TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003"

Transkriptio

1 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 Osuuspankin nimi Turun Seudun Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-16 Toimintakertomus Osuuspankin tuloslaskelma ja tase Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä annettavat tiedot Luettelo kirjanpitokirjoista, tositteiden lajeista sekä selvitys niiden säilytystavoista 74 Hallituksen allekirjoitus 74 Hallintoneuvoston lausunto 74 Tilintarkastajien merkintä suoritetusta tilintarkastuksesta

2 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 1(16) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-ryhmä Vuosi 2003 oli Turun Seudun Osuuspankille kohtuullinen. Pankin liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa eli lähes sama kuin edellisenä vuonna, jolloin liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa. Kohtuullinen tulos mahdollisti 5,4 miljoonaa euroa alkuperäistä suuremman vastuunkattamismaksun suorittamisen Osuuspankkien Vakuusrahastolle, jolloin OVR:n vastuuosuus tuli kokonaan maksetuksi. Talletusten määrä kasvoi 5,3 prosenttia. Luottokanta kasvoi 9,8 prosenttia. Jäsenten määrän kasvu jatkui edelleen. Vuoden lopussa pankin jäseniä oli Vakavaraisuus oli vuoden lopussa 12,0 prosenttia. Turun Seudun Osuuspankki kuuluu OP-ryhmään, jonka muodostivat tilikauden päättyessä 242 itsenäistä paikallista jäsenosuuspankkia sekä Osuuspankkikeskus tytäryhtiöineen. OP-ryhmän keskusyhteisö on Osuuspankkikeskus Osk, jonka tehtävänä on toimia ryhmän osaamis- ja palvelukeskuksena. OP-ryhmän toimintatapa perustuu itsenäisyyteen ja paikalliseen päätöksentekoon ryhmän kaikissa pankeissa. Yhteistoiminta tehostaa ryhmän voimavarojen hyödyntämistä sekä paikallisessa että valtakunnallisessa pankkitoiminnassa. Jokaisella jäsenosuuspankilla on koko OPryhmän antama yhteisturva, sillä jäsenluottolaitokset antavat toisilleen suojaa vastaamalla viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista laissa osuuspankeissa ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista ja osuuspankin säännöissä määritellyllä tavalla. Taloudellinen toimintaympäristö Kansainvälisen kysynnän heikkous piti Suomen talouskasvun hitaana jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kokonaistuotannon lisäys vuonna 2003 jäi noin 1,5 prosenttiin. Viennin määrä nousi vain hieman, ja suomalaisyritysten näkökulmasta tilannetta vaikeutti vielä vientihintojen aleneminen. Maamme talouskehitys oli edelleen kovin kaksijakoista. Sitä osoitti kulutusmenojen kasvun nopeutuminen edellisvuodesta. Kotitalouksien tulojen nousun myötä yksityisten kulutusmenojen lisäys oli noin 4 %. Investoinnit vähenivät edellisen vuoden tapaan. Hidas talouskasvu näkyi työmarkkinoilla sekä työllisten että työvoiman vähenemisenä lähes hengellä. Työpaikkoja hävisi erityisesti teollisuudessa. Sen sijaan yksityisissä ja julkisissa palveluissa työllisyys koheni edelleen. Kokonaisuudessaan työn tarjonta väheni, mikä piti työttömien määrän ja työttömyysasteen edellisvuoden tasolla. Vuoden 2003 keskimääräinen työttömyysaste oli 9 %, mutta alueelliset erot työttömyydessä olivat varsin suuret. Uusia työpaikkoja oli Varsinais-Suomessa joulukuun lopussa avoinna 14 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Teollisuuden työpaikat vähenivät prosentuaalisesti eniten. Varsinais-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi joulukuussa vuoden takaisesta 3,5 prosentilla. Uusien työpaikkojen määrän odotetaan kuitenkin kasvavan alkaneena vuonna.

3 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 2(16) Turun Seudun Osuuspankin toimialueen asukasmäärä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilöllä, mistä Turun kaupungin osuus on 692 henkilöä ja kasvu 0,4 prosenttia. Toiseksi eniten väkeä veti Naantali, jonka asukasmäärä kasvoi 268 henkilöllä eli 2,0 prosentilla ja kolmanneksi eniten Kaarina, jonka asukasmäärä lisääntyi 213 henkilöllä eli 1,0 prosentilla. Pankin toimialueen väkiluku oli vuoden vaihteessa , mikä oli 0,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Muuttovoittoisia olivat muutkin toimialueen kunnat lukuun ottamatta Vehmaata, jossa väkiluku väheni 0,8 prosenttia. Inflaatio hidastui entisestään korkojen laskun ja euron vahvistumisen myötä. Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos painui alle yhden prosentin. Sen sijaan asuntojen hinnat nousivat koko maassa noin 5 %, muutamissa kaupungeissa jopa 10 %. Pankin toimialueella asuntojen hinnat nousivat koko maan keskiarvon mukaisesti noin 5 %. Alhainen korkotaso piti yllä vilkasta asuntokauppaa vuoden aikana. Turussa kerrostalohuoneistojen keskimääräinen neliöhinta oli vuodenvaihteessa euroa, kun se vuoden 2002 lopussa oli euroa. Euroalueen jähmeän talouskasvun ja hidastuvan inflaation takia Euroopan keskuspankki pudotti ohjauskorkonsa kesäkuussa 2 prosenttiin. Euriborkorkojen laskun ja alentuneiden korko-odotusten takia OP-ryhmän viitekorkoa Op-Primea alennettiin alkuvuonna kolme kertaa. Kesäkuun lopulta lähtien Op-Prime oli 2,5 %. 12 kuukauden euribor kävi kesäkuussa jopa 2 prosentin alapuolella. Kesän kuluessa tilanne rahamarkkinoilla muuttui ja euriborit kääntyivät loivaan nousuun. Selvin muutos tapahtui pitkissä markkinakoroissa, jotka vuoden jälkipuolella nousivat lähes prosenttiyksikön verran. Vuosi 2003 oli kuitenkin erittäin matalien korkojen aikaa, mikä ylläpiti varsinkin asuntoluottojen kysyntää. Samalla pankkien luotto- ja talletuskannan välinen korkomarginaali kapeni alle 3 % -yksikköön. Pankkien asuntoluottokanta kasvoi lähes 15 %. Sitä vastoin talletuskasvu oli hidasta kohtuullisesta tulokehityksestä huolimatta. Talletuskanta pankeissa oli vuoden päättyessä vain noin 2 % suurempi kuin vuoden 2002 lopussa. Talletusten sijaan varoja kanavoitiin aiempaa enemmän sijoitusrahastoihin sekä vakuutussäästöihin. Osakkeiden hinnat Helsingin pörssissä kääntyivät keväällä vahvaan nousuun, kun Irakin kriisin luoma epävarmuus kansainvälisiltä osakemarkkinoilta haihtui. Heikon alkuvuoden takia HEX-portfolioindeksin nousu jäi koko vuodelta 15 % tuntumaan. Yritysomistusten muutokset Maaliskuussa osuuspankki myi kokonaan omistamansa Kiinteistö Oy Turun Hämeenkatu 2 osakekannan. Yhtiön kotipaikka on Turku. Yhtiön viimeksi vahvistetun tilikauden voitto oli 6 euroa ja taseen loppusumma 3,7 miljoonaa euroa. Samoin maaliskuussa pankki myi kokonaan omistamansa Kiinteistö Oy Kyrksundetin osakekannan. Yhtiön kotipaikka on Parainen. Yhtiön viimeksi vahvistetun tilikauden

4 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 3(16) Pankin konserni Kannattavuus tappio oli euroa ja taseen loppusumma 2,5 miljoonaa euroa. Lokakuussa pankki myi kokonaan omistamansa Kiinteistö Oy Iso-Heikkilän Yrittäjätalon osakekannan. Yhtiön kotipaikka on Turku. Yhtiön viimeksi vahvistetun tilikauden voitto oli euroa ja taseen loppusumma 2,5 miljoonaa euroa. Yhtiöiden myyntien vaikutus pankin vapaaseen omaan pääomaan on vähäinen Pankki ja sen tytäryhtiöt eivät muodosta sellaista taloudellista kokonaisuutta, jonka Rahoitustarkastuksen antamien tilinpäätösohjeiden mukaan pitäisi laatia konsernitilinpäätös, koska pankin omistamien tytäryhtiöiden taseiden loppusumma on alle 5 prosenttia emopankin taseen loppusummasta ja koska jokainen tytäryhtiö on taseeltaan alle yksi prosenttia emopankin taseen loppusummasta ja alle 10 miljoonaa euroa. Pankin kokonaan omistamien tytäryhtiöiden yhteenlaskettu tulos oli 0,8 miljoonan euron poistojen jälkeen 0,04 miljoonaa euroa tappiollinen ja oman pääoman kokonaismäärä 9,6 miljoonaa euroa. Näiden yhtiöiden osakkeiden kirjanpitoarvo pankin taseessa on 23,1 miljoonaa euroa. Jos pankki olisi laatinut konsernitilinpäätöksen hankintamenomenetelmällä, olisi konserniaktiivaksi muodostunut 13,5 miljoonaa euroa. Kiinteistöistä johtuva konserniaktiivan poisto olisi ollut noin 0,3 miljoonaa euroa. Konsernin tulos ja oma pääoma olisi ollut vastaavasti pienempi. Summa ei ole merkittävä, koska se on 0,4 prosenttia emopankin liikevaihdosta ja 0,4 prosenttia taseen omasta pääomasta. Osuuspankin liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa. Liikevoittoa pienensi ylimääräinen OVR:n vastuunkattamismaksu 5,4 miljoonaa euroa, joten vertailukelpoinen liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät ovat kehittyneet edelliseen vuoteen verrattuna seuraavasti: Milj. euroa 1-12/ /2002 Muutos-% Rahoituskate 21,1 23,3-9,1 Muut tuotot 28,5 27,4 3,9 Tuotot yhteensä 49,6 50,6-2,0 Henkilöstökulut 12,7 11,9 6,5 Muut kulut (pl. OVR-maksu) 23,0 23,6-2,5 OVR-maksu 10,8 5,4 100,0 Kulut yhteensä 46,5 40,9 13,6 Kate ennen luotto- ja takaustappioita 3,1 9,8-67,7 Luotto- ja takaustappiot 0,4 1,5-70,3 Liikevoitto 2,7 8,3-67,3 Tuottojen suhde kuluihin 1,1 1,2-0,1

5 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 4(16) Rahoituskate oli 21,1 miljoonaa euroa, eli 2,1 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Rahoituskatteen supistumiseen vaikutti alentunut markkinakorkotaso. Supistuneen korkoeron vaikutusta rahoituskatteeseen kompensoi osittain luotto- ja talletuskannan kasvu. Lakisääteinen talletussuojarahaston kannatusmaksu 0,7 miljoonaa euroa kirjattiin rahoituskatteen vähennykseksi. Muut tuotot, joiden kokonaismäärä oli 28,5 miljoonaa euroa, kasvoivat edellisvuodesta 3,9 prosenttia. Näihin tuottoihin sisältyvät palkkiotuotot kasvoivat 13,1 prosenttia 13,4 miljoonaan euroon. Palkkiotuotoista kasvoivat erityisesti maksuliikkeestä saadut palkkiot ja vakuutusmyyntipalkkiot. Antolainauksen palkkiot vähenivät kiristyneen kilpailun takia. Niiden määrä oli 2,1 miljoonaa euroa. Palkkiot arvopaperien välityksestä olivat edellisen vuoden tasolla eli 1,5 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot vähenivät lievästi ja olivat 3,6 miljoonaa euroa. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista eli osingot ja osuuksien korot olivat edellisen vuoden tasolla eli 1,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot vähenivät 2,3 prosenttia 10,3 miljoonaan euroon. Näistä tuotoista muodostavat vuokratuotot 9,3 miljoonaa euroa sekä kiinteistöistä ja kiinteistöosakkeista saadut luovutusvoitot 0,8 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut muodostuvat palkkakuluista sekä eläke- ja sosiaalikuluista. Niiden kokonaismäärä 12,7 miljoonaa euroa oli 6,5 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Osuuspankin palveluksessa oli vuoden lopussa 344 henkilöä. Henkilömäärä kasvoi vuoden aikana 3 henkilöllä. Muut kulut, joiden kokonaismäärä oli 33,8 miljoonaa euroa, kasvoivat edellisvuodesta 16,6 prosenttia. Näihin kuluihin sisältyy ylimääräinen Osuuspankkien Vakuusrahaston (OVR) vastuunkattamismaksu. Vertailukelpoinen muiden kulujen kokonaismäärä oli 28,4 miljoonaa euroa, joten kulujen kokonaismäärä väheni 2,1 prosenttia. Näihin kuluihin sisältyvät palkkiokulut vähenivät 4,8 prosenttia 1,9 miljoonaan euroon. Hallintokulut ilman henkilöstökuluja kasvoivat 2,2 prosenttia 9,1 miljoonaan euroon. Erityisesti kasvoivat toimistokulut. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä 2,3 miljoonaa euroa oli 0,2 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Arvonalentumispoistoja kiinteistöyhteisöjen osakkeista kirjattiin 0,3 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden tilinpäätökseen arvonalentumispoistoja sisältyi 0,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 27,1 prosenttia 20,2 miljoonaan euroon. Nämä kulut muodostuvat lähinnä vuokrakuluista, kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen kuluista, vakuutusmaksuista ja jäsen- ja valvontamaksuista. Tähän kuluryhmään sisältyi myös tilivuonna maksettu 10,8 miljoonan euron suoritus Osuuspankkien Vakuusrahaston vastuuosuudesta. Suoritus oli 5,4 miljoonaa euroa alkuperäisen maksusuunnitelman edellyttämää määrää suurempi. Luotto- ja takaustappiot olivat bruttomäärältään 2,3 miljoonaa euroa. Tähän erään sisältyy saamisen vakuutena olleen omaisuuden myyntitappioita ja arvonalennuksia 0,7 miljoonaa euroa. Saamisen vakuutena olleen omaisuuden myyntivoitot olivat 0,2 miljoonaa euroa. Vakuutuskorvauksilla ja perityksi saaduilla, aikaisemmin luotto- ja takaustappioihin kirjatuilla erillä oikaistu nettomäärä oli 0,4 miljoonaa euroa. Määrä oli 70,3 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa eli 5,6 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna.

6 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 5(16) Vähittäisvarainhankinnan kehitys Yleisön talletukset olivat vuoden lopussa 928 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat vuoden aikana 47 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia. Talletuskasvu kiihtyi loppuvuoden aikana. OP-Henkivakuutus Oy:n vakuutuskanta lisääntyi vuoden aikana 33,2 prosenttia eli 31 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 126 miljoonaa euroa. Op-rahastojen markkinahintainen pääoma kasvoi 58,1 prosenttia ja oli vuoden vaihteessa 73 miljoonaa euroa. Koko vähittäispankkitoiminnan varainhankinta kasvoi 10,3 prosenttia miljoonaan euroon. Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille, jotka muodostuvat markkinarahaveloista ja valtion varoista välitetyistä lainoista, vähenivät 87 miljoonaan euroon eli 17,1 prosenttia. Muun vieraan pääoman ja sitoumusten kehitys Antolainauksen kehitys Velat luottolaitoksille, jotka muodostuvat lähes kokonaan veloista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:lle, olivat 125 miljoonaa euroa eli 65 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aikaisemmin. Pankin liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen määrä oli 54 miljoonaa euroa eli 2 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Näillä osuuspankin omilla lainoilla on pyritty vastaamaan lisääntyneeseen arvopapereitten kysyntään. Sijoitustodistusvelat vähenivät 30 miljoonaa euroa 7 miljoonaan euroon. Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla, eli pankin liikkeeseen laskemat debentuurilainat kasvoivat 1 miljoonaa euroa. Niiden määrä oli vuoden lopussa 47 miljoonaa euroa. Pankki osallistui vuoden aikana 7,6 miljoonalla eurolla OP-ryhmän yhteisesti liikkeeseen laskemiin debentuurilainoihin. Muut vieraan pääoman erät muodostuvat lähinnä lyhytaikaisista maksujenvälityseristä sekä tuottojen ja kulujen jaksotuksiin liittyvistä tilinpäätösvaiheen siirtyvistä eristä. Pankin tase oli miljoonaa euroa. Se kasvoi edellisestä vuodesta 68 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia. Pankkitakausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä oli 99 miljoonaa euroa eli 5 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Saamiset yleisöltä eli annetut luotot olivat vuoden lopussa miljoonaa euroa. Ne kasvoivat vuoden aikana 95 miljoonaa euroa eli 9,8 prosenttia. Uusia luottoja annettiin vuoden aikana 410 miljoonaa euroa eli 68 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvua edistivät hyvä kotimarkkinoiden kysyntätilanne, korkojen

7 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 6(16) Kiinteistöliiketoiminta lasku ja asuntokaupan jatkuminen vilkkaana. Osuuspankki tarjoaa asiakkaille myös OP-ryhmän kiinnitysluottopankin, OP-Asuntoluottopankki Oyj:n myöntämiä asuntoluottoja. Järjestämättömät saamiset olivat vuoden lopussa 9,3 miljoonaa euroa eli 1,0 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Lisäksi pankilla oli nollakorkoisia saamisia 0,03 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin niitä oli 0,13 miljoonaa euroa. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten yhteismäärä oli 0,8 prosenttia koko luotonannon ja taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärästä, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Kiinteistöomaisuudella on edelleen merkitystä pankin kannattavuudelle ja vakavaraisuudelle. Omistuksiin sisältyvä riski on pienentynyt kiinteistömarkkinoiden myönteisen kehityksen, alhaisen korkotason ja onnistuneiden toimenpiteiden myötä. Pankin kiinteistöomistukset luokitellaan oman käytön kohteisiin, sijoituskohteisiin, kehitettäviin kohteisiin sekä myytäviin kohteisiin. Pankin kiinteistöomaisuus taseessa oli tilikauden päättyessä 93 miljoonaa euroa. Omistuksiin liittyi yhtiölainaosuuksia 13 miljoonaa euroa, joten pankin kiinteistöomaisuuteen sitoutunut pääoma yhteensä oli vuoden lopussa yhteensä 106 miljoonaa euroa. Kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli tilikauden päättyessä 7,8 prosenttia taseen loppusummasta. Vuotta aikaisemmin osuus taseesta oli 8,9 prosenttia. Omassa käytössä oleviin kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli tilikauden päättyessä 25 miljoonaa euroa. Se vastasi 1,8 prosenttia taseen loppusummasta, mikä oli saman verran kuin edellisen tilikauden lopussa. Arvonkorotuksia oli tilikauden lopussa 2,3 miljoonaa euroa. Omassa käytössä olevien kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden tasearvoa määritettäessä on otettu lähtökohdaksi hyödykkeen arvo suhteessa liiketoiminnan tulonodotuksiin. Omassa käytössä oleviksi kiinteistöiksi on luettu kiinteistöt, jotka ovat pankin omassa käytössä konttori-, varasto- tai muina sellaisina tiloina taikka henkilökunnan virkistys- tai muussa sellaisessa käytössä, sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet, jotka oikeuttavat tällaisten tilojen hallintaan. Muussa kuin omassa käytössä oleviin kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli tilikauden päättyessä 81 miljoonaa euroa. Se oli 9 miljoonaa euroa pienempi kuin vuosi sitten vastaten 6,0 prosenttia taseen loppusummasta. Vuotta aikaisemmin osuus taseesta oli 7,0 prosenttia. Muussa kuin omassa käytössä olevia liike-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjä arvostettaessa kiinteistökohtaisena laskennallisena vähimmäistuottovaatimuksena on käytetty 5,5 prosenttia. Muussa kuin omassa käytössä olevien kiinteistöjen tasearvoon sisältyi tilikauden päättyessä arvonkorotuksia 1,8 miljoonaa euroa.

8 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 7(16) Arvonalentumispoistoja kiinteistöyhtiöiden osakkeista kirjattiin 0,3 miljoonaa euroa. Saamisen vakuutena olleesta kiinteistöomaisuudesta tehtiin arvonalentumiskirjauksia luotto- ja takaustappioihin 0,7 miljoonaa euroa. Yhteensä kiinteistöomistuksen arvonalennuksia kirjattiin 1,0 miljoonaa euroa. Pankin kiinteistöomaisuutta myytiin tilikauden aikana yhteensä 19,2 miljoonalla eurolla sidotun pääoman mukaan. Suurimpana yksittäisenä kauppana oli Kiinteistöosakeyhtiö Turun Hämeenkatu 2:n myynti. Tilikauden aikana tehtiin yhteensä 80 kauppaa, ja myynneistä kirjattiin yhteensä 1,1 miljoonaa euroa myyntivoittoja sekä 0,1 miljoonaa euroa myyntitappioita. Arvonkorotuksia purettiin myyntien johdosta tilikauden aikana 0,2 miljoonaa euroa. Muussa kuin omassa käytössä olevia kiinteistöomaisuushankintoja toteutettiin vuoden aikana 11,7 miljoonalla eurolla sitoutuneen pääoman mukaan. Pankin omistamien kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrausaste pysyi tilikauden ajan hyvällä tasolla ja oli vuoden lopussa 94 prosenttia. Kiinteistöjen vuokratuotot olivat tilikauden aikana 9,3 miljoonaa euroa ja kiinteistökulut, sisältäen rahoitusvastikkeet sekä oman käytön kiinteistökulut, 7,5 miljoonaa euroa. Muussa kuin omassa käytössä olevan kiinteistöomaisuuden nettotuotto sitoutuneelle pääomalle oli 7,1 prosenttia. Edellisen vuoden lopussa nettotuotto oli 6,7 prosenttia. Nettotuoton paranemiseen vaikuttivat pääosin keskeisten vuokrasopimusten uusimiset/jatkamiset käyvälle tasolle. Muussa kuin omassa käytössä oleviin kiinteistöihin sisältyy erikseen yksilöityjä kehittämiskohteita, joihin sitoutunut pääoma oli tilikauden päättyessä 16 miljoonaa euroa. Pankin kiinteistöliiketoiminnan pääpaino on edelleen ollut aktiivisessa myynti- ja vuokraustoiminnassa, pitkäaikaisten vuokrasopimusten uusimisessa sekä kustannustehokkuuden parantamisessa. Muun sijoitustoiminnan kehitys Pankin omistamien joukkovelkakirjojen ja muiden saamistodistusten määrä kasvoi vuoden aikana 2 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 7 miljoonaa euroa. Saamiset luottolaitoksilta, joista valtaosan muodostavat saamiset OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ltä, olivat 135 miljoonaa euroa. Määrä oli 21 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Osakkeiden ja osuuksien määrä kasvoi 2 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 28 miljoonaa euroa. Muiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden kuin kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden kirjanpitoarvo oli 5 miljoonaa euroa eli sama kuin vuotta aiemmin.

9 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 8(16) Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy Vuosi 2003 oli Turun Seudun Osuuspankin kokonaan omistaman Turun Seudun OP- Kiinteistökeskus Oy:n neljäs kokonainen toimintavuosi. OP-Kiinteistökeskuksen palvelut ovat osa pankin asuntopalvelua. Yhtiö on toteuttanut perustehtäväänsä toimimalla asuntokauppojen, vuokra-asuntojen ja liiketeollisten kohteiden välittäjänä sekä arviointipalvelujen tuottajana. OP-Kiinteistökeskuksen palveluverkko muodostuu Turun Keskustan, Kultatalon, Länsikeskuksen, Kaarinan, Naantalin ja Raision toimipisteistä sekä Nousiaisten Osuuspankin yhteydessä sijaitsevasta Rannikkoseudun OP-Kiinteistökeskuksen toimipisteestä. Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus tekee kiinteätä yhteistyötä myös Auranmaan OP-Kiinteistökeskuksen kanssa, jossa se on osakkaana seitsemän Auranmaan osuuspankin kanssa. Internet-sivujen merkitys kasvoi toimintavuoden aikana merkittävästi erityisesti vuokra-asuntojen välityksessä. OP-Kiinteistökeskuksen markkinaosuus toimialueella kasvoi edelleen jo neljättä vuotta peräkkäin. Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 30 henkilöä. Oman pääoman ja varausten muutokset Vakavaraisuus Pankin osuuspääoma väheni vuoden aikana 0,3 miljoonalla eurolla 2,4 miljoonaan euroon. Vähennys johtui lisäosuuspääoman vähenemisestä. Aikaisemmin tehtyjä arvonkorotuksia purettiin myyntien johdosta 0,2 miljoonaa euroa. Pääomalainat olivat 89 miljoonaa euroa. Omien pääomien kokonaismäärä oli vuoden lopussa 67 miljoonaa euroa. Osuuspankin vakavaraisuussuhde oli vuodenvaihteessa 12,0 prosenttia, kun se edellisessä vuodenvaihteessa oli 12,4 prosenttia. Vakavaraisuuteen vaikuttavat erät ja vakavaraisuusprosentit ovat muuttuneet vuoden aikana seuraavasti: Milj. euroa Omat varat Ensisijaiset, joista 65,6 63,6 Pääomalainat 89,1 89,1 Toissijaiset 42,1 42,4 Vähennykset Yhteensä 107,7 106,0 Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja sitoumukset Vakavaraisuussuhde, % 12,0 12,4 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin, sijoituksiin ja sitoumuksiin, % 7,3 7,5

10 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 9(16) Osuuspääoman määrä ensisijaisissa omissa pääomissa väheni 0,3 miljoonaa euroa. Muut ensisijaisiin omiin varoihin luettavat erät kasvoivat 2,5 miljoonaa euroa. Toissijaisten omien varojen määrä väheni 0,3 miljoonaa euroa vastuudebentuurilainakannan vähenemisen johdosta. Riskipainotettujen saamisten, sijoitusten ja sitoumusten määrä kasvoi edellisestä vuodesta 4,8 prosentilla 894 miljoonaan euroon. Kasvu johtui suurelta osin luottokannan kasvusta. Vakavaraisuuden kehitys viiden vuoden aikana Vuosi Osuuspankin vakavaraisuus, % ,5 12, ,9 13, ,1 15, ,4 15, ,0 15,3*) *) Syyskuun 2003 luku Osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus, % Yhteisvastuu ja yhteisturva Osuuspankki on Osuuspankkikeskus Osk:n jäsen. OP-ryhmän voimavarat turvaavat kaikkien jäsenpankkien toiminnan, sillä lain osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 2 luvun 3 pykälän mukaisesti OPK ja sen 243 jäsenpankkia vastaavat viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista ja antavat siten ryhmän yhteisturvan jokaiselle jäsenpankille. Talletus- ja sijoitussuoja Riskien hallinta OP-ryhmä on lakisääteisen talletussuojarahaston ja sijoittajien korvausrahaston jäsen. Talletussuojarahaston varoista korvataan tallettajan samassa pankissa olevat saamiset, kuitenkin enintään euron määrään saakka. Talletussuojarahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. OP-ryhmä maksoi vuonna 2003 rahastolle kannatusmaksuja 14,1 miljoonaa euroa. Sijoittajien korvausrahastosta voidaan sijoittajalle maksaa korvaus, jonka enimmäismäärä on 90 prosenttia saamisen määrästä, kuitenkin enintään euroa. Riskienhallinta perustuu liiketoimintapäätöksiä tekevien henkilöiden ammattitaitoon ja varovaisuuteen sekä systemaattiseen riskien mittaamiseen, arviointiin ja rajoittamiseen. Riskienhallinnan tärkein tavoite on estää sellaiset hallitsemattomat riskit, jotka voisivat vaarantaa pankin vakavaraisuuden. Riskienhallinta on järjestetty Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenpankeilleen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti.

11 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 10(16) Pankin hallintoneuvosto on vahvistanut riskienhallintaa koskevat periaatteet. Pankin hallitus vastaa riskienhallintajärjestelmien riittävyydestä ja on vahvistanut luotto-, kiinteistö-, tase- ja toimintariskejä koskevat riskienhallintajärjestelmät sekä asettanut riskirajat keskeisimmille riskimittareille. Hallitus valvoo riskienhallintaa ja seuraa säännöllisesti pankin riskinkantokykyä ja riskitilannetta. Osuuspankin johto vastaa riskienhallinnan toteutuksesta hallituksen vahvistamien riskienhallintajärjestelmien ja muiden toimintaohjeiden mukaisesti sekä raportoi hallitukselle, hallintoneuvostolle ja Osuuspankkikeskukselle säännöllisesti pankin riskien tilanteesta. Sisäinen valvontajärjestelmä toimii siten, että hallitus pystyy sen avulla valvomaan vahvistettujen periaatteiden noudattamista. Luottoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää luottotappioiden todennäköisyyttä jo ennen luottopäätöstä sekä toisaalta rajoittaa ja estää jo tehtyihin luottopäätöksiin liittyvien riskien toteutuminen. Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että asiakas ei mahdollisesti täytä luottosuhteesta syntyviä velvoitteita eikä asetettu vakuus ole riittävä kattamaan pankin saamista. Luottopäätökset perustuvat vahvistettuun luottopolitiikkaan, päätöksenteko-ohjeisiin, asiakkaan velanhoitokykyyn ja vakuuksiin, joiden tulee yleensä olla turvaavat. Seurannassa kiinnitetään huomiota myös luotonannon toimialakohtaisiin keskittymiin. Vakuudeton luotonanto on mahdollista vain poikkeustapauksissa riskienhallintaa koskevien ohjeiden määrittelemällä tavalla. Pankin luottokannasta 2/3 on henkilöasiakkaiden luottoja ja 1/3 yritysten ja yhteisöjen luottoja. Pankilla ei ole asiakaskokonaisuuksia, joiden vastuut ylittäisivät luottolaitoslain asettaman 25 prosentin rajan pankin omista varoista. Viiden suurimman asiakkaan vastuut olivat alle 33 prosenttia omista varoista. Minkään asiakaskokonaisuuden vastuut eivät ylittäneet 10 prosenttia pankin varoista. Pankin säännöllisesti tekemän tulevien luottotappioriskien kartoituksen perusteella suurimpien asiakkaiden taholta ei ole odotettavissa olennaisia tappioita. Luotto- ja takaustappioiden bruttomäärä oli kuluneena vuonna 0,2 prosenttia luotonannon ja taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärästä. Suhdeluvun odotetaan kuluvana vuotena nousevan jonkin verran viime vuosina vilkastuneen luottojen kysynnän takia. Luottokannan vakuuttaminen tapahtuu Osuuspankkien Keskinäisessä Vakuutusyhtiössä. Markkinariskeihin sisällytetään rahoitus-, korko-, valuuttakurssi- ja osakeriskit. Pankin käyttämät markkinainstrumentit, valuuttamääräisen liiketoiminnan laajuus, varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet sekä käytettävät riskien seurantamenetelmät on määritelty hallituksen vahvistamassa tasehallintajärjestelmässä. Rahoitusriskin hallinnan tarkoituksena on turvata pankin kyky suoriutua maksuvelvoitteistaan. Korkoriskillä tarkoitetaan markkinakorkojen muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja vakavaraisuuteen. Rahoituksen riittävyyttä ja korkoriskiä mitataan Osuuspankkikeskuksen määrittelemillä tase-erien erääntymisrakennetta sekä maksuvalmiusreservien määrää ja rakennetta kuvaavilla menetelmillä.

12 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 11(16) Osuus OVR:n vastuista Palveluverkko Pankin omaan kaupankäyntisalkkuun ei sisälly merkittäviä valuutta- eikä osakekurssiriskejä. Kiinteistöriskillä tarkoitetaan osuuspankin ja sen konserniyhtiöiden omistuksessa oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöyhteisöjen osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuvaa arvonalenemis-, tuotto- ja vahingoittumisriskiä, joilla on toteutuessaan vaikutus osuuspankin kannattavuuteen ja vakavaraisuuteen. Pankin kiinteistöt on vakuutettu pääosin täysarvovakuutuksilla. Pankin hallitus käsittelee pankin kiinteistöomistukset säännöllisesti riskien ja taloudellisen kehityksen tarkastelun yhteydessä. Mittavat investoinnit käsitellään pankin hallituksessa. Seurannassa kiinnitetään huomiota muun muassa kiinteistöihin sitoutuneen pääoman määrään suhteessa pankin taseeseen ja muussa kuin omassa käytössä oleviin kiinteistöihin sitoutuneelle pääomalle saatavaan nettotuottoon. Osuuspankilla on hallintoneuvoston vahvistamat kiinteistöriskien hallintaa koskevat yleiset periaatteet ja hallituksen vahvistama kiinteistöstrategia vuoteen Tavoitteena on, että kiinteistöihin sitoutuneen pääoman määrä on korkeintaan 7,0 prosenttia taseesta vuoden 2005 loppuun mennessä. Vuoden 2003 lopussa kiinteistöihin oli sitoutunut 7,8 prosenttia taseen loppusummasta. Vuokrattavissa olevista tiloista 94 prosenttia oli vuokrattuna. Muussa kuin omassa käytössä oleviin kiinteistöomistuksiin sitoutuneen pääoman tuotto oli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisenä vuonna eli 7,1 prosenttia. Toimintariskien hallinnan tarkoituksena on tunnistaa ja analysoida pankin toimintaan liittyvät riskit sekä vähentää niistä aiheutuvien vahinkojen todennäköisyyttä. Toimintariskeillä tarkoitetaan muista kuin luotto-, kiinteistö- tai markkinariskeistä aiheutuvia riskejä, jotka toteutuessaan voivat aiheuttaa tappioita, tulojen menetyksiä tai muuta haittaa pankin liiketoiminnalle. Toimintariskeihin sisällytetään liiketoiminta-, henkilö-, prosessi- ja turvallisuusriskit. Toimintariskien hallinta perustuu liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla noudatettavaan suunnitelmallisuuteen, huolellisuuteen ja jatkuvuuteen. Toimintariskien tunnistamisessa ja seurannassa käytetään riskeihin liittyviä mittareita, laadullisia arvioita, pankin sisäisen tarkastuksen havaintoja ja raportteja sekä Osuuspankkitarkastuksen tarkastuskertomuksia. Pankki pienensi tilivuoden aikana vastuuosuuttaan Osuuspankkien Vakuusrahastolle 10,8 miljoonaa euroa. Suoritus kirjattiin liiketoiminnan muihin kuluihin. Suoritus oli 5,4 miljoonaa euroa alkuperäisen maksusuunnitelman edellyttämää määrää suurempi. Vastuuosuus on kokonaan maksettu Osuuspankkien Vakuusrahastolle. Osuuspankin palveluverkko muodostuu konttoreista, palvelupisteistä ja automaateista sekä puhelinpalvelusta ja verkkopalveluista. Palveluverkko muodostaa kiinteän kokonaisuuden, jonka osat tukevat toisiaan asiakaspalvelun eri vaiheissa. Vuoden lopussa pankilla oli kuusitoista konttoria, yksi konttori Kaarinassa, Naantalissa, Paraisilla, Raisiossa, Ruskolla, Vahdolla, ja Vehmaalla sekä

13 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 12(16) Maariankadun, Humaliston, Hämeenkadun, Kasken, Kultatalon, Paalupaikan, Pansion, Varissuon ja Vähä-Heikkilän konttorit Turussa. Pankilla on lisäksi kolme palvelupistettä, joissa asiakkaalle on tarjolla luottopalvelut sekä pitkäaikaissäästämiseen ja päivittäisasiointiin liittyvät palvelut. Asiakkaiden käytettävissä ovat myös monipuoliset itsepalvelut. Palvelupisteet sijaitsevat CM- Länsikeskuksessa, Kauppakeskus Myllyssä ja CM-Kupittaalla. Kupittaan Citymarketin palvelupiste avattiin joulukuun alussa tavaratalon laajennuksen yhteydessä. Palvelupiste Itäharjun Prismassa muutettiin vuoden alussa kauppakeskuksen muutostöiden yhteydessä itsepalvelupisteeksi. Lisäksi pankilla on palvelupiste Littoisten Apteekissa. Palveluverkkoa kehitetään jatkuvasti asiakaspalvelun tarpeita vastaavaksi. Sähköisten pankkipalveluiden käyttö kasvoi edelleen vuoden 2003 aikana. Vuoden lopussa jo lähes 93 prosenttia asiakkaiden peruspalvelutapahtumista tehtiin sähköisinä itsepalveluina. Internet-palveluiden käyttö lisääntyi nopeimmin. Myös pankkikorttiostosten määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Henkilöstö Pankin vakituisten henkilöiden määrä vuoden lopussa oli 300 henkilöä, joista osaaikaisia oli 22. Vakituisten työsuhteiden määrä lisääntyi kolmella verrattuna vuoden 2002 lopun tilanteeseen. Henkilöstön kokonaismäärä määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevät toimihenkilöt mukaan lukien oli vuoden päättyessä 344. Kokonaishenkilömäärä on vuoden aikana lisääntynyt 3 hengellä. Henkilömäärän nousuun on vaikuttanut erityisesti CM-Kupittaan palvelupisteen avaaminen joulukuun alussa. Keskimäärin vuoden aikana pankin palveluksessa oli 347 henkilöä. Tähän lukuun sisältyvät kesäkuukausien 32 vuosilomasijaista. Osaamisen laajentaminen ja kehittäminen vastaamaan tulevia tarpeita on edelleen vahvan panostuksen kohde. Osaamisen kehittämisen painopistealueet vuonna 2003 olivat asiakassuhteen hoitoon liittyvä osaaminen, varallisuudenhoito, asuntopalveluosaaminen, yrityspalveluosaaminen, atk- ja verkko-osaaminen ja henkilöjohtaminen. Vuonna 2003 jatkettiin vuoteen 2005 asti jatkuvaa kehittämisprosessia, jonka painopistealueet ovat asiakassuhteen hoito-osaamisen lisääminen ja henkilöjohtamisen parantaminen. Pankkiammatillisen osaamisen kehittäminen järjestettiin pääosin pankin sisäisenä koulutuksena sekä vakiintuneiden yhteistyötahojen kanssa. Keskimäärin jokainen pankkilainen osallistui kurssimuotoiseen koulutukseen 3,7 päivää vuoden aikana. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 6,3 päivää. Osaamisen kehittämisessä painotetaan työssäoppimisen osuutta, josta syystä mm. koulutuspäivien määrä toimihenkilöä kohti on alentunut. Lisäksi vuonna 2003 ei ollut koko henkilöstöä koskevia koulutustilaisuuksia, joita vuonna 2002 oli. Muutokset peruskoulutustasossa vuoden aikana näkyvät seuraavasta taulukosta. Myönteiseen muutokseen vaikuttivat työn ohessa suoritetut tutkinnot ja rekrytointi:

14 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 13(16) Jäsenistö Tutkinto Ylempi korkeakoulututkinto Alempi korkeakoulututkinto Ammattikorkeakoulututkinto Opistotutkinto Ylioppilas Peruskoulu Yhteensä Toteutetut kehittämispanostukset näyttävät henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella tuottaneen toivottua tulosta. Myönteistä kehitystä voidaan katsoa tapahtuneet lähes kaikilla arvioitavilla osa-alueilla. Erityisen myönteisesti kehittyivät arviot esimiestyöstä, pankin johtamisesta sekä toimintatavan laadusta. Vuoden 2003 aikana jatkettiin pankin johdon, luottamusmiesten sekä henkilöstön kehittäminen-osaston yhteistyönä työkyvyn ylläpitämiseen tähtäävää työhyvinvointiohjelmaa. Ohjelma sisältää oman työn tekemiseen liittyvät asiat, yhteistyöhön liittyvät asiat, työn sisältöön liittyvät asiat, työympäristöön liittyvät asiat, johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvät asiat ja vapaa-ajan asiat. Yt-neuvottelukunnan ja työsuojelutoimikunnan aloitteesta pankkiin muodostettu erillinen työhyvinvointiryhmä kokoontui vuoden 2003 aikana kuusi kertaa. Yhteistoiminta pankin työterveyshuollosta vastaavan yhteistyökumppanin kanssa jatkui vuoden aikana. Yhteistyössä korostui erityisesti ennaltaehkäisevä, hyvään työkykyyn tähtäävä työterveyshuolto. Toimintaansa jatkoi ergonomiaryhmä, jossa edustajina on ollut henkilöstön edustajia, työterveyden asiantuntijoita ja rakennuspuolen ja suunnittelun asiantuntijoita. Säännölliset terveystarkastukset jatkuivat edelleen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti kutsuttiin vuoden aikana noin 60 henkilöä ns. ikäryhmätarkastukseen. Työnohjausta, sekä yksilö- että työryhmäohjausta, järjestettiin tarpeen mukaan. Yhteistoimintalain mukaiseen neuvottelukuntaan ja työsuojelutoimikuntaan kuului jäseninä vuoden 2003 päättyessä toimihenkilöiden edustajina Anja Anttila, Pirjo Anttila, Soile Lepistö, Helena Reinikainen ja Annikka Rinne. Varajäseninä olivat Tuula Eckerman ja Maija-Kaisa Laine. Esimiesten ja asiantuntijoiden edustajana oli Juha Penttilä. Työnantajaa edustivat Risto Korpela ja Miikka Uurto. Kokouksissa toimi sihteerinä kehittämispäällikkö Merja Pekkanen. Pääluottamusmies Helena Reinikainen osallistui johtoryhmätyöskentelyyn henkilöstön edustajana. Hallintoneuvostossa henkilöstöä edustivat Jouko Kaskinen ja Soile Lepistö. Pankin jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 990 jäsenellä ja oli vuoden lopussa Jäsenmäärän lisäys johtui toteutetusta ja edelleen jatkuvasta aktiivisesta jäsenhankinnasta, jota tukee Platina-bonusjärjestelmä.

15 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 14(16) Hallinto Edustajiston jäsenet Maariankatu 4:n jäsenalue Jäsenet: maanviljelijä Sakari Itähaarla, hammaslääkäri Aatos Kiminki, ravintoloitsija Marita Lehtinen, opistoupseeri Jouni Marjakangas, toimitusjohtaja Petri Moberg, lehtori Saara Nikander, projektipäällikkö Matti Poutanen, apulaisliikuntatoimenjohtaja Jussi Rintamäki, maanviljelijä Juha Salko, KHT-tilintarkastaja Pekka Sipilä, alueesimies Olavi Suomi, asianajaja Jari Suominen, vastaava työterveyshoitaja Anneli Taskila, maanviljelijä Arto Uusikylä, avainasiakaspäällikkö Kari Wigelius ja toimitusjohtaja Veikko Virtanen. Varajäsenet: maanviljelijä Heikki Muurinen ja myynninedistäjä Irja Arponen. Turku-Läntinen -jäsenalue Jäsenet: rakennusmestari Matti Danielsson, dosentti Jorma Forsström, metsänhoitaja Kaimo Hakanen, lääket. ja kir. tri Reijo Johansson, aluepäällikkö Seppo Jortikka, myyjä Juha Knuutila, myyjä Mauri Knuutila, komisario Kalervo Kuusela, liikkeenharjoittaja Sirkka Laine, henkilöstöpäällikkö Helena Okslahti, sotilasammattihenkilö Leena Risteli, varatuomari Kirsti Rämö, toimitusjohtaja Lars Salmio, arkkitehti Risto Tilus ja asessori Pentti Turjas. Varajäsenet: ev.ltn Tuukka Alhonen, opettaja Lars Wirén, varatuomari Eeva Perho ja liikkeenharjoittaja Toive Tuomola. Turku-Itäinen -jäsenalue Jäsenet: dosentti Martti Julkunen, ylivahtimestari Esko Järvimäki, toimitusjohtaja Jouko Jätinvuori, kirjanpitäjä Maija-Liisa Kanerva, fil.tri Olavi Koivukangas, toimitusjohtaja Eero Kunnas, rehtori Turjo Lempinen, ekonomi Esko Rimpi, toimistosihteeri Marja Salminen, laboratoriohoitaja Sirpa Salonen, johtaja Timo Tammelin, sairaanhoidonopettaja Riitta Valkonen ja autoilija Seppo Voutilainen. Varajäsenet: autoilija Arto Soininen ja autoilija Matti Vuori. Raision jäsenalue Jäsenet: sosiaalipäällikkö Veli Jalonen, sähköasentaja Esko Lampiola, talousjohtaja Markku Liukonsuo, suunnittelija Veijo Mikola, valt.kand. Kalle Myllymäki ja erityisopettaja Seija Sorsavirta. Varajäsenet: ohjelmistosuunnittelija Jukka Lampiola, ammatinopettaja Tuula Kaukinen ja henkilöstösihteeri Hely Lehtokari. Rusko-Vahdon jäsenalue Jäsenet: autonkuljettaja Jorma Anttila, kirjanpitäjä Terttu Penttilä ja autoilija Seppo Virta. Varajäsen: maanviljelijä Risto Ahtinen Kaarina-Littoisten jäsenalue

16 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 15(16) Jäsenet: yrittäjä Kaarina Kairisto, majuri Heikki Kiviranta, rakennusmestari Erkki Linkinen, liikkeenharjoittaja Raija Virtanen ja sähköteknikko Pekka Vuoristo. Varajäsenet: analyytikko Kari Friman, apuhoitaja Marketta Vuoristo ja tekstiili-insinööri Merja Salminen. Paraisten jäsenalue Jäsenet: maanviljelijä Kurt Karlberg, maanviljelijä Herbert Karlsson ja kaupunginarkkitehti Marjatta Laineenkare. Varajäsenet: yritysekonomi Staffan Sundström ja maanviljelijä Pentti Heino Vehmaan jäsenalue Jäsenet: lehtori Rauli Aaltonen, emäntä Elina Heino ja maanviljelijä Timo Santanen. Varajäsenet: emäntä Kirsti Ahala Naantalin jäsenalue Jäsenet: ekonomi Ritva Hopia, kotitalousopettaja Tuula Jakala, maanviljelijä Eero Tammento ja johtava farmaseutti Marja-Leena Varke. Varajäsenet: liikenteenharjoittaja Pentti Kytölä ja rouva Raili Laine. Edustajisto kokoontui 2 kertaa, ja Hallintoneuvosto Puheenjohtaja: professori Pentti Yli-Jokipii Varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Esko Murto Jäsenet: aluejohtaja Seppo Ansamaa, toimitusjohtaja Lena Backman, yrittäjä Anneli Bjennes, osastopäällikkö Alf Friman, toimitusjohtaja Olavi Förbom, maanviljelijä Erkki Haavisto, teollisuusasiamies Jorma Hanhiala, metsänhoitopäällikkö Hannu Heikkilä, tuomiorovasti Rauno Heikola, insinööri Marja Helenius, toimitusjohtaja Matti Hihnala, maanviljelijä Timo Hollmén, toimitusjohtaja Tommi Kainu, talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, pankinjohtaja Jouko Kaskinen, henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen, logistiikkakoordinaattori Kalle Leinonen, toimitusjohtaja Liisa Leiva, pankkitoimihenkilö Soile Lepistö, maanviljelijä Sauli Lähteenmäki, maanviljelijä Harri Mahkonen, kiinteistötalousjohtaja Markku Monnonen, yrittäjä Ari Nevalainen, opetusneuvos Seppo Okko, poliisipäällikkö Juhani Salonen, toimitusjohtaja Matti Salonen, maakuntajohtaja Juho Savo, rovasti Jyrki Savo, toimitusjohtaja Mikko Sedig, koneistaja Jouko Sumia, ekonomi Hannu Suominen, osastopäällikkö Asko Vairio ja maanviljelijä Tapani Vuorisalmi. Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa: ja Hallintoneuvoston sihteerinä toimi varatoimitusjohtaja Olli-Pekka Saario. Edustajiston kokous valitsi hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi alkaen eroamisiän saavuttaneen opetusneuvos Seppo Okon tilalle rehtori Veli-Matti Hakasen. Lisäksi edustajisto valitsi erovuorossa olleen toimitusjohtaja Tommi Kainun tilalle komisario Timo Malisen.

17 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 16(16) Hallitus Tarkastustoiminta Puheenjohtaja: asianajaja Leo Laaksonen Varapuheenjohtaja: hallintoylihoitaja Seija Paatero Jäsenet: professori Satu Lähteenmäki, johtaja Christer Mangs, maanviljelijä Juhani Virusmäki, toimitusjohtaja Risto Korpela, varatoimitusjohtaja Olli-Pekka Saario. Hallitus kokoontui vuoden aikana 25 kertaa. Tilintarkastajat Edustajiston kokouksen valitsemina vuoden 2003 tilintarkastajina ovat toimineet KTM Kauko Lehtonen KHT ja KTM Mika Kaarisalo KHT. Varatilintarkastajina ovat toimineet KTM Jukka Mynttinen KHT ja KTM Petri Palmroth KHT. Vuoden 2004 tilintarkastajiksi valitsi edustajisto kokouksessaan seuraavat henkilöt: KTM Kauko Lehtonen KHT sekä KTM Mika Kaarisalo KHT ja varatilintarkastajiksi KTM Jukka Mynttinen KHT sekä KTM Petri Palmroth KHT Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunta Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäseninä ovat toimineet insinööri Marja Helenius, opetusneuvos Seppo Okko, toimitusjohtaja Mikko Sedig ja ekonomi Hannu Suominen. Muu tarkastustoiminta Osuuspankkikeskus Osk:hon kuuluvan osuuspankkitarkastuksen tarkastajat Timo Salminen, Matti Kuortti, Erkki Parikka, Kimmo Rantala ja Mikko Suutari suorittivat osuuspankin tarkastuksen Lisäksi Erkki Parikka ja Timo Salminen suorittivat vuoden 2002 tilinpäätöksen tarkastuksen ja Tulevaisuuden näkymät Osuuspankin sisäinen tarkastaja on Aira Sundqvist. Pankin vertailukelpoinen tulos oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Pankin kannattavuuden arvioidaan paranevan kuluvana vuonna, mikäli kansantalouden tilanne ja pankkitoimintaan vaikuttavat tekijät säilyvät vakaina. Hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä Turun Seudun Osuuspankilla ei ollut jakokelpoista omaa pääomaa. Esitämme, että Turun Seudun Osuuspankin tilikauden voitto ,62 euroa kirjataan oman pääoman erään "Edellisten tilikausien tappio".

18 TULOSLASKELMA Korkotuotot , ,46 Leasingtoiminnan nettotuotot 0,00 0,00 Korkokulut , ,90 Rahoituskate , ,56 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista , ,28 Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä 0,00 0,00 Omistusyhteysyrityksistä 0,00 0,00 Muista yrityksistä , ,28 Palkkiotuotot , ,78 Palkkiokulut , ,67 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot , ,29 Arvopaperikaupan nettotuotot , ,29 Valuuttatoiminnan nettotuotot 9 792, ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,31 Hallintokulut , ,95 Henkilöstökulut , ,39 Palkat ja palkkiot , ,05 Henkilösivukulut , ,34 Eläkekulut , ,99 Muut henkilösivukulut , ,35 Muut hallintokulut , ,56 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , ,57 Liiketoiminnan muut kulut , ,55 Luotto- ja takaustappiot , ,63 Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset 0,00 0,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,85 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Satunnaisista eristä johtuvat verot 0,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,85 Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 Tuloverot 0, ,33 Muut välittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,52

19 TASE VASTAAVAA , ,61 Käteiset varat , ,44 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 0,00 0,00 Saamiset luottolaitoksilta , ,62 Vaadittaessa maksettavat , ,95 Muut , ,67 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä , ,46 Leasingkohteet 0,00 0,00 Saamistodistukset , ,07 Julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Muilta , ,07 Osakkeet ja osuudet , ,16 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,55 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä , ,20 Aineettomat hyödykkeet , ,00 Aineelliset hyödykkeet , ,45 Kiinteistöt sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet , ,40 Muut aineelliset hyödykkeet , ,05 Osakeantisaamiset/Sijoitusosuusantisaamiset/Kantarahastoantisaamiset 0,00 0,00 Omat osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 Muut varat , ,65 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , ,01 VASTATTAVAA , ,61 VIERAS PÄÄOMA , ,07 Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille , ,05 Keskuspankeille 0,00 0,00 Luottolaitoksille , ,05 Vaadittaessa maksettavat , ,55 Muut , ,50 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , ,51 Talletukset , ,76 Vaadittaessa maksettavat , ,14 Muut , ,62 Muut velat , ,75 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat , ,83 Joukkovelkakirjalainat , ,91 Muut , ,92 Muut velat , ,04 Siirtovelat ja saadut ennakot , ,61 Pakolliset varaukset , ,44 Eläkevaraukset 0,00 0,00 Verovaraukset 0,00 0,00 Muut pakolliset varaukset , ,44 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla , ,59

20 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 0,00 0,00 Poistoero 0,00 0,00 Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 OMA PÄÄOMA , ,54 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma , ,53 Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 0,00 0,00 Ylikurssirahasto 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto 0,00 0,00 Muut sidotut rahastot 0,17 0,17 Vararahasto 0,17 0,17 Yhtiöjärjestyksen/sääntöjen mukaiset rahastot 0,00 0,00 Muut rahastot 0,00 0,00 Pääomalainat , ,03 Vapaat rahastot 0,00 0,00 Omien osakkeiden tai osuuksien rahasto 0,00 0,00 Muut rahastot 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,71 Tilikauden voitto (tappio) , ,52 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset , ,96 Takaukset ja pantit , ,96 Muut 0,00 0,00 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset , ,03 Arvopapereiden takaisinostositoumukset 0,00 0,00 Muut , ,03

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 Osuuspankin nimi Turun Seudun Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-19 Toimintakertomus 20-24 Osuuspankin konsernin tuloslaskelma ja tase 25-27 Osuuspankin tuloslaskelma

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 31.8.2005 VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Konsernin liikevoitto 0,81 miljoonaa euroa Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 18.2.2005 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi Asuntolainojen kysyntä säilyi korkealla tasolla. Uusia luottoja nostettiin ennätysmäärä,

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Päijät-Hämeen Osuuspankin konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Päijät- Hämeen Osuuspankin ja Kiinteistö

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 17.8.2005 TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Liikevoitto 8,3 miljoonaa euroa Tampereen Seudun Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 8,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 17.2.2004 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi Tilikauden voitto oli 3,4 miljoonaa euroa ( 2,3 milj. ). Asuntolainojen

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002 Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Kausi lyhyesti Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 15,7 % 1 672,9 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWD aiemmin Kotitalouksien säästäminen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90 VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 11.8.2005 TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Osuuspankin liikevoitto 7,5 miljoonaa euroa Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä. OSK -osuuskunta, yhteenliittymä. OSK -osuuskunta, keskusyhteisön konserni

Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä. OSK -osuuskunta, yhteenliittymä. OSK -osuuskunta, keskusyhteisön konserni VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 204/205, 213/214 236 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt Liite 3a, 3 d B_L3aL3d_s.XLS 1

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2004 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 235 tuhatta euroa. Liikevoitto oli 23 prosenttia alempi kuin viime vuonna vastaavaan

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot