Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet. Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4. Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet. Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4. Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s."

Transkriptio

1 Cc: 2/2007 Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet TEEMANA kansainvälisyys TEMA: Internationalisering Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4 Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s. 7 Millä odotuksin maailmalle? s. 20 Turun akateemiset rekrytointipalvelut Åbo akademiska rekryteringstjänster - Arbetsforum

2 Sisällys/Innehåll Pääkirjoitus/Ledare... 3 Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan...4 KAMPUS - European Job Day... 5 Cc: Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet TY:sta valmistuneiden työurien kehittyminen...6 Karriarupföljning - Fem år i arbetslivet...7 Kuka pelkää ulkomaalaista opiskelijaa?...8 Unga siktar på toppen... 9 Työssä... mainostoimistossa...10 Työssä... asianajajana / Jobb inom... ekonomiförvaltning...11 Mitä tarjolla tänään? / Vad står på menyn idag? Mentorointi tulee myös ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymistä...14 Turusta tulossa tieteen huippukeskittymä konsortion myötä Cimon kautta harjoitteluun ulkomaille...15 Kauppatieteilijöiden uranäkymät...16 Työssä... kansainvälisellä uralla...18 Työnantajamaine tutkimus...19 Vieraskynä: Sari Pohjola, Cimo Työvoimatoimisto tiedottaa Uusia kasvoja rekryssä...23 TOIMITUSRUUTU/REDAKTIONSRUTA Turun akateemiset rekrytointipalvelut Åbo akademiska rekryteringstj. - Arbetsforum Henrikinkatu 1b, TURKU p. (02) Ilmestyy 2 kertaa vuodessa. Publiceras 2 gånger i året. Painosmäärä/Upplaga: 1500 Painopaikka/Tryckeri: Painotalo Gillot Kannen kuvat / Pärmbilder: Erkki Härkönen Työryhmä/Arbetsgrupp: Erlund Matias (ÅA) Härkönen Erkki (TY) Juurikas Leena (TuKKK) Kraufvelin Jan (ÅA) Lund Eric (ÅA) Oksanen Minna (TY) Pajunen Elina (TY) Sainio Juha (TY) Siitonen Mikko (TY) Tuominen Sanna (TY) Vesterinen Jaana (TY) Virta Sanna (työvoimatoimisto) 2

3 Cc: Kansainvälisyys Kansainvälisyys on tämänkin päivän sana. Perinteisemmäksi mielletyn vaihto-opiskelun rinnalle ovat jo muutamien vuosien ajan olleet lisääntymässä mahdollisuudet kansainväliseen harjoitteluun. Monilla kansainvälisillä yrityksillä on omat trainee-ohjelmansa, samoin kuin esimerkiksi EU:n eri toimielimillä. Näiden lisäksi opiskelijat ovat voineet lähteä maailmalle joko CIMO:n ohjelmien kautta tai mahdollisten oppilaitosten omien apurahojen turvin. Nyt harjoittelua ollaan selkeämmin nostamassa vaihto-opiskelun rinnalle. CIMO:n ohjelmat jatkavat entiseen tapaan, mutta nyt myös uuden Erasmus Elinikäisen oppimisen ohjelmaan sisältyvän harjoitteluohjelman kautta. Oppilaitosten hallinnoidessa itse apurahojaan koko hakuprosessi tulee lähemmäs opiskelijaa. Tätä kautta myös neuvonta on helpommin opiskelijan saavutettavissa. Aiemmin tiedon etsintä ja apurahan metsästys kun olivat selkeämmin opiskelijan omilla harteilla. Yhä useamman opiskelijan toivotaankin hyödyntävän tätä mahdollisuutta kansainvälistymisen ja työkokemuksen hankkimiseen. Maailmalta kun saa työkokemuksen lisäksi runsain määrin korvaamattomia kokemuksia, joita ei kotimaassaan ehkä koskaan Internationalisering Internationalisering är dagens melodi. Vid sidan om de redan etablerade studentutbytesprogrammen har det under de senaste åren blivit allt vanligare med internationell praktik. Många internationella företag har sina egna trainee-program, liksom t.ex. vissa EUorgan. Utöver dessa har studenter kunnat resa ut i världen via CIMO:s program eller via stipendier från universitetet. Nu lyfts även praktik upp på samma nivå som studentutbyte. CIMO:s program fortsätter som förut men utöver detta finns nu även möjlighet till praktik via Erasmus program för livslångt lärande. Eftersom universiteten själv sköter stipendieutdelningen blir ansökningsprocessen studenterna nära och informationen mera tillgänglig. Tidigare låg ansvaret för att skaffa information och söka stipendier långt på studenten själv. Vår förhoppning är att allt fler studenter använder sig av denna nya möjlighet för att få internationell arbetspraktik och erfarenhet. Erfarenheterna från stora världen är ofta många och kanske sådana som man inte överhuvudtaget har möjlighet att någonsin få inom det egna landets gränser. 3

4 ERASMUS Kuva: Harri Rauhala Eramusharjoitteluun Eurooppaan Erasmus-ohjelma on monille opiskelijoille tuttu Euroopan laajimpana korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelmana. Nykyään se on osa Euroopan Unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea eri ikäisten ihmisten liikkuvuutta Euroopassa. Tämän tavoitteen puitteissa käynnistyi uutena korkeakouluopiskelijoille suunnatun ohjelman osana Erasmus-harjoitteluohjelma. Harjoitteluohjelman tavoitteena on opiskelijoiden liikkuvuuden ohella lisätä myös korkeakouluopiskelijoiden ja työelämän eri organisaatioiden kohtaavuutta. Näin ohjelma palvelee myös kansainvälistyvän työmaailman tarpeita. Syyslukukaudesta 2007 alkaen on myös suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden mahdollista hakea Erasmus-apurahaa työharjoitteluun Euroopassa. Kukin opiskelija voi lähteä pääsääntöisesti kerran Erasmus-opiskelijavaihtoon ja kerran harjoittelijavaihtoon. Perusvaatimukset harjoittelijavaihtoon lähtemisessä ovat hyvin samankaltaisia kuin Erasmusopiskelijavaihtoonkin lähdettäessä. Luonnollisesti opiskelijan täytyy harjoitteluun lähtiessään olla opiskelijana jossain korkeakoulussa. Lisäksi hänen kielitaitonsa tulee olla niin hyvä, että hän kykenee toimimaan työtehtävissään kohdemaassaan. Harvinaisempien kielten kohdalla harjoittelijakin voi osallistua Erasmuksen EILC (Erasmus Intensive Language Course)- kielikursseille, mikäli hänen harjoittelujaksonsa ajoittuu ajankohtaan jolloin kursseja kohdemaassa järjestetään. Opiskelijoita kannustetaan etsimään itse aktiivisesti paikkoja, mutta mm. joihinkin CIMO:n paikkoihin voi myös saada Erasmus-apurahan. Lisäksi korkeakouluilla voi olla omia vakioharjoittelupaikkoja, joihin harjoittelijoita lähetetään työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti esim. puoleksi vuodeksi kerrallaan. Erasmus- harjoittelupaikoiksi käyvät erilaiset yritykset, sekä yksityiset ja julkiset organisaatiot. EU:n eri toimielimet eivät kuitenkaan sovi Erasmus-harjoittelupaikoiksi, tosin monilla niistä onkin aivan omat harjoittelijaohjelmansa. Apurahan harjoitteluun myöntää opiskelijan oma oppilaitos tiettyjen perusehtojen täyttyessä. Harjoittelujakson on oltava hyväksyttävissä opiskelijan tutkintoon, joko pakollisena tai vapaaehtoisena harjoitteluna. Ulkomailla vietettävän harjoittelun minimikesto on 3 kuukautta, mutta halutessaan Euroopassa voi viettää jopa 12 kuukautta. Mahdollisen apurahan suuruuteen vaikuttavat mm. harjoittelujakson kesto, sekä työnantajan mahdollisesti maksama palkka. Turun akateemisissa rekrytointipalveluissa on Suomessa ensimmäisten joukossa palkattu henkilö koordinoimaan juuri Erasmus-harjoittelua ja neuvomaan opiskelijoita hakuprosessin eri vaiheissa -aina harjoittelupaikan etsimisen aloittamisesta kotiinpaluuseen. Esittelyni löydät tämän lehden viimeiseltä aukeamalta. Lisää tietoa Erasmus-harjoittelusta löytyy CIMO:n nettisivuilta, sekä rekryn kansainvälisen harjoittelun suunnittelijalta Elina Pajunen Kuva: Harri Rauhala 4

5 KAMPUS-messut KAMPUS European Job Day klo Holiday Club Caribia 994 Tarvitsetko kesätöitä, osa-aikatöitä, vakituista työtä tai vaikka gradun tai opinnäytetyön aihetta? Vai haaveiletko lähdöstä töihin ulkomaille? KAMPUS / EJD tapahtumassa tutustut työnantajiin, markkinoit osaamistasi ja hankit töitä. Eri Euroopan maista tulevat EURES-neuvojat tuovat messuille myös tietoa kansainvälisestä työelämästä. Ja tarjontaa täydentää seminaariohjelma. Behöver du sommarjobb, deltidsjobb, permanent jobb eller ämne för din gradu eller ditt slutarbete? Eller drömmer du om ett jobb utomlands? KAMPUS / EJD -mässan är en utmärkt plats för att bli bekant med arbetsgivare, marknadsföra ditt eget kunnande och söka jobb. Information om den internationella arbetsmarknaden fås av EURES-rådgivare från olika europeiska länder. Utbudet på mässan toppas av seminarieprogrammet. 5

6 Viisi vuotta valmistumisesta Turun yliopistosta valmistuneiden työurien kehittyminen Taustaa Akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto on viime vuosina suunnitellut ja pilotoinut tutkimusmallia, jonka avulla voidaan seurata korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymisen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Tavoitteena on selvittää muun muassa sitä, kuinka vakaa valmistuneiden työuran alku on ollut ja miten tarkoituksenmukaisesti he ovat sijoittuneet työmarkkinoille yliopistokoulutuksen näkökulmasta katsottuna. Ensimmäinen ainoastaan Turun yliopistosta valmistuneita koskeva raportti julkaistiin elokuussa. Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa Aineisto koostui Turun yliopistosta vuosina ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista sekä lastentarhanopettajista. Tutkimusajankohta oli syys-marraskuu 2004 tai 2005 valmistumisvuodesta riippuen. Tutkimus toteutettiin postikyselynä, johon vastasi yli 1100 henkilöä. Kyselyyn vastasi 62 % kyselyn saaneista henkilöistä (tutkinnon suorittaneista 53 %). Työuran ensimmäiset viisi vuotta Kyselyyn vastanneista reilu kolmasosa oli ollut työttömänä valmistumisensa jälkeen. Enemmistö työttömänä olleista (61 %) oli ollut työttömänä vain kerran ja suurimmalla osalla (67 %) työttömyys oli kestänyt korkeintaan kuusi kuukautta. Vastaajat pitivät työllistymistä vaikeuttaneina tekijöinä alueellista ja alan heikkoa työmarkkinatilannetta sekä työkokemuksen ja suhdeverkostojen puutetta. Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisiä Turun yliopistosta valmistuneilla. Vastaajat työskentelivät keskimäärin viidennessä valmistumisensa jälkeisessä työ- tai virkasuhteessa. Kun valmistumisesta oli kulunut viisi vuotta, kolmasosa vastaajista työskenteli yhä määräaikaisessa työsuhteessa. Yksityisellä sektorilla yli 90 % vastaajista työskenteli vakituisessa työsuhteessa. Valtion palveluksessa työskentelevistä ainoastaan joka kolmas on vakituisessa työsuhteessa. Vastaajat olivat tyytyväisiä Turun yliopistossa suorittamaansa tutkintoon. He kokevat tutkintonsa antaneen riittävät valmiudet oman alansa työtehtäviin. Tärkeimpinä työssä tarvittavina tietoina ja taitoina vastaajat pitivät kykyä itsenäiseen ajatteluun, ongelmanratkaisukykyä, joustavuutta ja sopeutumiskykyä sekä tiedonhankintataitoja. Näistä taidoista yliopistokoulutus kehitti hyvin kykyä itsenäiseen ajatteluun ja tiedonhankintataitoja. Yliopistokoulutus kehitti hyvin myös oman alan teoreettista osaamista, oppimiskykyä sekä analyyttisia, systemaattisen ajattelun taitoja. Koulutuksen suurin puute näyttää olevan oman alan tehtävien käytännön taitojen ja esiintymiskyvyn kohdalla. Myös johtamistaidot näyttävät jäävän koulutuksessa liian vähälle Mikko Siitonen 6 Neljä työelämässä tärkeintä tieto-taitotekijää tiedekunnittain

7 Karriäruppföljning Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet Vad har det blivit av alla magistrar från Åbo Akademi? Hur mycket förtjänar de? Arbetsforum har samlat material om nyutexaminerade från Åbo Akademi sedan år Det är dock svårt att få en riktigt rättvis bild av arbetsmarknaden utgående från situationen direkt efter utexamineringen. Många jobbar kvar på sina tidigare sommarjobb eller tidsbundna kontrakt och har kanske inte ännu har hunnit få ett jobb som motsvarar utbildningen. Utexamineringstidpunkten kan vara opassande för ens bransch. Det är även vanligt med perioder av arbetslöshet genast efter utexaminering innan man har hunnit få ett riktigt jobb. Ett nationellt projekt, som drivs av nätverket Aarresaari, har kartlagt situationen på arbetsmarknaden fem år efter högskoleexamen. Åbo Akademi är med i projektet och kartlägger som bäst situationen för de som utexaminerats åren 2000 och Det postades totalt 900 enkäter. Båda årens gemensamma svarsprocent är 58 %. (Svarsprocenten, om man räknar med alla utexaminerade är 53,5 %). Majoriteten av respondenterna (72 %) var kvinnor. Arbetslöshet Arbetslöshet har 24,6 % av respondenterna varit med om i något skede efter utexamineringen. De har i medeltal varit arbetslösa i ca 5 månader. Arbetslöshet kan förekomma genast efter utexaminering eller mellan olika tidsbundna avtal. Vid undersökningstidpunken var endast 15 stycken (2,9 %) av respondenterna arbetslösa arbetssökanden. Under den fem år långa karriären hinner man byta jobb flera gånger, ofta på grund av tidsbundna avtal. Utexaminerade från ÅA 2000 och 2001 har under fem år i medeltal haft 2,2 olika arbetsgivare och 3,5 tjänste- och arbetsförhållanden. Tidsbundna arbetsavtal vanliga Det jobb man har vid utexamineringen är ofta tidsbundet. Endast 38 % av de nyutexaminerade (2000 och 2001) hade permanent heltidsarbete. 52 % hade tidsbundna kontrakt och 11 % deltidsarbetade. Undersökningen visar att vartefter karriären framskrider blir permanenta arbetsförhållanden allt vanligare. 57 % av dem som deltog i undersökningen har ett permanent heltidsarbete (se graf för utförligare siffror). Få utexaminerade från Åbo Akademi är privatföretagare. Endast 13 stycken 3 % av respondenterna hade valt kategorin Egen företagare/yrkesutövare/freelancer. Lönerna stiger Av de 523 som deltagit i undersökningen hade 87 % uppgett sin bruttolön med regelbundna tillägg. Medianlönen fem år efter utexaminering från Åbo Akademi är 2500 euro. Löneskillnaderna mellan med och kvinnor är markanta. Män har en medianlön på 3080 euro och kvinnor på 2276 euro. Lönerna varierar även markant mellan olika utbildningsområden. Merkantila och tekniska utbildningar klarar sig allra bäst vid en jämförelse. Det är inom den privata sektorn som de bäst betalda akademikerna finns. De som har arbetsuppgifter som motsvara utbildningen har i allmänhet bättre lön. 81 % av alla respondenterna uppger att högre/lägre högskoleexamen var ett krav för nuvarande arbete. Men av dem är det endast 58 % som uppger att de kontinuerligt utnyttjar kunskaper de erhållit från Matias Erlund 7

8 Ulkomaalaiset Suomessa Kuka pelkää ulkomaalaista opiskelijaa? Varsinais-Suomi kansainvälistyy kovaa vauhtia. Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä alueen korkeakouluissa ja yliopistoissa kasvaa vuosi vuodelta. Jo nyt maakunnassa opiskelee vuosittain vajaa tuhat ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa. Suurin osa ulkomaalaisista opiskelijoista haluaa jäädä alueelle myös valmistumisen jälkeen. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut opiskelijoiden heikko työllistymistilanne. Kun jo opintojen aikaisen harjoittelupaikan saaminen on vaikeaa, niin valmistumisen jälkeisen työpaikan saaminen on miltei mahdotonta. Yhtä mieltä ollaan silti siitä, että näidenkin osaajien työllistyminen alueellemme on tärkeää. Tulevina vuosina, suurten ikäluokkien eläköityessä, pula osaajista vain pahenee. Kieli-, kulttuuri- ja asennemuurit Maailmalla työnantajat rekrytoivat harjoittelijoita ja työntekijöitä eri kansallisuuksista jo yrityksen monikulttuurisen imagon takia. Suomessa ajatuksen on omaksunut vain pieni osa yrityksistä. Esteiksi ulkomaisen opiskelijan työllistämiselle työnantajat mainitsevat mm. ohjausresurssien puutteen. Myös opiskelijan heikko suomen kielen taito tai työnantajan heikko vieraan kielen taito sekä kulttuurierot ovat työllistämisen esteinä. Toisinaan syinä ovat myös ääneen lausumattomat tai lausutut ennakkoluulot, vierauden pelko ja rohkeuden puute. Ulkomaalaiselta harjoittelijalta työnantajat odottavat samaa kuin suomalaiseltakin: ammattinsa lisäksi olisi osattava suomen kieli sekä suomalaisen työkulttuurin pelisäännöt. Myös sosiaalista kompetenssia olisi hyvä olla. 8 Löydetään yhteydet rikotaan muurit Näiden muurien madaltamiseksi on nyt lähdetty etsimään uusia keinoja. Myös me Varsinais-Suomen korkeakoulujen ja yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelut olemme suunnitelleet yhteisiä toimia ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymisen tukemiseksi. Keinoina tähän näemme esim. opintojen aikaisten harjoittelujaksojen kehittämisen mm. tandemoppimista hyödyntämällä. Tällöin ulkomaalaisen opiskelijan tukena työharjoittelun aikana toimii myös suomalainen opiskelija. Lisäksi ulkomaalaisille opiskelijoille järjestetään entistä enemmän suomen kielen koulutusta ja How to manage in Finnish working life? - tyyppistä, suomalaiseen työkulttuuriin painottuvaa koulutusta. Samaten alumni- ja mentortoimintaa tehostetaan tukemaan erityisesti ulkomaalaisia opiskelijoita. Eikä pidä unohtaa kulttuurien väliseen kommunikointiin painottuvan koulutuksen järjestämistä työnantajille ja suomalaisille opiskelijoille. Nämä kaikki ovat keinoja kieli- ja kulttuurimuurien ylittämiseen. Asennemuurien murtamiseen tarvitaan kaikkien panosta. Claude Levi-Straussia siteeraten: Kun tutustumme muihin ihmisiin, löydämme yhteyksiä emme Sari Hietanen Kirjoittaja Sari Hietanen työskentelee Turun ammattikorkeakoulun ura- ja rekrytointipalveluissa

9 Studerande attitydundersökning Unga siktar på toppen 56% av studerande som svarade på Talentum Medias stora attitydundersökning svarade att de önskar sig en förmansställning. Av dem som studerar merkantila ämnen vid högskolor svarade rentav 73 % att de siktar på en chefsposition. Speciellt förvånande lär det inte vara att män (60 %) i större utsträckning än kvinnor (48 %) drömde om en raketstart på karriären. Intressant är dock att finlandssvenska studerande (45 %) i mindre utsträckning än sina finskspråkiga studiekompisar (57 %) eftersträvar förmansställning. Studerandena upplevde att de viktigaste egenskaperna vid en arbetsplats är internationalitet, flexibilitet och möjligheter till avancemang. En ansenlig del av de svarande tror sig nå en förmansställning snabbt, främst de som studerar tekniska och merkantila ämnen. 36 % ser sig själv som förman inom 2 år och 20 % redan efter ett år. 8 ger studerande i vitsord åt finländska förmän. Det framkom inga skillnader i vitsordet mellan kvinnliga och manliga förmän. De som redan varit aktiva i arbetslivet ger de kvinnliga förmännen ett marginellt bättre vitsord. Arbetssökandets ris och rosor Skillnaderna i hur de arbetssökande blev bemötta under rekryteringsprocessen hade inte att göra med deras utbildningslinjer utan snarare med vilken arbetsgivare de sökt jobb hos. Arbetssökande upplevde att en snabb process, kontakt och informering från arbetsgivaren som en positiv egenskap, vare sig de fick jobbet eller inte. Även en vänlig och äkta inställning skiner igenom rekryteringsprocessen enligt arbetssökandena. Ett dåligt rykte färdas snabbt och långt, speciellt ett förringande förhållningssätt och inställning samt icke hållna löften om feedback. Dessa var egenskaper hos arbetsgivaren som främst pekades ut av studerande som de vanligaste bristerna. Arbetsuppgifterna och stämningen på arbetsplatsen När unga reflekterar över framtida arbetsgivare intresserar främst utmanande arbetsuppgifter och en rättvis och god behandling av personalen på arbetsplatsen. Arbetsgivarens storlek eller orten där arbetsplatsen befinner sig är av mindre relevans vid valet av arbetsplats. De som redan har varit aktiva i arbetslivet och studerandes åsikter går hand i hand. De skiljer sig dock på den punkten att de som redan har varit aktiva i arbetslivet upplever gott ledarskap och arbetsplatsens goda rykte som en viktigare egenskap än studerande. Mera lön Löneanspråken hos studerande och de som redan är aktiva i arbetslivet avviker naturligtvis från varandra. En kvinna i arbetslivet önskar sig knappa 4400/ per månad medan hennes manliga kollega förväntar sig dryga 5100 /mån. Samma skillnad kan skådas bland studerande, men som betydligt mer blygsam, likaså utgångs lönen. En kvinnlig studerande önskar sig knappa 2400 / mån. medan en manlig studerande önskar sig 2600 Erik Lund (Källa Fakta, februari, Nykynuori haluaa vastuuta s ) 9 9

10 Työssä... TYÖSSÄ MAINOSTOI- MISTOSSA KTM Kai Sorsa Briiffi Oy:stä kertoi kuulijoilleen tyypillisimmistä työtehtävistä mainostoimistossa: AD (Art Director) vastaa toiminnan visuaalisesta puolesta, copywriter sen sijaan hoitaa sanallisen ilmaisun ratkaisut ja projektipäällikkö pitää hommat kasassa. Sorsa itse työskentelee copywriterina. Hänen mukaansa copywriterilta vaaditaan hyvää yleissivistystä, ryhmätyötaitoja sekä sosiaalista mielenlaatua. On myös tärkeää osata hahmottaa kokonaisuuksia ja esittää asiat uudella tavalla. Näiden lisäksi copywriterilla pitää olla kynä hallussa. Suomea pitää kirjoittaa oikein. Sorsan mukaan työ mainosalalla on mukavaa ja vaihtelevaa. KTM Juuso Enala toimii Zeeland Oy:ssä toimitusjohtajana. Zeeland on Enalan mielestä epätyypillinen mainostoimisto, sillä se on enemmän akateeminen ja toimialaltaan lähempänä liikkeenjohdon konsultointia kuin mainostoimistot yleensä. Yrityksessa ei ole hierarkiaa, kaikki ovat samanarvoisia. Toisaalta Enalan mielestä opiskelu vähentää luovuutta ja vähemmän opiskellut ihminen on parempi visualisoimaan ja ratkaisemaan ongelmia kuin akateeminen, sillä akateeminen järjenjuoksu rajaa pois vaihtoehtoja. Tärkeämpää mainosalalla on huikea yleissivistys kuin koulutustausta. Enala suositteleekin akateemiselle ihmiselle ennemmin konsultin kuin copywriterin työtä. Hän kuitenkin lisäsi, että poikkeus vahvistaa säännön. Kuva: Tatu Hiltunen Toni Perez on aina tiennyt haluavansa mainosalalle. Hän on opiskellut ranskan kielen kääntämistä ja tulkkausta, mediatutkimusta, markkinointia, PR:ää sekä valtio-oppia. Hän toimii suunnittelujohtajana viestintäpuolella OjalaSaariGroupissa. Aikaisemmin hän on työskennellyt mainostoimistossa, viestintätoimistossa, toimittajana ja viestintäpäällikkönä. Perezin mukaan viestintä on markkinointiviestinnän alalla kasvussa. Viestintäpuolen suunnittelujohtajan arkeen kuuluu viestinnän strategista suunnittelua, julkaisujen suunnittelua sekä liiketoiminnan suunnittelua johtoportaan kanssa. Puhujat antoivat myös vinkkejä vastavalmistuneille, miten päästä töihin mainostoimistoon: osallistumaan toimintaan jo opiskeluaikana hankkimalla näyttöä esim. nettisivujen, julkaisujen tai tapahtumien tekemisestä, verkostoituminen jo opiskellessa, suoraan koulunpenkiltäkin voi hakea, jos siltä tuntuu, tärkeää on omintakeisuus ja nuoruuden into. Enalan mukaan mainosala on herkkä indikaattori mitattaessa talouden tilannetta. Tällä hetkellä talous on suotuisassa vaiheessa, mutta tulevaisuus ei ehkä ole niin ruusuinen. Mainosala on kovassa kehitysvaiheessa eikä tiedetä tarkkaan mihin suuntaan ollaan menossa. Selvää on kuitenkin, että TV-mainonta menettää merkitystään ja kohderyhmät kapenevat koko ajan. Esim. internetin välityksellä tavoitetaan varmemmin haluttu kohderyhmä. Nousussa ovat digimediatoimistot, viestintätoimistot sekä tapahtumamarkkinointi tiettyyn rajaan asti. Jos kuitenkin mainonta tunkee liiaksi ihmisen vapaa-aikaan, alkaa se jossain vaiheessa ärsyttämään ja nettisivuilla tulee lisääntymään ei mainoksia Laura Taipaleenmäki 10

11 Työssä... / Jobb inom... ASIAN- AJAJANA Asianajaja Marjo Valtonen oli viime keväänä kertomassa rekryn työssä lakimiehenä päivässä alan kehitysnäkymistä. Asianajaja Marjo Valtosen mielestä asianajajan on kyettävä vakuuttamaan ja vaikuttamaan, myymään oma ajatuksensa muille osapuolille. Asiakastyö vaatii aina empaattisuutta, ja on löydettävä asian ydin ja ratkaisu ongelmaan hyvin laajastakin ongelmavyyhdestä. Asianajajan on aina tehtävä parhaansa tässä erityislaatuisessa tehtävässä ikään kuin suodattimena asiakkaan ja tuomioistuimen välissä. Suomessa on lähes 1800 asianajajaa, joista noin puolet työskentelee Helsingissä. Turussa asianajajia on noin 180, mutta Valtonen kertoi lukumäärän olevan tasaisessa kasvussa. Erityisen paljon kasvava ala on liikejuridiikka ja sopimusoikeus, joihin Turussa on keskittynyt muutama iso toimisto. Turun ja Helsingin eroista Valtonen mainitsi, että Turussa pääsee usein nopeammin hoitamaan asiakassuhteita, Helsingin suurissa toimistoissa tapana on aloittaa enemmän avustavista tehtävistä. Asianajotyön tulevaisuuden näkymiin vaikuttaa paljon lähivuosina alkavaksi kaavailtu laajempi eläkkeille siirtyminen. Suomessa pääosa asianajotoimistoista on pieniä, yhden tai kahden henkilön toimistoja. Näihin tullaan etsimään jatkajia kuumeisesti. Toimistot tulevat myös käräjäoikeuksien keskittämisen myötä Valtosen ennusteen mukaan keskittymään enemmän näille Kiviniemi JOBB INOM ekonomiförvaltning Miikka Salminen, kundansvarig chef på Nordea, inledde seminariet på Arbetsforum den 12 mars. Efter utexamineringen kom han med i Nordeas traineeprogram och inledde därmed sin karriär inom finansieringsbranschen som i dag varat i ca 5 år. Miikka har läst redovisning som huvudämne och anser att studierna gav en god grund för arbetet även om han anser att störta delen av arbetsuppgifterna lär man sig först genom att själv göra dem. Enligt Miikka har man även stor nytta av juridikstudier då man arbetar med uppgifter inom finansiering. Social kompetens lyfte Miikka fram som den allra viktigaste egenskapen. Det andra som Miikka lyfte fram var betydelsen av att aktivt kunna skapa nya kontakter och bygga nätverk såväl inom branschen och utanför. Salla Alare, som jobbar med controller uppgifter på Paroc Oy, har läst redovisning som huvudämne och anser att framför allt grundstudierna är viktiga och nyttiga med tanke på en karriär som redovisningsansvarig eller controller. Hennes första kontakt med arbete inom ekonomiförvaltning kom genom att arbete som praktikant på Åbo Akademis ekonomibyrå. Salla anser att arbetserfarenheten på ekonomibyrån var av avgörande betydelse då hon fick jobbet som redovisningschef på Paroc. Salla påpekade att det i studierna är värt att satsa på grupparbeten, eftersom de förbereder en för det ständiga samarbetet som jobbet Anna Kuusakoski Kuva: Tatu Hiltunen 11

12 KV-tapahtumia syksyllä Mitä tarjolla tänään? Syysterveisiä ja ajankohtaisia tapahtumia Kysyimme kolmelta kansainvälisiä asioita hoitavalta henkilöltä syyskauden tarjonnasta opiskelijoille. EURES-neuvoja Tomi Puranen Turun työvoimatoimistosta, kerro lyhyesti toiminnastanne ja palveluistanne opiskelijoille ja vastavalmistuneille: - Turun työvoimatoimiston kansainvälissä palveluissa neuvotaan asiakkaita kansainväliseen työnhakuun (lähinnä EU/ETA alue), ulkomailla opiskeluun ja kansainväliseen harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä. Kansainvälisten palveluiden EURES-neuvoja neuvoo myös opiskelijoita ja vastavalmistuneita miten hakea töitä toisista EU/ETA -maista. EURES-portaalista löytyy erityinen sivusto, joka tarjoaa tietoa Euroopan laajuista tietoa työnhausta nimenomaan korkeakouluista vastavalmistuneille työnhakijoille. Mitä ajankohtaista on luvassa syksyllä? Disneyland Paris rekrytoi asiakaspalvelutyöntekijöitä huvipuistoon, Kampus/European Job Day -messuilla seitsemän Euroopan maan EURES-neuvojat neuvovat miten löytää töitä Euroopasta. Turun EURES-palveluiden hoitamat Ranskan alppien hiihtokeskusten, Espanjan PortAventura -huvipuiston ja opiskelijoille tarkoitetut Saksan kesätyöpaikat tulevat hakuun syksystä alkaen sivuille. Minkä teeman haluaisit vielä nostaa esille? - Kannattaa muistaa EURES-infot 27.9 ja 8.11 klo Turun akateemisissa rekrytointipalveluissa. Tomi Puranen Turun työvoimatoimisto Kari Kylänpää toimii Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä. Hänen päävastuullaan ovat kansainväliset opintoasiat ja tasa-arvoasiat. Ajankohtaista tänä syksynä on mm. kartoittaa koulumme ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden asemaa osana ylioppilaskuntaa. Lisäksi vaihto-oppilaiden tuominen lähemmäksi suomalaisia opiskelijoita pysyy yhtenä alkavan lukuvuoden teemana. Vappuna vaihtuva hallituskauteni on niin alussa, että on vaikea sanoa mitä teemoja syksyn ja tulevan kevään aikana tulee nostettua esille. Lähtökohtaisena tarkoituksena on täyttää oma velvollisuus ylioppilaskuntaa ja sen jäseniä kohtaan sektoriin määritettyjen tehtävien tiimoilta. Tiivis yhteistyö ja viestintä lukemattomien muiden tahojen kanssa on tärkeimpiä työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi. 12 Kari Kylänpää Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Hallituksen jäsen Kansainväliset opintoasiat, tasa-arvo

13 Vad står på menyn idag? Tidig planering av utbytesstudier är A och O Chanserna att få åka på utbytesstudier som studerande vid Åbo Akademi är stora. Önskar man dock studera i ett land med få utbytesplatser, ss bl.a. USA och Australien får man dock räkna med en rätt stor konkurrens. Stipendierna som akademin beviljar sina utbytesstuderande är dessutom generösa. Många andra fördelar förknippade med utbytesstudier finns också, ss ovärderliga internationella erfarenheter, ökade valmöjligheter på den framtida arbetsmarknaden, språkkunskaper, nya vänner, ökad studiemotivation... Viktigt är att man i ett tidigt skede börjar fundera på huruvida man skall åka på studentutbyte och i så fall under vilket studieår eller vilken termin. Det är ett krav att studierna som avläggs utomlands räknas till godo inom examen, och därför ska man inte skjuta upp utlandsvistelsen för länge det kan i värsta fall leda till att det är för sent att åka. Införskaffandet av tillräckliga språkkunskaper för att kunna åka på utbyte är också ett skäl till att påbörja planeringen i ett tidigt skede. Personalen vid Internationella enheten vid Åbo Akademi ger service åt akademins examensstuderande angående studier utomlands inom utbytesprogram och samarbetsavtal samt informerar om vilka kriterier som används för fördelningen av platser inom dessa. Därutöver hjälper personalen till med ansökningsförfarandet och står för professionell rådgivning beträffande utlandsstudierna. Om du vill veta mera om studier utomlands, kontakta oss: Harriet Klåvus - universitet i Norden, Europa, Ryssland och Latinamerika. Monica Nylund universitet i Nordamerika men också andra universitet inom ISEP. Gurli-Maria Gardberg universitet i Asien, Australien och Sydafrika. Annikki Abrahamsson ger studenterna den grundläggande informationen om utlandsstudier. Den informationen kan också enkelt hittas på Internationella enhetens sidor på Internet, se h t t p : / / w w w. a b o. f i / f a / i e / Mottagningstider är alla dagar utom onsdagar Harriet Klåvus Internationella Enheten, ÅA 13

14 Mentorointi Mentorointi tukee myös ulkomaisten opiskelijoiden työllistymistä Turun yliopistossa käynnistyy syksyllä 2008 pilottihankkeena kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoille suunnattu mentorointiohjelma. Mentorointihankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden perehdyttämiseen suomalaiseen työelämään ja kulttuuriin sekä työnhakuun Suomessa. Mentorointiohjelma tarjoaa lisäksi opiskelijoille hyvän verkostoitumismahdollisuuden. Turun yliopiston kansainväliset maisteriohjelmat kiinnostivat tänä keväänä ennätysmäisesti. Turun yliopisto pyrkii maisteriohjelmillaan tarjoamaan työmarkkinoille uudenlaisia kansainvälisiä moniosaajia sekä antamaan hakijoille monipuolisen pohjan jatkaa tie- teellisen jatkokoulutuksen parissa. Ulkomaisten opiskelijoiden määrän kasvu tuo mukanaan uusia haasteita myös valmistuvien opiskelijoiden työllistymisen tukemiseen. Mentorointiohjelmaan rekrytoidaan maisteriohjelmissa opiskelevia loppuvaiheen opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita työllistymään Suomessa. Koko lukuvuoden jatkuvan mentorointiohjelman avulla pyritään lisäksi kehittämään Turun yliopiston maisteriohjelmia vastaamaan entistäkin paremmin paikallisen työelämän tarpeisiin ja haasteisiin. Tulevaisuudessa mentorointiohjelmaa on tarkoitus laajentaa myös ulkomaalaisille jatkotutkinto-opiskelijoille. Lisätietoja mentorointiohjelmasta: Laura Kopu 14 Suunnittelija Sanna Tuominen, rekrytointipalvelut, puh. (02) Koordinaattori Laura Kopu, viestintä, puh. (02)

15 Konsortio / Cimo Turusta tulossa tieteen huippukeskittymä konsortion myötä Tieteellisen tutkimuksen vahvistaminen kansainvälisesti kilpailukykyiseksi, liiketoimintaosaamisen levittäminen muille tieteenaloille ja innovaatioiden tehokas kaupallistaminen ovat turkulaisen yliopistokonsortion kärkitavoitteita. Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun muodostama yliopistokonsortio aloittaa toimintansa Samanaikaisesti konsortion rakentamisen kanssa aloitetaan valmistelutyö, jonka tavoitteena on, että uusimuotoinen yliopisto aloittaa toimintansa vuonna Tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisessä toimitaan yhdessä Åbo Akademin kanssa soveltavin osin. Kehittämisen tavoitteena on luoda Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhteistyön ja keskinäisen työnjaon avulla tiedepohjaltaan entistä vahvempi tutkimuskeskittymä. Lähtökohtana on yliopiston vahva ja monipuolinen perustutkimus, jota vahvistetaan kauppakorkeakoulun liiketoimintaosaamisella. Tutkimusta vahvennetaan edelleen mm. uusilla monitieteisillä tutkimushankkeilla ja panostamalla keksintöjen kaupallistamiseen. Varsin vahvasta tutkimuspainotteisuudesta huolimatta konsortion taustalla olevissa strategiaja suunnitteluasiakirjoissa ei ole unohdettu yhteistyön tiivistymisen myötä avautuvia uusia mahdollisuuksia kehittää opetusta. Opetustarjontaa monipuolistetaan, opiskelijoiden liikkuvuutta lisätään ja koulutuksen kansainvälisyyttä syvennetään. Konsortion myötä avautuu erinomaisen hyvät mahdollisuudet kehittää työelämän osaamistarpeita sekä työelämän ja yliopistojen vuorovaikutusta palvelevia, ja siten opiskelijankin kannalta varsin houkuttelevia opintokokonaisuuksia. Työelämän ja koulutuksen väliset yhteydet ovat muutenkin vahvasti esillä opetuksen kehittämisessä ja laajemminkin yliopistojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa. Cimon kautta harjoitteluun ulkomaille Cimon kautta voit hakea harjoitteluun syksyllä 2007 (tarkemmin ottaen ) ulkomailla toimiviin suomalaisorganisaatioihin kuten Suomen edustustoihin, kauppakamareihin, kulttuuri- ja tiedeinstituutteihin, matkailun edistämiskeskuksiin, Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteisiin, Suomi-koteihin, vientikeskuksiin tai amerikansuomalaisiin lehtiin. Yksityiskohtaiset tiedot harjoittelupaikoista ja hakuohjeet löytyvät Cimon sivuilta hieman ennen hakuajan alkamista. Samoilta sivuilta löytyy myös sähköinen hakulomake, jolla haku tapahtuu sekä tarkat täyttöohjeet. Liitteeksi tarvitaan mm. hakijan CV, opintorekisteriote ja motivaatiokirje. Hakijan tulee pääsääntöisesti olla loppuvaiheen opiskelija tai vastavalmistunut. Harjoittelun alkaessa tutkinnon suorittamisesta on saanut kulua enintään kaksi vuotta. Harjoittelujaksot alkavat vuosittain

16 Uraseuranta, kauppatieteellinen koulutusala Kauppatieteilijöiden uranäkymät Kauppatieteilijöiden sijoittuminen työelämään näyttää sujuvan hyvin. Tämä selviää Suomen Ekonomiliiton - SEFE ry:n toimeksiannosta tehdystä tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin vuonna 2001 kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Tarkastelussa oleva aineisto on kerätty akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaariverkoston toimesta. Taustalla on yliopistojen yhteinen kaikki koulutusalat kattava tutkimusmalli, jonka avulla voidaan seurata korkeakoulutettujen työuran alkuvaiheita ja työhön sijoittumista viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. TIedon keruu tapahtuu kyselylomakkeen avulla. Kyselyyn vastanneet ovat siis suorittaneet KTMtutkinnon vuonna 2001 ja heidän työuriaan selvitettiin viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Poikkileikkausajankohta oli loppusyksy (syys marraskuu) vuonna Kyselyyn vastasi hieman alle puolet KTM-tutkinnon suorittaneista. Naiset vastasivat hieman miehiä aktiivisemmin. Vastausprosentit ja vastaajien määrä yliopistoittain Kauppatieteilijöiden työpaikat löytyvät pääasiallisesti suurissa kaupungeissa olevista yksityisistä yrityksistä. Kolme neljästä kauppatieteilijästä ilmoitti ensimmäisen työpaikan sijainniksi jonkin Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista ja lähes neljä viidestä vastaajasta oli löytänyt ensimmäisen työpaikkansa yksityiseltä sektorilta. Kauppatieteilijöiden ensimmäinen työ on varsin usein asiantuntijatyö. Tämän asiantuntijatyön luonne vaihtelee suunnittelu ja hallintotehtävistä, toimisto- ja esikuntatehtäviin, markkinointiin ja myyntiin sekä konsultointiin. Koulutusalalle tyypillisenä ilmiönä on niin sanotut sisääntuloammatit. Työtehtävät vastaavat koulutusalaa, mutta vaatimuksena ei ole ylempi korkeakoulututkinto. Vain 7 % vastaajista ilmoitti ettei ensimmäinen työ vastaa koulutusta. Vaikuttaa siltä, että miesten työllistyminen laadullisesti koulutusta vastaaviin työtehtäviin sujuu helpommin kuin naisten. 10 Työuran alku Useampi kuin kolme vastaajaa neljästä oli jo valmistumishetkellä työssä. Osuus on yksi korkeimmista, kun kaikki koulutusalat on huomioitu. Osittain valmistumishetken hyvään työllisyystilanteeseen vaikuttaa myös yleinen hyvä suhdannetilanne, joka vallitsi vuonna Kauppatieteilijät ovat olleet työssä valmistumisensa jälkeen keskimäärin 4 vuotta 11 kuukautta. Valtakunnalliseen aineistoon verrattaessa vain teknillistieteelliseltä koulutusalalta valmistuneet ovat olleet työssä pidempään. Työnantajia kauppatieteilijöillä on ollut työuran ensimmäisen viiden vuoden aikana keskimäärin kaksi ja työsuhteita kolme. Työttömänä kauppatieteilijöistä on ollut vajaa videsosa. Kyselyhetken työmarkkinatilanne Kyselyhetkellä syksyllä 2006 vain yhdeksän kauppatieteiden maisteria (1 %) oli kyselyhetkellä työttömänä. Kauppatieteellisellä tutkinnolla saa siis töitä. Vastaajien sijoittuminen eri työnantajasektoreille, kuten myös työpaikkojen sijainti, on lähes yhtenevä edellä kerrotun 16

17 ensimmäisen valmistumisen jälkeisen työpaikan kanssa. Työtehtävät sen sijaan ovat muuttuneet viiden vuoden aikana. Vain 14 % vastaajista ilmoitti saman ammattinimikkeen kyselyhetkellä ja valmistumishetkellä. Peräti neljäsosa kyselyhetkellä työssä olevista vastaajista ilmoitti toimivansa johto- ja esimiestehtävässä. Johtotehtäviin pääsemisessä tai hakeutumisessa on edelleen selkeä ero sukupuolten välillä. Esimiestehtävissä työskentelevien miesten osuus on kaksinkertainen naisten osuuteen verrattuna. Naisten työuralla liikkuminen näyttäisi siis tapahtuvan enemmän horisontaalisesti kuin vertikaalisesti. Miesten kohdalla tilanne näyttäisi olevan päinvastainen. Työtehtävien luonne syksyllä 2006 Kyselyhetken työn laatu Kauppatieteilijöiden työura on vakaa. Palkkayössä olevista vastaajista peräti 93 % työskenteli vakituisessa työsuhteessa syksyllä Osuus on korkein, kun kaikki koulutusalat on huomioitu. Työuran edetessä myös naiset ovat päässeet paremmin työtehtäviin, joissa he voivat hyödyntää yliopistossa oppimiaan taitoja. Niinpä kyselyhetkellä sukupuolten välillä ei ole enää tilastollista eroa työtehtävien laadun suhteen. Kokopäivätyössä olevien kauppatieteilijöiden bruttokuukausipalkan mediaani on euroa. Miesten mediaanipalkka on peräti 800 euroa korkeampi kuin naisten. Osaltaan eroa selittää vastaajan pääaine. Rahoitusta lukeneet ansaitsevat huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi johtamista ja organisointia lukeneet. Työn vaatimukset ja koulutuksen antamat valmiudet Kauppatieteilijöiden mielestä työssä erittäin tärkeitä taitoja ovat ongelmanratkaisutaidot, ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot, analyyttiset systemaattisen ajattelun taidot sekä organisointi- ja koordinointitaidot. Nämä eroavat hieman työnantajien näkemyksistä, joita SEFE on aiemmin kartoittanut. Toki myös samoja taitoja nousi esiin molemmilta ryhmiltä. Työnantajien mielestä keskeisintä osaamista on hyvä kielitaito (käytännössä englanti). Muita keskeisiä osaamisalueita työnantajien mielestä ovat esiintymistaito, neuvottelutaito, ryhmä-/tiimityötaito sekä kriittisyys/analyyttisyys. Yliopisto-opinnot kehittivät parhaiten kauppatieteilijöiden mielestä tiedonhankintataitoja. Heikoimmin opinnot kehittivät vastaajien mielestä esimiestaitoja, neuvottelutaitoja ja projektinhallintataitoja. Selvästi suurimmat puutteet koulutuksessa näyttäisivät liittyvän nimenomaan neuvottelutaitoihin sekä myös organisointi- ja koordinointitaitoihin, kun tarkastellaan Merkitys työssä opiskelu kehitti vastausten keskiarvojen eroa. Tämän saman kuiluanalyysin perusteella koulutuksessa tulisi huomioida paremmin myös projektinhallintataitojen, esimiestaitojen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen. Kuitenkin kaikkiaan 71 % vastaajista oli joko tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen vuonna 2001 suorittamaansa KTM-tutkintoon työuransa Juha Sainio Lähde: Sainio Juha: Viisi vuotta työelämässä. Vuonna 2001 kauppatieteiden maisteriksi valmistuneiden sijoittuminen työelämään. SEFEn raportteja 2/2007.

18 Työssä... Työssä... kansainvälisellä uralla KAVAKU Kansainvälisten asiain valmennuskurssi 18 Christian Lindholm esitteli ulkoministeriön diplomaattiuralle rekrytoivaa Kansainvälisten asiain valmennuskurssia KAVAKUa. Kurssi järjestetään taas vuoden tauon jälkeen, vuoden 2008 hakukierros käynnistyy loppukesästä Kurssille halajavien kannattaa seurata ministeriön kotisivuja formin.finland.fi, ilmoittelua on luvassa myös Helsingin Sanomiin sekä Hufvudstadsbladetiin. Tämä monivaiheinen hakuprosessi kestänee 7-8 kuukautta, ja etenee hakupaperien perusteella tehdystä karsinnasta osalle hakijoista järjestettävän yleistietokokeen kautta soveltuvuustesteihin ja haastatteluihin, sekä lopuksi valinta- ja koulutuslautakunnan haastatteluihin. Perusvaatimuksina KAVAKUun on: Suomen kansalaisuus Ylempi korkeakoulututkinto Erinomainen suomenkielen taito Tyydyttävä ruotsinkielen taito Muu kielitaito (hyvä yhdessä, tyydyttävä toisessa: englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä) Lisäpisteitä hakija saa mm. opintomenestyksestä, muusta kielitaidosta, työkokemuksesta, järjestötoiminnasta ja julkaisuista. Lindholmin mukaan karkeasti jaettuna työkokemuksen merkitys KAVAKUun pääsyssä on kolmannes, tutkintotaustan ja kielitaidon ym. osaamisen ollessa kaksi muuta kolmannesta. Hakijalta odotetaan uramotivaatiota, sopeutuvuutta, joustavuutta, kiinnostuksen kohteiden ja ajattelun laaja-alaisuutta sekä sosiaalisia taitoja ja esiintymiskykyä. Henkilökohtaisina valmiuksina diplomaattiuralle Lindholm korosti erityisesti sitä, että tulee olla tarkkaan mietittynä, mitä tällainen ura vaatii etenkin perheeltä ja puolisolta. Diplomaattiura on elämäntapavalinta, jossa eritoten perhe joutuu joustamaan paljon. KAVAKUlle rekrytoitu toimii kaksi vuotta määräaikaisena avustajana, minkä jälkeen on mahdollista tulla vakinaistetuksi ulkoasiainsihteeriksi. Ura ulkoministeriössä merkitsee tehtävien suhteellisen vilkasta vaihtuvuutta: normaali palveluaika yhdessä yksikössä tai ulkomaanedustuksessa on 3-4 vuotta. Työ on käytännössä vuorottelua ulkomaan pestin ja kotimaan ministeriö-työskentelyn välillä. Seuraavan vuosikymmenen aikana kiihtyvä suuriin ikäluokkiin kuuluvien virkamiesten eläköityminen nopeuttanee rekrytoitujen urakehitystä Lindholm kuitenkin tahtoi muistuttaa, ettei kaikista voi tulla päälliköitä. Toiset luovat uran asiantuntijatehtävissä. Hakijoita KAVAKUun on vuosien välillä ollut henkilöä. Tällä aikavälillä on valmennuskurssille valittu henkilöä vuosittain. Yleisimmin hakijat ovat olleet valtiotai yhteiskuntatieteilijöitä. Monilla muillakin tutkinnoilla on kurssille tultu: etenkin juristeja Lindholmin mukaan kaivattaisiin lisää. Ulkoministeriön rekrytointeihin tulee jatkossa vaikuttamaan eritoten jo aikaisemmin mainittu suurten ikäluokkien eläköityminen. Vastapainona tälle voidaan nähdä valtionhallinnon tuottavuushanke, tavoitteenaan laaja-alainen virkojen vähentäminen lähivuosina. Näiden lisäksi toimintaan vaikuttavat esimerkiksi kehitysyhteistyömäärärahojen kasvu, sekä EU:n perustuslain tuomat muutokset EU:n ulkopolitiikan hoitoon. Keskitetty rekrytointi KAVAKUn kautta jatkuu Lindholmin mukaan tulevaisuudessakin. Lisätietoja ulkoasiainministeriön kotisivuilta: Etusivu > ministeriö > Rekrytointi > Ura ulkoasiainhallinnossa > Kansainvälisten asioiden valmennuskurssi (KAVAKU). Tältä sivulta löytyy myös esite Töihin ulkoasiainhallintoon, joka on ollut tämänkin tekstin lähteenä Lindholmin esityksen lisäksi.

19 Työnantajamaine tutkimus Kilpailun kautta EU-uralle Eeva Aittoniemi valtioneuvoston kanslian EUsihteeristöstä kertoi tilaisuudessa EU:n rekrytointitarpeista ja järjestelmästä. Jo noin tuhat suomalaista virkamiestä työskentelee eri EU-toimielimissä. Suurimpana työllistäjänä on komissio, jonka noin työntekijästä suomalaisia on 620. Työmahdollisuuksia EU:ssa on Aittoniemen mukaan harjoittelijasta eläkevirkaan. Rekrytoinnin EU-tehtäviin on tehnyt keskitetysti EPSO (European Personnel Selection Office) vuodesta 2003 alkaen. Aittoniemi sanookin sen kotisivujen (http:// europa.eu/epso/) olevan EU-uraa harkitsevan tärkein nettiosoite. Työhön EU-tehtäviin voi hakea pelkästään avoimien kilpailujen kautta. EU:n henkilöstösääntöjen mukaan virkamiehistössä on säilytettävä maantieteellinen tasapaino, jonka takia jotkut kilpailut saattavat olla kohdistettu vain uusille EU-maille. Tämän lisäksi järjestetään toki myös kaikkien EU-maiden kansalaisille avoimia kilpailuja. Kilpailuista tiedotetaan jäsenvaltioissa laajalti, lehdistön lisäksi mm. EPSOn (linkki yllä) sekä valtioneuvoston kotisivuilla: fi.jsp Kilpailun hakijaksi rekisteröidytään EPSOn verkkosivuilla. Kilpailu koostuu kolmesta vaiheesta: esivalintakokeet, kirjallinen koe ja suullinen koe. Lisätietoja kokeista ja hakuprosessista löytyy valtioneuvoston oppaasta: pdf/fi.pdf Suomen valtion intressi on, että suomalaista virkamiehistöä riittää EU:ssa. Tästä syystä valtioneuvosto järjestää kysynnän mukaan valmennusta avoimiin kilpailuihin ilmoittautuneille. Valtioneuvoston tarjoama apu on varmasti hakijoille tarpeen: esimerkiksi kilpailussa vuonna 2002 hakemuksia tuli yli 10 Maria Kiviniemi Työnantajamaine tutkimus: Hyvä ilmapiiri palkkaa tärkeämpi Työelämään pian siirtyvien ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden palkkatoive vastaa suunnilleen suomalaisten keskiansiota. Opiskelijat uskovat ansioidensa kuitenkin jäävän selvästi tätä alemmas. Työmarkkinoille valmistuvat ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat toivovat saavansa palkkaa keskimäärin 2506 euroa kuukaudessa, mikä on hyvin lähellä suomalaisten keskiansiota. Opiskelijat uskovat kuitenkin ansioidensa jäävän todellisuudessa noin 250 euroa tätä pienemmiksi. Tämä selviää T-Media Oy:n ja 15/30 Research Oy:n tekemästä Työnantajamaine tutkimuksesta, jossa selvitettiin opiskelijoiden näkemyksiä työnantajista ja työelämästä. Palkka ei kuitenkaan ole tärkein kriteeri työnantajaa valittaessa. Opiskelijoiden vastauksissa korostuivat työelämän laadulliset seikat, erityisesti työilmapiiri. Neljä viidestä vastaajasta piti työilmapiiriä erittäin tärkeänä työpaikan valintaperusteena ja vain parin prosentin mielestä se ei ole tärkeä. Vastaajat pitivät tärkeänä myös henkilökohtaisten ja organisaation edustamien arvojen yhteensopivuutta. Nuoret päättelevät organisaation arvot toimialan, tuotteiden, julkisuuden, henkilöstön kohtelun, huhujen ja omien kokemusten perusteella. Yritysten virallinen viestintä voi jopa heikentää työnantajamainetta, jos se on ristiriidassa henkilökohtaisten kokemusten tai uskomusten kanssa. 19

20 Vieraskynä: Millä odotuksin maailmalle Vieras- kynä Millä odotuksin maailmalle? Monet ajattelevat, että täytyy olla avoin ja iloinen ja osata hyvin small talkia, jotta voi lähteä ulkomaille, mutta ihan tavallinen ihminenkin voi lähteä. Ei tarvitse olla kosmopoliitti valmiiksi. Jollain tavalla pitää kuitenkin olla valmis purkamaan omia ajatusrakenteitaan. Tämän kommentin esitti ulkomailla asunut opiskelija. Se tuo esiin yhden maailmalle lähtijän perusvaatimuksen: avoimuuden uusille tavoille tehdä asioita. Meillä suomalaisilla kun on usein taipumus nähdä oman kulttuurin toimintatavan olevan ainut oikea. Ulkomailla ollessa täytyy ainakin hiukan hillitä haluaan sanoa ääneen meillä Suomessa tämä asia tehdään paremmin/tehokkaammin siten, että Tätä periaatetta kannattaa noudattaa ainakin jos haluaa ystävystyä paikallisten kanssa! Maailmalla tapaa myös ihmisiä, joille ulkomailla elo on suorastaan pakoa suomalaisuudesta ja täkäläisistä tavoistamme. Useimmiten käy kuitenkin niin, että ulkomailla asuminen opettaa arvostamaan omaa kotimaata uudella tavalla ja näkemään myös vieraassa maassa paljon asioita, joista suomalaiset voisivat ottaa oppia. Jos odotat jo malttamattomana sitä, että pääset karistamaan kotimaan tomut matkalaukustasi, mietipä hetken omia odotuksiasi ja motivaatiotasi: miksi oikeastaan haluat lähteä ulkomaille? Omien odotuksien ja suunnitelmien kartoittaminen kannattaa, vaikka tyyliisi kuuluisikin yleensä turhan etukäteissuunnittelun välttäminen ja heittäytyminen tuntemattomaan avoimin mielin. Spontaaneille ratkaisuille tulee joka tapauksessa runsaasti tilaisuuksia ulkomailla, kaikesta suunnittelusta huolimatta! Oli kyseessä sitten työskentely, opiskelu tai jokin muu syy lähteä, löydät allaolevasta listasta varmaankin yhden tai useamman syyn kaukokaipuuseesi. Huono työtilanne kotimaassa tai hyvä työtilanne kohdemaassa Tilaisuus tehdä jotain, mikä ei ole Suomessa mahdollista Urakehityksen vauhdittaminen kansainvälisellä kokemuksella Oman itsensä etsiminen Vaihtelunhalu ja uuden kokeminen Uusien ihmisten tapaaminen Kaverikin lähti, miksen minäkin? Halu kokeilla, pärjääkö yksin Kielitaidon vahvistaminen Uuteen kulttuuriin ja elämäntapaan tutustuminen 20

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Specia Forum aloitti sivu 3. Kevätkokous 14.4. sivu 4. Kohti opiskelijan parasta sivu 9

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Specia Forum aloitti sivu 3. Kevätkokous 14.4. sivu 4. Kohti opiskelijan parasta sivu 9 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 1 2007 TEEMANA OPISKELIJAT Specia Forum aloitti sivu 3 Kevätkokous 14.4. sivu 4 Kohti opiskelijan parasta sivu 9 pääkirjoitus Specialla työntäyteinen vuosi

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

OSAAJA. Teemana nuorten oppisopimus. Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7. Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011

OSAAJA. Teemana nuorten oppisopimus. Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7. Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011 OSAAJA Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011 Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7 Teemana nuorten oppisopimus Janne Louhelainen opiskelee Teatteri Jukossa oppisopimuksella. Työpaikkakouluttajana

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2006 Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa Sloveniassa Svensk resumé sivu 5 sivu 8 sivu 15 pääkirjoitus Kansainvälistyvä

Lisätiedot

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA KOKKOLA.fi 3 / 2011 LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa Kotikaupungin fiilis vetää AILA-LEENA MATTHIES: KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA 2 tässä numerossa: 1 Pääkirjoitus

Lisätiedot

KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO

KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 01 2012 KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto 2008 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 96 Miia Saarikallio, Katri Hellsten ja Vesa-Pekka Juutilainen Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä!

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka Kevan tutkimuksia 6/2011 Jaksaa käydä vielä töissä,

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6. Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20. Melonta on ympärivuotinen harrastus s. 30

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6. Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20. Melonta on ympärivuotinen harrastus s. 30 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 2/2013 Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6 Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20 Melonta on ympärivuotinen harrastus

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

2/2011. Opettaja- ja opiskelijavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa. www.bioanalyytikkoliitto.fi

2/2011. Opettaja- ja opiskelijavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa. www.bioanalyytikkoliitto.fi 2/2011 Opettaja- ja opiskelijavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa www.bioanalyytikkoliitto.fi KUNTOREMONTTI UUDISTUU! Tule mukaan > www.kuntoremontti.fi Etsimme kokeilunhaluisia miehiä ja

Lisätiedot

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Suomen työpaikoista Euroopan mestareita Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 34/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-995-8 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2010 Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla www.toolkeskustelu.fi! Kohti eurooppalaista tasoa s. 6 Tehoa prosessiin s. 10 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA

FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA FUKSIOPAS KONEINSINÖÖRIKILTA 2014 FUKSIKAPTEENIN TERVEHDYS SISÄLLYSLUETTELO Pidät juuri käsissäsi Koneinsinöörikillan fuksiopasta vuodelle 2014, mikä tarkoittaa sitä, että sinut on noin 150 muun ohella

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER

KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER 2009 2011 KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER korkeakouluopinnot högskolestudier 2009 2011 Tietoja korkeakouluopintoja suunnitteleville Uppgifter för dem som är intresserade av högskolestudier Julkaisija

Lisätiedot

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot