TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003"

Transkriptio

1 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 Osuuspankin nimi Turun Seudun Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-16 Toimintakertomus Osuuspankin tuloslaskelma ja tase Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä annettavat tiedot Luettelo kirjanpitokirjoista, tositteiden lajeista sekä selvitys niiden säilytystavoista 74 Hallituksen allekirjoitus 74 Hallintoneuvoston lausunto 74 Tilintarkastajien merkintä suoritetusta tilintarkastuksesta

2 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 1(16) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-ryhmä Vuosi 2003 oli Turun Seudun Osuuspankille kohtuullinen. Pankin liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa eli lähes sama kuin edellisenä vuonna, jolloin liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa. Kohtuullinen tulos mahdollisti 5,4 miljoonaa euroa alkuperäistä suuremman vastuunkattamismaksun suorittamisen Osuuspankkien Vakuusrahastolle, jolloin OVR:n vastuuosuus tuli kokonaan maksetuksi. Talletusten määrä kasvoi 5,3 prosenttia. Luottokanta kasvoi 9,8 prosenttia. Jäsenten määrän kasvu jatkui edelleen. Vuoden lopussa pankin jäseniä oli Vakavaraisuus oli vuoden lopussa 12,0 prosenttia. Turun Seudun Osuuspankki kuuluu OP-ryhmään, jonka muodostivat tilikauden päättyessä 242 itsenäistä paikallista jäsenosuuspankkia sekä Osuuspankkikeskus tytäryhtiöineen. OP-ryhmän keskusyhteisö on Osuuspankkikeskus Osk, jonka tehtävänä on toimia ryhmän osaamis- ja palvelukeskuksena. OP-ryhmän toimintatapa perustuu itsenäisyyteen ja paikalliseen päätöksentekoon ryhmän kaikissa pankeissa. Yhteistoiminta tehostaa ryhmän voimavarojen hyödyntämistä sekä paikallisessa että valtakunnallisessa pankkitoiminnassa. Jokaisella jäsenosuuspankilla on koko OPryhmän antama yhteisturva, sillä jäsenluottolaitokset antavat toisilleen suojaa vastaamalla viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista laissa osuuspankeissa ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista ja osuuspankin säännöissä määritellyllä tavalla. Taloudellinen toimintaympäristö Kansainvälisen kysynnän heikkous piti Suomen talouskasvun hitaana jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kokonaistuotannon lisäys vuonna 2003 jäi noin 1,5 prosenttiin. Viennin määrä nousi vain hieman, ja suomalaisyritysten näkökulmasta tilannetta vaikeutti vielä vientihintojen aleneminen. Maamme talouskehitys oli edelleen kovin kaksijakoista. Sitä osoitti kulutusmenojen kasvun nopeutuminen edellisvuodesta. Kotitalouksien tulojen nousun myötä yksityisten kulutusmenojen lisäys oli noin 4 %. Investoinnit vähenivät edellisen vuoden tapaan. Hidas talouskasvu näkyi työmarkkinoilla sekä työllisten että työvoiman vähenemisenä lähes hengellä. Työpaikkoja hävisi erityisesti teollisuudessa. Sen sijaan yksityisissä ja julkisissa palveluissa työllisyys koheni edelleen. Kokonaisuudessaan työn tarjonta väheni, mikä piti työttömien määrän ja työttömyysasteen edellisvuoden tasolla. Vuoden 2003 keskimääräinen työttömyysaste oli 9 %, mutta alueelliset erot työttömyydessä olivat varsin suuret. Uusia työpaikkoja oli Varsinais-Suomessa joulukuun lopussa avoinna 14 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Teollisuuden työpaikat vähenivät prosentuaalisesti eniten. Varsinais-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi joulukuussa vuoden takaisesta 3,5 prosentilla. Uusien työpaikkojen määrän odotetaan kuitenkin kasvavan alkaneena vuonna.

3 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 2(16) Turun Seudun Osuuspankin toimialueen asukasmäärä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilöllä, mistä Turun kaupungin osuus on 692 henkilöä ja kasvu 0,4 prosenttia. Toiseksi eniten väkeä veti Naantali, jonka asukasmäärä kasvoi 268 henkilöllä eli 2,0 prosentilla ja kolmanneksi eniten Kaarina, jonka asukasmäärä lisääntyi 213 henkilöllä eli 1,0 prosentilla. Pankin toimialueen väkiluku oli vuoden vaihteessa , mikä oli 0,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Muuttovoittoisia olivat muutkin toimialueen kunnat lukuun ottamatta Vehmaata, jossa väkiluku väheni 0,8 prosenttia. Inflaatio hidastui entisestään korkojen laskun ja euron vahvistumisen myötä. Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos painui alle yhden prosentin. Sen sijaan asuntojen hinnat nousivat koko maassa noin 5 %, muutamissa kaupungeissa jopa 10 %. Pankin toimialueella asuntojen hinnat nousivat koko maan keskiarvon mukaisesti noin 5 %. Alhainen korkotaso piti yllä vilkasta asuntokauppaa vuoden aikana. Turussa kerrostalohuoneistojen keskimääräinen neliöhinta oli vuodenvaihteessa euroa, kun se vuoden 2002 lopussa oli euroa. Euroalueen jähmeän talouskasvun ja hidastuvan inflaation takia Euroopan keskuspankki pudotti ohjauskorkonsa kesäkuussa 2 prosenttiin. Euriborkorkojen laskun ja alentuneiden korko-odotusten takia OP-ryhmän viitekorkoa Op-Primea alennettiin alkuvuonna kolme kertaa. Kesäkuun lopulta lähtien Op-Prime oli 2,5 %. 12 kuukauden euribor kävi kesäkuussa jopa 2 prosentin alapuolella. Kesän kuluessa tilanne rahamarkkinoilla muuttui ja euriborit kääntyivät loivaan nousuun. Selvin muutos tapahtui pitkissä markkinakoroissa, jotka vuoden jälkipuolella nousivat lähes prosenttiyksikön verran. Vuosi 2003 oli kuitenkin erittäin matalien korkojen aikaa, mikä ylläpiti varsinkin asuntoluottojen kysyntää. Samalla pankkien luotto- ja talletuskannan välinen korkomarginaali kapeni alle 3 % -yksikköön. Pankkien asuntoluottokanta kasvoi lähes 15 %. Sitä vastoin talletuskasvu oli hidasta kohtuullisesta tulokehityksestä huolimatta. Talletuskanta pankeissa oli vuoden päättyessä vain noin 2 % suurempi kuin vuoden 2002 lopussa. Talletusten sijaan varoja kanavoitiin aiempaa enemmän sijoitusrahastoihin sekä vakuutussäästöihin. Osakkeiden hinnat Helsingin pörssissä kääntyivät keväällä vahvaan nousuun, kun Irakin kriisin luoma epävarmuus kansainvälisiltä osakemarkkinoilta haihtui. Heikon alkuvuoden takia HEX-portfolioindeksin nousu jäi koko vuodelta 15 % tuntumaan. Yritysomistusten muutokset Maaliskuussa osuuspankki myi kokonaan omistamansa Kiinteistö Oy Turun Hämeenkatu 2 osakekannan. Yhtiön kotipaikka on Turku. Yhtiön viimeksi vahvistetun tilikauden voitto oli 6 euroa ja taseen loppusumma 3,7 miljoonaa euroa. Samoin maaliskuussa pankki myi kokonaan omistamansa Kiinteistö Oy Kyrksundetin osakekannan. Yhtiön kotipaikka on Parainen. Yhtiön viimeksi vahvistetun tilikauden

4 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 3(16) Pankin konserni Kannattavuus tappio oli euroa ja taseen loppusumma 2,5 miljoonaa euroa. Lokakuussa pankki myi kokonaan omistamansa Kiinteistö Oy Iso-Heikkilän Yrittäjätalon osakekannan. Yhtiön kotipaikka on Turku. Yhtiön viimeksi vahvistetun tilikauden voitto oli euroa ja taseen loppusumma 2,5 miljoonaa euroa. Yhtiöiden myyntien vaikutus pankin vapaaseen omaan pääomaan on vähäinen Pankki ja sen tytäryhtiöt eivät muodosta sellaista taloudellista kokonaisuutta, jonka Rahoitustarkastuksen antamien tilinpäätösohjeiden mukaan pitäisi laatia konsernitilinpäätös, koska pankin omistamien tytäryhtiöiden taseiden loppusumma on alle 5 prosenttia emopankin taseen loppusummasta ja koska jokainen tytäryhtiö on taseeltaan alle yksi prosenttia emopankin taseen loppusummasta ja alle 10 miljoonaa euroa. Pankin kokonaan omistamien tytäryhtiöiden yhteenlaskettu tulos oli 0,8 miljoonan euron poistojen jälkeen 0,04 miljoonaa euroa tappiollinen ja oman pääoman kokonaismäärä 9,6 miljoonaa euroa. Näiden yhtiöiden osakkeiden kirjanpitoarvo pankin taseessa on 23,1 miljoonaa euroa. Jos pankki olisi laatinut konsernitilinpäätöksen hankintamenomenetelmällä, olisi konserniaktiivaksi muodostunut 13,5 miljoonaa euroa. Kiinteistöistä johtuva konserniaktiivan poisto olisi ollut noin 0,3 miljoonaa euroa. Konsernin tulos ja oma pääoma olisi ollut vastaavasti pienempi. Summa ei ole merkittävä, koska se on 0,4 prosenttia emopankin liikevaihdosta ja 0,4 prosenttia taseen omasta pääomasta. Osuuspankin liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa. Liikevoittoa pienensi ylimääräinen OVR:n vastuunkattamismaksu 5,4 miljoonaa euroa, joten vertailukelpoinen liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät ovat kehittyneet edelliseen vuoteen verrattuna seuraavasti: Milj. euroa 1-12/ /2002 Muutos-% Rahoituskate 21,1 23,3-9,1 Muut tuotot 28,5 27,4 3,9 Tuotot yhteensä 49,6 50,6-2,0 Henkilöstökulut 12,7 11,9 6,5 Muut kulut (pl. OVR-maksu) 23,0 23,6-2,5 OVR-maksu 10,8 5,4 100,0 Kulut yhteensä 46,5 40,9 13,6 Kate ennen luotto- ja takaustappioita 3,1 9,8-67,7 Luotto- ja takaustappiot 0,4 1,5-70,3 Liikevoitto 2,7 8,3-67,3 Tuottojen suhde kuluihin 1,1 1,2-0,1

5 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 4(16) Rahoituskate oli 21,1 miljoonaa euroa, eli 2,1 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Rahoituskatteen supistumiseen vaikutti alentunut markkinakorkotaso. Supistuneen korkoeron vaikutusta rahoituskatteeseen kompensoi osittain luotto- ja talletuskannan kasvu. Lakisääteinen talletussuojarahaston kannatusmaksu 0,7 miljoonaa euroa kirjattiin rahoituskatteen vähennykseksi. Muut tuotot, joiden kokonaismäärä oli 28,5 miljoonaa euroa, kasvoivat edellisvuodesta 3,9 prosenttia. Näihin tuottoihin sisältyvät palkkiotuotot kasvoivat 13,1 prosenttia 13,4 miljoonaan euroon. Palkkiotuotoista kasvoivat erityisesti maksuliikkeestä saadut palkkiot ja vakuutusmyyntipalkkiot. Antolainauksen palkkiot vähenivät kiristyneen kilpailun takia. Niiden määrä oli 2,1 miljoonaa euroa. Palkkiot arvopaperien välityksestä olivat edellisen vuoden tasolla eli 1,5 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot vähenivät lievästi ja olivat 3,6 miljoonaa euroa. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista eli osingot ja osuuksien korot olivat edellisen vuoden tasolla eli 1,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot vähenivät 2,3 prosenttia 10,3 miljoonaan euroon. Näistä tuotoista muodostavat vuokratuotot 9,3 miljoonaa euroa sekä kiinteistöistä ja kiinteistöosakkeista saadut luovutusvoitot 0,8 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut muodostuvat palkkakuluista sekä eläke- ja sosiaalikuluista. Niiden kokonaismäärä 12,7 miljoonaa euroa oli 6,5 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Osuuspankin palveluksessa oli vuoden lopussa 344 henkilöä. Henkilömäärä kasvoi vuoden aikana 3 henkilöllä. Muut kulut, joiden kokonaismäärä oli 33,8 miljoonaa euroa, kasvoivat edellisvuodesta 16,6 prosenttia. Näihin kuluihin sisältyy ylimääräinen Osuuspankkien Vakuusrahaston (OVR) vastuunkattamismaksu. Vertailukelpoinen muiden kulujen kokonaismäärä oli 28,4 miljoonaa euroa, joten kulujen kokonaismäärä väheni 2,1 prosenttia. Näihin kuluihin sisältyvät palkkiokulut vähenivät 4,8 prosenttia 1,9 miljoonaan euroon. Hallintokulut ilman henkilöstökuluja kasvoivat 2,2 prosenttia 9,1 miljoonaan euroon. Erityisesti kasvoivat toimistokulut. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä 2,3 miljoonaa euroa oli 0,2 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Arvonalentumispoistoja kiinteistöyhteisöjen osakkeista kirjattiin 0,3 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden tilinpäätökseen arvonalentumispoistoja sisältyi 0,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 27,1 prosenttia 20,2 miljoonaan euroon. Nämä kulut muodostuvat lähinnä vuokrakuluista, kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen kuluista, vakuutusmaksuista ja jäsen- ja valvontamaksuista. Tähän kuluryhmään sisältyi myös tilivuonna maksettu 10,8 miljoonan euron suoritus Osuuspankkien Vakuusrahaston vastuuosuudesta. Suoritus oli 5,4 miljoonaa euroa alkuperäisen maksusuunnitelman edellyttämää määrää suurempi. Luotto- ja takaustappiot olivat bruttomäärältään 2,3 miljoonaa euroa. Tähän erään sisältyy saamisen vakuutena olleen omaisuuden myyntitappioita ja arvonalennuksia 0,7 miljoonaa euroa. Saamisen vakuutena olleen omaisuuden myyntivoitot olivat 0,2 miljoonaa euroa. Vakuutuskorvauksilla ja perityksi saaduilla, aikaisemmin luotto- ja takaustappioihin kirjatuilla erillä oikaistu nettomäärä oli 0,4 miljoonaa euroa. Määrä oli 70,3 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa eli 5,6 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna.

6 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 5(16) Vähittäisvarainhankinnan kehitys Yleisön talletukset olivat vuoden lopussa 928 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat vuoden aikana 47 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia. Talletuskasvu kiihtyi loppuvuoden aikana. OP-Henkivakuutus Oy:n vakuutuskanta lisääntyi vuoden aikana 33,2 prosenttia eli 31 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 126 miljoonaa euroa. Op-rahastojen markkinahintainen pääoma kasvoi 58,1 prosenttia ja oli vuoden vaihteessa 73 miljoonaa euroa. Koko vähittäispankkitoiminnan varainhankinta kasvoi 10,3 prosenttia miljoonaan euroon. Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille, jotka muodostuvat markkinarahaveloista ja valtion varoista välitetyistä lainoista, vähenivät 87 miljoonaan euroon eli 17,1 prosenttia. Muun vieraan pääoman ja sitoumusten kehitys Antolainauksen kehitys Velat luottolaitoksille, jotka muodostuvat lähes kokonaan veloista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:lle, olivat 125 miljoonaa euroa eli 65 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aikaisemmin. Pankin liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen määrä oli 54 miljoonaa euroa eli 2 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Näillä osuuspankin omilla lainoilla on pyritty vastaamaan lisääntyneeseen arvopapereitten kysyntään. Sijoitustodistusvelat vähenivät 30 miljoonaa euroa 7 miljoonaan euroon. Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla, eli pankin liikkeeseen laskemat debentuurilainat kasvoivat 1 miljoonaa euroa. Niiden määrä oli vuoden lopussa 47 miljoonaa euroa. Pankki osallistui vuoden aikana 7,6 miljoonalla eurolla OP-ryhmän yhteisesti liikkeeseen laskemiin debentuurilainoihin. Muut vieraan pääoman erät muodostuvat lähinnä lyhytaikaisista maksujenvälityseristä sekä tuottojen ja kulujen jaksotuksiin liittyvistä tilinpäätösvaiheen siirtyvistä eristä. Pankin tase oli miljoonaa euroa. Se kasvoi edellisestä vuodesta 68 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia. Pankkitakausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä oli 99 miljoonaa euroa eli 5 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Saamiset yleisöltä eli annetut luotot olivat vuoden lopussa miljoonaa euroa. Ne kasvoivat vuoden aikana 95 miljoonaa euroa eli 9,8 prosenttia. Uusia luottoja annettiin vuoden aikana 410 miljoonaa euroa eli 68 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvua edistivät hyvä kotimarkkinoiden kysyntätilanne, korkojen

7 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 6(16) Kiinteistöliiketoiminta lasku ja asuntokaupan jatkuminen vilkkaana. Osuuspankki tarjoaa asiakkaille myös OP-ryhmän kiinnitysluottopankin, OP-Asuntoluottopankki Oyj:n myöntämiä asuntoluottoja. Järjestämättömät saamiset olivat vuoden lopussa 9,3 miljoonaa euroa eli 1,0 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Lisäksi pankilla oli nollakorkoisia saamisia 0,03 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin niitä oli 0,13 miljoonaa euroa. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten yhteismäärä oli 0,8 prosenttia koko luotonannon ja taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärästä, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Kiinteistöomaisuudella on edelleen merkitystä pankin kannattavuudelle ja vakavaraisuudelle. Omistuksiin sisältyvä riski on pienentynyt kiinteistömarkkinoiden myönteisen kehityksen, alhaisen korkotason ja onnistuneiden toimenpiteiden myötä. Pankin kiinteistöomistukset luokitellaan oman käytön kohteisiin, sijoituskohteisiin, kehitettäviin kohteisiin sekä myytäviin kohteisiin. Pankin kiinteistöomaisuus taseessa oli tilikauden päättyessä 93 miljoonaa euroa. Omistuksiin liittyi yhtiölainaosuuksia 13 miljoonaa euroa, joten pankin kiinteistöomaisuuteen sitoutunut pääoma yhteensä oli vuoden lopussa yhteensä 106 miljoonaa euroa. Kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli tilikauden päättyessä 7,8 prosenttia taseen loppusummasta. Vuotta aikaisemmin osuus taseesta oli 8,9 prosenttia. Omassa käytössä oleviin kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli tilikauden päättyessä 25 miljoonaa euroa. Se vastasi 1,8 prosenttia taseen loppusummasta, mikä oli saman verran kuin edellisen tilikauden lopussa. Arvonkorotuksia oli tilikauden lopussa 2,3 miljoonaa euroa. Omassa käytössä olevien kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden tasearvoa määritettäessä on otettu lähtökohdaksi hyödykkeen arvo suhteessa liiketoiminnan tulonodotuksiin. Omassa käytössä oleviksi kiinteistöiksi on luettu kiinteistöt, jotka ovat pankin omassa käytössä konttori-, varasto- tai muina sellaisina tiloina taikka henkilökunnan virkistys- tai muussa sellaisessa käytössä, sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet, jotka oikeuttavat tällaisten tilojen hallintaan. Muussa kuin omassa käytössä oleviin kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli tilikauden päättyessä 81 miljoonaa euroa. Se oli 9 miljoonaa euroa pienempi kuin vuosi sitten vastaten 6,0 prosenttia taseen loppusummasta. Vuotta aikaisemmin osuus taseesta oli 7,0 prosenttia. Muussa kuin omassa käytössä olevia liike-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjä arvostettaessa kiinteistökohtaisena laskennallisena vähimmäistuottovaatimuksena on käytetty 5,5 prosenttia. Muussa kuin omassa käytössä olevien kiinteistöjen tasearvoon sisältyi tilikauden päättyessä arvonkorotuksia 1,8 miljoonaa euroa.

8 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 7(16) Arvonalentumispoistoja kiinteistöyhtiöiden osakkeista kirjattiin 0,3 miljoonaa euroa. Saamisen vakuutena olleesta kiinteistöomaisuudesta tehtiin arvonalentumiskirjauksia luotto- ja takaustappioihin 0,7 miljoonaa euroa. Yhteensä kiinteistöomistuksen arvonalennuksia kirjattiin 1,0 miljoonaa euroa. Pankin kiinteistöomaisuutta myytiin tilikauden aikana yhteensä 19,2 miljoonalla eurolla sidotun pääoman mukaan. Suurimpana yksittäisenä kauppana oli Kiinteistöosakeyhtiö Turun Hämeenkatu 2:n myynti. Tilikauden aikana tehtiin yhteensä 80 kauppaa, ja myynneistä kirjattiin yhteensä 1,1 miljoonaa euroa myyntivoittoja sekä 0,1 miljoonaa euroa myyntitappioita. Arvonkorotuksia purettiin myyntien johdosta tilikauden aikana 0,2 miljoonaa euroa. Muussa kuin omassa käytössä olevia kiinteistöomaisuushankintoja toteutettiin vuoden aikana 11,7 miljoonalla eurolla sitoutuneen pääoman mukaan. Pankin omistamien kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrausaste pysyi tilikauden ajan hyvällä tasolla ja oli vuoden lopussa 94 prosenttia. Kiinteistöjen vuokratuotot olivat tilikauden aikana 9,3 miljoonaa euroa ja kiinteistökulut, sisältäen rahoitusvastikkeet sekä oman käytön kiinteistökulut, 7,5 miljoonaa euroa. Muussa kuin omassa käytössä olevan kiinteistöomaisuuden nettotuotto sitoutuneelle pääomalle oli 7,1 prosenttia. Edellisen vuoden lopussa nettotuotto oli 6,7 prosenttia. Nettotuoton paranemiseen vaikuttivat pääosin keskeisten vuokrasopimusten uusimiset/jatkamiset käyvälle tasolle. Muussa kuin omassa käytössä oleviin kiinteistöihin sisältyy erikseen yksilöityjä kehittämiskohteita, joihin sitoutunut pääoma oli tilikauden päättyessä 16 miljoonaa euroa. Pankin kiinteistöliiketoiminnan pääpaino on edelleen ollut aktiivisessa myynti- ja vuokraustoiminnassa, pitkäaikaisten vuokrasopimusten uusimisessa sekä kustannustehokkuuden parantamisessa. Muun sijoitustoiminnan kehitys Pankin omistamien joukkovelkakirjojen ja muiden saamistodistusten määrä kasvoi vuoden aikana 2 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 7 miljoonaa euroa. Saamiset luottolaitoksilta, joista valtaosan muodostavat saamiset OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ltä, olivat 135 miljoonaa euroa. Määrä oli 21 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Osakkeiden ja osuuksien määrä kasvoi 2 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 28 miljoonaa euroa. Muiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden kuin kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden kirjanpitoarvo oli 5 miljoonaa euroa eli sama kuin vuotta aiemmin.

9 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 8(16) Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy Vuosi 2003 oli Turun Seudun Osuuspankin kokonaan omistaman Turun Seudun OP- Kiinteistökeskus Oy:n neljäs kokonainen toimintavuosi. OP-Kiinteistökeskuksen palvelut ovat osa pankin asuntopalvelua. Yhtiö on toteuttanut perustehtäväänsä toimimalla asuntokauppojen, vuokra-asuntojen ja liiketeollisten kohteiden välittäjänä sekä arviointipalvelujen tuottajana. OP-Kiinteistökeskuksen palveluverkko muodostuu Turun Keskustan, Kultatalon, Länsikeskuksen, Kaarinan, Naantalin ja Raision toimipisteistä sekä Nousiaisten Osuuspankin yhteydessä sijaitsevasta Rannikkoseudun OP-Kiinteistökeskuksen toimipisteestä. Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus tekee kiinteätä yhteistyötä myös Auranmaan OP-Kiinteistökeskuksen kanssa, jossa se on osakkaana seitsemän Auranmaan osuuspankin kanssa. Internet-sivujen merkitys kasvoi toimintavuoden aikana merkittävästi erityisesti vuokra-asuntojen välityksessä. OP-Kiinteistökeskuksen markkinaosuus toimialueella kasvoi edelleen jo neljättä vuotta peräkkäin. Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 30 henkilöä. Oman pääoman ja varausten muutokset Vakavaraisuus Pankin osuuspääoma väheni vuoden aikana 0,3 miljoonalla eurolla 2,4 miljoonaan euroon. Vähennys johtui lisäosuuspääoman vähenemisestä. Aikaisemmin tehtyjä arvonkorotuksia purettiin myyntien johdosta 0,2 miljoonaa euroa. Pääomalainat olivat 89 miljoonaa euroa. Omien pääomien kokonaismäärä oli vuoden lopussa 67 miljoonaa euroa. Osuuspankin vakavaraisuussuhde oli vuodenvaihteessa 12,0 prosenttia, kun se edellisessä vuodenvaihteessa oli 12,4 prosenttia. Vakavaraisuuteen vaikuttavat erät ja vakavaraisuusprosentit ovat muuttuneet vuoden aikana seuraavasti: Milj. euroa Omat varat Ensisijaiset, joista 65,6 63,6 Pääomalainat 89,1 89,1 Toissijaiset 42,1 42,4 Vähennykset Yhteensä 107,7 106,0 Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja sitoumukset Vakavaraisuussuhde, % 12,0 12,4 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin, sijoituksiin ja sitoumuksiin, % 7,3 7,5

10 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 9(16) Osuuspääoman määrä ensisijaisissa omissa pääomissa väheni 0,3 miljoonaa euroa. Muut ensisijaisiin omiin varoihin luettavat erät kasvoivat 2,5 miljoonaa euroa. Toissijaisten omien varojen määrä väheni 0,3 miljoonaa euroa vastuudebentuurilainakannan vähenemisen johdosta. Riskipainotettujen saamisten, sijoitusten ja sitoumusten määrä kasvoi edellisestä vuodesta 4,8 prosentilla 894 miljoonaan euroon. Kasvu johtui suurelta osin luottokannan kasvusta. Vakavaraisuuden kehitys viiden vuoden aikana Vuosi Osuuspankin vakavaraisuus, % ,5 12, ,9 13, ,1 15, ,4 15, ,0 15,3*) *) Syyskuun 2003 luku Osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus, % Yhteisvastuu ja yhteisturva Osuuspankki on Osuuspankkikeskus Osk:n jäsen. OP-ryhmän voimavarat turvaavat kaikkien jäsenpankkien toiminnan, sillä lain osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 2 luvun 3 pykälän mukaisesti OPK ja sen 243 jäsenpankkia vastaavat viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista ja antavat siten ryhmän yhteisturvan jokaiselle jäsenpankille. Talletus- ja sijoitussuoja Riskien hallinta OP-ryhmä on lakisääteisen talletussuojarahaston ja sijoittajien korvausrahaston jäsen. Talletussuojarahaston varoista korvataan tallettajan samassa pankissa olevat saamiset, kuitenkin enintään euron määrään saakka. Talletussuojarahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. OP-ryhmä maksoi vuonna 2003 rahastolle kannatusmaksuja 14,1 miljoonaa euroa. Sijoittajien korvausrahastosta voidaan sijoittajalle maksaa korvaus, jonka enimmäismäärä on 90 prosenttia saamisen määrästä, kuitenkin enintään euroa. Riskienhallinta perustuu liiketoimintapäätöksiä tekevien henkilöiden ammattitaitoon ja varovaisuuteen sekä systemaattiseen riskien mittaamiseen, arviointiin ja rajoittamiseen. Riskienhallinnan tärkein tavoite on estää sellaiset hallitsemattomat riskit, jotka voisivat vaarantaa pankin vakavaraisuuden. Riskienhallinta on järjestetty Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenpankeilleen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti.

11 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 10(16) Pankin hallintoneuvosto on vahvistanut riskienhallintaa koskevat periaatteet. Pankin hallitus vastaa riskienhallintajärjestelmien riittävyydestä ja on vahvistanut luotto-, kiinteistö-, tase- ja toimintariskejä koskevat riskienhallintajärjestelmät sekä asettanut riskirajat keskeisimmille riskimittareille. Hallitus valvoo riskienhallintaa ja seuraa säännöllisesti pankin riskinkantokykyä ja riskitilannetta. Osuuspankin johto vastaa riskienhallinnan toteutuksesta hallituksen vahvistamien riskienhallintajärjestelmien ja muiden toimintaohjeiden mukaisesti sekä raportoi hallitukselle, hallintoneuvostolle ja Osuuspankkikeskukselle säännöllisesti pankin riskien tilanteesta. Sisäinen valvontajärjestelmä toimii siten, että hallitus pystyy sen avulla valvomaan vahvistettujen periaatteiden noudattamista. Luottoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää luottotappioiden todennäköisyyttä jo ennen luottopäätöstä sekä toisaalta rajoittaa ja estää jo tehtyihin luottopäätöksiin liittyvien riskien toteutuminen. Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että asiakas ei mahdollisesti täytä luottosuhteesta syntyviä velvoitteita eikä asetettu vakuus ole riittävä kattamaan pankin saamista. Luottopäätökset perustuvat vahvistettuun luottopolitiikkaan, päätöksenteko-ohjeisiin, asiakkaan velanhoitokykyyn ja vakuuksiin, joiden tulee yleensä olla turvaavat. Seurannassa kiinnitetään huomiota myös luotonannon toimialakohtaisiin keskittymiin. Vakuudeton luotonanto on mahdollista vain poikkeustapauksissa riskienhallintaa koskevien ohjeiden määrittelemällä tavalla. Pankin luottokannasta 2/3 on henkilöasiakkaiden luottoja ja 1/3 yritysten ja yhteisöjen luottoja. Pankilla ei ole asiakaskokonaisuuksia, joiden vastuut ylittäisivät luottolaitoslain asettaman 25 prosentin rajan pankin omista varoista. Viiden suurimman asiakkaan vastuut olivat alle 33 prosenttia omista varoista. Minkään asiakaskokonaisuuden vastuut eivät ylittäneet 10 prosenttia pankin varoista. Pankin säännöllisesti tekemän tulevien luottotappioriskien kartoituksen perusteella suurimpien asiakkaiden taholta ei ole odotettavissa olennaisia tappioita. Luotto- ja takaustappioiden bruttomäärä oli kuluneena vuonna 0,2 prosenttia luotonannon ja taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärästä. Suhdeluvun odotetaan kuluvana vuotena nousevan jonkin verran viime vuosina vilkastuneen luottojen kysynnän takia. Luottokannan vakuuttaminen tapahtuu Osuuspankkien Keskinäisessä Vakuutusyhtiössä. Markkinariskeihin sisällytetään rahoitus-, korko-, valuuttakurssi- ja osakeriskit. Pankin käyttämät markkinainstrumentit, valuuttamääräisen liiketoiminnan laajuus, varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet sekä käytettävät riskien seurantamenetelmät on määritelty hallituksen vahvistamassa tasehallintajärjestelmässä. Rahoitusriskin hallinnan tarkoituksena on turvata pankin kyky suoriutua maksuvelvoitteistaan. Korkoriskillä tarkoitetaan markkinakorkojen muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja vakavaraisuuteen. Rahoituksen riittävyyttä ja korkoriskiä mitataan Osuuspankkikeskuksen määrittelemillä tase-erien erääntymisrakennetta sekä maksuvalmiusreservien määrää ja rakennetta kuvaavilla menetelmillä.

12 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 11(16) Osuus OVR:n vastuista Palveluverkko Pankin omaan kaupankäyntisalkkuun ei sisälly merkittäviä valuutta- eikä osakekurssiriskejä. Kiinteistöriskillä tarkoitetaan osuuspankin ja sen konserniyhtiöiden omistuksessa oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöyhteisöjen osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuvaa arvonalenemis-, tuotto- ja vahingoittumisriskiä, joilla on toteutuessaan vaikutus osuuspankin kannattavuuteen ja vakavaraisuuteen. Pankin kiinteistöt on vakuutettu pääosin täysarvovakuutuksilla. Pankin hallitus käsittelee pankin kiinteistöomistukset säännöllisesti riskien ja taloudellisen kehityksen tarkastelun yhteydessä. Mittavat investoinnit käsitellään pankin hallituksessa. Seurannassa kiinnitetään huomiota muun muassa kiinteistöihin sitoutuneen pääoman määrään suhteessa pankin taseeseen ja muussa kuin omassa käytössä oleviin kiinteistöihin sitoutuneelle pääomalle saatavaan nettotuottoon. Osuuspankilla on hallintoneuvoston vahvistamat kiinteistöriskien hallintaa koskevat yleiset periaatteet ja hallituksen vahvistama kiinteistöstrategia vuoteen Tavoitteena on, että kiinteistöihin sitoutuneen pääoman määrä on korkeintaan 7,0 prosenttia taseesta vuoden 2005 loppuun mennessä. Vuoden 2003 lopussa kiinteistöihin oli sitoutunut 7,8 prosenttia taseen loppusummasta. Vuokrattavissa olevista tiloista 94 prosenttia oli vuokrattuna. Muussa kuin omassa käytössä oleviin kiinteistöomistuksiin sitoutuneen pääoman tuotto oli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisenä vuonna eli 7,1 prosenttia. Toimintariskien hallinnan tarkoituksena on tunnistaa ja analysoida pankin toimintaan liittyvät riskit sekä vähentää niistä aiheutuvien vahinkojen todennäköisyyttä. Toimintariskeillä tarkoitetaan muista kuin luotto-, kiinteistö- tai markkinariskeistä aiheutuvia riskejä, jotka toteutuessaan voivat aiheuttaa tappioita, tulojen menetyksiä tai muuta haittaa pankin liiketoiminnalle. Toimintariskeihin sisällytetään liiketoiminta-, henkilö-, prosessi- ja turvallisuusriskit. Toimintariskien hallinta perustuu liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla noudatettavaan suunnitelmallisuuteen, huolellisuuteen ja jatkuvuuteen. Toimintariskien tunnistamisessa ja seurannassa käytetään riskeihin liittyviä mittareita, laadullisia arvioita, pankin sisäisen tarkastuksen havaintoja ja raportteja sekä Osuuspankkitarkastuksen tarkastuskertomuksia. Pankki pienensi tilivuoden aikana vastuuosuuttaan Osuuspankkien Vakuusrahastolle 10,8 miljoonaa euroa. Suoritus kirjattiin liiketoiminnan muihin kuluihin. Suoritus oli 5,4 miljoonaa euroa alkuperäisen maksusuunnitelman edellyttämää määrää suurempi. Vastuuosuus on kokonaan maksettu Osuuspankkien Vakuusrahastolle. Osuuspankin palveluverkko muodostuu konttoreista, palvelupisteistä ja automaateista sekä puhelinpalvelusta ja verkkopalveluista. Palveluverkko muodostaa kiinteän kokonaisuuden, jonka osat tukevat toisiaan asiakaspalvelun eri vaiheissa. Vuoden lopussa pankilla oli kuusitoista konttoria, yksi konttori Kaarinassa, Naantalissa, Paraisilla, Raisiossa, Ruskolla, Vahdolla, ja Vehmaalla sekä

13 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 12(16) Maariankadun, Humaliston, Hämeenkadun, Kasken, Kultatalon, Paalupaikan, Pansion, Varissuon ja Vähä-Heikkilän konttorit Turussa. Pankilla on lisäksi kolme palvelupistettä, joissa asiakkaalle on tarjolla luottopalvelut sekä pitkäaikaissäästämiseen ja päivittäisasiointiin liittyvät palvelut. Asiakkaiden käytettävissä ovat myös monipuoliset itsepalvelut. Palvelupisteet sijaitsevat CM- Länsikeskuksessa, Kauppakeskus Myllyssä ja CM-Kupittaalla. Kupittaan Citymarketin palvelupiste avattiin joulukuun alussa tavaratalon laajennuksen yhteydessä. Palvelupiste Itäharjun Prismassa muutettiin vuoden alussa kauppakeskuksen muutostöiden yhteydessä itsepalvelupisteeksi. Lisäksi pankilla on palvelupiste Littoisten Apteekissa. Palveluverkkoa kehitetään jatkuvasti asiakaspalvelun tarpeita vastaavaksi. Sähköisten pankkipalveluiden käyttö kasvoi edelleen vuoden 2003 aikana. Vuoden lopussa jo lähes 93 prosenttia asiakkaiden peruspalvelutapahtumista tehtiin sähköisinä itsepalveluina. Internet-palveluiden käyttö lisääntyi nopeimmin. Myös pankkikorttiostosten määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Henkilöstö Pankin vakituisten henkilöiden määrä vuoden lopussa oli 300 henkilöä, joista osaaikaisia oli 22. Vakituisten työsuhteiden määrä lisääntyi kolmella verrattuna vuoden 2002 lopun tilanteeseen. Henkilöstön kokonaismäärä määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevät toimihenkilöt mukaan lukien oli vuoden päättyessä 344. Kokonaishenkilömäärä on vuoden aikana lisääntynyt 3 hengellä. Henkilömäärän nousuun on vaikuttanut erityisesti CM-Kupittaan palvelupisteen avaaminen joulukuun alussa. Keskimäärin vuoden aikana pankin palveluksessa oli 347 henkilöä. Tähän lukuun sisältyvät kesäkuukausien 32 vuosilomasijaista. Osaamisen laajentaminen ja kehittäminen vastaamaan tulevia tarpeita on edelleen vahvan panostuksen kohde. Osaamisen kehittämisen painopistealueet vuonna 2003 olivat asiakassuhteen hoitoon liittyvä osaaminen, varallisuudenhoito, asuntopalveluosaaminen, yrityspalveluosaaminen, atk- ja verkko-osaaminen ja henkilöjohtaminen. Vuonna 2003 jatkettiin vuoteen 2005 asti jatkuvaa kehittämisprosessia, jonka painopistealueet ovat asiakassuhteen hoito-osaamisen lisääminen ja henkilöjohtamisen parantaminen. Pankkiammatillisen osaamisen kehittäminen järjestettiin pääosin pankin sisäisenä koulutuksena sekä vakiintuneiden yhteistyötahojen kanssa. Keskimäärin jokainen pankkilainen osallistui kurssimuotoiseen koulutukseen 3,7 päivää vuoden aikana. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 6,3 päivää. Osaamisen kehittämisessä painotetaan työssäoppimisen osuutta, josta syystä mm. koulutuspäivien määrä toimihenkilöä kohti on alentunut. Lisäksi vuonna 2003 ei ollut koko henkilöstöä koskevia koulutustilaisuuksia, joita vuonna 2002 oli. Muutokset peruskoulutustasossa vuoden aikana näkyvät seuraavasta taulukosta. Myönteiseen muutokseen vaikuttivat työn ohessa suoritetut tutkinnot ja rekrytointi:

14 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 13(16) Jäsenistö Tutkinto Ylempi korkeakoulututkinto Alempi korkeakoulututkinto Ammattikorkeakoulututkinto Opistotutkinto Ylioppilas Peruskoulu Yhteensä Toteutetut kehittämispanostukset näyttävät henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella tuottaneen toivottua tulosta. Myönteistä kehitystä voidaan katsoa tapahtuneet lähes kaikilla arvioitavilla osa-alueilla. Erityisen myönteisesti kehittyivät arviot esimiestyöstä, pankin johtamisesta sekä toimintatavan laadusta. Vuoden 2003 aikana jatkettiin pankin johdon, luottamusmiesten sekä henkilöstön kehittäminen-osaston yhteistyönä työkyvyn ylläpitämiseen tähtäävää työhyvinvointiohjelmaa. Ohjelma sisältää oman työn tekemiseen liittyvät asiat, yhteistyöhön liittyvät asiat, työn sisältöön liittyvät asiat, työympäristöön liittyvät asiat, johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvät asiat ja vapaa-ajan asiat. Yt-neuvottelukunnan ja työsuojelutoimikunnan aloitteesta pankkiin muodostettu erillinen työhyvinvointiryhmä kokoontui vuoden 2003 aikana kuusi kertaa. Yhteistoiminta pankin työterveyshuollosta vastaavan yhteistyökumppanin kanssa jatkui vuoden aikana. Yhteistyössä korostui erityisesti ennaltaehkäisevä, hyvään työkykyyn tähtäävä työterveyshuolto. Toimintaansa jatkoi ergonomiaryhmä, jossa edustajina on ollut henkilöstön edustajia, työterveyden asiantuntijoita ja rakennuspuolen ja suunnittelun asiantuntijoita. Säännölliset terveystarkastukset jatkuivat edelleen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti kutsuttiin vuoden aikana noin 60 henkilöä ns. ikäryhmätarkastukseen. Työnohjausta, sekä yksilö- että työryhmäohjausta, järjestettiin tarpeen mukaan. Yhteistoimintalain mukaiseen neuvottelukuntaan ja työsuojelutoimikuntaan kuului jäseninä vuoden 2003 päättyessä toimihenkilöiden edustajina Anja Anttila, Pirjo Anttila, Soile Lepistö, Helena Reinikainen ja Annikka Rinne. Varajäseninä olivat Tuula Eckerman ja Maija-Kaisa Laine. Esimiesten ja asiantuntijoiden edustajana oli Juha Penttilä. Työnantajaa edustivat Risto Korpela ja Miikka Uurto. Kokouksissa toimi sihteerinä kehittämispäällikkö Merja Pekkanen. Pääluottamusmies Helena Reinikainen osallistui johtoryhmätyöskentelyyn henkilöstön edustajana. Hallintoneuvostossa henkilöstöä edustivat Jouko Kaskinen ja Soile Lepistö. Pankin jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 990 jäsenellä ja oli vuoden lopussa Jäsenmäärän lisäys johtui toteutetusta ja edelleen jatkuvasta aktiivisesta jäsenhankinnasta, jota tukee Platina-bonusjärjestelmä.

15 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 14(16) Hallinto Edustajiston jäsenet Maariankatu 4:n jäsenalue Jäsenet: maanviljelijä Sakari Itähaarla, hammaslääkäri Aatos Kiminki, ravintoloitsija Marita Lehtinen, opistoupseeri Jouni Marjakangas, toimitusjohtaja Petri Moberg, lehtori Saara Nikander, projektipäällikkö Matti Poutanen, apulaisliikuntatoimenjohtaja Jussi Rintamäki, maanviljelijä Juha Salko, KHT-tilintarkastaja Pekka Sipilä, alueesimies Olavi Suomi, asianajaja Jari Suominen, vastaava työterveyshoitaja Anneli Taskila, maanviljelijä Arto Uusikylä, avainasiakaspäällikkö Kari Wigelius ja toimitusjohtaja Veikko Virtanen. Varajäsenet: maanviljelijä Heikki Muurinen ja myynninedistäjä Irja Arponen. Turku-Läntinen -jäsenalue Jäsenet: rakennusmestari Matti Danielsson, dosentti Jorma Forsström, metsänhoitaja Kaimo Hakanen, lääket. ja kir. tri Reijo Johansson, aluepäällikkö Seppo Jortikka, myyjä Juha Knuutila, myyjä Mauri Knuutila, komisario Kalervo Kuusela, liikkeenharjoittaja Sirkka Laine, henkilöstöpäällikkö Helena Okslahti, sotilasammattihenkilö Leena Risteli, varatuomari Kirsti Rämö, toimitusjohtaja Lars Salmio, arkkitehti Risto Tilus ja asessori Pentti Turjas. Varajäsenet: ev.ltn Tuukka Alhonen, opettaja Lars Wirén, varatuomari Eeva Perho ja liikkeenharjoittaja Toive Tuomola. Turku-Itäinen -jäsenalue Jäsenet: dosentti Martti Julkunen, ylivahtimestari Esko Järvimäki, toimitusjohtaja Jouko Jätinvuori, kirjanpitäjä Maija-Liisa Kanerva, fil.tri Olavi Koivukangas, toimitusjohtaja Eero Kunnas, rehtori Turjo Lempinen, ekonomi Esko Rimpi, toimistosihteeri Marja Salminen, laboratoriohoitaja Sirpa Salonen, johtaja Timo Tammelin, sairaanhoidonopettaja Riitta Valkonen ja autoilija Seppo Voutilainen. Varajäsenet: autoilija Arto Soininen ja autoilija Matti Vuori. Raision jäsenalue Jäsenet: sosiaalipäällikkö Veli Jalonen, sähköasentaja Esko Lampiola, talousjohtaja Markku Liukonsuo, suunnittelija Veijo Mikola, valt.kand. Kalle Myllymäki ja erityisopettaja Seija Sorsavirta. Varajäsenet: ohjelmistosuunnittelija Jukka Lampiola, ammatinopettaja Tuula Kaukinen ja henkilöstösihteeri Hely Lehtokari. Rusko-Vahdon jäsenalue Jäsenet: autonkuljettaja Jorma Anttila, kirjanpitäjä Terttu Penttilä ja autoilija Seppo Virta. Varajäsen: maanviljelijä Risto Ahtinen Kaarina-Littoisten jäsenalue

16 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 15(16) Jäsenet: yrittäjä Kaarina Kairisto, majuri Heikki Kiviranta, rakennusmestari Erkki Linkinen, liikkeenharjoittaja Raija Virtanen ja sähköteknikko Pekka Vuoristo. Varajäsenet: analyytikko Kari Friman, apuhoitaja Marketta Vuoristo ja tekstiili-insinööri Merja Salminen. Paraisten jäsenalue Jäsenet: maanviljelijä Kurt Karlberg, maanviljelijä Herbert Karlsson ja kaupunginarkkitehti Marjatta Laineenkare. Varajäsenet: yritysekonomi Staffan Sundström ja maanviljelijä Pentti Heino Vehmaan jäsenalue Jäsenet: lehtori Rauli Aaltonen, emäntä Elina Heino ja maanviljelijä Timo Santanen. Varajäsenet: emäntä Kirsti Ahala Naantalin jäsenalue Jäsenet: ekonomi Ritva Hopia, kotitalousopettaja Tuula Jakala, maanviljelijä Eero Tammento ja johtava farmaseutti Marja-Leena Varke. Varajäsenet: liikenteenharjoittaja Pentti Kytölä ja rouva Raili Laine. Edustajisto kokoontui 2 kertaa, ja Hallintoneuvosto Puheenjohtaja: professori Pentti Yli-Jokipii Varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Esko Murto Jäsenet: aluejohtaja Seppo Ansamaa, toimitusjohtaja Lena Backman, yrittäjä Anneli Bjennes, osastopäällikkö Alf Friman, toimitusjohtaja Olavi Förbom, maanviljelijä Erkki Haavisto, teollisuusasiamies Jorma Hanhiala, metsänhoitopäällikkö Hannu Heikkilä, tuomiorovasti Rauno Heikola, insinööri Marja Helenius, toimitusjohtaja Matti Hihnala, maanviljelijä Timo Hollmén, toimitusjohtaja Tommi Kainu, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, pankinjohtaja Jouko Kaskinen, henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen, logistiikkakoordinaattori Kalle Leinonen, toimitusjohtaja Liisa Leiva, pankkitoimihenkilö Soile Lepistö, maanviljelijä Sauli Lähteenmäki, maanviljelijä Harri Mahkonen, kiinteistötalousjohtaja Markku Monnonen, yrittäjä Ari Nevalainen, opetusneuvos Seppo Okko, poliisipäällikkö Juhani Salonen, toimitusjohtaja Matti Salonen, maakuntajohtaja Juho Savo, rovasti Jyrki Savo, toimitusjohtaja Mikko Sedig, koneistaja Jouko Sumia, ekonomi Hannu Suominen, osastopäällikkö Asko Vairio ja maanviljelijä Tapani Vuorisalmi. Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa: ja Hallintoneuvoston sihteerinä toimi varatoimitusjohtaja Olli-Pekka Saario. Edustajiston kokous valitsi hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi alkaen eroamisiän saavuttaneen opetusneuvos Seppo Okon tilalle rehtori Veli-Matti Hakasen. Lisäksi edustajisto valitsi erovuorossa olleen toimitusjohtaja Tommi Kainun tilalle komisario Timo Malisen.

17 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 16(16) Hallitus Tarkastustoiminta Puheenjohtaja: asianajaja Leo Laaksonen Varapuheenjohtaja: hallintoylihoitaja Seija Paatero Jäsenet: professori Satu Lähteenmäki, johtaja Christer Mangs, maanviljelijä Juhani Virusmäki, toimitusjohtaja Risto Korpela, varatoimitusjohtaja Olli-Pekka Saario. Hallitus kokoontui vuoden aikana 25 kertaa. Tilintarkastajat Edustajiston kokouksen valitsemina vuoden 2003 tilintarkastajina ovat toimineet KTM Kauko Lehtonen KHT ja KTM Mika Kaarisalo KHT. Varatilintarkastajina ovat toimineet KTM Jukka Mynttinen KHT ja KTM Petri Palmroth KHT. Vuoden 2004 tilintarkastajiksi valitsi edustajisto kokouksessaan seuraavat henkilöt: KTM Kauko Lehtonen KHT sekä KTM Mika Kaarisalo KHT ja varatilintarkastajiksi KTM Jukka Mynttinen KHT sekä KTM Petri Palmroth KHT Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunta Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäseninä ovat toimineet insinööri Marja Helenius, opetusneuvos Seppo Okko, toimitusjohtaja Mikko Sedig ja ekonomi Hannu Suominen. Muu tarkastustoiminta Osuuspankkikeskus Osk:hon kuuluvan osuuspankkitarkastuksen tarkastajat Timo Salminen, Matti Kuortti, Erkki Parikka, Kimmo Rantala ja Mikko Suutari suorittivat osuuspankin tarkastuksen Lisäksi Erkki Parikka ja Timo Salminen suorittivat vuoden 2002 tilinpäätöksen tarkastuksen ja Tulevaisuuden näkymät Osuuspankin sisäinen tarkastaja on Aira Sundqvist. Pankin vertailukelpoinen tulos oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Pankin kannattavuuden arvioidaan paranevan kuluvana vuonna, mikäli kansantalouden tilanne ja pankkitoimintaan vaikuttavat tekijät säilyvät vakaina. Hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä Turun Seudun Osuuspankilla ei ollut jakokelpoista omaa pääomaa. Esitämme, että Turun Seudun Osuuspankin tilikauden voitto ,62 euroa kirjataan oman pääoman erään "Edellisten tilikausien tappio".

18 TULOSLASKELMA Korkotuotot , ,46 Leasingtoiminnan nettotuotot 0,00 0,00 Korkokulut , ,90 Rahoituskate , ,56 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista , ,28 Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä 0,00 0,00 Omistusyhteysyrityksistä 0,00 0,00 Muista yrityksistä , ,28 Palkkiotuotot , ,78 Palkkiokulut , ,67 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot , ,29 Arvopaperikaupan nettotuotot , ,29 Valuuttatoiminnan nettotuotot 9 792, ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,31 Hallintokulut , ,95 Henkilöstökulut , ,39 Palkat ja palkkiot , ,05 Henkilösivukulut , ,34 Eläkekulut , ,99 Muut henkilösivukulut , ,35 Muut hallintokulut , ,56 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , ,57 Liiketoiminnan muut kulut , ,55 Luotto- ja takaustappiot , ,63 Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset 0,00 0,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,85 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Satunnaisista eristä johtuvat verot 0,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,85 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 Tuloverot 0, ,33 Muut välittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,52

19 TASE VASTAAVAA , ,61 Käteiset varat , ,44 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 0,00 0,00 Saamiset luottolaitoksilta , ,62 Vaadittaessa maksettavat , ,95 Muut , ,67 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä , ,46 Leasingkohteet 0,00 0,00 Saamistodistukset , ,07 Julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Muilta , ,07 Osakkeet ja osuudet , ,16 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,55 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä , ,20 Aineettomat hyödykkeet , ,00 Aineelliset hyödykkeet , ,45 Kiinteistöt sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet , ,40 Muut aineelliset hyödykkeet , ,05 Osakeantisaamiset/Sijoitusosuusantisaamiset/Kantarahastoantisaamiset 0,00 0,00 Omat osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 Muut varat , ,65 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , ,01 VASTATTAVAA , ,61 VIERAS PÄÄOMA , ,07 Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille , ,05 Keskuspankeille 0,00 0,00 Luottolaitoksille , ,05 Vaadittaessa maksettavat , ,55 Muut , ,50 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , ,51 Talletukset , ,76 Vaadittaessa maksettavat , ,14 Muut , ,62 Muut velat , ,75 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat , ,83 Joukkovelkakirjalainat , ,91 Muut , ,92 Muut velat , ,04 Siirtovelat ja saadut ennakot , ,61 Pakolliset varaukset , ,44 Eläkevaraukset 0,00 0,00 Verovaraukset 0,00 0,00 Muut pakolliset varaukset , ,44 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla , ,59

20 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 0,00 0,00 Poistoero 0,00 0,00 Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 OMA PÄÄOMA , ,54 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma , ,53 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 0,00 0,00 Ylikurssirahasto 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto 0,00 0,00 Muut sidotut rahastot 0,17 0,17 Vararahasto 0,17 0,17 Yhtiöjärjestyksen/sääntöjen mukaiset rahastot 0,00 0,00 Muut rahastot 0,00 0,00 Pääomalainat , ,03 Vapaat rahastot 0,00 0,00 Omien osakkeiden tai osuuksien rahasto 0,00 0,00 Muut rahastot 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,71 Tilikauden voitto (tappio) , ,52 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset , ,96 Takaukset ja pantit , ,96 Muut 0,00 0,00 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset , ,03 Arvopapereiden takaisinostositoumukset 0,00 0,00 Muut , ,03

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 Osuuspankin nimi KALAJOEN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1 Toimintakertomus 13 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 16 Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 Osuuspankin nimi Turun Seudun Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-19 Toimintakertomus 20-24 Osuuspankin konsernin tuloslaskelma ja tase 25-27 Osuuspankin tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 Osuuspankin nimi PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-13 Toimintakertomus 14-18 Osuuspankin konsernin tuloslaskelma ja tase 19-21 Osuuspankin tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 Porvoon Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-15 Toimintakertomus 16 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 17-63 Osuuspankin ja konsernin tuloslaskelman ja taseen liitteenä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2, 5 1 = Suomi 2 = English 3

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 Yleistä Vuosi 2004 on yhtiön kolmastoista toimintavuosi. Yhtiö on kansainväliseen ABN AMRO - pankkikonserniin kuuluvan ruotsalaisen Alfred Berg

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 4. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 13 prosenttia vuonna 2013 Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 viimeisellä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 19.8.2005 HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Osuuspankin liikevoitto 2,7 miljoonaa euroa Osuuspankin liikevoitto

Lisätiedot

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 31.8.2005 VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Konsernin liikevoitto 0,81 miljoonaa euroa Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2013 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 10 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 Porvoon Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-12 Toimintakertomus 13-17 Osuuspankin konsernin tuloslaskelma ja tase 18-20 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 21-82 Osuuspankin

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus... 1-17 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase... 18-20 Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä annettavat tiedot... 21-66 Luettelo kirjanpitokirjoista,

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 1) Suluissa on vertailuluku vuodelta 2004. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailutietona on tammikesäkuun 2004 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 18.2.2005 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi Asuntolainojen kysyntä säilyi korkealla tasolla. Uusia luottoja nostettiin ennätysmäärä,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot