SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet Läsnä/ Päätöksentekijät Osmo Ojansivu pj x Toivonen Hannu vpj x Brander Pertti Alajoki Ulla j x Dörig Jenni Heikkilä Helena j Karva Marja x Hukkanen Ulpu j x Kaaja Mauri Janhunen Satu j x Timonen Maija Kivioja Päivi j x Pajunoja Anssi Lahtinen Paavo j Lehtonen Hannu Lahtinen Pirkko j x Keskinen Sirpa Nurminen Ilmari ( ) j x Piirainen Jorma Seppä Tarmo j x Horelli Auli Muut osallistujat Sianoja Suvi, kv:n pj x Kauppinen Anne, Karkun kappal ( ) x Esko Pirkko, kv:n vpj x Sorva Olavi, Keikyän kappal Kemppi Raimo, tp x Pihlajamaa Jouni, Kiikan kappal Kopalainen Tarja, siht x Hautala Lasse, Mouhijärven kappal Järventaus Hannu, Suodenniemen kappal ASIAT LIITTEET 1-6 ALLEKIRJOITUS PUHEENJOHTAJA SIHTEERI Osmo Ojansivu PÖYTÄKIRJA ON Sastamala TARKASTETTU JA ALLEKIRJOITUKSET HYVÄKSYTTY Tarja Kopalainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ PÖYTÄKIRJAN OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Päivi Kivioja AIKA JA PAIKKA Sastamalan kirkkoherranvirasto Todistaa Ilmoitustaulun hoitaja AIKA Pirkko Lahtinen KUULUTUSPVM Pöytäkirjasta ei ole otettu otetta valitustarkoitukseen

2 2 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu kokoukseen on lähetetty kirjeitse Mikäli paikalla on yli puolet kirkkoneuvoston jäsenistä, puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 92 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvostossa on ollut käytäntönä, että tarkastusvuorot ovat menneet kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Päivi Kivioja ja Paavo Lahtinen. Pöytäkirja on pääsääntöisesti tarkastettu heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Kivioja ja Pirkko Lahtinen. 93 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys pj: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti. Lisäpykälinä päätettiin ottaa käsiteltäväksi avustuksen hakeminen kirkkohallitukselta kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointiin, hautapaikan luovuttaminen ja Reino Nummen kirje kirkkoneuvostolle. Pirkko Esko, Pirkko Lahtinen ja Osmo Ojansivu ilmoittivat käyttävänsä puheenvuoron muissa asioissa. Työjärjestys hyväksyttiin muuten esityslistan mukaisesti.

3 3 94 MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT V Seurakunnan talouden tasapainottaminen edellyttää, että seurakunta luopuu sellaisista kiinteistöistä joiden käyttö on vähäistä tai joiden korjauskustannukset lähivuosina tulisivat olemaan suuret. Seurakunnan omaisuus muodostuu pääosin sen toiminnassa tarvitsemista kiinteistöistä. Kiinteistötoimikunta on kartoittanut kiinteistöjä, jotka täyttävät yllä mainitut kriteerit. Kiinteistötoimikunta ehdottaa kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että v seurakunta myy Karkun pappilan, Kiikan pappilan ja Mouhijärven kanttorilan. Karkun pappilan tuotot eivät riitä kattamaan kiinteistön ylläpitokuluja ja lähivuosien välttämättömien korjausten kustannukset nousevat euroon. Kiikan pappilan tulos on myös negatiivinen, rakennus on perusrakenteiltaan hyvässä kunnossa mutta iän tuomia korjaustarpeita on tulossa. Mouhijärven kanttorilan tuotot kattoivat vielä v kiinteistön kulut, mutta jatkossa tuotot eivät riitä kattamaan kasvavia energiakuluja eikä korjauskuluja. Kanttorilan rakennukset ovat huonokuntoiset. Esityslistan liitteenä on selvitykset myytävistä kohteista. Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta lupaa valmistella Karkun ja Kiikan pappiloiden sekä Mouhijärven kanttorilan myymistä. Hyväksyttiin (kn ) Kirkkovaltuusto Liite 2 Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta lupaa valmistella Karkun ja Kiikan pappiloiden sekä Mouhijärven kanttorilan myymistä. Asiasta keskusteltaessa Dörig teki Villon kannattamana esityksen, jonka perusteella Mouhijärven kanttorilaa ei myytäisi. Äänestyksen jälkeen valtuusto antoi neuvostolle

4 4 luvan valmistella Karkun ja Kiikan pappiloiden ja Mouhijärven kanttorilan myymistä (äänestys: neuvoston esitystä kannatti 24 jäsentä ja Dörigin 6 jäsentä). (kv ) Villo jätti valtuuston päätöksestä eriävän mielipiteen. Karkun ja Kiikan pappilasta sekä Mouhijärven kanttorilasta on pyydetty hinta-arviot Vammalan Kiinteistövälitys Oy:ltä ja Open Market kiinteistövälitykseltä. Karkun ja Kiikan pappiloiden vuokrasopimusten irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mouhijärven kanttorilan vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyy, kun kanttori Lasse Rajalammen virkasuhde seurakuntaan lakkaa. Karkun ja Kiikan pappilat annetaan myyntiin Vammalan Kiinteistövälitys Oy:lle. Mouhijärven kanttorilan kaupasta seurakunta neuvottelee kanttori Lasse Rajalammen kanssa. Pohjahinta on Karkun pappilalla euroa ja Kiikan pappilalla euroa. Myös tarjouksen voi jättää. Sirpa Keskinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo (kn ) Karkun ja Kiikan pappiloiden myynnistä on tehty toimeksiantosopimus Vammalan Kiinteistövälitys Oy:n kanssa. Tarjoukset kiinteistöistä on jätettävä viimeistään maanantaina 16. huhtikuuta klo 15 mennessä. Kirkkoneuvosto tutustuu tarjouksiin ja tekee kirkkovaltuustolle esityksen Karkun ja Kiikan pappiloiden myynnistä. Todettiin, että määräaikaan mennessä Karkun pappilasta saatiin kolme tarjousta ja Kiikan pappilasta kaksi tarjousta. Tarjoukset jäivät alle kirkkoneuvoston asettaman pohjahinnan. Kirkkoneuvosto päätti hylätä tarjoukset ja pyytää uusia tarjouksia 13. kesäkuuta klo 12 mennessä. Rakennukset myydään siinä kunnossa kun ne ovat. (kn )

5 5 Vammalan Kiinteistövälitys Oy on toimeksiantosopimuksen mukaisesti jatkanut Karkun ja Kiikan pappiloiden myyntiaikaa. Tarjoukset on jätettävä viimeistään keskiviikkona 13. kesäkuuta klo 12 mennessä. Internetin lisäksi myynti-ilmoitukset on julkaistu paikallislehdissä sekä Aamulehden kiinteistöliitteessä. Kiinteistötoimikunta kokoontuu keskiviikkona 13. kesäkuuta ennen kirkkoneuvoston kokousta avaamaan tarjoukset ja päättämään esityksestään. --- Kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja Hannu Toivonen kertoi, että tarjouksia saatiin vain yksi. Tarjous avattiin kiinteistötoimikunnan kokouksessa klo 14. Kiikan ja Karkun pappiloiden myyntiä jatketaan asti. Hintapyyntö Kiikan pappilasta on euroa ja Karkun pappilasta euroa. Myös muu tarjous voidaan hyväksyä. Kirkkoneuvosto pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Nyt jätetty tarjous otetaan huomioon seuraavalla kierroksella.

6 6 95 LASSE RAJALAMMEN OSTOTARJOUS MOUHIJÄRVEN KANTTORILASTA Mouhijärven kanttorilan myynti on seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa kirjattu vuodelle Kirkkovaltuusto on kokouksessaan antanut kirkkoneuvostolle luvan ryhtyä valmistelemaan kiinteistön myyntiä. Mouhijärven kanttorilasta on pyydetty hinta-arviot Vammalan Kiinteistövälitys Oy:ltä ja Open Market kiinteistövälitykseltä. Mouhijärven kanttorila on rakennettu vuonna Kanttori Lasse Rajalampi on asunut kanttorilassa vuodesta 1979 vuoden 2008 loppuun luontaisetuperusteisesti. Vuoden 2009 alusta alkaen hän on asunut kiinteistössä vuokralla. Vuokrasopimuksen mukaan hänellä on vuokraoikeus kanttorilaan niin kauan, kun hän on virkasuhteessa seurakuntaan. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt, että seurakunta neuvottelee Mouhijärven kanttorilan kaupasta kanttori Lasse Rajalammen kanssa. Lasse Rajalampi on jättänyt kirkkoneuvostolle päivätyn ostotarjouksen, jossa hän tarjoutuu ostamaan Mouhijärven kanttorilan enintään euron hintaan. Ostotarjous liitteenä 1. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Lasse Rajalammen Mouhijärven kanttorilasta tekemän euron suuruisen ostotarjouksen. Kauppa alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. --- Kirkkoneuvoston esityslistan valmistumisen jälkeen Lasse Rajalampi on ilmoittanut, että kiinteistökauppa tehdään mahdollisesti hänen ja hänen puolisonsa yhteisiin nimiin. Tontin koko on noin m2. Muutettu päätösesitys tp: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Lasse Rajalammen Mouhijärven kanttorilasta tekemän euron suuruisen ostotarjouksen. Kauppa tehdään joko yksin Lasse Rajalammen tai Lasse Rajalammen hänen puolisonsa yhteisiin nimiin. Kauppa alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

7 7 96 JUHA JOKINIITYN TARJOUS SEURAKUNNAN PELTOALUEISTA KARKUN PAPPI- LAN MAILLA Juha Jokiniitty on tehnyt kirkkoneuvostolle päivätyn ostotarjouksen, jossa hän ilmoittaa kiinnostuksensa ostaa seurakunnalta noin yhden hehtaarin suuruisen peltoalueen Karkun pappilan mailta euron hintaan. Tarjous liitteenä 2. Karkun pappila on parhaillaan myynnissä. Pappila rakennus sijaitsee Pappila nimisellä tilalla. Tontti on erotettava kun kauppa toteutuu. Mahdollinen peltoalueen myynti on järkevää toteuttaa vasta sen jälkeen, kun Pappila rakennuksen tontin rajat on määritelty ja erotettu. Kirkkoneuvosto ilmoittaa Juha Jokiniitylle, että seurakunta ei tässä vaiheessa ole halukas neuvottelemaan maakaupasta.

8 8 97 HÄIJÄÄN LANTIN VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN Kirkkovaltuusto on kokouksessa äänin 20/9 myöntänyt lisämäärärahan toimitilan vuokraamiseen seurakunnalle Mouhijärveltä Häijään taajamasta, vanhan Osuuspankin kiinteistöstä. Toimitilan vuokraamista Häijäästä on esittänyt Mouhijärven kappeliseurakunnan diakoniatyöryhmä. Häijää on nopeasti kasvava asuntoalue, johon muuttaa koko ajan uusia lapsiperheitä. Uuden toimitilan tarvetta perusteltiin erityisesti kasvatustyön näkökulmasta. Seurakunta on vuokrannut Häijään vanhan Osuuspankin kiinteistöstä Esko Virtaselta entisen pankkisalin aputiloineen. Tilan pinta-ala on noin 54 m2 ja vuokra 650 euroa/kk. Vuokranantaja vastaa kaikista kiinteistön hoitokuluista. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy Häijään toimitila avautui Seurakuntalaisilta pyydettiin ehdotuksia toimitilan nimestä ja nimeksi valittiin Häijään Lantti. Päiväkirjan mukaan tiloissa on tähän mennessä järjestetty 65 tilaisuutta, joiden yhteenlaskettu kävijämäärä on 526. Säännöllistä toimintaa tilassa on ollut viikoittainen päiväkerhoryhmä, jossa 4-9 osallistujaa. Syyskaudella kokoontui Kings Kids ryhmä joka toinen viikko ja vanhemman väen kerho kerran kuussa. Tiloissa on kokoontunut myös nuorten ilta muutaman kerran, samoin naisten piiri ja Teresapiiri sekä kappelineuvoston ja työryhmän kokouksia. Satunnaisia tilaisuuksia avoimien ovien lisäksi on ollut kinkerit, hengellisten laulujen ilta ja EU-ruokakassien jako. Lisäksi Mouhijärven reumayhdistys kokoontuu tiloissa. Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Häijään Lantin vuokrasopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Vuokran määrä ja vuokrasopimuksen ehdot säilyvät ennallaan.

9 9 98 UURNALEHDON PERUSTAMINEN KIIKAN HAUTAUSMAALLE Kiinteistötoimikunnassa on ollut esillä mahdollisuus uurnalehdon perustamiseen Kiikan hautausmaalle. Hautausmaalla on vapautunut seurakunnan käyttöön parikin isoa hautaa ja hautakiveä, joita voitaisiin käyttää uudelleen uurnalehdossa. Kiinteistötoimikunta on esittänyt uurnalehdon perustamista Kiikan kappelineuvostolle. Kiikan kappelineuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt puoltaa aloitetta. Uurnalehdon perustaminen vaatii hautausmaan hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman muuttamista. Muutoksesta päättää kirkkovaltuusto ja päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto päättää ryhtyä valmistelemaan uurnalehdon perustamista Kiikan hautausmaalle. Hankkeen toteuttamiseen varataan määrärahat vuoden 2013 talousarvion valmistelun yhteydessä.

10 10 99 ERON MYÖNTÄMINEN TELLERVO MURTOO-HUOPOSELLE LÄHETYSSIHTEERIN TOIMESTA Tellervo Murtoo-Huoponen pyytää eroa lähetyssihteerin tehtävästä alkaen eläkkeelle siirtymistä varten. Eropyyntö liitteenä 3. Esitys pj: Kirkkoneuvosto myöntää Tellervo Murtoo-Huoposelle eron lähetyssihteerin toimesta alkaen.

11 KOLEHTISUUNNITELMAT Kappelineuvostot esittävät kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi seuraavat kolehtisuunnitelmat: Etelä-Tyrvään piirineuvosto Kiikan kappeliseurakunta Suodenniemen kappeliseurakunta Kolehtisuunnitelmat liitteenä 4. Esitys pj: Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelmat 101 KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA KL 10 luvun 6 :n mukaan Kirkkoneuvoston, jonka tulee panna valtuuston päätökset täytäntöön tulee ennen sitä tutkia niiden laillisuus. Esitys pj: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston ja kokouksissaan tekemät päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia.

12 EDUSTAJAT LÄHETYSJÄRJESTÖJEN VUOSIKOKOUKSIIN Lähetystyön johtokunta on kokouksessaan nimennyt vuosikokousedustajat lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin seuraavasti: Suomen Lähetysseura, Hamina: Tellervo Murtoo-Huoponen ja Raija Laukkanen Suomen Pipliaseura, Turku: Riitta Suonpää Suomen Luterilainen evankeliumiyhdistys, Turku: Raija Ristimäki (valtakirja), Seppo Laaksonen Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Pieksämäki: Pekka Koskinen Kylväjä, Imatra: Pekka Koskinen Esitys pj: Kirkkoneuvosto merkitsee lähetysjärjestöjen vuosikokousedustajat tiedoksi.

13 KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoherran viranhaltijapäätökset 51-71/2012 liitteenä 5. Esitys pj: Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran viranhaltijapäätökset. 104 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 70-79/2012 liitteenä 6. Kirkkoneuvosto hyväksyy talouspäällikön viranhaltijapäätökset.

14 AVUSTUKSEN HAKEMINEN KIRKKOHALLITUKSELTA KIRKONKIRJOJEN JA PERHELEHTIEN DIGITOINTIIN Suomen ev. lut. seurakunnissa on keväällä 2012 aloitettu kirkon yhteisen Kirjurijäsentietojärjestelmän käyttöönottaminen. Kirjuri on järjestelmä, jossa hallinnoidaan kaikkien ev. lut. seurakuntien jäsenten tietoja yhdessä tietokannassa. Tämä mahdollistaa sen, että mm. perunkirjoitusta varten tarvittavat tiedot voidaan toimittaa yhdellä todistuksella yhdestä seurakunnasta koko henkilön ev. lut. kirkon jäsenyyden ajalta. Kirjuria varten seurakuntien tulee digitoida kirkonkirjat vuodesta 1860 alkaen, sekä perhelehdet. Tavoitteena on, että digitointi on toteutettu kaikissa Suomen seurakunnissa vuoden 2014 loppuun mennessä. Sastamalan seurakunta muodostuu useista siihen liittyneistä seurakunnista. Vuonna 2004 Tyrvään ja Karkun seurakunnat yhdistyivät Vammalan seurakunnaksi. Suodenniemen seurakunta liittyi Vammalaan v Seurakunta laajeni jälleen v. 2009, kun Mouhijärven, Kiikan ja Keikyän seurakunnat liittyivät Vammalan seurakuntaan, ja seurakunnan nimi vaihtui Sastamalan seurakunnaksi. Sastamalan seurakuntaan kuuluu tällä hetkellä jäsentä. Kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointia ei ole suoritettu liittyneissä, eikä myöskään emäseurakunnassa. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan valinnut tarjousten perusteella digitoinnin suorittajaksi Mikrofilm System Helsinki Oy:n. Digitointi ja nimiöinti aloitetaan syksyllä Digitoitavaa aineistoa on arviolta sivua. Suuresta aineistomäärästä johtuen hankkeen kustannukset nousevat tarjouksen mukaan euroon. Kustannuksiin on mahdollista anoa kirkkohallitukselta avustusta. Avustuksen hakeminen on perusteltua, sillä Sastamalan seurakunnan talous on viime vuosina heikentynyt. Vuoden 2011 tulos on ,12 euroa alijäämäinen. Vuonna 2010 alijäämä kertyi ,32 euroa. Digitointi rasittaa taloutta entisestään. Kirkkohallitukselta anotaan euron suuruista avustusta Kirjuri-hankkeen edellyttämään kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointiin.

15 HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN Julkisuuslain (621/1999) 24 :n mukaan kirkkoneuvoston pykälä 106/2012 on salassa pidettävä asiakirja.

16 REINO NUMMEN KIRJE KIRKKONEUVOSTOLLE Kiikan kappelineuvoston puheenjohtaja Reino Nummi on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavan kirjeen. Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto / rovasti Osmo Ojansivu Pyydän ystävällisesti vielä toistaiseksi pidättäytymään Kiikan pappilan myyntiaikeista ja vetämään sen pois myyntilistalta. Mielipide on Kiikan kappelineuvoston yhteinen ja laajalti seurakuntalaisten hyväksymä. Tarvitsemme oman hallinnollisen ja hengellisen keskuksen sekä papin työpisteen. Juridisesti myynti on sangen hankala. Pappila sijaitsee muinaismuistoalueen tuntumassa ja on kaavoitettu YLEISEKSI KIRKOLLISEKSI ALUEEKSI, jolla sijaitsevia rakennuksia ei voi muuhun tarkoitukseen kuin kirkolliseen tai hengelliseen myydä. Muitakin rajoituksia sijainnista johtuen on. Asiantuntijataholta saamani tiedon mukaan Sastamalan kaupunginvaltuuston on tehtävä kaavamuutos, jos pappila halutaan myydä tavanomaisen kiinteistön tapaan, silloinkin huomioon ottaen arkeologiset ja kulttuurihistorialliset arvot. Sastamalan seurakunnalla ei tällä hetkellä ole sellaista pakonomaista taloudellista tarvettakaan hukata arvokasta aikaisempien sukupolvien luomaa kulttuuriperintöään tilapäisten konjunktuurien alttarille vieläpä suurella riskillä Kiikan kappeliseurakunta täyttää kuluvana vuonna 350 vuotta. Juhlavalmistelut ovat täydessä käynnissä. Niihin ei kuulu armoitetulla paikalla sijaitsevan pappilan myyminen. Sastamalassa Reino Nummi Kirkkoneuvosto merkitsee Reino Nummen kirjeen tiedoksi ja toteaa, että kirje ei aiheuta toimenpiteitä. Kiikan pappilan myynti on kirkkovaltuuston hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa kirjattu kuluvalle vuodelle ja kirkkovaltuusto on antanut kirkkoneuvostolle luvan ryhtyä valmistelemaan myyntiä.

17 MUUT ASIAT Esitys pj: Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat. Vs. kirkkoherra Osmo Ojansivu toi johtavan nuorisotyönohjaaja Salme Kuukan viestin, että Houhajärven leirimajalla kaivataan kipeästi yöpäivystäjiä. Pirkko Lahtinen toi viestiä, että naisten saunailtoja kaivataan. Pirkko Esko jätti kirkkoneuvostolle aloitteen siitä, että Tyrvään pappilaan kehitettäisiin yhteistyössä kaupungin kanssa museo- ja kahvilatoimintaa, joka palvelisi Tyrvään Pyhän Olavin kävijöitä, sekä kaikkia kaupungissa käyviä matkailijoita. Aloite lähetettiin valmisteluun. 109 TIEDOTUSASIAT Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös N:o 85/NH , Pastori Paula Kallion määrääminen Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin (III) viransijaiseksi ajaksi Kiikoisten kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjanote 50: Aloite Kiikoisten seurakunnan liittämisestä Sastamalan seurakuntaan ja esitys kirkkohallitukselle ylimääräisten seurakuntavaalien toimittamatta jättämisestä. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kirje toukokuu 2012, Lähetyslahjanne 2011 ja Suomen Lähetysseuran vuosiraportti 2011, Sastamalan seurakunnan kokonaislahjoitus vuonna ,68 euroa, tästä talousarvioavustukset e, seurakunnan vapaaehtoinen kannatus ,74 euroa ja lahjoitukset yksityisiltä seurakunnan jäseniltä ,94 euroa.

18 18 Kiikan kappelineuvoston pöytäkirjat ja Etelä-Tyrvään piirineuvoston pöytäkirja Julistus- ja musiikkityön johtokunnan pöytäkirja Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 10/2012 Kirkkolain ja Kirkkojärjestyksen muutos koskien kirkollisia vaakunoita, sinettejä ja leimoja. Liite 1: Sinetin ja leiman koon mittaaminen. 11/2012 Äänestämis- ja kuulemismenettelyistä. Esitys pj: Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi. 110 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 111 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

19 Sastamalan seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, Perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 91, 92, 93, 94, 95, 98, 100, 102, 105, 108, 109, 110, 111 Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 96, 97, 99, 101, 103, 104, 106, 107 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Musviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: nen ja -aika Sastamalan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Aittalahdenkatu 12 Postiosoite: SASTAMALA Telekopio: Sähköposti: - Pykälät 96, 97, 99, 101, 103, 104, 106, 107 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4 Postiosoite: PL 32, TURKU Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pykälät 101 Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Hämeenkatu 13 Postiosoite: PL 60, TURKU Telekopio: Sähköposti: Liitetään pöytäkirjaan

20 Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, Helsinki) Telekopio: Sähköposti: Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmässä on ilmoitettava Valittajan nimi ja kotikunta Postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa Päätös, johon haetaan muutosta Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi Perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä Todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankinta-asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki. Telekopionumero: (09) Lisätietoja Oikeuden- Käyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 24 Kokouksen avaaminen 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 11.11.2010 1(24) Juha Luukkonen kirkkoherra x Hanna Lehto vs talouspäällikkö, siht x Kirkkovaltuusto 1(24) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina klo 18:00 PAIKKA: Rautavaaran seurakuntatalo PYKÄLÄT: 14-26 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä Aila Hyvärinen x Arja Keinänen x Eila Keinänen x Eila Korhonen

Lisätiedot