tässäkin kohdassa

16 Toimeentulotuki/kommentoitujen kenttien lkm Asiakirja Toimeentulotukihakemus Tarpeeton Yht./v&p Otsikko Esitys muoto Pakollisuus/ teksti Toistuvuus /teksti Sijainti Esimerk ki 22/ / Yrittäjän tuloselvitys Muu Toimeentulotuen lisäselvityspyyntö Rahalaitostiedustelupäätös Rahalaitostiedustelu Toimeentulotuki laskelma Toimeentulotukipäätös Toimeentulotuen maksusitoumus Toimeentulotuen asiakaskertomus / / / V&P = virhe tai puute

17 Public Kotouttaminen

18 Kotouttamisen - asiakasasiakirjat Kotoutumisen alkukartoitus Kotoutumisen suunnitelma Perheen kotoutumissuunnitelma Kotoutumissuunnitelman arvio Perheen kotoutumissuunnitelman arvio Kotoutumisen asiakaskertomus

19 Katselmoijaorganisaatiot Aihealue Katselmoijat Sosiaalihuollon järjestelmät Kotouttaminen Helsinki, Jyväskylä, Rovaniemi ja Turku Effica, oma sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä

20 Katselmoinnin yleisilme Rakenteellisesti lomakkeet koettiin haastaviksi otsikoinnin ja luokittelevan tietokomponentin suhteet eivät aina avautuneet, vaikea hahmottaa, että miten asiat jäsentyvät ja miten otsikot ja niiden alakohdat näkyvät. asioiden esittämisjärjestys ja jäsentäminen vaatii petraamista Otsikointiin selkeyttä ja ymmärrettävyyttä mm. sopeutuminen ja kotoutumiskriisi ovat liian epämääräisiä ja laajoja käsitteitä otsikkoon Kerättävien tietojen runsautta ja toisteisuutta arvosteltiin - yhteystiedot, erilaiset tavoitteet, useat arvioinnit, Keskittyy työhön tai koulutukseen osallistumisen kartoitukseen, kotoutumisen haasteita tai kotoutumista hidastavia tekijöitä (luku- ja kirj.taidottomuus, vammaisuus, perhe hajallaan) ei lomakkeessa ole kartoitettu lainkaan On tärkeää, että asiakirja on käyttökelpoinen ja tarkastelee laaja-alaisesti asioita myös erityisryhmien (kuten kehitysvammaiset, ikääntyneet, muista syistä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat) näkökulmasta

21 Kotouttaminen/Yleiset kommentit Asiakirja Tarpeellisuus Tietojen riittävyys Asiakirjojen riittävyys Muita huomioita Kotoutumisen alkukartoitus Asetuksessa on tarkemmin avattu alkukartoitusta * Hyvä olisi kerätä tietoa siitä, miksi yksityishenkilö on mukana, mikä hänen suhteensa on alkukartoituksen kohteena olevaan asiakkaaseen. * Asiakirja vaikuttaa esimerkkeissä esitettyjen kysymysten valossa käyttökelpoisimmalta sellaiselle henkilölle, jonka työhön tai koulutukseen osallistumista pyritään kartoittamaan. On tärkeää, että asiakirja on käyttökelpoinen ja tarkastelee laaja-alaisesti asioita myös erityisryhmien (kuten kehitysvammaiset, ikääntyneet, muista syistä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat) näkökulmasta. Terveydetilaan liittyen voisi tietysti miettiä tarvetta pystyä kirjaamaan myös hoitoon ja lääkitykseen liittyviä tietoja. Olisiko asiakirjaan hyvä merkitä myös tiedot siitä, että mitä asiakirjoja on voitu käyttää hyödyksi alkukartoituksessa? Alkukartoituksen kannalta olleellista tietoa on voitu saada laaja-alaisesti eri viranomaisilta. Tämä on hyvä, jos korvaa maahanmuuttajaasiakkaiden kohdalla sosiaalityön alkukartoituksen. * Lisäksi asiakirjassa on syytä kiinnittää huomioita asioiden esittämisjärjestykseen ja jäsentämiseen. Kotoutumissuunnitelma *Sama palaute kuin alkukartoituksen kohdalla, että *Asiakirjassa voisi olla alussa kohta, Tämä on hyvä, jos korvaa otsikoiden, määritelmien ym. terminologian olisi tärkeää johon voisi kirjoittaa yleisesti esim. maahanmuuttajaasiakkaiden kohdalla olla sellaisia, jotka mahdollista mahdollisimman laajaalaisen asiakirjan käytön esim. erityisryhmien kanssa. asiakirjaan pitäisi pystyä sosiaalityön asiakkaan taustoista. Lisäksi *Jos kyseessä päivitetystä suunnitelmasta, aiemman merkitsemään laaja-alaisemmin asiakassuunnitelman. suunnitelman laatimispäivä tulisi lisätä asiakkaan työ- ja koulutustaustaa, * Lisäksi asiakirjassa on * Hyvä olisi kerätä tietoa siitä, miksi yksityishenkilö on ei ainoastaan suomenkielen syytä kiinnittää huomioita mukana, mikä hänen suhteensa on alkukartoituksen kursseja. asioiden kohteena olevaan asiakkaaseen. esittämisjärjestykseen ja *kuntoutustarve: kenen näkökulmasta? kenen jäsentämiseen. "diagnoosilla" pitäisi lisätä vielä kohta kuka kutsuu koolle tarkistukseen

22 Kotouttaminen/Yleiset kommentit Asiakirja Tarpeellisuus Tietojen riittävyys Muut huomiot Perheen kotoutumissuunnitelma Kotoutumissuunnitelman arvio Perheen kotoutumissuunnitelman arvio Kotoutumisen asiakaskertomus osallistujan kohdalle olisi hyvä myös lisätä tieto siitä, mikä hlön suhde on asiakkaaseen. pitäisi lisätä vielä kohta kuka kutsuu koolle tarkistukseen lisättävä tieto siitä, miksi ko. henkilö on paikalla - mikä hänen paikallanolon lisäarvo on asiakkaan kotoutumisen kannalta. Seuraavan seurannan kokoonkutsuja puuttuu Miksi vain maahanmuuttajille tehdään perhekohtainen suunnitelma? Eikö silloin, jos perheessä on lasten kasvatukseen ja kehitykseen liittyvää tuen tarvetta pitäisi aloittaa esim. avohuollon lastensuojeluasiakkuus, jos tilanne sitä vaatii? Vrt. Sosiaalityön asiakassuunnitelma. Sosiaalityössä ei laadita perheen asiakassuunnitelmaa vastaavassa tilanteessa, vaan mikäli peruspalvelut eivät tarjoa perheen tarvitsemaa tukea, niin silloin voidaan tarjota esim. avohuollon lastensuojelun palveluita. Tuntuu, että tässä kohtaa maahanmuuttajille tarjottavat palvelut eroavat sosiaalihuollon muille asiakkaille tarjottavista palveluista. TÄMÄ KOMMENTTI EI AUKEA. Kun tehdään perheen kotoutumissuunnitelma, se ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta. Tarve voi syntyä muullakin perusteella ja perhettä voidaan ensisijaisesti tukea myös kotouttamistoimenpitein tai mulla palveluilla kuin lastensuojelun palveluilla.. Tässä asiakirjassa oli jotenkin vaikeampia hahmottaa, että miten asiat jäsentyvät ja miten otsikot ja niiden alakohdat näkyvät. Vaikea kommentoitava. Tässä asiakirjassa oli jotenkin vaikeampia hahmottaa, että miten asiat jäsentyvät ja miten otsikot ja niiden alakohdat näkyvät. Vaikea kommentoitava. Tätä asiakirjaa emme osaneet katselmoida - kommentoida

23 Kotouttaminen/kommentoitujen kenttien lkm Asiakirja Kotoutumisen alkukartoitus Kotoutumissuunnite lma Perheen kotoutumissuunnitelma Kotoutumissuunnite lman arvio Perheen kotoutumissuunnitelman arvio Kotoutumisen asiakaskertomus Tarpeeton Yht/v&p Otsikko Esitys muoto Pakollisuus/ teksti Toistuvuus /teksti Sijainti Esimerk ki 7 17/9 1/1-5/2 14/ / Muu V&P = virhe tai puute

24 Public Lastensuojelu: Vireilletulo ja avohuolto Sijais- ja jälkihuolto

25 Katselmoijaorganisaatiot Aihealue Katselmoijat Sosiaalihuollon järjestelmät Lastensuojelu Vireilletulo ja avohuolto Sijais- ja jälkihuolto Eksote, Espoo, Helsinki,Rovaniemi, Saarikka, Turku Eksote, Espoo, Helsinki,Rovaniemi, Saarikka Effica ja ProConsona Effica ja ProConsona

26 Vireilletulo ja avohuolto palaute Ilahduttavaa, että mukana on paljon tilastointiin liittyvää tietoa Ilmoituksen perusteiden luokittelua tulisi pohtia tilastoinnin näkökulmasta. Esimerkiksi tilanteissa, joissa ilmoituksen sisällössä on useampia syitä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Tulisiko olla pääsyy, ensisijainen syy ja toissijaiset syy. Mikä olisi tilastoinnin näkökulmasta järkevää Suunnitelmat ja arviot (>3) Ei ole tarpeen tehdä erillistä tukisuhdesuunnitelmaa. Asiakirjan tiedot ovat asiakassuunnitemassa ja tukiperhesopimuksessa Arviot: Onko tarpeellinen erillisenä asiakirjana? Voidaanko yhdistää avohuollon asiakassuunnitelmaan arviointiosuus? Suunnitelman arvioista puuttuu asiakassuunnitelmassa olevaa tietoa johon joutuu palamaan. Suunnitelman ja arvion tulee olla yksi yhteen Puutteita mm: Ennakollinen lastensuojeluilmoitus puuttuu, lisättävä myös koodistoon Vireilletulotapa 26. Lupahakemus HO:lle voi olla sekä vireilletulo että asiakkuusvaiheessa Koodistotarpeet esim.: Lastensuojeluilmoituksen Asiasisältö: tulisi olla tarkempi/koodisto nyt tekstimuotoinen Ilmoituksen perustelut Arvio osassa - ehdotettu tarkennuksia Lain vaatimat yksittäiset tiedot ja pakollisuus-merkinnät Lastensuojelutarpeen selvitys: Tehdään arviota yhdessä asiakkaan kanssa. Haumautus osassa pitäisi tulla selkeästi esille lapsen ja huoltajan näkemys tilanteesta. Arvio ei perustu ainoastaan sosiaalityöntekijän kertomaan. Otsikoiden selkeys

27 Sijais- ja jälkihuolto palaute 6/33 kpl asiakasasiakirjoja oli kommentoitu tarpeettomaksi. Tietotasolla eniten kommentteja kohdistui asiakassuunnitelmiin Katselmoijien mielestä arvioinnin kuuluu olla osana suunnitelmalomakkeita. Runsas lomakkeitten määrä ei ole asiakasystävällistä, eikä myöskään käytännöllistä arjen työssä. Pohdittavaksi onko tarpeellista käyttää erillistä dokumenttia asiakassuunnitelman arvioimiseksi kun arviointia tehdään ja kirjataan itse asiakassuunnitelman tarkistuksissa? Voisiko arviointiosion lisätä erilliseksi kohdakseen asiakassuunnitelmaan?. Hoito- ja Kasvatussuunnitelma: yhteydenpito ja muut palvelut / rajoituspäätökset, rajoittaa voi muutakin kuin yhteydenpitoa, näkyviin! Palvelut omaksi otsikokseen Rajoitustoimenpidepäätökset - hämmennystä: mikä tämä on? Yleinen rajoituspäätös, Kooste eri muodoista? Onko tarpeellinen, koska jokaisesta rajoittamistoimenpiteestä on erillinen päätös? LsL 75 koskee jälkihuoltoa ja sen asumista (lomakkeessa mainittu 35 ) Päätös olinpaikan ilmoittamatta jättämisestä: osa yhteydenpidon rajoittamispäätöstä, tätä ei tehdä yksinään! Yhteydenpidon rajoittaminen ja olinpaikan ilmoittamatta jättäminen tehdään samalla. Pitäisi vastata yhteydenpidon rajoituspäätöstä, jonka lisänä vain osiot miksi olinpaikkaa ei kerrota

28 Sijais- ja jälkihuolto palaute jatkuu Lastensuojelun jälkihuoltopäätös pitäisi olla erikseen päätös lastensuojelun jälkihuollon oikeudesta ja sen päättymisestiä ja erikseen jälkihuoltoon liittyvät palvelut tai taloudellisen avustamisen tuesta. Missä on raamipäätös?! Päätös on muutoksenhakukelpoinen. Huomioitava otsikoiden viestinnällisyys Lisätty tietojen pakollisuusvaatimuksia (laki)

29 Lastensuojelu annettu yleiskommentti Yhtälailla pitäisi olla lastensuojelun kokonaisuuksissa päätöksiin liittyvät muutoksenhaut lautakunnalle, sen jaostoon tai hallinto-oikeuksiin. Erityisesti tulisi näkyä se mihin päätökseen liittyen annettu selitys ja/tai vastaselitys liitteineen sekä muut hallinto-oikeus ja/tai korkein hallinto-oikeus prosesseihin liittyvät kirjaukset. Hyvässä asiakirjakokonaisuudessa nämäkin muodostavat selkeän kokonaisuuden. Ja näillä prosesseilla voi olla vaikutuksensa sekä asiakassuunnitelmaan että hoito- ja kasvatussuunnitelmaan. Noiden muutoksenhakujen ja valitusten tulee siis liittyä lapsen lastensuojelun asiakastietoihin. Itse asiassa liittäisin sinne jonkun tiedon myös niistä kanteluista ja muistutuksista, joita vanhemmat tai lapsi/nuori tekee saamastaan kohtelusta tms. 29

30 Palautekierroksen vastakommentit sininen teksti asiakirja kenttä arviot Vireilletulo& avohuolto Sijais ja jälkihuolto Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi Ls:n sijaihuollon asiakassuunnitelma Lapsen ikä Nykytilan kuvaus tieto oltava vs. tarpeeton, ilmoittaja ei välttämättä tiedä lapsen ikää, mieluummin henkilötunnus työntekijän täyttämänä Ei ole tarpeellista joka kerta, ensimmäisessä ok. On tarpeellinen, kertoo tilanteiden muutoksesta - - Perheen tukitoimi Onko sijaisperheen tuen tarpeista käytävä keskustelu lapsen asiakassuunnitelmaneuvottelussa käytävä keskustelu ja kuuluuko tukitoimet mainita lapsen asiakassuunnitelmassa, jos tukitoimet liittyvät toimeksiantosopimukseen, onko asiakasasiakirjoihin kuuluvia asioita? Päätös sijaishuoltopaikan muuttamisesta Lapsen läheisverkoston kartoittaminen Lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvät tukitoimet tulee kirjata. Hirveä määrä tietoa, minkä ei tarvitse olla asiakassuunnitelmassa. läheisverkosto on kartoitettu jo aiemmin, sillä ei ole enää tässä vaiheessa merkitystä. Pitäisi loogisena kokonaisuutena näkyä vain ne tiedot, jotka tässä päätöksessä ovat relevantteja Läheisverkostossa voi tapahtua muutoksia 30

31 Vireilletulo ja avohuolto/ kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeeton Otsikko Esitys muoto Lastensuojeluilmoitus Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi Vireilletulleen lastensuojeluasian arvio Lastensuojelutarpeen selvitys Lupahakemus hallintooikeudelle lapsen tutkimiseen Lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelma Lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelman arvio Lastensuojelun avohuollon asiakaskertomus Esitiedot lastensuojelun tukisuhdetta varten Lastensuojelun tukisuhdesuunnitelma Lastensuojelun tukisuhdesuunnitelman arvio Päätös lastensuojelun avohuollon 31 sijoituksesta / / /3 1 5

32 Vireilletulo ja avohuolto/ Jatkuu Asiakirja Tarpeeton Otsikko Esitys muoto Päätös lapsen kiireellisestä sijoituksesta Päätös lapsen kiireellisen sijoituksen jatkamisesta Päätös lapsen kiireellisen sijoituksen lopettamisesta Lastensuojelun kuulemispyyntö Toistuvuu s/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki 4/1 4/1 10/ / /1 1 1 Muu Huostaanottohakemus hallintooikeudelle Päätös lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta Lastensuojelun lausuntopyyntö Lastensuojelun lähete Päätös lastensuojelun avohuollon tukitoimesta Ilmoitus yksityisestä sijoituksesta / Yksityisesti sijoitetun lapsen asiakaskertomus Päätös yksityisen sijoituksen hyväksymisestä Lastensuojelun kuulemiskertomus Arvio yksityisestä sijoituksesta Hakemus lastensuojelun 1 1 palveluista

33 Sijais ja jälkihuolto kommentoi-tujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Sijoitettavan lapsen esitiedot Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelma Hoito- ja kasvatussuunnitelma Hoito- ja kasvatussuunnitelman arvio Lastensuojelun sijaishuollon asiakassuunnitelman arvio Lastensuojelun jälkihuollon asiakassuunnitelman arvio Päätös lapsen huostassapidon lopettamisesta Päätös sijaishuoltopaikan muuttamisesta Lastensuojelun jälkihuollon asiakassuunnitelma Lastensuojelun sijaishuollon asiakaskertomus Lastensuojelun jälkihuollon asiakaskertomus Päätös erityisestä huolenpidosta Tarpeeton X/X Otsikko 1 Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisuu s/teksti Sijainti Esimerk ki Muu / Päätös erityisen huolenpidon jatkamisesta Päätös erityisen huolenpidon lopettamisesta 1

34 Sijais ja jälki - jatkuu X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta Tarpeeton X/X Otsikko Esitys muoto Toistuvuu s/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti 1 Esimerk ki Muu Päätös yhteydenpidon rajoittamisen lopettamisesta Päätös olinpaikan ilmoittamatta jättämisestä 1 Päätös aineiden ja esineiden haltuunotosta 1 Päätös henkilönkatsastuksen toimittamisesta Päätös omaisuuden tai lähetysten tarkastamisesta Päätös lähetyksen luovuttamatta jättämisestä Päätös liikkumisvapauden rajoittamisesta 1 Päätös liikkumivapauden rajoittamisen lopettamisesta Päätös lapsen eristämisestä Päätös lapsen eristämisen jatkamisesta Päätös lapsen eristämisen lopettamisesta Selostus rajoitustoimenpiteistä Lastensuojelun kuulemiskertomus Lastensuojelun sijaishuollon rajoitustoimenpidepäätös 1 1

35 Sijais ja jälki - jatkuu X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Lastensuojelun kuulemispyyntö Tarpeeton X/X Otsikko Esitys muoto Toistuvuus/ teksti Pakolli suus/te ksti Sijainti Esimerk ki Muu Lastensuojelun jälkihuoltopäätös Vanhemmuuden tukemisen suunnitelma Vanhemmuuden tukemisen suunnitelman arvio

36 Public Soisaaliasiamie hen toiminta

37 Katselmoijaorganisaatiot Aihealue Katselmoijat Sosiaalihuollon järjestelmät Sosiaaliasiamiestoiminta Helsinki, Koske, Tampere Manuaalijärjestelmät/ Excel

38 Katselmoinnin yleisilme - palaute Yhteydenotto vs Tapahtumakertomus tarve vain yhteen asiakirjaan, jompi kumpi => tilastointiin Yhteydenotto: Asiakastietoja ei ole yleensä tarve kerätä. Tieto tarvitaan vain, jos on esim. tarve selvittää tarkemmin juuri kyseistä asiaa tai lähettää asiakkaalle asiapapereita. Sosiaaliasiamiehen asiakkaiden on voitava asioida myös anonyymisti. TAHO: Ilmoittajataho voi olla myös muu ammattihenkilö kuin viranomainen (esim. henkilökohtainen avustaja, järjestön työntekijä). Palvelutapahtumakertomus: Tietoa tilastointia varten=>pakollista tietoa. Tapa/koodi 5 ei tilastollisesti validi. Tehtäväalueet -koodiston puutteet

39 Sosiaaliasiamies- kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Yhteydenotto sosiaaliasiamieheen Sosiaaliasiamiestoiminnan palvelutapahtumakertomus Tarpeeton X/X Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki /1 2/2 4/4 9 Muu

40 Public Sosiaalinen luototus - asiakasasiakirjat

41 Katselmoijaorganisaatiot Aihealue Katselmoijat Sosiaalihuollon järjestelmät Sosiaalinen luototus 16 asiakirjaa Lahti Espoo Järvenpää Effica ja ProConsona

42 Katsaus kommentteihin Liian yksityiskohtainen sisältö vtr. hakemus, pitäisi sopia puhelimessa tehtävään arvioon Riittää tulot, menot, velan määrä Ylläpitokorvausta ei huomioida maksuvarassa Tosi laaja kartoitus lapsen taloudellisesta tilanteesta. Hyvä lomake Valtakirja tai asiakkaan valtuutus mukaan Arvio sosiaalisen luototuksen tarpeesta Sosiaalisen luoton hakemus OK Sosiaalisen luoton lisäselvityspyyntö OK Sosiaalisen luoton velkatiedustelu OK Otsikko: Ulosoton asianosaistulosteen tilaus Samankaltaiset: velkatiedustelu, perintätmsto, ulosotto ja maksuhäiriö Harvoin käytetty Asiakas toimittaa asiakirjan itse Verotiedot osin saatavissa ilman lomaketta Luoton myöntäjä katsoo tiedot rekisteristä suoraan Asiakas toimittaa otteen itse (omatieto.fi) Asiakkaan täyttämä luottotietokysely, oma lomake? Missä puolison&lasten tulot Laskelmassa mieluummin nettotulot kuin brutto Ulosottolistauksen tilaus OK Verotietojen tilaus OK Maksuhäiriön tiedustelu Maksuvaralaskelma OK 42

43 Katsaus kommentteihin Asiakirja on hyvä Päätöksille päätöstyypit, omat otsikot, tilastoitavaa tietoa Maksuehtojen muutokset on yksi päätöstyyppi (ei mainittuna) = Velkakirja, Velkaluettelo sisältöön Valmiita lakipohjia ja sopimusehtojen tekstilisäyksiä Paljon käytetty lomake lakipykäläviittaukset tarpeellisia Suhde laskutusjärjestelmään Otsikkona maksukehoitus on parempi kuin muistutus. Päätös sosiaalisesta luotosta OK Sopimus sosiaalisesta luotosta OK Vapaaehtoinen velkajärjestelyilmoitus OK Maksukehotus & maksumuistutus Suhde laskutusjärjestelmään, Aiemmat maksukehotukset näkyviin, Maksuohjelmamuutoksen käsittelyssä eri käsittelijät Laskutus ja sosiaalinen puoli eri käsittelijät molemmat näkyviin Luoton eräännyttäminen (erääntyneet erät) ja luoton irtisanominen erikseen Ensin loppulasku, sitten irtisanomispäätös Toivomuksena toimintojen alaotsikot valmiiksi/valittaviksi Monivalinta organisaatioittain, sama lomake mutta velkojille ei kuitenkaan tietoa toisistaan Tarpeellinen, perintätoimistot eivät anna muuten tietoa Maksuvaatimus Luoton irtisanomisilmoitus OK Asiakaskertomus OK Valtakirja OK 43

44 Sosiaalinen luototus kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Arvio sosiaalisen luototuksen tarpeesta Sosiaalisen luoton hakemus 6/1 3 4/4 1 Sosiaalisen luoton lisäselvityspyyntö Sosiaalisen luoton velkatiedustelu Ulosottolistauksen tilaus sosiaalisessa luototuksessa Verotietojen tilaus sosiaalisessa luototuksessa 2 Maksuhäiriön tiedustelu sosiaalisessa luototuksessa Sosiaalisen luoton maksuvaralaskelma 44 1/1 2

45 Sosiaalinen luototus kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeeton Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Päätös sosiaalisesta luotosta Sopimus sosiaalisesta luotosta Vapaaehtoinen velkajärjestelyilmoitus sosiaalisessa luototuksessa Sosiaalisen luoton maksukehotus; sosiaalisen luoton maksumuistutus Sosiaalisen luoton maksuvaatimus 1/ Sosiaalisen luoton irtisanomisilmoitus Sosiaalisen luototuksen asiakaskertomus 1 1 Sosiaalisen luoton valtakirja

46 Katselmoijaorganisaatiot Aihealue Katselmoijat Sosiaalihuollon järjestelmät Isyyden selvittäminen 15 asiakirjaa Eksote, Helsinki, Jyväskylä Effica ja oma järjestelmä Lapsen elatusavun vahvistaminen 8 asiakirjaa Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen 8 asiakirjaa Virka-apupyyntö 2 asiakirjaa Eksote, Helsinki, Jyväskylä Eksote, Helsinki, Jyväskylä, Vaasa Eksote, Jyväskylä ja Vaasa Effica ja oma järjestelmä Effica, Abilita, oma järjestelmä Effica, Abilita Puolison elatusapu 6 asiakirjaa Helsinki ja Vantaa Ei järjestelmää

47 Public Isyyden selvittämisen asiakasasiakirjat

48 Katsaus kommentteihin Maistraatista tulee ilmoitus lastenvalvojalle Pitäisikö näkyä selvemmin jos ilmoittaja yksityishlö (paperittomat) Usein lapsella ei vielä nimeä Miten kaksoset tai kolmoset käsitellään (toisteisuus)? Jos joku asian omistaja panee alulle isyyden selvittämisen, se tapahtuu yleensä puhelimitse tai vapaamuotoiselle kirjeellä. Isäehdokkaan/ehdokkaiden tiedot? Keskustelua ilmoittajatahoista - mitä tiedolla tehdään Jos asia tulee vireille maistraatista,lähetetään kutsu Jos asiakas ottaa itse yhteyttä tehdään ajanvaraus. 15v ohjataan muualle, ei kirjata asiakasrekisteriin (Tarveharkinta/toimivalta) Termi Arvio => palvelu ei ole arvionvaraista Miten niin isä ei ole asiakas? Mikäli isä ei ole asiakas, niin häntä ei koskisi lait, esim. laki asiakkaan oikeuksista. Roolilistaus! Sisältää tarpeetonta tietoa (löytyy muualta) 1. Ilmoitus avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta 2. Ilmoitus isyyden selvittämisen tarpeesta 3. Arvio isyyden selvittämisen tarpeesta 4. Isyyden selvittämispöytäkirja Järjestys: Isyyden selvittämisen kertomus laaditaan ennen pöytäkirjan tekemistä. Asiakkuus-käsite? Kuulemisaika ja paikka Isyyden selvittämiskertomus Mikä asiakas? Olennaista vain henkilöiden tiedot, joille tutkimus tehdään ( ja henkilötunnus) 6. Lähete oikeusgeneettiseen isyystutkimukseen Lautakunnan päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta Ei muutoksenhakua. 7. Päätös isyyden selvittämisen keskeyttämisestä Virka-avun käyttäminen/pakolliset tiedot, kuka laatii asiakirjan Oltava paikat seuraaville (laajin): Tunnustamislausuma, äidin kuulemiselle tunnustamisen johdosta, 15v täyttäneen lapsen hyväksymislausuma, äidin ja aviomiehen hyväksymislausuma, lapselle määrätyn huoltajan kuuleminen, alaikäisen isän huoltajan kuuleminen vs. äidin hyväksyntää ei pyydetä tässä tunnustamisessa 8. Isyyden tunnustaminen 48

49 Katsaus kommentteihin Ei erillinen, tiedot sisältyvät tunnustamisen asiakirjaan n/a Outo termi, ei isyyslain alainen - haastehakemus on yksityisoikeudellinen termi Huomioitava Isyyslain ja sosiaalihuoltolain erot Isyyden selvittämisen palvelutehtävän muistiinpanoja käsitellään perheenä, ei yksittäisten asiakkaiden osalta. Tehdään yksittäisen asian, ei asiakkaan yhteyteen. Asiakas on lapsi, jos yksi pitää valita. Palvelutapahtumaan tulee kirjata tietoa mitä on tehty, ei tietoja asiakkaasta 9. Kuulemiskertomus isyyden tunnustamisesta 10 Ilmoitus isyyden selvittämisen vastustamisesta 11 Sosiaalihuollon haastehakemus 12 Isyyden selvittämisen palvelutapahtumakertomus Hyväksymislausuma on pakko kuulla ja henkilökohtaisesti vastaanottaa. Ilmoittaminen kohta ei voi sisältyä asiakirjaan. Yhteiskuuleminen, kaksi allekirjoitusta Selvittämiskertomuksen liite Asiakastermi on tässä yhteydessä outo. Pyydetään usein myös kuolleesta henkilöstä. Miksi oma asiakirja - Yksi lausumapyynnön johdosta annettava lausuma. Näitä muitakin. *Tunnustamisen hyväksymislauselmat sisällä Suostumuksen allekirjoittaja lastenvalvoja lapsen puolesta ei äiti 13 Kuulemiskertomus isyysasiassa Tietopyyntö isyysasiassa Suostumus kansliamenettelyyn 49

50 Isyyden selvityksen kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Ilmoitus avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta Ilmoitus isyyden selvittämisen tarpeesta Arvio isyyden selvittämisen tarpeesta 2 Isyyden selvittämispöytäkirja Isyyden selvittämiskertomus Lähete oikeusgeneettiseen isyystutkimukseen 1 1 Päätös isyyden selvittämisen keskeyttämisestä 1 50

51 Isyyden selvityksen kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeeton Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Isyyden tunnustaminen 3 1 1/1 1 6 Kuulemiskertomus isyyden tunnustamisesta Ilmoitus isyyden selvittämisen vastustamisesta Sosiaalihuollon haastehakemus Isyyden selvittämisen palvelutapahtumakertomus 1 1 Kuulemiskertomus isyysasiassa 2 1 Tietopyyntö isyysasiassa 1 1 Suostumus kansliamenettelyyn /1 1 2

52 Public Lapsen elatusavun vahvistaminen - asiakasasiakirjat

53 Katsaus kommentteihin Ajanvarauspyyntö, asiakkuuskäsite - roolilistaus epäselvä Sähköisen ajanvarauksen suhde (esim. tmstosihteeri hoitaa), ohittaa asiakirjan Onko asiallista kerätä tietoja asiakasrekisteriin, jos arvion jälkeen palvelua ei käynnistetäkään? Emme pidä asiakirjaa tarpeellisena yksityisoikeudellisessa sopimusasiassa. Oma lomake koulutusavustussopimukseen, täysi-ikäinen vs. tätä voidaan soveltaa Merkintä elatustukea varten lisätään teksti: Tämä sopimus ei oikeuta elatustukeen. Voi olla myös muutos määräajaksi (minkä jälkeen vanha sopimus palaa voimaan) Isä/äiti ei voi olla pakollinen tieto - kaikilla ei ole, ei tunnustettu.. Muutoksenhaun menettely erittäin tärkeää ohjeistaa oikein! Olisi hyvä lain mukaan selventää: valitus ja muutoksen haku menevät sekaisin, toisten mielestä ei voi ja toisten mielestä kyllä. Epäselvä kokonaisuus Ilmoitus ajanvarauksen tarpeesta lapsen elatusapuasiassa Arvio ajanvarauksen tarpeesta lapsen elatusapuasiassa Lapsen elatussopimus Päätös lapsen elatussopimuksen vahvistamisesta Asiakas voi pyytää tietoa indeksikorotuksesta ja kertoa siitä toiselle osapuolelle, viranpuolesta ei ilmoiteta Ei liity enää mitenkään lapsen elatusavun palvelutehtävään Tositteet : Tämä kohta on hyvä. Työntekijä voi täyttää tarvittaessa tiedot. Sosiaalilautakunta voi nostaa kanteen (ei lastenvalvoja), mutta se ei ole asianomainen. Elatusapua haetaan lapselle. Miksi 'sosiaalihuollon' haastehakemus? Tällainen rakenne tuntuu erittäin raskaalta ja ohjatulta. Asiakaskertomus vs. palvelutapahtumakertomus Ilmoitus lapsen elatusavun lakimääräisestä korotuksesta Lapsen elatusapulaskelma Sosiaalihuollon haastehakemus Lapsen elatusavun vahvistamisen palvelutapahtumakertomus 53

54 Lapsen elatusavun vahvistaminen kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Ilmoitus ajanvarauksen tarpeesta lapsen elatusapuasiassa Arvio ajanvarauksen tarpeesta lapsen elatusapuasiassa Lapsen elatussopimus Päätös lapsen elatussopimuksen vahvistamisesta Ilmoitus lapsen elatusavun lakimääräisestä korotuksesta Lapsen elatusapulaskelma Sosiaalihuollon haastehakemus Lapsen elatusavun vahvistamisen palvelutapahtumakertomus

55 Public Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen - asiakasasiakirjat

56 Katsaus kommentteihin Jos asiakas uusi, ei tehdä merkintää yhteydenotosta, tehdään ajanvarausmerkintä kalenteriin; Termi Ilmoitus ei relevantti Tietoa tulkkaustarpeesta, ulkomailla asumisesta.. Määritelmä: nykyään yhä useammin huollon siirrolla voidaan turvata lapsen kasvu ja kehitys turvallisessa kasvuympäristössä ja välttää esim. sijoitus kodin ulkopuoliseen hoitoon Asiakirja ei ole tarpeellinen yksityisoikeudellisessa asiassa Onko tarpeellinen, toimenpiteet voi kirjata palvelutapahtumakertomukse en Ilmoitus ajanvarauksen tarpeesta lapsen huolto- ja tapaamisoikeusasias sa Ilmoitus lapsen huollon tarpeesta Arvio ajanvarauksen tarpeesta lapsen huolto- ja tapaamisoikeusasias sa Arvio lapsen huoltajan tarpeesta Tarpeellinen, dokumentointi nykyisin puutteellista Keskustelua siitä kuka tekee päätöksiä (onko olemassa päätösasiakirjaa, maistraatti ja oikeuslaitos tekevät päätöksiä) sekä voiko päätöksestä valittaa vai ei Viranomaisen vaikea tehdä arvio siitä, ovatko olosuhteet muuttuneet vai muu syy sopimuksen muutokselle. Ehdotamme, että nämä koodikohdat yhdistetään. Sopimusta ei muuteta vaan tehdään uusi sopimus Lapsia voi olla useita samassa selvityksessä Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden palvelutapahtumakert omus Päätös lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopi muksen vahvistamisesta Lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopi mus Selvitys tuomioistuimelle lapsen huoltoa koskevassa asiassa 56

57 Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen - kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Ilmoitus ajanvarauksen tarpeesta lapsen huolto- ja tapaamisoikeusasiassa Ilmoitus lapsen huollon tarpeesta Arvio ajanvarauksen tarpeesta lapsen huolto- ja tapaamisoikeusasiassa Arvio lapsen huoltajan tarpeesta Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden palvelutapahtumakertomus Päätös lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimuksen vahvistamisesta Lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimus Selvitys tuomioistuimelle lapsen huoltoa koskevassa asiassa /

58 Public Virka-apupyyntö - asiakasasiakirjat

59 Yleiskatsaus Asiakirjojen tietoihin ei huomautettavaa Nykyisin ei jää dokumentaatiota siitä miten on vastattu pyyntöön. Usein pyynnön liitetiedostojen sisällöt ovat puutteelliset ja joudutaan pyytämään tarkennuksia (ei riittävää osaamista lähettäjän päässä) tai tarpeelliset asiakirjat puuttuvat. Pyyntö voi olla osoitettu myös väärään kuntaan, asianosaisten ajantasaista kuntaa ei ole tarkistettu lähtevästä päästä

60 Virka-apupyyntö kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Virka-apupyyntö Vastaus virkaapupyyntöön

61 Public Puolison elatusapu asiakasasiakirjat

62 Tarpeellisuus outo, ei ole käytössä, Tietojen riittävyys Palaute-yhteenveto ajanvaraustyyppinen toiminto Ilmoitus puolison elatusavun vahvistamisen tarpeesta Puolison elatusavun. vahvistamisen ei käytössä tarpeesta tehdyn ilmoituksen käsittely Päätös puolison elatusavun vahvistamisesta Puolison elatussopimus Asiakirjoj en riittävyys Muita huomioita Laskelma puolison elatusavun suuruudesta Ilmoitus puolison elatusavun lakimääräisestä korotuksesta ei ole käytössä, ei tehdä varsinaista laskelmaa ei käytössä, ei lakisääteistä velvollisuutta ilmoittaa asiakkaalle indeksikorotuksista puolisot ilmoittavat summan ja sosiaalitoimi katsoo, voidaanko vahvistaa viran puolesta ei ilmoitella mitään, pyynnöstä asiakkaalle annetaan indeksileima, asiaa ei seurata mitenkään. Rahaliikenne ei hoidu sosiaalitoimen kautta. asiakirjojen sisältöä ei ole laissa määritelty, avioliittolain nojalla Lainsäädäntö yksityisoikeudellista, toiminta aina asiakaslähtöistä. Sosiaalitoimi ei toimi ellei asiakas ole aktiivinen. Kukaan ulkopuolinen ei voi toimia asiassa asiakkaan eduksi. Helsingin kaupungin kommentit pätevät Vantaankin osalta. Meillä ei ole laadittu, eikä tarvettakaan todettu laatia mitään lomakkeita asiaan liittyen. Näitä asioita käsiteltiin aikaisemmin enemmän sellaisissa tilanteissa, joissa puolisot halusivat varautua toisen puolison laitoshoitoon joutumiseen ennakolta. Kun laitoshoidon asiakasmaksua muutettiin puolisoiden osalta, niin tarve elatusavusta sopimiseen on lähes loppunut. Ei ole tiedossa, missä määrin sopimuksia on vahvistanut käräjäoikeus. Hakemuksen elatusavun vahvistamisesta on toimittanut yleensä asiakkaan asianajaja, joka on aiemmin laatinut myös puolisoiden välisen elatussopimuksen. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto on käsitellyt asian. Asian valmistelija on hankkinut lisäselvitystä, jos on ollut tarpeellista lisäselvityksellä selvittää sitä, onko sopimus kohtuullinen kummankin kannalta ottaen huomioon avioliittolain säännökset.

63 Katsaus kommentteihin Ajanvaraustyyppinen toiminto Ilmoitus puolison elatusavun vahvistamisen tarpeesta Käytännössä varataan aika, ei muita toimenpiteitä. Jää epäselväksi tarkoitetaanko tässä ilmoituksen käsittelyä sinänsä, vai tehtyä asiakastyötä ajanvaraukselle saapuneiden asiakkaiden Puolison kanssa käydystä elatusavun työstä? vahvistamisen tarpeesta tehdyn ilmoituksen käsittely Sosiaali- ja terveyslautakunta arvioi sopimuksen kohtuullisuutta huomioiden avioliittolain säännökset Liitteiden tärkeys Päätös puolison elatusavun vahvistamisesta Sopimuksia vahvistaa myös käräjäoikeus, asianajaja on laatinut elatussopimuksen ja hakee usein myös elatusavun vahvistamista Puolison elatussopimus Ei tehdä varsinaista laskelmaa, puolisot ilmoittavat summan ja sosiaalitoimi katsoo voidaanko vahvistaa Lapsen elatuslain perusteella tehty komponentti ei sovellu puolisoiden elatusapuun, joka perustuu Laskelma puolison avioliittolakiin. elatusavun suuruudesta Ei lakisääteistä velvollisuutta ilmoittaa indeksikorotuksista, pyynnöstä annetaan indeksileima ilman seurantaa. Rahaliikenne ei hoidu sosiaalitoimen kautta Ilmoitus puolison elatusavun lakimääräisestä korotuksesta 63

64 Puolison elatusavun vahvistaminen kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu 1 4 Ilmoitus puolison elatusavun vahvistamisen tarpeesta Puolison elatusavun vahvistamisen tarpeesta tehdyn ilmoituksen käsittely Päätös puolison elatusavun vahvistamisesta 1 2 Puolison elatussopimus Laskelma puolison elatusavun suuruudesta 3 Ilmoitus puolison elatusavun lakimääräisestä korotuksesta

65 Katselmoijaorganisaatiot Aihealue Katselmoijat Sosiaalihuollon järjestelmät Kasvatus ja perheneuvonta 7 asiakirjaa Perheasiainsovittelu 1 asiakirja Kouvola, Hki, Vaasa Kouvola, Hki, Vaasa Effica, Abilita Ei järjestelmää käytössä (vrt. sosiaaliasiamies) Perhetyö 4 asiakirjaa Koulun sosiaalityö 8 asiakirjaa Jlä, Hki, Rmi, Turku, Loviisa, Eksote Jyväskylä, Tampere, Oulu Effica, ProConsona Effica, Aura

66 Public Kasvatuksen ja perheneuvonnan asiakasasiakirjat

67 Katsaus kommentteihin Perheen yksi ilmoitus => perheenjäsenten omat asiakkuudet Muun tahon ohjatessa asiakkuuteen tarvitaan ohjauslomake Ilmoituksen syy tilastointiin Ilmoitus kasvatus- ja perheneuvonnan tarpeesta Palveluun ei haeta, asiakkuus alkaa eri syistä (asiakkaalla useita asiakkuuksia eri syiden vuoksi) Lapsen koulu tai päiväkoti: välttämätöntä vs ei pakollinen Perheen kuvaus: tärkeä, pitäisi olla yhtenäinen malli Koodistot Tärkeys vs pakollisuus Arvio kasvatus- ja perheneuvonnan tarpeesta Suunnitelman ja arvion käyttäminen erikseen tuntuu mielekkäältä vain tapauksessa, jossa työ ostetaan muualta, Asiakkuuden kokonaisuus tärkeintä, nyt pilkottuna Äärimmäisen yksityiskohtainen Suunnitelmaa arvioidaan jokaisella tapaamisella jollei ostopalvelu Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakassuunnitelma 67 Nykyisin suunnitelma kirjataan asiakaskertomukseen, kuten suunnitelman arviokin Otsikko arviointi ohjaa arvioimaan suunnitelman kelvollisuutta, ei sen sisällön toteutumista Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakassuunnitelman arvio

68 Katsaus kommentteihin Lausuntoja monenlaisia, "Yhteenveto"-asiakirja puuttuu kokonaan vai onko sama pohja Täyttääkö lääkärin lähetteen vaatimukset? Vrt. suunnitelma ja arvio Koodistojen arvot Kasvatus- ja perheneuvonnan lausunto Kasvatus- ja perheneuvonnan lähete Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakaskertomus 68

69 Kasvatuksen ja perheneuvonnan kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Ilmoitus kasvatus- ja perheneuvonnan tarpeesta 1 2 1/1 1/1 6 Arvio kasvatus- ja perheneuvonnan tarpeesta / Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakassuunnitelma Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakassuunnitelman arvio Kasvatus- ja perheneuvonnan lausunto 2/1 4 Kasvatus- ja perheneuvonnan lähete Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakaskertomus

70 Public Perheasiainsovittelun asiakasasiakirjat

71 Katsaus kommentteihin Ehdotus: Tieto sovittelukäynnistä kirjataan kaikille sovittelussa olleille ilman sisältötietoja Huoli: Joudutaan kirjaamaan sovitteluun tulevan pariskunnan kummallekin osapuolelle. Vääristää tällä hetkellä tehdyn työn tilastoja. Ehdotus: Tilastoidaan perhekokonaisuus (=asiakkuus) ja kuinka monta yhteensä oli tapaamisessa. Laatijan nimitiedot on oltava jos jotain kirjataan ja tehtävänimike on erittäin tärkeä, jotta erottuu missä roolissa laatija tehnyt (sovittelijalla esim ei tiedonsaantioikeutta) Erillinen Kirjaaja ei sovi tähän palveluun, ammattihenkilö ja kirjaaja ovat sama henkilö Ei voi olla Jakelua, palvelun tietoja ei anneta kellekään, ei edes muiden viranomaisten nähtäväksi Perheasioiden sovittelun asiakaskertomus 71

72 Perheasiain-sovittelun kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Perheasioiden sovittelun asiakaskertomus

73 Public Perhetyön asiakasasiakirjat

74 Katsaus perhetyön kommentteihin Voimavarat ja vahvuudet, Tuen ja palveluiden tarve pohjaksi asiakassuunnitelmasta Menetelmät: Liian yksityiskohtainen määrittely voi rikkoa perhetyön ammatillista otetta. Lastensuojelun perhetyön suunnitelma Ei arvioida tavoitteiden toteutumista vaan kuvataan perheen tilanteita, arvio keskitetään erilliselle suunnitelman arvio lomakkeelle vs. pitää tukea seurantaa, eli pitäisi olla samoja osioita kuin suunnitelmassa. Lastensuojelun perhetyön asiakaskertomus Arvion tulisi olla myös perhetyön jatkosuunnitelma. Palautetta on hyvä saada myös muulloinkin, ei pelkästään perhetyön loppumisen yhteydessä. Lastensuojelun perhetyön suunnitelman arvio Peruste: Kommentti huomautukseen: lausuntopyynnöt tulevat nykyisin kirjallisena (ei puhelimitse). Lastensuojelun perhetyön lausunto 74

75 Perhetyön kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Lastensuojelun perhetyön suunnitelma Lastensuojelun perhetyön asiakaskertomus Lastensuojelun perhetyön suunnitelman arvio 6 Lastensuojelun perhetyön lausunto 3 75

76 Public Koulun sosiaalityön asiakasasiakirjat

77 Katsaus kommentteihin Asiakirjat myötäilevät paljon lastensuojelun asiakirjoja ja siitä olisi hyvä päästä irti ja kuvaamaan kuraattorityötä itseään. Muutosehdotuksia on tehty lähtökohtaisesti tämän hetkisen työn dokumentoinnin varassa, mutta myös miettien elokuussa voimaan tulevaa oppilas- ja opiskelijahuoltolakia. Tulevan lain muutoksen vuoksi kaikkien asiakirjojen perusteisiin tulisi muuttaa uuden lain mukainen perustelu eli enää ei ole kyse lastensuojelulain velvoitteesta. asiakaskirjauksessa on syytä näkyä päivämäärät pakollisina tietoina, jotta niistä voidaan seurata määräaikojen täyttymistä.

78 Katsaus kommentteihin Pohdittavaa: huoltajien tietojen ajantasaisuus, sillä nykyisellään ollaan muiden toimijoiden syöttämän tiedon varassa, jolloin huoltajatiedoissa voi olla vanhentunutta tietoa. Kuinka huoltajien tietojen ajantasaisuus tulisi järjestelmän puolesta tai automaattisesti asiakasrekisteriin? Koodiston monipuolisuus on hyvä. Näin asiakkuudelle saadaan tarkempi nimi. Onko mahdollista asiakkuuden aikana käyntisyy koodata joka kerta eri koodilla, jolloin tekemämme työn syy olisi tilastoitavissa? Tämänkaltainen asiakirjojen tarkastelu on tärkeää, että asiakaskirjaaminen yhtenäistyy ja asiakaskirjaaminen ohjaa työn suunnitelmallista tarkastelua läpi asiakkuuden keston. 78

79 Katsaus kommentteihin Yhteydenoton syy tarvitaan tilastointia varten. Uuden lain vaatima määräaika velvoite yhteydenotosta tarjottuun asiakasaikaan on 2-7 aikaa, joten on saatava määräajan seuranta. Yhteydenoton syy tarvitaan tilastointia varten. Tarvitaanko tämänkaltaista yhteydenoton arvioasiakirjaa erikseen. Voisiko sisältyä yhteydenottoasiakirjaan? Pitäisi nähdä määräajan täyttyminen suhteessa lakivelvoitteeseen Ei pakollinen asiakirja, mahdollisuus laatia suppea tai laaja? Sosiaalisen selvityksen ja suunnitelman arvion ero? Yhteenvetoja tehdään asiakkuuden päättyessä - onko suunnitelman arvio asiakkuuden yhteenveto? Onko suunnitelma aina pakollinen? Kuraattorin työ ei kohdistu aina suoraan yksittäiseen oppilaaseen, vaan voi olla yhteisöön kohdistuvaa. Uusi oh-laki korostaa erityisesti ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen työn merkitystä. Työ on usein myös konsultointia. Kirjataanko se johonkin? YHTEYDENOTTO KOULUKURAATTORIIN KOULUKURAATTORILLE TEHDYN YHTEYDENOTON ARVIO SOSIAALINEN SELVITYS KOULUN SOSIAALITYÖN ASIAKASSUUNNITELMA Muutosehdotus: " Kyseessä on koulukuraattorin asiakaskohtaisen työn yhteenveto". Vastaanottajan tiedon tulisi olla pakollinen yksityisyydensuojan vuoksi. Lausunnon tarkoitus pakolliseksi tiedoksi Ilmoittaja voi olla pakollinen Lausunnossa ei olla pakollista näkyä ilmoittajaa (miel. yhteydenottaja). Lausunnon antamisesta tiedottaminen olisi tarpeen näkyä asiakirjassa. - Tapahtumalajit ovat kuraattorityön tilastoinnin kannalta merkittäviä, pitäisi olla pakollinen tieto. Tuovat esiin kuraattorityön monimuotoisuutta ja tekevät työtä näkyväksi. Työskentelyn syy pitäisi olla pakollinen, olisi hyvä näkyä tilastointia ja asiakastyön arviointia ja kehittämistä varten. KOULUN SOSIAALITYÖN ASIAKASSUUNNITELMAN ARVIO KOULUN SOSIAALITYÖN LAUSUNTO KOULUN SOSIAALITYÖN LÄHETE KOULUN SOSIAALITYÖN ASIAKASKERTOMUS 79

80 Koulun sosiaalityön kommentoitujen kenttien lkm X= kaikki /X =virhe&puute Asiakirja Tarpeellisuus Otsikko Esitys muoto Toistuvu us/teksti Pakollisu us/teksti Sijainti Esimerk ki Muu Yhteydenotto koulukuraattoriin 1 2/2 1 5 Koulukuraattorille tehdyn yhteydenoton arvio 1/1 1 3 Sosiaalinen selvitys Koulun sosiaalityön asiakassuunnitelma 1 2 Koulun sosiaalityön asiakassuunnitelman arvio 1 1 Koulun sosiaalityön lausunto 1/1 3 2 Koulun sosiaalityön lähete Koulun sosiaalityön asiakaskertomus 2/1 2/2 80

81 Public

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013

VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.6.2013 Liite 1.2.2. 1 VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013 MENETTELYOHJEET TOIMEENTULOTUKIASIOISSA Ohjeiden hierarkia: Nämä

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69.

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69. Sosiaali- ja terveystoimiala Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69. Soveltamisohjeita on viimeksi päivitetty 10.6.2013.

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista

Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista Mari Sisso Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityö Sosiaalityön käytäntötutkimus 28.5.2014 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN OIKEUKSIEN JA ASEMAN KEHITYKSESTÄ VUONNA 2012 Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden, Oriveden ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje 2013 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje 2013 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje 2013 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Ohjeet käsitelty Järvenpään sosiaali- ja terveyslautakunnassa 12.12.2012 92

Lisätiedot

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP

1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009. (((äää PPP 1 (109) PÄIVITETTY 6.11.2009 P (((äää PPP 2 (109) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...7 2. LAPSEN HUOLTO JA ASUMINEN...9 2.1. Yleistä...9 2.2. Lähihuoltajuus ja lapsen asuminen...9 2.2.1. Vanhemman puuttuva

Lisätiedot

keski-suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013

keski-suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013 RAPORTTEJA 39 HANKASALMI, JOUTSA, JYVÄSKYLÄ, JÄMSÄ, KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KONNEVESI, KUHMOINEN, KYYJÄRVI, LAUKAA, LUHANKA, MUURAME, PETÄJÄVESI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI, TOIVAKKA, UURAINEN,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Prosessi, suunnitteluperiaatteet ja työkalut 8.6.2010 Riikka Huttunen Konstantin Hyppönen Antero Lehmuskoski Virpi Hotti Jaana Nevalainen

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Toimeentulotuki-ohjeistus

Toimeentulotuki-ohjeistus Toimeentulotuki-ohjeistus Loviisan kaupungin perusturvakeskus 14.10.2014 Sisällys 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 4 2 Toimeentulotuen yleiset perusteet... 4 2.1 Säännökset... 4 2.2

Lisätiedot

Toimeentulotuen myöntämisohje. Nurmijärvi 1.1.2015 alkaen

Toimeentulotuen myöntämisohje. Nurmijärvi 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisohje Nurmijärvi 1.1.2015 alkaen 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot