TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Ranne Maria varajäsen Huovinen Pentti Saksa Kirsti Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Loukiala Kimmo Mäntylä Heikki Sepponen Eero Vahtola Pirjo Fager Mia Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö vt. talous- ja suunnittelujohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Suominen Ari jäsen Hermonen Merja kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 93 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 95 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 96 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin lisäämällä hallintojohtajan asioihin 113, Lakimies Mia Fagerin irtisanoutuminen. 97 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Nurmio ja Pertti Paasio. 98 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja KirVESTES :n nojalla myöntää pastori Katri Helinille edelleen virkavapautta Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (III) virasta ajalle ja 2. kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori, filosofian maisteri Antti Pajusen suostumuksensa mukaisesti edelleen Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori (III) viransijaiseksi ajaksi Palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601.

3 tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla määrätä rovasti Anneli Rantalaihon suostumuksensa mukaisesti Maarian seurakunnan kappalaisen (II) viransijaiseksi helmikuuksi 2011 ja ajaksi Palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 602. Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Seurakuntaneuvostojen päätöksiä Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto on valinnut Harri Lukanderin seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto on päättänyt, että seurakuntaneuvoston sihteerinä toimii kappalainen ja hänen estyneenä ollessaan seurakuntapastori Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto on valinnut työjaoston jäseniksi vuosiksi , Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan, kokoonkutsujana ja asemansa puolesta: työjaoston puheenjohtajaksi kirkkoherra Merja Hermonen; työjaoston varapuheenjohtajaksi: asemansa puolesta seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Harri Lukander ja valittuina jäseninä Päivi Korvensyrjä sekä Antti Koskenvoima. 3. Pöytäkirjoja kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 1/ diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/ sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/ Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan pöytäkirja nro 1/ musiikkitoimikunnanpöytäkirja nro yhteistyötoimikunnan pöytäkirja nro 1/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

4 Hallintojohtajan asiat 99 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 1 / 2011 Yleiskirjeen aiheena on seurakuntayhtymän puhelinpalvelun maksullisuus. Eduskunnan oikeusasiamies on tehnyt päätöksen seurakuntayhtymän puhelinpalvelun maksullisuudesta. Kirkkolain 25 luvun 5 :n 1 momentin mukaan käsiteltäessä hallintoasiaa kirkollisessa viranomaisessa on noudatettava, mitä hallintolaissa säädetään. Hallintolain 8 :n 1 momentin mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Puhelinpalvelun maksullisuus on tullut esille, kun eräs seurakuntayhtymä siirtyi yhtenäiseen 0207-numerointiin. Seurakuntayhtymä teki operaattorin kanssa sopimuksen, jonka mukaan asiakas maksaa puhelusta oman lankaliittymänsä tai matkapuhelinliittymänsä mukaisen normaalin hinnan lisäksi korkeampaa hintaa. Oikeusasiamiehen mukaan sillä ei ole merkitystä, että seurakuntayhtymä ei saa osaakaan puheluhinnasta, vaan se menee sopimuskumppanina olevalle teleyritykselle. Oikeusasiamies on pyytänyt Kirkkohallitusta tiedottamaan päätöksestä seurakunnille ja seurakuntayhtymille. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yleiskirjeen nro 1 / Ilmoitus Marko Heimoselle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 100 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 2 / 2011 Kirkkohallitus on hyväksynyt Kirkon perehdyttämisoppaan, joka sisältää aineistoa uusien työntekijöiden perehdyttämisen suunnitteluun, organisointiin ja toteutukseen. Opas on laadittu seurakuntatyön näkökulmasta johdon, esimiesten ja muiden perehdyttäjien tueksi uusien työntekijöiden tai uusissa tehtävissä aloittavien työntekijöiden perehdyttämisessä. Opas on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa.

5 Opas löytyy Kirkkohallituksen Internet-sivuilta Sakastista (sakasti.evl.fi Etusivu/Tutkimukset ja julkaisut/julkaisumyynti tai Etusivu/Koulutus/Koulutuskuvauksia/Orientoitumis- ja perehdyttämiskoulutus/perehdyttäminen. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yleiskirjeen 2 / Ilmoitus johtaville viranhaltijoille kirkkoherroja lukuun ottamatta. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 101 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 3 / 2011 Yleiskirjeen aiheena on seurakuntien arkistoja koskeva takautuva seulontapäätös. Nykykäsityksen mukaan asiakirjat arkistoidaan lähettäjäorganisaatiossa eikä vastaanottajaorganisaatiossa. Suomen säädöskokoelmat säilytetään eduskunnan arkistossa, kirkolliskokouksen ja piispankokouksen pöytäkirjat säilytetään Kirkkohallituksen arkistossa samoin kuin Kirkkohallituksen Ohjeet ja tiedotteet sekä Kirkkohallituksen yleiskirjeet. Tuomiokapitulit säilyttävät kiertokirjeet omissa arkistoissaan. Nykyisin nämä asiakirjat ilmestyvät sähköisessä muodossa organisaatioiden verkkosivuilla. Kirkkohallituksen päätöksen mukaan seurakunnat voivat hävittää tuomiokapitulien ja Kirkkohallituksen kiertokirjeet ja yleiskirjeet sekä Kirkkohallituksen Ohjeet ja tiedotteet, asetuskokoelmat ja säädöskokoelmat, kun niitä ei enää tarvita. Vastaavasti arkistolaitos voi hävittää seurakunnan arkiston luovutuksessa tulleet vastaavat asiakirjat. Seurakunta voi hävittää myös kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja pappeinkokouksen pöytäkirjat ja mietinnöt, kun niitä ei enää tarvita. Kirkkohallitus merkitsee tiedoksi yleiskirjeen nro 3 / Ilmoitus kirjaaja Pirkko Kaislalle toimenpiteitä varten. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 102 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 Kokouksen avaus

6 Ei toimenpiteitä. 2 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 3 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 5 Tuomiokapitulin ilmoitus kirkkoneuvoston puheenjohtajan määräämisestä vuosiksi Ei toimenpiteitä. 6 Muutos kirkkovaltuuston kokousaikoihin Ilmoitus kirkkovaltuuston jäsenille ja toimitalon vahtimestarille sekä tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasihteerille. 7 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi vuosiksi Pentti Huovisen. Ilmoitus valitulle. 8 Puheenjohtajan vaihdos Ei toimenpiteitä. 9 Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi varapuheenjohtajaksi vuosiksi Kirsti Saksan. Ilmoitus valitulle. 10 Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta

7 Kirkkovaltuusto päätti valita toimikaudekseen suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan varsinaisiksi jäseniksi Heikki Knuutin, Pentti Korhosen ja Raili Pajulan sekä varajäseniksi Seija Hemlingin, Raimo Lähteenmäen ja Lillemor Wennerströmin. Ilmoitus valituille. 11 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi Juha Napun. Ilmoitus valitulle. 12 Kirkkoneuvoston varsinaisten jäsen valinta vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi yhteisen kirkkoneuvostoon vuosiksi :ssä 11 valitun varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9) jäsentä siten, että yhteiseen kirkkoneuvostoon tulee jäsen jokaisesta seurakuntayhtymään kuuluvasta seurakunnasta seuraavat henkilöt: Merja Ainasoja, VT asianajaja Seija Hemling, pankkitoimihenkilö Marika Lahti, agrologi Merja Nurmio, erikoissairaanhoitaja Pertti Paasio, ministeri Maria Puhakka, kauppias Pekka Saarela, luokanopettaja Siv Sandberg, forskare, pol.lic. Ari Suominen, TL, pastori. Ilmoitus valituille. 13 Kirkkoneuvoston varajäsenten valinta vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: Varajäsenet Kimmo Hollmén, pääsihteeri Matti Pennanen, diakoni Heli Kaituri, lääkäri Hilkka Luojola, osastonhoitaja Varsinaiset jäsenet Merja Ainasoja, VT, asianajaja Seija Hemling, pankkitoimihenkilö Marika Lahti, agrologi Juha Nappu, suunnittelupäällikkö

8 Uolevi Lahti, makeistyöntekijä Päivi Salminen, FK Johannes Koskenniemi, oik.yo Niko Aaltonen, tradenomi, asiakasvastaava Bengt Häggman, ombudsman Maria Ranne, VTM Merja Nurmio, erikoissairaanhoitaja Pertti Paasio, ministeri Maria Puhakka, kauppias Pekka Saarela, luokanopettaja Siv Sandberg, forskare, pol.lic. Ari Suominen, TL, pastori Ilmoitus valituille. 14 Yhteisen diakoniatyön johtokunnan valinta vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi yhteisen diakoniatyön johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Annika Raaska, VTM, sosiaalityöntekijä jäsenet: Paavo Nevalainen, opistoupseeri evp. Matti Pennanen, diakoni Matti Rantanen, työhyvinvointipäällikkö Sari Silvo, sosiaalialan ohjaaja Pirjo Tiensuu, vahtimestari Lillemor Wennerström, ergoterapeut varajäsenet Anita Kostiainen, läänin sosiaalitarkastaja Ari Malmi, piirijohtaja Ilmoitus valituille. 15 Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan valinta vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi yhteiseen kasvatusasiain johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Antti Koponen, pääsihteeri jäsenet: Jaana Jaakola, erikoishammashoitaja Riitta Karjalainen, vanhuskeskuksen johtaja Kari Kiesiläinen, kylänjohtaja Mari Korhonen, varhaiskasvatuksen lehtori

9 Laura Langh-Lagerlöf, yrittäjä Jyrki Välimäki, rehtori varajäsenet: Hannu Isolauri, opetusneuvos Liisa Purho, hiippakuntasihteeri Ilmoitus valituille. 16 Yhteisen sielunhoitotyön johtokunnan valinta vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi sielunhoitotyön johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Ailo Uhinki, psykologi jäsenet: Matti Jarvansalo, vartija Matti Keinänen, dosentti Sinikka Luutonen, erikoislääkäri Anja Marjanen, lehtori Matti Puhakka, kauppias Riitta Siivonen, psykoterapeutti varajäsenet: Outi Laine, lasten ja nuorten psykiatrian erikoislääkäri Kenneth Liukkonen, opiskelija Ilmoitus valituille. 17 Kiinteistölautakunnan valinta vuosiksi Kirkkovaltuusto valitsi kiinteistölautakuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Olli Saarinen, rakennusinsinööri jäsenet: Janne Aso, palotarkastaja Susanne Björkman, agrolog, företagsexpert Seppo Isotalo, opetusneuvos Eija Koskivaara, KTT Uolevi Lahti, makeistyöntekijä Raili Pajula, rakennusmestari

10 varajäsenet: Kirsti Kari, osastosihteeri Ilari Luojola, herastuomari Matti Rantanen, työhyvinvointipäällikkö Ilmoitus valituille. 18 Kirkon Ulkomaanavun avustuspyyntö Haitin koleran leviämisen estämiseksi Ilmoitus Kirkon Ulkomaanavulle ja taloustoimistolle. 19 Lausunto Pirkko Julkusen kirkollisvalituksen johdosta Ilmoitus hallinto-oikeudelle. 20 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 103 KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTA- JA JOHTOKUNTIIN VUO- SIKSI Voimassa olevien johtosääntöjen mukaan kirkkoneuvoston valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhteisen diakoniatyön johtokunnan, yhteisen kasvatusasiain johtokunnan, yhteisen sielunhoitotyön johtokunnan ja kiinteistölautakunnan kokouksissa. Kirkkoneuvoston toimikaudella edustus oli seuraava: Yhteinen diakoniatyön johtokunta suunnittelupäällikkö Juha Nappu Yhteinen kasvatusasiain johtokunta OTK Petra Määttänen Yhteinen sielunhoitotyön johtokunta professori Urpo Kivikari Kiinteistölautakunta yrittäjä Marika Lahti Kirkkolain 25:10a:n tasa-arvosäännöksen mukaan edellä olevissa toimielimissä tulee olla naisia/miehiä vähintään 40 prosenttia. Kirkkoneuvoston edustajat eivät näissä lauta- ja johtokunnissa kuitenkaan ole varsinaisen jä-

11 senen asemassa, joten heidän valinnassaan tasa-arvosäännöksellä ei ole merkitystä. Johtoryhmä esittää, että kirkkoneuvoston edustajaksi yhteiseen diakoniatyön johtokuntaan valitaan Merja Nurmio, yhteiseen kasvatusasiain johtokuntaan Pekka Saarela, yhteiseen sielunhoitotyön johtokuntaan Siv Sandberg ja kiinteistölautakuntaan Merja Ainasoja. Kirkkoneuvosto päättää nimetä edustajansa lauta- ja johtokuntiin toimikaudeksi seuraavasti: Yhteinen diakoniatyön johtokunta erikoissairaanhoitaja Merja Nurmio Yhteinen kasvatusasiain johtokunta luokanopettaja Pekka Saarela Yhteinen sielunhoitotyön johtokunta forskare, pol.lic. Siv Sandberg Kiinteistölautakunta asianajaja, VT Merja Ainasoja Valittavilla edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Ilmoitus valituille, ko. toimielinten sihteereille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 104 VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALLE JA VARAPU- HEENJOHTAJALLE KIRKKOVALTUUSTOON Kirkkojärjestyksen 8. luvun 7 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneinä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa. Hän saa ottaa kokouksessa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, ellei hän ole valtuutettu. Kirkkoneuvoston nimeämänä edustajana vuosina on ollut kirkkoneuvoston jäsen Pentti Korhonen. Kirkkoneuvosto päättää nimetä kirkkovaltuustoon vuosiksi kirkkojärjestyksen 8. luvun 7 :n tarkoittamaksi edustajaksi, joka on saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen asianajaja, VT Merja Ainasojan. Ilmoitus tehtävään valitulle ja kirkkovaltuustolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

12 hyväksyttiin. 105 KUNNIAMERKKI- JA ARVONIMITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Kirkkoneuvosto on toimikausittain asettanut kunniamerkki- ja arvonimitoimikunnan valtakunnallisten kunniamerkkien sekä arvonimien anomusten käsittelyä varten. Toimikunnalla on oikeus kirkkoneuvoston nimissä tehdä esityksiä kunniamerkkien ja arvonimien myöntämisestä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ansioituneille luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Toimikuntaan ovat kuuluneet asemansa perusteella kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja hallintojohtaja. Toimikunnan kutsumana sihteerinä on toiminut talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti. Johtoryhmä esittää, että toimikunnan kokoonpano pysytetään ennallaan. Toimikunta oikeutetaan kutsumaan itselleen sihteeri eläkkeelle jääneen Aapo Kaistin tilalle. Kirkkoneuvosto päättää, että kunniamerkki- ja arvonimitoimikuntaan kuuluvat asemansa perusteella kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Huovinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Toimikunta oikeutetaan kutsumaan itselleen sihteeri. Toimikunta asetetaan kirkkoneuvoston toimikaudeksi. Ilmoitus toimikuntaan kuuluville. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 106 TESTAMENTTITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI asetti kokouksessaan testamenttitoimikunnan vastaamaan testamenttirahastossa olevien testamenttien asianmukaisesta hallinnoinnista. Päätöksen mukaan toimikuntaan kuuluvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, talous- ja suunnittelujohtaja (pj.) sekä talouspäällikkö (siht.). Kirkkoneuvoston päätöksellä kokoonpanoa on muutettu siten, että talouspäällikkö Irma Hokka on siirtynyt toimikunnan jäseneksi ja sihteeriksi on nimetty taloussuunnittelupäällikkö Päivi Järvinen.

13 Johtoryhmä esittää, että testamenttitoimikunnan kokoonpano pidetään entisellään. Kirkkoneuvosto päättää asettaa testamenttitoimikunnan, johon kuuluvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Huovinen (pj), kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne, vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka ja taloussuunnittelupäällikkö Päivi Järvinen (siht.). Testamenttitoimikunta valitaan kirkkoneuvoston toimikaudeksi. Ilmoitus toimikunnaan valituille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 107 PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNNAN YSTÄVYSSEURAKUNTATOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Kirkkoneuvosto solmi vuonna 1992 ystävyysseurakuntasuhteen Pietarin Pyhän Marian seurakunnan kanssa ja asetti työryhmän kehittämään ja ylläpitämään ystävyyssuhdetta. Vuonna 1999 työryhmä muutettiin kirkkoneuvoston päätöksellä Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnaksi ja samalla pyydettiin kaikkia seurakuntia nimeämään ystävyysseurakuntatoiminnasta vastaava yhdyshenkilö toimikuntaan. Jatkossa toimikunta on valittu kirkkoneuvoston toimikausittain. Toimikunnan kokoonpano on ollut seuraava: Puheenjohtaja: tuomiorovasti Rauno Heikola saakka Katariinanseurakunta: vahtimestari Pirjo Tiensuu (vs. johtava diakoniatyöntekijä Jari Huhtasalo vj.) Martinseurakunta: teknikko Keijo Korkka (Arja Hyvönen vj.) Tuomiokirkkoseurakunta: kappalainen Eero Bäckman Henrikinseurakunta: kappalainen Petri Sirén Kaarinan seurakunta: opistoupseeri Paavo Nevalainen Paattisten seurakunta: agrologi Marika Lahti (työsuojelupäällikkö Matti Rantanen vj.) Mikaelinseurakunta: diakoniatyöntekijä Hilkka-Helena Katainen Ruotsalainen seurakunta: kirkkoherra Eero Sepponen (tutkimushallintopäällikkö Lars-Runar Knuts vj.) Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen Taloustoimisto: vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka, puheenjohtaja alkaen Sihteeri: kielenkääntäjä Paula Montin.

14 Ystävyysseurakuntatoimikunnan puheenjohtajana on perinteisesti toiminut tuomiorovasti. Tuomiorovasti Rauno Heikola jäi kesken toimintakauden eläkkeelle maaliskuun alusta 2010, ja kirkkoneuvosto nimitti Irma Hokan puheenjohtajaksi toimikunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2010 loppuun. Kirkkoneuvosto päättää pyytää seurakuntaneuvostoja ilmoittamaan mennessä edustajansa Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan vuosiksi siten, että kukin seurakunta esittää yhden miesehdokkaan ja yhden naisehdokkaan etusijajärjestyksessä. Etusijajärjestykset pyritään huomioimaan esityksessä ja valinnassa, mutta valituksi voi tulla myös seurakunnan ehdokas sijalta kaksi, koska seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo (KL 25:10a). Ilmoitus seurakuntaneuvostoille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 108 KASSANTARKASTAJAN NIMEÄMINEN VUOSIKSI Kirkkoneuvoston tulee keskuudestaan valita henkilö, joka ainakin kerran kuukaudessa aikaa edeltäpäin ilmoittamatta yhdessä taloustarkastajan kanssa tarkastaa seurakuntayhtymän rahavarat ja talletukset. Tarkastuksesta on laadittava kertomus. Määräys sisältyy taloussääntöön (11 ). Viimeksi rahavarojen tarkastajana on toiminut Folke Åminne. Johtoryhmä esittää, että kassantarkastajaksi vuosiksi valitaan kirkkoneuvoston jäsen, pankkitoimihenkilö Seija Hemling. Kirkkoneuvosto päättää valita kassantarkastajaksi vuosiksi kirkkoneuvoston jäsen Seija Hemlingin. Ilmoitus tehtävään valitulle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 109 OHJAAJA SINI KOHOSEN VIRKAVAPAA-ANOMUS (salassa pidettävä asia)

15 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN TYÖYHTEISÖ- JA KOULUTUSMATKA PÄRNUUN Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola esittää, että kiinteistö- ja hautaustoimen työntekijät saisivat tehdä työyhteisö- ja koulutusmatkan Viron Pärnuun Matkalle on alustavan ilmoittautumisen perusteella lähdössä 35 hautaustoimen ja 60 kiinteistötoimen työntekijää. Matkan kustannukset on pyritty saamaan mahdollisimman alhaisiksi, esimerkiksi linja-autoa ei oteta Suomesta mukaan vaan Viron puolella käytetään kuljetuksiin virolaista linja-autoa. Matkan ajalta ei myöskään esitetä maksettavaksi päivärahoja eikä työaikahyvityksiä. Suunnitelman mukaan matkan hinta on 295 euroa henkilöltä sisältäen ohjelman mukaiset linja-autokuljetukset, yöpymiset 2 hengen huoneissa, ateriat laivalla ja hotellissa. Työyhteisökouluttajina ovat mukana Mehiläisen työterveyshuollon erikoislääkäri Juhani Brotherus ja työterveyslääkäri Petri Juhakoski tai muu vastaava henkilö. Työyhteisökoulutuksen aiheena on hautaustoimen vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan kirjattu ykköstavoite: Työyhteisön kehittäminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Kouluttajat esittelevät lisäksi Työ kuntoon projektin, joka tarkoittaa sovittujen pelisääntöjen noudattamista sairastelun vähentämiseksi ja ennakoimiseksi työpaikalla. Projekti mm. ohjaa pitämään yhteyttä sairauslomalla oleviin, tekee tutuksi osasairausloman mahdollisuuden tai työn vaihtamisen kevyempään työhön sairauden aikana. Koulutus aloitetaan jo menomatkalla linja-autossa ja jatketaan päivittäin hotellissa. Koulutuksen lisäksi matkan ohjelmassa on ammatillisesti kiinnostavia tutustumiskohteita: hautausmaat Vana kalmistu, Alevi kalmistu ja Metsäkalmistu, EU-rahoilla kunnostetut puistot Rannapark ja Rannapromenaad sekä Jekateriinan, Eliisabetin ja Apostolinen Ortodoksinen Herranmuuttamisen kirkot. Hautausmaatutustumisilla on oppaana kaupunginpuutarhuri Kristiina Kupper. Koulutustoimikunta puoltaa anomusta. Ohjelma sisältää ammatillisten tutustumiskohteiden ja yhteisöllisyyttä lisäävien elementtien lisäksi riittävästi koulutuksellista osuutta, jotta se voidaan hyväksyä kirkkoneuvoston päättämien kriteerien mukaan koulutusmatkaksi. Koulutusmatkan ohjelman tulee sisältää puolet koulutuksellista osuutta. Koulutustoimikunta esittää, että kiinteistötoimen henkilöstön matkakustannukset katetaan kustannuspaikalta ja hautaustoimen kustannuspaikalta Kirkkoneuvosto oikeuttaa kiinteistö- ja hautaustoimen henkilöstön tekemään esitetyn suunnitelman mukaisen työyhteisö- ja koulutusmatkan Pärnuun

16 Matkan kustannukset, 295 euroa henkilöltä, maksetaan kiinteistötoimen henkilöstön osalta kustannuspaikalta ja hautaustoimen henkilöstön osalta kustannuspaikalta Matkan ajalta ei makseta päivärahoja eikä työaikahyvityksiä. Ilmoitus Seppo Kosolalle, Markku Mannerkorvelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 111 VALMIUSTOIMIKUNNAN JA VALMIUSPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN SEKÄ VALMIUS- SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän valmiussuunnitelma valmistui kahden vuoden valmistelun jälkeen lokakuussa 2006 (toimikuntatyöskentely ). Valmiussuunnitelmaan liitettävien seurakuntien, pääosin henkisen huollon, valmiussuunnitelmien tuli valmistua mennessä. Näiden valmistelu osoittautui kuitenkin varsin hitaaksi prosessiksi. Viimeiset seurakuntakohtaiset suunnitelmat valmistuivat vasta loppuvuodesta 2008, siis pari vuotta yhtymän valmiussuunnitelman valmistumisen jälkeen. Valmiussuunnitelman ylläpitoa ja valmiussuunnittelun kehittämistä varten kirkkoneuvosto asetti valmiustoimikunnan ja nimesi valmiuspäällikön. Valmiustoimikuntaan nimettiin viran puolesta yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, hallintojohtaja, kiinteistöjohtaja, Kaarinan seurakunnan kirkkoherra, yhteisten työmuotojen johtaja, diakoniajohtaja, keskusrekisterin johtaja, tiedotuspäällikkö, hautaustoimen päällikkö, atkpäällikkö, lakimies. Lisäksi kirkkoneuvosto sai nimetä yhden edustajan, joksi valittiin Juha Nappu. Valmiuspäälliköksi nimettiin yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme ja hänen varahenkilökseen diakoniajohtaja Hannu Suihkonen. Valmiustoimikunnan tehtäväksi kirjattiin: Valmiustoimikunnan tehtävänä normaaliaikana on vastata seurakuntayhtymän valmiustoimen suunnittelusta, koulutuksesta ja yhteistoimintasuhteista. Valmiussuunnitelma tulee tuoda kirkkoneuvoston käsittelyyn, mutta valmiustoimikunta voi itse hyväksyä seurakuntien ja valmiussuunnitelmassa mainittujen yksikköjen valmiussuunnitelmat, sekä muut valmiustoimikunnan esityksestä laadittavat suunnitelmat. Valmiuspäällikön hallinnollisiksi tehtäviksi määriteltiin: Valmiuspäällikön hallinnollisia tehtäviä ovat valmiussuunnitelman ja varausten ylläpitäminen, yhteistoimintasuhteiden hoitaminen ja henkilöstön valmiuskoulutuksen

17 järjestäminen. Valmiussuunnitelman ylläpitäjänä hän valmistelee periaatteelliset muutokset ja tekee itsenäisesti tekniset muutokset. Valmiuspäällikön operatiivisena tehtävänä on seurakuntayhtymän valmiustoimen johtaminen yhdessä seurakuntayhtymän johtoryhmän kanssa. Vuoden 2006 jälkeen atk-päällikön virka on korvattu tietohallintopäällikön viralla. Valmiustoimikunta nimetään kirkkoneuvoston toimikaudeksi ja sen tehtäväksi annetaan valmiussuunnitelman päivittäminen. Koska prosessi kokemuksen mukaan on hidas, tulee toimikunnalle antaa työhönsä riittävä aika. Päivityksen tulee olla valmis Kirkkoneuvosto päättää nimittää: 1. valmiustoimikunnan jäseniksi vuosiksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinteen, hallintojohtaja Hannu Kallion, kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan, Kaarinan seurakunnan kirkkoherra Pirjo Vahtolan, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmeen, diakoniajohtaja Hannu Suihkosen, vt. keskusrekisterin johtaja Heikki Arikan, tiedotuspäällikkö Paula Heinon, hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorven, tietohallintopäällikkö Timo Koskisen ja lakimies Mia Fagerin. 2. valmiuspäälliköksi yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmeen ja hänen sijaisekseen diakoniajohtaja Hannu Suihkosen. Valmiuspäällikkö toimii valmiustoimikunnan puheenjohtajana ja sihteerinä. 3. kirkkoneuvoston edustajaksi valmiustoimikuntaan Juha Napun. Kirkkoneuvosto antaa valmiustoimikunnan tehtäväksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien paikallisseurakuntien valmiussuunnitelmien päivittämisen mennessä. Ilmoitus toimikuntaan valituille ja kirkkoherroille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Jäsen Juha Nappu totesi, että koska lakimies Mia Fager on irtisanoutunut lakimiehen virasta, häntä ei liene tarkoituksenmukaista nimittää toimikunnan jäseneksi. Kirkkoneuvosto päätti nimittää: 1. valmiustoimikunnan jäseniksi vuosiksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinteen, hallintojohtaja Hannu Kallion, kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan, Kaarinan seurakunnan kirkkoherra Pirjo Vahtolan, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmeen, diakoniajohtaja Hannu Suihkosen, vt. keskusrekisterin johtaja Heikki Ari-

18 kan, tiedotuspäällikkö Paula Heinon, hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorven ja tietohallintopäällikkö Timo Koskisen. 2. valmiuspäälliköksi yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmeen ja hänen sijaisekseen diakoniajohtaja Hannu Suihkosen. Valmiuspäällikkö toimii valmiustoimikunnan puheenjohtajana ja sihteerinä. 3. kirkkoneuvoston edustajaksi valmiustoimikuntaan Juha Napun. Kirkkoneuvosto antaa valmiustoimikunnan tehtäväksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien paikallisseurakuntien valmiussuunnitelmien päivittämisen mennessä. Ilmoitus toimikuntaan valituille ja kirkkoherroille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 112 KUUROJEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ KRISTIINA WALLENIUKSEN SIVUTOIMILUPA- ANOMUS Kirkkoneuvoston päätöksellä kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Walleniukselle on myönnetty sivutoimilupa viittomakielen tulkkina ja viittomien opettajana toimimista varten helmikuun 2011 loppuun saakka. Anomuksellaan Wallenius pyytää jatkoa sivutoimiluvalleen toistaiseksi voimassa olevana. Anomuksen mukaan viittomakielen tulkin työhön kuuluvat muun muassa asioimis- ja harrastustulkkaukset. Tulkin tehtävänä on välittää viestiä kahden eri tavoin toimivan kulttuurin välillä tarkasti ja puolueettomasti. Tulkki ei ohjaa tilannetta tai asiakasta eikä osallistu tilanteen kulkuun. Ennen tulkkaustilannetta tulkki valmistautuu tehtävänsä perehtymällä tulkattavaan aiheeseen. Tulkin työhön voi sisältyä myös luento- tai asiantuntijatehtävissä toimimista. Viittomien opettaja voi työskennellä viittomaryhmien opettajana tai tehdä kotiopetuksia perheissä, joissa kuuleville vanhemmille syntyy kuuro lapsi tai lapsi, jolle diagnosoidaan kielihäiriö tulkkauspalveluiden järjestäminen siirtyi kunnilta Kansaneläkelaitokselle, ja tulkkauspalvelut kilpailutettiin. Kilpailutukseen oli mahdollista osallistua perustamallaan toiminimellä / yrityksellä tai hakeutumalla töihin tulkkauspalveluita tarjoavaan yritykseen. Kristiina Wallenius on hakeutunut töihin Viittomakieliset Palvelut Aro yritykseen, jossa tekee tuntitöitä. Tekemänsä sopimuksen mukaan Wallenius voi itse määritellä milloin ja mitä työtä ottaa vastaan. Tulkkaustyöt tulevat Kelan välityskeskuksen kautta. Aiemmin tulkkauspyynnöt välitti Turun viittomakielen tulkkikeskus. Viittomien järjestämisvastuu jäi edelleen kuntien vastuulle. Opetustyössä palkan maksajana voi olla Viittomakieliset Palvelut Aro riippuen siitä onko kunta hyväksynyt firman esittämän tarjouksen, muutoin Wallenius on toi-

19 minut freelancerina sivutulokortilla. Luentotehtäviä Walleniuksella on ollut Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Kristiina Walleniuksen työhön kuurojen diakoniatyöntekijänä kuuluu seurakuntatyön ja hengellisen työn lisäksi asiakkaiden ohjaaminen osalliseksi yhteiskunnan tarjoamista palveluista sekä asiointi heidän kanssaan eri yhteiskunnan palvelupisteissä. Sivutoimilupa-anomustaan Wallenius perustelee sillä, että sivutoimesta on hyötyä hänen varsinaisessa työssään. Tulkkina toimiminen on lisännyt hänen tuntemustaan kuurojen kulttuurista ja auttanut ymmärtämään kuurojen sosiaalista, taloudellisten, henkisten ja hengellisten ongelmien takana olevia ilmiöitä. Lisäksi Wallenius katsoo, että tulkkina toimiminen ylläpitää ja kehittää sekä hänen viittomakielentaitojaan että tulkkaustaitoja. Näitä taitoja hän tarvitsee omassa työssään kuurojen diakoniatyöntekijänä. Lisäksi Wallenius anomuksessaan toteaa, että hänellä on sopimuksen mukaan mahdollisuus päättää milloin ja millaisia tulkkaustehtäviä ottaa vastaan. Ennen tehtävän vastaanottamista hän ilmoittaa aina miettivänsä, pystyvätkö asiakkaat, kuuro ja kuuleva, erottamaan hänen roolinsa seurakunnan kuurojen diakoniatyöntekijänä ja viittomakielen tulkkina. Jos häntä epäilyttää, että roolit sekoittuvat, hän ei ota työtä vastaan. Asiakkaat, joita hän tapaa kuurojen diakoniatyöntekijänä ja viittomakielen tulkkina, ovat hyvin harvoin samoja henkilöitä. Opetus- ja luentotehtävissä asiakkaat ovat kuulevia, eivätkä näin ollen kuurojen diakoniatyön asiakkaita. Kirkkojärjestyksen (Kj 6:5;2) mukaan sivutoimiluvan myöntämisessä on otettava huomioon, että viranhaltija ei sivutoimiluvan myötä saa tulla esteelliseksi virassa ja että sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa. Sivutoimi ei saa muutoinkaan haitata viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimilupa voidaan peruuttaa, jos aihetta siihen ilmenee. Diakoniatyön johtokunnassa on todettu, että Kristiina Wallenius on tietoinen sivutoimilupaan liittyvistä mahdollista esteellisyysnäkökohdista ja on ilmoittanut harkitsevansa jokaisen työn kohdalla erikseen, ottaako tulkkaustehtävän vastaan vai ei. Kuluneen sivutoimilupajakson aikana ei ole jouduttu käsittelemään tilanteita, joissa viranhaltijan esteellisyys olisi vaarantunut. Saadun kokemuksen mukaan sivutoimilupa ei ole myöskään haitannut varsinaisen viran hoitoa. Diakoniatyön johtokunta puoltaa sivutoimilupaa siten, ettei sivutoimiluvan mukainen toiminta saa Kristiina Walleniusta esteelliseksi virassa eikä vaaranna luottamusta tasapuolisuuteen viranhoidossa. Käytäntönä on ollut, että sivutoimiluvan mukainen toiminta voi käsittää enintään 10 tuntia viikossa. Hallintojohtaja katsoo, että koska tässä tapauksessa sivutoimi on lähellä Walleniuksen päätyötä ja työmäärä 10 tunnin puitteissa ei ole tarkkaan en-

20 nakoitavissa, on perusteltua tehdä päätös edelleenkin määräaikaisena kolmeksi vuodeksi. Kirkkoneuvosto päättää myöntää kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Walleniukselle sivutoimiluvan viittomakielen tulkkina ja viittomien opettajana toimimista varten. Sivutoimilupa myönnetään kolmeksi vuodeksi alkaen ehdolla, ettei sivutoimen hoitaminen haittaa hänen varsinaisen virkansa hoitamista. Viikoittainen tuntimäärä ei saa ylittää 10 tuntia. Lisäksi Kristiina Walleniusta kehotetaan huomioimaan tulkkaustehtäviä vastaanottaessaan kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 pykälän määräykset esteellisyydestä ja viranhaltijoiden tasapuolisuuden säilymisestä viran hoidossa. Tarvittaessa diakoniajohtaja ratkaisee jääviyden. Ilmoitus Kristiina Walleniukselle, diakoniajohtajalle ja lakimiehelle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 113 LAKIMIES MIA FAGERIN IRTISANOUTUMINEN Lakimies Mia Fagerin yhteiselle kirkkoneuvostolle osoittama irtisanoutumisilmoitus kuuluu seuraavasti: Irtisanoudun seurakuntayhtymän lakimiehen virasta. Samalla haluan kiittää seurakuntayhtymää palvelussuhteestani, sen suomista monipuolisista tehtävistä ja yhteistyön mahdollisuuksista sekä monista mukavista kokemuksista. Turussa 14. päivänä helmikuuta 2011 Mia Fager lakimies Mia Fagerin irtisanoutumisaika on yksi kuukausi ja palvelussuhde päättyy Hänellä on kuitenkin pitämättömiä lomapäiviä, joita hän käyttää irtisanomisaikanaan. Hänen viimeinen työpäivänsä on , uudessa työpaikassa hän aloittaa Kirkkoneuvosto päättää merkitä Mia Fagerin irtisanoutumisilmoituksen saaduksi todeten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Mia Fageria arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot